Rancangan Strategik Unit Hal Ehwal Murid

SK. Sungai Kertas 2011-2015
Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (Bidang HEM) KEKUATAN: Dalaman S1- Bilangan murid seimbang dengan jumlah guru yang ada. S2- Tiada kes disiplin yang berat. S3- Pengurusan kebajikan murid yang baik S4- Kerjasama PIBG yang baik dengan jalinan kerjasama dalam pelbagai aktiviti. S5- Kemudahan prasarana sekolah yang mencukupi. Luaran PELUANG: O1- Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk persekitaran kondusif. O2- 99% penduduk setempat berbangsa Melayu O3- Sumbangan daripada agensi luar. O4- Bersebelahan dengan SMK. Sungai Kertas. CABARAN: C1- Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah. C2- Wujud ‘cyber cafe’, tempat lepak dan pusat hiburan berdekatan sekolah. C3- Segelintir waris bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid. C4- Ibu bapa yang tidak mementingkan masalah pembelajaran anak-anak. KELEMAHAN: W1- Sebilangan besar murid tidak mementingkan kebersihan. W2- Terdapat kurang daripada 5% murid masih mengamalkan sikap negatif seperti ponteng. W3- Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM. W4- Ancaman haiwan liar seperti anjing. W5- Pencemaran alam sekitar akibat kawasan pembuangan sampah di luar kawasan sekolah. Strategi WO 2. Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan,keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid. 3. Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. Strategi WC Janakan strategi yang sesuai jika ada

Strategi SO 1.Meningkatkan disiplin,sahsiah dan menjana kemenjadian murid.

Strategi SC 4. Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru,murid dan ibu bapa.

sahsiah dan menjana kemenjadian murid. ST3. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif.murid dan ibu bapa. . iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. matlamat / isu.Meningkatkan disiplin. ST4.ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1 WO: W1+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S3+S4+C1 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI.Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5.sahsiah dan menjana kemenjadian murid.Meningkatkan disiplin. ST2. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan ST1 5 5 4 5 5 5 3 3 5 40 1 ST2 1 1 2 3 3 4 ST3 2 2 3 3 4 5 ST4 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 24 30 37 4 3 2 Pemilihan kepada ST1 KEUTAMAAN 1 2 3 4 Strategi yang telah dijana STI. ST3.Mengurangkan kes ponteng dari semasa ke semasa dengan menerapkan budaya sayangkan sekolah dan perkongsian modal insan bersama-sama guru. 7.Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. ST4. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. paling mudah:5) 2. ST2. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6.keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4.Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8.Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan. misi dan visi.murid dan ibu bapa.keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid.Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1.

Merencanakan pelbagai aktiviti 3K yang berfokus kepada murid Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 2014 2015 Bilangan kes ponteng masih tinggi Keberkesanan Kemenjadian Murid masih di tahap yang lemah. Memupuk kesedaran fokus 3K ke arah 100% berjaya. Hanya 40% murid yang mempunyai sahsiah dan tahap disiplin yang tinggi Hanya 40% murid yang mempunyai kesedaran terhadap 3K. % murid yang bersahsiah tinggi 40 60 70 80 90 100 Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah 3 5 7 9 12 15 . Menjadikan kes ponteng sifar menjelang 2015 30 25 20 15 10 0 Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid.PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID SK SUNGAI KERTAS 2011-2015 NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Isu Masalah Matlamat Strategi Meningkatkan kesedaran di kalangan murid serta ibu bapa dan penguatkuasaan disiplin Memantapkan jawatankuasa HEM yang efisien dan membantu dalam proses kemenjadian murid.

Guru Bimbingan dan Kaunseling 4. Guru Disiplin 3. Penolong Kanan HEM sekolah lebih ceria 2. Penolong Kanan HEM 2. Penolong Kanan HEM 2. Penolong Kanan HEM 2. Penolong Kanan HEM 2. Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid. Program Program Sekolahku Syurgaku Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah cemerlang Program Kelas Efektif dan kondusif Sekolah Selamat Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar hadir tanpa ponteng Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya Membudayakan perasaan sayang kepada kelas. Penyelaras 3K 3. Guru Kelas 30 25 2 % murid yang bersahsiah tinggi Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah % murid yang bersahsiah tinggi Bilangan aktiviti 3K peringkat sekolah 40 60 3 3 5 4 3 5 5 Program Jelajah Kasih Program Keceriaan Sekolah Sepanjang Tahun 40 60 6 Menjadikan suasana 1. Penolong Kanan HEM 2. Ketua Guru Disiplin 1. Penyelaras 3K dan kondusif 3. Guru Kelas 1. Pekerja Sekolah Sepanjang Tahun 3 5 . Guru Unit Keceriaan 3.PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru Bil. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Guru Beredar 1. Tanggungjawab Tempoh JanuariNovember 2011 JanuariNovember 2011 FebruariNovember 2011 Mac dan Ogos Kos/ Sumber Indikator Pencapaian Bilangan kes ponteng TOV ETR 1 1. Ketua Guru Disiplin 3.

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Keberkesanan pengurusan Program Sekolahku Syurgaku 2. Keberkesanan program diadakan bagi mengurangkan ketidakhadiran murid ke sekolah. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Pelaksanaan Program: • Pelancaran Program Sekolahku Syurgaku oleh Guru Besar • Pelaksanaan Program dan Penyampaian hadiah di perhimpunan rasmi sekolah Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan 1. Penolong Kanan HEM 2. Penambahbaikan . Guru Kelas Kekangan Pemantauan Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas Penilaian 1. Januari hingga November 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan. Kehadiran murid ke sekolah 3. Guru Displin 1. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2.Pelan Operasi Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid Program Sekolahku Syurgaku Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang ponteng sekolah.

Penilaian Penambahbaikan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan. 3. Sukar kerana kekangan masa semasa perhimpunan. merancang dan mengurus pelaksanaan program 3.guru bimbingan dan kaunseling. • Taklimat oleh guru disiplin.Pelan Operasi Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah Cemerlang Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya Januari hingga November 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Displin Guru Bimbingan dan Kaunseling Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Kekangan Pemantauan Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Bimbingan dan Kaunseling/Penyelaras. 1. Pelan Operasi BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid . 2. Pelaksanaan Program: • Slot ucapan dan penerapan nilai semasa majlis perhimpunan rasmi sekolah.

Ketua Unit Keceriaan 1. Khidmat Sosial bagi kelas yang kurang efektif. -Sumber kos yang terhad Kekangan Pemantauan Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong menggunakan borang yang dibuat. Penilaian markah oleh AJK bertugas c. Keberkesanan pengurusan Program 2. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Analisa borang yang disediakan. Ogos dan Oktober 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Pelancaran Program Kelas Efektif dan Kondusif b. Jun. Penilaian susulan oleh Pentadbir d. Penyampaian hadiah semasa perhimpunan rasmi sekolah. Pengenalan Kelas 5 Bintang f. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan Penilaian 1. Pelaksanaan Program: a.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Kelas Efektif dan Kondusif Membudayakan perasaan sayang kepada kelas Mac. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Penambahbaikan Pelan Operasi BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid . e. -Penyertaan guru dan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Guru Sekolah Selamat 1.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Sekolah Selamat(Latihan Kebakaran) Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan Mac dan Ogos 2011 Semua murid dan warga sekolah 1. Kekangan Pemantauan Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelaras Program dengan menggunakan kertas kerja yang disediakan. Pameran Mini Alat Pemadam Api dan Kereta Bomba oleh pihak bomba d. Latihan kebakaran di sekolah Sukar memastikan kehadiran tepat warga sekolah dan semua murid di tapak latihan semasa latihan diadakan. Latihan kebakaran. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Penilaian 1. Pelancaran Program Sekolah Selamat oleh Guru Besar b. Penambahbaikan Pelan Operasi Nama Projek Objektif BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid Program Jelajah Kasih Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid . Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan. Pelaksanaan Program: a. 3. Ceramah ’Latihan Kebakaran’ oleh Pegawai Bomba c. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) 2. e. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Keberkesanan pengurusan Program Sekolah Selamat 2. Demonstrasi Memadam api oleh pihak bomba.

c. e. Penyediaan instrumen yang diperlukan. 2.Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Sepanjang Tahun Semua murid yang bermasalah 1. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Displin Guru Bimbingan dan Kaunseling Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. Penambahbaikan Pelan Operasi Nama Projek Objektif Tempoh BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid Program Keceriaan Sekolah Menjadikan suasana sekolah lebih ceria dan kondusif Sepanjang Tahun . 2. Lawatan ke rumah murid yang bermasalah. Perubahan baik disiplin murid. b. Penilaian 1. Perbincangan Dua Hala bersama-sama ibu bapa murid. Pelaksanaan Program: a. 3. 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan. d. Sukar mendapatkan kerjasama yang baik daripada ibu-bapa. Sesi Kaunseling. Mengenalpasti murid yang bermasalah disiplin dan sering ponteng sekolah. Keberkesanan program yang dijalankan. Kekangan Pemantauan Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Kerjasama guru. Pelaksanaan Program: a. Gotong-royong diadakan.PIBG. c. Keberkesanan program. Kerjasama daripada pihak PIBG. merancang dan mengurus pelaksanaan program 2. 1. e. 3. 1. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.murid dan pekerja sekolah secara keseluruhan. Bilik Operasi kesihatan telah ditambahbaik dari segi kemudahan dan kelas bertambah ceria. 2. Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan Kekangan Pemantauan Penilaian 1. Kekurangan bajet. b. Menngenalpasti kemudahan sekolah yang perlu dibaikpulih. Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong menggunakan kertas kerja yang dibina. 2.Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Semua murid dan warga sekolah 1. Menaiktaraf Bilik Operasi Kesihatan dan Kelas. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) Guru Kelas Penyelaras 3K Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas. 3. Kerjasama daripada guru kelas dan pekerja sekolah. d. Penambahbaikan .

Cadangan Penambahbaikan Hadiah perlu diberikan kepada murid yang hadir penuh dan tidak lewat ke sekolah. Perlu diperbanyakkan bagi membantu murid yang bermasalah.Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011) Bil 1 Program Sekolahku Syurgaku Tempoh Tarikh Pelaksanaan Pemantauan Januari22/5/11 November 2011 8 Mac 2011 9 Mei 2011 Mac 2011 Mei 2011 Penilaian Keberkesanan Program Tidak mendapat sambutan dan tidak mencapai objektif sepenuhnya. Mendapat sambutan dan kerjasama daripada pihak bomba Mendapat kerjasama daripada keluarga Nurul Hidayah dan Mohd. Akan diteruskan pada akhir Jun. 2 3 4 Kelas Mac.Jun Efektif dan 2011 Kondusif Sekolah Mac 2011 Selamat Jelajah Kasih Keceriaan Sekolah Mei 2011 5 Jun 2011 9 Jun 2011 6 Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011) Bil Program Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan . Akan diadakan lagi pada bulan Ogos. Saifuddin. Bilik Kesihatan dan Kelas telah ditambahbaik. Mendapat sambutan yang baik dan mencapai objektif. Peranan semua guru diperlukan bagi memudahkan urusan kerja. Penilaian yang diadakan perlu lebih teliti dan telus Perlu diadakan juga pada sesi petang. Catatan Boleh dilaksana pada bulan Julai seterusnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful