PROGRAM SEKOLAH LESTARI ( PROGRAM RAKAN ALAM SEKITAR

)

Sadry Norhijat Binti Hassan Izan Azahirah Bt Othman Nurul Syuhada Bt Alias Tajudin Bin Ismail Konesegaran A/L Kesavan Mohd.JAWATANKUASA KITAR SEMULA Penyelaras Setiausaha : : : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Faridon Kamal Bin Fadzil Rusniwati Bt.Shukri B. Awang Yahya Rosnani Bt Dahaman .

Menyenaraikan jenis-jenis bahan kitar semula. Memupuk semangat kerjasama murid-murid dalam bilik darjah. Memberi kesedaran tentang kepentingan kitar semula. . Memberi peluang dan kesempatan kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti kitar semula. 7) Menghubungi agensi-agensi berkaitan untuk mengumpul semua bahan kitar semula yang berjaya dikumpul oleh murid-murid di setiap kelas. 6) Dapat mengkategorikan jenis-jenis bahan kitar semula mengikut kumpulan yang betul misalnya kertas. 5) Menjalankan aktiviti pungutan dan pengumpulan bahan kitar semula pada hari penamat program ini. 2) Memaparkan maklumat tentang pencemaran alam sekitar dan risalahrisalah tentang kepentingan kitar semula di setiap kelas.LAPORAN PROJEK SEKOLAH LESTARI PROGRAM KITAR SEMULA OBJEKTIF: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang kitar semula. STRATEGI PELAKSANAAN: 1) Mengadakan taklimat ringkas berkaitan dengan kitar semula kepada semua murid semasa perhimpunan pagi. 4) Memberi pengiktirafan kepada kelas yang menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program kitar semula ini. plastik dan tin-tin aluminium. 3) Menganjurkan pertandingan antara kelas yang berjaya mengumpul bahan-bahan kitar semula terbanyak dan berkesan. Memupuk sikap bertanggungjawab kepada bumi dan alam sekitar.

KATEGORI PENGASINGAN: Tong warna BIRU Tong warna COKLAT Tong warna JINGGA . Program Kitar Semula dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran murid-muridtentang kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar sejak bangku sekolah lagi. manambah pendapatan dan memupuk sikap jimatcermat. Semua murid juga berkesempatan mengenali bahan-bahan buangan yang boleh dikitar semula seperti yang disenaraikan.untuk menyimpan kertas .kami menyediakan plastik hitam bersaiz besar bersama labelnya untuk membezakan kumpulan bahan-bahan kitar semula misalnya kertas.untuk menyimpan kaca . Mereka juga menggunakan bahan kitar semula yang telah dikumpul dalam pertandingan rekacipta dengan bahan kitar semula semasa Hari Kokurikulum.melalui risalah yang diberikan kepada setiap kelas. Bertitik-tolak daripada manifestasi ini. Selain itu. plastik dan tin-tin aluminium. Murid-murid juga sedar akan kepentingan kitar semula seperti mengurangkan pencemaran.untuk menyimpan tin aluminium & plastik REFLEKSI: 1)Kekuatan Projek/ Aktiviti: Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses semula barang-barang terpakai dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna. Melalui taklimat ringkas yang diberi kepada murid-murid dapat membantu mereka memahami dengan lebih jelas berkaitandengan isu kitar semula. jelas membuktikan bahawa murid-murid memahami tujuan Program Kitar Semula yang diadakan kali ini dan memberi sokongan penuh untuk menjayakannya. Program Kitar Semula kali ini berpeluang mengurangkan bahan-bahan buangan pepejal (solid waste). mendidik murid-murid tentang cara yang betul untuk membuang sampah dan menanamkan sikap kepimpinan dan tanggungjawab antara murid ± murid. .

tajuk kitar semula memang dimasukkan dalamsukatan matapelajaran Sains Tahun Empat. botol plastik dan sebagainya ke kelas masing masing untuk memenuhkan plastik kitar semula yang diberi kepada setiap kelas. Info berkaitan penggunaan semula bahan-bahan kitar semula juga tidak disampaikan oleh semua murid. murid-murid telah membawa semua suratkhabar lama. Kitar semula mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber asli. kami juga menganjurkan pertandingan Pengumpulan Bahan-bahan Kitar Semula antara kelas dengan menyediakan ganjaran kepada kelas yang berjaya mengumpul bahan kitar semula terbanyak.Seperti yang diketahui. 2)Kelemahan Projek/ Aktiviti: Apa yang difahami oleh murid dalam dua minggu ini adalah bahan-bahan yang boleh dikitar semula dan tujuan mereka ialah mamastikan kelas mereka menang dalam pertandingan Pengumpulan Bahan Kitar Semula. Program Kitar Semula kali ini kami hanya sempat menyampaikan maklumat asas tentang kitar semula kepada murid-murid . Oleh itu. penglibatan murid dalam program ini adalah sangat aktif kerana mereka sanggup mengumpul semua botol-botol plastik atau tin-tin aluminium walaupun di luar kawasan sekolah. sekolah mewujudkan persekitaran belajar yang kondusif ataupun dikenali sebagai hands-on learning environment di mana murid dapat melatih dan meningkatkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga menjadi rakyat yang mempunyai perilaku mulia dengan mengurangkan penggunaan sumber. Hal ini menunjukkan murid-murid mula menyedari tanggungjawab mereka agar tidak membuang sampah merata-rata tempat sesuka hati dan amalan memelihara dan memulihara alam semula jadi untuk generasi akan datang. Melalui pemerhatian saya selama 2 minggu ini. Sementara itu. Dengan melaksanakan program kitar semula. Pertandingan ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap kepimpinan dankerjasama murid-murid dimana ketua kelas akan membahagikan kerja kepada murid lain supaya mengumpul bahan-bahan terpakai yang berlainan kategori untuk kelas masing-masing. Oleh itu.kertas-kertas bercetak.

Akhir sekali. kepentingan. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Menganjurkan pertandingan yang memberi hadiah kepada mereka yang Berjaya menghasilkan program yang menpraktiskan kaedah guna semula bahan-bahan secara berkesan. Ganjaran seperti kupon diskaun membeli buku di koperasi sekolah boleh diberikan kepada mereka yang banyak menyumbang demi menjayakan program kitar semula. program kitar semula perlulah disertai oleh semua warga sekolah bersama-sama agar mendapat sambutan yang baik dan berjaya. Pertandingan yang diadakan hendaklah meliputi cadangan kaedah pengurangan bahan-bahan yang memberi kesan yang musibah kepada alam sekitar.dimana aktiviti ini sebenarnya perlu diteruskan pada jangka masa yang panjang dan dimana-mana jua anda berada. Maklumat berkaitan dengan kitar semula seperti pengenalan. Selain itu. . pihak sekolah boleh bekerjasama dengan kantin sekolah agar mengelakkan penggunaan plastik atau polisterin dan menyeru murid-murid membawa bekas sendiri ke sekolah begitu juga dengan botol air. Kini sudah tiba masanya untuk mengalihkan semangat dan kreativiti kanak-kanak dalam menambahkan usaha dan niat mereka daripada sudut kualiti dan bukannya kuantiti. Aktiviti pengumpulan bahan-bahan kitar semula boleh dijadikan tabiat setiap warga sekolah dengan menyediakan tong-tong sampah kitar semula yang sesuai agar setiap orang dapat membuang sampah mengikut kategori yang sesuai dan mengurangkan pencemaran di sekitar sekolah. barang-barang kitar semula dan sebagainya harus ditampal di setiap sudut sekolah untuk mengingati semua warga sekolah dari semasa ke semasa.

Tunjukkan kesungguhan dan usaha anda melalui teladan dan amalkannya sehingga ia menjadi sebahagian hidup anda. _______________ (NAZARUDIN BIN SHAARI) Guru Besar. Jawatankuasa Kitar Semula SK Bakap Indah Disahkan oleh. Disemak oleh. Disediakan oleh. SHUKRI B. Amalkan konsep kitar semula selangkah demi selangkah untuk memelihara ruang hidup kita dan wujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat.sebagai menyahut seruan kerajaan. cinta terhadap alam sekitar. SK Bakap Indah . Kesedaran ke atas kepentingan kitar semula agak tinggi di kalangan murid-murid sekolah ini. Jawatankuasa Kitar Semula SK Bakap Indah _______________________ (MOHD.KESIMPULAN: Semua murid mempunyai pengetahuan am terhadap bahan yang boleh dikitar semula dan diguna semula. menjadi insan yang mulia dan bertanggungjawab serta sebagai contoh kepada orang lain. AWANG YAHAYA) Penyelaras. Mereka memahami bahawa mempraktikkan kitar semula merupakan satu amalan yang baik. _____________________ (ROSNANI BINTI DAHAMAN) Setiausaha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful