Poslovna etika U posljednjih nekoliko godina poslovna etika je sve češće tema razgovora u poslovnim krugovima.

Na popularizaciju i učestalije promišljanje o poslovnoj etici utjecalo je više motiva. Jedan od najvažnijih je poslovni neuspjeh ili gubitak ugleda te pad vrijednosti na tržištu nekih svjetski poznatih poduzeća. Neodgovorni pojedinci i same organizacije svojim odlukama i djelovanjem nanose velike gubitke. Te propuste je vrlo teško ili gotovo nemoguće nadoknaditi. Tko može jamčiti da će poduzeću povratiti jednom izgubljeni ugled? Svjesni istinitosti činjenice, mnogi su započeli ozbiljnije voditi brigu o etici u poslovanju. U prilog tomu ide i činjenica da se svake godine provodi i izbor poduzeća koje svoje poslovanje najuspješnije vodi u skladu s poslovnom etikom. Što je poslovna etika? Ako posao definiramo kao djelovanje s ciljem ili kao misiju, a etiku kao znanost koja regulira i promišlja pravila ljudskog ponašanja, poslovna etika bi bila primjenjivanje ili uvažavanje etičkih principa u svim poslovnim aktivnostima. Praktično provođenje etičkih principa u poslovnom svijetu ključni je problem poslovne etike. Poslovnu etiku ne možemo izjednačiti s čistom etikom, jer je polje njenog djelovanje između težnje za dobiti i čistih etičkih principa kao što su istina, prijateljstvo i slično. Kod poslovne etike, za dobro obavljeni posao očekujemo da i druga strana izvrši svoj dio obveze. Etičnost se ogleda u izvršavanju ciljeva svih dogovorenih strana. U poslovnom djelovanju gotovo ništa ne činimo samo za opće dobro, nego je prisutana i osobna korist, odnosno dobit. Etičnost se u poslovnom svijetu odnosi na korektno izvršavanje preuzetih ciljeva za koje smo odgovorni drugoj strani. U suvremenom društvu poslovanje se obavlja uglavnom za novac, premda npr. umjetnici, liječnici ili znanstvenici veliki dio svog djelovanja razmjenjuju za ugled, moć i slično. Poslovnu etiku dakle trebamo shvatiti i šire od pojma dobiti. Iz poslovne etike isključeni su oni koji obavljaju posao, a za njega ne primaju nikakvu korist (npr. saborski zastupnik koji ne prima nikakav oblik naknade, za posao koji obavlja nije subjekt poslovne etike). Etičke vrline Ljubav kao temelj kršćanske etike možemo promatrati i u poslovnoj etici. Uključiti ljubav u poslovnu etiku, značilo bi poslovati u skladu subjektivnih i objektivnih uvjerenja. Dakle, u poslovnom svijetu i ljubav ima svoju cijenu. Poslovna etika uključuje različite tipove ljubavi: a. caritas, b. agape, c. filia, d. eros. Caritas je latinska riječ, a u prijevodu znači milosrđe. U poslovnim odnosima značila bi obzirnost prema onima koji su manji, slabiji od nas, odnosno onima koji su u nevolji. Milosrđe je potrebno definirati kao pomoć onomu koji to zaslužuje. Npr. ako je poslovni

subjekt doživio neuspjeh treba mu dati mogućnost oporavka da ponovno uspješno posluje. Dobar primjer jesu zemlje koje su stradale u ratnim ili nekim drugim neprilikama. Milosrđe poduzeća koje im pomažu da se oporave, dugoročno znači i širenje tržišta za njih te u konačnici veću dobit. Međutim, ako neodgovornu osobu, bez obzira na naše razloge, postavimo na odgovorno radno mjesto, to ne predstavlja milosrđe. Kratkoročno, čin milosrđa može izgledati kao čin protiv interesa poduzeća, ali je dugoročno svakako isplativ. Milosrđe je opravdano, jer utječe na zdravu konkurenciju koja je temelj uspješnog i etičnog poslovanja. Veritas, odnosno istinitost, važna je odrednica u poslovnom djelovanju. Ona jamči da su poslovni odnosi utemeljeni na poštenju i iskrenosti. Laži i obmane mogu povremeno i kratkoročno biti isplativi, ali dugoročni uspjeh mora biti temeljen na istinitosti. Iskrenost će biti prepoznata i nagrađena. Priznavanje pogrešaka te njihovo transparentno uklanjanje kupci znaju cijeniti (npr. greške pri puštanju nove klase automobila, kad proizvođač sam reagira i vrši dodatna ispitivanja). Sofia označava mudrost u poslovanju. To je vrlina kojom prepoznajemo poslovne okvire vremena i prostora u kojem poslujemo. Prepoznavanje dobrih poslovnih prilika nije samo produkt dobre i kvalitetne naobrazbe, već i mudrosti. To je vrlina koju stječemo tijekom cijelog života, kao i sve druge etičke vrline. Što pouzdanost znači u poslovnom svijetu najjasnije možemo potvrditi pri kupnji nekog proizvoda u čiju smo se izvrsnost uvjerili posjedovanjem. Povjerenje ili pouzdanost vode nas iz neizvjesnosti u sigurnost, kao što je to primjerice kupnja kvalitetne zimske gume za automobil koja nam daje ležernost i mirnoću pri vožnji. Ako u poslovnoj suradnji ne postoji pouzdanost i povjerenje, neuspjeh je osiguran. Agape je drugi tip ljubavi u poslovnom svijetu. Označava obavljanje poslovnih radnji sa zadovoljstvom, odnosno ugradnju dijela sebe u sve poslove koje obavljamo. Agape bi bila ljubav prema samom poslu. Da bi osoba u posao unijela dio sebe, potrebno je ispuniti niz drugih preduvjeta. Ako nema tolerancije, slobode, iskrenosti, mogućnosti izbora, adekvatne nagrade, teško će se biti prisutan ovaj oblik ljubavi. Uz poslovni zanos povezani su i vrline optimizma, hrabrosti, požrtvovnosti i slično. Filia je ljubav prema svim ljudima, a u poslovnom kontekstu su to svi oni s kojima dolazimo u poslovni kontakt. To je situacija kada veća poduzeća pod svoje okrilje preuzimaju manja te im pomažu svojim ugledom i imenom da bolje posluju, ali naravno pri tome i profitiraju. Primjer filie unutar poduzeća bila bi zajednička druženja i osjećaj zajedništva na različitim okupljanjima kao što su izleti, prigodni domjenci, obljetnice i slično. Filia je iskrena želja da našem poslovnom partneru poslovanje bude još bolje i uspješnije. Ljubav prema drugima u poslovnom krugu uključuje: dobrohotnost, pravednost, ravnomjernost i racionalnost. Dobrohotnost znači iskrenu želju da svi poslovni partneri posluju uspješno. Pravednost je jedna od najvažnijih vrlina. U etički ispravnom poslovanju, pravednost znači dati svakome ono što mu pripada, premda to zakon ne nalaže. Dakle, kod pravednosti, ali i drugih etičkih vrlina, djelovanje ne staje sa zakonom, ono ide iznad. Etičke poslovanje je iznad zakona, ono ne obvezuje. Ravnomjernost u poslovnom djelovanju znači ujednačenu raspodjelu u svim poslovnim

procesima: djelovanje, nagrade, plaće, odgovornosti i slično. Racionalnost je sposobnost prepoznavanja i djelovanja za dobrobit svih poslovnih sudionika. Četvrti oblik ljubavi je eros, odnosno privlačnost. U poslovnom smislu to bi značilo privlačnost poslovnih čimbenika. Ta privlačnost može biti vizualna (neka robna marka), auditivna i slično. Privlačnost se treba temeljiti na estetici. Pretjerivanja, koja od privlačnosti idu k čistoj suvremeno shvaćenoj erotici, nisu učinkovita niti etički opravdana. Umjerena i estetska uporaba erosa je svakako potrebna, ali je granica tanka i treba biti oprezan. Privlačnost uključuje već spomenutu umjerenost, zatim dinamičnost i marljivost. Dinamičnost je vrlina koja nas vodi boljoj realizaciji, dok je marljivost vrlina koja nam osigurava uspješnost. Navedene etičke vrline dio su poslovne etike koju možemo nazvati i etika ljubavi. Samo onaj poslovni subjekt koji vodi brigu o etičkim vrlinama, može biti siguran u dugoročni poslovni uspjeh. Svi značajniji gospodarski subjekti imaju etičke kodekse kojih se pridržavaju i koje nastoje poboljšati. Briga za etičnost poslovanja, zadaća je države i gospodarstva u cjelini. Nažalost, po međunarodnim kriterijima, na listi koja se sastoji od 159 zemalja, Hrvatska se nalazi na 70. mjestu. Poslovna etika dotiče sve one koji su uključeni u poslovno djelovanje, stoga svi trebamo raditi na poboljšanju etičnosti u poslovanju. Svaki gospodarski subjekt ima odgovornost i treba poštovati etičke vrijednosti ljudi, zajednice, ali i prirodni okoliš. Iz toga možemo zaključiti da etičko poslovanje nije ništa drugo nego poslovanje u skladu s prirodom. Hrvatski odbor za poslovnu etiku tvrdi: «Ako tvrtka nije etična, ne može biti ni odgovorna, stoga je etičnost nužan pruduvjet za izgradnju društveno odgovorne poslovne sredine». Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful