BICARA BERIRAMA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP BICARA BERIRAMA SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Bicara Berirama diperkenalkan sebagai satu pertandingan atau persembahan bahasa puisi / prosa dalam bentuk berkumpulan. Pasukan akan membentuk satu paduan suara tematik yang menghayati hasrat atau tema untuk diperdengarkan kepada audiens. Kesepaduan dan keseragaman bersuara ini akan dikawal oleh seorang peserta yang bertindak sebagai konduktor. Aktiviti ini melibatkan pelbagai bentuk suara individu yang disatukan untuk menyampaikan mesej pasukan atau kumpulan. Dalam kumpulan/ pasukan itu akan ditonjolkan pelbagai intonasi suara seperti suara-suara halus dan garau, lembut dan kasar, lelaki atau perempuan, seruan dan laungan yang nyaring serta berbagai-bagai lagi. Suara individu boleh digunakan sebagai suara solo. 2.0 PENGENALAN Bicara Berirama adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Sub Unit Bahasa Melayu, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diharapkan dengan pertandingan ini akan dapat menggalakkan dan meningkatkan penguasaan serta penggunaan bahasa Melayu Baku dan bahasa Melayu yang indah dalam kalangan murid-murid sekolah menengah khasnya. 3.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 3.1 Sasaran Pertandingan ini terbuka untuk murid sekolah rendah (Tahun 3 hingga 6) sahaja. Setiap kumpulan / pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Digalakkan penyertaan berbilang kaum. 3.2 Masa Persembahan hanya dihadkan selama 12 hingga 15 minit.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

32

8 Pentas Susunan pasukan di pentas adalah bebas mengikut kreativiti pasukan masing-masing.0 LARANGAN Peniruan bunyi dan suara dibenarkan tetapi tidak menyentuh sensitiviti kaum. budaya dan peribadi seseorang. Skrip yang dikarang hendaklah dihantar kepada penganjur selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum pertandingan. Setiap pasukan TIDAK DIBENARKAN membaca atau merujuk nota / teks / bahan bercetak dan bertulis semasa membuat persembahan. (Peraturan pergerakan masih kekal seperti di atas). Setiap kumpulan / pasukan mestilah diiringi oleh 3 orang guru pengiring. Gerakan fizikal dibenarkan tetapi peserta tidak dibenarkan membuat langkahan ke sebarang arah.7 Sokongan Sebarang alatan/ sokongan seperti muzik. prop. agama dan budaya masyarakat Malaysia secara langsung KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 . 3. bercetak atau bertulis tidak dibenarkan. Skrip mestilah dikarang / reka sendiri dan autentik.5 Pakaian Semua peserta mesti memakai pakaian seragam yang mengikut tema pertandingan yang akan ditetapkan. 3. mikrofon tersebut hendaklah diletakkan dua (2) meter daripada peserta. 3. Hanya konduktor dibenarkan memakai sarung tangan putih. latar bunyi sama ada dalam bentuk elektronik. nyanyian. 4. Sekiranya ada. 3. bahan latar yang bertujuan untuk membantu persembahan.BICARA BERIRAMA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 3. Susunan pasukan 3 tetingkat baris dibenarkan. kaum. Susunan yang dbenarkan tidak melebihi tiga baris. berdrama. lakonan.3 Kumpulan Setiap kumpulan/ pasukan mestilah berjumlah 27. Skrip yang dikarang / reka mestilah tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti agama.4 Teks/ Skrip Skrip adalah bertema sama ada dalam puisi atau prosa.30 orang ( termasuk seorang konduktor ).6 Alatan Penggunaan mikrofon adalah tidak digalakkan. 3.

9. Jeda antara segmen. 5. frasa atau ungkapan dengan intonasi.BICARA BERIRAMA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 5.4 Kesan Bunyi (5 markah) Bunyi gerakan fizikal seperti tepuk tangan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 . tempo dan kepimpinan. 5.2 Bahasa ( 40 markah)  Baku dan gramatis.6 Tempo dan Ritma (10 markah) Sela masa yang tetap dan dalam bentuk kumpulan. Bahasa percakapan (dialog) yang digunakan sesuai.0 KRITERIA PENGHAKIMAN 5. 5. rima dan irama yang sesuai. petikan jari. Penggunaan bahasa bombastik dan dialek tidak digalakkan. Ad-lib (sahut-menyahut) antara SUARA SOLO dan SUARA RAMAI. melebihi had masa atau kurang 5 minit dan persembahan yang keterlaluan. kepelbagaian dan keselarasan suara dan gerak bermakna.1 Persembahan Ujaran (30 markah) Kejelasan. mimik muka. sesuai dan jelas mengikut tema dan mencapai kehendak audiens.3 Kreativiti (10 markah) Kesesuaian. 5.1 Tema/ Mesej (10 markah)  Isi yang bernas. Penggunaan kata.8 Penalti (tolak 10 markah) Sekiranya menyentuh isi-isu yang dinyatakan dalam syarat-syarat pertandingan.7 Konduktor (20 markah) Keselarasan gerak tangan.5 Penghayatan (10 markah) Ekspresi mimik muka dan bahasa tubuh. 5. membawa dan menggunakan bahan sokongan.9 Skrip 5. 5. frasa dan ungkapan.2 Keseragaman Persembahan (15 markah) Formasi berbentuk objek dan pergerakan.9. hentakan kaki dan lain-lain lagi. 5. yang 5. 5. ketepatan dan keseragaman kata.

 Menyediakan sinopsis atau kandungan dalam skrip.9.3 Cerita (30 markah)  Ada kesinambungan cerita. 5.6 Markah Bonus (5 markah)  Memperaga dan mempersembahkan skrip memperlihat kesungguhan pasukan.  Kesesuaian penampilan watak dengan ujaran.BICARA BERIRAMA SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP 5. Jalan cerita jelas dan menampakkan keaslian (originality). untuk 9. 6.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .HAL LAIN Bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat pertandingan pihak Jawatankuasa Pengelola Pertandingan berhak untuk membuat keputusan dan setiap keputusan adalah muktamad. Arahan dalam skrip dinyatakan dengan jelas dan difahami.9.  Menggunakan frasa ujaran tertentu yang biasa didengar khalayak dan sesuai dengan tema.9.5 Kreativiti (5 markah)  Mempunyai unsur kecindan untuk melengkapkan jalan cerita. 5.0 KEPUTUSAN HAKIM ADALAH MUKTAMAD HAL.9.4 Watak (10 markah)  Mempunyai watak SUARA SOLO dan SUARA RAMAI.0 7. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful