MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

Pagina: 1 /5

PROCES VERBAL DE CONTROL
Încheiat astăzi 05.03.2010, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/ 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212 /2006, O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15 /2005 şi H.G.R. nr. 1492 / 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
UNITATE CONTROLATĂ ADMINISTRATOR / CONDUCĂTOR SC PROMEDIVET SRL Punct de lucru : Sovata, jud.Mures,str. Lunga , nr 46/G , Telefon: 0265/ 570 831 Administrator: Fazakas Zoltan -0744 / 891024 Fazakas Mihaly-0745 / 660433 Punct de lucru : Sovata, jud.Mures,str. Lunga , nr 46/G , ADRESA NUMĂR DE ÎNTREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA INSPECTOR 05 .03.2010 J 26 / 769/ 1999

Sg. Maj. Pop Cristian Legitimatie nr: 1338

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE

Fazakas Mihaly- in calitate de administrator Gyorgy Vasile – in calitate de Cadru tehnic P.S.I. SC PROMEDIVET SRL Punct de lucru : Sovata, jud.Mures,str. Lunga , nr 46/G , Data : 05.03.2010 Telefon: 0265/ 570 831

LOCUL ŞI DATA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

Pagina: 2 /5

1. - Analiza apărării împotriva incendiilor / activităţii de protecţie civilă 1.1. - Date organizatorice
Obligaţiile conducerii Obligaţiile personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor Obligaţiile personalului din structura cu atribuţii de protecţie civilă Organizarea alarmării Documente specifice împotriva incendiilor de apărare
Exista -conform Sectiunea a 6-a,art 19 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Exista- conform sectiunea a 8-a art. 27 din legea 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor Exista personal desemnat si instruit cu privire la modul de actiune in caz de situatii de urgenţă. Nu sunt întocmite conform reglementarilor in domeniu , conform art. 18 din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor :

Documente specifice de protecţie civilă Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă Instruirea personalului
-

planul de interventie evidenţa exerciţiilor de evacuare si interventie a rapoarte intocmite in urma controalelor preventive proprii programe/planuri cuprinzind masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

personalului propriu.

Nu e cazul. Efectuarea instructajului in domeniul situatiilor de urgenta se executa de catre domnul Gyorgy Vasile ,care poseda atestat de cadru tehnic PSI obtinut in anul 2009(prin contract de prestari servicii). Sunt afişate instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor in punctele vulnerabile la incendiu stabilite de administrator. Acte de autoritate – nu sunt reglementate prin decizii scrise , în conformitate cu prevederile art.17 din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor : - dispozitie privind reglementarea fumatului.

Afişare instrucţiuni

Ordinea interioară

Control intern de prevenire

Exerciţiu de evacuare din clădire

Nu se execută controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art.149 alin.1 din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor dar constatările in urma controlului nu sunt consemnate in procese verbale de control intern. Pe timpul controlului nu s-a executat un exerciţiu de evacuare.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

Pagina: 3 /5

2. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor / protecţia civilă)
Lege 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,OMAI 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor,OMAI 712/2005 dispozitii generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta,OMAA 121/2000 Norme PSI specifice sectoarelor industriei alimentare ,HOT 53/2008 a C.J. Mures reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Mures,HGR 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele PSI.

3. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector
-S-a intocmit fisa obiectivului

4. Nereguli constatate pe timpul controlului 4.1.-Privind apărarea împotriva incendiilor 4.1.1. Din punct de vedere organizatoric
 Nu se respectă prevederile art. 17 si art. 18 din Ord. 163/2007 privind Aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor cu privire la:

Art. 18
- planul de interventie - evidenţa exerciţiilor de evacuare si interventie a personalului propriu. - rapoarte intocmite in urma controalelor preventive proprii -programe/planuri cuprinzind masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.

Art. 17.
-dispozitie privind reglementarea fumatului.

 Nu se execută controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art.149 alin.1 din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 Nu sunt completate corespunzator planurile cu Organizarea activităţii P.S.I. încălcându-se prevederile
art. 25 din OMAI 163/2007 privind Aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor .

 Materiale combustibile depozitate pe calea de acces / evacuare de la holul parter intre salile de
productie,ingustind calea de acces / evacuare,incalcindu-se prevederile art. 2.4.1. lit. „b ” din Hot nr. 53 din 27 Martie 2008 privind aprobarea regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pe domeniul public si privat din judetul Mures

4.1.3 Din punct de vedere tehnic --Nu au fost constatari 4.2. Privind activitatea de protecţie civilă 5- Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate. -

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

Pagina: 4 /5

6. Sancţiuni 6.1. Principale
Nr. crt. Locul unde se manifestă încălcarea Persoana sancţionată Tipul sancţiunii Nr. art. încălcat Act normativ Valoa re amen dă (lei) Nr. P-V

1

SC Promedivet SRL

Fazakas Zoltan

Avertisment

Art. 17 si Art. 18

2 Art. 2.4.1. lit. „b

SC Promedivet SRL

Fazakas Mihaly

Avertisment

Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor Hot nr. 53/2008 a CJ Mureş privind aprobarea regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor pe domeniul public si privat din judetul Mures Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

-

3

SC Promedivet SRL
4

Gyorgy Vasile

Avertisment

Art. 149 Alin. 1. Art. 25

SC Promedivet SRL

Gyorgy Vasile

Avertisment

Nr. crt. -

Locul unde se manifestă încălcarea -

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, până la data de 19.03.2010 la nr de fax al I.S.U. „Horea” Mures : 0265/269660 Prezentul proces verbal s-a încheiat în _2_ exemplare, din care: - un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş - un exemplar la SC Promedivet SRL Sovata_

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

Pagina: 5 /5

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „ HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ

REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA”

REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI

Sg.maj. Ing.

Pop Cristian

Director : Fazakas Zoltan Fazakas Mihaly Nr. 371 /05.03.2010

Nr. legitimatie 1338 Nr. 1.776.813 / 05.03.2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful