PRVO POGLAVJE

4

PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI

Zbirka ČLOVEK ZA TRETJE TISOČLETJE

1

PRVO POGLAVJE

CIP – kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 130.2 ŽELEZNIKAR, Zoran Človek je več : osupljiva pripoved o raziskovanju sveta in sebe / Zoran Železnikar. - Kranj : samozal., 2009. - (Zbirka Človek za tretje tisočletje) ISBN 978-961-92771-0-2 248519424

2

PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI

Zoran Železnikar

ČLOVEK JE VEČ
Osupljiva pripoved o raziskovanju sveta in  sebe

LJUBLJANA 2009
3

PRVO POGLAVJE

4

PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI

Hčerki Maji

5

6 . s čimer lahko človeku pomagaš. da mu ponudiš pomoč pri odkrivanju bogastva v njem. je.PRVO POGLAVJE Največ.

koristne nasvete in strokovno pomoč. ki ste prispevali k nastanku te knjige. pa tudi moji ženi in hčerki. ter Jasmini in vsem drugim. ki ste s požrtvovalnostjo omogočili njen pravočasen izid. Od srca se zahvaljujem Kurtu za moralno podporo. ter skupini iz Maribora z Jelico na čelu.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Te besede ne morejo odtehtati hvaležnosti vsem. Posebno hvaležen sem Maji za požrtvovalnost pri pripravi izvrstne grafične podobe. ki sta potrpežljivo prenašali težave ob njenem nastajanju in mojo odsotnost. 7 . ki je sodelovala pri pripravi in vsebinski dodelavi knjige. kot bi ga bilo sicer. Zaradi vas je bilo na poti njene priprave mnogo manj trnja.

PRVO POGLAVJE 8 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resnično in neresnično . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absolut in izraženi svet . . . 23 26 29 31 33 35 36 45 47 49 50 52 55 57 59 60 61 62 64 66 67 69 75 76 77 80 82 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrednost znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svet gradijo podobe v zavesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minljivost konceptov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filozofi o naravi stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kakovost življenja je stvar odločitve . . . . . . . . . . Na videz nesmiselna vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: STVARNOST NI TAKŠNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trdnost je vtis. . . . . . . . . . . . . . . . Svet in opazovalec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kako brati to knjigo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prepričljivost materije . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali ste vedeli … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materialni in duhovni svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zavest v snovi ali snov v zavesti? . . . . . . . . . . . . . . . . Iz česa raste miselno drevo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAKRŠNA SE ZDI . . . . . . . . . poglavje: PREVERIMO TEMELJE MISELNE ZGRADBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kozmologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. . . . . . . Pojav večkratnih osebnosti . . . . . . . Čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI KAZALO UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S čim je pogojeno izkustvo? . . . . . . . . . Energija . . . . . . . . . . . . Osnovni arhetipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam slikovnega gradiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Preden zakopljemo miselne lopate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prostor . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prezrto dragoceno znanje . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noe in vesoljni potop . . . . . . Načrt globalnega gospostva . . . . . . . . . . . . . Bolezen v novi luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov temeljni kamen zgodovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nibiru – dvanajsti član sončne družine . . Zemlja kot poligon nezemljanov . . . . Stvarjenje skozi navedke Svetega pisma in Sumercev . . . . . Neuki graditelji čudes . . . . . . Hvala medicini! . . . . . . . . . . . . . . Kaj nam sporoča narava? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRVO POGLAVJE 4. . . . . . Mit o mikrobih kot povzročiteljih bolezni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uganka Eve in prepovedan sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicinski paradoksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikroorganizmi kot čistilci telesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgodba o zavojevanju nekega planeta . . poglavje: ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC . . Razumevanje bolečine . . . . . . . . . . . . . . . . Konkretizirani in abstraktni Bog ter človek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medicina prihodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trditev: narava je nepopolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V vesolju nismo sami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kultiviranje planeta Zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako do pravih informacij? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslanstvo bolezni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamisel o delavcu in služabniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopolnjeni mozaik. . . . . . . . . . . . . Čemu prikrivati resnico? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: MEDICINA. . . . Hebrejska zgodba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirka za osvojitev sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaj vse dolgujemo Sumercem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O stvariteljih in Adamu iz epruvete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINA PLANETA ZEMLJA . . . . Sumersko bogoslovje . . . . . . . . . . 85 87 88 91 96 97 100 101 103 104 106 107 108 111 113 115 118 119 124 126 131 133 134 136 138 140 141 143 144 147 149 150 152 155 156 159 161 163 165 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cepljenje . . . . . . Nastanek sveta skozi sumerska očala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAM GREŠ? . . .

. . . . . . . poglavje: KDO SEM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ČIMER SE ISTIŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finančno podložništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNK in modra kri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Sem telo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Rimski imperij in Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prva svetovna vojna . . . . . . . Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demokracija in terorizem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evropska unija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravi pomen religij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obstoj drugega . . Zavest in zavedanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinašalec življenja in središče zaznavanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druga svetovna vojna . . . . . . . . Simbolizem kače in zmaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ni razloga za malodušje! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Prepoznava procesa istenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . KI OSUPNEJO . . . . . . Britanski imperij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Smisel evolucije – razvoj zavesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrestna past in finančne manipulacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 236 239 242 243 245 247 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: SPOZNANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Sem osebnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Gon po spoznanju . . . . . . . . Judovstvo in Talmud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krščanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrivno ozadje religij . . . . . . 227 Sem energija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrivno ozadje denarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iskanje lastne identitete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reptilski možgani. . . . . . . . . . . . Sovjetska zveza . . . . . Izvor krščanske doktrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 170 171 174 175 177 180 182 185 187 188 189 190 191 195 197 199 200 201 202 203 205 207 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ideja »jaz sem« na rešetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Sem razum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Istenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: NISI TO. . . . . . . . . . . . . . . . . . Koraki do spoznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ženska in seksualnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Sem duša? . . . . . . Kameleonske sposobnosti modrokrvnih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Združene države Amerike . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Sadovi duhovnega napredka . . . . . . 295 Literatura in viri . . . . . . . . . . . . . . Skoraj na cilju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 278 281 283 285 289 SVOBODA VEDNO PREMAGA TEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaj je mogoče storiti? . . . . . . . .Najvišji vzrok in Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . poglavje: ČLOVEK JE VEČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Opombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Božanska igra . . . . . . . . . . 254 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Prgišče spoznanj . . . . . . . 248 Kako sem iskal Boga . . . . . . . . . . . . Poslednji koncept . . poglavje: POJMOVNIK ŽIVLJENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vsak od nas čuti nekakšen notranji nemir in se vsaj nejasno zaveda. večjo ustvarjalnost itd. kajti um nas je zapeljal v labirint. da se izkopljemo iz sedanje globalne krize. pa je – obrniti se k sebi. je. da je krogla. da je Zemlja ravna plošča. K boljšemu zavedanju nas med drugim sili tudi narava z vse hujšimi preizkušnjami. S predstavo o Zemlji kot krogli je bil storjen velik korak v razvoju razuma. Njeno poslanstvo je namreč pomagati vam pri občutni širitvi spoznavnega obzorja. napraviti kakovosten premik v zavedanju sebe. do 13 . da mu ponudiš pomoč pri odkrivanju bogastva v njem. da je materialna stvarnost le del področja spoznavnega. nujno potreben za ozdravitev bolnega duha naše civilizacije. da je treba nekaj storiti. večjo neustrašnost. Boljše razumevanje sveta in sebe je pogoj za večjo kakovost življenja.UVOD Največje darilo. kar je treba storiti. ko se začenjamo zavedati. trden notranji mir. pa vendar trditev ni brez podlage: človeštvo se je znašlo v podobnem položaju kot v davnini. Ta knjiga je nastala prav s tem ciljem. Zavedanje in poznavanje sebe je prvi pogoj za razumevanje sveta. torej pri razumevanju vsega. Osebno sem prepričan. Ob tej knjigi ne boste mogli ostati ravnodušni. ki nas opominjajo na zelo relativen pomen materialnega bogastva. To. kar nam je mogoče spoznati. To je edini način. nekateri pa so trdili. V vas bo sprožila upor in ogorčenje ali pa boste v njej prepoznali pravi zaklad. iz katerega brez novega znanja ni izhoda. Zavedanje tega bogastva človek na pragu tretjega tisočletja namreč še kako potrebuje. ki je omogočil razširitev »materialnega obzorja«. ko je večina še mislila. da pred podobnim korakom stojimo tudi danes. Takrat je bilo treba v glavah napraviti velik miselni preskok. in začenjamo gledati celostno. Težko je verjeti. obzorja materialnega sveta. ki ga lahko daš človeku. kar je pripeljalo do sistematičnega pristopa k raziskovanju narave. Širjenje spoznavnega obzorja omogoča širitev zavesti in duhovni napredek. »Kaj pa mi je tega treba?« bo kdo vprašal. ko je človek začel opazovati okolje s poglobljenim zanimanjem.

da je bila religija v zgodovini glavni vir znanja o duhov14 . gre za normalen evolucijski razvoj. Zato marsikaj vemo o zunanjem svetu. ki nas bo oplemenitilo in dvignilo daleč nad raven. vse do uravnoteženja obeh. o sebi in o svojem bistvu pa le nekaj malega – toliko pač. Naj takoj razjasnim. ki pa je le del tistega. Popraviti moramo razumsko neravnovesje v sebi. da smo predvsem snovno telo z nekaj malega elektro-kemije v možganih. Žal te niso zagotovile možnosti. pred kako pomembno nalogo stojimo danes. Morda se ne zavedate. ki jim pastorala ni na prvem mestu. Zdaj smo tako rekoč duhovno nerazviti. ki so pretežno trdno zasidrani v materializmu. ki je odraz velike razlike med umsko in duhovno razvitostjo. Marsikdo izraza duhovnost in religija tudi enači. Ne zavedamo se. ki ustvarja zavest. Smo kot ptič z enim krilom. Res je. Racionalni um je od srednjega veka naprej napredoval bliskovito. desne pa ne. temveč celosten pogled na svet. Ta dvoličnost je marsikoga odvrnila od tedaj pomembnega izvora duhovnega znanja. To se je odrazilo tudi na povsem fiziološki ravni: razvijali smo levo možgansko polovico. da to popravimo in znova vzpostavimo naravno sozvočje. Nikar se ne čutite prizadeto ob tej izjavi. Duhovnost je tisti del človekovega zavedanja. da materialistični svetovni nazor ne le močno omejuje naš intelektualni domet. da pod duhovnostjo ne pojmujem konceptov religije ali verske predanosti. Ob omembi duhovnega znanja vsakdo pomisli na religijo ali vero. kot so nam znale ponuditi religije. nekatere vztrajajo pri okostenelih stališčih. je prepričana. Razumska iskanja so se usmerila na področje zunanjega sveta. da bi bil razvoj človeške zavesti celovit. na kateri se nahajamo danes. ki pa je razmeroma skromno. Pred nami so širna prostranstva duhovnega sveta z obiljem duhovnega bogastva. kar povzroča v nas napetost in ruši naravno sozvočje. ki skupaj z znanjem o zunanjem svetu tvori celoto človekove spoznave. temveč zavira naše potenciale in nas omejuje pri duhovni rasti. čustveno in duhovno pa tako rekoč nič. kar jih je spremenilo v bogastva željne ustanove.UVOD znanosti. logični plati. religije pa niso bile sposobne človeku ponuditi tudi kakovostnejše in razvitejšemu razumu primernejše duhovne hrane. Človek se je razvijal po razumski. Večina civiliziranih ljudi. ki ga lahko dosežemo z razumom. da je znanje o zunanjem svetu pomembnejše od vsega drugega. o svojem notranjem svetu. toda v resnici sta to dva popolnoma različna pojma. Čas je. ki presega materialistični okvir. druge pa so izgubile vizijo in zapadle miku materialnosti. Znanost je z bliščem novih dosežkov in spoznanj navduševala znanja željne množice in odločilno prispevala k ustvarjanju vtisa. za katerega je značilno nihanje od ene polarnosti k drugi.

Intuicija. Kar uničuje naravo. kot se je s predstavo o Zemlji kot krogli drastično razširilo materialno obzorje človeka. da napredek nikoli ni prišel z logičnim dograjevanjem obstoječega znanja. da smo postali ujetniki materialne ravni. a to znanje je bilo in je še zelo nepopolno. S tem ko se je veljava religij predvsem v razvitem svetu zmanjševala. da je znanost brez etike uničevalna. se bo z odkritjem »prave duhovnosti«. kajti tvorci religij so imeli v ozadju. temveč skozi intuitiven uvid. kot bomo v knjigi dodobra spoznali. ki je vez z duhovnim svetom. kar ne izhaja iz materije. Izhodiščno misel lahko nadaljujemo takole: podobno. iz katere ne najde poti. kar je znotraj.UVOD nosti. Ne zavedamo se. Edina prava pot je zaživeti z novim znanjem. Takšno stališče nas usmerja k preživljanju svojega življenja tako. ki smo neločljiv del narave. Preprost opis sedanjega položaja bi bil. zato nima ne cilja ne smisla. je manj učinkovita tudi tista njihova pozitivna komponenta. Ob tem zavedanju vam bo ta knjiga lahko pomagala. povsem drugačen namen kot človeka približati samemu sebi. Materializem ne potrebuje etike in morale. Znanost nas uči. da razbije goro ustaljenih konceptov. da je v iskanju kratkoročnih koristi ne bi izkoristili. Iz nje se lahko izmota le tako. drastično razširilo naše spoznavno obzorje. etika! To je nekaj. torej z osvojitvijo celostnega pogleda na svet. dokler lahko. da boste svoje duhovno obzorje še razširili in se oplemenitili z novimi spoznanji. ki ima dostop do doslej neznanih razsežnosti in kakovosti življenja. Obenem je v svojem razvoju zaostal. Človek je nepredstavljivo več kot telo – je duhovno bitje. Kar uničuje tisto. zato ne odražajo več sedanje stvarnosti. pravica. uničuje nas. pri današnjem načinu razmišljanja nima možnosti za razcvet in napredek. Ali res? Danes nam je jasno. ki predstavlja eno njihovih najpomembnejših kvalitet: moralni kodeks. vzorcev in metod – vsi so bili zgrajeni v preteklosti. 15 . Odsotnost etike in morale ter denar oziroma kapital kot nesporna vrednota so svet pripeljali v zelo zaskrbljujoč položaj. ker se je ujel v zanko. Um je zrasel čez vse meje in se iz koristnega sluge prelevil v tirana. uničuje tudi tisto. humanost. da se molekule našega telesa v kratkem veku našega življenja čim bolj napolnijo z raznimi užitki. kar vidimo zunaj. Dobičkarjem nobena žrtev ni prevelika. Kakšna čast. da je svet nastal po naključju. Uživaj. zato je odvečno. talec smo mi sami. A talec takšne politike nista le narava in okolje.

« Ko opazujemo uničeno naravo. boš nazadnje vedno povzročil trpljenje. Napočil je čas preobrazbe. zastrupljen zrak. ki bo zunanji in notranji svet razlagal enotno. da smo prav tako uničeni znotraj. narava nam z močnimi krči to sporoča že nekaj časa. kaj ga je pripeljalo v zagato. Reinkarnacija ti ne bo pomagala. treba bo imeti večje kvalitete. Novo znanje bo omogočilo učenje brez trpljenja – na dovolj visoki ravni duhovnega razvoja bolečina in trpljenje nista več osnovno gonilo napredka. Če se svojega bistva ne zavedaš več. bolj domišljenih idej. nad katero se velja zamisliti: »Miru ne boš našel s spreminjanjem življenjskih okoliščin. ki si jo lahko zastavim. temveč s spoznavanjem svoje prave. kako se rešiti iz nje. življenja v nas in naše identitete. delovanja uma. A čas bo spremenil tudi to. Prav zato nam tako znanost kot religije. Doslej je ves svoj svet gradil na zunanjosti in na povsem napačni predstavi o tem. ki si ga je nadel sam. Ugotovil sem. želi si srečnejšega življenja. tudi ne more vedeti. zato bolj kot kdaj koli prej potrebuje novo znanje in novo duhovno hrano. vodo in zemljo. zgolj v materialnost usmerjenega človeka. V novem tisočletju ne bo prostora za duhovno nerazvitega. šolstvo in mediji prave informacije prikrivajo in otežujejo dostop do njih. Sodobni človek ob vsem svojem tehnološkem znanju ne zna povedati. prepričljivo in brez spodrsljajev. ki uničuje njegovo dušo. Niti znanost niti religija takšnega koncepta danes nista sposobna ponuditi. bolj zapletenih. saj znanost o tem molči.UVOD Potrebujemo nov. ki ga vse bolj srka vase. Miselni oklep. Kdor ne ve. se ne zavedamo. omogočiti uresničevanje višjih. nov svetovni nazor. ki prekrije tvoje bistvo. Ponuditi mora prepoznavanje mehanizmov zavesti. odkrijejo se njegova večna narava in njegove neslutene moči. Sloviti pisatelj Eckhart Tolle je zapisal misel. Vsa beda na planetu je posledica poosebljenega doživljanja ’mene’ oziroma ’nas’. Zdaj se tega zaveda vse več ljudi. kaj je življenje in kakšen je njegov smisel. kdo si. kar je. ki ga zaman išče v potrošništvu in užitkih. poka po vseh šivih. Tako preprosto je to. Novo znanje mora preseči materialistični spoznavni okvir. Življenja preprosto ne znamo pojasniti. Bolj kot kdaj koli je človek danes odtrgan od svojih korenin in zasužnjen z življenjskim tempom. enoten miselni koncept. da sta prepoznavanje moje resnične narave in moj duhovni razvoj najpomembnejša naloga. S takšnim spoznanjem človeka ni mogoče izkoriščati. S prepoznavanjem človekove Biti padejo vsi njegovi strahovi. Želi pobegniti uničujočemu vrtincu. najgloblje narave. Ko bomo 16 . če v naslednjem življenju še vedno ne veš.

ki je vredno imena Človek. obenem pa je pokazal. duhovnost. Kako brati to knjigo? Pričujoča knjiga je precej nenavadna v več pogledih. V zgodovino se je zapisal z zlatimi črkami zaradi vsaj dveh velikih dejanj: opozoril je. da se mora človek obrniti vase in poslušati glas srca. ki jo je začrtal pokojni predsednik. in prebudili se boste iz dolgotrajnega sna ter zablesteli v povsem novi podobi. kot ste si mislili doslej. Janez Drnovšek. Kako bi sicer z vami uspešno manipulirali? Potreben vam je – kot Trnuljčici – poljub. ki ste jih morda vajeni. ki jo sam v drugih delih pogrešam.UVOD združili tehnološki napredek. Opazili boste. 17 . da boste lahko vgradili številne manjkajoče koščke v svoj mozaik stvarnosti. ki je s svojimi knjigami pretresel in predramil duhovno zavest Slovencev. ki bo omogočil dobo miru in blagostanja. poljub znanja in ljubezni. Če ste se pripravljeni prebuditi iz sna in dremeža. ko sem na slabo poznavanje pojava strahu opozoril s knjigo Planet strahu. da se v knjigi združujeta dve tematiki. Človek je dvojno – snovno in duhovno – bitje. Tega se je zavedal tudi pokojni predsednik države dr. Človek je več. da so prav ta spoznanja porok za premagovanje problemov in izzivov tretjega tisočletja. A kako bi to vedeli – vzgajali so vas tako. da bi svet napredoval k srečnejši prihodnosti. kot ste si znali predstavljati. To sem dojel že pred leti. da bi vas čim bolj obvarovali pred tem spoznanjem. ki je zdaj strašljivo pomanjkljiv. Sedanja splošna raven zavesti ne zadošča. Zato ni odveč nekaj pojasnil in napotkov. odstopa tudi od književnih okvirov. zdrav razum in duhovnost. Moj pogled na stvarnost in možne rešitve je zdaj obogaten z mnogimi novimi spoznanji. Moja želja je nadaljevati pot. ki na videz ne sodita skupaj – zgodovinska razprava in nekakšno filozofsko poglabljanje v človekovo notranjost. da lahko tudi visok politik deluje kot človek visokih načel in s posluhom za malega človeka. imate priložnost napredovati do močnejšega bitja. Zemlja ne bo več solzna dolina. bo omogočen dandanes nepredstavljiv razvoj. zato je dvojni pristop nujen za pridobitev celovite podobe o človeku. Prepričan sem. Pokazati vam želi svet v takšni podobi. ki sem jih prelil v to knjigo. Prav ti različni področji dajeta knjigi celovitost. Mnogo več. da vam bo branje in razumevanje olajšano. Prav to je njen namen.

in jo tako utrdite ali pa se šele tedaj v celoti zaveste njenega pomena. da vam je že znana. temveč razume in se s problemi ne spopada na tradicionalen način. Vsako trditev. da poiščete nov. Bralcu polagam na srce. Čustven pristop ni ustrezen. Za preverjanje vseh informacij. najpomembnejših vprašanj pa niti ne poskuša načenjati. ki ne graja. ki nasprotujejo uradnim razlagam in izjavam znanstvenih avtoritet. če v preteklosti ne bi verjeli trditvam. ker prihaja iz ust uglednega človeka? Na koga se opreti. Pri marsikomu se bo pojavil dvom o verodostojnosti in vprašanje. To pravilo sem upošteval tudi pri pripravi te knjige. jo poglobil in nadgradil z novimi spoznanji. Posredovane informacije je treba obravnavati na višji ravni. kadar se znanost moti? Resnici na ljubo ta ne bi nikoli napredovala. da so zaupanja vredni podatki. v sebi doživljaš drugače kot neresničnega. Začenši z zunanjimi temami. da bi se naposled ustavil na področju notranjega. ki jo želite sprejeti za svojo. je ugodno prebrati vsaj dvakrat. kako prepričati prepričane in potrditi verodostojnost podatkov. temveč prepozna in razume globlje razloge in motive. Naj vas to ne moti. bi bilo eno življenje najverjetneje prekratko. ker ustvarja prizadetost in ustvarja sodbe o »krivcih« za sedanje stanje.UVOD Človekov duhovni razvoj poteka spiralno: od ene tematike se premakneš k drugi. se spet vrnil k zunanjim (zgodovina). Običajno je tako. Pri tem nihaš od zunanjih tem k notranjim (duhovnim) in nazaj. 18 . ki jih navajam. Toda odgovor ni preprost.« Žal se znanost dandanes ukvarja z obrobnimi problemi. Verodostojnost podatkov je večja. Pokojni sloviti francoski antropolog Claude Levi Strauss je izjavil: »Znanstvenik ni tisti. ki prihajajo od ljudi z veliko širino poznavanja stvarnosti in veliko globino razumevanja tematike. ki jih navajam. kadar enake podatke navaja več neodvisnih virov. Ob drugem branju se morda spomnite. ki premore pravilne odgovore. Pri izboru podatkov. da bi se čez čas spet vrnil. Ponavljanje je posebno dobrodošlo za starejše možgane. da podatek. ki je resničen. da trditve v tej knjigi poskuša razumeti. Obenem pa se postavlja vprašanje. ob katerih se bo marsikdo spotaknil. V tej knjigi navajam veliko informacij. ki niso več podobni suhi spužvi. ne pa jih čustveno obravnavati. ki zna postaviti prava vprašanja. ki jim lahko zaupate ali pa tudi ne. V ospredju sta dve: sodim. Marsikatero izjavo boste v tej knjigi prebrali večkrat. ki so nasprotovale ugotovitvam znanosti. ali so podatki preverjeni. temveč nekdo. kjer ležijo vsi odgovori. sem se obrnil k notranjim (narava zavesti). Želim vas spodbuditi. Ali velja verjeti neki trditvi le zato. sem se opiral na lastna merila.

Tam najdete tudi kazalce na spletne vire. posebno ob rekonstrukciji zgodovine. ki mora seči prav do temeljev miselne zgradbe razuma. Gre za način. mnogo manj od tistega. Upam. a se bodo polegli. Pri pisanju besedil sem uporabljal način poudarjanja posameznih pojmov ali besed. kar naj bi vam bilo v pomoč. ki v tej knjigi niso obdelana zelo temeljito. zbudili v vas kaki novi strahovi. Da bi se človek zavedel. da je to. kar meni o sebi. lažje kasnejše iskanje in utrjevanje prebranih informacij. v menjavo ene kalvarije z drugo. Nesmiselno je objektivnejše informacije iskati pri dosedanjih informatorjih. Svobode v 19 . ne pa širiti nezaupanja. razločnejše luščenje pomena. več svobode ponuja. A to je zahtevna naloga. tesnobnega vzdušja. v kateri se skrivajo doslej nepoznane moči. da bo tudi vam v pomoč. morda pa se bo komu zdelo nenavadno ali celo moteče. Moj namen je prispevati k celovitejšemu pogledu na stvarnost. da je mnogo več od tistega. Premalo se zavedamo dejstva. Na tem spletišču se lahko poglobite v posamezna vprašanja. Vsak drugačen pristop vodi v ponavljanje zgodb.UVOD nenasilen in trezen pristop. manj je omejujoča. Še koristna informacija: knjiga je nastala v tesni povezavi s spletno stranjo www. iz katerih so informacije črpane. kjer v zvezi z obravnavanimi temami najdete veliko koristnih besedil. pesimističnega razpoloženja ali jemati pogum. Bolj ko je neka miselna predstava popolna. da spozna novo razsežnost. Ničesar namreč ne moreš zares spoznati. Žal je odnos do vseh drugih informacij zelo odklonilen. da se iz postane mlake ne moremo naužiti sveže vode.si. kar nam je mogoče o sebi dognati. ki pomeni pomemben korak v prenovi vas samih. da bodo odsevali novo znanje in večjo kakovost. Lotiti se je treba vseh gradnikov te stavbe in jih prenoviti.prisluhni. dokler si seznanjen le z njegovo lepšo platjo. potrebuje kaj več kot le nekaj preprostih trditev. Morda se bodo ob branju nekaterih poglavij. ki to veličino podpirajo. ki omogoča hitrejše pregledovanje besedila. Še kratko pojasnilo o oblikovanju besedil. lahko bi tudi rekli – večjo svobodo. Preden zakopljemo miselne lopate Vsak od nas globoko v sebi čuti in se vse jasneje zaveda. Zaupanje v svojo veličino lahko pridobi le tako. ko boste dobili celotno informacijo. kar vemo o sebi. ki se od drugih razlikuje le po imenih oblastnikov.

ki so se natekali v naše glave. med katerimi ima posebno mesto obravnava razsežnosti zavesti. manjka. so natrpani s strahom. To namreč današnji razdvojeni in sebi odtujeni človek krvavo potrebuje. Ne ustrezajo resničnim dejstvom. Toda število prebujajočih se osupljivo hitro veča. Ni še pripravljen sprejeti več resnice. Zatem sem se v poglavju Medicina. Ni druge poti kot širjenje in plemenitenje zaznave ter razumevanja – to velja tako za zunanji kot za notranji svet. saj je gradiva veliko. Zato sem se lotil obravnave precejšnjega števila tem. ki odpirajo poglobljeno spoznavo sveta. Najprej sem se v poglavju Preverimo temelje miselne zgradbe. svet naše notranjosti čaka. zato ne moreta zadovoljivo podpreti večje veličine človeka. V prvem poglavju knjige sem želel odstreti nekaj kratkih informacij in ponazoriti. čeprav grobo podobo prave stvarnosti in področja spoznavnega. ali bi oba svetova obravnaval v eni knjigi. kajti z njima je mogoče ohranjati privilegije in vzvišen položaj.UVOD sedanjih konceptih materialnosti in telesa. Prav vsak ima možnost svoje življenje dvigniti na višjo raven. bi s tem rušili ravnovesje celote. Toda želel sem ponuditi branje. Ljudje se ob vse močnejših energijah in zunanjih pojavih prebujajo ter želijo porušiti zidove ječe. ki smo jim izpostavljeni. Če bi delovali le v enem od obeh svetov. da je razumevanje zavesti ključ do boljšega razumevanja stvarnosti in večje kakovosti življenja. da ga odkrijemo. znanosti. Prenasičen z neuporabnimi informacijami je današnji človek osupljivo lačen pravih. Še nekaj besed o vsebini knjige. kam greš? lotil temeljev in paradoksov sodobne medicine. Zato je do zdaj vsakršno obveščanje in izobraževanje preprečevalo dostop do resnice. Doumel sem namreč. kakršna se zdi sem poskušal odstreti duhovno ozadje stvarnosti in načeti osnovna vprašanja. morda za koga tudi preveč. zmanjševanje slednjega na račun prvega pomeni napredek. Nematerialni svet. To področje grozljivo slabo poznamo. Sprva sem bil v dilemi. pa tudi duše. Tako porojeni dvom namreč pride zelo prav pri raziskovanju veljavnih konceptov. So mikrobi res povzročitelj bolezni? Zakaj medicina ne deluje? 20 . Prav tega sem se lotil in skušal popisati v tej knjigi. ki omogočajo napredek. najti zanje ustreznejše razlage. ki slika celovito. religiji in medijem. Kljub temu da se marsikdo zaveda laži. ki pa jih je še vedno mogoče preveriti. več »svetlobe«. V življenju sta pomembni le dve stvari – ljubezen in strah. lotil koncepta materialnosti in skozi številna nenavadna vprašanja poskušal utemeljiti nova spoznanja. na katero so pristali nezavedno. V preteklosti je bilo človeštvo deležno veliko strahu in laži. Potrebna je le odločitev. Znanje in informacije. Je zunanji snovni svet res objektivna danost? Je zastrašujoče prazni atom res gradnik trdne snovi? V poglavju Stvarnost ni takšna. še vedno slepo zaupa uradnim virom. kako slabo smo obveščeni.

da je vsa uradna zgodovina človeštva zgodba za lahkoverne. Avtor. saj je nepojmljivo. da bi ju razlagal. Razlage stvarnosti nisem gradil v skladu z verskimi predstavami. ki so med najhujšimi prevarami človeka vse od izuma denarja naprej. saj iz človeka naredi Človeka. izluščenim iz zgodovinskih dejstev in stvarnih dokazov. temveč sem jo oprl na bolj nevtralna in manj zlorabljena pojma: zavest in zavedanje. Razgalja tudi škodljive vplive sedanjega finančnega sistema in denarnih mehanizmov. Nisi to. Ker njegove knjige še niso doživele slovenskega prevoda. pa tudi obravnavi ozadja religij. da bi v tem presegel lastni ideal. ki osupnejo je posvečeno pomembnim spoznanjem. Vrednosti tega spoznanja ni mogoče oceniti. To ni v nikakršnem nasprotju s konceptom duše. Tu gre za poglabljanje v spoznanja s področja raziskav zavesti.UVOD V drugem delu knjige. česar prebujeni človek ne more preskočiti. Spoznanje lastnega bistva – božanske biti v nas – je dragulj v kroni in cilj evolucije. ki so zgodovino človeštva na glinenih ploščicah natančno popisali. Menim namreč. Dvanajsto poglavje Človek je več smiselno zaključuje tretji sklop in knjigo kot celoto. s čimer se istiš. A ne le to – z novim razumevanjem zgodovine prepoznamo načrt in motive v sedanji globalni politiki. Ker tematika ni lahka. Z vključitvijo te informacije zgodovinski mozaik na mah postane neprimerno jasnejši in razumljivejši. duha ali Boga. V poglavju Sporočila glinenih ploščic sem vas želel seznaniti z osupljivimi zgodovinskimi razlagami Sumercev. je to poglavje še posebno zanimivo. se do poglobljenih spoznanj prebijamo postopoma. Kdo sem? in Pojmovnik življenja. Zato so takšne razlage za vse sprejemljive. je Zecharija Sitchin. v katerega verjameš. da ljudje o plačilnem sredstvu. Uradno stališče zgodovinarjev ima usodno pomanjkljivost: ne priznava vpliva nezemljanov na človeško zgodovino. ki je zelo močno orodje za manipulacije. da bi bralec lahko dojel vse tisto. V tretjem delu knjige sem v treh poglavjih. obenem pa sta zavest in zavedanje pojma. želel ponuditi svoja duhovna spoznanja. je tisto. Ta tema je hočeš nočeš ena od tistih. v sklopu treh poglavij z uvodnim Zgodovina skozi nova očala sem skušal podati nov pogled na zgodovinsko tematiko. ki že tisočletja sledi istim smernicam. ki odločajo o kakovosti življenja. vemo tako malo. Resnična škoda je. S slabo predstavo o Bogu in sebi preprosto ne moreš kakovostno živeti. ki razjasnjuje veliko nedorečenosti in zgodovinskih neznank. bolje rečeno Boga. pa tudi Stvarnika. ki je tu opravil veliko delo. ki si ju nihče ne lasti in ne pridržuje izključne pravice. v skrbi. Osrednje besedilo drugega dela je Poskus rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja. kar je mogoče dojeti z umom. Boga. Zadnje spoznanje je namreč umu nedo21 . Zaključno besedilo Spoznanja. vključno z zgodbo o Adamu in Evi. ki vključujejo Boga. Vprašanje lastne identitete.

svobodno. se s tematike odstre prva tančica. Zato sem bil kasneje pri pisanju in navajanju virov nemalokrat v zadregi. Tudi tako bo učinek zelo močan. sprva informacij in virov nisem zapisoval. ste kos reševanju tako zapletenih osebnih težav kot na videz nerešljivih civilizacijskih problemov. Z novim znanjem. Predstavljena besedila dajejo odgovore na skoraj vsa vprašanja. dovolj močnim za dvig ravni zavesti. avtorji pa ne. vendar je kljub temu vredno branja. da bom nekoč o tem pisal v knjigi. Zavedam se. Tega do zdaj niti znanost niti religija nista znala pripraviti. Z vso ljubeznijo. zaradi česar boste nekoč. je namreč dostojna čete dobrih strokovnjakov z različnih področij. ki marsikatero vprašanje pušča nerazčiščeno. veliko potrpežljivosti pri branju in veliko intelektualnih užitkov. Na tem mestu naj se tudi malo potresem s pepelom. za katero mi je žal. da je to poglavje za marsikoga prezahtevno. Z njim boste lahko razsvetlili temo. ki sem se je lotil s to knjigo. kot amater. Želim vam mirnega duha. Ker sem se raziskovanja lotil brez sistemskega pristopa. prebudil iz dremeža ter ga spodbudil k bolj zavestnemu življenju in razumevanju sveta in sebe. ki postaja vse bolj podoben potrošniškemu robotu. Čeprav razlag ne razumete povsem in ne sprejemate. Z novimi informacijami boste bolje razumeli tudi Sveto pismo. Podrobnosti v tej fazi razlaganja niso najpomembnejše. da bi sodobnega človeka. Nihče razen vas ne more storiti koraka k vaši osebnostni in duhovni rasti. ki duši življenje v vas in preprečuje vaši duši zaživeti v svetlobi. ko boste bolje pripravljeni. In morda se tega sprva ne boste niti zavedali. Naloga. ki ustreza tako materialnemu kot duhovnemu področju. ki so v življenju pomembna. ostane le še občutenje. jaz pa sem se podviga lotil sam. V knjigi zato raje glejte gozd. Ta knjiga ponuja celovito predstavo o stvarnosti in trden enoten koncept. Tako sem zagrešil marsikatero napako. Zoran Železnikar 22 . ne pa posameznih dreves. Moja srčna želja je. ne zavedajoč se. Tako so v spominu ostala dejstva in podatki. Ta knjiga utegne biti pri tem dragocen pripomoček. napredovali hitreje.UVOD segljivo.

saj se s tem odpre pot k nesluteni duhovni rasti in posledično večji kakovosti življenja. da ste lačni. s katerimi bi pomagal ljudem. občutno boljše. ki jo uživate zdaj. Morda bo ta knjiga v vas zbudila željo po raziskovanju in boste posegli po boljši »duhovni hrani« od tiste. jeste. da je vaše počutje. Marsikdo se pomena duhovne hrane niti ne zaveda. Znanje sem iskal v kupih knjig.UVOD 1. a sem našel le drobce modrosti. ki pomaga razumeti 23 . Menim. da še niste pojedli dovolj – in jeste preveč. ki jih želim deliti z vami. temveč da se je spremenil tudi svet. Danes vem. ki bi nam nasitila dušo. ki je dodobra zastrupljeno in pod vplivom stresnih dejavnikov. Človeško telo potrebuje vodo veliko bolj kot hrano. lahko posežeš tudi po boljši duhovni hrani. Podobno kot lahko izbereš boljšo hrano za telo. Po dolgih letih različnih raziskovanj in duhovne prakse je na mojem intelektualnem situ ostalo prgišče (vsaj meni) zelo dragocenih spoznanj. se zatekamo k prehranskim užitkom in zadovoljevanju potrošniških želja. da je toliko debelušnih ljudi. To spoznanje je velikega pomena. ki so me vodili k novim iskanjem. da ste žejni. da bi se čim prej dokopal do modrosti in duhovnih moči. Trud se izplača. čez čas boste z navdušenjem opazili ne le. In ker žeje ne morete potešiti s hrano. Tu merim na tisto hrano za dušo. poglavje PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Že v otroštvu sem imel močno željo. Ker smo v razvitem svetu lačni duhovne hrane. Pred leti sem se začudil nad podatkom. da se nekaj podobnega kot z žejo dogaja z duhovno hrano. Beseda duhovnost v splošnem ne uživa kaj dobrega slovesa. To je vse prej kot preprosta naloga. posebno telo sodobnega človeka. morda zaradi slabih izkušenj in strahov v zvezi z religijami. Tako ne preseneča. namesto da bi tešili lakoto po tisti hrani. da je pri človeku ločnica med žejo in lakoto zelo nejasna. da se prav na področju duhovnosti – te nikakor ne gre enačiti z religijo – skrivajo največji zakladi. a ker mislite. Zato se lahko zgodi. se vam zdi. telesno in tudi duhovno.

ni mogoče doživljati srečne in izpolnjujoče stvarnosti. Primerjava možganov z bioračunalnikom je kar umestna. Znanje o sebi zato prinaša presenetljive učinke. Čeprav tega ni preprosto razumeti.PRVO POGLAVJE duhovne pojave in predvsem samega sebe. kaj šele omogočiti tisto. To napeljuje k zaključku. A temu ni tako. Iz lastne izkušnje lahko zatrdim. Kaj pa možganski računalnik? Operacijski sistem odločilno vpliva na sposobnosti računalnika. Od nekdaj sta me privlačila znanost in kraljestvo razuma. da je svet bedna ječa nesrečnih duš. kjer se skrivajo številni izzivi. kaj temeljni pojem – življenje – sploh je. ko tako zunanji kot notranji svet razumem mnogo bolj celovito.11 strojne opreme svojega najnovejšega domačega računalnika ne bi mogli niti za silo izkoristiti. da kakovosti zunaj sebe ni mogoče doseči brez kakovosti v sebi. zato ostajamo pri istem »operacijskem sistemu«. Spoznati moramo. da je možganski računalnik treba usmeriti na doslej neobdelana področja. Spremeniti je treba pogled na tisto. kar je notri. ki ga želim uresničiti s projektom Svet miru in ljubezni je uresničljiv. Spremeniti moramo podobo o sebi in spremenil se bo tudi svet. Razum temelji na izhodiščnih 24 . Moj pogled na svet se je napolnil z novo vsebino. so notranja prepričanja tista. Kako mirnega in urejenega se počutim zdaj. da bi se spremenilo zunanje! Prav to spoznanje me je navdušilo za podvig. Kot informatik sem nekega dne prišel do ugotovitve. da si omejitve postavljamo sami in odprl se bo svet novih možnosti. ko bi mogel svoje možgane – svoj »možganski računalnik« – nadgraditi z močnejšim operacijskim sistemom tako preprosto kot svoj osebni računalnik. kar zmore Windows XP. ki verjamete predvsem znanosti. Kljub temu da informacije tudi »živimo«. Zdi se nam. S to knjigo. da možganov ni mogoče nadgraditi. se želim dotakniti prav vseh – verujočih in tistih. Moč računalnika ocenjujemo po kakovosti izračunov. razlagalcu stvarnosti. prikazov ter količini podatkov in informacij. Ob predstavi. ki je prvi večji sad omenjenega projekta. S starim operacijskim sistemom Windows 3. Računalnike neprestano izboljšujemo in nadgrajujemo. ne znamo razložiti. je odsev mojih lastnih spoznanj o njem. le da človek te informacije tudi občuti. O sebi in svoji resnični naravi vemo presenetljivo malo. Vista ali Linux. stvari so nenadoma našle pravo mesto. kjer je bila nekoč tema. Podoba bedne ječe je posledica s strahom obremenjenih opažanj in neznanja. pojavili so se odgovori tam. ki oblikujejo zunanje izkustvo. kakršnega doživljam. Pri enaki strojni opremi utegne biti razlika velikanska. Pa tudi vseh drugih. da bi bilo čudovito. Oba obdelujeta goro informacij. ko se zavedam živosti življenja v sebi in opažam stvarnost v mnogo bolj svetlih barvah! V letih raziskovanj mi je postalo jasno naslednje: svet.

bo pri reševanju problemov. To je posledica širitve zavesti in odkrivanja sposobnosti. ki jih je mogoče menjati. sveta materialnosti. Pri osebnem računalniku menjava operacijskega sistema marsikdaj zahteva močnejšo strojno opremo. Ne verjamem. ki se na jesen življenja odločijo za študij. ki so pravkar zaključili študij. ki menijo. kot da je kokoš. Ta vprašanja se večini ne zdijo zanimiva prav zato. kakšen je smisel življenja. Operacijski sistem običajnega možganskega računalnika je usmerjen predvsem v razlaganje zunanjega sveta. Ob nadgradnji možganskega računalnika se kakovosti življenja občutno spremeni. za katere ne ve. Narava je torej poskrbela. Prožnost misli je ena najpomembnejših stvari v življenju. da so prestari za kako izpopolnitev svojega možganskega računalnika. da tako razmišljajo tudi mladi ljudje. kaj sploh je in kako deluje zavest. da človek. temeljnih predstavah. saj se učni sistem v načelnem pogledu že stoletja ni skoraj nič spremenil. obstajajo le subjektivne – miselna togost. od kod prihajaš. odraz česa so. Pri tem pretežno izkoriščamo le levo polovico. to pa so informacije. za svojo intelektualno in duhovno rast. tako kot programe. ki o celoti spoznavnega in o sebi ve le malo. Brž ko se lotiš nematerialne sfere in pojmov. Ne zna odgovoriti na preprosta vprašanja. Celo zelo nadpovprečen človek izkorišča le nekaj odstotkov svojih možganskih sposobnosti. nato pa le polnimo s podatki. ki so še kako pomembni. ko pa ne ve niti tega. desna polovica pa bolj ali manj počiva. ker ne vedo. Kdor se ne pozna. vendar so v resnici zelo pomembna. Ne ve.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI prepričanjih. Najhuje je. občutki. kaj so in kako delujejo čustva. kdo si. Na kaj se lahko opre. le slabo opravil. Študijski sistem je ukalupil njihovo razmišljanje ter jim odvzel prožnost in svežino. da s strojno opremo ob nadgradnji operacijskega sistema ne bo težav. lahko zadovoljivo rešuje zahtevne probleme. ki se je izvalil v kurjem gnezdu in vse življenje živel. kje iskati odgovore. Opazne prenove ni doživel. ki je odgovorna za logično razmišljanje. ki je vedec? Večkrat se spomnim na zgodbico o orlovem mladiču. sekvenčno obdelavo informacij. ne zna pojasniti življenja in tudi ne. kdo je ta. na vseh drugih področjih pa je nezanesljiv ali celo neuporaben. lenoba in strah pred novim. A pri človeku je skrb odveč. misli. Gradimo ga od ranih let do konca šolanja. Nenehno srečujem ljudi. A to trditev zanikajo številni. je v hudi zadregi. ki dotlej 25 . Za izvedbo postopka torej ni objektivne ovire. Obdržite jo lahko tudi v starejših letih.

Premiku z mrtve točke je treba posvetiti največ pozornosti. kdo je ta. čeprav bi se tako zdelo na prvi pogled. česar niste še nikoli imeli. ugotoviti je treba. S to knjigo vas želim navdušiti. V dobi. samozadostnih sistemov. je vzgib močnejši in volja za izpolnitev večja kot ob intuitivnem ravnanju. Proces nadgradnje je mogoče izpeljati le z menjavo njegovih gradnikov. ki iz človeka napravi Človeka. svetlobe in ljubezni. ki krene s točke mirovanja. ko lahko robotizirane tovarne proizvajajo skoraj brez človeka. občutiti vso živost in čarobnost življenja – to je vse kaj drugega kot životarjenje ter iskanje zadovoljstev in trenutkov sreče v intervalih med nezadovoljstvi. trpi in si želi lepšega življenja. Enako velja za človeške možgane. česar niste še nikoli storili. Treba se je spoznati s povsem drugačne plati. Ponujam vam roko na poti. To je korak. Najtežje ga je spraviti v tek. tj.PRVO POGLAVJE niso bile poznane in zato tudi ne izkoriščene. morate storiti nekaj. da se po več tisočletjih razvoja ter vloženega truda in intelektualnih naporov – kar naj bi človeštvo pripeljalo do osvoboditve od mezdnega dela – spet vračamo k vse večjemu pomanjkanju in boju za obstanek. Razumeti sebe. zaradi omejitev. Če želite pridobiti nekaj. korak. na katere smo pristali. Stereotip povprečnosti naj bi jamčil mirno in sorazmerno udobno življenje. Religije. Absurdno se mi zdi. k modrosti. ko je tehnološki napredek omogočil izdelavo silno inteligentnih. To je edina pot. Zato naslednje vrstice niso odveč. To je morda kdaj držalo. da nadgradnjo možganskega računalnika napravite tudi vi. ki preskakuje stare plotove in zida svet iz novega znanja. Premagati je treba vztrajnost. Življenje povprečnega človeka je še najbolj podobno životarjenju. Kakovost življenja je tesno povezana s kakovostjo poznavanja samega sebe. ki vodi navzgor. tradicija in oblast so poskrbele. že vnaprej izgubljeni boj za ohranjanje dosežene ravni življenjskega standarda. 26 . lenobo. ljubezni in blagostanju. Kakovost življenja je stvar odločitve Voza. ustaljenih konceptov in predstav. miru. a zdaj žal ne več. Pri razumsko usmerjenih ljudeh – in večina nas je takšnih – velja: ko najdeš v sebi utemeljitev za neko dejanje. je to bolj pehanje za preživetjem. da smo ljudje v splošnem podvrženi črednemu učinku – sledenju mnenju voditeljev in obnašanju večine. ki omogoči dvig ravni zavedanja. ni težko potiskati naprej. ki živi. razumeti svet.

Nekaj mora biti močno narobe. 27 . Narava nam z vse številčnejšimi preizkušnjami daje priložnosti za spoznavo relativne vrednosti materialnega. ki zasledujejo le svoje cilje. pa je znana: stresno življenje. slabo zdravje. kako ukalupljen in zelo omejen sem postal zaradi tradicionalne vzgoje. kaj bi s tem občutkom. s tem ko negujemo svoj pohlep. ki zasleduje napačen ideal. če pa jo vržete v mlačno vodo. Pozabili smo. ki nam bo odprlo novo okno iz tega zatohlega.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI smo še vedno ujetniki mezdnega dela kot ob začetku industrijske revolucije v devetnajstem stoletju. Ali je še kaj drugega. Kako naprej? Civilizacija. v katerega smo ujeti. ki jo mora za vse to plačati vsak od nas. etična tema. A kakšne so te vrednote? Je to človečnost? Kako naj to vemo? Kakšni so prava merila? Da bi na to vprašanje ustrezno odgovorili. pomembnejšega od dobička? Ali se lahko uresničuje še kak interes. ki pa je nisem mogel. omejenega materialnega sveta. Danes imaš. ne meneč se za mojo duhovno lakoto. po volji elit. izobraževanja in informiranja. V šolah so me vzgajali v materialističnem duhu. da bi dobički rasli. Danes smo sposobni oblikovati odgovore le s področja zunanjega. nisem pa vedel. vse bolj nezavidljivem položaju. svetovna množica poslušnih ovčic pa je v vse težjem. Počasi. Doma so mi to žejo poskušali tešiti s tradicionalno versko vzgojo. mora prej ali slej zaiti v hude težave. saj vse delovanje gradi na laži. notranja praznina. Gre za učinek žabe v kropu. Razlika je seveda v tem. To prinaša nedvoumno sporočilo: prave vrednote ležijo na področju nematerialnega. Da najvišja vrednota v materialistični stvarnosti – denar – ni pravi ideal. pehanje za preživetjem. Mediji in politika nas zasipajo s prikrojenimi informacijami. nam manjka znanja. se bo skuhala. ker smo se pustili zvabiti vanj. jutri si lahko brez vsega. da bi tovarne imele delo. Če žabo vržete v vrelo vodo. da je bogastvo vladajoče elite in lastnikov kapitala doseglo bajne razsežnosti. jemati povsem zares. Prenehali smo ustvarjalno uporabljati svoje možgane in razum. Dovolj! Zavedanje. čeprav mu sledimo. Potrebujemo novo znanje. a zanesljivo se spreminjamo v potrošniške avtomate in izgubljamo svojo človečnost. da bi se žepi oblastnikov polnili. Pravega znanja. bo nemudoma skočila iz nje. ki ne temelji na kapitalu? Cena. zdela se mi je neustrezna. Te težave dandanes dodobra občutimo. materialnega. kdo in kaj smo. ki jo postopno segrevate do vrelišča. se izgubljamo v tekmovalnosti in krepimo strahove. kako se izmotati iz stiske. vsi razločno čutimo. niti želel. Pa vendar ne vemo. Iz nas poskušajo narediti dobre potrošnike. ki je ostala nepotešena. je bilo v meni prisotno že dlje časa. uporabljamo ju le kot avtomate – za ponavljanje starih programov. duhovna beda.

da bi se dokopali do resnice? Kako dolgo boste še dovoljevali. kar smo imeli v svojem otroštvu. ki sem jih doslej čakal zaman. ki me vodijo bliže resnici. ki mi je dalo moči za napredovanje v neznano. je vaša legitimna odločitev. Poiščite tiste. ki lahko nekaj premakne. Raziščite še drugo plat medalje. zakaj je takšno razmišljanje napačno. da je največji človekov problem strah. zakaj ste dopustili. s katerim znate poiskati boljše poti. politika – torej tisti. ki je uničujoča. Največji od vseh zakladov je znanje – pravo znanje. posledice utegnejo biti kaj neprijetne.PRVO POGLAVJE Kdor hodi po svetu z odprtimi očmi. boljše načine za blokiranje politike. Dale so mi odgovore. je sestavljena iz prav takšnih. ki nam jih bodo nekoč zastavili otroci in prihodnji rodovi. je pa prav. predvsem izobražencem. je nehvaležno. Ali ste ob tem spoznanju pripravljeni kaj storiti. naši otroci pa ne bodo več? Ne želim vas spravljati v zadrego. Povedati svoje mnenje. Lahko si najprej pridobite znanje. zgodovina. da se sami že danes soočite z vprašanji. Že davno sem ugotovil. se je lahko že neštetokrat prepričal. opremiti s pravim znanjem. kot ste vi. je čas. Ti imajo pomembnejšo nalogo kot reševati nas. da na račun vaše nevednosti manipulirajo z vami? Kako dolgo boste še dopuščali. so mi brez večjega truda prišle v roke povsem drugačne informacije od tistih. a z njo samemu sebi 28 . Toda množica ljudi. Kako naj se ukvarjam z raziskovanjem in iskanjem novih resnic. mediji. mediji in se vam zdijo prav obveščeni ter zaupanja vredni. ki marsikomu. ki ne trobijo v isti rog s politiki. da bi dosegli viden napredek. ki je v nasprotju z mnenjem večine. ohranjati morajo svoje privilegije. da vam bodo iz stiske pomagali znanost. kar se dogaja … S to sramoto bo težko živeti. Rekli boste: Kaj pa lahko en človek stori proti temu? Ob koncu te knjige boste popolnoma razumeli. Treba se je izobraziti. ko pa mi služba in dom pobereta ves čas in izčrpata vso zalogo moči? In prav tu je glavni kavelj: metati vodo iz čolna. Nikar ne čakajte. kjer se skriva še veliko več odgovorov. A ni vam treba biti razbijaški upornik. Ko sem se odločil stvarem priti do dna. mediji. da informacije. niso vredne zaupanja. ki jih ponujajo znanost. ki vam je bila doslej prikrita. da mogočni lastniki koncernov in družb brezsrčno izkoriščajo in zastrupljajo naravo ter uničujejo tisto. medicina itd. religija. da bi se raziskovanja lotil. Toda brez zaprek ne gre. Poglavitna ovira. namesto da bi začepili luknjo in se za vedno odrešili nepotrebnih muk. ki nam jih trosijo politiki in mediji. Žal večina razmišlja tako. Odstrl sem področje. ki so nas v stisko pripeljali. preprečuje. In v meni se je vzbudilo raziskovalno navdušenje. Toda do teh bo kljub temu prišlo – ko ne boste mogli odgovoriti otroku.

ki razbija strahove. Tako boste lahko razrahljali toge mase uma. Če ne boste storili predlaganega. še predlog: pri branju teh informacij ne dopustite umu. zanikanjem in zavračanjem prebranega. ki se nam trenutno zdi pomemben ali zanimiv. obremenjenosti s koncepti in predstavami. Premakne gorišče zavesti v svojo domeno. Pomembno! Preden se zares lotite te knjige. Če se odrečete znanju. Kakovost življenja je stvar odločitve. saj opazuje le del nje – tisti del. Napredek torej dosežeš z večanjem občutljivosti. Tako življenje ne dobiva le vse večje širine. še pomembneje pa je. ki zavirajo življenje. Vsak koncept je kot svojstven koordinatni sistem ali pa kot luč določene barve. Če uporabim grob miselni 29 . primerjanjem. temveč tudi globino. v katerih tičijo zastarane informacije brez življenja. se bo samo po sebi pokazalo kasneje. Popačenje je posledica miselne »nečistosti«. ki obstaja. In prav v teh miselnih pripomočkih – konceptih – je skrit kavelj. kar je. Tega morda zdaj še ne razumete povsem. v pravo znanje. da je kakovost bivanja odvisna od dveh dejavnikov: od kakovosti opazovanja in od ravni razumevanja vsega. je najboljša naložba. Koncepti naredijo informacije in predstave smiselne in razumljive. ker jih skrčijo na obvladljivo število. da se neprestano vmešava s sodbami. kakovosti. dojemaš in razumeš na pravi način – čim bolj celovito in nepopačeno. da vse opaženo občutiš. da koncept vedno okrni resnico. je tisto. ki se upirajo prevetritvi. Minljivost konceptov Ugotovil sem. Znanje je največja moč in največja vrednota. zato ga začasno spravite pod ključ. Treba je vedeti: naložba v znanje. pomaga do novih idej in veča kakovost življenja. Ali je pravilno ali ne. kar je drugačno in novo. rasti. a ob koncu knjige dvoma ne bo več. Vaš um se bo krčevito upiral sprejeti nekaj. Tako je razumljivo. kar veste. Zelo pomembno je. tudi ali predvsem zato. Razumevanje se opira na miselne pripomočke – osnovne koncepte in predstave. dvigom kakovosti opazovanja. da poskusite nove ideje sprejeti brez presojanja in dojamete njihovo sporočilo. se odrečete napredku.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI zaprete vrata. da staro znanje v kali zatre vse. Ne dovolite. kar je v nasprotju s tistim. Vaše odločitve. ki iz drugačnega kota osvetljuje isto področje. tako boste lahko prezračili zatohle sobane. ki si jih je izmislil človeški um. bo morda upor preprečil celoten podvig.

po katerem je materialnost osnova vsega. neprestano dopolnjevati in menjati za takšne. iste informacije bi kdaj prej lahko naletele na nesprejemanje ali bi vas lahko celo odbile. da se z višje veje vidi še marsikaj več. s katerim opisuje stvarnost. Vsakomur. ste sposobni sprejeti in doumeti popolnejše razlage. ki ga z metodami sedanje znanosti ni mogoče razložiti. Pa vendar – brez njihove pomoči ne bi dosegel cilja. Čeprav so pomanjkljivi in vedno delno napačni. Ko dosežeš najvišjo vejo. duhovni svet. da materialistični svetovni nazor pri razlagi celotne stvarnosti ne drži vode. koncepte. Pričujoča knjiga je med drugim tudi kritična obravnava konceptov. Koncepti so kot stopnice: nobena ni končni cilj. Vsaka od vej pa tudi zastira tisti najvišji pogled – na nebo. te vleče naprej. da se prebiješ do še popolnejših spoznanj. ki omogoča napredek. ko gre za zapletene nematerialne pojme. Kako naj z materialnimi pojmi opišem življenje ali ljubezen? Materialna podstat se izkaže za zelo neprikladno in okorno. ki so boljši. Enako je tudi s spoznanji in prepričanji. preprosto ne bi imel pomembne opore. Razgled z vsake posamezne veje je zanimiv in za marsikoga povsem dober. da obstaja tudi subtilen.PRVO POGLAVJE pripomoček. so koncepti potrebni. s katerimi si jo razlaga. kar obstaja. Ko razumete več. je zelo težko zlesti nanj. Ne da bi se opiral na niže ležeče veje (prispodoba za koncepte). Pred leti sem naletel na dobro primerjavo: pot do spoznanja resnice je kot plezanje na visoko drevo. težnje niso pravi oziroma niso v skladu s kozmičnimi zakoni. na primer koncept. cilji. se to neizogibno izkaže 30 . posledično pa današnja znanost ne more zadovoljiti žeje resničnega iskalca resnice. svet. se razgledi z nižjih zdijo smešno omejeni. h katere uresničitvi koncept vodi. ki se ob podrobnejšem vpogledu pokažejo kot dvomljivi ali napačni. Da bi človek napredoval. Omalovažujoč odnos do njih ni na mestu. Razen zadnje. Vsak koncept predstavlja pogled na stvarnost z določenega zornega kota. Z opazovanjem zunanjega sveta smo postali pravi mojstri v pripravi konceptov. Pomeni izpostaviti en sam cilj (ali omejeno število ciljev). Najpomembnejši koncept je koncept o naravi človeka samega. da se lahko odženeš više. bolj dodelani. postane jasno. Vsaka od njih je dragocena opora. a zavedanje. eno težnjo. je pa opora. od katere se lahko odrineš. mora jezik. ki se spopade z zapletenimi problemi življenja. Ko ideali. Če bi kakega od njih izpustil. potem se bom hitro znašel v zadregi ob ugotovitvi. en ideal. sedanji je žal – napačen.

ki bi sedanje koncepte izpostavile dvomu. ki bi trditev izpostavila dvomu. Zavedam se. Prav tu sem našel največ informacij. da zadnja. na kateri gradim svoje znanje. saj prav nobena neresnica ali laž ne more podpirati kozmične resnice. ki zasleduje napačen ideal – na primer denar kot najvišjo vrednoto –. To ugotovitev velja ponoviti: civilizacija. S čim je pogojeno izkustvo? Nekoč sem bil prepričan. ne moreš je opisati v nobenem koordinatnem sistemu ali je osvetliti s kako lučjo uma. resnično. Predstavo o Zemlji kot ravni plošči je zamenjala predstava o Zemlji kot krogli. avtorji. je odvisna od zaupanja v posamezne trditve. Seveda tudi ta ni popoln. dokončna rešitev ni v domeni kakršnega koli koncepta. Vsi sistemi obveščanja so nadzorovani. da je tisto. Trdnost miselne stavbe. Zaupanje v neko trditev splahni tisti hip. da informacije. vrednih posebne pozornosti. zasmehovani in odrinjeni. kajti vse delovanje gradi na laži. ki vnašajo dvom in mečejo slabo luč na ustaljene dogme. ne bi prodrle v javnost. Tudi tega bom nazadnje zavrgel. Newtonove zakone smo zamenjali za Einsteinovo relativnostno teorijo. ki to trditev postavi na laž. da je to res. to ne pomeni. prej ali slej zaide v slepo ulico. V tej knjigi poskušam prikazati bolj dovršen koncept stvarnosti. dokler ne spoznamo. da je zelo dobro poskrbljeno. ta je v sposobnostih dojemanja omejen. ko dobim podatek ali informacijo.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI kot resen problem. Če v neko trditev (še vedno) verjamem. Toda čez čas sem si moral priznati. koncepte. usklajevanje z nosilno idejo koncepta. stvar logike in kot takšni omejeni. 31 . Prav to se dogaja danes. predstave v zavesti. da opustim vse koncepte. Zato je širjenje alternativnih informacij skrito pred širšo javnostjo. da končno spoznanje lahko dosežem le tako. pa so na različne načine blateni. V svojem razvoju odlagamo en koncept za drugim in gradimo vse popolnejše. kakršnega sem ga gradil v letih svojega raziskovanja (tudi zanikanje drugih konceptov je koncept). Vso »resničnost« sestavljajo slike. Povedati je treba. Vsi so namreč stvar uma. da ta zares drži. temveč da še nisem prejel informacije. ki pa se že kaže za pomanjkljivo. Sledenje konceptu pomeni omejevanje in prilagajanje. da ni nikakršnega dokaza. Nato je predstavo o Zemlji kot središču vesolja zamenjala teorija o Soncu kot središču vesolja itd. kar doživljam – vsaj v budnem stanju –. Človeška bit je zunaj vsakega koncepta. Gre predvsem za objave na spletu.

ki to prepričanje potrjujejo. saj mi ni dano videti skozi njegove oči in z njegovim razumom. kar pod nekim simbolom pojmujem jaz. Zavedati sem se začel. da se v neko izkustvo zares poglobiš. Ne morem vedeti. temveč je ravno obratno. z enakimi čustvi. Kako bi lahko vedel. v sebi združujemo obe polariteti. pa bo vzel kot izjeme. da niso izkušnje tiste. da je moje občutenje sreče enako kot pri vas? Vedno pridemo do istega problema: kako primerjati simbole. da subjektivna komponenta v moji zavesti – moj lažni jaz – poskrbi. A ni tako. Tisto. 32 . Tudi on bo v življenju našel brez števila potrditev. ki so pač le simboli. Nato sem naletel na trditev. To velja tako zame kot za druge. primere. je edini način. da iste »stvari« zaznavamo. Prepričanje deluje v umu kot sito. ki ustvarijo prepričanje. razlagami. Ob nepopačenem doživljanju se moje videnje istega dogodka ne bi smelo kakor koli razlikovati od videnja kogar koli drugega. da objektivnosti v moji zaznavi ni. ki pa je lahko pri vsakomur drugačen. Resnica je. Ker v medsebojni komunikaciji ne moremo izmenjevati misli in občutkov. Vsak jo občuti drugače. ki ga bodo utrjevali v tem prepričanju. Vsi smo dobro-slabi. da tisto. Lep primer je bolečina. da niti dva človeka istega dogodka ne doživljata enako. ki to zanikajo. Drugi primer je človek. občutki. kar pod to nalepko pojmujejo drugi? Ni načina. spet drugi se takoj zatečejo k analgetikom. ki temeljijo na mojih preteklih izkušnjah. zaradi katerega od vseh prejetih vtisov sprejmeš v zavest le tiste informacije in izkustva. a le zato. ki verjame. Čeprav se to zdaj morda zdi nelogično. ki se pojavijo v dveh različnih zavestih? Kako ugotoviti. je le dogovor. kar popači moje spoznavanje? Kaj drugega kot prepričanja. Kaj je tisto. ki stvarnost pokažejo (prav bi bilo reči – izkrivijo) na prav poseben način. vidimo in občutimo enako. natanko ustreza tistemu. če ga ne bo kdo od »slabih« morda postavil na laž. Vzemimo za primer dva človeka: prvi je prepričan. s tem ko mu bo – rešil življenje. da nosim drugačna očala. ki sem ga zgradil v preteklosti in utrdil z izkušnjami. A ni izključeno. Morda bo to prepričanje negoval vse do smrti. A kljub temu ve. da so vsi ljudje v osnovi slabi. oznaka za vtis. vidi le odtenke sivine. Spoznal sem. ker bo slep za vse druge primere. torej simbole. je nemogoče reči. Barvno slep človek vidi barve popolnoma drugače kot zdrav človek. da ni niti izključno slabih niti popolnoma dobrih ljudi. kar imenujemo »rdeče«. Nekateri imajo visok bolečinski prag. mislimi. Vse je pogojeno s trenutnimi predstavami in sistemom prepričanj. V življenju bo našel obilo primerov. ki potrjujejo pravilo. da bo ta človek umrl nasilne smrti.PRVO POGLAVJE Dvomljivo je že dejstvo. da so vsi ljudje v osnovi dobri. kako nekdo drug vidi isti predmet. temveč le besede. kaj je »rdeče« in kaj »zeleno«.

možnost izbire. Kako bi lahko bilo drugače? V njegovi zavesti je vse uglašeno nanjo. Izkustvo. Opazovalec. postane nezanimivo in pozornost preusmerimo drugam. Kar na lepem nisi več žrtev okoliščin. Premikamo se od ene predstave do druge. objektivno stvarnost. Zato izkustva doživljamo drugo za drugim. a le zato. ker sledi enaki logiki – da so že preverjeni. ki ga dodobra izkusimo. A moja nova spoznanja o naravi stvarnosti so prav ta prepričanja izpostavila resnemu dvomu. Razumevanje tega pojava ima presenetljiv učinek na človeka. so del tradicionalne podobe o svetu. da bi se bili naposled sposobni soočiti z najzahtevnejšim vprašanjem – kdo smo. Marsikdaj ugotovimo. pogosto pa pomanjkljivo. da s svojimi prepričanji. se zaveda tudi pomembnosti pozitivne miselne naravnanosti. A to je pomota. In tako ga popravimo in z novim izkustvom znova preverjamo. To spoznanje me je vodilo k drugemu. saj brez njega ne bi bilo nikogar. ker naj bi jih preverili že mnogi pred menoj. ne bo izkusil nič drugega kot bolezen. kar je. nič manj pomembnemu: nisem predmet. od enega koncepta k drugemu. Ta proces je življenje. da so v skladu z resnico? 33 . ker so se mi odgovori zdeli sami po sebi umevni. V filmski in knjižni uspešnici Skrivnost (The Secret) je obilo potrditev zgornjih misli. Kdor razmišlja le o bolezni. zdaj še ne dovolj razumljiv način. Na videz nesmiselna vprašanja Predstave o svetu in sebi. ki ti prinašajo izkustvo. ki jih opažam. ki sem jih imel za veljavne. Samoumevni zato. Njihovega preverjanja sem se lotil s povsem preprostimi vprašanji. Prinese nekakšno svobodo. temveč sem bistveni del tega. proizvod nekega objektivnega zunanjega sveta. ki opaža. vse boljšega spoznavanja resnice. teče brez konca. To bom kasneje natančneje osvetlil. je najpomembnejši v tem procesu. Ta vprašanja so se mi sprva zdela nesmiselna. da dogodki v »zunanjem« svetu ne določajo mojih notranjih občutkov.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Nemogoče je hkrati doživljati tisoč izkustev in se poglobiti v vse naenkrat. Tako prihajamo do vse širšega spoznavanja stvarnosti. A prav zato – kako naj vem. Kdor ve. razmišljanji in idejami pritegne v svojo zavest istovrstna izkustva. s svojo svobodno voljo sam odločam o dogajanjih. da je bilo z izkustvom povezano prepričanje napačno. jaz. Zdaj vem. Te predstave slonijo na najbolj temeljnih prepričanjih in arhetipih. ki so korenine naše »miselne stavbe«. temveč moja notranja občutja in misli določajo mojo »zunanjo«. sprejete brez pomislekov ter dvoma o njihovi verodostojnosti. na nek. Teh odgovorov skoraj nihče ne preverja.

ki občuti in se zaveda – »jaz obstajam«? Kdo je Bog? Ali Bog obstaja? Če Bog obstaja – ali ga lahko spoznam in dosežem? Ali sem resnično rojen? Je rojstvo le utvara v moji zavesti? Sem res snovno bitje iz mesa in krvi? Kako vem. Na nobeno od zgornjih vprašanj nisem znal odgovoriti. za katero imam neizpodbitno potrditev o njeni verodostojnosti? Kaj so podobe in slike v zavesti. logični par s telesom. Ob začetku mojega raziskovanja sem se tako počutil kaj klavrno. A tisti hip. ki je kmalu vzklilo in začelo rasti. 34 . ki je zagotovo resnična? Takšna. kar vidim. ki sebe poimenuje »jaz«? Kdo je ta. Nova rastlina je zdaj že precej močna in bo naposled obrodila cvet ter me pripeljalo do cilja – samouresničenja. Postopoma sem se do novih spoznanj vendarle dokopal. Nekatera so se mi zdela sporna. spoznanja sebe. A kdo mi lahko jamči – sem si rekel –. se je vame naselilo seme. Marsikatero od njih je v meni sprva naletelo na oster odpor. ki so me vznemirjala.PRVO POGLAVJE »Čudnih« vprašanj. da se dokopljem do pravih odgovorov. da obstajajo drugi ljudje? Kaj. je bila cela vrsta: – – – – – – – – – – – – Ali obstaja kaka ideja. druga celo absurdna. ki jih imenujem »svet«? Iz česa so? Kje in kako nastanejo? Ali tisto. da so odraz neke resnične. da ti odražajo absolutno resnico? Nikakršnega objektivnega dokaza ni. nesporne danosti. če so ljudje le žive podobe v moji zavesti? Ali se s smrtjo vse konča? Morda pa zavest le preklopi na »drug program«! Kdo so moji starši? So oni ustvarili mene ali sem jaz – v svoji zavesti – ustvaril njih? Ali kaj neizpodbitnega potrjuje obstoj duše? Morda pa je duša le miselni. vmesnik med snovnim in duhovnim? Ob vseh teh vprašanjih sem naletel na isto zadrego: obstoječih odgovorov nisem mogel potrditi z ničimer razen z arhetipi in temeljnimi prepričanji v lastnem razumu. ustreza neki objektivni snovni danosti? Ali vesolje iz trdne snovi v resnici obstaja? Kdo je tisti. ko sem trčil obnje. A imel sem močno voljo.

ozvezdja – naj bi bilo nekaj. saj ta ni pomenila konca. Danes so naša prepričanja o nas samih ukrojena po materialističnem modelu. Materialno vesolje – vsi ti neskončni svetovi. Drevo ima deblo. nepomemben delec v vesolju.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Iz česa raste miselno drevo? Moj pogled na stvarnost se je temeljito spremenil. nikogar. konec. galaksije. ki živi le od rojstva do smrti in potem – nič. kar raste iz nje. ki živi svoje omejeno življenje. A ne le to. saj so verjeli. Ta je zanesljivo resnična. Najosnovnejša misel. kar se dogaja v človekovi zavesti.. Pomembno spoznanje! Torej moram zelo resno preveriti. Descartes je to idejo oblikoval nekoliko drugače. torej velik del drevesa. so ljudje verjeli. Miselna zgradba temelji na zelo osnovnih idejah. O sebi! To spoznanje je vredno posebne pozornosti. Velikega strahu pred smrtjo ni bilo.« Toda kaj bi se zgodilo. Zavedanje »jaz sem« ustvari središče zavedanja. osončja. iz katerega rastejo debele veje. O tem bomo obširneje govorili v devetem in desetem poglavju. da vse. iz njih tanjše. korenska misel. Miselna zgradba pa ima urejeno strukturo. temveč se povezuje z globoko vsajenim občutkom. ki v meni predstavlja temelj zavedanja. Misli so osnovni gradniki zavedanja. Vse njihovo življenje se je napletlo okrog te ideje. je »jaz sem«. ko sem sprejel idejo. temveč le dogodek v življenju duše. je misel oziroma predstava o sebi. V jedru tega modela je prepričanje »jaz sem telo«. ne bi bilo nikogar. da smo le začasen pojav v tem vesolju. ki jih imamo za miselne temelje. Ne o zunanjem svetu. kar se godi v zavesti. ki v svojem življenju strežejo interesom bogov. Prepričani smo. ki bi kar koli zaznaval. mislil itd. da se življenje po smrti nadaljuje v drugi razsežnosti. ki jih obdeluje um. če bi ena od debelih vej pri deblu miselnega drevesa temeljila na neresnici? To bi pomenilo. V starem svetu. v bližini bogov. popolnoma vse. strukturo drevesa (gledano nad površino). Glede ideje »jaz sem« ne more biti nikakršne pomote. 35 . Ena od najdebelejših vej njihovega drevesa je temeljila na prepričanju »jaz sem duša«. Ko ta misel ne bi obstajala. Najosnovnejša. da so po svoji naravi duše. iz teh še tanjše itd. lažno. ideje. Predstavljamo si. skratka vse. temelji na mislih. predstave. ki ni le misel. Gradijo podobe. torej sem misleče bitje. da bi bilo vse. še do srednjega veka in čez. v duhovnem svetu. praznina. ali so osnovni gradniki mojega miselnega drevesa (najdebelejše veje) zdravi. h kateremu se stekajo vse informacije. Smrt zanje ni bila velik »težava«. občutke. dejal je: »Mislim. ki bi živel. da smo le nadvse drobcen. kar obstaja ločeno od nas.

V enem od njenih člankov sem pred leti prebral. potem tudi vesolje ne more nastati (biti zaznano) zunaj nje. neodvisno od mene. da objektivnega zunanjega sveta ni mogoče dokazati. Takrat sem dokončno spoznal. Z mediji preprosto manipulira. Če torej vse. Nerodno je le. da materialno vesolje. neskončno. kar je. Vsako novo informacijo sem skušal objektivno presoditi in tudi kritično 36 . da je vse. bo v naslednjih poglavjih veliko govora. O zavesti. da je šlo za premišljen načrt potopitve ladje. da se na uradne različice in medijske razlage dogodkov preprosto ne morem zanesti. napačno? Kdo mi jamči. Kopica podatkov v zgodbi vodi k zaključku. kateri drugi javno poznani zgodbi lahko ob tem še verjamem. Razumeti. Ko se neki koncept (veja miselnega drevesa) izkaže za napačnega. večno. ko me je ena od bralk spletne strani opozorila na spletišče novinarke Ivone Živkovič. tudi drugi zame ne obstajajo. kar obstaja in kar se dogaja. pomeni odstreti novo razsežnost bivanja. duhovni svet. Ali bi se lahko zavedal telesa. ki so preprečevali sprejem zakona. ki rastejo iz nje) in z njimi vse misli (odpadejo vsi listi z njih). obstaja zunaj mene? Morda moj šef. Ali ste vedeli … Moje spoznavno obzorje je pridobilo veliko širine. bolj sem spoznaval. da sem telo. odsev dogajanja v zavesti. Kdo mi lahko potrdi. ki je resničen temelj življenja. da je zgodba o brodolomu slavnega parnika Titanika pravljica za javnost. čisto vse. kadar nisem pri zavesti. A ne le jaz. da je vse moje nakopičeno znanje hudo vprašljivo. da to res drži? Oči? Oči so organ mojega telesa. nastane v moji zavesti. Zatem poženejo nove ideje (veje) z novimi vejicami in listi. se posušijo vse povezane predstave (veje. telo pa je predstava v moji zavesti. da je ni mogoče preprosto zavrniti. kdor ima v rokah vire informacij. če ne bi imel zavesti? Brez zavesti ne obstajam kot človek. Zgodba je dovolj utemeljena.PRVO POGLAVJE Ali je ta predstava resnična? Kaj pa – sem si rekel – če je prepričanje. Odtlej sem začel mrzlično iskati alternativne informacije – večinoma na spletu – in odkril. Kakor koli že obrnem. ki je vse. brez zavesti ni opazovanja niti opažanja. Ob tem sem se vprašal. da je tudi on le nekdo v moji zavesti. Razlog je preprost: botruje jim daleč najmočnejši interes – kapital. takrat vegetiram in sem le kos mesa brez življenja. Obstaja le svet zavesti. s katerim so se znebili treh vplivnih politikov. Bolj ko sem se spuščal v analizo stvarnosti. ki vse ve. po katerem bi Ameriška centralna banka padla v zasebne roke.

Učili so nas. med drugim pričajo ogromni kamniti bloki. ki vam bodo dali misliti. takšne. če bi bilo kaj resnice v njih. da jih znanost ni mogla niti argumentirano ovreči. a jih nisem jemal dovolj resno. ki si jih je mogoče ogledati. Zdaj vem. Razlage o uporabljeni tehnologiji pri gradnji piramid so popolnoma neprepričljive. Gradnje številnih prastarih objektov. da bi jih znanost že potrdila. Če ste se odločili prenoviti operacijski sistem svojega možganskega računalnika. da se moram opreti na povsem drugačne temelje. katere informacije so vredne zaupanja. V nadaljevanju sem nanizal ducat kratkih informacij in dejstev. danes preprosto ne bi znali ponoviti. kot si predstavljamo. ob katerih vam vzame dih. Obstajajo zelo trdni dokazi o civilizacijah izpred petdeset tisoč let in več in precej je dokumentiranih arheoloških ostankov. in navajali Babilon. da brez prave zgodovinske resnice ne morem razumeti sedanjega dogajanja. 37 . Nekateri objekti so tako veličastni in vešče grajeni. ki podpirajo razširjen pogled na stvarnost in ne le na omejeni snovni svet. kot ste morda mislili. Znanost nas slepi z izjavami o primitivnih tehnikah starodavnih graditeljev. Zgodovina Zemlje je pestrejša. Kljub temu da obstaja množica informacij in fizičnih dokazov o obstoju Lemurije in Atlantide. Obenem sem se zavedal. potrebujete dvom in radovednost. Sumerijo. da so graditelji obvladali tehnologijo gradnje bolje kot mi. v oddelku Ali ste vedeli. Kar verjamete. da je človeška civilizacija na Zemlji stara približno sedem tisoč let. Postalo mi je jasno. a malce pozornejši pogled pokaže.si. Ena od teh stvari je zgodovina. Nerodno je le to. Asirijo in Egipt. Zavedanje.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI obravnavati. zakaj ne. težki tudi po več sto ton. zakaj. pri tem pa se posamezni kosi prilegajo drug drugemu z neverjetno natančnostjo. O tem. še zdaleč ni tako trdno. ki podajajo še natančnejše informacije. misleč. Oba se bosta okrepila ob branju spodnjih informacij. Kmalu mi je postalo jasno. da so bile te tehnike vse prej kot preproste. zgodovinarji o tem molčijo. Za tovrstne raziskave ni interesa in denarja. A znanost jih ni potrdila.prisluhni. O tem je med prvimi spregovoril že Erich von Däniken. Ob tem si poglejte tudi slike in vire. O tem precej obširno v nadaljevanju. Že davno so me navdušile njegove ideje. Več takšnih vestičk najdete na spletišču www. je prvi korak pri raziskovanju resnice. da vzbujajo občudovanje in terjajo priznanje njihovim graditeljem. ki javno znane zgodbe pokažejo v povsem drugačni luči.

tako kot tudi več sto drugih. je le pretveza. da so morali biti graditelji tehnološko zelo napredni. je napačna. Velika piramida pri Gizi je bila po nekaterih virih zgrajena kot posebno močan instrument. obložena je bila s tura zbrušenimi belimi apnenčastimi ploščami. da je velika piramida v Gizah. Da so bile zgrajene kot grobnice. Bistveno večja je s svojimi 350 m višine bela piramida.PRVO POGLAVJE Slika 1 Slika 2 Katera piramida je največja? Trditev. a velikost nakazuje. kjer so zemljine čakre. na »zmajevih črtah«. namenjena javnosti. ki se je zbirala v njih. ki so jih postavljali na izbranih točkah zemlje. med drugim tudi energetske objekte. ni znano. Kdo so graditelji. Toda iz zraka jih ni mogoče spregledati. manjših v okolici. Pravi namen gradnje piramid nam je prikrit. Oblasti jo skrivajo pred javnostjo. Piramida11 je menda ustvarjala zavestno energijo in trenirane osebe so to energijo lahko 38 . razmik med ploščami je znašal stotinko palca. Energijo. je bilo mogoče usmeriti poljubno kam. Šlo je za večnamenske.10 ki so jo zgradili na Kitajskem (sliki 1 in 2). Keopsova piramida (visoka 137 m) največja na svetu.

500 leti poravnan s položajem zvezd v zvezdni verigi Orion. Hebrejski Talmud piše tudi o 39 . prav lahko odražajo pravo velikost bitij. Sfinga z levjim telesom in človeško glavo v Gizi pa je bila takrat usmerjena natanko proti ozvezdju Leva.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI usmerjale v pomlajevanje. To zgovorno pričata sliki Nefretete (sliki 3 in 4) s pokrivalom in brez njega ali pa kip njene hčere (slika 5). Naključje? Pravi izvor egipčanskih faraonov Morda ste se kdaj vprašali. Čeprav arheologi pravijo. Pomagala je stabilizirati Zemljo na njeni osi. na naslednji strani). Osmanagić12 navaja. zakaj imajo egipčanski faraoni na upodobitvah tako visoka pokrivala. ki je bistveno večja od lobanje človeka. Kot bi šlo za lobanjo kakega bitja s tujega planeta in ne Zemljana. ko ste soočeni s podobami brez pokrivala. čistiti vodo. orjaške glave na Velikonočnih otokih itd. Slika 3 Slika 4 Slika 5 Presenečajo tudi orjaške dimenzije kipov egipčanskih faraonov in vladarjev. Da ne gre za umetniško domišljijo kiparjev ali slikarjev kažejo tudi najdene lobanje na različnih koncih sveta. Kipi faraonov v svetišču Abu Simbel. v temenu razpotegnjeno lobanjo. Odgovor je na dlani. da so bili kipi izdelani v povečani velikosti. zdraviti um. Zanimivo je. Ta so skrivala nenavadno veliko. potovanje v času in levitacijo težkih objektov. O visokoraslih bogovih namreč govorijo legende številnih starih ljudstev. da so veliko piramido pri Gizi napravili nezemljani z ozvezdja Lira za svoje potrebe. pa marsikaj (tudi najdena orjaška okostja) dopušča dvom o tem. ki so vse prej kot običajne (slika 6. da je bil rob piramide pred 12. zmanjšati nevihte in potrese v okolici. odstranjevati radioaktivno sevanje po jedrskih vojnah itn.

13 a nihče nima razlage zanje (slika 7). Najdena so ogromna okostja. 40 .PRVO POGLAVJE Slika 6 Slika 7 ogromnih bitjih v notranjosti planeta. Gotovo niso plod domišljije.

Gestapo živi naprej Člani nacistične tajne službe Gestapo so dobili vidna mesta v CIA in Interpolu. ki je Nemcem dobavil posebno gorivo. G. vodje nemških skrivnih operacij v Rusiji. Direktor te banke je bil Prescott Bush. je do leta 1972 vodilo več nekdanjih oficirjev SS. leta 1913. Ali je naključje.14 William Bramley piše. oče Georgea Busha starejšega in dedek Busha mlajšega. ki je bila povezana z Rockfellerjevim podjetjem Standard Oil Company. Od tedaj so ZDA na milost in nemilost prepuščene finančni oligarhiji. če vemo. ena od njiju je bila družba I. da pomaga pri izgradnji mreže tajnih služb v Evropi. ki so imeli v parlamentu velik vpliv. Prek nje so nacisti tudi prali denar. ki deluje po vsem svetu. da je bil med drugo svetovno vojno pod nadzorom nacistov. last zasebnih bankirjev. Interpol. da so se vsi trije vkrcali na krov Titanika16 in da brodoloma nihče od njih ni preživel? Ti trije so nasprotovali predlogu o zasebni centralni banki in bi najverjetneje preprečili tudi vstop ZDA v prvo svetovno vojno. da je CIA sprejela ponudbo Reinharta Gehlena. Farben. Kaj pravite na to. Leto dni po potopitvi Titanika. da je štirinajst let prej Morgan Robertson napisal knjigo The Wreck of the Titan (slika 8) o brodolomu velikanske nepoSlika 8 41 .PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Rockfeller podpiral Hitlerja Vojne uspehe Hitlerjeve Nemčije sta omogočili dve družbi. Proizvedla je 84 % vsega razstreliva in tudi zloglasni ciklon B. Druga družba. A načrtu so se uprli trije ameriški vplivneži Benjamin Guggenheim. Federal Reserve Bank. Isa Strauss in John Jacob Astor. ki je financirala Hitlerja. Postala je pomemben del CIA v zahodni Evropi ter temelj tajne službe v ZRN. je bila Union Banking Corporation. Pravljica o Titaniku Zgodba o Titaniku je le pravljica za lahkoverne. so ZDA dobile centralno banko.15 Titanik je bil načrtno potopljen zaradi uresničitve zelo pomembnega cilja: Ameriško centralno banko izročiti v zasebne roke. Mnogi nekdanji esesovci so postali del Gehlenove organizacije. Silovito bombardiranje Londona je bilo možno le po zaslugi Standard Oila. To niti ni tako osupljivo. Iz dokumentov nürnberškega procesa je CIA dobila podatke o nacističnih psihiatričnih metodah in jih še desetletja pozneje uporablja v zloglasnih eksperimentih nadzora zavesti.

ki je imela na las podobne značilnosti kot Titanik. posnete z višine 1278 milj iznad severne poloble Marsa na območju Cydonije. V romanu ladja zadene ob ledeno goro v Atlantiku in se v agoniji potopi. v dolžini več deset kilometrov. Podrobnosti so navedene v knjigi Williama Cooperja Behold a Pale Horse.PRVO POGLAVJE topljive čezoceanke Titan. ki so imeli v tistem času precej nesreč z NLP17 (Roswell). Zaradi Kennedyja projekta Kuba in Vietnam nista poteka tako. Uboj J. iznebili so se ga tako kot nekatere druge sodelujoče v atentatu. kroni stvarstva. Njeno jezo si je nakopal z marsičem. izklesano v obliki človeškega obraza. Kennedya je izvedla CIA. ko je leta 1985 na globini štiri tisoč metrov Robert Balard na morskem dnu posnel ostanke ladje in ugotovil. višine 400 m (slika 9) se nahajajo tudi simetrične oblike številnih piramid. kot je želela CIA. vidi. da je ta razpadla na neverjetno veliko kosov – med drugim na tri velike. kažejo obraz na Marsu. Ta umetna tvorba na Marsu je eden najzgovornejših dokazov.18 goro. Kako le. Kennedyja Uboj Johna F. Usodni strel – zastrupljeno kroglo iz električne pištole je predsedniku izstrelil v glavo njegov šofer. če je ladja zadela ob ledeno goro? Očitno je moralo priti do velike poškodbe v bližini strojnice. Javnosti je hotel objaviti prisotnost nezemljanov. ki so bili raztreseni na veliki površini. Sumerske glinaste ploščice ta fenomen pojasnjujejo: Sitchin v knjigi The Lost Book of Enki Slika 9 42 . Obraz na Marsu Slike Vikinga 1 z dne 31. Tudi Lee Oswald je bil agent CIA. agent CIA. Javno znana zgodba o Titaniku je postala sumljiva. najverjetneje zaradi eksplozije. V soseščini tega skalnatega hriba dimenzij 2500-krat 1000 m. pri čemer je bilo zaradi nezadostnega števila rešilnih čolnov rešenih le nekaj potnikov. i. julija 1976. To se na izvirnih posnetkih. F. hotel pa je tudi obdavčiti račune Američanov v tujini. Obstoj teh zgradb sesuje vse predstave o zemeljski rasi – t. ki niso dostopni javnosti. da v vesolju – celo v naši bližnji soseščini – obstaja inteligentno življenje.

Ko je nanje usmeril ustrezen frekvenčni snop z njihovo lastno frekvenco. Vrednost dolarja v zlatu Cena zlata je v letu 2008 prvič v zgodovini presegla tisoč dolarjev za unčo (31 gramov). kjer je umrl.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI piše. Zanimivo je. Ko je ob uvedbi.67 dolarja. a tu so mu v znak zahvale postavili spomenik. Farmacevtski lobiji so Rifa onemogočili in uničili njegovo zapuščino. dolar še imel zlato podlago. da bi zgovorne posnetke obraza prikazala kot igro senc.55 g zlata. danes pa le še 31 mg. na novih fotografijah je obraz mnogo manj razpoznaven. Zatem je bil izgnan na Mars. Zdravljenje raka Metodo za stoodstotno uspešno zdravljenje raka1B je že leta 1931 odkril Royal Raymond Rife. kdo je vtaknil v žep razliko. Farmacevtski lobiji so večkrat dosegli umik kake učinkovite in cenene metode zdravljenja raka.1A bi se svet začel vrteti precej drugače. Ko bi ljudje bolje poznali skrivnost denarnega sistema. Tako se je na primer zgodilo tudi z vitaminom B 17. z rakom na čelu (s frekvenco 2128 Hz). Ni težko uganiti. da je Mars od nekdaj mrtev planet19 in da smo ljudje kot oblika inteligentnega življenja v vesolju tako rekoč sami. se njegova stvarna vrednost še vedno primerja z vrednostjo unče te plemenite kovine. da je rak povezan z virusom Cryptocides primordiales. Danes industrija zdravljenja raka zasluži nekaj sto milijard dolarjev letno. so zaradi resonance preprosto pregoreli. ki lahko zavzame štiri različne oblike. NASA je vložila precej naporov. na Zemlji odkril zlato. se je lotil raziskovanja mikroorganizmov z resonantno svetlobno tehnologijo in ugotovil individualne spektralne značilnosti posameznih mikrobov. okrog leta 1900. da so sliko na spletu v zadnjem času zamenjali. ki so ga potrebovali za rešitev ozračja svojega planeta. s takšno razlago soglašajo tisti. V dobrih sto letih se je vrednost dolarja zmanjšala za petdesetkrat in padla na dva odstotka njegove začetne vrednosti. potem ko je po sporu z Anu-jem pobegnil z Nibiruja. je bila unča zlata vredna 20. ki se (še kar) oklepajo prepričanja. da je kralj Alalu. Verodostojnost Svetovne zdravstvene organizacije Klan Rockefellerjev je bil od nekdaj obseden z nadzorom svetovnega prebivalstva. Za en dolar ste takrat dobili 1. Ugotovil je. vendar je naključij le preveč.1C Potem ko je izumil elektronski mikroskop z neverjetno povečavo (60. Čeprav se vrednost denarja ne meri več v zlatu.000-krat). Rockefeller Institute for Medical Research je financiral 43 . S to metodo je stoodstotno uspešno in zelo poceni zdravil kakih dvajset hudih bolezni.

pri katerih je dr. je polno nelogičnosti. vsebujejo titan z visokim tališčem. so komajda sposobni izvesti celo najbolj izurjeni piloti. ki bi prestrojilo svet Nikola Tesla je bil genialni izumitelj. Kako je mogoče.1E ko je bil izvršen napad na trgovinska dvojčka WTC v New Yorku. in prepovedali javno obravnavo primera? Prikrito znanje. Zakaj so pred javnostjo skrili posnetke številnih kamer. nekatere svoje izume moral dobro skrivati. Cornelius Rhoads ljudi namenoma okužil z rakastimi celicami. Takšen primer je stroj za proizvodnjo brezplačne energije. saj na mestu trka niso našli niti grama kovine. zakaj se je na enak način porušil tudi sosednji nebotičnik. da se je zaradi gorečega bencina stalilo jeklo (katerega tališče je pri neprimerno višji temperaturi) nosilcev in se je nebotičnik porušil prav do tal? Če bi goreči bencin talil jeklo. Nerazumljivih je še več dejstev: zakaj na stavbi ni sledov v razponu kril letala. da bi ostal živ. ki ga noben požar ne more staliti. ki ni bil zadet niti prizadet s požarom. za brezžični prenos energije. Mehiki in Filipinih. Ta program cepljenja je bil dvajset let v uporabi pri ženskah v starosti od 15 do 45 let. Brez odgovora ostaja tudi vprašanje. bi se morali staliti tudi vsi motorji z notranjim izgorevanjem. ki so ga preskusili v siromašnih državah Nikaragvi. antigravitacijo in uravnavanje vremena. iz kakršne je letalo. je prisoten človeški hormon gonadotropin (hCG). Motorji letala.1D Rockefellerjev sklad je skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo pripravil projekt dvojnega cepiva proti tetanusu. septembra 2001. 44 . da se jeklo utekočini. Po toliko letih še vedno ni zadovoljivih odgovorov na vrsto bistvenih vprašanj.PRVO POGLAVJE poskuse. Nesmiselna je tudi verzija zgodbe o napadu na Pentagon. Na mestu trčenja je bilo vse polno sledov eksploziva. temveč le ozka luknja. Nastala protitelesa proti hCG imajo za posledico spontani splav noseče ženske. Resen dvom v verodostojnost Svetovne zdravstvene organizacije kot organa za zaščito zdravja prebivalcev se je še poglobil ob zlorabi cepiva proti prašičji gripi. Manever. Lažna zgodba o enajstem septembru Uradno tolmačenje dogodkov 11. To ustvarja dovolj visoke temperature. ki so posnele dogodek. kakršnega bi moralo letalo napraviti za trčenje v Pentagon. ki je. Rušenje je bilo na las podobno tistim pri programiranem rušenju z eksplozivom. težki več ton. V cepivu. ki pa se širi daleč v notranjost (kot pri projektilu).

com/ Slika 2: Bela piramida – panorama.ivanmohoric.pl/resource/ 450pxNefertiti_berlin. vir: http://archeowiesci.alternativnahistorija. vir slike: Drunvalo Melchizedek: Flower of Life – part 1.htm Slika 9: Obraz na Marsu. stran 142 Slika 7: Okostje orjaka.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI Širok dostop do znanja o strojih za proizvodnjo (brezplačne) energije (uporaba magnetnega polja. Z brezplačno energijo bi bila večina mezdnega dela nepotrebna. bencin in elektriko.html#Telo_Nezemljana Slika 8: The wreck of Titan. vir: Ivona Živkovič. Semir Osmanagič: 25 piramida drevnog svijeta. vir slike: Drunvalo Melchizedek: Flower of Life – part 1.ivonazivkovic. pa tudi ne garanja za kurjavo. stran 140 Slika 6: Lobanje. a so že skoraj stoletje skrita pred javnostjo.hči.1F Razlog? Nadzor energije omogoča tudi nadzor nad ljudmi.jpg Slika 4: Gola Nefertiti. hrano in znanjem. Nič več onesnaževanja okolja.blox. Ta znanja obstajajo.net/ novice.com/article/1589449/aft 45 .net/ titanik. http://www. vir: Ivan Mohorič. ki je povsod okrog nas) bi imel nepredstavljive posledice. Seznam slikovnega gradiva Slika 1: Bela piramida. http://www. stran 138 Slika 5: Nefertiti. http:// www.associatedcontent. vir www. glej sliko 1 Slika 3: Nefretete – Berlinski muzej. jedrskih central. najdene v Peruju: Drunvalo Melchizedek: Flower of Life – part 1. smrdljivih izpustov.

PRVO POGLAVJE 46 .

Majhna napaka v temeljnem prepričanju pomeni graditi na neresnici in računati z gnilobo v celotni veji izpeljanih prepričanj. Kakšen je naš pogled na človeku dostopno področje spoznavnega? V skladu z materialistično paradigmo verjamemo. A to ni bil edini filozofski koncept o ozadju celotne stvarnosti. saj je prav zavest z razumom tista najpomembnejša lastnost. A to ne gre v nedogled. ki se ukvarja z zunanjim svetom.PREBOJ NESLUTENIH RAZSEŽNOSTI 2. da moram najprej preveriti verodostojnost miselnih temeljev. Predstava o snovni naravi stvarnosti je prisotna v zahodni miselnosti od Aristotela naprej. ki so osnova današnjega pojmovanja celote vsega. površne in neznanstvene obravnave. Katero področje raziskovanja je pri tem najpomembnejše? Nedvomno raziskovanje zavesti. Razmišljanje o 47 . Kopica konceptov. Jasno mi je bilo. a jih znanost še ni zamenjala ali popravila. sodi v območje nezanesljive. ki so prav tako del naše stvarnosti. moramo najprej razumeti človeka. Raziskovati moram torej samega sebe. Neresnice je mogoče ohranjati pri življenju le z vedno novimi neresnicami. kar ni snovno. temveč moramo raziskati celotno področje človekove spoznave. snovno vesolje. kar je. ki so danes splošno priznani in veljavni. kjer se ne moremo opreti na noben trden temelj. da je trden miselni temelj pogoj za razumevanje česar koli. ko nam postane jasno. ki je neodvisno od nas. sem jaz. se je izkazala za napačne. ki nas loči od niže razvitih bitij. Idealistični pogled na stvarnost postane še kako zanimiv. poglavje PREVERIMO TEMELJE MISELNE ZGRADBE Da bi razumeli družbo in svet. da obstaja objektivni zunanji svet. ki ga lahko zares spoznam in razumem. Edini človek. Zato je temu vredno posvetiti veliko pozornosti. Vse. sem ugotovil. Življenje z neresnicami ne more biti niti srečno niti kakovostno. ki razlagajo stvarnost. Pri tem se ne moremo zadovoljiti le z raziskovanjem tistega dela zavesti. Ko sem se lotil prenavljanja svoje »miselne stavbe«. da materialistični nazor ne more razložiti kopice pojavov. torej najpomembnejših znanstvenih konceptov in paradigem.

kaj. kar sem moral napraviti tudi sam: preskočiti ali opustiti marsikatero zdaj trdno usidrano stališče ali predstavo o svetu ali sebi. da gre tokrat za neposreden stik z vami. moško obliko uporabljam v nadaljevanju le zaradi preprostosti. da je čimbolj neposreden. Sila neprijetno je ugotoviti. a nisem vedel. Čutil sem. s katerimi sem se srečal pri predmetu fizika snovi na univerzitetni stopnji študija. in zaključke. Zato bom večinoma opustil množinsko. 48 . ki se doslej ni zdela sporna. Nova spoznanja prinašajo več svetlobe in svobode in morda vam bo žal. obenem pa bo laže popisati nekatera intimna čustvena stanja. je treba storiti tisto. vztrajnosti in miselne prožnosti lahko naredite čudež. Najprej pa se želim nekoliko poglobiti v vprašanje. v katerih sem se posvetil najpomembnejšim vprašanjem o bistvu človeka in njegovi božanski naravi. V nadaljevanju v zvezi s konceptom snovnosti predstavljam svoja preprostejša razmišljanja. na katerega opiraš razumevanje sveta. Da bi razumeli povedano. K raziskovanju me je spodbudila kopica zapletenih vprašanj – na primer Heisenbergovo načelo nedoločenosti –. V nadaljevanju se obračam na vsakogar od vas zelo neposredno in intimno. med spoloma ne obstaja nikakršna razlika.DRUGO POGLAVJE nekaterih od njih v nadaljevanju razkriva luknje. A vedite: potrebovali boste veliko mero potrpežljivosti in dovolj časa. da jih preprosto odrinete na rob vaše miselne mize in s tem naredite prostor novemu. Dialog bo zahteven in zaželeno je. da v razlagah manjka nekaj bistvenega. Bralke naj mi oprostijo. ki so posebno pomembni za razumevanje zadnjih poglavij te knjige. da se niste do njih dokopali že prej. koliko je pravzaprav vredno znanje. vljudno obliko naslavljanja – vi – in se obrnili neposredno nate. ker bom v nadaljevanju govoril njemu. Za začetek bo povsem dovolj. ki so se lukenj v teoriji relativnosti in drugih uveljavljenih teorijah lotili znanstveno ter na visoki ravni A to ni namen te razprave. ki zahtevajo dobro razumevanje. Hitro in s površnostjo se tukaj ne da narediti ničesar. ki razkrivajo pomembna dejstva. V zadnjem času sem na spletu našel več avtorjev. Tako boste razločneje začutili. Toda z nekaj volje. Najprej sem skušal preveriti verodostojnost materialističnega svetovnega nazora. da je trhel sam temelj. ki kličejo po prenovi in popravkih.

mitologije. nam omogočilo blagostanje ter mirno in prijetno življenje v ubranosti z naravo in seboj? Očitno ne. ki ni v stiku z resnično stvarnostjo. če ne vem. Ugotovil sem. ki sta vsakomur še kako pomembna.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE Vrednost znanja Znanje velja za dragoceno vrednoto. ki temelji na trdni znanstveni podlagi in naj bi veljalo za temelj objektivnosti – je osredotočeno na zunanji svet. fantazija lažne persone. ki bi o sebi veliko vedel. da bi se v kaj od tega poglobil. A kaj bi lahko bilo s sedanjim znanjem narobe? Sedanje znanje – vsaj tisto. ki smo ga zbrali. Materialistični svetovni nazor postavlja snovno vesolje kot primarno stvarnost in temelj vsega. katere identitete ne poznam? O vprašanjih življenja. težje ga je preveriti. A človek je vse prej kot le snovno bitje. religije. Kot kaže. področje spoznavnega pa še zdaleč ni omejeno le na zunanji svet. rešilo naj bi naše probleme. kakšno vrednost ima znanje. da nam bo odgovore ponudila znanost. nekaj narobe. torej o življenju in smrti. kajti če ne poznam sebe. Vsaka civilizacija kopiči znanje od svojega nastanka naprej. A skoraj nikomur ne pride na misel. saj ni dalo pričakovanega napredka. bi bilo namreč nemogoče manipulirati tako. kar obstaja. s katerim razlagamo vse drugo. nebesih in peklu. A znanost se ukvarja le z zunanjim svetom. Bolj ko je koncept blizu same korenine miselnega drevesa. da bi takšne odgovore dobili. Današnje znanje nima odgovorov na kopico vprašanj. Toda ali smo po več tisočletjih zbiranja znanja dosegli raven. Zanj si prizadevamo vse življenje. kako bom zares poznal kaj drugega? Kako naj vem. To velja tudi za obravnavanega. Pomagalo naj bi nam iz težav in stisk. če mi ne omogoča razvozlati vprašanja lastne identitete. grehu in ljubezni itd. je z znanjem. kar »resnega človeka« dandanes zanima. ki zadevajo vprašanje življenja in smrti – dveh pojavov.. Znanje je najboljše sredstvo za preganjanje strahu. 49 . Arhetip snovnosti – snovne narave sveta – je eden najosnovnejših konceptov. govorijo versko izročilo. o dobrem in zlu. ko nas je znanje osvobodilo strahu. da vse zbrano znanje ni samo skupek utvar21 nekoga. Snovnost je pravzaprav glavnina tistega. kdo sem. si ustvaril lastno podobo o tem ali celo (kolikor je pač mogoče) preveril in potrdil z lastnim izkustvom! Nekoč sem bil prepričan. čeprav znanost o tem ne govori. da doslej celo ni bilo zaželeno. Postavilo se mi je vprašanje. kot je to mogoče zdaj. filozofski sistemi in še kaj ali kdo. S človekom. O tem razlagam v nadaljevanju.

Toda vse znano je preteklost.22 Je model zgoščene oblike agregatnega stanja. S trditvijo. ki pripelje do najpomembnejšega spoznanja. Ne le ob vprašanjih. Ta se ukvarja z imeni in oblikami. Odgovor sem našel precej pozno … Prepričljivost materije Ob raziskovanju snovne narave sveta se mi je odprlo več vprašanj. Znanje je urejeno v koncepte. ki podpira vso našo predstavo o svetu. razlaga širše področje znanega. Mnogo bolj sprejemljiva se mi je zdela misel. mentalna navada. Bistvo atoma je torej – popolna praznina. Vrednost znanja je odvisna od njegove uporabnosti. krožeča na obrobju stadiona. da je naša predstava snovi kot trd(n)e stvari podoba. So kot nejasen oblak potencialnega obstoja. Najpomembnejše znanje je tisto. torej strašljivo prazen prostor. gradnik zares »trdne« snovi. elektroni pa bi bili kot grahova zrna. način mišljenja. Atomi trdne snovi so silno majhni. Boljše znanje daje več odgovorov. je samo spomin. ki bi ga povečali na velikost nogometnega stadiona. Ugotavljal sem. Tako sem ugotovil. Pozneje sem spoznal. da. da bi bil atom. ki se pojavi v zavesti. se nisem mogel kar tako sprijazniti. Kopičenje znanja je v domeni znanosti. toda podatomski delci so še stotisočkrat manjši. merijo kakšno milijardinko centimetra. da tudi podatomski delci pravzaprav nikakor niso snovni. da z arhetipom snovnosti nekaj ni v redu. ki so bili prepoznani v preteklosti. Prepričljiva je predstava o atomu. Snov je 99. je znanje uporabno le določen čas. da je atom morda nosilec informacije o trdni snovi.9999999-odstotno. da snov vsebuje kaj trdne snovi. kot sem sprva mislil. v konceptu. kjer jih pravzaprav nisem pričakoval. ki zadevajo območje nesnovnega.DRUGO POGLAVJE Razmišljanja nekaterih duhovnih mojstrov so mi znanost pokazala v novi perspektivi. Katero pa je najpomembnejše spoznanje? Hm. natančno locirati in izmeriti. brez določenega položaja. Jedro atoma bi bilo v tem primeru povečano na velikost žogice za golf. Glede na to. Znanje je statičen zapis preteklosti. Kaj pa. na katera nikakor nisem našel zadovoljivega odgovora. kakor je. Nemogoče jih je prijeti. s kvantiteto in kvaliteto. Nikakršnih dokazov ni. da snovni svet nikakor ni tako trden. da je vsak koncept le stopnica do naslednjega. A z razvojem kvantne fizike je bilo ugotovljeno. sem našel luknje tudi ob povsem »materialističnih« vprašanjih. ki jo opažaš »zunaj sebe«. če je 50 . prazen. Večinoma so videti bolj valovanja kot delci. z zakoni narave. boljšega koncepta.

ki naj bi snovi podelil maso. Energija in masa sta po njem dva izraza fenomena. zagotavljala dovolj težnostne privlačnosti. teorija strun. konceptu. ki se ukvarja s problemi preživetja. Kar doživljamo kot maso. da bi. Stvari v zvezi z maso snovi so vse prej kot jasne. je upor tal pod našimi nogami. Astronomi pravijo. da znanost temelji na teorijah. celo najbolj temeljna vprašanja v zvezi s snovjo še niso rešena. bolj podobne tistim ob začetku vesolja. da je v temeljih znanstvene misli še vrsta drugih vprašanj. Gre za naložbo brez primere v zgodovini človeške znanosti. Zato razmišljajo. sicer ne moti. Zgornja nerazčiščena vprašanja mečejo slabo luč na verodostojnost koncepta snovnosti. Pa vendar razumsko usmerjen človek ne more imeti dobrega občutka ob dejstvu. Trdil je. ki ne držijo vode. Upajo. dokler ne trči ob steno vesoljske ladje in tako občuti začasno zaviranje. kakršna je na primer naše telo. ki po zahtevnosti presegajo raven mojega razmišljanja v tej knjigi. Masa vse nam znane snovi v vesolju je namreč mnogo premajhna. da je to. ki jo bodo skušali potrjevati z novim LHC-pospeševalnikom. skratka.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE atom v zavesti posrednik informacije. ki povezuje svetove. kvarkov. Za načrtovalce je projekt zelo pomem51 . Kasneje sem se prepričal. da bodo odkrili Higgsov bozon. ki pa še ni dokazan. za zdaj le teoretično predviden delec. pa je imel Einstein o tem vprašanju drugačno predstavo. proti našemu siceršnjemu prostemu padanju proti središču Zemlje. da so luknje v teorijah le prevelike. ker ne seva svetlobe. ta bo zagotovil ogromne energije. kje naj bi tičala preostala masa. Astronavt v vesolju ne občuti mase. Žal pa se vlagatelji ob tem ne zavedajo. Po Einsteinu se na naša telesa vrši stalno zaviranje in to občutimo ter si razlagamo kot snov. da bi vesolje »držala skupaj«. To človeka. da gre neki vtis razumeti kot »fizično snov«. kar zaznavamo kot trdno maso (m). ki neprestano menja svoj obraz. ki tvorijo neko snov. Čeprav je splošno prepričanje o snovni naravi sveta zelo močno ukoreninjeno v civilizaciji. ki bodo omogočile ustvariti »zelo vroče« razmere. Zadrega je tudi s pojasnilom količine snovi v vesolju. da naj bi bilo temne snovi pet do desetkrat več (!) kot vidne snovi. ki naj bi pripomogla h krpanju lukenj v materialističnem konceptu. da mora biti manjkajoča masa nakopičena v »temni snovi«. dobimo le nekaj odstotkov dejanske mase te snovi. nekaj materialnega? Z maso snovi je povezana kopica še nerešenih problemov znanosti: ko seštejemo mase najosnovnejših delcev. Temna snov naj bi bila nekaj nevidnega. le energija (E) v gibanju (c) in trditev zapisal v obliki enačbe E = mc2. Za zdaj ni pojasnila. Nekatera od njih naj bi v prihodnje razjasnil nov fizikalni koncept.

Izničenje zavesti je tako v nasprotju s fizikalnim zakonom o ohranitvi energije. kar obstaja. ki tudi v zvezi z nesnovno platjo bivanja daje mnogo več pojasnil. V šolah učijo. mogoče govoriti o čem drugem kot o vtisu trdnosti? Tu pa se je treba podati na neraziskan teren področja nesnovnih pojavov. To sicer sledi iz osnovne premise materialističnega svetovnega nazora. da zavest ob smrti ne more preprosto ugasniti. Ob vsem povedanem sem se spraševal. ki se pojavijo oziroma razvijejo v njih.DRUGO POGLAVJE ben. Pomanjkljivosti koncepta materialnosti so se seveda najočitneje pokazale. da bi v okviru materialističnega koncepta našel vsaj zasilne odgovore na vprašanja v zvezi z nesnovnimi pojavi. saj prinaša veliko upanje. zavesti. Energije – kot trdi znanost – ni mogoče niti ustvariti niti uničiti. po katerem je snovnost osnova vsega. Zavest se nedvomno povezuje s pojmom energije. Možgani naj bi bili središče in sedež zavesti ter potemtakem nujen pogoj za njen obstoj. duhovnosti. Toda poskusi. ki omogoča njegovo delovanje. izginila neznano kam. so v zmoti vse religije. ko govorijo o nesmrtni duši. naj bi se zavest izgubila. Ali je opazovalcu. Temu pojavu sem hotel za vsako ceno priti do dna. Najprej sem poskušal ugotoviti. Kako znanost pravzaprav obravnava zavest? V ospredje postavlja možgane in zavest opredeljuje kot posledico elektro-kemičnih procesov. izginiti. na kakšne trdne miselne koncepte se lahko v zvezi z razlaganjem materije dandanes oprem? Znanost je še daleč od enotne in trdne teorije. da je življenje človeka neločljivo povezano s telesom. obenem pa prepričuje svetovno javnost o velikanskih naporih znanosti. Zavest v snovi ali snov v zavesti? Nekoč sem bil prepričan. A da je to res tako. da bi se dokopala do trdnih spoznanj. Če je verjeti tej trditvi. in sem se precej poglabljal v posamezne teorije. ni dokazal še nihče. da je ključ do globljega razumevanja stvarnosti in samega sebe. pomeni. da lahko na vseh področjih le znanost ponudi prave odgovore. da je telo prvotno in nujno za obstoj zavesti. lastnost. kako vtis o materiji pravzaprav nastane. Trditev. Raziskovanja sem se tako lotil z drugega konca – z idealistične plati. človeku. To je v popolnem 52 . saj mi je bilo jasno. da se zavest lahko pojavi le v možganih. Ko umreš. so izzveneli prav komično. Sam gledam na ta projekt z veliko dvoma. pa je zavest. ko sem poskusil z njim vsaj za silo razložiti enega od najpomembnejših pojmov: zavest. ki bi me zadovoljila. Prepričan sem bil.

da sobivanje obeh nezdružljivih konceptov zdaj nekako ni pretirano moteče. ki gnezdijo in se bolj ali manj ujemajo s fizičnim. kot del podobe telesa. V zavesti si zamislimo sliko o predmetu – možganih. ki ima podobo celotnega telesa. me ni prepričala. ki jih imam? Ali se pojavljajo kot miselni pojav v moji zavesti. kar pomeni. da se zavest pojavi v možganih. A tudi ta brez zavesti ne bi opravil nič bolje. ki je odločilnega pomena za delovanje razuma. Ko ne bi bilo mene opazovalca. Religije trdijo. brez možganov. češ. ga bo pa opazil kdo drug. Mučilo me je naslednje vprašanje: glede na to. in torej ne možgani. ne bi pa bilo nikogar. da nekaj snovnega obstaja. ki oživlja fizično telo. Izrazu duša se duhovno bogat človek preprosto ne more izogniti. Ti pa so preslikava miselnega telesa na snovno raven. Morda bi temu kdo oporekal. ki ima velikanski pomen. tudi telesa. Najpogosteje govorijo o sedmih telesih. da je snov prvotna. bi življenju vzeli bogastvo in globino. da sem ga nekoliko zasukal: se zavest pojavi v trdni snovi ali se snov pojavi v človekovi zavesti? Razmišljal sem takole: nikakršnega dvoma ni. ne pa s snovnimi predmeti. povsem razumsko delovala in občevala z okolico. ki se zavedam in opažam. objektiven snovni svet sicer lahko obstajal. ali so kje zunaj moje zavesti? Odgovor je nedvoumen. da sem tisto. Zavest je tista. a se tu z njimi ne bom ukvarjal podrobneje. pojavi v zavesti človeka. kar imam v svojem žepu. Zanimivo! Kot bi rekel. da se v snovi pojavi nekaj nesnovnega. Zamisel in slika možganov pa nista isto kot snovni možgani sami! Zavest se ukvarja z zamislimi in predstavami. sem si pomagal tako. ki naj bi bili izvor zavesti same. bi konkreten. Trditev. Kaj pa možgani. To je 53 . ki se opira na nikoli dokazano prepričanje. Različne šole ezoterike nesnovne ravni bivanja razlagajo zelo natančno in trdijo. Sedež razuma je po tem gledanju miselno telo. V ezoterične razlage sem se temeljito poglobil. To je trditev. da naj bi duša. da se zavedanje snovnih predmetov. Ko bi ta izraz ali tisto. Zavest je očitno nujna za ugotovitev in spoznanje. Pojav zavesti v možganih nakazuje. in mentalno telo. v kateri se pojavita zamisel in slika o možganih. črtali iz besednjaka. da poleg fizičnega obstaja kopica »finosnovnih teles«. To je ugotovitev. ali so možgani neizogibni za delovanje zavesti. ki bi ga opazil. pa astralno telo.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE nasprotju s pojmovanjem duše. da znanost ne priznava duše – ali je duša sopomenka za zavest? Da bi razčistil vprašanje. človekovo duhovno bistvo. ki zrcali čustva. V znanosti je zelo zanimiv odnos med snovnim in nesnovnim. med katerimi so etrsko telo. a zdi se. čeprav to vsakomur priporočam. ki je lastno večini ljudi.

ki se razlikujejo le v gostoti snovi. te ne morem jemati kot merodajno pri razlaganju celote spoznavnega. Razmišljal sem takole: da bi se v materiji lahko zbudilo samozavedanje. razen če zavest lahko nastane iz nič. napeljuje k ugotovitvi. bi snov morala imeti sposobnost prejema zavesti. Obstoječa znanstvena paradigma (temeljna hipoteza) predpostavlja. toda da se v trdni snovi lahko pojavi nekaj. da človeka sestavlja devetdeset odstotkov vode. da ob nesposobnosti materialistične teorije. sem se zapletal v še več vprašanj brez odgovora. kako se lahko pojavi zavest v (mrtvi) vodi. mrtva. znanost in trezen razum oporekata. kot sem nekje prebral. ki imajo odločilno vlogo pri razumevanju sveta in sebe. kako pojasniti vznik zavesti iz mrtve snovi. neuničljiva! V kaj se pretvori energija človeka. V zadregi razmišljujoč naprej. A trditvi. da se mora nekje v teoriji skrivati napaka. da materialistične razlage ne morejo dati odgovorov. Brez odgovora torej ostajajo številna zelo bistvena vprašanja. 54 . Dejstvo. ki je pravkar umrl? Kaj sploh je življenje? Tega znanost ne razloži. glede na to. znanost nima. ko človek umre? Energija naj bi bila vendar. brez zmožnosti zavedanja. Odraža se v tem. Pomembno vprašanje. Težava pri tem pogledu je. Snov in zavedanje sta dva povsem različna pojma. Trdne. Tako se mi je postavilo neizogibno vprašanje: kaj spremeni mrtvo snov v živo snov? Kako in kdaj v materijo vstopi zavest oziroma življenje? Kaj iz vode (z nekaj mineralnimi dodatki) naredi živo celico? Kaj živo celico pripravi k delitvi. kdaj se pojavi in zakaj izgine. da se je za znanost življenje nekje izgubilo. Zavest naj bi se pojavila šele z evolucijo zapletenih oživčenih sistemov. je kočljiva trditev. da bi odgovorila na številna temeljna vprašanja. kar se zaveda sebe. si še lahko zamisliš. kot pravi znanost. življenje naključen pojav v snovi. Da se v tekočini lahko pojavi nekaj plinastega ali v trdni snovi nekaj tekočega. kar neživo snov loči od žive. Zakaj vsa ta obdelava podatkov v živčnem sistemu ne poteka še naprej »v temi« oziroma nezavedno? Nedvomno je zavest tisto. tekoče in plinaste snovi so agregatna stanja materije.DRUGO POGLAVJE sicer nekoliko čudna izjava. da je materija sama popolnoma brezčutna. povsem osnovna vprašanja. Prišel sem do spoznanja. Zanjo je. da bi kar koli nastalo iz nič. množenju in rasti? Kaj iz skupka živih celic naredi organizem človeka? Odgovora na tako pomembna. se glasi. Pod kakšnimi pogoji se zavest celice in zavest človeka povežeta in kaj se zgodi z zavestjo celice (in vode). zavedanje pa je nekaj povsem drugega.

zavedanje o prisotnosti snovi. A to je daleč od resnice. je bila uganka snovnosti. kar vidimo. ni natančna. Kako videnje stvari. Trditev. ki potujejo iz oči v možgane. mislimo. V interesu oblastnikov ni. Tudi signali. ki prihaja od rdečega klobuka. ki jih vidimo v zavesti. da opažam drevo neposredno. med njima pa bi informacija lahko prehajala le preko posrednika. sanje. utvara. kar opažam in občutim sam. Vzemimo na primer videnje barv. Kako znanost razlaga pojav »videnja« drevesa? Pravi takole: svetloba se odbije od drevesa v oko in pade na mrežnico. Ena prvih ugank. da je dostop do pravih informacij človeku preprečen ali zelo otežen. a pojavil se je prvi dvom. da bi človek prišel do pravih spoznanj o svetu in sebi. kar se dogaja zunaj. mi še ni povsem jasno. čutimo. A stvar je še bolj zanimiva. ki ga imenujemo videnje. da gre torej za neposredno videnje snovnih stvari samih. to so slike in podobe v moji zavesti. čutenje. Neposredno videnje preprosto ni mogoče. da imajo povezavo z zunanjim objektivnim svetom. Resda gre le za podobe v umu. Naj bodo izjave in dejanja drugih še tako prepričljivi. temveč 55 . Vedno gre za zavestne slike in podobe. pretvorbo vidnih signalov v vidne vtise – slike. si mislim. ima pač le določeno frekvenco. Naposled mi je postalo popolnoma jasno: ne morem se opirati na nič drugega kot izključno na tisto. To je proces. Kako te v moji zavesti nastajajo. niso »rdeči«. ker je finančno odvisna od svojih podpornikov. ki upodabljajo tisto. kar naj bi videli. slišimo itd. Vtisi v umu so tudi vse drugo. Možgani si na podlagi prejetih signalov ustvarijo sliko o tem. ki se pojavljajo v zavesti. Trdnost je vtis Zavest je tako postala središče mojega zanimanja. Resnična utvara je.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE Znanost ne more biti neodvisna in vsebinsko nevtralna. Ko vidim drevo. Gre za interpretacijo. da so podobe. da gre za utvaro? Vsa človeška izkustva – videnje. enake fizični resničnosti. ni prav nič »rdečega«. Za ohranjanje sedanjega stanja nevednosti pride zelo prav. ki potujejo v možgane. saj se zdi. izoblikovanje form. da gre za povezovanje dveh svetov – snovnega in zavestnega. kar zaznavamo. s katerimi sem se spopadel. V svetlobi. nastane? Zakaj pravijo. da je vse. oblik v zavesti. a te so za nas kljub temu edina resničnost. misli in občutki – so podobe in pojavi. Gre za informiranje. V skladu z vpadlo svetlobo sprejemne celice v tkivu mrežnice sprožijo električne impulze.

brez spoznave pa ni obstoja česar koli. npr. V zunanjem svetu zvok ne obstaja. sestavljena iz iste »miselne substance« (angleščina uporablja izraz mindstuff) kot sanje in vse drugo. tip. Obenem pa je opazovalec prav tisti subjektivni. Pojavlja se izključno v zavesti in nikakršnih možnosti ni. Prav tako vonj vrtnice ni nekaj »objektivnega«. kot jo imajo drugi vtisi. da se pri njihovi zaznavi pojavi možnost preverjanja. temveč so – podobe v zavesti! Brez zavesti ne delujejo. da bi iz dokaza izločila »subjektivno« komponento. Vse se dogaja v istem polju. da bi preveril.DRUGO POGLAVJE um določene dražljaje obravnava kot »rdečo« barvo. Tisto. Brez opazovalca torej ni spoznave. Kar vidimo kot barve predmetov ali podob. opazovalec. nos ali uho niso snovni organi v nekem zunanjem objektivnem svetu. Kar sprejme. Tudi pri zvoku ni nič drugače. je v resnici podoba o njej v zavesti. če zaradi obstoja zraka nihanje molekul vpliva na uho. ali obstaja tudi zunaj nje. da bi znanost poskusila svojo trditev o prvotnem obstoju fizičnega sveta »objektivizirati« s tem. Zato je trdnost snovi le vtis. kar bi bilo neodvisno od opazovalca. Toda tudi oko. Obstoja nečesa resnično »trdnega« ni mogoče potrditi z ničimer. da neke podobe v zavesti (npr. polju zavesti. ki pa je nepopolno. Napravila bi stroj. kjer je prisoten še dodaten. tudi za fizično telo velja. ki vnaša nenatančnost. najpomembnejši vtis – vtis o obstoju opazovalca. Denimo. kar obravnavam kot »trdno snov«. ki bi registriral in beležil dokaze. verificiranja vtisa s povratnimi signali. oko) posredujejo signale drugi podobi v zavesti – možganom. Gre torej za to. Jaz in edino jaz. Bistven je za kakršno koli spoznanje. sem tisti. si lahko razlaga le na podlagi svojega znanja. da bi v podporo snovnosti vendarle našel kak nesubjektiven dokaz. Kot bi bili ti 56 . najbolj nezanesljivi element pri znanstvenem raziskovanju. so le različne hitrosti nihanja molekul. gre le za različna nihanja zračnih molekul. ki nastane v umu. torej človeka kot opazovalca in s tem njegovo zavest. Na vse pretege sem se trudil. ki spoznam obstoj nečesa in to opredelim kot resnično ali neresnično (sanje). Za vse snovne stvari. Vtis o trdnih predmetih se od drugih vtisov razlikuje po tem. Toda te podatke in dokaze bi moral pogledati in obravnavati človek. gre za zaznavo molekul določenih eteričnih olj. ki jih um pretvori v vtis dišave. da jih v zavesti odlikuje posebna lastnost: večja vztrajnost. da bi ti ustvarili tretjo podobo v zavesti – sliko predmeta. Človeku opazovalcu se pri poljubnem testu preprosto ni mogoče izogniti. Z opazovalcem se vse začne in tudi konča. ki jih dajejo fizični čuti. ki jih v zvok pretvori um in še to le. da objektivni snovni svet obstaja.

Vtis o snovi je nekakšna posebna oblika agregatnega stanja določenih utvar v zavesti. kot sem razlagal zgoraj. Za njo se ne skriva neka resnična. da snovnost. Toda tu ne gre za objekte v smislu snovnih stvari. a naposled sem se sprijaznil z ugotovitvijo. Čas je. Te ugotovitve se – presenetljivo – ujemajo z idejami vzhodnih modrecev. Zakoni »fizičnega sveta« postanejo tako zakoni dogajanj v polju zavesti. kar se spremeni. ni podprt z nikakršnim dokazom. trdna snov v zunanjem objektivnem svetu. maya. da brez opazovalca materije preprosto »ni«. da se tega spet spomnimo. ki ga poimenujemo eter ali akaša. spremembe v polju. ne zavest iz materije. »Objekti« zaznavanja ali zavedanja so. premine. kot sem spoznal kasneje. Ne merim snovnih delcev kot takih. Ugotovitvi. saj tak svet ne obstaja. Materija izhaja iz zavesti. Zgornji razmislek je zelo tehten. Da bi napravil korak k širšemu zavedanju stvarnosti. Ni bilo preprosto. da so vse znanstvene ugotovitve brez vrednosti? Odgovor je nikalen. zavesti opazovalca. temveč aktivnosti v polju zavesti (nekateri ga imenujejo tudi »polje akaše«). zakoni fizike ostajajo še naprej veljavni. sem moral napraviti premik od 57 . Ti objekti postanejo »snovni« šele v moji zavesti. ki jo prepričljivo občutim. sledi naslednje spoznanje: »snov« je le vtis.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE vtisi gostejši in manj podvrženi razblinjanju kot druge utvare. Vse omejene oblike se nazadnje spremenijo v edino neomejeno obliko – neskončni nič. razmišljanja o medsebojnem učinkovanju stvari in dogodkov v tem polju. Obstaja pa dokaz. da znanost svojega stališča o prvotni vlogi snovnosti in njenem obstoju zunaj zavesti ne more dokazati. oblika. se razkroji in razprši. da obstaja snovno vesolje. da je ta svet le utvara. Stvari je vendarle treba postaviti v pravi kontekst. Svet in opazovalec Kako zgornje razmišljanje vpliva na idejo o svetu? Materialistični pogled. Vse. To so vedeli že pred tisočletji. kar je snovnega. saj vodi k zaključku. ki opažam. Obstoj snovnosti kot »trdne materije« je. ni resnična lastnost »zunanjega sveta«. da obstaja opazovalec. kar opazujem. Toda naposled vse. je moj odnos do tega. Čeprav ne obstaja snovna osnova zunanjega sveta. Ali to pomeni – sem se vprašal –. vprašljiv. To sem jaz. navidezna podoba v zavesti.

bom torej na konju! Z zavedanjem primarne vloge opazovalca sem pridobil nekaj zelo pomembnega: novo raven svobode. da zunanji svet presneto prepričljivo pritiska nanj z zelo 58 . ki omogoča ustreznejše razlage stvarnosti. kajti popolnoma vse se vrti okrog mene. je to. Moj odnos do sveta se je s tem občutno spremenil. Ko bom razumel mehanizme v svoji zavesti. ki obstaja neodvisno od mene. Obstoj stvari je v resnici opažanje stvari! Opazovalec oziroma njegova najpomembnejša lastnost – zavedanje – je neizogibno potrebna za obstoj in opažanje sveta. je opazovalec. Ključno vprašanje je tako: ali lahko kar koli nastane ali obstaja zunaj moje zavesti? Moj zaključek je bil na prvi pogled presenetljiv: tudi če bi nastalo. k spoznanju. prepričanji in občutki. potrebuje zavest. da je vse skupaj povezano z mojimi mislimi. ni bila prava! Najpomembnejši sem jaz sam. Jaz sem torej središče sveta. da je moja usoda v mojih rokah ali. ki nastane v moji zavesti. ki želi svet opaziti. dokler ni opazovan pojav. je morala odstopiti mesto novemu spoznanju o svetu. To spoznanje je temelj. kar imenujem resničnost. kajti vsak občuti. v obeh primerih so posledice enake. kajti jaz sem tisti opazovalec. da je temelj vsega snovno vesolje. Tisto. Zgornja ugotovitev je v meni povzročila pomemben premik: preusmerila je pozornost z zunanjega sveta v notranjost. Tisto. Nerodnost je le ena: druge opazovalce jaz sam opažam v svoji zavesti. Nič več nisem žrtev številnih zunanjih okoliščin.DRUGO POGLAVJE predstave. kar zanesljivo obstaja. brez zavesti ni spoznanja sveta. da je resničen in pomemben predvsem zunanji svet. jaz za to ne bi mogel vedeti. Dejanje opazovanja je »temeljno dejanje stvarjenja«! Noben elementarni pojav ni pojav. temveč sem morda žrtev nekakšnih notranjih okoliščin. da nanje (še) nimam zaželenega zavestnega vpliva. Zgornja trditev se mi je sprva zdela le zanimivo filozofsko izhodišče. da je temelj vsega opazovalčeva zavest. Kdor koli (poleg mene). v mojih prepričanjih. ki jih še ne razumem. Misel. To pa vodi k nadaljnjemu zavedanju. ki mi zdaj še niso povsem razumljivi. Moja predstava o zunanjem snovnem svetu. v katerem se gibljem in živim v skladu z zunanjimi danostmi. Nič več namreč nisem žrtev okoliščin. svet obstaja le v zavesti in ne zunaj nje. na katere nimam vpliva. Kar vem. obstaja zaradi mene oziroma moje zavesti. bolje rečeno. a jasno mi je. ki na te okoliščine odločilno vpliva in je odgovoren zanje. k meni samemu. torej so tako kot preostali svet vsebovani v »meni«. ki v svoji zavesti doživlja svet kot izraz nekih notranjih procesov. torej ustvarja moja zavest. temveč nekdo. Povedano drugače.

Ena osebnost na primer boleha za močno kratkovidnostjo ali barvno slepoto. da je svet za posameznika takšen. izgubi nekatere intelektualne kvalitete in talente ali pa jih pridobi. grožnjami in potrebami. mimiki in psihofizičnih lastnostih. se zgodijo tudi drastične spremembe na telesu – zunanjost se lahko popolnoma spremeni. Najpomembnejši premik se ne zgodi zunaj. Materina znamenja. se ob tradicionalnem gledanju na telo zdi preprosto nepojmljivo. a ne v nedogled. v istem telesu torej.24 Gre za resnično osupljiv. na primer z alergijami ali epilepsijo obremenjen človek se spremeni v popolnoma zdravega. kot bi preklopil program. o katerem psihologi poročajo že vsaj sto let: v istem bolniku. Vsaka osebnost ima popolnoma drugačne osebnostne. Nekega dne si duša zaželi več svobode in se odpre tudi višjim spoznanjem. Ob menjavah osebnosti. 59 . kakršen je. značajske in telesne lastnosti. o katerem se drugi ne sanja. me je najbolj prepričal pojav večkratnih (multiplih) osebnosti. Potrditve teh trditev pa vendarle obstajajo! Da ne gre za golo fantaziranje. To izkustvo je za človeka lahko zanimivo zelo dolgo. ki so običajno trenutne in se izražajo v značaju. Takrat se zgodi napredek. In seveda ima prav. Skratka. Pojav večkratnih osebnosti Zgoraj podane trditve o snovi kot prepričljivem prividu se seveda zdijo čista fantastika ali filozofija brez stvarne podlage. vodi k izkustvom. da sem ujetnik ali žrtev zunanjih okoliščin. neobičajen pojav psihološke motnje »razcepljene osebnosti« (split personalities). Očitno je nekaj narobe z našimi predstavami o telesu in odnosu osebnost-telo. ki v skladu z zunanjimi prožilci prevzemajo nadzor nad telesom. Da se lahko preklop na drugo osebnost tako drastično odrazi na telesu istega človeka. brazgotine ali različne kožne posebnosti ter posebne telesne poteze v hipu izginejo ali pa se pojavijo iz nič. ki ga potrjujejo. se lahko nahajata dve ali tudi več (tudi deset) popolnoma različnih osebnosti. celotna podoba človeka se zamenja. druga pa – v istem telesu – odlično vidi. Potem pa sem dojel. Pred trenutkom bolan. Prepričanje.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE stvarnimi zahtevami. O tem na primer pišeta Mark Turnbull23 in Daniel Goleman. Do spremembe fiziološke slike lahko pride sredi izvajanja nekega procesa v telesu predhodne osebnosti. dokler ne spremeni temeljne predstave o njem. tudi reakcije na posamezna zdravila so lahko od ene do druge osebnosti popolnoma drugačne. na primer sredi pijanosti ali prebave. Ena osebnost na primer odlično obvlada kak tuji jezik. vse dotlej. V posameznih primerih se bolnik v hipu spremeni iz desničarja v levičarja. temveč znotraj.

izkušnje in prepričanja osebnosti vtkani v sleherno celico telesa. Zgornji pojav jemlje verodostojnost prepričanju o nespremenljivosti. ki običajno sledi hudi psihični ali telesni zlorabi. Opisani pojav. Vprašanje je le. Kot bi na trdem disku računalnika poleg okvarjene podatkovne particije ustvarili še novo. Brez njih zaznava v zemeljski stvarnosti ne bi bila takšna. kakršna je. kot sem si doslej predstavljal. 60 . sta očitno bolj povezana. kaj je tisto. da je sedanje pojmovanje telesa očitno neustrezno. nedotaknjeno osebnost kot posledico spoznanja. se telesne celice prilagodijo tistemu. da so spomin. Možna sta vsaj dva načina: hipnoza in vizualizacija. da s snovnostjo ne pridem daleč. da je vloga zavesti bistveno večja. čas. bolj rečeno predstava o telesu. ker um ne more razločevati med resnično sliko in vizualizirano sliko. Osnovni arhetipi Ko mi je postalo jasno. Vizualizacija deluje. materija in energija. objektivni naravi in resničnem obstoju snovi. se lahko na pobudo izvede tudi zavestno. privid. Kaj je tisto. zdravo. da je snovna pojavnost. temveč posledica zavestnih pojavov. zvok? Govora je o povezavah prostor-čas (po Einsteinu) ter o pojavih energije in mase. ki je bolje prilagojena neprijetni vlogi. ob katerem sem se resnično zamislil. Spoznal sem. s spremembo osebnosti se vsi navedeni v hipu spremenijo in v skladu s tem zamenjajo biološko strukturo na celični in molekularni ravni. sem se vprašal. Po eni teoriji se um razcepi na dvoje in v kritičnih trenutkih pobegne iz ene osebnosti v drugo. Osebnost in telo. da o umu vemo še zelo malo in da fiziološki videz ni nekaj trajnega in neodvisnega. kar »vidi« um. tako kot vse drugo. Nekateri raziskovalci pravijo. v povsem drugačno luč postavlja sedanje predstave o nespremenljivem značaju snovnosti in priča. z močjo volje! To odpira povsem novo področje zdravljenja: z ustrezno močnim prepričanjem je torej mogoče zavestno spremeniti stanje poljubnega organa in ga ozdraviti. ki se prelivata drug v drugega. kar omogoča njegov obstoj? To vprašanje mi ni dalo miru.DRUGO POGLAVJE Motnja razcepljene osebnosti največkrat nastane v otroštvu kot posledica dolgotrajne duševne travme. kar gradi svet. Kakšne zasluge imajo pri tem arhetipi prostor. Po drugi teoriji um ustvari drugo. Govori v prid trditvi. Toda če se ta pojav zgodi nezavedno. kako takšno prepričanje ustvariti. kot se je zdelo doslej. Če je vizualizacija zelo živa in traja dovolj dolgo. Opisani pojav kaže. da je izvirna osebnost resno okvarjena. Očitno z lahko močjo miselne predstave menjamo strukturo na fizični ravni.

vseeno. Rečemo ji tudi eter (grško »zrak«) ali »duhovni svet«. Če ne bi obstajalo nič razen »prostora«. da je za razumevanje snovnih pojavov. Praznina ali »nič«. Čeprav sam nima obstoja. treba razumeti še nekaj drugih arhetipov. lahko enačimo s tem. Literature s tega področja ni veliko. omogoča obstoj drugim stvarem. ne more postati predmet spoznanja. ne bi vedel zanj. kajne? Predmeta preprosto ne bi bilo kam namestiti. da svet in prostor nastaneta istočasno. a drži: osnova vsega je praznina ali prazen prostor. Ko je Duhovno Eno postalo »deset milijonov stvari«. da bi namestil vesolje? Seveda ne. Ali si lahko predstavljaš kakršno koli obliko ali predmet. Ne moreš je razumeti.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE Ugotovil sem. ko Eno postane dva ali dve milijardi. da bi zavzel svoje mesto. ki plava v neskončnem praznem prostoru. Prostora se zaveš šele potem. Kasneje sem spoznal. torej ni bil nikoli ustvarjen. ki sestavlja večino vesolja. Ali izraz eter – prazen prostor. da pred trenutkom velikega poka ni obstajal prazen prostor. sama praznina. Nič zvezd. Obstajalo je samo Duhovno – Eno. Snovni predmeti so torej zaznavni le zaradi obstoja nečesa nesnovnega! Kako bi ob tem lahko trdil. ki omogoča obstoj drugih idej o oblikah. Prostor začne obstajati. saj praznina sama ni povezana z nobeno substanco. Prostor nima »obstoja«. če ne bi obstajal prazen prostor? To ne bi bilo mogoče.26 Prostor Zdi se smešno. sploh ga ne bi bilo več! Ne bi bilo hitrosti. je bil prostor nenadoma tu in je omogočal obstoj množici. Od kod je prišel prostor? Ga je ustvaril Bog. kar obstaja. Prazen prostor je pogoj za obstoj kakršne koli oblike v zavesti. Tolle pravi. Pri tem je tudi prazen prostor le temeljna ideja. Nenadoma prostor ne bi bil več neskončen. Da bi razdalja in prostor obstajala. premikanja od ene do druge točke. ki bi čakal. morata obstajati vsaj dve referenčni točki. da je snovnost prvotna? Storimo še korak naprej. to sta Eckhart Tolle25 in Peter Russell. ki jo imenujemo prostor. kar smo povedali zgoraj? Peter Russell 61 . prežema – znotraj in zunaj – praznina. Pa vendar sem pri tem naletel na dva odlična avtorja. da se napolni. Nič ne bi moglo obstajati brez prostora. Predstavljaj si sebe kot točko. Prostor je nič. ko vidiš v njem predmet. ki se odražajo kot »masa«. Vse. pa vendar je prostor – nič.

Bistvo akaše pa je zavedanje. Ena predstava v zavesti pač drži ostale. Preteklost in prihodnost sta posledica obstoja dimenzija časa. da eter. odvisno je od gibanja opazovalca. Skozi zaporedje dogodkov – zumiranje v neki detajl statične slike – je mogoče dojeti kozmične zakonitosti. ni določeno. Resničnost je po njem nekaj drugega. Naše zdravorazumske predstave prostora in časa so konstrukti v zavesti. idej in izkušenj. v kateri se nahaja vse. Čas je omejitev le za bitja v tridimenzionalnem svetu. da »misel vodi vse stvari. torej življenja. kvantni vakuum ali polje ničelne točke ustreza temu.DRUGO POGLAVJE s somišljeniki razlaga. V uvodnih vrsticah Damapade Buda pojasnjuje. nekaj. Um ne more razmišljati drugače kot v pogojih prostora in časa. kar so stari Indijci imenovali »akaša« (beseda v sanskrtu pomeni nebo. Je avtor več čudovitih knjig. prostor ali eter). Tudi Einstein je trdil. Toda koliko prostorčasa zaznamo kot prostor in koliko kot čas. Kant je to vedel sto let pred Einsteinom. Ko ga opazujemo. s katerim iz statične holografske slike vesolja ustvarja procese zaporednih dogodkov. se prostorčas pojavlja kot določena količina prostora in kot določena količina časa. Eter je torej brezmejno polje zavedanja. Ko se sesuje prva. se zgodi učinek domin. To se ujema tudi z vzhodnjaškim pojmovanjem stvarnosti. misel jih rodi in oblikuje«. Ali si lahko predstavljaš kakršno koli gibanje. kar obstaja. ki predstavlja praznino. Je vir vsega. je kmalu padlo tudi vse drugo. Čas Trdno prepričanje o stvarnosti pojava časa je bilo v meni prisotno le do takrat. ki ne odražajo zadovoljivo resničnega stanja okrog nas. Sklepal je. ustreznost predstav. ko se mi je začela razblinjati predstava o snovnosti. če čas ne bi obstajal? To z našim načinom razumevanja seveda ne bi bilo mogoče. Kadar se v nekem 62 . Je nekakšno orodje intelekta. ki zelo preprosto in razumljivo razjasnjujejo številne pojave metafizike. da prostor in čas nista vidika objektivne stvarnosti. Pri Eckhartu Tollu sem našel bogastvo informacij o pojavu časa. kar zaznavaš. Ko se je začela majati ta. kar je poimenoval prostorčas. in nosilec spomina vesolja. da sta prostor in čas dimenzijski okvir. Zavest – vsaj na naši ravni dojemanja – bi bila brez časa oropana spreminjanja izkustev. v katerem zavest gradi svoja izkustva.

63 . obstaja pa ogromno skladišče raznovrstnih slik. Čas je tudi odvisen od okoliščin. V čas-prostoru pa so vsi časi simultani. Nadalje si predstavljaj. Ali obstaja kak neizpodbiten. Zelo razvita zavest lahko preskoči na katero koli sliko – dogodek v preteklosti ali prihodnosti – in se hip zatem spet vrne nazaj. kot ga pojmujemo ljudje. nezemljani. Človek ima s predstavami (utvarami) omejeno različico kozmične zavesti. Vtis ob zaporednem ogledovanje slik bi ustvaril utvaro časa. da linearni čas ne obstaja. tedaj razliko med starim in novim položajem predmeta meriš s časom. da zavest stopi k eni od slik in si jo ogleda ter se potopi vanjo in vživi v informacije. ki ustvari utvaro neprekinjenega. da je vesolje velikanski hologram. Kozmična zavest (zavedanje) nima omejitev. vsi vtisi. In tako se premika od slike do slike. Zdaj pa si zamisli enako zgodbo. Dva predmeta ne moreta obstajati na istem prostoru. Inteligenca RA. Tokrat je prisotna tako rekoč v dveh stvarnostih hkrati. Čas je merilo spremembe. Obenem je nekakšen pripomoček uma. a pri tem se razdeli v poljubno mnogo »individualnih zavesti«. da v vsaki »gostoti zavesti« – človek se menda nahaja na tretji stopnji lestvice – obstajata kombinaciji prostor-čas in čas-prostor. da linearen čas. ki je le za spoznanje drugačna. Nato stopi k naslednji sliki. da lahko informacije obdeluje zaporedno. ki se pomika po njem. Ob smrti zamenjamo prostor-čas za čas-prostor. V prostor-času ves prostor obstaja istočasno. iz sprememb pa izlušči zakonitosti. Zavest lahko opazuje z mnogoterimi pari oči. da ne bi prišlo do zmešnjave. Um je tisti.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE prostoru (prostor je prvi pogoj za pojav časa) neki predmet premakne. razen če ju ločuje čas. od opazovalca neodvisen dokaz. le da zavest opazuje dve sliki hkrati. ki jih slika izraža. Predstavljaj si. Ali bi bilo za zavest to kaj nemogočega? Zakaj bi jo pri tem kaj omejevalo? Zavest je lahko prisotna na poljubno mnogo slikah (v poljubno mnogo dimenzijah) hkrati. ki se pojavljajo v vlogi naših svetovalcev. zavest pa je tista. Tako lahko vzpostavlja vzročnost – ločuje vzrok od posledice in tako izlušči »zakonitost«. in ob njej stori enako. En dan na Jupitru se ne more primerjati z dnevom na Zemlji. pravi. obstaja? To je le ustaljeni način tolmačenja stvarnosti v zemeljskem svetu. kar ustvarja vtis časa. Nekateri menijo. čas pa teče. vse te prostorske slike obstajajo hkrati. linearnega toka časa. Z razširjenim zavedanjem ta zakonitost ne velja več.

Kvantna teorija ponuja nadaljnje vpoglede v značilnosti energije. ko smo sovražni. Danes mislim. da je živo. in se le nenehno pretvarja iz ene oblike v drugo. dobro energijo izžarevamo. Toda to ni povsem pravilno. ki je vir življenja. Kvant. na primer Einsteina. da se svet lahko gladko vrti? Ob ugotovitvi. ali pa vode za jezom v hidroelektrarni?). ki ga lahko ohranim kot nekakšen temelj vseh pojavnosti. temeljna utvara. ki je potrebna za to. Ali je mogoče. Podobno kot je masa. Ko se s snovjo v naših predstavah nekaj dogaja. sinonim za velikost. tudi na energijo posije kaj čudna luč. Do tega spoznanja mi je pomagal odličen avtor in znanstvenik Peter Russell. Kar 64 . namerita različno količino energije nekega objekta. energija pa se lahko iz kemične pretvarja v toplotno. električno. kinetično. je pravzaprav kvant aktivnosti. Energija naj bi bila neuničljiva.DRUGO POGLAVJE Energija Sprva sem mislil. naj bi bilo vse le energija. ki gradi naše telo. vsebuje jo hrana. gledano skozi »duhovne oči«. ki nima resničnega ozadja. je hitrost dogajanja ali obseg dogajanja opredeljen z energijo. ki čepi na vrhu hriba. Oboje sta kajpak dve pomembni lastnosti opaženega. kar preprosto obstaja. prav tako pa naj je ne bi bilo mogoče ustvariti. kar lahko izmeriš. voljo. V skladu z Einsteinovo »posebno teorijo relativnosti« je energija temeljna lastnost vesolja. Je nekaj. Energija kot dejanski fizikalni pojav ne obstaja. Snov se spreminja v energijo in nasprotno. tako je energija sinonim za moč. nahaja se v telesu. ko smo radostni. kot prostor in čas. ki potujeta z različno hitrostjo. Energija in snov lahko prehajata druga v drugo glede na Einsteinovo slavno enačbo E = mc2. kot pravi Russell. potencialno – morda tudi psihično? Opazovalca. da snov (materija) kot resničen pojav ne obstaja. podobno kot masa. Tisto. in sevamo slabo. da je energija še najbolj »oprijemljiv« arhetip. Po prepričanju nekaterih. Vpeljan je izraz kvant ali kvant energije. Med drugim je avtor odlične knjige Od znanosti do boga (From Science to God). O energijah govorimo na vsakem koraku – seva jo Sonce. so le učinki delovanja energije (ali lahko izmeriš potencialno energijo skale. ki označuje najmanjšo možno enoto energije. da ni tako. Toda pojem energije je vse prej kot trden. da je pojem energije le domislica.

Zaznavamo tudi valovanje in predstavljamo si svetlobo kot valovanje. ki se povezuje s posameznimi oblikami. uporabljen za prikaz domnevnih lastnosti fotona. večje ali manjše spremembe. Kadar si predstavljaš. Kaj je frekvenca? Ponovno gre za model. Zanimiv konstrukt je energijski kvant. čas. da različne barve ustrezajo različnim frekvencam svetlobe. da ima neki predmet (ob gibanju) veliko (kinetično) energijo. ki jih srečujemo v fiziki. da gre za predstavo ali utvaro. vzet iz naših izkušenj iz zunanjega sveta. Ugotovitev. Polje ničelne točke (eter) torej ni polje potencialne energije. je zelo različna. ki se bo v nadaljevanju povezala z bolj dramatičnimi dogodki (učinki). Tudi svetloba je energija. toda energija. ta sprosti določeno količino energije. predmeti v naši zavesti. Količina spremembe. Zelo malo verjetno je. je izraz duhovne volje. ki jo pripisujemo fotonu. da bi svetloba lahko bila iz delcev. toda običajno ji v osnovah matematike in fizike ne posvečamo veliko pozornosti. prav vsak kvant predstavlja enako količino aktivnosti. ki jo je zmožen povzročiti. sila in druge. je odvisna od frekvence. Toda prav vsak foton. hitrost. Svetloba včasih bolj odgovarja enemu opisu in drugič bolj drugemu. da je energija pravzaprav merilo za aktivnost. to pomeni. Je ena od fizikalnih veličin kot razdalja. da bi foton imel frekvenco. Foton gamažarka denimo vsebuje bilijonkrat več energije kot foton radijskega valovanja. moment. da svetloba ni ne eno ne drugo. okoli 6. kako odslikujemo svoje izkušnje na zunanji svet.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE imenujemo energija. ki je merljiva po količini spremembe. zato pravimo. temveč bolj polje potencialnih kvantov. kakršno si predstavljamo. Foton predstavlja en kvant svetlobe. ali energija. 65 .sek – toda ta količina je konstanta. Bistvo energije so učinki. polje potencialne aktivnosti. kaj je aktivnost. Količina aktivnosti v kvantu je izjemno majhna. Pravzaprav je tudi sama ideja fotona še en primer tega. ki pogojuje hitrejše ali počasnejše. Veliko verjetneje je. Je ena redkih absolutnih veličin in je bolj temeljna kot prostor. Ko očesna mrežnica posrka foton. materija in energija. učinki pa so marsikdaj stvar dojemanja posameznika. Najpomembnejša lastnost svetlobe je njena frekvenca. Zaznavamo delce in sklepamo. sproži vprašanje.62618 × 10-27 erg.

ti imajo v dojemanju stvarnosti izjemno veliko težo. Neprestano spreminjanje med dvema položajema – nihanje – je temeljna lastnost v izraženi. Nihanje daje življenje. ki ostane za vsakim zvokom. Dovolj je le obrniti pozornost k njej. vhod se odpre. minljivi stvarnosti. Usmerjanje pozornosti k zunanji tišini ustvarja notranjo tišino. mir znotraj. um se utiša. to pa je globoki mir – brezoblično ustvarjalno jedro vsega obstoja. osvobojena miselnih oblik. 66 . Zaveš se je šele. Sta zunanji obliki notranjega prostora in notranje tišine. Brez nihanja bi bil svet mrtev. Tišina zunaj. Ob zvoku se pojavi nov fenomen – tišina.DRUGO POGLAVJE Zvok Eckhart Tolle je opozoril na pomen zvoka. ki se povezujejo z nihanjem. Prostor in tišina – ozadje za zvok – sta dve lici iste stvari: niča. Pozoren bodi na tišino. Duhovni svet je prisoten v tem svetu kot tišina. Sleherni zvok se rodi iz tišine in se v tišino tudi vrne. potem ko si slišal zvok. Dotlej se nisem zavedal pomembnosti tega pojava. Ta arhetip omogoča širok spekter pojavov. je zavest. eden od vhodov v duhovni svet. Če ne bi razen tišine obstajalo nič.27 Tišina je prisotnost. tudi ti ne bi vedel zanjo. Človek v svetu dvojnosti vse življenje niha med različnimi skrajnostmi. kot pravi Tolle. Nič ni tako skrivnostnega kot tišina. V naslednjem poglavju bomo na stvarnost pogledali skozi oči filozofov in se nekoliko poglobili v skrivnosti zavesti. Nihanje zraka povzroči akustičen pojav – zvok. Tišina je.

S stališča možne zlorabe tega znanja v teroristične namene se zdi tajnost na mestu. Z determinističnimi metodami obdelati in meriti zamisli. Le maloštevilni znanstveniki in raziskovalci so si drznili podvomiti o njih ter predstaviti svež pogled na zavest in stvarnost. poglavje STVARNOST NI TAKŠNA. V veljavi ostajajo okostenele znanstvene paradigme in teorije. ustanovitelj Budimpeštanskega kluba. kjer se skrivajo najpomembnejši odgovori o skrivnostih bivanja. da je zelo očitno. sem poskušal v bogati filozofski tradiciji zahodnega sveta odkriti razlage. Laszlo je madžarski filozof in humanist. O zavesti Laszlo pravi: »Menim. da je tudi v zahodni filozofski misli najti dobre miselne koncepte. Zavest je nekaj zelo težko merljivega. zato se znanost ukvarja le z elektrokemičnimi pojavi v možganih. da zavest ni samo 67 . polarizacijo in katastrofo. Tehnologija za nadzor uma se uporablja za neslutene manipulacije s človekom. Najbolje je javnost držati proč od področij in vprašanj. ki jih je že davno povozil čas. ki gredo dlje od materialistične znanosti in celotno področje spoznavnega pojasnjujejo celovito. KAKRŠNA SE ZDI Preden sem se poglobil v študij zavesti. Ugotovil sem. ki so zanimivo tematiko osvetlili z novo lučjo. ki skupaj z modrostmi vzhodnih ljudstev dajejo dovolj trdno oporo novemu pogledu na stvarnost.PREVERIMO TEMELJNE MISELNE ZGRADBE 3. katerega poslanstvo je usmeriti pozornost na razvoj človeških vrednot in zavesti kot ključnega dejavnika pri ustavitvi drvenja v razkroj. misli in občutke ni preprosto. Kasneje sem naletel tudi na nekaj sodobnih avtorjev. to pa so le skopi odrazi zavestnih pojavov na snovni ravni. vendar rezultati teh raziskav ne pridejo v javnost. Pri raziskovanju zavesti sem se veliko naučil od dveh raziskovalcev tega področja: že omenjenega Petra Russlla in Ervina Laszla. Resnici na ljubo se znanost na skrivaj zelo resno ukvarja z raziskavami zavesti – ena znanih ustanov na tem področju je na primer Monroe Institute v ZDA –. Vendar to ne izključuje drugih zlorab.

Z besedami jogija Maharišija Maheša: »Zavest je polje vseh možnosti. Kaj je torej bistvo te nesnovne podlage (osnove).« Teorijo o tem. iz katere se porajajo (oblikujejo) vsa naša izkustva? V sanskrtu beseda čitta pomeni miselno (duhovno) substanco.« Po njem je edina smiselna razlaga zavesti v tem. da na to vprašanje najlaže odgovorimo prek neposrednega zavedanja. Vsi ti fenomeni zavesti pa so veliko bolj snovani (sanjani – slovenščina tu z istim korenom obeh besed ponuja enkraten vpogled) kot snovni. temveč je zmožnost notranjega izkustva vseskozi tu. V tem pogledu ima zavest neskončen potencial. To je tisto. Nobenega snovnega sveta nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo. občutki. tudi zunaj fizičnega telesa. Vsaka razlaga se izkaže za zmotno in pojem materialnosti izpuhti pred našimi očmi. Snov ne obstaja – razen te. jogiji. misli. To pot so izbrali številni veliki mistiki. v njej zagotovo ni ničesar trdnega. V angleškem jeziku v tej zvezi pogosto srečamo izraz mindstuff.30 Zavest ni preprost proizvod nekega dovolj zapletenega živčnega sistema. kar prežema vse vesolje. s preusmeritvijo svetlobe zavesti na zavest samo in z opazovanjem značilnosti zavesti iz prve roke. svetniki in modreci najrazličnejših kulturnih 68 . kako zavest zavzame in oblikuje vse mogoče pojave. Kar koli že je trdna snov.TRETJE POGLAVJE nekakšen spremni pojav možganskih dejavnosti. je nekaj. da se sposobnosti za doživljanje notranjih izkustev ne pojavijo kar nenadoma – kot po nekakšni čarovniji – v trenutku. je postavil na glavo. Začel sem se spraševati. kar privzame miselno obliko slik. Prisotna je v celotnem telesu in v vsem stvarstvu. ostanemo praznih rok. kar kdor koli sploh lahko izkusi v življenju. Morda obstaja en sam vidik celotne stvarnosti: mentalni vidik.« Nadalje me je zanimalo. ali sploh obstaja fizični vidik. ko je dosežena neka določena razvojna raven. misli in občutkov. vključno s snovnostjo. zvokov. podstat. za vse to pa ne moremo trditi. Vse so le pojavi in oblike v zavesti. Gre za zavestno opazovanje zavesti. ki jih izkušam. Peter Russell pa je v svojem delu Zavest je vse zapisal: »Kadar koli želimo opredeliti kak vidik fizičnega sveta. Russell pravi. Polje zavesti ima sposobnost zavedanja vsakršnega možnega izkustva – vse. da je iz fizičnih atomov ali molekul. vsaka izkušnja vseh bitij na tem planetu ali katerega koli čutečega bitja kjer koli v vesolju. Kako bi lahko bila podoba v zavesti zgrajena iz trdne snovi? Zaznana podoba je iz »take snovi«. vidci. da zavest izhaja iz mrtve snovi. ki se pojavi v zavesti. vtisov. kot so sanje.

vtisi. da fizičnega sveta nikoli ne doživljamo neposredno. simboli zanje. ko se človek nauči dvomiti o lastnih dogmah in aksiomih. sanje. »ljubezen do modrosti«. da je morda prismuknjen zaradi preveč meditiranja. V večini primerov so tako v nasprotju z obstoječim svetovnim nazorom znanosti. Temeljne veličine in lastnosti fizičnega sveta – prostor. se ne more meriti s tisto. da je filozofska misel iz zlatih časov filozofije še vedno prava pot do tistih spoznanj. Žal ta spoznanja nimajo kaj dosti vrednosti za trenutno prevladujočo miselnost zahodnega sveta. čas. Izjava povsem nasprotuje današnjemu svetovnemu nazoru. miselna podoba. torej v nas. Povprečnemu sodobnemu človeku se zdi. vse. je vtis. A ti – ko se poglobimo v podrobnosti – odpovedo drug za drugim. Vse naše izkušnje – vse naše zaznave. Današnja filozofija. da je svet tak. Kljub časovnim in kulturnim razlikam so prišli do presenetljivo podobnih spoznanj. da jih ta vzvišeno zavrača – in s tem tudi vrednost teh spoznanj za duhovnost na splošno. A to je le slab nadomestek za pravo modrost. Filozofi o naravi stvarnosti Sodobni filozofi priznavajo. Duhovni učitelj Muktananda pravi: »Si ves svet. uspeh in denar. ki ne pomaga k večji kakovosti življenja. Kar se nam kaže kot zunanji predmeti. Sonce. kako najti notranji mir. KAKRŠNA SE ZDI okolij skozi vso zgodovino človeštva.« Večina ljudi je ob tem začudena. če že ne zmedena. ter do tehnik in sistemov za kultiviranje telesa. kot nam ga kaže in razlaga znanost s svojimi teorijami in modeli. Filozofe je že od grških časov vznemirjalo dejstvo. Si v vsem in vse je v tebi. Zanimanje za filozofijo povprečnega človeka dandanes seže le do kupov priročnikov z napotki o tem. da je filozofija nepotrebna navlaka. zdravje. Muktananda trdi nekaj povsem nasprotnega. Vsako izkustvo. podobe. ki je navdihovala grško družbo ali družbo iz Heglovih časov. ki se porodi v zavesti. Prepričani smo. luna in zvezde krožijo znotraj tebe. Gledano s stališča globokega notranjega poznavanja fenomenov zavesti in s tem celotnega sveta pa postane navedena izjava veliko bolj smiselna. Menim.ST VARNOST NI TAKŠNA. srečo. Po Sokratu se filozofija začne. kar je mogoče spoznati. da je filozofska misel v zadnjih stoletjih precej opešala. Lahko bi pomislili. ki vodijo na višjo raven zavedanja. Vse se začne pri spoznavanju sebe. misli in 69 . ki vznikajo v naši zavesti. so le miselne oblike. materija in energija – niso nič drugega kot temeljne veličine in lastnosti oblik.

z Descartesom pa se je pojavil modernizem. Na naslednji višji ravni so ideje. ostaja ista. Po Aristotelu obstaja zgolj en svet. o katerem lahko filozofiramo. ideje ki se pojavljajo v zavesti. Idealistični koncept pojasnjuje snovni svet. saj je na mah pometel z duhovnostjo. Prepričan je bil. naša čutila ga ne morejo dojeti. zavojevalca celotnega tedanjega sveta. se poraja in mineva. Plotin33 je postavil platonsko filozofijo v središče intelektualnega razvoja krščanstva. da je ravno to zadnje tisto. Menil je. prvi zahodni filozof in hkrati eden največjih filozofov vseh časov. v njem vladata popolnost in red. je duša. Tako so se že od Platona naprej ukvarjali z idealističnim konceptom stvarnosti. v njem ni nič trajnega. presenetljivo. Ni verjel. vendar pa je svetu napravil kaj slabo uslugo. ni v nenehnem procesu prehajanja v nekaj drugega. da je vsa resničnost razdeljena na dve območji: vidni svet. Kako je vprašanje doživljanja sveta in lastne identitete obravnavala filozofija v kasnejšem času? Pred sedemnajstim stoletjem so se ukvarjali z idejo pravične družbe. To območje je brezčasna in nespremenljiva resničnost. zavrnil temeljno stališče Platonove filozofije. Ker je bil učitelj Aleksandra Velikega. ki kot prvobitno ne postavlja snovi. Razumni ljudje si prizadevajo. obratno pa ne velja. vse se spreminja. se je ta filozofija razširila po vsem svetu. da bi se dvignili k enosti z dobrim. v katerem živimo in je predmet našega izkustva. je najbolj znan po teoriji o oblikah in idejah. da je bil svet ustvarjen v božjem duhu in da si ljudje prizadevajo za enost z Bogom. temveč ideje. ki je popolno dobro.31 Sokratov učenec. temelječe na razodetju pravičnega Boga. da bi bilo mogoče najti kak trden temelj zunaj tega sveta. ki ga zaznavamo s čutili. Njegovi prispevki pri začrtanju področij znanosti in sistematizaciji logike so zelo pomembni. Nadaljevale so se v krščanstvu. Platon. A Platonove ideje niso zamrle. to je svet. ki je znal povezati red in čustva. ki jo lahko iz našega vsakdanjega sveta le kratko in bežno uzremo (tu jo bomo največkrat imenovali absolut). na katerega bi lahko oprli filozofske raziskave in bi utegnil biti njihovo izhodišče (očitno ni poznal meditacije). da obstajajo tri vzpenjajoče se ravni biti. saj je trajna in nespremenljiva – in zgolj ta resničnost kratko malo je. ki je poskušal uporabiti univerzalni 70 . Menil je.TRETJE POGLAVJE občutki – so namreč oblike. Krščanstvo je kasneje to prevedlo v nauk – teističen pogled na svet. Najnižja. Filozofija tega grškega genija. čemur bi lahko rekli prava resničnost. Drugo območje pa ni v prostoru in času. Najvišja raven je raven dobrega. pomeni ravnovesje materije in duha. ki jih je mogoče dojeti z umom. na kateri so ljudje. Najbolj nadarjen Platonov učenec Aristotel32 je. da obstajata dva svetova.

Postmodernisti fizikalnega sveta sicer ne zanikajo. temveč dajejo »poročilo« o položaju in naravi znanstvenih trditev o vednosti z vidika nezmožnosti neposrednega dostopa do resničnosti z našim »spoznavnim aparatom«. ter tem. Ker je jezik človeški konstrukt. da bi dobili tisto. o čemer bi lahko bil gotov? Po nizu argumentov je zapisal: »Sem resnična in resnično bivajoča. Resničnost ni trdna. da lahko dvomi o vsem razen o tem. se je pojavilo vprašanje. usmeril k vprašanjem delovanja jezika pri izgradnji pomena. človek ne more določiti »resničnosti« jezika. Ko je postalo vedenje najpomembnejše. Prvega je imenoval svet fenomenov. Ugotovil je. ki ga uporabljamo. kaj obstaja ali kako obstoječe spoznavati. Ali poleg njegovega obstoja obstaja še kaj drugega. Predpostavljal je. torej sem. da Bog nujno obstaja in da je resničnost dvojna – snov in duh. Ta premik se je zgodil v sedemnajstem stoletju z Descartesom. Postmodernizem pa se je bolj kot k vprašanjem. da dvomi (dvom je mišljenje). Kar koli dojamemo v njem. Descartes ni zavrnil teističnega pojmovanja Boga. Gledano od daleč sta v ospredju zanimanja filozofov od začetkov filozofije predvsem dve bistveni vprašanji: Kaj je primarna resničnost. Zunaj lingvističnega sistema ne moremo vedeti ničesar. da moramo vso resničnost razdeliti na dva svetova. za kar menimo. da obstaja temeljna resničnost. da ve. kaj je tisto »resnično resnično«? Kaj lahko vemo oziroma kako lahko vemo? Gre torej za vprašanji bivanja in védenja. misleča stvar. za kar je predvideval. kar mislimo in trdimo. KAKRŠNA SE ZDI razum kot vodnik do pravičnosti. Svoj metodični dvom oziroma razumsko distanco do vsega. nasprotno pa sta razsvetljenstvo in naturalizem postavila vedenje pred bivanje. zares resnično. simulacija. ki je poglobil isto misel. zanikajo obstoj vsakršne znane povezave med tem.ST VARNOST NI TAKŠNA. je povzročila bistven premik v filozofski misli. Drugi veliki filozof. Postmodernisti so antirealisti. kako lahko vemo. Teizem je postavil bivanje pred vedenje. Znanstvena resnica je le jezik. Sklepal je. je le konstrukt. Avtonomnost človekovega razuma. da vemo.« Descartes je nadalje menil. Postmodernizem trdi. dojemamo s spoznavnim aparatom. kar je mogoče spoznati. preplet jezikovnih iger.34 Objavil je eno največjih knjig vseh časov – Kritiko čistega uma. kar želimo.« Nato je razmišljal naprej. je razširil do zadnjih meja. namreč s petimi čutili in možgani. Tako je zaključil: »Mislim. David Hume je podvomil o obstoju vzroka in učinka kot objektivne resničnosti. je Immanuel Kant. 71 . ki jo je predstavil. temveč je hotel biti povsem prepričan. ki ga mnogi štejejo za prvega modernega filozofa. kar v resnici obstaja. da ničesar. da je tisto. ne moremo preveriti v primerjanju z resnico kot tako. temveč le njegovo uporabnost.

Kant mu pravi noumenalni. Vse forme so odvisne od opazovalca – subjekta. temveč je dogajanje razumel bolj v moralnem smislu. iz česar sestoji vse bivajoče – duh je torej temelj vsega bivajočega. Umetnosti je pripisoval pomembno mesto v celotnem redu 72 . ko pa je to doseženo. ker nam je lastno prizadevanje. da je predstava. ne more biti nobenega razlikovanja. kar obstaja ločeno od nas. saj svetu ni zgolj priskrbel ključa za razumevanje resničnosti. zmožnost ljudi. Njegova zasluga je. Po njem duh ni nastal iz nežive materije. Če te prizadenem. da mislimo o njem kot o nečem. Bil je prepričan. ki se pojavi v naši zavesti – naš miselni model tega. saj pomaga doseči samospoznanje. v katerem sta prostor in čas. Smo del ene celote. Toda hkrati je bil tudi prvi odkriti in eksplicitni ateist. Friderich Hegel35 je v svojem delu Fenomenologija duha predstavil idejo t. kar naj bi bilo »tam zunaj« nas. da se poistovetijo z drugimi in čutijo z njimi. da je prišlo v filozofiji do povezovanja temeljnih spoznanj zahodne in vzhodne filozofske misli. Vendar ta proces zanj ni bil isto kot narava. veljavna le v izraženem svetu. transcendentni svet. Kasneje je tudi ugotovil. Vse. i. Prostor in čas sta izraza naše čutnosti. Hegel je dosegel enkraten položaj med velikimi filozofi.TRETJE POGLAVJE ki pa je nikoli ne moremo izkusiti neposredno. delam škodo lastni biti. Sočutje je pravi temelj tako etike kakor ljubezni. Fenomenalna resničnost se ne razlikuje od noumenalne (to sam poimenuje »volja«). ker tega ne moremo doumeti. V tem zadnjem temelju naše biti pa smo nedeljivo eno. Ugotovil je. To pojasnjuje sočutje. temveč je ista resničnost. Kant je povzdignil spoznavajočega na položaj »ustvarjalca« resničnosti. je razvoj duha k samozavedanju in samospoznanju. Česar pa ta aparat ne more obravnavati. da je cilj človekovega razvoja samospoznanje in samorazumevanje. se vse bivajoče ubrano združi s samim seboj. Zunaj področja. ki obstaja sam na sebi. se dogajajo tudi dejanja svobodne volje. V tem svetu. do katerega se znanost ne more dokopati. da je svet izkustev brez pomena ali namena. da smo med seboj ločeni posamezniki. ki je popravil in dopolnil Kanta. je ves njegov smisel prevara. ki sestavlja resničnost. tudi ne more biti predmet našega izkustva. temveč pomeni vrh svetovno zgodovinskega procesa. ki jo spoznavamo drugače. Povzel je Schellingovo misel. je neka oblika. brez katerih v tem svetu ne bi bili zmožni zaznavati ali dojemati. ki je le razdeljena na videz. kar lahko spoznamo o njej.36 eden največjih filozofov zadnjih stoletij. da se njegova filozofska spoznanja in nekatere neodvisno nastale zahodne filozofije presenetljivo ujemajo z nauki budizma in hinduizma ter z vzhodno filozofijo nasploh. podobno kot budisti ni verjel. Vendar obstaja še drugi svet. temveč je prav tisto. absolutnega idealizma. Ves zgodovinski proces. da imamo permanentne jaze. Še korak naprej je storil sloviti Arthur Schopenhauer.

ki misli? Po Nietzscheju noben misleči človek ne bi smel zaupati objektivnosti človekovega razuma. V dvajsetem stoletju se je zvrstilo več filozofskih struj. namesto da bi jaz povzročal mišljenje? Kaj. drznosti. da moramo poiskati primernejši sistem vrednot. Krščanska tradicija namreč poudarja suženjsko moralo. ponižnost. kar je«. s problemi 73 . i. da je znanstveno utemeljil zakone zgodovinskega razvoja človeštva in s tem omogočil napoved prihodnjega razvoja z znanstveno natančnostjo. Menil je.ST VARNOST NI TAKŠNA. ki so se imenovale marksistične. da ni Boga in ne nesmrtne duše. kot je trdil Hegel. in tudi v nasprotju z lastnostmi. če proces mišljenja ne zahteva misleca. Zato je Marx materialist. temveč iz materialnega. Utilitaristi so menili. saj niso ugotovili nič pomembnejšega. ki izvira iz stare Grčije in judovsko-krščanske tradicije. da je fizični svet ves svet. Russell). kar je v nasprotju s tistim. Veliko so se ukvarjali s povezovanjem matematike in logike (Frege. Njegov nauk. ima pa ključno razliko. Nietzche je napadel navezanost na obstoječ sistem vrednot. domiselnosti in kljubovalnosti. Kaj. še več z analizo jezika ter jezikovnih formulacij (analitična filozofija). ki obstaja. dosegel večji odziv kot kateri koli filozof v zgodovini in odločilno vplival na predstave o sebi. junaštva. njegov nauk pa dialektični materializem. Ameriški pragmatisti so ugotavljali nezanesljivost naše spoznave. nadčloveka z voljo do moči? Človek bi si moral »drzniti postati to. ki označujejo t. vendar je v nasprotju z njim menil. nadarjenosti. Nietzsche se je strinjal s Schopenhauerjem. šibkost. če mišljenje povzroča jaz. temelji na filozofski misli. kar opažamo v naravi.38 Zavrnil je Descartesov argument glede gotovosti o lastnem obstoju in idejo Mislim. strpnost kot vrednote. potrebnimi za uspeh. kar je prispevalo k poglabljanju duhovnih spoznanj o stvarnosti. Zakaj ne bi raje cenili poguma. KAKRŠNA SE ZDI stvari in je odločilno vplival na ves rod umetnikov in filozofov naslednjih stoletij. Po Marxu se je pojavil filozof. Približno sedemdeset let po njegovi smrti so tretjini človeštva zavladale vlade. filozofi pa so bolj ali manj mlatili prazno slamo. ki je v marsičem heglovska. ki izvira od (prav tako levega heglovca) Feuerbacha: stvarnost po Marxu ni sestavljena iz duhovnega. marksizem. ki so popolnoma drugačne od današnje. se pravi iz družb. Marx je bil prepričan. torej sem. da je stvarnost sestavljena iz snovi. ki se je lotil področja morale in vrednot: Friedrich Nietzsche. temveč zgolj daje utvaro o kom. Karl Marx37 je s svojo idejo. da je dejanja treba presojati po koristnosti njihovih posledic. Po Kantu se je na področju filozofije dogajalo komaj kaj takega.

TRETJE POGLAVJE

pomena izjav, smisla in resnice. Wittgenstein je menil, da se mora razumna filozofija omejiti na svet, o katerem lahko govorimo, saj bi postala nesmiselna, če bi to mejno črto prestopila. In večina filozofov mu je v tem oženju obzorja zavesti zgolj na pojavni svet pritegnila. Nato je nastopilo obdobje eksistencializma (Heidegger, Husserl), v katerem so si prizadevali odkriti smisel življenja z raziskovanjem lastnega obstoja. Pri raziskovanju zavesti so se usmerili v sistematično analizo doživljajev (»fenomenologija«), ne da bi se spuščali v kako duhovno globino. Prizadevali so si najti temelj za vrednote v svetu, ki nima nobenega objektivnega smisla in nobenega lastnega cilja ali namena. V novi francoski filozofiji dvajsetega stoletja je Bergson ponovno obudil spoznanja o notranji naravi stvari, govoril o notranjem svetu našega neposrednega spoznanja, o resničnosti, ki je kontinuum brez ločljivih enot itd. A brez večjega odziva. Jean Paul Sartre39 se je imel za zgodovinskega materialista in je poskušal uskladiti eksistencializem z marksizmom. Veliko se je ukvarjal z obravnavo vprašanj svobode posameznika. Nekoliko zanimivejši je bil v novem času le avstrijski filozof Karl Popper3A ki je dokazoval, da prepričanje, ki se je pojavilo v Newtnovem času – namreč da znanost lahko ponudi zanesljivo spoznanje o svetu –, zmotno. Vse so le – upajmo, da čedalje boljši – približki; obstoječe teorije nenehno zamenjujemo z boljšimi. Napredovanje omogoča kritika. Družba, ki dopušča kritično razpravo, je učinkovitejša in uspešnejša od družbe, ki je ne dopušča. Po njegovem obstaja resničnost neodvisno od človeškega duha in se korenito razlikuje od človeškega izkustva; in prav zato je ni mogoče nikoli neposredno doumeti. Popper je s svojimi idejami silovito napadel zagovornike idealne oblike družbe, Platona in Marxa. Kaže, da je filozofija v zadnjem času zašla v nekakšno idejno krizo, njeno vlogo pa je do neke mere prevzela sodobna znanost, saj je spremenila razumevanje pojmov, ki so pomembni za naše doživljanje sveta, na primer pojme časa, prostora, materije in fizikalnega predmeta. Znanstveniki tako postajajo filozofi, če sodimo po izjavah, ki vse bolj spominjajo na filozofski besednjak. Pogled v zgodovino torej pokaže, da smo bolj kot Platonu verjeli Aristotelu, ki je svet postavil na materialne temelje, ter bolj kot Kantu in Schopenhauerju Marxu, ki je materializem postavil na piedestal. Zdaj smo pred spoznanjem, da materializem ne more pojasniti celote spoznavnega. A to so vedeli že idealisti. 74

ST VARNOST NI TAKŠNA, KAKRŠNA SE ZDI

Na konec tega zapisa velja uvrstiti vsaj še Carlosa Castanedo, enega najbolj branih pisateljev vseh časov, ki je v svojih delih razprostrl modrost starih indijanskih modrecev Toltekov. Tolteški pogled se povsem ujema z idealističnimi razlagami. Tolteki so razlagali, da stvarnost sestavljata dva svetova: tonal in nagual. Nagual3B je vse, kar je – neizraženo, nezavedajoče se, brezčasno, izrazi pa se skozi tonal, svet pojavnih oblik, omejenosti in končnosti. Brez prvega drugi ne bi mogel obstajati. Človek se najprej zaveda le tonala, ki deluje skozi energije. To zavest opažanja naguala so imenovali »druga pozornost«. Čas in prostor zanjo nista omejitvi. Spoznavanje naguala brez hkratnega razvijanja tonalega vidika sebe (snovno, miselno in čustveno telo) vodi v fantazije in zablode, iz katerih se je težko izkopati.

Absolut in izraženi svet
Iz filozofskih razprav in besedil sem torej izluščil, da po idealističnem gledanju obstajata dva svetova. V nemanifestiranem, potencialnem svetu, svetu idej (v nadaljevanju ga bomo imenovali absolut), ki je najvišja resničnost, ni spreminjanja. Gre za neizraženo nesubstanco, osnovo, na kateri je zgrajeno vse vesolje oziroma popolnoma vse, kar je izraženo, kar se izraža v obliki. V absolutu, ki je vse, kar je, in vse, kar ni, ni prostora in časa, v njem je vse prisotno in resnično, a na noben način ni izraženo, izoblikovano. V njem vladata red in popolnost. Absolut je zame nekaj tako abstraktnega, da lahko o njem le slutim. Pa vendar, ko sem se sprijaznil s tem, da vsega pač ni mogoče razumeti, je ta neoprijemljiva podoba kljub temu postala nekakšna miselna opora. Duhovni učitelj Nisargadatta, ki je med najboljšimi razlagalci tovrstne tematike, poudarja, da je absolut zavedanje, ki se ne zaveda sebe. Absolut ni od ničesar ločen, je prisoten v vsem in se ne zaveda samega sebe; tu gre za absolutno enost, brez dvojnosti. Nima niti konca niti začetka, je neskončen, kar je najbolje razumeti v pomenu, da čas zanj preprosto ne velja. Absolut je izvor življenja, je dom, iz katerega izhaja zavedanje in v katerem biva življenjska bit. Obenem je tisti brezoblični svet, v katerem se rodi opažanje. V njem se rodi zavest, ki se zaveda »jaz sem«. Carl Gustav Jung, velikan evropske gnoze, ki je zgradil most med moderno zahodno psihologijo in psihologijami predmodernih družb, je dejal: »Moje življenje je zgodba o samouresničevanju nezavednega. Vse, kar leži v nezavednem, se hoče izraziti; tudi osebnost, ki se želi razviti iz svojih nezavednih pogojev in se doživeti kot celota.«

75

TRETJE POGLAVJE

Iz absoluta izhaja drugi, po naravi povsem nasprotni, izraženi, stvarni, aktualni svet, svet pojavnosti, oblik in neprestanih sprememb, v katerem je vse izraženo, a ni resnično. V njem nastopajo – se porajajo in izginjajo – vse možne pojavnosti. Vsaka sprememba se prej ali slej izniči in vrne v osnovno stanje. Zato svet sprememb v primerjavi z absolutom ni resničen. Izraženi svet je svet polarnosti: vse lastnosti nastopajo v parih, ki izražajo nasprotja: svetloba in tema, vroče in mrzlo, visoko in nizko, zgoraj in spodaj itd. Dobro in slabo je umetna polarnost, ki je odvisna od presojevalčevih meril. Vsakršno lastnost je mogoče zares prepoznati le tako, da spoznaš njeno nasprotje. Kako bi vedel, kaj je svetlo, če bi obstajala le svetloba in nikoli ne bi bilo teme? Za prenos idej iz absoluta v izraženi svet je zadolžen um. Ta mora neskončno preslikovati v končno, kar ni preprosta naloga. V izraženem svetu se zaradi skrčitve neskončnosti na končnost pojavita dva nujna dogodka: začetek in konec, kar za živa bitja pomeni rojstvo in smrt. Vse v izraženem svetu je obsojeno na ta dva dogodka. Kar je rojeno, mora umreti. Kar je ustvarjeno, mora razpasti. Neskončnost se v našem svetu odrazi tako, da se (končni, časovno omejeni) dogodki ponavljajo, na videz brez konca. Tako je smrt le začetek novega življenja, enemu pojavu sledi drugi, en zaključen cikel sproži novega itd. Eckhart Tole pravi, da je vse, kar lahko zaznaš ali izkusiš, vse, o čemer lahko razmišljaš, le površina stvarnosti, manj kot vrh ledene gore. Tvoja pozornost je namenjena izraženemu svetu, svetu utvare, a tvoja bit prihaja iz neizraženega sveta, absoluta. Ker pozabiš drugo, se povsem izgubiš v prvem. A zdaj se ti spomin že vrača …

Resnično in neresnično
Besedo resnica imamo pogosto na jeziku. Uporabljam jo pogosteje, kot bi bilo treba. Je resnično zanimiv pojem. Kadar si priča nekemu dogajanju, ne dvomiš o tem, da je to, kar opažaš, resnica. Zaplete pa se tisti hip, ko poskušaš to, kar opažaš, nekomu opisati z besedami. Med seboj pač ne znamo komunicirati drugače kot z besedami. Besede imajo omejeno uporabnost, ki se je ne zavedamo, zato bredemo v težave. Preslikavo svojega opažanja v besede poimenujemo resnica ali, bolje, moja resnica in si domišljamo, da bi morali vsi videti in opažati na enak način. A to je nesmisel. 76

ST VARNOST NI TAKŠNA, KAKRŠNA SE ZDI

V tej knjigi govorimo o tem, da je naš model resničnosti privid, toda to je treba razumeti v pravem kontekstu. Čeprav gre le za pojave v zavesti, je za nas kljub temu resničnost – edina resničnost, ki jo poznamo izkustveno. Zmotno je zamenjevanje stvarnosti, ki jo zaznavamo, s fizično stvarnostjo, stvarjo samo po sebi. Vedski filozofi starodavne Indije so to zamenjavo imenovali maja. Čeprav to besedo pogosto prevajajo kot utvara (iluzija, napačna zaznava sveta), bi bilo pojem bolje razlagati kot zmoto, (napačno razlago sveta). Trpljenje povzroča prepričanje, da so pojavi v zavesti obenem tudi zunanji svet neposredno. Napačna je na primer misel, da je podoba stola v tvoji zavesti hkrati tudi stol sam. Govorimo o Bogu, resnici, ljubezni, a namesto neposrednega izkustva se ukvarjamo le z opisi, definicijami. Namesto da bi širili in poglabljali delovanje, izpopolnjujemo zgolj definicije, ki ne odražajo resničnega življenja. Obenem pa si domišljamo, da vemo vse, kar je mogoče vedeti. Vedno sem se spraševal, ali obstaja kakšno merilo, s katerim bi lahko ločil resnično od neresničnega. Duhovni učitelj Nisargadatta pravi takole: Tistemu, kar se ne spreminja in je brezčasno, ne moremo odrekati obstoja. To poimenujmo kot resnično. Nespremenljivo niti ne živi niti ne umre; je večna priča življenja in smrti. Ni mrtvo, ker se zaveda, niti živo, ker se ne spreminja. Neresnično je potemtakem vse trenutno, minljivo, začasno, za čemer ne ostane nobena sled – takšni so pojavi v izraženem svetu. Resničen je po teh merilih absolut, svet idej. Nisargadatta pravi tudi tole: Ker je ne moreš opredeliti z besedami, resnica čaka, da jo izkusiš. Ne akcija ne občutki ne misel ne morejo izraziti resničnosti, resnice. Resnica ni dogodek in ne more biti doživeta. Treba jo je opaziti, ne doživeti. Prepoznamo in opazimo lahko le neznanje, ne pa resnice. Resnica naj bi bila torej tisto stalno, nespremenljivo. Kar je spremenljivo, ni resnično. A kako zaznati tisto stalno, nespremenljivo v sebi?

Kozmologija
Pri raziskovanju sveta ne moreš mimo vprašanja, kako je nastal. Moje radovednosti znanstvene razlage o nastanku vesolja niso mogle potešiti. Verjamem, da niti drugih, ki so pričakovali temeljitejšo rešitev te uganke. 77

TRETJE POGLAVJE

Današnja znanstvena razlaga vesolja se začenja s trenutkom, ko je bilo vesolje staro le kratkih 10-43 sekunde. Po fiziku Maxu Plancku se ta časovna meja, do katere danes načeloma razumemo dogajanje v vesolju, imenuje Planckov čas. Dogajanja v vesolju pred Planckovim časom, v t. i. Planckovi dobi, današnja fizika ne zna opisati. Dokler fizikom ne bo uspelo združiti kvantne mehanike in splošne teorije relativnosti, ne bomo vedeli, kaj se je dogajalo v vesolju pred tem časom. Znanstvene teorije o najzgodnejših trenutkih vesolja so tako zdaj le hipoteze, ki jih še nismo sposobni empirično preveriti, saj se opirajo na področja fizike, ki jih še ne razumemo dovolj. Zgodba o nastanku vesolja, v kakršno verjame večina kozmologov, je – nekoliko poenostavljeno – naslednja: vesolje je nastalo pred približno desetimi do dvajsetimi milijardami let kot enajstdimenzionalno polje čiste energije, nepredstavljivo vroče in izjemno zgoščene. Sedem dimenzij se je sesedlo vase in nastale so temeljne naravne sile: težnost, elektromagnetizem ter šibka in močna jedrska sila. Štiri preostale dimenzije poznamo kot tri prostorske in eno časovno. Zaradi močnega notranjega pritiska se je štiridimenzionalno vesolje širilo izjemno hitro, nastal je t. i. veliki pok. Med širjenjem se je vesolje ohlajalo in zgoščevalo v osnovne delce, gradnike snovi. Teorija pojasnjuje, kako je raztezanje in ohlajanje vroče mešanice delcev in fotonov pripeljalo do vesolja galaksij in zvezd, kot ga vidimo danes. Po tej teoriji naj bi se torej vsi materialni delci, ki sestavljajo jedra vseh obstoječih atomov, vsa snov vesolja, sprva nahajali v neznosno gosti kroglici, ki se je z eksplozijo začela razširjati. Vse lepo in prav, toda od kod vsa ta zgoščena snov in zakaj je prišlo do eksplozije? Odgovor na vprašanje, kako je iz nič nastala nepredstavljivo velika gmota snovi, je nerešljiva uganka znanosti. Zanimivo je, da ta dogodek nasprotuje veljavnemu aksiomu znanosti, da energija in seveda tudi masa, ne more nastati iz nič. Teorija sedaj veljavne kozmologije je torej v nasprotju z osnovnimi zakoni fizike. A to še ni vse: na podlagi podatkov s Hubblovega teleskopa je bilo v zadnjem času menda nedvoumno ugotovljeno, da ne se vesolje ne širi3C. Ta informacija, ki je znana le ožji strokovni javnosti, ruši sam temelj, na katerem sloni sedanja kozmologija. Bolj me je prepričal idealistični koncept. Idealistična razlaga pojasnjuje celotno področje spoznavnega, vso »stvarnost«, tako materialno kot nematerialno. Po njej je snov le posebno agregatno stanje duhovne »substance«. Obstaja le nesnovna entiteta, ki je brez konca in kraja, brezčasna in neomejena v vseh pogledih: zavedanje. Zavedanje ni nekaj 78

ST VARNOST NI TAKŠNA, KAKRŠNA SE ZDI

lokalno omejenega, temveč je bistvo tiste neskončne praznine, ki jo pojmujemo kot vesolje. Zavedanje je »snov«, ki napolnjuje eter. Zavest je pojav zavedanja sebe – opazovalca in obenem zavedanja svojega obstoja. Intelekt ali razum je dogajanje v zavesti. Označujeta ga dve pomembni lastnosti, za materialistično usmerjeni um pravzaprav nepojmljivi. Prvič, ne potrebuje nič snovnega, saj gradi iz take snovi, iz katere so zgrajene misli (mindstuff). Vse, kar zgradi, se pojavlja na platnu zavesti. To so nesnovne podobe, med temi so tudi specifične, ki dajejo vtis trdnosti. To so podobe materialnih objektov. Drugič, za intelekt ni nikakršne omejitve, razvija se lahko v neskončnost. Oblike, ki jih gradi, so poljubno velike in zapletene strukture, začenši z najpreprostejšo, izhodiščno mislijo ali predstavo: da sam obstaja. Celotno snovno vesolje in vse, kar si pod tem predstavljaš, je zapletena filmska predstava, ki se kaže v polju zavesti. Vesolje torej nastane v zavesti in ne obratno. Poglabljanje v podrobnosti predstave ali slike (zumiranje) lahko poteka v dve smeri: v smeri makrokozmosa ali mikrokozmosa. Ezoteriki pravijo: »Na začetku je bil Logos.« Logos, pogosto prevajan kot Beseda, pomeni tudi misel ali bistvo. Na začetku je bilo duhovno bistvo, vzhodnjaki uporabljajo izraz čitta. Aštavakra Gita, cenjeno indijsko besedilo, pa pojasnjuje: »Vesolje je bilo ustvarjeno v meni kot podoba, je prežeto z mano. Vesolje je porojeno iz mene, v meni obstaja in v meni premine.« Težko dojemljivo, dokler na zadevo ne pogledaš s stališča zavesti. Vesolje, neizmeren prostor, napolnjen z nebesnimi telesi, ni kot svet iz trdne snovi potemtakem nikoli nastalo in nikoli ne bo. Je le veličasten privid v zavesti. Izgine, ko zaspiš, in se ponovno pojavi, ko se prebudiš. To je le prepričljiva prostorska slika, ki jo lahko zumiraš. Govoriti o začetku vesolja ni smiselno, saj je čas aktualen le v domeni uma. Zavedanje ne pozna časa, časovna razsežnost se po zaslugi uma prelevi v večni zdaj. Ko sem popolnoma dojel to trditev, se je moja pozornost, ki je bila dotlej usmerjena v zunanji, domnevno prvobitni svet, postopoma preselila k tistemu, kar je zares prvobitno: k opazovalcu – k meni samemu. Ali se ob zgornji razlagi sedanja fizika sesuje? Čeprav ne obstaja materialna osnova zunanjega sveta, zakoni fizike ostajajo še naprej veljavni. Vse, kar je treba spremeniti, je odnos do opazovanega. Ni več ni snovnih delcev kot takih, temveč so dejavnosti v polju zavesti. Zakoni »fizičnega sveta« postanejo tako zakoni dogajanj v polju zavesti, razmišljanja o medsebojnem učinkovanju dogodkov v tem polju.

79

ki jemlje stvari preveč »zares«. ki jo vidiš kot prepričljivo prostorsko sliko. Ob ugotovitvi. teoretiki sodobne napredne znanosti zadnja desetletja vse bolj spoznavajo. ponuja precej bolj privlačno sliko vesolja. da sem se spet izgubil v igri uma.TRETJE POGLAVJE Peter Russell pravi. ki ga občutimo zelo neposredno in prepričljivo. Sanje so dokaz. ki se ujema s številnimi drugimi duhovnimi koncepti. se izkaže. le dogajanje na platnu zavesti. te pa imajo povraten vpliv na snovno raven. prepričljivo materialen. Torej ne moreš izključiti možnosti. Načelo soustvarjanja lastne stvarnosti potrjuje tudi kvantna fizika. 80 . da bi lahko imel kaj skupnega z zavestjo. ne vidiš zares drevesa. ki ga opazujemo. Toda ko pobližje spoznamo ta alternativni svetovni nazor. Ob spremenjenem pogledu na dogajanje se zgodi nekaj presenetljivega: tvorec – um. Takrat se ustavim in si povem. da gre za materialno stvar. Materialni in duhovni svet Trditev da je vesolje privid. so le različno »goste« duhovne ravni. začne opazovati in razstavljati samega sebe. da je svet. da svet zunaj mene ne more obstajati. podaja naslednjo razlago: snovne ravni ni. a ni odraz resnice. tvoji čuti pa posredujejo povratno informacijo o »pristnosti« drevesa. ki je ujet v zanke materialnosti. je bilo – priznam – tudi meni težko sprejeti. Tudi slika na filmskem platnu je zelo prepričljiva (kaj šele v 3D-kinu!). katerega tvorec sem sam. da fizični čuti za »videnje« niso neizogibno potrebni. Ko v naravi gledaš drevo. V tvoji zavesti se pojavi le ideja o drevesu. Ezoterični nauk. je opažanje predmetov v resnici slikanje podob o predmetih na platnu zavesti. ki pravi. da je vse. Vse se dogaja na duhovnih ravneh. ki razlaga in sestavlja stvarnost. da ni v nasprotju z nobenim odkritjem sodobne znanosti – temveč le z njenimi izhodiščnimi predpostavkami. tisto. je hitro zavrnjen. Še vedno se mi dogaja. Snovno telo je le eno od duhovnih teles. slikanje prividov. vsak namig. sem se začel zavedati. ki je le ena »najgostejših« duhovnih. kar doživljaš. kot sem dotlej mislil. Drevo ne posreduje nikakršne snovi v tvoje oči kot dokaz. Kot rečeno. In kar je še pomembneje. da se ujamem v stare programe. češ da nima stvarne osnove. da je proces opažanja »zunanjega« sveta povsem nekaj drugega. kajti to stališče je tuje razumu. Kot rečeno. da opazovalec neizogibno vpliva na izid eksperimenta. da je odgovore na temeljna vprašanja treba iskati na področju filozofije.

svet zavesti. Naj povzamem svoje ugotovitve. nadalje čustveno (astralno) telo. Nekateri menijo. ki je odgovorno za potek vseh miselnih procesov itd. Predstave in opažanja drugih so v resnici moje predstave in opažanja. bivanja. ki se prikazuje na filmskem platnu zavesti. Da bi se dokopal do globljih spoznanj. angeli in vsi drugi domisleki uma. Vzrok bolezni je dlje časa prisotna motnja. na primer na čustvenem telesu. Kar me je nadalje begalo. duše. KAKRŠNA SE ZDI Pravijo. in ne varljivega zunanjega (snovnega). s katerimi se vse začne in konča. Snovni svet ne obstaja sam zase. miselno telo. V njem nastopajo »fizična bitja«. kaj je svetloba. položeni v druga telesa. ki skrbi za delovanje kompleksnega celičnega sestava telesa. ti pa odražajo nekaj. duhovni svet. v katerem je mogoče vse. ki je le odraz dogajanj na drugih ravneh. da gre za tok fotonov. svojo življenjsko bit. kjer potekajo čustveni procesi. svet zavesti. Tako se lahko učim na zunanjih primerih. Obstaja le en svet. kadar pa želi opazovati vesolje. duhovnih teles večinoma jajčaste oblike. v kateri se zavest dotika posameznih točk. da je svet statična holografska struktura. usmeritev zavestne pozornosti na neki idejni objekt. v telesu. Bistvo življenja. Tako obstaja eterični dvojnik fizičnega telesa. moram iskati prav tam. Razumevanje mehanizma bolezni je po tem pogledu popolnejše. Znanost pravi. Vse dejavnosti na omenjenih etrskih ali duhovnih ravneh se prepletajo in odrazijo na snovni ravni. ki nastopajo v tem svetu. kar se nahaja v moji notranjosti. 81 . Kadar želi neko izkustvo poglobiti. da poleg snovnega telesa človek poseduje še več (sedem) subtilnih. odbija od predmetov in ustvarja slike na očesni mrežnici. je bilo vprašanje o drugih ljudeh. moram raziskovati prvobiten svet. saj razlaga tudi vplive nesnovnih bolezenskih dejavnikov – misli in čustev. Ti živijo v istem svetu in mi pripovedujejo o njem! Odgovor je preprost: tudi drugi. se potopi v podrobnosti holograma – zumira v globino.ST VARNOST NI TAKŠNA. Zanimalo me je tudi. so prav tako podobe v moji zavesti. ki se postopoma prebije do snovne ravni. Tako imamo tudi duhovne oči. ki prežemajo drug drugega in zapolnjujejo isto prostornino kot telo ter se širijo navzven. A stvar je zelo preprosta: svetloba je dotik zavesti. zumira v nasprotni smeri. duhovna ušesa in še druge eterične čute in organe. ki se širi od vira svetlobe. Stvarnost. ki jo opažam. je svet prividov. temveč je ena od ravni (najgostejša raven) duhovnega sveta.

Z določenimi triki je mogoče možgane prevarati. ki jih vidiš v budnem stanju. da gre za resnično dogajanje. Obenem se sanjsko dogajanje kasneje zdi nekoliko neprepričljivo. kot bi se res nekaj dogajalo. da v kinu gledaš film. podprto s čutnimi dokazi. ve. ki na platno zavesti ves čas projicira film življenja. Kdor si je že ogledal kak 3D-film. da v budnem stanju um deluje kot 3Dprojektor. kot bi na primer vlak resnično zapeljal s platna proti tebi. Prva in druga sta si zelo podobni. Svetloba se preko posrednika – oči. ki vzbujajo možgane – pretvori v »resnične« slike. V tem primeru slik ne riše svetloba. ki naj bi bile odraz zunanjega sveta. pa vendarle veš. Svetloba. Predstavljaj si. Slika v zavesti se lahko zgradi tudi iz spomina. so na las podobne tistim. zavestno doživljanje v budnem stanju. ki so si med seboj zelo podobne. da oči za ustvarjanje slike v možganih niso nujno potrebne. Svojega telesa se tudi tu popolnoma zavedaš. da vse te žive podobe ustvarja le svetlobni žarek. prihaja od naravnega vira – sonca ali od umetnih virov. da ne gre za resnično dogajanje. A potem ko se zbudiš. kot tudi dejstva. da bi izluščil kako novo podrobnost. Takrat si prepričan. Slike v možganih. V sanjah celo ne podvomiš o resničnosti dogajanja. Lahko bi rekli. Iz primerjave teh zgodb se je mogoče naučiti marsikaj. temveč se pojavijo »iz spomina«. torej popolnoma brez zunanjih dražljajev. da so bile sanje. da so tu prostorske slike silno prepričljive in jih je zelo težko ločiti od resnične stvarnosti. Prva različica zgodbe je običajno. Slika v možganih je tako popolna. Manjkal je vtis pristnega občutenja telesa. Prav tako ni potrebna zunanja svetloba za osvetlitev. Tretja različica zgodbe pa so sanje. kajti pred tem nisi bil buden. Druga različica zgodbe je ogled filmske predstave. ki osvetljuje zunanje predmete in se odbija v tvoje oko. pa vendar se njihova ozadja bistveno razlikujejo. 82 .TRETJE POGLAVJE Svet gradijo podobe v zavesti V razmišljanju o zavesti sem primerjal različne vidike zavestnega delovanja in jih med seboj primerjal. se zaveš. v gibanju na platnu ni resničnega življenja. Tu lahko navedem tri zgodbe o dojemanju sveta. Svetloba iz kinoprojektorja – v skladu z zapisom na filmskem mediju – riše slike na filmsko platno in zdi se ti. da se odzoveš zmedeno. Iz zgodbe s sanjami sledi zaključek. ki jih vidiš v sanjah. ki se ga v celoti zavedaš. V dogajanjih si udeležen s svojim telesom.

Svet. ki bi umu omogočala razlikovanje med resničnimi podobami in umetnimi holografskimi slikami. Tisto. kar je morda odločilnega pomena za sodbo o neverodostojnosti dogajanja. ki pošiljajo signale v možgane. v zavesti –. Nova razlaga je preprosta: zavest poskrbi za tridimenzionalno filmsko platno (polje zavesti).. da so kdaj koli prisotni. je svetloba zavesti. katera slika je zate resnična in katera ne. Naposled je za vse vtise odgovorna zavest. ne da bi obstajali resnični zunanji dražljaji. Zunanji »objektivni« dejavniki – svet in svetloba – za nastanek slik v zavesti torej niso bistveni. ni odraz nekega zunanjega dogajanja. obenem pa ne slonijo na trdnih dokazih. Občutki temeljijo na sporočilih fizičnih čutov. projekcija uma. so telesni občutki in občutek telesne vključenosti v dogajanje. Treba je ugotoviti le še. ki naj bi bilo posledica resničnih zunanjih prožilcev. ki ni podprto z »objektivnimi dejavniki«. A naredimo še korak naprej: tako kot si umišljaš neko živo dogajanje. ki odloči. ne da bi oči kaj videle. saj je zavedanje telesa povsem jasno. Ta občutek je povezan z zavedanjem telesa. Ti kot opazovalec odločaš. KAKRŠNA SE ZDI Svetloba ne nosi v sebi nikakršne informacije. da je v prizoru prisoten občutek »jaz sem«. da vsak vidi svet po svoje. Tako kot v možganih nastane slika – na primer v sanjah –. Pri tem pa obstaja neko skupno 83 . da so vse. v skladu z vsebino svoje zavesti. Saj v sanjah tudi slišimo. si lahko »umišljaš« tudi svoje telo. je tvoja lastna projekcija. Če zavest izgine. vključno z možgani. Vedno je tvoj razum. torej »opazovalec« tisti. tudi tvoje telo. kdo je režiser in kdo gledalec. da je zunaj. ki riše tvoje žive slike. Kar doživljaš. Zdajšnje razlage stvarnost zelo zapletajo. Toda kakšna so merila za odločanje? Zdi se. Delovanje zavesti je izjemno zanimivo. mar ne? Izluščeno spoznanje je presenetljivo: za pojav živega dogajanja v možganih – pravilneje rečeno. le prividi v polju zavesti. okušamo itd. Pri 3D-filmu pa je prevara tako rekoč popolna. ni kaj. ni nujen obstoj zunanjih »objektivnih dejavnikov«.ST VARNOST NI TAKŠNA. razumevanje vseh pojavov zelo poenostavi. film (svet) in opazovalca (tebe – tvoj jaz) – vse troje hkrati. da je pomemben pogoj za resnično doživetje. za katerega misliš. temveč je dogajanje v tvoji zavesti. S temi spoznanji postane razumljiva trditev. se film ustavi. vohamo. »Svetloba«. Z ničemer pravzaprav ne moreš potrditi. tako lahko tudi drugi čuti »delujejo«. kar doživljaš. kar je merodajno za odločitev o resničnosti doživljanja. ni pogojeno z nekim neodvisnim zunanjim snovnim svetom. Toda eni in drugi so le zavestne podobe brez dokazanega snovnega ozadja. Trditev. V sanjah je občutek telesa nejasen. da je eno resnično in drugo ne.

v nadaljevanju pa se bomo spet vrnili na »trdna tla«. da je predstavljeni koncept lažen. preprosto se s tem ne more sprijazniti. pogojeni z lastnim razmišljanjem in sistemom prepričanj. so prividi. Vsak ugovor lahko temelji le na podmeni obstoja materialnega sveta in prvobitni vlogi materialnega. ki nastopajo v tvoji sliki sveta. Posvetili se bomo zelo pomembni stvari v zvezi z vsakomur najbližjim zunanjim svetom: telesom. ta je onkraj razumskega spoznanja. Vse povedano je seveda v popolnem nasprotju s tradicionalnim gledanjem in znanstvenimi nazori. Ponujeni koncept je seveda le (miselni) koncept in kot takšen le približek resničnosti. to pa smo spoznali kot neverodostojno. Pa vendar ne obstaja nikakršen dokaz. K popolnejšemu spoznavanju pojavov zavesti in svoje notranjosti se bomo vrnili v devetem poglavju. Um predstavljeni koncept sicer lahko razume. da pripada vsem bitjem.TRETJE POGLAVJE miselno ozadje. za katero meniš. a mu odreka veljavnost. 84 . Kar imenuješ objektivni svet. Pa vendar je ta koncept mnogo bliže resnici kot koncept materialne stvarnosti. Z umom ne prideš do konca skrivnosti.

torej duhovnih ravneh. da je materialni temelj stvarstva vse prej kot trden in močan. Svoja stališča v zvezi s to temo sem v zadnjem času temeljito spremenil. KAKRŠNA SE ZDI 4. največkrat popolnoma drugačni osebnosti. Bolezenski pojavi na telesu so najverjetneje le posledica nekih pojavov na nesnovnih. Moje raziskovanje. Pa je to res pravi pristop? Ob razmišljanju o bolezni in telesnih motnjah sem se pogosto vračal k pojavu razcepljenih osebnosti (opisanem v drugem poglavju). Pravo znanje o lastnem zdravju in mehanizmih bolezni je dragoceno. ki ga popisujem v nadaljevanju. Nazadnje je prevladala ugotovitev. Ta ugotovitev se mi je zdela zelo pomembna. Po utrditvi mnenja. da ima psiha. Nov pogled na bolezen in bolečino krepi zaupanje v lastne zdravilne sposobnosti ter deluje zelo spodbudno in osvobajajoče. Ob zavedanju. na katerih gradi medicina. da telo ni moje bistvo. se je strah pred smrtjo skoraj povsem umaknil. zdravju in bolezni vključim v to knjigo ali ne. To vodi k zaključku. da ta tematika močno vpliva na kakovost življenja vsakogar od nas in bi jo bilo škoda izpustiti. Ta stališča so nepogrešljiv del podobe o sebi. KAM GREŠ? Precej časa sem kolebal. na zunanjo podobo telesa odločilen vpliv. se gotovo odraža tudi v razumevanju bolezni. Kakšno je resnično ozadje bolezni? Je medicinski pristop k obravnavi in zdravljenju bolezni ustrezen? Ali ima medicina prava izhodišča in motive za delovanje? Vse to in še marsikaj sem se namenil razčistiti. ali naj poglavje o medicini. Današnji človek se ima za nemočno žrtev zunanjih bolezenskih dejavnikov in zdravje išče v medicinskih ordinacijah. je stare predstave temeljito spremenilo. poglavje MEDICINA. da materialnost ni prvobitna. ki jo tu prenavljamo.ST VARNOST NI TAKŠNA. Toda spoznanje. V tem poglavju se bomo ukvarjali z vplivi zavesti na bolezenski proces. 85 . vključno s cepljenjem. sem črv dvoma usmeril k svoji najbližji snovni okolici – k telesu in njegovim težavam. V teh primerih se človekova zunanjost v hipu popolnoma spremeni. pa tudi s preverjanjem sedanjih konceptov in teorij. nad katerim se velja resno zamisliti. tako da ustreza posamezni. dogajanje v zavesti.

temveč na zavestni.ČETRTO POGLAVJE Kadar se znajdeš sredi bolezenskih težav – včasih tudi zelo hudih –. To spoznanje me je vodilo k sklepu. temveč obstajajo le neozdravljivi ljudje. ki temeljijo na cenenih zdravilih. kaj je botrovalo temu: interes kapitala. Videl sem preveč ljudi. da se tudi vzroki bolezni večinoma ne nahajajo na materialni ravni. V medicinski stroki so se pojavili raziskovalci kot na primer Béchamp ali Rife. na katerih sloni sodobna medicina. Omogoča velik posel in bajne dobičke farmacevtski industriji ter dober zaslužek bogovom v belih haljah. To je edina učinkovita in delujoča pot do zdravja. ko bo tudi na tem področju zavel nov veter. Ob sedanjih medicinskih konceptih o naravi bolezni se človek počuti nemočnega ter odvisnega od zunanje pomoči in medicinskih pripravkov. Temelje. zelo preprosto: s spremenjenim odnosom do zdravja in s prevzemanjem odgovornosti zanj nase. prava prehrana in miselna ter telesna čistoča. Trditev. ki so želeli svetu ponuditi znanje. Obstajajo tudi izjeme – pri neustrezni prehrani je ravno obratno. ne morejo dobiti podpore. Stranski učinki pripravkov prispevajo k večji smrtnosti občuten delež. je treba preveriti in utrditi z novimi spoznanji. Toda nahajamo se v času sprememb. V to. S tem v mislih sem uvedel temeljite spremembe v svoji prehrani. ko je bila moč kemične in farmacevtske industrije že tako velika. da je bolezen uničevalka telesne harmonije in posledica zunanjih povzročiteljev. s primernejšim odnosom do bolezni pa bi lahko preživeli. Menim. A bili so odstranjeni in njihovo delo uničeno. življenje ne izhaja iz snovi. ki so zaradi zaupanja v medicino (po mojem mnenju) prehitro zapustili svoje telo. je po mojem prepričanju zelo resnična. da neozdravljivih bolezni ni. V kapitalističnem svetu metode zdravljenja. 86 . da si medicina za ohranitev zdravja in resnično zdravljenje bolezni ne prizadeva dovolj. Zdi se. na snovni pa se prepričljivo odslikujejo njihove posledice. še manj pa farmacevtska industrija. Vsa pozornost velja simptomom in odpravljanju teh s pripravki. je izjemno dobrodošlo znanje o tem. kaj je v resnici v ozadju in kako se iz težav izkoplješ – po možnosti sam. temveč iz zavesti ali duha. prav tako tudi ne znanje o učinkovitih metodah zdravljenja in zdravstvene preventive. Ni dvoma. Postavljeni so bili v devetnajstem stoletju. da je to stališče napačno in zavajajoče. To pomeni primernejši način življenja. v času. čiščenju telesa. vsaj na videz. od katerih je lahko bolnik odvisen vse do smrti. Kot smo razmišljali v prejšnjih poglavjih. da je njun vpliv spremenil zgodovinski potek razvoja medicine in pojmovanja zdravja v celoti. uporabi naravnih metod in miselni higieni. ki omogoča bistveno boljše zdravstvene razmere ter temu primerno visoko raven življenja. Vsemu temu se je mogoče izogniti. ne verjamem.

Presunili so me podatki o tem. srednjeveški greh. Žal pa ti ljudje svojega poslanstva s sedanjim. ki si je 87 . Čeprav širijo takšen glas o njem. Bral sem. o kateri bo več govora v drugi polovici knjige. zahrbtnim majhnim pošastim. Ti so prav tako žrtve obstoječega izobraževalnega sistema. Farmacevtska in naftna industrija sta tesno povezani. V medicinskem osebju je veliko ljudi plemenitega značaja.40 ki je skupaj z Bernardom in Tissotom Pasteurjevo teorijo argumentirano zavrnil. v tem primeru skrivnostnim. po kateri so povzročitelji bolezni mikrobi. drugo pa Louis Pasteur. ki so se odločili za poklic iz resnične želje pomagati sočloveku in ga opravljajo z veliko predanostjo. kako nastanejo bolezni. ki pa se ga. Mit o mikrobih kot povzročiteljih bolezni Ob koncu devetnajstega stoletja se je v medicinskih krogih v Franciji bil ognjevit boj o tem. mi pa bi imeli na bolezen in zdravje povsem drugačen pogled. še ne zaveda. Nekateri besedo »medicina« cinično pišejo kot mediSin. Prav tako ne. da beseda »farmacija«. Louis Pasteur ni bil pravi oče bakteriologije. da je bil Louis Pasteur41 raziskovalec dvomljivega značaja. Ljudje krivdo za svoje težave raje pripišejo drugim. A ne le to: zdravniki so se v navezi s farmacevti lahko razglasili za »edine rešitelje« zdravja in si pridobili poseben ugled. Farmacevtska industrija ni brez razloga ena najbolj dobičkonosnih panog gospodarstva. Leta 1870 so medicinski strokovnjaki ognjevito privzeli Pasteurjevo mikrobiološko teorijo. Medicina se nahaja pred velikim izzivom. Ob preučevanju različnih besedil o medicini sem našel marsikaj zanimivega. poklic zdravnika pa je med najbolje plačanimi poklici. ki pomeni čarovnika. sorazmerno ozkim znanjem. kako obetavne dosežke medicine so prikrili javnosti. kakor svojemu načinu življenja in prehranjevanja. eno je vodil znanstvenik in profesor Antoine Béchamp. ne morejo zadovoljivo uresničevati. Resnični oče te znanosti je bil tihi profesor Antoine Béchamp. Tako smo se uvrstili med nesrečne žrtve mikroorganizmov. kar namiguje na »medieval sin«. da so se zdravniki razvili iz brivcev. Z njimi bi medicina danes delovala povsem drugače. da so za sedanje medicinske doktrine odgovorni zdravniki in medicinsko osebje. »farmacevtski« izhaja iz grške besede. kot se zdi. ki je pod taktirko globalne politike. obenem pa farmacevtskim tovarnam obilno polnimo žepe. čarovništvo. Obstajali sta dve struji. Ni mi bilo znano. Interes medicinskih in farmacevtskih lobijev je prevladal in Pasteurjeva hipoteza je odrinila vse druge.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI Ne trdim.

Trdil je. ki so zastopali »prave interese«. tako kot Nikola Tesla. izolirajo se mikroorganizmi in se prenesejo v tkivo zdrave poskusne živali. da tisti. Toda Pasteurjeve metode medicinske diagnostike se še zdaj uporabljajo v praksi: odkrije se žival ali človek. katera bolezen se bo razvila. ki delujejo po načelu simptom-vzrok-bolezen-terapija in prenehajo misliti celostno ter s svojo glavo. kako ugajati javnosti in industrialcem. z nadaljnjim razmnoževanjem mikroorganizmov pa težke okvare tkiv. Če ta zboli z enakimi simptomi. Medicinska znanost je pripravila celo paleto različnih antibiotikov za določene bolezenske klice. Študentje medicine se sčasoma spremenijo v stroje. Ista bolezen se lahko izkaže z različnimi simptomi ali pa isti simptomi nastopajo pri več različnih boleznih. ki so k medicinski znanosti prispevali ogromne dosežke. a jih je uradna medicina odrinila in povzdignila druge. po kateri so oblike in barve mikroorganizmov stalne.ČETRTO POGLAVJE s prevarami. Podobno kot je imel Tesla rešitve za človeštvo na področju energetske preskrbe. in prava sramota je. tako malo poznajo njegovo dragoceno delo. kot ga je ponudil Pasteur. ki se ukvarjajo z življenjem. da je od vrste mikrobov odvisno. toda njegova teorija je ostala steber medicine. Opisani proces je zelo dvomljiv. zdravjem in medicino. saj meji na ugankarstvo. prehrane. dednih in drugih dejavnikov na pojav bolezni je popolnoma prezrl. je to dokaz. Sovražnike si je slednji nakopal že z nasprotovanjem Darwinovi teoriji naravnih vrst. Za dosežke s področja 88 . doktrine. Obema so preprečili uvedbo. Eden največjih je bil Antoine Béchamp42 (1816–1908). krajo informacij in ponarejanjem eksperimentov pridobil najvišji ugled v medicinski znanosti. da so za večino bolezni odgovorni virusi in bakterije. da se je motil. da je vbrizgani mikroorganizem pravi povzročitelj. ki je obolel za določeno boleznijo. Prezrto dragoceno znanje V zgodovini medicine je bilo nekaj ljudi. Tik pred smrtjo je priznal. Vpliv psihe. A teorija je v zmoti. Koch in Pasteur sta postavila temelje monomorfizma. ki prodrejo v zdrava tkiva in jih napadejo. monomorfizem ne more pojasniti marsikaterega očitnega pojava. je Béchamp na področju zdravja človeštvu ponudil izvrstne rešitve. To naj bi izzvalo reakcijo imunskega sistema in vnetja. človek največjega formata. Zdravljenje s pogledom. Bil je velik nastopač in je vedel. Pasteur je trdil. postane iskanje zdravila za simptome. Simptom manj ali več pri ugotavljanju istovetnosti bolezni tu ne igra bistvene vloge.

kadar je izločanje odpadnih proizvodov iz telesa – večina od njih je kislih – moteno ali preprečeno. genetike. Buchner prejel Nobelovo nagrado. Bakterije ne nadzirajo organizma in niso sovražnice zdravja. neškodljive in zelo učinkovite metode za ohranitev zdravja. temveč določene razmere in vzroki – nezdravo življenje. Mikroorganizmi so posledica in ne vzrok bolezni. Béchamp in somišljeniki so prišli do kopice bistvenih ugotovitev. je pravzaprav kriza zastrupljenosti. kar je v nasprotju s Pasteurjevim stališčem. ki mu jo je ukradel. Rockefellerja – in njegovih odkritij je moralo človeštvo skozi nepopisno trpljenje. Bolezen nastane. kirurške odstranitve organov in cepljenja vseh vrst.43 ki medicinsko doktrino slikajo povsem drugače. kemije. Bakterije in virusi so normalna sestavina človeškega in živalskega telesa. Posamezne bolezni ne povzročajo določeni mikrobi. tu so pomembni kislost. vsebnost kisika. je človeštvu ponudil prave razlage in odgovore ter varne. Zaradi svoje verske usmerjenosti je sprva dobil podporo v krščanskih krogih. koncentracija toksinov in prostih radikalov itd.44 89 . Bakterijska flora koristi telesu in ga ne napada. ki so se nakopičili zaradi napačnega načina življenja ali prehrane. Organizem obolelega aktivno sodeluje v infekcijah. Izdal je veliko dragocenih knjig. a ti so ga kasneje izobčili in njegova dela uvrstili na zloglasni indeks prepovedanih knjig. Že pred sto petdesetimi leti. Béchamp je dognal. da je organizem sterilen in le pasivna žrtev delovanja mikrobov. medtem ko je bil Pasteur deležen slave in občudovanja. kemoterapija. kjer opravljajo zelo pomembne simbiotične naloge. je leta 1897 German E. To se je zgodilo poštenemu in vernemu človeku. bi bilo v kakih desetih letih devetdeset odstotkov bolnišnic nepotrebnih. veliko preden so se pojavili sintetična zdravila. predvsem krvi. Kar imenujemo bolezen. toksemije. farmacije in velik praktik – vse obenem. Z njegovim znanjem (si) lahko pomagate na način. obsevanje. Če bi se skupina znanstvenikov zavzeto lotila pregleda Béchampovih del in uveljavila njegova spoznanja. fizike. Normalen celični mehanizem ustvarja odpadne proizvode. naravne. Pri odkrivanju resničnih vzrokov bolezni je dal velik prispevek tudi oče naravne higiene in raziskovalec John Tilden. Zaradi izbrisa Béchampovega imena – za to ima veliko zaslug Andrew Carnegie s podporo Johna D. ki meji že na čudeže. ko telo poskuša izločiti strupe. medicine. Béchamp je bil je profesor biologije.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI fermentacije. v kateri se nahajajo. da se oblika in lastnosti mikroorganizmov spreminjajo (to imenujemo pleomorfizem) v skladu z okolico.

nam polnijo glave s tem. preneseni v sladkorno raztopino. transmutacija. da izhajajo iz še manjših organizmov. in pomagajo pri čiščenju.000 leti. Pred tem so lahko na desetine milijonov let mirovale. s katero se mikrocima spremeni v bakterijo ali virus. Protiti so neverjetno odporni: ne uniči jih niti žveplena kislina niti visoka temperatura 1300 stopinj Celzija. zdravega življenja.ČETRTO POGLAVJE Mikroorganizmi niso povzročitelji bolezni. in jih pripravijo za izločanje. voda. zgoščajo mleko in povzročijo gnitje jajca. veter – ohranjajo in vedno znova oblikujejo. Ko je ta končana. ki jo bijemo ljudje v svojih glavah in s tem omogočamo dobro življenje tistim. kako se bojevati s sovražniki mikrobi. mikrocim. Fermentacija je preprost način hranjenja. izolirani iz mamuta. se nahajajo v krvi vseh živih bitij in – kakor gasilci – mirujejo. dokler delovanja telesa ne ogrozijo škodljive snovi. V stanju porušenega ravnovesja se protiti pretvorijo v dejavnike fermentacije – v viruse. Protiti. ki takoj začne s svojo čistilno nalogo požiranja strupenih snovi. To je še danes uganka. nujno potrebne funkcije v procesu življenja. ki je ne znajo rešiti. Ob bolezni mikrobi sprožijo fermentacijo. Mikrobi nimajo moči nad zdravimi celicami. zakisanosti telesa s škodljivimi in odpadnimi snovmi. kot verjamemo danes. ki je poginil pred 50. Proces poteka ob prisotnosti vode. fermentirajo sladkor ali vino. so. Zdravja 90 . temveč pridejo na sceno po naraščajoči toksemiji. Namesto da bi se učili naravnega. Mikrocime. Vsaka vojna je koristna za vojne dobičkarje – v tem primeru so to zdravniki in farmacevti. Če življenje lahko obstaja v skrajnih razmerah – v kamninah. Takrat nastopi pretvorba. Pasteurjeva doktrina je odgovornost za obolevanje z nas samih preusmerila na zunanje krivce oziroma na lažne povzročitelje. Hranijo se s strupenimi snovmi. začeli živahno fermentirati. Mikrocime se nahajajo povsod. Kažejo nam vedno nove in nove prožilce bolezni ter vnašajo v nas vse hujše strahove in tesnobo. Béchamp jih je osamil iz skalnih gmot gorovja Francije in ugotovil. Imenoval jih je neuničljive snovne delce. mraz. Béchamp se je z njimi poglobljeno ukvarjal in dognal. imenovane tudi »protiti« ali »nanobi«. Nekateri znanstveniki menijo. da se kljub nemogočim razmeram – vročina. da so mikroorganizmi najpomembnejši del življenja na našem planetu. bakterije ali glivice. ob smrti pa gnitje. saj opravljajo bistvene. Boj proti bakterijam in virusom je postal vojna. se znova povrnejo v svoje prvotno stanje mirovanja – v obliko mikrocime. ki jih najdejo v bolnem organizmu. ki ga izvaja telo samo. ki to vojno podpirajo. potem zanj ni ovir nikjer v vesolju. po katerem sledi gnitje. prinašalce življenja. Zgodba o mikroorganizmih je precej drugačna.

da brez zdravega načina življenja ni zdravja. prehranska. Ena od domislic. Nič zato. ki je z resonančno terapijo v tridesetih letih dvajsetega stoletja uspešno zdravil najhujše bolezni. Bolni ljudje so odličen vir zaslužka. Med prezrtimi znanstveniki in raziskovalci velikega formata je treba omeniti vsaj še enega. da ga venomer krepimo – z vitamini.45 Bil je izumitelj zelo močnega mikroskopa in zdravnik. Smo ujetniki ustaljenih življenjskih navad in si domišljamo. ki ga še nihče ni natančno opredelil in pojasnil. njega oblatili. ti pogosto vnesejo le dodatno motnjo v proces zdravljenja. ki mečejo na medicino kaj slabo luč. Tako omogočimo lagodno življenje tistim. njegove metode pa so utonile v pozabo. ki zavzema 91 . ki služijo z lahkovernostjo ljudi. določenimi vrstami hrane. Zato je bil predvsem v začetku. rešilno vojsko telesa. da je večina medicinskih in farmacevtskih pripravkov in tudi vitaminov narejena iz stranskih proizvodov pri proizvodnji nafte. da zdravje lahko popravimo z zdravili. Zato naj bi bilo zelo pomembno. in bil zaslužen za odpornost in uspešen boj proti bolezni. Žal postaja v zadnjem času – zaradi strahu pred epidemijami – vse bolj pomembna. Čeprav se zavedamo. Cepljenje Cepljenje je tema. Več o Béchampovem delu lahko preberete v knjigi Béchamp or Pasteur avtorja E. športna in še kaka industrija dodatno služijo. tu prisoten velik interes D. minerali. ko se je avtomobilska industrija šele razvijala. Douglasa Huma (založba British publication). To je Royal Raymond Rife. telesno vadbo ob posebnih pripomočkih itd. Važno je le. S svojimi dognanji je potrdil Béchampova dognanja. si s to ugotovitvijo ne znamo pomagati.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI človeku ne prinesejo medicinski pripravki. s katerimi farmacevtska. Malokdo ve. To je ena od najbolj razvpitih tem. Toda imunski sistem je izmislek medicine.Ta naj bi predstavljal obrambni sistem. tudi raka. saj ljudem za zdravje ni žal denarja. Rockefellerja. je človekov »imunski sistem«. zato je vredno spoznati tudi drugo plat te zgodbe in si ustvariti popolnejše mnenje o tem pomembnem vprašanju. ki mi je krepko dvignila krvni tlak. Cepljenje je metoda za preprečevanje bolezni in obenem posel. Njegov laboratorij so uničili. da ga nenehno krepimo.

pa je medicinska skrivnost. epilepsija. da imunizacija otrok naredi več zla kot dobrega. pravi. številne alergije. multipla skleroza in številne druge posledica cepljenja. število razkritih primerov. Povezal je nepovezljivo – kravji imunski sistem s človeškim in naposled objavil delo o Variolae Vaccine (črne koze in krave). drugi pri enaindvajsetih letih. zmanjšanje zbranosti. Do leta 1950 so uspeli spraviti »pod nadzor« vse nevarne bolezni. A to žal ne drži – medicinsko osebje preprosto nima pravih podatkov. da je velika pridobitev za večanje telesne odpornosti. nihče ne loti. Nekateri viri omenjajo. da s cepivi – ob našem soglasju – zastrupijo že dojenčke. objektivnih analiz. Farmacevtski industriji prinaša ogromen dodaten prihodek. in objavil delo Jenner and Vaccination. gre za postopek vbrizganja »vakcine« – sprva je bila to kravja limfa – v človeško telo. a bilo je že prepozno. da bi z vnosom kravje limfe v človeško telo dosegli koristne učinke. cepljenih pa je bilo na stotine milijonov ljudi. da so bolezni kot avtizem. Farmacevtska industrija je že zaslutila velik dobiček in ob veliki propagandi se je začela priprava cepiv. Jenner je tako postal izumitelj vakcinacije. Jenner je v svoj izum verjel in je cepil tudi svojega osemnajstmesečnega sina ter nekega osemletnega dečka iz sirotišnice. Najhuje je. ki so zelo drage. ker se resničnih. ki se lahko konča s smrtjo. da je cepljenje povzročilo smrt desetin milijonov ljudi in veliko bolnih ter trajno iznakaženih otrok. astma. Pomislil je. Vendar obstajajo številna znanstvena dela. sladkorna bolezen. Dr. ki ga je strokovna javnost vzela zelo resno. otroška paraliza. kar pomeni »kravjizacija«. Cepljenje je izumil mlad zdravnik dvomljive prakse Edward Jenner.« Čeprav ni nikakršne statistične niti znanstvene podlage. kljub odsotnosti kake resne znanstvene podlage. da cepivo deluje.46 član angleškega kraljevega zdravniškega društva. da oboleli za neko vrsto kravje bolezni (kravje koze) ne more zboleti za črnimi kozami (variola). ki razkrivajo. Vir. Kdo pa bi jih plačal? 92 .47iz katerega črpam. Cepljenje so po svetu zadnjih petdeset let pospešeno oglaševali in utrjevali prepričanje. virolog in nekdanji direktor Centra za nadzor cepljenja.ČETRTO POGLAVJE ogromne razsežnosti. Število obveznih cepljenj narašča. da je na zamisel prišel zaradi lokalne vraže. je dejal: »Veliko je dokazov. Anthoni Morris. Prvi je umrl pri dvajsetih. Poročila o tem niso prišla v javnost. Charles Creighton je ugotovil. je cepljenje uvedeno v vseh razvitih državah kot del večinoma obvezne zdravstvene preventive in to kljub zelo slabim izkušnjam s cepivi v preteklem stoletju. Cepljenje ustvari hudo fiziološko motnjo. Žal spomin ljudstva ne seže daleč. da gre za nesmisel. ko je cepivo povzročilo hude komplikacije in smrti. Dr.

okvare živčnega sistema. jih proizvajalci gojijo na živalskih tkivih (npr. mutagenosti in teratogenosti. priloženih k cepivom. govejih) in deli teh tkiv ostajajo v cepivih. kljub temu pa se v propagandnih informacijah za javnost brez prestanka ponavljajo trditve o popolni varnosti cepiv! Niti cepiva za otroke. Zakaj je cepljenje nevarno? Magistra biologije Karin Rižner. kar lahko povzroči avtoimunske 93 . niso preizkušena na ljudeh. medicine ne zanima. zato pridejo neposredno v kri. Tako se izognejo vrsti močnih obrambnih mehanizmov telesa. da so posledica cepljenja. Pri večini pa cepivo deluje kot kamen v kolesju organizma. Cepiva vbrizgavajo pod kožo ali v mišico. ki lahko povzročijo hude reakcije (anafilaktični šok. da je razlogov več: 1. saj bi bile potrebne dolgotrajne raziskave. nikoli ne pokažejo bolnikom. pa vendar jih rutinsko vbrizgavajo v popolnoma zdrave otroke! Proizvajalci cepiv najprej preizkusijo učinek cepiva le na manjši skupini (nekaj sto) otrok. ki bi vključevala resnično kontrolno skupino necepljenih otrok in jo primerjala s cepljenimi. Dejanski učinki cepiv se namreč pokažejo šele po začetku množične uporabe na otrocih in po več letih. temveč le na živalih. 2. opičjih. Vendar po nekaj desetletjih od začetka množičnega cepljenja še vedno čakamo na zaupanja vredno in obsežno znanstveno raziskavo. tuje molekule DNK in RNK pa lahko postanejo del človeškega genskega ustroja. Reakcije po cepljenju so lahko takojšnje (akutne) ali dolgoročne (kronične). Nobeno cepivo ni preizkušeno glede rakotvornosti. Pa vendar – ugledni medicinski predstavniki zagotavljajo. ki počasi. pasjih. encefalitisa (vnetje možganov). Tako v kri vbrizgavajo tuje beljakovine. ki prihajajo v uporabo. ki jih običajno opazujejo le oseminštirideset ur! Kaj se zgodi po preteku te kratke dobe. Resnično objektivno testiranje je torej tako rekoč nemogoče izvesti. ni zaskrbljujoč. ki jih navajajo proizvajalci v originalnih deklaracijah k cepivom. piščančjih. da takšnih raziskav ni doslej v svetu izpeljal nihče. alergije). Spisek stranskih pojavov.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI Do besedil o resnih stranskih pojavih številnih cepiv izpod peres neodvisnih raziskovalcev ni prav lahko priti. paralize telesa. ki deluje v društvu SVOOD (glej spodaj). ker se lahko pojavijo še mesece ali celo leta po cepljenju. Osupljivo je. da je cepivo varno. smrt. a zanesljivo ustavlja telesni stroj. niti jih ne seznanijo z vsemi možnimi posledicami cepljenja! Te so lahko usodne – od šoka in nezavesti. Za dolgoročne reakcije je seveda težko dokazati. piše. toda zdravniki izvirnih navodil. nenadne smrti dojenčkov. Da bi viruse in bakterije oslabili.

kolera. Leta 1991. Razlogov za cepljenje je v razvitem svetu tako vse manj. temveč sta tesno povezani s prehranjevalnimi navadami in ravnjo čistoče. tudi vodi v ZDA. Cepivom so dodane strupene spojine (adjuvansi. zelo škodljiva umetna sladila kot aspartam so običajna vsebina pijač in sladkarij. že vrsto let dodajajo zelo strupeni fluor. kaj se v cepivih skriva. Cepivo deluje kot tempirana bomba. artritis. strupenim dodatkom za konzerviranje hrane se je težko izogniti. da so afriško prebivalstvo poskušali zdesetkati z umetno ustvarjenim virusom aids. še preden so uvedli kakršno koli množično cepljenje. razmahom centralnega ogrevanja ipd. ko je bila pojavnost teh bolezni že bistveno zmanjšana. toda treba je vedeti. Kakšni so lahko javnosti neznani razlogi za cepljenje? Svetovno prebivalstvo se je povečalo do zaskrbljujočih razsežnosti. ošpice. Leta 2002 pa je vojna v Iraku omogočila obsežno cepljenje prebivalstva ZDA. multipla skleroza. derivati živega srebra. da cepiva pri iztrebljanju nevarnih nalezljivih bolezni niso imela tako rekoč nobene vloge. konzervansi. antibiotiki). ki pa je nekoliko ušel izpod nadzora. Medicina trdi. formaldehid.. obenem pa je skoraj nemogoče dokazati. Zobnim pastam. Obolevnost in smrtnost zaradi otroških nalezljivih bolezni se je zmanjševala skupaj z izboljšanjem higienskih in sanitarnih razmer. mrzlica. gensko spremenjeni hrani se je prav tako težko izogniti itd. da je bilo cepljenje uvedeno. 94 . cepljenja in antibiotiokov izkoreninjenih cela vrsta nevarnih infekcijskih bolezni – tuberkuloza. Načrti za njegovo zmanjšanje so znani že desetletja. je tisoče Natovih vojakov dobilo cepivo s smrtonosnim virusom antraksa. da je po zaslugi metod moderne medicine. V Angliji je smrtnost otroških bolezni med letoma 1850 in 1940 padla za 90 % (smrtnost zaradi ošpic za 97 %). emulgatorji. na začetku Zalivske vojne. da so morebitne usodne posledice povezane s cepljenjem. 3. boljšo prehrano. Gre predvsem za počasno zastrupljanje. diabetes) in povzroča podobne simptome. Statistični podatki pa nadalje kažejo. Cepljenje je med tovrstnimi metodami zelo prikladno. Več spletnih virov govori. ker prebivalstvo v splošnem ne ve. aluminijev hidroksid. Obolevnost in smrtnost v nerazvitih državah pa sploh nista povezani s cepljenjem ali zdravljenjem določenih bolezni.ČETRTO POGLAVJE bolezni (npr. otroška paraliza itd. zmanjševanjem revščine. če je o njej sploh mogoče govoriti. kot jih poznamo pri aidsu. ki so izjemno nevarne ali celo karcinogene. npr.

uničili so tudi njegov laboratorij. Ne želim širiti neresničnih informacij o cepljenjih. Anthony Morris. ne pojasnjuje mehanizma nalezljivih bolezni. Dokler nisem spoznal ozadja globalne politike (ta bo postala razumljivejša po osmem poglavju). a mi doslej še ni povsem uspelo. 95 . Tu se bo treba še kaj naučiti. člen ustave. Morrisa takoj odpustili. je izjavil. a ne zaupam tistim. V Sloveniji imamo Društvo za svobodo odločanja (SVOOD). vsi dokumenti njegovega triletnega raziskovalnega dela pa so postali nedostopni javnosti. kot nam zdaj razlaga medicina. da obstajajo neoporečna cepiva. je Društvo sprožilo upravni spor. Cilj prizadevanj društva je sprememba zakonskih aktov in vključitev pravice svobodnega odločanja in privoljenja posameznika v vse vrste medicinskih posegov – tudi cepljenja. kot je zgornja. da je število žrtev cepljenja bistveno preseglo število žrtev zaradi prašičje gripe. Vloge mikrobov pri obolevanju še ne razumemo dovolj. pa sem začel stvari videti v jasnejši luči. sem informacije. saj ni niti enega primera prašičje gripe. ki so v zadnjem času predmet zlorab in nečednih naklepov. Cepivo naj bi povzročalo hujše posledice kot gripa sama. Na podlagi mnenja. Dopuščam možnost. ocenjeval kot zlonamerno širjenje nezaupanja in strahu. Ko sem spoznal načrte svetovnih elit.48 ki obtožene bremeni naklepne okužbe in malomarnega ravnanja. Poskušal sem cepljenju priti do dna. vendar. V projekt je vpletena Svetovna zdravstvena organizacija skupaj s političnim vrhom v ZDA – vključno s predsednikom Obamo. kolikor mi je znano. prepričan pa sem. Očitno v tem mozaiku manjka še kak košček.49 ki se poteguje za svobodo pri cepljenjih. Med vsemi znanstveniki je imel samo eden dovolj poguma. Previdnost je še kako na mestu. Neodvisni viri trdijo. ki jih dnevni dogodki potrjujejo. direktor oddelka za viruse pri FDA. temveč so ga že pred več tisoč leti uporabljali na Kitajskem. Dr.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI Kot razlagajo maloštevilni viri. sklicujoč se na 35. da si je upal razkriti drugo plat medalje. ki nam zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti. njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. ki dajo dobre rezultate. da je Zakon o nalezljivih boleznih protiustaven. da smo tu – ne le javnost. Prepričan sem. da je celoten koncept cepiva proti prašičji gripi prevara. Béchampova teorija tu daje veliko pomembnih odgovorov. zdaj poskušajo z umetno ustvarjenim virusom prašičje gripe4D nekaj podobnega na večjem obsegu svetovnega prebivalstva. da cepljenje ni evropski (Jennerjev) izum. Mediji o tem seveda molčijo. da je njihova vloga drugačna. temveč tudi medicinski krogi – grdo zavedeni. na podlagi katerega bi bilo sploh mogoče opraviti primeren preizkusa cepiva. V juniju 2009 je bila proti vpletenim podana obtožnica. Dobil sem podatek. Ne le da so dr.

vsaj ne v potrebnem obsegu.org. Prepričan sem. ko se znajdemo v težavah. da naravni zdravilni procesi v človekovem telesu izgubijo sposobnost vrniti telo v skladno stanje. Misel. da vanj vgrajeni naravni korektivni mehanizmi ob večji izgubi skladnosti z naravo ne morejo zagotoviti zdravja.svood. Torej mora nekje biti napaka. To lahkotno stališče mi je nesprejemljivo. Od njih pričakujemo. 96 . da je ustroj človeka takšen. njegov slog življenja in delovanja ter njegova prehrana drastično spremenili. da smo civilizirani ljudje postali življenjsko odvisni od medicinskega osebja in farmacevtske industrije. kot si predstavljamo. da do nas prodrejo le izbrane informacije. do katere se telo še lahko pozdravi samo. ker ga s »slabim« načinom življenja spravimo iz ravnovesja. da lahko medicina z metodami sedanje medicinske znanosti prekaša modrost narave. A to očitno ne deluje. nevarnostih cepljenja in dogajanjih na tem področju najdete na spletni strani društva www. se mi zdi domišljava in smešna. Veliko koristnega branja o cepljenjih. Trditev: narava je nepopolna Od cepljenja se usmerimo k drugim bistvenim vprašanjem medicine. pa je po mojem mnenju bistveno višja. Cilj zdravstva oziroma medicine – da bi skrbela za zdravje družbe – danes ni dosežen. Resnici na ljubo je treba navesti. da so se v zadnjem stoletju človek. Malone zgrožen sem nad dejstvom. Osnovno stališče medicine je. da se je zaupanje v lastne ozdravitvene sposobnosti močno zmanjšalo. Tu mora nastopiti zdravnik. S staranjem povprečen človek prej ali slej podleže posledicam vpliva okolja. stresa ali slabe prehrane in postane stalna stranka v medicinskih ordinacijah. da se malomarno ravna z zdravjem in življenjem nas in naših otrok. Težava je v tem. Ta se skriva že v izhodiščnem načelu medicine. Kakšno je pravzaprav to načelo? Človeka je treba pozdraviti. meja obolelosti. ker njegovo telo ne deluje popolno. Kapital je nedvomno dobro poskrbel. ker smo skrb za svoje zdravje izročili v roke zdravnikov. Ta misel se zdi resnična. Medicina meni. Človekovo telo ne deluje popolno.ČETRTO POGLAVJE Prav je. da le narava s svojim fantastičnim ustrojem in nepojmljivo modrostjo lahko zdravi svoje stvaritve. da nam bodo zdravje reševali vsakokrat. da o cepljenju pridobimo več znanja – vsaj zaradi naših otrok. Ne dopustimo. ki z znanstvenimi metodami odpravi naravne pomanjkljivosti in vrne človeku izgubljeno ravnovesje.

Hipokratova prisega resda zavezuje zdravnika k pomoči bolniku. Poklic zdravnika je posel. kako temeljita je ta pomoč. saj bo tako spet dobrodošla stranka na vratih ordinacije. temveč zgolj začasno ozdraviti. v katerem se ugled (tudi zdravnika) povezuje z dobro plačo. ki ima nesporno dobre učinke. Dobrodošlo je celo. delež bolnikov. in slabše.45 ki so bili zelo učinkoviti? Odgovor je javnosti skrit: na račun raka dobro živi na desetine milijonov zdravnikov. Medicinski paradoksi Ob poglabljanju v vprašanja medicine. A ta problem so zelo uspešno rešili na Kitajskem. V interesu farmacevtske industrije je ponuditi čim dražje blago. bolezni in zdravja sem srečal silno zanimiva spoznanja. Zakaj tega mehanizma. so zdravniki postali prodajalci zdravil. ne bi uporabili tudi v novejšem času? Postavlja se vprašanje. Pa si jih poglejmo. 97 . pravzaprav paradokse. To je motivacijo za vsestransko kakovostno oskrbo prebivalstva – tudi v smeri izobraževanja za ohranjanje trdnega zdravja – močno okrepilo. ki so prisiljeni dosmrtno jemati zdravilne pripravke. Odmevnejših poskusov zdravstva v tej smeri doslej še ni bilo zaznati. Zakaj so šli v pozabo preprosta zdravila4A in cenene metode zdravljenja. Ker so sredstva za zdravljenje običajno zdravila. njihova uspešnost pa je močno odvisna od učinkovitosti farmacevtskih sredstev. da zdravljenje ni prav kratko. Danes je delež starajočega se prebivalstva vse večji. svetovna »industrija raka« pa pogoltne stotine milijard evrov letno. je strah pred izgubo prihodkov zaradi (pre)dobre storitve seveda na mestu. A z ustreznim pristopom je sleherno spremembo mogoče obvladati. Prvi medicinski paradoks se kaže v navzkrižju interesa stroke (medicinskega posla) s poslanstvom medicine. pa narašča. da so etična načela na prvem mestu. zakaj se po desetletjih raziskav še danes otepamo z rakom. Najbolj sta se spremenila prehrana in okolje. kadar je zdravje začelo pešati. že pred več tisoč leti: zdravniki so bili bolje plačani takrat. Nikakršnega jamstva ni. zato je poslovni interes medicine jasen: pomembneje je zdraviti kot pozdraviti. zaradi norega tempa in otopelosti pa je človeka težko pripraviti k večji skrbi za zdravje. V svetu. V poslovnem interesu medicine ni človeka (dolgoročno) ozdraviti. a ne določa. ko so bili ljudje zdravi.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI s tem pa se je spremenila tudi narava in obseg dejavnikov. ki ogrožajo njegovo zdravje. Ni zaželeno. Poslovni interes ima nedvomno močan vpliv na medicinski pristop in metode zdravljenja. kjer se plača zdravljenje in ne zdravje.

kjer so kitajski in drugi mojstri z vzhoda blesteli že pred tisočletji. Splošnih zdravnikov. ki se ji ne poskuša približati z raziskovanjem pojavov. ki jih pripravijo medicinske naprave. ki številčnost svetovnega prebivalstva opazno zmanjšuje. ne loti posla celostno. Življenje je zanjo skrivnost. ki mrtvo snov povzdignejo v živo bitje. je vse manj in so vse bolj nebogljeni. Medicina prezre človekovo duhovno plat. da se medicina celo na fiziološki ravni. da življenje omejuje le na snovno raven. ki temelji na tisočletnih izkušnjah. Tu bi lahko črpala iz vzhodnih modrosti in znanj ter se povezovala z zdravilstvom. je obilo pričevanj. Ta paradoks je v povezavi z drugim. či). A kako naj naprave merijo življenje? Kako naj izluščijo razloge. Ali je 98 .). da medicinska znanost. Človeka namreč obravnava kot skupek ločenih delov oziroma sistemov (prebavila. Vse bolj postaja razlagalec podatkov. Ne poskuša dojeti zavestnih pojavov. temveč se omejuje na fizične. zanjo na razumski ravni med mrtvim in živim telesom ni nikakršne razlike. brez upoštevanja duhovnega vidika. Ne zanima je pretok življenjske energije po telesu in njeno uravnavanje. Tretji medicinski paradoks bi lahko imenovali necelostna obravnava in se kaže v dejstvu. Medicine ne zanimajo energijske plati življenja. kemične in električne pojave in stvari. ki je zaključni dogodek življenja. zato je uveljavljeno specialistično zdravljenje posameznih organov. obtočila itd. ki naj bi reševala življenja. ki naj bi imeli široko znanje. kaj se dogaja ob smrti in po njej. O tem. Danes zdravnik tako rekoč ne more postaviti diagnoze brez analize krvi in kopice zamudnih posebnih raziskav. ki ga imenujemo duša. Zdravniki se vse manj zanesejo na svoj človeški čut in intuicijo in so vse bolj odvisni od medicinskih naprav. krvnega tlaka in preprostih pregledov znali izluščiti diagnozo. ki so iz srčnega utripa. Glede na to. torej tam. kjer bi morala biti najboljša. Drugi medicinski paradoks je.ČETRTO POGLAVJE da bi odstranili pomemben dejavnik. s katerimi so napolnili že kupe knjig. duše ali življenjske energije (prane. Ne ukvarja se s pojavi na subtilnih duhovnih ravneh. ki so odgovorni za energijsko preskrbo posameznih organov in za posamezne vidike človeškega delovanja. Nadalje je ne zanima zavest ali vidik življenja. Medicina tudi ne zna pojasniti niti smrti. instrumentov in seveda zdravil. ni več. Ko bolnik umre. Človeka pravzaprav obravnava podobno kot stroj. čakre – energijski vrtinci. a osvetljuje način obravnave oziroma ustreznost pristopa medicine pri spoznavanju človeka. se za medicino raziskovanje konča. tega ne zna pojasniti. dihala. ki se skrivajo v duševnosti? Nekoč zelo sposobnih »družinskih zdravnikov«.

da znanost.). Strah. To je pristop. bolnik pa je postal od njih 99 . ki naj bi reševali življenja in pomagali krepiti človekovo zdravje. na področju preventive bi lahko napravili pravo revolucijo. da svojemu zdravju ne moremo zaupati. obsodba. Tretji paradoks se povezuje s prvim. da se zdravnik kot človek vse bolj oddaljuje od bolnika človeka in v njem vse bolj vidi le stroj.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI tukaj človek potemtakem sploh še potreben. je (po nekem času tudi pri raku) bolnik označen za ozdravljenega. ki ima resnični potencial zdravljenja. da možje in žene v belem. Poglavitni cilj medicine je odstraniti fizične simptome (zunanje znake) bolezni. žalost in samopomilovanje na pljuča itd. Bolezen zares odpraviš šele takrat. ima daljnosežne posledice. ki odločajo o življenju in smrti. Vse več je groženj. da določena psihična stanja vplivajo na natančno določene organe (jeza in nepotrpežljivost na jetra. ki jo drago plačujemo. temveč zdraviš organe. Četrti medicinski paradoks je. Teh pa medicina v splošnem ne pozna in se s tovrstnimi raziskavami načeloma ne ukvarja. ko pa so pri logičnih in povsem racionalnih odločitvah stroji boljši od človeka? Intenzivna specializacija in pretiravanje pri uvajanju »naprednih« medicinskih orodij in naprav za diagnostiko kažejo. saj bi tako kako bolezen ozdravili in izgubili stranko. ko si odpravil njene vzroke. Prekinitev stika z naravo ali Stvarnikom je napaka. Zdravniki. ki omogoča zdravljenje brez konca. krivda in dvom na želodec. Necelosten pristop se kaže tudi v tem. s svojim resničnim bistvom in edino silo. ki pretijo zdravju. da medicina ne povezuje ustrezno psihe in telesa. tega pogosto celo ovirajo. je človek izgubil stik z naravo. Razmeroma preprosto je ugotoviti. odpravlja le odraze bolezni na telesu. kakšne pripravke uporabljati za obrambo. ki so le nekakšni talci v rokah farmacevtske industrije. Zdravljenje bi moralo vključevati izobraževanje za zdravo življenje. so udeleženi v igri vcepljanja strahu. Ko ti niso več vidni. očitnih posledic bolezni ne prinese resnične ozdravitve. s tem ko rušijo zaupanje vanj. kopanje v globino bolezni pravzaprav ni zaželeno. Prav to je največji dejavnik strahu. Zdravljenje stresa. Toda zdravljenje vidnih. da je z zdravljenjem posameznih organov mogoče ozdraviti celoto. Ker so se zdravniki – podobno kot duhovniki – postavili med naravo in človeka in si prilastili prvenstvo nad zdravljenjem. ki naj bi zdravila bolezni. ko ne preprečuješ napetosti. Možje v belem so tako postali bogovi. Peti medicinski paradoks je. Danes velja. vse več je informacij o vsemogočih grožnjah ter priporočil. a zdravniki se ne poglobijo v te pomembne povezave med človekovo miselno. čustveno in telesno platjo. traja v nedogled itd.

zakisanih ali kako drugače poškodovanih tkivih. Hlastamo po vsemogočih pripravkih in prehranskih dopolnilih. Ta zdravnik. se seveda odražajo tudi v razumevanju zdravja. Težava nastane zaradi šibkega delovanja čistilnih organov. saj so posledica in ne vzrok bolezenskega dogajanja. opozarja na pomen zakisanosti telesa. in rešujejo naše zdravje. na čelu s sladkorjem. ko so se ljudje znali obračati k naravi. Nedolgo tega mi je prišla v roke knjiga Alkalizirajte ali umrite avtorja Theodorja A. bacili in drugi mikroorganizmi. v povezavi s prehrano. da samo zdravniki lahko ugotovijo. je treba razgraditi in uničiti. Opozarja nas na kemični vidik bolezni. Ko se odreče zaupanju v naravne zdravilne moči v sebi in v modrost narave. Baroodija. kaj nam je. ali ima telo od tega resnično korist. na katerem zelo razločno opažaš tisto. da povzročitelji bolezni niso virusi. Verjamem. Naravni zakon narekuje: Kar ne deluje. Verjamemo. da bi okrepili svoj imunski sistem. Ta pa ni fizikalne narave. Svojemu »imunskemu sistemu« in lastnim občutkom vse manj zaupamo. Virusi in bakterije so le koristni čistilci v prizadetih. Pri tem pa narava angažira brez števila svojih mikroskopskih pomočnikov. so dogajanja v polju zavesti. ki je povzročil poškodbo organa. Bolezen je v največji meri boj telesa proti zakisanosti telesa. telo pa orodje. te sposobnosti oslabi in postane žrtev številnih motenj. kar doživljaš. Nasedamo propagandi in zavajanju farmacevtske industrije. zastrupljeno okolje povzročajo nastanek odpadnih kislin v telesu in s tem zakisanost telesnih tkiv. ki imajo zelo pomembno poslanstvo. Ustrezneje kot lotiti se mikroorganizmov je zato odpraviti vzrok. belo moko in mesom. Večina moderne prehrane. Nekoč. Mikroorganizmi kot čistilci telesa Moja spoznanja. predvsem jeter in ledvic. opisana v drugem in tretjem poglavju. Boj proti njim je brez smisla.ČETRTO POGLAVJE življenjsko odvisen in s tem nemočen in nebogljen. ki mu neprestano rušijo zdravje. ki ne zmorejo dovolj hitro odstranjevati 100 . ki ni zaman med najbolj dobičkonosnimi dejavnostmi na svetu. so zgolj z njeno pomočjo reševali večino zdravstvenih težav. Napredek medicinske znanosti in ločevanje človeka od narave na vseh področjih sta naredila svoje. stresni dejavniki ter onesnaženo. Ob tem se ne sprašujemo veliko o množici stranskih učinkov in tudi ne. ki so postala primerno gojišče zanje. ki je sprožil pravo revolucijo v razumevanju pojava bolezni. Vse. kar ti je treba spoznati.

Poglabljal sem se v besedila o subtilnih ravneh bivanja ter psihičnih pojavih. Zgornja »metafizična spoznanja« so me vodila k misli. Toda vnos neustrezne hrane je le eden od dejavnikov za pojav bolezni. eteričnih telesih sem se učil iz številnih vzhodnjaških modrosti in filozofij ter duhovnih šol. Nato živi in delaj. ki vodijo k rušenju naravnega sozvočja in s tem povzročajo bolezenska stanja. da bolezni nastanejo zaradi kršitev zakona. zaradi katerih človek zboli: 1. usmeri skrb v jedilnike. 3. Še pomembnejši je verjetno miselni. 4. Ens venale – bolezni zaradi onesnaženj in strupenih snovi. Kje tičijo vzroki bolezni? Že Paracelzus je trdil. ne ozirajoč se na bolezen. Ens deale – bolezni zaradi dednih. ki izvirajo iz lastnosti človekove osebnosti. magnetizma. psihološki vidik. Navedel je pet vzrokov. Z odpravo vzroka tudi do posledic ne bo prišlo. da vse bolezni nastanejo v umu. kemije. poišči ter umakni vse slabe ideje in čustva. Zato najprej poskrbi za um. da je pri zadnjem vzroku zdravnik bolj ali manj brez moči in se lahko opre le na zdravilo »ljubezni«. 5. radiologije in jedrske fizike. da je govoriti o bolezni brez poznavanja duhovne plati bivanja podobno razlaganju jedrskega reaktorja. zato izbiri primerne hrane namenjam veliko pozornosti. Kje bi sicer lahko nastale? To so nekakšni programi v umu. ki ohranjajo telo bazično – tako boš prepreči težave! Sam sem se tega zavedal že prej. pri čemer bi poznali zgolj mehaniko. ne pa tudi elektrike. in ne misli več nanjo. Ens naturale – bolezni. pri čemer jih telo osami tako. kjer celice v kislem okolju podivjajo. Prave slike bolezni ob prezrtju duhovne plati preprosto ni mogoče sestaviti. Ens astrale – bolezni. s katerim spremlja bolnega človeka. mislih in čustvih. Menil je. Ti se zato kopičijo v telesu. da povzročajo najmanj škode telesu. ki izvirajo s čustvene ravn. Bolezen v novi luči Po daljšem raziskovanju in treznem premisleku trdim. v zavesti. da moram vzroke bolezni iskati predvsem v osebnosti. Z zagotovitvijo normalnega delovanja čistilnih sistemov telesa se strupi odstranijo in bule izginejo same od sebe. karmičnih vplivov. usodnih. torej na duhovni ali psihični ravni. Ens spirituale – bolezni z vzrokom v napačnih mislih. ki pravi. ki razlagajo 101 . O nesnovnih. 2. V skrajnem primeru se kopičijo v rakastih bulah.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI strupov. Baroody pravi: če hočeš živeti zdravo.

Prepričanja so privzete misli. deluje na miselni ravni. ki vplivajo na celice v telesu in posledično prispevajo k temu. prej ali slej doživiš v fizični stvarnosti. Vse v naravi je podvrženo spremembam. Predhodnica so določeni fizični in psihični pojavi: srbenje. temveč je bolna celotna osebnost. Bolezen se torej začne. kar trdno verjameš. v neki meri nepriznana vsebina duše se po nekem času izrazi in pokaže na ravni telesa kot bolezen. širše razumevanje bolezni v zavesti ljudi še ni dovolj prisotno. čustva in odnos do sebe in sveta so tisti dejavniki. To nasprotuje teoriji o genski določenosti in nespremenljivosti genov. mislim in oblikovanju odnosov. Tisto. ki ustvarjajo svojo resničnost z mislimi. potrtost itd. še preden se na telesu pojavijo prvi znaki.ČETRTO POGLAVJE te stvari precej temeljito. Najpomembnejši odnos je odnos do samega sebe. pritegnilo v tvoje življenje. zatrte potrebe. Pritegneš izkustva. ko si pripravljen prisluhniti svojemu telesu. Ni še zavedanja. ki jih potrjujejo. Stališče.4B ki si jih »uzakonil«. boš lahko tudi »neozdravljivo« bolan ozdravel. da so vse bolezni ozdravljive (neozdravljivi so le v nasprotno prepričani ljudje). A se tega še ne zavedamo. da je tvoje zdravje slabo. so tista. neizživeta agresivnost itd. prikličejo napetosti. da bolezen ni le motnja na telesni ravni. nestrpnost. vzkipljivost. ki so potisnjene v nezavedno duševno resničnost. do bližnjih. na primer žolčni kamni. bo takšno izkustvo priklicalo. na telesu. S prepričanjem. kateri gen se bo izrazil v nekem trenutku. Posebej pomembna so tista nesnovna telesa. ki odražajo dogajanja na miselni in čustveni ravni. Bolezen je posledica motnje – neustreznih čustev in misli – v spletu odnosov: do sebe. Določena dogajanja na čustveni ravni – na primer močna jeza – se šele čez čas izkažejo na snovni ravni. in so temeljni gradniki tvoje resničnosti. do vseh drugih ljudi. nelagodje. da »vesolje« sprejme vsako tvoje prepričanje kot ukaz – izvrši ga ne glede na to. bodisi negativna ali pozitivna. še preden se razbohoti. da moram veliko več pozornosti posvetiti čustvom. Pravijo namreč. Ko to razumeš. Pomanjkanje ljubezni. da boš premražen skoraj zagotovo staknil pljučnico. Prepričanja. Prepričanje. razočaranja. Smo namreč božanska bitja s svobodno voljo. 102 . To se spremeni šele tedaj. do Boga ter do okolja in vseh stvari. Tako potisnjena. Prepričanja. ki »vključujejo« ali »izključujejo« gene v celicah ter posledično »nadzorujejo« zdravje in dobro počutje. se brez težav lahko izogneš bolezni.. Začel sem se torej zavedati. kajti ozdravitvi v tem primeru ne nasprotuješ. kakšna je njegova vsebina. Odnose seveda gradiš na podlagi svojih prepričanj oziroma v skladu z njimi. To. ki so napovedovalci težav.

Psihični dejavnik. ki povzročajo nelagodje. Kaj nam sporoča narava? Da bi si temeljiteje razjasnil pojav bolezni. Preprečijo svoboden pretok energij v telesu in s tem preveliko ali premajhno energijsko oskrbo tkiv in organov. da rušiš sozvočje z naravo. Tam so mi razložili. Bolezni torej razlagajo kot posledico motenj v pretoku energij. 103 . napetost. česar ne počneš iz ljubezni. da drži. dokler se ne naučiš prisluhniti telesu. ki je skriti razlog vseh težav. da vsa negativna prepričanja poškodujejo eterična telesa. A merilo je preprosto: vsa psihična stanja in dejanja. ki obravnavajo bolezen z energijskega vidika. Najenostavneje in najudobneje. sem se potem. da je bila storjena napaka in da se je začel proces reševanja posledic. Bolezen opozarja. nerazpoloženje. kar bo treba prej ali slej plačati – z neprijetnimi pojavi ob zdravljenju. so napačni odzivi. Strahovi povzročajo stres in napetost v tkivih in mišicah. pa tudi drugih pojavov in vidikov življenja se je spremenilo. A pridobiti si novo znanje ter spoznati kopico naravnih metod in praktičnih vaj za vzdrževanje zdravja ni tako težko. ni mogoče razbiti kar čez noč. a napačno. s katerimi si lahko pomagam pri krepitvi zdravja. Spoznal sem. Tu smo vsi zelo spretni. za katero pa sem danes popolnoma prepričan. lotil resnične vloge bolezni in bolečine ter spoznavanja naravnih metod. zaveznika in branitelja zdravja. kaj je bilo narobe. Najbolje se je z njo sprijazniti in poiskati njeno sporočilo. bolečina pa je opozorilni alarm in spodbuda k razmišljanju. ko sem se v dobršni meri dokopal do razumevanja bolezenskih vzrokov. Moje razumevanje zdravja in bolezni. posebno kadar te pestijo bolezenske tegobe. je krivdo za bolezen iskati v zunanjih dejavnikih. nasprotno. kajti misli se naposled uresničijo na fizični ravni. tudi bolezni. Do bolezni sem izoblikoval povsem nov odnos. kaj je zadaj. je strah. ima ozadje strahu. temveč. ko sem začel obiskovati domžalski Chine klub. Na prvi pogled bogokletna izjava. Toda miselnega oklepa. Ezoteriki in drugi.4C to pa se odrazi na snovnem telesu. Vse. pravijo. Vsak tak odziv namreč pomeni. da bolezen in bolečina nista moja sovražnika.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI Zato je zelo pomemben nadzor misli. Včasih je težko dognati. da odpor do nje stanje le poslabša. slab občutek. nestrpnost ali jezo. ki ga nosiš desetletja. ki tečejo skozi subtilna telesa.

temveč tudi na ravni misli in čustev. prhanje in še vrsta drugih naravnih metod. ki jih najpogosteje prezreš. se poda v še večje težave. ki opozarja. saj telo neprestano pošilja sporočila. da se je v mnogo večji meri kot doslej treba nasloniti na lastno znanje in naravne metode. Uveljavljeni pogled nanjo je neustrezen. je potrebno čiščenje. kolono-hidroterapija. Kdor presliši ta alarm. Potrebno je opazovanje svojega telesa in počutja. Tu so nam lahko za vzor naše prababice. Razumevanje bolečine Pomemben pojav. ki so znale skoraj vse pozdraviti brez zdravnika. A kaj pravzaprav je zdrava hrana? To je predvsem hrana. Bolečina je sel. ki so največji zastrupljevalci telesa. je bolečina. z notranjim mirom in samozavestjo v sebi. da ne preobremenjuje najpomembnejših čistilnih organov. da je treba nekaj storiti. jajčevci.ČETRTO POGLAVJE Posledice napačnih odnosov se z leti kopičijo. Verjamem. Bolečina 104 . kar vodi v položaj. torej jeter in ledvic. k temu pa poleg primerne hrane pripomorejo post. Svoje znanje o boleznih in zdravem načinu življenja moramo temeljito izboljšati. dokler se ne odločiš za zdravo prehrano. da moram v skrbi za zdravje neprestano krepiti zdravilne moči telesa. očistiti se je treba strahov in težkih čustev. refleksoterapija. ki ne zastruplja telesa. Odrekel sem se mesni hrani in razhudnikom (krompir. Prisluhni si! Pravzaprav gre za preprosto odločitev: ali izbereš pot reševanja težav in neskončnih zagat – po načelu gašenja požarov – ali pa se (ko dosežeš to razumsko raven) težavam že vnaprej izogneš. ki ga je treba razčistiti. še posebno črevesja. glasnik bolezni. Da jih odstraniš. tobak). Zgolj čiščenje telesa ne zadošča. pri čemer je še posebno pomembno. ki je največje odlagališče strupenih snovi. Ena od odličnih avtoric Louise Hay je v knjigi Telo je tvoje pripravila obsežno tabelo z značilnimi razlogi za pojav skoraj vseh pomembnejših bolezni. Ob običajni hrani ta organa vse bolj pešata. Treba se je opremiti z novim znanjem in razumevanjem. masaža. Napredek je v spoznanju. in težave se začnejo kopičiti. paradižnik. Ne moreš biti zdrav. posebno v zvezi s prepoznavanjem psihičnih vzrokov za nastanek bolezni. V drugem primeru postaneš gospodar položaja. paprika. Dojel sem. V moji sedanji praksi je večina omenjenih. ne le na ravni telesa. Temu pravijo miselna higiena. dokler ni prepozno. ko ne moreta več opravljati svoje čistilne vloge. Nepravilna prehrana je posledica neustreznega razmišljanja. da je čiščenje čustev in misli zares učinkovito le ob predhodnem čiščenju telesa.

trpljenje pa je sodba o izkušnji. Bolečina je izkušnja. Na miselni ravni upor predstavlja obliko sodbe. Bolj se istiš z umom. Bolj ko spoštuješ in sprejemaš sedanji trenutek. ki jih združiš šele v lastnem umu. Ko bi se tega zavedal. postaviš sebe v položaj z izjemno močjo nad svojo izkušnjo. da sta tvoje razmišljanje in delovanje naravnani tako. Z razumevanjem tega pojava lahko trpljenje drastično zmanjšaš ali celo odpraviš. temveč prednost. več je je. Vendar je mogoče občutiti bolečino. krivica. ljubosumje. O bolečini sem se marsikaj naučil od Eckharta Tolla. da bolečine ne želiš. ki se hrani s tvojo življenjsko energijo. Tega se seveda ne zavedaš in zdi se ti.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI ustavi nepravilno ravnanje in prisili k razmišljanju. V nasprotju s splošnim prepričanjem gre za dva ločena pojava. tudi najmanjša razdraženost – vse to so oblike bolečine. Z bolečino ravnamo tako kot nekateri s slom. Stanje brez bolečin ni potreba. bi se mehanizem sesul. Bolečina in sreča se ne izključujeta. ki je prinesel slabo novico: poskušamo ga utišati. kar je. Pravzaprav je lahko bolečina včasih celo prijetna (primer orgazma). sovraštvo. nihče pa ni zavestno nor. Bolečina je lahko spremljevalec. da bolečino izkusiš ali jo zadaš ali pa oboje. Največji del bolečine je nepotreben in bi se ji z manj blebetanja uma zlahka izognili. bes itd. samopomilovanje. si zaželiš še več bolečine. Ko prevzame nadzor nad tabo. manj si podvržen bolečini. svoje nerazdružljivo nasprotje. da vzdržujeta bolečino v tebi in drugih. a ob tem ne trpeti. ki se prej ali slej pokaže. ki ne povzroča neprijetnih občutkov. Občutiš potrebo. namesto da bi mu prisluhnili in ustrezno ravnali. Bolj ko se ukvarjaš z njo. Če odsotnost bolečine ne obravnavaš kot nekaj nujno potrebnega. da je bolečina energijska tvorba. kajti želeti si dodatno bolečino je norost. ki je podlaga telesni bolečini in bolezni. Nepotrpežljivost. kadar obstaja kaka oblika nesprejemanja. Med obema pravzaprav ni velike razlike. Pojavi se vedno. Kot prvobitno omenja čustveno bolečino. temveč kot prednost. sicer bi se napačno ravnanje nadaljevalo in privedlo v katastrofo. trpljenju in sebičnemu umu. na čustvenem pa negativnosti. Toda poglej natančneje in ugotovil boš. Vsako zadovoljstvo ali vzvišenost nosi v sebi kal bolečine. 105 . Z razumevanjem tega dejstva in nekaj vaje lahko to ločevanje doseže vsak. nezavednega odpora proti temu. več je je. Za mnoge je bolečina celo bolj zastrašujoča od smrti.. Tolle pojasnjuje.

106 . negativen odnos do bolezni je za telo okoliščina. vojaki in zdravniki ter postajajo družbi vse večje breme. saj se zna izogniti vsakovrstnemu napačnemu ravnanju. ju poskušaš čim hitreje pregnati. Naš sedanji psihični. ki zdravljenje otežuje in upočasnjuje. ko dojameš njeno sporočilo. Človek na visoki ravni zavedanja v splošnem ni podvržen bolezni. da ta zastane in omaga. Zgodovina uči. da zanj rešitve resnično ni. mogočnemu sistemu. S tako izkazanim nezaupanjem in odtegovanjem energije si napraviš kaj slabo uslugo. Namesto da bi mu pomagal z bodrilnimi mislimi. Tako bolnik. Stanje je še slabše ob težkih boleznih. ki včasih tako uničujoče vplivajo na proces zdravljenja. Bolezen usmeri pozornost na globlje ležeče ravni in ponuja možnost za zavestno spoznanje resničnih vzrokov in odpravo nepravilnosti. Zaradi nerazumevanja ozadja bolezni se običajno odzoveš napačno: namesto da bi se bolezni in bolečine razveselil (kako absurdno se ti to zdi zdaj!) kot znanilca procesa odprave preteklih napak. povsem odreče zaupanje svojemu imunskemu sistemu in s tem pomembno zmanjša možnosti za ozdravitev. To deluje nanj kot smrtna obsodba in lahko povzroči hujše posledice kot bolezen sama. preprečiti in skriti. ki pomaga k ponovni vzpostavitvi skladnosti z naravo. saj v tem primeru bolnik marsikdaj pride do trdnega prepričanja.« Izguba zdravja je posledica nizke ravni zavesti. prav tako tudi ne kriminala in vojn. Bolezen pomaga odpravljati glavni problem – izgubljanje v vzorcih in programih ter usmerja k bolj zavestnemu delovanju. Mojster Eckhart je dejal: »Bolečina je najhitrejši konj do popolnosti. posežeš po zdravilnih pripravkih. Sta spodbujevalca k razmišljanju in s tem bistveni orodji evolucije. A sedanja družba je družba v obdobju duhovnega nazadovanja. Na nižjih ravneh človekovega razvoja predstavljata glavni motor napredka. Bolečina in bolezen sta dragoceni orodji narave za usmerjanje k duhovnemu razvoju. ki jih medicina označuje kot neozdravljive. ki ga vzhodna tradicija imenuje kali juga. ki so jo povzročile. kajti stari pogled ga postavlja v vlogo žrtve. Visoko razvite civilizacije bolezni ne poznajo. A ni tako. da se v obdobjih nazadovanja družbe razbohotijo pravniki. Vsako bolezen je mogoče premagati. Tako nasprotuješ naravnemu. ki se psihično zruši. vedrejšimi čustvi in zmanjševanjem težav (sproščenostjo).ČETRTO POGLAVJE Poslanstvo bolezni S spoznanjem pravega pomena in poslanstva bolezni človek svobodneje zadiha.

Takrat bodo lahko pripravili objektivna priporočila o primernosti in škodljivosti različnih vrst hrane. ki temeljijo na strahu in nezaupanju v naravne zdravilne sposobnosti lastnega telesa. ko vzrokov ni več. ki odločilno vplivajo na dogajanja v telesu. da je velika priložnost in prihodnost medicine v njenem preventivnem delovanju. Soočiti se bo morala s svojo nemočjo in priznati. ki je osiromašena.MEDICINA NA PREIZKUŠNJI Kakovostnejšega življenja si ni mogoče predstavljati z zastarelimi predstavami o bolezni. zadostnega znanja sicer še nimam. ki bo preverjen in učinkovit. ki naj bi ji zagotavljal položaj reševalca življenj. Negativno. je pripeljala v slepo ulico. ki daleč presega današnji okvir. Zdravstveni sistem bo dobil pomembno svetovalno vlogo pri kmetijski politiki in bo preprečil proizvodnjo hrane. vendar spodnje razmišljanje verjetno ni daleč od resnice. Menim. kvarno razmišljanje in čustvovanje ter napačna hrana pomenijo kršitve teh zakonov. Pot. Medicina prihodnosti Ob zgornjem pametovanju je na mestu vprašanje: Kakšna bo medicina prihodnosti? Da bi podal ustrezen odgovor. Medicina bo morala sestopiti s piedestala. da je v najboljšem primeru pomočnica naravi. da odgovornost za svoje zdravje nosi vsak sam. Medicina prihodnosti bo razumela celovito dogajanje na vseh ravneh v snovni in duhovni stvarnosti in bo človeka predvsem vzgajala v pravilnem delovanju. V kurativnem delovanju se bo medicina posvetila zdravljenju vzrokov in ne posledic bolezni. Izobraževanje o vplivih negativnih misli in čustev na zdravje. spoznavanje zdravilnih mehanizmov v telesu in uporaba naravnih metod za krepitev zdravja bodo postali del šolskih programov. Medicina mora postati učiteljica naravnega življenja in vedenja. Pomoč ne more biti v čudežnih pripravkih ali odstranjevanju nedelujočih organov. te narava odstrani sama od sebe. Odkriti bo morala široko področje duhovnih pojavov. po kateri je krenila sodobna medicina. Z ozkim pogledom na človeka. V ljudeh bo končno vzniknilo spoznanje. Tu je bilo doslej storjeno zelo malo. Tisoče konceptov o pravilni prehrani bo zamenjala z enim samim. ne pa njen korektiv. ki je usklajeno z naravnimi zakoni. bo lahko objektivno obveščala javnost. naravo in stvarnost ter z napačnimi izhodiščnimi načeli ni mogoče doseči uspeha. Ko denar ne bo več prevladujoč motiv za njeno delovanje. Medicina bi lahko postala prva učiteljica in svetovalka na področju prehrane. 107 .

ohranitev zdravja ter harmonija v naravi in z naravo. da brez vpletanja zunanjih dejavnikov hitro reši težavo. da se bodo boleznim zlahka izognili. Navsezadnje moram zapisati celo nekaj osupljivega: hvaležen sem medicini. Takšna medicina seveda lahko dobi mesto le v družbi. Prav bolezenske tegobe 108 . Tu sem se naučil marsikaj. Skrbela bo. Pogled na zdravje in medicino je treba temeljito spremeniti. ki ne dajo pravih rezultatov. bodo znali prepoznati vzroke in pomagati naravi. Ni bil moj namen. da ni ustrezno poskrbela za moje zdravje. v ospredju bo dobrobit vseh. Otroci bodo že v osnovni šoli dobili vse potrebno znanje. Tudi medicina je eno takšnih področij. zdravo vodo in čisto okolje. da bo obrnila voz v ustreznejšo smer. če pa bodo zboleli. ki bo sledila drugačnemu idealu kot danes. Rezultat takšnega početja je edino – smrad. ki se odpirajo. ki temelji na prepričanjih. S tem bi bilo občutno manj tudi težav s pridelavo hrane. ki so neustrezne. na katere je umestno opozoriti. Nikakor ni mogoče zanikati mnogih njenih zaslug in dosežkov. A vsi moramo stremeti k napredku in tu ima medicina široko odprte možnosti. Vendar celovita prenova moje miselnosti ne more mimo področja odnosa do telesa in telesnih tegob. saj je za pridelavo rastlinske hrane potrebnih le del sedanjih živinorejskih površin. Tu lahko bolniki v veliki meri pomagamo zdravstvenemu osebju in medicini nasploh. da ljudje ne bodo prepuščeni na milost in nemilost kmetijstvu in živilski industriji.ČETRTO POGLAVJE prazna ali celo nevarna. Hvala medicini! Ob koncu poglavja moram zapisati še nekaj. da človek na vsakem področju svojega delovanja napreduje skozi lastne napake. in pri miselnosti. Podobno bo pri oskrbi s hrano. kar se mi zdi dragoceno in bi utegnilo biti v pomoč tudi drugim. Zdi se mi povsem na mestu. požrtvovalnosti in človekoljubnosti zdravstvenega osebja. priložnosti. je še veliko. Medicina bi morala mnogo odločneje predstaviti prednosti vegetarijanstva. pri metodah. V sklopu preventivnih in izobraževalnih dejavnosti se bo zdravstveni sistem vpletal tudi v oskrbo in skrb za čisto. da bi v tem poglavju zlival gnojnico po medicini in zdravstvu. ki jih je povozil čas. Povsem napačno bi bilo vztrajati v razmerah. Medicina prihodnosti bi lahko napravila odločen razvoj tudi na drugih področjih.

in ga ne iskati v ambulantah ali ga kupovati pri zdravilcih. da moram svoje zdravje utrjevati sam. 109 .MEDICINA NA PREIZKUŠNJI so namreč velika spodbuda za raziskovanje sebe in glavni pobudnik napredka. Zato je rezultat sedanje neustrezne medicinske obravnave zame dragocen: naučil sem se. V naslednjem poglavju se bomo lotili še posebno zanimive tematike: zgodovine. Pa bodi dovolj o bolezni in zdravju.

DRUGO POGLAVJE 110 .

Zaradi 111 . da se mi bo ob tem razjasnila tudi uganka razvoja človeštva. kasneje pa sem ugotovil. ki so pustili močne sledove. Raziskovanje me je nazadnje pripeljalo do trdnega prepričanja. da prastaro zgodovinsko dogajanje in politika v ozadju z novejšim dogajanjem nimata ničesar skupnega. Osnovni motivi se niso spremenili in sledijo istemu programu. ni težko razumeti. kot razlagajo zgodovinski učbeniki. se lahko hitro prepričaš. Da zgodovinske razlage uradnih zgodovinarjev škripljejo na številnih mestih. Žal teh ni. Toda v zgodovini človeških izročil. iz katerega je mogoče izluščiti vsaj grobe obrise resničnih zgodovinskih dogajanj. kaj se danes dogaja in kakšne bodo naslednje poteze v globalni politiki. Lotil sem se silno zahtevne naloge: poskusil sem rekonstruirati resnično zgodovino planeta Zemlja in si obetal. čas je za pogled na zgodovino skozi nova očala. Bilo je izpostavljeno vse mogočim vplivom. da je človek nastal iz opice. Darwinu in trditvi. ki bi utegnile pokazati manjkajoče koščke zgodovinskega mozaika. Želel sem spoznali zakulisje dogodkov in razumeti. Ko ga spoznaš. Tako sem se sam lotil kupa literature in začel prizadevno zbirati informacije.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA 5. kaj nas čaka v prihodnje. Dovolj je bilo tavanja v temi. da to ni res. ki razkrivajo drugo plat zgodovinske medalje. Ta naloga je prevelik zalogaj za enega človeka ter dostojne čete zgodovinarjev in profesionalnih raziskovalcev. legend in folklore je dovolj materiala. da je ključ za razumevanje sedanje politike v poznavanju resničnega zgodovinskega dogajanja na našem planetu. nisem verjel. ne le na površju planeta. Sprva sem mislil. poglavje ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA Od nekdaj sem si želel razumeti dogajanje v svetu. preveč je ob tem nerazjasnjenih vprašanj. Za to si je treba vzeti dovolj časa in se zakopati v podatke. ki jo vodijo. svetovno politiko in mehanizme. da življenje na Zemlji ni potekalo brez zunanjega vpletanja. Resnična zgodovina skriva tudi uganko človekovega izvora. mitov. Zavedal sem se.

važno je. Marsikoga bo osupnil. da odgovornost za pravilnost znanstvenih teorij ne nosijo znanstveniki. kasneje zamenjala prava raziskovalna mrzlica. Toda z razlagami in dejstvi. če nekateri koščki v tem mozaiku manjkajo. Ko sem začel odkrivati drugo plat zgodovine. da bi se spustil v globino in sistematično raziskal številne zanimive podrobnosti. da razkritja nikakor niso bila prijetna. je prvotno razočaranje zaradi dejstva. od kod prihajam in kaj sem. da je zgodovinski koncept. v resnici dogajalo. ki so seveda v nesoglasju s trditvami uradnih zgodovinarjev. Verjamem. saj nekaterih dejstev. ki z znanostjo upravljajo. je mogoče sestaviti mnogo popolnejši in razumljivejši zgodovinski mozaik. rezultati niso takšni. da je obrise nove zgodovinske podobe mogoče jasno razločiti. ni prav lahko pogoltniti. Razočaranje se je umaknilo spoznanju. kljub pomanjkljivostim vreden pozornosti.PETO POGLAVJE zelo omejenih možnosti. pomembno je razumeti. popisan v naslednjih treh poglavjih. ki jih prinaša. pride do kritične točke. temveč tisti. zna izkoriščati energijo atomov). Menda vsaka civilizacija doživi podobno zgodbo: ko doseže določeno stopnjo tehnološkega razvoja (ko npr. v nekaj tednih sem hotel nadomestiti tisto znanje. ki jo začrtajo avtoritete. Največjo osuplost je pri meni izzvalo spoznanje. da ima znanost pri iskanju pravih poti proste roke. Sodim. Vsak odmik od smeri. Takrat lahko z nespametnim ravnanjem ogrozi lasten planet ali ga celo uniči. človeštvom in planetom. saj je kot vse drugo – odvisna od denarja. da bi zanje dal roko v ogenj. kako malo resničnih dejstev in informacij poznamo ter kako debele laži so nam predstavili kot zgodovinska dejstva. ki so doslej ostajala brez odgovora. Obstaja cela vrsta briljantnih tehničnih izumov. Manipuliranje z informacijami in zaviranje napredka sta učinkoviti metodi nadzora množic. Trditve podpirajo druga drugo. kaj se je s človekom. Nič ne de. ki jo mora opraviti tisti. ki se je kopičilo v meni skozi vsa leta mojega šolanja. To velja tudi za zgodovinsko znanost. Če duhovni razvoj civilizacije poteka v skladu s 112 . drugi pa niso čisto prave barve. obenem pa razčistiti številna pomembna vprašanja. ki pa so »na ledu«. ki želi napredovati. Marsikdo si misli. da je vse skupaj zelo dobra šola. A kot pravijo. so logične in razumljive ter – kar je zelo pomembno – marsikatero je mogoče preveriti. naleti na ostro zavrnitev in posmeh. na katerem živimo. Podrobnosti niso najpomembnejše. Moj motiv za raziskovanje je bil: s poznavanjem prave zgodovine človeštva dobiti odgovora na vprašanji. prikriti je treba le male. velikih laži ni treba skrivati. nadzorniki znanosti. a to še zdaleč ni res.

Prav je. To stališče so nam tako globoko vcepili. Toda bivalne razmere na planetih se poslabšajo tudi brez lastne krivde. odvijala neprimerno počasneje. da so nezemljani na našem planetu napravili kolonijo že pred sto tisoči let in da odtlej nenehno usmerjajo globalno politiko. V vesolju nismo sami Nekoč sem mislil. da je to ob ogromnem številu za življenje primernih planetov zelo domišljavo in naivno stališče. Ne glede na to. se zdi bolj ali manj samoumevno. 113 . da so nas tuja bitja. Če bomo tam naleteli na inteligentna bitja na nižji razvojni stopnji. da v nadaljevanju navedene razlage izpostaviš kritični presoji in pregledaš v luči lastnih zanesljivih spoznanj. je bistvenega pomena razkrinkanje temeljne laži. nevmešavanje nezemljanov v razvoj našega planeta. na katerem gradi zgodovinska znanost. planet pa nam je. oči. Razlike so v številu prstov. zaradi šibke duhovne ravni. Glede na to. če bi potekala brez vmešavanja od zunaj. primernih za življenje. da so v kaj klavrnem položaju. vključno z evolucijo človeka. Zemljani se ob sedanji ravni tehnologije že pripravljamo na (ne prav dolga) vesoljska potovanja. sicer se zdi. da se zdi. obiskali že v davni preteklosti in na Zemlji pospešili evolucijo. ki jih znanost niti ne poskuša ovreči. se lahko nespametnemu ravnanju izogne. Ko se lotimo rekonstrukcije zgodovine. vendar je v neskladju z vrsto dokazov. ki bi se. nas bodo tam pozdravili kot »bogove«. »bogovi«. Do današnjih dni. Rešitev je v obeh primerih enaka: če tehnologija civilizaciji dovoljuje vesoljska potovanja. da so bili ustvarjalci človeka. kasneje pa mi je postalo jasno. ali jim verjameš ali ne. razumljivejše in bolj konsistentne razlage od uradno priznanih. Trdim. da je Zemlja eden od 40 milijonov planetov z življenjem človeških oziroma humanoidnih bitij. najde izhod v kolonizaciji planetov. kot bi bilo resnično. Številni viri pričajo. Morda se bomo kmalu znašli v vlogi kolonizatorjev drugih planetov. da obstajajo drugačne. da so si vzeli tudi pravico odločati o njegovi usodi. treba jih je le poiskati.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA tehnološkim. Menda obstaja 343 variacij humanoidov. pa bodo prispevale k spoznanju. da smo Zemljani sami v tem delu vesolja. Eden dobro obveščenih raziskovalcev alternativne zgodovine Semir Osmanagić navaja podatek (informacije izvirajo od nezemljanov s Plejad). temveč jih le kategorično zanika brez resne argumentacije. že uspelo spraviti v hude težave. Eden od temeljev. je odsotnost tujega vpliva.

kot da bi poslušali lastno zdravo pamet. Da o njihovi prisotnosti ne vemo kaj več. S takšnimi tehnologijami je mogoče v zelo kratkem času dvigniti na noge močno in napredno civilizirano družbo. Kakšen bi lahko bil razlog za to? Ker morajo ostati nepojasnjeni. torej so nezemeljskega izvora. tehnološko nerazvitih prednikov. čeprav dvomljivega slovesa. Teh preprosto ni. Toda če se iskreno vprašaš. višini itd. če je zunanjost teh bitij tako drugačna od zunanjosti množic. ki verjetno niso zelo številni. znanost pa je ostala ob tem dovolj pasivna. po vsem svetu raztreseni prastari objekti zelo veščih graditeljev do današnjega dne ostajajo nepojasnjeni. da se je v javnosti uveljavil vtis. da so miti in legende resnične informacije. kjer živijo. da je bil naš planet iz tega razloga obiskan že v pradavnini. ki jo vneto širijo zgodovinarji. kot bo pojasnjeno v nadaljevanju. To je še posebno res. pa jih silijo k iskanju za življenje primernih planetov. Ljudje žal raje verjamemo avtoritetam. da brezštevilni impozantni. je v nasprotju z očitnimi dejstvi. Smiselno se mi zdi. da gre za pravljice. ne najdeš nikakršnih prepričljivih argumentov. zakaj izključevati možnost. Podoba neukih. da so nas v preteklosti obiskala bitja – »bogovi« – z drugih svetov. neugodne razmere na svetovih. ki jih vlade velikih držav že od nekdaj vlagajo v vsestransko zamegljevanje resnice. kasneje pa se je bilo primerno potuhniti. vlogo gospodarjev sprva igrali odprto. ki so bili lahko zgrajeni le s tehnologijami. Razločne navedbe. Zemlja je biser v vesolju in kot takšna zelo zaželen kraj bivanja. da je imel Erich von Däniken pred desetletji prav. so krivi veliki napori. Med razvitimi civilizacijami v vesolju je zanesljivo nekaj takšnih. preoblečene v pravljice. najdemo v številnih starih legendah. da so jo prevzeli tudi prihodnji rodovi. Danes vem. saj so iz varnega ozadja laže upravljali človeško raso. kjer so se srečale številne nezemeljske rase. Verjamem. Prav nasprotno. Absurdno se zdi. napeljujejo na misel. ko je govoril o bogovih astronavtih. ki presegajo današnje. zakaj). A njegovih trditev do danes ni še nihče ovrgel s kakimi protidokazi in prepričljivimi razlagami. To se je v resnici zgodilo sumerski civilizaciji.PETO POGLAVJE barvi kože. da vzbuja odpor 114 . da so nekdanji zavojevalci planeta. ki se je eksplozivno razširila po svetu. Z njimi so se ljudstva lahko izvila cenzuri informacij ali pa so neko informacijo s tem napravila dovolj zanimivo in razumljivo. A njegove trditve so v znanstvenih krogih naletele na dovolj velik posmeh (zdaj razumem. Objekti. ki si prizadevajo stvari obdržati pod preprogo. ki so tehnološko mnogo razvitejše od naše. Razjasnitev okoliščin ne bi bila ugodna za tiste. da so bile te prinesene od zunaj. tudi v pisnih virih.

i. ki jih tukaj razlagamo. da so za marsikatero globalno dogajanje na Zemlji. so seveda razglašene za neznanstvene ter so predmet posmehovanja in zavrnitve. Čas je. svetopisemske in druge zgodbice ter se poglobiti v druge. A ob tem se ne kaže ustavljati. da jih ni več mogoče ignorirati. ki bo dostojna sedanji intelektualni ravni človeka. Pomislimo. Da bi lahko sledil naslednjim razlagam. da nas usmerjajo tako. Zgodovino vedno pišejo zmagovalci. informacija je pač učinkovito orožje. ni težko najti pot iz kletke in se napotiti v pravo smer. ki namigujejo prav to. Dokazov. Prikrivanje zgodovinske resnice je potrebno. ki prinašajo informacije s povsem drugega zornega kota. za drastično pospešen razvoj človeka in razvoj človeške družbe. Teorije in informacije. Potrebna je le odločitev in nekaj napora in tvoje življenje ter usoda lahko potekata precej drugače. Tudi o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. da se človeštvo odvrne od informacij. Najugodneje je pokazati vse spremembe na planetu kot rezultat počasnih naravnih procesov. je koristno za kratek čas pozabiti na uradne zgodovinske. da se manj prijetna dejstva skrijejo in pozabijo. ki imajo še danes v rokah vse vzvode sveta. ki se trudijo. sem našel toliko. zgodovini sveta in dogajanju v starodavni preteklosti. V interesu zavojevalcev je. Del tega skrivanja 115 . brez kakega zunanjega vmešavanja v zgodovinska dogajanja. Napačnih informacij ni malo. prek katerih smo upravljani. Interes takšnih gospodarjev je. Neuki graditelji čudes Prikrivanje informacije o največji piramidi na svetu. da se ne zavedamo t. ki bi jim utegnilo priti na misel kaj prevratniškega. velikega brata in tankih. ki zaziblje v spanec vse tiste razmišljujoče ume. z marsikatero kozmično katastrofo vred. ki traja že tisočletja. ki bi omogočile razumevanje sveta in sebe. je konkreten primer zavajanja javnosti. močnih niti. odgovorni nezemljani. Delajo počasi in metodično v skladu z dolgoročnim načrtom. zasukamo rokave in nalijemo čistega vina. »beli piramidi« na Kitajskem. da si pomanemo oči. Toda ko se ti odpro oči. Nekatera dejstva tudi popolnoma spremenijo. da zgodovino planeta in procese na njem pokrijejo z odejo. alternativne vire. da dobi informacijo. Čas je. Zato je razvozlavanje zgodovinskih vozlov naporno in zahtevno delo. kaj bi povzročilo razkritje.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA ali nelagodje. da se – po več tisočletjih tavanja v temi – sodobni človek naposled popolneje informira o svojem izvoru.

ki jih znanost ne zna pojasniti. ki so težki tudi po več sto ton. Zgodovino človeštva na Zemlji nam prikazujejo tako. ki me je napotil v pravo smer. geometrijsko in matematično natančnost ter tehnično dovršenost. Takšne objekte je Osmanagić dobro dokumentiral. izmerah in naravnanosti ugotavljamo nepojmljivo astronomsko. s katerimi razpolagamo danes. Glede na več deset tisočletne ostanke Lemurije in Atlantide. Te tehnologije so bile uporabljene v starih civilizacijah Lemurije in Atlantide in še pred njima.51 Pri marsikaterem objektu gre za gradbeni dosežek. pri tem pa se posamezni kosi prilegajo drug drugemu z neverjetno natančnostjo. Obstoj neštetih dejstev in arheoloških ostankov. ki ga z današnjo tehnologijo ne znamo ponoviti. ob tem pa lahko pri njegovi nameščenosti. V vlogi »svečenikov«. 116 . ki so obvladali tehnologijo gradnje bolje kot mi. O tem obstaja precej literature. kot bi se začela šele z zadnjo civilizacijo. ki so komajda poznali kolo. Daj bi bilo vse to plod neukih gradbenikov. Toda življenje ni bilo povsem uničeno. je smešna trditev. si lahko mislim: sprožile bi plaz ugotovitev in razkrile neprijetna dejstva. Zakaj zanje nihče ne da denarja. ki se jim sodobni človek najpogosteje posmehuje. Razlage zgodovinarjev v zvezi s takšnimi objekti postanejo neverjetno skope. tehnološko nerazvita in ujeta v verske predstave. ki so preživeli potop. tam ne bo našel odgovorov. doslej ni bil dovolj močan argument za raziskave. da so bila stara ljudstva neuka. kjer jih zadovoljijo z instantnimi teorijami in objekti. Zadnji »vesoljni potop« je marsikaj uničil in pogreznil v globine oceanov.PETO POGLAVJE je prepričevanje javnosti. pričajo ogromni kamniti gradniki. Nezemljani so lahko iz oddaljenih drugih svetov prišli k nam le ob uporabi daleč naprednejših tehnologij od teh. Znanstvene razlage o tehnologiji gradnje ogromnih prastarih objektov me ne prepričajo. ki so visoko znanje ohranili in v ozkih krogih prenašali naprej. Kdor se želi z zgodovinsko resnico podrobneje seznaniti. je Semir Osmanagić. kjer so nekateri objekti še vedno vidni. je to nesmisel. Izvedba je bila marsikdaj možna le. ki so dostopni javnosti. reke turistov pa so usmerjene k maloštevilnim turističnim središčem. Eden od avtorjev. če je bila vodena daleč iznad površja Zemlje. ki na videz potrjujejo uradne doktrine. Navedbe o načinu gradnje piramid s pripravljanjem nasipov in vlečenjem kamnitih kvadrov ne vzdržijo resnejše presoje. Nove civilizacije so zrasle ob mentorstvu manjšega števila elitnih posameznikov. Da je šlo za graditelje.

Ob prebiranju virov na spletu naletimo na eno od alternativnih razlag o uporabljeni tehnologiji gradnje velikanskih objektov. astralna in časovna potovanja in še kaj. Danes se čudimo bliskovitemu razvoju in neverjetnim gradbenim dosežkom neukih starih ljudstev. začel zibati in dvigati. Dr. Takšni oktaedri so orodje za ustvarjanje večrazsežnostnega premika. prednjačijo piramide. Tako jim je uspelo brez velikega truda prenesti ogromne kamnite bloke. da je za njimi stala skupina veleumov in projektantov. ki je omogočilo. Tako so levitirali (dvignili in prenesli) pet kamnov na uro v ukrivljeni levitaciji 500 metrov daleč in 250 metrov visoko. vendar je English Society. kamor je bilo treba. da so gravitacijo izničili z ultrazvokom: pod posameznim kamnitim blokom so vzpostavili močno stojno valovanje. velik 1. da se je ta dvignil v zrak. zaplenila film in ga označila kot vrhunsko skrivnost. omogočile so prenos ogromnih energij na poljubne točke v vesolju. Leta 1939 so menihi omenjeno tehnologijo osuplim znanstvenikom ob neki priložnosti tudi demonstrirali: 19 glasbil (13 bobnov in 6 trobelj) so postavili v polkrog 90 stopinj. ki uporabljajo zvok za levitacijo52 oziroma dviganje težkih skal v višino za gradnjo samostanov. za katero je delal. Po štirih minutah zvočne predstave se je kamen.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA so delovali pri ponovni postavitvi človeških civilizacij in jih tudi iz ozadja upravljali. To tehnologijo še danes poznajo tibetanski menihi. Piramide in še nekateri drugi objekti so postavljeni v mrežo. To so bile zapletene energetske naprave. Za vsakim glasbilom je bila vrsta menihov. Jarl je to posnel na film. 117 . so bile zgrajene na energijskih točkah Zemlje. Film je razkrival vrhunsko znanstveno znanje tibetanskih duhovnikov ter poznavanje skrivnosti geometrije in harmonij zvočnih frekvenc. kako se lotiti velikih podvigov in čemu. Najverjetneje so ogromne kamnite kose prenašali tako. Piramide. ki so vedeli. ki predstavlja tudi del zaščitnega sistema Zemlje. natanko 63 metrov daleč od predmeta – skale. Nekatere imajo pod površjem enako obliko kot nad njim in tvorijo strukturo oktaedra. zgrajene po uničenju Atlantide. ki najbolj burijo domišljijo. Naše predstave o teh objektih so seveda napačne. ki so jih uporabljali v povezavi z določenimi obredi. kreiranje energijskih vrtincev in črvjih lukenj. ki so peli mantre vse hitreje. potem pa so ga le še potisnili. Med impozantnimi prastarimi objekti na planetu.5 kubičnega metra. ne zavedajoč se. ki se zdi zelo prepričljiva.

pa tudi z njimi povezanih neznanih letečih predmetov. da svetovna javnost še danes pretežno dvomi o NLP in prisotnosti nezemljanov na Zemlji. da je tako. Glede na to. in politične spletke. ki se uresničuje že tisočletja. Vsako raziskovanje. je jasno. Zasledil sem. eden najuspešnejših projektov ameriških tajnih služb na čelu s CIA. medijsko in versko pranje možganov s ciljem vcepljanja strahu niso nič drugega kot metode za discipliniranje. Pričakovanja enakopravne 118 . indoktrinacijo in miselno ter čustveno blokiranje množic zaradi doseganja ciljev. ne bi bile več možne. Ali je raven demokratičnosti v naprednih družbah zadostna. bi ljudje razumeli zgodovinsko dogajanje. ki je poskušalo utemeljiti neznane leteče predmete ali prisotnost nezemljanov. neobveščenim človekom je mnogo laže manipulirati. Burno balistično dogajanje v vesolju in z njim povezane selitve naprednih vesoljskih ras so krojili tudi zgodovino našega planeta. Kapital osmišlja in omogoča vsa dogajanja in dejavnosti v človeških družbah. da javnosti niso razburjale kake »neprave informacije« ali »nevarna« zgodovinska dejstva. ko se je zgodilo ogromno srečanj z nezemljani ali neznanimi letečimi predmeti. A tega mnenja niso vsi znanstveni krogi. Nove interpretacije so marsikdaj precej šokantne za človeka. ki so v nasprotju z interesom širše zemeljske populacije. koncepti in ideje? Le naivneži verjamejo. da se lahko enakopravno spopadajo različna mnenja. odrinejo jih »prave« dejavnosti in informacije. S stališča vladajočih elit »neprave« dejavnosti in informacije preprosto usahnejo. Njihov namen je jasen: človeštvo zadržati v nevednosti. kako se ta svet vrti. ki smo jim neprestano priča. Skazil bi se Načrt. Prikrivanje prave zgodovine s predelavo zgodovinskih virov. zakulisje svetovne politike. Celo Albert Einstein je bil naklonjen ideji o prisotnosti nezemljanov na Zemlji. da je projekt prikrivanja nezemljanov. Prikrivanje resnice je – če se postavimo na stališče gospodarjev planeta – povsem razumljivo. je bilo dobro poskrbljeno. Kapital in demokracija sta nezdružljiva pojma.PETO POGLAVJE Čemu prikrivati resnico? V zadnjem stoletju. čeprav argumenti proti njihovem obstoju preprosto ne zdržijo. Njena zasluga je. Kakšni so resnični motivi za prikrivanje resnice? Če bi bila razkrita. da je ta v rokah svetovne elite. je bilo obsojeno na posmeh in javno zavrnitev brez resne in poglobljene znanstvene obravnave. Celo po šestdesetih letih so informacije o prisotnosti NLP-jev še vedno označene za izmišljotino posameznikov s pregreto domišljijo. ki je doslej razmišljal le v okviru počasnih naravnih zakonov evolucije. Z neukim.

in zgodovino človeštva. To znanje bi odprlo pot do drugega. ki bodo spremenile tudi to.. Izvzemimo tiste avtorje. ki šteje več kot pet milijard let. Dokler človek ostaja neveden in v zadregi glede tako bistvenih vprašanj. se odprejo tisočera vrata k razumevanju stvari in dogodkov. O zaroti ni smiselno govoriti in niti o tem. Naziv. da so se mačke zarotile proti vrabcem. je pa bilo nekaj virov. kot si nepoučeni predstavljajo. ki ga držijo v nevidnem suženjstvu. je bil po mojem mnenju skovan z namenom. iz katerih sem zbral dovolj prepričljive odlomke in jih sestavil v mozaik. katerih edini cilj je izražanje nasprotovanja. se dogajajo spremembe. ki sprejme to dejstvo. da je oznaka teorija zarote za alternativna besedila in razlage neustrezna. Prebujeni in ozaveščeni človek lahko stre vzvode in mehanizme. Takšen konflikt prinaša le bolj ali manj težavne lekcije. Resnica je bila doslej poznana le posvečenim krogom. toda ob koncu astrološkega cikla. da je človeštvo vodeno in načrtno usmerjano že od samega začetka. ki imajo en sam namen: učiti nas. A ne le to – jasni mu postanejo tudi nagibi. so naivna. da avtorje že vnaprej oblati in diskvalificira. ki so legitimna posledica svobodne volje. ki so do danes ostajali neznanka. njegova preteklost in smoter njegovega bivanja. Vsakomur. ki je mnogo obsežnejša. njegovih potencialih in pravih ciljih. sem naletel na bistveno vprašanje: ali je človeku. čigar življenjska doba je slabih sto let. mogoče spoznati in dojeti zgodovino vesolja. ki sam po sebi nakazuje nečedno ozadje. Moje mnenje je. Skupine z močnejšim intelektom poskušajo izkoriščati množice s šibkejšim znanjem. še nevarnejšega znanja – o izvoru človeka. so gospodarji varni. kot so njegova identiteta. njegov izvor. Ko sem raziskoval zgodovino vesolja in svetov. ki obstaja sto tisoče let? 119 . ki (še) danes gospodarijo na planetu. Alternativni viri trdijo. življenjski vek civilizacije pa le nekaj tisoč let. ter zavrže sedanje miselne kalupe. ponižnosti in poslušnosti do sedanjih struktur oblasti. vzroki in načrti53 tistih. Kako do pravih informacij? Zadovoljivega zapisa resnične zgodovina sveta nisem našel v nobeni knjigi. na primer v zvezi s »teorijami zarote«. Teorije zarot razkrivajo delčke zgodbe.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA razprave. Gre le za dvoboj interesov. zaradi katerih smo prisotni na planetu. ki ga držijo v strahu. v katerem se nahajamo. njegovi potenciali itd. ki se mi zdi dovolj prepričljiv.

ki višje razvitih bitij ne omejujeta. Spraševal sem se. da celovite zgodovine galaksije ali vesolja ni sposoben samostojno pripraviti noben običajen znanstvenik. ki je najpogosteje v neskladju z uradnimi viri). datirajo v obdobje do šest tisoč let pred našim štetjem. zato je bilo potrebno pomembne informacije. ki gradijo na prvih virih. vendar se bistvo. da bi se ohranile. pri katerih se informacije deloma razlikujejo. Naletel sem na kaj presenetljiv odgovor: pred tem je bil spomin človeštva absoluten. Zecharija Sitchin razlaga. v drugo vire novejših avtorjev. Potem pa je prišlo do degradacije spomina (vcepljanja programa. ki je spomin omejil in pokvaril. legend in folklore je v resnici dovolj materiala. Platonovi zapisi. več deset tisoč let. se pravi. V zgodovini človeških izročil. ki podajajo informacijo. ki bi se oprl na posebne sposobnosti povezovanja z zakladnico vesoljskega znanja. zakaj ni mogoče najti še starejših pisnih virov. V prvo skupino sem razvrstil prastare pisne vire. temveč morda duhovno zelo razvit človek. 120 . Kot bomo razmišljali v tretjem delu. indijske Vede. Tega so sposobni tudi s časom neobremenjeni nezemljani.000 stihov). ki so se prenašale z ustnim izročilom. v uradnih je pač dobro prikrita. Pri odkrivanju doslej skrite plati zgodovinske resnice sem se opiral na alternativne vire (tako imenujem vire. saj je njihovo »leto« dolgo 3600 zemeljskih. skupni imenovalec. sta prostor in čas fenomena. Mahabharata. zapisati. da pisanje ni bilo potrebno. kjer so vode že skaljene. Med najstarejše vire sodijo npr. deloma tudi Sveto pismo in seveda glinaste ploščice Sumercev. da je življenjska doba Anunakkijev. Najstarejši spisi so starodavne indijske Vede (100.PETO POGLAVJE Jasno mi je. ki podajajo kanalizirane informacije. Prva skupina virov – prastari viri so najverjetneje najprepričljivejša opora in najbližje resnici. Podobne starosti so sumerske glinaste tablice. Najstarejši pisni viri so stari kakih 6000 let. (so)ustvarjalcev človeka. ki so jih v tisočih našli v knjižnici asirskega kralja Asurbanipala v Ninivah. Vse aktualne vire sem razdelili v tri skupine. bolj ali manj ujema. v tretji skupini pa so viri. iz katerega je s primerjavo mogoče izluščiti resnična zgodovinska dogajanja. mitov. legende Indijancev Hopi in starih afriških ljudstev. pripravili naj bi jih »bogovi«. Obstaja več alternativnih virov. ki jih je natančno preučil in razložil Zecharija Sitchin v obširnem opusu knjig z vodilno knjigo Dvanajsti planet. ki so bili med celotno zgodovino v dogodkih dejavno udeleženi in katerih zgodovinski spomin ni omejen kot pri navadnem smrtniku. tako trden in popoln. Mnogo modreje je namreč piti pri izviru kot niže.

To bomo v nadaljevanju s pridom izkoristili. Popravki so možni. kristjani in muslimani pa po Judih. ki omogočajo dešifriranje. Gre za znanje. od 1902 do 1914). kar verodostojnost tako nastalih besedil nedvomno zmanjšuje. kar ne omogoča izluščenje prave. ni lahko. obenem pa sem se začel zavedati njegovih omejitev. To ne velja za drugi dve skupini virov.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA Pri iskanju pristnih prastarih virov sem najprej pomislil na Sveto pismo. sedma pa o bogu Marduku. ki se pri svojih raziskovanjih opirajo na prvo skupino virov. so eden redkih virov. Zato je v večji meri prisotna osebna nota. s spremenjenimi imeni. Iz pisanja Davida Icka sem razbral. med katerimi so mnoge nekoliko predelane in skrajšane različice sumerskih besedil. zabrisano časovno komponento in izpuščenimi pomembnimi dejstvi. je zgodba vsekakor bolj zaupanja vredna. napisanimi v babilonskem narečju (odkril George Smith iz Britanskega muzeja. ki niso bili nihče drug kot vesoljski kolonizatorji Zemlje. Korekcije zgodovinskih knjig so se lotevali že faraoni. V drugo skupino virov sem razvrstil dela in odkritja neodvisnih raziskovalcev. šest od njih govori o stvarjenju. na fizične dokaze in še kaj več. Pri vseh virih prve skupine obstaja nevarnost kasnejšega »popravljanja zgodovine« s spreminjanjem besedil oziroma ponarejanjem ploščic. da mi pri običajnem načinu razumevanja in tolmačenja ne more povedati kaj veliko novega. Izmisliti si kako zelo domišljeno in konsistentno pravljico. ep Enuma Eliš. Podroben vpogled in primerjava besedil pokaže. da je Sveto pismo zgodba. ki lahko pomeni dodatno popačenje resnice. sestavljena iz simboličnih opisov stvarnih dogodkov. saj so se ti pokazali za neverjetno bogate in domišljene. Vendar so pri uporabi sumerskega vira zagrešili veliko prevajalskih napak in izpeljali nekatere manipulacije. katerih avtorji so večinoma še živi. Posamezni deli Svetega pisma kot denimo Geneza (stvarjenje) se s temi več tisoč let starejšimi sumerskimi besedili. ujemajo od besede do besede! Obstaja sedem plošč. Nanj je treba pogledati z novega zornega kota in z dodatnimi informacijami. razvozlanje številnih ugank. Raziskovalcev. ki obširno govorijo tudi o nastanku sveta. celovite slike. ko avtorji niso več živi in ne morejo več skrbeti za njihovo verodostojnost. a ugotovil sem. Sveto pismo lahko služi kot sredstvo za preverjanje drugih interpretacij. Sumerske ploščice. ki se povrh ujema s konkretnimi zgodovinskimi dejstvi in dokazi. če se te ujemajo s svetopisemsko razlago. da je Sveto pismo zbirka zgodb. ki s svojimi 121 . Vse religije so črpale iz prastarih izvorov. pridobljeno od »bogov«. Judje so pravzaprav zgodbo o stvarjenju prvi povzeli po Sumercih.

ki so očitno nezemeljskega izvora. razlike so v posameznih manj pomembnih podrobnostih. potem ko dojameš. Posebno pozornost je pri meni vzbudil raziskovalec Semir Osmanagić. V tretjo skupino virov sem uvrstil informacije. Podatki v tem zapisu so videti zelo konsistentni in objektivni. Sklepam. ki doslej nikakor niso sedli skupaj. se bere povsem drugače kot uradna zgodovina. oplemenitena z informacijo o prisotnosti nezemljanov na Zemlji. Takšna so na primer kanaliziranja Plejadancev in Kasiopejcev. V to skupino sodijo tudi avtorji. vesolju. Sem spadajo David Icke (tu se opiram predvsem na njegovo knjigo The Biggest Secret). Zabeležene informacije potrjujejo z ločenimi raziskavami tako rekoč vsi drugi avtorji. Drunvalo Melchizedek (The Flower of Life). ki pomagajo človeštvu k dvigu zavesti. ki so bile »kanalizirane« oziroma posredovane od bitij (lahko jim imenujemo angeli). Njegova knjiga Alternativna povjest je prava zakladnica informacij. kjer v razlagah postrežejo s presenetljivimi podrobnostmi in zelo prepričljivo pojasnjujejo kopico zgodovinskih ugank. ki ne držijo vode. ki združuje bogato ilustrirano gradivo z njegovih potovanj z razpravami o zgodovini človeštva. ki znanstveni svet spravljajo v veliko zadrego. znanost seveda ne prišteva k »resnim« znanstvenikom. Michael Tsarion (Atlantis alien visitations and genetic manipulations). ki je v iskanju arheoloških ostankov starih civilizacij prepotoval ves svet in ustvaril dokumente z obilo slikovnega materiala. nezemeljskih bitij. i. Zgodovina. Koščki zgodovinske sestavljanke. Vladimir Istarhov (Udarac ruskih bogova) in mnogi drugi. da si doslej verjel številnim pravljicam in lažem. o katerih je pisala Barbara Marciniak v knjigi Bringers of the Dawn. ki so pripravili dokument Zgodovina galaksije.PETO POGLAVJE ugotovitvami pobijajo sedanje znanstvene doktrine. ki jih prištevajo med zagovornike t. Informacije. ki jih ni mogoče zanikati. Na zelo kakovostne in izčrpne vire. Ta dokument mi je bil zelo dragocen. omenjajo veliko število nezemeljskih ras na Zemlji in ne favorizirajo nobene od njih. Semir Osmanagić (Alternativna povjest). 122 . so se začeli na številnih mestih presenetljivo ujemati z dejstvi in materialnimi dokazi. nezemljanih in še čem. Njihove informacije običajno postanejo dragocene. da gre tudi za informacije. so se morali opreti neznani avtorji (avtor?). pridobljene od višje razvitih nezemljanov. ki jim potovanje skozi čas ni ovira. teorije zarote.

katera interpretacija je zate boljši odraz resnice. Operacija vesolje. Pojedli bomo Zemljo in drugi. T. Vojna zvezd. Frankestein. Zvezdne steze. Veliko priljubljenost so dosegli npr.. Drakula. Zgodba o stvareh (The Story of Stuff). ki tako na mah postanejo stvarnost. ki druga drugo podpirajo.val. da bi lahko kar počez vse skupaj razglasili za izmišljotino. V zadnjem času so se pojavili filmi. ki ga poznamo le iz znanstvenofantastičnih filmov. so lahko dragocen vir novih informacij. na primer genski inženiring. S tem se odpre svet. Peti element. Osmanagićevo knjigo Alternativna povjest (elektronsko verzijo) je moč dobiti na straneh http://www.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA Prikriti drobci resnice v zadnjih desetletjih prihajajo v javnost tudi skozi znanstvenofantastične. Ko jih prebiraš. Čeprav noben vir ni stoodstotno zanesljiv. zakulisje svetovne politike in neznana zgodovinska dejstva ter širijo in poglabljajo duhovno zavedanje. Razkrivajo skrito ozadje globalnega dogajanja. da si ne zasluži velike pozornosti. je preveč. katerih junaki so zmaji. je začel informacije o nezemljanih prikrito širiti – v otroške glave. E. Neodvisnih informacij. želve. Marsikaj je najti na spletni strani www. pustolovske in druge filme: Konan. A pozor! Tisto. ima torej danes v rokah že precej gradiva. Neprijetna resnica. ko pridobiš ustrezno prevozno sredstvo. filmi Duh časa (Zeitgeist). je danes že stvarnost.54 123 .53 marsikaj pa tudi na Osmanagićevi strani http://alternativnahistorija. Otroške risanke so polne vesoljcev in čudnih spak. sam se odloči. Vojna zvezd.hr/php/. Vesoljček. eden od medijskih središč za indoktrinacijo. ki ga je treba precediti skozi sito objektivnosti. Vojna svetov. da je posamezna informacija tako neverjetna.si.com.prisluhni. E. filmi. Časovni stroj. Tudi potovanja na druge svetove postanejo samoumevna takoj. Planet opic. Kdor želi spoznati resnično zgodovinsko dogajanje. poslušaj svoj notranji glas. Otroci bodo posledično nezemljane gotovo laže sprejeli od odraslih. Jurski park in drugi. Pa tudi Hollywood. Dan neodvisnosti. Takšni so npr. Highlander. Skrivnost. Včasih se bo zdelo. nezemljani in podobno. T. zelo gledani so postali dinozavri (Jurski park). V zadnjem desetletju se množijo otroški in mladinski filmi ter risanke. ki nagovarjajo gledalca in prispevajo k ozaveščanju človeštva. kar še včeraj za nas ni bilo mogoče.

iz katere se je mogoče marsičesa naučiti. zato se odločijo za genske manipulacije z domorodci. ki bi dale prihodnjim pomočnikom želene lastnosti.PETO POGLAVJE Zgodba o zavojevanju nekega planeta Preden se v naslednjem poglavju lotim poskusa rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja. Zemljani kot vladarji so sprva povsem dobrodošli. da je doseg nekaj deset svetlobnih let oddaljenih ciljev uresničljiv v nekaj urah. čeprav s svojo drugačno zunanjostjo vzbujajo odpor. Z različnimi metodami Zemljani lahko vodijo dejanja in misli takšnih osebkov. Še posebno jim niso všeč visoki davki in tlaka. na Zelenem planetu. ki 124 . kasneje. da se bo treba preseliti na kakega od za življenje primernih drugih planetov. Z močjo misli se lahko prelevijo iz človeka v zelenca ali obratno. da se bo odselila tja in prevzela popoln nadzor na Zelenem planetu. Ta postane nova. ko intelektualno napredujejo. Tako se Zemljani odločijo za premeten načrt. ki jo zahtevajo »bogovi« Zemljani. ko naposled uporabijo človeške gene. da je tehnologija vesoljskih potovanj že tako napredovala. Ob prvem obisku na njem jih zelenci sprejmejo kot bitja. odlikuje pa jih sposobnost menjanja zunanjosti. Predstavljaj si. ki ima pol človeške in pol zelenske genetike. da je v eni od sosednjih galaksij. Njihova zunanjost je podobna pokončnim plazilcem. želim povedati zgodbo. »zelenci«. Planet je za nameček naseljen z manj razvitimi bitji. nato večje civilizacije. so komaj presegla raven razvitosti zemeljskih opic. humanoidnega zelenca – »humenca« – s pričakovanimi lastnostmi. da človeštvo zaradi uničenega okolja. Po daljšem eksperimentiranju. Z gensko manipulacijo ustvarijo humensko raso s posebnimi odlikami. se razmnoži po vsem planetu ter v razmeroma kratkem času doseže veliko številčnost. Toda Zemljani si želijo sposobnejših podložnikov in služabnikov. jim uspe ustvariti hibrida. nujno potrebna delovna sila gospodarjev. misleč. Denimo. bivanje človeku povsem možno in prijetno. pomanjkanja naravnih virov in preobremenjenosti planeta s človeško populacijo resno ogrozi svoj obstoj na Zemlji. najrazvitejša med njimi. da so sposobni sami skrbeti zase in za razcvet svojih mest. Poučen od ljudi humenec ustvari sprva manjše mestne družbe na visoki civilizacijski ravni. Znanstvene odprave v druge galaksije sporočijo. ki so prišla z neba – kot bogove. pa začnejo humenci vse bolj zavračati njih in njihovo mentorstvo. Po nizu raziskav testnih odprav se elita človeštva odloči. Elita na planetu ugotovi.

iz katerih ne najdejo poti. da so humenske družbe v neprestanih medsebojnih sporih in konfliktih. Z vabljivim kreditiranjem pahnejo posamezne države v ekonomsko odvisnost in se polastijo njihovih naravnih bogastev in sadov njihovega dela. Svoje agente kraljevske krvi vrinejo na vse pomembne položaje v humenskih družbah. Da bi se povsem izognili konfliktom s humenci. Med njimi so najpomembnejši vodilni bankirji. ki možgane humencev ujamejo v miselne zanke. Zemljani poskrbijo. Tu so preskrbljeni z vsem. S spodbujanjem kriznih žarišč skrbijo za nenehne vojne in tako zavirajo pretirano rast humenske populacije. nadzor na površju pa si zagotovijo na kopico načinov. se Zemljani odločijo za umik in pod zemljo zgradijo veličastna podzemna mesta. Imenujejo jih religije. S prodajo orožja je veliko humenskega truda pretopljenega v sredstva za uničevanje humenskih družb. Da ne bi imeli možnosti za posvečanje pomembnim stvarem in svojemu duhovnemu napredku. kjer so na varnem. Sistem obresti črpa bogastvo od revnih humencev k lastnikom kapitala. Zaradi religije se humenci čutijo nemočni. da so le voditelji plemenite. ki zagotovijo popoln nadzor nad finančnim sistemom in tako rekoč neomejena finančna sredstva. 125 . poskrbijo z miselnimi koncepti. Obenem jih z usmerjanjem v zunanji svet vse bolj ropa stika z njihovo resnično naravo in jih tako spreminja v biološke robote. Takšna rasa humencev je razglašena za »kraljevsko raso« humencev in po vsem planetu gre glas. ki bo svojo sodbo izrekel na sodni dan. ki širi njegov nauk in skrbi za verski red. Odrešenika zastopa hierarhija cerkvenih velikašev. za katerimi se skrivajo povsem drugačni nameni: nadzor nad populacijo in vsiljevanje politike.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA postanejo njihovi najboljši agenti. kraljevske krvi primerni za vodilne položaje v humenski družbi. tudi pred naravnimi ujmami. da je usoda humenca odvisna od odrešenika. zato lahko prodrejo v javnost le strogo preverjene in načrtno izbrane informacije. S politiko »deli in vladaj« dosežejo več ciljev hkrati. Njihovi agenti postanejo lastniki medijev. orodje njihove politike. Da bi jih ohranjali na nizki intelektualni ravni. s katerimi lahko po svoje oblikujejo globalno politiko planeta. Agenti Zemljanov ustanovijo vrsto mednarodnih ustanov z lepo zvenečimi imeni. odvisni in nebogljeni in se po pomoč zatekajo v verske ustanove. Veliki dobički in naravna bogastva se stekajo v mesta Zemljanov. Te temeljijo na strahu pred najvišjo avtoriteto – Bogom in učijo. v katerih izgubljajo energijo in čas.

da bi se humenci razvili v polnovredna bitja in bi se dokopali do resnice o resničnih razmerah na planetu. ki v njih vzdržujejo prepričanje. da so svobodni gospodarji svoje usode. da bi humenci lahko mentalno dosegali svoje gospodarje. ki preprečuje. Načrt. Ustvariti želijo družbo. Humencem skozi medije in šolski sistem sporočajo izbrane informacije. katerega bistvo je prikrito prostovoljno suženjstvo. kakršen je razgrnjen zgoraj. ki jo Zemljani vsilijo Zelenemu planetu. da njihove družbe delujejo po demokratičnih načelih in da se zasledujejo napredni cilji humenske družbe. si po lastnih merilih upravičeno lastijo pravico upravljati s humensko družbo in žeti plodove vloženega truda. ali so med zgodbo o Zemlji in zgodbo o Zelenem planetu kake vzporednice. ki živi v utvari lastne svobode in se je nesposobna upreti prikriti diktaturi. Cilj globalne politike. na kar že ves čas namigujem. ki pa vodi v vse več zdravstvenih tegob in mentalno siromašenje. A vse to je le krinka. Humenci tonejo v vse hujšo bedo. Vibracijsko neustrezna. je oblikovanje enotne družbe na nizki ravni. zato postajajo vse bolj odvisni od mezdnega zaslužka. mar ne? Zemljani. Ob koncu zgodbice vprašanje: Kako se zgodba o Zelenem planetu razplete – ali humenci kdaj postanejo gospodarji na lastnem planetu in kako jim to lahko uspe? V naslednjih poglavjih bo zanimivo videti.PETO POGLAVJE Da bi preprečili intelektualni razvoj in zdravo rast humencev. Propaganda in vcepljanje informacij sta opravili svoje in zato trditve. gensko spremenjena hrana preprečuje. se zdi povsem smiseln s stališča Zemljanov. za katero se skriva edini resnični interes – dobrobit Zemljanov. obenem pa povzroča zasvojenost in odvisnost. superiornih zavojevalcev Zelenega planeta. ki so »ustvarili« humence in jim dali znanje za civilizirano življenje. saj zapeljani in ujeti v pohlepno potrošništvo želijo vse več. pa je povsem drugo vprašanje. novega planetarnega reda. Podzemni gospodarji zasnujejo tudi sistem izobraževanja in znanosti. Kako bi na to gledalo podjarmljeno ljudstvo humencev. da so na Zemlji že od 126 . so mediji polni propagandnih informacij o »zdravi« prehrani. Nov temeljni kamen zgodovine Ob mojem poskusu rekonstrukcije prave svetovne zgodovine naj uvodoma odločno povem nekaj.

Stara ljudstva so nezemljane imenovala »bogovi«. Omemb nenavadnih bitij je v različnih prastarih besedilih toliko. ki razjasni številne neznanke. da je vse to izmišljeno. da bi bilo nesmiselno trditi. dajo bistveno bolj celovito. Doslej še nisem naletel na noben dokaz. Nerazumno bi bilo 127 . saj znotraj sebe ves čas veš. dopolnjene z dodatnimi informacijami. je mogoče razbrati. Toda to spoznanje po tem. kolikor želiš. Nazci in Sacsayhuamanu v Peruju. Poleg pisnih izročil obstaja veliko konkretnih dokazov – morda so se te dotaknile slike nenavadnih lobanj v prvem delu knjige. na primer v svetišču Abu Simbel. prinese nekakšno olajšanje. so bili to nezemljani z ozvezdja Lire. izročila domorodcev v Afriki in južni Ameriki. niso bili izdelani v naravni velikosti. bog Sumercev je bil visok osem metrov. gradiva je. Herkul pa štiri metre. Podobno je tudi v Piscu. da kipi faraonov. da so nezemljani in neznani leteči predmeti stvar prebujne domišljije. da je šlo za različne rase z raznoliko zunanjo podobo. sumerske plošče55 in še marsikaj. Prisotnost nezemljanov na Zemlji je ključ. ko se z njim soočiš. ki vsa ta dejstva umeščajo v ustreznejši zgodovinski okvir. od tod gigantski kipi na otoku. okostje velikana ali navedek o beli piramidi s Kitajske. s katerega izhajajo. razumljivo in stvarno podobo resničnega dogajanja. Sedanje polresnice. Velikost bitij je sorazmerna z velikostjo planeta. Na Velikonočnem otoku. katerih višina je bila deset metrov. večinoma so bili po postavi podobni človeku. Z zavedanjem vpliva nezemljanov se dogodki in motivi glavnih zgodovinskih akterjev pokažejo mnogo razločneje in postanejo razumljivejši. težko doumljivi in na skrivnosten način podani miti in legende na lepem postanejo preprosti gradniki zgodbe. in tako je tisočkrat ponovljena laž postala skoraj kot resnica. torej je treba sprejeti kot dejstvo in poiskati razlage. S tem ključem celotna zdaj poznana zgodovina planeta postane mnogo bolj razumljiva. naučila prebivalce upravljati s tehnologijo obdelave kamna. v katerega se na tem mestu ne želim poglabljati. Tudi Grki so poročali o velikanih med svojimi bogovi: Gilgameš. Po nekaj tisoč letih so »bogovi« zboleli in zapustili Zemljo. če se le želiš poglobiti vanj. Iz gradiva. v Tiahuanacu so bitja Viracocoha (Lira genetika). Skoraj. ki jo zdaj zagledamo mnogo razločneje. ni ravno lahko sprejeti. da nekaj v zgodovinskih razlagah ne drži vode.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA pradavnine prisotni nezemljani. Vsega tega preprosto ni mogoče zanikati. Po podatkih. Vse življenje so nas prepričevali. saj so imeli tedaj nepredstavljive sposobnosti in tehnologijo. ki jih navaja Osmanagić. Kako o prisotnosti nezemljanov in zunajzemeljskem izvoru človeštva govorijo prej navedeni zgodovinski viri? Zelo poučni so na primer legende Indijancev Hopi. Le malo jih je bilo zelo velike rasti.

nenadoma postal homo sapiens. da je pred približno 200. Za takšno spremembo bi bilo po naravni poti potrebno ogromno časa. in zakaj je dobil občutno večje možgane. Razlage. Seveda obstajajo tehtni razlogi. ko so denimo v primeru kromanjonskega človeka ugotovili. je po daljšem raziskovanju prišel do trdnega prepričanja. Upodobitve teh v prastarih kipih in na slikah kažejo nenavadna telesa. ki je skoraj nespremenjen živel kakih 1. rep. Pred okrog 35. nenavadna oblika glave. čeprav je res. Zgodovinarji so bili pri razlaganju zelo starih humaniodnih okostij v krepki zadregi. Eden temeljnih konceptov. da je bila masa njegovih možganov opazno večja kot pri sodobnem človeku. nanj naselili. Eno od takšnih razlag 128 . nekoč goreč privrženec darvinističnega nauka o človekovi evoluciji. ki se nikakor ne ujemajo z naukom. več rok). Med fosilnimi ostanki neandertalca in homo sapiensa niso našli vmesnih razvojnih stopenj. do fizične oblike. od kar so se. ki precej odstopajo od normalne človeške zunanjosti (šiljasta ušesa. kot bi te faze razvoja. luskinasta koža. že od začetka sposoben govora zahtevnega jezika. od koder se – zelo prikladno – sestavi ime »hu-man« za človeka kot križanca med bogom in staroselcem. ki omenjajo odločilno vlogo nezemljanov pri človekovem razvoju na Zemlji. kar preskočili.000 leti prišlo do nenadnega in doslej nepojasnjenega skoka v razvoju človekove fizične oblike. da z velikih planetov ni bilo nobenega obiska na Zemlji. pred več sto tisoč leti. dajejo odgovor na zgornjo uganko. morda milijon let. Sodobna raziskovanja potrjujejo. Na Zemlji so se bolje počutili bogovi nižje rasti. ki so trajale deset tisoče ali sto tisoče let. Starobritanskega boga. poznanega kot »zmaj-vladar sveta« so imenovali HU. zakaj je homo erectus. Arthur David Horn.5 milijona let. ki nas je pomagal držati v zmoti. je Darwinov koncept nastanka naravnih vrst.000 leti je prišlo pri človekovem razvoju do novega skoka. Povsod po svetu se arheologi srečujejo s podobno specifiko – opremljanja »ljudi« z značilnostmi plazilcev. da razmere zanje tu niso najugodnejše. čudne oči. da so nas poskušali speljati na krivo sled in nam poskušali vse skupaj prikriti – o razlogih za to smo že spregovorili. krila. Dr. toda človekov razvoj na Zemlji spremlja preveč dejstev. da so človeštvu temelje postavili zelo inteligentni nezemljani56 iz vrst plazilcev in da ti upravljajo z našim planetom in človeštvom.PETO POGLAVJE trditi. Darwinova teorija morda drži na segmentu manj razvitih življenjskih oblik in živalskih vrst. ki jo imamo danes. Znanost molči o tem.

oplemeniten z genetiko »bogov«. Babiloncev in Egipčanov. si mora prebrati vsaj knjigo Dvanajsti planet. ki je svoje ugotovitve prelil v knjižno obliko. Razvoj primernega bitja je terjal veliko poskusov. Zaradi tega se lahko pojavita dvom o avtentičnosti in ideja. po nekaterih drugih razlagah pa je bil človek kot (hibridno) bitje ustvarjen na enem od planetov v ozvezdju Orion ter prinešen na Zemljo. in ker primerno inteligentnih bitij na Zemlji takrat ni bilo. ki so pri razvoju človeka tekmovale in nazadnje tudi sodelovale. kot bi si verjetno danes tudi mi. da je kar težko verjeti. Sprva so eksperimentirali s hibridi med človečnjakom in živaljo – tako so nastale himere. raziskovalec in strokovnjak za orientalske jezike in prastare kulture Sumercev. Najverjetnejša pa se mi zdi teorija. z njima pa se bolj ali manj ujemajo tudi navedbe drugih avtorjev. Zecharija Sitchin. od nastanka našega osončja naprej. so Adama in Evo ustvarili na Zemlji. temeljitostjo in globino. Sitchin je z zbirko Zemeljska kronika pred človeštvom razgrnil neprecenljivo zgodovinsko bogastvo. v številnih podrobnostih. Bogovi so pač potrebovali primerne delavce. Asircev. ki so se ohranila v mitih in legendah. V nadaljevanju bom nekoliko natančneje predstavil dva zgodovinska koncepta. Ker pa so hibridi neplodni.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA je ponudil Zecharija Sitchin. Tudi po vsebinski plati nekateri avtorji oporekajo57 Sitchinovim trditvam in marsikateri njihov argument 129 . Kot razlaga Sitchin (o tem več kasneje). Je eden redkih. Prvi koncept. Skupno ustvarjena slika zgodovinskega dogajanja je dovolj trdna in prepričljiva. tako celovito. ki dopolnjujeta drug drugega. zato v tem delu podajam nekoliko bogatejši povzetek nekaterih od njih. razgrnjen v naslednjem poglavju. človečnjak. To nikakor niso bila le izmišljena bitja. prišlekov z neba. rudarje in služabnike. kot nas prepričujejo. biki in levi s človeško glavo in podobna bitja. Glinene ploščice Sumercev gradijo celotno zgodovinsko sliko. so seveda izginili s površja Zemlje. da gre za ponaredke. Njegova knjižna dela so za številne pravi zakladi in osupnejo s svojo prepričljivostjo. da je človek projekt večje skupine nezemeljskih ras. so si pomagali tako. da zadovolji tudi zahtevnejšega bralca. za katerimi so ostali neizbrisni sledovi. Razvozlal je glinaste ploščice Sumercev in z njih sestavil zelo popoln zgodovinski oris. žal v času nastanka te knjige nobena od knjig še ni izšla v slovenskem prevodu. je javnosti predstavil akademik. ki je z glinastih tablic Sumercev razbral. Kdor želi spoznati drugo plat zgodovinske medalje. da je človek plod genskega inženiringa. da se je vse to ohranilo v takšni popolnosti.

da je zgodba vredna polne pozornosti. naslovljenem kot Poskus rekonstrukcije zgodovine planeta Zemlja. v nekaterih pogledih še nekoliko popolnejšo. ostane tebi. je knjiga Davida Icka Največja skrivnost (The Biggest Secret). boš seveda presodil sam. odigrala eno najvidnejših vlog. da bi katero od nezemeljskih skupin poskušal obravnavati prednostno in z večjo težo. A omenjeni rasi sta bili najverjetneje le dve od ducata nezemeljskih ras. ki je. na katerega se opiram. pa tudi Ickovi knjigi. Razmislek. sem razgrnil najverjetnejšo alternativno zgodovino. Prav to je eden največjih očitkov konceptu z glinenih ploščic. saj ni opaziti. prisotnih na našem planetu že od nekdaj. ki govori le o plazilski nezemeljski rasi. Kako prepričljiva je in koliko resnice se skriva v njej. Opisanim pastem sem se poskušal izogniti z upoštevanjem še drugih virov in podatkov iz Svetega pisma ter teorij in raziskav drugih avtorjev. ki jih je med drugim mogoče preveriti z drugimi viri. ki bi jo kdo lahko razumel kot poveličevanje plazilcev. v kolikšni meri mi je to uspelo. Drugo najpomembnejše delo. 130 . V drugem zgodovinskem konceptu. kot jo slika Sitchin. ki bi s tega stališča utegnil biti povzdigovanje dosežkov Anunakkijev. Kljub temu menim. kot se zdi. ki ga podajam v sedmem poglavju. V njem se opiram predvsem na že omenjeno besedilo Zgodovina galaksije. V Zgodovini galaksije so predstavljene tudi informacije o drugih rasah in o konfliktih med njimi – o tem pa ne govorita ne Sitchin ne Icke.PETO POGLAVJE morda drži. Ta vir se zdi najobjektivnejši. da zbirka prinaša takšno bogastvo informacij. a ne edine.

v šestem poglavju Geneze pa tudi »Nefili«. pri Mosulu. Z odstrtjem ene od njih se razkriva in razjasnjuje tudi izraz »Bog«. Dragocena je zaradi nove interpretacije starodavne zgodovine našega planeta. saj mi je odprla novo poglavje v razumevanju sveta in človeka. ki so ga prevajali kot »Bog«. da govorijo o prisotnosti nezemljanov na Zemlji. pomeni »Tisti. s planeta Nibiru. raziskovalec pradavnine in stare zgodovine človeštva. ki se nanaša 131 . eden od nazivov za bogove. odkril na desettisoče glinenih ploščic. ki ga uporabljajo avtorji glinenih ploščic. Knjiga Dvanajsti planet. Njegove trditve so prepričljiva protiutež sedanjemu zgodovinsko-znanstvenemu mozaiku. V izvirniku naletimo torej na množinsko obliko. ki ostaja uganka vsakega razmišljujočega človeka. dejstva in okoliščine. poslani na Zemljo. Iz besedil je jasno razbrati – o tem ni niti najmanjšega dvoma –. dešifrirani z glinenih ploščic. ki so bili sprejeti in obravnavani kot bogovi. živeči na tem območju med leti 4000 do 2000 pred Kristusom. ki so prišli z neba na Zemljo«. da je leta 1850 sir Henry Layard kakih štiristo kilometrov od Bagdada. Sveto pismo jih imenuje »Anakim«. ki jo pripovedujejo sumerski zapisi. kot izvemo. uvodna knjiga zbirke Kronika Zemlje. Avtor je postregel s številnimi odgovori na doslej odgovorjena vprašanja in odstrl celo kopico tančic. Pravi pomen hebrejskega izraza Elohim. torej sinovi bogov. je bila zame pravo odkritje. Delo Zecharije Sitchina pri dešifriranju ploščic je neprecenljive vrednosti. Sumerska družba je bila po vesoljnem potopu temelj vseh civilizacij. Pravo srečo imamo. ki so jih zapustili Sumerci. vključno z njegovim nastankom. poglavje SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC V tem poglavju podajam veličastno zgodbo.UNAK. ki mu manjka še lepo število kamenčkov.ZGODOVINA SKOZI NOVA OČALA 6. ki je eden od največjih svetovnih poznavalcev sumerske in babilonske kulture ter bližnjevzhodnih jezikov. Izraz AN. na kraju glavnega mesta Asirije. ki zakrivajo nekatere pojme. akademik. kar v hebrejskem jeziku pomeni »vrženi na Zemljo«. se glasi »božanstva«. Zanjo je zaslužen Zecharija Sitchin. O Sumercih sem dotlej vedel zelo malo.KI oziroma Anunakki.

Iz epa je razbrati. prevajalci pa so Eden razglasili za rajski vrt. je bilo zelo zanimivo izvedeti. Sumerci so govorili o Edinu. je bila tako »dar bogov«. da gre za bistveno spremembo. Ob trku je nastal asteroidni pas med Marsom in Jupitrom. da so sumerske ploščice vir.000 leti sprožili procese za pospešitev razvoja planeta in vzpostavitev bivalnih razmer. iz katerega je črpalo tudi Sveto pismo. ki so bistveno starejše od Svetega pisma. temveč telesnih. ki bi lahko bila posledica takšnega dogodka. V Svetem pismu o tem ne izvemo skoraj nič oprijemljivega. Gre za precej natančen zapis o nastanku našega sončnega sistema in Zemlje. Sveto pismo torej v Stari zavezi govori o nezemljanih. da je na dnu Tihega oceana orjaška brazgotina. Vanj je trčila ena od lun planeta Nibiru in skoraj povzročila njegovo uničenje. Ob današnji intelektualni ravni človeka pa z njo ni težav. da je bil človek ustvarjen 132 . Ko sem doumel. ki je bil primeren za izbrane naloge. ki so v Svetem pismu zakrite ali napačno prevedene. da je bil naš planet predmet intervencij Nefilov. Najosupljivejše na sumerskih ploščicah je. Zanimivo je. Sitchin me je krepko presenetil s trditvijo. pa je naposled postalo Zemlja. je med Jupitrom in Marsom obstajal velik vodni planet Tiamat (»Vodno čudo«). bistveno natančnejši pri razlagah posameznih podrobnosti. Takšno zgodbo je bilo človeku pred dva tisoč leti nemogoče povedati. ki pa so jo spretno prikrili. da so naši »očetje« visoko razvita nezemeljska bitja. V času. Sumerska civilizacija. ki ga je potrebovala za zaščito ozračja matičnega planeta Nibiru. tisto.ŠESTO POGLAVJE na skupino bitij in ne na posameznika. saj so navedki na ploščicah. Sveto pismo pravi. da je nezemeljska rasa Anunakki s planeta Nibiru prišla na Zemljo zato. Ploščice opisujejo. Sumerske ploščice pomagajo razjasniti marsikatero svetopisemsko zagato. ko še ni bilo Venere in Zemlje. kar je ostalo od Tiamat. ki so med ledeno dobo pred 450. in Nefilim nista ista entiteta! Pozornemu očesu ne more uiti. iz katere so izšle številne druge. kako so ti razlagali nastanek našega sveta. ne mitskih. Sumerske ploščice sicer z osupljivo natančnostjo navajajo kopico astronomskih podatkov in dejstev. ki so živeli med nami. V Novi zavezi je zgodba povsem drugačna – Bog. o katerem je govoril Jezus Kristus. Beremo. da bi se oskrbela z zlatom. da jim je z mešanjem genov Anunakkov in tedanjih domorodcev po dolgotrajnem eksperimentiranju uspelo »proizvesti« hibridno bitje – človeka. med drugim tudi take. da opisujejo nastanek homo sapiensa. ki smo jih lahko potrdili šele z nedavnimi posnetki Neptuna in Urana. Potrebovali so primerno delovno silo in so jo preprosto – ustvarili. Vse to je namreč natanko popisano v sumerskem epu Enuma Elish. ki so omogočile trajno bivanje na Zemlji. središču bogov Anunakkov.

znanost in verske predstave. Zahodni svet je dolgo časa menil. Če pristanemo na tezo. Preden se spustimo v podrobnosti Sitchinovega dela. ples in umetnost. zodiak. medicina in kemija. sodniki in porote. Nekatere njihove navedbe je 133 . večnadstropne stavbe. koledar itd. ki so vzniknile tako rekoč čez noč. Pisava. grupiranje zvezd v ozvezdja. Kaj vse dolgujemo Sumercem Prva civilizacija po vesoljnem potopu – sumerska61 – je iz nič vzniknila pred kakimi šest tisoč leti. glasba. plemstvo in nasveti meščanom. da sta bili ti le naslednici prve. Pomena njenih dosežkov. na primer razdelitev kroga na 360 stopinj. zakaj sumersko družbo upravičeno imenujemo za mater vseh civilizacij. da je bila zadaj višja inteligenca njihovih »bogov«. ki je postavila tako rekoč vse civilizacijske temelje. Od Sumercev smo podedovali tudi številne osnovne gradnike logičnega razmišljanja. dan na dva krat dvanajst ur. na jugu današnjega Iraka. Kako se to ujema s postopnim razvojem človeške družbe. ure na 60 minut. da je zahodna civilizacija nastala iz grške in rimske. ki tvorijo temelje naše zahodne družbe.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC iz zemeljskega prahu. opeka in peč za peko. Vse to je dobesedno čez noč vzniknilo v Sumeriji. koncepte in tehnologijo. šole in pisarji. ni mogoče zanikati. sumerske civilizacije. je prevzela kulturo. umetnost pisanja in mnogo drugih dosežkov visoke civilizacije od Sumercev. tehnologijo. Sitchin razlaga. ki so vgrajeni v temelje celotne današnje zahodne družbe. niso mogli dokopati sami. A ne le to. ponuja kar sama. Eva pa iz Adamovega rebra. v Mezopotamiji. ki je nastala več kot pol tisočletja po sumerski. o katerem nas učijo? Za vse to bi bilo potrebnih sto tisoče let! Sumerci so na glinenih ploščicah do potankosti popisali ne le lastnosti planetov in njihove medsebojne odnose. Za kaj je v resnici šlo. tkanine in tkanje. da se do teh pridobitev. Egipčanska družba in civilizacija. zakoni. potem se misel. sedanje osnovne elemente matematike in astronomije. torej dva tisoč let pred helensko civilizacijo. si velja pogledati. čoln in plovba po rekah in morjih. temveč tudi razvoj sončnega sistema. Vse to in še več so »izumili« prav oni. z nastankom našega osončja vred. bo pojasnjeno v nadaljevanju. arhitekturo. kolo in vprežno vozilo. Spisek civilizacijskih dosežkov sumerske civilizacije je osupljiv: prinesla je izume in inovacije. svečeniki in svetišča itd.

Število 12. natančnejšega in zapletenejšega pa v Uruku. imenovali in popisali vse sedaj poznane zvezde? Ko so Babilonci in Asirci spremljali gibanje nebesnih teles in njihove položaje na nebu v odnosu do Zemlje ter med njimi samimi. je tako jasno. odprava na Uran in Neptun). saj omogoči boljše razumevanje preostalega besedila.ŠESTO POGLAVJE moderna znanost potrdila z izsledki. Veliki oče bogov ali Kralj bogov AN (ali Anu v babilonskih/asirskih besedilih). temveč so bile izračunane iz nekih nespremenljivih. Drugo najpomembnejše sveto število je 7. ki so še danes temelj sodobne astronomije. Kako so Sumerci lahko pridobili vsa potrebna astronomska in matematična znanja. ki zna sešteti dve in dve. Glava družine bogov neba in Zemlje pri Sumercih je bil vrhovni bog. čeprav niso imeli nikakršnih instrumentov in optičnih naprav? Kako so lahko prepoznali. grupirali. Sumerski panteon sestavlja dvanajst bogov (vsak je povezan z enim od dvanajstih nebesnih teles v našem osončju) in nekaj sto nižjih bogov. Izračunavali so jih na dva načina: enega so uporabljali v Babilonu. ki je število nebesnih teles v našem osončju. je sveto število in kot tako eno najpogosteje uporabljanih (12 mesecev. od 1977 do 1989. nepoznanih aritmetičnih shem. 12 apostolov itd. To so tabele. Sumersko bogoslovje Čeprav bi to informacijo marsikdo raje preskočil. ki očitno ne prihaja z Zemlje. kjer je v čudoviti palači bival s svojo soprogo Antu in šestimi priležnicami (pomenljiv 134 . da od pretežnega dela bogatega astronomskega znanja Sumerci niso imeli nikakršnih praktičnih koristi. je vredna branja. starejšega. da dosežena civilizacijska raven Sumercev ne more biti plod njihovega lastnega razvoja. ki so jih astronomi dobili v dar in jih niso smeli spreminjati. Zanj je zaslužen nekdo tretji – tak. Zemlja je sedmi planet – šteto od zunaj (Anunakki so prileteli z zunanjega roba osončja proti notranjosti). 12 dvojnih ur dneva. Najzanimivejše pri vsem tem pa je. imenovanih Anunakki. Pač pa bi ga z veseljem uporabljali vesoljski potniki … Vsakomur. Njegovo kraljestvo je bilo prostranstvo nebes. so uporabljali natančne efemeride. Toda te tabele niso nastale kot rezultat opazovanja neba. ki navajajo položaje nebesnih teles v prihodnosti. ki so jih šele v zadnjem času omogočili podatki z umetnih satelitov (Voyager 1 in 2. drugega.).

je moral pri njem dobiti »shem« ali »MU« in soglasje za pot. Kot drugi narodi Bližnjega vzhoda so verovali. Med Enlilom in Enkijem. »gospodar Zemlje«). Nergala. Drugo najmočnejše božanstvo sumerskega panteona je bil Anujev najstarejši sin EN. Čelade z zaščitnimi očali so na glavah kipov bogov nekaj običajnega. Ninhursag. Njegov simbol je bila zvezda. Adapa (prototip človeka) ter kasneje Utnapištim.SAG in imel z njo hčer. Enki je bil tisti. ki je omogočil hitrejši razvoj Zemlje in naselitev življenja na njej. bi danes rekli.HUR. saj je bila zanje bolj značilna fizična forma kot kaj drugega. je sestopil na Zemljo in tako postal glavni bog neba in Zemlje. saj izraz »raketa« ljudem nekoč ni bil ravno razumljiv. imela tudi povsem človeško naravo. Njegovo ime pomeni »gospodar zračnega prostora«. Dokazov o letalnih napravah pri Sumercih ne manjka. Zelo zanimiv je npr. da so namreč lahko potovali v »nebo«. glavna medicinska sestra in ustvarjalka prvega človeka (Adama). Njega samega niso nikoli upodabljali. da se bogovi lahko dvignejo z Zemlje v nebo in po volji potujejo po nebu. zapeljal svojo polsestro NIN. velik kip boginje Ištar (grške Afrodite).A (»njegov dom je voda«) in EN. ki je sestopil na Zemljo in bil hkrati glavni inženir. je bilo prisotno rivalstvo. To so bili Henok in Elija.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC podatek!). Enki je. imel je dve imeni: E. in Dumuza. Gilgameš). Bog Šamaš je bil »vladar ognjenih raket«. Celo redki ljudje so imeli podoben privilegij kot bogovi. v želji zagotoviti si sina prestolonaslednika (rivalstvo z bratom Enlilom!). med njimi Marduka.KI (Enki. načrtovalec sveta in ustvarjalec človeka. V tej vlogi je dobila tudi ime NIN. gospodar vseh ljudstev in dežel. Tretji veliki sumerski bog je bil Anujev drugi sin. Bog Enki je imel sedem sinov. ki velja tudi za »božansko mati«. ki sta. Sumerski izraz MU je pomenil »vesoljsko plovilo« ali »ognjena raketa«. kot je razbrati. Potem ko je njegov brat Enki na Zemlji že marsikaj postoril. Tudi on je bil bog nebes in Zemlje. s čelado in usmerjevalnimi raketami. Sestavljavci Svetega pisma so uporabili slednjega. Njen psevdonim Mammu je bil predhodnik našega »mama«. pa tudi »ime«. je bila gospodarica življenja. ki si je naposled priboril vrhovno oblast. prav tako 135 . junak Potopa.LIL (v nadaljevanju Enlil).TI. ki ima na hrbet pripeto sedemdelno napravo za letenje. Kakšen odnos pa so imeli Sumerci do svojih bogov? Zelo zanimiv. tehnik. gospodarja spodnjega sveta. Kdor je hotel v nebo (kot npr.

najdena med ruševinami Kraljevske knjižnice v Ninivah. da so sumerski bogovi. za načrt poti. Igral naj bi zelo pomembno vlogo ne le v preteklosti. so ugotovili. Gre za »najzagonetnejši mezopotamski dokument«. imenovanega Nibiru62 ali Marduk. Njegova tirnica je izjemno dolga. naj bi bil član našega sončnega sistema. zato so problem previsoke ravni znanja preprosto rešili tako. imenovani Nefili ali Anunakki. da podobnost cerkvenih zvonikov raketam ne more biti naključna. s pomembnimi podatki in napotki za usmerjanje plovila. Tako bodo verjetno odkrili tudi Planet X. temveč naj bi močno vplival tudi na prihodnost. Od nekdaj sem prepričan. Astronomska znanost planeta Nibiru (še) ni potrdila. Nibiru naj bi bil sicer deseti planet našega sončnega sistema. 136 . ki so bili potrebni za vesoljska potovanja k bogovom. okrogla glinena ploščica (vse druge so pravokotne). astronavte: plan letenja z Nibiruja do Zemlje. da gre za priročnik za pilote oz. Tega znanost doslej sicer še ni potrdila. da so znanje razdrobili – strokovnjake so razselili po svetu.ŠESTO POGLAVJE rogovi. plovila bogov. Tako so bogovi ljudem v Babilonu »zmešali jezike«. Tudi ljudje so se v mestu Babilon – Babili pomeni »vrata bogov« – naučili graditi domove za sheme. zato opazovanje. babilonski stolp je bil najverjetneje raketni silos! Te visoke zgradbe so bile dobro varovane in so morale biti narejene iz posebnih materialov. ni preprosto. za katerih obstoj vemo. na Zemljo prišli s planeta. A ne brez izjeme: med Marsom in Jupitrom bi moral biti še en planet. Nekatere zgradbe (»božja vrata«) so bile videti natanko tako kot raketni silosi. imenovan tudi »planet križanja«. Tudi planeti izza Saturna. Ko so ga naposled dešifrirali. To slednjim ni bilo všeč. Sumerci so ga upodabljali kot kroglo s krili ali kot (enakostranični) križ. prek vpliva na orbite poznanih planetov. Poimenovanje Nibiruja za »dvanajsti planet« je posledica načina štetja: šteli so vsa nebesna telesa v našem sončnem sistemu in ne le planetov. Ta planet. Nibiru – dvanajsti član sončne družine Na glinenih tablicah je mogoče prebrati. temveč na matematičen način. V njih so hranili sheme. Med najzanimivejšimi najdbami Sumercev je edinstvena. ki ima s Soncem in Mesecem vred tako dvanajst članov. niso bili odkriti vizualno. Leta 1772 je astronom Bode empirično ugotovil zakonitosti orbit planetov. Meritve so njegovo teorijo potrdile. dokler je zunaj našega sončnega sistema.

Sumerci so na vsa ta vprašanja odgovorili precej prepričljivo. obstajati bi moral še eden za Saturnom. da je Nibirujeva eliptična tirnica okoli Sonca zelo razpotegnjena in sega na svoji najoddaljenejši točki daleč za Pluton. ki prehaja skozi orbito nekega drugega planeta. da ga bomo sorazmerno hitro spet videli (in občutili!). nastanka Meseca itd. zato teorija o skupnem izvoru ni verjetna. element vode in življenja. Mesec je utrpel številne trke. ki nasprotujejo kasneje ugotovljenim dejstvom.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC a na njegovi orbiti so astronomi precej pozno odkrili mali asteroid Ceres in zatem še kakih tri tisoč manjših asteroidov. s čim in kdaj. A njihovo znanje očitno ni zraslo na njihovem zelniku. V sumerskih besedilih je omenjeno. rezultatom raziskovanja vesolja z umetnimi sateliti. Ne zna pojasniti nekaterih »eksotičnosti« v našem sončnem sistemu. št. je struktura kamnin Meseca bistveno drugačna od strukture Zemljinih. Planet. Z Zemlje ga tako rekoč ni mogoče videti. leta 1864 pa Neptun. da bo Nibiru ob naslednjem prihodu med drugim spremenil smer vrtenja Zemlje. njegove vode pa so obdarile številne planete in asteroide. A druge razlage še ni. V sumerski kozmologiji te »napake« ni. Sumerski zapisi navajajo. čeprav niso poznali astronomskih teleskopov in instrumentov. torej ni težko izračunati. Pri Sitchinu beremo. Astronomska znanost še ni korigirala nekaterih teorij. a ne vemo. Vzemimo primer orbite Plutona – njena ekscentričnost (17 stopinj) je tolikšna. Ta planet je nekoč s svojim gravitacijskim učinkom dodobra zmešal tirnice bližnjih planetov in asteroidov. saj naj bi se. n.. medtem ko je Soncu najbližja tik za asteroidnim pasom (pas planetoidov med tirnicama Marsa in Jupitra). med Marsom in Jupitrom nahajal planet Tiamat (imenovan tudi Maldek). Nibiru nam je bil nazadnje najbližje okoli leta 1600 pr. planet Uran so odkrili šele leta 1781. 137 . O posledicah naslednjega prihoda – v zvezi z zloglasnim letom 2012 – je bilo v zadnjem času slišati marsikaj. je bil med razvojem našega osončja ob trku z velikim nebesnim telesom uničen. Težava je tudi z Mesecem. In res. Voda je bistveni pogoj za razvoj življenja. zato – prav po zaslugi Tiamat – v našem osončju voda nikakor ni redek pojav. da se matični planet Anunakkov v naše osončje vrača v enakomernih časovnih razmikih. ki je bil v celoti prekrit z vodo. Pluton je tako edini planet. da ima obliko elipse. dokler se nam dovolj ne približa. Neptuna. A ne le to. kot je ugotovljeno. še preden je bila ustvarjena Zemlja. retrogradnega gibanja ali nagnjenosti nekaterih nebesnih teles. Tiamat je ženski element (tudi ime je žensko). iz katerega je nastala Zemlja (več o tem v nadaljevanju). in sicer vsakih 3600 let.

ki sodi v domeno človeške domišljije. pač pa je popisano na šestih glinenih ploščah. vajenim le medsebojnega delovanja fizikalnih sil in geometrijskih razmerij. ki jih še ne poznamo in ne razumemo. a Sumerci so o tem zapisali cel roman. Razlage. je preskok z njega na Zemljo razmeroma preprost podvig. V nekaj deset njihovih letih na Zemlji minejo cela geološka obdobja. so tu precej natančne in se spuščajo celo v takšne podrobnosti. torej eno njihovo leto. torej prišlekom z Nibiruja ni težko uresničiti. kar obstaja. Načrtov. Življenjska doba Anunakkov je v primerjavi z našo prava večnost: en krog okoli Sonca. Nastanek sveta skozi sumerska očala Vedno sem si želel dognati. šteje 3600 zemeljskih let (!). kot so čustva posameznih akterjev. je Adam kljub temu živel 930 let. ki primerja mezopotamska besedila s svetopisemskimi zgodbami. kako je nastal svet – planet. V nasprotju s svetopisemsko Genezo zgodbe ne začenjajo s stvarjenjem Zemlje. Ob pogledu na nebesna telesa kot na bitja z določenimi lastnostmi postanejo fizikalni vplivi odsev čustvenih odnosov med posameznimi udeleženci. skupaj z bogatim astronomskim znanjem. Takšna obravnava marsikomu danes ni več tuja. skrivajo duhovne ravni. Navdušenje za opazovanje neba. Takšen pogled prinese pestrost in globino. s katerega je ob prehajanju poleg posameznih ozvezdij možno opazovanje precejšnjega dela vesolja oziroma nebesnega dogajanja. so Nefili prenesli tudi na Sumerce. saj je jasno. ki nebesna telesa obravnavajo kot živa bitja. mnogo kompleksnejšo kot človek. Sveto pismo o tem pove nekaj besed. Danes obstaja veliko literature. da se za kompleksno stvaritvijo. Seveda pa gre morda včasih tudi za kako pretiravanje. Temelji vsega. Sumersko/babilonsko božanstvo svojega posla stvarjenja ni končalo v šestih dneh. kot je planet. ki trajajo nekaj deset tisoč let. Čeprav svoje dolgoživosti niso želeli vcepiti človeku. ki je tuja opazovalcem.ŠESTO POGLAVJE Zaradi zelo razpotegnjene orbite je Nibiru kot veliko nebesno plovilo. so duhovne in ne materialne narave. Ko se Nibiru vsakih 3600 let vrne v naše osončje. temveč razložijo nastanek celotnega sončnega sistema. V nasprotju s številnimi nejasnostmi v Svetem pismu je teh v sumerskih besedilih mnogo manj. Temu primeren je tudi njihov spomin in aktivna doba. imenovanih 138 . na katerem živimo.

Močna gravitacija je najprej iz Tiamat iztrgala materijo. ki bi ustrezneje pojasnjevala kopico kozmičnih neznank in sedanjih nesmiselnosti. da geološke raziskave potrjujejo veliko razliko v starosti kontinentalne in oceanske skorje. ko se je zaletel v Tiamat in jo razklal na dva dela. Sitchin piše. ki je rojen). ki sta rodila ostale planete.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC Enuma Elish. Sprva so s Tiamat trčili Nibirujevi sateliti in ji zadali hude rane. Sonce je spremljal še Merkur (MUM. bistveno mlajša kot drugod.SHAR) ter naposled še tretji par. ki je bil vržen v novo orbito. Nastala »mlada družina« se je ves čas »prepirala«. Eden od njiju je postal planet Zemlja. Popisana razlaga nastanka sveta (našega sončnega sistema) se zdi precej prepričljiva. Sumerska zgodba o nastanku planeta Zemlja posega na sam »začetek časa« – v obdobje stvarjenja našega sončnega sistema. omenjeni planet Nibiru (ali Marduk). Sprva sta obstajala mati in oče. v podrobnostih izdelana in postreže s podrobnostmi. ki so ga bliže k Soncu pritegnili Neptun ter nato še Jupiter in Saturn. Tej trojici sta se najprej pridružila Mars in Venera (bogova Lahmu in Lahamu). Zemeljska skorja – skorja razpolovljene Tiamat – je zaradi močnega trka utrpela različno hude poškodbe in je posledično. prišlo je do medsebojnega ogrožanja. V naslednji fazi je prišlo do obračuna med Tiamat in Nibirujem. ki se je oblikovala v enajst Tiamatinih satelitov. ki obstaja od začetka) in mati Tiamat (tj. drugega pa je Nibiru ob naslednjem obhodu razbil na kose in ustvaril pas asteroidov. ta. ostali sateliti pa so se razpršili in postali kometi. Za znanost je sumerska zgodba o genezi pravljica. O Zemlji in Mesecu takrat ni bilo ne duha ne sluha.SU. med katerimi je bil najmočnejši satelit Kingu. A boj se je zaključil šele ob naslednjem prihodu Nibiruja (peto dejanje bitke) v bližino Sonca. A za zdaj znanstvene teorije. ki je bil povezan s Saturnom. Njegova orbita se je usmerila naravnost proti Tiamat. tvorka življenja). Sonce (AP. tisti. njegov glasnik. je postal Zemljin satelit Mesec. ki je dodobra spremenil kozmologijo našega sončnega sistema. ki jih bo znanost morda še razkrila. 139 . V zgodbo se je nato vključil prišlek. Tiamatin nekdanji glavni satelit. tj. tj. Soočen z močnimi gravitacijskimi vplivi je Nibiru ob tem rodil svoje štiri satelite in zatem še tri. nato Saturn in Jupiter (bogova AN.MU. orbite novih planetov so bile nestabilne. Nazadnje se je vsem pridružil še Pluton (GAGA). Kingu. v območju Tihega oceana (mesto preloma). ni. Uran in Neptun. Med njima se je začel boj.SHAR in KI.

da je življenje na Zemlji vzklilo iz življenja na Dvanajstem planetu. Potem ko je dobila končno obliko. po eni od ledenih dob. Sledi naselitev posameznih vrst zahtevnejšega življenja v morju in zatem tudi na kopnem. so se para in megle pretvarjale v vodo in na površini planeta ustvarjale morja. Zatem je nastopil cikel faz ohlajanja in segrevanja.ŠESTO POGLAVJE Stvarjenje skozi navedke Svetega pisma in Sumercev Kako si razlagati svetopisemske stihe o Genezi z današnjim razumevanjem tehničnih možnosti? Precej drugače kot doslej oziroma podobno razlagi sumerskih zapisov. ki zagotovi povečanje vsebnosti kisika in veliko drugih učinkov. kakršnega popisuje Sveto pismo. ureditev vodotokov itd. Oglejmo si ta proces z današnjim znanjem o vesolju. s katerimi je bilo mogoče razvoj bistveno pospešiti. naj bi po sumerskih navedbah izvedli nezemljani (Nefili) s planeta Nibiru. ki so bile posledica različnih lokalnih razmer. ista »kemija življenja«. ki lahko uspevajo tudi v novem okolju. ki postopoma postaja ugoden za življenje. pospešenja ali upočasnitev. Potem pa je mogoče z določenimi posegi sprožiti procese. Pri tem gre za preudarno črpanje iz »kozmične semenske banke«. sedemdnevni proces. Toda ista genska koda. Naposled je bila. Začetni korak pri kultiviranju planeta je seveda pozorno opazovanje. ledenih in toplih dob. Njeno nebo so napolnjevali para in oblaki. ki omogočijo preoblikovanje površja. je morala voditi razvoj oblik življenja na Zemlji v isti smeri kot na Dvanajstem planetu. ki bi želeli neki zanimiv planet. izboljšanje ozračja. Pomemben vpliv ima naselitev življenja – sprva zagotovitev rastlinja in planktona. da bi se bivanjski parametri približali tistim na Zemlji. Stvarjenje. tu se najbolj izkažejo umetni sateliti. ki jo najdemo v vseh rastlinah in živalih na Zemlji. variacij. Danes poznamo tehnologije. primerna za posege. Brez dvoma je prihajalo do mutacij. uporabijo se primerne rastline in živali z drugih svetov. Iz sumerskih zapisov je razbrati. je Zemlja postala žareča krogla aktivnih vulkanov. kot tehnologi. 140 . usposobiti za bivanje. Ko se je skozi tisočletja temperatura spuščala. s katerimi bi na primernem planetu pospešili naravne procese in nanj delovali tako. zato je tudi evolucija na Zemlji morala potekati podobno kot tam. S tem se preskočijo cele razvojne stopnje in zagotovi večja raznolikost flore in favne. le da nikakor ni trajalo le sedem dni.

ki rodi seme …« – verjetno zadeva prvo sejanje in sajenje (prinesenega) rastlinja. In zemlja je bila pusta in prazna. kot razlaga Sitchin. ki so dvignile morsko dno. Bržčas je bilo pred tem treba opraviti udomačitev bakterij in mikroorganizmov na planetu. kar je seveda nesmisel. se je pokazalo jasno nebo in je bilo mogoče govoriti o pravem dnevu in noči. da se je vrhovni bog Anu odločil. lahko razumemo kot Anujev ukaz. Prva svetopisemska knjiga (hebrejsko besedilo) Geneza se začne z besedami: »V začetku je Elohim ustvaril nebo in zemljo. na novo ustvarjenemu kopnu pa so nato gospodarili naravni procesi. Vsi ti procesi so seveda potekali zelo počasi. ki so se ga na Zemlji lotili Nefili. in tako so nastale gore in doline. da bo na planet poslal svoja sinova. »Zemlja požene travo in zelenjavo. Svoj oblikovalski delež so prispevali še ledeniki in veliki vodotoki. Sveto pismo navaja. in duh Elohima je plaval nad vodami.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC Podvig. Stvarjenje kopnega je bilo verjetno posledica umetnih podmorskih eksplozij. in tema je bila nad breznom.« Elohim. obenem pa močno povečalo količino kisika v ozračju. kar je na planetu ustvarilo prvo rastlinsko življenje in planet ozelenilo. Babilonska različica epa o stvarjenju pojasnjuje. ki je plaval nad vodami« – si lahko razlagamo. »Duh Elohima. Gre za neustrezen prevod – vsak »dan stvarjenja« je predstavljal »dobo« (geološko obdobje). s tem da so sateliti Nefilov opazovali dogajanje. da se začne kultiviranje Zemlje. pomeni v hebrejščini »tiste. Ko je debel sloj oblakov izginil. Kultiviranje planeta Zemlja Svetopisemski stih V začetku je bila beseda. »Svetloba je bila dobra« – bi lahko pomenilo. Glavni bog Anu je ostal na nebu in spremljal dogajanje. ki je v resnici lahko trajala več deset tisoč let. Po sumerskem izročilu je 141 . ki so prišli na Zemljo« – torej množico »bogov«. ki so ga Elohim ustrezno priredili svojim potrebam. je trajal eone. a Nefilom tisoč let ne pomeni kaj dosti. kot pravi Sitchin. da se je proces zgodil v šestih dneh. Izraza »nebo in zemlja« se nanašata na ozračje in kopno na planetu. da žarčenja ni bilo preveč.

Delo je bilo težko in neprijetno in ni potekalo brez pritožb. nevede obujamo spomin na to prvo naselje na Zemlji. da je bilo možno normalno življenje. bog EA oziroma Enki pa je dobil oblast nad globinami/vodami. Tehnologija Nefilov je že takrat omogočala vesoljska potovanja. Postavil je mesto Nippur. Skozi tisočletja se je spremenil v GI ali GE in to naj bi bil izvor kasnejšega grškega imena Gea.KI je pomenilo »gospodar Zemlje«. kar pomeni »dom v daljavi«. kultiviranje planetov. pod goro Ararat in med rekama Evfrat in Tigris. kjer so tudi nahajališča nafte (energetski viri). čiščenje majhnih rek in dejanja. Zato so v predelih današnje Afrike odprli rudnike.800 letih (en sar traja 3600 let). v kateri je bilo na Zemljo prepeljanih več sodelavcev.D. »kontrolno središče misije in komunikacijski center«. Kljub njihovemu božanskemu značaju so v epu obravnavani kot fizične osebe. To je bil začetek nove faze. Potem pa je. temveč naj bi postala stalen »dom daleč od doma«. drugi sin. čisto. stopil na prizorišče pravi nosilec misije na Zemlji Enlil. Druga faza je omogočila uresničitev pomembne naloge: pridobivanja zlata. ko je bila približno tretjina zemeljske površine še pod ledom.R. ob koncu ledene dobe. Erthe.000 leti.ŠESTO POGLAVJE za vladarja planeta Zemlja določil svojega sina Enlila. Poleg bogov Enlila in Enkija je pomembno vlogo v celotni zgodbi odigrala tudi boginja Ninhursag/Ninti. v katerih so njihovi rojaki kopali zlato rudo. Drugo sumersko ime za Zemljo je bilo KI. Ime se je prijelo celotnega planeta in se sčasoma spremenilo v Erde. s petdesetimi sodelavci postavil prvi tabor. po osmih sarih ali 28. Prvo skrb kolonizatorjev so predstavljali plitva jezera in vodna močvirja. Enlil je imel veliko dela.I.U. ko je Enki zanj zgradil posebno naselje ali bazo z imenom Larsa. genski inženiring in podobno. Podvig naj bi se začel pred kakimi 450. izsuševanje. Kadar svoj planet tako imenujemo. ki je sestopil na Zemljo takoj. ki naj bi omogočila plovnost. Earth. pitno vodo in namakanje. Nippur je bil kraj. kjer so se izgovarjale »besede« (kaj bi to bilo drugega 142 . ki so ga branili s »strašnim orožjem«. Enki in njegova prva skupina Nefilov je opravila težko pionirsko delo pri pripravi osnovnih pogojev za bivanje na planetu in ureditev razmer do te mere. Ime EN. To kovino so Nefili potrebovali za reševanje ogroženega ozračja matičnega planeta. orodja in opreme. ki ga je imenoval E. Enki je na območju sedanje Mezopotamije. Zemlja ni bila predvidena kot kratkotrajna baza za raziskovanje.

Zamisel o delavcu in služabniku Kot rečeno. ki so imeli vgrajen vir energije. npr.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC kot ukazi. kjer so se bogovi dvigovali v nebo. Pred vesoljnim potopom v Mezopotamiji je bilo v celoti zgrajenih sedem mest Nefilov. Mesto. ki jih je videti na marsikateri sumerski sliki. da se je njihova velikost gibala od majhnih poljskih kolib do kasnejših stopničastih piramidastih zgradb. kjer sta bila nameščena njegova »ptica« in »orožje«. je bil Sippar (»Cape Kennedy« Nefilov). ki je bila orientirana natančno po straneh neba. na katerih je bilo mogoče namestiti opremo. platine. zapovedi): ko je Enlil tako zapovedal. naj bi bil eden pomembnih vzgibov Nefilov za prihod na Zemljo kopanje zlata in temu sorodnih redkih kovin. Arheologi in antropologi so v južni Afriki našli dokaze. se je proti nebu vzpelo tisto. Kmalu po vzpostavitvi naselij na Zemlji je število Anunakkov (ti so nekakšna »nižja kasta« Nefilov) naraslo na šeststo – nekaj sto jih je dobilo nehvaležno rudarsko nalogo. V mezopotamski nižini je bilo treba postaviti umetne platforme. Oprema za komuniciranje je bila prenosljiva. Na vrhnji ploščadi takšne zgradbe. Razmišljujoč o izhodu iz zagate. na katere se je bilo mogoče povzpeti po stopnicah do gornje ploščadi. Ena takšnih naprav je bila kasneje tudi »skrinja zaveze«. v velikih kovčkih. povezano z vesoljem. Z današnjega stališča – idealne ploščadi za helikopterje ali vesoljska plovila! Od prvega obiska Nefilov na Zemlju do potopa je minilo sto dvajset sar ali 432. kobalta in radioaktivnega urana. sta bila zgrajena bivališče za boga in prostor. kar sije – kot »nebeška raketa«. je bilo težko in naporno. da se je bilo pilotom in astronavtom zelo preprosto usmerjati. Delo v rudnikih zlata. da se je rudarska tehnologija uporabljala že kakih sto tisoč let pred našim štetjem. kot poroča kronist Berossus. Dolgo so prenašali napore in muke rudarjenja. Poleg tega so uporabljali tudi visoke antenske stolpe. Šamaša.000 let. ki so ga opravljali Anunakki. Razporeditev mest in objektov ter njihova umestitev v konfiguracijo terena z goro Ararat in rekama Evfrat in Tigris je bila takšna. so se domislili rešitve: treba je 143 . v katerih se je na Zemlji zamenjalo deset vladarjev. pod poveljstvom Poglavarja orlov. nazadnje pa so se uprli. Besedila in slikovni prikazi kažejo.

vzgajanja in izbora bi terjal preveč časa. da bi osnovali kolonije. Upor Anunakkov je pripeljal do »stvarjenja« človeka. da ga evolucija ne more pojasniti (gledano v kategoriji milijonov let. pametnega in ubogljivega delavca z dovolj domišljije in razumevanja. torej kak milijon let prezgodaj. a ta ni bil dovolj spreten in tudi ne dovolj inteligenten za namene gospodarjev. revolucionarnega dogodka. Nepojasnjeno se je pojavil pred kakimi tristo tisoč leti. Za takšen razvoj v skladu z evolucijskim drevesom bi homo potreboval še kak milijon let. temveč s »primitivnim delavcem«. V očeh arheologov je bil razvoj človečnjaka od homo erectusa (pokončnega človeka) do homo sapiensa (razumnega človeka) tako bliskovit. so ustvarili posebno obliko suženjstva: ne s sužnji. Stari svetopisemski človek ni častil svojega boga. ki bi bil vešč orodij. Odnos med bogovi in služabniki je bil jasno izražen. avilum (»težak«). V tistem obdobju zemeljske zgodovine je obstajal človečnjak (hominid. Gospodar. Darwinova teorija naravnih vrst ne omenja zunanjih posegov v proces naravnega razvoja. Nefili pa so ga potrebovali takoj. Tudi dokazov o zgodnejših stopnjah razvoja.ŠESTO POGLAVJE ustvariti pomočnika. Kralj. ki bi odražale postopno spremembo od homo erectusa. potrebnih za takšen proces). Zamisel o pripravi novega »delavca« je naletela na veliko navdušenje. Potrebovali so močnega. ki bi jih pripeljali z drugega sveta ali celine. niso našli. Vladar. ki bi prevzel vsa naporna dela in strežbo svojim gospodarjem. O stvariteljih in Adamu iz epruvete Sumerci so Adamovo stvarjenje natanko popisali. torej sluga bogov. ki so ga oblikovali sami. 144 . Očitna razlika med hominidom rodu homo in homo sapiensom bi arheologe morala napeljati k zaključku. Postopek udomačevanja. Velike dele besedil so nato povzeli tudi tvorci Svetega pisma. ki so mu ga dodelili Sumerci in Akadžani: bil je lulu amelu (»primitivni delavec«). homo) kot proizvod evolucije. Nefili. Položaj in namen tega bitja nazorno kaže naziv. on je zanj predvsem delal. Tako je nastal načrt za stvaritev Adama. ki so prišli na Zemljo. ki bi mu bila zaupana. Te so v davnih časih nazivali z izrazi: Gospod. služabnika. da je slednji proizvod nekega nepričakovanega. A to razmišljanje je doslej naletelo na gluha ušesa.

ki je s tem postala prva človeška mati. po katerih zunanjosti in duhu je bilo treba ustvariti človeka? Kako lahko Bog. se pokaže tudi kasneje. nanj je treba le »postaviti sliko boga«. Pri razvoju obetavnega hibrida ni šlo brez težav. »boginja« medicine. človek je postal kot eden izmed nas in pozna dobro in zlo. v sumerskem izvirniku pa ni dvoma: pod izrazom Bog je treba razumeti skupino Nefilov. v današnjem Zimbabveju. treba razumeti v pomenu »božanstva«. Vzeli so jajčne celice pri ženskem primerku človečnjaka in genski material (spermo in kri) moškega pripadnika Anunakkov. Komu je bila zaupana naloga stvarjenja človeka? Komu drugemu kot nefilskemu »bogu« Enkiju. en sam? Po naši podobi? Kdo so bili oni. In je dal natančna navodila. ter njegovi sestri in sodelavki. lahko ste ga slišali in se pogovarjali z njim.« Kot rečeno. če je edinstven. Elohim je izrekel opozorilo nekim neimenovanim osebam: »Poglejte. Adam tudi nikakor ni bil edini tip hibrida. kje ga je treba iskati: v bližini tedanjih rudnikov. medicinski sestri Ninhursag (Ninti). Iz sumerskih stihov je razbrati. Boga starodavnih Judov je bilo mogoče videti iz oči v oči. da je takrat. torej je ime Adam. Enki že vedel. ki bi bil za Nefile zanimiv kot primeren služabnik delavec. iznakaženih. kako bo nalogo izpeljal. da ta (človečnjak) že obstaja. V Svetem pismu Elohim izjavi: »Ustvarimo človeka po naši podobi. temveč pomeni »zemljan«. bolnih in prizadetih primerkov. Ta ni bila nihče drug kot Ninti. ko sta Adam in Eva jedla plodove z drevesa spoznanja. izjavi kaj takega? Geneza tega ne pojasnjuje. Oplojeno in gensko spremenjeno jajčece je bilo treba vsaditi v maternico »boginje rojevanja«. je hebrejski izraz Elohim.« Ustvarimo? H komu se je obračal Bog. Ninti in Enki sta ob tem pridelala vrsto poškodovanih. roke in noge kot ljudje.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC Beseda adam se ne nanaša na določeno posamično osebo. Obenem beseda dam pomeni »kri«. da je Adam prvi »človek iz epruvete«!). A vrnimo se spet k sumerskim zapisom. zemljan iz krvi. ki je bil prvi znanstvenik in raziskovalec. Z ustrezno gensko manipulacijo so izvedli postopek priprave jajčeca (lahko bi rekli. Imel je glavo. ki naj ne bi imel fizičnega telesa in tudi ne enakovrednih sodelavcev. Dejal je. saj adamah pomeni »zemlja«. res posrečeno izbrana beseda. Postopek genske manipulacije nam je danes razumljiv. ki so ga prevajali kot »Bog«. ko mu je bil predlog posredovan. Področje genskih manipulacij je bilo Nefilom posebno zanimivo in raznoliko in ustvarili so kopico kombi145 . pri čemer je igrala pomembno vlogo tudi božanska kri. trup. Da Bog ne more nastopati v ednini.

146 . manj posrečenih kombinacij. Sitchin razlaga. to velja tudi za besedo »TI«. temveč iz Adamove življenjske srži. Sitchin nam prek sumerskih besedil in z dobrim poznavanjem sumerskega jezika pomaga razvozlati tudi svetopisemsko uganko o stvaritvi Eve iz Adamovega rebra. iz katere naj bi po svetopisemski različici nastal Adam. Adam ni bil ustvarjen le en sam. živali s človeškimi deli. da je bil Adam ustvarjen iz jajčeca. Prikazi teh čudnih bitij na starodavnih upodobitvah nikakor niso le prazna domišljija. da Adam ustreza pričakovanjem. bikov ali levov s človeško glavo (sfinga!). temveč obeh spolov. postane povsem smiselna: genski material Eve je nastal z modifikacijo genskega materiala »Adamovega življenja«. ljudi s krili. Pravilna trditev bi se torej glasila. Eva ni nastala iz Adamovega rebra. Tako je ime NIN. naši učenjaki pa homo sapiens. je Sveto pismo poimenovalo Adam. se pravi človeško jajčece. ustvarjenih je bilo cel kup himer. temveč predstavljajo upodobitve konkretnih bitij iz bioloških laboratorijev.TI pomenilo »gospodarica življenja«. pa tudi »življenje«.. torej brez možnosti za naravno nadaljevanje vrste. da gre tudi tu za problem prevoda: sumerska beseda bos (bisa. Izmed trojice teh pomenov je edini ustrezen »jajce«. Marsikatera sumerska beseda ima več pomenov. kar je današnjemu človeku povsem razumljivo. Tudi poskusov pri križanju živali s človekom je bilo za dolg seznam. Če razumemo stvar v tem kontekstu. »blato« in »jajce«. več okončinami itd. pa tudi drugih. obeh spolov. in sicer »glina«. so ga uporabili kot genski model ali kalup za pripravo dvojnikov (klonov). Novo bitje. ti pa niso bili le moški. ki ga je Enki imenoval Adapa. ki pomeni »rebro«. Ko se je pokazalo. Podobna zadrega kot z Adamovim rebrom se pojavlja tudi v zvezi z izrazom »prah« ali »glina«. besa) ima več pomenov. Za vsak par je veljala ista omejitev kot za vse hibride: bil je neploden. od konjev. popolnoma različno od zaraščenega človeka opice. Že po zunanjosti je bilo mnogo bolj podobno bogovom kot opicam in imelo je gladko telo brez dlak.ŠESTO POGLAVJE nacij. v primeru »Adamovo rebro« pa je v resnici šlo za »Adamovo življenje« oziroma neko sestavino tega. Kot pri vsakem resnem eksperimentu je bilo ustvarjenih več vzporednih primerkov – menda je bilo ustvarjenih po sedem.

« Kaj se je torej zares zgodilo? »Znanje«. kar je prineslo zavedanje drugačnosti lastnega spola in s tem sram. polnovredno bitje. Na genski ravni pa je to prineslo takšno uskladitev genskih dejavnikov. Kaj je bilo drevo spoznanja. Pozornost vzbudi dejstvo. To je pri razmnoževanju prineslo velik napredek: »božanske« matere niso bile več potrebne. je omogočilo pridobitev lastnih potomcev – nadaljevanje rodu. Potem ko je svetopisemski Bog – oziroma bogovi v sumerskih izvirnikih – ustvaril človeka. ki je bil predviden.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC Uganka Eve in prepovedan sad Svetopisemski izraz Eden je beseda mezopotamskega izvora in izhaja iz akadskega edinu. neplodnost. ki sta ga Adam in Eva dobila s t. da sta po zaužitem sadežu spoznanja ugotovila. je zamotana uganka. je postala bolj podobna »božanskim« materam. A ne le to: z »znanjem«. da sta bila Adam in Eva. To je seveda zahtevalo spolno razlikovanje. diferenciacijo (tudi funkcionalno. ti so si odtlej lahko jemali človeške žene za svoje družice in z njimi imeli otroke. ki ga je bila deležna Eva. da sta gola. Spoznanje je v njiju torej povzročilo sram ob razkazovanju golote ali. i. tj. E. ne le fiziološko). da nista bila nesmrtna. Človek je s tem izgubil omejitev hibridov. prepovedanim sadom. Sumersko ime za prebivališče bogov. Spočela je in rodila Kajna. in postal samostojno. kamor sodi tudi zagotovitev lastnih potomcev. ob kateri si razlagalci še zdaj lomijo zobe. Od Boga sta se razlikovala (vsaj) po ravni inteligence in predvsem po tem. ob razkazovanju spolovil. je zasadil vrt in dodelil človeku vlogo njegovega skrbnika. Tudi Sveto pismo potrjuje. Bog jima je postavil eno samo omejitev: prepovedal jima je jesti od drevesa spoznanja. je pomenilo »dom pravičnih«.DIN. Z razvozlanjem uganke iz edenskaga vrta se tako v povsem v novi luči pokažejo nekateri pomembni svetopisemski navedki. ki pomeni »dolina«. sposobno naravnega načina življenja. Da je beseda spoznati v Svetem pismu morda povezana s spolnim spoznanjem in spolnim stikom. zaslutimo tudi ob stihih: »Adam je spoznal svojo ženo Evo [ki mu je bila že dolgo poznana]. in se skrila. Naj obnovim nekatera z njimi povezana spoznanja: 147 . verjetneje. da se v naslednji fazi razširi po vsem planetu. Edenski vrt je bil botanični vrt in laboratorij za gojenje rastlinja in živalstva. ko sta bila še v raju. da je bila oploditev možna in da se je plod lahko razvil v Evinem telesu. brez potomstva. ki se zdi kar posrečeno izbrano. Človek je tako postal spolno združljiv tudi z »bogovi«.

S tem je Adam. da dotlej sploh ni rojevala. če vemo. ni pa prejel nečesa. Če nekoliko pomislimo: kdo razen Enkija bi imel večji interes. ko je bil poslan v širni svet in rudnike ter bil povsem odvisen od svojih sposobnosti. da bi večno živela. Sitchin namiguje. vse do uživanja prepovedanega sadu sta bila nesposobna zaploditi potomce. da v laboratorijskem okolju (raju) ni bilo težko preživeti. Drugi popravek je bil izveden po zaužitju prepovedanega sadu. bi to lahko bil kdo drug kot eden od njih? Sitchin znova razvozla uganko: v hebrejskem jeziku izraz za kačo63 nahash pomeni tudi »tistega. – – – Postopek stvaritve Eve je torej imel vsaj dve stopnji: prva manipulacija (ko je bila izvedena manipulacija z »rebrom«) ni zadevala celovite priprave novega ženskega bitja. za kar so si prizadevali mnogi kasnejši človeški vladarji: dolgoživosti Anunakkov ali celo nesmrtnosti. da bi mogla imeti lastne potomce (in po njih večno živeti). »postal kot eden izmed nas«. ki pa ni ostal skrit tistim. da verjetno predstavlja odpravo imunskega odziva – zavračanja Adamove sperme. bi šlo za nesmiselno dejanje. če pomislimo. saj je bila takrat neplodna. v raju Adam in Eva nista bila sramežljiva. šele »prepovedani sad« je omogočil zavedanje lastne spolne drugačnosti. temveč v smislu. Odprto ostane še pomembno vprašanje: Kdo je Evo nagovoril? Kdo je bila kača. Adam naj bi po izgonu iz raja v potu svojega obraza prideloval svoj kruh. razumljivo. To izjavo sprejmemo drugače. kajti tudi po njem sta ostala umrljiva. da svojo vrhunsko stvaritev – človeka – dodela do te mere. ki so poznali ključ (pravi pomen besede). da bi bil sposoben naravnega razmnoževanja in bi odpadlo trpljenje »boginj življenja« iz vrst 148 . da bi lahko postala tudi Adamova družica. otroke naj bi Eva odtlej rojevala v mukah. ki ga je prejela ob pridobitvi »spoznanja«. ki je zapeljala Evo? To je moral biti nekdo z dovolj znanja. Če z omenjenim grehom ne bi dosegla omenjene nesmrtnosti. saj za to ni imela »znanja«. ki pozna skrivnosti«. Ta sposobnost je najverjetneje tisto svetopisemsko »znanje«. je bilo potem. vse kaj drugega. kot se je izrazil Elohim.ŠESTO POGLAVJE – v ozadju skušnjave Adama in Eve je bila nesmrtnost. In tako so morda prevajalci (najverjetneje zavestno) ubrali pot prikrivanja pravega pomena izraza. a ne v pomenu. S tem je Eva prejela sposobnost spočetja z Adamom in rojevanja otrok. potrebna je bila še korekcija prvoustvarjene Eve. da je bil sposoben kljubovati »bogovom«. Seveda ne – nesmrtnosti fizičnega telesa ni.

SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC Anunakkov. da so postali za gospodarje nevarni. njihove spolne navade so bile takšne. Nefili. ki daje pečat celotni krščanski religiji: izgon iz raja. da se niso ravnali v skladu s pričakovanji gospodarjev. da je bilo treba ukrepati. da so ljudje zelo plodna bitja. kar se rešiti da. to pa je nekaj. Enki je kot glavni znanstvenik in inženir v zgodbi o Adamu imel skrivno znanje. da bodo dopustili uničenje celotne populacije. v tem primeru je bila potrebna 149 . kot pravijo sumerske ploščice. Bog in Satan). ima v Svetem pismu takojšnje posledice in drastičen ukrep. kar je bistveno v eni najpomembnejših tehnologij Nefilov – v genskem inženirstvu. Nerodno je bilo tudi to. Nefili so sprva poskušali probleme reševati lokalno z uničenjem nekaterih mest (takšen primer sta Sodoma in Gomora). že ob rojstvu pridobljena grešnost vseh človeških bitij. kaj se pripravlja in kako naj reši. temveč podmornica. Enkija. dobri in slabi »bog«. Noe se je jadrno lotil gradnje barke. hitro so se namnožili do te mere. »izvirni greh«. To nehvaležno delo je namesto njih opravila kar narava sama – vnovičen prihod planeta Nibiru je namreč na Zemlji povzročil pravo razdejanje in sprožil orjaški plimni val. da človeštva pred katastrofo ne bodo reševali in tudi ne opozorili nanjo.500 leti. To prvo slabo dejanje. očitno zelo navezan na svojo stvaritev. Ta element je zelo pomemben. Vse skupaj je zgodbica. Zaobljuba molčečnosti je zavezovala tudi Adamovega »očeta« Adama. ali pa je šlo le za semensko in celično banko. ki simbolizira skrivno znanje. kača je simbol. se ob tem zdi razumljivo. saj je odločilna komponenta religije. ki je zalil vse nižje predele kopnega in preoblikoval površje Zemlje. kot zaključuje Sitchin. a težav ni bilo konca. so se dogovorili. a ta je. ali je na ladjo res vkrcal par posameznih živali in rastlin. Dejstvo. ki se je zgodil pred približno 13. v Noetovi prisotnosti izza zaslona govoril »sam s seboj« in temu posredno namignil. Noe in vesoljni potop Izkazalo se je. Dogodek. ki je omogočila vpeljavo novega dramatičnega elementa – božanskega nasprotja (dobro in slabo. Vprašljiv je tudi podatek. ki je zapeljala Evo. ki najverjetneje. Zato so se odločili. Nič čudnega. se je v Sveto pismo zapisal kot vesoljni potop. ni bila navadna ladja. da je kača postala simbol medicine in zdravilstva. Kača simbolizira skrivno znanje v rokah vladajočih. ki so bile potrebne za (umetno) rojevanje ljudi? Sitchin razlaga. da kača. ki je sicer zelo pogosto uporabljen na ikonografiji starih narodov. ni nihče drug kot Enki. Simbol prepletenih kač na moč spominja na DNK-strukturo. da so mu dodelili tudi naziv.

ob vzletu povzročila trušč. temveč so zagotavljali tudi hrano. ki jih je mogoče izluščiti s primerjavo različnih virov. Dopolnjeni mozaik Zgodba. Zemljani. so pričakovali. je resda veliko boljši kot doslej. Ko so vesoljska plovila Nefilov. preživeli so zanje predstavljali ne le potrebno delovno silo. je presenetljivo trdna. da bi kot »bogovi« na kakem planetu nastopili mi. Pogled na celoto. lahko ugotovimo. da bi jo nemara lahko kmalu ponovili. Tudi Nefili so bili v veliki stiski. še vedno pa je mestoma pomanjkljiv. črne in 150 . zatem pa so se postopoma pomikali v nižine. ko so iz vesoljskih plovil kar sto petdeset dni opazovali divje poplavne vode. Ko z današnjim tehnološkim znanjem pogledamo na to zgodbo. Odtlej niso več izgubljali časa. sicer bi bil ogrožen njihov obstoj. da se je po umiku voda na kopnem izkrcala peščica ljudi in živali! Spoznali so. da je Enki ravnal v nasprotju z navodili. jasne postanejo podrobnosti. Naučili so ljudi vsega potrebnega za hiter razvoj družbe in jim izročili številne napredne civilizacijske pridobitve. da mora zapreti vrata in se pripraviti na plovbo. da bo treba vse delo opraviti znova. kjer se je voda najhitreje umaknila. ko so videli. ki se sicer zdijo nepovezane in nesmiselne. s to razliko. je bil to Noetu znak. ki se nam izrisuje skozi sumerska besedila. ki ostajajo brez odgovora. zato tudi »sumerske resnice« ne jemljem za suho zlato.ŠESTO POGLAVJE povsem drugačna asistenca Enkija. ki se nam z njo odstira. seveda tudi količina potrebnega prostora na barki. Povodenj je uničila več deset tisoč let njihovega dela. med katerimi je bil Babilon eno najbolj cvetočih in naprednih. Na mah se razjasnijo številna vprašanja. Ob naravnem razvojnem ciklu družbe bi ljudje za dosego izhodiščne civilizacijske ravni potrebovali deset tisoče let. Za razjasnitev preostalih sivih lis potrebujemo dodatne informacije64. Vem. ki so se dvigovale in nato prav toliko časa tudi spuščale. in ne vedoč. so začeli z intenzivnim poljedelstvom in živinorejo. Tako so čez noč zrasla prva mesta. da popolne slike ni mogoče uzreti le z enega zornega kota. smiselna in razumljiva. ki so se reševali pred katastrofo. ob katerih si znanost (na videz) lomi zobe.65 Pozornemu bralcu Sitchinovih del se odpira nekaj vprašanj. Kako so bili veseli. da je Enki ravnal modro. Na višje ležečih predelih. Na primer vprašanje palete človeških ras (rdeče.

igrajo zanemarljivo vlogo. da je v vseh živih bitjih na Zemlji prisoten le en tip genskega zapisa: v prav vseh bitjih najdemo isto DNK. da vsa ljudstva sveta izhajajo iz ene pradavne Eve.SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC rumene rase). Ob poglabljanju v Sitchinov zgodovinski koncept se mi je odprlo pomembno vprašanje. kolikor vem. kar je privedlo do zanimivih odkritij. ko so znanstvene raziskave na področju genetike dosegle že zavidljivo raven. Videli smo. Menda je bilo ugotovljeno. ki jih je v izobilju. da bi se poleg njih še kdo drug razen njih ukvarjal s pripravo hibridov. ki so si v ekspanzionistični 151 . ki so se nadaljevala tudi pri njunih potomcih (Marduk. Razumljivo je. ki naj bi zapeljala Evo. temveč so bili na Zemljo prineseni namerno. S tem pritrjujejo Sitchinu: »semena življenja« so posejala na Zemljo inteligentna bitja z drugih planetov. najbrž nastopil kar Enki in s tem izkazal nasprotovanje volji večine »bogov«. da se je v vrstah bogov pojavila polarizacija in delitev na »liberalne progresiste«. ki si je. Osmanagić. Iz sumerskih besedil je jasno razbrati. da Nefili niso imeli interesa. pri čemer so drug drugemu hodili v zelje. Opirajoč se na druge vire (Zgodovina galaksije. Sumerski zapisi ne navajajo kakih drugih nezemeljskih ras na planetu in podatkov. da so v preteklih desetletjih. privoščil ponarediti nekatere zgodovinske zapise). je nazadnje izšel kot zmagovalec. bomo obdelali v naslednjem poglavju. Na drugih koncih sveta so potekale sočasne zgodovinske zgodbe z drugimi »bogovi«. obstajala tekmovalnost in nasprotja. avtor ne razčisti v zadostni meri: vprašanje Satana. medtem ko elementi kot krom ali nikelj. pri čemer so Anunakki ena od najnaprednejših vej plazilske rase. da se prvotni organizmi niso naključno pojavili na planetu. analizirali genske zapise večjega števila Zemljanov. da bi v zgodbo vpletali informacije o tekmecih – o drugih rasah. ki ga.000 leti. Ta podatek govori v prid Sitchinovi razlagi. Nekateri raziskovalci (Crick in Orgel) so razburkali javnost z izjavo. Tsarion) je na Zemlji delovalo trinajst različnih vrst nezemeljskih bitij.000 do 300. s katerimi so tekmovali in se bojevali za prevlado. To daje vtis. da imajo ključno vlogo v razvoju bioloških življenjskih oblik na Zemlji določeni kemični elementi. kot zasledimo. da so med bratoma Enkijem in Enlilom. Ali je zgodbo s sumerskih ploščic mogoče potrditi s kakimi znanstvenimi argumenti iz novejšega časa? Sitchin navaja. ki so v okolju prisotni le v neznatnih količinah. ki je živela v južni Afriki pred 180. Takšno verzijo koncepta. Enkijev sin. da je v vlogi kače. A to je najbrž daleč od resnice. da konkurence ni bilo. Nadalje je pomembna ugotovitev. Čutiti je namige. ki se opira na dokument Zgodovina galaksije in še nekatere. sestavljeno iz istih štirih nukleotidov. Nič manj pomembno ni dejstvo. Anujevim prvorojencem.

ŠESTO POGLAVJE

politiki privoščili veliko svobode, in »previdne radikalce«, ki so se ustrašili nevarnosti nove rase in njenih groženj. Verjetno je v vrstah slednjih nastala pobuda za uničenje človeštva ob potopu, pa tudi druge »trde« pobude, ki so bile človeštvu nenaklonjene. Morda je »Satan« ali Lucifer najvišji predstavnik prav te skupine. Razumljivo je, da znanost ne more potrditi resničnosti sumerskih navedb. To bi pomenilo priznati, da smo ljudje hibridi, križanci z visokointeligentnimi nezemljani. Ker je znanost – tako kot tudi drugi vzvodi oblasti in moči, na primer mediji, izobraževalni sistemi itd. – v rokah prav teh (nezemeljskih) elit, bi to pomenilo njihovo samorazkritje. Različne zarotniške zgodbe,66 ki so vzniknile v zadnjem času, se čudovito vključujejo v nastajajoči mozaik. Sive lise druga za drugo izginjajo. Kdo drug naj bi imel na Zemlji večji interes za svetovno nadvlado kot tisti, ki so ustvarili človeka? Anunakki, Nefili, Elohimi, reptili in pripadniki kraljevskih dinastij (o katerih govori npr. David Icke) – to so različna imena pripadnikov iste elite (nekdanjih bogov), ki so glavni igralci na svetovnem odru. O njihovih izvršilnih organih, ki vodijo in nadzorujejo vso globalno politiko, bomo govorili v naslednjih poglavjih. Če ste doslej ob omembi njihovih imen zamahnili z roko, pomislite znova. Vloženi so bili ogromni napori, da ljudje ne bi spoznali svojega resničnega izvora in svojih potencialov, saj bi se ob tem položaj elit v ozadju lahko resno zamajal. Politika v ozadju globalnega svetovnega dogajanja,67 ki ji sledijo tako rekoč vse vlade, je transparentna: njen namen je ohranjanje množic v strahu, zmanjševanje številčnosti prebivalstva, zaviranje človekovega duhovnega razvoja, uničevanje okolja itd. Dobrodošlo je vse, kar prinaša človeštvu tegobe, saj mora to posledično usmerjati napor v lastno preživetje. Bolj ko so zaposleni z lovljenjem lastnega repa, bolj so oblastniki brezskrbni in laže uresničujejo svoje načrte. A vsaka pesem se naposled izpoje.

Konkretizirani in abstraktni Bog ter človek
To poglavje želim dopolniti še z nekaterimi, zame zelo pomembnimi spoznanji. Sumerska besedila govorijo o »bogovih« in ne o Bogu. Izraz Anunakki dobesedno pomeni »tisti, ki so prišli z neba na Zemljo«. V izvirniku imamo torej množinsko obliko, ki se nanaša na skupino bitij in ne na posamezno abstraktno entiteto, Boga. Tudi iz številnih drugih izročil – denimo grškega – razberemo, da ta bitja z »božjimi« lastnostmi obvladujejo 152

SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC

tudi določeni povsem človeški nagoni in celo hibe; podvrženi so čustvom, medsebojnim sporom in tekmovalnosti, podlegajo skušnjavam, občujejo s človeškimi ženami itd. Združujejo torej dve naravi – božansko in človeško. To je značilno za prvotno pojmovanje bogov, ki se je ohranilo tudi v zgodnjih civilizacijah (egipčanski, grški itd.). Sveto pismo je tisto, ki je iz »bogov« »naredilo« enega Boga in s prikritjem njegove človeške plati ustvarilo vtis o nadnaravni entiteti, ki s človekom nima nič skupnega. Zakaj se je, zgodovinsko gledano, to moralo zgoditi, mi je razumljivo: poganski panteizem, ki je vodil v tekmovanje med bogovi in slabljenje njihove veljave, je bilo treba zamenjati s predstavo o enem Bogu, v katerem se združijo vse lastnosti in se povežejo v eno, najvišjo (edino) avtoriteto. Iz sumerskih besedil izhaja spoznanje, zdaj že več kot uvodoma izražena domneva, da bogovi ne predstavljajo neke nadnaravne, imaginarne entitete, temveč konkretna, fizična bitja, ki so jih tedanja ljudstva zaradi njihove tehnološke superiornosti krstila za bogove. Erich von Däniken je imel prav. Bogovi so bili astronavti. Žal mu tega pred desetletji ni uspelo dovolj prepričljivo dokazati. Ločiti moramo torej med konkretiziranim Bogom oziroma bogovi, ki so nas obiskali v preteklosti ter vplivali na razvoj človeka in civilizacije, ter tisto abstraktno entiteto, prav tako imenovano Bog, ki naj bi bil stvarnik vsega in v katerem se skriva tudi naše pravo duhovno bistvo, imenovano »božji duh«, ki ga začutimo, ko se obrnemo navznoter. Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre za dve entiteti – za fizičnega Boga in za abstraktnega, duhovnega Boga. Oba se med seboj bistveno razlikujeta, pa vendar smo ju združili v eno. To je po svoje sicer smiselno; človek je fizično in duhovno bitje in brez dvoma tudi Nefili. Ko govorim o Nefilih, se zavedam, da niso abstraktne entitete z nadnaravnimi lastnostmi, pač pa bitja, podobna ljudem, v katerih živi ista duhovna esenca, isti božji duh. Stara zaveza pri omenjanju Boga ne meri na duhovnega Boga, ki naj bi nas povezal z dušo ali božansko iskro v nas. Obravnava predvsem odnos med tvorcem in stvaritvijo. Toda to se je z Novo zavezo in nastopom Jezusa Kristusa bistveno spremenilo. Pozornemu očesu ne more uiti, da se značaj Boga v Stari in Novi zavezi razlikuje. Zastavilo se mi je še dodatno vprašanje: ali so tvorci Adama ustvarili tudi njegovo dušo?

153

ŠESTO POGLAVJE

Hebrejski izraz, ki se običajno prevaja kot duša, je nephesh, neulovljiv »duh«, ki oživlja živo bitje in v trenutku smrti zapusti telo. V prvih petih knjigah Stare zaveze se omenja opomin pred prelivanjem človeške krvi in uživanjem krvi živali, »kajti kri je nephesh«. Svetopisemska Geneza tako izenačuje nephesh (duh, dušo) in kri. To stališče se mi ne zdi ustrezno. Kako so na dušo gledali Sumerci iz Sitchinovih besedil, nisem mogel zadovoljivo razbrati. A zdi se, da so Sumerci verjeli, da so božansko dušo v novo telo prinesli s krvjo, prisotno v genskem postopku. Moje razmišljanje je naslednje: življenja – tako kot energije – ni mogoče ustvariti. Duša si kot izvorna življenjska bit sama izbere primerno telo. Iz obeh trditev sledi, da duše Nefili niso mogli ustvariti. Življenje ni entiteta, ki bi jo bilo mogoče ustvariti s še tako zapleteno mehanično ali gensko manipulacijo. Tudi predstava, da je bilo Adamovo telo ustvarjeno iz nič, ne drži. Če smo natančni: tisto, kar pojmujemo kot stvaritev Adamovega telesa, je le korekcija pojavnosti pračloveka oziroma drastična izboljšava njegovih lastnosti, tako da je postal primeren tudi za »zahtevnejše duše«. Ezoteriki pravijo takole: nesnovna duša si želi izkusiti telesne senzacije v materialnem svetu, zato vstopi v fizično telo, ki si ga izbere. Razvitejše duše si izberejo popolnejša telesa. S svojo svobodno voljo si je moja duša torej izbrala poslanstvo v človeškem in ne nefilskem telesu. Že ve, zakaj. To poglavje je za vsakogar, ki ga duhovno ozadje stvari ne zanima toliko, eno najzanimivejših, saj daje zelo prepričljivo razlago zgodovinskega dogajanja na našem planetu. Pa vendar ob tem dobi zelo pomemben uvid: med Bogom, ki naj bi ustvaril človeka, in človekom ni bistvene razlike. Pravzaprav je razlika v embalaži. To je zelo pomembno spoznanje. To napeljuje k zavedanju lastne božanskosti. Kar je tudi namen te knjige. V naslednjem poglavju boste spoznali, kako mi je z dodatnimi informacijami, ki zgodbo močno popestrijo in poglobijo, uspelo poustvariti, rekonstruirati zgodovino sveta. Sitchinova zgodba je sicer zelo privlačna, a je posneta z eno samo kamero. Tukaj bomo vpeljali še druge kamere. Tako prikazani zgodovinski mozaik nam bo razkril pomembne novosti, ki prispevajo k spoznanju sebe.

154

SPOROČILA GLINENIH PLOŠČIC

7. poglavje

POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA

Zgodba sumerskih ploščic je name napravila globok vtis in mi razjasnila marsikatero uganko. Vendar v mojem poskusu, da bi pripravil verodostojno rekonstrukcijo zgodovine sveta in človeštva, ni mogla služiti kot najbolj zaupanja vreden koncept, kajti primerjava z drugimi besedili je pokazala, da je število igralcev v njej premajhno. Po drugih virih število nezemeljskih ras, ki so pomembno sooblikovale zgodovino našega planeta skozi eone, ni tako majhno. V nobenem viru mi ni uspelo najti zgodovinskega koncepta, ki bi zgodovino od najstarejših do sodobnih časov prikazal celovito, skladno in razumljivo. Rekonstrukcijo sem zato gradil na treh skupinah virov, omenjenih v petem poglavju, v besedilu »Kako do pravih informacij«. Pri obravnavi najstarejšega dela zgodovine sem se v veliki meri opiral na besedilo Zgodovina galaksije neznanega avtorja (ali avtorjev, v nadaljevanju ga imenujem kar »vir«), pri obravnavi mlajše zgodovine pa sem največ črpal iz del Davida Icka, Semirja Osmanagića, Vladimirja Istarhova in nekaterih spletnih virov. Tako izpeljani poskus rekonstrukcije svetovne zgodovine, ki predstavlja verjetnejši zgodovinski mozaik, zagotovo ni popoln, a je po mojem prepričanju dokaj dober približek resnici. Zgodba v nadaljevanju je mestoma precej razburljiva ali celo šokantna. Morda se ti bo ob branju tega poglavja in tudi naslednjega utrnila misel, da želim z nizanjem razburljivih primerov zgodovinskih manipulacij in prevar ustvarjati ozračje strahu in nezaupanja ali iskati krivce za vse tegobe na tem svetu. Nikakor nisem eden tistih, ki si hočejo s kritiziranjem in blatenjem drugih kovati svoj moralni kapital ter graditi svoj ugled in prestiž. Prav nasprotno. Moj namen je podati informacije, ki omogočajo dopolnitev in uravnoteženje zdaj zelo nepopolne slike o stvarnosti ter odkriti dejstva, ki so bila tako dolgo prikrita, da morajo naposled bruhniti na plano. Vse na videz zarotniško obnašanje in izkoriščevalska dejanja maloštevilnih elit gledam v luči razvoja zavesti ali duše na temelju osnovnega načela svobodne volje. Vsa dejanja so s stališča »vesolja« ali Stvarnika legitimna. Vendar 155

SEDMO POGLAVJE

napredek kot izmenjava skrajnih dejanj prinaša trpljenje, za razliko od prepoznavanja takih neuravnoteženih dejanj, usmerjenih v izkušanje življenja skozi skrajnosti, in sprejemanja stvarnosti, kakršna je. Vse zgodovinske zgodbe so v temelju enake: gre za prevlado moči nad šibkostjo, nadvlado močnejših nad šibkejšimi. Razlike so le v metodah izkoriščanja. Smisel evolucije je duhovni napredek, ta pa se udejanja skozi izkustva, ki tvorijo zgodovinsko dogajanje. Prepričan sem, da ni najpomembnejše posamezno izkustvo, pa naj gre za nadmoč ali nemočno podrejenost; pomembna so duhovna spoznanja, ki jih udeleženci ob tem pridobijo kot posledico teh izkustev. Ta pa so najpogosteje na strani zatiranih večja. Bistveni element nadvlade je prikrivanje pravih, poštenih informacij in vsiljevanje omejenih predstav. Kar je zgrajeno na laži, onemogoča napredek, ker zavija v temo. Danes smo – bolj kot kdaj prej – potrebni svetlobe. V nadaljevanju opisujem zgodbo, doslej poznano le maloštevilnim, ki mestoma navdaja s tesnobo. A to je le ena plat zgodbe – tista, ki so nam jo dosledno prikrivali. Vsako dejanje, tudi na pogled slabo, pa ima tudi svojo dobro plat, ki jo pogosto spregledamo. Doseči Resnico in s tem resničen napredek je možno le ob sprejemu več skrajnih plati. Takšen pristop je pogoj za pridobitev širine, globine in modrosti, ki je spremljevalka notranjega miru. Ko sem se v svojem duhovnem razvoju pomaknil bliže k spoznanju svojega bistva – o tem je govora v zadnjih poglavjih knjige –, sta se moje razumevanje in odnos do celotne zgodovinske zgodbe bistveno spremenila. Kot bi na zgodovino pogledal z nove razsežnosti. V zapisanem ni nikakršne zamere, obremenjenosti ali grenkobe; vse so le informacije, ki jih je treba pogledati z zrnom soli in si z njimi pomagati do boljšega razumevanja sveta.

Zemlja kot poligon nezemljanov
Da bi jasneje razumel celotno zgodbo, je treba poseči zelo daleč v preteklost, prav do pojava človeka v fizični podobi. Zavedati se je treba dejstva, o katerem bo izčrpneje govora v devetem poglavju knjige: človek je zavest, ki se je spustila v materijo pred kakimi petimi milijardami let. Tisto, kar »ustvari« fizično bitje, je istenje duha z materijo. Identifikacija s snovnostjo se je skozi milijone let krepila, vse do stopnje, ko so tako utelešene »duše« želele izkusiti celovitost fizičnega obstoja in zato pozabile na svojo pravo, duhovno naravo. Ozvezdje Lira (Lyrae, z osrednjo zvezdo Vega) je, kot beremo v viru, rojstni kraj vseh humanoidnih, torej človeku 156

POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA

podobnih bitij v tej galaksiji. To so bila plavolasa ali rdečelasa bitja modrih ali zelenih oči. Istenje s telesom je bilo silno močno; v fizični svet so se tako vživela, da so postala njegovi ujetniki. Zelo inteligentna fizična bitja bi bilo v grobem mogoče razdeliti v dve skupini, in sicer človeku podobna bitja in plazilska bitja, podobna zelo razvitim plazilcem. Med slednjimi so najambicioznejši reptili iz ozvezdja Draco (Zmaj), ki so tudi najagresivnejši. Hoteli so zagospodovati v vsem vesolju. (Izraz reptili uporabljam z malo in veliko začetnico: reptili predstavljajo vse plazilske rase, Reptili pa njihovo najuspešnejšo raso pri podjarmljenju ostalih, Draco-reptile.) Vir navaja, da so Draco-bitja proizvod visokorazvitih bitij, ki se ne pojavljajo v fizični podobi. Obstaja sedem različnih reptilskih vrst; vse so nespolne. Pri kreiranju teles teh bitij na etrski ravni so sodelovali vodilni tehnologi v galaksiji, bitja iz ozvezdja Sirij A. Da lahko delujejo v fizični stvarnosti, Draco-reptili potrebujejo človeško genetiko, ki so si jo »sposodili« od fizičnih Lira-bitij. Poslani so bili v mnoge fizične svetove z namenom zavojevanja vseh humanoidov. Liri, ki so napad preživeli, so se razbežali po vesolju in naselili v območju ozvezdij in zvezd Orion, Tau-Ceti, Plejade, Prokion, Antares, Alfa Centauri, Arktur in drugih. V našem osončju so nekateri begunci kolonizirali planet Mars, ki je bil v oddaljeni preteklosti cvetoč planet, podoben današnji Zemlji. Zgodba o kolonizaciji Zemlje, ki je bila že pred 500.000 leti silno zanimiva za naselitev, je veliko bolj razgibana, kot bi si mislili. Čeprav se podatki iz različnih virov nekoliko razlikujejo, je mogoče izluščiti glavno sporočilo. Naš planet je postal nekakšen inkubator za biološko eksperimentiranje. Ko je po eonih – po umetni pospešitvi procesov – sprva zelo vodnata Zemlja postala prijazna za bivanje, je bila njena površina povsem drugačna kot danes. Kot pravi vir, so celino Lemurijo kolonizirali Draco-reptili, ki so s seboj pripeljali svojo hrano – dinozavre. Drugo celino, Atlantido, ki je segala od Karibskega otočja do Kanarskih otokov, pa so poselili Atlanti, ambiciozni humanoidi Liri, priseljeni z območja Plejad. Medsebojna nasprotja z Draco-reptili – tudi po zaslugi hitrega množenja dinozavrov – so kmalu privedla do vojne svetovnih razsežnosti, tj. prve planetarne vojne, ki so jo vojskovali z naprednim orožjem. V njo so se vpletli, vsak s svojim računom, tudi drugi igralci. 157

zato nikakor ne morejo sestaviti primerne zgodbe. Eden primerov množičnega uničenja. žal pa je nekoliko ušel nadzoru. Draco-reptili. Populacijo so sprva poskusili uničiti z vcepljanjem virusa. Tau-Cetiji. Aldebaranci. pripadniki dveh ras z območja Sirija A in B (videz pripadnikov teh ras nekaj avtorjev precej natančno opisuje). Arcturiji. preden postane podoben človeku. in take skupnosti so uničili. da je umetno ustvarjen in deluje na človekov imunski sistem. a ta se je izognil nadzoru in se začel širiti tudi zunaj predvidenih meja. Prokionci. Zeta-Reticuliji. katere DNK bi bila sestavljena iz prispevkov vseh zainteresiranih strani. Stvarjenje Eve iz Adamovega rebra je zgodba o razdvajanju nespolnega reptilskega telesa na moško in žensko. Razvoj novih hibridov. Od tod v Svetem pismu misel: »Napravimo človeka po svoji podobi. Rigeljani. so Anunakki. saj so bile v spor vpletene številne civilizacije iz nje. vključenih v mirovni proces. Plejadani. 158 . Za ustvarjanje nove rase iz nespolnih reptilskih teles je bilo treba genetiko razdvojiti na moške in ženske komponente. Za razvoj nove vrste je bilo odrejeno določeno področje na planetu: Kavkaz. Nekateri človekovi predniki so se zato pojavili in takoj izginili. Kako bi to pojasnil Darwin? Marsikateri prototip se ni posrečil. za katerega so dognali. da se na Zemlji ustvari nova človeška rasa. V tisočletjih so bili ustvarjeni številni človeški prototipi. se je na planetu Hatona sestal svet iz galaksije Andromeda. Od tod nenaden pojav različnih ras in različne barve kože na Zemlji. je potekal ločeno. ki sledijo Darwinu. Naposled je prišlo do sporazuma med reptilskimi kolonisti in nekaterimi človeškimi skupnostmi. pri katerem je bilo uporabljeno jedrsko orožje. da bi zdesetkal črnce. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja so Izraelci kopali v bližini nekdanje Sodome ter v staljenem kamenju našli koščke človeškega tkiva in celic.SEDMO POGLAVJE Da bi ustavili vojskovanje brez konca na Zemlji. Dogovor je bil dosežen brez Anunakkireptilov iz originalnega Draco-imperija.« Človek je skupinski projekt nezemljanov. Virus. Zato človeški plod v maternici prehaja skozi reptilsko fazo razvoja. Kasneje je bil uporabljen. Vsa človeška bitja na tem planetu imajo reptilsko DNK z reptilskimi posebnostmi. začudeni arheologi. da je reptilsko telo osnova novemu bitju. ki jim ga je uspelo rekonstruirati in vcepiti v jedro žive celice. Sestanek je bil na nevtralnem terenu zunaj galaksije Mlečna cesta. je omenjen v Svetem pismu v zgodbi o Sodomi in Gomori. ki naj bi pripeljal do favorita. Reptili so dogovor sprejeli pod pogojem. Dogovor je določal. Med rasami. Šlo je za dvanajst humanoidnih (Lira genetika) in eno reptilsko (Draco) skupino genov. so imenovali AIDS. v njih pa virus. Tu nastopi alegorična svetopisemska zgodba o Adamu in Evi. ki so se kasneje pomembneje angažirale na našem planetu. Razlog? Pretežno homoseksualna usmerjenost. Atlanti.

ki živijo »v ognju« v središču planeta. zelo uspešno obliko hibridov. Nova Zelandija. s katerim lahko v nekaj urah dosežejo poljubno mesto na planetu. ki naj bi omogočile prevlado njene genetike. da je Zemlja votla. Tajvan.70 tako kot tudi drugi planeti. Podzemlje je postalo osrednje bivališče preživelih Reptilov. Projekt je bil usojen na neuspeh. zatem pa se vse bolj prepletale med seboj. s planeta Nibiru ali Marduk. ki se dotika votle notranjosti. Po viru so Atlanti na pritiske in agresivnost Reptilov odgovorili tako. Preživeli Reptili so odšli na Venero. Šambalo. Človeštvo je bilo s tem obsojeno na neprestane spopade in neprestan nadzor. Tudi ta informacija je ena najbolje varovanih skrivnosti.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Priprava skupnega hibrida je izzvenela kot kozmična šala. v dele srednje in južne Amerike. Tu so zgradili velika podzemna mesta. Južnopacifiško otočje. Spoznali smo jih v prejšnjem poglavju kot Anunakke. Vsa humanoidna bitja so lirsko-reptilskega izvora. Nobena skupina nikoli ne bo prevladala. A o tem na drugem mestu. še preden je stekel. mitska mesta. Avstralija. Vsaka skupina je doživela tudi fizično in kulturno poseganje drugih skupin. del Kalifornije. Od Lemurije so ostali le Havaji. kajti vsaka skupina je vgradila v bitja genske sekvence. Z ostalimi Draco-reptili je v sporu. Pri tem je bila zelo uspešna le ena rasa: Draco-reptili. vendar so razlike med njimi precejšnje. Zgradili so transportni sistem. Japonska. Filipini. Vse hibridne rase so se razvijale sprva ločeno. opevana v ezoteričnih besedilih. ki jih raziskovalci še vedno iščejo. Ta reptilska vrsta je veliko inteligentnejša in lepša kor drugi Draco-reptili in tudi bolj podobna ljudem. Prav ste prebrali. Afričane. v severno Indijo ali pod površje planeta. Hiperboreo. Agarto. To je povzročilo potop Lemurije v Pacifik. podoben podzemni železnici. Potop Sobivanje na planetu je zaradi teženj po prevladi seveda znova privedlo do resnih nasprotij. Ambicioznejše rase so se vtihotapile v druga okolja in poskušale »speljati vodo na svoj mlin«. je ustvarjala le ena skupina. Veliko je namigov. da so pričeli Lemurijo močno obstreljevati z elektromagnetnim orožjem. 159 . Vsa ta mesta so zgrajena ob notranjem zidu zemeljske skorje. Ti dogodki so botrovali legendam o peklu in demonih. to pa je recept za večni konflikt. Ustvarili so slovita podzemna mesta Akadijo.

baza Dulce v Novi Mehiki. Na preostanku Zemlje so napravili kolonije in postavljali človeške vladarje. Črni magi so prevzeli mesta znanstvenikov in religioznih vodij. Pod površje zemlje so zopet usmerili močne laserske in EM impulze. da je v ZDA vsaj 35 podzemnih baz. denimo premik zemeljske osi in spremembe magnetizma. Delfine so pripeljali iz galaksije Andromeda. Navaja natančne podatke o številu osebja. Reptili pod površjem seveda niso mirovali. Obstoj podzemnih bivališč oblasti dosledno prikrivajo. Ustvarili so nova hibridna bitja za kopno in morje (Merfolk – mešanica človek-delfin. od tega pet skupnih z Zemljani. O njih poroča več avtorjev. Atlantske civilizacije je bilo konec.SEDMO POGLAVJE Reptilska vrsta Anunakki.500 leti. da so imeli Atlanti po umiku Reptilov z zemeljskega površja nekaj časa proste roke pri razvoju človeštva. ki tam poteka. ki se je zgodil pred približno 13. ki pa je ves čas igrala dvojno vlogo. da je naposled prišlo do razpada in potopa Atlantide. Iz morja gleda le še nekaj višje ležečih predelov celine. Vir navaja. ki je ustvarila črnce. Kmalu po vesoljnem potopu so se bliskovito pojavile sumerska in egipčanska civilizacija ter civilizacija v dolini Inda. opremi itd. med drugim najvišji vrh Pico Alto na Azorih. morske deklice?). Sprejmejo tudi po več deset tisoč prebivalcev. Južno Ameriko. K sodelovanju so pozvali raso z območja Sirij A zvezde. Ta nagel razvoj je bil zasluga bele arijske rase. Peščici Atlantov se je pred propadom uspelo preseliti na druge celine – v Egipt. dejavnosti. ki se je s kavkaškega gorovja in Bližnjega vzhoda razširila po svetu in iz nič dvignila ljudstva na zavidljivo civilizacijsko raven. Toda spisek podzemnih mest je dolg. Peru. kjer so tudi najvažnejše baze. ki živijo v podzemlju. Pregnali so Anunakke (kreatorje črne rase) in prevzeli njihove sluge – črnce. Sveto pismo imenuje vesoljni potop. Osmanagić omenja. Utah. Med najbolj poznane baze sodi npr. njihova živahna dejavnost pa je Atlante močno skrbela. Miselne vzorce Atlantov sta še bolj zajela strah in negotovost. Dosegel je ogromne razsežnosti in sprožil usodne posledice. kjer so odločilno vplivali na nastanek novih civilizacij in njihove kulture. Izraz arijski se nanaša na belo raso. Kolorado in Nova Mehika. Več kot trideset jih je v Turčiji v bližini Derinkuya. Katastrofalni dogodek. Največ jih je v ZDA na območju držav Arizona. to pa je v nekaj tisočletjih oslabilo skorjo planeta do te mere. Glavno središče plazilsko-arijskih družin in središče tako imenovanega 160 . Predstavljal naj bi hibride z mešanico krvnih skupin. ki so jih z genskimi manipulacijami ustvarili Anunakki. zahodno Evropo. je ena od ras. da bi jih uničili.

ki predstavlja Nimroda. le mnogo starejša!). Nin. Titani so nasledniki Noeta. Tema mož-žena-sin. imenovan tudi Tamuz.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Babilonskega bratstva je postalo mesto Babilon. se je v egipčanski kulturi razvila v mitologijo Ozirisa. poslušno človeško populacijo. Rasa z območja Sirija A je sodelovala pri gradnji stare egipčanske kulture. in sicer čaščenje sv. Babilonski miti in simbolizem so del temelja vseh velikih religij. Semiramis pa kot ribo in goloba. ki je nastal v glavah visokih svečenikov v prvem cvetočem mestu Babilonu. naj bi na planetu ustvarili čimbolj enotno. posebno krščanstva. Ustvarili so hibride z mešanico njihovih genov in genov ljudi na površini ter z njimi prodrli na vsa strateško pomembna mesta v drugih civilizacijah in okoljih. Načrt globalnega gospostva Katastrofa. Mnogo kasneje je to postala zgodba o Jožefu. Dan čaščenja Tamuza – 23. A višje razvitim bitjem čas ne predstavlja velike ovire. povezana z Nimrodom. sin boginje Semiramis. ki je bil križanec med »bogom« in človekom (po Henokovi knjigi). Simbol Sirija je znak ank. da je bil utemeljitelj Babilona kralj Nimrod. maj – je postal krščanski praznik. V podzemnih mestih v globinah Zemlje so se reorganizirali in napravili načrt za popoln prevzem nadzora na površini. naj bi bil razpet z jagnjem pod nogami in puščen v votlini. Janeza. da je težko uresničiti načrte. ki so ga prevzeli tudi Egipčani. Po načrtu za globalno gospostvo71 (v nadaljevanju ga bomo imenovali »Načrt«). Nezemljani z območja Tau-Ceti so organizirali slovansko kulturo. ki je vladal skupaj s svojo ženo Semiramis. David Icke piše. ki trajajo dlje kot človeško življenje. znanih tudi pod imenom Titani (zaradi svoje velikosti). ki so sodelovale v projektu »človek«. tako 161 . Mariji in Jezusu. Bil je skrajno bele kože. eno prvih cvetočih mest v popotopni eri. ki jo je povzročil vesoljni potop. Medtem so tudi Reptili prepoznali priložnost in jo izkoristili. Človeku se zdi. njegovega telesa ni bilo več (enaka zgodba kot pri Jezusu. Ko so kamen izpred votline po treh dneh umaknili. Rigeljani so poskrbeli za ljudstva na Kitajskem in Bližnjem vzhodu. Nimrod in Semiramis sta pripadala reptilskim rodbinam. Krščanski papež še vedno nosi mitro (stožčasto kapo) v obliki ribje glave. Izide in Horusa ter podobne mitologije v Aziji. Nimrod je bil predstavljen v dvojni vlogi: kot bog oče in kot sin Nin. je odprla nove možnosti za vpletanje drugih nezemeljskih civilizacij. Nimroda simbolično upodabljajo kot ribo.

da je new world order tudi ena najpomembnejših nalog predsednika Baracka Obame. niso skrivali svoje plazilske zunanjosti. ima krila – od tod upodabljanje v podobi zmajev – in rogove – od tod krona kot simbol rogov. se s preprostim koncentriranjem na genetiko lahko prelevijo iz Reptila v človeka in obratno. člani administracije v EU. so najprej uzakonili žrtvovanje svinj (svinje imajo mešanico človeške in živalske genetike. Darovanje žrtev za ista božanstva ostaja aktualno do današnjega dne. pa je tako iz besede za svečenika Cahna-Bal nastal izraz kanibal (človek. v času majhne številčnosti človeške populacije. mesa in krvi. Uporabljeni so bili geni albinsko belih Draco-plazilcev. torej čaščenja in prošnje za milost »Boga«. srčne zaklopke uporabimo namesto človeških itd. kožo lahko presadimo človeku. a ob tem obdržati primerno gensko strukturo. je njegova levitev otežena in ohranjanje človeške oblike nemogoče. V tisočletjih naj bi se iz sprva raztresenih skupin. To se je v govorih visokih politikov in državnikov začelo omenjati po letu 1940.72 svetovna gospodarska kriza pa velika priložnost za nov korak k njeni uresničitvi. Da bi laže prešli na obred žrtvovanja ljudi. skozi proces združevanja imperiji in velike združbe držav. rodov in narodov najprej oblikovale skupnosti in države. Reptili v času Lemurije in Atlantide ter kasneje. Odbojno zunanjost Reptilov je bilo treba spremeniti. Obstajala je le manjša težava: če je reptilske genetike v posamezniku preveč. ki uživa človeško meso).). eno vojsko in enim ljudstvom. Babilonski svečeniki so si jih zagotovili tako. O tem sta v zadnjem času govorila oba predsednika iz dinastije Bush (oče in sin). A to je mogoče popraviti z uživanjem človeških substanc – hormonov. Rituali obrednega žrtvovanja ljudi so postali del verskih obredov. Kraljevski vrsti sledijo po pomembnosti Reptili brez kril. Projekt je dobro uspel. ki bi se naposled zlile v eno globalno državo z eno vlado. kasneje pa je to postalo potrebno.73 Pripadniki tega rodu. ki jo omenjajo kot »novi svetovni red«. Njihova zunanjost je ljudi odbijala. To je načrt za ustanovitev ene same svetovne države. Populacija Sumercev je bila izbrana kot pilotsko ljudstvo. meso pa je zamenjal kruh. S pomočjo genskih tehnologov z območja Sirija A je Reptilom uspelo ustvariti človeškega Reptila v razmerju 1 : 1. ki so ga pilili skozi več generacij. kot je opozoril Henry Kisinger. predsednik angleške vlade Brown itd. ki mu je bilo omogočeno menjati zunanjost.SEDMO POGLAVJE rekoč veliko ogrado pohlevnih ovčic. Ta reptilski hibrid je postal elita človeške kulture. Nič čudnega. Kraljevska vrsta albinsko belih Reptilov. da so pojedli del svoje obredne žrtve. 162 . Od tod človeške in živalske žrtve na oltarjih! V Katoliški cerkvi je kri obrednih žrtev kasneje zamenjalo vino. ki se nahaja na vrhu hierarhije.

Icke piše. Za ohranjanje želenih lastnosti in sposobnosti levitve mora biti zagotovljeno ohranjanje genskega razmerja. ki pomeni »plemeniti«. Sirije. 163 . V Ameriki so mnogo kasneje priseljenci osupli ugotovili. Sumerci so očetje kultur minojske Krete. Toda najsi je šlo za načrte Atlantov ali Anunakkov. Vse poznajo isto zgodbo. na primer Hetiti in Feničani. da je uživanje svinjskega mesa ustvarilo želeni učinek. jezik bogov. S Feničani se je začel projekt zavojevanja dežel preko morja. Ker so druge nezemeljske rase prav tako uresničevale svoje načrte. Videti je. vedno so se vmešali tudi Reptili. da imajo ameriški domorodci enake verske zgodbe in mite kot oni. Krvna čistost kronanih glav je postala pravilo. št. V času osvajanja novih ozemelj so Arijci dobili različne nazive. Vzdržujejo jo tako. Tisoče let pred Kolumbom so tako v Evropo kot v Ameriko prenesli svoje gene in znanje. zato Judje svinjino zavračajo. da od tod izvirajo vse velike svetovne religije. Palestini ter na ozemlju današnjih Jordanije. so jih Arijci preprosto odrinili. Sumerci so postali Sum-Arijci ali Arijci. Ime »Arijci« prihaja od feničanske besede »arri«. klasične Grčije in rimske Italije. Jesti svinje je torej pomenilo neko vrsto kanibalizma. Irana in Turčije. ki je pospešil izvedbo Načrta. da se kraljevska krvna linija krvno povezuje s svojimi bližnjimi sorodniki – poroke s sestrami že od faraonovih časov niso nič nenavadnega. Dirka za osvojitev sveta Sumerci so predstavljali tip ljudstva. Iraka. Vir pravi. Sumerski jezik. ki je dobila veliko specializiranega znanja o pomorstvu. Feničani predstavljajo tisto krvno linijo. n. da je ekspanzija Arijcev začela kakih 3000 let pr. ki naj bi preplavilo svet. Izraelu. je osnova večine svetovnih jezikov. Ime Iran pomeni v prevodu »zemlja Arijcev«. za pripadnike »kraljevske krvne linije«74 je negovanje krvnega porekla in skrb za njegovo čistost nadvse pomembno. Vojne med ljudstvi ali mesti so bile odraz teženj za prevlado.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA genetiko hibrida pa prilagodili tako. ki so jih gensko obdelali strokovnjaki s Sirija. Beli reptilsko-arijski mešanci so se po potopu spustili s kavkaškega pogorja in planinskih predelov Irana in Kurdistana ter se naselili v Egiptu. da je šlo pri tem rodu za potomce Atlantov. nasledstvo na kraljevskih in drugih pomembnih položajih pa je postalo krvno pogojeno. a pod različnimi imeni. To je bil veličasten načrt.

Univerza Pavia v Italiji je v letu 2000 napravila gensko analizo evropskih moških in ugotovila. kolonizirali so dele Bližnjega vzhoda. ki je potovala na sever. Modrokrvni voditelji so se vtihotapili tudi v ljudstva Bližnjega vzhoda – Kanaance. Rezultat je bil človek močnejše rasti. Franki in Tevtoni ter Rusi. Atlanti itd. Malahite in Kitite. Arcturiji. Pri tem pa Reptili niso bili enotni. Tu so z dodajanjem svoje DNK prvobitnim naseljencem ustvarili gensko osnovo slovanskih narodov. Metoda je bila preprosta in učinkovita: plemenitašinjam kraljevske krvi so brez njihove vednosti skrivoma vsadili reptilski plod.). 164 . Skupina. pogosto je en rod Reptilov deloval proti drugemu. Tau-Cetiji so se osredinili na Evropo od Srbije do Urala. agresivnejši. je dobila ime Skiti. To podpira teorijo. da so Sumerci odšli v osrednjo Azijo ter se nato selili proti Evropi in Bližnjemu vzhodu. prodirali do skrajnega severa Evrope. Rimljani so jo imenovali Sarmati in Germani.SEDMO POGLAVJE Feničani so se odpravili preko vseh morij v več smeri. Iz kavkaške regije so se selili proti zahodni Evropi in postali Vikingi. ob katere so trčili na posameznih predelih. Vir navaja. Otrok je bil samodejno kandidat za najvišje položaje v kraljevini. Vsa novejša zgodovina je zgodovina prodiranja modrokrvnih v vse pore civiliziranega sveta. Grki pa »Kelti«. so Rimljani imenovali »Galci«. da tudi drugi nezemeljski osvajalci nisi stali križem rok. da jih ima 80 % neposredno zvezo s srednjo Azijo. na britansko otočje ter celo v severovzhodne dele Amerike. V Evropi so modrokrvni prevzeli položaje vladarjev v posameznih ljudstvih v vlogi kraljev in članov kraljevskih družin. Modrokrvni voditelji so se počasi in vztrajno selili v druge regije in povsod prevzemali nadzor. Tisto skupino Arijcev. preostalih 20 % pa s srednjim vzhodom. Geografske značilnosti tega dela planeta so podobne tistim na območju Tau-Ceti in v njihovi koloniji Epsilon Eradanus. Seveda je prišlo do mešanja z drugimi rasami nezemljanov (Antariji. ki je imel rad hladnejše podnebje. V ameriških gozdovih je še vedno mogoče najti njihove rudnike in tablice z njihovo pisavo. kjer jih poznamo pod imenom Hazari. ki je potovala skozi (sedanjo) Madžarsko in Avstrijo do Nemčije in Francije. To jim je uspevalo na dva načina – z religijo in vtihotapljanjem v kraljevske in druge dinastije ter druge vodilne kroge. Angli in Sasi izhajajo iz istega izvora – s območja Kavkaza. vse do Velikih jezer. Tau-Cetiji.

Skoraj dva tisoč let so bili energetsko povezani z Germani in s telepatskim vplivom delovali na njihov nacionalni sentiment.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA V osrednji Evropi so germanska plemena gensko manipulirali Aldebaranci. radže. kastni sistem je neposredna odslikava reptilske delitve funkcij. Irci so bili v srednjem veku znani kot »Egipčani«. pomešano s prokionsko DNK. Za kaj takšnega ni primernejšega načina. Mnogi ljudje z aldebaransko frekvenco so pomešani s potomci Tau-Cetijev v slovanskih delih. da je hebrejski projekt. a niso premogli tehnologije. posebno na Poljskem in v Rusiji. da bi obstali na oblasti. Ti Nordijci so nasledili agresivne in militaristične težnje. ki so bili reptilski ostanki iz Lemurije. so nastali masoni. ki so prisotne tudi v Nemcih. Indijske Vede so navdahnili Arijci. ki so zavladali v severni Indiji. Številne rase so podlegle reptilskemu vplivu. Ostalo je zelo malo čistih ras. da s širjenjem religije po svetu vplivajo na vse druge kulture ter prek nje omogočijo širok nadzor nad prebivalstvom. trčili ob temnopolte Dravide. 165 . ter jih pregnali v srednjo in južno Indijo. pod Himalajo. Predpona »mac« pomeni »sin od«. Vse kulture iz srednje in južne Amerike uporabljajo kače in reptilske simbole. Arabci pa za isti pojem uporabljajo »bini«. ki se je združila z atlantsko-egiptovsko šolo v Evropi. Iz Babilonske bratovščine. inteligentni in znanstveno usmerjeni. Arijci so se razselili tudi v Indijo na območje reke Ind. Zato jih je hotel pripojiti v imperij. Hitler je to vedel. Vikingi so rovarili po Evropi. so postali legendarni vladarji. Bližnji vzhod je bil za obe omenjeni rasi zelo pomemben. ki je potekal v sodelovanju Reptilov in rase z območja Sirij A. Ista rasa je ustvarila sanskrtski jezik ter zgodbe in legende hindujskih svetih spisov Ved. Hebrejska zgodba Hebrejci. kot je programiranje rase potujočih nomadov. Aldebaranci so se gensko mešali tudi z Vikingi. ki temelji na sedemstopenjski hierarhiji Reptilov. hindujsko religijo. Hebrejci so bili programirani. Ustvarili so hinduizem. nameraval vzpostaviti prototip kulture za prihodnji svet po okusu Reptilov. Skozi tisočletja so se mešali ljudje različnih ras in genetike. Tamkajšnja ljudstva imajo zanimivo mešanico lemursko-draco in atlantskočloveške genetike. Ti so zelo militaristični. Judje imajo med vsemi ljudstvi prav posebno mesto. Vir pravi. Arijci.

ki so bili nato naseljeni v Palestino. jezik in narod so se pojavili šele po tem. jezik. Litvi in Estoniji. ki so ga imenovali Bog ali Elohim. Isti narod je kasneje napredoval proti severu in se naselil v predelih Rusije. Zgodba o Mojzesu. Stari Hebrejci. Kljukast nos.. Vsi razen manjšine. so izumrli. da je ni enake pod soncem. V obmorskih mestih Palestine je bila ustvarjena nova religija. bili so – ali vsaj njihovi ustanovitelji – posvečenci egipčanskih šol misterijev! Zato se ni čuditi. Stari ljudje iz Palestine so govorili aramejščino. št. Hebrejski jezik je jezik bitij z območja Sirija A. Izvirna hebrejščina je bila jezik. imajo genetiko. Novi Hebrejci. ki je kombinacija genov Hebrejcev in Sumercev. Sveti jezik šol misterijev je bil ABR. namenjena zavajanju. kasneje poimenovani leviti. Glavni jezik v Egiptu je bil sicer koptski. za katero kristjani menijo.SEDMO POGLAVJE Današnji Hebrejci nimajo nikakršne povezave z Bližnjim vzhodom. da bi se izognili katoliški vladavini v rimskem imperiju. kar pomeni Feničane. ki so sprejeli judovsko religijo v letu 800 n. V ozadju zgodbe o Abrahamu. da je genski izvor hebrejske oziroma judovske rase nemogoče identificirati. Hebrejci niso bili Izraeliti ali Židje. ki je postal »Ambres«. ustvarjeni v genskem laboratoriju rase z območja Sirija A. imajo genske korenine iz južne Rusije. Prava 166 . osnovana na žrtvovanju maščevalnemu bogu. Eni takšnih krvnih linij pripada družina Rothschild. Večina evropsko-ameriških Judov ima gensko povezavo s Hazari (reptilska krvna linija). ki naj bi bila judovska značilnost. od tam pa se razširil v zahodno Evropo in naposled v Ameriko. ki so jo ustvarili in naselili v Izraelu. ki so ga uporabljali le duhovščina in egipčanski svečeniki. Poimenovanje Palestinec izvira od »Philistine«. ki je potoval iz mesta Ur v Kanaan. je obeležje južne Rusije in Kavkaza. Judovstvo je religija in ne narod. iz katerega izhajajo arabščina in drugi jeziki Bližnjega vzhoda. je na las enaka sumerski zgodbi o kralju Sargonu starejšem. Izrazi Hebrejec. ko so posvečenci egipčanskih šol misterijev. je zgodba o reptilskih hibridih. ne Izraela. Celoten koncept judovskega naroda je lažna zgodba. ki so zapustili sumersko ozemlje in kolonizirali druge dele srednje Azije in Bližnjega vzhoda. hebrejsko in »judaizem« se ne nanaša na ljudstvo. Hebrejska religija. in se je sčasoma spremenil v »Hebrew«. prevzeli znanje iz Egipta in si izmislili celotno zgodbo.

Zgodba o Judih in Izraelitih. Iz puščave ni od njih nihče prišel živ – so pa prišli njihovi potomci. Tam jim je bila dana Tora ali zapoved kot koda.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA zgodba o odhodu Hebrejcev iz Egipta. Judovski narod velja med vsemi narodi sveta za nekaj posebnega. ko se je morsko dno le za nekaj ur dvignilo nad površino. Obred je potekal v Egiptu v kraljevskem oddelku v veliki piramidi. Nasprotno. Iz judovskega naroda izhajajo vsi pomembni finančniki 167 . Malo narodov na svetu je bilo tako zlorabljeno kot Judje. ki so se ga lahko dotikali samo posvečeni. pod katero bodo živeli. je bilo izpostavljeno masovnemu genocidu. Pri pripravi novih Hebrejcev je bilo treba pripraviti novokodirane zakone. dan posvečenec tajnega egiptovskega kulta piramide. kakršno podaja Sveto pismo. kot ga imenuje Sveto pismo. Kot rečeno. pravijo. holokavstu. ki naj bi spremenilo svet. prek katere so svečeniki lahko prejemali sporočila od »boga«. Vulkanski pepel je vzrok legendi o veliki kugi v Egiptu. Mojzes kot vodja je bil primeren vodnik pri selitvi Hebrejcev preko Rdečega morja. ki je pogoj za uspeh pri izkoriščanju drugih. Izraz »mesija« izhaja iz egipčanske besede za krokodilje salo. To je bil kovček z dolgimi nosili v templju kralja Salomona. Rdeče morje se je razdelilo. je naslednja: na otoku Santorin v vzhodnem Sredozemlju se je zgodila vulkanska eksplozija. A to jim ni zagotavljalo nedotakljivosti ali zaščite. ki je od sirijskih nadzornikov iz Egipta dobil nalogo prepeljati izbrano gensko kreacijo v sinajsko puščavo. in morje je tako dobilo svoje sedanje ime. Mojzes ni osebno ime. v tem času je bilo morje mogoče prečkati po suhem. Judovska vera je odlično orodje za pranje možganov in ustvarjanje miselnosti gospodarjev. »izbrano ljudstvo«. pretvorjenim v olje. ki je bilo vso zgodovino le orodje za dosego Načrta. Dobili so jih prek komunikacijske naprave – skrinje zaveze. da so vsi drugi – razen Judov seveda – nečisti in na ravni živali. Obredni naziv »moshe« pomeni tistega. je bilo treba v telo vsrkati nespremenjeno reptilsko energijo. v kateri živijo. ki je povzročila množično smrt. Judovski Talmud uči. da družbo. Judje veljajo za narod brezsrčnih bankirjev. Lava je stekla v morje. ki je bil blagoslovljen s salom krokodila iz reke Nil. ki se je obarvalo rdeče. Za blagoslovitev s krokodiljim salom. To naj bi jim uspevalo zaradi njihove brezsrčnosti. kar je izkoristil Mojzes. temveč je obredni naziv. je v veliki meri domišljija. so bili Hebrejci (ki naj bi bili predniki Judov) ljudstvo. ki je »messeh«. prej ali slej spravijo na beraško palico. ki ga je vodil Mojzes. Judovsko ljudstvo.

Najdena so ogromna okostja. To mesto je bilo zgrajeno kot novi Babilon. Sprva je bil konkreten. Med vzpostavljanjem rimskega imperija. Tu so Reptili pokvarili načrt antarske rase za postavitev grške civilizacije. je bil ljudskim množicam postopoma vsiljen kot najvišja vrednota. zato v njem kar mrgoli babilonskih simbolov. v Rim. podprta z judovsko religijo. kamor naj bi neka siva bitja odpeljala hebrejske ljudi. ki je odgovorna za čustveni razvoj otroka. težava pa je bila v tem. Prva od teh metod je bila denar. kasneje 168 . a nihče ne pozna prave razlage. ki so ga »izumili« Feničani. ki so jih želeli obvladati. Grki so bili naravnani humano in so želeli razvijati kulturo. pa omogoča igranje pomembnih vlog v načrtih globalne elite. Hebrejski Talmud piše o podvodnih bazah. Rimska civilizacija je nadaljevala tam. ki bi združil vse kulture.SEDMO POGLAVJE in bankirji. Takšni otroci naj bi zrasli v brezsrčne ljudi. Da o selitvah Hebrejcev vemo zelo malo. Izraze starega hebrejskega jezika najdemo v jezikih južnoameriških Indijancev. judovska miselnost. V puščavi države Nova Mehika so našli star hebrejski denar. Z reptilskim načinom razmišljanja so Rimljani želeli zavojevati ves svet. Rimski imperij in Emanuel Po zatonu Babilona se je glavno oporišče modrokrvnih preselilo v Trojo v Grčiji. pomembnejši celo od samega življenja. v obliki zlatnikov ali srebrnikov. kjer sta egipčanska in grška obstali. da so bili precej homoseksualno usmerjeni. so reptilsko-človeški hibridi iz grške Troje prispeli do Italije. tokrat v središče nastajajočega prvega velikega cesarstva. Po trojanskih vojnah se je glavno oporišče modrokrvnih spet preselilo. dokazuje nekaj zanimivosti. Denar je postal gmotni temelj civilizacije ter eden od glavnih stebrov izkoriščanja in nadzora. Močan imperij z dobro organizirano vojsko in dobrimi komunikacijami naj bi omogočil pokoritev velikih delov planeta in izkoriščanje podjarmljenih ljudstev. Piše tudi o ogromnih bitjih v notranjosti planeta. Modrokrvnim pa je bil potreben globalni imperij. Po nekaterih virih ima judovski običaj obrezovanja dečkov osmi dan po rojstvu poseben pomen. Rimski imperij je dobro izpolnil to nalogo in omogočil tudi uporabo učinkovitejših metod nadzora uma množic. Denar. menjalna vrednost za blago. ki je nastajal pod Arkturiji (eksperiment z Etruščani). zato njihova številčnost ni dovolj hitro naraščala. S tem naj bi otroku preprečili razvoj srčne čakre.

Vir tudi navaja. da je znana trdnjava Rene-le-chateau. Vir navaja. vhod v podzemne prostore Reptilov. Mladega Emanuela/Jezusa. ki so globalna elita iluminatov. ter otrokoma odšla preko Sredozemlja v južno Francijo. Potem ko se je rimska država razglasila za Sveti rimski imperij. Novo cesarstvo je za svoj nov simbol privzelo leva. Rod Magdalene se je mešal z Meroveji in se preimenoval v Merovinge. poznamo pod imenom Jezus Kristus. Njegovega vodjo. Mladi ženski iz starega Izraela. Celoten scenarij križanja je bil lažen. Približno tristo let po našem štetju so modrokrvni že povsem nadzirali Rim in s tem ves »civilizirani« svet. nato pozdravili in prek Damaska poslali v Indijo. Izvirno besedilo Svetega pisma je bilo večkrat temeljito predelano. Spodbudil je pohlep množic po bogastvu in sčasoma je kopičenje denarja postalo glavni cilj naporov človeštva. Iz besedil 169 . Postal je simbol vseh modrokrvnih kraljevskih rodbin v Evropi in ZDA. nato templjarji. Tudi tam se ni mogla izogniti reptilskemu nadzoru. so vsadili – od tod brezmadežno spočetje – gensko posebej pripravljen plod z Lira-geni. so Atlanti s pomočjo rase Sirij A poskušali ponovno vzpostaviti Iirsko kulturo. ki se je rodil 20. je Emanuel dobil nalogo združiti tri vrste človeških rodov. Marija Magdalena je z drugim Jezusovim bratom. Malokomu je znano. Tako je nastal projekt Emanuel (Emanuel pomeni »tisti z božjim znanjem«). da je pri pripravi in predelavi besedil odločilno vlogo odigrala rimska družina Piso. ki so imeli najčistejšo Ari-genetiko (levje ljudi): Hebrejce. Jožefom iz Arimateje. marca leta šest pred našim štetjem. ko se je reptilski vpliv večal. Jezusa so omamili.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA pa ga je zamenjal ničvreden papir. Kot trdi vir. kjer je s sinom in materjo še dolgo živel – menda je doživel 117 let. kjer je dvajset let zbiral atlantsko-egiptovsko-lirska znanja in se učil kljubovanja reptilskim vplivom. podrejenosti in ustrežljivosti ter je spremenilo pogled na Boga. so odpeljali v veliko piramido. Emanuela. preden so ga dvignili na križ. Simbol vseh treh je lev. naposled pa je rod prešel med kraljevske družine. da je lahko zadovoljilo več ciljev: po nalogu rimskih oblasti je služilo za vzgajanje v ponižnosti. kjer je še danes njegov grob. Resnično zgodbo o njem so skrbno prikrili. Jezusovo učenje je ostalo javnosti prikrito. ustoličila krščanstvo kot državno religijo in postavila Vatikan v glavno mesto Rim. ki jo povezujejo z mnogimi skrivnostmi krščanstva. Germane in severne Indijce. in sicer tako Stara kot Nova zaveza. V času. Pokopali so ga v Šrinagarju v provinci Kašmir. si je zadala cilj asimilirati vsa ljudstva. Mariji. da je bil Emanuel (Jezus) poročen z Marijo Magdaleno in imel z njo troje otrok. iz teh so nastali katari.

Rimljani so kot simbol krščanstva izbrali križ. se je središče moči modrokrvnih preselilo na sever. belo golobico. Ameriko je Kolumb seveda odkril le za nevedne množice. ker je v stari hebrejščini simbol za križ Tslav (latinsko »esclavo«. Na samem vrhu piramide je najvišji red iluminati (»razsvetljeni«). ki je krščansko vero uveljavil kot najpomembnejšo veroizpoved zahodnega sveta. da bi se na njegovih razvalinah lahko razvila še močnejša državna tvorba. kjer sta razvidna njihov namen in načrt. zato je London sveto mesto in središče babilonskega cesarstva. Britansko otočje je središče planetarne energijske mreže. nezemljani. Njihovo glavno oporišče v tej deželi. Kmalu je postal središče Velikega britanskega imperija. suženj).) ter posamezna društva (Društvo lobanje in kosti itd. ki so ga Reptili. peterokrako zvezdo. ko so pomorščaki »uradno« odkrili Ameriko in je val selitev v »novi svet« omogočil pokoritev in uničenje avtohtonih ljudstev Indijancev. Britanski imperij Prvi veliki (rimski) imperij je kajpak moral propasti. Inkov. modrokrvni pa so jo poznali in imeli stike z njo že mnogo prej. današnji London. »nova Troja« so Rimljani kasneje poimenovali »Londinium«. po svoji glavni boginji Barati poimenovali Baratanija oziroma kasneje Britanija. Marsikdaj gre le za slepilne manevre za zavajanje svetovne javnosti. Cilj je pomembnejši od izvajalcev. ki usmerja svojo politično voljo na nižje ravni. spori ali celo medsebojna obračunavanja. številnih afriških in drugih plemen ter krajo naravnih bogastev v njihovih deželah. ki je zavojeval velik del planeta. Simbole iluminatov – plamenico (Kip svobode!).) uresničevali isti program. šesterokrako (Davidovo) zvezdo. Z rastjo imperija je bilo treba dopolnjevati tudi vodilno strukturo za upravljanje sveta. Rasla je postopoma in hierarhično. 170 . jezuiti itd. povezani z reinkarnacijo. masoni itd. kot pojasnjuje Icke. resnico o križanju. To je postalo mogoče po tem. Izbrisani so bili deli. na otok. Po padcu in požigu Rima. zato med posameznimi organi občasno nastanejo trenja. Vse iluminatske družine so Draco-hibridi. (Hitlerjevo) svastiko in še kaj – je mogoče videti vsepovsod. med drugim tudi zato. simbol mučenja. v obliki piramide z desetinami ravnmi. na katerih so posamezni redovi (viteški redi – templjarji. pravim izvorom Emanuela oziroma Jezusa. kar bi nas lahko vodilo k našemu pravemu. duhovnemu izvoru.). združenja in lože (prostozidarji.SEDMO POGLAVJE so črtali vse. malteški vitezi. Organi omenjene oblasti v senci skrbijo za dosledno uresničevanje Načrta. skupaj s Parizom in Vatikanom.

ki jih je razlagala znanost. V Ameriki je finančni sistem zaupala dinastiji Rockfeller. ki se je nekoliko poglobil v zgodovino. omejena na življenje med rojstvom in smrtjo. kajpak plave krvi. Tako so se ljudje vse bolj utrjevali v prepričanju. V skladu z Načrtom so bili na vse dvore in v imperialne organe rastočega britanskega imperija vtihotapljeni modrokrvni agenti. začela izgubljati svojo moč. ter vse bolj izgubljali stik z naravo in seboj. Ker so se nekateri začeli usmerjati od religije k bolj oprijemljivim stvarem. in to ne le v britanskem kraljestvu. ki je dala številne pomembne vladarske osebnosti. Združene države Amerike S Kolumbovim podvigom leta 1492 je britanska krona pridobila nadvse pomembno kolonijo.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Finančni sistem kot orodje upravljanja se je razvil iz skupine povezanih bank in omogočil centralizacijo nadzora kraljevskih dvorov. da so zgolj materialna bitja. saj so bile kronane glave vse po vrsti dolžniki bogatih bankirjev. temveč na planetarni ravni. Cilj je bil z ustreznimi vzvodi spremeniti zakonodajo in politiko v vseh državah ter jo prilagoditi Načrtu. Pešati so začeli nekateri duhovni darovi in čuti. ki so imeli le malo ali nič skupnega z interesi Angležev. Britanska krona je zasledovala cilje. 171 . S finančnimi orodji nadzorovati in upravljati svetovno politiko ni pretirano težko. Šele proti koncu prve svetovne vojne (1917) je bil nemški priimek zamenjan s priimkom Windsor. ki zgovorno priča o njenem izvoru (El-lizzard-birth pomeni »rojena iz plazilca«). Britanski dvor je bil dolgo časa v rokah nemške kraljevske linije SaxeCoburgh-Gota. Nekateri so pomagali zorni kot človeštva krčiti zgolj na materialni svet. je bilo tudi slednji treba nadeti uzde. britanska kraljica Elizabeta. ki ga je med drugim po izumu parnega stroja zaznamovala tudi prava eksplozija znanosti. ki je kmalu postala najmočnejša dinastija. Med njimi je bil tudi Napoleon. Religija je v tem času. Ena od njih. Hitlerja in nacizem je na skrivaj podpirala vse dotlej. ki so pomembno prispevali k znanstvenim odkritjem. da so uredili zadevo. dokler je bilo to mogoče. ki vse odtlej nadzoruje in usmerja razvoj znanosti. V Londonu so brž ustanovili Royal Society. ki je nastala kot interesno področje britanske družbe Virginia Company z izključno pravico do izkoriščanja naravnih bogastev. temveč izključno krvno (plavo) poreklo. Vse bančne niti se stekajo v roke družine Rothschild. je bilo modrokrvnih. Veliko izobraženih mož. ki je kazila britanski ponos. ki so jih nekoč s pridom uporabljali. je očitno vsakomur. je dobila ime. Da ni pomembna narodnost (oziroma pripadnost ljudstvu).

vsako je vodila po ena iluminatska družina. saj so imeli največ starodavnega znanja Atlantov. svojega vodjo so imenovali faraon. Zato ima grb ZDA – orel. Britanski imperij se je izčrpal in treba je bilo postaviti novo velesilo.SEDMO POGLAVJE Družba Virginia Company. Nova. da je bilo do današnjega dne (2009) kar 34 od 43 ameriških predsednikov v sorodu s modrokrvnim angleškim kraljem Alfredom Velikim (849–899). Zanimivost: Indijanci plemena Montauk neposredno izhajajo od Atlantov. je družba prostozidarjev. bogata dežela. Osupnil me je podatek. prek Vatikana last Svetega rimskega cesarstva. da bi zastopala interese angleške krone. ki so vabili k priseljevanju z vseh koncev sveta. kasnejši režiser ameriške neodvisnosti. ustanovljena leta 1604 v Angliji. ki je pomenila uresničenje sanj modrokrvnih. ZDA so bile ustvarjene iz 13 kolonij. je celotno premoženje družbe Virginia Company. (reptilski) simbol ZDA – v krempljih 13 puščic. Vendar je London ostal središče iluminatov in obenem sedež svetovnega finančnega sistema. in se začela razvijati v novo obetajočo silo z velikimi potenciali. vključno z ZDA. 172 . ki bi prevzela imperialno vlogo in bila kos spremenjenim svetovnim razmeram. Ozemlje ZDA je še danes. načrt pa z napisom »Novi svetovni red« – oboje se nahaja na hrbtni strani bankovca za en dolar. Poskrbeti za povod ni bilo posebno težko in ustvarjeni trgovinski spor med ameriško kolonijo in britanskimi oblastmi je vodil do spopada med Severom in Jugom. ki so jim bili nevarni. Po pičlih dveh stoletjih pa je bil narejen korak k naslednjemu cilju: ločila se je od ustanovitelja. Ob njenem nastajanju so iluminati izvedli sistematično uničenje Indijancev. pravno gledano. Pri osamosvajanju je imel vajeti v rokah prostozidar Benjamin Franklin. formalno v lasti angleške krone. je omogočila velik napredek v znanosti in tehniki. nastala je država »svobodnih ljudi« z ideali. Kot trdi vir. Največja težava so bili Indijanci plemena Čeroki. Leta 1213 je angleški kralj Jurij vse angleško premoženje izročil papežu. britanskega imperija. Vzpon ameriške zveze je naznanil začetek konca britanskega imperija. Eden njenih članov je bil tudi Francis Bacon. Prvi predsednik ZDA George Washington je bil veliki mojster prostozidarske lože. kdo so pravi gospodarji ZDA in kakšen je njihov načrt. Vsak se lahko prepriča. Po krvavi državljanski vojni je prišlo do ustanovitve nove konfederacije držav. obenem pa so bili visoki člani prostozidarjev ali drugih iluminatskih teles. Nastanek Združenih držav Amerike je bila pomembna faza Načrta. Svoj izvor so potomci Babilonskega bratstva ovekovečili z egipčansko piramido z vsevidnim očesom v vrhu.

ki ima v rokah državne finance. Kot najmočnejša velesila so ZDA začele nastopati tudi v vlogi svetovnega policaja s pridržano pravico do agresije na svojih interesnih področjih. ZDA so bile načrtovane kot imperij. ki se jim uklanjajo vse države sveta. ki se je razširila po vsem svetu. da morajo državljani vse zlato izročiti banki v zameno za denar. zato je bilo ključnega pomena dobiti centralno banko v svoje roke. ki na videz rešuje problem. v katerem kapital. ZDA so se po drugi svetovni vojni razvile v imperij. ki vodi vse globalno dogajanje na političnem in vojaškem prizorišču. ki ji načeluje dinastija Rotschild. je postal sredstvo za manipulacijo in uresničevanje interesov finančne elite. Namesto da bi dolar služil interesom ameriškega naroda. Gugenheima in Straussa. ki se dobrikajo ameriškim mecenom in delujejo v škodo svojih ljudstev. kdo upravlja z njihovo usodo. ki vpije po takojšnjih in neodložljivih rešitvah. so bila sprva neuspešna. prešla v zasebne roke.75 Dan izgube lastništva centralne banke je bil po mnenju predsednika W. je vzpostavilo potreben finančni nadzor gospodarstev in politike po vsem svetu. To se je zgodilo le leto dni po umiku glavnih nasprotnikov načrta Astorja. po katerem je Ameriška centralna banka (FED.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Združenje bank v rokah finančne elite.). kot tudi ne. To je bil rop tisočletja. v resnici pa gre za uresničevanje Načrta. kar je odprlo pot novim finančnim zlorabam. Z vmešavanjem v notranje zadeve številnih držav po svetu zavirajo notranje demokratične procese in pod krinko zagotavljanja demokracije podpirajo režime. a tega se večina Američanov ne zaveda. Celotno državno politiko usmerja tisti. Po preplavitvi dežele z dolarji – ta je v šestdesetih letih izgubil 88 odstotkov svoje vrednosti – je država leta 1929 zabredla v gospodarsko krizo. Predla173 . da bi nadzor finančnih trgov ZDA poverili zasebni banki. te jim je uspelo vkrcati na slavni Titanik in ga potopiti. V nekaj letih je banka FED pokazala svoj pravi obraz. Gre za igranje na čustva človeških množic. Potem se predlaga rešitev. Metode finančnih manipulacij so že dodobra preskušene. ki je v službi Načrta. narekuje celotno politično dogajanje. Ena od njih je s podkupnino primernim izvajalcem povzročiti pereč problem (atentati. Leta 1920 je bančna elita sklenila. Tisoče bankrotiranih bank in ogromno premoženje je bilo plen načrtovalcev podviga. Wilsona najbolj črn dan v zgodovini ZDA. banka zveznih rezerv). teroristični napadi itd. s tem pa tudi ameriška tiskarna denarja. Leta 1913 je bil sprejet zakon. Brezobzirno deluje za uresničevanje svojih interesov. Vrednost dolarja se je kmalu nato odlepila od zlate podlage. Prizadevanja.

ki po šolah in drugod streljajo vsevprek. Zgodila naj bi se sprememba v razmišljanju svetovnega prebivalstva. do današnjih dni. v vojni izmučeno prebivalstvo naj bi postalo sprejemljivejše za nove ideje. tanke in še kaj. Stari svet naj bi zrušili in preuredili za doseganje novih ciljev. Prva svetovna vojna Vir pravi. Nova država v novem svetu. Metode miselnega nadzora so v preteklih stoletjih močno napredovale. Neposlušne čaka kakšna afera (na primer Watergate) ali spolni škandal (Bill Clinton). Z denarjem je mogoče storiti vse. kjer so na vodilnih položajih modrokrvni voditelji. kar je vnelo vojno svetovnih razsežnosti. predvsem Nemčije. Primerov od Abrahama Lincolna do princese Diane ne manjka. Metoda uspešno deluje. uničenje dotlej nepredstavljivih razsežnosti in zarezala 174 . V zadnjem času so zelo v modi nori mladi morilci (programirani bioroboti). Obubožano. javnosti ni težko preslepiti. ki je prevažala ameriško blago zaveznikom. da je bila prva svetovna vojna v Načrtu že davno predvidena. skrajno sredstvo pa je atentat. Povod za vojno je bil preprost: plačan atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Ferdinanda.SEDMO POGLAVJE ganih rešitev se zapeljane množice željno oprimejo. programirani morilci pa so postali del naše vsakdanjosti. Francije in Anglije. ki naj bi v naslednjih fazah načrta odigrala odločilno vlogo. ZDA. je potrebovala močno vojaško silo in močno vojno industrijo. jih je bilo treba vključiti v spopad. V njej je bilo žrtev kot še nikoli dotlej. je dobila možnosti za pospešen razvoj. ter zrušenje drugih (AvstroOgrska). V ZDA in številnih drugih državah. Da bi lahko postala nova velesila. Poskrbeti za zmedene storilce in zabrisati sledi za naročniki ni težko. za navidezni povod so poskrbeli s potopitvijo ameriške ladje Lusitania (1916). da bi lahko stopil na pot novega vzpona. Prva svetovna vojna je spremenila zemljevid Evrope in pokazala svetu nove razsežnosti strahu. Vojna je prinesla dotlej neznane strahote. je politika usmerjena v uresničevanje usmeritev Načrta. da je Nemčiji zagotovila novo vlogo v drugi svetovni vojni. Da bi se ZDA okrepile in obogatile. Bila je preskusni poligon za novo kemično orožje. Občasne tovrstne akcije zagotovijo primeren odmerek strahu in ustvarjajo psihozo negotovosti. Bila je izpeljana tako. Med cilji Načrta je bila predvidena oslabitev velikih evropskih gospodarstev. kapitalizem pa je potreboval novo krizo.

zgrajen podobno kot religije. a z velikanskimi dolgovi. Dokazala je.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA globoke čustvene rane v kolektivni spomin človeštva. materializem je močno vplival na miselnost delavstva in razumnikov. da bi se vojna odvila povsem v skladu z Načrtom ali načrti ene rase. pa tudi ekstremne ljubezni in junaštva. Udeležencem je prinesla občutenje skrajnih stisk. ZDA pa močne in dobro oborožene. Na jakostni lestvici čustev je bila zabeležena nova amplituda. v obe smeri. Sovjetska zveza Iz pisanja Vladimirja Istarhova sem razbral. ki bi temeljila na znanosti. zanimata jo le duhovna rast in izpolnitev svojega poslanstva. to pa nemalokrat močno zaplete zgodbo. V posameznih bitkah je bilo izgubljeno deset tisoči življenj – brez posebnih rezultatov. prinesla človeštvu velik napredek. V tej luči je ta vojna. Rivalstvo ne obstaja le med rasami. Pravijo. Vojni davek so Američanom menda pozabili ukiniti. Vojna je bila odlična priložnost. Zaradi odmevnih dosežkov znanosti so religije skozi stoletja v razvitejšem svetu začele izgubljati svojo privlačnost in moč. ki so vodila v nove napetosti in pripravljala prizorišče za drugo svetovno vojno. da bi premagal pritisk. Negativni zgled in posledični upor proti vojni žal nista bila dovolj močna. Pogodba je vsebovala domišljena določila. temveč tudi znotraj ras. zato je bilo smiselno ustvariti neke vrste religijo. Kapitulacijo so poraženi Nemci podpisali v vagonu na Versajski mirovni konferenci. Dolgove so poravnali ameriški državljani po vpeljavi vojnega davka. Sam ne verjamem. Prva svetovna vojna je prinesla človeštvu grozljivo izkušnjo brez primere v dotedanji (popotopni) zgodovini in se usidrala v zavesti ljudi kot pridušen strah. čeprav se zdi absurdno. usmerjen v ponovitev grenke izkušnje. da se človek čez noč lahko spremeni v zver. skoraj vsi »pravega« porekla. zasnovan je bil na načrtovalnih deskah istih avtorjev. 175 . da se podjetnim Američanom naložijo nove finančne obremenitve. da je komunizem obsežen miselni koncept. da se človekova duša ne meni za bolečine. vrednost človeškega življenja pa je enaka ničli. orožarjem pa zagotovi bajen zaslužek. Vsaka od njih je imela svoje načrte. v kateri so sodelovali predstavniki obeh strani. Ob koncu vojne je bila večina svetovnih gospodarstev na tleh. Bržkone so se v spopadu takšnih razsežnosti uresničevali interesi številnih tekmujočih ras na planetu.

iz katere bodo črpali še naslednji rodovi. Revolucija je nastala tako rekoč iz nič. ki jo je novi imperij ZDA obravnaval kot grožnjo. Ideja za novi. ki odpira nove možnosti oboroževanja in zastraševanja prebivalstva. žal pa ni šlo za iskren namen. Prinesel je ideje o vladavini dela in ne kapitala. Loeb and Company – iste banke. o enakosti ljudi – prava izhodišča za naprednejšo družbo. Strah pred komunistično nevarnostjo je močno vplival na ves zahodni svet. o sodelovanju delavstva pri vodenju. oplemeniten s Heglovim naukom o zgodovinski razlagi – dialektiko. Dialektični materializem je zadovoljil široke delavske množice in intelektualce ter jih speljal na limanice ideje o družbeni enakosti in družbi brez izkoriščanja. ki so postavila zakone Združenih narodov 176 . ni bil več potreben. Prav to je omogočil marksizem. V ozadju so bili povsem drugi motivi. ne le med blokoma. ki nikakor ni stekel brez težav. o kakem spontanem. blokovsko delitev. Lenin in Trocki76 naj bi bila za izvedbo načrta. ki so omogočile oboroževalno tekmo. ustvarjene so bile napetosti. da je bil Vladimir Iljič Lenin agent nemške vlade. komunistični družbeni red naj bi zrasla na zelniku Karla Marxa. Gre za polarizacijo družbe in uporabo načela »deli in vladaj« v nekoliko spremenjeni obliki. poplačana s 50 milijoni ameriških dolarjev.SEDMO POGLAVJE vero v znanost torej. Žal pa tej zgodbi ni bil namenjen srečen konec. ki je bil zaradi velikega nezadovoljstva delavskih množic zrel za novo obliko vladavine. ideja je bila videti pravična. Ni nepomemben podatek. Malo prej so bili kmetje še kmetje. Resnici na ljubo je komunizem prinesel dragoceno izkušnjo. Zakaj je bila primeren poligon za komunistično revolucijo prav Rusija? Ta dežela razpolaga z največjimi zalogami zlata na planetu in zelo številčnim delavskim razredom. Takšen svet je bil videti skoraj pravljičen. Oktobrsko revolucijo v Rusiji so namreč financirali Rothschildi prek banke Kuhn. temveč na planetarni ravni. komunizem pa je v globalni politiki planeta pustil neizbrisen pečat. Ko je komunizem opravil svojo nalogo. Strah pred jedrskim spopadom. Najverjetneje pa je dobil ustrezne napotke od modrokrvnih. je po drugi svetovni vojni zagotavljal potrebno napetost. kar takrat ni bil majhen znesek. naslednjo minuto pa že vojaki. Komunizem je ustvaril nov politični pol in družbeno silo. S komunizmom je torej kapitalizem dobil dostojnega nasprotnika. ta pa naj bi si jo sposodil pri Sokratu. saj je zdaj očitno še prezgodaj. Sovjetsko zvezo pa kot sovražnika. postopnem procesu ni bilo govora. Vsekakor primeren zaplet. ki je kasneje financirala Hitlerja. Zahodne države je prisilil v zavezništva.

kitajski komunizem pa se je obrnil v precej »kapitalistično smer«. eden redkih. Druga svetovna vojna Alternativni viri trdijo. Razmere postajajo vse bolj zapletene zaradi hitro rastočega kitajskega velikana. tanku in letalu. še ni dovolj močan igralec na političnem odru. saj Rusija. kjer je nekoč stala klavnica. je sovjetom predlagal peterokrako zvezdo (simbol masonov) in naziv »rdeča armada« (rdeči ščit – Rotschild). Tako se lahko nekdanje blokovske napetosti ohranjajo v spremenjeni obliki.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA in NATO (ene svetovne vlade in ene svetovne vojske) nad državne zakone. Ni naključje. Precejšnje presenečenje je bil zame podatek. V tej vojni je nedvomno šlo tudi za spopad in poskus prevlade nekaterih konkurenčnih nezemeljskih ras. Padec komunizma je kapitalizem še okrepil in zavladal tudi v Rusiji. saj vsaka velika katastrofa prinese svež veter v njegova jadra. so bili masoni. Trocki. pentagon). ki krasi veliki pečat ZDA. Tretjemu cilju ustreza vojaška zveza Nato. – United States Soviet Union – ali opazite igro?). 177 . Ključno vlogo v izvedbi osvajalnega načrta je odigral fanatični agent modre krvi Adolf Hitler. Naključje? Zanimivih povezav je še več. načrtovalcev svetovne politike. je tudi v središču simbola marksističnega režima. temveč tudi kot državni simbol (rdeča zvezda. Vojna je omogočila nov zagon kapitalističnemu sistemu. v Jugoslaviji pa Tito. Friderich Engels in Trocki. in S. S. vendar je bilo tekmecev zagotovo več. mason visoke stopnje. pripraviti planet na naslednjo fazo združevanja v enotno državo in vzpostaviti približek centralni planetarni vladi ter eni svetovni vojski. vendar le deloma. Palača OZN je postavljena na Rotschildovem zemljišču. ki so zaslutile priložnost zase. iluminatsko vsevidno oko. da sta (bila) imperija ZDA in SZ projekt istih snovalcev. Obstajajo podatki. naslednica SZ. ki zavzema vse bolj vidno politično vlogo. Pomenljivi sta že imeni obeh nekdanjih velesil. da naj bi šlo za nadaljevanje korakov iz prve svetovne vojne s ciljem nadaljevati centralizacijo moči. Karl Marx. U. Naletel sem sicer le na podatek o spopadu evropsko-ameriških in azijskih Reptilov. ki je imel bogato okultno znanje. Drugi cilj je bil uresničen z ustanovitvijo Organizacije Združenih narodov (OZN). ki je ostala tekmec ZDA. ZDA in SZ (U. da tako SZ kot ZDA uporabljata pentagram ne le na vsakem kosu svojega orožja. Prvi cilj je bil uresničen z ustoličenjem ZDA kot svetovne velesile – novega imperija. da pri proizvajanju orožja in prelivanju kapitala ZDA in SZ nikoli nista bili zares ločeni.

ki je osupnila svet. Letalski napad na London na primer ne bil mogoč brez zavezniškega bencina. Absurdno se zdi. Ko je zanosila. Hitlerja je podpirala angleška krona. brez prisile. Kako si to razložiti? Bombi nista bili argument za končanje vojne. ki si je veliko obetal od nemške širitve. kamor mu je leta 1947 ameriški kontraadmiral Byrd78 s štiri tisoč vojaki neuspešno sledil. o katerih se javnosti dotlej ni niti sanjalo. da je Hitler res mrtev. kot jih je sprejel japonski cesar že pred tem. zato je Adolf očeta in vse Jude sovražil. rakete in manj znani leteči krožniki itd.). da v Berlinu niso našli trupla. da bi svet nasilno postal nacistična država. Veliko primerneje je ta cilj doseči s prevaro. so Nemcem pošiljali Američani. ki jih Nemčija ni imela. Zgodbe o Hitlerjevem samomoru je pravljica za svetovno javnost. član glavne družine iluminatov. da so Američani odvrgli atomski bombi77 na japonski mesti in nato postavili enake pogoje kapitulacije Japonske. Ameriški predsednik Dwight Eisenhower je leta 1952 dejal. Po zaigranem povodu za vojno se je Hitler ognjevito pognal k svojemu cilju. Sledil je ideji rasnega čiščenja in nameraval odstraniti »nevredne rase« (Nearijce). se oče ni več zmenil zanjo.79 Poročal je o osupljivih deželah na skrajnem severu. kmalu zatem pa je umrl. 178 . nemško zaveznico Japonsko in ZDA. da ni nikakršnega oprijemljivega dokaza. in nekaj tednov preživel v globinah planeta. Hitler je dobil je izdatno pomoč nemškega kemičnega koncerna IG Farben. Hitlerja je bilo treba ustaviti. Obenem sta bili močna spodbuda oboroževalni tekmi. zbežal na severni tečaj in v notranjost planeta. Bil je pod močnim mentalnim nadzorom. ki so vojno končale z atomskim udarom na Hirošimo in Nagasaki. toda v Načrtu – kot se zdi – ni bilo predvideno. Vse kaže. Njegova mati je bila hišna pomočnica. Izdatno pomoč modrokrvnih iz podzemlja je dobil tudi v obliki silno napredne tehnologije (A-bomba. okupator Berlina. kar je storila sovjetska armada s Stalinom na čelu. da je Hitler z osemdesetimi podmornicami. Pomembne surovine za vojaško industrijo. temveč je njuna uporaba omogočila izbruh hladne vojne med ZDA in SZ v naslednjih desetletjih. ki so manjkale v zavezniškem vojnem plenu. Takoj po vrnitvi je bil upokojen. Nekaj virov trdi. Stalinov maršal Gregor Žukov. da je Hitler ušel. Njegov oče je bil bogat judovski poslovnež iz Avstrije (menda iz dinastije Rothschild). ki bi lahko bilo Hitlerjevo. pa je dejal. čeprav je bila Anglija uradno z Nemčijo v vojnem stanju. Jedrsko orožje je del globalne iluminatske ceremonije.SEDMO POGLAVJE Nemec je bil napol.

Žal je francoskokanadski homoseksualec virus prenesel tudi iz predvidenega okolja. 17. da so potomci lemurijskih čistih Reptilov. Zato je bil k mestu Sverdlovsk prepovedan vsak dostop. je položaj. Bridke izkušnje so resda še bolj usidrale strah v (pod)zavesti ljudi. Družina Rothschild je lastnica zemljišča celotne države Izrael. Evropsko-ameriškim iluminatom je vojna prinesla priložnost za poraz japonskih iluminatov in njihovega načrta za globalno nadvlado. s tihim soglasjem svetovne javnosti. Za desetkanje črncev so uporabili tudi virus ebola. Potem ko prva svetovna vojna ni bila zadosten negativen zgled za preprečitev druge vojne. Tu so med 1958 in 1980 izvajali številne poskuse z radiacijo. v zadnjem desetletju pa je že zavzela novo vlogo – postala je tudi agresor (v Srbiji). da je Sovjetska zveza leta 1950 podpisala pogodbo s Tau-Cetiji. Vir navaja še en presenetljiv podatek: ameriški in evropski klani (iluminati) si prizadevajo uničiti vse črnce. To so poskušali storiti z virusom AIDS. zdaj drugačen. da obstajajo trenja med različnimi centri moči. kaj se tam dogaja. ko so ZDA poskušale ugotoviti. Druga svetovna vojna je bila nadalje preskus posameznih metod. Druga svetovna vojna seveda ni imela le negativnih učinkov. Japonci namreč trdijo.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Ustanovitev vojaške zveze NATO. Sprva je zveza delovala kot blažilec spopadov in posrednik pri zagotavljanju miru. Kasneje so Sovjeti pogodbo menda prekinili in se povezali z Reptili. 17. ki pa glavnega Načrta ne morejo ogroziti. januarja 1995 so jim ZDA vrnile udarec s potresom v Kobeju na Japonskem. januarja 1994 so Japonci povzročili umeten potres v Kaliforniji. Pogorišče vedno napravi prostor 179 . kjer je bilo središče za takšno orožje. Inficirali so zelene opice iz vzhodne Afrike. ki se rodijo iz hude stiske. čemur oporekajo evropski Reptili. Naletel sem na podatek. obenem pa prinesle priložnost za nova spoznanja. Ameriško vohunsko letalo je padlo nad Sverdlovsk v šestdesetih letih. Dogodek dokazuje. zametka ene planetarne vojske. svoje prispevajo še vojne in lakota. po kateri lahko slednji uporabljajo baze v Sibiriji in pod Uralom. ki služijo nadaljnjim fazam globalizacije. upajmo. virus pa so s cepljenjem razširili tudi prek Svetovne zdravstvene organizacije. Ustvarila je državo Izrael kot trajni vir napetosti na Bližnjem vzhodu in kot argument pri graditvi nove svetovne religije. Nasprotja med evropskimi in azijskimi Reptili večkrat izbruhnejo. pomeni zagotovitev sile za izvajanje intervencij povsod po planetu. brez javnosti poznanih razlogov.

Švica. da ima glavni pobudnik – administracija EU – v tej zgodbi povsem drugačne načrte od prikazanih. ki ima vsega na pretek. Pogled v zakulisje zgodbe o EU pokaže. Šest desetletij zatišja po zaključku zadnje vojne pa je človeštvo kar preveč uspavalo. da se obeta vse kaj drugega. temeljit napredek bodo sprožile nove naravne in druge preizkušnje. Vsaki fazi razdvajanja sledi faza še obsežnejšega združevanja. Umetne združbe narodov so učinkovite tempirane bombe. Panama. Dobro obveščeni opozarjajo. v duhu zasledovanja skupnih vrednot in ciljev. brezplačna pomoč iz kohezijskih skladov. večina afriških držav. svet se je na novih temeljih razvijal bistveno drugače. Takšne tvorbe omogočijo prikrivanje bogastva in večanje bogastva vladajočih družin. ki so zelo uporabne kot nova vojna žarišča. Na vidiku je bila nova gradnja. ki so jim ponudili pridružitev. večje od SZ – Evropske unije. Pridruževanje novih članic nekdanjemu gospodarsko uspešnemu jedru prvotne Evropske unije se ni zgodilo spontano. meje brez carinikov. države srednje in južne Amerika. kot nam je bilo prikazano. Evropska unija je umetna državna tvorba. saj proces ni potekal v skladu z mojimi predstavami o demokratičnem povezovanju. prost pretok delovne sile in še kaj. Velika Britanija. Jugoslavija. SZ. S tem ko je Gorbačov7A zrušil Sovjetsko zvezo in omogočil zrušenje berlinskega zidu. Komunizem. kadar notranja nasprotja niso obvladana. Svetla zgodba o irskem uspehu je služila kot prepričljiv zgled. Sam sem bil do združevanja v EU zadržan od vsega začetka. Evropska unija Hladna vojna je izpolnila svojo vlogo in čas je bil za naslednji korak k eni globalni državi. še večja zveza držav. Zatem sem se seznanil z ozadjem7B zgodbe EU. da se človek. kar vodi v oboroževanje in večanje vojaških fondov itd. Magnet za nove članice kandidatke so bili obet gospodarske stabilnosti in napredka. da bi kapitalizem lahko dosegel nove višave. kot jo je mogoče razbrati na nekaterih spletnih straneh. napredka ni mogoče zanikati. Razpad Sovjetske zveze je omogočil nastanek nove velike države. je na mah nastala kopica kandidatk za združevanje. Izrael. protiutež kapitalizmu. poleni in izpridi. je bilo treba umakniti s svetovne scene. Pravijo. Nov.SEDMO POGLAVJE novemu. Takšnih tvorb je dolga vrsta: ZDA. na katere so se ulovile tako rekoč vse povabljene države. Kuvajt. Že sedanja (javnosti prikrita) dogajanja v evropskem parla180 . Vabljive limanice. ustvarjanje anarhije in nestabilnih razmer ter medsebojnih trenj. vse arabske države.

svoji vojski in svoji svobodi. Tudi usmrtitve so pod zakonodajo EU popolnoma zakonite. davčne obremenitve se bodo stopnjevale. Stotisoče podjetij naj bi propadlo zaradi neskladij z novo zakonodajo. Temeljni dokument EU je podoben tistemu iz nekdanje Sovjetske zveze. Državljani EU bodo imeli manj pravic kot nekoč v Sovjetski zvezi. Brezposelnost naj bi švignila v višave. Nastajajoča EU je zasnovana kot prikrita diktatura oziroma država fašističnega tipa. Že zdaj je jasno. Svarijo pred tragičnimi posledicami: državljane bo prežel še večji strah. saj bi vsak utegnil biti vladni agent? EU pa ni enako privlačna za vse. Številni naj bi se morali znova usposobiti za opravljanje svojega posla (in drago plačati za to). Če bodo demonstrirali ali protestirali. da se morajo posamezne države članice in narodi prostovoljno odreči svoji suverenosti. grobih manipulacijah. Švica denimo ni članica EU. policija ne bo odgovarjala za uboj nedolžnega človeka. da se nikjer ne bomo počutili varne. ki pa bodo v posmeh demokraciji. da se bo že sedaj obsežna birokracija zagotovo še bolj razbohotila. v rokah katerih bo vsa moč. korupcija prav tako. Pripravljena je bila kot kulisa za prikritje metod. ki je povsem nepregledna in nerazumljiva. svoji zakonodaji. Poročajo o korupciji. za kaj gre.7C Nerazumljive zahteve. dovoljene bodo le panevropske stranke. Svetniki vsake od držav članic ne bodo voljeni. Administracija EU je pripravila ustavo na osemsto straneh. nehumanih metodah. Sedanje politične stranke naj bi izginile. jih bodo preprosto deportirali v drugo regijo. ki (nekoliko bolj) vedo. Že v sedanjih sprejetih dokumentih ima vlada EU neomejena pooblastila za ukrepanje zoper posameznika. a njeni politiki niti 181 . ki pa bo v glavnem le potrjeval odločitve petindvajsetih nevoljenih evropskih komisarjev.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA mentu presenečajo. prikritih interesih in zlorabi zaupanja. Lizbonska listina je nekoliko skrčena verzija dokumenta s podobno vsebino. če naj bi šlo za napredne cilje! Države kandidatke se prostovoljno odrekajo težko pridobljenim pravicam. ki so sad dolgotrajnega procesa in prizadevanj. Vsestranski nadzor s kamerami in drugimi sredstvi bo povzročil. ki bodo udarile po človeških svoboščinah. Edine preostale volitve bodo zadevale evropski parlament. države. kajti zasnovana je tako. Ali se bomo – kot nekoč v SZ – bali drug drugega. Državljani EU ne bodo imeli o čem odločati. ki bo intervenirala po vsem planetu in delovala v duhu uresničevanja ciljev Načrta. temveč imenovani. pa vendar bo to komaj zadoščalo dragi državi. razmišljajo drugače. Države članice bodo prispevale svoje vojake v eno planetarno vojsko (NATO). Podoben načrt je imel pred sedemdesetimi leti v mislih Hitler. a ga s silo ni mogel uresničiti.

da bi neprijetna dejstva pripisal naključju. Za uravnoteženje zgodbe še nekaj pozitivnega razmišljanja. omogoči boljše sodelovanje ljudi. le da vodijo k izkušnjam s temnejše plati. ki prikriva resnično dogajanje. ki ima v mislih le svoje ozke. neoviran pretok delovne sile. ki se dotikajo človekovih svoboščin in sožitja v skupni prihodnosti. Pot do hitrega napredka je sodelovanje in ne tekmovalnost.SEDMO POGLAVJE ne razmišljajo o formalnem članstvu. Velika Britanija se ne želi odreči svojemu finančnemu sistemu in za svojo valuto ne sprejema evra. čeprav so zelo pomembne. Obenem pa v krog članic vabijo nestabilne države kot na primer Srbijo ali pa sorazmerno zaostale kot na primer Albanijo. stabilnejše finančne razmere. Povezovanje pa ne bi smelo biti izsiljeno. kaj se obeta. da je poglaviten motiv povečati število ovčic in pripadnikov Natove vojske. da so v družbenem življenju prisotne različne opcije (vsaj dve). kadar sloni na demokratičnih temeljih in plemenitih načelih. a se bojim. Suverenost Slovenije je bila cilj tisočletnega prizadevanja in zelo žalostno je bilo videti. bo prepozno. da je za zgoraj ustvarjenim dimom informacij tudi ogenj. strah ločuje. saj tako postane vir napetosti in medsebojnega obračunavanja. Ko bodo Lizbonsko listino podpisali vsi. ki ne moreta prispevati k blagostanju in trdnosti zveze. spoznavanje drugih kultur. Vsak bi jih moral – v svoje dobro in v dobro svojih otrok – preveriti. Državljani EU morajo uveljavljati svojo pravico o dobri obveščenosti. da niso daleč od resnice. da bi govoril le o njenih slabih plateh. kajti zgodba o EU se prelepo vključuje v koncept Načrta. človeštvu povsem tuje cilje. enoten trg. predvsem v zvezi z vprašanji. ki si je ne želimo okušati. ki tekmujejo v idejah in se bojujejo za oblast. medsebojno pomoč itd. Združevanje je pozitivno dejanje. S tem pred očmi je treba gledati pod prste politiki. saj ne bi bilo prav. Prepričan sem. 182 . Toda pod črto je pomemben le duhovni napredek vsakogar od nas. Povezovanje ljudi na vseh ravneh ima v splošnem pozitivne učinke. kako zlahka smo se ji odrekli. torej s tiste. Demokracija in terorizem Beseda demokracija (vladavina ljudstva) pomeni. Ljubezen združuje. To napeljuje na misel. Enotna svetovna država in Evropska unija kot njen evropski približek je lahko velika priložnost. Tudi črn scenarij združevanja ima pozitivne učinke. enotno zakonodajo. Žal gre za slepilo. Morda se zavedajo. ki odpira možnosti za boljšo spoznavo – v zadnjem koraku samega sebe in svojega bistva. Zavedam se. da informacije o skriti plati medalje EU morda niso povsem objektivne.

ki so prve poskušale nafto prodajati za evre. To med drugim dokazujejo rodovniki ameriških predsednikov. igrajo vsaj na dve opciji in vedno pripravijo vsaj dva načrta. Ameriški imperij vlada planetu že od konca druge svetovne vojne in bliža se njegov zaton. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). brez večjih težav začele osvajalno vojno in okupacijo. ki v svojih rokah držijo vse niti. saj je njen dolg presegel vrtoglavih deset tisoč milijard dolarjev. 183 . v očeh svetovne javnosti grdo prizadete. Kot se je pokazalo. ko je vse podrejeno le najmočnejšemu igralcu – eliti. kaj se dogaja z njihovo demokracijo. iz katerih prihajajo usmeritve. lažna. je bila trditev o jedrskem oboroževanju Iraka. Trilateralna komisija itd. so bile Irak. Zdi se. Odbor tristotih.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Demokracija kot sistem.. nadalje posamezni organi v ZDA: Svet za zunanje zadeve (CFR ). ki jim sledijo vsi prej omenjeni. Naj Američani volijo demokrate ali republikance. Združeni narodi (UN) in še mnoga druga telesa. Svetovna banka za razvoj. Umik dolarja s položaja prevladujočega plačilnega sredstva v mednarodni trgovini bi v ZDA povzročil krizo neslutenih razsežnosti. Dolar si je položaj zagotovil po zaslugi dejstva. monetarnim in davčnim sistemom. A ideali so že davno zbledeli. formalni alibi za napad nanj. ki so oblastno piramido močno okrepile. Nekateri organi oblastne hierarhije so javnosti dobro poznani Mednarodni denarni sklad (IMF). za katero stoji mogočni kapital. postajal vse kompleksnejši. V zadnji fazi gre vedno le za dva favorita. Američani se žal ne sprašujejo. UNESCO. Združene države Amerike so bile ustvarjene kot »domovina svobodnih«. če se izjalovi eden. sočasno z rastjo gospodarstev. Uresničuje se po različnih novih organizacijah in telesih. vedno volijo kandidate iste elite. nekatere prostozidarske lože itd. Načrt napada na Irak je bil že nekaj let prej napovedan na spletnih straneh vladajoče ameriške stranke. Nadzor nad svetovno politiko je v novejši dobi (po ustanovitvi ZDA). Manj znani pa so skupina Bilderberg. da svet trguje z nafto v tej valuti. Načrtovalci. Postopoma sem spoznal. se pač uresniči drugi ali tretji. predstava za množice. Venezuela in Iran. ki omogoča izbor. Volilni boj in volitve so velika farsa. Države. v Iraku pa so ZDA. le da vsak od njih igra v njem nekoliko drugačno vlogo. Država se je spremenila v največjega svetovnega dolžnika – izkoriščevalca revnih. izbrance prave krvi. financami. Posledica? Nemudoma so bile uvrščene na »os zla«. da za obema odločilnima stranema (poloma/strankama) stojijo sodelavci iste globalne elite in sledijo istemu programu. ki ji v času pisanje te knjige še ni videti konca. da je to ena najbolj obvladanih držav na planetu. ne more zares delovati v razmerah.

Eden teh predlogov je uvedba nadzora nad prebivalstvom z uporabo zelo izpopolnjenih tehničnih sredstev. Tako pristajamo na predloge.SEDMO POGLAVJE Terorizem je drugo pomembno slepilo. ljudje tako postajamo popustljivejši ob krčenju človeških svoboščin. 184 . ta je. da je terorizem zelo učinkovita metoda za naganjanje strahu v kosti planetarnemu prebivalstvu. Prišlo je že do soglasja. Največji absurd pa je. Jasno je. toda potemtakem bi se morali staliti tudi vsi bencinski motorji.7E jih plačujejo ali celo organizirajo. velike so na varnem. Večina verjame. je med prvimi opozoril francoski novinar. sumljivih dejstev je na primer »naključni« umik zračne obrambe nad mestom ravno v času dogodkov. saj na prizorišču niso našli niti koščka letala. da je vse skupaj le slabo prikrita laž. Da ni vse tako. da so se jekleni nosilci stalili zaradi gorečega bencina. ki lajša doseganje zastavljenih ciljev. da ameriške oblasti teroriste na vsakem koraku preganjajo. novega svetovnega reda. Z njimi se odpirajo možnosti zlorab neslutenih razsežnosti. Druga debela laž v uradni razlagi je tista o sesutju nebotičnikov7D zaradi trka letal vanje. v službi t. ki celo ni bil zadet ali prizadet s požarom. ki je preprečeval uvedbo prvega. kot trdijo uradne razlage. o katerih se nam niti ne sanja. To je bilo storjeno iz očitnega razloga: zmanjšati možnosti poštene obravnave. ki je svetu pokazal. Naslednji korak je potisniti svet v klešče mehanizma enotnega plačilnega sredstva. ki je zamajal tudi ameriški trg akcij. da je treba prikrivati le male laži. da z njimi tudi sodelujejo. ne ve pa. Osrednji nadzor vseh finančnih tokov in enotno plačilno sredstvo sta naslednja pomembna cilja v načrtu ene planetarne države. bolj mi je postajalo jasno. Pravijo. Odpor. za katerimi se skrivajo motivi. Javnost meni. Osrednji nadzor vseh finančnih ustanov sveta je le še vprašanje časa. da smo terorizem močno podcenjevali. i. da se je na enak način sesul tudi sosednji nebotičnik številka sedem. da bi lahko prodrle … Prepričan sem. javno obravnavo pa so oblasti preprečile. Eno očitnih. ki delujejo celo v znatno težjih pogojih. da bo ta nadzor izvajalo novo telo v sklopu FED (Ameriške centralne banke). je splahnel z zadnjo globalno finančno in gospodarsko krizo (2009). ki je razkril absurdne trditve v zgodbi o napadu na Pentagon. Bolj ko sem se poglabljal v podrobnosti. Nepojasnjenih in zelo nenavadnih dejstev v uradni verziji dogodkov kar mrgoli. Na vrh liste dejavnikov strahu se je uvrstil z enajstim septembrom dva tisoč ena. na primer z osebnim čipom. kot rečeno. Svet je bil ogorčen nad peklenskim načrtom. da terorističnih akcij brez sodelovanja ameriških oblasti ne bi bilo mogoče izvesti. saj nihče ne dopušča možnosti.

Odločiti se je treba: verjeti besedam politikov in medijev ali pa. ki jo pripovedujem v tem poglavju. Vsako približevanje resnici je priložnost za napredek. ki bi sicer ostale skrite. Ni prav vztrajati pri enostranskih. A po temeljitem preudarku sem sprevidel. da ga potrjuje dnevno dogajanje. opirajoč se na lasten razum. priznam. zatiskanje oči pred njo pa napaka. Napačno pa je iz neprijetnih dejstev zidati strahove in obupovati nad njimi. tako kot pri ljudeh. začeti svet opazovati z novim razumevanjem. ki so ljudem sicer nedosegljivi. omejenih pogledih in zatiskati oči pred dejstvi. moraš na celoto pogledati širše. dobroto in mir. 185 . Pomislil sem. k njihovi duhovni rasti. ki jo drago plačaš. Za vsakogar. Po moji oceni gre za trdnejši ter na logiki in novih dejstvih dobro utemeljen koncept. s tem pa širiš svoje obzorje in krepiš svoje razumevanje. kar tesno pri srcu. da je takšno razmišljanje napačno. a zaključki bržkone ne bi bili bistveno drugačni. Tudi zanje veljajo isti duhovni zakoni kot za nas ljudi. Zavedam se tudi naslednjega dejstva: v krogih vrhovne elite – kdor koli že je – so prisotni različni interesi. kaj mi je bilo treba tega.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA Ni razloga za malodušje! Ko sem postopoma spoznaval zgodovinsko zgodbo. Moje zaupanje v prikazani koncept se je še okrepilo ob ugotovitvah. mi je bilo. ki so jo posredovali nam naklonjeni nezemljani sami! Kdo z omejenim človeškim spominom bi sicer lahko podal informacije za tako dolgo časovno razdobje? Kanaliziranje kot vzpostavljanje duhovnega stika z nezemeljskimi inteligencami je že dolgo vir podatkov. bolje bi bilo. Dolgo sem primerjal različne dokumente in tehtal informacije ter krepil zaupanje v zgodbo. je razkritje laži velik šok. Pomen ljubezni spoznaš tako. V zgornji rekonstrukciji zgodovine človeštva je vsebovana zgodovinska zgodba (ali vsaj del informacij iz nje). da občutiš njeno pomanjkanje. Oborožen s pravimi informacijami lahko opaziš stvari. Ni težko preverjati. Tudi nekateri med njimi si prizadevajo udejanjati resnico. se učili in napredovali. ali se poznani cilji v dnevni politiki uresničujejo ali ne. da stvarnost spoznavaš skozi nasprotja. Tudi oni so v tem procesu trpeli. Seveda bi nalogo mnogo bolje opravila skupina strokovnjakov raziskovalcev. ko ne bi vedel. kar pomeni. pravičnost. Da bi rešil problem. Ta svet je svet dvojnosti. bil je tudi zame. ki zaupa zgodovinarjem in medijem. ki sem jo razgrnil zgoraj. ki razkrivajo drugo plat medalje. S poglobitvijo v vire in primerjavo dejstev je hitro mogoče ločiti pleve od zrnja. ki so botrovali medsebojnim trenjem in preizkušnjam ter. Najhujša izkušnja prinese največjo nagrado – le obupati ne smeš.

Znano je. Vendar sta dobro in slabo le merili v človeškem besednjaku. Bile so svetovne vojne. dostojno človeka v tretjem tisočletju. da gre pri tem za absurdno povzročanje trpljenja in razmetavanje energije. Pot k »dobremu« je žal prevečkrat tlakovana s »slabimi« izkustvi in obratno. ki sem jo slikal. Dušo nezemljana ceniti više ali niže kot dušo človeka bi bilo neumestno – gre za izraz iste božanske Biti. da je celotno dogajanje. tlačil in zatiral. Preizkušnje na njeni poti so pripomočki za njeno rast. Duša pač zavzema različne vloge. temveč življenjska Bit – nekaterim je ljubši izraz duša –. Modrovati o tem na dolgo in široko je odveč. kajti zanima jo le duhovni rezultat. da človek ni fizično telo. prinesla človeštvu tudi marsikaj dobrega? Rekel sem si: »Poglej v zgodovino: ali na poti človeštva ni bilo mnogih uspehov. kar je želela. da bi ob tem duhovno napredovala. kdo je koga nadvladoval. Povedano v besednjaku duše: duša ima prav tisto. človeka ali nezemljana. ki nam pomagajo. v katerem lahko izkusi določena izkustva. ki smo mu priča. zmag in zmagoslavja?« Bile so stiske in človeštvo se je iz njih marsikaj naučilo. pomembni so rezultati v smislu doseganja duhovnega napredka. ki si izbere telo. Verjamem. časa in življenj. odvisno od dosežene ravni duhovnega razvoja. v ozadju izbora pa vsekakor obstaja neki motiv. nekateri pa zagotovo. Večina do tega spoznanja še ni prišla. Na višji ravni zavedanja je nesmiselno govoriti o tem. kozmično pa ti besedi pomenita isto: različne vrste izkustev. Vse se dogaja v zavesti. Bilo je suženjstvo. Zato je skrb za dvig ravni zavesti bistvena. a je svet vendarle napredoval k bolj humani družbi. Bilo je nečloveško izkoriščanje. Ali ni vsa zgodba.SEDMO POGLAVJE Predstavljena zgodba ne sme postati nov vir strahu. ki deluje skozi telo. vsak izkuša svet v skladu z ravnjo lastne zavesti. Tedaj je duša tista. da vse skupaj spregledamo in dosežemo raven zavesti. V tej luči je vsako pritoževanje nad okoliščinami in usodo odveč. le vrsta lekcij. a svet je prav zaradi njih spoznal. da se duša ne izogiba trpljenju in stiskam. V tej knjigi je govora o tem. 186 . a so ga odpravili. Izbira med telesom človeka ali denimo Anunakkija je torej stvar duše. izkoriščal.

ki so živela že pred sto milijoni let. kajti ustvarjanje dimne zavese v zvezi z nezemljani in neznanimi letečimi predmeti je eden najuspešnejših projektov. ki ga je mogoče izluščiti iz nje. tj. Prepričanje.000 let. kakršni smo priča. Omejevanje informacij in ohranjanje nevednosti ljudskih množic jim olajšuje položaj. pa gre za bistveno drugačna bitja. kar se jih je lotila CIA. ki sta vredni posebne pozornosti: o religijah in denarju. Globalna politika. je zmotno.POSKUS REKONSTRUKCIJE ZGODOVINE PLANETA ZEMLJA 8. da med plazilci ni zelo razvitih vrst. Prisotnost nezemljanov na Zemlji je podatek. češ da gre za mrzlokrvna. od neznatnih letečih stvorov do osemtonskega titanozavra. približno 150 milijonov (!) let. ki ni več nemočna žrtev manipulacij. Dinozavri so se razvili v širokem razponu različnih bitij. Najnovejša spoznanja potrjujejo. A za nadaljnji razvoj so imeli še ogromno časa … 187 . tj. V primerjavi z dobo razvoja plazilcev. manj razvita bitja. pomembnejše je sporočilo. na katerem temelji zgodba iz zadnjih poglavij. zelo inteligentnih. da je bilo mnogo teh bitij. ki so v davnini kolonizirali naš planet. ki so imele pomembno vlogo v človeški zgodovini. KI OSUPNEJO Ob predstavljenem poskusu rekonstrukcije zgodovine človeštva se upravičeno pojavijo mešani vtisi in jasno izraženo vprašanje: verjeti ali ne verjeti? Sama zgodovinska zgodba ni najpomembnejša. Čeprav si mislimo. ni posledica spleta naključij in demokratičnih procesov. je zgodovina človeka. Ljudje na plazilce gledamo precej zviška. 450. prav neznatna. poglavje SPOZNANJA. Zato na tem mestu ne bo odveč nekaj besed o rasah nezemeljskega izvora s plazilsko zunanjostjo. saurornitoidi. jih ne jemljemo resno. po znanstvenih trditvah pa še mnogo manj. da imajo nezemeljski obiskovalci Draco-reptili domnevno isti izvor. S pravimi informacijami je mogoče prestopiti okvir sedanjih omejenih predstav in postati človek. V tem poglavju želim dopolniti razumevanje predhodnih besedil in dodelati doslej ustvarjeni mozaik z nekaj podrobnostmi. Čeprav dokazov za to mrgoli. temveč premišljenega načrta nezemljanov. Svet iz ozadja vodijo že tisočletja. npr. čemur pridružujem še dve temi.

Draco-reptili.V krščanskem svetu upodobitev teh bitij ne manjka. Na povezovanje kač in zmajev s pradavnimi »bogovi« naletimo v legendah in zapisih vseh starih ljudstev tako rekoč po vsem svetu. so jo s tehnologijo levitve iz reptila v 188 . ki so bila nekoč veliko večja redkost kot danes. Feničani so imeli Agathodemona. da je energija neuničljiva. faraone pa so pogosto upodabljali s kačami.OSMO POGLAVJE Če dinozavri ne bi bili zbrisani z Zemlje v kataklizmi pred 65 milijoni leti. Vladarska vloga in podoba zmaja sta bili samoumevni. pretkanost. niso mogla biti glavni razlog za to. S to temo bi zlahka napolnili vso knjigo. ki je bil podoben krilati kači. Egipčani so imeli kačjega boga Knepha. plazilce. ter križancev med živaljo in človekom. pa jih kar mrgoli. podobne človeku. da se to ni zgodilo v kakem drugem okolju. kot sklepam. se mi je zastavljalo vprašanje. Zmaje častijo kot bogove. in zakaj so ti simboli tako pogosti. Da bi šlo pri upodobitvah za naključno izbrana bitja. Judje imajo Nakhustana. Večina upodobitev očitno izvira iz obdobja. ko so se morali umakniti v podzemlje in je reptilska zunanjost postala moteča. Kulture ameriških domorodcev in Kitajcev so preplavljene z zmajsko ikonografijo. ki bi jih privzeli za maskote ali simbole. zlo in zlobo. pa tudi ne čaščenja. o katerih govorijo Sumerci. bi se do danes razvili v plazilske humanoide. ki je prav tako zmajski lik. obstaja povezava. Med zmaji in kačami ter bogovi. Njihova okostja. so najpogosteje upodabljana nenavadna bitja. Sicer pa je kljub uničenju teles dinozavrov preživela njihova zavest. na Kitajskem in Japonskem. zaradi česa so tako popularni. ki je Zemlji vladala 150 milijonov let? Simbolizem kače in zmaja Od nekdaj me je vznemirjalo vprašanje. znanje in modrost. Kulture srednje Amerike so imele svojega boga z imenom Quetzalcoatl. tj. ko Reptili svoje zunanjosti niso skrivali in so v družbi z ljudmi nastopali odkrito. ki krasijo pomembne objekte povsod po svetu. medicino. V Indiji mrgoli zmajev. Ni zagotovila. v razvoju človeških civilizacij igrali odločilno vlogo. Kaj se je zgodilo dinozavrski zavesti. njihova simbolika pa je povsod po svetu enaka: simbolizirajo hladno moč. Kasneje. ni verjetno. ki so. saj bi v tem primeru ne mogli razložiti enotne simbolike. od kod zmaji na grbih in zastavah ter kipih. saj pravimo. na Daljnem vzhodu. Sumerci so svoje »bogove« imenovali Anunakki. čudnih bitij z več rokami in nogami. bronasto kačo. ki pritiče le bogovom. Ker zmajev pravzaprav nihče ni nikoli videl – edina podobna bitja so dinozavri izpred približno sto milijonov let –.

Človeško bitje ima dvanajst DNK vlaken ali šest dvojnih spiral DNK. Gre za izpričevanje moči. Svetega Jurija pri Ščavnici in še kakega. drugih pet parov je neaktivnih Ti so bili razstavljeni ali razbiti. med katerimi so tudi takšne kot pri neprimatskih sesalcih. v drugih fazah pa je zarodek podoben zarodkom ptic. V ljudskih izročilih. ki so se uprli zmaju. ki se mu je pokazal v svoji grozljivi podobi. imenovan »reptilski možgani«. imenovan R-kompleks. Reptilski možgani. ki je premagal zmaja. teritorialnosti. informacije o teh bitjih pa so preživele le zavite v mite in legende. Šentjurja. Ko se človeški zarodek v maternici razvija. da se kak otrok rodi z repom. ker ga delimo s plazilci. DNK in modra kri V šoli nas pri anatomiji človeka niso poučili. Ustvarjalci človeka so nedvomno imeli tudi zelo popolno medicinsko znanje. Loža. ovac in svinj. Simbol tistih. Zmaga nad tiranom. je upodobljena na številnih krščanskih freskah in slikah. da so reptilska bitja ustvarila hibrida. da v človeških možganih obstaja predel. da je aktivna le ena dvojna spirala DNK. se uganka razjasni. ritualizmu in vzpostavljanju družbenih hierarhij. R pomeni reptilski. mitih in pravljicah mrgoli junakov. plazilcih in ribah. Od kod kača kot simbol medicine? Ko spoznaš zgodbo s sumerskih ploščic in veš. na katerega se vežejo ostali deli kot njegovi dodatki. se je ohranil. V določeni fazi se razvijajo škrge. ki so zgrajene iz delov DNK omenjenih ras donatorjev. poguma. Kakšna resnica bi se utegnila skrivati za to legendo? Seveda ni šlo za kakega resničnega zmaja ali dinozavra. ki je našlo svoje mesto na ščitih. Zelo znana legenda o Svetem Juriju. Zgodi se tudi. temveč za zmago ljudskega junaka nad kakim krutim vladarjem. imenovanega človek. da ne omenjamo grbov Ljubljane. Pomembno vlogo ima pri agresivnem obnašanju. spretnost ali modrosti. Nahaja se celo v grbu ruske prestolnice Moskve. KI OSUPNEJO človeka lahko prikrili. Vzroka 189 . v grbih in drugih simbolih mest itd. Genski inženiring je bil zagotovo ena najpomembnejših »medicinskih tehnologij«. Ta prastari predel poganja drug zelo star možganski segment.SPOZNANJA. prehaja skozi številne razvojne stopnje. posebno v zmajskem telesu. Kamnika. To naj bi bil izvorni segment možganov. Analiza genoma in DNK-strukture današnjega človeka kaže. ki se ukvarjajo z medicino. Da človeško telo nima nikakršne povezave ali skupne značilnosti s plazilci oziroma reptili torej ne drži. je nedvomno vredna ovekovečenja v ikonah trpečega ljudstva.

Tudi materializacija in dematerializacija spadata v domeno podobnih pojavov. Ena od lastnosti. ki naj bi bila značilna za kraljevske rodbine. potemtakem sprememba zunanjosti za višje razvita bitja ne more biti večja težava. kot želiš. David Icke je po stikih z več osebnostmi iz javnega življenja na različnih koncih sveta pridobil veliko pričanj o spreminjanju zunanjosti (metamorfozah) znanih ljudi. Končni cilj – oživljeni celoviti človek z izpopolnjeno gensko strukturo – torej ni nedosegljiv. besedilo Pojav večkratnih osebnosti) – pa so temeljito spremenili moje mnenje. zato kri hitreje oksidira in dobi modrikast videz. se lahko pokažeš v takšni obliki. je modra kri. Proces se od zunaj lahko tudi pospeši z energijami ustrezno visokih vibracij. obenem pa izločili tisto. da gre za pretiravanje. Zapisi o bolnikih – razcepljenih osebnostih. Seveda ni bilo zaželeno. kar je potrebno za izjemne sposobnosti. A odgovor je. zato so v genski strukturi ohranili vse. ki jo vidijo drugi ljudje. bržčas naslednji: ustvarjalci človeka so potrebovali poslušne. Če s svojim umom spremeniš tej energiji nihajno hitrost in jo privedeš na drugačno frekvenco.OSMO POGLAVJE ne poznamo. božanskega izvora. kar je neizogibno potrebno za preživetje. ne prav pametne. Ob skrivnih obredih in orgijah se prelevijo in pokažejo 190 . Razlike v genski strukturi aristokracije se verjetno odražajo tudi v barvi krvi. Presenetila me je trditev. pri reptilskih vrstah in s tem tudi pri kraljevskem rodu hibridov gre menda za večjo vsebnost bakra. da je spreminjanje zunanjosti mogoče z miselnim projiciranjem posebne fizične slike. Od kod ta domislica? Ne gre za izmišljotino. Kameleonske sposobnosti modrokrvnih Ena najtežje sprejemljivih informacij v zvezi s plavokrvnimi je spreminjanje njihove zunanje podobe. upoštevaje zgodbo s sumerskih tablic. sem bil prepričan. da bi bilo ustvarjeno bitje enakovredno ali celo sposobnejše od ustvarjalcev in da bi se zavedalo svojega pravega. Rekel sem si. Kri aristokracije naj bi bila drugačne barve. Bral sem. Ko sem na to naletel prvič. da se z duhovnim razvojem človeka te verige same – torej brez (fizične) genske manipulacije – spet povežejo in sprožijo. da če to lahko storijo oni. Kljub omenjeni reorganizaciji DNK je izvirni obrazec ostal v človeški celici. ljudska ugotovitev o modri krvi plemstva ima gotovo povsem praktično ozadje. a močne delavce. ki v svojem telesu nosijo »dve duši« ali celo več (glej drugo poglavje.

in druge. za videnje sile. da lahko ljudje iz teh krvnih rodov spremenijo obliko v iguano in obratno. To sposobnost je očividki menda celo prikazal. a tega stanja ne morejo zadržati neomejeno dolgo. ki uporabljajo privid človeškega telesa za prikrivanje svoje prave narave. princesa iz Walesa. kar omogoča videnje izza fizične oblike. da obstajajo polnokrvni plazilci. ozadje in mehanizme religij pa v splošnem komaj kaj poznamo. Preden bi to skrivnost lahko javno razkrila. roke. KI OSUPNEJO svojo reptilsko podobo. da ne gre za običajne halucinacije. med drugim gre za Geralda Forda. in so pred njenimi očmi spremenili podobo. noge ali celo telo – spremenili in privzeli plazilsko podobo. Imela je stike z mnogimi javnimi osebnostmi. ki upravlja z osebo. ni brez razloga Windsorjev poimenovala za plazilce in kuščarje. Celo pred očmi očividcev na bolj javnih mestih so se razni telesni deli človeka – obraz. Hunter S. Tretja vrsta so reptili. Thompson je ugotovil. Sprva je mislila. vojaških osebnosti itd. Dejal je. se moramo zahvaliti njeni dobri prijateljici in zaupnici. temveč za »dvig frekvenčne zavese«. ki se oddaja v DNK-strukturo plazilskih oseb in usklajuje celično strukturo s plazilskim genskim načrtom. zatem pa se zopet vrnili v običajno stanje. ki se v naši stvarnosti pokažejo neposredno. Neka jasnovidka je Icku razlagala. bankirjev. lahko vidijo plazilske podobe. ki so nadzorovani in obsedeni s plazilci s četrte dimenzije. Narkomani in tisti. da v visokopsihodeličnem stanju nekatere ljudi vidijo kot ljudi. Miguel de la Madrid pa je pričal. da gre za neke vrste hologram. Takšna opažanja so bila prisotna le pri nekaterih ljudeh. Skrivno ozadje religij Religije so imele na vse človeške civilizacije odločilen vpliv. in hibridi. ki so bili pogosto pod vplivom mamil. Tudi jasnovidci v telesih in okrog teles vodilnih svetovnih politikov. Veliko teh pripovedi je slišal v ZDA. da so nezemljani. da so se nezemljani spustili med Maje v Mehiki. Georgea Busha st.SPOZNANJA. Živela je z enim od njih. Nekateri so ji v oči povedali. Charlesom. Da so informacije dosegle javnost. križanci reptilov in ljudi. Billa Clintona. Diana. poročajo. Predsednik Mehike. Dva televizijska voditelja sta pojav menda opazovala sredi televizijske oddaje – posnetki so krožili po spletu. Cathy O’Brien je takšna doživetja opisala v knjigi Trans Formation of America. Zato jim tukaj namenjam nekaj več pozornosti. Govoril je o morfogenem polju. Omejujem se na tri poglavitne v evropskem 191 . je morala umreti. druge pa kot humanoidom podobne plazilce. navaja jih v knjigi.

V nadaljevanju navajam nekaj pomembnih spoznanj. nato še muslimanska vera). ki so se kazali v telesni podobi. Prestrašeni ljudje tako postanejo poslušne ovčice svojih duhovnih pastirjev. Um premamijo tako. ki izhajajo iz istega korena. ki si drznejo odstopati od začrtanih norm ali izkazovati drugačnost. Posamezna religija vernike prikrito vzgaja v miselnosti gospodarjev (judovska vera) ali sužnjev (krščanska. da se ta nenehno ukvarja z verskimi temami. človeštvo zadržujejo v nevednosti ter zavirajo duhovni razvoj ljudi tako. a prav ta je rešitev iz miselne zanke. da ne prepozna lastnega božanskega bistva. Njihova gorečnost tudi povzroči. Učinkovitemu nadzoru množic ni nič služilo bolje od religij. Samomorilnost v imenu vere je ena od najbolj žalostnih posledic verske zaslepljenosti. Pri vzpostavljanju religij je bil uporabljen znani vzorec »deli in vladaj«. Nobena religija ne dopušča dvoma o svojih naukih. So na strahu temelječi mentalni kalupi. ki niso povsem v skladu z resničnim duhovnim konceptom. obtoženih krivoverstva. 192 . da so religije zelo učinkoviti psihološki sistemi za nadzor razuma. Verski gorečneži so v imenu vere pripravljeni storiti nepredstavljivo. s katerimi je mogoče upravljati celotna ljudstva. v katero se ujame religiozni razum. ki bo na sodni dan odločal o nebesih ali večnem pogubljenju. Zgolj krščanstvo in islam sta z miselnim programiranjem in vsiljevanjem močno omejene vizije življenja v dva tisoč letih zadržala v duhovnem zaporu milijarde ljudi. Najizčrpneje sem se o religijah poučil v knjigi Davida Icka Največja skrivnost.OSMO POGLAVJE in bližnjevhodnem prostoru – krščanstvo. da gre za dve popolnoma ločeni »božji predstavi«. ki odvračajo pozornost od resničnosti in resničnih težav. je tudi v krščanstvu doživelo zelo žalostno usodo. Konceptualna nasprotja med ustvarjenimi verskimi sistemi so neusahljiv vir konfliktov. islam in judovstvo –. da postanejo hkrati zaporniki in ječarji – in to po lastni volji – ter nasilno obračunavajo z vsemi. obenem pa omogočajo številne vojne. ki so prvovrstno orodje za uresničevanje začrtane globalne politike. Sčasoma je prevladala podoba drugega in se vključila v tradicijo posameznega okolja. Mnogo nedolžnih ljudi. ki ga upodabljajo religije. Velika razlika je med čaščenjem bogov – prišlekov z neba – in abstraktnega Boga. vsekakor niso vzbujali takšnega strahospoštovanja kot razsodnik. Religija ima tudi zelo presenetljive učinke. povezani z zavajajočimi prepričanji in prirejenimi informacijami. stvarnika vsega in vrhovnega razsodnika. Icke razlaga. Prvi. Zavedati se je treba.

Konflikta med kristjani in muslimani ne bo nikoli mogoče povsem pogasiti. najprej v sumersko. Vse tri religije imajo enako strategijo: 1. Moški bog se je imenoval Nimrod. ki je povzročila obilo gorja na tem planetu. da so jo za potrebe človeške rase predelali v sprejemljivejšo. 2. rojen si z izvirnim grehom* in s tem nosiš madež na duši od rojstva naprej. indijski kastni sistem je kopija reptilskega. nespolna bitja z astrala. Reptili častijo nefizična. 3. ženska boginja Semiramis. da lahko najdemo Boga in dosežemo odrešitev le. manipulacije s temi zgodbami pa najmočnejši način nadzora uma. v grški kulturi pa Apolon in Atena. Osebno odrekanje lastnemu umu in življenju je sprejemljivo. imela sta polčloveški. Izmišljene. KI OSUPNEJO Konflikt med verami je obrodil bogate sadove: v štiristo letih po Mohamedu in tisoč letih po Kristusu se je zgodila »sveta«. temeljijo na figuri boga-rešenika. rešiš se lahko le. V središču spora je skupno sveto mesto Jeruzalem. ki je bolj filozofski sistem kot religija. razen budizma. če tega ne počneš. 193 . Kako religije delujejo? Izčrpno analizo podaja David Icke. prisotna v Lemuriji. in to je odlično sredstvo za ustvarjanje napetosti in lokalnih vojn. moškožensko obliko. če verjameš v »rešitelja«. ki je bil kdaj koli ustvarjen. grško itd. denimo Jezus ali Mohamed. V dveh tisočletjih se je v past religij ujelo milijarde ljudi – in še vedno se ujemajo. da moraš slediti napotkom hierarhije ustanove. ko je bil v Babilonu ustvarjen načrt za pokoritev ljudi z vero. boš obsojen na večno pogubljenje. Osnovni mehanizem vsake religije je strah. Njihova religija temelji na hierarhiji kastnega sistema. V Egiptu sta dobila imeni Oziris in Isis. so z religijo prodrli tako. nato pa v ostale – egipčansko. Vse religije. V druge kulture. ter na miselnosti. polreptilski telesi. to pa pomeni. To so babilonski svečeniki govorili tudi o Nimrodu. sporno pa je vztrajanje. ki so jih ustvarila. križarska vojne krščanskega sveta proti nevernim muslimanskim narodom. simbolične zgodbe so postale dobesedna resnica. če tej figuri verjamemo in se držimo njenih napotkov. ki debelijo žepe bančnikov in trgovcev z orožjem. Prva religija na planetu je bila reptilska. –. da morajo tudi drugi ravnati enako. ki temelji na neresničnih podatkih.SPOZNANJA. * Z izjemo protestantske veje krščanstva. Še nekaj besed o zgodovini religij. napaka.

neposreden pomen. temveč so morali imeti človeško zunanjost. Gilgameš je odpotoval v nebo k bogovom. št. Hetitom. Razumeti pradavno simboliko Sonca pomeni razumeti vse glavne svetovne religije. Zodiakalni krog podaja dvanajst obdobij. kaj se dogaja. Kanaancem. poroča. kako ga je Inanna. Kanaancem in Judom kot Aštarta. razumeti njihov temelj. Primer: boginja vojne in ljubezni. 3. da bi dobil nesmrtnost. Vedski. križ v središču pa pomeni Sonce. Egipčanom. Rdeč ali ognjen križ je arijski simbol Sonca. Ko se Sonce spreminja. 21. zapeljala.OSMO POGLAVJE Krščanstvo. Grkom itd. se spreminjamo tudi mi. Nekatere pomembne osebnosti iz sumerskih besedil so imele polbožansko. apostolov. Število dvanajst je število mesecev ali zodiakalnih hiš. polčloveško poreklo. David Icke pravi. Zelo zanimivo je ozadje religij. egipčanski bogovi … imajo isti izvor. ki je bil deloma božanskega izvora (sin človeka in boginje). ki sega vse do Babiloncev in še dlje v zgodovino. ali 22. vladar Uruka okrog 2900 pr. Hetitom in nekaterim drugim pa kot Ištar. ki so jih nasledila. čeprav je že imela zakonitega moža. Kako si je to mogoče razlagati drugače kot z mešanjem genov bogov-nezemljanov in človeka? »Bogovi« torej niso mogli biti nekaj abstraktnega. grško Afrodita. omenjena so še posebno močna in delujejo na podzavest. n. izraelskih plemen itd. Števila predstavljajo vibracijske frekvence. Gilgameš. ki pripadajo posameznim znakom.. Temelj je sončni sistem s Soncem v osrednji vlogi. 40 (dvanajst učencev. grški. 7. ki so jim poznane šifre za dešifriranje zgodb. Za velik del predkrščanskih bogov je navedeno. zato človek ne dojame. prav tako kot svastika (kljukast križ). Vse tradicionalne šole misterijev uporabljajo sveta števila: 12. a mu ni uspelo. Razumevanje sončnih sprememb in njihovih posledic je ključnega pomena.). ki je posedovala izčrpno znanje o tem. decembra je zimski solsticij. da so rojeni 25. Od Sumercev so se verske predstave in panteon bogov prenesli v verstva vseh ljudstev. vitezov. Svečeniška hierarhija. namenjen neukim. je to znanje posredovala v zakodirani obliki posvečenim. ko je Sonce na najnižji 194 . da moramo za spoznanje njihovega pravega ozadja. ne le v fizikalnem smislu. Babiloncem. Od Sumercev k Huritom. Sonce predstavlja 99 % mase našega sončnega sistema in vsak trenutek vpliva na naša življenja. decembra. Grkom kot Afrodita. Razdelitev kroga na štiri dele (s križem) da štiri letne čase. med Sumerci znana Inanna ali Ninni. kjer so se pojavili arijska rasa in reptilski križanci. judovstvo in islam so izšli iz istega območja Bližnjega vzhoda. Te imajo sicer tudi preprost. je bila Rimljanom znana kot Venera. Asircem.

Mojzesa. popolnoma enak namen in enako zgodbo najdemo tudi pri vrsti drugih bogov iz davnih časov. o kom govorijo? Rodila ga je devica. ki je sicer izmišljen lik. toda nihče ga ne omenja. Vse to velja za rešitelja z Vzhoda Virišno tisoč dvesto let pred Kristusom. V zgornjem zapisu ni govora o Jezusu Kristusu. V hebrejščini Samson pomeni »Bog sonca«. kralja Davida in še vrsto drugih. nikjer nobenih verodostojnih podatkov. Še več. ko naj bi se Jezus zmagoslavno vrnil v Jeruzalem in ko je po križanju vstal od mrtvih. Ali je Jezus v resnici obstajal? Icke pravi. KI OSUPNEJO točki svoje moči v letu. veliko preden je bilo slišati o Jezusu. Ni arheoloških dokazov. da bi nam bili grehi odpuščeni. Oziris in Horus. Filon je živel v vsem času domnevne Jezusove prisotnosti in napisal zgodovino Judov. toda o tem nič ne piše. razen seveda v Svetem pismu. Salomona. Ko je bil rojen. natančneje v evangelijih. Delal je čudeže in ozdravljal ljudi. Takrat simbolično umre in se ponovno rodi. Krščanski božič je preimenovan poganski praznik in le eden od zamaskiranih poganskih praznikov. Pa vendar. A pozor – natanko takšnih »rešiteljev« je vsaj dvajset. Umrl je na križu. Preberimo naslednje vrstice. Izgubil je moč. razpet med dva zločinca. Tamuz. Je odrešenik človeštva in se bo vrnil na sodni dan. da si to vprašanje lahko zastavimo tudi za Mojzesa. kot razlaga Icke. Bil je tam. ničesar.SPOZNANJA. mar ugotovimo. Poglejmo simboliko v ozadju zgodbe o Samsonu. Quetzalcoatl. Enako velja za Salomona. ko naj bi se rodil Jezus in ko naj bi Herod ubijal otroke. Abrahama. Indra. živel je v Jeruzalemu ali njegovi bližini v času. Davida. med drugimi Krišna. Približno štirideset piscev je pisalo kroniko dogodkov v teh deželah za časa Jezusovega življenja. Trdi. po Svetem Duhu. da o obstoju Kristusa ni. Krščanstvo Za pravoverne kristjane je Jezus Kristus edinorojeni Božji sin. ki je umrl. pisnega gradiva. Tiran je pobil vse dvoletne otroke. ko so mu (ko je šel skozi Dalilino hišo – septembra) odrezali lase (ko sonce izgubi moč – svoje žarke). ga je tiranski oblastnik želel odstraniti. Samsona in veliko drugih svetopisemskih »zvezd«. Bil je slavljen kot voditelj ljudi. brezgrešno. Šlo je za izpolnitev prerokbe. ki je pokrila vse to obdobje. Njegovi starši so morali pobegniti na varno. Po treh dneh je vstal od mrtvih in šel v nebesa itd. Toda 195 .

V Babilonu. da je razglašen za sodnika mrtvih. v glavnem mestu reptilsko-arijskega svečeništva. velja tudi za Horusa. da je Geneza v veliki meri predelana in skrčena inačica sumerskih zapisov. ki so jih pisali grški in aleksandrijski pisci. da ne bi prišli v roke nepoklicanim. kot razlagajo alternativni viri. da je treba biti natančnejši: očitno se ni zgodilo osebam. Zakaj? Icke zaključuje. kot sem razbral iz Zgodovine galaksije. ki jih ne najdemo nikjer drugod. Sumerske ploščice napeljujejo k zaključku. Krščanstvo in rimska cerkev sta zasnovana na perzijsko-rimskem bogu sonca po imenu Mitra (Nimrod). Enako velja za Nimroda. Budo. Sam mislim. prav tako ne v novejših poročilih. ki so navedene v Svetem pismu. pogosto simbolno. ki je starejši ustreznik indijskega boga Mitre. so hebrejski svečeniki. pomešali z domišljijo. ezoterična in astrološka znanja na način. vendar poskuša vsiliti svojo interpretacijo. Nič od tega ni omenjeno niti v rimskih zapisih. Sveto pismo vsebuje posamezne resnične zgodovinske podatke. Človek z imenom Jezus Kristus morda ni obstajal. Krišno. Ali naj bi vladajoča hierarhija. Tamuzov naslednik.OSMO POGLAVJE Filon o vsem tem ni zapisal niti besede. Mešanica fikcije in resnice je postala temelj Stare zaveze. ki usmerjajo človeka k njegovi duhovni naravi. ki so bili na tekočem s takratnimi dogajanji. kot je navedeno. temveč simbolična. želela zapisati resnično zgodovinsko dogajanje? Odgovor je na dlani. kodirana zgodba. vključno s tem. in ni se zgodilo natančno tako. da bi prikrili resnične dogodke. ki je uničila dokumente s pradavnim znanjem in modrostmi. in duhovna spoznanja. da bi dosegli določene učinke. Podatek. kakršno so želeli vsiliti ljudstvu. Osvetlimo še nekaj svetopisemskih spodrsljajev. da človek samemu sebi sezida duhovni zapor z omejevanjem resnice o zgodovinskem dogajanju na zelo ozko interpretacijo le-tega. a žal se vse skupaj izkorišča za to. zapisali prirejeno zgodovinsko zgodbo. Horus je bil »božji sin« v Egiptu. za prevajalsko napako. Zato so leviti resnico. ni se zgodilo v času. ki ga navaja Sveto pismo. Ozirisa itd. Namen Svetega pisma je bil prenesti določena duhovna. ki se opira na številna resnična zgodovinska dejstva. S podanimi prepričanji omeji svojo svobodo in se oddalji od spoznanja svoje resnične narave. pri katerih gre. Svetopisemsko besedilo ni resnična. imenovani leviti. temveč gre za. Kar velja za Jezusa Kristusa. da se vse skupaj očitno ni zgodilo. Krščanstvo je prikrita poganska religija Sonca in religija astrologije – obe pa je krščanstvo obsodilo. simbolično ime človeka po imenu Emanuel. da je bil Jezus 196 . Zapisali so takšno zgodbo.

Grško besedo »eon« so napačno prevajali s »svet«. Cerkev in krščanstvo delo članov družine Kalpurnia Pizona. dobiš Josip. Pred nami ni konec sveta. V navedbah o koncu sveta gre zopet za napako pri prevajanju. temveč 197 . Preroki so predvideli. Vezana je na prerokbe iz Stare zaveze. Jezus se ni rodil v hlevu. da se bo mesija imenoval Emanuel in ne Jezus. temveč konec dobe (rib). Izvor krščanske doktrine Vedno sem si želel spoznati resnično dogajanje v zvezi s pripravo Svetega pisma. Popravljali so tudi ta besedila in napisali večino od štirinajstih apokrifnih knjig. Naposled sem v knjigi Največja skrivnost prišel do nekoliko natančnejših podatkov.SPOZNANJA. To je Pizonov podpis. ki traja 2160 let. Zanimiva je kopica podrobnosti. določeno vlogo pa je igral tudi Plinij mlajši. ki je pripadala rimski aristokraciji. Toda pri širjenju vere so nastali zapleti. Otroka niso nesli v hlev. Toda najverjetneje je oba ubil Neron. na katerega prisega toliko vernikov. Lik boga Sonca. ki dajejo vsaj nekaj opore za sodbo o verodostojnosti tega dokumenta. Vsi liki v Svetem pismu z Jezusom vred naj bi bili simbolični. To je iz Matejevega evangelija jasno razvidno. Delo je nadaljeval Pizonov sin An. Herod). temveč v hiši. njen pravi pomen je »doba«. temveč na nazaretsko tajno društvo. je v nadnaravnega. ne drži. ki ga uteleša Jezus. da so Nova zaveza. poštene javne raziskave teh podatkov? Pritisk na raziskovalce in poročevalce bi bil namreč velikanski – navsezadnje gre za rušenje temeljev vere! V omenjeni knjigi David Icke navaja. Pavlov lik sta si izmislila Plinij mlajši in Just Pizon. drugi podpis pa je število šestdeset. Svetopisemska zgodba je izmišljena. temveč so jasli iz hleva odnesli v hišo. Okrog leta 60 po Kristusu je Pizon napisal Ur Marcus. Pizoni so bili aristokrati in modre krvi. Jezusovo zgodbo in doktrino po svetu – v današnjo Turčijo in naprej – ni razširjal Pavel. Izraz Jezus Nazarečan se ne nanaša na mesto Nazaret. KI OSUPNEJO tesar. Če Pizon prebereš nazaj. prvo verzijo Evangelija po Marku. A kdo bi se lotil objektivne. a povzema resnična dejstva danega časa in prostora ter se povezuje z nekaterimi resničnimi ljudmi tistega časa (npr. temveč »mojstra svojega poklica«. božjega sina spremenil Pavel (Savel iz Tarza). nekateri so nastali s kombinacijo več subjektov. Grška beseda »ho tekton« ne pomeni dobesedno tesarja. Pri tem je imel podporo pisca Aneja Seneke. ki je uporabljal številne psevdonime.

Rokopis je odkril nepoznani del Markovega evangelija. Podpora krščanstvu je bila povsem politično dejanje. Leta 380 je Teodozij razglasil krščanstvo za uradno religijo cesarstva. iz katerega je razvidno. Sestavljanje Svetega pisma je bilo. ki je bil uradni jezik Rima. ki so jih napisali Pizoni in Plinij. se v Svetem pismu nahajajo le knjige. neveščih latinščine. vendar za to ni nikakršnih dokazov. Mnoga kakovostnejša besedila so izločili. Na Nicejskem koncilu je zbral 318 škofov in objavil tisto. Drugačna so bila le imena. To je takrat kritiziral tudi filozof Celzius. Tako smo dobili nov prevod iz hebrejskega in grškega jezika. ki jih je izbrala hierarhija krščanske cerkve. so takšno predelavo potrdili. ki niso bili v skladu z nicejsko dogmo in prepričanjem. Bog in Kristus sta tako postala ena oseba (tako kot v Babilonu Nimrod in Tamuz. prava farsa. Prve cerkve je zgradil Plinij. Tako je veliko privržencev Mitre prestopilo v krščanstvo. Na koncilu v Kartagini. kot piše Icke. Petra (leta 326). Z Milanskim ediktom je prekinil preganjanje kristjanov in vseh enobožnih religij. razmeroma neproblematično. leta 397. latinskega prevoda Svetega pisma ni mogla brati. Od knjig in evangelijev ter mnogih dodatkov. Leta 1958 je Američan Morton Smith v samostanu Mar Sabe blizu Jeruzalema našel rokopis. kjer so častili Mitro in Dioniza. ko je Cerkvi to ustrezalo. Leta 382 je papež dal Sveto pismo prevesti tajniku Hieronimu v latinski jezik. Bil je (modrokrvni) član Babilonskega bratstva. Želel je končati spor med privrženci Pavlove verzije (Kristus je Bog) in arijske verzije evangelija (Kristus je človek) ter ustvariti enotno doktrino. Semiramis pa je Sveti duh). Peter in Pavel naj bi bila ubita v času Neronovega preganjanja kristjanov. saj je častil grškega Apolona.OSMO POGLAVJE Plinij in Pizoni (med leti 100 in 105). kar je obveljalo kot temeljno krščansko verovanje – nicejska dogma. 198 . s tem pa so krščanski svečeniki postali edini razlagalci nauka. ki je postal rimski cesar leta 312. ki so se predstavljali kot apostoli. ki ga je zgodnja cerkvena hierarhija zatajila. Razširjanje nove vere je bilo v krajih. kako je bila zgodba o Jezusu predelana vsakokrat. enako kot tudi Plinij in Pizon. saj je zgodba o Jezusu v grobem in v mnogih podrobnostih enaka zgodbam Mitre in Dioniza. Pizonovo zgodbo je v religijo povzdignil cesar Konstantin Veliki. Večina ljudi. da so ženske ničvredne (Avguštinov vpliv). Nikoli ni zares postal kristjan. kjer so se številnim pomenskim napakam pridružili še Hieronimovi popravki vseh tistih odlomkov. Na mestu Kristusovega razpetja je dal postaviti baziliko Sv. prevod v latinščino.

S svetom. da bi prišel bliže Resnici. Vsemogočni Bog vendar ne potrebuje in ne pričakuje ničesar. ki bi popisala absolutno Resnico. ali so zgornji podatki natančni ali ne. poimenovan Vulgata. Zanj ni pomembno. ki ne deluje s stališča ljubezni. predvsem v sumerski zgodbi. potlači žensko (jin) energijo v človeku ter s tem intuitivno povezavo z višjimi ravnmi naše večdimenzionalne zavesti. Vse omejitve si je izmislil človek. Boga. kakršnega bi resničen Bog želel dati ljudem. s katerimi nas nenehno zasipajo. tisočletje kasneje pa so ga na koncilu v Trentu leta 1545 razglasili za edino sprejemljivo za katoličane. Hieronimov prevod. da zatre. je bilo prikazano dogajanje v zvezi z Adamom in Evo in verjetno ozadje trganja prepovedanega sadu. ne Bog. koncil pa je brez papeževe prisotnosti odločil. V preteklih poglavjih. v katerem med moškim in ženskim načelom ni ravnovesja. Vsakomur ob rojstvu zagotovljeno svobodo duše zatreti s samoobsodbo v obliki izvirnega greha se mi zdi nevredno Boga. zasnovano tako. manipulacija s človekom s strani manjšine. ali bo grešil. ki bodo širili nauk o krogu rojstev in smrti. je tako postal široko sprejeta verzija. Tega ne pričakuje od rastlin in živali in tudi ne od človeka. To pomeni ločitev od najvišjega izraza ljubezni. temveč prevladuje moška energija.SPOZNANJA. Takšnemu svetemu berilu bi priznal najvišjo vrednost in vzvišen položaj. 199 . Vsako prizadevanje – tudi moje v tej knjigi –. KI OSUPNEJO Nova krnitev izvirnih besedil se je zgodila leta 553 na drugem cerkvenem koncilu v Carigradu. saj bi sicer bil odvisen od nečesa. Ustvariti človeka grešnega in opazovati. razložila človeku njegovo resnično bistvo ali razodela stvarnika. ali ljudje izpolnjujemo zahteve neke religije ali ne. bi bilo bržkone napisano v znamenju ljubezni in bi nam ljubeče – tako kot mati ljubeče uči svojega otroka – približalo zakone stvarstva in modrega življenja. ni mogoče napisati. se mi zdi nevredno Boga. je laže manipulirati. Krščanska ideja o izvirnem grehu me ne prepriča. ki vceplja strah. enako kot judovstvo in islam. da bodo izobčeni vsi. Prepričan sem. je moj zaključek naslednji: knjige. je omejeno z neznanjem. Sveto berilo. modrosti in znanja ter odpiranje zavajajočim informacijam. Ženska in seksualnost Vrnimo se k religijam. Ne glede na to. Krščanstvo je. Tako se izključita intuicija in višja zavest in začne prevladovati nižja zavest. Car Justinijan je učenje o reinkarnaciji razglasil za krivoverstvo. da je cilj vsake knjige.

kot piše Icke. za Jude zelo pomembna dokumenta. ki vplivajo na vse plati življenja. … Nejudov se je treba izogibati kot bolnih svinj. pa tudi slednji sami. ki negativno deluje na energijske vrtince – čakre. Papež se je s tem strinjal in leta 1074 krščanskim svečenikom zapovedal celibat. je postalo znano kot kabala (hebrejsko »z ust na uho«). naperjena proti spolnosti. ki je močan izvor ustvarjalne sile in duhovne moči. V tisoč letih so visoko ceno za to plačali otroci spolno zavrtih in motenih svečenikov. ustvarjalci te religije so merili na natančno opredeljene cilje. postane kot programiran stroj. Pred tem so bili stiki z nadčutnim vsakdanji pojav. Nejudje niso ljudje. Talmud je povsem natančen: »Samo Judje so ljudje. Šelemja pa vedno govori v prispodobah itd. zakon. ki možgane uporablja le za sledenje programu. Uporabljena je enaka tehnika kodiranja kot pri nekaterih drugih svetih knjigah. Druga nevarnost je prihajala od seksualne energije. slabijo celotno človekovo biopolje.OSMO POGLAVJE V Konstantinovem kredu ženska sploh ni omenjena. Gre za peterico pisarjev. svoje pa prispeva tudi črna barva oblačil. Judovstvo je dosledno tolmačenje tega znanja. ki ga Judje ne smejo prekršiti. pri Dabriji gre za dobesedni pomen. se je po spreobrnitvi v krščanstvo odločil. Ženskam vstop v cerkev ni bil dovoljen. Krčanska in moralna stališča. Judovstvo in Talmud Leviti so napisali Toro. Skrivno znanje. ki mu. Človek. … Spolni odnos z Nejudom je kot spolni odnos z živaljo. ki v stiski ubirajo pedofilska pota. natančno popisujeta zakone. pri čemer so Garijeve izjave vedno izmišljene.« In tako naprej. Nato pa so z enim papeškim odlokom glasovi nebes postali »vražji« in na tisoče nedolžnih žensk je moralo umreti na grmadi. Napotki in zapovedi imajo izrazito rasističen značaj do Nejudov. da ima ženska dušo! Napad na intuitivno žensko energijo se je razplamtel s preganjanjem »čarovnic« (medijev. da takšna vzgoja vceplja 200 . Šele na koncilu v Trentu (1545) je rimska cerkev (s tremi glasovi razlike) uradno priznala. Tak rasistični govor ima svoj namen. ki so ga leviti dobili v Egiptu. judovsko sveto knjigo. Avguštin. temveč živina. Nič čudnega. spolnosti v mladosti nikoli ni bilo dovolj. Tora in Talmud. vidcev in mojstrov nadčutnega vseh vrst). ki jih sprejme in izvršuje. ki so ju pripravili leviti. … Nejudje so ustvarjeni. da služijo Judom kot sužnji. da je spolnost »grozna« in da v njej ne bi smeli uživati.

vsi trije pa izvirajo iz Babilona. toda prav to so stvaritelji religije želeli doseči. Beseda islam pomeni »pokoriti ali predati se«. da je med krščanstvom in islamom. ki ne sprejemajo Mohamedove vere. ki je bilo v zgodovini najbolj brutalno izkoriščeno in manipulirano. da nikogar v zgodovini niso bolj naplahtali kot prav Jude. KI OSUPNEJO Judom miselnost gospodarjev nad drugimi. je odlična podlaga za netenje medsebojnih spopadov in vojn. prav tako spada v sklop religij. da so Mojzes. da je njihov bog Alah isti bog kot judovsko-krščanski Jahve. ki jo je utemeljil Joseph Smith. Krivdo za takšno nastrojenost naprtiti Judom je nesmisel. ki izhajajo iz istega kroga. V islamski sveti knjigi Koran je Jezus naveden na triindevetdesetih mestih in obravnavan kot človek. Muslimani imajo islam za obnovljen podaljšek judovsko-krščanske struje. Prepad. Islam. Muslimani trdijo. ki pokorava«. kralj David in Jezus božanski preroki. potem ko se mu je prikazal angel Moroni. ki je nastal zaradi tekmovalnosti med krščanstvom in islamom.SPOZNANJA. pri čemer je širjenje 201 . kar je voda na mlin planetarne elite. o katerem Judje niso vedeli ničesar. Njihov džihad je sveta vojna proti vsem. Mohamed je bil zadnji prerok in zato. kot trdijo muslimani. duhovni učitelj. To je ljudstvo. to pa olajšuje nadzor. da je v Egipt prišel iz sumerskega mesta Ur. Islam gradi na ideji. najpomembnejši. Cerkev je nastala leta 1830. judovstvo in krščanstvo imajo iste cilje: zagotoviti omejeno stanje uma in ga prežeti s strahom. Islam ima korenine v krščanstvu in judovstvu. ki jih krščanska doktrina vzgaja v miselnosti sužnjev. kar omogoča odličen nadzor in vodenje množic. utemeljili pa so jo prostozidarji visoke stopnje. ki ga je navdahnil Mohamed. saj se energija tako usmerja v porajanje napetosti in uničevalnosti. Icke meni. leta 612 navdihnjen z »vizijo«. ki jih je poslal Bog. Islam Pri Icku tudi beremo. Mormonska cerkev. Priznavajo tudi prvih pet knjig Stare zaveze. svoj izvor pa povezujejo s starim znancem Abrahamom. vse. za katerega se trdi. Ustvarjalci religij prihajajo iz istega gnezda. musliman pa »tisti. da bi se uresničil Načrt in program. vrsta podobnosti.

Žal pa nam materialistični svetovni nazor te predstave ruši in nas tako močno degradira. Usmerja k sočutju. Religije pomagajo ozavestiti duhovno bistvo in odstirati duhovne pojave. nadalje vodi k pomisli. v skladu z našo resnično naravo. Mormoni priznavajo Sveto pismo. temveč vse kaj drugega. Sam verjamem. v katere ozadju so isti avtorji. sprejemanju in odpuščanju. ali gre res le za zlonamerne miselne koncepte. ki so ubrani na noto srca. da človekovo pozornost obračajo od zunanjega k notranjemu. ki je bila precej izčrpno opisana v zgornjih besedilih. da pozitivne plati ni mogoče ločiti od negativne ali. kar je dobro in res. Žal jih je krščanska religija nemalokrat poteptala. zavestnemu. Čeprav cerkveni dostojanstveniki niso moralne avtoritete in zgled skromnosti. Loeb & Co. skromni in plemeniti ljudje sledijo napotkom. ki jih zgolj v zunanjost usmerjen človek mirno prezre. kdor je ujetnik verske doktrine. Ideja. Religija napeljuje k iskanju človekovega bistva v notranjosti. ki naj služijo nadzoru množic. Religije usmerjajo k pravim človeškim vrednotam. Njihova poglavitna zasluga je. ki vodijo v pravo smer. Jehovove priče so zgodba. Religije so omogočile opazno povečanje amplitud čustev. da je človek ustvarjen po božji podobi. brez obsodbe. da se v človeku skrivajo božanske moči. Žal do tega spoznanja ne more priti. ali pa je v njih kaj dobrega? Ko sem bil pripravljen na religijo pogledati celostno. je duhovna rast. ki izvira iz brezsrčne logike kapitala. Resnica je. se je treba zavedati tudi svetle plati religij. kar dušo zanima. 202 . napeljuje na misel. Ta pot je prava. ista banka. Vse to so koristni namigi. da je človek nesmrten. da so to prava sporočila. ki je večna. Sprva sem se spraševal. drugače povedano. je dragocenost. Vse. od zunanjega sveta k duhovnemu. To pa je nekaj. nekakšna protiutež sebični preračunljivosti. Podoba duše. ki je sestavina vsake religije. Moralni kodeks. da je človeštvo zaradi religij izkusilo najhujše trpljenje ter tudi najvišja vzvišena počutja in blaženost. da njen vpliv ni niti pretežno pozitiven niti pretežno negativen.OSMO POGLAVJE cerkve financirala Rothschildova banka Kuhn. kar prinaša vsaj nekaj mehkobe v trdi materialistični svet. Poslanstvo duše ni uživanje posvetnih radosti. pri tem pa se ne ozira na trnje in tegobe na poti. kar šteje. ki ga podajam v nadaljevanju. Poleg temne plati. sem sprevidel. Pravi pomen religij V zvezi z religijami sem dolgo časa oblikoval mnenje. v srcu. ki je financirala tudi rusko revolucijo. predanosti.

Od potiskanega papirja smo postali življenjsko odvisni in brez ugovarjanja pristajamo na to. Prepričanje. ki so diametralno nasprotna. a težko nadomestljiva izkušnja na poti razvoja zavesti. a nič več kot to. Denar. Ali vrhunski alpinisti ne plezajo v vrtoglave višine. A če bi obiskovalcu iz vesolja dali kup denarja in mu rekli. kjer ta dogovor velja. da nam ga s finančnimi mehanizmi skrivoma kradejo iz žepov. Na vprašanje. KI OSUPNEJO Moje današnje mnenje o religijah je. da bi z vrha ugledali osupljive globine? Religije so torej miselni koncepti. ki je sicer materialno sredstvo. bi brez oklevanja odgovoril: vera v denar. ne le med ljudmi. ki nam vse bolj krnijo svobodo. A le na videz. Takoj ko bi ga odnesel iz okolja. Čeprav je temu sprva težko verjeti. Denar prinaša omejitve. da je dobil veliko premoženje. svobodnejšim konceptom. Da so v religijah dodelani psihološki sistemi za nadzor razuma. ki vodijo v smeri spoznanja samega božanskega bistva – sebe. Tako človek širi svoj prostor znanega in spoznavnega ter osvaja vse širša prostranstva duha. Skrivno ozadje denarja Preskok od religije k denarju se morda zdi presenetljiv. katera religija je najbolj razširjena na svetu. je eno najbolj temeljnih in velja povsod po svetu. ima podobno vlogo. da verjamemo vanj. In kar je najhuje – denar je ustvaril prepad. v katero smo bili zvabljeni. da je denar resnična vrednota. je tudi denar sredstvo za (umsko) zasužnjenje človeka. Namesto da bi živeli.SPOZNANJA. Tako kot religije nam je denar speljal pozornost od življenjsko pomembnih vprašanj – k pridobitništvu. v človeškem umu zamišljen koncept. in tega prepada ni lahko premostiti. Boga. manj omejenim. da je religija težka. ne more omejevati in njegovo neskončno naravo krniti noben. je bilo prikazano zgoraj. Človek v dualističnem svetu napreduje z doživljanjem izkustev. Tako kot vsak koncept je treba tudi religije na neki točki zavreči in se usmeriti k boljšim. Religija pri tem ponuja široko področje izkustev. 203 . Denar obravnavamo kot eno najpomembnejših reči v življenju in prostovoljno ter nezavedno polagamo na njegov oltar velike žrtve. bi se vam smejal. ki imajo na poti duhovnega razvoja povsem določen pomen. Božanskega bistva. a le malo znane. Skrite posledice uporabe denarja so številne. Z njim ne bi imel kaj početi. temveč tudi v človeku samem. bi izgubil vso vrednost. Njegova vrednost temelji na tem. životarimo v iskanju izhoda iz pasti.

Deluje podobno kot mamilo. da največ denarja lahko zaslužijo prav 204 . ki so se nadzornikom upirali ob opravljanju napornih zemeljskih del. kdo bo pretovoril več skalovja in si pridobil čim več zlata. z ustrezno količino zlata pa bo suženj lahko odkupil tudi svojo svobodo. Širokim ljudskim množicam je bil postopoma vsiljen kot menjalno sredstvo in vrednota. Zlato bo mogoče zamenjati za kar koli. je spodbudil pohlep množic po bogastvu in sčasoma je to postalo tako pomembno. je pomislil. Ustvarja dve skupini ljudi: sposobne in nesposobne. v katerem bi sužnji brez upiranja in celo z navdušenjem opravljali delo. ki je temelj ekonomskega suženjstva. Denar kot sredstvo ustvarja umetno diferenciacijo. temveč še povečuje. ki se kopičijo in postajajo vse bolj neobvladljive. Zanimivo je. Ena od posledic je. da si je zagotovo mogoče izmisliti sistem. nazadnje pa ga je zamenjal ničvreden papir. Ko ljudje spoznajo (kar se je zgodilo v zadnjem desetletju). ki je ena največjih prevar človeštva. ki v danih razmerah zazveni v vsakem človeku: pohlep. ki lahko kupi skoraj vse. Denar kot metoda prikritega zasužnjevanja se je izkazal odlično. In izmislil si je rešitev. a brez zavesti. kolikor piše na njem. Zaigral je na struno. da se zaslepljenost z denarjem ob njegovem povečevanju ne zmanjšuje. Ena od zgodb o denarju pravi nekako takole: ko je faraon opazoval tepež sužnjev. Ostareli in zgarani sužnji so naposled ostali praznih rok. Sprva je bil konkreten v obliki zlatnikov ali srebrnikov. A faraon je zlato – ko so sužnji prišli odkupit svojo »svobodo« – spet dobil nazaj. je spremenila sistem vrednot in ima daljnosežne posledice. Najti je treba le primeren motiv in zmesti njihov čut za resnične vrednote. sprejetje pravil in posledic. Prisila in tepež po zaslugi genialne domislice nista bila več potrebna. Opravljali bi vlogo sužnja. Zgodil se je čudež: sužnji so stvar vzeli zares in odtlej kar tekmovali.OSMO POGLAVJE Denar naj bi po legendi »izumili« Feničani. To pa ustvarja težave. neodvisne in odvisne. Pri uporabi menjalnega sredstva – denarja – gre v načelu za pristajanje na določen dogovor. da je kopičenje tega postalo glavni cilj naporov človeštva. Objavil je. Denar. Med neznanimi posledicami denarja sta spodbuditev pohlepa in odvračanje od pomembnih stvari v življenju. temveč zaradi povsem nenaravnega motiva: denarja. a ima zanesljivo precej daljšo zgodovino. nato so ga zamenjali kovanci iz manjvrednih kovin. da so zasužnjeni. za katero se je vredno potruditi. ločevanje ljudi. (denarno) močne in nemočne. Takšna delitev. ki je vreden toliko. pravila poznamo. da bo vsakemu sužnju za določeno količino pretovorjenega skalovja izplačana nagrada v obliki koščka zlata. posledic pa ne dovolj. da številnih dejavnosti in opravil ne izvajamo zaradi njih samih.

Pohlep zamegli razum in ustvari meglo. se utvara in pohlep še okrepita. KI OSUPNEJO z »obračanjem denarja«. da je vsak bankovec zadolžnica. kot da je edini ideal tisto. ki se lahko prelevi v poljubno blago ali storitve. Posledice: strah za preživetje in psihoza životarjenja.SPOZNANJA. ki vključuje obrestovanje. za katero se skrivata pohlep in strah pred porazom – strah. Zaradi obresti mora količina denarja na osnovi obrestnoobrestnega računa 205 . da ostaneš praznih rok. v kateri se izgubijo resnični ideali. Banke posojajo denar. Spodbuja tudi negativna čustva kot zavist. Ta strah prežene sočutje. ki mu daje dodatno privlačnost: postal je zelo dragoceno blago. strpnost. pohlep. zato zaračunavanje obresti pomeni zagotovitev blaga ali storitev iz ničesar. ko si favoriti hitro pridobijo odločilno prednost in tako večina tekmovalcev pristane med poraženci. napuh. ki lahko prinaša visoke dobičke. Ker ti niso več jasni. Toda tega se le malokdo zaveda. krnitev odnosov. ustvarjanje napetosti in kopičenje strahu. nadutost. obzirnost. kar se zdi najpomembnejše – denar sam. največje seveda finančnim elitam. za katerim pa ni globljega smisla. Zato se pridobiva iz glavnic ostalih. da ljudje aktivirajo več svojih potencialov. Zaradi obrestovanja je denar dobil lastnost. Z obveznostjo plačila obresti je obremenjenega več kot 90 % denarja v obtoku. Tekmovalnost. kot sredstvo. ki je nekaj navideznega. je treba vrniti več. V sistemu. samoljubje. kot znaša glavnica. a kaj. A ne le to. prijaznost in sodelovanje iz značajnega slovarja. osamitev. brez resnične vrednosti v ozadju (potiskan papir skoraj brez vrednosti ali številke v računalniku). V resnici gre za zaslepljenost. se zdi. nestrpnost. agresivnost in sovražnost. Obrestna past in finančne manipulacije Denar81 kot posojilno sredstvo je od časov prvih posojevalnic denarja omogočal izkoriščanje človeka po človeku in veliko nečednih poslov. Tekmovalnost zoži človekovo miselno polje na zastavljeni bližnji cilj. za katere je torej treba tekmovati. ker vnaša v sistem veliko nestabilnost. Gre tako rekoč za prodajanje časa. z borznimi spekulacijami. tekmovanje v pridobivanju in kopičenju denarja se prenaša na vsa področja življenja. Tekmovalnost pomeni ločevanje. kar pomeni. Brez obrestovanja bi bil denar kot menjalno sredstvo privlačen le v omejeni meri. Denar poraja tekmovalnost. To ima sicer dobro plat. Izkoriščanje postane mogoče zaradi obrestovanja. Obrestovanje je resna težava zato. dodatnega denarja za obresti pa banke ne tiskajo.

ki zahteva eksponentno rast. Druga možnost za velike zaslužke bankirjev je. S povečanjem in nato zmanjšanjem obtoka denarja se denarju spreminja vrednost. Sistem. v ZDA in EU) ne upravljajo vlade držav. da se povzroči velika motnja v finančnem sistemu – spodbudi se npr. ki bi bila tako težka kot Zemlja!). katerih vrednost se spreminja. Poleg tvegane trgovine z mamili največje zaslužke prinaša prav denar sam oziroma manipulacije z njim. napetosti se poglabljajo. bi obrestne obresti do leta 1749 narasle že na vrednost krogle zlata. ki denar posojajo. Z uvedbo delniškega sistema. podjetij in posestev je padlo v roke režiserjem za drobiž. nepremičnin itd. Velika finančna zloma sta se zgodila v letih 1920 in 1929. temveč finančna elita iz vrst nekaterih tajnih združenj.82 Ogromno število propadlih bank. da denar ne služi ljudstvu. Denar je omogočil obvladovanje planeta s finančnimi instrumenti in ustvaril razmere za prikrito izkoriščenje širokih množic. je vrednost realnega premoženja postala talec denarnih 206 . Tako je mogoče ustvariti razmere za sesutje celotnega gospodarstva. finance pa so življenjski sok tako rekoč sleherne dejavnosti. Neprestana gospodarska rast je pogoj za obstoj podjetij. Prav to je bil eden od pomembnih razlogov v ozadju finančne krize. pove. podjetij. Svetovno bogastvo in moč se tako vse bolj selita v roke peščice izbrancev. k bogatim. Takšna rast deluje kot rak v gospodarskem sistemu. Denarni sistem deluje kot črpalka. ki plačujejo obresti. Z raznimi ukrepi finančne politike je mogoče brez težav izzvati finančne in gospodarske krize. To sta bila do tedaj »največja ropa v zgodovini človeštva«. Takšno dogajanje vodi v spopade in vojne. kot je bilo vložka (dobiček). z ukinitvijo nadzora nad zavarovanji kreditnega tveganja).OSMO POGLAVJE eksponentno rasti. da s finančnimi instrumenti tudi v največjih državah (npr. da bi odplačevali obresti. Finančni sistem predstavlja ogrodje celotnega svetovnega gospodarstva. – izrazi v obliki delnic. Pri triodstotni obrestni meri posojila v štiriindvajsetih letih vrneš dvakrat več kot znaša glavnica (za ponazoritev: če bi Jožef ob Kristusovem rojstvu investiral en pfenig po štiriodstotni obrestni meri. Dejstvo. nato pa pride do zahteve po hitrem poplačilu dolgov. Vsaka naložba mora prinesti več denarja. ki »eksplodirajo« (npr. temveč peščici izbrancev. mora prej ali slej počiti. sicer se račun ne izide. nasprotja v svetu vse bolj naraščajo. s katerim se vrednost gospodarstva – družb. ki pretaka denar od revnih. ki je izbruhnila v letu 2009. določena vrsta posojil. finančni eliti. Uporabniki denarja morajo vse več delati zgolj zato. Upravljati denarni sistem pomeni do podrobnosti voditi gospodarstvo in politiko. s tem pa se krha zaupanje ter ruši trdnost sistema.

Združene države so se leta 1913 z odločitvijo kongresa odrekle upravljanju in državnemu nadzoru finančnega sistema (glej besedilo Pravljica o Titaniku84 v prvem poglavju) ter vse finančne posle in vzvode. Naša vlada je postala ena najslabše vodenih in najbolj nadziranih vlad civiliziranega sveta – nič več vlada svobodnega mnenja. Primerov držav. vključno s tiskanjem denarja. Da bi človeška družba napredovala. vzporeden denar.85 To je v resnici pahnilo ZDA v finančno suženjstvo. A šlo je za državni dolg.« 207 . ki se ga povprečni Američani še danes ne zavedajo. ki se imenuje Banka zveznih rezerv (FED). Prve in najpomembnejše med njimi so ZDA. Tudi v nekaterih drugih državah se pojavljajo manjše družbene skupnosti. ki ga je leta 1913 sam potrdil. se ji ni treba odreči denarju kot menjalnemu sredstvu. ki so postale talke bančnih elit. S tem pade glavni mehanizem izkoriščanja. Če vrednost denarne enote pade na nič. Ali ni popolnoma nesmiselno. zato so rast naroda in vse dejavnosti v rokah peščice ljudi. Finančno podložništvo Prvi voditelj. ki zaradi lastnih omejitev nujno zatirajo in uničujejo pravo gospodarsko svobodo. ki si je denar za financiranje vojne izposodil od bankirjev. ampak vlada po volji in pod pritiskom majhne skupine mogočnežev. je bil menda Napoleon. ki uporabljajo neobrestovan. Islam obrestovanje denarja prepoveduje. prepustile zasebni banki. Ameriški predsednik Woodrow Wilson je nekaj let po sprejemu Zakona o zveznih rezervah.83 je dolga vrsta. Zaslužek od posojila denarja v nekaterih islamskih deželah obračunavajo drugače. ki je ovrednotena v denarju. temveč obrestovanju denarja. denar pa ohrani le prvobitno menjalno vlogo.SPOZNANJA. kdo ga je za vojno navduševal in kakšni so bili ob tem dobički bankirjev. Podatkov. se razblini tudi vrednost premoženja. ki je v zasebni lasti. KI OSUPNEJO manipulacij. ki mu je lastna. kar je seveda absurd. ni najti. nič več vlada po prepričani in izraženi volji večine. da se vse gospodarstvo sesuje v prah. ki ga je moralo poravnati francosko ljudstvo. če nastanejo motnje vrednotenja menjalnega sredstva? A trik je prav v vezavi vrednosti blaga na vrednost denarja. z obžalovanjem zapisal: »Naš velik industrijski narod je pod nadzorom bančnega sistema. Prednosti takšnega sistema so vredne pozornosti.

s katero je mogoče prikrito upravljati ves svet in prevzeti popoln nadzor gospodarstev. Najpomembnejša pa so duhovna izkustva. ki ne bi bil obremenjen z obrestmi do tuje bančne ustanove. Ko se država pridruži večji skupnosti držav in njenemu finančnemu sistemu (kot na primer EU). Posredno izkoriščanje pa je mogoče tudi drugače. ki niso zastonj. kot so bile dosedanje. Zgornji prikaz negativnih plati denarja želim uravnotežiti še s pogledom na njegovo drugo. enotnih gospodarskih in finančnih con (EU. A pritisk finančnih lobijev je bil skozi vso zgodovino dovolj močan. izgubi finančno neodvisnost in se podredi politiki centralne banke sistema. Odtod želje posameznih imperijev. Afriška unija. A do kdaj bo človek še pristajal na suženjstvo denarju? Današnja globalna stiska je v veliki meri stiska kapitalističnega družbenega sistema. Metoda. bi denar lahko veliko bolje služil ljudstvu. Primeri takšnih združb so Evropska unija. in sicer z uporabo določene valute. ki bo vse sisteme spet »resetiral« in povrnil na začetek ali pa celotno človeštvo vrnil v kameno dobo. saj to krepi centralen nadzor. Azijska unija itd. Azijska unija. zavedanje ljudi o posledicah pa dovolj šibko. Severnoameriška unija. pa vendar tega ne spregledamo. prek njega se bogastvo preliva od revnih k bogatim.). ki krepijo razum. Denar in finančni sistem nesporno prinašata razne praktične možnosti in brezštevilna koristna izkustva. Takšen je bil nekoč primer slovenskega tolarja. Prelevi se v odjemalca storitev. v katerem vsi služijo istemu denar(nemu gospodar)ju. v katerem se skrivajo delo in surovine. Južnoameriška unija. da zagospodujejo svetu. kjer bodo sedanja nasprotja presežena. prejet za izvoženo blago. V zadnjem času so vidna prizadevanja za vzpostavitev velikih gospodarskih povezav. Rešitev se lahko pojavi v dveh oblikah: v obliki svetovnega spopada. da so se v posameznih državah odrekli prednostim lastnega denarja.OSMO POGLAVJE Če bi lahko vsaka država tiskala lasten denar. Namesto da bi denar in poslovne dejavnosti delovale v dobro človeka in planeta je v tej fazi razvoja človeške družbe ravno nasprotno: izkoriščanje ljudi in narave služi le kapitalu. na katero tako rekoč nima vpliva. Dolar. Globalna politika teži k vzpostavitvi velikih. v katerih veljata enoten finančni trg in regulativa. ki postane prevladujoče plačilno sredstvo v mednarodni trgovini. je vzpostavitev sistema. Toda ta kriza se zdi globlja. Ta paradoks se danes kaže v zelo jasni luči. je prišel iz ameriške tiskarne denarja. Druga pot je s korenitim zasukom v glavah in z usmeritvijo v družbo. ker se rane na telesu matere civilizacije pač kopičijo. Z duhovnega 208 . pozitivno plat. Severnoameriška unija. ki je zašel v eno od svojih »običajnih kriz«.

prosta strahu. ki napeljuje k iskanju ustreznejših rešitev. da gre pravzaprav za programe in vloge. ki jih en sam posameznik ne more imeti. ki spregleda pasti denarja. ki vodi v njegovo duhovno rast. 209 . dokler ne strmoglaviš z višine v globino. včasih nedoumljive načine. Vsi sistemi v naravi sodelujejo. a nenadomestljivo izkustvo. Človek. V naravi je najboljše učinke mogoče doseči s sodelovanjem. temveč mnogo več. se dopolnjujejo. V sodelovanju 1 + 1 ni več 2. Izkušnjo z denarjem pojmujem kot pomembno razvojno stopnjo. se usmeri k svobodnejšim načinom delovanja – k sodelovanju. Pohlepa ne moreš ozavestiti. podpirajo drug drugega na različne. Po njegovi zaslugi posameznik lahko doseže izkustvo nepredstavljive moči in bogastva ter občutek nadmoči. To so skrajna izkustva. Na ustrezni ravni spoznaš.SPOZNANJA. ki so jazu ali zavesti potrebna na poti prepoznavanja lastne božanske narave. to je pot. kjer je zelo pomembno zavedanje moči in večvrednosti. Moja zaključna misel v zvezi z denarjem je podobna kot pri religijah: denar prinaša težko in boleče. KI OSUPNEJO stališča denar omogoča razvoj jaza. V sodelovanju se združijo različne kvalitete. ki ne vodijo v želeno smer.

DEVETO POGLAVJE 210 .

Schoppenhauer. ki so se dvignili nad povprečje in s svojim zgledom modrosti.ZAVEST JE KLJUČ 9.« Nove razsežnosti? Le kaj bi to lahko bilo – sem si mislil. da so se moji pogledi na stara vprašanja temeljito spremenili. Kakovost podobe o sebi pa je lahko dobra le toliko kot podoba o Bogu. Takih. Nekateri so bili zgled človekoljubja. S slabo podobo o sebi se ti zdi. poglavje NISI TO. spet drugi pa so nas z idejami spodbudili k osebni rasti. človekoljubnosti in nesebičnosti pokazali. da je kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti podobe o sebi. Danes vem. Bral sem: »Spoznaj svojo zavest in odprla se ti bodo vrata v nove razsežnosti. Zanimivo. da so ljudskim množicam resnično bistvo človeka dobro 211 . Tretji so predstavili napredne tehnološke rešitve. da življenje na Zemlji ni nujno grozljiva ječa. Šele takrat sem spoznal. Stvari sem videl v povsem drugačni luči. denimo Kant. kar poraja doslej nepoznano samozaupanje. Razlika je v poznavanju sebe. Nietzsche pa je zanje skoval izraz nadčlovek. ki omogočajo izvrstne rezultate. kajne? Prav zato so vodilne elite doslej vložile veliko naporov. za kaj gre pri tej »novi razsežnosti«. v kakršnega verjameš. denimo Tesla. drugi pa ne. da nisi upravičen do kakovostnejšega življenja. denimo Gandi in Martin Luther King. drugi so dali človeštvu dih jemajoče stvaritve. Na odru zgodovine človeštva se je zvrstilo nič koliko izstopajočih velikih osebnosti. Šele čez čas sem se v pogovorih s prijatelji začel zavedati. Sebe pač ne moreš ceniti bolj kot Boga. ki so v civilizaciji zapustile močne sledi. Prepričan sem. V čem se ti veliki ljudje razlikujejo od navadnega človeka? Odgovor je težak in preprost obenem: prvi se zavedajo svojega bistva in svojih moči. svojega resničnega bistva. da prav to vedenje daje posebno moč in sposobnosti. Mednje sodijo tudi preprosti. S ČIMER SE ISTIŠ Želel sem napraviti iz sebe nekaj več. denimo Michelangelo in Leonardo da Vinci. Z nekaj nezaupanja in veliko radovednosti sem se lotil raziskovanja. Krishnamurti idr. je čedalje več. srčni ljudje. Takšnim ljudem nekateri rečejo Človek (z veliko začetnico). duhovno razsvetljenih ljudi.

Prejšnja poglavja so ponudila veliko priložnosti za menjavo nekaterih neustreznih miselnih konceptov z bolj verodostojnimi. se spet vrnil k zunanjim (zgodovina). ki bo vzklila kasneje. Pri svojem raziskovanju sem prehajal od »otipljivih stvari« k manj otipljivim. Operacijski sistem našega možganskega računalnika smo tako izboljševali s številnimi novimi »krmilniki« in programi. morda ni odveč ponoviti nekaj spoznanj. Vsa ta spoznanja močno spreminjajo pogled na svet. dremotnega uma. loteval sem se raziskave notranjega sveta. in nazaj. kjer ležijo vsi odgovori. ki gradijo naš miselni zapor. duhovno dimenzijo. mozaik zgodovine človeštva in planeta smo temeljito prenovili. da bi ga lahko sprejel. Bog. Preden se poglobimo v globine zavesti. Dojeli smo pasti in mehanizme v ustroju civilizacije. Ta spoznanja so mi odprla vrata v novo razsežnost – razsežnost zavesti. Spoznali smo Načrt in program globalne elite.« To poglavje opiram na predstave o naravi stvarnosti iz drugega in tretjega poglavja. Človekov duhovni razvoj poteka spiralno: od ene tematike prehajaš k drugi. Ključ do teh spoznanj je razumevanje zavestnih pojavov. Začel sem z zunanjimi temami. ki ga opažamo v »zunanji stvarnosti«. duhovnim. Preverjali smo trdnost obstoječih nazorov in konceptov. Človeku je uspelo prehoditi na prvi pogled nepredstavljivo pot od obvladovanja kamnitega orodja do razvozlavanja človeškega genoma. ki ima zahteve in pričakovanja. kakršnega slikajo. torej tudi ta naloga ni pretežka. da bo sposoben razlagati tudi notranji svet ter dojeti novo razsežnost. Pri tem nihaš od zunanjih tem k notranjim. To pravilo sem upošteval tudi pri pripravi te knjige. že zdaj pa bo vzvalovila kalne vode ustaljenega. Kljub temu pa so pričujoče informacije zate dragocena kal.DEVETO POGLAVJE zastrle in prikrile. da bi se dokopal do spoznanja svojega duhovnega bistva. pa je Bog z napakami. Carlos Castaneda bi dejal: »Dokler ne premakneš zbirne točke. vendar si ne beli glave. da bi se naposled ustavil na področju notranjega. Morda še ni pravi trenutek za naslednji korak in bi bilo treba spoznavno obzorje še nekoliko razširiti. Morda ti bo razmišljanje v nadaljevanju preveč tuje in nerazumljivo. Človek je večrazsežnostno bitje. jo poglobil in nadgradil z novimi spoznanji. navedenih v drugem in tretjem poglavju. se obrnil k notranjim (narava zavesti). Novih razsežnosti ne moreš odkriti. ki širijo obzorja. o kateri vemo malo ali skoraj nič. dokler ne spremeniš zornega kota. da bi se čez čas spet vrnil. Zdaj nas čaka najzahtevnejši korak: jedro operacijskega sistema računalnika želimo prenoviti. V 212 .

Dokler si ujetnik travmatičnega dogodka. Telo je prepričljiv zavestni program. Življenje je proces opazovanja. Za vse to je odgovorna zavest. Zaupanje v zgornje trditve ali vsaj dopuščanje možnosti. Ra inteligenca. je dobro izhodišče za nadaljevanje poti. Sicer boš sejal seme. ki nam pomagajo. Tisto. Stvarnost odstira z vidika opazovalca. ki ga pripravlja na razvozlavanje najzahtevnejšega vozla: prepoznavanje njegove identitete. ki so sicer uganka. ko se zaveš. boš vedel. kot se zdi. da se bodo skozi lastno preverjanje izkazale za resnične. Popolnoma razumeti »Stvarnika« pomeni delovati kot Stvarnik ter uporabljati intelektualne in druge vire ter darove. V tem poglavju se bomo s temi vprašanji ukvarjali izčrpneje. ki bo za klitje potrebovalo več časa. ki je plod poznavanja širšega ozadja. saj brez njega ne bi imel kdo kaj opažati. Materialnost je le vtis o trdnosti. necelovitostjo in pomanjkljivostjo kot pogledi drugih konceptov. vzročnosti in zakonitosti. je istenje z omejenimi predstavami o sebi. kar v življenju povzroča trpljenje. da gre le za bežno dogajanje v zavesti in da položaj ni tako resen. ugodju ali notranjemu miru. ki so prav tako orodja zavesti. Lestvica »gostote zavesti« ima sedem stopenj. ki ga potrjujejo čuti. s katerim opazovalec z umskimi pripomočki – prostorom in časom – skozi odnose dojema medsebojne povezave. da se zavest razvija po stopnjah. V novi razsežnosti se povsem jasno pokažejo številni pomembni pojavi. saj ta ne obstaja. pravijo. Z razumevanjem svojega notranjega sveta. Pomembno je vedeti. Dojameš globlje vzgibe svojih odzivov in ravnanj ter spoznaš. izkušanja in vživljanja v vloge in dogodke. duhovna bitja. obenem pa pridobiš znanje za preprostejše doseganje želenih ciljev. s poznavanjem zavestnih pojavov se lahko izogneš stiskam. Verjamem. da niso neizogibne posledice zunanjih vplivov. vse kaj drugega pa je. To gradi znanje. zgradi se – podobno kot svet sanj – iz miselnih podob in oblik. ki se jih zdaj niti ne zavedaš. da podobe v zavesti – čeprav si to večina ljudi domišlja – nimajo nikakršne zveze z nekim zunanjim objektivnim svetom. da svoje možgane izkoristiš v celoti. trpljenju in nasilju ter občutno vplivaš na raven kakovosti svojega življenja. temveč izbira. V teh podobah ni nikakršne snovi. izbire ne opaziš. Z zavedanjem svojih darov se odpira možnost. Zavest90 je ključ in hkrati pripomoček na poti do tega cilja. ki ne boleha za omejenostjo. Mineralni 213 . Za dojemanje in doživljanje česar koli je potrebnejši kot morebiten zunanji svet.ZAVEST JE KLJUČ resnici gre za nov pogled s perspektive. da z novimi spoznanji svoje življenje resnično močno oplemenitiš. Istenje z neresnico ne more voditi k sreči. Ko boš pripravljen. A nič zato. kam se obrniti.

v tej knjigi najpogosteje imenujem Bit (v angleškem jeziku »Self«). Izraz Bit ali življenjska bit je analogen izrazu božanska iskra in pomeni bistvo življenja ali bivanja in s tem tudi zavedanja. Gon po samospoznanju se odraža na zanimiv način. egom ali sebstvom (ki ima podoben prizvok). Neskladje je med tem. pomirjen um in mir v duši. Seveda le. Iskano je mogoče najti le v samem sebi in ne zunaj. kar si razlagamo kot željo po sreči. da sem. z vse mogočimi sredstvi: potujejo na oddaljene konce sveta. ne glede na zunanje pogoje. Danes mi je jasno. najdeš na spletni strani www. samomori? Kje tiči razlog? Ali ni človek. imeli možnost dviga na četrto raven. tako rekoč ustvarjen. in tem. V kozmični dobi vodnarja. ki jih ima večina ljudi o sebi. ljudje pa smo zdaj na tretji stopnji. Žene jih gon po samospoznanju. da bi v miru užival krasote stvarstva? Nekje mora biti napaka. treba pa je imeti tih. naj bi.si. Še beseda o uporabljenih izrazih. kot sem si nekoč predstavljal. strahom. kar iščem. Nekateri uporabljajo tudi izraz Jaz (z veliko začetnico). ki naj bi jim olajšala pot do sebe itd. kar mislim. da bi prepoznali svoje potenciale. udejstvujejo se v ekstremnih športih. zakaj se srečujemo z malodušjem. ki je naša velika šola. kar resnično smo. ki poskušajo najti sebe. Predstave. Tisto. ki je najvišji člen v verigi življenja. da se tisto. obupom. rastline imajo za stopnjo popolnejšo – dve. Poskušajo na zelo različne načine. v katero smo zakoračili.prisluhni. krizo osebnosti. so napačne. kar sem. da je to. Spraševal sem se. Tako nas budisti prepričujejo že dve tisočletji. ki so pri razumevanju obravnavane tematike lahko v pomoč. kjer bi se lahko »srečali«. A kje najti pravi odgovor? Zaslepljeni s potrošništvom in obljubami užitka smo pozabili. Prišel sem do spoznanja. a tega marsikdo zamenjuje z nižjim jazom (jaz). Na tretji ravni se pojavi hrepenenje po spoznanju neskončnosti ali lastnega bistva. kot pravijo nekateri. Gon po spoznanju Na vsakem koraku srečujem ljudi. izgubljenim smislom življenja. Ra inteligenca se menda nahaja na šesti ravni. nahaja mnogo bliže. bitja se začnejo zavedati inteligentne energije v sebi. nepremostljivimi težavami civilizacije. omamljajo se z različnimi mamili. če bomo opravili lekcijo na Zemlji.DEVETO POGLAVJE svet odlikuje raven ena. globoko vsajena 214 . kje iskati. Veliko besedil.

Spoznal sem. kdo sem. Proces evolucije človeka je proces duhovnega izpopolnjevanja. da bi naposled lahko prišlo do odgovora na vprašanje. toda narava nas vse bolj sili k spoznanju. življenjsko bit. Evolucijo razumem kot proces postopne gradnje zavesti ali duha. po zlitju s Stvarnikom. kdo in kaj je. da je spanja nepreklicno konec. Morda se z njimi nisi še nikoli srečal. lastne identitete. Spoznati sebe pomeni spoznati resnico. vsa spoznanja o človekovi notranjosti. povsem temeljnih vprašanjih. Smisel evolucije – razvoj zavesti Na lestvici najpomembnejših vprašanj bi vprašanje Kdo sem? uvrstil na sam vrh. torej brez razmišljanja. da je le tam tvoja izpolnitev. da je misel le orodje. Ko si želim biti srečen. je treba delati na zelo preprostih. in zavedanja tega. Ko se približujem glavni korenini miselnega drevesa. pritrdilen. a o tem kasneje. da ne ve. saj se globoko v sebi zavedaš. Skozi proces vse boljšega spoznavanja sebe v številnih 215 . Povsem na mestu pa je vprašanje. ki se mi pomaga približati cilju. mora najprej stopiti v nasprotje tega. vrniti se želim k svojemu izvoru. Verjamem. da je smisel božanske igre – in evolucija to je –. spodbujevalec rasti. A prav te temelje je treba temeljito preveriti. ki je še kako umestno: ali je sebe. Morda se ti takšno stališče zdi pretirano. da smo zastali v razvoju in zaspali na duhovni poti. da se Stvarnik skozi svoje stvaritve naposled v celoti prepozna. a nikakor ni tuje vzhodni tradiciji in filozofiji. podedujemo. kozmični smisel in pomen. da daje smisel celotnemu procesu evolucije. se želim dotakniti svojega božanskega bistva. Tam najdeš trditev. saj držijo pokonci vso miselno stavbo – stvarnost. so priprava na to najzahtevnejšo nalogo. Vsa spoznanja o zunanjem svetu. svojo pravo naravo mogoče spoznati? Trdnega odgovora ne moreš dati. pa vendar je. Dandanes je veliko znamenj. Da bi prepoznanje dosegel. Iskanje sreče ima torej zelo globok.ZAVEST JE KLJUČ želja po spoznanju sebe. dokler tega ne doživiš. ki poganja celotno evolucijo. kar išče. Ta neuničljiva in neustavljiva želja je motor. ki se ti morda zdijo nesmiselna. kakor razmišljam tule. Sicer evolucija ne bi imela smisla. Za uspeh se je raziskovanja treba lotiti na pravem koncu – znotraj sebe in raziskovati na primeren način – z občutki in ne z mislijo. Najprej se mora »oborožiti z nevednostjo«. Kozmično gledano je to smisel evolucije. saj jih običajno kar privzamemo. se pretvarjati.

temveč zavestna spoznanja. Primerjava posameznih evolucijskih stopenj kaže. ne pa tudi osebne. kar obstaja. v svoje jedro. najvišja vrednota. neprestana sprememba. bujenjem spoznanja o iluzornosti objektivnega sveta. Temu cilju se na zadnji stopnji podreja vse drugo. spoznavanjem zavesti oziroma duhovnega sveta. Smisel procesa se vedno na neki način razgali skozi proces sam. da je evolucija od minerala do človeka proces nenehne rasti zavestnih spoznanj. Takrat si na pragu odgovora na najpomembnejši vprašanji: Kdo sem? Kdo je Bog? 216 . da vse. pridruži se občutenje skupinske duše.DEVETO POGLAVJE utelešenjih odmetava tančico za tančico in naposled ostane gol. Postaneš »duhovni aspirant«. kajti zaveš se. vase. kar se razkriva skozi proces evolucije? Očitno zavest napreduje. ki zasenči vse druge. učenec. Ne materialne stvari. pa tudi obratno: veliki reveži so pogosto duhovni bogataši. odkriješ pa ga s primerjavo posameznih stopenj. ko svojo pozornost od zunanjega sveta preusmeriš k notranjemu svetu. da k samospoznanju. da se znotraj – in ne zunaj – skriva bistvo tega. duhovne vrline. individualne duše (jaza) tako kot pri človeku. a k čemu? Moje mnenje je. Dovolj bogate in pestre izkušnje iz zunanjega sveta so najverjetneje pogoj. Mejnik na poti duhovnega razvoja je dosežen takrat. Pri rastlinah je zavest popolnejša. poseduje zavest. poleg lastnega obstoja se zavedajo tudi svoje rasti in okolice. napredek duše so tisti dosežki na življenjski poti. Pri živalih je zavest še kompleksnejša. To pripelje do močne preusmeritve pozornosti navznoter. kar si. Odločilen korak se zgodi s prepoznavanjem pomembnosti opazovalca. Ali bi evolucija lahko imela kak drug smisel? Evolucija je proces. Človekovo zavedanje jaza (svoje osebnosti) je prvo očitnejše obračanje navznoter. usmerjena k nekemu cilju. doseže najvišje spoznanje in prepozna svojo veličino. Zunanje bogastvo največkrat pomeni notranjo revščino. Prepričan sem. da se interes za zunanjost umiri. ki je ne le mnogo bogatejši od zunanjega sveta. Človekov duhovni razvoj je najvišji cilj. ki se mu odstira vse več duhovnih modrosti. Tudi minerali posedujejo (najpreprostejšo) zavest. Kaj je tisto. Vse drugo je na tehtnici življenja in evolucije nepomembno in se razblini. temveč skriva v sebi tudi najvišje skrivnosti. ki so pomembni. ki se zaveda zgolj lastnega obstoja. Takrat se proces duhovnega zorenja močno pospeši.

kar me je zanimalo. Reinkarnacija ti ne bo pomagala. Pomembno je. ki vključuje um? Boga vendar ni mogoče dojeti z razumom! Pomislek je povsem upravičen.ZAVEST JE KLJUČ »V tvojem življenju je marsikaj pomembno. Pomembno je. poosebljenega občutenja sebe. temveč s spoznavanjem svoje prave. In prav to je tisto. To se zgodi na primer na delavnici. da jo uzreš za hip – v trenutku. ga je koristno vzeti za pomočnika. ne le dolga leta meditacij. ne v absolutnem smislu. ki ga imenujemo razsvetljenje. ki se povsem posvetijo duhovnim ciljem. a le eno je nadvse pomembno. Neskaljeno trajno doživljanje tega izkustva (vzhodnjaki to izkustvo imenujejo samadi) je dano tistim. Um ne more biti razlagalec rešitve. če v naslednjem življenju še vedno ne veš. 217 .« (Eckhart Tolle. drugim pa je dragoceno. da se dvigneš nadenj. manj naporne poti. resnično identiteto. satori. da bi ga doživljal znova in znova. Ta preblisk razsvetljenja ali t. Nekaj je namreč pomembnejše od vsega naštetega: odkriti bistvo svoje prave narave onstran kratkoživega. ali si v očeh drugih uspešen ali neuspešen. da brez razuma nikakršen intelektualni napredek ni možen. je vtis. imenovani intenziv razsvetljenja. i. razvozlavanja narave Boga in to naj bi dosegel z nekim novim konceptom. Miru ne boš našel s spreminjanjem življenjskih okoliščin. Sporočilo tišine) Le redki posamezniki poznajo svojo Bit. najgloblje narave. ali imaš dovolj denarja ali si reven … Vse to je pomembno v relativnem. Toda glede na to. da se lahko dvignejo visoko in svet opazujejo z višav. dokler ne napreduješ dovolj. kdo si. ki ga ni mogoče pozabiti. je pa lahko vodnik do praga spoznanja. Po zvezdah naj posegajo le izbrani. A spet se boš nemara oglasil s povsem umestnim očitkom: lotevam se ugotavljanja identitete samega sebe. Toda povsem v redu je ostati na Zemlji. A obstaja način. Do spoznanja lastne identitete obstajajo tudi udobnejše. Zapusti globoko sled in željo.

Torej sem nekaj drugega! Tako skozi mnoge vloge v mnogih življenjih izkušaš vse mogoče ter zbiraš izkustva. da bolečina ni nujno povezana s trpljenjem. Ustvarjanje podob. a nobena ni njegova osnovna.DEVETO POGLAVJE Istenja Zavest ima dve pomembni lastnosti: porajanje idej in vživljanje vanje. pomagajo ugotoviti. ki zgradi »svet okoli tebe«. S tem spoznanjem sem začel iskati tisto. a ne povzroča trpljenja. »Nekaj« lahko resnično spoznaš. kar je pravzaprav njen edini smisel: ugotoviti moraš. Trpljenje ni nič drugega kot istenje z bolečino. ki ga je z malo vaje mogoče obvladati. Tisto. To je deloma nezaveden proces. se istenje z njo še okrepi. Zavest je »lepljiva« – primerjava je kar posrečena – in običajno ves čas »prilepljena« za nekaj. da se lahko isti s sleherno predstavo. Dojel sem. Kar sem. ali se v tej vlogi odraža tvoje poslanstvo. s čimer se istim. je tako popolno. A v nobeni ideji ne moreš prepoznati sebe. Isti se lahko z več stvarmi hkrati. a se nisem prepoznal v njej. je mnogo več od podob. intimna. napad nanjo pa občutiš kot neposreden napad nase. poklicem. kar v resnici sem. da si ta objekt ti sam – to pa je tisto. slikanje idej in prizorov je proces. kar naredi življenje živo in poraja veselje. Kajti vsaka vloga. Tvoje poslanstvo je namreč celovito doživeti povsem določeno 218 . kar resnično sem. istenjem z njimi. ki jih igraš. druga pa ne. ki dovršeno igra brezštevilne vloge. Sicer le izgubljaš čas in energijo ter odlagaš tisto. ki se porajajo v moji zavesti. Običajno se istiš s svojo osebnostjo (jazom). Vživljanje v posamezne miselne objekte. domišljanje. Kadar se istiš s svojim telesom in začutiš bolečino. njegovemu bistvu ustrezna. Kadar je na primer z izrečeno žalitvijo napadena tvoja osebnost. svojim telesom. istenje z njimi. s čimer se v danem trenutku isti. da »postaneš« tisto. svoje čutenje preprosto preseliš v svojo osebnost. svojo družino. pa tudi bolečino in trpljenje. občutiš in izkusiš le tako. kaj nisi. a ni prav nobena od teh predstav. To je. Tisto. Tak primer je orgazem. postaneš eno z njo. prinaša pomembno spoznanje: izkusil sem jo do konca. da nisem nič od tega. se potopiš vanjo in »postaneš« bolečina. je nekakšen nadvse sposoben igralec. Bolečina lahko boli. Postalo mi je razumljivo. Začel sem se zavedati. Posamezne stvari in ideje spoznavaš z vživljanjem vanje. ki jo v popolnosti odigraš. stvar lastne odločitve. podjetjem itd. Prva od obeh lastnosti se zdi vsakomur razumljiva. da ti vloge. Zame je bilo veliko spoznanje. svojim narodom. zakaj je zelo pomembno vsako vlogo odigrati dobro in predano. kar sem. ko razumeš proces. ki se zgradi v moji zavesti. istoveti.

je skupen izvor vsega živega. zato se mora zadovoljiti z zelo pomanjkljivimi nadomestki – lažnimi podobami o sebi. umski konstrukt. V toku razvoja vsako novo istenje prinese nekoliko večjo svobodo.« Prepoznati je torej treba proces istenja. si živel v prazno. ki jo imaš pred seboj. ki ga um ne more spoznati in tudi ne prenesti v omejeni svet zavesti. temveč zgolj »jaz sem«. zavestna podoba ali občutek?« Ne moreš namreč biti nekaj. ki ga opažaš. kar si. Nekoč si bil denimo še prepričan. katero je pravo in katero je lažno? Tisto. da si pravzaprav bolj duša … Kako v nizu istenj ugotoviti. kar si. To bi pomenilo silno omejevanje sebe. kje bi iskal odgovor! Danes vem. kar si lahko izmisli um. ki prihaja skozi splet izkustev. to je ena od poglavitnih lastnosti. ki pravi »jaz sem«. Ko odvržeš zadnjo od njih. da se moram za spoznanje svojega resničnega bistva. Ne »jaz sem to« ali »jaz sem ono«. spoznaš sebe. 219 . Tako z menjavanjem konceptov tvoja podoba o sebi postaja vse popolnejša. ne zdi posebno pomembno. misel. kar nastane v tvojem umu. Kadar ne slediš svojemu poslanstvu. katere verodostojnosti ni mogoče zanikati: na idejo »jaz sem«. zatem verjameš. Ista Bit je v vsakem živem bitju.ZAVEST JE KLJUČ izkustvo ali več izkustev. absoluta. da moja Bit izhaja iz neizraženega sveta. ima sposobnost zavedanja. Ko pa niti ne ve. Raziskovanje istenja je iskanje odgovora na vprašanje Kdo sem? To vprašanje se povprečnemu človeku. kar ti daje življenje. življenjske Biti. se odkrije tisto. zavesti. kajti človek ne more biti nič. a to. ki ceni predvsem zunanji svet. opreti na edino idejo. z umom ne moreš opredeliti. Verjamem. s čimer se istim. katere vloge si v preteklih življenjih že odigral. Torej zadošča preprosto vprašanje: »Ali je to. da obstajaš (in da si) le kot telo. ne absolutna – je to: popolno istenje z oblikami. miselnimi in čustvenimi. Tisto. Ustavimo se pri nekaterih najpomembnejših podobah istenja. V enem življenju lahko zamenjaš veliko istenj in vlog – v skladu s svojo duhovno rastjo. fizičnimi. moraš igrati z vso resnostjo. Ne moreš vedeti. kar si: življenjska Bit ali tisto. Ob pozornem prisluškovanju temu občutku in opazovanju tistega. Vsaka vloga daje drugačen odgovor. Eckhart Tole pravi: »Če ima zlo kakršno koli realnost – in ta je kvečjemu relativna. lahko le občutiš.

ki se začenja s strahom. zvezami. O osebnosti in jazu (egu) sem se največ naučil pri Eckhartu Tollu. niti kopica njih. moč. da se zatekaš k drugim lažem. ali sem osebnost. Toda zavajanje sebe pri tako temeljni. nacionalistično. da bi se zaščitil in zavaroval. ker jaz sam po sebi predstavlja problem. ločen od vesolja. kaj to sploh je. neizogibno vodi do resnih posledic. A nobena od teh stvari. ki jih zaradi lažne predstave o sebi čutiš. kar si. ki je nekaj zelo omejenega. gradi svojo moč in pomembnost. odločilni stvari. nadzor. Jaz je nosilec osebnosti. pohlep. Nekatere strategije ega so zelo premišljene. nahajam se v nevarnosti! To sporočilo ustvarja posledico – strah. bolečino. Osebnost. pogosto pa tudi s politično. Obkrožen je z drugimi jazi. opažanj (tebe samega in drugih) in mnenj o tistem. Sestavljen je iz preteklih dogodkov (spomina!). In krog trpljenja je sklenjen. jo poskuša um »popraviti« z novimi lažmi. Osnovni obrazci delovanja jaza so boj z lastnim globoko ukoreninjenim strahom in občutkom nezadostnosti. obrambo. ki jih vidi kot možno nevarnost ali pa jih poskuša uporabiti za svoje načrte. kot je tvoje bistvo. Ker je v nasprotju z resnico. s poklicem. versko in drugo pripadnostjo. Zato nikoli ne preneha z napori. Zaradi svoje nestvarne narave je zelo ranljiv in negotov ter se nenehno čuti ogroženo. ima svoje posledice. je zapleten konstrukt v umu.DEVETO POGLAVJE Sem osebnost? Da bi ugotovil. rasno. da nas neprestano zasipa 220 . Jaz nenehno sporoča: Nevarnost. kadar se navzven kaže zelo samozavestnega. ne ustreza resnici. s fizičnim videzom. Pred njimi bežiš vse življenje in se poskušaš zavarovati tako. imenujemo jo tudi persona. da bi to znanje moralo postati del obveznega učnega programa v osnovnih šolah. S tem ko se isti z lastništvom. sistemom verovanja. osebno ali družinsko zgodovino. trpljenjem itd. To velja tudi takrat. s posebnimi sposobnostmi. sem moral najprej raziskati. A lažna podoba o sebi. V naravi se vsako nasprotovanje resnici sooči z nekimi posledicami. Nastane kot rezultat istenja z osebnostjo. napad. ki ga opravljaš. Razumevanje osebnosti in jaza je tako pomembno. pa vendar nikoli zares ne rešujejo katerega koli njegovega problema preprosto zato. podatkov. Um se v to podobo popolnoma vživi. Jaz se doživlja kot zasebni del. Negotovost in silna želja po obstanku jaza se kaže v tem. Posledic. da poskuša svoj položaj čim bolj okrepiti. je za dolg seznam. brez kakršne koli povezanosti z drugimi bitji. z družbenim statusom in nazivom. To mu uspeva tako. izražajo se skozi odpor.

Jaz je morda prebrisan. A marsikdo se od tegob in bolečin ne želi ločiti. kot so vojna. Za jaz sedanji trenutek komajda obstaja. inteligenca združuje. Tretji razlog pa je sekvenčna obravnava dogodkov – čas. 221 . Iz sedanjosti nenehno beži. Ko dojameš. Prebrisanost sledi svojim lastnim majhnim ciljem. kjer nam obljublja nove uspehe in zmage. Prebrisanost ločuje. prenehaš povzročati vse te stvari. Mnogo bolezni je posledica neprekinjenega upora jaza. Problemov jaza ni mogoče rešiti na ravni uma. ni »resnični jaz«. genocid. temveč ta ozavesti nekaj notranjega. da rešitev ni znotraj uma. prav tako nima opraviti s tvojim bistvom. temveč osebnost (»lažni jaz«) oziroma predstava. psihičnega ali fizičnega nasilja itd. Prav to pa ustvarja največje težave človeka. za vse to pa je odgovorno kolektivno nezavedno. Gre za razne drame v obliki konflikta. Tisti. Ko se sreča več jazov. Ko ponovno vzpostaviš stik s svojim pravim bistvom in te ne vodi več um. Tudi preučevanje norosti ne zadošča za ustvarjanje zdravega razuma. ki trpi in ga je strah. Jaz ne ve. v katerem se dobro počuti – v neresnični čas. kar ustvarja omejitve in motnje v pretoku energije skozi telo. Pri nobeni zameri ali odzivu na neko dejanje ne gre za zunanji vzrok. kjer so njegovi uspehi in zasluge. A to je pravo prekletstvo. vendar ni inteligenten.ZAVEST JE KLJUČ z mislimi o preteklosti. to ni sedanjost. da je vir energije znotraj. problema. da se neprestano z nečim isti (istoveti). Gre le za obliko jazovega odziva. Tudi kadar se ukvarja z njo. v kateri so vse stvari povezane. bodo prej ali slej vzniknili problemi in sodbe o »slabih stvareh«. To vključuje tudi kolektivno zlo. izkoriščanje. Razlogov za težave je veliko. nekaj v tebi. Tako nas nenehno vleče v miselno okolje. kdo ta oseba je. Jaz se čuti ujetnika časa in neprestano beži iz sedanjosti v preteklost ali prihodnost. Ali pa jo zoži na sredstvo za doseganje nekih ciljev v prihodnosti. kajti čas je največji povzročitelj strahu. kjer se čuti domačega. Taka je usoda jaza. saj te predstavljajo velik del njegovega jaza. Prvi je omenjena lažna slika o sebi. ker nanjo gleda z očmi preteklosti. To spoznanje je pogosto zakrito. Sebe poskuša najti v stvareh. Inteligenca vidi večjo celoto. kot jo opaža. razlaga jo popolnoma napačno. s katero se istovetiš. Drugi razlog je v lastnosti zavesti. zato jo išče zunaj. ki je popolnoma neosebna. najdeš pravo pot. Nič nima opraviti s tem. ali pa z mislimi o prihodnosti. toda nikoli mu resnično ne uspe in se celo izgubi v njih.

ko mu odrečeš pozornost. persone.DEVETO POGLAVJE Lažni konstrukt – jaz – je treba. Istenje s telesom je močno prisotno do tiste stopnje samozavedanja. kakšne težave prinaša jaz in v kakšne zanke te vabi. da se na trenutke ali v krajših obdobjih zavedam in čutim. temveč svojo pozornost usmeriš v sedanji trenutek. Le prisotnost te lahko osvobodi jaza. kako svoje telo doživlja na primer duhovni učitelj Ramana Maharshi. temveč 222 . Vse dokler v ospredje postavljaš fizični obstoj in zapostavljaš druge vidike duhovnega sveta. Jaz se mora umakniti. Telo izgubi moč nad tabo. se njegova veličina začne krhati. stabilnega. zrušiti in prekiniti lažno istenje. Odstranitev te laži je bistvenega pomena za duhovni napredek. Hipna menjava zunanjosti glede na izbrano osebnost mi je dala misliti. ko se začne prebujati zavest o duhovni naravi stvarnosti. ki je potrebna pri igranju posameznih vlog. je tvoja stvarnost omejena na zagotavljanje fizične eksistence in reševanje problemov na nizki ravni. Vse povedano pa nikakor ne pomeni. česar ne moreš zanikati. (sorazmerno) nespremenljivega. ko se ne meniš zanj. lahko z njimi gradiš vse mogoče odnose. da je z obstoječim pojmovanjem telesa nekaj narobe. Ker v svojem svetu opažaš še druge osebe. Telo je vendar nekaj. Zanima pa me. Najpomembnejši odnos je odnos do sebe. da telo ne more biti nekaj togega. prezreti. skozi katere se bolje spoznavaš. da je moje telo le sredstvo. ki ga uporabljam. Kot ljubiteljskemu raziskovalcu mi uspe. treba ga je videti v vlogi nenadomestljivega pomočnika pri razvoju in neprestanem izpopolnjevanju. V pretežnem delu tega procesa ima zelo pomembno vlogo pri gradnji odnosov in razvijanju samopodobe. Informacija o pojavu večkratnih osebnosti – o tem je bilo govora v drugem poglavju – je v temeljih zamajala moj pogled na telo. Sem telo? Odpovedati se istenju s telesom nikakor ni preprosto. Prav odnosi – in ne stvari – so v življenju bistvenega pomena. ko pride čas za to. Navezanost na telo ima – tako kot vse v tej stvarnosti – pozitivne in negativne učinke. Utvara o telesu je ena najbolj temeljnih utvar. kar v meni vzbudi izvrstno počutje. Takrat se zavedam svoje popolnejše narave. da je jaz nekaj slabega. ne včeraj ali jutri. Ta pojav zgovorno priča. Ko razumeš. duhovne komponente bivanja in zmanjšanjem pomena telesnosti napraviš pomemben premik. prisoten pa si lahko le zdaj. S prepoznanjem zavestne.

ki mu jih daješ. da sta ti in telo eno. kar si v resnici. zunaj pa svet. ker je v zemeljskem svetu učenje in spoznavanje zelo učinkovito. Sporočila.ZAVEST JE KLJUČ mora biti posledica nekih zapletenih miselnih pojavov. Osebnost je tisto. odnosi pa so tisto. Tako opazovalec in njegovo opazovanje kot opazovani svet se pojavljajo in izginjajo hkrati. Razcepljene osebnosti pač. odvržeš in pokaže se tisto. da lahko razbereš. in da lahko zelo natančno registriraš tisto. ki omogoča hiter razvoj. ki je (pod)zavestni pojav. da ustvari temelj za zelo prepričljivo istenje. potem celota podatkov o osebnosti nedvomno vsebuje tudi popolno fizično sliko telesa. da si snovno bitje v zemeljskem svetu. kar si ustvaril. Najhitrejši način učenja je skozi odnose z drugimi. Prav zaradi telesa postaneš nekdo. podobe o telesu! Levitve Reptilov iz človeške v plazilsko podobo in obratno v tej luči niso nikakršen čudež. ki so ogledalo tvojega jaza. Tisto. Druga naloga telesa je. kar si. in ukazi. Znotraj telesa se pojavi opazovalec. kako je treba ukrepati. Ne gre le za to. Lahko bi ga opisal tudi kot zelo obsežen in zapleten program v zavesti. toda to je le utvara. iz česar se največ naučiš. Človeško telo je inteligenten sistem. kar počneš v mislih in dejanjih. Telo ima tri važne naloge: prva naloga je. Zunanjost je potemtakem projekcija zavestne slike. 223 . ali ravnaš prav ali ne. tisto. to pa izgradnjo »znanja«. ki pravzaprav živi svoje življenje. kar omogoči neskončno barvitost različnih življenjskih vlog in pripadajočih izkustev. kar nisi. Ta praznina je ena za vse. ki delujejo brez sodelovanja zavesti. da fizični čuti povečajo zaupanje v tisto. ki ima osebnost. Če se zamenjava osebnosti. razvoj breztelesnih form je počasnejši. Ta sistem ima kopico samodejnih mehanizmov. puščajo vtis. Nazadnje osebnost in vse to. prilepi se nanj. Namen bolečine in bolezni91 je prav to: signaliziranje neustreznega ravnanja in razmišljanja. da spet najdeš pravo pot do sebe. Vgrajeni mehanizmi te opozarjajo. Tretja pomembna naloga telesa pa je povratno informiranje. ki ga opazuješ. Telo je tudi pokazatelj ustreznega ravnanja. ki živi v umu. se poistoveti s telesom. ki omogoča zelo neposredno doživljanje učinkov. Telo je tisto. Nad vsem tem je praznina. tako očitno odslika na snovni ravni. da v tebi ustvari vtis. Zavest na tretji stopnji zavesti (raven človeka) uporablja fizično telo kot domišljeno orodje. na primer z osebnostjo. Prostor in čas omogočita vzročnost. To je pomembno zato. se odraža na telesu. Spust življenjske Biti v snovni svet ni brez namena. ki ti jih pošilja telo. kar zaznavaš. A vrnimo se k telesu. Med osebnostmi pride do vzpostavljanja odnosov.

da si telo. da je stalna povezanost z lastnim notranjim telesom ključnega pomena. telesno odpornost. ko se nisi zavedal njegove prave vloge. svoje čudežno bistvo omejiš na nekaj malone banalnega – na kup minljive materije. Telo je neprecenljivo orodje. Hvaležen si lahko telesu za vse dobrobiti. da postaneš do telesa brezbrižen in zavzameš do njega omalovažujoč odnos. Tolle meni. ki se jih doslej morda nisi v celoti zavedal. ki ustrezajo povišani frekvenci. Zavedanje. Zaklenjen v lasten miselni zapor tarnaš nad bednostjo življenja. Eckhart Tolle govori o vzpostavljanju povezave s svojim notranjim telesom.« 224 . Z močnejšo usmeritvijo pozornosti v telo postaneš bolj prisoten v sedanjem trenutku. je sramežljivo prodrlo v mojo zavest precej za tem. S krepitvijo vanj usmerjene zavesti višaš njegovo vibracijska frekvenco in zmanjšuješ možnosti. Z novim razumevanjem lahko svoje telo pripraviš. ko sem to dojel razumsko. da ti zaigra kot dobro uglašena violina: ko ga razbremeniš strahov. Za modrega je jaz – neskončni Jaz (zavest). da nisem fizično telo. da negativnosti vplivajo nate. so omejitve snovnosti tudi tvoje omejitve. Ramana Maharshi je dejal: »Za nevednega je jaz – Jaz omejen na telo. Dokler se istiš s snovjo. Bolečine telesa doživljaš kot svoje bolečine.92 o prihajanju v stik s celovitim občutkom telesa.DEVETO POGLAVJE Kakšne so neprijetne plati istenja s telesom in posledične ujetosti v materialnost? Omejen zgolj na fizično telo (in poistoveten z njim) dovoliš. S prepričanjem. Posledica je manjša potreba po spanju in večja ustvarjalnost. Spoznanje lastne nesmrtne narave ne pomeni.) dvigneš raven energije v telesu in s tem okrepiš moč telesa. da so pojavi na telesni ravni le odraz zavestnih ali duhovnih pojavov na drugih ravneh – na primer čustveni in miselni. ne zavedaš se. Z zavedanjem poslanstva svojega telesa ustvariš boljši stik z njim. da s teboj upravljajo snovni. na katere nimaš vpliva. ki ti lahko čudovito služi – še mnogo bolje kot doslej. Daleč od tega. chi-gong itd. ki daje življenje snovnemu telesu. Med »živeti z nekim spoznanjem« in »razumeti nekaj« je bistvena razlika. Pritegneš tudi nove okoliščine in dogodke. odvečne hrane (pretirana ješčnost je protiutež strahu) in obremenjujočih čustev. telesni dejavniki. si omejen na kratek življenjski vek telesa in izgubiš večnost. duhovnim telesom. izboljšaš počutje in si zagotoviš več moči za ustvarjalno delo. Telo brez zavesti je mrtvo. mu tudi mnogo laže prisluhneš. S primerno rekreacijo ali posebno telesno vadbo (tai chi. Ne zavedaš se možnosti vplivanja na snovno raven z mislimi in čustvi – bolezni in telesne tegobe obravnavaš kot pojave. Telo kot posoda zavedanja ne more biti moje bistvo. Um izgubi prevlado. To razumem kot vzpostavljanje stika s svojim etrskim.

da duše in duha tudi Sveto pismo ne opredeljuje natančneje. ki naseljuje telo. hitrosti utelešenja (inkarniranja) kot tudi ne o tem. duhovno bistvo človeka. Je ločena od telesa in slednjega preživi. Teorija o reinkarnaciji sloni na razumevanju krožnega gibanja narave in vesolja ter na zakonu povratnega učinkovanja vzroka in posledice. da je upiranje tej trditvi podobno upiranju stališču. njihovem številu. dušo pa kot osebno zavest). ki oživlja fizično telo. Sam nikoli nisem našel odgovora.ZAVEST JE KLJUČ Sem duša? Ob trditvi. Povezavo neskončne duše s končnim telesom pojasnjuje teorija o reinkarnaciji. ne podaja natančnejše razlage teh pojmov. Poskušal sem jo začutiti. Petero naših čutov duše ne potrjuje. Načrt duše je. V skladu s tisočletno tradicijo večina ljudi verjame. Kasneje pa sem sprevidel. Tako kot se spreminja civilizacijskoreligijsko okolje. da je duša nekakšna neumrljiva entiteta. da človek ni telo. ki jih duša zaporedoma nastanjuje. prej ali slej trčiš ob duhovno razsežnost. A kje se pravzaprav nahaja? V srcu? V glavi med očmi? Različne šole razlagajo vsaka po svoje. Najsi to verjameš ali ne. duhovno izpopolnjevanje skozi 225 . zato pa je teles. veliko. Eno telesno življenje je zelo kratko v primerjavi z večnostjo. ki bi temeljil na lastnem izkustvu. A le do drugega cerkvenega koncila leta 553. Tisto. duša ali kako drugače. na primer hinduizem. Duša naj bi bila tisto prvobitno. Teorije o nastanku in življenju duš so povezane s stvarjenjskimi mitologijami ter verskimi nazori civilizacij in kultur. Tako ni popolnega soglasja ne o nastanku duš ne o njihovem izvoru. da bistvo človeka ni duša. so s svojimi zgodbami napolnili kupe knjig. zato sem bil pri pogovorih marsikdaj v zadregi. ki imajo sposobnost komunicirati z dušami in angeli. kdaj vstopi v telo. bila je tudi neločljivi del doktrine zgodnjega krščanstva. temveč jih le uporablja. ko se vanj spusti duh v obliki duše (duh razumem kot sinonim za čisto zavedanje. Od kod pojav duše? Pojem duše se običajno predstavlja kot subtilen spoj zavesti in energije ter obenem vez med snovnim in duhovnim svetom. Preprosto rečeno. telo naj bi postalo »živo«. ki stoji (tudi) za materialno stvarnostjo. Zanimivo je. ki oživlja sicer mrtvo telo. je nekaj nesnovnega – entiteta. kot pravijo vzhodne modrosti.93 ki jo vsebuje večina vzhodnih religij. Meni se je zdela zavest pomembnejša in »otipljivejša”« kot duša. Tisti. sem bil sprva razočaran. kar najdeš. Lahko jo imenuješ zavest. se spreminjajo tudi te predstave.

Teistične religije kot krščanstvo ali islam pa človeku dejejo eno samo življenje in ga postavljajo v precep dobrega in zla. da je med dušo in njenim »resničnim izvorom« (ta naj bi bil Bog) kopica posrednikov.DEVETO POGLAVJE zaporedne inkarnacije (utelešenja duše) do popolnega očiščenja ter dokončne odrešitve. katere avtor je um. lahko bila zavestna slika. ko se zlijejo z Bogom. preden se poda v nov reinkarnacijski cikel. kar sem! Um se lahko vživi tudi v spominske vtise doživetih izkustev. da se v to vživiš. se je sprva istilo s telesom.94 spoznal. Um deluje tako. Ko se odlepiš od ozkega pojmovanja in istenja sebe s telesom. da se je Stvarnik omejil na nekaj. kar je plod mojega uma. Poleg tega nekaj. kar iščem. angelov in zapletene višje duhovne hierarhije. Če bi bil nekaj. Tisto. o odrešitvi ali pogubljenju pa odloča Bog ob poslednji sodbi. To pa je nesmisel. zatem pa z dušo. A kako naj se vživim v nekaj. takrat ob zavedanju duhovnih pojavov običajno sprejmeš svojo verjetnejšo. dokler se nisem poglobil v skrivnosti zavesti. S tem postane čist in nedolžen. ne more biti tisto. ima tudi možnost. a kako bi se v spomin vtisnil vtis o duši? Kako je čutiti dušo? Tako sem zaključil. v tretji fazi smrti. Duša je v tej fazi pripraven miselni objekt. in se dotaknil svojega resničnega božanskega bistva. da se duhovno čisti in nekega dne svoje grešnosti popolnoma osvobodi. da pripravlja opise. duhovno naravo. s katerim spoznavaš svetove in pojave. ali bi tisto. bi to pomenilo. Ker se človek v ta svet rodi večkrat. utvara. kar je ustvaril sam. kar mi govori um? Ne morem biti nekakšna umska tvorba. ki pa očitno ni moja Bit. je v tem. S tem 226 . kolikor je resnično telo. Ali se lahko zanesem na tisto. V iskanju svojega bistva sem se naposled moral vprašati. Te predstave in zaznave širijo zavest in vodijo k spoznavanju višjih potencialov. kar ni dovolj natančno opredeljeno? Še tako dober opis je pač le – opis. Razmišljal sem takole: duša je resnična prav toliko. da naj bi človek v eni od stopenj umiranja. čemur lahko prideš bliže le tako. kakršen je bil ob začetku stvarjenja. kar sem. podobe tistega. kar si izmisli um. ki so zemeljsko usmerjenemu človeku tuji. V obeh primerih gre namreč za zavestni pojav. sem mnogo več od tega. da je duša koristen miselni pripomoček pri raziskovanju povezave telo-absolut. Ali je torej človek po svoji resnični naravi duša? To vprašanje me je begalo dolgo časa. ideja v moji zavesti. Tako sem prišel do zaključka. Past. da je tudi istenje z dušo le privid. Donald Walsch pravi. ki se skriva v arhetipu duše in še mnogo bolj v doktrinah religij. da je duša – tako kot telo – zapletena zavestna tvorba.

da je um ali razum tako pomemben dejavnik v življenju. kar iščem. da bi se morali z njim v šolah resno ukvarjati. angeli. v umu). ki te vodijo h končnemu spoznanju svoje Biti. njemu všečno. da je prav on naše bistvo. Treba jo je videti v kontekstu razvoja človekove zavesti – na tej poti se oprijemaš napačnih. je prav tisto. Čeprav z dušo pridobi nekakšen občutek večnosti. so zato miselni koncepti. Moj zaključek. da bi se »odrešil«. a vseeno vse bolj izpopolnjenih konceptov. Razviti zahodni svet trpi pod prevlado uma. Pomeni. olajšanje njenih bremen pa je mogoče le ob pomoči angelov in »dušnih pastirjev« ter ob »Bogu všečnem ravnanju«. da je duša.ZAVEST JE KLJUČ verski koncept postane odlično orodje za manipulacijo. svoje resnično bistvo. Ne le da je človek (oziroma njegova duša) ločen od Najvišjega. Namesto 227 . temveč tam. Naposled sem se sprijaznil z ugotovitvijo: naj bo predstava o duši še tako prepričljiva. V krščanskem pojmovanju nad dušo visi meč poslednje sodbe. Pomeni odreči se omejeni predstavi. ki imajo moč nad njim. ko um utihne. Svojega pravega bistva ne smem iskati v ničemer omejenem (kot npr. kar si predstavlja. da se začneš spogledovati z neskončnostjo in večnostjo – to pa je velik in zelo pomemben korak naprej. Duši Boga. kjer se lahko zavem svoje neomejene in brezčasne narave. Kljub temu smo z umom tako očarani. ravnati po njegovih zapovedih. je človek s tem konceptom nesvoboden. Ta se odkrije šele tedaj. ni dano spoznati. temu se mora po doktrinah religij udinjati. Nahaja se v sedanjem trenutku. pri čemer je prvi širši od drugega in ni omejen z verskimi omejitvami. kot trdijo religije. v večnem »zdaj«. odvisen od duhovnih sil (Bog. da si umrljivo telo. je naslednji: duša je boljši približek za bistvo človeka kot telo. Tisto. pa tudi hudič!). Sprejeti sebe kot dušo vendarle pomeni napraviti korak od ozke materialnosti k duhovnosti. Žal ga zelo slabo poznamo. ki človeka enačijo z dušo. Zavest in duša sta podobna pojma. je le predstava v umu. da si večinoma predstavljamo. a na višji ravni zavedanja ne ustreza resnici. Sem razum? Prepričan sem. zato istenje z dušo prinaša tesnobo in strah. Religije. ki je – razumljivo – za marsikoga nesprejemljiv. ki preprečujejo človeku spoznati svojo pravo naravo. Kljub očitanim pomanjkljivostim koncepta duše pa bi bilo arhetip duše napačno razglasiti za zablodo in napako.

Ali se tudi tebi zdi. do popolne izkušnje pa po poti skozi snovni svet. Um in zavedanje sta tesno povezana. a se tega ne zavedamo. da bi molčal. božansko naravo. Um ima zelo težavno in precej nehvaležno nalogo: neomejeno. je postal hiperaktiven. brezčasno stvarnost (absolut – domovanje Biti. temveč zaradi svoje neučinkovite in pogosto negativne narave pogosto prinaša škodo. ki se je tako rekoč izgubil v snovnem svetu. v katerih se je znašla civilizacija. Kako razumeti razum? Razum ali intelekt je ključni element zavesti. Um pa je orodje razuma. Uporabljamo ga zelo nespametno. S tem je neskončnost omejilo na en sam pojav. ki nam zdaj poka po šivih. ko bi bilo bolje. Zavedanje je dvodelen proces: do popolnega vedenja duša pride po poti skozi duhovni svet. Moja prispodoba je naslednja: če je zavest kot prazno slikarsko platno. češ da je ustvaril monumentalne dosežke v znanosti in tehniki ter človeka povzdignil v položaj. ki vsebuje vse barve hkrati: prazno platno.DEVETO POGLAVJE da bi ga uporabljali. ki ustvarja slike z nanašanjem barv. da je slika. Orodje je prevzelo nadzor nad nami. To je zabloda. Um je prevzel nadzor nad vsemi področji našega življenja. Prav prevlada uma. ker je čopič postal hiperaktiven in v iskanju popolnosti packa slike drugo čez drugo. ker je treba prehoditi obe poti. vključno z našimi odnosi do ljudi in narave. Celo istimo se z njim. da smo utelešeni um. da je zavladal naravi. Zavest oziroma platno pa si je začelo o sebi zmotno misliti. Verjamemo. Na vsakem koraku mu pojemo hvalnico. Tako se vse globlje potapljamo v materialnost in pozabljamo na svojo pravo. Menda kakih 80 do 90 odstotkov misli večine ljudi ne le. Težava je v tem. da bi se s prenehanjem razmišljanja zaključil tudi tvoj obstoj? Ker ga povzdigujemo v višave. da se ponavlja in ne prinaša nikakršne koristi. Toda glavni krivec za težave. ki je sposoben uničiti celotno življenje na planetu in naposled še samega sebe. Pozabil je. in postal monstruozni zajedavec brez nadzora. Takšna vrsta prisilnega razmišljanja je pravzaprav odvisnost. o tem je bilo govora v drugem 228 . je prav razum. Popolna je le tista slika. da nobena od slik ne more biti popolna. na katerem nastajajo poljubne slike. Barve so misli in čustva. deluje tudi takrat. V njem smo se preprosto utopili in posledično pozabili svoj pravi izvor. Duhovni in snovni svet obstajata prav zato. zapostavljanje duhovne plati življenja pa vodi v neuravnotežen razvoj in v prav takšen svet. potem je um kot čopič. je povzročila oslabitev duhovne zavesti. um uporablja nas. Ustvarja resen odliv naše življenjske energije.

kakršen se kaže zavesti. Moč uma se meri z »znanjem« in količino strahov. Verjamem. kajti učiti se je mogoče le iz končnega. česar um nikoli ne doseže. Omejevanje. Poglej industrijske puščave. Zato imajo prav tisti. Ne more prepoznati niti ustvariti lepote. Večina današnjih znanstvenikov je le malo ustvarjalnih. ne pa nekaj. O lepoti poseduje le spomin. ni mogoče usmeriti zavesti v sedanji trenutek. je čas. Um. da je razumeti Boga nekaj. dokler ne sestopi s svojega prevladujočega položaja. Ljudje smo vse večji »umetniki uma«. kajti prav on sam je bistven del problema. a piroman je on sam. materialnem svetu ni nič popolnega. Neum predstavlja zavest brez misli. S tem ko odmisliš čas. A dokler ta ne umolkne. v katerem je možno odkriti svojo resnično naravo in začutiti Stvarnika v sebi. pa ustvarja grozote. Um je dober razčlenjevalec. ustvarjajo v trenutkih notranje tišine. da um nikoli ne more najti prave rešitve. Opravilo. izgine tudi strah. prepuščen sam sebi. kjer svojo moč najlaže dokazuje. Strah je neločljivo povezan s časom in spominom na neko neprijetno doživetje. ki zares obstaja – je umu odveč in v nadlego. v nasprotju z absolutom. Čudo tvojega življenja ali obstoj tvojega telesa nista ustvarjena 229 . dokler se istovetiš z umom. pri čemer teži k temu. kar je sposobno globokega spoznanja v jedru zavesti. ni svet popolnosti. oba pa gradita na spominu. Tudi bolečine se ne moreš osvoboditi. in vzpostaviš stik z notranjim bistvom. pa tudi znanstveniki. ki poskuša najti piromana. ki trdijo. dokler ne ustaviš mehanizma razmišljanja. v manifestiranem. Kako bi lahko s končnim umom dojel nekaj neskončnega? Ker se pri tem krčenju marsikaj izgubi. kot bi ga silil v shujševalno kuro. je ustvarjanje strahov. je potrebna za spoznanje. Predstavljaj si inšpektorja policije. Zato je vse manj resnične umetnosti in ustvarjalne lepote. končnost. Umetniki. Resnična ustvarjalnost in umetnost sta možna šele potem. Vsa ustvarjalnost izvira iz neuma. ta svet. Tisti. Um je le razumsko orodje. Problemov ne moreš zajeziti. a o ustvarjalnosti nima pojma. ki strahovom vdihne življenje. ko se um umakne. da Boga ni mogoče dojeti. da poenostavlja. ki ga um najbolje obvlada. Bivati miren v sedanjosti – edinem trenutku. Toda človek poseduje še kaj več kot le razum.ZAVEST JE KLJUČ poglavju) mora z orodjema čas in prostor prividno skrčiti na omejen pojavni svet. ki se ukvarja z beganjem v času. ker – preveč razmišljajo. Njegovo področje je obdelava informacij in predstav. Eckhart Tolle pravi. Zato um najraje beži v preteklost ali prihodnost – projekcijo preteklosti.

Če se ne bomo sposobni dvigniti na višjo raven. ki ga imenujemo budna zavest. po sodbi uma. Tako podležeš vzorcem reagiranja. Rezultat: samo v 20. Podoba o umu ne sme biti enostranska. temveč tisto. Prevlada uma ni nič drugega kot določena stopnja v evoluciji zavesti. Telo in um sta tesno povezana. časa in vzročnosti – slika na platno tvoje zavesti osupljive prizore. mnogo močnejša od uma. ne zaveda dejanske stvarnosti. pestrost. željami itd. uničil. Razum je orodje zavesti. ki s pomočjo mentalnih kategorij – prostora. ki je pomemben del zavesti. jaz pa vsekakor nisem orodje. ki jih ustvarja na vsakem koraku. odobravaš. Tedaj služi nečemu mnogo večjemu od sebe. obsojaš. Ko se um poveže s to inteligenco. V vsakdanjih položajih – ko si ogrožen ali napaden in ko gredo. Ravnaš v nasprotju s svojo pravo naravo. je jasen. temveč gre v splošnem za nihanje med običajnim nezavednim in globoko nezavednim. Jasno je.DEVETO POGLAVJE niti vzdrževana s pomočjo uma. Mi vsi smo odgovorni tako za svoj notranji prostor kot za ta planet. ubijaš itd. Vse to se seveda odraža tudi na globalni ravni. 230 . da ne zmore več kot toliko. postane čudežno orodje. ki jih vsiljuje jaz. Um je potrpežljiv spremljevalec na poti tvojega duhovnega razvoja. Umsko dejavnost. vse do zadnjega dejanja. Svoje podobe povezuje z genialno utvaro. Odgovor na vprašanje. Presenetila ne me Tollova trditev. kar to orodje uporablja in uživa v njegovih sadovih. ali sem razum. z duhovnimi ideali. na katero veže svoj obstoj – s telesom. je treba dvigniti nad tiranstvo uma in jo uporabiti za tisto. za kar je namenjena. ko sam sebi prizna. napadaš. natančnost in dovršenost podob. da se človek tudi v stanju. stoletju smo ljudje usmrtili več kot sto milijonov svojih bratov in sester. uničuješ. bo to vidno tudi zunaj. V obeh primerih pa gre za stanje istovetenja z umom – z miselnimi procesi in čustvi. ki se ne ujema s predstavo v umu. s pomočjo misli. da je na delu inteligenca. pretvorjen v monstrum. Je namreč čudovit in nenadomestljiv pripomoček zavesti. Njegove zgoraj omenjene pomanjkljivosti odtehtajo lepota. ki jih imenuješ svet. Ko bomo prenehali z notranjim onesnaženjem. nas bo um. postaneš »nezaveden« in ne želiš sprejeti danosti. reakcijami. stvari narobe. Takrat bo misel mnogo bolj ustvarjalna in bo omogočila razvoj v skladu z etiko. saj bi bila to laž. se braniš.

Za nameček naj bi bilo »vse« energija. Zavest doživi. Predmetom. na entiteto. ki usahnejo tisti hip. Očaranost z energijo je morda celo nevarnejša kot zaslepljenost z materijo oziroma snovnostjo. Če je narava stvarnosti duhovna. njihova žrtev. Tudi tu gre le za lažno istenje. da gre le za utvare. Bil sem prepričan. kajti energija je nekaj zelo izmuzljivega. Energijski kvant je pač nekaj abstraktnega. Marsikdo ozdravi tudi. ki so rezultat duhovnih dejavnosti. Gre za manipulacije s samim seboj. hočeš nočeš. ne da bi za to obstajale »objektivne danosti«. Seveda pa to ne pomeni. neopredeljivega. obenem pa je ne povezujemo z nekimi tvarnimi gradniki kot materijo. To bi skorajda uničilo moj zakon. ki lahko zavira duhovno napredovanje.ZAVEST JE KLJUČ Sem energija? Z energijo sem imel nemalo preglavic. energija pa ne. Če se človek lahko zaveda svojega obstoja. ki so lahko bolj s tvojim prepričanjem ustvarjena utvara kot stvarna dejstva in vplivi. ko smo pognali gigantski elektronski pospeševalnik. Očaranost z energijo je težava. ko zaužije placebo zdravilo (lažen preparat). nedoločenega. in si s tem pričaraš utvare učinkov. ki se zgosti v posamične zavesti (zavedanja o obstoju). dogodkom ali ljudem namreč pripisuješ veliko energijo. Vesolje naj bi bilo polno energije. Toda ali se energija zaveda sebe? Odgovor je – ne. Opazovalčeva zavest ustvarja vesolje kot zavestni pojav. saj je zaradi svoje silno spremenljive narave težje opredeljiva. pa tudi v materijo ter obratno. ki se pretvarja iz ene vrste v drugo. Kako v to predstavo vključiti energijo – potencialno silo. ki naj bi pomagal razjasniti 231 . V drugem poglavju sem si dovolil razmišljati o nekoliko sporni – vsaj za nekatere – naravi energije. umu težko doumljivega. da znanost tako z maso kot z energijo ne zna uganjati neskončnih matematičnih norčij. Zavest temelji na zavedanju. je ta omejena na raven volje za uresničitev posameznih predstav. je energija le način predstavitve »duhovnih« učinkov. ko prepričanjem za njimi odrečeš zaupanje. Kdo je torej v tem primeru merodajen za ozdravitev? Njegova zavest kajpak. da energije – tudi nekatere slabe – močno delujejo name in sem. ki se zdijo silno prepričljive. ki si jo predstavljamo pod pojmom energija? Če lahko tu govorimo o energiji. A v letu. K sreči sem se še pravočasno zavedel. Vse se vrti okoli energij in znanost zna z analizo energijskih pojavov v elektronskih pospeševalnikih razlagati strukturo snovi. ki odloča o hitrosti sprememb v zavestnih dogajanjih. sestavljen iz podob. ta ne more biti njegovo najožje bistvo. Identifikacija z energijo je ena najbolj problematičnih. kar si želi doživeti.

To so ideje. energije in duše ne igrajo več tako pomembne vloge v tvojem življenju.DEVETO POGLAVJE uganko sestave materije in antimaterije. da so del tvoje prividne stvarnosti. 232 . da bi za tisto res lahko dali glavo na tnalo? Odgovor je presenetljiv: prav nič. Pridobiš nekakšno svobodo. Do njih pridobiš nekakšno distanco. S prepoznanjem. da energija nima lastnosti (samo)zavedanja. vse dokler jih ne prepoznam kot lažne. Dejstvo je. Še vedno so prisotni. da nisem ne osebnost. Istenje je treba pogledati v pravi luči in odkriti njegovo poslanstvo. Prekinitev istovetenja z zgoraj obravnavanimi entitetami ima tudi številne praktične nasledke. sem doumel: vsa omenjena istenja so le prividi. še vedno jih jemlješ resno. ne duša in tudi ne energija. Z zavedanjem. Prenehanje istenja s telesom vzame ostrino boleznim. da je velik vir trpljenja in težav. Z zemeljskim pogledom na svet so mi bile ugotovitve. prenehaš jih obravnavati s takšno resnostjo kot sicer. a to je le ena plat zgodbe. ne telo. se zgodbicam o poslednji sodbi in večnem pogubljenju le še nasmehneš. ki me držijo proč od resnice. si sedanji trenutek95 in tudi srečo sposoben uživati v veliko večji meri kot sicer. da povsem izgubijo na vrednosti ali prepričljivosti. Prenehanje istenja s tvojo osebnostjo (jazom) otopi ostrino vseh dejanj. mojega pravega bistva. povsem tuje. Ugotavljali smo. se deloma izogneš miselnosti žrtve. To pa ne pomeni. Prepoznava procesa istenja Prepoznanje procesa istenja je bilo zame eno najdragocenejših. prizadetost se zmanjša. fenomeni telesa. vendar pri tem občutiš več mehkobe in manj ostrine. da energije ne morejo imeti moči nad teboj. ustvariš nekakšen neobremenjen in prijaznejši odnos. ko pa sem se odlepil od njega. ki so naperjena proti tebi. torej energija ne more biti moje bistvo. še vedno ti pestrijo življenje. Ko um ni več glavni in najpomembnejši dejavnik v tvojem življenju. ne um. na katero lahko vplivaš. njihov pomen pa postane veliko bolj razumljiv – so korektivi za napačne odnose. uma. močno okrnjene predstave in slabi nadomestki za moje resnično bistvo. se z vso upravičenostjo lahko vprašamo: kaj v fiziki je res tako neizpodbitno dognanega. Ko se tega zaveš. dokler se ne ujameš v njihove zanke. in omogoči obvladovanje čustev. zavedanje. da je duša še vedno zelo omejena predstava o tvojem bistvu.

kadar se istiš s prijetnimi občutki. kaj je na primer jeza in kakšne so njene posledice za zdravje. ki je združen z opazovanim. Eckhart Tolle je zapisal: »Ko se spoznaš kot Bitje. je pogled skozi oči. temveč zgolj relativno. idej in predstav. ko obvladaš umetnost »zavestnega življenja«. da se braniš. Postaneš eno z vsem. občutkov. 233 . a izgubi svojo resnost in težo. To je zavedanje brezmejne svobode. da bi posamezno vlogo lahko odigral dobro. o katerem sem govoril uvodoma. kar se zgodi v tvojem življenju. opazovalec. A že površno poznavanje zgornjih spoznanj povzroči opazno spremembo: ko se ta spoznanja usidrajo v tebi. neomejenosti in večnosti. na primer z zadovoljstvom ali vznesenostjo. če ne bi »postal jeza« (jezen)? Istenje je torej po eni plati dobrodošlo. kdo se brani. po drugi pa ne. Zaradi istenja namreč vzameš stvari osebno. srčno. Istenje je tako instrument. Takšni odzivi so nujno potrebni na poti duhovne rasti. Zato je najbolje z istenjem ravnati zavestno in biti zmeren. dogodki mnogo manj rušijo tvoje ravnovesje. se vprašaj.« Pogled z nove razsežnosti. nima več absolutne pomembnosti. motivirano. Takrat se zdi. Ko dosežeš dovolj visoko raven duhovne razvitosti. postaneš stvarstvo samo. ki omogoča prepoznavo in izkustveno spoznavo posameznih pojavov – čustev. Namenjaš ji spoštovanje.ZAVEST JE KLJUČ Druga plat je. Ko se zaveš. Kako bi sicer vedel. takrat postaneš gospodar svojih čustev in uma ter obvladaš tudi proces istenja. da je prav istenje vir napredka na nižjih ravneh. Sreča in notranji mir postaneta obvladljivi stanji. zares in reagiraš energično. da med Stvarnikom in teboj ni ločenosti. Takrat se zaveš. Si v vseh stvareh in vse stvari so tvoje telo. ki so razbremenjene istenja. Seveda nobeno pretiravanje ni dobrodošlo. Istenje je prijetno. tedaj nič. kot bi padle vse omejitve.

DESETO POGLAVJE 234 .

Nekatere stvari so skrivnosti. Toda resničen je le opazovalec – jaz –. ne more zadovoljiti. Ko se ti uspe izviti iz tega. se je prikradlo 235 . Njene mehanizme je treba spoznati prav do temeljev. trpi in ga je strah. kar se med drugim kaže v manjši obremenjenosti s strahom pred smrtjo. da je tisto. ker te tradicionalna podoba. Korak naprej je v zavedanju. A tudi to je omejena predstava o sebi. da bi našel pot iz stiske. manj omejeni podobi o sebi. želje. V življenju si nezadovoljen in nesrečen. Kakšen je torej poslednji koncept. ki jih um ne more razvozlati. da si duša. nepomembna dejanja. da se končnemu spoznanju. Prepričanje. ki pripelje do zavedanja človekovega resničnega bistva? Napredek v duhovnem razvoju se odraža v vse bolj dodelani. da tisti. kot sem dotlej mislil. z novimi omejitvami. ki lažne vtise vzdržujejo in zavirajo miselno prožnost. kar imenujemo stvarnost. strah in nesmiselna. da so ti resnični. Odreči se je treba idejam. pridobiš določeno mero svobode. Svet nastane v zavesti opazovalca in ne obratno. Obstaja izhodiščna misel. da imam na dogajanje v svoji zavesti večji vpliv. da si telo – istenje s telesom – omejuje doživljanje življenja na telesnost. kajti ta ne obstaja. Od tod iskanje. zaradi procesa istenja pa se zdi. skladna s prevladujočimi stereotipi. povsem približaš. občutenju. Življenje je nenehno menjavanje slik in vtisov v zavesti. Lotevamo se najtrših orehov. s katero se istiš. poglavje KDO SEM? Naposled se približujemo najzahtevnejšemu delu naloge pri spoznavanju svoje Biti. ki nima povezave z »objektivnim snovnim svetom«. Kdo je odgovoren za dogajanje v zavesti? Zavedanje. ki opazujem dogajanje na platnu svoje zavesti. o kateri ne more biti nobenega dvoma. Raziskovanje lastnega bistva je treba opreti na razumevanje zavesti. bolje rečeno. Z idejo. ki želi. le pestra slika na platnu zavesti. se podaš v novo istenje. ni nihče drug kot s telesom povezana osebnost. namreč vprašanj: Kdo sem? in Kdo je Bog? Odgovorov ni mogoče najti drugje kot v svoji notranjosti. pa vendarle obstaja način.KDO SEM? 10.

nekateri se nahajajo tudi na podzavestni ravni. Vsa ta spoznanja so spremenila mojo podobo o sebi in vplivala na izbor vloge. so moje misli. Kdo je razlagalec prizorov v moji zavesti. da si dogodke razlagam tako ali drugače. Neprestano se vživljamo v različne ideje in se istimo z njimi. nespremenljivega. zavedal. ki ne obstaja. da sem postavljen v resničen zunanji svet kot žrtev okoliščin. Njun uvid v obravnavano tematiko me je presenetil z globino in temeljitostjo. Jaz sem je ideja. da je najpomembnejša razlaga. da si prisoten. dogodkov. če to ni moj um? Očitno s svojo svobodno voljo vplivam na izbor prizorov. nihče drug se v meni ne veseli ali jezi kot jaz sam. trajnega? Mojstri pravijo. je stvar moje odločitve. da obstaja? 236 . Vse drugo so lahko tvoje ideje. Pristop za dosego samospoznanja. da obstajaš. na idejo jaz sem. Oba mojstra se opirata na temeljni vzvod zavesti. da je nepomembno vse. Sem popolnoma odgovoren za vse. Zdaj vem. To je povsem prepuščeno meni. s katerimi vplivam na izbor. Ugotovitev jaz sem mora biti resnična. Kaj pa bi lahko bilo trajno. kar je prehodno. ki jih doživljam. podobe. pri tem pa me le sem in tja obišče sreča. začasno. je zelo preprost. V »višjo šolo« svojega raziskovanja sem stopil s poglabljanjem v nove skrivnosti zavesti. da gre za dejanski odraz resnične stvarnosti. ki je neizpodbitna.DESETO POGLAVJE vame precej sramežljivo. želje in strahovi. ki jo igram odtlej. Sredstva. a ta mehanizem mi še ni povsem razumljiv. Ali poleg utvar obstaja kaj trdnejšega. kar se mi dogaja. ki ga opisujeta. ki vzpostavi opazovalca. vse so le gibanja. ki ustvarjajo dramo na platnu tvoje zavesti. Nihče me ne sili. nespremenljivo? Človeška Bit! Si ista entiteta od rojstva do smrti. opažanja ali ideje ne moremo potrditi z dokazom. čustva. a zahteva veliko mero čuječnosti in samoobvladovanja. ko so mi dogodki v prid. kajti – ali bi se lahko nekdo. predstave. spreminjajo se le tvoje telo in okoliščine v življenju. kar doživljam. oblike in predstave v zavesti. je. je gotovost bivanja. o čemer si lahko povsem prepričan. ki sta mi jih odstrla predvsem dva vzhodna duhovna mojstra: Ramana Maharshi in Nisargadatta Maharaj. Ali je v tvoji zavesti kaka utvara pristnejša od drugih? Ali bi se vendarle lahko oprl na kaj? Edina gotovost. ki bi nam jamčil. A kdo je opazovalec? Prinašalec življenja in središče zaznavanja Nobenega svojega prepričanja. Svet brez opazovalca ne more biti opažen. na kateri sloni vsa miselna nadgradnja. kajti nihče drug v meni ne daje sodb o tem. Nekoč sem verjel. ki podpira »svet«. interpretacija dogodkov. Edino.

popolnoma vse. je središče zavedanja. Predstavlja glavno korenino celotnega miselnega drevesa. zavedanja sebe. oko mora biti zunaj predmeta. ko je ugotavljal. kar se dogaja. torej idejo jaz sem. V prid tej trditvi govori dejstvo. da sem živ. ne glede na dogajanje v umu. temveč na neki globlji ravni prisotno zavedanje in občutenje. Ideja jaz sem pa je še nekaj več. Drugi del zaznave jaz sem – občutek jaz – prav tako ni le ideja v umu. ki ga opazuje. da sem prisoten v stvarnosti. ločen od vsega drugega in hkrati središče zaznavanja. To misel so razlagali v pomenu. da se vse. v kateri bi se počutil. Zaradi te ideje sem »živ«. Nobene druge temeljne ideje ni. ne 237 . kar se dogaja na platnu zavesti. ker je v zavesti prisotna ta mati vseh idej. ki bi se tega zavedal. pri kateri je poglaviten um. Pri tem je misel. Idejo. Obstajam torej le zato. da je človek misleča stvar. Če bi obstajal le sem. Ali res? Ideja jaz sem je torej posebnega pomena. Prvi del je sem. ne bi bilo nikogar. »živim«. Prisotna je nenehno in povsod. Sem je čisto bistvo zavesti. torej notranje in zunanje doživljanje. »obstajam«. Ideja sem ni le misel v umu. Vzpostavi opazovalca.KDO SEM? Tudi Descartes je prišel do zelo podobnega zaključka. da obstaja. da prav ta skromna misel ustvari zavestni vtis življenja. Jaz pomeni. se lahko karkoli zgodi temu. Le če obstajata bivajoči in bivanje. v katerih se občutek jaz izgubi. na katerem stoji zgradba mojih predstav o sebi in svetu. da lahko dvomi popolnoma o vsem razen o tem. ki jo opažam. povezal s procesom mišljenja in zaključil. bi življenje sicer živelo. okoli katerega se zgradi vse. tedaj je ta temelj ideja jaz sem. kot da mi je odteklo življenje. Brez ideje jaz ne bi imel kdo spoznavati! Opazovalec in opazovano sta ločena. kar se godi v meni in zunaj mene. ki pravzaprav pomeni »bivam«. ki bi moje življenje živel. Povsem vse. Dokaz o njeni resničnosti je preprost: če bi bila ta ideja lažna. ki biva. Njeno izginotje bi me potisnilo v nekakšno praznino. Vse. ki je neodvisno od drugega dogajanja v umu. a ne bi bilo nikogar. da te ideje ne moreš odgnati tako kot vsako drugo misel. Obstajajo primeri bolezenskih stanj. Takrat se človeku zdi. skozi katero bi se življenje pritihotapilo vame in me napolnilo z zavestjo. Jaz je središče zavedanja in opazovanja. spoznanje ali zavedanje jaz sem sestavljata dva dela. da obstaja. Presunjen sem bil ob spoznanju. opazi jaz. Če obstaja kak temelj. da obstaja nekdo. Okrog tega središča se zame (v moji zavesti) zgradi ves svet. vsa spoznanja in občutja se stekajo k njemu. se opira nanj. da je človek stvar. brez jaz. kar je opaženo. temveč neko globlje zavedanje.

Tisti. ki je na podobni ali enaki ravni kot Bog. Kamor koli grem. če se ne bi zavedal. od koder prihajam? Z vztrajanjem v občutku jaz sem! Moja spoznanja o ideji jaz sem so naslednja: je prinašalka. pa nekateri zlorabljajo in uporabljajo v povsem drugem pomenu ter tako zavajajo verske privržence. Predstavljam si. večen. ne bi mogel opažati bivanja česar koli. Občutek jaz sem ni odvisen od prostora in časa. ki sem v pomenu: jaz sem tisti – eden in edini –. Spremlja me vedno. torej je brezčasen. ki bivam. A v zavedanju jaz sem ni nič mističnega. ki opazuje od sebe ločeni svet in dogajanja v njem. Nič kaj prijetno počutje. da sem neodvisen od prostora in časa. v meni vzpostavlja zavedanje. Če želiš živeti. ni pa ga v spominih (preteklosti) ali v prihodnosti. ki razumejo. nedoločenemu osebku. gibalo življenja. obstajam? V odsotnosti zavedanja. Zato predstavlja ta ideja most do mojega resničnega bistva in do »doma«. ki obstajam. da obstajam in živim (sem). ves čas nosim s seboj občutek prisotnosti tukaj in zdaj. za kaj gre pri stvari. če ne bi bilo mene. da bivam. da skozi idejo in občutek jaz sem z umom vzpostavlja stik življenjska Bit. To pomeni. V preteklosti ali prihodnosti ni življenja. opazovano je svet oziroma tisto. Ali bi lahko zame obstajal svet (ki ga opažam). opazovano (svet) in opazovanje (bivanje) obstajati hkrati. V zavesti se vedno pojavijo skupaj in istočasno. V njem se nahaja življenje. Nekateri ga povezujejo s t. tisto. Sedanji trenutek je zelo prepričljiv in resničen le iz enega razloga: ker je v njem prisoten občutek jaz sem. ker se zavedam. Obenem ustvarja središče zavedanja – jaz. je z menoj. v njem sem jaz. Kamor koli grem. večnost je »neprestani zdaj«. Kako biti čim bliže domu. opazovalca? Očitno ne. vse skupaj pa je.DESETO POGLAVJE dogaja njemu. Očitno torej ni mogoče ne eno ne drugo. ki odraža globino spoznanja. Torej morajo opazovalec. Nastopa le v sedanjem trenutku. v zvezi z idejo jaz sem uporabljajo tudi izraz jaz sem. kar v resnici sem. a ne 238 . Sedanji trenutek je edini. da sem. Obstajata torej opazovalec in opazovano. Ali bi lahko obstajala opazovalec in svet. temveč nekemu drugemu. kar imenujemo stvarnost. ki je »živ«. Jaz je rezultat istenja čistega zavedanja z idejo jaz sem. i. da bivam. Opazovalec je jaz. Ta izraz. ostajaj v sedanjem trenutku. nespremenljiv. da sta v meni. kjer ta biva. Kristusovo zavestjo in tako zavest predstavljajo kot nekakšno entiteto. vse drugo je utvara.

zmotna predstava. se uniči. čas pa je izum uma. temveč zavedanja jaz sem. kaj si. ki je stvarnost ukrojil v skladu s svojo omejenostjo. da je snovno telo – kot smo ugotavljali v besedilu o istenjih – le privid. Minljivost je laž. Zagotovo lahko veš le. Neskončnosti in tistega. ki je brezčasna. Glede na to. Rojstvo in smrt sta le točki v času. A povsem zagotovo nisi nič od tega. ker je človeška Bit iznad izkustva. kar nima omejitev. vedno gre za eno in isto. Toda jaz nisem um. Bit. A do tega spoznanja mi brani um. koliko je mogoče povedati o preprosti izjavi jaz sem. ki ji nezgrešljivo sledi neljuba posledica – strah. za življenjsko Bit nepomembna. »lažni jaz«. Tako smo privzeli nase vse strahove minljivega sveta. svoji identiteti. Zavedanje je brezčasno. ki so vredne razmisleka. Začetek in konec pojavnosti snovnega telesa ne vplivata na obstoj Biti. to. izhaja iz absoluta. Toda zaradi istenja s telesom se je treba sprijazniti z zakoni snovnega sveta – z minljivostjo. kar v resnici sem. 239 . Kar je ustvarjeno. mora umreti. pa tudi njegovo rojstvo. Toda zavest je večna in ostaja vseskozi nespremenjena. Zato um na vprašanje Kdo sem jaz? nima odgovora. daje občutek končnosti. kar se nahaja v tvoji zavesti. Vendar mi moje istenje s telesom. Nič čudnega. Pojavlja pa se vprašanje začetka in konca – ne življenja. V nadaljevanju sem nanizal nekaj njunih trditev.KDO SEM? jaz v njiju. Osupljivo je. srce ali sedež zavesti –. Ljudje želimo videti Jaz (zavest) kot nekaj novega. Kar umre ob smrti ali kmalu po njej. kar je rojeno. kaj nisi. Krivec je um. kaj sem. so stvaritve uma: telo in osebnost. ni mogoče izkusiti. Nobeno izkustvo ne more odgovoriti na to. Moje bistvo. Preprosto obstaja v večnem zdaj. Jaz. ki je neprestano v gibanju. Ideje o začetku in času so znotraj zavedanja. V resničnosti pa sem neskončen (prisoten povsod) in večen (brezčasen). Ni mogoče govoriti o začetku zavedanja. ki je stvarnost ukrojil v skladu s svojo omejenostjo. ne moreš pa vedeti. ko pa na njej temelji celotno miselno drevo. je njegov izdelek. Ideja »jaz sem« na rešetu Skozi zajeten kup besedil Nisargadatte in Ramane Maharshija sem se prebijal h globljim spoznanjem o sebi. je brezčasno oziroma večno. ker nima meja. ki je seveda omejeno s prostorom in časom. Imenuj jo kakor koli že – Bog. je smrt telesa. Lahko le »si«.

stanje. rojena iz spomina. da si eno z njim. Ne rodi se s teboj. kaj iskati. da na ravni uma ni mogoče najti zadovoljivega opisa. takrat si v miru in sreči. Vežeš se na nekaj. Da bi se približal spoznanju. Dokler obravnavaš sanje kot resničnost. v katerih ta občutek ni prisoten. razvoj. in se sprašuješ. te privlači k telesu in povzroča. Ideja jaz sem ni le misel v umu. iznad omejitev prostora in časa. idejo »jaz sem takšna in takšna osebnost« dokončno razbliniš. da imaš zgodovino. Lahko bi živel povsem dobro tudi brez nje. Zavedanje.DESETO POGLAVJE Zavedanje jaz sem je izraz globljega vzroka.« Zamisliti se velja ob naslednji trditvi: »V resnici nikoli nisi bil rojen in nikoli ne boš umrl. kje je treba iskati. postaneš suženj tega ali onega. Resnica. kaj nisi. kaj nisi. Znotraj omejene utvare je odgovor naslednji: želja. kar se ne povezuje tesno z bistvom jaz sem. Ideja jaz sem se znova in znova zgradi iz trenutka v trenutek. Ko opustiš utvaro. istiš se z nečim. 240 . Pojavi se kasneje. Z njegovo vrnitvijo se začnejo težave. rojen …. oče … niso vsebovane v občutku jaz sem. Idejo »sem« (v smislu obstajam) je treba ločiti od idej »sem to« ali »sem ono«. tok.« Biti živo bitje ni končno stanje. a ne. da si proces. obstaja nekaj iznad tega. S predstavo. odstraniš. niti živo niti neživo. Občutek jaz sem ni neprekinjen. Realnost ali kako drugače. da si rojen kot ta ali oni. poročen …. S tem ko vse obravnavaš kot sanje. se moraš skrbno opazovati in zavračati vse. kar ni niti bitje niti nebitje. kaže. pospeši napredovanje v iskanju lastne Biti. obstaja le miselno stanje. se osvobodiš. moraš raziskati. zakaj imaš telo. smrt izgubi svojo grozljivost in postane del življenja. mnogo več. Bog. Bistvo suženjstva je zamišljati si. Pravzaprav ni telesa niti sveta. da misliš. da imaš preteklost in prihodnost. da občutek ločenosti. da nobena od idej ni tvoja lastna. Da bi vedel. ki jih je z raziskovanjem njihove resničnosti mogoče preprosto odgnati. kaj si. ki ga imenujejo (pravi) Jaz. Obstajajo trenutki. a um neprestano išče tisto. si njihov ujetnik. Nisargadatta pravi tudi tole: »Zavedaj se. Zdaj morda razmišljaš. ki to vsebuje. Je koristen pokazatelj. kaj je izzvalo to stanje. To je stanje čiste zavesti. kar nisi in s tem izgubiš svobodo. Življenje se nadaljuje tudi brez občutka jaz sem. zaradi istenja s telesom. podobno sanjam. A to je resnica le iz relativne točke gledanja. Ideje kot sem …. da je telo – um obstoj. vse prihajajo od zunaj. na kar bi lahko pokazal in si rekel: »Jaz sem takšen …« Edina dokončna rešitev je.

KDO SEM?

Globoko pa sem se zamislil ob naslednji trditvi Nisargadatte: »Zavedanje jaz sem ustvari privid ločenosti. Iz tebe napravi tujca v tvojem svetu ter ustvari svet sovraštva in odtujenosti.« Sprva sem se na to trditev odzval z začudenjem, a sem hitro spoznal, da je resnična. Z ločitvijo Biti od absoluta pride do navidezne ločenosti, ki je vir strahov, napetosti in vsega gorja na svetu. Zato je ideja jaz sem tudi koren vseh težav. Je tista ločnica, ki te loči od resnice. Resnično je znotraj in zunaj, a ločnica ni resnična. Tisti, ki ustvarja ločnico, je »jaz«, izdvojeno središče spoznave. To idejo je vredno proučiti in raziskati zelo natančno in pazljivo. Težava je v naslednjem: vse dokler imaš izdvojeni »jaz«, povezan z osebnostjo, ki jo je treba ščititi, moraš biti nasilen. Ob spoznanju, da ne obstaja nekaj takšnega kot ločena osebnost, se marsikaj razbistri. Zato je tako pomembno spoznati, kdo v resnici si, in spoznati, da je ločenost privid. Ob tej ugotovitvi mi je postalo jasno, kaj stoji v ozadju trditve: »Spoznaj sebe in razumel boš svet!« Nasilje je vgrajeno v nas zaradi občutka ločenosti. Nekega dne se mi je med jutranjo meditacijo posvetilo še nekaj: ideja o izvirnem grehu utegne imeti resnično ozadje. Resničen izvirni greh – razlog vsega trpljenja in bolečine – ne more biti kaj drugega kot ločenost posameznika, opazovalca, od opaženega, sveta. Ta utvara navdaja s strahom in zahteva boj. Ko se zaveš, da med teboj in celotnim stvarstvom ni nikakršne ločenosti, postane nesmiseln vsak trud, da bi karkoli spremenil. V vsakem človeku okrog sebe opažaš raznolike podobe samega sebe, vse, kar vidiš, je tvoj domislek. Vendar je ideja o ločenosti nujna, da bi božanska igra lahko zaživela in vodila Boga, da v svojih stvaritvah lahko spozna samega sebe. Eden od duhovnih mojstrov je dejal: »Si najvišja resničnost, onkraj sveta in njegovega ustvarjalca, Stvarnika, iznad mentalne zavesti in njenega očividca, iznad vseh trditev in negiranja trditev. Zapomni si to, razmišljaj o tem in deluj v skladu s tem. Opusti vsak občutek ločenosti, opazi sebe v vsem in deluj skladno s tem. Z delovanjem bo prišla blaženost, z blaženostjo pa prepričanje, potrditev. Trpljenje je posledica dvoma vase.« Zgornje trditve dajo razumevanju stvarnosti povsem drugačno razsežnost. Precej truda je bilo potrebno, da sem v celoti dojel njihov pomen. Kar je najpomembnejše v zvezi z njimi, je, da prinašajo nepopisno svobodo, to pa je eden od razlogov, da jim verjamem. S sedanjim načinom razmišljanja nismo vajeni tolikšne svobode, zato nam je sprva vse to tuje. Kot bi nekoga, vajenega živeti v mraku, postavili na sonce. 241

DESETO POGLAVJE

Zavest in zavedanje
Na področju zavesti, duhovnosti in metafizike manjka primernih izraznih orodij – besed. Bolj ko spoznavaš podrobnosti posameznega področja, več natančnih besednih orodij potrebuješ za popis. Marsikdo meni, da besedi zavest in zavedanje pomenita isto, a ni tako. Slovenščina je dovolj bogat jezik, da ima tu kar dva izraza. Po naključju? Zavedanje je širši pojem kot zavest; je proces, zavestna dejavnost, ki traja nedoločen čas (tako kot delovanje, trpljenje, uživanje) in pomeni prepoznavanje bivanja, obstoja različnih miselnih oblik. Tudi v angleščini obstajata dva izraza – consciousness in awareness –, za katera marsikdo misli, da pomenita isto. Nisargadatta razlikuje med njima. Izraz consciousness, ki bi ga prevedli z »zavest«, povezuje le z občutenjem sebe, kar miselno opredelimo z občutkom jaz sem; to je temeljni občutek bivanja, prisotnosti v sedanjosti, in osnovni občutek, na katerem je zgrajeno vse drugo. Ko pa govori o izrazu awareness, Nisargadatta nima v mislih iste zavesti, temveč nekaj, kar je onstran zavesti jaz sem. Tisto, kar je onstran, nezavedajoče se, neizraženo; v tretjem poglavju smo povedali, da ga nekateri imenujejo absolut, drugi nagual. Izraz awareness bi torej prevajali kot »čisto zavedanje«. Ta izraz razumem kot polje zavedanja ali polje neskončnih možnosti, ki izhaja iz absoluta. Eter, kot rečeno, ni prazen prostor, temveč enotno polje zavedanja. Kako pa je z zavestjo? Zavest lahko obstaja le zaradi predhodne svetlobe čistega zavedanja. Zavest je osredotočeno zavedanje, ki vzpostavi središče zaznave. Zavedanje je neodvisno od zavesti. Zavest prihaja in odhaja, budno stanje in spanje, rojstvo in smrt, toda zavedanje je vedno tu. Zjutraj se zavest pojavi v nekem trenutku na podlagi nerojenega in nesmrtnega, vedno obstoječega čistega zavedanja. Zavest vedno vključuje dvojnost, ločenost opazovalca od opazovanega; nečesa se lahko zavedaš le, če si od tega ločen. Zavest jaz sem je zavest osebka, nekoga, ki obstaja in se zaveda vsega drugega. Zavest se vedno povezuje z opazovalcem. Ideja jaz sem je zavedanje, zgoščeno v točko, ki s tem postane središče zaznavanja. Izjava Jaz se zavedam pomeni: »Zavedam se procesa zavedanja.« S pojavom zavesti jaz sem vzklije ego-osebnost, telo, um, sledijo misli, celotno stvarstvo in Bog. Razen absoluta ni v resnici ničesar drugega. 242

KDO SEM?

Maharshi in Nisargadatta omenjata miselni postopek, s katerim se je mogoče dokopati do resničnega spoznanja o svoji naravi: osredotočiti se je treba na neposredno zavedanje občutka jaz sem. Tisto, kar si, se skriva v zavesti ali nečem, povezanem z njo, in ne v lažnih istenjih s telesom, umom, energijo ali dušo. Spoznanje tvoje biti v ideji jaz sem je mnogo bliže resnici kot tvoje istenje z nečim zunanjim – »jaz sem to …« ali »jaz sem ono …« Toda še vedno si korak od spoznanja absoluta, ki je nedvojno zavedanje. Prav absolut omogoča zavesti samozavedanje; je tisto, kar sveti skozi zavest, ki pa je hkrati onstran zavesti same.

Iskanje lastne identitete
Predstavljaj si, da si oko. Oko, ki vidi čudoviti svet stvarstva. Oko lahko vidi sebe le v zrcalu. A kadar je zrcalo umazano, se ne more videti razločno. Čiščenje zrcala je nujno, da bi videlo svojo resnično podobo. Tisto, kar zastira njegovo čisto in gladko površino, so prividi. Tudi sebe ne moreš jasno uzreti, dokler ne očistiš vseh utvar. Utvare so predstave, da si telo, um, energija, duša. Utvare so koncepti in prepričanja, ki nam jih posredujejo religije, znanost itd. Utvara je tudi predstava, da obstaja od tebe ločen Bog, stvarnik vsega. Opuščanje istenj pomeni čiščenje utvar. Tako se postopno dokoplješ do temeljne misli, zavesti jaz sem. Umiri svoje telo in um, v mislih izreci jaz sem ter prisluškuj odzivom v svoji zavesti. Izjava v tebi sproži občutek spokojnega bivanja, občutek miru in blaženosti. Maharshi in Nisargadatta pravita, da je za dokončno spoznanje lastnega bistva svoj občutek jaz sem treba opazovati tako, kot bi ga gledal »od zunaj«. Takrat postaneš zavest, ki opazuje zavest. S tem se prebiješ prav do jedra tistega, iz česar vse izhaja. Ko nas Nisargadatta vodi po poteh samospoznanja, uporabi zanimivo metodo: priporoča, da se zliješ z občutkom jaz sem (občutek prisotnosti, bivanja). Temu je treba posvetiti vse svoje napore. Za tem občutkom se skriva ista univerzalna zavest, ki je prisotna v človeku, kravi, psu ali mravlji. Nato se usmeriš še globlje, k naslednjemu spoznanju, da zavedanje obstaja še pred pojavom zavesti jaz sem. V resnici tvoje najgloblje bistvo ni zavest jaz sem, ampak je onkraj tega; tvoje resnično bistvo je čisto zavedanje samo, ki to zavest oživlja.

243

DESETO POGLAVJE

Druga možna pot je s preseganjem dvojnosti. Vsa stanja v zavestnem svetu namreč označuje dvojnost. K »zavedati se« obstaja par »ne zavedati se«. Poleg ideje jaz sem obstaja tudi ideja jaz nisem. V naslednjem koraku samospoznavanja je zato treba Bit soočiti z njenim nasprotjem – Nebitjo. Nisargadatta to stori z naslednjo trditvijo: pravi namreč, da je tudi trditev jaz sem napačna. Tisto, kar sem resnično, je onkraj bivanja, onstran zavesti, onstran občutka prisotnosti v sedanjosti; sem jaz sem in jaz nisem hkrati. Sem čisto zavedanje, iz katerega se zavest napaja. Z drugimi besedami: ob spoznanju »jaz sem«, se ob zavedanju dvojne narave stvarnosti soočiš tudi z nasprotjem – »jaz nisem«. Resnično ni ne prvo, ne drugo zavedanje, temveč tisto, kar zavedanje oživlja: absolut. Resnica je, da ne obstaja nič drugega. Vse drugo ni resnično in je kot sanje: kratkotrajnega, prehodnega značaja. To človeku zapre sapo. Zavedanja Nisargadatta ne imenuje Bog, ampak preprosto absolut ali končna resničnost, onkraj časa, ki je kdaj bil ali bo. Ko je opisoval pot do svoje razsvetlitve, je Nisargadatta dejal, da je o tem nenehno razmišljal in razglabljal. Z iskanjem svoje identitete je bil prav obseden. Na ravni trajne meditacije običajno igračkanje z besedami nima nikakršnega pomena. Vprašanje, kaj si, postane vprašanje življenja in smrti. Treba se je dvigniti nad um in stopiti v stanje zavesti, ki lahko opazuje tvojo trenutno zavest. Utvare naposled izpolnijo svojo vlogo – pripeljale so te tako daleč, da si sposoben narediti poslednji korak, in s tem ugasnejo. Takrat lahko jasno uzreš samega sebe. Posebno zanimivo v zvezi z zgornjim spoznanjem je vprašanje o začetku zavedanja: Kdaj se je zavest jaz sem prvič pojavila? Nisargadatta pravi, da je to vprašanje pomembno razjasniti, saj vodi k spoznanju, da nisi zavest. Kdaj si se prvič zavedel, da obstajaš, bivaš? Njegov odgovor: »Tega se ne morem spomniti. V spominu ni podatka!« Zelo skrivnostno. V veliki uganki se s tem pojavi novo spoznanje: zavest jaz sem se skozi prebujanje iz sanj, novo rojstvo, periodično pojavlja in s spancem, smrtjo izginja; ima torej svoje začetke in konce. Toda resnični jaz ne more biti nekaj ponavljajočega se, biti mora onkraj zavesti jaz sem, kajti jaz sem vedec tega, da obstajam, »sem«. Svoje identitete ni mogoče neprestano prekinjati z nastajanjem in izginjanjem. Ne morem torej biti zavest jaz sem, temveč tisti, ki je njen nosilec. Zavedanje, ki obudi zavest.

244

KDO SEM?

Na vprašanje, kako naj se človek osvobodi jaza, kako naj človek spozna sebe, je Nisargadatta odgovoril: »Če se želite osvoboditi občutka jaz, se morate z njim ukvarjati. Opazujte ga v delovanju in v miru, kako se pojavlja in izgine, kaj želi in kako to dobi, vse dokler ne vidite jasno in dokler ne dosežete popolnega razumevanja. Lahko vam povem le iz lastnega izkustva. Ko sem srečal svojega guruja, mi je dejal: ‘Nisi tisto, kar misliš o sebi, da si. Poišči tisto, kar si. Opazuj občutek jaz sem in odkril boš svoj resnični, pravi jaz.’ Poslušal sem nasvet, ker sem mu verjel. Trdo sem delal na tem. Ves svoj prosti čas sem se v tišini ukvarjal s poglabljanjem vase. Potreboval sem le tri leta, da sem spoznal svojo resnično naravo.«

Koraki do spoznanja
Ob urejanju besedila za šesto poglavje se mi je nenadoma posvetilo, kam meri svetopisemska izjava, da je bilo Adamu in Evi prepovedano jesti z drevesa spoznanja. Šlo je za to, da jima je bilo preprečeno doseči spoznanje svojega večnega, božanskega bistva, torej priti do samospoznanja! Z zgodbo o kači in napornem zemeljskem življenju jima je bila pozornost preusmerjena na zunanji svet, kjer lastne identitete seveda ni mogoče najti. S tem ko jima je bilo omogočeno potomstvo po naravni poti (reprodukcija), sta pridobila nesmrtnost (skozi potomce), njuna resnična narava pa jima je ostala še nadalje prikrita. Zdi se, kot bi jima snovalci Svetega pisma želeli dostop do samospoznanja otežiti, saj so trganje z drevesa spoznanja prikazali kot greh. Ali jima je prepovedano dejanje poleg izgona iz raja prineslo še kako pomembno spoznanje? Sveto pismo omenja sram (spoznanje, da sta gola), kar pomeni zavedanje lastne spolnosti, a o samospoznanju in božanski naravi ni besed. Do samospoznanja se mora človek dokopati sam, Sveto pismo preprostemu človeku pri tem ne daje prave opore. Gledano širše, z vidika evolucije, pa je usmerjanje pozornosti k zunanjemu Bogu ustrezno dejanje, saj je pot do spoznanj o lastni notranjosti tlakovana z zidaki zunanjih izkustev. Faza oboževanja zunanjega Boga je močna opora za naslednjo fazo – obračanje navznoter in prepoznavo lastne božanskosti. Metod za spoznavanje lastne božanske narave in doseganje samouresničitve je veliko. Budizem jih ponuja celo paleto, vse so bolj ali manj filozofsko obarvane in povezane z jasno opredeljenimi smernicami, ob vzdrževanju stroge discipline. Naj ne bo nesporazuma: poti do končnega cilja ni mogoče – vsaj ne običajnemu smrtniku – prehoditi v enem samem življenju. Ta proces teče skozi več zaporednih utelešenj, v katerih je treba 245

DESETO POGLAVJE

odstraniti vso »karmo«, dušno krivdo. Čiščenje »zrcala«, v katerem se naposled ugledaš, je vse prej kot preprost in kratek postopek. Omenjena duhovna mojstra sta proces samouresničitve – če poenostavim – opisala nekako takole: – Najpomembnejše je spoznanje, da so vsa istenja iskanje v napačni smeri. Opuščanje istenj je dolg proces. Postopoma spoznavaš, da gre za lažne vloge, ustvarjene z razmišljanjem. Vsa istenja morajo pasti. Nisi oseba – skupek nalepk, spominov, znanja, navad in drugih podatkov. Opustitev istenja z njo je velik dosežek. Tudi najintimnejša stvar, ki jo imaš – tvoje telo –, ni tvoje bistvo. Prav tako nisi um ali njegova miselna vsebina. Ravno tako ne duša, ki je ideja v umu, niti energija, ki je merilo učinkov. Ob odstranitvi vsega zgornjega ostane zgolj občutek golega bivanja (eksistence), občutek prisotnosti, občutek, da obstajaš, bivaš, se zavedaš. Spoznaš, da si zavest sama, ki se zaveda svojega obstoja. Nič drugega ne moreš biti! Z razumevanjem mističnega izreka »jaz sem, ki sem« se pojavi tudi spoznanje lastne neomejenosti. Zavedanje jaz sem prinaša s seboj razumevanje, da v resničnosti nekaj takšnega kot osebnost (jaz) ne obstaja. Občutka jaz sem ne ustvarjaš sam. Ta občutek obstoja, ki se spontano pojavi na ozadju praznine, naslediš ali prejmeš iz vira, ki je neopredmeteno, čisto zavedanje. Spoznanje jaz sem je velik, a ne tudi končni dosežek. To je zavedanje, da med tvorcem in opazovalcem ni razlike, da si ustvarjalec zavestnega filma, ki ga imenuješ »resničnost«, sam. Mnogi se tu preprosto ustavijo v uživanju brezosebne pojavnosti. To je faza spoznanja Boga in zavedanja – »jaz sem Bog«. Na tej ravni prepoznaš svojo neločljivo povezanost z vsem, kar je. Ni entitete, ki bi bila ločena od tebe, tudi Bog ne. Torej si Bog! Vse se dogaja v tebi kot veličastna predstava, sestavljena iz utvar. Z močnim izkustvom in pogostim vztrajanjem v zavesti jaz sem se dovolj vztrajni prebijejo do poslednjega spoznanja: da je vsa pojavnost, celo obstoj Boga, privid in izraz dvojnosti. Poslednje spoznanje je, da le premik v čisto zavedanje, čisti absolut, odpravi zadnje istenje s temeljnim občutkom jaz sem. Zavedanje se brez dvoma nadaljuje in z njim vse dejavnosti življenja, a tvoja Bit se vrne v svoj dom, v čisto zavedanje, iz katerega je izšla zavest. 246

Zavedanje in idejni svet drugih oseb ne moreta biti ločena od zavedanja. izvora vsega izraženega. Ljubezen je najverjetneje nujen pogoj za dokončanje poti. Verni imajo tu določeno prednost. živeti – je vsekakor zelo močna. je najtežji. je sprva potekala predvsem skozi prostranstva razuma. želja in strahov iskalec ostane gol v vsesplošni zavesti. se prav tako pojavijo v moji zavesti kot vse drugo. iz absoluta.KDO SEM? – Zadnji korak. Tako bi iz sestavljenih »osebnih vesolj« spet nastalo eno »skupno vesolje«. Želja jaza – želim biti. v izvoru ljubezni. »Jaz« in »jazi« vseh drugih oseb potemtakem izhajajo iz iste globalne zavesti. Obstaja le en zavestni svet. da je pri iskanju Enosti ali Boga v sebi treba bivati v srcu. na enak način ustvarjen jaz sem kot v 247 . temveč doseganje ravni. ki sem jo ubral sam. Končni cilj me za zdaj ne privlači. Obstoj drugega V »zavestnem filmu« vsakogar od nas seveda obstaja množica drugih živih bitij. pridobiš notranji mir in globoko notranje zadovoljstvo ob ljubečem odnosu do vsega stvarstva. Takrat se razbremeniš strahov. kolikor je ljudi. Odložiti je treba še občutek svoje Biti. ki ga v vsem človeštvu opravi le peščica izbrancev. to pa je v skladu z izhodiščno idejo. ko dosežeš modrost. Pot. Redki so. Le kdo si želi popolnoma izginiti? Hočemo obstajati. ob spoznavanju zavesti in postopkov. Če bi bili naši svetovi (polja čistega zavedanja) ločeni. ki to zmorejo. kar ni preprosto. Toda spoznal sem. obstajati. odpraviti ločenost od absoluta. kot je zagotovljen moj obstoj: z zgostitvijo zavedanja v drugo osebno zavest jaz sem. ljubimo svoj obstoj. Osebe. izhajajo pa iz istega zavedanja. da zgolj z intelektom cilja ne bom dosegel. Po popolnem očiščenju zavesti. komunikacija ne bi bila možna. Razumsko usmerjen iskalec se mora zavedati. Kako naj si razložimo te? Moje razmišljanje je naslednje: obstoj druge osebe je lahko zagotovljen na enak način. ki omogočajo čiščenje uma vseh vsebin. s katerimi se srečujem. Zaradi potrebe po medsebojnem komuniciranju bi se morala vsa ta vesolja stikati. odstranitvi karmičnih bremen. se zliješ s stvarstvom in se zaveš svojih neznanih moči. ki napaja moj jaz. Torej moram stopiti tudi na pot predaje. V tem primeru bi moralo obstajati toliko ločenih vesolij – toliko stvarstev –. kajti vse osebe med seboj komunicirajo. Vidim jih kot ločene od sebe.

Vendar je treba upoštevati še nekaj. kar je tudi vprašanje o Bogu postavilo v povsem novo luč. Kako bi lahko bil zunaj. živi le v moji zavesti? Tudi Bog. temveč le miselni konstrukti v mojem umu. Ali sem torej jaz nad Bogom? Ta misel ni prava. vzvišen nad vsem. kakor koli subtilna že so. Težava razumevanja te izjave je le v tem. Sam sem stvaritev sveta in svoj obstoj začel obravnavati precej drugače. če bi obstajal zunaj moje zavesti? Ta razmislek pa vodi k osupljivemu sklepu: Bog. dotlej se ideja jaz sem pojavlja kot množica. saj je v nasprotju z opredelitvijo Boga. ko pa ves svet in vse. Ali ni prav to sporočilo številnih ljudskih modrosti.DESETO POGLAVJE mojem primeru. Tisti hip namreč.« Zgoraj povedano pomeni. da smo ljudje med seboj ločeni posamezniki le na videz. Nisargadatta Maharaj namreč pravi: »Ti si središče svojega osebnega vesolja – kaj razen tega centra sploh lahko poznaš? Vsak opazovalec se odraža v brezštevilnih telesih kot jaz sem. pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal itd. pred Bogom ne moreš ničesar skriti. je torej lahko prisoten edinole znotraj mene. ki jih ničkolikokrat slišimo: Bog ni ločen od svojih stvaritev. Dokler telesa. da je Stvarnik (Bog) obstajal pred stvaritvijo sveta. Najvišji vzrok in Bog Vse svete knjige pravijo. Vsi smo izrazi istega zavedanja. Osebe zunaj tebe so le različni izrazi tvoje Biti. Da obstajajo drugi posamezniki (»jazi«). nastaja v moji osebni zavesti – vključno s predstavo o drugih osebah. kako bi sicer imel dovolj prostora v meni? Bog naj bi bil torej nekakšna popolna ideja. Na ravni Biti in življenja med nami ni razlike. večji in popolnejši od moje Biti. Torej ostaja le ena rešitev te uganke: Bog in jaz sva ista entiteta ali celo: Bog sem jaz sam! S pristavkom: vendar se tega (še) ne zavedam. saj popolnoma vse. ne more biti modrejši. Bog in jaz sva očitno eno. ki se nahaja v meni. ko se začneš zavedati prividnega značaja zunanjega sveta. kar zaznavam. Karkoli narediš drugemu. ki obstaja v moji zavesti. po zunanjosti. Morda niso ločene entitete. če obstaja. da se še ne zavedamo svoje veličine in se zato ne počutimo pravi kandidati za to »vlogo«. Med nama ni ločenosti. trajajo. 248 . je pravzaprav nemogoče reči. Kako bi lahko vedel zanj. obenem pa ne more biti popolnejša od mene. kar obstaja. tudi Bog ne more biti tam zunaj. torej narediš sebi! S tem spoznanjem se tvoj odnos do bližnjega v temelju spremeni.

da v domovini Biti – v absolutu – vzrok in posledica ne obstajata. izmišlja ustvarjanje in potem se sprašuje. najdeš vse. obstaja le po zaslugi duha ali čistega zavedanja. Vendar sem ugotavljal. svoje Biti. saj nastane v tvojem (omejenem) umu. resnice. moram odvreči omejitve. in karkoli v njem. Ta poglavitni vzrok je po definiciji Bog. da gre pri iskanju resničnosti. svet oziroma vse. prežema en duh. ki je odgovoren za to. Ta duh je očitno polje čistega zavedanja. Vrata do najvišjih sposobnosti. kar je. zemeljskem svetu pa je dopuščeno. da je ideja Boga ali Stvarnika utvara. Razlaga. Vse se vrti okrog istega. in temeljito spoznati tisto (tistega). ko najdeš sebe. njuna povezava omogoča oblikovanje »spoznanj«. tebe. V končnem. a nista ločena. Vse je povezano z vsem. ki je ujet v tradicionalne stereotipe. ki napaja sleherno podobo in vse vesolje. Vse. Dojeti moraš.KDO SEM? Zgornja ugotovitev je tako nenavadna. vzpostaviš zahtevo po obstoju poglavitnega. ki jo imenujemo »znanje«. S tem ko dopustiš vzrok. ki vse nadzira. da svet. tako kot vse drugo. ki jo podaja. ki jih opredelimo kot »zakone« v skladovnici spominov. kar je. tudi to ni popolna resnica. da si um. pa je njegova posledica (stvaritev). podobno kot si predstavljamo. da je človeku. Bog in svet sta torej eno. Ali dolguješ svoj obstoj nekemu drugemu obstoju? Karkoli obstaja. kdo je ustvarjalec. Gre za to. kar sem. Pravi namreč. obseden z idejo vzročnosti. ni lahko sprejeti. Boga ali guruja za iskanje sebe. Bog ne more biti nekaj popolnejšega od tebe. ureja in omejuje. Ta trditev se ujema z izjavo. V absolutu ne obstaja nikakršen vzrok. 249 . ne more biti ločen od sveta. Tudi v meni je morala zoreti precej časa. ki vodi k posledicam. ki gradi svet. Doumel sem: da bi zakoračil skoznje. se mi zdi zelo prepričljiva. No. da vse. da obstaja (navidezen) vzrok. Tisti. Izginila je predstava o vzvišeni avtoriteti. Kako na obstoj Boga gledajo duhovni mojstri? Nisargadatta trdi. obstaja zaradi opazovalca. meje možnega so preprosto izginile. enotnega zavedanja. Prav on sam je ustvarjalec. Bog je koncept in – kot vsi koncepti – domislek uma. Oba se razlikujeta. modrosti in ljubezni so se na široko odprla. kar obstaja. obstaja. da misli ne morejo biti ločene od možganov. da se je moj občutek svobode bistveno spremenil. najvišjega vzroka. vse je vzrok vsemu. kajti ustvarjalec in ustvarjeno sta eno. ki sem jih postavil sam.

Napredek je v nenehnem izboljševanju predstav – ko si pripravljen na to. ki ga uporabiš. tudi pri veri razumemo. Nadeti absolutu ime Bog ne bi bilo najprimerneje. le zavedanja o tem še ne. popoln svet idej. ker je neskončen in večen. Toda zavedanje se zaveda sebe skozi mene. Spoznanje lastne veličine ni mogoče brez spoznanja in priznanja absolutne veličine tam zunaj. Povsem v redu je. Toda zavedanje je absolut. Toda nikakršne sile zunaj zavesti ni. da gre za nujno razvojno stopnjo na poti k razsvetljenemu človeku. ki se ne zaveda sebe. Če želiš komu naprtiti vlogo Boga.DESETO POGLAVJE Bog je torej le priročen izgovor. razen tebe. stvarnik utvar o svetu. ko stvari ne razumeš. saj gre za lovljenje lastnega repa. Problematično pa je. ali ne bi bil ustreznejši izraz za Tvorca oziroma Boga »zavedanje«. kar je. kadar vera ujame človeka v svojo zanko in ustavi duhovni razvoj. zavedanje. saj je življenje nenehna sprememba. o kateri je smiselno govoriti le v zemeljskem svetu. kar smo v svojem bistvu. je skupno vsem. Kdo bi torej lahko zgradil ta svet. V skladu s starimi pogledi lahko zaključiš. Zato sem se od razmišljanj o Bogu raje preusmeril k raziskovanju neskončnih božanskih potencialov. ločenega opazovalca! Torej zavedanje (absolut) ne more ustvarjati brez mene. jo naprti SEBI! Ta presenetljiva izjava se marsikomu zdi absurdna. da je Bog entiteta zunaj nas. Toda vsaka predstava je izpostavljena spremembi. Je abstrakten. da ostaneš pri dosedanji predstavi o Bogu. Vsak od nas je ena od podob Boga. saj večinoma verjamemo ustaljenemu prepričanju. Tisto. je utvara. Zavedanje je ustvarjalec zavesti jaz sem. Vzročnost – razlog za razprave o Bogu –. da razmišljanje o Bogu nima posebnega smisla. Ta korak nasledi obdobje politeizma in pomeni usmerjanje zavesti k izvoru. Tako kot tudi otroštva ne vidimo kot nekaj nepotrebnega ali napačnega. le da se tega ne zavedamo. Dlje časa utrditi se v določeni predstavi pomeni ustaviti življenje. da je vse Bog in da si Bog tudi ti. ki so mi dostopni in me navdihujejo. Imaš vse moči. Zavest pa je ustvarjalec 250 . Tako sem zaključil. ta pa okrog sebe zgradi ves svet. Absolut je pač umu nedoumljiv. ki si ustvarjalec vseh predstav v svojem zavestnem svetu? Če z izrazom Bog pojmuješ tistega. si torej ti sam ta Bog. Omalovažujoč odnos do verujočih nikakor ni na mestu. če te ta še zadovoljuje. Zavedanje je vse. Nedvomno je faza verovanja v enega Boga eden od silno pomembnih in nujnih korakov na poti razvoja človekove zavesti. Razmišljal sem. ki pritičejo Bogu. ki ustvarja svet.

S spoznanjem sebe spoznaš božje kraljestvo. da se uspejo v popolni predaji poglobiti prav do božanskega vira. Nisargadatta je zapisal. kot si predstavlja. da je človek mnogo več. se ukvarjal z jogo. da tega z umom ne moreš dojeti. nauke. Meni razum to ni dopuščal. a z rezultatom nisem bil zadovoljen. preveč je bilo nejasnosti. s tem pa tudi strahovi. vse za zaščito in podporo ljudi – otrok. zaradi čudes. A vse skupaj me ni pritegnilo. da si telo. V ritualu ognja sem našel trden dokaz. Izhod sem začel iskati v duhovnosti. da je človek več kot fizično telo. ki jih ustvarjajo sami. 251 . v veliki meri kot posledica nasprotij v dejanjih in besedah.« Kako sem iskal Boga Vzgojen sem bil v krščanskem duhu in dodobra sem spoznal krščansko tradicijo. zato sem se resnega iskanja lotil šele tedaj. ezoteriko. v metafiziko. meditacijo in celo vrsto vzhodnih praks. Postajalo mi je vse bolj jasno. molitve. potem ko sem ob prebiranju del Martina Kojca zaslutil. ko sem se v hudem osebnem pretresu ob zakonskem brodolomu skoraj zlomil. kajti dokoplješ se do preprostega spoznanja. da ga ni mogoče najti zunaj sebe. vse vrste sistemov. da je duhovno področje povsem neraziskan teren. pameti. kar se človeku lahko zgodi. protislovij in trditev. in odločil sem se storiti vse za dosego tega cilja. gnostiko. zgodbe in obrede. Jezus iz Nazareta pa je dejal: »Kraljestvo je v tebi. Boga ni v intelektualnih višavah. temveč ga dosežeš s predajo in ljubeznijo v globinah srca.KDO SEM? vseh predstav. da se s predstavo. Zavedal sem se. Postal sem tudi vegetarijanec. Zato predaja v srcu ni bila možna. ki gradijo ta svet. ki so preplašeni od svojih umov. ki sem jih prepoznaval kot neresnične. Vera v Boga je samo eden od korakov na poti k samospoznanju. ostala je precejšnja mera nezaupanja. za katere sem slutil. Toda pota življenja so zamotana. in utrdil prepričanje. Posrkal me je vrtinec navdušenja in me usmeril k raziskovanju vsega. religije. da je najti sebe ali Boga – tu zame ni razlike – nekaj najčudovitejšega. V meditaciji sem iskal stik s svojo Bitjo. kjer bi se utegnilo skrivati iskano znanje. kjer se moram še ogromno naučiti. pojavi tudi predstava o svetu in o Bogu. sistemov in tehnik. Naposled opustiš iskanje Boga. žrtvovanja. Poglabljal sem se v filozofijo vzhodnih in zahodnih modrecev in mistikov. Na neki način sem zavidal krščanskim mistikom.

Kako doseči predajo in ljubezen? Oboje je cilj duhovnih obredov – maš. orgel ali bobnov. da je morda edinole pot predaje in ljubezni prava usmeritev za doseganje lastnega božanskega bistva. ki odvrača pozornost od bistvenega – sedanjega trenutka. ki pravzaprav častijo istega boga in ista božanstva. vendar se mi ni zdelo potrebno. da ne gre za oboževanje kipov in tudi ne abstraktnih oseb. da bi se v vanj poglabljal. ki so odgovorne za nastanek. Višnujem in Šivo na čelu. Zaslutil sem. Nihče nam ni razlagal duhovnega nauka in ozadja obredov. da bogoslužje poteka v spoštovanju vseh drugih ver. »aratijev« (molitev) ali drugih obredov. ritmično gibanje – vse to prispeva k umirjanju uma in predajanju notranjim občutkom. Vabljivi zvočni učinki – glasovi zvonov. Tako je naneslo. tako je odpadel pomislek. da sem se naposled odločil svoja duhovna spoznanja poglobiti v Indiji. V ašramu Gufa blizu izvira svete reke Ganges je bil idealen kraj za to. da bi moj jaz v enoličnih obredih vsak dan brez pomislekov zdržal nekaj ur. temveč za simbolično obračanje k naravnim silam. ki prodrejo prav do tvojega bistva. ki drži skupaj celotno vesolje. Po nekaj dneh pa me je nenadoma prešinilo spoznanje.DESETO POGLAVJE Toda pot predaje in ljubezni mi ni šla najbolje od rok. razvoj in spreminjanje stvarstva oziroma vesolja. Pred templjem z devetimi stožčastimi kupolami so se zgodaj zjutraj in zvečer ob prepevanju obrednih pesmi in hvalnic odvijale molitve in čaščenje indijskih božanstev. da za tem obstaja globlje ozadje. ki ustvarjajo potrebno vzdušje in pogoje. Toda to zavedanje vendarle ni zadoščalo. kaj pot predaje sploh je. da se priklanjam lažnim avtoritetam ali malikom brez resničnega ozadja. vendar sem dojel. se prepustiti ljubezni in začutiti moč te nepojmljive sile. 252 . Nekoč sem na vse to gledal omalovažujoče. Pomeni prepustiti se dogodkom brez strahu in preračunljivosti. da se to lahko zgodi. Obrede sem doživljal veliko prisrčneje kot kako mašo v domači cerkvi. nekoliko mističnemu počutju je prispevalo še obredno čiščenje – kopanje v sveti reki Ganges. duh kadila ali opojnih dišav. le da jih vsak imenuje in razlaga po svoje imenuje. Najprej sem moral dognati. ki napolnita vso dušo. Predaja pomeni vzeti umu veter iz jader in utišati to neutrudno gobezdalo. Pot predaje pa pomeni odpreti duri srca. K vzvišenemu. izrekanje izjav predaje. Obredov sem se udeležil z zavedanjem. Nikakršne tesnobe ob razpelu križanega. ponavljanje molitev ali manter. Bogoslužje tu poteka v čaščenju hindujskih bogov z Bramo. kasneje pa sem spoznal. le radost in vedrina. ki je pomisleke dokončno razpršilo. Toda kako naj se predam Bogu.

neprimerljivi s čim drugim. Da bi Boga lahko doživel v sebi. Vse je bilo tako prijetno. temveč vsemu svetu – je postal vir blaženosti. toda manjkala je ljubezen! Zame je dvom odveč: spojiti se z Bogom. Ni bilo več nasprotovanja uma. Od takrat sem začel v predaji uživati. ki me ni osrečevala. in zdelo se mi je. tako kot zunanje spoznanje odpre pot notranjemu spoznanju. pa naj bodo razdalje še tako velike. Začutil sem svojo povezanost z nečim ogromnim. da lahko svojo Bit dosežem z meditacijo. Občutki ob predaji so bili pogosto na robu ekstaze. ubrani glasovi. Urjenja v predaji seveda ne opraviš v nekaj urah. strahov in sodb. mora ta obstajati znotraj mene. po vrnitvi domov. v moji zavesti. brez skrbi in neugodnih misli. da vse povezuje tenčica ljubezni. ki drži skupaj vse stvarstvo. Ni treba potovati v Indijo. v tej osnovni prasili. je urjenje v predaji svojemu resničnemu bistvu. nepojmljivim. pomeni s praznim umom bivati v ljubezni. obredne pesmi. ki so me vračali v počutje predanosti med aratijem. da bi prišel v stik z Bogom. V njem so odzvanjali le verzi obrednih pesmi. kako je moj um prazen. toda kar sem dosegel. Seveda – um je bil res prazen. Ali je bilo to lahko kaj drugega kot stik z Bogom? Ali se ob izklopu uma. Zunanja predaja utre pot notranji predaji. sem o tem izkustvu – po svoji stari navadi – razmišljal. Nekajkrat je počutje popestril še ogenj. Kasneje. dotakneš svoje božanske Biti? Za katero drugo dejanje bi bil sicer nagrajen s takšno blaženostjo? Ali niso na podlagi takšnih ekstatičnih izkustev prerokov. ki je v ozadju čarobne mojstrovine vesolja. s svojim božanskim bistvom. v ikoni ali kipu opredmetenemu Bogu ali božanstvu. In tako mi je postalo jasno: predaja zunaj opaženemu. Pač pa lahko tuje. dokler ne izkusim predaje nekemu konkretnemu objektu zunaj sebe. z utopitvijo v ljubezni. harmonij in zvončki.KDO SEM? tej abstraktni miselni strukturi? Nemogoče. Predaja in usmerjanje ljubezni – ne k predmetu oboževanja. je bila nekakšna nepojmljiva praznina. spokojen in miren. ki je odmevalo v meni še ure po aratiju. Bil sem hvaležen za novo izkustvo. Človek ni telo in premeščanje telesa ne prispeva k duhovni rasti. S tem zavedanjem so se zadržki za opravljanje aratijev stopili kot sneg na soncu. Veličastni občutki! Med dnevom sem se večkrat začudil. zgrajene cele religije? Nekoč sem mislil. kot sta Pavel in Mohamed. nepoznano okolje nudi ugodne pogoje za 253 . včasih tudi nizke vibracije bobnov so ustvarjali vzdušje. Predaja je res učinkovala.

je gotovost tvojega bivanja. so zgolj pojavi v tvoji zavesti. oblik. svet oblik in vseh pojavnosti. Prgišče spoznanj V naslednjih vrsticah sem strnil nekaj trditev. časa. ki vzpostavi središče zaznave. iz katerega prihaja življenjska Bit. in vse. ustvari zavest in opazovalca. težko sprejemljive ali celo nesprejemljive – dokler ostajaš ujetnik starih prepričanj. kjer bi najmanj pričakovali. ki ga opredeljujeta prostor in čas. kot si je dovolil misliti. Kar si v resnici. Kar imenuješ svet. ko je odvrgel v tisočletjih vcepljene strahove in tenčice neznanja. pomeni celo oddaljevanje od njega. Nadomestiti ga mora zavedanje. nahaja pa se tam. svet neizraženega. Iskanje je odveč. predanost in naposled v popolno samopredajo. Da je v svoji Biti Bog. S pojavom zavesti jaz sem vzklije jaz. Izhaja iz absoluta. tudi ti so le mehanizmi v zavesti. Takrat lahko okovi uma počijo in pokaže se prava.« je dejal Nisargadatta Maharaj. um. ki mu resnico zastirajo. kar ni. Je omejen svet. je vse. ki je neizpodbitna. mnogo več. kar je. Jaz sem je bistvena ugotovitev zavesti. sledijo misli. »Sposobnost razumeti pride z željo. Za to pa je včasih vredno prevaliti tudi velike razdalje. da je tu. Snovnost (materialnost) je utvara. ki preraste v pobožnost. Nasproten absolutu je izraženi svet. Večinoma so umu. 254 . Je svet popolnosti. temveč je svet pojav v tebi. da se Boga tako mučimo najti zunaj. celotno stvarstvo in Bog. je tvoja Bit. Le v svoje srce je treba pogledati. Je vtis o posebnem stanju določenih oblik. – – – – – – – – Edina gotovost. o katerih smo zgoraj obširneje govorili. Absolut je svet idej. vendar si jih velja ogledati in o njih razmisliti ponovno. Nisi pojav v svetu. osebnost. zavedanje. brezčasna oziroma večna. v katerem živimo v umu. Začetek in konec pojavnosti fizičnega telesa ne vplivata na njen obstoj.DESETO POGLAVJE utišanje uma. ki doživijo potrditev s strani čutov. tako dolgo iskana vsebina. Zavest si zagotovi primerne razmere za pogled na stvarnost z novega zornega kota. Za obstoj zunanjega snovnega sveta ni nikakršnega dokaza. Ideja jaz sem je osredotočeno zavedanje. ki je vajen tradicionalnega gledanja. na kateri je zgrajeno vse drugo. Absurdno se zdi. prostora. V njem ni vzročnosti. si upa priznati šele potem. telo. Človek je več.

KDO SEM?

– – – – – – – – – –

– – –

Prvobitna je nesnovna, zavestna (duhovna) plat – vse oživlja zavedanje (v religiji duh), ki napolnjuje vesolje kot eter. Vse prihaja iz tvoje notranjosti. Zunanji pojavi so odraz notranjih stanj. Če razumeš sebe, razumeš svet. Um ni tisti, ki lahko dojame najvišjo resnico, saj je le orodje zavesti; tisto, kar si, ne more biti nekakšen pojav v tvoji zavesti. Čas, prostor in vzročnost so miselni pripomočki, ki se pojavljajo in izginjajo z umom. Lastnost zavesti je istenje s podobami, domisleki uma: s telesom, umom, energijo, dušo itd. Nobeno od istenj ni odraz resničnosti. Drugi ljudje so – tako kot vse drugo – pojavi v tvoji zavesti. Vidiš jih kot navidezno ločene od sebe, napaja pa jih isto življenje, ista življenjska Bit. Tvoja ljubezen do sveta je odraz tvoje ljubezni do sebe, kajti tvoj svet je tvoje lastno stvarstvo. Hrepenenje po sreči je klic tvoje resnične Biti po samospoznanju, po vrnitvi v svoj dom, od koder prihaja. Sreča prihaja iz Biti in jo je mogoče najti le v Biti. Poslanstvo želje je, da vodi k izkustvu. Izkustvo vodi k vrednotenju, vrednotenje k vezanosti, to pa k samospoznanju. Ideja Gospoda, Boga kot Stvarnika je ideja v umu. Ko dopustiš vzročnost, mora obstajati poglaviten, najvišji vzrok, ki ga imenuješ Bog. Ni Boga, ki bi bil ločen od sveta. Ti si ustvarjalec sveta, ki ga opažaš v zavesti, ti si ta Bog. Duhovna pot človeka je sestavljena iz spoznavanja tistega, kar ni, in odmetavanja tega. Pripisovati pojavnosti resničnost je boleča napaka in vzrok vseh nesreč. Ti si vseprežemajoča, večna in neskončna ustvarjalna duhovna zavest. Vse drugo je omejeno in začasno. Zakoni fizike še vedno veljajo, vendar zdaj svet vidiš v drugačni razsežnosti. Vse se dogaja v zavesti, v domeni utvar.

S tem ko spoznavaš drugo plat in odpiraš nove poglede, pustiš več svetlobe v svoj miselni svet. Ko osvetljenost narašča, vse opažaš natančneje, razločneje, celoviteje. Vsega, kar veš zdaj, ni treba zavreči. Važno je le, da stvari umestiš v drug kontekst – kontekst utvar. Sam se odločaš, čemu podeliš verodostojnost in veljavo. Ko začneš razmišljati s svojo glavo, si bolj odprt za opuščanje tradicionalnih predstav, na katerih se je nabral debel sloj prahu. Važno je, da se odpreš in prebiješ led, in to ti bo omogočilo s polnimi pljuči vdihniti več življenja.

255

ENAJSTO POGLAVJE

256

POJMOVNIK ŽIVLJENJA

11. poglavje

POJMOVNIK ŽIVLJENJA

Ob spoznanjih v preteklih poglavjih je miselna stavba, ki jo prenavljamo, morda doživela hud pretres, morda tudi cunami, ki je odplaknil stare predstave o stvarnosti in bitnosti. Nova spoznanja se bržkone še niso dovolj utrdila; potreben bo čas, da se »malta posuši«. Koristno je preveriti, ali so stvari na pravem mestu, in se vprašati, kako nova spoznanja oblikujejo pogled na stvarnost in odnos do sveta. Potrebujemo torej nov pojmovnik, ki ustrezneje razlaga stvarnost in nas opredeljuje kot zavestnejša bitja na osnovah, svobodnejših in srečnejših od sedanjih. Poleg razlage pojmov potrebujemo tudi napotke, kako ravnati in kako uporabiti nova spoznanja. Spodnje besedilo utegne biti pri tem v oporo in pomoč. V njem so zbrane modrosti iz zajetnega svežnja literature s poudarkom na modrostih Eckharta Tolla, Nisargadatte Maharaja ter drugih mojstrov in duhovnih učiteljev, ki so mi pomagali do spoznanj, ki jih želim deliti z vami.

O Stvarniku
Dovolj razvita zavest ne potrebuje Boga (v religioznem smislu) ali Stvarnika. Kljub temu je povsem v redu, če verjameš vanj in ostajaš pri dosedanji predstavi o njem, če te ta še zadovoljuje. Tako kot potrebuješ opornico, dokler v trdnost uda ne moreš zaupati, tako potrebuješ Boga, dokler moč tvojega razuma ni zadostna, da bi razumel svet in sebe. Bog je zelo priročen izgovor, ki ga uporabiš, kadar stvari ne znaš pojasniti. V izraženem svetu, ki ga označuje dvojnost, velja prepričanje, da obstaja vzročna povezanost vseh stvari. V svetu idej, od koder izvirata zavedanje in tvoja Bit, to ne drži; vse je povezano z vsem, vse je vzrok vsemu. Kakor hitro dopustiš vzrok, mora obstajati poglaviten, najvišji vzrok za obstoj česar koli. To je po osnovni opredelitvi Stvarnik ali Bog. A to je le umski domislek. Zunaj tvoje zavesti ni nikakršne sile. Zavedanje je vse, kar je, zunaj njega ne obstaja ničesar. 257

ENAJSTO POGLAVJE

Bog je zamisel in – kot vse zamisli – proizvod uma. Bog ne more biti nekaj popolnejšega od tebe, saj nastane v (omejenem) umu. Ta, obremenjen z idejo vzročnosti, si izmišlja ustvarjanje in se sprašuje, kdo je ustvarjalec. Prav on sam je ustvarjalec. Če potrebuješ primernejši izraz za besedo »Bog«, je Bog zavedanje, ki omogoča obstoj vsega. Vzhodni mistiki pravijo, da je Stvarnikov namen po vsem ustvarjenem spoznati samega sebe. Spoznava se v različnih stvaritvah – oblikah zavesti; tudi v obliki človeškega bitja skozi brezštevilne vloge, ki jih to po svoji svobodni volji lahko igra v življenju. Stvarnikov namen se tako zrcali v razvoju razuma do ravni, ki omogoča celovito spoznanje lastnega bistva. Dojeti moraš, da je iskanje resnice, Boga ali guruja, pravzaprav iskanje samega sebe, lastne Biti. Vse opisujejo isto entiteto; ko najdeš sebe, najdeš vse. To iskanje je položeno vate, da bi naposled ugotovil, kdo si. Če veruješ v Boga, vedi, da se Bog nikoli ne nahaja nekje daleč stran, temveč je del tebe. Misleč, da je ločen od tebe, ga ne boš nikoli našel. Ko se spustiš v izkustvo združenja s Stvarnikom, se čutiš prežetega z ljubeznijo, postaneš eno z vsem. Nikoli več nisi zadovoljen z ničimer manj. Stvarnik ni ločen od stvaritve. Tisti, ki razmišlja, ni ločen od svojih misli. Tisti, ki ljubi, ni ločen od svojega ljubljenega. Ljubezen do Boga pripelje Boga k tebi. Gre za ljubezen do sebe, ko ozavestiš tisti del sebe, ki je božanski. »Kdor išče Boga na kak poseben način, bo sicer našel pot, a izgubil Boga, ki je skrit v poti. Kdor pa išče Boga s preprostostjo, ga bo našel takšnega, kakršen je: On je življenje sámo.« (Meister Eckhart, trinajsto stoletje)

O človeku
Človekova poglavitna lastnost je zavedanje. Si zavedanje, ki se izraža skozi istenje s telesom. Vse, kar moraš storiti, je, da se zavestno oddaljiš od stvari, ki ne predstavljajo tvoje Biti, tvojega »jaza«. Posledično ni več zavedanja drugih stvari, ostane le čisto zavedanje – zavedanje sebe. Vse, kar potrebuješ, je zavedati se, da se zavedaš.

258

POJMOVNIK ŽIVLJENJA

V telesu človeka lahko izkusiš svojo božansko naravo v vseh pogledih ter prideš do dna vsem vtisom in spoznanjem o sebi. Življenje je v človeškem bitju dobilo najpopolnejši izraz. Na nižjih ravneh intelektualnega razvoja se človek svojega izvora in vseh svojih moči sprva ne zaveda in jih mora postopoma odkriti. Da bi se lahko spoznal, mora obstajati ločenost, kajti proces spoznavanja poteka skozi nasprotja. Z napredovanjem spoznaš, da je ločenost od tvojega resničnega bistva (Boga ali Stvarnika) le utvara.

O telesu
Telo je orodje, s katerim mnogo laže napreduješ na poti svojega duhovnega razvoja. V resnici je privid, ki ga največkrat prepoznaš šele v trenutku smrti. Telo ne predstavlja tebe. Omejeni um je ob izgubi stika z božanskim bistvom telo pripravil kot potrditev utvare o ločenosti od Stvarnika. V zemeljskem svetu ima telo zelo pomembno vlogo, ki je ne kaže omalovaževati, kajti resnico lahko najdeš – edinole skozi svoje telo! Tolle pravi, da je pod fizičnim telesom nevidno notranje telo, vhod v duhovni svet. Notranje telo nas povezuje z božansko bitjo, ki ni snovne narave; ta je neumrljiva in večna. Biti ukoreninjen v sebi pomeni občutiti svoje telo od znotraj. Zavest o telesu te ohranja prisotnega v sedanjosti. Umešča te v sedanji trenutek. Kadar opaziš v telesu napetost, vedi, da ravnaš napačno. To velja vedno, kadar telo ni sredi naporne telesne dejavnosti. Pravilno ravnanje in razmišljanje ne povzroča napetosti v telesu. Priporočljivo se je večkrat na dan ustaviti – prekiniti trenutno opravilo – in napraviti poizvedbo v telesu. Ali v kakem delu telesa občutim napetost? Zanjo ni resničnega razloga – razen strahu. Takšna praksa krepi zdravje.

O življenju
Zavedanje ima tisoč obrazov, eden od njih je življenje. Živeti pomeni zavedati se svojega obstoja. Življenje je proces nenehnega spreminjanja. Da bi življenje opisali, izmerili, ga pogojujemo. Kar se spreminja, lahko izmeriš le tako, da ga narediš statičnega. A življenje ne pozna mirovanja in pogojevanja. Je kratko malo to, kar je. Prepričani smo, da morajo obstajati pogoji, da bi izkusili brezpogojnost in spoznali svojo Bit.

259

ENAJSTO POGLAVJE

V vsakem trenutku se zgodi tisto, kar je najboljše. To je lahko videti boleče in grdo, kot težko in nesmiselno trpljenje, a je kljub temu edini in najboljši izhod iz tragičnega položaja, upoštevaje preteklost in prihodnost. Vsak dogodek ima brezštevilne vzroke in ustvarja brezštevilne posledice. Nekoristno jih je šteti, s tem ne moreš razložiti ničesar. Stvari so takšne, kakršne so, in nihče ni posebej odgovoren zanje. Ideja o osebni odgovornosti prihaja iz zablode družbe: »Nekdo je moral to storiti, nekdo je odgovoren.« Današnja družba s svojimi predpisi, zakoni in običaji je zasnovana na ideji ločene in odgovorne osebnosti, a to ni edina oblika, ki jo družba lahko zavzame. Dopusti, da se zgodi – kar koli že, dobro ali slabo. Tudi v »slabem« se skriva dobro, a to se največkrat izkaže šele čez čas. Ne dovoli si biti omejen in vezan s tem, kar se dogaja. Kdo je odgovoren za vse grozljivo, nesmiselno nasilje v svetu? Zakaj ljudi tako zlahka ubijajo? Krivca je treba iskati znotraj. Vzrok vseh nasprotij so ideje »jaz« in »moje«. Ko se jih bomo znebili, bodo izginili vsi spopadi. V ozadju vsega je vedno ljubezen – ljubezen posameznika do samega sebe in tistega, kar naj bi mu pripadalo. Ljudje se borijo za tisto, kar po svojem prepričanju tudi ljubijo. Uresničen človek je sposoben ljubiti brezpogojno. Vse je znotraj njegove zavesti, vse je njegovo. Nesmiselno je sebe razcepiti na tisto, kar ljubiš, in tisto, česar ne ljubiš. Čemu bi si odtujil del sebe?

O znanju
Um si iz vzročnosti in spominov, ki so podkrepljeni z izkustvi, ustvari goro spoznanj in prepričanj, ki jih imenujemo znanje. Spoznanja prelije v okorne oblike – besede, ki so orodja za posredovanje informacij. Ker je znanje pretvorjeno v besede, ker je zgrajeno na spominu in predvsem ker podaja ozek pogled na omejen izraženi svet, je zelo pomanjkljiva slika resničnega, neomejenega sveta absoluta, iz katerega izhajaš. Zato je znanje, ki temelji na mislih in besedah, oblika neznanja. Tudi najnatančnejši načrt je le papir. Znana je samo oblika, znanje je samo ime, vedec pa je stanje uma. Resnica je nad umom.

260

za kar si se odločil. Čemu 261 . O ločenosti Da bi bil človek eno z Bogom ali Stvarnikom. da bi uporabili najmočnejšo silo v vesolju. A Bog ne zahteva ničesar. ločenosti in enosti. da nisi on. Sam jih ustvarjaš in nihče drug ni odgovoren zanje. Z vero so bile človeštvu vcepljene določene predstave. zazri se vanje. Bolj ko je razum razvit. Ko bo tvoj občutek za enost narasel. da si – v različnih vlogah in okoliščinah. kot tudi vse v njem. Stvarnika lahko uzreš le tedaj. je krožno. Osebna vera – sistem prepričanj o Stvarniku – se razlikuje od religij – verskih sistemov. Srečal boš sebe. Razum človeku ni bil dan za to. temveč da bi razmišljal in gradil na lastnem izkustvu. notranjem izkustvu. To je ritem. To počni dlje časa in opazil boš njihovo bistvo. ki se zdijo ločeni od tebe. ki jih ne znaš potrditi z osebnim izkustvom. Tako doživljaš sebe – tisto. O veri in religiji Vera je nekritično sprejemanje tistih idej. skupaj in narazen. si moraš najprej predstavljati. se izpostaviš zmoti in trpljenju. kdo in kakšen si. ki pa jih jemlješ zelo resno. kar imaš. da spoznaš resnico. ki se odvijajo na platnu tvoje zavesti. so v resnici predstave.POJMOVNIK ŽIVLJENJA O utvarah Tisto. manj podlega veri in več gradi na osebnem. Da bi ga lahko izkusil. za kar so bile namenjene: da lahko spoznaš. Življenje je proces doživljanja enosti in ločenosti. To si počel vse doslej. Ko gledaš druge. Življenje. Zdaj je čas. ko se najprej obravnavaš ločenega od njega. kar doživljaš kot stvarnost. ko se poglobiš v delovanje uma. So utvare. S takšnim stališčem smo ljudje izpustili veličastno priložnost. ki poganja življenje sámo. ki ima daljnosežne posledice. se naši miselni tradiciji zdi bogokletno. Utvare je treba prepoznati ter zaživeti z njimi in ne znotraj njih. jih poglej globlje. Zato smo v tragični zmoti. Da gre za privid. Uporabi jih za tisto. Utvare so pravzaprav vse. razumeš. ki so služile namenu izbrancev. bosta bolečina in razočaranje izginila iz tvojega življenja. kako tam čaka nate. Zaradi strahu pred Božjo sodbo verniki počnejo stvari. ki naj bi jih – kot pravijo religije – Bog zahteval od njih. da bi slepo sledil idejam ali religijam. Toda če jih obravnavaš kot resničnost. naravo zavesti in ustroj vesolja. Brez utvar bi bilo pusto in dolgočasno.

Veliko religij se uporablja kot orodje za manipulacijo s človekom. da molitve nimajo smisla. Molitev je pogovor s seboj. ko spoznaš svoje resnično bistvo. kar je. V imenu religij so bili storjeni največji zločini. oziroma sebi. Ko veš. Pekel se pojavi že zaradi hrepenenja po ponovni združitvi z Stvarnikom. Je notranji dialog. O molitvah Ni delo Boga. vznesenost ponovne združitve z vsem. si hkrati tudi to. Ta pojem zaznamuje stanje bivanja. kar bi želel uresničiti. In nikakršnih privilegijev ne deli. resnici ne obstaja. Resnično znanje ni nekaj statičnega. Ustvarijo miselno ječo. v katerem utrjuješ namero in krepiš zaupanje v nekaj. To je stanje. Izvira od znotraj. kakor želi? Saj je vendar Bog. 262 . novo. materializira. Po kakšnih merilih naj bi se odzival nanje? To pa še ne pomeni. Bog nikoli ne bi storil. kar veš. obenem pa vera omogoča največje izkustvo blaženosti. ki te približuje uresničitvi idej. da si ločen od svojega izvora in da se ne moreš ponovno združiti. v kateri človek izgubi spomin na to. To je paradoks skoraj vseh religij. ko pa ima vse in vse lahko uredi. O peklu in nebesih Pekla ni. Med znanjem in bitjo ni razkoraka. se naposled opredmeti. umom in dušo. So izkušnja enosti. predstava. desni pa ne? Tudi na molitve se ne odziva. kar je. Vera in duhovnost sta enaka pojma. da bi izpolnjeval ali neizpolnjeval želje. ki ga ne povzroči maščevalni Bog. nepričakovano. O resnici Nekaj takšnega kot znanje o resničnosti. kaj si. da omogočijo človeku spoznanje čustvenih skrajnosti in (zelo pomembno!) neločenosti od Boga. Je vedno sveže. V nebesih si. Delujejo tako kot druge misli – ko vložiš v neko predstavo dovolj energije. Ali naj bi levi roki potrebo izpolnil.ENAJSTO POGLAVJE bi kaj zahteval. temveč se zanj odločiš sam. Tudi nebesa so stanje bivanja. Tega ti. Nikoli nisi bil izgnan iz nebes. Zakaj naj bi to počel in kakšna merila naj bi uporabljal pri tem? Bog ničesar ne potrebuje. Je izkušnja ločenosti od Stvarnika. Duhovnost gradi most – in ne zidu – med telesom. Smisel religij (v evolucijskem smislu) je.

Gre za miselne objekte z drugačno (nižjo) frekvenco nihanja. ker se spremenijo opazovalci ali okoliščine opazovanja. a le za hip. zato se spreminja tudi resnica. da se tega zaveš. ti sam si resnica. a prej ali slej boš spoznal resnico. da jim. Vendar se ta trenutek nenehno spreminja. Gre za predstave takšne vrste. da v človeku sproža čudenje. se pojavi težava: isti pojav ali dogodek različni ljudje opažajo različno. Ne moreš spoznati. da je »tako prav zdaj«. Slika je bila ob pripravi posnetka. Najkasneje takrat. ki je mrtva. tako osupljiv in čaroben. Odstopi od ideje. Ker pa je resnica neizogibno povezana z opažanjem. Morda je to zdaj težko verjeti in storiti. in le dopusti. materija je. da prehajanje enega objekta skozi drugega ni več tako preprosto kot sicer. Vse materialistične razlage sveta in vse sedanje stereotipne podobe o stvarnosti boš prej ali kasneje moral zapustiti. kar je edino resnično: sedanji trenutek in vsa pestrost življenja v njem. Toda materialnost. Je posnetek nekega trenutnega stanja. poistoveten s fizičnim telesom. kar povzroči. O materialnosti Ustroj celotnega fizičnega vesolja je tako »dodelan«. toda takoj za tem se je spremenila. kot ga pojmujemo. ki se ne bo nikoli več ponovilo. Resnica je pripomoček. je. Spoznaj. da si že na cilju in da ti ni treba nikamor. saj te odnaša v preteklost. ki te usmerjajo k iskanju resnice. ko boš zaznal. odraz resničnosti. kar iščeš. Poglej. Spomin na pretekle dogodke ti ne more povečati kakovosti življenja. Resnica je pogosto neke vrste orodje za uveljavljanje posameznih idej. da se približuje smrt. Ti sam si tisto. da tistega nimaš. O umu Tvoj um se ukvarja le s stvarmi. le utvara. »stvaren« pomen. pripisuješ poseben. da resnice nisi našel. kot vse drugo. je kot fotografija nekega prizora. vse. Zaradi nje izgubljaš tisto. Privedi sebe v središče. Če iščeš. s katerimi zatrjujemo. Resnica zato ni nič več od besed. kar že si. kar je treba. doseči ali najti nekaj.POJMOVNIK ŽIVLJENJA Znanje. A to ni res. ljudmi in idejami. da ta zaide v središče tvoje pozornosti. to pomeni. ki ga s pridom uporabljajo predvsem tisti. Spremeni se. nikoli s teboj samim. kar je že v tebi. ki želijo »s trdnimi argumenti« doseči premoč ali nadvlado nad drugimi. trdna snov. začni se zavedati svojega obstoja. Tvoje iskanje te oddaljuje od cilja. Zgrešeni so vsi sistemi in vse metode. kako 263 .

Osvobodiš se lahko le tistega. opazuj motive in rezultate tvojih dejanj. da živiš v izmišljenem svetu svoje lastne kreacije. Ko spoznaš. zato je težko zavzeti vlogo opazovalca. Kar ustvari in kar si izmisli. Zunanjim izrazom svobode je potreben čas. Tvoja narava je večna in povsod prisotna. Ko najdeš sebe. V resničnosti se ne dogaja nič. So vtisi v razumu. ni prihodnosti. obliki in izdvojenosti. Trpljenje je posledica neznanja in pomanjkanja zavesti. da si oboje. vse se pojavlja in nič ne obstaja trajno. Bolje kot poslušati svoj um. da si ujetnik in suženj svojega uma. ni preteklosti. je poslušati svojo intuicijo. to tudi uniči in zavrže. Opazovano. a ti nisi niti prvo niti drugo. ki si ga nenamerno zgradil okrog sebe. ki te potegne v svoj vrtinec. Um je prevarant in slepar. energijsko nabit tok misli. se v tebi prebudi modrost. Proučuj zapor. da si onkraj objektov in stvari. smrt izgubi svojo grozljivost in postane del življenja. Bolj ko je videti pobožen. prostor in vzročnost so miselna orodja. večje izdajstvo pripravlja in še močnejše slepilo. To se zgodi. ki običajno prinaša zmedo. ki ustvarjajo neizmerno trpljenje. kar prepoznaš in razumeš. Vsota vseh vtisov in pojavov ustvarja privid obstoja. brezčasno bistvo. Ko opustiš utvaro. a so že prisotni. Um služi tebi. Čustvo takrat po264 . Spregledati je treba privid časa. To je edini način. Prestopiti je treba vzorce uma. osebek in predmet opazovanja se nahajata v tebi. Pojavijo se na mestu. So energija v gibanju. neprestano spreminjajoči se stanji. Vzorce uma. da preživimo kot rasa. Čustvo je močan. kjer se telo in um srečata. spoznaš. opazovanje in opazovalec so miselni domisleki. Nahajaš se znotraj omejitev uma. ki povezujejo več ločenih entitet. Zares buden si takrat. je najbolje narediti – nič! Način delovanja je treba spremeniti v zavestno delovanje. Če pa je ni. Treba se bo prebuditi iz sanj o materiji. Čas. nad čemer um nima moči. torej so odraz uma v telesu. ne ti njemu. da bi se mogli pokazati. Oboje sta začasni. ki se pojavijo in izginejo z umom.ENAJSTO POGLAVJE deluješ. Predstavljajo odziv telesa na um. Resnično je tisto. ko opažaš svoje neomejeno. ni ustvarjeno in ne more biti uničeno. da dvojec telo-um resnično obstaja. ko utišaš neumornega tvorca prividov – svoj um. O čustvih Čustva so značilnost nekaterih živih bitij (ne vseh). kajti čas je povzročitelj grenkih spoznanj. ki so tisočletja vladali človeškemu življenju. Toda resnično ni izmišljeno.

čustvo pa resnico. Tisto. Raje se zatekaš k zadovoljstvom. V nasprotju z drugimi čustvi se ljubezen pojavi kot odraz notranje povezanosti z izvorom.POJMOVNIK ŽIVLJENJA stane »ti«. A zadovoljstvo ima slabo plat. kakšno čustvo boš izbral v odgovor na vsako predvideno okoliščino v življenju. da bolj ko se um bori z bolečino. A kaj. kdo smo v resničnosti. ne pa zato. kar leži pod njimi. to je pravzaprav eden od razlogov za njegovo nenehno dejavnost. Čustvo izraža relativno resnico o stanju tvojega uma v sedanjem trenutku. da jo začasno potlači. sreča in mir ležijo pod čustvi na mnogo nižji ravni. večja ta postaja. ko je to tako težko storiti. ni resnično. kar običajno imenujemo ljubezen. Tolle to nejasno čustvo imenuje prvobitna bolečina. ker se soočajo s spori in razdori. ki se lahko v hipu spremeni v svoje nasprotje. takrat se pojavi praznina v toku misli. Čustva so izkušnje. da bi zunanje okoliščine tvojega fizičnega življenja vplivale na notranjo izkušnjo tvojega duhovnega življenja. da ti nisi tvoje telo in da nič od tega. potem poglej v čustva oziroma jih občuti v telesu. To dosežeš z razumevanjem. Recept za srečo je preprost: ustavi um. A vse. bolj se čustva polnijo. Sledovi ljubezni in sreče ter kratka obdobja miru se pojavijo takrat. stanje skrajne potrebe. O sreči in ljubezni Vsa čustva razen ljubezni so različice osnovnega nejasnega čustva. Če želiš resnično spoznati svoj um. Ena glavnih nalog uma je. ko se rešiš nadvlade uma. takrat misel predstavlja laž. ker je iz sveta dvojnosti: vedno ga moraš plačati s kasnejšim nezadovoljstvom kakršne koli vrste. kjer ima svoje prste vmes spet um. A ti trenutki so kratki. Bolj ko se istiš s svojim mišljenjem – s svojimi sodbami in predstavami –. Predčasno se lahko odločiš. ki jih izbereš. kajti um hitro spet vzpostavi svojo bučno dejavnost in zažene miselni trušč. kar lahko doseže. Nobene potrebe ni. je pogosto odvisna predanost. ni res. Resnični mojstri najdejo mir. Ozavestiti je treba druga čustva in jih biti sposoben občutiti. Mnogo 265 . da bi lahko občutil tudi tisto. ki je posledica izgube zavesti o tem. predaj se sedanjemu trenutku in se odpri življenju. Čustva odražajo tudi podzavestne misli. je. da si prizadeva odstraniti to čustveno bolečino. kar vidiš. Ljubezen. Kadar med mislimi in čustvi obstaja razkorak. ker bi se jim skušali izogniti. Pravzaprav velja. da si jim podvržen.

To je spoznanje. te lahko napravi resnično in trajno srečnega. od privlačnosti k napadalnosti. sreča ne. Gre le za užitke. Um vedno deluje v skladu s prepričanji. 266 . Želja po vrnitvi tvoje Biti v njen dom in bivanju v njem je vate vsajena kot hrepenenje po sreči. Okoliščine so posledica sreče. S pozabo. Sreča ni posledica okoliščin. moči. kot je tvoje resnično bistvo. da bi te k iskanju spodbudilo trpljenje. da je zadovoljstva konec. zato se sreča ne pretvori v bolečino. slavi. Razočaranje je tu že zaradi dejstva. širokega in globokega. ki jo prinese bivanje v tvojem resničnem bistvu. je prepričanje. težava je njena ozkost in nesmiselnost. Prava ljubezen ne ustvarja trpljenja. Kakšno je pravzaprav poslanstvo želje? Želja vodi k izkustvu. vrednotenje k vezanosti. Tudi na oblačnem nebu je sonce. kaj se skriva za tem hrepenenjem? O željah Želje nastanejo iz spomina na prijetna izkustva in zadovoljstvo. da si umrljivo bitje. ne zavedajoč se. kaj si. da gre pri majhnih stvareh – hrani. so se pojavile težave in trpljenje. A kako naj bi. Le nekaj tako prostranega. vedel. Užitki so vedno od nečesa odvisni. Ljubezen je prisotna za oblakom. Enako velja tudi za ljubezen ali obilje. ki se imenuje um. kar te bo osrečilo. Želje in obeti zaradi zakona povratnega učinka povzročijo posledice v obliki nezadovoljstva. da bi bila želja napačna. Stvar ni v tem. to pa je nekaj drugega kot sreča. da boš nesrečen. da je stanje bivanja predhodnik izkušnje in jo ustvarja. Pomisli. Vedno velja. Kako bi le? Ne prelevi se v nenadno sovraštvo. išči raje v sreči. če to izgubiš. Toda to je zmota. Sreča prihaja iz Biti in jo je mogoče najti le v Biti. Sreča je – tako si misliš – dosegljiva le pod določenimi pogoji. To napačno prepričanje je zelo močno.ENAJSTO POGLAVJE ljubezenskih zvez po začetnem navdušenju niha od ljubezni k sovraštvu. V paru s prepričanjem. in z zamislijo. ki naj bi te osrečili – za slepitev samega sebe. Um gradi obete za zadovoljstvo ali srečo. da ti je potrebno nekaj. da zadovoljstvo vedno pride v paru z nezadovoljstvom. da si onkraj rojstev in smrti. Izkustvo vodi k vrednotenju. Prebudi te iskanje. ujet v zanke uma. najvišja sreča pa je blaženost. Pregnati je treba le oblake. spolnosti. Takrat je um v ubranosti in miru. napačen je izbor. razočaranja ali strahu. Vendar ni potrebno. A to spoznanje pride z razvojem zavesti. to pa k samospoznanju. Samospoznanje te naposled pripelje do osvoboditve.

Stvarnika znotraj sebe. razen tebe. ta pa okrog sebe zgradi ves svet. »Svet« je zapletena podoba. Vendar v naravi ni prostora za kaos. stvari.POJMOVNIK ŽIVLJENJA Ni ti treba hrepeneti po ničemer. O smrti Smrt. O svetu Zavedanje je odgovorno za zavest jaz sem. 267 . ne da bi umrl tudi on. kar bi te rešilo občutka osamljenosti. nikoli več ne potrebuješ ničesar. kakršno si zamišljaš. Skrivnost življenja je. brez snovnega telesa. polnem osamljenih ljudi?). ki je ljubeč do drugih. ustvarjalec utvar o svetu. ki sproža vse strahove. Nato se odloči. kar vodi k izpolnitvi. ne obstaja. vendar se tega ne zavedaš. Ker si eno s Stvarnikom. Um in svet nista ločena. temveč gre le za prehod v drugo kakovost bivanja. kot je dogajanje na filmskem platnu sestavljeno iz svetlobe. kar nisi ti. ki si ustvarjalec vseh predstav v svojem zavestnem polju? Ti sam si torej Bog. ne moreš umreti. da temu ni tako. čeprav zaradi utvare ločenosti misliš. drug brez drugega ne moreta obstajati. Toda uresničitev (zunanjih) želja ne prinese pričakovanega notranjega miru in zadovoljstva. Želja povzroči osredotočenje. V pojavnem svetu ni popolnosti. da zunanje izkustvo ni tisto. Ko spoznaš svojo Bit. da lahko življenje preneha. tudi živeti ne moreš brez Stvarnika. da umreš. ki so te kdaj pestili. postaneš neustrašen. niso v tvoje dobro. da smrt sploh ne obstaja. da boš postal nekdo. Kaos obstaja le v človekovem umu. Nikoli več ne boš osamljen. Smrt sleče s tebe vse. Spoznaj. Um sestavi svet iz delcev zavesti – podobno. in tako iz sebe »poustvaril« še boljšega človeka. Z nečim zunanjim si poskušal pogasiti notranjo željo po izpolnitvi – to pa je neizvedljivo. O osamljenosti Osamljenost je seveda utvara. Ko to dojameš. Izpolnjene želje prinesejo le spoznanje. ki si jih želiš. ki jo od znotraj projicira um. Kdo bi torej lahko zgradil ta svet. Zamisel. da se nisi dovolj odprl svetu okoli sebe (le kako je mogoče biti osamljen v svetu. še preden umreš – in odkriješ. To je tvoj predstavni pekel. je utvara. strah. ta pa umu omejuje svobodo. Toda ne le umreti. da tvoja osamljenost pomeni.

O strahu Strah in ljubezen sta dve osnovni čustvi. da nihče ne more biti prizadet. ki ti pomagajo spoznati Stvarnika. Ob spoznanju. Strah je močno čustvo in močno čustvo – energija v gibanju – je ustvarjalno. Zato se ni bati ničesar razen strahu samega. duhovno in včasih celo telesno rano. postaneš srečen. Odpuščanje lahko spoznaš zaradi utvare obsodbe. Tisto. ne obsojaj in ne imej ga za poraz. Strah spremeni opažanje v sodbo. Poslušaj glas srca. Z njim lahko zaceliš skoraj vsako psihološko. sodbo pa v jezo. kaj si naredil. čustveno. ki jo doživljaš.ENAJSTO POGLAVJE O upoštevanju pravil Naposled ugotoviš. Namen utvare strahu je omogočiti spoznanje ljubezni. Glej ga takšnega. da za tvojo dušo ni pomembno. Ob koncu svojega življenja spoznaš. ne bi mogel vedeti. Uporablja se v mladih. saj si večno življenje. 268 . Odpuščanje je spremni pojav ljubezni. Ko doživiš »neuspeh«. ga ljubeče sprejmi. in v ničemer ne bi izkusil uspešnosti. »Neuspeh« je le nekoliko drugačna pot do cilja. temveč kdo si bil oziroma kakšen si bil pri svojem delovanju. čemur se upiraš. razširiš dojemanje. če sodba ne bi obstajala? O neuspehu Če bi ti uspelo prav v vsem. izgubi svojo navidezno podobo. Z njim lahko ozdraviš. Neuspeha v resnici ni. se strahovi razblinijo kot milni mehurčki. ki je velik zdravitelj. Komu bi bilo treba odpustiti. kaj uspeh sploh je. Utvara neuspeha je posledica utvar o ločenosti in potrebi. ki ga ni mogoče uničiti. Stvarnik se seveda nima česa bati. izgine. Jeza je naznanjen strah. v zrelih družbah je vsakomur jasno. primitivnih družbah. česar se bojiš. kakršen v resnici je. V resnici te nič ne more prizadeti. O odpuščanju Odpuščanje je drug izraz za mir v jeziku duše. da je stvarnost. saj so vse le utvare. v kar gledaš. Prisotnost strahu privabi k tebi prav tisto. namreč vztraja in tisto. zato se tudi tebi ni treba. le zaporedje utvar. Z odpuščanjem. ki – nasprotno od uspeha – običajno prinese nagrado: znanje. Si bil ljubeč? Ne spoštuj pravil za vsako ceno. da v življenju ni treba početi na videz nujne stvari.

Obstajata le dva temeljna motiva: ljubezen in strah. Ker misliš. Sčasoma se je nagrmadilo ogromno bolečih spominov. 269 . da si vreden napredovanja. Kar seješ. da si žrtev okoliščin in da je tvoj strah utemeljen. in si umišljaš. izbiraš odločitve. in odkril boš skrite moči in svojo božansko naravo. ki so zavzeli obliko strahov. v ozadju katerih je strah. kar storiš iz strahu. korenina strahu pa je v nepoznavanju lastne narave. Strah lahko rodi le nov strah. dokler ne dosežeš ustrezne ravni znanja – spoznanja samega sebe. svojega bistva. Ker je um ujet v vzročnost. Vse dokler igraš vlogo žrtve. ki je zanimiva. da sedanji. ki temelji na strahu. da se bodo dogodki ponovili. iz katerega je težko najti pot. te preplavi s strahom. povzroči nov strah in tako brez konca. To bi namreč pomenilo. kdo si. Vse.POJMOVNIK ŽIVLJENJA Strah je posledica spomina na bolečino. To vlogo je včasih treba igrati precej dolgo – dokler je ne prepoznaš. da je sedanji trenutek podoben kakemu neprijetnemu iz preteklosti. saj si že poplačal svoje »grehe«. čustev in občutkov. si jo priznaš ter presodiš. V življenju. je usmerjeno v povečevanje strahu. pomisli znova. to žanješ. da so drugi pomembnejši in sposobnejši od tebe. kdo si. temveč lastnih omejujočih misli. da si ločen od Stvarnika. Nastane kot posledica ločenosti od tvojega bistva – zaradi nezavedanja. ki ga s svojimi dejanji posreduješ drugemu. Strah je posledica neznanja. ne more ustvarjati strahu. sicer gradiš začarani krog. kadar ne veš. To lahko kadar koli spremeniš. Nikoli se ne zadovolji z rešitvijo. ga prenehaj oddajati! Kar storiš z ljubeznijo. Strah. Kadar se ti zdi. da se ustaviš in premisliš znova. se istovetiš z lažnimi predstavami o sebi. To je izbira. Kadar opazi. S tem ne postaneš žrtev drugih ljudi ali okoliščin. Najverjetneje si nekaj spregledal ali pa imaš premalo znanja. Spoznaj. O vlogi žrtve Vlogo žrtve zavzameš. Tega ti ni treba početi večno. Ne zaveda se. to pa je nesmisel. nepopravljivo osiromaši. ob kateri se bodo razblinili vsi strahovi. da si se zavezal trpljenju. enkratni in neponovljivi trenutek s tem. ko ga spremeni v statično sliko in primerja s spominskim zapisom. da bi se strah vračal k tebi. Doslej si se veliko ukvarjal s strahovi in povsem pozabil. ki je neprestana sprememba. Bolje. da bo prišlo do ponovitve. da je mnogo prijetneje delati z ljubeznijo. neprestano računa in primerja izid s slikami v spominu. kdo si. Ker ne želiš. napeljuje na idejo.

Kako bi izkusili svoje obilje. temveč vir. kar si dal. Trpeli bomo vse dotlej. da bi dobil tisto. Paradoks dajanja je v tem. To ima opraviti s preprosto resnico: nikogar drugega ni. Ni drugega vzroka. ne žanjejo. da z dajanjem dobivaš. in jim pojasnijo posledice njihovih dejanj oziroma njihov vpliv. moč. O kaznovanju V visokorazvitih družbah svojih članov ne sodijo in ne spoznavajo za krive ničesar. saj je eno zadostno samo po sebi. Dati drugemu pomeni dati sebi. da so storili nekaj napačnega. a nismo zaradi svoje brezbrižnosti do trpljenja drugih. Vsi bi lahko bili mnogo srečnejši. Vsi smo le eno. Poišči »božje kraljestvo« in vse drugo bo prišlo k tebi. začni to dajati. kdo si. Poglej ptice na nebu: ne sejejo. če sploh kaj. Koncept kaznovanja se jim zdi nepojmljiv. Ne poskušaj biti prejemnik.ENAJSTO POGLAVJE Kdor igra vlogo žrtve. da je razlog pomanjkanju. O obilju in pomanjkanju Utvara ločenosti nas je napeljala k zamisli. S tem se boš spomnil. naj s tvojo pomočjo izkusijo drugi. kar hočeš. da je vsega dovolj. Resnično trpljenje se pojavlja v svetu le zaradi občutka ločenosti in iskanja sebičnih zadovoljstev. spolnost. Sebičnost je vzrok vsega trpljenja. če ne bi vedel. Namesto da bi tekmoval z drugimi. Tekmovanja je konec. Nenadoma imaš več vsega. kar želiš izkusiti. da so potrebe utvara. dokler bodo naše misli in dejanja poganjali želje in strahovi. Tekmovanje z drugimi ni potrebno. postane vse laže. Z zavedanjem. bodo storili v zvezi s tem in s seboj seveda. V enosti se vprašanje pomanjkanja ni nikoli pojavilo. Kako pa ga najdeš? Tako da ga zagotoviš drugim. to »postaneš«. Nato jim dajo možnost. da obstaja tudi stanje. se zaveš tudi. pa so kljub temu site. 270 . Tudi pomanjkanje ima svojo vlogo. S tem se spremeni vse. kaj. Bog naj bi kaznoval samega sebe? Le zakaj bi Bitje hotelo povzročiti bolečino samemu sebi? Le kako lahko nova bolečina odpravi posledice prve? Prestopnike le opozorijo. In obenem krepiti v sebi predstavo. To. ko nimaš dovolj? O dajanju To. da imaš dovolj. kar daješ. da si to imel že vseskozi. ugled ali za kar koli si že verjel. ne delajo si zalog. Prenehaj tekmovati za denar. Stvarnik poskrbi za vse. da ni ničesar dovolj. Ko se zaveš. je sebičen. da se odločijo.

ko se je oboleli »pokvaril«. da bi bil Bog bolan? Bolezen je prav tako utvara kot vse drugo. da boš zbolel. Bolezen kot porušena skladnost telesa in duha je posledica nepravilnega ravnanja. Skozi zaporedje dogodkov (zumiranje v neko podrobnost statične slike) je mogoče dojeti kozmične zakonitosti. ustreznost predstav.POJMOVNIK ŽIVLJENJA O bolezni in zdravju Si lahko predstavljaš. Zasužnjenje z materialnostjo vodi tudi v zasužnjenje s časom. uma in duha – niso v sozvočju. opazuj. je utvara. Vse skupaj še otežuje prepričanje. Brez nje tudi ne bi mogli dojeti. ki se pretaka skozi tvoje telo. kakršnega poznamo v trirazsežnostnem svetu. Telesna vadba je meditacija telesa. Nezaupanje v lastno odpornost je bistveni element bolezni. prostoru in relativnosti Čas obstaja le za bitja v trirazsežnostnem svetu. da zdravijo. Življenje ni omejeno s časom. A žal zelo neposredna in živa. idej in izkušenj itd. Bolezen je dejavnik. izjemno orodje. Časovno omejeni so le dogodki. Bolezen je najpomembnejše orodje za popravo nepravilnih življenjskih navad in »nezakonitih« dejanj. saj se nikoli ne konča. Kadar nisi zdrav. da te (čim večkrat) sámo izvleče iz težav. Z njo lahko spodbudiš in zvišaš svojo energijo. ki igrajo v razvoju 271 . da odpornost telesa lahko izgubi bitko z bolezenskimi klicami. Če se veliko ukvarjaš z boleznimi in si o njih »dobro poučen«. Spoštuj svoje telo in ohranjaj ga v dobri kondiciji. Naj čas ne bo tvoj gospodar ali celo rabelj. povečuješ svoje možnosti. Tudi prostor. Utvare o bolezni temeljijo na zamisli. O času. Je nekakšno orodje razuma. saj zajame fizično telo in psiho. Je veličasten pripomoček. Višje razvita bitja niso omejena s časom. Pametneje je trdno zaupati in verjeti v močne obrambne sposobnosti lastnega telesa ter mu prepustiti. Lahko potujejo v času naprej in nazaj. upoštevaje določene zakonitosti seveda. Lahko se naučiš nadzorovati energijo. kaj je zdravje. kateri deli tvoje celotne podobe – telesa. saj vlagaš v bolezenske predstave veliko energije. s katerim iz statične holografske slike vesolja ustvarja procese zaporednih dogodkov. ki sili k napredovanju in duhovni rasti. čustvovanja in razmišljanja. da so zdravniki za to. V prostoru postanejo pomembni pojmi razdalja in hitrost.

O politiki in ekonomiji Politika je udejanjena duhovnost. Vse je eno. temveč eno in isto v različnih pogojih. Prihodnost pripada voditeljem. Pomagata le solidarnost in sočutje. kjer prostor in čas ne igrata nobene vloge.ENAJSTO POGLAVJE in dojemanju življenja pomembno vlogo. statičnosti. ki bodo izšli iz vrst duhovno močnih ljudi in bodo zasledovali le cilje družbe. Tudi ekonomija razkriva človekovo duhovnost. O varnosti Želja po zagotovitvi varnosti je v nasprotju z naravnimi danostmi. Med ekonomijo in politiko ni velike razlike – ekonomija je na gospodarskem področju udejanjena politika. V naravi varnosti ni. svoji duši strižeš peruti in odrekaš zaupanje svojim (zelo slabo poznanim) močem. Človek ni omejen le na trirazsežnostno stvarnost. ko politiki preidejo na višjo raven duhovnosti – ko začnejo spoznavati kozmične zakone in se v večji meri ravnati po njih. Življenje je doživljanje dvojnosti. so manj pripravljeni na svoj duhovni razvoj. Lahko se giblje tudi v nesnovnem svetu – astralu (in še kje). Vroče in hladno v resnici nista nasprotji. Danes politika še vedno stremi le k uresničevanju ozkih ciljev manjšega števila posameznikov. Ker se politiki oklepajo privilegijev. širše skupnosti in sveta. Ko iščeš varnost. Ker je duhovnost v kapitalističnem svetu zaradi materialne zaslepljenosti na nizki ravni. Zato tudi zanjo velja zgoraj zapisano. Politika se lahko izboljša. kar bi izgubili. da boš (telesno) preživel naslednjo minuto. V veliki naravni nesreči ti tudi denar nič ne pomaga. v katerem lahko zavest hitro napreduje. je tudi politika takšna. oviraš in dušiš življenje v sebi. V ozadju želje po varnosti je strah. Življenje je neprestana sprememba. ki se izraža v skrajnostih. varnost pa je zaviranje sprememb. To že počnemo – v sanjah. Varnost iščemo – kje drugje kot v denarju! Ta naj bi bil porok. torej usmerja k nespremenljivosti. A ta predstava je zelo varljiva. Relativnost smo ustvarili iz utvare pogojnosti. da ne boš kos življenju. Življenje samo je smrtno nevarna pustolovščina. Prostor je skupaj s časom gradnik poligona. da lahko hitro nadomestimo nekaj. Nikakršnega zagotovila nimaš. 272 .

kar ti je treba storiti. Vendar nič nima prav nobenega pomena. O zavestnosti Zavestnost je rezultat procesa krepitve zavesti. kaj storiti. O pomenu dogodkov in znamenj Na vse načine si prizadevamo odkriti pomen dogodkov in izkušenj v svojih življenjih. Vse. Kdo naj bi jo skril tja? In čemu? Res je namreč to. ko pogoje in okoliščine v svojem življenju zavestno ustvarjaš in ne zgolj opažaš.POJMOVNIK ŽIVLJENJA Tisti. da utvare nimajo drugega pomena razen tistega. Mojstrstvu se lahko približaš z naslednjimi koraki. kar v stiski spoznaš. ki imajo veliko. kajti to. da nič v tvojem svetu ni resnično in da pomen dejanjem in dogodkom pripisuješ sam. da kopičijo še več. Navidezna varnost. ko stvari ne razumeš in ne veš. past brez izhoda. Nikoli nisi bil žrtev. Da bi bil človek zavesten v polnem pomenu besede. Kar drugi opredeljuje kot revščino. da se v življenju nenehno vračaš v enak položaj ali okoliščino. Je lastnost človeka. prispeva k tvoji rasti. pomanjkanju in strahu. kaj naj pomenijo. ti morda doživljaš kot obilje. če to želiš. da si bil in si tisti. Življenje je brez pomenov. saj se zavedaš. je soočenje z vsem. saj pogojnosti v resnici ni. Zavesten si. ki zaznava in opredeljuje vsako okoliščino posebej. se mora zavedati svojega izvora. svoje božanske narave. Tako izkusiš sebe kot ustvarjalca vsake okoliščine – kot njenega snovalca. kar doživljaš. splahni tisti hip. ob tem pa naj bo prisotno zavedanje: »To 273 . Ozavestiti moraš. To ustvarja začarani krog. Spoznanje. Najgloblja resnica se ne skriva v teh dogodkih in izkušnjah življenja. Svojo podobo o sebi in svoje izkušnje izbiraš sam. Na podlagi svojih odločitev lahko opredeliš sebe v odnosu do česar koli v življenju. ko je zaupanje v denar omajano. Zunanje je vedno izpostavljeno propadu ali uničenju. da se odločiš. da stvari in dejanja nimajo prav nobenega skritega pomena razen tistega. vse dokler ne ustvariš nove podobe o sebi. Življenje je izkušanje vse bolj popolnih podob o sebi. ki je ozaveščen. ki jim ga sam pripišeš. ki jim ga sam pripišeš. da o pomenu stvari odločamo sami. Nezavedajoč človek je podvržen trpljenju. Različni ljudje isti stvari pripisujejo različen pomen. ki jo daje denar. ti odpira možnost. Stvarnik nam je podaril možnost. Na tak način lahko utvare življenja obrneš sebi v prid. S pozornim opazovanjem ugotoviš. si prizadevajo zagotoviti varnost tako.

Najprej se začneš zavedati tega. Slabosti in praznine se razblinijo. Nato se zaveš tistega. Ustaviti se in najti čas zase. Edino mesto. Čuječnost pomeni marsikaj. kjer se lahko zgodi sprememba in kjer lahko razbliniš preteklost. kar je božansko znotraj tebe. ne da bi zares okušali. Tisto. da se osvobodiš samodejnih odzivov. da lahko vidiš stare težave v novi luči. To življenju daje lepoto in te ves čas napolnjuje z radostjo. si z mislimi v prihodnosti ali preteklosti in izgubljaš edino. ne da bi zares občutili. čustvo. večino časa se ne zavedamo sveta okrog sebe. poslušamo. kar je okrog tebe božanskega. da se začneš zavedati svojih misli. Ne sodi in ne razčlenjuj tistega. iz trenutka v trenutek opazovati. narediti prostor. Opazuj misel. se dotikamo. kar pravimo. ni cilj. Jeza in odpor se poležeta. zmagoslavje pa morda užije le na cilju. Bodi pozoren na to. ne da bi zares slišali. Bodi prisoten kot tihi opazovalec svojega uma – svojih misli in čustev pa tudi odzivov v različnih položajih. Kdor zasleduje le cilj. upočasniti ter negovati umirjenost in sprejemati samega sebe. Kadar deluješ modro. Kadar si prizadevaš doseči cilj. se osredotočaš na pot in na njej stremiš za kakovostjo svojega delovanja. Ne zapravi ga. z umom potopljeni v prihodnost ali preteklost. kje si z mislimi. ki sta eno in isto. in govorimo. Utopljeni v skrbeh. Preden se lotimo česar koli drugega. To je edini način. spreminja življenje v pehanje za uspehom. Kar zanima človeka na poti samorazvoja. kar je pomembno – sedanji trenutek. O čuječnosti Sodobni ljudje se spreminjamo v programirane avtomate. prepoznavati vzajemno povezanost svari. Kaj določa kakovost tvoje zavesti? Raven tvoje prisotnosti. kar ostane. Na koncu pa spoznaš. temveč trajna sprememba zavesti. ne da bi zares videli. gledamo. Potovanja v sedanjost so vse redkejša. koliko časa se tvoja pozornost nahaja v preteklosti ali prihodnosti. jemo. ne da bi se pri tem ujel vanje. temveč pot. se moramo vsi po vrsti naučiti čuječnosti. kar si opazil. Vse. odziv.« Vsa zmeda se uredi. ne da bi se zares zavedali tega.ENAJSTO POGLAVJE sem jaz. da je vse božansko in da ni ničesar drugega. ki so le navada. ni kratek vpogled v objektivno stvarnost. delujoče po vse hitreje ponavljajočih se vzorcih. je sedanji trenutek. si ti in ljubezen. ne delaj iz njih osebnih problemov. kar je v življenju najpomembnejše. čustev in telesnih 274 .

ne more pa vedeti. nov način. Odstraniti je treba odvečne stvari. ki so posledica posameznih dogodkov. ko je telo že izmučeno in um utrujen. Neskončnosti in tistega. Svoboden si že tukaj in zdaj. ker je preveč omejen. Z nevednežem upravljajo okoliščine. ki se mu pokorava. globokega miru znotraj in izobilja energije zunaj. Ta skrivnost straši njegov um. Le um je tisti. Toda čuječnost ni le tehnika. je zakon ljubezni. Izkustvo se mora na nekaj omejiti. Vse modrosti opevajo to spoznanje. To ni nekaj. Brez vaje v čuječnosti ne bo šlo. A lahko spoznava. ni mogoče zares izkusiti. kar bi bilo mogoče doseči. Z vajo postajaš vse spretnejši. kako bi sicer izkušal vse hkrati? Enako je z razumom. skrbeli le za svoje koristi in se vse bolj utapljali v lastni kalni mlaki. in da se nanje odzoveš na svež. ker nima meja. kar se nahaja v njegovi zavesti. Postati mora splošen način delovanja in odzivanja oziroma življenjski slog. kar je bilo vedno tu. kar nima omejitev. da je v suženjstvu. kaj ni. Kako bi razum lahko razmišljal o neskončno stvareh hkrati? Posameznik lahko edino »je«. Sicer bomo še naprej govorili drug mimo drugega. pozno za obžalovanje. občutek lahkotnosti in radosti. ki bi jo uporabljal po potrebi. ki si predstavlja. Um je ne more razumeti. John Lennon je dejal: »Življenje je tisto. Poznavalec stvarnosti ni pod njihovim vplivom. O spoznanju Znamenja duhovnega napredka v življenju so osvobojenost vseh napetosti ter zaskrbljenosti.POJMOVNIK ŽIVLJENJA občutkov. Edini zakon. kar se zgodi. v tem je skrit smisel evolucije stvarstva. ki je neprestano v gibanju. medtem ko smo zaposleni z načrtovanjem drugih stvari. gre za odstranitev utvare. Vendar povsem gotovo ni nič od tega. kaj je. 275 . Človek lahko spozna najvišjo skrivnost.« Žal je na stara leta. dokler se ne prikaže tisto. a le malokdo ga razume.

DVANAJSTO POGLAVJE 276 .

ki se trenutno zdijo zelo pomembne. Rešitve dnevnih problemov. A človeštvo že stoletja vztraja v dolgotrajnem snu. kjer se skrivajo pravi odgovori. kako bi se podviga lotili. kje iskati novo znanje. Stara miselnost vodi v vse hujšo stisko. V Apolonovem svetišču v Delfih je pisalo: »Spoznaj samega sebe. kamor s pravo lučjo le redkokdaj posvetimo: v svoji notranjosti. Zavest se je odločila. časa pa je vse manj. so vedeli že stari Grki. da storimo kaj za svet. prav takšen kot nekoč. zaman pričakujemo spremembo v zunanjem svetu. kaj storiti. iz katerega se je naposled začelo prebujati. ker ne vemo. Kako to storiti. ki je v vse hujšem razsulu. Pasivnost in vdajanje lenobi sta zanesljiva poroka za poraz. ki omogočijo povsem nov pristop k reševanju težav. temveč preseči nevednost. Dokler se notranje zavedanje ne bo spremenilo. A to obdobje se izteka. Na tem je vredno delati. Pred eoni je stekel božanski eksperiment. Vse predolgo se nismo zavedali pomena dela na sebi. Ne vemo. ko se je zgodil spust duha v materijo. ob 277 . moramo stopiti na višjo raven zavesti. da izkusi bivanje tudi poistena s telesom. Če bi se v (delujoče) delfsko svetišče odpravili danes. Naši otroci pričakujejo od nas. obenem pa je staro znanje urejeno tako. Dosedanji nazori in koncepti so odigrali svojo vlogo in čas je za nov korak. pustili smo se premamiti blišču zunanjega sveta in zanemarili prave cilje. da odvrača pozornost od področij. poglavje ČLOVEK JE VEČ Smisel življenja ni čimbolj uživati.« A ta napotek je danes skoraj neuporaben. Da bi lahko rešili vse bolj pereče svetovne probleme in ustvarili družbo na povsem novih temeljih. ne bodo rešile prihodnosti.ČLOVEK JE VEČ 12. bi bil odgovor na vprašanje. Nasvet velja za vse čase. Od kod pa naj bi se napajala? Na starih izhodiščih ni mogoče ustvariti novega življenja. Treba je iskati tam. Se je pa še kako pomembno naučiti vzpostaviti stik s seboj ter prepoznati doslej nepojmljive moči v sebi.

se uresničuje. Ko meje možnega v svojem umu razširiš. se lahko prepričaš zelo preprosto: preizkusiš enega od korakov ter opazuješ svoje počutje in spremembo v opažanju in razumevanju resničnosti. odstrl nova obzorja in spoznal svoje božanske moči? V nadaljevanju podajam nekaj sklepnih ugotovitev. zato tudi naši dosežki ne morejo biti primerljivi z njegovimi. Iz njega je »zgrajeno« vse. ki ti pomaga postati Človek. ki je ločeno od Stvarnika. ki se je obremenilo z nevednostjo. kaj je. Prvi korak storiš. ki lahko služi kot opora na poti razvoja zavesti ali duhovne rasti. Duhovna razsežnost je neskončno polje čistega zavedanja. da tudi tvoja resnična narava ni snovna. pojavi v njem pa se odražajo na snovni ravni. Poslednji koncept Naj dosedanja najpomembnejša spoznanja strnem v zapis. Da bi se spomnila.DVANAJSTO POGLAVJE čemer je bilo treba začasno pozabiti svojo resnično identiteto. se razširijo tudi meje doživljanja. 278 . je potrebna zunanja spodbuda. Duhovna razsežnost je prvobitni svet. opirajočih se na pomembna. kar obstaja. da danes skoraj ne najde poti iz nje. Poskus je uspel. neskončna in brezčasna inteligenca. tvoje najintimnejše bistvo je duhovne narave. celo predobro. Morda se ti vse skupaj zdi prazno besedičenje ali teoretiziranje. ki iz tebe napravi (notranje) najbogatejšega človeka. Da ni tako. Misel. telesna. Zavedanje prihaja iz neizraženega sveta. je zaklad. Zdaj si zamišljamo. Duša je pozabila. ki je brez vsakih omejitev. ko se zaveš zavestne ali duhovne razsežnosti bivanja. ki izhajajo iz odstrte zavestne razsežnosti. To pomeni. lahko bi ga imenoval poslednja zamisel. ki napolnjuje vse vesolje. To zamisel ali koncept sestavlja sedem korakov. da bi se lahko primerjali z njim. Omejitve si namreč postavljaš sam. rezultati ne morejo izostati. nam je povsem tuja. zelo bogat zaradi svoje neomejenosti. To je nepojmljiva. Si božansko bitje. razširil področje spoznavnega. v zunanjem svetu. in se tako »utopila« v snovnosti. Znanje. Če se lotiš poskusa resno. A to lahko spremeniš. ti je prav takšen na voljo. pravzaprav odločilna spoznanja. da so naše moči in sposobnosti povsem odvisne od snovnega telesa. Kaj torej lahko storiš. imenovanega absolut. da bi prestopil sedanjo majhnost. Kar verjameš. Dokler verjameš v svoj omejeni razum.

S tem pade najtrdneje ukoreninjeno istenje. duša in energija so predmeti istenja. ki je omejena s prostorom in časom. ki se je zgostilo v jedro. A ta Bog si v resnici ti sam. je jaz sem. V pomanjkanju natančnejše podobe o sebi se je um opiral na svoje domisleke – ideje. film na platnu in opazovalec. in se z njimi istil. ki ne predstavljajo tvojega resničnega bistva. osebnost. si vanj položil vzročnost. Vir trpljenja je prav istenje. da je smisel evolucije – razvoj zavesti. Najprej se moraš odreči temeljni utvari. Najmodrejše dejanje. kjer najdeš povezavo z izvorom. kajti sam ustvarjaš 279 . in zaživeti v njej. Ker si se omejil na zemeljsko stvarnost. ki je povezana s tvojim telesom. saj tisto. ki je orodje zavesti. tako kot vse drugo. ki pa nikakor ni zadnje. je zavest. namreč prepričanju. pa te naposled pripelje do spoznanja. kot tudi slikar ne more biti slika. Bistvo življenja. te pa te odpirajo življenju. Ne moreš biti podoba v lastnem umu. Peti korak je pridobitev resničnega spoznanja o tvorcu. S tretjim korakom označimo ozaveščenje spoznanja. Zavest je zavedanje.ČLOVEK JE VEČ Drugi korak pomeni zavedanje. nikoli nisi prenehal biti. je slediti naravnemu načrtu evolucije na osebni ravni. ki jo naslika. Odstraniti moraš le vse lažne predstave o tem. Ti sam si hkrati vse troje: platno zavesti. kar je. Vzpostaviti moraš stik s svojo notranjostjo. vsa istenja z omejenim. ki naj bi bil najvišji vzrok vsega. V četrtem koraku začneš opuščati lažne predstave o sebi. S tem si ustvaril tudi predstavo o tistem. kar si. da si »jaz«. Tudi razum. Ko postopoma opuščaš posamezna istenja. ki ti preprečuje dostop do resnice. na platnu zavesti naslika čarobno. izhaja iz izvora čistega zavedanja. ki ga živiš. kar bi utegnil biti. kar si – življenjska Bit –. Um ti nastavlja vrsto zank. se zvišuje raven tvoje svobode. Na podlagi te ideje um. Njen cilj je prepoznati svojo božansko naravo. predstava. Bogu. ki je vstop v brezčasje. ki vzpostavi vtis življenja v tebi. zavedajoče se sebe in svojega obstoja. v zavedanju sedanjega trenutka. To vodi do prepoznanja božanskih moči. Istiš se z več stvarmi hkrati. Sebe ti ni treba iskati. osupljivo predstavo. da to. svojo Bit. Razumevanje zavestnih pojavov vodi k najvišjim spoznanjem o sebi. To se lahko zgodi le ob tihem umu. ki jih moraš spregledati in stopiti čeznje. predmeti istenja pa so omejene stvari – v prvi vrsti telo. ki jo imenuješ »svet«. kakršnega si na nižjih ravneh ne moreš predstavljati. duhovna rast. kaj bi utegnil biti. kaj in kdo si. istovetil. ki ga lahko storiš. ki si jo pripravljaš. Temeljna ideja v zavesti. ki je umrljivo in podvrženo razkroju.

Si tudi neranljiv in povezan z neizmernim izvorom ljubezni in modrosti. Vez z mogočno inteligenco. Popolnejše opažanje in razumevanje sveta omogoča doživljanje življenja ob notranjem miru in zavedanju božanskih moči ter izogibanje trpljenju in udarcem. ki se zaveda svojih neomejenih moči in svoje neranljivosti. Občutenje neločljive povezanosti z vsem. zakladnico modrosti. S prvim presežeš dvojnost (jaz sem – jaz nisem). ki se zdi navidez ločen. spomine na preteklost in zmotne predstave. ideje pa se ob zaupanju lastnim božanskim močem uresničujejo hitreje. Kaj pravi srce? Se ob posameznem prepričanju počuti svobodno in sproščeno ali tesnobno in ujeto v past? V tvoji notranjosti se nahaja nezmotljiv sodnik. Si nesmrten. Pripeljejo do veličine človeka. sicer tuja človeškemu jazu. Iz njiju lahko črpaš v neomejenih količinah. To pomeni. ki jih postavljaš sam. da je tvoja misel ustvarjalna. izraz istega življenja. če škoduješ njemu. ki ga slikaš sam. z drugim 280 . Potrditev mora biti zagotovljena tudi na ravni čustev. da si omejen. da se nahajaš v svetu. kako izkustvo. Ko se zaveš. zlitja z Izvorom. ki je umu nerazumljiva. zbledijo vsi strahovi. je »intuicija«. ko jim popolnoma zaupaš. To je nesebična ljubezen. kar je. in zato zanj sprejmeš vso odgovornost. da je bližnji. Za pridobitev zaupanja je morda potrebna še kaka potrditev. Ne zadostuje pa. a ne do skrajnega cilja – samospoznanja. vedoč. Zavedaš se.DVANAJSTO POGLAVJE svoj svet v svoji zavesti. Občutki ogroženosti se razblinijo. kar se pojavlja v tvojem zavestnem polju. Koncept petih korakov vodi do visoke ravni. ki sta ti venomer dostopna vira. lahko tja namestil kdo drug? Zavedati se začneš svojega božanskega izvora in dejstva. želje pa izgubijo svoj mik. da ta ni pogojena z ničemer zunanjim. saj veš. škoduješ samemu sebi. da je prepričanje utemeljeno le na razumski ravni. Ali bi tisto. kar ustvarja strahove. da so le posledica občutka ločenosti od izvora. a tega (še) ne moreš razumeti. Skrajni cilj je uresničljiv z nadaljnjima dvema korakoma. Doživljati resničnost v skladu s temi spoznanji je mogoče. Vedno lahko bivaš v sreči. kak prepričljiv dokaz. da si nesmrten in omejen le z mejami. ki je izvir navdiha. ustvarja ljubeč odnos do vsega in vsakogar. da moraš prisluhniti svojemu srcu. Zavedaš se. Opisanih pet korakov vodi do višje ravni zavedanja. Namesto da po odgovore segaš v svoj omejeni um. ki odveže čoln od brega in ga prepusti morju življenja. se raje obračaš k njej in deležen si navdiha z globino.

kaj dobimo za vloženi trud ali denar. Ko se zaveš. obenem pa tudi strah pred bolečino in boleznijo. sad povezanosti z Izvorom oziroma s svojim bistvom. ter pozitivno počutje. Zato udarijo v prazno vsi napadi in očitki. Dobrobiti so dveh vrst: olajšanje. a s trezno presojo in brez napora. ki si jo zrežiral sam. globino doživljanja – vse to določa kakovost tvojega življenja – z razširjenim zavedanjem. To pomeni manj čustvene prizadetosti. Tvoj odnos do zemeljskih stvari izgubi resnost – vse začneš jemati lahkotneje in nekoliko z rezervo. vendar ne postane nepomemben. od koder prihaja.ČLOVEK JE VEČ pa se odrečeš tudi ideji jaz sem/nisem. 281 . jazom. Odvržeš torej še zadnjo zamisel (o tem je bilo govora v desetem poglavju). izgubi na resnosti in pomenu. vse je obsijano z lučjo ljubezni. Zazdi se ti. zato lahko sproščeno in globoko zadihaš. ki se zazdi kot otok v morju možnega. Izguba telesa ni več tragičen in usoden konec vsega. ki jih prinaša opisani duhovni razvoj. Razsodnik o resnici v zapisanem je tvoja zavest sama: prebrana resnica v tebi povzroči nekakšno ugodje in mir. Sadovi duhovnega napredka Vajeni potrošniške miselnosti navadno ves čas tehtamo. ki ga prinaša opisana zamisel. Ta koraka sta prihranjena le tistim maloštevilnim »duhovnim alpinistom«. uperjeni k tvoji osebnosti. kakovost lastnih izkustev in spoznanj. Meje možnega. ki jih zanimajo najvišje duhovne višave. Veliko olajšanje prinese opuščeno istenje z lastno osebnostjo. Stvari se nenadoma razpletajo kar same od sebe. da nisi telo. predvsem kot posledica opuščenega istenja z omejenimi predstavami. se smrtni strah sesuje kot hišica iz kart. občutno razširiš. kot da si odkril novo razsežnost. na da bi se vanje veliko vključeval. Predstavljeni koncept izhaja iz besedil že imenovanih avtorjev in se vse bolj potrjuje tudi z mojimi izkustvi. radosti in zaupanja. Pa poglejmo na obravnavano tudi v tej luči ter razgrnimo nekaj ugotovitev ter dobrobiti. kot gost na predstavi. Vse je tvoje. Še vedno si dejaven. S tem se zavest zlije z oceanom zavedanja in se vrne v dom. Snovni svet. smrt postane le dogodek v večnem življenju tvoje Biti. manj strahov ter trdnejše zdravje. neresnica pa tesnobo in nelagodje.

pričakovanj. ki je glas tvoje Biti. ki jo začneš usmerjati v pomembnejše stvari – k bogatitvi duhovne plati. ti daje svobodo. ki so odlika vseh velikih ljudi. božanski navdih in pogum. kar doživljaš. prepričanja. da nisi odvisen od zemeljskega uma in nemočnega telesa. ki temelji na prepričanju. izumiteljskih idej in ustvarjalnega zanosa. in čustva). veš. temveč za teboj stoji neizčrpen vir moči. Počutiš se kot mehanik. Prav iz tega vira izhajajo neobičajna ustvarjalna moč. kar je vir umetniškega navdiha. popustljivejši. Druga vrsta dobrobiti je morda še pomembnejša: posledica povezanosti z virom daje mogočno samozavest. ki je le utvara. da sreče v snovnosti ni mogoče najti. Življenje bi se pač nadaljevalo v drugi razsežnosti. Olajšanja prinesejo očitne spremembe zdravstvenega stanja in počutja. ki je neumrljivo. odprt. Prizadevanja za izpolnitev želja uplahnejo ob zavedanju. S takšnim zaveznikom si sposoben doseči nepredstavljive cilje. A to še ni vse. svobodnejše. Stare težave in bolezni s tem. Ob zavedanju lastnega bistva. Postajaš vse bolj sproščen. ki omogočajo neverjetne telesne dosežke. vztrajnost in telesno moč. pritiskov. da 282 . Zavedanje. Notranje urejen in pohlevnega uma se odpiraš intuiciji. ki je nič ne more ogroziti. Zmanjšano zanimanje za materialno se odrazi v zmanjšanju strahov. Vsako istenje nosi s seboj omejitve. Vse. zato z vsakim opuščenim istenjem odmre del strahov. ko se suši njihov glavni vzrok (napačna stališča. znanja in ljubezni. usahnejo. Po opustitvi istenja z jazom in telesom ostanejo še druga. Običajno je vsako novo manj utrujajoče. zmanjšani obremenjenosti in večjem ostanku energije. da se ti v resnici ne more zgoditi nič. manj omejujoče. Z razumevanjem ozadja bolezni zlahka odpraviš njene vzroke. saj razen telesa. ki dobro pozna motor in je kos vsaki napaki.DVANAJSTO POGLAVJE Istenje s telesom je povezano z mikom snovnosti. neprizadet in vse bolj pomirjen v sebi. objektivnejši. potreb in želja se telo močno razbremeni. začne delovati ubrano in sproščeno zadiha. Tako ustvariš povezavo z »vesoljno inteligenco«. Življenje postane lahkotno. ne moreš izgubiti ničesar pomembnega. da je svet prepričljiva predstava v zavesti – in ne grozljiva resničnost –. Z usihanjem strahov. se kup zemeljskih želja začne manjšati. Ko je materialnost zrušena s prestola in postane manj pomembna. Zavedanje lastne božanskosti pa okrepi vzdržljivost. je dogajanje na platnu tvoje lastne zavesti – ali se je potemtakem smiselno boriti s tem? Veš.

moči in popolnosti. pa tudi v ločitvi notranjosti od zunanjosti. vtis o pomembnosti posameznih dejanj – vse to izgubi ostrino ob zavedanju. a manjše in brez notranjega izvora toplote. bi se najprej opremil s popolno pozabo lastne identitete. To mi ob istovetenju z zemeljskim umom sicer ni šlo najbolje od rok. kot so sanje. šefa ali bližnjega. čemu kaj služi. toplota. tvoje predstave še ne ustrezajo povsem resnici. moč in modrost. pravzaprav privid tega sveta. sem se poskušal čimbolj vživeti v vlogo Boga. 283 . da boš še bolje spoznal sebe. naj gre za pritisk družbe. nato pa bi svojo božansko bit razdelil v nešteta bit-ja in skozi brezštevilne vloge izkušal brezmejno paleto izkustev. Gradil bi ga po načelu dvojnosti. Pritiski časa. Eno od njih bi imenoval Sonce. kar bi omogočilo potrebno širino in možnost prehajanja – nihanja iz ene skrajnosti v drugo. ki bi jo igral sam s seboj. ki bi izžarevale in predstavljale moje posamezne lastnosti – ljubezen.ČLOVEK JE VEČ ima vsaka izkušnja. V snovno vesolje. da gre za nepotrebno tratenje energije. bi postavil nekaj. načelnost. v vseh mogočih skrajnostih. en sam namen: pomagati ti k novim spoznanjem in izkustvom. ki bi se prelevil v opazovalca? V igri. kar bi bila prispodoba moje božanske veličine. To bi mi pomagalo razumeti. ki ima en sam smisel: vodi k zavedanju pravih vrednot. Najdragocenejše (in tudi najbolj boleče) izkušnje so izkušnje z bližnjimi. To bi bilo najpopolnejše geometrijsko telo – ogromna žareča krogla. Zavedaš se. omejenost z roki. da bi v vseh razsežnostih lahko ugledal svojo veličino. ki bi se ogledovala v sleherni stvaritvi. Božanska igra Zavedajoč se svoje božanske narave. prav tako krogle. Stvarniku. Komu bi ta čudoviti svet lahko služil. Vse to bi me naposled pripeljalo do tako popolnega spoznanja in izkustva. Razmišljal sem o tem. oblasti. ki bi iz sebe pošiljala neizmerno svetlobo in toploto ter dajala življenje vsemu okrog sebe. če ne meni. življenje. partnerjem in prijatelji. da so potrebne. pa tudi lepoto. Takšnih gigantskih svetlobnih krogel – zvezd – bi po stvarstvu razporedil brez števila. Dvojnost bi se odražala v neštetih pojavih. Vanj bi položil neizmerno modrost. stvarnika stvarstva. kako bi kot Stvarnik ukrojil stvarstvo. Zgradil bi ga iz takšne snovi. Od vsake bi se širili ljubezen. svetlobi in temi. ki bi osupnila s svojo domišljenostjo in izvirnostjo. Okrog Sonca bi postavil nebesna telesa. ker potrebuješ dodatno znanje. a sem vendarle poskusil.

mi je pravil. ne da bi me oslepilo. Kot močno pomanjšano Sonce sijem ljubezen na vse strani in močna svetloba prežene vso temo. ali ga razumeti v njegovi nepojmljivosti. Kadar si želim sebe predstavljati v svoji najpopolnejši obliki. Sonce je poosebljenje zavedanja! Kaj zavedanje je. Kandidata golega zavijejo v mokro rjuho in postavijo na mraz. kar je. ustvarjalnost. 284 . Pri vsakem bitju bi z njegovimi rastočimi izkušnjami usihala samopozaba in bitje bi se postopoma selilo v vse lepše. ne morem videti ali vedeti. me je prešinilo spoznanje. da sem Sonce. Oddaljevanje od sebe je podobno oddaljevanju od Sonca. neznanje itd. si zamislim. ko sem bosih nog prekoračil preprogo razbeljene žerjavice – brez posledic. pa tudi nasprotne lastnosti. Če v določenem času s svojo notranjo toploto rjuho povsem posuši. samopozaba bi se razblinila in z njo privid stvarstva. v skladu z njihovim poslanstvom. kako poteka ena od prostozidarskih iniciacij (posvetitev). Sonce ni ogromna neživa gmota snovi. komunikativnost itd. zodiak. V svoji zemeljski omejenosti si ne znam predstavljati nič popolnejšega. Opisano spoznanje mi je pomagalo pri izboru najpopolnejše zunanje podobe o sebi. kar se nahaja v mojem polju zavedanja. z vse manj strahu in vse več ljubezni. vabim k sebi in sporočam: vsi smo eno in vse je deležno moje ljubezni. vso bolečino. Moč duha je resnično nepojmljiva. Z ljubeznijo oblivam vse. Ko ni več teme. ki ga še nisem povsem doumel.DVANAJSTO POGLAVJE modrost. Podobno kot zavedanje daje življenje vsemu. tudi Sonce s svojo energijo daje življenje vsemu v tem sončnem sistemu. nikakršne obsodbe ni več. ki se skrije za smogom in oblaki. krivico. Prijatelj. imenovana »notranji ogenj«. Naposled bi zavedanje v posameznem bitju doseglo najvišjo raven. svobodnejše svetove.. nikakršne napačne predstave. Nekaj podobnega sem sam opravil v »ritualu ognja«. Tudi v Sonce ne morem pogledati. Delovala bi na vsa živa bitja in oblikovala poslanstvo vsakemu od njih. moč. je duhovni pojav nedoumljivih moči. je preizkušnjo opravil in odprta mu je pot napredovanja na višjo stopnjo. Ko sem tako modroval. ki je bil nekaj časa član prostozidarjev. Ta nebesna telesa – planete – bi razvrstil v živalski krog. Kam pa bi namestil vsa ta bitja? Na planete v brezštevilnih svetovih. se vse pokaže v jasni luči in nikakršne zmote.

Da bi razumeli nasprotja v družbi. od kod sebičnost. ki svet neusmiljeno ropajo in izkoriščajo za svojo korist. v katerih je preveč strahu. vzrokov pa se ne lotimo. Nobenega dvoma ni. torej človeka. Njihove temelje. Problemi civilizacije so problemi posameznikov. v predstavljeni rekonstrukciji svetovne zgodovine. jih ne moremo odpraviti. Naša sedanja načelna naravnanost v reševanju problemov planeta je takšna kot pri medicini: odpravljamo simptome.ČLOVEK JE VEČ Kaj je mogoče storiti? Po vsem povedanem se zastavlja povsem praktično vprašanje: ali pridobljena duhovna spoznanja kaj prispevajo k rešitvi nakopičenih problemov sedanje civilizacije? Nedvomno! Glede na to. tekmovalnost. je mnogo pomembnejše kot tehnološko znanje. Zopet potrjujemo že ugotovljeno: spoznavanje in razumevanje sebe ima najvišji pomen. kje so njihovi prvobitni vzroki? Dokler jih ne prepoznamo. njegove notranje vzgibe. Od kod strah. V sedmem poglavju. pridobljeno na poti osebnostnega in duhovnega razvoja. da človeško družbo obvladujejo lovke mednarodnega kapitala. notranjih vzgibov in vzrokov ne pozna. je treba zamenjati in zgraditi svet na novo. Njihovi interesi so v popolnem razkoraku z interesi družbe. da zadovoljivega odgovora na to. duhovno prerojenim človekom. ki mu manjka poglavitni del. moramo najprej razumeti človeka. Znanje. Težave opažamo na tako rekoč vseh področjih delovanja človeške družbe. kažejo. Le z notranjo spremembo pridobiš sposobnosti za zunanjo prenovo. finančne in druge elite. niti znanost niti kdo drug nima. Prepričan sem. sovražnost. nestrpnost. kaj je mogoče v sedanjih razmerah storiti. so dragocen negativen zgled. Moje razmišljanje je naslednje: najprej je treba razumeti. procese in stanja. Ponavljali bi že videno v nekoliko spremenjeni različici. A vse prihaja od znotraj. 285 . ali tej zgodovinski razlagi verjameš ali ne. Ni velikega pomena. da takšna politika vodi človeštvo v brezno brez dna. kakšni so prikriti vzgibi globalne politike. ki smo jih pridobili. da bi ustvarili dobo miru in blagostanja v tretjem tisočletju. nasilje. je bilo pojasnjeno. da se noben vrhunski znanstvenik pri reševanju problemov ne more primerjati z ozaveščenim. je odgovor na to vprašanje zelo pomemben. od kod problemi izvirajo. Izkušnje. Položaj je tudi brez tega očiten. Obravnava le zunanje izraze problemov. bo treba prenoviti skoraj vse svetovne sisteme in družbene mehanizme.

sožitje z naravo bo ena najpomembnejših družbenih zahtev. oskrba z njo bo brezplačna. izkoriščanje človeka po človeku ne bo več sprejemljivo. S televizijo. Slovenci se po samomorilnosti uvrščamo v sam svetovni vrh.DVANAJSTO POGLAVJE Najhuje je. najvišji smoter družbe bosta skrb za duhovno rast in svoboda posameznika. Družbene prenove se ne bi lotili nasilno. odtrgana od nedri narave in oropana za povezanost z njo. ki mu je pri srcu in duši. ki bo temeljila na naravnih virih in možnostih. zavedajoča se svojih moči. morebiten finančni sistem ne bo vključeval obrestovanja. da je naravnih virov ob pravični delitvi in enakomerni porazdelitvi dovolj za vse človeštvo. ki otroke spreminja v biorobote? Temeljita sprememba vzgoje in šolskih ter izobraževalnih sistemov je dejanje. Spreminjamo jih v živa skladišča neuporabnih podatkov. Prepričan sem. posledica zagledanosti v zunanji svet. računalniki. Otroci se morajo že v ranih letih naučiti. da bi se razvili v misleča bitja. ki ne najdejo smisla v tem razčlovečenem svetu. ugotovljeno je. Doklej bomo še pristajali na takšno pohabljanje. da bo nova človeška družba v tretjem tisočletju storila naslednje: – – – – – – – – – – – – uvedena bo pravična delitev dobrin. omogočeno bo ceneno pridobivanje energije. Samomorilnost je posledica odrezanosti od svojih korenin. da mlade generacije vzgajamo tako. mezdno delo bo odpravljeno. onemogočeno bo bogatenje na račun izkoriščanja narave. igrami. zrastejo v odrasle. v skrbi za zdravje bosta zagotovljena izobraževanje in vsestranska preventiva. kako izoblikovati ustrezen odnos do stvari in kakšne so resnične vrednote. Preprečujemo jim. To je resnična zarota proti človeštvu. temveč postopno. ki lahko v hipu izgubi svoj mik. kako skrbeti za svoje zdravje. ki se ga vse manj zavedajo. ki bi civilizacijo usmerilo k napredku. tovarne bodo robotizirane. dobrobit družbe bo pomembnejša od dobrobiti posameznika. kako začutiti naravo in sebe. z izgradnjo manjših skupnosti. vojaške operacije in vojna industrija bodo šle v pozabo. da jih od rane mladosti duhovno pohabljamo. tehničnimi čudesi in še marsičim se pozornost otrok načrtno usmerja proč od narave in njihovega notranjega sveta. Dvom o uresničljivosti prve postavke je odveč. ki bi vzpostavljale rešitve in sisteme vzporedno 286 . človek se bo udejstvoval na področju.

kot bi se kolo napredka ustavilo in se začelo pomikati celo nazaj. Prepričan sem. takrat se zgodi prehod v novo obdobje. to sproži spremembe v celotni družbi in jo popelje na višjo raven. Zavedanje. Zdi se mi. Ko se zgodi očiten skok zavesti pri majhnem deležu prebivalstva (menda 7 %). ko se bo po navideznem zastoju še z večjim tempom pognal naprej. ki bi postopoma preprosto odmrli. skladnega odnosa človeka do narave in sebe. ki se odrazi kot rušenje obstoječih naravnih zakonitosti. pravih vrednot in idealov. da se z menjavo tvojih stališč spremeni tudi svet. Ali se lahko neumrljivemu. Del človeštva. zamenja spoznanje. Najverjetneje bo človeštvo v naslednjih letih doživelo dramatične spremembe. bi lahko napolnil celo knjigo. Novo znanje prinaša v zavedanje človeka (beri Človeka) takšno svobodo in moč. ki 287 . ki se začenja prebujati. pomeni. ki si jo potreboval. da je z njima mogoče uresničiti tako rekoč vsak cilj. ko razpolagaš s to močjo zavedanja? Mar ni s svetlobo mogoče premagati vsako temo? S strahom omehčano človeštvo v zadnjem desetletju pristaja na marsikaj. Z idejami. Pomanjkljivost ali težavo si tako v hipu spremenil v prednost in vrlino. Za vsakogar. Zemlja kot zavestno bitje v celoti prehaja na višjo raven zavesti. Terorizem je zelo uspešno opravil svojo nalogo. Nekateri trdijo. A ta proces ne more trajati dlje časa. kdor se isti s svojim telesom. Vse sledijo zagotavljanju večje svobode človeka. Najverjetneje se bomo morali soočiti z velikimi vremenskimi spremembami. da so prav hude preizkušnje in pretekle lekcije tista šola. Omogoča razširitev področja možnega. bo v hudi stiski. ob tem pa se okolje in naša stvarnost temeljito spreminjata. neomejenemu in z modrostjo obdarjenemu bitju resnično kaj zgodi? Kakšen strah te še lahko prikuje k tlom. Nova ureditev bi bila tako privlačna. da bi pridobivala vse več privržencev iz starega sveta. naj bi – kot razlagajo nekateri – zavestni skok opravil v naslednjem desetletju ali dveh. Dramatične spremembe okolja bodo vplivale na fizično telo. da je svet predstava v tvojem zavestnem polju. O resnem premikanju zemeljskih magnetnih polov poročajo že dlje časa. ki nas že zdaj vse bolj vznemirjajo. kaj vse je mogoče storiti. da si žrtev tehnološko nadmočnih bitij. kakršnih si ta hip ne znamo predstavljati. da je svet na pragu trenutka.ČLOVEK JE VEČ k obstoječim. Mnenje. kar bi še pred desetletjem izzvalo hud odpor. da si se dvignil iz neznanja in otopelosti. da se v procesu evolucije približujemo odločilni fazi ob koncu daljšega kozmičnega cikla.

Njihova Bit si bo izbrala druga izkustva. Zavedajo se. Že nekaj desetletij se rojevajo generacije otrok. da je sreča vzpostavljanje stika s tvojim bistvom. da si bitje neverjetnih moči. želje. Do napredka najpogosteje vodi trnova pot. Takšnim voditeljem smo dolžni izkazati vso podporo. kar si. si zagotovo nekaj spregledal. kot lahko dojamemo. Takšni ljudje bodo izkazovali znanje. Tako kot je zanj le dogodek tudi smrt fizičnega telesa. spoznanja in moči. ko se vsa svetovna javnost s pomembnimi podatki lahko seznani v nekaj urah. bo to le dogodek na poti nenehnih sprememb in prehod v novo kakovost bivanja. ki jim ne bodo mar dosedanji ideali. malodušje in strah. Sprememba zavesti je posledica pravih informacij. Bolje moraš poznati strah. Tistim. da med njimi in Bogom ni nikakršne razlike. prežene tesnobo. Ne dvomim. pot miru. da bo še izkušal nesvobodo. Človek je ustvarjen kot bitje s svobodno voljo. da bo to povzročilo premike. ki te sili h kopičenju. o katerih je beseda v tej knjigi. ki so neustrašni. Razen če je njegova (nezavedna) odločitev. O tem ne more biti dvoma. ljubezni in blagostanja. Napake so najboljši smerokazi. V zadnjem desetletju so nam energije še posebno naklonjene za duhovno napredovanje. ki vodijo v nezadovoljstvo in razočaranje. ki posedujejo znanje in se ne istijo z ničemer. toda obtoževati trnje je nesmiselno. med katerimi lahko izbiraš. 288 . stiskah in preizkušnjah le nasmehneš in si rečeš: »Zakaj mi je ta izkušnja potrebna. Iz takšnih vrst bodo izšli novi voditelji. za kakršne bi bilo nekoč potrebno mnogo več časa. Hitrost obveščanja je dosegla raven. Prav tako je odveč vsaka obsodba sedanjih razmer in krivcev zanje. se ni česa bati. svojeglavi. da se svet preusmeri na pravo pot. Da bi postal kaj več od tega. ki s svojimi lastnostmi opazno odstopajo od dosedanjih okvirov možnega. ki so potrebni. pohlep. resna duhovna šola. Naravni procesi potekajo vse hitreje. Je planet neštetih možnosti. privilegiji in motivi. kaj me skuša naučiti?« Kjer opažaš stvari le kot bele ali kot črne.DVANAJSTO POGLAVJE ve. ki v svoji zavesti ustvarja svet in okoliščine. Spoznanje. da je telo le orodje zavesti in da je njegova Bit neumrljiva in večna. Strah pred nejasno prihodnostjo je odveč. v dobro vsega človeštva. polni energije in obdarjeni z nenavadnimi darovi. moraš vedeti več – o sebi. Govorimo o indigo in kristalnih otrocih. ki jih izkušaš zgolj zaradi lastnega napredka. Razumeti je treba. Tudi zavest človeštva se spreminja hitreje. še zanimivejša kot doslej. spoznati moraš. Kaj podobnega brezupnosti na tem planetu ne obstaja. kar se nam dogaja. da je vse. V zelo kratkem času se lahko zgodijo dramatične družbene spremembe. Takrat se ob vseh grožnjah. ki te vodi k sebičnim dejanjem in tekmovanju.

V njej je ljubezen tista. Oglaša se zvok fanfar. med procesom pa si odlagal drugo za drugo. in ni grožnje. Ogleduješ se kot bitje. kar zaznavaš.« Zdaj veš. ko se zbudiš. da imaš v sebi mnogo več darov in moči. S spoznavo zavesti in zavestnih pojavov odkriješ razsežnost. ki se je doslej nisi zavedal. gre za izbiro! Ob začetku vesoljnega procesa evolucije si se ogrnil v debel sloj tančic samopozabe. prejme istočasno spoznanje o Bogu in sami sebi. je tisto. Ni strahu. a ko spoznaš. njegov lastnik. Zdaj je zasvetila močneje in področje možnega se je razširilo. šef. V želji. Pričakuje te venec z lovorikami. pa tudi ne hudič ali angeli. ki bi lahko prizadela tvojo neuničljivo. Ti. kaj in kdo si. Mojster Echkart je nekoč zapisal: »Ko pa duša spozna. da so le pripomočki na poti do samospoznanja. kot si si mislil. da je ta knjiga namenjena tebi. Si pred ciljem. modrost pa določa medsebojna razmerja. Tisto. izgubijo svojo ostrino. ki se odpre tistim. Zdaj veš. kar globoko v sebi veš. ki ima človeško telo in božansko naravo. bolezen. neskončno in vseobsegajočo Bit. da spoznava Boga. Svetloba je luč tvoje zavesti.ČLOVEK JE VEČ Skoraj na cilju Če to bereš. cepljenje. da je tisti. Na operacijskem sistemu svojega možganskega računalnika lahko izvedeš korenito nadgradnjo. ki ima neopisljivo vrednost. Snovni svet je le delček te razsežnosti. da bi storil kaj za svoj duhovni razvoj. niti nezemljani. ki drži vse skupaj. je neopisljivo. da bi te spomnila tistega. Si tisto. da ti ne morejo do živega žena ali mož. s tem ko jih prikličeš v zavest. ki so pripravljeni videti dlje. Skozi to knjigo si spregovoril sam sebi. otroci. kar si nekoč imenoval (ali še zdaj imenuješ) Bog. a doslej še nisi ozavestil. Tega se najverjetneje ne zavedaš. Brhke mladenke ali mladci … Šampanjec na ledu … 289 . Vsem ukazuješ ti. davkarija. Morda je bil v tebi prisoten nejasen občutek. si se lotil odstiranja najtežjih tančic neznanja. Ob odstiranju zadnjih zdaj prepoznavaš. ki se naposled ne bi izkazal za prevaro. Da bi te skrbelo zaradi njih? Ni potrebno – prizadenejo te le. tvoj um. če se odločiš za to. ki zgradi svet okrog tebe. To je razsežnost zavedanja – nekateri jo imenujejo tudi duhovna dimenzija –. kar si. dokazuješ. a sam si jo priklical v svoje roke zato. Zdaj veš. Utvare se zdijo presneto resne. kar omogoča obstoj zavesti jaz sem. si torej stvarnik vsega.

čakaj. Pozabi. končno! Še teh nekaj korakov. Uf. potem pa … »Hej. počakaj!« »Prosim?« »Pozabil si si povedati.« 290 . Saj je tako le utvara.DVANAJSTO POGLAVJE Tvoja pot je skoraj pri koncu. da …« »Kaj?« »Nič. Bog.

Še pomembneje je vedeti. Morda bo za odločnejši napredek družbe treba počakati na kako stisko planetarnih razmer. Zdaj je priložnost. Skozi celotno pripoved sem poskušal podati uravnoteženo sliko. Žal se v splošni materialistični psihozi drugih razsežnosti niti ne zavedamo. da bi se bilo mogoče oborožiti z znanjem. Zavedam se. ki povezuje materialni in duhovni svet. ki sem se ga lotil. obenem pa odstreti težko pokrivalo z duhovnega sveta in se poglobiti vanj do te mere. vsaj ne takoj. da razširimo svoje spoznavno obzorje. skozi katera se odpira pogled v uravnotežen svet mnogo večje svobode. ki se začenjajo prebujati iz sanj materialnosti. Takrat nagonsko vemo. do katerih s sedanjim pojmovanjem nismo znali seči. bližnjega ali česa zelo pomembnega. a tudi prva je zelo izmaličena. da je treba iskati znotraj. Potrebno nam je širše zavedanje. obstaja. Najpogosteje smo za takšno širitev pripravljeni takrat. Z novimi podatki in razlagami sem želel to podobo popraviti. Postanemo modrejši. A naj si vsakdo vzame tisto. je vse prej kot preprost. V miselno zgradbo vsakogar od nas je mogoče namestiti »nova okna«. Pri odstiranju razsežnosti zavesti sem poskušal omehčati globoko vcepljen odpor pred neznanim. Takrat »umre« ali se sesuje del nas in tako napravi prostor novemu. da bi lahko razširili področje možnega. da teh informacij marsikdo morda ne more sprejeti. potrebnim za reševanje tudi najtežjih vprašanj civilizacije.ČLOVEK JE VEČ SVETLOBA VEDNO PREMAGA TEMO Spoštovana bralka. ki bo za marsikoga 291 . podvig. Prizadeval sem si za celovitost: v eni knjigi sem poskušal podati nov pogled na zunanji svet. kot smo je bili vajeni doslej. da so v nas skrite neverjetne moči in darovi. ko zabredemo v kako globoko življenjsko stisko – ob izgubi zdravja. da koncept enosti ali enotna teorija. kar mu ustreza! Pomembno je vedeti. kajti prikazovanje zgolj ene skrajnosti in strašenje z razburljivimi podatki ne vodi k pravim dejanjem in napredku. cenjeni bralec. Smo speča božanska bitja. zrelejši in duhovno bogatejši.

kar se kaže na različnih področjih. ki bi imela tako velik odstotek duhovno prebujenih. Ali to pomeni.com. Novih razsežnosti ne moreš odkriti. prosim. da ima naša dežela posebno duhovno poslanstvo. Dovolite si. je. Človek je večrazsežnostno bitje. je 292 . oborožen z novim znanjem. Prenovili bomo človeka. Vsak lahko pomaga po svojih močeh in prav vsaka pomoč je dobrodošla.SVETLOBA VEDNO PREMAGA TEMO usodna. novo svetlobo. kar odlikuje prebujenega človeka. Zato se ne oklepajte starega znanja. novo radost. Slovenci smo v svetovnem merilu edinstven primer naroda.« Takrat je vabilo marsikomu morda zvenelo naivno. Izraelka Rachel Meron. ki v Slovenijo redno prihaja zaradi ozaveščanja ljudi. ki ga lahko napravite v življenju.zeleznikar@gmail. Če se je v vas izoblikovala želja po sodelovanju v tem veličastnem projektu. A obstaja tudi lažja pot – pot spremembe zavesti. posebno če ste še mladi in polni energije. V knjigi Planet strahu sem vas pred leti povabil k sodelovanju pri projektu Svet miru in ljubezni ni utopija. Ta zahteva opuščanje starih okostenelih predstav. z raznimi sposobnostmi obdarjenih ljudi. da nove informacije in novo znanje pridejo do vsakogar in povsod. ki ima vse možnosti za uspeh: z okrepljeno zavestjo. v vseh slojih družbe opazen premik v razmišljanju lahko prepreči črne scenarije. Zapisal sem: »Najbolj vzvišeno dejanje. starih konceptov. ki vzpostavlja vez z božanskim. Od mnogih tujcev sem že slišal izjave. ki se obetajo. Meni. obvestite na e-naslov zoran. da moramo postati zgled drugim. da bo postal Človek. kar lahko storite zase. Le celovit. projekt pa ima novo ime: Zgradimo svet miru in ljubezni. Po slabem desetletju. da nas odlikuje zmes posebnih lastnosti. novo znanje. dokler ne spremeniš zornega kota. kaj bi peščica ljudi lahko spremenila? A nisem se ustavil. Tudi na športni sceni dokazujemo neverjetne uspehe. da smo med najbolj prebujenimi oziroma najmanj zaspanimi narodi na svetu? Tisto. da življenje prinese v vas novo svežino. To je največ.« Čas je. Carlos Castaneda bi dejal: »Dokler ne premakneš zbirne točke. starih prepričanj. Izjemna ženska. ki je ob zelo majhni številčnosti preživel med velikimi ljudstvi in si celo izboril lastno državo. ta poziv zdaj ponavljam. med drugim tudi svojevrstna trdnost in žilavost. da pomagate zgraditi svetovno vladavino miru in ljubezni. Menda na svetu ni države. meni. me o tem. Odpreti je treba srce. Tokrat se bomo nalog lotili s silno močnim orožjem.

Posejal sem seme. kar mi je ležalo na duši. da »love« v izrazu Slovenec pomeni. začnejo opuščati staro miselnost ter se zavedati svoje resnične veličine in izvora. da smo polni ljubezni. povprečno raven. ki sem ga obilno zalival z ljubeznijo.SVETLOBA VEDNO PREMAGA TEMO zavedanje. kar imam. Vsak od nas. *** Tako. da se prebudijo. Predal sem vam najboljše. Z ničemer drugim ne bomo bolj utrdili srečnejše prihodnosti našega naroda. ki vodijo k znanju. 293 . Z razširjenim zavedanjem je vsakršne cilje mnogo lažje dosegati. če bo ta knjiga v vas odprla predolgo zaklenjene duri. Moj trud bo poplačan. ki presega običajno. naj pomaga rojakom. ljubezni in svetlobi. To je razvidno tudi iz dejstva. Pokažimo vsem. da vam to knjigo posredujem kot darilo – kolikor mi dopuščajo sredstva. ki se tega zaveda. s katero želimo svetu pomagati do svetlejše prihodnosti. Povedal sem vam.

UVOD 294 .

com/Essays/ 8AnuDefeatsAlaluBanishesHim&Anzu2Mars_2.com/1988/06/28/science/probing-the-enigma-of-multiplepersonality.si (in si tako prihranite zamudno prepisovanje) 10 http://www.prisluhni.html 19 http://www.emfsafe.ivanmohoric.peterrussell.html 15 http://www.net/ index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=154 11 http://www.net/novice.si/%7Emursic3/Plotin_gradivo.com/index2.php/20080427115712413 1E http://www.prisluhni.wikipedia.arnes.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3 http://www.zbudise.ivonazivkovic.net/Skrivna-zdruzenja/Atentat-na-Kennedyja-in-dogodki-poRoswellu.html 21 22 http://www.html 25 http://www.htm 23 http://ezinearticles.html 26 http://www. Najdete jih tudi na spletni strani www.enkispeaks.htm 295 .net/blog/2007/10/skrivnosti-denarnega-sistema/ 1B http://www.net/Skrivna-zdruzenja/Bio-psiholosko-vojskovanje-4.html 30 31 http://en.net/RAJF%20KANCER.si/na-sledi-modrosti/zavest-in-stvarnost-8.html 18 http://www.net/Skrivna-zdruzenja/Druga-svetovna-vojna-3.si/na-sledi-modrosti/v-labirintu-casa.si/na-seledi-sebi/zavest-je-kljuc.prisluhni.com/ 13 http://www.zavest.net/article.google.net/article.misteriji.si/content/view/145/228/ 17 http://www.net/Skrivna-zdruzenja/Predgovor-in-uvod-6.php 27 http://www.com/videoplay?docid=-6517776133137328105 1F http://www.si/video.prisluhni.UVOD Opombe Opombe v besedilu so kazalniki na vire in obširnejše članke.com/rife/ 1D http://www.html 32 http://sl.prisluhni.misteriji.net/zavest_je_vse.html http://www.prisluhni.misteriji.wikipedia.org/wiki/Aristotel 33 http://www2.html 1A http://www.si/na-sledi-modrosti/biseri-zahodne-filozofije-2.php/20080326172758908#comments 12 http://alternativnahistorija.misteriji.pozitivke.radiopoljubac.nytimes.misteriji.pozitivke.com/?Multiple-Personality-Disorder-and-the-Power-of-the-Mind-toHeal&id=2490925 24 http://www.htm 1C http://www.net/Zadnji-clanki/Odvratna-resnica-PRR-metoda-Rimokatoliskacerkev-in-centralno-bancn-2.html#Velikani 14 http://www.prisluhni.html 16 http://www.

oxblog.com/article/14/dr-edward-jenner—the-inventor-of-vaccinationsand-vaccines.org/wiki/Karl_Popper 3B http://www.internationalreporter.edu/entries/hegel/ 36 http://en.prisluhni.com/full-page.svood.php/Prasicja-Gripa-Pandemija 41 51 52 http://alternativnahistorija.to/vaccines/tilden.php?page=article&&id=11421316206 http://sl.html http://www.whale.si/na-sledi-modrosti/zgodovina-skozi-nova-ocala.pozitivke.si/content/view/207/228/ 4D http://www.com/full-page.si/content/view/118/213/ 4C http://www.html 62 70 http://www.si/content/view/145/228/ 71 296 .wikipedia.htm 46 http://www.org/Uspobude.wikipedia.html 56 http://www.php?page=article&&id=11421316206 43 http://www.html 66 http://www.pozitivke.misteriji.prisluhni.val.com/ http://www.prisluhni.net/zadnje-novice/henry-kissinger-obamina-naloga-je-pomagatiustvariti-nwo.prisluhni.html 49 http://www.net/article.org/wiki/Immanuel_Kant http://plato.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.htm 4B http://www.com/ 55 http://www.misteriji.htm 3C http://www.stanford.ivonazivkovic.net/istina%20o%20vakcinama.si/content/view/185/228/ 67 http://www.healthtruthrevealed.html 45 http://www.html 4A http://www.ivonazivkovic.htm 61 http://www.prisluhni.net/Skrivna-zdruzenja/Predgovor-in-uvod.si/alternativne-razlage/kaj-pa-nezemljani.org/wiki/Arthur_Schopenhauer 37 http://sl.wikipedia.hr/php/ 54 http://alternativnahistorija.prisluhni.ivonazivkovic.prisluhni.prisluhni.si/na-sledi-modrosti/zgodovina-skozi-nova-ocala-3.prisluhni.php/20080427174103153 53 http://www.prisluhni.com/News-973/universe-not-expanding-galaxiesmoving-to-other-circuits.OPOMBE 34 35 http://en.net/article.prisluhni.ivonazivkovic.html 47 http://www.html 40 http://www.html 73 http://www.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 3A http://en.wikipedia.misteriji.html 44 http://www.healthtruthrevealed.net/MyBlog/Ali-se-Nibiru-res-priblizuje.com/nagual.net/KAKO-NASTAJU-BOLESTI-PRVI-DEO.sitchiniswrong.wikipedia.net/B17.org/wiki/Karl_Marx 38 http://en.org/wiki/Friedrich_Nietzsche 39 http://en.si/content/view/230/247/ 64 http://www.net/RAJF%20KANCER.prisluhni.net/Skrivna-zdruzenja/Predgovor-in-uvod.si/content/view/230/247/1/3/ 74 http://www.si/content/view/144/228/ 72 http://www.html 63 http://www.prisluhni.si/content/view/230/247/1/2/ 75 http://www.si/content/view/234/228/ http://www.wikipedia.html 57 http://www.si/na-sledi-modrosti/zgodba-o-sumerih.toltec-nagual.htm 48 http://naturalnews.org/wiki/Louis_Pasteur 42 http://www.com/sitchiniswrongcontentpage.wikipedia.misteriji.html 65 http://www.

eutruth.the7thfire.beyondweird. 2000 5. Neale Donald Walsch: Kaj hoče Bog?.net/blog/2007/10/skrivnosti-denarnega-sistema/ http://www.si/content/view/166/226/ 94 http://www. 2004 13.com/ufos/ Bruce_Walton_The_Underground_Nazi_Invasion_17.html 79 http://www. Gnosis1.net/blog/2007/12/evropska-unija-hitlerjeve-sanje/ 7C http://www. James Van Praagh: Pot do nebes. Ljubljana.html 85 http://www. Quatro – Gnosis.si/politika/svetovne-finance-pod-lupo-fed. Gnostica.misteriji. Rok Kralj: Svet za vse.prisluhni. Ljubljana. 2003 9.html 93 http://www. DZS.net/skrivna-zdruzenja/mednarodne-organizacije. Ljubbljana. 1996 297 . Ljubljana. Eckhart Tolle: Živeti v sedanjem trenutku.php/Zanimiva-Knjiga-Boljsevisticna-Revolucij http://www.si/na-sledi-modrosti/v-labirintu-casa.com/Politics%20and%20History/Illegal-Money-System.prisluhni. Rok Kralj: K ekonomiji delitve.zbudise. Shakti Gawain: Živeti v svetlobi. Žepna knjiga. 1999 14.misteriji.mladina.zbudise. Ganeš.prisluhni. James Van Praagh: Pogovori z nebesi. Ljubljana. 2002 7. Eknath Easwaran: Vzemite si čas. samozaložba.net/article. Neale Donald Walsch: Pogovori z Bogom (trije deli).html 83 http://www.html 95 http://www.html 7B http://www.pozitivke.html 78 http://www.prisluhni. 2005 2.the7thfire.html 84 http://www. Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana.misteriji. Ljubljana. Zoran Železnikar: Planet strahu.si/na-sledi-modrosti/zavest-in-stvarnost-7.htm 7D http://www. 1992 16. Dalajlama. 2002 11. Ljubljana. Ljubljana. 2005 10. Učila. Louise L.LITERATURA IN VIRI OPOMBE 76 http://www.prisluhni. Domus. 2005 4. 2001 6.si/svet/teroriste-lovijo-a-z-njimi-tudi-sodelujejo/209013 77 81 82 http://www. samozaložba. Paul Solomon: Meta človek.org.html 90 http://www. Gnostica. Ljubljana.com/Politics%20and%20History/Illegal-Money-System.si/content/view/201/239/ http://www. Ljubljana.prisluhni. 2004 12. Gnostica. Don Miguel Ruiz: Mojstrstvo ljubezni.uk/euconst.prisluhni. 2000 8. Neale Donald Walsch: Druženje z Bogom. Iskanja. Gnosis.html 92 http://www.si/najvaznejsi-je-clovek/pravi-obraz-bolezni-5-3.net/skrivna-zdruzenja/zdruzenje-vril/3. Howard Cuttler: Umetnost sreče.html 91 Literatura in viri 1.net/Skrivna-zdruzenja/Druga-svetovna-vojna.rtvslo. Žepna knjiga.si/alternativne-razlage/legenda-o-titaniku.prisluhni.1996 15. Hay: Telo je tvoje.html 7A http://www. Martin Kojc: Učbenik življenja. 2000 3.si/dnevnik/15-05-2009-nismo_teoretiki_zarote/ 7E http://www. samozaložba.si/premagati-strah/mit-o-smrti-8.

Učila. Huston Smith: Svetovne religije. (zbirka Anastazija). Helena Petrovna Blavatsky: Glas tišine. 1993 20. F. Ljubljana. Tej Baba: Ognjena pot. Sarajevo 2004 (*) 60. 2005/2006 57. Dušan Doblanovič in Quatro. Esotheria. Jiddu Krišnamurti: Svoboda je onkraj znanega. 2004 26. Ljubljana. ženske tudi. Gnosis – Quatro. Brežice. Dušan Rutar: Etika Noama Chomskega in duh renesanse. Ljubljana. Meher Baba: Bog govori. Gnosis.1989 22. 1987 23. Chogjam Trungpa: Prebijanje skozi duhovni materializem. 1969 52. dr. Andrej Grabar: Človek. Ljubljana. P. Charles Berner – Jogešvar Muni: Um in čiščenje uma. 2005 56. Vladimir Megre: Energija življenja. Kržišnik.1993 32. Lisa Lenard: Telebanov vodnik po reinkarnaciji. Sanje. 1996 47. 1988 38. 1993 34. Brežice. UMco. Mladinska knjiga. Tomaž Mastnak: Kristjanstvo in muslimani. Andrew Lockie: Homeopatija. 1961 39. Ljubljana. Utrip. 2003 21. 1996 37.LITERATURA VIRI LITERATURA IN IN VIRI 17. Virginija Essen: Tajne istine. Mladinska knjiga. Kalki. M. Quatro. Bemust. Michael Baigent. Teozofsko društvo v Ljubljani. Zbirka FORUM 1. Mantak Chia: Tao ljubezni. 2000 36. Semir Osmanagič: Alternativna povjest. Gruber: Zarota proti Jezusu. Michael Baigent: Mesijanska zapuščina. samozaložba. 2000 (*) 59.Ljubljana. R. Noam Chomsky: Prevlada ali preživetje. Lekovića 83 48. Tomas: Freedom of Choice. Marjan Ogorevc: Karmična diagnostika. Ljubljana. Ljubljana. 1994 18. dr. Ljubljana. 1990 53. Ljubljana. Gnosis. 1987 51. 1997 42. Jiddu Krišnamurti: Problemi življenja. Harry palmer: Živeti po svoji volji. Ljubljana. Kranj. 1996 41. Vladimir Aleksejevič Istarhov: Udarac ruskih bogova. 2002 43. Dušan Doblanovič Jimmy: Prepovedano življenje. Dušan Doblanovič.Gnosis. Levi: Blagovest človeštvu za vodnarjevo dobo. 2001 46. Quatro. Gnostica. 2006 55. 1996 31. Mohorjeva družba. samozaložba. 2003 27. John Gray: Kar čutiš. Bryan Magee: Poti filozofije. Holger Kersten& Elmar R. David Hammerman. Sogyal Rinpoche: Tibetanska knjiga življenja in umiranja. 2002 54. Scientific Eng. Premiera. Jiddu Krišnamurti: Življenje pred nami. 1998 50.Mihaela Klun. Rudolf Steiner: Kako doseči spoznanja višjih svetov.Quatro. Jerome Pietri: Reinkarnacija i nadživljavanje duše. Marjan Ogorevc: Integralna Biorgonomija. Bhau Kalchuri: The Nothing and the Everything 30. Ljubljana. 2005 25. Džezmahin: Živeti od svetlosti. Research. Založba Obzorja Maribor. Holger Kersten: Isus je živio u Indiji. Gnosis. maribor. 1996 45. Beograd. Moskva. Pirot 2003 (*) 298 . Ljubljana. Miha Jensterle. 1992 33. Ljubljana. Cankarjeva založba. Quatro. 1990 49. Quatro – Gnosis. Kurt Frischler: Sijaj in sence križarskih vojn. Gnosis . Ljubljana. Ljubljana. Cankarjeva založba. 1976 40. Ljubljana. 1992 28. Ljubljana. 1993 19. Miha Jensterle. dr. Beograd. Rudolf Steiner: Knowledge of the higher worlds: How it is Achieved? R. Steiner Press. Ljubljana. Marjan Ogorevc: Samozdravljenje s karmično diagnostiko. Batmanghelidj: Telo kliče po vodi. Biblioteka Astra. Ara. 2002 44. Ljubljana. Jovan Timotijevič. Ljubljana. Ljubljana. Avro Manhattan: Vatikan in dvajseto stoletje. lahko zdraviš. Ljubljana. Gnostica. 1990 29. Državna založba Slovenije. John Gray: Moški so drugačni. 2004 24. Peter Russel: Knjiga o možganih. Gnosis. Melbourne. Ljubljana. 1994 35. Ljubljana. Pi-press. 2000 (*) 58. Chalko J. Richard Leigh: Zgodba o kumranskih zvitkih.

Stella. Vili Ravnjak: Spoznavanje višjega jaza. 2006 89. Ljubljana. Robert Peterson: Out of body experiences. (*) 74. Theodore A. 2006 99. 2007 76. Ljubljana. 2007 * dosegljivo na spletu 299 . Aura. Iskanja. 2001 75. Ganeš. 2005 80. Doreen Virtue: Pogovori z angeli. Ljubljana. (Penguin). Ljubljana. DZS. (*) 82. Ljubljana. II. Iztok Ostan: Ko zdravila odpovedo. Eckhart Tolle: Sporočilo tišine. Ljubljana. 1986 87. Ljubljana. Radovljica. Nazarje. 2001 96. 2006 91. založba Valenovak. ARA. 1996 66. 2002 63. Sitis. Ljubljana. Ljubljana. Beograd. Založba Govinda. Barbara Marciniak: Bringers of the Dawn. Kranj. Stephen Turoff: Sedem korakov do večnosti. Jiddu Krishnamurti: Osvoboditev od znanega. 1992. Ljubljana. 1998 79. (*) 81. 2003 71. Ljubljana. Zecharia Sitchin: Revizija postanka. Zagreb. 2005 77. k Bogu. Sanje-tigr. elektronska izdaja 90. Moustafa Gadalla: Historical deception. Martin Kojc: Razsvetljeni človek. . Ljubljana. 2005 88. samozaložba B. Bear & Company. Raeljansko društvo Slovenije. A Plume book. Quatro. Stepski-Doliwa: Sai Baba govori o odnosih. Michael Desmarquet: Thiaooubska prerokba. 2005 85. Stephen W. Gnostica. David Icke Books. David Icke: Največja tajna. Isle ow Wight. Lynne McTaggart: Polje. Stephan v. 2002 65. Ljubljana. 2005 86. Igea. Noam Chomsky: Profit pred ljudmi. 2006 95. Michael Duff Newton: Usoda duš. Gnostica. Ljubljana. Andrej Grabar: Duh resnice. Sante Fe. Ted Andrews: Kako zdravimo z zvokom. Učila International. 2007 97. Center za duhovno kulturo: Ezoterika mikrokozmosa I. Mladinska knjiga. 2007 69. 2004 94. Šmarješke Toplice. Založba Karantanija. ARA. Ljubljana. Eckhart Tolle: A New Earth. 2000 100. Ljubljana. 2008 84. Echart Tolle: Moć sadašnjeg trenutka. Martin Brofman: Ozdravite lahko karkoli. 2003 98. 2005 73. Ljubljana. 2004 70. ARA. Doreen Virtue: Nadangeli in vnebovzetni mojstri. Mladinska knjiga. 2006 67. Ljubljana. (*) 62. 2007 93. Ljubljana. David Icke: The David Icke Guide to Global Conspiracy. Barody: Alkalizirajte ali umrite. Ljubljana. Erich Fromm: Umetnost življenja. Didakta. Ljubljana. Neale Donald Walsch: Domov. Ivan Borštner: Indijske religije. Šmarješke Toplice. 2003 72. Stella. 1996 92. TELEdisk. Koper 83. Teledisk 2002. Bastet publishing. Rael: Resnična podoba Boga (Knjiga.LITERATUTA IN VIRI 61. Bled. 1987 78. Zecharia Sitchin: Dvanaesti planet. Dorin Virtue: Boginje in angeli. Barbara Ann Brennan: Moč zdravilnih rok. Maribor. Francis Fukuyama: Konec človeštva. Carlos Castaneda: Bitka za neznano. Drunvalo Melchizedek: The Ancient Secret of the Flower of Life . Gnostica. ki govori resnico). Baršek Bono: Resnice življenja. 2006 64. Vol 1 and 2. Biblioteka Svjetlost. Čarobna knjiga. Zagreb. Karl Shaw: Kraljevske norčije. Hawking: Krajša zgodovina časa. Star Elysium. Založba G. Učila International. Vili Ravnjak: Kdo sem jaz?. Vukelj. 2006 68. Cairo.

si Vse pravice pridržane avtorju 300 . p.DRUGO POGLAVJE Zoran Železnikar ČLOVEK JE VEČ Zbirka človek za tretje tisočletje * Oblikovanje naslovnice ART IMPULZ Maja Cerjak s. o. o. * Prelom Kazimir Rapoša * Lektura Jasmina Kodrič * Izdano v samozaložbi * Tisk Cicero Begunje d. 2009 Elektronska verzija in informacije na www.prisluhni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful