You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

19 II 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

VII NIEDZIELA W CIGU ROKU


Twoje grzechy s odpuszczone
Odpuszczenie grzechw, to nie magiczna, szamaska praktyka, formuka, ktrej skutkw nie wida ani nie czu. To najbardziej wewntrzne uzdrowienie czowieka, to ingerencja w jego istot, w jego najgbsze struktury, w jego osobowo i w jego czowieczestwo. Ingerencja zbawcza i leczca. To sam Bg dotykajcy czowieka i odnawiajcy go w jego najgbszej warstwie, w jego najbardziej intymnej rzeczywistoci. Tylko, e taka ingerencja nie moe si dokona w sposb mechaniczny, rutyniarski i bezmylny. Sam czowiek musi wsppracowa z tym odnawiajcym aktem Boga, bo bez tej wsppracy ze strony czowieka Bg jest niestety bezsilny. Podstawowym za warunkiem, warunkiem niejako sine qua non jest WIARA. Bez wiary, e Bg moe odpuci czowiekowi grzechy, e moe go uleczy, e moe go odnowi, postawi na nogi, bez tej wiary nic si nie dokona! I tylko ci, ktrzy wierz mog dozna cudu uleczenia, cudu odnowy, przemiany, mog podnie si i i o wasnych siach. Ci, ktrzy nie wierz nic nie zobacz, nic nie dowiadcz, nie zerw ze swoj przeszoci i nie zostan uleczeni. Odpuszczenie grzechw, ktrego Bg dokonuje w Sakramencie Pokuty nie jest jednak tyko uniewinnieniem, uaskawieniem, lub darowaniem kar. Jest czym znacznie wicej. Jest odrodzeniem, uleczeniem czowieka, jest nowym pocztkiem. I tu take potrzebna jest wsppraca czowieka. aska Sakramentalna musi trafi na podatny, dobry grunt, aby tam moga dokona cudu. Jeli tego gruntu nie przygotuj, jeli z ask nie bd wspdziaa, jeli po Spowiedzi nie podejm wysiku wsppracy, na nic si nie zda moje uleczenie. To do jawnogrzesznicy Pan wyranie powiedzia: "Id i nie grzesz wicej". Nic nie dzieje si tu automatycznie i magicznie, bez udziau czowieka. Pan ma moc dziaania cudw w naszym yciu, ale my musimy Mu na to przyzwoli, odda si w Jego leczce rce. Ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 18 LUTEGO 9:00 + Antonina Szlaga w 7 rocz. mierci 4:00 + Adela i Fabian i zmarli z rodziny Rogowskich 5:30 + Zygmunt Niemyjski

- Vera

VII NIEDZIELA W CIGU ROKU - 19 LUTEGO 8:00 Dzik. b. i o rozwizanie problemw dla Eli i Zbyszka 9:30 + John Segieda ona 11:15 + Anna Niebieszczaska w 4 rocz. mierci - syn z on 1:00 O Boe bog. dla ks. Konrada z okazji imienin 1:00 O Boe bog. dla Moniki z ok. ur. - rodzice i siostra 1:00 O Boe bog. dla Barbary i Jerzego Marciniak 1:00 O zdrowie i b. Boe dla Violett z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Andrzej Zawadzki w 6 rocz. mierci - ona i dzieci 1:00 + Janina Socha w 9 rocz. mierci 1:00 + Krystyna Tcza i Wadysaw Sienkowski 1:00 + Maria Bacal z ok. ur. - m Adam, dzieci i wnukw 1:00 + Zdzisaw Kozak zmary w Polsce 1:00 + Ks. Eugeniusz Skrski 1:00 +Rodz. Bikowski: Zygmunt, Pelagia, Stefan, Janina, Stefan 7:00 + Waldemar Modzelewski w 20 rocz. mierci - siostra PONIEDZIAEK - 20 LUTEGO 9:00 O zdrowie i Boe bog. dla Haliny Koczuk 9:00 + Wanda Celiska w 30 dzie po mierci WTOREK - 21 LUTEGO 9:00 Za parafian RODA POPIELCOWA 22 LUTEGO 9:00 + Regina Konrad 5:00 + Krzysztof i Maria Ciasto i Jzef Mrz 7:00 + Katarzyna i Bronisaw Chryczyk CZWARTEK - 23 LUTEGO 9:00 O Boe bog. dla ks. Jzefa w dniu urodzin 9:00 + Regina Konrad - rodzina Chlipaw PITEK - 24 LUTEGO 9:00 + Bronisaw Kulpa - ona z dziemi 7:00 O Boe b. potrzebne aski dla Teresy Bradke - rodzice 7:00 + Teresa Niewiadomska w 6 rocz. mierci - rodzina SOBOTA - 25 LUTEGO 9:00 O zdr. i Boe b. dla Genowefy Tomasiak w dniu ur. - Helena 4:00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 5:30 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 26 LUTEGO 8:00 + Janina Piecha i Rajmund - przyjaciele 9:30 + Aleksander Jaboski 11:15 + Ireneusz i Czesawa Furman 1:00 O Boe bog. dla ks. Stasia z okazji urodzin 1:00 O Boe bog. dla Ryszarda z ok. urodzin 1:00 O zdrowie i Boe b. dla Jasia Melnyk z ok. 9 ur. - babcia 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Jadwiga Sobtka o spokj duszy 1:00 + Zofia Kozon i Czeswa Drek 1:00 + Zygmunt Niemyjski - John & Donna Zalewski 1:00 + Maria Bacal z okazji urodzin rodz. Butrynw, Wierzbickich, Kopacz i Rajewskich 7:00 Dzikczynna za 25 lat ycia maeskiego dla Celiny i Mirosawa Jasiskich oraz o potrzebne aski dla Celiny w dniu urodzin - Celina Basta - rodzina

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 25/26 lutego 4:00 - Olga Oko 5:30 - Alexander Wystpek, Victoria Wystpek 8:00 - Jola Lewczuk, Weronika Kraska 9:30 - Teresa Pachyska, Zbigniew Purzycki, Alicja Karlic 11:15 - kl. 7 1:00 - Justyna Sobtka, Jzio Chmielewski, Stanisaw Bis 7:00 - Agnieszka Bryczkowska, Maria Mikho KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 25/26 lutego 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski 9:30 - S. Kwiek, A. opatowski, J. Madurski, A. Nytko 11:15 - J. Put, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan 1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz 7:00 - A. Jasiski, K. Modzelewski

Dzisiejsza Ewangelia mwi nam o Chrystusie, ktry przychodzi do czowieka ze swoj moc. Do czowieka, ktry prosi o interwencj Boga i ludzi. Ewangeliczny paralityk mia szczcie w swoim nieszczciu, i znaleli si ludzie, ktrzy zadali sobie wiele trudu, by go zanie do Chrystusa. Najblisza roda to roda Popielcowa, rozpoczynajca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrcenia i pokuty nasze gowy zostan posypane popioem. Msze wite w tym dniu o godzinie 9:00 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem. W rod Popielcow zajcia w Szkole Polskiej s odwoane. Przypominamy, e w rod Popielcow obowizuje wszystkich post cisy, polegajcy na powstrzymaniu si od potraw misnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia moemy zje trzy posiki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemiliwo od potraw misnych obowizuje wszystkich od 14. roku ycia, bez grnej granicy wieku, natomiast post ilociowy obowizuje od 18. do 60. roku ycia. Koci jednak zachca, aby w praktyk postu wprowadza take tych, ktrzy w sensie cisym nie s do niego zobowizani. Pamitajmy te, e Wielki Post jest tak zwanym czasem zakazanym dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy si te w tym witym okresie pokuty od picia napojw alkoholowych.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


YCZENIA IMIENINOWE I URODZINOWE W dniu dzisiejszym Ks. Konrad Urbanowski obchodzi swoje imieniny. Promy, by patron, w. Konrad wspiera i wyprasza potrzebne aski. Msza w. w intencji Ksidza Solenizanta zostanie odprawiona 19 lutego o godz. 1:00 p.m. 23 lutego swoj kolejn rocznic urodzin bdzie obchodzi ks. Jzef Siedlarz. W tym dniu w czasie Mszy w. o godz. 9:00 rano bdziemy prosi o Boe bogosawiestwo dla Ks. Jzefa. Zapraszamy do wsplnej modlitwy. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 18 lutego do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostanie wczona: Natalia Maya Rogowski. yczymy wielu ask Boych! UWAGA BIERZMOWANI! Rozpoczynamy bezporednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Prby: 20 i 23 lutego o godz. 7:00 wieczorem w kociele (23 lutego ze wiadkami). Spowied dla kandydatw do bierzmowania oraz ich rodzin bdzie w pitek 24 lutego o godz. 6:00 wieczorem. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp Antoni Dugosz 25 lutego podczas Mszy w. o godz. 4:00 p.m.

NABOESTWA WIELKOPOSTNE
Naboestwa Drogi Krzyowej dla dzieci w rody o godz. 6:45pm dla dorosych w pitki o godz. 6:30pm Naboestwo Gorzkich ali z kazaniem pasyjnym w niedziel godz. 6:00pm PARADA MODYCH TALENTW Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza organizuje 18 marca o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa II doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 10 pod hasem Podr po Polsce. Uczestnicy bd mogli zaprezentowa si w kategoriach: recytacja, piew, gra na instrumentach, taniec, prace plastyczne, wypracowanie w jzyku polskim na temat: Podr po Polsce. Parada ma charakter polski i obowizuj utwory polskich poetw, pisarzy i kompozytorw. Do dnia 14 marca zgoszenia przyjmuj: p. Elbieta Wolska (586) 2706116 oraz p. Grayna Sandel (586) 286-0892 KAWIARENKA 12 lutego kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: p. Kasia i p. Dariusz Rogowscy z Nicholasem i Claudi, p. Kasia i p. Tomasz Strzelczyk z Sebastianem i ukaszem, p. Wioletta i p. Wojciech Ryczak z Patrykiem, p. Magdalena Grczak z Nicholasem. Dochd z kawiarenki wynis $804.00. Bg zapa! BAZAR BIAOWIESKI Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si w dniach 3-4 marca w sali Jana Pawa II (sob., godz. 2:00pm - 8:00pm i niedz., godz. 9:00am 3:30pm). Kuchnia przygotowuje smaczne dania. W sobot o 5:30 wieczorem zapraszaj na Kominek Harcerski. PODZIKOWANIE W imieniu Zespou Czerwone Gitary oraz swoim wasnym, wyraamy gbokie podzikowanie scholi Parafialnej Hosanna za znakomite przygotowanie i brawurowe wykonanie trzech piosenek podczas koncertu majcego miejsce w APCC w Troy, w ubieg niedziel 12 lutego. Sowa najwyszego uznania kierujemy pod adresem opiekunw zespou p. Marzeny Szewczuk oraz p. Justyny Pal, ktre w tak krtkim czasie przygotoway dzieci i modzie. Informujemy jednoczenie, e cay wystp spotka si z najwyszym uznaniem Zespou Czerwone Gitary, ktry wyrazi swoj rado ze spotkania z tak penymi niespoytej energii i ywioowo reagujcej grupy, ktra z penym profesjonalizmem wykonaa bd, co bd nieatwe przecie utwory. Cieszymy si bardzo, e nasze dzieci przyczyniy si do sukcesu caego koncertu. Ksie Proboszczu, na Twoje rce skadamy to podzikowanie. Jarek Rumin, Bogdan Kozakiewicz Ofiary niedzielne z 12 lutego: Ofiary z kopert: $5,533.00 Ofiary bez kopert: $1,107.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 25-29 lutego 2012 prowadzi JE Bp Antoni Dugosz


6:00pm Spowied dla bierzmowanych oraz chtnych 6:30pm Droga Krzyowa dla dorosych 7:00pm Msza w.

Pitek, 24 lutego

Dzieci z klas 4-7 10:00am I nauka w kociele, spowied 11:00am Spotkanie w sali Jana Pawa Dzieci z klas 0-3 10:00am Spotkanie w sali Jana Pawa 11:00am I nauka w kociele 4:00pm Uroczysto Bierzmowania 5:30pm Msza w. (w j. angielskim bez nauki rekolekcyjnej) 8:00, 9:30, 1:00 Msza w. z nauk rekolekcyjn 11:15am Msza w. z II nauk rekolekcyjn dla dzieci 6:00pm Gorzkie ale z kazaniem pasyjnym 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn dla modziey 9:00am i 7:00pm po Mszy w. o 7:00pm

Sobota, 25 lutego Rekolekcje dla dzieci

Niedziela, 26 lutego

Poniedziaek, 27 lutego Wtorek, 28 lutego roda, 29 lutego

Msza w. z nauk rekolekcyjn Konferencja dla modziey

9:00am i 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn po Mszy w. o 7:00pm Konferencja dla maestw 9:00am i 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn Zakoczenie Rekolekcji

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne