BAHASA MELAYU - TINGKATAN 2 KATA BANYAK MAKNA

Terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Melayu yang mempunyai makna lebih daripada satu makna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful