You are on page 1of 3

warsztaty

nocne wolne style


Nie daj zabi swojej inwencji twrczej cigym dostosowywaniem si do wymaga klienta. Cige trwanie w realizacjach jednego zlecenia za drugim, w ktrych, z zaoenia, celem jest sprostanie oczekiwaniom czy gustom klienta, moe przygasi w Tobie to, co tak naprawd jest istot kadego kreatywnego grafika wolno twrcz.

ielu projektantw graficznych ma cakiem rne pogldy na samo pojcie grafiki. W kilku sowach przedstawi moj indywidualn interpretacj. Prawdziw przygod z grafik zaczem na studiach, wanie na kierunku grafika. Poznawaem j dokadnie od zaplecza - czyli poczwszy od prastarych warsztatowych technik (linoryt, akwaforta itp.) przez warsztatow grafik wspczesn, a po projektowanie graficzne. Od zawsze grafika, w odrnieniu np. od malarstwa, miaa szersze zastosowanie ni inne paszczyzny sztuk piknych. Zawsze miaa kontakt ze zwykym czowiekiem, a nie tylko z mecenasami sztuki. Tak jest do dzi, tylko czasami mam wraenie, e zapominamy o tym, e grafika niewtpliwie wywodzi si ze sztuki. W dzisiejszych czasach, oczywicie w wielu przypadkach, niesie za sob zupenie inne cele i zaoenia niemajce ze sztuk nic wsplnego i to jest oczywiste. Zmierzam do tego, e w natoku projektowania noszcego na sobie marketingowe znami (a jest to lwia cz zlece dla grafikw) warto znale troch czasu na wolne projektowanie. Jednym sowem, cho na chwil wrci do korzeni.

z profesji, jeste rwnie wolnym twrc - pasjonatem. Pokazuj, zarwno Twj potencja, czyli to jak wygldaj Twoje projekty i kreacje w momencie, gdy nikt niczego od Ciebie nie oczekuje. Jedynym docelowym odbiorc jeste Ty. Te prace ukazuj, czego oczekujesz sam od siebie. Wolne projektowanie pozwala na chwil pozby si wszelkich barier, ktre chcc nie chcc, masz z gry narzucone, zabierajc si za realizacje zlecenia. Nawet kiedy mwi si, e zleceniodawca daje nam cakowicie woln rk, to i tak jestemy ograniczeni. Jeli nie sa-

warto da si ponie

Daj ponie si wyobrani w caym znaczeniu tego sowa. Oddaj si czystej kreacji. Nie narzucaj sobie zamknitego tematu, zaoe. Nic nie planuj - po prostu usid i przed to, co kryj najgbsze zakamarki Twojego umysu i inspiracji. Korzystaj z dowolnych znanych Ci technik. cz je i eksperymentuj, Niech to, co robisz, sprawia Ci tylko i wycznie przyjemno. Takie elementy to niezastpione pozycje w Twoim portfolio. Daj wiadectwo tego, e poza tym, e jeste projektantem graficznym

Rysunek 1. fish freestyle - grafika inspirowana twrczoci

M.C. Eshera

.psd 11/2009 www.psdmag.org

nocne wolne style


mym przedmiotem zamwienia, to choby grup odbiorcw, dla ktrych grafika jest z zaoenia przeznaczona. Oczywicie, zdaj sobie spraw, e jest wielu artystw, zajmujcych si tylko i wycznie tak (woln) paszczyzn grafiki czy projektowania. Natomiast moje sowa kieruje do osb takich jak ja. Zawodowych grafikw zarabiajcych w ten sposb na ycie. W naszej sferze projektowanie skupia si na kampaniach reklamowych, wizerunkowych, promocjach produktw, identyfikacji wizualnej firm, projektach layoutw, okadek, opakowa, oprawach graficznych festiwali i caym szeregu tego typu prac. Nawet jeli w niektrych przypadkach faktycznie jest to sztuka - to sztuka ukierunkowana, nie wolna. Oczywicie mwic o sztuce, mam na myli akt twrczy, a nie podrcznik do historii sztuki.

jak si wyzwoli?

Jeli nie wiesz jak zabra si do wolnego projektowania, bo przy wik-

Rysunek 3. deviant owl/magic inspirowane wiatem magii

Nocny freestyle przynosi nam niejednokrotnie bardzo nieoczekiwane skutki. Czsto, kiedy koczymy tak prac, mylimy sobie: nigdy nie spodziewabym si, e zaprojektuje co takiego, lub stworz co w takim stylu. Konsekwentnie otwiera to przed nami nowe horyzonty, na ktre nie natrafilibymy przy kreacjach w sferze zawodowej. To doskonae wiczenie dla sprawdzenia samego siebie, a wielk nagrod jest

Rysunek 2. zainspirowana tematem terroru i zagroenia - ter-

rorhouse szoci realizacji miae sze kartek z wytycznymi i dodatkowo karty ksigi znaku zleceniodawcy, rozwizanie jest proste. Tematw pobudzajcych kreatywne mylenie jest tysice, a pewnie i miliony. Zacznij od prostych wicze. Zilustruj np. emocje: zo, mio lub strach. Taki prosty zabieg pozwala przygotowa si tak naprawd do wolnego projektowania, otwiera umys na cakowicie wolne horyzonty Twojego wyobraenia. Przy pomocy narzdzia, jakim jest np. Photoshop, owe wyobraenia staj si kreacj. Nastpnie zilustruj brzydot, potem magi w istocie, a jeszcze pniej wykonaj wasn interpretacj obrazu Botticellego Narodziny Wenus i skonfrontuj go z oryginaem. To s oczywicie wyrwane z kontekstu przykady, bo tak naprawd dobr tematyki te w pewien sposb mwi o Tobie. To o czym pisz, moe wydawa si banalne. Natomiast temat poruszaem z wieloma profesjonalnymi grafikami. Mam wielu znajomych w tej profesji i dla wikszoci z nich wanie nocne wolne style s wyznacznikiem ich rozwoju dla nich samych. Praktycznie kady przyzna, jak bardzo jest to wane, mimo e sama koncepcja jest tak prosta. Drug spraw jest fakt, e nasze wolne kreacje mona przecie w pniejszym czasie wykorzysta. Niejednokrotnie zdarzay si sytuacje, kiedy po czasie, pewne przedsiwzicia, a prosiy si o adaptacj kreacji nocnych wolnych stylw.

Rysunek 4. zainspirowana smakiem Bacardi mojito

.psd 11/2009 www.psdmag.org

warsztaty
moment, kiedy efekt zaskakuje nas samych. Mnie osobicie kada taka praca inspiruje do tego, eby powstaa kolejna, a kada kolejna to dla mnie nastpny krok naprzd, ktry zamyka pewien etap, jednoczenie otwierajc kolejny. Za kadym razem daje mi to nowe, wiee spojrzenie na kwestie projektowania. Dlatego wanie zachcam wszystkich grafikw, eby co jaki czas znaleli chwil, eby zrobi co dla siebie. Moecie mi wierzy, e rado z efektw udanego wolnego projektu jest po stokro wiksza i bardziej motywujca ni jakakolwiek akceptacja zleconej grafiki ze strony klienta. Grafiki zamieszczone przy tym artykule s wanie efektem moich freestyleowych nocy. Niektre z nich po czasie lub w trakcie powstawania znalazy swoje zastosowanie. Robic wolne projekty, powikszamy przecie swoje zasoby. Dopki projekt nie zostanie sprzedany, a nie by robiony na zlecenie, moe bra udzia w konkursach, lub mona go wykorzysta w przyszoci - w celach komercyjnych lub nie. Niemniej jednak dla mnie najwiksz wartoci tych prac jest fakt, e uzupeniaj moje portfolio. Maciej Tarnowski

.psd 11/2009 www.psdmag.org