You are on page 1of 1

FEDON (YA DA RUH ZERNE)

Platon, Fedonda, Sokratesin lmeden nceki diyaloglarn anlatrken ruha ve ruhun lmszlne dair grlerini delillerle kantlamaya almaktadr. Sokrates lmden ekinmemesinin sebebini, ruhunun iyilik, gzellik, bilgelik dolu bir dnyaya g edecek olmasna ve ruhunun dalp yok olmayacana, onun lmsz olduuna balar. Platonda Sokratesin grleri etrafnda bir diyalog biiminde ruh hakkndaki grlerini ortaya koymaktadr. Felsefeyi doru olarak stlenenlerin, lmden, lmekten baka hibir eyi incelemediklerinden dolay hayatlar boyunca byk bir istekle abaladklar eye ulatklarnda buna kar kmalar sama olacaktr diyen Sokrates, gerek filozoflarn, bilgelerin, lmle amalarna ulaabileceklerini syler. nk onlar gerek bilgeliin, esaretten kurtuluun, ruhun bedenden ayrlmasyla mmkn olacan bilirler. Ruh, beden iinde mahkumdur ve bu durumdan kurtulmak iin aba gsterir. te bu ancak lmle gerekleebilir. nsann yaad srece zorunlu olann dnda bedenle iliki ve birliktelikten mmkn olduu lde kand ve onun doas ile dolup tamayp Tanr, kiiyi kurtarncaya dek kendisini ondan uzak tuttuu zaman bilginin en yaknnda olur. Ancak temiz olmayann temiz olana erimesi olanaksz grnyor. Ruhu bedenden olanakl olduu lde ayrarak ona kendini bedenin her parasndan toplayarak bir araya getirme alkanln kazandrmaktan ve ruhun olabildiince hem imdi hem de bundan sonra, bedenden tpk zincirlerden olduu gibi kurtularak yalnzca kendi bana yaamasndan olumaktadr. lm denilen ey, ruhun bedenden bir zlmesi ve salverilmesinden baka bir ey deildir. Bedenimiz bizimle birlikte olduu srece ve ruh byle bir ktlk tarafndan kirletildii srece istediimiz eye, gereklie hibir zaman tam olarak ulaamayz. Beden iinde hapsolan ruh, bedenin geici heveslerinden dolay gerek iyiyi, gzeli gremez. Bedenin zevkleri ve hazlar, ruhun gerekleri grmesine engel olur. Ancak filozoflar, bedenin geici zevklerine, kayglarna ok fazla deer vermez. Elinden geldiince bedenden uzaklap ruhunun gstermi olduu gerekliklere dner. Bilgelik edinme konusunda beden bir engeldir.