SEKOLAH KEBANGSAAN NARAWANG RANAU D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Nama Guru

Mata Pelajaran . Kelas: . Bilangan Buku Latihan

..

Jenis latihan atau tugasan yang dipantau

( ) Helaian nota/latihan ( ) Buku nota/latihan ( ) Folio/Fail pelajar ( ) Kerja Lukisan ( ) Buku kerja ( ) ..

Jumlah tugasan yang diberikan

( ( ( (

) Terlalu banyak ) Agak mencukupi ) Tidak mencukupi )

Kesesuaian bahan tugasan/latihan/nota

( ) Sangat sesuai ( ) Kurang sesuai ( ) Sesuai ( ) Agak biasa tapi boleh terima

Perihal penyemakan tugasan oleh guru mata pelajaran

( ) Telah ditanda dengan terperinci ( ) Telah ditanda dengan baik ( ) Ditanda pada bahagian tertentu sahaja ( ) Pembetulan tidak dibuat/tidak ada arahan membuat pembetulan

( ) Tarikh semakan kadangkala tidak ditulis ( ) ..

Kekemasan bahan tugasan pelajar

( ) Kemas,rapi dan menarik ( ) Boleh diterima /biasa ( ) Bahan tidak tersusun dan sukar untuk dirujuk/dibaca

Z ( ) Bahagian tertentu mempunyai contengan pelajar ( ) Tarikh tugasan dibuat tidak ditulis oleh pelajar ( ) Tugasan tidak disiapkan ( ) ..

Tanda Tangan Pemeriksa

Disahkan oleh

.. Nama dan Jawatan Guru Besar

.