FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DINAMIKA INDUSTRIJSKIH SUSTAVA

KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE
Uređaji za kompenzaciju jalove snage

Prof. dr. sc. Zlatko Maljković

ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU

Ak. god. 2010/2011

Zagreb,14.3.2011.

Ciljevi
Ciljevi kompenzacije jalove snage prijenosnih mreža: • izbjegavanje nepotrebnog prijenosa jalove snage • smanjivanje gubitaka • povećavanje ekonomičnosti prijenosa električne energije. Ciljevi kompenzacije jalove snage distribucijskih sustava: • smanjivanje plaćanja za preuzetu jalovu snagu, • iznos faktora snage preko graničnog faktora snage za plaćanje prekomjerno utrošene jalove snage (cosφ= 0,95). • oslobađanje kapaciteta transformatora i kabela od prijenosa jalove snage. Cilj kompenzacije jalove snage u distribuciji svodi se na kompenzaciju faktora snage, što je glavni cilj i kod trošila
14.3.2011. 2

Ciljevi
Otočni kompenzatori koji spadaju u grupu pasivnih kompenzatora : • priključuju se preko vlastitih prekidača • njihovo upravljanje je na način uključeno/isključeno • modifikacijom karakteristike napon/jalova snaga učestvuju u regulaciji napona. Sinkroni kompenzatori i statički kompenzacijski uređaji (SVC) spadaju u grupu aktivnih kompenzatora : • proizvedena ili apsorbirana jalova snaga se automatski prilagođava zahtjevima regulatora napona ili jalove snage u točkama priključka na mrežu. Praktični kompenzatori su nesavršeni: • njihovo djelovanje u EES je teško vremenski uskladiti • njihova ugradnja je ograničena na lokacije transformatorskih stanica i ne može pratiti potrebe svakog pojedinačnog korisnika. • uobičajena je regulacija u diskretnim koracima, a ne kontinuirano u skladu s potrebama sustava.
14.3.2011. 3

3.Pasivni otočni kompenzatori Lokacije otočnih kondenzatora pri kompenzaciji industrijske mreže: • Dovod centralna kompenzacija na VN strani napojnog transformatora centralna kompenzacija na SN strani napojnog transformatora grupna kompenzacija individualna kompenzacija Transformator VN/SN Sabirnice SN • • • Transformator SN/NN NN M M M 14. 4 .2011.

3.Pasivni otočni kompenzatori U pasivne otočne kompenzatore spadaju kondenzatorske baterije i prigušnice Kapacitet i induktivitet se mijenja diskretno (uključeno/isključeno). snaga kompenzacije se mijenja s kvadratom napona SN Q1 L I kap ind U L 14. nema regulacije Mijenjanje impedancije mreže na sabirnicama napojnog voda Nedostaci: nisu pogodni za kompenzaciju brzih promjena napona i jalovih snaga u sustavu. 5 .2011.

3. .Pasivni otočni kompenzatori U Utjecaj na napon Karakteristika opterećenja određena je reaktancijom voda Xv Priključenjem kondenzatorskih baterija napon U na sabirnici raste Priključenjem zavojnice napon U na sabirnici pada jXv U1 I U Ip Nagib: -Xv U1 I kap U ind Porast napona jXv U1 I U -jXc Ip RT Nagib: -Xc -Ic kap U1 I ind U jXv U1 I U jXL Ip Pad napona U1 RT Nagib: XL I ind 6 IL kap 14.2011.

I ind 7 .2011.3.Pasivni otočni kompenzatori Utjecaj otočne kompenzacije pri nastanku poremećaja u sustavu: promjena nagiba karakteristike opterećenja Promjena napona na krajevima potrošača je manja s kapacitivnom. nego s induktivnom kompenzacijom Udvostručenjem snage kondenzatorske baterije (Xc > Xc /2) promjena napona može promijeniti predznak U U1 U2 Nagib: -X1 Nagib: -X2 I ind Nagib: -X1 Nagib: -X2 I ind RT1 RT2 XL kap -Xc U -Xc/2 RT1 RT1 U1 RT2 RT2 U2 kap U U1 U2 kap 14.

2011. itd. fazne nesimetrije. padova napona.za razliku od sinkronih kompenzatora nemaju rotirajućih komponenata SVC sadrži i uređaj za upravljanje Koriste se za kompenzaciju faktora snage potrošača.Statički kompenzatori Statički kompenzatori su uređaji za proizvodnju ili apsorpciju reaktivne snage. 8 . čija se jalova snaga mijenja tako da kontrolira neke varijable EES Statički VAr kompenzatori . Načelo rada: 14.SVC Pojam statički .3. karakteristične impedancije vodova.

jalova snaga ili faktor snage na mjestu priključka Na slici je prikazan idealizirani statički kompenzator kao uređaj koji ima mogućnost kontinuiranog reguliranja jalove snage Izvođenje karakteristike kompenzatora koji se sastoji od fiksnog kondenzatora i promjenjive prigušnice 14.2011. tako da se održava konstantan napon.3. 9 .Statički kompenzatori Susceptancija kompenzatora se kontinuirano može mijenjati.

Radna točka je u presjeku karakteristika. 14.3.2011.Statički kompenzatori SVC mogu održavati konstantan napon kontinuiranim podešavanjem jalove snage koju razmjenjuju s EES SVC imaju veliku brzinu odziva Statičke karakteristike U= f (I ) SVC imaju mali pozitivni nagib. koji je poželjan zbog presjeka s karakteristikom opterećenja koja ima negativan nagib U-Q karakteristike EES i SVC. 10 .

2011.Jednopolna shema statičkog kompenzacijskog sustava 14. 11 .3.

2011. . npr. tiristorski regulirane prigušnice (Thyristor Controlled Reactors – TCR) . npr. pa se opseg može proširiti korištenjem dodatnih otočnih kondenzatora Podjela SVC-a prema načinu regulacije susceptancije: 1. prigušnice sa samozasićenjem (Self Saturated Reactors. tiristorski prekidani kondenzatori (Thyristor Switched Capacitors – TSC). 4.TCT) Diskontinuirana regulacija. 14. 3. npr. tiristorski regulirani transformatori (Thyristor Controlled Transformers.Statički kompenzatori Ako bi SVC imao nagib Xs = 0. 12 2. tiristorski prekidane prigušnice (Thyristor Switched Reactors – TSR) Uređaji s inherentnom regulacijom susceptancije.SSR) Statički kompenzacijski sustavi koji se sastoje od kombinacije fiksnih ili reguliranih otočnih kondenzatora i bilo kojeg tipa iz točke 1. napon bi u svim slučajevima bio U0 Regulacijski opseg može postati nedovoljan u nekim režimima rada. 2 ili 3. Kontinuirana regulacija.3.

1 0 0 0.2 0.9 0.0 I1 [r.2 σ= = 18 σ 0° = 13 .2 0.2011.1 1.] σ = 1.5 0. čiji se kut upravljanja α može mijenjati od 90° (vođenje) do 180° (nema vođenja).] σ = 70° V σ = 90° 110 ° 0° 15 0° 16 0° 13 0° 17 = σ= σ σ 1. Promjenom kuta mijenja se i struja kroz prigušnicu IL 14.j.8 Struja osnovnog harmonika IM 1.7 0. Tipična statička karakteristika opterećenja TCR Staticka karakteristika opterecenja Napon Karakteristika kompenzatora [r.3 0.j.6 0.3.Tiristorski regulirane prigušnice Thyristor controlled reactors (TCR). promjenjiva prigušnica Sastoji se od prigušnice i antiparalelnog spoja fazno upravljanog tiristorskog mosta.6 0.8 0.4 0.4 0.0 0.

.3. Lcn C1 C2 . 14 .2011. Thn 14..Otočni kondenzatori s tiristorskim prekidačima Shema tiristorski prekidanih baterija otočnih kondenzatora i njihova regulacijska karakteristika VN T V Ic Lc1 Lc2 SN ..... Cn Th1 Th2 .

Cn Th1 . SSR. 15 .. itd..Kombinirani statički kompenzacijski sustavi Kombinacije fiksnih kondenzatora (FC) ili tiristorski prekidanih kondenzatora (TSC) i reguliranih prigušnica (TCR.) VN T Statički kompenzacijski sustav sastavljen od kombinacije TSC-a i TCR-a SN Lc1 ... Thn ThL 14.2011.3.. Lcn L C1 ..

3.2011. 16 .Kombinirani statički kompenzacijski sustavi Statički kompenzacijski sustav realiziran kao kombinirano postrojenje 14.

17 .Tiristorski kontrolirani transformatori SN c b a SN c c b Primar Sekundar a b Primar a Sekundar 14.3.2011.

3.Osnovne tehničke karakteristike uređaja za kompenzaciju jalove snage 14.2011. 18 .

2011.Usporedba kompenzacijskih uređaja 14.3. 19 .

interni temperaturni senzor. 7. 8 i 12 stupnjeva Prikladan upravljački algoritam omogućava uređajima za kompenzaciju jalove energije korektno djelovanje čak i u sustavima s visokim udjelom viših harmonika.a. TTL .RS 232 serijska veza za programiranje i automatsko testiranje preko PC .segmentni displej s tri znamenke. Zbog mogućnosti proračuna potreba za jalovom snagom kondenzatorske grupe se sklapaju u optimalnom redoslijedu. dva releja programabilna za alarm i/ili upravljanje ventilatorom. 7 . 20 . dodatne funkcije za mjerenje strujnog preopterećenja kondenzatora. membranska tipkovnica s četiri tipke. što rezultira u drastičnom reduciranju sklopnih operacija i ujednačenom trošenju kondenzatorskih grupa iste snage. 14.DCRK .3. Ostale osobine: digitalni mikroprocesorski regulator jalove snage. srednjeg tjednog cosϕ te memoriranja maksimalnih vrijednosti.2011.Regulator jalove snage Regulator jalove snage s 5.

Priključak regulatora jalove snage 14.3.2011. 21 .

Mogućnosti regulatora jalove snage DCRK 14.3.2011. 22 .

Panel DCRK

14.3.2011.

23

Priključak regulatora jalove snage DCRK

14.3.2011.

24

Shema uređaja za kompenzaciju jalove snage 100 kvar, 440 V

14.3.2011.

25

26 .3.Nacrt ormara s ugrađenim kondenzatorima 14.2011.

3. 27 . 400 V 14.Shema uređaja za kompenzaciju jalove snage 80 kvar.2011.

Kontaktori imaju prigušne otpore koji se uključuju neposredno prije uključenja kondenzatorskih baterija. Osigurači ugrađeni u krugove kondenzatorske baterije su razine 1.2011.Kondenzatorski sklopnici – kontaktori Kondenzatorski sklopnici – kontaktori rastavljaju i sklapaju kondenzatorske baterije koje imaju male induktivitete i male gubitke u sklopu sa ili bez prigušnica. da bi smanjili struje uključenja ispod vrijednosti od 70Ie.5 Ie 14.3. 28 .6 Ie do 2.

3.2011. struje do 250 A.Prigušnice za smanjenje struje uključenja Zaštita protiv velikih strujnih udara pri uključenju kondenzatorskih baterija (npr.pdf 14. induktivitet 0.zez-silko.1 mH) http://www.2 ili 12 kV.cz/PDFs/pfcnew. za 7. 29 .05 do 0.

i viši) i dovoljno daleko od MTK frekvencije 14. 50 Hz uz točne rezonantne frekvencije 134 Hz. 189 Hz ili 214 Hz.3. Za Zagreb (MTK 283 Hz) odabire se rezonantna frekvencija 189 Hz da se priguše viši harmonici (5. malih gubitaka i niske razine šuma Induktivitet je odabran za kondenzatore napona 440 V do 760 V.2011.Prigušnice za prigušenje viših harmonika i MTK signala Prigušnice s linearnosti do visokih iznosa. 30 .

31 .3.2011.Regulator jalove snage Primjer regulatora jalove snage češke proizvodnje s 14 stupnjeva “NOVAR 106 / 114” 14.

hr/ML/BACKEND/dokumenti/komp_kfs_sheme_spajanja.koncar. 32 .pdf http://admin.pdf 14. osim regulacije faktora snage.Regulator jalove snage Uređaj omogućuje.koncar. mjerenje harmonika u strujama i naponima i registraciju događaja primjenjiv i u srednjenaponskim postrojenjima http://admin.3.hr/ML/BACKEND/dokumenti/komp_kfs_pregled.DCRJ .2011.

2011.3.Priključak regulatora jalove snage DCRJ 14. 33 .

Ormari s ugrađenim kondenzatorima 14.2011. 34 .3.

2011.Ormari s ugrađenim kondenzatorima 14. 35 .3.

2011.3.Statička serijska kompenzacija (CIGRE brošura 371) Statički sinkronizirani serijski kompenzator (SSSC-Static Synchronous Series Compensator) ima pretvarač s naponskim izlazom (VSC. jer radi kao naponski izvor za razliku od tiristorskim FACTS kontrolerima koji rade na principu impedantne regulacije Radi kao tiristorska serijska kompenzacija jalove snage.Voltage-Sourced Converter) spojenim u seriju s prijenosnom linijom Neovisan je o struji linije. 36 . ali u širem području i u kapacitivnom i induktivnom kompenzatorskom području 14.

37 .Statička serijska kompenzacija Fazorski dijagram – ilustracija kapacitivnog i induktivnog radnog režima SSSC (Static Synchronous Series Compensator) 14.2011.3.

2011. 38 .Pq-δ karakteristika SSSC 14.3.

39 .2011.Kompenzacija sa stalnim kapacitetom Kompenzacija sa stalnim kapacitetom – shema spoja i karakteristike 14.3.

40 .3.Kompenzacija sa stalnim induktivitetom Kompenzacija sa stalnim induktivitetom – shema spoja i karakteristike 14.2011.

Prijenosna linija s regulatorom faznog kuta 14.2011.3. 41 .

2011.3.Prijenosna linija s tiristorski upravljanim serijskim kapacitetom (TCSC) Shema spoja prijenosne linije s tiristorski upravljanim serijskim kapacitetom (TCSC) i valni oblici struja i napona 14. 42 .

3.Prijenosna linija s upravljivim serijskim kondenzatorom Transmission line with a Gate-Controlled Series Capacitor (GCSC) 14.2011. 43 .

.14.FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Kondenzatorska baterija za ispitnu stanicu transformatora Primjer ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU Ak.2011.3. god. 2010/2011 Zagreb.

45 . Kondenzatorska baterija priključuje se paralelno ispitivanom TR preko VN postrojenja s jedinstvenim priključnim mjestom za kondenzatorsku bateriju.Kondenzatorska baterija za ispitnu stanicu transformatora Kondenzatorska baterija u ispitnoj stanici namijenjena je za proizvodnju kapacitivne jalove snage potrebne pri ispitivanju energetskih transformatora (opterećenje pokusom kratkog spoja).3.2011. 14.

6 kV.2011.3. Spajanje između katova baterije izvodi se također na čeonom dijelu baterije pomoću odgovarajućih rastavljača i/ili W-spojnica. 50 Hz 14. spajanjem potrebnog broja katova baterije.Spoj kondenzatorske baterije Realizacija željene sheme spoja vrši se priključivanjem odgovarajućeg dijela baterije na VN postrojenje. Formiranje serijskih grupa vrši se uključenjem/isključenjem određenih sabirničkih rastavljača Ukupna snaga baterije 225 Mvar. 46 . napon 139. te formiranjem serijskih grupa: Spoj između VN postrojenja i kondenzatorske baterije na njenoj čeonoj strani izvodi se dogotovljenim kabelskim vodovima za sve predviđene spojeve.

spajaju u zvijezdu ili trokut.05 kV.2011.7 μF (–5% +10%). 50 Hz .05/625/WF odnosno 750 kvar. 47 . Otvaranje rastavljača vrši se povlačenjem ručice rastavljača ručno ili motkom 14. Svaka baterija je opremljena s rastavljačem za pojedinačno spajanje/rastavljanje baterija. Jednopolni rastavljači tip Fls 630 namijenjeni za jednostavno i brzo spajanje odnosno rastavljanje pojedinačnih baterija i/ili grupa baterija izvedeni su s ručicom za rukovanje koja ujedno blokira zatvoreni položaj rastavljača. 30. Sabirnički rastavljači omogućuju formiranje grupa paralelno spojenih baterija u svakoj etaži. 60 Hz. tip CUEFS 23-8.3. 625 kvar.Oprema uz kondenzatorsku bateriju Kondenzatorska baterija sastoji se od tri faze koje se. 77. ovisno o zahtjevima ispitivanja transformatora.8 A. Svaka faza sastoji se od četiri etaže svaka s po 30 kondenzatorskih baterija 8.

2011.3.Spajanje odnosno rastavljanje pojedinačnih baterija rastavljačima 14. 48 .

Baterije imaju ugrađene otpornike za pražnjenje koji osiguravaju smanjenje napona na bateriji ispod 75 V za 10 min po isklapanju. Dielektrik baterija je polipropilenska folija impregnirana tekućinom poznatom pod komercijalnim nazivom JARYLEC (bez PCB) te su baterije ekološki prihvatljive za okolinu.2011. Baterije su opremljene također s unutarnjim osiguračima spojenim prema priloženoj shemi 14.05/625/WF izrađene su iz nehrđajućeg čeličnog lima obojenog plastificiranjem epoksidnim prahom.Karakteristike kondenzatorske baterije Kondenzatorske baterije tip CUEFS 23-8.3. te su namijenjene za primjenu na otvorenom. 49 .

2011. . .3. 50 . 14.Jednopolne sheme spoja kondenzatorske baterije na ispitni transformator Ispitivani TR na VN strani međuTR Ispitivani TR na generator Ispitivani TR na NN strani međuTR .

51 .Primjer jednog od mogućih spojeva kondenzatorske baterije 14.2011.3.

induktivitet sabirnica Lb . 3900 A W13 SN NN T2 80 . Za dinamička naprezanja mjerodavna je udarna struja koja se sastoji od komponente generatorske struje frekvencije 50 Hz i visokofrekventne struje koju daje baterija u kratkom spoju.8 kV 4 MVA G1 20000 kVA 12000 V. Proračun se provodi za postojeći generator 20 MVA i regulacioni transformator 20 MVA.početna reaktancija generatora Xt .2011.fazni napon u točki kratkog spoja Ik" .početna struja kratkog spoja Xg" .3.64 -48 / 12 / 4 kV 20000 kVA VN RP 110 kV W12 W11 (po potrebi) ISPITIVANI TRAFO 14.kapacitet baterije T1 10/0.Tropolni kratki spoj u točki spoja baterije. odnosno: Iku” = I50 + IVF Xt Xg" Uk Ik" Cb Ls Lb OZNAKE : Uk . 52 . Sve reaktancije koje određuju 50 Hz komponentu preračunate su na napon na mjestu kratkog spoja. 962 A M G M1 3000 kW 800 V.reaktancija reg. ispitivanog transformatora i međutransformatora MREŽA 10 kV Nadomjesna shema za slučaj kratkog spoja je na slici. transformatora Ls . isto i za budući generator 40 MVA i transformator 40 MVA.induktivitet baterije Cb . Napon Uk je fazni napon na mjestu kratkog spoja prije nastanka kratkog spoja.

2011.6% računa se: U2 * uk 83.6 Xt = ------------.93 Ω Sg * 100 20 * 100 Na bazi poznatog napona kratkog spoja međuTR uk = 9. 53 .= --------------. Sg = 20 MVA) Elementi nadomjesne sheme poprimaju vrijednosti: Uk – 48.6 kV (St = 20 MVA.= --------------.Primjer proračun kratkog spoja za 225 Mvar.= 41. fazni napon uz maksimalni linijski napon U = 83.3.62 * 12 Xg”= ------------.6 kV Na bazi procjene početne reaktancije generatora xd” = 12% računa se: U2 * xd” 83.55 Ω St * 100 20 * 100 14.3 kV. 83.62 * 9.= 33.

0 µH Rs = l / (κ * S) = 64 / (56 * 1000) = 1.13 µH i vremenska konstanta T = 50 µs te otpor Rk = 5 mΩ. pa se za zadani slučaj dobiva kapacitet i otpor baterije: Cb = 20 * Ck / 6 = 102.2011.3. 14.Proračun .0 µH/m i duljine l = 64 m računa se: Ls = L’ * l = 1.14 mΩ Mjerenjem odziva kondenzatora određen je njegov vlastiti induktivitet Lk = 0.0 * 64 = 64.nastavak Iz približnog proračuna induktiviteta sabirnica L’ = 1. 54 .5 mΩ Induktivitet baterije se može zanemariti.33 µF Rb = 6 * Rk / 20 = 1.

3.55 Visokofrekvencijska komponenta iznosi: _________ ______________ IVF = Uk*√ 2 * Cb / Ls = 48300*√ 2 * 102.33 / 64.0 = 1967 Hz T = 2 * Ls / (Rb + Rs) = 2 * 64.5 + 1.93+ 33.Proračun .0 = 86314 A _______ ___________ f = 1 /(2*π*√ Cb * Ls) = 106 /(2 * π*√ 102.33* 64.nastavak Komponenta frekvencije 50 Hz računa se (uz udio istosmjerne komponente k = 1.048 s 14.5): I50 Uk 1.14) = 0.= 959 A Xg” + Xt 41.5 * 48300 = k -----------.= ------------------. 55 .2011.0 * 10 –3 / (1.

0 7.0 41.0 139.00 64.7 51.0 8.6 33.071 959 86314 3933 0.Proračun Rezultati proračuna kratkog spoja za karakteristične slučajeve Qn [Mvar] Un [kV] St [MVA] uk [%] Xt [ ] Sg [MVA] Xd"[%] Xg [ ] ls [m] Ls [mH] Rs [m ] Ck [µF] Cb [µF] Rb [m ] I50 [A] IVF[A] f [Hz] T [s] 225.0 9.6 11.27 64.0 18.7 51.0 12.70 102.57 30.9 20.024 3179 86107 1311 0.0 58.3 0.0 0.7 230.77 40.5 0.57 30.0 9.69 40.0 1.00 32.5 83.0 55.67 32.0 1.57 30.0 9.6 33.5 27.9 225.6 112.0 4.33 959 86314 1967 0.17 40.0 7.2011.048 1589 86107 1311 0.7 1.071 14. 56 .8 4.67 40.7 3.00 64.75 20.14 30.3.5 27.0 55.0 20.87 40.97 32.67 20.7 460.00 20.6 112.3 0.6 5.7 230.0 1.071 1918 86314 3933 0.00 64.33 40.14 30.93 32.7 36.0 9.0 9.5 83.00 32.6 225.0 0.018 2999 86417 1311 0.34 32.00 32.55 20.14 30.0 12.018 5998 86417 1311 0.0 2.0 0.50 20.0 12.0 41.00 64.3 1.6 112.77 40.6 225.93 64.071 1149 86479 3278 0.5 0.0 12.0 12.55 64.2 3.00 32.2 3.6 16.0 8.6 46.14 30.0 12.57 30.39 20.46 64.55 20.00 40.0 12.0 12.0 1.0 0.6 112.7 460.0 83.

422*100 / 150 = 968 N Prelomna sila izolatora C 4 . 57 . 14. Za prosječan razmak između izolatora l = 100 cm i razmak između šina a = 150 cm.2011. pa oni zadovoljavaju F < Fp.3.17 * Ik2 * l / a = 0.17*92.42 kA ona iznosi: F = 0. odnosno udarnu struju Iku” = I50 + IVF i to za nepovoljniji slučaj (vrijednosti dobivene uz nominalni napon).125 I iznosi Fp = 4000 N.Proračun sile na sabirnicu Sila se računa za superpoziciju dviju komponenti. uz Ik = 92.

Komponenta frekvencije 50 Hz je u redu.2011.3.Zagrijavanje u kratkom spoju Zbog razloga što je u kratkom spoju dominantna visokofrekvencijska struja koja se prigušuje unutar jedne sekunde. 58 . veličine nazivne struje šina pa ne može bitno utjecati na zagrijavanje u kratkom spoju. ne treba provoditi kontrolu presjeka na zagrijavanje u kratkom spoju. 14.

Taj napon raspodjeljuje se na dvije baterije (izolacijska razina 38/95) i izolator C 4 – 170 I (izolacijski nivo 70/170).2 335 40. 59 . Najveći napon koji se u pogonu može postići među susjednim katovima je 40.3.0 [mm] 1800 3185 4540 5845 14. VERTIKALNI NOSAČI I SIGURNOSNI RAZMACI I kat razmak gornje i donje sabirnice istog kata [mm] broj rastavljača po visini prema dolje širina rastavljača [mm] visina izolatora tip izolatora maksimalni napon [kV] prema donjem katu sigurnosni razmak [mm] prema donjem katu 850 3 70 560 C4-250 II II kat 850 3 70 475 C4-200 I III kat 850 2 70 445 C4-170 I IV kat 850 2 70 445 C4-170 I 46.3 375 32. Istodobno je ostvaren sigurnosni razmak od 375 mm između najbližih dijelova pod naponom II i III kata.2011.2 325 visina vertikalnog nosača [mm] 1110 910 910 860 ukupna visina od kote 0. koji nose konstrukciju pa se smatra da baterija ima dovoljnu izolacijsku razinu prema zemlji. Taj napon raspodjeljuje se na bateriju (izolacijski nivo 38/95) i izolatore C 4 – 250 II (izolacijski nivo 95/250).Naponska opterećenja Najveći napon donjeg kata baterije prema zemlji iznosi 46.5 kV.5 750 32.3 kV (između II i III kata).

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Primjeri kompenzacije jalove snage ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU Ak. .14. god. 2010/2011 Zagreb.3.2011.

3. Tiristori uključuju i isključuju kondenzatorske baterije točno u trenutku kada struja prolazi kroz nulu. Osciloskopski snimak uključenja i isključenja kondenzatorskih baterija preko kontaktora i preko tiristora 61 . gdje se mora spriječiti nastanak ovakvih tranzijenata. Ovakav način rada zove se i „transient free” 14. proboji na elektroničkoj opremi. koji se onda šire do svih trošila u pogonu. od napajanja računala do industrijskih regulatora. Prekapčanje pomoću kontaktora Kontaktorom ne možemo birati točan trenutak uključenja. ograničene samo impedancijom kabela. PLC-ova. I U Prekapčanje pomoću tiristora U svim osjetljivim pogonima. pa nema nikakvog tranzijenta u struji. pa onda ni u naponu. Ovakvi poremećaji utječu na rad i dugotrajnost osjetljive opreme. gubitak sinkronizacije regulatora. uključenje kondenzatorskih baterija obavlja se preko tiristora. treba provjeriti širenje komutacijskih tranzijenata. itd. Struja kondenzatora je: i(t ) = C dU (t ) pa može doći do pojave dt velike struje uključenja. To izaziva poremećaje u naponu napajanja. ispravljača itd.Tranzijenti u struji i naponu pri kontaktorskom uključenju kondenzatorske baterije Struja kondenzatorske baterije izuzetno je osjetljiva na trenutak uključenja. Ako se javljaju reseti PLC-ova. tj.2011. na vrijednost napona u trenutku uključenja. tranzijent struje prilikom uključenja i isključenja baterije je izuzetno velik i tipično je 70-100 puta veći od nominalne struje.

3.Mogući problemi pri kompenzaciji klasičnog tipa s kontaktorima Nakon puštanju u rad kompenzacije kondenzatorskim baterijama postrojenje obavlja zadanu funkciju: jalova snaga transformatora je pala na minimum.2011. a faktor snage je dostigao zadanu vrijednost. Ali s vremenom dolazi do ubrzanog pregaranja kondenzatorskih baterija i pregrijavanja dovodnog kabla. 14. 62 .

14. Isključenjem ormara kompenzacije vrijednosti THD-a vraćaju se na početne vrijednosti.Izobličenje napona i struje Uključenjem ormara kompenzacije THD faktor napona raste s 1. i dijelom 5. Očigledan je porast harmonijskih izobličenja napona i struja s uključenjem kondenzatorskih baterija zbog pojave rezonancije (izrazito povećanje 7. harmonika).2011.7% na 30%.5% a THD faktor struje s 3.8% na 4. 63 .3.

Zbog visokih izobličenja napona i zatvaranja viših harmoničnih komponenti struja preko kondenzatorskih baterija.Izobličenje napona i struje Pogoršan oblik napona najviše šteti samim kondenzatorskim baterijama. THD faktor struje kondenzatorskih baterija je dostigao 29% što je gornji limit koji proizvođači predmetnih baterija dozvoljavaju. te se spriječio nastanak rezonancije. Izvršena je rekonstrukciju i nadogradnja u filtersku kompenzaciju jalove snage.3. 14. Napon i struja bez kompenzacije Napon i struja s kompenzacijom 64 .2011.

. veliki broj štednih žarulja. poslovne zgrade) u kojima postoji brojna oprema koja generira više harmonike: oprema za klimatizaciju (frekvencijski regulatori u klima komorama. potrebno je odabrati uređaj za kompenzaciju jalove snage koji u sebi sadrži antirezonantne filterske prigušnice 14. liftovi.3.. Sva ova oprema.. veliki broj PC i notebook-ova.Prigušeni kompenzacijski uređaji U objektima (npr. čiji utjecaj se pojačava s prisustvom kondenzatorskih baterija u trafostanici Ukoliko postoji sumnja u mogućnost pojave struja viših harmonika u mreži.).. stvara više harmonične komponente struja. pumpama. 65 .2011.. zbog ispravljačkih mostova. itd. UPS-a većih i malih snaga.

Regulator faktora snage mjeri faktor snage i induktivnu (jalovu) snagu pogona kojeg kompenziramo. regulator uključuje posredstvom kondenzatorskih sklopnika potreban broj kondenzatorskih stupnjeva 14.MTU. Što je manji faktor prigušenja p to je bolje filtriranje struje petog i sedmog harmonika. osim što kompenziraju jalovu snagu. Ako je izmjereni faktor snage manji od zadanog.2011.3. 66 .) Prigušeni kondenzatorski uređaji također su pogodni za primjenu u mrežama s tonfrekventnim upravljanjem . (Faktor prigušenja (p%) daje odnos reaktancije prigušnice i kondenzatorske reaktancije kod osnovne frekvencije. filtriraju i struje viših harmonika. Stoga na frekvencijama viših harmonika serijski spoj kondenzatora i prigušnice ima induktivni karakter. tako da je rezonantna frekvencija serijskog titrajnog kruga niža od frekvencije petog harmonika. Kompenzacijski uređaji s prigušnicama. Tako je spriječena mogućnost nastajanja rezonancije između induktiviteta mreže i kondenzatora kompenzacijskih uređaja na frekvencijama viših harmonika.Automatski prigušeni kompenzacijski uređaji Svakom kondenzatorskom stupnju predspojena je prigušnica.

2011.3. 67 . 14.Naponi pri uključenju kondenzatorskih baterija Napon na sabirnicama transformatora prilikom uključenja kondenzatorskih baterija loš kontaktor dobar kontaktor.

68 . Ovakva vrsta kompenzacije jalove snage primjenjiva je kod manjeg broja jačih induktivnih tereta Automatski uređaj jalove snage opremljen je mikroprocesorskim regulatorom koji na osnovi podataka iz mreže uklapa i isklapa određene kondenzatorske grupe.95-1 induktivno). pojedinačnih ili grupnih.95-1 induktivno osigurava da potrošnja jalove energije ne prelazi 1/3 utrošene radne energije 14. Vrijednost cosφ =0.3.Fiksna i automatska kompenzacija Kod fiksnih kompenzacija. te na taj način održava faktor jalove snage u granicama normale (što iznosi od 0.2011. moramo osigurati da kondenzatorska baterija bude uključena u vrijeme kada je uključeno trošilo ili grupa trošila. kako ne bi došlo do prekompenziranja.

QFN 50 fiksni neprigušeni kompenzacijski uređaj u ormariću zaštite IP 56.3.2011.Fiksni neprigušeni kompenzacijski uređaj Snaga tipskih uređaja je od 10 do 50 kvar Stalni uređaji mogu biti opremljeni s NH 00 osigurač-sklopkom Neprigušeni uređaji mogu biti izvedeni s tonfrekventnim zaporom Prigušeni uređaji se opremaju sklopnikom ako prigušnica ima termičku zaštitu QFN 25 fiksni neprigušeni kompenzacijski uređaj (kondenzatorska baterija) 25 kvar 14. sa zaporom za frekvenciju MTU 69 .

p=14% QAPL 350-7 automatski prigušeni kompenzacijski Uređaj 350 kvar. p=7% ( fR =189 Hz) – s MTU frek. do 20%.harm. 50 Hz.većom od 250 Hz. trofazno s udjelom nelinearnih trošila preko 20%: p=5. QAPM 040-14 automatski prigušeni kompenzacijski uređaj 40 kvar. 70 .2011.harmonika do 50%.hr/slike/16_Automatski_priguseni_uredaji.67% ( fR =210 Hz) -s MTU frekvencijom većom od 350 Hz. Filtriranje 5. filtriranje 5.harmonika. većom od 160 Hz.3. filtriranje 3.Automatski prigušeni kompenzacijski uređaji Uređaji za primjenu u mrežama 400 V. p=14% ( fR =134 Hz) – s MTU frek.pdf 14. p=7% http://erg.

Kondenzatorski sklopnici Kada se kondenzator uključi na izmjenični sistem. Velike vrijednosti struje uklapanja mogu dovesti do taljenja sklopnikovih glavnih kontakata. a štetne su i za kondenzatore U ovim kondenzatorskim sklopnicima se koriste pretkontakti s funkcijom ograničavanja struje uklapanja. Pretkontakti se zatvaraju prije glavnih kontakata. tranzijentna uklopna struja je do 200 puta veća od nominalne struje. a otvaraju se kad su ovi sigurno zatvoreni. Svakom pretkontaktu u seriju je spojen otpornik za ograničenje struje uklapanja (struje nabijanja) kondenzatora. 14. Kod uklapanja kondenzatora koji se nalazi u kompenzacijskom uređaju s već uključenim (nabijenim) kondenzatorima.3.2011. 71 . nastaje rezonantni strujni krug koji je u većoj ili manjoj mjeri prigušen.

Kondenzatorski sklopnici Najveće vrijednosti struje uklapanja su ograničene žičanim otpornicima Kod uklapanja nema gubitaka struje u otpornicima tijekom rada jer nisu više u strujnom krugu Tijekom isklapanja pretkontakti ostaju u mirovanju.3. 72 . ~ Glavni kontakti Pomoćni kontakti 14.2011. U tom slučaju funkciju prigušenja struje uklapanja vrše antirezonantne filterske prigušnice. Kod prigušenih uređaja za kompenzaciju jalove snage mogu se koristiti i kondenzatorski sklopnici bez pretkontakata.

Nema ograničenja u broju sklapanja u toku životnog vijeka kondenzatora. faznu sekvencu. Uređaj stalno nadzire napon. struju priključenog kondenzatora i temperaturu 14.Tiristorska sklopka TSM je brzi.2011. u izuzetno kratkom vremenu (nekoliko milisekundi). elektronički kontrolirani. samonadzirani tiristorski modul za uklapanje kapacitivnih tereta do 200 kvar.3. 73 .

74 .Energetski kondenzatori 5 do 50 kvar Priključni kontakti su sigurni na slučajni dodir Keramički otpornici za pražnjenje montirani Dobro podnosi visoke uklopne struje (200 In) Nadtlačni osigurač u sve tri faze 14.2011.3.

trajno su priključeni na kondenzator. Prigušnice za pražnjenje zadovoljavaju potrebu za trajno priključenim uređajem za pražnjenje te za kratkim vremenom pražnjenja od nekoliko sekundi. 75 .Prigušnice za pražnjenje Kondenzatori se standardno isporučuju opremljeni predmontiranim keramičkim otpornicima za pražnjene.2011.3. manje od 60 sekundi. Za kondenzator 25 kvar vrijeme pražnjenja preko otpornika je manje od 95 sekundi. Otpornici vezani u trokut. kao kvalitetnije rješenje može se koristiti prigušnica za pražnjenje Gubici prigušnice za pražnjenje su znatno manji od gubitaka otpornika za pražnjenje.5 kvar. Umjesto otpornika za pražnjenje. a za kondenzatore do 12. 14. Ovo je vrlo važno kod suvremenih uređaja za korekciju faktora snage s velikim opterećenjem jer vijek trajanja kondenzatora ovisi o temperaturi okoline.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful