AMALAN WIRID HARIAN

Untuk anda para pewaris dan para pengamal ilmu dari blog rasasejati yang telah menjalankan ritual keilmuannya.

Amalan ini akan memunculkan kekuatan ghaib yang benar-benar dapat dirasakan dengan nyata oleh pengamalnya, yang berguna untuk meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan YME, untuk membantu menuntaskan segala problematika kehidupan dan membantu mewujudkan cita-cita anda. TATACARA: Suci baik badan, pakaian maupun tempat. Duduk menghadap kiblat dengan rasa pasrah, ikhlas dan khusuk. Tidak berhenti membaca amalan di tengah-tengah, harus selesai sampai akhir bacaan. Amalan ini diwirid setiap hari setelah Sholat Subuh dan Maghrib dengan tekun (istiqomah). 5. InsyaAllah, akan membuat semua ilmu yang telah anda pelajari semakin berbobot dan berdayaguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat, Sehat, Sukses, Panjang umur dan berkecukupan rizki. Semata-mata karena karunia Allah Ta¶ala. TAWASUL: Awali dengan membaca Tawasul untuk: 1. Biniyati liridho ilahi ta¶ala wa rohmatihi, wa taufikihi, wa hidayatihi, wa nurri Subhanahu wa ta¶ala, (baca Al-fatehah 1x) 2. Al Fatihah ilaa hadrotin Nabiyil Musthofa Muhammadin SAW, Al-fatihah 3. ilaa hadroti malaikat Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil, Al-fatihah. 4. ilaa hadroti Nabiyullah Khidir.as, Al-fatihah. 5. ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rodiyallahu µanhum, Al-fatihah 6. ilaa hadroti Syekh Muhyidin Abdul Qodir Jaelani Al-fatihah 7. ilaa hadroti Syekh Sultan Muraahiddin Gusti Amat Al-fatihah 8. ilaa hadroti man ajazaani wa syaikhihi wa masyayikhihi. Al-fatihah AMALAN WIRID : 1. 2. 3. 4.

Nasrun minallahi wa fat¶hun qoribun. (7x) Bismillahirrohmanirrohim. Wamtaazul yawma ayyuhal muj¶rimuun. Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. Salaamun qawlan mirrabbirrahim. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Allahu magfirli mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat warkhamni wa iya hum ina nasalluka« Mulai membaca wirid Asmaul-husnah (Khusus untuk Kerejekian dan kekayaan): 1. (3x) Bismillahirrohmanirrohim. Sirrullahi dzaatullahi shifatullahi wujuudullahi af¶alullahi laa illaha illallahu muhammadur rosullullah. Inna taqorruban ilallohil aliyyil adhim. Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Astagfirullahal Adzim. Yaa Khabir (1000x) . (13x) WIRID ASMAUL HUSNAH: Untuk amalan wirid panjang (bila waktu luang anda banyak) ditambah dengan membaca wirid Asmaul-Husnah: Bismillahir rokhmanni rokhim alhamdulillahi robill alamin. (1000x) 2. Yaa Mughnii. (3x ) Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. La tudrikuhul Abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal Lathiful Khobir. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul Qayyum wa atubu ilaih. (3x) War kham huma kama robayani shohiro. Yaa Wahhabu. Laqod jaa-akuum rosulum min anfusikum Aziizun Alaihi maa Anittum Hariishun Alaikum bil mu¶miniina Ro-uufur rohim. Yaa Ghaniyyu. Yaa Rozzaqu. Fain tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi tawakaltu wa huwa Robul Arsyil Azhiim. (1000x) Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus untuk Memperoleh Hidayah Keghaiban): y y Yaa Baathin. Yaa Allahu. Annurid¶dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim. (62x) Yaa Lathiif. Robigfirli dzunubi wali-wali daya. Allahu masallim waa salim waa barik alla sayyidinna mukhamadin waa alla alihi waa shohbihi aj¶main.Bismillahirrohmanirrohim. wa bas¶syiril mu¶miniin. Innaa fatahnaa laka fat¶ham mubiinaa. Allahuma sholi µala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad.

*** DOA KUNCI KEILMUAN RASA SEJATI (Khusus untuk para Pewaris) Bila sewaktu-waktu. wansyur alaiya rahmatika yaa Dzal jalaali wal ik¶raam. cukup dengan membaca Asma Kunci keilmuannya. Amalan wirid telah selesai. Misalnya anda akan menyelesaikan permasalahan hidup. (3x) Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah. sampai langkah disini. . Keterangan tambahan: Hizib Maghrobi dan Asma¶ Sunge Rajeh dibaca sesuai dengan tuntunan yang telah anda terima. Usapkan kedua telapak tangan diwajah. ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²AMALAN DOA PENUTUP Kemudian amalan wirid harian ini ditutup dengan membaca: Bismillahirrahmannirahim. rambut (kepala). diusap kedua belah tangan dan diusap di badan depan lalu kebelakang (punggung) dan kedua kaki.Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus Karunia Kesehatan dan Kesembuhan): y y y Yaa Baari¶u (213 kali) Yaa Syakuur (1000 kali) Al Fatehah (7x) ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²- Untuk para Pewaris: Bila ada hajat khusus. Astagfirullahal Adzim. Allahu Akbar. Allaahummaftah¶ alaiya futuuhal µaariffiin bihikmatika. boleh ditambah dengan membaca hizib Basmalah. tetap diam sejenak ditempat. Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. mata terpejam. merasakan getaran hati dan cahaya dzikir. dimana saja anda ingin mendayagunakan potensi dari SEMUA ilmu yang anda miliki. Setelah selesai membaca dzikir jangan langsung beranjak pergi. aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul qayyum wa atubu ilaih. baik urusan pribadi atau ingin membantu orang lain / klien / pasien. Allahuma sholi µala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful