DE ERAL.

CAT,A,ILOG

ELEC 'RIC

OF MIINIIA'TIURE LAMPS

'TAIBiLE OF C:ON'TEINT,9
Mi n iatu re La rn p Sel ecti,QII1 Facto rs • Mi n iatu re la mID fila rnsnts M 11!lJ~8tU re lam P
D!f.HH'!!S •

"

3
-_

4
4 5 Ain::Fa,f't~
,&-.-7

Miniature tamp bulb shapes

Table of Services, StiflJWlIdard lamps A!lJrto; IIji"J dlic.M:or, etc, . ;,_

S p~oifiC:~I'I~OiilS, Sta ndawd la mps
S<@al~d Beam lamps Table of Services, Seal,ed Beam lamps. Ah"craf1t, Auto etc, Specufk:'a'bi01rl's", Sea Ieel Be a m ia mps
Aircraift

a..11
18 1'9 2.0-2:2
.23 23

Lamps
.

(Electric discharge)

Flasher La m ps

Glow

um ps

24=.25

1 ere phone Lamps C~lristmas Lam ps Electmllumi n esce nt

..
"

26

26
Inside back cover

FOREWORD
GiI:'li1er;1l!fleCldc Miej:aJ:u.r1::: LLmps ~.fi: d~si8t'ied rQf' ~,pe.l"'uioll on Iow voh:ag'~ s.uurt!l!'S uf powell' :!'1J ,h as banca'}" gee crater $Y:UI'lmS. d ryceJ1 Qr :5;tnra!l:e bancries 31,LIId trans{urmeu, Manufactururs ~Itd designers of eqaipmenc £!l'quiring mini [1lf'li: lamps houM select Iamps of £:st'dbJisbtt"£i de~ign 'IA.'berever poSiS.ibh~ in O.£dtt'r fhat replacemems can 'be obtained thtou~rh ccgulLtr lliide channels, Lamps according art: Ei_:st:ecl i h
to

she TaMe~ of Sel"ljil,,-"e.!5 nw:ncriCilil order :and in rated "oh:~ge and. de~i~flI alrnp£'I'C5 in a5L~ml;_ng order.

ili1l1:be.

Specific;i,d(lonJi

Ii:'ilt

CONS DER TH ESE FACTORS ..... when selecting m-niatura lamps

Qu)ttsdon ]Ir\'ol. i:ng; it.hIE I.imi~· dO!IJJ5 hol!.:l!' ing .5>pa.ce; po'W,et" sw.i:'!I."t!~ .dic-ck . md, vibraIio.fil, HCe'Fambieru tem.f!>[!.r-ELtuT~ :!!il!'lidother fac~O-r".s, sbo I.lJi,ti. b~ IC!I!refiU.Hr ,00111• .. :sideu(J, wh'~1!JIooQQ~ing me liI!mps aad the tboi'::1e rn te· hfjor-;e d1e~.,f!;1DI of: the ,produ..et iil5l f... ~e . Wh eth e1' !I lamp may b~ ~sed ~' ,~![,oY'jde ;I.'!, S: fif'fJ'_ fea~ (I!ItC'~ or used for COrilveDl~JIlc;:e, l!!.~llll.y,.5.IlI.eSl :;r.,ppe:d, or flO,r bf:iI.~ly! 'oc :1I.:1ii ;!II .me:l!l,n,s ,001,$j}viil1l_g 'r.iime. (j!l2nt!"Jruil Ue~~.r'k has 5ouC.h -l!! Iarnp ~vailBlble.,

or

moe

II G HT qua ntity qua I'tty
I

'Wbe-n:'
iO.C:S:S

lhdrt' Il'>,=,g;u.lm, i;Sl

OlIn

'g!hje~'t

'QI1'

!mb,.;;-;:·

(
.... ' '01'
'ft
II-2 VI IIttA

.....

,d\c.5l.in:d, Dhe !IlO[l"[n~ 1i.\'III;I~Jbl~~, ~~I:~grJit .. f ~~!:]';: Hg,bt m~t be .p.~lil!je~!2d~ I!!i~e<r I'll. wpa.r:S:E;1! ~;r il)J" 1bW:~~··ut ~i' ba!.e>i9 ~1'i!I l!!!ffip,5) mar !be rl!'qLlltd !!-_[l_-d (loa:slfIe-.i:':lL1:imJn sh'~1Ii to Ibcwm 'ai'llolClpoW'e!r JI.[ld ~!lJm !5pIeaodi. nc' :s,pcnmU q-Ili:lllilji' Oil" ~"Iuf.' of IJs.b.t 1;;R.1'l, be moa.i~d [by t~:s;. lureJu or !:ra:iJip.B..li'i!!nt '~tinilUl ppDi(ld Uil ,t.lle !;!gI.l;.. OJ' by !2XJiErllal b.h~I;':oi.

d~,~i!tdc1!1[ ii~~.

ii5J to '00 ilElJioi!'l!!!tl!:di. QUitiirlt)' nf d~~~I~ 01Idle: Objll!Cf, ,f.b~ ~,ri,bt:·· """~ ~'i:3 ibaclr::g£lil!lJnd !lind! me (him_(!

mc:

SPACE
size j~ H1jjIJ;~d, ,pa'1(wb,d)' be ow p?,pullll~ r~io III Dcli .tiamp IPr;I~ i!:'O I;!P, ...... hllc i!liCM'iffi.a.L c:llIIlaII!lf !!Indi pcr£a.i,c:!Ian!U! 1i!-j14, to 1it'0 dowo. Whe.iU! l''t!q lIm!lU :si~c '.50 a:Jli imJi'fl'rt"'n1 «itr:a-iQO {ilUlgk lla.miP~) iJ1h_ci!':f!!-d;on mus[ be com.pr'Q<rn~,,~, 'IF'o.L.!:r,illJQ:5 O'f bUlb dill.i1lelet"j, II~~ ~tc.L' leo,gdli afifll H~.r.a:l.ll ~'!:'-IJiR'~h ibont:dI be CBI,H!ifLllly' 00[1 ~~.f!'!d 'D-y ,dle.ii:l!!Den i~ ~pc~ ing ~p .b:u-Ll!I~II!I~-;ii_
Ire..l1.

1M IIIf:I«I .k. lion_

T~31""4 IIodI MIn... .,..bo..

A,si

III"

t.k.u 0-31 Yr

buill Mfn.kltol_

PO WER SOURCES
The
fil..etiI

TOit~ of lillie lam.p. D~,;~gg ';'I;),h~ilI:ei5 tor iIllu_btli~1 OCfiii del.i!irmhn~d boy C!xrcnsive resas,

~.IJ~l'~~f

Mill:hc:~

~R'efifi,,~ 'mi~8c dclin.r
m.lJlli iIi,vera!!!:i!!

dl by. Ui.e
>l!nd!

'i'iilh..!il

:sllnndd

1:allll.;.ry.
M

Q

la.m~

cbll'! tHi:!dg-.m
h_.!;~C

I;MQJ.n;]!5

mt:l;5.'Lbe p.r~ci!il:ely !kllilO~ ~n ,!»di~..r m o_in IPnlii;Ii~!" ~i'fl/: and ilgl:[[. Onl lre.;i!;toE IIJpCratiDiIIl. bea~!le tth~ .... i1lI~c in-l;'rusc.5! iII~ tbe .f:iIIliIl!ieDt ·;::'V:llPCftro.5!, Ui~ wlU s~~·dIF be: !Il!D!:1·,halJ [b..u of 'tnn~for.llIler IilIpi!.rari~ln.
","oIl!>

Wi~b

r.r~[!S!D,Il'Dli!:'rB Of ti:!-s'U!iI.'W"S, d!e-ti"';n:d ,

rarlul't

rhan

.fi!I!_ed

M ECHA NICAL STREINGTH
Gl6W .Eal!CplIl,. J1IlIl'If!n,s ~leru-od~:!i b-u,[ Dr!) (Jlti.JJli:!'lIII3. -w:i.~I ..with:s:1A!ld g.re<.J.i >IIm:QYnt:s of -!iboc.1f iII.od "'lbEau.qx.l_ ~ \,-oh."e. 111g:l:i, amI~~· ~;ge iilllum..ih::;5.\L-etU luJP:l ~ n~t· !liod higb ,..o.l~aiSe Ill!!w Simp.eng~ .!LamP!! r'~ le:li!lt ,,-tr-lJonR· OEber 1'l'C1!Igrb Ii Clilln are '!;h-:: RUI'll!!lot fr't1;I;UI:' of thc' ku w~reji. jlJ.'p~l;Iif .......-:i!T~~ ~nd fill!imcD.t rom.1 u rI;C:)" wcl)I IiII:5I fil:BJl!jC In rI!'l! fd'll. M.Q.Jt ~0; g: iI!li p;i.:lil d 131 p51 6. oJ 'Ii' il1! 113 iii ntil m und-i!'l', d'l]~Mtpli)~ I!gOI.lD~ whO'. :f\ :i01!I:3.lJf tfrl!!-qjlJ~.1!l1;}" hlll!,c IbeCIiIl 5,j.'nfhrgm~ w,J;tb [hal[ of Ifhe (:Ulied. Ill~i!:m' to wn:hsE8Illidl i!ibock !!lAd! \'ibnlioi!l.. WJ:iI!:Uo .Il'~,l~ ~i!:!noi«' modiriotl!il lUI! li:!iliCIi:!UJJiI~. iSCH!W 'M5e' .La..rnp~ bOlilid br:; a;'i'Old!ed whe.rll: !pm'~'i~~MI/: inr;c: hc-y ~

m

a., ).g.g. en in soeket,

,

UGHT. LIFE and VOLTAGE

iDlr"\.

"D

12Q.

_1_:Y.

14iJ

~lHr-....
.~~

"

If

l~

!I
~
I~".

~~ e.; .... z~ ~ ~~

for . 'Df P3lt!iflLlliil!l' ma;mp. It '= light 'OUq'itlf ;lio(!i. ml!! .!I.!1~ dC-Jil'CDdc:nt I1fJClii ·m.hi!!....t'd!l!!iRi!:! iilt willl[iI i lhi!! !4f.i1p ~~ Q,EJ!e~~:ii~dJ, Fo-J." iJ1li;s'IilJi!t-OO, ti Ilip;prrO'~im~'i:ioD!i, di.1fI j~.,:gh~,[joL!l~pyt 'VU'·Cl!i ;1;51. ihe ).6 p!IlIWt!r oQ:f dt~ rol~il.8I 31flfl]ifbe' I.if"t!"w,afle:S> 1lII\'-e.f~ as, die !L llf1!i iP~l""'~r'Or It· ;r; "·DJ.;lgC .

al.--

,I

1='

~ ~ ~ ~
~.
~-~

1<1i..J!o;"

~9'l

~c;
I'i'~ I~D

,~
~

t,oC-

1M

',,: -

~

1

I
, .~tfl
~

/'
I 113

v

J!.
I

f-- ~ I~

:z:

-a:: u

~':'

PR4cJ'

"" ".....
lit!

~ ~
~L

AMB.IENT TEMPE~ATURE
1r i~ ,!,lil!
IJ)

~~
.11

...

~IIIlIJ:I.Qrr.

t

~

'i'O

.....
., ~

-

-~; ;ll.,t;,.
.... I ...

'" ~

I
110 1M!

11f1

14l;I

..,

.I ....
...J

10.1

"

F' ERC EN 1 OF DE:llGN lIOUS

~d ~loianD~Gamr!!i. NIE!~!IIgt~_ Lm'.r~!OIlJ!! IJ;e. '!I.-ci~~ I;!:~d:r' OiPCt"HCd LIp m ~ il)i1)~~. &),olull r.bu. II ! l5 ~ol,'!i'Iidi Iir-o-m rtbe' u-e,1t'I)~,dJ '1l:1i!!fil:t.IljliiJ~.s Md SD ,f(:Glt'oe-.sl .pe.rr~mlili.Iii:flE!'_ A~I!' !!l ,O":I!' tb.c W:~fI.\er QD 'l;Q;IInoriQftal !La.miP~ :!111~)' soiR!i. ddolID ru m~l1; :lind llbiO!' Ib'!I!.srng ceffi-i!'nf ImJ:s,C:n. l'hc MW w.OOi8i1i !ba~.oC !l.:lmp5 calli e 1!l)pt;:'mtN, jJtil, iitil1b:l-c:.DH 1~1P' ~o 6.0tli~ ..,
pcdo~ii.IJ.ce

NiDl'fD·aJ1

,eg~.da' 'IIlti Lam~ b~Wi;n& f~ iibe: ~["'Ii'!i~,~lJf I!lbI50~il(1:.1!i.and 'lI'iI!'~tdlll~I01il wen;lll;50 il3'IDlIIlIO{l<s! n
\'Stfi:l(j(UJ~ 1111!UJlIb.ICD[ remp!l!l'.uIJr,1lI ,&0

'liJif

m.-«

iltCllt, . atfIi!-!ZX 'f.lhil!

3

IFILAMIE,NTS

,fil'lllmclJ,'il: m::!:ooi'wl i:s 'rul'il"g,5t~!'!i" The h~;;UlJefill!!: co:i] ~[" iiII co:~l£;d .emU (:i;LJdiicat~. !L'~~,pi;;(;~"",el,,..by i t~e·let~el".sS" C, and CC );, CoUi1lJl1 die 'w,ixi[!ndu.cil."l5' 1113, Iosscs a.nd im;r~a5:e:s: . effid,e:nq.. :IfIil.'ll!.IIl!II!I!rliI:: det5iig,a:a:itiOIll!!ii c:.il:l\UW!i~:st oi a iP[,!2':t']x :DCt.t~H·' ~o J!!I:I!di!l;:Blil:!!,!:! wb e~beE ~bJ!I!: wiFe is, i!i~l"II.iigh'[ or ooil,t,:d. a;lild :l ,m.tmi.'bCf 00' il1L~~iiLaJ:,e ~'he ;(IJ!l'1l'al"!i"g~rnltil1il'ilt 'tnc! :6l~IDilc.IU: oil 11ric !5iIJl.lP,PO'fltS. of YDe
3:~,m;O!i,t 'llI!if.lii:ver.~~:~ly 'I.!lI:'i:~
'81,

m~y !be .5tlrdgJ~rt: \'i,<iiI['!I;c~

n

is,,2

a

~ IiHlR

I

~
C-2:V

0-21i'

V
,

c.§

~

G-te,

C-B],

C2'1

C-6

2C-6

al'il.,d in ,1lIt!::!\l5t l[,:a!'>i2:!i, :B!ho fr~~IlI:'i;g'. B3I.yol!l!2t: ty,p~.!i' ,3I.n::: ,bry;l:n!l."rnUf .pr,i2fei:',['~:d over :!l>Cft:w types. wbe!1! ~ibtr:'~:DiQII1 ]S 'pF~l5I£;llIt~ IE'iliiLnged t)'pC!!5i R.'i!J.l'!lln)" 3IF.'G associaeed ''1lddl lIequiil'e__m;en.~, if!!)!" iIii.D:amC!nli: locIIIJtLilJ;.n. W 12,dI!l!' hBli!iC!ltyf!'l25 ft"dJlliLie :socket si-ze il!iil dI cOIf!n:p[exiqr,.
B-il'S.eS r;;.o:Dta.ct
'~i!".il

~it'(!;\!jdle clel!:uicd S1L11,PPO['i[ Idle hl._mp in itile

'Ene

l1ll1mp'

Mililiart.u!',e

Bl!lya-net

S.C, Min. rl'fII i'l:!il,C;d

O,c. "'lrlJ,
fli!!IliI~

Midget Screw

1M Idget AilllieQ

Miij,pt, Gl'(lo~~d

s.c.
~~ni;!lt

!EtC_ BI!I)!o:net

5..C. Prl!lfcicw s

!i.e. IliIdle~i_ns

'£,~Ial Threiuil

Candela bIB

SGrew

.1JJ:s

BUILB SIHAPES

.illD

Lclten in Ithe: 'En.db de.1grtM1tOU describe the :51in'BIFu:; ni the glass .!!icCt!Lon shown Ibeh)'!;\!' 8!!Ilid ~Ile ~g m bel' is .:Iii e d.iameter: of the b~lb irn ejglhdu of iUlch. FW" e¥1m.ple. s",S i ' a. g·tit' igl1( s1de. 'Dlilb 8/~!/' [O.r. 1 if. in dliiJmcti2l',
:iIJ,['C~

Shil:FC5.

Ie

B

- AlI.'biltra,]' desigD:3:UOtll - Al'biu'ary d.esign:l!itio .

,R. _, .R.cdearu
.HPI _ AcbitrlUJ ,m,[e$ig,IIls'ILmQIl S = Strni,g:b.t ~id. e 1" -Tu:bulu TL ._ Tuibu['iIf, [Ii:!!1I:!il ,ji!-:IJla

P,IE - FI.at end G ,_ GIQbe sb8.f>E! iP ~ [P,ea.!' :!;hilJ.,pe

8.. % 3

RP..n

T..3J,4

T.. 4

5

G~E

M~NIATURE

lA,I\llPS
TAiBlE OF'

STANDAR'D
SERVICES

LIINE

.AIRCRAFT
Lalmp NUlmher

63

:!:11

7B
;,oi

n

54

=
m
1M
157
218

AUTO MOTO/E
fJht.

FILASHUG
NlIJmD:er
L~mJ;l

T

lNumoor

1L;fIlm~

.l19W 3201\ .3208 ~2OC:A,

* M

L~miD Number PiR1E.

Nurn!:ler
114~

li3iI'lllP

348

349

::301~,F
30lR' 3C!i2 3O.2.AF
.302R

313
382

381

150

302C1<GI :l2:OP
3~i)R .3:2 0 V!tI' 321/1;

:no
m
353

51 5.3
5<3G 53,R

351

2&

55 57
57X

37~

354 355
356 357 358 359 .360

63
6.q,

257
157

2&6
2!3
254l!O

..

H411F
U42

U42 !F U43

1]154

H"'t4

PR3 IPR4· F'Fi:5 IF-'F!!l6 PR7

PRZ

..
31
17

rl,h..!mbe·r

l.amp

123222

222X
223 224· :233 243

usa.
1].70 lHEi, 118.3 1]88

~IRI

375
376

3:21.8
321CA 321G 321P 321f1l
3.21W

158
252

303 :303Af 303NR 303R' 304 304NR .3 Q.4. R

384
38fi 392 387 388

391

67 678
6B

F'R9' PIU2 F'A is 1.3

200

.. 24Ki] 9 :246, lOG
:263

12

lS 24-

24
2866
23

30
46

12

~,19:;]
1[96 12il:i 1~4 1209

14 ::11.
H2

385

323
:32.:!I.1@ 325.

361 57

8j[ &2 87-

sa
60

&9


93
~311F 94, 941F

151 1M
155

U~
lU

31 152 2 8 1

68

;20'3X 3§9 ~fi5 4.-1l4W !§O5

10 163

250 231 232 233

'91)

:lSI

]247
1251
:PRl.3 PFH1 3.5

HAND LANTERNI
502

30'S
30SIF 305NiF!
305iR

398
399 396 391 400 409

327
327A.r

369
362 363

1:252

]:211

:327i't.
.328 32a~ .3:29 3·301
33"-4
~~(j,

1275
l3:2i,

117
114

JJ.58

306

2~9
:HO 1&23

258
153 2'59 338

2J4

152

t323 [327

~,
13G

§oo

301
307'6F ::i01iN~ 307111'

410 404
405 406 411

38 232 370

:251
631

US3

.2i1!8,

sos

3075B

356
600 101.'1,7 1(48)01; 1.049

28l
379 92 343

1(102
1003

2'M
1<14 229

1445. 1447 ld§-D [ ].503

401
408 42..5,

96.6 100. 1-491 14~2' 1553

98 99 208 83 29 44 8S
95

1651

.3(1::1 If' :108N~ 300R 309 lOOif 3.00f,U'l:
3Q9SB

4!2.
407

408
417 418
415

432
4.31 13-9

1004vall§.
LOHii

230
235 240 141

]507
1683

~NDIICA110RI
40 41 171 39
:;349

HiS 1

nOI5
1141R '0.3.09

27,
401

H)22 ],026 1044 UJ173

rzes

rrsa

248
244 245

la~4

310 .3.11 31 H4 fi; ::iUR 31].:61B 312 312!F :3:t2NR
1

416 419 428 423
424

UOSH'! .31~ 1385 1495
'1495N11'l'

4'02 .3 344 393
389

:[0-74

no,s
1 t2A1, 11.291

1076

242 246 24J.

·1m.
1009
16511'l

iiSts iMI

43
.iliA·

40 Uti
177

454 ~5 SOO

173 90

la6
332 .333 331 437

47

+6 51

a~92
1.893,

139
227

53:

172 159
268 199 280

5(I~iKAIF
1~24!K M06

BOOK

110
452 453

425 429
430 426 427

149SR' 1503
U562 1666 Uifi61 F

390
130 421 413 414

23.30
23~l
2336

63K
63iM

196

14,~6
14268 14~'filG 1.426R: 1426'[( 14,71. 1476

H30
113.3

14Z
143 135

!Srilt
6.7M 711( 711M1 liHK

4!54
455

25:30

281
322 323

:n2R
31,3

113'4-

1316

3 HSNFi!
~13R' 315 .316

383 377
378 420 120

isss

1680

124
.3-42 103 27'6 275

BICYCLE
1482
1~1

S9K
931K

187 279
271

1450

456
328

.311
330 286

:2191

U31!3 R

,un 6

l483

15-9
3.24
.3;3,1

169
"59

1.4"

.[,4']9

l816R

319

:3l9A.
.3198 .3'0.9Gi '

50
51 5.3 5.4

1819
18191'4ff

367
368

C.O~IN MlAICHINE
63

~J5,
265 33S 342

52

J820
1B4,3 [956

372 .a47

31'9P' 319R'

55

1959

j46

!4~

en

14."5 a 148..7

1.4SS 14S9
'1829

3-64 47

9

.1480

170S

310 284

193 3H

344
:9.4§ 346

200 109

lOS

17.30 17~

17S7
]762

]'764
1.769

306

48 326 365 366 .34

III

iG-E

MliNlATURE

LAMPS
TABLE OF

STANDARD

LH\lE

SERVICES

I DIC~roR(cont.,)
_I1

NS1RIlJ MENTS ~oont~)
L.ln. No. Numbe
LBmp

,SIG_, _'L
bl!ll'!l"!P NI!.i1mIXJiII' No.
!'lit

iJ.!!'mp Number

Lhn. No.

L;l!mp; Numbi31r

1U!.lIlf'Ip
""umibel'

Ill!:! rn P Number ]'SS:ClI
Ml:67

'~n6
1779

447
101
IHii

~M]
UMI2

329 438
.. 50

C!!iiIiHER ~S'
,s,] 5'j1'X,

17'M

1:785· 17196
178,7 17"96

433
446
.0151

la.il:~ ],M1

18£8,
]86'9 ]97IJ

170 305
~!I 14
307 211

2.56 257

161.9
It;3:2 1637
1874 19>.36

1612

10

aas

405

185

96

5

196
197 70 71

~,55

186

n

434

1"~9
l!In~ ~,S~l
llE22 liSlSi

448
293

1891 2]00 2107 :2U2

321

210

2S~, 2:53

l2
115
100

S ECIAL SERVICE,
NlJmb-err 'Ii

380

361

2]02
2114

3a? 1600

31 69

1611

'2:101

325 :is

lAmp

M No,

L83

:$ e'Wi I't,g M;II;tN

n~

44J

1826 l.a29

444
,3.71

114 113
64

MARINE
68
$~

a
436
439
44.Q

0!5!
alF

184 Sewing M_·I!II::hlne'

206 5 -wini 324 442
167 249 180 182

r~lili{;tJine

I,NS1RU MENTS
lCiOLORI

158 254
151

MIEfER:
17,63-

nsg
DEfLE'CTION

GAlVAlIilOM EYER 73

00 '9.4 62<'11,

Ba

1224 1226 122B
li.238

15S
251

441
422 403

zss

l6!8 1692
lG9iS

71 72 352 1,000 1240
1~2,5 l.3SJ

2Q7 Seli,lll'1l!!: M3c:hJm _ :a21 17
IPhctiJ;l!ileclrl!!:
$cafiflert

164

395

S~lK
4,l!~

1223

H30S
1100,;6. 1160$

1MU::1ROSOOPE

II'L!LU MI1N11Ii'frOH'
159-4,
16,]!;!

MEDIC'AL
1~~
1157

870
1,493

204 205
194-

,629

126
L92

125

14-'60

1620
]l "74,

T~EI phone Trouble rl}c:&i mile RI!J~ordi3J F,c1!IiLiIn e i!}e:tec:~t)i' 1&1 PhGloe.I9.~Ilrj'c SCI!IllIner 165 lPih 0'~1J'I!i1'1!JG"1r iII;
Sc.lliIlIner

lO4

nl-~hlJneTrouble

1I.4931D U4'9'1 1496,

189

1630
11534

150
191

]95 320

RADIO and TlElLEVI SID
!!'I.O 111

0'1', T1RAIN
178
63
H
lliIImp N!.!mlbl!:l'F ILBmp

OSCllL.OGR\Q:PH &i5'K !&SEi, 005 t6ti1l 1621 1872

41
78 212 79
4~ 44-

39

12:2
166

15 76 1.21 66 91
81 132

1922' 1923 1925

61
176 62

239 1490 1809

Number

1800
IS 1.3

1924

45
46
;!'I,7

302
170

13

50

:213
215

177
172

1647
lass 1866 1881 1$91

!5!JF!'

SOG

202
25'9

201

203

4326:

4321f!l'
433 4i-J:::!iG

312
313

311

1"9.26

lai'S
1901 19iJ~

1927' 19,28
1'96'0

217
216

43 49.'
-

11~
175

2S7
258

15
]6
.2;{j8

300
294

413R'
4~1 14MJe

31'
315

214

sa

159

1069

l00~

269 2~~

3~
36.3G

251

~.63.1R
!1;jillJ.t],

281
288 .3 45

301 28.9

'l44;;!: 1445
1446

31&
300 2lS 309

4(16

PHO'1IiOC ELL, UiCI rElfit
1699],27

SEARCHUGHIT
9"58

SEISII'ftiIiJii'liiRAJPHI 863

9?Ei
80

74-

851'

1m,

103 220

1019
],020,

2:13

93
94

t.02!5
US4

274
1:23 L02

428 430 431 431G

270
2913 2991

1.441.1
1449 14149G 14!49~ 1767

295
2'9(11

~l'R

29!S
297
316

1018

432

11'65

291 35 118

allf approprjate tables, Sh'1Ice' voltage' is an im porta nt factor in selectl ng' 8 Ia mID for a Kive,t:"11 service I it is weill to bear illl mi'nd wh,en using tlfile 'fo~eSQ~riIg tables thaJt the loWteir v,oltage tamps hav~ the lower line nu rn bers,

La iI11p S allre ~i sted in In Ull'lrH~ I se~ uence in each ta ble, When ,i:! I!!l:iven Ia limP has rica s1gni fica nt usage ln, 0 r ha s bee I'] desiwaed flor more t ian one se vice r it is liste,d in

7

lji"t.

No.

EJ;e5;ign
Af'!'I~,

taTii9:s

ht-

Ifiltill~dl Ce'.Sien \!"Ell'rIilS I V'oltS.

Desf;J;:lil .Am ps

a<l;~.-

ti!!·riB!l

"~Ii!!d"

'inll]' is mllDp! of f (11'l!:Ult In II!hl[h IM~ 11'11 [lC5JJ.nildl1~It>!- [Jf>lrJllHi; "DMlj;!ri" !'I]II,:!I "i!' ml~1'!! :s! ",,-ttich "h~ 11!L!I;li~ dlZl,pli!!! j[il' 1 • .:lI'I:I~" Nl'J!IIrl\ [~r;j Ipl:r-,l;lll' J~I:I r~ttiI II:b.;lr,ilb;lrr lir~· o[hI:I'~~~[sli!::5_'hI:)' ~r~ U_ot.'5_'" U~ !fiQlfn ·s*,u~.t)llJi [H 'lp~llulh;il'<ll d~lp,

9

Un.
No.

I....a rnp N b!mtJell"

Hilt g o,eSlgn Volts. 'VlJIlt;

i)BEign At~p!il

iBilItter.i4l'Si

C.IF. or
W~U~

I{!. menr[

D.,C.8<11)/.

l~ 1,17 ::;:~

o.c,

F'f'lef,. ($)

:Ra'te-d ~e~!e:~ I D1esie:n
'Volta
'I,i"Dt!;S.

Amp::;

itl!lriea

B~~

11 U

LineNo.

li;i Fi1 P IN urn eer

'te,rie!:

B!3Jt·

C,P.

Wat~

gr

112'

t'erie:;

ISa t·

C. p,

;0 ~

W'liItlls

;Iii,!:~', f!ib\

RBted

Lilli (hB..)

~IL.ilb

mant

FII;!,!-

Line No.

lI.t!mp NiWlm bar

liiil!sien
Amp's.

terile:s

Bat-

fU~ment

Una
No.

Numtlcr

larnp

l:erHlj5;

ie'SiI'.

c.r.«
Watts;

lellllgth (Irfth.,

G:9nil.er

Usbt

]24 12

":RJlr:dIT 1'J1t5 is ~-O>Ib~~ o:l 'I,hl! IlIImlti In lilifiirli lamps ,irl! dinl~!Ifd be apllJ"llted; "'tlhlsl~k·' ",,,II'5l. ,til' ~,h~ooIf1ii! if! 'I!!hi[h ifill mp B dil!!IAn!:!l fur ;1"'-fI"~)l ~mpl!!I'!l.IOIndh;;:p;Jer In'il mliloii f.ilb[iNl"Qrr 1Ii:I~ rillmll::;~1!lk:5'. Th~1l" lliJiI! 1hrl ~mrl unless !ShWl'JIi,!I<IIplJll!!lr in 1hl! ~if;t:all«11 di!f~'a. •

NlIm~r

"'~1Iin1P

Desi'gn
A.'I'f'M:'$

terle::s:

E1!al1:-

C.P'_'IJ:F W'8il~

..,I!d~:,' rrol!:i!i !;Il ~ltie;!II !l.!!I ~~fnti!!EI~.
~ltlU

'~!!I

(I _h~1'l L!'!rii

!;d' 'lIliii;;fj],QII hi ~I~ I~m~ .i~iI d~lj;lrtHi !il, blJ .J1Ii1J'.obtd; J~Il<t~I~1l" ~.;;illl I,!mp 1:1 d't:;l~n!ld 'r.;.r ~1,'I'f1i;i!il OIImptili:!. ~ndIQ~r :lind LI'IIhMI b[ir.ll:llrj' b '111'0'1!!t11_t!~ , ~mi!i ynli:ifl, l!hWI ~P~i'lIlilJf In the :rfiHltkl'I~:IIdill!.

110.

iilte$I"2!'11 V~I~!i

OCS!Sfi Amps

lt~t·· ten!3!l

~bllb

Bass

fiIOl" ment

IlJ;iflt Mele'. Canter Ovoefi'-:tiIil ~~F!l!!ln [..!)n~h (I iiCt.J.) (Ine ,}
11};

a.c,
s,e,
S.C.

Bay.
Bay. IElIi!I;)!'_

\iOC·S C·2V

lGC-6,

:2

,C4V

,S..l\:.by., '

c..2\i' ,421 ~

fOC·6 \Co2\1
20·6.

l~

:2

28

1.'!A 11:4
l.~

2*'

2:

:28 28 2:f1. 4:2§!

430

431
432

2C·2V {2:CC.6 ¢.2V ]~ 21;4

L2§
lo/UJ

11,4
1
6

rid mi.i1w

, rililiflll!!'.l -t flu 1i>!!~1!i lire' r'I!'iI~r!!<lJdl rom 111<!l~~ iii 1'00 ll1€!ii.... !i f:iI Jiljri with D. C. hndl!iA blll!!;'!!_ f 1.:;ii 1

A sealed b~m 'cype bOl,' eeaslsts of a ]ii:glr!'t S!lnl!tC'e oo;[titillillJl~ jDi illii. !li':liJJdo8"ult'e made by' ~eJ'I:ii!I;!:::tl,caUy :!!ieil]~riL,gfiiiL n~Cutfil,eiy ]?it'essed r,e£~-crot Sil[])d [il!:l!liS to pto'll"idc an. ll1l.'t.eg.UJ. liigbciJng u]}k Gbs!i is, of :iii 'oorullili.cSit.c, ,1i:1!I:m:r~it'eSiSti:l,i[1, r-ype ~oQj t~C' rodciOtot ,pw:ciOllL i!i, !J.S.Ui)][Y of ,~~oli;;: OO;l'!!~
tOUI[' mtb, :aJ1li ,IIIJiumirriEiIiIi A. 'williLcl' '~a['h:;ty of '1b>l:9JiiiL
.f!t!'£lIf,eoliJlg pli.1rtetlil&

in floer siillL'fa.~e. i:'i.md ilijIiie{!!si:[~e:s

d~(!IicG$ ,O'f li,pt At: f['e.5~iIJi[. S~il~d ~t:&m ]amp,!!I:arc a.... aiJahl,g l~ (ljilm1e~i;:!'uof 4.~~'1;. ~~,.!'1~, 7R iI.nd 8~~ :known :as PAift-36, 'PAJt.-·46, PAR.- 56 :i.n,~J PAR-64 ,fii1!:5IiPe:cti~~I,l'- C~l;'t:aiJil. ~f]lie," 8..l'it2, !ll'ai]ab.l~:DlIJi ;po 1P~.rmi;Ulllef:'lt iPill'l!llber QiI." t,ed le as nlll!l!'ii'b•. OthiGll',~ less perm.'l!ifient oo~or ,c'Oi\'~ilfilgs may be m'8lde a''aibbl~ £01' ;s"ecl§J '''P'fJJl~d<li~s,
5iII!iW,',j;_"Ci

can k ,pr<£lill!hl~d by pro,per
!Loti lCI1l.!§!ccmn.gurati!l!in_

6 FEATURES
~ads mold~d. in the .I:[!!I]!5C'§; ,~ G-E He~]iJ;mp\S' ro enable qlrli.!t'k~ ailJCUIliI:!l12 :ii:im:ing with ~;~y aimJlDig L' Ji .• ~ " _~, ~I frlaocu Ifle,. ,f'i.:llm-,I"J,!i·.,.,h.. G· ,. .... iLZmi.'J<E!:!i ar',(!' p{l;'eCls~Y' lIJoca.llel!J, with fle:S;Hliei:ll: ito ~he; beam and are i!'JIOIv-yJ:fIe.t'i.d~te ~o'~~'~:plPin,g] cracking 0.1" '1b:r'€a'l\;:~iI'IIg, G ..E, Shti!!11lI ... ,.,covers ,the, ],O~_f :Dei}m iiCiiJmeDiI:: onJy, clillmn,~,r.:;.,tT ith~ '~l!IjjjOf)(n~foJ1ecl.u;p'Mlif~1 Ligh.:"
L .

G'-I Aim-lrig hi Gbm

Dell

'. ~ ~

are three

g]El-5!!'

w'bic'.bii;il:O'w iLnrl haCk ilDl :tCilc~~ ,t,ilin., :ffhg.
G-E S_hi!~hl5
IPIt00IDI::C!:
:tl',jl!'

i'DIO'KlItistili·

eye:5i

dw.-jng' _ ... r,IEKI~,re
road,

damp;Cd

ito

~=::::~~~"~~w~11~
--~:Ii

;5C.lP':IIIfi.tlll·
:i.lllIJid!

the iIi]m;IIl'i>I:IJJ~ dlilDIlJiiG: shock

'riibu.tIOI1l.,
'iifilJ!l!!'

ibll1l;il!tI!.liD

dlilt,~t:1:s l!iigl:il'ii: larit'Etct P.iii ~ S il1l,1; i:!5, !:..":i.II :!ii'it,t·,

The Red 11:'519 ned ..,Len !!i-lie fJectt!l:r ~ .' ~ CQImd.il)'WIIJ.

'======i~m~~~~~::~

Onl"

Gene·rall

Eledriic .' .' • []'ia:~:§

:l.U

of mG

lnd.ividlil;ill[ .piI!ll't~ ma'it So i.l1I,to h~.dlI~mlPs - aJ!Ldi cve',n tibi~ mlJ£hinJll:i'ii are d'[lSlll1l!i;:d [by 'G... enl!l;i!~ E l1Iitc:t!i~a!i~t.i.ni: .m'llximum, qUldily COflltl"Qt More· PGwe.,f·ul ~ " • The! l,O'w!l1'J!"bi1!~m f~ts 'tW.leG :a!'ii !mn.i!cb n,h.]: ,0.111. he ,dght: side of"Ehe ,flQaG, t 300 fC'~t a:h![l3.'~t Pre-F ."me,d Lead-In W~"II ...... T.h(!l'e is !f;!!O !':!iptinJ;' a!t1:lD.n". ro, pu]l ihem O'l!Ii1: of f'Q!O!I$.

EXAMPLES OF BEAM ·SPREAD

PiCtlill.fe Oon Lda: shoW:5i the panerlD! ifi"om on~ 3'O~~lt :iilu~6IDO'd:'l,I\e. s,pod-'imp p'fQoliJci:ng 7 S,OOOI b!:::1Lim clindle-powe.r WilCh spl'lea,g. of ,'I) ~ :5 I), Tb!l;i

.p'jCitU~G· 0111. tiilc

rJgh.: :miOlW-S: ,the paiJi;~erlfl trQJTD. qin!l;! U'1J!('tm t'I.!oodbmp' iProdl!U!clil'l!:g l~!ll!tOO beam !CiIil1l.dlepl!JlW~ 'wj~1b iIi.Pl"eag, of ,sOCl' N:' 20Cl_
,3 S-~t~

G·[

M'~N lATURE

tAMPS
OF

STANIDAR:D
SER'VICES

LINE

T.ABlE

AIRCRAFT
Ui.NIDINiGi b~!IiIl1P N·rl> 4(]:ii)l!.

AND LAINTERNI LAMPS
Un.
No.
128 94
12.1 La rFi,p
~OL,

UM
ND. 73

biJml;1 N'o.
4()(]S

Un.
No. 80
-

I..tH'rlP. N,(I.

UMI No..

UJrn~
No" 4557
455"9

U...
No. 2

Ll!lmrifl

400IA
400;2

400211.

400J
4t004
-

74 76 77

~(J'4!lJA

11

500 537' ,541,1

----

No.

l.IrM!I

No..

90 9.2
119

4,~e2

S04.2
54(1\2 15012,6013

P

19

600G

82

12

93 117 U8
129

4561
45.80

24-

4546
454$):;
'---

1

3

4.516,
4618
'=

4547

4
46

5

:3 83

45:52

84

4553 45;515
4556,

4'~1
45!1111
4615

log

22

126

127
12!!!i

MARIN E
45100i 4:51'9
4544

LAMPS
4:545

4616

47 44
45

o!li'586. 4566

128

112
114 4031 4431 4'50~
4503 45:l"l 43
457.2

75 106
88 48

,4.HiOl

48:00
4111111
48;60

103 915
99
102

DV'HIER 107 123 1fiB:!I::;Iin-g Hel1iCiopter FloDa
In;.j,

100
101

4863

108
110

r if'eAui!i!~lnH

Marke·r

III
8

Mnk8r
It\ia,,,ll!!:atl;;;:.n

TRAC.TOR LA MIPS
4000
4013 !!'Ii 0 1.9

14 34 18 !$9 60 64

4419
44.22 4424,4001

68
69

4022
4021i1, 44 til is 4400 441.3

n

]6

70 71

400.s

~iro.a

M

~S
30

4610

4617

n

SP,ECIAL SERVlCE LAMPS
40]0 4A,11

'61

OiMED !5 4510
45U

4§.2.i1i

SpO'tr.amp
$Po..-tJ:zIIIiIlIP Fioofllls,rn po £merga;m::.y·ljghting

4~fl
4400
4512;

56
1

45;71.
IjOO~,

SEAILEID IBEA M
TJr!~iul .~~Ie;;l 1'}e:~!111'1 lamp:s" Len:!! eonfi(;;:JJIl']!!. mn and! oolo~ are Y8 nad 'iOt' s~eC;i'rlC; :~f,lpite!:!tIMs i[]f' praaetsnnifTiJ!!<i iJel!lm patterns. The b.asie d'i· m-c:Fi<:iliOf!$ re rn If! th e.

~me

·.or Btl

~;erv ees,

fiAR·36

IPAiR·4fj

Max.. diameter 4.46'"

SJ'tyJ

PA~'-·56, 7.031"

19

10

401SR §040A

6 15

Ip'AR'.516 PAR-56 PAR-56

e~-6
Ire·5
\C-6

C·S

6 5

-

'I

-

~

III ,.

I"

~

n
12

~:2

IS

{~~ 5 CG
{C-G

................

-

.,

~

~

-

"I

- ., - . ~ . - . ~

\'C""l1i,

,43 ,44

,o!I,i031 452B

6 6.5.

16_4 \6.:4

J4~ l~5
00

J300 (500

3 Dent. I ut'!s

IP.AR-~{6

{CoG

C6

4.

=- ....

os

;;;.;;

....

_

100

eFi~

Mogul
D!l'(JnlQ;

IF'AR·31!5

(:.6

~%:

71)J~OOO

7

5<

Mt:lJt.

Ba:se

8Ulb

Fir~· msnt

(I\le,r. ill I]

hi~h.
(in.)

1;2,

4 4 4,

e

I

~.,

re

'!

!'"

"!

Iili

0 112:

l~
12

!II

I' •••

!II

I'll"

4002A

,I

Ii iI

I

I

I).

I

4
79
4(I!i)3

ioii

i

;;;01"':1111.11

12
12

4 4
5
.5

I'"

"!

..

~

.....

i

..

10
81

~!i M18!R S;402 iiiO:U,
I

r~'I

~~+~ ..

!'-

.. "

!- ....

'"

12
12
.12:

I

II •••

I

II II

II

82
131

ilil.II;;.OII

....

'III;.

,6,

., .. ,;

....

I ...

';:

.. ;!

Ho.

m.

~F'eL!il:
Of

MaN:,
Bulib rnent

!;!:~f~ed

lFiiiiii·

CI~alr31~

\lOltt

tgt1i.

IIf1~tijJ m8l!:~ C.li'1'.
(;i Pf! I(" Q.)j,,)

m~
55
~Iij

AlJj;li'Q~. S~ri3::u:l t,o

(ilil.)

ME!):_ C. F,', .dle~ro.;~') Vi!l:r~,

,;2:5,

,
~ !5

40

24
2~,

Z8 2B

:24

GCDCI"<lt E[ectric has, '~, complete line of min:ia'ltW:'e iBh1Ck1ig]u and fh.:l:o~,egOCeDt I:a:mps fur ,c;:ock. pDt lind! mbh. use, ~p5 iEl the 1'·6 and RP·l1 bl!llbs, aee bla.clic,. li,bt [ilmps fOE :i 9U1J.uneDt lighting, de.sigqed

pr~IiIiEirU'f EOf direcs
prov.ided

po.illI.~zi),tiom

il:rl, mcf::' c:irOtl_j't. l,'illmp5wimh T-S bll[bs are R3pid",S.~ jJuore..'Y L"cmt ]ii.mp~ ha Lng: slPeci-aJly des.igillled, rugged,
rtnUi:iodit'-S: COl.' ~il1Ft ,el,'v;ke.

w1m

Wl'Jle - i 0relaiiQ:Il-

Thel'

!LI'<I!!:

an iildeKin,g

base

TQI:'

:~IHro.lp'e'L"

Lamp

~ 0..

Nom. \II,I~'tU, 3,

Nom.,
,!C1n~
I • 'II ••

Byi~ j.!5 RP-12 IRP-12

IBEi!!le

(~Fidici§.)

!L~nsth 2%

Cireuit 12-16V IDG DC 24-28V lRiIIlPid s n Rapid sian R:lfMdI s.ti:!U IRa pid :5tillrt R;apld start Rilipid slk!lrt ~S!pid sts.n FI·~IPIc:I stl!l U REI pidJ :s.ti:llrt IRi;ll'iid start Rill j;!id It~lrt Rapi.d :start
C

Color

MF2T~BIL MF5000
§(J04CW

MF~R ll/Bl

2

-4 .,. 44,8 6
4.

. - - ., - .
11!'lr:'lI'·,

r _ ... ;;;,'

D_C'. ~nGex., D.C. Index. M!n_ f'injs:ss. Mill. ptnleu Min. Pllnles;s: Min. II:l![::I~1'! Min. Pinl1ii'Sli, Min,. p;j1ll!t!'S.S. IMiill. PInless Mi'n. lBi pi n ~1'1'I.IM~i!l!\!I.:!;L M[n. 1~n'IIIi>Gl:; MI rr, Fllillliess. Mi1'l.8lj:1ln

V.C. 'f!d~.

~(1041R 5{l(!4WW 5104WW sonfl'R

500acw

2,8 28 28 28

f·G
T-5

2~iS; 21YJ.!I
6 '6 6 12

24--28V

Dt

§:!l13CW OO131't
I

§waww

5OOS,WW

OO13WW

13
I

S is 13 13 13

9il
90 SlIJ 90

53 53 !5~

:53

r~5.
T,-§

'!i.!S T-!5 T-!5

6

T-!S
T-5

T,5

12 1.2:

Black light BI!!lcl( IlIiI!lllll Bla,~k Imnt coon wtJ ts Red Warm'wniitrHl W~iI'WcI wioJ libl!! Gool whi!~ Wellnm 'wlilit-e

BUZ!WW

1"·5

::n. :21

lL2

Warm W!'!~te
RIII!Ci

ed

Cool white
WBI'1lif1

T-5

:rn,
21-

W,~rm ~h.lite

whiit<!!l

FLASHER

lAMPS
GiZD!E'mll

.mcil.":titie Fb:d~ieil:'·[I,7H'Il!me.nt L1Imfli!5i

b,Vif:;

the :fibmC9it mounl: ito ptovid,c' the Jla~s1Jifi,g. Heal! .from tile' dilltffirClii!1
a b]-mt:ltiiJ sttjp
ti~5
[0'

~tiided

bead ~,',"ii;ra'f£['~m, me Iead w:ire, 'buakii:iJg We eireuu. A~ i:b.~hi-metaL $1:Jiip
rClL'll5l!:::i!i

;SUt_p 1'0

ceels

~t .cerwns

to

its

or.i',8~f1jJ] Fosi:tioll

agaiiillsl
:!ie:rV~iCii:iS

the [!t:ill.d'wire "Ltd, i[he l-am~ Hgh.:ts.

Fla do er bm,ps ~re used ~f'!I <Pl, var~l2ty o( '-liS ShOWiii, Hi ~he !J:abJe be~Q'W.
401
4

b gee, gr,een, • .rea or ye.!!tiPw.

{J~lot'dl hlmps

U!f::'

,o-ua:si~eJm.lI"l!Sp:!m"GIlI,t ooI).1:ed,

Lal'il1~
~!J'_

Circu:it
QII'rilledl

volt'S

; G.P. Il1Migr"il DeSi,l;lfl or 'ilDlt5 am IJ'5 ~tt~ ,
,
I • I • !" .. " ..

~;ilt,

l rilC~' 2iD

iBEI&!

B,t.lib

Fillament Cr;2 Rl e-·2F!l

.a\'t1!r-sJI lith.(ii'l.)
11. l,Ii~

lMa;(.

fli!:I:3~1M; A"ef~l!!:e I par llI:5tlf!.lJ mini. Iife(IiIrs,)
• I]. I ...

Sel'\J'.if:e,
)[0)'

!!,'Ji!]l'l

4'O~ 407' 41lB 4!J5 ;lSi 25e!i

45§ 1.426

,4.9 t!I,_9 6.5. 5_5 l~

:tG

1.25

'.

r,

~

I

_30 .30
.30 .50 .. 7 2
.. II ..

.22

J)QC

.43C

10

.111.111

,6.G)

-5'0

.10e

110C

1.4_10
'

I

I

r.sc
.. I .. I

1.9"(;
.. .....
']'w

411' 41"
... ,i I. I

..

..

l!.~o. 1426~·
l4~6Y'"' UiJ

14:.26Bri ~20 142fiG" ].20

1.20

14,

....
~.I .. e ~ I'"
•• I •

.:21
II • I • I

.... 11;.

!",._I,.

,i,

iw
.. ,. ~ ..
...... 011

.... . ..
11'11111'1

7"'«
7w

........
."II"!!
II. II

I•

7w

.... . ..

Cand. S1:;:. ~n.;l. $<:i. Gaiidl. se, Cand., se,

Cani:!.ik,

M!I1!- $ell'" Min. SQf. M!I!L Scr, IMID. B!:!:.'. Miilil. Scr;. M!n,ISay. Mi:n.'B."y . Min .. SIN.

G4'h1 5-2
(1E4~

1Ji.~~:

~'Lh

G-21R
G-2R C-7A

~,M6

l%~
lll,liiS

45
.. I,.

90

I•
[I

50
5.0

1.5

G-4i!h

G-4,~

c..2~

iMiS;

G·4~
iii-4!,.1:

C-?lI.:
C}'~:

C,2.~ C-~H

171Ci 2~

lM!5 lVi,

I.III!!!I'

.... Oil.' •

~... ~ ....
• , .... I • 'I __ .' II 11

R

500
500

500 500

So.

G-'7L,4

c-r«
C-7A

:2ltS

50.0. ,500
500 500

C.7~ C-7Yz

G-7A. I

C7~

2lj8

2~

21k

• ...
.Ii I iI

r'l
I

!'

.;11
, ..

..

!

.....

1500

~nd~cilMr ;l\l,It6 &: To}' train T~tr,ftln lin icaklr 1M ie~'!ioll" I n.diCido.r !I'l-dl eator IIndiCt!ltlOr

Signal

T01I H<lind ImflillerJ! tiand 18 ntern

23

A ,glow hi:mp
iii,

~i[li~:5ii$~!5<

[[If

!I1'JCiDtlr:ocil,!:!:!i
~hr~:!i

!!iieaJl!NI [111,
a lredd~!!iliI,

gJ~ss env-eIQ]1i!B fiUl2t'm w,irth i9l~, ,m:i:Oill]Y used gBi:5 is ,nGOril, whie'b

T,lIiofl mo:s;~ oom-

gl,olW

wh~llI,

tOmll'[,lI!'.nt

:m!UW!;

QO'mmOJl.I.y
;Ii,

u:l'icd

~iII:!!iei!i

thr,ooif_ih, line 1iLmp .. LeS5 aee iit~O'.n ail ciI ,Il ,rni:.;Jtu["c
l!ifod,!ilI~'
The
:tJj,

of he.~i.'IJ!1iIl! and
'!l;io~.'i!!:tglow
i5iUll'lrOlllllldillg

91T,!;UIDI

wb:kb

bJUit und

FCspt:>Cth,e1y.

ligJu (rILKm II,
"E.-51

a ,clidlliojij, u.ff']um~iL!i.):(l!5i 'Il~ :iii~gil1:hr,e. e,];r,ClI:fod,~,. In :ill['~eif~ f:!!;J.[~.ing ,itUIr1l'Clilt u'rugt', thit: n,pidi sw:il.:cll ilDi poJ2Lf,ity Qif th~' dC'!i..'1I:rod)!::~ v,~.s, dH'::' j:m'p~eS$j.otii oi 'b,odfJ. e~CEtode'!i ,!!i'lowirn g oonci'miioO!A dy Glow lli.mp\!!i, COIlil S!LliillJe, [ow ~Hi1ge :illilid, "are ,[Dcc,naniictIIUy. f!llgged. The: [ilU~ makes rhtt:ifi extri2D1c1.y '!aI:!idU] as iiii,d~c.llimJ'la,m,ps, ililtldeof severe col1ldJitk:m;s ,0£ 'riht,illiti'il>ffi aad dlock, Tb,eif 1igb~ Qut,PUt., b.;!JJ.rw;;::v!l:'F.~,:!!j, ,iDw" ,ilikit:i i 6m:&ief dli:s:cllll$,~")C Iamps, tJlt")' rcq,lJIiffif:' it ~e,['it Ui::ri;~ri cl€;''Wi~ Iilg g[,o,w g;;u,

l;amp [!5i ,pn:M:lu~d by

~.f

u

NE-67

U.5I1.!1;IIlU,.

in the

[Ot.,OiI,

of

II

:!Sed,es

:ft!2siSI:GIx.

The lif~

am:! li.(;ht CH.I(,p!JIl. 6f ii g[ow laM,p; CIl)J:' ii g,j;'''''!l':1IJI ttim:uit ¥ohas;~·are ~Oil:IFO][ed by d~.'1i:iillpeg:iJH!ltle i

Cif th~
tUlI;t,!III[

tJwcnnl

lim£riEif;' dec~'iCie. As impedance
]~f:!::
• •

illJiil.."T\ci:I~es
iiS
"...Ii'.

'I.:kie

ls
!.~..J

]emg~bei~,e.dI :lliild ~__be]ighlt,
.t~ ropeit'

lI,liLmJl utllSiJlcou.

n

{""1m ce;o

:Il..'

f

:s-eil."J.e'S

.

i\R-~

imp~d~IN::e

!i.'iiUOW$ilise :iU v:ariO!l!!S dr>Cl!,I~t '\'o~:~:a~e.s
11Il1l}irI!il hi I!Y!HS, at,!:;:,

N E--4:5
N,[·-58

witb Hre 6t :2 S,OO®, Of'
,l.iLmJ!'!5'

m,p.,pJi~d ~ill, a ¥:Ill:d,;ecy of :sjz.es and decU':ode &lllilpes a s sbown i'n ehe iU..8u::td,ons. The :se[\!::"W~~il~i!'-dlil:m.p~have ;l reslseor ili'll oche 'base' .i.II!i:licil, are ~eiSi~n)edi for use ~u a ~£l!eciih::ci:r~~h !!foltas:,!:;:'. :IID aU OtillJ!t:f lamps ;l11Di exeerual re.s~Sloo;r' mUlS-!' b~ tp.['!i)t,-ad,edi. T,h~ m01S1 :p6p!.'.llI:;]Jil' slse of glow lamp is [n a "T~"'[(I.t.:.n d' \ 'iI,. __ I~~ Th'"~s ~" ,',:!is iLpiP'" ~id w]i:llI . i.I', .:. ',m ,,~i:l, ~ iIJ'ilUILlI. . ILllirnp e .., A~~,ib]t= wiflll' Ieads, G!i:fie.rnl :EL.ec~]"]c can ~up,p]y ehe T,·,2; la:rnp\!i wj~b a It'esi.smt tH:!!ib i,fH'Q one of. the e:t.te'l.nil1 Ieads PJ''Ovidjlillg reslsrance :IIndl w.~I1;'iill g hniii,ess ]1I'iI li>i:H~ ~fiJh m til] '!Ii, specii!::' need Exa:mplif:' shown below"
t!;I:lI!5ifQMIIl!r:·!'O

ARA INE.48

"'iE-30
N'E-!ii6

GilD'W

~:amp!!ii

Ih'll,'ii~

1!IiIJ.i.ql!l.e lnili2!r][IJ:!.1 vmt:J.!li'e': ch:;a['-

!J;i:~l!!risitic:'ii kniO'wn as h[!I;liI!lkdil,liwl1I.. mai.l1Ltain:iitrlil and ext! 1il,Sll]!5lhi.ng' 'IiIQltag.~ w:h.ich, mue thil!m !l1!,>Qiflill~, ;91~ !I!".ae!Di:trol1l.k d['Cil1!it. iCom,prmel'iit5_ Th,il1)" U\Il:

AR:-l NE·.J'4

w,idely
:!i1l1~,

used

:1.,<;,

'voltB!,gil;: ,m·,gu]21.'filO:r:::;

<PInG[nd'k3lJt'Qr:'ii~
:El!S

,mlJl~mQ.[J' d.!'"cult!'ii

i.n tr:±gg)~lI.' and ,pub'G aiP,ph'iOlJd,iiJ;,n:5 [1,UciI :9!:m:ll 1['~laxa'D!olJ. i!).~oi.llailiTIi'.r:5.,

Il.~tn:p NQ,. ,lio R.l AIR-:3:@ AR-4@ AR.9 Wl~ ..!21\ JL3:A K.4iA 2: 1/4 18..0 ;3_5 0.3 I'Il!l)M'!1;, NONIE. 15"C10(ll :20~om~,."
,iI PlPrtll!'l.

]125

114

:3 ,5

." •• ,- '. -" • •• , • , •• , • , - - .,-,' - - ,,-,' •• ".... lOt a-e

'l,/IXIO

1!50 1:!5!J

@ Y;pjue:::; ,ar"!;!,rom- lJj~e on a-c; lita on doG is

'W%

~~Iy;e$

®

50

1M ed, $c:r~w CilIl'fld. se... t'lw ID_C. BaiYOnet l.ij W!'i'!;!: te'i"ml,

T-4%: "IF -4'!h

S·l4

3,~' 1Y.:!!

.l '! '8.2 _,

If'':2'

't:!;.'J(l

!!J$e' 135

VQ'j~ 1lj!J11'l.~o~ :$?!tI$'r~Qil9n)!' doc

!J",por"

INEON !Ia,lOW' LAMPS, roJ' Il'IIdlr:c<rmr Silln~c8'. -

itlJlGIH B RIGHTlNIES<S lAMIP,S: Cirel.l i1 'If'oLli!l9I11' '105- li2:S ,AC

T.:2, li·2

,...~
T-:2
T-2

T~'2

T-l~,
T-4%:
T.4,'L,6

S·li.

'&:7

®

®

ij$E!' 1 SO wlihs, mi:nim u m 'kir 's:aiHi:;ra"Gt:ory d-e OJ;l;e~Uon 'L!fe when op:ell"aMd _onl .AID. FIJI! sbnd!~lro !:;J;~~.htl'1.e!S!S 1~IIil'!JI;I!;l. 111e' IJ.ri.8ihtfH~~!J !l!1lmps. ~er,e a mlmmu m of. HiOo'"e~~", 1:5.raeiJoiifllliricn.c'llidi 'litiian 'the 601% ifusu MI ~ndl c:ul'i'c'i'!'t ~!ild Wiilt!;!lge ..wll in-cr,ei3:5!EL
-

Qi.fi

'fujI!"'

,DC :!l11'J!~f>Ci~_,. Qf ~hese' V.e!II,l06S. fOr Ihn!ilJil DC operi:llioOifi. [1M WlI~ be 'i5illlilill'W1hi3It IClwer .

S1)%

~IEON GD-O'WLAM PS Im !il:iif~!;I it i!:i!:lllilpOrHI!M. Use li.j!itifi I,nitial ID·C: bli"'BElkaown

Initial

Me.

main- 1l)t,!lFi'tiWit taining (nna.d-c) ~OU;f!:i!:,e, VQ!I'~~ ''!i"UIBUILAR

D.C:

~e:;lrgl'1l

fmr' indi~-ated Ch;ange

1-1101.1 ni, rQlJilI rtlitj'~i1I ;§J~ ,d',e$Ie;F1 't:l,!lrr~nt; Ei'!!g, 'lf1lll~!!re ch;:lIl'Iga

M~;(. length t! Fl-oe:h;eS} i'ene:th,
{I 1'11,) l"!lId
'1J'I,rorEill

ilflr'eSlb<;dO'i'roi volts,
JJ

MElinilElinin,g wit:.: HiQurs ,

Addilig filiil sp8~iifici3iti[]liI:S (ki ilrln fIIt~~,)

Hour; Ch.i!lIiIP

INE-:2S ,NE,.23 N~·tie NiE-77

NE-2L

,.,Ul:,2.AS

~~.~:~ r/oIE~'7'1ij esI

~E·OO

ME-51 1'I41E,*1;1. NIE,-'96 ~1E,",9'7

BULB (T4)~ appfDIl. ,iA ,g:i.iI., Win 1aJrnin iil~. P;;rrGiIr.iil I 5;.", I 2.~09 2.5(1) s...v 2 60-- 9~Ji AVi, ~ 55 @ ,3· ,;3 ,5-V' 6,000 2: 6:5- as, A'Vtg'_ :;;..50 '6,OOllJ' I :5-'!,!' 6000 5-\!' s.eoo :2 eo- 00 ,44~ 7,4 . .:::1 SN !!J,I~ 5-'!J' .S-'iJ '1 6:000 '00- ~O ASf."_:;;"G!5 ,00- 00 .:8. S '2,000 15-'" ~g- go- I ;A~~~ '" .515 l!lJ~OOO 'lQ,~g :I. 4 _42,,0!J0 1&1% lJI(lO 'iI rEi 5 -6'0 .".,,; .. 1. ."".,;, 3\,iOOO TriiOCloG! AY.~. ;,,~~ .. ' .~ 2',(01))1 60- ,13;0 5, - 58 2',000 1 .1. 2;00[1< -3 5t-V ~ i ~q.,.. 00 5(11-, 60, 6.00D! 'V 2,/00) !5-V '5.-V "L:,O ![I0' 1I. _i5!Jr. ~ I A~'. ~.;i5.;.5 l.~ ,~ ],0-.'1/ .S 1 Cll-V :3,000 II 3 JlI 00 1.~1J-1OO .. -s.o, ,60 ,- :8.!J @ .5 1 UD-l,W ]O·'\,!' :3,000 l(l!·¥ I :3,000 TllH!'iliLAR BUILEi' (r -2). Tll!lliEi,phfi:ne ,!llldi(!1I~.al!l~, P'ilITiII1191 P!IIst

P1ts'liIII'Jc-.!;'tI!"!;!dti
:i!~

3 91 .~
3.

r.
I
.:3

",,;111011

11I1lI1.

Jv

$B

1'1~~ ~~

% 1't,i'l! 1.M!~
~,

1
l

~ ~@@

00

1.~!So J,\46 1 o/.i;~i
'l~f,
2

1 o/i,Plo

iWl@@@
~. ,) I ~" .~: :s'~'

l~'~~L

~~

%ci!'

,_

~0 .

ME.-3:
NIE-5

t'4lEa4

55.. '9'0
61l-

120..00 1

~1Jj

~iV£.>!5$ @ ~~'_:;'~9

.': -00

TIlJBUlLAR

.5 BUIl.B (r,-:3~.>:4!), .ilPPIl"!;i~. _2: I ,2:

.3

5~ 10.'1/

'16.,000 6.,000
3,ii)i)O
I~"

~ 10-"1 6~'II

I

lSi,IDOO

3~iJItJO
],,1]00

6.000

• - - ., - .1.
~ I I"l II I •

."'IOII!;I

i!!ile-ctMi!llle'S I luAG; Ba.51Ei I'I!IIiIIrlll.ed NE-~ @ 11!;4,s ~a~e: ,flU! rke~ N [-4 P7l(; . BiI:51111 markliid INE-!!;i
].Mi§;

llilli!l. M inii!t~j:'1;:

bi!:r!l!lI1~ b!lliVu

P~,~l~;tU Po:it ,~~!:!~~:;,

~1E~6,
~1E:,.16

NE-51SI

55 .. SIC! Me:, ~ 5S@ 55- '00 A'I/~~ ::;.5!§ @

5--:V

5:\1'

.1,,@:~
'1,000'

5·\!

1,,000

'",I"" .•
-e
I' II' ~' '~'

:~;JIi! I

lBiII:se m!3J~ki!ld iN E-61 S @
~:;i;!;;ie

mi;!lrlted

f';IE~!57'

®

(D Lead"6i till1nM. ® D~1i'1i. 'el'fec:t j;lell~et;l. @ S:~~ Il,m~dl.. @ jfilf'e·age!!!l_ ® ~tiill~iSliiiflEil v-.o!t~~ ln serles W~U1I.25-lrone_gp;hm8 'IJT mlJre; 750 llolt!>l. . (it ~1l;I1 IDi'Hilm eeatsd, Lee ki!lgfi r!3'5iE<1ta nee li'1!I~~;e1' thiin 100- mo!J\~ <:It WcF' i]lj'Jd 7~% iR" H .25, b @ MtIii l!.40-1:8.owafC,s d-~ ijlI!iiI Dute.r o(I6etfi\Q~es, l~miii wi!] tnlgselr ~1'th 140 v,~!t~ doe 'tuf;8ge~ tQ ca,th;[Jdie_ @ Vol:biJigo to ~...,~ wfthi!'! !~!tl;fi'! ~w 100, hQl!lr) dl.mj~":!I fo,F lindiicBtfid M'a<, @ e~~IQllI~.f! ~I:t:I!I&e iN rem,ailli tt-elow 95 wlt!ii doC: '~'JIF illldiDilt'!3d lir'9.IM.ain1t.r.:lini'ni' 00 It <:1181111to. r{lm~l!'i i:JeiCtW 7;0 ... JIts doe fIJr' 'ilild'iei.1MeJ Ue. IWm~ I!m~~, MUl· [,.lf233 1 fow the' .,hAN .9191 Iregl!l'!:3i!'Or tu ba,

I TUBULAR IIJIIJ!6B (ra4'!A), apl!!'l'dll. ~..-'; [[[ai.~ D.C. Ba~flfII!Eit, ha!!lii!!l~ F~..-!ltI"l'l:a_I'I,"!i.H ilt IlliIEidrol1i B II I 1 .88 rna rked NiE-15 l,OOO 1,000 157- ,B7 5~-6~ ® 1.$. @ @ - - ., - . - l~

ill

'25,

bulib ':tndi ,S]~de bases Me UiS:EM,i foi' ill 'if.i'lllt"ery ,oJ pur-p'Q;:!;;e;s iitli switch· boaeds, IIi'lImosa: iill~![i:U};G~ 'fJl.~ ]a.mL,p f'LltilLCltion.s, io, Q()i!ij1<1ilCi:~lj]ilL whib mJile.rpieees of equipmerH and ~ts des~ is, 'cJbie1'lefol''I' ,coiilrnlled by ~he ciN:ui~ (;liLilrne&.eris!ti!l;'s •
.M:ax~mum (Jj'j,!\ft'aJl lengtb, jl!:, lLh'"~i ,1.:R.mpNo. icc 'winkh l·S! .91 '5/'.,
fO'.l!

'T,depholl<t: lamps

wi~h T·2

:ilU but fie
100

L;;.mlP
NiJ. ~Ji. I$C 6A FbI:!:

Rl!lted
''(~rrl~

[)et!ilr~n
~mj)~

Fila ...
m;e,Fi~

Utff!~ 1'14g" lHIi.. 18B

~~~ 'i!oot!i'

[!iII;Gtilfl amps

1f"~laFI'lBnl

Lilmp
No,:

RaI~d

vo'lit:s ~!5

Dasign
.,0(5,
.(]!9'

a m'i[p:!;i,
-.11.

!11 ent

fila-

6 '5
I~

'"

,SA

lO~
12~
128,

we

IO
10 1:2. 1:2

S

.08 -,'10

_27 ·-,3,1

.12

_t(li~5-"M5
~,ltij

.17

·-,:n

C-6 ~2.V C'.2V C-lV C-.2'1
C-2~

lOR

16

.035-,045 _1.0 -.1:2. .032-,008 JJ9 ~.U ,,15 -.l.'9 .09 -.ll

C·2\!'
C-2,\!' e'2:1 D-2:!
~~1.

2411. 24E
24X
~4Bi

lOG

'18

18

_005--045

~4 34
24-

eo

"O;2lS-.03S
,,1iJ\a2-.038

,0'3' -.11 .OOO'-_03B

C·2\!'

.2:; ·-,ii'

C·2:U

24C
3!lB

12c"

16;6t

"1'2

1,6

C·21

2~,g} 31)~
,35,A

~4 24 M

"OO~~_Q::18

,,0"35-.045-

.es

{ro
.3'1)

.os -_1 !I. ,,00 ~.Oe5;
"M -.1.1

-.085

C-21 >0-21 (:.~'i.I' G-2f C:lF (:·:i!f C~21

4BIJ.!
4BC !!leA

35G 4018 44;1'1"

3!51B

~5

-,OESS

I

A~

44·

4Q

C-21

46H
4S1B 55C
558 I

<lS 4$. 4~,
48-

-05 ~.08!i ~1)'!I.7-~025
_(lI3~.(J3a

.. ,3'5-_045 0

C-5 C-5

C·5

C-5

c-s

(:-21
C-lI

55

Ui6

'1'6

_27 -.~l

35
I

_065-J0!45

C.S

GOl!.

!55

GO

~040-·,![lcO .. 6 ·_·.0815 0 -09 -.ill .045-,00 .!O9 -·.n

(;·6 C·5
0-5 G'-!5 C'S
,

COS
C.'iS

.045-,.05<6,

CH'RII,STMiAS
milts

LAM P'S
Ge<liUiilI[ iEJeCitit'ii.coi'iI."I',s·
~:'\ii'!Lps, 'itl!i.l<
:1L .... I :iidc ...

vadi2ty

of Chirit'Ol!·mll!~.

~iI:!"!ijj~rn!Gnj

,m1lil[m£:ui!:U!L':e['~;

,dlilmt:5!, hifillli£

dc[onlllto["!'ii and ICI.'a:f11::5III~mill~~n.. Ar'dsd.c

ob:jea ]igh c" ins' ;lIlm:1l'I!lXltiting iin·dI:i!r!l!!d: !I!lff"~ot~ :U~ ,j~{ some oJ ;chc !5~!tY1tC.:!i; iliiE'~ Chd!'i.tma~ ~;!Ilm[p:5i m,lIIike possible,
,..::6Llflir :<IIlt'tllngeJ!JilJi;!IIlii1, t:ll!:5itefnl, uruque

Cli.ci:ulifI;<i!S dcrnrs:tmon; :indo(.ir 9.ndlOYol:dool!:', 'l~ruclJtiu.,mI2l1 '!:)'f modlcJ!'.n~ futll.n:!"'hlti.::::Or li;:on.sel''!f:j3Jij;i, ' ve i:!l. it:"nb!lJIlud 'by the ril!I,!wer Jam,1P :sh3i.pes, !I.nd enlors, OIS and D'§; wmpt'ii 8..f'i::!' 'f"(!i![' .5E!ri,es 'bY1:'iI:liiilll,g" aU
D30 omers {'Of
:iD),2,6

lIEIuil:mpic

bU.1'n[rngf.'

C6

ruled

]11):2;' t"WiLnhle ]am .. .ll. p

each 'CDilmin
r.3iflld!o;m

tiluill·~.]1[]1 iblm:~til] &!5ileps ma~ cre:J,te ;i:wi[]ldj[]lg ~L'!'r'ill!~c!tiE'!§;un,g ;9!nim"3l,;:i'ii)'ri.
Base
~i;!!$e

L,"IIff'IIP
(:6

1iIl1•.lJb

~~. (I n ,)
%
% %
l'o/-il!l'

Wa.Us arnps
.:;i~~

.or

V~lt~

Fi nisll
OutS/idlE! I[liJiimtlsd Tr,EiIil~pl!lil'l!! t n Outf}ltlle 1Eji)~Qije~ei:l Tran~r!3l1i1t OUJIj~1 e Coated • nt Tfli!IlII$JI!.d~e.('lt TmrlSl~r'e;nl
ir,I!IIiiSp2irlll

:S-omee
I

rC'Qdo~,
A A. lEI,

M;!Ii:.:!. Appr(ll!(, ~!oi'ep~dl, I hOur-li tgtlh- ~In~) Igjie

C7*
C-'9~

C·6

Min.
In~F.

D:S 0'14

C'7Lh C-9'h c,.·9%,
If-3:~

C;;!!~.;J. $c,

se,

%05
l:~B

"iVed:g:s<

003 D2EiJll
[!I 27 ,'"

C-:n4
(;·iMt

Inter. Cand.
IlntoF,

7w .1513; 1,O~
lOw

004·
""iwinilde

000

G-l4C.7~
Lamp

IG-91'2

C ;;!!1111:;1. $e.
CElllid_ ,Be.
~fIi~,'~

se,

l..\oi'!:l

lZO
1.20 120

120 S

15

!)l,Jr~~!~e.

C~~le~

111'i~(!iQ!,

:2'l_Ai5

In ilInd nndoor

(!I!Jit

2%

£W

% ~

7w

'lw 7w t~

120
:!20

100

11.:20

TF.. ns~rtfflt

OU'~d(lOf' !!I1:d 00 If lin and Out lin !lint! O~t

o

C
E

Ii)

lIlLiS~~ 2% 2~

500 ~.•OIJlO

3~k
3%i ,2%,

600
6(10

II

OutGoer' ~f1 ;(!In..;! ClI!I~ In <Ina iDut

B

'e

G

B

750 1.000
7150 l~Oi]lO

'2%,

Dolor' iOOdllJ: Ii: - Reel, !:II !.lID,Ireelll. WtiUc, o~an~ I IB,- R:edr Ib'lua'. greBn, mas (; - R~" l!;Ii.we, iSleen, W,t'i~t:e, ~!"afl1iie., ll~!!OOW D' - tRIIKI r ,),GIII;]!"fl, !blue, ~~!Jcn, r'O~e! •

E - IfHId, Dillie, Ir\!!!iii n, whita-, IDfB.ngi31 IF' = iR!!!i:l" .)!ellow; blu,e, green G - iIlfF~uoi$~·. F.!~fi.i\:!lb~. t'OjNiZ,,;BE! Fli'IC'~'.jf!'Fnofjllfald IH- lRaG. ,;tallow" IblU!B" ,g!reBIil. 'white, Vicl'B"l

The

mo!'H' rCCCID'r unusual by G~j'jeral flecrri"

ligbt

source

d~d~

o~d

Mh1ialure liimp Department is. the pla srie EL 1::1 till p. fe.ltlillri ng bl'i glun ess
lin iform itv,fiuibi

,ilnn ,·erf.;lltit:i.ty.

Iii]} tb.i II1nC:~1"!.!!'.f ligh (' wtd glu i~ op~n~ new 'Ai'loienues for d~(Ior.i:l.light is snch rhar rhe~ b.ili:5Y4,tI minimum ts

ti"'f! iLigiu.il1g. adequate

signs. di.1:ls a nd n~·C!'ltf it~E1lIs, for
~arnp ;ll;ocil background.

areas where ambicat Theplastic
~ (;IlHlC~ts

C'Qfu-raSl'berween EL lamp

bend

r~di~s. i Less. d-.ao 1/3'}:.N ,hkk
p~r iSqu3r~
(0.0'[.
0["

and weigh~ (Jo~dy
ahapes. ]t

It is t!'a~il}' f'.J.britiited dccoraear

into
COif!

un iform, compfcx

be

!U p,pJi ed

WI'E'n

:')1 i'fr'

itJ,;1,J,ki ng a:r n fJo saceifice
and

1'IJ llgbt rn.llput. Ap;prO!r(imam~

ii'!~ri'AiJ currenr

W3uag:e

!llu~5:

per squaJ:t! fout of Jamp for !I. 20·~·olr, 60.qde powe.r are 65 miHiamp£l'cs and 3-5 watts,
AlthOlJlgh lElc life of lhe bmp
exeeru on such tncror:!i
3:5i

depends.

eo some
t-y,

[-:::rnpt:'t;tI1.lra.::

und by.mi..:i'1,1', m~ USEFLJ]. I ~f~ ilf1l
be d.il"'pcndcnr: un the- :il:ffllbjt;:fi~

'ltol rage. frcquen

mm~f cases wilJ

mi,gih[ where it is used. Thus, io areas of ¥c.ry low

i)fIilbit:fi[ Iighr, fhe brighuiess may be sall;m:sfa';lOfj
fur thousands
j nicial

of hour:!i; wh.i!lc in otber .tt~:5: the
[GQ

brcighrness may he

low

['0

he u!'>r!d .iIIt <.1:11.

EL li:lll!llps can be ~uppli~ rhat can. be jlf1lscribed

in vi.r1ulI.lJy

any Shape
't

in a ,r-~crarllgle 11%

x 14·t•

'21

I.

GENER,AL IEtEeTHIC MI,N~IATUREIlA!MP SALES ANID OR'DER SERVICE. OFFIGES
~J~'l!ibttl~ .lUi.U. UJ.II
BlIlLlE B, [] Flf l,c£Bi B!jhill IiIiIII :Jilllthnitill

tid_NUll ... !
(l"l:!nf')

.lI.t!'l".1l
[lie!"'I'!i!lI'!~
~'~Iji~~

r~. ~r

'lIfi"l'IIih!m!ii

1Ji._.!!iji!I-_'~ iU.w.:!!_lfliil~Mj ~il.. r~~. ..

't;i,!D~

'~IEIOOi!;~

(I;rr'~t;:og.

'.~Ii:!

IIii'lnlit]!Iiiii!l1li1

'[liilEJ~ ~!!!Ij'

r. . _ ,
iii. Ii.

Q;ddrlB<lt) ~;!"!E! e.n!!! v IK!Y.

~T ~ffi!h 1;I!:t)

..

YiHhr""sl!Jn~ 4c1ti~
... Mi.ti~t :!,.IMJ' itJ)ld,

Ch::Uil1i1 3!1!11~. C.~L 9W-.\1i1!!h ~"'-ffiur;_ S~nki!! i:lislri[f,. WIlL [1111"'1'1: Lt i:t!'lomdo. fm &;Ilh~ ;1;l'1li., S,W..
lii~lT~r

(!ilki~d

l. till...

.

.ruBUQIIElItq~E,
'-;T!!.&NJ!I!,

l L9 ltidim~"" St.. U:'

• _.
~~ _

ilI1i_ , II"JiIi..TLMOII~, MD,.

:Suil:i:l !1Ji. ~51J II.. PiN!!'!: rl!lir~ P',C. ~ :N.2~ ,..,
~

_
M~5.

GW~f 1'-(I1:!1~ , 21 el([J!I.2·~1iX1
.51 ;§III

;j.I!th;I,.. ~ ._. ,

LilIoikrn",m'

SoH!:;']

18JijlI.YOiil,
l!!hF;FM,iJ.

M.n"

'I'll. '11". .

....

Ig:vnE,

IlliIlIfli_

'~!!!.!~hl!~ 'Pl., ,i'loHIiDm UNlir .F'~III, Ifo.:hto;>i~ 5~1!i<!i~nl~, j;0"~ F'IlI)1~.I~II!.l4, ~S Cli~~!.wlJ~ !31 , !h:!f!'i~~. !'lI, y" ~t1~N. lJ\I!I"!lminl _ . _ _ .. _ _ llK!l 'f U[l(as~~1I Rd. . _ _ Mill: F_Uo. [j:g[ tLU,. t Inri [II I!! ~l!It1: ~, 'lEi!lItl_ '1i1niL ~I'. • t® l\!f!;Y_ij SI1Wt , ].2~lij ,!rHo . _. , M : lOt 8I:!~ ~~, il;;liji",l.tt;;! 'I~S N[iJ~l>II'!'!:t Bhrl_ _

~im
i!!A'kllr
J[J1Je;,

2-&ro!) . ~·[;I:i.'O ,
,

Hg~ :P~1~~ I!~d, "'r~ull!!" I!.II;:I. , , PI!!lIlI~ P.!). ~ 1~?,~,BI'iIllIl1~~ 21'. Md, ~ 1'..i:IIJi1IMI P!II!Ci~ Nr:r-!!'!;;'III UPP!r !f-3!1i; ~u:. 9~ IDJdrl!lli-..

Jj) If'La~:II ~.!jUIi ~ Ir~!~ :M1CIO
~, Ii~~'hjl

rDUdl~ ~·4!l!.L

.!Hi!ml

,-

~
[i:

IDiJl1iic:r Iknwr

s.c:1'i'. i:iL5Iri[~. je., ;DX,mtlll

Ell.

_

.

.. ~_
I. N.

_

_ ~lIdt~r ~:.;jijj L 3, 'i'r~nli:lI~ i5.~

~~H II.. I-i~l'i "'I~., ,

Ii::HJ!!!ie,Qi!iTIE.

til, 1:: •. ,

._ 1, N. Iti
_ _ ~, _

lfI!1.Inliiln ~·~5l!5 li[iJl'i"l~ 2-fi'i2

~HJOM1Q. ILl!.. _ e;iit Ct IfN ~'11!1" 0 H [II!
C=:LOIELiIol'IID" Q:HI(ii1

'*1'1 r

L~. I;!C.I~

~IJUlJllIID!~ ID.Htill Ci.liWi!l" 'ftlll'l , ClJl'rTOIlI, OH~~ , , ,

.~~ N, rJll1lmDn S~_
~I

~

~Zlr

Sprlll'J's Fld. . _

iI:i»L:joJ,lf'.~~I,t::!I, , , • :;I~ II;LJil~ ~-~!61 U C'JJnir' ~)!!i. 2 G.l.f1i~ HlilO I! Pil..a!i!i Hall . lMa r~l~ i\\I!I.. _._.._. B Hi:&I:rI~ l-HtiO ,! llblll'lr !.n'«j' • Mml. P.!). BoN; 2-12.2', tl~~!:I1iIid L~ DIID cto!lI'tl~rd SCN. I!is.l!-:, !~gHl T:!IiiI ,I,~ .. Qk!;"l!I;!IId.!!,.tIltIill ~ ~->!I'I~!5; Mild: P.11. (!:;] s .~!;;!, Itll"o'!ful'ld :1:2',. (jhi~ Llb!!I~' .... 7Ol ElKlllir Sllf,ln,p. lid. 1'I'I1I11: fI'.D. ilim j~~.!l, 'i~ lflr::f'I:woxi~ i.. ~'~~ '~5, FlJ.(iltwQ«I! ~-~?i~ ~ , ~11 S~, DI$I~I~, ~ t:[:I~ 1 ~"'Ii" ... ~ E!';!;!d!!!ii'i J·!.5~6
"

~I)IlU 1'!.1!![,;1SiII~~ 1~1._ ~II: E'.i!J. IB[i"] 2]4"", I:h;~I.'1~

Ii

ClEi'!i!liI!Ji,iCtt:Lo... ~EM[]lli. iliitillHi_ Ii!' , ..., i!l\. '"!TIEI: 11.'1
DnUl~ 11lI.IH~

_

m f,iihN

!Ii .~~.1l1l\'~

:1J8
.Z

51l::! Tl!Jwbrt;!J.l!
;;j 1'I\Ishing1[f.1 ~~'" JUmOlil

E!h:l~;.

I!t!dl!fJ' Uim _ i!ir" .. ~iI!X! F\lh.s~4~t2-~
rltUl~i;!a'I

StN~
!!Irll'!ll' ,

Hiilfi .

:Li 1i1Jd'Jl~ ~.~ElLl 'E<5N I[ .ilflh .it~. . lA4l W'IIb~ A."e... . . _ . _ . . _ L£ 'if(jp'j,!\,i!iI'il~!i£!J:I fI!.~l~ I-lfl~ DlIii:ll3 S!mIiu! [Ii![l .. iI3XI 'i:~r SlXin~5 ltd. Mail: p..1li.. I!!J:;: ~-4!25.. 1J.l1l1l5. ss, T'!!1.3S· IBtil.1[i11 ~I::I"'[.!:~ 1JIJ.1., 00_ ill:dll~IlF',iKt\
.~

~1iI".'ili~,il:I!ll;:;

!lIAltjl'ld

I-Bali)

Hi:iijt1f\DllI~ 'll'IXU IIilDililnil'!l:!l.!itl. IIlID,
II: i!.'LLf ..

20

WJ!I]nlll. J;.2~9

~n:ill\l, l'I!~ru;!i,ljn
:IDlI Eoi~ ~6!.h J!¥~ 21~1 M~lt.li~

8 !Ii.'Am u~~. 5'i3!: .
_ , ~t ,Gm.nill,~MI!: . i~ lili!.i'~d ~~~.I POil1t J-tImI .

IIIl11l1ib:m IJPIlIiif t":lills., iSII!, M~D. "'1~!lr Dr" ~II: [;1,.(1'. IB;:u lfoillS HZ!I.i~ :lD, h.J!l1 , ~jrQi'!~ti SB,~i{.; 1]Ii:!;1., .[I~ I}~rtli'~! 1ii;'~,

MI, I!;'Ji~"iL'I ~iiVT,•• 0...

un: JillllJn~,
WlIOCK,

_:tiL1i

!.1ti.iln:i ,
5505£:fil

.s.

se,

P.o... 8J~ ~8
!it. ,

.

2«i lzIst ~Slh ~ff.. nt1 :So M~1 ...~. !iI~~ ~1',:fl,I~" ~I.,

oCin[j!I!!~i

~,i)~.

_
_ . _ . _

.
.

-

MEiIliii!'H1i1~ "KN. IMEl'IlgEI'Ji~ tt:tiifi!iH,.
!M~&"I~ ~U_ , IM~LW~"'t;1glE., .II!!,

J U~, I!I:irmn.:I'

!'I'l!i1i1~r~L

,

'7 .J_ltt'~n 3· E~] Y"lU£I!.' S.210~ . ill:!:
~~,'i'..!;II£L ,

1illl1lii'lIIgt!iI!l.l~J !l!!!IN,"". 11it.g1tii'Li'lI!i!.Ci, IMUIN.
lIiIlEllif IlII1.d.EJiu",

!P.'I1 13!J~ 12 _ , ~mo~. ~h!fmll."'i IJhd. 9:(] ~11 n5U ~hd. • '1;;'11 5L1i :a;1~$Ii!I·. ::l1:l1l1~,

, _" Ei!llQ 'Ii~H ~Ing:ll R'd., M~: p,.o.. i!l;I.: J.!!ili!$, D~lIiIi:II ~, r,t.X~~ J Lro liI.\)reh~d $1, . 1\Ie.1!! 'f!jr~ S~n:i~ [l1!t.. '~5-Ll ~hi'i'i:'OI n.d., GHnd~ 2'1. ~, 'f!. . l!l11l N.W_ 1-41li11:St... i&il: t.Al,_ Eiut .!I1,:M;13 ,
,!f):(J ~. Shl;ilTTlln !iId. '" ~lh""",,!~m '[i;Ii1TI In111 lde.,.sID ~ln~[jJi ,Hin B Mil'!i'>~j)illiil= $j!!r~. ~, N;;.mlfo;i.;r;,1il11~ 1itrlllol:!!l Dld~ .. 00[1 S1iIT!tllII !;;hd , ,.... ~II1·1J1. IiIlnn, goo Rei.,.!" Rd .. ~il: F'.il'_ liw; ~[rl3~ J"!I~r5:iil

22

:Ii

iUf~t!;j~"~llJo C:iR!.o'j 1-:wlS ~JJliJii!:I Hitl

~, ItOp~.~-~9) IS STl!irfii'!i2, ~H2!:i e.E!t~r :HM1'

rLIi![:IIl-EU~] i'jiJ1;.1iA!5 2-3YItI ~~ '~TLlI1ln.I !hJ2M

T'!lTllinel;i~

B

U_ ,

NIWMlt, N,,', . _ OAIUitHCi,
QIliLi!.Ili:f.i!iliii!.
r;1;I]UII

1lI~1IlTI;IJlI[(, 11.'11".

5~O hJinirtD ~"'tw'i'arlll2'. ~!l~·~af;) ...~

NI:'iIil J!fli t~lil.S ~

ii.~.

*~II.._ .:!1m Oib:~.
_

~l 1P1.a~l'i 1,. L]~l
l!uin~Iz.:" 1i¥-lI.i
, . -

1]·11, ·WoItdhm:.~, iEll~
~~, !!<'It'd ~Il~t

i9r~mh, lHo (lrll!-!lns. 2L L..i!.

GIMdllif, N. ~.

- Vi"!1I11"~6m :fi' TWiiiiiiii: 'E'.ijNIJ
! o.t~l~ ~.;!j9XI ~ lill[~h~~ '9,hi! F~lli[i;ld [..j.'j',Ul

_,._

CALU!". _
(:ITY. 0 KU.
EIJPHB"" lP'li.

-

Em.5J ~

~II'

SI:., P,I;i. Ek.ol :r'.I1
If' Q,

_.

a

rulllll-mi . Ul[r..hln'ln Sc:U21 'r,Il[JiJr 2·~ _
MUMIII!':!.;.~ • •

Rt. ;2W,

,. ~Qi ~ p,i I if,.

IIff! 'I[]IIi. IU!INI
1!'\Ii. ,

P.'.C1.

"lrHU!J!!iil'!i!"
pO'''TUII!fIll,

(J[JJ L~!. _ :E.II W. 8.JIJ5~1 ~I!.. lP.o. B(jr IIJ'lIi

"'1 Eier!!<!:i!'lill' dlh!Jm,.a ..

W!iI·Ulli "'!tnl!~ . 1l':!I1I1!! Sur .. [IitL I»[iJI ~In~ 1h;I" Mill: P. .'11.D:!:I~ m2!o. .~I!~ S5, T'~n _ .

emr

1!I:<i!

~!j.

II:IIl,J:

1 ~I.fI!I~ ~.~~l L~ ICR!,!F[LL-9Il5D l 1E1!-~ iiP;in ~,:!iMl
I!lAI.;;:r !"1!i~:iD

1!~p'J'm~T, t.~. ioJ~ ~. ~i!!1 !Jf F'rual~, EI':a. ,. •••• ._ l.iJ~ .i!n~lls S~I'i'. tli~1., .141 S. MIIIl1. .t",1I.. 1 fi.l. :ID!'r
,irt S! , :t] !~i,!;;.'rilll

I'J'!lJlftii'~~!ffiI'!i
iUJlmIld :H!4J :111 GRg" 1·9{1,s.!]
!';t tnI:'llIiD' .i!:.~~[c

~.li3 1M,~r~n

iI:t'I:.'I, :S;:a",~~ !JIE;;:'I" FoI~III!'i)jri !11'.l:Iir f:lill'!!,. ~. :!BOO

JiI~u:.

, ;PIIQII

P!IIlI.il.Aili::ii ulll,

.

I!II'. I:.C! !lIs.. Met'. ,

1I.0~HEaTEJRI, Ill. 1'.. RO~K I!UI,"!]" U!. ..

S~LIIti $lfou ilJl'lk. i'«(I ~lltli 1t,,;;L. S[jIi1~ :jl!~1I.!I: ., W~b. _. iIil5 F'-..ru.mmi! liM;;:., C1!jui]IJj! S~ Lj L fOIlr'll! jliH.. Mlil; I1'.Q. IB~ &E.

ss

Sb,T'liiLIl. WgH, _ IiI iii !;,I j! F'JiUdli j, W'J{, 11!'if!; 1.1iIlll' l'Eillll, iliii" Iij. • i ~!!i"!I!M:r~!!!1!),. il!IJIlN. ~1'l'i1lliU!!J~£, l!i!I.'f,
'11' Ji.II

~!LlD ~iIIlIlo'ttW Alit.. . , ~oIij(I- &II! Aiit11!.11!i,. :!>[i_lh

,

i!lL~ Jrn~ l:55 '(;h
3~

P,I) ~:.: !ii1~

~::! II -

~13F;.3Ul$ . I!l1IrI~~ ~-Wl!;l M;I,m,~!m!1 . ~Olsoo ii~5-! ,

,

'i'_ 1'4~~ ~I. . . .. . _ . 100 lBuii~l ....So:!rr. £list., !l:!llitrlr~ si. I!Ii~m~a,'i'l'_I .i.~L f~ I;,l:, ~""(j_, MlIL: P1J;.. iliJ.: 1M . _, _. 'I~ F"'ilroi-'jil A~" ~.:!:
UOO- ~ih ,l,i\t., ~,_ .,' . I!I.ir!l1lS11p[lT1:5 S!lII'I!.Dill, H!Jrlh¥f!!1i!!rll Ti!!imlnil BUiJ,.,!JM ~linHl.II illnI., M;- lIipJlij: 13, Minn, ~ Indu5tn.,1 N.. tt!">'l"b1 UPPIlI ,rllli~ ~~$. rot;;;'" '!I'l:IIllI :S~lo'k!l 'iIIs.1., 1~m i. \'iIoodhllilliln Iill,~., CI"'iI"l~ 2l, N."1'. E!. ~I~!i5-".irr, liid, !ilB it}!irJgl'i'e ~I!~!!. . DlJf!.1Qo ]!). Po! l,
HI. :!!ail... Sii;!l~

CJ!ip!l;t;Ii 3·2i.oL rt ~-IW;(I 1ES~,
~li.uiK!n ~·iiU[i M,I,l1l :N~l81 $11'111'11", ·~tm, 9 1,i)[Uijlolf ~-1i1'Q:l

4, -

n· S.'I~!!!i
S,1.,

~'rr",-;ji.Il~fC;
Ir~rd
,

S-::mlbl'l:i,~n!!l
JOiffir5

m~d~ ~..QIJ~g
liltL :t7B
$-asl L_

&4

MIiI: F_ 0. iBM ~aq.L

1I'WJni~, 1l.j£,ij)J Tll!o·om

P.i, if.LJi_ 'if.

I;lT!(:A, til.

Mi~I!i! $~11fe ~Ilic~ mg N,,,",. 1-,!-lh Slrtilt, ~il: fJl. IE!!:" I~,Pi!i_~~1,ilii, . • f (!o t:::lrl:h«l'il! R.!~ TlJb~ O-!p!!... 5W K'int.st.

~1 tL.;aZ:II:r &i~i
~W' j',,~ l!!i~

SH

~il: ".0. 1([00; 5h1!i,.'tlo:Ir eii:.o S,illlRn . $ ~Fl.4l~~ iklr.h6l 8!fc1l'. IeIISt., 1iIIi~ldrolluli[ 1:;1'., i!I_~11l1.O,. N.Y. - "flL IHijI»

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful