BfiH

;:
;-

i

,iv'

BHK WE
fm$

Wm
»(«

BraHmr

%%£U

w3k

jran
JfXmnf

B B|H|
WHBSGBA

hheEm^I

Brai
^HI^MmeiH

WBBH

HHHIgffi HHKHa&raiF

m.

v^

(

HIXWU
HROYXI

HTG

HIIB HHinP04>HTHC

X)GH -rSXCIII

HTG HIPGUHXHUI.

DUODECIM

PROPHETAEUM MINORUM
LIBRO
IN
S

LINGUA ^EGYPTIACA

VULGO COPTICA SEU MEMPHITICA
EX MANUSCRIPTO PARISIENSI DESCRIPTOS
ET CUM MANUSCRIPTO JOHANNIS LEE,
LATINE EDIDIT
J. C.

D.

COLLATOS

HENRICUS TATTAM,
NECNON ECCLESLE
S.

A.M.

SOCIET. REG. LOND. SOC, SOCIET. REG. LIT. ET SOCIET. ASIAT. PARIS. SODALIS,

CUTHBERTI APUD BEDFORDIAM RECTOR.

OXONII,
E TYPOGRAPHEO ACADEMICO.
MDCCCXXXVI.

X

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University q^Toronto

http://www.archive.org/details/duodecimprophetaOOtatt

JOHANNI DAVIDI MACBRIDE,
ARMIGERO,
J. C.

D.

S.

A.

S.

&c.

LINGU^E ARABICE PRJSLECTORI

AUL^ MAGDALEN^

PRINCIPALI,

HOC OPUS
DEDICAT

HENRICUS TATTAM.

/
LECTORI BENEVOLO
s.

Prophetarum Minorum Libri lingua Coptica, a Woidio olim exarati, et inter Schedas ejus a Delegatis Preli Academiae emptas adservati,

JJUODECIM

nunc

demum

Latine redditi, et
J. C.

cum manuscripto
collati,

penes Johannem Lee,
typis evulgantur.

D. de Hartwell,

De
'

Manuscriptis Parisiensibus quibus usus est

Woidius,
thecse
tas

Codex Manuscriptus BiblioRegiae Parisiensis e quo duodecim prophesecundus inter Codices
et,

ita scribit; "

'

descripsi, est
folio,

MSS.
uniest.

'

Copticos in

ut Ascarius annotavit, anno
est.

'

mlxxi Hegirae exaratus

Annus ad finem

'

uscujusque fere Prophetae Arabice notatus

'

Versionem Arabicam habet adjunctam,
lia complectitur, in folio.

et cvi. fo-

'

'

Duodecim Prophetse initium Codicis occupant, et sequitur deinde Daniel, et

'

duo

inter

eum

et

duodecim Prophetas

folia

'

reperiuntur vacua, quibus a se invicem separantur.

'

In charta bombycina pulchra eleganter est

'

'

'

'

'

Codex in folio majori. Contuli cum eo manuscriptum Bibliothecge S. Germani a Pratis, atque ad marginem varias lectiones notavi. Codex hic S. Germanensis non est antiquus, licet annum adscriptum non animadverti. Daniei hic
scriptus hic

VI

PR/EFATIO.
primo loco est positus, et xn. Prophetae deinde Arabica versio non nisi in titulis Pro-

" in

" sequuntur.
"
"

phetarum apparet, deest in ipsis Prophetarum liAd calcem quorundam Prophetarum haec bris.
apposita sunt, vel
finit

" verba
" "
'

Coptice,

vel

Arabice.

"
"

Et in duabus ejusmodi notis, Johannes Presbyter hunc Codicem scripsisse dicitur. Annum tamen, et aetatem Codicis non inProbabile mihi videtur, ex uno veni annotatum.
Hic
Prophetia, &c.'

"
"

eodemque Codice, utrumque MSS.
tum.

esse descripnisi ubi uter-

Nam

conveniunt in plurimis,
fuit, et

"

que scriba lapsus

per errorem ab altero

" differt.

Multa habet sphalmata Codex MS. Bi-

" bliothecae S. " pro e ponit " ubi "

Germani a
:

pratis, et prsecipue <l saepe

e. g. aj<L £.rte£,

pro

oja.

eite£,,

&c.

Codex Regius veram lectionem

retinuit.

Quas-

dam
tis,

etiam voces et Phrases omittit.

Non pauca

"
"

tamen sunt loca ubi ex Codice S. Germani a praquae in Codice Regio vel male scripta erant

" vel omissa, correxi,

atque supplevi in margine mei

" exemplaris.

Fatendum tamen, Codicem Regium
plerumque accuratiorem esse
Charta bombycina
in folio ex-

" et elegantiorem et " altero, qui etiam in
" aratus, et a

Montfauconio Venetiis pro Bibliotheca

Germani a pratis emptus est." Codex quem cum hoc apographo Woidiano contuli in duodecim libris in forma quaternaria dicta
" S.

continetur.

In Bibliotheca supra memorati Doctoris

Lee, inveniuntur etiam Pentateuchi, Psalmorum, et

Novi Testamenti exemplaria Coptica.

Haec omnia

cum

interpretatione Arabica e manuscriptis Patri-

PR/EFATIO.
rum

vii

archae pereleganter descripta, ad Lutetiam Parisiodetulit J. J. Marcell.

De
in

antiquitate et indole versionis Copticae, nihil
iis

habeo quod addam
Prolegomenis ad
et in Dissertatione

quae

jamdudum

scripta sunt

Novum Testamentum Copticum
de versione Bibliorum iEgyptipraefixa.
velit legere,"

aca,
"

Fragmentis Novi Testamenti Sahidici

Quodsi quis vel

dimidiam paginam

ut Woidii verbis utar " animadvertet non ex

He-

" braico sed e Grseco fonte interpretationem hancce " fluxisse.

Nec tamen adeo

constanter versioni Sepinterpretes ut nullibi

" tuagintavirali adhaerent hi "
"

ab ea discedere deprehenduntur.

Frequentissime

"
"

cum Codice Alexandrino conveniunt, aliquando cum Origene, Theodotione, Symmacho, et Aquila conspirare eos deprehendes. Non paucas lectioCodicibus iEgyptiacis

" nes variantes bonse frugis e

" peti posse experientia teste didici."

HENRICUS TATTAM.
Dabam
Bedfordice,
Cal. Junii 1836.

ri.

LIBEI
DUODECIM PROPHETARUM MINORUM
IN

LINGUA ^GYPTIA

VULGO COPTICA SEU MEMPHITICA.

UICH

nmP04>HTHC.
Re4>. Z.

1.

IIc<&.xi

JULnoc

eT^-qcyojni &A.
iteju.

a

ujch ncyHpi

juL&eHpuuL
o<ljul rtejut

^en me&ooT
i-XA^
^>en

rrre ot^iot neJLt. ioja.e^eKi^c moTpuuoT ftxe
eipoT<i><uuL nojHpi

iot^,*. rteJUL
b

me&ooT hxe
juLnicX.

itiovx^-cy
2.

noTpo

huocH oto& nexe orog, &.k6\ m.K hoTC£,ijuli juLnopni^. oto^ nenctjHpi juLnopm^. qoTton ^en oTnopm^. *f n^.epnopneTin hxe nK£.&i e&oX
T<Lp3(;H
JULnic^.xi juLnoc
julooji

noc ntocH «Ljulot xe

c*.juLen£,e JULnoc.

oto& «i.qcijen<Lq <i.qcTf hrojuLep Tctjepi JUL&eXnXejuL oto& «Lcep&oKi ^.cjulici n<s.q hoTctjHpi. 4. oto& nexe noc htbcne eKejuLOT*f eneqp<Ln
3.

xe le^p^eX xe othi exi kotxi oto£, eiecTTjuLninctjictj ijLncnoq hie^p^eX exen nni hioT2^. oto£, 'fn^.-f juLTon hoTJULeTOTpo rrre nni juLnicX
5.

oto£, ecectjumi

^en me&ooT

eTejULJUL^-T *f-

hxe nicx ^>en -f^eXXoi" ie^p^eX. 6. oto£, ^.cep&oKi oto£, <lcjulici hoTctjepi oto^ nex<Lc xe juLOT*f enecp<Ln xe ohctc juLnoTrt<u
nA.^)OjuL^>ejuL rrf 4>i*f

hxe

rt<Lc

xe othi

*f rt£.oT<£.£,

tot

<Lit

xe ejmenpe

nw

JLXnicx ^.XX^. ^>en oT*f i~rt£.*f e<-6oTrt e&p<i.T. 7- nencynpi r^e hioT2i<L *f n^.n^.i ncjuoT oto& *f-

k^totxcjoot <£>ert noc noTnoT*f oto£, n<Lin*Ltotxcjuot <*.rt ^en oT$i*f oT*/\e ,£ert oTcnqi oT2^e £>en oTnoXejuLoc oT2s.e j^eit £,.&.«£,<*. pJUL<i. oT2^e £>en ^n^euop oT2^e <*6en &<LncTX.ci£,eto. 8. OTO£, <LCTOTIO hOHCTe JULnOTJULertpITC OTo£, «kcep&oKi on oto£, <lcjulici hoTctjHpi. 9- oto& nex£.q xe JULOT*f eneqp£.n xe n<i.X<s.oc
a

ObciH,

MS.

Lee.

b

rtOT<Lctj,

MS.

Lee.

:

HOSEE.
CAP.
1.
I.

Verbum Domini, quod
in diebus Ouziee, et
:

factum

est
et

ad Osee filium

Beerim
chise

Joatham,

Achaz,
filii

et

Eze-

regum Juda

in diebus

Eiroupham

Joash regis

Israel.
2.

Principium verbi Domini in Osee. Et dixit Domi:

nus ad Osee

Veni, vade, et sume

tibi

uxorem

fornica:

tionis, et filios fornicationis,

patens in fornicatione

for-

nicabitur terra a post
3.

Dominum.
filiam

Et

abiit,

Gomer

Belelem accepit.

Et con-

cepit, peperit ei filium.
4.

Et
:

dixit

Dominus ad Osee: Vocabis nomen

ejus

Jezrael

quia adhuc modicum: et ulciscar sanguinem

Jezrael super

domum

Juda

:

et

dabo quietem regno do-

mus
5.

Israel.

Et

erit in die illa,

conteram arcum

Israel in valle

Jezrael.
6.

Et concepit,

et peperit fiiiam.

Etdixitei: Voca
:

nomen
bor
7.
eis.

ejus: Illa, cui

non

miserti sunt

quia non ad-

dam amare domum

Israel: sed in

adversando adversa-

Filiorum autem Juda, miserebor
suo
:

:

et salvabo eos in arcu, ne-

in

Domino Deo
in

et

non salvabo eos

que

gladio,

neque

in bello,

neque in curribus, ne-

que in equis, neque in equitibus.
8.

Et ablactavit eam, quae non delecta

fuit.

Et con-

cepit adhuc, et peperit filium.
9.

Et

dixit:

Voca nomen
B 2

ejus:

Non

populus rneus

.

4
<Lrt

IUCH.
xe
ftecoTert tt<lX<loc <lk
<Lrt.

oto&

IrtoK £,co £.rtoK

c£coTert
10.

oto£, thiti frre rtertojHpi julhTca rt<Lcoi jul^pH-f juLniojco ftre $iojul <£><li ere ftcert<LojcTiHni juiJULoq <Lrt oto£, eTeojconi juljulcoot <Lrt oto£, eceajconi
<£>ert
£.rt

ii<lX<loc
jL>.4>f
11.

xe ftecoTert eTCJULOTf epcooT £,coot xe rte rtiajHpi
nuuL<L
rtcooT
rtertajHpi ftioT2^<L rtejuc

eTifXoc

eTon^).
oto£, eTeecooTf ftxe

rtertajHpi julhTcX

eTcon oto& eTexco

rtcooT ftoTc-

eTer enajcor e&oX<£)ert TiK<L&r xe julh ftoTcoT othi oTrtiajf ne nie&ooT frre ie^peeX.
Ke$- &•
1.

ofo^

£.xoc juLTieTertcort it£.X<loc
<LTJULertpiTc.
cTT£,<lyt rtejuL
<Lrt

rtejuL

TeTertcortr
rtejuL<Lc
itec£,<Li
c

eneT
2.

TeT-ertJUL.LT
2.rtoK

<TT£,<lit

xe
<Lrt

t<lc£,ijuli

tg oto^

£.rtoK

oto&
8.

f

rt<Lqcof

ftrecnoprti£.

e&oX£,<L

nec&o

neJUL TecJULeTTtcoiK e&oX,£ert ejULnf ftrtecjuLrtof

ec&Haj oto^ i~rt<LT<Lceoc jui4>pHf juLnie&ooT frre necxirtJULici oto& f rt^,-

^oncoc ftT^-X^-

;XA C
4.

JL*4>pHf ftoTaj<Lqe

otk<L£,i ft^.eJULcooT

oto^ f rt<Le<Lajc JL*4>pHf~ ftoto& i~rt<L.£6oeiiec ^ert oti&i.
ftrt£.rt<Li

oto£, rtecajHpi
rte.

rtcooT

xe OTHr

£,<Lrt-

ajHpi JULUoprtii.
5.

xe

^.cepnoprteTirt rtxe totjula.t

oto^

^x-

cTTajmi ftxe
rtHi

eHCT

£.cjul<lcot

xe ^.cxoc xe

i~rt<Laje-

ftTLJULoaji c<LJULert^,e ftrt£.JULertp<Lf rtHeTi" rtHr
rt<L-

jultllcoik rtejuL n<LJULtooT rtejUL rt<L£> &coc rtejuc

ajertTco rtejuL n<Lrte£, rtejUL
6.

&C0&

rti&ert

eTenaj

rtw.

ee&e $£.i ^Hnne £.rtoK f rt^cTXo juLnecjuccoiT <£>ert £ <Lrtcepiierti oto^ rtecjuLcorT i~rt£.oTi>.£,eJULkotot oto^ uecjuLcoiT ftrtecxejULq.
>

7-

oto^

ececToxi c^juLeit&e ftrtecjuLertp<Lf
c

oto^

MS. Lee habet

n<L£,o, facie mea.

:

HOSEE.
quia vos non populus
vester.

5

meus

:

et

ego quoque non suin

10.
ris,

Et numerus filiorum
in
:

Israel erat sicut arena

ma-

quae

eiit,

loco,

non numerabitur, neque eas suscipient. Et ubi dictum est eis Vos non populus
: :

meus
tis.

vocabuntur quoque

Quia sunt

filii

Dei viven-

Et congregabuntur filii Juda, et filii Israel simul et ponent sibi vocem unam, et ascendent de terra: quia magnus est dies Jezreel.
11
:

CAP.
1.

II.

Dicite fratri vestro: Populus meus: et sorori vestrse:
delecta
fuit.

Illa
2.

Judicamini

cum matre
est: et

vestra, judicamini illacum

:

quia

mea uxor non

ego non sum vir

ejus.

Et

delebo fornicationem ejus a facie ejus, et adulterium
ejus de
3.

medio uberum

illius.

in die nativitatis suae.
et

Ut dimittam eam nudam, et restituam eam sicut Et ponam eam, sicut desertum
:
:

statuam eam, sicut terram sine aqua
siti.

et

occidam

illam in
4.

Et

filiorum ejus,

non miserebor, quoniam
mater eorum

filii

for-

nicationis sunt
5.

Quia fornicata

est

:

et

confusa

est,

quae peperit eos.

Quia

amatores meos, qui

Vadam, ut ambulem post dant mihi panem meum, et aquam
dixit:

meam, meum,
6.

et

vestimenta mea, et linteamina mea, et oleum

et

omnia, quse necessaria sunt mihi.

Propter hoc, ecce ego sepiam viam ejus in spiet vias ejus aedificabo
:

nis

;

et

semitam suam non
suos, et

in-

veniet.
7-

Et persequetur post amatores
B 3

non appre-

6

UICH.

rutecTA&uooT oto& ecemrf rtcojoT oto& itrtecxejuLov otoj?, ecezoc xe -frtAJULocyi oto& rtTAT'A.ceo £,£. iia&ai rtr~e cyopn xe K*-pe nineertAneq cyort rtni julttichot eTejULJUL^.T e^oTe *f rtoT. 8. otojp, iteoc juLnecejuLi xe £.rtoK Arf rt<Lc JULnicot6 rtejuL nmpn nejUL nirte£, oto& eTAiepeq £.cy<Li rt<Lc

rteoc 2^e

£ Ait£,£.T
>

rteju. £,<LrtrtoTjS. Ace**.-

julicoot rt*ffi£.<£.X.
9.

ee&e

<r><u

*f rt<LTAceo

oto^

rtTAtff

jultta.-

cot6 rtTeqoTitoT

rtejuL n<LHprr

^ert rreqcHOT ot-

o&

-frt.LabXi

nrt<L£,fttoc rteju. rtAcyertTto ecyTejUL-

£,luj$.c juLneccyiTii.

10.

oto& irtoT
n<Lxix.

-f rt^-ctcbpn juLiteccTcb^eJUL

e&oX

juLnejuLeo itrtecjuLertp^.i"

oto^

itrte

d

£,Xi rtA£,JULec

e&oX^ert
11.

oto£, irtA.TA.ceo eiloX rtrtecoTitoq THpoT rteccyAi rtejuL rteccoTAi rteJUL rteccA&.ft.ATort rteJUL
rteccyAi
12.

THpoT.

0T0& *frtATAKo rtTecj$.oj itAXoXi rtejuL rtecj$.co rtKerrre rtn THpoT eTicxoc xe n^Ke^Qe ne rtAi eT a rtAJULertpAi thitot rtni oto£, *frtA-

XAT
piort
13.

eTJULeTJULeepe oto£, eTeoToJULOT itze rtienrtejUL rti-

rtTe tkoi rtejuL rti&AXAi" rrre Tct>e ttATqi irre itka&i.

oto&

i"nA6TjULncyicy

e&pm

extwc

<-6ert

rtie-

£,oot rVre &aXijul rmeT AccytoT rtcooT rt^HTot 0T0& rtAcf itrtecXeort epoc nejuL rteciejS rt£,AT oto& ACJULocyi cAJULert£,e rtecJULenpA-f ArtoK 2^e
AcepitAco.rlcy
14.

nexe noc.
4>ai

ee&e

^Hnne

-frtAeAcyc
pHi
15.

juLcr>pHi"

AitoK -frtAcopjULec oto& itoTcyAqe oto& -frtA-f c&ljd e<?5-

euec&RT.
oto£, *fitA*f uac rtueciA&AXoXi ejS.oX^en

uijula eTejULJULAT rtejuL *f <6eXXtoT rtre
d

i-X^P

MS. Lee

legit £,AI, maritus.

HOSEE.
hendet
dicet
:

7

illos

:

et quseret eos,

et

non inveniet

eos.

Et
:

Vadam,

et

revertar ad

virum priorem
illo,

meum

quia melius erat mihi tempore
8.

quam
ei

nunc.

Et ipsa
et

nescivit, quia

ego dedi

frumentum,
:

et

vinum,

oleum,

et quae feci multiplicare ei

ipsa vero

argentea et aurea fecit Baal.
9.

Propter hoc revertar, et
et

sumam
in

triticum

meum
:

in

tempore suo,

vinum
et

meum

tempore suo

et

auferam vestimenta mea,

linteamina mea, ne operiant

ignominiam
10.

ejus.

Et nunc revelabo immunditiam

ejus

in

con-

spectu

amatorum

illius

:

et nullus eruet

eam de mani-

bus meis.
11. et

Et avertam omnes
illius,

laetitias ejus,

solennitates

illius,

neomenias

et sabbata illius, et

omnes

festivi-

tates illius.

12.

Et disperdam vineam
:

ejus, et ficus illius
istae

:

de om-

nibus quibus dixit
tores
et

Mercedes meae

sunt, quas

ama-

mei dederunt mihi.

Et ponam ea

in testimonium:

comedent ea

bestise agri, et volatilia cceli, et reptilia

terrae.

13.

Et

ulciscar super
eis,

eam

in diebus

Baalim

;

in qui-

bus immolavit

et dedit inaures ei, et opera argen-

tea sua, et ivit post amatores suos:
dixit
14.

mei autem

oblita est,

Dominus.
Ideo ecce ego seducam eam, et
;

ponam

illain,

quasi desertum, et docebo in cor ejus
15.

Et dabo

ei

vineas suas ex loco

illo,

et

vallem

Achor

in ostium spei, aperire intelligentiam ejus.

Et

B 4

8

IUCH.
ftre

eoTpo

oT&eXmc eoTum
tiijula.

enecKA/f

oto&

eceeeftio <6ert

eTejuLJULi-T kat^. rtie&ooT
k<lt<l
a^ert

ftTecjULexKOTXi
16.

rteju.

me&ooT

ftre nec-

zirti ertojtui e&oX,<6ert ttk^&i ftxHJULi.

oto£, ececyumi

me&ooT
n<L£,<Li

eTejuLJUL<LT

nexe noc cert^JULOT-f epoi juLOT-f epoi xe &£.i.XuuL.
17.

xe

0T0&

ftrtec-

oto^

-frt^tbXi

ftrtip^.rt

frre

rti£.<L£.XuuL
ftrtoTp<Lrt.

efioX<6ert pouc
18.

oto&

ftrtoTepcJpjuLeTi

xe

oto£, -f rtA.cejuLrti rtcooT ^ert me&ooT eTcjuljul^-t ftoT^i^-OKKH rtejuL nieHpiort rrre tkoi rtejuL rti&^-X^-f rtTe Tcl?e rtejUL rticTlTqi ftre itk<l&i oto£, oTcJpi-f rtejuL oTCHqi hcjul oTTtoXejULoc *f rt£.<6ejuL<£u\iuLOT e&oX£,<L hk<l&i oto& *f rt<Le-

pec cyumi ^ert oT^eXnic. 19. oto£, -f rt<L£,um ftco) rtHi cy<L erte^. 20. oto£, *f rtA.&uon ftcuo rtm ^ert oTrt<L£/f 0T0& epeTertecoTuort julttoc. 31. oto& eceajumi ^ert me&ooT eTejULJUL^T neze noc *f rt<*.currejuL eT$e oto£, T$e rt«j.ctotcjul ertK<L£,i. 22. oto£, itK^.^1 rt^.cu3TeJUL enicoTo rteJUL nmpn rtejuL nirte^ oto£, rteuxnr cert<Lcu3TejUL eie^p<LeX. 23. oto£, i" rt^cToc rtHi £,ixert tiik<L£,i oto& *f rt<LjuLertpe
24.

OHexe JULnoTJULertpiTc. oto& -f rt^.xoc JULcl>HeTe n<LX<i.oc

<Lrt

ne xe

fteoK ne iw.Xi.oc oto£, rteoq eqexoc
n.i.rtoxf noc.
KecJ>.
1

xe fteoK ne

v.
JUL<Lcyert<LK JULertftrttoiK

oto£, nexe ttoc rtm xe eri
juiei

pe otc£,ijuli ecjuLei ft£,<LrtTteT&u30T oto£,

K^-T^pH-f eTeo>ffteajoT
ccjulci
2.

itrtertcyHpi jultticA

cexoTcyT ezert ^rtrtoT-f
ft£,i.rtc|>ici rtejuL

itajejuLJULO

oto& oto&

£,<LrteXcyu30T.
<-6<l

oto&

^.lepjuLiceoirt juljuloc tthi

le ft£,<LT

rtejUL

oTvojuLop ftiurr nejUL OTite&nX ftHpn.

;

HOSEE.
humiliabitur
illic,

9
suae, et

juxta dies infantise

juxta dies

ascensionis ejus de terra ^Egypti.
l6.

Et
:

erit in

illa

die, ait

Dominus, vocabit me: Vir
Baalim.
ore ejus
:

meus
17-

et

non vocabit

me

ultra,

Et auferam nomina Baalim de

et

non

recordabuntur ultra
18.

nominum eorum.
eis

Et disponam

in die illa

testamentum cum

bestiis agri, et volatilibus cceli, et reptilibus terrae.

Et

arcum,

et

gladium, et bellum conteram de
in spe.
te

terra, et fa-

ciam illam habitare
19-

Et sponsabo Et sponsabo

mihi in sempiternum

:

20.

te

mihi in

fide

:

et

cognosces Do-

minum.
21.

Et Et

erit in die illa, dicit

Dominus
:

:

exaudiam

cce-

lum, et ccelum exaudiet terram
22.
terra exaudiet

frumentum,

et

vinum,

et

oleum:

et hsec

exaudient Jezrael.

23.

Et seminabo eam mihi super terram,
fuit
:

et diligam

eam, qua non dilecta
24.
lus

Et dicam

eis

qui non sunt populus
:

Tu

es

popu-

meus.

Et

ipse dicet

Tu

es

Dominus Deus meus.

CAP.
1.

III.
:

Et

dixit

Dominus mihi

Adhuc

vade, dilige
:

mudi-

lierem diligentem mala, et adulteram
ligit
filios Israel
:

sicut

Deus

et ipsi respiciunt

ad deos alienos, et

amant coctiones cum
2.

uvis passis.
argenteis, et

Et conduxi eam mihi pro quindecim
hordei, et nabel vini.

gomer

10
3.

IUCH.

xe £,ejL*.ci <£>A.p^.T h&A-ne£,oox eTooj oTog, hneepnopneTin oT2,e hneojco-

oto&

^.ixoc rt£x

ni ftKe^A.i

oto&

£.noK &cjo eieojconi

rte.

4. xe otki c&oot eTooj

jULJULon

nenojHpi iXnicX cen£.£,ejULci ft£,A.noTpo onr^e ^pxuon ijLJULort

ojoTajcooTaji oT2.e JUL£.nepajcooTaji ot2y€ JULeTOT-

h&

oT2^e peqT&JULo.

ajnpi JULnicX

oto£, juLertencA. n<Li eTeT£.ceoooT hxe rtertoto£, eTemrf ftc^. noc noTnoTfnoTOTpo oto& eTeTcoJULT exert nac rtejuL 2^Ti2> rtejuL exen neq£.v<Leon en<£<Le ftre me&ooT.
5.

Ke$. Si

nenajKpi juLnicX xe £>ixert nK<L&i xe othi juLJULort JULeejULKi oT2^e JULJULort n«*.i oT2^e juLJULort coTert noTl~ £,ixen nK£.£,i. 2. otol&oti neju. oTJULeertoTX rteju. ot^coTe& rtejUL oTJULeTntoiK <LT$con eftoX ^ixert nK<L£,i
1.

currejuL
ijLnoc

enc«i.2ci

julitoc

n£,£.n

oT&e nKeTajon

oto&
3.

^^.rtcrtoq ceJULoxT juljulcoot exert £,<Lncnoq.
cj><li

ee&e

eqeep&K&i

ftxe nK<L£,i rtejuL oTort
rtejuL

mften eTajon hj£>HTq oto^, eqeepKOTXi
ni£,<kX<j.i~ ftre CTCJULOTnK.
4.

m-

onpiort fnre tkoi nejuL nictATqi frre nK<L&i nejuL

T$e
£,Xi

oto£,
cti£,<i.n

niTe&T

frre

<$iojul

£,oncoc

hne

X<loc 2ve eq JUL^pni"
n<i.q.

oT2^e hneqco&i nihoTOTHft <&.Tep<i.nTiXevin

5. oto£, eqeajcom juLme&ooT oto^ eqeajcom hxe niKenpoc^HTHc nejuL^K t6kjul<lt <LiTeneuonc

JULniexcop£,.
6.

nd.Xi.oc eq juLci>pK~f JULd>HeTeftreq ccooTn jul-

xe heoK ^.kxw JULnccooTn hccoK <LnoK &cjo *f "^X^k rcccoi eajTeJULepoTHft nni oto^ on -fm.JLt.^.T

epnco&aj i>4>rtojuLoc

hTe

nic?~

oto&

~fn<i.epncofiaj

ftnOT&&HOTI.

:

HOSEE.
3.

11

Et

dixi ad

eam

:

Sedebis apud

me
:

dies multos
et

:

et

non
ero

fornicaberis,
tibi.

ncque

eris alteri viro

ego quoque

4.

Quia

filii

Israel

sedebunt diebus multis sine rege,

sine principe, sine sacrificio, sine altari, sine sacerdotio,

sine manifestationibus.
5.

Et post

hsec revertentur
et

filii

Israel

:

et quaerent
:

Dominum Deum suum,
pebunt ad Dominum,
diebus.

David regem suum

et stu-

et super bonis ejus in novissimis

CAP.
1.

IV.
filii

Audite verbum Domini,

Israel.

Quia judi:

cium Domino contra habitatores super terram
est veritas,

quia non

neque misericordia, neque

scientia

Dei su-

per terram.
2.

Maledictio, et mendacium, et homicidium, et adul;

terium, effusum est super terram
in sanguinibus.
3.

et sanguines

miscent

Propter hoc lugebit
:

terra, et

omnes qui habitant

in

eam

et

minuetur

cum
:

bestiis agri, et serpentibus

terrse, et volatilibus cceli

et pisces

maris deficient,

4.

Ut

nullus judicetur, neque arguatur.

Populus au-

tem
5.

est quasi sacerdos, cui contradicitur

Et infirmabitur

in

diem

:

et

infirmabitur etiain

Propheta tecum.
6.

Matrem tuam
est,

assimilavi nocti.

Populus meus

quasi non habens scientiam.
;

Quia tu

repulisti scientiam
:

ego quoque repellam
et obliviscar

te,

ne sacerdotio fungaris mihi
Israel, et obliviscar

quoque

legis

operum eorum.

12
7.

WCH.
n^ipH-f <LTeprtofti epoi
mrtofii
<*6ert

ttot&ot

*f rt^-X^

eTcyuxy.
8.

ftre

tt<lX<&.oc

eTeoToJULOT oto&
julttiX<loc

ft-

^>pKi
9.

itoTcTirtxoitc

eTe&Xi ftrtoT^TXKtt<u*f it<L<5TjuLTTcyicy
eie*fcye.tlicjb

oto& ececycom
oit

K<£T<k<J>pH*f

pn*f

niKeoTH.6.

0T0&
oto£,

e&pni

excoq
julctT
10.
iteTiit.

ftrteqjULCJOiT

n^.q ftrteq<LTepiK>p-

n^HT. oto&

eTeoTCJOJUL

oto&

ftrtoTci

11.

0T0&
<L

nitoTccjooTTert

xe othi

<ltx<*-

koc
iteju.

ftccooT eopoT<Lpe£, eoTTTopm£.

oto& oTHpn

otoi^i
12.
it^.q

n^HT

jULTT<kX<Loc cljottot epoq.

it<LTcyim ^jert ^^.rtJULHiiti oto£,

^ert

nopiti^.
13.

n^-T-f^^n ^eit oTTtmL" jul<LTepnoprteTirt e&oX£,<L noTitoTi
rteqcyfio-f

^.TccupejUL

.

OTO&

It<LTCyCJl5T itltOTCLJOTCLJCJLJOTCLJI

^IXCIt

Itl-

<l<j>hoti

ftre rtiTcjooT

oto&

rt<LTertcooi rtoTqi e£,-

pHi £,ixert rtioA.X c<LirecHT ftoT*Apic iteju.
rtejUL ftoTCLjcLjHit

eqoi ft^Hi&i

xe

rt<Lite

otXctkh Teq^Hi&i

eo&e
14.

<j><li

eTeepnopiteTirt itxe rteTertcyepi

oto^

nexencLjepi eTeeprtcjoiK.

oto&
<j><li

rtrt<LxejuLTTcyim ftrteTertcLjepi <LTcy<Lrtep-

noprteTirt rtejuL exert rteTertcyeXeT rtejuL rtoTCLjHpi

eofte

ce&cooT rt<LTJULOTXT
coirtoTqi

rtejuL rtieortoc

o&

rt<LT*f

e&pm

rtejuL

otrtneTccoq oto£,
rte

ttiX<loc

rtpeqK<L*f

rt^qcTXejuLXcjojuL

rteJUL

rti-

noprtn.
15.

ftOOK 2x6 TTICA JULUepep^-TCCJOTeJUL OTO£, IOT-

2x<lc juLTTepcLje

e^oTit ev<LXr<LX<L oto£,
errw
JULircfirtxortc

JULirepcye-

rtojTen
JULTTOC
16.

e&pm

oto£, juLrrepcopK

eTOH^).

xe

juLcj>pirf

ftoT.ft<L£,ci

ecrtoajn n<LipH*f <Lq-

Jmocyi ftxe tticX *f rtoT qrt<L<£.JULom juljulcjdot ftxe rroc jULcJ>pH*f ftoT£,iH& <-6ert otjul<l eqoTecoum.

:

HOSEE.
7.

13
gloriam eorum

Sicut peccaverunt mihi

;

ponam

in

icmominiam. o
8.

Peccata populi mei comedent eos

:

et in iniquita-

tibus
9.

eorum accipient animas eorum.

Et

erit

sicut populus, sic

quoque sacerdos.

Et

ulciscar super
illius.

eum

vias ejus, et

reddam

ei

cogitationes

10.
et

Et comedent,

et

non iinplebuntur

:

fornicati sunt,

non dirigentur
11.

Quia relinquerunt Dominum, ut servarent
:

forni-

cationem, et vinum, et ebrietatem
cepit ea
12.
ei.
:

cor populi mei sus-

Interrogabant in signis

et

eum

judicabant in
:

virgis ejus.
cati

Seducti sunt in spiritu fornicationis

forni-

sunt a

Deo

suo.

13.

Et

sacrificabant sacriflcia eorum, super vertices
et offerebant thus et

montium,
cum,
et

super colles, subter quer:

populum,
ejus.

nemorosam arborem

quia
filiae

bonum
vestrse,

umbraculum
et
filise

Propterea fornicabuntur

vestrce

mcechabuntur.
visitabo super
filias

14.

Et non

vestras,

cum
filios

forni-

catse fuerint, et

super sponsas vestras, et
:

suos.

Propter hoc mali sunt

miscebantur
:

cum

gentibus, et

dabant bonos odores
telligens adhserebat
15.

cum impuris et cum meretricibus.
ne ignores,

populus non in-

Tu

autem,

Israel,

et

Juda: non

in-

grede in Galgala, et ne ascendite in

domum

justitiae, et

ne juretis
16.

Dominum
Nunc

viventem

:

Quoniam

sicut vacca

percussa, sic Israel

amiu

bulavit.

pascet eos Dominus, sicut

agnum

loco spatioso.

14
17.

UICH.
ncy4>Hp
f

ititii^cjoXoit

ecj>pejUL

l

'

^tyy^

«^.q

itoTCK£.it2^Xoit.
18.

£.qcurrn ititix^-N^rceoc ^.fepnopneTiri j&en

oTnopitii. ^.Tjmeitpe oTcyuxy

e&oX

<£eit itotcTici

19.

oT$u>it£, itTe oTnitZ iteoK
eTecTTcyiiti

ne ^eit neqxeit^,

oto£,
1.

eftoX^eit

itoTJUL£.ttepcycjooTcyi.

Kecj>. e.

ccoTejuL

juliticX

&£.n

x

eit^.i moTHft oto£, juL<L£,eHTeit ixhi oto£, cTTcjulk nHi juLiioTpo xe othi £.pe mK o^&e enitoT xe £.peTeitcycoTii itoTcj><Lcy

jULriiJUL<Ltt£.pe£,

neJUL

jUL4>pHi~

itoTcyite

eqcJ>copcy

exen
2.

niT£.&ipioit.
£.itoK

2ve

<j>«li eT £. itHeTXcopx e-fxopxc eoKcq ne neTeitpeq^fciko.

3.

£.itoK <LicoTett ecj>pejUL

oto&

tticX

qoTHOT

jul-

juloi <Ltt

xe othi ^.qepnopiteTin

*f itoT itxe ecJ>pejuL

oto£, ^.qccoq itxe yucK. 4. OTO£, JULHOT-f" itltOTJULCTI it&HT eepOTT£.Cocoot &£. noTitoTi" xe ottTtT£ JULnopitiA. ne eTett^jhtot noc 2^e juLHOTCoTtJoitq.
5.

oto& eqeee&io nxe

ncyojcy jultticX exeit

neq-

£,0 oto£, jultticx itejUL eci>peJUL eTecycoiti ^>eit iiotoTitxoitc oto£, T\KeioT2,^.c eqecycom itejuLcuoT.
6.

ceit<Lcyeitu30T

iteJUL

&A.iteccooT

itejUL

^^.it-

jul^ci
7.

eepoTmrf

itc<&.

noc oto&

ititoTxeJULq.

xe

«LqpiKi e&oX£,A.pu)OT

xe

ii^ no^ itccooT
itcyeJULJULo *f iiot

xe ^.Tcyami tuoot
eceoTojuLOT itxe
8.

ttxe

£ <LitcyHpi
>

-f exHcyi

itejuL

noTKXnpoc.

^.pic^Xni^iit itoTc^.XTiirvoc £,ixert

me<LX

cocy

eftoX £,ixeit ituut^. eTcToci ^icoicy £,ixeit nni
«£.qTcojuLT itxe &em*LJULiit.
9-

itcoTt

ecJ>pejuL ^.qcycwni
<£>ert

enT^Ko

<£>ert

^rte&ooT
<LioTort£,

it-

TeTtco&i
e

hi^tXh itTe
f

mcX

itttn-

erett&oT e&oX.
lege

iqxaj.

^tcujtti, MS. Lee.

.

::

:

HOSEE.
17. Particeps

15
posuit sibi scanda-

idolorum

Ephrem

lum

:

18. Elexit

Chananeos.

Fornicati sunt in fornicando

:

dilexerunt ignominiam in superbia eorum.
19.

Turbo

spiritus tu es in alis ejus, et

confundentur

ex altaribus

suis.

CAP.
1

V.
;

Audite
;

haec,

sacerdotes

et attendite,
:

domus

Is-

rael

et auscultate,

domus

regis

quia judicium est ad

vos

:

quia facti

estis

laqueus speculationi, et sicut rete
:

expansum super Tabyrium
2.

Quod, qui capiunt venationem, confixerunt. Ego
vester.
:

enim sum prseceptor
3.

Ego cognovi Ephrem et Israel non recedit a me. Quia nunc fornicatus est Ephrem et commaculatus est
:

Israel
4.

Et non dederunt cogitationes

suas, ut reverteren-

tur ad
eis
:

Deum suum

:

quia

spiritus fornicationis est in

Dominum autem non

cognoverunt.
Israel in faciem
ejus.

5.

Et humiliabitur turpitudo

Ephrem infirmabuntur in iniquitatibus suis. Et etiam Judas erit cum eis. 6. Ibunt cum ovibus et vitulis, ut quaerant Dominum,
Et
Israel, et

et

non invenient eum.
7-

Quia declinavit ab
;

illis

:

quia
illis:

Dominum

relique-

runt

quia

filii

extranei sunt

nunc devorabit eos

rubigo, et cleros eorum.
8.

Clangite tuba super colles, sonate super locos expraedicate
in

celsos,

domo On

:

mente

excidit

Ben-

jamin
9.

Ephrem

factus est in desolationem in diebus cor-

reptionis.

In tribubus Israel ostendi fidelia

.

.

16
10.

UICH.
ATcyuoni ftxe rtertApxu31* rtioT2.Ac JL*4>pH-f

fteTOTubTeft ft£,Arteocy
ftort

e&oX

*f rtAxuocy

jultiajul-

C&pHI 6XUOOT JUL^pHf" ftOTJULUOOT.

Aq-fxojUL ftxe e4>peJUL JULneqArtTi^iKoc Aqf ni&An xe A.qep&HTc jULJULOcyi ca&UOJULI exert
11.

$a.£,ot rtnuuLeT"ecJ)XHOT. 12. oto£, AitoK -f rtAep JULc^pnf- ftoTcyoopTep
e4>peJUL rtejuL JULcj>pHf" fioTXOK£,q jultihi rtioT2,A.
13. oto£, AqrtAT iot^ac eneqjULKA£,

ft-

ftxe ecJ>pejUL eneqcyuorti oto£,

AqcyertAq ftxe ec[>pejuL £,a rtiAccTpioc oto^ AqoTuopn ft&Artnpec&ic £,A noTpo iApiJUL oto£> rteoq JULixeqcyxeJULxojul ftroTxe enrtoT oto^ ftrteqjULOTrtK ftxe nejuLka& ft£,HT eftoX^ert onrtoT. 14. xe othi ArtoK *foi juL$pHf" ftoTnArtoHp rtecj>peJUL IteJUL JULcJ>pHf" ftOTJULOTI JULIIHI ftIOT2^A *f rtA-

h&ht oto£,

epAHArtTArt epuooT ^ert tiijuluoit ftre rtiAccTpioc jULc^pnf ftoTXA&oi ecxuortT ec£,oKep oto£, ArtoK
*f rtA£,uoXejuL

oto£,

*f rtAcyertni

oto£,

*f rtAubXi

ot-

o&

ftrteqcyuoni ftxe c^HeertAcuo-f

15.

oto&

-f rtAcyertHi

ttjA.TOTTA.KO

OTO^

oto£, fiTA.TA.ceo chajula certAKOrf ftCA TlA£,0.
KecJ).

F.

1.

^>ert

juljuloc

xe

noT£/)X£,ex certAcyuopnoT £,Apoi ctxuo JULApertcyertAit oto£, ftrertTAceo &a
qrtA-

noc nenrtoT-f
2.

xe fteoq Aq&uoXejUL oto£, qrtATAXcTort

cyApi
3.

oto& qrtAep^^pi

eport.

qrtATOTXort JULertertcA c&oot ~K <*6ert nie£,oot juljula£, v TertrtATuooTnoT oto£, TertrtAuort<£
oto£, TertrtAejuLi oto^ TertrtAtToxi encoTert julitoc juLcj>pHf- ft&ArtATooTr eqceftTuoT
ijLneqjULeo
ertexejuLq

oto^

eqei nArt jUL$pHf rtoTJULOTft£,uo-

ot

rtcyopn rteju. <6<Le £,ixert tiika&i.
f

TlA&ATt, judicium

meum, MS.

Lee.

:

:

HOSEE.
10.
tes

17
quasi
transferen-

Facti
:

sunt

principes
irain

Juda,

terminos

effundam

meam

super eos, sicut

aquam.
1 1
.

Oppressit

Ephrem adversarium suum,
:

conculca-

vit

super judicium
12.

quia ccepit abire post vana.
et

Et ego ero quasi conturbatio Ephrem,

quasi

stimulus domui Juda.
13.

Et

vidit

Ephrem
Et
abiit

infirmitatem suam, et Judas do-

lorem suum.
gatos ad
et

Ephrem
Et
ipse

ad Assyrios, et misit

le-

regem Jarim.

non potuit sanare eum

non cessabit dolor a
14»

vobis.
et quasi

Quia ego sum quasi panther Ephrem,
eis in

leo

domui Juda. Occurram

viam Assyriorum quasi

ursus irritatus esuriens. Et ego rapiam, et vadam, et tol-

lam

:

et

non

erit,

qui salvabit,

15.

Et

ibo, et revertar in

locum

meum

;

donec

dis-

pereant, et quaerent faciem

meam.
VI.
erunt

CAP.
1.

In tribulatione sua

mane

mecum,

dicennos-

tes

:

Eamus,
:

et

revertamur ad

Dominum Deum

trum
2.

Quia

ipse rapuit, et sanabit nos

;

percutiet, et cu^

rabit nos
3.

Sanos nos
et

faciet post dies

duos

:

in die tertio resur^

gemus,

vivemus coram
:

eo, et sciemus.

Et sequemur,
invenie-

ad cognitionem Domini

quasi

mane paratum

mus eum,

et

veniet nobis

quasi

pluvia matutina, et

serotina super terram.

18
4.

UICH.
ot ne
e*f rt<L<Liq rt^-K e4>pejuL o-yo^

ot ne

e*f-

rt£.<Liq rt<LK
6"hiii

iota<l rteTertrt<Li 2^e eq JULcj>pH-f rtoTitre £,<Lit<LTooTi rteJUL jui^pirf ftoTiurf ec-

JULocyi ftcycopn.
5.

eo&e

S.OT <£>en

ftneTennpocj>HTHc i.i^oemc<LXi rtTe ptoi oto£, n<L&<Ln eqeT eftoX
<£<u ^licocj^

AJL^prrf juLnioTOJini. 6. xe othi oTrt<u neT *f oT£.cyq
cycooTcyi oto£,
7-

e^oTe

otojot-

oTCOTert

c£-f

e^oxe

£,<LrtcTXiX.

ftoojoT 2^e ceoi juLcj>pH*f rtoTpcojuLi eqepn<LnuuL^. e^eijLJUL<LT £.cepK£.T<Lcj>ponirt jul-

p<L&<Lnm ftoT^M^eHKH.
8.

<£>ert

juloi

XHOT eCOUO^
9.

ftze y<lX<l<L2^ *f &<lki erep£,co.& e-f JULexecJ)ftOTJULOJOT.

^irt

oto& ^TexojuL JULcJ>pH-f ftoTpuoJULi eqepmp<LiTX«Jn ftrtoTJumonr ftxe hiothjS. «LTj^toTeft
Xe
<LTIpI rtOT<LrtOJULl£..

ftCTKIJUL^.
10.

£>en nm jultiTcX <Lin<LT ft£,<Lrt£,&HOTi ctoi it&o-f ^ert nuuL<L eTejuLJUL£.T oTnoprti^. itTe e$peJUL <LqcTcb^ejUL ftxe nicX rteJUL iot2^<l «Lpi&HTc
ftctcbXK
rt<LK
<*6ert

nxirtT<Lcoo
Keo>. ^.

rti~exJUL<LXcoci£.

ftre n^.X^.oc.
1. ^ert nxmopiTA.coo juLnicX oto& ececTtbpn eftoX ftxe tk<lkj£. fte^pejuL rtejuL tk<lki.l itTc<LjuL<Lpi<L xe <LTep p,co& e£,<LitJULeortoTX oto£, eqe<

cyert<Lq

e^oTrt £,<Lpoq

ftxe

oTpeqcTirtxortc rteJUL
<*6ert

OTpeqcTToTi oto£, eqeftuxy ftxe OTcorti
julumt.
2.

neq-

&OITU3C ftceepcyc{)Hp ft&tjoc jUL$pH*f ftriHeT£,u)c

^eit rtOT£,HT rtOTK<LKI<L THpOT <LiepnOTJUL6TI *fhot <LTKurf eptooT ftxe rtoTJULeTi ft&HT oto^ <LTcyumi JULnejuLoo jULnoT&o.
*

MS. Lee habet TecxojUL,

fortitudo sua.

HOSEE.
4.

19

Quid

est,

quod faciam
Juda
?

tibi,

Ephrem?

Et quid

est

quod faciam

tibi,

Misericordia autem vestra est

quasi nubes matutina, et quasi ros vadens mane.
5.

Propterea messui prophetas vestros
oris

:

occidi eos in

verbo
lux.
6.

mei

:

et

judicium meum, egredietur quasi

Quia misericordiam

volo,

magisquam

sacrificium,

et scientiam Dei,
7-

magisquam
sicut

holocausta.
praeteriens testamen-

Ipsi vero sunt,

homo

tum.
8.

In loco

illo

contempsit

me
:

Galaad,

civitas,

quae

operatur
9.

vanum
eorum

conturbat aquain

Et

fortitudo tua sicut

homo

tentans.

Absconde-

runt vias

sacerdotes, interfecerunt Sicima, quia

operati sunt iniquitatem.
10. In

domo

Israel vidi opera horribilia, in loco illo
est Israel, et

fornicationem

Ephrem: contaminatus
tibi
;

Juda.

Incipe vindemiare
populi mei.

cum

convertero captivitatem

CAP.
1.

VII.
revelabitur
iniquitas

Cum

convertero

Israel, et
:

Ephrem,
dacia.

et malitia

Samarise

quia operati sunt meninjustus, et fur, et exuet

Et ingredietur ad eum

latro in via ejus.
2.

Ut concinant

quasi canentes in corde suo.

Omfacie

nes malitias eorum recordatus sum.
runt eos cogitationes suae
:

Nunc

circundede-

et factae sunt

coram

eorum.
c 2

20
3.

UICH.
ft<£>pHi
<£>ert

rtoTK<LKi£-

«LTope £,<i.noTpojoT
JULcI>picf

oTitoq
4.

rteJL*. £,<£.rt<&.p;x

am

^eit oTJULeortoTX.
ftrtCOIK

ftOCUOT

THpOT

CTOI

ftOTOpIp

ctoojk epoc cxojk epoc ^ert n^JULOJUL ftre neccy<jȣ>

eftoX<£ert ci>oTOjajeJUL ftre OTajurf cy<LTeq6T-

-

cyejULHp.
5.

^eit

me&ooT

ftre rteTertoTpcooT <^Tep£,HTc

rtxe £/.rt«Lpx a5 N eJUL&ort

e&oX^ert OTHpn
TtOT&HT

^.qccu-

oTTert Teqxix e&oX
6.

rtejuL £,<LrtXoiJULoc.
JULC^pH-f" ftOTecj>-

X6 OTHI

<LTJULO£, ftxe

opip <£ert nxiitopoTc^.^,oTi <Lqci ftertKOT ftxe
pejUL jULTtiexcup^

THpq

<L ujcjjpn cljojtu

<LqjuLO£, JUL-

4>pH-f ftOTJULOTe rtTe
7-

otxpwjii.
JULcJ>pH~|~

<LTj£)JULOJUL

THpOT

ftOTOpIp ftX6 ItOT<LT£,ei

£,HT OTO& «LTOTOJJUL ftrtOTpeqf" £,<LTI
TtOTOTpOJOT ftj^HTOT.
8.

ftX6

THpOT

JULJULOIt TteTOJOJ

e£,pHI

OT&HI

rt^qjULOTXT rtejUL neqX<Loc ec£>pejUL ^.qcyooni ftoTOjajeJUL eq&HTt JULit<Lqqi. 9. <ltotojjul ftTeqxojUL ftxe £,<LrtojejuLJULojoT ftooq ^e juLneqeJULi oto& ^^nc^iJUL <LTpojT epoq
ecj>pejuL

oto&
10.

itooq JULiteqeJULi.

oto£, eqeoe&io ftxe ncyojaj jultiTcX exeit neq&o oto& jultiott<lcoojot £,<l noc T~oTrtoT~f oto£, juLnoTKurf ftcojq <£ert n<Li THpoT. 11. OTO£, ecJ>p6JUL Tt<LqOI JL*4>pH-j~ ftOTcTpOJULTTI ft<LTK<L~f OTO£, JULJULOItTA.q &HT rt£.qTU)&£, ftC<L
Xhjuli

oto^

^.TcyertcooT erti<LccTpioc.

12. k<lt<lcj>ph~[~
rte e&pni cxojot &<LX£/f ftre Tc)>e

eT<LTcuertu)OT i~rt<L£,ioTi
*f rt^ertoT

juLrt<Lcyftrti-

enecHT

JULcj>pH~f

-f rt<&.i~cj$.oj

rtojoT <£>ert ncurrejUL

ftre
13.

noT&ox&ex.
otoi rtojoT xe £.tcj>ojt c£.&oX juljuloi £,£.rtrte xe <LTep£.ce&Hc epoi £.noK ~\e ^.icotot
ftccoi <£>ert £,<LrtJULeortoTX.

e&inrt

rtocooT 2^e a.tc^.xi

.

::

HOSEE.
3.

21
leetari, et

In malitiis suis tecerunt reges

principes

in

mendacio.
4.
Illi

omnes

adulterantes, quasi clibanus, accensus

coquere, in calore flammae ejus, a commistione fermenti,

donec fermentaretur.
5.

In diebus regum vestrorum.

Cceperunt principes
pestilentibus

furere avino: extendit
6.

manum suum cum

Quia succensa sunt corda eorum, quasi clibanus,

in

maledicendo: somno repletus est Ephrem, tota nocte:
est
:

mane factum
/.

accensus

est,

quasi splendor ignis.
:

Calefacta sunt corda sua omnia, quasi clibanus

et devoraverunt judices suos.

Omnes
me.

reges

eorum

ce-

ciderunt
8.

:

non

in eis qui invocat

Ephrem commiscebatur cum populo

suo:

Ephrem

factus est
fuit.

massa farina subacta abscondita, non portata

9-

Comederunt fortitudinem
:

ejus

alieni,

ipse

vero

nescivit
10.

et cani effloruerunt ei, et ipse ignoravit.

Et humiliabitur contumelia
reversi sunt ad

Israel in facie ejus.
et

Et non

Dominum Deum suum,
his.

non

qusesiverunt
1 1

eum

in

omnibus
erat,

Et Ephrem
cor.

quasi

columba
et

insipiens,

non

habens
syrios.

Invocabat ^Egyptum,

abiverunt in As-

12.

Sicut iverunt

;

mittam

rete

meum
:

super eos

descendere faciam

illos,

ut volatilia cceli

castigabo eos

in auditu tribulationis
13.

eorum.
a

Vre

eis,

quoniam fugerunt

me

:

miseri sunt,
:

.quoniam impie egerunt mihi.
ipsi

Ego

vero redemi eos

vero loquuti sunt contra
c 3

me

in mendaciis.

22
14.

UICH.
juLitoTcocy

e&pHi ot&hi
£,ixert

<-6ert

hot&ht

^.XXa.

rt<LTecyXHXoTi
juljulcoot exert
15. ,ltcTic&co

rtoTJULA.rtertKOT
rtejUL

rt^-TcycoT

tucoto

nmpn.
<LI-

it^pHi ftJ^HT oto£, £rtoK &co

T<Lxpo
£,COOT.
16.

ftrtoTcycoftcy

oto&

^.TcocTrti epoi

e&^rtneT-

«LTT£.CeCOOT eOT£,Xl OTO£, <LTCyC0HI JUL^pHi" ftoTet>rf ecKoXx eTe&ei ftTcnqr ftxe rtoT.&.px twrt ee&e *f JULeT<&Tc&co ftTe iiotXa.c $a.i ne noTcycocy
<?6ert

nK<L£,i

ftx HJULI

-

Kecj>. h.

e^>pHi eKertoT jL*4>pH*f ftoTK<L£,i JUL^pH-f rtot£.<£>cojul exert nni julhoc e$JL*<L ze ^.Tepii£.p<L1.

&ertrrt

ftT£.;M£.eHKH

oto£, <LTepi.ce.6-Hc en<Lrto-

juloc.
2.

i.rtoK ^.e

cert<Lcocy

e&pm ot&hi xe
ftrtii.r^.eort

4>*f

<Lrt-

COTCOHK.
3.

xe L yucK T<Lceo
oTX<Lxr.

e&oX

<ltc*o.

xi

ftc<L
4.

^.TepOTpO rtCOOT JULJUL£.T<LTOT OTO£, efloX^ITOT <LIt <LT6p ^pX^It OTO£, JULIIOTT^.JULOI hot£,<lt rtejuL noTitoT^. <LTe<LJULicooT ncooT fti^coXort £,oncoc ftTOTqccf eftoX.
5.

^ojuL^>eJUL JULnejUL^.ci Tc<LJUL<Lpi£. ^.q^oJULcy<L
£.rt

^eJUL ftxe n<LJUL&ort e&pni cxcoot
cert^.cyxejuLxojUL
6.

eTOT&o

<-6<l

rtiajHpi

xe ftre nicX
ert<LT

oto^
-

fteoq oT£,<LJULcye
ite

rct

<*,qe£JULioq oto£,

oTrtoTi
ccopejuL
7.

<Lrt

xe othi

nejUL<Lci Tc<LJUL<Lpi£. rt<Lq

ite.

xe

<LTci-f

noT<4>cortx

oifx»^

ft^^nxiJUL^e oto£, qn<L6?TOT rtxe JULJULort xojul ftj^HTq eepe-

qeprtcoiT ecycon s^e <Lqcy<LrtepitKeipi £,<LrtcyeJULJULcoot eert<LOTdjuLOT.
^.tcojulk jucnicx <Lqcycom *f rtoT ^>ert rtreertoc JULC^pH-f ftOTCKCTOC JULJULOtt TOj<LT.
8.

:

HOSEE.
14.

23
eorum, sed

Non clamaverunt
super
vino
:

ad

me
suis.

in cordibus

ululabant
tritico, et

cubilibus

Dissecabantur super

15.

Eruditi sunt in me.
:

Et ego quoque contbrtavi

brachia eorum
16.

et cogitaverunt contra
:

me

mala. sunt quasi

Conversi sunt in nihilum

et

facti

arcus intentus.

Cadent

in gladio principes

eorum prop-

ter imperitiam lingute

eorum.

Hoc

est

opprobrium eo-

rum

in terra yEgypti.

CAP.
1.

VIII.
:

In sinu eorum, quasi terra

sicut aquila super do-

mum
et
2.

Domini: quia transgressi sunt testamentum meum,

impie egerunt contra legem meam.

Autem quoad me, clamabunt
te

ad me: Deus, cogno-

vimus
3.

Quia
:

Israel

aversatus est bona

:

persequuti sunt

inimicum
4.

Regnaverunt sibimetipsis,

et

non per me: principes
:

facti sunt, et

non notum fecerunt mihi

argentum suum,

et

aurum suum
5.

fecerunt sibi idola, ut dispereant.
:

Confringe vitulum tuum, Samaria

confractus est

furor meus super eos.

Usque quando non poterunt
non Deus

emundari
6.

in filios Israel?

Et ipse faber

lignarius qui id fecit, et

est: quia vitulus tuus Samaria seducens erat:
7.

Quia seminaverunt corruptis
autem

ventis

:

et suscipiet

ea subversio eorum manipulus, non vires in eo, ut faciat

farinam
8.

:

etsi fecerit

;

aiieni
:

comedent eam.

Devoraverunt Israelem

factus est

nunc

in nationi-

bus, quasi vas inutile.
C 4

.

.

24
9.

IUCH.
xe ftecwoT
^.TcyertcjooT
<6<*-pr

erti<LccTpioc

<i.q$ipi

e&oX
10.

ftxe e4»pejuL

<6^-poq <LTJULertpe &£.rtftrtieertoc

xcjoport.

ee&e

cj><u

cert^T-KiT-oT

-frtoT -feitxirt-

n<uyonoT epoi oto& cert^&epi hotkotxi eto&c ftoTpo itejUL ^A.it^.px^"11.
i.cy^.i

xe othi e4>pejm
e£,£.itrtofti

<s.qepe £,^.rt.JUL£.rtepcijcjooTcyi
rt<s.q

<LTcycoiti

ftxe £,<LrtJUL<LrteprteqrtojULoc

cijcjooTaji juLJULertp<L*f

12.

-frt^.c^A.1

rt^.q

ftoTJULHcy

rteJUL

rtiJUL^.rtepcya30Tcyi juLJULertp<i/f <&.T6noT e^^.rtcyejuL-

JULO30T.
13.

xe othi

<LTc^<LrtcycoT rtoTcyoTcycooTcyi
<s.rt

oto£,
ft-

ftceoTeJUL <Lq qrt£.cyonoT
epcjpjuLCTi

ftxe rtoc *f rtoT qrt^.qrt£.epnejULitcyicy

ftrtoTcTiftxcortc

oto^

rtoTrtojSi

ftecooT 2^e

<LTT<*xecooT cxhjuli oto^
fixe rticX
jULcj>HeT<*>.qe<&.-

cert<LOTcoJUL itrtHeTcTlj-^ejuL j^ert rti<LccTpioc.
14.

JULIOq

oto^ OTO&

<LqepitcojS.cy

<S.qKCOT

ft£,<i.rtepd>HOTT

OTO£, rOT2^C
ftcojSr

<kqepoT
oto£,

<Lcy<j.i

ftxe

£,<LrtjS.<LKi

6tt^.kthott

*f rt<LOTopn

ftoTXpuu-*-*-

e^oTrt erteq&^ja

oto^
1.

eqeoTC«JUL ftrteqcerrf
Ked>. e.

JULrtepp<Lcyi

rticX OT2,e juLitepoTrtoq juLd^pHi-

ftrtiX<Loc

xe othi

<LKeprtoprteTirt ejS.oX£,<i. rteKrtoTi"
£,<LrtT<i.id

oto^
ftCOTO.
2.

^.KJULertpe

£,ixert

cThcoot

rtiftert

nicTrtcooT rtejuL i"£,pcoT JULnoTcoTCJbrtoT

oto&

<LqxejULeertoTX epcooT. 3. oto£, juLTtoTcycorii <*6ert TtK<i- p julttoc e$pejuL > <Lqcyconi ^ert zqrjuli oto£, eTeoTcoJUL ftrtHeTtfXi
<

nmpn

^ejuL j*6ert rtiA.ccTpioc. 4. oto£, juLnoTubTTert ftoTHpn e&oX
JULnoT-foTrtoq
rt<Lq

julttoc

otoj^

rtOTcyoTcycooTcyi juLcj>pH*f rtoT-

coik ft^HjSi rtcooT oTort rtuS.ert eert<i.0TcojUL juljulco-

.

HOSEE.
9.

25
;

Quia

ipsi

abiverunt

ad Assyrios

germinavit

Ephrem
10.

in semetipso.

Dilexerunt munera

:

Propter hoc, tradentur in gentibus.
:

Nunc

susci-

piam eos mihi
et principes.
1 1.

et quiescent

parum, ut ungant regem,

Quia Ephrem

fecit altaria multiplicare; in

peccata

facta sunt
12.

ei, altaria dilecta.

Scribam

ei

multitudinem

:

et legitima ejus

al-

taria dilecta reputata sunt, in aliena.

13.

Quia

si

immolaverint hostiam,

et

comederint carrecordabitur

nem

;

non suscipiet ea Dominus.
eorum,
et ulciscetur

Nunc

iniquitates

peccata eorum. Ipsi au:

tem conversi sunt
in Assyriis.

in

yEgyptum

et

comedent immunda

14.
ficavit
tas.

Et

oblitus est Israel

eum, qui

fecit illum

:

et aedi-

templa.

Et Judas

fecit multiplicare

urbes muraet devorabit

Et emittam ignem
ejus.

in civitates ejus

:

fundamenta

CAP.
1

IX.
laetare, sicut

Ne gaude
tritici

Israel,

neque

populi

:

quia

fornicatus es a

Deo
:

tuo.

Et

dilexisti

munera super aream

omnem
2.

Area, et torcular non cognoverunt eos
est
illis.

:

et

vinum

mentitum
3.

Et non habitaverunt
:

in terra

Domini

:

Ephrem
in

habitavit in JEgypto
riis.

et

comedent immunda

Assy-

4.

Et non libaverunt vinum Domino,
ei.

et

non placueis
:

erunt

Sacrificia

eorum, quasi panis luctus

om-

.

.

26

IUCH.
cert<LctJoq

xe otht otcjoik ftTe rtoT^TXH nrccnre^oTrt enni jutnoc. 5. ot ne e"reitrt<L<Liq <£ert otc&oot rtcy^ro rtejuL ^ert rtie&ooT ftTency<Li jljlroc. ot
cye
6.

ee&e

4>^.r

Ttuopr^.

qr

ftTe oiro^ eqeeoJUtcoT

x

cejuLocyr eftoXj^ert -f T<LXeHJUU o**°£» eqecyonoT epoq rtxe jute-

^nnne

ftxe

XK^.y^xfi^.c

noT£,<LT

eqeepKXHportojULrrt JULJULoq ftxe nTi.Ko £,<£.rtcyorrf

eT^ert
7. <ltt

rtoTJUL<LrtcyuoTU.

ftxe rtie&ooT ftxe nicTfjuLitcyicy <lti ftxe

rtr-

frre rrf cye&Ttb oto^ eqeT&ejuLKo ftxe nicx JUL^prrf juLTtrupoc^HTHc nipuojULi eT<i.qTtJOJULT c£h-

e&ooT

exe
8.

nrrtrtZ £,rxcjoq e£.oX<£>ert n<Lcy<*j frre neKcTrft-

xortc £.qiLcy<Li ftxe neKXrftr.

oTCKonoc ite ecj>pejuL oTTtpocj>HTHc rtejuL cj>-f oTXopxc cckoXx exert rteqjuLcjoiT THpoT otXi&i
<LTT<&.xpoq j^ert nnr juLTtoc.
9.

^.tt"^.ko k<lt.&. rtre&ooT ftTe rtrK^.X^.JULcr>o eqertrtoTcTrftxortc

epc^juLexi
rtoTrto&i.

OTO&

eqeepnejULitcyrcy

ft-

10. juLc^pni"

rtoT<LXoXr

£,r itcy£.qe

<uxijuli jultticX
otiIcjo

oto£,

JULcJ^pHi"

ftoTcyopn ftoTCKoitoc ^>ert

ftKerrre

<uk<lt ertoTro-f fteoooT 2,e ^.TcyertcjooT
£,<?>.

e^oTrt
cyriti

&eXcj>orcJop

oto^

<LTepcyejULJULo ertoTrt£,<Lrt-

oio^

<LTcycjoni ftxe

rtneTopeii JtXc^pHi"
JULcJ>pH-f

jULenp^-f
1 1

eci>peJUL <Lq£,<i.X<Li
>

ftoT£,<LXHT rtoT-

tboT £ <*.rt eiioX<£)ert ^^.rtJULrcr
rtejuL £,,£.rtJUiftoKT.

rte rteJUL £,£.rtrt<£.K£,T

12. xe otht ^.Tcyertecy rtoTcyHpr <LTep <LTcyHpi e&oX^ert rtrpcjojuLi xe otht otot rtcjooT T<*.c£.p£

oTe&oX

JULJULCJOOT

T6.
eT<urt£.T «LTT<L£,e rtoTcyHpi

13. ecr>pejUL JULcj>pHi~

eTXopxc oto£, e^eXj^uoXoT.

juLcJppH-f enxirtTrtr

e&oX

ftrteqcyHpi

HOSEE.
nes, qui

27
:

manducabunt

ea,

contaminabuntur
in

quia pa-

nes

animarum eorum, non intrabunt

domum Do-

mini.
5.

Quid

facietis

in die

conventus, et in die solen-

nitatis
6.

Domini?
:

Propter hoc ecce vadunt de miseria vEgypti

et
:

suscipiet eos ei

Memphis

:

et

sepeliet eos
:

Machmas

argentum eorum, possidebit
bernaculis eorum.
7.

illud interitus

spinse in ta-

Venerunt

dies ultionis, venerunt

dies

retributio-

nis

:

et affligetur Israel, sicut propheta,

homo

qui stu-

puit, qui

habet spiritum super eum.

Propter multitu-

dinem
8.

iniquitatis tuae, multiplicata est

amentia tua.

Speculator est Ephrem, propheta
:

cum Deo
insanum

:

la-

queus tortosus super vias omnes ejus

conrir-

maverunt eum
9.

in

domo Domini.
peccata eorum.
Israel
:

Corrupti sunt secundum dies collium: recordabitur

iniquitates

eorum,

et ulciscetur

10. Sicut

uvam

in

deserto, inveni

et

sicut

primum scopum
ingressi sunt ad

in ficu vidi patres

eorum.

Ipsi

autem

Belphogor,
:

et abalienati

sunt in con;

fusionem eorum
lecti.

et facti

sunt abominabiles

sicut di-

11.

Ephrem

avolavit quasi avis

:

gloriae

eorum sunt
:

ex nativitatibus,
12.

et parturitionibus, et
filios

conceptibus
sine
filiis

Quia enutriverunt
:

suos

;

fuerunt

ex hominibus
13.

quia vae

eis,

caro
:

mea ex

eis est.
filios

Ephrem,
:

sicut vidi

constituerunt

suos

insidias

et ut educeret filios ejus interflcere eos.

.

28
14. juloi

UICH.
rtcooT

noc ot ne eTA.KrtA.THiq ncooT
ftATojHpi KeJUL
j£>ert

juloi rtcooT ftoTo-f

£,A.rtJULrto'f

et-

ttJOTCOOT.
15.

rtoTKAKiA.

THpoT

va.Xva.Xa.

xe

A.iJL*.ec-

tcoot

<£>ert tujula.

eTeju.JULA.T

ee&e

hika-kia. ftTe-

rtoT&ftHOTi -f rtA.£,iTOT e&oX<£ert iia.hi ftrtAOTA.£> tot ejuLeitpiTOT rtoTA.px(Jj rc TnpoT £,A.rtATcco-

tcjul

rte.

16. A.qjULKA.£, rtxe ftrteqeit

e^pejuL erteqrtoTrti A.TctjcooTi

otta.£, e&oX xe othi A.TcuA.rtepriKeJULici rtA^>coTe& ftrtieniOTJULii. rtre TOTrtexi. *f
17. qrtAOO*-**

ftccoq

rtxe $-f

xe

JULitoTccoTejUL
rtieortoc.

ftccoq

oto£, eTecyojm eTcopeJUL ^ert
Ke<$.
T.

1

oTftto ftA.XoXi ertA.rte necKXHJULA.

ne nicX qertTe
rte-

peToertirt ftxe necoTTA.£, ka.ta.

nA.ctjA.1

qoTTA.£> A.Tepe

^^.rtJUL^-nepajcooTctji a.cua.1

oto£,

kata. nii.VA.oon ftre neqKA.£,i a.tkcot

rt£,A.rtc-

ttXh.
2.
A.TcI>coctj

ftrtoT^HT *frtoT certA.TA.Ko ftooq

qrtActjopcuep ftrtoTJULA.rtepctjcooTcyi certA.epTA.Xenco-

pin ftxe
3.
rtA.rt

kotcttXh. xe othi certA.xoc -f rtoT xe xe JULirertep£,o*f <*6at£,h
eTeqrtA.A.iq
rtA.n.

JULJULort

oTpo cuon
nioTpo
2^e

julitoc

ot ne
4.

eqcA.xi ft£,A.rtcA.xi ftXcoixi JULJULeortoTX eqe-

CeJULItl

ftOT~MA.OHKH eqecj)lpl e&oX ftXe OT&A.IT JULcJ)ftoTJULAKpocoert exert oT^epcoc ftre otio£,i. pn*f 5. julitijula.ci ftre nni ftcort certA.ep pejuLftxcoiXi rtxe nHeTctjon <-6ert TCA.JULA.pii- xe A-qep&H&i rtxe

neqXA.oc e&pm excoq oto^ KATA-^pni- eTA.T*fxcortT rtA.q certA.pA.ctji exert neqcooT xe a.totoofteq
6.

e&oX

£,A.poq.

oto£, ftocooT ATcort£,q A.ToXq ertiAxcTpioc

HOSEE.
14.

29
eis
?

Da

eis,

Domine.

Quid dabis

Da

eis

vulvam

sine

filiis

et

ubera arentia.
nequitiae
illo.

15.

Omnes

eorum

in Gaigala,

quia exosos

habui eos in loco
ejiciam eos de

Propter malitias operum eorum
:

domo mea

non addam
sunt.

diligere

eos.

Principes

omnes eorum inobedientes

16. Doluit
afferet

Ephrem
:

;

radices ejus arefactae sunt

:

non

fructum

quia

etsi alii

genuerint, interflciam de-

siderabilia uteri
17.

eorum.
:

Relinquet eos Deus

quia non exaudiverunt eum,

et erunt vagi in nationibus.

CAP.
1.

X.
est Israel
:

Vitis bonus,
:

palmes ejus

fructus ejus

abundans

secundum multitudinem fructuum suorum
:

fecerunt altaria multiplicari
ejus sedificaverunt titulos.
2.

et

secundum bona

terrce

Diviserunt corda sua

:

nunc peribunt.
eorum.

Ipse de-

struet altaria

eorum

:

affligentur tituli
;

3. Quia dicent nunc

non

est rex nobis, quia

non

timuimus Dominum.
bis,
4.

Rex autem

quid est faciet no-

Loquens verba, occasiones mendaces
:

?

Disponet

testamentum
sertum
5.

orietur judicium, sicut

gramen, super de-

agri.

Ad

vitulum domus
:

On
;

peregrinabuntur, qui habi-

tant in Samaria

quia luxit populus ejus super eum.

Et
ejus

sicut
:

irritaverunt illum

gaudebunt super gloriam
:

quia translata est ab eo

6.

Et

ipsi

vinxerunt

eum

;

tulerunt

eum

in Assvrios

30
ftTi.ro

UICH.
jULnoTpo
ri.prjuL

qrti.cffTq

<*6ert

itxe e4>pejuL
cocfrtr. 7.

oto^

eqecTTajim ftxe nic/\
Tci.JULi.pii.

^en

oTTi.ro neq-

ix&ioTi efioX ftxe

juLnecoTpo

JLt-^pni" ftoTXefioj £,rxert
8.

n&o

ftoTJULcooT.

rtofir
rti.r

oto£, eTequrf efioX ftxe rtrojKOTr frre cort nritTe mcK £,i.rtajorrf rtejuL ^^.rtTpi^-o-rXoc ceenajcor exert rtoTJULi.rtepajcooTajr

ovo^

certi.-

xoc ftrtrTcooT xe ^twKc efioX xe &er e^pm excort.
9.

excort oto£, rtroi.X

rcxert tichot ftrtroi.X i.qeprtofir itxe
juljul^-t

nicX i.T-

6&1 epiroT

ftrteqTi.£/ooT ^>ert nroi.X

frxe oTitoXejULoc exert rtrajHpr frre ncTrftxortc i.qr
e*fcfico rtcooT.

oto£, eTeocooT*f e&pnr cxcoot itxe £,i.rtnxrrrf cfico rtcooT ^ert noTctritxortc. 11. e-|>peJUL oTfii.£,ci Te ecTCi.fi.HOTT eJULertpe oTcTpo i.rtoK 2^e -f rti.ajertHr exert nci.r ftre Tec10.

Xi.oc

<*6ert

rti.£,fir

*f rti.£,ejuLcr

exert ecj>pejuL

oto&

*f rti.

<

XA-

pcor

eroT^i.

ri.Kcofi rti.xeJULXOJUL rti.q.

12. cr-f rtcoTert rtoTJULeoJULHr cfcbX
ncort<*6 i.pioTcorrtr rtcoTert ftoTcorrtr
ftci.

eoTTi.£, ftTe frre nejuLr Kurf noc aji.TOTi rtcoTert ftxe rtroTTi.& rtTe *feofie ot i.peTervxAP tw '"J~ erl eoTJULeTi.cefi.Kc rteccfrftxortc i-peTertcfoXoT i.peTertoTcoJUL
rtejuL

JULeOJULKI.
13.

oto£,

ftoTJULeortoTX xe i.Kep£,eXnrc erteK&i.pjuLi.
<*6ert iti.aji.r

14.

ftre tckxojul. oto£, eqercortq ftxe oTTi.Ko
rtH

<*6ert

neqXi.oc

oto£, certi.ajertcooT ftxe

tkpot eTi.TTi.KTKrtre&ooT
ft-

OTT
jULi.rt

ftCofiT

ftTi-K JL*4>pmf JULni.pxtorc ftCi.Xi.itrepofi.oi.juL ^>ert

efioX^ert nnr

Te nruoXejULoc i-Tpco^T
15.

rtoTJUti.T exert £,i.rtajHpr.

ni-rpH-f *f rti.rpi rtcoTert nni JULitrcX efioX&i.
ftneTertKi.Kri..

n&o

HOSEE.
munus
regi

31
in

Jarim

:

suscipiet

eum

munus Ephrem,
cremium

et

confundetur Israel in consilio suo.
7.

Projecit Samaria
:

regem suum,

sicut

su-

per faciem aquse
8.

Et destruentur

aree

On

peccata Israel

:

spinae et

tribuli

ascendent super altaria eorum.
;

Et dicent monti-

bus

:

Operite nos

et collibus

:

Cadite super nos.
Israel
:

9.

Ab

tempore collium peccavit
eos in colle
:

ibi steterunt.
filios ini-

Non comprehendet
10.

bellum super

quitatis venit, erudire eos.

Et congregabuntur super

illos

populi

:

cum

eru-

diverint eos in iniquitate sua.
11.

Ephrem

vitula est, docta diligere victoriam.
colli ejus.

Ego

autem veniam super pulchritudinem
super Ephrem, et
sibi.

Sedebo

silebo

Judam.

Jacob roborabitur

12.
vitse,

Seminate vobis
illuminate vobis

in justitia,

vindemiate in fructum
qurerite

lumen

scientiae,

Domi-

num, donec veniant vobis
13. Propter

fruges justitise.

quod
?

reticuistis

impietatem,

et iniquitates

ejus vindemiavistis
ravisti
tuae.

comedistis mendacium, quia spe-

in

curribus tuis, et in multitudine fortitudinis

14.

Et consurget perditio
:

in

populo ejus

:

et

abibunt

omnia murata tua
Hieroboam,
filios
;

sicut princeps

Salaman de domo

in diebus belli, destruerunt

matrem super

15.

Sic faciam vobis,

domus

Israel,

a facie

maliti-

arum vestrarum.

32

UICH.
Ke$. i£.

«lt&jtot e&oX ,lt£,ioti eftoX juLitoTpo julnicx xe othi otkotxi ue oto^ tuca £.rtoK ^.iJULertpiTq oto^, ^.iJULOTi" en^.ctjHpi eftoX^ert ^hjuli.
1.

2.

K^T^pHi"
e&oX&<L

eT<",IJULOTi~
tt<L£,o

CpCOOT TT<UpHi~

A-T-CLje-

rtcooT

itocooT ~^e «LTepcyoTcycooTcyi
itrtic|>coT£,.

it-ffi.&.A.X

oto^

rtz/rfcooi rtoTqi e&pni

3.

oto£,

£.rtoK

&co

£.icort£,

exert n^.x4>oi
4.

oto^

juLiroTejuLi

itecJ)peJUL <UT<LXoq xe «UT^-XeTcboT.

j£ert ttt<lko rtre rtipcojuLi ^.icToXkot

^en

itic-

rt<LT£> ItT6
cJ>pH~f~

Ti.iVAnH OTO£,
eq&ioTi

~f~ rt<LcycOTU

ItCOOT JUL~f-

itoTpcojULi

_c£>ert

TeqoToxi oto&
rt£.q.

it<LXOTcyT excoq oto£, -j-rt£.i~xojUL
5.

<Lqcyco~ii

itxe e<$peJUL

^ert

ttk<L£,i

itXHJULi ot-

o&
6.

a.ccotp rtooq
<-.ccycoTti

ne

rreqoTpo

xe

junteqoTcocy

6Ti.COO.
itxe oTcnqi <£ert rteq&<LKT

oto&

£.c-

juLTort ^eit

iteqxix

oto^

eTeoTtojuL eKoX^ert

JtOTJULeTI it£,HT.

oto& neqXA.oc <&.q£.cyi e&oX^ert neqjUL^.ncycoTU OTO& $i~ eqejUL&ort exeit itneTT^-iHOTT itTA.q oto^ itrceqc"£.cq.
7.
8.

^.iit^cejuLitHTK
-

rt<-.cy

itpni~

e$pejUL i~rt£.ep-

rt^cyi

it^-K

iticX A.iit.i.ceJULitHTK rt<Lcy rtpH~f~ ~frt£.-

3(A K JULc|)pHi~ it<"-2^JUL^ ItCJUL JUL$pHi~ Itce&COIJUL
^.qT^.coo itxe

n^HT

ivf&crf-

<£>ert

f~g/yf <Lqcy_

oopTep
itec£>peJUL

rtxe tt<lotcojul it&HT.

9. itn^-ipi

k<lt£. nxcoitT rtre n<LJUL&ort rtrtixcoxn

eopoTqoTq

eftoX xe <LitoK OTitoTi iLitoK
<Lrt

-

oto^
10.

oTpcojuLi

eqoT<L&

it^HTK oto^
JULTTOC

i~rt£.cye-

itni <Lrt

e<£>oTtt efl<LKi.

<Lirt<LJULOCyi

^lc^^OT

JULc£>pH~f~

TtOT-

juloti eqcocy

e&oX xe itooq cen^.TcojULT itxe mcyHpi itre

qrt£.cocy

e&oX oto£,

rtiJULcooT.

:

:

:

HOSEE.
CAP.
1.

33

XI.
:

Projccti sunt
:

;

projectus est rex Israel

quia parfilium

vus est

et

Israel,

ego dilexi eum,

et

vocavi

meum
2.

ex /Egypto.
;

Sicut vocavi eos

ita

abiverunt a facie mea.
et thus

Ipsi

autem immolaverunt Baal,
libus.
3.

adolebant sculpti-

Et ego quoque

ligavi
:

Ephrem, imposui eum

su-

per brachium
illos.

meum

et

non cognoverunt, quia sanavi

4.

In corruptione

hominum
illis,

extendi eos in vinculis

charitatis meae.

Et ero

quasi

homo

percutiens super

maxillam ejus
5.

:

et respiciam

ad eum, et roborabo eum.

Habitavit
:

Ephrem

in terra

.Egypti

:

et

Assur ipse

rex ejus est
6.

quia noluit converti

Fuit gladius in civitatibus ejus, et cessavit in masuis.

nibus
7-

Et comedent de cosntationibus
ejus

suis

Et populus
irascetur

suspensus ex incolatu suo.
ejus,

Et

Deus
eum.
8.

super pretiosa

et

non

exaltabit

rael

?

Quomodo disponam te, Ephrem ? Protegam te, IsQuomodo disponam te ? Ponam te sicut Adama,
Seboim.

et

sicut

Conversum

est

cor

meum

subito

conturbata est poenitudo mea.
9-

Non

faciam juxta iram furoris mei, non derelin:

quam Ephrem ut deleatur homo sanctus in te et non
:

quia ego Deus sum, et non
ingrediar in civitatem.

10.

Ambulabo

post

Dominum.
filii

Sicut Leo, rugit: quia

ipse rugiet, et stupebunt

aquarum.

D

.

.

.

34
1 1

UICH.
oto£, cert<L£> <LX^r
JULcfcpH-f

ftoT£,<LXKT e&oX-

<£>ert

x

HJULI

rtK^.£,r

ftre rti<LccTpioc o-ro^

nejuL JtM>pH-f ftoTcTpoJULTti eftoX,£>ert *f rt<LTcJ>cooT ertoTHi

nexe noc.
^.qKurf epoi <£ert oTJULeertoTX ftxe e$pejuL oto£, nm jULnicX neJUL iot2v<l ^>eit oTJULeT<Lce&nc -f rtoT ^.qcoT&moT ftxe c^-f otog, cert^LJULOTi" epcoot xe nrX<Loc eeoT«L& frre cjrf
12.
Kect>.
1.

TK.
<Lqcf62Ci
ftc.L

e4>peJUL 2^e
>

ottuiZ eq&cooT ne
rtejUL

oTK^.TCU)it

£ <LrtneTcyoTTT
JULnie£,ooT
rtejUL

£> <LrtJULeTec£>XHOT
oto£>
^.qceJULiti
ft-

<LqepoT

£.aj<Li

THpq

oT2^i<LeHKH
2.

rti£.ccTproc oto£, ^.qepie&cycoT

rtoTrte£, e^jpHi exHJULi.

oto£,

it£<lti

jultioc oTfle iot2^<l enxirtipi jul-

nejULTicyicy fti<LKco& k^.t<l

neqjULcuiT

oto^

qrt^i

--

cye&ico rt<Lq k<lt£. rteq£&HOTT.
3. <LqcTTeiftc

juLneqcort

^en

ertexi oto£, ^ert

rteq^ici ^.qxejULXOJUL
4.

oT&e

oTrtoTi"

oto£, ^.qxejuLrtoju/f rtejuL nr<LvreXoc oto& ^.qepxcopi ^.TpiJULi oto£, £.ttco&£ juljuloi a.txejULT ^ert n<LHi oto£ <lic«lxi neJUL<Lq ^ert mJUL<L
5.

eTeJULJUL^.T.

noc

2^e <t>f

mn<LttTOKp<LTcop

qtt£.cyconi n<Lq

ftoTep4)juLeTi.
6.

oto£
rtejuL

n<Lr

fteoK eKeTA.ceo £,£. noc neKnoT-f ot0T£<Ln £.pe£, epcooT ^jcurtT ££. neKrtiE.ert.

noT-f ftcHOT
7-

x^-K^-^n

otjul<lciji ftcfiftxonc

eT^>ert Teqxix

^.qjuLertpe epJULCTXcopi.

«Lqxoc ftxe e$pejuL nXHrt £.iepp£JUL<Lo <lixijuli rtm itoTJULTort neq^rcr THpoT ftnoTxejulot n<Lq ee&e mcfiftxonc eT<Lqepno&i ft^HTOT.
8.

oto£

9.

A.rtoK 2^e

ne noc neKnoT*f «LienK eftoX^en

.

:

HOSEE.
1 1

35

Et avolebunt quasi
terra

avis

ex yEgypto, et quasi coin

lumba de
suas, dicit

Assyriorum.

Et restituam eos

domos

Dominus.

12. Circundedit
Israel, et

me

in

mendacio Ephrem,

et

domus

Juda

in impietate.

Nunc

cognovit eos Deus

et vocabitur,

populus sanctus Dei.

CAP.
1.

XII.

Ephrem autem
:

spiritus

malus

est,

persequutus est

sestum

inania et vana, fecit ea multiplicare tota die, et

pepigit testamentum
in

cum

Assyriis, et mercatus est

oleum

^Egyptum.
2.

Et judicium Domino cum Juda, ut
juxta vias ejus
:

faciat ultio-

nem Jacob
ejus.

et

reddam

ei

juxta opera

3. Supplantavit fratrem

suum
:

in utero

:

et in labori-

bus
4.

suis prsevaluit

apud
est

Deum
cum me
:

Et confortatus

angelo, et potuit.

Fleve-

runt, et deprecati sunt

invenerunt
illo.

me

in

domo

meo
5.

:

et dixi

cum

illo,

in loco

Dominus autem Deus omnipotens
Et tu convertes ad

erit ei

memomise-

riale.

6.

Dominum Deum tuum

:

ricordiam, et judicium custodi, appropinqua ad

Deum

tuum semper.
7-

Chanaan,

statera iniquitatis in

manu

ejus, dilexit

opprimere per potentiam.
8.

Et

dixit

Ephrem: Veruntamen

dives eifectus sum,

inveni mihi requiem.

Omnes

labores ejus

non inveni-

entur
9.

ei

propter iniquitates, in quibus peccavit.
tuus; eduxi te de

Ego autem sum Dominus Deus
d
2

36
IIKA.&I itXHJULi
itH

UICH.
eTi -f rtA.opeKcyu)Tti ^ert JUL^pn-f rtoTe&ooT ftcy<Li.
£,A.rtcKT-

10.

OfO^

-fltA.CA.XI

IteJUL

Itinpo4>HXHC OTO£,

£.-

rtoK

A.iope £,A.rt£,opA.cic

a.oja.i

oto^

a.icTTcjulot

^jert rtertxix ftrtmpocj>HTHc.
11. julh va.Xa.a.2. 2^e £,A.pA-

£,£.rtpeqxeJULeortoTX
<£>ert

niA.px^ n

rce

rt<LTepcyoTcycooTcyi

v^.Xa.^.2.

OTO^ ItOTJULA.ttepajUJOTCtJI JUL^pHi" xert oTXpeoc frre otio&i. 12. oto^ A.qepA.rtA.xuupirc ftxe
frre TCTpiA. oTog, <Lqep&cjoK ftxe
c&ijuli

ft^,A.ittTiVc

&I-

i^.kco& cotkoi

mcA

<£>ert

ot-

oto& A-TA-pe^, epoq ^ert otc&ijuli. 13. oto^ ^ert oTnpocJ>HT"Hc £. noc ert mcX encycoi e.ftoX.£)ert itk<L£,i rrx HJULI oto^ ^ert oTnpo4>hthc
A.TA.pe^p,

epoq.

14. A.qjuLJS.ort ftxe ecJ>pejUL
eTecj>cort£,

oto^
excoq

<LqxcortT

oto^

JULneqcrtoq

e&pm
Ke$.
ir.

OTO&

neqcycocy

eqeTHiq

rt<*»q

ftcye&ico ftxe noc.

1.

k<lt<l hc<lxi ite$pejuL ftooq 2^e <LqcTf
eiioXj£>ert

ft£,<Lit-

juieoJULHi
E.A.A.X
2.

mcX oto& ^qx^T
ort

^ert

-f-

OTO&

A.qJULOT.

oto£, A.qoTA.^TOTq eeprtofti
ftTe
rtii2va)Xort £,<Lrt&HOTi

oto&

<lt-

OA.JULIO rtcooT ftoTCDT^, efioX,£ert rtoT£,<LT k<lt<£.

t&tkcok
xhk eftoX
3.

ft<LJULcye

ctft-

rtcooT ftocooT cexco juljuloc

xe cycoT

£,<LrtpCOJULI rtIJULA.CI

r«Lp <LTKHrt.
ft£,<j.rt-

eofte

cj><u

eTecycom JUL^pHi" rtoTcTHm

A-Tooti
c/>pni~

rtciooT

ftoTiurf ecjuLocyi ftcycopn julrtoTA-OJUHc eTitiqi ftccoq e&oX&iTert otcT^ rtejuL JUL^pH-f ftoTXPeJULTc efioXj^ert ot&rteJUL jutc^pH-f

pcoftcTcbp.
4.

^.rtoK

ne noc neKrtoTf cj>neTT.&.xpo
JULTtK<L£,i

ftTcJ>e

oto£, eTccortT

4>HeT

£.

rteqxix ccortT

HOSEE.
terra yEgypti
:

37

adhuc faciam

te habitare in tabernaculis,

sicut in dies solenuitatis.
10.

Et loquar cum prophetis,
et

et

ego

feci

visiones

multiplicare,

assimulatus

sum

in

manibus prophe-

tarum.
11.

Non Galaad autem
;

;

ergo mendaces principes
:

erant

immolabant

in

Galaad

et altaria

eorum quasi

testudines super desertum agri.
12.

Et

recessit

Jacob in

campum

Syriae, et servivit

Israel in

uxorem,

et servatus est in

uxorem.
Israel de terra

13.

Et
:

in propheta
et in

Dominus eduxit
est.

^Egypti

propheta servatus

14. Indignari fecit

Ephrem,

et

ad iracundiam provosuper ipsum
:

cavit

:

et effundetur sanguis ejus
illius

et

op-

probrium

retribuet ei

Dominus.

CAP.
1.

XIII.
ipse

Juxta verbum
:

Ephrem

autem accepit
Baal
et

justifi-

cationes ex Israel
est.
2.
flatile

et posuit

eas in

mortuus

Et addidit peccare iterum

:

et fecerunt sibi

con-

ex argento suo secundum imaginem idolorum,

opera artificum completa.

His

ipsi

dicunt, immolate

homines
3.

:

vituli

enim defecerunt.

Propter hoc erunt quasi nubes matutina, et sicut

ros pertransiens
sicut
4.

mane,

sicut

vapor exsufflatus ab area, et

fumus de fumario.

Ego sum Dominus Deus
d 3

tuus flrmans ccelum, et

.

.

38
ft-f

IUCH.
ctpatia. THpc frre Td>e oto& ju.tiita.ixok

epcuoT eepeKJULocyi cAJULert&HOT oto^ ArtoK aiertK eftoX rt&pm <6ert tika.£,i rtxHAXi oto& ftrteKcoTertK ertoT*f

c&hX

epoi

oto&

juLJULort 4>neTrto-

&CJUL e&HX epoi. 5. IrtoK <Li<LJULorti juljulok

,<6ert ncyAqe ^ert ot^icoTq k^ta. rtoTJULA.njULorti. ka&i rtA.Tcucju>ni 6. oto^ atci ^ert otci oto^ ATcTfci ^ert rtoT-

&ht ee&e
7.

cj><"li

£.TepnA.cjoficy.
rtcjooT

oto£,

eiecycjoni

JULc^pH-f

ftoTTiA.rteHp

rteJUL JULc{)pHi"

rtoTnA.p2.AX1c

<-6ert cj*>julcjoit rtrtiAc-

CTpIOC
epuooT JULcJppH-f ftoTXAftoi ecortcyoT oto^ -f rtAccwXn ftrticrtAT£, ftre tiot&ht oto^ eTeoTcoJULOT j6ert tiijula eTejuLJULAT ftxe £,ArtJULAC JULJULOTI ftT€ TlI2^piJULOC TtieHpiOrt ftT6
8.

-frtA.epA.TiA.rtTA.rt

tkoi etefy&.&ov. 9- ^ert neKxop eftoX nicX
epoK.
ej3.oX<-6ert rteKjS.AKi
10.

rtuuL

eertAep&oHeirt

oto^ jULApeqrtA&JULeK epoK frxe THpoT JULApeq-f cimeTAKXoc ee&KTq xe JULHiq rtnr rtoTpo rtejuL otAqeuort neKOTpo 4>ai

^n

apx^"1 1

OTO&

AI*f TtAK ftOTOTpO
nAJULjS.ort.

^CK

TIAXCJOrtT OTO£,

AicfiTq <6ert
neqrtojSr.
13.
ci
cj>£.i

12. ftoTcJpuoT^

ftre ncfiftxortc e$pejuL q&HTi ftxe

£,ArtrtAK£,i eTei rtAq juLc^pni" rteKeertAJULi-

ne neKajHpi ftcA&e xe othi ftrteqo&i
*f rtAcoTOT

epATq
ft-

<6ert

ni<6oJUL<6eJUL frre £,ArtcyHpi -frtArtA&JULOT

e&oX;6ert rtertxix rtAJULerrf

e&oX

TOTq

JULCJpJULOT.

14. Aqecjort

neK&A.n
cj>£.i

cj>julot

Aceam TeKcoTpi

a\-

jULerrf Aq&cjort
15.

e&oX&A

rtA.S.AX itxe oT*f rtoju/f

xe othi

qrtA.oTurf ottcjoot frre &A.rtc-

.

:

HOSEE.
creans terram
;

39

manus cujus creaverunt militiam omtibi,

nem

coeli

:

et

non ostendi ea
te

ut ambulares post ea.
:

Et ego eduxi

de terra yEgypti
et

et

non cognosces
me.

Deum
5.

praeter

me,

non qui

salvat prseter

Ego eam
Et

pavi te in solitudine, in terra sine habitatore
:

super
6.

secundum pascua
sunt in
:

sua.
elevati

repleti

saturitate, et
obliti

sunt in

cordibus eorum
7-

propter hoc

sunt mei.

Et ero

eis,

quasi panther, et sicut pardus in via

Assyriorum,
8.

Occurram

eis,

quasi ursa indigens cibo, et dis-

rumpam
loco
eos.
9.
illo

ligaturas cordis
catuli

eorum
sylvae,

:

et

devorabunt eos in
agri

leonum

bestiae

discerpent

In dispersione tua,

Israel, quis auxiliabitur tibi

?

10.
tis

Ubi

est rex tuus iste? et
tuis.

salvum
de quo

te faciat in

cunc-

urbibus
et

Judicet

te, ille

dixisti

;

Da

mihi

regem
1 1

principem.
tibi

Et dedi

regem

in ira

mea

:

et abstuli

eum

in

furore meo.
12.

Sculptura iniquitatis
ejus

Ephrem

:

absconditum pec-

catum
13.
filius

Dolores venient
tuus sapiens
:

ci

quasi parturientis.

Hic

est
fili-

quia non stabit in contritione

orum.

Liberabo eos de manibus inferni, redimam

illos

de morte.
14.

Ubi

est poena,
est

mors? Ubi

est aculeus tuus, infer:

ne?

Abscondita

ab oculis meis consolatio

15.

Quia hic

dividet inter fratres.

Adducet Domi-

d

4

40

UICH.

rtHOT eqeirti ftxe noc ftoTOHOT itKA.TCcjort e&oX encyA.qe excjoq oto^ eqeopoTcycjooTi ftxe rteqrtoTrti
h

rteqrtoTrti

rtejuL

A.qecyopoT ftooq qrtAope rteqcKeToc THpoT eTccjoTn.
kccj>. 12I.

itKA.£,i cycjooTi

ecerAKo ftxe tca.jula.pia. xe a.co£,i epATc oT&e uecrtoTi" ftouooT eTe&ei rtTcnqi oro^ rtoTkotxi rtA-XcjooTi eTepA^TOT enecHT oto& rtnex1.

cjulElOKI htcjoot eTecj>A£,oT.
2.

juLA.T-A.ceoK iticX £,a.

noc iteKitoTi xe othi

A.Kcycjom <£>erc rceKcfiftxorcc.
3. <5T

rteJULCJOTert

ft£,ArtcA.xi

oto^

jula.ta.coo

onrtoT £,a. itoc neTertrtoTi" a.xoc rtA.q £,oitcoc rtTeTerccyTejULCA.xi rcoTcfircxonc oto£, TeTercrtA.cff ft£,AriA-VA.oon oto£, ertei" JULnoTTA£, ftTe rcerccc£>otot oto£, Tert^TXH rtAcyArtcy <£erc £,A.rcA.VAOorc.
4.

axcotp

rcrteqrtA&JULert ftrtertA-XHi e£,Art£,ocjop

rtrcenxoc

ftTe rcercxix xe «ocjoTerc rtertrtoTi" c£meTe «<£>htk eqertA.1 itoTopcj>Arcoc.
itrci£,jS.HOTi
5.

-frtATOTXo rcrcoTJULArtcycJoni i~rtA.TA.coo itA.xcjortT e&oX&ApcjooT.
6*.

jul-

-f- rtA-cycjorti

julyijcX JULcJ>pHi"
ftoTcycjocyert

«OTiurf- q«Ac£>ipi
ftrteq-

e&oX
7-

JULc^pHi

-

oto£, q«A.£,ioTi

rtoTrti juLctpni

juL«iXi.ft.A«oc.

eTCJULocyi

«ot&cjo ftxcjoiT

«xe «eqxA.X oto^ eTeep JULcjppni" econT «otta.& otojp, iteqcooi «a.-

ep

juLcJ)pHi"
8.

«otXijSlA«oc.

eTecjortj£)

eTeTA.coo oto& eTe&eJULCi ^a. Teq<£>Hi.ki oto£, eTeoij£>i ejS_oX.^e« nicoTo otojp,

eqecj>ipi

efioX «xe neqepcj>juLeTi JULcjppni" «ot&cjo «A.X0X1 jUL^pH-f ftoTHpn ftXi&A-«oc fteci>pejuL.
9.

epoT

rtA.q

ort

rt£,A.rtiACJoXorc
A.I

A.rcoK A.ioe.SLioq
'

A.ItOK A.I-fX0JUL HA.q A-ttOK

JULCT>pHi~

ItOTApHeT-

OOC ecocy ATXIJULI JULIteKOTTA.£,
h lege rteqjULOTJULr, fontes illius.
'

CjSlOX ft^)HT.

lege itoTA-pKeTOOc.

HOSEE.
bit radices ejus, radices illius desolabit.

41

nus ventum urentem de deserto super ipsum, et siccaIpse faciet
ter-

ram

siccari et

omnia vasa pretiosa

ejus.

CAP. XIV.
1.

Disperdetur Samaria, quia

resistit

Deo

suo.

Ipsi

cadent in gladio, et lactantes eorum allidentur, et eorum

habentes in utero dirumpentur.
2.

Convertere, Israel, ad

Dominum Deum tuum
tuis.

:

quia infirmatus es in iniquitatibus
3.

Sumite vobiscum sermones,
vestrum. Dicite

et revertimini

ad Do-

minum Deum

ei: (ut

non

dicatis iniqui-

tatem, et assumatis bona:) et reddemus fructum labio-

rum nostrorum
4.

:

Et anima nostra nutrietur
:

in bona.

Assur non salvabit nos
:

non ascendemus super

equos
(estis)

non dicemus operibus
:

manuum

nostrarum, vos

Dii nostri

qui in te (est) miserebitur pupilli.
:

5.

Sanabo habitationes eorum

avertam iram

meam

ab

eis.

6.

Ero

Israel quasi ros

:

florebit, ut lilium, et mittet
:

radices suas, quasi Libanus
7.

Ibunt rami ejus
et

:

et

erunt quasi oliva, ferens fruc-

tum,
8.

odor ejus

erit

quasi Libani.

Convertentur, et sedebunt sub

umbra

ejus: vivent,

et inebriabuntur ex
ejus, ut vinea
9.
:

frumento

:

et efflorebit,

memoriale

quasi

vinum Libani Ephrem.

Quid

ei

iterum, idolis?

Ego

humiliavi

eum

;

ego
:

confortavi illum.

Ego

fui,

sicut juniperus

condensa

inventus est fructus tuus ex me.

.

42
10.

IUCH
nuuL ne nic<L&e

oto&

itTeqKA-i" en^.i ftKAT-

^ht oto&

ftTeqcoTconoT xe othi cecoTTcon hxe nuuccoiT frre noc oto^ meJULHi eTejULocyi ft^pni n^HTOT nii-ce&Hc 2^e eTecyconi rt^pHi n^jHTot.

'MIPO<J>HTI0\

HTG
Z.

IOYHA.

nmPO<i>HTHC.
RecJ).
1.

IIca.xi jultioc eT&.qctjconi &<l icohX nctjnpr n-

ft£.eoTHX.
2.

ccot€JUl

ert^.1

nmpec&TTepoc oto&

cTicjulh
> >

oTort

m&en
ctjcom

&HOTr
^jert

eTcyon ^izert nK<L&r xe £.n<L £ £.n£ juLn^.ipHi" ^ert neTene&ooT rtejUL
ftre rteTertro-f

me&ooT

3. cA.xi

TertOJHpi
Kevertei..
4.

ee&e ^^totot ftrteTencrjHpi oto^ rte^b^-TOTOT ftrtOTOJHpi OTO^ rtOTOJHpi ftftre niqertT ^.qoTOJULOT ftxe mctjxe frre mctjxe «LqoTojuLOT ftxe mqpoTrticeni

mcem
oto^,

oto& mcem

Xoc
5.

rtre

mqpoTX 00

^-cotojulot

ftxe i"eTHaji.

£.pimt$in rtneTe^^r eftoX,£en

noTHpn oTog,
CTrtejUL

pIJULI

OTO^

£.pi£,H&I

THpOT nH6TCCO JULmnpn

e^.^1 xe
cJ>p<LttJI.

*s.tcoXi

e&oX^>en putrren JULnoTrtoq
oTeertoc exen rka.^1 eqxop

6.

xe

^.qr ftxe

oto^
ot-

jULJULOHTeq itm neqctjoX £> <LncyoX juljuloti
o£,

rte

neqn^-X&i

£,<s.nJUL£.c juljuloti ne.

7 ^mXP^ rtT£.&co nl-XoXi enT^Ko oto^ t<l&co itKenTe eTKcocy ^en oT^oT^jeT ^.q^eT^coTc oto£, <Lq&ep.&copc e&oX <LqepoT ot&.4jxj nze nec-

kXhJUL<L.

HOSEE.
.

43
hsec?
:

10.

Quis

est sapiens, et intelliget
?

intelligens,
et justi
illis.

et

cognoscet ea
eis

Quia

rectse vise

Domini

am-

bulabunt in

:

impii autem innrmabuntur in

JOEL.
CAP.
1.
3

I.

Verbum Domini quod factum
Audite

est ad Joel filium

Bathuel.
2.

hsec, senes; et auscultate,
:

omnes
ita

habitatoin

res super

terram

si

opera facta sunt

diebus

vestris, et in

diebus patrum vestrorum.
his,
filiis

3.

Narrate pro
filii

vestris, et

filii

vestri

filiis

suis, et
4.

eorum

in

generationem alteram.
et

Residua vermis comedit locusta,

residua lo-

custae

comedit bruchus,

et residua

bruchi comedit ru-

bigo.
5. Evigilate, ebrii

ex vino eorum,

et plorate
:

:

et plan-

gite

omnes, qui
est

bibitis

vinum ad ebrietatem
l<etitia, et

quoniam

ablatum
6.

de ore vestro

gaudium.
fortis et

Quia venit gens super terram
:

non. habens

numerum

dentes ejus, sunt dentes leonis, et molares

ejus, sunt catuli leonis.
7.

Posuit vineam

meam

in

dissipationem, et ficus

meas

in confractionem.

In scrutando scrutatus est eam,

et projecit

eam

:

fecit dealbari

ramos

ejus.

44
8.

IOYH<\.
£.pi£,H&i encyuoi &£.poi

juLHp

ftoTcoK

exert

ri£,<Li

e^oTe oTcyeXeT ecnre TecjULeTn<Lpee-

noc.
9.

xe

<LTtbXi e&oX,£ert hhi JULnoc itoTcyoTcycjo-

oTcyi

rteJUL

oTclbTeit eftoX

£-pi£,H.fti

rtioTH& rtHCT-

cyeJULcyi jULixiJUL^.itepajcjooTciji.

xe ^.TepT^Xencjopirt peqep&H&i itxe riK£.£,i xe
10.

itxe rtiJULecycytoT jul<l£.qepT<&.Xencjopirt

ftxe

nicoTd.
11.
rtejUL

nntJOT

xe A.qT£.Ko

ftxe mcTcJoX ^jeit

TKOI.
12. ^.ccycjooTi ftxe -f&cjo ft£.XoXi

oiro^ «LTepKOT-

xi ftxe
neJUL

rti&cjo

ftKeitxe

-f" E.to

ftepjuL<Lrt rtejuL *f fterti

-fftcjo

ftxejuL$e£, nejuL rticycyHit

THpoT

tkoi
ftre

<LTcycjooTT
itipcjojULi.

xe £.vf cyim

JUL$p<£.cyi

ftre ftxe mcyHpi

13. JULHp

OHItOT

OTO^

rte£,ITI

ItlOTRrl XpI^HjS.1
jUL<LcyerttJOTert
JULc£>-f

rtHeTcyeJULcyi

juLniJUL£.rtepcycjooTcyi
£,<&.rtcoK

e^oTit ertKOT <£ert xe <LqKnrt eKoX^ert
14.

rtHeTcyeJULcyi

nm

JULnoc neT"ertrtoTi~ ftxe
&itJOicy

oTcyoTcycjooTcyi rteJUL oTtbTert eiioX.

jul<ltot&o rtoTrtHCTi^.
rtrtinpecJS.TTepoc

fioTcyejULcyi

ecjooTi"

nK<L&i e,£oTrt ermi JULnac

THpoT eTcyon £,ixert neTertrtoT-f" oto& oocy

e&pni

£,<l

noc

eJUL£.cycjo.

15. xe otoi rtni otoi rtHi otoi rtni JULTiie^ooT xe q^ertT ftxe nie&ooT ftre noc oto£, qrtHOT julcjppni"

ftoTT^-Xencjopi^. e£.oX^ert oTT<i.Xencjopi£.

16.

^Tqurf

itrti<£pHOTi

e&oX

juLnejULeo

rtrte-

TertfLLX ^ert nni JULneTertrtoT-f oTOTrtoq
oTp<Lcyi.
17. ^.Tcffcjpei ftxe

rtejUL

rtifLL&ci exert oTort£,q

oto&
xe
rt<Lrt

<ltt<lko rtxe
A-qcycjooTi

rti£.£,cjop

<ltotcjoxti ftxe rti&puoT
rte

itxe

mcoTo ot

erertrt«i.£,iTq

e^oTit.

.

JOEL.
8.

45
cilicio

Plange ad

me

super sponsam accinctam

super virum virgineum suum.
9.

Quia ablatum

est

de

domo Domini

sacrificium,
altari
:

et libatio.

Lugete sacerdotes, qui ministratis
desolati sunt
est triticum,
:

10.

Quoniam

campi

:

lugeat terra, quo-

niam desolatum
1 1

Et hordeum

quia periit vindemia in agro.

12. Aruit vinea, et

imminutae sunt

ficus.

Malograagri arefilii

natum,
facta

et

palma,
:

et

malum,

et

ligna

omnia

sunt

quoniam confunderunt gaudium

ho-

minum.
13.

Accingite vos, et plangite, sacerdotes

;

lamenta-

mini, qui ministratis altari: ingredimini, dormite in saccis,

ministri Dei

:

quoniam

defecit de

domo Domini Dei

vestri sacrificium, et libatio.

14. Sanctiricate

jejunium, praedicate ministerium, conhabitatores super terram, in do-

gregate senes,

omnes

mum
15.

Domini Dei

vestri, et

clamate ad

Dominum

vehe-

menter,

Heu

mihi, heu mihi, heu mihi in die

:

quoniam

juxta est dies Domini, et venit quasi miseria de miseria.

16. Perierunt alimenta ante oculos vestros,

de

domo

Dei

vestri laetitia et

gaudium.

17. Subsultaverunt vituli in praesepibus, et dissipati

sunt thesauri, destructa sunt torcularia
est triticum,

:

Quia arefactum

quid reponemus nobis

?

46
18.

IOYH<\.
^.TpiJULi

ftxe

rtno&i

ftecoooT

xe

jULJULort

juL<LitJULorti

ojon rtuooT

oto^

rtno&i ftre meciooT

£.tt<lko.
19. -f rtA.u)aj ertoju)i £,<&.poK ttoc n^-ito-cf

xe ot-

ZQpuoA*. rt£.qoTU)JUL ftrtKee»rtecu)OT ftTe noj^qe 01-

°&

OTajA.& ^.qcfepo

ftrtiajajHit

THpOT

ftre tkoi.
rtuuL<&.rt"f-

20.

oto&

rtiTe&rtu)OTi ftre itiJULeajajajT a.tx£,<LpoK

otojt enajuM
julcjoot

xe

£.Toju)OTi ftxe

oto^

oTXptJUJUf. «i.qoTU)JUL ftrtKeertecu)OT
Kecj>.

frre naj<Lqe
&.
1.

i.pic^Xni^irt ^ert otc&.X"iiv£ ^ert

ujioj

cium &i^ert ti^tcjoot eor oto^ juL«LpoTajoopTep

ftxe oTort rti&ert eTajort ^ixert itk^.&i

xe

<Lqi rtxe

nie&ooT ftre
2.

ttoc.

4>oc

oto^ q^ertT ftxe rue&ooT fVx>*- KI rteJUL vrtome&ooT ftctHTTi rtejUL rtiqi otX<loc eqoaj oto^
eqec|>u)paj £,ixert rtiTCJOOT jL*4>pH"[~ ftoT<£.n<i.JULite

eqxop
Toonfi
rte£,

otoh

ojcjditi

eqorti jULJULoq icxert nertrte

oto^
k

JULertertccjoq

oTort

ot£.£>
rre

TOTq
oto^

eajumi
3
-

e£,<Lrtxu)OT ftxcooT.
JUi-JULoq

&n~£,K

ot^QpuoA*. eqjULOTrtK

£,icJ><l£,ot juLJULoq otoj<L£,

eqjULo^ ne
jULJULoq

JULcJ>pH"f jul-

nin^-p^-^icoc ftTe noTrtoq ne

ttik<L£,i

juLirejuLoo

jULneq£,o
4.

oto^

£,icj><l£,ot

oTJULeajajcjuT

ftre nTi-Ko ne.
TTOT£,0 <Lq JULC^pH-f ftOT£,Op<LCIC ftT6 £,<LIt£,OU)p
JULc^pni" ft£,<*.rtcT2.ci£,oo n<LipH"f eTec^urr.

oto^
5.

cert^aji-f jL*4>pH"f ftTCJULH itre
rticffci

£ <s.rt£ <LpJUL<L
> >

&ixert

ftre rtiTuuoT nejuL

JULcJ>pH"f rtoTaj<L£>

rtxp^-*^- eqoTuuuL ftoT<i.pu)OTi rtejUL JULcj>pn"f rtoTX<loc eqoaj oto^ eqxop eqrt£.eu)OT"f ennoXeJULOc.
k
ffl^-

£,^-rtpojULUi rteJUL, usque ad annos, et, Copt.

Liturg.

:

:

JOEL.
18. Fleverunt greges
eis
:

47

ovium, quia non erant pascua

et greges

ovium disperierunt.
te,

19.

Clamabo ad

Domine, Deus meus
deserti, et

:

quoniam

ignis

consumpsit speciosa

flamma succendit

ligna
20.

omnia

agri
te
:

Et jumenta camporum suspexerunt ad
arefactse sunt

quo-

niam

emissiones aquarum, et ignis de-

voravit speciosa deserti.

CAP.
1.

II.

Canite in tuba in Sion, prsedicate in monte sancto
:

ineo

et

conturbentur omnes habitatores super terram
dies
est,
:

quoniam venit
2.

Domini.
dies

Et juxta

tenebrarum

et

caliginis, dies
:

nubis et nebulse

populus multus,

et fortis

expandetur

super montes sicut
et post

mane

:

non

fuit similis ei a seculo

eum non

adjicietur esse, in generationes gene-

rationum.
3.

Ante eum,

ignis
est.
:

consumens

est

;

et

post eum,

flamma succensa
ante faciem ejus
tionis est.
4.

Sicut paradisus voluptatis est terra

et posteriora illius,

campus

desola-

Aspectus eorum

fuit sicut

aspectus equorum

:

et

sicut equites, sic fugient.
5.

Exilient

sicut

vox quadrigarum super vertices
ignis devorantis stipulam, et
fortis,

montium,
sicut

et sicut

flamma
et

populus multus

congregabit

ad

prae-

lium.

.

48
6.

IOYH<\.
cert<L^ojui<£>ejUL itxe £,<s.rtX<Loc

e&oX<£<LT£,H

jULireq&o

&o
l
.

rtiftert

rt<Lep

ii4>pHi~ itoT£,eX£,oon

ftTe otojiuo
7.

oto^

eTeajertuooT exert rtico&T JUL4>pHi"

ft-

£,<LrtpuojULi

itpeqoT&uoTc oto&
neqjuLuoiT

4>ot<*. i4>ot<*.i

eqe-

julooji

^en

oto^

ftrtonrpiKi

e&oX

ftrtoT-

jUL^-itajaoni.
8.

oto^

4>ot<li

con
9.

certAJULoaji

$ot<u ftrteq^ertq e&oX&^. neqeT£,opcy £>en rtoT£,oriXoit oto^
oto£, CTecToxi m fixe rticoiiT

certrfL&ei

^en

rtoTcoorteq oto£, itrtoTJULOHKOT.

eTecTf

fti"ft<LKi

oto^
rttooT

eTeajertuooT enajuoi exert niHi

oto^

eTeaje-

e^oTrt &iTert
eqeajoopTep

£,<LitajoTajT JL*4>pHi" ft&^rt-

peqcTfoTi.
10.

ftxe "IKA.&I

.^^.t&k julttot&o
juLnoTOTuoirti.

oTog, ecejULortJULert itxe
eep2Q&.K\
1 1

T$e

4>pn rtejuL nno£, eiv

oto^

rticioT

eTe&uoTn

noc

"^e eqei" ftTeqcjULH JULneJULOo fiTeq-

xojul

xe

coaj eJUL<Lajuo ftxe Teqn<LpeJUL.ftoXK

xe

ce-

xop

fixe rti£,.6.HOTi itTe rteqc<£.xi

xe

oTrtiaji"

ne m-

c&oot
12.

ejUL£.ajuo

ftTe noc oTrtiaj-f ne oto^ qoTon^, e&oX oto^ rtiJUL eon<LajxeJULXOJUL ft^KTq.

oto& i~noT qxuo juLJULoc ftxe noc neTertnoT"f~ xe K6T OHrtoT £Apoi e&oXj£>en neTen&HT TKpq ^en oTitHCTi^. nejuL oTpuuLi rtejuL ^ert otne&ni.

oto& $w£> ftrteTen^HT neTen&ftuoc ^.n oto£, kct enrtoT &<l noc neTennoTi" xe oTrt^-HT ne n oto& OTpequboT it&HT ne en<Laje neqn<Li ot°& qoTUDJUL ft&OHq exert niKA.Ki£..
13.

14.
1

rtiJUL

eTejuLi

xe

<Ln

qn^.T<Lcoo oto£, ftTecurrent sicut pug-

eTecToxi JUL^pni"

it <p,<Lnpeqi~,

natores, Copt. Liturg.
n

m lege exen.
ne, et miserator
est,

oto^ peqajert&HT

Copt. Lit.

JOEL.
6.

49
:

Conterentur populi a facie ejus

vultus omnis erit

sicut adustio olloe.

7
bellatores
:

et

ibunt super muros, sicut
:

viri

et

unusquisque ambulabit in via sua
stationibus suis.
fratre suo.

et

non declinabunt a
8.

Et unusquisque non recedet a

Ibunt

aggravati in armis suis, et cadent in jaculis suis, et

non

consumentur.
9-

Apprehendent urbem,

et current super

muros, et

ascendent super domos, et intrabunt per fenestras sicut
fures.

10.

Conturbabitur terra ante faciem eorum, et com:

movebitur ccelum
stellse

Sol,

et

luna contenebrabuntur, et

occultabunt lumen suum.

11.

Dominus autem
ejus
:

dabit

vocem suum

ante fortitu-

dinem
niam

quoniam multa sunt nimis

castra ejus, quo-

fortia

opera

sermonum

illius

:

quia

magna
:

est dies

Domini, magna
rit in

est, et

nimis est

illustris

et quis pote-

ea

?

12.

Et nunc

dicit

Dominus Deus

vester

;

converti-

mini ad

me

ex corde toto vestro,

in jejunio, et fletu, et

in planctu,
13.

Et

scindite corda vestra,

non vestimenta
vestrum
:

vestra

:

et convertimini ad

Dominum Deum
multa

quia mi-

sericors est, et patiens;

est misericordia ejus, et

pcenitens super malitiis.
14.

Quis novit,

si

revertatur, et pceniteat, et relinquat

.

50

IOYH<\.
jULJUtoq

qoTcoJUL ft£,enq oto£, rtTeqccoxn ftoTCJULOT ftoT£,ic£>£.£,ot

oTajoTajcooTaji

rteJUL

oTcoTert
jul^.-

e&oX

julitoc neTeitrco-jrj".

15. £.pic<LXni^irt

ftoTc^Xrtivx ^eit
&icoioj ftoTojeJULaji.

cicort

totS.o ftoTrtHCTii.
16.

eCOOT*f ftOTX^-OC JUL£.TOT&0 ftOTeKKXHCIA.

ccotti ft£> <LrtnpeckTTepoc ecooT-f ft£,«LrtKOTXi ft£-

XcooTi eTOTeJULctT.
17.

JUL^peqi

e&oX

ftxe oTTt<£.TajeXHT

e&oX^ert

neqKoiTcort oto& OTojeXeT e&oX^ert necjuL£.rtajeXeT eTepuuLi ftxe rtioTH& rtHeTajejuiaji julttoc oTTe ejULH^f frf Kpinic rtTe TtiJUL<utepajcooTaji oto£, eTexoc xe jul<£.£.co ttoc eneKX<Loc oto& juLirep^f
ftTeKKXHportoJULi^. eTojcoaj eepoTep^.pxLort epco-

ot

ftxe ^^.rteertoc £,ottcoc ftTOTojTejULXoc

<-6ert

nieertoc
18.

xe

^.qecort TTOTitoT*f

oto£,

i.qx°& " ze n

^ eneqK<L£,i

oto^

<Lq-

*f <lxo eneqX^.oc.
19.

xe ^nrtne

<LrtoK *f rt<LOTcopiT £,£.pcoTert jultti-

coto nejn.
julcoot
rtoc.

rriHpn rtejuL
ftrt^/f

oto^

mrte^ oto£, epeTerteci julenrtoT xe eTcycoaj <*6ert rtiee*f rt<LCfbxi ftccoq

20.

oto£, 4>A.neJUL^iT
*f rt<LT<LKo

e&oX

&<l-

pcoTert oto£, *f rtfL&iTq

e^pm eoTK^&i

ft<LejuLco-

neq&o e^pHi ennojuL ft£,OTIT OTO£, TtHeT&I^&OT JULJULOq e<-6pHi erTiioJUL ftj'6 Le oto£, eqei ertajcoi ftxe rteqT<LKo oto& eqei
ot oto£,
<

enajcoi ftxe rreqjULpoajT

xe <kqepe rteq£,.&HOTi *Lcg«M.
oto£,
p<loji

21. xejuLrtojuL*f ttk<L£,i

oTrtoq xe <Lq-

epoT
xe

<Laj<u ftxe ttoc errxirtipi.

22. xeJULrtojuL*f

rtiTeKrtcooTi ftTe niJULeajajcoT
ftxe rtuuLeajajo-f ftTe naj^.qe

<LT$ipi

e&oX

xe

oTojajHrt «Lqirti juLTteqoTT<L&

e&oX ot&co

ft^-XoXi

neju.

ot&co ftKerrre

<LT*f ftTOTXojuL.

JOEL.
benedictionem post
se,

51

sacrificium, et libamen Donvino

Deo

vestro

?

15. Clangite

tuba in Sion, sanctificate jejunium, prse-

dicate ministerium.
16.

Congregate populum, sanctificate ecclesiam,

eli-

gite senes, colligite parvulos sugentes ubera.

17- Egrediatur sponsus de cubili

suo, et sponsa de

thalamo

suo.

Plorabunt sacerdotes qui ministrant Doaltaris,

mino, inter crepidinem

et dicent

:

Parce, Do-

mine, populo tuo, et ne dederis hsereditatem tuam in

opprobrium

:

ut
:

dominentur eorum gentes
est

:

ne dicant

in nationibus
18.

Ubi

Deus eorum

?

Et

zelatus est
:

Dominus terram suam,

et pepercit

populo suo
19

ecce ego mittam vobis frumentum et
et

vinum,
ultra in

oleum

:

et

implebimini
in gentibus
:

eis

:

et

non dabo vos

opprobrium

20.

Et ab aquilone persequar eum

a vobis, et pro-

jiciam
ejus in

eum

in terram sine

aqua

:

et

disperdam faciem

mare primum,
et ascendet

et posteriora ejus in

mare

novissi:

mum
21.

:

putredo ejus, et ascendet fcetor ejus

quia fecit opera ejus abundare.
Confide, terra, et gaude
faceret.
:

;

laetare,

quia fecit ea

abundare Dominus, ut
22. Confidite,

jumenta campi
quia

quoniam germinaveattulit

runt

campi

solitudinis,

lignum

fructum

suum,

vitis, et ficus

dederunt robur suum.
e 2

52
23.

IOYH^.
OYO&
rticuHpi

ftre

ciuort

p^-oji

c*°£> onrrtoq

exert noc iteTertrtoTf"

xe

pnoTi eTJmeoJULHi
jULort&uooT ftojuopn

oto&
itejut

othi £.q"f rtuoTert itm^eqe&uooT rtuoTert ftoT<-6^.e

K<&.T«&4>pH*f

icxert

&H.
oifo^ enrejuLo^ ftcoTo ftxe rticfrtuooT oto£, eTe^ortnert e&oX rtxe rti£,puoT rtoTHpn rteJUL ot24.
rte£>.

oto£, -f rta.i-ajeftiub rtuoTert rtTttje&iub ftrtieT^-qoTOJULOT rtxe niojxe rtejUL uiqpoTXpc rtejUL *f eTHcyi rtejUL *f y<ljultiit<£. rticyf rtxoiUL eT^.ioTopnc e^oTit epuoTert. 26. oto£, <*6ert otuojul epeTerteoTuoJUL oto& epeTerteci oto£, epeTertecjuLOT e<4>pa.rt julttoc" neTert25.

pojuLni

noT*f ^ert rtneTa.qa.iTOT rtejULuoTert e£,a.rtcLjc£>Hpi oiro^ ftiteqeTfajini ftxe Tia.Xa.oc aja. ene£,. 27. oto£, epeTerteeJULi xe a.rtoK *fajon ^ert eJULH*f jultiica oto& a\rtoK ne noc neTertrtoT-f

oto&
28.

JULJULort

oTort

xe e&nX epoi oto&
aja.

rtrteqoT-

cuim ftxe na.Xa.oc

THpq

ene£,.
na.i
*f na4>uon

ofo^

eceajuoni

JULenenca.

e&oX,£en na.nrtZ exen ca.p£ m&en oto& eTeepnpo4>HTeTirt ftxe neTenajnpi
o£,
rtejUL rteTertcyepi

ot-

neTen<-6eXXoi ^ert £,a.npa.coTi eTeeppaxoTi oto£, rteTert^eXajipi eTena/r e&a.n&opa.cic. 29. Keve *f na4>uon eftoX<-6en na.nna e&pm exen
na.ftuoK rtejUL naJkioKi

^>en nie&ooT eTejL*JULa.T

eTeepnpoc^HTeTirt. 30. oto£, eie-f ft£,a.njuLHini ^ert T$e JULnajuoi nejuL £,a.njULHim £,ixen nKa.£,i enecHT oTcnoq
rteJUL

otxP^-"-

$pH eqeoTubTeft eoT^<LKi oto£, nno£, ctcnoq juLna.Teqi ftxe mmajf- fte£,ooT ftre noc ot31.

o& eeoTort^
32.

eftoX.
jul-

oto£, eceajuom ftoTort mften eona.Tuofi£,

JOEL.
23.

53
in

Et,
vestro

filii

Sion, gaudete, et laetamini

Domino
sicut ab

Deo

:

quoniam dedit vobis escas

in justitia, et

pluet vobis
initio:

imbrem priorem,

et posteriorem,

24.

Et replebuntur

tritico arese, et

redundabunt

tor-

cularia vino, et oleo.
25.

Et reddam vobis pro

annis,
:

quos comedit

lo-

custa, et bruchus, et rubigo, et eruca

magna

fortitudo,

quam
26.
bitis

misi in vos.

Et

in

edendo vescemini,

et saturabimini, et laudafecit vobis-

nomen Domini Dei
in mirabilia
:

vestri, in iis quse

cum

et

non confundetur populus meus

usque ad seternum.
27.

Et

scietis,

quia ego

sum

in

medio
est

Israel

:

et

ego

sum Dominus Deus
me:
et

vester: et

non

amplius praeter

non confundetur populus meus omnis usque ad

aeternum.
28.

Et

erit

post hsec, effundam de Spiritu
et

meo
et

super
filise

omnem

carnem,

prophetabunt

filii

vestri,

vestrae, et senes

vestri, in

somniis somniabunt, et juve-

nes vestri videbunt visiones.
29.

Et quidem effundam de Spiritu meo super servos
et ancillas

meos,
30.

meas

:

in die illa prophetabunt.

Et dabo prodigia
;

in ccelo supra, et signa super
et

terram infra
31.

sanguinem

ignem.

Sol convertetur in

tenebras, et luna in sanguidies

nem

;

antequam veniat magnus

Domini,

et

il-

lustris.

32.

Et

erit:

omnis, qui invocaverit
e 3

nomen Domini,

54

IOYH<\.
xe
qrt£.cyconr ^jert

4>pArt juLnoc eqerto&ejuL

nrco-

ot

rtcicort

rtejuc

iAhjul rtxe cj>Heert£.oTX<&.r

xe noc

neT
julot

^.qxoc oto£, eTe&icyeitrtoTqi rtrtneT £.qe£.£,-

hxe

noc.
Ked>. v.

£.rtoK <£>ert rtie&ooT eTejuL^oT^-it <Licy<&.rtT.&.ceo ft-f ey^xji^Jkuocil. rtTe IOT2^. IteJUL IXHJUL. 2. oto£> eieecooT-f rtrtieertoc THpoT eftoX oto& eieeitoT e^pHi e i^eXXoT rtTe icoc<i.cI> <lt oto& eietfi£><i.n otjShot julttijula. eTejuLJUL.LT exert n**.1.

xe othi ^nnne

jul<lt

X«LOC

ItCJUL

TA-KXHpOItOJULli.

IIICA

ItltHeTA-TXCOp

eftoX^eit rtieertoc oiro^ <ltcj>cooj jULniK<i.£,i e£,p<LT. 3. otoj^ £-**£> KXnpoc exert ti<lX<loc oto& <LT~f
*

rtni^-XcooTi ft£,cooTT rtrtmoprtn

oto^

rti£.XcooTi
rt<LTCCO.

rt-

c&ijuli rt<LT-f juljulcoot ej$.oX.?6<L
4.

OTHpn

oto£, l^coTert

rteJULHi

^coTert TTpoc

rtejuc

TCT2itort neJUL -f v<i.XiXe<L
julh
rtni

THpc

rrre rti<LXXoct>TXoc
TeTertrt<L-fcyej$.icb

^ert oTcye^.rcb
le

rtecoTen

rtecoTert eert<s.JULeTi

e£,A.rtneT£,cooT epor

oyxwXgjul im<L-f cye.rlicb rtcoTert JULneTeirf cye&icb exert rteTert<Lc£>HOTT. 5. ecr>JUL<L xe ^peTerttff juLn<L&<i.T rtejuL ru.rtoTJ$. oto£, rticcoTn rtTHT rteJUL rtHeert<i.rteT £.peTerto^jert oticoc rteJUL

Xot e^oTit
6.

eneTertepcJ)HOTr.
rteju. rtrcyHpi

oto£, niajHpi rrre iot-\<l

rtTe

i.TeTertTHiTOT e&oX rtrtioTemm £,oncoc ftTCTert^iTOT eftoX^ert rtoTeocy.
iahjul
7-

£,Hnne

<i.rtoK *f rt<LTOTrtocoT eJ$.oX<*6ert

ttijul<l

eT.LpeTertTHiTOT epoq oto& *f rt<L*f cye&rcb Terrf cyefticb exert rteTert<Lci>HOTi.
8.

JULne-

oto£,

*frt<i.-f

itrteTertajHpi

rtejuL rteTertcyepr

e^pni

ertertzix ertertcyHpi rtioT-\<*.

oto& eTCTHr£,TcJ>oTer

tot

eote^QxxiJXuoc\l. eoTeertoc
<Lqc<*.xi.

eqoTHOT

xe noc

.

:

;

JOEL.
salvetur.

55
et

Quia

erit in

monte Sion,
id

Hierusalem qui

salvabit, sicut

Dominus

dixit, et

evangelizabuntur,

quos vocavit Dominus.

CAP.
1

III.

Quia ecce ego

in diebus

illis,

quando convertero

captivitatem Juda, et Hierusalem
2.

;

Et congregabo gentes omnes,

et

deducam
eis

eas in
illo,

vallem Josaphat, et disceptabo
pro populo meo,
sunt in gentibus
3.
;

cum
mea

in

loco

et hsereditate

Israel, qui dispersi

et diviserunt

terram inter eos,

Et projecerunt

sortes

super populum

meum,

et

dederunt pueros meretricibus, et puellas vendebant pro
vino, et bibebant.
4.

Et quid vos mecum quoque, Tyrus,

et Sidon, et

Galilea omnis alienigenarum?

Numquid

in retributione

vos reddetis mihi, aut vos memineritis

malorum mihi ?

Velociter et cito, reddam vobis retributionem vestram
in capita vestra
5.

Quia

accepistis
et

argentum meum,

et

aurum meum,

et electa
6.
cis
;

mea,

bona

tulistis in ternpla vestra,
filios

Et

filios

Juda, et

Hierusalem vendidistis Grae-

ut ejiceretis eos de finibus suis.

7tis

Ecce ego suscitabo eos de
et

loco, in

quo vendidisin

eos,

reddam retributionem

vestram

capita

vestra
8.

Et vendam

filios

vestros, et filias vestras in

manus

filiorum Juda: et

venundabunt eos
:

in captivitatem genti,
est.

(quse) procul abest

quoniam Dominus loquutus
e 4

.

56
9.

IOYH<\.
£,iujioj
ftrt<Li

<*6ert

rtieertoc JULA/roTfto rtoTTto-

XeJULoc JuuLTOTfto ftrtipeq-f ,-6ujrt*T e\-6oTrt JULAajerturrert enajuji rtipujJULi
10. £,uojuli
(

THpoT

ftpeq&arrc.

ftrte*Tert p,efiT e£,<LrtcHqi o*ro£, rte*re-

rtuoc^ ft£,£.rtcTpojuL<LCTHC nii/TXOJUL JUL<Lpeqxoc xe oTortajxoJUL juljuloi £.rtoK.
11.

eujoT*f

oto&

juL^.ajertuoxe rte.-6oTrt ertiee-

rtoc

THpoT eqKarf
JULA.peqajuoni

o-ro^ euooT-f ejUL^T nrpejuLftpeqi
-

P<ltoj

tioc

<LK*f

ftoTXOJUL

rtrteKXUjpi THpo-r.
12.

juL^poTTuooTrtoT oto,p, JUL^ponri enajujr rtxe

rtieertoc

thpot e*f.£eXXoT
j-6ert
tiijul<l

othi
13.

*f rt^^ejuLci

ftxe iujc<l-|><lt xe eTejuuuL<LT e-f£,<Lit

ertieertoc

THpoT

j6ert TtiKurf

oTopn.

ftrtioc.-6

xe

<LqT ftxe tti6udX JUL<Laje-

rtuoTert e^o*rrt £,ojjuli «lcjulo^ ftxe i~£,puo*r
-^ort^ert

at-

eftoX ftxe rtnojuL xe

£.t<loj<li

rtxe rto*r-

neT£,uoo*r.
14. «ltujoj

e&oX

ftxe £,£.rt.-6puoo*r ,-6ert

*f^eX-

Xot

frre tt&^ltt. 15. nipn rtejuL nno£, e*reepx<^Ki oirog, rticioT
juLTioTOTUJirti.
16.

cre^uoxn
ftxeqcjuLH

noc ^e eqeuoaj e&oX,*6ert
e&oX;*6ert
Tahjul

ftxe T-£e rtejUL tik<L£,t

oto& eqerf oto£, ecejuLortJULert rtoc 2^e eqe-f £.co eneqX<Loc
ciuort

oto£, noc eqe-f xojul
\".

ftrtertajHpi juliiTca.

oto,p, epexerteejuLr

xe

o^, eceajujm

noTf" -|)Hexajou ^ert crujrt ecoT<L& ftxe TXhjlX oto,p, ftne <lXXovertnc
18.

ne noc neTertn<LTUJOT eeoTA.fi ot<LrtoK

xe

cirti

eKoX^iTOTc.
,-6ert

oto£, epeajujm

epe rtiTuooT
ftTe iot*^«l
juli

tcXtcX
eTe^^-f

rtie&ooT exejuLJUL.LT ftoT£,Xox oto£, niK<LX£juLniJUL<Lft"f julujot

$0 eTe^^-f ftepurf oto£,

THpoT
jultii-

ft&^rtJULUJOT oto,p, otjulot-

eceT e£.oX.-6ert nni JULnoc oto£,
rtiajertciqi.

ecexco

Xi-«-^poc frre

JOEL.
9.

57

Praedicate

hsee

in
:

gentibus, sanctificate bellum,

sanctificate
tores.

pugnatores

ascendite

viri

omnes

bella-

10. Concidite aratra vestra in gladios, et falces vestras
in lanceas.
11.
et

Infirmus dicat
et
:

:

Quia praevaleo ego.
gentes
sit

Congregamini,
illuc

introite,

omnes

circa,

congregamini

mansuetus

pugnator.

Domi-

nus dedisti robur fortibus omnibus
12.
,

tuis.

Consurgant
:

et

ascendant omnes gentes

in

vallem

Josaphat

quia sedebo in loco iho, judicare gentes

om-

nes in circuitu.
13. Emittite falces,

quoniam venit vindemia
;

:

introite,

calcate,
cularis,

plenum

est torcular

supereffusa sunt vasa tor-

quia multiplicata sunt mala eorum.
in valle judicii.
stellae

14.

Clamaverunt voces

15. Sol, et luna obtenebrabuntur, et

occulta-

bunt lumen eorum.
16.

Dominus autem clamabit de
et

Sion, et dabit vo-

cem suam de Hierusalem:

movebitur coelum, ettcrra:
suo, et

Dominus autem parcet populo
tabit filios Israel.
17.

Dominus

confor-

Et

scietis,

quia ego

sum Dominus Deus
Et
erit

vester,

habitans in Sion monte sancto meo.

sancta

Hierusalem
18.

:

et alienigenae

non transibunt per eam.
montes stillabunt dulce-

Et

erit,

in diebus

illis

dinem,

et colles fluent lacte, et emissiones

omnes Judse
et irriga-

fiuent aquis.
bit

Et fons veniet de domo Domini

torrentem cedrorum.

58
]

IOYHA..
9-

X HJUU

eqecyconr

enTMo

oto£, *f£/*2,ojuLe£.
rticTT-

ececyconr eTJULecycyco-f frre rta.ko ejS.oX,£ert

ftxonc ftre rtertcyHpi ftioT2=nL ecj>JUL«L ze OTcrtoq rteJULHi ejS.oX<£>ert noTK£.£,r.
20.
*f ioT2^e£.

<LTcJ>cort ft-

rt<i.xcopx

cy<L

erte£,

oto&

rXHJUL

e£,£.rtxcooT itxcooT.
21.

oto£, eieolxlnejuLncyicy

juLnoTcrtoq oto£,

*f rt£.TOTjS.cooT

oto^ noc

rt£.oj(junr

^ert

cicort.

-mipo^htiox htg oxuuic

nmpo4>HTHC.
Reci>.
1.

X.

mc<Lxi frre £julcoc rtHeT<LTcycom j^ert r<LKeeKOTe rtHeT<s.qrt<LT epcooT K^.piJUL ejS-oXj^ert exert iKhjul ^ert rtre&ooT fvre ocr<Lc noTpo ftroT2^<l rteJUL ^ert rtie&ooT itTe iepojS.o<LJUL ncynpi fticoA.c noTpo juLnicX ^>^.xert pojuLm £*f ftre nrjuLortJULert.

oto£, nex^.q xe noc <LqepoTco ejS.oXj-6ert crcort <Lq*f ftreqcjULH ejS.oXj-6ert rXnjuL oto£, «i/rep&hjS.i ftxe nuuLZ.rtJULorti frre rtiJUL<LrteccooT oto&
2.

zxcycooTi ftxe T<LcJ>e JULniK<&.pjuLHXoc.
3.

oto£> nexe noc xe exert
£,<i.poc
ecjpjuL^.

*f jul€t

v

ft<S.cejS.Hc

frre 2^<ljul<lckoc nejuL exert *f jul<l&2I ftrt«LT<Lceo

e&oX

xe

rt<LTjS.ici

ne

,?6eri £,<LrtjS.<L-

cyoTp juL&ertini
V<LX<L<L2,.
4.

ftrtHereJULjS.oKi

ftTe rtneT ^ert

oto&

*frt<LOTcopn

rtoTXP a3JUL e^oTrt enni

ft<L^<LHX oto£, eqeoTcojuL ftrticerrf ftre nni it<L2vep.

oto£, eie^oJULj^ejuL ftrtuuLox^oc frre 2v<ljul<lckoc oto& ereqarf ejS.oX ftrtHeTcyon ^ert TKor ftcort oto£, -f rt^cTbTcTeT ftoTcj>TXn ejS.oX;*6ert rtert5.

.

JOEL.
19.

59
:

^Egyptus

erit in

perditione

et

Idumaea
filiorum

erit in

campum

desolationis,

ex iniquitatibus

Juda,

quia eflfuderunt sanguinem justum in terra sua.
20. Judsea habitabitur ad seternum, et

Hierusalem

in

generationes generationum.
21.

Et ulciscar sanguinem eorum,
et

et

non mundabo

eos

:

Dominus

habitabit in Sion.

AMOS.
CAP.
1

I.

Sermones Amos, qui
vidit

facti

sunt in Jaccarim, de

Thecue: quos

pro Hierusalem in diebus Osise regis
filii

Juda, et in diebus Jeroboam

Joas regis Israel, ante

duos annos terrsemotus
2.

;

Et

ait

:

Dominus

effatus est

de Sion

;

dedit

vocem
et

suam de Hierusalem.
Et

Et luxerunt pascua pastorum,

arefactus est vertex Carmeli.
3.

dixit

Dominus

:

Super tribus impietatibus Da:

masci, et super quartam non aversabor ab ea

quia se-

cabunt in
laad.
4.

serris ferreis

praegnantes eorum, qui in Ga-

Et mittam ignem

in

domum
:

Azael

:

et devorabit

fundamenta domi Ader.
5.

Et conteram vectes Damasci

et

disperdam habifiliis

tatores de

campo On:

et

concidam tribum ex

Char-

60

CMJUIC.
eteepjyQJULiJkwretm
TCTpi<£.
jultii-

ajHpi ftx^-pp^-n oto£,

X<loc
6.
*f"

eT^nff p^.rt epoq xe
n<u
rte

rtHeT<Lqxcjo juljulcjoot itxe

nexe noc. noc exert

v

JULJULeT<i.ce.&.Hc

ftre r<^<L
^-

ftrt<LT<Lcoo

e&oX

£,<LpcooT
1

ecJ>juL<i.

Xu*reTirt
xirtcuo<LJUL
7.

ftoTex-^^^c
epcuoT e<£>oTrt

exert -f jul<L£,2I <LTep5o**-^-~ K~*" e TcoXojuLcjurt enrtejuL

xe

ei~£/r:<\oTJULe<l..

oto,p, "frt^.oTCJopn ftoT^ptJOJUL exert

rticofiT

ftre
8.

y^&. oto^ eqeoTajJUL ftrteccerrf. oto& *f rt<Lqcjo-f e&oX ftrtneTcyon

<-6ert &.%uj-

toc oto£, eTeaoXi rtoTcJ>TXn e&oX<6ert <s.cK£.Xcurt oto& eTCT^-Ko ftxe rticcjoxTt ftre rti£.XXocj">TXoc
nexe noc.
9.

oto£,
~f

rt<u

ne

rtneT<i.qx(J0 juljulcoot ftxe

noc

exert

v

JULJULeT<i.ce&Hc frre
ftrt<LT<Lcoo

~f jul£.£,:£

TTpoc rtejuL exert e&oX ^^.poc e^juL^. xe £.ttt~*~

jul<lcljo<ljul

frfexJUL^^ci^i.

e

coXojuLcjort

e-

^oTrt
10.

e*f£/r~^0JULe<£.

oto&

JULitoTepcJ>juLeTi

frf-

-\i£.ohkh rtTe &<krtcrtHOT.

itTe
11.

0T0& i~rt^.oTuopn rtoTXP^-*^ exert rtico&T TTpoc oto^ eqeoTcoju. ftrteccerrf
rt^-i

rte

rtHeT<Lqxcjo juljulcjoot ftxe itoc exert

*f r JULJULeT^-ce&Hc frre *f&T-\ojULe£. rtejUL exert *fjuL<j.£,2~ rtrt<LT<Lcoo e&oX £,<Lpu)OT ect>JUL<L xe <Lq-

60x1
o*f"

rtc<L

neqcort ^ert oTcnqr

oto^
>

*5.qT«JkKo ftoT-

£,ixert hk<j.£,i

JULeTJULeope
12.

oto& ^.q&uoXejuL rtTeq^oi" eToto& iteqoToi £.q<ipe£ epoq eTcTpo. oto& i~rt<LOTU3pTi itoTXpu)-**- eoejUL<s.rt oto&
ne nneT^-qxcjo
juljulcjoot ftxe

eqeoTCJDJUL ftrtecco&T.
13. rt£.r
~f~~

noc exert

JULJULeT£ce&Hc frre

rtertajHpi ft<LJULJULU5rt rtejuL

exert *f jul£.£,2~ ftrt<s.T<i.coo e&oX £,<LpujoT ccj>jul<l xe <lt4>cjo^ rtrtHeTJUL&oKi ftre v<kX<s.<i.2^ ^oncwc

ftTOTOTOcoert ftrtoTOocy eftoX. 14. oto& i~n<LcTepo ftoTXPu^*- exert rtrco&T

:

AMOS.
ran.

61
est

Et captivus ducetur populus qui nominatus

Syriae, dicit
6.

Dominus.
dixit

Haec sunt quae

Dominus

:

Super tribus im-

pietatibus Gazas, et super quartam,
eis
:

non aversabor ab

quia captivam duxerunt captivitatem Salomonis,

ut concluderent in
7-

Idumseam

;

Et emittam ignem, super muros Gazse
ejus.
:

:

et devora-

bit

fundamenta

8.

Et disperdam habitatores de Azoto

et auferentur

tribus

eorum de Ascalone
dicit

:

et

peribunt reliqui alieni-

genarum,
9.

Dominus.

Et hsec

sunt, quae dixit

Dominus: Super

tribus imea,

pietatibus Tyri, et super

quartam non aversabor ab

quia concluserunt captivitatem Salomonis in Idumaea
et

non sunt
10.

recordati testamenti fratrum.
:

Et emittam ignem super muros Tyri
ejus.
:

et devora-

bit

fundamenta
11.

Hsec sunt quee dixit Dominus

Super tribus im-

pietatibus Idumsese, et
eis
;

super quartam non aversabor ab

quia persequutus est fratrem

suum

in gladio.

Et

perdidit
in

vulvam super terram,
et

et rapuit

horrorem suum

testimonium,

impetum suum

custodivit in victo-

riam.
12.

Et emittam ignem

in

Thaman

:

et devorabit

mu-

ros ejus.
13.

Hcec sunt quse dixit Dominus

:

Super tribus im-

pietatibus filiorum

Ammon,

et

super quartam non aver-

sabor ab

eis,

quia desecuerint prsegnantes Galaaditarum,

ut dilatarent terminos suos.
14.

Et succendam ignem super muros Rabbath

:

et

62

OXUlllC.

itre pA.iS.fiA. oto£, eqeoTuoJUL ititecceirf iteju. 01&puooT <£eit otc&oot juLnoXeJULoc oto£, eceajuoni ecjULortJULeit ^eit itie&ooT rtTec,?6A.e. 15. oto£, eTeJULocyi °exeit noTpuooT ^en otcxjula.Xuocia.

noTOTH^.

itejUL

itoTA-pxuoH eTcon nexe
ft.

noc.
Ke4>.
1.

rtA.i

ne

rtHeTA.qxuo juljuluoot itxe

noc exeit

*f v JULJULeT"£.ce&Hc

gjK
2.

ititA.T~A.coo

itre juluoa.jS. itejUL exen *f jula.ejSoX £,A.poq eofie xe A.TpuoK£, it-

juLnoTpo itre *f £/*:>,ojuLeA. eTKortiA.. OTO£, *fttA.OTUOpn itOTXP^JUL eXCIt JULUOA.iS. oto^ eqeoTuojuL ititicerrf itre rtoTiS.A.Ki oto^ eqeJULOT ^>eit OTJULeTATXOJUL hxe JULUOA..S. j-6ert OTJ^pUOOT ItCJUL OTCJULH ttCA.XttIWOC. 3. oto£, *f rtA.quo*f rtoTpeq-f&A.tt ejSoX it^HTc
itertKA.c

oto& itecA-px^^ THpoT
4.
rtA.i

*f rtA.j-6oo&oT

nexe

TtOC.

ite

itHeTA.qxuo juljuluoot itxe noc exeit

*fv JULJULeTA.ceiS.Hc rtre rtertajHpi rtioT^A. iteJUL exeit *f JULA£,2i! ttttA.TA.COO eftoX &ApU0OT ed>JLJLA.

Xe A.TX^

ttCUOOT JULcJ>ttOJULOC JULttOC

OTO^

JULttOT-

A.pe£, erteqoTA.£,cA.£,rti

oto^

A-TcopjULOT rtxe itoTItA.1

JUL6TecJ>XH0T

ttA.1

eTA.TOAJULIU00T

eTA.TJULOOJI

cAJULen&HOT
5.

itxe ItOTIO-f

oto£, *frtA.oTuopn itoTXP^ -^ exeit iot^a. oto& eqeoTuojuL ititicerrf rtre iAhjul. 6. itA.1 ite itneTA.qxuo juljuluoot itxe noc exeit *fv JULJULeTA.ceiS.Hc itTe nicX itejuL exen *f jula.gJ2L nrtA.TA.coo eftoX &A.poq edbjuLA. xe A/r*f ftOTOJULHI e&oXj^A. £,AT IteJUL OT£,HKI eO&e £,A.ttOUOOTI.
7. itA.1

ttA.T*f KA.£, j£>eit ItIA.cJ>HOTI

eT^uojuLi exen majuoiaj itre TIKA.&I oto£, itTC ItI£,HKI OTO& cJ>JULCUCiS.oX

IT ttT6 ItH6TOeiS.IHOTT A.TpA.Kq
lege rtxe.

OTO£, OT-

:

AMOS.
devorabit fundamenta ejus
et

63
clamore in die
suae
:

cum

belli

commotus
15.

erit in die

consummationis

Et ibunt reges eorum
et

in captivitatem, sacerdotes

eorum,

princeps eorum simul, dicit Dominus.

CAP.
1.

II.

Haec sunt quae dixit Dominus

:

Super tribus im-

pietatibus

Moab,

et

super quartam non aversabor ab eo,

quia incenderunt ossa regis Idumseye in cinerem.
2.

Et emittam ignem

in
:

Moab
et

:

et

devorabit fun-

damenta civitatum eorum

morietur in infirmitate
tubae.
:

Moab cum
3.

clamore, et

cum voce

Et disperdain judicem ex ea

et principes

omnes

ejus interficiam, dicit
4.

Dominus.
:

Hsec sunt quse dixit Dominus
filiorum Juda, et
:

Super tribus im-

pietatibus

super quartam non aver-

sabor ab

eis

quia rejecerunt legem Domini, et non cusillius
:

todiverunt precepta
suae,

et

seduxerunt eos vanitates

quas fecerunt, quas sequuti sunt post eas patres

eorum.
5.

Et emittam ignem

in

Judam,

et devorabit funda-

menta Hierusalem.
6.

Hsec sunt quae dixit Dominus
Israel, et

:

Super tribus im-

pietatibus

super quartam non aversabor ab

eo; quia vendiderint justum pro argento, et pauperem
propter calceamenta,
7.

Quae calcant super pulverem

terrae

:

et percutie-

bant in capita pauperum, et viam humilium declinave-

64

OXUllIC.

ajHpi rteJUL oticjot rt<LTrt£. e^>0Tit &£. -f &cjoKr rtoTcjot £,oi\cjoc rtroTccjoq jULcJ>p,Lrt JULTionrrtonrf".
8.
)

oto^

rtoT&ftcJoc rt<LTJULOTp juljulcjoot rt&^rttiijul<l-

rto£ rt<LTTpr rt£> <LrtxirtcJ>cjopaj eftoX<£<LTert
rtepajoTajcjooTaji

oto£,
-

rt<LTccjo

JULJULoq

^ert hhi

jULHOTrtoTi".
9. £.rtoK 2^e ^.iqcjoi

juLTii£.JULoppeoc
01

e&oX<£<LT-

&h
oTci

jultiot&o 4>ne rtA.pe neqoTci
rtoTajertciqi

juLcJ>pni~ julti-

oto&
rtejuL

10.

oto£, qxop jULcJ>pH'f" rtoT2^pTc <sjtojotio JULneqoTTT^.^ c<LTtajcjoi JULJULoq rteqrtoTrti c^necHT" JULJULoq. oto£, <&.iert OHrtoT enajcjoi e&oX^ert tik<L£,i

nx HJULI
rtpojuLnr

oto^

^.iKtwf rtejuLCJOTert

£,1

naj£.qe

rtjul

<uepe TeTertepKXHportojuLrrt jultik<L£,t rtre nii.JULoppeoc. 11. oto£, <*»r<5T e&oX^ert rteTertajHpi rt&i.rtnpocj>hthc oto& e&oX,£ert rteTert^eXajrpT cttot^o julh rt<Lr <Lrt rte rtiajHpi jultiicX nexe noc.
12.

oto^ n^pexertTco
juljuloc

rtrtHer<LTTOTikjooT

rt-

oTHpn oto^
13.

rt<LpeTert£,ort£,ert

6Totot

rtrtinpocj>H-

thc epeTertxuo
ee&e

xe ftrteTertepnpoc^HTeTrrt.
£.rtoK

^r

^nune

i~rt£.cKepKep c<*.ne-

cht
14.

juLJULuoTert JULc{)pHi" eaj^/rcKepKep

ftoT&pe&i

ecJULe^ rtpaooTr.
peqcToxr

oto^ eqeT£.Ko rtxe otcJ>cjot e^oX^ert ototo^ cj>neTXop rtrteqaj<LJUL<L£,i rtreqxojuL
nipeq-f" rtrteqajrto&eJUL

oto^
15.

rtreqiJ>TX H

-

0T0&

Ttipeq&icoerteq rtrteqajd&r ep<LTq ot<£ert
nicf<i.ci£,eo rtrteqajrto&eJUL

o£,

cJ>HeT<LciuboT

jmeq oT2^e
16.
xcjopi
cj>cjot

rteqtTXX^TX rtrteqajrt^^rtTeqii>TX H oto& eqexiJULi JULTteq&HT <£>ert £,£.rtJULeTcjmeTftHaj ^ert rtie^ooT eTejuLJUL<LT eqe-

Tiexe noc.
kccj>.

v.
cj><li

1.

CCJ0T6JUL

en<Li

C.&.XI

eT^.qc^xi

JULJULoq

:

AMOS.
runt
:

65

et filius, et pater

ingrediebantur ad ancillam ean-

dem
8.

;

ut contaminarent

nomen Dei

sui.

Et vestimenta sua alligabant funibus, faciebant vealtare, et

lamina juxta
9.

bibebant in

domo Dei
a

sui.

Ego autem

abstuli

Amorrhseum

facie

eorum,

quse erat altitudine ejus, sicut altitudo cedri, et fortis
erat, quasi

quercus

:

et arefeci

fructum ejus desuper, et

radices ejus deorsum.
10.

Et eduxi vos de

terra ^Egypti, et circumivi vobis:

cum
11.

in deserto quadraginta annis

feci ut possideretis

terram Amorrhseorum.

Et assumpsi de

filiis

vestris in prophetas, et de
:

juvenibus vestris in sanctificationem

Numquid

haec

non

sunt,

filii

Israel

?

dicit
eis

Dominus.

12.

Et propinabatis

qui sanctificati sunt vinum, et
:

mandabitis prophetis, dicentes
13.

Ne

prophetetis.

Propter hoc ecce ego volvam subter vos, sicut

volvitur plaustrum
14.
bit

plenum

stipula
:

:

Et

peribit fuga a cursore

et fortis

non obtine-

fortitudinem

suam

:

et

pugnator non salvabit ani-

mam
15.

suam
Et

:

sagittarius

non
:

stabit:

et

velox in pedibus

suis salvari

non

poterit

et

eques non salvabit animam

suam
16.

Et (non) inveniet cor suum
illis

in potentibus

:

nudus

in diebus

fugiet, dicit

Dominus.

CAP.
I.

III.

Audite hoc verbum, quod locutus
F

est

Dominus

66
ftxe

axuiuc.
noc exen ennoT
iihi

juluIcX nejuL

^a.

cj>tXh

nr&en erA.renoT enojuM e&oX,£en
erxcjo juljuloc.

nKA.£,r

ftx HJUU

2. xe nXHit itouoxert A.rcoTen ohuot eftoX^ert nr$TXn THpoT ftre nKA.£,i ee&e ct>^.r -fnA.cfr.JULnojrojexen ennoT nneTennoftr THpoT. 3. A.n eTejULoojr ftxe ft eTcon fiTOTajTejuLcoTen

rtoTepHOT eirrnpq.
4.

A.n

eqeeX&ejuL itxe otjuloti e&oX,£>en neqr-

A.£,ajajHn juLJULortTeq

xopxc

A.n epeaj otjula.c jul-

julotT

*f"

rtTeqcJULH

e&oX^en neq&H& enTHpq
jul£,r-

A.qajTeJUL£,cjoXeJUL ftoT£,Xi.
5.

A.n

juLort

neTXuupx epoq
A.n epeaj

eqe&ei ftxe ot&a.Xht exen nKA.£,r A.n epe oTXopxc ajcjonr

xen
6.

nrKA.&r rtoTeajert

Ti^e

£,Xr.

oTCA.Xnrwoc

JULOT*f

^ert oTKA.£,r

otog, ftTeajTejuL otXa.oc noTajn A.n epeaj otka,KrA. ajcjonr ^ert oT&A.Kr juLiie noc eAJULioc.
7.

TejULcTuopn

xe oTHr rtrteqrpr ftoT£/Joft. ftxe noc $*f A.qaje&oX ftreqcfiu) ftneqe&iA.rK nrnpocj>noTJULOTr A.qcoaj

THC.
8.

e&oX oto&

rtrjUL

£,o*f A.n

uoc cj)*f npo$HTeTirt A.n.
9.

A.qcA.xr oto£, hijul

ereqnA.epereqnA.ep-

nrx^P^- eT<*6en nrAxcTproc rtejuL exen nrx^P^- KTe HJUU OT °£> £-*oc xe etuoT*f
JULA.TA.JULe

X

exert nrTuooT ftTCA.JULA.prA. oto£, A.nA.T e&A-naj4>Hpr

eTUjaj ^>ert TecJULH*f

rteJUL

*f JULeTpeqcfeu-

xcopr eTert^>HTC.
10.

oto£,

jULiiecejULr

ertHeertA.ajcjorti

juLnecjuLeo

nexe noc nneT£,roTr e^otrt
oTTA.Xena>prA.
11.

itOTcTrrtxonc nejuL

hnoTX^P^nA.r

eefte

o>a.i

ne nHerA.qxu>

juljulcoot ftxe

nac

ct)-f

xe TTpoc niKA.&r exe JULneKurf eqeajcuq

:

AMOS.
super vos, domus Israel, et contra tribum

67

omnem, quam

eduxi de terra yEgypti, dicens
2.

:

Veruntamen vos cognovi de

tribus universis terrae

idcirco ulciscar super vos peccata vestra omnia.
3. Si

ambulabunt duo simul

;

nisi

cognoverint se in-

vicem omnino?
4. Si ructabit leo

de saltu suo, non habens prcedam

?

Si catulus leonis dabit

vocem suam de
?

cubili suo

om-

nino
5.

;

nisi repuerit aliquid

Si

cadet
esset

avis

super terram,
;

sine

aucupe

?

Si
ali-

laqueus

super terram

nisi

apprehenderit

quid
6.

?

Si

tuba clanget

in

terra, et

populus non timefe-

bit

?

Si malitia erit in urbe,

quam Dominus non

cit?
7-

Quia non

faciet

opus Dominus Deus,

nisi revela-

verit
8.

eruditionem suam ad servos suos prophetas.

Leo

rugivit: et quis
:

non timebit?
?

Dominus Deus

loquutus est
9.

et quis

non prophetabit

Annunciate regionibus
:

in Assyriis, et ad regiones

^Egypti, et dicite
rise
:

Congregamini super montes Sama-

et videte

mirabilia multa in

medio

ejus,

et

op-

pressionem, quae in ea.
10.

Et
:

ignoravit, qu?e futura sint

coram

ea, dicit

Doin

minus

qui

thesaurizant iniquitatem, et miseriam

regionibus suis.
11.

Propterea hsec sunt quae dixit Dominus Deus
erit
:

:

Tyrus, terra quse in circuitu tua deserta
f 2

et detra-

68

axuiuc.

oto& eqeirti enecKT" rtTexoju. eftoX fi^Hi" oto^, eTe&uoXejuL ftrtex^P^12. rt<LT rte rtHexA.qxuo juljulcuot ftxe noc ze
JUt4)pHi~ JULniJULA.rteco30T
<£>ert
p

£.qaj<LrtccjDj£eJUL

e&oX-

pcuq

jultiijuloti

JULmctXXox crtoT-f nejUL ot-

toi juLJUL^cyx mupn-f i eTecu3<£>ejuL ftrtertajHpi julmcX nHeTajon ^ert TC£juL<Lpi£. juLTtejULOo ftm4>T-

Xh

rtejUL <£ert 2^ljul<lckoc.

13.

rtroTH& c^.xi

oto&
r

A-piJULeope jultiicX

tihi

rti^-KajjS.

14.

nexe noc nin^.rt roKpA.Ta)p. xe othi ^ert me&ooT £.iaj£.nepneJULTTajicu
jultiicA

fto-

jULeT^-ceJS-HC

e&pm

exouq

i~it<L6TjULTiajiaj

ftrtuuL^.rtepaja50Taji frre

ftrtix^n ftxe
xert nK^.^1.
15.

&eoHX oto^ eTeoTuoxn mJUL<i.rtepajcjooTajT oto^ eTe&er &i-

-f n^,ajoopxep
tiihi

oto^

^f rt<Laj<Lpr

enmi

erroi

rtxen^ exert

frre
cjrf

ttojcjdjul

oto^ eTex^Ko

itxe

£,£.rtm fteXecj>£.rrrirtort oto£,

^^.nKem eToaj

cert«s.-

t^&ioot uexe nac

Kect>.

^.

1 ccoxcjul n^.r c^.xi m&«i.£,ci rtxe ojS.^.c<Ln rtnexajon ^jen niTCJooT ftxe Tc<uuL<ii.pi£. nneTcTenxcopi

exert £,£.n£,HKi
itxertccw.

oto&

eTe&cjojuLi

exen
juloi

£,£.nxcjufi
n<Lrt
£,irt<L

nHexxcjo juljuloc nnoTcffceT xe
2.

noc e&pen rteq^vioc xe £,nune eoTort £,<Lite£/)OT certnoT exert onrtoT ^ert £,<Lrt^onXort oto^ rtHeortejuLCJOTert eTe&iTOT e&^nXe.fc.Hc eTec^.£/f c<LnecHT juljulojot <£>en £,<LrtqcjopK

rtxe

XP^JW.
3.

ftXoiJULOC

oto&

eTeert onrtoT

nejuLoo ftrteTertepHOT rtn-cooT ftre epeJULum nexe noc

e&oX epeTert.ft.Haj juloto^ eTepexn OHrtOT exert
cjrf

MS. Lee habet

^.qaji.rtocJLJ^eJUL.

i

eTeoco^eJUL, idem.

:

:

AMOS.
het fortitndinem
tua?.

69
et deripientur regiones

tuam de

te

:

12.

Haec sunt quae dixit Dominus

:

Quando

pastor

si

evellat de ore leonis
sic evellentur
filii

duo crura,

et

extremum

auriculae

;

Israel, qui habitant in Sainaria

coram

tribubus, et

Damasco.

13. Sacerdotes, dicite, et contestamini Israel

domum

Jacob, dicit
14.

Dominus omnipotens.
in die,

Quia
;

cum

ulciscar impietatem Israel su-

per

eum

ulciscar super altaria Bethel.

Et confringen-

tur cornua altarium, et cadent super terram.
15.

Turbabo
aestivam

et
:

percutiam
et

domum

pinnatam super
:

domum

peribunt domus eburneae

et alise

domus multse

adjicientur, dicit

Dominus Deus.

CAP.
1.

IV.
estis

Audite hoc verbum, vaccae Basanitidis, quae

in

monte Samariae, quas opprimitis pauperes,
dicitis

et con:

culcabunt super egenos, quae
nobis, ut bibamus.
2.

dominis

suis

Date

Jurat

Dominus ad

sanctos suos, quoniam ecce dies

veniunt super vos in armis, et eos qui sunt vobiscum
injicient in ollas,

succendent sub eos. in ignibus pes-

tilentibus
3.

Et educent vos nudos coram invicem
montes Eremon,
dicit

:

et

proji-

ciemini in

Dominus Deus.

f3

70
4.

OXUIUC.
£.peTenajencjoTen e,-6o-*n efteenX onro£, £.pe-

Tenep «LnojuLin o**o£, ^>en v<lXv<!v.X<l epeTen<l.aj<u enxmep ixeftnc oto£, epexenmi h£,<Ln<LTooxi hneTenajo**ajcjoo**aji oto^ neTenpejUL<L-f julcj>jul<l-

&v ne&ooT.
5.

o**o£> A.peTencjoaj

ho**noJULoc c<l&oX
£,icjoioj

oto^
<l**-

n<LTTcjoiS.£,

n^<LitoJULoXorii.

juLenpiTo**
6.

hxe nenajHpi

juLnicX

xe n<*u nexe noc cjyf

oyo£, <LnoK

*f it«L*f rtco-rert ho**<-6pix

hn<LX£,i

^ert neTenft<LKi THpo** rtejuL o-TJULexpeqep^^e haoiK ^ert rtexertJUL^. THpo*r oto^ JULneTenKeT eHito*y &<Lpoi nexe noc cj>*f
/
.

oto£,

<i.noK <LiT<L£,no juLniJULcyn^cjooT

£,<LpcjoTen <-6<Lxen
£,cjoo**

v h<Lfk>T rVre

ncfcbX

e&oX oto^ ere-

oyjS<lki honfuoT Keft<LKi 2^e -f n<L£,cjoo*c excoc <Ln onrToi ho-ycjoT ececfiJULCJoo*)r oto^, *f" Ke-

exen

toi eTerrf m>.gJ uoot exuoc
8.

<Ln eceajcjooxi.

OYO&

enreecjoo-rf

&<lki rtoTcjoT
n<LipH*f ort
9. <Licy<Lpi

hxe &<lkj crto*rf neju. v eoieepoTce julcjoot o*ro^ ftnonrci oto^ juLiteTertKeT eHitonr £,<Lpoi nexe noc.
epcjoTert ,-6en ot^julojul nejUL oTr<Lpoaj

i.peTeneepe neTencTcjojuL <loj<li neTeni^L&^LXoXi nejUL neTem<L£,KenTe nejuL neTeni^L&xuoiT <lcotojulot hxe -feTHaji n<LipH*f on juLneTenKeT enno-r £,<Lpoi nexe noc. 10. <Lio*vcjopn JULcJ>JULo*r e\£oirn epurren ^en cj>julcjoit

nxHJULi o-ro^ <Li<6u)Teft

nneTenj-6eXajipi

^en

Tcnqi nejuL ovejQAf-^wciL hneTen&euop oto^ <Limi e&pni ^en 0TXpw«. exen neTenn<LPcjuljIoXh ^en n<LxuonT oto^ n<LipH*f on JULneTenKeT eHnonr &<Lpoi nexe noc.
1 1.

<Licj>enx

ennoT

juLcj>pH*f

ct

«l cj>-f

cj>conx

hco-

2^ojul<l nejuL

voJULopp<L o**o£, <LpeTenajcjom

JULcJ>pH*f

ho*r-^ <LXoc e<L-*c<L.'6jULeq eftoXj-^en onf^pcjojUL ot-

0&

n<LipH-f

JULneTenKeT ohhot &<Lpoi nexe noc.

:

AMOS.
4.

71
egistis
:

Intravistis in Bethel, et

impie
:

et in

Gal-

gala multiplicavistis agendo impie

et intulistis in

mane

hostias vestras, et deeimas vestras tertio die.
5.

Et

legistis

legem

foris,

et

invocaverunt confesfilii

siones.
dicit
6.

Annunciate, quia hsec dilexerunt

Israel,

Dominus Deus.
Et ego dabo vobis munditiam dentium in cunctis

urbibus vestris, et indigentiam panis in omnibus locis
vestris.

Et non

reversi

estis

ad me,

dicit

Dominus

Deus.
7-

Et ego inhibui pluviam
:

a vobis ante tres

menses

vindemiae

et

pluam super civitatem unam, sed super
Pars una irrigabitur
pluero, arefiet.

alteram civitatem non pluam.
et altera pars,
8.

super

quam non

Et congregabuntur

civitates duee, et tres in civita:

tem unam, ut bibant aquam
iterum non reversi
9.

et

non satiabuntur. Et

sic

estis

ad me, dicit Dominus.
:

Percussi vos in ardore et frigore
:

fecisti

hortos

vestros multiplicare, vineas vestras
oliveta vestra comedit eruca.

et ficeta vestra, et

Ne

sic

iterum reversi

estis

ad me, dicit Dominus.
10.

Emisi mortem

in vos in via yEgypti, et occidi ju-

venes vestros in gladio,
trorum.

cum

captivitate

equorum

vesira

Et induxi ignem super
ne
sic

castra vestra in

mea

:

et

iterum reversi

estis

ad me, dicit Do-

minus.
11. Subverti vos, sicut

Deus

subvertit

Sadomam,

et

Gamorrham
Et ne
sic

:

et facti estis sicut torris erutus

de igne.

conversi estis ad me, dicit Dominus.
f 4

72
12.

axmuc.
ee&e
4><u -frt<upi

m.K

juLruLipH-f

nicX nXHrt

xe

-f rt<upi ru.K juLrT<upH-f

ce&xcjoxK

tticA eTco.&£,

juLireKitoT-f
13.

ft<u

xe othi £,Hnne <LrtoK neTT~<Lxpo noT^^-p^.oto£, eTccjorrr ftoTTTit^. oto^ eq&icoioj jul-^ert rtipcoJULi cJ>HeT"e<LJULid ftoT<i.rt<L rTooTi
rticTfci

neqxP c

nejuL oTitiq oto^, £.q*0\Hi exert
rcoc $*f ninA.rtxoKp<LT-cop

rrre

ttk<L£,i

ne

neqp<i.n.

Ke<J>. e.
1.

ccjoxcjul enc<i.xi julttoc $<li e*f rt<i.cfiT"q ft£,H&i
tthi

exert enrtoT

jultticA £.q£,ei ftrteqoT<k£>

TOTq

xe eTumq.
2. *f rt£.peertoc

frre nicx <LccycjoqT &ixert necK<LrtHeTeqxcjo juljulcjoot ftxe noc
i

&i juLJULon
3.

cJ)Heert<s.xoTrtocc.
rt<u rte

xe othi
i~fi<LKi

xe
ftxe
4.

ecy<Lpe ojo

ftxe p oto£,
i

ene
rt<&.i

cy<Lpe p

e&oX ft^HTc cert<kccjoxiT i e&oX ftj^HTc eTeccjoxir
ftxe

jultthi julttica.
rte rtneT<i.qxcjo juljulcjoot
Kcjo^f rtccjor

xe othi

noc

jultthi jultticX
5.

xe

oto£, epeTertecjort<£.

oto^

juLirepKuvf

rtcjoTert

exert

&eeHX oto£, juLnepcyeTcyurf juLTt<i-rt<uy xe v<lXy<lX<l ^ert
rtc<L

otex-W-^wcd efeepesQAJLiJXus^retm
o£,

juljuloc ot-

&eenX eceep
Kurf
rtc<L

jL*4>pHi~ juLTreccycjoiri.

6.

noc oto^ epeTertecjort^ ^oncjoc
JULc^pni
-

rtTeqcyxejULepoTCJoirti
tthi rticjocHcJ>

ftoT^xpcjojUL

exert

oto£, eqeoTOJULq

oto^

ftrteqcycjoTU ftxe

cJ>Heert<LcTertoq jultthi jultticA.
7-

noc exipi

ftOT£,<Lit encTTci

oto& i.qx^

n*f-

jLt.ee julhi
8.

exert nK<i.^i.

cj>HeTre<LJULi6 ft&cjojS.

JULJULCJOOT

OTO&

oto£, eqoTubxeE. CqpIKI ftOT^HI&I e£,<LIt<i.TOOTi OTiti&ert

o£, <Lqepo juLTtie&ooT epx^-Ki

e^oTrt
cj^iojul

emexcjop;?,

ci>HexjuLOT-f

oT&e

niJULCJOoT

ftre

oto&

eq-

AMOS.
12.

73

Propterea
sic

sic
tibi,

faciam

tibi, Israel.

Veruntamen,

quia

faciam

preparare, Israel, invocare

Deum

tuum.
13.

Quia ecce ego firmans tonitruum,
et

et creans spiri-

tum,

annuntians Christum suum in homines, faciens
et

matutinum,
rae
:

nebulam,

et

ascendens super excelsa terest

Dominus Deus omnipotens

nomen

ejus.

CAP.
1.

V.
istud,

Audite verbum Domini
vos.

quod assumo planc:

tum super

Domus

Israel cecidit

non

adjiciet

amnon

plius surgere.
2.

Virgo

Israel projecta est super

terram ejus

:

est,

qui suscitet eam.

3.

Propterea haec sunt quae dixit Dominus
mille,

:

Urbs, de
:

qua egrediebantur

relinquentur centum
;

et

de

qua egrediebantur centum
Israel.
4.

relinquentur

decem domui

Quia
:

haec sunt quae dicit
:

Dominus ad domum
non

Is-

rael
5.

Quaerite me, et vivetis

Et

nolite quaerere Bcethel
:

:

et

abeatis super pu-

teum juramenti
bitur
6.
:

quia Galgala in captivitatem captivaerit,

et

Bethel

quasi

non

sit.

Quserite

ignis super

Dominum et domum Joseph,
domui
Israel.

vivetis,

ne illuminetur, ut

et devoret

eam,

et

non

erit,

qui extinguat
7.

Dominus qui
:

facit judiciurn

in excelso, et posuit

justitiam in terra
8.

Qui
in

facit

omnia

et transformat ea, et inclinat

um;

bram

mane,

et fecit

diem obscurari

in

noctem

qui

74
xcocy jULJULoq £,ixert

UIUC.

n&o

julttk<L£,i

THpq

iroc

cj>-f

nm<LrtTOKp£.Tcop ne neqp^rt. fto*r<-6oJUL<-6ejuL exert rtoifXOJUL 9. $HeTc£copx oiro^ eqirti ftoTT^-XericopiA. exert otjul^. eqT^.-

XpHOTT.
10. ^.iJULecrre

^neTco^i
e$JUL<L

^>eit rtimfXH

oto^

o*r-

c<lxi eqoT<£.fi «LTopfieq.
11.
o*ri

ee&e

4><li

xe

rt<L*r-fK£.£,

^ert

rti£4>H-

ftre rti&HKi

oto^

£,<Lrt:^coport

ercoTn

£.pe-

Terttfrro**

ertecuxrc epexerteKoft^HTo** o-ro^ £,<LrtT£.£,<lXoXi evcoTii epeTertecTcboT o-ro^ ftrteTertcco
£,£.rtni

rtroTOT

tot ofo^
jULnonrHpn.

ftrteTertajconi

12. xe otht <*uejULi eonrjuLHoj JULJULeT2.ceB.Hc rtTcuTert oto& cexop rtxe rteTertrto&i epeTert£/ujuli

exert otojulhi

0T0&

epeTertcff

ft£,£.rtcuefiico

o**o£, epeTertpiKi ft£,<Lrt£,HKr
13.
jul<s.*c

e^oX^ert

rtmifXH.

ee&e
Karf

c{),u

c£>Heert£.K<L'f

^en

ttichot eTejuc-

eqex^P ^ * e
ftc<L

14.

o**neert<Lrteq

o^ki otchot eq&coov ne. ofo^ nmeT£,coo*c

<s.rt

£,oncoc ftTeTertcort^> o*ro£, n<LipH-f eqecyconr

rtco-

Tert itxe noc $-f nm^.rtTOKp^.Tcop jULc£pn-f eTi.-

peTertxoc 15. xe ^.rtJUcecTe nmeT&cooif
pe nmeert^.rteq

o**o£,

^.rtjucert-

oto^

jul^.t^.coo
-|>-f

ftoT&^.n ^>en
rt<*>.i

nmnfXn ^oucoc ftre
16.

rtoc

nm^.rtTOKp^.Tcop

nrticcoxn itTe icochc^.
$£.i rt<u rte rtHeTeqxjUL juljulcoot ftxe nm^.rtTOKpA.Tcop xe eqeajcom ftxe otrce&ni <£eit ttX.&.ti<£. rci&erc oto& ^ert julcoit rti&ert eTejuLOT-f xe otoi otoi eTejuLOT-f ot&c 'ttiotoi eT&Hfti rteJUL oTrce&ni rtejuc rtHeTccooTrt ftoT£,H&i. 17. oto& eqeajcom rcxe ot&h&i <-6erc julcoit rci-

ee&e

rtoc

cj>-f

&erc

xe

-f rt£.cirti

e&oX^en
r

TeKJULH-f nexe noc.

lege nioTcoi.

.

:

AMOS.
vocat
terrse
9.
:

75
totius

aquam

maris, et effundit

eam super faciem
est

Dominus Deus omnipotens

nomen

ejus.

Qui

dividit contritionem super fortitudinem, et ad-

ducit miseriam super
10.

locum fortem.
in portis; et

Odio habui arguentem
sunt.

verbum sanc-

tum abominati
1 1

Propterea, quia percutiebant in capita pauperum,
electa accepistis ab eis
;

et

munera

domos pulchros
:

aedi-

tieabitis, et

non

habitabitis in eis

et vineas desidera-

biles plantabitis, et

non

bibetis

vinum earum.
vestra-

12.

Quia cognovi multitudinem impietatum
et fortia

rum

:

sunt peccata vestra

:

conculcantes super
et

justum, et accipientes commutationes,

declinantes

pauperes in
13.
bit
:

portis.
intelliget, in
est.

Propter hoc, qui

tempore

illo sile-

quia tempus

malum

14. Quaerite
sic
erit

bonum,

et

non malum, ut

vivatis.
;

Et
sicut

vobiscum Dominus Deus omnipotens

dixistis

15.

Odio habuimus mala,
in portis
;

et

dileximus bona.

Et

reddite judicium

ut

Dominus Deus omni-

potens misereatur reliquarurn Joseph.
16.

Ideb haec sunt quae dicit Dominus Deus omni:

potens
viis

Quia

erit

planctus in plateis cunctis
:

:

et

in

omnibus dicetur
:

Vae, vae.

Vocabitur agricola ad
lamentationem.

luctum, et planctum
17-

et eis qui sciunt

Et

erit

planctus in omnibus viis: quia pertransibo
tui, dicit

per

medium

Dominus.

76
18.

axuiuc.

otoi rtrtHeTepeniOTJULirt enre&ooT ftre noc ot epcuTert eitAi c&oot rtre noc oto^, iia.1 e&ooT

oix^-Ki ne oto^ oTOTuoirti
19.
juLct>pHi"

A.rt

ne.

eftoX&A. n&o ftoTJULOTr oto£, rtrecr exuoq ftxe otX<l&oi oto& ftTeq$0JT e^)OTrt eneqnr oto£, ftreqqA.1 ftreqxix e&pni ei~ xoi 0T0& frreqxoK&q rtxe oteajA.qci>o)T

ftxe oTpajJULi

&oq.
20. julh
oTcuirti A.rt

OTX^-Kr *»H ne ne&ooT juliioc oto& otne oto^ oTrrto4>oc JULjuLortTeq julotc.

21.

^.uuLecTe rteTertajA.r

oto^ ^.ix^
rtni

ftccjui

ot-

o&

ftrtA-ajcoXejuL

^ert

rteTertrtiaj-f

fte&ooT

rtajA.i.

22.

xe otki

eajojn A-peTertajA.rtirti

rt&A.rtcf^
A.rt

XiX nejUL

2>A.rtajoTajcooTcui rrf rtA.ajonoT
A.rt

0T0&

-f rtA.xoTajT

exert

rtA.

tiiotxa.i ftre iteTertoT-

turt^ e&oX.
23.

JULA.TA.ceo

e&oX
A.rt.

£,A-poi

jULH^pcooT

ftTe
ft-f-

rteK&co^e oto£, iii^a.Xjuloc ftre rteKopvA.rtort
n^-ccoTeJUL epoq
24.
-

oto£, eqecKepKep ftxe ot&A-H JULc^pHi ftoT-

JULCOOT
25.

OTO^
julh

*f JULeOJULHr JULCJ*>pH*f rt£,A.rtJULOTrtCOJ-

peJUL itArepvirtiop juljulojot.

^^.rt^oX^eX
rtnr

rtejUL

&A.rtajoTajojoTaji

A.peTertertoT

e&pnr

ftjuL rtpojuLirr

hki JULnicX"
nejuL

nexe noc.
26.

oto^

i.peTert6*T frf cKTrtn ftre
-

juloXox

nicioT rtre neTertrtoTi pecJ>A.rt rtiTTTtoc eTA.peTerteAJULiojoT rtcoTert. 27. oto& eieoTeTe^. eHrtoT e&oX cAJULrtH ft-\A.-

julaxkoc nexe noc neqpA.n.
1.

oto^

cj*>-f

ninA.rtToKpA.TOjp ne

Kect>.

F.
HHeT3(~aj

otoi

rtrtHeTajcjoaj rtcicort nejUL

«^oh-

ot exert nTtooT
rtre rtieortoc

ftTCA.JULA.piA. a.to~ojX

itrtiA.px H

oto^

A.TojenojoT e^joTrt rteuooT.

:

AMOS.
18.

77

Vae desiderantibus diem Domini.

Quod
et

vobis

haec dies
est.

Domini

?

et ea dies tenebrse

est,

non lux

19.

Quomodo

si

fugiat

homo
in

a facie leonis, et veniat

super

eum

ursus

;

et fugiat

domum

suum,

et

im-

ponat

manum suum
Nonne

super parietem, et mordeat

eum

coluber.
20.

tenebrse est dies Domini, et
?

non lux

est

et caligo

non habens splendorem

21.

Odio habui

festivitates vestras, et repulivi, et

nec

odorabor (hostias) in magnis vestris diebus festorum.
22. Quia,
si

obtuleritis
;

mihi holocausta, et

sacrificia,

non suscipiam

et

non respiciam quae

salutaris

mani-

festationis vestrae.

23. Averte a

me

sonitum carminum tuorum

:

et psal-

mum
24.

organorum tuorum, non audiam.
Et volvetur, judicium,
sicut

aqua

;

et justitia,

sicut torrentes inaccessibiles.

25.

Numquid

victimas

et

hostias

obtulistis

mihi,

quadraginta annis, domus Israel, dicit Dominus?
26.

Et assumpsistis tabernaculum Moloch,

et sidus

Dei

vestri

Rephan,

figuras quas fecistis vobis.
dicit

27.

Et transferam vos trans Damascum
et

Domi-

nus

:

Deus omnipotens nomen

ejus est.

CAP.
1.

VI.

Vse

iis

qui despiciunt Sion, et qui confidunt in
primitias gentium
:

monte Samarias. Vindemiaverunt
ingressi sunt ipsi.

et

78
2. ithi

OXUUIC
ixnicx
Clrtl

eftoX juljul<lt jyLGJJL&.Gp&.&.A.
jul<lt
«i-JULUjmi

THpOT oto^ £.rt<LT oto& cmi oto& cmi e&oX jul-

enecHT evee rtTe rti<LXXocj>TXoc e&oX^ert n«u JULeTOTpcooT THpoT eojton eTooj nxe rtoTeoaj e&oTe rteTeiteooj. 3. rtHeTTUJj$_£, hc<L otc&oot eq,p,tooT nneTitHeTA.JUL^.^1
<?6tortT juljulojot

oto^

eTtTfrteJUL £,A.nc<LjSiLLTort

juLJULeenoTX.
4.

rtHerertKOT exen rticXXox

neXe^m-mon
>

ot-

o£, eTepcn<*»T<kX<Lrt £,ixen rtoTcJxjopaj rtHeeoTtojUL

hjp^rtJUL^c ft<LejuLm
jul<lci

e&oX^en £ <Lito£,i

nejuL

£,<Lrt-

e&oX<£>en eJULH^f h&^-itdjp,! he&tooT ctotepurf 5 itHeTKtoX,p, ^ert tcjulh hrtiopr<i.itort <LTonoT JULcJopR-f hTCJULH rt£,<LrtOTOrt e<LTI OTO& JULcJ>pHi~
ejUL

h&^-ttOTOrt CTCJOHT.
6.

rtneTcto JULnmpn
-

eTctoTn

otojp,

eToto&c
A.rt

JULJULLOOT hrtlJ^OTA.i

ttCOXett OTO£, tt<LTJULOK&
hitocHcjb.

ne h&Xi exeit n^ojuL^ejUL
7.

eefte

4>£.i

-f «ot eTeajtom he;xA*-^toT~ oc

ic-

xert

T<Lpx K
xe

hrtixtopi

otojp,

eTequrf JULn&ejuLjuLJULin

£,ejUL rrre £,<Ln£,etJop ejS.oX<-6ert eci>pejuL.
8.

<LquopK

hxe noc e&p<Lq

JULJULoq

xe

THpq hi<LKU)jS. oto& ^-iJULecTaJOT OTO& *f rt<Lqurf hoTjS.<i.Ki iteqx^P^ejSoX itejuL itHTHpoT eTajon h^HTc. 9. 0T0& eceajtom £.Taj<Lnctoxn hxe I hpuojULi
*f tt<Ltbpeft <£.itoK jULniajtoaj

^ert OTHI ttOTtOT OTO£, eTCJULOT. 10. oto£, eTectoxn hxe ncem oto& eTecTTroT hxe itoTpejuLrtHi otojp, eTeep<LTTOTOT een itoTk<jx e&oXj^ert nmi oto£, eqexoc hrtneT £,ixert nmi xe ^.n cti oTon ajon ^^.totk oto£, eqexoc

Xe

JULJULOK.
11.

otoj^ eqexoc xe

x^P^ *
5

eajTejuL

xe

$p<i.tt

JULrtOC.

;

AMOS.
2.

79
et videte
:

Domus

Israel transite

omnes,
:

et per:

transite inde in

Emathraba

et

pertransite inde
fortes

de-

scendite in

Geth alienigenarum,
si

ex his regnis
ves-

omnibus
tris.

:

ampliores termini

eorum terminis

3.

Precantes in diem malum, appropinquantes et tan-

gentes sabbata mendacia
4.

Dormientes in
stratis suis
;

lectis eburneis, et affluentes deliciis

super

comedentes haedos de gregibus,

et vi-

tulos de
5.

medio armentorum, edentes lactem,
Putaverunt quasi

Pulsantes ad vocem organorum.

sonus

quorumdam

qui venerunt, et non quasi quorun-

dum
6.

fugientes.

Qui bibunt vinum optimum,

et

unguuntur primis

unguentis, et
seph.
7.

patiebantur nihil super contritione Jo-

Propterea nunc erunt captivi ab

initio fortium
:

:

et

auferetur hinnitus
8.

equorum ex Ephrem

Quiajuravit Dominus per semetipsum; quia abomi-

nabor ego contumeliam
odi,
et

omnem

Jacob, et regiones ejus
habitatoribus

auferam civitatem

cum omnibus

in ea.
9.

Et

erit, si

remanserint decem

viri in

domo una

;

et

morientur,
10.

Et remanebunt

reliqui, et

apprehendent eos do-

mestici eorum, et conabuntur eiferre ossa

eorum de doest

mo. Et dicet
et dicet
:

his qui super

domo,

si

adhuc

apud

te

?

Nequaquam.
:

11.

Et dicet

Tace

;

ut

non nomines nomen Domini.

80
12.
ctj^.pi

3XUUIC.
xe &H«ne q«<L«o£,eju. «xe «oc oto£,
enircicyi
-

qrc^ni-

«hi <£>e« ^^.rc^ojut^ejuL
£,<l«cj>co<£).

oto^

kotxi «ki ^erc
13. <l«

CTecToxi «xe £> £.n£,eu?p £>en ^^.««eTe**exA.pu)ov «xe £,<L«£,ea5p «c&ijuli xe «eo)Te« £.peTe«cj>cJD«£, «ot£,*l« e^pni eTxco«T
p^. A.rc

OTO^ «OTT<L& nTT e "f" JULeOJULKI e^pKI eOTaj<LCLJI. 14. «neTOT«oq e&pm exe« £,<l«c<lxi «kctxco
"

juljuloc
15.

xe julk £>en TrercxoJUL <l« <L«cff «^^.rcT-^-n. xe othi £.«ok 'fn^.TOTitoc oTeercoc exerc

OHitoT nni jULnicX
TeJULoje e^oTit

oto^ eTe&ex&ex en«oT

eoj-

eejuL<Le rcejuL cy^ «iJULOT«ccjupejuL

«Te
1.

«ijul<l«£/jot«.

Ke$.
-

f

ne JULc^pHi eT<LqT<LJULoi «xe «oc oto& &Hn«e ic otxcj>o «cyxe eq«HOT julcj>«<lt «ajoop« oto& &H««e ic ot&pot;x oc «otcjot rcop noTpo.
4><li

eceajami <Lqaj<L«xcuK e«xi«oTU)JUL julnicuuL «T~e «kl&i oto^ nexHi xe «oc «oc yy^ e&oX «ijul nee«<LTOT«oc i<LKCJuft xe otki otkot2.

oto&

xi ne.
3.

oTejuL£,eHK «oc exe«
JULcj>pHi~

cj><li

oto^

c><li

««eqajcjo-

ni

nexe noc. 4. cj>,li «e

eT<Lqxu> juljuloc «xe noc

oto& &H««e ^.qjULOTi" «xe «oc en&^Ln j£e« otxp^JW- oto^ <LqoTcoJUL julcj>«ot«
<LqT<LJULoi
eTOCLJ OTO£> <LqOTU5JUL «i"TOI.
5.

oto^

oto^ «exHi xe «ac &epi
i<lkcjd.&

juljulok «ijul ee«<L-

xe othi otkotxi ne. 6. oto^ oTejuL&enK «oc exe« cj>«li oto^ cj><li ««eqajumi «exe «oc. 7. cj><li «e JULd>pH-f er<LqT<LJULoi «xe noc oto& ^H««e ic neTo^i ep<LTq £,ixe« otcojSt «<L2^lJUL«L«TI«0« OTO& «e OTO« OT<LZ.«LJUL«LC <£>€« T6qTOTitoc
XIX.

AMOS.
12. Propterea

81

ecce liberabit Dominus, et percutiet
contritionibus, et

magnam domum cum cum scissionibus.
Quoniam
tum
14.

parvam

domum
?

13. Si currerunt equi in petris

?

Si siluerint fceminae

vos convertistis judicium in furorem, et fruc-

justitise in

amaritudinem.

Qui

lsetamini super verbis, qui dicitis:

Nonne
domus

in

fortitudine nostra
15.

habuimus cornua

?

Quia ego suscitabo gentem super

vos,

Is-

rael, et affligent vos, ut

non

introeatis

iri

Emath,

et us-

que ad torrentem occidentis.

CAP.
1.

VII.

Hic

est, sicut

ostendit mihi

Dominus

:

et ecce pro-

genies locustarum venit diluculo, et ecce bruchus unus

Gog
2.

rex.

Et
:

erit, si

compleverit, ut devoret fcenum terrae
esto
:

:

et dixi
bit

Domine, Domine, propitius
est.

Quis suscita-

Jacob? quia parvus

3. Pceniteat te,

Domine, super hoc. Et hoc non
Dominus.

erit,

dicit
4.

Dominus.

Hoc

est ut dixit

Et ostendit mihi,
in

et

ecce vocavit

Dominus judicium
et

igne, et devoravit

abyssum multam,
5.

comedit partem.
tu.

Et

dixi:

Domine, desine
est.

Quis suscitabit Ja-

cob

?

quoniam parvulus
Et pceniteat
dicit
te,

6.
fiet,

Domine, super boc.

Et hoc non

Dominus.
est,

7-

Hic

sicut ostendit

mihi Dominus.
:

Et ecce

stans super

murum adamantinum
G

et erat

adamas

in

manu

ejus.

82

OXUIUC.

8. oio^ nexe noc rtm xe ot kook eT«LKrt<LT epoq ^julcoc oto^ nexHi xe ot£.2y£.jul£.c ne oto£, nexe noc rtni xe £,Hrme <£.rtoK *frt<L£ ioTi ftoT>

£.2^<&.jul^x

eojuLH^f juLit<LX£.oc nicX ftrtz.oT£.£,

tot

xe

eopicertq.

9.

oto& efGT^Ko

ftxe rticuHOTi frre ncuo.fti ot-

°£> rtiojeJULoji ftre nicX eTecycoq
10.

oto^

i~rt£.Tc<oitT

exert nni ftiepofio<LJUL ^ert TCHqi.

oto&

<LqoTcupit ftxe £jul<lci£.c ttioth&

£,<&.

lepo&oAJUL
jultthi

noTpo

juLTticX

eqxco juljuloc xe
<-6<LpOK
<Lit

ic

AJULCOC eqipl ft&£.rtOCOOTTC
jultticA

^ert OJULH^f
ftxe ttk<L£,i

ertqrt^.cLjxejuLxojuL

rteqc<LXi THpoT. xe othi rt£.i rte rtneTeqxco juljulcoot ftxe £.julcoc xe ^ert Tcnqi eqejULOT ftxe iepo&o<LJUL tticX 2s.e eTeoXq rtex-^^^JOToc eftoX&^. TreqK<L£,i. 12. oto£, nexe <Ijul£.ci<lc ftiLjuLtoc xe cj>Heon<LT

eq<u
1 1

;£><*.

s

jUL<Lcuert£.K
ttjconi

£.pi<Lit<Lxtopirc en.K£.£,i
ttijui<l

ftioT2^.

oto&

^ert

eTeJULJUL£.T oto£, eKeepnpoo^H-

TeTirt
13.

juljul<lt.

&eonX

2^e ftrteKOT<L&

totk

eepnpoc£>HTeTirt

ft^>HTc xe oTJUL^.rtT"OTKo ftTe noTpo ne oto£, othi frre *f JULeTOTpo ne. 14. oto£, ^.qepoTco rtxe £.julcoc rrex<Lq ft£.JUL<Lci<lc xe rte 2-itoK otttpocj>hthc <lit rte £.rtoK oT2^e
OTCLJHpI JULTIpOCJpHTHC £.XX<L Tte £.ItOK OTJUL£.ItI JUL-

fLLejULiu eirtoTKep rt£,<LrteXKco.
15.

oto& ^.qoXT

ftxe

noc e&oX<£>ert meccooT
julocui

oto& nexe noc

rtm

xe

£.pnipocj>HTeTirt

exert tt<lX<loc nicx.
16. oto£, irtoT ccotcjul enc^.xi JULTIOC ftOOK kxco juljuloc xe JULTiepepTTpocr}HTeTirt exerc TticX oto£, ftrteKooTeT julhcu exert nHi iti<LKcofi.
17.

eofte
3

cj>^.i

rtA.i

rte

rtHeT^qxco juljulcoot ftxe

MS. Lee habet

cJpneortHOT, qui venit.

AMOS.
8.

8b

Et
:

dixit

Dominus mihi
est.

:

Quid

tu vidisti,

Amos

?

et dixi

Adamas

Et
in

dixit

Dominus mihi: Ecce ego
Israel
:

imponam adamantem

medio populi mei

non

addam, ut pertranseam eum.
9.

Et dissipabuntur
:

arae

risus

:

et

ministeria Israel
in

desolabuntur
gladio.
10.

et

consurgam super

domum Jeroboam

Et misit Amasias sacerdos ad Jeroboam regem
:

Israel, dicens

Ecce Amos
Israel.

facit

congregationes contra
poterit terra sustinere

te in

medio domus

Non

sermones ejus omnes.
11.

Quia

haec sunt quse dicit
:

Amos

:

In gladio moterra

rietur

Jeroboam

Israel

autem ducetur captivus de

sua.

12.

Et

dixit

Amasias ad Amos

:

Qui

vides, egredere;
:

recede in terram Juda.
phetabis.
13. In

Et

eris in loco illo

et ibi pro-

Bethel autem, non adjicies prophetare
est, et

;

quia

sanctuarium regis
14.

domus

regni

est.

Et respondit Amos,

et dixit
filius

ad

Amasiam
;

:

Non

eram propheta ego, neque

prophetae

sed capra-

rum ego
15.

pastor eram, colligens sycamina.
tulit
:

Et

me Dominus

ex ovibus

:

et dixit

DomiIs-

nus mihi
rael.

Vade, prophetiza super populum

meum
dicis
:

16.

Et nunc audi sermonem Domini
Israel, et

:

Tu

Noli

prophetare super
tra

non congreges turbas con-

domum
17.

Jacob.
:

Propterea haec sunt quae dixit Dominus
g 2

Uxor

84
rtoc

OXUUIC
xe TeKc&uuLi
rt£.epnoprteTirt j£ert *f &a.ki ot-

o£, iteKcyHpi rteJUL rteKcyepr eTt£,ei ftTCHqi
;

oto^

neKK^-^i eTep<Lajq ;*6ert *J>rto£ oto£, iteoK eKeJULOT <*6ert otka.^i eqc*Tl<-5ejuL nTcA *^e eTeoXq rtexjul£.Xcotoc e&oXjp,*. neqK£.£,i $&.\ ne JUL-JppH-f eT-^qx^-JULoi itxe noc.
K6cJ). h.

oto£, £,Hnne ic otjuloki ftre oTxepnx. 2. oto& nex<Lq xe ot rteoK eTeKrt<£.T epoq «Lulcoc oto£, nexHi xe otjuloki ftre oTxepnx ot1

og,

nexe noc

rtnr

xe

£.ci ftxe

'f^^.e exert h<£.X<loc

nicX
3.

ftrt£.oT<j.£,

^ot

xe

ecertq.

oto£, eTecyXHXoTi e&oX ftxe rticerrf ftre

niepc^ei ;*5en

nie&ooT

eTejuLJUL«i.T

nexe noc
ctjconi

ceocy
;*5ert

ftxe rtHeT<LT£,ei
jul<u
4.
rtiiiert.

*f rt^epe

otx^-P^^

cuoTejuL

ert<Li

rtneT&ox&ex itoT&HKi

julci>-

rt£.T
xcojS.
5.

ft£,£.rt£.TooTi

oto^

eTcTeitxcopi exert

£ £.rt>

e&oX;*5ert

itk<&.£,i

rtneTXco juljuloc.

xe

<Lqrt£.cirti

itert<LT ftxe th£-j3.ot

oto&

ftrft-

errf

e&oX
ep

rtejuL rtrc<LjS.i3.<i.Tort

oto^

itTert<&.oTcort

rti£.£,cop eirxirte<LJULid
jul^.oji
6.

itoTKOTXi
<*5^-

ftcyi rtejut

eepe ot-

rticyf rteJUL ee<LJULio rtoTJUL^.cyi rtcfiftxortc.
rt£,<Lrt£,HKi

ertxirtxcJ>o

£,<lt rteJUL ot^.i

eqeeftmoTT
<*6ert

7.

£>&. £,£.rtecooTi oto£, erteepie&cycoT otta.£, rti&ert. qcopK rtxe noc e&pert ejULeTcf£.ci£,HT fti<LA.rt

kco& xe
8.
£,1

eTeepncoEiCij ftrteTert£,&HOTi eTctpo.

oto^ e^pHi exert rt^.i eqectjeopTep ftxe ttk<loto^ eTeep£,Hi3.t ftxe oTort rtifxert eTojon ftoto^ oto&
oto^, ecei encycoi ftxe *f ^^.e juLcj>pH*f ftOTiecei eitecHT JULd^pHi ftoTi£.po ftre
ececycoiti <*6ert
1 l

^HTq
£.po

XHAJLr.
9.

rtie&ooT eTejuLJUL^T ne-

lege TTie£,OOT.

:

:

AMOS.
tua fornicabitur in civitate
:

85
tui, et filiae tuse c.a:

et

filii

dent in gladio

:

et terra tua

dimensurabitur in funiculo
:

et tu morieris in terra

immunda

Israel

autem duceostendit mihi

tur captivus de terra sua.

Hoc

est, sicut

Dominus.

CAP.
1.

VIII.

Et ecce vas aucupis. Et
dixit
:

2.

Quid

tu vides,

Amos ? Et
:

dixi

:

Vas au-

cupis.

Et

dixit

Dominus mihi
:

Venit

finis

super po-

pulum meum
3.

Israel

non addam

ut pertranseam
in die

eum
dicit

Et ululabunt fundamenta templi
Multi sunt qui ceciderunt
loco.
haec, qui
affligitis
;

illa,

Dominus.
esse in
4.

faciam silentium

omni

Audite

pauperem mane,

et op-

primitis infirmos de terra, dicentes
5.

Quando

pertransibit

mensis, et vendemus

?

Et

sabbata, et aperiemus thesauros, ut faciamus

parvam

mensuram,

et ut

pondus

fiatur

rnagnum

;

et facere state-

ram iniquam,
6.

Ut possideamus pauperes pro
:

argento, et

unum

humilem pro calceamentis
omni.
7-

et

negotiabimur in fructu

Jurat

Dominus contra superbiam Jacob

:

Si obli-

viscentur opera vestra in victoria.
8.

Et super

his conturbabitur terra
:

:

Et lugebunt om-

nes habitatores in ea

Et ascendet consummatio quasi

flumen
9.

:

et

descendet quasi fluvius JEgy\Ai.
in

Et

erit

die

illa,

dicit

Dominus Deus,

occi-

g 3

86

OXUIUC.
<$*f

xe uoc

eqe&arru

ftxe

$pn jul$ua.t JUJULepi
uika.£,i

oto& eqeepx^-Ki ^>eu nie&ooT.
10.

£,ixeu

ftxe

uiotuoiui

oto^ -fn<54>um£, ftueTeuajAi eT&H&i oto/p, ueTeu£,oj*^e thpot eTue&ui oto^ *f" it^-x^ uotcok exeu *f" ni uuSeu itejuL oTJULCTKep&e exeu
A4>e iti&eit oto/p, *f ua-X^J JUL$pH*f uot£,hjS.i

utc

oTJULeupiT oto/p, UHeouejuLAq JUL^pHi- ftoTe&ooT fteJULKA/P, ft&HT. 11. £,nuue ic £,A.ue£,ooT ccuhot uexe nac ot-

°& "f UAOTOJpU UOT.P.jS.am £,IXCU UIKA£,I ftOT£,ikoU uot&jSoju juljulojot a.u ne rlajiK au ue oT2^e
aXXa. ot&jSoju ecurrejUL encAXi juluoc.
OTO£, CTCKIJUL UXC UIJULOJOT OJA. e<*6pHI 6<J>Iojul oto£, eTecfbxi icxeu ucjul&it oja. uijula.uoja.1
12.

eTKarf uca. ucaxi juluoc oto^ ftuoTxeJULq. 13. ^>eu uic&oot eTejuLJULAT eTejuLOTUK ftxe uiUApoeuoc eouA.neT oto/p, ui<-6eXajipi ^eu otTjSj. 14. UHexcopK e&pen nxj^ ejS.oX frre tcajulapiA. ucjul nneTXOj juljuloc xe qonj-6 nxe neKU0T*f r^Art oto/p, qort^ ftxe neKUOTf" jS.epcA.jS.ee oto£, eTC£,ei oto^ ftuoTXcooTUOT xe.
Ke4>- o.
1.

otoji otojp^

aiuat euoc eqo£,i epATq exen niJULAuepajojnexAq xe £,iotT exen nTnTXACTHpion

oto£, eTCJULonjULeu ftxe UHeTCA.jS.oX otojp, £,ioti exeit itiA4>HOTT rtTe otou rtijS_eit oto^ rticojxu rtrteq$0JT" ftxe <£>HeT<$HT" *f ua^)OOjS.ot UTcnqi cjS.oX u^htot oT2^e ftiteqoTXAi ftxe ^HeoitAito£,ejuL ejS.oX
2.

u^htot.
<-6eu

ATajArtajumi
ejS.oX<*6en

AJULen*f

taxix uacuot
oto/p,

eucuoji

nuuLA eTCJULJULAT

eajum

ATajAnaje eT$e
3.

*f itAertoT

enecHT e&oX

juljulat.

ATajAUX ori OT ^)CU TA.$e
ftCOJOT

n^OT^GT

^eu

JULUIKA.pJLf.eXoC *fUIJULA eTCJULJULAT OTOJP,

:

:

AMOS.
det
die.
sol

87
super terrani lux
in

meridie, et tenebrescet

10.

Et convertam solennitates

vestras in luctum, et
:

cantica vestra

omnia

in lamentationem

et

ponam

sac-

cum
omne

super
:

lumbum omnem,
diem
doloris.

et calvitium

super caput
:

et

ponam eum

quasi luctum dilecti

et eos, qui

cum

eo, quasi

11.

Ecce

dies veniunt, dicit

Dominus:
panis
est,

et

mittam

fa-

mem
aquae
12.

super terram, non
est,

famem

neque famem

sed

famem

audiendi verbum Domini.
et cur-

Et commovebuntUr aquae usque ad mare,

rent ab aquilone usque ad orientem, quserentes

verbum

Domini,
13.

et

non invenient.
illa

In die

deficient virgines pulchrae, et juvenes

in

siti

14.

Qui jurant per propitiationem Samariae,
:

et qui

dicunt
sabee.

Vivit

Deus

tuus,

Dan

:

et vivit

Deus

tuus, Ber-

Et cadent

et

non resurgent amplius.

CAP.
1.

IX.
:

Vidi

Dominum

stantem super altare

et

dixit

Percute super propitiatorium, et commovebuntur vestibula
:

et percute super capita

omnium.

Et
ex

reliquos iniis
:

terficiam in gladio.

Non

fugiet, qui fugit
illis.

neque

salvabitur, qui salvatus fuerit ex
2.

Si
illo.

fuerint in inferno,

manus mea educet
;

eos ex
illos

loco
inde.
3.

Et,

si

ascenderint in ccelum

detraham

Si absconditi fuerint in vertice

Carmeli

;

scruta-

g 4

88
*f n<*.tTiTOT
ft<*-X

OXUIIIC.

oto^

ecyuou £.Tcy<i.ncjojuLC eftoX&A. n£.4>iojul *f n<&.£,on£,en

^ert mcyuoK ftre
<-6en

eTOTq

JULni2vp£.KCJon

niJUL<*.

eTejuuuLA.T oto£, eqe-

XCJOK&OT.
4.

oto^

<LTcy<LnjULocyi <£ert

oTex^^wcd

jul-

ucjuloo hnoTX£.xi *f n<L£,on£,en ctotc ftTcnqi ^ert nuuL^. eTejuLJUL<LT oto£, rtce^ooS.oT oto^ *f n^.T£.xpo rtn^.£.^.X e&pni cxuoot e£,<LnneT£/JO-

ot oto£,
5.

^A.rtueort^.rteT

A.rt.

rteJUL uk£.£,i

oto£, uoc noc cj>-f- nin^.rtTOKpA.To*p 4>HeTcTToto^ <Lqopo juLJULoq ckijul oto^ eTe-

ep&H&i hxe rtHTHpoT eTcyou &icJOTq oto& ecer HJUU encyuoi hxe Teq^^e juLcJ>pH*f hoTi£-po ftre

x

-

6.

cjpueTKCJOT ftTeq£rt£.fLLcic cy^. ej*6pm

eT$e
&ixen

oto^

Teqeu£.vreXi<i.

A.q&icen*f

juljuloc

nK&.&i cJ>HeojULOTi~

o&
<$>*f

qxcjocy juLJULoq
<

oT&e uijulcjoot rtTe cj>iojul ot&ixen n&o jULnK^£,i THpq uoc

nin£.rtTOKp LTU3p ne neqp<i.n. JULc£>pH*f <Lrt ftrticyHpi ftre meo<LTcy hoooTen TeTertcyon rtHi <*6<l nencynpi juluicX nexe noc julh
7.

rteT^iert nicx <lu e&pm e&oX<6en uka.&i ftx HJULI oto£, m.&.XXocj>TXoc e&oXj^en *f k<uiu&.~\oki£. oto& rticTpoc e&oX;*6en *f KTpirtrtH. 8. £,nnne ic nen&<LX juluoc d>*f exen ojulctotpo ftnipeqepno&i oto^ qn^.qoTc e&oX £,ixen n&o jULnK^i nXHn -f n<L.qcjo*f eftoX £.n juluhi hi<LKCJo&
cy<L

ene& nexe

noc.
*f

9.

xe othi £,nnne «LnoK

n^&on&en oto&
oto^

*f-

n<Lcuop efioX JULnni juluicX

,6en meonoc

JULcJ>pH*f

e cy<LTcya-cy j6en niJUL<LncT£.Xe hcyuocy

ftneq-

&ei hxe oT^ojuL^ejuL exen uk^&i. 10. ctcjulot ftTcnqi hxe mpeqepno&i THpoT ftre mX^.oc uhctxcjo juljuloc xe hnoT^cwnT ot2^e hnoTcyami £,ixcon hxe niueT&uooT. n. j6en me&ooT eTejULJUL<LT -fn^roTnoc *fcKTnn hTe 2^<ltia oneT^-c&ei oto& nHeT<LT&ei

AMOS.
bor
illis

89
:

in loco illo, et

auferam eos
;

si

demersi erunt
in

ab oculis meis in profunda maris
loco
4.
illo,

mandabo draconi

et
si

mordebit

eos.
;

Et,

abicrint in captivitatem ante inimicos suos
illo, et

praecipiam gladio in loco

interficiet eos.

Et ob-

firmabo oculos meos supcr
bona.
5.

illos

in

mala, et non in

Et Dominus, Dominus Deus omnipotens, qui tan-

git terram, et fecit

eam commovere
eam
:

:

et

lugebunt om-

nes habitatores super
ejus, sicut
6.

et

ascendet consummatio

flumen /Egypti.
aedificat

Qui

ascensionem suam usque ad ccelum,
:

et

promissionem suam fundavit super terram

qui vo-

cat

aquam
:

maris, et eftundit eani super faciem
est

omneni

terrae
7-

Dominus Deus omnipotens
ut
filii

nomen
eduxi

ejus.
filii

Nonne
?

yEthiopum vos

estis

mihi,

Is-

rael

dicit

Dominus.

Nonne

Israel

de

terra

^Egypti, et alienigenas de Cappadocia, et Syros de Cy-

renne
8.

?

Ecce
:

oculi

Domini Dei super regnum peccatoa facie terrae.
dicit
et

rum

et auferet illud

Veruntamen non
Dominus.

auferam
9.

domum

Jacob ad finem,

Quia ecce ego praeeipiam,

dispergam
:

domum
et

Israel in gentibus, sicut ventilatur in ventilabro

non

cadet contritio super terram.
10.

Morientur in gladio peccatores omnes populi, qui

dicunt:

Non appropinquabunt neque
illa

erunt, super nos

mala.
11.

In die

suscitabo tabernaculum David, quod

90

OXUIUC.

itTA.c *f rtAKOTOT oto& rtHeTA.TOTCJ0XTT itTA.c *frtATA.£,CJ0OT epAT~OT OfO^ *f ItA.KOTC JL*4>pH*f itrti-

e&ooT

irre nerte£,.

12. £,ottcjoc
rteJUL rtieortoc

rtcemrf

itcuoi

nze

itccjoxtt rtrtipcjojULi

THpoT
ttoc

pHi cxcjoot
13.

nexe

c£>-f

rtHerA.TJULOT*f en<LpA.rt e£,c^neTipi itrtAi.

£,Hnne oTort ^^.rte^ooT certHOT rtexe noc tti&i Ti^e TTicTcJbX oto^ epe -fftcjoitA.c|>ipi e&oX^ert nici*f oto£, rtiTcooT ctcoXh XoXi enecHT itoT,p,XHX oto£, rtiKA.XAJUL$o THpoT eTepuoT rtcycyHn. 14. oto£, *f rtA.TA.coo rt^fex-^^^c ^- rrre tta.XA.OC TTICA OTO£, eTCKCJOT itrtlflA.KI eTA.TTA.KO oto£, eTecyuoni rt^HTOT oto£, eTecTo rt£,A.rtiA.£,A.XoXi oto& eTecuo julttothptt oto£. eTeTuoxi rt£,ArtcTU0JUL OTO£, eTeOTCOJUL itrtOTOTTA-£,. 15. OTO£, *fltA.TOXOT £,IXert TTOTKA&I OTO£, h^uSXeJLK A.TX0TX6 e&oX £,ixert TUKA.&I cj>HeTA.iTHiq rtcooT nexe noc $*f niTTAitTOKpA.Tuop.

oto^ epe

1

*tnpo4>HTiax
S £,OpA.CIC

htg oxh^iot

nmP04>HTHC.
rtTC A.&*MOT TTITTpO^HTHC ItA.1 Tte rtHereqxuo juljuluoot itxe ttoc $*f it*f ^t^otjulca. A.iccjoTeJUL eoTcxjirti rrre ttoc oto^ A.qoTuopn rtoTtat~£,o e^oTit ertieortoc Tert onrtoT JULA-pertTcjooTitoT e&pni exuoc eiroXejuLoc.
1.
'l

2.

£,Hirne
KCLJHCLj

a.ithik
eJULACLJCJO.

ckoi

rtKOTXi

^ert

rtieortoc

itOOK
3.

oJULeTcTA.ci^,HT rtTe neK£,HT axcTa.ck eKCLjuon
rticj>cjoxi

^ert
tti

itre rtineTpA eqcTfci

JULueqjULArtcijcjo-

eqxcjo juljuloc <-6ert

neq&HT

rtuuL eortA.cLjpA.^T

^ixert uka.^,1.

AMOS.

91

ceciderat, et ea quse ex ipso corruerunt reaedificabo, et

ea quae eversa sunt ex eo suscitabo, et aedificabo illud,
sicut dies seculi
12.
;

Ut

quoerant

me

reliqui

hominum

et

gentes

omDo-

nes, qui vocaverunt

nomen meum super
Dominus,

eos, dicit

minus Dcus,
13.

faciens haec.
dies veniunt, dicit
et

Ecce

et messis ap-

prehendet vindemiam,

vinea germinabit in semine.

Et montes

stillabunt dulcedinem, et colles

omnes

consiti

erunt arboribus.
14.

Et convertam captivitatem populi mei

Israel, et

yedificabunt civitates quee desolatae sunt, et habitabunt
in
iis
:

et

plantabunt vineas, et bibent vinum earum
et

:

et

plantabunt hortos,
15.

comedent fructus eorum.
:

Et plantabo eos super terram suam
de
terra,

et

non

cele-

riter evellentur

quam

dedi

eis,

dicit

Dominus

Deus omnipotens.

ABDIAS.
1.

Visio Abdiae prophetae.
:

Hsec sunt quae

dicit
:

Domi-

minus Deus Idumsese
sit

Audivi auditum Domini
:

et

afflictionem

in gentes

Surgite,

consurgamus super

eam
2.

in prselium.

Ecce dedi

te

minimum

in gentibus

:

tu es inhono-

ratus valde.
3.

Superbia cordis

tui elevavit te,

habitantem

in fora-

minibus petrarum, exaltans habitaculum suum, dicens
in corde suo
:

Quis

dejiciet

me

super terram

?

92
4.

OXBAIOY.
eojum
^Kc^A.rttTici i>4>pjrf ftoT£.,£u)JUL

oto^,

^.Kcy^nx^ JUi-neKJULo^ <£>ert eJULR-f ftrticioT -f rt<LenK enecuT ^jeit ttijul^. eTejuLjuL£.T nexe noc.
5.

erte &£.rtpeqcTioTi «lti e\£oTrt £,<LpoK ie £,£.rt-

corti

<£ert

itiex(Jop£>

rt£.Trt<L&epii(jopK

eocort julh

rt£.Trt£.KooXn ftrtHeTpuxiji juljulcjoot
erte
^.rt

^.rt

ne oto&

&^rtpeqcTu)X <lti ej£>oTrt £,£.poK rt<LTrt£.cu)xn

ne

ft£,<Lrtxu5fii.

6.

TTU5C

-Llf^OT^eT
oja.

ftitC<LT

OTO&

<LTT<L£,0

itrtHeT£,HTt itT<Lq.
7-

^.TOTopnK e&oX

rteKcTiH rtipcojULi

THpoT

frre TeK2u£.e»HKH «i-To&i ep<LTOT ot&hk mpujJULi frre TeK&ipnrtH a.ixo3 rtoTXopxc c£.necHT julJULOK JULJULOn K£/f CLJOIt ft^HTK. 8. <£>ert itre&ooT eTejULJUL£.T itexe noc -f rt£.T«Lko ft£,£.rtc£.&eT e&oX<£>ert f £/*2^oTJULe£. rtejUL otK^/f e&oX^ert tttujot ftitc£.T.
9.
<£>ert

0T0&

eTertoTojTi

ftxe

rteKpeq^fiP^TT

eftoX-

oHJUL^rt £,ottu)c fiTOTqurf

e&oX

ftoTpuxjULi

e&oX^ert tttujot ftitc^.T. 10. ee&e n^oX^eX ftTe
k«juc JULitejULo fti«*j«jofi

-f juLeT£.cefiHc

cta.-

oto£, eqe&aufic efioX exu)K

ftxe otojitti
11.

oto& eTeqoTK efioX cij^. erte^. icxert me&ooT eT&.KO£,i ep^TK OT&Hq
ftreqxojuL
ftxe

^ert oTJULeTXi-Zi ^ert Ttre&ooT eT«LTepex-**-<*-XurreTirt
oto;?, A-f&i

rtr^.XXovertHc

oto^
rt«LKoi

£> £.ncyejuLJUL(JUOT

^.Tojertuxnr

e^oTrt

ertequTXn

KXnpoc exert iXhjul oto£, ftooK

JULCJ>pH^f ftOT«LI JULJULU50T.

oto£> ijLnepxoTctjT exert ne&ooT juLireKcort rtiajejULJULcooT oto£, JULneppA.aji exert rtertcyHpr rtioT^*. <£>ert ttc&oot ftre ttt«lko oto£, juLnepxe JULeT^epoTU) ^ert ne&ooT ftre n&ox&ex. 13. oT2^e juLRepcye e^jOTit e£,£.rtTTTXH ftre £ £.rtX^.oc ^ert ne&ooT frre tiotjulka.^ oT2.e juLitep12.

^ert ne^ooT frre

>

ABDIAS.
4.

93
si

Si exaltatus fueris, ut aquila, et

posueris

nidum
dicit

tuum

inter

media sidera

;

deducam

te

ex loco

illo,

Dominus.
5.

Si fures introvissent

ad

te,

vel latrones in nocte,

quo projectus
sibi
?

esses

;

nonne

furati

essent

sufficientia
;

Et,

si

vindemiatores introvissent ad te
?

nonne

reliquissent
6.

racema

Quomodo
Dimiserunt

investigatus est
t

Esau, et deprehensa

sunt abscondita ejus
7-

te

usque

ad

terminos
sunt
:

tuos
:

:

viri

omnes testamenti
tuae

tui

adversati
te

tibi

viri

pacis
est

posuerunt insidias subter

intelligentia

non

in

te.

8.

In die

illa,

dicit

Dominus, perdam sapientes ex

Idumaea, et intelligentiam de monte Esau.
9-

Et pavebunt judices
de monte Esau.

tui

de Theman, ut auferatur

homo
10.

Propter interfectionem

irnpietatis,

quam

fecisti

coram Jacob,
ad seternum.
11.

et operiet te confusio, et aufereris

usque

Ex

die

qua

restitisti

contra,

in

inimicitia,

in
et

die

qua captaverunt fortitudinem

ejus

alienigense

;

alieni ingressi sunt in portas ejus, et projecerunt sortes

super Hierusalem
12.

:

et tu eras quasi

unus ex

eis.

Et non despicies diem
et
;

fratris tui in die
filios

alieno-

rum

:

non

laetaberis

super

Juda

in die perdi:

tionis 13.

et

non magna loqueris

in die angustise

Neque

ingredieris in portas

populorum

in die la-

94

OXHAIOT.
£/jok exert

xotojt

TOTCTrt^vcjovH ^>ert ite&ooT
oT2^e ijLTtepoT<L;p> K exert

ftre noTqcjo-f14.

e&oX

tot-

xojul ^ert rte&ooT ftre noTT<LKo.

oT2^e

juLTtepojp,!

ep<LTK

£,ixert

itoTJUUoiT

julcj>cjot

equrf e&oX

JULcj>Heert<LOTX<u ftrcjooT ot-

2^e jutnepaje^.JUL

e&pert itnex^HT

e&oX ft^HTOT

^eit ttc&oot ftre n&ox&ex.
15.

xe othi

q,£>ertT ftxe

itieeitoc

THpoT

JUL^pH^f ex^.Kipi

nie&ooT ftre noc exert n<upHf eceajcjoru
rtaje&icTb

juljulok iteKi~aje£.iub

eTermq

exeit T"ett<ltcjoot

16.

xe othi

jLt4>pHi~

ex<LKC(jo jp,ixert

eeoT<L& eTecao ftxe itieeitoc THpoT ftoTHpn eTecco otojp, eTe&ei eirecHT oto^ eTeajconi JULd>pH'f~
fteTajon
l

<Lit.

7-

K&pHi

2^ e

j£ert tttcjoot

ftcicjoit

eqeajcjoni ftxe

ttiotx<u otojp, eqeajcjoTTi eqoT<L& otojp, eqeepKXnpoitojuLiit ftxe nni fu<u<cjo& ftrtHer<LTepKXHpojuLirt
JULJULCJOOT.
18. otojp, tthi rti<LKCJo&

eqeajumi hot^QpiujiJL nni
2^6

2v6

ftICA3CHcJ>

TtOTttjA.£>

TTHI

ftHC<LT ejP^rtpCJOOTT

oto£, eTepoK^ e^oTit epcuoT
otojp,
ftiteqajcjoiti

oto^ eTeoTojuLOT

ftxe

^neTq^i ftoTXP^-**- ^ert

nni ftHc«kT
19. otojp,

xe othi

ttoc <i.qc<Lxi.

eTeepKXHpoitojuLiit julttitcjoot fted>pejUL
rrrc<i.JUL<Lpi<&. rtejUL

nejuL rtiJULeajajcjoT ftre ttitcjoot
fi.eitI <LJULHIt

ItejUL V<i.X<L<i.2^.

6 nioTCJOTefi. eftoX ftre itenajHpi jultticX ttk<L£,i ftx^-K^^- 1* rtejUL cu<l e&pm ecepeit2v<s. oto£, nioTObTefi. e&oX ftre iXh jul oj<l e&pni ecj>p<Le<i. otojp, eTeepKXHportoJULiit itni20. otojp,
tt"1

e<u

Te

i~«i.pX H

"

j3.<lki

ftre

rt<Lve.&.

21.
<£>ert

0T0&

eTei

enajcjoi rtxe

£ <knpcjojuLi e<LTOTX<u
>

TtTcjooT ftcicjon eepoTepnejuLnajiaj julittcjoot

fti<c<kT otojp, eceajcjoni jULirac ftxe *f JULeTOTpo.

ABDIAS.
borum eorum. Neque
aspicies

95

etiam super congrega:

tionem eorum in die perditionis eorum

neque

adjicies

ad fortitudinem eorum in die perditionis eorum.
14.

Neque

stabis in egressibus
eis,
:

eorum, interficere

eos,

qui salvi fuerint ex
eis,

neque concludes fugientes de

in die tribulationis

15.

Quia juxta

est dies

Domini super omnes gentes

:

sicut fecisti, sic erit tibi.

Retributio tua reddetur super

caput tuum.
16.

Quia,
;

quomodo

bibisti

super
:

montem sanctum
bibent, et descen-

meum
17-

bibent gentes omnes vinum

dent, et erunt quasi

non

sint.

In monte autem Sion
et

erit salvatio

:

et erit sanc-

tus

:

possidebunt domus Jacob eos, qui se possede-

rant.

18.

Et domus Jacob
:

erit ignis,

domus autem Joseph
:

flamma

domus autem Esau

in stipulam
illos
:

et succenerit

dentur in eos, et devorabunt
fert
est.

et

non

qui

ignem

in

domum Esau

:

quia

Dominus loquutus

19.

Et possidebunt montem Ephrem,
et

et

campos

montis Samariee,
20.

Benjamin,

et

Galaad.

Et

istud est principium transmigrationis filiorum

Israel, terra

Chanaaneorum

et

usque Sereptam,

et trans-

migratio Hierusalem usque Ephratha.
civitates

Et possidebunt

Nageb

:

21.

Et ascendent

viri

qui

salvi

fuerunt, de

monte

Sion, ut faciant ultionem in

monte Esau.

Et

erit

Do-

96

IlllHOX.

-MIPO<l>HTia\

HTG
Z.

IIUHOXC

nmP04>HTHC.
Rect>.
1.

Oto&

£.

oTC£.xr ftre noc cycom
Jui£.ajen«&-K

£^ icjort^.

ncyn-

pi ft£JULA.er eqxcuJULJULOc.
2.

xe TcurtK oto&
oto£,
£>rcjorcy

e£,pm ertmeTH
£.qi eitcyaji

*f &<LKr
£><£.por

rt^pni rt^HTc xe fixe n^ptooT irre TecK«i.Ki<L

oto^ ^.qTcjurtq ftxe icwn^. eepeqcj>urr ee^.pcic e&oX&^ rt£,o juLitac oto£, <s»qi e^pHi eionrtH oto^ <LqxiJULi itoTXor eqrt<Lcyert<Lq ee<Lpcoc oto^
3.

^.q-f &hjult

oto£, ^.qi.Xnr epoq eep&coT TteJULcooT ee<Lpcoc e&oX£,<L n&o julhoc. 4. oto£, £. itac TOTrtoc oTrtrcy-f ftenoT e\?6pHr
ecjproJUL

4>rojuL

^ert oto£> rt^.qeqKTn2vrrteTrn ftxe nrxor e&uoX
<Lqcyconr itxe oTrtrcy-f- ft&uMJULT

oto^

e&oX.
5.

oto^
cjocy

<LTep£,o-f ftxe rtrrteq
encycjur

oto^

rt£.pe cj>ot£.t

ct>oTA.r

ftrtrcKCToc
£,<LpcjooT

eT^ert
rcjoit^.c

neqrtoTi" oto& «*.T£,roTT nrxor ed>rojuL eepeq£cr£.r e&oX
£,<l

2^e

«£.qcyert<Lq

e^pnr

ecJ>oTertT

rt<LqertKOT oto^ rt^.q^ep^ep. oto£, ^.qcyert^-q g>A.poq ftxe rtrrteq eT£>rT£,H julttixoi oto^ Ttex^q rt<Lq xe &£>ok fteoK K^ep^ep TCJortK Tcjuft£, juLneKitoT-f £.pnoT ftTe $i~ rt^&juLert oto^ rtTenajTejuLT^Ko. 7- oto£> uexe $ot<lt cj>ot<u juLiieqcycj>Hp xe £.jULCJorrtr ftrert&ioTi ft&^rtKXHpoc oto£, ftrertejuLi xe ee^e ot t<ii k<lki<l cyon ft^HTert oto^ ^.t&i kXhpoc oto£, £-q£>ei ftxe niKXHpoc exert icjuit<l.

rtTe
6.

itrxor

oto&

xe ee&e ot Ti.i k^.ki^. cyon ft^HTK oto£, ot Te TeKronn oto£> ^.KrtHoT
8.

oto^ nexcuoT

rt^.q

::

JONAS.

97

J

ONA
CAP.

S.

I.

1.

Et verbum Domini factum
:

est

ad

Jonam

filium

Amathi, dicens
2.

Surge, et vade in Ninivem civitatem, et praedica
:

in ea
3.

quia ascendit ad

me

clamor malitise
in

ejus.

Et surrexit Jonas, ut fugeret
:

Tharsis a facie

Domini

et descendit in

Joppen,

et invenit

navem

(ut)

proficisceret
in

ad Tharsis, et dedit naulum et ascendit

eam, navigare
4.

cum

eis in

Tharsis a facie Domini.

Et Dominus

suscitavit

magmum ventum
in mari
:

in

mare

et facta est

magna tempestas

et periclitabatur

navis conteri.
5.

Et timuerunt
:

nautae, et

unusquisque clamaverunt

ad

deum suum

et

jactum fecerunt vasorum quse erant
eis.

in navi, in mare, ut alleviaretur ab

Jonas autem

descendit in ventrem navis, et dormiebat, et stertebat.
6.
tis
r

Et

ivit

ad

eum

proreta, et dixit ei
;

:

Quid

tu stersalvos

Surge, invoca

Deum tuum

si

forte

Deus

faciat nos, et
7.

non pereamus.
unusquisque proximo suo
:

Et

dixit

Venite, ut ja-

ciamus
litia

sortes, et

cognoscamus, propter quod hsec ma-

est super nos.

Et jecerunt

sortes

:

et cecidit sors

super Jonam.
8.

Et dixerunt

ei

:

Propter quod hoc

malum

est tibi

H

98

IIUN3X.
ocort

e&oX
9.

oto£, itooK

o*r ejS.oX<*6ert <Lcy

itx^P^-

itooK oto£,

e&oX^ert

^.cy itX<Loc.

oto£, nex<Lq uujot xe £.rtoK otjSujk frre noc £.rtoK otoj?, noc cj>-f rtTe T"cj>e neTrep&o-f j^^/req£,h 4>HeT"^.qo LJULi6 julcjdiojul rteju. neTcyoTUJOT. 10. oto£, <LTep£,oi" rtze rtipujJULi ^ert oTrticyf rt&o^f oto£, nexuooT rt£.q xe ot ne eT"«kK<Liq xe otki ^.Tejuii ftxe rtipcojuLi xe <kqcj>coT" ejS.oX^^.T<

&H

julit&o jultioc

xe

<Lq*T.£.JULUJOT.

1.1.

oto^ nexcooT
cJ)iojul ct>ioJUL cucy

rt*LK

oto£, ftTe

ze ot ne eT"ertrt£.£.iq &poTp e&oX j^^port xe oTnr
rt^.q

n^.pe
12.

e&oX ne oto&

rtA.qrte£,cr ft£,oTo

ftoTrticyf ft&uoiJULi.

nex^.q rtuooT rtxe laurt^. xe *LXit ^itt ecjpiojUL oto£, eqe&poTp ftxe cj>iojul eiS.oX £,<LpujT"ert xe oTHr «LiejuLi £rtoK xe eojS.KT n«u
oto£,

mcyf
13.

ft£,ujuuLi

1

exert oHrtoT.

oto£, rt<LTcff juljulujot rtxortc rtxe rtrpujjuu eopoTT"^.coo eniK^-j^i oto£, rt^.TcyzeJULXOJUL <Lrt ne 0T0& oTrticyf ftonoT rt<Lqrte£,ci ft&oTo e&pm cxujot. 14. oto£, <LTuxy .encycui £,<l nac ofo^ rcexcooT xe juLc£>cop noc jULnertopertT<LKo eo&e T"tJ>tx h "Te ruLi puoJULi otoj^ jULnepmi rtoTcrtoq ftoJULHi e&pni exujrt xe ftooK ne noc JULcj>pH-f eT«LKOTujcy <LKrpr. 15. OTO£, «LTUjXl ftlUJIt^. <LT£,ITq ecJ>IOJUL OTO& «Lqo&i rtxe cj>iojul ejS.oXj£>ert ueqKiJUL. 16. oto£, <LTep£,o-f ftxe rtipcojuLi ,£<lt£,h JULnoc ^ert oTrticy-f ft£,o"f oto£, «ltojcot fioTcyoTcycooTcyi julttoc otojp, «ltcooj rt£,«LrteT;XHKecj>.
1.

£.

toc

o-ro^ A.qoT eopequjJULK

<

Ljp > c^.j? > rti
rticort<L

itxe

noc

ftoTrticyf ftKTrcort<L

oto&

rt«Lpe

j*6ert

ortexi jultiikttoc rtv rte&ooT rtejUL

v

rtezuop^.

JONAS.
Et quod
gione es
9-

99
venis, et ex

est

opus tuum,

et

unde

qua

re-

tu, et

ex quo populo.
:

Et

dixit eis
coeli

Ego

servus

Domini sum

;

et

Domi-

num Deum
10.

timeo, qui fecit mare, et aridam.
viri in

Et timuerunt
fecisti
?

magno

timore, et dixerunt ei:
viri,

Quid hoc
facie
11.

cognoverunt enim
eis.

quod fugeret

a

Domini, quia indicavisset

Et dixerunt
?

ei

:

Quod

est

faciemus

tibi, et

mare

quiescet a nobis
gis fluctum.

Quia mare rugiebat

et suscitabat

ma-

12.

Et
:

dixit eis

Jonas

:

Tollite

me,

et projicite

me

in

mare

et quiescet

mare

a vobis.

Quia ego

novi,

quod

propter
13.
et

me

iste

magnus

fluctus venit super vos.

Et conabantur
:

viri,

ut reverterentur ad terram,

non poterant

et

magnus ventus excitabatur magis

contra eos.
14.

Et clamaverunt ad Dominum,

et

dixerunt

:

Ne-

quaquam, Domine; ne pereamus propter animam hujus
viri
:

et

non adducas sanguinem justum super nos: quia
fecisti.

tu es Dominus, sicut voluisti
15.

Et tulerunt Jonam,
mare
a

(et)

projecerunt

eum

in

mare:

et stetit

commotione
viri

sua.

16.

Et timuerunt

Dominum magno
et

timore, et

immolaverunt hostiam Domino,

voverunt vota.

CAP.
1.

II.

Et praecepit Dominus magno ceto Et
erat

ut deglutiret Jo-

nam.

Jonas in ventre

ceti tribus diebus, et tri-

bus noctibus.

h

2

100
2.

IMHOX.

oto£, <LqepnpoceTxecee rtxe luurtA. £,<l noc neqrtoT-f eKoX^eit ertexr jultiikttoc oto£, neX<Lq.
3.
<licjlxij

e&oX

<£ert

n^&ox&ex oT&e noc
e&oX^ert
ertexi

yi<l-

rtoT^f oto£, <s.qcujTeJUL epoi

ft£.-

JULerrf <LKccoTejuL eT<LcjULH.
4.

<u<jS.epjS.cjopT ertiojcjoK

ftr~e

n^HT

frre $iojul
rceKpcJuoToj

OTO& «LTKCJof" epoi ftxe £,<?>.rii£.pcJDOT THpoT rtejuL rceKxoX «lti e&pw exuur.
5.

oTog, £rtoK <uxoc xe <lt&it c<i.&oX
£Ap<i. i~ rc<LOT<L£>

ftrceK-

ft<i.X

tot

eoprxoTojT exert ne-

Kep$er eeoT«LfL
6. <Lqxcocy

e&pm

excjui

rtxe otjulcjuot oj<l t<*.<lccjojulc

ilftXH A-q&cJo&cT ftxe oTrtoTtt ft^j^e

ftxe

T^e.
7-

^>ert

£,<Ltt<4>cjoxi

ftTe £ <LrtTcjuox
>

<sjajertKr

e£>-

pKi eoTK<L£,r

$H6Te
.

tteqjULox<^ oc

^-JULorti oja. erte£,

oto&
8.

JUL<Lpeqi

enctjcjoi

ftxe tit<lko ftTe

n<Lcjott<£

noc n^no-jfi<£>ert

nxirtepecjULOTrtK ftxe ta-tJ/txh eftoX

g^poi <Liep$JULeTi juL$it<Li juliioc JUL<s.peci ftxe t<lnpoce-rxH enojcjoi £,<LpoK eneKep$ei eeoT<*.iS..
9.

rtHeT^ipe^,

eitiJULeTe$XHOT

rtejL*.

rtrjULee-

rtOTX i.TX«3 ftCCJDOT JULTlOTtt<U.
10. <LrtoK

2^e <£>ert

otcjulh frre ottcjdjS.£, neJUL

ot

oTOTcwrt^ eftoX *frc<Lajcjirr rc<LK rtHeT<Licjoaj juljulcju*f rt<LTHiTOT «<lk noc ftT6 TI<LOTX<i.I. 11. oto£, <i.qoT<k£,c<L£,ni julttikttoc ^.q&ioTi fticjort<L

eneTctjoTCJooT.

Ke$. v.
1.

oto&
xe

<L

otca.xi

ftTe noc

ajcjoni

£,<*,

icjorc<L

4>jul<L£,
2.

con S

eqxcjo juljuloc.
JUL<s,ajert<LK

TcjortK

e&pm

ertirteTK -f rtiajf-

:

:

JONAS.
2.

101

Et oravit Jonas ad Dominuni Deurn suum de utero

piscis, et dixit
3.

Clamavi
:

in tribulatione

mea ad Dominum Deum
inferi audivisti vo-

meum
4.

et exaudivit
:

me

;

de ventre

cem meam
dederunt

Projecisti

me

in

profunda cordis maris, et circun-

me

flumina. Elevationes tuse omnes, et fluctus

tui transiverunt
5.

super me.
:

Et ego

dixi

Abjectus

sum ex

oculis tuis

:

verun-

tamen addam, ut
6.

inspiciam templum sanctum tuum ?

EfTusa est aqua super me, usque ad

animam meam,
fuit

texit

me

abyssus

novissima

:

submersum

caput

meum
7-

In scissuras

montium

:

descendi in terram, cujus

vectes ejus retinacula sunt ad seternum.

Et ascendat

corruptio vitse mea?,
8.

Domine Deus meus.
anima mea ex me
:

Cum

deticeret

;

recordatus
te in

sum misericordiae Domini templum sanctum tuum.
9-

ascendat oratio

mea ad

Qui custodiunt vana,

et

mendacia

;

relinquerunt

misericordiam suam.
10.

Ego autem cum voce
tibi
:

laudis, et confessionis
tibi,

im-

rnolabo

qusecunque vovi, reddam ea

Domino

salutis mei.

11.

Et prseceptum

est ceto

;

(et) ejecit

Jonam super

siccam.

CAP.
1.

III.

Et sermo Domini

factus est ad

Jonam secunda
civitatem
et

vice, dicens
2.

Surge, vade in Niniven

magnam

:

h 3

102
JULfU.KI

IUIHOX.

OTO&

^IUOICLJ

ftJ^HTC K£.T<L
ertirteTH.

^ICOICLJ

ftTC

cyopn 4>HeT&.ic£.xi ijLJULoq rtejUL£.K £.rtoK.
3.

oto£,

<j.qajert«i-q

KA.T^pHi~ eT£.qr^e
rte

c<lxi

rtejuL<Lq

ftxe

itoc
rt.LT

rtrrteTH

oTrtroj-f

juciLLKr ftre $*f
julooji itr
4.

Te

4>otcooj ftoTJULtorT jul-

fte&ooT.
rcort«L

oto£, <Lqep&HTc ftxe
rt<LT
4>otcoclj

eoje e<-6oTrt e*f-

ft<LKr

ftoTJULcorT

juljulooji

e&ooT
5.

ftoTcoT

oto^

rt<Lq£,rcoraj

ftre ototo£, nex<Lq xe

eTi Ker fte&ooT

rtrrteTH cert<LOToxnc.

oto^ «LTrt<L£/f ecjrf ftxe rtrpcojuLr ftTe rtrrteTH OTO^ <LT£,rCOraj ftOTrtHCTrA. OTO^ <LT*f£,rCOTOT
ft£,<LrtcoK icxert
6.

tiotkotxi

clj<l

noTrtraj-f

oto& <Lq$o£, ftxe ttic<lxi clj<l noTpo ftre rtroto^ <LqTcortq efioX&r neqeportoc oto^ ^.qcoXr ftTeq&e&cco e&oX £,rurrq oto£, <LqxoX£,q
rteTH

ftoTcoKOTO£, A.q^,ejuLcr exert oTKepjULr. 7- oto£, <LT£,rcorcy oto^ <ltxoc ^ert rtirteTH e&oX&iTert noTpo rtejuL e&oX&rTert rteqrtrcyf eqxco juljuloc xe rtipcojuLr rtejUL rtrTe&ruooTr rtejUL
rtreccooT

juLitertepoTxejuL-f ni ft&Xr 0T2^e JULitert-

epoTJULortr oi2±e JULirertepoTce julcoot.
8.

oto& oto&

^.TJULopoT ft£,<LrtcoK ftxe

rtrpcojULr rtejuL

rtrTefirtcooTr
cljco

oto^

<ltcoclj encLjcoi £,<l

£.

4>ot<li c|>ot<li juljulcoot

noc <$>*f cjul<lT<Lceo e&oX-

£,<l

neqjULconr

ct&coot

rtejUL

e&oX£,<L nrcTiftxortc
ftxe

eT^ert rtoTxrx ctxco juljuloc. 9. xe rtrjuL eTejuir xe <Lrt qrt<LOTeJUL£,enq
$*f oto^ ftreqT£.ceo e&oX<-6ert neqjuL&ort oto^ ftTertajTejULTLKo.
10.

nxcortT"

ftre

oto£, £.qrt<LT rtxe 4>-f ertoT&fiHOTr xe <ltT^ceo efioX&^. itotjulcoit ct&coot oto^ <LqoTcojuLft&enq ftxe cjrf exert mireT&cooT eT<Lqc«Lxr juljulcoot e<LrTOT.

JONAS.
praediea in ea juxta prsedicationem priorem,

103

quam ego

loquutus
3.

sum ad
abiit in

te.

Et

Niniven, sicut loquutus fuerat ad
erat

eum

Dominus.

Nineve autem

magna

civitas

Deo, quasi

distantia itineris
4.

dierum trium.

Et

ccepit Jonas ingredi in civitatem, quasi distan-

tia itineris diei

unius

:

et praedicabat, et dixit

:

Adhuc

alius tres dies,
5.

Nineve destruetur.
viri

Et crediderunt Deo
vestiti

Nineve, et prsedicaverunt

jejunium, et

sunt saccis a parvo

eorum usque ad

magnum
6.

eorum.
:

Et appropinquavit sermo ad regem Nineve

et

surrexit de throno suo, et abstulit stolam

suam

a se, et

coopertus est sacco, et sedit super cinerem.
7-

Et praedicatum
magnatibus

est, et

dictum

est in

Nineve
et

a rege,

et a

ejus, dicens:

Homines,

jumenta, et
bi-

oves,

non gustent quicquam, non pascantur, neque

bant aquam.
8.

Et ligaverunt eos

saccis homines, et

jumenta,

et

clamaverunt ad

Dominum Deum

vehementer. Et unusini-

quisque eorum reversi sunt de via sua mala, et ab
quitate quae erat in
9.

manibus eorum, dicentes

:

Quis

scit, si

pceniteat
?

Deum,

et avertatur

ab

ira fu-

roris sui, et

non pereamus

10.

Et

vidit

Deus opera eorum, quoniam
:

reversi sunt

de

viis suis

malis

et egit pcenitentiam
eis
;

Deus super maeis.

litia,

quam

loquutus fuerat

ut faceret

H 4

104

IIUHOX.
^.
<-6ert

KecJ>.
1.

oyo£, <LqepjuLK<L£, ftxe icon<L ftejuLK<L£, fi&HT.
2.

oYrtroj-f

oto^ £.qepnpoce*cx ec ^ e
noc
julk
rt<Li

enojcoi £,<l

noc ottcxert
julcj>cot

o£, TTex<s.qxe co

<Lrt

rte rtA.C4i.x1

eiX H

^>ert tt<lk<L£,t

eofte

cj><u

<s.iepajopn

eo<Lpcoc xe oyhi
ftpeqojert£,HT

<LiejuLi

xe ftooK oYrt<LHT oto^

oto^

rt£.oje TteKrt<LT

oto^

exoiftJO«.-

rt^oHK exert
3.

rtiK<LKi£.
cff

0Y0&
xe

*f rtoY Tt<LitH&

rtT<L.iJ/YXH

e&oX

jul-

juLor
4.

rt«£.rtec rtnr

cjuloy

e^oxe

ecort^.
<Lrt

oyo£> rtexe noc
ftOOK eJUL<Lojco.
<Lqr

fti(ort<s.

xe

<LKepJULK<L£,

ft&HT
5.

oto^

e&oX^ert

*f ft<LKr

ftxe rcun^. oyo£,

^.q&eJULci juLnejULOo

ftoYCKYrtn
c<ltt€ckt

jultttjul^.

oto^ <Lqo<&.JULid rt<Lq eTejuLJUL<LY oyo& n<s.q£,ejuLcr
ft*f &<lki

juljuloc

^ert oy^>ht&t aj<LTeqrt<kY xe

oy

ueort«i.ajconr ftf~ &<lki.

oyo£, <£.qoY<L£,c<L£,rtr ftxe noc cjrf ftoYqerrrftcTXoT oyo£, £.qi eitajcoi exert T<icj>e fticort<L oyo£, eopeqajconi eY^jHi&i c<Litajcoi ftTeq£.c|>e eopeqep«-^Hifii excoq e&oX£,<L rteqnex^cooY THpoY oto^ <s.qp<uui ftxe icortA. exert itrqertT ftcTXoT £>en oy6.
rtiaj-f ftp<i.ajr.

7.

oyo£,

<s.qoY<L£,c<L£,rti

fixe

noc

cj>*f

ftoYqerrr
eiti-

jULc/>rt<LY

ftajcopn

JULiteqp<*x-f
<"jqajcooYi.

oto^

<s.qaj<s.pi

qemrrtcTXoT oyo£,
8.
>

oyo£, <Lcajconi eqit<kaj<u c<*.TOTq itxe d>pK <LqoY<Ljp c£.£,m ftxe cjrf rtoYTtrtZ ftK<LYccort eqpoKg, oto^ <Lq£,roYT ftxe cj>pK exert T<LcJ>e fticort<L oto^, <kqepKOYXi ft£,HT oto^ <LqoYei ftTeq^l/YXH oto^ nex<Lq xe rt<".rtec rtni cjuloy e^oxe ecort^.
9.

oto^ uexe noc

cj>*f

fticort<L

xe

<i.rt

<LKepjULK<L£,

ft£,HT ftooK eJUL<kajco

oj«l

e^pni

ed>juLOY.

JONAS.
CAP.
1.

105

IV.
in

Et contristatus

est

Jonas

magna

tristia

:

2.
isti

Et oravit ad Dominum,

et ait:

O

Domine, nonne
in terra
;

sunt sermones mei,

cum adhuc essem

mea

?

Propterea praeoccupavi fugere in Tbarsis

quia

scivi,

quod tu misericors,
est, et agis 3.

et miserator, et tua

multa miseratio

pcenitentiam super malitiis.
tolle

Et nunc, Dominus meus,
quia melius est mihi mori,

animam meam
vivere.

a

me

:

quam
:

4.

Et

dixit
?

Dominus ad Jonam

Si contristatus es tu

vehementer
5.

Et egressus
:

est

de civitate Jonas, et sedit coram

civitate

et fecit sibi

tabernaculum in loco

illo,

et se-

debat subter illud in umbra, donec videret, quid esset
civitati.

6.

Et

praecepit

Dominus Deus

eucurbitae

:

et ascen-

dit

super caput Jonae, et ut esset umbraculum super caejus, ut protegeret

put

eum

a malis suis omnibus.

Et

laetatus est
7-

Jonas super cucurbita, in magno gaudio.

Et
:

praecepit

Dominus Deus vermi mane
cucurbitam,
et arefacta est.

in cras-

tinum
8.

et percussit
est,

Et factum

(cum) exortus

fuisset
:

sol,

statim

praecepit

Deus

spiritui
:

ardenti, urenti

et percussit sol

super caput Jonae

et
:

animo

defecit, et taeduit
est

eum

anivi-

mae
vere.
9.

suae,

et

dixit

Melius

mihi mori, quam

Et

dixit

Dominus Deus ad Jonam
?

:

Si contristatus

es tu, valde,

usque ad mortem

106
10.

IUIHOX.

oto^ nexe nbc xe ftooK £.K*f£xo exert niqerrrftcTXoT c£>a.i ctc JULneKcyea<6rcr excoq oto&
jULTteKcy<LrtoTcyq
4>^.i

er<i.qcyconi

^eit oTexcop£,
exert rtirteTH
*f-

oto^
11.

<LqT<i.Ko
<£.rtoK

<*6ert
-

oTexcop£,.
<i.rt

*^e

fti rt£/f<ico

rtrcy^- juL&<LKr

oHeTOTcyorc rt<*6HTc rtxe ^oto TE
rt<u

fto&<L
HA.JUL

rtpcojutr

oTr^e

totx£.cTh

eTeJULTt<LTOTccuoTrt tototi£,<LrtKeTe&rtcuoTT rteJUL

eToaj.

-mipo-mtiox

htg uixeaxc
Ji.

nmpo4>HTHc.
Re$.
1.

Otc<lxi rVre noc <Lqcyu?Tti &<$. julix 6 ^- najnpi jULJULcup^.oi j*6ert rtre&ooT ftre ico.S-o<ljul rtejUL £.;X>- C nejuL e^eKi£.c rtioTpcooT frre iot2kL eo&e rtHeT£.qrt£/r epcooT eo&e Tc<LJUL<Lpr<i. rtejUL eo&e
IXHJUL.
2. ccuTejuL rtiX<Loc THpoT e£> <Lrtc<Lxi oito^ jul<lpeq*f£,onq ftxe rtK^&r rteJUL oTort rti&ert eTajon it^HTq oto^, noc eqecycuni <*6ert onrtoT e** JULeTjULeope noc e&oX^ert Tteqm eooT<L&. 3. xe othi ^nnne ic noc qrtHOT e&oX,?6ert Tteqjul<l oto^ eqei enecHT exert rticTTci ftre ttk<L£,t. 4. oto£, eTeKrjuL ftxe rtiTcooT c<LTtecHT JULJULoq

oto^ ni^eXXoT eTe&coX e&oX julotX^ e&oX&^. tt&o ftoTXpu3 -**ftoTJULcuoT eqrtHOT
p<LKip.
5.
rt<Li

JULcJ>pHi"

ftoT-

rcejuL

JULcJ>pH*f

enecHT eKoX^>ert

oTJUL<LitcKe-

thpot eo&e

*fjuLeT<Lce&Hc ftre i<lkco&

rtejUL

eo&e

c£rto&i jultthi jultticA <loj

Te
<Lrt

-f JULeT<L-

CC&HC ftTC

I<LKCO& JULH TC<LJUL<Lpi<L
julh ixhjul
<Lrt

T€ oto^

£.oj rte $rto.&i ftroT2^<L

Te.

.

JONAS.
10.

107

Et

dixit

Dominus: Tu

pepercisti super cucurbita,
et
:

quo non

laboravisti super

eam,

non

nutrivisti

eam

3

quse fuit in nocte, et periit in nocte
1 1

Ego

auteni

non parcam super Nineve magna
plures,

ci-

vitate, in

qua habitant
qui

quam duodecim myriades
si-

hominum,

non noverunt dextram suam, neque
?

nistram suam, et quoque pecora multa

MICH^AS.
CAP.
1.
I.

Verbum Domini factum
vidit

est

ad Michaeam filium

Morathi, in diebus Joatham, et Achaz, et Ezechise re-

gium Juda, de quibus
lem.
2.

de Samaria, et de Hierusa-

Audite, populi omnes, verba, et auscultet terra, et
in ea
:

omnes qui sunt

et

Dominus

erit in vobis, in tes-

timonium, Dominus ex domo sancta
3.

sua.

Quia ecce Dominus egreditur de loco
:

suo, et de-

scendit super excelsa terrse
4.

Et commovebuntur montes subter eum

:

et valles

tabescent, sicut cera a facie ignis, et sicut aqua profluens in descensu.
5.

Htec omnia, propter impietatem Jacob,
Israel.

et

propter

peccatum domus
Samaria?
salem
?

Quas

est impietas

Jacob? nonne
est

et

quod

est

peccatum Juda? nonne

Hieru-

108
6.

uixeaxc.

oto£, -f n^-x^ nxc^JUL^pii. rtoTJUL£.rt£.pe£> itXIXI ftTG TKOI IteJUL OTJUL£.rtcT6 it£.XoXl OTO^ *f rt<&.oTcoxn rtrteccorti e<*6pHi enK<&.£,i oto£, iteccerrf
*f

rt<L<TopnoT e&oX.

7- oto& rtec$coT£, THpoT *f rt<&.^ejuL.^>coJULOT oto^ nec&ex HO **i THpoT eTepoK£,oT ^ert raXP^JW- oto£, rtecT-^coXort THpoT -f rt<LX^-'* en-

t<&.ko

xe othi eT<&.ceoTcoTOT
1

e&oXj-^ert

£,<&.rtfie-

Xhoti
<-6ert
8.

itTe oTTioprtii. oto£, <ltt£.cocoot e&oXnopitiA..

^^.rt^exHCf KTe
eefie
<$<*>.i

ecerte&ni

ecejULoaji it<LTecooTT

oto^ eceep&H&i oto^ oto^ ec&Haj eceipi rtoTrte£,ot&h&i
JUL4>pH-f

m

juLc^pH-f jul$£. ni-^p^-Kaon rtejuL

julc^a. rtiajepi

ftre rticepnrtoc.

9.

xe

£.q£juL<L£>

e<*6oTrt eioT2^<L

necep^oT xe <*»qT cu<l oto& ^.qcfF oj<l thtXh jULn<LX<Loc
i

rtxe

TXhjul.
10.

rtneT

<-6ert

^ert
11.

rt^.KiJUL

vee jULTiepcTTci juLJULcoTert rtneT JULnepKcoT rtoTcco&i eftoX<-6ert othi
k<L£,i

neTertccoKi ajeaj

e&oX

£,ixcoq.

OHeTcyon rtK^Xcoc <*6ert rtecft<LKi jucnecT e&oX ftxe eHeTajon <*6ert certA.<Lp eep&nfti xe othi q^ertT e^oTrt epoc ececTT efioX^ert OHitoT rtoTep^oT rteJULK^.£ ft£,HT. 12. rtuuL ne eT^qep&HTc e£,<Lrt£.v<?>-eort ohctajon ^ert £,<&.rtJULK£.£ ii^ht xe <ltT enecHT e&oX£,iTert noc ftxe £,<&.rtneT£/ooT exert rtiTrtXH ftTe
>

>

TxhjlX.
13.

nj-6pcooT itTe £,<Lrt£,£-pJUL<L rteJUL rtneTT^.erti£,ecop
cjprtoj^i

Xhott
<ltxijuli
14.

voc rtTe

OHCTajon ^ert X^.x ic +^PX H ~ one rt<&.cajon. itTajepi Ttcicort xe
eKe-f rtrtHeT<LTOTopnoT ^><l *f-

rt^H-f TtrtiJULeTi.ceB.Hc itre nicx.

ee&e $<u

KXHportojuLii. ftre

veo

.p^rtHi

rte^XHOT eTajoTiT

^.Tajconi itrtioTpcooT ftre nTcX.

:

MICHjEAS.
6.
et

109

Et ponam Samariam
vinae, et

in

custodiam

pomorum

agri,

plantationem
et

detraham lapides ejus

in ter-

ram,
7-

fundamenta ejus revelabo.
sculptilia

Et

cuncta ejus concident, et mercedes
in igne
:

omnes

ejus

comburent

et idola

cuncta ejus po-

nam

in

perditionem.

Quia congregavit ex mercedi-

bus fornicationis, et convertit ex mercedibus fornicationis.
8.

Propter hoc planget, et lamentabitur, et

ibit dis-

calceata, et

nuda

:

faciet planctuin quasi

draconum,

et

luctum quasi filiarum Sirenarum.
9-

Quia obtinuit 'plaga
et

ejus, quia venit

usque ad Ju-

dam,

appredendit usque ad portam populi mei Hie-

rusalem.
10.

Qui

in

Gath

nolite magnificari

:

qui in

Xacim

nolite reaedificare in derisum ex

domo

:

super derisum

vestrum aspergite terram.
11.
est,

Quae habitas bene in civitatibus ejus: non egressa
:

quae habitat in Senaar plangere

quia accedat ad

eam, accipiet ex vobis plagam
12.

doloris.
r

Quis ccepit in bona, quse habitat in doloribus
a

Quia descenderunt
salem.
13. Sonitus

Domino

mala, super portas Hieru-

curruum,

et

eorum qui ascendunt equos
filiae

quae habitas in Lachis, princeps peccati hsec erat

Sion

:

quia inventse sunt in te impietates Israel.

14. Propter

hoc dabis

eis

qui missi sunt ad haeredi-

tatem Geth, domos vanas,
Israel
:

in

vanuin

factae sunt regibus

iio
15.
"f"

uixeoxc.
aj£.'TOYim ftrtiKXnportojuLoc eHeTajon ^>ert

KXHportojuLi^. frre

X^-X IC
ajeTTxco

^i

uj^- o:^oX£.jul

ftxe

ttcoot frrajepi jultticX.
16.

^ckxco oto£,

exert rteajnpr eTxnrt

otcoojc eftoX frre julctx^P^- JtJL^pni" rtonri.^cujUL xe A.fepezQJLtL&.lKuoTefm juljulcoot e&oX £Apo.
KecJ).
1.

£.

«ltojcotti

eTJULOKJULeK e&^rt^ici ^ixert rtov-

juL^.nertKOT
aj<i.TXcoKOT

oto^ <-5ert nxrrtope nie&ooT ajcoiu e&oX xe othi «LTTcooTTtoT ftrtoTXix
;

OT&C

cf)^.

2. oto£, rt^TepeniOTJULirt e&<s.rtio£ T oto^ rt<&.T^coXeJUL ft£,<LrtopcJ><Lrtoc oyo^ rt<LTtTerTxcopi exert £,<LrtHi oto£, rt<LT£,coXejuL ftoTpcojuLr rtejuL neqnr

OTpcuJULi rtejUL TeqKXHportoJULT<L.
3.

noc

ee&e (|>£.i rt<u rte rtHCTeqxco juljulcoot ftxe xe ^HUite <£.rtoK *f rt<LJULOKJULeK e£,<LrtneT<Lrt

£,coot exert t<li <4>tXh rt<u eTeTertrt^-ojcoXr
ftrteTertJULot"

e&oX ft^HTOT oto^

rtrteTertJULoaji

epeTertcoTTcort ftoT&o-f ^jert oT£/rf xe otchot

eq&cooT ne. 4. ^ert nie&ooT eTejuLJUL<LT eTecTT

rtoTTT<Lp<L.ft.o-

Xh

exert OHrtoT

oto& eTeep&nftr
juljuloc

ftoT£,H.rlT

^ert

ot£,coc

ctxco

^.cepTA-Xencopirt

ttoi

oto& peqT^xeo
rto&
5.

rte JULJULort

xe ^>ert oTT£.Xeitcopi£ frre tt<lX<loc <LTp<Lajc julc|>neTajcoajT JULJULoq ne eort<LK

rteTertro&r <ltp<lojot.
c£<li

ee&e

ftrteqajconi

ftxe

cJpKeT&ioTi

ftoTrto£,
6.

^ert otkXhpoc
<*6ert

juLneppuuLi

£,«LitepjULcooTi ^>ert -f ckkXh-

ci<l

e&oX exert cj^r ot r<Lp ftxe ^HeTXco JULJULoq.
7.

frre noc oT2^e JULnertopoTOT t«loto epJULH ftrteqx*^ JULnajcoaj ftccoq

nni fti<LKco& A.q-f xcortT juLTTimtX frre noc julh

.

:

: :

MICHvEAS.
15.

111
habitas in
hsefilise

Donec adducant
Lachis
:

hseredes,

quse

reditate
Israelis

;

venit

usque ad Odolam gloria

16.

Decalvare et detondere super

filios
:

delicatos tuos

:

dilata

tonsuram tuam,
te.

sicut aquila

quia captivi ducti

sunt ex

CAP.
1

II.

Facti sunt cogitantes labores super cubilibus suis
dies est,

et

cum

consummabant

ea.

Quia non levave-

runt
2.

manus

suas ad

Deum.
agros, et deripiebant pupillos, et
et

Et desiderabant

opprimebant domos,
ejus
;

rapiebant

virum,

et

domum

virum, et hsereditatem ejus.
sunt quse dicit

3. Propterea, hsec

Dominus Ecce ego
:

cogitabo mala super istum tribum, de quibus non auferetis colla vestra
:

et

non ambulabitis

recti subito

:

quia

tempus malum
4.

est.

In die

illa

sumetur parabola super vos,
:

et

plan-

getur planctus in cantico, dicentes
est pars populi
erat, qui
visi
5.

In miseria misera
;

mei

:

dimensa

est in funiculo

et

non

prohiberet eum, ut averteretur.
:

Agri

vestri di-

sunt

Propter hoc non

erit tibi,

qui mittit funiculum in

haereditate.
6.

Nolite flere

cum

lachrymis in ecclesia Domini

neque faciemus eos plorare super hoc.
ciet
7.

Non enim

abji-

opprobrium, qui

dicit

Dominus Jacob provocavit

spiritum Domini.

Non-

112
nA.i

uixeoxc.
<l«

ne neq&ftnoTi
A.qd£,i

julh

neqcA.xi

nA.neT ne-

JULA.q A.n
8.

oto£, a.tjulooji eTcoTTum.

oto&

epA-Tq £,it&h hxe nA.XA.oc eT-

JULeTXA.xi enxincbXi
JULOC.
9.

oT&e Teq&ipnnH neqajA.p A.TpA.<£)Tq hoT£,eXmc oT^ojuL^ejuL «Te oTnoXe4>a.i

eefte

m&TVOTJULenoc itTe

nA.XA.oc eT-

e^iTot e&oX^en nmi rrre notnoq ee&e noT&&hoti ct&cuot ^t^itot e&oX. 10. ^cunT e&A.nTtuoT nene^ TconK oto^ jula.ajenA.K

xe

$a.i

A.n

ne neKJULTon A.peTenTA.Ko
oTc?cb<6>ejUL.

£>en
11.

ottmo
hoTHpn

ee&e
hxe

A.peTencj>coT JULJULon c£>HeT6oxi hcA.
OTnrtAl
nejuL otoi^i.
ececycuni

ennoT

A.qo&i epA.Tq
nA.K
12.

JULJULeenoTX A.qeXn

eftoX^en ^"TeXTiXi hTe nA.XA.oc ^en oTecuoTi eqeecuoTi" hxe iA.Ktoft ^en oTajcjon *fnA.cyen mceni hTe nicX epoi nejUL oTon mften noTTAxeo *f~ nA-x^ eTcon juLcJ>pni~

oto&

rt£,A.nectuoT

<6ert

ot&ox&cx

iji<{>pjrf

ft£,A.rtio£,i

^en
13.

eJULH^f rtTOTcyA.ipi eTcyi-f eftoX^ert mpcxjJULi.

noT£,o
a.ti

e&oX&iTen nixtoxi a.txcoxi juLnejuLeo juloto& A.Tcii~ hoTnTXn oto^ eftoX&iTOTc e&oX 0T0& A.qi e&oX hxe noTOTpo JULnejUL*^e eqecTiJULCioiT nujoT.

eo juLnoT&o noc
1. oto& hTe nm hiA.KU5.fr.

Ke$. v. eqexoc xe ccotcjul
nejuL mccjoxn

ertA.r

rtiA.p;x a3rl

hTe

nni juLnicx
eTKU)-J~ hcA.

julh 4>cuTeri A.n eejun
2.

em&A.n. nneeJULocf- hnineenA.neT oto&

nineT£,cjooT ct^cjoXcjul hnoTcy^.p eftoX juljulcuot
nejuL noTCA.p£
3.

e&oX^en noTKAx.

eTA-TOTcujuL hnicA.p£ hTe nA.XA.oc oto£, noTctjA.p u a.t<6a.tot eftoX&A. rtOTKAX A.TjuLcJ>pirf
u

lege

A.TpA.^)TOT.

.

MICHyEAS.
ne haec sunt opera ejus
sunt
8.
?

113
ejus

Nonne sermones
recti
?

boni

cum
Et

eo

?

et

ambulaverunt
antea populus

restitit

meus

in inimicitia con-

tra

pacem suam.

Pellem ejus excoriaverunt, ut aubelli.

ferrent
9.

spem contritam

Propter hoc duces populi mei projicientur de do:

mibus voluptatis

propter opera mala eorum ejecti sunt.
seternis.

Propinquate montibus
10. Surge, et

ambula quia

haec

non

est requies tibi.
:

Consumpti
11.

estis in

corruptione propter immunditiam
(est)
;

Fugistis,

non

qui persequitur vos.
tibi

Statuit
ebrieta-

spiritus

mendacium
de

stillavit

vinum

et

tem.
12.

Et

erit,

stilla

populi mei in congregando con-

gregabitur Jacob.
Israel mihi,

In suscipiendo suscipiam reliquos

cum omnibus. Aversionem eorum ponam
hominibus eorum

simul, sicut oves in tribulatione, quasi greges in medio
cubilis
:

exilientes ex

13.

Per divisionem diviserunt ante faciem eorum,
portam, et egressi sunt per eam
:

et projecerunt

:

et exivit

rex eorum ante faciem eorum
cet eos.

Dominus autem dedu-

CAP.
1

III.

Et dicet

:

Audite haec, principes domus Jacob,
Israel.

et

reliqui

domus

Nonne vestrum cognoscere
quaerentes

judi-

cium
2.

?

Odientes

bona, et
eis,

mala, deripientes
ossibus eo-

pelles

eorum ab

et

carnes

eorum ab

rum

;

3. Sicut

devoraverunt carnes populi mei, et pelles eo1

114

uixeoxc.
JUL^pirf
it&^rtrteJUL JL*4>pH"f~ it£> £.rt£.q eoTajruo.

^ejuL^uoJULOT oto^ <lt4>«lojot
c^.p£ eoTXe&HC
4.

n*.ipR*f eTeuoaj

e&oX oT^e noc

rtrteqcuoTejuL

epuooT oto^ eqeT^ceo jULireq&o e&oX £,£.puooT ^>ert uichot exejuLJUL^T ecJ>juL<&. xe A/rep neT&uoOT ^)eit ItOT£,&HOTI e^pHi CXUOOT. 5. rt«u rte rtReTeqxuo ajljuluoot itxe noc exert nmpocJ>HXHc rtHexcajpejuL jultia.X^.oc TtHeTtTiX£.n-

e&pni exuoq ItOT&IpRrtH OTO& JULTTOTTHIC e^OTtt CpUOOT A.TTOTitoc oTnoXeJULoc e&pHi exuoq. 6. ee&e cj>a.i eqeajuom rtuoTert itxe oTexuop p e&oX<6ert oT£,op<Lcic oto& otx^ki eqeajuoTU rturrert e&oX<£>ert oTJULeTajert&irt oto& epe cj>pn £/jottt exert rtinpo$HTHc oto^ eqeepxA KI e&pni cxuoot itxe nie&ooT.
ci
> r

^ert rtoTrt<LX£

oto^

eT£,iuuiaj

)

>

7.

oto£, eTecfiajini itxe rtHeert<LT ertip<LcoTT ot-

o£, eTecto&i rtrtipeqajert&irt oto£, iteuooT

THpoT

eTecA.xi itcuooT cooTeJUL epuooT.
8.
<

xe othi

rtrteqajtonr itxe ^neert^.-

&.rajTejuLJUL <L^> oT
rtejuL ot£,<lti

itxoJUL l.rtoK
rtejuL

^ert oTurtZ
tticx ert-

itTe noc
eqrto&i.
9.

oTJULeTXtupi enxirtrtejuL

T^.JULe i<lkuo&

rtrteqjuLeTA.ceiS.Hc

cooTejuL

ert£.r

koo.6. rteJUL

rticuoxn itre
eTcJ>tort£,

rtr&TroTJULertoc rtre nni iti<Ltihi julttTca rtneTcuoq rtoT-

£,a.tt

oto&

ftrtHeTcoTTuort THpoT.

10.

nneTKcoT

rtcitort

^ert ^^.rtcrtoq oto^ iXrjul

,c6ert &<Lrt6~iitxortc.

0&

nec&TVOTJULertoc rt<LTi-£,<LrT <£><l 2^uoport otrtecoTH& rtA.TepoTub £>&. oTftex e oto^ rtecnpocj^HTHc rt<LTepcuert£ irt ^ert ot£,<lt oto^, rt<LTejuLTort juljuluoot exert ttoc eTXuo juljuloc xe julh ttoc ojott it^HTert <Lrt rtrte neT&uooT 1 e&pm exuort. 12. eefte <J>^.i ciuort eTecx H T~ c JLM>pH"f" hotio&i
11.
;

:

;

MICH^AS.
rum
excoriaverunt
;

115
et con-

ossa

eorum confregerunt,

ciderunt sicut carnes in lebete, et sicut carnem in olla
4. Ita

clamabunt ad Dominum,

et

non exaudiet eos
illo,

:

ct avertet faciem

suam ab

eis in

tempore

quia mala

fecerunt in actionibus suis super eos.
5.

Haec sunt quae

dicit

Dominus super prophetas,
qui mordent
:

qui seducunt

populum meum,
super

cum

dentiest

bus

suis, et praedicant

eum pacem

et

non data

in ore
6.

eorum.

Excitaverunt praelium super eum.
erit

Propterea nox

vobis ex visione
:

:

et tenebrae

erunt vobis ex divinatione

et

sol occidet
:

super pro-

phetas
7-

;

et contenebrescet

super eos dies

Et confundentur, qui vident somnia
arioli
erit,
:

:

et irride-

buntur

et isti

omnes loquentur adversum

eos

:

quia non
8.

qui audiat eos

Nisi ego implevero fortitudinem in spiritu
;

Do-

mini, et judicii, et potentiae

ut annuntiem Jacob impi-

etates ejus, et Israel peccata ejus.
9.

Audite haec, duces domus Jacob,
:

et reliqui

domus
recta

Israel

abominantes judicium,
:

et

pervertentes

omnia
10.

Qui

aedificatis

Sion in sanguinibus, et Hieru-

salem in iniquitatibus.
11.

Duces

ejus judicabant pro muneribus, et sacerdo:

tes ejus

respondebant pro mercede
:

et prophetae ejus

divinabant

num,

dicentes

cum pecunia et requiescebant super DomiNonne Dominus est in nobis? non mala
:

venient super nos.
12. Idcirco Sion arabitur quasi ager propter vos, et
1

2

116
eefte
1

uixeoxc.

ennoT oto^ T^hjjl iX^pH-f ftoT *x&.n£.pe£, ftxixi oto& nnrcooT ftre mw eqeep juL$pHi~ ftoTlA.&cycyHrt.
K6cJ>. 2^.

oto& ececycom en^£.e ftre me&ooT eqeoToit&q e&oX ftxe nTcooT JULnoc eqce&rcoT £,ixen mcffci ftre rtiTcooT oto^ eqecffci c£.ncycoi ftm1.

o<lX oto£, eTeicoc ^^.poq ftxe rtiX<Loc. 2. oto^ eTeJULocyi £,A.poq ftxe otjulhoj fteertoc

oto£> eTexoc xe ^JULcoim JUL<£.pertcyert<Lrt encycoi exert niTcooT ftre noc rtejUL nni JULcjp-f fti<LKco& oto£, eTeT&JULort erteqJULcoiT oto^ ertejULocyi £>en rteqjuL^.rtJULocyi xe e&oX^ert cicon eqeT e&oX ftxe oTitojuLoc otojp, nc^.xi juLnoc e&oX;£ert Txhjul. 3. oto& eqe~f,p,<Ln ^ert eJULH-f rt£ <kitX<Loc eTocy oto£, qn<Lco&i ft£,<*,rtX<*.oc eTXopx cy<-. e^otn eoTK<".£,i eqoTHOT otojp, eTe&coJULi ftnoTCHqi e£,<Lrt£,efii rtejuL u rtoTrtA.Ti e^^-ito^c oto& rtrte
>

eeitoc
4.

tff

cnqi exert eertoc

oto^

rtrtOTtffcfico

xe

eftcoTc.

oto& epe $ot<u $ot<li necHT ftTeq&co it<LXoXi oto^ cht nTeq&co ftKerrre oto&
eert^/f £,o~j-

JULTort jULJULoq c<l4>ot<li cJ>oTii c<Lne-

rtneqcyconi ftxe $r-

xe othi pcoq JULnoc nin<LitTOKp<LTcop
ftrt<-,i.

nexA.qci.xi
5.

w

xe eTejULOTJ-

fixe

mX<Loc THpoT
2s.e

4>ot<li

<£ot<li

^en

neqjuLcoix <Lnon

enejuLocyi

^en

4>p^.n juluoc
6.

ot~|"

nemtoT-f cy^. nene^ nejUL cAJULrtH. ^ert me&ooT eTejuLJUL<£.T nexe noc *f n^econeHeT^ejuL^cojuL oto^ oHeTi.T^iTc eftoX
epoi nejuL

*f rt<-.cyonc

nner

^.i^Q^t

ftccoi.

oto£, -f-n^x^ fteHeT^ejUL^cojuL eTccoxn 7. oto^ eHeT<LT£,iTc e&oX eoTeenoc <Lqxop 0T0&
u lege * Copt. Liturg. addit, rtoTrt<Lfii. eceep, erit. w Copt. Liturg. habet eTeJULOOji, ainbulabunt.

:

MICHtEAS.
Hierusalem ut custodia pomarii,
quasi sylva.
et

117

mons domus

erit

CAP.
1.

IV.
erit
:

Et

erit in

novissima dierum, manifestus

mons

Domini, prseparatus super vertices montium
bitur super colles.
2.

et eleva-

Et festinabunt ad eum populi,
et dicent
:

Et ibunt ad eum multse gentes,
et

Venite,
:

ascendamus ad montem Domini,
et ostendent nobis vias ejus
:

domum

Dei Jacob

et

ambulabimus

in semitis

ejus

:

quia de Sion exiet lex, et verbum Domini de Hie-

rusalem.
3.

Et judicabit
fortes

inter populos multos, et arguet
:

popu-

los

usque in terram longinquam

et

concident
:

gladios suos in aratra, et hastas suas in falces

et

non
bel-

gens

tollet

gladium contra gentem,

et

non discent

lare ultra.
4.

Et unusquisque requiescet sub
:

vite sua, et unus:

quisque sub ficu sua

et

non

erit

qui exterreat

quia os

Domini omnipotentis loquutum
5.

est haec

Quia vocabuntur populi omnes, unusquisque
:

in

viam suam
nostri
6.

nos autem ibimus in nomine Domini Dei
et ultra.

ad seternum,
In die
;

illa,

dicit

Dominus, congregabo eam, quae

contrita est
et

et

eam

quse ejecta fuerat, suscipiam mihi,

quos repuleram.
7-

Et ponam contritam
in

in
:

reliquias,
et

et

eam

quse

ejecta est

gentem fortem
1

regnabit super eos

3

118

uixesxc.
ftxe

eqeepoTpo e&pnr exuoot
ftcium rcxert
8.
-f-

noc ^eti

itt(joot

rtoT rteJUL cy^. erte£,.

oto^

iteoK ninxpvoc ftTe nrio&i cj>neTor ft^ftcruort

XoX

ftTcyepr

eqer

e^oTrt
9.

rtxe *f <?-P3C K

e&pw exuo otojp, ecei JULeTo-rpo ft£,oTr*f e&oX*f"
J

<*6ert ft<£.fiTXcjort

Tcyepi hiKkjlX.
>

oto& *f rtoT eofte ot ^.pecoTert £ A.rtneT£ cjoot £.rt eTe juLJULortr oTpo cyumr rte re £.rt £.qTA.Ko
ftxe necocfnr
JULcJ>pH*f

xe

A.*ri.JULortr

juljulo itxe

;?> £.rtrt£.K£> r

frre eneort^.JULrcr. oto^, xejuLrtojuL*f otojp, ^cjortT e<*6oTrt ftTcyepr ftcrcort JULcJ>pH*f rVre oHeort<LJULrci xe otw *f rtoT eper e&oX^ert oTft<&.Kr o*rog, epecyumr ^en OTJULecycyurr oto^ eper eftoX cy<*. &£.ftTXcjort 0T0& eqertA-^JULr cKoX^ert vujul<l eTeju.10. juL^rt^.K£,r

jul<lt

oto^ eqecoT*f e&oX juljul<lt rtoT*f e&oX^ert Txrx ftrtex£.xr.

ftxe

noc

nert-

1 1 oto£, *f rtoT «i.TocjooT*f e&pnr excu itxe JULHcy fteortoc rtneTXCJo juljuloc xe Tertp<Lcyr

£ £.rt>

oTog,

eTexoTcyT exert
12. rtooooT 2^e

crcort ftxe rteruS.£.X.

JULnoTcoTert

JULcJ>jULeTr

JULnoc otJULcj>pn*f

0&

juLnoTK<L*f eneqcocTftr

xe <LqooTurroT

it^iitxittiT ftTe oTcTrtcjooT. 13. TcooTrtr oto^ &er exuooT Tcyepr ftcicort xe rteT«&.n *f rtA.x^-'* e&<£.it&ertini oto£, rtereft *f rtA.2Q&.t e&^rt&ojuLT otojp, epefkjoX eftoX ft£,<LrtX<loc eTocy otojj, epeyyu juLnoTJULHcy juluoc rtejUL

TOTZOJUL
1.

JULTIOC ITK<L£

I

)

THpq.

KecJ>. e.

pr ftecj>pejUL

*f rt<Lcyo<LJUL e&pert Tcye^.qouxy ftoT&ox&ex exert onrtoT ^>ert oTcy&cjoT eTe&er exert rtroToxi ftTe rtrcJnrXn ftTe *f rtoT

^ert oTcyo^JUL

nicA.
2.

oto&
<j»rt

ftoo j^HoXeejuL nnr
ftoo

ftecj>p^.o«i. rteJUL
rtr£.rt<£.rtcyo

kotxi

enxirtcyumi ^ert

otrtTe

.

: :

MICH^AS.
Dominus
culum.
8.
te, et

119
et

in

monte Sion ex nunc,

usque ad

sse-

Et

tu, turris gregis, squalens filia Sion, veniet

ad

ingredietur principatus,
filise

regnum primum de Baby-

lone
9.

Hierusalem.

Et nunc quare cognovisti mala?
erat tibi, aut periit consilium

Numquid
;

rex

non

tuum

quia appre-

henderunt

te dolores, sicut ejus quse parturiet.
filia

10. Dole, et viriliter age, et appropinqua,

Sion,
ci-

quasi ejus quse parturiet
vitate, et habitabis in

:

quia nunc egredieris de
et exies
illo,

campo,

usque ad Babyredimet te inde

lonem.

Et

liberabit te de loco

et

Dominus Deus
11.
tes,

noster de

manu inimicorum tuorum.
te multae

Et nunc congregatae sunt super
:

gen-

dicentes

Gaudemus,

et aspicient super

Sion oculi

nostri.

12.
et

Ipsse

autem nesciverunt cogitationem Domini
ejus
:

non intellexerunt consilium

quia congregavit

eos ut manipulos areae.
13. Surge, et decide eos, filia Sion
:

quia cornua tua
sereas
:

ponam
mino

ferrea, et

ungulas tuas
et

ponam

et consu-

mes populos multos,
;

pones multitudinem eorum Do-

et

robur eorum

Domino

terrae universae.

CAP.
1

V.
filiam

Nunc

in obstructione obstruam
:

Ephrem

posuit angustiam super vos

in virga percutient super

maxillas tribuum Israel.
2.

Et tu Bethleem domus Ephratha
1

:

et tu

non mi-

4

120
iot2^<l qrtKOT riHi

uixeoxc.
e&oX ft^ni"
<*6ert

ftxe oTHVOTJULertoc nicX oiro^ rteqjULcoiT fti eftoX ftajopn rcxert rtie&ooT ftre nerte^. 3. eefte 4><li eqerniTOT oj<l otchot ftre eHeort<*uuLici ecejuLici oto& rticeni rtTe rtoTcrtHOT ct-

eepeqojumi eT^pxtun

eTicoo ftxe rtertajHpi juLnicX. 4. ofo^ eqeo&i ep£.Tq oto&

eqert<L£,JULOT ot-

°& eqe^JULorti JULiieqd&i ftxe noc ^ert otxojul oto& eTeajconi ^en hicuot ftre c£p<*_rt jultioc itotrto*ri~ xe otm eTeepmaj-f cy<L mX<LK£, ftre hk^.&i. 8. oto^ eceajcom ftxe T^&ipHrtH oto^ eajum £.peaj^.rt

m<LccTpioc

i

exert neTertK<*.£,i oto£, eajcun

<*v.qaj<*>.rtajeri<Lq

oTrtoT
6.

e&pm

oto£, eTeTcoexcuq ftxe f juLJUL<Lrtecu>oT rtejuL h
exert

TeTertx^P^

ftX<LHCI ftpCOJULI.

oto^

eTei-JULorti jULm<kccTpioc
rtec£>pox

oto£, TiK^&r

^ert oTCHqi ^ert TeqT<*>4>po oto^ eq<i.qaj<Lrti

erto&ejUL e&oX<-6ert «ixcoTp £,oT<s.rt

exert

neTertK^&i oto^ £ oT<*.rt
>

<Lqaj<j.rtr

exert rteTert-

eoaj.

OTog, eqeajconi ftxe nccoxn ftr<i.KCJL\fi ^en mft£,£.rtX<i.oc eToaj juLcjppni ftoTiurf ec£,icuoTT e&oX&iTOTq julyioc rtejUL julcj>pH-f" ftoT&mfi £,ixert oT<LKpoceert £,oncoc ftreajTejuL £,Xi ecuoT^f oT2^e itTOTajTeJULd&i ep^.tot ^ert niajHpi ftre rtipcwJULi. 8. 0T0& eqeajumi itxe ticcjoxtt ftr<LKcoft <*6ert rtieertoc ^ert ejULH^f ft£,£.rtX<i.oc eToaj jULci>pHi~ ftoT7.

eertoc ^>ert ejuLH-f

julott

eq^H

^ert

£,<s,rtTe&rtu)OTT

<-6ert

m^pT-

juloc rtejuL JULcJ>pH-f ftoTJUL<Lc juljulott
£,<i.rtd£,T

fteccuoT

JULci>pH~f

<i.qaj<Lrtr
<i.it

eqx H ^ert ftreqxopoT

e&oX
9.

ftTeq^cjoXeJUL rteqajon
ececffci ftxe

ftxe cj>Heert<Lep-

ftoiteirt.

julok

tckxix oto^ eTeqcwf e&oX

exert

nneT&ox&ex
THpoT.

jul-

ftxe rteKX<Lxi

:

MICHvEAS.
nima, ut
sis

121

in millibus Juda.
sit

Egreditur mihi ex te im-

perator, ut
initio

princeps in Israel.
seculi.

Et egressus

ejus ab

ex diebus

3.
tis
:

Propter hoc dabit eos usque ad tempus parienpariet, et reliquiis fratrum

eorum revertentur

filii

Israel.
4.

Et

stabit, et liberabit eos, et

pascet gregem

suum

Dominus

in fortitudine
:

:

et erunt in gloria

nominis Do-

mini Dei sui
tates terrae.
5.

quia magnificabuntur usque ad extremi-

Et

erit

pax mea:

et

quando Assur venerit super

terram vestram, et quando abiret super regionem ve-

stram

;

et

consurgent super
:

eum septem

pastores, et octo

morsus hominum
6.

Et pascent Assur Et

in

gladio

:

et

terram

Nephvene-

rog in fovea ejus.
rit

liberabit de Assur,

cum

super terram vestram, et

cum

venerit super terminos

vestros.
7-

Et

erit reliquia

Jacob in gentibus

in

medio popuet quasi

lorum multorum, quasi ros cadens a Domino,
agnus super gramen
:

ut non quisquam congregetur,

neque stabunt
8.

in

filiis

hominuin.

Et

erit reliquia

Jacob

in

gentibus in medio po-

pulorum multorum, quasi

leo est in jumentis in saltu,

et quasi catulus leonis est in gregibus

pecorum, quo:

modo

si

pertranseat ut dividat,

(et)

ut rapiat

non

sit

qui auxiliabitur.
9.

Elevabitur

manus

tua super eos qui tribulant te
tui.

et

perdentur inimici omnes

122
10.

uixeoxc.
oto&
eceajcuni

&en me&ooT

eTejuLJUL_T

ne_e noc
TeKJULH-f
11.

*f n_qurf

e_oX hneK&ecop e_oX<£en
>
i

OTO& i~n.LT-A.KO hneK£,_pJUL_. oto& -fn_qurf e_oX hm__Ki irre neKK_£ OTO£, *f n_obXl hneKJUL_ THpOT eT_op oto& ~fn_qco-f e_oX hneK$£.<6pi e&oX^en neK_i_ oto&
nneTepoTco
12.

hnoTJUL_ncijcoTTi h<£>HTK.

oto& *fn_qco'f e_oX hneK$coT£, rtejut rteKcttXh e&oX^ert TeKJULH*f oto£, x hneKOTcoJUL xe
rtiti£> &HOTi

TeKJU.H-f

hnii_£ ctjcuHn e&oX^en u_t_ko hneK__Ki. -f 14. oto& *f n_ipi £>en oTXtonT nejuL oTJUL_on hoTcTTjuLncijicu ^en meenoc e<J>JUL_ _e iXnoTcto13.
>

rtre neK_i_. oto£, *fn_Ktop_

tcjul hccoi.
1.

,

_

Ke<J>. z~.

ccoTejuL

cff;P,_tt

_e enHer _ noc xotot tcouk oto& 0T_€ niTCOOT OTO& JUL_pOTCCOTeJUL h_6

me_X
2.

eTeKCJULH.

ccoTeJUL
nejUL

me_X en&_n

julttoc

nejuL m<-6eX-

mcen-f hTe nK_&i _e it&^n julttoc ot_e neqX_oc oto£, qn_co£j nejUL nicX. 3. ti_X_oc ot ne er_i_iq n_K ie eT_i*f julk_£, h&HT m.K &en ot le eT_i£ e_£,co_K ^en ot _pioTtb nm. 4. _e othi _ienK encycoi e_oX<£>en ttkxL&i «xhjuli oto£, _icotk e_oX^>en nm rrf julct—cok oto& _ioTtopn <£_t£,h juLTteK&o juljulcotchc neju. __pcon nejuL jul_pi_jul. 5. n_X_oc _pi<J>JUL€Ti _e ot ne eT_qcocfhi juljULoq ,£_poK hxe __X__k noTpo JULJULCO__ OTO£, ot ne eT_qoT_£,JL*.eq n_q h_e __X__jul najHpi

Xot

>

juL_ecop icxen mc;x~o irloc 2J*- e£>pHi ev_Xv_X_ &OTUJDC hTOTepd>juLeTi h"f JULeejuLHi rtre noc.
6.

£>en ot _m_T_£,e noc rtT_cuen n_noT*f
x lege

hneKOTajT.

.

MICHjEAS.
10.

123

Et

erit in die illa, dicit
tui, et

Dominus, destruam equos

tuos de
1 1

medio

disperdam currus tuos,
auferam omvenifica

Et destruam
tuos

civitates terrse tuse, et
:

nes locos

munitionis
:

et

auferam

tua

de manibus
in te.

tuis

et

qui

loquuntur, non

habitabunt

12.

Et disperdam
tui
:

sculptilia tua, et

statuas tuas de
:

medio
13.

et

non adorabis opera manuum tuarum
tui
:

Et succidam lucos de medio
:

demoliar

civi-

tates tuas
14.

Et faciam

in ira, et furore ultionem in gentibus,

quia non exaudierunt.

CAP.
1.

VI.
:

Audite quae Dominus dixit
:

Surge, et judicare ad-

versum montes
2.

et audiant colles

vocem tuam.
et valles, et

Audite colles judicium Domini,
terrse
:

funda-

menta

:

quia judicium

Domino
quod

adversus popu-

lum suum
3.

et arguet

cum

Israel.

Populus meus, quid
quo, aut

est

feci tibi, aut te

con-

tristavi in 4.

afflixi te

in quo, responde mihi.

Quia eduxi

te

de terra ^Egypti, et redemi te de
ante faciem

domo

servitutis, et misi

tuam Moysem,

et

Aaron,
5.
rit

et

Mariam

?

Populus meus, recordare quod
te

est,

quid cogitaveest,

adversum
ei

Balac rex Moab,
filius

et

quod

quid

re-

sponderit

Balaam

Beor, de Schcenis usque ad

Galgala
6.

;

ut recordaretur

justitise

Domini.

In

quo apprehendam Dominum, ut suscipiam

124

uixeoxc.
<s.rt

eTdoci epoi
7A-it

eieojT<i.£,oq

rt&pm

<£ert £,<&.rtcTXiX

neju. £,<LrtjuL<Lci e<kTep oTpojuLni.
qrt<LojoTTT

epoq ftxe

rtoc

^eit

^^.itcyo

ftcoiXi

le j-6ert £,<Lne.&<i.

JULJUL<LCJUL&<LejuLTTt

ctkc-

rtitooTT le ftT<L*f rtit^.JULeTajopu juljulici £>&. rt<s.jULeT<Lce&Hc ttott<l& frre T£.rtexi ^a. <{>n<u ftTA.8.

<ltt<ljulok <$pcojULT

xe ot

Tteert<&.rteq ie

ot ne

eTe noc Karf ftccoq ftTOTK <lXX<l eepeKipi ttOT&A.TT oto& ejULertpe oTrt<Li oto£, ftTeKajconr eKce&TtoT eepeKJULocyi rtejuL noc neKrtoT-f 9. tcjulh julttoc eTejuLOT-f epoc ft*f &<lki oto^
eqerto&ejuL rtrtneTep^o-f ^><lt£,h JULTteqp<Lrt ccoT6JUL *f 4>tXh oto£, nuuL eert^ajcoXceX ftoTiL*j<i.
10.

JULH

OTXpWJUL

Tte

OTO^

TTHl

ftOT<LrtOJULOC

eq&ioTi e^)OTit ft£,<i.rt£.&cop ft<s.rtojuLT<L rtejUL otcTiftxortc ^ert otojcooj. 11. oTog, icxe <s.qit<LeJUL<uo ftxe TTi<s.rtojuLoc ^ert otjul<lojt neJUL £ <s.rtaji ftxpoq £>en OTA&CA.&OTT.
>

e&oX ft^HTOT JULJULeTA.Cefi.HC OTO&
12.
ft^, <LrtjuLeortoTZ

<LTJULO£, ftTOTJULeTp<LJUL<LO

rtHeTOJOIT

ft^HTC
<LqcTfci

rtA.TCA.xr

oto£, ttotXac

^ert pcooT.

13.

oto&

«LrtoK £,co *f rt£.ep£,HTc ftajA.pi epo.

oto^ *f rt<kxop*f e&oX ft^pnift <*6n*f oto£, eTCT^o oto^ itrteoTX<u oto^ rtHeen<LOTX<u eTCTHiTOT ftTOTc ftTcnqr.
14. fteo

epeoTcujUL

oto^

ftrtecr

15.

fteo

epecrf oto£, itrtecuc^ iteo epecoqr

ft-

oto£, ftnee<£.£,cr ftoTite£, oto^ epeTerte&cojULT ftoTHpn oto£> ftrteTertcco eTeTAKo ftxe mnoJULoc ftTe n<t.X<Loc. 16. oTog, <LK<i\pe£, ertuuieeJULHi ftre *^A.JUL.ftpr rtejuL m&ftHOTi frre nni ft£.x^-& oto^ <£.peTert£,<4.rtxcoiT
jULoajr
ft<£>pHi

^ert noTcotTm &01TCOC ftTA.THT*f

eiTT<LKO OTO£, rtHeTOJOTt

ft^HTC eTOJOTOJITC OTfnre £> <s.rtX<Loc.

°&

epeTertedT

ft£,<Lrtajcoaj

MICHyEAS.
Deum meum
excelsum mihi?
si

125
in

apprehendam euin

holocaustis, et vitulis qui fuerunt anni?
7. Si suscipiet

me

ei

Dominus,

in millibus arietum,

vel

in

decem

millibus hsedorum pinguium? vel dabo

primogenita

mea pro

impietate mea, fructum ventris

mei pro propitiatione animre mese?
8.

Annuntiatum

est tibi,

homo, quid bonum, aut quid
ambulare

est

quod Dominus

quaerat a te nisi ut facias judicium,

et diligas misericordiam, et paratus sis
?

cum

Domino Deo tuo 9. Vox Domini clamabitur in civitate, et salvabit timentes nomen ejus. Audi, tribus et quis ornabit civi:

tatem
10.

?

Nunquid
Et

ignis est, et

domus

iniqui thesaurizans
?

thesauros iniquos, et injuriam
11.
si

cum contumelia

justificabitur iniquus in statera, et
;

pondera

fraudulenta in saccello
12.

De

quibus repleverunt divitias suas impietatis, et

qui habitant in ea, loquebantur mendacia, et lingua eo-

rum

exaltata est in ore

eorum
non

?

13.

Et ego quoque incipiam percutere

te

14.
te,

Tu

comedes,

et

saturaberis, et ejiciam te in

et apprehenderis, et

non

salvaberis

:

et

qui salvati

fuerint, tradentur gladio.
15. et

Tu
:

seminabis, et non metes

:

tu

premes
et

olivas,

non ungueris
Et

oleo, et conculcabis

vinum,

non

bi-

betis

dissipabuntur leges populi mei.
custodivisti justificationes
:

16.

Zambri,

et

opera
;

domus Achab
traderem
te in

et ambulavistis in consilio

eorum

ut

perditionem^ et qui habitant in ea in

sibi-

lum

:

et accipietis

opprobria populorum.

126

uixeoxc.

1.

otoi itm xe <Liep
itcocj-6

JULc|>pH*f

oti ^eit
ojopit
2.

iteJUL

juLcjmeTeoTeT pcoc*>KeTtTfxcofii ^eit najcoX
rt-

juuuLoit cjul<L£> ojoit eitxiitoTcoJUL itHeT£.Tc£o£,

otoi

itKi

t^txh.
e&oX&ixeit
qajoit

xe

«LqjuLOTitK itxe itipeqepg/rf

niK<L£,i
<Lit

oto&

c^KeTTcoTTtjJit

^en

rtipcoJULi

cecTi£,<Lit

THpoT

e&^-itcitoq c£ot<li $ot<li q-

&ox£,ex

^eit oT&ox&ex. 3. eTco&*f ititoTXix eniiteT&cooT qepeTiit itxe ni^-pxwit oto^ nipeq-f&^it <LqcA.xi it£,<Litc^xi
JULiteqajcJmp
rt£,ipKitK

<Lqxe iteTp<Lit<Lq

itTeqiWxK ^xe

ni-

XCOpi
4.

OTO&

*f ItACoXl ItOT<LY<LOOIt.

JULc^pKi"

itOT&oXl

eCOTCOJUL

OTO&

eCJULOOJI
"* 01

^eit
<lti
pIJULI.

oTK£.itcoit

^ert otc&oot

itx<^- KI

o** 01

rtxe

iteKcTrjuLnajiaj

-frtoT eTeajconi itxe ot-

juLitepTeit&eT enitoT ^en iteTeitajcJmp oT2^e juinepep^eXnic eneTeit&TVOTJULertoc <Lpe£, epoK
5.

eeKeTeKeitKOT rteJUL<Lc eajTeJULX^ £>^* ^^.totc. 6. xe otki OTajKpi qrt<Lajcoaj jucneqicoT oTajepi it^.cTcoitc exert TecjuL«LT oTajeXeT exert Tecajcojuli

&£.rtx£.xi

THpoT

juLitipcojuLi rte

itneT^eit ne-

qm.
7.

i.itoK

2^e

*f rt<LxoTajT

exert itoc *f rt<LJULOTrt

eftoX exert $*f n<LccoTep rt<LrtoT*f rt<LccoTejUL epoi. 8. juLnepp^.aji juljuloi T<LJULeTX£.xi xe ^.i&ei

oxogj

*f it<LTcoitT oit

xe otki

«Liaj<Lrt£,eJULci

^eit

nx^-Ki

qrt<LepoTcoirti epoi itxe itoc.

9. *f rt<Lq«Li <-6<l

itxcoitT JULitbx

xe

«Lieprtofti

epoq

aj<*k.TeqoJUL«Li

ert«L£,«Lit

oto^

eqeipi JULTt«LKpiJUL«L

oto£, eqeeitT eftoX
julhi.

ec£>oTcoirti eiert«LT

eTeqjucee-

10. oto^ eceit<LT rtxe T«LJULeTX«i.xi oto^ ecexoX&c juLitajnti ohctxco juljuloc khi xe «Lqecort

MICH^AS.
CAP.
1.

127

VII.
sti-

Vae mihi, quia factus sum, sicut qui congregat
in messe, et

pulam
sit

racemum
iis

in vindemia,

non botrus
Vae

ad comedendum

qui perveniunt

primum.

mihi, anima mea,
2.

Quia
est.

periit pius

de terra

:

et rectus in
;

hominibus

non

Judicantur omnes in sanguines

unusquisque

tribulat
3.

proximum suum
manus

in tribulatione

:

Praeparant

suas in

malum. Postulat
:

prin-

ceps, et judex loquutus est verba pacis

dixit placitum

animae suae potens.
4.

Et auferam bona eorum,
et

Quasi tinea comedens,

ambulans

in regula, in
:

die tenebrarum.

Vae, vae, venerunt ultiones tuse

nunc

erunt fletus.
5. Nolite credere in amicis vestris,

neque speretis in
cubas, ne

ducibus
sinas
6.

vestris.

Custodi
ei.

te

ab

ea,

cum qua

quicquam
Quia
filius

contumeliam

facet patri suo
:

:

filia in-

surgebat adversus

matrem suam
viri,

nurus contra socrum
in

suam
7.

:

inimici

omnes

sunt

illi

domo
:

ejus.

Ego autem

intuebor in
:

Dominum

permanebo

in

Deum salvatorem meum Deus meus exaudiet me. quia cecidi, et re8. Ne gaude mihi inimica mea surgam quia si sedero in tenebris illuminabit me Do:
:

;

minus.
9.

Sustinebo iram Domini quia peccavi

ei

:

donec
et

justificet

causam meam.
in

Et

faciet

judicium

meum,

educet
10.

me

lucem

:

videbo justitiam ejus,
et operietur confusione,
?

Et videbit inimica mea,
;

quae dicit mihi

ubi est

Deus tuus

oculi

mei respicient

128
neKitcnrf
11.
rt«LiS<&.X

uixeoxc.
eTexoTcyT excoc ececycom
*f"

rtoT

eT£,COJULI CXCOC JL*4>pirf itoToJULi.

e&oX ne me&ooT it£,<i.rtrtoJULoc e&oX
12.
d>tocy

^eit rtre&ooT itTe ncocyx rtoTTco&r neqco-f eTejuLJUL<LT oto£, eqeT<Lcoo
rtxe

nre&ooT

eTejuLJUL<LT.

OTO^, rte&<LKr eTei e&oX eTcycocy rtejuL otitTe rti<LccTpioc otog, rte&<LKi eTXop eTecyconi eTcjpHcy icxert TTpoc cy<L cJ>i£po rtre TCTpi<L ctjuljulcoot rtejUL
cj>iojul rteJUL

e&oTo
ojul cy<L
13.

oTcyoopTep

rtejUL icxert $i-

icxert titcoot cy<L iitcoot.

cycom enTMo rtejuL rtHCTcyon &icoTq efioX^ert rtoTOTT<L£, rtxe rtoT&&KOTr.

OTO& epe hk^&i

14. ^.juLorti

juLneX<Loc ^ert yoTcy&coT rtieccooT

ftTeKKXHpoitojuLi^.
oTi£-£,cycyHit

eTcyon

<£>£.pr

^><LpcooT
K<LT<Lcj>pHi~

^en
rtrtr-

^ert oJULni"
rtejuL

JULTiiK<LpJULeXoc eTJULortr

<£ert

eK.LCA.rt

v£.X<l<L2^

e&ooT rtre
15.

nerte£,.

oto£, KA.TA. rtre&ooT ftre nertxirtr e&oX<£>ert tik<L£,i ftXHJUcr oto£, epeTertert<LT e£,<£.rtcycj>Kpi. 16. eTert^.T itxe ^«Lrteonoc oto& eTecfFcymi <£>ert totxojul THpc rtoTXix efex^-f £,*pert pcoot oto£, eTeepKOTp rtxe rtoTJUL<Lcyx. 17. eTeXcox^, itoTK<L£,i JULcjppni" rt£,<Lrt&oq ct-

eTecyoopTep ^ert noTTi.T&o e^oTrt eTeTcoJULT exert noc noTrtoTi- oto& eTeep&o-f <£><Lxcoq. 18. rtuuL eTor rtrtoT-f juLneKpni" eKtbXr it£,a.rtcocyf £,ixert
iik<L£,t

cTirtxortc

oto&

eKcirti rt£,<LrtJULeT£.cej3.Kc rtrtrccoxn

rtre TeKKXHportojuLii.

oto&

JULneq<LJUL<L£,i juLiieq-

xcortT cy<L e&oX xe <4>rt<Li ne TeqoT^.cyq. 19. rtooq eqeT^.coo oto& eqecyert£,HT <£><LpcoTert oto& eqeocoJULc rtrtencTirtxortc oto£, rtertrto&i THpoT eqe&epficopoT erticycoK rtre c)>iojul.
y

MS. Lee

addit

tc4>tXh ^ert

oTcyrtH, tribum

tuum

in hortu.

:

:

MICH^AS.
super

129
sic-

eam

:

erit

nunc

in

conculcationem super eam,

u t in lutum.
11.

In diebus

liturae lateris
:

;

deletio tua est dies

illa,

et vertet leges dies illa
12.

Et urbes

tuae venient in
:

opprobrium,
tuae

et divisio-

nem Assyriorum
buntur aquae

et

civitates

munitae erunt in
;

divisionem a Tyro usque ad flumen Syriae
et turbatio
;

multiplica-

et a
:

mari usque ad mare, et

de monte usque ad
13.

montem

Et

erit terra in perditione, et

qui habitant super

eam, propter fructus operum suorum.
14.
tuae,

Pasce populum tuum in virga, oves haereditatis

habitantes seorsum in saltu, in medio

Carmeli

pascentur in Basan, et Galaad, sicut in diebus seculi,
15.

Et juxta

dies egressionis nostri de terra

^gypti.

Videbitis mirabilia
16.

Videbunt gentes,
:

et

confundentur in omni
os

forti:

tudine sua

manus eorum imponent super
eorum
:

eorum

et surdae erunt aures
17-

Lingent
:

humum,

sicut serpentes, trahentes super
:

terram
super
18.

turbabuntur in conclusione sua
:

stupescent

Domino Deo eorum
Quis
est

et

timebunt eum.
auferens iniquitates, et
?

Deus, sicut

tu,

transiens impietates reliquiorum haereditatis tuae

et

non

tenebit iram

suam ad finem

:

quia misericordia est de-

siderium ejus.
19. Ille revertetur, et miserebitur

ad vos

:

et

demer-

get iniquitates nostras

:

et

peccata nostra omnia pro-

jicientur in profunda maris.

130
20.

H0XOYU.

oto£, eqe-f ftoTJULeeJULHi fti<LKtJoft oto£, otrt<Li ft<L&p<L<LJUL K<LT<L$pHf- eT<LquopK itrtertiof<£ert rtie&ooT frre cyopn.

-mipo<j>htio\

htg hoxotu

nmpo4>HTHC.
Re$. £.
1.

IIxcjojul

2.

frf&op^Lcic irre rt<LOTJUL ninpoc^HTHc. oTrurrf ftpeqx°£> oto£, ftpeqcTfjuLncyicy ne
-

noc ftrtneTi oT&Hq oto^ fteoq eTqurf rtrteqx<Lxi e&oX. 3. noc oTpequboTrt&HT ne oto^ oTrticyf Te TeqxoJUL oto£, ni<Lertofii itrteqTOT&oq noc <Lq ^ert oT^)<Le oto£, <Lq ^>ert oTJULortJULert ftxe neqjulcjoit
4.

oto& £,<LrttfHnr
e$ioJUL

rte ncyuoicy

ftTe rteqtTXX<LTX.
juLJULoq

eqjuLftort

oto& eqTcyoTio

oto^

rtn<LptJ0OT eqcycjoq juljulcjoot

eft<Lc<Lit rtejUL

<LcepKOTXi ftxe niK<LpJULeXoc oto£, rteT$opr efioX
eftoX juLJULoq oto£,
<LqKtJoXx ftxe n.K<L-

ftre niXifi<Lnoc <LTJULOTrtK.
5.

<LTJULortJULert ftxe rtiTCJooT

<ltkijul rtxe rtiK<LX<LJUL$o

oto^

efioX&^L neq&o cyon ft<£)HTOT.
£,i

jul<li rtrftert rteJUL

rtHTHpoT eT-

6.

nuuL eert<Lcyd&r ep<LTq e&oX&^.

n&o

ftre

neqxcjortT
ftort

oto&

rtiJUL

eert<Lcyf- oT&Hq

^ert nejuL-

ftre neqxuortT neqjuLfiort qKcjoX ft£,<Lrt<LpXH eftoX oto£, £,<LrtneTp<L <LTJULortJU.ert e&oX juuuLoq.
7- otxpc ne tioc itrtHeTXOTcyT eftoX ,£<LXCJoq oto£, eqccjooTrt ftrtHeTep£,o-f ,£<LTeq£,H. 8. oto& ^ert otk<lt<lkXtcjuloc ftre oTXirtJULocyi eqipi itoTXCJOK ftrtHeTTCooTrtoT juljulcjoot excjoq

rtejuL

rteqx<Lxr eqecfoxr ftccooT itxe

otx^ki.

NAOUM.
20.

131
et

Et dabit
:

in veritatem Jacob,

misericordiam
juxta dies

Abraham
priores.

sicut

juravit

patribus

nostris

NAOUM.
CAP.
1.
I.

Liber visionis

Naoum

Prophetse.

2.

Deus semulator

et ultor est;

Dominus eorum

qui

adversantur eum, et ipse destruit inimicos suos.
3.

Dominus longanimis
:

est,

et

magna

est

fortitudo
fuit in

ejus

et

innocentem non
et fuit in

sanctificabit.

Dominus

consummatione,
sunt pulvis
4.
solat.

commotione

via ejus; et nubes

pedum

ejus

:

Increpans mare, et exiccans

illud, et

flumina de-

Imminuta

est

Basan, et Carmelus, et quae florent

Libani, defecerunt.
5.
les
:

Commoti
et

sunt montes ab eo, et concussi sunt col;

inclinavit terra a facie ejus
in
iis.

locus omnis, et

omnes qui habitant
6.

Quis sustinebit ab
?

facie irae ejus

?

et quis resistet

in ira furoris ejus
petrae
7-

Furor ejus consumit principatus,
eo. et

et

commotse sunt ab
Suavis est

Dominus expectantibus eum,
se.

co-

gnoscens timentes
8.

Et

in

diluvio transeunte facit
:

consummationem

eorum qui consurgunt super eum
sequentur tenebrae.

et inimicos ejus per-

k

2

132
9.

HOXOTU.
ot ne ereTertJULeTi epoq exert noc iteoq noTXuoK qn£.tffjULnajioj ftcon & £.rt excon
"j^

qrt«upi
^jeit
10.

oT&ox&ex. xe cert<Lepx e P coc
JUL<$pH~f

e^pHi ertoTcerrf oteqjULoXx
rtoc eK-

o& eTeoTojmc
itejUL JUL4)pHi~
1 1

itoTCJULiX<£.£

itoTpa)OTi eqajoTtboT.
itxe otjulcti

eqei
€.£,<?..

e&oX r\^)HTK
ite

^a.

JUL6TI
12.

ItTteT&tJOOT eT~f OT&HK.

it^.i

rtHeTeqxtu juljulojot itxe noc eqoi

juljuluuot oto& "ULipni" eqe&oX oto£, neK^paooT itrtoTcarrejUL epoq. 13. 0T0& -fitoT -frt^.^)OJUL^eJUL jULneqajKuoT e\ftoX£,j.poK 0T0& rteKcrt<£.T£, ~f n<£.coXnoT. 14. oto£, eqe&oit&eit ee&HTK rtxe noc noTXoop eftoX xe <~5ert neKp<Lit ~fru.qurf efioX.£ert rmi juLneKitoT-f niti$u)T£, rtejuL moTU5T£ ~f rt^-x^

itA.px^« e^^itJULHaj

ecjxwpx

>

itTeKKA.ici <£ert otkjoc.
15. £,Hime ic £,ixert rtiTcooT itxe rtitf3.X«i.TX itTe ^HeT^iajertrtoTqi 0T0& ctxu) itoT£,ipHrtH £.piaj<u iot ^. ^ert rteKaj<u juloi rtrteKeTXH xe othi itnoT£.£TOTOT itxe rtin<i.p<LitoJULoc ecirti

e&oX fi^HTK

eTJULeT£.ru.c.

Ke$. E\
1.

<Lqxu)K

^ejuL
2.

e&oX.£ert
-

e&oX ^.ToXq ^ert rieK£,o 4>neTnooT&ox&ex xotojt eoTJULUMT
£.

^.jULoni itrtoTi ni xeJULitojUL~f rtxojuL ejUL<Laju?.

xe othi

noc Ticeo juLnajuxu
julhicK
rtejuL

iti<LKu>ft jul-

4)pH~f juLnajaoaj
<Lirt<L£,JULOT
rtejUL

xe othi

<£>ert

oTrto&eJUL

e&oX

rtoTX<Lxi

rtipeJULitirteTH

noTKXnJUL^..

<ltt<lko rtoT&ortXon irre totxih efk>X<£>ert nipuojuLi £,<Litpu>JULi rtxuopi eTcto&i <£>ert rtuuLOTcep itTe rtoT£,<LpJUL<L <£ert rtre&ooT rtTe
3.

otxpwu

ncofi-f

0T0&

rtitfXci&eo eTeajeopTep.

:

NAOUM.
9.

133

Quid

est,

quod

cogitatis contra
:

Dominum
bis

?

ipse

faciet

consummationem

non vindicabit

simul in

tribulatione.
10.

Quia redigentur usque ad fundamenta

sua, et co-

medetur quasi volvola circundata,
11. Exibit

et quasi stipula arida.

ex

te cogitatio contra

Dominum,

cogitans

mala
12.
tis

contraria.

Haec sunt quae
;

dicit

Dominus
:

;

imperans mul-

aquis

et sic dividentur

et auditus tuus

non au-

dietur.

13.

Et nunc conteram virgam
:

ejus a te, et vincula

tua

disrumpam
Et

14.

praecipiet de te
:

Dominus

:

non seminabitur
Dei
tui sculptilia,

ex nomine tuo
et conflatilia 15.
;

disperdam de

Domo

ponam sepulchrum tuum
Festum
:

cito.

Ecce super montes pedes evangelizantis,

et an-

nunciantis pacem.

celebra, Juda, in festivitati-

bus

tuis

redde vota tua

quia non adjicient improbi

transire per te, in vetustatem.

CAP.
1.

II.

Consummatus

est,

sublatus est

:

in

faciem tuam,

liberans de tribulatione.

Contemplare viam, tene lum-

bos eorum, confortare robore valde
2.

Quoniam Dominus
:

avertit

contumeliam Jacob,

sic-

ut contumeliam Israel
et inimicos
3.

quia in liberando liberavi eos
et palmites

eorum Ninevitas,

eorum.

Perdiderunt arma potentiae eorum ex hominibus,
:

viros fortes illudentes in igne in diebus prseparationis
:

habenae curruum eorum

et equites turbati erunt.

K3

134
4.

HOXOTU.
^>en iujulcoit oto& etexop e&oX frxe moto£,
eTecfXojuLXejuL
<*6en

£,£.pjui<L

nm^Tii
hxpuu-**-

TOT&OpAXIC
nejuL juL^pirf
5.

JULC^pR-f
>

hp
<

£.nX<-i.JULn£.c >

h£ .&.nX<LJULn<Lc eTctoxi. oto£, eTeep4>JL*.e**i hxe noTmcyf oto& ei^eit nie£,ooT oto& eTecyconi ^eit noTXinoiro^ ctcicoc exeu mco&T oto^ eTecoft*f
itr~e

e*J>coT
juLocyi

ititoTJUL^-it^-pe^.

mfL^Ki <LTOTcon oto£, «lt&ci frxe niJULeTOTpcooT oto£, *f £> TnocT<Lcic <i.ccTcbpn
6.

itiTrcXK

eftoX.

n<LcnnoT encycoi oto£, n<LTmi hnecKe&coKT hc&uuLi JUL4>pH*f it£,<LncfpojuLni e*reepoTco ^en rot^ht. 8. OTO& ItllteTH <LT JULC^pHi" nOTKoXTJUL^HepA. juljulcoot hxe necjuLcooT oto£, hecooT 6t-|)ht jULnoTo^i ep<LTOT oto£, rte jULJULoit iteTXOTcyT.
7.

010^

iteoc

9.

n<LT£,CoXeJUL JULni£,<LT n<LT£,CoXeJUL JULmnOT.fl

oto& rte jULJULort <LTpnxq rtTe neccoXceX <*>/*£,pogy e^oTe neccKCToc THpoT eTcurrn. 10. oTrte^ totot e&oX rteJUL ot^A totot e&oX rtejuL oT<i.X<LnXen h&HT rtejuL ot^ojul^ejuL it^HT rtejuL ot&coX e&oX rrre £,<Ln<|><LT
oto£, ni&o rtTe oTort niften JL*4>pHi~ hoTeX&con itTe otouco. 11. <Lqecon -|>juL<Lrtctjconi ftr~e nuuLOTi neJUL mJULA.njuLoni eTojon hnuuL<Lc juljuloti 4>jul<l eT<LqojenA.q epoq hxe nuuLOTT eepeqcye e^joTit eJUL<LT
nejuL
£,<i.nn<LK£,i

£,ixen

*f

m m&en

hxe otjula-c &°t12.

juljulotT

oto^ ne

juLJULon

eJweT^f-

otjulotT «Lq&coXeJUL
<Lqcox£,

JUL4>pcocyi

hneqjUL£.c ot<LqjULO£>

o&

neqjULOTT

juljulcoot

oto^

juLneq&H&
XejuL.
13.

hzopxc

nejuL

neqjuL<Lncyconi

h&to-

£,nnne «LnoK e&pni exco neze noc nm<LnTo-

NAOUM.
4.

135
;

In

viis, et

dispergentur currus

et collidentur in
ignis, et quasi

plateis.

Aspectus eorum, quasi lampades

lampades discurrentes.
5.

Et commemorabuntur optimates eorum

:

et fugi;

ent in die, et infirmabuntur in itineribus suis

et fes-

tinabunt super
sua.
6. Portae

muros, et prseparabunt propugnacula

civitatum apertse sunt: et conciderunt regna,

et substantia revelata est.
7.
aliae,

Et

ipsa ascendebat, et ducebantur

ancillae

ejus

sicut columbae, loquentur in corde suo.

8.

Et Nineve,
fugientes

sicut piscina
steterunt,
et

aquae,

aquse ejus
erat qui

:

et

ipsi

non

non

respi-

ceret.
9.

Diripiebant argentum, diripiebant aurum, et non

erat finis

ornamenti ejus

:

aggravati

sunt super vasa

omnia
10.

pretiosa ejus.

Excussio, et rediscussio, et ebullitio cordis, et

confractio cordis, et dissolutio

genuum,

et dolores su-

per

omnem lumbum,
Ubi
est

et facies

omnium,

sicut

adustio

ollae.

11.

habitaculum leonum,
?

et

pascuum quod
ut ingrediretur
?

est catulis

leonum

locus

quo
est,

ivit leo,

illuc catulus leonis, et

non

qui exterreat
catulis

12.
suis

Leo rapuit

sufficientia

suis, et

leonibus
et

suffocavit, et implevit

speluncam suam prseda,

habitaculum suum rapina.
13.

Ecce ego ad

te, dicit

Dominus omnipotens

:

et

k 4

136

HOXOTU.

Kp<!T~u>p oto£, TtejULHcy -f rt£.pOK£,q j*6ert otxp^-Moto& rtejULOTi eceoTOJULOT ftxe OTCHqi oto£, *frt£.qurf

rtrexopxc eftoX&ixert

tik£.&t

oto£,

ftrtoT-

currejuL

xe

erte£,.&HOTi.
Kect>.

v.

1.

ub *f&£.Ki

rtxe rticrtoq *fjuLeertoTX

THpc en-

eTJULe^,
2.

ftcTiftxortc.

tcjulh ftre £,£.rtJUL<LCTiVYoc ftre £,£.rtTporteJUL ot£,oo eqcfoxr rteJUL oT£,<LpjUL<L equxy e&oX rtejUL oTcT2.cr£,eo eq£.Xm. 3. rtejuL oTcnqi ecf JULOTe rtejUL £,£.rt£,ortXort ct£,iceTe&pnx rtejUL £,<LrtJULHcy eTp^.<*6T rteJUL ot£,er eqocy oto£, rte jULJULort ^LTpnxq ftre rteceertoc oto£, eTecytortr ^ert rtoTccjoJUL^. e&oX^ert n^.cy^.1 ftre oTnoprtiA..

y^oc

roTJULertoc ftre

eTeoTorrrec £,julot *f£,TeneT-f e&oX ft&A.rteertoc ^ert Tecnoprtr^. nejuL £><&.rt$TXH ^ert rte
4. *f noprtH eert£.rtec

rti-J>£.pJUL£.roc

c^^pi.
£,HTme TOKp<LTu>p
5.

£.rtoK

e&pnr exou nexe ncE $*f nin^.rtoto& *frt<LcTcbpn e&oX rtrtHeT^i^-

£,ot juljulo exert
6.

ne&o oto£,

*f rt£.T£JULe £,<Lrtee-

rtoc enecyini rteJUL £,A.rtoTp(jooT enecyuxy.

oto£, *f rt<L£,roTi ftoTdbpeft. exco k<lt^. rtecfcJo^cjul oto£, *f it^.x^-*f eTcp<L£>. 7. oto£, ececyumi oTort rtr&ert eert<Lrt<LT epo eqexoc xe OTT^-Xerujopoc Te rtirteTH. rtiJUL eert<Lqr2.£,ojul cxcjoc
n^.c.
8.

£.irt£.Kurf

fteum

rtc^.

otti<lp<lkXhcic

co&*f ftoTTor

^oTn

itoTK£.n co&*f irfToi
£,<Lrti£.puxrc otjulcjoc£>iojul

rtTe <LJUuuLort

eneTcyon ^ert

ot eTKurf epoc e<Liere Tec<Lpx H ne
otjulcjoot rte rtecco&T.
9.

oto£,

oto£, rtiee<LTcy

rteJUL

X KJUU

"
^

1

6 TecxojuL ot-

:

: :

NAOUM.
multitudinem tuam succendam in fumo
:

137
et leones tuos

comedet gladius
et

:

et

auferam prsedam tuam de terra
tua.

non audientur opera

CAP.
1.

III.

O

civitas

sanguinum

;

mendax

tota,

plena

ini-

quitate
2.

Vox
Et

flagellorum, rotarum, et equi persequentis, et

currus sonantis, et equitis ascendentis,
3.

gladii splendentis, et
;

armorum fulgentium,
et

et

multitudinum vulneratorum
fuit finis
suis, a
4.

ruinse

multae, et

non

gentibus ejus

:

et

infirmabuntur in corporibus

multitudine fornicationis.

Meretrix speciosa grata, dux maleficiorum, quae

vendit gentes in fornicatione sua, et tribus in maleficiis
suis.
5.

Ecce ego ad

te, dicit

Dominus Deus omnipotens
tuam
;

et discooperiam posteriora tua super faciem

et

ostendam gentibus confusionem tuam,

et regibus igno-

miniam tuam
6.

:

Et projiciam abominationem super
:

te

secundum

immunditias tuas
7-

et

ponam

te in

exemplum.
te,

Et

erit,

omnis, qui viderit

dicet

:

Misera est

Nineve, quis gemet super
solationem
8.
illi ?

eam

?

Quseram unde con-

Para partem, apta chordam, para partem
:

Am-

mon
ejus
:

quse

habitas

in

fluminibus

:

aqua

in

circuitu

cujus principium est mare, et aqua sunt muri

ejus:
9.

Et yEthiopia

et

yEgyptus, est fortitudo ejus, et

138

N3X0YU.
juLJuioit
<£><Le

o&

frre nec4>arr

oto^

rt<L

-fXTfiH

<ltcuojtu rt<Lc
10.

jul&ohooc
rteoc ecejuLocyi ^eit
(J0TOC

oto^
ft3cjul

ecoi

^

oTubTejS. eftoX
cert<L-

rtecKOTXi

fti-XojoTi

oojjulcot ^>ert £,h ftrtecjULOJiT

THpoT oto&

eT-

e&i KXHpoc z rtxe rtHeTT<LiHOTT rtT<kc oto& itecft£,pHI Ttj^HTOT THpOT eTecort&oT <£ert £,^.itne2^.ec ftxix.

11.

oto^
juljulo
ite

iteo

epeei^i oto^, epecuojni e<LT&ifteo

n£,o

oto^,

epeKurf"

ftC<L

OfTi^O
rte

ep<LTq

eKoX^ert

£,<Lrtx<LXi.
£,<LrtJ$.oj

12. rteju. <L2^e

€tta.xphott

ftKertTe

eoTortTOJOT
13. &Hnne ^pni ft^mi"

ft£,<LitcKOTioc

<LTcy<LrtKiJUL

eTe&ei

e-

^jpHi epojq juLneooTojJUL.
ic

neX<Loc JUL^pni" ft&A.rt&iojuLi

ft-

rtiriTXH rtTe TteK<L£i ^>ert oT<LOTOjrt

eTe<LOTOjrt juljulojot ftrtex<Lxi
ojjul

oTXpiu/x eqeoTrte <LJULorti
ftrte-

ftrtejuLox^oc 14. otjulojot eqooTHT coKq
JUL<Lcyerte
<LJULorti

T<Lxpo
15.

e^pHi eoTojun oto^

&ojjuli

^>en
rtxe

£,<LitTo& oto£,

e^oTe

ottojjS.i.

^ert

tiijul<l

eTejuLJUL^.T

eqeoTOJUL-f"

OTXpwJix oTCHqi
4>pH-f rtoTcyxe

ecequrf" e&oX eceoTOJULi" juloto& eTe&pocy exoj jUL^pni" rtoTq<loj<li

poTXoc
16.

<i.peepe rteieikyojT

juL^pni"

ftrticioT

rtre
17.

T$e <LqoTo&
<Lqo~T<i>ei

ftxe i3.poTX oc oto£, «Lq&^LX^Li.

jL*4>pHi"

ftoT<LTTeX<Lj3.oc rtxe ne-

julotxt jLt4>pni~ ftoTcyxe e<LqoTO£, j^ixert otxoi ^ert &<Lrte£,ooT rVre nx<Lq <Lqcy<Li ftxe $pH oto&
<Lq£,<LX<Li
18. <LT£,irtuuL ftxe rteJUL<LitecojoT

JULnoTcoTert TteqjUL<L otoi rtuuoT. noTpo ftm<LccT-

pioc <LqajTo ftrtexojpi <Lqxojp
xert rtiTOJOT

e&oX

ijLTieX<Loc &i-

oto&

rte JULJULort <£>Heert<Lcyojn.
z

epoq.

leg:e

exert.

:

:

NAOUM.
non
finis

139
facti

fugae ejus.

Et Lybes,

sunt

ei

auxilia-

tores.

10.

Et ipsa

ibit

in

transmigrationem captiva

:

parejus

vulos ejus allident in principiis viarum
et

omnium
:

projicicnt

sortcs

super inclyta ejus

et optimates

ejus in eis alligabuntur in
11.

compcdibus manuum.

Et tu
tibi

inebriaberis, et eris despecta, et tu quares

stationem
12.

ab inimicis.
ficus tibi, quae

Et sane, munitiones
si

habcnt sco-

pos

:

commotae

fuerint, cadent in os comedentis.

13.

Ecce populus

tuus, quasi mulieres in te.
:

Portae
ignis

terrae tuae, in aperiendo, aperientur inimicis tuis

comedet vectes
14.

tuos.
tibi,

Aquam
latus.

congregatam hauri

obtine munitiones

tuas

:

ingredc in lutum, ct conculca in paleis, et obtine

super

15. In loco illo
te,

comedet

te ignis, gladius

disperdet

comcdet

te,

quasi locusta, et aggravaberis, quasi bru-

chus.
16. Fecisti negociationes tuas multiplicare sicut stellae
cceli
:

augexit bruchus, et evolavit
Exiliit,

17.

quasi attelabus,

commistus tuus,
in diebus gelus
:

sicut

locusta, quae quievit super
est
sol
;

sepem

ortus

et

evolavit,

non cognovit locum suum.

Vae

ipsis.

18.

Dormitaverunt pastores
:

tui

;

rex Assyrius conso-

pivit fortes tuos
et

dispersit

populum tuum super montes,
eum.

non

erat, qui susciperet

140
19. ijuuLoit

axRROXROTU.

T£.XcTo cyon jULrte<£ojuL<6ejUL <LqT^julojul itxe ueep^oT oTort rtrftert eert£.ccji)TejUL
ertecyirti

eqep<?uyi

oto^ exeKtwX^
enrejuLneci

itrtoTxix

e&pm

exuu

xe othi

rtuuL

e&pm

excoq rtxe

T€K£.ki2. rtcnoT iti&en.

-MIPO<I>HTiax

HTG OXRROXROTU
T.

nmpo4>HTHc.
Recj>.
1.

eiioX oto£, ft3c nA-~ ccjJTeJUL epoi ^.rt *f n^.cjooj encycjor ot&hk cicThot itrt ^- It ^.£ JULeT ^- n xortc oto^
2.

cy^.

^npo^HTii. ftT6 ert<LT xe noc

£.&J$.£.KOTJUL nrnpocj>HTHc.
-f rt<i.cjocy

x

-

>

3.

ee&e ot

^.kta.juloi

e^^n^ici
ot£,£.ti

neju.

£,<Lit-

julk^-t^

eepixoTcyT exert

oTT.&.Xencjopi£.
<

iteJUL

oTJULeT^.ceKHc <Lqcyumi fixe oto£, nipeq^f&^-n qcff £,0.
4.

juLn LJULeo

cj>^.r <i.qxcjop eftoX itxe oTrtojuLoc oto& eftoX rtoT&A.n cy^ e&oX xe m£.cejSHc qcTenxcJopi exert mejULHi ee&e cj>^.i eqei eiioX itxe

ee&e

rtitoTiiti

ni£,<Ln eqcj>ort£,.
5.

£.rt£.T

rtIK^T^.O>portITHC

£.picycj>Hpi jebert £,<Lrtcycj>Hpr

OTO& XOTttJT OTO& oto^ rtTeTertT£.Ko xe

othi i~n^.ipi noT&cjoft.
Tertrt<Lrt<L;p/f
6.

^en

epoq ^.rt xe oTHr £,HTme £rtoK
rtneToi
itpeqi"

rteTerte&ooT cjp^i eTe£.pecy<Lrt ot<u c<&.xr juuuLoq.
*f rt<LTOTrtoc

rtrx^-X-

2^eoc

nieertoc

eT£.cicjooT

oto^
<Lrt

eTertcy<Lcyi cj>HeejULocyi £,ixert rtroTHcycr rtTe rtK£.£,r

eepeqepKXHportojULirt rc£yLnjuL£.rtcycjonr ertoTq
ite.

7-

qor rt£,o-f oto£, qoTort£, eftoX

neq&^n

eq-

ecycjonr

e&oX rt^HTq.

ABBAKOUM.
19-

141
tuse
:

Non
:

est

sanatio

contritioni

inflammavit

plaga tua

omnis, qui audiverit nuntium tuum, gau-

debit, et plaudent

manibus super

te.

Quia super quem

non supervenit malitia tua semper?

ABBAKOUM.
CAP.
1.

I.

Prsedictio

Abbakoum

Prophetse.
et

2.

Usque quando, Domine, clamabo,

non exausalvabis

dies

me?

vociferabor ad te

vim

patiens, et

non

me?
3.

Quare

ostendisti

mihi labores
?

et dolores, inspicere
est

miseriam, et impietatem

Factum

judicium coram

me

;

et

judex accipit faciem.

4.

Propterea abrogata est lex, et non preduxerunt

judicium ad finem: quia impius opprimit justum. Propterea egredietur judicium perversum.
5.

Videte contemptores, et respicite, et admiramini
:

in

mirabilia, et disperdimini
vestris,

quia operabor opus in
siquis

diebus
illud. 6.

quod non

credetis

narraverit

Quia ecce ego suscitabo Chaldaeos, qui sunt

bella-

tores,

gentem velocem

et

amaram, quse ambulat super

latitudines terree, ut possideat tabernacula quse
sunt.
7.

non sua

Est
:

terribilis,

et illustris est

:

judicium ejus

erit

ex ipsa

142
8.

aXRROXKOTU.

oto£, exedfifyei ftxe rteq&ecop e^oTe rtrnA.p2^a.Xic ceAxicboT e^oTe rtroTCJortcy rtTe -fA.pA.fiiA. oTog, eTecj>u)T rtxe rtictA-ci&eo £,ixert rtr&ecop oto& eve-f julhototoi &i cj>oTei oto& eTe&A.XA.i jul$pirf
9.

ftoTA.<£)COJUL

eqcefircoT eoTcoJUL.
exert
rtiA.cefi.Hc

oY<£)Ae

ecet

^ert ot&o rtejuL ovJULexxA-xr e^oTrt rtoTex-*-*-^ JUL^pH^f

eTe*f rtejuLA.q oto& eqeecooT*f
itoTajo.

^^

10.

oto£, fteoq eqeoTrtoq
rtuuLA.

,s5ert

£,A.rtoTpcooT ot-

o£, rtiTTpA.rtrtoc ^A.rtccjDfir rtA.q rte oto£, eqeccofir

^ert

THpoT eTTA.xpHOTT oto& eqe&ioTi ofo^ eqeA.JULortr JULJULoq. 11. totc eqeoTcoTefi. rtxe niTTrtA oto& eqecirti oto^ eqe^xcjo eKoX eA.i ne *f xojul rtxe itA.rtoT*f
rtoTOTA.it
12.

julh

fteoK

A.rt

ite

Ttoc

itA.rtoT^f

cj>HeeoTA.fi

ftTHr icxert £>h oto£, rtrtertJULOT noc A.KeA.ajq ct£,a.h

oto^

A.qjULortKT eco£,r ^ert Teqcfico.

13. qoTA.fi. ftxe itA.fi.A.X eajT"ejuLrtA.T

e&A.rtneT-

£,cjoot

oto£, exoTajT exert ^A.rt^rcr
eefie

rtejUL £,A.rtjuL-

K ^-&

k&ht

ci>ponrrt

ot kxotojt exert rtneTKA.TA.x^^-X-^-P^^ ^ert nxirtepe niA.cefi.HC cjojulk

JULnieJULHi.
14.

oto£,
cj>iojul

^C^^P
nejuL

1

firtipcjDJULi

JULcJ>pH*f itrtrTefi-T

ftTe

JULcj>pjr|-

ft.rticfA.Tqi

er^ejuLJULort-

TOT
15.

£,TVOTJULeitOC.

oTCTrtTeXrA. A.qcoKc enajcoi ^ert TeqcjouuLT A.qcoaj"f juLJULoq ^ert neqajrtert£,ioTT oto£, A.qeoT(joTq ^ert TeqA.fi.co eefie cj>,li eqeoTrtoq oto£, eqepA.aji ftxe iteq&HT.

oto&

16. eefi.e $&.i

eqeepajoTajcooTajr juLTteqajrteft&rceorrtoTqi
A.cKertr

ott

oto& eqeert rt^pHi rt^HTOT
17.

e&pm

ftTeqA.fi.cjo

xe

itxe

TeqTor

oto£, ce-

ccotii ftxe rteq^pnoTi.

eefie

cj><li

eqeficocy rtTeqcnqr oto£,
rtrfiert ftrteq-f a\co.

eqe^co-

Tefi ft&A.rteertoc hchot

.

ABBAKOUM.
8.

143

Et

exilient equi

ejus

super pardos, erunt veloet

eiores lupis Arabiae.

Et fugent equites super equos,
et

dabunt impetum eorum de longinquo,
aquila parata ad
9.

volabunt quasi

comedendum.
veniet in impios, resistent

Consummatio

eum

ad

faciem,

cum
:

inimicitia.

Et congregabit captivitatein

quasi arenam
10.

Et ipse delectabitur
;

in regibus, et tyranni ludi-

bria ejus sunt
injiciet
1 1

et illudet in

locos

omnes munitos,

et

aggerem

et obtinebit

eam.

Tunc mutabitur
Hsec

spiritus, et pertransiet, et propi-

tiabitur.

est fortitudo

Dei mei.

12.

Nonne
?

tu

cs

Domine, Deus sancte meus, a

principio
in

Et non moriemur.
:

Domine

posuisti

ipsam

judicium
:

et plasmavit

me, arguere

in disciplinam

ejus

13.
ciat

Mundus

est oculus

meus ne

videat mala, et aspiaspicis super con?

super labores et dolores.
?

Quare

temptores
14.

tacebis,

dum

impius devorat justum

Et

facies

homines quasi pisces maris,
?

et

quasi

reptilia

non habentia ducem

15.

Consummationem

traxit

sursum

in

hamo
in

ejus, et

attraxit
sua.

eum

in reti ejus, et congregavit
laetabitur, et

eum

sagena

Propter hoc

gaudebit cor ejus.
suae, et surfitum fa-

16. Propterea
ciet

immolabit sagenae
:

ad rete
:

suum

quia

in

ipsis

incrassavit

partem

suam
l/.

et electae ejus escae.

Propterea denudabit gladiurn suum,
:

et

interficiet

gentes semper

non parcet.

144

aXHHOXROTU.
Ke$.
fi.

exert it<SJUL<kit£.pe£, oto£, -frt<uyertHi exert oTiteTp<L oto^ *f it<LxoTcijT eopi1.

-frt.&.o&i ep.&.T

xe ot ne eTeqrt£.c<LXi xe ot ne *f it^epoTub juLJULoq
rt<£.T

juLJULoq r\c£>HT oto£,

exeit n<Lco£,i.

oto£, <LqepoTcu itxe noc oto& ite*£<Lq xe c^><u itoT&op^xic ^eit oTton£, eftoX exert otni^iort &OIUOC itTeqicuc itxe c^ReTocy juuulcoOT. 3. ee&e ot xe oT£,op<Lcic Te itxe otchot oto£, eceepoTUMiti et£>&.e oto£, neTcyoTiT <Lit ecycon. <Lqc^£.rtcTi£,o xotojt .^^.xcoq xe ^eit oti qit<Li
2.

oto&
4.

itrteqcocK.
rtrte

ecycon <Lqcy<Lrt£> ertq rt<Lq
itieJULHi 2^e eqecort^)

t^txh *f JUL<L*f
4>rt<L£/f

it^HTq
5.

eKoX^eit
itpCOJULI

TUK<LT<LcJ>pOrtITHC

2^e

rtcTXci&RT

neqoToi rtrteqxeK £,Xi eftoX jul$<u eT<LqoTocoert rtTeqiJnfXH e&oX JULc|>pR*f rtAJUterrf
ert<Lcye

iteoq juLn<Lqci jL*4>pR*f julc|>julot oto& eqeecooT*f ^«kpoq nrtieertoc THpoT oto& eqecycon

oto&

epoq

itrtiX<Loc

THpoT.

6. julh rt<u THpoT £.rt eTecTrroT ,£<kpoq ^en oTit£.p£iioXH nejUL oTnponXHJUL<L eepoTc<kxi epoq oto& ctcxoc xe otoi JULc|>HeTepo rtitneTertoTq
<Lrt rte

<Lcy<u rt£.q cy<L eit<LT

xe oto£, eqepo jucneq^eit oT&o*f eTecTT-

,X;X<lX &pocy ^ert OTertcyoT.
7-

xe eTeTcooTnoT

itoT£,o*f

X<i.itci

JULJULoq oto£, eTeeprtHc|>iit itxe iteKemftoT-

Xoc oto& eKecycorii rtcooT itoT&coXejuL. 8. xe othi iteoK <LKcyeX otjulhoj rteertoc ctcojoXk rtxe rtiX<Loc THpoT eT<LTceni ee&e &<Litcrtoq itTe £>«LrtpcojuLi rtejUL *f JULeTi-cefiRc rtTe n.KA.&i rrre *f jSaki rteju. rtHTHpoT ercyon rt^HTq.
9.

co c^ReTcTiitxortc rtoTcTinxoitc

eq&cooT

jULite-

ABBAKOUM.
CAP.
1.

14.5

II.

Stabo supcr custodiam mcam,
:

et

cxibo supcr pc-

tram, ct contemplabor
tur iu

ut vidcam quid est
ei,

quod loqua-

mc,

et

quid rcspondeam

ad

correptionem

meam.
2.

Et rcspondit Dominus,

et dixit

:

Scribe visionem
:

manifeste super tabellam, ut festinet qui legit ea
3.

Quia

visio est temporis, et orietur in flncm, ct

non

in

vacuum.

Si defecerit sustine
tardabit.
sc,

eum

:

quia in vcnicndo

veniet, et
4.

non

Si

retraxerit

non animse meae placet
fide.

in

eo.

Justus autem vivet ex
5.

Contemptor autem,

vir

superbus, multus impetus
:

ejus,

non consummabit aliquid
:

qui dilatavit

animam
cst,

suam, sicut infcrnus

ct iste

non adimpletus

quasi

mors
se

:

et

congregabit ad se gentes omnes, et accipiet ad

populos omnes.
6.

Nonne
et

haec

universa sument adversum
ei
?

cum
Et

in di:

parabolam,
cent
:

propositionem ut loquantur
facit quse

Vae qui

sua non sunt, multiplicare

sibi

usquequo
/.

ct facit

torquem suam aggravari
:

in duritia.

Quia consurgent subito

mordebunt eum,
rapinam.
;

et vigi-

labunt insidiatores
8.

tui, et eris illis in

Quia

tu expoliavisti multas gentes

expoliabunt

te

populi omnes qui reliqui fuerint, propter sanguines
et

hominum,

impietatem

terrae, civitatis, et

omnium

qui

habitant in ea.
9.

Vae

illi

qui agit injuste, avaritiam

malam

doinui

146

3XRR0XROYU.
eepeqeuxy
<LKco<*TTti

qw

juLTteqjuLO£, <*6ert ntffci ftTtxirtc^.^-

JULeq eftoX^ert
10.

txix

ft£,£.rtTteT£,u)OT.
juLTteKRi

eTcyini

<lkxotojt exert

£><LrrX<Loc exocy oto£, A.ceprto^.1 ftxe TeK^TXH. 1 1 xe ot hi oTobrti eqecucy e&oX<*6ert otxuj oto£,

oTK<krte<Lpoc

eqeepoTob

juljulcjoot

e&oX<*5ert

OTcye.

otot jLMmeTKurr ftoT&£.Ki ^ert £,£.rtcrtoq oto& eqco&*f ft£,£.rt&*i.Ki ^ert £,<Lrtcfiftxoric. 13. julh &£.rt eftoX&iTert noc Ttin<!i.rtTOKp<LTtJDp rte rt<u oto£, «LTJULOTrtK <*6ert otxp^jul ftxe £,£.rtX<loc eTocy oto£, £,<LrtJULHcy fteertoc «LTepKOTXi ft&HT. 14. xe <kqjuLO£, ftxe jul<i.t rti&ert ecoTert ncboT
12.

juluoc
15.

JULc£>pH*f

ftoTJULoooT eqocy

eqe&o&coT.

oTor JL*4>neTT"co JULTteqcy-lmp j*6ert oT£,er ftcyeopTep oto& eqepo juLJULoq eei.*6i £,onux: ftreqxoTcyT exert oTcneXeort. 16. cu? ftoTcyaxy eqocy eftoX^ert otjulcjoot oto& fieoK £/jok tti&rt kijul oto£, JULortJULert xe ^.qKurf epoK ftxe rti£4>oT ftre eoTTrt<LJUL julttoc oto& ^.qeajoTi- ftxe oTcyuxy exert neKcboT. 17- xe othi 'fjuLeTA.ce&Hc ftre mXiiLLrtoc ece£,o£.ck oto£, -fT<i.XeTTU)pi<L ftre rtieHpiort eceepeKrtoTcyn eefte £,«i.rtcrtoq ftre £,<Lrtpu>JULi rteJUL *f JULeT^.cejS.Hc ftre ttk<L£,i ftre *f &<lki rtejuL rtn-

THpOT
18.

eTCyOTt

ft^HTC

rte eTeq*f JULJULoq ftxe ni$u)T£, rtoT4>u3T^ ft£,opTq JULJULeertoTX xe neqJULOTTtK eepeqe<LJULio ft<Lqx«*-& eHCJ exert

ot rt£,HOT

<LTJULortKq

>'

£,<LitT*^u)Xort ftKOTp.

19.

oto^

otoi JtMmeTXuo juuuloc erticye xe <LpirtR$irt ruObrti tujtik xe oTcr oto£, fteoq oT£,opTq
y

lege neqjULortK.

:

ABBAKOUM.
suae,

147
eruatur de

ut ponat

nidum suum

in

excclso, ut

nianu malorum.
10.

Cogitavisti confusionem
:

domui
tua.

tuae

:

intuitus es

populos multos
11.

et peccavit

anima

Quia

lapis

de pariete clamabit,

et

nodus de ligno

loquetur ea.
12.

Vae

ei

qui aedificat civitatem in sanguinibus, et

praeparat urbes in iniquitatibus.
13.

Nonne

a

Domino omnipotente

sunt haec

?

et de-

fecerunt in igne populi multi, et multae gentes pusillani-

mes

factae sunt.

14.

Quia reimpletus

est

omnis

locus, ut

cognoscat

gloriam Domini, quasi aqua multa operiet eos.
15.

Vae

ei

qui propinat proximo suo in subversionem
facit

turbidam, et

eum

enebriari, ut aspiciat in spelun-

cam.
16.

Bibe ignominiam multam de aqua
:

et tu

quoque

cor commovere, et concutere
*

circumdedit te calix dex-

terae

Domini

:

et

congregata est ignominia super glo-

riam tuam.
1/.

Quia impietas Libani operiet
:

te,

et miseria be-

stiarum faciet te terreri
et

propter sanguines
et

hominum

impietates

terrae,

civitatis,

omnium habitantium

in ea.
18.

Quid

utilitas est sculptile ei qui dat illud

?

For-

maverunt
fidit in

illud sculptile,

imaginem falsam

:

quia con-

figmento suo, ut faciat idola surda.

19.

Vae

ei,

qui dicit ligno
l 2

:

Evigila

;

et lapidi

:

Ex-

148

axRHOXROTU.
cj)^.i

ijLJULon £,Xi

neju. &£.t ne oto& JULnnX h<-5pHi h^HTq. 20. noc 2^e eqxH ^>en neqep^ei eeoT<Lft jul^.peqep£/yf <£<lt~£,h JULneq&o hxe nK<L£,i THpq.

ne

^e otxA.x^ hnoT&

Ke$. v.
1.

-fnpoceTXK hxe

<l£..&<i.kotjul

nmpo4>HTHc
-

nejuL ot£,oj2vH.

noc <licojt6jul eneK^ptwoT oto£, ^.iep&of <u*f m<LT hneK&fiHOTi oto^ <litojjult eTeejun epoK ^en ojulh-J" h^ojon 5 <*6en nxinepoT^amT e^otn hxe nipojuLm eTecoTOjnK ^en nxinepeqi hxe mchot eKeo^upn eftoX £>eti nxmepecajeopTep hxe ^en oTJUL&on xtt^ep(t>JULeifi jL>4>n<i.i.
2.

t^xh
3.

qnHOT hxe *J>*f e&oX^en eejuL£.n oio^ neeoT£.ft eftoX^en mrojoT jL*4>£_pp<Ln eqoi h^Hifti eqoaj hajajHn 2^i^<lXjul^ <LC£,uofic hT^e hxe Teq^.peTH oto£, qjuLe^ hxe nK<L&i e&oX^en z neqcjulot.

oto^ neqjULOTe eqeep JULc^pH^f juLmoTOJim oto£, £,<LnT£.n ce h&pm £>et\ neqxix oto^ <£.qXjuo it*f i.r^.nn rtxe TeqxojuL ecT^.xpHOTT. 5. eqeJULocyi ^<j.xojq hxe otc<lxi oto& eTei
4.

e&oX hxe
6.

neqcT<LX<LTX e£,<LnjULeajajo*f £.qo£,i ep<LTq oto£, ^qKiJUL hxe nK<L£,i.

<LqxoTajT oto£, ^.t&ojX e&oX hxe £,<Lneeoto£, ^.T^ojuL^ejuL hxonc hxe niTojoT otnoc o£, £.t&ojX e&oX hxe niK^X^JULc^o hene^,. 7. nTaje&ioj h&^n^ici eTen<LT eneKJUL^ruuLoaji hene& eTenoTajn hxe nuuL<Lnajojm ftxe mee<LTaj
neJUL
8.

nicKTnH
julh

nxe nK^&i
mJc

juljul£.:m<ljul.

x^^^^t

^en

£,<Lni£.pojoT ie i.pe

neKOToi <-6en $iojul xe nA-^ HI exen neK&eojp oto£, 4>otoi julc^ojt itTe neK£,eojp oto£, ototx<li ne.
£,<*.ni£.pojoT ie £.pe

neKJUL&on ^>en

x

z

MS. Lee habet neqoJOT,

gloria ejus.

.

ABBAKOUM.
urge
;

149
istud auteni lamina

elevarc

;

ct

ipsum imago
:

est

:

auri, et argenti est

et

non aliquid
est

spiritus in eo.
:

20.

Dominus autem

in

templo sancto suo

iv-

vereatur a facie ejus omnis terra.

CAP.
1

III.

Oratio

Abbakum

prophetae

cum

cantico.
et

2.

Domine, audivi auditum tuum,

timui

:

con-

sideravi opera tua, et obstupui.

Cognosceris in medio
;

duorum animalium
gnosceris:
bata fuerit
diae.

:

cupi appropinquaverint anni

cotur-

cum

advenerit tempus; revelaberis:
in ira
;

cum

anima mea

recordaberis misericor-

3.

Venit Deus a Theman,

et

Sanctus de monte Pha-

ran, est in

umbra multa arborum. Diapsalma. Operuit
ejus, et

ccelum virtus
4.

plena est terra laudis ejus.
erit quasi

Et splendor ejus
ejus
:

lux.

Et cornua sunt

in

manibus

et posuit

amorem

fbrtitudinis suae ro-

bustam.
5.

in

eum verbum et egredientur pedes campos ^ stetit, et commota est terra.
Ibit ante
;

ejus

6.

Aspexit, et distabuerunt gentes

:

et contriti sunt

violentia
J.

montes

:

et

tabuerunt colles sempiterni.
vias
et

Pro laboribus videbunt
:

suas aeternas

;

pave-

bunt tabernacula /Ethiopum
diam.
8.

tabernacula

terrae

Maaut

Numquid

iratus eris,

Domine,

in fluminibus

?

fuit furor

tuus in fluminibus? vel fuit impetus tuus in
et

mari?

Quia ascendes super equos tuos
•-alus est.

impetus fugae

equorum

L 3

150
9cThtti

aXRROXROTU.
<£ert otcTuoXk Krt^cTcbXK irreKcJ>i*f- &ixert
a

rti-

t^i^/lXjjla. eqec£>coxi ftxe

ttk^.;?,!

eftoX^ert

£,£.rtT£.pcooT.
10. e*ren<LT epoK eTe*f rt£.K£,i ftxe jp^rtX^oc eqexcop eftoX ftmjULcuoT ftre neqjULCJoiT juLJULocyi 4>rtoTrt «i-q-f ftreqcjuLH encffci ftre rteq&opTq. 11. ^.qcTfci ftxe $pn oto£, ttiiojp, ^.qo&i ep<LTq exeqx^.^ic eTOTUMrti eTejuLocyi ftxe neKcoerteq eTJULOTe itre rteKceTe&pHX ftre rteK&oTrXort.

eKeepe ttk«i.j?,i epKOTXi oto& ^ert neKJUL&ort eKe&cjoX rt£,<Liteertoc e&oX.
12. <*6ert TteKXCJortT

rtrtHeT^.KO^.iP^coT

eftoX €totx<?u JULneKX<Loc eepeKTOTXo ^.k&iotT itoTJULOT exert T£.$e firti^.rtojuLoc ^.k^quo frfcerrf eccyoTiT <LKTOTrtoc
13. a.kT

rteKcrt<LT£, cy<Lrt JULo-f 2^i<l^ <0\jul<l.
14.

<LKcycoT itrtii.4>HOTT ftre rti£.rtojuLoc rtejuL
<*6ert

rti-

xuopi

ottcjojult eTejuLortJULert

ft<*6pHi

it^HTc

eTe^-OTCJort
cjojuL

notx^inoifc

JUL<4>pH*f

ftoT^HKi eqoT-

itxam.

oto£, ^.kt^-Xo itrteK&ecop e&pHi exert 4>iojul eTeeco^, ftoTJULcooT eqocy. 16. ^.ii.pe^ epoi otoj?, ^.ccyeopTep itxe T<Lrtexi e&oX^ert tcjulh rtTnpoceT^xn ftTe rt<Lc<$oTOT
15.

otoj?, «LqT

e^oTrt

ert<*.K<Lc

itxe

oTceepTep
ftxe

otojp,
*f-

^.ccyeopTep c^necHT
rt^.JULTort JULJUL01
cyertHi
17ojp,

juljuloi

T^&e^ic

^ert rre&ooT rtoT&ox&ex eepirtre n<LJUL«i.ftxuMXi.

e&pni

ecJ>X<Loc

xe othi

*f&cjoitKeriTe crt^/f

ofT^

£.rt

ot-

ftrte

ott^

cycom

<*6ert

*f &cort£.XoXi eqexertiJULecy-

JULeertoTX itxe
cyurf ftrtoTep
jULJULort

tijp/jojS. it*f

&coftxcoiT otojp,
itxe
JULJULort

.r*6pe

^.TJULOTitK

meccooT xe
ojott <6ert

^>pe ftTcooT

oto^

e&e

moTort&q ftre tiotx^ e&oX.
a

Copt. Liturg. Ttexe Ttoc, dicit Dorninus.

ABBAKOUM.
9.

151

In tcndendo, tcnderis arcum tuuni super nubes.

Diapsalma.
10.

Scindetur tcrra de
te,

fluviis.

Videbunt

parturient populi

:

disperget aquas

itineris ejus.
tasiae ejus.

Abyssus dedit vocem suam, altitudo phan-

11.

Elcvatus est

sol, et

luna

stetit in

ordine suo.

In

luce ibunt jacula tua, in splendore fulgurum

armorum

tuorum.
12. In ira tua facies terram

imminuere,

et in furore

destrues gentes.
13.

Egressus es in salutem populi
Injecisti

tui,

ut salvares
:

quos unxisti.
posuisti

mortem

in

caput injustorum

fundamentum

inane: suscitavisti vincula tua us-

que ad collum.
14.

Diapsalma.
capita

Secuisti

impiorum
in eo:

et

potentium

in stu-

pore:

commovebuntur
in

aperient fraena sua sicut

pauper comedens
15.

absconso.
in

Et imposuisti equos tuos

mare

:

conturbabunt

aquam multam.
16.

Custodivi me, et extimuit venter meus a voce

orationis labiorum

meorum.

Et ingressus

est in ossa

mea tremor:
Requiescam

et

conturbata est subter nie habitudo mea.

in die tribulationis, ut

ascendam ad popu-

lum

percgrinationis meae.

17.

Quia
:

ficus

non dabit fructum,
olivae, et

et fructus

non

erit

in vinea

mentietur opus

campi non facient

escam.

Defecerunt oves, quia non habent cibum, et

boves non sunt in praesepe dimissionis eorum.
l 4

152
18.

co<i>oHia\c.
<lkok 2,e
*frt<LeeXHX ^ert noc -fn.Lp.Lcyi
o*ro£, eqeecocy rtrt<LcTXrticffcr

exert $*f tt<lccjothp.
19.

noc

4>*f

ne t<lxojul

X<L*rx eo**c*«TtTeXr<L
picTpo

qrt<LT<LXor exert

eo-

^ert Teq£,uo2vH.

^nPO4>HTI0X

HTG
Z.

CO<J>OHI0XC

ninpo<j>HTHc.
Rect).
1.

IIc<lxt julttoc eT<Lqcyconi &<l co$ortr<Lc ncynpi
rt<LJUL<Lpio*r

«xoifci ncyHpi rtvo2ioXro*c ncynpi
pi rte^eKr<Lc <*6ert

ncynrt<L-

me^oot

rrre

tcjoct<lc

ncynpi

julcoc no*rpo rtro*r2^<L.
2.

<*6ert

o-rjuLOTrtK

JUL«LpeqjULOYrtK

e&oX&ixert

ngjO juLTiK<L£> r uexe noc.
3. jUL<LpeqjULo*rrtK

rtxe oirpcojuLr rtejuL rtrTeftrtco-

o*r i JUL<Lpo-tfjuLo-rrtK rtxe

nr^^X^-f rtre T$e

rtejuL

rtrTe&T rtTe
o*ro£,
nK£.£,r
4.
r"

<$rojuL

oto^

enrecycurti rtxe rtr<Lce£.Hc

rt<Lc1bXr

itrtT<LrtojuLoc

eftoX&rxert tt&o

jul-

nexe noc.
*f rt<LcoTTert

oto^

T<Lxrx e&oX exert

ro*c2i<L

nejuL exert ovort rti&ert
*f rt<LcoXi

excyon

<?6erc

rXiTjuL

oto^

ejSoX^ert n<Li jul<l nejUL rtrp<Lrt rrre rtio**Hft.
5.

itrtip<Lrt

rtre

*f &<l<lX

rtejUL

rtHeoo*cuocyT

£,ixert

rtrxerte<r}cop

rt*f-

ctp<ltt<l rtTe T<J>e

rtejuL

rtHeTcupK e&pert julo-

Xox
6.

no**po.

neJUL rtnexpiKi juljulcoo**
jljlttoc

e&oX&^. noc
<Lrt.

b

rtejUL

rtHeTertcecyam
7.
b

epcjoov

<Lpi&o*f «-^^lt&h julttoc

4>-f

xe

o**hi

q^ertT
itc<L

Copt. Liturg. addit, rteJUL rtHere JULiroTKucf

TTOC, et eos qui

non quaesiverunt Dominum.

SOPHONIAS.
18

153
:

Ego autcm oxultabo
Salvatore meo.

in

Domino

gaudebo supor

Dco

19.

Dominus Dous
in

ost fortitudo

mca

:

et

ponet pedes
excelsa,

meos
ut

consummationcm.
in cantico ejus.

Imponct mc super

vincam

SOPHONIAS.
CAP.
1. I.

Vorbum Domini, quod factum
filii

cst

ad Sophoniam
filii

filium Chousi, filium Godoliye,
in diebus Josiae
2.
filii

Amariae,

Ezekiae,

Amos

regis Juda.

In defectione deficiat a facie teme, dicit Dominus:

3. Dcficiat

homo,

ct

jumenta: deficiant

volatilia coeli,
:

et pisces

maris.

Et infirmabuntur impii

et

aufcram

iniquos a facie
4.

terrae, dicit

Dominus.
super Judam, et super

Et cxtondam

manum meam
et

omnes
loco
5.

qui habitant in Hierusalem.

Et auferam de hoc

nomina Baal,

noinina sacerdotum,
tccta militiam
cceli, et

Et eos qui adorant super

eos qui jurant per
6.

Moloch regem,
a

Et eos qui declinant

Domino,

et eos qui

non

re-

cipiunt
7.

Dominum

eis.

Timetc ante

Dominum Deum

:

quia juxta cst dics

154

CO<f>ONI0\C.
jULTtoc

hxe ne&ooT
ajoTttjcjooTttji
8.

xe

<*v.qco&'f

hxe

rtoc juLTteq-

^qTot^o
oto^
tihi

hrtHeTe<L£,eJUL itTi.q.

oto&
exert

ececuu*Tti <£>ert

me&ooT

rtre najoTaju)rti<Lp xu*rt
<

otcui julttoc
rtejuL

eiecTfjULTtttjittj

exert

juLiroTpo rtejUL exert oTort

rtiilert

eTe
9.

tti£,&u*c rtajejuLJULo

toi £,iu*tot.
^ert
ni-

oto£,

-f n^.6TjuLnajiaj exert oTort rti&ert

oTu*rt£,

e&oX ^ixeit
eTejuLJUL^.T

rtiTtTXH

eTc<L&oX
J-

j6eit

e&ooT

nneTJULo^

jultthi julttoc

noT-

noTi~ juLJULeT^.cejS.Hc nejuL
10. otojp,

XP oc

^jen me&ooT eTejULJULA.T nexe noc hxe otcjulh rt^ptooT icxert mnTXn rrre nneT^oX^jeX nejUL otojXhXoti exert *f~ jul<ljp, crtoT-f nejUL oTiticu-f h^oJUL^ejuL exeit rtie<*J\. 11. A-pi&H&i nHeTajon ^en eHeT<LTtfeTtTu*Tc
eceajconi

hxe ^X^oc THpq h^QA.a^^ti <>ltqurf e&oX hxe oTon nuS.en eTcffci juljulcjoot ^en
xe
A.q<5TcjULOT
12.

oto&

eceajcjoni

nexe nac

*f n^^oT^eT

^en me&ooT eT6JULJUL<LT hiXHjuL ^en ot^hjSc
eTepK<LT<M>po-

otojp, eieoTjuLnajiaj exert nipcjojuLi

nm

exeit oTxirt£.pejp > itHeTXu* juljuloc ^ert noTireeit<Liteq

j^ht xe hneqep
-fjULKA.JP,.

hxe noc oT*^e hneqeT£,u*Xeju.
otojp, h-

13.

oto£,

eceajcjoni

hxe totxojul
eTCKCJOT
eTCTCAJXI

OTO£, rtOTHI
rtOTOJCJOni

eteTMO

rt£,<*».rtHI

rt^HTOT OTO&

rt£,<!>.rtT<£.£,<L-

X0X1
14.

otojp, hrtoTcu* ijLnoTHpn.

xe q^eitT hxe Ttirticu-f he&ooT rtre noc q^ertT qinc eJuL<Lcuu* tcjulh JULire&ooT ijLnoc
certajA.aji

15.

oto£, cn^LojT <&,Te*<Lajc ecxop. otcjp^oot rtre TtxcjortT rte Ttie&ooT erejuL-

JUL<LT

OTC&OOT

it£,OX£,eX rtCJUL i.rt<LVKH

h<Loit<LT

ecJ>oTCJL3iiti

X-^-Ki rtejUL vnocjpoc

ne rtejUL ttt<lko otc£,oot hcTHTu ne

OTC&OOT otc&oot hrtejUL rtiq.

:

: :

SOPHONIAS.
Domini
:

155

quia paravit

Dominus

sacrificium

suum, sanc-

tiHcavit vocatos suos.
8.

Et

crit,

in dic hostiae

Domini,
regis, et

et ulciscar

supcr

prineipes, et super

domum

super omnes, qui

induti sunt vestimentis alienis.
9-

Et ulciscar super omncs manifeste, super vestibula
illa,

in die

qui complent

domum Domini

Dei

sui,

im-

pietate et dolo.
10.

Et

erit in die illa, dicit

Dominus, vox clamoris de

portis

compungentium,

et

ululatus super secunda, et

contritio

magna super

collibus.
iis

11. Plangite, qui habitatis in

qui concisi fuerunt

quia assimilatus est omnis populus
crunt omnes qui
12.
elati

Chanaam

:

disperi-

sunt argento.
illa,
;

Et

erit,

in

die

dicit

Dominus

;

scrutabor

Hierusalem

cum

lucerna

et ulciscar

super viros, qui
suis

contemnunt

custodias.

Qui dicunt in cordibus
puniet

Non

faciet

bonum Dominus, neque
erit

13.

Et

fortitudo

eorum

in

rapinam,
et

et

domus

eorum
bunt

perient.
:

/Edificabunt domos,

non habita-

in eis
:

ct

plantabunt vineas, et non bibent vinum

earum
14.

Quia juxta

cst

magnus

dies

Domini, juxta
est, et

est,

festinat nimis.
sita est fortis
:

Vox

diei

Domini amara

dura, po-

15. Dies

irae,

est

dies

illa,

dics

tribulationis et ne-

cessitatis, dics obscuritatis est, et perditionis, dies tcne-

brarum

et caliginis

;

dies nubis est, ct nebula?,

15()

CO<J>OHI0XC.

16.

exert ni&£.Ki
17.

otc&oot hc^-Xnivvoc ne nejuL ot^pojot eTXop neju. exen rtiX<i.K£, ctcToci. oto£, eie&ox&ex hm.rl<LKi eTttoci oto£, eiejuLcf>pHi~ «£,<*.«-

£,ox£,ex hnipojJULi oto£, exejuioaji

fteXXeT xe ^.vepnoili jultioc oto^ eqec^am julnoTcnoq e&oX JUL^pKi" hoTK£.£,i oiro^ rtoTC£.p£
juLc^pHi"
18.

h^^n^toipi.
nejUL

iiot£,£.t

noTnoT&

hrteqajxejULXojuL

^eit ne&ooT juLnixojrtT jultioc oto^ eqeJULOTrtK hxe tika.£,i TKpq <£ert otxP^-**- itTe neqjULO^ xe otki qrt<upi hoTXOJK neJUL otiojc exert oTon ni&en eTajon £,ixert rtK^&i.
hrt*j.£,JULOT
KecJ). ~K.
1.

2.

etooTi" rtTOTcert£, ennoT meertoc h<LTcftoj. jULn<&.TeTertep JULc^pni" hoT£,pKpi eaj<Lccitti

juLn<LTeqT<i.£,e ohhot hxe nxuortT juliioc julti<lTeqi exen enrtoT hxe ne£,ooT JULnejuLKon JULnac. 3. Kurf hc<L noc rtHTHpoT eTeeftmoTT itTe
nK<L£,i i.pi&uo.ft. en£,<Ln

OTO&

£.pIOTOJ

oto£, Karf hcL -f JULeeJULHi JULJULOJOT £,OUCOC hTOT€p^)HlE.I

exooTen ^ert me&ooT JULnejuL&ort ijLnac. 4. xe othi y&.^&. eceajooni eT&uoXeJUL juljuloc

oto&

enT^Ko oto^ <£.^cjotoc eTeftep&copc e&oX JL«4>n£.T JuuuLepi oto^ eTeqco^.CKA-Xoon eceajcom
xi h<LKK<Lpcon.
5.

otoi heHeTajon <£>en niajertrto&

hTe

cJ>iojul

itipejuLhxcoiXi

hTe niKpiTHc
tck<L£,i

nc<Lxi jULnoc

exen
f~-

ennoT

jQ&.M>.&.ti

hiti<LXXoc£>TXoc

oto^

n<LT<LKe ennoT e&oX^ert rteTertJUL<Litajconi. 6. oto£, eceajcom hxe i"KpiTHc JULJUL<LrtJULorti ftTe £,<Lrtio£,i oto£, haj<upi rtre £,<LrteccooT.

eTeajcom hrticem rtre nni hioT2^<L eTejuiorti £,ixcoot eTCKcopq <£ert
7.

oto^

rtiajeitrto^,

hTe

c^iojul

itiHi

hTe

^.cKA-Xoon

JL*4>rt<s.T rt£> <Ln<LpoT£,i

e&oX&^.

SOPHONIAS.
et

157

l6. Dies tubie cst ct clamoris super civitatcs munitas,

super angulos cxcclsos.
1J"-

Et tribulabo

civitatcs cxcclsos, et tribulabo

homi-

neSj et

ambulabunt ut

cceci

:

quia peccaverunt Domino.
sicut pulvercm, et carnes

Et emindet sanguinem eorum
eoruni sicut stercora
18.
:

Argentum eorum,
irae

et

aurum corum non
:

poterit

eruere eos in die
nis in

Domini

et
:

consumetur

terra

om-

igne combustionis ejus

quia faciet

consumma-

tiouem et festinationem super omnes habitantes super
terram.

CAP.
1.

II.

Congregamini

ut colligamini, gens incrudita,
sitis,

2.

Antcquam vos

sicut flos pertransiens, ante-

quam apprehendat
Quaerite

vos ira Domini, antcquam veniat su-

per vos, dies furoris Domini.
3.

Dominum, omnes humiles
Domini.

terrae

:

opera-

mini judicium, et qurerite justitiam, et respondete ea:
ut protegamini in die
4.
irse

Quia Gaza

erit

direpta, et Ascalon erit in desola-

tionem, et Azotos projicietur hora meridiei, et eradieabitur Accaron.
5.

Yae, qui

habitatis

in

funiculum maris, advense
super vos Chanaan, terra
vestris.

Cretensium.

Verbum Domini
:

Allophylorum
6.
/.

et

perdam vos de habitationibus

Et

erit

Creta pascua gregum, et ovile pecorum.
reliquiis

Et funiculi maris erunt
ipsos
;

domus Juda

:

pas-

centur super

divertent

in

domibus Ascalonis

158

CO<J>OHI0\C.
ftrtertojHpi

xe ^.qxejuLnoTajmi hxe noTrtoT-f oiro^ <LqT«Lcoo hTote^JUL^JwociL.
rtioT2^.
8.

n&o

^.iccoTeJUL
rtiajertKe£,

ertiJULeTpeq-fcucooj

itre julco<l&
rtne-

rtejUL

itre
rt.&.ooaj.

rtertojHpi

ft<&-ju.JULcort

rt^-T-fajcoaj

jultt£.X<loc

f\i>HTOT

oto^,

rt<&.T6Tci

juljulcoot exert
9.

eo&e

cj><li

^.rtoK

nexe nac ftre mxojUL

cjrf

ftre nicX xe julco<l& eceep JULckpHf" ftcozx>JUL<L ot-

o& nenajHpi ft<LJULJULcort enreep JULcJ>pn-f rtrojuLopp^. OTO^ -\£JUL£.CKOC eceJULOTrtK JULcJ>pH"f ftOTO&I ft£,julot OTO& €ct<lkhott ajA. erteg, oto& eTe&oXjulot ftxe rticeni ftTe t\<£.X<loc oto& rticcoxn rtTe
nAeortoc eTeepKXHportoJULirt
juljulcoot.
10. OA.I eceajconi rtcooT itTaje&.ico JULnoTajcoaj

othi ^/rfajcoaj oto^ ^.tcTTci juljulcoot nin^.nToKp^.Tcop. 1 1 eqeoTcort^ e&oX fixe nac e&pm cxcoot oto& eqeqco-f eftoX ftrtirtoTi" THpoT ftre rtieortoc rtTe ttk<L£,i oto£, eTeoTcoajT JULJULoq itxe $ot<li $ot<u e&oX^ert neqjuLA. mrtHcoc THpoT ftTe meortoc. 12. oto£, ftocoTert ,^><l meo<LTaj ftocoTert £> <Lrt<£>coTe& ftre T<Lcnqi. 13. oto^ eiecoTTert t<lxix eftoX exerc nejuL&it oto^, eceT^-Ko juLni^-ccTpioc oto^ eie^cco ftrtmeTH enTMo JULcjppn^f rcoTaj£.qe ft£.ojULcooT.
14.

xe exert noc

oto^

eTejuLocyi

^ert ojuLH~f ftxe

£,£.rco£,i

fteccooT rtejuL rtionpiort

THpoT

ftre

rtK<L£,i

oto^

nix^-^-^eort
cerrf

rtejuL

oto^

£,£.rtOHpiorc

£,<Lrc£.ftcoK <£>ert

m£.xco certA.ertKOT ^>ert rteceTCJULOTi <£>en rcecaj<&.Tc rtecrtTXcort xe othi oTajertciqi ne
KecJ>.

neccfici.

v.

15.

oa.1

Te

-f&^Ki
oTort

ftpeqT^.Ko oHCTajon ^>en

oT^eXnic OHTXco
ne oto£,
JULJULort

juljuloc ^>erc

rtec&HT xe

i.rtoK

xe

JULertertccoi ncoc <licjjco-

SOPHONIAS.
hora vesperae, a facie filiorum Juda
:

159
quia visitavit eos

Deus eoruni
8.

:

et avertit

captivitatem eorum.
et

Audivi opprobria Moab,

eontumelias filiorum

Ammon,
9-

in quibus cxprobrabant populo meo, et magni-

ficabantur super terminos meos. Proptcrea, ego, dicit
:

Dominus virtutum Deus
Sodoma,
et
filii

Is-

rael

quia Moab,

erit

sicut

Ammon
Et
deri-

erunt quasi Gomorra, et

Damascus

deficiet, quasi acer-

vus

salis, et

peritura usque ad sempiternum.

pient eos reliqui populi mei, et residui gentis rneae pos-

sidebunt eos.
10.

Haec

erit eis

pro contumelia sua: quia exprobrasunt super

verunt, et magnificati

Dominum omnipo-

tentem.
11.

Apparebit Dominus super
terrae
:

eos, et desperdet deos

omnes gentium
12. 13.

et

adorabunt

eum unusquisque
mei.

de loco suo, insulse omnes gentium.

Et vos ^Ethiopes
Et extendam

estis vulnerati gladii

manum meum

super aquilonem, et
in desolationem,

perdet Assyrium, et

ponam Ninivem
in

quasi desertum inaquosum.
14.

Et ambulabunt
terrae
:

medio greges ovium,

et bestiae

omnes

et chamaeleontes, et
:

dracones cubabunt in
in foveis ejus,

fundamentis ejus

et bestiae

clamabunt

corvi in portis cjus, quia cedrus est altitudo ejus.

CAP.
15.

III.

Haec

est civitas exterminatrix, quse habitat in spe,
;

quae dicit in corde suo

ego sum, et non

est

amplius

post me.

Quomodo

facta

sum

in desolationem, pascua

160
ni

co<i>oHiaxc.

enx^Ko juLJUL<i.njuLoni hmeHpion oTon mften een<Lcim eioX^iTOTc eqeepojoTojiTc oto^ eqckijul ftTeq£.$e.
1.

cb

eHeeoTon^, eftoX oto^ eT^TcoTc

-f"ft<LKi

-fcTpojuLni.
2.

juLuecccjoTejUL

cotcjulh JULuecojcjon hoTcfrco

epoc JULnecx^-8> eHC enoc
^onrrt e<H"
3.

oto^ juLnec^conT

e-

itec^px^r1

&-t JUL^pni" ft£,<LnjuLOTi €T£,ejuL-

^ejUL h^pHi it^HTc necpeqi"£,<i.tt ^.t JULc^pn^f h&<knoTu*naj ftre *f<ip<Lfti<i. JULnoTccoxn JUL$n<LT
hojcopn.
4.

itecnpo^HTHc

JULq^.i

msX

£,<Lnpu*JULi itK<LT<L-

4>portiTHc ne necoTnft ceccopejuL

hnHeeoT<L& ot-

o&

ceoi h<i.cefiHc emnojuLoc.

noc 2^e oTeJULHi ne ^en TecjuLHi" oto^ hneqipi hoTcTihxonc ajcopn ajcopn eqerf JULneq&^n oto^ hnoTcTpo ^en £,<LncTihxonc. 6. h&pni ^en ott<s.ko <uoTcoxn hoTcT<Lci£,HT
5.

<ltt<lko hxe noTX<LK£,

*f n<Laju*q

hnoTJULCJoiT eaj<LTJL*x>TnK

TejuL epoTJULoaji
7.

rt^HTOT enTHpq
jUL<Lpi£,of~

hxe
cTf

noT&<LKi eefte xe juLJULon £,Xi ajon h<£>HTOT.
<lixoc

xe nXHn

^)^.t^h oto^

hoTcftu*

oto£,

hnoTqeT ennoT
mften

eftoX n<k£,pen

necft*kX <-6en &u*ft

eT<ucTfjULnajiaj juljulcoot

e&pni
xcofti
8.

excjoc ceftTCJcf

ajopn <LqT<LKo hxe noTcTf-

THpq.
eefte
<4><li

o&i nni nexe noc ene&ooT hTe eTJULeTJULeepe xe othi eqeajumi hxe n^L&^n eoTCTn<Lru*VH heenoc enxmajum h£,<LnoTpcooT eepi 4>u*n e&pHi excjoc juLnixcortT THpq ftTe n<LJUL.ftoit. ftTe ni.x°& e ^9. ze othi j£>en JULOTnK hxe tik£.£,i THpq xe £>en nicnoT eTeJULjul<lt -f rt<LT£.ceo hoTX<Lc eTeqverte<L exert £,<LrtT<L<i.n<LCT<Lcic

nxpwu

.

SOPHONIAS.
bestiarum
?

161

oninis, qui

transiet

per eam, sibilabit, et

movebit caput suum.
1

O

illustris, et

qme redempta
vocem
:

fuit civitas,

columba,
ei,

2.

Non

audivit

non suscepit disciplinam
et

non confisa

est in

Domino,

non appropinquavit ad

Deum.
3.

Principes ejus fuerunt veluti leones rugientes in
judices ejus fuerunt sicut lupi Arabiae,
:

ea

:

non

relique-

runt matutina
4.

Prophetae ejus portantes spiritum,
:

viri

contempto-

res sunt
pii in
5.

sacerdotes ejus seducunt sanctos, et sunt im:

legem

Dominus autem

justus est in

medio

ejus, et

non

faciet iniquitatem.

Mane mane
injustitias.

dabit judicium suum,

et

non vincent per
6.

In corruptione dejeci superbum

:

dissipati

sunt
trans-

anguli

eorum
iis

:

desertas faciam vias eorum, ut
:

non

eant in

penitus

defecerunt civitates eorum, propter
in eis.
et suscipite discipli-

quod nullus habitat
7-

Dixi
et

:

Veruntamen timete me,

nam
ultus
est

non

peribitis de oculis ejus in

omnibus, quibus
:

sum super eam.

Prseparare diluculo

dissipata

omnis racematio eorum.
Propterea expecta me, dicit Dominus,
:

8.

in dieni re-

surrectionis meae in testimonium

Quia
:

erit

judicium

meum
9.

in congregationem gentium

ut suscipiam reges,
furoris mei.

ut effundam super

eam iram omnem
zeli

Quia

in igne

mei consumetur omnis

terra

:

quia in tempore

illo

convertam linguam

in generatio-

M

162

C0<i>0HI3XC.
JL*4>p<krt

X^.oc eepoTTcjo&£,

julyioc

ftxe oTort

rti-

&ert eepoTep&cjoK rt<Lq ^ert oTrt<&.£,&eq ftoTCJOT.
10. icxert £,ijulhp rtrtii£.pcjooT

rtTe rtiee<LToj
cert<Lirti
rtHi

-fft-

rt<LojoTioT epoi

^ert

rt^-xcjop

e&oX

£Aitcy ot ajcJOOTaj i.

rtie&ooT eTejutJUL<LT fmecTTajirti eftoX^ert rte&ftHOTi THpoT rtHCT A.peep£.cefiHc epoi ft^jhtot xe ^ert hichot eTejuLJUL£.T -f rt<LubXi e&oX^^.po ftniJULeTpeq^fajcjoaj frre neajuoaj oto& itrte
11. ;£>ert

oT<L£,To-f xe exert jmeT^epoTcb exeit ti<!Ltuoot eeoT<L&. 12. oto£, -f rt£.ccjoxn rt^>pHi ft^ni" ftoTX<Loc ftpejuLp^-Taj oto£, eqeeKmoTT" oto£, eTeep&o-f

^><LT£,H
13.

JULTTOC.

itic?\ oto£, ftrtoTipi ftoToT2^e ftrtoTC£.xi ft£,£.rtJULeTecJ>XHOT oto^ ftrtoTXiJULi ftoTX^.c rtxpo^I ^ert puooT xe othi rt-

rtxe rticuoxn rtTe

tfiftxortc

euooT eTejULortr oto& eTeertKOT oto£, ftneqajuoni
ftxe cjmeert^-f&o-f rtuooT.
14.
p<Laji

oto& THpq
^ert
16.

Tajepi ftciuort £,iuoiaj Tajepi ftiXTuuI oTrtoq oto£, epoTOT eftoX,£ert ne£,HT

Tajepi ftiXHJUL.

15. ^.qubXi ftxe ttoc ftitetfiftxortc

«LqcoTi" e&oX-

r^ertxix ftrtex^xi qrt£.epoTpo ftxe ttoc <£>ert
ftrteKit<LT e£,<LrtneT£,uooT xe.

TeKJULHi" rticX
ftiXHJUL

^ert nicHOT

2^e eTeJULJUL<LT
ciuort

eqexoc

ftxe

noc

xe

xejmrtojuL-f
rtertrtoTi"

juLnertepoTftuoX

e&oX

rtxe rtexix.

noc qrt^.TOTXo
17.

oTXuopi ne ft<£pHi ft^ni" eqeirti ftoTOTrtoq e^pm exuo oto£, JULJS.epi ^ert Teq^.r^.nn oto& eqeoTrtoq eqe^-i^f jULJUioq e&pm exuo ^ert oTpuooTTq JUL$pHi" ^en

OTe^ooT rtaj<u. 18. 0T0& eieecjooTi" ftrtHeT^ojuL^eJUL ftre oto£, rtuuL

ne eT<Lq cff ftoTajuoaj e&pni exuoc.

:

SOPHONIAS.
nem
cjus, super

163

populos
ei in

;

ut

omnes invocent nomen Do-

mini, ut serviant
10.

jugo uno.

De

finibus

fluminum ./Ethiopum suscipiam eos
offerent mihi victimas.

in dispersis

meis

:

11.

In die

illa

non confunderis ex operibus omniegisti

bus
illo

tuis, in

quibus impie
te

mihi

:

quia in tempore
:

auferam a

ignominias contumeliae tuae
super

et

non

adjicies ultra loqui magnifice

montem sanctum
et

meum.
12.

Et relinquam
:

in te

populum mansuetum,

hu-

milem

et

verebuntur

Dominum,
non
facient iniquitatem,

13. Reliqui Israel, et

neque
in orc

loquentur vana

:

et

non invenietur lingua dolosa

eorum. Quoniam

ipsi

pascentur, et accubabunt: et non

erit qui exterreat eos.

14.

Gaude,
et

filia

Sion

;

praedica,

filia

Hierusalem
filia

:

et

delectare,

exulta de corde toto tuo,

Hierusa-

lem.
15. Abstulit

Dominus

iniquitates tuas, redemit te de
:

manibus inimicorum tuorum
dio tui,
16.

regnabit

Dominus

in

me-

O

Israel

:

non videbis mala
illo

ultra.

In tempore autem
Confide, Sion
;

dicet

Dominus Hierusatuae

lem

:

non dissolvantur manus
fortis est in te
:

17-

Dominus Deus tuus
te,

salvabit: ad-

ducet laetitiam super

et

innovabit te in charitate

sua, et laetabitur in te in delectatione, quasi in die so-

lenni.
18.

Et congregabo confractos

tuos.

Et qui

est,

qui

accepit opprobrium super eam.

m

2

164

sxvreoc.

!9- £,Hnue £.rtoK *f rt<Lipi ft<-5Hf- eo&H*f ^ert nrchot eTeJULJUL£.T nexe ttoc oto& *f rt^TOTXo rtoneT-LTT&eJULKoc oto& oHeT^-Y^iTc e&oX *f rt<L-

cyonc epoi
20.

oto^

*f rt^JXA**

eTcyoTcyoT ctoi

ftorto-

jul<lctoc ^>ert ttk<l&i THpq.

oto£, eTecffcyini ^ert ttichot eTejULJUL<LT
rtuyrert rtejuL

ecycort <5Jcy<LrtepTteort<i.rteq

^ert

ni-

onrtoT epoi xe othi *frt^/f onrtoT epeTertoi ftortojuL<t.cToc oto£, ftcyoTcyoT ^ert rtiX<Loc *rnpoT ftre ttk<L£,i ^ert nxirt-

chot

£,oT<i.rt <ucy<LncyeTT

opnr^-coo

rtTe*rertexJU»-^tJL3ci^.

juLTteTertJULoo

nexe noc.

-mipo^htiox htg axvveoc

nmP04>HTHC.
Re$. Z.
1.

rt£,pHi 2^e <*6ert *f .**£-£, crtoT*f ftpoJULTii

ftre

^ert tii£.&ot juljul^.^ e z ftcoT<Li jultti£.jS.ot otc<L2C.i ftre noc cyconi ^jen txix ft<i.weoc nmpocj>HTHc eqxco juljuloc xe <Lxoc ft^o2^^.pioc TtoTpo
<£.

poft<L&eX ncyHpi ftc<LX<LomX eftoX^ert tcj>tXh rtiot2^l rtejuL ihcot ncyHpi rticjuce^eK mrtcyf- rtoTH& CKXUD JULJULOC.
2.

rt<u

rte

rtHeTeqxcjo juljulcoot ftxe noc urn^rt-

TOKp<LTtop xe n<u X«loc xcju juljuloc xe juineqi ftxe nrcHOT ckuot julithi juinoc. 3. oto£, otc£.xi rtTe rtoc cyumi ^ert txix ft<Lrveoc ninpocJ>HTHc eqxco juljuloc. 4. xe <s.rt ncHOT rtcoTert ne eopeTeTertcyumi
<*6ert
5.

^^.rtm eTcyHK ti<lhi 2^e rtooq <Lqcycuq. oto£, rtA.1 rte rtHeTeqxco juljulujot itxe noc

run<LrtTOKp<i.Tcop
JULCOIT.
z

xe

ocucy

ftrteTert£,HT erteTert-

lege ftcoT ot<li.

AGGEOS.
19.
dicit

165

Ecce ego faciam

in te, propter te in

tempore

illo,
:

Dominus

:

et salvabo

eam quam oppresserunt
:

et

illam quae ejecta fuit suscipiam mihi

et

ponam

eos in

gloriam, nominatos in terra omni.
20.

Et confundentur
et in

in

tempore

illo

;

quando fecero

bene vobis,

tempore quando suscipero vos mihi.
et
in

Quia dabo vos nominatos,
cunctis terrae
;

gloriam

in

populis

quando convertero captivitatem vestram
Dominus.

coram

vobis, dicit

AGGEO
CAP.
1.
I.

S.

In autem anno secundo Darii

regis,

in

mense
in

quinto,

primo

die mensis,

verbum Domini factum.est
:

manu Aggei

prophetae, dicens

Dic ad Zorababel iilium
filium Josedec,

Salathiel de tribu Juda, et

Jesum

mag-

num
2.

sacerdotem, dicens

:

Hsec sunt quae
dicit
:

dicit

Dominus omnipotens
aedificare

:

Iste

populus
mini.
3.

Non

venit

tempus

domum Dopro-

Et verbum Domini factum
:

est in

manu Aggei

phetae, dicens
4.
vis,
5.

Si

tempus vobis

est,

habitare in domibus conca?

domus mea autem
Et haec sunt quae

ista deserta est

dicit

Dominus omnipotens
3

:

Po-

nite corda vestra ad vias vestras.

m

166
6.

oxvveoc.

i-pexencii ft&^rtJULHoj oto& ^.peTerubXr e^)o*rn rt&^rtKOTXi ^.pexeitoTooju. oto^ eTcr *.rt £.peTeitcoo oto£, eToi^i A.rt ^.peTerrf;?,! enrtoT oto£, juLneTeit^JULOJUL ft^>HTOT oto& neTecjooT-f ft£> <Lrt&exHOTi e^>oTit ^.qeoooT^f eoT^.coTi ecoTOTert. 7. rt<Li rte rtneTeqxuo juljulcjoot ftxe noc mn£.rttokp<ltcjop xe x«J ftrteTert&HT £,i ftrteTertjuLCJOiT. 8. juL<Lajerturrert enajcjoi exert ititcjoot oto£, Kuopx ft&A.rtaje oto£, kcjot enini oto^ eie-fjuL<i/f

ft^HTq

otojp^ eietficjooT

nexe noc.

9. <£.perertxoTajT e&<LrtJULHaj oto£, <LTepKOTxr oto£, ^.TertoT e^oirn eniHi oto^ <Lirtiqi ftccooT

ee&e

cj><li

rt<Li rte

rtHeTeqxcjo juljulcjoot ftxe noc
ec£>JUL<L

m-

n£.rtTOKp<LTCJop

xe

xe

n<LHi qajnq fteaoTert

^e TeTertcToxi
10.

<$ot£.i 4>ot£.i

eneqm.

ee&e

$,li eceT£.£,rto ftxe

T$e

ejS-oX&^.

Te-

ciurf oto£, nK^&i eqe^.JULoni ftrtHecu^.qertoT ejSoX. 11. oto£, eieirti ftoTitiq exert hk<L£,i rtejuL exert
rtiTcjooT nejuL exeit iiicoto rtejuL exert

nmpn

rtejuL

exert

nirte^

rtejUL

itHeaj<Lpe
rtejUL

ttk^.&i

ertoT ejSoX

neJUL exert

rtipcjojuLi

exert rtiTeft.rtcjooTi rtejuL

exert ni^ici
12.

thpot

ftre rcoTxix.
ft-

0T0&

^.qccjoTejUL rtxe ^opojS<&.iS.eX najnpi
rtejuL

ihcot najHpi fticjoce2,eK nirticyiTHpoT ftre niX^.oc ctcjulh julttoc noTitoT-f rtejUL rtic<Lxi rtTe ^.rreoc nmpoc<lX<loihX
ftoTHiS nejuL rtictjoxTT

cj>hthc K£.T<LcJ>pH*f

eT<LqoTopnq
rtxe

£,<LpcjooT ftxe ttoc

noTnoT-f oto£, ^.qep&o^JULTT£,0 JULTTOC.
13.

ruX£.oc ,£><lt£,h

julttiX<loc

nexe ^xveoc ni<LvreXoc ftre noc £.rtoK "f rtejULCJOTert nexe noc. 14. oto£, £. noc TOTrtoc nirrftZ ftre ^opojS.<LiSeX najHpi ftc<LX<LeiHX e.ftoX^>eit to>tXh rtioT2,«L
oto£,

xe

rtejuL

nnrrtZ rtTe ihcot najHpi

fticjoce2.eK

irirtiaj-f

AGGEOS.
b\
tis,

167
:

Seminavistis multa, et intulistis pauca

comedisebrieta:

et
:

non ad saturitatem
operuistis vos, et

:

bibistis, et

non ad

tem

non

calefacti estis in ipsis

et

qui congregat mercedes, congrcgavit in sacculum perfo-

ratum.
7.

Haec sunt quae

dicit

Dominus omnipotens

:

Ponite

corda vestra in vias vestras,
8.

Ascendite in montem,

et praecidite ligna
ea.

:

et aedi-

ficate

domum

:

et delectabor in

Et

glorificabor,

dicit
9.

Dominus.
Respexistis in multa, et facta sunt pauca
:

et illata

sunt in

domum

:

et exufflavi ea.
:

Propter hoc, haec sunt

quae dicit

Dominus omnipotens

Quia domus mea dein

serta est, vos

autem sectamini unusquisque

domum

suam

;

10. Propterea abstinebit

ccelum ab rore

ejus, et terra

abstinebit ab
11.
tes, et

iis,

quse eduxit.
et super

Et inducam ventum super terram,

mon-

super triticum, et super vinum, et super oleum,

et quae

humus
et

protulit, et super

homines, et super ju-

menta,
12.
filius

super omnes labores

manuum
filius
'

eorum.
et

Et audivit Zorobabel

Salathiel,

Jesus

Josedec magnus sacerdos, et omnes residui populi,
sui, et

vocem Domini Dei
misit

verba Aggei prophetae, sicut
:

eum
Et

ad eos

Dominus Deus eorum

Et timuit po-

pulus a facie Domini.
13.
dicit

Aggeos nuncius Domini populo.
dicit

Ego

sum vobiscum,
14.

Dominus.
suscitavit spiritum

Et Dominus

Zorababel
filii

filii

Salathiel de tribu Juda, et spiritum Jesu

Josedec,

m

4

168

OXWGOC.
rteju.

notH^
°£>

^.TajertcjooT

nmitZ rtxe rtrcuoxn frre e^oTtt oto£, rt<LTrpi

rtrX<Loc

ot-

ftrtr^.tiHOTr

^ert nHi

jultioc

nm£.rtTOKp£.Tu)p noTrto-rf
Ke$.
~K.

1.

^ert cot kx
<*6ert

juLru£.fi.oT juljul£.&
£,1
\\\

F

^ert

*f-

pojuLnr juljul^.^ £*f
2.

2^.pioc noTpo.

tiijul<L£,

2^e

ft£.&oT itcoT

kH

juLnri.-

&ot
3.

£.qc<Lxr ftxe

noc ^ert txix ft<Lvreoc nrnpo-

<4>HTHC eqXCJO JULJULOC

xe £.xoc ft^opo&^iieX ncynpr ftc<i.X<LeTHX £&oX^ert t<j>tXh ftroT2v<*. rtejuL rncoT ncynpr ftrcjuce2lCK nrmcyf ftoTH& rtejui rtrcuozn THpoT itTe nrX^.oc exxuo juljuloc.
4.
rtiJUL

ejS.oX.^ert

ohhot
£.rc

A.qrt<LT

ei\<LHT

^>ert

neqcboT ftre cyopn oto^
*frcoT JUL^pHi" rte eqcyon
5.

ikjdc

eTeTertrt^.T epoq

juLiteTertJULeo.

oto& *frcoT xejuLrcoju/f ^opo&<L.fteX nexe noc oto^ xeJULrtojLa/f ihcot najHpi rcrcjuce^eK nrniaj-f ftoTH^. oto^ JULrfLpeqxejULrtojuL-f ftxe mX£.oc THpq ftTe ru<<L£,r rcexe noc. oto^ <£.pioTi xe othi
*f ajon
6.

nejuLOJTert

nexe nac OT °£>
rte

nm<LrtToKp<*>TCJup.
rcejULCJOTert epeTertrtH^» 1

iiic<lxt

eT<ucejULrtHTq

ot

efioXj-^erc

x

KJULI

^

ep<LTq ^erc Te-

TertJULH-f fixe n<LTirt£. xejuLrtojuL*f
7-

eeKe

-j><lt

rc<Li

rtHCTeqxcjo juljulcjoot ftxe
*f rc^juLortJULerc
cj>iojul rtejUL

noc nm^.rtTOKp^.TU3p xe exi Kecon
ftTdpe rtejuL ttk<L£,i rtejuL
8.

neTcijoTcjooT.

oto&

rcieenoc

THpoT

*f rc<LepoTJULorcjULert

ot-

o£,

eTCJULo^,

eTe&er ftxe nccjoxn ftre rtreercoc THpoT oto^ julit<lhi rtaboT nexe noc nm<LrtTOKp«La

Toop.
9a

Copt. Liturg. cf>uor ne itt£,<lt xe noc nm£.rtTOKp£.Ttop.

cjpcoi

ne mrtoTft ne-

:

AGGEOS.
magni
sacordotis, et
spirituni
et ingressi

169

rcliquorum populorum

sunt

:

et
sui.

faciebant opera in dorno

Domini

omnipotentis Dei

CAP.
1.

II.

In vigesima quarta mensis sexti, in anno secundo

sub Dario rege.
2.

In septimo autem mense, una vigesima mensis,

loquutus est
cens
3.
:

Dominus

in

manu Aggei

propheta?, di-

Dicito ad Zorobabel filium Salathiel de tribu Juda,
et reliquos

Jesum filium Josedec magnum sacerdotem, omnes populi, dicens
et
:

4.

Quis ex vobis
?

vidit

domum meam

in gloria sua
sit

prima

et

quomodo

videtis

ipsam nunc, quasi non

coram vobis?
5.

Et nunc confortare, Zorobabel,
fili

dicit

Dominus

:

et

confortare, Jesu
fortetur

Josedec magne sacerdos, et condicit

omnis populus teme,
dicit

quoniam sum vobiscum,
6.

Dominus et facite Dominus omnipotens
:

;

:

Verbum quod
:

statui

vobiscum venientes ex JEspiritus

gypto
fidite
7.
;

et stetit in

medio vestrum

meus.

Con-

Propterea, haec sunt quae dicit
:

potens

Dominus omniAdhuc semel iterum commovebo ccelumj et
:

terram, et mare, et aridam,
8.

Et gentes omnes commovebo
:

et

venient electa
gloria,

omnium gentium
dicit
9b

et

implebunt

domum meam

Dominus omnipotens.

b

Meum

est

argentum,

meum

est

aurum,

dicit

Domi-

nus omnipotens.

170
10.

oxvreoc.
xe othi eqeajumi eqoi
tt<lhi

h£)&.e ftre

e^oTe

ftrticyf ftxe nitboT niojopn nexe noc nin^rtIT^I JUL<L

TOKp<LTCJjp OTO^,

+ rt£/f

ftOT&ipHrtH £>efl
rteju.

neze

itoc

nm<LrtTOKp£.Tcop

oT£,ipHitH jul^trr<Lepcj>ei

^h
1 1

enrajit^) ftoTort rti&ert

eT<L&e

ep<LTq.
<£>ert *f -

<£ert

cot

ktL JULni2.KoT juljul<L£,

e

pOJULTtl JULJUL<L£, CltOT-f £,!

2^.piOC

2.

OTC£.XI ftTe
juljuloc.

noc

ajojni

&£. <Lvreoc niiipo$HTHc eqxto

12. ajert rtioTH^.

eoTrtojuLoc ckxco juljuloc.

£..&

xe eajum £.peaj<Lit OTpcoJULi oT itoT<Lq eqoT^eit 4>X<lk& ftre neq&ftoc otojp, ftre c)>X£.K£, ftre neq^Eioc o**FrtejuL otumk le otx **^-**- ecjonfajJUL ni&ert ^.rt eqe$oci ie oTHpu le oTite^ ie olb^ejuL oto& <LTepoTub rtxe rtioTHft. nextuoT xe
13.

x

JULJULOTt.

14. otoj?,

eqcoq
aj<Lrtcff

ie

nexe «£.rveoc xe eajum ottj/tx h ecttX^eJUL exert
rt<Li

£.peaj<Lrt

ot<u
£.q-

oi^txh
xe

e&oX^ert

THpoT

£.rt

qrwLtTcb^ejUL otqrt£.tTcb-

o£, ^/repoTtb
j6eJUL.
15. otojp,

ftxe

rtioTHiS.

TtextooT

^.qepOTtb ftxe ^.vveoc nez^.q xe m.\juLit£.juLeo

pH-f ne

ti<liX<&.oc

nexe noc nin<LrtTo-

oto&

Kp<LT(JOp OTO£, n^-IpHi" Ite ItI£,flHOTT ftTC ItOTXIX 4>Heoit^.^)U3itT eniJUL^. eTejuLJUL^.T eqetTtb-

^ejuL eefte rtiXTJULJUL<L ftre cyopn eTeepjuLK^-j?, it^HT eftoX&^. tt&o ftitoT^ici otojp, rt<LpeTertjULoci ftitHCTco^i ^eit rtmTXH.
16.
tt<li

c&oot exert oTtbm
rtuuL rte.
17-

oto£, -frtoT x^- c ^> eIt neTert^HT icxert rtejuL c<lttojum jultt£.tot;xA oTtTbrti ^bert niepcj>ei ftre noc rte rteurrert

&oTe

pHi eoTKnJ/eXH otoj?,

epeTert&ioTi ftK rtc^T^. ftiurr e<6aj^Tep rtc^T^. rtiurr otojp,
i

aj^peTertajerttJOTert

e^)OTn ennojuL e^ertK

rt

jul-

JULeTpiTHc

rtrtej?,

otoj?, aj^.Tep k.

AGGEOS.
10.

171

Quarc magna

erit gloria

novissima domus mei,

super primam, dieit

Dominus omnipotens. Et dabo paDominus omnipotens,
templum meum.
in et

cem

in isto loco, dicit

pacem

omni animae

viventi, erigere

11. In vigesima quarta

mensis noni,

anno secundo
prophe-

sub Dario, sermo Domini factus est ad

Aggeum

tam, dicens

:

12. Interroga sacerdotes legem, dicens

:

13.

Si

homo

sumpserit carnem sanctam in summi-

tate vestimenti sui, et

summitas vestimenti ejus

tetigerit

panem, aut pulmentum coctum, aut vinum, aut oleum,
aut

omnem

cibum,
:

si

inquinabitur

?

et

responderunt

sa-

cerdotes, dixerunt
14.

Non.
unus pollutus, aut homo imde omnibus
his, si

Et Aggeos
in

dixit: Si
si

mundus

anima,

tetigerit

conta-

minabitur?
taminabitur.
15.

Et responderunt sacerdotes, dixerunt: Con-

Et respondit Aggeos,
dicit

dixit:

Sic est iste populus
et sic sunt opera
illo,

coram me,

Dominus omnipotens,
:

manuum eorum
contaminabitur
facie 16.
:

et quis

appropinquaverit in loco

propter munera matutina, dolebunt a
et oderatis

laborum suorum,

arguentes in portis.

Et nunc ponite

in corde vestro, a die hac, et sulapis

pra,

antequam poneretur
eratis,

super lapidem in templo

Domini, qui
1/.

Quando

injicitis viginti sata

hordei in cypselen,

et fiebant

decem

sata hordei, et ingrediebamini ad tor-

cular imurire quinquaginta
ginti.

metras

olei,

et

fiebant vi-

172
18.
A.iajA.pi

nxvveoc.
epurrert

^ert

oTJULeTATOTTA.£,

rteJUL oTXiJULci>e£,

oto&

rti&ftHOTi

THpoT

Tertxrx ^ert ota.X
£,<Lpoi

oiro^

juLneTertKeT
ita.i

ftTe rteenrtoT
rteJUL

nexe noc.
rtrteTert&HT icxert
icxert

19. ocjot

c&oot

juLertertccjoq

cot k^ julitia..&.ot juljula.£, e~ rtejuL icxert nie&ooT eTA.T£,i cerrf ft^HTq JULTtrep4>ei ftre ttoc x^- c ^ert rteTert£,HT. 20. xe A.rt eTi certA.coTert enrtoT £,ixert rucfrtcjo-fS.cjoftA.XoXi
rtejut

ot oto&

*fft(jofiKertTe

rtejUL

*f &cjoftepJULA.it rtejuL rtiajcijHrt

ftre
A.rt

exe
31.

ftcertA.ert

ott^

*f ftcjoftxcjoiT rtn-

eftoX

icxert

tta.t

e&ooT

*f n^-CJULOT epcjooT.

oto£, a. otca.xi ftre ttoc ojcjoiti &A. A.rveoc nmpocJ>HTHc julcJ >jula.£, con ~K ftcoT k^ JULniA.ik)T s eqxuo juljuloc.
22. a.xoc ft^opoK<LS.eX najHpr itcA.XA.oiHX eftoX-

^ert tu>tXh ftioT^A.
jULortJULert
rtTcJ>e

ckxcjo juljuloc
ttika.£,i

xe

A.rtoK *f rtA.cj>iojul

rtejuL

rtejuL

rtejUL

neTcyoTCJOOT.
23.

oto£>

*f rtA.cJ>cjortx rt£,A.rteportoc

ftre £,A.rtoT-

pcjooT

oto&

*f rtA.qurf

e&oX

ftrxoJUL ftrtioTpcjooT

ftre
rtejuL

oto£, -fnA.oTCJOXTT ft£,A.rt£,A.pJULA. rtHeT^eJUL^eJUL &ixcjoot oto£, ctci encycjoi
rtieortoc

ftxe 2>A.n^ocjop rtejuL
A.i ct>oTA.i

rtHeTTA.XHOTT

epcjooT cj>ot-

^ert oTcnqi oT&e rteqcon.
rtie^ooT eTejULJU.A.T nexe noc ninA.rt-

24. ,?6ert

TOKpATCJOp *fnA.oXK *^Op0.ft.A.&eX najHpi ftCA.XA.oihX nA.ftcjoK Ttexe nac oto& *f it£/xA K JULcJ>pn*f ftoTccJ>pA.vic xe othi fteoK ne erA.rcoTTTK irexe
itoc.

;

AGGEOS.
18.
et

173

Percussi vos in sterilitate, et corruptione venti,

opera omnia inanuum vestrarum in grandinc, et non

reversi cstis ad
19.

me,

dicit

Dominus.
ista, et

Supponite corda vestra a die

post eam, a

vigeshna quarta mensis noni, et a die qua jacta sunt

fundamenta templi Domini
20. Si

:

ponite in cordibus vestris
et vinea

;

adhuc cognoscetur super aream,
olivae,

et

Hcus et malogranatum, et ligna

quae

non

ferent

fructum, ab hac die, benedicam ea.
21.

Et verbum Domini factum
vice,

est

ad

Aggeum

pro-

phetam secunda
22.

vigesima quarta mensis, dicens
Salathiel ex tribu Juda,
et terram, et

Dic ad Zorobabel filium
:

dicens

Ego commovebo ccelum,
:

mare, et

aridam
23.

Et subvertam thronos regum,

et

disperdam

for-

titudinem regum gentium, et subvertam currus, et eos
qui exultant super eos
sores
:

et

ascendent equi et ascen-

eorum, unusquisque in gladio adversus fratrem

suum.
24. In die
te,
illa,

dicit

Dominus omnipotens, assumam

Zorobabel, filium Salathiel, servum

meum,
:

dicit

Do-

minus, et

ponam

te,

quasi signaculum

quia tu es

quem

elegi, dicit

Dominus.

174

^cxxxoxpiaxc.

-MIPO<J>HTI3X

^axxOXPIOXC ninpo<i>HTHc.
Red>. X.

HTG

1.

rt&pHi ^>ert ni<L&oT juljul<L£> k rtre -fpoju.ni

£-f &i 2^^.pioc <L otc«lxi rtre noc ajcjoni £,£. ^XApr^c ncyHpi ft&<Lp<Lxr^-c nojnpi ft<i.2^cjo
juljul<s.£,

ninpoc^HTHc eqxuo
2.

juljuloc.

xe

<LqxtJortT

nxe noc

exert rceTerticf ^erc

oTrtioj-f ftxcortT.
3.

julcjoot rtxe

oto£> eKexoc rcaooT xe rt<u ne rtKereqxcjo julnoc xe kct enrcoT &<Lpoi oto^ -fn^.£,£.pcjoTerc &cjo rtexe

kott
4.

noc nin£.rtTOKp<LTuop.

eT<LTepertK<LXirc kcjoot ftxe «inpocj>HTKc icxerc ajopn evZ(ju juljuloc xe rc<Li rte rtKeTeqxu) juljulcuot ftxe noc nin^.rrroKp^.Tuup xe JUL<LT<kcee enrcoT eiioX&<l neTertJULcoiT eT£/jooT rtejUL e&oX£,<L rte-

oto£> juLTiepcyumi

JULcj>pH-f rcrceTercioi-

Tert&ftHOTT eT£,uooT tcjul itccjoi nexe noc.
5.

oto&

JULnoT-f £,ohot ecao-

<LTeuorc neTertio-f rteju. rcirtpocJ>HTHc julh <lt-

rc<LCJorc<£ cy<L

erte^.

6.

nXnrt

rc<Lc<Lxi neJUL n<LrcoJULoc cljotiot epcjoTert

rtK <£.rtoK

rc<Le&i<LiK

OTO&

<£>erc oTnrtX ftre mnpocJ>HTHc rtHeT<LTT<L£,e rceTercio-f «LTepOTtU neXCJOOT K<LT^.cJ>pHi" eT<LqoT<L£ -

e-f&ort&ert juljulcjoot

>

c<L£,m ftxe tioc nin<LitTOKp<LTCJop eipi k<lt<l
TertJULcoiT
rtejuL

rte-

k<lt<l

rceTerc&fiHOTi

n<LipH-f

<Lqipi ncjoTert.
7cj><li

£,i

ft&pKi <£>ert cot K2l juLru<Lik)T ne m<LJ$.oT c<l&<lt <£>erc -f pojuLni 2^<Lpioc <£. otc<lxi ftTe noc cycjom

juljul<L£,

iX

juljul<L£, E"-f
£,<l

^i^A-

pi<Lc nctjHpi

julEl<lp<lx^c najHpi

rc<L2i2ajD

ninpod>H-

thc eqxoo

JULJULOC

:

:

:

ZACHARIAS.

175

ZACHARIAS.
CAP.
1. I.

In mense octavo anni secundi sub Dario, factum
filium Barachise filium

est

verbum Doniini ad Zachariam
dicens

Addo prophetam,
2.
ira

Iratus est

Dominus super

patres vestros in

magna
Con-

3.

Et dices

eis

:

Haec sunt quse

dicit

Dominus

:

vertimini ad me, et convertar quoque ad vos, dicit

Do-

minus omnipotens.
4.

Et

nolite fieri sicut patres vestri,
:

quos arguerunt
dicit

prophetae ab initio dicentes

Hsec sunt quse
viis

Do-

minus omnipotens

:

Avertimini a

vestris malis, et

ab operibus vestris malis.
dire
5.

Et non attenderunt exau-

me,

dicit

Dominus.
patres vestri, et prophetse
? ?

Ubi sunt

numquid

vi-

vent usque ad sempiternum
6.

Veruntamen sermones meos,

et

leges

meas

sus-

cipite,

quas ego praecipio in spiritu servorum

meorum
et

prophetarum, qui comprehenderunt patres vestros,
responderuntj dixerunt
nipotens
fieri,
:

Sicut praecepit
vias vestras, et

Dominus om-

secundum

secundum opera

vestra; sic fecit vobis.
7-

In vigesima quarta die mensis undecimi, (hic est

mensis Sabat,) in anno secundo sub Dario, sermo Domini
factus est ad

Zachariam filium Barachiae filium Addo

prophetam, dicens

176
8.

^sxxoxpiaxc.
aikat
<£>ert

niexcjop£, o-ro^

&HTtne

ic

oTpcu3

eqTAXHOTT exert ot^oo ftAOTArt rtxpu -**oto^ $ai rtAqo&i epATq ^ert ejULni" jultiitcjoot £ ctoi rt<£>Hifti oto^ £,i$A£,ot juLJULoq ^^rt^oaop
juli

ftA.oYA.rt

ftxP^J^*- ^ejUL &ArtA.oTArt juL^irt rteJUL

^ArtAOTi AOTArt nejUL £,ArtAOTArt rtoTco&aj. 9. oto^ nexHi xe ot rte rtA.r noc oto^ nexAq

ctcaxi ft<6pm ft<£>HT xe ot rte rtAr. ArtoK -f-rtATAJULOK xe 10. oto£, AqepoTtb rtxe TtipcojULi ^Hexo^i epATq ^ert eJULHi" ftrtiTtooT oto& nexAq rtnr xe rtAT rte rtHeTA.qoTopnoT e&oX ftxe noc eJULeajT
rtnr

ftxe

TiiAVveXoc

ttika&i.
1 1

0T0& ATepoTub

jultii

av veXoc

ftre noc

<£>h-

eTo^i epATq ^ert
ArtJULeajT

ejuLH^f rtrtiTcjooT

nexcooT xe

TtrKA£,i oto^, ic tiika&i THpq ceajon rt^)HTq oto^ q&oTpcooT. 12. oto£, AqepoTtb ftxe niAvveXoc ftre noc nexAq xe noc ninA.rtTOKpA.TU3p oja ertAT 3c n<*-~ rtAi Art eiXHJUL nejuL hi&aki ftre iot2,a nnejuljulcoot oto^ oai OJULA& o rtpojuLnr Te. 13. oto£, AqepoTab ftxe noc mnAttTOKpATcop JULTtlAWeXoC CTCAXI h^)pHI ft<£)HT ft^ArtcAxr ertArteT rtejuL £,akcaxt ftnojuL~[~. 14. oto£, nexAq nnr ftxe niAweXoc ctcaxi ft^)pHi ft<£>HT xe coaj e&oX ckxco juljuloc xe rtAr rte rtHereqxco juljulcoot ftxe noc niTtArtTOKpATcwp xe aix°& eiKHJti rtejuL cicjort <£en oTrticy-f

TM^m^o

15.

oto£, ArtoK -fnAxconT £>en oTrtiarf

ftxcjortT
e<£-

exert rtieertoc rtHeTATTcooTitoT exert onrtoT

jula

xe ArtoK JULen aixcokt rtoTKOTXi ftecooT ~^e attcjootkot exen eHrtoT e&AnneT&cooT. 16. ee&e $Ar rtAr rte nneTeqxco juljulcoot ftxe

:

ZACHARIAS.
8.

177

Vidi in nocte
;

:

et ecce vir

ascendens super

equum
:

rufuin

et ipse stabat inter

duos montes umbrosos

et

post
9.

eum
Et

equi
dixi
:

rufi, et cinerei, et varii, et albi.

Quid sunt

isti,

domine

?

Et

dixit
tibi,

mihi
quid

angelus, qui loquebatur in me.

Ego ostendam

sunt haec.
10.

Et respondit
Isti

vir,

qui stabat inter montes, et dixit
ter-

mihi
ram.
11.

:

sunt,

quos misit Dominus, explorare

Et responderunt angelo Domini, qui stabat
:

inter

montes, dixerunt

Exploravimus terram

et ecee

omnis

terra habitatur, et quiescit.
12.

Et respondit angelus Domini,

dixit

:

Domine omet

nipotens, usque

quando non misereberis Hierusalem,

urbium
annus
13.
?

Judae, quas despexisti, et hic est septuagesimus

Et respondit Dominus omnipotens angelo, qui
me, verba bona,
et

loquebatur in
torios.

sermones consola-

14.

Et

dixit mihi
:

angelus, qui

loquebatur in

me

:

Clama, dicens
potens
zelo
15.
:

Haec sunt quae

dicit
et

Dominus omniSion in

Zelatus

sum Hierusalem,

magno

Et ego

irascar in
:

magna

ira

super gentes, quae

surrexerunt super vos

quia ego quidem iratus

sum

modicum
16.

:

ipsi

autem surrexerunt super

vos, in mala.
:

Propterea haec sunt quae dicit

Dominus

Con-

178

^axxoxpiaxc.
*f rt<LT<Lcoo

noc xe
itoc

exert Txhjul

j-6ert

oTJULeTcyert-

&ht oto^

eTeKOTq r\?6HTC itKecon itexe nin<LrtTOKp<LTCJop oto^ oTcyr eTe*|>cjopcy eTi
tulhi

exert TKhjul.
17.

oto^ nex<Lq
rt<*6nT

rtnr

itxe

rt<*6pHi
ite

xe

cjocy

e&oX eKxa:
itxe

ni^vreXoc eTec<LXi juljuloc xe rt<Lr
noc nin<LrtTOKp<L<*6ert £,<Lrt-

rtneTeqxcjo

juljulcjuot

Tuop xe eTi
£.r<Loort

eTecjpcjort

e&oX

rtxe rti&<LKi
rtcrcjort

oto^ exi
gti

eqert<Li

itxe

noc oto^

eqeccjoTit
18.

itiXHjuL.

oTog, <Lrq<Li rtrt<L&<LX encyuM <lih<lt oto£, ^Hitne ic 2I itT<Lii. 19. oto£, nexHi JULni^LvveXoc ctc<lxi rt^pnr t\c6kt xe ot ite rt<Lr itoc oto& nex<Lq rtni xe
rt<Lr rte

rtiTLit

eT<LTxep

iot2,<l

e&oX

rtejUL iiicX.

20.

oto^

<LqT<LJULoi itxe

noc

eHL rt<LJULcye.

oto£> nexnr xe epe rt<Li rtHOT eep ot oto£, nex<Lq rtnr xe rt<Li rte rtiT<LTi eT<LTxep iot*^<l e&oX rteJUL iticA oto£, <LTepKopxoT oto^ JULiie&Xi
21.

juljuluoot q<Li rrreq<LcJ>e encycjui

oto^
c

<ltT e<*6o*rrt

rtxe

rt<Li

ecyencycjoTioT <6ert rtoTXix
rte

n<Li 2I itT<Lit
iiik<L£,t

rtieortoc

eTcffcr

juljulcjoot
-

exert

rVre

noc exopq e&oX.
Ked>.
1.

E

.

oto^ <Liq<Li itrt<L&<LX encycjor ^nnne rc oTpuojuLi oto£, rte oTort
<*6ert
2.

<Lirt<LT

oto^

oTrto^, rtpuocy

Teqxrx.

oto^ nexHi

n<Lq

xe

<lkjulocljt eocjort

rtooK otert<LT
jul<lih

o&

nex<Lq itm xe

eicyi

rtTKiTJuL

OTO&

xe

ot<loj jul<lih

ne itecoTocoert oto£, ot<loj

Te

Teccym.
oto£, ^nnne ic ni<LvreXoc 6tc<lxi r\*6pHT rt^>HT it<Lqd£,i ep<LTq ne oto^ rt<LqrtHOT e&oX ne itxe Ke<LweXoc eopeqep<LTt<LrtT<Lrt epoq. 4. oto£, nex<Lq n<Lq eqxuo juljuloc xe 6oxr c<Lxr
3.
e

lcge

rt<Lr.

.

:

ZACHARIAS.
vertar ad Hicrusalem
in misericordia
:

179
et

domus mea
:

iediricabitur in ca iterum, dicit
et

Dominus omnipotens

mensura extendctur adhuc super Hierusalem.
ljr.

Et

dixit
:

mihi angelus qui loquebatur
dicit

in

me: Cla-

ma, dicens

Haec sunt quae

Dominus omnipotens
:

Adhuc
rebitur
18.

diffundentur civitates in bonis

et

adhuc mise-

Dominus

Sion, et eliget

adhuc Hierusalem.
:

Et

levavi oculos meos, vidi

et ecce

quatuor cor-

nua.
19.

Et

dixi ad

angelum qui loquebatur
?

in

me

:

Quid

sunt hsec, domine
quae disperserunt
20.

Et

dixit

mihi

:

Haec sunt cornua,

Judam,

et Israel.

Et ostendit mihi Dominus quatuor Et
dixi
:

fabros.

21.

Quid

isti

veniunt facere

?

Et

dixit mihi:
;

Haec sunt cornua, quae disperserunt Judam,
confregerunt eos
:

et Israel

et

at nullus

eorum

levavit caput suum.
;

Et ingressi sunt

isti,

exacuere ea in manibus suis

illa

quatuor cornua sunt gentes quae levant eos super
mini, dispergere eam.

ter-

CAP.
1

II.

Et

levavi oculos meos, vidi in
?

:

et ecce vir, et erat
ejus.

quidam funiculus geometricus
2.

manu
Et

Et

dixi

ei

:

Vadis quo tu

dixit

mihi

:

Metior
et

Hierusalem,

et

videndum quanta

sit

latitudo ejus,

quanta
3.

sit

longitudo ejus.
in

Et ecce angelus, qui loquebatur

me, stabat
ei.

:

et

egrediebatur alius angelus ut occurrcret
4.

Et

dixit ei, dicens

:

Curre, loquere

cum

adolescen-

n 2

180

^axxaxpisxc.

nejuL rti^eXcyipi gtth eKXco juljuloc xe ececyconi nxe iXhjul ecoTn ftoTT<L£, ftren rt<Lcy<Li rtmpcoJULi nejm rtiTe.ftitcooTT eT^ert TecjuLHi" 5. oto& £.rtoK eiecycom rt<*x nexe rtoc ftoTco&T
ft
i

XP a5JUL
6.

eqKurf oto£, eiecycom ctcoot ^ert Tec-

JULH-f.

e&oX£,<L rtK<L£,i juLTtejuL£,iT nexe rtoc xe eftoX^ert mqTOT ohot ftre T$e eieootct onrtoT rtexe rtac. 7- n<L£,ejuL enrtoT e^jofit ecicort rtnexcyon <£>ert Tcyepi jULfi<LiS.TXcort.
cb co cj>cot
8.

xe othi

rt<u rte

rmeTeqxco

juljulcoot ftxe

noc
ftrti-

niri<LrtTOKp<LTcop <LqoToprtT ftcooT

^ic^&ot

eertoc er<LTcyeX enrtoT

<Lq JUL^pH-f- JULcjpHeTcfmeJUL

xe othi $HeTcTfrtejuLcoTert t<lXXot ftrteqii<LX.

9. xe othi ^nnne <LrtoK -f rt<LTiti itT<LXix oto£, eTecycom ertcycoX ftrtHeT<LTcyoXoT oto£, epeTerteejuLi xe rtoc mn<LrtTOKp<LTcop neTLqoToprtT. 10. otpot oto£, oTrtoq Tcyepi rtcicort xe £,Hrtne

«LitoK *f rtHOT
rtac.

oto^

ftT<Lcycom <£ert TejULHf"

nexe

11.

juLitoc
rt<Lq

oto£, £,<LrtJULHcy fteertoc eTe<J>coT ep<LTq ^ert me&ooT eTejuLJUL<LT oto£, eTecycom eoTX<Loc oto& eTecycom ^ert TeJULHf" oto£,

epeeJULi

xe

rtoc

rtin<LrtTOKp<LTcop rteT«LqoTopnT
eepKXHportojuLirt

&<Lpo.
12.

oto& epe noc
niK<L£,i

ftioT2^<i.

Teqft-

toi £,ixen
Tmuul.
13.

eeoT<L.&

oto& eqeccoTn

JUL<LpoTep£,o-f ,£<lt£,h JULrt&o juLnoc ftxe
rtiftert

c<Lp£
OT<L&.

xe <LqTcortq e&oX^ert rteqcfHm eeKe4>. v.

oto£, <LqT<LJULoi ftxe noc emcoT mrticyf ftoth& eqo&i ep<LTq JULnejuLoo juLm<LrreXoc ftre
1.

:

ZACHARIAS.
tulo
illi,

181

dicens: Habitabitur Hierusalem, ferens fructum

a multitudine
ejus
5.
:

hominum

et

jumentorum, quae

in

medio

Et ego ero
et ero in

illi,

dicit

Dominus, murus

ignis

cir-

cumiens,
6.

gloriam in medio ejus.
terra aquilonis, dicit

O,

O fugite de

Doininus

:

quia

de quatuor ventis
7.

cceli

congregabo vos,

dicit

Dominus,
filia

Salvamini in Sion, qui habitatis

in

Baby-

lonis.
8.

Quia hsec sunt qure

dicit

Dominus omnipotens

Misit

me cum
ejus.

gloria,

ad gentes quae spoliaverunt vos
ille

quia, qui tangit vos, est quasi

qui tangit pupillam

oculorum
9.

Quia ecce ego inferam
iis

manum meam

:

et

erunt

in

praedam

quos spoliaverunt.
misit me.

Et cognoscetis, quia

Dominus omnipotens
medio

10. Laetare, et gaude, filia

Sion

:

quia ecce ego venio,

et habitabo in
11.
illa
:

tui, dicit

Dominus.

Et multse gentes confugient ad
et erunt ei in
et scies,

Dominum

in die

populum,

et

habitabunt in medio
misit

tui

:

quoniam Dominus omnipotens

me

tibi.

12.

Et Dominus possidebit Judam, partem suam in
:

terra sancta
13.

et eliget

Hierusalem.

Timeat a

facie

Domini omnis
suis.

caro:

quoniam

sur-

rexit de

nubibus sanctis

CAP.
1.

III.

Et ostendit mihi Dominus Jesum sacerdotem magN 3

182
rtoc

^axxaxpioxc.
oto£, ni2^i^.KoXoc eqo&i ep^.Tq
c«L oTirt<LJUL

JULJULoq eepeq*f
2.

oT&nq.
juLnr:M.&..&oXoc

oto^ nexe d noc
rt<-6pKi

niTTJUL^n
2^<lXoc
3.
£.rt

«^htk

fixe

xe eqeepenoc nt2a<i.&oXoc xe

$HeT<Lqcu)Tn. ftrAHJUL julh

$A.r

^q

jLVf pH*f «ot-

eA/rcLj-^JULeq e&oX,<-5ert otxpwiU!..
ite

oto^

urrq ftmcoT oto^

oTort ^^.rt^S-Coc eT<LeruboT toi £,rit£.qo£,r ep<LTq JULneJULeo juliii-

<LweXoc ftTe
4.

noc.

oto£, «LqepoTub nex^.q ftrtneTo&i ep<LTOT juLneqjULoo e xe £.Xiot! ftn<Li£,&u)c er£.erOboT eftoX &iurrq oto£, nex<Lq rt£.q xe ^nnne <uubXr
ftiteK^-rtojuLr^..

OTO^ JQLU £,!xert Teq£.$e ftoTJULHTp^. ecTOT&HOTT oto^ <lt*f £,rurrq ft£,<Lrt£,&u?c oto^ ^tyjjo ftoTJL*.HTp<L cctotKhott £,rxert Teq£.$e oto£, £.qo£,r ep<LTq
5.

OTO^

JULOI

£,IU5Tq ftOTHOTHpr

ftxe
6.
7.

nr<LweXoc ftre noc.
^.qepjuieope 2^e ftmcoT
f

eqxto

juljuloc.

xe

rt£.r rte

rtneTeqc^xr juljulojot ftxe noc m-

nA.rtTOKp^.Ttop xe eojum £.Kaj<LrtJULoajr <-6ert rt^.julumt oto£, rtTCKi-pe^, ert<LOT<L£ c<i.£,rtr oto^ fteoKe Ke*f&A.rt enA.Hr oto^ ecyum £.Kttj£.rt£.pe£, eT^-A-TXH eie*f rt£.K ftrtHeTcuon ^ert eJULH*f ftrt<u exo^i ep^LTOT. 8. cujtcjul u? rHcoT nrrticyf ftoTH& rteoK rteJUL neKcyc^Hp rtneT&ejULcr JULneKJULeo xe othi £,<Lrtpu3JULr ftpeq-f^enoT ft&A.rtajc^Hpr rte xe othi £> Hime
J

<i.rtoK *f rt<*urtr juin<Lft*juK

9.

im<LToXH. xe niumi eT£.iTHiq juLuejuLeo

julit£,o ftiHcoT

exert nrumr ftoTurr
rt£.ajeK oTcyrK

f jul^X rte £,Hitne £.rtoK *fnexe noc nru^.rtTOKp^.TU3p oto£, m-

d
e

Copt. Liturg. addit ^.weXoc ftre, angelus. Copt. Liturg. addit eqxuo JULJULOC, dicens.

:

: :

ZACHARIAS.
num, stantem coram angelo Domini
tem
2.
:

183
et

diabolum stan-

a dextris ejus, ut adversaretur

ei.

Et

dixit

Dominus

diabolo

:

Increpabit in te

Dofuit

miiius, diabole, qui elegit Hierusalem.

Nonne hoc

ut torris qui erutus est de igne
3.

?

Et Jesus

erat vestibus sordidis indutus

:

et stabat

coram angelo Domini.
4.
illa

Et respondit,

ait

ad adstantes coram

illo
:

:

Auferte
abstuli

vestimenta sordida ab eo.

Et

dixit ei

Ecce

iniquitates tuas.
5.

Et induite eum veste

talari

:

et

imponite super caves-

put ejus cidarim
timentis
ejus
6.
7:

mundam. Et circundederunt eum

:

et

imposuerunt cidarim

mundam

super caput

et stetit angelus

Domini.
:

Contestificatus est autem ad Jesum, dicens

H?ec sunt quae
in
viis

dicit

Dominus omnipotens

:

Si

am-

bulaveris

meis, et custodiveris praecepta

mea

et tu judicabis

in

domum meam
tibi

:

et,

si

custodiveris

atrium
stant.
8.

meum

:

dabo

habitantes in medio

eorum qui

Audi Jesu, magne
:

sacerdos, tu, et proximi tui, qui

sedent ante te

quia

viri

spectatores portentorum sunt

quia ecce ego adducam servum
9.

meum

Orientem
:

Quia

lapis,

quem

dedi ante faciem Jesu

super

la-

pidem unum septem

oculi sunt.

Ecce ego fodiam

fo-

f

Copt. Liturg.

adjicit,

hxe ni^xveXoc rrre noc,
N 4

angelus Domini.

184
cTiftxortc

^OXX^PiaXC.
ftTe niK<L£,i eTejuLJUL«i.T Tn<LzejULXOJULq

^ert otc&oot ftoTurr.
10.

^en

nre&ooT

eTejuLJUL*vif
$o*c£.i
rtejUL

nexe

itoc nin^.rt-

TOKp<LTcup epe $ot<*u
^><Lp<LTC
ftKervre.
ftoT.ft.co

JULo-r-f

eneqcy4>Hp

ft<LXoXi
Ke<t>.

^>i.pi.Tc ftoT&co

2s..

1.

oto^

<LqT£.ceo rtxe Tti<LweXoc eTCJoa

rt-

<-6pHi

rt<£>HT

oto&

<Lqrte£,cr

JULJULor

juLiticjuLOT

ftoTpcoJULi e<Lqrte£,cr ftoT«!u e&oX£,<£. iteq&irtiJUL.

oto£, nex<i.q rtm xe o*r fteoK eTeKrt<&.T epoq oto£, itHXHr xe <i.rrt<£.T oto£, ^nnne rc ot\ty^ml. ecor rtrtoT.il T"Hpc oto£, epe n.iX<LJULTt£.c c<s.Ttttjc*ji juljuloc oto£, z, ft^H&c c<j.itcycoi juljuloc rtejUL z, rtX^-^ejUL rtrti^H^c eTc<i.ncycoi juljuloc.
2.

3.

ofo^
ofo^
oTO£,
h

c<LOTirt<LJUL
4.

crurrf c<Lncycoi juljuloc oti JULnecXA.JULn^.c oto£, oti c^.x^.cTh. <Licyirtr oto£, rtexHT JULiti<i.vveXoc eTficoftxcoiT"

c^.zi r\-6pHT
5.

ft^HT k xe ot

rte rt<u itoc.

nex^.q rtm eqxco juljuloc xe kccootti <s,rt xe ot rte rt<u oto£, nexHT ze juLJULort n<s.ac. 6. oto^ ^.qepoTub itex^.q rtni eqxco juljuloc xe <t><u ite ttc<lxi frre itoc eTcyoit £,<&. ^opo.ft.<LjleX eqxco juLJULoc ze <*6ert oTrticyf ftxojuL <krt oT2,e

^ert oTrtojuLi"
7.

<Lrt

<lXX<s.

^ert

it<LitrtZ

rtexe noc

itin<*k.itTOKp<LTcop.

fteoK nuuL rtooK mrticy-f rtTcooT -£HeT<*6«i-T-

£,h julit&o ft^opojS.<L.fleX
JULnicbrtr

eepeqccooTTen oto£,

er-

eirti eftoX JULOT OI ft£,TCOC rtCJUL OT&JULOT. 8. oto£, ^. otc^xt frre noc cycoitr

frre

*f KXHportojuLri. epe nec£,-

£,<i.poi

eqxco

JULJULOC

&
h

Copt. Liturg. addit eixco juljuloc, dicens. Copt. Liturg. addit <i.qepoTco ftxe ni<LTT veXoc

ex-

:

ZACHARIAS.
veam,
illius

185

dicit

Dominus omnipotens,

et iniquitatem terrae

contrectabo in die una.
illa,

Dominus omnipotens, unusquisque convocabit proximum suum subter vitem, et subter
10. In die
dicit

ficum.

CAP.
1.

IV.

Et reversus
me,

est angelus, qui loquebatur in

me

:

et

suscitavit

sicut

homo

qui suscitavit

unum
dixi

e

somno

suo
2.

Et

dixit milii

:

Quid

tu vides

?

Et

:

Vidi, et

ecce candelabrum aureum totum, et habens lampas su-

per ipsum

:

et

septem lucernse super
:

illud,

et

septem

infusoria in lucernis, quae super illud
3.

Et

olivae duae

super

illud,

una a dextra lampadis

ejus, et
4.

una a

sinistra.

Et interrogavi,
:

et dixi

ad angelum qui loquebatur
?

in

me
5.
?

Quid sunt

haee,

domine
:

Et

dixit mihi, dicens
dixi
:

Non

cognoscis quid sunt

haec
6.

Et

Non, domine mi.
ait

Et respondit,
est)

mihi, dicens

:

Iste est
:

sermo Doin

mini (qui
fortitudine,

ad Zorobabel, dicens

Non

magna
dicit

neque

in robore, sed in spiritu

meo,

Dominus omnipotens.
1
.

Quis

babel, ut

mons magne, qui ante faciem Zorodirigatur ? Et educam lapidem haereditatis, cues tu,

jus gratia est aequalis gratiae.
8.

Et sermo Domini factus

est

ad me, dicens

:

c<LXJ ft^pHi

quebatur

in

ft^HT OfO^, me et.

respondit angelus qui

lo-

186
9.

?a\xsxpia\c.
xe nenxix h^opoftA.&eX A.T£,icenf
JULnA.ni

oto^ neqxix eTexoKq

eftoX oto£, xnA.eJULi xe

noc nmA.itTOKpA.Ttop neTA.qoTopnT £,A.poK. 10. xe othi ituuL ne eTA.q*faj*joaj it£,A.nKOTXi he&ooT 070^ et enA.T emubni hepAJUL <*6en itenxix it^opo&A.&eX f jul&a.X ne nA.i nxe noc nneTXOTajT £,ixen nKA.£,i THpq. 11. oifO£, A.iepoTtb nexHi nA.q xe ot ne ta.i &to hxuoiT cnoTi" 1tHeTCA.0nfTnA.juL hfXTXKiA. «ejuL
'

nH6T
12.

ca.xa.6h juljuloc.

julcj>jula.£, con E oto& nexni xe ot ne nA.i XA-^ejuL ~K hTe m&ao hxcoiT ex^en nenxix JULnuuiA.n-fcoX 5 hnoT& nneTxuxy oto^ eTim enajtoi hmXA.^ejUL hnoT&. 13. oto& nexA.q nHi xe KctooTn A.n xe ot ne nA.i 0T0& nexHi xe juLJULon nA.oc. 14. oto& nexA.q nni xe rtA.i ne majHpi S hTe

oto£, A.iajim

nA.q

niKeni

ceo£,i

epA.TOT juLnejuLeo noc
kc<j>. e.

JULnKA.&i

THpq.
oto£, A.iTA.ceo A.iqA.1 hitA.ftA.X enajuji A.IrtA.T oTo^, £,nnne ic ofoc^) eq£,A.XA.i. 2. oto^ nexA.q nw xe ot heoK neT6KrtA.T epoq ofo^ nexHi xe *f itA.T A.rtoK otoc<*6 eq£,A.XA.i eqipi hK juljula.^,1 hajm nejuL T juljula.£,i hoToceeit. 3. oto^ nexA.q nni xe cj>a.i ne mcA.£,oTi eennoT £,ixen n&o juLnKA.£> i THpq xe othi peqtTihxoitc rtiften eTeepnoTJULnajiaj e&oX^en cj>a.i oja. e^pni e4>JULOT oto£, peqtopK hnoTX itifteit eTeepnoT1.

e^pni ccj>julot. 4. oto^ eieenq e&oX nexe noc nmA.itTOKpA.Toop oto£, eqeajenA.q e^ofit enm JULnipeqcTfoTi nejuL e^oTn enm ecJmeTuopK juLnA.pA.rt exen
jULnajiaj eftoX<*6ert
cj>a.i

oja.

1

Copt. Liturg. addit eTepA.oji

OTO&, gaudebunt

et.

ZACHARIAS.
9.

187
:

Manus Zorobabel fundaverunt domum meam et manus ejus complebunt eam. Et scies, quoniam Dominus omnipotens misit
10.

me

ad

te.
?

Quia quis

cst,

qui despexit in dies parvos

Et

videbunt lapidem stanneum in manibus Zorobabel. Septein oculi sunt
isti

Domini, qui respiciunt super omnein

terram.
1 1
.

Et respondi,

dixi ei

:

Quid sunt

istae

duae olivae,
?

quae a dextra candelabri, et quae a sinistra ejus
12.
isti

Et interrogavi secunda

vice, et dixi ei:

Quid sunt

duo rami olivarum, qui

in

manibus tuborum du-

orum aureorum,

quae infundunt, et in altum ferunt ra-

mos aureos?
13.

Et

dixit

mihi

:

Non

novisti quid sunt haec

?

Et

dixi

:

Non Domine
Et
ait

mi.
Isti

14.
tes

mihi

:

sunt duo

filii

pinguedinis, stan-

coram Domino universae

terrae.

CAP.
1.

V.
oculos meos, vidi
:

Et conversus sum,

levavi

et

ecce falx volans.
2.

Et

dixit

mihi

:

Quid

tu vides

?

Et

dixi

:

Ego

video

falcem volantem, faciens viginti cubitorum longitudinis,
et

decem cubitorum
3.

latitudinis.

Et

dixit

mihi

:

Haec
:

est maledictio, quae venit su-

per faciem omnis

terrae

quia injustitia omnis, ulcis-

cetur ex hoc usque ad mortem, et perjurus omnis ulcis-

cetur ex hoc usque ad mortem.
4.

Et educam

illud, dicit

Dominus omnipotens,

et in-

gredietur in

domum

furis, et in

domum

jurantis in no-

188

^axxoxpiaxc.
oto^
eqeajuoru ^ert eJULni jULTteqHi
-

oTJULeertoTX

oto^ eqeJULortKq rtejuL rteqcye rteJUL rteqturti. 5. oto^ A.qi eftoX ftxe ni<LvveXoc eTc^.xi ft^pHi ftj^HT oto^ nex£.q itni xe q^.i ftiteK.&<i.X encyooi oto^ £.rt£.T e<J>«Li eertHOT eftoX. 6. oto& nexHi xe ot ne oto& nex£.q xe cj><u ne nicyi eertHOT e&oX oto& nex<Lq xe $£.i ne
noTcTiftxorcc
7.

<£>erc

ttk^.&i

TKpq.

jULoq
8.

oto£, £> HHne ic oTXirccTcJop ftT£.£T eTim jule&oX oto£, ic otc&ijuli <£>erc eJULHi" juLnicyi. oto£, nex^q xe e«u Te i~£.rtojuLi£. oto^ ^.q<£>ert

&ep&(Jopc
niubrci
9.

eJULK-f jULnicyi

oto^

*s.q&opfiep jul-

ftT«L£T e<£>oT« epoc.
^.iqA.i
-

c£,ijuli

oto& ^Hune ic e&oX oto& rte oTort rtrcX <£>erc rtoTTert^ oto^ rce oTon £,<LrtTerc£, epuooT jULcJ)pHi~ ft£,<LrtTert£, itTe oTeXxuoft oto^ <ltcoXi jULnicyi ott€ ejULni jult\k<L£,i rtejuL ottc ejuLHi"

oto&

rcrt<L&£.X ertcytjoi

crtoTi

rt<LTrtHOT

ftT<^e.
10.

OTO£, TteXHI JULT\IA.WeXoC 6TCA.XI
rc<LeX
iticyi

ft<£)pHI

ft^HT xe Lpe n<u
1 1

eeuorc.

oto£, nex<Lq xe eKurr
JULft<L&TXcjon
rtejUL

rc<Lq rcoTHi

^ert

ttk<l-

£,1

ece&TuoTq oto&

e^q

^erc nuuL^. eTeju.JUL<LT exert Tteqco^-f
Ke4>. r3
1.
.

oto£, <UT£.ceo oto£, <Liq<u ftrtA.^X oto£, ^.irt^.T ic ?L ft£,<LpjuL<L eTitHOT e&oX ottc rtiTtJooT 5 OTO£, rtlTCJJOT £,<LItTCJ0OT ft&OJULT ItC.
2.

^>ert

ni^oTiT
-^ert

ft£,<LpjuL<L jp^rc&etjop ft£.oT^.rt
fi

n ,XP a3JUL
ftx^-«-e3.

ttijul^.^

ft£,<kpJUL<L

£,<Lrt£,etJop

oto£, <£erc nuuL<L£, v
juLcJ>irt.

ft£,<LpJUL«i.

^^.n^ecop

rcoTco&cy ^ert ttijul«L£>
oT<Lrc

2I ft£,<LpjUL<L £,<Lrt£,e<Jop rc£.-

:

:

ZACHARIAS.
mine meo super mendacio:
ejuSj et
5.

189

et habitabit in

medio domus

consumet eam,

et ligna ejus, et lapides ejus.

Et egressus
:

est angelus qui loquebatur in

me,

et

dixit mihi
ditur.
6.

Leva oculos

tuos, et vide hoc,

quod egrc-

Et dixi

:

Quid

est

?

Et

ait

:

Haec

est

mensura,
in onini

quie cgreditur. Et ait: Haec est iniquitas
terra.
7-

eorum

Et ecce talentutn plumbi eductum

:

et

ecce

mu-

lier in

medio mensurce.
dixit
:

8.

Et

Haec

est iniquitas.

Et projecit eam

in

nicdio mensurce: et projecit lapidem plumbi in eam.
9-

Et elevavi oculos meos:

et ecce mulieres duae egrealis

diebantur, et spiritus erat in
alas, quasi alas

earum

:

et

habebant
inter

upupae.

Et elcvaverunt mensuram

terram, et inter ccelum.
10.

Et

dixi angelo, qui loquebatur in
?

me

:

Quo

istae

defierent
1 1
.

mensuram

Et

dixit: /Edificare ei

domum
eam

in terra

Babylosuper

nis, et

prceparare eam, et ponere

in loco illo,

praeparationem suam.

CAP.
1.

VI.

Et convcrsus sum,

et levavi oculos

meos,

et vidi

ecce quatuor quadrigae egredientes inter duos montes
et

montes crant montes
2.

aenei.
rufi
:

In prima quadriga equi

in secunda quadriga

equi nigri
3.

Et

in tertia

quadriga equi

albi

:

in

quarta quadriga

equi cinerei.

190
4.

^axxoxpiaxc.

oto£, <LiepoTtb nexM jULni<LYveXoc €tc<lxi r\£pHi ft^KT xe ot rte rt«Lr rc<Loc. 5. OTO& «LqepoTtb ftxe rci<LweXoc 6tc<lxi h£>pKi ft<£>HT rcex<Lq xe rt<Li rte nn>I ftenoT ftr~e T$e certKOT e&oX eo&i ep<LTOT julttoc JULrtK<L£,i THpq.
6. 4>kc rt<Lpe

rti&etop ft^x^LJULe
juLrceJUL&iT

it^KTq

rt<LTrtHOT

e&oX

exert

ttk<L£,i

e&oX cLJULert&HOT e&oX £,ixert TTK.L&I i>4>pHc. 7- oto^ rti<LOT<Lrt juL<^irt rt<LTrtHOT e&oX c<lJULert&HoT oto£, rt<LTXOTajT ejULoaji oto^ cjulotojt julitik^l&i oto^ rcex<Lq rtoDOT xe JUL<LajerttJoTert oto& JULeajT rciK<L£,i. 8. oto£, <Lquoaj e&oX oto£, <Lqc<LXi rtejULKi eqxtu juljuloc xe ic rtKeortHOT e&oX exert ttk^l&i julrcejuL^iT <LT"[~juLTort juLn<LrcrtZ] e^oX^ert ttk^l&i
rt^LTrtKOT
rt<LTrtHOT

oto^ nioTuoftaj oto& rti<LOTi<LOTLrt

JULIteJUL^IT.
9-

oto&

<l

otc<lxi frre rcoc ajuoni £><Lpoi eqxoo
rt<LK

JULJULOC.
10.

xe 6T

eftoX^ert 'fe3G*Ji«LXu3ci<L eftoX

«totot
eajert<LK
eitHi

ftrti.Lpx^tt

e&oX ftTOTOT

ftrtHeTepaj.LT

rtT<Lc eftoX

ftTOTOT
rcajHpi

ftrtHeT^.TcoTtortc

oto&

gk-

fteoK ^ert

fticjoci<Lc

nie&ooT eTeJULJUL<LT e<£pHi ftco4>orti<Lc $HeT<Lqr e&oXrteJUL

^ert ft<LftTXuort. u. oto£, eKecff rtoT&^LT eKexA^ exert T<L$e ftincoT
niaj-f ftoTKft.
12.

oTrtoTfi oto£,

rcajHpi ftiuoce^eK ni-

oto^

<LXoq

rt<Lq rt*Li rte

rtHeT<Lqxto

juljullo-

ot
juli

ftxe

noc nin<LitTOKp<LToop xe £,Kirne ic oTpaoerceqp<Lrt rce «Lrt<LToXK oto^ eqeKuoT julithi

JULTTOC.
13.
ci

OTO&

fteoq eqecTf ftoT<LpeTH

oto^ eqe&eJUL-

oTog, eqeep^pxtjort £,ixert rceqoportoc oto£, ftxe nioTHft c<LOTirt<LJUL JUtJULoq oto^ oTcocTrti ft&ipHitiKort eqeajtorci ottcoot eTcon.
eqeajuorci

:

:

ZACHARIAS.
4.

191
in

Et respondi, dixi ad angelum qui loquebatur

me

:

Quid sunt

haec,

domine mi

?

5.

Et respondit angelus qui loquebatur in me, dixit
venti cceli
:

Hi sunt quatuor mino omnis
6.

egrediuntur ut stent Do-

terrae.

In qua erant equi nigri, egrediebantur super teraquilonis
:

ram

et albi egrediebantur post eos
:

:

et varii

egrediebantur super terram austri
/.

Et cinerei egrediebantur post eos

;

et considera-

bant ambulare, et peragrare terram.
et circumite terram.
8.

Et

dixit eis

:

Ite,

Et ciamavit,

et

loquutus est

mecum,
:

dicens: Ecce,

qui egrediuntur super terram aquilonis
escere spiritum
y.

fecerunt requi-

meum

in terra aquilonis.
est ad

Et sermo Domini factus
Accipe
;

me, dicens
;

:

10.

tibi,
iis

de captivitate a principibus
qui cognoverunt
Josiae
fllii

ab

uti-

libus ejus

ab

eam

:

et ingredieris

tu in die

illa

in

domum

Sophoniae, qui venit

de Babylone
11.

Et accipies argentum,
filii

et

aurum,

et

impones ea
:

super caput Jesu
12.

Josedec magni sacerdotis

Et
:

dic ei

:

Haec sunt quae dixit Dominus omni-

potens

Ecce

vir,
:

nomen

ejus est Oriens

:

et aedificabit

domum Domini
13.

Et

ipse accipiet virtutem, et sedebit, et imperabit

super throno suo.
consilium pacis

Et

erit

sacerdos a dextra ejus

:

et

erit inter

eos simul.

192
14.
-

^axxoxpiaxc.
nix<^ OJUt ^e eqecyconi hitHeon<Lep£,TRojuLeiteJUL

itm nejUL nicy<LT rrr£.c

rtKeT<LTcoTcoitc
cocJ>oiti£.c

itejuL

ot&julot frre iticyHpi itxe ^a.Xjuloc ^eit nni jultioc.
15.

neju. ot-

oto& iiiootkot

juljulcoot exei oto£, eTe-

kcot <£>en nni jultioc oto£, epexeneeJULi xe noc nin^-nxoKp^Tcjop «LqoTopnr £,<kpcoTeit oto^ ececyconi

epeTency^nccjoTeJUL
jultioc

^en
^

oTccoTejuL hc<L

tcjulh
1.

neTennoT^"
kccj>.

f
npojn.ni &i
2^s.-

oto&

^.ccyuom <£>en i~JUL<L£,

noTpo £. otc<lxi nxe noc cyconi £,£. ^x^-P^c hcoT ^ julhi.&.&ot- juljul<l£, o ere x^-ceXet ne. 2. oirog, <LqoTcopn e&oX<£>eit &eonX hxe c<Lp<Lc<Lp nejUL «L&ecep noTpo nejuL iteqpcoJULi eTco.&£, ijLnoc eqxco juljuloc hitioTH& nHenr^en nni JULiroc
pioc

nin<LrtTOKp<i.Tcop nejUL
juloc.
3.

£ <LitnpocJ>HTHc eqxco
>

jul-

xe

<Lit «lcji

e^o-rn

nejUL

fto

^en

nuuL<L£, e h£..ft.oT

ti<li hxe eo&e xe

niJUL<LrtTOT^.qipi

&h^h
cyconi

h£,<LitpoJULni eTocy.
4.

oto&

£.

otc<lxi itTe noc
juljuloc.

hTe mxojuL
ttk«L£,i

£,<Lpoi
5.

eqxco

xe £xoc

julttiX<loc

THpq hxe

nejUL

m-

oth& ckxco juljuloc xe TeTin ie hTeTeitite&ni ^en
ic

ecycon <LpeTeitcy<i.itepitHCi\e le

^en

tt^

oto^

o

hpojuLni julh

i-peTenepnHcxeTin

itm hoT-

itHCTi<L.
6. ic

ecycon <LpeTertcy<£.itoTcojuL
«Lit <Lit

oto^ TeTencco

julh
7.

hocoTen
julh
rt£.i

cootcojul
rte

oto&

ctcco.

itic<kxi

er<Lqc<LXi juljulcoot

hitinpo^HTHc ct^it^h &oiXhjul xopx oto£, ecepeToertm itejuL rtecTe epe &<lki eTKco-f epoc oto& ni<LitTcooT nejUL nuuLecyojcot eTXopx.

hxe noc ^ert

rteitxix

ZACHARIAS.
14.
et

193

Corona autern

erit

expectantibus, et utilibus ejus,

qui cognoverunt eam,
in

cum

gratia

filii

Sophonite

et

psalmo
15. in

domo Domini.
eis
;

Et qui longe sunt ab

venient, et aedificabunt

domo Domini. Et

scietis,
erit, si

quia

Dominus omnipotens

misit

me

ad vos.

Et

exaudieritis audiendo vo-

cem Domini Dei

vestri.

CAP.
1.

VII.

Et factum

est in quarto

anno sub Dario rege

:

ser-

mo Domini
2.

factus est ad

Zachariam quarta

die mensis

noni, qui est Chaseleu.

Et misit ex Bethel, Sarasar,

et
;

Abeser rex,

et viri

ejus, ad

deprecandum Dominum

dicens ad sacerdotes

qui in
3.

domo Domini

omnipotentis, et prophetas, dicens:

Numquid

ingressa est

cum

his

sanctificatio

in

quinto mense, juxta quod fecit jam annis multis.
4.

Et sermo Domini virtutum factus
:

est

ad me, di-

cens
5.

Dic populo omni

terrae, et

sacerdotibus dicens: Si je-

junatis,aut plangitis inquinto aut in septemo(die),et ecce

septuaginta anni
6.

:

numquid

jejunavistis mihi jejunium?
;

Vel
?

si

comeditis et bibitis

nonne vos comeditis,

et bibitis
7-

Numquid
in

ista

non sunt verba, quae loquutus

est eis

Dominus

manibus prophetarum, qui prius fuerunt,
et

quando Hierusalem habitabatur,
vitates ejus in circuitu ejus, et

abundans

erat, et ci-

montana

regio, et

cam-

pestris habitabantur

?

o

194
8.

^oxxaxpiaxc.
oto&
eqxco
£.

otc<lxi ftxe noc cycom

&<!>.

^x^-m-

pi<Lc
9.

juljuloc.

xe

rt<u ite

rtneT-eqxco juljulcoot ftxe noc
<s.n >

n<LitTOKp<LTcop eqxco juljuloc xe JUL<L£
£,<*.!!

ftoT-

rtoJULKi

oto^

£.pioTi rtoTrt<u itejuL oTJULeT-

cyert&HT
10.

<$ot<li 4>o*r<Li neJUL neqcort.
ItCJUL

OTO& OTXHP^itejuL

OTOp-|>£.ItOC IteJUL

OT-

peJULftxcoiXi

ot&hki

JULnepcTerixcopi cxcoot
JULeTi

oto&
<-6ert

juLnertepe itiot<u

moT<u

eoTK<LKi<L

rteTert&KT e^oTit eneqcort. 11. oto£, <LTep<i.TecoT ft&HT eepoT^f&enoT OTO& <LT$COrt£, ftTOTCflCI €TOI ft<LT&HT OTO& «LTepe itoTJUL<Lcyx £,pocy eajTeJULccoxeJUL. 12. OTO£, <LTOCOCy JULITOT£,KT ^eit OTJULCT<Lec<lxi

ecyTejuLepoTcurrejuL juLrt<LitojuLoc itejuL rtiftxe noc Tnn<LrtTOKp<LTcop ^ert neqnriZ ^ert rtertxix ftrtinpo^HTHC ct&it&k otrt<k£,"f"

eT<LqxoTOT

°£> ^-qcycom ftxe oTiticy-f ftxcortT

e&oX&rrert noc

nirt<LrtTOKp<LTcop.

ececycom JULc^pHi" er<Lqxoc oto^ julnoTccoxejUL ftccoq n<LipHi~ eTecocy eftoX oto^ nrt<LccoTejuL epcooT rtexe noc nm<LrtTOKp<LTcop.
13.
14.

0T0&

oto& cic&itot e&oX

ertieertoc

rtHerejuL-

noTcoTcortoT oto^ ttk<L£,i eqer<LKo cAJULert&KOT eftoX^ert $HeejULocyi rteJUL e&oX^ert 4>HeTT<Lceo ijLJULoq oto£, <LTecocy ftoTK<L&i eqccoTrt enT<LKO.

Ke$.
1.

H.

oto^
xe

<Lqcycom itxe otc<lxi ftre noc niruLitjuljuloc.
rte

TOKp«LTcop eqxco
2.

rt<u

rtHeTeqc<L:si juljulcoot ftxe

noc

nin<LitTOKp<LTcop xe <lix°£> ciXkjul rtejuL cicort <£>ert oTiticy-f ftx°£» oto^ ^i,X £> epoc ^ert otnicy-f rtrscortT.

:

:

:

ZACHARIAS.
8.

195
di-

Et factus

est

sermo Domini ad Zachariam,

cens
9.

Haec sunt quae

dicit

Dominus omnipotens, dicens
:

:

Judicate judicium justum

et facite

misericordiam, et

miserationem, unusquisque
10.

cum

fratre suo

Et viduam,

et

pupillum, et advenam, et pau:

perem, non opprimatis

et

unusquisque

nolit

memi-

nisse malitae in cordibus vestris, contra fratrem
11.

suum.

Et spreverunt attendere,
:

et

averterunt dorsum

eorum

insipientes et aures suas aggravaverunt, ut
:

non

audirent
12.

Et posuerunt cor suum

in incredulitate, ut

non

audirent legem

meam,
spiritu

et

verba,
in

quse dixit

Dominus

omnipotens
priorum.
tente.
13.
sic

in

suo,

manibus prophetarum
ira

Et

facta est

magna

a

Domino omnipo-

Et

erit,

sicut

ille

dixit, et

non audierunt eum

;

clamabunt, et non audiam eos, dicit Dominus omni-

potens.
14.

Et ejiciam eos

in gentes quas ignoraverunt

:

et

terra desolabitur post eos a perambulante, et a revertente.

Et posuerunt terram electam

in desolationem.

CAP.
1.

VIII.

Et factus

est

sermo Domini omnipotentis, dicens
dicit

2.

Haec sunt quae

Dominus omnipotens:

Zelaet

tus

sum Hierusalem,
sum eam
ira

et Sion, in

magno

zelo

;

ze-

latus

magna.
o 2

196
3.
rtA.i

^axxaxpiaxc.
ne rtneTeqxco
juljulcoot

hxe noc xe
*f~

ere-

taxoo exen cicon oto^ eiecycom ^>en oJULni" hTKhjul oto^ eTejuLonf^- eiXHJUL xe &a.ki juljulhi
oTog, nTcooT ijLnoc nmA.rrroKpA.Tujp xe niTcooT eor. 4. nA.i rte rtHCTeqxco juljulcoot hxe nbx ninA.it-

TOKpArcop xe eTi
nejuL
4>oTA.r

enre&eJULci
<£>ert

hxe £ A.rt<'6eXXor
>

£> A.rt,£eXXco
>

rtrnXATiA.

frre

rXnjuL

nA.cgA.1
5.

$oTA.r epe neqcy&coT <*6en Teqxrx rtren ftre £ A.ite£> ooT. oto& rtrnXArrA. hre *f ftAja eTeJULO£, h&A.rt-

kotxi ftA.XcooTr h&cooTT rtejUL KOTxr ftA.XcooTr rtc^rjuLr eTccoftr ^ert rtecnXArrA.. 6. rtA.r rte rtneTeqxco juljulcoot hxe noc nrnA.nTOKpA-Tcup rcxe oTort oTJULeTArxojuL rtA.cyconr ijLnejuLoo juLnccoxn juLnA.rXA.oc £>en rtre&ooT eT€JULJULA.T julh oTort oTJULeTA-TXojuL rtA.cyconr JULnA.JULoo £,to nexe noc mnA.nTOKpA.Tcop. 7. nA.i ne rtneTeqxco juljulcoot hxe noc mnA.nTOKpA.Tcup xe £,nnne a.hok -f rtA.rto&ejuL juLnA.Xa.oc eftoX^en nKA.&r ftre rtrJULA.rtcyA.1 nejUL e&oX<?6ert
8.

nKA.£,r frre rtiJULA.rt£,coTn.

oto& eieoXoT e^oTn
-

otojp,

ereopoTcyconr

j?6en OJULni

hiXnXJL oto£, eTecycom nni 6tXa.oc
£,co eiecycom

ncooT eTrurrf ^ert otjulcojulhi nejUL oT^iKeocTnn. 9. nA.'i ne rtHeTeqxco juljulcoot hxe noc nrnA.nTOKpA.Tcop xe juLA.poTxejULnojuL*f hxe neTenxix nHeTccoTCJUL ^en rtA.r c£,oot ertA.r ca.xi e&oX<*6ert pcooT hmnpo4>HTHc icxen me&ooT CTA.T&Icen*f juLnni ijLnoc mnA.nTOKpA.Tcop nejuL icxen eTA-TKcoT emep$ei. 10. Xe OTHl ^)A-XCOOT rtrtre£,OOT eTeJULJULA.T $&.exe hnipcoJULi rtA.cyconr ncooT A.n ctci otojp,
oto£, A.noK
4>ftexe hniTejS.ncooTi hrteqcyconi otojp, 4>neortHOT

ZACHARIAS.
3.

197

Haec sunt quse

dicit

Dominus: Revertar ad Sion
:

et habitabo in

medio Hierusalem
:

et vocabitur

Hieru-

salem civitas vera
sanctus.
4.

et

mons Domini omnipotentis, mons

Haec sunt quae
et

dicit

Dominus omnipotens

:

Adhuc

sedebunt senes,

anus in plateis Hierusalem, unusquisin

que habens virgam suam

manu

sua, prae multitudine

dierum
5.

:

Et

plateae civitatis replebuntur pueris, et puellis

Iudentibus in plateis ejus.
6.

Haec sunt quae

dicit

Dominus omnipotens

:

Si

im-

possibile erit

coram

reliquis hujus populi in diebus
?

illis;

numquid

impossibile erit coram me, quoque

dicit

Do-

minus omnipotens.
7-

Haec sunt quae

dicit

Dominus omnipotens

:

Ecce

ego salvabo populum
occasus.
8.

meum

de terra orientis, et de terra

Et introducam
;

eos, et

faciam eos habitare in medio
in

Hierusalem
ero eis in
9.

et erunt

mihi

populum

:

et

ego quoque

Deum
manus

in veritate, et justitia.
dicit

Haec sunt quae

Dominus omnipotens

:

Con-

fortentur

vestrae, qui auditis in his diebus, istos

sermones ex ore prophetarum, ex quo die fundata est

domus Domini omnipotentis,
templum.
10.
eis

et

ex quo sedificatum est

Quia ante
:

dies illos
et

merces hominum non
erit

erit
:

in satietatem

merces jumentorum non

et

egredienti, et ingredienti,

non
o 3

erit

pax

ci,

de tribula-

198

^0\X3XPI3XC.
nejut

e&oX

4>neenHOT e^oTn rtne&ipHrtH ojcom rtA.q e&oX<£ert m&ox&ex oto& -f nA.oTcopn rtnipcoJULi THpoT moTA.i moTA.i exen neqoj<$Hp. 11. oto£, -frtA.ipi A.rt ka.ta. rtie&ooT frre cgopn rirticcoxn irre nA.XA.oc nexe noc mnA.nTOKpA.Tcop.
12.

a.XXa. *f nA.oTcort£, rtoT&rpHrtH eftoX -f&co
>

rt-

A.X0X1 rtA/f jL*.necoTTA.£ oto£,

nKA&i eqtrf

rtrteq-

otta.^ oto£, T$e
13.

ecei~ rtreciurf oto^ *f rtA.epe rticcoxn rtre nA.XA.oc epKXHponojuLirt rtA.i THpoT.

oto^

ececucom JUL^pHi" ertA.peTertajon £>en

otca.&oti <£>ert rtieertoc nni rtroT^A. rteju. nnr julnicX nA.ipH*f -f nA.rtA.£,ejuL enrtoT oto£, epeTerteajconi ^ert otcjulot xeJULXOJL*. oto£, xejULTtoju/f ^ert rteTertxix. 14. xe othi rtA.r rte rtneTeqxco juljulcoot rtxe rtOC mnA.rtTOKpA.TCOp Xe JULc^pH-f eTA.rJUL6TI CT&ejuLKe oHrtoT ^ert nxinepe rteTertro-f *f xcortT itni nexe noc ninA.itTOKpA.Tcop. 15. oto^ JULnioTeJUL^oHi n^-ipni a.ita.coo oto£, A.uuLeTi it^pHi <£>ert rtA.i c&oot eep neertArteq
rtejuL ixhjul rtejuL

nni rtioT^A. xejuLrtojL*/f
rte rticA.xi

16.

oto^

rtA.r

rtoJULHi

moTA.i moTA.i

rtejUL

ereTertrtA.A.iTOT ca.xt neqajc£>Hp oto& oT£,A.n

rt^ipHitiKort JULA.&A.n juLJULoq <-6ert rteTertnTXn.
<4>ota.i juLJULcoTert juLnenepeq^ert rteTert£>HT e^oTrt erteTertepnoT oto^ JULnepjuLertpe oTA.rtA.aj rtrtoTX k nexe noc nrnA.rtTOKpA.Tcop. 18. oto£, a. otca.xi rtre nac nmA.rtTOKpA.Tcop

17.

oto^ $otaj

JUL6TI eoTKA.KiA.

ajconi £,A.poi

eqxco juljuloc. ne itneTeqxco juljulcoot rtxe noc m19. nA.KTOKpA.TCOp xe -f hhctia. rtre mS neJUL *f ItRctia. itTe me nejuL *f khctia. rtTe mf hcjul "f nn-

xe

ha.1

k

Copt. Liturg. addit
odivi.

rtA.1

THpOT

A.lJULecTOT, haec

omnia

ZACHARIAS.
tione
:

199

et

emittam omnes homines, unumquemque su-

per proximum suum.
11.

Et non faeiam juxta dies priores,

reliquis populi

mei, dieit
12.

Dominus omnipotens

:

Sed monstrabo pacem.

Vinea dabit fructum
ccelum dabit ro-

suum,

et terra dabit fructos suos, et
:

rem suuin
omnia.
13.

et

faciam reliquos populi mei possidere hsec

Et

erit,

sieut eratis in maledictione in gentibus

domus Juda,

et

domus

Israel

;

sic

salvabo vos, et

eritis

in benedictione.

Roboramini,

et confortamini in

mani-

bus vestris
14.

:

Quia haec sunt quae

dicit

Dominus omnipotens

:

Sicut cogitavi affligere vos,
vissent
15.

cum

patres vestri provoca-

me

ad iracundiam, dicit Dominus omnipotens,

Et non

me

pcenituit, sic conversus

sum,

et co-

gitavi in diebus istis benefacere et

Hierusalem, et domui

Juda.
16.

Confidite.

Et

isti

sermones sunt, quos

facietis

:

Loquimini
judicium

veritatem unusquisque

cum proximo
:

suo

:

et

pacificum judicate in portis vestris
17.

Et unusquisque vestrum, non cogitate malum
:

in

cordibus vestris, in vobis invicem

et

ne

diligatis jura-

mentum mendax,
18.

dicit

Dominus omnipotens.
est

Et sermo Domini omnipotentis factus
:

ad me,

dicens
19.

Hsec sunt quse
quarti, et

dicit

Dominus omnipotens

:

Jeju-

nium

jejunium quinti, et jejunium septimi, et o 4

200
cti£. ftTe
rteT
tiit

^axxaxpiaxc.
JULni£Jk>T eTecyumi
jultihi
rtioT:^<s.

e*rp^.aji rtejuL

otot rtoq

iteju. £,<Lrte£> ooT

rtcy<i.i

ert<L-

oto^ epeTerteoTTtoq oto&
itHeTeqzuo

epeTertejULertpe

*f JULeejuLHi rtejuL *f ^ipnitH.

20. rt<u rte

juljulcjoot ftxe rtoc nin^-it-

TOKp<LTuop xe eTi exei rtxe £,<i.rtX<i.oc e-tocy. 21. otogj eTeeuooT*f rtxe rtHeTcyon j*6ert e jul&<lki o*co£, e*rei eoT&<LKi rtoTuoT etxuo juljuloc

xe

JL*-<Lpertcyert<Lrt

ftTertT(Jofi.£

>

JULTioc

oto&

ft-

TertKCJo*f ftcA.
juLoaji ^co.

n&o

jultioc niTi<i.rtTOKp<LTCJop *f rt<L-

22.

oto&

eTei ftze £

>

<&.rtX<Loc

eTocy

rtejUL &<i.rt-

julhoj rteertoc

eTCKurf

ftc<L

n&o

julhoc Tirii<LrtTo-

Kp<LTcop
23.

<*6ert

iXhjul rtejuL eTCJo.&£, julti&o jultioc.

rt<Lr rte

rtHereqxcjo juljulcjoot ftze tioc nrn^.rtj-6ert
r

TOKp<LT<Jop xe ft^pHi
X<loc
>

rtie&ooT eTejULJUL<LT
ftpcojuLi

ecycjon <LTcy<Lrt <LjuLortr rtxe

e&oX<£>ert niJULTiictjT^.*f

THpoT

rtTe rtieertoc eTe<ijULorti
rtioT^^-i

ftoT£ &cuc
rtejuLCJOTert.

itoTpcjojULr

eTXcjo

juljuloc

ze

Tertrt^.JULoaji

rteJUL^.K

ze

<LrtccJ0TejUL

xe

cj>-f

^h

Kea>. e.
1.

cj>Xhjuljul<i. jultic<i.xi jultioc

^>ert ttk<L£,t rtcez.-

p<LK rtejUL 2v<ljul<lckoc neqcyoTcycjooTttji

zoTcyT ftxe noc exert poT ftre iXhjul.
2.
2icx)rt

rtipccjun rtejuL rtinTXn

xe othi qthrteJUL

rtejuL hjul<lo

^ert rteceocy TTpoc

tct-

ee&e xe

<LTJULeTT e£,<Lrt,£epoTcjb eJUL<Lcyuo.

OTO& <LCKCJ0T Tt<LC tiX€ TTpOC ftOTJUL<L eqXOp OTO& ^-C&IOTI e^OTIt ftOT£,<LT JULCJ>pH*f ftOTK<L&i oto& <LceoTHT noT& juLcj>pH*f rtoTojuLr ftre
3.
£,<l.rTJULCJ0IT.

eqeepKXnponojuLirt juljuloc oto£, eqeirti rtTeczojuL e^pnr ecJ>rojuL otoj?, rteoc ecejulothk ^ert ofxpcuju4.

eefte

4>^-i

;

ZACHARIAS.
jejunium decimi mensis, erant domui Juda
et laetitiam, et dies festivas bonas.
diligetis veritatem et

201
in

gaudium
:

Et laetabimini

et

pacem.

20. Haec sunt quse dicit

Dominus omnipotcns: Adhuc
quinque
:

vcnient populi multi
21.

Et congregabuntur, qui habitant

in

ci-

vitatibus, et venient in

civitatem unam, diccntes
et

Ea-

mus

ut

deprecamur Dominum,
:

quaeramus vultum

Domini omnipotentis
22.

Vadam

quoque.
et gentes multae;

Et venient populi multi,

quse-

rent faciem

Domini omnipotentis

in

Hierusalem, et ut

invocarent faciem Domini.
23.

Haec sunt quae
illis, si

dicit

Dominus omnipotens

:

In

diebus

apprehenderint decem homines de omniviri

bus populis gentium, tenebunt fimbriam vestimenti
Judaei

dicentes

:

Ibimus tecum, quia audivimus, quod

Deus vobiscum

est.

CAP.
1.

IX.
in terra Sedrach, et

Assumptio verbi Domini
:

Da-

masci sacrificium ejus
et

quia Dominus respicit homines,

omnes
2.

portas Hierusalem.
in finibus ejus Tyrus, et

Et Emath,

Sidon

:

quo-

niam cogitaverunt magna nimis.
3.

Et

aedificavit ei

Tyrus locum fortem,

et thesauri-

zavit argentum, sicut, terram et congregavit

aurum, ut

lutum viarum.
4.

Propterea possidebit eam, et deducere fortitudinem

ejus ad

mare

:

et ipsa

concremabitur in igne.

202
5.

?0XX3XPI3XC.
ecert<s.T ftxe

<LcK£.Xum oiro^ eceep&o-f

oto&

y«£.^<&.

xe

eceepJULK^ n&HT eJUL£.cytJo oto^ <LKK<kpu>rt oto^ ecex-L&enc <£ert nec&er eftoX&£. Tec&eXmc oto^ eqeT<LKo ftxe ototpo eftoXA.ccTTcyiTU

o^ert t\l^£-

oto^

<kCK<0\turt ftrtecxuopx.
)

6. oTog, eTecyuonr ^eit <i.^toToc rtxe £ £.rt<LXXovertHC oto£, -frt^-ee^io JULncyujcy ftTe rti<i.X-

Xocj>tXoc.
7.

-frt<LubXr

JULnoTcrtoq

e&oX^ert ptooT
ftrtoTrt<LX£,i

rtejuL

itoTtbpe^. e&oX<£eit eJULni" cuoxn ijLnoTitoTi" ftxe rt<Li
cyujui jULc^pni"

oto^ eTeKe^Qwotm 0T0& eTenoTX^^PX 00 ^eit iot2k*. oto^
ftoT rr<L£,o ep<LTq julit£.hi

^.KK^ptwrt eceep JULcj>pHi~ jULHie&oTceoc.
8.

oto^
£,Xi

i"it^.cejULiti
cirti

ecyrejuLepe &Xi

e&oX&iTOTq
<urt<i.T

oT2^e ecyTejuL-

epe

T<Lceo oto^ itTeqr

cJ>HeTtftbpeJUL

xe othi

exuooT ftxe -f rtoT ^eit rt^^X.
rt-

e&pm

9. p<Lcyr ejUL£.cyuo

Tcyepi ftcium &iuoicy Tcyepi

neoTpo eqitnoT ne eoTOJULHi ne oto£, oTpeqito^ejUL ne ftooq oTpeJULp<LTcy rre otiXhjul £,Hnne ic
°£>

eqT<LXnoTT

exert otioj itejuL

10.

pejuL neJUL

oto& eqequrf ot&oo e^oX^en
ftxe
oTcj>i-f

it£> <Ln£,<LpjuL<L

otchx JUL&epi. e&oX^ert eci>-

Tahjul

oto^ ecequrf
rtejuL

efioX

juLnoXejuLiKoit

otjulhuj

nejuL oT&ipnrtH <ipxwit exert
£,<LrtT£.pu)OT
11.
>

eKoX^en

£,<i.rteeitoc

oto^, eqeeprtejuL

£,<LrtJULtooT cy<L cj>iojul

exert

£ <LrtJULUMT eftoX rtTe otka.^i.

opn
KOC

rteoK ^ert Ttcrtoq itoT2a<£.eHKH ^.kote&oX^ert rtHeTcort& ht<lk eftoX^ert otX«lk-

oto^

ft^HTq. 12. epeTerte^ejULcr ^ert otjul<l eqT^.xpHOTT rtHeTcon^ ftTe 'fcTrtA.vuvrH oto^ rtTcye&iub ftJULJULOrt JULUOOT

otc&oot ftoTOJT ftTe
n«&.K

neKXiftxajiXi *f rt<L-fcye&itb

eqKnft.

13.

xe OTHr

<licTu>Xk rtnr itroT2v<L eTcJ>i-f <lijulo£>

ZACHARIAS.
5.

203

Yidebit Ascalon, et timebit
:

:

et

Gaza

dolebit ni-

mis

et

Aecaron, quoniam confusa

est, et

habebit fidu-

ciam
et

in ruina ejus, a spe ejus.
:

Et

peribit rex de

Gaza:

Ascalon non habitabitur
6.

Et habitabunt

alienigenae in Azoto.

Et humiliabo

turpitudinem alienigenarum.
7.

Et auferam sanguinem eorum de ore illorum,

et
isti

abominationes eorum de medio dentium illorum. Et
relinquentur
in Juda, et
8.

Deo eorum

reliqui, et erunt ut

Chiliarchus

Accaron

erit sicut Jebusaeus.

Et supponam elevationem domui meae, ut nemo

transeat eam, neque

quicquam

revertatur, et

non super-

veniat eis abactor
9.

:

quia vidi nunc, in oculis meis.
filia

Gaude vehementer,

Sion; praedica,
tibi
;

filia

Hieru-

salem.
est, ipse

Ecce rex tuus venit
mansuetus
est, et

justus est, et salvator
et

ascendens super asinam,

pullum novum.
10.

Et disperdet quadrigas ex Ephrem,
:

et

equum de

Hierusalem
et

et disperdetur arcus bellicus, et multitudo,
:

pax ex gentibus

et

dominabitur super aquas usque
terrae.

ad mare, et super flumina, exitus
11.

Et tu

in

sanguine testamenti, emisisti vinctos

tuos de lacu, in quo

non

est aqua.
et
:

12. Sedebitis in loco forti, vincti congregationis

:

pro una die peregrinationis
13.

tuae,

duplica reddam

tibi

Quia tetendi mihi Juda

in

arcum, implevi Eph-

204
itec^peJUL

EJODOCOXPiaXC.
-f rt£.TOTrtocoT
*f rt<LxojuLxejuL

oto£, rtertajHpi ftcicjurt ezeit niojHpi rtTe rtioTeimrt oto£, epo iXc^pni" itoTcnqi itTe oxpeqi"
14.

eqei

OTO& eqecycjuni itxe noc e&pm excooT oto& e&oX ftxe oTcoeiteq JUL^pni" rtoTceTe&pHX
nm<LitTOKpi.TCJup
eqeJULocyi

oto& noc
OTXCJOrtT.

eqeepcLXm^m

^jeit

oTCi.Xmv£ oto£
15.

^ert

oTJULoitJULeit ftre

noc mrii.rtTOKpi.TCJ0p eqeeprt<Lcyf rtcooT oto& eqejULonKOT e&oX oto& eqeeoJULcoT ^ert
itTe oTc$eit2^oitH oto& eTecco juliiotCllOq JUL$pHi~ ftOTHpn OTO£, eqCJULO£> It ItOTJULi.lt£,<Litcbrti

epOJCOOTOJI JULC^pHi ft£,i.rtCJ>Ti.XH.

-

oto£, eqeit<L£,JULOT itxe noc ^eit me&ooT eTejULJUL<LT JULc^pni" it&i.rteccooT fire neqXi.oc xe othi £> i.rtu?rti eTOTi.fi eTecKepKep &ixert n.eqKi.&r.
16. 17-

xe

i.vi.eort

m&ert itoTq

ite

oto&

neerti.rteq

iti&ert

rtoTq ne

mcoTo

ititi^eXcyipi oto£,

nmpn

eTcoomoTqi

itrtmi.peertoc.

Ke$.
1.

I.

i-pieTirt ftoTJULOTit^cuoT ftTert

noc

JULiteqcH-

ot

rtcyopn iteJUL ^>i.e

noc

i.qipi

it£,i.itcJ>i.rtTi.cii.

oTJULOTrt&cooT itT4>pco eqe-f JUL$oTi.i c£>oTi.i JULJULCUOT ftOTCIJUL ^CIt TKOI. 2. xe othi rtHerepoTcb i.TCi.xi ft^i.rt^ici oto& mpeqcyert£,m i.TCi.xi it£,i.rt&opi.cic JULJULeertoTX rti/rf £,o ^ert £,i.rtJULeTeci>XHOT eefte cJ><li i.Tcyu5rteJUL

m

JULcj>pH-f rt&i.rteccjuoT

oto&

^tmo xe juljuloh
rtiJULi.rtecu)OT
i.rt

Ti.XcTo.
3.

i.qxumT

ftxe niJULfiort exert

Qtogj -fn^.xejULnctjini nrti£,iH& nrUA.rtTOKpi.Tcop eqexeJULitcymi juLiteqd&i iihi itiotaa. oto& eqeoi-cyoT JULcJ>pni" itOT&eo ftTi.q ertecooq ^>ert nmoXejuLoc.

oto& noc

:

ZACHARIAS.
rem, et
filios
tc,

205
filios
:

Sion suscitabo, super
sicut

Grsecorum,

ct

attrcctabo
14.

gladium pugnatoris
eos
:

Et

erit
;

Dominus super
et

et egredictur, sicut

fulgur sagitta
et

Dominus omnipotens
irae
:

in tuba sonabit,

ambulabit
15.

in

commotione

Dominus omnipotcns proteget

eos.
:

Et consumet
et bibent san-

eos, et obruet eos in lapidibus fundae

guinem eorum
sicut phialas.
16.

sicut

vinum

:

et implebit altaria

eorum,

Et

salvabit eos
:

Dominus

in die

illa,

sicut oves

populi ejus
ejus.

quia lapides sancti volventur super terram

17illius

Quia omne optimum
est,

illius

est, et

omne bonum
in

frumentum juvenibus,

et

vinum

bonum

odorem

virginibus.

CAP.
1.

X.
in

Petite pluviam a

Domino
fecit

tempore

ejus,

primam

et

ultimam. Dominus
dabit
eis,

phantasias: et pluviam hye-

malem
2.

unicuique eorum herbam in agro.

Quoniam

hi qui loquuntur, loquuti sunt labores,

et

divini

loquuti

sunt
facti

visiones falsas

:

consolabantur
:

vana.

Propter hoc

sunt sicut oves

et perierunt,

quia non erat sanatio.
3.

Concitatus est furor meus, super pastores

:

et

non

visitabo agnos.

Et Dominus omnipotens
:

visitabit gre-

gem suum, domum Juda
suum decorum
in prselio

et

ponet eos sicut equum

206
4.

?3\X3XPISXC.
oTOg, ^.qxoTcyT
Teqc£i*f

e&oX it^Hxq oto£,
<-6ert

eftoX

ft^KTq Te
TtOTUTT.

oTJULftort

eqei

e&oX
tiijul<l

r\c£>HTq rtxe oTort

rtiftert

eTcfuopejui

^en

oxo£> eTecycom i>4>pH*f rt&^.rtpeq-f eT&uojun rtoTOJULi ^en rtiJULcoiT ^eit oTTtoXejuLoc oto£, eTe&coTc xe othi noc H TtejuLcooT oto^ eTecTT5.

x

itHeTT^XHOTT erti&ecop. 6. oto^ eie*fxojuL jultihi itioT2^L oto^ eierto&6JUL JULTIHI rtlCOCHcJ) OTO^ *f Tt£.epOTXpCOX X€ <LIjULeitpiTOT oto& ececycom juLc£>pH*f eTejULiiiT£.ceo e&oX&^-pcooT xe £.rtoK ne noc noTrtoT*f oto^
cyini rtxe

eieccoTejuL epcooT.

oto& eTecycoiii JULc|>pH*f it£,<Lrtpeq*f itre e$pejUL oto& eqep<Lcyi nxe iiot&ht JUtc£pH*f <£eit oTHpn oto^ eTeit^LT itxe itoTcynpi oto^ eTeoT7.

rtoq oto£, eqep^-cyi rtxe
8.*frt£.*f

tiot&ht ^ert noc.

hcoot rtoTJULHim

oto^

*f rt^.cyoitoT

epoi
rt<LT-

xe othi
ocy Tte.
9.

*f itA.coTOT

oto^
^ert

eTe^.cy^.1

xe othi

oto&

*f rt<LcTcooT

£,<LrtX<Loc

oto^

rtneT-

&ic£>oTei eTeepit <LJULeTi

oto^

eTecy<Litecy rtoTcynpi

oto& 6TeT^.ceo. 10. oto^ eieT^xecooT e^oX^eit

nic^&i itxwJULi

oto^j eiecyoitoT epoi e&oX^ert rti<LccTpioc oto^ eieoXoT e&oX^ert v<lX<l<L2^ itejuL e^jOTit emXifL&.rtoc
11.

oto^

itrte

ot<li ccoxti

e&oX h^htot.

oto^, eTeciiti e^.oX^eit $iojul ctxhot oto& eTecy^pi e£,<Lit£,couuLi <*6ert 4>iojul oto& eTecycooTi THpoT itxe rtneTcyHK rtTe rtii£.pcooT oto^ eTecoXi juLmcycocy THpq rrre m<LccTpioc oto^ HJULI eTeqoTc e&oX. *f cTpHTii rtre

x

12.

oto^

eie*fxojuL rtcooT ^ert
juljulcoot ^>ert

oto^ eTecyoTcyoT
noc.

noc noTrurrf neqp<Ltt nexe

ZACHARIAS.
4.

207

Et ex ipso respexit
:

:

et

ex ipso arcum ejus est

in furore
loco.
5.

ex ipso egreditur omnis, qui abigit in uno

Et erunt quasi bcllatores conculcantes lutum
:

in

viis in praelio

et bellabunt,

quia

Dominus cum
:

eis est.

Et confundentur qui asccndent cquis
6.

Et confortabo
:

domum Juda
eis.

:

et

salvabo
:

domum
et erit,

Joseph
sicut

et

faciam eos habitare, quia dilexi eos

non evertissem ab
et

Quia ego sum Dominus

Deus eorum,
7-

exaudiam

eos,

Et erunt quasi bellatores Ephrem.
:

Et
filii

laetabitur

cor eorum, quasi in vino
laetabuntur
8.
:

et

videbunt

eorum,

et

et
eis
:

£audebit cor e orum in Domino.

Dabo

signum,
et

et

suscipiam

illos

mihi,
erant

quia
plu-

rediinam
rimi.
9.

eos

multiplicabantur,

quia

Et seminabo eos
:

in populis
filios

:

et qui

de longe, recor-

dabuntur mei
10.
illos

nutrient

suos, et convertentur.
:

Et convertam eos de
:

terra yEgypti

et suscipiam

de Assyriis
et

et

ducam

eos ex Galaad, et in Libaeis.

num,
11.

non unus relinquetur ex
in

Et pertransibunt
in

mari angusto,

et percutient
fluvi:

fluctus

mari, et siccabuntur

omnia profunda

orum,

et aufcretur

contumelia universa Assyriorum

et

sceptrum yEgypti
12.

tolletur.

Et confortabo eos

in

Domino Deo

suo

:

et glo-

riabuntur in nomine ejus, dicit Dominus.

208

?axx3xpioxc.
K6$.

iX

1.

£.0TU)rt

ftrteKpcjooT mXi.&i.rtoc

OTO&

JULi.pe-

qoTU)JUL rtrteKojertciqi itxe o*»xpujjul. 2. juL<&.peqecuXHXoTT eftoX itxe -ut"tc

xe oTHr

i.q&er ftxe niajertcrqr xe i.Tep-r£.Xenu)pirt ftxe rtirt&pnr eJULi.oju) ecyXnXoxi e&oX rtiojajHrt rt~re efti,ci.rt xe £.TepKu>px jultii JULi.it ojojHit e~rcTHOT-r. 3. ti^pcjdot nrtiJUL^.itecu30T ex&H&i xe i.cepTi.Xenu)pirt rtze xo-rjuLexnicyf n<£>pu)OT
julott eT&ejuL&eju.
ft-re niiop2^rrtKc.
4.
rti.r

rt£,i.rt-

xe

<Lqep-ri.Xenu)pirt rtxe ncTfci
rtxe

rte

rtne-reqxu)

juljulcoot

noc

ni-

TtA.rtTOKpi.xu)p
<6eX.
5.
rti.r

xe

^.JULorti ftrtiecu)OT

rtTe

n^oX-

eT

£.

rtHe-r<LTXcj>u)OT
i.rt

^cX^ujXot oto^
rtHert<LT-fjul-

rt^.TOTU)JUL

rt&enoT

ne

otojp,

julcjdot ejS.oX rti.TXco juljuloc

xe

qcjUL<Lpu)OT~r ftxe

noc oto£,
6.

i.rtepp^jULi.6 otojp, rtoTJULi.rtecu)OT rti.T«krt

ojenjuLKi.^, ft&Xr

ne e&pni

excjooT.

ee&e <&&.! 'frti.-fi.co i.rt xe ertHe~rojon ^ixen nKi.&r nexe rtoc oto& £,Knne £-k°k 1" n ^f rcrtipu)ju.r
rtejUL

$ot<li $ot<li

e^pm
otojp,
<Lrt

ertertxix JULneqajc^np

txix juLneqoTpo &I oto& -frt<Lrti.&juLOT
7-

eTecToTcTeT

JULitKi.-

e&oX,?6ert rtoTXix.

otojp, -f rt<Li.JULorti ftrtieccuoT it~re tik<L£,i irx>^rc<L<&.rt otojp, -frt,LcTf rtni itajfiurr

n^oX^eX
~K

ni-

OT<U

JULJULCJOOT

<LIJULOT-f

epoq Xe

TIC<U

TlIKeOT<Lr

i-iJULOT-f"

epoq xe

$rto£, ftpu)cy otojp,

-f~rt<L<LJULorti

rtrt^.ecu)OT.
8.

otojp,

i~rt£.qu)-|~

eftoX

jultiiv

JULJUL<Lrtecu)oT

^>ert oTi.jS.o~r itoTU)T otojp,

ece&poaj e&pHi exu)-

ot

ftxe

-ri.iJ>TXH Ke r«Lp i-T&ejuL&eJUL

e&pm
<Lrt

excuoT itxe rtoT^TXH9- otojp, <uxoc xe ~fn«L<LJULorti jULJULtoTert

ZACHARIAS.
CAP.
1.

209

XI.

Aperi portas tuas, Libane, et comedat ignis cedros

tuas.
2.

Ululet pinus,

quia cecidit cedrus

;

quia miseri

facti

sunt valde optimates.

Ululate, quercus Basanis,

quia succisus est saltus consitus.
3.

Vox pastomm lugentium
eorum.
Jordanis.
dicit

:

quoniam misera

facta

est magnificentia

Vox leonum

rugientium: quia

afflicta est altitudo

4.

Haec sunt quse

Dominus omnipotens:

Pascite

oves occisionis,
5.

Quas qui possederunt,

interfecerunt, et

non pceni-

tentiam agebant: et qui vendebant eas, dicebant: Benedictus

Dominus,

et

divites

facti

sumus.

Et pastores

earum patiebantur
6.

nihil super eis.

Propter hoc non ultra parcam habitantibus su-

per terram, dicit Dominus.

Et ecce ego tradam hoproximi
;

mines

;

unumquemque
eorum

in

manum

sui, et

ma-

num
7-

regis ejus.

Et concident terram
:

et

non eruam

eos de manibus

Et pascam oves occisionis
virgas
:

in terra

Chanaanis.

Et

assumam mihi duas
pascam oves meas.
8.

quarum unam vocavi decoEt

rem: alteram unam vocavi funiculuin geometricum.

Et auferam

tres pastores in

mense uno

:

et ingra-

vescet super eos anima

mea

;

siquidem rugiverunt super

me

animae eorum.

9.

Et

dixi

:

Non pascam

vos.

Quod

morietur

;

mo-

210

^oxxsxpiaxc.
oto^
rticcjoxn jula.-

cJ>Heort<LJULOTriK JUL£.peqjuLOTrtK

pe moT<i.i
4>Hp.
10.

tiiot<u

otcjujul

ftrtic<Lp£

nre

neqoj-

oto&

eiecff jult\icljj1cut eort£.rteq

oto£, eieeji.i-

&epi3.u3pq

eopeqxoop

e&oX

ftT£.2^i<LOHKH

cejuLitHTc nejuL rtiX<Loc THpoT.
11.

jul<lt

oto^ ecexcop e&oX ^ert nre&ooT eTCJULoto^ eTeejuLi ftxe rtix^rc^rceoc rtieccuoT oto&
eiexoc
rtni

eTOT^-pe^, eptooT xe otc<lxi ftre noc ne.
12.
rtcjooT

xe icxe

rt&.rtec

JULTteIe

TertJULoo juloi

e£.peTertcejuLrte

Ti<Lftex e

juLJULort £.pi£.TioT<L^ecoe

oto&

^.TcejuLrti JULTt<s.jle-

Xe * n&^T.
oto^ nexe noc rtni xe £,itot eniJUL<LftoTU)T& oto& xejULncuirtr xe <Lrt qcoTTt jULcj>pHi~ eT£.Tep^oKiJUL^m juLJULort e&pHi excooT oto& ^.itff frfx
13.

ft&£T oto£, ^.i&itot
ftOTU)T£>
14.
.

e<£>0Trt enHi juliioc eniJUL<L-

& eTeTtirto^ rtpcjoaj ne enxinxcjop e&oX jultii£jul<L£,i ^ert ojuLHi rtioT^^. neju. ^ert ojuLni" juLnicX. 15. oto£, nexe noc rtnr xe exi cff rt<LK ft£,«i.rtckctoc rtTe oTJUL^rteccjDOT ft^TeJun.. 16. xe othi £,HTme ^.rtoK i~nA.TOTrtoc oTJULArtejultiicljjS.cjut juljul£.£,

oto& ^.iKopKep

ccjooT

£>ixert

tiik<£.£,i

ci>Heort<LJULOTrtK

ftrteqxejuL-

neqajim oto£, cjpneTXHp

e&oX

ftrteqKurf"

ftccoq
cj>He-

oto&

cj>HeT^eJUL^a>JUL itrteqT^XcToq
ftrteqcoTTCJortq

oto^

totoxti
17.

oto£ m<LqoTi

itTe rtneTrtejuL

cotti eqeoTojuLOT
Ob

oto£

rtoTKeXi eqecjport&oT.
rtHe-

rtHeojuLorti

rtrtiJULeTecJ>XHOT

t^-t^cjo rtccooT ftrtreccjooT OTcnqr ecei exert neqajco&aj
rtejuL

exerc neqiLLX ftoTirt<LJUL neqajcufiaj

^ert
<£>ert

otojcjooti eqeaju)OTr

oto&

neqft<LX ftoTirtAJUL

0TJLt.eTjS.eXXe eqeepfieXXe.

:

ZACHARIAS.
riatur
:

211
ct
rcliquiae,

et

quod

dcficiet

;

deficiat

:

unus-

quisquc dcvorent carnes proximi
10.

sui.

Et assumam virgam pulchram,

ct projiciam

cam

:

ut abroget testamcntum

meum, quod

disposui

cum om-

nibus populis.
11.

Et dissipabitur
oves,

in die

illa

:

et

cognoscent Cha-

nanaei
est.

quse custodiuntur, quia

verbum Domini

12.

Et dicam

eis

:

Si

bonum

in

conspectu vestro
:

;

date mihi
valedicite.

quam

constituistis

mercedem meam

si

non

Et statuerunt mercedem meam,

triginta ar-

genteos.
13.

Et

dixit

Dominus mihi
si

:

Projice eos in conflato;

rium
pro
in

:

et visita,

probatum

est

sicut probati

sumus

eis.

Et accepi

triginta argenteos, et

projeci eos

domum Domini
14.

in conflatorium.

Et

projeci
est,

virgam secundam, quae funiculus geo-

metricus

ut dissiparem possessionem inter Juda, et

inter Israel.
15.

Et

dixit

Dominus mihi

:

Adhuc sume

tibi

vasa

pastoris imperiti
16.

Quia ecce ego suscitabo pastorem super terram
deficet,

:

quod
et

non

visitabit

:

et

dispersum non quaeret,
:

contritum non sanabit, et integrum non diriget

et

carncs electorum devorabit, et talos eorum pervertet.
17.

O

qui pascunt vana, et qui dereliquerunt oves,

gladius veniet super brachium ejus, et super
ejus

oculum

dextrum

:

brachium

ejus in

aresccndo

arefiet, et

oculus dexter ejus in excaecitate excaecabitur.
p 2

212

?3xxo\piaxc.
Ked>. TE\

1.

$Xhjuljul<l

juljuloc

hxe noc

cen-f juliik£.&i pCOJULI It^)HTq.
2.

exen nlcX qxco e&oX oto^ eq&ioto^ eqjuLOTnK juLmnn£ fiTe niJULncA.xi JULnoc
eqcj>copoj ftTc)>e

hiAHJUL jULcj>pH-f h&A-npcooT hmXA.oc THpoT eTKwrf epoc rtejUL ^eit *f" iot^ca. oto& eqeojcom hxe otTi.KTo exen iXhjul. 3. oto& eceajcom ^eit me&ooT eT€JULJULA.T ei-

£,nnne

-f

n^x^

ca.jS.oX ctkijul

ex^

ftiXHjuL JULc^pH^f

hoTcom

eT&cojULi excoc

hxe

meonoc THpoT oTon ni&en eonA.&cojuLi juljuloc ^ert otcco&i eqeccofii oto^ eTeocooT*f e&pm excoc hxe itieortoc THpoT frre nKA.&i.
4.

^ert

me&ooT

eTejuLJULA.T

nexe noc mn<Ln-

TOKpATcop

"f nA.ajA.pi

e&oo m&en ^ert ottcojult

oto£, cj>hctt^.Xhott epoq ^ert oTJULeTAT£,HT -f nAx>Tcon 2^e hnA.&A.X exen rtm hioT2^A. oto& ni£,ocop THpoT ftre mX^oc *f nA.ajA.pi epcooT ^ert oTJULeTjSeXXe. 5. oto£, eTexoc ^ert uot^ht hxe mx^^-poc KTe iot2^l xe JULA.penxuuLi nA.n ftrtHeTajon ^ert iXhjul ^ert noc nmA.nTOKpA.Tcop noTnoTi". 6. ^en me&ooT eTejuLJULA/r *f itixw hni^iXi-

X

^pXoc

ftTe iotaa.

jULcj>prrf

hoTAA.Xoc hxP^J^*-

^en
j£>en

£,A.naje neJUL JULcj>pH-f hoTXA.JULnA.c

hxp^-WoTinAJUL

£,A.ncoTpi

oto^

eTeoTcojUL

hcA.

xa.6h hmXA.oc THpoT eTmrf epoc OTO& ecexcopx hxe iXhjul ,^A.pi<£)A.poc. 7- oto& epe noc no&ejUL hniJULA.najconi ftre
nejuL ca.

iot^a.

JULcj>pK-f

hajopn

£,oncoc

nTeqajTeJULcTTci

hxe najoTajoT

juLnni h2^A.Ti2^ nejUL ntfTci

hnneT-

ajon <£en iXhjul exen iot^a.. 8. oto& eceajcom <£>en me&ooT eTCJULJULA.T eqeepn<Laj-f hxe noc hnneTajon <£>en Tahjul oto£,

ZACHARIAS.
CAP.
1.

213

XII.
Israel.

Assumptio verbi Domini supcr

DicitDomi-

nus extendens ccelum, et fundans terram,
ritum hominis in eo
2.
;

et fingens spi-

Ecce ponam Hierusalcm ut vestibula commota,
et in Judaea.

omnibus populis qui circum eam,
obsidio super Hierusalem.
3.

Et

erit

Et

erit, in

die illo

ponam Hierusalem
:

sicut lapi-

dem, gentes omnes conculcant super eam
conculcaverit

omnis, qui

eam

in

illudendo illudet.
terrse.

Et congrega-

buntur super eam omnes gentes
4.

In die

illa,

dicit

Dominus omnipotens, percutiam

omnem equum
tia
:

in stupore, et qui ascendit

eum

in

amenJuda
:

aperiam autem oculos meos super

domum
Juda
in

et

omnes equos populi percutiam
5.

in caecitate.
:

Et dicent

in cordibus suis chiliarchi

Inveni-

emus nobis

eos, qui habitant in

Hierusalem

Domino

omnipotente Deo eorum.
6.

In die

illa

ponam

chiliarchos Juda, sicut torrem ignis
ignis in spinis
:

in lignis, et sicut

facem

et

devorabunt a
:

dextra, et a sinistra

omnes populos qui circum eam

et

habitabit Hierusalem per seipsam.
7-

Et Dominus

salva faciet tabernacula Juda, sicut a
gloria

principio: ut

non exaltetur

domus David,

et elatio

habitantium in Hierusalem super Judam.
8.

Et

erit,

in die illa proteget

Dominus

habitantes

p 3

214
<$>HeToi

?a\xa\pia\c.
rtxco&

hj^htot

eqeajcjom

^en me&ooT
ITHI 2^6 fl2v<LTI2v

eTeJULJUL£.T JULc^pH-f JULTTHI ft2^<LTI2v
juLc^pHi" jultthi

JUL^-f juL^pHi"

ftoT<LweXoc rrre
eTejuLJULA.T -frtHeertHOT

noc juLnoTJULoo.
9.

oto^

eceajcuiTi

^eit

me&ooT

rt<LKurf

equrf e&oX
"f rt<Lxcuaj

rtrtieertoc

THpoT

exert TXhjul.
10.

oto^

exert

ttht

rt2^.Ti2v rtejUL rtn-

eTajon
jul<l

<£ert

ixhjul

ftoTTUtX

ftoT£,JULOT

rteJUL

jULeTajert£,HT oto£,

eTexoTajT e&pni £,<i-poi e$xe <LTcfocxec oto^ eTerte&m e&pni excooT

ftoTrte&m juL^pH-f ftoTJULertpiT oio^ enreepJULK&.& it^HT JULcJ)pHi" exert otoj<ljulici. 11. ^ert me&ooT eTejuLJUL£.T eqe<Laj<Li ^>ert
TKhjul ftxe rrirte&m juL^pn-f juLirrte&m ftoTi<L£r
ftepJUL^.rt

12.

eTKcupx JULJULoq ^ert oTJULeajajcjoT. oto£, eqerte&m ftxe ttk<&.£,i K^Ti. $tXh otrtejuL

4>tXh ^<5.pi^)^.poc

rtoT&ioJULi

<£)<Lpi<£)<Lpcju-

ot t$tXh
13.

jultthi

ft^^Ti^ ^^.pi^^poc

neJUL rtoT-

£,IOJULI <£><Lpi^)<LpCOOT.

t^tXh

jultthi ftv<s.e <£<Lpi<6<Lpoc

nejuL rtoTftXeTI ,£<L-

Ke&idjuu j£<Lpi<£><Lpu50T

t$tXh

JULTTHI

pi<£<Lpoc rtejUL itoTKe&ioJULi ^<Lpi^^.pcuoT t<J>t-

Xh

juluhi

ftcTJULecjort <£<Lpi<£)<Lpoc

rteJUL

rtoTKe&i^)<i.pi-

OJULI ^)<Lpij£)<LpU)OT.

14.

rticJ>TXn
rtejUL

THpoT eT^-Tccoxn ot$tXh
KecJ>. ir.

^)<Lpoc

rtoTKe^ioJULi <£)<i.pi.£<Lpu)OT.

1

^>ert

me&ooT

eTejULJUL<LT eqeajcom ftxe

jul<li

m&ert eqoTHrt <£>ert nni ft2^<LTi2, rteju. rtHeTajon ^ert TXhjul rtejuL moTubTe& e&oX nejuL ^mrtoT^x. 2. oto£, eceajcum ^ert me&ooT eTeJULJUL<?>.T nexe noc c<L&<Luje -f rt<Lqurf e&oX ftmp<Lrt ftre rti1

lege

mrtoTX^).

ZACHARIAS.
in

215
;

Hierusalem

:

et qui infirmus est in eis

illa

die erit

sicut

domus David, domus autem David,
Domini
in conspectu

quasi
:

domus

Dei, sicut angelus
9.

eorum

Et

erit,

in die illa

quseram auferre omnes gentes

quae veniunt contra Hierusalem.
10.
in

Et effundam super

domum
gratise

David, et habitantes
et
:

Hierusalem, spiritum

misericordiae.
et

Et

aspicient ad me, quia insultaverunt

plangent super

eos planctum, quasi dilectum, et dolebunt, quasi super

primogenito.
11. In die illo, multiplicabitur in

Hierusalem planc-

tus

:

sicut planctus malogranati, excisi in

campo.
seorsum
;

12.

Et planget

terra per tribus, tribus

et

mulieres eorum seorsum: Tribus
et mulieres seorsum.
13. Tribus

domus David seorsum,

domus Gath seorsum,
:

et

etiam mulieres

eorum seorsum
lieres

Tribus Levi seorsum, et quoque
:

mu-

eorum seorsum

Tribus domus
:

Symeon seorsum,

et

quoque mulieres eorum seorsum
14.

Omnes

reliquae tribus, tribus seorsum, et

quoque

mulieres eorum seorsum.

CAP.
1.

XIII.
in

In die

illa erit

omnis locus apertus
Hierusalem

domo

David,

et habitantibus

in

cum

transmutatione, et

aspersione.
2.

Et

erit in die illa, dicit

Dominus Sabaoth,
:

disper-

dam nomina

idolorum de terra
p 4

et

non

erit

memoria

216
i^iuXort

^nxxnxpioxc.
e&oX&^.
tt.ka.£,i

oto£, rtrtoTep rtoTJULeTi
rtejL*.

oto&

rtinpocJmTHc ftrtoTX

niTtrtZ it£.K£.e<Lp-

Ton
3.

*f rt^poK&oT

e&oX&<L

tik£.£,t.

oto^

eceajtoni

£.peaj<Lrt

oTptuJULT epnpoc£>H-

TeTirt ftKecon oto& eTexoc rt<Lq rtxe neqicjDT rteJUL TeqjUL<LT rtHeT&.TXcJ>oq xe ftrteKcort^ xe £.kc^xi juumeertoTX ^ert $p<Lit jultioc oto^ eTecort£,q rtxe neqicjoT
rtejn.

TeqjUL^T ^ert

nxirt-

epeqepnpo4>HT"eTirt.
4.

oto£>

eceajcjonr

^ert nie&ooT eTejuLJUL.LT eT-

ecTfajini ftxe rtinpocj>HTHc $ot<£.i $ot£.i e&oX;*6en Teq^opi.cic ^ert TtxirtepoTepnpocJ>HTeTirt otojp,

eTe*f j?,icjotot ftoTcoK JULqtui e$juL£. xe <j/txejULeertoTX. 5. oto£> eqexoc xe £.rtoK otitpocj*>hthc £.rt £.rtoK xe othi oTptoJULi eT£.qx$oi icxert T^JULeT**.-

Xot.
6.
<*6ert

oto£, eiexoc

rt<&.q

ejuLH-f ftrteKXix

xe ot rte rt<u ep^oT eToto& eqexoc xe rt<u rte rtntihi JULTULJULertpiT.

eT^-icTTep^oT it<£>HTOT ^ert
7-

TturtK Tcnqi exert

n<£.JUL<LiteccjooT rtejuL

exert
cy^pi

rteqpejULjS.<LKT

nexe noc

Ttin£.rtTOKp<£.TCJop

oto^ JUL^poTXtop e&oX rtxe rtioto^ *f rt<Lim ftT<Lxix exert rtiJUL<LiteccjuoT. 8. oto& eceajtoni ^>ert nie&ooT eTejuLJUL<LT nexe noc <-5ert ttk<&.&i THpq eTequyf e&oX rtxe toi crtoT-f OTO& eTeJULOTrtK niTepe v 2^e rt£.ccjoxn
eniJUL<LrtectuoT
ectJooT

it^pHr rt^HTq.
9-

oto^

-frt«Lepe

niTepe v cmi e&oX&iTert
JULd>pH"f
JULTTI£,<i.T

OVJQpUOJUL
eaj<LTc£>£.cq

OTO£,

*f Tt<LcJ><LCOT

oto^

*f n<Lep2^oKiJUL<s.-;irt juljulcjoot jul-

cJ>pH*f jULmrtoTjS. eaj^.Tep2^oKiJUL^.""irt juLJULoq

oto£, oto£,

rteoq eqejuLOT*f en<Lp<Lrt

oto^

<£.rtoK *f rt<LccjoTejuL

epoq oto^ *f rt<Lxoc xe t£«ju ne rteoq eqexoc xe noc ru.it07rf

n«&.X«&.oc

ZACHARIAS.
eorum. Et prophetas mendaces,
et

217

spiritum

immundum

comburam de
3.

terra.

Et

erit, si

homo

prophetaverit iterum, et dicent

ei:
:

Pater suus et mater sua, qui genuerunt eum; non vives

quoniam loquutus
et vincient

es

mendacium
et

in

nomine Domini
ejus,

:

eum, pater ejus

mater

dum

ipse

prophetat.
4.

Et

erit,

in die illa

confundentur prophetse, unus-

quisque ex visione sua,

cum

prophetaverit

:

et

induen-

tur sacco cilicio, quia mentiti sunt.
5.

Et

dicet

:

Ego propheta non sum, ego

quia
6.

homo

genuit
ei
:

me

a juventute mea.
istse

Et dicam

Quid sunt
et

plagse quae in

medio

manuum tuarum?
ratus
7-

dicet

:

Haec sunt quibus vulne-

sum

in

domo

dilecti mei.

Surge framea super pastorem meum,

et

super

ci-

ves ejus, dicit

Dominus omnipotens

:

percutite pasto-

rem, et dispergentur oves.
super pastores.
8.

Et inducam

manum meam
in terra

Et

erit, in

die

illa,

dicit

Dominus,

omni,

peribunt duae partes, et deficient: Tertia pars autem re-

manebit
9.

in ea.

Et faciam tertiam partem

transire per

ignem
;

:

et

igne examinabo eos, sicut argentum examinatur

et pro-

babo

eos, sicut
:

aurum quod probatur. Et
et

ipse invocabit
Iste est

nomen ineum

ego exaudiam eum,

et

dicam:

populus ineus:

et ipse dicet:

Dominus

(est)

Deus meus.

218

^ODocoxpiaxc.
Ke$. 15.

1

o&

£,Knne certnoT rtxe £,£.rte£; ooT nexe noc oteTe^coaj rtrceajcoX e£,p,LT n^pHi rc,?6H*f

2.

OVO&

*f-

n£.ecooT*f rcmeertoc

tkpot emnoXee&oX

juloc exert iakjul oto£, eTe6Trrf.ft.£.Ki eTe&coXeJUL
rcrtiHi

oto^ eTecfcb^ejuL

rcm&idjuLi oto£, ecei

«xe

t$£.oji rrf &£.ki

<*6erc

ote^xf.^.\uocil. rciccoxn

rtrcoTqoTOT eKoX^ert *f K^.ki. 3. oto^ eqei e&oX rcxe noc oto& eqequrf e&oX ^ert rtieertoc eTejuLJUL^/r juL4>pH*f rtoTe&ooT rtre neq*f ^erc me&ooT rtre mnoXejULoc. 4. oto£, eTeo&i ep^TOT exert «eqcT£.X£.TX £>en me&ooT e rrejuLJUL£.T £,ixerc tiitcoot rrre rcixcoiT 4>HeT"3C K JLt-nejuLoo rtiXKJUL c^. nieftr oto& eqe$copx rcxe tiitcoot rVre rtrxcorT Teq$,Laji em2^e rrre ii<lX£.oc
JUL^.rtcy^.1

oto&

Teq$A.ajr enc^.

jl*4>iojul

rcoTmaj-f
euc^.

juL$copx eJULA.cyco

oto&

ecepiKi rcxe T4><Lajr jultu-

tcoot enc^.
JL*4>pKC.
5.

JULTieJUL&iT

oto&

Teq$£.aji

oto& eceajcop rtxe *f <*6eXXoT rrre ««ltcoot oto^ ecercojuLi rtxe *f^cXXot rtre rtiTcooT oja.
e^pni ei^coX
rtioT-^^.

JULc^pni"

erA.cajcop ^jert

rrre niJULortJULert ^ert me&ooT rrre oto& eqer rcxe noc u^rtoT-f

me&ooT dz^c uoTpo
rteq^r-

rteJUL

veXoc TKpoT nejUL^-q. 6\ ^ert me&ooT eTejULJUL<LT rirteqajcom rtxe otoTcoirti oTX^.q rtejuL oTcoxe& eqeajcom ^ert otc-

&OOT
7.

rtOTCUT.

oto^ me&ooT
OTC£,OOT
ajcom
<&.«

eTeJULJUL^.T qoTcort£,

JULTTOC

OT2^6 OTeXCOpg,
rtpoT&r.

^.It

eftoX OTO£> Cpe

cJ>oTcoirti

JULe£>rt<s.T

8.

0T0& ^ert me&ooT

eTejULJUL£/r eqei eftoX

eqort^ eftoX^eit iXkjul Teq^aji e$ioJUL rt&oTiT oto& TeqKe^aji e<i>iojUL rt^^e
rtxe otjulcoot

:

ZACHARIAS.
CAP. XIV.
1.

219

Ecce veniunt
:

dies, dicit

Dominus

:

et dividentur

spolia tua in te
2.

Et congregabo omnes gentes ad bellum super Hie:

rusalem

et capietur civitas, deripientur

domus,

et pol-

luentur mulieres, et egredietur dimidia pars civitatis in
captivitate
civitate.
:

reliqui

autem populi mei non peribunt de

3.
illis,

Et egredietur Dominus,

et

destruet in gentibus

sicut in die commissionis ejus, in die praelii.

4.

Et stabunt pedes
est

ejus in die

illa

super

montem
Et

olivarum, qui
scindetur
et

coram Hierusalem ab
:

oriente.

mons olivarum

dimidium ejus ad orientem
:

dimidium ejus ad mare, magno hiatu nimis

et incli-

nabit dimidium montis ad aquilonem, et dimidium ejus

ad austrum.
5.

Et obturabitur
vallis

vallis

montium meorum

:

et

ad-

jungetur

montium, usque ad

Iasol, sicut obturata

est in die terrae motus, in die Oziae regis Juda.

Et ve-

niet
6.

Dominus Deus meus,
In die
:

et
;

omnes

angeli ejus

cum

eo.

illa

non

erit

lux

frigus, et gelu: erit in die

una
7-

Et

dies illa nota

Domino

:

non

dies,

neque nox

et lux erit
8.

hora vesperae.

Et

in die illa egredietur

aqua vivens de Hierusa-

lem, dimidiuin ejus ad mare primum, et aliud dimi-

220

^oxxaxpiaxc.
eqettjcum JULn<upHf- ^jert ncucujUL rtejuc
;*6ert

OYO&
9.

ni&KrtttJCUJUL.

oto£, eqecucunr rtxe noc e*to*rpo exert nK^&i

Tnpq ^ert me&ooT eTeJULJUL<LT eqecucuni rtxe noc eoT<u ne ovo^ neqp<Lrt ot<u ne. 10. eqKorf enK<L£,r THpq rtejUL noj^.qe rcxert r<L&eX cu<l e&pm epejuLJULcurt c<l dbpnc rtiAKjuL p<ljul<l
otjul<£. icxert -fnrXH rrre jS.erti<LtitXk it&oTi-f cy<s. -f titXk rtre rtiX£.K£> jULirt -f neJUL cu<l Tunrpvoc rtxe ^.rtAJULeHX cu<l rti£,pcuT rtre uoTpo cert<i.ttjcum rt^pnr ft<-6KTc.

rt<uycum

<*6ert

clj<l

11.

oto& oto^

rtrtecttjcum

ze

rtoT<Lrt<>LeejuL<L

oto£,

ecettjcum ftxe t:\kjul
12.

^ert OTecuTrt&KT.

*J><u ne m&ei eert<Lttjcum cj><li ere noc mX<Loc THpoT ft^HTq rtHeT<LT,<£>cuK exert iXhjlX 6TejS.cuX ejSeX ftxe rtoTC£.p£ eTo&r ep<Ltot ^ixert rtoTttXX<LTX oto& rtoTjS.<*.X eTeqopqep eKoX^ert rtoTJUL^ oto£, tiotX<lc eqe&cuX

rt£.xex

efioX
13.

<£>ert

pcuoT.

oto£, ececyconr ^ert me£,ooT eTejULJUL<LT noc e&pm excuoT ot°£> eqe^.JULoni rtxe tiiot<u hiot<u frrxix juLneqcufj>np oto& eceJULoXx ftxe Teqxix e^oTrt erxix
ftxe oTrticy-f ftTcujuLT ftre
juLneqcij^Hp.

oto£, iot2^<lc eqef" ^ert tKhjul oto& eqeecuoT^f rtTXOJUL ftmX<i.oc THpoT eTKurf epoq otrtoTjS. rteJUL ot£,<lt rtejuL otcTi£,jS.cuc eoTTticu-f rt<L14.
ttJ<LI

eJUL<LttJCU.

15.

oto£,

cj)<u

ne m&ei

eert<Lttjcum

ftrti&ecup

rtejuL rtiTejuLe<LJUL rtejuL nrcT2.JUL<»>.TXr rtejuL rtiTeJS-

ncuoTi
16.

TKpoT

rtneT ^ert

rtiii<LpejuLjS.oXH

eTejuL-

jul<lt jUL^pK-f jultu.i £,er.

oto£, ececucum nHeert<Lccuxn

ejS.oX<-5ert rtn-

eertoc
cycui

THpoT

eT<i.Ti exert iXhjul

oto&

eTer enniru.rt-

rtTCJUL pojucni eoTcucur JULTtoTpo

noc

:

.

:

ZACHARIAS.
dium
ejus ad

221

mare novissimum

:

et erit sic in sestate, et

in vere. 9.

Et

erit

Dominus

in

regem super
et

omnem
cjus

terram.

In die
est

illa

erit

Dominus unus,

nomen

unum

10.

Circumicns

omncm

terram, et desertum a Gabel

usque ad Renimon ad austrum Hierusalem.
bitabit in loco
:

Rama

hapri-

a porta

Benjamin usque ad portam
;

niam, usque ad portam angulorum

et

usque ad turhabitabunt

rim Anamecl, usque ad torcularia
in ea
1 1

regis,

Et non

erit ultra

anathema

:

et habitabit

Hieru-

salem confidenter.
12.

Et

haec estruina quae erit,

qua Dominus abscindet

omnes populos qui militaverunt contra Hicrusalem. Tabescent carnes eorum, stantium super pedes suos
oculi
:

et
ta-

eorum defluent de

locis suis, et lingua

eorum

bescet in ore eorum.
13. eos, et

Et

erit in die illa

magnus stupor Domini super

apprehendet unusquisque

manum
:

proximi

sui, et

plicabitur
14.

manus

ejus in

manu proximi
in

sui.

Et Judas pugnabit

Hierusalem

et

congregabit
et

omnium populorum qui circum eum, auruin, argentum, et vestes in magna multitudine nimis.
robur
15.
et

Et hsec

est ruina qute erit et

equorum,

et

mulorum,
in

camelorum,
illis,

oinnium jumentorum, quse fuerint

castris

sicut ruina hsec.

16.

Et

erit,

qui

relicti fuerint

de
;

iis

cunctis gentibus,

quse venerunt contra Hierusalem

et

ascendent per an-

222

^uxxsxpiaxc.
rteJUL

TOKpArojp
nTVTA..
17.

eepojA.r

£>en

nojA.r

rrfcKTHo-

iXHix e&oX<£>ert

nneTe rtcenA.r A.n enajoM ethpot rtre nKA.£,r eoTJULnoTpo noc mnA.HTOKpA.T03p 0T0& ha.i ojojt Kex^o^Ki eTCTOT^ajoT exen rtH.
oto£, eceojomr
hicjptXh
18. eajosn 2^e A.cajTejULi euajosi rtxe

'f^TXn rtre

^hjult oT2^e ftTecajTejULr ejuLA.T otojp, eqeajosm exert haj Kex^oTiti rtxe ni&ei cj>Here noc rtA.ajA.pr ertieertoc THpoT rt^HTq rtHere rtcenA.1 A.n enajaor eepajA.r enajA.i it^f cKTnonTVTA.. 19. oto£, $£.i ne <$rto.ft.i r\xHJULT rtejuL cDrto&r rtre
rtreenoc
20.

THpoT nneTe

rtcenA.r A.n enajo3T eepajAJ

jULnajA-i rrf cKTnouTYTA..

^ert nre&ooT eTejuuuLA.T cj^hct £,ixen nrX^XrrtoTC rtre m&eo eqeajosm eqoTA.& juluoc niuA.rtTOKpA.TU3p oto& eTeajajnr rtxe nrXe&Hc rtHCT ^>en Ttnr juLnoc eTor juL$pHi~ rt£ A.nc£>TXH
>

jULnejULeo jL*.UTJULA.nepajo30Tajr.
21.

oto& eqeajamT

rtxe XefiHc

rtriS.ert

eT

<£>ert

tXhjul rtejUL tot^a. eqoTA.& jultioc ninA-UTOKpA.-

Tuop 0T0& exei
eTecTT
o£,

rtxe OTort

nriS.ert

eTepajoTajosoTaji

e&oX «^htot oto£, eTe$oci rt<£>HTOT otrtrtex^^^-^eoc ajtonr xe ^ert nnr julhoc ut-

nA.rtTOKpA.Ttop ^ert nie&ooT eTejuLJULA.T.

-mipo<j>htiox

htg
Re$. X.

U3\<\.axxiaxc

nmpo4>HTHC.
1.

<X>Xtjuljula.

juluca.xi juluoc

exen nicX j6en

txix JULneqA.vveXoc x^- £>*xen neTert&HT. 2. A.ijn.enpe ohuot nexe noc oto£, uexosTen

ZACHARIAS.
nos singulos
et
;

223

adorare regem

Dominum omnipotentem,

festum celebrare, in festo tabernaculorum.
17.

Et

erit,

qui non ascenderint ad Hierusalem ex

omnibus
potentem
18.

tribus terrae, adorare
;

regem Dominum omnieos.

et

illi

apponentur ad

Si

autem non ascenderit tribus ^Egypti neque
;

venerit illuc

et erit supcr illos reliquos ruina,

qua Do-

minus percutiet omnes gentes, quse non ascenderint
festum celebrare, in festo tabernaculorum.
19.

Et hoc

est

peccatum /Egypti,

et

peccatum omcelebrare in

nium gentium, quae non ascenderint festum
festo

tabernaculorum.
illa,

20. In die

quod super frsenum Et erunt
coram

equi, erit

sanctum
sunt in

Domino

omnipotenti.

lebetes, qui
altare.

domo Domini,
21.

sicut phialae

Et

erit

lebes

omnis qui

est in

Hierusalem, et

Juda, sanctus

Domino

omnipotenti.
iis,

Et venient omnes,
illis
:

qui immolant, sument ex

et

coquent in

et

non

Chananaeus
die
illa.

erit ultra in

domo Domini

omnipotentis in

MALACHIAS.
CAP.
1.
I.

Assumptio verbi Domini super
Ponite super corde vestro.

Israel in

manu

an-

geli ejus.
2.

Dilexi vos, dicit Dominus.

Et

dixistis

:

Dilexisti

224

u3x<\a\xio\c.
<LKJULertpiTTert ,£ert

xe
<Lrt

ot

julh rte ncoit fti,LKco&
iA.KCJD.ft

ne

kc«i.T

nexe noc oto&

JULert «ujuLert-

piTq.
3.

kc&.Y 2^e «UJULecTcoq oto£, «uecjocu ftrteqcfiH

eoTT<LKo oto^ TKqKXKportojuLii. e&^rrror frre
naj^qe.
4.

xe otki eqexoc xe
rte

<lcotcjoxti ftxe -f&^-^oftrtecttj<LqeT

jULe^. JUL<LpertT<ikceo
rt<i.i

oyo^, frrertKCJDT

rtHeTeqxcjo juljulcoot ftxe uoc nin<LrtTo-

Kp<LTcop xe itecjooT eTCKCJOTOT oto^, £.rtoK ^co eieoTcoxrt oto^ eTCJULOTi" epcooT xe ttiX<loc ftTe 1~<£.rtojuLi£. oto£, mX<Loc eT£.q-[-oT&Hq rtxe nac
clj<l

erte&.

5.

oto&

eTert.LT ftxe rteTertiLLX oto£, ftecjoTert
«Lqeprticu-f- ftxe

epeTertn<Lxoc xe
eocy frre nlcX

noc

c<Lncucjoi ftrti-

6. oTajHpi aj^.qi"uboT JULneqicjOT oto£, ot.&.cjdk juLneqoc oto^ icxe £.rtoK oticjdt <Lqecjort n<LcooT oto£, icxe <£.rtoK ottioc <Lceuort TA.&o-f nexe rtoc

nin^.rtTOKp<LTCJDp
JULir<i.p<Lrt

rtecjoTert

rtioTH.fr.

nKeTajcjoajq

oto& nexuDTert xe

eT£.rtaj(juajq JULTie-

Kp^.rt <£>ert ot.
7-

epeTertirti

e^otn
ot
<£ert

£,<&.

n <LJUL«LrtepajcJ0OTaji
nexcjoTert

rt-

^^.rtcjoiK

eTcTl^ejUL

oto^

xe

eT<Lrt-

cT2.<£>julot <£>eit

nxirtepeTertxoc ne xe ec-

ajoajq ftxe -f Tp<LTte^<L frre

noc oto^ ceajoajq ftxe

m^pKOTI eTOTX^ juljulcjdot £,ixcjdc. 8. oto^ eajcjun ^peTertaj^rtTrti e^oTit ftoT&eXXe eoTttjoTajcJDOTaji julk q&cooT <Lit oto^ eajcjon
£.peTertttj<LrtTm

e^oTit ftoTcTXXe

le ot<li eqttjcjorti

julh

rtoc <Lit

q&cooT <LXiTq 2^e e^oTn JutneK&TroTJULeqn<LcTTTq ftTOTK <Lit qrt<Lcff neK&o nexe
Tuofi£, jultt&o julttoc rreTertrtoT-f
£,irt<s.

ttoc nin^.rtTOKp<LTcjup.
9.

oto& 1"noT

oto£, JULA/f&o epoq

frreqrt<u rtuoTert <lt-

MALACHIAS.
nos in quo
?

225
dicit

Nonne

frater

Jacob erat Esau,

Domi-

nus

;

et

Jacob quidem

dilexi,
:

3.

Esau autem odio habui

et posui

terminos ejus
partibus de-

in desolaiionem,
serti?

et haereditatem

ejus

in

4.

Quia dicet: Destructa

est

Idumea

:

revertamur, et
dicit

aedificemus deserta ejus.

Hsec sunt quse
et

Dominus
:

omnipotens: Ipsi aedificabunt,
et

ego quoque destruam

vocabuntur

eis

populus

iniquitatis, et

populus cui ad-

versarius est
5.

Dominus, usque

in aeternum.
:

Et videbunt

oculi vestri

et

vos dicetis
Israel.

:

Magmi-

ficatus est

Dominus super terminos
patrem

6. Filius glorificat

ejus, et servus
est gloria
?

Dominum
mea ?
dicit

suum.
si

Et,

si

ego pater (sum), ubi
est

Et,

ego Dominus (sum), ubi

timor meus

Do-

minus omnipotens.

Vos
:

sacerdotes, qui despicitis no-

men meum
tuum
7istis
?

:

et

dixistis

In quo despeximus

nomen
et dix-

Offerentes ad altare
in

meum
?

panes pollutos
dicitis

:

quo polluimus
:

ipsos

Cum
cibi,

contemnitur

mensa Domini
eam.
8.

contemnuntur

qui ponuntur super

Et,
est
?

si

offeratis
si

csecum

in sacrificium

;

nonne ma;

lum

et

offeratis

claudum, aut

unum languidum
;

nonne malum
cipiet

est?
si

Offer illud

autem duci tuo

si

sus-

eum

a te,

accipiet faciem tuam, dicit

Dominus

omnipotens.
9.

Et nunc deprecamini faciem Domini Dei

vestri, et

226
cyconi ftxe n^.i

US\<^2XXI3XC.

^>en neTenxix le -&.n *f n<L<Tf e&oX^>en ennoT ftneTen&o nexe noc nin«i.nTOKp<LTtop.
10. xe othi eTecyurrejuL ft£,£.npujoT ^ert ennoT £,u?Ten oto& ftneTencfepo jULniJUL<Lnepcyujotoji ftxiitxn n<LOTU)cy H <^> ert OHrtOT <Lit nexe

x

noc nin<LitTOKp<LTCJop o*ro^
cyi <Lit

*f it^.cTT ftoTcyoTcycooT-

11.

e&oX^eit iteTenxix. xe othi icxeit rtiJUL<i.rtcy<u ftre $pH
£.qcffu?oT

cy<s.

neq-

juL^.ft^,a3T-n

ftxe n^.p^.n j-6ert
ceirti

rtieertoc

oto£, ^eit jul<u mfteit

itoToeoiitoTqi

e&pm

^eit

n^.p^.it rteJUL oTcyoTcycjooTcyi
n<Lp<Lit

eqoT^

xe ot-

mcyf ne
Kp<LTCJL)p.
12.

^eit rtieeoc nexe nac mn<i.nTo2,e

ftecoxeit

Te

Tertcope.fr.

juLJULoq

<-6eit

nxinepeTeTeitxoc xe cdX^ejuL
ftre nac oto£, cecyocyq ftxe
xcoc.
13.

itxe *fTp<s.ne^<L

m^pHOTi eT^QR
eftoX^ert

&i-

oto^ nexcoTen xe

&<Lit

£,<s.n<'6ici

rte rt<u oto£, <s.irtiqi ftccooT nexe noc mn<i.rtToKp<LTtop oto^ ^.pexeititti e^oTrt ftrti&coXejUL itejuL iti&eXXeT rtejuL rtnexJULoK^, oto^ ^.pexertcy<LrtTrti

ftoTcyoTcycooTcyi *f rt<Lcyonq

<Lrt

ftren oh-

rtoT nexr
14.

nac mn<LrtTOKp<s.Ttop.

oto£,

qc&OTOpT

itxe oTpcojULi ftxcopi cjme-

TeoToncyxojuL jULJULoq crog, exe OTort £,coott cyon ^en neqo&i oto& epe TeqeTx* &ixcoq ot-

nitHeTT<LKHOTT JULnoc xe othi 2.rtoK oTrticyf ftoTpo £.itoK nexe noc nm<LrtTOKp<LTcop oto& ni.pA.rt qoTcon& e&oX ^ert meonoc.
°£> eqcycoT
Keci>.
l

S.

.

oto£,

*f noT i.pe

t<u

eirroXft cyon

£ £.punren
>

ItI0TH&.

MALACHIAS.
rogate eum, ut miseratur vestrorum.

227
Facta sunt haec in

manibus
dicit

vestris

:

vel

si

accipiam ex vobis facies vestras,
?

Dominus omnipotens
Quia claudentur

10.

ostia in vobis

quoque

:

et

non

succendetis altare gratis. Voluntas
dicit

mea non

est in vobis,

Dominus omnipotens
vestris
:

:

et

sacriricium

non

susci-

piam de manibus
11.

Quia ab ortu

solis,

usque ad occasum
in gentibus
:

ejus, clari-

rieatum est
offertur

nomen meum
in

et in

omni

loco

incensum

nomine meo,
est

et sacrificium

mun-

dum

:

quia

magnum

nomen meum

in gentibus, dicit

Dominus omnipotens.
12.

Vos autem contaminatis
mensa Domini
:

illud

cum

dicitis

:

Pol-

luta est

et dispecti sunt cibi,

quos po-

nuntur super eam.
13.

Et

dixistis

:

Haec sunt de

afflictione.

Et exsuf-

tiavi ea, dicit

Dominus omnipotens.
:

Et

intulistis rapi-

nas, et ccecos, et debiles

et,

si

afferatis

sacrificium

;

non suscipiam eam de
tens.
14.

vobis, dicit

Dominus omnipo-

Et maledictus, homo

fortis,

qui potens est, et ha-

bebat masculum in grege suo, et habens votum ejus super

eam

:

et

immolat corrupta Domino.
dicit

Quia cgo rex
:

magnus sum,

Dominus omnipotens

et

nomen

meum

illustre in gentibus.

CAP.
1.

II.

Et nunc hoc mandatum

fuit

ad vos,

O

sacerdotcs.

a

2

228
2.

U3x<\3xxia\c.
eajcon £.peTertojTejuLccoTejuL oto£,
ecxjcoTT £.-

e*f coot julti^.p^.n nexe noc Ttm<LrtTOKp<LTcop oto& eieoTcopn e&pm exert enrtoT jultiic£.£,ot i oto& eiec&oTcopn neTrericjuLOT oto^ eiec<s.£,oTi epoq oto£, eiexcop e&oX juLTteTertcjuLOT oto£, itrteqcucom ^en ok-

pexeitajT-ejuLX^-c

^en neTen^KT

noT xe rtecoTert TeTertxco Tert&HT.
3.

juLJULoq

^.rt

<*6ert

ne-

^nnne

£rtoK

*f rt<&4>copx rtcoTert juLmcuco&cij

o&

-f rt<Lxcop

e&oX

jultiijul<l<-6t exert

jul<l,£t exert neTeitajA.1
4.

oto^

otrteTert&o nieiecff enrtoT eTcon.

Ten

oto£> epeTeiteejuLi xe £.rtoK ^.lOTcopn £,<Lpcoitr<u eitToXH eepe T<L*M<keHKH cucom neJUL

itiXeTiTHC nexe noc miT<LitTOKp£.Tcop. 5. T^-2^il.eHKH it^x nejuL<Lq <*6ert ncort<-6 rtejUL -f&ipnitH oto& *.'f" n^.q eepeqep£,o*f ^)i.T^H ^ett oT&o*f oto& eepeq&ertq rt<Lq ,£<Lxert rr&o
juLn<Lp<Lrt.
6. oTitojULoc rtTe -f JULeeJULHi eit<LqxH <*6ert pcoq oto£, jultiotxijuli itoTcTiitxortc ^ert rteqc$oTOT ^.qjULocui neJULHi eqcoTTcoit ^en OT&ipnrtH oto£,

<s.qT£.ceo noTJULHcu
7.

e^oX^eit
itc<L

ntfirtxortc.

xe itic4>oTOT itTe ototh& €Te<Lpe£, eoTVitcooto£,

cic

eTemrf

oTitojuLoc

e&oX^en

pcoq

xe oT^weXoc ne itTe noc mn<LnTOKp<iTcop. 8. netoTen **\e i.peTenpiKi eftoX^en nuuLcoiT
^.peTertepe otjulhcu cycorti ^ert nirtojuLoc ^.peTertTA-Ko n*f 2j£.eHKH itre XeTi nexe nac mn^.rtTOKp^.Tcop.
9. oto£, <£.noK <u*f enrtoT epeTen&cooTi e&oX ^ert meertoc THpoT e$juL<L xe rtecoTert JULTteTen2.pe£, en<LJULCoiT <lXX<l «LpeTenxoTcuT e&o ^ert nmojuLoc. 10. julh oTrurrf itoTcoT <Ln ne eTertTcoTert

0T0&

THpoT ee&e ot moT<u moT<u

JULJULcoTert

xj^

:

MALACHIAS.
2.

229
in eordia

Si

non

audiveritis, et

si

non posueritis
dicit

vestra dare gloriam nomini

meo

Dominus omniet maledi-

potens

:

et

mittam super vos maledictionem,
ei
:

cam
non
3.

benedictioni vestrae, et maledieam
:

et dissipabo
:

benedictionem vestram
dicitis in

et

non

erit in

vobis

quia vos

cor vestrum.
et

Ecce ego separabo vobis brachium,

dispcrgam

ventriculum super facies vestras, ventriculum super solennitatem vestrum
4.
:

et

suscipiam vos simul.

Et cognoscetis, quia ego misi ad vos hoc manda-

tum, ut esset testamentum

meum
erat

ad Levitas, dicit Do-

minus omnipotens.
5.

Testamentum

meum
me,

cum

eo in vita et pace

:

et dedi ei ut timeret

in timore, et ut formidaret a

facie
6.

nominis mei.

Lex

veritatis erat in ore ejus

:

ct

non inventa

est

iniquitas in labiis ejus.

Ambulavit

mecum

dirigens in

pace
7-

:

et convertit

multos ab iniquitate
:

Quoniam

labia sacerdotis custodient scientiam

et

quaerent legem ex ore ejus: quia angelus
nipotentis est.
8.

Domini om-

Vos autem
lege

declinavistis de via, et fecistis multos
:

infirmos in

corrupistis

testamentum Levi,

dicit

Dominus omnipotens.
9.

Et ego dedi vos objectos

in

gentes omnes, quia

vos non custodivistis vias meas, sed accepistis personas
in lege.
10.

Nonne Deus unus vestrum omnium a 3

est?

Quare

230
itctjoq

usx<xsxxia\c.
JULneqcort

eope TeTertctoq rrf 2u£ohkh itxe

rteTertio-f.
1 1

<LTcu3XTt itioT2^.c
iteju. <£>ert

oto^ ^.qajcoiu

itxe OTcbpe.fl

^eit nicA

iXhjul

iot2^<lc rtrtHeooT^ii it-re

xe othi m £.qctoq itxe noc ^ert rtHeT£.qjuLert-

prroT oto^ ^q&iTOT

e&^.rtrtoTf" rtojejULJULo.

12. epe noc qto-f e&oX JULTtiptojULT exipi itrt£.i aj^reqoeftio eftoX^ert rtiJUL^-rtajtoTTi rtre i<LKU3.ft

nejm e^>oX^)eX
13.

itrtHeTirtr rtoTajoTajtooTaji

e^oTit

JULnOC TTITt<>LrtTOKp£TU3p.

oto^
<£>ert

rtA.i

ert^-iJULocf JULJULU30T rt<LpeTertipi

JULJULU30T rt^.peTert&to&c juLTtiJUL<Lrtepaju30Taji itTe
rtoc
>

£,<LrtepjULU30Ti rteJUL oTpuuLi rteJUL oTqr-

£-£ ojul eiioX^ert ^^.rt^ici julh iteTcaje cxotojt exert OTajoTajtooTaji irrtoTert re ecff itoTT<Lid

eftoX^ert rteTertxrx. 14. oto& nexu3Tert xe
juLeope rtxe noc ottcok

eo.fr e

ot

rt&coft <Lqep-

rtejuL

TejuuLeT^-XoT oneT^.KX^ c
TeKajcj>epi rtejuL -f c&ijuli itTe
15.

ottc i~c£,uuLi rtre hcujk oto^ o<li Te

T€K2a<LoHKH. oto£, k6ot<li ne eT<Lqipi oto^ otccoxtt rVre neqTtitX oto^ nexcoTert xe ot ne TtKeoT£.i eTecJ>"f KU3-f itctoq efiHX eoTxpox oto^ £pe£, <£ert neTertnrtH oto^ -f c&ijuli rtre TeKJULeT<LXoT jul-

nepx^- c
16.

itcu3K.

<lXX<l

eajcoTt

<*,Kaj<LrtJULecTU3c

eKeoTopirc

e&oX nexe
o£,

rroc

TTiTT<LrtTOKp<LTU3p rtre iticx otoTJULeT<Lce.ft.HC

ece&to&c exert rteKJUteTi itxe nexe noc itiTt<LrtTOKp<LTU3p oto^
17.

£-pe£>

^ert

ite-

Terturt^. itTeTertxuu rtcusTert.

o&

rtrtHeTfxtortT julttoc <£>ert rteTertc<s.xi otuexu^Tert xe eT<s.rrf xtortT julitoc <£ert ot <£>ert

itxirtope

TeTertxoc xe oTort

rtiftert

eTipi

jultti-

m MS. Lee habet <Lqcu)rt£ >

,

ligavit.

MALACHIAS.
unusquisque vcstrum
ceretis
reliquistis fratrem

231

suum

:

ut fa?

abominabile testamentum patrum vestrorum

11. Derclictus est
Israel, et in

Judas

:

et facta cst

abominatio in

Hierusalem: quia contaminavit Judas sancta
quibus
dilexit, et projecit

Domini,
enos.
12.

in

ea ad Deos

ali-

Dominus

disperdet

hominem,

qui facit haec
;

;

do-

nec humilietur de tabernaculis Jacob

et

mactatione

eorum, qui offerunt sacrificium Domino omnipotenti.
13.

Et

haec, quae

odiebam, faciebatis operiebatis altare

Domini

in lachrymis, et planctu, et

gemitu de laboribus.

Numquid
suscipere
14.

decet respicere super sacrincium vestrum, aut

donum de manibus
dixistis
:

vestris

?

Et

Propter quid opus
et

?

Testificatus est

Dominus

inter te,
:

inter

uxorem

adolescentiae tuae,

quam
menti
15.

reliquisti
tui.

et haec est particeps tua, et

uxor

testa-

Et
:

alius qui fecit, et reliquiae spiritus ejus

:

et
se-

dixktis

Quid

est aliud quid

Deus

quaerit prseter
:

men? Et

custodite in spiritu vestro

et

uxorem ado-

lescentiae tuae 16. Sed,
si

ne relinquas.
odio habuisti, demiseris eam, dicit
;

Domi-

nus omnipotens Israel
tuas impietas, dicit

et

operiet super cogitationes

Dominus omnipotens.
:

Et custodite

in spiritu vestro, ne relinquatis
17.

Qui provocatis
:

Dominum
«.

in

sermonibus
?

vestris,

et dixistis

In quo provocavimus

Dominum

cum

dici-

4

232

unx^axxioxc.

neT£,u>oT tt<Liteq JLt.irejuLeo juLnoc oto£, iteoq ^coq <Lq-f JUL^/f ft<£>HTOY oto£, ^.qot/on o><f itxe
-fjULeeouLW.
Ke4>. v.
i.

£,HTtne -fTt<LoTtJopn

juLir<L<&.YYeXoc

oto&

it-

TeqxoTajT

eovjULUMT ^^xtui oto& itoT&o-f ^eit ov&o-f eqei e^oTit eneqep^ei itxe nac 4>h itecjirreit eTeTertKurf itctjoq itejUL ni<LrveXoc itTe
-f^iKeocritn 4>h iteurrert eTeTertoT<Lajq £,HTiTte eqitHOT itxe uoc nin<LitTOKp<kTUjp. 2.oto£, ituuL eeit^epiP^TnojuLeitiit juLTtie&ooT itTe neqxiitT e^oTit le hijul eett^ajo&i ep<LTq ^eit neqxiitoTU)it£, e&oX xe othi iteoq qitHOT e^oTit JUL^pnf" hoi jQpujJL*. itre neqjUL<LitoTurr£, itejut jULd>pHf" itoTTioi<L itre TtHeTpuj^i. 3. otojp, eqe&ejULci eqeoTurr& otoj^ eqeTOT&o JUL^pH^f JULTII£,<i.T OTO& eqCTOTjS.O rtrtlOJHpI itTC

XctT

otojp,

eqexoajoT

JL*4>pHf~ jultiiitot.6. itejUL julit<Lq

d>pH*f jULru&^-T otojp^ eTeajumi jultioc eTeTiti e^joTit itjp^itajoTajcooTaji ^eit OTJULeeJULHi.
4.

oto£, eqep^.it^.q julitoc itxe majoTajujoTaji ItCJUL IXHJUL K«i.T<M>pK*f itltie&OOT ttT6 Tterte£, iteJUL JUL^pHf" ititie&ooT rtre ajopn. 5. oto£, *f tt<L<-6u)ttT epurrett ^eit ot£,<lit otojp, it^.ajtoni itoTJULeepe eqmc exeit ni^pJULcLKoc *f itejUL exeit tti&ioJULi itntJoiK itejuL exert itHeTaspK jULH£-p£.it exett oTJULeeitOTX itejuL itHeTqajxi julcj>itT6 IOT2^<L
jS.ex e itoTpeJULiS.ex e itejUL exett nneTcTenxtJopi exett oty^np^ neJUL itHeT^fajeitKejp, it£,<Litopci>£.itoc rtejuL itneTpiKT
itejuL

e&oX

jultijp^ti itoTpejuLitxujiXi

itKeTeitceepjp/rf
£.ttok

£.rt

^)<ita.^h nexe noc nijultti-

n<kItTOKp<LTa3p.
6.

xe othi

ne noc neTeitiTOTf" oto&
<*6<k

ajuS.-f

oto£, ireurreTt

iteitajHpi iti<LKu>.& JULne-

:

MALACHIAS.
tis
:

233
est in

Omnis
:

qui facit

malum, bonum

conspectu
et ubi est

Domini
Deus

et sibi
?

quoque complacuit

in his

:

justitiae

CAP.
1.

III.

Eccc mittam angelum meum,

et respiciet

ad viam

ante

mc

:

et subito veniet in

templum suum Dominus,

quem

vos quaeritis, et angelus justitise,

quam

vos vultis.

Ecce venit Dominus omnipotens
2.

Et quis sustinebit diem

introitus ejus

?

aut quis

stabit in manifestatione ejus?

Quia ipse ingreditur quasi

ignis conflatorii, et quasi herba lavantium.
3.

Et
et

sedebit, conflabit, et

emundabit

sicut

argen-

tum, rum,

emundabit

filios

Levi, et fundet eos, sicut au:

et sicut

argentum, et erunt Domino

offerent ei

hostias in justitia.
4.

Et placebit Domino sacrificium Juda,

et Hierusa-

lem, sicut dies seculi, et sicut dies pristini.
5.

Et accedam vobis

in judicio

:

et ero testis

velox

super maleficos, et super adulteras, et super eos qui jurant

nomine meo

in

mendacio,

et (super) eos qui frau-

dant mercedem mercenarii, et super eos qui opprimunt
per potentiam viduam, et percutiunt pupillos, et pervertunt judicium advense, et qui non timent me, dicit

Dominus omnipotens.
6.

Quia ego sum Dominus Deus

vester, et

non mutor.

234

usx^oxxisxc.
ca.jS.oX

Ten&en ennoT
mo-f

hmtTmxonc frre

itexe-

7. A-peTenpiKi eftoX hnA.nojuLoc oto£, JULneTenA.pe£, epajoT kct ennoT £,A.poi oto& *f nA.kott £,A.posTen nexe nac n1nA.nTOKpA.T03p oto& nexurrett xe <£>en ot TennA.KOTTen. 8. JULH OTOIt 0Tp03JULI nA.6Tei&C JUL<£>-f X6 fteOSTeit TeTeititA.6TeiKc juljuloi oto^ nexosTen xe eTA.n6Tei.&.c juljulok <£>en ot xe mpejuLA/f itejuL

itii.nA.pxHc enejuLtwTeit.

oto£, neurren <£en otxotojt oto£, heosTen TeTencffeiik: juljuloi. 10. a.cxosk eftoX hxe -f pojuLm oto& A.peTenObXi nmoTTA.& THpoT e^oTn eniA.£,o3p oto& eqeajosm ^en neqni hxe neq&osXeJUL kct ennoT
9.

£>ei\ $a.i

nexe noc mnA.nT0KpA.TO3p
itniKA.TA.pA.KTHc frre
juLnA.cjuLOT oja.

A.iajTejuLA.-

oTam nosTen
ta.xo3oj
11.

T$e oto^

h-

najTen

TeTenci.

oto£, *f nA.oTarf nosTen e&oX hoT^pe oto& hnA.TA.Ko juLmoTTA.^ ftTe neTenKA.£,i OTO^ T6Ten&os hA.XoXi fmecajosm <£>en tkoi nexe noc n1nA.nTOKpA.Ta3p. 12. oto& eTeepjuLA.KApi^m juLJUL03Ten hxe meenoc THpoT xe TeTennA.ajo3m heo^Ten hoTKA.&i eTOTA-ajq nexe noc mnA.nTOKpA.T03p. 13. A.peTenepe neTencA.xi &poaj e&pm exo3i

nexe nac mnA.nT0KpA.T03p. 14. oto£, nexosTen xe eTA.ncA.xi hco3K <£>en ot A.peTenxoc xe ot c^Xhot ne ^hctoi jul&o3K JL*4>i~ oto£, ot ne ni&oTo xe A.n A.pe& eneqxmA.pe£, oto& xe A.njuLoaji enT03.&£, ^A.xen noc mnA.nToKpA.T03p. 15. oto£, -fnoT A.non TenepJULAKA.pi^m ft£,A.nOjeJULJUL030T OTO£, C6K03T hnHCTIpI ft£,A.nJULeTA.nojuLoc A/cf e^o*rn e&pen $*f oto£, a.totxa.i.

.

:

MALACHIAS.
Et vos
filii

235
injustitiis

Jacob non

recessistis vos

ab

patruni

vestrorum.
7. Declinavistis a

legibus meis ct
:

non

custodivistis eas.

Revertimini ad

me

et revertar ad vos, dicit
:

Dominus

omnipotens.
8.

Et

dixistis

In quo revertemur?
supplantabit

Numquid quidam homo

Deum

;

quia

vos supplantabitis

me ? Et

dicitis:

In quo supplantavi-

mus
9.

te

?

Quia decimae,

et primitise sunt
;

vobiscum

:

Et vos

in respiciendo est

et vos supplantatis

me.

10.

Annus impletus
:

:

et intulistis fructus

omnes
Rever-

in thesauros

et erit rapina ejus in

domo
;

ejus.
nisi

timini in hoc, dicit

Dominus omnipotens
et effudero vobis
:

aperuero

vobis cataractas

cceli,

benedictionem

meam, usque dum
1 1

sufficiamini
in

Et dividam vobis
terrse vestrse
:

cibum

:

et

non disperdam

fructum

et vinea vestra

non infirmabitur

in agro, dicit
12.

Dominus omnipotens.
:

Et beatificabunt vos omnes gentes

quia

eritis

vos terra desiderabilis, dicit
13. Ingravistis

Dominus omnipotens.

verba vestra super me, dicit Dominus

omnipotens
14.
istis
:

Et

dixistis

:

In quo locuti sumus contra te

?

Dix-

Vanus

est ei qui servus

Dei

est

;

et quid est

am-

plius, quia

custodivimus custodias ejus, et quia ambula-

vimus, supplices coram
15.

Domino

omnipotenti.
in alienis
:

Et nunc nos beatificantur
:

et aedificansalvi
facti

tur qui faciunt iniqua
sunt.

restiterunt

Deo,

et

236
16.

USX^SXXISXC.
rtHerep&o-f <£><lt£> h
rt<Lr

JULcJ>-f

&s*c&xi

ftccjuoT

^ert
17.

cj>ot<u $oT£.r ^«^.Teit neqcyct>Hp.

0Y0& ^.q^f&enq
£.qc£^.r

rtxe

noc oto^ ^.qcujTejuL
ftepc£juLeTi
rtejuL

OTO&

rtoTXCJOJUL

JULiteJULeo

^t^h

rtrtHeTep&o-f ^><lt£,h jultioc
juLTteqp<&.rt

rtHerep&o-f

nin^.itTOKp^.Tajp

oto& eTecycjoTtr rtHi Ttexe noc eme&ooT erfrt£.e<LJULioq £.rtoK

eotTA.rt^o oto&

*f rt<LcoTitoT JUL^pni" ftoTpcjojuLT

ecy^qccuTTt JULTteqcyHpi ^neToi jul&cjok rt<Lq. 18. oto& epeTertT^.coo oto^ epeTerterta.T ^ert e»JULHi~ rtoTOJULHr rtejuL ^ert eJULni" ftoTpeqcfirtxortc rtejuL <£>ert eJULnf" JUL^neToi juLftcjoK JULc^-f rteJUL c^neTertqor julticjok <s.rt.
Ke$. 5L
1.

xe oTm

rc

rtie&ooT jultioc qrtHOT JUL^pni"
rti<LXXovertHc

rt-

oTepip ecjuLo^, oto£, eqepoK&oT oto^
e£,<LrtpuooTi

eTecycjoni

ftxe

THpoT eTipi
Kp^-Tcjop

ft^^.rtJULeT^.rtojULoc

THpoT rtejuL rtnoto^ eqeT£,ejuLmrt<LrtTo-

julcuot ftxe itie^ooT eertnoT

nexe noc

oto^

ftrte

rtoTrti

ccjoxii

e&oX ft^HTOT
jul-

oT2^e kXhjul^..
2.

oto&
rteJUL

ftecjoTert ^><l

rtneTep&o-f ^^.t^,h

n<Lp£.rt

eqecy<u rturrert ftxe

oto&

$pK rVre *f 2^iKeocTrtH ototx<li ^ert rteqTert^ oTog, epee^/rf otcw
juljulcju-

Tertec5TcJ>er JULc^pH-f ft£,£.rtJUL<Lcr

ot e&oX,£ert
3.

rticrt<LT£>

.

oto&

epeTerte^cjDJULi

exert

rtr£.rtojuLoc

xe

oTHr eTecycjonr eTKepJULi c<LTtecKT rtrteTertcT£.X<LTX

^ert nre&ooT
5.

e-f rt<Le£JULioq <LrtoK

nexe

tioc nr-

TI<LrtT0Kp<LTU5p.

oto^,

^nnne

<LrtoK

"f rt^.oTCJopn

rtcjoTert

rtit-

Xi<lc

meecflTTHC

JULTt<LTeqi ftxe nrrtrcyf

fte&ooT
eneqcyH-

ftre noc eeoTort& e&oX. 6. 4>£.r eert<LT^.ceo julti&ht

rtoTpcjojuLr

.

:

MALACHIAS.
16.

237

Qui timent

Deum

loquuti sunt eis in his, unus-

quisque ad proximum suum.
17.

Et attendit Dominus,

et audivit,

et

scripsit

li-

brum monumenti coram
qui reverentur

his qui timent

Dominum,
dicit

et

nomen

ejus.

Et erunt mihi,

Domi-

nus omnipotens, in die qua faciam, in acquisitionem
et

eligam eos, sicut

homo

eligit

filium

suum, qui

ser-

vit ei.

18.

Et convertemini,

et videbitis inter

justum, et inter

iniquum, et inter

eum

qui est servus Deo, et

eum

qui

non

est servus.

CAP.
1

IV.
venit, sicut clibanus ardens,

Quia ecce

dies
:

Domini

et

comburet eos

et

erunt stipula alienigenae universi, et

omnes
dicit
eis,

qui faciunt iniqua: et succendet eos dies veniens,
:

Dominus omnipotens

et radix

non relinquetur ex

neque ramus.

2.

Et vobis qui

timetis

nomen meum,
:

orietur sol

justitiae, et sanitas in

pennis ejus
:

et salietis, sicut vituli

qui relaxati sunt de vinculis
3.

Et conculcabitis super iniquos

:

quia erunt cinis

subter pedes vestros in die, qua ego faciam, dicit

Domi-

nus omnipotens.
5.

Et ccce ego mittam vobis Eliam Thesbiten, anteveniat rnagna dies Domini, (et)
illustris,

quam
6.

Qui convertet cor hominis ad filium

ejus, et cor

238
pi

US\<\a\Xl3\C.

oiro^ ii&ht rtoTpcojuLi eTteqajeJmp julhitcuc rtT<Li

rtT£.aj<Lpi enK£.£,i
4.

THpq

<£>ert

oTep^oT

rtoTcoT.
ruLftcoK

£.pi$juLeTi

jL>4>rtojuLoc

juljulcjotchc

jUL$pH-f eT^-i&ort&ert
oT£.£,c<L£> rti rteJUL

£ert x^pe^. rt£,£.rt£> £.rtJULeeJULHi cy^. nicx THpq.

eTOTq

3\txcjdk

e&oX

rtxe rtiTtpo$HTi£. rtTe TE rtrtinpo-

<$hthc

^en

T&onei£.| julhoc <£ert oTpoju.ni

rtoTojo rtejuL

U5KF

^JULHrt £.juLHrt ^JULHrt.

MALACHIAS.
hominis ad proximum suum
cutiam terram
4.
ei in
:

239
(et)

ne forte veniam,

per-

omnem cum
legis

plaga una.
servi mei, sicut

Mementote
Choreb
:

Moysi

mandavi
Israel.

praecepta et justitias ad

omnem

BY THE SAME AUTHOR.
A
Compendious Grammar of the JEgyptian Language,
as con-

tained in the Coptic, Sahidic, and Bashmuric Dialects, with

Alphabets and Numerals in the Hieroglyphic and Enchorial
Characters.

Lexicon vEgyptiaco-Latinum ex veteribus
mentis, et ex Operibus
studio congestum,

illius

La

Crozii, Woidii, et

MonuAliorum summo
Linguse

cum

Indice

vocum Latinarum.
for the

Helps

to

Devotion

;

Morning and Evening Prayers

Use

of Families.

Daniel and Ezekiel

will

soon be ready for the Press

;

and the

other Books of the Coptic Old Testament will be published
as soon as the Manuscripts can be collected, which will be done

with as

little

delay as possible.

Navember, 1883.

(Klatenfcrou

$3tcss,

©jcfotb

A SELECTION OF

BOOKS
PUBLISHED FOR THE UNIVERSITY BY

HENRY FROWDE,
AT THE OXFORD UXIYLRSITY PRESS WAREHOUSE,
AMEN CORNER, LONDON.
ALSO TO BE HAD AT THE

CLARENDON PRESS DEPOSITORY, OXFORD.

LEXICONS, GRAMMARS,

&c.

(See also Clarendon Press Series, pp. 22, 25, 26.)

A

Greek-English Lexicon, by Henry George
Liddell,

D D., and Robert Scott, D.D. Seventh Edition, Revised and Augmented thxoughout. 1883. 4to. cloth, il. i6s.
copions Greek-English

A A A

Vocabulary, compiled
$s.

from the best

authorities.

1850. 24mo. bound,

Practical Introduction
by H.
ios. 6d.

to

Greek Accentuation,
1881.
8vo. cloth,

W.

Chandler, M.A.

Second Edition.

Latin Dictiouary, founded on Andrews'
LL.D., Professor of Latin
4to. cloth, il. 5S.
in

edi-

tion of Freund's Latin Dictionary, revised, enlarged, and in great part rewritten by Charlton T. Lewis, Ph.D., and Charles Short,

Columbia College,

New

York.

1879.

The Book of Hebrew Roots, by
Marwan
[9]

Abu

'1-Walid

ibn Janah, otherwise called Rabhi Yonah Now first edited, with an Appendix, by Ad. Neubauer. 1S75. 4to. cloth, 2/. 7s. 6d.

B

CLARENDON PRESS, OXFORD.

A

Trealise on the use of the Tenses in Hebrezv.
By
Second Edition, Revised and Enlarged. S. R. Driver, M.A. 1881. Extra fcap. 8vo. cloth, js. 6d.

Hebrew Accentuation ofPsa/ms,
Job.

By William Wickes, D.D.

1881.

Proverbs, and Demy 8vo. stiffcover, 5«.

Thesaurus Syriacus : collegerunt Quatremere,
Bernstein,

Lorsbach,

Arnoldi,

Field:

edidit

R. Payne Smith,

S.T.P.

Fasc. I-VI. 1868-83. sm. fol. each, 1/. is. Vol. I, containing Fasc. I-V. sm. fol. cloth,

5/. 5S.

A Practica/ Grammar ofthe Sanskrit Language,
arranged with reference to the Classical Langnages of Europe, for the use of English Students, by Monier Williams, M.A., Boden Professor of Sanskrit. Fourth Edition, 1877. 8vo. cloth, 15S.

A Sanskrit-Eng/ish Dictionary,
skrit.

Etymologically

and Philologically arranged, vvith special reference to Greek. Latin, German. Anglo-Saxon, English, and other cognate Indo European Languages. By Monier Williams, M.A., Boden Professor of San1872. 4to. cloth,
4/. 145.

6d.

Nalopdkhydnam.

Story of Nala, an Episode

of the Maha-Bharata: the Sanskrit text, with a copious Vocabulary, and an improved version of Dean Milman's Translation, by Monier Williams, M.A. Second Edition, Revised and Improved. 1879.
8vo. cloth, 15S.

Sakuntala.
cloth, 2is.

A

Sanskrit Drama,

in

seven Acts.
8vo.

Edited by Monier Williams, M.A.

Second Edition, 1876.

A11 Awr/o-Saxon Dictionary, based on the MS.
Saxon, Oxford.
Collections of the late Joseph Bosworth, D.D., Professor of AngloEdited and enlarged by Prof. T. N. Toller, M.A., Owens College, Manchester. (To be comjjleted in four parts). Parts I and II. 1882. 4to. 15S. each.

An

Ice/andic-Eng/ish Dictionary, based on the

collections of the late Richard Cleasby. Enlarged and completed by G. Vigfusson, M.A. With an Introduction, and Life of Richard Cleasby, by G. Webbe Dasent, D.C.L. 1874. 4to. cloth,
3/. 7s.

MS.

CLARENDON PRESS, OXFORD.

A A
An

List of English
which
is

Words

the

Etymology of
Prepared in the
Skeat, M.A.,

illustrated by comparison with Icelandic.

form of an Appendix to the above.
1876. stitched,
2s.

By W. W.

Handbook of
I

tlie

Chinese Language.

Parts

and

II,

Grammar and Chrestomathy.
1/. Ss.

By James Summers.

1863. 8vo. half bound,

Etymological Dictioiiary of the English
iS!>2. ^to. cloth, 2/. ^s.

Language, arranged on an Historical Basis. By W. W. Skeat, M.A., Elrington and Bosworth Professor of Anglo-Saxon in the University

ofCambridge.

A

Concise
cloth, 5S. 6d.

Etymological
By W. W.

Dictionary
M.A.
1882,

of
Crown

the
8vo.

English Language.

Skeat,

GKEEK
Aristotle
Press.
:

CLASSICS, &c.

The

Politics, translated into English,

with Introduction, Marginal Analysis, Notes, and Indices, by B. Jowett, M.A., Regius Professor of Greek. Medium 8vo. In the

Aristophanes

:

A

Complete Concordance
4to.

to.

By Henry Dunbar, M.D.

/usf ready.

Heracliti Ephesii Reliquiae.
water,

Recensuit

I.

By-

Appendicis loco additae sunt Diogenis Laertii Vita Heracliti, Particulae Hippocratei De Diaeta Libri Primi, Epistolae
1877. 8vo. cloth, price 6s.

M.A.

Heracliteae.

Homsr:

A

Complete Concordance
;

to the

Odys-

sey and Hymns of Homer to which is added a Concordance to the Parallel Passages in the Iliad, Odyssey, and Hymns. By Henry Dunbar, M.D., Member of the General Council, University of Edinburgh. 1880. 4to. cloth, il. is.

Plato :
M.A.

The Apology, with a revised Text and
1878. 8vo. clolh,
8s.

English Notes, and a Digest of Platonic Idioms, by James Riddell,
6d.

Plato: Philebus, with a revised Text and English
Notes, by

Edward

Poste,

M.A.

1860. 8vo. cloth,

7s.

6d.

Plato

:

Sophistes

and

Po/iticus, with a revised
1867.
8vo.

Text and English Notes, by L. Campbell, M.A.
cloth, i8s.

B 2

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Plato:
ios. 6d.

Theaetetus, with

a

revised

Text and
8vo. cloth,

English Notes, by L. Campbell, M.A. Second Edition.

Piato:

Tke Dia/ogues, translated
3/.

into English,

with Analyses and Introductions, by B. Jowett, M.A., Regius Professor of Greek. A new Edition in 5 volumes, medium Svo.
1875. cloth,
ios.

Plato:

Tke Repub/ic, translated
1 2.s.

with an Analysis and Introduction, by B. Jowett, M.A.
8vo. cloth,
6d.

into English, Medium

Ptato: Index

to.

Compiled

for

the

Second
By

Edition of Professor Jowett's Translation of the Dialogues. Evelyn Abbott, M.A. 1875. 8vo. paper covers, 2s. 6d.

Thucydides: Translated into English, with Introduction, Marginal Analysis, Notes, and Indices. M.A., Regius Professor of Greek. 2 vols. 1881.
Cloth,
l/.

By

B. Jowett,
8ve>.

Medium

I2S.

THE HOLY SCRIPTURES,
The Holy Bible
made from
Royal

&c.

in the earliest

Eng/ish Versions,

the Latin Vulgate by John Wycliffe and his followers edited by the Rev. J. Forshall and Sir F. Madden. 4 vols. 1850.
4to. cloth, 3/. 3S.

Also reprinted from the above, with Introduetion and Glossary by W. W. Skeat, M.A.

The

New

Testament in English, according to

John Wycliffe, about a.d. 1380, and Revised by John Purvey, about a.d. 1388. Extra fcap. 8vo. cloth, 6s.

the Version by

The Books of Job, Psalms, Proverbs, Ecc/esiastes,

made by Nicholas de
John Purvey, about

and the Song of Solomon : according to the Wyclifhte Version Hereford, about a.d. 138 1, and Revised by
a.d. 13S8.

Extra fcap.

8vo. cloth,

3S.

6d.

The Ho/y Bible: an exact
Vehcs

reprint,

page for
161
1.

page, of the Authorized Version published in the year Demy 4to. half bound, 1/. is.

Testamentum ex Versione Septuaginta
i8s.

Interpretum secundum exemplar Vaticanum Romae editum. Accedit potior varietas Codicis Alexandrini. Tomi III. Editio Altera.

i8mo. cloth,

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Origcnis
cloth,

Hcxaplorum quae supersunt;
in

sive,

Veterum Interpretum Graecorum
Fragmenta.
5/. 5S.

totum Vetus Testamentum

Edidit Fridericus Field,

A.M.

2 vols.

1875. 4to.

Libri Psalmorum Versio antiqua Latina,
Paraphrasi Anglo-Saxonica.
Svo. cloth, ios. 6d.

cum
1835.

Edidit B. Thorpe,

F.A.S.

Libri Psahnorum Versio antiqua Gallica e Cod.
MS.
in

Bibl.

Bodleiana adservato, una
pervetustis.

aiiisque

Monumentis

cum Versione Metrica Nunc primum descripsit et edidif

Franciscus Michel, Phil. Doct.

1860. 8vo. clcth, ios. 6d.

The Psalms in Hebrew without
Crown
8vo. cloth,
$s.

points.

1879.

6d.

TJie

Book of Wisdom

:

the

Greek Text, the
;

Latin Vulgate, and the Authorised English Version with an Introduction, Critical Apparatus, and a Commentary. By Williant J. Deane, M.A., Oriel College, Oxford ; Rector of Ashen, Essex.

Small ^to.

cloth,

1

2s.

6d.

The Book of
1878.

Tobit.

A

Chaldee Text, from a

unique MS. in the Bodleian Library ; with other Rabbinical Texts, English Translations, and the Itala. Edited by Ad. Neubauer, M.A

Crown

Svo. cloth, 6s.

A

Commentary on
3s.

tJie

Book of Proverbs.

Attri-

buted to Abraham Ibn Ezra. Edited from a Manuscript in the Bodleian Library by S. R. Driver, M.A. Crown 8vo. paper cover,
6d.

Horae Hebraicae
A
new
1/. is.

et

Talmudicae, a
M.A.
4 vols.

J.

Lightfoot.

Edition, by R. GandelL,

1859. 8vo. cloth,

Novum Testamentum
Codicum Textus
Codicis Sinaitici.
8vo. half morocco,
in
2I.
1

Graece.

Antiquissimorum
Accedit collatio

ordine parallelo dispositi. Edidit E. H. Hansell, S.T.B.

Tomi

III.

1864.

2& 6d.

Novum

Testamentum Graece.

Accedunt

paral-

necnon vetus capitulorum notatio et canones Eusebii. Edidit Carolus Lloyd, S. T. P. R., necnon Episcopus Oxoniensis. i8mo. cloth, 3S.
lela S. Scripturae loca,

The same on writiug paper,

with large margin, cloth, ios.

6

CLARENDON
i8mo.

PRESS, OXFORD.

Novum
The same

Testamenhim Graece juxta Exemplar
cloth, 2s. 6d. cloth, gs.
011

Millianum.

writing paper, with large margin,

Evangelia Sacra Graece. fcap. 8vo. limp,

\s.

6d.

The

Greek

Testament,
Demy

with

the
:

Readings

adopted by the Revisers of the Authorised Version
(i) Pica type.

Second Edition, with Marginal References. 8vo. cloth, ios. 6d.

(2) (3)

Long Primer type. Fcap. 8vo. cloth, 45. 6d. The same, on writing paper, with wide margin,

cloth, 15S.

The Parallel Neiv Testament, Greek and English
;

1881

;

being the Authorised Version, 161 1; the Revised Version, and the Greek Text followed in the Revised Version. 8vo.
is

cloth, 12J. 6d.

The Revised Version

the joint property of

tfie

Universities of Oxford

and Cambridge.

The Gospel of

St.

Mark

in Gothic, according to

the translation made by Wulfila in the Fourth Century. Edited with a Grammatical Introduction and Glossarial Index by W. W. Skeat, M.A. Extra fcap. 8vo. cloth, 4?.

Canon Muratorianus : the

earliest

Catalogue

of the Books of the New Testament. Edited with Notes and a Facsimile of the MS. in the Ambrosian Library at Milan, by S. P. Tregelles, LL.D. 1S67. 4to. cloth, ios. 6d.

FATHERS OF THE CHURCH,
St.

&c.

Athanasius:
With an Account of

Orations against the Arians.
his Life

by William

Bright,

D.D.

1873.

Crown

8vo. cloth, gs.

St.

Athanasius: Histoj"ical Writings, according
to the Benedictine Text. With an Introduction by William Bright, D.D. 1881. Crown 8vo. cloth, ios. 6d.

St.

Augustine :

Select

Anti-Pelagian Treatises,

and the Acts of the Second Council of Orange. With an Introduction by William Bright, D.D. Crown 8vo. cloth, gs.

CLARENDON

PRESS, OXFORD.

f

The Canons of the First Four General Conncils
of Nicaea. Constantinople, Ephesus, and Chalcedon.
8vo. cloth,
2s.

1877.

Crown

6d.

Notes on the Canons of the First Four Gcneral
Councils. 5 s. 6d.

By William

Bright,

D.D.

1882.

Crown

8vo. cloth,

Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini in
phetas.
2/. 2S.

XII Pro-

Edidit P. E. Pusey,

A.M.

Tomi

II.

1868. Svo. clotb,

Cyrilli Archicpiscopi Alexandrini iu
Evatigclium.

D. Joannis

Accedunt Fragmenta Varia necnon Tractatus ad Tiberium Diaconum Duo. Edidit post Aubertum P. E. Pusey,

A.M.

Tomilll.

1872. 8vo.

2/. &s.

Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini Commentarii
in Lucae Evangelium quae supersunt Syriace. E MSS. Britan. edidit R. Payne Smith, A.M. 1858. 4to. cloth,

apud Mus.
1/. zs.

The same, translated by R. Payne Smith, M.A.
2 vols.

1859. 8vo. cloth, 14S.

Ephracmi
Balaei,

Syri,

Rabulae Episcopi Edesseni,

aliorumque Opera Selecta. E Codd. Syriacis MSS in Museo Britannico et Bibliotheca Bodleiana asservatis primus edidit Overbeck. 1865. 8vo. cloth, 1/. is. J. J.

Eusebius

Ecclesiastical History, according

to

the text of Burton, with an Introduction by William Bright, D.D. 18S1. Crown 8vo. cloth, 8s. 6d.

Irenaeus:
1874.

The Third Book of
8vo. cloth, §s. 6d.

St.

Irenaetis,

Bishop of Lyons, against Heresies. With short Ndtes and a Glossary by H. Dear.e, B.D., Fellow of St. John's College, Oxford.

Crown

Patrum
S.T.P.R.

ApostoIicorti?n, S. Clementis
Tomi
II.

Romani,

S. Ignatii, S. Polycarpi,

quae supersunt. Edidit Guil. Jacobson, Fourth Edition, 1863. 8vo. cloth, il. is.

Socrates'

Ecclesiastical

History,

according to
D.D.

the Text of Hussey, with an Introduction by William Biight, 1878. Crown 8vo. clolh, 7S. 6d.

CLARENDON

PRESS, OXFORD.

ECCLESIASTICAL HISTORY, BIOGRAPHY,
Baedae Historia
lish Notes,

&c.

Ecclesiastica. Edited,with

Eng-

by G. H. Moberly, M.A. 1881. Crown 8vo.

cloth. ios. 6d.

Bright {W., D.D.).
Church History.

Chapters of Early English
the

1878. 8vo. cloth, I2s.

Burnefs History of
1865.
8vo. Price reduced to

Reformation of the

Church of England. A new Edition. Carefully revised, and the Records collated with the originals, by N. Pocock, M.A. 7 vols.
\l. ios.

Conncils

and

Ecclesiastical

Documents relating

to Great Britain

and Ireland. Edited, after Spelman and Wilkins, by A. W. Haddan, B.D., and W. Stubbs, M.A., Regius Professor of Modern History, Oxford. Vols. I. and III. 1869-71. Medium 8vo. cloth, each 1/. is.
Vol. II. Part
I.

1873.

Medium

8vo. cloth, ios. 6d.

Vol.

II.

Part

II.

Patrick.

1878. Church of Ireland; Stiff covers, 3S. 6d.

Memorials of

St.

Hammond
Western. Glossary.

(C.

E).

Liturgies,

Eastern and
and a Liturgical
6d.

Edited, with Introduction, Notes, 1878. Crovvn 8vo. cloth, ios. 6d.

An Appendix

to the above.

1879.

Crown

8vo. paper covers,

is.

John, Bishop of Ephesus.
his Ecclesiastical History.

The Third Part of
Syriac.]

[In

Now
\l.

first

edited

by

William Cureton, M.A.

1853. 4to. cloth,

I2s.

The same, translated by R. Payne Smith, M.A.
1860. 8vo. cloth, ios.

The Leofric Missal, as used

in the

Cathedral
;

of Exeter during the Episcopate of its first Bishop, a.d. 1050-107 2 together with some Account of the Red Book of Derby, the Missal of Robert of Jumieges, and a few other early MS. Service Books of the English Church. Edited, with Introduction and Notes, by F. E. Warren, B.D. 4to. half morocco, 35^.

The Liturgy and Ritual of
By
F. E. Warren, B.D.

the Celtic Church.
i

1881. 8vo. cloth,

4 s.

CLARENDON

PRESS, OXEORD.
the

The Ancient Liturgy of

Church of England,

accoiding to the uses of Sarum, York, Hereford, and Bangor, and the Roman Liturgy arranged in parallel columns, with preface and notes. By William Maskell, M.A. Third Edition. 1882. 8vo.
cloth, 15S.

Monumcnta Ritualia

Ecclesiae Anglicanae.

The

occasional Offices of the Church of England according to the old use of Salisbury the Prymer in English, and other prayers and forms, with dissertations and notes. By William Maskell, M.A. Second Edition. 1S82. 3 vols. 8vo. cloth, 2/. ios.

Records

of the

Reformation.

The

Divorce,

Mostly now for the first time printed from MSS. in the British Mnseum and other libraries. Collected and arranged by N. Pocock, M.A. 1870. 2 vols. Svo. cloth, \l. i6s.
1527- 1533.

Shirley
3s.

(

W.

IV.).

Some Account of thc Church
Second Edition, 1874.
fcap. 8vo. cloth,

in the Apostolic Age.
6d.

Stubbs (W.).
An

Registrum Sacrum Anglicanum.
in

attempt to exhibit the course of Episcopal Succession land. 1858. small <jto. cloth, 8s. 6d.

Eng-

ENG-LISH THEOLOGY.
Butlers Works, with an Index to the Analogy.
2 vols.

1874. Svo. cloth, ns.

Butlers Sermons.
Butler
s

8vo. cloth,

5^.

6d.

Analogy

of Rcligion. 8vo. cloth, 5^. 6d.

Hcurtlcys Harmonia Symbolica: Creeds of the
Western Church.
1858. 8vo. cloth, 6s. 6d.

Homities
Edited by

appointcd
J. Griffilhs,

to

be

read in Churches.
>j$.

M.A.

1859. 8vo. cloth,

6d.

Hookers Works, with
cloth, \l. iis. 6d.

his Life

by Walton,

ar-

ranged by John Keble, M.A.

Sixth Edition, 1874. 3 vols. 8vo.

Hookers Works ; the
Keble, M.A.
2

text as arranged

by John

vols.

1875. 8vo. cloth, iis.

io

CLARENDON

PRESS, OXFORD.
Creed.

Pearsori s Exposition of the
ios. 6d.

Revised
cloth,

and corrected by E. Burton, D.D. Sixth Edition, 1877. 8vo.

Water/and 's Review of

the

Doctrine of the
1880.

Eucharist, with a Preface by the present Bishop of London. Crovvn 8vo. cloth, 6s. 6d.

Wheat/y
Prayer.

s Illnstration of the Book A new Edition, 1846. 8vo. cloth, 5S.

of

Common
Works

Wyclif.

A
3 vols.

Catalogtie of the Original
Shirley,

ofjohn Wyclif, by W. W.

D.D.

1865. Svo. cloth, y. 6d.

Wyc/if
M.A.

Select

English Works.

By T. Arnold,
\l. \s.

1869-1871. 8vo. cloth.

Price reduced to

Wyclif.
first

Tria/ogus.
By Gotthard

With the Supplement now
Lechler.

edited.

1869. 8vo. cloth. Price reduced

to 7s.

HISTORICAL AND DOCUMENTARY WORKS.
British Barrows, a Record of the Examination
of Sepulchral Mounds in various parts of England. By William Greenwell, M.A., F.S.A. Together with Description of Figures of Skulls, General Remarks on Prehistoric Crania, and an Appendix by George Rolleston, M.D., F.R.S. 1877. Medium 8vo. cloth, 25S.

Britton.

A

Treatise upon the

Common Law of

England, composed by order of King Edward I. The French Text carefully revised, with an English Translation, Introduction, and Notes, by F. M. Nichols, M.A. 2 vols. 1865. Royal 8vo. cloth,
\l. i6s.

C/arendoris
\l.

(Edw. Earl of) History of
Wars
in

the

Rebellion and Civil
\s.

England.

7 vols.

1839. iSmo. cloth,

C/arendori s

(Edw. Ear/ of) History of

the

Rebellion and Civil Wars in England. Also his Life, written by himself, in which is included a Continuation of his History of the Grand Rebellion. With copious Indexes. In one volume, royal 8vo. 1842. cloth, \l. 2s.

.

CLAREXDOX

PRESS, OXFORD.
1

Clintons Epitome of the Fasti Hellenici.
8vo. cloth,
6s.

85

1

6d.

Clintons Epitome of the Fasti Rcmani.
Svo. cloth,
75.

1854.

Frccmaii s
8vo. cloth,

(E. A.)
its

History of the
Causes and Results.

Norman

Conqncst of England ;
5/. 9S.

In Six Volumes.

6d.
1/.

Vols. I-II together, 3rd edition, 1877.

i6s.

Vol. III, 2nd edition, 1874. Vol. IV, 2nd edition, 1875.
Vol. V, 1S76.
Vol. VI.
1/. is.

1/. is.
1/. is.

Index.

1879. & vo cloth, ios. 6d.
-

Freeman (E.
Gascoigne

A.).

The Reign of William Rufus
First.
2 vols.

and the Accession of Henry the

8vo. cloth,

1/.

i6s.

s Thcological Dictionaiy (" Liber Veritatum ") Selected Passages, illustrating the condition of Church and State, 1403-1458. With an Introduction by James E. Thorold Rogers, M.P. Small ^to. cloth, ios. 6d.
:

Magna
W.

Carta, a careful Reprint.

Edited by
1879.

Stubbs,

M.A., Regius Professor of Modern History.

4to. stitched, is.

Olaf.

Passio et Miracula Bcati Olavi. Edited from a Twelfth-Century MS. in the Library of Corpus Christi College, Oxford, with an Introduction and Notes, by Frederick Metcalfe, M.A. Small ^to. stiff cover, 6s.
including those which

Protests of the Lords,
8vo. cloth,
2/. 2s.

have been expunged, from 1624 to 1874; with Historical Introductions. Edited by James E. Thorold Rogers, M.A. 1875. 3vols.

Rogerss History of Agriculture and Prices in
England,
a.d.
1

259-1 793.
2/. 2s.
2/.

Vols. I and II (1259-14C0). 1866. 8vo. cloth,
Vols. III and

IV (1401-1582).

1882. 8vo. cloth,

ios.

12

CLARENDON PRESS, OXFORD.
'

Sturlunpa Sa?a, <3 O
of

Lawman

includino- the Islending;a Sag-a O O O
Thordsson and other works.
In
2

Sturla

Edited by Dr.
il. 2s.

Gudbrand Vigfusson.

vols.

1878. 8vo. cloth,

Two of

the

Saxon

Chronicles paratiel,
Edited,
J.

with
1865.

Supplementary Extracts from the Others. duction, Notes, and a Glossarial Index, by
8vo. cloth, i6s.

with Intro-

Earle,

M.A.

StatiUes

madefor

the University
therein,

of Oxford, and

for the Colleges

and Halls
1882.

by the University of Oxford

Commissioners.

8vo. cloth, 12S. 6d.

Also separately,

Statutes
Statutes

made for

the University.
the Colleges.
is.

2S.

madefor

each.

Statuta Universitatis Oxoniensis.
cloth, 55.

1883.

8vo.

The Studeni's Handbook
of Oxford. cloth, 2s. 6d.
Colleges

to

the University
1883.

and

Seventh Edition.

Extra fcap. 8vo.

MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCE,

&c.

Astronomical Observations made at the University Observatory, Oxford, under the direction of C. Pritchard, M.A., Savilian Professor of Astronomy. No. 1. 1878. Royal 8vo. paper covers, 3S. 6d.

Treatise on Infinitesimal Calculus.
lomew
Vol. Vol.
I.

By Barthocloth, \\s. 6d.

Price, M.A., F.R.S., Professor of Natural Philosophy, Oxford.

Differential Calculus.

Second Edition, 8vo.

Integral Calculus, Calculus of Variations, and Differential Equations. Second Edition, 1865. 8vo. cloth, i8s.
II.

Vol. III.

Statics, including Attractions

;

Dynamics of a Material
cloth, i6s.
;

Particle.

Second Edition, 1868. 8vo.

Vol. IV. Dynamics of Material Systems together with a chapter on Theoretical Dynamics, by W. F. Donkin, M.A., F.R.S. 1862. 8vo. cloth, i6s.

Rigaud's Correspondence of

Scientific

Men

of

the i7th Century, with Table of Contents by A. de Morgan. and Index by the Rev. J. Rigaud, M.A., Fellow of Magdalen College, Oxford. 2 vols. 1841-1862. 8vo. cloth, i8s. 6d.

CLARENDON
Vesuvius.

PRESS, OXFORD.

13

By John

Professor of Geology, Oxford.

Phillips, M.A., F.R.S., 1S69. Crown 8vo. cloth, ios. 6d.
tJic

Geology
Thamcs.

of Oxford and
By the same Author.

Valley
clotli. 2
1 .

of the
in
thc

1871. 8vo.

Syuopsis

of thc

Pathological

Series
F.R.S.,

Oxford Muscum.
cloth, 2s. 6d.

By H. W. Acland, M.D.,

1867. Svo.

Tkesaurus Entomologicus Hopcianns, or a Description of the rarest Insects in the Collection given to the University by the Rev. William Hope. By J. O Westwood, M.A., F.L.S. With 40 Plates. 1S74. Small folio, half moiocco, "jl. ios.

Text-Book of Botany, Morphological and Physiological.

By Dr. Julius Sachs. Professor of Botany in the University of Wiirzbuig. Edition. Translated by S. H. Vines, M.A. 1882. Royal Svo. 1/. ns. 6d.

A New

Johannes Miiller on Certain Variations in

the

Vocal Organs of the Passeres that have hitherto escaped notice. Translated by F. J. Bell B.A., and edited with an Appendix, by A. H. Garrod, M.A., F.R.S. With Plates. 1878. 4 to. paper
covers, 7s. 6d.

MISCELLANEOUS. Corpvs Poeticvm Borcale. The Poetry
Old Northem Tongue. from

of the

Century. Edited, Excursus, and Notes, by Gudbrand Vigfusson, M.A., and F. York Powell, M.A. 2 vols. 1883. 8vo. cloth, 42J.

the Earliest Times to the Thirteenth classified, and translated, with Introduction,

Bacon's

Novnm Or^anum.
by G. W. Kitchin, M.A.

Edited, with Ensf1855. 8vo. cloth, a>. 6d.

lish notes,

Bacon
W.

s

Novum Organum.
M.A.
1S55'.
;

Translated by G.
(See also p. 38.)

Kitchin,

8vo. cloth, gs. 6d.

The Works of George Berke/ey, D.D., formerly
Bishop of Cloyne including many of his writings hitherto unWith Prefaces, Annotations, and an Account of his published. Life and Philosophy, by Alexander Campbell Fraser, M.A. 4 vols. 1871. 8vo. cloth, 2/. i8s.

The

Life. Lelters,

&c.

1

vol. cloth, r6s.

(See also p. 38.)

The Logic of Hegel; translated from the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. William Wallace, M.A. 1874. 8vo. cloth,

With Prolegomena by
14.S.

i

4

CLARENDON PRESS, OXFORD.

Smit/is Wealth of Nations.
with Notes, by J. E. Thorold Rogers, M.A.

A

new

Edition,

2 vols.

1880. cloth, 2is.

A

Course of Lectures on Art, delivered before
the University of Oxford in Hilary Term, 1870, by John Ruskin, M.A., Slade Professor of Fine Art. 8vo. cloth, 6s.

Aspects of Poetry
at

;

being Lectures delivered

Oxford by John Campbell Shairp, LL.D., Professor of Poetry,

Oxford.

Crown

8vo. cloth, ios. 6d.

A

Critical

Account of
in the

the

Drawings by Michel
Galleries,

Angelo and Raffaello
C. Robinson, F.S.A.

Universi/y

Oxford.

By

J.

1870.

Crown

8vo. cloth, 4S.

Catalogue of the Castellani Collection of Antiquities in the University Galleries,

Oxford.
is.

By W.

S.

W. Vaux,

M.A.,

F.R.S.

Crown

8vo.

stiff

cover,

W&Z

^acrrtr 23ook8 of

tf)e

3East.

Traxslated by various Oriental Scholars, and- edited by F. Max Muller.

Vol.

I.

The Upanishads.

Translated by F.

Max

Part I. The ./Oandogya-upanishad, The Talavakaraupanishad, The Aitareya-ara«yaka, The Kaushitaki-brahmawaupanishad, and The Va^asaneyi-sawhita-upanishad. 8vo. cloth,
Miiller.
ios. 6d.

Vol.

II.

The Sacred Laws
8vo. cloth, ios. 6d.

of the Aryas, as taught

in the

Schools of Apastamba, Gantama, Vasish^a, and Baudhayana. Translated by Prof. Georg Biihler. Part I. Apastamba and

Gautama.

Vol. III.

The Sacred Books

of China.

The Texts

of Confucianism. Translated by James Legge. Part I. The Shu King, The Religious portions of the Shih King, and The Hsiao King. 8vo. cloth, I2s. 6d.

Vol. IV.

The Zend-Avesta.
Part
I.

Translated by James
8vo. cloth, ios. 6d.

Darmesteter.

The Vendidad.

Vol. V.
West.

The
Part

Pahlavi Texts.
I.

Translated by E.
Yast,

W.
la-

The Bundahu, Bahman

and Shayast
I

shayast.

8vo. cloth, I2s. 6d.

Vols.

VI and IX. The Qur'an.

Parts

and

II.

Translated by E. H. Palmer.

8vo. cloth, 2is.

CLAREKDON RRESS, OXFORD.
Vol. VII.
by

15

The

Institutes

of

Vishz/u.

Translated

Julius Jolly.

8vo. cloth, ios. 6d.

Vol. VIII The Bhagavadgita, with The Sanatsu^atiya, and The Anugita. Translated by Kashinath Trimbak Telang.
8\o. cloth, ios. 6d.

Vol. X. The Dhammapada, translated from Pali by F. Max Miiller and The Sutta-Nipata, translated from Pali by
;

V. Fausboll
ios. 6d.

;

being Canonical Books of the Buddhists.

8vo. cloth,

Vol. XI. Buddhist Suttas. Translated from Pali by 2. The i. The Mahaparinibbana Siutanta T. W. Rhys Davids. Dhamma-/C'akka-ppavattana Sutta 3. The Tevi^a Suttanta; 4. The Akahkheyya Sutta 5. The Aetokhila Sutta 6. The Maha; ;

;

;

sudassana Suttanta

;

7.

The Sabbasava

Sutta.

8vo. cloth, ios. 6d.

Vol.

XII.

The

.Satapatha-Brahma//a, according to
Madhyandina School. Translated by Books I and II. 8vo. cloth, i2s. 6d.
Part
I.

the Text of the Eggeling. Part I.

Julius

Vol. XIII. Vinaya Texts.

Translated from the Pali
The
ios. 6d.

by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg. Patimokkha. The Mahavagga, I -IV. 8vo. cloth,

Vol.

XIV. The Sacred Laws

of the Aryas, as taught

Apastamba, Gautama, Vasish///a and BaudhaTranslated by Georg Biihler. Part II. Vasish/^a and yana. Baudhayana. 8vo. cloth, ios. 6d.
in the Schools of

Vol.

XVI. The Sacred Books
XVII. Vinaya Texts.

of China.

The Texts
Part
II.

of Confucianism. Translated by King. 8vo. cloth, ioj. 6d.

James Legge.

The Yi

Vol.

Translated from the Pali
Part
cloth,
II.
ioj-.

by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg. 8vo. Mahavagga, V-X. The Aullavagga, I-III

The
6d.

Vol. XVIII.

Pahlavi Texts.

Translated

by E. W.

Part II. West. The Da</istan-i Dinik and The Eputles of Manux£ihar. 8vo. cloth, 1 2s. 6d.

Vol.

XIX. The

Fo-sho-hing-tsan-king.

A

Life

of

translated from Sanskrit into Chinese by Dharmaraksha, \.d. 420, and from Chinese into English by Samuel Beal. Svo. cloth, io.r. 6d.

Buddha by Ajvaghosha Bodhisattva,

Vol.

XXIII.

The Zend-Avesta.

Sirozahs, Yajts, and NySyir. 8vo. cloth, \os. 6d.

Part II. Translated by James Darmesteter.
are in the Press
:

The

The following Volumes

Vol.

XV.

The Upanishads.
Part
II.

Translated

by

F.

Max

Miiller.

16

CLARENDON PRESS, OXEORD.
XX. Vinaya
by T.

Vol.

Texts. Translated from the Pali W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg. Part III. The

A"ul!avagga, I-IV.

Vol. Vol. Vol.

XXI. The Saddharma-pu;^arika. Translated by
XXII.

H. Kern.

The A^arariga
Pahlavi Texts.
III.

Sutra.

Translated by

H. Jacobi.

XXIV.

Translated by E.

W.

West.

Part Sad-dar.

Dina-i Mainog-i Khirad, Shikand-gu-mani, and

gXncctiota

(Shontcnsta
I.

Classical

Series.

Vol.

Part

I.

The English

Manuscripts of the Nicomachean Ethics, described in relation to Bekker's Manuscripts and other Sources. By J. A. Stewart, M.A., Small 4to. $s. 6d. Classical Lecturer, Christ Church.

Classical
cellus,

by

J.

Part II. Noniits Series. Vol. I. de Compendiosa Doctrina, Harleian MS. 2719. Collated H. Onions, M.A., Senior Student of Christ Church. Small

Mar-

4to. 3S. 6d.

Classical Series. Vol. I. Part III. AristotWs Physics. with an Introduction Book VII. Collation of various MSS. by R. Shute, M.A. Small 4to. 2s.
;

Classical Series.
tine

Emendafions.

Vol. From

I.

Part IV.
2s.

Bentleys PlanBy
E. A. Son-

his

copy of Gronovius.
6d.

nenschein,

M.A.

Small 4to.

Semitic

Commentary on Series. Vol. I. Part I. Esra and Nehemiah. By RabbiSaadiah. Edited by H. J. Mathews,
M.A., Exeter College, Oxford. Small 4to.
3s. 6d.

Aryan Aryan

Series.

Vol.

I.

from Japan.

Edited by F.

Part I. Bnddhist Texts Max Miiller, M.A. Small 4to. 3s. 6d.

Sukhavati-Vyuha. Series. Vol. I. Part II. Description of Sukhavati, the Land of Bliss. Edited by F. Max Miiller, M.A., and Bunyiu Nanjio. Small 4to. js.6d.

Mediaeval

and Modern Series. Vol. I. Part I. Sinonoma Bartholomei ; A Glossary from a Fourteenth-Century MS. in the Library of Pembroke College, Oxford. Edited by J. L. G. Mowat, M.A., Fellow of Pembroke College. Small 4to.
3s. 6d.

Mediaeval and Modern Series. Vol. I. Part III. The Saltair Na Rann. A Collection of Early Middle Irish Poems.
Edited from a MS. in the Bodleian Library by Whitley Stokes, LL.D. Small 4to. 7-r. 6d.

CLARENDON

PRESS, OXFORD.

17

dHrcntortt

Drcss

%txm

The

Delegates of the Clarendon Press having undertaken

the publication of a series of works, chiefiy educational, and
entitled the

Clamtbon ^wss

Strics, have published, or

have

in preparation, the following.

Those

to

which

prices are attached are already published

;

the

others are in preparation.

I.

ENGKLISH.

A

First Reading Book.
Berlin ; and edited by covers, ^d.

By Marie Eichens
J.

of
stiff

Anne

Clough.

Extra fcap. 8vo.

Oxford Reading Book, Part
Children.

I.

For

Little

Extra fcap. Svo.

stiff

covers, 6d.

Oxford Reading Book, Part
Classes.

II.

For Junior

Extra fcap. 8vo.

stiff

covers, 6d.

An Elementary English Grammar and Exercise
Book. By O. W. Tancock, M.A., Head Master of Nonvich School. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, \s. 6d.

An

English
35.

Grammar and Reading
in Classical Schools.

Lower Forms

Book, for By O. W. Tancock, M.A.,
Extra fcap.

Head Master
8vo. cloth,

of
6d.

Norwich School.

Third Edition.

Typical Sclections from the best English Writers,
with Introductory Notice«. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, y- 6d. each.
Vol.
I.

In

Two

Volumes.

Latimer to Berkeley.

Vol.

II.

Pope

to Macaulay.

The Philology of

the

English Tongue.

By

J.

Earle, M.A., formerly Fellow of Oriel College, and Professor of Anglo-Saxon, Oxford. Third Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, p. 6d.

C

18

CLARENDON
Book for
John

PRESS, OXFORD.

A

the

Beginner in Anglo-Saxon.
Oxford.

By
Second

Earle, M.A., Professor of Anglo-Saxon, Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

An

Anglo-Saxon Reader.

In Prose and Verse.

With Grammatical Introduction, Notes, and Glossary. By Henry Sweet, M.A. Third Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, %s. 6d.

An Anglo-Saxon Primer, with Grammar, Notes,
and Glossary.

By the same Author. Extra
;

fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

The Ormuhim
of Dr. R.

with the Notes and Glossary
1878.
2 vols. 2\s.

M. White. Edited by Rev. R. Holt, M.A.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Specimens of Early English.
Part Part

A New

and Re(a.d. 1150

vised Edition. With Introduction, Notes, and Glossarial Index. By R. Morris, LL.D., and W. W. Skeat, M.A.
I.

From Old

to A.D. 1300).
II.

English Homilies to King Extra fcap. 8vo. cloth, gs.
of Gloucester to

Hom

From Robert

A.D. 1393).

Second Edition.

Gower (A.D. 1298 to Extra fcap. 8vo. cloth, Js. 6d.

Specimens

of English
to the
'

Literature,

from

the
By

'Ploughmans Crede'

Shepheardes Calender' (a.d. 139410

a.d. 1579). With Introduction, Notes, and Glossarial Index. W. W. Skeat, M.A. Extra fcap. 8vo. cloth, 7^. 6d.

The Vision of William conceming Piers

the

Plowman, by William Langland. Edited, with Notes, by W. W. Extra fcap. 8vo. cloth, 4^. 6d. Skeat, M.A. Third Edition.

Chaucer.
Edited by
8vo. cloth,

The Prioresses Tale; Sir Thopas
;

The Monkes Tale

The
Skeat,

Clerkes Tale

;

The

W.
45-.

VV.

M.A.

Second

Squieres Tale, &c. Edition. Extra fcap.

6d.

Chaucer.

The Tale of
;

the

Man
;

of

Lawe
Extra

The Pardoneres Tale Yemannes Tale. By

The Second Nonnes Tale
the

The Chanouns

fcap. 8vo. cloth, 4J. 6d.

same Editor. Second Edition. (See also p. 20.)

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Old Englisk Drama.

19

Marlowes Tragical His-

tory of Dr. Faustus, and Greene's Honourable History of Friar Bacon and Friar Bungay. Edited by A. W. Ward, M.A., Professor of History and English Li'erature in Owens College, Manchester. 1878. Extra fcap. 8vo. cloth, $s. 6d.

Marlowc.

Edward

II.

With

Introduction,
of Norwich

Notes, &c. By 0. W. Tancock, M.A., Extra fcap. 8vo. cloth, 3J. School.

Head Master

Shakespeare.
M.A., and
\V.

Hamlet.
Select

Edited by
Plays.
stiff

W.

G. Clark,
covers,
2S.

Aldis Wright, M.A.

Extra fcap. 8vo.

stiff

Shakcspcare.

Edited by
covers.

W.
is. 6</.

Aldis Wright, M.A.

Extra fcap. 8vo.

The Tempest, is. 6d. As You Like It, is. 6d.
Julius Csesar,
2s. 2s.

King Lear, is. 6d. A Midsurnmer Night's Dream,
Coriolanus,
is. 6d. 2s.

Richard the Third,
Twelfth Night.

6d.

Henry

the Fifth,

In

the Press.

(For other Plays, see

p. 20.)

Milton.
Notes.

Areopa^itica. By J. W. Hales, M.A
Second Edition.

With Introduction and
late Fellow of Chrisfs College, Extra fcap. 8vo. cloth, 3^.
,

Cambridge.

Milton.
stiff

Samson

Agonistes.

Edited with InExtra fcap. 8vo.

troduction and Notes by John Churton Collins.
covers, \s.

Bunyan.
M.A.

Holy War.

Edited by E. Venables,
Edited,

In the Press.

(See also p. 21.)

Locke s Conduct of the Understanding.
8vo. cloth,
2s.

with Introduction, Notes, &c, by T. Fowler, M.A., Professor of Logic in the University of Oxford. Second Edition. Extra fcap.

Addison.
tator.

Selections from Papers in the SpecWith Notes.

By T. Amold, M.A.,
-ff.

University College.

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

Burke.
cloth, 5J.

Four Letters on the Proposals
(See also p. 21.)

for

Peace with the Regicide Directory of France. troduction and Notes, by E. J. Payne, M.A.

Edited, with InExtra fcap. 8vo.

C 2

20

CLARENDON

PRESS, OXFORD.
:

Also the following in paper covera

Goldsmith.

Gray.

The Deserted Village. id. Elegy and Ode on Eton College.
Vanity of
J.

id.

Johnson.
Notes by E.

Human
\d.

Wishes.

With

Payne, M.A.

Keats. W. T.

Hyperion, Book
Arnold, B.A.
4 <f.

I.

With Notes by

Milton.

With Notes by R.
L'Allegro, 3^.
II

C

Browne, M.A.
Comus,
6d.

Lycidas, %d.

Samson

Penseroso, ^d. Agonistes, 6d.

Parnell.
Scott.

The Hermit. id. Lay of the Last Minstrel.
I,

Introduction
6d.

and Canto

with Preface and Notes by

W.

Minto, M.A.

A SERIES OP ENGLISH
ture,

CLASSICS,

Designed to meet the wants of Students in English Litera-

by the late Bev. J. S. BBEWEE, M.A., of Q,ueen's College, Oxford, and Professor of English Literature at King's College,
1.

London.

Chattcer.
;

The Prologue
;

to

the

Canterbury

Tales the Knightes Tale The Nonne Prestes Tale. Edited by R. Morris, Editor of Specimens of Early English. &c, &c. Sixth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth. 2s. 6d. (See also p. 18.)
2.

Spensers Faery Queene.

Books I and II. Designed chiefly for the use of Schools. With Introduction, Notes, and Glossary. By G. W. Kitchin, M.A. Book I. Eighth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.
Book
II.

Sixth Edition.

Extra fcap. 8vo. cloth,

2s. 6d.

3.

Hooker. Ecclesiastical Polity,Book L. Edited
by R.

W.

Oriel College, Oxford.

Church, M.A., Dean of St. Paul's formerly Fellow of Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s.
;

4.

Shakespeare.
8vo.
stiff
I.

Select Plays.

Edited by
;

W.

G. Clark, M.A., Fellow of Trinity College, Cambridge and W. Aldis Wright, M.A., Trinity College, Cambridge. Extra fcap.
covers.

The Merchant
Macbeth.

of Venice.
ls.

\s.

II.

Richard the Second.
ls. 6d.

6d.
p. 19.)

III.

(For other Plays, see

;

CLARENDON
5.

PRESS, OXFORD.

Bacou.
I.

II.

Advancement of Learning. Edited by W. Aldis Wright. M.A. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 4J. 6d. The Essays. With Introduction and Notes. By J. R. Thursfield, M.A., Fellow and formerly Tutor of Jesus College, Oxford. In Preparation.

6.

Milton.
M.A.
2 vols.

Poems.

Edited by R. C. Browne,

Fifth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 6s. 6d. Sold separately, Vol. I. 4S. ; Vol. II. y. (See also p. 20.)

7.

Dryden.

Select Poems.
;
;

Stanzas
;

on the

Annus Mirabilis Death of Oliver Cromwell Astnea Redux Religio Laici Absalom and Achitophel The Hind and the Panther. Edited by W. D. Christie, M.A. Second Edition. Extra
;

fcap. 8vo. cloth, $s. 6d.

8.

Bunyan.

The Pilgrims Progress, Grace

Abounding, Relation of the Imprisonment of Mr. John Bunyan. Edited, with Biographical Introduction and Notes, by E. Venables, M.A. 1879. Extra fcap. Svo. cloth, 5^.

9.

Pope.
Mark
I.

With
and

Introduction and Notes.
Sixth Edition.

By
2s.

Pattison, B.D., Rector of Lincoln College, Oxford.

Essay on Man.

Extra fcap. 8vo.,u. 6d.

II. Satires

Epistles.

Third Edition.

Extra fcap. 8vo.

10.

Johnson.
Dryden.

Rasselas ;

Lives of Pope anci

Edited by Alfred Milnes, B.A. (London), late Scholar of Lincoln College, Oxford. Extra fcap. 8vo. cloth, ^s. 6d.

11.

Burke.

Select

Works.

Edited, with In-

troduction and Notes, by E. J. Payne, M.A., of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law, and Fellow of University College, Oxford.
I.

II.

Thoughts on the Present Discontents the two Speeches on America. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 4.5-. 6d. Second Edition. Reflections on the French Revolution.
;

Extra fcap. 8vo. cloth,

§s.

(See also p. 19.)

12.

Coivper.
College, Oxford.
I.

Edited, with Life, Introductions,
Griffith, B.A.,

and Notes, by H. T.

formerly Scholar of Pembroke

The Didactic Poems of

Pieces, a.d. 1779-1783.
II.

1782, with Selections from the Minor Extra fcap. 8vo. cloth, 3^.
Selections from the Minor Extra fcap. 8vo. cloth, 3^.

The Task, with Tirocinium, and
Poems, A.D.
1

784-1 799.

22

CLARENDON
II.

PRESS, OXFORD. LATIN.

An

Elementary Latin Grammar.

By John

B.

Allen, M.A., Head Master of Perse Grammar School, Cambridge. Third Edition, Revised and Corrected. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

A

First Latin Exercise Book.
Author.

By
By

the
2s.

same

Third Edition.

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

A

Sccond Latin Exercise Book.
Author.

the same

In

the Press.

Reddenda Minora, or Easy Passages
Translation for the use of Lower Forms. by C. S. Jerram, M.A. Extra fcap. cloth,
\s.

for

Unseen
selected

Composed and
6d.

Anglice Reddenda, or Easy Extracts, Latin and
Greek, for Unseen Translation. By C. S. Jerram, M.A. Third Extra fcap. 8vo. cloth, zs. 6d. Edition, Revised and Enlarged.

Passages for Translation into Latin.

For the

use of Passmen and others. Selected by J. Y. Sargent, M.A., Fellow and Tutor of Magdalen College, Oxford. Fifth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

First Latin Reader.
Third Edition.

By T.

J.
2s.

Nunns, M.A.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Second Latin Rcader.
Caesar.

In Preparation.
(for Schools).

The Commentaries

With
fcap. Svo.

Notes and Maps. By Charles E. Moberly, M.A. Third Edi*tion. Partl. The Gallic War. Extra
cloth, 4s. 6d.

Part

Extra fcap. Svo. cloth, $s. 6d. IT. The Civil War. The Civil War. Book I. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s.

Cicero.

Selection of interesting and descripWith Notes.

tive passages.

By Henry Walford, M.A.
8vo.

In three

Parts. Second Edition. Extra fcap. Part separately, limp, Is. 6d.

cloth, ^s. 6d.

Each

Part

I.

Part II.

Anecdotes from Grecian and Roman History. Omens and Dreams Beauties of Nature.
:

Part III. Rome's Rule of her Provinces.

Cicero.

The De Amicitia and De
In
the Prcss.

Sencctuie.

With Notes by W. Heslop, M.A.

CLARENDON
Cicero.
Notes.

PRESS, OXFORD.
(for

]

23

Selectcd Letters
By

Schools).

With
Bernard,

M.A.

the late C. E. Prichard, M.A., and E. R. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 3«.

Cicero.

Sekct Orations (for Schools). In Verrem I. De Imperio Gn. Pompeii. Pro Archia. Philippica IX. With Notes. By J. R. King, M.A. Second Edition. Extra fcap.
8vo. cloth,
2s.

6d.

Cornelius Nepos.
Browning, M.A.

With Notes.

By Oscar
2s.

Second Edition.

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

Livy.

and Maps.

Selections (for Schools). By H. Lee-Warner, M.A. Extra
is.
I.

With Notes
fcap. 8vo.

In Parts,

limp, each

6d.

Part
Part

II.

Part III.

The Caudine Disaster. HannibaVs Campaign in The Macedonian War.

Italy.

.Livy.
Notes.

Books V-VII.
By A. R.
Cluer, B.A.

W ith
r

Introduction and

Extra fcap. 8vo. cloth, y. 6d.

Ovid.

Selections for the use of Schools.
Roman

With

Introductions and Notes, and an Appendix on the

Calendar. By W. Ramsay, M.A. Edited by G. G. Ramsay, M.A., Professor of Humanity, Glasgow. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth,
gs. 6d.

Pliny.
Notes.

Selected Letters (for Schools). With By the late C. E. Prichard, M.A., and E. R. Bernard, M.A.
Extra fcap. 8vo. cloth,
$s.

Second Edition.

Catulli Veronensis Liber.
Ellis,

Iterum recognovit,
addidit,

apparatum criticum prolegomena appendices

Robinson

A.M.

1878.

Demy
Demy

8vo. cloth, i6s.

A

Commentary on
Ellis,

Catullus.
8vo. cloth, \6s.

By Robinson

M.A.

1876.

Catulli Veronensis
recognitionem Robinson

Carmina
Ellis,

Selecta, secundum A.M. Extra fcap. 8vo. cloth, 35. 6d.

Cicero

de

Oratore.

With

Introduction
Owens

and
College,

Notes, by A. S. Wilkins, M.A., Professor of Latin, Manchester.

Book

I.

1879. 8vo. cloth, 6s.

Book

II.

1881. 8vo. cloth, $s.

24

CLARENDON PRESS, OXFORD.
With Notes.
1879.

Cicerds Philippic Orations.
J.

By

R. King, M.A.

Second Edition.

Svo. cloth, ios. 6d.

Cicero.

Select

Letters.

With English

Intro-

ductions, Notes, 1881. Edition.

and Appendices.

By Albert Watson, M.A. Third

Demy

8vo. cloth, i8s.

Cicero.
Editor.

Select Letters.
Extra fcap. 8vo. cloth,

Text.
4S.

By

the

same
and

Cicero

pro

Cluentio.
3S.

With
6d.

Introduction

Notes.

By W. Ramsay, M.A.

Edited by G. G. Ramsay, M.A.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Horace.
1877.

With a Commentary.
Demy
8vo. cloth, I2s.

Volume

I.

The Odes, Carmen
ham, M.A., Head

Seculare, and Epodes. By Edward C. WickMaster of Wellington College. Second Edition.

Horace.
Livy,

A

reprint

of the above, in a size
Extra fcap. 8vo. cloth,
§s.

suitable for the use of Schools.

6d.

Book

I.

With

Introduction,

Historical

Examination, and Notes. By J. R. Seeley, M.A., Regius Professor Third Edition. of Modern History, Cambridge. 1881. 8vo.
cloth, 6s.

Ovid.

P.

Ovidii Nasonis Ibis.

Ex
cum

Novis
Prolego8vo.

Scholia Vetera Commentarium menis Appendice Indice addidit, R. Ellis, A.M.

Codicibus Edidit.

Demy

cloth, ios. 6d.

Persius.
Nettleship,

The
M.A.

Satires.
Second Edition.

With a Translation
Edited by Henry
7s.

and Commentary.

By John Conington, M.A.
1874.

8vo. cloth,

6d.

Plautus.
cloth, $s.

The Trinummus.

With Notes and

Introductions. Intended for the Higher Forms of Public Schools. By C. E. Freeman, M.A., and A. Sloman, M.A. Extra fcap. 8vo.

Virgil.

With Introduction and Notes, by T.
New
College,

L.
vols.

Papillon, M.A., Fellow of crown 8vo. cloth, ios. 6d.

Oxford.

Two

CLARENDON
Selcctions from the lcss
North Pinder, M.A.
1869.

PRESS, OXFORD.

25

known Latin
Demy

Pocts.

By

8vo. cloth, 155.

Fragmcnts and Spccimens of Early Latin.
With Introductions and Notes. 1874. 8vo. cloth, i8s.

By John Wordsworth, M.A.

Tacitus.

The Annals.

Books I—VI.
fust rcady.

With
late

Introductory Essays and Notes.

By H. Furneaux, M.A.,

Fellow and Tutor of Corpus Christi College.

Vergil:

Snggestions
By H.

Introductory
M.A.

to

a Study
is.

ofthe Aeneid.

Nettleship,

8vo. sewed,

6d.

Ancient Lives of Vergil ; with an Essay on the
Poems of Vergil, in connection with H. Nettleship, M.A. Svo. sewed, is.
his Life

and Times.

By

The Roman Satura

:

its

nection with its literary development. 8vo. sewed, is.

original form in conBy H. Nettleship, M.A.

A
The

Manual

of

Comparative

T. L. Papillon, M.A., Fellow and Lecturer of Third Edition. 1882. Crown 8vo. cloth, 6s.

Philology. By New College.

Roman

Poets

of

the

Augustan Age.
1883.

Virgil.
in

By William Young

Sellar,

M.A., Professor of Humanity
Edition.

the University of Edinburgh.

New

Crown

8vo.

cloth, QJ.

The Roman Poets of
Author.
14S.

the Republic.
and Enlarged.

By

the

same

New

Edition, Revised

1881.

8vo. cloth,

III.

GREEK.
in

A

Greek Primer, for the use of beginners

By the Kight Rev. Charles Wordsworth, D.C.L., that Language. Bishop of St. Andrews. Sixth Edition, Revised and Enlarged. Extra fcap. 8vo. cloth, \s. 6d.

Graecae

Grammaticae

Rudimenta

in

usum
Twentieth

Scholarum.

Auctore Carolo Wordsworth, DC.L. i2mo. cloth, 45. Edition. 1882.

26

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Greek-English Lexicon, abridged from Liddell
and Scotfs
Edition.
cloth,
"js.

A

4to. edition, chiefly for the use of Schools. Nineteenth Carefully Revised throughout. 1881. Square i2mo.

6d.

Greek
Greek
found.

Verbs,
By W.

Irregular and Defective ; their
;

forms, meaning, and quantity

writers, with references to the passages in

the Tenses used by which they are Veitch. Fourth Edition. Crown 8vo. cloth, ios. 6d.

embracing

all

The E lcments of Greek A ccentuation (forSchools)
fcap. 8vo. cloth. 2s. 6d.

abridged from his larger work by H. W. Chandler, M.A., Waynflete Professor of Moral and Metaphysical Philosophy, Oxford. Extra

A

of Graduated Greek Readers First Greek Reader. By W. G. Rushbrooke,
Series
M.L., formerly Fellow of St. John's College, Cambridge, Second Classical Master at the City of London School. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

Second Greek Reader.
Extra fcap. 8vo. cloth,
$s. 6d.

By A. M.

Bell,

M.A.

Third Greek Reader.

In Preparation.
W. W.
Extra

Eourth Greck Reader ; being Specimens of
Greek Dialects. With Introductions and Notes. By Merry, M.A., Fellow and Lecturer of Lincoln College.
fcap. 8vo. cloth, 4S. 6d.

Eifth

Greek Reader.

Part

I.

Selections

from Greek Epic and Dramatic Poetry, with Introductions and Notes. By Evelyn Abbott, M.A., Fellow of Balliol College. Extra fcap. 8vo. cloth, 4S. 6d.
Part
II.

By

the

same Editor.

In Preparation.

The Golden Treasury of Ancient Greek Poetry ;
being a Collection of the finest passages in the Greek Classic Poets, By R. S. Wright, M.A., with Introductory Notices and Notes. Fellow of Oriel College, Oxford. Extra fcap. 8vo. cloth, 8s. 6d.

A

Golden Treastiry of Greck Prose, being a
collection of the finest passages in the principal Greek Prose By R. S. Wright, Writers, with Introductory Notices and Notes. M.A., and J. E. L. Shadwell, M.A. Extra fcap. 8vo. cloth, 4S. 6d.

CLARENDON
Aeschylus.
New
College.

PRESS, OXFORD.
(for

27

Prometheus Bound
Extra fcap. 8vo. cloth,
2s.

Schools).

With Introduction and Notes, by A. O.

Prickard, M.A., P"ellow of

Aeschylus.

Agamemnon.

With Introduction

and Notes by Arthur Sidgwick, M.A., Tutor of Corpus Christi College, Oxford; late Fellow of Trinity College, Cambridge, and Extra fcap. 8vo. cloth, $s. Assistant Master of Rugby School.

Aeschylus.

The Choephoroe. With Introduction
Preparing.

and Notes by the same Editor.

Aristophanes.
fcap. 8vo.

In

Single

English Notes, Introductions, &c, by

Plays, edited, with W. W. Merry, M.A. Extra
2s.

The

Clouds,

2s.

The Achamians,

Other Plays will follow.

Arrian. Selections
By
Cebes.
by C.
S.

(for Schools).

With Notes.

Phillpotts, J. S.

B.C.L.,

Head Master

of Bedford School.

Tabula.
Jerram, M.A.

With Introduction and Notes
Extra fcap. 8vo. cloth,
2s.

6d.

Euripides.
Jerram, M.A.

Alcestis (for Schools).
Extra fcap. 8vo. cloth,
2s.

By

C. S.

6d.

Euripides.

Helena.

Edited with Introduction,
By

Notes, and Critical Appendix, for Upper and Middle Forms. C. S. jerram, M.A. Extra fcap. 8vo. cloth, $s.

Herodotus.

Selections from.

Edited, with In-

troduction, Notes, and a Map, by W. W. Merry, M.A., Fellow and Lecturer of Lincoln College. Extra fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

Homer.

Odyssey, Books I-XII (for Schools). By W. W. Merry, M.A. Twenty-fourth Thousand. Extra fcap. 8vo.
cloth, 4S. 6d.

Book

II, separately, Is. 6d.

Homer.
Schools).

Odyssey,
By

Books
I

XIII-XXIV
$s.

(for

the same Editor.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Homer.

Iliad,

Book

(for

Schools).
2s.

By

D. B. Monro, M.A.

Extra fcap. 8vo. cloth,

28

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Iliad,
B. Monro,

Homer.
By D.

Books I-XII
In
the Press.

(for

Schools).

M.A.

Homer.

Iliad,

Books VI and XXI.

With

Introduction and Notes. By Herbert Hailstone, M.A., late Scholar of St. Peter's College, Cambridge. Extra fcap. 8vo. cloth, is. 6d. each.

Lucian.
Plato.

Vera Historia
M.A.

(for

Schools).
is.

By

C. S. Jerram,

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

Selections
J.

(for

Schools).

Edited with

Notes by

Purves, M.A., Fellow and late Lecturer of Balliol College, Oxford. Extra fcap. 8vo. cloth, 6s. 6d.

Sophocles. In Single Plays, with English Notes,
&c.

By Lewis Campbell. M.A.,

sity of St.

Oxford.

Professor of Greek in the UniverAndrew's, and Evelyn Abbott, M.A., Balliol College, Extra fcap. 8vo. limp.
2s.

Oedipus Tyrannus. New and Revised Edition. Oedipus Coloneus, Antigone, is. gd. each.
Ajax,
Electra,

Trachiniae,

Philoctetes,

2s.

each.

Sophocles.
is.

Oedipus Rex: Dindorfs Text, with
St. David's.

Notes by the present Bishop of
6d.

Ext. fcap. 8vo. limp,

Theocritus (for
II.

Schools).

With Notes.

By

Kynaston, M.A. (late Snow), Head Master of Cheltenham College. Third Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, ^s. 6d.

Xenophon.
3s. 6d.

Easy Selections (for Junior Classes). With a Vocabulary, Notes, and Map. By J. S. Phillpotts, B.C.L., and C. S. Jerram, M.A. Third Edition. Extra fcap. 8vo. cloth,
(for Schools).

Xenophon. Selections

With Notes

and Maps. By J. S. Phillpotts, B.C.L., Head Master of Bedford School. Fourth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, $s. 6d.

Xenophon.
and Map.

Anabasis, Book
By
C. S. Jerram, M.A.

II.

With Notes
2s.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Xenophon.
cloth, 2s. 6d.

Cyropaedia,
Just Published.

Books
C. Bigg,

IV and V.
Extra fcap. 8vo.

With Introduction and Notes by

D.D.

CLARENDON
Aristotles Politics.

PRESS, OXFORD.
L.

29

By W.
I.

Newman, M.A.,
the Structure of

Fellow of Balliol College, Oxford.

Aristotelian Shidies.
the Seventh
stiff, 5«.

On

Book

M.A., Fellow

of the Nicomachean Ethics. By. J. C. Wilson, of Oriel College, Oxford. 1879. Medium 8vo.

Demosthenes and Aeschines.
M.A.
1872. 8vo. cloth, I2s.

The

Oratlons of

Demosthenes and yEschines on the Crown. With Introductory Essays and Notes. By G. A. Simcox, M.A., and W. H. Simcox,

Homer.

Odyssey,

Books I-XII.
Demy

Edited with
the

English Notes, Appendices, etc. late James Riddell, M.A. 1876.

By W. W. Merry, M.A., and
8vo. cloth, i6s.

Homer.
By D.
paring.

Iliad.

With Introduction and Notes.
Pre-

B. Monro, M.A., Provost of Oriel College, Oxford.

A

Grammar
ios. 6d.

of the Homeric Dialect.
of Oriel College.

By D.
8vo.

B,

Monro, M.A., Provost

Demy

cloth,

Sophocles.

The

Plays and Fragments.

With

English Notes and Introductions, by Lewis Campbell, M.A., Professor of Greek, St. Andrews, formerly Fellow of Queen's College, Oxford. 2 vols.
Vol.

Oedipus Coloneus. Oedipus Tyrannus. I. Second Edition. 1879. 8vo. cloth, i6s.
II. Ajax. Electra. Trachiniae. 1881. 8vo. cloth, i6s.

Antigone.

Vol.

Philoctetes.

Fragments.

Sophocles.

The Text

of the Seven Plays.
4S.

By

the same Editor.

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

A

Manual
By

of Greek Historical Inscriptions.

E. L. Hicks, M.A., formerly Fellow and Tutor of Corpus Christi College, Oxford. Demy 8vo. cloth, ios. 6d.

3o

CLARENDON PRESS, OXFORD.
IV.

FRENCH.
French

An

Etymological Dictionary of the
Crown
8vo. cloth,
js. 6d.

Language, with a Preface on the Principles of French Etymology. By A. Brachet. Translated into English by G. W. Kitchin, M.A.
SeconcF Edition.

Brachet 's Historical

Grammar

of the French

Language. Translated into English by G. W. Kitchin, M.A. Fourth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 3s. 6d.

A
A

Primer of French Literature.
Saintsbury,

By George By
M.A.

M.A.

Extra fcap. 8vo. cloth,

2s.

Short History of French Literature.
George Saintsbury, M.A.

Crown

8vo. cloth, ios. 6d.

Specimens of French Literature, from Villon to
Hugo.

Crown

Selected and 8vo. cloth, gs.

arranged

by George

Saintsbury,

Corneilles Horace.

Edited with Introduction
Extra fcap. 8vo. cloth,
2s.

and Notes by George Saintsbury.

6d.

GUSTAVE MASSON, B.A. Corneilles Cinna, and Molieres Les Femmes
French
Classics,

Edited by

Savantes.
2.s.

With Introduction and Notes.

Extra fcap. 8vo. cloth,

6d.

Racines Andromaque, and Corneilles Le MenWith Louis Racine's Life of his Father. teur. cloth, 2s. 6d.
Extra fcap. 8vo.

Moliere s Les Fourberies de Scapin, and Racine's Athalie.

With

Voltaire's Life of Moliere.

Extra fcap. 8vo.

cloth,

2s.

6d.

Selections

from

the Correspondence

of

Madame

de Sevigne and her chief Contemporaries. Intended for Girls' Schools. Extra fcap. 8vo. cloth, $s.

more especially

Voyage autour de

ma

Chambre, by Xavier de

Maistre; Ourika, by Madame de Duras; La Dot de Suzette, by Fievee; Les Jumeaux de 1'Hotel Corneille. by Edmond About Mesaventures d'un Ecolier, by Rodolphe Topffer. Extra fcap. 8vo.
cloth, 2s. 6d.

:

CLARENDON
Regnard's
prafs Le Grondeur.

PRESS, OXFORD.

31

Le Jouenr and Brueys and
Extra fcap. 8vo. cloth,
2s.

Pala-

6d.

Louis

XIV
With

and

his

Contcmporaries
Memoirs of

;

as de-

scribed in Extracts froni

Century.

the Seventeenth English Notes, Genealogical Tables, &c. Extra the best

fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

GERMAN. LANGE'S German Course. By HEEMANN LANGE,
V.
Teacher of Modern Languages, Manchester

The Germans at
2s.

Home ;

a Practical Introduc-

tion to German Conversation, with an Appendix containing the Essentials of German Grammar. Second Edition. 8vo. cloth,

6d.

The German Mamial ; a German Grammar,
a Reading Book, and a
cloth, js. 6d.

Handbook

of

German Conversation.

8vo.

A

Grammar
cloth, $s. 6d.

of the German Langtiage.
'

8vo.

TMs
'

'

Gi-rammar

is

The German Manual,' and,

a reprint of the Grammar contained in in this separate form, is in-

tended for the use of Students who wish to make themselves acquainted with German Grammar chiefly for the purpose of being able to read German books.

German
tical

Composition
to the

;

A

Theoretical and Prac-

Guide

Art of Translating English Prose into German.

8vo. cloth, 4J. 6d.

Lessing s Laokoon.
lish

VVith

Introduction,
Doc, M.A.

Eng-

Xotes,

etc.
4S. 6d.

By

A. Hamann, Phil.

Extra fcap.

8vo. cloth,

Wilhelm
cloth, 5S.

Tell.

A

Drama.

By

Schiller.
M.A.

Trans-

lated into English Verse by E. Massie,

Extra fcap. 8vo.

32

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Also, Edited

by

C.

A.

BUCHHEIM,

Phil.

Doc, Professor

in King's College,

London:

GoetJie s

Egmont.

With a

Life of Goethe, &c.
$s.

Third Edition.

Extra fcap. 8vo. cloth,

ScJiiller s

WilJielm Tell.

With a

Life of Schiller;

an historical and critical Introduction, Arguments, and a complete Commentary. Fourth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, %s. 6d.

Lessings
With
&c.

Minna von BamJielm.

A

Comedy.

a Life of Lessing, Critical Analysis, Complete Commentary, Fourth Edition. Extra fcap. Svo. cloth, $s. 6d.

ScJiiller s HistoriscJie Skizzen ; Egmonts Leben und Tod, and Belagerung von Antwerpen. Second Edition. Extra
fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

GoetJies IpJiigenie

auf Tauris.
Reader.

A

Drama. With
%s.

a Critical Introduction and Notes.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Modem German
Part
I.

A

Graduated Collec:

tion of Prose Extracts

from Modern German writers

With English Notes, a Grammatical Appendix, and a comThird Edition. Extra
fcap. 8vo. cloth, 2s. 6d.

plete Vocabulary.

Parts II and III in Preparation.

Lessings NatJian der Weise.
tion,

With
\s. 6d.

Introduc-

Notes,

etc.

Extra fcap. 8vo. cloth,

In Preparation.

Beckers [K. F.) Friedrich der Grosse.
ScJiillers

Maria

Stuart.

With Notes,

Intro-

duction, &c.

ScJiillers

Jungfrau von
from
the

Orleans.

With Notes,
ScJiiller

Introduction, &c.

Selections
Goethe.

Poems of

and

CLARENDON
VI.

PRESS, OXFORD.
&c.

33

MATHEMATICS,
:

Figurcs

Made Easy
'

a

first

Arithmetic Book.

(Introductory to The Scholar's Arithmctic.') By Lewis Hensley, M.A., formerly Fellow and Assistant Tutor of Trinity College,

Cambridge.

Crown

Svo. cloth, 6d.

Answers

to the

Examples in Figures made Easy,

together with two thousand additional Examples formed from the Tables in the same, with Answers. By the same Author. Crown 8vo. cloth, is.

The Scholar
the Examples.

s Arithmetic ; with By the same Author. Crown

Answers

to

8vo. cloth, \s. 6d.

Thc Scholars Algebra.
on Algebra.

An

Introductory work
8vo. cloth,
^s. 6d.

By

the same Author.

Crown

Book-kecping.

By

R. G. C. Hamilton, Financial

Assistant Secretary to the Board of Trade, and John Ball (of the Firm of Quilter, Bill, and Co.), Co-Examiners in Book-keeping for the Society of Arts. New and enlarged Edition. Extra fcap. 8vo. limp cloth, 2s.

A

Course of Lcctitres on Pure Gcometiy.
Henry
J.

By

Stephen Smith, M.A., F.R.S., Fellow of Corpus Christi

College, and Savilian Professor of Geometry in the University of

Oxford.

Acoustics.

By W.

F. Donkin, M.A.,
1S70.

F.R.S.,
Svo. cloth,

Savilian Professor of Astronomy, Oxford. 7s. 6d.

Crown

A

J.

Treatise on Electricity and Magnetism. Clerk Maxwell, M.A F.R.S., Professor of Experimental
,

By
Physics

in the University of Cambridge. 8vo. cloth, il. ns. 6d.

Second Edition.

2 vols.

Demy

An

Elcmentary Treatise on

Electricity.

By
8vo.

the same Author.
cloth, 7s. 6d.

Edited by William Garnctt, M.A.

Demy

A

Treatise on Statics.

By G. M. Minchin, M.A.,

Professor of Applied Mathematics in the Indian Engineering College, 1879. Cooper's Hill. Second Edition, Revised and Enlarged. 8vo. cloth, 14S.

D

34

CLARENDON PRESS, OXFORD.
By G. M. Minchin, M.A.

Uniplanar Kinematics of Solids and F/uids.
Crown
8vo. cloth,
fs. 6d.

A
A

Treatise on the Kinetic Theory of Gases. By Henry William Watson, M.A., formerly Fellow of Trinity
College, Cambridge.

1876. 8vo. cloth,

$s.

6d.

Treatise

o?i

the Application

of Generalised
W.

Coordinates to the Kinetics of a Material System. By H. Watson, M.A., and S. H. Burbury, M.A. 1879. 8vo. cloth, 6s.

Geodesy.
C.B., R.E.

By

Colonel Alexander Ross Clarke,

1880. 8vo. cloth, lis. 6d.

VII.

PHYSICAL SCIENCE.
Descriptive Astronomy. Third Edition. 1877. Demy

A

Handbook of
cloth, 28s.

By
8vo.

G. F. Chambers, F.R.A.S.

A

Cycle of Celestial Objects.

Observed, Re-

duced, and Discussed by Admiral W. H. Smyth, R.N. Revised, condensed, and greatly enlarged by G. F. Chambers, F.R.A.S. 1881. 8vo. cloth, 2is.

Chemistry for Students.
Phil.

By A. W. Williamson,

Doc,

London.

A

F.R.S., Professor of Chemistry, University College, new Edition, with Solutions. 1873. Extra fcap. 8vo.

cloth, 8s. 6d.

A

Treatise on Heat, with

numerous Woodcuts

and Diagrams. By Balfour Stewart, LL.D., F.R.S., Professor of Natural Philosophy in Owens College, Manchester. Fourth Edition. 1881.- Extra fcap. 8vo. cloth, ?s. 6d.

Lessons on Thermodynamics.
in Physics.

By
7s.

R. E. Baynes,

M.A., Senior Student of Christ Church, Oxford, and Lee's Reader
1878.

Crown

8vo. cloth,

6d.

Forms of Animal
the Press.

Life.

By G.

Rolleston,

M.D., F.R.S., Linacre Professor of Physiology, Oxford. Illustrated by Descriptions and Drawings of Dissections. A New Edition in

CLAREXDON PRESS, OXFORD.
Exercises
M.A.

35

in

Practical
9.«.

Chemistry.

Vol.
;

I.

Elementary Exercises. By A. G. Vernon Harcourt, M.A. and H. G. Madan, M.A. Third Edition. Revised by H. G. Madan,

Crown

Svo. cloth,

Tables of Qualitative Aualysis.
H. G. Madan, M.A.
Large
4to.

Arranged by
4S. 6d.

paper covers,

Crystallograpky.
lyne,

By M. H. N. Story-Maske;

in

M.A., Professor of Mineralogy, Oxford and Deputy Keeper the Department of Minerals, British Museum. In the Press.

VIII.

HISTORY.
in
its

The Constitutional History of England,
cloth,
2/. 8s.

Origin and Development. By William Stubbs, D.D., Regius Professor of Modem History. Library Edition. Three vols. demy 8vo.

Also

in 3 vols.

crown Svo.

price I2s. each.

Select Charters
of

and
Crown

othcr Illustrations of
8vo. cloth, 8s. 6d.

Eng-

lish Constitutional History,

Edward

I.

from the Earliest Times to the Reign Arranged and Edited by W. Stubbs, M.A. Fourth

Edition.

1881.

A History of England, principally in

the Seven-

teenth Century. By Leopold Von Ranke. Translated by Resident Members of the University of Oxford, under the superintendence of G. \V. Kitchin, M.A., and C. W. Boase, M.A. 1875. 6 vols. 8vo. cloth, 3/. 3S.

A

Short History of the
Etigland.

Norman

Conquest of
2s.

By

E. A. Freeman,

M.A.

Extra fcap.Svo. cloth,

6d.

Gcnealogical Tables illustrative of Modern History.

By H.

B.

George,

M.A.

Second Edition.

Small 4to.

cloth, I2S.

A

History of Frauce.
Plans,

With numerous Maps,
Kitchin,

and Tables.

By G. W.

M.A.

In Three Volumes.

1873-77.
Vol. Vol.
Vol.
1.

Crown

8vo. cloth, each ios. 6d.

Second Edition.

Down

to the

Year 1453.

2.

3.

From 1453-1624. From 1624-1793.
D
2

36

CLARENDON PRESS, OXEORD.
History of Germany and of the Empire,
down
to

A

the

close of the

Middle Ages.

By

J.

Bryce, D.C.L.,

Regius Professor of Civil

Law

in the University of Oxford.

A
A A A A

History of British India.
M.A., Reader
in

By

S. J.

Owen,

Indian History in the University of Oxford.

Selection
other

from
the of India.

the Despatches, Treaties,

and
1877.

Papers

of

Government

Marquess Wellesley, K.G., during his Edited by S. J. Ovven, M.A., formerly

Professor of History in the Elphinstone College, 8vo. cloth, 1/. \s.

Bombay.

Selcction

from

the Despatches, Treaties,

and

other Papers relating to India of Field-Marshal the Duke of Wellington, K.G. By the same Editor. 1880. 8vo. cloth, 24S.

History of the United States of America.
By
E. J Payne, M.A., Barrister-at-Law, and Fellow of University College, Oxford. In the Press.

History of Greece from
Romans

its

Conquest by the

to the present time, b.c. 146 to a.d. 1864. By George Finlay. LL.D. new Edition, revised throughout, and in part re-written, with considerable additions, by the Author, and Edited

A

by H. F. Tozer,
Oxford.
1877.

M.A

,

Tutor and
8vo. cloth,

late

Fellow of Exeter College,

7 vols.

3/. 105.

A

Manual of Ancient
cloth, 14S.

History.

By George

Rawlinson, M.A., Camden Professor of Ancient History, formerly Fellow of Exeter College, Oxford. Second Edition. Demy 8vo.

A

History of Grecce.

By

E. A. Freeman, M.A.,
a.d.

formerly Fellow of Trinity College, Oxford.

Italy

and her Invaders,

376-476.

By

T.

Hodgkin, Fellow of University College, London. Plates and Maps. 2 vols. 8vo. cloth, 1/. I2s.

Illustrated witli

IX.

LAW.
By Thomas

The Elements of Jtirisprudcncc.
Edition.

Erskine Holland, D.C.L., Chichele Professor of International Law and Diplomacy, and Fellow of All Souls College, Oxford. Second

Demy

8vo. cloth, ios.

6</.

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Thc
sion of the Institutes of Gaius. By the Edition, 1881. Extra fcap. 8vo cloth, §s.

37

Iustitutcs of Justinian, edited as a recensame Editor.
Second

Select Tit/cs

from

the Digcst of Justinian.

By

T. E. Holland, D.C.L., Chichele Frofessor of International Law and Diplomacy, and Fellow of All Souls' College, Oxford, and C. L. Shadwell, B.C.L., Fellow of Oriel College, Oxford. 8vo.
cloth. 14S.

Also sold in Parts, in paper covers, as follows
Part
I.

:

Introductory Titles.

2s.

6d.

Part Part

II.

III.

Family Law. Property Law.

is. 2s.

6d.
3*. 6d.

Part IV.

Part IV.

Law of Obligations (No. 1). Law of Obligations (No. 2).

^s. 6d.

Impcratoris

Iustiniani

Institutionunt
,

Libri

Quattuor ; with Introductions, Commentan Excursus and Translalion. By J. B. Moyle, B.C.L., M.A., of Lincoln's Inn, Barristerat-Law, and Fellow and Tutor of Xew College, Oxford. 2 vols.
Svo. cloth,
2IJ-.

Gaii Institutiouum Juris
Quatuor ;
lation
or,

Elements of

Civilis Commentarii Roman Law by Gaius. With a Trans-

and Commentary by Edward Poste, M.A., Barrister-at-Law, and Fellow of Oriel College, Oxford. Second Edition. 1S75. 8vo.
cloth, iSs.

A11 Introduction
and Legislation.

to the Principles of Morals By Jeremy Bentham. Crown 8vo. cloth, 6s. 6d.

Elcmcnts of

Law

considered with reference to

Principles of General Jurisprudence. By William Markby, M.A., Judge of the High Court of Judicature, Calcutta. Second Edition, with Supplement. 1S74. Crown 8vo. cloth, 7s. 6d. Suppkment separately, 2s.

Alberici Gcn/i/is, I.C.D., I.C. Professoris
gii,

Re-

Iure Belli Libri Tres. Edidit Thomas Evskine Holland I.C.D., Iuris Gentium Professor Chicheleianus, Coll. Omn. Anim. Socius. necnon in Univ. Perusin. Iuris Professor Honorarius. 1877. Small 4to. half morocco, 2is.

De

Intcruational

Law.

By William Edward
Demy
8vo. cloth, 2is,

Hall,

M.A., Barrister-at Law.

38

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Introduction to the History of the
8vo. cloth,
75.

An

Law

of

Real Property, with original Authorities.
M.A., of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law.

By Kenelm E. Digby,
Second Edition.
1876.

Crown

6d.

Principles of the English
and of Agency
in
its

Law
ios. 6d.

of Contract,

Relation

to

Anson, Bart., D. C. L., Warden Second Edition. Demy 8vo. cloth,

Contract. By Sir William R. of All Souls College, Oxford.

MENTAL AND MORAL PHILOSOPHY. Edited, with InBacon. Novnm Orgamun.
X.
troduction, Notes, &c, by T. Fowler, M.A.. Professor of Logic in 8vo. cloth, 14S. the University of Oxford. 1878.

Lockes Conduct of the Understanding.
8vo. cloth,
2s.

Edited,

with Introduction, Notes, &c, by T. Fowler, M.A., Professor of Logic in the University of Oxford. Second Edition. Extra fcap.

Selections

from

Berkeley, with an Introduction

and Notes. For the use of Students in the Universities. By Alexander Campbell Fraser, LL.D. Second Edition. Crown Svo.
cloth, 7s. 6d,

(See also p. 13.)

The Elements of Deductive Logic, designed
mainly for the use of Junior Students in the Universities. By T. Fowler, M.A., Professor of Logic in the University of Oxford. Eighth Edition, with a Collection of Examples. Extra fcap. 8vo.
cloth, 3S. 6d.

The Elcments

of Inductive Logic,

designed

mainly for the use of Students in the Universities. By the same Author. Fourth Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 6s.

Prolegomena

to Ethics.

By

the late

Thomas

Hill Green, M.A., Fellow of Balliol College, and Whyte's Professor Edited by of Moral Philosophy in the University of Oxford. A. C. Bradley, M.A. Demy 8vo. cloth, 1 2s. 6d.

A

Manual of
cloth, 4S. 6d.

Political Economy, for the use

of Schools. By J. E. Thorold Rogers, M.A., formerly Professor of Political Economy, Oxford. Third Edition. Extra fcap. 8vo.

;

CLARENDON RRESS, OXEORD.
XI.

39

ART,

&c.

A

Handbook of

Pictorial Art.

By

R. St.

J.

Tynvhitt, M.A., formerly Student and Tutor of Christ Church, Oxford. With coloured lllustrations, Photographs, and a chapter on Perspective by A. Macdonald. Second Edition. 1875. 8vo. half morocco, i8s.

A Jl/usic Prirner for
cloth, is. 6d.

Schools. J. Troutbeck, M.A., Music Master in Westminster School, and R. F. Dale, M.A., J! Mus., Assistant Master in Westminster School. Crown 8vo.
Trcatise on

By

A A
A

Harmony.

By

Sir F.

A. Gore

Ouseley, Bart., Professor of Music in the University of Oxford. Third Edition. 4to. cloth, ios.

Treatise on Counterpoint, Canou,
based upon that of Cherubini.
Edition.
4to. clolh, i6s.

and Fugue,
Second

By

the

same Author.

Treatise on
Composition.

Musical
the

Form and
4to. cloth, ios.

General

By

the same Author.

The Cultivation of
John Hullah.

Speaking

Voice.
2s.

By
6d.

Second Edition.

Extra fcap. 8vo. cloth,

XII.

MISCELLANEOUS.
of
Healthy
Dwellings
By Douglas

The

Construction

namely Houses, Hospitals, Barracks, Asylums, &c. Galton, late Royal Engineers, C.B., F.R.S., &c.
cloth, ios. 6d.

Demy

Svo.

A

Treatise on Rivers

and

Canals, relating to

the Control and Improvement of Rivers, and the Design, Constrr.ction, and Development of Canals. By Leveson Francis VernonHarcourt, M.A., Balliol College, Oxford, Memberof the Institution of Civil Engineers. 2 vols (VoL I, Text. Vol. II, Plates.) 8vo.
cloth, 2is.

A

System of Physical Edttcation
and Practical.
js. 6d.

:

Theoretical

By Archibald Maclaren.

Extra fcap. 8vo. cloth,

Specimens of
English.

Lowland
J.

Scotch

and Northern

By Dr.

A. H. Murray.

Preparing.

4o

CLARENDON PRESS, OXFORD.
Names from
By
J. Earle,

English Plant
Fifteenth Century.

the Tenth to the
Small fcap. 8vo. cloth,
5$.

M.A.

An Icelandic Prose Reader,
Dante.
Selections

with Notes,

Gram-

mar, and Glossary by Dr. Gudbrand Vigfiisson and F. York Powell, M.A. 1879. Extra fcap. Svo. cloth, ios. 6d.

from the
By H.

Inferno.

With
Extra fcap.

Introduction and Notes. 8vo. cloth, 4S. 6d.

B. Cotterill, B.A.

Tasso.
i, ii.

La

Gerusalemme

Liberata.
By
the

Cantos
Extra
,

With Introduction and Notes.

same Editor.

fcap. 8vo. cloth, is. 6d.

The Modern Greek Langtiage
to Ancient Greek. cloth, 4S. 6d.

in

By

E.

M.

Geldart, B.A.

its relation Extra fcap. Svo.

Outlincs of Textual Criticism applied to the New Testament. By C. E. Hammond, M.A., Fellow and Tutor
of Exeter College, Oxford.
cloth, 3S. 6d.

Third Edition.

Extra fcap.

8vo.

A

Handbook of

Phouetics, including a Popular
By Henry Sweet,

Exposition of the Principles of Spelling Reform. M.A. Extra fcap. Svo. cloth, 4S. 6d.

LONDON: HENRY FROWDE,
Oxford University Press Warehouse, Amen Corner,

OXFORD: CLARENDON PRESS DEPOSITORY,
Il6

HlGH STREET.

The Delegates of the Press
all persons interested in education
;

addressed

to

the

invite suggestions and advice from and will be thankful for kints, &c. Secretary to the Delegates, Clarendon Press,

Oxford.

.-;*

._-"

!

3«i9K£>n'

p
§§3 snfi

BflHH

mn

"

foB9

B^BeMHSB
§111

i
;

SfcHfll

Bfl

BBB

SfKfl

» 99H
(B

9 'X,

m msmm
J^4gpJ
>3f!JR2

BMBnflflflXBaBflB ttb&dCfiftNB^SflBflRa

BBl
m.

M

1

Htf

WIHBll
IMeQ

HKfl

BBsB

flflAfl
flflfll
-.

91
flflj

H

mm
Wk
HflflflJ

'.'''•

BHH iHlraHi
HfiBlfl

HHHK9 I9§3&w

"•

hhH

HHHhHuI

hH

£lltlHlI5as!©J&$v

HS&9

HHHHHB| I

hB

WhIM hSHB
EiHK9hKb8S8M HHHHkS 8m Wsmm& iafy&9

|HH^HHHHj|

HBhI HwwMB^a&^JWlH!

mmmwm
(H

EH

Htf

l31^hS%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.