UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

CUPRINS
CUPRINS.............................................................................................................................................1 TEMA 1................................................................................................................................................2 TEMA 1.............................................................................................3 TEMA 1................................................................................................................................................8 FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ...............................................................................................................9 Date biografice ale elevului..............................................................................................................9 Date medicale...................................................................................................................................9 Rezultate în activitatea elevului....................................................................................................9 Inteligenţa şi stilul de muncă..........................................................................................................10 Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar.........................................................................................10 Trăsături de personalitate ..............................................................................................................11 Măsuri, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei............................................................................11 TEMA 2..............................................................................................................................................12 TEMA 2..............................................................................................................................................13 TEMA 3..............................................................................................................................................17 TEMA 3..............................................................................................................................................18 TEMA 4..............................................................................................................................................21 TEMA 4..............................................................................................................................................22 TEMA 4.2.C.......................................................................................................................................25 TEMA 4.2.C.......................................................................................................................................26 TEMA 5.1.B.......................................................................................................................................29 TEMA 5.1.B.......................................................................................................................................30 TEMA 5.3.A.......................................................................................................................................33 TEMA 5.3.A.......................................................................................................................................34 TEMA 6.1.A.......................................................................................................................................37 TEMA 6.1.A.......................................................................................................................................38 TEMA 7..............................................................................................................................................39 TEMA 7..............................................................................................................................................40

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investeşte în

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 1/47

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

TEMA 1
SCHITATI UN PROFIL DE PERSONALITATE AL ELEVULUI DE LICEU CARE STUDIEAZA DISCIPLINE DE MARKETING

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investeşte în

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 2/47

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

TEMA 1 SCHITATI UN PROFIL DE PERSONALITATE AL ELEVULUI DE LICEU CARE STUDIEAZA DISCIPLINE DE MARKETING
1.Trasaturile de personalitate indispensabile elevului de liceu in abordarea si invatarea disciplinelor de marketing Trasaturile de personalitate sunt temperamentul ( latura dinamico-energetica a personalitatii ), aptitudinile ( latura instrumental-operationala) si caracterul ( latura relational-valorica a personalitatii ). Un rol principal in determinarea particularitatilor temperamentale ii revine sistemului nervos central ce prezinta urmatoarele insusiri:forta, mobilitate, echilibru.Pe baza caracteristicilor sistemului nervos au fost delimitate urmatoarele tipuri de temperament: -tipul puternic, neechilibrat, excitabil-temperament coleric; -tipul puternic, echilibrat, mobil-temperament sangvinic; -tipul puternic, echilibrat, inert-temperament flegmatic; -tipul slab ( luat global )-temperament melancolic. Temperamentul determina cele mai timpuri diferente comportamentale intre elevi in ceea ce priveste dinamica si tempoul implicarii in activitate, raportul voluntar/involuntar in controlul activitatii, usurinta cu care se adapteaza la regimul de viata scolara, sociabilitatea.Echilibrul sangvnicului si flegmaticului predispun la mentinerea unui ritm uniform al lucrarii, in timp ce elevul cu temperament coleric se implica tumultos si tot atat de brusc renunta.Dimensiunea extra-sau introverta a temperamentului isi pune amprenta aspura modului in care elevii comunica intre ei si cu adultii. Aptitudinile elevilor care studiaza discipline de markenting, in marea lor diversitate reprezinta un suport considerabil pentru reusita scolara in ansamblul ei sau doar intr-un anumit domeniu ( economic ). Caracterul in sens larg este un mod a fi, un ansamblu de particularitati psiho-individuale, ce apar ca trasaturi ale unui “portret” psihic global. In sens restrans caracterul este un ansamblu de insusiri privind relatiile pe care le intretine subiectul cu lumea si valorile dupa care el se conduce.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investeşte în

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 3/47

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Caracterul elevului care studiaza disciplina de marketing se exprima in energie, vointa, hotararea cu care se raporteaza la realitate in general si la sarcinile scolare in particular. Temperamentul, aptitudinile si caracterul au un caracter dinamic, intrucat ele se dezvolta in procesul invatarii scolare si sociale.De asemenea temperamentul, aptitudinile si caracterul se gasesc intr-o stransa interdependenta:ca sistem dinamico-energetic, temeramentul isi pune amprenta pe intreaga viata bio-psihica si comportamentala a persoanei.Unele trasaturi de caracter ca:atitudinea creativa, atitudinea fata de munca, persevernta, tenacitatea intra in componenta aptitudinilor ( Marin Stoica –Pedagogie si psihologie, p. 35-36 ). Voi exemplifica in continuare trasaturile de personalitate ale elevului X din clasa a XI-a. Elevul X din clasa a XI-a apartine ca tip temperamental flegmaticului, este echilibrat, puternic, ordonat, structureaza cu atentie toate notiunile predate la disciplina marketing.In plan intelectual datorita rabdarii realizeaza performante de lunga durata, participand la concursuri ale firmelor de exercitiu, se anagjeaza greu in activitate dar este persistent, are o mare capacitate de munca;este foarte calm, rabdator, temperat, perseverent, imperturbabil, inert;este putin incordat;usor nesociabil ( dar isi doreste sa faca parte din grupul de elevi care compun o firma de exercitiu ); are capacitate redusa de adaptare la situatii noi. 2.Stiluri de invatare propice invatarii eficiente a marketingului Strans legat de structurarea de ansamblu a personalitatii elevului se formeaza stilul lui de invatare ( de fapt preferintele individuale in ceea ce priveste mediul concret de invatare , caile preferate de invatare si studiu, preferinta pentru situatii structurate versus nestructurate, pentru lucrul in echipa versus lucru de unu singur, pentru ritmul de invatare cu pauze sau sustinut ) (Woolfolk 1998, p. 128 ). Am luat ca exemplu modelul de “invatre pe etape a notiunilor” in care voi imbina cle trei stiluri auditiv, vizual si practic. Etapa I: se prezinta elevilor verbal scopul si modelul actiunii ( elementele componente si modul de executie );exemplu scopul este cunosterea noilor metode de cercetare in marketing la care elevul este permisisv in dobandirea acestor cunostiinte.Modelul actiunii: realizarea unui chestionar care sa contina intrebari inchise si deschise cu privire la metodele de cercetare in marketing. Etapa II: invatarea activa, practica prin actiunea elevului cu obiecte, exemple.Elevul in aceasta etapa argumenteaza cum a structurat intrebarile din chestionar, analizeaza si explica metodele si tehnicile de culegere a informatilor. Etapa III: actiunea in planul limbajului extern cand elevul cu voce tare sau in scris descrie logica actiunii.Elevul in aceasta etapa are coerenta logica in explicarea si analiza intrebarilor structurate din chestionar. Etapa IV: actiunea in planul limbajului extern repeta actiunea prescurtata, schematizata.Elevul invata repede ceea ce poate aplica imediat in cadrul firmei de exercitiu si prezinta grupului schemtizat pasii pe care trebuie sa-i urmeze fiecare membru in completarea chestionarului. Etapa V: actiunea in planul limbajului intern cand elevul se gandeste la stabilirea unor modalitati practice de interpretare a informatiilor obtinute pe baza chestionarului. Modelul are unele avantaje intrucat ofera formarea unor competente cognitive in mod dirijat si creaza premisele necesare spiritului de cercetare, de descoperire si inventie. 3.Modalitati/metode de cunoastere a calitatilor si capacitatilor cognitive, afective, actionale, sociale, indispensabile elevului de liceu care invata si aplica cunostintele de marketing in cadrul firmei de exercitiu

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investeşte în

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

Pag. 4/47

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. Am considerat ca aceasta metoda este adecvata elevilor de liceu care studiaza si aplica cunostintele de marketing in cadrul firmelor de exercitiu deoarece trebuie sa cunoastem ce trasaturi de personalitate are fiecare membru al echipei pentru a fi repartizat pe departamente si a primi diferite sarcini de lucru.. Disciplina marketingul afacerii Prin completarea chestionarului vor fi obtinute informatii despre stilul de invatare preferat de fiecare elev Raspundeti cu DA sau NU la urmatoarele intrebari: Nr. Mijloace utilizate: flipchart.educatieeconomica. Tipuri de intrebari pe care le poate contine un chestionar: -intrebari de identificare a celui intervievat. o persoana etc....815679 E-mail: contact@educatieeconomica..... 400084 Cluj-Napoca Tel.. Clasa a XI. -intrebari de justificare a unei atitudini..... -sa cunoasca la modul general cateva sfaturi pentru o invatare eficienta. carioca. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Metoda anchetei pe baza de chestionar este o metoda de cercetare si cunoastere a personalitatii elevilor care consta intr-un ansamblu de intrebari scrise. nr......... Intrebari DA NU Crt.Exemplificarea unei medote de cunoastere a personalitatii unui elev care studiaza marketingul Ca metoda de cunoastere a unui elev ce studiaza marketingul am ales metoda anchetei pe baza de chestionar..: (00) 40 . Data nasterii.. 5/47 .077521 Fax: (00) 40 ....Exemplificarea indeplinirii sarcinii de lucru Chestionar pentru identificarea stilului de invatare Nume si prenume..364 . o situatie. Grupul tinta: elevii din clasa a XI-a.....740 ... I.. Activitati: completare de chestionar.. a unui comportament.. 1...... Forma de organizare: frontala.....Scenariu didactic Tema:Exemplificarea unei metode de cunoastere a personalitatii unui elev care studiaza marketingul. a unei situatii create.... ordonate logic si psihologic la care elevii trebuie sa raspunda oral sau in scris... 4..ro Web: www. -intrebari informative pentru obtinerea de informatii utile si precise cu privire la un eveniment.... personala.a unei decizii adaptate. Obiective operationale: In urma completarii chestionarului elevii vor fi capabili: -sa idetifice stilul de invatare propriu.a...... II. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. -intrebari de opinie pentru obtinerea de informatii de natura subiectiva. Mihail Kogălniceanu. coli albe.......ro Pag. -intrebari de control a informatiilor detinute de catre persoana chestionata...

5. 9. imagini? Considerati ca utilizarea calculatorului este esentiala in studierea disciplinelor de marketing? Cand invatati ceva nou. problemele noi si explicale cu cuvinte proprii.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.Recomandari bazate pe rezultatele chestionarului In continuare v-am prezentat cateva sfaturi pentru o invatare eficienta in functie de stilul de invatare.Primiti aceste sfaturi dupa ce depuneti chestionarul completat. va imaginati produsele aranjate altfel? Va place sa jucati diverse roluri? Va fost intotdeauna dificil sa stati linistit mult timp si preferati sa fiti activ aproape tot timpul? Pronuntarea cu voce tare a unor lucruri va ajuta sa invatati mai bine? Cand notati anumite informatii. 1. Cand invatati ceva nou va place sa utilizati scheme. 7.364 .va amintiti ce vi s-a spus. practic. 10.740 . 6/47 .: (00) 40 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica. preferati sa nu luati notite ci sa desenati diagrame. discutiile? Daca vi se spune ceva. 12. imagini reprezentative? Cand cititi un articol sau o poveste dintr-o revista va imaginati scenele descrise in text? Cand planificati o calatorie va place sa fa sfatutiti inainte de a decide? Cand jucati “x” sau “0” va imaginati aceste semne in diferite pozitii? Aflati care este stilul vostru de invatare prin incercuirea numarului intrebarilor la care ati raspuns prin DA. nr.educatieeconomica. auditiv. Mihail Kogălniceanu. Interpretarea chestionarului Stiluri de invatare: vizual. 400084 Cluj-Napoca Tel. 6. 11. VIZUAL Citeste informatia in forma tiparita! Verifica daca notitele snt corect! Priveste forma unui cuvant! AUDITIV Asculta o persoana care iti explica un anumit lucru! Discuta ideile. diagrame. 4. Asculta un text inregistrat pe banda decat sa-l citesti! PRACTIC Efectueza experimente! Scrie lucrurile in ordinea lor pas cu pas! Scrie la calculator nu de mana! FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 1. va plac instructiunile citite cu voce tare.ro Pag.077521 Fax: (00) 40 . fara necesitatea repetarii acelei informatii? Cand va uitati in vitrinele magazinelor. 2.ro Web: www. 8. 3. VIZUAL/A PRIVI 2 5 10 12 AUDITIV/A AUZI 3 4 8 11 PRACTIC/A FACE 1 6 7 9 III.

Ioan-Ovidiu Panisoara (coordonatori)-“PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA”.pronunta respectivele cuvinte si scrie-le din memorie! Realizeaza saricini practice! 5.ro Web: www. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Folosteste culori. Bucuresti 2.740 . Iucu. Mihail Kogălniceanu.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. 400084 Cluj-Napoca Tel.“PEDAGOGIE” editura ASE. 1. editura Polirom Iasi (2008) 3. Adina Pescaru.Mihai Diaconu. Olga Ciobanu. incluzand aici punerea de intrebari si rezumarea! Repeta principalele idei folosind propria voce! Subliniaza cuvintele. nr. ilustrati si diagrame! Foloseste imaginile pentru explicarea textelor! Cisteste cu voce tare! Foloseste metode de asculatre activa.ro Pag.Bibliografie 1. Ioan Jinga (coordonatori). cuvintele-cheie etc.077521 Fax: (00) 40 .educatieeconomica.Craiova 2002 FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 7/47 .cheie! Alcatuieste harti conceptuale! Urmareste cu degetul titlurile. Monica Paduraru.364 .Marin Stoica-“PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE”-editura Gheorghe Alexandru . Romita B.Dan Potolea.: (00) 40 . Ioan Neacsu.

ro Web: www. 1.077521 Fax: (00) 40 .ro Pag.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 .educatieeconomica. Mihail Kogălniceanu.3/S/63908 TEMA 1 -SUPLIMENTARĂFIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. nr. 8/47 . care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.364 . din învăţământul liceal. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.740 .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.

Ec.364 .. Alţi membri de familie cu care locuieşte împreună. mama Popescu Maria 2.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.: (00) 40 .. Mihail Kogălniceanu.740 .2 Rezultate în activitatea elevului Xa 7. 1. sector 4. Rezultate la învăţătură a. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii/ buna 3.are cameră separată/da…venit pe membru de familie/mediu…. Antecedente/nu 2. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. mama-economist 3. Bucuresti II.Madgearu Localitatea Bucuresti Clasa a XII a B FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ Date biografice ale elevului Numele şi prenumele Popescu Andrei Locul naşterii… Bucuresti Data naşterii…20/08/1993 Domiciliul actual…Aleea Stupilor nr.vârsta…-…ocupaţia 4. rude III.ro Web: www. 400084 Cluj-Napoca Tel. 9/47 .09 8.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.atmosfera şi climatul educativ/bun Elevul relaţionează mai bine cu: mama Date medicale 1. Medii generale a aIX 8. Date selective FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. V. Nr. Date privind familia. din învăţământul liceal.51 XIa XIIa Clasa a a a Media b. Boli de factură ereditară /4.camere/3.educatieeconomica. 1. Numele şi prenumele părinţilor:tata Popescu Mircea . Condiţii materiale.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.077521 Fax: (00) 40 . Ocupaţia părinţilor: tata-profesor ..3/S/63908 Unitatea de învăţământ Col. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. climatul în familie.ro Pag.3. nr. Fraţi număr….

Lb straine. Stilul de muncă al elevului a. cu preocupări de adâncire (depăşind manualul sau programa □ organizat. Informatica istorie Lb. Nivelul de inteligenţă (puterea de judecată. 10/47 . atrage şi pe alţii în abateri x fuge de la ore. Informatica Informatica cele maibune religie. Mihail Kogălniceanu. □ mediocru. ritmic. participarea: □ intervine cu completări. rezultatele matematica. geografie.077521 Fax: (00) 40 . rezultatele Informatica. cele mai slabe 5. 1. Conduita elevului la lecţii a.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. Activitatea şi conduita elevului în colectiv: a. matematica. preocupări laterale 9. manifestă independenţă □ lucrează mai mult şablonat. fluctuant x se lasă greu antrenat. chiar turbulent.istorie. speculează nota x învaţă în salturi. copiază temele.364 .: (00) 40 .ro Web: www. □ slab 7. capacitatea de înţelegere: □ foarte inteligent. independenţă. improvizează răspunsurile. numai observaţiile repetate îl aduc la ordine c. numai pentru a obţine nota de trecere (cu lacune mari în cunoştinţe) b. rămânând în limitele manualului □ inegal. cum se pregăteşte: □ vine pregătit la ore cu temele de acasă făcute cu regularitate x alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare b. are atitudine de bravare.ro Pag. x inteligent. nr. cu manifestări de creativitate □ ocazional are iniţiativă. Sem1 a Inteligenţa şi stilul de muncă 6.educatieeconomica. Romana. izolat. receptiv la cerinţele şcolare □ nedisciplinat.740 . participă numai când este direct solicitat □ inactiv. matematica. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA a a a Clasa aIX aX aXI Materii cu Lb straine. Cercuri pe obiecte frecventate de elev – Rezultate Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare – Rezultate - XIIa Lb straine. stereotip □ nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar 8.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Cum lucrează: □ sistematic. prezintă fluctuaţii în note. cum participă la viaţa colectivului x mai mult retras. lucrează numai din obligaţie FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Romana. Lb straine. absent. nu se interesează de problemele colectivului □ se sustrage de la activităţi sociale. participă activ. este spontan □ manifestă interes inegal. disciplina la lecţii: □ se încadrează în disciplina lecţiilor. matematica. temeinic. creativitate x inventiv. geografie economie Materii cu Lb. estre receptiv la observaţii şi îndrumări □ disciplinat numai în condiţii de supraveghere sau constrângere. alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare □ neglijent. 400084 Cluj-Napoca Tel.

catalog virtual 2. negative /atitudine de indiferenta fata de colegi. Echilibrul emotiv □ hiperemotiv. acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei 1. este bun executant. utilitariste □ vesel. Trăsături dominante de caracter a. nr.: (00) 40 . vioi. 11/47 . deprimat 12. chiar lent (flegmatic) □ rezistenţă redusă la efort. sociabil x închis. emoţiile îi dezorganizează performanţele □ emotiv dar fără reacţii dezadaptate x controlat. Cu elevul discutii.ro Pag. nota la purtare: □ cu abateri disciplinare grave x cu abateri disciplinare minore. temperament x impulsiv. . dar fără vre-o iniţiativă □ se integrează în colectiv. cum este apreciat de colegi □ bun coleg. domol. interiorizare. bun organizator şi animator al colectivului b. problemele celorlalţi x preocupat mai mult de sine. implicare redusa 4. individualist. optimist □ visător. sensibil la greutăţile. 1. Cu părinţii sedinte. comunicativ. stăpânit (cu preţul unui efort) □ calm. Interese: □ de cunoaştere ştiinţifică □ tehnice□ practico-agricole □ umane □ politico-administrative x economice □ estetice □ sportive □ mondene □ casnic-gospodăreşti Măsuri. preavize exmatriculare. Mihail Kogălniceanu.educatieeconomica. singurătate □ mai mult trist. cuviincioasă □ este un exemplu de purtare Trăsături de personalitate 11. pozitive /creativitate. introvertit-extravertit □ deschis.364 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.077521 Fax: (00) 40 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA □ face strictul necesar. mustrari scise. excesiv de timid.740 . nestăpânit. dispoziţia afectivă generală □ realist cu înclinaţii practice. 400084 Cluj-Napoca Tel. cu tendinţe romantice x înclinat spre meditaţie. echilibrat (fără efort) 13. dezinteres fata de scoala. dar fără opinie proprie □ autoritar . puţin sociabil b. rezervat. scaderea notei la purtare…… FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. dar mai frecvente □ comportare corectă. egoist □ preţuit pentru rezultatele la învăţătură □ apreciat pentru poziţia în colectivul clasei □ preţuit pentru performanţe extraşcolare 10.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. autocontrol b. reţinut.ro Web: www. uneori brutal (coleric) □ energic. extrem de sensibil (melancolic) c. uşor adaptabil (sangvinic) □ liniştit. Comportarea generală a elevului. discutii. firea şi temperamentul elevului a. Cu ceilalţi profesori discutii 3.

Mihail Kogălniceanu.740 .ro Pag. Diriginte. 1.364 .: (00) 40 .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Concluzii Schimbarea atitudinii elevului in desfasurarea activitatilor scolare se observa in ultimul an de studiu. Prof. din învăţământul liceal. 12/47 . Tapalaga Irina Violeta Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. nr.3/S/63908 TEMA 2 CONCEPTUL DE MARKETING RELAȚIONAL ȘI APLICAREA ACESTUIA FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.077521 Fax: (00) 40 . care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.ro Web: www.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.

ro Pag. Mijloace: Computer.3/S/6 TEMA 2 CONCEPTUL DE MARKETING RELAȚIONAL ȘI APLICAREA ACESTUIA SCENARIU DIDACTIC  Obiective operaționale vizate La sfarșitul realizării proiectului cursantul este capabil: − Să definească conceptul de marketing relațional.ro Web: www.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. 13/47 .364 . Mihail Kogălniceanu. 1. din învăţământul liceal. Analizați critic conceptul de marketing relațional. Coli albe.educatieeconomica. 1.  Condiții interne și condiții externe Metode: Brainstorming.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. Studiul individual.: (00) 40 . Imprimanta. Organizatorul grafic. Definitii actuale ale conceptului de marketing relational FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. − Să prezinte concluzii și recomandări pentru organizațiile din România. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.077521 Fax: (00) 40 .  Forma de organizare: individual  Sarcini de lucru focalizate pe obiectivele operaționale • • • • Definiți conceptul de marketing relațional. nr. − Să aplice conceptul de marketing relațional in activitatea practică. Carți de specialitate. Internet. Exemplificați marketingul relațional in activitatea practica. 400084 Cluj-Napoca Tel. − Să prezinte punctele tari și limitele definițiilor.740 . Prezentați concluzii și recomandări pentru organizațiile din România.

. Lévy şi Lindon consideră că marketingul relațional este „ansamblul de mijloace destinate să stabilească relații individuale și interactive cu clienții.ro Web: www. p.Are un caracter general.Nu sunt prezentați celilalți actori ai pietei. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. 2. 904). Aplicarea conceptului de marketing relational in activitatea practica 3. 14/47 .101). marketingul relațional este „procesul de identificare. stabilizare.Are un caracter general. produsului/mărcii si pieței.Importanta stategica a clientului. Grönroos.Din această definiție nu reiese modalitatea de fidelizare a clienților. stabilizare.ro Pag. Prima definiție are urmatoarele limite: .Marketingul relațional reduce ansamblul legăturilor întreprinderii la cele ce privesc clientela. Landrevie. relații. Orientarea organizațiilor spre marketing relațional a adus în primplan trei concepte a căror importanța a crescut semnificativ în ultimul deceniu: atragerea.1 Implicații pentru managemntul marketingului. Decizia de a investi in mentinerea anumit client in portofoliul furnizorului este fundamentala pe baza urmatoarelor criterii: a). p.077521 Fax: (00) 40 . obiective. în funcție de stadiul de evoluție al organizației. creștere. 2003. in vederea creării și întreținerii la aceștia a unei atitudini pozitive si durabile față de întreprindere sau marcă” (Landrevie et all. . retenția si recâștigarea clienților pierduți. Mihail Kogălniceanu. creștere și dacă este cazul de încheiere a relațiilor cu clienții și alte parți interesate de un profit. . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Potrivit profesorului Ch. .Nu cuprinde conceptul de personalizare a produselor. 2005. integrarea clienților în evaluarea prestației. rezultat.educatieeconomica.364 . astfel încât obiectivele tuturor parților implicate să fie realizate” (Grönroos. profit.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.  Atașamentul clienților față de întreprindere sau marcă. unul dintre specialiștii avizați în materie. profit. A doua definiție are următoarele limite: . nr.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Fiecare organizație trebuie să realizeze simultan demersuri pentru atragerea si retenția clienților. 1.  Din definiție reiese ca toate obiectivele propuse de către întreprindere sunt realizate. parți interesate.: (00) 40 .740 . retenția clienților.. clienți. obiective.  Se referă la stabilirea unor relații durabile de către întreprindere atât cu clienții cât și cu celelalte parți interesate de un profit. 3.  Stabilirea de către întreprindere a unor relații interactive cu clienții și fidelizarea acestora pe termen lung. Analiza punctelor forte si limitelor definitiilor prezentate Prima definițiie are următoarele puncte forte:  Conține următoarele concepte: identificare. A doua definiție are următoarele puncte forte:  Conține următoarele concepte: mijloace. personalizarea produselor pentru clienți. investind însa un volum diferit de resurse în fiecare dintre cele doua arii. 400084 Cluj-Napoca Tel. Din punct de vedere al managementului marketingului întreprinderea trebuie sa își schimbe obiectivele în ceea ce privește: gradul de satisfacție al clienților.

dar care au o marja mai mare decat produsele comandate de client pe perioada de debut a relatiei sale cu furnizorul. 400084 Cluj-Napoca Tel.Să identifice si să cunoască tot mai bine propria clientelă. Succesul acestei companii se bazează pe aplicarea conceptului de marketing relațional in toata structura companiei. 2006 ). 1.ro Web: www. 15/47 . locul legăturilor agentului economic cu toți partenerii săi. d). Un alt argument care susține importanța retenției clienților este diferența de costuri asociate atragerii respectiv menținerii clienților în portofoliu.Gradul de loialitate al clientului. Prima strategie consta in oferirea si vanzarea progresiva a mai multor categorii de produse si servicii aceluias client in compatatie cu gama cumparata de client la inceputul colaborarii cu furnizorul.ro Pag. orientată spre FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Segmentarea poate fi văzută ca o strategie de identificare și selecție a clienților in funcție de modul în care aceștia vor reacționa la oferta de produse sau în sens mai larg la mixul de marketing al companiei.Să acționeze în direcția reducerii riscului perceput de client și a nesiguranței acestuia. . .Cota de client. cultivând o legătura pe termen cât mai lung cu acesta. Armstrong.: (00) 40 .In acest scop se recurge la strategii de “cross-selling” si “up-selling”. nr. Se afirmă că atragerea unui nou client este de cinci până la zece ori mai costisitoare. A doua strategie se referea la vanzarea de produse si servicii din categoria solicitata in mod obisnuit de client. e).077521 Fax: (00) 40 .740 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA b).Costurile de mentinere. c). astfel toate diviziunile si toți angajații formează o echipă unitară.Să monitorizeze gradul de satisfacție al clientului. .Să asigure satisfacerea complexă a cererii în raport cu interesele de moment și de perspectivă ale clientului. . Mihail Kogălniceanu. 3.364 . că nu a făcut cea mai buna alegere.Să întreprindă cele necesare pentru fidelizarea clientului.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Segmentarea pieței va fi utilă numai în măsura în care eficiența si eficacitatea activităților de marketing relațional sunt influențate în mod substanțial de diferențele existente între segmentele identificate.Atragerea recenta a clientului.Să militeze ca procesul de atașament al clientului fața de prestația întreprinderii să-l orienteze pe acesta spre exclusivitate in cumpărare și în consum. comparativ cu menținerea gradului de satisfacție a clientului actual ( Kotler. să analizeze resursele și eforturile de marketing implicate în servirea fiecărui segment identificat și să decidă care sunt segmentele ținta în care va investi.orice profesionist in domeniul marketingului relational si al managemntului relatiilor cu clientii va avea ca obiectiv cresterea valorii clientului pentru organizatii. Întreprinderea care adoptă conceptul de marketing relațional își propune: . .educatieeconomica.2 Exemple de succes in privinta aplicarii conceptului Ca exemplu de succes pe piața româneasca avem operatorul de telefonie mobilă ORANGE. Marketingul relațional reașează în câmpul decizional. Activitatea de segmentare îi permite managerului unei companii să stabilească un anumit grad de omogenitate în priviințta diferiților consumatori din cadrul pieței.

ce a decis introducerea unor oferte și produse structurate pe categorii de clienți. tinând cont si de achizitiile acestora. . New Jersey. Lévy. . Landervie.E. Univ. cu intenția de a da relațiilor de afaceri un caracter unic care distinge furnizorul de prestații de concurenții săi.ro . realizeaza sondaje de opinie în randul clienților. furnizând in acest fel un grad înalt de valoare si satisfacție iar efectul pe termen lung este o înaltă fidelitate din partea clientului.S. editura Economică Grönroos.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.educatieeconomica. . pentru a consolida relația de fidelitate a clienților.Să creeze produse și servicii personalizate. Lindon. prin diferite canale și programe de fidelitate ( Internet. informații și consultanța cu privire la produsele și serviciile achiziționate. Această acțiune a condus la o relație de fidelizare construită printr-un dialog permanent între bancă și client. 16/47 . Pop. nr. 19. discuții. Armstrong G. În acest caz băncile oferă clienților săi multiple opțiuni menite a încuraja loialitatea (invitații. 101. Un alt exemplu de marketing relațional aplicat cu succes îl reprezinta instituțiile din sistemul bancar. 2. Dr. A. 400084 Cluj-Napoca Tel. Nicolae Al. dialogue. disponibil la data de 10.Să integreze clientul in procesul de evaluare a prestației. (2003). value.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA client. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.ro Web: www. În domeniul marketingului relațional se recomandă firmelor din România următoarele: . 7e edition. informații în exclusivitate. Performanța agentului economic va fi apreciată prin capacitatea de a identifica și dezvolta pe termen mediu si lung afaceri în zonele în care este apt să raspundă tuturor cerințelor managementului calitații și celor de competitivitate.2012.„O noua paradigmă în marketingul contemporan”.: (00) 40 .. masoară gradul de satisfacere al acestora. etc).Marketing strategic. pe site-ul www. vol.ro Pag.managementmarketing. sfaturi. 1. preia sugestii si reclamații.Să creeze baze de date specializate pentru diferitele categorii de clienți. 4 Concluzii si recomandari pentru organizatiile din Romania Întreprinderea românească se confruntă și ea cu paradigma marketingului relațional. D. p. Un exemplu mai clar din categorie o reprezintă banca Raffeisen. J. Mercator. Mihail Kogălniceanu. resursele si eforturile sale de marketing spre clienții principali realizând o judicioasa ierarhizare a acestora. Întreprinderea devine selectivă în atitudinea ei fața de clientela. interaction. 904. servicii exclusive. WEBOGRAFIE Prof. J. ( 2006 ) Principles of Markenting. Nicolae Al coordonator (2000) . organizează evenimente mondene pentru a obtine feed-back din partea clienților. Bucuresti. p. BIBLIOGRAFIE Pop.02. Paris. precum și oferte promoționale personalizate sau nepersonalizate. Ea va dirija. card de fidelitate). (2005) – The Relationship Marketing Process: communication. Kotler Ph. Bucuresti. Ch. No. Dalloz. cu prioritate.364 . Editura Pearson Education Upper Saddle River. in journal of business&industrial marketing.740 ..077521 Fax: (00) 40 . Orange oferă asistență.

ro/ Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Retention and Recovery: Relationship Marketing Priorities.077521 Fax: (00) 40 . nr. 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.educatieeconomica. Customer Acquisition.364 . din învăţământul liceal.740 . 400084 Cluj-Napoca Tel. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. Mihail Kogălniceanu.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.Atragerea. 17/47 .3/S/63908 TEMA 3 EXEMPLU DE FEEDBACK BAZAT PE TEHNICA SANDWICH FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. . Nr.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. pe site-ul .ro Web: www.ro Pag. www.editurauranus.1. 3. Revista de Marketing Online – Vol. retenţia şi recâştigarea clienţilor: priorităţi de marketing relaţional.: (00) 40 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Bălan C.

364 . . Mihail Kogălniceanu.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. 400084 Cluj-Napoca Tel.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Sarcina de lucru focalizate pe obiectivele operaționale: • Aplicați in mod corect regulile de oferire a feedback-ului eficient/constructiv. debriefing în care este implicată întreaga audiență.077521 Fax: (00) 40 . • Utilizați fără greșeli tehnica sandwich. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. Descrierea situatiei de învătare pentru care cadrul didactic oferă feedback Obiective operaţionale: . 1.brainstorming în cadrul echipelor de lucru pentru formularea și descrierea corectă a celor zece reguli de comunicare a vânzătorilor cu clienţii. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.Zece reguli de comunicare a vânzătorilor cu clienţii” SCENARIU DIDACTIC 1.susținerea lucrării de grup în fața celorlalți cursanți. .educatieeconomica.să utilizeze fără greşeli tehnica sandwich .lucru în echipă pentru aplicarea corectă a tehnicii sandwich.740 . 18/47 . nr.3/S/63908 TEMA 3 EXEMPLU DE FEEDBACK BAZAT PE TEHNICA SANDWICH Exercițiul de grup: „Oferirea feebback-ului pentru lucrarea de grup . Metode: . • Remediați cu promptitudine deficiențele constatate în procesul comunicării.să aplice în mod corect regulile de oferire a feedback-ului eficient/ constructiv .ro Pag. • Oferiți feedback constructiv celorlalte grupe de lucru.să remedieze cu promptitudine deficienţele constatate în procesul comunicării Forma de organizare: grupe de lucru constituite din 3-4 participanţi. din învăţământul liceal.: (00) 40 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.ro Web: www. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.

ro Pag.Să aibă un zâmbet politicos. b) Fiecare grupa va avea ca sarcină să formuleze zece reguli de comunicare a vânzătorilor cu clienţii.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Să fie ingrijit și să păstreze curățenia la locul de muncă. 2.364 .” 1. să ofere informații.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.După fiecare prezentare. profesorul îi invită pe membrii celorlalte grupe să acorde feedback . Mihail Kogălniceanu. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Mijloace: Computerul. Să raspundă prompt și cu răbdare la obiecțiile clientului. In exemplul realizat de grupa formata din Alexe Nicoleta.Regula nr. 5. Tehnica sandwich de oferire de feedback are ca scop modificarea în mod constructiv a unui comportament şi constă în trei etape succesive: (1) adresarea unei aprecieri referitoare la comportamentul persoanei căreia i se acordă feedback (2) precizarea aspectelor ce trebuie să fie corectate (3) finalizarea printr-o formulare pozitivă Grupa formata din Dima Lorena. Să aibă o ținută vestimentară adecvată. fie sub forma unui fişier PowerPoint fie cu ajutorul unei file de flipchart.: (00) 40 . markere. oferind informații suplimentare numai daca i se cer. Să evite a deveni prea insistent în a da informațiile pe care le solicită clientul. 9. Să evite conflictul și să rezolve amiabil eventualele nemulțumiri. Să fie disponibil. Stiuca Izabela sunt elaborate urmatoarele „Zece reguli de comunicare a vânzătorilor cu clienţii.Echipa a lucrat in concordanța cu cerințele temei. Se vor aloca resursele disponibile (calculatoare. nr. Timp: 60 minute Evaluare:  evaluarea capacității de a aplica în mod corect regulile de oferire a feedback-ului eficient/ constructiv. 8. urmarind cele 10 reguli de comunicare a vanzătorilor cu clienții. 19/47 .educatieeconomica. Dicu Denissa. 10. 6.740 . 8.Regula nr.077521 Fax: (00) 40 . 400084 Cluj-Napoca Tel. Manole Teia. Internetul pentru grupele de participanţi.  evaluarea capacității de a remedia cu promptitudine deficiențele constatate in comunicare.ro Web: www.  evaluarea abilității de a aplica corect tehnica sandwich. Irina Tapalaga aplica tehnica sandwich astfel: Prezentarea unor aprecieri referitoare la comportamentul echipei careia i se adreseaza feedbackul: . oferind informatii suplimentare. 9 trebuie reformulată deoarece are același mesaj ca si regula nr. Precizarea etapelor de aplicare a tehnicii sandwich și de aplicare a feedbackului a) Se vor constitui grupe de 3-4 participanţi. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.Să întampine clientul cu o formulă de salut. 3. Oprescu Eugenia.). c) Fiecare grupa realizează o prezentare a regulilor. 2. Să se limiteze la a da informațiile pe care le solicită clientul. 4. file de hârtie albă. 1. Precizarea aspectelor ce trebuie corectate privind rezultatele sarcinii de lucru: .8 ar putea fi schimbata astfel: Sa evite a deveni prea insistent in a da informatii. file de hârtie. . flipchart. 7. Fiecare grupa va formula regulile în mod succint şi clar. markere etc. Să utilizeze o tonalitate plăcută.

Sursa Internet.: (00) 40 . 400084 Cluj-Napoca Tel. a urmarit si rezolvat cerintele din tema. Ce echipa consideră că a primit un feedback constructiv? b. Ce exemple de feedback constructiv puteţi oferi din propria experienţă? În procesul de debriefing. editura Uranus Webografie Bălan C. 20/47 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.(2012 Comunicarea didactica in cadrul temelor/disciplinelor de marketing.ro Pag.ro Web: www. Bibliografie Popescu. Mihail Kogălniceanu.Consider că lucrarea a fost realizată bine. nr.editia a II-a.educatieeconomica. si o apreciez ca fiind o lucrare finalizată. 1.077521 Fax: (00) 40 . Există şi alte aspecte referitoare la feedback pe care le-aţi constatat pe parcursul exerciţiului şi pe care aţi dori să le prezentaţi şi colegilor? g. va fi implicată întreaga audienţă. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Finalizarea printr-o formulare pozitiva asupra desfasurarii activitatii echipei careia i se adreseaza feedbackul: . profesorul răspunde la întrebările participanţilor şi oferă feedback constructiv. Formulările concrete utilizate de cadrul didactic Profesorul adresează întrebări de tipul: a.educatieeconomica. 3. Cum trebuie să procedaţi pentru ca feedbackul pe care îl oferiţi să îl ajute în mai mare măsură pe beneficiarul de feedback să îşi îmbunătăţească performanţele didactice? f. Support de curs. http://www.740 .364 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica.Zece reguli de comunicare a vânzătorilor cu clienţii”. Consideraţi că grupul dumneavoastră a primit feedback constructiv? Pe ce argumente se bazează răspunsul dumneavoastră ? c.ro/platforma-online/ FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Există participanţi care consideră că grupul lor nu a primit feedback constructiv? Care sunt motivele acestei opinii? d. Ioana Cecilia (2002) – Comunicarea in marketing. d) Profesorul realizează debriefing-ul pentru exerciţiul de grup: „Oferirea feedback-ului pentru lucrarea de grup. Ce condiţii trebuie să îndeplinească feedbackul pentru a fi considerat constructiv? e.

1. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.educatieeconomica.077521 Fax: (00) 40 . 21/47 . nr.364 .740 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica.3/S/63908 TEMA 4 ANALIZĂ SWOT PENTRU COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU BUCUREȘTI FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. din învăţământul liceal. 400084 Cluj-Napoca Tel.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.: (00) 40 . Mihail Kogălniceanu. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.ro Pag.ro Web: www.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.

3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. markere.364 . . Forma de organizare: grupe de lucru constituite din 3-4 participanţi. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. din învăţământul liceal. coli de hârtie albă. 1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.să realizeze corect o analiză SWOT pentru o întreprindere/instituție şi o piaţă. 400084 Cluj-Napoca Tel.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. nr.ro Pag. Mihail Kogălniceanu.realizaţi corect o analiză SWOT pentru o întreprindere /instituție şi o piaţă date.740 . colectivul de cadre didactice al Colegiului Economic Virgil Madgearu Bucuresti urmarește.educatieeconomica. În concordanță cu cerințele economiei de piață și cu procesul de reformă din invățământul românesc. .077521 Fax: (00) 40 .cunoaşterea implicaţiilor analizei SWOT pentru managementul firmei/instituției.explicaţi modul de utilizare a analizei SWOT. . Internet pentru grupele de participanţi.: (00) 40 . 22/47 . Realizarea analizei SWOT Obiective operaţionale: . Metode: . prin permanența activitate de perfecționare și autoperfecționare. . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.brainstorming în cadrul echipelor de lucru pentru identificarea diferitelor componente ale analizei SWOT. in masura să decida asupra propriei cariere. formarea unui absolvent autonom și responsabil.lucru în echipă pentru analiză critică a matricei SWOT. Mijloace: PC-ul.să explice modul de utilizare al analizei SWOT.ro Web: www. Sarcina de lucru: . FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.3/S/63908 TEMA 4 ANALIZĂ SWOT PENTRU COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU BUCUREȘTI SCENARIU DIDACTIC 1.

nr. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. o Migrația cadrelor didactice bine pregătite spre alte domenii de activitate.educatieeconomica. • Echipa manageriala competentă și responsabilă.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 23/47 . o Creșterea ratei de absenteism școlar. • Rezultate bune si foarte bune obținute la concursuri și olimpiade. 1.364 . Implicațiile pentru strategia de marketing a Colegiului Economic Virgil Madgearu București În urma analizei matricei SWOT se pot contura direcțiile de acțiune care să anuleze sau să diminueze punctele slabe si amenințările. o Popunerea de trecere a clasei a IX-a la ciclul • Oferta de cursuri din partea Casei Corpului Didactic București. Mihail Kogălniceanu.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.  Datorită profilului și specializării aliniat la cerințele pieței sunt posibile parteneriate cu firme pentru susținerea stagiului de pregătire practică a elevilor. să amplifice punctele tari și să valorifice oportunitățile. statutul cadrelor didactice suplinitoare.  Creșterea pregătirii cadrelor didactice. • Profilul de pregătire și specializare aliniat la cerințele pieței.077521 Fax: (00) 40 . o Slaba motivare a unor cadre didactice în ceea ce privește perfecționarea. • Profesionalismul cadrelor didactice.: (00) 40 . PUNCTE SLABE o Conservatorismul și inerția manifestate de unele cadre didactice în fața schimbărilor inerente din peisajul educațional. obținerea performanțelor la învățătură. • Procent mare de promovabilitate al examenului de bacalaureat. 2. OPORTUNITAȚI AMENINȚĂRI o Scăderea populației școlare. gimnazial. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA PUNCTE TARI • Poziția de leader în domeniul pregătirii economice de specialitate pentru piața bucureșteană. • Proiecte internaționale pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională generală și o Legislația ambiguă in ceea ce privește de specialitate. • Sponsorizarea diferitelor activitați de catre Primaria sector 1. accesând oferta de cursuri a Casei Corpului Didactic va conduce la creșterea calității procesului instructiv-educativ. • Număr mare de absolvenți admiși la diferite forme de învațământ superior. o Condițiile sociale precare implică cresterea ratei de abandon școlar. o Diminuarea motivației tinerilor pentru • Parteneriate cu firme pentru susținerea stagiului de pregatire practică a elevilor. o Insuficienta implicare a parinților in demersul școlar. se pot accesa cu ușurința programele si proiectele sprijinite de administrația locala.ro Web: www.ro Pag. Prin combinarea punctelor tari cu oportunitățile s-au conturat următoarele direcții:  Având in vedere caracterul de leader în domeniul pregătirii economice din București.740 . o Insuficienta dotare cu aparatura de multiplicare a materialelor didactice. 400084 Cluj-Napoca Tel.

 Identificarea grupurilor țintă vizate. fundații. in vederea creșterii motivării elevilor spre obținerea performanțelor școlare.  Crearea unui mediu de lucru propice dezvoltării personale și de grup in cadrul colectivului didactic. etc).077521 Fax: (00) 40 .ro Pag.  Implicarea in proiecte de promovare sociala (ONG-uri.ro Web: www. C.  Implicarea parinților in demersul școlar pentru reducerea ratei de absenteism școlar. care să evidențieze toate elementele ce caracterizează unitatea școlara și care pot prezenta interes pentru elevi si părinți.educatieeconomica. Webografie Bălan.  Elaborarea de cataloage.  Participarea la târguri de promovare a ofertei educaționale. Alte implicații ale strategiei de marketing a Colegiului Economic Virgil Madgearu:  Realizarea unei oferte educaționale atractive si desfășurarea unei intense activități de promovare a unității școlare.: (00) 40 . Zaharia R. (2012) .740 . • Schimbarea conservatorismului cadrelor didactice prin participarea la cursuri de specializare actualizate oferite de Casa Corpului Didactic București. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Prin combinarea punctelor tari cu amenințările s-au conturat următoarele direcții:  Creșterea motivației tinerilor pentru obținerea performanțelor școlare datorită profilului de pregătire si specializare aliniat la cerințele pieței. case de copii.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.Didactica noţiunilor referitoare la mediul de marketing. pentru asigurarea de liceeni bine pregatiți. nr. Mihail Kogălniceanu. 1.. pliante.364 . formate din tineri veniți din anumite școli cu profile diferite de specializare.  Elaborarea unei campanii de promovare pe internet (online) ce se adresează părinților si elevilor din învățământul gimnazial. Prin combinarea punctelor slabe cu amenințările s-au conturat următoarele direcții:  Creșterea motivării cadrelor didactice in privința perfecționarii.  Imbunătățirea relațiilor dintre profesori si elevi prin sporirea numărului de activități extrașcolare. Sursa Internet.ro/platforma-online/ FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. Suport de curs. 24/47 .  Incheierea de parteneriate cu școli gimnaziale. Prin combinarea punctelor slabe cu oportunitățile s-au conturat următoarele direcții: • Creșterea nivelului de dotare al școlii cu aparatura de multiplicare a materialelor didactice prin implicarea in sponsorizări a autorităților locale.  Scăderea ratei de absenteism școlar prin implicarea activă a echipei manageriale competente de care dispune unitatea de învățământ. http://www.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.

077521 Fax: (00) 40 .: (00) 40 . nr. 1. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 25/47 .ro Pag.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. ELABORAȚI UN SET DE CUVINTE INCRUCIȘATE CARE SĂ CONȚINĂ PE LINIA ORIZONTALĂ TERMENII MACROMEDIU/MICROMEDIU FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.364 .C.ro Web: www. Mihail Kogălniceanu.2.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.740 .3/S/63908 TEMA 4.educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. din învăţământul liceal.

2.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. makere. imprimantă. Completați cuvintele pe verticală care se refera la macromediul organizației și la domeniul marketing. ELABORAȚI UN SET DE CUVINTE INCRUCIȘATE CARE SĂ CONȚINĂ PE LINIA ORIZONTALĂ TERMENII MACROMEDIU/MICROMEDIU SCENARIUL DIDACTIC I. 400084 Cluj-Napoca Tel.740 . carți de specialitate. 26/47 .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. Mihail Kogălniceanu.3/S/63908 TEMA 4.: (00) 40 . Familiarizați elevii de liceu cu termenul macromediu.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. III. constituit din patru cursanți.C. flipchart.ro Web: www.ro Pag. nr. II. Mijloace: computer. . 2. Obiectivele operaționale vizate La sfârșitul realizării proiectului cursantul este capabil: .Să completeze cuvintele pe verticală care se refera la macromediul organizației și la domeniul marketingului. din învăţământul liceal. 1. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Condițiile interne și condițiile externe Metode: brainstorming. Se elaborează un set de cuvinte încrucișate cu noțiuni care se referă la macromediul organizației și la domeniul maketing. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.077521 Fax: (00) 40 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.Sarcini de lucru: 1.Să familiarizele elevii de liceu cu termenul macromediu organizației.364 .educatieeconomica. coli albe. organizatorul grafic. studiul pe echipe. Forma de organizare: grup de lucru. IV.

3. radio. 2. 6.ro Pag. nr. 7. Cercetare a dezvoltării vânzării și a utilizării mărfurilor și serviciilor printr-o mai bună prezentare și publicitate în rândul consumatorilor. 5. 400084 Cluj-Napoca Tel. 4. Rezultatul material al unei activități umane. Activitate comercială prin care se urmărește.740 .: (00) 40 . sau a creșterii vânzărilor.ro Web: www. distribuirii și promovării prin care întreprinderea orientează fluxul de bonuri și servicii de la producători la consumatori. pe calea publicității (prin tipărituri. pentru înlăturarea rivalilor. destinat satisfacerii unor nevoi și reprezintă o sumă de componente materiale și imateriale și caracteristici interdependente ce alcătuiesc un tot unitar.077521 Fax: (00) 40 .educatieeconomica. Forma socială pe care o îmbracă produsele destinate schimbului prin intermediul relațiilor de piață. în vederea intării pe piață. stabilirii prețului. care luptă pentru acapararea pieței. Ansamblul de activități practice care constau in procesul de planificare și punere in practică a produsului. suscitarea.). televiziune. Promovare a unui produs.364 . câștigarea interesului public asupra anumitor mărfuri sau a folosirii unor servicii. Persoana care face concurență alteia. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 1 2 M A 3 C 4 5 7 R O 6 M E 8 D I 9 10 U Definirea noțiunilor cu ajutorul cărora cursantul va completa casuțele goaleȘ 1. 27/47 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. pentru a face cunoscută o marcă sau un nou tip de produs. cinematograf etc. Mihail Kogălniceanu. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. 1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.

1 P R O M O Ț I E 2 M A R K E T I N G 3 C O N C U R E N T 4 O F E R T Ă 5 P R O D U S 6 M E R C H A N D I S I N G 7 R E C L A M Ă 8 D I S T R I B U Ț I E 9 C L I E N T 10 F U R N I Z O R FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. nr.077521 Fax: (00) 40 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. mașini și utilaje.ro Web: www. 1.740 . Totalitatea activităților economice care au loc pe traseul parcurs de marfă între producător si consumatorul final.educatieeconomica. Cercul firmelor.ro Pag. 10. materiale. instituțiilor si al persoanelor individuale carora le sunt adresate bunurile (sau serviciile) întreprinderii.: (00) 40 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. 28/47 . Mihail Kogălniceanu. echipamente. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 8. Diverse firme sau persoane particulare care in baza unor relații de vanzare-cumpărare asigură întreprinderii resursele necesare de materii prime.364 . 9.

3/S/63908 TEMA 5.B. nr. 1. din învăţământul liceal.educatieeconomica.740 .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. 29/47 .: (00) 40 .ro Web: www.077521 Fax: (00) 40 .364 .ro Pag. Mihail Kogălniceanu. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. PRECIZAȚI DIFERENȚELE EXISTENTE ÎNTRE CERCETAREA EXPLORATORIE ȘI CERCETAREA DESCRIPTIVĂ FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.

30/47 . nestructurat.ro Pag.Să identifice un exemplu de cercetare exploratorie si unul de cercetare descriptivă in România sau în plan internațional. de a defini caracteristicilor fenomenului variabilele și ipotezele cercetării. CERCETARE DESCRPTIVA Urmărește identificarea. IV.3/S/63908 TEMA 5. structurat.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. nr. studiul pe echipe. Diferențele existente între cercetarea exploratorie si cea descriptivă sunt evidențiate în funcție criteriile prezentate in tabelul de mai jos. 1. marker.: (00) 40 . Mihail Kogălniceanu. Formal. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Flexibil. evaluarea și alegerea celui mai bun mod de acțiune. OBIECTIVELE OPERAȚIONALE VIZATE: La sfârșitul realizării proiectului cursantul este capabil: . flipchart. coli albe. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. II. SARCINI DE LUCRU FOCALIZATE PE OBIECTIVELE OPERAȚIONALE: 1. MIJLOACE: computer. cercetat fără a explica si cauzele care au condus la apariția acestui fenomen.1. FORMA DE ORGANIZARE: grup de lucru constituit din trei cursanți. carți de specialitate. Identificați un exeplu de cercetare exploratorie și unul de cercetare descriptivă în România.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. . FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. 2. Are rolul de a clarifica problema ce Urmărește descrierea urmează a fi investigată.740 . III.educatieeconomica.B. Precizați diferențele existente între cercetarea exploratorie și cea descriptivă.Să precizeze diferențele existente între cercetarea exploratorie si cercetarea descriptiva.077521 Fax: (00) 40 . Nr. CONDIȚII INTERNE ȘI CONDIȚII EXTERNE METODE: organizatorul grafic. 400084 Cluj-Napoca Tel. CRITERII DE Crt.364 .ro Web: www. PRECIZAȚI DIFERENȚELE EXISTENTE ÎNTRE CERCETAREA EXPLORATORIE ȘI CERCETAREA DESCRIPTIVĂ SCENARIU DIDACTIC I. imprimanta. DIFERENȚIERE 1) Scopul cercetarii 2) 3) Caracterul cercetării Obiectivul cercetării CERCETARE EXPLORATORIE Limitat la mai buna cunoaștere și înțelegere a unui fenomen de marketing. din învăţământul liceal.

studii realizate de organizații.Sondajul ad-hoc. particularizarea gamelor de produse pe tipuri de ten.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. culegere a . Exemplu de cercetare descriptivă Ca model de cercetare descriptiva am ales cercetarea opiniilor si percepțiilor referitoare la firma Garnier. dar și informațiilor din surse primare (surse secundare interne: înregistrari contabile.educatieeconomica.Interviurile realizate în rândul experților.Sondajele periodice.Reportofon.Studiile pilot.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.Studiile de caz. .Reuniunile focalizate pe grup.Fișe de observare. Dimensiunile Eșantion de dimensiune mica. studii realizate de organizații. In special din surse primare. dar și din surse secundare (informațiile primare sunt obținute în urma unor cercetări calitative realizată pe un număr mare de consumatori.Simularea. 1. accesibilitatea produselor și designul atragator al campaniilor si promoțiilor.: (00) 40 .740 . nr. a informațiilor . rapoarte ale forțelor de vânzare. . . surse secundare interne: înregistrari contabile. aparat video pentru reuniunile focalizate pe grup. cel mai utilizat instrument pentru obținerea datelor primare. Periodica. . Instrumente de . iar cercetările calitative au la baza un numar mic de consumatori. rapoarte ale forțelor de vânzare. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. scrisori ale consumatorilor. . . canalizează discuția spre o tema principală: „care sunt motivele pentru care folosiți aceste produse cosmetice?”. urmând a fi supus unor analize de conținut .Interviul este înregistrat.Observarea. Acestă metoda de culegere a informațiilor permite realizarea unor discuții informale.077521 Fax: (00) 40 . Exemplu de cercetare exploratorie Pentru a prezenta un model de cercetare exploraotorie am ales prezentarea cercetării motivelor pentru care tinerele folosesc produse cosmetice din gama Garnier Essentials. reprezentativ static.Analiza datelor secundare. .ro Web: www. Frecvența cercetării Ocazională. 400084 Cluj-Napoca Tel. iar cercetările calitative au la baza un numar mic de consumatori) Metode de culegere .364 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 4) 5) 6) 7) 8) Sursa de culegere a In special din surse secundare.Analiza datelor secundare.ro Pag.Gidul de interviu. Mihail Kogălniceanu. informațiile primare sunt obținute în urma unor cercetări calitative realizată pe un număr mare de consumatori. 31/47 . scrisori ale consumatorilor . .Chestionarul.Formulare pentru conducerea informațiilor discuțiilor. Una din metodele de culegere a informațiilor a fost reuniunea de grup. . Eșantion de dimensiune mare. eșantionului nereprezentativ statistică. După analiza raspunsurilor s-a constatat că principalele motive sunt: calitatea produselor Garnier Essentials. .

Cristina (2006) – Marketingul afacerii.educatieeconomica. București. Popa.077521 Fax: (00) 40 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Una din metodele este sondajul periodic cu ajutorul careia se stabilesc opiniile si percepțiile referitoare la firma Garnier. 400084 Cluj-Napoca Tel. Florica.ro Web: www. Informațiile astfel obținute sunt reprezentative și sunt un punct de plecare pentru restul cercetării. Balaure. editura Akademos Art. București. Virgil (coordonator) (2002) – Marketing – ediția a II-a revăzută și adăugită. Iacob (coordonator) (2002) – Cercetari de marketing. 1. Capotă. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. editura Uranus. editura Uranus. Bucuresti.740 . Ghinescu. Pentru fiecare tip de sondare se folosește un chestionar foarte bine definit de catre angajații firmei. nr. sau pe eșantioane constituite ad-hoc pentru fiecare desfășurare in teren a cercetării.364 . Mihail Kogălniceanu.ro Pag. manual clasa aXI-a. Valentina. Sondajul se realizează pe eșantioane fixe.: (00) 40 . Bibliografie Cătoiu.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. de tip panel. 32/47 .

400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 .3. Mihail Kogălniceanu.3/S/63908 TEMA 5.ro Web: www. PROIECTAȚI CHESTIONARUL UNUI SONDAJ AVÂND CA SCOP STABILIREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPARARE ȘI UTILIZARE A PANTOFILOR DE SPORT AL TINERILOR DE 16-18 ANI FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.077521 Fax: (00) 40 .740 .educatieeconomica. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. din învăţământul liceal.A.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1. nr.ro Pag.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 1. 33/47 .364 .

3. carți de specialitate. Formulați obiectivele sondajului.18 ani. din învăţământul liceal.ro Web: www. Forma de organizare: grup de lucru consituit din patru cursanți.Sarcini de lucru 1. .740 .Să realizele chestionarul sondajului. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.ro Pag. studiul pe echipe. Mihail Kogălniceanu. • Influențarea deciziei de cumpărare de către alte persoane . Obiectivele operaționale vizate La sfârșitul realizării proiectului cursantul este capabil: .364 . imprimanta. IV.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 . Mijloace: computer.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. Realizați chestionarul sondajului. flipchart. markere. coli albe.Să formuleze obiectivele sondajului. • Identificarea locului de efectuare a cumpărăturilor. organizatorul grafic. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. SCOPUL SI OBIECTIVELE SONDAJULUI CHESTIONARULUI SCOP: Stabilirea comportamentului de cumpărare și utilizare a pantofilor de sport al tinerilor de 16. • Influența sexului și mediului de resedință asupra comportamentului de cumpărare și utilizare a pantofilor de sport. . • Intervalul de timp scurs de la ultima achiziție. III.A.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.3/S/63908 TEMA 5. 1. II. nr. • Determinarea frecvenței de utilizare. Stabiliți scopul sondajului.3. • Determinarea mărcilor preferate . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. • Determinarea modalităților de utilizare a pantofilor de sport. Condiții interne și condiții externe Metode: brainstorming. 34/47 . • Identificarea motivului cumpărării pantofilor de sport. 2.Să stabilească scopul sondajului.077521 Fax: (00) 40 .educatieeconomica. PROIECTAȚI CHESTIONARUL UNUI SONDAJ AVÂND CA SCOP STABILIREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPARARE ȘI UTILIZARE A PANTOFILOR DE SPORT AL TINERILOR DE 16-18 ANI SCENARIU DIDACTIC I. OBIECTIVE : • Determinarea importanței caracteristicilor în funcție de care tinerii cumpără pantofi de sport.

1.ro Pag.dacă Nu.treceți la intrebările de identificare. 1. La ultima achiziție de pantofi sport ați avut în vedere recomandarea altor persoane din următoarele ? o Parinți o Prieteni o Aleg singur 4. Precizați marca de pantofi sport achiziționată ultima dată .ro Web: www. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA CHESTIONAR Bună ziua. Când ați achiziționat ultima dată incălțăminte sport ? o Saptămâna trecută o În urmă cu o lună o În urmă cu șase luni o Anul trecut 6. atunci când achiziționați pantofi sport: Caracteristici Marcă Preț Confort Foarte puțin important Puțin important Nici.18 ani. Achizțtionați încălțăminte sport ? o Da o Nu Dacă Da. Care sunt mărcile dvs.educatieeconomica.077521 Fax: (00) 40 .: (00) 40 .364 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica.. De unde achiziționați pantofi sport ? o Din magazine de articole sportive o Hypermarket-uri o Online o Altele 3. Prin rmare. 35/47 . vă rugăm să răspundeți la urmatoarele întrebări.740 . 400084 Cluj-Napoca Tel. Menționați pe o scală de la 1 la 5 importanța pe care o acordați următoarelor caracteristici.Nici Important Foarte important FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. nr. 2. Mihail Kogălniceanu. treceți la întrebările următoare. Vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor dvs. reprezentăm firma „X” și realizăm un sondaj referitor la studierea comportamentului de cumpărare și utilizare a pantofilor de sport al tinerilor de 16. 7. ……………………………………………………. preferate dintre următoarele ?( alegeți una sau mai multe în funcție de preferințe ) o Lotto o Nike o Adidas o Lacoste o Puma 5.

educatieeconomica. nr.ro Pag. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 8.ro Web: www. 400084 Cluj-Napoca Tel.077521 Fax: (00) 40 . Mediul de reședință : o Urban o Rural Vă mulțumim ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Care ? ……………………………………………. Care este motivul de cumpărare a pantofilor sport ? o Epuizarea stocului personal o Pentru a oferi un cadou o Pentru a face senzație în rândul prietenilor o Altul 9.740 . 36/47 . 10.: (00) 40 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. Mihail Kogălniceanu.364 .. 1. Sexul dvs: o Feminin o Barbatesc 11. Cu ce frecvență utilizați pantofi sport ? o Zilnic o De cel puțin 2 ori / săptămână o Numai la activitățile sportive de la clasă o În alte situații .

: (00) 40 . 400084 Cluj-Napoca Tel. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. 37/47 . nr. 1.ro Web: www.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. din învăţământul liceal. Mihail Kogălniceanu.364 .ro Pag. Formulaţi 10 obiective de marketing FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.educatieeconomica. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.A.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.077521 Fax: (00) 40 .1.3/S/63908 TEMA 6.740 .

• Efectuează imbunătăţirile indicate de ceilalţi elevi şi de profesor.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. lucru pe echipe.ro Web: www. 38/47 .Rezolvarea sarcinii de lucru Cele zece obiective de marketing stabilite de elevi: 1.ro Pag. Creşterea profitului prin reducerea costurilor ( cu personalul sau cheltuieli de întreţinere) cu 5% până la sfârşitul anului 5.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.077521 Fax: (00) 40 . Creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor faţă de angajaţii organizaţiei în perioada 2012-2013 de la 70 % la 80% 10. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.: (00) 40 . Forma de organizare: Grupuri de cate 2-3 elevi.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. prime. 1. • Consemneaza pe foaia de flipchart a celor 10 obiective. Creşterea numărului clienţilor din portofoliu cu vechime cuprinsă între 3 şi 5 ani până la sfârşitul anului 2012 7. Formulaţi 10 obiective de marketing I. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.3/S/63908 TEMA 6. caiete. Scenariu didactic Obiective operationale: • să formuleze 10 obiective de marketing. 400084 Cluj-Napoca Tel. Creşterea numărului de clienţi bussines categoria A de la 15 la 20 de clienţi 6.740 . Repoziţionarea companiei prin schimbarea imaginii 2. Creşterea CA sporind ponderea produselor introduse recent în portofoliul nostru 4. Mijloace utilizate: computer. flipchart. • să identifice caracteristicile SMART ale obiectivelor de marketing. instrumente de scris. Metoda: organizator grafic.A. II.Metoda de lucru: Activitati: • Discuta cu colegii si impartasiti-va opiniile asupra temei. nr. Mihail Kogălniceanu. carioci colorate. excursii în anul 2012 9.1.educatieeconomica. Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor de la 50 % la 70 % faţă de companie prin traininguri. • Disemineaza informatiile catre ceilalti elevi. Creşterea contribuţiei mărcii A la profit ul companiei de la 10 % la 20%. III. din învăţământul liceal. Creşterea ponderii activităţilor pe pieţele externe în CA în anul 2012 3. Creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor de la 70% la 80% faţă de organizaţie 8.364 .

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.740 .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice.3/S/63908 TEMA 7 PROIECT DE LECȚIE.: (00) 40 . Mihail Kogălniceanu.ro Web: www. 39/47 . din învăţământul liceal. 1.077521 Fax: (00) 40 .815679 E-mail: contact@educatieeconomica. nr. 400084 Cluj-Napoca Tel.364 .educatieeconomica.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. DIDACTICA NOȚIUNILOR DE MARKETING REFERITOARE LA TIPOLOGIA CERCETĂRILOR DE MARKETING FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.ro Pag.

Obiectivul va fi atins dacă cel puțin 80 % dintre elevii clasei pot clasifica cercetările de marketing în funcție de criterile date la sfârșitul orei sau la reactualizarea cunostințelor în următoarea oră de curs. metode și tehnici științifice de investigare se realizează. 2.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. DIDACTICA NOȚIUNILOR DE MARKETING REFERITOARE LA TIPOLOGIA CERCETĂRILOR DE MARKETING SCENARIU DIDACTIC I. evaluarea alternativelor acțiunilor de marketing și a efectelor acestora. 40/47 .ro Web: www. 1. măsurarea și culegerea. destinate conducerii unităților economice pentru cunoașterea mediului în care funcționează. analiza și interpretarea informaților de marketing.ro Pag.077521 Fax: (00) 40 . identificarea oportunităților. 400084 Cluj-Napoca Tel.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.1 Conținutul adecvat: Cercetarea de marketing reprezintă activitatea formală prin intermediul căreia.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice. Mihail Kogălniceanu. care predau discipline economice” Contract POSDRU/87/1.3/S/63908 TEMA 7 PROIECT DE LECȚIE.Obiectivele operaționale ale lecției La sfârșitul realizării proiectului curasantul este capabil: A. nr.3 Strategia didactică.1 Sarcini de lucru focalizate pe obiectivul operational A: Familizarizați elevii de liceu cu termenul de cercetare de marketing.Să prezinte criterile de clasificare ale cercetărilor de marketing.educatieeconomica.Să familiarizeze elevii de liceu din clasa a XI-a cu termenul de cercetare de marketing. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.364 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.Pentru obiectivul A se precizează: 2. 2.: (00) 40 . 2.740 . Obiectivul va fi atins dacă cel puțin 80 % dintre elevii clasei au înțeles termenul de cercetare de marketing la sfârșitul orei sau la reactualizarea cunostințelor în urmatoarea oră de curs. din învăţământul liceal. II. specificarea. B.2 Forma de organizare:Individuală.3. cu ajutorul unor concepte.

Se desfășoară sub diverse forme: studii pilot.2 Condițiile interne și externe ale situației de învățare Metode: expunerea.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. lucrul cu manualul. Mijloace: computer. forma funcțională a dependenței fenomenului de variabilele explicative considerate. Cercetârile explicative (cauzale) au ca scop să explice desfășurarea sepecifică în timp și spațiu a unui anumit fenomen de marketing. 1. Sunt utile în procesul de definire al conceptelor. se adresează un set de întrebări. Cercetările exploratorii au ca scop principal identificarea coordonatelor fenomenului cercetat.: (00) 40 .Au apărut și au fost dezvoltate numeroase variante de cercetări ce au fost grupate pe categorii care formează tipologia cercetărilor de marketing. formularea mai precisă și mai buna înțelegere a acestora prin definirea conceptuală și operațională a variabilelor ce le carcterizează și a ipotezelor care fac obiectul unei cercetări ulterioare. teste psihologice. insistând asupra a ceea ce se întamplă cu fenomenul respectiv și nu asupra cauzelor evoluției sale. instrumentale. explicative (cauzale) și predictive. • Elevii sunt atenți. Mihail Kogălniceanu. pix. ascultă și urmăresc prezentarea. caiet.4 Descrierea interacțiunii cadru didactic-elev • Profesorul comunică elevilor cu ajutorul prezentării power-point definirea conceptului de cercetare de marketing. ele urmăresc să-i descrie și să-i evalueze coordonatele.3 Evaluarea: orală. conversația. mediu sau lung ale fenomenelor de marketing. metode statistice de analiză și previziune. Principalul criteriu îl constituie însuși obiectul cercetării după care cercetările de marketing pot fi: exploratorii. Cercetările descriptive se organizează atunci când exista un nivel minim de cunoaștere cu privire la un anumit fenomen de marketing. direcția și intensitatea influenței acestor variabile. experimente de laborator.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. de formulare și testare a ipotezelor. 41/47 .3. notează în caiete.1 Conținutul adecvat: Complexitatea proceselor și fenomenelor vizate de cercetarea de marketing reclamă variate modalități de studiere a acestora. 2. videoproiector. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.ro Pag. Pentru obiectivul B se precizează : 3. Printr-o astfel de cercetare se poate face de exemplu o descriere detaliata a caractersiticilor pieței unui anumit produs sau serviciu. descriptive.ro Web: www. 400084 Cluj-Napoca Tel.educatieeconomica. analize statistice de tipul celei factoriale. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 2. În funcție de locul de desfășurare cercetările de marketing se delimitează în ceretări de teren (field research) și cercetări de birou ( desk research). raspund la întrebarile profesorului.740 . sclae de cuantificare a fenomenelor calitative. variabilele depind de evoluția acestuia. Cercetările instrumentale au ca obiect elaborarea. Cecetările predictive urmăresc realizarea unor previziuni pe termen scurt.364 . 2. testarea si validarea unor instrumente și metode de cercetare cum sunt: chestionare. nr.077521 Fax: (00) 40 .3.

După frecvența desfășurării lor cercetările de marketing pot fi: permanente.educatieeconomica. videoproiector.2 Condițiile interne și externe ale situației de învățare Metode: organizatorul grafic. cercetarea audienței unui mesaj publicitar transmis prin radio).ro Pag. 42/47 . caiet. pix. 3.740 . lucrul individual.3. 3. Mijloace: calculator. 3.3 Strategia didactică 3.3.: (00) 40 . 1.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. Cea de-a doua categorie are la bază studierea diverselor surse statistice și a unor documente care au tagența cu fenomenul cercetat. ocazionale cand nu se mai repetă în timp (exemplu: cercetarea de piață făcută în vederea lansării în vînzare a unui produs sau serviciu. sunt atenți la cerințele date in fișa de lucru și completează răspunsurile corecte. pe baza unei fișe de lucru. Elevii ascultă și urmăresc prezentarea. expunere. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. bugete de familie ). distribuie fiecărui elev o fișă de lucru și precizează cerințele aferente acesteia. periodice când se efectueaza la anumite intervale de timp (de exemplu: cercetările cu ocazia târgurilor și expozițiilor interne sau internaționale. grupare și prelucrare a informațiilor. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Prima categorie presupune investigarea efectivă a fenomenelor care intră sub incidența cercetărilor de marketing și apelează mai ales la metode de recolatre.2 Forma de organizare: individual 3. când se desfașoară în mod sistematic ( de exemplu panelurile de gospodării.ro Web: www. nr.1 Sarcini de lucru focalizate pe obiectivul operational 2 Prezentați criterile de clasificare ale cercetărilor de marketing 3.3.364 . elevii raspund la cerințele date referitoare la criterile de clasificare ale cercetărilor de marketing. cercetările realizate cu ocazia contractărilor).3 Evaluarea: scrisă.4 Descrierea interacțiunii cadru didactic-elev Profesorul comunică elevilor cu ajutorul prezentării power-point criteriile de clasificare ale cercetărilor de marketing. panelurile de magazine.077521 Fax: (00) 40 . 400084 Cluj-Napoca Tel. Mihail Kogălniceanu.

.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII..ele urmăresc sa-i descrie și sa-i evalueze coordonatele.... DATA. 2.. 400084 Cluj-Napoca Tel.... mediu sau lung ale fenomenelor de marketing...... CLASA a XI-a .. 2. Mihail Kogălniceanu..Asociați noțiunile din cele două coloane dacă între ele există o legatură: A 1... forma funcțională a dependenței fenomenului de variabilele considerate. Fisa de lucru pentru obiectivul operational B NUME ȘI PRENUME ELEV.. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III...740 .. 1.....Cecetări descriptive FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str... 43/47 ... b) urmaresc realizarea unor previziuni pe termen scurt.Cercetări instrumentale B a) au ca scop să explice desfășurarea sepecifică în timp și spațiu a unui anumit fenomen de marketing.....Cercetări explicative 4.ro Pag....Cecetări predictive 3...Cecetări exploratorii 5.: (00) 40 .Clasificați cercetările de marketing în funcție de locul de desfășurare. FIȘA DE LUCRU 1. insistând asupra a ceea ce se întampla cu fenomenul respectiv...... d) au ca scop principal identificarea coordonatelor fenomenului cercetat definirea conceptuală și operațională a variabilelor ce le carcterizează și a ipotezelor care fac obiectul unei cercetări ulterioare....364 ..077521 Fax: (00) 40 . e) se organizează atunci când există un nivel minim de cunoaștere cu privire la un anumit fenomen de marketing. c) au ca obiect elaborarea.... nr. variabilele de care depinde evoluția acestuia..815679 E-mail: contact@educatieeconomica.educatieeconomica...ro Web: www. testarea și validarea unor instrumente și metode de cercetare...

077521 Fax: (00) 40 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA IV.ro Pag. SCOPUL LECȚIEI: De a transmite informații despre cercetarea de marketing și despre criteriile de clasificare ale cercetărilor de marketing. CLASA a XI-a. TITLUL LECȚIEI: TIPOLOGIA CERCETĂRILOR DE MARKETING. 6.MARKETINGUL AFACERII. 3. 11.DURATA LECȚIEI: 50 DE MINUNTE 9. 12.editia a II-a revazuta si adaugita.740 .ro Web: www. organizatorul grafic. 1.Florica Popa. 5. 13. lucrul individual. editura Uranus.educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. METODE ȘI PROCEDEE DE INSTRUIRE: expunerea. caiet.Proiectul lecției Unitatea de invațământ: COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” Profesor: Tapalagă Irina Violeta Data: 18. TIPLUL LECȚIEI: COMUNICARE ȘI DOBÂNDIRE DE CUNOȘTINTE 7. UNITATEA DE INVAȚARE: CERCETAREA DE MARKETING ȘI NEVOILE CLIENȚILOR.rapiditate și corectitudine în oferirea unor raspunsuri corecte. conversația. Virgil (coordonator). Cristina Ghinescu (2006)-Maketingul afacerii-manual clasa a XIa.02. manual. Mihail Kogălniceanu. 4.2012 PROIECT DIDACTIC 1. BIBLIOGRAFIE: Balaure. fișe de lucru.2003-Marketing. LOCUL DE DESFĂȘURARE: IN CLASĂ 8 . calculator. COMPETENȚE SPECIFICE: C2-DETERMINĂ NEVOILE CLIENȚILOR 10. 2.: (00) 40 . individuală. nr. 44/47 .editura Akademos Art. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ELEVILOR: frontală. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: .364 . 14.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. DISCIPLINA: M1. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. Bucuresti Valentina Capota. . OBIECTIVE OPERAȚIONALE: OBIECTIVE COGNITIVE O1-Să definească cercetarea de marketing O2-Să prezinte tipologia cercetărilor de marketing OBIECTIVE AFECTIVE: satisfacția de a raspunde și de a fi apreciat. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: videoproiector.asimilare de noi cunoștințe.

manual . experimentul de marketing. destinate conducerii unitaților economice pentru cunoașterea mediului în care funcționează. prezentarea.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. evaluarea alternativelor acțiunilor de marketing și a efectelor acestora. Timp De lucru Metode Resur -se 2-3 min - Catal og.: (00) 40 . investigarea nevoilor clienților. certarea direct. fișe de lucru. 45/47 . 400084 Cluj-Napoca Tel. urmăresc analizarea și interpretarea datelor. Ascultă și simularea fenomenelor de marketing.077521 Fax: (00) 40 . identificarea oportunităților. fișa de lucru. specificarea. Complexitatea proceselor și fenomenelor vizate de cercetarea de marketing reclamă variate modalități de studiere a acestora. 1. descriptive. Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și raspund la comunică elevilor obiectivele urmărite. instrumentale. videop roiecto r. Rezolvă cu ajutorul unor concepte. activitatea formală prin intermediul căreia. Mihail Kogălniceanu. calcula tor. tipologia cercetărilor de Notează în marketing. explicative (cauzale) și predictive. Notează titlul Capitolul 2 se numește CERCETAREA DE lecției si rețin MARKETING ȘI NEVOILE CLIENȚILOR obiectivele în care se pune accent pe investigarea urmărite. nr. masurarea și culegerea. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.DESFĂȘURAREA LECȚIEI Etapele Lecției 1.Au apărut și au fost dezvoltate numeroase variante de cercetări ce au fost grupate pe categorii care formează tipologia cercetărilor de marketing.740 .educatieeconomica. surselor primare. Comunicarea noilor cunostințe 35 min Expunerea conversatia organizatorul grafic.ro Web: www. metode și tehnici sarcinile din științifice de investigare se realizează. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 15. pix 2. capitol. analiza și interpretarea informaților de marketing. caiet. Principalul criteriu îl constituie însuși obiectul cercetării după care cercetările de marketing pot fi: exploratorii.364 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII.Moment organizatoric Activitatea Profesorului Activitatea Elevilor Notează absențele și crează condițile pishiologice Răspund necesare pentru începerea lecției prezent la strigarea catalogului și se pregătesc de lecție Profesorul prezintă introducerea în noul Sunt atenți. întrebarile Cercetarea de marketing reprezintă profesorului.ro Pag. caiete.

Cercetările instrumentale au ca obiect elaborarea. analize statistice de tipul celei factoriale. forma funcțională a dependenței fenomenului de variabilele explicative considerate.ro Web: www. Cecetările predictive urmăresc realizarea unor previziuni pe termen scurt. Mihail Kogălniceanu. sclae de cuantificare a fenomenelor calitative. teste psihologice. Cercetările descriptive se organizează atunci cand există un nivel minim de cunoaștere cu privire la un anumit fenomen de marketing.Se desfașoară sub diverse forme: studii pilot. variabilele depind de evoluția acestuia. Prima categorie presupune investigarea efectivă a fenomenelor care intră sub incidența cercetărilor de marketing și FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str. nr.740 . 1.077521 Fax: (00) 40 . mediu sau lung ale fenomenelor de marketing. Printr-o astfel de cercetare se poate face de exemplu o descriere detaliată a caractersiticilor pieței unui anumit produs sau serviciu. Sunt utile în procesul de definire al conceptelor. formularea mai precisă și mai buna ințelegere a acestora prin definirea conceptuală și operațională a variabilelor ce le carcterizează și a ipotezelor care fac obiectul unei cercetări ulterioare.364 . FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Cercetările exploratorii au ca scop principal identificarea coordonatelor fenomenului cercetat. testarea și validarea unor instrumente și metode de cercetare cum sunt: chestionare. de formulare și testare a ipotezelor.815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ele urmăresc să-i descrie și să-i evalueze coordonatele. 46/47 .UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. metode statistice de analiză și previziune. In funcție de locul de desfășurare cercetările de marketing se delimitează în ceretări de teren (field research) și cercetări de birou (desk research). 400084 Cluj-Napoca Tel. experimente de laborator.educatieeconomica. insistand asupra a ceea ce se întamplă cu fenomenul respectiv și nu asupra cauzelor evoluției sale.ro Pag. direcția și intensitatea influenței acestor variabile.: (00) 40 . Cercetarile explicative (cauzale) au ca scop să explice desfășurarea sepecifică în timp și spațiu a unui anumit fenomen de marketing.

47/47 . nr.077521 Fax: (00) 40 . 1. FONDUL SOCIAL EUROPEAN OAMENI Investeşte în ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Str.: (00) 40 . grupare și prelucrare a informaților. cand se desfașoară în mod sistematic (de exemplu panelurile de gospodării.Clasificați cercetările de marketing după frecvența lor. pix.740 . 8 min Converasția Elevii notează tema în caiete.Asigurarea retenției și a transferului Verificarea și argumentarea cunoștințelor din noua lecție pe baza unor întrebari. ocazionale când nu se mai repeta în timp (exemplu: cercetarea de piata facuta în vederea lansării în vânzare a unui produs sau serviciu.Definiți cecetarea de marketing.Cea de-a doua categorie are la bază studierea diverselor surse statistice și a unor documente care au tagență cu fenomenul cercetat.815679 E-mail: contact@educatieeconomica. 400084 Cluj-Napoca Tel. panelurile de magazine. Pe baza criterilor date exemplificați pentru fiecare criteriu în parte câte un exemplu de cercetare.Clasificați cercetările de marketing în funcție de locul de desfășurare.ro Web: www.Realizarea feed-back-ul 4. bugete de familie). 3.ro Pag. periodice cand se efectueaza la anumite intervale de timp (de exemplu: cercetările cu ocazia târgurilor și expozițiilor interne sau internaționale. Elevii raspund la întrebările solicitate de profesor. 4 min Expunerea Caiet.UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA apelează mai ales la metode de recolatre. Mihail Kogălniceanu. 2. 3. După frecvența desfășurării lor cercetările de marketing pot fi: permanente. 1.educatieeconomica. cercetarea audienței unui mesaj publicitar transmis prin radio). 4.364 . cercetările realizate cu ocazia contractărilor).Clasificati cercetările de marketing în funcție de obiectul cercetării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful