Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume/Prenume Adresa Telefon Fax E-mail Cetăţenia Data naşterii Sex

Trifoi Maria Cornelia
Valea hotarului,nr.284 0262 371 590 www.cornelia.matus@yahoo.com romana
01.05.1988 F

Locul de muncă vizat / Aria ocupaţională Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

asistent medical

practica din timpul facultatii asistenta practicanta

Educaţie şi formare
Perioada

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad,filiala Baia Mare.Facultatea de medicina si Medicina Dentara,Specializare:Asistenta Medicala.20072011. Asistent medical generalist

Calificarea / diploma obţinută Domenii principale studiate / competente dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul de clasificare a

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

formei de învăţământ / formare .

dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Informaţii suplimentare Anexe . referinţe etc. Enumeraţi documentele ataşate CV-ului. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Permis de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria.Aptitudini şi competente personale Limba maternă Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Precizaţi limba maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) Comprehensiune Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Vorbit Interacţiune Exprimare Scris Limba Limba (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. de exemplu: persoane de contact. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful