Universitatea „Al.I.

Cuza” Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Echilibru şi dezechilibru economic în statele postcomuniste Efecte ale crizei economice asupra democraţiilor esteuropene

Student: Creţu Elena-Paula an II grupa I

IAŞI 2011

Culegerea. Perspective descriptive şi explicative asupra temei 5. Obiectivele cercetării 2. Argument B. Construcţia teoretică a cercetării: 1. Măsurarea datelor cercetării 3. prezentarea şi reprezentarea datelor cercetării: 1. Interpretarea calitativă şi corelarea rezultatelor cu ipotezele cercetării E. Concepte şi operaţionalizarea conceptelor C. Instrumente de cercetare H. Surse de documentare I. Corelaţia şi analiza variabilelor 4. Metoda optimă de cercetare G. Variabilele cercetării 2. Tipologia datelor culese 3. Tehnici de culegere a datelor şi de informare ştiinţifică 2. Modele de reprezentare a datelor D. Concluziile cercetării . Ipotezele ştiinţifice 4. Întrebările cercetarii 3.CUPRINS A. Lanţuri cauzale F. Analiza datelor cercetării: 1.

Problema este cu atât mai spinoasă. cu cât Uniunea Europeană este nevoită să se concentreze nu doar pe vestul destabilizat. În aceste state. ci şi pe fostele state comuniste din est. ci în special pentru statele mai sărace. ale căror democraţii nu sunt ajunse încă la maturitate. criza economică a lăsat urme adânci. Argument Criza economică este una dintre problemele de actualitate cu care statele din întreaga lume se confruntă. . Criza economică a produs consecinţe îngrijorătoare nu doar pentru statele cu un puternic potenţial economic. la nivelul ratei şomajului sau a ratei inflaţiei.A. urme ce pot fi identificate la nivelul PIB-urilor din ce în ce mai scăzute. În contextul unei crize economice globale. cu regimuri democratice tinere şi insuficient consolidate. Uniunea Europeană încearcă să dezvolte pronosticuri şi soluţii care să reducă deficitele economice înregistrate în ultimii ani la nivelul statelor membre.

b) Analiza PIB-urilor din statele est-europene în comparaţie cu cele din vestul Europei. H1: Cu cât rata şomajului este mai mare. c) Identificarea fluctuaţiilor care apar la nivelul ratei şomajului în statele din estul Europei. cu atât rata inflaţiei este mai mare. care în viziunea contestatarilor. cu atât rata inflaţiei este mai mare. b) Modificările apărute la nivelul dinamicii forţei de muncă şi a ratei şomajului: H0: Nu există nicio legătură între dinamica forţei de muncă şi rata şomajului. Criza economică a produs un efect de domino care s-a răspândit pe întreg arealul european. Ipotezele cercetării a) Schimbările produse la nivel de PIB şi rata inflaţiei în statele europene: H0: Nu există nicio legătură între nivelul PIB-ului şi rata inflaţiei. Obiectivele cercetării a) Observarea şi analiza efectelor produse de criza economică la nivelul economiilor europene. Întrebările cercetării a) Există vreo legătură între criza economică şi scăderea nivelului economiei în statele est-europene? b) Care sunt efectele crizei economice asupra statelor europene? 3. Construcţia teoretică a cercetării 1.Concepte şi operaţionalizarea conceptelor: Concepte cheie: Destabilizare economică Şomaj Inflaţie a) Destabilizare economică: . 2. H1: Cu cât nivelul PIB-ului este mai scăzut. Cu toate că analiştii economici prezentau pronosticuri optimiste cu privire la anul 2011. ca urmare a uşoarei creşteri înregistrate în anul 2010. 4. Situaţia a alimentat criticile aduse la adresa Uniunii Europene. realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta. H2: Cu cât PIB-ul este mai mare. H2: Cu cât rata şomajului este mai scăzută. cu atât scade forţa de muncă. 5.B. s-a dovedit a fi nepregătită şi incapabilă să contracareze efectele crizei. mai multe state din UE aflându-se aproape de colaps. anul 2012 se preconizează a fi un an dificil. cu atât scade forţa de muncă. După tensiunea care s-a instalat în Uniunea Europeană în 2011. Perspective descriptive şi explicative asupra temei Uniunea Europeană este pusă în faţa unei noi provocări. în care toate eforturile vor fi concentrate pe reconsolidarea identitară şi economică a Europei.

coşul zilnic de bunuri şi servicii. Instrumente de măsură: rapoarte ale Agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Instrumente de măsură: rapoarte ale băncilor şi ale distribuitorilor de bunuri şi servicii. statistici. ca urmare a destabilizării economice se numeşte inflaţie. Definiţie operaţională: Fenomenul social caracterizat printr-un număr mare de disponibilizări şi o discrepanţă între numărul locurilor de muncă disponibile şi cererea pentru locurile de muncă se numeşte şomaj. Variabile: rata şomajului. coşul personal de bunuri şi servicii. rapoarte ale băncilor. rata dobânzii Definiţie operaţională: Procesul prin care se produce devalorizarea monedei naţionale.Definiţie nominală: fenomen economic caracterizat prin stagnarea activităţii economice. precum şi prin scăderea PIB-ului şi a coşului personal de bunuri şi servicii se numeşte destabilizare economică. statistici. c) Inflaţie Definiţie nominală: Devalorizare şi scădere a puterii de cumpărare a banilor dintr-o ţară. Variabile: oferta pieţei de muncă. producătorilor şi a altor instituţii specializate. numărul disponibilizărilor. . b) Şomaj Definiţie nominală: fenomen social caracterizat prin decalajul dintre oferta şi cererea locurilor de muncă. inflaţie. ca urmare a existenţei lor excedentare în circulaţie. Definiţie operaţională: Fenomenul economic caracterizat printr-o creştere a ratei şomajului şi a inflaţiei. sondaje. Variabile: nivelul PIB-ului. rapoarte ale Minsterului Economiei. PIB. Instrumente de măsură: statistici.

6 2.5 4.analiza rapoartelor de specialitate . Tehnici de culegere a datelor şi de informare ştiinţifică: Statistici.C.7 2.769 15.357 20.647 12.3 3.consultarea unor articole de specialitate.933 19.4 4.0 4. 2.7 PIB 6 5 4 3 2 1 0 Bulgaria Ungaria Polonia Le tonia Franta Rata Inflatie i Ţara Dinamica forţei de muncă Rata şomajului . .analiza articolelor şi a lucrărilor din domeniu 3.604 35.analiza datelor calitative şi cantitative cu privire la economiile naţionale. prezentarea şi reprezentarea datelor 1.562 25. Tipologia datelor culese: a) Date numerice: .indici ai dezvoltării economice . Culegerea.448 39.8 2.172 50 40 30 20 10 0 Bulgaria Ungaria Polonia Le tonia Franţa 2.9 4.indexul libertăţii economice b) Date nonnumerice: .048 47. Modele de reprezentare a datelor: Ţara Valoare PIB pe anul 2011 Rata inflaţiei pe 2011 Bulgaria Cehia Ungaria România Polonia Lituania Letonia Marea Britanie Franţa Olanda 13. rapoarte ale organizaţiilor competente în domeniu şi articole de specialitate: .analiza rapoartelor instituţiilor specializate.136 18.valori ale PIB-urilor . .4 4.

3 18.0 15.(mil.5 1.27 1.84 5.8 8.loc.8 4.84 10.3 9.46 28.04 35.3 10.14 7.63 4.3 14.) Bulgaria Cehia Ungaria România Polonia Lituania Letonia Marea Britanie Franţa Olanda 3.02 4.7 10.7 7.9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Bulgaria Ungaria Polonia Letonia Franta Dinam ica forte i de m unca Rata s om ajului .9 6.

4. E. Variabilele cercetării:  Rata inflaţiei – variabilă independentă  PIB-ul în 2011 – variabilă dependentă  Rata şomajului – variabilă independentă  Forţa de muncă – variabilă dependentă 2.59. Pin urmare. Interpretarea calitativă şi corelarea rezultatelor cu ipotezele cercetării: Corelaţia este puternic negativă. Corelaţia şi analiza datelor Xm Ym YM 3 2 XM 4 1 Coeficientul liniar de corelaţie este -0.D. Lanţuri cauzale Criza economică PIB scăzut Destabilizare economică Scăderea nivelului de trai Scăderea coşului de bunuri şi servicii Inflaţie . Analiza datelor cercetării 1. Măsurarea datelor cercetării Nivel ordinal 3. ipoteza H1 este adevărată.

F.org/ http://www.Sondaj de opinie H.ro/ http://www.ft. Instrumente de cercetare . Surse bibliografice http://epp. . mult mai stabile şi mai dezvoltate din punct de vedere politic şi economic. am observat că statele din estul Europei au avut de suferit în urma crizei economice mai mult decât cele din vest.europa.Chestionar standardizat .eurostat.euractiv.Interviu .com/home/uk J.ec. Metoda optimă de cercetare Studiu de caz G.eu/portal/page/portal/national_accounts/introduction http://heritage. Concluzii În urma studiului întreprins.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful