You are on page 1of 65

ORDIN Nr.

1025/16 din 22 decembrie 2011
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011
EMITENT:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
Nr. 1.025 din 22 decembrie 2011
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 16 din 17 ianuarie 2012
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 2 februarie 2012
Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 2 septembrie 2011 al
Comitetului tehnic de specialitate CTS 9,
în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul administraţiei şi
internelor emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi
combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011,
elaborată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1.945/2005/1.265/2006 pentru aprobarea
reglementării tehnice "Normativul privind prevenirea şi combaterea

înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2005, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 şi 476 bis din 1 iunie 2006.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
ANEXA 1
NORMATIV
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ
AND 525-2011
CAPITOLUL I
Generalităţi
SECŢIUNEA 1
Obiect şi domeniu de aplicare
ART. 1
Prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervenţiilor
pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, de conducere
şi coordonare a acestei activităţi, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor
pe timp de iarnă.
ART. 2
Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili, în conformitate cu
prezentul normativ, modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi
înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.
SECŢIUNEA a 2-a
Notaţii
a) M.T.I. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
b) C.N.A.D.N.R. - S.A. - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A.;
c) D.R.D.P. - direcţia regională de drumuri şi poduri;
d) S.D.N. - Secţia de Drumuri Naţionale;

e) D.R. - I.G.P.R. - Direcţia rutieră din Inspectoratul General al Poliţiei
Române;
f) S.R. - I.P.J. - serviciul rutier din cadrul inspectoratului de poliţie
judeţean;
g) I.J.S.U. - inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
h) A.N.M. - Administraţia Naţională de Meteorologie;
i) A.L.D. - administraţia locală a drumurilor;
j) C.G.M.B. - Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
k) C.J. - consiliul judeţean;
l) D.N. - drum naţional;
m) D.J. - drum judeţean;
n) D.C. - drum comunal;
o) P.S.I. - paza şi stingerea incendiilor;
p) M.Z.A. - media zilnică anuală;
q) A.T.B. - autobasculantă.
SECŢIUNEA a 3-a
Prevederi generale
ART. 3
Administratorul drumului îşi va organiza atât sistemul de informare şi
control asupra stării drumurilor, cât şi a modului de pregătire şi acţionare pe
timp de iarnă.
ART. 4
Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru
combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin
comandamente instituite la nivel central şi teritorial de către administratorul
drumului public, aprobate prin ordine şi decizii.
ART. 5
Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice
care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri:
1. Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră
corespunzătoare de restricţionare a circulaţiei şi va informa utilizatorii
drumului despre măsurile luate.
2. Utilizatorii vor fi informaţi asupra posibilităţii accesului pe sectorul de
drum restricţionat.
3. Aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe un sector
de drum afectat de fenomenele menţionate, pentru drumurile naţionale care
asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura între municipiile
reşedinţă de judeţ şi capitală se dă de către Comandamentul central de iarnă

.Lucrări de drumuri.J. asupra măsurilor dispuse.R. 7 Pe timp de viscol.P. când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menţionate la art.N. Ceilalţi administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar.I. la iniţiativa C.D. ART. şi I. .A.D. în termenul cel mai scurt posibil. reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor din Comandamentul central de iarnă informează telefonic Centrul operaţional de comandă al Ministerului Administraţiei şi Internelor. referinţe Terminologia uzuală este cea stabilită prin SR 4032/1 .I.P. .S. Intervenţia se va efectua din dispoziţia comandamentelor judeţene.A.G. se vor prevedea modalităţi concrete de verificare a autovehiculelor din trafic.R. . la iniţiativa D.A. şi a S.D.N.N. respective. precum şi prin alte standarde conexe lucrărilor de drumuri.D.I.P.I.N.R.R. ART.P.S.T. pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic.. şeful secţiei va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.D. împreună cu şeful S. SECŢIUNEA a 4-a Terminologie.al M.P. .D.I. Conducerea D. .N.R. 6 (1) În cazuri de urgenţă.U.D. I.P. (2) În cadrul programelor comune C. .P.N.D.N.R.S.R.A.R.P.R.J.S. dispeceratul Comandamentului central de iarnă al C. va informa operativ D. va informa C.G.R..N. 5.R. ART.D.J. notaţii.N. iar pentru celelalte drumuri naţionale de către comandamentele judeţene.R. se va interveni doar în situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri publice.R.J. . (2) În aceste cazuri. .A. şeful S. cu privire la măsurile de închidere a circulaţiei rutiere pe autostrăzi şi drumuri naţionale.. avertizat cu cod galben şi/sau portocaliu. .A. iar şeful S. 8 (1) Participanţii la trafic au obligaţia să îşi pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.A.R. (3) În cazul restricţionării/închiderii circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drumuri. .S. Terminologie.A.

redăm termenii cu definiţia acestora din dicţionarul explicativ al limbii române.Pentru terminologia neutilizată în mod curent în domeniul întreţinerii drumurilor.precipitaţie caracterizată prin picături foarte fine de apă şi foarte apropiate între ele. din cauza pagubelor deosebite pe care le produce. ninsoarea poate fi slabă. Lapoviţă . Chiciură (promoroacă) . fie sub acţiunea vântului. în transport.precipitaţie constituită dintr-un amestec de picături de apă şi fulgi de zăpadă care cade la temperaturi în jur de zero grade. Burniţă .suspensie în atmosferă de picături de apă foarte mici. când fulgii sunt rari sau ninsoarea este măruntă (fulguială). relativ densă şi în majoritatea cazurilor joasă.particule de apă lichidă. abundentă. negură) . Fenomenele speciale . . care cad lent dintr-o pătură noroasă. izolate sau unite între ele. grindina are aceleaşi reguli de tratare ca fenomenele speciale. când fulgii sunt mari şi deşi. sau normală. Acestea sunt: Ceaţă (pâclă. conică ori neregulată. care reduce vizibilitatea (sub 1 km) la suprafaţa solului. Grindină . care uneori atinge suprafaţa solului sub formă de ceaţă. deşi este o formă în care pot cădea precipitaţiile. fie sub acţiunea mişcării lor dezordonate.precipitaţie sub formă de particule de gheaţă. de formă sferică. fie transparente. în funcţie de densitatea sa.precipitaţie sub formă de cristale de gheaţă.depunere pe obiectele terestre ca urmare a îngheţării picăturilor de apă supraîncărcate care se lovesc de suprafeţele obiectelor. în agricultură sau industrie. se echivalează grosimea stratului de zăpadă. solidă sau în amestec care cad din nori şi ating suprafaţa solului. Referirile la cantităţile de precipitaţii se fac de regulă la cantitatea de apă căzută în 24 de ore. Se măsoară în milimetri (înălţimea stratului de apă depus pe mp sau echivalentul în litri.precipitaţie atmosferică sub formă de picături provenite din condensarea vaporilor din atmosferă. cu interpretarea şi efectele produse asupra drumurilor. Ceaţa slabă care nu reduce vizibilitatea sub 1 km se numeşte aer ceţos. a) Fenomene meteorologice Precipitaţii . Dacă precipitaţiile sunt solide.sunt acelea care au un impact deosebit asupra economiei naţionale. Ninsoare . fie parţial sau în totalitate opace. Definiţii privind forma precipitaţiilor Ploaie . cu cantitatea de apă corespunzătoare). în general de dimensiuni microscopice.

frecvent. când fenomenul este intens şi vizibilitatea verticală este redusă nu se poate şti dacă este transportată numai zăpada de la sol sau şi ninsoarea. Viscol . viteza vântului creşte brusc (poate depăşi 100 km) pentru o perioadă de timp scurt. cu aspect general cristalin. Vijelia precedă sau însoţeşte norii orajoşi. formată prin unul dintre următoarele procese: .20 martie. şi nu de ninsoare. aceasta se va numi zăpadă spulberată. Pe baze statistice s-a stabilit că fenomenul este obişnuit în intervalul 15 octombrie . bruma se formează după răsăritul sau apusul soarelui.mişcare a aerului în raport cu suprafaţa solului. provenită direct din sublimarea vaporilor de apă conţinuţi în aerul ambient. însoţită şi de o schimbare a direcţiei. .zăpada care acoperă solul devine compactă şi tare (bătătorită şi alunecoasă) datorită circulaţiei rutiere. Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheaţa la sol (gheţuşca). care provine din îngheţarea picăturilor de ploaie sau de burniţă suprarăcite pe obiectele a căror suprafaţă au o temperatură negativă sau puţin mai mare de 0 °C. timpurii. după 29 martie brumele sunt considerate târzii. Vijelie . Vânt .scăderea temperaturii suprafeţei solului sub zero grade în timp ce temperatura în adăpost de regulă rămâne superioară acestui prag şi se datorează înainte de toate radiaţiei nocturne. momentul ei de declanşare corespunde cu cel al creşterii bruşte de presiune şi umezeală relative şi de . Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol.se caracterizează printr-o variaţie puternică a vântului. care depăşeşte tăria 4 pe scara Beaufort.depunere de gheaţă pe obiectele de la sol. viteza vântului se determină cu ajutorul giruetei Vild şi se interpretează conform tabelului scara Beaufort. . caracterizată prin viteză (tărie) şi direcţie de deplasare care se determină cu instrumente şi repere în teren.apa rezultată din precipitaţii lichide îngheţată ulterior pe suprafaţa solului. în majoritatea cazurilor la fel de rapidă. însoţit sau nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafaţa solului. Îngheţ la sol . uneori de ordinul minutelor.apa provenită din topirea parţială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul îngheaţă din nou.depunere de gheaţă. compactă şi netedă.vânt suficient de puternic şi turbulent. în general transparentă. Polei . Terminarea fenomenului este la fel de bruscă. şi nu viscolită. dar la fel de bine şi în cursul nopţii.precipitaţie atmosferică sub formă de bobiţe de zăpadă sau de gheaţă. Brumă .Măzăriche . În prezentul normativ. iar înainte de 15 octombrie.

d) furtuni de zăpadă . . c) viscole violente .când viteza vântului este cuprinsă între 11 şi 16 m/s. iar vizibilitatea este redusă.vizibilitate foarte redusă pentru distanţe mai mici de 50 m.vizibilitate redusă pentru distanţe cuprinse între 300 şi 50 m. luat ca punct de reper.depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantităţi mari de zăpadă. Vizibilitate . antrenând zăpada în cădere. vizibilitatea scade mult şi baza norului orajos nu mai este vizibilă.când viteza vântului este mai mare de 17 m/s. când transportul zăpezii este foarte intens.3 m pe sectoare continue sau discontinue. Cerul capătă un aspect întunecat. Ca mod de manifestare viscolele pot fi: a) viscolul de sus (viscol sau ninsoare) . Zăpor . Se consideră: . nea. . c) viscolul general .amestec de apă cu zăpadă format pe partea carosabilă ca urmare a căderii precipitaţiilor sub formă de lapoviţă sau a topirii zăpezii datorate creşterii temperaturilor atmosferice ori acţionării cu materiale chimice. b) Consecinţe ale fenomenelor meteorologice Înzăpezirea . în cazul viscolelor. În legătură cu starea meteo. ceţii.este determinat de viscolul de sus (căderi de zăpadă).când viteza vântului este cuprinsă între 6 şi 10 m/s. Ţinând seama de viteza vântului pot fi: a) viscole moderate . datorită căreia se produc creşteri de nivel şi inundaţii. Zloată .distanţa maximă până la care un obiect.sloiuri de gheaţă care plutesc liber la suprafaţa unei ape.vizibilitate bună pentru distanţe mai mari de 300 m. Zăi . b) viscole tari .este produs de vântul puternic concomitent cu ninsoare. Zăpadă (omăt.viscolul general cu o viteză a vântului mai mare de 17 m/s.este produs de vânt puternic care spulberă zăpada afânată căzută anterior pe suprafaţa solului. îndeosebi la coturi sau pe secţiuni de scurgere mai înguste. viscolului. strat provenit din aglomerarea acestor fulgi când temperatura solului este sub 0 °C.îngrămădire de sloiuri de gheaţă care se formează primăvara întrun punct al unui râu. rămâne vizibil în condiţii atmosferice date. b) viscolul de jos (viscolul de sol) . . Din cauza prafului ridicat de pe sol. vizibilitatea se reduce datorită ploii. unde poziţia drumului faţă de vânt şi profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0. concomitent cu viscolul de jos (antrenarea zăpezii căzute anterior).precipitaţie solidă sub formă de fulgi albi alcătuiţi din cristale de apă îngheţată sau referitor la existenţa acesteia. lucrările de deszăpezire sunt întrerupte.scădere a temperaturii aerului. ninsoare) .

poziţia drumului faţă de direcţia vântului. .dirijarea circulaţiei pe o altă rută decât pe cea obişnuită.închiderea unei artere de circulaţie. Se folosesc bariere. cum ar fi: Suluri de zăpadă .lunecare necontrolată. Devierea circulaţiei în carosabil .depuneri de zăpadă cu grosime aproape constantă pe o lungime de drum.închiderea uneia sau a mai multor benzi de circulaţie şi dirijarea circulaţiei în mod succesiv pe o singură bandă. Exprimă de regulă pericolul de înzăpezire prin factorii care îl determină. piloţi de circulaţie. . Asigurarea circulaţiei .etalon sau criteriu pentru aprecierea felului în care se produce înzăpezirea. c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. Blocare . rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale. diminuării condiţiilor de circulaţie sau a unor accidente de circulaţie. c) Cu privire la desfăşurarea traficului rutier Accident (de circulaţie) .Grad de înzăpezire . indicatoare de dirijare şi. b) a avut ca urmare decesul. dar şi înzăpezirea produsă la un anumit moment din timpul iernii. Devierea circulaţiei pe ruta ocolitoare .ansamblu de măsuri care se iau pentru desfăşurarea circulaţiei. îndepărtarea obstacolelor.mod de depunere a zăpezii.accident rutier în care sunt implicate cel puţin 3 vehicule. tăria vântului (viteza). oprirea circulaţiei autovehiculelor. d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. Fenomene de înzăpezire . Derapare . Bariere de dezgheţ . datorită aglomerării. circulând în sens opus sau în acelaşi sens. prin limitarea sarcinii admise pe osie în perioada de dezgheţ pentru a proteja sectoarele de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ. întâmplătoare a autovehiculelor pe suprafaţa carosabilă în special în sens transversal. mai înalte spre partea de unde suflă vântul. Este influenţat de configuraţia profilului transversal al drumului. după caz. de regulă influenţată de fenomenele meteorologice. Coliziune în lanţ sau carambol .restricţionarea temporară a circulaţiei vehiculelor grele. volumul de precipitaţii.evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori a avut originea într-un asemenea loc. îmbunătăţirea condiţiilor de rulare.depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (parţial sau total).

clorură de calciu în stare granulară sau soluţie ori în amestec de materiale granulare (nisip. zgură. spaţii de cazare şi garare.totalitatea vehiculelor care se deplasează pe un sector de drum într-o perioadă de timp. materiale antiderapante.ansamblu de măsuri care se iau pentru îndepărtarea riscului de accidente de circulaţie. avertizarea unor pericole. dotarea cu utilaje şi intervalele de timp maxim necesare intervenţiilor.unitate operativă de acţiune în timpul iernii. perdele de protecţie. Prevenirea înzăpezirii .curăţarea ori degajarea zăpezii parţial sau pe toată lăţimea părţii carosabile ori a platformei drumului. Trafic rutier .caracterizează modul de organizare privind programul de lucru. favorizată de pierderea aderenţei pneurilor la suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere. Este subordonată secţiei de drumuri. cenuşi) pentru îndepărtarea poleiului sau lunecuşului. zăpadă. creşterea fluenţei circulaţiei. atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 15 cm. Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă .acţiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu.acţiune de curăţare a zăpezii de pe toată platforma drumului. gheaţă sau substanţe uleioase existente pe partea carosabilă.Lunecare . semnalarea unor restricţii. Siguranţa circulaţiei .ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinţei de înzăpezire: panouri parazăpezi. Îndepărtarea zăpezii . inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire. Deszăpezire . dirijare sau coordonare a circulaţiei. Combaterea lunecuşului (poleiului) . copertine antiavalanşe. noroi. mâzgă. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate şi cu experienţă.mişcare a vehiculelor datorată alunecării roţilor. Începe cu măsurile de menţinere a circulaţiei în timpul ninsorilor. d) Asigurarea condiţiilor de circulaţie Bază de deszăpezire . Combaterea înzăpezirii . Se manifestă pe suprafeţe acoperite cu polei. continuă cu deszăpezirea şi se finalizează cu îndepărtarea zăpezii. Dispune de personal de informare şi intervenţie.ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. operativitatea constituind şi principalul criteriu de organizare pornind de la importanţa economică şi socială a tronsoanelor de drum pe care le deserveşte. mijloace de informare. corectarea profilului transversal al . mijloace de intervenţie.

iarnă . Ajută la reducerea grosimii stratului de zăpadă de pe sol. Pe sectoare de drum cu zăpadă pe partea carosabilă produce lunecuş. gararea utilajelor de patrulare. Prevenirea producerii poleiului .este specifică perioadelor de trecere toamnă . prin scăderea capacităţii portante a structurii rutiere. Dezgheţul . Punct de informare .drumului.aprilie pe sectoarele de drum ce conţin în patul drumului în zona de îngheţ terenuri argiloase sensibile la îngheţ-dezgheţ. Face parte din reţeaua de informare. la formarea unei cruste la suprafaţa acestuia. când se anunţă condiţii favorabile formării poleiului. îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe. mărind riscul unor coliziuni sau accidente. este anunţată prin buletinele meteorologice. gararea temporară a utilajelor de intervenţie şi cazarea muncitorilor. care pot furniza date sau de la care se pot lua informaţii cu privire la evoluţia vremii ori condiţiile de circulaţie. În condiţii de temperaturi scăzute.se manifestă şi în perioada de iarnă când condiţiile atmosferice sunt favorabile. Apare şi în timpul iernii în condiţii de temperaturi pozitive şi presiune atmosferică scăzută. iar prin efectul circulaţiei grele în această perioadă se produce degradarea puternică a drumului. Generează mâzgă sau noroi pe partea carosabilă unde activităţile de pe terenurile limitrofe favorizează transportul de noroi. favorizează producerea poleiului. produce chiciură. Poate fi însoţită de burniţă. Modul în care fenomenele meteorologice influenţează traficul rutier Ceaţa . Când temperatura atmosferică scade spre valori negative.primăvară. Burniţă . Când se manifestă cu caracter general. Ploaia . Poleiul provocat de ploaie se produce brusc şi în strat gros. iar pe suprafaţa îmbrăcăminţilor rutiere . . administraţiei de stat. Favorizează tasarea zăpezii. reducând efectul vântului de antrenare a zăpezii şi deci riscul de viscol. indiferent de densitate.condens.reduce vizibilitatea atmosferică.se manifestă în perioada martie . patrularea cu utilaje. pe zone geografice mai mari. având şi dotările necesare. În multe situaţii apare instantaneu sau pe sectoare izolate de drum. cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui. Punct de sprijin .subunitate din cadrul sistemului ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante. operatori economici. creşterea gradului de umiditate al acesteia şi transformarea ei în gheaţă când este tasată şi apare îngheţ brusc. al poliţiei.orice obiectiv al administraţiei drumurilor.măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorură de sodiu în stare granulară sau soluţie).

a cărei coroană se desfăşoară deasupra părţii carosabile. de volumul de zăpadă pe care îl poate antrena. În această situaţie evoluţia înzăpezirii în timpul viscolului este diferită pe un anumit sector de drum. fenomenul de formare a chiciurii se întrerupe temporar sau pentru o durată mai mare. iar măsurile de combatere ineficiente. chiciura căzută creează lunecuş.În aceste condiţii măsurile preventive sunt anihilate. iar cei care circulă pe reţeaua rutieră în această perioadă pot fi surprinşi şi blocaţi în zăpadă. iar în zona de câmpie modul de manifestare face aproape imposibilă deplasarea pe drumurile publice. Pe sectoarele de drum cu plantaţie mare. cu consecinţe grave. ocupând parţial sau în totalitate platforma drumurilor. surprinde şi conduce la accidente. Efectul viscolului depinde de poziţia şi înălţimea obstacolelor care favorizează înzăpezirea. circulaţia autovehiculelor se poate întrerupe.se manifestă în forme variate (vezi definiţie). Ninsoarea .nu este periculoasă în timpul formării. În zonele mai grav afectate. Are efect puternic de spălare a sărurilor de pe partea carosabilă răspândite preventiv sau rămase de la intervenţiile anterioare. înălţimea stratului de zăpadă şi densitatea acesteia. În cazul unor grosimi de 15 . situaţie în care traficul greu are dificultăţi pe rampe.30 cm se circulă îngreunat. fiind prezent numai în dreptul arborilor. Obstacolele create sub formă de suluri sau straturi continui. Pe sectoarele unde s-a întârziat acţiunea de deszăpezire apariţia ploii creează dificultăţi la îndepărtarea zăpezii. În multe cazuri se transformă în ninsoare şi favorizează aderenţa zăpezii pe suprafaţa îmbrăcăminţii rutiere. De regulă. În timpul ninsorii vizibilitatea atmosferică se reduce simţitor. Are efect distructiv asupra zăpezii. Urmările viscolului sunt mai grave pe traseele din zonele de podiş şi subcarpatice prin gradul de înzăpezire. Când temperatura aerului este în jurul limitei de îngheţ. de vânt şi de tăria vântului. . ninsorile în zona de munte sunt abundente. iar riscul de lunecuş şi derapaj este iminent. Singura soluţie este oprirea circulaţiei până la încetarea fenomenului. Chiciura . afectând circulaţia rutieră prin acumularea unui strat gros pe partea carosabilă şi într-o perioadă scurtă de timp. chiar la primele manifestări ale vântului. durata de întrerupere a circulaţiei este mai mare şi are legătură directă cu procentul din lungimea reţelei de drumuri acoperite cu zăpadă. iar când grosimile sunt mai mari. ninsoarea umedă sub acţiunea circulaţiei se tasează şi devine lunecoasă (pod de gheaţă). În această situaţie chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format şi cade pe sol. îngreunează circulaţia rutieră sau o întrerup. Viscolul . Odată cu creşterea temperaturii aerului. care.afectează traficul rutier prin depunerea zăpezii pe platforma drumului.

288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele. k) STAS 4032/1-2001 . Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. aprobate prin Ordinul ministrului de interne şi al ministrului transporturilor nr. f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. h) Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. CAPITOLUL II Organizarea intervenţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere în perioada de iarnă ART. 1. ediţiile 1975. 46/1998. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 15/2005.Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. cu modificările ulterioare.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 2. cu modificările ulterioare. simboluri şi amplasare. b) Legea nr. d) Hotărârea Guvernului nr.Semnalizare rutieră. republicată. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 1. Terminologie. j) Dicţionarul explicativ al limbii române. 9 . g) Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului. Clasificare.SECŢIUNEA a 5-a Referinţe a) Ordonanţa Guvernului nr. l) NE 030-2004 .112/411/2000. republicată. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 2002 şi 2009 Definiţii. i) SR 1848-1:2008 . 21/2004 privind Sistemul Naţional al Managementului al Situaţiilor de Urgenţă.Lucrări de drumuri. c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 481/2004 privind protecţia civilă. e) Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

montare panouri parazăpezi.R. administratorul drumurilor.R. Planul operativ de acţiune în timpul iernii se întocmeşte pe perioada 20 octombrie anul curent . 11 Unităţile de administrare a drumurilor publice vor analiza şi vor clasifica în fiecare an reţeaua aferentă pe niveluri de viabilitate şi vor stabili nivelurile de intervenţie în conformitate cu tabelul nr. ART. 2. între C.G.A.A.D. cu termen 1 octombrie. unităţile de administrare a drumurilor publice vor întocmi şi vor transmite administratorului drumurilor publice până la data de 1 august planurile operative de acţiune pe timpul iernii. .G. d) organizarea unităţilor operative de acţiune. 13 În baza nivelului de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă aprobat. care vor fi analizate şi aprobate până la data de 15 august. de intervenţie şi dotare a unităţilor operative de acţiune pe timp de iarnă. 1).N. .I. conform anexei nr. respectiv consiliile locale.. ART.N. care constau în: a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr.N.R.P.S. ART.Pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii.A. inclusiv întocmirea programelor comune la nivel central.P.31 martie anul viitor şi va cuprinde: 1.D.D. . Planul operativ de acţiune în timpul iernii. va organiza unităţile operative de acţiune (bazele de deszăpezire.A.S. în vederea aprobării şi retransmiterii la unităţile de administrare.R. 10 Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă. punctele de sprijin şi de informare) şi le va dota cu utilaje şi echipamente de intervenţie. 2. ART. c) măsuri de deszăpezire. b) măsuri de prevenire a poleiului şi înzăpezirii. prin unităţile de administrare. cu termen 15 octombrie.R. .R.I. c) întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii. între serviciile de poliţie rutieră şi secţiile de drumuri naţionale. respectând prevederile din tabelul nr. tăiat cavalieri. 1. colmatări. Propunerile vor fi înaintate administratorului drumului până la data de 1 iulie. iar în plan teritorial. între C. 12 În funcţie de nivelul de viabilitate şi de intervenţie pe timp de iarnă. . d) întocmirea anuală a programelor comune la nivel central. .). administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri: a) măsuri pregătitoare (reparaţii asfaltice.D.N. b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă. .

conform anexei nr. 2. 1 ________________________________________________________________ ______________ |Nr.4. 9.|viabilitate|intervenţie| viabilitate în timpul iernii. 2. 13. 8. |Niveluri de|Niveluri de| Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de | |crt. (A.L. Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în planul operativ de acţiune în timpul iernii. Centralizator cu personalul muncitor închiriat pe baze şi puncte de sprijin. conform anexei nr.2. Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenţie (NI) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii Tabelul nr. 10. Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură). în funcţie de: | | | | | _________________________________________________| . conform anexei nr. conform anexei nr.3. 2. Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D.8. materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii. 6. cu adresa unităţii. conform anexei 2. 9. conform anexei nr.1. 7. 2.11.D.6.7. conform anexei nr. 2. pe baze de deszăpezire şi secţii prevăzute în planul de acţiune pe timpul iernii.5.P. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate. 11. 3. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii. Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante şi al carburanţilor. 4. conform anexei nr. conform anexei nr.). şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă. 2. Lista bazelor de deszăpezire. 12. conform anexei nr. 2. cu adresa unităţii. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii.10. dotări. 5. conform anexei nr. Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă.R.2. 2. 2. şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu.9. Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice.D. care se găseşte în planul operativ de acţiune pe timpul iernii de la secţie şi baze. 2. Necesarul de carburanţi. conform anexei nr.

care cu gările. 4 benzi de circulaţie. publice cu două benzi care leagă capitala de reşedinţă de judeţ şi leagă municipiile de reşedinţă de judeţ. comunale).I. şi punctele de trecere sau care condiţionează aprovizionarea importante cu materii alimente sau forţă de Restul drumurilor parte din clasa drumurile judeţene legătura cu centrele .| | | | clasa | economică şi | | | | | tehnică | drumurilor | |____|___________|___________|___________| _____________________________________| | 1 | NIVELUL I | N.1 | I. porturile.| | importanţa administrativă a Autostrăzile. II şi o| drumurile publice cu | | | | | parte din | drumurile | | | | | III | de circulaţie | | | | | MZA > 8000| municipiile | | | | | | cele care | | | | | | municipiile | | | | | | Drumurile | | | | | | judeţene sau | | | | | | asigură legătura | | | | | | aeroporturile | | | | | | a frontierei | | | | | | | | | | | | centrelor economice | | | | | | prime. publice (naţionale.I. | | | | | | muncă | |____|___________|___________|___________| _____________________________________| | 2 | NIVELUL II| N.2 | IV şi | naţionale care fac| | | | | restul | tehnică III şi | | | | | drumurilor| care asigură | | | | | din clasa | de comună | | | | | tehnică | | | | | | III | | | | | | MZA 750 .

180 grade).8 m. 1.60 | | | integrală echipat cu: | | | | | . cu| | | | | două lame mobile ce permit poziţionarea | | | | | acestora sub unghiuri diferite (ascuţit.lamă pentru zăpadă.065 m.4 | MZA < 500 | publice cu | | | | | | vehicule | |____|___________|___________|___________| _____________________________________| Restul drumurilor trebuiesc menţinute în viabilitate Sectoarele de drumuri trafic redus de Formaţia de utilaje şi echipamente corespunzătoare nivelurilor de intervenţie Tabelul nr. 2 ________________________________________________________________ ______________ |Nivel de | Formaţie de autoutilaje | Nr. | | | | | obtuz. | *) km | |intervenţie| | buc. L = min.I.| | | | | H cu ridicătura = min.| | | | 8000 | | |____|___________|___________|___________| _____________________________________| | 3 | NIVELUL | N.I.plug universal cu geometrie variabilă. H = min.| | | .3 | V | publice care | | | III | | MZA < 750 | stare de | | | | | | | |____|___________|___________|___________| _____________________________________| | 4 | NIVELUL IV| N. având L = min.5 m. | echivalenţi | |___________|____________________________________________| _______|_____________| | N.1 | Utilaj multifuncţional cu tracţiune | 2 | 40 . 2. 2. sistem de | | | | | rotaţie stânga-dreapta | | | | | .I.

1 m | | | | | . 2. min.8 m.065 m.RSP cap. având formula roţilor min.50 . 3. înălţime cuţit H = min. | | | | | 800 l | | | | | .DN| | | min.6 m | | | | | . 3 mc.turbofreză L = 2. 6x4 şi | 2 | 20 . 2. = min.500 l | | | | | .instalaţie de preumectare cu cap.echipamentele trebuie să fie acţionate de| | | | | la pupitre montate în cabina | | | | | autovehiculelor | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | ATB. montat pe | | | | | şasiul maşinii de bază | | | | | . 2. 1. sistem de rotaţie | | | | | stânga-dreapta | | | | | .| | 1. echipate | | autostradă | | | cu: | _______|_____________| | | . min.echipamentele trebuie să fie acţionate de| | | | | la pupitre montate în cabina | | | .25 | | | sarcina utilă min. 8 mc. min. opţional instalaţie | | | | | de preumectare cu cap. = 1. H cu ridicătura | 2 | 30 .cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | . min.1 m | | | | | .lamă L = min. = 15.500 kg.perie mecanică frontală L = min.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | autovehicule cu masă totală </= 12 t | | | | | .2 m cap.răspânditor cu cap.300 | | | | | mc/oră.

000 mc/oră | | pentru | | | | | S. 8x4.D.N. | | | 26 t. dotat| cerere| | 2 1 1 3 1 la . | | | . care | | | | | au în | | | | | administrare| | | | | sectoare de | | | | | autostradă | | | | | este | | | | | necesară | | | | | încă o | | | | | autofreză) | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Buldoexcavator având tracţiune integrală.2 mc | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Încărcător frontal pe pneuri având cupa de | | Bază de | | | min. 5. min.cap. | | S.D.| | autovehiculelor | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autofreză | | S. având formula roţilor min. admisă de min. 2.N. 1.N.tracţiune integrală | | (Notă: | | | . | | 50 | | | dotat cu cupă de cap.5 mc | | deszăpezire | | | | _______|_____________| | | | | 100 | | | | | autostradă | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autoremorcher cu masa max. = min.D.

D.N. | | | | cerere| | 1 1 1 2 1 la .troliu | | | | | . cu | | | | | panou special de semnalizare pentru | | | | | închiderea circulaţiei | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Staţie preparare CaCl2 | | CIC | | | | | autostradă | | | | _______|_____________| | | | | S.5 .D. | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autogreder având putere motor min.cabestan | | | | | . 160 CP | | S.7 locuri | | deszăpezire | | | .N.5 tf | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autoutilitară cu cabina dublă.| | cu instalaţii speciale pentru tractare şi | | | | | remorcare autotrenuri: | | | | | . 1. având caroseria | | autostradă | | | mixtă pentru persoane şi materiale. având: | | Bază de | | | . 800 kg. 8.panou special de semnalizare pentru | | | | | închiderea circulaţiei | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autoturism de teren 4x4. 5 locuri cu | | CIC | | | sarcina utilă min.braţ special pentru ridicat cu sarcina | | | | | min.000 kg | | | | | .sarcina utilă min.

| |____________________________________________| _______|_____________| | | Automacara min. 2.instalaţie de preumectare cu cap. 180 grade) | | | | | L = min.2. 2. | | | | | 3. | | | | cerere| | |___________|____________________________________________| _______|_____________| | N.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | . sistem de rotaţie stânga-dreapta | | | | | .I. | | | | | 1. montat pe | | | | | şasiul maşinii de bază | | | | | .1 m | | | | | .lamă pentru zăpadă. echipat cu: | | | | | . 40 tone | 1 la | S.N.turbofreză L = 2.60 | | | integrală.perie mecanică frontală L = min. cu| | | | | două lame mobile ce permit poziţionarea | | | | | acestora sub unghiuri diferite (ascuţit. 1. | | | | | 800 l | | | | | .8 m. 3 mc. min.065 m.2 m cap.1 m | | | | | . | Utilaj multifuncţional cu tracţiune | 2 | 40 .plug universal cu geometrie variabilă. 1.D.echipamentele trebuie să fie acţionate de| | | | | la pupitre montate în cabina | | | | | autovehiculelor | | | . = min. având: | | | | | L = min. înălţime cuţit H = min. min.răspânditor cu cap. 2.5 m. | | | | | obtuz.300 mc/oră. H = min. H cu ridicătura = min.6 m| | | | | .

min. 2. 15.500 l | | | | | . sistem de rotaţie | | | | | stânga-dreapta | | | | | .5 mc | | deszăpezire | | | | cerere| 60 | | |____________________________________________| _______|_____________| 2 2 1 şi la 1 şi la . H cu ridicătura = | | | | | min.RSP cap.N.cap. opţional instalaţie | | | | | de preumectare cu cap. | 1| 2 baze de | | | dotat cu cupă de cap. = min. 2.tracţiune integrală | | | | | . min.500 kg. echipate cu: | | | | | lamă L = min. | | | .| |____________________________________________| _______|_____________| | | ATB.2 mc | | deszăpezire | | | | cerere| 60 | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Încărcător frontal pe pneuri având cupa de | 1| 2 baze de | | | min. 1. 5.D.065 m.echipamentele trebuie să fie acţionate de| | | | | la pupitre montate în cabina | | | | | autovehiculelor | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autofreză | | S. 6x4 şi | | 50 | | | sarcina utilă min.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | .8 m. 8 mc. având formula roţilor min. 1.000 mc/oră | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Buldoexcavator având tracţiune integrală. 2. min.

min. | ATB.cabestan | | | | | . având formula roţilor min.5 .D.065 m. 6x4 şi | | 50 | | | sarcina utilă min.000 kg | | | | | . opţional instalaţie | | | | | de preumectare cu cap.I.N.| | Autoremorcher cu masa max.troliu | | | | | Braţ special pentru ridicat cu sarcina | | | | | min. admisă de min. | | S.RSP cap.500 kg.D. min. 8x4. | | | 26 t. 6 mc.panou special de semnalizare pentru | | | | | închiderea circulaţiei | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Staţie preparare CaCl2 | | S. 15. | | | | cerere| | |___________|____________________________________________| _______|_____________| | N.3.8 m. sistem de rotaţie stânga-dreapta | | | | | . 1.N.D. 8. dotat| cerere| | | | cu instalaţii speciale pentru tractare şi | | | | | remorcare autotrenuri: | | | | | . 2.N. având: | | Baza de | | | . H cu ridicătura min. 40 tone | | S. echipate cu: | | | | | . 2. | | | | | 1.5 tf | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autoutilitară cu cabina dublă. | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Automacara min. având formula roţilor min.200 l | | | 1 la 1 2 1 la 1 .lamă L min.7 locuri | | deszăpezire | | | .sarcina utilă min.

cap. min.D. | | | | cerere| | |___________|____________________________________________| _______|_____________| 2 1 1 1 la *) km echivalenţi = 7.2 mc | | deszăpezire | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autoutilitară cu cabina dublă. . având: | | Baza de | | | . 40 tone | | S. NOTĂ: Administratorul drumului poate efectua modificări ale structurii formaţiei de utilaje de la o subunitate în funcţie de condiţiile hidrologice şi climatice ale sectoarelor de drum din administrare. 1. 1.000 mp.N | | | . = min.echipamentele trebuie să fie acţionate de| | | | | la pupitre montate în cabina | | | | | autovehiculelor | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Autofreză | | S.000 mc/oră | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Buldoexcavator având tracţiune integrală.D.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | . 5.N. | | Baza de | | | dotat cu cupă de cap.5 .panou special de semnalizare pentru | | | | | închiderea circulaţiei | | | | |____________________________________________| _______|_____________| | | Automacara min.| | .tracţiune integrală | | | | | .000 kg | | | | | .sarcina utilă min.7 locuri | | deszăpezire | | | .

a echipamentelor şi mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă. .până la 20 octombrie pentru zonele climaterice reci. . (4) Programul pregătirilor în vederea iernii constă în: .punerea în ordine a drumurilor [punere în ordine a părţii carosabile a drumurilor (reparaţii izolate sau pe suprafeţe întinse.apărarea drumurilor cu panouri parazăpezi sau cu perdele forestiere de protecţie. spaţii pentru parcaje). impermeabilizarea părţii carosabile. stabilirea sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante. de garare utilaje. se vor face din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor.31 octombrie conform anexei nr. (2) În vederea pregătirii pentru iarnă a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii. în scopul creării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării operative a activităţii unităţilor pe toată durata iernii.organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare.instruirea personalului. . . puncte de sprijin şi de informare. spaţii de cazare. completarea şi revizuirea spaţiilor de depozitare. 14 (1) Programul pregătirilor în vederea iernii se elaborează de către unităţile teritoriale de administrare a drumurilor publice şi va cuprinde ansamblul de măsuri necesare/cantităţile de lucrări estimate şi termenele de realizare pentru: . 3. a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică.ART. sanitare şi canalizare.asigurarea necesarului de indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea. .aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii.până la 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice. parcare. starea cazarmamentului. de alimentare cu apă. (3) Punerea în ordine a unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii se va încheia: . de garare utilaje. echipamentelor de PSI şi protecţie. . a sectoarelor de drum înzăpezite.revizuirea şi repararea utilajelor. la nevoie. lubrifianţi. pregătirea. în urma cărora se vor stabili măsurile necesare. instalaţiilor electrice.pregătirea unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii (baze de deszăpezire. a depozitelor de carburanţi. de încălzire. materiale antiderapante sau chimice. înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor)] se întocmeşte pentru perioada 1 septembrie . . asigurarea scurgerii apelor. inclusiv a spaţiilor de cazare. .

.75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie.completare până la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri.25% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie.M. (2) Termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice. 16 (1) Utilajele şi echipamentele specifice pentru deszăpezirea drumurilor.1 mm.20 octombrie pentru zonele climaterice reci. iar montarea lor se va face în funcţie de disponibilizarea terenurilor. 15 (1) Lista sectoarelor de drumuri înzăpezibile se va evidenţia conform anexei nr.I.materiale chimice (sare cu granulozitate 0 . numărul rândurilor şi lungimea acestora se vor evidenţia conform anexei nr. 2. ART.. cu sortul 0 .completare până la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri.75% din cantitatea necesară până la 1 decembrie. soluţie de sare. (2) Panourile de parazăpezi ce urmează a fi folosite pentru apărarea drumurilor vor fi revizuite. aceasta făcând parte integrantă din planul operativ de acţiune pe timp de iarnă al unităţilor respective. .4.8 mm. cu aprobarea direcţiei regionale de drumuri şi poduri. pentru furnizarea informaţiilor meteo.T. prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii se vor prezenta în unităţile operative de acţiune gradual. la iniţiativa administratorului teritorial. lista va fi aprobată de administratorul drumului. .8 mm. ART. până la: .N. în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice. . 17 (1) Aprovizionarea cu materiale se va desfăşura astfel: .50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie. sub 10%): . având termen 1 decembrie.încheierea contractului cu A. (3) Termenele de montare vor fi depuse odată cu planul operativ aprobat la Comandamentul central de iarnă al M. 4.1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.50% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie. .. reparate şi depozitate corespunzător. . .materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0 . în relaţiile cu proprietarii terenurilor pe care acestea urmează să se monteze. în vederea acordării sprijinului necesar unităţilor de drumuri. clorură de calciu): . iar lista sectoarelor de drum ce vor fi apărate cu panouri de parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie. . ART.

M. 19 Se va organiza reţeaua de coordonare operativă şi informare până la 15 octombrie. motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare se vor stabili în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor din fiecare unitate de administrare. de pe reţea şi la unităţi şi dispecerate. 18 Cantităţile de carburanţi (benzină. după caz. conform Normativului privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. 5. Rezultatul acestor verificări se consemnează într-un proces-verbal tip.personalul pentru coordonare şi informare. (2) Instruirea pe specialităţi. la fiecare unitate de administrare şi punct de informare. prin care se vor stabili: . inclusiv programul de serviciu pentru informare. pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activităţile specifice pe timp de iarnă.N.posturile telefonice de la unităţile proprii şi de la alte unităţi amplasate de-a lungul drumurilor. se vor transmite de administratorii drumurilor la unităţile de administrare. iar stocurile se vor menţine la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii. ART. conform programelor întocmite. în care se înscrie. ART.(2) Acolo unde se acţionează cu amestec de material antiderapant şi sare. indicativ NE 030-2004. la data prezentării în unităţile de administrare. dacă unitatea verificată este pregătită sau nu pentru iarnă. stabilindu-se termene pentru fiecare . ART. conform anexei nr. în funcţie de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă. ART. 21 Informările şi prognozele meteo primite de la A. pe linie de protecţie a muncii şi PSI se va face în conformitate cu prevederile metodologiei de aplicare a prezentului normativ. 22 (1) Pentru verificarea pregătirii acţiunilor pe timp de iarnă se vor institui comisii la nivelul administratorilor drumurilor publice. Comisiile constituite au sarcina să verifice pregătirea acţiunilor pentru iarnă. . 20 (1) Întreg personalul din cadrul unităţilor de administrare şi punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activităţii pe care o va desfăşura. proporţia recomandată a amestecului este de 1:1.30 noiembrie aceste comisii vor verifica obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă la fiecare unitate de administrare. ART. (2) În perioada 1 noiembrie .

24 Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie sunt prezentate în tabelul nr. doar cu avizul administratorului drumului public. 3. ele putând fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole repetate. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorură de calciu sau fondanţi chimici echivalenţi. Amestecurile trebuie să fie omogene. . diguri etc. Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de -7 °C. 25 Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. 3 şi sunt obligatorii pentru toţi administratorii drumurilor publice. Aceste termene nu pot depăşi cu mai mult de 10 zile termenul final de pregătire al unităţilor de administrare. ale căror date se vor consemna în registrele de activitate la fiecare unitate de administrare din care să rezulte perioada de prelungire etc. pasaje. 23 Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii este prevăzut în anexa nr. 27 Pe timp de iarnă este permisă răspândirea manuală de materiale antiderapante şi de fondanţi chimici numai pe suprafeţe foarte mici. Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminte bine etanşeizată. cât şi fondanţi chimici. podeţe. pe poduri. acolo unde nu au acces utilajele prevăzute cu răspânditor de material antiderapant.problemă nerezolvată. CAPITOLUL III Prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor şi apărarea acestora împotriva degradării pe timp de dezgheţ ART. iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafaţa părţii carosabile. Această acţiune se desfăşoară permanent în timpul ninsorilor. ART. 26 Combaterea poleiului şi înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante. precum şi al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h). Intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţiile menţionate sunt prezentate în tabelul nr. ART.). perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum. ART. 6 şi este obligatoriu pentru toţi administratorii de drept ai drumurilor publice. ART. cu utilajele prevăzute pentru această activitate.

Prioritate în intervenţie | | | | .Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii | | | | şi coordonarea operativă a intervenţiilor | | | | .I.Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivel I şi | | | | organizarea lucrului permanent al acestora | .|intervenţie| | |____|___________| _____________________________________________________________| | 0 | 1 | 2 | |____|___________| _____________________________________________________________| | 1 | N.2 | .Asigurarea unei informări permanente asupra viabilităţii | | | | şi coordonarea operativă a intervenţiilor | | | | . corespunzătoare fiecărui nivel de intervenţie pe drumuri Tabelul nr. Această acţiune se desfăşoară | | | | permanent în timpul ninsorilor.Dotarea cu utilaje suficiente şi organizarea lucrului | | | | permanent al acestora | | | | . cu utilajele | | | | prevăzute pentru această activitate. |Nivel de | Caracteristici generale ale fiecărui nivel de intervenţie | |crt.Asigurarea răspândirii preventive de materiale | | | | antiderapante continuu şi prioritar | | | | .Caracteristici generale şi intervale de timp maxim necesare. | |____|___________| _____________________________________________________________| | 2 | N. 3 ________________________________________________________________ ______________ |Nr.I.Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin | | | | patrularea cu autoutilaje.1 | . precum şi al viscolelor | | | | slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h).

Asigurarea răspândirii preventive a materialelor | | | | antiderapante tratate cu antiaglomerant | | | | .continuare ________________________________________________________________ ______________ |Nr.Asigurarea unei informări permanente | | | | .| | | .Se pot folosi şi utilaje repartizate nivelului I şi II. |Nivel de | Interval de timp admis intervenţiilor pe drumuri | |crt. | |____|___________| _____________________________________________________________| | 4 | N. cu utilajele | | | | prevăzute pentru această activitate.|intervenţie| _____________________________________________________________| | | |Des|Des|Curăţarea | Răspândirea materialelor | | | |zăpezirea |zăpezirea |zăpezii | chimice în amestec cu | . fără | | | | prioritate. numai în cazul necesităţii asigurării | | | | circulaţiei pe sectoarele de drum respective | |____|___________| _____________________________________________________________| . | | | | .I. Această acţiune se desfăşoară | | | | permanent în timpul ninsorilor.Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin | | | | patrularea cu autoutilaje. precum şi al viscolelor | | | | slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h). Această acţiune se desfăşoară | | | | permanent în timpul ninsorilor.Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin | | | | patrularea cu autoutilaje. cu utilajele | | | | prevăzute pentru această activitate. | |____|___________| _____________________________________________________________| | 3 | N.4 | Organizarea activităţii de iarnă şi a informării. precum şi al viscolelor | | | | slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h).3 | .I.

I. | | | | | | | |gheţii ori a | | | | | | | |ninsorii şi în | | | | | | | |perioada în | | | | | | | |care se | | | | | | | |manifestă | | | | | | | |variaţii de | | .1 |8 ore după|24 de ore | maximum |Când prognoza |maximum | | | |încetarea |după | 2 zile |meteorologică |3 ore de la| | | |viscolului|încetarea | |generală sau |semnalarea | | | |sau a |viscolului| |mijloacele de |fenomenului| | | |ninsorii |sau a | |detectare | | | | |viscolite |ninsorii | |locale indică | | | | | |viscolite | |posibilitatea | | | | | | | |apariţiei | | | | | | | |poleiului.| | |drumului |drumului |de pe | antiderapante | | | |pe minimum|pe toată |platforma | ___________________________| | | |o bandă de|partea |drumului | Răspândire |Răspândire | | | |circulaţie|carosabilă|(asigurarea| preventivă |pentru | | | |pe sens | |circulaţiei| de materiale |combaterea | | | | | |pe toată | chimice |poleiului | | | | | |partea | |şi | | | | | |carosabilă)| |înzăpezirii| |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| | 1 | N.

I.noaptea) | | |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| | 2 | N.3 |16 ore |48 de ore | maximum |Când prognoza |maximum | | | | | | 4 zile |meteorologică |7 ore de la| | | | | | |generală sau |semnalarea | .I.| | | | | |temperatură | | | | | | | |(+ ziua şi | | | | | | | |.2 |12 ore |36 de ore | maximum |Când prognoza |maximum | | | |după |după | 3 zile |meteorologică |5 ore de la| | | |încetarea |încetarea | |generală sau |semnalarea | | | |viscolului|viscolului| |mijloacele de |fenomenului| | | |sau a |sau a | |detectare | | | | |ninsorii |ninsorii | |locale indică | | | | |viscolite |viscolite | |posibilitatea | | | | | | | |apariţiei | | | | | | | |poleiului.noaptea) | | |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| | 3 | N. | | | | | | | |gheţii ori a | | | | | | | |ninsorii şi în | | | | | | | |perioada în | | | | | | | |care se | | | | | | | |manifestă | | | | | | | |variaţii de | | | | | | | |temperatură | | | | | | | |(+ ziua şi | | | | | | | |.

cu excepţia celor singulare.noaptea) | | |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| | 4 | N. ART. | | | | | | | |gheţii ori a | | | | | | | |ninsorii şi în | | | | | | | |perioada în | | | | | | | |care se | | | | | | | |manifestă | | | | | | | |variaţii de | | | | | | | |temperatură | | | | | | | |(+ ziua şi | | | | | | | |.4 ||| ||| |____|___________|__________|__________|___________| _______________|___________| ART. 28 Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum. montate astfel încât să fie vizibile din toate direcţiile.| | | | | |mijloacele de |fenomenului| | | | | | |detectare | | | | | | | |locale indică | | | | | | | |posibilitatea | | | | | | | |apariţiei | | | | | | | |poleiului.I. 29 Utilajele utilizate pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii şi de însoţire vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de avertizare cu lumină galbenă. care împiedică acţiunea de deszăpezire. Acestea vor funcţiona numai în timpul acţiunii sau al deplasării spre locul de acţiune. . Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu steguleţe galbene sau lumini de gabarit.

.N. 34 (1) Pentru coordonarea măsurilor ce trebuie avute în vederea desfăşurării traficului rutier pe drumurile publice în perioada de iarnă. care constituie documentul primar. (2) Raportarea situaţiei drumurilor naţionale se face de către Comandamentul central de iarnă. împreună cu D. în condiţii de siguranţă.N. pe fiecare bază de deszăpezire.R. CAPITOLUL IV Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice. Centrul operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă .R.S. 7 .A. ART. I. .D. .... 32 Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi înzăpezirii şi privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă. sistemul de informare privind starea drumurilor pe timp de iarnă. cu participarea administraţiilor drumurilor şi serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene. va organiza teleconferinţe periodice. D. pentru protecţia unor sectoare de drum sensibile la îngheţ-dezgheţ.A. conform anexei nr.T. ART.Jurnal de activitate pe timp de iarnă.D.I.S.. către M. având totodată instalaţiile de lumini şi semnalizări prevăzute de lege.S.P. la nivel central. 43/1997.I.N. conform modelului prezentat în anexa nr. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.I. telefon mobil.A. administratorii acestora pot introduce în perioada de dezgheţ restricţii cu caracter temporar privind sarcinile admise să circule pe drumul respectiv (bariere de dezgheţ). se va ţine în registre numerotate şi ştampilate.N.. ART. şi D. aprobate prin ordine şi decizii. C.D. 30 Autovehiculele de însoţire şi principalele utilaje de deszăpezire vor fi dotate cu GPS racordat la staţia de monitorizare de la S.ART.G.P. 44 alin. Ministerul Administraţiei şi Internelor .G.Centrul operaţional de comandă.R.R.. 33 (1) Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial. .R. Măsuri de protecţia muncii şi PSI ART.D.P.U. C. republicată. 31 În baza art.G. cu modificările şi completările ulterioare.A.N. 8.R.R.

. 37 Anexele nr. ART. (2) În vederea coordonării acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii se va organiza din timp o reţea de informare care să permită transmiterea în timp util a informaţiilor privind viabilitatea drumurilor către comandamentele judeţene.N...R..00 şi ori de câte ori se consideră necesar). Propuneri de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii ________________________________________________________________ ______________ |Categoria |Sectorul|între |Lungimea|Km |Nivelul de |Motivarea | |funcţională |de drum |localităţile| (km) |echivalenţi| intervenţie|încadrării| |a drumurilor|de la | | | |şi formaţia| | | |km ...I. 36 Pentru desfăşurarea întregii acţiuni pe perioada de iarnă..00 şi 17..A. regionale şi Comandamentul central de iarnă al M.. 1 .N...D. precum şi pentru pregătirea condiţiilor în perioada premergătoare se vor respecta normativele în vigoare privind protecţia muncii şi PSI.00 şi după-amiaza între orele 15.S.......... .. 35 (1) Pentru desfăşurarea operativă a acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii..(2) Baza măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea unei circulaţii rutiere în condiţii de siguranţă în perioada friguroasă o constituie programul comun de măsuri... ART.00 şi 5. | | | |de utilaje | | . ART.9 fac parte integrantă din prezentul normativ. ANEXA 1 la normativ UNITATEA . ce sunt obligatorii pentru unităţile centrale şi teritoriale de administrare a drumului şi Poliţia Rutieră şi Poliţia de ordine publică. massmedia şi către participanţii la trafic. în vederea cunoaşterii exacte a situaţiei reale de pe teren este necesară efectuarea reviziilor (dimineaţa între orele 3. şi Inspectoratul General al Poliţiei Române....T......A.. ce se stabileşte anual între C.

N. DRUMURI NAŢIONALE | | _________________________________________________________________ _____________| | D. | | | | | | |____________|________|____________|________|___________| ___________|__________| | A..N. 54 | 1+550 | Caracal | 52 | | Nivelul II de | | | 54+500 | Islaz | | | viabilitate | . 6 | 132+435| Mihăeşti | 52 | | Nivelul I de | | | 184+230| Radomir | | | viabilitate | | | | | | | ______________________| | | | | | | N I 1 |Leagă | | | | | | | |municipiul| | | | | | | |de reţeaua| | | | | | | |judeţului | | | | | | | |şi | | | | | | | |capitală | |____________|________|____________|________|___________| ___________|__________| | D...| |la | | | | | | | |km . 55 | 4+400 | Craiova | 66 | | N I 1 |Leagă | | | 71+105 | Bechet | | | |municipiul| | | | | | | |Craiova | | | | | | | |cu sudul | | | | | | | |Olteniei | |____________|________|____________|________|___________| ___________|__________| | Total nivel I 118 | | _________________________________________________________________ _____________| | D.N.

.......... ________________________________________________________________ ______________ |Nr........ |Denumirea |Unitatea |Nivel de |Puncte de|Poziţia |Stoc tampon| |crt...| | | | | | | |Corabia | |____________|________|____________|________|___________| ___________|__________| | Total nivel II 52 | | _________________________________________________________________ _____________| | Nivel III de viabilitate | | _________________________________________________________________ _____________| | Nivel IV de viabilitate | | _________________________________________________________________ _____________| | B.| | | | | | ______________________| | | | | | | NI 2 |Leagă | | | | | | | |Caracal ....... DRUMURI JUDEŢENE | | _________________________________________________________________ _____________| ANEXA 2 la normativ UNITATEA ....... Plan operativ de acţiune pe timpul iernii SECŢIA .................|utilajelor |operativă|viabilitate/|informare|depozitelor de |carburanţi | | |şi |pe timp |lungime |primării |materiale |şi | | |mijloacelor|de iarnă |sector |şi |antiderapante şi|lubrifianţi| ..

. |14 zile | | |de însoţire|sprijin | |tate |D..C..C.. | | | | | | | |km .... | |..N....|pentru | | |transport |Punct de | |. (D...poz..........) | | | | | | | |km .N. kg| | |care se | | | | | | | |acţionează | | | | | | | |D...| | |tel..1 la normativ UNITATEA ..nr.... | | | | | | |____|___________|_________|____________|_________| ________________|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |____|___________|_________|____________|_________| ________________|___________| | | | | | | | | |____|___________|_________|____________|_________| ________________|___________| ANEXA 2.| | | | | | | |D..locali-|D..J.N. km şi |Benzină | | |proprii sau| | |. tone | | |drum pe | | |km/D. |cantitatea |..... | |Ulei . D... pe baze şi secţii prevăzute în planul de acţiuni pe timpul iernii ____________________________________________________________ | Secţia | Materiale antiderapante | Benzină | Motorină | | Baza | | tone | tone | | |_________________________|____________|____________| | | Nisip | Sare | CaCl2 | 14 zile | 14 zile | . Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante şi al carburanţilor...... |(tone) |Motorină | | |Sectorul de| | |. tone | | |închiriate..| |de |Bază/ |km/kme |poliţie: | antiaglomerante.J.

. 1.8 m....065 m.P. Utilaje şi echipamente proprii | | _________________________________________________________________ _____________| | 1 | Utilaj multifuncţional cu tracţiune | | | | | | | | integrală. | | | | | | . Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport prevăzute în planul operativ de acţiune în timpul iernii ________________________________________________________________ ______________ |Nr. H cu ridicătura = min. având L = min.....| UM = buc...lamă pentru zăpadă.R.plug universal cu geometrie variabilă.D.... | | | | | | | | 2...... ANEXA 2.... (consiliul judeţean) pe secţii şi baze în mod analog la secţie pe baze. | | | | | | | | sistem de rotaţie stânga-dreapta | | | | | | | | ..| | (tone) | (tone) | | activitate | activitate | |________|________|________|_______|____________|____________| | | | | | | | |________|________|________|_______|____________|____________| | | | | | | | |________|________|________|_______|____________|____________| | TOTAL: | | | | | | |________|________|________|_______|____________|____________| NOTĂ: Centralizatorul se face la D.2 la normativ UNITATEA ...... echipat cu: | | | | | | | | .. | ______________________________| | | |TOTAL |Baza | Baza |Baza |Baza | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | A.. | Denumirea utilajului şi a echipamentului | Secţia | |crt.

15. 6 mc instalaţie de | | | | | | | | preumectare cu cap.perie mecanică frontală L = min. înălţime cuţit H = min. 3. min.500 kg. 2. având formula roţilor min. | | | | | | | | 800 l | | | | | | | | . 1.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | | .turbofreza L = 2.1 m | | | | | | | | . 180 grade) | | | | | | | | L = min. min.răspânditor cu cap.200 l | | | | | | | | . 2.065 m | | | | | | | | Sistem de rotaţie stânga-dreapta | | | | | | | | . min.instalaţie de preumectare cu cap.300 | | | | | | | | mc/oră.RSP cap. 2. 6x4 şi | | | | | | | | sarcina utilă min.6 m | | | | | | | | . obtuz.8 m H = cu ridicătura | | | | | | | | min.1 m | | | | | | | | .2 m cap. 1. = min. 3 mc montat pe| | | | | | | | şasiul maşinii de bază | | | | | | | | .| | cu două lame mobile ce permit | | | | | | | | poziţionarea acestora sub unghiuri | | | | | | | | diferite (ascuţit. 1.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | | | | .lamă L = min.echipamentele trebuie să fie acţionate | | | | | | | | de la pupitre montate în cabina | | | | | | | | autovehiculelor.5 m H = min. min. | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 2 | ATB. 2. echipate | | | | | | | | cu: | | | | | | | | .

cap.5 t f | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 7 | Autoutilitară cu cabină dublă având: | | | | | | | | .| | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | | | | . admisă de min. = min. 5.| | | | | | | | dotat cu cupa de cap. având formula roţilor 8x4.| | | | | | | | 26 t. dotat cu| | | | | | | | instalaţii speciale pentru tractare şi | | | | | | | | remorcare autotrenuri: | | | | | | | | . | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 3 | Autofreză | | | | | | | | . 8.5 mc | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 6 | Autoremorcher cu masa max.echipamentele trebuie să fie acţionate | | | | | | | | de la pupitre montate în cabina | | | | | | | | autovehiculelor.2 mc | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 5 | Încărcător frontal pe pneuri având cupa | | | | | | | | de min. 1.troliu | | | | | | | | Braţ special pentru ridicat cu sarcina | | | | | | | | min.cabestan | | | | | | | | .7 locuri | | | | | | .000 mc/oră | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 4 | Buldoexcavator având tracţiune integrală.5 . min.tracţiune integrală | | | | | | | | . 2.

= min.300 | | | | | | | | mc/oră. | | | | | | | | 2.panou special de semnalizare pentru | | | | | | | | închiderea circulaţiei | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 8 | Staţie preparare CaCl2 | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 9 | Automacara min.1 m | | | | | | | | .sarcina utilă min. 1.instalaţie de preumectare cu cap. obtuz.plug universal cu geometrie variabilă. 3 mc montat pe| | | | | | | | şasiul maşinii de bază | | | | | | | | .8 m. Utilaje şi echipamente închiriate | | _________________________________________________________________ _____________| | 1 | Utilaj multifuncţional cu tracţiune | | | | | | | | integrală echipat cu | | | | | | | | . 1.| | . | | | | | | .turbofreză L = 2.lamă pentru zăpadă. | | | | | | | | cu două lame mobile ce permit | | | | | | | | poziţionarea acestora sub unghiuri | | | | | | | | diferite (ascuţit.6 m | | | | | | | | . 2. înălţime cuţit H = min. 1. 180 grade) | | | | | | | | L = min.2 m cap. 3. 40 tone | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | B. | | | | | | | | sistem de rotaţie stânga-dreapta | | | | | | | | . având L = min.5 m H = min.065 m. 1.000 kg | | | | | | | | . H cu ridicătura = min. min. min.răspânditor cu cap.

1 m | | | | | | | | .cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | | | | . 1. echipate | | | | | | | | cu: | | | | | | | | .500 kg. 6x4 şi | | | | | | | | sarcina utilă min.cap. sistem de rotaţie | | | | | | | | stânga-dreapta | | | | | | | | . 6 mc. | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 2 | ATB. 2.perie mecanică frontală L = min.8 m. | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 3 | Autofreză | | | | | | | | . min. H = cu ridicătura | | | | | | | | min. 15. 5.065 m. instalaţie de | | | | | | | | preumectare cu cap. min.cablu/bară rigidă de remorcare | | | | | | | | autovehicule cu masa totală </= 12 t | | | | | | | | . 2.lamă L = min.tracţiune integrală | | | | | | | | . 2. min.RSP cap.| | 800 l | | | | | | | | . având formula roţilor min.echipamentele trebuie să fie acţionate | | | | | | | | de la pupitre montate în cabina | | | | | | | | autovehiculelor.000 mc/oră | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| .200 l | | | | | | | | .echipamentele trebuie să fie acţionate | | | | | | | | de la pupitre montate în cabina | | | | | | | | autovehiculelor.

| 4 | Buldoexcavator având tracţiune integrală. 2. admisă de min. având formula roţilor 8x4.sarcina utilă min. 8. dotat cu| | | | | | | | instalaţii speciale pentru tractare şi | | | | | | | | remorcare autotrenuri: | | | | | | | | .5 .cabestan | | | | | | | | .troliu | | | | | | | | Braţ special pentru ridicat cu sarcina | | | | | | | | min.2 mc | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 5 | Încărcător frontal pe pneuri având cupa | | | | | | | | de min. 1.5 t f | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 7 | Autoutilitară cu cabină dublă având: | | | | | | | | . 1. 40 tone | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | C.7 locuri | | | | | | | | .| | | | | | | | 26 t.000 kg | | | | | | | | Panou special de semnalizare pentru | | | | | | | | închiderea circulaţiei | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 8 | Staţie preparare CaCl2 | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 9 | Automacara min.5 mc | | | | | | |____|__________________________________________|______|_____| _____|_____|_____| | 6 | Autoremorcher cu masa max. TOTAL: | .| | | | | | | | dotat cu cupa de cap. = min.

...4 la normativ UNITATEA ...........R... ANEXA 2....N... (consiliul judeţean) pe secţii şi baze şi în mod analog la secţie pe baze..| | | climaterică | | | | |____|________|_________________|_____________|_______| ________________|_______| | | | | | | | | |____|________|_________________|_____________|_______| ________________|_______| | | | | | | | | |____|________|_________________|_____________|_______| ________________|_______| | | | | | | | | |____|________|_________________|_____________|_______| ________________|_______| NOTĂ: Centralizatorul se face la D...... | Secţie | D......P..... poziţie km | Zona | Baze | Puncte sprijin | TOTAL | |crt.... Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii ________________________________________________________________ ______________ ...3 la normativ UNITATEA .... Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice ________________________________________________________________ ______________ |Nr............| _________________________________________________________________ _____________| ANEXA 2.....D.

.N... | Secţia | Telefoane | | crt.|D. sectorul |sau |rânduri | ___________________________________________| |apărat cu |stânga |necesare |panourilor|perdelelor| drumurilor|Observaţii| |panouri | | |ce se vor |forestiere|ce se vor | | |parazăpezi | | |monta |de |apăra | | |şi/sau perdele | | | |protecţie | | | |forestiere de | | | | | | | |protecţie pe | | | | | | | |subunităţi | | | | | | | |_______________|________|_________|__________|__________| __________|__________| | | | | | | | | |_______________|________|_________|__________|__________| __________|__________| | | | | | | | | |_______________|________|_________|__________|__________| __________|__________| | TOTAL: | | | | | | | |_______________|________|_________|__________|__________| __________|__________| NOTĂ: În mod analog se face centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri.J.... |Dreapta |Nr.5 la normativ UNITATEA ....... ANEXA 2.....C. | Lungimea (m) | |D.. D.) | | | |_______________________| | | | Fixe | Mobile | Total | ...... Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii _______________________________________________ | Nr........ | Baza | (buc....

..... cu adresa unităţii. (administraţia locală a drumurilor). ANEXA 2. | Specificaţia | Adresa | Numele şi prenumele | Nr.. şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu ________________________________________________________________ ________ |Nr..| | unităţii | şef secţie + | ___________________| | | | | personal tehnic | Fix | Mobil | |____|______________|__________|_____________________|_________| _________| | 1 | Secţia | | | | | |____|______________|__________|_____________________|_________| _________| | | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|_________| _________| | | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|_________| _________| | | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|_________| _________| .P......R. Lista subunităţilor (secţiilor) din cadrul D...6 la normativ UNITATEA . telefon | |crt...............D..|________|______________|______|________|_______| | | | | | | |________|______________|______|________|_______| | | | | | | |________|______________|______|________|_______| | TOTAL: | | | | | |________|______________|______|________|_______| NOTĂ: În mod analog se completează centralizatorul pentru administraţiile locale de drumuri.

............ | . ________________________________________________________________ ______________ | Nr.7 la normativ UNITATEA ... .N.ANEXA 2.8 la normativ UNITATEA .. Lista bazelor de deszăpezire.. indicatoare de circulaţie fig. Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă UM = buc. | Specificaţia | Adresa | Numele şi prenumele |Prefix | Nr. cu adresa unităţii................. telefon | |crt.... |D................ | Nr.. şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă ________________________________________________________________ ______________ |Nr.| | unităţii | şef district + |PT/CFR/ | ________________| | | | | personal tehnic |mobil | Fix | Mobil | |____|______________|__________|_____________________|________| _______|________| | 1 | Secţia | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|________| _______|________| | | Baza | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|________| _______|________| | | | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|________| _______|________| | | | | | | | | |____|______________|__________|_____________________|________| _______|________| ANEXA 2..................

| | | | | | | |viscol | | | |______|_______|_____________|_____________|___________| _____________|_________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |______|_______|_____________|_____________|___________| _____________|_________| | | | | | | | | |______|_______|_____________|_____________|___________| _____________|_________| | | | | | | | | |______|_______|_____________|_____________|___________| _____________|_________| |TOTAL | | | | | | | |(buc.polei.| crt. |P27 . C1 |Fig. viscol|ploaie.ploaie. F37 |Fig.polei.|zăpadă sau |zăpadă sau |ceaţă.ploaie. |polei. viscol| | | | |ceaţă.|P29 | | | | | | |ceaţă. | | | | |gheaţă. |zăpadă sau | | | | |zăpadă sau |gheaţă. A9 | | | |(Drum |(Lanţuri |(Accesul |(Ocolire) + |(Drum | | | |lunecos) + |pentru |interzis) +| adiţionala |îngustat)| | | |adiţionala |zăpadă) + |adiţionala |P27 polei.| | | | |P29 . D15 |Fig. | | | | | | | |ceaţă. |gheaţă.)| | | | | | | |______|_______|_____________|_____________|___________| _____________|_________| NOTE: . |adiţionala |P27 |gheaţă. viscol|P29 . | | | | |P27 . A19 |Fig. |poziţie| _______________________________________________________________| | |km |Fig. |P29 ploaie.

... parapetele.... Anexa se completează la planul operativ al bazei. bordurile etc. C1.) Indicatoarele din coloanele 4..În coloana 3 pentru sectoare mai lungi de 2 km se montează panoul adiţional P 8 "Lungimea sectorului periculos". Necesarul de carburanţi.9 la normativ UNITATEA .. ANEXA 2. Carburanţi.. D15.... materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii.D.. combustibili | | _________________________________________________________________ _____________| | 1 | Benzină | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | . administraţiei locale a drumurilor.... Figurile A19... |Total| |crt.. F37. dotări ________________________________________________________________ ______________ |Nr. pentru a indica obstacolele laterale care pot perturba desfăşurarea activităţii de deszăpezire (coronamentele podeţelor..N. | Dotări | | S.. A9 şi panourile adiţionale P27 şi P29 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008.. cu posibilităţile de ocolire pe ruta cea mai apropiată. Situaţia se completează cu necesarul de jaloane care vor servi la marcarea punctelor critice de pe traseul drumului.5 şi 6 se stabilesc de către secţie în funcţie de numărul drumurilor şi al sectoarelor înzăpezite.... lubrifianţi.. secţiei.... DRDP.| |___| ___________________________________| | | | | |Baza de |Baza de | Baza de | | | | | |deszăpezire|deszăpezire| deszăpezire| | | | | |(1) |(2) |(n) | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | A.

|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 2 | Motorină
| N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 3 | *) Cărbuni (lemne de foc) | N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| B. Materiale pentru combaterea poleiului
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| 4 | Sare
| N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 5 | Nisip
| N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 6 | Zgură
| N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 7 | CaCl2
| N |
|
|
|
|
|
| tone
|___|___________|___________|
___________|_____|

|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| C. Alte dotări
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| 8 | Giruetă
| N |
|
|
|
|
|
| buc.
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 9 | Termometre
| N |
|
|
|
|
|
| buc.
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 10 | Ministaţii meteo
| N |
|
|
|
|
|
| buc.
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 11 | Calculator cu internet
| N |
|
|
|
|
|
| buc.
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 12 | Mijloace de informare în | N |
|
|
|
|
|
| masă (radio-TV)
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|
| 13 | GPS
| N |
|
|
|
|

|
| buc.
|___|___________|___________|
___________|_____|
|
|
| E |
|
|
|
|
|____|___________________________|___|___________|___________|
___________|_____|

*) Se completează numai în cazul în care baza este dotată cu încălzire
centrală şi/sau alimentare cu apă.
N = necesar
E = existent
ANEXA 2.10
la normativ
UNITATEA ..............................
Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale
antiderapante (nisip şi zgură)
________________________________________________________________
______________
|Nr. |
D.N.
| Lungimea sectorului |
Observaţii
|
|crt.| poziţia km |
(km)
| (pod, pasaj, sector de
drum cu
|
|
|
|
| îmbrăcăminte fisurată,
beton de
|
|
|
|
| ciment cu vechime sub 5
ani)
|
|____|____________|_____________________|
______________________________________|
| 1 |
|
|
|
|____|____________|_____________________|
______________________________________|
| 2 |
|
|
|
|____|____________|_____________________|
______________________________________|
| 3 |
|
|
|
|____|____________|_____________________|
______________________________________|
| 4 |
|
|
|
|____|____________|_____________________|
______________________________________|

care nu pot fi precizate cu exactitate la momentul întocmirii planului operativ pe timpul iernii. a 54*) |Fig. | Nr..... | |crt.....11 la normativ UNITATEA .. a 55*)|Fig.. a 14 şi| | | |Barieră |Barieră |Lampă cu |Parapet |a 21*) | | | |normală |direcţională|lumină |lestabil |Indicatoare | | | | | |galbenă |din |rutiere | | | | | |intermitentă|material |(accesul | | | | | | |plastic |interzis | | | | | | | |şi ocolire) | |____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | | | | | | | | |____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | | | | | | | | |____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | | | | | | | | .. indicatoarelor rutiere fig..ANEXA 2... a 56*) |Fig....... Este necesar a se prevedea minimum câte un set de mijloace de semnalizare temporară pentru fiecare sector de D...închiderea circulaţiei se poate face în puncte diferite. .. |D. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate UM = buc...... a 60*)|Fig..N. întrucât nu se pot stabili poziţiile kilometrice de montare a lor .....N.|poziţia km| ______________________________________________________________| | | |Fig.. ________________________________________________________________ ______________ |Nr...

... a 56.. | | | | | | | | | | |..din | | | | | |Reparaţii|Colmatări|asfaltică| (kg) |de |partea | | | | | | (mp) | (ml) | (to) | | execuţie|D... ANEXA 3 la normativ UNITATEA ... a 60... a 14 şi a 21 au ca referinţă standardul român SR 1848-1/2008...P....... Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A ......... la secţia ........ Program de punere în ordine a părţii carosabile pentru campania de iarnă ...): | | | | | | |_______________|___________|____________|____________| ___________|____________| *) Figurile a 55..N...R... |D.din | | | | | | | | | | |partea | | | | | | | | | | |secţiei | | |____|____|_______|_________|_________|_________|_______| ________|_________|___| ..Observaţii Reabilitare Constructor ________________________________________________________________ ______________ |Nr....| | km |___________________|mixtură |mastic |final |..|____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | | | | | | | | |____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | | | | | | | | |____|__________|___________|____________|____________| ___________|____________| | Total (buc.|Poziţie| Program |Necesar |Necesar|Termen |Răspunde:| A | |crt. a 54....D.....

.| | | | | | |____|__________|____________|___________| _______________________|_____________| | 2....| 1 | | | | | | | | | | |____|____|_______|_________|_________|_________|_______| ________|_________|___| | 2 | | | | | | | | | | |____|____|_______|_________|_________|_________|_______| ________|_________|___| | Total: | | | | | | | | | |_________|_______|_________|_________|_________|_______| ________|_________|___| Figura 1Lex: Program de punere în ordine a părţii carosabile pentru campania de iarnă ANEXA 4 la normativ UNITATEA .perdele | | |D.J....C...| Poziţia | de drum | de înzăpezire etc... D... | kilometrică| (m) | | de protecţie| | | | | | | .... categoria| ....| Observaţii | |crt..|_______________________| sectorului| profil drum.N.... | forestiere | | |sau D..... Situaţia sectoarelor de drum înzăpezibile ________________________________________________________________ ______________ |Nr...| | | | | | .. | Sectorul de drum | Lungimea | Caracteristici sector.panouri | | | | | | | parazăpezi | | | | | | | mobile | |____|__________|____________|___________| _______________________|_____________| | 1.

. (A...D...R. din partea D... Pregătirea bazei de deszăpezire ________________________________________________________________ ______________ |Nr...............N......... Instalarea panourilor .. Subsemnaţii... IV.. SECŢIA . din partea S....... Proces-verbal de verificare a pregătirilor pentru iarnă ....................... Instruirea personalului şi data procesului-verbal de instruire V.. .. lubrifianţi.......... garajelor..| | | | | | |____|__________|____________|___________| _______________________|_____________| ANEXA 5 la normativ UNITATEA ...... .| |___| ___________________________________| | | | | |Baza de |Baza de | Baza de | | | | | |deszăpezire|deszăpezire| deszăpezire| | | | | |(1) |(2) |(n) | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | A......... ..D...... verificând pregătirile de iarnă ale S...ml III.. |Total| |crt.P.. combustibili | | _________________________________________________________________ _____________| | 1 | Benzină | N | | | | | .. depozitelor etc................... am constatat următoarele: I......... Concluzii asupra stadiului pregătirii clădirilor...N. Punerea în ordine a părţii carosabile II.L......... Carburanţi.....parazăpezi ...) şi ......D....D.. | Dotări | | S.....N......D..|____|__________|____________|___________| _______________________|_____________| | 3..

| | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 2 | Motorină | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 3 | Cărbuni (lemne de foc) | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | B. Materiale pentru combaterea poleiului | | _________________________________________________________________ _____________| | 4 | Sare | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 5 | Nisip | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 6 | Zgură | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| .

|___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 9 | Termometre | N | | | | | | | buc. Alte dotări | | _________________________________________________________________ _____________| | 8 | Giruetă | N | | | | | | | buc. |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 11 | Calculator cu internet | N | | | | | | | buc. |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 10 | Ministaţii meteo | N | | | | | | | buc. |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 12 | Mijloace de informare în | N | | | | | | | masă (radio-TV) |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | .| 7 | CaCl2 | N | | | | | | | tone |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | C.

a situaţiei privind | 31 V | | | evoluţia precipitaţiilor.| | | | respectiv administraţia locală a drumurilor | | .P. | Denumirea sarcinii | Termen | |crt. |___|___________|___________| ___________|_____| | | | E | | | | | |____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| N = necesar E = existent Semnăturile membrilor comisiei ANEXA 6 la normativ CALENDARUL privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activităţii pe timpul iernii ________________________________________________________________ ______________ |Nr.|____|___________________________|___|___________|___________| ___________|_____| | 13 | GPS | N | | | | | | | buc.| | de execuţie | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 1 | Transmiterea la C.R. .N.D.A.S. a numărului mediu anual de zile | | | | cu polei şi cu viscol pentru iarna precedentă pe fiecare | | | | secţie | | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 2 | Aprobarea programului de revizie şi reparare a | 31 V | | | autoutilajelor specifice de deszăpezire de către D..N.A.R.D.

N.. respectiv | | | | administraţia locală a drumurilor | | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 5 | Transmiterea la C.N.J. şi | | | | transmiterea lor la D. pentru intrare în iarnă | 1 IX .P.N. respectiv C.R.S. .R.A.D. a | 1 VIII | | | planurilor operative de acţiune pentru aprobare | | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 6 | Aprobarea planurilor operative de acţiune pe timpul iernii| 15 VIII | | | de către C.A.31 X | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 9 | Instruirea personalului care participă la activitatea de | La data | . . respectiv C.A.D.S.D.A.N. .R..A.|____| ___________________________________________________________| _____________| | 3 | Întocmirea propunerilor de încadrare a drumurilor pe | 1 VII | | | niveluri de viabilitate în timpul iernii şi înaintarea | | | | acestora la C.R.S.N.N. | | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 4 | Întocmirea planului operativ de acţiune pe timpul iernii | 15 VII | | | la secţii şi înaintarea lui la D.D.A.R.P. şi administraţia locală a | | | | drumurilor | | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 7 | Transmiterea planurilor operative la baze | 30 VIII | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 8 | Punerea în ordine a drumurilor..D.J.

100% din cantitate | În funcţie | | | | de | | | | condiţiile | | | | meteo şi | | | | stocuri | .50% din cantitate | 1 XI | | | .| | iarnă.zona climaterică rece | 10 X | | | . la prezentarea în baze | prezentării | | | | în bazele de| | | | deszăpezire | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 10 | Organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare | 15 X | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 11 | Pregătirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de | | | | sprijin | | | | .celelalte zone climaterice | 20 X | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 13 | Aprovizionarea cu materiale antiderapante | | | | .75% din cantitate | 1 XII | | | .celelalte zone climaterice | 1 XI | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 12 | Aprovizionarea bazelor cu carburanţi pentru 14 zile de | | | | funcţionare | | | | .zona climaterică rece | 20 X | | | .

celelalte zone climaterice | 15 XI | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 16 | Montarea panourilor parazăpezi | 1 XII | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 17 | Prezentarea autoutilajelor închiriate în unităţile | | | | operative pe timpul iernii | | | | .75% din cantitate | 31 XII | | | .celelalte zone climaterice | 1 XI | | | .zona climaterică rece | 1 XI | | | .|____| ___________________________________________________________| _____________| | 14 | Aprovizionarea cu materiale chimice antiaglomerante | | | | .100% din cantitate | În funcţie | | | | de | | | | condiţiile | | | | meteo şi | | | | stocuri | |____| ___________________________________________________________| _____________| | 15 | Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră pe | | | | timpul iernii | | | | .25% din cantitate | 1 XI | | | .termenele pot fi modificate în funcţie de evoluţia | | | | fenomenelor meteorologice | | .50% din cantitate | 1 XII | | | .zona climaterică rece | 20 X | | | .

.. 1. acţionare cu lamă..30 XI| | | ...... comunale) din data de ... 4 ...... răspândire material antiderapant: ANEXA 8 la normativ UNITATEA .celelalte zone climaterice | | |____| ___________________________________________________________| _____________| ANEXA 7 la normativ BAZĂ DE DESZĂPEZIRE Jurnal de activitate pe timp de iarnă privind combaterea poleiului şi înzăpezirii pe drumurile din administrare Ofiţer de serviciu..zona climaterică rece | 1 XI ...|____| ___________________________________________________________| _____________| | 18 | Verificarea pregătirilor la unităţile operative pe timpul | | | | iernii de către comisii | | | | ... Utilaje cu care se acţionează la pct.. oră intrare şi oră ieşire: Activitate prestată: Număr de muncitori prezenţi: Modul de acţionare a autoutilajelor: patrulare. Drumuri cu circulaţie îngreunată 5.... judeţene. Evenimente rutiere (accidente) 2...... 2 4.. Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor (naţionale.... ora ........ Sectoare de drumuri închise temporar circulaţiei rutiere 3... Utilaje cu care se acţionează la pct.

....... dacă bate.. sub 300 m din cauza (ceaţă.. km .... în ordinea descrescătoare 8.. ninsoare abundentă.....7.. legate şi ştampilate de conducătorul unităţii administrative. redusă. km 7..00 .. viscol.. poziţie km h variază între . 10 cm) ...... cm. localitatea. ... judeţul .. Starea timpului în restul zonei din administrare ....N. .. km .. .....6........... ....... acoperit.N.N. ori de câte ori situaţia impune. km .. Datele şi informaţiile cuprinse în prezenta anexă vor fi transmise zilnic. ANEXA 9 la normativ Centralizatorul cu personalul muncitor închiriat pe baze şi puncte de sprijin . lapoviţă... . ... km.curată şi uscată (D..... ceaţă...... parţial acoperit) .N. localitatea.precipitaţii (ninsoare. km .... NOTĂ: Registrele cu "Jurnalele de activitate pe timp de iarnă" şi "Buletinul meteo-rutier" vor fi numerotate.curată şi umedă (D. burniţă) D. judeţul ....) D...N. km .... Alte aspecte de menţionat ..... .. ploaie....N... între orele 6.00 pentru ultimele 24 de ore şi în dinamică (intervale orare mai scurte).temperaturi atmosferice din principalele localităţi. D..suluri de zăpadă (D. vijelie etc.N.......) . judeţul .parţial gheaţă în grosime de la ..... peste 300 m. . cm) ......N.. . km ... km ..) ..vizibilitatea: bună.. .. poziţie km .vântul (calm sau...... km . poziţie km grosimea stratului variază între 0 . Ofiţer de serviciu... D.N.. poziţie km .....N.... km ..polei D.. localitatea.fenomene speciale (polei...cerul (senin.....mâzgă etc.. se comunică viteza în km/oră şi direcţia) .. viscol..... Starea părţii carosabile pe restul drumurilor . până la . km .. vijelie) D.zăpadă continuă (D....

--------------- .