You are on page 1of 1

Pertumbuhan Penduduk Dunia

• • Kadar dan alir pertumbuhan penduduk dunia mengikut benua adalah tidak sama. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepesatan pertumbuhan penduduk dunia: 1. Peningkatan Kadar Kelahiran dan Pengurangan Kadar Kematian

atan.

2.

3.

4. 5.

6.

• Kemajuan taraf kesihatan dan teknologi perubatan. • Mengurangkan risiko kematian bayi yang baru dilahirkan. • Mengawal pelbagai penyakit yang merbahaya. • Perkhidmatan kesihatan yang bertambah baik. • Amalan permakanan yang baik dan seimbang. Faktor Aras Kesuburan • Golongan 15 hingga 35 tahun lebih produktif untuk melahirkan anak. • Nisbah jantina yang hampir seimbang anatara lelaki dan wanita bagi komposisi umur subur. Perkahwinan di Usia Muda • Umur 15 hingga 35 tahun merupakan umur subur. • Kecenderungan memperoleh saiz keluarga yang besar. • Khususnya berlaku di negara-negara yang masih rendah taraf pendidikan. Kegagalan Perancangan Program Keluarga • Kegagalan program kawalan penduduk dan perancangan keluarga, taraf pendidikan yang masih rendah, halangan agama, adat, dan status quo. Bertambahnya Pengeluaran Sumber Makanan • Perkembangan teknologi makanan. • Makanan lebihan dieksport ke negara yang mengalami kekurangan makanan. • Kebimbangan terhadap kebuluran dikurangkan menyebabkan kenaikan kadar pertumbuhan penduduk. • Sumber makanan yang berzat dan berkhasiat serta amalan pemakanan yang seimbang . Kestabilan Politik Dalam Jangka Masa Yang Panjang • Memakmurkan ekonomi dan sosial negara. • • Usaha governan. Tiada perang dunia yang berlaku.