You are on page 1of 10

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea Bucuresti

Fisa de Post Consultant Resurse Umane
Student: Ristache Ruxandra Iuliana Master Psihologie Organizationala si Resurse-Umane Anul I

asistarea superiorului direct in realizarea si implementarea politicilor HR 2 .asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de resurse umane .are in subordine: nu este cazul .Ianuarie.realizarea analizei muncii .este inlocuit de: un alt consultant e Resurse Umane .supervizeaza: nu este cazul .functionale: cu angajatii din cadrul organizatiei .ierarhice: Managerul de Resurse Umane . 2011 Organizatia: S.postul imediat inferior: nu este cazul .de reprezentare: nu este cazul RESPONSABILITATI. XXX S.manifesta responsabilitate privind confidentialitatea datelor candidatilor precum si corectitudine şi principialitate în raporturile interumane. neprimind de la candidati bani sau alte foloase pentru activităţile prestate în cadrul atribuţiunilor de serviciu. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA: CONSULTANT RESURSE UMANE Pozitia in COR: 241223 Obiectivele principale ale postului de munca .inlocuieste pe: nu este cazul Relatiile de munca .L.postul imediat superior: Manager Resurse Umane . Responsabilitati: a) in raport cu alte persoane: .R. SARCINI ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCĂ 1. INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizaţiei .asistarea superiorului direct in realizarea si implementarea politicilor de HR .C.

3 .Să se bucure de prestanţă profesională şi de respect în rândul angajaţilor firmei. . f) in raport cu metode/programe : . imbunatatirea comunicarii si relationarii atat cu clientii cat si cu angajatii. e) privind precizia şi punctualitatea . aplica procedurile interne. sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de muncă .participarea la programele de training.introducerea/ initializarea sau actualizarea bazelor de date a firmei c) - concepe si redacteaza anuntul de recrutare primeste si monitorizeaza documentele candidatiilor situatii si raporturi diverse administrare baza de date: in raport cu produsele muncii: constiintiozitate vizavi de sarcinile pe care le are de indeplinit pastrarea spiritului stiintific in executarea sarcinilor de serviciu pastrarea confidentialitatii rezultatelor obtinute si a informatiilor pe care le detine privitor la problematica resurselor-umane d) in raport cu securitatea muncii . ale Contractului Individual de Muncă si ale Regulamentului de Ordine Interioară.imbunătăţirea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de operare PC. .să respecte prevederile Contractului Colectiv de Muncă al firmei.Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă.Să dovedească spirit organizatoric.să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar pune în primejdie viaţa. integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori bunurile materiale. .să respecte normele de stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii . .Să respecte programul de lucru. disciplină şi meticulozitate în activitatea pe care o desfăşoară. .- analiza muncii (orientata atat spre postul de munca cat si spre ocupantul postului) premisa pentru sistemul de selectie si recrutare de personal cooperarea la nivelele impuse de post cu ceilalţi angajaţi ai firmei b) in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: .

.Depisteaza.sustine interviuri.Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente .Contacteaza persoanele selectate in vederea interviului .Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente .Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea pe diferite posturi in cadrul organizatiei . .comunica decizia de angajare/respingere a candidatilor . intocmire rapoarte si liste scurte .g) privind relatiile cu altii/comunicarea .Constiinciozitate vis a vis de sarcinile pe care le are de indeplinit .informeaza şeful ierarhic superior asupra unor probleme dificile ce apar .Intocmeşte situatii si raporturi diverse . . testare candidat.Pastrarea spiritului stiintific in executarea sarcinilor de serviciu . Sarcini si activitati specifice locului de munca a) Asistarea superiorului direct in realizarea si implementarea politicilor HR . .Concepe si redacteaza anuntul de recrutare . intocmire rapoarte si liste scurte .Pastrarea confidentialitatii rezultatelor obtinute si a informatiilor pe care le detine privitor la problematica resurselor-umane 4 . nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma b) Realizeaza analiza muncii (orientata atat spre postul de munca cat si spre ocupantul postului) premisa pentru sistemul de selectie si recrutare de personal .Introducerea/ initializarea sau actualizarea bazelor de date a firmei .dă dovadă de etică din toate punctele de vedere în relaţiile cu colegii şi colaboratori. 2. .Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei .Comunica decizia de angajare/respingere a candidatilor .contacteaza persoanele selectate in vederea interviului .Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca.Primeste si monitorizeaza documentele candidatiilor .Administrarea bazei de date c) Asigura calitatea activitatilor intreprinse . in urma evaluarilor. testare candidat.Sustine interviuri.

Formalitatea: Comunicare formala si informala in interiorul organizatiei si in afara acesteia prin intermediul reprezentarii ei in fata candidatilor . in scris .Intimitatea/secretul: Se urmareste pastrarea confidentialitatii datelor si cerintelor membrilor organizatiei Tipuri ale relatiilor de rol solictate . prin e-mail. CONTEXTUL MUNCII Relatii interpersonale (in termeni de procese de interactiune umana) Comunicarea . excell.cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza) Cunostiinte privind modul de executie a sarcinilor: .Rol de supervizare: nu este cazul . internet . a aparatelor de telefon.cunostiinte de utilizare a calculatorului personal.operarea cu baze de date . evaluarea performantelor.Conflicte interpersonale: Prin natura rolului sau.Competentele postului de munca: Cunostinte in raport cu sarcinile de munca: .Metoda: Comunicarea fata in fata. angajatul este plasat intr-o situatie de conflict cu altii (clientii. prin telefon.Responsabilitatea pentru sanatatea si siguranta celorlalti: Responsabilitate pentru implementarea si respectarea programelor de protectie celorlalti . a fax-ului si a copiatorului Experienta: 1 an experienta in domeniul Recrutarii si Selectiei de personal. analiza muncii .Rol de participant in echipa: isi aduce contributia la indeplinirea obiectivelor organizatiei prin cresterea eficientei resurselor-umane Responsabilitate pentru altii .Frecventa: Comunicarea interpersonala frecventa .Responsabilitate pentru rezultatele muncii: Responsabilitate majora pentru rezultatele muncii celorlalti Contacte conflictuale cu altii: .cunostinte de resurse umane: recrutarea si selectia de personal.Obiectivitatea: Baze de date si informatia subiectiva in egala masura .cunoasterea sistemului de operare Microsoft Office (word. powerpoint).coordonarea relatiilor de munca) 5 .Rol de prestari servicii: nu este cazul .

Claritatea sarcinii: Destul de ridicată .Consecintele erorilor: Erorile aparute au implicatii asupra intregii organizatii . cu un comportament neplacut (mai frecvent in cadrul procedurilor de recrutare si selectie de personal) Conditiile fizice ale muncii: Postul de munca: .Libertatea de a lua decizii: Angajatul are o libertate moderata de a lua decizii Rutina vs.Posibilitatea de accidentare: Redusa .Relatii interpersonale incordate: Angajatul poate intra in interactiune cu oameni iritabili.Coditii extreme: Nu este cazul . Provocarea muncii: .Intimitatea cadrului muncii: Intimitate scazuta . verificarea completării unor sarcini.Expunere la riscuri profesionale: Nu este cazul .. agresivi.Impactul accidentarii: Redus Solicitarile locului de munca: .Responsabilitate: Nivel de responsabilitate mediu .Monotonie: Medie 6 .Varietatea activitatilor demunca: Activitatea de munca este desfasurata la birou .Imbracamintea specifica muncii: Nu este cazul Caracteristicile structurale ale locului de munca: Criticabilitatea pozitiei/postului: .Vigilenta solicitată: Atenţie mare faţă de evenimete si circumstanţe care apar rar sau sunt în continuă schimbare . .Pozitia corpului: Majoritatea timpului este necesara mentinerea unei pozitii sezande. corectitudinea si documentarea activităţilor .Apropiere fizica de alti salariati: Moderata Conditiile de mediu: .Precizie solicitata: Mentală .Impactul deciziilor: Impact crescut al rezultatelor decizilor de la acest nivel asupra celorlalti angajati sau a companiei in general .Circumstante frustrante: Îndeplinirea sau realizarea la timp a proiectelor poate fi blocata de unele impedimente incontrolabile de angajat . statice.Solicitarea atenţiei la detalii: Atenţie mare la detaliile unei set de proceduri.Gradul de automatizare: Scăzut .

limbă maternă: Cunoştinţe despre structura şi conţinutul limbii.de sociologie şi antropologie: Cunoştinţe despre comportamnete şi dinamica grupurilor.Întelegerea frazelor si paragrafelor scrise din cadrul documentelor legate de munca . incluzând înţelesul şi scrierea cuvintelor. identificarea celor mai potriviţi oameni pentru muncă. influenţe. entie şi origini.De management al timpului: gestionarea propriului timp. 7 .De management al resurselor de personal: Motivarea.De invatare activa: intelegerea implicatiilor informatiei noi asupra proceselor decizionale si de rezlvare de probleme.de limbi straine: Cunoaşterea structurii şi conţinutului unei limbi străine de circulaţie mondială. angajatul are posibilitatea de a-şi stabili singur obiectivele şi priorităţile de execuţie Ritm şi planificare .Munca structurată vs. tendinţele din societate. reguli de compunere. precum si timpul celorlalti din echipa . gramatică şi pronunţie. depunerea de efort pentru a intelege punctele de vedere sustinute de altii.Distrageri şi întreruperi: angajatul nu are control asupra tuturor întreruperilor .de personal şi resurse umane: Cunoştinţe despre politici şi practici implicate în funcţionarea resurselor umane . atat cele curente cat si cele viitoare . La nivel superior .educaţie si perfecţionare: Cunoştinţe despre metodele de instruire şi training .cunoasterea sistemului de operare Ms Office . migraţie.Ritmul de lucru: control ridicat al angajatului asupra ritmului de lucru - CERINŢELE PSIHOLOGICE ALE POSTULUI DE MUNCĂ Cunostiinte: 1.Frecvenţa şi stringenţa termenelor: postul de muncă impune lucrarea cu teremene limită care trebuie strict repectate . înţelesul şi scrierea cuvintelor. La nivel mediu: . . Nestructurată: Cu toate că exista o serie de proceduri de lucru. istorie. . culturi. dezvoltarea şi direcţionarea oamneilor în muncă.De ascultare activa: concentrarea atentiei asupra a ceea ce spun oamenii. reguli de compunere şi gramatică 2. Deprinderi: .

. Aceasta abilitate include de asemenea compararea unui obiect prezent cu un obiect amintit. astfel incat informatia sa fie transmisa eficient .De coordonare: adaptarea propriilor actiuni in relatie cu actiuniile celorlalti .Viteza de perceptie: aptitudinea de a compara rapid si corect litere.Întelegerea limbajului scris: aptitudinea de a citi si intelege informatii si idei prezentate in scris .Exprimare orala: aptitudinea de a comunica verbal informatii si idei astfel incat sa se faca inteles de ceilalti . proceduri . . 8 .Memorarea: aptitudinea de reamintire a informatiilor ca numere.De gandire critica: uitilizarea logicii si rationamentului pentru a identifica punctele tari si slabe ale unor solutii alternative Aptitudini: .abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt. adaptata la nevoile candidatiilor .Întelegerea limbajului oral: aptitudinea de a intelege informatii si idei prezentate oral .abilitatea de a combina informaţiile disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii (pentru analiza dosarelor ). numere. .Clasificarea informatiilor: aptitudinea de a gasi o regula sau un set de reguli in scopul clasificarii obiectelor sau actiunilor intr-o ordine precisa .formularea adecvata a intrebarilor si evitarea intreruperii disccursului celorlalti in momente nepotrivite .Raţionament deductiv . Obiectele care urmeaza sa fie comparate pot fi prezente in acelasi timpsau unul dupa altul.Exprimare scrisa: Aptitudinea de a comunica in scris informatii si idei astfel incat sa se faca inteles de ceilalti . cuvinte. .Concentrarea atentiei: aptitudinea de concentrare asupra unei sarcini fara a fi distras.Sensibilitatea la detalii. desene sau structuri. desene. obiecte.Rapiditatea structurarii: aptitudinea de structurare rapida a informatiilor(vizuale sau auditive) care par fara sens si neorganizate .abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate. Implica de asemnea capacitatea de concentrare asupra unei actiuni plictisitoare. la toate documentele ce trebuie analizate în vederea constituirii şi finalizării sarcinilor de lucru.De scriere: comunicare eficienta in scris.Raţionament inductiv .De vorbire: a tine discursuri in fata altor persoane.

. obiectelor sau altele. rezistenta la stres .Recunoasterea vorbirii: aptitudinea de a auzi si intelege vorbirea altcuiva. ..Viteza de cuprindere informationala: Capacitatea crescuta de a combina o multime de informatii Interese: .empatie si receptivitate fata de problemele umane .Mobilitatea atentiei: aptitudinea de a trece de la o sursa de informatie la alta. efectuarea concomitent a mai multor sarcini. disciplină şi meticulozitate în activitatea pe care o desfasoară .adaptabilitate la cerintele superiorilor.integritate: manifestarea onestitatii si eticii . atentie la detalii.Caracter conventional: presupune operarea cu unele proceduri de rutina ce includ analiza unor seturi de date. rapiditate in gandire si miscari.flexibilitate in gandire . rezistenta la activităţi repetitive.Claritatea vorbirii: aptitudinea de a vorbi clar astfel incat alte persoane sa poata intelege mesajul transmis. sunetelor. lucrul cu detalii.capacitate de relationare deosebita interumana (sociabilitate.perseverenta: perseverenta in fata obstacolelor .adaptabilitate: deschidere fata de schimbare. implicarea în identificarea de fapte şi rezolvarea mentală a problemelor. fata de diverse tipuri de oameni cu care intra in contact .initiativa: dorinta de a face fata responsabilitatilor si provocarilor . integrare in colectiv) . atentie distributiva.Caracter investigativ: Presupune în mod frecvent lucrul cu idei şi necesită un efort cognitiv susţinut. automatizare a unor sarcini . Stilul de munca: . . Informatia se poate prezenta sub forma cuvintelor. concentrare. Valori ale muncii: 9 .stabilitate emoţionala. reluarea eficient a unei sarcini abandonate in favoarea unei urgente.responsabilitate . . semnelor.spirit de observaţie.cooperare: stabilirea unor relatii placute cu ceilalti -spirit organizatoric.

cursuri de operare pe calculator. ori de trecerea in alte functii. conform pregatirii si disponibilitatiilor existente. Data întocmirii: -------/--------/------ANGAJATOR. ANGAJAT.- - Realizarea: Denotă o orientare spre rezultate şi permite angajatului oferirea spre vaorificarea la maxim a posibilităţilor lui. oferindu-le asistenţă tehnică Condiţiile de muncă: Oferă securitatea muncii şi condiţii de muncă bune PREGATIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ Experienţa anterioară: minim1 an experienta in domeniul Recrutarii si Selectiei de personal De baza: studii superioare socio -umane De specialitate: Psihologie Cursuri speciale: curs de inspector resurse-umane. pe postul de Manager Resurse Umane Transferări: Nu e cazul Programul de muncă: . Eventualele obiecţiuni mă oblig să le aduc la cunoştinţă administratorului în scris.9:00-17:30. SALARIUL ŞI CONDIŢIILE DE PROMOVARE Salarizare: Salarizarea este in conformitate cu normele interne ale organizatiei Recompensare: Acoperirea unei sume mari din preţulmesei de prânz. curs de recrutare si selectie de personal. cursuri de limbi straine. 10 .Vineri Am luat la cunoştiinţă prezentele prevederi şi mă oblig să le respect întocmai.Zilnic: Luni. prime pentru concediu Concediu: Conform codului muncii Promovare: Promovarea se realizeaza in functie de dezvoltarea sectorului respectiv. pauză de masa 30 minute .al 13-lea salariu. ceea ce îi oferă un sens de împlinire Oferirea de asistenţă: Îi ajită pe ceilalţi membrii ai echipei să ducă la bun sfârşit sarcinile de muncă.