You are on page 1of 4

MODEL EKONOMI BARU Sebelum pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Razak, Dasar Ekonomi Baru telah

diperkenalkan bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dari segi pendapatan, pekerjaan dan juga kekayaan disamping mengurangkan kemiskinan di bandar dan juga di luar bandar di sekaligus meningkatkan pertumbuhan tahunan Keluaran Negara Kasar (KNK) di Malaysia. Pada 30 Mac 2010 di akhbar utusan Malaysia ada menyatakan bahawa Perdana Menteri Malaysia kini telah melancarkan model ekonomi baru(MEB) yang bertujuan untuk melonjakkan ekonomi negara dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020 dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhannya. Keutamaan MEB ialah untuk menangani masalah jurang pendapatan dan kemiskinan tanpa mengira kaum. Sehubungan itu, adalah perlu bagi MEB memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan tahap pendapatan bagi semua golongan yang kurang bernasib baik. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB) telah mengeluarkan dokumen yang menunjukkan bahawa hak pekerja merupakan salah satu daripada hak asasi manusia yang wajar dihormati dan dilindungi. Menurut Marja Azlima Omar, di dalam buku hubungan industri dan sumber manusia: isu dan perspektif, perihal hak pekerja dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah termaktub di bawah artikel 23 iaitu artikel 23 (1) hak untuk bekerja, bebas memilih pekerjaan, keadaan bekerja yang adil dan perlindungan dari pengangguran. Artikel 23 (2) hak untuk mendapatkan gaji yang sama rata tanpa diskriminasi. Artikel 23 (3) hak untuk mendapatkan gaji yang adil dan setimpal, yang membolehkan pekerja sekeluarga menjalani kehidupan seharian yang bermaruah dan jika perlu, diberi perlindungan dengan cara lain. Artikel 23 (4) hak untuk menubuhkan dan menyertai kesatuan sekerja. Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyatakan dalam bajet 2010 iaitu akan menekankan cara-cara untuk merangsang lagi ekonomi Negara dengan merubahnya menjadi sebuah ekonomi berasaskan pendapatan tinggi dengan sektor perkhidmatan memainkan peranan penting di dalam model baru ekonomi yang sedang di rancang. Dasar yang dibuat oleh kerajaan kini akan di reka bentuk untuk merangsang pertumbuhan dan memupuk keyakinan yang lebih tinggi dalam kalangan pelabur bagi memastikan aliran masuk lebih besar Pelaburan Langsung Asing (FDI). Menurut beliau lagi, dengan wujudnya model ekonomi baru ianya mampu memacu ekonomi yang lebih mapan seperti yang terdapat dalam rancangan Malaysia yang ke sepuluh (RMK 10). Dengan adanya penetapan model ekonomi baru berteraskan peningkatan inovasi dan produktiviti pekerja yang

dengan menetapkan gaji minimum bagi pekerja bawahan dapat membantu menjayakan dasar kerajaan kerana pekerja bawahan inilah yang menggerakkan sumber-sumber ekonomi Negara. MEF membantah penetapan gaji minimum kerana di sektor swasta gaji sangat berkait rapat dengan prestasi syarikat. Negara Australia telah menguatkuasakan dasar gaji minimum seawal 1904. Selain itu. Senator Prof Datuk Dr Ismail Md Salleh berkata bahawa dengan menetapkan upah minimum yang melebihi garis kemiskinan ataupun berpatutan dilihat dapat menarik pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor yang selama ini dikuasai oleh pekerja asing sekali gus dapat mengurangkan kebergantungan Negara kepada pekerja asing. Walau bagaimanapun. ianya boleh meningkatkan kuasa beli dan kadar belanjawaan pekerja. manakala Negara Amerika Syarikat pula mempunyai dasar gaji minimum pada tahun 1938. Menurut pakar ekonomi. terbukti dengan penetapan gaji minimum ini dapat menangani masalah kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan pekerja yang berpendapatan rendah secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti hidup seseorang pekerja dan keluarganya. Gaji minimum ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada pekerja bahkan juga memberi kesan yang positif kepada pembangunan ekonomi Negara. Apabila kita lihat kembali definisi yang telah diberikan oleh ILO. Walau bagaimanapun. dengan adanya penetapan gaji minimum. Di samping itu juga. . Oleh hal yang demikian.bermatlamat membantu mereka meningkatkan pendapatan seterusnya memakmurkan Negara. Kelebihan apabila gaji minimum ini di implimentasikan di Malaysia ialah memberi kesan positif kepada ekonomi Negara. maka pekerja dapat mengatasi beban kewangan yang ditanggung serta tidak bergantung kepada dasar kebajikan kerajaan semata-mata maka kerajaan dapat memperuntukkan dana tersebut kepada sektor atau aktiviti yang lebih memerlukan. peningkatan perlu selaras dengan kecekapan pekerja supaya produktiviti dan inovasi dapat dipertingkatkan. Ini kerana. kebergantungan pekerja terhadap kerajaan juga akan berkurangan apabila pekerja memperoleh pendapatan yang sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. ia dapat mengelakkan eksploitasi majikan yang memberi kadar upah yang amat rendah kepada pekerja asing seperti yang berlaku pada masa kini.

700. wage regulation (shop assistant) order 1970 dan wage regulation (penang stevedores dan Cargo Handlers) order 1997. 24. Di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun. The Wages Regulation Orders di bawah Akta Majlis Upah 1947 menyatakan gaji minimum dan keadaan pekerjaan seseorang pekerja yang diambil bekerja dalam industri tertentu iaitu wage regulation (catering and hotel) order 1967.800 won per hari.15 sejam.35 sejam. manakala setelah hamper sedekad. Tetapi di struktur gaji minimum di korea selatan sama seperti di jepun dan Vietnam iaitu mengamalkan sistem gaji minimum yang berpusat. David neumark mempersoalkan sama ada pekerja yang berpendapatan rendah ini akan dapat merasai kenaikan gaji disebabkan oleh peningkatan gaji minimum yang diperuntukan oleh akta. Semua arahan di atas menyatakan tentang upah minimum yang harus dibayar kepada pekerja sepenuh masa. Pada tahun 1999. pertumbuhan ekonomi.GAJI MINIMUM DI PERINGKAT GLOBALISASI Pekerja asing di korea juga dilindungi oleh undang-undang gaji minimum iaitu gaji minimum : 3. Kenyataan ini dipetik dari buku hubungan industri di Malaysia : pendekatan dan amalan yang ditulis oleh Balakrishnan Parasuraman. Peningkatan gaji minimum akan membantu golongan yang berpendapatan rendah serta dapat membantu keluarga mereka. ia telah melonjak sebanyak empat kali ganda iaitu $5. sepanjang tahun 1983 hingga 1989 kadar gaji minimum telah diperuntukkan sebanyak $3. Walau bagaimanapun. Di Malaysia kini tidak ada undang-undang gaji minimum di peringkat nasioanal seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara di atas.100 won per jam. Akta Gaji Minimum telah diperkenalkan dalam persidangan yang diadakan di negara tersebut yang mana dipercayai mampu meningkatkan kadar minimum untuk dua tahun akan datang kepada $6.600 won per bulan. Namun dasar upah minimum tidak meliputi sector perladangan dan pembuatan. kemampuan organisasi di pasaran dalam dan luar negara tersebut dan tidak ketinggalan juga cadangan daripada majlis upah kebangsaan. Kerajaan di Indonesia melaksanakan gaji minimum berikutan dengan tahap terendah keperluan kehidupan hidup yang asas tetapi nilai gaji minimum ini bergantung kepada tahap produktiviti yang dapat dihasilkan oleh negara itu.15 pada 1997. Seterusnya gaji minimum di Indonesia. Ia diaplikasikan kepada pekerja yang belum berkahwin dan bekerja kurang daripada satu tahun. kajian mendapati peningkatan dalam gaji minimum mampu mengurangkan hanya sebahagian keluarga sahaja dalam kancah kemiskinan tetapi ia akan memberi kesan kepada peluang pekerjaan yang mana peningkatan terhadap .

Manakala kategori keduanya adalah sistem gaji minimum mengikut kawasan. Ia adalah sebagai salah satu langkah bagi mengelakkan pertelagahan antara dunia industri.asp?y=2010&dt=0331&pub=Utusan_Malaysia&sec=Mu ka_Hadapan&pg=mh_01. Living Wage Movements. Figart.my/index.asp?file=/2010/4/1/mstar_berita/20100331160540&sec=mst ar_berita di akses pada 10 April 2011 http://ww1.php?option=com_content&view=article&id=3433:04-meisyor-dasar-gaji-minimum-dalam-model-baru-ekonomi&catid=337:2009-04&Itemid=27 di akses pada 10 April 2011 http://mstar.my/utusan/info. . Routledge Taylor and Francis Group.com. gaji minimum di sesetengah industri akan diperkenalkan dengan persetujuan antara pihak majikan dengan industri tersebut. Di Jepun pula. Global Perspectives.gov.htm di akses pada 10 April 2011 Deborah M. ia akan dibahagikan mengikut kawasan tertentu pekerja-pekerja yang terlibat seperti daerah di Jepun.my/berita/cerita.penerangan.utusan. daerah- http://pmr. kadar gaji minimum diperkanalkan bagi tujuan menjadikan ia sebagai satu mekanisme yang tetap.klpos. 2004. Dalam usaha memperkukuhkan perkenalan gaji minimum di Jepun.com/klpos/index2. Sistem gaji minimum di Negara ini terbahagi kepada dua kategori iaitu sistem gaji minimum mengikut industri samada industri besi ataupun industri permesenan. Bagi kategori mengikut kawasan.php?option=com_content&do_pdf=1&id=101 (analisis gaji minimum) di akses pada 10 April 2011 http://www.pengangguran dan secara tidak langsung akan menyebabkan sebahagian lagi keluarga kehilangan punca pendapatan dan kemiskinan akan terus bertambah.com. Ia merupakan cara asas dalam usaha menentukan gaji minimum dibawah akta gaji minimum 1959 yang mana turut dikanali sebagai cara perjajian perniagaan. London.