You are on page 1of 28

CAPITOLUL 1 PRIMIREA ÎN ASIGURARE ŞI DECRIEREA ACTIVITĂŢII ASIGURARE A SOCIETĂŢII DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE ARDAF 1.1.

SCURT ISTORIC

DE

Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. 112 / 4169 / 1992 şi, până în octombrie 2001, a funcţionat în baza avizului nr. 171119 / 1992 eliberat de Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din România, din cadrul Ministerului Finanţelor. După apariţia Legii Nr . 32 / 03.04.2000 şi a Normelor de apreciere nr 2 / 14.08.2001, ARDAF a fost reautorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr 3 / 23.10.2001 să practice activităţi de asigurare şi reasigurare în condiţiile noii legislaţii. începând cu data de 8 iunie 1995, Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. este marcă înregistrată la Oficiu de Stat pentru Investiţii şi Mărci, având protejate numele şi elementul figurativ din siglă pentru servicii de asigurare şi reasigurare. Respectând legislaţia în vigoare şi reglementările specifice emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, începând cu 7 august 2002, acţiunile S.C. Asigurare Reasigurare S.A. -societate deschisă , au fost introduse pentru tranzacţionare pe piaţa bursieră RASDAQ, cu simbolul ARDAF . In data de 8 mai 2003, ARDAF a fost certificată în conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 9001 : 2000, pentru aplicarea Sistemului de Manegement al Calităţii în realizarea servicilor de asigurări generale, asigurări de viaţă, lichidare de daune şi reasigurare. ARDAF face parte din două organizaţii profesionale, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, fiind membru chiar de la înfiinţarea acestora. Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF S.A. are sediul central în Cluj-Napoca şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional prin propria reţea de sucursale, agenţii şi puncte de lucru. Obiectul de activitate al ARDAF este încheierea contractelor de asigurare şi reasigurare cu încasarea primelor corespunzătoare, având obligaţia de plată a indemnizaţiei în cazul producerii riscului asumat. ARDAF este autorizată să practice toate ramurile de asigurări facultative generale şi asigurări de viaţă prevăzute de legislaţie, precum şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României . Avizul obţinut la finele anului 1996 , aferent acestei forme de asigurare, situează Societatea ARDAF în postura unică de factor de demonopolizare a pieţei asigurărilor obligatorii auto din România . 1.2. COLABORĂRI

Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF are relaţii de colaborare cu societăţi de profil din străinătate şi a încheiat contracte de reasigurare cu cele mai mari companii de reasigurare, care, conform agenţiei de rating Standard & Poor"s, sunt reasiguratori de rangul I pe piaţa mondială, cu un rating mai mare sau egal cu BBB: Munich Re, Munchen - Germania; Swiss Re, Munchen - Germania; Scor Re, Paris - Franţa; Tryg Baltica Internaţional, Londra Marea Britanie; Hannover Re , Hanovra -Germania; Transatlantic Re, Paris - Franţa; Gothaer Re, Koln - Germania; Oddisey Re, Paris - Franţa; Le Mans Re, Le Mans - Franţa; Alea Europe, Basel - Elveţia; Sindicate LI oyd"s, Londra — Marea Britanie. Programul de reasigurare ARDAF acoperă riscurile provenite din contractele încheiate pentru asigurări de clădiri şi bunuri, CASCO, Carte Verde, Cargo şi CMR, asigurări ale echipamentelor electronice, asigurări de răspundere civilă (generală, profesională, a producătorului), asigurări de asistenţă medicală, asigurări agricole, asigurări de pierderi din întreruperea activităţii. De asemenea, ARDAF a cedat în reasigurare riscurile de tip catastrofa pentru portofoliu asigurărilor de bunuri (clădiri şi conţinutul acestora, autovehicule ). Conceput şi realizat pe principii profesioniste, programul de reasigurare are ca scop protecţia societăţii, consolidarea capitalului ARDAF şi a rezervelor constituite, precum şi o extindere rapidă a afacerilor 3.3.OFERTA DE ASIGURĂRI ARDAF 1.3.1 Asigurări de viaţă . EFICIENT -Planul investiţional de tip unit-linked ASIGURAREA DE PENSIE PRIVATĂ CAPITAL - Asigurre mixtă de viaţă cu formare de capital DUO CAPITAL - Asigurare mixtă de viaţă cu formare de capital pentru două persoane ECONOM - Asigurarea de viaţă cu formare de capital pentru economie SUCCES - Asigurarea de viaţă cu formare de capital cu plata la termen fix GAUDEAMUS - Asigurarea de viaţă cu formare de capital cu plata unor indemnizaţii anuale pe o perioadă prestabilită STUDIA - Asigurarea de viaţă cu protecţie pe termen limitat cu plata unor indemnizaţii anuale pe o perioadă prestabilită ZESTREA - Asigurarea de viaţă cu formare de capital pentru zestre SUCCESOR- Asigurarea de viaţă cu protecţie pe termen limitat SUCCESOR PLUS - Asigurarea de viaţă cu protecţie pe termen limitat ţi rentă pentru urmaşi SUCCESOR FORTE - Asigurarea de viaţă cu protecţie pe termen limitat în valută SUCCESOR CREDIT - Asigurarea de viaţă cu protecţie pe termen limitat pentru beneficiarii de credite HORA - Asigurarea colectivă pentru riscurile de accidente , incapacitate temporară de muncă urmată de spitalizare, deces din orice cauză 1.3.2. Asigurări de persoane Asigurarea de asistenţă medicală

dar aceste sume nu pot fi mai mari decât: . curăţare. -bunuri sau activităţi care fac obiectul unor contracte de concesionare. Dupa stabilirea naturii bunurilor. inchiriere sau locaţie de gestiune. astfel ca riscul de incendiu. In general cumpărătorii de asigurări de bunuri prefera asigurarea pentru casa sau autoturisme.Asigurări de bunuri Specificul asigurărilor de bunuri. In practica asigurărilor. pentru inventarierea bunurilor se recomanda parcurgerea următoarelor etape. Bunurile sunt asigurate pentru sumele declarate de asigurat. O persoana tanara probabil nu are in proprietate prea multe bunuri . sediul sau reşedinţa in România.Asigurarea individuală de accidente Asigurarea colectivă de accidente Asigurarea managerului Asigurarea turiştilor Asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul Asigurarea de accidente a taximetriştilor ţi persoanelor transportate de aceştia Asigurarea de accidente a pompierilor 1. Chiar daca persoana respectiva nu se considera bogata va fi surprinsa sa constate valoarea bunurilor pe care le deţine in urma unei analize detaliate. 2) se ataşează chitanţele sau bonurile de cumpărare aferente bunurilor respective . dar si veniturile viitoare. acestea pot fi incluse in urmatorele categorii si asigurate facultativ: -bunuri care aparţin persoanelor fizice sau juridice având domiciliul. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile solicitate de repararea sau inlocuirea acelor bunuri care sunt pirdute sau distruse. furt sau vandalism poate sa crească. vânzare sau pentru expunere in muzee sau expoziţii. precum si nivelul costului de inlocuire al bunurilor. vopsire. iar daca persoana este căsătorita va avea mai multe bunuri in proprietate.3. -bunurile primite in folosinţa sau păstrare.3. 5) documentele de inventar se păstrează la banca sau in alt loc ferit de distrugere sau furt. reparare. 3) se inregistrează sau fotografiază pe pelicula si se notează data la care au fost făcute aceste inregistrari sau fotografii.* 1) se alcătuieşte o lista cu toate bunurile aflate in proprietatea persoanei . uzura. Asigurarea de bunuri permite unei persoane sa-si protejeze bunul al cărui proprietar ester. Determinarea valorii curente a obiectelor asigurate se face in general scăzând din valoarea iniţiala deprecierea estimata. Bunurile de valoare mare vor fi fotografiate pentru surprinderea detaliilor. cu menţionarea datei si a preţului de achiziţie. 4) se vor ataşa numere de inventar pe acele bunuri pe care ar putea fi furate.

Daca prin nerespectarea de către asigurat a acestor obligaţii s-ar putea produce pagube. Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurate in bune conditiuni si in conformitate cu dispoziţiile legale. *Mihaescu L -"Asigurări si Reasigurări Comerciale'editura Continental 2002 . inundaţie. birouri. . ploaie torenţiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia). Editura Expert.a. Asigurarea clădirilor. mărfurile. pag 205. de către persoanele fizice majore care in mod statornic locuiesc sau gospodăresc impreuna cu asiguratul. utilajele. ateliere. muzee. produsele finite si alte mijloace circulante materiale .editia a II a . asiguratul are dreptul sa detina asigurarea. uragan. inventarul gospodăresc si alte mijloace fixe . se acorda despăgubire si in cazurile in care . 1998. produse finite. uneltele. furtuna. fara restituirea primelor achitate. mărfuri. clădirile in curs de construcţie. bufete. Obiectul asigurării In aceasta asigurare sunt cuprinse următoarele bunuri: clădirile si alte construcţii care servesc drept locuinţe. **Vacarel I. teatre. instalaţiile. Asigurătorul nu datorează despăgubirea daca riscul asigurat a fost produs cu intenţie de catre: asigurat. a altor construcţii si a conţinutului lor pentru cazurile de pagube produse de incendiu si de alte calamităţi. Despăgubirea datorata de asigurător nu poate depasi valoarea bunului in momentul producerii riscului asigurat. semifabricatele. avalanşe de zăpada si căderea de pe clădiri sau alte construcţii a unor corpuri. prăbuşire sau alunecare de teren. grindina.-valoarea (pretul) de inlocuire al bunului din care s-a scăzut uzura pentru mijloacele fixe sau obiecte de inventar . Asigurătorul acorda dsspagubiri in caz de pagube la bunurile asigurate . a fost nevoie sa se demoleze clădirea sau alta construcţie ori sa fie mutata in alt loc. Despăgubirea nu se datorează nici in cazul in care pagubele au fost produse din culpa persoanelor indicate mai sus. expoziţii. a unei . produse in următoarele riscuri (calamităţi tehnice si naturale): incendiu. greutatea statului de zăpada sau de gheata. împrejmuirile s. depozite de mărfuri. pag 65. trăsnet. cinematografe.valoarea de circulaţie in cazul obiectelor de muzeu al lucrărilor de arta. -preţul plătit pe materii prime sau materiale. restaurante. Bucureşti.. pentru a se opri extinderea incendiului si la o ameninţare brusca de inundaţie. daca nu s-a prevăzut astfel in condiţiile de asigurare. contractantul sau cu beneficiarul contractantului. obiectele de inventar . cuantumul pagubei si nici suma la care s-a făcut asigurarea. contractant sau beneficiar ori de către un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. cluburi. motoarele. maşinile. in urma unui cutremur de pamant. magazine. materiile prime si auxiliare. de prăbuşire sau alunecare de teren. Pentru clădiri si alte construcţii se mai acorda despăgubiri si:  in cazurile in care. Bercea F -"Asigurări si Reasigurări " . materialele. in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Despăgubiri. dependinţe etc. explozie (chiar daca aceste doua din urma riscuri nu au fost urmate de incendiu). cutremur de pamant.

de asemenea. A fost prilejuita de lucrări executate in vederea amplasării clădirii sau a altor construcţii ori de lucrări rutiere de interes local. precum si in situaţiile următoare.  avariilor accidentale produse la instalaţiile de gaze. in urma avarierii sau a distrugerii de către un risc asigurat. si elementele materiale ale mijloacelor circulante.  pagubele produse aparatelor electrice numai prin acţiunea curentului electric . demolării sau mutării in alt loc a clădirilor sau a altor construcţii . patare ori parlire. daca aceasta nu este urmata de incendiu.  pierderii sau dispariţiei bunurilor asigurate. daca aceasta se face pentru a se opri intinderea incendiului sau la o ameninţare brusca de inundaţie . pentru:  pagubele produse numai de fermentaţie. in funcţie de cererea asiguratului dupa cum urmează:  separat pentru fiecare clădire sau alta construcţie (depozite. a devenit imposibila folosirea clădirii sau a altei construcţii si este necesara demolarea ori mutarea acesteia in alt loc. Se acorda despăgubiri pentru pagubele produse clădirilor.) precum si pentru fiecare obiect de muzeu sau de expoziţie etc. Asigurătorul nu acorda despăgubiri in cazurile prevăzute in condiţiile generale de asigurare. in care se aflau bunurile asigurate. chiar daca acţiunea curentului electric a fost cauzata de trăsnet. provenite dintr-o sursa normala de căldura.ateliete etc. in măsura in care sunt in legătura cu riscurile asigurate si sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii. pământului provenit de la prăbuşiri sau alunecări de teren etc ).  daramarii. afumare. in care se aflau bunuri respective. inlesnite sau agravate de prospecţiuni. apa.de prăbuşire sau alunecare de teren. prăbuşiri sau alunecări de teren.  pagubele produse bunurilor puse la căldura sau la foc pentru prelucrare Sumele asigurate-se stabilesc. pentru cheltuielile reclamate de curăţarea locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului. precum si a izbirii lor de către un vehicul.  pagubele produse instalaţiilor electrice numai prin acţiunea curentului electric (afara de cele provocate de traznet). . canal sau încălzire centrala. daca aceasta nu este urmata de incendiu . Pentru mijloacele fixe. a clădirilor sau a altor construcţii.inundaţii. oxidare. in care se aflau bunurile asigurate ori a unor clădiri sau a altor construcţii invecinate. aluviunilor.   pentru pagubele produse clădirilor sau altor construcţii prin izbirea lor de către un vehicul. altele decât clădiri si construcţii.  actiunii unor cauze care au produs pagube bunurilor asigurate . daca acestea au fost prilejuite. căldura. explorări sau exploatări miniere ori petroliere . ameninţarea brusca ori alunecarea de teren . altor construcţii si mijloace fixe si elementelor materiale ale mijloacelor circulante si in cazul in care prăbuşirea si alunecarea. se mai acorda despăgubiri si pentru pagubele produse acestora ca urmare a :  carbonizarii ori topirii acestora. cauzate direct de riscuri asigurate  prabusirii clădirilor sau a altor construcţii.

materiale de construcţie pentru uzul gospodăresc. Asigurarea gospodăriilor persoanelor fizice Obiectul asigurat Aceasta asigurare se refera la următoarele categorii de bunuri aparţinând persoanelor fizice:  mobilier si obiecte casnice. materialele si alte bunuri din prăvălii. viticole. locuieşte si gospodăreşte impreuna cu asiguratul. la locul de munca. inclusiv prin unităţile de specialitate pe baza contractului incheiat cu acestea . ateliere si alte activităţi cu scop lucrativ. viticole. instalaţiile. clădiri in curs de construcţie. depozite. adică municipii si oraşe inclusiv localităţile componente ale acestora. magazine si depozite de mărfuri materiale si altele asemănătoare. instituţii culturale. cazanele de ţuica. furaje. mărfurile. stupi de albine. pentru pagubele produse de incendiu si alte calamităţi. spre exemplu: locuinţe.produsele agricole. In cazuri deosebite. agricole si pentru deservire zootehnica. aflate in clădiri sau construcţii. a altor construcţii si a conţinutului acestora . in mod statornic. mijloace de transport cu tracţiune animala.  pe grupuri de bunuri. pomicole si animaliere obţinute de asigurat in gospodăria sa si care urmează a fi valorificate. ateliere. dependimte. si respectiv comune. pomicole. frizerii etc. inspecţia de risc se efectuează cu ajutorul unor instituţii specializate . odai si alte asemenea). in timpul transportului către (ori/de la) aceste locuri sau in alte locuri. harnasamente. daca acestea sunt sau nu combustibile. in cadrul unor gospodarii anexe (sali. cele aflate la locul unde asiguratul deţine cu titlul de proprietate personala clădiri sau alte construcţii. inclusiv comunele subordonate si satele aparţinătoare municipiilor si oraşelor. uneltele. La magazine. Nu sunt cuprinse in aceasta asigurare (ci in altele specifice sau in nici un fel de asigurare ) urmatoarele categorii de bunuri: . sunt protejate prin aceasta asigurare bunurile aflate la domiciliul asiguratului. pomicole. motociclete si biciclete. . aparatele. sunt diferenţiate:  pe tipuri de localităţi. inflamabile sau uşor inflamabile . animaliere si alimente. . produse de lemn. viticole. adică in funcţie de felul bunurilor cuprinse in grupa. birouri.  global pentru toate bunurile din aceeaşi grupa prevăzuta in tariful de prime. combustibili. Este vorba atat de bunurile asiguratului. instrumentele si alte bunuri din ateliere.  produse agricole.  unelte agricole.  separat pentru fiecare bun sau pentru unele bunuri din aceeaşi grupa prevăzute in tariful de prime. cat si de cele aparţinând oricărei alte persoane fizice care. motoarele si electromotoarele destinate producţiei. pentru mijloacele fixe (altele decât clădiri si alte construcţii) si elemente materiale ale mijloacelor circulante. aflate in clădiri sau in alte construcţii. Primele datorate de asiguraţi la asigurarea facultativa a clădirilor . si alte activităţi cu scop lucrativ primele se mai diferenţiază in funcţie de natura produselor depozitate ori folosite in procesul de producţie.maşinile.

pietrele preţioasa.  avarii accidentale produse la instalaţiile de gaze. mărcile poştale si timbrele. explozie. uragan.  Furt prin efracţie. grindina. trăsnet. canal sau incalzire centrala . patarea sau parlirea bunurilor. apa. ploaie torenţiala. de prăbuşire sau alunecare de teren . 1998 pag 209 Despăgubirea Se acorda despăgubiri in caz de pagube produse de :  incendiu. oxidare.    .  Se mai acorda despăgubiri si pentru pagubele produse bunurilor asigurate de avari sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat. terasarea terenului) explozii organizate in scop lucrativ. hartiile de valoare. actele. inundaţie. inundaţii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare.  Bunurile casabile din sticla . situat la acelaşi etaj sau la un etaj superior.  dărâmarea. autovehiculele (cu excepţia motocicletelor si ambarcaţiunile de orice fel). greutatea stratului de zăpada :  carbonizarea sau topirea bunurilor . Bercea F -"Asigurări si Reasigurări "ediţia a II a. comiterea furtului prin efracţie cu participarea unor persoane care locuiesc in aceelasi apartament cu asiguratul. Asigurătorul nu acorda despăgubiri pentru pagubele produse de :  cauze necuprinse in asigurare (ploi continue. daca aceasta se face pentru a se opri intinderea unui incendiu sau la o ameninţare brusca de inundaţie. demontarea sau mutarea in alt loc a clădirilor sau a altor construcţii in care se aflau bunurile asigurate ori a altor clădiri sau constuctii învecinate. aur sau argint. obiectele de platina. Bucureşti.  Căderea unor corpuri pe clădiri sau alte construcţii in care se aflau bunurile asigurate ori de prăbuşirea clădirilor sau construcţiilor respective. cauzata direct de riscurile asigurate  Infiltrarea apei provenite dintr-o inundaţie produsa intr-un apartament invecinat. furtuna. manuscrisele. plantele decorative . fermentaţie. cutremur de pamant. * Vacarel I. bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei lor. prabusire sau alunecare de teren. precum si pentru cheltuielile făcute pentru limitarea pagubelor. libretele de economii.- - banii.  Pierderea sau dispariţia bunurilor asigurate. documentele. din cauza degradării. precum si de izbirea lor de către un vehicul.  distrugerea sau avarierea de către un risc asigurat a clădirilor sau a altor construcţii in care se aflau bunurile respective. Editura Expert . inghet. acţiunea curentului electric asupra aparatelor electrice. căldura sau fumul provenite dintr-o sursa normala de căldura care au drept consecinţa afumarea . bijuteriile. igrasia.

asigurarea de accidente. masuri de război. furtul prin efracţie al bunurilor asigurate aflate in clădiri ramase nelocuite. Suma asigurata se stabileşte global pentru toate bunurile .CMR Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica medicală MALPRAXIS Asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici şi a avocaţilor Asigurarea de răspundere civilă a antreprenorului/a proiectantului/a beneficiarului lucrărilor de construcţii montaj.3. rebeliene etc. asigurarea auto CASCO. potrivit cererii asiguratului.asigurarea de răspundere civilă) Asigurarea gospodarului prevăzător (asigurarea la prim risc a clădirilor şi a conţinutului acestora.3.RCA Asigurarea suplimentară de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule Asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului RomânieiCARTE VERDE Asigurarea de răspundere civilă a transportului în calitate de cărăuş pentru mărfuri transportate . Răspunderea asigurătorului incepe dupa doua zile de la expirarea zilei in care s-au incasat primele de asigurare si s-a intocmit contractul de asigurare si inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a Încheiat asigurarea Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora Asigurarea pentru pierdere din întreruperea activităţii Poliţa CĂMINUL (asigurarea locuinţelor şi a bunurilor. 1.4. invazie.5.CASCO naval Asigurări de aviaţie Asigurarea animalelor Asigurarea culturilor agricole 1. fara sa depăşească valoarea bunurilor respective. apreciata pe baza preturilor cu amănuntul mai puţin uzura . război civil.CASCO Asigurarea bunurilor pe timpul transportului . Nu se despăgubesc nici pagubele indirecte si nici cele produse de operaţiuni militare in timp de război. asigurarea de răspundere civilă) Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor .CARGO Asigurarea banilor şi / sau a valorilor aflate în casierii şi /sau pe timpul transportului Asigurarea echipamentelor electronice Asigurarea de garanţie extinsă Asigurări maritime şi fluviale .Asigurări de risc financiar . insurecţie. asigurarea de accidente.Asigurări de răspundere civilă Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României . ocupaţie militară.

colecţii de timbre ) . suplimentar: asigurarea de răspundere civilă a beneficiarului lucrărilor). planşee învelitoare din ţigla. Se pot asigura deasemenea şi bunurile ce se găsesc în perimetrul asigurat deţinute de asigurat sau de persoanele care locuiesc şi convieţuiesc împreună cu acesta şi sunt destinate amenajării gospodăriei cum sunt : mobila. alimente. ASIGURAREA LOCUINŢEI 2. d ) locuinţa/clădirea trebuie să aibă fundaţia din piatră sau din beton. monede. OBIECTUL ASIGURĂRII In baza prezentelor condiţii pot fi asigurate: a ) clădiri cu destinaţia de locuinţe: case sau vile unifamiliale. asigurarea de răspundere civilă a antreprenorului. spălătorii. Prestaţiile ce vă sunt acordate sunt similare cu cele oferite de cele mai reprezentative societăţi din Europa. BCA. notariale sau de avocatură şi alte asemenea.000.1.1.Asigurarea riscului de neplată a ratelor pentru bunurile vândute în sistem de rate sau leasing Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turişti. e ) pentru toate categoriile de clădiri precizate înainte sunt cuprinse în asigurare şi instalaţiile de apă. încălţăminte. Pot fi cuprinse în asigurare . CAPITOLUL 2 ASIGURAREA ( "CĂMINUL" ) COMPLEXĂ .CASCO. asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru mărfurile transportate . c) spaţii destinate unor activităţi comerciale sau prestări de servicii desfăşurate de persoane fizice autorizate: mici magazine. piscine. plăci din azbociment sau din materiale sintetice. electrocasnică şi de uz gospodăresc. b ) construcţiile anexe locuinţei: garaje.C.S.ARDAF S. asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul) « Asigurarea complexă a lucrărilor de construcţii (asigurarea lucrărilor de construcţii.6. cabinete medicale. gaz. asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara ţării -CARTE VERDE. ateliere de producţie. iar elementele de construcţie combustibile încorporate (lemn) să nu aibă o pondere mai mare de 50%. apartamente situate în clădiri compuse din mai multe apartamente. aparatura electronică. în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism 1. canalizare.în limita a 10 % din suma asigurată a bunurilor dar nu mai mult de 20.000 lei .3.Asigurări complexe Asigurarea globală a transportatorilor de bunuri şi persoane (asigurarea de avarii şi furt auto . electricitate. asigurarea de accidente. să fie finisate.CMR. centrale termice proprii sau instalaţii de climatizare situate în interiorul spaţiilor asigurate .A Poliţa "Căminul" este o asigurare ce va conferă liniştea şi siguranţa căminului dumneavoastră. bolţari beton. ziduri portante. să aibă cel puţin instalaţii electrice. pivniţe.şi bunuri de valoare ( bijuterii.1. îmbrăcăminte. ceramică sau înlocuitori. 2. alte construcţii anexe gospodăreşti.

avalanşe. hârtiile de valoare. documentele. La solicitare asiguratului şi cu acordul ARDAF. c ) clădirile precum şi bunurile adăpostite de acestea situate în zonele periclitate de inundaţii. construcţiile provizorii. ca urmare a unui incendiu. asigurarea poate continua pentru noua locuinţă şi bunurile aflate în aceasta prin emiterea unui supliment de asigurare şi plata unor eventuale diferenţe de prime determinate de modificarea condiţiilor de risc şi a sumei asigurate . aparatele de zbor. sau dacă se practică orice activitate lucrativă cu asemenea materiale. ambarcaţiunile nautice. pământ. solariile. f) autovehiculele. banii numerar.1. 2. culturile.2. în urma unui risc asigurat. g ) animalele. nu există protecţie prin asigurare pentru riscul de incendiu sau explozie dacă în perimetrul asigurat se depozitează şi/sau se utilizează-în scopuri şi cantităţi ce depăşesc consumul casnic-materiale combustibile respectiv uşor inflamabile. RISCURI ASIGURATE ARDAF acordă despăgubiri pentru pagubele materiale directe cauzate de următoarele riscuri asigurate : Incendiu .1.1. In cazul în care asiguratul îşi schimbă locuinţa. Nu pot fî asigurate : a ) clădirile care nu au fost date în folosinţă. planuri. a unei ameninţări bruşte de inundaţie. d ) bunurile care datorită uzurii. aliniatul 1 situate la adresa menţionată în poliţa de asigurare . plantele decorative. locuinţe din lemn în proporţie mai mare de 50 % sau cele construite din lut. ori dacă. nu mai mult de 30 de zile de la începerea mutării dacă această dată a fost în prealabil comunicată în scris asigurătorului. schiţe. precum şi bunurile adăpostite de acestea. e ) bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural naţional. neterminate sau în refacere. dacă organele în drept impun interdicţia de construire în aceste zone. locuinţele sau construcţiile care conţin bunurile asigurate au fost avariate în aşa măsură încât a fost necesară mutarea temporară a bunurilor . protecţia prin asigurare rămâne în vigoare pentru bunurile aflate în ambele locuinţe. b ) clădirile şi alte construcţii ce nu corespund condiţiilor precizate în prezentele condiţii de asigurare. h ) bunurile aflate în spaţii comune sau sub cerul liber . PERIMETRUL ASIGURAT Se consideră perimetru asigurat locuinţa şi construcţiile de tipul celor prezentate la Capitolul 4. In conformitate cu prezentele condiţii de asigurare.1. de prăbuşire sau de alunecare de teren.3. cărămidă nearsă sau alte materiale de acest tip.aparţinând asiguratului sau persoanelor care locuiesc şi convieţuiesc împreună cu acesta situate în incinta locuinţei asigurate adăpostite în seifuri având o greutate mai mare de 100 kg sau înzidite . 2. serele. alunecări sau tasări de teren. Sunt cuprinse în asigurare şi bunurile asigurate mutate temporar la o altă adresă decât cea indicată în poliţa de asigurare pe o perioadă de maxim 30 de zile de la începerea mutării dacă mutarea a fost dispusă de organele de drept. prăbuşiri de stânci. deteriorării sau stării lor de întreţinere necorespunzătoare nu mai pot fi folosite conform destinaţiei lor iniţiale .

precum şi pentru cheltuieli de montare. Evenimente naturale Se acorda despăgubiri pentru pabubele materiale directe produse bunurilor asigurate de furtună. Avarierea accidentală a conductelor . Pagube produse de boom-ul sonic. Pagube datorate prăbuşirii peste bunurile asigurate a unui aparat de zbor pilotat. alunecare de teren. provocate de tendinţa acestora de a se dilata sau ca urmare a unei reacţii chimice necontrolabile ce se autopropagă cu viteze mari. Nu se acordă despăgubiri pentru pagubele :  rezultate din infiltraţiile apei de ploaie în locuinţa sau construcţiile asigurate ca urmare a defectelor de structură sau a celor de construcţie. a părţilor sale componente sau a încărcăturii acestuia. exclusiv dispozitivele explozive Pagubele produse clădirii prin coliziunea cu un autovehicul. Se acordă despăgubiri şi pentru pagubele materiale indirecte cauzate de carbonizarea totală sau parţială. Evenimentele precizate mai sus trebuie să producă distrugeri sau avarii verificabile clădirilor din vecinătatea celei asigurate. ce are drept consecinţă distrugerea sau deteriorarea clădirilor sau a altor bunuri asigurate. ploaie torenţială.  cauzate de creşterea nivelului mării. prăbuşiri de stânci sau căderi de pietre .Incendiu este un foc de mare întindere care s-a produs în absenţa unei vetre destinate acestui scop având forţa de a se extinde prin propria sa putere. Spargere. crăpare bunuri casabile Protecţia prin asigurare se extinde pentru riscul de spargere sau crăpare accidentală sau în urma variaţiilor de temperatură a geamurilor simple de la uşi.  cauzate de inundaţii. Explozia Explozia este o eliberare bruscă de energie. ferestre aparţinând locuinţei asigurate cu o grosime sub 10 mm şi suprafaţă sub 2mp/ochi de geam. ca urinare a impactului nemijlocit a autovehiculelor înmatriculate cu acestea.  cauzate de avarierea accidentală a conductelor de apă. grindină. Prin inundaţie în sensul acestor condiţii de asigurare se înţelege revărsarea apelor curgătoare în urma topirii bruşte a zăpezilor. maree. Se acordă despăgubiri pentru distugerea sau deteriorarea clădirilor sau a altor bunuri asigurate datorită presiunii aerului generată de spargerea zidului sonic de către aeronavele în zbor. ca urmare a avarierii instalaţiilor de transport a lichidelor. Inundaţie. avalanşe de zăpadă. a abundenţei ploilor sau ca urmare a ruperii barajelor. Trăsnet Trăsnetul este o descărcare electrică naturală având un efect distructiv rezultat din transferul nemijlocit al efectului trăsnetului asupra bunurilor asigurate . cu degajare de vapori sau gaze la temperaturi şi presiuni înalte.

pardoseli). Cutremur de pământ Se acordă despăgubiri pentru pagubele materiale directe produse bunurilor asigurate de cutremurul de pământ. cu excepţia copacilor uscaţi ce ar fi trebuit îndepărtaţi înainte de producerea evenimentului asigurat. Tulburări sociale. prin spargerea unor elemente de construcţie (ziduri. Cheltuieli pentru reîntoarcerea din concediu Dacă asiguratul este în concediu la data producerii incendiului la locuinţa asigurată. 2. inclusiv pentru pagubele provenite dintr-un incendiu sau explozie consecinţă a cutremurului de pământ. consecinţă a gerului. Cheltuieli pentru limitarea sau reducerea pagubei Se includ cheltuielile necesare şi rezonabile efectuate pentru limitarea pagubei şi/sau protejarea bunurilor în cazul producerii unui risc asigurat în limita a 2% din suma asigurată a clădirii. actele de terorism inclusiv cele cauzate de incendiu sau explozie produse cu ocazia acestor evenimente. la locul de depozitare autorizat cel mai apropiat. indiferent dacă concediu este efectuat în ţară sau străinătate. Cheltuieli asigurate Cheltuieli de curăţare a perimetrului asigurat Se despăgubesc în limita a 2% din suma asigurată a clădirii.4 PRESTAŢII ACORDATE SUPLIMENTAR A. acoperiş. Prin "furt prin efracţie "se înţelege săvârşirea furtului de către o persoană sau un grup de persoane care intră în perimetrul asigurat prin violarea dispozitivelor de închidere a uşilor şi/sau ferestrelor. tavane. Pagubele produse bunurilor asigurate ca urmare a infiltrării apei de ploaie. Despăgubirile vor fi limitate la suma de 500 lei RON . se vor acorda despăgubiri anunţarea asiguratului şi cheltuielile justificate de transport pentru revenirea sa din concediu. avarierii conductelor. Cheltuieli pentru transportul copacilor căzuţi Se acordă despăgubiri pentru cheltuielile efectuate cu transportul din perimetrul asigurat a copacilor căzuţi ca urmare a furtunii sau trăsnetului. Cheltuieli de limitare a consecinţelor spargerii unei conducte Asigurătorul suportă cheltuielile de stabilire a locului avarierii accidentale a conductei de apă potabile sau de . umidităţii sau mucegăirii. Furt prin efracţie sau acte de tâlhărie Sunt asigurate bunurile situate în perimetrul asigurat în condiţiile în care dispozitivele de închidere a uşilor şi ferestrelor se găsesc în bună stare de funcţionare şi uşile exterioare ale locuinţei/construcţiei asigurate sunt încuiate corespunzător atât în timpul nopţii cât şi în timpul zilei. cheltuielile rezonabile efectuate de curăţare şi transport a resturilor rezultate în urma incendiilor sau exploziei. acte de terorism Se acordă despăgubiri pentru pagubele materiale directe produse bunurilor asigurate de tulburările sociale. Producerea acestui risc va trebui să fie atestată de Institutul de Fizică a Pământului. Nu se acorda despăgubiri pentru : Cheltuielile de reparaţie sau înlocuire a conductelor.1.Se acordă protecţie prin asigurare în caz de distrugere sau avariere a bunurilor asigurate de apă provenite în urma spargerii sau finisării accidentale a conductelor de apă .

Prin valoarea netă se înţelege valoarea din nou minus uzura . dacă asigurarea a fost încheiată de către chiriaş. asigurătorul va plăti proprietarului. dar pe cel mult 3 luni. să refuze plata chiriei în întregime sau în parte. eventualele rate de prime subanuale se vor stabili în aceaşi valută. precum şi costul înlocuirii a cel mult 6 m de ţeava dacă aceasta devine necesară şi înlocuirea ar intra în sarcina asiguratului. soţia(soţul) acestuia şi copii până Ia vârsta de 24 de ani care domiciliază şi gospodăresc împreună. Se vor lua în considerare pretenţiile de despăgubiri pentru terţele persoane şi bunurile acestora aflate în momentul producerii evenimentului asigurat în perimetrul asigurat. Suma asigurată pe un eveniment şi pe întreaga perioadă asigurată reprezintă 10% din suma asigurată a clădirii dar nu poate fi mai mare de 50001ei RON iar despăgubirile acordate unei persoane nu pot depăşi 1000 lei RON. maxim însă 1000 lei. 2. Se acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile tăcute de asigurat în procesul civil dacă a fost obligat la dezdăunare. Asigurarea acoperă răspunderea civilă a asiguratului pentru pagubele materiale.Prin valoarea de piaţă se înţelege valoarea cu care s-ar putea cumpăra/vinde la data încheierii asigurării un apartament cu caracteristici similare. RON Asigurarea de accidente. cu excepţia apartamentelor la care suma asigurată nu va depăşi nici valoarea reală şi nici valoarea de piaţă. chiria neîncasată pe perioada reparaţiilor. . Asigurarea de răspundere civilă . asigurătorul va suporta cheltuielile efectuate pe această perioadă cu chiria pentru un spaţiu având caracteristici şi dotări similare cu cele ale locuinţei asigurate. Suma asigurată poate fi stabilită în lei sau în valută (Euro sau USD). Valoarea din nou reprezintă costul de reconstrucţie a clădirilor la data încheierii asigurării iar în cazul bunurilor preţurile de achiziţie sau de catalog a acestora. Este de asemenea acoperită răspunderea civilă a chiriaşului faţă de proprietar pentru pagube materiale în legătură cu bunurile proprietarului ca urmare a producerii unui risc asigurat.1. Pierderea veniturilor din închiriere Dacă în urma survenirii evenimentului asigurat în locuinţa asigurată se produce o pagubă care permite locatarului acelei locuinţe.încălzire aflate în interiorul locuinţei asigurate. Sunt cuprinşi în asigurare: asiguratul. vătămări corporale sau decesul terţelor persoane ca urmare a unui risc asigurat produs în perimetru şi perioada asigurată şi pentru care legea îl obligă la plata despăgubirilor. în baza contractului de închiriere.In cazul în care suma asigurată este stabilită în valută. în măsura în care acesta a încheiat asigurarea.5. dar nu mai mult de 3 luni. Suma asigurată pentru fiecare persoană este de 2000 RON în caz de invaliditate ce va acorda în totalitate sau parţial în funcţie de gradul de invaliditate rezultat în urma accidentului şi 1000 RON în caz de deces din accident. SUMA ASIGURATĂ Suma asigurată se va stabili pe baza valorii declarate de asigurat. Chiria unei locuinţe temporare Dacă în urma producerii unui risc asigurat locuinţa asigurată devine nelocuibilă. din momentul mutării şi până la readucerea la starea în care poate fi locuibilă. ea neputând să depăşească valoarea reală a bunului la data încheierii asigurării. pentru cazurile de invaliditate sau deces din accidente cauzate de un risc asigurat produs în perimetru şi perioada asigurată cu excepţia cutremurului de pământ.

2. Nu se acordă despăgubiri pentru pagube mai mici de 100 RON.1.2. EXCLUDERI DE LA PLATA DESPĂGUBIRILOR Nu se vor acorda despăgubiri nici pentru pagubele produse : 1. asigurătorul va lua în considerare valoarea de procurare a bunurilor asemănătoare aflate pe piaţa internă . 5. De explozia de gaz datorată folosirii unor instalaţii improvizate. 2. Pentru calculul despăgubirii la bunuri care nu se pot procura din ţară. în caz de pagubă totală a bunurilor proprietarului. 3. urmare a subpresiunii din acestea. tară resturi recuperabile sau distrugerea lor în aşa fel încât. despăgubirea va fi egală cu suma cheltuielilor ocazionate de refacerea sau reconstruirea din nou a clădirii asigurate . -pagubă parţială înseamnă avarierea bunurilor în aşa fel încât este posibilă refacerea sau repararea fund mai mici decât valoarea din nou minus uzura . STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR Cuantumul pagubei se va determina în funcţie de amploarea distrugerilor bunurilor produse de riscurile asigurate. b) La bunuri. Ca urmare a furtului sau dispariţiei bunurilor asigurate survenite cu ocazia producerii incendiului sau exploziei. In nici un caz despăgubirile acordate nu vor putea fi mai mari decât cuantumul pagubei . De incendiu cauzat de utilizarea. 6. .1. ASIGURAREA AUTOVEHICULULUI 2. despăgubirea se va plăti proprietarului. costurile legate de refacere sunt mai mari dacât valoarea reală a clădirilor şi construcţiilor distruse. înmatriculate în România. Despăgubirile se plătesc de către ARDAF numai în lei .1.7. Aparatelor sau instalaţiilor electrice de acţiunea curentului electric asupra acestora.2. respectiv pagubă totală sau parţială : a) La clădiri şi construcţii distingem următoarele : -pagubă totală înseamnă distrugerea lor în întregime.6. In caz de pagubă parţială. 4. OBIECTUL ASIGURĂRII In baza prezentelor condiţii de asigurare pot fi cuprinse în asigurare autovehicule inclusiv remorcile sau semiremorcile tractate de acestea. în cazul pagubei totale sau parţiale despăgubirea va fi după caz valoarea din nou sau costurile ocazionate de reparaţia bunurilor din care se scade uzura şi valoarea bunurilor recuperate . De incendiu cauzat de fumat sau folosirea focului deschis în încăperi în care sunt depozitate produse uşor inflamabile. In acest caz.2. deşi au rămas resturi recuperabile. aceasta se va plăti chiriaşului în măsura în care justifică efectuarea cheltuielilor de reparaţie a bunurilor 2. manipularea sau depozitarea produselor uşor inflamabile în care este prezentă flacăra deschisă. Asigurătorul nu va valorifica efectele subasigurării dacă subasigurarea nu depăşeşte 10 % din suma asigurată. Dacă asigurarea este încheiată de chiriaş. De explozia rezervoarelor.

Prezentele prevederi nu se aplică în cazul autovehiculelor înmatriculate în stăinătate. cutremur de pământ. Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor poate fi încheiată pentru riscuri produse pe teritoriul României cât şi în afara teritoriului României. inundaţie (armoire a unor fenomene naturale). Protecţia prin asigurare se extinde gratuit şi automat şi pentru cazurile în care autovehiculul asigurat este condus cu consimţământul asiguratului de o altă persoană decât asiguratul. începerea răspunderii ARDAF este condiţionată de inspectarea acestora de către împuternicitul ARDAF. etc. Asigurarea de avarii extinsă poate avea următoarele forme : . Asigurarea pe noul autovehicul intră în vigoare după 24 de ore de la sfârşitul zilei în care s~a plătit prima de asigurare recalculată în funcţie de caracteristicile noului autovehicul. prăbuşire sau alunecare de teren. In termen de 3 luni de la rezilierea contractului ca urmare a înstrăinării autovehiculului. beneficiind de reducerile de primă dobândită. prăbuşirea construcţiei pe autovehicul ca urmare a unui risc asigurat. RISCURI ASIGURATE In funcţie de grupele de riscuri agreate.1. Dacă în baza contractului de asigurare încheiat pe perioada de 1 an nu s-a plătit sau nu se datorează despăgubiri. dacă nu există obligaţia plăţii de despăgubiri în baza contractului reziliat. avalanşe. aparate de taxat. Prin plata unei prime adiţionale pot fi asigurate şi echipamentele suplimentare montate pe autovehicul. grindină. In caz de daună produsă în afara teritoriului României. Asigurarea autoturismelor cu valabilitate pe teritoriul României. diferite de dotarea producătorului(radio-casetofoane. Autovehiculele sunt asigurate împreună cu piesele de rezervă. 2.) fără a depăşi 10% din suma asigurată a autovehiculului. primele încasate aferente perioadei ulterioare rezilierii se vor restitui în cotă de 1/12 pentru fiecare lună de asigurare întreagă rămasă până la expirarea contractului.2. CD-uri. trusele de scule.instalaţii climatizare. pentru un alt autovehicul.Pentru autovehiculele cuprinse în asigurare. explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant). fostul asigurat poate solicita încheiarea unei noi asigurări pe durata de 1 an. proprietatea acestuia. accesoriile montate de producător. asiguratul va trebui să facă dovada încheierii la ARDAF a asigurărilor menţionate anterior şi a valabilităţii acestora la data producerii evenimentului asigurat. uragan. s-a emis contractul de asigurare şi s-a efectuat inspecţia de risc. încheiată la ARDAF pe perioada de 1 an îşi extinde protecţia pentru riscurile asigurate şi în afara teritoriului României în perioada de valabilitatea a CĂRŢII VERZI încheiată la ARDAF şi pe teritoriul ţărilor pentru care aceasta a fost emisă şi este valabilă conform Convenţiei Tip Interbirouri CARTE VERDE . greutatea stratului de zăpadă. contractul de asigurare se reziliază de drept de la data radierii autovehiculului din circulaţie. trăsnet. Transferul contractului de asigurare de pe un autovehicul pe un alt autovehicul nu este posibilă . carbonizare. furtună. In cazul înstrăinării autovehiculului. survenite în urma incendiului ). căderi de corpuri pe autovehicul. pătare. asiguratul poate opta pentru una dintre următoarele variante : Asigurarea de avarii parţială In cadrul acestei asigurări răspunderea ARDAF se referă la acordarea despăgubirilor pentru pagube produse autovehiculului asigurat de: incendiu (inclusiv prin afirmare. pentru a beneficia de despăgubire.

mai puţin contravaloarea acestor piese sau părţi componente defectate. prelatelor. inclusiv anvelope. Pagubele produse prin influenţa temperaturii asupra motorului autovehiculului. defectării pieselor. aparatelor electrice ori electronice sau a oricărui consumator electric existent în autovehicul ca urmare a acţiunii curentului electric. funcţionare. concomitent cu avarierea autovehiculului. accesorii. răsturnări. Pagube produse ca urmare directă a trepidaţiilor autovehiculului în timpul deplasării precum şi avarierea componentelor. uzură sau a defectelor de fabricaţie. căderi de pe pod.  avarierii sau distrugerii autovehiculului sau a unor părţi componente ca urmare a furtului sau tentativei de furt a autovehiculului. . 2. Se vor acorda totuşi despăgubiri dacă defectarea unor piese sau părţi componente.2. accesoriilor din dotarea de serie şi / sau echipamentului suplimentar asigurat. Avarierea sau distrugerea pieselor de rezervă. loviri. sau camere ale acestora. a huselor. produse din riscuri asigurate. dacă autovehiculul nu poate fi deplasat prin forţa proprie. cutiei de viteze sau diferenţialului ca urmare a supraîncălzirii determinată de defectarea unor piese sau lipsa ori insuficienţa lubrifianţilor. remorcării etc. montat pe autovehicul. luate pentru limitarea pagubelor la producerea evenimentului asigurat.1. izbiri. a carburanţilor sau a bunurilor transportate în autovehicule sau remorci tractate de autovehicule. EXCLUDERI DE LA ASIGURAREA AUTOVEHICULULUI ARDAF nu acordă despăgubiri pentru : a) avarierea sau distrugerea autovehiculului sau părţilor sale componente prin: exploatare. avarierii autovehiculului asigurat de: impactul autovehiculului cu corpuri mobile sau imobile prin ciocniri. subansamblelor precum şi cele cauzate de întreţinerea necorespunzătoare a autovehiculului.2. Avariile echipamentelor suplimentare asigurate. care poate efectua reparaţia sau la domiciliul asiguratului. furtului prin efracţie a părţilor componente. tractării. Avariile produse autovehiculului de măsuriile necesare şi justificate. în apă. Nu se vor acorda însă despăgubiri pentru avariile produse autovehiculului pe perioada şi din cauza transportului. este cauza producerii unor riscuri cuprinse în asigurare ce au consecinţă avarierea sau distrugerea autovehiculului. determinate de îngheţul apei din instalaţia de răcire şi cele produse motorului. impactul cu animale a autovehiculului Asigurarea de avarii extinsă prin care ARDAF preia în asigurare riscul de FURT şi acordă despăgubiri în cazul :  furtului autovehiculului. Atât în cadrul asigurării de avarii parţiale cât şi în asigurări de avarii extinse se acordă despăgubiri în limita sumei asigurate şi pentru:  cheltuielile efectuate cu transportul autovehiculului la cel mai apropiat atelier de reparaţii. derapări. Asigurarea de avarii extinsă care preia în întregime riscurile de la asigurarea parţială şi acordă asiguraţilor suplimentar despăgubiri în cazul distrugerii. instalaţiilor. căderi ale autovehiculului în prăpastie.

In cazul în care asigurarea cuprinde şi riscul de furt nu se acordă despăgubiri dacă: . Pagube produse sau agravate. chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe drumurile publice. a unor produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora. Avarierea sau distrugerea autovehiculului asigurat. ca urmare a pătrunderii cu acesta în zone inundate sau prin traversarea unor cursuri de apă. Pagube produse din culpa gravă a conducătorului autovehiculului. întreceri precum şi pe perioada antrenamentelor pregătitoare acestora. Avarierea sau distrugerea autovehiculului sau a părţilor sale componente. precum şi în situaţia în care s-a sustras de la testarea concentraţiei alcoolului. (pentru partea de pagubă care s-a măritat ). Utilizarea autovehiculului contrar instrucţiunilor sau recomandărilor producătorului. Utilizarea autovehiculului pe drumuri închise circulaţiei publice. dacă acest fapt rezultă din acte eliberate de organele competente. incendiilor cauzate de folosirea flăcării deschise. Pagubele produse în timpul săvârşirii unor fapte incriminate de legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni. sau de produsele inflamabile ori periculoase aflate în spaţiile care adăpostesc autovehiculul asigurat sau de cele transportate cu acesta fără o autorizaţie legală. Părţile componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea (reînnoirea) asigurării. ori permisul i-a fost suspendat. droguri. anulat sau reţinut în vederea suspendării. Prin culpă gravă se înţelege: Părăsirea autovehiculului în zone nepopulate ori abandonate în caz de blocaj al circulaţiei. Pagubele produse cu intenţie de către asigurat sau de către cel care a folosit aotovehiculului la data producerii daunei cu consimţământul asiguratului. Pagubele produse ca urmare a nerespectării de către conducătorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel de cale ferată. menţionate în inspecţia de risc şi care nu au fost avizate la ARDAF şi remediate înaintea producerii evenimentului asigurat. Partea de pagubă care s-a mărit prin neluarea de către conducătorul autovehiculului a unor măsuri necesare pentru limitarea acesteia. fără a i se elibera o autorizaţie de conducere provizorie. Pagubele produse de conducătorul autovehiculului aflat sub influenţa băuturilor alcoolice.Pagubele produse în timpul şi/sau în legătură cu utilizarea autovehiculelor la concursuri. precum şi cele rezultate prin săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie. Cheltuieli făcute pentru transformări sau îmbunătăţiri aduse autovehiculului faţă de starea lui anterioară producerii evenimentului asigurat sau pentru remedierea unor reparaţii nereuşite. Pagubele produse în cazul în care conducătorul autovehiculului nu posedă permis de conducere sau permisul nu era valabil pentru categoria respectivă de autovehicule. cu excepţia situaţiei când acest lucru este cerut în mod expres de organele de poliţie sau în caz de forţă majoră atunci când este pusă în pericol viaţa persoanelor din autovehicul.descărcare. ca urmare a exploziilor. de către bunurile transportate cu acesta şi/sau ca urmare a manevrelor de încărcare . anulării. inclusiv la repararea autovehiculului. In nici un caz nu se vor acorda despăgubiri dacă paguba s-a produs prin impactul autovehiculului cu un vehicul feroviar.

au luat parte asiguratul. Cuantumul despăgubiri este egal cu costul reparaţiilor şi înlocuirii părţilor componente sau pieselor avariate inclusiv cheltuielile pentru materiale. asiguratul nu a depus la ARDAF odată cu avizarea furtului autovehiculului. incluzând şi TVA. asiguratului sau unităţilor prestatoare de servicii/furnizare de piese de schimb pe baza documentelor justificative.4.      originalul certificatului de înmatriculare. instalaţii frigorifice. la comiterea furtului sau tentativei de furt. In situaţia în care suma asigurată a fost stabilită în valută determinarea acesteia în lei se va face prin transformarea valutei la cursul BNR de la data producerii evenimentului asigurat. precum şi cele de demontare montare. . echipării cu diverse caroserii. inclusiv remorcile tractate de acestea precum şi echipamentele suplimentare se asigură la valoarea reală a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurării. suma asigurată.Ratele de primă se vor stabili în aceeaşi valută în care a fost satbilită suma asigurată. în limita sumei asigurate .2. aferente reparaţiilor şi înlocuirilor. stabilită conform tabelei de uzură practicată de ARDAF. listelor de preţuri ale producătorilor pentru autovehiculele indigene sau facturilor sau cataloagelor de preţuri în cazul autovehiculelor străine. diminuată cu uzura determinată de vechimea autovehiculului. Suma asigurată se stabileşte în lei sau în valută. condiţionat de plata primelor de asigurare suplimentare şi emiterea de către ARDAF a unui supliment de asigurare la contractul în vigoare. Pe durata asigurării. SUMA ASIGURATĂ Autovehiculele.Pentru autovehiculele comercializate în România.Despăgubirea nu poate depăşi cuantumul pagubei efectiv suferite de asigurat şi nici valoarea reală a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat. organele de poliţie nu confirmă furtul/tentativa de furt sau înregistrarea la Poliţie a unei reclamaţii în legătură cu un asemenea eveniment precum şi faptul că bunul asigurat nu a fost găsit în 60 de zile de la data înregistrării reclamaţiei la Poliţie. copertine.3. Valoarea netă reprezintă valoarea de comercializare din nou conform facturilor. etc. urmând a fi achitate în valută sau în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii. Plata despăgubirilor către alte persoane se face doar pe bază de procură materială autentificată. 2. 2.2. poate fi majorată cu valoarea unor dotări speciale aduse autovehiculului asigurat. EVALUAREA PAGUBELOR Despăgubirile se plătesc în lei. autovehiculul furat sau avariat ca urmare a tentativei de furt nu i s-a scos cheia din contact pe perioada cât a fost părăsit şi nu i s-a încuiat uşile. necesare ca urmare a pagubelor produse de cazuri cuprinse în asigurare. după caz autorizaţia de circulaţie provizorie. membrii ai familiei sau persoane aflate în întreţinerea acestuia inclusiv persoanele care locuiesc la aceiaşi adresă cu asiguratul. Costul reparaţiilor inclusiv costul de înlocuire a părţilor componente şi al pieselor avariate se stabileşte pe baza actelor eliberate de unităţile care au efectuat lucrările respective. Despăgubirea se plăteşte beneficiarului înscris în poliţa de asigurare. cartea de identitate autovehiculului. autovehiculul era demontat în părţi componente. în timpul furtului sau tentativei de furt. valoarea de comercializare din nou va cuprinde şi TVA-ul aferent.

asiguratul este obligat să înştiinţeze ARDAF pentru a se efectua o constatare suplimentară a daunei . In toate celelalte cazuri.In cazul autovehiculelor înmatriculate în străinătate şi asigurate la ARDAF pentru riscul de avarii. reprezintă cel puţin 50% din suprafaţa totală exterioară a autovehiculului respectiv. se va stabili valoarea rămasă. despăgubirile se vor acorda conform valorii de facturare. La avarierea unui ansamblu sau subansamblu. Valoarea rămasă se va stabili de comun acord cu cele două părţi ( asigurat şi asigurător ). se înţeleg numai acelea a căror reparaţie sau folosire. atunci când suprafaţa părţilor avariate din cauze cuprinse în asigurare şi care necesită revopsirea lor. In cazul avarierii prelatei a cărei vechime este mai mare de doi ani. fără TVA şi nici tariful maximal aprobat de Asigurător pentru tipul de vehicul în cauză. In condiţiile în care repararea autovehiculului avariat se face în maxim 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat. inclusiv cheltuielile materiale. Cu acordul ARDAF. cu excepţia avariilor produse autovehiculului în caz de furt când acest teren se va lua în considerare de la data găsirii autovehiculului. nu poate depăşi preţul acestora practicat de furnizorii de piese cu care asigurătorul are încheiate convenţii. costul reparaţiei. se ia în considerare înlocuirea numai a părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate. In aceste cazuri tariful pe oră de manoperă nu poate depăşi tariful practicat de unităţile de specialitate. termenul poate fi extins la 90 de zile de la data producerii evenimentului asigurat atunci când asiguratul poate face dovada că întârzierea reparaţiilor nu îi este imputabilă. se stabileşte care este valoarea rămasă a autovehiculului avariat urmând ca despăgubirea să reprezinte diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea rămasă. şi care necesită înlocuirea ei. dacă paguba estimată depăşeşte sau este egală cu suma asigurată. urmând ca despăgubirea să reprezinte diferenţa dintre suma asigurată şi valoarea rămasă. In cazurile în care au ocazia demontării autovehiculului în vedere efectuării reparaţiilor se constată şi alte pagube produse ca urmare a producerii riscului asigurat. In cazul autovehiculelor înmatriculate în România. pentru aceste pagube. în cazul în care reparaţia se efectuează în baza evaluării asigurătorului.In caz contrar.In acest caz autovehiculul avariat rămâne în proprietatea asiguratului. ori cu toate că repararea este posibilă. despăgubirile . ce nu au putut fi constatate iniţial. pentru acestea se va lua în calcul preţul practicat de magazinele de specialitate sau cel prevăzut în cataloagele de specialitate . chiar dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu. precum şi cele de demontare şi montare aferente depăşeşte valoarea din nou a părţii componente sau a piesei respective. In caz contrar. a reparaţiei. Prin părţi componente sau piese care se consideră necesar a fi înlocuite. în caz de daună totală. calculat folosind scara de uzură utilizată pentru categoria autovehiculului asigurat. despăgubirea se va acorda integral. Dacă furnizorii de piese nu au oferte pentru anumite repere. despăgubirea se va putea face la opţiunea asiguratului numai în unul din următoarele moduri: asigurătorul plăteşte cu titlu de despăgubire suma asigurată şi autovehiculul avariat trece în proprietatea sa. Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a autovehiculului. nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic datorită gradului de avariere a acestora.Costul reparaţiilor executate în regie proprie se stabileşte pe baza evaluării asigurătorului şi a documentelor privind plăţile efectiv făcute cu acordul ARDAF până la data evaluării.Pentru piese. despăgubirea va fi diminuată cu gradul de uzură corespunzător vechimi acesteia. ARDAF nu va acorda despăgubiri. chiar reparate.

2. De asemenea. sechestrare. 2. preluate în asigurare. Dacă înainte de plata despăgubirii.3 ALTE PREVEDERI 2. . dictatură militară. acţiunea acizilor sau a substanţelor chimice. autovehiculul nu avea verificare tehnică la zi ( ITP ). reprezentantul legal al unei persoane juridice care acţionează în calitate de asigurat.avarierea sau distrugerea cu intenţie a bunurilor asigurate sau inducerea asigurătorului în eroare în legătură cu fapte reale care sunt importante pentru cuprinderea în asigurare şi/sau pentru stabilirea cuantumului despăgubirii de către: asigurat (inclusiv persoanele care conduc autovehiculul cu consimţământul acestuia).explozie atomică. . rebeliune. insurecţie.3. prepuşii persoanelor juridice asigurate.Decontarea acestora se face în lei la cursul de schimb BNR de la data achiziţionării. 13. . iar accidentul a avut o cauză tehnică. nu se vor acorda despăgubiri pentru : .expropriere. necesre continuării călătoriei. revoluţii. In cazul unor avarii în străinătate se acordă despăgubiri numai pentru reparaţiile efectuate. la întoarcerea în ţară şi la cursul valutei respective la data achitării de către asigurat a contravalorii reparaţiei. despăgubirile se acordă numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului sau tentativei de furt. Acestea constau în: 1. război civil.poluarea sau contaminarea mediului. Asigurarea nu acoperă pagubele produse bunurilor asigurate cauzate direct sau indirect de : . poluare sau contaminare. Decontarea acestora se face în lei. In cazul de furt al autovehiculului despăgubirea se acordă numai dacă Poliţia confirmă înregistrarea unei reclamaţii de furt în legătură cu autovehiculul asigurat şi că acesta nu a fost găsit în 60 de zile de la data înştiinţării în scris de către asigurat a ARDAF. persoane fizice care în mod statornic locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul. chiar dacă au fost provocate direct sau indirect de riscuri asigurate. război.casetofoanelor cu faţa detaşabilă.Preţul acestora nu poate depăşi preţul unor produse similare ce se comercializează de către furnizorii de piese din România.se vor acorda proporţional cu raportul dintre cursul USD la data evenimentului asigurat şi cursul USD la data facturării contravalorii reparaţiilor cu excepţia componentelor casabile pentru care despăgubirile se acordă pe baza valorii de facturare din data reparaţiilor acestora. confiscare. distrugere sau avariere din ordinul oricărei autorităţi publice. acordarea despăgubirii este condiţionată de predarea la ARDAF a feţei detaşabile a echipamentului respectiv. Asiguratul nu poate emite pretenţii la despăgubiri în cazul în care la data accidentului.1n cazul de furt prin efracţie a radio . EXCLUDERI GENERALE. părţilor componente sau pieselor acestuia au fost găsite. exclusiv TVA extern. pentru autovehiculele de producţei străină a căror reparaţie se realizează în România se poate accepta achiziţionarea din străinătate a unor piese sau materiale (inclusiv taxe vamale mai puţin TVA extern). radiaţii de orice natură.1. La solicitarea scrisă a asiguraţiilor şi cu acordul ARDAF.

pătare sau pârjolire. în urma reparaţiilor sau ca urmare a pierderilor datorate neutilizării acestuia în urma producerii unui risc asigurat. Dacă viciul a agravat paguba. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE Asigurarea se consideră încheiată.Pagube provocate de viciul ascuns al bunului asigurat de care asiguratul avea cunoştinţă. Prima de asigurare se achită integral şl anticipat la încheierea asigurării sau la solicitarea asiguratului şi în rate subanuale la scadenţele menţionate în contract. .Pagubele indirecte.3. precum şi cele produse de afumare. deformarea. precum şi cele pentru reparaţii sau recondiţionări nereuşite. decolorarea. ARDAF având obligaţia de a restitui asiguratului în întregime primele de asigurare încasate. 2. indiferent dacă I-a comunicat sau nu asigurătorului. . cum sunt: ruginirea. .bunurile ce au fost asigurate să nu fie distruse sau avariate aspect precizat după inspectarea în raportul ARDAF. Nu se despăgubesc nici pagubele datorate fermentaţiei. .Pagube produse bunurilor asigurate datorită uzurii sau regimului de exploatare ori a fenomenelor care sunt în legătură directă ori sunt consecinţa acestora. Cuprinderea în asigurare a bunurilor se face pe baza declaraţiei completate de solicitant. cu excepţia reînnoirii contractului când protecţia prin asigurare continuă fără întrerupere.să nu existe solicitări de despăgubiri în baza acestei asigurări pentru pagube produse după încetarea protecţiei prin asigurare. La solicitarea scrisă a asiguratului ARDAF poate fi de acord cu repunerea în vigoare a asigurării condiţionat de următoarele: . la plata oricărei rate următoare primei rate de primă. Pentru pagubele produse în această perioadă protecţia se menţine neîntreruptă dacă rata este achitată în acest interval de timp. oxidarea. degradarea. .3. suplimentar pentru autovehicule fiind necesar certificatul de înmatriculare sau autorizaţia provizorie de circulaţie.3. asiguratul beneficiind de o perioadă de păsuire de 15 zile calendaristice. perioada minimă fiind de 6 luni. ARDAF asumându-şi obligaţiile conform prezentelor condiţii de asigurare.2.Cheltuielile făcute pentru transformarea îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor de dinaintea producerii riscului asigurat. începând cu data precizată în contractul de asigurare dar nu mai devreme de data plăţii primelor sau a primei rate de primă. se va plăti numai despăgubirea care ar fi căzut în sarcina asiguratului dacă viciul nu ar fi existat. 2. cu condiţia ca prima de asigurare să fie achitată înainte de expirarea contractului ce urmează a fi reînnoit. ca urmare a diminuării valorii bunului asigurat. piatra de pe cazane şi altele asemenea acestora. în caz contrar protecţia încetează de la ora 24 a datei de scadenţă a ratei neachitate. Protecţia prin asigurare încep la data precizată în contractul de asigurare dar nu mai devreme de 24 de ore de la sfârşitul zilei în care s-a achitat prima de asigurare.. In cazul în care evenimentul asigurat s-a produs înainte de intrarea în vigoare a asigurării contractul de asigurare se realizează de drept. ruperea. căldurii. provenite dintr-o sursă normală de căldură sau ca urmare a utilizării căldurii sau focului în procesul de prelucrare. PERIOADA ASIGURATĂ Asigurarea se încheie pe perioada de 1 an sau pe durate mai scurte. emiterea contractului de asigurare şi efectuarea inspecţiei de risc.

La plata primelor de asigurare împuterniciţii ARDAF vor elibera asiguraţiilor contractul de asigurare şi după caz chitanţe proprii ARDAF ce fac dovada primelor încasate.3. Reducerile de primă prezentate mai sus se acordă şi în cazul reînnoirii contractelor de asigurare. 25%. asiguratul având obligaţia să facă dovada că îndeplineşte condiţiile solicitate de ARDAF redate în prezentul articol. încheiate de alte societăţi. Plata primelor de asigurare se face prin orice modalitate permisă de lege şi acceptată de ambele părţi. consecinţă directă a riscului.30 % corespunzător unui an.. conform tarifului de prime în vigoare la data reînnoirii asigurării. 35%. In cazul existenţei unei asigurări încheiate pentru acelaşi bun.ASIGURĂRI MULTIPLE. Asiguraţii care încheie asigurări la ARDAF în continuitatea unor contracte încheiate la alţi asigurători vor beneficia de următoarele reduceri ale primei de asigurare:10 %. La asigurările ce se reînnoiesc pe o perioadă de 1 an : prima de asigurare pentru autovehicul se reduce: a) pentru asigurarea de avarii parţială cu 10% corespunzător unui an sau mai mulţi de asigurare anteriori şi consecutivi pentru care ARDAF sau alte societăţi de asigurare nu au plătit sau nu datorează asiguratului despăgubiri în legătură cu asigurarea autovehiculului. trei. în funcţie de numărul şi mărimea despăgubirilor plătite de ARDAF în baza contractului ce urmează a fi reînnoit. asiguratul având obligaţia să facă dovada că îndeplineşte condiţiile solicitate de ARDAF redate în prezentul articol. asiguratul neputând încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciu efectiv. proporţional cu suma asigurată de fiecare şi până la concurenţa acesteia. chiar şi în situaţia în care pe contractul respectiv s-a înregistrat o daună şi dauna nu a fost încă despăgubită de ARDAF.ARDAF nu îşi asumă obligaţia de a reaminti asiguratului scadenţa de plată a primelor. La asigurările ce se înnoiesc. 2.4.SUPRAASIGURAREA.Obligaţia de plată la scadenţă a primelor de asigurare precum şi dovada plăţii acestora revine asiguratului. prima de asigurare pentru autovehicul va fi majorată. Asiguratul are obligaţia să plătescă integral prima de asigurare chiar şi în situaţia în care protecţia prin asigurare încetează din iniţiativa/culpa sa. doi. asiguratul este obligat să-şi plătească la scadenţă ratele de primă. .plata integrală a primelor restante. Pentru a menţine valabilitatea contractului de asigurare. Prima de asigurare corespunzătoare asigurării locuinţei se reduce cu 5 %. dacă în baza contractului respectiv asigurătorul nu a plătit despăgubiri. doi. 45% corespunzător unui an. trei sau mai mulţi ani de asigurare anteriori şi consecutivi fara daune. 10 % corespunzător unui an.SUBASIGURAREA. 20 %. b) pentru asigurarea de avarii şi furt cu 15%. ARDAF acordă o reducere de 10% a primei anuale în cazul plăţii acesteia integral şi anticipat. fiecare asigurător este obligat la plată. doi sau mai mulţi ani de asigurare anteriori şi consecutivi pentru care ARDAF sau alte societăţi de asigurare nu a plătit sau nu datorează asiguratului despăgubiri în legătură cu reducerea locuinţei. patru sau mai mulţi ani anteriori şi consecutivi pentru care ARDAF nu a plătit asiguratului despăgubiri în legătură cu asigurarea de avarii şi furt.

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢIILOR La încheierea contractului. imediat ce au cunoştinţă despre orice modificare privind riscul asigurat. După efectuarea reparaţiilor. asiguratul trebuie să furnizeze asigurătorului cu sinceritate toate informaţiile solicitate. ARDAF poate amâna plata despăgubirilor dacă în legătură cu evenimentul asigurat sau dreptul la încasarea despăgubirii. Dacă suma asigurată este mai mare decât valoarea reală. în scris. Răspunderea ARDAF la nivelul sumei asigurate reîntregite intră în vigoare după efectuarea inspecţiei de risc. Suma asigurată se reduce de la data producerii evenimentului asigurat cu valoarea despăgubirilor datorate de ARDAF. necesar soluţionării dosarului de daună.3. In situaţia în care despăgubirea urmează să fie plătită atelierul de reparaţii în acceptul de plată. asigurătorul va menţiona cuantumul sumei pe care urmează să îl achite având în vedere reţinerile prevăzute la alineatul precedent. s-a deschis împotriva asiguratului o anchetă de către organele de poliţie sau o procură penală.CONSTATAREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către reprezentanţii ARDAF. despăgubirea acordată nu va depăşi valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat. plata suplimentului de primă şi emiterea suplimentului de asigurare. Prevederea alineatului precedent privind reîntregirea sumei asigurate se aplică şi în situaţia în care există posibilitatea ca despăgubirea plătită în legătură cu autovehiculul avariat să fie recuperată de la asigurătorul de răspundere civilă al persoanei vinovate de producerea accidentului sau de la aceasta. inclusiv prin experţi dacă s-a convenit în acest mod de către cele două părţi. despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre suma prevăzută în contract şi valoarea reală a bunului la data producerii evenimentului asigurat. ARDAF nu va acorda despăgubiri dacă asiguratul repară sau înlocuieşte bunurile avariate fără constatarea în prealabil a pagubei de către ARDAF. asiguratul poate solicita reîntregirea sumei asigurate. iar în cazul pagubelor parţiale.5. . Din cuantumul despăgubirii se scad: franşiza sau franşizele prevăzute în contractul de asigurare. până la finalizarea anchetei respectiv a cercetării penale.6. despăgubirea se va acorda în baza evaluării asigurătorului. împreună cu asiguratul sau împuterniciţii acestuia. toate ratele scadente şi neachitate la data stabilirii despăgubirii şi toate ratele datorate până la expirarea asigurării. necesare pentru aprecierea şi preluarea riscului. către ARDAF. asiguratului.In cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată inferioară valorii reale a bunului. dacă despăgubirea depăşeşte 30 % din suma asigurată a clădirii sau autovehiculului asigurat. Dacă asiguratul simulează producerea evenimentului asigurat sau facilitează agravarea pagubei decade din dreptul la despăgubire. despăgubirile în caz de pagubă totală sau furt a autovehiculului se vor acorda cesionarului. Dacă asiguratul exagerează cu intenţie cuantumul pagubei folosind spre justificare mijloace sau documente false. 2.3. 2. apărut pe timpul valabilităţii contractului de asigurare. Plata despăgubirilor se face în maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea de către asigurat a ultimului document solicitat. Asiguraţii sunt obligaţi să comunice. La contactele de asigurare la care dreptul la despăgubire a fost concesionat.

în original. a certificatului de înmatriculare/autorizaţie de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu). curent electric. să pună la dispoziţia ARDAF toate actele. Asiguraţii au obligaţia să avizeze în scris ARDAF despre pierderea. ARDAF are dreptul să reducă despăgubirea cuvenită corespunzător raportului de primă stabilită şi cea care. cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat. După producerea evenimentului asigurat. Asigurarea poate fi repusă în vigoare la cererea asiguratului după ce reprezentanţii ARDAF au constatat înlăturarea deficienţelor şi după caz s-a achitat suplimentul de primă corespunzător. să înştinţeze Sucursala sau Centrala ARDAF. Să înştiinţeze imediat ARDAF despre găsirea bunurilor asigurate. precum şi a cheilor sau telecomenzilor autovehiculului în termen de două zile lucrătoare de la producere. în cazul în care în procesul verbal al Poliţiei nu sunt menţionate.să întreţină în bune condiţii acoperişul locuinţei asigurate sau a clădirii în care se află bunurile asigurate. în scopul prevederii producerii evenimentelor asigurate în special: . sau să refuze plata despăgubirii dacă în acele împrejurări ARDAF nu ar fi încheiat contractul de asigurare. ARDAF poate refuza plata despăgubirii în caz de furt total dacă din acest motiv găsirea autovehiculului asigurat nu a fost posibilă. In caz de producere a evenimentului asigurat.să golească de apă conductele şi instalaţiile aferente în cazul în care nu se asigură încălzirea locuinţei pe timpul friguros. ARDAF are dreptul să verifice oricând modul în care bunurile asigurate sunt întreţinute. asiguraţii sunt obligaţi: să înştiinţeze în maxim 2 zile lucrătoare Poliţia sau alte organe de cercetare. ar fi fost cuvenită. în maxim 24 de ore de la constatarea acestuia. cunoscându-se exact împrejurările. . începând cu ziua următoare a datei scrisorii. cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele. . făcând totodată dovada avizării la Poliţie. în maxim 2 zile lucrătoare despre producerea evenimentului asigurat. fotocopia acestui document de asigurare. In caz de daună ce urmează a fi despăgubită. Să prezinte la ARDAF. gaz. împrejurările producerii pagubelor şi mărimea acestora. legate de reparaţia bunului asigurat.să întreţină corespunzător instalaţiile de apă. numărul documentului de asigurare ( tichet RCA şi Carte Verde )şi societatea de asigurare de răspundere civilă auto ale celui vinovat de producerea accidentului. .Asiguraţii sunt obligaţi să întreţină bunurile asigurate în condiţii bune şi în conformitate cu dispoziţiile legale. ARDAF poate denunţa contractul de asigurare prin scrisoare recomandată. In caz de furt. Să înştiinţeze în scris ARDAF. In caz contrar. să comunice Poliţiei sau altor organe de cercetare orice informaţii ce ar duce la găsirea bunurilor asigurate şi să facă demersurile necesare pentru redobândirea acestora chiar după ce a primit despăgubirea. In caz de furt al autovehiculului. furtul cărţii de identitate. încălzire precum şi sistemele de protecţie şi asigurare. dacă este cazul.

lunară. bunurile. Necesitaţi generale Obiectivul discuţiei preliminare este de a conduce prospectul către conştientizarea necesitaţii de a-si imbunatatii siguranţa financiara. Prezentele condiţii de asigurare intră în vigoare de la data de 1 noiembrie 2003 şi sunt valabile pentru toate asigurările încheiate începând cu această dată. Orice litigii în legătură cu aplicarea prezentelor condiţii se vor soluţiona sau în caz contrar de instanţele de judecată din România. autoturismul personal şi nu în ultimul rând.In caz de neîndeplinire a obligaţiilor de mai sus ARDAF are dreptul să refuze plata despăgubirilor. semestrială. In reglementarea actuală termenul legal de prescripţie este de 2 ani. atunci când nu se precizează altfel. Asigurărilor de accidente şi răspundere civilă li se vor aplica condiţiile generale de asigurare de accidente şi răspundere civilă în măsura în care acestea nu sunt modificate de prezentele condiţii de asigurare. Optând pentru POLIŢA CĂMINUL beneficiaţi de numeroase avantaje financiare . 2. In limita despăgubirilor plătite ARDAF este subrogată în toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurării contra persoanelor răspunzătoare de producerea pagubelor. de a dezvolta acesta problemam cat mai curând posibil.4 DISPOZIŢII FINALE In cadrul prezentelor condiţii de asigurare. Atunci cand incercam sa stabilim necesitatiile generale nu vorbim despre asigurări ci despre proprietate (bunul sau interesul asigurabil). termenul "zile "se referă la zile calendaristice. Dreptul asiguraţiilor la despăgubiri se stinge la împlinirea termenului de prescipţie. trimestrială. . Discutam probleme care majoritatea oamenilor se confrunta. Prospectul este tratat in aceasta faza ca membru al unui grup sin u ca o individualitate aparte. Prima de asigurare poate fi: unică. Discuţia trebuie controlata de agent si indrepatata pas cu pas către definirea necesitaţilor specifice. CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ Vom propune Poliţa Căminul Un produs conceput pentru a proteja tot ceea ce reprezintă căminul pentru dumneavoastră: locuinţa. dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi mărimea pagubei. membrii familiei dumneavoastră.

5 : 12 = 40.143 EURO Fişa de calcul :1 Suma asigurata Cota Prima Primă asigurare locuinţa 40.C.7938 = 486. . Dacă mmultim toate aceste procente aflăm reducerea primită : 0.se asigură persoanele din maşină: *pentra invaliditate =2000 RON / persoană *pentru deces =1000 RON / persoană rezultă o primă de asigurare de 4 RON / un loc x 5 locuri =20 RON sumă ce trebuie plătită integral. încheiat tot la ARDAF mai beneficia de o reducere de 0.865 euro/an.98 % reducere din partea sucursalei de 0.Suma asigurată poate fi stabilită în valută sau în lei.000 euro x 0. ♦ contractul de asigurare . acesta este coeficient de ajustare.7938.98 % x 0.9 % Dacă asiguratul avea R.000 euro x 0. Facem următuarele calcule : 11.15% = 15 euro TOTAL LOCUINŢA = 75 euro/an Plata se faca în 12 rate lunare : 75 euro : 12 = 6. Pentru încheierea unei astfel de asigurări se completează : declaraţie de asigurare care cuprinde toate bunurile asigurate precum şi valoarea fiecărui bun asigurat.9 % = 0.000 EURO bunuri în valoare de 10.9 % x 0. Coeficientul de ajustare se aplică la prima totală de bază şi avem : 612. fişa de calcul.000 EURO autovehicul în valoare de 11.9% reducere pentru adăpostire în garaje închise de 0.143( valoare auto) x 5.865 x 0. Exemplu 1 Pentru o persoană care deţine : locuinţă în valoare de 40. Vom calcula în continuare 2 POLIŢE "CĂMINUL" diferite.25 euro /lună Asigurare CASCO pentru autovehicul. Pentru autovehicul primeşte: reducere pentu POLIŢA CĂMINUL de 0.5 % (cota prima) = 612.A.15 % = 60 euro bunuril 10. ♦ inspecţia de risc.5 euro/an Această sumă se achită în 12 rate lunare : 486.9 % la asigurarea CASCO .54 euro /lună Calculăm rata 1 : 1Vezi Anexa 4 -Fişa de calcul .

15% = 30 RON TOTAL = 180 RON In cazul in care asiguratul plăteşte toate prima se acorda o reducere de 10 % 180 RON . adresă.25 euro = 46. h 3 Vezi Anexa 3 şi 7-Declaraţie de asigurare Vezi Anexa 5-înspecţia de Risc . nici o altă Societate de Asigurări nu acordă astfel de prestaţii. tarife.Aceste Prestaţii le întâlnim doar la POLIŢA CĂMINUL . In ambele cazuri Contractul de Asigurare se va completa pe baza Declaraţiei de Asigurare 2 şi va conţine: contractantul asigurării . persoana asigurată. . drepturile de asigurare. .uşile se închid sau închiderea centralizată nu funcţionează.000 x 0.000 RON bunuri'în valoare de 20.nume. prenume.semestrial = 90 RON trimestreial = 22. act de identitate. beneficiarul asigurării. Prima de asigurare se poate achita: .5 RON . anvelopele prezintă uzură avansată.79 euro +20RON Rata2-12: 40.25 RON Putem concluziona în ambele cazuri sunt asigurate clădiri şi bunuri.lunar = 11.integral = 162 RON (10 % reducere) . Exemplul 2 Pentru o persoană care deţine : locuinţă în valoare de 100.54 euro + 6. funcţionează motorul.000x0.25 euro (locuinţa) = 46. Ambele cazuri vor beneficia în caz de daună de Prestaţii acordate suplimentar. .54 euro (auto) + 20RON+ 6. prima de asigurare.se observă fisuri sau spărturi ale parbrizului. Persoana asigurată de la exemplul 1 trebuie să efectueze o Inspecţie de Risc3 prin care inspectorul de asigurări verifică dacă: . După verificarea tuturor punctelor de mai sus inspectorul de asigurări încheie sau nu asigurarea.10 % =162 RON .79 euro / lună Plata se poate face şi în lei la cursul zilei în care se achită prima de asigurare.000 RON Fişa de calcul: clădire 100. lovituri sau coroziuni vizibile. .caroseria prezintă zgârieturi.barela de protecţie sunt deformate.15 % = 150 RON bunuri 20. convenţii speciale dacă există.farurile sau lămpile de semnalizare sunt sparte sau crăpate.40.

anii 2000-2005 www. Editura Continent SibiuBucuresti.unsar.Banci. 2001 MIHAESCU LIVIU -Asigurări si reasigurări comerciale .Sibiu Bucureşti 2002 MIHAESCU LIVIU -Managemet in asigurările comerciale .-Asigurari si reasigurări . anii 2000-2005 Colecţia revistei Finante.BERCEA F.ro www.Editura Continent. Bucureşti 2000 Colecţia revistei Tribuna Economica. .Editia II.2000 MIHAESCU LIVIU -Asigurări si reasigurări in economie.ro . anii 2000-2005 Colecţia revistei Piaţa Financiara.Editura Continent SibiuBucuresti2002 VACAREL I. Asigurări.primm.Editura AII Back.Vezi Anexa 2 şi 6-Contract de asigurare BIBLIOGRAFIE CIUREL VIOLETA-Asigurări si reasigurări . Bucureşti .Editura Expert .