MGA KARAPATAN NG BATA

Karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang

Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog

Submitted by: Veejay Erwin G. Reyes

Grade I-Chico

Karapatan ng mga bata na makapag-aral Karapatan ng mga bata na tumira sa ligtas at payapang lugar Submitted by: Veejay Erwin G. Reyes Grade I-Chico .

Reyes Grade I-Chico .Karapatan ng bawat sanggol na siya ay isilang karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may magandang asal Submitted by: Veejay Erwin G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful