Dél

-
Alföld
Az élményrégió
i t t h o n . h u / d e l A l f o l d
A Dél-Alföldre, az élményrégióba invitáljuk Önt!
Jöjjön, fedezze fel velünk együtt, hogy hogyan is
fér meg nálunk a régi az újjal, a hagyományos a
modernnel, a nyugalmas az izgalmassal! Itt min-
denki megtalálja az igényeinek és lehetőségeinek
megfelelő kikapcsolódási módot.
Egy képzeletbeli útvonalat bejárva jutunk
el Gyuláról Bajára, miközben bemutatjuk, hogy
melyek azok a helyek, amelyeket akár kisebb-na-
gyobb gyermekeikkel együtt is felkereshetnek. Út-
közben megismerkedhetnek a hungarikumokkal,
a látnivalókkal és sok-sok érdekességgel, amelyek
a ré gióhoz kötődnek. Tudta például, hogy hol ké-
szültek a Magyar vándor című flm fa használati tár-
gyai, vagy hol forgatták a Jadviga párnáját? Gon-
dolta volna, hogy az Európai Unió által elismert,
eredetvédett termékek zöme innen származik
vagy itt is megtalálható? Hallotta már, hogy a Dél-
Alföldön a túrázás, a kerékpározás, a lovaglás, csó-
nakázás mellett ma már quadozni, paintballozni,
jetskizni, vízisízni, de akár ejtőernyőzni, sárkányre-
pülőzni, sőt repülőgépet vezetni is lehet?
Füzetünket végigolvasva még sok más ér-
dekességet is megtudhat Magyarország legna-
gyobb régiójáról. Kerekedjen fel, és családjával,
barátaival együtt fedezze fel, hogy a kiadványban
olvasottakon kívül mi mindent rejt még az élmé-
nyek régiója, a Dél-Alföld!

Kedves Vendégünk!
Impresszum
Kiadta: Magyar Turizmus Zrt.,
Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
Előkészítés: WOW Stúdió Kft.
Nyomdai munkák: Crew Nyomdaipari Kft.
Térkép: Geo-Graf Kft.
Ingyenes kiadvány
A kiadványban szereplő ajánlatok tartalmáért a Magyar Turizmus Zrt. nem vállal
felelősséget. További információért, kérjük, keresse közvetlenül a szolgáltatókat!
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Gyula
A régió keleti kapujának is tekinthető Gyu-
la az évszázadok folyamán mindig fontos
szerepet töltött be az áruforgalomban, a
kereskedelemben és persze a történelem
viharaiban.
A Gyulai Vár az egyetlen épen fennmaradt
sík vidéki gótikus téglavár Közép-Európában, falai
közé lépve különleges időutazáson vehet részt a
látogató. Az év során többször begyújtják a ke-
mencét, sülnek a fnom kenyerek, fellobban a ko-
vács tüze, elindul a fazekaskorong. De nem csak a
várfalakon belül történnek izgalmas események.
Minden év áprilisában a Nemzetközi Kisüsti Pá-
linkafesztivál és Kiállítás keretein belül zajlik a
Magyar Országos Pálinkaverseny, ünnepélyes tag-
felvételi ceremóniát tart a Pálinka Lovagrend, és az
„egyszerre koccintáson” a gyulai várból felhangzó
ágyúszóra több ezren kortyintanak a kisüstiből.
1964 óta minden nyáron feledhetetlen szín-
házi élményeket kínál a Gyulai Várszínház. Július
elejétől augusztus közepéig a látványos kortárs és
Békés
megye

dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 3
történelmi dráma, az opera, az operett, a balett,
a bábszínház, a komolyzene, a musical műfajának
legjobb előadásai várja a nézőket. A Shakespeare
Fesztiválon hazai és neves külföldi rendezők elő-
adásai láthatók.
Keljünk át az úton, és máris a híres, négycsilla-
gos Gyulai Várfürdőben, az egykori Almásy-
kastély 8,5 hektáros, pazar botanikai látványos-
ságokkal bíró, 200 éves ősparkjában találjuk
magunkat. A négygenerációs fürdő 19 medencé-
jével, negyven különböző masszázzsal, szauna-
parkkal és wellness-szolgáltatásokkal kényezteti
vendégeit. A fürdőparkban áll az Erkel-fa is, mely-
nek hűs lombja alatt írta meg a város híres szülöt-
te, Erkel Ferenc a Bánk bán című operát.
Erkel nyomát tovább követve keressük fel a
szülőházából kialakított, felújított, interaktív ele-
mekkel bővített Erkel Emlékházat. A zeneszerző
műveit hallgatva járjuk végig a szobákat, ame-
lyekben családi relikviákat, fotókat, dokumentu-
mokat, a zeneszerző harmóniumát és kéziratos
kottáit láthatjuk.
Az 1840-ben alapított Százéves Cukrászda
díszítő festései, korhű és eredeti biedermeier be-
rendezési tárgyai között egy csésze forró, gőzölgő
tea mellett a reformkorban érezhetjük magunkat.
Az egykori cukrászműhely helyén cukrászmúzeu-
mot rendeztek be korabeli eszközökkel.
Ha pedig már a helyi fnomságokkal kezdünk
ismerkedni, kóstoljunk meg néhányat a 1998 óta
készülő, mintegy nyolcvanféle bonbon közül! Az
otthon maradottak örülni fognak az itt vásárolt
bonbonnak, de ha tipikusan gyulai ajándékot
keres, választhatja az Európai Unió által eredetvé-
detté nyilvánított gyulai kolbászt is!
Ennyi fnom csemege után érdemes egy kel-
lemes sétát tenni a szökőkutak csobogását hall-
gatva, felkeresni a Világórát a sétálóutcán, vagy
a posta előtt megcsodálni Albert Dürer Ádám
és Éva című alkotását új dimenzióba helyező
Anamorfózist. A fordított csonka kúp alakzat
rozsdamentes, polírozott fémtükör felületén tük-
röződik vissza élvezhető normál képpé a kövezet
vízszintes felületén kialakított torzított kép. Mo-
dern művészeti bravúr.
Itt, a Kossuth téren találjuk a pálinkaút in-
formációs pontját. A Békési Szilvapálinka Út
bemutatja a termék hagyományait, előállításá-
nak különféle módjait és természetesen magát
a hungarikumot. A pálinkaút első állomása a
44-es számú főút elkerülő szakasza mentén ki-
alakított, 42 férőhelyes kóstolóház fogadóépü-
lete, amely a szilva felhasználásának módjait
mutatja be.
Ha innen továbbindulunk Békéscsaba felé,
a körforgalomnál találjuk meg a tavasztól őszig
nyitva tartó, 4,5 hektáros kalandparkot, az
út másik oldalán, innen kb. 500 méterre pedig
a gokartpályát. A szabad vizek kedvelőit a Fe-
kete- és a Fehér-Körös összefolyásánál található
Szanazugban a fürdőzés mellett számtalan lehe-
tőség várja. A csónakázáson, sétahajózáson, ka-
jakozáson túl kedvelt időtöltés itt a horgászat és
a vízisíelés.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Békéscsaba
Gyula felől közelítve a főút mellett álljunk meg az
utóbbi időkben újrafelfedezett gyönyörű kirándu-
lóhelyen, Pósteleken. Az egykori kastélypark ősfái
között még felfedezhetjük a kastély szellemjárta
romjait. Innen pár perc autózással elérjük a Békés
Airport repülőterét, és először madártávlatból
ismerkedünk Békéscsabával. A bát rabbak kipró-
bálhatják a tandemugrást is 3000 méter magas-
ból! A város látképének legdominánsabb épülete
az ország legnagyobb evangélikus temploma.
Az élő szlovák hagyományok őrzője Békés megye
székhelye, Békéscsaba. Helyi építési jellegzetesség
a „podsztyenás”, azaz előtornácos lakóház. A Bé-
kési Úti Közösségi Házak épületegyüttese egy
19. századi lakóház, mellette pedig épp egy ilyen
előtornácos, azaz podsztyenás, karéjos oromzatú
házat láthatunk.
A kultúrakedvelőknek Békéscsaba hallatán
Munkácsy Mihály jut az eszükbe. A Gyulai úton
található a Munkácsy Múzeum, mely féltve őr-
zi az árva gyerekként Békéscsabán nevelkedett,
később világhírű, de mindig visszavágyó festő re-
likviáit és képeit. A nagy magyar festő tiszteletére
még egy kiállítóhelyet létesítettek Békéscsabán,
a Munkácsy Mihály Emlékházat, amelyet az
Omaszta család hagyatékából rendeztek be, így
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 5
Munkácsy 21 festménye 19. századi enteriőrben
érvényesül.
A helyi gasztronómia legismertebb képvi-
selője az eredetvédett csabai kolbász, amelyet
mindenképp kóstoljon meg, aki erre jár! Itt még
a kerítés is kolbászból van, legalábbis az október
végi Kolbászfesztivál idején, amikor több ezren
gyúrják saját recept szerinti kolbászukat. Az igazi
vidéki disznótoros hangulathoz a helyi fnomsá-
gok, köztük a pálinkák is hozzájárulnak.
Pálinkát azonban nemcsak ekkor, hanem bár-
mikor ihatunk a pálinkatanyán, amely a Békési
Szilvapálinka Út békéscsabai állomása. A csabai
házi szilvapálinka készítésének fortélyaival való
ismerkedés után jófajta, díjnyertes pálinkákat kós-
tolhatunk.
A belváros sétálóutcáján járva kicsit pihen-
jünk meg a platánfák alatt, vagy sétáljunk egyet az
Élővíz-csatorna partján, gyönyörködjünk az utat
szegélyező szobrokban, majd térjünk be az 1922-
ben létesült Árpád Gyógy- és Strandfürdőbe.
A törökfürdőre emlékeztető, kifejezetten családi-
as hangulatú gyöngyszem 10 medencével, gyógy-
és wellness-szolgáltatásokkal várja a vendégeket.
Békés
A Békési Pálinka Út vonalát követve a harmadik
állomás Békés. A Békési Pálinka Centrum igazi
kuriózum még a tapasztalt pálinkázóknak is. Az
egykori zsinagóga épületében látvány-pálinkafő-
zés során mutatják be a teljes főzési folyamatot a
cefre beszivattyúzásától a pálinka kicsöpögéséig,
itt bárki megfőzheti a saját pálinkáját. Sőt, már el-
készült a világ első „online” pálinkája is!
Az emberek már ősidők óta használnak fűz-
vesszőből készült tárgyakat bútorként, kosárként
és különböző használati tárgyakként. A békési
kosárfonómesterek kiváló minőségű, hagyo-
mányosan kézzel készített fonott áruin keresztül
az egész világ megismerheti a háziipar békési re-
mekeit.
A helyi roma kisebbség hagyományaiból
táplálkozva nyitott meg nemrég az ország első
cigány étterme, étlapjukon olyan ételek is szere-
pelnek, mint a csirke far-hát, a tyúkos káposzta és
a cigánypogácsa.
A város határában, a Kettős-Körös partján
található a Dánfok, amely folyamatosan meg-
újulva, fatalos programokkal várja a családokat,
baráti társaságokat. Az üdülőközpontban szabad
strand, strandröplabda- és strandfocipálya is várja
a vendégeket.
érdekesség
A békési táj jellegzetes gyümölcse
a veres szilva, ebből készül
az eredetvédett békési szilvapálinka,
a szilvórium, mely kis mennyiségben
gyógyszer, nagy mennyiségben
orvosság.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Vésztő
Békésről észak felé haladva jutunk el Vésztőre,
melynek határában a Vésztő-mágori Történelmi
Emlékhely hatezer év történelmét tárja a látoga-
tók elé.
A Sebes-Körös egykori medrének szeszélyes
kanyarulataival körülzárt természetvédelmi terü-
leten egymás mellett két különleges, 9-10 méter
magas halom áll. Ezek a Mágori-dombok. Az egyik
földhalomba vágott ásatási szelvény mintegy hat-
ezer év egymásra rétegződött településnyomait,
leletanyagait szemlélteti. A látvány lenyűgöző,
mert a leletek a feltalálási helyükön maradtak, s a
történelem térben és időben is „áttekinthető”. A
másik dombon a térség X–XIII. századi nagy ha-
talmú családjának, a Vatától származó Csolt nem-
zetség Árpád-kori monostorának maradványait
tárták fel.
Füzesgyarmat
A Körös-Sárrét felfedezése során mindenkép-
pen keressük fel Füzesgyarmaton Galambos
Sándor hintókészítőt! Nevét és hintóit a hazai
fogathajtókon és lovas gazdákon kívül Európa
legtöbb országában, sőt Kenyában is ismerik.
A füzesgyarmati mester által készített kocsikat a
Galambos-műhelyben kialakított bemutatóte-
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 7
remben is láthatjuk. Az egykori kastélypark jelle-
gét megőrizve, közel kéthektáros területen épült
meg a Kastélypark Fürdő. 2003-ban „Sárrét
gyöngye” elnevezéssel gyógyvízminősítést kapott
a strandfürdő termálvize. A vendégeket kül- és
beltéri meleg vizes medencék, minicsúszdás gye-
rekpancsoló, szárazlevegős szauna, infraszauna,
masszázs, szabadtéri sportpályák, minigolf és
gyermekjátszótér is várja.
Dévaványa
A Sárréttel való ismerkedés kihagyhatatlan hely-
színe a Dévaványa melletti Réhelyi Látogató-
központot. A hatalmas, gyógynövényekkel teli
ősgyep a Körös–Maros Nemzeti Park része, itt él
Közép-Európa legjelentősebb túzokállománya.
A kisvárosban strandfürdő működik; gyógyme-
dencével, úszó- és tanmedencével, gyermekme-
dencével és gyógyászattal várja a vendégeket.
Gyomaendrőd
A pusztatúra után a vizek városába, Gyoma end-
rődre érkezünk. A Hármas-Körös partjára épült
városban és környékén a folyószabályozásnak kö-
szönhetően 16 holtág kanyarog. Többségük kivá-
ló horgászvíz, a Templom-zugi-holtágon pedig er-
dei iskolát is működtető szabad strandot találunk.
Ha valaki útbaigazítást kér egy helyitől, ne
csodálkozzon, ha Gyomát és Endrődöt hall, mert
az itt lakók még mindig így emlegetik az 1981-ben
egyesített Gyomaendrőd egykori településeit.
Az Erzsébet-ligetben található a város fürdője.
A százéves tölgyfák közé épített medencék mel-
letti komplexumban fedett fürdő, szauna, infra-
szauna és gyógyászati részleg is a vendégek ren-
delkezésére áll.
Szintén Gyomán található a híres nyomdászdi-
nasztiát bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum,
amelynek Kner Imre egykori lakóháza ad otthont.
Az ország egyetlen nyomdaipari múzeuma be-
mutatja a Kner család tagjainak munkásságát és a
Gyomai Kner Nyomda történetét az 1882-es alapí-
tástól napjainkig.
Az Endrődi Tájház 1864-ben épült műemléki
védettség alatt álló gazdaház, ahol megismerhet-
jük a paraszti lakásbelsőt, a jellegzetes endrődi
szőttes gazdag mintavilágát, valamint a korszakra
jellemző gazdálkodási eszközöket.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
előtte a vízben álló Millenniumi Emlékművet és
a történelmi Magyarország közepét jelképező
szélmalmot is. A Holt-Körös partján elterülő, Pepi
gróf, vagyis ifú Bolza Pál által alapított, lélegzetel-
állítóan gyönyörű Arborétumban tett séta még a
legelcsigázottabbakat is feltölti.
Az országban egyedülálló ipartörténeti mű-
emlék az 1836-ban épült és ma is működőképes
Szarvas
Szarvast szlovák telepesek alapították, akiknek
kultúráját és hagyományait a mai napig őrzi a
Körös-parti város. Itt dolgozott evangélikus lel-
készként és itt alapította iskoláját Tessedik Sá-
muel, amely ma múzeum. Az életét bemutató
musical volt a nyitóelőadása a 2011-ben elkészült
Vízi Színháznak, amelyen azóta számos színházi
produkció, koncert és előadóest mellett a Vers a
víz fölött programsorozat minden este kulturális
kikapcsolódást adott. A nyári szezonban ismét
várják a színházkedvelőket.
A városon átkanyargó Kákafoki-holtág szép-
ségét a vízről csodálva fedezhetjük fel igazán.
Vízi járművet a ligetben található kölcsönzőben
kapunk. Útközben átkelünk az új gyaloghíd alatt,
amely a ligetet köti össze a várossal, a vízről is meg-
csodálhatjuk a Vízi Színházat, a Bolza-kastélyt,
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 9
szárazmalom, amelyben időnként kísérőprogra-
mok keretében látványos bemutatót is tartanak.
A belvárosban található a gyógyfürdő – ide
nem csak rossz időben érdemes betérni!
Az utunkat tovább folytatva keressük fel
Szarvas-Ezüstszőlőn a kézműves házat!
Kondoros
Kondoros a legendák földje. Már a története is ka-
landos, hiszen a többször felépített, majd a törté-
nelem viharai által elsöpört települést 1875-ben
Szarvasról áttelepített, főként szlovák ajkú lakosság
népesítette be újra. A Magyar–Szlovák Táj- és
Alkotóház főként a tőlük fennmaradt emlékeket
mutatja be, szombat délelőttönként pedig kézmű-
ves játszóház várja a gyermekeket. A falu születésé-
nél Petőf István, a költő öccse is bábáskodott, hi-
szen ekkor a közeli Geist–Batthyány-kastélyban
gazdajegyzőként dolgozott. A falu a betyárcsárda
köré épült, amelyet Arany János is megemlít A be-
tyár című balladájában. A legenda szerint maga
Rózsa Sándor is többször megfordult itt. Augusz-
tusban a Betyár Napokon egy kis „betyárkodásra”
hívnak a helyiek.
Balogh Zsigmond fafaragó műhelyében az
általa készített népművészeti alkotások között
magunk is szerszámot foghatunk, hogy kipróbál-
juk a mesterséget. Zsiga bácsi pedig – aki többek
között a Magyar vándor című flm fából készült
eszközeit is készítette – igazi mesélő emberként
még további történetekkel is szolgál a faluról.
Körös–Maros Nemzeti Park
A Körösök, a Maros és a Tisza által határolt nem-
zeti park 13 mozaikos területén a túzokok mellett
számos ritkaság található, mint például a nagy
szikibagoly lepkefaj, a sztyeppkutya és a földi-
kutya. A folyóparton fák mosdatják lombjukat a
vízben, így csábítva túrára vagy vízparti piknikre.
A nemzeti park bemutatóhelyei, a Bihari madár-
várta, a Körös-völgyi Látogatóközpont, a Réhelyi
Látogatóközpont és Túzokrezervátum, a Vésztő-
mágori Történelmi Kiállítóhely és a Kardoskúti
Múzeum tapintható közelségbe hozza ezeket az
élményeket.
tiPP
Magyarország legritkább és legveszé-
lyeztetettebb növényritkaságai közé
tartozik az erdélyi hérics és a bókoló
zsálya, amelyek csak itt láthatók. Szintén
e táj egyedülálló természeti képéhez
tartozik a százezres egyedszámmal
virágzó vetővirág.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Orosháza
Orosházán a város közepén egy üzemen kívül
helyezett, egyedi tervezésű, egyedi építésű, pá-
ratlanul szép víztoronyban található az ország
egyetlen kútmúzeuma, hivatalos nevén a Vízel-
látás-történeti Muzeális Kiállítóhely. Állandó
kiállítása a víznyerés és -felhasználás történetét
szemlélteti.
Bizonyára sokan emlékeznek az „Ugyan már,
királylány! Én csak az Orosházi libamájkonzer-
vekért jöttem!” retroreklámra. Néhány éve már
Libamájfesztivált is tartanak ennek a valóban
páratlanul fnom ételnek a tiszteletére, ahol a szó-
rakoztató programok közben többféle libamájas
ételt lehet kóstolni.
Méltán híres az itteni pékáru is, melynek ha-
gyományait Gyopárosfürdőn, az Európai Ke-
nyérünnepen elevenítik fel évről évre. Az „Alföld
Gyöngye”-ként ismert fürdő területén tartott ren-
dezvényen pékek utcája, szakmai találkozók és
szórakoztató programok kínálnak kikapcsolódást,
közben strandolni is lehet, kipróbálva a wellness,
a gyógyászat és a rekreáció számtalan szolgálta-
tását. A tóparti kilátótoronyban régészeti, néprajzi
gyűjtemény található.
Pusztaottlaka
Pusztaottlaka nagyot álmodott, és folyama-
tosan halad álmai megvalósítása felé. Évek óta itt
rendezik Békés megye legnagyobb gyereknapját.
Az autókrossz- és quad-versenypálya több ver-
senynek is helyet ad, igazi fellegvára a Lada-gla-
diátoroknak. 2012 augusztusáig pedig bővíteni
szeretnék a Vadasparkot, fedett állatsimogatót
is terveznek. Paintballpálya, fedett quadpálya és
ortodox fatemplom, kemping és sátorváros is az
elképzelések között szerepel. Itt rendezik meg au-
gusztusban a LikeFestet, a vidék fesztiválját.
Mezőhegyes
A Mezőhegyesi Ménesbirtokot II. József, a
„kalapos” király utasítására alapították 1785-
ben. Nem mindennapi „rekordot” mondhat a ma-
gáénak, hiszen három, ma is ismert lófajtát adott
hazánknak és a világnak: a gidránt, a nóniuszt és
a furioso-north start (vagyis a mezőhegyesi fél-
vért). Egész évben különféle lovas programokat
– lovaglás, túralovaglás, ménesbemutató, sétako-
csikázás, vadászlovaglás – tartanak, érdemes ki-
próbálni! A Mezőhegyesi Ménesbirtok az UNESCO
világörökség-várományosi listáján található.
Tótkomlós
Tótkomlósra utazva ismét jellegzetes szlovák épí-
tési jegyekre bukkanunk. A város neve is elárulja,
hogy itt is szlovákok, vagy ahogyan errefelé hív-
ják, tótok laknak. Itt született Závada Pál Kossuth-
díjas író, akinek Jadviga párnája című regénye itt
játszódik, és a regényből készült flmet is javarészt
itt forgatták.
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 11
Gyopárosfürdô
Leírás: A gyopárosi tórendszer 20 hektáros parkerdôvel körülölelt üdülô­
területe. Gyopáros gyógyvize a fürdôt az országos jelentôségû gyógyfürdôk
közé emelte. A fürdô kellemes és vonzó üdülôhely, melynek elsôdleges céljai
az egészségmegóvás, egészségjavítás és természetesen a szórakoztatás.
AjánLAt: A Gyopárosi­tó csónakázásra alkalmas vízfelülete és számos,
sportolásra kialakított tere mellett nyitott és zárt gyógy­ és termálvizes meden­
cék, úszómedence, tanmedence, kültéri termálvizes, feszített víztükrû élmény­
medence és gyermek­élménymedence is szolgálják a vendégek igényeit.
N46.566500
E20.628500
Gondtalan
szórakozás
ÉlmÉny­ És GyóGyfürdÔ A termÉszet ölelÉsÉben
Leírás: Ha egy olyan szállodára vágyik, ahol a teraszról a tóparti naple­
mentét láthatja, ahol egy kicsit megfeledkezhet a hétköznapi gondokról, és
ahol a vendégek vannak a központban, akkor önnek a Hotel Corvus Aqua****
a megfelelô választás! A csendes környezetünk, a Gyopárosi­tó különleges
aurája pozitív hatással van minden megfáradt vendégünkre!
AjánLAt: Akik az aktív pihenést részesítik elônyben, a szomszédos fürdô
nyújtotta lehetôségeket ajánljuk fgyelmébe nyáron csúszdák, élmények,
úszás, vízibiciklizés, csónakázás, strandröplabda, télen pedig szauna, beltéri
élmény­ és termálvíz, valamint forró kültéri medencékkel csalogatják a fürdôzni
vágyókat. Különleges masszázsokkal, csodálatos kilátással és ízletes ételekkel
együttesen járulunk hozzá a vendégeink teljes kikapcsolódásához!... ahol az
aktív és passzív pihenés találkozik!
Név: Hotel Corvus Aqua****
Cím: 5900 Orosháza-Gyopárosfürdő, Hűvös u. 1.
Telefon: (+36) 68/413-810
E-mail: info@hotelcorvus.hu
Honlap: www.hotelcorvus.hu
tóparti nyuGalom,
Név: Orosháza-Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő
Cím: 5904 Orosháza, Fasor u. 3.
Telefon/fax: (+36) 68/411-962
E-mail: marketing@gyoparosfurdo.hu
Honlap: www.gyoparosfurdo.hu
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
emelkedik az évről évre több tízezer nézőt vonzó
Szegedi Szabadtéri Játékok. Az előadásoknak
impozáns hátteret nyújtó Fogadalmi templom,
ismertebb nevén a Dóm, és a Dóm tér az 1879-es
nagy árvíz után épült. Szeged nemcsak pusztu-
lást kapott a Tiszától, hanem élelmet is, hiszen a
halban gazdag folyó a halászoknak biztos megél-
hetést jelentett. A legváltozatosabb halételekkel
találkozhatunk a város és a környék halászcsárdá-
iban, de a leghíresebb mégis a szegedi halászlé.
Kóstolják meg ezt a sűrű alapból készült tartalmas
ételt, akár a szeptember elején megrendezésre
kerülő Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon, ahol
7000 adag fő a vízi bástyára felállított óriás bog-
rácsban. Az eredetvédett szegedi fűszerpaprika
nél kül a halászlé sem készülhetne el, de a kiváló
minőségű paprika a szegedi szalámi világhírűvé
Szeged
Talán József Attilát sem tanácsolná el ma az
egyetem fura ura, hiszen utólagos bocsá-
natkérésként 1962-ben az egyetemet József
Attiláról nevezték el (JATE), és így működött
2000-ig, mikor Szegedi Tudományegyetem
néven egyesítették a szegedi és hódmező-
vásárhelyi felsőoktatási intézményeket.
Az intézmény Egyetemi Tavasz és Egyetemi
Ősz néven egész hónapos rendezvényeket szer-
vez, hozzájárulva a város egyébként sem csekély
fesztiválkínálatához.
A nyár utolsó nagy zenei fesztiválja a Szege-
di Ifúsági Napok, azaz a SZIN, amely nyárzáró-
évnyitó rendezvény minden év augusztusának
végén. A rangos kulturális fesztiválok sorában ki-
Csongrád
megye
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 13
válásához is hozzájárult. Az ehető kincsek törté-
netét, a feldolgozás, gyártás folyamatát a Pick
Szalámi és Szegedi Paprika Múzeumban kísér-
hetjük végig.
„Minden, ami magyar!” – lehetne a szlogenje a
minden év augusztusában megrendezésre kerülő
Hungarikum Fesztiválnak, amely a jellegzetes
hazai termékek felsorakoztatása révén a magyar
kultúrához kötődő minőségi termékek bemutatá-
sát tűzte ki célul.
Tegyünk egy sétát a belvárosban a Dóm tértől
a Széchenyi térig! Indulás előtt nézzük meg a tér
árkádsorában található Nemzeti Emlékcsarnok
magyar történelem, irodalom, művészet és tudo-
mány kiváló alakjait ábrázoló szobrait és dombor-
műveit és a XI. századi Dömötör-tornyot. A tér
déli épületfalán található órajáték naponta két-
szer, 12.15-kor és 17.45-kor szólal meg és indul el.
A Dugonics téren az árvíz 100. évfordulójára
épített zenélő szökőkút a szegediek kedvenc ta-
lálkozóhelye, melyet ötszáz fény- és vízjáték, 12
m magas vízsugarak és különböző zeneszámok
tesznek hangulatossá. Az Európában is kuriózum-
nak számító Reök-palota a színvonalas időszaki
kiállítások mellett állandó programokkal – többek
között Irodalmi és Opera Szalonnal, könnyű- és
komolyzenei koncertekkel, szobaszínházi elő-
adásokkal – várja a látogatókat. Innen rövid sé-
tával jutunk el a századfordulón mór-szecessziós
stílusban épült, monumentális Zsinagógához.
A Széchenyi tér fái és csodás szobrai között sétál-
va pedig előtűnik a Városháza neobarokk épülete,
amelyet a mellette álló bérházzal a „Sóhajok híd-
ja” köti össze.
A Kárász utca a város mediterrán hangulatú
sétálóutcája, ahol a Dugonics tér felől érkezőket
az Utcazenész-szoborcsoport, a Széchenyi tér fe-
lől jövőket pedig a Köszöntő szobrok fogadják.
Mivel a kicsik és a nagyok is többnyire nagy
állatbarátok, jó választás felkeresni a Szegedi
Vadasparkot, ahol ritka, kuriózumnak számító
állatfajjal is találkozhatunk. 2011-ben készült el a
Zsiráf-ház, ahol három hosszú nyakú várja a láto-
gatókat, 2012-től pedig pápaszemes pingvinekkel
is találkozhatunk. A Füvészkertben botanikai rit-
kaságokra akadhatunk, legnagyobb büszkesége-
ik a Közép-Európa legjelentősebb szabadföldi in-
diai lótusz-állománya, valamint a sokáig kihaltnak
hitt, ma világszerte védett dél-kínai (más néven
szecsuáni) ősfenyő.
A szegedi kirándulás során a kalandpályáról
és a Napfényfürdő Aquapolis csúszdáiról soká-
ig nem tudjuk majd elvonszolni a csemetéinket!
Gyönyörű és hangulatos a belvárosi Anna fürdő,
a szabad strandot kedvelők pedig a sziksósfürdői
tóhoz látogassanak el!
A bevállalósabbak az aktív, sőt akár az ext-
rém sportok közül is válogathatnak! Szegeden
és környékén többek között paintballozni, séta-
repülőzni, görkorizni és gördeszkázni is lehet, de
van itt wakeboard-, jégkorcsolya- és gokartpálya
is. Az extremitásokat kevésbé kedvelők is több ak-
tív kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak,
amelyek akár rossz idő esetén is igénybe vehetők.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
novotel Hotel
töltsön pár napot szállodánkban, és kényeztesse magát a helyi
termálfürdôk egyikében!
Leírás: A novotel szálloda szeged központjában, a tisza folyó
partján található, minden szobájából csodálatos kilátás nyílik a fo­
lyóra és a városra.
AjánLAt: Vendégeinket ingyenes WIfI, websarok, gyereksarok
és wellnessrészleg, bôséges svédasztalos reggeli kínálattal vár­
juk. légkondicionált szobáinkban széf, valamint tea és kávéfôzési
lehetôség is szolgálja vendégeink kényelmét. Café tisza éttermünk­
ben magyaros és nemzetközi ételekkel várjuk vendégeinket. Külön­
legesség családi ajánlatunk, miszerint maximum két 16 éven aluli
gyermek felár nélkül szállhat meg a szülôk szobájában. A város és
környéke gazdag programlehetôséggel várja a látogatókat: dóm és
történelmi belváros, ópusztaszer, Élményfürdôk, szabadtéri Játé­
kok, Vadaspark.
Név: Hotel Novotel Szeged
Cím: 6721 Szeged, Maros utca 1.
Telefon: (+36) 62/562-200
Fax: (+36) 62/562-221
E-mail: h2996-sl@accor.com
Honlap: www.novotel.com/2996
proko travel
Leírás: A programjainkra nemcsak szegedi fôirodánkban, hanem
fók­, és partnerirodáinkban, valamint az interneten is foglalhatók he­
lyek. büszkék vagyunk arra, hogy programjaink évrôl évre egyre több
látogatót csalnak a napfény városába.
AjánLAt: legnépszerûbb programjaink: gasztronómiai túra a
dél­Alföldön (halászlé, alföldi borok bemutatása pincelátogatás­
sal), biciklis városnézés szegeden (kerékpár bérlési lehetôséggel),
szegedi szabadtéri Játékok, szegedi Ifjúsági napok, gyalogos és
kerékpáros túrák a szeged környéki tájvédelmi körzetekben, vadá­
szat, ópusztaszeren séta idegenvezetôvel, idegenvezetôs város­
nézés, tánctáborok szegeden (szállással), fürdôzési lehetôség a
Hagymatikumban makón – Páger Antal és József Attila városában
– (városnézéssel).
Név: Proko Travel Utazási Iroda
Cím: 6720 Szeged, Kígyó u. 3.
Telefon/fax: (+36) 62/543-385
E-mail: info@prokotravel.hu
Honlap: www.prokotravel.hu, www.whyhungary.hu,
www.likehungary.hu
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Egyedülálló látványosság Mórahalom határában a
látogatható bivalyrezervátum. Érdemes válogat-
ni az erdei iskola éves túranaptárából!
A Nagyszéksósi Iskola és Ökoház a kiindu-
lópontja a Móra-túra hét útvonalának, amely a
Mórahalom
Szegedtől karnyújtásnyira – így aposztrofálja ma-
gát Mórahalom, ez a homokországi kisváros, ahol
néhány éve gondoltak egy nagyot, és a fürdőjük-
ből egy csodálatos fürdőkomplexumot hoztak
létre. A városka is egyre épült-szépült, és most
egy európai színvonalú település várja megany-
nyi szórakozási lehetőséggel az ide érkezőket.
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt pe-
dig továbbra is fejlesztik, legutóbb egy fedett
gyermekélményfürdőt és szaunavilágot adtak át.
A természetjárók – de a kevésbé jártas túrázók
is – szakképzett vezetővel fedezhetik fel a környék-
beli látnivalókat. A semlyékek izolátumként őrzik
az ősi társulásokat és ezek ma már ritkaságnak
számító védett növényfajait. Jelentős számban
fordul elő kornistárnics, mocsári kosbor, szibériai
nőszirom vagy a fokozottan védett pókbangó is.
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 17
környező települések jellegzetességeit, érdekes-
ségeit mutatja be gyalogos, lovas és kerékpár-
túrák keretében.
Az egykori Kraller-iskola épületében homok-
háti, csongrádi borokat népszerűsítő borházat
létesítettek. A csongrádi, ásotthalmi, pusz ta mér-
gesi, öttömösi nedűket bemutató épülethez há-
rom Móra-túraútvonal is befut.
Csongrádi borvidék
A Csongrádi borvidék nagy része a Duna–Tisza
közi homokhátság Csongrád megyei területén
helyezkedik el. Klímája szélsőséges, ez az or-
szág egyik legmelegebb borvidéke, ahol a talaj
részben dunai eredetű meszes homok, részben
mésztelen hordalék- és homoktalaj, helyenként
lösz és lösszel kevert homok. Az alföldi borvidé-
kekhez hasonlatosan itt is az asztali bor terme-
lése dominál, legelterjedtebb fajták a kékfrankos,
cabernet, kadarka, zweigelt, valamint a rajnai riz-
ling, olaszrizling, Ottonel muskotály, chardonnay,
a kövidinka és a cserszegi fűszeres.
Makó
Makót többféle tematika szerint bejárhatjuk, hi-
szen követhetjük a hagyma útját, hogy megmu-
tassa, mi minden készíthető ebből az eredetvé-
dett hungarikumból. De nyomába eredhetünk a
város híres szülöttének, Galamb Józsefnek, az
évszázad autójává választott Ford T-modell konst-
ruktőrének is. Családi relikviái mellett egy eredeti,
működőképes, 1919-es gyártású Ford T Touringot
és egy Fordson traktort is láthatunk a József Atti-
la Múzeumban.
Egy másik aktuális tematikát kínálnak a vá-
rosnéző túrához Makovecz Imre Kossuth-díjas
építész épületei. A Kárpát-medence egyik legna-
gyobb tervezőgéniuszának első makói munkája a
Hagymaház volt, majd feladatot vállalt a gimná-
zium és tornacsarnokának megépítésében, a főtér
felújításában és a Kossuth-szobor áthelyezésé-
ben, a Kálvin téri iskolaépület újjászületésében, az
új makói buszpályaudvar és az újvárosi bölcsőde
megtervezésében, valamint a Csanád vezér téri
közhivatalok háza kialakításában. Ő tervezte a
tanuszodát és a zenepavilont. Tiszteletére a 2012
januárjában nyiott Hagymatikum fürdő előtti te-
ret róla nevezték el. A fürdőt különleges építészeti
látványossága mellett a gyógyászatban használt
marosi iszap gyógyhatása is különlegessé teszi.
Az aktív turizmus hívei szívesen keresik fel a
Maros szabad strandját, a canopy- (alpesi csúsz-
da) pályát, a kalandpályát, a csónakkikötőt.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
kínálkozik vízi sportolásra. A folyók és holtágaik a
sporthorgászoknak is változatos horgászhelyeket
kínálnak. Az aktív kikapcsolódást kedvelők gyalo-
gosan, kerékpáron, de akár lóháton is bejárhatják
a várost és környékét.
A fürdő vize reumatikus megbetegedések és
nőgyógyászati panaszok enyhítésére ajánlott.
Ópusztaszer
A Magyarország bölcsőjének nevezett Ópuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatóköz-
pontja a Feszty-körképnek helyet adó Rotun da.
Az épület a Magyarok bejövetele című panoráma-
festmény mellett több interaktív kiállításnak is he-
lyet ad. A millenniumi Árpád-emlékmű mellett
található a 12. században épült Bor-Kalán nemzet-
ség monostorának feltárt temploma. A kiállítási
pavilonokként szolgáló Csete-jurtákat a magyar
organikus építészet elindítója, Csete György, vala-
mint Dulánszky Jenő tervezte.
Az emlékpark rendszeresen fogadja a kirán-
duló gyerekcsoportokat, részükre különböző te-
matikus programokkal teszik még izgalmasabbá,
befogadhatóbbá az ismereteket. Kézműveskedés,
a kiállítások anyagának könnyebb, szórakozta-
tóbb megismerését szolgáló múzeumpedagó giai
foglalkozások és rendhagyó természetismeret-
órák várják őket. Az egyik legnépszerűbb „Volt
egyszer egy oskola…” program keretében a
diákok egy korabeli tanórán vehetnek részt a
Skanzenben található árpádhalmi tanyasi elemi
népiskolában. A Nomád park lovaspályáján hon-
foglalás kori lovasbemutatót tekinthetnek meg
a látogatók. Használat közben kerülnek bemuta-
tásra eleink fegyverei, megismerhetjük félelmetes
harcmodorukat, és még a közönséget is bevonják
az izgalmas bemutatóba.
Szentes
Szentesről sokaknak az ízletes paradicsom és pap-
rika jut az eszébe. Ezek az utánozhatatlan ízek ad-
ják az alapját annak az felülmúlhatatlan lecsónak,
amit többek között a szeptemberi Lecsófesztivá-
lon is megkóstolhatunk.
Ha pedig megérkezéskor nem a fóliasátra-
kon, hanem a várostáblán akad meg a szemünk,
akkor megtudjuk, hogy egy „nemzeti sportvá-
rosba” érkeztünk. A városon átkanyargó folyócs-
ka, a Kurca partján találjuk az üdülőközpontot,
ahol strandot, termálvizes medencéket és gyer-
mekpancsolót is találunk, az uszodában búvár-
oktatás zajlik, a szárazföldön pedig minigolf- és
strandröplabdapálya található. Vízi járművet
bérelve pedig a Kurcát is felfedezhetjük! Az üdü-
lőközpont mellett 14 teniszpálya várja az érdek-
lődőket. Ha pedig még mindig nem fáradtunk el,
akkor keressük fel a gokart- vagy a paintballpályát!
Csongrád
Csongrád vonzerejét a Körös-toroki strandnak, a
belváros több mint 200 éves halászházainak és
a termálfürdőnek köszönheti. Az élő Tiszán és Kö-
rösön, a Serház-zugi Holt-Tiszán kiváló lehetőség
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
zel faragott padokat találunk. Az épület melletti
egykori zsidó iskolában Holokauszt Emlékköz-
pont működik.
A Csúcsi Fazekasház Vékony Sándor fazekas
egykori házában a hajdani fazekasságnak állít em-
léket a műhely, lakószoba és konyha berendezé-
sével. Ambrus Sándor, ma is alkotó fazekas, népi
iparművész Belvárosi fazekasházának főépüle-
tében és pincéjében, ahol saját egyedi és zsűrizett
alkotásait mutatja be, a műhelyben a látogatók-
nak bemutató korongozást tart, emellett elmeséli
a hódmezővásárhelyi fazekasság történetét. Az
érdeklődő látogató korongozhat, festhet, agyagot
gyúrhat.
Mártély
A magyarországi művészek mellett időszakosan
jeles vajdasági, erdélyi és német festők is alkotnak
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely 7000 éves kerámiaművészete
a mai napig élénken él tovább az alföldi művész-
városban. Máig az alföldi kerámia, ezen belül a
népi fazekasság egyik központja, melyhez a város
határában található kitűnő agyag szolgáltatja az
alapanyagot, változatosságát pedig a három vá-
rosrészben kialakult három jól elkülöníthető stílus
biztosítja. A művésztelep 1953-tól rendezi meg
Őszi tárlatait, melyen az Alföldön alkotó festők
munkáit mutatják be.
Az Emlékpont múzeum az 1945 és 1990 kö-
zötti időszakot mutatja be a legkorszerűbb kiállí-
tási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehe-
tőségekkel.
A város mór stílusú zsinagógája jelenleg tel-
jes pompájában fogadja a látogatókat, melyben
ma is az eredeti berendezéseket, különleges, kéz-
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 23
Leírás: A best Western Hotel Ginkgo sas**** szálloda az elsô magyar
örökség díjas és „Élhetô Város”, Hódmezôvásárhely központjában, a belváros
szívében, az elmúlt század elején, eklektikus stílusban épült fekete sas ren­
dezvényház mellett található. A 90 szobás, XXI. századi szálloda konferencia­
termekkel, lobbibárral, Ginkgo ftnesszrészleggel (szauna, infrakabin, jacuzzi,
ftnesszterem), mélygarázzsal és büféreggelivel várja kedves vendégeit. Az
önök kényelmét szolgálják a lakosztályok, a konyhával felszerelt apartmanok,
valamint rendelkezésre állnak mozgássérültek részére kialakított lakóegységek
is. szállodánk akadálymentesített nemdohányzó.
AjánLAt: A hangulatos, kényelmes, klimatizált, széffel, minibárral, teakészí­
tési lehetôséggel, telefonnal, ingyenes Adsl­internettel, lCd tv­vel és hajszá­
rítóval felszerelt szobák egész évben kellemes kikapcsolódást biztosítanak a
dolgozni vagy pihenni vágyók számára. A rendezvényhelyszínt keresôk számá­
ra egy 30 fôs és egy két részre osztható 130 fôs, modern technikai eszközökkel
felszerelt konferenciaterem áll rendelkezésre.
Név: Best Western Hotel Ginkgo Sas****
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2.
Telefon: (+36) 62/532-532
Fax: (+36) 62/532-533
E-mail: info@ginkgohotel.hu
Honlap: www.ginkgohotel.hu
best Western Hotel GinkGo sas
nyaranként a mártélyi alkotóházban, és megörökí-
tik a Holt-Tisza partjának szépségeit. Alkotásaikat
a hódmezővásárhelyi Alföld Galériában a Nyári
Tárlatokon mutatják be.
A családdal érkezők is megcsodálhatják a
mártélyi táj szépségét, az üdülőben minden
adott egy felejthetetlen vakációhoz. A kaland-
park fák közé épített pályáin kicsik és nagyok is
kipróbálhatják ügyességüket és bátorságukat,
a szomszédos Oktatóközpont parkjában pedig
egy különleges ártéri botanikus kert, a mocsár-
kert található.
Székkutas
„Ich denke oft an Piroschka” – Andreas, a fatal
cserediák és az állomásfőnök lánya, Piroska sze-
relméről szóló romantikus regény Hugo Hartung
székkutasi élményeiből merít. A német író emlé-
kére a településen szobrot avattak, a könyvtárban
pedig emlékszobát rendeztek be, és felkeres-
hetjük a regénybeli helyszíneket, a vasútállomást
és a szélmalmot is. A regény alapján készült né -
met flmre ma is sokan emlékeznek a Lajtán túl és
innen.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
gasodik a város talán legismertebb épülete, a 73
méter magas Nagytemplom. A templom tornyá-
ból a turisták Kecskemét városképében gyönyör-
ködhetnek.
A Városházát a magyar szecesszió kiemel-
kedő alkotásai között tartják számon. Külső ma-
jolikadíszei a pécsi Zsolnay-gyárban készültek,
Kecskemét
„Hírös város az aafődön Kecskemét…” – írja Tisza–
Duna közti tájbeszéd szerint költeményében Petőf
Sándor. A vers ihlette névvel Hírös Hét Fesztivált
tartanak a városban minden év augusztusában.
A rendezvény helyszínéül szolgáló főteret azon-
ban nemcsak ekkor, hanem egész évben érdemes
körbejárni. Az országban egyedülálló módon szin-
te az összes felekezet temploma megtalálható itt,
így a török hódoltság ideje alatt épült református
templom, a város legrégebbi épületeként számon
tartott Barátok temploma, az Ybl Miklós tervezte
evangélikus templom, a görög kereskedők által
építtetett Szentháromság ortodox templom, vala-
mint a Tudomány és Technika Házává átalakított
zsinagóga vagy a piarista templom. A főtéren ma-
Bács-Kiskun
megye
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 25
homlokzatát híres magyar történelmi személyek,
Árpád, Huba, Zrínyi Miklós, Thököly Imre, Hunyadi
János, Mátyás, Szent István és I. Ferenc dombor-
művei díszítik. Az épület különlegességének szá-
mít a Kodály Zoltán komponálta harangjáték,
mely óránként megszólaltatja a „Kecskemét is ki-
állítja nyalka verbunkját...” kezdetű dalt.
A népdalban is megénekelt Cifrapalota –
aminek valóban zöld az ablaka – a város egyik
legszebb, legjellegzetesebb építménye. A sze-
cessziós épület mézeskalács házra emlékeztető
cserepei és a homlokzatán látható mázas díszek
szintén a világhírű pécsi Zsolnay-gyárban készül-
tek. Bent is csodákat találunk, hiszen itt működik a
Kecskeméti Képtár.
Hihetetlenül változatos kiállításválasztékkal
várja Kecskemét a látogatókat! A Szórakaténusz
Játékmúzeumban átélhetők a gyermekvilág örö-
mei, a Naiv Művészet Múzeumában a felnőttként
is egyszerű lélek ábrándos alkotókedvét csodál-
hatjuk. A Magyar Fotográfai Múzeum a világ do-
kumentumszerű megörökítésének másfél évszá-
zados történetét tekinti át.
A Leskowsky Hangszergyűjtemény több mint
2500 hangszerrel büszkélkedhet, néhány az élő
zenés tárlatvezetés során ki is próbálható.
A Kecskemétflm repertoárját több mint 250
flm alkotja, és több mint félszáz nemzetközi díjat
nyert. Legnagyobb sikerük a Vízipók-Csodapók
volt, ezenkívül a kecskeméti flmeseknek köszön-
hetjük a „Magyar népmesék”, a „Mondák a magyar
történelemből”, a „Mesék Mátyás királyról” és a
„Leo és Fred” című alkotásokat. Kétévente (párat-
lan években) kerül megrendezésre a Kecskeméti
Animációs Filmfesztivál, ahol hazai és külföldi
tehetséges flmesek mutatkoznak be.
A szintén kétévente (páros években) tartott
Csipero – Európa Jövője Nemzetközi Gyermek-
és Ifúsági Találkozóra meghívott gyermek- és
ifúsági csoportok magukkal hozzák nyelvi nehéz-
ségek nélkül is átadható ajándékukat: zenét, tán-
cot és műsort, amely megismerteti kultúrájukat
másokkal.
Az eredetvédett kecskeméti barackpálinka
a gyümölcsöskertek „aranyló homokján” termesz-
tett barackból készül. A világhírű hungarikumról
az 1935-ben Magyarországra látogató Edward ki-
rály így szólt: „Szódával jobb, mint a whisky, teával
jobb, mint a rum!”
Az új Kecskeméti Fürdő az ország egyik leg-
rangosabb versenyuszodáját is magában foglalja.
A karibi hangulatot idéző élményfürdőben két
élmény-, hullám- és kalandmedence, mászófal és
sodrófolyosó, pancsoló, relaxációs tér, csúszdák,
pelenkázó és gyermekmegőrző létesült. A gyó-
gyászati részlegben elhelyezett watsumedence a
keleti terápiás kezelés mellett egyéb gyógyászati
kezelésekre ad lehetőséget. A szaunavilágot fnn,
aroma- és infraszauna, gőzkabin és jégkamra, va-
lamint kültéri szaunák és jacuzzi alkotják.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Leírás: A Kecskeméti fürdô 2011. december 23­án nyitotta meg kapuit.
Vendégeinket egy világversenyek megrendezésére is alkalmas versenyuszo­
da, élményfürdôrészleg, gyógyászat, szaunavilág, valamint wellness­beauty
részleg várja.
AjánLAt: fürdônk tízpályás versenymedencével, bemelegítômedencével,
oktatómedencével is rendelkezik. A karibi hangulatot idézô belsô tereket két
élmény­, hullám­ és kalandmedence, mászófal és sodrófolyosó gazdagítja. A
Családi zóna pancsolóval, kalandmedencével, pihenôszobákkal, relaxációs
térrel, pelenkázó­ és szoptatóhelyiséggel, gyógymedencékkel várja a vendé­
geket. fürdônk varázslatos hangulatú szaunavilággal büszkélkedhet, melynek
elemei a gôzfürdô, pezsgôfürdô, bioszauna, infraszauna, fnn szauna, hideg
vizes merülôfürdô és egy relaxációs szoba. A részleg egy szaunakerttel is ren­
delkezik, mely egy 20–24 °C­os merülô­ és relaxációs medence köré épült,
és alkalmas a téli­nyári használathoz. A Kecskeméti fürdô egész évben várja a
kikapcsolódásra és élményekkel teli fürdôzésre vágyó vendégeket!
Név: Kecskeméti Fürdő
Cím: 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
Telefon: (+36) 76/500-320
E-mail: info@kecskemetifurdo.hu
Honlap: www.kecskemetifurdo.hu
kecskeméti fürdô
Leírás: Az Aranyhomok Wellness business Hotel**** Kecskemét fôterén ta­
lálható, az erkélyeirôl gyönyörû kilátás nyílik a fôtérre. A szálloda minden szobá­
jában minibár, telefon, tv, széf található, ingyenes Wif kapcsolattal az internet
elérhetô. A fürdôkádas fürdôszobákban fürdôköpeny és hajszárító található.
A szolgáltatások gyöngyszeme a 420 nm­es wellness centrum, ahol 12 m­es
medence, jakuzzi, aromaterápiás gôzfürdô, fnn szauna, infraszauna, ftness
terem, hydromasszázs kád, szolárium szolgálja a vendégek kényelmét.
AjánLAt: Az alábbi kedvezményes ajánlattal várjuk Kedves Vendégeinket
egész évben, csütörtöktôl vasárnapig (kivéve: az ünnepi hosszú hétvégék).
A csomag tartalma: szállás superior szobáinkban (gyönyörû kilátással Kecs­
kemét fôterére) büféreggelivel, alap wellness­szolgáltatások használatával
(medence, pezsgôfürdô, fnn szauna, infraszauna, aromaterápiás gôzfürdô,
fürdôköntös), félpanzió, üdvözlôital. Ajándék hidromasszázskupon, amely a
wellness centrumban beváltható. Kedvezményes csomagár: 54 000 ft/fô/2 éj.
KÉrJüK, foGlAlás esetÉn ezt A HIrdetÉst HozzA mAGáVAl!
Név: Aranyhomok Business-Wellness Hotel****
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
Telefon: (+36) 76/503-730
Fax: (+36) 76/503-731, (+36) 76/503-743
E-mail: sales@hotelaranyhomok.hu
Honlap: www.hotelaranyhomok.hu
aranyhomok szállodA
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 27
Kerekegyháza
A kerekegyházi kalandpark vendégei a tölgy-
erdőben kialakított erdei kötélpályákon kívül
kipróbálhatják az íjászpályát, erdei tanösvényen
ismerkedhetnek a helyi élővilággal, labirintu-
sokban bolyonghatnak, használhatják az ugráló-
asztalt, a nagyobbak (16 év felett) airsoft stratégiai
játékkal kommandózhatnak. A három év alattiakat
külön manópálya várja.
Lakitelek
Lakitelek-Tőserdőn a sok helyen érintetlen
természet lágy ölelésében a legkisebbeket egy
13 akadályból álló, a felnőtteket egy 16 akadá-
lyos kalandpálya várja, amely igazi kihívást
jelent mindenki számára. A pályát 145 cm felet-
tiek vehetik igénybe. A folyó által alakított táj
szintkülönbségei és az erdő bujasága igazi vad-
regényes kalandban részesíti a próbálkozókat.
A 9 szakaszból álló, 17 méter csúcsmagasságú
óriás csúszópálya igazi extrém élményt nyújt
mindenki számára, még mozgáskorlátozottak
is kipróbálhatják.
Kiskőrös
Már az egészen kicsi gyerekek is hallottak Petőf
Sándorról, hiszen az Anyám tyúkja az óvodások
egyik kedvence. A nagyobbak már elolvasták
a János vitézt és fejből szavalják a Nemzeti dalt.
Megkönnyíthetjük az irodalomtanulást, ha kirán-
dulás közben betérünk Petőf szülőházába, ahol
a család egykori bútorai, a szabadkéményes kony-
hában pedig korabeli főzőedények találhatók. Az
Európában egyedülálló Műfordítói Szoborpark
a Petőf műveit fordítók portréinak ad helyet.
A költő tiszteletére rendezik meg minden évben a
Petőf Szilvesztert.
A Szent István utcai Szlovák Tájházban a
betelepített szlovák családok mindennapi életé-
be tekinthetünk be. A „tótok” által igen kedvelt
gálickék lábazatú, nádtetős, tipikus alföldi pa-
rasztház egy tisztaszobából, egy konyhából, egy
pitvarból és egy lakószobából áll.
Nem csak a fúknak lesz érdekes a Közúti
Szakgyűjtemény, amely az út- és hídépítés törté-
netét mutatja be az ókortól napjainkig. A gépkiál-
lításon a gyerekek birtokba vehetik az úthengere-
ket, felmászhatnak rájuk, „kipróbálhatják” azokat.
Itt található Közép-Európa legtekintélyesebb hen-
gergyűjteménye, megtekinthető Józsi, a „Robog
az úthenger” című nagy sikerű tévéflm főszerep-
lőjének 1949-ben készült és ma is működőképes
úthengere.
Bugac
Petőf nyomát követve keressük fel Bugacot, ezt az
autentikus magyar pusztát, ahol, úgy tűnik, meg-
állt az idő.
„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.”
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
sárfehér, a zalagyöngye, az ezerjó, a kékfrankos, a
cserszegi fűszeres, a Müller-Thurgau, a kövidinka,
a kadarka, a kunleány és az olaszrizling. Az eredet-
védett izsáki arany sárfehér fehérborszőlőt csak
hazánkban termesztik, őshonos szőlőfajta.
A borvidéken több jelentős borászat mű-
ködik, és rendszeresen szerepelnek különböző
borversenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket
érnek el. 2007-ben a Kunsági borvidék adta az
Év Bortermelőjét. A 2010-ben ezüstérmes izsáki
Szent István muskotályos pezsgő 2011-ben már
világelső lett a Franciaországban megrendezett
Efervescents du Monde-on, ahol a világ legelis-
mertebb pezsgői versengenek.
A 2011 decemberében Izsák-Kurjantón át-
adott bor- és pálinkaház nem mindennapi kör-
nyezetben, tucatnyi minőségi borral – köztük
arany sárfehérrel – és többféle kiváló pálinkával
várja a vendégeket.
Tiszakécske
A Tiszakécskét 22,5 km hosszan határoló, szinte
átölelő Tisza partját galériaerdők szegélyezik,
melyek a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet részei.
A tiszai szabad strand vonzza a napozás szerelme-
seit. A strand alsó része a vízitúrák kikötőhelyéül is
szolgál. A folyó és holtágai halban gazdag vizek,
elsősorban pontyra, keszegre, harcsára és kecse-
gére lehet horgászni.
A folyó mellett található a családias hangulatú
Tisza–parti Termálfürdő, ahol 2011-ben újabb
fejlesztést adtak át. A városhoz tartozó Kerek-
dombon szintén található termálfürdő.
Kunsági borvidék
A Kunsági borvidék az ország legnagyobb kiter-
jedésű borvidéke. Jellemző szőlőfajtái az arany
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
galagonyás területén kiépített tanösvény várja a
természetet kedvelő felnőtteket és gyerekeket
egyaránt.
Kiskunhalas
A város a több világkiállítás nagydíját is kiérdemlő
varrott csipkéjéről híres. A halasi csipkével meg-
ajándékozottak között szerepel II. János Pál pápa
is, aki a koronázási palást motívumaival díszített
terítőt kapott. A Csipkeházban a kiállítás mellett
élőben megtekinthető a csipkevarrás folyamata.
A Kiskunhalasi Gyógyfürdő gyógy- és wellness-
szolgáltatással várja a strandolókat.
Kalocsa
Kalocsa, az 1000 éves város már a honfoglaláskor
lakott terület volt. Később az Árpád-nemzetség
Kiskunmajsa
Kiskunmajsáról a legtöbbeknek az üdülőfaluban
található fürdő jut az eszébe. A Jonathermál
Gyógy- és Élményfürdő egész évben nyitva tart.
Részben fedett élményfürdőjében dombcsúszda,
pezsgőágyak, vizes barlang, gejzír, buzgárok, dö-
gönyözők és masszírozók, vadvízfolyosó, pezsgő-
fürdő, sziklacsobogó és vízgomba szórakoztatja
az egész családot.
Ha süt a nap, egy rövid túrára is fel lehet kere-
kedni. Kerékpárral, gyalog vagy akár lóháton is fel-
fedezhető a puszta világa, megannyi csodájával
együtt. Kiskunmajsa és Bugac között biztonságos
kerékpárút várja a „tekergőket”. A túraútvonal-
ajánlatok Petőfszállástól a Kígyósi-tanyákig ter-
jednek. Kiskunmajsa és a hozzá tartozó Bodoglár
egyik legféltettebb kincse a tartós szegfű.
A ritka növény kiemelt védettség alatt áll, az Ős-
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 31
Leírás: Hajós városka pincefaluja a duna–tisza közének egyik ékköve.
országos és európai viszonylatban is egyedülálló 1200 présházával. Itt ünnep­
lünk, kortyolunk orbán­napkor borkedvelô látogatóinkkal 2013. május 24–26­án.
Jöjj, és emeld poharad a jókedvre!
AjánLAt: Pincemustra, kézmûvesvásár, bortúrák, sváb ételek fôzôversenye,
táncház és hamisítatlan borfesztiváli hangulat igényes zenei programokkal
európa legnagyobb pincefalujában kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Név: Orbán-napi Borünnep
Telefon: 30/500-8498
Email: turizmus@kalocsa.hu
Honlap: http://www.orbannaphajos.hu/
orbán-napi borünnep, hajós
fontos családi tanácskozóhelye lett. Az egyház-
történeti emlékeket az Érseki Kincstárban lehet
megtekinteni. A Főszékesegyházi Könyvtár a
kastély 17 helyiségét tölti meg, jelenlegi állomá-
nya több mint 177 ezer könyvtári egység.
A Viski Károly Múzeum legnagyobb állandó
kiállítása, a „Népek, életformák, hagyományok a
Kalocsai Sárközben” Kalocsa és a környék újkori
történetét és a kalocsai népművészet kialakulá-
sát mutatja be. A múzeumban látható az egykori
jezsuita gimnázium ásványtára és éremgyűjte-
ménye. A kalocsai népművészet legrégibb ágai a
faragás és a fazekasság. A helyi mesterek által
készített bútorokat növényi (virág)motívumos fa-
ragások díszítették, később ezeket ki is festették.
A kalocsai fazekasok edényeiket különböző mó-
don díszítették. A Porcelán Manufaktúrában Kalo-
csa és környéke népművészetének motívumaival
díszítik – a motívumkincs megőrzése érdekében
– a szebbnél szebb porcelánokat. A kalocsai nép-
művészet legismertebb ága a hímzés és a hímzés-
hez szorosan kapcsolódó viselet. A kalocsai nép-
művészethez tartozik a kalocsai folklór is.
A pingálásnak nevezett falfestés kezdetei a
XIX. utolsó harmadában alakultak ki. Sok esetben
a „tisztaszoba” vagy, ahogy Kalocsa környékén
mondják, az „első ház” falainak nagy részét is
pingálták. A falfestés motívumai a 20. században
megjelentek az edényeken és a húsvéti hímes to-
jások készítésénél is. A Tájházban és a vasútállo-
máson is gyönyörű pingált falfelületeket találunk.
Kalocsa neve mára már összeforrt az itt ter-
melt, hungarikummá nyilvánított fűszerpapri-
kával, amely méltán vált hazánkban és a világ
számos országában a gasztronómia, a világhírű
magyar konyhaművészet nélkülözhetetlen részé-
vé. A Paprika Múzeum és a Paprika Ház helyisé-
geiben a világhírű fűszernövényünk múltjával és
jelenével ismerkedhetnek meg a látogatók.
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
Szelidi-tó
A tavat még a Duna vize mélyítette ki évezre-
dekkel ezelőtt. Hazánk ötödik legnagyobb ter-
mészetes tava, amely vize nyáron akár 28 °C-ra is
felmelegedhet, így fürdőzésre kiválóan alkalmas,
déli partján a nyugalomba jutott futóhomokon
kellemes strandok kerültek kialakításra. A talajból
sok nátrium-magnézium-karbonát és nátrium-
jodid oldódik ki, ezért már a középkorban is seb-
gyógyításra használták, ma inkább idegrendszeri,
hormonális és reumatikus bántalmak kezelésére
ajánlják. A Szelidi-tónál található 2400 méter hosz-
szú, gyalog és kerékpárral is bejárható, 12 állomás-
ból álló tanösvény bemutatja a tó keletkezését, a
víz jellegzetességeit és a benne élő élőlényeket,
valamint a környező területek élővilágát.
A Szelidi-tavat 360 hektáros természetvédel-
mi terület övezi, ami növényi gazdagságával a Kis-
kunsági Nemzeti Park egyik gyöngyszeme.
Kiskunsági Nemzeti Park
A Duna-menti-síkságon, a Homokhátságon és
a Tisza völgyében számtalan felfedeznivalót ta-
lálhatunk. A kilenc különálló egységből álló Kis-
kunsági Nemzeti Park 53 000 hektáros területen
a Duna–Tisza közének legjelentősebb természeti
kincseit foglalja magába. Élőhelyeit nagyobb rész-
ben szikes és homokpuszták alkotják. Vizes élőhe-
lyei a szikes tavak, továbbá mocsarak és lápok,
valamint a Tisza menti holtágak. A tanyasi gazdál-
kodás, a pusztai állattartás és a mezőgazdasági
kultúra hagyományai a természeti rendszerekkel
együtt határozzák meg a kiskunsági táj egyedi ar-
culatát. A nemzeti park bemutatóhelyei a kecske-
méti Természet Háza, a tiszaalpári Árpád-kori falu-
rekonstrukció, a bugacpusztai Pásztormúzeum, a
csólyospálosi földtani feltárás, a kunadacsi Rákosi
Vipera Védelmi és Oktatóközpont, a szatymazi
Tisza-völgyi Bemutatóház, a kunszentmiklósi
Virágh-kúria Bemutatóház, a Kolon-tavi madár-
várta és a Fehér-tavi kiállítás és kilátótorony.
Hajós
Hajóst, a ma is jellemzően német nemzetiségű
és hagyományú kisvárost 1722-ben alapították
Csáky Imre kalocsai érsek által Németországból
idetelepített sváb családok.
Az ismét teljes díszében pompázó barokk
stílusú Hajósi Érseki Kastély állandó kiállításain
megtekinthetjük a főúri enteriőrt, megismerhet-
jük a hajósi szent búcsú sokszínűségét, bepillan-
tást nyerhetünk a főúri vadászatok világába, vala-
mint a szőlő- és borkultúrába.
Hajóstól nem messze, az egykori ártér feletti
löszháton találjuk az Európában is különlegesség-
nek számító, 21 utcából és 1200 présházból álló
pincefalut. A löszbe vájt és téglával bélelt, domb
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 33
retettel bemutatott, felejthetetlen hangulatú bor-
kóstolás közben mindenki rátalál kedvenc borára,
hisz megtalál itt mindent, mi szem-szájnak ingere.
A könnyű chardonnay-tól a friss kékfrankos rozén
át a komolyabb pinot noirig igazán széles palet-
tából választhat. A remek borokat kortyolgatva
egészen biztosan beleszeret a borba és a nedűt
termő vidékbe.
Gemenc
A Duna–Dráva Nemzeti Park részeként Gemenc a
Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl közös kincse az Alsó-
Duna összefüggő ártéri területén. Nyolc helyen
kialakított parkerdő, kirándulóerdő biztosítja az
érdeklődők számára az erdei pihenést, üdülést.
A világhírű gímszarvas-populáció megtartása
érde kében Gemencet különleges rendeltetésű
vadászterületté nyilvánították. Pörbölyön Erdei Is-
kola és Ökoturisztikai Központ várja a látogatókat.
A Gemenci Állami Erdei Vasút mindennap menet-
rend szerint közlekedik. A kisvonatos természet-
járás kiegészíthető fogatozással, kerékpározással,
gyalogtúrával, túravezetéssel, csoportkíséréssel
vagy sétahajózással. Prof és amatőr fotósok szá-
mára a nemzeti park szakképzett vezetőt és te-
lepített fotós leseket, motorcsónak- és terepjáró-
használatot biztosít.
hűtötte pincékben érlelődik az illatos szőlőből
szorgos kezek munkájával készült híres hajósi
cabernet, kékfrankos, zweigelt. A zegzugos utcák,
a domboldalba bújó présházak, szőlőkből nyíló
panoráma, a barátságos emberek és a kitűnő bo-
rok felejthetetlen élményt ígérnek.
Baja
Dél-alföldi túránk utolsó állomása Baja, ez az igazi
mediterrán hangulatú, délszláv és német hagyo-
mányokat ápoló Duna-parti város. A Petőf-szigeti
halászcsárdában kóstoljuk meg a bajai halászlét,
mert azonkívül, hogy ebben is van hal, semmi
másban nem hasonlít a szegedire, sűrű alaplé
helyett gyufatésztával készül. Igazán a Bajai
Halfőző Fesztivál idején, júliusban érdemes itt
gasztrotúrát tenni, amikor 2000 bográcsban fő a
hallé a város főterén.
Baja fatalos hangulata és a Duna közelsége
csábítja a vízi sportok szerelmeseit. A Dunán és
mellékágán, a Sugovicán hangulatos vízitúrákat
tehetünk, járművet az új, Kagylónak nevezett ki-
szolgálóegységben is kölcsönözhetünk. A régi
víziszínpad helyén jachtkikötő működik. A Sugo-
vica legkedveltebb fürdőzőhelye az északi parton
található homokos strand.
Hajós–bajai borvidék
A szelíd alföldi vidék errefelé már korántsem asz-
tallap simaságú táj. Mezők, buckák, homoki erdők
és takaros kis falvak szabdalják a látképet. A bács-
kai löszös hátakat és a Dunára dőlő szelíd, elsimu-
ló buckákat a falvak közelében szőlőskertek borít-
ják olyan rendezetten, mintha fésűvel szaladtak
volna rajtuk végig. Bács-Kiskun megye délnyugati
szegletében a kedves borászok által értőn és sze-
i t t h o n . h u / d e l a l f o l d
dél-alföld régió térképe
tOUrInFOrM BAjA
6500 baja, szentháromság tér 11.
telefon/fax: (+36) 79/420­792
e­mail: baja@tourinform.hu
tOUrInFOrM BÉKÉsCsABA
5600 békéscsaba, szent István tér 9.
telefon/fax: (+36) 66/441­261
e­mail: bekescsaba@tourinform.hu
tOUrInFOrM BÉKÉs MeGYe
5600 békéscsaba, Kiss ernô u. 3.
telefon/fax: (+36) 66/454­156
e­mail: bekes­m@tourinform.hu
tOUrInFOrM CsOnGráD
6640 Csongrád, szentháromság tér 8.
telefon/fax: (+36) 63/570­325
e­mail: csongrad@tourinform.hu
tOUrInFOrM GYOMAenDrÔD
5500 Gyomaendrôd, Kossuth u. 9.
telefon/fax: (+36) 66/386­851
e­mail: gyomaendrod@tourinform.hu
tOUrInFOrM GYULA
5700 Gyula, Kossuth u. 7.
telefon: +36 66/561­681; telefon/fax: (+36) 66/561­680
e­mail: gyula@tourinform.hu
tOUrInFOrM HÓDMeZÔVásárHeLY
6800 Hódmezôvásárhely, zrínyi u. 2.
telefon: (+36) 62/249­350; fax: (+36) 62/530­163
e­mail: hodmezovasarhely@tourinform.hu
tOUrInFOrM KeCsKeMÉt
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
telefon/fax: (+36) 76/481­065
e­mail: kecskemet@tourinform.hu
tOUrInFOrM KIsKÔrÖs
6200 Kiskôrös, Petôfi tér 4/a
telefon: (+36) 78/514­850; fax: (+36) 78/414­850
e­mail: kiskoros@tourinform.hu
tOUrInFOrM KIsKUnMAjsA
6120 Kiskunmajsa, zárda u. 2.
telefon/fax: (+36) 77/481­327
e­mail: kiskunmajsa@tourinform.hu
tOUrInFOrM KIsteLeK
6760 Kistelek, Kossuth u. 5–7.
telefon: (+36) 62/597­420; fax: (+36) 62/598­101
e­mail: kistelek@tourinform.hu
tOUrInFOrM KÖrÖs–sárrÉt
5520 szeghalom, szabadság tér 4–8.
telefon/fax: (+36) 66/470­395
e­mail: szeghalom@tourinform.hu
tOUrInFOrM KUnsZentMIKLÓs
6090 Kunszentmiklós, Kossuth lajos u. 1/a
telefon/fax: (+36) 76/351­271
e­mail: kunszentmiklos@tourinform.hu
tOUrInFOrM MAKÓ
6900 makó, széchenyi tér 8.
telefon/fax: (+36) 62/210­708
e­mail: mako@tourinform.hu
tOUrInFOrM MArOsHát
5820 mezôhegyes, béke park 1.
telefon/fax: (+36) 68/466­830
e­mail: mezohegyes@tourinform.hu
tOUrInFOrM MÓrAHALOM
6782 mórahalom, röszkei u. 1.
telefon/fax: (+36) 62/280­294
e­mail: morahalom@tourinform.hu
tOUrInFOrM OrOsHáZA
5904 orosháza, fasor u. 2/a
telefon/fax: (+36) 68/414­422
e­mail: oroshaza@tourinform.hu
tOUrInFOrM ÓPUsZtAsZer
6767 ópusztaszer, szoborkert 68.
telefon: (+36) 62/275­133/121; fax: (+36) 62/275­007
e­mail: opusztaszer@tourinform.hu
dél- alföld • AZ ÉLMÉNYRÉGÌ Ó 35
tOUrInFOrM PUsZtAMÉrGes
6785 Pusztamérges, móra tér 4.
telefon/fax: (+36) 62/286­702
e­mail: pusztamerges@tourinform.hu
tOUrInFOrM rUZsA
6786 ruzsa, Alkotmány tér 2.
telefon: (+36) 62/285­150; fax: (+36) 62/585­141
e­mail: ruzsa@tourinform.hu
tOUrInFOrM sZArVAs
5540 szarvas, Kossuth tér 3.
telefon/fax: (+36) 66/311­140
e­mail: szarvas@tourinform.hu
tOUrInFOrM sZeGeD
6720 szeged, dugonics tér 2.
telefon: (+36) 62/488­699; telefon/fax: (+36) 62/488­690
e­mail: szeged@tourinform.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful