You are on page 1of 14

A bovi maiori discat arare minor - De la boul mai vârstnic să învețe cel mai tânăr să are.

• A dicto sencundum quid ad dictum simpliciter non valet consequentia De la o afirmație relativă către o afirmație pur și simplu consedința nu este valabilă (Principiu al dialecticii scolastice, conform căruia în concluzie nu poate fi folosit în mod absolut un termen întrebuințat în premise doar în sens relativ). • Ab alio expectes, alteri quod feceris - Așteaptă de la altul, ce i-ai făcut tu lui. • Absentem lædit, qui cum ebrio litigat - Cel care se ceartă cu un bețiv rănește un absent. • Abusus non tollit usum - Abuzul nu exclude folosința. • Abyssus abyssum invocat - Prăpastia cheamă prăpastie (cu alte cuvinte o greșeală atrage după sine o altă greșeală). • Acta est fabula! - Piesa a fost jucată! (formulă care anunța sfârșitul unei reprezentații în teatrul antic; se spune că au fost ultimele cuvinte ale Împăratului Augustus). • Acta, non verba! - Fapte, nu vorbe! • Ad augusta per angusta - Pe calea îngustă (dificilă), la rezultate grandioase. • Ad calendas graecas (soluturos) - (Vor plăti) la "calendele" grecești, adică niciodată (calendarul grec nu avea calende). • Ad impossibilia nemo obligatur - Nimeni nu poate fi obligat să facă imposibilul. • Ad majorem Dei gloriam - Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu. • Ad multos annos - La mulți ani. • Ad unum omnes - Toți ca unul. • Aegroto dum anima est, spes est - Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță. • Alea iacta est (Caesar) - Zarul este aruncat (riscul este acceptat). Deși frecvent citat sub forma aceasta, citatul este greșit. Forma corectă a citatului este Iacta alea est. • Alma mater - Mama nutritoare (expresie prin care se înțelege Universitatea). • Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) - Adevăratul prieten la nevoie se cunoaște. • Amicus Plato, sed magis amica veritas - Mi-e prieten Platon, dar mai prieten mi-e adevărul. • Amor patriæ nostra lex - Iubirea patriei este legea noastră. • Amor vincit omnia - Dragostea învinge totul. • Amore more ore re! — variante: o Verus amicus amore more ore re cognoscitur (Virgiliu) — Adevăratul prieten se cunoaște prin dragoste, comportament, vorbă și faptă o Amore more ore re probantur amicitiae — Prin dragoste, comportament, vorbă și faptă se dovedește prietenia. • Ante mortem nemo beatus - Înainte de moarte nu este nimeni fericit. • Aquila non capit muscas - Vulturul nu prinde muște. • Arcus nimium tensus rumpitur - Arcul prea încordat se rupe. • Ars longa, vita brevis - Arta este lungă, viața este scurtă.

1

Trăiește-ți ziua (îndemn de a trăi intens clipa prezentă. • Bona fide . Beati pauperes spiritu . Asinus asinorum in sæcula sæculorum . care-i spunea aceste cuvinte.Ascultă. • Cave canem . • • B • Barba non facit philosophum (Plutarh) . prin care consulii erau investiți cu puteri discreționare în momentele de mare primejdie). qui prodest. • Bellum omnium contra omnes (Thomas Hobbes) .Ia seama să nu cazi! (in cortegiile triumfale la romani.De bună credință. sile! . câine!).Fericit este cel care se face util prin ajutorul dat.Numai ignorantul urăște arta. • Aurea mediocritas (Horațiu) . qui cito dat (Publilius Syrus) . avertisment impotriva trufiei). • 2 .Sau Cezar. • Bona diagnosis.Fericiți cei săraci cu duhul. • Bonum vinum laetificat cor hominis .Soarta favorizează pe îndrăzneți. • Auri sacra fames (Virgiliu) . bene curatur .Barba (singură) nu te face filosof. vindecă bine.Cine dă rapid.Bun diagnostic.Să fie ascultată și cealaltă parte. sau nimic. muritorii te salută. privește și taci! • Audiatur et altera pars (Seneca) .Aurită este calea de mijloc. • Aut vincere.Războiul tuturora împotriva tuturor (starea omenirii înainte de organizarea socetății).Măgarul măgarilor. • Cave ne cadas! . dă de două ori. în veacul veacurilor. • Bene diagnoscitur.Consulii să ia măsuri ca republicii să nu i se aducă vreun prejudiciu! (formulă rostită în Senatul Roman. bona curatio . în spatele învingătorului.Cine pune un diagnostic bun.Ori învingem. ori murim! • Ave Cæsar morituri te salutant . aut nihil (Cezar Borgia) . quibus potest . singura certă). vidi. • Bis dat. • Casus belli . • Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! . • Audi.Păzește-te de câine (atenție.Caz de război (situație în care un stat se vede constrâns să declare război altui stat). bun leac.Salve Cezar. • Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ . • • C Carpe diem (Horațiu) . Beatus. aut mori! .Blestemata foame de aur! • Aut Caesar. • Audaces.Artem non odit nisi ignarus . fortuna juvat (Virgiliu) .Sănătatea bună este mai valoroasă decât cea mai mare avere. se afla un sclav.Vinul bun înveselește inima omului.

Fiecăruia al său. pe față. factum . • Credo quia absurdum (Tertullian) . • Cuique suum . allopate). non disputandum (Seneca) . • Decet imperatorem stantem mori .Un împărat se cuvine să moară in picioare (maximă atribuită împăratului roman Vespasian și semnifică înfruntarea demnă a destinului).Cui îi este avantajos? (la anchetarea unui act criminal.Ai grijă de tine. • Deo gratias! .Cerc vicios. • Contra vim mortis non est medicamen in hortis .Totul trebuie pus sub semnul îndoielii.E greu să nu scrii satire (în anumite împrejurări). • Cibi condimentum esse fames (Cicero) . pentru că este absurd.Să mulțumim Domnului! • De omnibus dubitandum est .Gusturile și culorile nu se discută. în formă concentrată. eius religio . • Contra vim mortis non est medicamen in hortis . • Cui prodest? .Obiceiul este altă natură (a doua natură).Armonia dintre cetățeni. • Cuius regio.Condiția necesară.Despre cei morți (vorbește) numai de bine.Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Cato cel Bătrân) .Zeul ieșind din mașinărie (simbolic: omul învingând sistemul). • Cui bono? (Cassius) . • Consuetudinis vis magna est . este zidul orașelor.Contrariile (medicamentele cu efecte contrarii) vindecă manifestările (simptomele) contrarii (Baza terapiei clasice. • Contraria contrariis curantur .Zis și făcut. • De mortuis nil nisi bene . caracterul antidogmatic și raționalist al filosofiei carteziene.Religia stăpânului. religia supusului. • Dictum meum pactum . • Cogito. • Conditio sine qua non . • Concordia civium murus urbium . • 3 . ut valeas .În public.Forța obiceiului este mare.Foamea este condiment pentru orice mâncare. • Deux ex machina . nu există leac în grădină. • Dictum. • D De gustibus et coloribus. • Circulus vitiosus . proclamând totodată drept adevăr indubitabil – dovadă a existenței – gândirea). deci exist (celebra teză care exprima.Cred. • Coram populo (publico) . • Difficile est satiram non scribere (Juvenal) . • Cura.Nu există medicament împotriva puterii morții.Cui folosește? (vezi și Cui bono?).Gândesc.Împotriva puterii morții.Cuvântul meu este pact.Și totuși consider ca trebuie sa distrugem Cartagina. • Consuetudo quasi altera natura (est) (Cicero) . pentru descoperirea culpabilului) (vezi și Cui prodest?). ergo sum (Descartes) .

Arborele se cunoaște după fructe. • Eritis sicut deus scientes bonum et malum .Mă îndoiesc. • Exegi monumentum aere perennius (Horațiu) . să bem! • Eripitur persona. lucrul rămâne (opera supraviețuiește întotdeauna creatorului ei).Din nimic. se îmbogățesc). cogito ergo sum .Divide et impera (sau Divide ut regnes) .La el acasă. decât să par. învățăm și noi. • Es duobus malis minus est eligendum .Când doi se ceartă.Eu sunt cel ce sunt. Doctus cum libro . nu să trăiești ca să mănânci. • Dubito ergo cogito. • Esse quam videri malim .Cei de aceeași teapă („même farine“.Legea e dură. • Etiamsi omnes. oricine e rege.Dumnezeu cu voi! Do (tibi).Și tu.Deci.Chiar dacă toți. Acesta este epigraful unui tablou celebru al pictorului francez Nicolas Poussin. • Duobus ligitandibus tertius gaudet . Dominus vobiscum! . deci cuget.Prefer să fiu. deci exist.Veți fi asemenea lui Dumnezeu cunoscând binele și răul.Este o măsură în lucruri. Docendo discimus . Expresia mărturisește nostalgia după o fericire pierdută. ut des . (fiul meu) Brutus? • Ex auribus sognoscitur asinus . nu se creează nimic • • 4 . alege pe cel mai puțin rău. sper.Măgarul se cunoaște după urechi. • Est modus in rebus (Horațiu) .Necesitate dură. ut vivas. cuget.Bate fierul cât e cald! • Dum spiro. patriarhale. tundendum . Arcadia legendară este ținutul vieții idilice. • • • • • • • E E fructu arbor cognoscitur . eu nu. non vivere ut edas (Cicero) .A greși e omenesc. • Ex nihilo. nihil (Lucrețiu) . • Et in Arcadia ego . sed non ego . • Dura necessitas . • Ergo bibamus! (Goethe) . • Dura lex. • Dulce et decorum est pro patria mori (Horațiu) . • Ejusdem farinae . al treilea se bucură (câștigă). cunoștințele noastre se consolidează. sed lex . pentru ca și tu să-mi dai.Trebuie să mănânci ca să trăiești. Brute? (Caesar) .Persoana piere.Învățând pe alții.Și eu am trăit în Arcadia.Dezbină și stăpânește. „même pâte“). manet res . spero . Domi suae quilibet rex . • Dum ferrum candet.Am înălțat un monument mai durabil ca bronzul.Este dulce și frumos să mori pentru patrie.Din două rele. Doscendo discimus . dar a persevera (în greșeli) este diabolic. • Ego sum qui sum . dar e lege. • Et tu. • Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) .Învățând pe alții.Savant cu cartea.Îți dau (ceva).Cât timp respir. Edere oportet. învățăm și noi (prin transmitere.

Trecerea timpului este ireversibilă. sed sæpe cadendo (Ovidiu) . Fama nihil est celerius (Ovidiu) . Felix.Să se facă dreptate. et pereat mundus (Johannes Manlius) . Experientia est optima rerum magistra . de-ar fi să piară lumea.Foamea e cel mai bun bucătar.Norocul dă multora prea mult. Gloria victis! .Glorie victimei! (vezi și Væ victis!).Degeaba te ostenești să fi tuturor pe plac. • Fugit irreparabile tempus (Virgiliu) . • Gutta cavat lapidem. • Fiat lux! . qui nemini prodest .Excepția confirmă regula.Nimic nu este mai rapid ca zvonul.Stropul face o gaură în piatră.Pluteste. • Flagrante delicto . greu de făcut.Pentru viitor.Facă-se voia ta! • Finis coronat opus . Ex ossibus ultor . Ex nunc . ci prin cădere repetată.În flagrant delict. • Fortuna multis dat nimium. satis nulli (Martial) .Pentru trecut.Este foarte gravă puterea obișnuinței.Traieste degeaba acela care nu face altora bine. • Ex tunc . dar nu se scufundă. • Frustra vivit.Nu există mântuire în afara bisericii. • Festina lente .Exceptis excipiendis . • Fluctuat nec mergitur . deci (cântec studențesc). • Extra ecclesiam nulla salus .Ușor de zis. Gravissimum est imperium consuetudinis .Din mormânt se ridică răzbunătorul. cui potuit rerum cognoscere causas (Virgiliu) .Grăbește-te încet! • Fiat justitia. • • • 5 . Fames est optimus coquus .Norocul favorizează pe cel puternic/curajos.Experiența este în toate lucrurile cel mai bun învățător. difficile factu . nu satură însă pe nimeni.Lumina vine de la răsărit. qui omnibus placere studet . • Fortes fortuna juvat sau Audaces fortuna juvat . Exceptio confirmat regulam . • Frustra laborat.Fericit cel ce poate cunoaște cauza (ascunsă) a lucrurilor.Să ne bucurăm.Sfârșitul încoronează opera.Norocul este orb • • • • G Gaudeamus igitur . Ex oriente lux .Exceptând ce este de exceptat. non vi. • • • • • • F Facile dictu. nu prin forță.Să se facă lumină! • Fiat voluntas tua! . • Fortuna caeca est (Cicero) .

mâine pentru tine (nimeni nu e ferit de loviturile soartei).Unirea face forța. • • • • • • • • • • 6 .În caz de dubiu.Cel ce-și stăpânește mânia.Zarul este aruncat (riscul este acceptat). nu vătăma pe nimeni. • Homines quo plura habent. cu atât își dorește și mai mult.Nimeni nu este profet în țara lui.Aici și acum. • Iracundiam qui vincit. așa ordon. • Homo proponit. In medio stat virtus .Nu știm și nu vom ști (niciodată). hic salta . • In vino veritas . (decizie) în favoarea acuzatului. dă fiecăruia ceea ce-i aparține. • Homo homini lupus (est) (Plaut) . sit pro ratione voluntas (Juvenal) . In dubio pro reo . cu cât are mai mult. Ignoramus et ignorabimus .Așa vreau. • Iunctis (junctis) viribus . humani nihil a me alienum puto (Terențiu) . • Homo sum. Hic Rhodus.În timpul războiului. Incredibile dictu . voința să fie în serviciul rațiunii ("pentru rațiune") • Hodie mihi. • Honeste vivere. In patria natus non est propheta vocatus . • • • I Iacta alea est (Caesar) . Hannibal ad portas .Incredibil de zis. Dumnezeu dispune. cui prodest . sed Deus disponit .Ignoranța nu scuză încălcarea legii. • Iurare (jurare) in verba magistri . Ignorantia legem non excusat . învinge pe cel mai mare dușman. aici sari! (cu înțelesul invitației de a-și dovedi pe loc aptitudinile) • Hoc volo. • Inter malleum et incudem .Cu acest semn vei învinge.Aici e Rhodos. Ignoti nulla cupido .Virtutea este (totdeauna) la mijloc.Justiția este arta binelui și a echitatii.Necunoscutul nu tentează.Jură pe cuvintele unui profesor.Între ciocan și nicovală. In hoc signo vinces .Omul este un lup pentru om.Omul.Avem papă! Habent sua fata libelli (Terentianus Maurus) .Trăiește cinstit.În veacul veacurilor. suum cuique tribuere .Făcut de cel care profită de el.Adevărul este în vin.H • • Habemus papam! . legile (muzele) tac. • Homo naturaliter animal sociale . • Jus est ars boni et aequi .Hannibal înaintea porților (pericol iminent!). • Inter arma silent leges (musae) (Cicero) .Cărțile își au destinul lor. hostem superat maximum . eo ampliora cupiunt (Justinian) . neminem laedere. sic iubeo.Azi pentru mine. • In saecula saeculorum .Omul prin natură este un animal social.Ignorarea justiției dăunează.Om sunt și nimic din cele omenești nu-mi este străin. • Is fecit.Omul propune. cras tibi . Ignorantia iuris nocet . Hic et nunc .

• Manus manum lavat . • Laborare est orare . • Lapis philosophorum .Lupu-și schimbă părul. • Magister ludi . • Margaritas ante porcos . • Longum iter est per praecepta. • Lex neminem cogit ad impossibila . • Mendacem memorem esse oportet (Quintilian) .Mâna spală mâna (O mână spală pe alta). distincție (mențiune pe diplomele de doctorat).Insuși magistrul (persoana cu autoritate) a spus! • M Magna cum laude .(Nu dați) mărgăritare porcilor.Mintea agită (mișcă) masele. • Mors ultima ratio . ba! • Ipsi .Cu deosebită laudă.O muncă perseverentă învinge orice.Mod de a trăi.Libertatea înseamnă să poți face ceea ce îți permite legea. natura însănătoșește. scurt și eficient prin exemple.Moartea este rațiunea finală.Adu-ți aminte că vei muri.Învățătorul școlii. non mentem .Din atâtea rele (alege) pe cel mai puțin rău.Pe leul mort îl insultă chiar și iepurii. • Modus vivendi .Lucrul este ruga. • Mens sana in corpore sano (Juvenal) .Legea nu constrânge pe nimeni să facă imposibilul. dar năravul. L Labor omnia vincit improbus (Virgiliu) . pauci vero electi . • Mens agitat molem (Virgiliu) . • Memento mori . breve et efficax exempla (Seneca) Lung este drumul cu reguli.Mincinosul trebuie să aibă memorie bună.Minte sănătoasă în corp sănătos. natura sanat . puțini aleși. • Medicus curat.Mulți chemați.Medicul îngrijește. • Mortuo leoni et lepores insultant . • Libertas est potestas faciendi id quod jure licet . • Minima de malis . • Lupus pilum mutat.Dreptatea nu așteaptă răsplată.Piatra filozofală (cu ajutorul căreia orice metal ar putea fi transformat în aur). Litera j notează semivocala corespunzătoare vocalei i. • 7 .• Justitia nihil expetit praemii (Cicero) . • Multi sunt vocati.

încât să nu poată fi clarificat prin cercetare.volens . ceea ce este permis lui Juppiter.Nimic fără Dumnezeu. • Nihil sine numini . sed ut vivam edo .Poeții se nasc. • Nemo ante mortem beatus est (Ovidiu) .Nu veșmântul (haina) face pe om.Nimic nu este în minte.(Cel puțin) să nu dăunezi în niciun caz (pacientului). sed vitæ discimus (Seneca) . sed multum .Nimic mai mult. non multa . • Nil nocere! .(Necesitățile) naturale nu sunt rușinoase.Nu am iubit.Nu trăiesc ca să mânânc. chiar dacă am învățat să iubesc. nu multe (În sensul de: "Mai bine puțin și bun.Nimic nou sub soare. care să nu fi fost mai întâi în simțuri. • Nomina (sunt) odiosa . quod licet Jovi . • Nil tam difficile est. • Non ut edam vivo. quod non fuerit prius in sensu (Toma de Aquino) . ci pentru viață. • Nihil novi sub sole . et amare amabam . • Non vestimentum virum ornat. • Non multa. • Nolens. oratorii se formează. • Natura abhorret a vacuo .Natura nu face salturi. fiunt oratores (Cicero) . • Ne quid nimis .Schimbând ce este de schimbat. • Nihil lacrima citius arescit .Nimeni nu poate face orice.Nu mă atinge! • Nomen est omen (Plautus) . quin quaerendo investigari possiet (Terențiu) Nimic nu este atât de greu. ci mult ("Mai bine puțin și bun.Cunoaște-te pe tine însuți (și vei cunoaște universul și zeii) (proverb preluat de la greci). • Mutatis mutandis . • Non decet .Nu este permis (sau: Nu se face). decât mult și prost").Nimic fără dorință. decât mult și prost").Nimic nu stă împotrivă.Nu multe. • Nec Hercules contra plures .Numele este un semn prevestitor.Nimeni nu e fericit înainte de a muri.Nu învățăm pentru școală.Nu este un Hercule cine luptă cu o droaie. • N Nascuntur poetae.Evocarea numelui provoacă neplăceri. ci mănânc ca să trăiesc.Nu este permis boului (oricui). • Naturalia non sunt turpia .Natura are oroare de vid. • Non licet bovi. • Nihil sine Deo . • Nihil est in intellectu.Mult.Nimic nu usucă mai repede ca o lacrimă. • Natura non facit saltus Linné . • Noscete ipsum (et nosces universum et deos) . ci omul veșmântul (haina). sed vir vestimentum . • Non scholæ. • Non omnia possumus omnes . nevrând! • Noli me tangere! . • 8 . • Nondum amabam.Multum. • Nihil obstat .Vrând.

• Odero si potero si non inventius te amabo . • Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) (Virgiliu) .Cel mai bun medicament este odihna. • Omnes homines sibi sanitatem cupiunt. • Nulla regula sine exceptione . dar adesea fac totul în contra ei. Panem et circenses (dare) (Juvenal) . un bun care-l însoțește peste tot). o mores! (Cicero) . • 9 . faciunt . • O tempora. nascetur ridiculus mus (Horațiu) .Omul este măsura tuturor lucrurilor. daca nu fara sa vreau. fără să-și ia nimic cu el (spiritul constituie unica bogăție a înțeleptului.Nimic nu e mai necesar ca medicina.Nu e medicină fără limba latină.Roagă-te și lucrează (deviza călugărilor benedictini). • Nunc est bibendum (Horațiu) . ("Mult zgomot pentru nimic"). ce moravuri! • P • • Pacta sunt servanda . • Omnium artium medicina nobilissima est .Acordurile trebuie respectate.Te voi uri daca voi putea.Ce vremuri.Să nu treacă o zi fără un rând (scris).Mai mulți ochi văd mai mult decât unul singur. • Nulla poena sine lege .Port cu mine tot ce e al meu.Acum e momentul să bem (să sărbătorim ceva).(Dați poporului) pâine și jocuri (circ). Parturiunt montes. • Omnium rerum homo mensura est . Versiunea latină a răspunsului pe care l-ar fi dat filozoful Bias concetățenilor săi.(Se muncesc) munții în chinurile facerii și se naște un șoarece ridicol.Nicio pedeapsă în afara legii. • Ora et labora .Iubirea învinge orice (și noi ne plecăm puterii sale). • Omnia mea mecum porto (Cicero) . mirați că părăsește cetatea asediată de Perși. • Optimum medicamentum quies est .Medicina este cea mai nobilă artă. • Nulla est medicina sine lingua latina . quæ valetudini contraria sunt. te voi iubi. sæpe autem omnia.Nulla dies sine linea (Plinius cel Bătrân) . • O Oculi plus vident quam oculus .Toți oamenii vor să aibă sănătate.Nu e regulă fără excepție (vezi și Excepția întărește regula) • Nulla res tam necessaria est quam medicina .

Filosofia este servitoarea teologiei. • Prosit .A preveni. • Qui habet aures audiendi.Cine are urechi de auzit.Să fie de bine. audiat . până la stele. • Philosophia ancilla theologiae (Petrus Damianus) . • Plenus venter non studet libenter . • Plures crapula quam gladius perdidit . • Potius mori quam foedari .O burtă plină nu iubește studiul. e mai ușor decât a trata. • (Oratio) pro domo .Primul între egali. • Primus inter pares . • 10 .Mamă cucernică.Chiar și bunul Homer mai doarme câteodată (în sensul: Chiar și un scriitor de geniu nu este totdeauna el însuși).Mai bine moartea decât dezonoarea. să audă. dar bune (nu cantitatea.(Pledoarie) în interes propriu. • Per aspera ad astra .Pacea e mai bună decât cel mai just război.Pace vouă! • Pecunia non olet (Vespasian) . • ↑ 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ↓ Q Quad non est in actis non est in mundo . • Pax vobiscum! .Puține. (Asa ca beti baieti) • Post cenam non stare.Pauca.Pe căi aspre. • Pro rege saepe. • Præsente medico nihil nocet . • Prævenire melius est quam curare . nu este pe lume (axiomă juridică potrivit căreia un lucru neconsemnat printr-un act este ca și inexistent).Pentru rege adesea.Ceea ce nu este in acte. deinde philosophari . • Post hoc non est propter hoc .Beția ia mai multe vieți ca spada. • Per scientiam ad salutem ægroti . • Pax melior est quam iustissimum bellum .Banii n-au miros. pentru patrie totdeauna.Mai întâi trăiește și pe urmă filosofează. ci să mergi pe jos o milă. nu e din cauza asta (a considera simpla succesiune a evenimentelor drept cauzalitate). • Primum vivere.Să vindeci boala prin știință. • Pia mater . nimic nu-ți poate face rău.În primul rând nu dăuna. talem esse eius orationem (Cicero) Omul se cunoaște după felul cum vorbește. • Primum non nocere . sed bona .Când doctorul e lângă tine. sed mille passus meare .Să nu stai după cină. pro patria semper . • Quandoque bonus dormitat Homerus (Horațiu) . ci calitatea contează).După asta. • Qualis autem homo ipse esset.

atâtea păreri. e de-acord. scripsi! . înveți pentru tine. • Quod scripsi.Nu tot ce-i este permis lui Jupiter îi este permis și unui bou (oricui). de atâtea ori ești om (valorezi cât tot atâția oameni) • R Rara avis — Pasăre rară (lucru rar) Raro ulla calamitas sola venit — Rareori o nenorocire vine singurǎ Redde Caesari quae sunt Caesaris et quae Dei Deo — Dă Cezarului (împăratului) ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu • Repetitio mater studiorum est — Repetiția este mama învățăturii • Requiescat in pace! — Odihnească-se în pace! • Ridendo castigat mores — Prin râs se corecteaza moravurile • Roma die uno non aedificata est .Ce e permis lui Jupiter nu este permis si vouă. nu greșește (sau "Încercarea moarte n-are"). este veninul altuia.Bunăstarea poporului să fie legea supremă • Semper idem — Mereu același • Servum pecus! . et respice finem ! . • Quisque est faber suae fortunae-Fiecare este artizanul propriului destin. • Quot linguas calles.Ceea ce am scris.Câte limbi știi. fuge quaerere (Horațiu) .Oaie servilă! Turmă slugarnică! • Sic transit gloria mundi (Patricius) — Așa trece gloria lumii • 11 . • Qui scribit.Medicamentul unuia.Roma nu a fost cladită într-o zi • • • S Sæpe morborum gravium exitus incerti sunt — Soarta persoanelor grav bolnave este adesea necunoscută • Salus ægroti suprema lex — Sănătatea pacientului.Cine scrie.Orice ai face. fără să ți se taie respirația la sfârșit.Cine tace.Ceva nou? • Quidquid agis. aliis est acre venenum .Qui rogat.Orice ai învăța. citește de două ori. am scris! • Quot capita. fă cu prudență. non licet bovis . • Qui tacet. • Quid sit futurum cras. • Quid novi? . • Quot licet Iovi not licet vobi . • Quod medicina aliis.Cine întreabă. lege supremă • Salus populi suprema lex esto . tot sensus . non errat . • Quod licet Iovis. tot homines vales . • Quidquid discis. consentire videtur .Nu întreba ce va aduce ziua de mâine. tibi discis . bis legit .Câte capete. prudenter agas.

chiar când aduc daruri.Îndepărtată cauza. pregătește-te pentru război • Si vis pacem.Fara termen. acolo voi fi eu. este și victorie Ubi tu Gaius. disce pati . ibi ego Gaia — Unde ești tu Gaius. tollitur effectus .Fiecare cu tentația lui • Tres faciunt collegium (Marcellus) — Trei (membri) sunt necesari pentru a forma o uniune (asociație) • Tunica proprior pallio est (Plautus) . nu mănâncă!") • Si tacuisses.Un singur martor este ca și cum n-ar fi niciunul • Timeo Danaos et dona ferrentes (Virgiliu) . invata sa rabzi • T Tabula rasa .Suportă (toate relele) și abține-te (de la plăceri) • Si vis vincere. acolo este patria Ubi concordia. summa injuria — Cu cât sunt mai multe legi. Gaia Una hirundo non facit ver — O rândunică nu face primavară 12 . testis nullus . (Referire la Calul Troian.niciodata • Sine ira et studio (Tacit) — Fără ură și părtinire • Sine labore non erit panis in ore — Fără muncă nu mănânci pâine ("Cine nu muncește. (rămân doar) oasele • Tempora mutantur et nos mutamur in illis — Timpurile se schimbă. filosof rămâneai • Sit tibi terra levis! . și noi cu ele • Tertium non datur .Timpul vindeca ranile • U • • • • Ubi bene.Să-ți fie țărâna ușoară! • Si vis pacem.Cămașa este mai aproape de corp decât haina • Tempus vulnera sanat . a trece cu buretele peste tot ce s-a petrecut • Tarde venientibus ossa — Pentru cei care vin târziu.Similia similibus curantur — Cele asemănătoare vindecă (lucruri) asemănătoare ( principiul homeopatiei) • Sine die . Principiul terțului exclus. instaurează dreptatea • Sublata causa.) • Timeo lectorem unius libri . para iustitiam — Dacă vrei pace.Daca vrei sa invingi. dispare efectul • Sub specie aeternitatis (Baruch Spinoza) .O a treia (soluție) nu există. para bellum (Vegetius) — Dacă vrei pace. • Testis unus. ibi patria (Cicero) — Unde-i bine. philosophus mansisses (Boetius) — Dacă tăceai.Sub semnul eternității • Summum jus. trimis de greci Troiei ca dar.A nimici totul. cu atât mai multă nedreptate • Sustine et abstine . ibi victoria — Unde este armonie.Mă tem de greci.Mă tem de cititorul unei singure cărți (unilateral) • Trahit sua quemque voluptas .

ars longa (Seneca) . exempla trahunt — Vorbele te învață. crescat. omnes pro uno — Unul pentru toți.Chr. toți pentru unul (Deviza tradiționala a Elveției) • Usus magister est optimus — Folosirea profesorilor este cea mai bună (conduită) • Ut ameris. dar nu abuza • V Væ victis! (Titus Livius) — Vai de cei învinși! Vade mecum — Vino cu mine Vanitas vanitatum. sit cena brevis — Dacă vrei să dormi bine. vici (Caesar) — Am venit. crească și înflorească! • Vox clamantis in deserto . amabilis esto (Ovidiu) — Fii amabil și vei fi iubit • Ut pictura poesis! (Horațiu) . centum emendabis — Dacă reprimi o greșeală. am văzut. floreat! — Trăiască.) 13 . ita metes (Cicero).Să-ți dai viața pentru adevăr • Vivat. totul este deșertăciune • Veni. exemplele te călăuzesc • Verba volant. scrisul rămâne • Veritas odium paret — Adevărul provoacă ura • Vita brevis. ultima ucide • • • ↑ 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ↓ [modifică] Autori citați • • Sfântul Augustin (Aurelius Augustinus) (354-430) Marcus Aurelius (121-180 p. arta (are durată) lungă • Vitam impendere vero (Juvenal) . vocea lui Dumnezeu • Vulnerant omnes. omnia vanitas . corectezi o sută • Unus pro omnibus. ultima necat . vox Dei — Vocea poporului.Toate (orele) rănesc.Unum castigabis.Deșertăciunea deșertăciunilor. non abuti .Uzează (folosește-te).Cum ai semănat.Poezia să fie ca pictura! • Ut sementem feceris. am învins • Verba docent. vidi. mănâncă devreme • Uti.Viața este scurtă. scripta manent — Vorbele zboară. așa vei culege • Ut sis nocte levis.Vocea celui care strigă în pustiu • Vox populi.

Chr.) Maccius Plautus (254-184 a.Chr.Chr.Chr.) 14 .Chr.Chr.Chr.Chr.-17 p.) Publius Vergilius Maro (70-19 a.Chr.) Publius Cornelius Tacitus (55-117 p.Chr.) Caius Valerius Catullus (87-54 a.Chr.) Publius Terentius Afer (190-159 p.) Tranquillus Suetonius (75-150 p.) Marcus Tullius Cicero (106-43 a.Chr.) Marcus Fabius Quintilianus (35-95 p.Chr.) Decimus Junius Juvenalis (58-138 p.) Publius Ovidius Naso (43 a.) Quintus Horatius Flaccus (65-8 a.Chr.) Titus Livius (59 a.) Caius Petronius Arbiter (†66 p.Chr.Chr.) Marcus Valerius Martialis (40-102 p.) Titus Flavius Vespasianus (9-79 p.Chr.46-120 p.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Manlius Torquatus Boethius (470-524) Caius Iulius Caesar (100-44 a.) Lucius Annaeus Seneca (4 a.Chr.Chr.Chr.Chr.-65 p.) Plutarch (ca.) Caius Plinius Bătrânul (23-79 p.Chr.-18 p.Chr.) Quintus Septimius Tertullianus (155-222 p.