You are on page 1of 11

Deliçay I ve II HES Metraj Tablosu

Proje ve ĠnĢaat Dairesi Birim Fiyatlarından Barajlar ve HES Dairesi Birim Fiyatlarından

Toplam (TL)

60.728.131,71

Toplam (TL)

18.029.881,97

Genel Toplam (TL)

78.758.013,68

D/3 M3 3.68 9700 171.TESVĠYE DÖKÜM VE MUHAFAZA ĠTĠNA ZAMMI( SICAKTAN MUHAFAZA SU ĠLE YAPILIRSA ) ĠNCE (1.050 16.00 KG/M2) HASIR ÇELĠĞĠN HAZIRLANMASI VE YERĠNE KONMASI ton 37.003 TÜNELLERDE VANTĠLASYON ZAMMI M3 8.045 32.69 240 1.23 83 349.615 23. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 18.472 08.Deliçay I ve II HES 1.99 111 202.239.53 23500 82.77 6120 757.001 HER CĠNS ZEMĠNDE KAZI KESĠTĠ 6.955 23.496 27.D/2 ton 123.00 1350 787. DAN (200 km) DEMĠR TAġINMASI KARABÜK DEMĠR ÇELĠK FB.99 115660 1.GEÇĠCĠ ĠKSALI) M3 105.039.606 25.NO YAPILAN İŞİN BEYANI 07.00 M2 DEN BÜYÜK OLAN TÜNEL KAZISI (AHġAP.029.1.783 .081/1 DEMĠR ÇATI MAKASI YAPILMASI VE YERĠNE KONULARAK TESPĠTĠ TON 4212.940 32.882 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) Teklif Edilen Toplam Tutar (TL) POZ.D/1 ÇĠMENTO TAġINMASI ERZURUM ÇĠMENTO FB.73 32840 1.586/1 4 CM KALINLIĞINDA ĠDARECE ĠSTENĠLEN ÇĠMENTO DOZLU ġAP M2 10.DAN (660 km) 4 ATMOSFER BASINÇ DAYANIMLI Ø 1400 MM ANMA ÇAPLI CTP BORU HAZIRLANMASI ( MANġON VE CONTA BEDELĠ DAHĠL) KANAL KAPLAMA BETONU.50-3.74 460 4.053 07.225/1 BAYRAK DĠREĞĠ YAPILMASI KG 6.75 115660 12.016 DEMĠR ĠMALATIN ĠKĠ KAT SÜLYEN VE ĠKĠ KAT YAĞLI BOYA ĠLE BOYANMASI M2 17.231.D/100.12a MT 583.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Barajlar ve HES Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.010 TON 1820.130 23.

00 MT DAHĠL) TĠP A KAPAKLI VE SAVAKLI BACA YAPILMASI AD 7574.1.061 38.69 98750 759.006 TON 7.900/2 MT 17.55 4315 67.64 BORU HENDEĞĠNDE SIKIġTIRILMIġ DOLGU YAPILMASI M3 14.D.D.D/83 BACA YÜKSEKLĠĞĠ 3.D.149 .47 2 15.D.43 3885 56.401 15.004 KAZI KESĠTĠ 6.043 32.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Barajlar ve HES Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.Deliçay I ve II HES 1.00 METREYE KADAR OLAN (3.62 HER CĠNS KÜSKÜLÜK ZEMĠNDE BORU HENDEĞĠ KAZISI M3 5.79 2885 16.19 280 893 15.61 M3 3.098 15.NO YAPILAN İŞİN BEYANI 32.388 38.11 115660 244. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 18.882 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) Teklif Edilen Toplam Tutar (TL) POZ.704 15.63 HER CĠNS KAYALIK ZEMĠNDE BORU HENDEĞĠ KAZISI M3 15.44 195 3.D.029.00 M2 DEN BÜYÜK OLAN TÜNELLERDE TÜNEL KAZISINA VERĠLECEK SU ZAMMI KAZI KESĠTĠ NE OLURSA OLSUN TÜNEL ĠNġAATINDA TAġIMA BEDELĠ VERĠLEN MALZEMENĠN TÜNEL ĠÇĠNE TAġINMASI HALĠNDE BEHER TON ĠÇĠN ÖDENECEK YÜKLEME BOġALTMA BEDELĠ Ø 200 MM ANMA ÇAPLI PVC ESASLI TÜNEL TĠPĠ ĠLE DRENAJ BORUSUNUN TEMĠNĠ VE YERĠNE DÖġEMESĠ KÜSKÜLÜK VE KAYADAN BAġKA HER CĠNS ZEMĠNDE BORU HENDEĞĠ KAZISI M3 2.

2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.D/5 B-08.60 3.83 11000 31.10 2615.448 514.661 B-15.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.754 80.96 630 605 .052/A saat 77.D/3 B-07.10 1.22 3. dolgu veya baraj dolgusunun sıkıĢtırılması (baraj tipi titreĢimli silindirlerle) Barajlarda lastik tekerlekli silindir veya paletli traktörle dolgu.000 57.130 B-15.302 m³ 2.043 B-15.385 B-15.058 saat 68.976 155.305 m³ 0. sedde ve /veya baraj dolgusuna konulması Her cins zeminde sadece ( sedde.59 1500 116.D/3 B-15.728.678 388.yol) altnda sandık açılması m³ - 25700 26025 243110 50000 22 775.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.064 325.04 B-15.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-07.042 B-15.1.339 B-15.301 m³ 1.79 481195 861.041 B-15.044 Karayolu ile taşımalar Karayolu ile taşımalar Karayolu ile taşımalar Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması Barajlarda kaya zeminlerde röpriz yapılması Barajlarda kayadan baĢka heyalan eden her cins zeminin kazılması ve kullanılması Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapılması (yolda ) Barajlarda titreĢimli silindirle sedde.543 82. sedde veya baraj dolgusunun sıkılaĢtırılması ( baraj tipi silindir) Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zezminlerin kazılması ve depoya konulması Barajlarda ocak ve / veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin kazılması ve dolgu.09 230 15.D/4 B-07.Deliçay I ve II HES 1.531 m³ m³ m³ m³ m³ m³ km 3.

79 650 30425 28285 2300 878 100. dolgu veya baraj dolgusunun sulanması (keçiayağı ile sıkıĢtırılan dolgular) Barajlarda sedde.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.577 18.NO YAPILAN İŞİN BEYANI Barajlarda yumuĢak kaya zeminlerin kazılması.737 1.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.48 10.54 1.66 201080 5000 1.03 12950 13.344/1 m³ m³ m³ m³ 1.653.728.86 3850 251755 4150 95 17.310 B-15.109 B-15.29 4.321 m³ m³ m³ m³ 4.306 B-15.307 m³ 1. dolgu veya baraj dolgusunun sulanması( kaya dolgu ve keçiayağı ile sıkıĢtırılan dolgular haricinde Barajlarda kaya dolgunun tazyikli su ile yıkanması Barajlarda kayadan gayrı zeminde kaplama betonu altı hazırlanması Barajlarda her çeĢit kayalık zeminde kaplama betonu altı hazırlanması Barajlarda kum ve gravye (çakıl) yıkanması (filtre malzemesi hariç) B-15.309 B-15.098 124.224.327 B-15.09 3.Deliçay I ve II HES 1.56 2.339 B-15. dolgu ve/veya depoya konulması Barajlarda kazılardan gelen kaya mazlemesi ile dolgu ve sedde ve /veya baraj dolgusu yapılması Barajlarda sedde.817 .306/a m³ m³ 6.322 m³ 1.498 6.326 B-15.248 2.300 B-15.35 3.323 B-15.88 590 1.1. sedde ve /veya baraj dolgusu yapılması Barajlarda yumuĢak kaya ve batak zemin kazılmasıve yolda dolguya konulması Barajlarda kaya kazılması.41 0.311 B-15.474 272 B-15.dolgu ve / veya depoya konulması Barajlarda batak zemin kazılmasıve depoya konulması Barajlarda kazılardan gelen yumuĢak kaya malzemesi ile dolgu.

623.235 B-16.423 38.NO YAPILAN İŞİN BEYANI Barajlarda konkasör kumu ve kırmataĢ ile filtre malzemesi konulması Barajlarda ocaklarda veya ariyetten elde edilen kaya ile riprap yapılaması Barajlarda kazılardan elde edilen kaya ile riprap yapılması Batardolar için kıl Barajlarda kum ve / veya çakıl serilmesi (elenmiĢ malzeme ile) Her cins kayalık zeminde su içinde yapılan kazılarda müĢkilat zammı ( yumuĢak kaya ve kayadan gayri her türlü zemin hariç) Kayadan gayri zemin Ģevlerinin ve taĢ dolgu Ģevlerinin düzeltilmesi Kayalı zeminde Ģev düzeltilmesi A.600 B-16.183 B-15.1.501/A m³ m³ ton 1.523 4.83 360 2325 2770 450 2520 7.83 18500 1.696 47.00 3600 363.146 37.19 4.381 B-16.64 4180 387.89 4700 4.18 7.452 B-15.348 B-15.5) Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan ve vibratörle dövülen betonu Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan ve vibratörle dövülen betonarme betonu Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataĢ kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan ve vibratörle dövülen betonarme betonu B-15.85 16.505 m³ 104.99 18. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.75 140.31 11280 8110 32950 13.939.349 B-15.370 m³ 0.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.D/1 B-15.502 m³ 92.380 B-15.503 m³ 101.728.19 5.355 .Porland çimentosu ( TS 19.215 B-16.Deliçay I ve II HES 1.619 19. pç 32.346 B-15.916 2.D/2 m³ m³ m³ m³ m³ 19.

69 1850 73.74 3975 479.942 B-16.506 Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataĢ kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan vibratörle dövülen beton Barajlarda .381 B-17.678 B-17.594 B-17.331 B-16.107 B-16.64 740 28.14 290 13.728. konkasör kumu ve kırmataĢ kullanılarak yapılan betoniyerle karıĢtırılan ve vibratörle sıkıĢtırılan her cins beton Yer altı püskürtme betonu (shotcrete) yapılması Açıkta betonu (shotcrete ) YAPILMASI Duvar arka ve üstlerinin kazı ve tunelden çıkan moloz taĢıyla istiflenerek doldurulması Kazıdan .04 295 23.idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataĢ kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan.288.19 31350 4.06 9290 938.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.050.507 m³ 109.36 27920 3.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-16. tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen taĢlarla 250-300 cm kalınlıkta harçlı pere Kazı ve tünelden çıkan moloz taĢıyla blokaj Kazı ve tünelden çıkan moloz taĢıyla tahkimat m³ 101.536 m³ 129.317 B-17.578/1 m³ 120.Deliçay I ve II HES 1.444 B-16.427 .1. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.581/1 ton 132.D/7 m³ 39.137 m³ 46. vibratörle dövülen betonarme betonu Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataĢ kullanılarak betoniyerle karıĢtırılan ve vibratörle dövülen tünel betonarme betonu Barajlarda santral binasının her yerinde kullanılan idarece istenilen dozda.582/1 ton 79.053.847 B-16.28 17300 2.085 m³ 43.131/3 m³ 38.70 2075 90.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.

641 B-21.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-18.681 B-21.040 B-21.728.052 .86 990 17.65 2480 9.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.93 5460 114.29 1505 92.71 375 15.015/1 m² 20.Deliçay I ve II HES 1.278 B-21.89 27255 814.1. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.001 m² 7.062 m³ 3.73 48000 755.55 14400 51.241 B-21.503 kg 15.065 m² 3.042 m² 41.015/2 m² 38.501 PVC su ve enjeksiyon tutucularının temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konması Lastik su ve enjeksĢyon tutucularının temini ve yeraltında veya açıkta yapılarda yerine konulması Seri halinde imalata mahsus beton ve ve betonarme betonu kalıbı Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi) F1 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp F3 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi) 12 m den fazla açıklıkta köprü veya kiriĢ kalıbı Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi Binalarda 8-12 m yükseklik için kalıp iskelesi Binalarda iĢ iskelesi kg 12.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.053 m³ 17.024 m² 61.015 m² 29.500 B-21.64 38350 484.652 B-21.894 B-21.85 1310 50.00 28500 199.744 B-18.120 B-21.

515 B-23.197.345.255 kg 13. her türlü demir kapaklar Kapak kaldırma tertibatı ve kumanda teçhizatının yapılması ve yerine montajı Cebri borular ve çelik mesnetler Siyah çelik boruların yerine konulması m² 28.91 78 163.879 B-23.55 16850 1.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-21.D/4 kg 11.D/2-B m² 73.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.302 kg 21.559 B-23.239.Deliçay I ve II HES 1.497 .728.69 7500 215.D/1-B m² 35.467 B-21.001/2 ton 2096.344.86 37520 1.D/7 kg 3.31 14255 303.223 B-23.200 B-23.04 2750 5.728.318 B-23.002/1 ton 1934.34 101850 543.1.774 B-23.51 1420000 16.002 ton 1890.88 2190 8.610 B-23.91 1410 2.D/1-A F1 Cinsi F2 Cinsi F2 Cinsi Barajlarda betonarme demiri ( yerli malı Ø 8-12) Barajlarda betonarme demiri ( yerli malı Ø14 ve daha büyük çaplı ) Tünelde betonarme demiri ( yerli malı Ø14 ve daha büyük çaplı ) Basit demir iĢleri GiriĢ ızgarası.175 B-21. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.44 57330 770.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.176 kg 5.

800 B-D.410 m² 778.81 180000 865.00 uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi Ankraj ve kaya bolunu deliği açılması Ankraj demiri konulması Duvar arka Ve üstlerinin mevcut topraklarla doldurulması Duvar arka ve üstlerinin kum ve çakılla doldurulması Çakıllı malzeme ile alt temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması Çakıllı malzeme ile kaplama altı mazemesi hazırlanması ve yerine konması Ġdari site inĢaatı ( site binaları) Tel kafes yapılması Baraj ve HES tesislerinde aydınlatma tesisatı malzeelerinin temin edilmesĠ kg 1.76 3915 61.D/1 Tünellerde daimi çelik iksa yapılması Yeraltında 0.1.948 B-D.88 11850 34.023 B-D.13 17500 124.341 B-D.75 400 311.728.308 m³ 7.305 kg 2.95 4050 11.402 m³ 4.798 B-32.44 380415 547.79 2510 12.500 B-D.Deliçay I ve II HES 1.430 kg 2.504 50000.D/4 kg 4.304 m 15.128 B-D.00 ila 5.000 .775 B-D.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.00 2 100.309 m³ 16. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.405 m³ 4.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.45 3050 50.700 B-D.173 B-D.79 280 1.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-32.

Deliçay I ve II HES 1.00 Proje ve ĠnĢaat Dairesi Birim Fiyatlarından Barajlar ve HES Dairesi Birim Fiyatlarından 2 400.00 2 600.506 Telefon ve saat tesisatı yapılması 25000.68 .029.881.728.132 TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL) Teklif Edilen Birim Teklif Edilen Fiyat (TL) Toplam Tutar (TL) POZ.97 78.000 Toplam (TL) Toplam (TL) Genel Toplam (TL) 60. 2011) (TL) TOPLAM KEŞİF MİKTARI 60.728.510 Topraklama tesisatı yapılması Santral Binası Mimari Aksamları 300000.758.000 B-D.013.000 Santral 200000.2002 DEN SONRA İHALEYE ÇIKILAN İŞLER İÇİN PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FİYATLARI Proje ve İnşaat Dairesi Birim Fiyatları Genel Toplam Tutarı (TL) ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI (DSİ.131.1.NO YAPILAN İŞİN BEYANI B-D.71 18.00 2 50.