You are on page 1of 9

VALOR

r

DELLA

\1 0 D~\_~,\ Tl'R '\
d, 1/
/f,[

n o u rt

r,

d.'II'.~ l,f~"'W' ~i, I. II n Ol'i.lr ....1 .lui r .. rlilt fll,Jt":'"I1 dpIL.I['f,ldT,·!l'lIl'iJ J~iL/.iulI.III·_ dell, I Hi 1111 J ~• .I.'JI.· UlPJd;lu.uurr-. "I"'I!tt'rJli rhd'· ...PIIWtlll· 1-11.111 i d,·lr~ltdllll·IlII"tl ~'14.1.... ij·,r. I >IH' n.I:IHHli ilIIIH"UO 11~1 ....urHI t II! \~It· I dpj In....!.~ILln· j"'JI'I1JJf IIO. l.:urJiJ "l f' .·111' .ru r ~I\ t'r-o LI' I LUI"IIU,1 d. I Ilf IIi r,.-~L~11 j, 1., d. v i LI~ .lilllli ju·pq,lJli.l!f' ,11·1 pili I rnllu ..ll ... i Ill. I hili 1"1, If rnnd,JrI.111111l-:---1 1~f',LHIII IHrullp .1 1'11111~lUpHr.j1 lirLur' di .... I~nUh I. IIU4J \JUdd f'll't'li~ "i.... .1i rO"rJ"·~ H· I' IPU'J !tll'jlll'_wi '1IId~~III"'I1H~Hli· I--In-~'''''''l\ i, 41i
rl'·"pLllIl..iuu~.

L-in iz iu d".~Jlaru-

nun

Ii~o

r a t j, a

IJl~rdeiHLI

(·ollH'id,·

_L.1l

BIondo

I'

Iwl

I flUl!

1'0

.·nn

I

J

r

j

111~1.~lli f' rl-\

1·.'I'llillt·1 I

IJ

irlf'IJ'I·'

a Li 1'1114It(,~r·llr:l.

~f·;lll I..•

i Ili

11111' ~' I}IIII'''~I. I~

.r r .. i I'

ilrru- ...~ d.·II~1
[1"_

Ul.II.·

r I;I.

r-IuIII \

{·I·~lnn

nuu luna l u r«

I'lll'rdl'l L.:.t\~nlll \ ..UII lUI:! n

i.ull.i:il.j .,1.1"

HI·I La

II·l; UI:O rplill'lt,

L.

n"id

d.,..j ~'{H~wpl tu
n'I~"!· "pPI'it, ~i !:.If I il'n

J \~" ('rh~J 1("

1'1'1"11111 null I~ ('LH'ni'{'f~ Iii

.&:lI'prp~PH~

Ii . .::q.p~n·h:'II('. lin ~,IIl",pr.j. IIi

a I"tllo
liJlIII·~'.

...i.itH·II· l

1I.iI.~·"'~I~;!i.., 11.~:i!~·!lj\~~ lH11"l Iltl'U(l I'~jr.!i.nn(· .Ial p.:..rll(·{dan·" a

L-tl'l:ru

lilH'

·dpl~'~u'lj~l:l

.11·1r:'1 ~'I'h i ~.''I'

II I IIHHj(I!"l'In.
I'

f"IU·I'lp .... O. 1"1101 ~all,1

..,1 t'ull UI~;l j"ln'\ a h-nI" J

-- -~ -- _ ...... -- ~- . ..

.~

----- -

~

.... ~

IpUU'III,I'

in lr-] 11"11 :d~·. I-I..· ..
I If'

t:un' (.• If''"(·i"H·:)'l,.i.0np in

~f'nj' n'

i
!~

:0-

iun i Ii I' ~J t i

\ :.:1'11

d

0;1tn{·t· II t 1' ...1' I.

i r~

~i.n ni,

f'('

,n lo~.i,~·:1
11_

•• dit.j~''!Ij
~LITI'r;:.r·I·..,i d·IIi~\ o("i·,

'l'lh'nI1~il'

1'(1"111(' i n...-:.j_jInU II i. ~I'

r n 1'111
.... {·lH'"

.~ ... 1.1·ut t · l
]0_""

i d·:i ...·hih·llnr.;J
.~

cp ...

i

d:1 I Ul
('

1.·t,,·ulIIL_In'

i z.i I U I.

rH~i~~llnl,~~~ I f'f'orn:i
~1""·{·'l.i"lIi ...i

-r-n

zu

.plan

i.·I.... IIf"

r'

Ilrlll~lli

d ..\ l

:1110 ;]

"'!III .....lp

~~~ (··ul·ifl... I·OIIIUUqll O
("OI'I·II~iun.'n Ii

nr-lh,.j

,a!-ir'

.. ... I-.. •.i~ iIIii"lu" d~,l'u. i iu

ll~\ al(,
II ;l

4·1:li·

4:ri

.·.~i"II .. "'''lwd1~';

di"p"tc ..... uIL.trl~· u-truu.i nun I~-.IIUHl.II.a11i n'. u"':,,·i:(·!lll' ai ....... 1.r-u II~ ..,~ i fllu !... IIni(,he 1'0 runH"lil·~~I.

!du .... i~·lU" '
jU~·I·:II) t'lu'.

111..111 ~ul·..Lhp n IU"L1di ·.·~IIU~

dl·lr~il·~·:II;ih"lllll·\~ 41 G~nr~.lul
~~lIlIb.i.
H

lu

[,iLhlrn.

I~.I:II IU'in

~IITII i:lr;l\ ~'. 1"11 'pn,.

.... anu. «ru
I!IILI

~'I ~IIH·h,·

In1i,i

I'll II/iU[lI'

nl"l hr.ur-i«. l 11;1(·tll· n i'~'f"rruu [j; IIH·:n.1 u!..!:!.~TIIj , ~
r-m-n ir-e-, dl·1 I'Hn~ L;_L lo·r lint ~llri IJll'ii.ln

r:.1I1·a 1·111'.~.... 11, ...... . :1.

4:' una
• r;""-'~IIH

I'~H...ua

pll

rn .1...11'"411.1da d.ll·ri d

,t.
d iz
I·in. wnni

\~Ii
inn.u

allti.,111 ~ iH'1 "lIu

qlw~lu

I·t-;I

r'o~;lilH~ ~pnl'!';df'

di

IInO!

In r'H-!n~I:I.· .Ii

t·I·.1 t·i..,~dl'.1 ~·J.·III(·nl

114··1 p.1I [il'ul.un·
'l'i:1If" ll~·I"'lIf'l'l~ di

('1111 r-r-r l

i

r"]II'~H-li

mi"'III'~'
,t ..."!.

t't·d; lit ra i
r~I~.ri ... i· 1

i.

r-run.: I ,.~ 1'.. rU"'!I~1 1
i'UUIt' ('ur·lli(·~·

rnu ..il·i.II:.· I Ii 1+ {; ti
il"oi·l·nd~·nl.n

.1\ :r'I'l'dll'I'I~ lonl Hlu'n'

~H'II pllilltll a

r:lnll~n-"~;nl.':'1 ril

luu-u« -{"('I·ti 1''''1/1

dh'

porlallu

nu:

r.rr uu-r-.

.It·lf"

H,d

\/. ·i rll'\" .d~i!'ILin" IIP,I' ~1!"I·i\ ~1/.i:jHH· .1 .fl~I.I:I&4(1 u n dl~II:I" In.HljJ~ i\ u nco .1pp·~';.!r::iilndur'i. n '1LI~'t Ii In:lu;!i {j'll -fir- ~i.·,·{" 1'1.r• '("'ri n('i_l\ ;J"I}(,' j.•~ ~n·i:!.:.i·1I 111·11.··rll.'udn'jl' i U I'P I' ~"I"ln.I·L"'l'.ll~H~P .ll'~ Ii u.l; di IIi .!.!II·~'i~ ~·U]u·
l'._,I,-.II,do'(~
4'00

[r .. :~n·ail·llI·
dj·1

tu rr.. t

in pi"tl'"

r ·\..:i;l

!'-1.1·1I111I!~jIfi~l·ll·~' 'I il"]n.I··I'
H

~. I: . .

;.III;do:!,!it""i'II· j'i in

.. t rut-

.11·1~·E;!i lion

u«, 1).1,11'1 ..
i rurrr-

1'

(1

atu,
I.

~11·r·i, al.iun~· J":i1IlPIU'lHllle

dalrn~~~'ll'iTf)_ ;, i·lw
I'IJ

d.'\t"

in~:tnnil. l·ipl •.In ••

,wl·(-l. ••

~lIi,illl

... lill' r ~~L.,I. lu ..lIil L

!·<lJ.:iulw

tk Hn

Lin 1a~LI

I~' di

j~lIi

da
t

:rilr·\

u rr-

II I::t...[ i.·.L lin. Lll"lu inqun
:-1i II
Ii J

I~.j"-\'ll I.·I,I; ]I~ I .. .

fi:':·'J

I'~I

di

I ~4u·h·n~a.

.I.j_Il:Il~·. 1111 1'1'01·(·...... I·:u·.alh· 0

r i.... lil'n
~ (i·-I'

L

~.'~ILa i:t..t..iI.t..i nil ....pl' I·' In Itt· I
I r-

1'.' nlln\ I~ funl:H" I~· t
~

rlll·U

I;a"'I'111H, "f'
It

I 11'1· IIi
bj I n~

·n.·~'~I'11i

.I i
III

;i~·.·h rh'lllIl'a 1.1" 1101 f'hl~

I)'"

it 'U ~ ~·L ~ I I i'

i I~I ~
le,

1i vu,

!1~llInu

hi!'-o!!!ln
1',.,1 rrmnu«

di

IIn;~1 ..::pi~ll

a. r-nun-

~ia

f';J:--II,j)

1,111' ';'lP.i·i,i

r .. l 1· tp~.~r'i.i:!1 4~·c·llt" lorH ..
I~'

In
]"U1'

[tn·lli h·t III 1',1

II u-. r-e.ru P [.'1.1111,'

u 1 f"
ru 1"0.

{:I~~t~II~\~I ... nlla 1,1.1'1' il

n i.n.I"'i·i:tn!'I!

rni-u

HUU'" 1·4n·w~H·~~~IIIZI' I' ..;.1 ruuu r». ..til r' d im~·if· .'rr-ar·!' nnU\ i p:l~i f' [ I' ~~ul"ilr'. I'~ 1I1·(·j·....dl·in ·.'111 rn'~' n II n ...I('~nll dl: pad."n:l.~.· 1(' r-rrv inl" d,'!:I~1 Hnrnn anti r·..

ljlj/tl:::t.1 L'npll1l/i.l0 ill '('WHl dj 1',-n-:'.III)t"n Ifllrf'~I,wlildl t, '/'0. Il'II"'l~ do(~r (;r~"'lli".r-i '. /It.,-f;r'O/W·I' ,/,,"p IIjll' {/r.nlll m i' jrjjl! Fli ,I"lrir _ :!. J'll!' Hnw/dlOl (JNj~'.lrll J I: CmupH!)i;;ioHP. .L .f r~·I'dr .'·';'·ll~//i!'r' ,.... , r" •• 111n,jjjlfj p {;1U~ d, C r, J. 1·lf'dr.~lt.UtJ e t.JI"~(' dr .1IUIIIJ/"fUW lJ.,/jl,/rH'':.!,i,/u l j'~,'n~=.I'PrI·

~Ijp;,,.rlj,..r 1',-

i I (:inqllf·('.~lIln
1:

pr"I" i.li

~,·i,'·I'nh j

'. i;I ~'hl"'~;'I'I"

pCI~

i,I rH·i:,,'I~I.;;,.. if'l.l~ If' ~·u ll·lIz~oni ....

i 111111 ..i;1ri ~. ...
I'LI .lIll

~·~ dil·r.n·1 i a:-ll'al t ..

i

Id'"

ij

prilllH

1·"/j'l,n.~

li;~n"l.' '. uril r~1 r'~'11 [I'llu i i,·.~ IJclll" du\.p'i. ~IIII" {·UT'Uif'i .' .I1·11,..

La
zinni IIU

pl'(·:-,,{lIl/.~1

I'O·IUIII~· I'i

IIludallal"'I'J'.·I-'

~Iu·li .. a 1·1 • q'l 11"..,1 t'J.·III!"_lIli .. i: •.,. r~n·III ...li irH~qlli\ 0('1
If' f"

a ...... ~d\~·I·~ .. rllll~
Poil'I \ .. '· in

.(" ,.rp~ .. in' .. lill~na~;:.:.io

fOl1d.on:lf'"nl"uli, I'illlaill"

qu;,'udo

1,,.1iI

;rnnd;1

n 1;1

:'"i:r:I.1ll jl·.t a

~e."HJi. .\ IInl II i n' ~'hf' I~' f'nulI:Jlu rala l illr!Utt~!!iu nu,II .......IIU. i \ I~·IIII i dj Ij HI· ... i i'"OUlpi lip 1 rnll/,.i:oui .. t'iw' dpi' \ ~dn.. i .Ii"'I~r· 1I1Hdi,Hlalnl~(" . ..,r'lIdlr·[I: ~I Inf' .I"a\.r·di illd i\ it! ~HII i t'«qnr' ill'IHI' ....... "'1"" II.~ I'~I I·I·IHIO. I~ 1will"'" ; lIuanl..i 111110 di .. 1i II:,!IU·I·!·~ Id{'" La l'!' iar~'zz:1 .If"! d i.... t'o:t·..::o~ qnrll..... n~Hdan.d ur.' du'" dnllli:II:.Hln 1:1 II~II ra IU'illl,i pall' lin dflillillHI"II(' t I:H'a j 1)1il"ll~1 rll' [

I H'"

i \:.i.J f' a II.,· ...l·n I~ l

2

.n
t,·

rdiJi('in

~"UITj'lIdl) ~lIlIu roh'!I!PI!l

c~;nljlllli~

I'

w~·l:",~uHl'llnf'"

ril)lf"r

..... t"lItIIH·~L 1·1·1f-' ,i . 'JUilld

("[H' ...

l'n'ln·iaulf·III:I~ t!-uno

111(111~' l·ol'ni"i.

daHl'

:mod:IlIfILur·p inui e

:tpiton

a~h

i

an,11i tcUulli('j

di"'{'OIlI,

j

Ii i

1·lud..

5

'luo li pi t,,~1ri. ,.,010.1111<', ~I n,I'" re ,Ii p,,,'zi,,t,p "hi";;",.,,, fi· nf"~1 rr-, I·!le ~IPPIlIl'hl :-0110 ,·h~al,..talr nilldallallll'(' d i b:J:-.e. di -C'iJPi:lpl~ 10 "'~"f' .. U ~IIU·l''I:(.~. 11f'.!" ,~ i fTHl t ru-rm dpJ I~' apertu rc. lI~lu.:lllwnh· ('ur-ni.·i. L(' f'U:ruii~i di I""illl,n n·!.j i n(" hiluno l....... ~~Opil 111'ill"'ipnlr .. i "'1·~r!.tu··rd (. :1jJ ~ad irr- ~~on I:hi:,m·'I"J.:l~l rlH·~::'IIIII·~1 ~f'onl("lr'il"a ~leH:1 li~lu·~! d~·I. rf"difl:~lio .. d ....lo ... a:t.il. ar .. hit'~I:lollij·o . .Ii r-n-t itu i rr-. di ~'rrl'j I·~IF,'~ l p IHi.-1 i .Ii Ilu(· .. 1 iI fi~1i ra, i l ;!:nq ~P" dj: Hrn.~ iur« in ruriuu z« pC"r o~ni .s pu ..... hi h~ pl'.I!IIIU d i \ J:--iUUt' i ~.:! L C u- [ it ni ."{" l"n,·,..•.•uru ;!f·'.'JlIrLl"j,.u t d i Un{~ ""p;!::r.iu ~'I'I'("II i [.'l:1 nllin~,. I'!.r ;. "'f"IHpl'·.~ lilfI'l ri~'j!IIU'UIP l·o ...pi~·I,I'!Il., \ unl din', ,10,11" \ i\.·~ "",11111, ""'!ldinil' :"",1,1' Ia 1{'I11;pnr:.lila <Ii \ j .... uuc ....if"~I'I;,]II,.lOHf" i.~ i :-in~I,.,I('" 1:)411 t urr-, La ,'UI'n ir-e lin ('o~i i I vulnr« d i, .f" 11" un-nt n .1i :1' run- i ~ d i: f'n n;.:.i 11: 11 H. zion I' 1r H t.I; II lr-ru ~10 'f" I' a II' to. rnJ IUlll ~"IH.:..:.io r.:d~l·o. \;±lul'.1:hnpnlf' (" i 1('U:lpi~."'p~17j rli lin fidiFwi(1~ n~ln r-....... (·udlt ~·un!p in IUJ,·nprl''] rl i pH ru pla~li,"n rl{"'If"I'IIlIni:1Ii .=:.nl'~ l~ln to dal h:~ lo~i.·:1 l'i ri.'H df"1 b [rU'ma !n~~!·~'ln.liziHu~~1 ub inus n i 1:,1:1'1 :"'1I~1:I-atll I') nIIlH"nu i;lIUHl -U;!~I"~linn'f" co:-Inl'lli\,a .. d~~ldHHHIcoin. ! ilif'I'f" anl·hf· ('UII Ie .... pazbll.l:t·.~ di :-.i;!rlilil'atu ~{I·I.II1'1Iru l r-, Lf' .~o!·nil·i :-.t~~n,~niO I'''''oj unu IHlntf';!~iillli ru pn,,("j~a ("lull rlPIf'rll:dna la ...iur, ...... j 1111 ie-u ,rJ(_.llo I'~'''l.iII ;1I· r- h, i h-'I tp.tl i.·U. "\,,11,· r,.Io1"'id", ,·I""i"I,,· .i.1 p" r allr,li,."", d"i piani ,Ii ~i"l'ilunl d". II." ~'oJ'n i f.u !-or'n I ,III'f' ,·i "']'1(' II aIo. E" i.I'~III ('HI r- n I~' r- ( HII,f" I...... ...~ i-: III·(' ~ili:np .I.' tI .• lini [.~I II i .i i 1·1"I.lorll" f' di 1{1~g;(" ~1("1 pf'~H ~. dl·lrtll·~I! unmr-n tu I'H']' li!\ j,Ui di 1I~1,I,alp (';11 l:~'''n rlr-lh- 1t1l'llIht·.i..du I"C prin~ Ilh ,. .Ii lin f~dili~·j.l~ (;u~i.· .. h.-;' ue-] 11.11·0.·.·0 (ll,I'~Llldu _; ..If''·1\t! I · 11l-1 111'.t jff"r o!:,l1i dilT:t.iuJIi~ 1I11~1 1'01 n ivr-, tlllf":-.tn al \f"nh a ..ult~tut() Llt -cnu'nil .11,,11 j'di!;~'in_ 11\(' I'ilil' I·~ ....... wl" 1(L IIHI,h"1·i.1 ..nIHI ....auu- ~ill t.'~ill!a t ,in~olu,·('.
w

---

_f

r- .... in:"o:;i11("1:!"lh,,I Hl'I'lillf'~ r.· ..id

11

n .., ..

II 'hi

-',11'(:[1..'

.h

f'~l',l,l.

unn ~l.l1l1·iu

I>

3 5

t,h.· llial i." !·II.]•• nlddl;!IJ di p.' ... f -rrunr-i .]a "'n..11~rH''''.\"I·'1I11ll(·l,a. i t J"II~i.I IHnll.1 pl. r- 1n-u. lIP]" nun I flo, ......nln al..u ni ;]rli~1 i f"'{'("f'l.:inn::l1i Fh I lun, .·lIltl pi H rv, I..jllil ...j t~..pt"ri( 0, d i ... hll'p idi"~ll i. "PCI.7..iJ\"flllH lull t· ql~ .'.~rL~wl'jll' anu .• 1111·111-ue-] .'11111'1 rl i una I.H"~·iat~.1 I ~,I, i"'''''t'!J1Hio illlnrll'" a ll a fir:,111·.! di lin .. aIl101. un.,.IJ ••... rn n-«, ('Prlll' a .. i~lIjJi~~:Lrf" ill lIil 1·1·I·l.1 :-.p,l.lin il .'1'0110'. la "'lljlri.l.iuIH· qna .. i pl':r IU'M.Ig.iH. dr""lla ti m i,I.~z;.~iU1:.· dt~llt· ~orz.(" f~ d,...llr I:H'1I H' da r''''' r rUI'ze ·1·fl... n·Uf'. ,1 [Ii p,j~1 ... r.ill ·Ii"'llIn .II" 'h l'uT"ni~'i PI·iil).·tp"li {'oll 'IIIf' Ii i I,I·~~.~ t'IHl r ,I~ r",.ilil" i l "il"", ;I,,'elldclllp rl i u n "<1i!i"i,,, il r i t m» [",,01 """'11 I.ti e. a\',f·,I'·~n .".un..-' I~' aJlu }!i:"d\,ilil d:t'i I" ...... ~~,n~U·I'I.il('lti i. I-la~ ...(·i r' i i Il"nll:ll ~ I L (Iillr ~\Jllf' -r 1i .1 t;lIilrin ... I i. "('nllil'~lnIJ ~I\,r-r-e 'U("~ Ii of"I·Jd. t'OUlj' qu~d.·n~:1 41i .:I .. ..,~ -Iu t». !.t~ ~("ql""IIMI ~h'i pian j ~~H·i7..:l.on.l.alP'3:!'. i !-.ilHli ~PPI" i ItJiLII'aIIU'lI,1 d'i fun:na i d~"IIt'''' n~lInl an'hilt'~lt)rdl'hf"',: \ f"UPj',H tlnn urin "'pf'."i(" d i :-1~"al ~ ndLa IIH·[,~dj.. i . i~·~,.II'" lh~ [nrmr-, "hi un [III :!'O (" pili pndr't'n~o \ u lorr- II:IIUH. tic, t'onliei in lint) H...·I! j , :I:.-'IIIII·~I: lu c·tllHwi lil 41i addl";rl""tl,l·t· .~I ~n.a:=>iinul it "'n.,.,o .1,(1'1...onr-rcro. .. il ~'''II:-n di ("_ isrr-nzu. di r("311.a olrir-tiivn. ... (In.. : o {IlIf'l;.to prn=-lc'!"o_ d Dupo i l"'r,II(~ o::-;oo.I"'rrnl.ioni f" ri I'j.ro, i ['rrd ... di, ~-I\'f"" Ili~'na t·c, ...~·j.("I1'l.,:l' II i lin. .f('UnIlH"nu 4·,ll~"dt'lllI d(" I"{'hhr• ... rulu'urr- ... hi'li u\ \ io : {·jo;" r u IIn'opC"l"n d'al'l{' ;. lalp ~IIPl"qn[j,nln {·Hn\·(l~luil. ndd",u"':i 111 ...r.~un :-.{"II=-u ili, l·rall'il. d'i ruru-rr-rr-xxa. I·.hi ,111"111'IU~i1.f" nc--un 0 r'lif"Ulfinto dt·l tn I Illd 0 d:~ 1'1 a II u I,u r a I·if"-.,C(" :l pU:-"'('!If,I(i ~ ;.. 1 .'''IT'''l.i Ollf" d i rei 1'1:"
J

.1,.11:,. 1I~"re

"111,,1,.,

Pn~~un ... l·it'hi,mn'~II·.~i all~1 ul('i11r innllu'II ri i I n ,."1,, oJi '[i,'1 ,,'I"n~('!" i prof, Ii old la~"I" i,w,i, i 1_ vollo drtla (; i""""'-I ", I" ... -...lonu_ LlIl't I~ "flU linn pol("i1Z~1 1'1 ... L~l \ :. IHH! ~"i orIn·. :In ~Ii[nu fp,I(""'Ia ~luaH~i~)di
1

(·:-t·lIlpi ~ plOt I .. t I i \, l~mHI H 10.",,·1 oN' '''' Ii 01,.1 k' ,,,,,,,I,p n..-,',· ,1,.1 \1 ""l,';:r"" ,.],p i.,;,ion(' d i relLa uellu uHlura . .:·..... If"I'l. pUI("nl~]onH"nlfl', .1i .j

,.Idl" [11"1,·. I nn :ml'pI"{'L".IJi .~i ~i H...I i rU'(II~1 ~u .'Olll!" urrr- .. rllII ri i·iHj'~ .In' :I...... i II id.ai"'l'aLi{"i unt (' {'onl i lI~f'lIl i. dt·yf' ~1"t'i~ion{H'r rrn a d.·n ... ,~. di f'n~"r;,dj' llPl1 :"Iupf"l"iur(" :.1 '\ i\ (,I "\ ~n'l. H
4~('fH1DIII ill

"old ...",,, ,',' J., rr-n II:".... ,,",. ..:('11[,j_lz,iou(' pf"J" r- ~...·n· j n.·Uu

t,

.i;:ni fleal i,,,

411~.lJu

(h., ",>11",,,·,·1,01,'11"1":'.
-[illl; \~.

pi,', ,·1,,· ill ,.111':1",.1,-, 1:1 I"II"llz", I" HII",,,ti,
rul

di ('.... :--i':r.~. till! rr: i I ua.iu· ... I' d'p·

i lr-, ~-~ IIIB! ~lIud ~~ ffl II' LI1'I l~1

I! ""I t.i !

I... uli~

,j"j "'"'1'1;,''' r.III" ,1",1 '·0-' rui r r- , I :,,,.,·hi [...11",'" 11""'" '-'U""' .Hlln h-"r".-ii,lile Iii .·.i... tf·n/.~i I' pl"t"lnall" [WI".'lIn.·nll'lIh· ~·d ;. ;!iu ...ifi .. l :,. 1:. "O:~II in Itpw"'~u ~.·II""~ I. H:'I...i 4111 i .t:i~'Hrd l .11'.'" .'.'rl i I'rz~d

I",."

",,·;:alit ir-a

0)

I rI,,,,,I,, f:~{'1 f.-onion.· J:aITl!il.'lluru unlit'a "'1~PIw II~'I' "!'II ..ihililil r- .·j.hi\ul.a l":-lwl';,rt1za .,lul 0:0 n!lll~O ofli ,IIr"'r :-o~I••• rr""II:t II;-.I!rut i..r, uOll I(WI'iH. h~ .r:·iUl!,d. r" .,IIf· t-- .... 10 ~i ,unit· [ur \ j \ I~n~ ...... pri IIU''''-'_ f.nl·i~d!'I!,""(1 di { i..r-uzu, r hi .... o;.!ua ulu.f"ra'l"\ i ..... upr~1 in qu alr-l i:(' mndo, ~"n·i~~U'f',.\ ('I'a re- j.f· -uc r~II·.I..t·. 1";11' d~1 ~'~..:;:n!·ri .. npl· r ~· ri.."' .. 1 i r- ~'iu·nl~~ln!f·Hl I,I.'f' n~· (':..:ahinu ~ la P"'f""f"1l7.. . [,f" r-oru iei, If" luud:lIl.i.llUIT. a "'01111 :qql'lInlu ,gli elf'. I.IH'I'lti inf' ,Ia 1'1·:d~;I_ Iu i·O'IW:t·j·I~''t.l.a_ di uuu ~U·j'hitf'll .. ru _..,t'ulllI~:1 r-i, f'l.i.IJ";oo.j 11(·1 hi ...HI rna ... i H!,j.! r~"·l:!iI, I Lp r-m-n ir-i .HI.I.'II-,;.rnu ~I w~·llw{. di i·..,i... '"lIl.iI l'i·,t·~·lp·' ..j iru pr-nb ~... w~ a! mu- ...nln .. n·ill \~,'rl illl~'nl~~ tl.·I, tU~~II·H ..en ... \ i: .. lll ."ull L! i I n .i riU· ..... t·~IIU"lIl.a t'~lpiJa H~'1:la la~li:~'nlj· .Ii '·IT~llIi·n/..t· di ... iurr- I t I \~ di d'ilr~·rt·nl.."'! il IUI·.,~ wP,llliu r: \ i, ul». cl~·II"'u tB f·Pflni~ Ilut"\. II ill ru .. ~~iu.. ~rLldo tl I 11.} rru .... Irtl:--jHHf·. l,... ('tn"1I it·; ~. UP1II.Ul') "' I' lu IILtll~·ri.j t1(·] IIIII"~' ~. li~·11,1-II: LLI'!JI'•• w.·flll'I'~l ,.ill t J~ll!lt".·..... () ,l (~ll1l1Ullplf· ruut i L. dH t~Il"II.· 1II'IIp ~n" Iurzr-. C,;"I .·,unl II m a re ~"I diI'lIlHp~· in 1'1 .., :l1I!!.t'nli (uulro I~' nu {f' II ~llrj~ ... u i ir~i In lint' a :-11 ILl l"ptl.lf,!:!!,ia.

1,·,,1.. ill L.ln;.roln

.Ii " '"

",.,·.ili[,>I[II,.a duri,"': i 1 1J"ln"'n ,Ii p,.". T",,{,, ,Ii '1'",.,.,. '1',.,·,,,·.,,1,, n ,\1jllo,.~a " n\('~l .-1.,1 Ti~·nl.pj,~f di l·o:-;(·idHII,I' ~~ Pl~..,Jn~

rl i nl"{·h itr-t-

1

t"I.'I·l~

[H'Ff'!.t· I'Ur"l!u

I'I·~'''.u .... PII ..'ilJ\~~

\1·[ .....

il

-nHHII!n tl.··i

rf".ah,

ill II·JlLI ,i~idi ...... n:.IIi"~I. dB'\f'l.i.H10 IWI i,na Jl~·.·l' .....11 a 1·,I.l!:!.!.IU n,:,:,~·l [1f·llfO op .. n· d·'J lip I,a In~I ....illla dt:.n·iHI df"1 ~ · t'tnWI·.·I{). I J.lI("I·O 111"1 tpH~..,hl jJ 1·III·a~~i(, ..li wU\1.O;lppnrr4·.1 t·ol(ll·~·. ru ....o tu rr-lu 110 arHIlf"lO \ iolu .... u~,di -I u pt·lldi urn ........ .!f.. " .. t at i,,'·· i !lo(' r ' .It·i 1~}I.npli u!ld. L:l:1 ru -r-a l l ~Ir.· lu ....1·1I111I1·~1 ..t i.'a n 11r-r- i 1 ...IIU t pla ;.:-iLl i.hi .....im» luu in- . ..._illj~ tdr~·..lrj'lrliJi te...n iun .....d,_,.1 p.~:-.:-oi!dll·, \ I!oi .t:l:Hu.I,r-rni~:'un "1'1111'1·.· 11f; II.· 0 ..... ;] LJ dill a ·ul ii'a pall it.iulIl· dell.· ar l i ~."(·OIHllI lr- Illal-f'rtt" (' .... pn~.....i\ .... i IU·'IJnUIl ii',:_!l,ili r- qlJ.<;E:--i l i Ii _· . o .... Ira lor» ......{·Iull ra lUI ff·IIOUH·UO If..~:.:.ihi h- «·oll d i Hij'f,ltil ItH p~lllUI~;!;.!.j,( ill t lo lu, n 11.'1I rnlu".llziO-IH· .• di] .inl;1 ~ rirnnrrinu« i w!II.p·il i n--l .... r-nt i rr- dl'H~ pi II II r ... i l i ":\i.·i4! .... ullr- ... a t ur- rl i Pra ... ,i!.I~·~j~ .Ii t " o "F'P I"('nd{' n' da;:1 i ill \ ('II t uri dle·j h'ml"" • I i Orin I~ a 11",i.",lIi al la ;dl(ll' Ii'" ~ .1,.][" ,1111",· .I i \ .Ii 111- r a. ,\1" _,. ,·;"o,';"!"" " lilu"·I'".:JI·(" 1'::1: nu .... 1ra \ j .... ioru- d,11 Ii lt ro ~I r- "i prf'"r:;iut 117.01. .lull ... (~-I'.i.·H'il.;~ ftll rallinHI iru-, t·i I~H... nnn api iuri rr- Itt·z.~i ~;~hhln~!I.tt i'.~h.H·f· (. ~ j, pl:~I...,1ie-a. .. I i unu j··nIHIU1;i" lu~1 ""I.za. «:.·rl-o i..... h~· h- .'HI."ni("i !I"i tf"l!lJd:i. ~n.Iio.'i ...'a"llal ... prl' :.:,!:.:'.~Hi \ iulf'nli: ( · ~:b h':lilem;runf' rima .... (1 ~elnln·(' di~ "'piri:I() HIHt·d,·(,1 p('r {Huln-t' d,·n... pfir (·nlhlri f·~ puri .~
... )It'1' uu

JJi pi."1

nn r-u

J

1'1,·",,.I,. "

j

j .'

j"~uH:Juli.

duvr-vuun

ra~~IHlI~.!.lf·n' 1:1 :,!r:ulu n

.Ii {·.... L.antj' {tI

(1' ... 1

lenza

ql!~d~u; IIHi ~·un dilTi.-.dl:,1 I~H:-o~i.al"()iul,lu.~I,:!i.naf".~. I.~··'.II"ni.·i :>-OrlU _"p~I?i ,I i U11:1 . ~li ill·ell i l.·1 t II·t'.:1 {H,' 1':1 111:I\o:O;;'llla 1·'If"~llljl -.i ;"Id"n~". p ,·i;, lion ".1" 1)('" \ irt ,-, rI"lla 10...> propria 11;:111-;1. nH' in qU::Lulu j'011t !"I1J!pu It..·~I :'"I"azi: li:lwri .... pri\ i d i IIIIHl.uHI~ ur.·. l\Hll.l~
1':1

IlIu,'ult.i ~ Ii....pazi ~ulnunn
'I f'

till i."1l4
;'1('

ii\

j'

Ia

{j"·j;UH"rj"'1..·,.:t.4l unu ;, :.It'('~·~a("'.I ('~~II+

IICI· IIU;f·:--·Ir:t li)fu II (lilUi·IIII:,..iun(J di l·rHh:l I ra!"-lHlrpnle. ·.ri~LJ Ili.n:... . ~nlo ('o~i ;_ :!.i('"~nhi,lf' ... hi ~ll·::I••l'fljnal"jn ·Iinll,i.lc"1.7.~,. i 1 n itlll'f· d i .I i'HlnllIlt·.,I:Lf· hanlu~ j'~··I·I·j',,"p.·rfi:(·j (.. r·('rl i 'uillud al·~·hLI,('llnni .. i · d.-I 1}"ult"(OI'('''lu ,. old I'rimu I\i"",dll"·Il[{I. I J ,,;[,11',· d; 'l"r~[j "p:'1.i ;. m"~Hlulo .... i pfill ... a I fiZ.IIU"H dt'l ~. S~~ha!"ol iann in ·\L.I.nIO\ l"! (l i '.I [" r,·"u ..' ,1...1 S. I'ielm ill \1:"" 1",-;" '" i 11:....·i'" P"nlo·lli_ r<l t·.• i un-I i bene. u:n .,iIHrl·~ InlnUJl.f''''('~ (~II"IIl(llf)~ 'llOI1 .I.i. IHuleria. ~_h~'uui .. ~ a.':-01 ~ 1. 1 n··~ r i. 1(" I no l',az.i II a H.=-IIIU__:_." ~III ~nll i d i.... p(d i _ •Tf"d(', anu U {,(" ~Ih rn}!.~ltl:n~~·I·!\ ~·..,ml !"·iff· H .~UI·illIHqUj' I·i... h err .1:.:1 o 101'0 "'pjnl a ,-""(,1·:=-0 un nUII .. I.. purn. l·,-i"'lallinu .... ·un h.l: Ul.al PI·in ...If"~=-ad~"I'·I·i ... :.Ilu~ .'01 1 \ C'll·(,'f .. ~li ~llH ~·un I·u i ina, \ t,·I·t"ilaIlH'nh\ ... .bllp' r=-i~·{,!lzr d.f'1 lin. ~IIH~)!III pl:il~1 u·~~ ~IIJ f':o-i!!{'njf.,('~pet· UlliHIl i.tni~t. ... d:t·I.la dht.i:tHH"' le·I"~. Ll"ria. 1,· u~pi I·u.zlont" a I!U.a illl f'1~u1nhj 1(' L('zzu rOl"lnah" •. he to '·.;lnlo d·.·Uo :o.piri!n lUtHI("r:no :'-.i .~tHI riP ...•• Ut'U·r"'pl'i.lIU'r:=-i. ,t'4HI b ru'I[,-,zz:I ...J1";:,1I i\" ,1...1 I:"u[.·,·;,d,·. "UII iI III('i,jn to [,.",I'l<'i ..]o deli<' .... 1'('I·il.·i. n i~nuraUtl,C) ,'.1 '·.',~O'·(' ,I', I I' I I ,. .... un:1 -f'~ii-~' cn'lli·n .''"' p.-... ..I 'Ina'"
lulu~ .:J

rn"'llf'llo.

a:I'IHlnlfl

th d,'·n... i:I.ttl

:"IlIt"'ij'

{'~lt~...L

L

n.l,'

J"

fP,1 A P,A R ~ rxv: A NTnNIN

1.1='. f)! VI I-I A f'l111Ai ..,

:{
2
.>

'J

f>

H

LpnF,r I1r."l ~M !lln'F'Y r..,,.bihll'JU,1 HI lI'rUj· n I j"r.:irHj~ m·J Ilr,.' .,., Frujj j·!J1 ... ;h"".NjjJ H ,Ip/I' UJu'r,. I"P"'''j~ I,ill lwdi ," r m"/H.djj IH,I J jjjjj jJI~ ,~,.JlI'~rUI.(' I,...dl::'(HII· L'nrru j~Jrlf'l d~,J I '~J'lIj. i'HIt· I' jj,,1 f"" ir..:W ~ufl'l f,u r j'llH. ~. .;1/(.,. t~ r aI"U.~. Hm t ,,' U""'!/."1 _ Cnqj C/',rmbr,rllHfl n n r/,'o"d. I .S. L , 1{~WJ" llfpr-Ur ,I(lll.", {, tln~ d('I',lrfl. df'i {Ilrn j'"Nu CJ'jll~.; fvU('j.!im(} Ir'~jj. f.'.;n,wl' (\1 M'f w.J CU ..rl'iu.:r(UH' j/r·' I'; nJ.'11 :'IIrr Ir-.n (i.rli ., tIll "jll. f I j"f/.f1I·il ·Hut, '_ 1. l:.dHH!HW, If dn/nr". {"",""w PI. unw .. ,. Pt l (I :~:):!·I.1jlj I. \1 fHlfl.PIW liN'. .t.n, ~. \I wh ;HH~f'/.,. ntj~') dr·",j .. .Jlllf. (,'p/t'~rr 1 d,r \1'1""'1 1,1· rt.JlO I. t', iii nm/.i~. I 'jj,-/Hj"'" ~up~·r.rl"", ".," ,Jj pll'~/JI.,,,'~I~ fill j'J-=:'UllI' IJ,·Il" Ij/ll'I,....· ,urjj''':;~j, urv I L II. IiI. :;. J~''''''''p''r1 fl'(UI,jj iii wm dlprlilUnj di ''';1flr'''.:'1 tHrji r!' u, L.« lI·IJljPrj:l.HIfI 'Jill p/,pJ"'l'JJ f r.fff l'j ~(j~I'·':!'ltj ,h"Hj~f' tllir H df"/ ! t,,'Oft' t' rll,l .I't'rr1j'/JlliIll·. IOHW~i) II d4''!olr" d~'''" Irun"", rj ... , ,'mpw,fj r",t{loIlrJ 'd." .,jdl" .. J!111pn/r di llrl,u" l"'iO f r('('l.1 j:t}. H'j~" di Ij H,j II' (du/J njJ~ mij,j,I,,/r, Uj ~f'''' ..o '.rl

('"I'

j

rr

j.

l

(>.

j'

l'~

j!

ni lido pu" ~""r" 11,,1 pi Ii ,,,orIPc";ato <lei 11111io p"lln,Iiani. r II ,.], iur usr-n rn mu l..,-"k 01,,11,· ,-""ol;m:.[11 r r-, rf'I·"m pp,., . .] .. 11 -I ri.. ",.,. -1'1",,<1"111 i r- r"hhlli(ll"-i <1"11,, huudc in nmh rn. ;. ,-i,to (' uttrar- 't'UIlU' i I g_fI'-f i:n~ I apido II i un !!in\·anr. L r- ":lri~lz.lulii ~J;
IIf".n t·nrni._.r ri,

hw .... ..,u
in

rlan,o
(~~rli
lutHI

1:-. III~11.; I ~ziol1('
v;

I1(Tf'rUlf'" t'ul

dl

IIrlLI

rae·

r-iul a allli~'a.
.i.1.-Ulnniil

ill u~lIi
('on

Dr.1 rl i ve r
.1i'f·I· .... n

I~ t"hp .. i atl('~gi::t
...l'l~ohl i

n~r .. u del nil

:--U[''""_
1'''lI'llu

.'01 uionrlu.

4·otn~i·~~di'fl.l!1:1

dil m at t ut irm ,1 .::(,~·3_ \ :ii :--lHIU p'''~.I.i f"'I'I'/iouuli .·Iw -tll'lti:".·U1Hl pf'lr i I jur4J nil! !.'\ nip ~·.ar:lll""I"I·: h.. :!,i~ II!i.·!fP p:J ..lo;i.IU;,I,li n~r.ILi('i .Ii "\[11'·II.~,h'I,:n~,"'lu·H\U!f'" In III:U~U"il p'ri. ..... ( rlionJinlf'. i I tll!li nr-ri of" JnlL Iii irrr-qu ic,tudi IU' r-tr-rn n dr-llll! _";-I~nuH" ,1(·1 Br"T"",:ini. i rii'i",i. -t i llnn t i. illll,a.--i.l.ili n,,",dini oIrll" \ "'('rli im p~I~.... Ii poi "cralllf',nlc ihi in 'J lie 1I.. ~...n"lIil:[ ,·n~. ~~·tH·!~ .In ! .r:;;' ... "Lr,(' mal iru-ou icu. 4Ja P~H·fi.-it)? ln pl'f'pult'nz~l: p~,tnip,] dl':,!Jj a~:!l'll i th'j Br'l'uini. In 1'~lInl~li.hn. rn~mi~!'!h". cnn.~ inua i ",f'il"I:J.~.l'il~1 (' l0r-dr'a d'('l prnri li ~n1;ir-i. I,.J lorusu d(~llf" 1',·~cJrnil'i ('nil' o~ lin h~ 1'.I;_!io,ni di un;! rW'I'hll;'1 4' Ie'" r,i:\~'~lu .",.. . ·.('nH'·lIl,·UlI·n1·f'. (~('" ruorlunuturr~lppn5-1... nl!l~1 {llenl.,.nl i .an·I~i1f>1"'oui.~i tI ia('on,[lUu i piln",'I:!'i, l'uloii'lnup_ p~II'I,aJL lin(l;.,lr r- i ........ 4dnHlu Jil flll!.t..:i0rH" di I'r~,.i~:JI·("<Ii -,.a"d irr I·ilid; virlua li .. d.·i ,in~o Ii r-Ir-uu-n [i .f" d i 1"111 II" I! t n jl r l j iU II n ~I j.~;.!~~.. .. pa 1..i a 1(· 4°pl u 11111', ~,~ ...: i"!I'II :I:"d n iI un i ...11 i n(·j II' I' !~I~i= i 1'10 :O::pO;! ,.I i ... Ho Ll~nnH· iI~;" I Je !oo'IH'" U'Yll b r ~t I u rl~ t·ad~ j I H .. ~lIn nl'~,Hllf' ,u·U!lIni.·_., in .'nnfu-i~uu' pLI ..lil'~1 " ... rjrt t ivu, t (:Hl IIUHLHlulll:n~ .I i 11.ii:~:-'~' tii .·ul t!l{'II~ ~ i I pi I iI'" I rn I' ... ar tlln' t' t J 1. HII'ult' dillia p~.... -h-. purl' "I'" nr- ,If!,,!':,I'll i d i lIIWII.. ;1....1UI t UII
...lnIO:rdin;j"in

I"

rrJnlh [lin' Ll~ha 1,.11111 n

IJi .... 1inl
.Innl j nu

0 a

dt .... ...lq!un: n

j

1

.·nl"i'U!.!H r"'l .... ulid II~Hlu

dr' lit ..
rhl

0111

hn~ .. '

Ilrl~l

~(H' P

1111:1 Hru·..lr a. "'111 m,q,~~j .. n·

i lit ~I

rU~l1I1W r] Ip

1.1 ...pH.: ol(l .. iU'tp"r. ,II

I \ (jolo
I· ..

alt

anu

...t rn tt ur ... l fllnil'~1

;dt~,]J r-

r... l,'lllt·nt'J
lilt'
!2_lllt

'\(,Pllwtll

I.

L~· HI •• ilunutu P
in iIIlIZUHU'

~pulfln"

.PEt'Il~ •

rn.i

rinll'r~1 ,HlrI.·n-d

1,ll~III·("-pnl.a7.lhlll'

;11"t·hilp·l~

pf'I-~~'i P""I(" n~":.r..".n 1'1,\'1 i,·" 01i IIlIa IHn.l a t1 i.", t 111"~ pHil I'... ~111i r i I w I ':'"-w ~ ('nnl]l it It d i ... d it ri (".. ...h I·"!l rnrlu,~ {'olllf' plln .... piu!,!PI- i :I It:II'lI,,{,iptu".· in l'il"'lIU alr~d,,'.al r- t ra,a~li{, ... 1'u II i Hi .1.,1 r4·1'~llH·rllo 1 ~'IIi a ppnrt iPIH"·. en .... .~ 1I1~'" in nn n I .. pi 1III:I"a a:nl i"ll 1.tI1I~1 I ru\ .;J1·, 1111 p~nlll(';:.!~I(1 (l' ... lrun"'o .._j ; id III 11';I;!!f'd~,a Ilt·lla fll!lIl'a .) fOi"I'!WlIl alo '.·... .. :-.. \ i p~'i"l.~~·i nl~ • Ihl:---,r. Lr- ",;:H.:.onnf" ~ul i:f·IIC'. q'U('llr' II i 11it·hpl.-;ln~I·lo(' ~'Ii;Bun uln1:1I1. h.urno nn ll~d ho.:: ,'1.. ~ \tl nlll' nldi~~'idl"'l 1'1 .. .1.. ~I,pll.~ 1IU-l:uIH',jl'tun-": i rl'{inh~ni ,df'i
I·orrll;!

".·11,.

~~ ("111~ 11~'i [a. 'Illali -i ,·i, rl .r.

'.,1"

.... ~

roll

,10,·,,1,· r'·-l''''·--;'; I"

I,·

.wl']

o

l .... lnpli

~f·i"~·i! h':1111l0 r(iok.tr3neilil~ rrnu

la

";{'I'f'nila:

~1'f'lIn

frolHp

iii

'l..CUI;._

rnorluna tur-a ,"lnl i.'a dif'!. i:n-a 1I~'i ... Hi,,,,t.·IHelil u ~ !Iwil ricanir-ntrpi Irl mi nut i :1".,.pn~.;,ihiJ'l;'" ."...'1i··f'nU' d i 101\ Ol'u rh·lla uHtlpria ill n,d: .\ I a:!1:ial;'1 :qll iudi l a frH~1:1 iLl~ 13. I·Hn-.p~lur-'l.Z~I.ki re . ,;,;; ..h"nZH di qlle- ...la 1'U~~dl"'~inla I'nrd(·ri.L~. L~I,d i,·!.:i ~U'aziHIH'i !Ii, rad~'1 i· pOf'rf"nlr a;llt· l'caH qunIitii fi' ...i'I·I~I:j· ...1LI U!:ItI"Lr-ia: pili: ...p(' ...... ... nri !!rufnli d n m.(H~,1io ;1 ~radn .-1 .. 11" qll" Ii Ii, ;. <"," hat .. ,·u-id" r 1",,,. ,-mdl" in' !1f'lr'intrrn l,du1i'l.i!, 1"11{'i'1!j(' ('roi,'h~ ... illr·!1 li. i 11.:1,11110 in l~.J Inolrln. ,'on i I i~t(' 1:1:i .l: i [1',(' In i j Ii 111(&'I!" i, j III ~I rrn i '-on,n I·i ~"onl - r-n nl1.7,t" r ~r,lll"l"inin~ d1~11:1 Capp~~lln 11,-·; 'rf'~h(·i. ():,!ui f-o~a ;. \ i~ilti r r- t~ ~:nll lIoi {'(}nlllui~'~ I'rf"l" In <ua ... 1~{~rn(Li'p. E iI u di ..f·u!":-;u 0 iJ (',inl!) tl i IIl1a ?-lIpf""d-ir·;~.(' ~li :u,,'h ih~I'ura un l ii·a ~,i {'on. '~f'nh·.fI.., lta If' p~llI""{' df"i qllic·t i ~IH'l..L I'lr-JIi• IIHula:nalu ...... " j n qnc; I·or:ru~;nnf"nl i ~I·'nnll'il ri,c'L "~UIJ],"" .rt, ~.·.u,n,ahlltu'p di UII fu .. ln dori."'o. 0
di rornH-' ... 3F!11a · :~ibel["i ... i,ml" ~ quali

I u line

I,.·

h!lg-nf',.

Irlil,..~d.ili. pa

H\i'

la

1I1~llf·l·ii!

.'nITn. a. i

I. Liu'H~ N.onwnn :rot',l-Wfjl',r: flu. ItJZZ!1 Collorf'{lu. ~/nl dr '~lIISi,r::Ja, hI Ju't.mm Ii. l1u~"i' 1,/d Im.',lj~"'!!

·n

('Ollle'"

IHI'rf'nl("

"'1~UI·n ••

1.-:" I

1:Jz,l.o CnUnrrd

..

in

,r':III..[(H

Lu,ig;i

1\1orf'lI

III il
,fj.

f'lU o. :t_ IJ'.f'miJrIJ dr "I'·~ru. '~"';'j!{l nlt";'

Pose,tIIO/le til" j "'{'C,

NOTE
i,1 iiui nwn.l.n "prr~' ~..OIil IIi no.!; t' mm l'l"U.. .'.11ri"IHI:ittlj·HI i.t ,I i I illl',,", ,11 1"1'11-.'.,., I., II !i.l] i .'-,:11 .•,) III i:!"ur:II~' If" 'qU."lIHhd ... i :.l\ll'I""I·~l1 II .. ) Il ~H11Jt'" i u 1'LJU 1,1 Il'·~.JJ.1 dr'l h~I:~IIII~tlln d,a IHbE.;j·J'i.;1; rhi .. '!IUIIO 111'[-h'll'~:-. ..im,IIIH'nl~' 1I~lli
j

FU"'j~ t/. .~Iju ~·~daIIlW pru·,if uinrl'. :1. A/f!:..,~wr. drolJ Glrlitd: Fm'f'i'!rlll ./i,nll Uwr,.rNI."t! di ...... (:iUl'flIwi iN f{'fH'Ulj. ImNI('ni.rrf.'. -I. IJIlW €Ii p'Ii'i~/ro 'jrO!'f'rli,,'ur!~ Itlll Imr' i~'I' ddl'(( II,J-. 1f'1 tJ~ jtl T"j~'liUiN.fi Pur rr.: i lillf" drl \1 "'.... tJ i;,II.J'·/I,.n,;r·j (".
.l'lrH;.!o/o,
11 .;~

Cr.:

II

11•••

irllrl';1

'Plt:'~1i ll.lli

m,1 ....... 1'1

i ~~, L""ul~ 11.111' i'l~l

\

U'~"rl i: 1 h·lt,. nrr'nINlm·ff.

L. 1::\ 1':lp. \,

1:1 '. Lt~ IJar.dh·li' ~lIthlllHl Iii'!!.' prl1pdclll dd 1.i.... di' rrill': . ,i IH'rdn HUh' .Ir "'~'ZIH~U 1·~.IHlnlll· .... _ i ~'.:-. I fn 1I,:rn·P':Iri.l,! :1,,],,· m:I'llltill 11 ,I .. f' ~(> ~I) Flo h .... I,-: .;;p !~LI:f.io .. i ... hl1'f~'H-i t' a:. I i ~lC'~..,ih inlPIWI-l i. p t UHt' Ie be"l:i() II i ill llll.Ll..J nil I",' llir.·z inuI' ,'011_ II f~~JlUe ,.l'UIl ~I',r\ ,~il') gl; ... 't.·....... II ;"uPPOr'1 i. i ~l J'lutm~J. i~1 ~t'n"r,!le. ~dqHl'i i·?t11pm·T,lHhJnli ~h:HI' :rt.L.linlli Irrl ~Ii ,~pat:i J1. •11. ••• :111 I \"I'ilb pa~r (I~ l'; 1=0 :I~ I" rru'.,h iu ~i I r.1 l(' "01'" il'~ vr il'll"ip:d i di: Imu t nil! e il i I.'di li,·j.~. j' 1.-.1i rt'bt i \ i .1II,p.r~H vi .... r unl j ft I~ n ~... Oll ~ Ii[_!. jb id"IIL II f" Ill' I.
1.n'tol_"r1·.JI·f'UlI~~ I'-d

~H

~p,lJ:i

::.:;uw:':
j

r(,lrl:.iolll

('I •UI --tI~ ..:1_ • --t- ~.~ ill ::: 0 ~'In "nf":nl~'umli: ... lJt~H; I',. ~'., -

. "..,. I ,10>1 "1'" ".,
m ••d;i;t I. -,' .~'lr:'II.p'lt!l. Ill' .!rHIIl'!;a ~i~mi !tf".IHiH;

~11

e

-+~<I. + <I..
c[,

jlffl c... ;tl U:, 1', n I .. -I- :'II) L ~I'L ,l 1 ~. fl ,I .ll~ l1ul.H~h""Xll-~ f) (.

==

lP'll'tjri.

I

hj'>_ Ih·1

.·ll ...

==

lt II-=:t

H.

~~l"·.'~ f' i
IjrriW'

~nn.~

d

I'

.1..

I _+ I_- • -

r-flllj~.jJ"i

0

arnH':'~l:i~' 3::. ' _. [I II',~
r'

II>

lu.f"~'

r~II ..

a~ .-. _.,11.. "'.' III ~ • 'I~'. a'L a~ - ~a.~~.' .1, ,1.1). 111'1 II~,) ~nlli. lI'IIdll''!." tl.1 I'UII'"I dt'L ,U'I' • ~itll!i II r,·Llziuili. 1.1 1'111import,l:llz:1 .~!.I n~lhI lorn
"'
t"

.... 11

UI!,I:ll

1·~llIPI·~·:o..l...'nt;Lt.i"ul' IH·U""p~ll~t'.I,~ Iln'l

tl:~'ll(" ("~I'fl"f'~~iul'li piiJ

111'1' h:il'LlIt~H~1 ;. IIr

1

~

l

[I~

t

.;1

L-

nII
PJ't'l!""i"~1

'I, !' . , :1 ..'I • ,I If n.1 .~ I ~"I ,In I' 1;1!lpol·lan I,~·. ~·d;. ~ [11~''!"!'1,~1 mil) 1.1.11 ""0111}oe rdLl~au m th'~Ji ";IILlzi Il.',n II i I",'r ... III •• ill 'l",lIIlo i ;.. (L.t 'H}t~ r-ortlHltH'l'II(1 tJ ImJ;. 1/2) UtH'lIn

,n

.

tlt'h'rm

I fl'U..ii""l0, in.lrll ~ r!...~b.

INDICE

DEI
XVI)

'OMI
93, 95. 96
92. 91 41 6

(C6t.11 UtI.u a~w!J'!! da pag. Mol (E.u,to) Men:G':i~Lia (,Ritt;udo) M~rr~1

."i

!\'[i~h... l$ (Lecncrdc) c M ioh.! (And,.) l\1icht'la,ng~tQ Bucnnrrcrt ]\llehd:5cIJ. U\+l )1 ichelu,'!:d (Gig..'\'af] n i) M i I';.:S ,,'':In del' Roh~ (Le dw ig)

M-e:!!!..lna

(F'ra.B-I:e5-Co)

9.
88
JOO

91,

S. 89 86

ilfiI,:mi(lhn'~o)
M rltene (Casa

~ri1~:G'bett-i(i\_lberto)
Minguzzu :MiJlouo (Luciano)

ednrlce dC!IJ

lIfi,ko
1I:i,<I

~:1~i~:i
(~)d~)

[J~.,,)

Dasald.lI'o

.\1on<l (Claude 1
jl,f
(ifitiU I;J:nLagn.1l

M

(G iann i) (B..:..ri!l!ll-o:meo 1
(Fmnr!(!Sco)

".Mota ndi (G icrgio) ~iOT a$'S i (.AntOD itlJ )1oJ~i 'Giu!'.P:p(l-e) .\1orbeUi (AIdol !\Iofi'ni (MiUti.il' 'lQ:r,t:lt~ (Luig,i)

MOfll.eJlJoI:ZQl1o

JM 93, 94 86 lI~ 109 92. 10' s, 94 99 93 69 85 9' 69 91

62' 93, 9~ 88, 92

Paalazz:i (EdmoOn(io) Pa,tllo?:l;i Parini (And 1't=:3) FII1t'isCit Pasrncre (Vi.;'lor) Pnsqui (F(:rrncd(]) Paul-Amaury V/t'tt:hd) Pa.%:dni (Nct'bcrtJO) F":=I',t.lIi (C(::l.1u) PCI"~lti {EUol't:' P~ric:h: P'Cr~ioo (Edoardo) P~ r slta (A. ~ P..:= rssen (Sirll rd) P-ctl"RrCil (F'-OII,n~esli:o)

Panciera

P.illla.rlil;l (AndTa}

108 10. 96

r G~;;lOJlC)

9~

107
107

93 9'6

Roy ,C ~:i1l\ld~ ) Ruf (Fr.-lUz) Rill (Sel)) Rui l NOnl~no) Russel (R. D. \ Ru.. ell (from"")

87
~[

61

9;

69, S~ 96 91 101, lQ8 9S

as

Torua-,o lr.r\quino To'nJl~.l;~ d;) .:\IQ.de::na Tomea {Fi(.lr('ru:o) Tcrruclc (.EugeniD)
TO!j,j (J\ntonfO) To:l.i (ArtllT'O)

Ill? 1.1.,. i2.U

n, ~3

87 2, i

Sadolln
S:tll1s<Lulieu

(J>bh'J
d.

TriV·Mo",h
Tllrcnto

Tr~l:ti3ni

102

(Krnl!:!Iiio) (fbi) ((,!-jullo) (Kit;Jo'i1i1,:u";\)

66, % 94

92 sa

'.I.t. 4p43

n

"Lt.

S~nH'31lo

4,2·43 S8 96 91 Si 95

(:'I.fa.rio) {Gi'Ulmno Gjaml::u::rti S-angiu (GiaC:(Jm~) San Laeearc (Cualtieri dD
S';l.I:HaT'eU"

Salmi

G. dol

6

lied!.;
Ut.'lnlti.1'O

{Cuido)

96

Peruecc

~t;! LP'fAio~i

P'e\'~feUi ~Ce!2'f'e) P'ev:!l'l~r (Antoi fie) Pfeiffer (Eduard l\.) ~oJt\en ico)

91 U,(. 4,2.43, 62. as, 92. 101. lOS
~G. J09

14,. 20 l.f:t.4243

92, 94

S-il.nt·Eli~L CAn(g .... :o) i Santi {Bruno) S:3r(atti '~\l<Lrgl:l~rit.,)) S~rroo:o (~f.) Sal"t{lris (Alberta) ~:~~IO( A(11~~ rea berto)
St'lietliui

(LuiS;i)

100.• 109 I.f.'. 42-43 88 96
1.1." 9S 4,2·4. 9.l

Utrillo

(~f;3Ur1.c:e)

98. Uti 104 lOS
t, t.t.

vaecaro (G,u se pp<j \"ac:.c:.hi (Sergio)
\it;ilgc:l (Pl,el"l'~) Va 111::Jltil1 i,ant;! II vacderbelde» (Karl)

VagnetlL (Gianni)

42-43 :!iIJ

9~

96

d~ Cb il'i{'Q d. A 1~

Picabia ,Francis) Pi('i"LS:!io' CP..'lb[i:] Rui!! Pi !;l: non Piu rorl (Gi l;II'I;Ianni) Pir.mddlo {F.a~:sJ() Pirane:si (Giilnlhut1sta) PiZ1:i (Amik,liIc) Pteelantc (Luigi) PI.:rtz (Gusta'\~ Ad~lf) P"II i« (Ugo) l"alILt;r;er (GiultO!lrJa.)

:yJ

lao

Sc.h(rlfl::f"

p.raTio) Soh", be 1 (011<1) S<I>oII (Pend .. lo",)
{K.'

Pi11" (£d~. rd)

110
9l 92 S7 88 95 95

'" 9.

S~hl"~gr

96

96 S. 12, ar, 30, 43, '4.
.13, JIO 93, 9' 91 110 93,95 J? 40 93 9S

9~ Ill? 95

Semegbinr (Pig) Semene a (:M:&II1"Co} Sa= rpa 1"1
Sf:I"'Y::ines Seu
1':!'L1.

Sefdclln (H.)

Sebug (1. \ Sc~Ota. CN}::'Qlo)

94 ~O 20, 110 100 86 91 'H 9) 110 S 9' ~4, 96

94, 96

Van der \Void"", (R"l!or) V.," de Vel'do (Ville", jr.) V.n D~k (An,onio) V~" Gogh (Vin'"",'J Vau~n
varieee {Tuo .m3.!>:!:iant.'<!lii} 01" se dl) V edovn (Emil lo) V~nini (Pa.'Olo) V~ntlJrL (L Ln:ne:.UQI} Vercnese (Paolo Caliari Ver-onltSL (LllIi~i) V."i (A1... sandro) V~rri ~Pietro) VerToc~"hio {.J.\ndr~a. d~) V.. eone (P~olo) \iiilni (Lof~ZQ) Vig-:l.Jto eVilt,onallo) Vincent Visc:ontl (Llligi) Vitali (Lambereo) V"lokers (O,to) VOTdt:t1ber£e Wa.Tb \:\1;;Ji'el1 (Nicolaa!:)

9] 51B 91

92, 102
9.2

n

8, 99 IO~ Jl-J.,t Ji' 4D 42 {Scba,sti~n Le Prestre. m~ ••
39
~tI

96 83

Cli:Uo j))

95t 96 81, lOl &9 JOg 38

106

9J 108

(S.)

Morloui (EYlfI;g,) _ i.\.toro;Z.Ui .:l,oeIl Rocca (Rl;iib::lldo) .., 1>10,",';. (6co'''' L. K) Mothcl"wclt (Robert) !II uechi M [ml!:r

Se, tim LO Seve Severtni Shc-ed
It

rID' (Glt{lorge::;.)

M "<><.hi(G. b'ielo)
(G.e.ll.ll.i)

109 93

'Porta,luppi (Pie ro) POIl5,5in (Anrl'f~) PlOlru]'KIHni (Enl"ioo)

Pollock (laok""") Pontt (Gio)

t.f.t.

j2.0J"

(Antonio) Mu:z.tlCi (GtO"':JJ!nL)

111 uner'i CB:ru:no)

Pr lnn (Cad .... )
PI'Oll'lle
Oe::an~

:r.r usle

109
93 88 ,W !'-A 87 91 9:5 90

'H~nry)

90. 98 92 93, 10, 9,1 91 9., 101

Sh"bkoll
Skidmort:

(Cino) werd

(P.l

(C.a.s<t ~dH'riclt)

Sib1><'rj(Pi,,,,,)
SlgnQri. {Gi'l..l.5~p~ "Sergi-o) $iGl'iof'ini (Telem:(l~) Slrcnr OJ.1.UI.o) S ive (J:\.lld rcJ Soffici C~'\l"Cll!ngo) 'sCildali (Att!lllla.s:io) Soh th(l) Sol orare f'F Sceesese {Euoflt' junjor-) Spaeel (L. igi) Spl:h~ (Ersoce) St3hl'J (Ern Ili¥ois' Stellin s;werff (Giu seppe)

,.1. t. 42·~~ 41 r.r.t. 4?.43

89

PI"OUV~

110

1M 92 g., 96
110

1.1.,. 42.43
93110 91 86

70-72, 95 89 9'6 92.d' ]09

108 g.2

Nmw;UJJ (An.o";o) Nannr di B!lnco N.ilnflr di Uaa;to Bi~jo ~-;ardd!iiII (A:rduino~ N' atanseu (JQSeJlh) Naloli (Fau.sto) Nebbia (U,S;(I) Negri Ne::n'i (Pier Luii,;l;"i) Nl::ufeT! (Er!1.:5t) N"..,," (Richard J'ase pb) N ieola Pis.an I) Ni<1 sen (E,) Nizz:oli (M.ueenc) NC!''I,i':lij~ (F'tiedri(:h d.~ber.g d.)

Qua~li" (C"lo)
Radiee

93. 10,

9i
9l

Race (Em",,)
(Mario)

Raffneilo Sen aic

t. for.

42,·43.

90,

t.I.t.

90, no t.f.t, ,4:2'-4,3 <pH, 60, 62 86 93

:s

R..'l,1n:tlid i tea do) R;:ttule.r (Abraham) Ray n'1lnd (Antcirill1) Rc:che.:nb.l:.,rg- (F:ritzJ Refice (Cl.udia) R..:=~nri:il.nL (~f;]UT'O} Re.;g~o!i (Ferdlnandc) R~i"h ar d, (ll.D.F.) R~JUll)"·
RIH1oil:(i-\:rnd (AtI(USitc-)

...... , 42.43 r.f.t, '2·43 89

88, 89 108 103

~J, ~4

S~

Scncin

L

(EtiStnio)

45, ~6, 50

91 108

W.lch (K."noth C.) Weleenbacbee (,LoiS) weasel \V'enle1"..:'lt.ari n i (Giorgic.) W.,u« (L. L.l Will", (Sofia)
\Vid.er! (S!k::lI'v~:~iu_g) {Am:!ll1-c:io)

Welbrauch (S.)

'.I.t. 4~""J

Rembrandt van Rijn (Harmenae]
R.e:!il~1Ii Re,5i101:1Iint (Picf'QJ

No!!

Leopold

"Gil

Her-

22
61

(GiC.\'.11)'ot) rombolli (AI foo,o) Or.!ii (BiiiljIiea) 05:5orio (AI fonso) Orll"" (H,o, 1 O:stll O.l. ( Ditta) Ou.a.vlni {o.) Otto (Tb~l;I) OwiJlg:;l

o

OmJc(:.fo]J

90 95 99, tOO 61 I.Lt.

l05

Rho Cllanl;o)
RiQpdle

~9, 109 86 9S )06 91 98 86 86 i. 69 86 92. 94 42 ..43 110 96 106

lll? 92. 10; 95

69, 90

sa,

9.

S,al.iT 0"".)

106 16. 20 ••1.1. 42-4S

94, 96

Wild. (0, ea r)

Srene (Robert E.) roeel M.a delta)

s.

Styl1!:!l

r

106 86
IO~ 8S

'Vm~ ms ..

as

Wi!", (H. 1.) Wlnrer (F:riu)

SUl1i",,311 Sweeney

(Louis H~Dr)')
(Jon"

J.)

106
d,1. 69 ~2-43 62

\Vitt:n~alln
W,igbt

\:\fj,Tkk.;J.I.,\ (TapJ'ltiI) \V iUge.n!ii (F ern:and;i)
(K..)

(F,>nl<

Lloyd)

4],

106 ~6 M Ll.t. '2·~1 t.f.t. ~'2-43J
45" 60 .2, 88 d.1. ~:l-1J

60, iii 37, ~o 96 ~I ~6 96 1(14 88 86

93

4"2·43 93 41

~,

(Ci ul io E: m ..nude' Roo.r< (H ub,,,) R(>!H,,,,,

Riv.etR' Zz!)'

n

Rood. CD
Romi!no

Pa.cjolo (fl"a L'I"I'I:'a) Pildron {GuLdo} PaQ::ani (Carl'!!I) F-iJ;l:aml Pog8ts.chn ig (GiU:5t:'O.llf.) Pa.I.llZQ (Elio)

Ri3:!iii {O!l6n~) R.o:1c=:ui (D(lrQ) .R.,..i (C~,lo) Rcth {Al:i... dl} ROUiimir (G~rgt's1 R~U!!isC'';]'l!, {l\-'r'\d:;:de;inel .

R"",

{Giu1io

PiJlpi d_ G_}

Taut
'{o.

rahmaps 11(1' T"it T~ji!"i (Sbi~Nichi) Tomb",i (Ode.) T:ami (CarltiJ Ta.'rnl (RinQ) Tap", (Mid,.1)
(nl'lllr.!,I~)

19. 20 103
100 SS 95 88

YaSSin (1"0< B.) 'iOUllS (Sorso)

102

6:2

:laek (L&mJ Zammareur (Eldorado) Z:a.nolrn..t
Z3nu,~
Z.'l:rnec

102 •.f.t. l2·j3
106

'.Lt, '~·4J
t.LL

Toil,.,.

(E.a) T,cl .. chi. (NO Tl:I"T~~'I'li (Giu5ep~) l'iri.'LlUi (.t.\lrt) Ti'Z ~;ano V ecell 10

81. as

88

Toosca

(AlbortoJ

(1"0"0) Toi,a.fi<t.r'i

89 91 I, 4 86

(Marco) ki (Cf"o'rgl') Z;l1;'ol1'Qni Zohdu,. (D. H.) Zel"vos. (Ch,-ist\mm) Zt:vi (Bruno) Z 1",.11 i(U mbe nQ) Zo"d!i (Ugo)
ZU(;;~.a (Fr:;)IJ'l:o)

;~

87 91 91, 110

J09

sa

9;; 96
91

INDICE DEI FOTOGRAFI
Alina.ri, Fj renze: 59 • Anderson, Romao I, 2, 3 - AlldUotti ,. Milano: 74" 77, 80 (2 foto a colori), 81 (2 foto a colon) - Aragoz;o.ini. Milano: 78, 79., 82, S$ • Archiv;o Fo\ograllco • Spazio ", Roma: 86 - Bacd (Atlilio). Milano: 92.93, J09 - Carl.oni (Al, Roma: 5, 95 - Cereg,hini (Marlo). Leeco: 51-58 - Cheramy (Fran~oise), ParigL 20 • Com, Sberling. ~D~nimaro;,a: 86 - De AntQ:nj5, Roma: 94 - Direzlene dei CiV'i~i M-usei, Mi~

lano: 97 • Farahola. Milano:' 39. 7073, 78, 96 - Ferruzzi. Venezia: 84 ffoto a colori) - Fortunati. Milano: 40. 95 - Giacomelli, Venezia: 84, 85 - Rearm, P,arigi: 18, 19 • Hervochon (Yves). Parigi: 16 - Kanfsta,engl (l'Tan~): .. " Malec, Parigi: 15 . Man.oin; (Cesare) .. Milano: 59, 95 Ma'rl'on (Ervin). Parigi: 17 - Maywald, ParigL 13, 17 - 1\'l:ercurio, Milano: 69,91 • Pacchioni (1.), Milano: 98 . Paoletti (Antonio) <Ii Mario Zaechettl. Milano: 10, 31·34, 37,68, 69 - PJni (S. A. Am.ilc;orc), Milano; 8'1,

n,

89 - Poz;o.ar & .F:igIio. Trieste:, 92 _ Schneider-Lengyel, V.~mves [Seine); ]9. 20 - Sella (Valentino Bernardo), MiJ ano: lO4 - So prin tenden:;!a ai 1110n"menti, Verona: 106 - Soprin!en. denza ,alle An Ueb j della Lomhar" dia. Milano: 97 - Soprj,ntendenza aile Gallerie. Firenze: 4 - Stein.er (AtherO, SI. Moritz: 55, - Teigen (K.), Oslo: 9·3 - Vandercam (Serge), Parigi: 13 - Vasari, Roma: 2. 5. 63, 65, 66 (4 fotoa colori). 67 ~ Va,,>;: (Marc). Parigi: 16,la - Wan~ (Eugen). Vienna: 11 • Weiss (Sabine). Parigi: 14.

ta~

In Spa,'ziO 2 'Ii) pag, "'1'6, Iii. casa. cO'st.ruila a Ko.ma, in via]e PiD'turlcohio, dan't"g. Ugo Lllcc,QhentJ stata enoneamente attribn'to. alI'atch. Ameileo Lu cciCb ""U.
til

e

L'• A~@:n_'Zi:a. i v'ia.ggi • .in N,apo]j .e d ..tala, prog-ettat" d"U'"rcil, Roberto Mango, resid¢nte a. New York" It non dall'a.ch. Roberto l\1en gb.i" "".me riferit.o in ~ Spazio 4 ~t pilg. 10'7. A pag. 2S iii • Sp,,~io 5. dida.scalla ". 5, .. II va. 0 della d Itt... • Seguso'
Vet.rii (l1a..rte:ll

attribuit.o

...11 ditf<L .P,,·olo ...

e

st-a-t.-o er't'o'DesUie:nte

Venin! •.

VALORI
(Contin'ua%fane

DELLA
dli pag. 12)

MODANAT
BlBLlOGRA'FlCI

RA

di Luigi

Morelli

NOTE E RIFERUIENTI

cleve ,adde,nsur'e ehe si eleJ;gono

il 1]1tl5Simo Ilumero delle pr:ivileJ;iali (6R. lh. VI).

cUl"\!e di

iiinv,D.titm~Ll

dei

rapporli

~ion~ e r~p'porti desl; '!lg~n~"'is"."li SO;IO i quali si proienaM. I rappor', d~gb "";,goIi "" a., .ec•. ~, II ~he e protle'~.n:e ]0 .~e",o a~o ad "tlgoli dt CII:O,"30 , , r"ppor!! fra I iem 0 Ie iocogenl) d, qlleSl1 angol!, 50no In re"hi< concreto dell .. 'P"~jo archilellon;co (fig, iliidem U " 1111. Ora vede.re. cite. il ~u~gO dei punti in cui certe J:e:~a;l.ion~idi queEl i _~ngoJ, r~m3.~~ono lnV3.[J3nb e -an.o P:Jl"tjco.1:1r~ CUIV3 d',ordi.ne 20·2; ild es. per Is reinz,one Lg CI.L Ig "" - 2 Ig a" 0, Ia curl', d,,] tipo i;ndi."lo in fig. ~~. IV; I. ZO':'" 1'~,u~ggi3,t3 indica uno 5(>.";0 nel qJI3le, in "erla "l'l'ro,";. maz(one, 13 r~bzlQne C 1nVoIlrlil1nlc. Un;] relazicme armonic:a invariante invecc (B.nedil)'Y) Illngo n."" euconf"rcnz., che divent" !rna nUn otiz,onlmc ". 10 ~e!azio~ .. con,idet"la " soddi~f'lIa onthe dille corniei. Per i ~hir"pPOrli ;, u~fiTIe tnlereS$an~e Dotm:e_ un .C3S.'O pO,:t.icoia:e riferilQ n.i p"unti di 1l..D p:roJiIo di mod;l:[[latuIa. Se ques~ ,puob sonG d.ulpo:Sb Jig tI.n~ ,rena c.'e invn.rianz.n lotalc .se 150: 'una ,cornea {~g~ jb~.V}e~e in.v31iaQ2i2 pe.t tutli i po:ntj di PI"Oi0Z'io~~ I~Dgo. ,is ,et~~!iia. :~on.lCa. ~1?:Ej.~e.r~a IDfu~e. c.he nellr. rearl;:', n~cessario che I orcb.ilel! 0 mdlVIdm que'l '''P' ~dl rapporh the vuiao.o entro un cerlo modo preKe,l]lito in Ull cello Ispa.'li.o d'i risionl:'~ Ci:Qe in que$lo apwrio di visione si

,s.i ~o'o

+

=

e

e

e

Leon nattisla A.lbeN;, ~ Dello A<¢hileltura. d"lb PiUura e deU" SlotO. ». Tr,!d[!Zion~ di Co~imo B?rlO);. hliluto delle ,Sdenz~, B010£" .. 1782 .. F, KliCh: ~ Ueher d,e Polychromle de)" griechj,,,heo A.ch.iLektur ond Skulp\ur "od line Grell"co. ». Bulino Eugene Emmanuel Viollet.(e.DliC-' "Dicljou· "oire . r3i.o,,",," de l'firclrilecture Jrou2ai~e du XI' 3U X "'I" sii:c1e n. A .. Mo,el, Pur~g1 1853 .. - Charles Chi:piez: «Risto;re crili<p1e des origines el de 10 for· '''atl0" des ordre. grees p. V· A. )'f<>rc] el C.,o_ Pnr;gi 187'6 .. Maxime Colli. gmm: "La poly,~hrom;e dan. ]" ,emptur" grecque ». Erne.l Lero,,-", Pnrigi 1898 ... ,cons/am", VlLae: «Die KO!lstruktiollen ,,,,d die K"n!llforrnen der A,·c.b,leklur ». Parle IV. Elml W.s",udl, B~rlino 1904 .• M~ A. Clw:;";: '. La ,cone.'p~ndnnce de. Att:s ». Alcon. Porigi 1919. • Paolo Or.;: «Templ1lIP irof'slY" Alfiei ad Crimil" promontorinrn ». So<:. l\'[agDa Graceln, Roma 1'933.· «.:..~rm.e,,": "Search. .[orm », Reinbold Pub!., s.d .. Malu",,!r ,Ie Mo· 1I vqUllec~'nrn pr<:~1Lotorlc"~'. S.A. Arso •• Bnrccllooa-Buello" A!fes- •. iI.. ~ 0 jO. penl~'Tl: « lOCI' dcll'nrJc i!ali.n,,_ vol. Xl. Arc!J;lellu<' del Cinque· I ~rll I, 11, 111. Hoepli, Mfl.n" 1938"~O Jo'dedric1t Krau.ss: ~ •. UI1., ",,,hen Tempe! "- Ge.hr. lII.nn, Berlin" Bill. _ Henri Foeman: «Arl L cel( Moyen Age romnD "I gOlhique" Armand Colin. Pllrigi 19·17., ot '"'~w Whyte: "A.,peeIS of Form p. L~na HUlltl>hri"', Londro. 1951.

Isas.

d~n!o~. cl~O!l'~li" Im,;e
. G"""

Ie;: i

for

P"".l