Facebook Link Analytics

‘Evenementen & Festivals in Nederland en Belgie …’

Datum ■ Versie ■ Auteur ■ Denis Doeland 1.0 19 Februari 2012

Met dank aan o.a. APE Magazine, Dance.nl en vele Facebook-vrienden die mee hebben geholpen de lijst samen te stellen

Dit inzicht is gerealiseerd door DDMCA Keizersgracht 330-b 1016 EZ Amsterdam Telefoon: +31204272880 Email: denis.doeland@ddmca.com Twitter: @denisdoeland Facebook Link Analytics - Evenementen & Festivals in Nederland en Belgie vs 1.0

Shares, Likes en Comments
Facebook heeft eind 2011 nieuwe statistieken vrijgegeven, die het mogelijk maken om Shares, Likes, Comments en Clicks te monitoren. Shares kunnen een grote rol spelen op de impact van inspanningen die men verricht op Facebook. Als iemand een bericht deelt betekent dit immers dat alle vrienden van deze persoon of fans van een pagina van een merk, bedrijf of organisatie het bericht vaak ook zien. Het bereik wordt hier enorm mee vergroot. De term Edge in Edgerank komt voort uit de benaming die Facebook geeft aan content. Een status update is een edge; het liken of reageren op een status update is een edge; het uploaden van een foto is een edge en het aanpassen van je relatiestatus is een edge. Kortom: elke interactie die men als gebruiker met Facebook heeft, creëert een edge. De Edgerank is een algoritme dat Facebook heeft ontwikkeld om te bepalen welke content het meest relevant is voor gebruikers om te zien. Er is een enorme hoeveelheid content op Facebook beschikbaar: updates, foto’s, video’s, comments, check-ins etc. Hoe meer vrienden iemand heeft en hoe meer pagina’s men leuk vindt, des te groter de hoeveelheid aan content is. Het Edgerank-algoritme beoordeelt de hoeveelheid aan content en bepaalt aan de hand van de meest waardevolle connecties welke delen van de content in het nieuwsoverzicht terecht komt. EdgeRank heeft de waarde van Clicks en Shares vergeleken om vast te kunnen stellen hoe zij de statistieken beïnvloeden. Er is gekeken hoeveel Clicks een bericht ontvangt n.a.v. elke Like, Comment en Impression. Dit om inzicht te geven in hoeveel Clicks men hier gemiddeld van kan verwachten. Als een post bijvoorbeeld 2 Likes krijgt, moet een Link gemiddeld 6 Clicks ontvangen: ■ ■ ■ Gemiddeld aantal Clicks per Like: 3,103 Gemiddeld aantal Clicks per Comment: 14,678 Gemiddeld aantal Clicks per Impression: 0,005

Wat betekent dit? Voor elke Like die een bepaalde Post oplevert, ontvangt men gemiddeld 3,1 Clicks. Voor elke Comment die een Post oplevert daarentegen, ontvangt men gemiddeld 14,7 Clicks. Uiteindelijk betekent dit dat hoe meer er op op updates wordt gereageerd, hoe meer Clicks men zal ontvangen. Wat interessant is, is dat een Comment ruim 4 x zoveel oplevert aan Clicks als een Like. Regelmatig vraagt men naar het verschil in waarde tussen Likes & Comments. De voornoemde data toont aan dat er een factor 4 verschil is. Waar is de data op gebaseerd? EdgeRank heeft door middel van een willekeurige steekproef 5.500+ Facebook Pagina's onderzocht. Van deze pagina's zijn ruim 80.000+ Posts in de maand Oktober (2011) geanalyseerd. Deze posts hebben allemaal onafhankelijk van elkaar een link in de post opgenomen, zo worden ze met elkaar vergeleken. Elke post is geanalyseerd op aantal Clicks, Shares, Fans etcetera. Data van Facebook Voor de navolgende analyse van links op Facebook heeft DDMCA gebruik gemaakt van data die door Facebook wordt vrijgegeven middels zgn. API’s. De data is zorgvuldig omgezet naar eenvoudige tabellen die duidelijke inzichten verschaffen.

Facebook Link Analytics - Evenementen & Festivals in Nederland en Belgie vs 1.0

Analyse
DDMCA heeft gekeken naar het cumulatief aantal keren dat de link van de website van een evenementenorganisatie is gedeeld zgn. Shares via Facebook, hoeveel Likes de link heeft opgeleverd en hoeveel Comments er bij deze link is geplaatst. Alle getallen van de evenementensites zijn uiteengezet in onderstaande tabellen. Om een goed inzicht te geven heeft DDMCA zoveel mogelijk relevante evenementen meegenomen in de onderstaande tabel.

Tabel Evenementen en Festivals in Nederland en Belgie Facebook Link Analytics - Evenementen & Festivals in Nederland en Belgie vs 1.0

Wanneer er op basis van Clicks door Likes en Comments wordt gekeken naar de evementen en festivals komt de volgende tabel tot stand.

Conclusie Het delen oftewel Shares van Links zijn enorm belangrijk in het realiseren van zichtbaarheid voor content. Likes en Comments op desbetreffende Links zijn nog belangrijker, zij zorgen voor traffic. Soms kan enkel het vragen aan volgers om een post te delen al genoeg opleveren. Traffic naar het eigen domein kan significant toenemen wanneer er een goede ‘linkshare’ strategie wordt gehanteerd.
Facebook Link Analytics - Evenementen & Festivals in Nederland en Belgie vs 1.0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful