t

':
t.

i,'

t- ,'

I,

I

r
Ir

t\

:..

il,
tt'

I
!.

:

t._"'f
"',.lr-

Y

r

;.

I

A

u

^c

r

w

r.r

.

,ffi;ffili

-1

t'r,

ffi

";-...,,

''-!:

-._.:

-

-l:::

--_-::_!:.-

-i

/

-**- a

{

7

-

f .f*H dffib.t*u"g-*

--, 7r-_:_

ffi

:

?

$ffi

Eff

$ffi

Hffi

#

lil*'igt
tu.'2"":

f,#,;,n$$e,ng$rtaig{${i*
;
*iz.riii$i,ggjiT[+r
it"*[iilrrf,,:B' ifridfi#fr$fgf

*iti

ri;414iif

n

S.* *
4'i

ce

J

ir

'tt;Iff'r-

"d/v

"dt!
.ii**

ljl:,,'$

,
6\tl

!-l!J
d;) rt,

'.1,f

i

iE i

i

.Y

ivi,B
l=:
fu4,',1"1 in

''

!$n $
i. 3,r,
ixd l+
H'j

t4&
l'gtrr

HF

f ffi{q{{$i3i$fi

i'if
a$$?; ti rnjg.$'-ilg4i$'F
tHH ?.i{i
[ li
$.$a;i
er
-i r *g91irit.t$-{,,il,:*f,$ [ n*; a?ai{I a * [,$
t*X

ijg

fli{- [t,

;f,$i+gs*=T++=-Fq€T*l.+.?tii,i?'1 '="8F'
,*:
r'€li,ar$:,;,s$f[{+i
i$ilq3€t
r€i
*;r;
fiffi
{
l,E'{'6:
Fl
\it:1'
q
'i,s,,st

tNX=p

[,&1Q

?s

ffiH d,H
MH fi ,9,2\
-nrA{.,, C
SWIK
l*
.
q;.
{iY-Y()
**"'qr)
*(.Ful\ Y

\!

f--'.15i,,tr1

*i;€,i [*iH
t:,i lH
l
i
imX r.A
:. x ?i 'ffi4s+ryryTi

$ :r
ila;
SH
\-frrlq ^:'i
rxru 9l ".s"

'

ii'
i ft

t ?t -!aL

wH.?3

.tt

#
*

=,

ir{

-iii

'gi

**--i'i
* i: iil!'ll
$'3'* r **,. fip
$,;' *ft
*l'
i3*ii;lf,T

l!

$ed-'*

e*'lt

i.,.ri...i
\. ,rr-r

tiftl;-'\

J r'ry.'
\J,4"1 l>( t
/,rALJ bd. Cr

Lia,X
'* t.
i"il,V,
;I ,,, '
Lrv/e
i.l >ft
ffiY,. ;l"
9.
r$'-'

C:

.}?

^etl"

iioR-;1,
."rzf'-/'L
r.-fiVrr'.ut
[J
f
f)*iv
Viv /^q .l

$asi

'|
l#il ea,

tuiffi *

L\r^r

?^

h &'
DKK l:

,fi
$ i"fli 5''ii i ffi ti?:i,"'i
rhi
*$
bhx'd
q'-$
e
t' :.f 9',= l.rj,l i A,b;l*a
'j,&r*l
ffiH $'iI
rujlLJ i u,
B 6,
ix{,\l H;'#-:l

rn"1l,Hxj
HQg:,

i Il#

i+*r?;
lu$

3

o';rcG+€a:X
5:;'i;';:

ii.ijlrl l{ ril$j+ H'

$fil3i l? Iri
;i
?'# $'i$itiii;;

r

i-,{q
a "3
t..", I \, -:. P
tni,:

/ L.:. ri
i*rr# uggr1i0 s n

$
fui{J
\/rv /+.

i

$lilstli*$$i3afliflil;
i lli{i.r$idTl?ii';3fr,i
5l
'$gg

(h

Ar,1 / I
:(
l%tlt/
X. ; n
rr
{-"t""\/ c u '

t/'b\J

iitl 3

h%ffiffi
**T'rT?#
i6 H{ il fl.?7-- gT+e e-l ,
ffifii;

tIfr

lt

iti

g

g

frrgaanFfr ert*"$
lF$
If g"+r L.: ,: a,H;?x ?; f-H { t
'r'1
tt Ar8;,7, '
g
i,gfln,*tafrE"tr_'5Et;
: bfi,H*u* orx Es
,* fr ?_lft .'d6,lI
=i ; F A'ifi'::
fr 5 xtr
*9? pf,i, i,i 1".'.: I. B- .Eg F r=-*";*ot4:.'r'tt
'i^ff1-g *r
6 F r,&Lt';,
;hnhg€r,.,
la'+fiA.,
'r^ ;-'i,,
''F, "fl
{i+.
;3"rn.*;
J;,'q ,,
Ii .; f

;o f ,.ffi;.
trig.'in,n i_t
:..fileL X,y'#i,:i
,,
t,.J. =jl{'
* I
Ir***f\
i;
{
'',, ,5'ig.i[,Ffr'f:t

:t:qlJ-: $,i&,, Ltt} {--s,',# iLi *i
:*;HiJ,:5.'"iE'.*.[F.Eu*@if'F.F'
q.i:il*y
! +f

it

fl;'L1
I't'F: i

i'

,
,t"[
a
F_'f F,=f,.-_._f:-31*".8****_.*;"*"*-**
, +"tir;,
A ,;3 # ; k":;
h il X'H'hrltr"

;---"tFffi=il#T3[;f?
EEFi.h?
ee$f$?#gf

nl?,l1lr

+

;Y:a
'[g

flgt

i

Y!

i
U

Frt

t.
4l l"
o

P

ol
t,
ts
O,
'q
.4)
f', \.{ kl
b-

F

Ya

1n

L

JT

:

19

..

..

lDx )ol
NI [o o4it
r?."C:r
,,!

1,,

t,

Lj-F

D
aa
kt
{

oj
o
!r,

I

1a

IP

rdJ

<u,

,1

'f

.

I

f,-

tf

\c

&
-1?

ii-

l-4

b
)(a!

&h

(

T
d

\

\AH

.:

A!l

6l

C

,E

4*
r
F
?

LE

r-

a

h

o

o
'r"

-)o

13l

i&o
.a

11
42"7

sL

ls
<4 o

4.1

rC'

L

'13

,LL1'

\z'? i?
qdafi"

I IPJA

a

tr7

L

ac*!

\?

V

<n

ip"
t
YJ

)(3

'

rl

j
6A

P

f'

I

lq

4'r

(/:
u

ra
)d

b
"f
I
1X

-r

.2

'-+

b-io-2
"lulrr
CA
a {-{

lt?1

i

,c,A i

CI tets
Ui
i-t

zV f_l ul

/,
't1

v-;!]

?

Ft

tt-

F

,9

q3
- alS
f) 3!9.
uAl

rz

?

'F
';'.: ri
o

\?..4f
\,?

G

€l:.t
-a

i:
'lt

i

o

<?

tt

'2 ?o
':

3

.a,:?

.' .F

;';
!a

,
:
."4

.])
it
a

€L

ri

4F

\da2'
47

o?9
G?1

1I

.4)
i

h

&

?

't\
a,J
!D

, .a
r.Jti
?Tn ln
$.
,J

)o

j?ar?b'

LtJ

?

)3

.\
!4'
/ h
irJ
q?6L
i+9 t,Pr'd't)
o
i
t-t .Y,

rl tu
lotu

g

I
l*
2 Y.JJo
i aib
_e*
: nc

6l

:!:

?

.o

)lrl

U

D

a

.-

-=

i

a

1

0- '!z

^c
'8,t ir.

?3

lz

YJ" rl f
"o i
)Be:
"p\
rr
U .A'i!,
rF.
c' (1-n'
ipI
6J FI
c/)

E

i3c

o r-t
+ a;

.24

)i

/=

,L

_a

j

.<)

:z

1Jr

<,4 ':-

1--

^

lg

I

)?

t'

olrl
?

6L

J

:!

iJ-l

,^

.'2-li

:

dL

'.4 H ,F)
)-r
;

,"9m
'.f*l
':? \z
.,"m

:-{tl

r .'
.2 ;i

t

\?

F

gtu
l}l[figafiffilli
*
,brF[flefl5if f g:in,^i ust.,,,; =:H,r

flt f lfllf$ figi}r
:,i-l

{i,ii

ii[tt-f

f-*

i i lil ?rra$T frlffbre+i ; Hf E I i

t
'FLt ; 4 t f.,''h.$it.fr5.tr,ii^i I i" t I I

iEd;l3,l,;61€r.Eh

i+,-tlgt
*+.?,$:t
{-q':t #;:'i' it-- flL-e-1-r-.,
$- t'
i's-l.;-{.fu..4$.-; d,4.,e
i . i 4x-€'3,q t 'j :.fi#'&'i-n a 1; E b s i

i

F

J,.%_,F.'fr'?"f-"

iilt'llurV
JI,JU-!P

A

itpfrt g:gf
i F"$."["8 d a+ Eii I.f *ueItI;{I;.;
[.t
'F:-g"p\:
hfitL* tfi $:r
hfi'affqdffi
i lr* f
$i:; i
fj
gt
pi i :
!.i
$
FJ-s
*F{ g *"tg Fbt s I f
,P)rYdl-l:
? h_LLsg---:fi\Acofi
d I i

vi.s fl f i':i.". "t H-g [q &:'A trfi* l.i^Q : i I ! l I .tl'r" iti' l:i. q . . p f' I r? t T"qr& u T"l i:.?*J.j .*fr*i dr & r€ i.[' }I 6l..*b# c6) r.p-.--*g- ) \z l&i o lQ ti" ...t*j-&i#rf5-J i jjiflLitrliir 1**:'-LL:l tfiffff iFrP&c rI rgrf*rr$.Httfrf bFs*fFq iir { ..^t -Li :. r 6) c3- a. r q -* : L:J 3 c c N ='S c d q * > )f .'.'H'$e L. fHFm*F? t ".F a r.G) .'i*::-*'i:g. !l )c e o " o () Lc.e 1."+ t"J . IJ c'rs.r:4_=1. re $r€ Fr* 6 ["f"'1."r\ a--.." *: .:--i-e.sf .=* Yi b r .:4 .. i= p 'irYs.i i .q* t %t.i :" '.-"-. *.ii .'r j.. .'.13- .TF:1.t :l-t fl-t 4l -! l ai . i'.:l 'b )i .. ::J t.--aia_=:. 't s3 \t .eE-Eap4:a-**=.-. b =. ICa c ?- ^b S3fi- .i ii.'-.. Fr :'7€ . . "".* ?$i ya €..i n"r[ .E 'h I $ &.1 LL C U () u oo oo ao o 6l o *.i qY2 o b t3 t1 I L.:.F P a E iu t? . *:8 qS j i ! : 3 BB E' s.-."i . 6-d {l kl . .t': ..= lfiT..ri j*. $ I f * i 9 .F E rr.g Thft ?. 5..:'" f tP'E fl.lailaa$_[!f*etH=€i5 S-i:" I $ T']: .- -- 6r )"."U'9ff*:3'ittrt.* h r* "p$'[i. 6l)0rtt C ooooo ULI C J o b *ff o o c oo o o q OO 6l q c o o t) o o o O 1j *! cn)o -..1 .a .ffi#u: r i\j.ai'.BAa .jr-:-lE: .i r.O U[u I rrl 2 tG .." k !o . %@:.*'ief*qff**fr .gfit gai:fi ?Fe:.t+i<F€ i ooOOO 6r)o j9 C t rg t rv o <? f?J \?- o l$? \L .r. q . .aE. i . rF p gsi * ir I a"s'" ' \*ii.* t € ffi i il. 5 ": i.... !" r .1*-:*&r--7*\il ! .fJ'.8* i*" .a'.?.l .. ijrzg .* {d p.r:.i -'t?_j1.e ###BOT_TEXT###quot;?t_ f...*.g * g€ s.*c ^f lr o b o ! of.' I i $'h'*g.F.}'efinf# E rffr r ri f f f$?g r :r i*1Aig 4 r-'i'ol rtu .w.g$ # I i' i*ti'6 i g[$f .r* 6ds?t .'hb !P . oo iaL YN E) g. r ##.&i* rt # | .1J*-*r="S*5*l*T f..*gqfs o' t-1.o ? i? c o f.ul

? ! v. . ...s.?i].n .D ..::tit-Th*iTith?q$$if..i X €[ # .e .[*.q o )3 J o a) #-*= coo orJ9 tr)o3f c o a 'J o q It \? c c -'..-o . "f '4.ffiTj*.:=_...n 3 I Bf* U.*'5 r.t < '.4 rf Tm . -.-=. -l*J-3i**d*:-**n.8. . -J L" o oc lni 4t .ig..t: fl.j*i-.: i '.f.-f ri il . jg. f : € E $ $rs..'.."hd.. E f'?y. ffi'=f?.ggH i*.: : .-i $ F'r'[tg B e*Uf i-rttui :1ili:gg tu_1fi:frJs$5#"-:-[ qt ?p.: \ "*.s :a ): e' o * k-64 )e i.i {:d fi i ?:l*"..2 'fa Jr1 P.l lCC6'16lmcr)o>X C'b a 6t >'o fflo o o o) O o N c L) Ye b.. e# '.l i:i:_tHrj€'f ii!rfffgt .9 tr.rr*n.43 )i .. $€ r? c \a o Fr P (12 q )< -" ! ri) p 'fr a \a .. h ? ..'..g g"6 t$ *#-.rr"e19.Lf .1 I L .t-:i: !Fa-.:rEi.t rr h* fi f bfa'? f ffiTffiJHigl:.li -i I :l I !t .o C -XuuJJ-coc!C9-)oX.€ + F$fFFp {tegf'E.1 ^I avl .F X i ^'i? . )a \t3 a. r.ii.J:i *sr IBlt il*. I?.iat T A-?$ 2 e * e /1 ! a?.$.__::=#98".Jsroir ^..FEi 4tf trFs'.f$.'.-'______.^t xPt .i.: rf * * ci jr!D* i'o o o o c c :.d D k Y- q i .\ I ls ?.."a$$tHr*g.J b tL Jffi:"a cc) oo 6lJ ea c o C 5l)rJolor) o c I OOO6 OOO.s gF lg iii .O .'.c. )o-.r ea u et o o o o o o.'g 6 F i T-1 ._.r - tt 'yt _: i- _i . ..F$ is l.2'i . 'i) *t I <al JI i : t.r rs.."."g.ir: Hb.Fli..j +t gi .H ..* #E d 5 6# lj: ii.^f .r x:i.fil..rya j ..

vd DA )f c )e \?_ 4?o o :!d ihP AL if 6q t! ? 'I ia !. 1r' .{ .!^ ) \?.h -r *.f ifr *ii f^t .4&1 '. :6) " C ol o? 4 'ft &- rl 8l r ..2 '2 ld- ..- #t[fl laffi{r$?lll filf'*tt ffil lllffiq .' T .. tl .3 .t . {* 'd *l i' t t(ui o 1 .is Jd./a \?-. F$. t i.Dl if Ftrf't*r ..d eY h^ *: [t*f ":_yJ '{E -jx:F.z' rd D.J O .t oFo ii:r$ *rl 3l r+t s{:' "i n" :V' . .b F .Ja .o . [g -.rP hVr r9. '. I $ rl .-i L_- ffi il 1$ i'* Fs€j**... )? [1 l. t_*'* . H 74 . I i:-'i_.. F '( aa'.:."..' q.{ i.d 'i! 'I .) A i ' lu \r.'w.. q r4 d3 ts q: d+ :.i !. fi^r 6L ': dlF . c-5 .& '") h Ilj- . sgr* r fi F = gf ffit t H I .i' :r di lD lJ'.$ :Jru$* !rl' + € Ei$ifl$'iis FfgL ..U: 6 :-.i" . r.6ffif ti r.5 )3 Cr2 lc trJt : I .-_:**:-- s t.:€i l[ Ff f$'* S. !1 ." / i {4iu .i f Il" | 1l|.E 6l S' ! q' D I Eb .I)i.e I o t."4 %" i ii k V tr :) ro . hU rFe .6 ! .t. l- 'rh t-.'. . I 6. i-4.! I :.r )ao Hgrg{ rk$T-{[[lag lwl a Pr a E ..i. itr . .e 3 l t d.o zs:4t.J . qD # . F rb Frt: tr il{' : "..l €$'s. 4n oo '8''o {3' t old :a E.l !t )j.. .[iap.

# 3.€1 F l..:' {B$:i-#I.$.N .5 f ii':::€$ -x r"f*.: f'F^b. fi.E +€ t r1e n F'* :s8.*f F.$F$ E q € H q#fleF$F$ H''l'l d*' h s ri'x ic 12l.'z [":h-Hf HtQ. t' . $' I ere .'f.'f [' f"f'$' ssk ft 'fi F " $'E t'E q Fa.e f H.: lgi.'. In'.. =-'n..tr?ftF f F.::.F ggf : '': ' :n.$F*f&k€ f..s ii Fn€*.3:x 3.1.f . e. ru * E .ffff{ *u. i9 lS "-6 23 k1 o y \r .eH : iJ .Lf d g # q $ 9 't f.ff. . f 3 g )?6{g*.3€'dn 9 F^r "g u r 's"b4E s"r'E FH'F* '.* F$ 13 g f $'f b'i r q e.r.i*#[ fffl#$x'i"g f fi.tl* ..{ $*tlf.1i..".t.trf€.'oe H-H b'r 'q . € $..ff4€Fl' Ftr$"f f f ...'a'a'q.. d E ".i io ? .rl .il** ip$f.pn .F *f '.Fp*f.{. b 6-g Ejil : .$'a rufgis F. i ffi. 5r * ? F Ls !o Hr& trh . n ]?'b g gflff P-r f#fifigg.L . * fid{_F#* F r.F*.* ?.{--raJ'' s H oi r.p5$flI I3r.gffdsgflflffiE#E$EEf FF.'g € t* = g H *nEl?E%s E finprgg E sf: 13- Yt1 : : ''aa. -t F Ftr E-3-6 ze: i W" b.ff.iur_:rf i.: 3.. n'? #a&eF$fl.frflrffl.E: ###BOT_TEXT###quot; )$ E *"d t s€ n-&*E6F$fi$$&€FfgEEg+ g.=..f.t''i:ilrgiiqg if?*rf.$iff.: FFg'Fff t n .#g.E. t *.F.4* t'F c$i$r$ * * ft \en$

{n r i $$ E f.-' nk F i Q 5F_to.h' u d'fr E. t.t if f. .eeF f f. €ffi...gf.8 ? fiFfigr r[ f ff fi-q#l6 * H.'3. fif FrEifir ...f-ggf't. ? F fr t.$flgF$FfiF'f i *E-in i rpgprfirrf'afg .Ft LHIfe.{'r'}u flg#i ianfFtrf.1}eEiE.k.H.b . :..$F f I i':':':.' l.f ['ff*5+ b..t* *.*. $ rg*+y* frr i r 1 B fl.p ht iii rf '-*n[e[$F$g $**-FF*sffFr'$*.l :ggl.s.H is 'F?ry:u V ft"tg ._-ilg P.r eg !-ff f"':l* F$l.= l.g+i[. '. r-i.fi.t.. i-F'9t ?fr E ts.4:1 J+.'' I . . iI i f . ?tB H e [k pi '$ sru)?6r'r 'e : . rr..FF.h%F..4T "d g*.s*i.FH )ti U 'f. iE i''' .lffi $f -.[.1.'b'n' h 'a n s ? * ' h d 'T'5 h 'r.": ffiiffi ffiru ft$ x.

[ttrfrf't g } $ & cafr"[ 5 9.d'H'6 *c.l : 13 5 * Il L .'f 3U 5.i !.r i".rff r.ii.1 i$d^r' *i^d t'l f $'f t * t-in r I g I I e* p i...i I Igg +tt'a ffllrlilllrlr* t*Ftfitf r i[ 9e $ [ ffi+ffiffi fiirwl*pffiffifsffi affiffiF{ {$Ffi FF%gwa $"Eg€tf.t "_i?-r :':. j | !..F?a rr*FtrFE [ ti5 IFFF e .il B ''3 ilr3.ig .1 { Di j p.'.H f i .y i^ #.l9E ii.l.F$ rgfrr'!l [* trtr i*Ft[#Ei {lf'. B ".f* Ea.:.nE )1q3 s.. .-f {'i fi gs If*Fj * 'a t ?.2 s Ie *"[k *"[ :igf "tE '{ .lfgL1i !u"E in {i: FhSt'fi'q.f o.*'i*.g?h f" o.ifa .-F iii. 5iq l.i * f* i.3:1 'F9 .ee ?E .* ft . -:' f gri T]I*fi*.E r $rb i.i'a. :'fif h* F gr*tF[ iihrFx+if F .r i i.L e! ..-.*t:ii.T# 6 f.'{ .LE.L .''{ E..|' I h r i.i. FF[fefen f r..z t'fi-f.59i.n'[l-.'E lsf *t :lI : :': i!F":i t:: €'Ft.t.fr l.il "+i p f._:{ .1 t T".: ?.rtf )l ?'irt rab f..----..t 'f * I ^{fi-. 1.. L:t x".tr$ [[anrrg *! L Scil'.JF{"F fr H"flf.l FE * . #t'f r.ri"r. r'r. . : r" r 11: is b i..--4 >::." at:*Fi"il trE i Itr E:i it. --& ^a:". L.::?*:R-::-al::r--=-=-l-.i i3i&I T ^'z:hi'.. ft rFf ?'i:*'i...: f [ ['f r$ l [f[rlrllr?geber '3 eeEgk. ..

'jri{ i1.|{..g5 i..i*F$q_rr$[[.'f r ttl't5.i*l.ii. f.: 2' ii lffi fil' l* +.hl ai a\ rol ir-r =)j z \a ..lr 3t' et I I BI )2. . I I I --.. .DP 'ra rni .:.Fi.F+rlsEfif q" {h rr'r i tt#i i'fi'. ii H$$i.pt$ggf IIr. . : . qtj I'rri*fiaf.*:.r-=:rE:! $- ftHf"p*hf $r'j rui ilr tl+rrlg rifiBfl+grFfirf.'l . i ? t'i." i tq' ilr il *..r I l- I I l* .:..J g r.I 'll 6! rl .i HITfil s re F*.tt. f rf rpaFerar$rf nFi F"i .j. --:+!++ .2 ql .--.figf{ u -- .{if i.'!'t. Ill'.$iry.i k #'#s"ll q .r*'rxii *Hi5irg* ltg lffiff* lirffi $ f f rl [$. .i rii.li i}{ g *E$ F* egr i ffi$ffiffi$rf1fruif lt$. .rys+ii.i Ff e* *' -.fnl c X |' r.E'fr€ #'F$aTFFilg f q ! ."1 i1 Y?- r'E HItr .qtr{ #$..F& $.f i F.'fppfi..l.: lf f .' 6gfl ix-fp{}f ?*F L': a i't{F.

: *u I f.' *lrtf ilFH.F I gffi 'r" u') 3 )l )dl 6 : ttr 4i !i il: llp ffi{'iffi $Fffifi ffi [Ff *il']ti * fi ffi [i r:i +Fr*..ilhti hI l'trt . I I fi lri ..l gtf$#fli'P6'E3 i'brf .iaf.gffi H#.lil ti )l [1 I Ht qlffi .+$ + I ttt ffilt#..6Ar * . luFI Ig?Ft p.f 1ff. .f qrl rl il il tlJI .i LuliirflrFriftr+ru*h*r s.f.fx$F f lA ft.irupe*il lesffig ll pgraffiissffrffir' ii lFffir$pFfrffiffi .ffig$ fi1lr$fg!l t I I i I r4 f.d "'i i E * l'i "''-r_F\ F rT tupgafrr*fif $ n $ ryt mtiri I tr* **q:f g gpfitg I t ! l i .q* Ffrif.tI ri I I I I t.+4 t is r $ *'as.l a! 3l Y.tl. { E i { i*$*i1*f Fr n$Tr'i li.rdj ltr$tr t*Fr*raItflg tf t f gffiarrffirmrpffi 1l tfiffi FFf+iA$:q 'rt Ft tq*6{ggpfifpfgf*??'ei*i [.

p.i: 'a'': g.i..$'..t[' . +=i..:' :..i. :..l . ..'t'r'3j'ff..:It3.l -!r..l. i'..:''b .:r. ?1'^3.'.f {...Yij: zf ll'j|1}'|}|1r1i..j' t[{:. :?ni'''. ti'i: z. .gh f*l:...+.g 'a. .' i:*.'! o.?'T t t t{t-i""y.ff_&-_E__t3 _? ]l_A_pL!_L' :..+ :.rf I a f fr. H. .i E..*..'grl.i.'lt..t . Xi F.'$'.?tfrf [f $rif .'.frg + ffi r"ry I r {

1 i7.''3. . *ih {..g. aF +=li d.o:: E: -.f i i i.:f.= r: f[.-./a Yulr.-& .E. g 'A f.: lii.'$i['.*. r'.-*...:s*6..i.:trffi 7-:'i'.i e*.'lni...=t ': :" ".: "r "?. l.:t.fi'5.n.rf tgf trg'i-[f.*4'_ff-:e_E_l_*-__a ar _:.. ':i.- LllrlF$t{f -: .f [$'#. E.* Lli..i'i."/^! s'':#(.'!:.. rfsq .!'.^ '.'.f Fa il-Ff t$irg r$ e.-t".i 7 ':i.}rt: I : *'':' It:$f.F.'.E:l c'tl-"Ii?i.-!.iar{ffiFgflrtf. ..?'i.ll1.? 3'E.i. -%$ :i.-g i^l.'1'.i ':? t.. . ."?..: :.riq[F*t.'!' sH.:.*#}=ilffii.in"e .i €.I-_i_j4--__-1.fis r n t Feg # $ 6fi r'#qH ? tl r"l'i-.t$..ia'E.---= .ffi \ifd &" t .t.Egro.. t n' .-* 5r..Ftr . .'s*.i -r €f.-i.:*fi 4Y ill E3g!iioi." i. ii *.: -3" 1? hr- htt r* f i i.t.t. ro ' f '''T-i-r. -'-t .g l':*fi*. 'ar '".'1 .'-.."f.:: iJ: :: rl"T{y....*z'k . ?arf '2 #r.} *'a ' i.5 .?.&Irf.:fi i .. i.': -.f i..i i- .4 1. [.*lb. .-: ..:.i..l{i.:$f'.#....'..'._ *- $$rFf f'frhALf Ffi ftt* $f af gF FqFi"tfll [l"ast+reec. qA\ u :-. ii ::t..li ..r.. ..$t..+i. ir..5.:. ..i i q'... i":.".f .*.j:.-[r.q f i-"'i * i'4 i.1 Ffr.tr^* ti .-.: :5'.: ' . l".ir--:s.=7th€f ElF. . . afi i-" F'rrfii.i$'*ixa+ri$. i-..L'+hs*:+>:=i..i:"f ..i t .$r-'-F.i .-{ i ii 6i i i{e i *ji i $ j". I'fI i tF y-b-n.8 rl."-i5'f ii.s Ii *. [-"! $u'i.$gFFt$Flfgft3 iI?.:r".fir ti $f Li[F[fFt ffififff*f ri . tl .t.'*x l. ij* t.*' .ii.. .'i s i: iiir llll. t q._.:.t :" i.ffi _l. i .iit'fr!.Ii'* { 'i4J.4a.1t . b /ur ]l %'e I dj__b_fi T". ! .fi[-P"[?i..o r)rgr1.i * a. h""FriL F'* " i i_)f:|f..i:' lE +l'f-*i a l:.f r..fr--E#3....''' r. V fr LL r"c& # h. : i" fii I r':l.b'i:L.!-. i r F."." i". .g.ir= : ". 'i" :.:3.'t 1L :..j:?-ts *'t i...i: 2i..irY:F i . t E ."* ^ e"h *'g 1* %* -\au h rx.i^!/:. :=..!'fi. :t. 1.eftrrFli trf &.' .:f .6 i3 .. ? 7 r':-.il.l''-'i^:!1'1. If.i.--q h' ? +..$"itlrf'.["$..'?:i..$'u'.. i# l [r ff f gf II'. ..= -l'1.Ef. 1 ' : :.ig . 2 <Q I' "N t) P -i.#. ..''.i:.i']it6v.':-:^F fi". =":.9. tl ..E'!t trE fI .i.g E " .L'r S 6 :. : '.i..n. :::: ::g. * t^I' \ i I =. h .:: 'i i.:Yiie? I:F = af..Et=31:f i.: ? . r -l._tt t.N-*W"Hr".'iii''':-iiffi-{i'3'.. : lt:.i:: * t".. 'i .f rf.l..f.'.)?.' tT ilt t.rr i i r.*: r e' pr'''.. 1 't '.?rtHlii"ii.."i '". :i:: i ii! i.*Ee-:aF #.:--:i- .".u.[''i..li g"Fi.4': .n t }$ ?qtrgftt .gH 6i.i.-: ..5*iA.3'*.. ri : r.' . i.t .ii:?.tfr'"u. ir':T..ttd:x?nh {..]i+-i-::-:. 1.jili-. n' u... ii:. f^[r" i gfti.'"s i.u..i.tii.L l 'i'.f '.i *.: ir'i f'q..["f'. : r --. ' r! i._aj dj9'iB -"-r'.'. . ':./ ).t#'5t'f.ffilo i firiJF.p !.9S.-.?'i+?i'...t.. Jt < . i .a' fi ii J "il . 'i .X. a : *+ qh iF:if l&l T:q''}..i..fii. '^ .* [j * i. ili ti"r'g-.*.-i i q .

\: :..! \T *-l ..a .tv16@1.d lf3..4 6l '!/cJ O ) P * tr nb Y? P . n (...: . Jt-" 'i \? a-| 3-e r:l $ i* i.2 l...lq ii 6? E 3 ...i. t.i . 4 4.. Y7.r! L..: h P r..l) t2 r+. f t-t '?. 's .!H f €.o .1d P* lz 't6 3 l:r I Li.1.h..:_'*' t/ . J I'r )i. D C..3 f u C sb L b? t) .a-+ L r".::li::. |.a? oo P o tt $f..{i._ ..Flt * -:.. l."u "".iol ji '': I .4'flL .: t: . 5.. I q c rt: .. t'? ):d. \/_ ? rL r 5 {z .tN l: l.r ..J? ''u pG t'c i. i3 "z'-

a*'tg*.*'iiiiln a< n ra '$6 ca) I . f L \D s ""r. l3 r& 7. rb {-. Xr 2 a .8 f..i' n7L 2'i\ .":r Q. .. a_ a- r.: ? i.raf' X -. :.:..iirl 5 [.r? 'hr 'f?lt4l ?.-':- v" I {j.' . ---1 F L qi.T*frif '-l.:i \ i r.= . (2 Dio b :i '.''t 6 : "-.'--J P ':J 3 t.:? x! 'e . iil:"".. r" | ." E ..r1 l? b ri'f #". i]t?rti.r q.l.ctr ?u A { L r} .7 fsf5gh".: ti:i I li9tp.!a i#Er n ? ft 1Af"bf":tl*gt*$ffrr .fi ? ".l) ) ?.B E' F' 'l' "qf. /..rr ll "f " ftd :r Y a i re-b.j#F \? .. I X. '. ':.rA \ t |.EFHFT.' t' 't.E_.i : lli t.l?o'.r p.1 IFrt ! i L.-'.n-6i? X )5 b ln o? .: . '. LJJ I -4 +'?:3 ['# \ o. x al ii::.irlNi'-!i".ia f.[. [ lr li-.'T 'd.d .:[[i L 'FL 'Jt .d?"8=. . 'q J.i.t 1.'.fr i' r l--.r .t . )ro bP::'A A .t m -.' aa. '"F"*-* .... rl JlF. l:n |:: Y...:: t: '' ': |l:..4 t6 '2.9P t\.3+ Ai.. atfEBqErtf"t Fi'g d .':.-. d * .i. \.u.il.ff''f. u.e. :U -...s' L :i ' r ).-f' F .t::'::?.1r .m tL l. it -.a R . r : .. I hf gfff { rf e?3'{"}tH...?)pa? .."P.-1-. .it .' ..' _:. ::".3.
?'-. 2 gr:4i ." k )k f3 co Ft )? 'i' b.b rr vX J 4d.) L'. -]i:U I i. :f t1 \) a t: -^ "' .ti"i.jL? ri=' :l.' " N.iu'+*t€r[ luiiifi ^ .f i.o :4 .r a lrax'.oe 12 r o r1]ip Ys c ...*q G v5 p . '2 y.F ra E -i .Z! a'" .Ir-r il Dt Y H 4 l.i r.fl. I i Fi?rfi i.< e'*) d.*flErliF.l.'. r. .o LT'a io .^ 11. o!E s l.\.t .:'1.i'rt H .i.r \:l ^ .....i . )a +? I X) )r 6) Y-? 3leL.if. a'"..? L*'"' c. .r :x)r.l i t $i. HO ri ) - rr ? a) r q (A ' L" ? '.C Y ae'1*itlzsF I r rl 6 d a6 n '^ +hi': *iiiitfi rcltrrBIth se' aa r l-[i . lggri [$f lrb*ilirbh: :8.- .'d L Q ^Q. @ ! 9' t rJ \-.l_ ....!l kt?n*"ft$ . r 5 .'kI f \:::'.' f^' t) j.'. . l! 'j-: n * '. ilk&i .2 f r . (a 'J< i tr r.-'t i.. }-.t .\o -'r '..".' ! L rc ..'t1-....r.f 13 8 .irr ? !tr-t o\b^ () f.:.:. . t.Fa !d.r .4:i t>. ij It ir.' : : L ir .'- t.'n !€ nPa 9 T .'i':x.FEi: { ! ':o.iB d q.ry8+laE i'ii .f tjt. .8 lP. :n v it' '.- =\ ^ va f br co D T u /d T <-rlr/a'Y Yi 'r" *.x .. :f tr x :a- 2 o. 1-" .i... ff-[ItB. ' 'h'if al . S "'i. k 4z. h-x .Y'14 \i 5 .xb4e a.'' .i'. :" .fp 5 e 3 ::.a- t L i: rc'11 frlat X .it.!. t.L \.l€ .* )E q lz >.:i '.-$? ' i.'H t :O br 'J. e c? .?. ri*. .. z -.l!t ..._.1 .o $ *"1$ u u ".T. ft T'^h{}"...E ? i :'"i .%. . b .xr^ o .i.-.[.qa5 ..- : a A .-J^ (. f. i h.F g??a.r.'d'?.'.r.ir. ft\zl D ..".d..3.h- Y^' :: .: llY:::.1$'rb {. .Fq.: '.. " : -.-' t': i i' Cr: "..: '' F r3 l'f l- -i. a.r : 11 :1 . (i A | :. >.vtr.i2 . F 14..o :.f-:.O )? t U A e)3". . nu ) i$t i$f lqf rr.d"' . a..rf'!i t 'T- -: :t.! \Z't'] tey "{ ii ".: t?r .. LtsP ?anrtrr h.i ]i'..Bb( ia :^" .% >3 4'€.1 :'b'r..a lr'l 1 lIii t a.-.ot .i€ lti i+-. o] q il t q. tu.rtqF$"b4.i'e b \c.i.<.'.5Ja "t"e . )4 r r i*E.ab 3-+L ij'. p.: I o i. .* F .... e.l?&*f . e.I $ Vl {r. l" :''.:1" :.v1 '). 1: .._-iI rF..s.2 & r \r ).b .. :'i fr i r'? i .ff. .t .i? ....li?hH. i?fg$ pi d Fi?! t. ff flp6EnA$C ?*i l .--.? . L f.i'- ..r 2 t( 3.^ \ 7. . "...-:r.-../r \? ilts. .a \ f 77. \n .b" E! r.[* H.' F ..\r' .'fi . 6Z .'' .i. ..F girl-Frd *"L I *a4: . .:np*tIa-*t'. 1. r? B .:*. ':] e .. I t:.

:. ii{'$ ?f . i.tl.ji. r i"i .r'x." .1 \ i].ir rif if': ilii.. f 'l i..'.rnH.t ft"i'I t EIT-=" iE.'l aasitlg '3 3 Tl}sl= pg t#/t# en. f. .r?it?iA. i1Ie E'l .*gffiL[.btt$*p.i1.v' . I rll lt I ltfit }l l[Titti li*t I illr lt t I * I..t'r: llF irrF rflii+r.*?ttgf*iq$tt$pil{ l.f * iXe H! i:3 --1 rl "l r{ :---_-"'- ': .t[*: rrt :' : a*r 'uf.# : -ill* ltl rlilffi [1 .-''i'rii l: +f i ? € I y. 6 6 - i: ll.: t.[[t tsritittl I i:lll g* lll ffila$'tgfiggFFf'lbFil i i iI ili r?If .rtfFt!.[i a#rs.ifl.ir 'inli .t x ..i l!tltl* lt Il . **l €t"trtif f ff pfi.t T ii?i lllrr}. * r* .' .iiil+ fF {} i'ItrtTgfri*lj i$ ti l{irllblg$4$fi* llt..? .ti r*il ilri rr l* **'l+i$lrIqi lnr Fu.{ t?\.?ft lgfil Ilt Ftl it na tt'l lbl ftp$ -natai-Ltal I I' Ii[[ttifa$fll*F-i.rrr %j ?: .l lf ilg ?tfl .'j # t.e*iepE$i lt ? Au Lffiltfiiiri'f.r= tH.' iI- S:F l .f.:.-*il*iF.ri?fE[$lFFl'ffi[H$u pr$.

r-.zii..f ]i "1 .la.n. ..i. . -m u) r.f X nL-i:: ^:' o X'i1 t': iT ]1 . :q '1. x q S k Y\^ v '1 ).i*.iti*a.c +l XdrB q !'. r/1. uo -"Fatl N :i:rr t-.1? r .t$.cA zJu 6i . g€ 1$.) r:.E ljzplB 1.*' .. F. .Sf o c {o {i: lr.l b ". n.. i r't. .+ H' : g p ^ L .ii..{"1 'i'R. 1{ ir lm .lk . 6?. . '..i'. ri9 #'x' .T.a ^ 1-D8)?.i. I ln.t '. '". ':' i .."::.:.rf. lT -.*i #. ii. fr'v' i tP tq : i. '# t\d !: ..*tffi? '5*:"r !....=. rl .n l-. r'i.:.-:. [ r^i.*-Y-..ii :qt....i.e- : i:' . ':..-r l'e-: *$ i lp. ' [ -.b:' i.r..jAi b 'l * . rt %! *:. ':r'.d) .*!1rl.. /l ''l.it:l: "1 ry -56. ?4 .*:.) ol i.Ii t1. p..t^ '.\. I lo cr.tn lTlfi' $ab li. 6:. . lt: hH_i+'-. 1.. .*5 i. .c &-"cs .Jnl...t.-rt:'i *i T r..l.'>.p-T [: rruiL.i.1-'- \ :..-d [:i rr EJ t*n mi lr' ld .f. a.. FT gtl 9:h q:tffi. -."q . l..i. l- i . ''^ r€ .ffi1r ' .+ f.: .*-: . r. .t'. i I rliia[..:^ir. .:l'.ivL*i .hX*ll.l r' . 1: L-. :...' lla t."t'. ii-.e II .: . X )o .k 'rtni .. !h q- ll EIiFli' ")'F r 6.' "aF I ii.3: . [5 ' itl{ . i4' #ti .-. i rf"u i. .'r..ieIL- -:_.. i i.A\ ladtrjv 3. r *:.''=. L.:. {!"..i Yr. qf p---------------- r' t*'.'f.: .1 . (1 : SF" :$ .'-:^: f.c '' '' i{ ! L . l:"illg 4 f .1 tu /? a.m c t.. . )- F.lii.*-r.ig G:s'i. l". .IJ)A rzq .^1 - . ." r)_.:.- 2..\ t'- rJ d...?'.:..7 H l" F.l*'."'-'' -\^ .-'V .m S [.t i . .t_a:. b- :j :' F. I lgi...{'\ lT -: . . .t . zrl 9.i'i' 'f *. > i. [Hi.m.'. 6] '\z 'ir-ip t( ir .{+ h-. 'ir *"1 ...dl .o qm .! : Y "t' € 'L ".. p_'.F ..E].: P cr I a.t i..-.. ...4 - :1 .it a it " --- * .. .iUffa ):..rd l&l s' l-' 1- lr T-. :Z -rl '/t .i ..c|llt*: - I i "l a i. -.rCr. .qqd1"iq ffi -ffi. '' .v t:[. G..ij'.1 .'- ). .. itId'-"i:4lAf.'.Y'f. '. -ti.l. *s+.l O P ."1 ":.{:. -'" .' X l? .{) t- ". )d--'ir U q6i.f'@.l6 .' .o1. {'.. -f .iq.e\r.:.fiEi -ttb* T.i. q . L.{. ld I i. ryfirig' qiiTQ aaL k*.h . 'tt : I T :..t .^"d !Y-i l. + .it * g t i.f j.[".t'-t.n': .4-: "ve...na L*E 33'=*. .:.rf Ll t ..1 - t^ X g . "" ec-.r i .i i.).F{:.' . bu .1 .s -f rei {h t. 'i: .:?i.." .. c .b 61 '1.a". r:''b''rd''''6 "q 'g 6\?.$:.l.i f"" ':'*i#r ""lf's '6n:"] .-- i..-? "p'T T i-.i..:i%i"I. 1.t c lD . rr-jt: c '."..9'" ' .Qa.b ... P.i* Edbt . \l '2 IooC{3'. l .:i.lr t :-. l'1m'n)o ItXntlr.\.1..tr .:J.t i' it. J X ''1.F rb -_-.o .'rEE. 4L.rI " :i l: r3.: *6 *:? q. * .to 1) . t:?" r? jf" li' .:4iirr"i:+..?'[ .* \aI .o .? .tII rf * ft"arE Ft f.F .. ii 13 .-is ' :'! . ts *) 11.:.. :r ' 5 *.4t t) f i.1 .+Trrl T ii.'i. j 9"'t 4" b i . 'iF.1lt. rivd...c . P' .-t..'.(i' 'I'l.c.:$..i r $h i 'ilm.. i-. '.:l 3 S.:.#. s*. ' ': '{.' l! * ..'t . ^ L.1"1 1 ' 1 .. ..r.L : L ct=i-j bl J I l:*[*iil. 11 im l.c.. .: B 3 f...'il f*.-m :..-l .(nt e' ir^.'.. :'.r' c f fi Pfui d p r^. '€..5 : i"r? I' . :.'.u I.'"1. .'. l1!)) 'X3 .1 . ..h 6l iJ h ':J !'.ti E :. bT'' '.' I-'t-a '-l -..r?vl 17 i) "l I Y '-m 't. c: a : (. : *'t [ 'i? i" . i-.-PC *c *s!.--r-. tz-r.u.Fr.'? '.7"Y"'^ 6 ..gt'.l..t.n tr t.1 f r 'i if .i i. H.:.4'e- r xdfi.iitl! "6 J 'i .^ '..- h i \i.ie il .. i. C T .rn..: bLi-i.':. il.1.l d t?.' ".x tlc TY t-. i i 'f --..r :' . 6.q!I: 'o..Y2 i'- Y:- P- {} Y . I f .'$ . 1. .< : Yt. Se. :r=*:i)6Y': .L-- llF1 l Ei" t..'.i.* tl'xt !.? a? bt ^ f:l . a) -j .--/-T T ia .tl .9'* ' tlt * ' n il '."'.> h ta 'j.l m ' .." n . fr lF '$ 11- .i !'r.'l . q .- 3i3 q.. '.: ir ' :" h: i.r .^l.... vJ b ICi' k].#&'rii$i.. A lrzt 86 m..:1 .. J '. J '6' l^ ) {:€t I TA }1N 'l t ti ..: i.i! il'l lih'il'* ?xry .p. i.t rd A1 i-.iQo-v t-.Y rI..'.-F . 'U. -.C' Y ).-f. ::). lfr.nlge: 'l i...t..''.' r'i'b t- -/t ru.eJ^ir *q :*_.p :? 5 . . . "ri'q Y? . . ":' i -..-.-i. I l! l.a lf r.: %[ I.' .t ).'-S-. .1: i"t! ih._.:h il.t -l u' . f! '.-:'i?i.- C : 1.:^rl...€ roS v9j ll I! l" l: ? i'B l.6C c . -"e ffi h. I t:TJ qq | | -:2 .r ^:itrii:i'l f t .9S''.i : n .l r tit.. \-.-.[ .l4.E rr. l l..) {\r tl h # I \a L p j I )td \..*. . . -: .i'.KJ i.lfb.: .. !. .-*.'. r | --' :'l kt 1"1 lfr. r'iittjFja ..x . Lft'". H:.: .ta. 'rI?TFrlq-i ..'!it!i i '?irr i!^ Im .i .i'.t'\ 1) q .: {.' la.t F: t:.!nI'tt il : '-/.i-.u'. t*€ 1.ni ls lm a*..E ? "l f* 41. re' l l llr 9t iJ) . ts/.'i:i.rf . . I )l . :^ l.d.c h '^"'i.{ ! t\ t! 1l' rrrr)< ll I J.':: 'ta.e-.a E r-'-:-']..'E 1{x.f *i E''"' .:'ii .-:i--:q^--i -#r*--*-.' fa. ::v.tc C: X) !t 'l!a i':tti1-.6rmF c ^n i3:' io :.s-' .-@ hl ii ). " F.l. l" I' ll l.:#*.t"?qi =!u' 'P' 7' fi 'P '': !r ?.j l. ..ln l*l ?rj.i ' ) 1'6ali P^bi ml t lL atr. 6P':'.. t*'h i.^"ti."'r_-.rrI !? J ?. -. L \? t lr it. . )< <. l.f:r *f.ifi::ifi.i: : T€ . t ?3' l ..j ': -i '' " '': .. 6) :.b .i oll9<J. --( : .l )? )o LL d-1 e ccc ul ."- ' ..n*J-*.-{6 i.\ Y?- leoC ^*-Q-' -ic.iv q x.>. ? --: I H-.l*f{ 'n'u' ) * f*l*" {.! ir.1.i ..+ .-n f .s.3(o.jfi hSf:: i. 4 .'': .b oa i t. '! 'iii %f... .. . ll lk I . Y''s-'''-.^.<k It'. b ..t I ti.!ii7'.. .d11 * fi"**-..t:.€ i." C i)o l) m It I. ' \i' r' i4 i ip P.S N e .*+ . l^o rb ') at'A 'i -. Er -. ' "ut ' r. pt czJ-r i R'd?' ? \ '.?'. Li:' g2'ut'l i*a lil? lE'lii ? i .1973ff-l .t.E' -+X ".61 tl'-4.i h.' +t?. .I .i' : I i.'.3.. tz+ )G t. 6e a '.ii A.(r- i crt..ri .c:' \?) ble . "': L!:€ c'I .'.'d r+ IP4YF $rot]\? q)

i 6fr lin q6l -_--:- . - '. .1 I I' ' "! --*"1 i-1*'" i--- . 4 J l3]i rlC ..A i Y:.r4.Ii: f i ' $r..li i :.r' c..'.ff r .1 :.X J o-Q:'i'.x rf.t I *"*&r i f t ".J Ilr .t liia Ili ''.. P ': s i.fe --.

f€:r"rgr lrtfEtrH8 :r*qfliffif[i gfifl..'.F. s***i g3x.:. xti.*f F€.. .ei r.l tr q d:z'rr tl iii**$s.li._ I re flit $Fi.ut .i.lFflf.i..=i. i f..rrf i Il ii f ..... f+ flf lE . I gffiF*ffll+mrge i*'rfrrdya.. gAg5l ep6g'p'i *p:ti.r{ji *l \ . i.2'.*.*$#f$t5'fi* t{ #t' i i i i ir Iq : i : ::':fif+/i E.::*.t uflffi* .... ilr .. t\ I Ii i6 rf f .l iriiililFiii:ii.Et-l.?"i '6ll ii 9f 3':'i ii. i. 'i=i.plr$fr tfrt f$iil ::..fi[[[ g rfirf{ fq. h l j FI -i ffiri.fll -Sl $t *ir lr F t.?'.ir.'.f : f. rf*lf Frigifmi'u.i :.'f iili ii 3g. i.* i$fti€ 'liffi..iir :}gf" $Ff$ .ifr. iiitr. -'/ i ...fJ.t *ssf *ig$ f.riiFf ii'= tlii i.r i * r'F t il i i .i.ur$r i.iii ji*hry. i ii ral :'' : i* lflFl g.ori$pfr {{E.t l"*sot! lga[ :tlffiF* r f ..H'"a.'lf {t ft+ ri r*tfr ...-..tiFi $ifii tr :i il #*' 'ffii I'H.*fl .e{f Ifflr*ffq r.F\l*t.. ii fi{ fi$f E f ig.i nrr r . hf$ a[ \ fd g[ Ft 'lF#.'' ' l.d.f.i. e**FF$s$rHnurf.f.l rl iii:i r.=.L ir ir lirt f lir irF.:Ifl*i iri ijr** r. Irx...ii:i'i l*?ui pflFfg gxflilF'if'$g p**gti 'il/ ijf r'-* t:' ii.'i$it #err ifF ?i.l.t6 lffil!.5 ii %FfF.l.i.#ii..s q:.|i#lf$lffiigfifqtg.r% tf-\ { f r 'Ftr f#i L* rgn .

.i.Fil!:r ili.*.'fi lq'd" E Fr .J.Flp i.ti i . lFi rsrjt r. Elfi.ilt .-.a !.*..r. ii.i -iltl -F{*.:'.. il ifffifruaf. ! si . i''a :.$i! a i.e *. lc U i: C E 6) 6.tl iL#i.t t'''t*lF €\ r? .i':t.t 2 6l i.i.1 q q'i. :1 .gffi is.. ". i *.. i* i j. .1T"5 ..D D rF i3 \c ui rn CCC ..i r. * T..ifI g:i'z'l. Al.ffEi$ ll'i i r i tiIn.' ?'J15 l:ift . .irLicit?t.i i.'ii: l.ii*qiii.---= al .irlh ijfr.?'.*€*"I T. .' ritif .r. L..ii'HrI. ' **'"rr$ ' "" lfiil.:i.i J'v't[.. rie : [5Tr...*r ii iii[".it g-*"frfti{.F I..L.i' t.r pf'.l ir o '6.. .$ FF.: iE Ii.q i* .i'i iti i'ti it ?l i.l h a \c I!.?.i"i$. iY X"Ffr.*i. fii irdJ'..nolm liiilr:trifrF.Hi .l. 1-i=-.'i'if irI Li f fi . i1.3 .i^i-i 5 * lfl''t. 5 ' (t 'jri]t tl 3b .++ji t .{.i fr m L rra 6l f ... j.'*t* t^ri . l g..i' iir'. bl tr \a +. .J N "i .s i..ii.i.lE +r._. 0 :3 .j.ri C la* 6l e. l'.f Fli.

i.+*=..lr v#"h 66 6e r .+ qfr &'iit..'il"i.?r t TTI TrtrffiT ! - .:i ii. . "i'.i ?.ii'rl-..m -: 4Z . .1'.fif t.? r' b-l rr: n? :" . . -..'tFl ll" fu".. 'L .a.

' .F{ dt . . i'i. '?iti .. r.a'i l" ii?4.& .r ...?'iS. .f.r' . k..X.f ld.?. l? U.''il il I l€ rF+ i:{: >. '3.'.r.fi !. it I i li iiiififfil 9. . l?..hh'x \n"...' f. q Cqm C 'al c__€q r€-q ! c I .?n x-i .P:.. l'L- #:aFfggfgfiF l i.... ' \z "i \- .'l{ii} i'.h l:r) B Ljr{'::.rtu- 4 C*t n) m l:Ft i ir)..a q}? oXbF ioXnF.'|i .'.. y-L.d. li'rt.Vi i '?^'$rlfi .'ii+ii e.b.i. r m'61 ) 4:? ? r1?' ra...i1ir'. \r u.s r..* t.t? -16 rl'i "r-j .b.i .trr f.? m .*. b r' q . tni*tu f$ Fh i |iflft ?.-. j:. =. m i.=4 .i' lo: ^_J. q A ?a* ft. : @ . .B.i I "i i [.'.r U . ..ii CX-T.-_::' i \? fu.. 5 : 1 $ 3..-. . ) )c .C.| "i.r i?-i. :.'.T E .<i H ffif..a+?..i c\ \?.j '-J '.' 3f ? i-.l .j:i i :: ::^.. ifl*Ei'i.llie"Tl-. o .o 4?.. .4 ).J .m -'" :.-.!.:!. i-. i yi+ : i:.n'4 '2* .. rc m .2 i.:'q*d. I b ftr.q 3 e.. i.'. . :d i-t.+-' i 'd ''l i h-'. 3 t.5'i it r I.ree: tr:iir+lr lr llr&.i i' lI il?'.'-.i. '.i . p' .-:$:i'$i1" iitt . '.t.*'lii:j r.I -F o t.: F6ti€# ff t t i Q .^'j 5 "n I r".. : f hr' af 9'-:. .IYoa J>: 1i)o .PE 'lp ri * . m .l\z "i-.i i.?4l.... rr .i. iiti t. :An)m' . !.ial'.'ii.i v.. .19_ . b ^:{'' :. i .:iri . - .j :8. .ii]:' i. x+..l.. a m..h nr. ..-" ri '1 .t ..ru"i ffii: ilf{ilii..2. .t ..t/n q -% . -T*'--::*F (. l-...q . u. x ' i.ry.i.n5 k ..' i5:. irG ffjIiii5h**iiig!"$. .' .**t.^^ . r..."1 'g .ftln - . Kr' . IR 6l € a}?'2.':l 'y' . I{"t. U. ? x-t'..l i NFi[i L[ i] .:\.H Ir * [ f *.5.? .. r.. j 'ri tii lg'E h i s *... *{ :.L :o .3 iif.' da. - A/)oI a adp c _l V m -t i^ .-' ti A.$ . ###BOT_TEXT###quot;.. o>. -fu.. i::. h )o ibr.. el 6i q€€ 5] j.i* . i s i.'. 't riI i- L. . ' )bE r 3 t4 '4. ?. .6'):F.€t ll tccc I{{-."x .'ii FJn iiJ.)j. : J..[''4i.o kJ.flf{p-l.t.. .. i it\!i#+.r- '9 l-'ns r' X .1 ?\ .1 ..3. j. t'.J ..6r X e'.. .{t$ffi -.i " : .f':-. .632 oA .6 fo^r':: Il. .. Y4 'aa ''2 --ii '-A :a .'.ii lilii i. ..pfr +.: ''.' ' 4Ct f'2f:t.p'qli.if. :J 'I 6lI l.+'"o .. . 'x 4t L.i)I ' I :fu..t Y 'mb'H') T^te '3i.r) ''( . r^'S d F & '{g.1." i.)c '. J )o @^ 6 M d P/-A 6i . :ti X )o d... - .\[lf u I ]ii ri+tf 'i l. .:lrJ_ "l nr9 I -rf -$ fir'4 I .i )i' l:. 'i . + f-i{i}: {i e ..r....h1}co.r?' .3i ' .:.:'" il'3.. . Ii..r b c) cl C.f it. '"i .{ t-.-dg e"" !.'".t d*.t o A ' -E:. rrq-.$ .'m{ \Dlr.1^.' ..* .iT:*rr':i-it.=' I:i.'9...*ii!..!+' tF t'ft.ri Jr ''+ 'i r fr ).i ii+i.illj {il |Ierff.\?.".?-i.Jf. {a )3 ' '..i!.":.$$e-'i'i'1 ..1 .:=--i t€ t*br llrIi=i 'itll iilr|trfglr*lg*rr !tti.+.t.. ' ju -l il . --:G. i.9 )..ss {ii l!ri*'\tl.-1. x *H RT ry TI.[' . Ii .F'.{ T?4 q -c Y2pC-Ra '$'p_<1c-\?i )hS .i '.$.. _x f.i.'..-ll4.1..-.u]) .4:ts* * i'. {:. .. vl\ i..i € l.P4P--'il l ..€ L.H' + 1":--Tr--@ -s*1-{r--+"*T I ii' * iII iiillll . f. iY #I . ra jf .'i:i" j l'l. J . q r..6.. .L ': ca lr^ tr.i. il I ii f f fr..r\ . i:i ..t lE-*ilil:':.u.'.r id.3 ^'ra.J.!:.i: : yj k q i! lo. i q ol.arl. s od-*. ti l irSiu./^..* tB f 'i g* f. EF:r 38 \ I : l"Fl:i ' 6) :::' .':j{1. -=( '^ .h. e.. .:n. 'i'. {: .''dm 7a u. . '.. Fr. . -_ ' irii.u *a$ 6n- 6l . '.r : 'n s i-.i L . .i: ... .E F :b . .:.a iri --'-.r _.l:? F. 'ti t! i1' Fl -H*utr: ::ffiT: 1 if-_-.:1. 't!- i.'.- *-"j:. l2 'r: "o e .) Ii^ '..ir fe iill llfli hfil !. .i i. ...)3 ..--ilry'c'E q q qE iq E-ffi -l--ffi -:ffi-[.':r i.:. F.o :'i: Ci::.' e.

. l. qr* .L r2* ta X) v? '.1 I i' .n (! '.i! -['lc f.$ 2 N 6. €[. \r.J .- _.-l i: .\a .i' "..C r4.r iit'i *.i I t :F tlta :. 1.R '.i ... .': i (j .i lb :^ ). . )ri L'( .d l. I l t-."I i5l . )t c. f^"r d- Fd .:: -.i 6l .J" w f.f'l'i$f f 8.. {i '. : :_ .J :n i': t3 '-ib !Li ' 6 i l*n iYp : lrr IL . 4>G) 'rr I t: .. .i f q A-lF t I .) I b? a: 'xg() b" "t! w..: . i2. !- ! I 1 I I I .J'J ti !3 !)p I ta y*i . r2 -.l-: i? i :-ri t: ]) -. t!:i !o Iii f i. I t.4 l" 63 I 6 C a: ia q 6l )-+ )a D 6L .b '8 I I 6l (J D lta }- ? ti- l.: .'p ! 'r1 ot4 fl a 'r 'tl t vrl a ..b "t .. !a o L. :?- I {..1 b .' ..! 1 - 'l a ri 7 . jj b) .. . .i. 6l {u E . o-l C.a J-r t'a 3 ? )) {J O Y?.l- )0 )?. .U i:')q d.\T' ii:'i i tc: ln' li"' {ff fi t i: t IE La 1X. fr figafrrt. i i. "-.' if if +iift'*i rttt' r t i i I . tc * ..'.'i FD (th "i 61m)(J -i .$ai *[tI i l. .t t:: '. 'fa4 a I I i le l.i t.. u /.t'' li It"t t.t..r) to .r ' qr lr .5 I I .l al l-^ r 6I >..r "l I cl .N \? i.*['.i. *tr .1> :'l -'' I -t :'. ....1 G !2 b .l . (3 /i -.J3 s.d 5r :: 6 \l)4 .J . 'rA 12. 't1 '.t i tL TL 14 '#c Yr. : A.€l b) 4+ t- -l .. i 3 i' 'f'*. va 4 'i? o g. .Y) \. :O _b D .' . j l i: ). I i-j$FU. r2.: ' .is }} fr.: r^f -rl- N h."i )o ^F s o /) -.3+ ri {. t I 1) b Tr . .tj -l P_q iyu. .$ ibi'f fr"# $ u .pP C 1c) (\) L..l(J 6l . ..i!:'"ld -#."/a q €j D . J) oO Pl.( le t'" I l: l..: n 6l !t ':) b IN .19' [ *]. dl t-5 I (...r) . {.t t6J C '!w 1 O.r P: )rn i)0 !r i ) c t.a I jr" o u a . .1 :: I lr) () 6.^ V-d] 6' _^ > :.a.. t? '.: -1 I 1^ t'... i .f i .i'"... .l t a.:- tI L. o t4 -{ l.b.T '.T2 * )r-' ) .i N !tr ' .. ): t.* Ii ... .1 .:.. '.tiXs[.. Y? q efi sl .: : .r H 'irr )(.? l{8 rc) c 11 i .. :. Ih.. nl rvr F r-' t li fiE.J l)3 -1.p !. ti .: i./-) \hE.il fi*$i? 3 r'ii # i il. ci Y i..t'x \? \t . l ! r i lj Ir. lx I l.$. ": aa .ii 'a...! i : : '-.t ii:. . >! :. .1 it . i'ri # i i* !' ..rr.'i:i ).x ?g i$ i €-{.: .1 . I I t.if 1'i'..6 --a ri* i. oo t. .-r€.3 I dj I tL j : t'- 'jl !.....l "Dt 6\ uJa l-i -lr Ci $"{ $. P llr.1 Y. p r'L 9 t $r3 *# i.. l.-3 I IR t !.w \?d .f.n .: '.n '-' i{ x -' ':3' )o I! I i.t^ -94 t6 I).b l) t.\?tu _!'f G lb Iva .. 'i i.v :.t-l. li -: .i ..f I i19 IA lx t ''e tD o(.r.'' tl vl ll Lli f... .S+a:r. (v 61 )o r2 a d:.* 6?"f.''-i .: {r I 'al i. . o €'-t Yzr.. ': /: ]l tr/ d .l ""' 6.{. I . 3.? . a D .t$ir F $*iet egil$n *rf. .r c ...n r 'J i" 'ta a '-ta ata. '€r'q '. "F ?.) a .. \q rll t.J Li '' 'ir i'^ s ll a e ... q:q I r.._ tiJ 'i) C IX) -c .( . l{ i'.l (\? )o o(i *l r' o{qlLcar '.: .. !^.P'P { lc ?1 f.. it t. t- I r1.lri ih.j .J- I 1 \?- il' d3 )'..:i : :.'..i (-l?f . F -- .F.- .-^ .eP 'UL1' w 'Id l.t.i . a: . t: ..) . .'. [.tE k fr'4'...'. "{.)| 9t uj' I-r ') !a b l' \ld'- - I b vj o 6 Yd 0 tl o j. ll l-r 1.:?'ii[rii.Tx.: 'l | .b h.: a :|: ' 1. -q I 6l g er - Ii 't't i.lc :2"?:\) t i€i i..f 'TlT'?"i 'i 9. i ir $. JJ !--.!im l- f-. J ' 13 lr. a aY) :1 CCC .: lu. I Jr I iiiti:-t.:. l... C '. N( td? !.B C 2 )o b tat a L F fi o \ai .. Cta i? -ifr ol"t If'.ra l'. "::'.. bl! he i:r L \a h Y? 'jo :! )o r '-l . -?..'lt. .5i P :: :'= :.l-1 t(! 2 B 3 U C. ! ]P.€ . (?... rf 3.2 .(f] r. :il 1 l.?o o .###BOT_TEXT###quot;.J "i!f I -rs Ic](cq6i 6_ :-_ ' i *. i:! .- ? '.: a' L (a 1: - I .tirf'.i.:_' I I I I ! t IJ.l ...' ..:_t 4) al:' ):r i: I l-.t U".$ O l lo Ya l) € . "*'''^Px it. 2 f-i .) I q c !l II9I II9 l- q p b i 5l C O t.l '! I - ':- I :j:l --l co C )-' ?.fc l1 b l5 .r .l ll I 6-t ryJry"ffi.': 1 ri .< q i3 \zl r P-dt' rli *D./i . L -: .i.1'i 1"i !u . a .{ !:l i' i fi l) i? 'l e t' :.90 .. a *.<a g )2 I' ?i...' a: :: l. l3) i'.t... " kil'?. -.i.i':it: '(- ' ./k G 'oL*q .t.4)y'i I ti) l1 h (.6t I. . .i'.-il l. : ' .1 o .*t$t ll. ').t l. O C qJ X 2.ri.i ./?. {' r t. lr.t$'qnrr r$._-t . lv I:Y 'l !r 'ls l)ri' ir II . I tu' ):r.. o 4(A o .t8 lr lvz tv lF._l ::l i-.:'o !t' I a.6 uq 'f '"1.x nr I r.l a t'. r.l )lc i't .."t'*r:"h" flio '$ lo. tr .'..a) ") .. 2. (j '.jjf. C . l':a lr l.€ IL fl." .i. aa! f l=\ laa I ir t!t'o l 14.fo t.:l h n tiJ Etd L.:o? ^l aa..r .1 lc= 't.a 'j -i li) t.d ta ..( Yabrr $.ff I $rar t' ::'':' :. ' . id bl !l r!"' ri9 ei . !. \?.i ^ : )C /a: .. If' t' t .ir YJ J i (i. 'i--l'1.fi." '5 jo tm ..ryir:ffi 1].t It lh" lro itIX rt? l)l! I Ilr t> {! tilrn lo 1\z .: ..r. F ./i4 ): . . ".)U ts !r {tl B:sl "P 'lL r :.. Jo6l >T6l /: l.-.li^ * i: |r 5.i i j . ^"1 g o:: c pl \t2 l'. .] I I I I I :uud' Lh P.') .ii. [..1 at . j l 4..t IC\- I I I II {(] Llu I I IX t? ln li' -ll.u . P A { rrl lo n\a-2 a 1?^..I: 6)Elq liffi-€'j'ri:..:a .'' tff[.f €*.]' 61 :!: . 'i. 'f(..' t : .i J[.13 I O \a o c ') f r I )o Ya . j) )J u) l.o It I . BU fl *-"' qt '3 \? . I .: -t i .l.1.n ! c." '*$ aq}fi$. li ." lrto .r 1v )o f:t 6 5l .ei '.I | ?l. i_r..E ]j I t l..."1 t: |.t .1 lr a: /"- JI'.

c .l i. -) ) t : fi .':: . .'' Hro 4 bl&. l! nP .j ti.3i '.: lu. b ..i t : ":- : L . l:i li # 0 lp'if t6 i@ .lJ tk. L .8 l)B lm n r lra 4' cr( :3 '1 i)rY3 li a5l^ 43 G YA z G ln.[ e'j :! ...'. j'i.* /.f ..' .: :! . )i .9r IJ J a..' .rx. oU.:..F +.ry+*fg.". -*.-? I't+ Y l. fe h. t:F$n [l$ tf Sx )o" qF$fg ./l tp r i'f g Ff ff Ff. o .. l1r" do [ "'o' f $tr.a ir. $# -i[g r-lr='. r. f.'.uir ^) \^r a €a' YZ €a rz :3 b l-L C : * jj 'i b ' ll:.i...t.} Sr. lfr'I lLt i .. if *fif.f*Ye /4 \ r"d \.- L .ff..A 6?- i r.'' F HttI.r aiE: IC H l. *r t3.2..:u iif*f#f i I:ry3 \.:i?'l r-.-4 "r e t'J l ar \? <zr {q Ir lkl llr {rlY lo t-.lp .l'l k-l le." q* !t. Td I1'{ r :! { : j. .: : .fT 61 . t{[ 't t3 .P bf gb r? \q lt$ n o I n ti o"'i9 ..)i rIl )7 )' .l' I I t I 'l. -' :: l : tZ i1 !t' L X ii'.\?. ..C- i9 . c( . !. I J- l'3 ls ln t O.j 'tr l..rttEf.-l I t r # c( .) -t -i1 ri . :a I :.i Yp 3b 6ir .. F= X .I r.frr 9' c !a '! IP.i I I T%*-f- :.9' d. \:.. ::.J 4tt JLI D Ytt \ :.

rl L .a tff. I lrb r: i: I^ .s ?i$i f : :.:1 uI l-r xl OI . : i f i .4i ' ^.{z rt ti .i: ': ii$&$Fg"gff. . tl i lc Y? -. ( ?)? .8.t l.k ff dY''PT. .f E -: --' i f $ iHi iE 5 .r.< ."L 't .ii ].l i p fa lP k b o '2 ?.:'. *.-c€ i l2 r. m ). - i:--r.' :-t :.J : -g kl ! $ g F l-"''.i hl b ! nc L-.{..$$Ff"r$F[riff i :-" d 'I F."dt --]..J I @r+ Ls { !iC.'i :.1."i -.\? 1))F .i6 t( C3 . ra E i'-J ft^IJ r. lib' 4c 6 r? A' - 11 I $i +.: g* : el '* E'3 f $ r ls ii Hri.Y ! l. lr Li..1u (.mq6l)o 3.ffiff *Ee |.. n -& p c e I Gi i ): o kr G.. :^ o: 'lq3' ld-.-. $ . ..u t-:1 lq i lb .s*.2J CC ."4*$-oil /)tl cc6j . f f . : ':E 1lg )o. . pt r t $ *.q .- '.i .i L: fi3 \!i |:J ... 4Ftr'rr "\alcn! a^q Lt*-Fr-E* b1l i h. i/l I 61 P .* I' LD ol"'61.1 i .1 u 'P h .i.-:{a:.$:aF$f 'i$FfgffgFlr g . . l^ l.: \^ -- o f t[.irr \i '?Sqd'LE c I .qFFFrflf :.i I tl t^ l.b 3.2 a ''. dtgggt$ r{{ tr$€Edlifrf| Nlf.- .iI Estsrfirp =:i F$$ ifF ii' '? ?' i'i - "l <i"r. " . -^r a rlc es lf.F .__.f: a '. ..!i ff.: l.e -1- .f -*i . s Iate"g r.:*g .iqP 6l !/uL.3b)E u 1e. t . ! (n L'2 I )tP" t4 \?.nk = E$lfl . f r ti3 :' )o-\ ':| i...$i fi. t- -.-F.t l:" c .. F[ ii:b fli. j jri I .:- lm L: 1+ .i:. = l-'I x. l rl hl \.' '.9E* l€l 6) "j lYa )o \-r l)o -3:z l.ff f F il$ fi?i$$.1". : !*. :i '"' :"' .i .- tr.irr_'.Yan InTgq la "i Yf tbl . Ytr t FL ' Y2. ..

rt l ffi { & {I F$.fl cl $p$ l+ $$leHrnf rh f q iEE : tfiLtr$ ftFlf lfi i..rr{'h*r?r.dl$"tlff tlf rr . |It 1.r.r rT"!F- j.. ."*ffi ."ff$'lfir$ *r.i:)V?lq:li $il f.q . lurt rF$Fr. q irE f. : j '..4$ tx>1. {d.ffff ruirp*ri.fllrfbSr e i_t *f* f Fflf.fr+lpl?$f it r.qr ig'[fr"€ g3f..Fil r'*.@@".' -: i..f?.-==:-+.r f ?::.si#. ]:. - fi #t-i f r+li'fi[i.?1i9$' .1 l."@.1 . \ I I lt s l 1 : lrz t- :' t l.ff.r $lfit fr r *T81".tr ti'.a ar+ *$ri$ $.:: .i" lr ri li l.fli F# ia*i :.i+'::. tilil'tr isE..^ triTl'r.il #*tfiui.. ' i ii'.$Ffni i:.+f $ i { elh l*n $f plif i{ $f j I g _>:6=€=e!*. l d l t'.q.?r*l: $'"fi Fl *r $i € pfpF fq.q {T1i rF. r rqs rrs$jfiFfli/ 5 ff f {gi -*o --ra:* E"l riitl l#el --! '"f 'q uffi*r*. _1.":. l}^t .rl 1i- {lr l t. ( i ri : t.re X I r" L i1 t *fl p i_gin fh:'ll t"ll5[fr T l[i3 'A t €eiffilE & L *$ale$t * xr++gi i{iTte. i'? pIif Ff !tf. ig -ifl lfli *Fi# rf'-5 'liffffifffl. *e$fi f frrsfrfiFf i. l.J dl "l q Etu% li. * I l iS oi q) lr!-"1 it g t *.I irAr rI f Fi +.-lrl li? t iiltir*xn.d pFfll1 lt$ h H. t*lt ii ipg.lr 18 : *efffrgiii It irf P'$f.+qfffi. t* ii iHf l$: *l fi. fi hIrF r.rf rP.@*Fffi.ii.. :4 r ^ I :' ._ =1.a :+tf s I lJ . J'l:.i5z$3Ht'*' 5slElx lg r.._ t'l { 1 [] f. i"i ai =liB. lf ti l{'{ * i s l.iilral r F. -.e$ ra r .r ifr tfl[il: [. I l':' l+. F i . .rl I i .

i *. 5'3n? "tf # x \i h::o -i.?.d-q*l###BOT_TEXT###amp; .ro a rn lY? 1? 'Ji vz'S e P.I im'l .l. C"'3 /\L.'6.* hr$t * $ qriYp637C .I A. "d fl* 'fr * ? € hb tq >. E *...!.! 6'.to h 5..tl.''l .^'l? (\) 61 5] o 6lm)ool C e C 3 hp ml I i.i.$ e'l ' o'ot1 f* lz rd q F.. A.'C ..IlF- t trni [3 l.l.': rffr \gq4t* ti..Jf 5. c :b s C -J S ? ..r€qli r?i hryl" Irl fr'.^ *1.El' iit . ar-aqm P ?-$b t Fr PF a5. . 5 t *t.9.. r l"i" I ta x.\.r -o. 5i ###BOT_TEXT###quot;- 6r U..J IJ.)o ..lp.giP lfl *'5Td "ir:": i ... .* bl i bfsm f.. h" r P' B .b F + d. )4: ra j r' qrtE. hq F.' l:.d.:1" )oqxqni)o E.: p . Q..s fl l.YaP 4-.b:?'1 l" fax6l i.4 i.rl i' >:'.+' . . X 8"4 :If 'r" . fr I 1" ''"1..f! cKXET.i :i.d L.':l .k2.-c9 r o ###BOT_TEXT###quot; . I )* r.4" irIF u 6j rr1 trr tr' T- e Yel t.. ti. on1.r.:.'A.l'"r .fis 'B L."J . [rI flil'trqfl t r3ts .ll: ..* il$.m )o.1 P.i *.i' oi CLi6tq i L..f. ci C .r i or C iI h.8.r 61 rn '9 an u 6) )o h PlOrul'. .+1 )o9cJ(ssh Lom 6l a$auge ($ q Nh 'l LLL )-f fi B.a?q m q 4 i. tj .r Y.q"? rf E€.. i EJF.t ff[tj'i d fr!?.6.lxl'$E . )oi ko ri\ g't : s-b *tti tl b.IT i c o fa '?lh 4J..^ 'Zi{ry. i-i.. h. O I 4 h fr3t*h" ^Nra":{ ":xqt'id x)J( .-! i 'i r q irdlt i:.."J CC N fiqai Bf*ild.: tr 'l ic.9 g F.:l .t_. /.nrd?n"i h:ry g T ft)m.l 5ar$ fhH4 -E. l?s ." "Le3'f....r t6 YJ . rd tr . 'i i' -l )?J :t tb r' i. E i. r.t q). .49 d'ia- C+rE m y-) Oo LC ) . kl. 4 -l . g. il p .r vd F.bFF 'd-x n l. rfif"fi Ifl'*dnfi g.B€ fr h 'b. .L o 6 m IteFrlt-*i::i3i y:x*-gGi fu 6l cc m> l11 rq . $' .. FxEbfd.1 ! cl C I .*e q.{ P i '. ry I r It 6l't l{l $i4rl*'l*l ti n*18 l.' i-.gs ?g. b. g l:? 'r-' r'* F" ^ €'P l*^ ..f.J bl trg .4.!!rP "nil' .rL 'l-.l . p:X b 'L'.i .' ! !-)lui4\- ."iT mGo4 . -i :^' i$.h"q3€?b'*? sfr'3:iqi* €5[i i rF :l: iEt $irusal *..4rI '.l F .i t € J {r.2* a i)cc l?:'nA1 l'. .1 g'g eq .t Yl --.\.€-Xilry di'q-H g.' 'a r? i H i. lr.d!." hd .N2 n3EI." >g flg d AP:tS s Lr jC 'tl1 e X.- oo r t f lr . h jai ? p' h T:X *.r.*ifiiis tfi $fr3$*tsf fIHE$ aq ri Iffit-ll l:Ttt:r trii.P*l i: i rl g $ \.ul dGc. g r ru Eg H f-ft Ld f+ bg# *.* .4 I-c. qe..5:F 3 rohv.y .j" D t. **-..' .Fd.ra "'!r i? \Ab !z. bi u m )o r. n J.b{ :: i ll *i E.P i lrF u d3 . >i .! ...3fr #.t'.. S" ''i .:'d L\? k 4 f.i il ^q ! €'.i .i I lri .h 'e 4 q -X.hl .J . a ^AL1I 4d.i :. p. Ye 6" h il Ya 6 :"-i 6l'..rmr2q b 'e F-f -q 6t'Y.'D. q P:"fr"€ Q.8-.6 p b"r L l.X.. . ua "\fi.a:5*Ti"aj'-. \: i'i:." o.i .n u i* j.:3 r$kPE..b 8 a Ch -i-dq f'!r mi\ t P |.9 o EF'EF. ej l. . .o : r3 Xfr .t(.S g.. :i {}f '.l. f.+t.. t.) "".t rri{f ---Wni ' @6'tj I .r.> q .'- . \d 9 o I :s>x : |.Y ft's 3 \qP.iz .J #lc .rlc n:e \? h_ Pl.W6Y.lz'Aql l. b..6 F.3 P )o T . 6_z^.: l .. E$F $iE lEt q lfr fl.l f m \t1. .l .f*:a.hoX N.r-d i':r' i t€l I t $:3r i ri" !i $'s I :''.8 I s: r 3.n*i'. ln 5l.:..iTi:l'h i. ira .r +..r_-{ @ .i !-r. i*j w f{'i llm/t..I rr . ff. .0.o q-5 E"fbt. e l. .} X 6 -8l m r.i.]5 /t:t o.tr r'l v. r.h '* -l .C : j.t El. E #ni: E PTr . g 4'JJ iij ' h li 3]i . ".'" il t ti riri FF $. i t -i -u ( F d P [. ft..l'#i fl T bryrT t?'f..{i ? 'II yS ln.t )o . F -. [.iox)rr#^i' sfif"'i5'! .i q '.u^! P \? C C S t e .-r! [ .xJ u xi'. ':Pl-)ob 9.39 nG 3gJ.' T.* p'5 fi {.lrs . q..'! F 4 : ..i: i .'1 i'-.' q l'' g. kerp?-)o .o"b &. 'm m: : m Nqw-!otJm r !.. thtI *i E .i {a i"*. -i.q a-Ffl gf liinf tf."1 r? ! x '.a ).' -.$ r"I g*5" B^ n7.l' . o Lv * q'f.f1.1!#1".Yz v.iiti*i.r a*lb F 3.. il*i"9 'd--.^ - - )o.f iL FeFqEf !t9 3f i-'':??'6.fi|'2.L.h6.F li:o 1tli"Y ! . d . l1 c t $ $'f rt.i. Vr-l:: ri'..FY)ociP DY.r2 )ch 'i L.i:r-. X: s m .hEh'tt^ ( rl'u r I $$ -. k8. g *^f ii €'E "i !i 3 *ai fIr qo vr: )2. 5i*..' . * ^ .'" o-..2:l € f Y.r 6i j{ 'er .'f* I I : I it. : ??..-]il.9.i \ . \-d ^i ..:l* . l" m rf d ":/^l:^ vz ..o tt{^. .'hu'*' ti l'! i"" li .x .| 5 ."' nl ui b 6*.. g.s h'h-: V4-.il*l {z ?tn c c p- g lHl iFl i.e.

<u -' y^$- Ya ..11.1)o{ )o q:J ?rblm i" e irs i "1P . t\ l)aO ). .)o .=*ffi?* im$iiiiIfirffi*f rt 6l 6j 3S 6i a f{.\. Ir !grF(r-hra7 b td 5i CJ C.o 14 fl? {t tu ta t.: vd.x r "1 '8 h2ti ."P .i= r-a {'o q1l{IP \h 63 -i. 5" "r i!'tq) CC -€ lr_ -i a: '{. I t( 'irF e 1&..$rr $figf.a.j -At k. . c> "_.rc i $i . 61 .!a dsa m .L ?.i'. .1 . m I .F :.'lJl9 ..h p d..1i l: ri .9 4 '" ff i*r . I Aa oi t?a ri\ ?t) 3't r2n $ l.. l"* \h a.{nr.r c .'rz?r.: c o f -61 I !t t Y.fa I Yr-' .l.J rd 'F ###BOT_TEXT###quot;3. atf ttu .! lsFdbo r( G-v .-t o . h- CC bl aLr (_ 1_ 'kzB. mr /f}! *e EA '.{ tL \L""i .fiffi[Fjg.trf$ -:.? r)3 cal I 4. '=A 7Ct.rt* .iP'u r2.Y1.l )o rc'.. YD r^) . )id. j. cra '4 'Yt/b" 'i 661 'o Te3' 1 I !a i m 'td b."Q 6l m fP) O( F.1 . . I I a:) s! . ).3r q 13I sl h-3" orol 5d a 88 .L-. I a\ Cl )?t )19 t_ IYtr / fr I au)ts-. a '-a ' ol YS' 13t^.i! ) t: n6) b7 D . I 33 rr1 'a|C Y2.1 ra" l'! )e r^t' . C I y3 1 i: . . -A ". 9i bY o PI b. a EN #. J:D cr] )o- ic 9& *. -'-(dio?X9o n? x )oI-' {B*tt .(r{). fft ..t- O IdJI ' .l tr Ya m I o € t) 6i sf i q b \? l"! 43 (.i6 t .1 '.l 16 ." l9 . .fr)t.. r.'.h.*L . d mf t {f.'i. '4 a I' t I I dJ k.(co'! qF x{i cid t: {'4 { I YIa 'na rS I f1 "1.o wl "t )r }] .r l--? "J 14 \-6 6.L i rn.C)o# -D 'n l@t md 'r) ':lr ='?'':i'.-. X' oC *'r1tsi_^ ).t.i. ts tc $o r: 3hh) b '? .\ i l-n=\ ffiifi ' tI 'a \ 1 :a +_ t li ffgF&TFffl.4 L( c I 11 Vr \? . .3 .t 3* '$ '4" \ oCc6l lo "F \? c . I P' !a /.:.lLl-! J? ..)o .n Ht g !i rd) )oL . !t C flo et=-e . aI.? tt-.v1"fr1i.J \O .pff*g'fir+lggqrp j'fF $$filffiffffi .ig J+lffie-rilfffg*' m)o Q) €l "ao$o trct i.c * lr. ( i t6 .lt I !t . c o l.U )1 rL AC }1 r 'tsa' a.] cl .vd ii ii-.n qi5 3 Y.". )o c .--:.s.a ^.. '.fi jt\ .J mt "r 'L'x:t l"rtL :Y.! .7 'd1 x Jo -Il '.)o c 5I6 rdB .:1 'ea .b)n 't '"1.I ti^ 161 cr) )o s -6\CT '".a :jo'Vic q 96)? bmm rd* .t lE \?.t -.)^ ii" o r^ \i..t^ a))l t.1 3r o t "lg "n ic. [: e! ?.3 3fa-t?x ):! c ia n.t sl6l t(' E e( #.: ) 6^ € (! .i'. P:J() 6B t n..i Nh 6) 6l -.+z '1 m)(. >"h 6t mi 0 3 i' etB >c a ll9 : \D_ | \ \f. a.d1 )o. h .a i{ F ^ ci ffnmli (a.hc !i^ tL )o c'.-4b lp h.l)o <4 ItL.c )o rI {3 0 l?. 't).H )C itr .€J ): i ii"i bl X<5p xSg-gx s'i 5 o .Yu L) alr r.m\.i.l L i.t c ri TGs (G_lri' k d{ C)" ad ($ b o nY9 6iJI)o: 6!' ^6 C lr 9c ." I F .T LJ 're '/A i. q .a.\ I > a p-r q\.1 C o . . I -rj 6l I 4 .68 )k _ 's.1 .? *F 14 so A) t€ dc I . s1: P L s 6tkp vl lo )lrl cr' 'YJJ . !. irLcm mJ fat :".u1 .) 143 . 61 J<.) .mmC al 13 Cr m_ It 6l )J trl rJm 6.:9 I' rJ t\n .: tf_:l rv tr I I I I I Jf- :. \. lu6 Q< c. c )p4 i.l C h Ci\h YCCfr. <..b t L6 I )6 L fJ . L') .)? . qi b11 19e tv.i C.. /l '1r1.'c o l t^ rd .{e \.<.D. 3n . t-.?.C c.)f$ l$ i.'n lzy 6. r:C /r x*.} X Ai +l oD r. f' :7.)o _ ^.s lq A t3 6i ^Yd m tlls .u '. Y3 a )0) P)?Am d5l r )m z . iis l{E so \ry '.'l)-) L irori LL 'iLLi j 6l i=NPt b6i )J I . .lm ii fgi.Q( U. t Yp ili. I. c t) | a r..

i P*a tL <4i m C)e L e h-+ Rrp L-ln "( $Fl"i I 4F 6. q )q b E€ .fl :4 q te ii%% 2b .iiffi 94 . iotIt.A ^ei.# b l^l .t F>a .iri:qi I*rupat r' 1'g[?ter[ i \ [i ..ii qfm )o m. U u Et- c^*lllz '^ '19 . 7 i ilj $tFH \l L* *rsE Fg t1 {[q ' ffi\ #$g I ile t?"f t2)o m h.[5'Ffr '-'-:"- ' *\cs - . lr ii g'iq ie IiiI ta.'' .V6^ Erfi. Y39.. rl h F q)c -tt' .F h..t F1):v t*'l El^'?q A... .ffi 'lff rl - . rph rll *?itifi*esl ll[ iu.eg4ptlo*oj-r<J t 'tq rii rt[til .yC odrn UL[. ! .*xU r^l{\ r.9.)o ri )&9 l.!?xE ..l)oL r'ii t-l f Yqt ( AX n i-: iiiffif:.ln^*. TI 6 L do r.c .. B'l\ 'rL* "'4-. s i TIQx :tet t€€ff qiIi * "".E^a t' .. E F-+r * -ip5 .:iiliq:"\i ilbe.rei {-'-i .u qq4.ci '\. q /.- n .:b ffi.e l€ 1.i --lB tl Llt :li *t tft r€1 ilii ril ltal 1. *z }a .ZJN 'l s -hs + E.tyzV loQ r L-ya :i .tl ?"x ^5 '9 lo aE q-#. -'1 :l4i .

.. ji.t..€.: I IAT*+F*is$F*iq il I i i r l .r"') q O AJWAtr o1 rn )o * .. -i .'r .t -v.D I ^^x . .. r:) iv :i. i:.. *. -!c .'=i.f y. ''.? .' 6lc j" *3.t) ir. trt 41 .-1) tu4 ^ ''1....riis. fJ Plil . L. )l b.-rl ? 1.fl .l 'i'j . j.' r. :s it lr CC.A:]J O'n a/A' I Llr-d l* .:.. 'rr 6l . " r? f 'ir 5l F:.. .-. i :.=.' * H. .! l: .--.bfi?i ui i' it r'4 .D t'o .'n i)l-'r'r.TJ L f "y}.4-.1 t.j '. lilItifltf f r. i.c'j1. i.-EG1'.:{o ''. B'fa$ FeaE kF$i s €n Etrf t F".r lio ii rii . 'i-.g t I f i.u .f' 1? +:i3 tG t'€ 'tG' ..f iii* i E il F.-a: .el -iI *'lfr :.t i.)) E" "l ..j q '5.a. i 5C rr- '.tr -.'' *l . 'r t hb .-: "h t'r . t) C lr . . 8. t :..l9 Ep*F . fj. u .'^ ..i!l.r....l.i J t. i fi-.i . y . aL /. :.. )( . i.:Tn "iJf! r_ J {. l 'tZ \. _):) o'. F$ &!. .-rr.] $1 Jr. J1 )o? 1?Y .6 . ': n r.iilt I € . I' N '.tiu 5ls516l6lm ! '] rn 6) .:.:t cl .'i I '*'i j 't: '? iY f it : J. \q" ': l.t )J . n. f '. i t i : i'$'fir' li i .!r yJ t.liE*. :'..:.Fi:r.J...i ' !. ifii.^t '" lir .it ii :-l.E lf..aa o1 ..=::}e*-' l.l o c l-.i l.i) D di.'e. t'1 -'"l np 'r ls mtre 4ii xrllj ..te til '.! I I t I '.*5Idi'ii .' :r li : +.l J. :41 --- h lP ..rt? q C:(- <-1:.r <4 r!. ! . :r "1 *t ..fi .lr. ai'.- . 'b-l -ii1 Pe \.. rrt'ri?iir.. r1 dl C 3) C (i . lrgegt*bgFa . : -l ".3 ?._ s o'l .<: :i f* .a tt IF Y! 'r ): c. i i t ^". x "'.:$ .iil 1l ur ol --...3 ..j 'i 6r : i .' tn al YL^ It Q o.' 11 !F )]l n 13 - P - . F X b.' S.I elp /\i ". 'h. ii i. t '.i : :. .t:t rt' 11..--r'lls X." D .)r(.'.] h jr_4 e .i{f Itb trrrgi qFI E. O .1 *5 -L -s '- tZ. "- i q...ir.rJ ld JC$tr. n.r 5i-'] ")€ 'r "$r.q i i.-i D fi: -* Ys :lL 0 . .tr'-Ifi)o "l : CCC . u_ ."'t'... 1L oi tid t: )r li .zt t''' .n"l fr.LL =:=:.uj . 'fi + {it' 4l *a l-l l"..<) 6t 'ir Lj '.i f* .i )'+ v bri 'rj". 3r . Fg. ': -E't*...: :a lrl c ..o :l -r'. .?" [ q 4 VT!i't.i lfi f fl $ ii f.-'i . s f l t.i: r: I.: 'i* i-1. * I iir 3 i' 13 i.: .F'r. i" q. ' --Vzt't j ir il: I 4 r I I I I I i li li '-1I il -t..") :'i. iu_ 'r-+" -il '!i id b. l.lr c.."1r:.? jt $i).. .1?[ ii it lf.l r') .: .H h..o .il ri ro'3 n' L. '.C i+ u.-* I \ *.--- Q1r-:rXl :::- LL'L'..

1a*-i-++?fu *-5-.'.:qr.:t ^3ii .\.'qq"l:g i.....1_ X.... t * 5 -.-! ?i' lIfiFl*t l::.ji r"r r'xi' jl*{$f i:+"rrI.qit. iH r[ ..r "i i f r.i"t il : ! *.$' x *F.fifi5.r .i'i' #? ['X l^'a 1i 3'h'#'i i.tl'l.*.=t i . .F:g I: 'l''3.f trrq ii.riflt E$[gi *ft fl[ffifi? l-ll$rf.'i '$... i F'it.1*+t'.: .i | .. I in i.i'.{jl *'*E'!Bq ji: i. I l: . I :*.r.ti:iieaif u'tl+f hr.%i b i'i\C. 1 ..la*ft# iltt us. d.f-t.'n'i.*] T.d:Q'i. '". ?I fii[ =ar * i.::.f t * t*'3^..L .l F. : s: Tq'.'{n't}:'.iiIi"..3 l Y+. -_ ^.f.fff :i.. .::'1d. .fililE t.I i$i:' i.8"j'r?jb l'_ i 7 f a.l.'.'6#$..f rl= ..'+.i ' .'.-.f..ij i..i' ' '.{ f li Ffr .SH'gh"^p.-:: 4 j s.+lQJ'-i. [fltrr' tfr'"b}.r!-J l..*.. tXti i:'i Ii'.il "s't't iii. -' _ .*i'i'l' '. : . Bl".t.l.r $.lo: :_: ti.bl lry'i tbf[fFt l]ii g$i grl$l '.pi}.i'irt tl*[iqk.:.Tr'..i. l.' r Eiit? irf i-. .t g.ki*liIr$ ii. .i :Li..i lt ii..:iLttFi :i6t?iii'iif :.:.. i5'f.fi l:. i:]rffirtra l i:!r.iir[..l.=. I .i ..: . : .-- .. .i.' :[ { i i t.. -r l-f Fn"l.f 'f ii.'r'i i Iril r .i'1?e.fl :i ij ti.il ?g :st'H i.t * u 1. { .'.. {'s' . 1f .0:'T.t i.-].. i:'i..o.3* i------:-**.r ." 6) -l II -n ? ".iq.i... **e...u.i."i..iF'+F'i. ii _. 'itfirLif1iTtr[$*l ipi'rH'rg*[''i.ilt*.'' trllI i:!T[''t.yii !... :.o* i -q li:..+i!.'!.}i[i:.%t:I.. [i1 ni.f f.J. ri *'j [[[i lti' uti.i::..ff".lfirl [ll *ligiub t-elx3 lt IaAIr nli1-lil 'ill ...i ih t.l*l .l * j. i Tf q. t..H.j.#.po':''i-'.> .? _ r.rp..l..5..t.tII . 1-lf I= .*tgin rf[itlf? t$'! ''-li*i-*L: h l' 'rll?. I ?j ii [ii=.ixi.Y.:..fi t n ....1 .tu$g4 .: ''.:.*i'[.. .i + r . tTili'u* '.l. ..b.'li''j::i:''.o*:l. gt gf : r:.i l.... . i il.tt*r"i lffi . li' . f.t1.i^ .li .litiFi rri:ililli'Iul [j=.' i r*t..: rr'i'it t* "i.. ..g ii .: l$li.'1 .p.f f'Af t.i.{.: j'*':iTH}{.' 'i ':* l.i1 1'* eri F .H..hiti'.'.ri'[f rr-i:' {ll*q: fi.....&.[ .. i i^n ?. i1-. eg.s ai.

$jlru.|tF# i: l*.i [i iF.l -1 "r " - -a -'f'......i[ ttt€.ft* A* ja .' .m \ffi{'fii d I1-ltil i.-: |1i j.f I . mHl.i':..la kffig e^d. --F . . ia Hli :1 lgrgw$ff'*.. lf.. i: ii."i t 1tiIE1Hl*j3::d:q$.t t/a r{ I l l1 ii "' r -t i t"''- /-'-. t'^ ffigtul .

/ L.:. ri
i*rr# uggr1i0 s n

$
fui{J
\/rv /+.

i

$lilstli*$$i3afliflil;
i lli{i.r$idTl?ii';3fr,i
5l
'$gg

(h

Ar,1 / I
:(
l%tlt/
X. ; n
rr
{-"t""\/ c u '

t/'b\J

iitl 3

h%ffiffi
**T'rT?#
i6 H{ il fl.?7-- gT+e e-l ,
ffifii;

tIfr

lt

iti

g

g

frrgaanFfr ert*"$
lF$
If g"+r L.: ,: a,H;?x ?; f-H { t
'r'1
tt Ar8;,7, '
g
i,gfln,*tafrE"tr_'5Et;
: bfi,H*u* orx Es
,* fr ?_lft .'d6,lI
=i ; F A'ifi'::
fr 5 xtr
*9? pf,i, i,i 1".'.: I. B- .Eg F r=-*";*ot4:.'r'tt
'i^ff1-g *r
6 F r,&Lt';,
;hnhg€r,.,
la'+fiA.,
'r^ ;-'i,,
''F, "fl
{i+.
;3"rn.*;
J;,'q ,,
Ii .; f

;o f ,.ffi;.
trig.'in,n i_t
:..fileL X,y'#i,:i
,,
t,.J. =jl{'
* I
Ir***f\
i;
{
'',, ,5'ig.i[,Ffr'f:t

:t:qlJ-: $,i&,, Ltt} {--s,',# iLi *i
:*;HiJ,:5.'"iE'.*.[F.Eu*@if'F.F'
q.i:il*y
! +f

it

fl;'L1
I't'F: i

i'

,
,t"[
a
F_'f F,=f,.-_._f:-31*".8****_.*;"*"*-**
, +"tir;,
A ,;3 # ; k":;
h il X'H'hrltr"

;---"tFffi=il#T3[;f?
EEFi.h?
ee$f$?#gf

nl?,l1lr

+

;Y:a
'[g

flgt

i

Y!

i
U

Frt

t.
4l l"
o

P

ol
t,
ts
O,
'q
.4)
f', \.{ kl
b-

F

Ya

1n

L

JT

:

19

..

..

lDx )ol
NI [o o4it
r?."C:r
,,!

1,,

t,

Lj-F

D
aa
kt
{

oj
o
!r,

I

1a

IP

rdJ

<u,

,1

'f

.

I

f,-

tf

\c

&
-1?

ii-

l-4

b
)(a!

&h

(

T
d

\

\AH

.:

A!l

6l

C

,E

4*
r
F
?

LE

r-

a

h

o

o
'r"

-)o

13l

i&o
.a

11
42"7

sL

ls
<4 o

4.1

rC'

L

'13

,LL1'

\z'? i?
qdafi"

I IPJA

a

tr7

L

ac*!

\?

V

<n

ip"
t
YJ

)(3

'

rl

j
6A

P

f'

I

lq

4'r

(/:
u

ra
)d

b
"f
I
1X

-r

.2

'-+

b-io-2
"lulrr
CA
a {-{

lt?1

i

,c,A i

CI tets
Ui
i-t

zV f_l ul

/,
't1

v-;!]

?

Ft

tt-

F

,9

q3
- alS
f) 3!9.
uAl

rz

?

'F
';'.: ri
o

\?..4f
\,?

G

€l:.t
-a

i:
'lt

i

o

<?

tt

'2 ?o
':

3

.a,:?

.' .F

;';
!a

,
:
."4

.])
it
a

€L

ri

4F

\da2'
47

o?9
G?1

1I

.4)
i

h

&

?

't\
a,J
!D

, .a
r.Jti
?Tn ln
$.
,J

)o

j?ar?b'

LtJ

?

)3

.\
!4'
/ h
irJ
q?6L
i+9 t,Pr'd't)
o
i
t-t .Y,

rl tu
lotu

g

I
l*
2 Y.JJo
i aib
_e*
: nc

6l

:!:

?

.o

)lrl

U

D

a

.-

-=

i

a

1

0- '!z

^c
'8,t ir.

?3

lz

YJ" rl f
"o i
)Be:
"p\
rr
U .A'i!,
rF.
c' (1-n'
ipI
6J FI
c/)

E

i3c

o r-t
+ a;

.24

)i

/=

,L

_a

j

.<)

:z

1Jr

<,4 ':-

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

1--

^

lg

I

)?

t'

olrl
?

6L

J

:!

iJ-l

,^

.'2-li

:

dL

'.4 H ,F)
)-r
;

,"9m
'.f*l
':? \z
.,"m

:-{tl

r .'
.2 ;i

t

\?

F

gtu
l}l[figafiffilli
*
,brF[flefl5if f g:in,^i ust.,,,; =:H,r

flt f lfllf$ figi}r
:,i-l

{i,ii

ii[tt-f

f-*

i i lil ?rra$T frlffbre+i ; Hf E I i

t
'FLt ; 4 t f.,''h.$it.fr5.tr,ii^i I i" t I I

iEd;l3,l,;61€r.Eh

i+,-tlgt
*+.?,$:t
{-q':t #;:'i' it-- flL-e-1-r-.,
$- t'
i's-l.;-{.fu..4$.-; d,4.,e
i . i 4x-€'3,q t 'j :.fi#'&'i-n a 1; E b s i

i

F

J,.%_,F.'fr'?"f-"

iilt'llurV
JI,JU-!P

A

itpfrt g:gf
i F"$."["8 d a+ Eii I.f *ueItI;{I;.;
[.t
'F:-g"p\:
hfitL* tfi $:r
hfi'affqdffi
i lr* f
$i:; i
fj
gt
pi i :
!.i
$
FJ-s
*F{ g *"tg Fbt s I f
,P)rYdl-l:
? h_LLsg---:fi\Acofi
d I i

vi.s fl f i':i.". "t H-g [q &:'A trfi* l.i^Q : i I ! l I .tl'r" iti' l:i. q . . p f' I r? t T"qr& u T"l i:.?*J.j .*fr*i dr & r€ i.[' }I 6l..*b# c6) r.p-.--*g- ) \z l&i o lQ ti" ...t*j-&i#rf5-J i jjiflLitrliir 1**:'-LL:l tfiffff iFrP&c rI rgrf*rr$.Httfrf bFs*fFq iir { ..^t -Li :. r 6) c3- a. r q -* : L:J 3 c c N ='S c d q * > )f .'.'H'$e L. fHFm*F? t ".F a r.G) .'i*::-*'i:g. !l )c e o " o () Lc.e 1."+ t"J . IJ c'rs.r:4_=1. re $r€ Fr* 6 ["f"'1."r\ a--.." *: .:--i-e.sf .=* Yi b r .:4 .. i= p 'irYs.i i .q* t %t.i :" '.-"-. *.ii .'r j.. .'.13- .TF:1.t :l-t fl-t 4l -! l ai . i'.:l 'b )i .. ::J t.--aia_=:. 't s3 \t .eE-Eap4:a-**=.-. b =. ICa c ?- ^b S3fi- .i ii.'-.. Fr :'7€ . . "".* ?$i ya €..i n"r[ .E 'h I $ &.1 LL C U () u oo oo ao o 6l o *.i qY2 o b t3 t1 I L.:.F P a E iu t? . *:8 qS j i ! : 3 BB E' s.-."i . 6-d {l kl . .t': ..= lfiT..ri j*. $ I f * i 9 .F E rr.g Thft ?. 5..:'" f tP'E fl.lailaa$_[!f*etH=€i5 S-i:" I $ T']: .- -- 6r )"."U'9ff*:3'ittrt.* h r* "p$'[i. 6l)0rtt C ooooo ULI C J o b *ff o o c oo o o q OO 6l q c o o t) o o o O 1j *! cn)o -..1 .a .ffi#u: r i\j.ai'.BAa .jr-:-lE: .i r.O U[u I rrl 2 tG .." k !o . %@:.*'ief*qff**fr .gfit gai:fi ?Fe:.t+i<F€ i ooOOO 6r)o j9 C t rg t rv o <? f?J \?- o l$? \L .r. q . .aE. i . rF p gsi * ir I a"s'" ' \*ii.* t € ffi i il. 5 ": i.... !" r .1*-:*&r--7*\il ! .fJ'.8* i*" .a'.?.l .. ijrzg .* {d p.r:.i -'t?_j1.e ###BOT_TEXT###quot;?t_ f...*.g * g€ s.*c ^f lr o b o ! of.' I i $'h'*g.F.}'efinf# E rffr r ri f f f$?g r :r i*1Aig 4 r-'i'ol rtu .w.g$ # I i' i*ti'6 i g[$f .r* 6ds?t .'hb !P . oo iaL YN E) g. r ##.&i* rt # | .1J*-*r="S*5*l*T f..*gqfs o' t-1.o ? i? c o f.ul ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

? ! v. . ...s.?i].n .D ..::tit-Th*iTith?q$$if..i X €[ # .e .[*.q o )3 J o a) #-*= coo orJ9 tr)o3f c o a 'J o q It \? c c -'..-o . "f '4.ffiTj*.:=_...n 3 I Bf* U.*'5 r.t < '.4 rf Tm . -.-=. -l*J-3i**d*:-**n.8. . -J L" o oc lni 4t .ig..t: fl.j*i-.: i '.f.-f ri il . jg. f : € E $ $rs..'.."hd.. E f'?y. ffi'=f?.ggH i*.: : .-i $ F'r'[tg B e*Uf i-rttui :1ili:gg tu_1fi:frJs$5#"-:-[ qt ?p.: \ "*.s :a ): e' o * k-64 )e i.i {:d fi i ?:l*"..2 'fa Jr1 P.l lCC6'16lmcr)o>X C'b a 6t >'o fflo o o o) O o N c L) Ye b.. e# '.l i:i:_tHrj€'f ii!rfffgt .9 tr.rr*n.43 )i .. $€ r? c \a o Fr P (12 q )< -" ! ri) p 'fr a \a .. h ? ..'..g g"6 t$ *#-.rr"e19.Lf .1 I L .t-:i: !Fa-.:rEi.t rr h* fi f bfa'? f ffiTffiJHigl:.li -i I :l I !t .o C -XuuJJ-coc!C9-)oX.€ + F$fFFp {tegf'E.1 ^I avl .F X i ^'i? . )a \t3 a. r.ii.J:i *sr IBlt il*. I?.iat T A-?$ 2 e * e /1 ! a?.$.__::=#98".Jsroir ^..FEi 4tf trFs'.f$.'.-'______.^t xPt .i.: rf * * ci jr!D* i'o o o o c c :.d D k Y- q i .\ I ls ?.."a$$tHr*g.J b tL Jffi:"a cc) oo 6lJ ea c o C 5l)rJolor) o c I OOO6 OOO.s gF lg iii .O .'.c. )o-.r ea u et o o o o o o.'g 6 F i T-1 ._.r - tt 'yt _: i- _i . ..F$ is l.2'i . 'i) *t I <al JI i : t.r rs.."."g.ir: Hb.Fli..j +t gi .H ..* #E d 5 6# lj: ii.^f .r x:i.fil..rya j ..

vd DA )f c )e \?_ 4?o o :!d ihP AL if 6q t! ? 'I ia !. 1r' .{ .!^ ) \?.h -r *.f ifr *ii f^t .4&1 '. :6) " C ol o? 4 'ft &- rl 8l r ..2 '2 ld- ..- #t[fl laffi{r$?lll filf'*tt ffil lllffiq .' T .. tl .3 .t . {* 'd *l i' t t(ui o 1 .is Jd./a \?-. F$. t i.Dl if Ftrf't*r ..d eY h^ *: [t*f ":_yJ '{E -jx:F.z' rd D.J O .t oFo ii:r$ *rl 3l r+t s{:' "i n" :V' . .b F .Ja .o . [g -.rP hVr r9. '. I $ rl .-i L_- ffi il 1$ i'* Fs€j**... )? [1 l. t_*'* . H 74 . I i:-'i_.. F '( aa'.:."..' q.{ i.d 'i! 'I .) A i ' lu \r.'w.. q r4 d3 ts q: d+ :.i !. fi^r 6L ': dlF . c-5 .& '") h Ilj- . sgr* r fi F = gf ffit t H I .i' :r di lD lJ'.$ :Jru$* !rl' + € Ei$ifl$'iis FfgL ..U: 6 :-.i" . r.6ffif ti r.5 )3 Cr2 lc trJt : I .-_:**:-- s t.:€i l[ Ff f$'* S. !1 ." / i {4iu .i f Il" | 1l|.E 6l S' ! q' D I Eb .I)i.e I o t."4 %" i ii k V tr :) ro . hU rFe .6 ! .t. l- 'rh t-.'. . I 6. i-4.! I :.r )ao Hgrg{ rk$T-{[[lag lwl a Pr a E ..i. itr . .e 3 l t d.o zs:4t.J . qD # . F rb Frt: tr il{' : "..l €$'s. 4n oo '8''o {3' t old :a E.l !t )j.. .[iap.

# 3.€1 F l..:' {B$:i-#I.$.N .5 f ii':::€$ -x r"f*.: f'F^b. fi.E +€ t r1e n F'* :s8.*f F.$F$ E q € H q#fleF$F$ H''l'l d*' h s ri'x ic 12l.'z [":h-Hf HtQ. t' . $' I ere .'f.'f [' f"f'$' ssk ft 'fi F " $'E t'E q Fa.e f H.: lgi.'. In'.. =-'n..tr?ftF f F.::.F ggf : '': ' :n.$F*f&k€ f..s ii Fn€*.3:x 3.1.f . e. ru * E .ffff{ *u. i9 lS "-6 23 k1 o y \r .eH : iJ .Lf d g # q $ 9 't f.ff. . f 3 g )?6{g*.3€'dn 9 F^r "g u r 's"b4E s"r'E FH'F* '.* F$ 13 g f $'f b'i r q e.r.i*#[ fffl#$x'i"g f fi.tl* ..{ $*tlf.1i..".t.trf€.'oe H-H b'r 'q . € $..ff4€Fl' Ftr$"f f f ...'a'a'q.. d E ".i io ? .rl .il** ip$f.pn .F *f '.Fp*f.{. b 6-g Ejil : .$'a rufgis F. i ffi. 5r * ? F Ls !o Hr& trh . n ]?'b g gflff P-r f#fifigg.L . * fid{_F#* F r.F*.* ?.{--raJ'' s H oi r.p5$flI I3r.gffdsgflflffiE#E$EEf FF.'g € t* = g H *nEl?E%s E finprgg E sf: 13- Yt1 : : ''aa. -t F Ftr E-3-6 ze: i W" b.ff.iur_:rf i.: 3.. n'? #a&eF$fl.frflrffl.E: ###BOT_TEXT###quot; )$ E *"d t s€ n-&*E6F$fi$$&€FfgEEg+ g.=..f.t''i:ilrgiiqg if?*rf.$iff.: FFg'Fff t n .#g.E. t *.F.4* t'F c$i$r$ * * ft \en$ ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

{n r i $$ E f.-' nk F i Q 5F_to.h' u d'fr E. t.t if f. .eeF f f. €ffi...gf.8 ? fiFfigr r[ f ff fi-q#l6 * H.'3. fif FrEifir ...f-ggf't. ? F fr t.$flgF$FfiF'f i *E-in i rpgprfirrf'afg .Ft LHIfe.{'r'}u flg#i ianfFtrf.1}eEiE.k.H.b . :..$F f I i':':':.' l.f ['ff*5+ b..t* *.*. $ rg*+y* frr i r 1 B fl.p ht iii rf '-*n[e[$F$g $**-FF*sffFr'$*.l :ggl.s.H is 'F?ry:u V ft"tg ._-ilg P.r eg !-ff f"':l* F$l.= l.g+i[. '. r-i.fi.t.. i-F'9t ?fr E ts.4:1 J+.'' I . . iI i f . ?tB H e [k pi '$ sru)?6r'r 'e : . rr..FF.h%F..4T "d g*.s*i.FH )ti U 'f. iE i''' .lffi $f -.[.1.'b'n' h 'a n s ? * ' h d 'T'5 h 'r.": ffiiffi ffiru ft$ x.

[ttrfrf't g } $ & cafr"[ 5 9.d'H'6 *c.l : 13 5 * Il L .'f 3U 5.i !.r i".rff r.ii.1 i$d^r' *i^d t'l f $'f t * t-in r I g I I e* p i...i I Igg +tt'a ffllrlilllrlr* t*Ftfitf r i[ 9e $ [ ffi+ffiffi fiirwl*pffiffifsffi affiffiF{ {$Ffi FF%gwa $"Eg€tf.t "_i?-r :':. j | !..F?a rr*FtrFE [ ti5 IFFF e .il B ''3 ilr3.ig .1 { Di j p.'.H f i .y i^ #.l9E ii.l.F$ rgfrr'!l [* trtr i*Ft[#Ei {lf'. B ".f* Ea.:.nE )1q3 s.. .-f {'i fi gs If*Fj * 'a t ?.2 s Ie *"[k *"[ :igf "tE '{ .lfgL1i !u"E in {i: FhSt'fi'q.f o.*'i*.g?h f" o.ifa .-F iii. 5iq l.i * f* i.3:1 'F9 .ee ?E .* ft . -:' f gri T]I*fi*.E r $rb i.i'a. :'fif h* F gr*tF[ iihrFx+if F .r i i.L e! ..-.*t:ii.T# 6 f.'{ .LE.L .''{ E..|' I h r i.i. FF[fefen f r..z t'fi-f.59i.n'[l-.'E lsf *t :lI : :': i!F":i t:: €'Ft.t.fr l.il "+i p f._:{ .1 t T".: ?.rtf )l ?'irt rab f..----..t 'f * I ^{fi-. 1.. L:t x".tr$ [[anrrg *! L Scil'.JF{"F fr H"flf.l FE * . #t'f r.ri"r. r'r. . : r" r 11: is b i..--4 >::." at:*Fi"il trE i Itr E:i it. --& ^a:". L.::?*:R-::-al::r--=-=-l-.i i3i&I T ^'z:hi'.. ft rFf ?'i:*'i...: f [ ['f r$ l [f[rlrllr?geber '3 eeEgk. ..

'jri{ i1.|{..g5 i..i*F$q_rr$[[.'f r ttl't5.i*l.ii. f.: 2' ii lffi fil' l* +.hl ai a\ rol ir-r =)j z \a ..lr 3t' et I I BI )2. . I I I --.. .DP 'ra rni .:.Fi.F+rlsEfif q" {h rr'r i tt#i i'fi'. ii H$$i.pt$ggf IIr. . : . qtj I'rri*fiaf.*:.r-=:rE:! $- ftHf"p*hf $r'j rui ilr tl+rrlg rifiBfl+grFfirf.'l . i ? t'i." i tq' ilr il *..r I l- I I l* .:..J g r.I 'll 6! rl .i HITfil s re F*.tt. f rf rpaFerar$rf nFi F"i .j. --:+!++ .2 ql .--.figf{ u -- .{if i.'!'t. Ill'.$iry.i k #'#s"ll q .r*'rxii *Hi5irg* ltg lffiff* lirffi $ f f rl [$. .i rii.li i}{ g *E$ F* egr i ffi$ffiffi$rf1fruif lt$. .rys+ii.i Ff e* *' -.fnl c X |' r.E'fr€ #'F$aTFFilg f q ! ."1 i1 Y?- r'E HItr .qtr{ #$..F& $.f i F.'fppfi..l.: lf f .' 6gfl ix-fp{}f ?*F L': a i't{F.

: *u I f.' *lrtf ilFH.F I gffi 'r" u') 3 )l )dl 6 : ttr 4i !i il: llp ffi{'iffi $Fffifi ffi [Ff *il']ti * fi ffi [i r:i +Fr*..ilhti hI l'trt . I I fi lri ..l gtf$#fli'P6'E3 i'brf .iaf.gffi H#.lil ti )l [1 I Ht qlffi .+$ + I ttt ffilt#..6Ar * . luFI Ig?Ft p.f 1ff. .f qrl rl il il tlJI .i LuliirflrFriftr+ru*h*r s.f.fx$F f lA ft.irupe*il lesffig ll pgraffiissffrffir' ii lFffir$pFfrffiffi .ffig$ fi1lr$fg!l t I I i I r4 f.d "'i i E * l'i "''-r_F\ F rT tupgafrr*fif $ n $ ryt mtiri I tr* **q:f g gpfitg I t ! l i .q* Ffrif.tI ri I I I I t.+4 t is r $ *'as.l a! 3l Y.tl. { E i { i*$*i1*f Fr n$Tr'i li.rdj ltr$tr t*Fr*raItflg tf t f gffiarrffirmrpffi 1l tfiffi FFf+iA$:q 'rt Ft tq*6{ggpfifpfgf*??'ei*i [.

p.i: 'a'': g.i..$'..t[' . +=i..:' :..i. :..l . ..'t'r'3j'ff..:It3.l -!r..l. i'..:''b .:r. ?1'^3.'.f {...Yij: zf ll'j|1}'|}|1r1i..j' t[{:. :?ni'''. ti'i: z. .gh f*l:...+.g 'a. .' i:*.'! o.?'T t t t{t-i""y.ff_&-_E__t3 _? ]l_A_pL!_L' :..+ :.rf I a f fr. H. .i E..*..'grl.i.'lt..t . Xi F.'$'.?tfrf [f $rif .'.frg + ffi r"ry I r {","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

1 i7.''3. . *ih {..g. aF +=li d.o:: E: -.f i i i.:f.= r: f[.-./a Yulr.-& .E. g 'A f.: lii.'$i['.*. r'.-*...:s*6..i.:trffi 7-:'i'.i e*.'lni...=t ': :" ".: "r "?. l.:t.fi'5.n.rf tgf trg'i-[f.*4'_ff-:e_E_l_*-__a ar _:.. ':i.- LllrlF$t{f -: .f [$'#. E.* Lli..i'i."/^! s'':#(.'!:.. rfsq .!'.^ '.'.f Fa il-Ff t$irg r$ e.-t".i 7 ':i.}rt: I : *'':' It:$f.F.'.E:l c'tl-"Ii?i.-!.iar{ffiFgflrtf. ..?'i.ll1.? 3'E.i. -%$ :i.-g i^l.'1'.i ':? t.. . ."?..: :.riq[F*t.'!' sH.:.*#}=ilffii.in"e .i €.I-_i_j4--__-1.fis r n t Feg # $ 6fi r'#qH ? tl r"l'i-.t$..ia'E.---= .ffi \ifd &" t .t.Egro.. t n' .-* 5r..Ftr . .'s*.i -r €f.-i.:*fi 4Y ill E3g!iioi." i. ii *.: -3" 1? hr- htt r* f i i.t.t. ro ' f '''T-i-r. -'-t .g l':*fi*. 'ar '".'1 .'-.."f.:: iJ: :: rl"T{y....*z'k . ?arf '2 #r.} *'a ' i.5 .?.&Irf.:fi i .. i.': -.f i..i i- .4 1. [.*lb. .-: ..:.i..l{i.:$f'.#....'..'._ *- $$rFf f'frhALf Ffi ftt* $f af gF FqFi"tfll [l"ast+reec. qA\ u :-. ii ::t..li ..r.. ..$t..+i. ir..5.:. ..i i q'... i":.".f .*.j:.-[r.q f i-"'i * i'4 i.1 Ffr.tr^* ti .-.: :5'.: ' . l".ir--:s.=7th€f ElF. . . afi i-" F'rrfii.i$'*ixa+ri$. i-..L'+hs*:+>:=i..i:"f ..i t .$r-'-F.i .-{ i ii 6i i i{e i *ji i $ j". I'fI i tF y-b-n.8 rl."-i5'f ii.s Ii *. [-"! $u'i.$gFFt$Flfgft3 iI?.:r".fir ti $f Li[F[fFt ffififff*f ri . tl .t.'*x l. ij* t.*' .ii.. .'i s i: iiir llll. t q._.:.t :" i.ffi _l. i .iit'fr!.Ii'* { 'i4J.4a.1t . b /ur ]l %'e I dj__b_fi T". ! .fi[-P"[?i..o r)rgr1.i * a. h""FriL F'* " i i_)f:|f..i:' lE +l'f-*i a l:.f r..fr--E#3....''' r. V fr LL r"c& # h. : i" fii I r':l.b'i:L.!-. i r F."." i". .g.ir= : ". 'i" :.:3.'t 1L :..j:?-ts *'t i...i: 2i..irY:F i . t E ."* ^ e"h *'g 1* %* -\au h rx.i^!/:. :=..!'fi. :t. 1.eftrrFli trf &.' .:f .6 i3 .. ? 7 r':-.il.l''-'i^:!1'1. If.i.--q h' ? +..$"itlrf'.["$..'?:i..$'u'.. i# l [r ff f gf II'. ..= -l'1.Ef. 1 ' : :.ig . 2 <Q I' "N t) P -i.#. ..''.i:.i']it6v.':-:^F fi". =":.9. tl ..E'!t trE fI .i.g E " .L'r S 6 :. : '.i..n. :::: ::g. * t^I' \ i I =. h .:: 'i i.:Yiie? I:F = af..Et=31:f i.: ? . r -l._tt t.N-*W"Hr".'iii''':-iiffi-{i'3'.. : lt:.i:: * t".. 'i .f rf.l..f.'.)?.' tT ilt t.rr i i r.*: r e' pr'''.. 1 't '.?rtHlii"ii.."i '". :i:: i ii! i.*Ee-:aF #.:--:i- .".u.[''i..li g"Fi.4': .n t }$ ?qtrgftt .gH 6i.i.-: ..5*iA.3'*.. ri : r.' . i.t .ii:?.tfr'"u. ir':T..ttd:x?nh {..]i+-i-::-:. 1.jili-. n' u... ii:. f^[r" i gfti.'"s i.u..i.tii.L l 'i'.f '.i *.: ir'i f'q..["f'. : r --. ' r! i._aj dj9'iB -"-r'.'. . ':./ ).t#'5t'f.ffilo i firiJF.p !.9S.-.?'i+?i'...t.. Jt < . i .a' fi ii J "il . 'i .X. a : *+ qh iF:if l&l T:q''}..i..fii. '^ .* [j * i. ili ti"r'g-.*.-i i q .

\: :..! \T *-l ..a .tv16@1.d lf3..4 6l '!/cJ O ) P * tr nb Y? P . n (...: . Jt-" 'i \? a-| 3-e r:l $ i* i.2 l...lq ii 6? E 3 ...i. t.i . 4 4.. Y7.r! L..: h P r..l) t2 r+. f t-t '?. 's .!H f €.o .1d P* lz 't6 3 l:r I Li.1.h..:_'*' t/ . J I'r )i. D C..3 f u C sb L b? t) .a-+ L r".::li::. |.a? oo P o tt $f..{i._ ..Flt * -:.. l."u "".iol ji '': I .4'flL .: t: . 5.. I q c rt: .. t'? ):d. \/_ ? rL r 5 {z .tN l: l.r ..J? ''u pG t'c i. i3 "z'-","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

a*'tg*.*'iiiiln a< n ra '$6 ca) I . f L \D s ""r. l3 r& 7. rb {-. Xr 2 a .8 f..i' n7L 2'i\ .":r Q. .. a_ a- r.: ? i.raf' X -. :.:..iirl 5 [.r? 'hr 'f?lt4l ?.-':- v" I {j.' . ---1 F L qi.T*frif '-l.:i \ i r.= . (2 Dio b :i '.''t 6 : "-.'--J P ':J 3 t.:? x! 'e . iil:"".. r" | ." E ..r1 l? b ri'f #". i]t?rti.r q.l.ctr ?u A { L r} .7 fsf5gh".: ti:i I li9tp.!a i#Er n ? ft 1Af"bf":tl*gt*$ffrr .fi ? ".l) ) ?.B E' F' 'l' "qf. /..rr ll "f " ftd :r Y a i re-b.j#F \? .. I X. '. ':.rA \ t |.EFHFT.' t' 't.E_.i : lli t.l?o'.r p.1 IFrt ! i L.-'.n-6i? X )5 b ln o? .: . '. LJJ I -4 +'?:3 ['# \ o. x al ii::.irlNi'-!i".ia f.[. [ lr li-.'T 'd.d .:[[i L 'FL 'Jt .d?"8=. . 'q J.i.t 1.'.fr i' r l--.r .t . )ro bP::'A A .t m -.' aa. '"F"*-* .... rl JlF. l:n |:: Y...:: t: '' ': |l:..4 t6 '2.9P t\.3+ Ai.. atfEBqErtf"t Fi'g d .':.-. d * .i. \.u.il.ff''f. u.e. :U -...s' L :i ' r ).-f' F .t::'::?.1r .m tL l. it -.a R . r : .. I hf gfff { rf e?3'{"}tH...?)pa? .."P.-1-. .it .' ..' _:. ::".3. ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->
?'-. 2 gr:4i ." k )k f3 co Ft )? 'i' b.b rr vX J 4d.) L'. -]i:U I i. :f t1 \) a t: -^ "' .ti"i.jL? ri=' :l.' " N.iu'+*t€r[ luiiifi ^ .f i.o :4 .r a lrax'.oe 12 r o r1]ip Ys c ...*q G v5 p . '2 y.F ra E -i .Z! a'" .Ir-r il Dt Y H 4 l.i r.fl. I i Fi?rfi i.< e'*) d.*flErliF.l.'. r. .o LT'a io .^ 11. o!E s l.\.t .:'1.i'rt H .i.r \:l ^ .....i . )a +? I X) )r 6) Y-? 3leL.if. a'"..? L*'"' c. .r :x)r.l i t $i. HO ri ) - rr ? a) r q (A ' L" ? '.C Y ae'1*itlzsF I r rl 6 d a6 n '^ +hi': *iiiitfi rcltrrBIth se' aa r l-[i . lggri [$f lrb*ilirbh: :8.- .'d L Q ^Q. @ ! 9' t rJ \-.l_ ....!l kt?n*"ft$ . r 5 .'kI f \:::'.' f^' t) j.'. . l! 'j-: n * '. ilk&i .2 f r . (a 'J< i tr r.-'t i.. }-.t .\o -'r '..".' ! L rc ..'t1-....r.f 13 8 .irr ? !tr-t o\b^ () f.:.:. . t.Fa !d.r .4:i t>. ij It ir.' : : L ir .'- t.'n !€ nPa 9 T .'i':x.FEi: { ! ':o.iB d q.ry8+laE i'ii .f tjt. .8 lP. :n v it' '.- =\ ^ va f br co D T u /d T <-rlr/a'Y Yi 'r" *.x .. :f tr x :a- 2 o. 1-" .i... ff-[ItB. ' 'h'if al . S "'i. k 4z. h-x .Y'14 \i 5 .xb4e a.'' .i'. :" .fp 5 e 3 ::.a- t L i: rc'11 frlat X .it.!. t.L \.l€ .* )E q lz >.:i '.-$? ' i.'H t :O br 'J. e c? .?. ri*. .. z -.l!t ..._.1 .o $ *"1$ u u ".T. ft T'^h{}"...E ? i :'"i .%. . b .xr^ o .i.-.[.qa5 ..- : a A .-J^ (. f. i h.F g??a.r.'d'?.'.r.ir. ft\zl D ..".d..3.h- Y^' :: .: llY:::.1$'rb {. .Fq.: '.. " : -.-' t': i i' Cr: "..: '' F r3 l'f l- -i. a.r : 11 :1 . (i A | :. >.vtr.i2 . F 14..o :.f-:.O )? t U A e)3". . nu ) i$t i$f lqf rr.d"' . a..rf'!i t 'T- -: :t.! \Z't'] tey "{ ii ".: t?r .. LtsP ?anrtrr h.i ]i'..Bb( ia :^" .% >3 4'€.1 :'b'r..a lr'l 1 lIii t a.-.ot .i€ lti i+-. o] q il t q. tu.rtqF$"b4.i'e b \c.i.<.'.5Ja "t"e . )4 r r i*E.ab 3-+L ij'. p.: I o i. .* F .... e.l?&*f . e.I $ Vl {r. l" :''.:1" :.v1 '). 1: .._-iI rF..s.2 & r \r ).b .. :'i fr i r'? i .ff. .t .i? ....li?hH. i?fg$ pi d Fi?! t. ff flp6EnA$C ?*i l .--.? . L f.i'- ..r 2 t( 3.^ \ 7. . "...-:r.-../r \? ilts. .a \ f 77. \n .b" E! r.[* H.' F ..\r' .'fi . 6Z .'' .i. ..F girl-Frd *"L I *a4: . .:np*tIa-*t'. 1. r? B .:*. ':] e .. I t:.

:. ii{'$ ?f . i.tl.ji. r i"i .r'x." .1 \ i].ir rif if': ilii.. f 'l i..'.rnH.t ft"i'I t EIT-=" iE.'l aasitlg '3 3 Tl}sl= pg t#/t# en. f. .r?it?iA. i1Ie E'l .*gffiL[.btt$*p.i1.v' . I rll lt I ltfit }l l[Titti li*t I illr lt t I * I..t'r: llF irrF rflii+r.*?ttgf*iq$tt$pil{ l.f * iXe H! i:3 --1 rl "l r{ :---_-"'- ': .t[*: rrt :' : a*r 'uf.# : -ill* ltl rlilffi [1 .-''i'rii l: +f i ? € I y. 6 6 - i: ll.: t.[[t tsritittl I i:lll g* lll ffila$'tgfiggFFf'lbFil i i iI ili r?If .rtfFt!.[i a#rs.ifl.ir 'inli .t x ..i l!tltl* lt Il . **l €t"trtif f ff pfi.t T ii?i lllrr}. * r* .' .iiil+ fF {} i'ItrtTgfri*lj i$ ti l{irllblg$4$fi* llt..? .ti r*il ilri rr l* **'l+i$lrIqi lnr Fu.{ t?\.?ft lgfil Ilt Ftl it na tt'l lbl ftp$ -natai-Ltal I I' Ii[[ttifa$fll*F-i.rrr %j ?: .l lf ilg ?tfl .'j # t.e*iepE$i lt ? Au Lffiltfiiiri'f.r= tH.' iI- S:F l .f.:.-*il*iF.ri?fE[$lFFl'ffi[H$u pr$.

r-.zii..f ]i "1 .la.n. ..i. . -m u) r.f X nL-i:: ^:' o X'i1 t': iT ]1 . :q '1. x q S k Y\^ v '1 ).i*.iti*a.c +l XdrB q !'. r/1. uo -"Fatl N :i:rr t-.1? r .t$.cA zJu 6i . g€ 1$.) r:.E ljzplB 1.*' .. F. .Sf o c {o {i: lr.l b ". n.. i r't. .+ H' : g p ^ L .ii..{"1 'i'R. 1{ ir lm .lk . 6?. . '..i'. ri9 #'x' .T.a ^ 1-D8)?.i. I ln.t '. '". ':' i .."::.:.rf. lT -.*i #. ii. fr'v' i tP tq : i. '# t\d !: ..*tffi? '5*:"r !....=. rl .n l-. r'i.:.-:. [ r^i.*-Y-..ii :qt....i.e- : i:' . ':..-r l'e-: *$ i lp. ' [ -.b:' i.r..jAi b 'l * . rt %! *:. ':r'.d) .*!1rl.. /l ''l.it:l: "1 ry -56. ?4 .*:.) ol i.Ii t1. p..t^ '.\. I lo cr.tn lTlfi' $ab li. 6:. . lt: hH_i+'-. 1.. .*5 i. .c &-"cs .Jnl...t.-rt:'i *i T r..l.'>.p-T [: rruiL.i.1-'- \ :..-d [:i rr EJ t*n mi lr' ld .f. a.. FT gtl 9:h q:tffi. -."q . l..i. l- i . ''^ r€ .ffi1r ' .+ f.: .*-: . r. .t'. i I rliia[..:^ir. .:l'.ivL*i .hX*ll.l r' . 1: L-. :...' lla t."t'. ii-.e II .: . X )o .k 'rtni .. !h q- ll EIiFli' ")'F r 6.' "aF I ii.3: . [5 ' itl{ . i4' #ti .-. i rf"u i. .'r..ieIL- -:_.. i i.A\ ladtrjv 3. r *:.''=. L.:. {!"..i Yr. qf p---------------- r' t*'.'f.: .1 . (1 : SF" :$ .'-:^: f.c '' '' i{ ! L . l:"illg 4 f .1 tu /? a.m c t.. . )- F.lii.*-r.ig G:s'i. l". .IJ)A rzq .^1 - . ." r)_.:.- 2..\ t'- rJ d...?'.:..7 H l" F.l*'."'-'' -\^ .-'V .m S [.t i . .t_a:. b- :j :' F. I lgi...{'\ lT -: . . .t . zrl 9.i'i' 'f *. > i. [Hi.m.'. 6] '\z 'ir-ip t( ir .{+ h-. 'ir *"1 ...dl .o qm .! : Y "t' € 'L ".. p_'.F ..E].: P cr I a.t i..-.. ...4 - :1 .it a it " --- * .. .iUffa ):..rd l&l s' l-' 1- lr T-. :Z -rl '/t .i ..c|llt*: - I i "l a i. -.rCr. .qqd1"iq ffi -ffi. '' .v t:[. G..ij'.1 .'- ). .. itId'-"i:4lAf.'.Y'f. '. -ti.l. *s+.l O P ."1 ":.{:. -'" .' X l? .{) t- ". )d--'ir U q6i.f'@.l6 .' .o1. {'.. -f .iq.e\r.:.fiEi -ttb* T.i. q . L.{. ld I i. ryfirig' qiiTQ aaL k*.h . 'tt : I T :..t .^"d !Y-i l. + .it * g t i.f j.[".t'-t.n': .4-: "ve...na L*E 33'=*. .:.rf Ll t ..1 - t^ X g . "" ec-.r i .i i.).F{:.' . bu .1 .s -f rei {h t. 'i: .:?i.." .. c .b 61 '1.a". r:''b''rd''''6 "q 'g 6\?.$:.l.i f"" ':'*i#r ""lf's '6n:"] .-- i..-? "p'T T i-.i..:i%i"I. 1.t c lD . rr-jt: c '."..9'" ' .Qa.b ... P.i* Edbt . \l '2 IooC{3'. l .:i.lr t :-. l'1m'n)o ItXntlr.\.1..tr .:J.t i' it. J X ''1.F rb -_-.o .'rEE. 4L.rI " :i l: r3.: *6 *:? q. * .to 1) . t:?" r? jf" li' .:4iirr"i:+..?'[ .* \aI .o .? .tII rf * ft"arE Ft f.F .. ii 13 .-is ' :'! . ts *) 11.:.. :r ' 5 *.4t t) f i.1 .+Trrl T ii.'i. j 9"'t 4" b i . 'iF.1lt. rivd...c . P' .-t..'.(i' 'I'l.c.:$..i r $h i 'ilm.. i-. '.:l 3 S.:.#. s*. ' ': '{.' l! * ..'t . ^ L.1"1 1 ' 1 .. ..r.L : L ct=i-j bl J I l:*[*iil. 11 im l.c.. .: B 3 f...'il f*.-m :..-l .(nt e' ir^.'.. :'.r' c f fi Pfui d p r^. '€..5 : i"r? I' . :.'.u I.'"1. .'. l1!)) 'X3 .1 . ..h 6l iJ h ':J !'.ti E :. bT'' '.' I-'t-a '-l -..r?vl 17 i) "l I Y '-m 't. c: a : (. : *'t [ 'i? i" . i-.-PC *c *s!.--r-. tz-r.u.Fr.'? '.7"Y"'^ 6 ..gt'.l..t.n tr t.1 f r 'i if .i i. H.:.4'e- r xdfi.iitl! "6 J 'i .^ '..- h i \i.ie il .. i. C T .rn..: bLi-i.':. il.1.l d t?.' ".x tlc TY t-. i i 'f --..r :' . 6.q!I: 'o..Y2 i'- Y:- P- {} Y . I f .'$ . 1. .< : Yt. Se. :r=*:i)6Y': .L-- llF1 l Ei" t..'.i.* tl'xt !.? a? bt ^ f:l . a) -j .--/-T T ia .tl .9'* ' tlt * ' n il '."'.> h ta 'j.l m ' .." n . fr lF '$ 11- .i !'r.'l . q .- 3i3 q.. '.: ir ' :" h: i.r .^l.... vJ b ICi' k].#&'rii$i.. A lrzt 86 m..:1 .. J '. J '6' l^ ) {:€t I TA }1N 'l t ti ..: i.i! il'l lih'il'* ?xry .p. i.t rd A1 i-.iQo-v t-.Y rI..'.-F . 'U. -.C' Y ).-f. ::). lfr.nlge: 'l i...t..''.' r'i'b t- -/t ru.eJ^ir *q :*_.p :? 5 . . . "ri'q Y? . . ":' i -..-.-i. I l! l.a lf r.: %[ I.' .t ).'-S-. .1: i"t! ih._.:h il.t -l u' . f! '.-:'i?i.- C : 1.:^rl...€ roS v9j ll I! l" l: ? i'B l.6C c . -"e ffi h. I t:TJ qq | | -:2 .r ^:itrii:i'l f t .9S''.i : n .l r tit.. \-.-.[ .l4.E rr. l l..) {\r tl h # I \a L p j I )td \..*. . . -: .i'.KJ i.lfb.: .. !. .-*.'. r | --' :'l kt 1"1 lfr. r'iittjFja ..x . Lft'". H:.: .ta. 'rI?TFrlq-i ..'!it!i i '?irr i!^ Im .i .i'.t'\ 1) q .: {.' la.t F: t:.!nI'tt il : '-/.i-.u'. t*€ 1.ni ls lm a*..E ? "l f* 41. re' l l llr 9t iJ) . ts/.'i:i.rf . . I )l . :^ l.d.c h '^"'i.{ ! t\ t! 1l' rrrr)< ll I J.':: 'ta.e-.a E r-'-:-']..'E 1{x.f *i E''"' .:'ii .-:i--:q^--i -#r*--*-.' fa. ::v.tc C: X) !t 'l!a i':tti1-.6rmF c ^n i3:' io :.s-' .-@ hl ii ). " F.l. l" I' ll l.:#*.t"?qi =!u' 'P' 7' fi 'P '': !r ?.j l. ..ln l*l ?rj.i ' ) 1'6ali P^bi ml t lL atr. 6P':'.. t*'h i.^"ti."'r_-.rrI !? J ?. -. L \? t lr it. . )< <. l.f:r *f.ifi::ifi.i: : T€ . t ?3' l ..j ': -i '' " '': .. 6) :.b .i oll9<J. --( : .l )? )o LL d-1 e ccc ul ."- ' ..n*J-*.-{6 i.\ Y?- leoC ^*-Q-' -ic.iv q x.>. ? --: I H-.l*f{ 'n'u' ) * f*l*" {.! ir.1.i ..+ .-n f .s.3(o.jfi hSf:: i. 4 .'': .b oa i t. '! 'iii %f... .. . ll lk I . Y''s-'''-.^.<k It'. b ..t I ti.!ii7'.. .d11 * fi"**-..t:.€ i." C i)o l) m It I. ' \i' r' i4 i ip P.S N e .*+ . l^o rb ') at'A 'i -. Er -. ' "ut ' r. pt czJ-r i R'd?' ? \ '.?'. Li:' g2'ut'l i*a lil? lE'lii ? i .1973ff-l .t.E' -+X ".61 tl'-4.i h.' +t?. .I .i' : I i.'.3.. tz+ )G t. 6e a '.ii A.(r- i crt..ri .c:' \?) ble . "': L!:€ c'I .'.'d r+ IP4YF $rot]\? q) ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

i 6fr lin q6l -_--:- . - '. .1 I I' ' "! --*"1 i-1*'" i--- . 4 J l3]i rlC ..A i Y:.r4.Ii: f i ' $r..li i :.r' c..'.ff r .1 :.X J o-Q:'i'.x rf.t I *"*&r i f t ".J Ilr .t liia Ili ''.. P ': s i.fe --.

f€:r"rgr lrtfEtrH8 :r*qfliffif[i gfifl..'.F. s***i g3x.:. xti.*f F€.. .ei r.l tr q d:z'rr tl iii**$s.li._ I re flit $Fi.ut .i.lFflf.i..=i. i f..rrf i Il ii f ..... f+ flf lE . I gffiF*ffll+mrge i*'rfrrdya.. gAg5l ep6g'p'i *p:ti.r{ji *l \ . i.2'.*.*$#f$t5'fi* t{ #t' i i i i ir Iq : i : ::':fif+/i E.::*.t uflffi* .... ilr .. t\ I Ii i6 rf f .l iriiililFiii:ii.Et-l.?"i '6ll ii 9f 3':'i ii. i. 'i=i.plr$fr tfrt f$iil ::..fi[[[ g rfirf{ fq. h l j FI -i ffiri.fll -Sl $t *ir lr F t.?'.ir.'.f : f. rf*lf Frigifmi'u.i :.'f iili ii 3g. i.* i$fti€ 'liffi..iir :}gf" $Ff$ .ifr. iiitr. -'/ i ...fJ.t *ssf *ig$ f.riiFf ii'= tlii i.r i * r'F t il i i .i.ur$r i.iii ji*hry. i ii ral :'' : i* lflFl g.ori$pfr {{E.t l"*sot! lga[ :tlffiF* r f ..H'"a.'lf {t ft+ ri r*tfr ...-..tiFi $ifii tr :i il #*' 'ffii I'H.*fl .e{f Ifflr*ffq r.F\l*t.. ii fi{ fi$f E f ig.i nrr r . hf$ a[ \ fd g[ Ft 'lF#.'' ' l.d.f.i. e**FF$s$rHnurf.f.l rl iii:i r.=.L ir ir lirt f lir irF.:Ifl*i iri ijr** r. Irx...ii:i'i l*?ui pflFfg gxflilF'if'$g p**gti 'il/ ijf r'-* t:' ii.'i$it #err ifF ?i.l.t6 lffil!.5 ii %FfF.l.i.#ii..s q:.|i#lf$lffiigfifqtg.r% tf-\ { f r 'Ftr f#i L* rgn .

.i.Fil!:r ili.*.'fi lq'd" E Fr .J.Flp i.ti i . lFi rsrjt r. Elfi.ilt .-.a !.*..r. ii.i -iltl -F{*.:'.. il ifffifruaf. ! si . i''a :.$i! a i.e *. lc U i: C E 6) 6.tl iL#i.t t'''t*lF €\ r? .i':t.t 2 6l i.i.1 q q'i. :1 .gffi is.. ". i *.. i* i j. .1T"5 ..D D rF i3 \c ui rn CCC ..i r. * T..ifI g:i'z'l. Al.ffEi$ ll'i i r i tiIn.' ?'J15 l:ift . .irLicit?t.i i.'ii: l.ii*qiii.---= al .irlh ijfr.?'.*€*"I T. .' ritif .r. L..ii'HrI. ' **'"rr$ ' "" lfiil.:i.i J'v't[.. rie : [5Tr...*r ii iii[".it g-*"frfti{.F I..L.i' t.r pf'.l ir o '6.. .$ FF.: iE Ii.q i* .i'i iti i'ti it ?l i.l h a \c I!.?.i"i$. iY X"Ffr.*i. fii irdJ'..nolm liiilr:trifrF.Hi .l. 1-i=-.'i'if irI Li f fi . i1.3 .i^i-i 5 * lfl''t. 5 ' (t 'jri]t tl 3b .++ji t .{.i fr m L rra 6l f ... j.'*t* t^ri . l g..i' iir'. bl tr \a +. .J N "i .s i..ii.i.lE +r._. 0 :3 .j.ri C la* 6l e. l'.f Fli.

i.+*=..lr v#"h 66 6e r .+ qfr &'iit..'il"i.?r t TTI TrtrffiT ! - .:i ii. . "i'.i ?.ii'rl-..m -: 4Z . .1'.fif t.? r' b-l rr: n? :" . . -..'tFl ll" fu".. 'L .a.","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

' .F{ dt . . i'i. '?iti .. r.a'i l" ii?4.& .r ...?'iS. .f.r' . k..X.f ld.?. l? U.''il il I l€ rF+ i:{: >. '3.'.r.fi !. it I i li iiiififfil 9. . l?..hh'x \n"...' f. q Cqm C 'al c__€q r€-q ! c I .?n x-i .P:.. l'L- #:aFfggfgfiF l i.... ' \z "i \- .'l{ii} i'.h l:r) B Ljr{'::.rtu- 4 C*t n) m l:Ft i ir)..a q}? oXbF ioXnF.'|i .'.. y-L.d. li'rt.Vi i '?^'$rlfi .'ii+ii e.b.i. r m'61 ) 4:? ? r1?' ra...i1ir'. \r u.s r..* t.t? -16 rl'i "r-j .b.i .trr f.? m .*. b r' q . tni*tu f$ Fh i |iflft ?.-. j:. =. m i.=4 .i' lo: ^_J. q A ?a* ft. : @ . .B.i I "i i [.'.r U . ..ii CX-T.-_::' i \? fu.. 5 : 1 $ 3..-. . ) )c .C.| "i.r i?-i. :.'.T E .<i H ffif..a+?..i c\ \?.j '-J '.' 3f ? i-.l .j:i i :: ::^.. ifl*Ei'i.llie"Tl-. o .o 4?.. .4 ).J .m -'" :.-.!.:!. i-. i yi+ : i:.n'4 '2* .. rc m .2 i.:'q*d. I b ftr.q 3 e.. i.'. . :d i-t.+-' i 'd ''l i h-'. 3 t.5'i it r I.ree: tr:iir+lr lr llr&.i i' lI il?'.'-.i. '.i . p' .-:$:i'$i1" iitt . '.t.*'lii:j r.I -F o t.: F6ti€# ff t t i Q .^'j 5 "n I r".. : f hr' af 9'-:. .IYoa J>: 1i)o .PE 'lp ri * . m .l\z "i-.i i.?4l.... rr .i. iiti t. :An)m' . !.ial'.'ii.i v.. .19_ . b ^:{'' :. i .:iri . - .j :8. .ii]:' i. x+..l.. a m..h nr. ..-" ri '1 .t ..ru"i ffii: ilf{ilii..2. .t ..t/n q -% . -T*'--::*F (. l-...q . u. x ' i.ry.i.n5 k ..' i5:. irG ffjIiii5h**iiig!"$. .' .**t.^^ . r..."1 'g .ftln - . Kr' . IR 6l € a}?'2.':l 'y' . I{"t. U. ? x-t'..l i NFi[i L[ i] .:\.H Ir * [ f *.5.? .. r.. j 'ri tii lg'E h i s *... *{ :.L :o .3 iif.' da. - A/)oI a adp c _l V m -t i^ .-' ti A.$ . ###BOT_TEXT###quot;.. o>. -fu.. i::. h )o ibr.. el 6i q€€ 5] j.i* . i s i.'. 't riI i- L. . ' )bE r 3 t4 '4. ?. .6'):F.€t ll tccc I{{-."x .'ii FJn iiJ.)j. : J..[''4i.o kJ.flf{p-l.t.. .. i it\!i#+.r- '9 l-'ns r' X .1 ?\ .1 ..3. j. t'.J ..6r X e'.. .{t$ffi -.i " : .f':-. .632 oA .6 fo^r':: Il. .. Y4 'aa ''2 --ii '-A :a .'.ii lilii i. ..pfr +.: ''.' ' 4Ct f'2f:t.p'qli.if. :J 'I 6lI l.+'"o .. . 'x 4t L.i)I ' I :fu..t Y 'mb'H') T^te '3i.r) ''( . r^'S d F & '{g.1." i.)c '. J )o @^ 6 M d P/-A 6i . :ti X )o d... - .\[lf u I ]ii ri+tf 'i l. .:lrJ_ "l nr9 I -rf -$ fir'4 I .i )i' l:. 'i . + f-i{i}: {i e ..r....h1}co.r?' .3i ' .:.:'" il'3.. . Ii..r b c) cl C.f it. '"i .{ t-.-dg e"" !.'".t d*.t o A ' -E:. rrq-.$ .'m{ \Dlr.1^.' ..* .iT:*rr':i-it.=' I:i.'9...*ii!..!+' tF t'ft.ri Jr ''+ 'i r fr ).i ii+i.illj {il |Ierff.\?.".?-i.Jf. {a )3 ' '..i!.":.$$e-'i'i'1 ..1 .:=--i t€ t*br llrIi=i 'itll iilr|trfglr*lg*rr !tti.+.t.. ' ju -l il . --:G. i.9 )..ss {ii l!ri*'\tl.-1. x *H RT ry TI.[' . Ii .F'.{ T?4 q -c Y2pC-Ra '$'p_<1c-\?i )hS .i '.$.. _x f.i.'..-ll4.1..-.u]) .4:ts* * i'. {:. .. vl\ i..i € l.P4P--'il l ..€ L.H' + 1":--Tr--@ -s*1-{r--+"*T I ii' * iII iiillll . f. iY #I . ra jf .'i:i" j l'l. J . q r..6.. .L ': ca lr^ tr.i. il I ii f f fr..r\ . i:i ..t lE-*ilil:':.u.'.r id.3 ^'ra.J.!:.i: : yj k q i! lo. i q ol.arl. s od-*. ti l irSiu./^..* tB f 'i g* f. EF:r 38 \ I : l"Fl:i ' 6) :::' .':j{1. -=( '^ .h. e.. .:n. 'i'. {: .''dm 7a u. . '.. Fr. . -_ ' irii.u *a$ 6n- 6l . '.r : 'n s i-.i L . .i: ... .E F :b . .:.a iri --'-.r _.l:? F. 'ti t! i1' Fl -H*utr: ::ffiT: 1 if-_-.:1. 't!- i.'.- *-"j:. l2 'r: "o e .) Ii^ '..ir fe iill llfli hfil !. .i i. ...)3 ..--ilry'c'E q q qE iq E-ffi -l--ffi -:ffi-[.':r i.:. F.o :'i: Ci::.' e.

. l. qr* .L r2* ta X) v? '.1 I i' .n (! '.i! -['lc f.$ 2 N 6. €[. \r.J .- _.-l i: .\a .i' "..C r4.r iit'i *.i I t :F tlta :. 1.R '.i ... .': i (j .i lb :^ ). . )ri L'( .d l. I l t-."I i5l . )t c. f^"r d- Fd .:: -.i 6l .J" w f.f'l'i$f f 8.. {i '. : :_ .J :n i': t3 '-ib !Li ' 6 i l*n iYp : lrr IL . 4>G) 'rr I t: .. .i f q A-lF t I .) I b? a: 'xg() b" "t! w..: . i2. !- ! I 1 I I I .J'J ti !3 !)p I ta y*i . r2 -.l-: i? i :-ri t: ]) -. t!:i !o Iii f i. I t.4 l" 63 I 6 C a: ia q 6l )-+ )a D 6L .b '8 I I 6l (J D lta }- ? ti- l.: .'p ! 'r1 ot4 fl a 'r 'tl t vrl a ..b "t .. !a o L. :?- I {..1 b .' ..! 1 - 'l a ri 7 . jj b) .. . .i. 6l {u E . o-l C.a J-r t'a 3 ? )) {J O Y?.l- )0 )?. .U i:')q d.\T' ii:'i i tc: ln' li"' {ff fi t i: t IE La 1X. fr figafrrt. i i. "-.' if if +iift'*i rttt' r t i i I . tc * ..'.'i FD (th "i 61m)(J -i .$ai *[tI i l. .t t:: '. 'fa4 a I I i le l.i t.. u /.t'' li It"t t.t..r) to .r ' qr lr .5 I I .l al l-^ r 6I >..r "l I cl .N \? i.*['.i. *tr .1> :'l -'' I -t :'. ....1 G !2 b .l . (3 /i -.J3 s.d 5r :: 6 \l)4 .J . 'rA 12. 't1 '.t i tL TL 14 '#c Yr. : A.€l b) 4+ t- -l .. i 3 i' 'f'*. va 4 'i? o g. .Y) \. :O _b D .' . j l i: ). I i-j$FU. r2.: ' .is }} fr.: r^f -rl- N h."i )o ^F s o /) -.3+ ri {. t I 1) b Tr . .tj -l P_q iyu. .$ ibi'f fr"# $ u .pP C 1c) (\) L..l(J 6l . ..i!:'"ld -#."/a q €j D . J) oO Pl.( le t'" I l: l..: n 6l !t ':) b IN .19' [ *]. dl t-5 I (...r) . {.t t6J C '!w 1 O.r P: )rn i)0 !r i ) c t.a I jr" o u a . .1 :: I lr) () 6.^ V-d] 6' _^ > :.a.. t? '.: -1 I 1^ t'... i .f i .i'"... .l t a.:- tI L. o t4 -{ l.b.T '.T2 * )r-' ) .i N !tr ' .. ): t.* Ii ... .1 .:.. '.tiXs[.. Y? q efi sl .: : .r H 'irr )(.? l{8 rc) c 11 i .. :. Ih.. nl rvr F r-' t li fiE.J l)3 -1.p !. ti .: i./-) \hE.il fi*$i? 3 r'ii # i il. ci Y i..t'x \? \t . l ! r i lj Ir. lx I l.$. ": aa .ii 'a...! i : : '-.t ii:. . >! :. .1 it . i'ri # i i* !' ..rr.'i:i ).x ?g i$ i €-{.: .1 . I I t.if 1'i'..6 --a ri* i. oo t. .-r€.3 I dj I tL j : t'- 'jl !.....l "Dt 6\ uJa l-i -lr Ci $"{ $. P llr.1 Y. p r'L 9 t $r3 *# i.. l.-3 I IR t !.w \?d .f.n .: '.n '-' i{ x -' ':3' )o I! I i.t^ -94 t6 I).b l) t.\?tu _!'f G lb Iva .. 'i i.v :.t-l. li -: .i ..f I i19 IA lx t ''e tD o(.r.'' tl vl ll Lli f... .S+a:r. (v 61 )o r2 a d:.* 6?"f.''-i .: {r I 'al i. . o €'-t Yzr.. ': /: ]l tr/ d .l ""' 6.{. I . 3.? . a D .t$ir F $*iet egil$n *rf. .r c ...n r 'J i" 'ta a '-ta ata. '€r'q '. "F ?.) a .. \q rll t.J Li '' 'ir i'^ s ll a e ... q:q I r.._ tiJ 'i) C IX) -c .( . l{ i'.l (\? )o o(i *l r' o{qlLcar '.: .. !^.P'P { lc ?1 f.. it t. t- I r1.lri ih.j .J- I 1 \?- il' d3 )'..:i : :.'..i (-l?f . F -- .F.- .-^ .eP 'UL1' w 'Id l.t.i . a: . t: ..) . .'. [.tE k fr'4'...'. "{.)| 9t uj' I-r ') !a b l' \ld'- - I b vj o 6 Yd 0 tl o j. ll l-r 1.:?'ii[rii.Tx.: 'l | .b h.: a :|: ' 1. -q I 6l g er - Ii 't't i.lc :2"?:\) t i€i i..f 'TlT'?"i 'i 9. i ir $. JJ !--.!im l- f-. J ' 13 lr. a aY) :1 CCC .: lu. I Jr I iiiti:-t.:. l... C '. N( td? !.B C 2 )o b tat a L F fi o \ai .. Cta i? -ifr ol"t If'.ra l'. "::'.. bl! he i:r L \a h Y? 'jo :! )o r '-l . -?..'lt. .5i P :: :'= :.l-1 t(! 2 B 3 U C. ! ]P.€ . (?... rf 3.2 .(f] r. :il 1 l.?o o .###BOT_TEXT###quot;.J "i!f I -rs Ic](cq6i 6_ :-_ ' i *. i:! .- ? '.: a' L (a 1: - I .tirf'.i.:_' I I I I ! t IJ.l ...' ..:_t 4) al:' ):r i: I l-.t U".$ O l lo Ya l) € . "*'''^Px it. 2 f-i .) I q c !l II9I II9 l- q p b i 5l C O t.l '! I - ':- I :j:l --l co C )-' ?.fc l1 b l5 .r .l ll I 6-t ryJry"ffi.': 1 ri .< q i3 \zl r P-dt' rli *D./i . L -: .i.1'i 1"i !u . a .{ !:l i' i fi l) i? 'l e t' :.90 .. a *.<a g )2 I' ?i...' a: :: l. l3) i'.t... " kil'?. -.i.i':it: '(- ' ./k G 'oL*q .t.4)y'i I ti) l1 h (.6t I. . .i'.-il l. : ' .1 o .*t$t ll. ').t l. O C qJ X 2.ri.i ./?. {' r t. lr.t$'qnrr r$._-t . lv I:Y 'l !r 'ls l)ri' ir II . I tu' ):r.. o 4(A o .t8 lr lvz tv lF._l ::l i-.:'o !t' I a.6 uq 'f '"1.x nr I r.l a t'. r.l )lc i't .."t'*r:"h" flio '$ lo. tr .'..a) ") .. 2. (j '.jjf. C . l':a lr l.€ IL fl." .i. aa! f l=\ laa I ir t!t'o l 14.fo t.:l h n tiJ Etd L.:o? ^l aa..r .1 lc= 't.a 'j -i li) t.d ta ..( Yabrr $.ff I $rar t' ::'':' :. ' . id bl !l r!"' ri9 ei . !. \?.i ^ : )C /a: .. If' t' t .ir YJ J i (i. 'i--l'1.fi." '5 jo tm ..ryir:ffi 1].t It lh" lro itIX rt? l)l! I Ilr t> {! tilrn lo 1\z .: ..r. F ./i4 ): . . ".)U ts !r {tl B:sl "P 'lL r :.. Jo6l >T6l /: l.-.li^ * i: |r 5.i i j . ^"1 g o:: c pl \t2 l'. .] I I I I I :uud' Lh P.') .ii. [..1 at . j l 4..t IC\- I I I II {(] Llu I I IX t? ln li' -ll.u . P A { rrl lo n\a-2 a 1?^..I: 6)Elq liffi-€'j'ri:..:a .'' tff[.f €*.]' 61 :!: . 'i. 'f(..' t : .i J[.13 I O \a o c ') f r I )o Ya . j) )J u) l.o It I . BU fl *-"' qt '3 \? . I .: -t i .l.1.n ! c." '*$ aq}fi$. li ." lrto .r 1v )o f:t 6 5l .ei '.I | ?l. i_r..E ]j I t l..."1 t: |.t .1 lr a: /"- JI'.

c .l i. -) ) t : fi .':: . .'' Hro 4 bl&. l! nP .j ti.3i '.: lu. b ..i t : ":- : L . l:i li # 0 lp'if t6 i@ .lJ tk. L .8 l)B lm n r lra 4' cr( :3 '1 i)rY3 li a5l^ 43 G YA z G ln.[ e'j :! ...'. j'i.* /.f ..' .: :! . )i .9r IJ J a..' .rx. oU.:..F +.ry+*fg.". -*.-? I't+ Y l. fe h. t:F$n [l$ tf Sx )o" qF$fg ./l tp r i'f g Ff ff Ff. o .. l1r" do [ "'o' f $tr.a ir. $# -i[g r-lr='. r. f.'.uir ^) \^r a €a' YZ €a rz :3 b l-L C : * jj 'i b ' ll:.i...t.} Sr. lfr'I lLt i .. if *fif.f*Ye /4 \ r"d \.- L .ff..A 6?- i r.'' F HttI.r aiE: IC H l. *r t3.2..:u iif*f#f i I:ry3 \.:i?'l r-.-4 "r e t'J l ar \? <zr {q Ir lkl llr {rlY lo t-.lp .l'l k-l le." q* !t. Td I1'{ r :! { : j. .: : .fT 61 . t{[ 't t3 .P bf gb r? \q lt$ n o I n ti o"'i9 ..)i rIl )7 )' .l' I I t I 'l. -' :: l : tZ i1 !t' L X ii'.\?. ..C- i9 . c( . !. I J- l'3 ls ln t O.j 'tr l..rttEf.-l I t r # c( .) -t -i1 ri . :a I :.i Yp 3b 6ir .. F= X .I r.frr 9' c !a '! IP.i I I T%*-f- :.9' d. \:.. ::.J 4tt JLI D Ytt \ :. ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->

rl L .a tff. I lrb r: i: I^ .s ?i$i f : :.:1 uI l-r xl OI . : i f i .4i ' ^.{z rt ti .i: ': ii$&$Fg"gff. . tl i lc Y? -. ( ?)? .8.t l.k ff dY''PT. .f E -: --' i f $ iHi iE 5 .r.< ."L 't .ii ].l i p fa lP k b o '2 ?.:'. *.-c€ i l2 r. m ). - i:--r.' :-t :.J : -g kl ! $ g F l-"''.i hl b ! nc L-.{..$$Ff"r$F[riff i :-" d 'I F."dt --]..J I @r+ Ls { !iC.'i :.1."i -.\? 1))F .i6 t( C3 . ra E i'-J ft^IJ r. lib' 4c 6 r? A' - 11 I $i +.: g* : el '* E'3 f $ r ls ii Hri.Y ! l. lr Li..1u (.mq6l)o 3.ffiff *Ee |.. n -& p c e I Gi i ): o kr G.. :^ o: 'lq3' ld-.-. $ . ..u t-:1 lq i lb .s*.2J CC ."4*$-oil /)tl cc6j . f f . : ':E 1lg )o. . pt r t $ *.q .- '.i .i L: fi3 \!i |:J ... 4Ftr'rr "\alcn! a^q Lt*-Fr-E* b1l i h. i/l I 61 P .* I' LD ol"'61.1 i .1 u 'P h .i.-:{a:.$:aF$f 'i$FfgffgFlr g . . l^ l.: \^ -- o f t[.irr \i '?Sqd'LE c I .qFFFrflf :.i I tl t^ l.b 3.2 a ''. dtgggt$ r{{ tr$€Edlifrf| Nlf.- .iI Estsrfirp =:i F$$ ifF ii' '? ?' i'i - "l <i"r. " . -^r a rlc es lf.F .__.f: a '. ..!i ff.: l.e -1- .f -*i . s Iate"g r.:*g .iqP 6l !/uL.3b)E u 1e. t . ! (n L'2 I )tP" t4 \?.nk = E$lfl . f r ti3 :' )o-\ ':| i...$i fi. t- -.-F.t l:" c .. F[ ii:b fli. j jri I .:- lm L: 1+ .i:. = l-'I x. l rl hl \.' '.9E* l€l 6) "j lYa )o \-r l)o -3:z l.ff f F il$ fi?i$$.1". : !*. :i '"' :"' .i .- tr.irr_'.Yan InTgq la "i Yf tbl . Ytr t FL ' Y2. ..

rt l ffi { & {I F$.fl cl $p$ l+ $$leHrnf rh f q iEE : tfiLtr$ ftFlf lfi i..rr{'h*r?r.dl$"tlff tlf rr . |It 1.r.r rT"!F- j.. ."*ffi ."ff$'lfir$ *r.i:)V?lq:li $il f.q . lurt rF$Fr. q irE f. : j '..4$ tx>1. {d.ffff ruirp*ri.fllrfbSr e i_t *f* f Fflf.fr+lpl?$f it r.qr ig'[fr"€ g3f..Fil r'*.@@".' -: i..f?.-==:-+.r f ?::.si#. ]:. - fi #t-i f r+li'fi[i.?1i9$' .1 l."@.1 . \ I I lt s l 1 : lrz t- :' t l.ff.r $lfit fr r *T81".tr ti'.a ar+ *$ri$ $.:: .i" lr ri li l.fli F# ia*i :.i+'::. tilil'tr isE..^ triTl'r.il #*tfiui.. ' i ii'.$Ffni i:.+f $ i { elh l*n $f plif i{ $f j I g _>:6=€=e!*. l d l t'.q.?r*l: $'"fi Fl *r $i € pfpF fq.q {T1i rF. r rqs rrs$jfiFfli/ 5 ff f {gi -*o --ra:* E"l riitl l#el --! '"f 'q uffi*r*. _1.":. l}^t .rl 1i- {lr l t. ( i ri : t.re X I r" L i1 t *fl p i_gin fh:'ll t"ll5[fr T l[i3 'A t €eiffilE & L *$ale$t * xr++gi i{iTte. i'? pIif Ff !tf. ig -ifl lfli *Fi# rf'-5 'liffffifffl. *e$fi f frrsfrfiFf i. l.J dl "l q Etu% li. * I l iS oi q) lr!-"1 it g t *.I irAr rI f Fi +.-lrl li? t iiltir*xn.d pFfll1 lt$ h H. t*lt ii ipg.lr 18 : *efffrgiii It irf P'$f.+qfffi. t* ii iHf l$: *l fi. fi hIrF r.rf rP.@*Fffi.ii.. :4 r ^ I :' ._ =1.a :+tf s I lJ . J'l:.i5z$3Ht'*' 5slElx lg r.._ t'l { 1 [] f. i"i ai =liB. lf ti l{'{ * i s l.iilral r F. -.e$ ra r .r ifr tfl[il: [. I l':' l+. F i . .rl I i .

i *. 5'3n? "tf # x \i h::o -i.?.d-q*l###BOT_TEXT###amp; .ro a rn lY? 1? 'Ji vz'S e P.I im'l .l. C"'3 /\L.'6.* hr$t * $ qriYp637C .I A. "d fl* 'fr * ? € hb tq >. E *...!.! 6'.to h 5..tl.''l .^'l? (\) 61 5] o 6lm)ool C e C 3 hp ml I i.i.$ e'l ' o'ot1 f* lz rd q F.. A.'C ..IlF- t trni [3 l.l.': rffr \gq4t* ti..Jf 5. c :b s C -J S ? ..r€qli r?i hryl" Irl fr'.^ *1.El' iit . ar-aqm P ?-$b t Fr PF a5. . 5 t *t.9.. r l"i" I ta x.\.r -o. 5i ###BOT_TEXT###quot;- 6r U..J IJ.)o ..lp.giP lfl *'5Td "ir:": i ... .* bl i bfsm f.. h" r P' B .b F + d. )4: ra j r' qrtE. hq F.' l:.d.:1" )oqxqni)o E.: p . Q..s fl l.YaP 4-.b:?'1 l" fax6l i.4 i.rl i' >:'.+' . . X 8"4 :If 'r" . fr I 1" ''"1..f! cKXET.i :i.d L.':l .k2.-c9 r o ###BOT_TEXT###quot; . I )* r.4" irIF u 6j rr1 trr tr' T- e Yel t.. ti. on1.r.:.'A.l'"r .fis 'B L."J . [rI flil'trqfl t r3ts .ll: ..* il$.m )o.1 P.i *.i' oi CLi6tq i L..f. ci C .r i or C iI h.8.r 61 rn '9 an u 6) )o h PlOrul'. .+1 )o9cJ(ssh Lom 6l a$auge ($ q Nh 'l LLL )-f fi B.a?q m q 4 i. tj .r Y.q"? rf E€.. i EJF.t ff[tj'i d fr!?.6.lxl'$E . )oi ko ri\ g't : s-b *tti tl b.IT i c o fa '?lh 4J..^ 'Zi{ry. i-i.. h. O I 4 h fr3t*h" ^Nra":{ ":xqt'id x)J( .-! i 'i r q irdlt i:.."J CC N fiqai Bf*ild.: tr 'l ic.9 g F.:l .t_. /.nrd?n"i h:ry g T ft)m.l 5ar$ fhH4 -E. l?s ." "Le3'f....r t6 YJ . rd tr . 'i i' -l )?J :t tb r' i. E i. r.t q). .49 d'ia- C+rE m y-) Oo LC ) . kl. 4 -l . g. il p .r vd F.bFF 'd-x n l. rfif"fi Ifl'*dnfi g.B€ fr h 'b. .L o 6 m IteFrlt-*i::i3i y:x*-gGi fu 6l cc m> l11 rq . $' .. FxEbfd.1 ! cl C I .*e q.{ P i '. ry I r It 6l't l{l $i4rl*'l*l ti n*18 l.' i-.gs ?g. b. g l:? 'r-' r'* F" ^ €'P l*^ ..f.J bl trg .4.!!rP "nil' .rL 'l-.l . p:X b 'L'.i .' ! !-)lui4\- ."iT mGo4 . -i :^' i$.h"q3€?b'*? sfr'3:iqi* €5[i i rF :l: iEt $irusal *..4rI '.l F .i t € J {r.2* a i)cc l?:'nA1 l'. .1 g'g eq .t Yl --.\.€-Xilry di'q-H g.' 'a r? i H i. lr.d!." hd .N2 n3EI." >g flg d AP:tS s Lr jC 'tl1 e X.- oo r t f lr . h jai ? p' h T:X *.r.*ifiiis tfi $fr3$*tsf fIHE$ aq ri Iffit-ll l:Ttt:r trii.P*l i: i rl g $ \.ul dGc. g r ru Eg H f-ft Ld f+ bg# *.* .4 I-c. qe..5:F 3 rohv.y .j" D t. **-..' .Fd.ra "'!r i? \Ab !z. bi u m )o r. n J.b{ :: i ll *i E.P i lrF u d3 . >i .! ...3fr #.t'.. S" ''i .:'d L\? k 4 f.i il ^q ! €'.i .i I lri .h 'e 4 q -X.hl .J . a ^AL1I 4d.i :. p. Ye 6" h il Ya 6 :"-i 6l'..rmr2q b 'e F-f -q 6t'Y.'D. q P:"fr"€ Q.8-.6 p b"r L l.X.. . ua "\fi.a:5*Ti"aj'-. \: i'i:." o.i .n u i* j.:3 r$kPE..b 8 a Ch -i-dq f'!r mi\ t P |.9 o EF'EF. ej l. . .o : r3 Xfr .t(.S g.. :i {}f '.l. f.+t.. t.) "".t rri{f ---Wni ' @6'tj I .r.> q .'- . \d 9 o I :s>x : |.Y ft's 3 \qP.iz .J #lc .rlc n:e \? h_ Pl.W6Y.lz'Aql l. b..6 F.3 P )o T . 6_z^.: l .. E$F $iE lEt q lfr fl.l f m \t1. .l .f*:a.hoX N.r-d i':r' i t€l I t $:3r i ri" !i $'s I :''.8 I s: r 3.n*i'. ln 5l.:..iTi:l'h i. ira .r +..r_-{ @ .i !-r. i*j w f{'i llm/t..I rr . ff. .0.o q-5 E"fbt. e l. .} X 6 -8l m r.i.]5 /t:t o.tr r'l v. r.h '* -l .C : j.t El. E #ni: E PTr . g 4'JJ iij ' h li 3]i . ".'" il t ti riri FF $. i t -i -u ( F d P [. ft..l'#i fl T bryrT t?'f..{i ? 'II yS ln.t )o . F -. [.iox)rr#^i' sfif"'i5'! .i q '.u^! P \? C C S t e .-r! [ .xJ u xi'. ':Pl-)ob 9.39 nG 3gJ.' T.* p'5 fi {.lrs . q..'! F 4 : ..i: i .'1 i'-.' q l'' g. kerp?-)o .o"b &. 'm m: : m Nqw-!otJm r !.. thtI *i E .i {a i"*. -i.q a-Ffl gf liinf tf."1 r? ! x '.a ).' -.$ r"I g*5" B^ n7.l' . o Lv * q'f.f1.1!#1".Yz v.iiti*i.r a*lb F 3.. il*i"9 'd--.^ - - )o.f iL FeFqEf !t9 3f i-'':??'6.fi|'2.L.h6.F li:o 1tli"Y ! . d . l1 c t $ $'f rt.i. Vr-l:: ri'..FY)ociP DY.r2 )ch 'i L.i:r-. X: s m .hEh'tt^ ( rl'u r I $$ -. k8. g *^f ii €'E "i !i 3 *ai fIr qo vr: )2. 5i*..' . * ^ .'" o-..2:l € f Y.r 6i j{ 'er .'f* I I : I it. : ??..-]il.9.i \ . \-d ^i ..:l* . l" m rf d ":/^l:^ vz ..o tt{^. .'hu'*' ti l'! i"" li .x .| 5 ."' nl ui b 6*.. g.s h'h-: V4-.il*l {z ?tn c c p- g lHl iFl i.e.

<u -' y^$- Ya ..11.1)o{ )o q:J ?rblm i" e irs i "1P . t\ l)aO ). .)o .=*ffi?* im$iiiiIfirffi*f rt 6l 6j 3S 6i a f{.\. Ir !grF(r-hra7 b td 5i CJ C.o 14 fl? {t tu ta t.: vd.x r "1 '8 h2ti ."P .i= r-a {'o q1l{IP \h 63 -i. 5" "r i!'tq) CC -€ lr_ -i a: '{. I t( 'irF e 1&..$rr $figf.a.j -At k. . c> "_.rc i $i . 61 .!a dsa m .L ?.i'. .1 . m I .F :.'lJl9 ..h p d..1i l: ri .9 4 '" ff i*r . I Aa oi t?a ri\ ?t) 3't r2n $ l.. l"* \h a.{nr.r c .'rz?r.: c o f -61 I !t t Y.fa I Yr-' .l.J rd 'F ###BOT_TEXT###quot;3. atf ttu .! lsFdbo r( G-v .-t o . h- CC bl aLr (_ 1_ 'kzB. mr /f}! *e EA '.{ tL \L""i .fiffi[Fjg.trf$ -:.? r)3 cal I 4. '=A 7Ct.rt* .iP'u r2.Y1.l )o rc'.. YD r^) . )id. j. cra '4 'Yt/b" 'i 661 'o Te3' 1 I !a i m 'td b."Q 6l m fP) O( F.1 . . I I a:) s! . ).3r q 13I sl h-3" orol 5d a 88 .L-. I a\ Cl )?t )19 t_ IYtr / fr I au)ts-. a '-a ' ol YS' 13t^.i! ) t: n6) b7 D . I 33 rr1 'a|C Y2.1 ra" l'! )e r^t' . C I y3 1 i: . . -A ". 9i bY o PI b. a EN #. J:D cr] )o- ic 9& *. -'-(dio?X9o n? x )oI-' {B*tt .(r{). fft ..t- O IdJI ' .l tr Ya m I o € t) 6i sf i q b \? l"! 43 (.i6 t .1 '.l 16 ." l9 . .fr)t.. r.'.h.*L . d mf t {f.'i. '4 a I' t I I dJ k.(co'! qF x{i cid t: {'4 { I YIa 'na rS I f1 "1.o wl "t )r }] .r l--? "J 14 \-6 6.L i rn.C)o# -D 'n l@t md 'r) ':lr ='?'':i'.-. X' oC *'r1tsi_^ ).t.i. ts tc $o r: 3hh) b '? .\ i l-n=\ ffiifi ' tI 'a \ 1 :a +_ t li ffgF&TFffl.4 L( c I 11 Vr \? . .3 .t 3* '$ '4" \ oCc6l lo "F \? c . I P' !a /.:.lLl-! J? ..)o .n Ht g !i rd) )oL . !t C flo et=-e . aI.? tt-.v1"fr1i.J \O .pff*g'fir+lggqrp j'fF $$filffiffffi .ig J+lffie-rilfffg*' m)o Q) €l "ao$o trct i.c * lr. ( i t6 .lt I !t . c o l.U )1 rL AC }1 r 'tsa' a.] cl .vd ii ii-.n qi5 3 Y.". )o c .--:.s.a ^.. '.fi jt\ .J mt "r 'L'x:t l"rtL :Y.! .7 'd1 x Jo -Il '.)o c 5I6 rdB .:1 'ea .b)n 't '"1.I ti^ 161 cr) )o s -6\CT '".a :jo'Vic q 96)? bmm rd* .t lE \?.t -.)^ ii" o r^ \i..t^ a))l t.1 3r o t "lg "n ic. [: e! ?.3 3fa-t?x ):! c ia n.t sl6l t(' E e( #.: ) 6^ € (! .i'. P:J() 6B t n..i Nh 6) 6l -.+z '1 m)(. >"h 6t mi 0 3 i' etB >c a ll9 : \D_ | \ \f. a.d1 )o. h .a i{ F ^ ci ffnmli (a.hc !i^ tL )o c'.-4b lp h.l)o <4 ItL.c )o rI {3 0 l?. 't).H )C itr .€J ): i ii"i bl X<5p xSg-gx s'i 5 o .Yu L) alr r.m\.i.l L i.t c ri TGs (G_lri' k d{ C)" ad ($ b o nY9 6iJI)o: 6!' ^6 C lr 9c ." I F .T LJ 're '/A i. q .a.\ I > a p-r q\.1 C o . . I -rj 6l I 4 .68 )k _ 's.1 .? *F 14 so A) t€ dc I . s1: P L s 6tkp vl lo )lrl cr' 'YJJ . !. irLcm mJ fat :".u1 .) 143 . 61 J<.) .mmC al 13 Cr m_ It 6l )J trl rJm 6.:9 I' rJ t\n .: tf_:l rv tr I I I I I Jf- :. \. lu6 Q< c. c )p4 i.l C h Ci\h YCCfr. <..b t L6 I )6 L fJ . L') .)? . qi b11 19e tv.i C.. /l '1r1.'c o l t^ rd .{e \.<.D. 3n . t-.?.C c.)f$ l$ i.'n lzy 6. r:C /r x*.} X Ai +l oD r. f' :7.)o _ ^.s lq A t3 6i ^Yd m tlls .u '. Y3 a )0) P)?Am d5l r )m z . iis l{E so \ry '.'l)-) L irori LL 'iLLi j 6l i=NPt b6i )J I . .lm ii fgi.Q( U. t Yp ili. I. c t) | a r..

i P*a tL <4i m C)e L e h-+ Rrp L-ln "( $Fl"i I 4F 6. q )q b E€ .fl :4 q te ii%% 2b .iiffi 94 . iotIt.A ^ei.# b l^l .t F>a .iri:qi I*rupat r' 1'g[?ter[ i \ [i ..ii qfm )o m. U u Et- c^*lllz '^ '19 . 7 i ilj $tFH \l L* *rsE Fg t1 {[q ' ffi\ #$g I ile t?"f t2)o m h.[5'Ffr '-'-:"- ' *\cs - . lr ii g'iq ie IiiI ta.'' .V6^ Erfi. Y39.. rl h F q)c -tt' .F h..t F1):v t*'l El^'?q A... .ffi 'lff rl - . rph rll *?itifi*esl ll[ iu.eg4ptlo*oj-r<J t 'tq rii rt[til .yC odrn UL[. ! .*xU r^l{\ r.9.)o ri )&9 l.!?xE ..l)oL r'ii t-l f Yqt ( AX n i-: iiiffif:.ln^*. TI 6 L do r.c .. B'l\ 'rL* "'4-. s i TIQx :tet t€€ff qiIi * "".E^a t' .. E F-+r * -ip5 .:iiliq:"\i ilbe.rei {-'-i .u qq4.ci '\. q /.- n .:b ffi.e l€ 1.i --lB tl Llt :li *t tft r€1 ilii ril ltal 1. *z }a .ZJN 'l s -hs + E.tyzV loQ r L-ya :i .tl ?"x ^5 '9 lo aE q-#. -'1 :l4i .

.. ji.t..€.: I IAT*+F*is$F*iq il I i i r l .r"') q O AJWAtr o1 rn )o * .. -i .'r .t -v.D I ^^x . .. r:) iv :i. i:.. *. -!c .'=i.f y. ''.? .' 6lc j" *3.t) ir. trt 41 .-1) tu4 ^ ''1....riis. fJ Plil . L. )l b.-rl ? 1.fl .l 'i'j . j.' r. :s it lr CC.A:]J O'n a/A' I Llr-d l* .:.. 'rr 6l . " r? f 'ir 5l F:.. .-. i :.=.' * H. .! l: .--.bfi?i ui i' it r'4 .D t'o .'n i)l-'r'r.TJ L f "y}.4-.1 t.j '. lilItifltf f r. i.c'j1. i.-EG1'.:{o ''. B'fa$ FeaE kF$i s €n Etrf t F".r lio ii rii . 'i-.g t I f i.u .f' 1? +:i3 tG t'€ 'tG' ..f iii* i E il F.-a: .el -iI *'lfr :.t i.)) E" "l ..j q '5.a. i 5C rr- '.tr -.'' *l . 'r t hb .-: "h t'r . t) C lr . . 8. t :..l9 Ep*F . fj. u .'^ ..i!l.r....l.i J t. i fi-.i . y . aL /. :.. )( . i.:Tn "iJf! r_ J {. l 'tZ \. _):) o'. F$ &!. .-rr.] $1 Jr. J1 )o? 1?Y .6 . ': n r.iilt I € . I' N '.tiu 5ls516l6lm ! '] rn 6) .:.:t cl .'i I '*'i j 't: '? iY f it : J. \q" ': l.t )J . n. f '. i t i : i'$'fir' li i .!r yJ t.liE*. :'..:.Fi:r.J...i ' !. ifii.^t '" lir .it ii :-l.E lf..aa o1 ..=::}e*-' l.l o c l-.i l.i) D di.'e. t'1 -'"l np 'r ls mtre 4ii xrllj ..te til '.! I I t I '.*5Idi'ii .' :r li : +.l J. :41 --- h lP ..rt? q C:(- <-1:.r <4 r!. ! . :r "1 *t ..fi .lr. ai'.- . 'b-l -ii1 Pe \.. rrt'ri?iir.. r1 dl C 3) C (i . lrgegt*bgFa . : -l ".3 ?._ s o'l .<: :i f* .a tt IF Y! 'r ): c. i i t ^". x "'.:$ .iil 1l ur ol --...3 ..j 'i 6r : i .' tn al YL^ It Q o.' 11 !F )]l n 13 - P - . F X b.' S.I elp /\i ". 'h. ii i. t '.i : :. .t:t rt' 11..--r'lls X." D .)r(.'.] h jr_4 e .i{f Itb trrrgi qFI E. O .1 *5 -L -s '- tZ. "- i q...ir.rJ ld JC$tr. n.r 5i-'] ")€ 'r "$r.q i i.-i D fi: -* Ys :lL 0 . .tr'-Ifi)o "l : CCC . u_ ."'t'... 1L oi tid t: )r li .zt t''' .n"l fr.LL =:=:.uj . 'fi + {it' 4l *a l-l l"..<) 6t 'ir Lj '.i f* .i )'+ v bri 'rj". 3r . Fg. ': -E't*...: :a lrl c ..o :l -r'. .?" [ q 4 VT!i't.i lfi f fl $ ii f.-'i . s f l t.i: r: I.: 'i* i-1. * I iir 3 i' 13 i.: .F'r. i" q. ' --Vzt't j ir il: I 4 r I I I I I i li li '-1I il -t..") :'i. iu_ 'r-+" -il '!i id b. l.lr c.."1r:.? jt $i).. .1?[ ii it lf.l r') .: .H h..o .il ri ro'3 n' L. '.C i+ u.-* I \ *.--- Q1r-:rXl :::- LL'L'..

1a*-i-++?fu *-5-.'.:qr.:t ^3ii .\.'qq"l:g i.....1_ X.... t * 5 -.-! ?i' lIfiFl*t l::.ji r"r r'xi' jl*{$f i:+"rrI.qit. iH r[ ..r "i i f r.i"t il : ! *.$' x *F.fifi5.r .i'i' #? ['X l^'a 1i 3'h'#'i i.tl'l.*.=t i . .F:g I: 'l''3.f trrq ii.riflt E$[gi *ft fl[ffifi? l-ll$rf.'i '$... i F'it.1*+t'.: .i | .. I in i.i'.{jl *'*E'!Bq ji: i. I l: . I :*.r.ti:iieaif u'tl+f hr.%i b i'i\C. 1 ..la*ft# iltt us. d.f-t.'n'i.*] T.d:Q'i. '". ?I fii[ =ar * i.::.f t * t*'3^..L .l F. : s: Tq'.'{n't}:'.iiIi"..3 l Y+. -_ ^.f.fff :i.. .::'1d. .fililE t.I i$i:' i.8"j'r?jb l'_ i 7 f a.l.'.'6#$..f rl= ..'+.i ' .'.-.f..ij i..i' ' '.{ f li Ffr .SH'gh"^p.-:: 4 j s.+lQJ'-i. [fltrr' tfr'"b}.r!-J l..*.. tXti i:'i Ii'.il "s't't iii. -' _ .*i'i'l' '. : . Bl".t.l.r $.lo: :_: ti.bl lry'i tbf[fFt l]ii g$i grl$l '.pi}.i'irt tl*[iqk.:.Tr'..i. l.' r Eiit? irf i-. .t g.ki*liIr$ ii. .i :Li..i lt ii..:iLttFi :i6t?iii'iif :.:.. i5'f.fi l:. i:]rffirtra l i:!r.iir[..l.=. I .i ..: . : .-- .. .i.' :[ { i i t.. -r l-f Fn"l.f 'f ii.'r'i i Iril r .i'1?e.fl :i ij ti.il ?g :st'H i.t * u 1. { .'.. {'s' . 1f .0:'T.t i.-].. i:'i..o.3* i------:-**.r ." 6) -l II -n ? ".iq.i... **e...u.i."i..iF'+F'i. ii _. 'itfirLif1iTtr[$*l ipi'rH'rg*[''i.ilt*.'' trllI i:!T[''t.yii !... :.o* i -q li:..+i!.'!.}i[i:.%t:I.. [i1 ni.f f.J. ri *'j [[[i lti' uti.i::..ff".lfirl [ll *ligiub t-elx3 lt IaAIr nli1-lil 'ill ...i ih t.l*l .l * j. i Tf q. t..H.j.#.po':''i-'.> .? _ r.rp..l..5..t.tII . 1-lf I= .*tgin rf[itlf? t$'! ''-li*i-*L: h l' 'rll?. I ?j ii [ii=.ixi.Y.:..fi t n ....1 .tu$g4 .: ''.:.*i'[.. .i + r . tTili'u* '.l. ..b.'li''j::i:''.o*:l. gt gf : r:.i l.... . i il.tt*r"i lffi . li' . f.t1.i^ .li .litiFi rri:ililli'Iul [j=.' i r*t..: rr'i'it t* "i.. ..g ii .: l$li.'1 .p.f f'Af t.i.{.: j'*':iTH}{.' 'i ':* l.i1 1'* eri F .H..hiti'.'.ri'[f rr-i:' {ll*q: fi.....&.[ .. i i^n ?. i1-. eg.s ai.

$jlru.|tF# i: l*.i [i iF.l -1 "r " - -a -'f'......i[ ttt€.ft* A* ja .' .m \ffi{'fii d I1-ltil i.-: |1i j.f I . mHl.i':..la kffig e^d. --F . . ia Hli :1 lgrgw$ff'*.. lf.. i: ii."i t 1tiIE1Hl*j3::d:q$.t t/a r{ I l l1 ii "' r -t i t"''- /-'-. t'^ ffigtul .

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/82411627","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=82411627&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740,294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"k6iRvgmUXEVho/DE7+HnzIcF5kE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[63729717,37003204,139972277,15310081,62643275,14136762,56816767,61901807,119149229,165963921,216411948,234528964,227554784,313419920,122747241,295347032,132804107,122747247,202514740],"title_link":null,"title":"Documents Similar To TeluguPanchangam1889-90","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"/B4lb0h+5evYc7HE/BhfSPrdCOI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[294743223,294743229,294743195,294743218],"title_link":null,"title":"More From vellalabpl","track_opts":{"compilation_id":"kJfAb9J2QRTF/0cT8EPq88GCzW8=","module_id":"j7wTJFH6hNqC9169iuMD0NWzgDc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"14136762":{"type":"document","id":14136762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/108x144/16e4a1e965/1399767802?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14136762/216x288/9f3dba2970/1399767802?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","short_title":"TTD Panchangam 2009-10 tirumala, tirupati","author":"raj_krv","tracking":{"object_type":"document","object_id":14136762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsFZrKlXQJK+3LJ0uRcGWBi3XEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/14136762/TTD-Panchangam-2009-10-tirumala-tirupati"},"15310081":{"type":"document","id":15310081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15310081/108x144/9d92de4c7b/1513254496?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15310081/216x288/0386f14c57/1513254496?v=1","title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","short_title":"Ayurveda Itihaasa Part 2 Telugu","author":"rejuven","tracking":{"object_type":"document","object_id":15310081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hsYAuobWpEq+r1Oax3CuiHokOhA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/15310081/Ayurveda-Itihaasa-Part-2-Telugu"},"37003204":{"type":"document","id":37003204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/108x144/1c60011c99/1521701037?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/37003204/216x288/fe7c11e10e/1521701037?v=1","title":"Devi Aswadhati in Telugu","short_title":"Devi Aswadhati in Telugu","author":"Telugu Telugu","tracking":{"object_type":"document","object_id":37003204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xX6kGsLXnniz6WETK2ewMMwyuII="},"url":"https://www.scribd.com/doc/37003204/Devi-Aswadhati-in-Telugu"},"56816767":{"type":"document","id":56816767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56816767/108x144/2c061399c2/1437446079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56816767/216x288/772af19f4d/1437446079?v=1","title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","short_title":"ParanthamanPanchangam_2011_12","author":"Deepak Kumar Vasudevan","tracking":{"object_type":"document","object_id":56816767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVWvDTAg6kFjV5auIrW2/tIWccg="},"url":"https://www.scribd.com/document/56816767/ParanthamanPanchangam-2011-12"},"61901807":{"type":"document","id":61901807,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/108x144/92f4be998f/1520062511?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61901807/216x288/0afa256dbc/1520062511?v=1","title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","short_title":"జ్యోతిషార్ణవ నవనీతము","author":"Sampath Kumar","tracking":{"object_type":"document","object_id":61901807,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZtH2t8vqggPaVgGgywoBbEZJH1Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/61901807/జ-యోతిషార-ణవ-నవనీతము"},"62643275":{"type":"document","id":62643275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62643275/108x144/243cdc5c71/1374988844?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62643275/216x288/89cbc4aa8d/1374988844?v=1","title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","short_title":"Sri Rallapalli Vari Jyotisha Vyaasalu-1","author":"astrovenu","tracking":{"object_type":"document","object_id":62643275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGV9TvRLj3pi1nyEyM/ldXnnwOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/62643275/Sri-Rallapalli-Vari-Jyotisha-Vyaasalu-1"},"63729717":{"type":"document","id":63729717,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/108x144/82a4b7821a/1381073108?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/63729717/216x288/f547d2b24f/1381073108?v=1","title":"TTD Panchangam (2011-2012)","short_title":"TTD Panchangam (2011-2012)","author":"Harsha Vedurumudi","tracking":{"object_type":"document","object_id":63729717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40vllfQFbyxrpZuK/vqIR5NDDs0="},"url":"https://www.scribd.com/document/63729717/TTD-Panchangam-2011-2012"},"119149229":{"type":"document","id":119149229,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/108x144/b0490d7521/1496849686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/119149229/216x288/3478591d00/1496849686?v=1","title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","short_title":"జ్యోతిష శాస్త్ర విషయము:JyothishaSastra vishayamu","author":"Pantula Venkata Radhakrishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":119149229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8C7AR6y2QnUfGuv9H1ShGgovIeQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/119149229/జ-యోతిష-శాస-త-ర-విషయము-JyothishaSastra-vishayamu"},"122747241":{"type":"document","id":122747241,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/108x144/4a48f4939d/1375711378?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747241/216x288/e7927b05e0/1375711378?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747241,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oIzEGvfJ11CRqkLVyrsh8WMPdJs="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747241/Panchangam"},"122747247":{"type":"document","id":122747247,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/108x144/4dc4480507/1512618311?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122747247/216x288/ed78a2061b/1512618311?v=1","title":"Panchangam","short_title":"Panchangam","author":"gulagularao","tracking":{"object_type":"document","object_id":122747247,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RpBQaakzuYhfAzwyOQOkb8K0ZDY="},"url":"https://www.scribd.com/document/122747247/Panchangam"},"132804107":{"type":"document","id":132804107,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/108x144/a824f71e3f/1419917502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132804107/216x288/6e2c2ee7fe/1419917502?v=1","title":"Telugu Panchangam 2013-14","short_title":"Telugu Panchangam 2013-14","author":"kistai","tracking":{"object_type":"document","object_id":132804107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mZbKv11r8WBKe2n94s8UPxy95D0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/132804107/Telugu-Panchangam-2013-14"},"139972277":{"type":"document","id":139972277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/139972277/108x144/facf868938/1415823322?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/139972277/216x288/b0a2c737c9/1415823322?v=1","title":"Mat Ruka Prasad Am","short_title":"Mat Ruka Prasad Am","author":"Kambhampati Sandilya","tracking":{"object_type":"document","object_id":139972277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1HRe4aLckJpAdtAhXPDziFXQUkc="},"url":"https://www.scribd.com/document/139972277/Mat-Ruka-Prasad-Am"},"165963921":{"type":"document","id":165963921,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/108x144/4f2eb5f4b3/1394367451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165963921/216x288/7dfa4e9b6a/1394367451?v=1","title":"panchangam 13 - 14","short_title":"panchangam 13 - 14","author":"Vinod Sharma","tracking":{"object_type":"document","object_id":165963921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YAqYndQ78wlqLkKXO7BmDa9ZXIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/165963921/panchangam-13-14"},"202514740":{"type":"document","id":202514740,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/108x144/553ece8fed/1429135765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/202514740/216x288/4dff0f7832/1429135765?v=1","title":"TTD Panchangam","short_title":"TTD Panchangam","author":"Sahyasri","tracking":{"object_type":"document","object_id":202514740,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"njx4Gbc9ASv/cHc0TJAnuMpYoxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/202514740/TTD-Panchangam"},"216411948":{"type":"document","id":216411948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/108x144/ef10ab0ae1/1397461555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/216411948/216x288/1123dd3b20/1397461555?v=1","title":"2014-15 Panchangam","short_title":"2014-15 Panchangam","author":"Mahesh Krishnamoorthy","tracking":{"object_type":"document","object_id":216411948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+KLuZsN5VrsmFea0UHLQm5UZ6SQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/216411948/2014-15-Panchangam"},"227554784":{"type":"document","id":227554784,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/108x144/d83cc28649/1401688517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/227554784/216x288/535fdbf580/1401688517?v=1","title":"Rawthiri_1980_1981","short_title":"Rawthiri_1980_1981","author":"Lawrence Rajamanickam","tracking":{"object_type":"document","object_id":227554784,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"87NL3iIIVu80z50RhiFPWfFHdHE="},"url":"https://www.scribd.com/document/227554784/Rawthiri-1980-1981"},"234528964":{"type":"document","id":234528964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/108x144/a86fb4abc5/1406703693?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234528964/216x288/a9e068841d/1406703693?v=1","title":"Panchangam 2014 15","short_title":"Panchangam 2014 15","author":"r1a2g3h4u5","tracking":{"object_type":"document","object_id":234528964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lG6JOmqNYMoO1CxPx/XgrJPOaGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/234528964/Panchangam-2014-15"},"294743195":{"type":"document","id":294743195,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/108x144/3b799b5dc1/1452095215?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743195/216x288/7df7f1f44b/1452095215?v=1","title":"TTD Panchangam 2008-2009","short_title":"TTD Panchangam 2008-2009","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743195,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DFNHQOcRBN//nRBwy32/NMZ24W8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743195/TTD-Panchangam-2008-2009"},"294743218":{"type":"document","id":294743218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743218/108x144/2ea0b90136/1452095256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743218/216x288/791d2ac405/1452095256?v=1","title":"TTD Panchangam 2009-2010","short_title":"TTD Panchangam 2009-2010","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mWo2OmGPYq0ZKD/YEs+Zznx0qxk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743218/TTD-Panchangam-2009-2010"},"294743223":{"type":"document","id":294743223,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/108x144/f5c40f83a4/1452095267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/294743223/216x288/a904c21e4c/1452095267?v=1","title":"TTD Panchangam 2010-2011","short_title":"TTD Panchangam 2010-2011","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DO6It1LQ9Tp6ZsekCSAsLAhj5No="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743223/TTD-Panchangam-2010-2011"},"294743229":{"type":"document","id":294743229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/108x144/d0e99cb77f/1452095277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/294743229/216x288/48f85a2703/1452095277?v=1","title":"TTD Panchangam 2011-2012","short_title":"TTD Panchangam 2011-2012","author":"vellalabpl","tracking":{"object_type":"document","object_id":294743229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QTgSJgRpCZlHnXXLsDpCIddHk0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/294743229/TTD-Panchangam-2011-2012"},"295347032":{"type":"document","id":295347032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/295347032/108x144/654f5a56f3/1452712069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/295347032/216x288/b4efe9ae76/1452712069?v=1","title":"Telugu","short_title":"Telugu","author":"Hari Krishna","tracking":{"object_type":"document","object_id":295347032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6LMis9TSD0FHumlan4JiFXEFp18="},"url":"https://www.scribd.com/doc/295347032/Telugu"},"313419920":{"type":"document","id":313419920,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313419920/108x144/f79e7f4ce3/1463893737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313419920/216x288/03835f598c/1463893737?v=1","title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","short_title":"sree_jaya_nama_telugu_gantala_panchangam.pdf","author":"gopinadh333","tracking":{"object_type":"document","object_id":313419920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/TGTx6r57l27bzl90usqUIt/1ro="},"url":"https://www.scribd.com/doc/313419920/sree-jaya-nama-telugu-gantala-panchangam-pdf"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/82411627","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2&auth_token=%2B%2FLSXHBpYLp1Vt%2FVEV6IKRyKuVU%3D&authenticity_token=5jjTFm2b8VnZLb6ZT2b8fVu9Q7mgYqtmz5tenJ%2BCHdHfQzc9Tkk0XUOpMIoMhungTZEpcneQ3d6KELWLDEzakw%3D%3D&expires=1538368978&wordDocumentId=82411627&wordUploadId=85522034"},"renewal_nag_props":null}-->