HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN CỦA OFFICE2007

Toàn nhóm mình thống nhất sử dụng VS2008 và SQL2005 nhé. SỬ DỤNG CÔNG CỤ DevComponents.DotNetBar2.dll (được gửi kèm). BƯỚC 1: TẠO 1 DỰ ÁN CÓ TÊN LÀ : QuanLy_NhaThuoc_Khin hay đại lạo là như thế….. sau đó thoát khỏi trương trình VS2008. Coppy file có đính kèm tức file DevComponents.DotNetBar2.dll vào thư mục Debug nằm trong thư mục bin của dự án. Sau đó bật dự án lên. Bước 2: chọn ToolBox/ chọn bất kỳ contronl nào và kích chuộc phải… sau đó chọn ChooseItems…

Bước 3: Đợi một lúc cửa sổ Choose Inbox Item xuất hiện… (như hình dưới). kích chuột vào Browse… chỉ đường dẫn đến cái file DevComponents.DotNetBar2.dll

kích chọn file đó sao đó bấm OK là xong dc nửa đoạn đường lấy Tool của office2007. .nằm trong thư mục Debug mà mình vừa coppy vào. Vì bây h chúng ta đã có một mớ toolbox của nó rồi tha hồ mà múa.

Bước cuối cùng: lấy cái Toolbox quan trọng nhất ra để làm việc.DotNetBar. nó có tên là RibbonContronl kéo thả nó ra là xong… công việc còn lại là tự mò tiếp đi nhé  . ra sau đó gọi thêm thằng Form của office2007 ra Office2007RibbonForm là ngần xong. gọi thư viện Dotnetbar using DevComponents.Bước 4: view code của form mình cần làm việc. Bây h bấm lưu và qua bên Design xem kết quả nhé. Chưa xong đâu cứ từ từ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful