You are on page 1of 4

V.

BIERBRAUER OSTROGOTSKI NALAZI U ITALIJI

V. BIERBRAUER OSTROGOTSKI NALAZI U ITALIJI


-ostrogotski grobovi preteno extra muros -orijentacija grobova u Italiji preteno Z I (glava na zapadu) -Acquasanta starija orijentacija S J -do promjene je dolo u Podunavlju pod utjecajem domaeg romaniziranog stanovnitva u pr.pol.5.st. -obje orijentacije su u upotrebi do kraja 5.st. -u Italiji nema ostrogotskih groblja na redove kao i u Podunavlju u 5.st. (u Podunavlju u 5.st. samo pojedinani grobovi ili male grupe istonogermanskih enskih ili ratnikih grobova) -oko 500.g. Gepidi prelaze na groblja na redove -Ostrogoti su jedini koji nastavljaju sahranjivanje u pojedinanim grobovima ili u grupama grobova i u 6.st. (val irenja groblja na redove koji je oko 500. doveo do formiranja istonomerovinkog kruga groblja na redove, zaobiao je Ostrogote koji tada vie nisu bili u Podunavlju) PRILOZI U GROBOVIMA -potpuna oprema (prilozi pia i hrane u posudama, eljevi i sl.) se ne prakticira prilozi su ogranieni na enske grobove; nema grobova sa orujem, a ni muke nonje ENSKI GROBOVI -reducirano opremljeni osnovna karakteristika je ukop u nonji koja se nosi za ivota sa pripadajuim priborom (kopa, par fibula), uz to toaletni pribor (nosi se na pojasu), no i osobni nakit -ovaj nain opremanja javlja se nakon gaenja ernjahov Sintanna Mures kulture u horizontu pojedinanih grobova ili grobnih grupa (bogato opremljeni enski grobovi istonogermanske pripadnosti 5.st. u Podunavlju) -zauuje jednostavnost priloga: par velikih fibula, pojasne kope, naunice, narukvice, ogrlice -nema bitne razlike izmeu enskih priloga u Podunavlju i Italiji MUKI GROBOVI -grobova s orujem nema ni u junoj Rusiji (3 i 4.st.) ni u Podunavlju i Italiji -pojedinana pojava bogatih ratnikih grobova u Podunavlju u 5.st. LEBENY (Maarska) pr.pol.5.st. GHENCI (Rumunjska) dr.pol.5.st. etnika pripadnost problematina -kako oruja nema ve u junoj Rusiji, to se ne moe povezati sa misionarstvom meu Germanima (tek pol.4.st.) -nedostatak priloga javlja se u horizontu pojedinanih grobova i grupe grobova koji se formira nakon razaranja ernjahov Sinatanna Mures kulture od strane Huna -to se zadrava i u Italiji REKONSTRUKCIJA OSTROGOTSKE ENSKE NONJE -noenje fibula na Krimu, u Italiji i panjolskoj (6.st.) nose se na ramenima ili grudima -velike lune fibule (kraj 5.st.) iz franakih, alamanskih i tirinkih groblja, a u (pr.pol.6.st.) langobardskoj Panoniji i kod Gepida nose se u predjelu zdjelice -Han Potoci dvije fibule u visini grudi -Rifnik fibula u predjelu zdjelice -orlovske fibule se nose na grudima okrenute prema gore -lune (kasnorimske) fibule s dugmetima (Dessana, Pula) nose se u paru ili pojedinano (rimska nonja je pojedinano) -reduciranje opreme paralelno sa pojavom kopi Mediterane (panjolska) ili Suicidava (550600) FIBULE 1.FIBULE S MOTIVOM SPIRALNIH VITICA I KUKA (PR.POL.6.ST.)
1

V. BIERBRAUER OSTROGOTSKI NALAZI U ITALIJI

TIP UDINE PLANIS (T.46-1, 42-1,2; 74 2,7; 75-1) TIP REGGIO-EMILIA (T.32-1,2; 73-4,6; 74-1; 56-3) TIP GROTTAMARE (T. 23-1; 60-1,2,3) TIP SALINO (T. 38 1,2; 53-2, 56-1) TIP BITTENBRUNN (T. 70-1; 37-1,2; 23-3) 2.FIBULE S MOTIVOM PLETENICE (DR.POL.6.ST.) TIP AQUILEIA (T.2,1, 72-7; 73-1; 29-2; 64-3; 65-2) 3.FIBULE SA REBRIMA NA NOICI (T. 31-2; 39-1,8; 52-1; 73-3) RELATIVNA I APSOLUTNA KRONOLOGIJA -fibule sa spiralnim motivima su starije od fibula s motivom pletenice (u Podunavlju jo nema pletenice ona se prvi put javlja u Italiji u 6.st.) -podunavske fibule sa spiralom Karavukovo stila (apsolutno datirano solidusom Teodozija II u sredinu 5.st. kovan 443.) -motiv volute i spirale javlja se na gotskim fibulama i kopama u dr.pol. 5.st. -datacija fibula sa spiralom kao starijih potvruje nalaz Reggio Emilia (solidusi iz dr.pol.5.st.) -489/90. Goti prelaze u Italiju (sredina 6.st. slom njihove moi, ali to ne znai i njihov nestanak) -s obzirom na pogrebni ritus u Italiji, vjerojatno se fibule sa spiralnim motivima due upotrebljavaju (a i brojnije su) -fibule sa spiralnim motivima kraj 5.st. i prva treina 6.st. -fibule sa motivom pletenice druga treina 6.st. -lune fibule sa kloazoniranjem: FANO (donesena iz Podunavlja), DESSANA i TESTONA (raene u Italiji; analogija Apahida) to su langobardska groblja na redove, KNIN -Dessana S-elije (Apahida drugi kneevski grob , nakon 500.) znaajne su za franake radove (Hilderik iKlodovik), kasnije rjee -porijeklo je moda u mediteranskom kloazoniranju -Dessana je starija faza ostrogotskog doba -Testona y kuaste elije javljaju se sjeverno od Alpa oko 500. i u ranom 6.st. -orlovske fibule: RIM, MILANO -lukoviaste fibule: REGGIO EMILIA, DESSANA

POJASNE KOPE -prvu podjelu napravio Gtze (1907.) A) lijevani, pravokutni okov, bez figuralnog ukrasa (Podunavlje, juna Rusija) B) lijevani okov sa srednjim probuenim dijelom (Italija) 1. jednodijelni okov od srebrnog lima karakteristian je za pojasne kope s pravokutnim okovom enskih grobova u Podunavlju iz sredine i dr.pol.5.st. 2. tip LJUBLJANA DRAVLJE -cik-cak motiv na vanjskom polju, datacija u kraj 5 i poetak 6.st. -tip GAVA / ACQUASANTA u centru preice (ukraena spiralama) je ljudska maska -tip DOMOLOPUSZTA kao Gava samo bez maske -ovakve kope su moda raene u srednjem Podunavlju i u Italiju dole posredstvom Gepida (kraj 5.st.) -tip SPOLETO
2

V. BIERBRAUER OSTROGOTSKI NALAZI U ITALIJI

-lijevani okvir na ijem kraju su anitetine glave ptica grabljivica -tip KRANJ glave ptica grabljivica su ire; okvir ukraen geometrijskim motivom - kope sa spiralnim ukrasom su starije (ve od 500.) od onih s motivom pletenice -kloazonirane kope: Acquasanta, Ljubljana-Dravlje -pojasne kope bez okova s preicom od organskog materijala: oko 500., preteno u mukim grobovima -lijevane kope bez okova: pr.pol.6.st.

NAUNICE -zlatne naunice raene na proboj s poliedarskim privjeskom ukraenim alamndinom od pr.pol.5.st. -tip s masivnim privjeskom Aquileia -tip s masivnim, ali probijenim i umecima ukraenim privjeskom dunavske provincije ve u kasnom 4.st. (romanizirano stanovnitvo) -te su naunice rimske forme 5-6.st. poetkom 5.st. preuzela ih ostrogotska enska nonja -kariica je esto tordirana (do 6.st.) TOALETNI PRIBOR -uobiajeni prilog u podunavskim enskim germanskim grobovima, ne razlikuje se od primjeraka iz Italije -izvan Italije u pravilu dolazi sitasta lica sama (rijetki pribor) -funkcija: profano (pribor za jelo) ili sakralna (euharistija) LJEMOVI TIPA BALDENHEIM --u franakom kneevskom grobu PLANIG i u tirinkom grobu STSSEN punktirani rafirani trokuti na provjeslima -kod ostalih ljemova ti trokuti su ispunjeni ribljim ljuskama -ljemovi tipa Baldenheim su vjerojatno proizvodi rimskih (romanskih) radionica unutar ostrogotske drave u pr.pol.6.st. -da se radi o romanskim majstorima, govori ornamenbtika eonih traka, provjeslo i ploa

REGGIO EMILIA, blago -Degani ostava iz doba rata izmeu Teodorika Velikog i Odoakra (488-493) vezuje se uz zlatara iz podunavskih provincija to se ne moe dokazati -Werner posjed obitelji visokog poloaja, vrlo je vana pripadnost rovaenih fibula ostrogotskoj nonji -fibule: lukoviaste mlai tip (dr.pol.5 i pr.pol.6.st.) -rovaene ostrogotske (oko 500. i rano 6.st.) tip koji je sigurno italsko ostrogotski -to je u suprotnosti s novcem koji je raniji (najmlai novac dr.pol.5.st.) -vrijeme ukopa se ne moe tonije datirati okvirno 493-535. (vrijeme Teodorika i Atalarika) -hiatus izmeu novca i fibula proistie iz toga to nije aktuelni novac nego deponiran kao vrijednost
3

V. BIERBRAUER OSTROGOTSKI NALAZI U ITALIJI

DESSANA, kraj 5 po.6.st. -sastav nalaza je slian Reggio Emiliji i svjedoi o tpme da se radi o blagu -fibule: lukoviasta (luksuzna) dr.pol.5 i pr.pol.6.st. -par ostrogotskih kloazoniranih po.6.st. -Bgelkopffibeln domae rimska fibula koja je u modi u 5.st. -kod Ostrogota se nosi pojedinano (muka nonja) i u paru (enska) -krstoliki nakit vjerojatno se i ovdje radi o obiteljskom blagu -datacija okvirno 493-535 (doba Teodorika i Atalarika) DOMAGNANO -ne zna se da li je blago ili uniteni grob ovo drugo je vjerojatnije, jer nedostaju neki tipini predmeti iz inventara blaga (novac, nakit od plemenitog metala, srebrno posue) -moda se radi o jednom bogatom enskom grobu -datacija pr.pol.6.st.