Cuprins Capitolul 1 - Interfaţa utilizator şi personalizarea mediului de lucru ................................ 4 Comenzile în aplicaţia Word 2010 ......................................................................................

4 Ecranul de lucru a aplicaţiei Word 2010 şi principalele elemente........................................ 5 Comenzile meniului File ..................................................................................................... 7 Personalizarea mediului de lucru........................................................................................ 7 Capitolul 2 - Gestionarea documentelor Word .................................................................. 9 Crearea unui nou document ............................................................................................... 9 Salvarea unui document ................................................................................................... 10 Deschiderea unui document Word ................................................................................... 11 Închiderea unui document şi închiderea aplicaţiei ............................................................ 11 Capitolul 3 - Tehnici de introducere şi editare a textului ................................................ 11 Introducerea textului şi caracterelor speciale .................................................................... 11 Tehnici de selectare ......................................................................................................... 13 Copiere, mutarea, ştergerea textelor sau obiectelor din documente Word ........................ 13 Anularea şi refacerea operaţiilor (Undo şi Redo) .............................................................. 14 Căutarea şi înlocuirea textului .......................................................................................... 14 Corectarea ortografică şi gramaticală ............................................................................... 16 Capitolul 4 - Tehnici de formatare .................................................................................... 17 Formatarea textului .......................................................................................................... 17 Formatarea paragrafelor .................................................................................................. 18 Chenare şi culori de fundal ............................................................................................... 21 Stiluri pentru formatarea textului şi paragrafului ................................................................ 22 Liste numerotate sau cu marcatori (bullets) ...................................................................... 23 Capitolul 5 - Organizarea documentelor Word ................................................................ 25 Formatarea paginilor ........................................................................................................ 25 Împărţirea documentului în secţiuni .................................................................................. 25 Antet şi subsol de pagină ................................................................................................. 26 Numerotarea paginilor ...................................................................................................... 27 Tabela de conţinut (Cuprins) ............................................................................................ 27 Capitolul 6 -Organizarea informaţiilor în coloane şi tabele............................................. 29 Prezentarea textului în coloane ........................................................................................ 29 Liste de tip tabel ............................................................................................................... 29 Tabele în documente Word .............................................................................................. 29 Modificarea structurii tabelelor .......................................................................................... 31 Operaţii cu date în tabele ................................................................................................. 32 Formatarea tabelelor ........................................................................................................ 33 2

Capitolul 7 - Obiecte grafice în documente Word ............................................................ 34 Imagini, desene şi casete de text ..................................................................................... 34 Diagrame în documente Word .......................................................................................... 36 Ilustrații SmartArt .............................................................................................................. 37 Editarea ecuaţiilor ............................................................................................................. 38 Capitolul 9 Îmbinarea documentelor pentru corespondență .......................................... 39 Noţiunea de îmbinare pentru corespondenţă .................................................................... 39 Etapele procedurii de îmbinare ......................................................................................... 39

3

Capitolul 1 - Interfaţa utilizator şi personalizarea mediului de lucru
Microsoft Word este un program modern de procesare a textelor din suita de programe Microsoft Office. Microsoft Word oferă instrumentele necesare pentru realizarea de documente de la cele mai simple la documente complexe, de tip rapoarte, flyere, scheme, broşuri, diagrame, formulare, corespondenţă, contracte, newsletters, cărţi etc. Procesarea textelor reprezintă un ansamblu de operaţii specifice lucrului cu texte dar şi cu obiecte grafice care completează informaţia oferită de text . Aplicaţia Microsoft Word oferă utilizatorilor instrumentele necesare realizării de documente care pe lângă text conţin: tabele, imagini, diagrame şi scheme personalizate, obiecte grafice precum şi ghidul de îmbinare a documentelor pentru corespondenţă (Mail merge)

Comenzile în aplicaţia Word 2010
Interfaţa utilizatorului în noile versiuni ale aplicaţiilor Microsoft Office se bazează pe un mod intuitiv şi rapid de accesare a comenzilor pentru executarea unei activităţi (RibbonX). Comenzile afişate pe o panglică sau ribon (ribbon) sub forma unor butoane ilustrate sugestiv se pot extinde fără ca aspectul ribonului să se modifice. Există trei părţi ale ribonului:

(1) Tab-ul (numele) în partea de sus a ribonului, este partea permanent vizibil, activarea sau selectarea ribonului se face cu click pe tab atunci când este necesară o comandă de pe ribon. Riboanele au nume sugestive în funcţie de categoria de activităţi pentru care sunt apelate comenzile (ex. Insert, Page Layout). (2) Grupurile sunt seturi de comenzi destinate unui tip de activitate din categoria comenzilor de pe ribon. Grupurile sunt secţiuni ale ribonului marcate cu un chenar, pe care sunt dispuse comenzile; numele grupului este înscris în partea de jos a chenarului. (3) Comanda este reprezentată pe ribon prin: buton, buton cu listă derulantă de comenzi sau buton pentru deschidere meniului ancoră. Meniul ancoră deschide o fereastră pentru opţiuni suplimentare, compatibilă cu casetele de opţiuni din versiunile precedente. O comanda selectată poate avea efect imediat sau afişează o casetă sau fereastră de opţiuni necesare executării comenzii. Ribonul se adaptează în funcţie de spaţiul disponibil pe ecranul de lucru, tipul de activitate, obiectul selectat la un anumit moment. Riboane de context sunt afişate doar dacă obiectul selectat sau activitatea curentă necesită prezenţa unor comenzi specifice. De exemplu pentru lucrul cu tabele sau obiecte grafice se vor afişa tab-urile contextuale grupate în Table Tools (riboanele Design şi Layout) sau Picture Tools (ribonul Format). 4

Exemple de butoane: în grupul Paragraph de pe ribonul Home

Ecranul de lucru a aplicaţiei Word 2010 şi principalele elemente

Quick Access Toolbar (Bara de instrumente de acces rapid), în partea stângă a barei de titlu, prezintă butoane pentru operaţiile cele mai des folosite cum ar fi salvarea, anularea unei acíuni şi revenirea. Este permanent prezentă pe ecran indiferent de operaţia care se execută.

Personalizarea barei cu acces rapid, afişarea sau ascunderea unor butoane de comandă, se realizează prin deschiderea meniului de personalizare - butonul din partea dreaptă a barei de acces rapid . Pot fi adăugate pe bara de acces rapid comenzi cum ar fi: deschiderea unui nou document, trimiterea documentului pe e-mail, previzualizare înainte de tipărire, deschiderea unui alt document, lansarea operaţiei de corectare ortografică etc. 5

culori de fundal şi chenare (grupul Page Beckground). orientare. doar tab-ul va fi afişat. .spaţierea şi dispunerea paragrafului faţă de margini (grupul Paragraph). etichete.grupul Illustrations .grupul Text . definirea tipului document şi filtrarea datelor (grupurile Start Mail Merge şi Write&Insert Field). .rigle orizontale şi verticale. . . Mailing Comenzi pentru crearea documentelor îmbinate pentru corespondenţă (grupul Create).a.Riboanele afişate permanent în fereastra aplicaţiei Word sunt: Home. Review. grile. Metode de ascundere: (1) Dublu click pe numele tab-ului sau CTRL+F1 sau (2) Selectarea butonului Minimize the Ribbon Afişarea riboanelor: click pe un tab sau click pe butonul revenire .selectarea modului de afişare a documentului pe ecran (grupul Document Views). fişiere documment . grafice . protecţia documentului (grupul Protect).caractere speciale . desene.procent de panoramare (grupul Zoom). Tracking şi Changes). Mailings.grupul Links . câmpuri variabile. Page Layout.texte cu format special.hyperlink-uri şi referinţe în document . 6 . Selectarea unui tab are ca efect activarea ribonului iar comenzile pot fi accesate. Insert.ilustraţii. . riboanele pot fi ascunse (minimizate) în totalitate. View.tabele . instrumente pentru corectarea ortografică şi gramaticală (grupurile Proofing şi Language). referinţe la tabeke de figuri.afişarea mai multor ferestre document simultan sau a unui document în mai multe ferestre şi comutarea între acestea (grupul Windows) .grupul Header &Footer .caractere de control pentru pagini .anteturi şi subsoluri . grupare obiectelor şi poziţia faţă de text (grupul Arrange) View Comenzi pentru: . note de subsol şi de final (grupul Footnotes). Home Comenzi pentru formatarea textelor (grupul Font) şi paragrafelor (grupurile Paragraph şi Styles) precum şi comenzi de editare (grupurile Clipboard şi Editing) Insert Comenzi pentru controlul introducerii de: .înregistrare şi editare comenzi macro References Comenzi de introducere a tabelelor de conţinut (grupul Table of Contents).grupul Pages . .grupul Symbol.grupul Tables . panou de navigare (grupul Show). References. indecşi ş. finalizarea procesului de îmbinare (grupurile Preview Results şi Finish) Review Comenzi urmărirea modificărilor din document efectuate de mai mulţi utilizatori (grupurile Comments.alinierea. textului în coloane (grupul Page Setup).dimensiune. Page Layout Comenzi pentru formatarea paginilor: . Ribon minimizat: pentru creşterea spaţiului de lucru. imagini miniaturi. diagrame.

Afişarea ferestrei pentru obţinerea informaţiilor de ajutor (Help) se face (1) prin dublu click pe butonul din dreapta tab-urilor sau (2) tastare F1.Web Layout (Aspect de pagina web) – documentul este afişat cu aspect de pagină Web în vederea obţinerii paginilor web din documente (afişate în browser). numărul de exemplare şi modul de colaţionare.Full Screen Reading (Ecran complet citire) . editare şi formatareaa textului. introducere şi formatare obiecte. Print: comenzilor pentru controlul tipăririi documentului – selectarea imprimantei. Informaţii de ajutor (Help) . versiunile documentului Recent: afişează cele mai recente documente cu care s-a lucrat dar şi cele mai recente foldere din care au provenit documentele deschise. Se afişează fereastra Word Help în care pot fi cerute informaţii prin tastarea cuvântului cheie sau selectarea unei noţiuni deja afişate. autorul. pagină web. Personalizarea mediului de lucru Metode de personalizare a mediului de lucru şi opţiuni de realizare a documentelor: Moduri de afişare a documentului Modurile de afişare ale unui document Word pe ecran: . Se pot efectua operaţii de introducere. Save&Send: comenzi pentru salvarea documentului în format pdf dar şi difuzarea acestuia în mediul reţea: e-mail. Help: deschide fereastra pentru obţinerea de informaţii Exit: Închiderea documentelor deschise şi a aplicaţiei Word 2010. Save: salvarea modificărilor într-un document Save As: salvarea unui document nou sau salvare document cu modificarea opţiunilor de salvare: locaţie. nume.documentul este afişat pe tot ecranul pentru a avea o imagine de ansamblu asupra documentului oferind condiţii optime pentru a fi citit. postarea pe blog. Oferă o imagine reală a paginii. Options: personalizarea mediului de lucru şi proprietăţilor documentelor realizate. . data şi ora modificării. Comenzile meniului File Meniul File sau lista de comenzi Backstage (din culise) conţine comenzile pentru gestiunea documentelor şi pentru personalizarea mediului de lucru. click pe see all afişează toate categoriile de comenzi Microsoft Word pentru care se pot obţine informaţii de utilizare. salvare în Share Point. cu toate elementele de text şi grafică introduse şi formatate. New: afişarea comenzilor pentru crearea unui nou document de tip Blank Document sau document nou cu un model selectat din lista şabloanelor (Template) din galeria Office. format document (tip) Open: deschiderea unui document – se vor furniza informaţii asupra locaţiei şi numelui fişierului Close: închiderea documentului dar nu şi a aplicaţiei Word Info: afişarea informaţiilor despre document – dimensiune. . setarea permisiunilor de partajare şi acces.cel mai folosit mod de afişare a documentelor.Print Layout (Aspect de pagină imprimată). 7 .Meniu contextual: lista comenzilor care pot aplicate unui element de text sau obiect selectat în document se obţine cu click pe butonul din dreapta al mouse-ului. paginile care se vor imprima.

Outline. obiectelor grafice şi a panoului de navigare. numărul paginii curente şi numărul total de pagini. sau a textelor celor marcate Hidden (ascunse). din partea dreaptă jos a barei de stare (2) seleectarea butonului din grupul Document Views (ribonul View) Procentul de panoramare (zoom) Vizualizarea paginii.Outline (Schiţă) – prezentarea documentului în formă schiţă.panoul de navigare în partea stângă a panoului documentului. Bara de stare Click dreapta pe bara de stare. Ascunderea acestor caractere se face prin deselectarea butonului. în partea de jos a ecranului de lucru.rigla orizontală (în partea de sus a panoului documentului chiar sub ribon) şi rigla verticală (în stânga panoului documentului). utilizat mai ales pentru realizarea şi controlul structuriid ocumentelor. definirea tabulatorilor . are ca efect afişarea unei liste de opţiuni pentru prezentarea sau ascunderea de pe bară a unor informaţii sau setarea unor opţiuni de lucru. activarea/dezactivarea urmăririi modificărilor. textului. caracterele tab. paragrafelor. întreruperi de linii sau de pagină etc. conţine caseta pentru cautarea unui cuvânt sau expresii în document şi trei file pentru: (1) afişarea mapei documentului (structura bazată pe headinguri). poate fi setată pentru un anumit procent de panoramare (expunere) din comenzile grupului Zoom (ribonul View). Informaţii pe bara de stare: numărul secţiunii. limba de editare. (2) miniaturile paginilor pentru accesul rapid (3) rezultatele operaţiei de căutare a cuvântului (expresiei) 8 .Draft (Ciornă) – prezentarea în formă simplificată. Caractere de control sau ascunse Activarea butonului Show/Hide din grupul Paragraph (ribonul Home) are ca efect afişarea caracterelor de control a textului. bara de panoramare. Rigle şi ghidaje Grupul de comenzi Show de pe ribonul View prezintă opţiunile de afişare/ascundere a instrumentelor necesare pentru alinierea textului. oricare ar fi modul de afişare selectat. Procentul de panoramare (expunere) nu are efect asupra mărimii reale a caractererelor din pagină. poziţia punctului de inserţie – vertical şi orizontal.. spaţii. paragrafului. cum ar fi: început de paragraf.Gridlines – ghidaje pentru poziţionarea obiectelor grafice. folosite pentru alinerea textului. unele obiecte nu sunt afişate. . tabelelor din document Panou de navigare . Web Layout.Navigation Pane . Full Screen. Bara de selectare a modului de afişare şi cursorul pentru procentul de panoramare sunt în dreapta barei de stare. Moduri de selecţie a formatului de afişare a documentului: (1) click pe butonul minimizat corespunzător opţiunii: Print Layout. Draft.Ruler . .

Dacă şablonul este din galeria online acesta trebuie descărcat. Documentul nou se salvează utilizând comanda Save care va declanşa dialogul în fereastra de opţiuni Save As. .Advanced: opţiuni avansate: editare. crează un document nou numit temporar “Document 1”.Opţiunile meniului File Meniul File prezintă grupul de opţiuni pentru personalizarea mediului de lucru. acestea vor avea nume temporare “Document1”.Quick Access Toolbar: personalizarea barei de acces rapid la comenzi. setarea adresei e-mail pentru expedierea online a documentelor.Din galeria online.Proofing: lista de corectare a cuvintelor AutoCorrect. în panoul din dreapta se alege un şablon: .Trust Center: opţiuni de securitate şi protecţie.Language: dicţionarele insatlate pentru verificarea ortografică. Fereastra Word Options are în panoul din stânga lista grupurilor de opţiuni iar panoul din dreapta se afişează opţiunile în grupului selectat în panoul din stânga. afişarea caracterelor de control.General: personalizarea numele utilizatorului. Se selectează şablonul.din galeria locală Available Template . Prezentarea opţiunilor: .. în panoul din dreapta se va afişa o previzualizare a şablonului selectat şi butonul de creare a unui document sau a unui alt şablon.trebuie să existe conexiune la internet. tipărire.com Templates .Display: modul de afişare a conţinutului documentului. . . ”Document 2”. My templates (şabloane proprii. 9 . postări pe blog). Sample Templates ( rapoarte. . .Home şabloane instalate pe calculator odată cu aplicaţia Word. Office. lista Show measurements in units of sau afişarea barei de defilare orizontale şi/sau verticale Show orizontal scrool bar şi/sau Show vertical scrool bar. documente şablon create de utilizator şi salvate în galerie). locaţia implicită (exemplu: C:\Users\ibr\Documents\) etc.Save: opţiuni implicite pentru tipul fişierelor salvate în aplicaţie. modul de tipărire. scrisori comerciale. salvare. Dacă într-o sesiune de lucru se deschid mai multe documente noi. . .Customize Ribbon: declanşează operaţia de personalizare a riboanelor prin afişarea în panoul din stânga a listei complete a comenzilor iar în dreapta lista comenzilor grupate pe riboanele existente. Exemple: setarea unităţii de măsură: în grupul Display. rezumate. opţiuni de corectare ortografică şi gramaticală . . se foloseşte comanda Download apoi va fi deschis pentru creare de document sau şablon. Capitolul 2 . . limba implicită de editare a documentelor. faxuri. afişarea minitoolbar. Options.Gestionarea documentelor Word Crearea unui nou document (1) Deschiderea aplicaţiei Word cu dublu click pe iconul aplicaţiei. afişare. (2) Crearea unui document nou cu un şablon: click meniul File – New. cum ar fi: Blank document. samd.

numele documentului şi extensia în funcţie de tipul selectat Save as type: . New . se completează următoarele: unitatea de stocare.docx este formatul implicit pentru documentele Word 2010.Microsoft Office Word Document. 10 .(3) Un document nou cu şablonul Blank Document se crează direct în folderul în care va fi salvat cu click pe butonul din dreapta în fereastra de răsfoire (browser) a folderului în care se doreşte crearea documentului. Salvarea unui document Salvarea unui document nou (1) meniul File .opţiunea Save. folderul/subfolderul (calea/path) în care se salvează documentul File name . se afişează fereastra Save As sau (2) click pe butonul Save Quick Access Toolbar sau se tastează CTRL+S În fereastra Save As afişată.

) se caută unitatea de stocare. numele sau tipul fişierului. (1) Comanda Save As din meniul File deschide fereastra Save As în care se completează locaţia nouă..Text (. . Se foloseşte atunci când documentul are deja definite locaţia de stocare.comanda Exit.comanda Open. tip special de document în care se memorează. Suprascrierea se face prin activarea opţiunii Use overtype mode: în meniul Office – Word Options – Advanced – Editing options.Portable Document File .Hyper Text Markup Language (.Alte tipuri de fişiere în care se pot salva documentele Word 2010: . se închide aplicaţia Word Capitolul 3 .XML – Word XML Documents Salvarea modificărilor unui document Comanda Save din Quick Acces Toolbar salvează documentul în aceeaşi locaţie. sau (3) în meniul File a aplicaţiei Word .html) – format de pagină web .doc) – compatibil cu versiunile anterioare Word.Tehnici de introducere şi editare a textului Introducerea textului şi caracterelor speciale Introducerea textului într-un document Word se face prin (1) tastarea caracterelor în punctul de inserţie prin cele două metode: inserare (implicit) şi suprascriere. texte şi obiecte precum şi formatele acestora . Deschiderea unui document Word (1) dublu click pe numele documetului Word în folderul documentului sau (2) în meniul File a aplicaţiei Word – se selectează comanda Recent şi click nume. Închiderea unui document şi închiderea aplicaţiei (1) În meniul File .PDF (.Word 97-2003 Document (. acoperind varianta anterioară.Document Template (.comanda Close.Rich Text Format (.rtf) – format de text recunoscut de procesoare de text dar nu memorează obiecte şi formate speciale . cu acelaşi nume şi format.pdf) . folderul/subfolderul şi click numele fişierului. Tasta Enter are ca efect introducerea unui caracter început de paragraf şi deplasarea punctului de inserţie la începutul rândului următor iar Alt+Enter introduce un caracter 11 .dotx) – format şablon. fără obiecte şi formatări . (2) Meniul File.txt) – format care recunoaşte doar textul. se închide fereastra documentulului dar fereastra aplicaţiei Word rămâne deschisă pentru lucrul cu alte documente. (2) În meniul File .. în fereastra de răsfoire (Browser. Salvarea unui document (Save As): bfolder). opţiunile Save & Send oferă multiple posibilităţi de salvare cu un alt format iar în categoria Change File Type butonul Save As deschide fereastra opţiunilor de salvare în altă locaţie şi un alt tip de fişier. numele şi tipul iar conţinutul a fost modificat ulterior.

se pot introduce semnele caracterelor speciale cum ar fi: Paragraph(¶).întrerupere linie (line break) care deplasează punctului de inserţie la începutul rândului următor dar rămâne în acelaşi paragraf. Opţiunea More Symbols afişează fereastra de opţiuni Symbol în care pot fi selectate caracterele de introdus din fontul curent sau se selectează alt font ce conţine caracterul de introdus (caseta Font). (2) introducerea caracterelor care nu sunt pe tastatură cum ar fi caractere cu diacritice din alte limbi decât cea pentru care este setată tastatura sau a simbolurilor (semne monetare. click comanda meniu Symbol şi selectarea simbolului de introdus. matematice etc. Secţiune(§). ) se realizează prin activarea ribonului Insert. 12 . Prin selectarea tab-ul Special characters în fereastra Symbol. Copyright(©). Trademark(©).

mutare. Copierea: (1) Selectarea textului sau obiectului din documentul Word care urmează a fi copiat. în funcţie de direcţia în care se doreşte selecţia.cuvânt Dublu clic pe cuvânt . (jos). ştergerea textelor sau obiectelor din documente Word După ce a fost introdus în document.paragraf Triplu click oriunde în paragraf . utilizate în sistemele de operare Windows. poate fi selecţie multiplă de texte sau obiecte (2) Click pe Copy. Pentru copiere şi mutare se utilizează funcţiile Copy / Cut şi Paste.selectarea textului cu format similar unui text selectat înainte de activarea comenzii (Select Text with Similar Formatting).linie de text Cursorul în stânga liniei de text şi click . .. mutarea. O copie a textului sau obiectului selectat se află acum în memoria tampon 13 . un text poate fi modificat.a întregului document (Select All). grupul Clipboard (ribonul Home) sau click dreapta şi din menul scurt – Copy sau tastarea CTRL+C. Selectarea cu ajutorul mouse-ul (metoda cea mai folosită): .document Triplu clic pe cursorul sau tastare simultană Ctrl şi A Comanda Select din grupul Editing de pe ribonul Home conţine o listă de comenzi pentru selectarea rapidă: . ştergere şi se realizează prin mai multe metode: Metoda de selectare utilizând tastatura .) Copiere. (dreapta).  Tehnici de selectare rapidă .Tehnici de selectare Selectare textului este operaţia care trebuie să preceadă comenzile de modificare a aspectului textului sau altor operaţii: copiere. Un text selectat este marcat prin fundal colorat. mutat sau copiat în alt loc în document sau în alt document Word ori altă aplicaţie.frază Tasta CTRL şi click oriunde în textul frazei ..cu tasta Shift apăsată şi una din tastele săgeţi (stânga). .selectarea unor obiecte grafice din document (Selection Pane.se poziţionează prompterul la o extremitate a textului şi se glisează cursorul deasupra textului de selectat ţinând butonul stâng apăsat până la cealaltă extremitate a textului.(sus).selectarea obiectelor(Select object) . prin intermediul memoriei tampon Clipboard.

formatarea etc. click comanda Paste (Lipirea) sau tastarea CTRL+V. se completează cuvântul de căutat în caseta Search Document. operaţiile fiind păstrate într-o listă pentru acest scop. Conţinutul Clipboard-ului se afişează cu click pe meniul ancoră a grupului Clipboard într-un panou în stânga panoului documentului. pentru lipirea mai multor obiecte din Clipboard. Navigation. pentru lipirea mai multor obiecte din Clipboard. sunt afişate toate apariţiile cuvântului sau expresiei căutate în text. Anularea şi refacerea operaţiilor (Undo şi Redo) Majoritatea operaţiilor efectuate în Word (introducerea textului. Căutarea şi înlocuirea textului Căutarea unui cuvânt sau expresii se realizează prin următoarele metode: Căutarea rapidă – Find . Implicit. copierea. 14 . deplasarea. respectiv Redo.) pot fi anulate imediat ce s-au produs sau pot fi anulate după ce s-au derulat mai multe operaţii. se selectează în panoul Clipboard şi apoi click Paste (sau CTRL+V). în fila pentru afişarea rezultatelor comenzii de căutare. În panoul de navigare. click comanda Paste (Lipirea) sau tastarea CTRL+V. mutarea. de la cel mai recent la cel mai vechi. ştergerea. Textul sau obiectul Word este tăiat din locul selectat şi mutat în Clipboard (3) Se poziţionează punctul de inserţie în locul în care se va muta (destinaţia). Comenzi pentru anularea şi refacerea operaţiilor: (1) Undo de pe bara de access rapid – comanda pentru anularea operaţiei (2) Redo – refacerea unei operaţii anulate – pe bara de access rapid (3) Comenzile Undo / Redo au buton listă derulantă care deschide lista operaţiilor efectuate. respectiv refăcute. cum ar fi salvarea şi tipărirea documentului. poate fi selecţie multiplă de texte sau obiecte (2) Click pe Cut grupul Clipboard (ribonul Home) sau click dreapta şi din menul scurt – Cut sau tastarea CTRL+X. numărul apariţiilor şi contextul. sau Se poziţionează punctului de inserţie în partea stângă a textului de şters şi cu tasta Del se face ştergerea textului de la stânga la dreapta sau cu tasta Backspace(←) şe face ştergerea de la dreapta la stânga punctului de inserţie. Ştergerea textului sau obiectelor din document Se selectează textul sau obiectul de şters din document şi se apasă tasta Del.Clipboard. unde sunt afişate în ordine inversă producerii acestora. se selectează în panoul Clipboard şi apoi click Paste (sau CTRL+V) Mutarea: (1) Selectarea textului sau obiectului din documentul Word care urmează să fie mutat. ultimul obiect din lista Clipboard va face obiectul copierii sau mutării. (3) Se poziţionează punctul de inserţie în locul în care se va copia. Efectul unor operaţii nu poate fi anulat.se selectează cuvântul sau expresia şi click comanda Find (nu pe săgeata Find !) grupul Editing (ribonul Home) sau în panoul de navigare. utilizând comenzile Undo. care pot fi anulate.

Prin închiderea procesului de căutare (click butonul a filei Search a panoului de bnavigare) vor fi deselectate şi apariţiile din text. Căutarea se declanşează cu Find Next iar la găsirea textului căutarea este întreruptă iar textul căutat este selectat. apoi în fereastra afişată. Textul căutat poate fi înlocuit cu un alt text folosind comanda Replace din fereastra de dialog Find and Replace. În fereastra de dialog Find and Replace se completează textul căutat în caseta Find what (caseta păstrează o listă a căutărilor din sesiunea curentă). Dacă textul nu este găsit în document. cu opţiunile de căutare (Search options) a unor carctere special (Special) sau a unui text cu un anumit format (Format).butonul Special se selectează caracterul. completarea casetei Find what / Replace with se face prin selectarea butonului More>> .. utilizatorul este înştiinţat printr-un mesaj. sau înlocuirea tuturor cuvintelor găsite cu alt cuvânt (expresie) se foloseşte comanda Replace din grupul Editing sau comanda Advanced Find. întrerupere de linie (line break). Pentru înlocuirea unor cuvinte sau expresii găsite prin operaţia Find. Pentru căutarea/înocuirea caracterelor speciale cum ar fi tabulatori. cu se afişează lista de caractere special .În acest fel se poate interveni asupra fiecărei apariţii în mod individual. În funcţie de context se înlocuieşte cu expresia sau cuvântul introdus în caseta Replace With sau nu şi continuă procesul de căutare şi înlocuire cu Find Next. anularea marcajului se face prin selectarea opţiunii Clear Highlighting. 15 . Textul găsit cu Find poate fi marcat cu fundal luminos în tot documentul prin selectarea butonului Reading Highlight şi click pe opţiunea Highlight All. în panoul de navigare sau în textul documentului. marcaje de sfârşit de paragraf. Căutarea se poate rafina (butonul ). Se afişează caseta de dialog Find and Replace pentru înlocuire. În caseta Replace with se completează textul ce va înlocui textul găsit.. Butonul Replace declanşează înlocurea iar butonul Replace All aplică înlocuirea în tot documentul. din lista butonului Find.

În caseta de dialog AutoCorrect. aflate într-o listă definită. In meniul File. unele pot fi şterse (nu din setul standard!). împreună cu expresia sau cuvântul cu care se vor înlocui imediat ce sunt introduse în document. Funcţia Languge din ribonul Review (grupul Language) deschide caseta pentru setarea opţiunii pentru limba de editare a textului documentului. sunt semnalate erori de ortografiere şi sugestii pentru corectare. se afişează fila AutoCorrect. Se introduce cuvântul sau expresia de corectat în caseta din coloana Replace iar în caseta din coloana With cuvântul 16 . trebuie ca acest dicţionar să fie instalat pentru a se proceda la corectarea ortografică folosind dicţionarul limbii respective. Butoanele Ignore Once (sau Ignore All) nu vor opera nici o corecţie. Se deschide caseta de dialog pentru verificare.Corectarea ortografică şi gramaticală Spelling &Grammar .AutoCorrect Options. Lista standard AutoCorrect este furnizată la instalarea aplicaţiei Word sau adăugată pentru dicţionarele prin instrumente suplimentare. Butonul Change va opera modificarea conform sugestiei sau cuvântul se corectează în caseta de verificare.Corectarea ortografică şi gramaticală trebuie precedată de setarea dicţionarului pentru limba în care textul este editat. AutoCorrect Este funcţia de corectare a cuvintelor ortografiate frecvent greşit sau prescurtări ale unor expresii elaborate. apoi click pe Proofing . Spelling &Grammar. În lista predefinită a corecţiilor se pot adăuga şi alte intrări sau. Opţiunea Customize Status Bar (click dreapta pe bara de stare) permite afişarea butonului pentru setarea limbii de editare a documenului ( Corectarea ortografică se lansează prin activarea butonului de comandă de pe ribonul Review. se selectează Options.

Formatarea textului Formatarea caracterelor se referă la atributele pe care le au caracterele dintr-un document: aspect.. întregul document. folosirea accidentală a tastei CapsLock.72) 17 . validarea se face cu click pe butonul Add. paragraf. etc. Efectul se aplică doar textului selectat. Într-un document se identifică următoarele entităţi care pot fi supuse formatării: text (caractere). Acestă opţiune trebuie precedată de setarea opţiunii de limbă şi instalarea dicţionarului corespunzător. În fereastra AutoCorrect sunt opţiuni pentru: corectarea a două majuscule succesive.tipul fontului (Arial. dimensiune.16. Verificarea ortografică la introducerea textului Verificarea ortografică pentru întregul document. dacă nu mai se doreşte folosirea listei de înlocuire în mod automat se anulează selecţia funcţiei. Ştergerea unui cuvânt sau expresii (care nu face parte din lista standard de înlocuiri) se selectează cuvântul şi click pe butonul Delete. Atributele ce definesc formatarea textului: ...18. Capitolul 4 .Check Spelling as You type. se face prin activarea opţiunii avansate din meniul File – Options Proofing .sau expresia cu care se va înlocui automat la introducerea în text.14. Comenzile pentru selectarea atributelor sunt în grupul Font (ribonul Home) iar pentru efecte speciale sau atribute de spaţiere a caracterelor se accesează ancora grupului Font. pagină.Tehnici de formatare Operaţia de modificare a caracteristicilor elementelor unui document (texte.dimensiuneafontului (12. Times New Roman. transformarea în majuscula a primei litere din propoziţie (după punct) şi prima din celula tabelului. Funcţia AutoCorrect este activată dacă butonul pentru selecţia Replace text as you type este bifat.. obiecte grafice) este cunoscută cu numele de formatare.) . în timpul introducerii textului. formă. efecte speciale.

gradient.Justified . Principalele atribute de formatare a paragrafului: Alinierea paragrafului în spaţiul util al paginii – modul în care sunt aliniate rândurile faţă de marginile stângadreapta: stânga (Left).toate liniile sunt centrate pe orizontală în spaţiul util al paginii.majusculă. UPPERCASE – toate caracterele devin litere mari. .centru . luminozitate. .stilul (B-bold aldin. tOGGLE cASE – converteşte literele mari în mici şi invers. Ultima linie din paragraf se termină în poziţia în care sa tastat <Enter>. caseta Preview afişează imaginea textului cu efectul aplicat iar pentru validarea modificărilor click butonul OK: Strikethrought – tăiere cu o linie Double Strikethrought – tăiere cu două linii Superscript – scriere ca exponent Subscript – scriere ca indice Small Caps – scriere doar cu litere mici All Caps – scriere doar cu litere mari Hidden – text ascuns Formatarea paragrafelor Definirea noţiunii “paragraf”ca entitate de formatare în programe de editare a textului: textul din documentul sau obiectele introduse în linie cu textul. . standard. centru (Center). lowercase – toate caracterele devin litere mici. .mărirea. Indentarea – distanţa la care se poziţionează textul paragrafului faţă de marginea din stânga a paginii şi faţă de marginea din dreapta a paginii. dreapta şi speciale pentru prima linie.toate liniile unui paragraf încep în marginea stângă a spaţiului de lucru. Indentarea paragrafelor realizează introducerea textului spre interior.se bifează efectul. între două caractere început de paragraf introduse cu tasta Enter.Change Case .dreapta .efecte vizuale (schiţă.culoarea fontului (Automatic.deschide lista de opţiuni pentru formatarea textului selecta Sentence case – prima literă din propoziţie . stânga-dreapta în mod uniform (Justified) .. Capitalise Each Word – prima literă a cuvântului .anularea tuturor formatărilor aplicate unui text Mai multe efecte pot fi selectate din fereastra Font (click pe meniul ancoră a grupului Font) Effects . I-Italic cursiv. Există trei tipuri de indent-uri: stânga. dreapta (Right).liniile paragrafului se termină în partea dreaptă a spaţiului de lucru. umbră. Pentru a realiza acest mod de aliniere se măresc spaţiile dintre cuvinte. reflexie. mai multe culori) . respectiv micşorarea dimensiunii caracterelor (font size) .majusculă. format 3D) .toate liniile încep în marginea stângă a spaţiului de lucru şi se termină în marginea dreaptă a spaţiului de lucru. 18 .marcarea textului (evidenţiere prin culoare de fundal) .stânga . U-underline subliniat) .

Tabulatorii sau modul de poziţionare a punctului de inseríe după apăsarea tastei Tab se utilizează pentru a obţine diferite alinieri ale textului în cadrul unui paragraf cu tasta Tab. 19 .Indentarea primei linii (First line) faţă de marginea din stânga realizează poziţionarea primei linii a paragrafului spre interior iar indentarea agăţată poziţionează toate liniile paragrafului spre interior cu excepţia primei linii (Hanging) O indentare rapidă se obţine folosind rigla orizontală– afişarea riglei (Ruler) se face prin bifarea casetei din grupul Show (ribonul View). paragraful va fi întotdeauna la începutul unei pagini..Keeps Lines Together: Liniile paragrafului vor fi păstrate împreună pe aceeaşi pagină. .1.5 lines. Opţiuni de indentare şi spaţiere rapidă a paragrafelor sunt pe ribonul Page Layout – grupul Paragraph.Line spacing: single. Fila Line and Page Break din fereastra de Paragraph conţine opţiuni pentru modul în care Word controlează dispunerea liniilor paragrafului la sfârşitul paginii: . .Keep with Next: Liniile paragrafului vor fi pe aceeaşi pagină cu prima linie a paragrafului următor . .Widow/ Orphan Control: Paragraful nu va avea prima şi ultima linie pe o pagină iar restul liniilor pe pagina următoare. Controlul pentru indentare şi spaţiere se face prin creşterea sau scăderea dimensiunii folosind săgeţile butoanelor corespunzătoare indentării şi spaţierii.Page Break Before: Înaintea paragrafului va fi inserat un marcaj de pagină nouă.) şi spaţiul între paragrafe Spacing: Before – After. Unitatea de măsură de pe riglă este data de opţiunea din meniul File – Options . Rigla gradată are indicatori care culisează indicând: O indentare rapidă se obţine folosind butoanele: Realizează indentarea întregului paragraf la poziţia următoare de tabulare Indentarea întregului paragraf la poziţia anterioară de tabulare   Spaţierea: defineşte distanţa dintre liniile paragrafului . double. dimensiunile se măsoară în puncte tipografice. Butonul listă prezintă spaţieri predefinite pentru liniile paragrafului şi opţiunea avansată Line Spacing Options care deschide fereastra de opţiuni Paragraph (meniul ancoră a grupului Pargraph).Advanced – categoria Display – Show measurements in units of.

textul este introdus centrat ţinând cont de poziţia tabulatorului dreapta – la tastarea Tab. metode : (1) Pe rigla orizontală (Ruler) se selectează tipul de tabulator din colţul stânga sus. Bara de comenzi este numită mini toolbar şi are comenzile 20 . Ştergerea unui tabulator se realizează prin tragerea marcajului tabulatorului oriunde în afara riglei orizontale (2) În fereastra meniului ancora Paragraph. textul este introdus şi aliniat la dreapta până la poziţia tabulatorului separator zecimal – textul se aliniază înainte de punctul zecimal la stânga şi după punctul zecimal la dreapta Bară – nu poziţionează textul. textul este introdus de la stânga la dreapta începând de la poziţia tabulatorului centru – la tastarea Tab. ribonul Home. butonul Tabs deschide fereastra de opţiuni pentru poziţionarea tabulatorilor paragrafului selectat Mini Toolbar Atunci când un text este selectat. la intersecţia riglei orizontale cu rigla verticală apoi click pe rigla orizontală în poziţia tabulatorului. introduce un caracter bară în locul poziţiei de stop a tabulatorului. comenzile de pe bară pot fi selectate şi aplicate prin deplasarea cursorului pe comandă şi click pe buton.Tipuri de tabulatori (alinierea textului faţă de poziţia tabulatorului): stânga – la tastarea Tab.27 cm. tabulatorul se afişează pe riglă. Implicit. toate paragrafele au un tabulator stânga poziţionat la distanţa de 1. se afişează o bară de butoane de comenzi miniaturizată semitransparentă. la tastarea Tab cursorul se va deplasa de la stânga la dreapta la primul multiplu de 1.27 cm (½ inch). Poziţionarea tabulatorilor.

culoarea textului. după aplicarea formatelor se deselectează comanda cu click pe butonul Format Painter. spaţierea liniilor. Format Painter Pentru a copia elementele de formatare ale unui text sau obiect grafic se selectează textul sau obiectul cu formatul considerat model apoi click pe butonul Format Painter (ribonul Home). copierea formatării. formatare ca element de listă cu marcatori sau listă cu numere. indentarea. stilului liniei şi culorii. Conturarea poate fi făcută pe toate laturile dreptunghiului care înconjoară paragraful sau o parte din laturi. dimensiune. Borders and Shading ce deschide fereastra de dialog: 21 . Activarea comanzii Format Painter cu acţiune pe mai multe texte sau obiecte dispuse in locuri discontinue se face cu dublu click pe comanda Format Painter. Chenare şi culori de fundal Un paragraf sau un text se poate evidenţia prin încadrarea într-un chenar şi/sau schimbarea culorii de fond.cele mai folosite pentru formatare textului şi paragrafului: font. Chenarul poate fi personalizat prin alegerea grosimii. (3) Opţiuni personalizate pentru chenar şi culoare de fundal pot fi setate în fereastra de opţiuni afişată prin selectarea butonului listă. efecte vizuale. Mod de lucru: (1) Se selectează textul sau paragraful care urmează a fi marcat prin chenar şi/sau culoare de fundal (2) Din lista derulantă a butonului Borders and Shading din grupul Paragraph (ribonul Home). evidenţiere (marcare fundal). Prompterul mouse-ului se transformă într-o linie de selectare însoţită de iconul Format Painter cu care se selectează paragraful sau obiectul căruia i se va aplica formatul. se alege tipul de chenar pentru selecţie. din mapa de culori afişată la click pe butonul pentru culori Shading se selectează culoarea de fond.

se selectează fila Shading în fereastra Borders and Shading.Shadow. stilul (atributele din lista ce constituie stilul) poate fi aplicat oricând unui paragraf în documentul curent sau în alt document. din lista Styles se selectează stilul şi click pe butonul lista derulantă din care seselectează comanda Modify (3) În fereastra ModifyStyle se aplică modificările asupra atributelor fontului sau paragrafului. Din lista derulantă a butonului Quick Style se selectează comanda Save Selection as a New Quick Style. Grupul Styles (ribonul Home) conţine butoane pentru galeria de stiluri predefinite Quick Styles şi meniul ancoră pentru afişarea ferestrei de modificare a stilurilor. click buton dreapta. Stiluri pentru formatarea textului şi paragrafului Stilul (Style) constituie o colecţie de atribute de formatare a textului şi paragrafului. Opţiunile sunt: Fill – selectarea culorii de umplere din setul standard sau Patterns – nuanţă de gri sau altă mostră de umplere. Pentru a adăuga chenar paginilor documentului. Modificarea unui stil: (1) Se selectează stilul de modificat din Quick Styles.În fereastra Create New Style from Formatting se completează numele stilului nou. .Apply to: chenarul va fi aplicat paragrafului (Paragraph) sau textului selectat (Text) Anularea chenarelor unui paragraf sau text prin selectarea opţiunii Setting: None. în fereastra Borders and Shading se selectează fila Page Border şi după alegerea opţiunilor (are în plus un tip de chenar artistic Art) se aplică întregului document sau doar secţiunii curente. salvată cu un nume în lista stilurilor rapide Quick Style.Color: culoarea chenarului . Aplicarea stilului unui paragraf sau unui text: se selectează textul sau paragraful şi click pe numele stilului din grupul Styles. în întreg documentul. din lista de comenzi afişată se selectează Modify sau (2) Click butonul ancoră a grupului Styles. dacă stilul nu este vizibil se deschide lista cu butoanele din dreapta. punctată etc.Settings: tipul de chenar: Box. obţinând documente cu formatare unitară. Modificarea ulterioară a stilului are avantajul modificării automate a paragrafelor care au acelaşi stil.Width: grosimea chenarului . Aplicarea stilului unui paragraf realizează o formatare mult mai rapidă şi uniformă decât aplicarea manuală a fiecărui atribut în parte. Crearea unui stil nou – metode .Style: stilul chenarului – tipul liniei. Custom . 3/D..Se selectează un paragraf şi se aplică atribute de formatare. click butonul OK pentru aplicarea modificarilor. Pentru aplicarea culorilor de fundal pentru un paragraf sau un text selectat. 22 . continuă.

Noul stil se adaugă listei Quick Styles pentru documentul curent sau şablonului cu care documentul a fost creat în funcţie de opţiunea selectată în fereastra de creare a stilului. respectiv eliminarea. 23 . Paragrafele de tip Heading constituie suportul pentru generarea tabelelor de conţinut. cifre romane mari sau mici. Click pe butonul New Style care va deschide fereastra Create News Style from Formatting în care se completează numele noului stil precum şi atributele de formatare. Stiluri de tip Heading Un rol important în structura unui document o au stilurile perdefinite denumite Heading urmat de numărul nivelului de ierarhizare a paragrafului în document.fila pentru heading-uri sau afişarea în format Outline cu opţiuni de afişare a nivelurilor de ierarhizare care interesează. se bifează Show next heading when previous level is used Liste numerotate sau cu marcatori (bullets) Paragrafele care necesită evidenţierea clară a ideilor se constituie în structuri de tip listă. Dacă un stil de tip heading de un anumit nivel nu se găseşte în listă se aplică setarea următoare: se afişează lista stilurilor cu click pe meniul ancora a grupului Styles.. a unei sub-unităţi.click butonul ancoră a grupului de comenzi Style (ribonul Home). combinaţii de litere şi cifre. Define New Bullet deschide o fereastră de opţiuni de selectare a unui font sau liste de imagini pentru alegerea unui alt marcator. se deschide o listă cu toate stilurile din document şi şablonul documentului. Aceste stiluri se aplică paragrafelor care realizează o structură ierarhică a paragrafelor documentului. cifre arabe. marcatorilor sau numerotării se realizează cu butoanele din grupul Paragraph (ribonul Home): Bullets (marcatori) Se deschide lista de opţiuni pentru selectarea tipului de marcator sau pentru alegerea unui alt marcator. Evidenţiereaacestor paragrafe se realizează cu marcaje de listă (bullets) sau adăugarea numărului de ordine din listă (numbering) .: Only in this document sau New documents based on this template. sub-sub-unităţi samd. se selectează butonul Options – poziţionat la sfârşitul panoului. Numerotarea se face într-o secvenţă crescătoare începând cu o valoare precizată (implicit 1 sau prima literă). cu rol de titlu a unei unităţi de context a documentului. cu modificare automată a seriei la introducerea sau eliminarea unor elemente de listă . Programul permite folosirea mai multor metode de numerotare : litere. Navigarea într-un document în care sunt paragrafe cu stiluri de tip Heading va putea fi mai uşor de realizat prin: panoul de navigare . Aplicarea.

pentru alegerea unui alt format de număr sau un alt număr de început a listei. subnivelului etc. dacă paragrafele sunt numerotate.Numbering (schiţă numerotată) Se deschide lista de opţiuni pentru selectarea formatului numerelor. comenzile sunt în lista derulantă a butonului listă multinivel. Then by va avea al doilea criteriu de sortare (dacă este cazul) samd. Sortarea listelor Listele cu marcatori sau chiar paragrafele nemarcate pot fi sortate crescător sau descrescător. sortare crescător sau descrescător. În lista derulantă Sort by opţiunea de sortare după paragraf sau câmp. 24 . Opţiunea schiţă numerotată oferă posibilitatea de a ordona paragrafele. după prima literă a paragrafului sau sortare numerică. în ordine alfabetică. Stilul numerelor precum şi numărul de început al listei pot fi personalizate prin activarea ferestrelor de opţiuni pentru definirea unei liste multinivel sau modificarea setărilor pentru una exeistentă. Mod de lucru: (1) Se selectează paragrafele cu marcatori sau numerotate care trebuie sortate (2) Click butonul Sort din grupul Paragraph (3) În fereastra Sort se introduc opţiuni şi criterii de sortare. Prin descreşterea indentării se modifică şi numărul atribuit elementului de listă. Prin indentarea paragrafelor se obţine o numărare automata a nivelului. numerotarea cu cifre arabe sau litere precum şi personalizarea numerotării (numărul de început al listei – Set Numbering Value) Multinivel List (Listă multinivel) Se aplică pentru numerotarea paragrafelor subordonate.

Împărţirea documentului în secţiuni Împărţirea documentului în secţiuni este necesară atunci când există diferenţieri ale paginilor din punct de vedere ale atributelor acestora. opţiunile sunt în fereastra de chenare şi culori de fundal Border and Shading – fila Page Border. Pentru stabilirea caracteristicilor paginiilor se accesează comenzile de pe ribonul Page Layout. Pattern.). Capitolul 5 . Confidential etc. font. textură (Texture). documentele Word sunt pregătite pentru a fi imprimate pe hârtie. Crearea unei noi secţiuni: comanda Breaks din ribonul Page Layout. – lista Orientation – opţiuni: Portrait (orientarea pe verticală) sau Landscape (dispunere pe orizontală. Modul de aplicare este acelaşi ca şi la paragrafe. sortarea trebuie refăcută.(4) Dacă se schimbă conţinutul pargrafelor (inserare sau ştergere de paragrafe).54 cm) sau se pot personaliza – Custom Margins. transparenţă etc. 25 . alte dimensiuni pentru documente special – lista Margins – fixarea marginilor hârtiei în care nu va fi text. Draft. sunt opţiuni predefinite (ex. Efectele speciale de fundal pot fi de tip culoare de bază dispusă gradat (Gradient). sau imagine (Picture). cum ar fi: În mod normal. modul de dispunere. Cele mai importante opţiuni sunt pentru setarea următoarele elemente: – lista Size – dimensiunea paginii de hârtie. tip vedere) Page Background  Page Color: selectarea culorii de fundal a paginii care poate fi o culoare din schema standard (Theme Colors) sau selectarea unui efecte special pentru fundal (Fill Effects).) prin selectarea opţiunii Custom Watermark. dimensiunea standard este A4 (implicit Letter).Organizarea documentelor Word Formatarea paginilor În general. Textul din fundal poate fi personalizat: conţinut. un document are o singură secţiune. grupul Page Setup.  Watermark: opţiuni pentru introducerea unui text sau a unei imagini în fundalul paginii (ex. nuanţă de culoare. deschide o listă derulantă cu opţiuni grupate: Section Break şi Page Break. 2. Fundalul Watermark poate fi şters – opţiunea Delete Watermark  Page Border: opţiuni pentru aplicarea unui chenar paginilor documentului.

.Next Page – secţiune începe pe pagina următoare. numele autorului.Text Wrapping: textul va fi dispus în jurul unui obiect în pagina web Grupul de opţiuni Section Break permite introducerea următoarelor variante de început de secţiune: . Comenile pentru introducerea antetului sau subsolului unei pagini sunt ribonul Insert. Show / Hide din ribonul Antet şi subsol de pagină Zona documentului în care sunt introduse informaţii de tip text sau obiecte grafice. Pentru afişarea marcajelor de secţiunea se activează butonul Home grupul Paragraph. exemplu – trecerea de la text pe o coloană la text pe două coloane şi invers. 26 .Grupul de opţiuni Page Break: Page: marchează punctul în care se termină o pagină şi începe o pagină nouă Column: marchează faptul că textul ce urmează va fi plasat în coloana următoare . impare. exemplu – secţiunile vor avea anteturi şi subsoluri diferite. etc.Continous – secţiunea nouă este generată pe aceeaşi pagină. numărul paginii. însemnele firmei.Odd Page – noua secţiune la începutul unei pagini pare. Informaţiile care se introduc în antet şi subsol pot fi: numele lucrării.Header respectiv Footer. grupul Header&Footer .Even Page – noua secţiune este generată la începutul unei pagini noi. . este numită antet (header – în partea de sus a paginii ) şi subsol (footer – în partea de jos a paginii). data. La generarea antetului şi subsolului este afişată o secţiune marcată ce prezintă poziţia antetului. Antetul şi subsolul sunt vizibile doar în modul de afişare Print Layout. localizată în afara paginii utile şi care se repetă pe fiecare pagină a documentului. va activa zona de înscriere a antetului şi subsolului şi va dezactiva pagina documentului. exemplu – trecerea de la o pagină orientată Portret (tablou) la una orientată Landscape (vedere) . Se introduce un format predefinit cu click pe un format din listă sau se selectează opţiunea Edit Header/Edit Footer care.

textul documentului este afişat în culoare gri şi nu poate fi accesat. trebuie să conţină o tabelă de conţinut (TOC – Table of Content) ce va servi şi ca pagină de index cu referinţe la paragrafele de tip Heading şi numerele de pagină unde se găsesc în document. se deselectează opţiunea Link to Previous (click) din grupul Navigation (ribonul Design ). Introducerea şi editarea textului în aceste zonele antet şi subsol se face respectând acelaşi reguli ca şi în restul documentului. . Numerotarea paginilor Butonul Insert Page Number se află atât pe ribonul Insert cât şi pe cel destinat introducerii de anteturi şi subsoluri. Butoane pentru particularizarea antetului şi subsolului . precum şi modul de aliniere faţă de margini. atunci când se introduce antetul sau subsolul pentru secţiunea cu antet diferit.Date & Time . La închiderea secţiunii antet şi subsol cu Close Header and Footer sau dublu click pe zona documentului. 2. 3. În timp ce se lucrează în grupul antet sau subsol.Data.Position – distanţa faţă de marginea reală a paginii a antetului şi subsolului. .Imagini din fişier tip imagine într-un folder propriu sau din galeria – ClipArt .Opţiuni pentru conţinutul diferit al antetului respectiv subsolului pe prima pagină (Different First Page) sau pe pagini pare şi impare. Design. ora şi setarea formatului acestora.Page Number . În punctul de inserţie se introduce un draft al tabelei.Type 27 .Quick Parts – Proprietăţi ale documentului şi alte câmpuri variabile . Din lista Page Number se alege zona în care se va introduce numărul paginii: antet sau subsol. se poate lucra în document dar antetul şi subsolul vor deveni inaccesibile.Numărul paginii curente şi numărul total de pagini.Picture .Când este activat header-ul sau footer-ul se activează ribonul context Design – Header&Footer Tools ce conţin comenzi pentru pentru editarea antetului sau subsolului. editat professional în Word. Click pe ribonul References şi din meniul listă derulantă Table of Content se selectează opţiunea Manual Table. Format Page Numbers va deschide fereastra de opţiuni pentru formatul numărului. valoarea cu care începe numărarea paginilor. utilizatorul va completea titlurile capitolelor (titlurile subcapitolelor . Tabela de conţinut (Cuprins) Un document cu mai multe pagini. Metode de introducere a tabelei de conţinut (Cuprins): Generarea tabelei de conţinut prin introducerea manuală a cuprinsului 1. .introducerea următoarelor elemente: . conţinutul antetului şi subsolului este comun pentru întreg documentul. Se introduce o pagină nouă la începutul sau la sfâşitul documentului şi se plasează punctul de inserţie în pagina nouă (punctul de inserţie poate fi oriunde în document).Implicit. .Options . Pentru introducerea anteturilor şi subsolurilor diferite pentru unele secţiuni ale documentului.

cu format definit de şablon. cu un minim de efort. Actualizarea tabelei de conţinut: prin selectarea tabelei. 5. Update Field.Insert Table of Contents. Se atribuie stiluri de tip Heading paragrafelor titluri de unităţi de text care vor fi intrări în tabela de conţinut. se selectrează una din opţiuni pentru: a) Generarea unei tabele de conţinut.. Etape de lucru: 1. Metoda este folosită pentru documente fără titluri sau subtitluri de tip heading. Ştergerea tabelei de conţinut se face prin selectarea tabelei şi click pe opţiunea Remove table of contents din lista Table of Contents. b) Generarea unei tabele deconţinut personalizată . Se activează ribonul References şi în grupul Table of Content.chapter title (level 1)) şi numerele paginilor corespunzătoare titlurilor introduse. click pe butonul de comanda listă Table of Content.tabela de conţinut ca hyperlink 4. care se poate actualiza rapid dacă documentul a fost modificat. Tabela de conţinut se constituie din paragrafele cu stilurile Heading (până la nivelul precizat în opţiuni) şi numerele paginilor acestor paragrafe. număr pagină sau actualizarea numărului paginii corespunzătoare headingurilor din tabela de conţinut. 2. Built In Automatic Table 1 (sau 2) care va genera o tabelă de conţinut cu stilurile Heading 1 – 3 conform şabloanelor. 28 . În caseta de dialog afişată se optează pentru: actualizatea întregii tabele (Update entire table ): conţinut. Show levels: numărul nivelurilor de Heading Use Hyperlink. Generarea tabelei de conţinut prin metoda automată Este metoda prin care va introduce o tabelă fără erori şi omisiuni. Se poziţionează punctul de inserţie în locul în care se va genera tabela de conţinut (de obicei pagină nouă la începutul sau la sfârşitul documentului) 3.formatul tabelei. structură. click buton dreapta. În fereastra de opţiuni afişată Table of Contents în care se introduc opţiunile pentru: Formats .

Exemplu: O listă cu primul tabulatori stânga setați la 2. în coloane simple. se face click Column din lista Breaks. informaţii numerice sau chiar obiecte grafice. prezenţa sau nu a unei linii între coloane (Line between). spatial dintre coloane (spacing). textul unui document Word este dispus într-o singură coloană. textul poate fi dispus în două sau trei coloane (tehnică practicată pentru editare de broşuri. Se selectează textul care urmează a fi dispus în mai multe coloane. three…) sau More columns pentru opţiuni suplimentare în fereastra de opţiuni Columns. Dacă se doreşte terminarea unei coloane după un text anume se introduce întrerupere de coloană. 5. Liste de tip tabel Listele de tip tabel se introduc în documente dacă un text relativ mic trebuie afişat. Tabele în documente Word Un tabel este o structura de coloane verticale şi linii orizontale. Word crează o secţiune nouă cu textul dispus în mai mult de o coloană şi inserează marcaje de început şi sfârşit de secţiune. în următoarele moduri: 29 . flyere. Pentru a face textul mai uşor de citit şi pentru a scoate în evidenţă anumite informaţii. La intersecţia dintre coloană şi rând este o casetă numita celulă în care sunt introduse date de tip text. two. 3. unele tabele au numai nume de coloană sau nume de rând. Prezentarea textului în coloane Implicit.Capitolul 6 -Organizarea informaţiilor în coloane şi tabele Informaţia dintr-un document Word este prezentată în paragrafe de text. Fiecare coloană şi fiecare rând poate avea titlu.5 cm şi la 7. Se pot crea structuri de tabele fără conţinut sau structuri predefinite care se personalizează. În fereastra Columns. newsletters etc. sinteză. prezentarea unor valori numerice. 4.) sau poate fi organizat în structuri tip tabel (rânduri şi coloane) mai ales în documente tip raport. De pe ribonul Page Layout.5 cm. separate de tabulatori cu aspect de tabel sau prin importul unor date din alte aplicaţii cu text în coloane realizate cu tabulatori. 2. click pe butonul Columns şi se selectează numărul de coloane predefinit (One. se completează numărul coloanelor şi modul de dispunere a acestora în coloane egale (Equal column width) sau lăţimi specificate în cm. 1. grupul Page Setup. Punctul de inserţie se poziţionează în faţa textului care va începe coloana următoare şi din ribonul Page Layout .

lăţimea coloanelor. modificarea proprietăţilor tabelului sau celulelor. – Excel Spreadship. introducerea datelor. obiecte grafice. În caseta de opţiuni se introduc date referitoare la structura tabelului. formulelor de calcul şi conversii tabel – text şi invers alinierea textului în celule şi direcţia acestuia (orizontal. Pentru introducerea unui tabel simplu. funcţii. ↑. Datele se introduc prin activarea foii de calcul (dublu click) având toate facilităţile unui tabel Excel: introducerea şi formatarea datelor.Insert – grupul Tables . Pentru lucrul cu tabele. Fila Design conţine butoane de comandă pentru schimbarea aspectului tabelului: aplicarea unui stilul predefinit sau personlizarea stilului aplicarea chenarelor şi culorilor de fundal în tabele aplicarea de formate diferite pe prima linie sau prima coloană sau ultima coloană Datele introduse în celule pot fi de tip: text. formate speciale. operaţii cu date: sortarea. se afişează două riboane context Design şi Layout sub un numele de Table Tools. Mutarea cursorului de la o celulă la alta se face cu click în celulă. În aceste tabele nu există un control asupra dimensiunii rândurilor şi coloanelor şi asupra dispunerii textului în celule. modul de dispunere a conţinutului în celule particularizată. prompterul tip creion dispare la deselectarea comenzii Draw Table. grafice. se selectează comanda Insert Table din butonul listă Tables.introducerea unor tabele predefinite. cataloage. nestandard. selectând liniile şi coloanele.grupul Tables. numărului de rânduri şi de coloane. numere. formatarea şi introducerea de calcule în tabele. Quick Table (Built in) . Insert. . unirea şi scindarea celulelor. Fila Layout conţine butoane pentru operaţii asupra structurii tabelului: inserarea şi ştergerea rândurilor şi coloanelor. se poate face cu instrumente de desenare a tabelului – opţiunea Draw Table din lista Tables. liste. →. Conţinutul şi structura pot fi personalizat după introducere. 30 . folosind tastele săgeţi ←. ↓ dar şi prin apăsarea tastei Tab. După selectarea opţiunii se afişează un prompter de tip creion cu care se desenează structura tabelului. introducere de formule. setarea dimensiunii rândurilor şi coloanelor şi dispunerea textului în celule. Galeria prezentată conţine formate predefinite de calendare.se deschide lista opţiunilor de introducere a unui tabel. vertical). cu număr mic de linii şi coloane se selectează structura tabelului prin glisarea prompter-ului pe grila afişată. Acţionarea tastei Tab atunci când cursorul este în ultima celulă din tabel se va introduce un rând nou sub ultimul rând.

Modificarea structurii tabelelor 1) Inserarea de linii şi coloane: Se poziţionează prompterul într-o coloană sau un rând adiacent poziţiei unde se doreşte introducerea unui rând sau coloane.Pentru efectuarea modificărilor structurii tabelului sau elementelor acestuia trebuie mai întâi ca tabelul sau elementele. respectiv coloane câte rânduri sau coloane au fost selectate înaintea operaţiei de Insert.  selectare coloană – prompterul deasupra coloanei şi click la afişarea săgeţii negre de selecţie a coloanei.Insert Right . Lista Select de pe ribonul Layout prezintă comenzi pentru selectarea unei celule.prompterul în stânga rândului şi click. (cum ar fi rânduri. 4) Mutarea tabelului în altă locaţie: click în orice celulă din tabel. redimensionarea lăţimii coloanei se va face pentru celula selectată. sau . . Dacă a fost selectată doar o celulă. se obţine un prompter de tip săgeată ) şi se trage (drag&drop) dreapta sau stânga pentru modificarea lăţimii coloanei şi sus sau jos pentru modificarea înălţimii rândului. a unei coloane. . coloane.Height -înălţimea rândului.Distribute Rows şi Distribute Columns– alocă dimensiuni egale pentru rânduri.Insert Left . 3) Redimensionarea lăţimii coloanelor sau înălţimii rândurilor tabelei: se deplasează punctului de inserţie pe chenar. Se introduc atâtea rânduri. Pot fi inserate doar celule prin selectarea meniului ancoră Rows&Columns şi selectarea opţiunii pentru introducerea unei celule şi modul în care se vor deplasa celulele adiacente sau introducerea unui rând sau coloane. colţul stânga – sus) şi tragere (drag) în locaţia nouă. O altă metodă pentru mutarea tabelului: selectarea tabelului şi utilizarea comenzilor Copy / Cut apoi Paste. respectiv coloane prin redistribuirea spaţiului alocat tabelului.inserare înainte de selecţie.inserare la stânga.Insert Above . În ribonul context Table Tools – Layout – grupul Row&Columns. Detarea dimensiunilor ale rândurilor. grup de celule sau celula) asupra cărora urmează să se efectuieze modificările (sau formatarea) să fie selectate. dacă prompterul este în tabel  selectare celulă – se poziţionează prompterul pe linia din stânga celulei.inserare după.lăţimea coloanei. a rândului sau a întregului tabel. . . 31 . se selectează butonul corespunzător poziţiei în care se introduce rând/coloana: .Insert Below . se afişează o săgeată neagră oblică şi click sau dublu click în celulă.  selectare tabel – click pe steluţa afişată în stângasus. click pe butonul de mutare a tabelului (buton sub formă de steluşă. Tasta Alt apăsată în timpul glisării va afişa în orice moment pe rigla orizontală lăţimea coloanei sau pe rigla verticală înălţimea rândului.  selectare rând . 2) Ştergerea unui rând sau a unei coloane: click oriunde în rândul sau coloana de şters şi din grupul Rows & Columns click pe butonul Delete.insere la dreapta. respectiv coloanelor se face utilizând comenzile din grupul Cell Size: .Width . nu pentru întreaga coloană.

5) Unirea celulelor: se selectează grupul de celule pe rând. ribonul context Layout. Left – datele din celulele de din stânga.datele din celulele de deasupra. ribonul context Layout. În lista Paste Function sunt funcţii de tip agregat pentru calcule cu seturi de valori cum ar fi media aritmetică (AVERAGE). În fereastra Split Cells se completează numărul de coloane. în acelaşi rând. atunci aceste rânduri se sortează după al doilea criteriu definit. în acelaşi rând. ribonul Layout. Sortarea se poate face după o coloană. grupul Date. de exemplu Sum urmat de paranteze () în care se introduce locaţia celulelor care se vor folosi în calcul. respectiv pe coloană şi click butonul Merge din grupul Merge – ribonul Layout. respectiv mai multe rânduri şi/sau coloane: se selectează celula şi click butonul Split din grupul Merge. valoarea maxima (MAX) sau valoarea minimă (MIN). 2) Formule de calcul în tabele Word – pentru realizarea operaţiilor cu valori numerice se introduc formule utilizând instrumentele din caseta de dialog Formula. Dacă prima linie din tabel defineşte numele coloanelor (tip Header. este marcată opţiunea Header Row) atunci numele coloanelor vor constitui lista derulantă pentru categoriile Sort by şi Then by. respectiv numărul rândurilor ce vor rezulta din scindare. click butonul Sort din grupul Data. 3) Conversia tabel – text sau text – tabel Conversia text – tabel 32 . Se va obţine o celulă care are conţinutul celulelor unite. numărarea valorilor introduse intr-o coloană sau rând (COUNT). două sau trei. Prompterul se introduce în celula în care se doreşte obţinerea formulei apoi click pe Formula. în aceeaşi coloană. ordinea în care se va face sortarea precum şi modul ordonare crescător sau descrescător sunt opţiuni pe care utilizatorul le introduce în fereastra Sort. Actualizarea calculelor din formulă (dacă setul de date s-a modificat) se face selectând celula ce conţine formula şi se apasă tasta F9 sau click buton dreapta pe formulă şi click Update Field. Se poziţioneză punctul de inserţie în tabel. Right – datele din celulele de din dreapta. Liniile tabelului se ordonează după primul criteriu de sortare apoi dacă mai multe rânduri au în coloana care constituie primul criteriu valori identice. 6) Scindarea unei celule în mai multe celule. Operaţii cu date în tabele 1) Sortarea rândurilor Operaţia de sortare va reface ordinea rândurilor din tabel în funcţie de criteriul de sortare. În fereastra afişată se introduce formula care constă în semnul egal (=) urmat de numele funcţiei. Above.

Se selectează textul şi 2. orientarea textului în celulă şi poziţia textului faţă de marginile celulei sunt pe ribonul Layout în grupul Alignement. specifică dacă un rând cu rol de titlu de coloane.se specifică: .specifică înălţimea fiecărui rând. 1. Fereastra de opţiuni afişată are mai multe file pentru setarea opţiunilor: ● Table . care se afişează cu clic pe butonul Properties în grupul Table de pe fila Layout. virgula. unde se specifică cu direcţia de jos în sus sau de sus în jos. Opţiuni de aliniere. dreapta . 2.se setează lăţimea fiecărei coloane cu o dimensiune fixă. Conversia unui tabel în text: 1.Layout – grupul Data Convert to Text.. şi Options deschid ferestre de opţiuni pentru setări particularizate de chenare şi culor de fundal şi poziţia textului din celule faţă de marginile celulei. Lăţimea celulei selectate se poate seta prin schimbarea setărilor în grupul Cell Size din de pe ribonul context Layout.modul în care se poziţionează tabelulfaţă de text: cu textul în spaţiile disponibile în stânga şi dreapta. lăţimea coloanei se poate fixa şi prin drag&drop cu prompterul mouse-ului poziţionat între coloane. rezulta un text în care liniile tabelului devin pragrafe în text iar coloanele sunt marcate de caractere Tab.Textul care se poate transforma în tabel trebuie fie pregătit pentru conversie. punct şi virgulă sau chiar spaţiu.lăţimea întregului tabel (Size) . ● Cell – opţiuni pentru lăţimea celulei şi alinierea pe verticală a textului în cadrul celulelor.. ● Row . trebuie să se repete în partea de sus a fiecărei pagini pe care este dispus tabelul (rândul header trebuie să fie primul rând din tabel). iar sfârşitul rândului este marcat de Enter. Butoanele au inscripţia ilustrativă pentru poziţia textului faţă demarginile celulei atât pentru alinierea textului pe vertical (marginile de sus şi de jos) şi pe orizontală (marginile stânga – dreapta. centru.alinierea tabelului faţă de marginile stânga – dreapta a paginii documentului (Alignement): stânga. există un caracter de departajare a coloanelor cum ar fi: caracterul Tab. 33 . header. din butonul listă de comenzi Table se aplică Convert Text to Table. se trage spre dreapta sau stânga pentru dimensionare. opţiunea ca un rând să fie dispus pe mai multepagini. Butonul de comandă Text Direction permite poziţionarea textului pe orizontală sau pe verticală. Activare ribon Insert. Butoanele Border and Shading. ● Column . Formatarea tabelelor Aspectul unui tabel se poate controla în caseta de dialog Table Properties. cu text doar în partea de sus şi de jos. se selectează tabelul şi din ribonul context Table Tools .

com. se utilizează atunci când un tabel este inclus în pagini Web şi există riscul ca un Browser să nu-l poată afişa. sau pot fi descărcate de pe site-ul Web Office.com în panoul ClipArt 34 . Se poziţionează punctul de inserţie în locul în care trebuie introdusă miniatura apoi click tab-ul Insert. Mod de lucru: Se poziţionează punctul de inserţie în locul în care trebuie introdusă imaginea (poza) apoi click ribonul Insert. Opţiunea Automatically resize to fit contents permite redimensionarea înălţimii rândului celulei pentru a fivizibil textul introdus. Opţiunea Include Office. altfel celula păstrează dimensiunile definite iar textul nu va fi în întrgime vizibil. fotografii. grafice. diagrame. fotografii şi click butonul Go. suita programelor Office pune la dispoziţia utilizatorilor o galerie de imagini miniatură sau ClipArt. tipul de miniatură: ilustraţii. Miniaturile sunt descărcate pe calculator odată cu instalarea suitei Office. de unde se accesează butonul ClipArt În panoul ClipArt afişat în dreapta ecranului. Dacă nu se introduce un criteriu de căutare vor fi afişate toate miniaturile din galeria Office Dacă nu se găseşte imaginea potrivită.se introduce o descriere a tabelului. avantajul folosirii acestora în documente este că sunt gratuite şi disponibile fără restricţiile dreptului de autor. prezentate în diferite stiluri şi formate.Obiecte grafice în documente Word Imagini.com.Butonul de comandă Cell Margins deschide ferestra de opţiuni pentru distanţa între marginile celulei şi textul din celulă. de unde se accesează butonul Picture În casteta de căutare se accesează cale de salvare a pozei şi tipul din lista Files of Type (sunt permise foarte multe formate de fişiere imagini) Click pe butonul Insert după ce s-a selectat imaginea în fereastra de căutare. Căutarea unui anume tip de miniatură se face secvenţial sau utilizând cuvinte cheie în galeria ClipArt de pe staţia de lucru sau galeria online.care să susţină şi să completeze informaţia din text. Capitolul 7 .com. fiind accesibile din toate aplicaţiile suitei. desene şi casete de text Inserarea unei imagini Pentru o prezentare cât mai atractivă a informaţiilor într-un document se folosesc elementele grafice: fotografii digitale. Inserarea imaginilor miniatură în document Dacă nu există imagini ilustrative personalizate pentru completarea textului. clipuri video şi clipuri audio. introduceţi cuvântul cheie pentru căutare în caseta Search for: şi selectaţi din lista Results should be. selectînd comanda Find more at Office. căutarea poate continua în galeria online în situl Office. Marginile implicite pot fi modificate poate fi adăugat spaţiu între celule.com selectată va lansa căutarea şi în situl office. ● Alt Text . ClipArt sau imagini miniatură conţine o galerie de ilustraţii.

poziţia faţă de text. inimi. sau mai complexe. desene. grupul Text. Selectarea ulterioară pentru modificări se face cu click pe formă.Size – unde se introduc dimensiunile pentru lungime şi lăţime. cum ar fi linii. adăugarea textului în formă etc. realizate cu ajutorul formelor. se poate mări/ micşora o dimensiune dacă se trage marcajul de pe mijlocul laturii sau două dimensiuni dacă se trage marcajul din colţ. 3D sau perspective. se selectează şi click butonul listă Text Box de pe ribonul Insert. este pregătită pentru editarea textului. ştergerea – după selectare. contur. 1 Se tastează textul în document. casetă text este înconjurată de o bordură punctată. cum ar fi stele.  Se glisează indicatorul (în formă de cruce) peste pagină pentru a crea un desen de mărimea şi forma dorită. Pentru a desena o formă direct de pe pagina Word:  Click pe butonul Shapes din grupul Ilustrations (ribonul Insert). mutarea. cu prompterul în formă de cruce se desenează cadrul în document apoi se introduce textul în punctul de Caseta text inserţie din caseta desenată. opţiuni pentru contur. Meniul ancoră a acestui grup deschide fereastra şi pentru alte opţiuni: culori de umplere. se vor folosi comenzile Copy/Cut şi Paste pentru copierea şi mutarea textului. Comenzile sunt pe ribonul Home sau se utilizează tastele rapide: CTRL+C / CTRL+X şi CTRL+V. atunci când sunt selectate se adaugă puncte de redimensionare (colţuri şi mijloacele laturilor) punct pentru rotaţie şi marcaje pentru modificarea formei. Formatarea imaginilor. Formele pot avea forma unor figuri geometrice simple.  Redimensionarea – drag&drop cu punctele marcate la selectare pentru redimensionare. O dimensionare precisă se realizează în ribonul context – Drawing Tools – Format . culoare de umplere. baloane indicatoare etc. şi săgeţi. ordinea afişării şi poziţia faţă de text.  Forma se selectează cu click pe ea şi se pot opera modificări de dimensiune. poziţionat acolo unde este nevoie.Format pentru forme şi Picture Tools – Format pentru imagini. formelor şi casetelor de text Comenzile pentru formatarea imaginilor şi formelor sunt poziţionate pe cu tab-urile context – Drawing Tools . efecte ve. 2 Textul poate fi formatat ca orice alt text şi paragraf după selectarea casetei de text. Selectarea casetei se realizează cu click pe cadrul casetei. După terminarea desenului forma rămâne selectată pentru modificare.După ce a fost găsită imaginea potrivită se face click pe miniatura din panoul ClipArt pentru a introduce imaginea în punctul de inserţie. Casete de text Caseta de text oferă utilizatorului posibilitate de a include blocuri de text fără să fie în linie cu textul documentului.  Copierea. pătrate. formă. 35 .  Selectarea desenelor şi imaginilor – click pe imagine sau formă care. Desenarea şi modificarea formelor Adăugarea unui efect vizual se realizează în document şi prin desenarea unor scheme. şi click pe forma dorită din galeria formelor. click Draw Text Box sau Se selectează mai întâi comanda Draw Text Box. cercuri.

în dreapta ferestrei Chart. în documentele Word. stilul şi aspectul. să se identifice valorile exacte. exact ca în diagramele Microsoft Excel 1. Diagramele se introduc în document când este important să se înţeleagă tendinţele. elemente de culoare. format şi culoare de contur Alinierea şi direcţia textului şi crearea legăturilor casetelor de text sunt comenzi pe ribonul context – Format . conform machetei. opţiunile din lista Wrap Text: în linie cu textul.click pe butonul Chart 2..Crop. Se afişează caseta Insert Chart care are în panoul din stânga lista tipurilor de grafice disponibile iar în dreapta o previzualizare a acestor diagrame 3. Diagramele adăugate pe baza unor şabloane pot fi modificte prin schimbarea aspectului sau tipului de diagramă.Drawing Tools Diagrame în documente Word De multe ori. Se selectează tipul din stânga şi subtipul din panoul dreapta şi OK 4. este nevoie să se completeze informaţia cu cifre. pentru a prezenta informaţiile numerice într-un mod vizual sugestiv. se obţin instrumente de decupare pe laturile imaginii Poziţionarea obiectului faţă de text şi faţă de alte obiecte grafice.Taierea (crop) – decuparea unei porţiuni din imagine dar care poate fi ulterior readusă la dimensiunea iniţială: de pe ribonul contextual – Picture Tools – Format – grupul Size . înconjurat de text şi poziţionat în orice poziţie se doreşte. Din ribonul Insert grupul Illustration . cu o machetă de tabel care trebuie modificată cu datele reale pentru crearea graficului dorit 6 5 4 3 2 1 0 Series 1 Series 2 Series 3 36 . Stilurile obiectelor grafice: culoarea de umplere şi efecte vizuale 3D. Se afişează o fereastra Excel.

de exemplu. sarcini sau evenimente sau relaţia cu un set de paşi. calendar. necesare pentru a finaliza o sarcină (de exemplu paşii pentru obţinerea aprobării unui proiect) Cycle (Cicluri): aceste diagrame reprezintă o secvenţă de paşi circulari. design-ul precum şi schimbarea tipului de grafic este similar cu cel din Microsoft Excel. Pyramid (Piramida): aceste diagrame ilustrează relaţiile proporţionale sau interconectare. se introduc informatiile de tip text pentru completarea ilustraţiei în formele predefinite. dimensiunea. suprapunerea. Diagrama introdusă în document poate fi ulterior modificată şi editată cu butonale de pe riboanele Chart Tools: Layout. stilul. diferite etape ale un proiect. Ilustrații SmartArt Ilustraţiile SmartArt sunt obiecte grafice de tip nomogramă prin care se transmit informaţii. 1. de exemplu. Hierarchy (Ierarhia) : aceste diagrame ilustrează structura unei organizaţii sau entităţi de exemplu. Format. echipele de lucru într-un departament. descrierea proceselor. După modficarea datelor click în document sau se închide fereastra Excel. sarcini sau evenimente care se raportează la un element de bază central cum ar fi procesul de looping pentru îmbunătăţirea continuă a unui unui produs bazat pe feedback-ul clientului. 6. Design. Tipuri de nomograme: List (Liste): liste ale informaţiilor independente. Utilizând şabloanele se pot produce nomograme. Documentele de afaceri includ adesea asemenea ilustraţii pentru clarificarea conceptelor. Modul de lucru pentru modificările asupra datelor. timpul în care ar trebui să fie realizate în mod ideal.5. modul în care folosind metode similare pentru a organiza e-mail. 37 . 2. în care se personalizează atât textul cât şi: formatul. Pictura ( Imagine) aceste diagrame se bazează pe imagini în loc de text pentru a crea una dintre celelalte tipuri de diagrame. cum ar fi o listă de articole (itemi ) care completează o activitate (activitate) Process (Procese): aceste diagrame descriu vizual un set de măsuri ordonate. gama de culori. ilustrearea relaţiilor. Se alege tipul de nomogramă. Matrix (Matrici): aceste diagrame arată relaţia între componentele unui întreg. fuzionarea sau elemente de izolare-de exemplu. structura de conducere de nivel superior al unei companii Relationship (Relaţia): aceste diagrame arată relaţiile dintre elemente: convergenţa. poziţia. Programul Word 2010 pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument puternic pentru introducerea nomogramelor numit SmartArt. divergenţa. contacte şi pot îmbunătăţi productivitatea. Se selectează ribonul Insert –grupul Illustration – click butonul SmartArt.

Structuri de bază din matemetică cu ajutorul cărora se construiesc expresiile. De exemplu. pe chenarul din stânga este marcat butonul pentru afişarea casetei de editare a elementelor diagramei : adăugare.element nou şi elemente subordonate. Editarea ecuaţiilor Comanda Equation din ribonul Insert permite introducerea în documentul Word a ecuaţiilor matematice oricare ar fi gradul de complexitate a acestora. Dacă simbolul nu este vizibil se folosesc săgeţile din partea dreapta a panoului Symbols și se deschide mapa tuturor simbolurilor matematice Basic Math. culori. relaţii care pot fi slectate cu uşurinţă din formele predefinite.3. Când ilustraţia este selectată. introducerea ecuaţiei pentru calcularea valorii nete actualizate 1) Din ribonul Insert grupul Symbols – din lista Equation – Insert New Equation 2) La punctul de inserţie se afişează cadrul pentru introducerea ecuaţiei şi ribonul contextual Equation Tools – Design 3) Click pe butonul cu semnul de introdus și acesta va apărea în cadrul ecuaţiei. aspectul. Cu butonul săgeată de pe bara de titlu a acestei casete se dechide lista categoriilor simbolurilor. 38 . 5. Funcţia pune la dispoziţia utilizatorilor instrumentele necesaare introducerii şi modificării ecuaţiilor pe riboane contextuale care se afişează la comanda . gama de culori din tab-urile SmartArt Tools (Design şi Format) care se afişează atunci când diagram este selectată. Folosind butoanele din aceste riboane se pot obţine diagrame personalizate. cu forme. schimbarea aspectului elementului din diagramă. Se selectează formatul. 4. ştergerea unui element al diagramei.

mesaj e-mail. În casetele afișate se introduce textul 3. etichete. (4) adăugarea câmpurilor de îmbinare în documentul principal. (3) selectarea şi filtrarea elementelor din listă propuse pentru pentru îmbinare. Etapele procedurii de îmbinare Etapele procesului de îmbinare. stocate în documentul sursă a datelor. formula de adresare sau alte informaţii specifice scrisorilor de afaceri este utilizarea expertului de îmbinare a documentelor pentru corespondenţă. Se poate utiliza o sursă de date existentă sau se creează una nouă. Acesta conţine seturile de informaţii. Se defineşte sursa datelor. Click în afara cadrului ecuaţiei pentr a încheia introducerea ecuaţiei. adresa. Microsoft Word pune la dispoziţia utilizatorulor expertul de îmbinare pentru corespondenţă care ghidează utilizatorul în procesul de realizare a acestor documente de format corespondenţă. Capitolul 9 Îmbinarea documentelor pentru corespondență Noţiunea de îmbinare pentru corespondenţă Corespondenţa de afaceri dar şi alte tipuri de comunicaţii ale organizaţiilor cu clienţii sau membrii unui grup. table sau interogare din baza de date Access sau altă bază de date. Se verifică şi se previzualizează apoi documentele rezultate sunt expediate. în documentul format corespondenţă se adaugă câmpurile de tip adresă. 39 . tipul de document va determina paşii care se petrec ulterior. se sortează şi se filtrează. în care se pot adăuga şi alte înregistrări. înregistrările (records) într-un format impus. se afizează ribonul contextual Equation Tools. (2) conectarea documentului la o sursă de date. (5) examinarea îmbinării şi finalizarea procesului de fuziune. formă de adresare sau alte câmpuri specifice unui gen de corespondenţă. nume destinatar.1. se realizează prin intermediul scrisorilor. se poate folosi procesul de mail merge pentru a produce cu uşuriinţă un set de documente personalizate sau chiar etichete pentru plicuri. stocată într-un anumit format. Cel mai simplu mod de a genera un set de documente care sunt identice. buletinelor informative. după cum urmează:  Documentul principal – conţine textul static ce va apărea în toate documentele rezultate din fuzionare. tabel Excel.  Sursa datelor – un document structurat. Dacă există o listă de potenţiali destinatari. materiale de promovare care sunt trimise tuturor membrilor unei liste de corespondenţă. aşa numitele câmpuri de îmbinare (merged field) care specifică unde anume vor fi inserate informaţiile variabile. Procesul mail merge combină informaţiile statice stocate într-un singur document (documentul principal. conţine substituenţii. plicuri. cu excepţia unor anumite informaţii personalizate cum ar fi numele. scrisoarea) cu informaţii variabile. indiferent de tipul de documentului rezultat: (1) setarea documentului principal care poate fi scrisoare. Astfel de documente de corespondenţă sunt pregătite pentru poşta tradiţională (adresă poştală de corespondenţă) sau pentru mesaje electronice (adresa de e-mail). lista de contacte din Outlook. cum ar fi un tabel Word. Desemenea. cataloage. Apoi. În grupul Structures– click pe şablonul pentru structura dorită 2. Modificările ulterioare în ecuaţie se operează prin plasarea prompterului în cadrului ecuaţiei. chiar în procesul de îmbinare pentru corespondenţă.

2. Să presupunem că am ales Letters (Scrisori). 4. Alegerea acestei opțiuni va deschide fereastra în care veți alege structura datelor și veți introduce datele ce vor fi îmbinate: 40 . Dacă nu este creată nicio sursă de date se alege Type New List (Tastarea unei noi liste). 3. activat de Step by Step Mail Merge Wizard din lista Start Mail Merge (Word 2003) Se accesează tab-ul (meniul) Mailings (Corespondenţe) și corespondenţei se va realiza utilizând aceste patru grupuri: îmbinarea 1. să utilizați reguli și caracteristici speciale. Pentru a începe o îmbinare de corespondenţă. Finish (Finalizare) Aici veți finaliza îmbinarea şi veți combina documentele individuale într-un document cuprinzător. Start Mail Merge (Pornire îmbinare corespondenţă) . să creați sau să editați lista de destinatari. faceţi clic pe meniul Mailings (Corespondenţe) şi se apasă butonul Start Mail Merge (Pornire îmbinare corespondenţă). sau printeaza-le sau trimite-le electronic. Următorul pas va fi sa selectăm sursa de date care va conține datele ce vor fi inserate în document (Select Recipients).În combinarea pentru corespondenţă se folosesc butoanele de comandă de pe ribonul Mailings sau expertul de îmbinare de Mail Merge. Write& Insert Fields (Scriere şi inserare câmpuri) Aici aveţi posibilitatea să inseraţi câmpuri.Acesta este punctul de început în care puteți să alegeţi un tip de document şi apoi să selectaţi. Preview Results (Examinare) Aici aveți posibilitatea de a vedea documentele individuale îmbinate înainte de a termina îmbinarea. Apoi din lista derulantă alegeţi tipul de document pe care doriţi să le utilizaţi în îmbinarea de corespondenţă.

Adăugarea unui rând nou Ștergerea unui rând După ce ați finalizat de introdus toate datele apăsați butonul OK.Dacă doriți să modificați structura implicită a listei apăsați butonul Customize Columns (Particularizare coloane) ce va duce la deschiderea ferestrei de dialog: Adăugarea unui câmp Ștergerea unui câmp Redenumirea unui câmp Schimbarea ordinii câmpurilor După stabilirea structurii tabelului și a denumirii câmpurilor va trebui să introduceți datele în tabel. Se va deschide o fereastră în care va trebui să precizați numele sursei de date și locația în care va fi salvată. 41 .

Previzualizarea scrisorii înainte de a fi tipărită sau expediată prin e-mail (dacă documentul este de tip e-mail) se realizează cu Preview Result. Comanda Insert Merge Field din grupul Write /Insert Field (ribonul Mailing) afişează lista coloanelor tabelului (numele câmpurilor).Use Existing List (utilizarea unei liste existente). Alegerea acestei opțiuni va deschide o fereastră în care veți localiza sursa de date. Numele câmpurilor introduse sunt marcate (evidenţiate) dacă opţiunea Highlight Merge Fields este activată. 42 . După localizare se apasă pe butonul Open (Deschide) și fereastră în care va fi prezentat conținutul sursei de date: Word va derchide o Aceeași fereastră se dechide și la apăsarea butonului Edit Recipient List (Editare Listă Destinatari) unde putem să verificăm sau sa modificăm conținutul listei. În documentul principal se plasează punctul de inserţie în locul în care se va completa informaţia din fiecare înregistrare din câmpul al cărui nume se introduce din lista numelor câmpurilor.În cazul în care sursa de date există deja se va alege din Select Recipients .

Dacă tipul documentului pentru fuziune este e-mail atunci lista sursă a datelor va conţine o coloană cu adresa validă e-mail.toate adresele. (2) Print Documents: fuziunea sau îmbinarea pentru tipărire. câte una pentru fiecare înregistrarea (rând) din tabel. În fereastra Merge to E-mail se completeaza: To: numele coloanei care conţine adresele de email din lista pentru fuziune iar Subject line: titlul mesajelor trimise prin imbinare Mail format: HTML sau Attachment sau Plain Text Select Records: Selectarea adreselor de e-mail pentru trimiterea mesajului se face utilizând cele 3 opţiuni: All. completând intervalul înregistrări (From…To ). într-un document nou numit generic Letters . Pentru expedierea mesajelor se foloseşte programul de poştă electronică Microsoft Outlook ce trebuie să fie configurat pentru o adresă de mail expeditor iar mesajele vor avea ca expeditor adresa de e-mail configurată în programul Microsoft Outlook. se răspunde Yes pentru restabilire şi No dacă se foloseşte o altă sursă de date. Current record: adresa pentru înregistrarea selectată în acel moment sau interval definit de From:…To . La deschiderea unui document principal dintr-o îmbinare pentru corespondenţă va fi afişat un mesaj de restabilire a legăturii cu documentul sursă de date. pot fi imprimante scrisori pentru toate înregistrările selectate în faza Edit Recipient List sau pentru o parte din acestea.Pentru finalizarea îmbinării se face click pe Finish & Merge: (1) Edit individual Documents: editarea scrisorilor individuale. 43 . Mesajele trimise se vor regăsi în folderul Sent a programului Outlook. (3) Completarea îmbinării pentru mesaje electronice se va face prin selectarea comenzii Send E-mail Messages din lista butonului Finish&Merge din ribonul Mailings.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful