UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “JUSTINIAN PATRIARHUL”

SECȚIA: TEOLOGIE PASTORALĂ

TEME DE MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM

COORDONATOR: Pr. Lect. Dr. David PESTROIU

STUDENT: Vintilă Ionuț - Radu AN III, GR.12

- București 2011 -

autorul scoate în evidență poziția Bisericii Ortodoxe cu privire la acest lucru afirmând existența lui Dumnezeu înaintea oricărei experiențe omenești. În acest studiu. Aceste teorii încearcă să explice originea religiei dintr-o perspectivă antropologică. naturismului. Statele uniunii europene și cultele religioase. aprilie – iunie. libertate percepută. continuă cu “edictul de toleranță” dat în Răsărit la 30 aprilie 311. 1120. Seria a II – a. pp. Nr. 2. pp. III) – caracteristică stării deplorabile a Bisericii. tipic pentru lumea occidentală. în care este tratată problema originii religiei.Prof. anterioară oricărei idei umane. raționaliste (socotește că religia este rezultatul tendințelor omului de a interpreta fenomenele naturii în mod rațional). II. Nicolae V. 2 . Originea religiei din perspectiva apologeticii ortodoxe. ecumenică. aprilie-iunie 2009. Pr. Seria a II – a. de la om și mediul său înconjurător la Dumnezeu. Anul I. ce va pune capăt persecuțiilor și care va fi încununat cu celebrul Edict de la Milan din 313 prin care se va afirma “principiul libertății de credință și de cult pentru toți”.Ortodoxia –Revistă a Patriarhiei Române. Anul I. Un studiu în care se tratează problema libertății religioase în statele Uniunii Europene. din primul mileniu. Franceze. nativiste (ideea de Dumnezeu și cea de religie sunt înnăscute sufletului omenesc). Unele din principiile canonice fundamentale enunțate în legislația canonică. În continuare este prezentată evoluția stării Bisericii în raport cu statul roman începând cu perioada persecuțiilor (sec. Suediei. Nr. Regatului Danemarcei. Pr. nr. Un factor determinant al diferențierii relațiilor dintre stat și cultele religioase. 2009. evaluată și exprimată diferit de tradițiile constituționale. aprilie – iunie. București.Acad. Anul I. religioase și culturale ale unui popor. II. Ortodoxia. 1. este și istoria relațiilor dintre cele două vechi instituții Europene.Dr. ale cărei rădăcini se află în revelația divină. Autorul face o trecere în revistă a principalilor împărați atât ai Imperiului Roman cât și cei ai Imperiului Bizantin precum și a politicii acestora în ceea ce privesc relațiile dintre stat și biserică. 2009. textul Constituției țărilor Uniunii Europene (Constituția Republicii Irlandeze. 49-72. care pornește de la lucrurile pământești la cele cerești. care se poate realiza doar prin aplicarea dreptului comunitar. totemismului și feteșismului). DURĂ. De asemenea se pune problema ajungerii la o politică unitară (ecumenism) în privința regimului juridic al cultelor religioase. fiind afirmate și de legislația Uniunii Europene. originea religiei a fost explicată de-a lungul timpului prin diferite teorii ce se pot divide în trei categorii: evoluționiste (propun o explicare a originii religiei prin intermediul animismului. Seria a II-a. statul și Biserica. În cea de-a doua parte a studiului autorul prezintă. București. Conform studiului. aceste teorii sunt străine de concepția ortodoxă. Dumitru POPESCU. în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare. Ortodoxia. II. succint.

în principiu. 220-221. pp. confirmarea unității Bisericii Ortodoxe Bulgare și a canonicității Sfântului Sinod. Seria a II – a. Anul I. Cronica Bisericilor Ortodoxe. ce a fost depășită prin deciziile Sfântului Sinod Panortodox Extins și Suprajurisdicțional din 30. aprilie – iunie.1998 luate în conformitate cu sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe. s-au desfășurat lucrările celui de-al XIII – lea Congres Ortodox din Europa Occidentală. privind persoanele care s-au rupt de unitatea Bisericii Ortodoxe Bulgare. În urma unei atente analize se precizează faptul că libertatea religioasă este precizată de Constituția fiecărei țări în parte. mai mulți preoți și monahi români din occident. Germaniei etc. din spațiul geografic al Statelor Uniunii Europene. unitară. aflate la loc de cinste. II. pp. Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale. Lucrările celui de-al XII – lea Congres Ortodox din Europa Occidentală.01.Marii Britanii. Greciei. 30 aprilie – 3 mai 2009. dreptul la libertatea religioasă și protecția sa juridică fiind. denominațiuni religioase. Bulgaria. în legătură cu aplicarea deciziilor nr. Reuniunea a avut ca temă centrală “Creația predată în mâinile noastre”. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat ÎPS Părinte Iosif. Mitropolitul Germaniei. la invitația Sanctității Sale Patriarhul Bulgariei Maxim. În cadrul acestei întruniri s-a avut în vedere problema schismei existente în cadrul Bisericii Ortodoxe Bulgare în perioada 1992-1998. 35677/04. Italiei. Regatului Țărilor de Jos. aprilie – iunie. 3. întrunirea de lucru a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale – ca o continuare normală a întrunirii Sfântului Sinod Panortodox Extins și Suprajurisdicțional din 1998 – la care au fost discutate problemele prezentate la 22 ianuarie 2009 la curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. București. 3 . Europei Centrale și de Nord. Anglia. 219-220. SUA și mese rotunde pe teme diferite. (sursa: Sectorul Relații Bisericești și Interreligioase al Patriarhiei Române) 4.09 . Doar prin aplicarea principiilor dreptului comunitar se poate ajunge la o politică. Nr. culte. II. 412/03 și nr. Ortodoxia. 11-12 martie 2009. București. ÎPS Serafim.10. Sofia (Bulgaria). Austriei. 2009. În perioada 30aprilie – 3 mai. Întrunirea de lucru a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe autocefale. Amiens (Franța). Seria a II – a. în localitatea franceză Amiens. Anul I.). în privința regimului juridic al cultelor religioase și la eliminarea oricăror forme discriminatorii sau privilegiate față de Biserici. Cei 700 de participanți au asistat la mai multe conferințe în plen susținute de profesori din Franța. a avut loc la Sofia. Nr. Între 11-12 martie 2009. ceea ce diferă fiind doar modul în care statele respective își concretizează “politica lor religioasă” (întâlnindu-se diferite forme de “favorizare” sau “discriminare” care fac ca libertatea religioasă să nu fie afirmată în totalitatea manifestărilor conținutului ei). Ortodoxia. 2009.

Nr. președintele Consiliului Pontifical pentru Dialog Teologic. tema acestei întâlniri fiind “Criza economică și financiară: contribuții etice la guvernarea economică europeană și globală”. cultură și tineret. Ortodoxia. Jon Figel. în cadrul Tratatului de la Lisabona. Pr. întâlnirea reprezentanților religiilor monoteiste din Europa cu înalți reprezentanți ai instituțiilor europene. José Manuel Barroso și de Președintele Parlamentului European. trecut la cele veșnice la începutul acestui an. Seria a II – a. Anul I. (sursa: Trinitas TV) 5. aprilie – iunie. la invitația Comisiei Europene și a Parlamentului European. Anul I.Locul omului și responsabilitatea sa pe pământ. Tesalonic (Tesalonic). precum și alți reprezentanți ai Comisiei Europene. Au participat clerici. iar dintre invitații catolici: Cardinalul W. Primirea reprezentanților celor trei religii monoteiste din Europa și înalți demnitari ai instituțiilor europene. S-a evidențiat importanța dialogului la nivel înalt între liderii religioși din Europa și reprezentanții instituțiilor europene. Nr. București. Pe 11 mai 2009. Arhiepiscopul Kerkirei și locțiitor al Vicariatului Apostolic din Tesalonic. 11 mai 2009. 221-222. Seara de vineri. 6. dintre care amintim: Mitropolitul Pergamului Ioannis Zizioulas.gr) 4 . la Bruxelles. modalitățile de creștere a solidarității și comuniunii interumane au fost două dintre subiectele discuțiilor. a avut loc. 1 mai. pp. Reuniunea a fost coprezidată de Președintele Comisiei Europene Dl . Martzelos. profesori universitari și reprezentanți ai ierarhiei ortodoxe și romano-catolice. Întâlnirea științifică: Dialogul teologic al Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-catolică. 2009. Dl. Ghe. 2009. Pe data de 20 mai 2009 la Tesalonic a avut loc întâlnirea științifică cu titlul “Dialogul teologic al Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-catolică”. Referatele și discuțiile s-au concentrat în jurul problemei ecclesiologice.impantokratoros. Kasper. 20 mai 2009. La discuții au participat și Dl. va avea un caracter oficial. aprilie – iunie. Seria a II – a. unul dintre ateliere fiind condus de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim. II. Chrysostom Stamoulis. Comisarul pentru educație. (sursa: www. Ioannis Spiteris. care. a fost închinată memoriei profesorului Olivier Clement. Bruxelles (Belgia). II. Dimitrios Tselenghidis. pp. 222. Hans-Gert Pöttering. Ortodoxia. București. formare.

com) 8. în perioada 6-12 iunie 2009. 223-224. Geneva. A fost prezidată de ÎPS Mitropolit Ioan de Pergam. București. (sursa: www. Sankt Petersburg (Rusia). Anul I. Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse .Univ. La invitația Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. De asemenea s-a decis crearea a noi Adunări Episcopale în unele regiuni ale lumii. delegat de Patriarhia Ecumenică și ÎPS Mitropolit Ieremia din Elveția. Printre deciziile luate se numără: deschiderea a două noi seminarii teologice.c. Totodată. organizarea și funcționarea acestora. 2009. la Petersburg. la Novosibirsk și Orenbourg. Ortodoxia. în ziua Rusaliilor. ca urmare a consensului dintre Primații Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe locale. exprimat în timpul Summit-ului ce a avut loc în Phanar 10-12 noiembrie 2008. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de către ÎPS Părinte Irineu. și alegerea a doi noi episcopi. Viorel Ioniță. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse s-a reunit în data de 27 mai a.orthodoxie. Nr. II. II. 27 mai 2009. s-a stabilit și componența delegației Patriarhiei Moscove care va participa la întrunirea Panortodoxă de la Chambesy (6-13 iunie a. președintele Departamentului de Relații Externe. în acest sens aprobându-se Proiectul de Reglementări ale Adunării Episcopale. 2009. definind principiile de bază. ÎPS Arhiepiscop Marc de Berlin și Protopopul Nicolae Balachov. Seria a II – a. București.Dr. Seria a II – a. Nr. Mitropolit al Olteniei. pp. 6-12 iunie 2009.a Conferință Presinodală Panortodoxă a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambésy .orthodoxie. Conferința a început cu concelebrarea panortodoxă a Sfintei Liturghii.c. Ortodoxia.7. Episcop Vicar Patriarhal și de Pr. PS Părinte Ciprian Câmpineanu. cea de-a IV. (sursa: www.): ÎPS Arhiepiscop Hilarion de Volokolamsk. aprilie – iunie. Anul I. Conferința Presinodală Panortodoxă (CBE). 223.com) 5 .Prof. Chambésy (Elveția). pp. În cadrul conferinței s-a examinat problema organizării canonice a Diasporei Ortodoxe. aprilie – iunie.

au fost emise diferite teorii cu privire la aspectele intime ale religiei.septembrie 2009. București.septembrie 2009. Dumitru Popescu reprezintă o trecere în revistă a principiilor fundamentale ale monoteismului. Acest lucru este confirmat de înmulțirea documentelor politice. susțin că aspectul reductiv al acestor teorii se explică prin lipsa elementului aprioric în conștiința religiosă. Considerații social-teologice. iulie . sau voluntariste. insistând doar pe unele dimensiuni pur pihologice. iulie . Anul I. transplantul de organe și 6 . Ortodoxia. această natură cea mai intimă a religiei este redusă la una din funcțiile sufletului uman. Ortodoxia. pornește doar de la autonomia umană în relație cu Dumnezeu. care consideră că esența religiei constă în moralitate. Studiul Pr. Studiul autorului pornește de la faptul constatat că în ultimele decenii o nouă paradigmă a omului a fost articulată în jurul problemei bioeticii.septembrie 2009. Pr. Timișoara.Ortodoxia –Revistă a Patriarhiei Române. prin care s-au înființat Comisii locale de bioetică în București. unii cercetători. Nr. De la medicină la filosofie și de la politică la teologie – bioetica este în zilele noastre o prezență greu de trecut cu vederea. Nr. apologeții ortodocși plasează esența religiei în Revelația divină. III. În confruntarea cu aceste teorii. aceste teorii definind religia doar din punct de vedere pur antropocentric. Radu PREDA. Ființa religiei din perspectiva apologeticii ortodoxe. Tradiție și modernitate în dezbaterea bioetică actuală. care reduc religia la dimensiunea afectivității sau emotivității omenești. În funcție de modul în care s-a manifestat credința omului de la început și până astăzi. pp. de la clonare la organismele modificate genetic. Seria a II-a. dualismului și politeismului. Dar acest apriorism. 13-29. Prof. București. de la experimente pe embrioni la patentarea genomului. pp. care identifică religia cu manifestarea intelectului uman. și ignoră chipul lui Dumnezeu din om. Anul I. moartea asistată). reunite apoi într-o Comisie la nivel național ce a luat atitudine în acest sens prin publicarea unor documente de poziție față de avort. nr. prin care prezența obiectivă a lui Dumnezeu în creație și prezența subiectivă a Lui în ființa umană sunt luate în considerare în virtutea chipului pe care l-a imprimat în totalitatea ființei lui psiho-fizice. În plus față de aspectul lor unilateral. Anul I. sentimentaliste. Dr. iulie . Cluj. III. Cu toate acestea. care sunt principalele forme ale religiei din istoria omenirii. Seria a II – a. filosofice și teologice tratând aspecte din aria din ce în ce mai largă a bioeticii: de la liberalizarea avortului la căsătoriile între persoane de același sex. Autorul face referire și la misiunea bisericii. III. Iași. 2. Aceste teorii sunt în general grupate în următoarele categorii: intelectualiste.Dumitru POPESCU. Seria a II – a.119-152. 1. aducând în discuție inițiativa Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului. de la ecologie la chestiunea momemtului final al vieții (eutanasia.

3. III.com ) 5.07. situația eparhiilor din Akkar și în mod special din Europa. Trecerea la Domnul a lui Gheron Iosif Vatopedinul. București. p. Între 15 și 21 iulie s-au reunit la Lyon. 199. Anul I. ( sursa: http://vatopaidi. ( sursa: “Lumina” din 26. 199-200. În perioada 16-21 iunie 2009 la Damasc a avut loc sesiunea extraordinară a Sfântului Sinod al Patriarhiei Ortodoxe din Antiohia sub președenția patriarhului Ignatie al IV –lea al Antiohiei. 1 iulie. III. Tema de dezbatere: “Chemați la o singură nădejde în Hristos” în cadrul căreia participanții au analizat activitatea CBE și a Comisiilor acesteia de la cea de-a XII – a Adunare. Nr. Sesiunea ordinară a Sfântului Sinod al Patriarhiei Ortodoxe din Antiohia. Seria a II – a. în final. Însă. Nr. pledează pentru depășirea confruntării prin identificarea unui consens destinat să armonizeze. 750 de reprezentanți ai Bisericii ortodoxe. ( sursa: Archevêché d ̍Alep ) 4. Franța. Sfântul Munte Athos. îndrumător duhovnicesc al Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Anul I.eutanasie. pp. 199. În analiza sa. printre care comisia însărcinată cu comunicarea. iulie . p. Anul I.wordpress. București. lectorul Radu Preda. 15-21 iulie. din păcate. cât mai posibil. S-au avut în discuție teme precum: statutul episcopilor vicari din eparhii și mai ales din America de Nord. III. anglicane și vechi-catolice din Europa pentru a XIII – a Adunare a Conferinței Bisericilor Europene (CBE).2009 ) 7 . Adunarea Ecumenică de la Lyon. iulie . potențialul biotehnologiei contemporane cu responsabilitate față de om și natură. Ortodoxia. 24 iunie 2009.septembrie 2009. Fără a încuraja etica bipolară. comisiile de bioetică patronate de Biserica majoritară nu a reușit să facă pasul spre spațiul public. față de creația lui Dumnezeu. București. au stabilit prioritățile pentru următorii șase ani și au reflectat asupra unei posibile “viziuni” a mișcării ecumenice în următoarele două decenii. Nr.septembrie 2009. iulie . Ortodoxia. Seria a II – a. așa cum afirmă autorul. Cronica Bisericilor Ortodoxe. Ortodoxia. Antiohia.septembrie 2009. Franța ( Lyon ). ia în discuției controversatul caz al lui Eluana Englaro ca un exemplu al modului în care bioetica spirituală și seculară / laică se confruntă reciproc cu dilemele bioetice. autorul dezbate caracteristicile a două concepții și. protestante. ca și activitatea anumitor comisii patriarhale. ucenicul lui Gheron Iosif Isihastul. Seria a II – a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful