VRHOVNI SUD

:
Zakon o reviziji
nije ustavan
Javna rasprava o Zakonu o kontroli korištenja prava na braniteljsku zaštitu
RODILA SE
NAJIŠČEKIVANIJA
BEBA REGIJE
Severina rodila
malog Aleksandra
14. str.
6. str. Nastava u
ZHŽ-u ponovno
odgođena do
ponedjeljka
PRODUŽENI RASPUST
22. str.
Mrtvu djevojku
pronašao na
ulazu u groblje
STRAVA U SARAJEVU
NERVOZNI REMI
Tri crvena
kartona u
prijateljskoj
utakmici
Marcel Benz
dobio otkaz u
UEFA-i zbog
stanja u BiH
Zrinjski - Borac 2:2
44. str.
HVO konačno dobiva uvećane mirovine
PRAVDA
POBIJEDILA
Zavod MIO/PIO dobio svu potrebnu dokumentaciju za izjednačavanje mirovina
3. str.
GODINA
SVAKI DAN S VAMA
Dnevni
list
Srijeda • 22. 2. 2012.
BROJ 3796 ISSN 1512-8792
Cijena 1,5 KM, 6 KN, 1 EUR
www.dnevni-list.ba
ENTITETSKO RAZGRANIČENJE
57 milijuna četvornih
metara “ničije zemlje”
Obično tehničko pitanje godinama se eskivira i stalno opasno politizira
5. str.
4. str.
100 DANA RADA VLADE HNŽ-a
LASIĆ: Stvoriti ambijent poželjan za ulaganja
CCI: Vlast u 2011. bila među najgorima u Federaciji 16. - 17. str.
DANAS
PRILOG
MALI
OGLASI
SPORT... 45. str.
Događaji
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?
Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
2
Srijeda• 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Koordinacija ravnatelja policijskih agencija i glavnog tužitelja
Razgovori o aktivnostima na
sprječavanju terorističkih prijetnji
SARAJEVO - U organizaciji
Tužiteljstva BiH u Konjicu je odr-
žan sastanak ravnatelja policijskih
agencija u BiH, v.d. glavnog tuži-
telja Tužiteljstva BiH i predstav-
nika Ministarstva sigurnosti BiH,
središnje teme kojega su se
odnosile na prezentaciju funkcio-
niranja novog informacijskog
sustava za kontrolu prelaska
državne granice, funkcioniranje
sustava za zakonito presretanje
telekomunikacija, aktivnosti koje
su provedene na sprječavanju
terorističkih prijetnji i analizu
situacije nakon liberalizacije
viznog režima za građane BiH.
Razgovaralo se i o nedavnoj kon-
ferenciji o stanju sigurnosti u BiH
i o mogućnostima poboljšanja
koordinacije između policije i
tužitelja u provođenju združenih
policijskih akcija u kojima sudje-
luju policijski djelatnici iz više
agencija u BiH. Ravnatelj Direkcije
za koordinaciju policijskih tijela
BiH upoznao je sudionike sastanka
s dogovorima policijskih agencija
o aktivnostima koje će se poduzeti
u cilju koordinacije djelovanja u
budućnosti, u slučaju terorističkih
prijetnji ili opasnosti usmjerenih
prema objektima u Sarajevu koji
su pod mjerama zaštite.
Predstavnik Ministarstva
sigurnosti sudionike je upoznao s
aktivnostima koje je provelo Mini-
starstvo, zajedno s policijskim
agencijama, OS-om BiH i pripad-
nicima EUFOR-a u procesu otkla-
njanja opasnosti, pomoći ugrože-
nom stanovništvu i savladavanju
poteškoća izazvanih elementar-
nim nepogodama i velikim snjež-
nim padavinama u BiH. NINA
• Piše: Sanja Bjelica Šagovnović
• sanja.bjelica@dnevni-list.ba
LIVNO – Rukovodstva
dvaju HDZ-ova u Hercegbo-
sanskoj županiji koja su u
ponedjeljak postigla dogovor
o formiranju vlasti u ovoj
županiji kažu kako imaju osi-
guranu skupštinsku većinu
potrebnu za potporu novoj
Vladi koja bi, ako sve bude išlo
po planu, trebala biti potvr-
đena u idućem tjednu.
Kada su u ponedjeljak dva
HDZ-a postigla dogovor
nakon čak 17 mjeseci, iz opor-
benih stranaka su ustvrdili
kako dva HDZ-a sa svojim
koalicijskim partnerima
SNSD-om i SDA nemaju do -
voljno ruku za potvrđivanje
Vlade te da Nediljko Rimac iz
HDZ-a 1990. neće biti premi-
jer.
Upitna većina
Šef HDZ-a BiH HBŽ-a
Branko Ivković kaže kako
imaju potrebnih 17 ruku, no
nije htio otkriti tko će još dići
ruku za novu Vladu.
- Šesnaest ruku imam
sigurno, a treba nam 17. Mi -
sl i m da smo osigural i
potrebnu većinu za izglasava-
nje Vlade, kazao je Ivković.
Na pitanje tko će još
podići ruku za novu Vladu,
Ivković nije želio otkriti, već je
kazao: “Hoćete da vam nacr-
tam?” Sedamnaesta ru ka,
ako je ima, očito je velika
tajna. I predsjednik HDZ-a
1990. HBŽ-a Boro Krišto ka že
kako sve još nije dogovoreno,
ali je u fazi pregovaranja.
Nije bilo sastanka
- Kada bude zakazana
sjednica Skupštine, imat
ćemo potrebnu većinu. Još se
vode razgovori i pregovori i ne
možemo otkrivati detalje,
kazao je Krišto.
Jučer je trebao biti održan
i sastanak rukovodstva dvaju
HDZ-ova, SNSD-a i SDA
kako bi se precizirala raspo-
djela resora, ali do njega nije
došlo zbog, kako kažu Krišto
i Ivković, pogoršanih vremen-
skih uvjeta.
Prema dogovoru, u novoj
Vladi uz premijera HDZ 1990.
dobio je još jedno ministar-
stvo, HDZ BiH imat će tri
ministarstva, SNSD također
tri, a SDA jedno.
Ovakvim rješenjem ni
jedan od HDZ-ova nije zado-
voljan, no čini se da nitko nije
mogao doći do boljeg.
Kako doznaje Dnevni list,
po nekom preliminarnom
dogovoru, HDZ BiH će dobiti
Ministarstvo financija i Mini-
starstvo prosvjete te kao
treće ili Ministarstvo gospo-
darstva ili MUP, ovisno o
konačnom dogovoru. HDZ
1990. želi Ministarstvo poljo-
privrede, ali isto ministarstvo
hoće i SNSD pa će se oni tek
dogovoriti kome će pripasti.
SNSD će još dobiti pravosuđe
i zdravstvo, dok će SDA dobiti
Ministarstvo prostornog ure-
đenja.
Hoće li sve ovo biti mo -
guće provesti, ostaje za vidjeti
jer mnogi u ovoj županiji sa
zadrškom gledaju na dogovor
dvaju HDZ-ova.
Šef HDZ-a BiH HBŽ-a Branko Ivković kaže kako imaju potrebnih
17 ruku, no nije htio otkriti tko će još dići ruku za novu Vladu
Upitno može li nova koalicija u Hercegbosanskoj županiji skupiti potrebnih 17 ruku u Skupštini
Vremenska prognoza za
22. veljače 2012. j
Bihać
Banja
Luka
Sarajevo
Mostar
Brčko
Zenica Tuzla
Livno
Jajce
Ljubuški
SSSSSSSSSSa SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
r
uški
B
L
Sarajevo 3
Mostar 9
Banja Luka 5
Tuzla 4
Zenica 3
Bihać 5
Livno 4
Jajce 5
Ljubuški 9
Imat ćemo potrebnu
većinu za potporu Vladi
Udruženje BH novinari
Prosvjed
Radončiću
zbog prijetnji
novinarki
HDZ-ovi u HBŽ-u
Boro
Krišto
Branko
Ivković
SARAJEVO - UO Udruženja BH
novinari i Linija za pomoć novina-
rima uputili su oštar prosvjed
predsjedniku Saveza za bolju
budućnost BiH Fahrudinu Radon-
čiću zbog prijetnji novinarki BHT-a
Svjetlani Vučetić, upućenih 19.
veljače tijekom telefonskog ugova-
ranja intervjua. Predsjednik Saveza
je, naime, novinarki Vučetić uvjeto-
vao davanje intervjua prethodnim
snimanjem izjava drugih sugovor-
nika te zaprijetio kako će o njoj
objaviti tekstove kompromitiraju-
ćeg sadržaja u svojim novinama.
“Radončićevo ponašanje pred-
stavlja najgrublji napad na novinar-
ske slobode i pravo novinara da
sami kreiraju medijske sadržaje
sukladno standardima novinarske
profesije. Posebno je zabrinjava-
juće što lider jedne političke
stranke ucjenjuje novinarku objav-
ljivanjem navodnih kompromitira-
jućih fotografija i tekstova o njoj u
no vini čiji je vlasnik“, stoji u re -
agiranju Udruženja BH no vinari i
Linije za pomoć novinarima koji
traže od uprave BHT-a da zaštiti
svoju novinarku i da se najoštrije
sup rotstave grubim pokušajima
vrijeđanja profesionalnog digniteta
i osobnog dos tojanstva njihove
zaposlenice. S druge strane, iz Sa -
veza je priopćeno kako je pr -
edsjednik te stranke Fahrudin
Radončić, na zah tjev novinarke
Svjetlane Vučetić, dao vrlo korek-
tnu pisanu izjavu za magazin “Crta“
BHT1. Iz SBB-a BiH najavljuju i da će
Radončić posredstvom odvjetnika
podnijeti tužbu za klevetu protiv
ove novinarke.
Skupština HBŽ-a trebala bi uidućemtjednu potvrditi Vladu
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing službu na
telefone 036/313-370 (Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na e-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
SPORT Lijepi i
zdravi
Mali
Oglasi
Mali
Oglasi
Danas
plus +
Kvizazov
Poslovni
svijet
Tv spektar
+ Auto
3
Srijeda• 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
SARAJEVO - Vlada
Federacije BiH na današnjoj
će sjednici u Sarajevu razma-
trati Nacrt zakona o izmje-
nama Zakona o plaćama i
naknadama u tijelima vlasti
Federacije koji je pripremio
federalni ministar pravosuđa
Zoran Mikulić.
Mikulić će također upo-
znati kolege ministre i s
dopunama u zakonskoj
materiji koja se tiče izbora,
prestanka mandata, opoziva
i zamjeni načelnika u Fede-
raciji.
Istodobno, pored ovog
pitanja na sjednici će se naći
i prilično zanimljiva tema-
tika, a koja se tiče prednacrta
zakona o veterinarstvu Fede-
racije o kojem će izvijestiti
Jerko Ivanković Lijanović,
zamjenik premijera i fede-
ralni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva.
Vlada bi danas trebala usvo-
jiti i konačno izvješće o
implementaciji programa
investiranja sredstava napla-
ćenih izdvajanjem GSM
licence za 2008. godinu i
dijela sredstava za 2009.
godinu. Na sjednici će se
također naći i
prijedlog za imenovanje
predstavnika Vlade za čla-
nove Državne komisije za
granicu Bosne i Hercegovine,
čiji je izvjestitelj Željko Obra-
dović, ravnatelj Federalne
uprave za geodetske i imo-
vinsko-pravne poslove.
SARAJEVO - U proce-
duri PSBi H je i zmjena
Izbornog zakona, predlo-
žena s ciljem da prognanim
Srebreničanima, bez obzira
na njihovo sadašnje prebiva-
lište i nacionalnost, omo-
gući da glasuju ako žele za
kandidate te općine i na
predstojećim lokalnim izbo-
rima u BiH.
Predlagatelj navedene
izmjene je Savez za bolju
budućnost (SBB) BiH, a
Abdurahman Malkić, Sre-
breničanin i član Predsjed-
ništva te stranke, očekuje
da će se u ožujku ili počet-
kom travnja pr ijedlog
ponovno naći pred člano-
vima Zastupničkog doma,
iako on nedavno nije dobio
entitetsku većinu glasova.
Malkić vjeruje da će inicija-
tiva i dalje nailaziti na nego-
dovanje politike iz RS-a, ali
smatra da unatoč tome
treba razgovarati sa svim
političkim čimbenicima i
tražiti način za trajnije rje-
šenje prognanim Srebreni-
čanima.
U SDP-u BiH ocjenjuju
da je pitanje Srebrenice vrlo
složeno i da prognanici s tog
područja, na kojem je poči-
njen genocid, nisu u mnogo
povoljnijim prilikama za
značajniji povratak ni godi-
nama nakon rata.
Vlada danas o plaćama i veterinarstvu Prijedlog izmjena Izbornog zakona
upućen u parlamentarnu proceduru
Vlada Federacije BiH zasjeda danas u Sarajevu Izborna prava Srebreničana
Zavod MIO/PIO dobio svu potrebnu dokumentaciju za izjednačavanje mirovina
PRAVDA POBIJEDILA
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Časnici
Hrvatskog vijeća obrane,
njih 250 koji vode borbu za
izjednačavanje svojih miro-
vina s onima časnika Armije
BiH, mogli bi idućih dana
konačno dočekati rješenje
koji m se dugogodi šnja
nepravda prema nji ma
ispravlja. Naime, federalni
Zavod MIO/PIO dobio je od
nadležnog mi nistarstva
jasne upute o načinu isplate
uvećanih mirovina, čime bi
se stvorili preduvjeti da se
započne izdavanje novih
rješenja za ovu populaciju.
Glasnogovorni k Zavoda
MIO/PIO Tomislav Kvesić
potvrdio je za naš list kako je
Ministarstvo rada i socijalne
skrbi ovoj instituciji dosta-
vilo svu potrebnu papirolo-
giju kojom će se premostiti
zaostale prepreke u procesu
isplate uvećanih mirovina.
Još su oprezni
To znači da je, objasnio je
Kvesić, otklonjena smetnja
koja je do sada postojala u
zakonu, a zbog kojeg se i
ranije nije moglo krenuti s
isplatom izjednačenih miro-
vina za časnike HVO-a.
No, vođeni prethodnim
lošim iskustvima kada su u
pitanju obećanja, časnici
HVO-a okupljeni u Udrugu
umirovljenika i demobilizi-
ranih branitelja HVO-a na
čelu s Ivanom Jurčevićem još
uvijek su oprezni.
- Dok ne stigne prvo rje-
šenje o uvećanim mirovi-
nama, mi nastavljamo sa
svojim aktivnostima. Do
sada su nam više puta obe-
ćavali različite stvari, pa
stoga treba sačekati i vidjeti
kako će biti ovaj put, kazao
je Jurčević. Ipak, pozitivni
završetak ove priče onemo-
gućio je problem koji se u
međuvremenu pojavio, a
odnosi se na uvezivanje rad-
nog staža za časnike HVO-a.
Njima je, tvrdi Jurčević, staž
išao sve do 2002. godine i
postoje dokazi za to. No,
sada je nepoznato na koji će
se način uvezati staž s onima
umirovljenim po uredbi iz
2004. godine, odnosno ne zna
se kako će se premostiti dvije
godine koje nedostaju.
Rupe u zakonu
Inače, treba podsjetiti
kako je problem oko isplate
uvećanih mirovina nastao
zbog činjenice da je zakon-
sko rješenje kojim se omogu-
ćuje izjednačavanje prima-
nja HVO-a i Armije BiH
doneseno lani u prilično
ubrzanoj proceduri te se pot-
kralo i nekoliko propusta.
Naime, iako su Vlada Fede-
racije i federalni Parlament
u lipnju usvajanjem Zakona
o potvrđivanju prava na pri-
jevremenu starosnu mirovnu
pod povoljnim uvjetima
i mal i najbolje namjere,
zakonsko rješenje je bilo
nedorečeno.
U spomenutom zakonu
stoji da bi mirovinska osnova
trebala biti visina plaća dje-
latnih vojnih osoba Vojske
Federacije tijekom 2004., no
tada su hrvatski časnici već
bili umirovljeni pa se postav-
lja pitanje na koje se to plaće
odnosi. Naime, hrvatski
časnici su umirovljeni u raz-
doblju do spomenute godine
tako da je nejasno na osnovi
kojeg bi se koeficijenta vršila
isplata.
S druge strane, u zakonu
se navodi kako se osnova
računa po činu, stažu i duž-
nosti, no uopće se ne preci-
zira kojem činu i kojem
stažu. Drugim riječima, nije
naveden jedinstven koefici-
jent na osnovi kojeg bi se
isplaćivale uvećane miro-
vine.
Budimir intervenirao
Jurčević je pojasnio kako je
predsjednik Federacije Živko Budi-
mir osobno potvrdio da vlasti nisu
imale sve podatke o odluci visine
koeficijente te se zbog toga kasni s
izjednačavanjem. No, navodno su
pronađene neke odluke iz vremena
pokojnog federalnog premijera
Ahmeta Hadžipašića i na osnovi
njih bi se trebalo raditi na izjedna-
čavanju. Jurčević stoga upozorava
da zbog sličnih propusta ubuduće
u Upravnom odboru Zavoda MIO/
PIO treba sjediti jedan član iz
Armije BiH i HVO-a.
Ispravljanje nepravde
U lipnju prošle godine fede-
ralna Vlada, a nakon toga i Zastu-
pnički dom Parlamenta FBiH,
nakon višegodišnjih praznih obe-
ćanja, odlučili su ispraviti nepravdu
prema pripadnicima HVO-a. Tada
je odlučeno kako će se časnicima
HVO-a visina mirovine uskladiti s
časnicima Armije BiH, sukladno
činovima koje imaju, no zbog nedo-
statka sredstava u proračunu kao
rok je ostavljen 1. siječnja ove
godine.
Federalni Zavod MIO/PIO dobio je od nadležnog ministarstva jasne upute o načinu isplate uvećanih
mirovina, čime su se stvorili preduvjeti da se započne izdavanje novih rješenja za ovu populaciju
HVO konačno dobiva
uvećane mirovine
AbdurahmanMalkić
IvanJurčević 
250pripadnika HVO-a
bilo diskriminirano
4
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
Predaja vjerodajnica
Novi veleposlanici
Finske i Tajlanda
Mirko Okolić
Vojnu imovinu
treba podijeliti
SARAJEVO - Pred-
sjedatelj Predsjedništva
BiH Željko Komšić pri-
mio je, u odvojenim
susretima, vjerodajnice
novoimenovanog velepo-
slanika Tajlanda Krita
Kraichittija i novoime-
novanog veleposlanika
Finske za BiH sa sjedi-
štem u Ljubljani Pekka
Metsoa. Tajlandski je
veleposlanik rekao da
njegova zemlja želi pove-
ćati suradnju s BiH, tim
prije što se nada da će
BiH uskoro postati čla-
nica EU-a.
Veleposlanik Metso
prenio je stav Vlade Fin-
ske o potrebi pune reali-
zacije projekata koji su u
tijeku u BiH u borbi
protiv korupcije, reformi
administracije i socijal-
nog osiguranja te stati-
stike. NINA
BANJA LUKA - Sve
razine vlasti u BiH, pa i
same Oružane snage
(OS) BiH, već godinama
ispaštaju zbog neriješe-
nog pitanja podjele vojne
imovine, dok se ogromna
energija i novac troše na
osiguravanje objekata
koji uopće nisu potrebni
sustavu obrane, ista-
knuo je Mirko Okolić,
novoimenovani zamje-
nik ministra obrane BiH.
Prema Okolićevim rije-
čima, spomenuta bi
sredstva trebalo uložiti
u vojsku, a objekte ustu-
piti lokalnim zajedni-
cama. “Vojnu imovinu
treba podijeliti, nakon
čega će svi biti na
dobitku“, rekao je on.
Info…
SARAJEVO - Federalni
stožer Civilne zaštite jučer je
Vladi FBiH uputio prijedlog
da se, nakon 16 dana koliko je
bilo na snazi, ukine izvan-
redno stanje prirodne nesr eće
u Federaciji BiH. Zapovjednik
Stožera Jerko Ivanković Lija-
nović potpisao je preksinoć
odluku o usvajanju procedure
za dostavljanje zahtjeva za
dodjelu pomoći općinama iz
sredstava posebne naknade.
-Federalni stožer Civilne
zaštite će nastaviti s radom i
izradit će detaljnu analizu
kako bi se utvrdilo što je sve
urađeno, a što nije i tko su
najodgovorniji za loše obav-
ljen posao. Naravno da će se
protiv takvih poduzeti ade-
kvatne mjere, kazao je jučer
Ivanković Lijanović. Fede-
ralni premijer Nermin Nikšić
najavio je da će Vlada danas
prihvatiti prijedlog i ukinuti
izvanredno stanje.
-Nakon ovoga, očekuje
nas priprema za stanje ele-
mentarne nepogode izazvane
poplavama i procjena i sani-
ranje šteta na području Fede-
racije koje su nastale za vri-
jeme prirodne nesreće. Zatra-
žio sam od Federalnog stožera
Civilne zaštite da pripreme
detaljan plan za zaštitu od
poplava i oni su to prihvatili.
Daljnjim analizama ćemo
utvrditi što nije bilo dobro i
potruditi se da to ispravimo u
idućem razdoblju, a ono što je
bilo dobro da zadržimo i una-
prijedimo, naglasio je Nikšić.
U razdoblju od 4. do 20.
veljače Crveni križ je uputio
944.315 maraka pomoći u
hrani, lijekovima, briketima
najugroženijima u snijegom
zametenim krajevima, a
Federalno ministarstvo za
izbjeglice pakete hrane u
vrijednosti 106.740 maraka.
U petak će se u Banjoj Luci
premijer Nikšić sastati s
premijerima Srbije i Crne
Gore, Mirkom Cvetkovićem
i Igorom Lukšićem, kako bi
dogovorili zajednički plan
zašti te tr i države od
poplava.
Jučer je donesena odluka
da se nastava u sarajevskim
osno vnim i srednjim školama
odgodi do ponedjeljka zbog
neočišćenih pločnika i opa-
snosti od snijega i ledenica s
krovova. M. Oroz
Zapovjednik Federalnog stožera Civilne zaštite potpisao odluku
Nakon 16 dana danas se ukida izvanredno stanje u FBiH
NerminNikšić, JerkoIvanković Lijanović i AlijaTihić
Javna rasprava o Zakonu o kontroli korištenja prava na braniteljsku zaštitu
Vrhovni sud FBiH:
Naš stav je da zakon
o reviziji nije ustavan
• Piše: A. Grabovac
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Naš stav je
da Zakon o kontroli korište-
nja prava na braniteljsku
zaštitu nije ustavan, kazao je
jučer predsjednik Vrhovnog
suda FBiH Amir Jaganjac
tijekom javne rasprave koja je
jučer održana u Ustavnom
sudu Federacije BiH.
Rasprava je vezana za
utvrđivanje ustavnosti
Zakona o provođenju kon-
trole zakonitosti korištenja
prava iz oblasti braniteljsko-
invalidske zaštite, a čiji je
pokretač i inicijator Vrhovni
sud Federacije BiH.
Stotine predmeta
Sporno je, naime, je li
Vrhovni sud FBiH nadležan
za rješavanje sporova iz obla-
sti braniteljsko-invalidske
zaštite, odnosno treba li ta
institucija rješavati ovu vrstu
sporova s obzirom da bi se
time uskratila mogućnost
daljnje sudske zaštite osoba
koje se izvode iz prava.
Kako je kazao predsjed-
nik Vrhovnog suda FBiH
Amir Jaganjac, zaprimljeno
je oko 400 takvih predmeta
koji bi do kraja opteretili ovu
pravosudnu instituciju.
- Smatrali smo nužnim da
pokrenemo inicijativu koja bi
završila provjerom je li zakon
koji se sada primjenjuje u
skladu s Ustavom Federacije.
Naša želja i želja svih građana
jest da samo i jedino oni koji
uistinu imaju pravo na
zaštitu budu do kraja zašti-
ćeni. Naš stav je da zakon nije
ustavan. Trenutačno imamo
400 predmeta, a ja očekujem
da će ih biti i tisuću, kazao je
Jaganjac koji smatra da se
nadležnost u ovim slučaje-
vima treba prebaciti na župa-
nijske sudove. On je naglasio
i činjenicu da postoji broj
veliki broj ljudi koji uživaju
prava na koja nemaju legalnu
osnovu, a kao motiv za pokre-
tanje inicijative pred Ustav-
nim sudom FBiH naveo je
želju za pravednom i regular-
nom procedurom.
- Sadašnja situacija sliči
na politički dogovor o tome
tko ima pravo, a tko ne na
zaštitu. Mi želimo samo da
cjelokupna procedura bude
poštena, podvukao je Jaga-
njac ističući neozbiljnim
nepojavljivanje na raspravi
predstavnika Parlamenta
FBiH koji je usvojio sporni
zakon.
Budimirov zahtjev
Prije početka rasprave,
sudac Ustavnog suda FBiH
Sead Bahtijarević predložio
je da se, budući se radi o
gotovo identičnim zahtje-
vima, zahtjev Vrhovnog suda
FBiH i predsjednika Federa-
cije Živka Budimira, koji je
Ustavni sud zaprimio prekju-
čer, objedine u istu raspravu,
zbog ekonomičnosti procesa.
Budimir zahtijeva ocjenu
ustavnosti Zakona i navodi
da su odredbe suprotne
Ustavu Federacije i da dovode
u diskriminirajuću poziciju
pripadnike Armije BiH i
Hrvatskoga vijeća obrane
(HVO) u odnosu na pripad-
nike Ministarstva unutarnjih
poslova.
- Stav Federalnog mini-
starstva za pitanja branitelja
i invalida Domovinskog rata
je da te odredbe zakona nisu
u suprotnosti s Ustavom
Federacije ni Zakonom o
upravnom postupku i sudo-
vima u Federaciji, kazala je
jučer Enisa Teskeredžić,
stručna savjetnica u Odjelu
za normativno-pravne i opće
poslove ovog ministarstva.
Ona je najavila i da će Zakon
o provođenju kontrole zako-
nitosti korištenja prava iz
oblasti braniteljsko-invalid-
ske zaštite u sljedećem raz-
doblju pretrpjeti određene
izmjene.
Naš stav je da zakon nije ustavan. Trenutačno imamo 400 predmeta, a ja očekujem
da će ih biti i tisuću, kazao je predsjednik Vrhovnog suda FBiH Amir Jaganjac
Politički dogovor
Sadašnja situacija sliči na
politički dogovor o tome tko
ima pravo, a tko ne na zaštitu.
Mi želimo samo da cjelokupna
procedura bude poštena,
podvukao je Jaganjac
Izmjene zakona
Zakon o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava iz
oblasti braniteljsko- invalidske
zaštite u sljedećem razdoblju
pretrpjeti određene izmjene
Amir Jaganjac predsjednik
Vrhovnog sudaFBiH
5
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
SARAJEVO - Porezna
uprava FBiH obavještava
obveznike podnošenja pore-
znih prijava (pravne osobe,
poduzetnike i građane) da
su dužni u propisanim roko-
vima podnijeti porezne pri-
jave za 2011.
Godišnje izvješće o uku-
pno isplaćenim plaćama i
drugim osobnim prima-
njima (obrazac GIP-1022) u
2011. poslodavac-isplatitelj
podnosi nadležnoj organiza-
cijskoj jedinici Porezne
uprave FBiH prema sjedištu
do kraja veljače.
Godi š nj a pr i j av a
dohotka od zajedničkog
obavljanja djelatnosti (obra-
zac GPZ-1052) za 2011. pod-
nosi se nadležnoj organiza-
cijskoj jedinici Porezne
uprave FBiH na propisanom
obrascu do kraja veljače, a
uz taj obrazac podnosi se i
specifikacija za utvrđivanje
dohotka od samostalne dje-
latnosti (obrazac SPR-1053)
za obveznike koji obavljaju
zajedničku djel atnost.
Godišnju prijavu poreza na
dohodak (obrazac GPD-
1051) za 2011. fizička osoba
(obveznik) poreza na doho-
dak podnosi nadležnoj orga-
nizacijskoj jedinici Porezne
uprave FBiH do 31. ožujka
2012., a uz obrazac se pod-
nosi i Specifikacija za utvr-
đivanje dohotka od samo-
stalne djelatnosti (obrazac
SPR-1053). Do kraja ožujka,
obveznici koji izdaju imo-
vinu u zakup uz obrazac
GPD-1051, dužni su priložiti
pregled prihoda i rashoda
od iznajmljivanja imovine
(obrazac PRIM-1054). Pri-
java poreza na dobit (obra-
zac PR-PD) podnosi se
nadležnoj poreznoj ispostavi
prema sjedi štu pravne
osobe do 30. ožujka 2012.,
navode iz Federalnog mini-
starstva financija.
Podsjetnik Porezne uprave FBiH
Rokovi za podnošenje poreznih prijava za 2011.
Obično tehničko pitanje godinama se eskivira i stalno opasno politizira
ENTITETSKO RAZGRANIČENJE
57 milijuna četvornih
metara “ničije zemlje”
U Daytonu, gdje se krojilo novo unutarnje uređenje BiH, izrađena je i karta države s
dva entiteta. Milimetar crte povučene na karti BiH predstavlja na terenu 50 metara
• Piše: M. Osmović
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - U selu
Mešinovići, udaljenom dva-
desetak kilometara od Sara-
jeva, obnovljeno je 14 kuća i u
njega se vratilo 50 prijeratnih
žitelja Bošnjaka. Među njima
je i Fahrudin Mešanović i on
kaže da je zadovoljan, ali ima
težak problem koji ne zna
kako riješiti, a kome god od
nadležnih se obrati, dobije
odgovor da je njegova muka
u tuđoj - nadležnosti.
Nai me, Fahrudi nova
kuća je u Federaciji BiH, a
štala je u Republici Srpskoj.
Mještani ovog sela struju
plaćaju Elektroprivredi
RS-a, a voda im dolazi iz
Federacije BiH.
Katastarske međe
Ovakvih i sličnih sluča-
jeva ima još i oni se mogu lako
riješiti utvrđivanjem među-
entitetske granice razgrani-
čenja. To je uostalom i obveza
iz Aneksa 2. Daytonskog
mirovnog sporazuma, ali
nikada nije ispunjena.
Sredinom prošlog pro-
sinca Vijeće za provedbu mira
pozvalo je nadležne u BiH da
se ta obveza ispuni, a prije
dva dana i Stožer NATO
saveza u Sarajevu zatražio je
da se formira povjerenstvo i
završi posao. Naglašeno je, uz
podsjećanje, da će NATO i
EUFOR, kao vrhovni arbitri,
odobriti utvrđenu i defini-
ranu međuentitetsku gra-
nicu. Prošlog tjedna na
obvezu rješavanja ovog čisto
tehničkog pitanja podsjetio
je i prvi zamjenik visokog
predstavnika Roderik Moore
i zatražio da se povjerenstvo
što prije formira “jer to utječe
i na okončanje supervizije u
Brčko Distriktu”.
Međutim, definiranje
međuentitetske granice je
odmah do krajnjih mjera poli-
tizirano što je stvorilo nove
međunacionalne tenzije. Iz
Republike Srpske poručuju
da neće odustati od utvrđiva-
nja međuentitetske granice,
iz Federacije BiH odgovaraju
da je prječe utvrđivanje
državnih granica i rješavanje
spornih pitanja sa susjedima.
A suština cijele priče jest
da se neće postavljati nika-
kve ploče niti zidovi na među-
entitetskoj granici nego da je
riječ, kako to stoji u Dayton-
skom mirovnom sporazumu
i kako je to naglasilo Vijeće za
provedbu mira, o opisu
međuentitetske crte razgra-
ničenja. Drugim riječima,
radi se o utvrđivanju kata-
starskih međa, dakle, povla-
čenju nevidljive međuentitet-
ske granice.
Popis stanovništva
Javili su se i stručnjaci
koji tvrde da bi rezultati
popisa stanovništva zakaza-
nog za iduću godinu mogli
biti netočni ako se prije njih
ne opiše i precizno ne utvrdi
međuentitetska crta jer se
neće znati točan broj kućan-
stava i građana budući da će
sasvim sigurno doći do dupli-
ranja podataka!
Ministarstvo civilnih
poslova BiH i Vijeće mini-
stara još davno su trebali
formirati povjerenstvo s
zadatkom da obavi ovaj
posao. Navodno su iz Vlade
RS-a poslali imena svojih
predstavnika, a Vlada FBiH
još to nije uradila. Uprava za
geodetske poslove RS-a
poslala je i Stožeru NATO
saveza opsežnu dokumenta-
ciju u kojoj je opisana među-
entitetska granica.
U Daytonu gdje se krojilo
novo unutarnje uređenje BiH
izrađena je i karta države s
dva entiteta. Milimetar crte
povučene na karti BiH pred-
stavlja na terenu 50 metara
širine i zbog toga su se javili
problemi građanima prili-
kom uknjiženja imovine.
Prema podacima s kojima se
sada barata u oba entiteta, u
pitanju je ukupno 57 milijuna
četvornih metara “ničije
zemlje”, zapravo zemlje za
koju se ne zna kojem entitetu
pripada. U Republici Srpskoj
su izračunali da međuenti-
tetska crta razgraničenja
prolazi kroz 42 općine tog
entiteta i da presijeca pri-
vatna imanja u dužini od 520
kilometara. Također su izni-
jeli i podatak da vlasnici
14.000 privatnih parcela ne
znaju kome zemljište pripada
– Republici Srpskoj ili Fede-
raciji BiH, a i da međuentitet-
ska crta prolazi kroz državne
posjede u dužini od 630 kilo-
metara.
Zahtjev prema
Vijeću ministara
Ne treba smetnuti da se iz Banje
Luke namjerno lansiraju i pro-
vokacije da će definiranjem
međuentitetske crte razgrani-
čenja RS-a utvrditi sebe i svoj
teritorij što odmah proizvodi
burne reakcije u FBiH. Vlada
FBiH sa svoje strane službeno
je priopćila je da je potpuno
privržena Daytonu i zatražila da
Vijeće ministara što prije formi-
ra povjerenstvo za opis među-
entitetske crte razgraničenja.
“RS završio svoj posao”
Mi smo svoj dio posla završili i pripremili dokumentaciju kojom
opisujemo crtu razgraničenja između entiteta u ukupnoj dužni od
1146 kilometara, navode iz Uprave za geodetske poslove RS-a i
dodaju da vlasti Federacije BiH nemaju nikakav razlog za opstrukci-
ju daytonske obveze, a ako nastave, može pasti i nedavno usvojeni
državni Zakon o popisu stanovništva.
Utvrđivanje
međuentitetske
granice razgrani-
čenjaje i obvezaiz
Daytona, koja
nikadanije
ispunjena
MithadArifović, direktor Porezne uprave Federacije BiH
PredsjednikRS-aMiloradDodikinzistira
naobilježavanjuentitetske granice
6
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
ŠIROKI BRIJEG – “Svu
nesposobnost županijske
vlasti u Zapadnohercegovač-
koj županiji nije mogao skriti
ni snijeg, a zacementirala ju
je najnovija izjava Helene
Lončar, ministrice obrazova-
nja ZHŽ-a. Nakon sastanka
Stožera Civilne zaštite ZHŽ-
a, odnosno predstavnika
općina u ZHŽ-u odlučeno je
da se nastava odgađa do
ponedjeljka, (27. veljače)
kada bi se “prema nekim
očekivanjima” stekli uvjeti za
siguran dolazak učenika -
izjavila je na jednom lokal-
nom radiju Helena Lončar,
mi nistrica obrazovanja,
znanosti, kulture i sporta,
iako je još jučer najavila da će
nastava započeti u srijedu,
22. veljače 2012.”, navodi se u
priopćenju Narodne stranke
Radom za boljitak. Oni se
pitaju zna li ministrica da je
snijeg padao i u HNŽ-u pa je
nastava ipak započela?
“Pozivamo ministricu
Lončar da stanovnicima
ZHŽ-a, roditeljima, profeso-
rima i djeci, a posebice onim
koji su još “zameteni” u poje-
dinim neočišćenim selima da
im pojasni sintagmu “prema
nekim očekivanjima”. Je li,
ministrice, riječ o očekivanju
inspekcije ili Godota?”, ističu
iz Narodne stranke Radom
za boljitak.
Narodna stranka Radom za boljitak o odgađanju nastave
Helena Lončar – “U očekivanju Godota”
• Piše: Z. Volarević
• dogadjaji@dnevni-list.ba
ŠIROKI BRIJEG - Nast-
ava u svim osnovnim i sred-
njim školama četiriju općina
Zapadnohercegovačke župa-
nije odgađa se do ponedj e ljka,
27. siječnja, a razlog do n ošenja
iste odluke je taj što se nisu
stekli svi uvjeti da se nastava
počne izvoditi danas kako je
bilo planirano, zakl jučak je
jučer održanog sas tanka
županijske Uprave civilne
zaštite.
Sigurnost na prvom mjestu
Kao i uvijek, na prvo mje-
sto se stavlja sigurnost djece,
odnosno učenika, a prema
riječima Tomislava Čužića,
ravnatelja Uprave civilne
zaštite ZHŽ-a, upravo to je bio
razlog donošenja ovakve
odluke. Na upit u kojim opći-
nama je stanje najbolje, a u
kojoj pak najlošije, Čužić je
kazao kako su manje-više sve
općine u istom položaju,
odnosno u istom stanju pri-
pravnosti. U urbanim dijelo-
vima općina, gdje se obično
nalaze matične škole, s kro-
vova prijete ledenice, dok je u
ruralnim dijelovima pro-
metna komunikacija još uvi-
jek otežana. U idućih nekoliko
dana, najdalje do petka, sve
će se riješiti tako da će se
nastava neometano moći
početi izvoditi u ponedjeljak”,
kazao je Čužić u izjavi za naš
list. Prema njegovim riječima,
jučer održani sastanak bio je
prvi na kojem su sudjelovali
predstavnici svih četiriju
općina te predsjednici općin-
skih ureda civilne zaštite, te
je i spomenuta odluka kao i
ostale donesena jednoglasno
nakon dugog razgovora i
sagledavanja stanja na terenu.
Novi kalendar rada
Ministrica obrazovanja,
znanosti, kulture i sporta
ZHŽ-a Helena Lončar kazala
je kako je ova odluka oprav-
dana dobrim razlozima.
“Nakon što su se čule sve
informacije s terena, došlo se
do zaključka da još nisu ste-
čeni uvjeti za siguran početak
nastave u našoj županiji.
Zaključak je bio da se nasta-
vak nastave organizira u
ponedjeljak, a do tada da se
odrade sve pripreme kako bi
se stvorili sigurni uvjeti, za što
su zadužene sve nadležne
službe”, kazala je ministrica
Lončar. Vijest o odgodi
početka nastave, koliko god
radovala školarce, sa sobom
nosi i dodatna razmišljanja
kako i kada će se izgubljeno
vrijeme nadoknaditi. Mini-
strica Lončar po ovom pitanju
je kazala kako je već sada
svima jasno da proljetne,
odnosno uskrsne blagdane ne
treba očekivati, budući da će
se dio zaostalog gradiva na taj
način odraditi. “Ja sam radila
analizu nadoknade do ovoga
tjedna, gdje je već bilo naku-
pljeno dvanaest neodrađenih
dana, te sam napravila kalen-
dar gdje bi se sve moglo zavr-
šiti do 12. lipnja. Ovo je sada
novi moment i novih pet
neradnih dana i naravno da
će trebati razmotriti situaciju
kako sve nadoknaditi. Kada
se konačno krene s nastavom,
napravit će se novi kalendar
rada, prema kojemu ćemo
nastojati organizirati nastavu
na način da bude što manje
gubitaka, a koliko će biti
subota i produžetaka, još
treba sagledati”, kazala je
ministrica Lončar, još jednom
naglašavajući kako će se svi
neodrađeni dani pokušati
nadoknaditi na “najblaži”
način, ponajprije za učenike.
Odluka donesena na sastanku Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije
Nastava u ZHŽ-u ponovno
odgođena do ponedjeljka
Nakon što su se čule sve informacije s terena, došlo se do zaključka
da još nisu stečeni uvjeti za siguran početak nastave u ZHŽ-u
Ministrica Lončar je
kazala kako je već sada
svima jasno da proljetne,
odnosno uskrsne
blagdane ne treba
očekivati budući da će
se dio zaostalog gradiva
na taj način odraditi
Curenje amonijaka
Novi dokazi
Liječenje Šešelja
Osuditi vandalizam
Info…
LI VNO - Vi jećni ci
Narodne stranke Radom za
boljitak u Općinskom vijeću
Livno od ulaska u Vijeće pred-
lagali su da se učenicima na
području općine Livno osi-
gura besplatan prijevoz.
Nakon tri godine zalaganja za
taj prijedlog i kojekakvih pre-
preka od ostalih stranaka u
Vijeću, Narodna stranka
Radom za boljitak se napokon
izborila da općinski načelnik
donese odluku o sufinancira-
nju prijevoza učenika osnov-
nih i srednjih škola u lokalnom
putničkom prometu.
“ Vi j ećni ci Narodne
stranke Radom za boljitak su
nakon tri godine borbe uspjeli
dobiti potporu i ostalih stra-
naka u Općinskom vijeću
Livno i tako izboriti za uče-
nike osnovnih i srednjih škola
besplatan prijevoz. Jedno od
osnovnih načela za koja se
Narodna stranka Radom za
boljitak tijekom svog deseto-
godišnjeg djelovanja zalaže
jest investiranje u sustav
obrazovanja, jer je to najbolja
investicija koju društvo može
napraviti za boljitak i za kva-
litetu življenja svih nas. Svaka
socijalna pomoć se mora pru-
žati prema jasnim i praved-
nim kriterijima, a društvo ima
obvezu pružanja socijalne
sigurnosti onima koji su
isključeni iz vlastitog privre-
đivanja, tako da će ova odluka
sigurno od velike pomoći biti
i za učenike i njihove roditelje.
Odluka općinskog načelnika
o sufinanciranju prijevoza
učenika donesena na inicija-
tivu vijećni ka Narodne
stranke Radom za boljitak u
Općinskom vijeću Livno
samo je ‘kap u vodi’ za obra-
zovni sustav naše djece, koja
su budućnost društva”, izjavio
je Ivica Matković, županijski
povjerenik Narodne stranke
Radom za boljitak.
Na prijedlog Narodne stranke Radom za boljitak
Učenici u Livnu napokon dobili besplatan prijevoz
Situacija u pogonu za
preradu voća tvornice
“Bosnaplod“ u Brčkom,
gdje je jučer postojala
bojazan da bi moglo doći
do curenja amonijaka
uslijed prestanka napa-
janja električnom ener-
gijom, bila je pod kontro-
lom te curenje tekućeg
amonijaka nije zabilje-
ženo, a Profesionalna
vatrogasna jedi nica
Brčko Distrikta redovito
je vršila mjerenja.
Nakon donošenja
naredbe o obustavi ist -
rage u predmetu “Dob -
rovoljačka“ i podnesene
pritužbe na tu naredbu,
MUP RS-a prikupio je
nove dokaze koje će
dostaviti tužitelju Judeu
Romanu, koji je u siječ-
nju obustavio istragu za
zločine u tom slučaju,
rekao je član tima MU -
P-a RS-a za istraživanje
ratnih zločina Simo
Tuševljak.
Srbijanski ministar
zdravstva Zoran Stan-
ković izjavio je da bi
haaškog optuženika i
vođu srpskih radikala
Vojislava Šešelja, kojemu
se pred Haaškim sudom
sudi za ratne zločine
počinjene u Hrvatskoj,
BiH i protiv vojvođan-
skih Hrvata, trebalo
liječiti u Srbiji. Stanko-
vić je Šešeljevo zdrav-
stveno stanje ocijenio
alarmantnim.
Predstavnici Među-
religijskog vijeća BiH
posjetit će danas kapelu
sv. Ante u Bukinju kod
Tuzle i osuditi napad na
taj vjerski objekt, koji se
dogodio 15. veljače. Tom
će prilikom predstavnici
vijeća pozvati predstav-
nike vjerskih zajednica i
crkava te predstavnike
Općine Tuzla da zajedno
osude taj vandalski čin.
HelenaLončar
Kolikoće biti radnihsubotai
produžetakajoš trebasagledati
Nastava u Sarajevu
odgođena do
ponedjeljka
U Sarajevskoj županiji se još
uvijek nisu stekli uvjeti za
početak nastave u osnovnim
i srednjim školama. Iako je
snijeg prestao padati, veliki
problem predstavljaju neo-
čišćeni nogostupi te ledenice
i teški snijeg koji se otapa i
pada s krovova objekata
zbog čega nije moguće jam-
čiti siguran dolazak učenika
do škole.
Iako su dvorišta škola oči-
šćena, skinut snijeg s krovo-
va i stvoreni svi uvjeti za
normalno odvijanje nastave,
u Ministarstvu su ipak odlu-
čili da se učenici u školske
klupe vrate u ponedjeljak,
27. veljače.
Pitanje nadoknade propu-
štenih sati će biti riješeno na
adekvatan način i u najbo-
ljem interesu djece, priopće-
no je iz Ministarstva obrazo-
vanja.
7
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
Info…
SARAJEVO - Ravnatelj
FZ MIO/PIO Zijad Krnjić
sastao se s predstavnicima
Udruženja penzionera/umi-
rovljenika FBiH i Stranke
penzionera, koje su predvo-
dili Hamdo Mimić, Omer
Omerefendić, i Mehmed
Nurkanović, kojom prilikom
su izneseni stavovi o aktual-
nim pitanjima koja se tiču
socijalnog položaja umirov-
ljenika.
Na sastanku je dana pot-
pora nastojanjima Vlade
FBiH da se zakonom uredi
oblast povoljnijeg umirovlje-
nja vojnih osiguranika, u
kojem pravcu će predstavnici
FZ MIO/PIO angažirani u
Radnoj grupi dati svoj puni
doprinos. Očekuje se da
konačan tekst Zakona koji će
biti ponuđen Vladi FBiH
bude utemeljen na rješenjima
koja neće podrivati financij-
sku stabilnost Fonda, tj. da
se sva prava moraju financi-
rati iz proračuna i iz drugih
izvora, osim obveza koje
proizlaze iz Zakona o MIO/
PIO, za što su predviđena
sredstva iz doprinosa. Ima-
jući u vidu dug viši od 195
milijuna KM na ime isplate
mirovina ostvarenih pod
povoljnijim uvjetima do kraja
2011., predstavnici Saveza
udruženja penzionera i
Stranke penzionera traže od
Vlade FBiH da se što prije
napravi otplatni plan s razu-
mnim rokovima kako bi se
izvršila refundacija sred-
stava Fonda. Inzistira se na
prioritetni m upl atama
redovnih mjesečnih tranši iz
proračunskih sredstava po
osnovu obveza za 2012. za sve
korisnike povlaštenih miro-
vina. Podržana je orijenta-
cija Vlade FBi H da se
pokrenu aktivnosti na izradi
konačnog teksta Strategije
reforme sustava MIO/PIO u
FBiH i traži se da se omogući
Udruženju penzionera da
putem svojih predstavnika
aktivno uključi u modelira-
nje rješenja. Kako su sred-
stva prikupljena po osnovu
doprinosa limitirana i nije
realno očekivati pomake u
ovoj godini, a uvažavajući
potrebu da se socijalni polo-
žaj umi rovljeni ka mora
poboljšati kroz povećanje
mirovina u 2012., od Vlade
FBiH se traži da nađe
mogućnost financiranja iz
drugih izvora i omogući
povećanje mirovina za 5-10
posto u 2012. Inače, Savez
udruženja penzionera i
Stranka penzionera BiH se
energično protive najavlje-
nom povećanju cijena ener-
genata i komunalnih usluga
te će se boriti da do toga i ne
dođe. NINA
Ravnatelj FZ MIO/PIO s predstavnicima umirovljenika
Umirovljenici traže povećanje mirovina
Nakon što su bh. građani proglašeni lošim gostima na Jadranu,
hrvatski mediji istražili koliko hrvatski turisti troše u BiH
Gosti iz Dalmacije
na zimovanje u BiH
donose sarmu i čaj
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Često ponav-
ljana poslovica u našem
narodu “Prvo očisti ispred
svojih vrata, a onda gledaj u
tuđe dvorište” posljednjih
dana doslovce bi se moglo
prenijeti na ljetošnja prepu-
cavanja u Hrvatskoj oko bh.
turista koji su višak.
Svima su nama još uvijek
u sjećanje urezane rečenice
iz tjednika “Makarskog pri-
morja” vezane uz bh. turiste,
gdje se oni opisuju kao gosti
koji su višak, koji ništa ne
troše, samo zauzimaju plaže,
mokre u more, smetaju dru-
gim turistima, itd.
Do kuda se podigla pra-
šina oko ovog članka, svje-
doči činjenica kako su reagi-
rali predsjednik Hrvatske Ivo
Josipović i tadašnji ministar
turizma Damir Bajs. I tako
prođe ljeto, si romašni
Bosanci i Hercegovci više
nisu na tapeti jer ne posje-
ćuju u tolikoj mjeri Hrvatsku,
polako dođe i zima te su
Hrvati, napose Dalmatinci, u
velikom broju pohrlili na bh.
skijališta - Kupres, Vlašić,
Blidinje, Jahorinu i Bjelaš-
nicu.
Najveći broj njih su obični
ljudi, koji slično kao i građani
BiH, moraju dobro “ispe-
glati” kreditnu karticu kako
bi otišli na iole luksuznije
zimovanje.
Zimovanje u BiH
Prema tome, isti oni Dal-
matinci koji su prozivali bh.
građane kako na njihovim
plažama samo zauzimaju
mjesto, sada na naša skijali-
šta dolaze u privatnom aran-
žmanu. I, eto, prilike malo za
novinarske šale. Ovih dana
novinari iz Hrvatske “otkrili”
su kako turisti iz Hrvatske
uživaju u zimskim radostima
u BiH.
Tako prenose kako su na
cestama prema bh. skijali-
štima vrlo česti automobili
registracijskih oznaka gra-
dova dalmatinskih županija,
koja na krovu imaju skije, a u
prtljažniku kanistre vina,
pancetu, sarmu u loncu,
vrući čaj u termosici, plinski
rešo s bocom…
Naime, sada se, prema
kriterijima nametnutim u
“Makarskom pri morju”,
nameće logično pitanja –
Zauzimaju li nama gosti iz
Hrvatske mjesto na ski sta-
zama? Jesu li to gosti koji su
višak? Radi li se o kampanj-
skim gostima koji smetaju,
ali koje se ne može izbjeći i
eliminirati? Mogli bi i mi
sada nabrajati kako gosti na
bh. skijalištima iz Hrvatske
malo troše, sa sobom ponesu
svoju hranu koju pripremaju,
eventualno popiju kavu ili čaj
u nekom od ugostiteljskih
objekata.
Zabilježeni su i slučajevi
da skijaši iz Hrvatske sa
sobom čak vode i instruktore
iz Hrvatske koji s njima pro-
vedu jedan dan, a onda se
vraćaju u Hrvatsku. Dakle,
rade isto ono za što su prozi-
vani gosti iz naše zemlje –
dolaze na jedan dan. Već se
zbijaju šale i na račun mokre-
nja, jer ako naši gosti mokre
u Jadransko more, što onda
reći za hrvatske koji ili mokre
iza borova ili u WC-ovim ugo-
stiteljskih objekata, tresući
snijeg s pancerica i tako uni-
štavaju pločice i keramiku.
Dobro došli
Srećom, nitko od naših
medija nije reagirao na ovaj
način niti je ikome padalo na
pamet prozivati naše prijate-
lje iz Hrvatske. Mogu samo
zamisliti reakcije iz susjedne
nam zemlje da je u bh. medi-
jima izišao tekst sličan
onome iz “Makarskog pri-
morja”.
Još se jednom pokazalo
kako smo svi mi samo ljudi
od krvi i mesa, i bez obzira
odakle dolazili, pokušavamo
sebi i svojoj djeci pružiti malo
radosti u ova teška recesijska
vremena, bilo to na ljetova-
nju ili zimovanju, u Hrvatskoj
ili BiH, sasvim svejedno. Svi
bi trebali skinuti kapu do
poda svim onim ljudima koji
“crnče” po čitave dane kako
bi svojoj djeci osigurali nor-
malan život, te tu i tamo lje-
tovanje ili zimovanje. Upravo
su ti ljudi heroji današnjice, a
ni u kojem slučaju gosti koji
su višak.
Mediji iz Hrvatske sada pišu kako su na cestama prema bh. skijalištima vrlo česti automobili
registracijskih oznaka gradova dalmatinskih županija, koja na krovu imaju skije, a u
prtljažniku kanistre vina, pancetu, sarmu u loncu, vrući čaj u termosici, plinski rešo s bocom
Već se zbijaju šale i na račun mokrenja, jer
ako naši gosti mokre u Jadransko more,
što onda reći za hrvatske koji ili mokre iza
borova ili u WC-ovim ugostiteljskih
objekata, tresući snijeg s pancerica i tako
uništavaju pločice i keramiku
Reagiranje MO BiH
Čistili prostor oko
zajedničkih institucija
SARAJEVO - U povodu
teksta pod naslovom “Vojska
čistila snijeg oko Političke
akademije HDZ-a“, objavlje-
nog u Dnevnom listu 20.
veljače 2012., Ministarstvo
obrane BiH priopćilo je da je
19. veljače 2012., nakon pro-
vedene propisane procedure
za angažiranje pripadnika
OS-a BiH u izvanrednim
situacijama, 20 pripadnika 4.
pješadijske brigade OS-a
BiH iz Čapljine, s jednim
motornim vozilom, upućeno
na ispomoć u čišćenju snijega
ci vi l ni m str ukturama
Mostara. “Pripadnici OS-a
BiH su navedenog dana
čistili snijeg u dijelu grada
između zgrade Političke aka-
demije HDZ-a BiH i zgrade
Raiffeisen banke, gdje se
nalazi garažni i parkirališni
prostor za dio zajedničkih
institucija BiH smještenih u
Mostaru, a u cilju dovođenja
tog prostora u funkcionalno
stanje. Stoga je neutemeljena
navedena konstatacija u spo-
menutom tekstu, kao što bi
jednako bilo neutemeljeno
tvrditi da su vojnici OS-a BiH
čistili snijeg ispred zgrade
Raiffeisen banke“, navodi se
u reagiranju Ministarstva.
Suđenje Radovanu Karadžiću
Optuženi prihvaća
i pisani intervju
s grčkim
predsjednikom
DEN HAAG - Bivši
predsjednik RS-a Rado-
van Karadžić, kojem se u
Haaškom tribunalu sudi
za genocid, zločine protiv
čovječnosti , kršenja
zakona ili običaja rata,
izvijestio je vlasti Grčke
da bi prihvatio da njegov
pravni savjetnik, umje-
sto usmenog, obavi
pisani intervju s grčkim
predsjednikom Karolo-
som Papouliasom. Kako
je priopćeno iz Haaškog
tribunala, optuženi u
pismu Veleposlanstvu
Grčke u Haagu navodi da
prioritet daje izravnim
razgovorima jer omogu-
ćavaju postavljanje
dodatnih pitanja, ali
dodaje i kako bi mogao
prihvatiti intervju u pisa-
nom obliku, ako je to
prihvatljivije za Papou-
liasa. Grčko je Velepo-
slanstvo u nekol i ko
navr ata i zvi j esti l o
Karadžića da se Papou-
lias, koga je obrana
namjeravala pozvati za
svjedoka, ne želi odazvati
na poziv na razgovor.
Razgovor s Papouliasom
zatražen je jer se on, u
svojstvu ministra vanj-
skih poslova Grčke, u
nekoliko navrata tijekom
rata susretao s Karadži-
ćem na Palama, zbog
čega je ocijenjeno da bi
on mogao potvrditi
napore koje je srpska
strana uložila u cilju
postizanja mira u BiH.
8
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
PDP
U Vladi RS-a
nema jedinstva
Zločini u Zvorniku
Grujić se izjasnio
da nije kriv
BANJA LUKA - Par-
tija demokratskog pro-
gresa (PDP) ocijenila je
da povlačenje Prijedloga
zakona o doprinosima s
dnevnog reda jučerašnje
sjednice Narodne skup-
štine RS-a pokazuje da
Vlada nema političko
jedinstvo i da se među
njezinim članovima vode
žestoki sukobi. Ističući
kako premijer RS-a
Aleksandar Džombić
nema autoritet voditi
Vladu, PDP u priopćenju
dodaje i kako se, nakon
Džombićevih izjava da je
zakon o doprinosima
spasonosan za zdravstvo
i Fond PIO, te nakon što
je ministar zdravstva
RS-a Ranko Škrbić poz-
dravio obaranje tog
zakona, postavlja pitanje
je li premijer Škrbić ili
Džombić.
Info…
SARAJEVO - Na
ročištu za izjašnjenje o
krivnji pred Odjelom I za
ratne zločine Suda BiH,
optuženi Slobodan Gru-
jić jučer se izjasnio da
nije kriv. Sud BiH potvr-
dio je 29. prosinca 2011.
optužnicu u ovom pred-
metu koja optuženog
tereti za ratni zločin
protiv civila. U optužnici
se navodi da je optuženi
Grujić, kao pripadnik
jedinice Baljkovica Voj-
ske Srpske Republike
BiH, zajedno s još neko-
liko osoba pucanjem iz
vatrenog oružja lišio
života deset bošnjačkih
civila s područja Zvor-
nika. NINA
BEOGRAD - Suđe-
nje pomagačima u skri-
vanju Ratka Mladića
pred Prvim osnovnim
sudom u Beogradu odg-
ođeno je zbog bolesti
dvojice optuženih, kao i
zbog nedolaska svje-
doka. Stoga je odlučeno
da se suđenje odgodi za
17., 18. i 19. travanj. Sud-
ac je, pak, kazao oso-
bama koje su se pojavile
na jučerašnjem ročištu
da je Haaški tribunal
izvijestio sud u Beo-
gradu da sam Mladić
neće moći svjedočiti
video-linkom u ovom
procesu jer to nije pred-
viđeno pravilima Haaš-
kog tribunala. Obnov-
ljeno suđenje za desetoro
optuženih počelo je u
prosincu 2011., nakon
što je ukinuta prvostu-
panjska presuda kojom
su optuženi oslobođeni
optužbi koje im se stav-
ljaju na teret.
ZENICA - Sudbina 40
radnika ugostiteljsko-trgo-
vačkog i turističkog podu-
zeća “21. decembar” iz Zen-
ice, koji su posljednju plaću
od 50 maraka primili prije
pola godine i čiji je status
nedefiniran, definitivno bi se
mogla znati sutra, a najka-
snije u idući utorak. Na prek-
jučerašnjem sastanku u
Vla di Federacije BiH, kojem
su prisustvovali Zijad Kovač,
predsjednik Sindikata, i In -
dijad Bajramović, predsjed-
nik Štrajkačkog odbora “21.
decembra”, dogovoreno je da
se o sudbini radnika i tvrtke
razgovara na sast anku koj-
em bi, osim federalnog pre-
mijera Nermina Nikšića,
prisustvovali i premijer Ze -
ničko-dobojske županije
Fikret Plevljak, direktor Ru -
dnika mrkog ugljena Zenica
Esad Čivić, te predstavnici
“21. decembra”. Do rata je
ova tvrtka bila u sastavu Ru -
dnika mrkog ugljena Zenica,
a danas je – ničija. Zijad
Kovač, predsjednik Sindi-
kata “21. decembra”, jučer
nam je kazao da je u Elektro-
privredi BiH i Vladi FBiH
podvučeno da je jasno da su
radnici izvarani i da se na
predstojećem sastanku u
Zenici najzad mora igrati
otvorenih karata.
- Mi smo predložili da nas
pripoje Rudni ku mrkog
ugljena Zenica ili da tvrtka
ide u privatizaciju pa da
namirimo svoja potraživanja
od 1, 2 milijuna maraka
nakon dvije pravosnažne
odluke po osnovi razlike nei-
splaćenih plaća po kolektiv-
nom ugovoru od 1996. godine
do danas. Riječ je o glavnici
bez kamata, kaže Kovač.
Poduzeće “21. decembar”
prije rata je imalo status
OOUR-a “Društvena ishra-
na” u sastavu Rudnika mr -
kog ugljena Zenica. Prije 22
godine, Rudnik je ovu tvrtku
izdvojio i registrirao kao
samostalno poduzeće bez
imovine pod nazivom “21.
decembar”.
U to vrijeme os nivač
Rudnika i zeničkog hotela
“Rudar” u kojem i da nas ovi
radnici rade, bila je općina
Zenica, a kasnije je vlasniš-
tvo nad tvrtkom preuzela
Zeničko-dobojska žu panija.
I Rudnik mrkog ugljena
Zenica i hotel “Ru dar” sada
su u sastavu Elektroprivrede
BiH. H.Ibišević
Kako će se riješiti sudbina 40 radnika “21.decembra” iz Zenice?
Došlo je vrijeme za igranje otvorenim kartama
Izjašnjenje pred sucem za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine
Negirali krivnju za
zločine u logoru Silos
Optuženi se terete da su svjesno i voljno sudjelovali u sustavnome, udruženom,
zločinačkom pothvatu i ratnim zločinima od svibnja 1992. do siječnja 1996. u Hadžićima
• Piše: H. Rovčanin
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Bivši pred-
sjednik Skupštine općine
Hadžići Mustafa Đelilović te
Fadil Čović, Mirsad Šabić,
Bećir Hujić, Halid Čović,
Šerif Mešanović i Nermin
Kalember u utorak su pred
sutkinjom za prethodno
saslušanje državnog Suda
Mirom Smajlović negirali
krivnju za ratni zločin protiv
civilnog stanovništva i protiv
ratnih zarobljenika.
Optuženi Nezir Kazić
jučer se nije izjasnio o krivnji,
a sutkinji Smajlović je rekao
kako nije imao dovoljno vre-
mena konzultirati se sa svo-
jim braniteljem te će ročište
na kojem je planirano nje-
govo izjašnjenje biti održano
naknadno.
Zločini u Silosu
Đelilović, Čović, Šabić,
Hujić, Čović, Mešanović,
Kalember i Kazić se prema
optužnici terete da su svje-
sno i voljno sudjelovali u
sustavnome, udruženom,
zločinačkom pothvatu i rat-
nim zločinima od svibnja
1992. godine do siječnja 1996.
godine za vrijeme rata u BiH,
na području općine Hadžići.
Početak suđenja
U okviru zločinačkog
pothvata su planiranjem,
naređivanjem, počinjenjem,
poticanjem, podržavanjem i
pomaganj em poči ni l i
kazneno djelo ratnog zločina
protiv civilnog stanovništva
i kazneno djelo ratnog zlo-
čina protiv ratnih zaroblje-
nika srpske nacionalnosti u
objektima Silos u Tarčinu,
Osnovnoj školi “9. maj” u
Pazariću te u skladištu
vojarne Krupa u mjestu
Zoviku.
U optužnici stoji da su
zatočeni civili bili izloženi
nečovječnom postupanju,
mučenju, namjernom nano-
šenju snažnog tjelesnog ili
duševnog bola ili patnje,
nanošenju velikih patnji i
povreda tjelesnog integriteta
ili zdravlja, oduzimanju
prava na pravično suđenje,
kao i prisiljavanju na pri-
nudni rad.
Osim predsjednika SO-a
Hadžići Đelilovića, optuženi
Čović je u to vrijeme bio
načelnik SJB-a Hadžić,
Šabić zapovjednik Policijske
postaje Pazarić, Kazić zapo-
vjednik 9. brdske brigade
Armije RBiH, Čović i Hujić
upravnici logora Silos, Meša-
nović upravnik logora u skla-
dištu u vojarni Krupa i
Kalember stražar u Silosu. S
obzirom na to da su sedmo-
rica optuženih negirala kriv-
nju, njihov predmet će biti
proslijeđen vijeću Suda BiH
koje će zakazati početak
suđenja.
Zločinački pothvat
U okviru “zločinačkog pothvata” su planiranjem, naređiva-
njem, počinjenjem, poticanjem, podržavanjem i pomaganjem
počinili kazneno djelo ratnog zločina, navodi se u optužnici
BANJA LUKA - Mini-
star za izbjeglice i raseljena
lica RS-a Davor Čordaš je
tijekom sastanka s apostol-
skim nuncijem u BiH Ales-
sandrom D’Erricom nagla-
sio značaj potpore povratni-
cima koji su obnovili imo-
vinu kako bi ostali u njoj i
osigurali osnovne uvjete za
život.
Čordaš je dodao da se
obnova vjerskih objekata
pokazala kao bitan element
u održivosti povratka. Mini-
star je uvaženog gosta upo-
znao s rezultatima Vlade
RS-a i resornog ministar-
stva na realizaciji projekata
obnove i održivosti povratka
u protekloj godini, te o pla-
novima za 2012., za koju su
predviđena sredstva.
Također je nuncija infor-
mirao o trenutnom stanju
po pitanju povratka Hrvata
u RS naglašavajući kako bi
sredstva prikupljena na
donatorskoj konferenciji u
travnju mogla značajno
utjecati na porast broja
zainteresiranih za obnovu
imovine u tom bh. entitetu.
Nuncij D’Errico je rekao da
ga raduje napredak Vlade
RS-a u unapređenju među-
nacionalnih i međureligij-
skih odnosa, te je tijekom
susreta iskazao osobito
zanimanje za efekte regio-
nalne suradnje, priopćeno
je. NINA
Ministar Čordaš s apostolskim nuncijem u BiH
Obnova vjerskih objekata bitan element u održivosti povratka
Dugogodišnje skrivanje
Suđenje
pomagačima
odgođeno
do travnja
9
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
• Piše: Nermin Bise
• dogadjaji@dnevni-list.ba
TOMISLAVGRAD – Kad
su se krovovi štala počeli ur -
u š avati, prizor je bio strašan.
Začuo se jak udar i mogao se
steći dojam kao da se sve ruši
uslijed jakog potresa.
Ovim su riječima radnici
na farmi “Perčinović” u
kupreškom selu Ravno pre-
pričali Slavenu Papiću, vla-
sniku farme, događaj koji je
prethodio potpunom uruša-
vanju štala uslijed čega je
uginulo oko 50 goveda.
Podaci o šteti
-Pod pritiskom ogro-
mnih količina snijega koje su
se danima nakupljale na
krovovima četiri štale, došlo
je do potpunog urušavanja.
Još je dosta krava ostalo
zatrpano u ruševinama i sni-
jegu, nismo ih mogli izvući. U
ponedjeljak su dolazili načel-
nik općine Tomislavgrad,
predstavni k i z Civi l ne
zaštite, te veterinar koji su se
i sami uvjerili u štetu koja je
nastala, rekao je za Dnevni
list Slaven Papić, vlasnik
farme “Perčinović”. Inače,
zanimljiv je statistički poda-
tak da na tu farmu otpada
skoro 50 posto od ukupnog
udjela u uzgoja tovljenih
goveda na području Federa-
cije BiH. Farma je imala oko
1000 grla goveda, uključujući
i telad. Riječ je o stočnom
fondu od kojeg se koristi
samo meso. Kako nam je
rekao Drago Krišto, šef Vete-
rinarske stanice u Tomislav-
gradu, prosječna težina jed-
nog goveda je oko 500 kilo-
grama, dok bikovi, a ima ih
oko 30 na farmi i teže i do
jednu tonu. Cijena jednog
tovljenog goveda kreće se
oko 2500 maraka.
-Nismo mogli procijeniti
ukupnu štetu na farmi jer je
ostalo još uginulih goveda
pod ruševinama koje su zatr-
pane snijegom. Morat ćemo
sačekati da se vremenske
prilike stabiliziraju, kada će
biti moguće iz ruševina
izvući svu uginulu stoku i tek
će se onda znati precizno
kolika je šteta pričinjena,
kaže Krišto.
Nema zaraze
On je dodao kako je za
sada izvučeno oko tridesetak
uginulih grla iz ruševina. Ne
postoji rizik od eventualne
opasnosti zbog činjenice da
uginule životinje nisu uko-
pane.
-Riječ je, dakle, o potpuno
zdravoj stoci, tako da ne
postoji opasnost od širenja
zaraze, a budući da su tem-
perature još uvijek niske,
neće doći ni do raspadanja
uginule stoke, rekao je Krišto
uz napomenu kako je cijela
farma dobro zaštićena i ogra-
đena od eventualnog napada
divljih zvijeri i strvinara. Na
farmi je zaposleno desetak
radnika, pretežno čuvara, i
kako nam je rekao Krišto,
čim se normaliziraju vremen-
ske prilike, uginula stoka će
biti odvezena s farme i uko-
pana, kako bi se izbjegla
pojava dodatnih problema.
TOMISLAVGRAD Nadležni posjetili farmu “Perčinović” na kojoj je uginula stoka
Dosta uginulih goveda ostalo u ruševinama zatrpanim snijegom
BANJA LUKA - Nedeljko
Čubrilović, ministar prometa
i veza RS-a, najavio je kako
će RS i Europska banka za
obnovu i razvoj (EBRD) ugo-
vor o kreditnom zaduženju
od 150 milijuna eura za izg ra-
dnju dionice autoceste Banja
Luka - Doboj, od Prn javora
do Doboja, potpisati 29.
ožujka u Banjoj Luci. Mini-
star je precizirao da su uvjeti
ugovora standardni i da
podrazumijevaju kamatnu
stopu na osnovi šestomjeseč-
nog Euribora plus jedan, s
grace razdobljem u vremenu
izgradnje i rokom otplate od
15 godina.
Prema Čubrilovićevim
riječima, s predstavnicima
EBRD-a postignuta je puna
suglasnost o ugovoru o jam-
stvu, o zajmu i ugovoru o
podršci, ali su se pojavili nes-
porazumi u pogledu tumače-
nja smjernica Banke o pita-
nju uvjeta tendera od njezi-
nog konzultanta. On je, pak,
dodao kako se, najkasnije do
danas, očekuje prijedlog kon-
zultanta, koji će naći najbolje
rješenje za dobivanje ten-
dera.
Dionica autoceste
Potpis ugovora krajem ožujka
Štete u ZHŽ-u nastale uslijed snježnog nevremena mogu se prijaviti najkasnije do 13. ožujka
Ukupno 279 Ljubušaka i
Gruđana prijavilo štete
Općinski uredi civilne zaštite Posušja i Širokog Brijega tek će danas početi sa zaprimanjem
prijava o nastaloj šteti na svom području, a još nije utvrđen rok do kad će se prijave zaprimati
• Piše: Z. Volarević
• dogadjaji@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI - Prijava
šteta nastalih uslijed snjež-
nog nevremena i niskih tem-
peratura logični je slijed
događanja u svim, pa tako i
u Zapadnohercegovačkoj
županiji.
Plastenici, kuće…
Plastenici, obiteljske
k u će i ostali objekti bili su
česta meta vremenski h
neprilika koje su, nadamo se,
iza nas, a upravo štetu na -
stalu na njima građani mogu
prijaviti u općinske urede
civilne zaštite.
Prema podaci ma i z
ljubuške Službe za civilnu-
protupožarnu zaštitu i stam-
beno komunalne poslove, do
jučer ujutro građani su pod-
nijeli 91 prijavu štete nastalu
na plastenicima, dok su 82
građana prijavila štetu na
stambenim objektima. Riječ
je o kućama, točnije uruše-
nim krovovima, nadstrešni-
cama, garažama i ostalim
pr atećim objektima. Grud-
ski ured civilne zaštite do
sada ima zaprimljeno nešto
više od stotinu, točnije 106
prijava nastale štete. Kako
nam je rečeno, nekoliko pri-
java je zaprimljeno u petak,
dok je većina njih nastalu
štetu prijavila tijekom pone-
djeljka. Osim obiteljskih ku -
ća, kako novijih, tako i onih
starijih, te poljoprivrednih
objekata, točnije plastenika,
grudski Ured civilne zaštite
zaprimio je nekoliko prijava
nastale štete na osobnim
vozilima. Kažimo kako svi
građani koji su pretrpjeli
štetu istu mogu prijaviti u
općinske urede civilne zaš-
tite najkasnije do 13. ožujka,
a potrebni obrasci se također
mogu preuzeti na pultu nave-
dene službe.
Elementarna nepogoda
Iako jučer na sastanku
Županijskog stožera civilne
zaštite nije donesena odluka
o prestanku elementarne
nepogode, općinski uredi civ-
ilne zaštite Posušja i Širokog
Brijega, tek će danas inten-
zivnije početi sa zaprima-
njem prijava nastale štete na
svom području. Prema rije-
čima Ivana Miličevića, iz
kriznog stožera općine Pos -
ušje, još nije utvrđen rok do
kada će se prijave zaprimati.
“Prijave štete će se pr imati i
građani će biti o sv emu oba-
viješteni, a do kada će rok biti
to ne znam ali praksa je da to
bude trideset dana”, objasnio
je Miličević. Kako smo
doznali ni općina Široki Bri-
jeg još nije punim jekom
počela s ovim radnjama, ali
se također i kod njih očekuje
aktiviranje tijekom današ-
njeg rada. Materijalne štete
su velike, mnogi objekti su
nastradali zbog velikih koli-
čina snijega, a tek ostaje
oformljenim komisijama za
utvrđivanje šteta, utvrditi
kakvo je stanje na terenu.
Rok za
prijavu
Prijave štete će se
primati i građani će biti
o svemu obaviješteni,
a do kada će rok biti,
to ne znam, ali praksa
je da to bude trideset
dana, objasnio je
Miličević iz kriznog
stožera općine Posušje
NedeljkoČubrilović
Jednaodfarmi prije snježne nepogode
Materijalne štete
suogromne
10
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
BANJA LUKA - Dragan
Čavić, predsjednik i zastu-
pnik Demokratske partije
(DP) u Narodnoj skupštini
RS-a, upozorio je da bi Inve-
sticijsko-razvojna banka
(IRB) RS-a, zbog rizičnih
plasmana, mogla doživjeti
kraj naplate dijela kredita
koje je odobrila nesolven-
tnim tvrtkama u RS-u. Pod-
sjetivši kako je IRB bez
posredovanja poslovni h
banaka plasirao kredite
nekim privatnim tvrtkama,
tj. da je na opisani način
sredstva Europske investicij-
ske banke (EIB), Čavić je
postavio pitanje čime se
zaštitio IRB, jer je preuzeo
sav rizik tih plasmana u vri-
jednosti od 44,5 milijuna
maraka. On, pak, na pitanje
kako se IRB zaštitio u plasi-
ranju tih kredita nije dobio
odgovor od predstavnika
Ministarstva financija RS-a.
Prema njegovim riječima,
neke od tvrtki su višestruki
korisnici kredita, a jedna od
njih je dobila čak 35 milijuna
IRB-a, dok je istovremeno
dužnik Poreznoj upravi RS-a
i otpušta radnike
ZAGREB - Prvo ročište u
postupku protiv Dragana
Paravinje, kojeg se sumnjiči
da je ubio maloljetnu Drni-
šanku Antoniju Bilić, bit će
održano 1. ožujka na Župa-
nijskome sudu u Šibeniku,
potvrdio je novinarima nje-
gov odvjetnik po službenoj
dužnosti Branko Baica. No,
dodao je Baica, još nije
poznato hoće li suđenje biti
otvoreno za javnost. Odvjet-
nik je rekao i kako će on
tražiti da tako bude budući
da je mišljenja da je to u inte-
resu njegova klijenta. Baica
je kazao da će sve biti
poznato na tom prvome pri-
premnom ročištu.
Osim za pokušaj silova-
nja i teško ubojstvo malo-
ljetne Antonije Bilić, Paravi-
nji se na teret stavlja i poku-
šaj silovanja još jedne dje-
vojke na omiškome području.
Paravinja je prošli tjedan iz
BiH vraćen u šibenski pri-
tvor. U prosi ncu 2011.,
Okružni sud u Istočnom
Sarajevu pravomoćno ga je
osudio na dvije godine i deset
mjeseci zatvora zbog silova-
nja na Jahorini 2002.
Dragan Čavić, predsjednik DP-a
Investicijsko-razvojna banka RS-a
neće moći naplatiti kredite
Ubojstvo Antonije Bilić
Suđenje Draganu Paravinji
počinje 1. ožujka
Upozorenja potvrđuju da neki podmuklo rade na uspostavi bošnjačkog entiteta?
Reisov zamjenik Ismet
ef. Spahić osudio tvorce
“fildžan državice” u BiH
• Piše: I. Marić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Zamjenik
poglavara Islamske zajednice
u BiH i iznimno cijenjeni, vre-
mešni, islamski autoritet
Ismet ef. Spahić dramatično
je ovih dana progovorio o
sužavanju životnog prostora
za Bošnjake muslimane u
BiH.
Podsjetio je kako je prije
rata u nekim općinama u
istočnoj Bosni, ali i Hercego-
vini, koje trenutačno pripa-
daju političkome prostoru
RS-a; kao primjerice u Trebi-
nju, Foči, Višegradu, Prije-
doru, Bijeljini, itd. živjelo i po
nekoliko tisuća Bošnjaka
muslimana. Nasilnim etnič-
kim čišćenjem, upozorava
reisov zamjenik, oni su zloči-
nački protjerani, vrlo malo ih
se vratilo, a ima nekih lokal-
nih sredina gdje više nema niti
jednog “muslimanskog uha”.
“Fildžan država”
Nisu to nikakvi novi dra-
matično potresni pokazatelji,
alarmantne poruke i upozore-
nja ef. Spahića odnose se
očigledno na zabrinutost
Islamske zajednice u BiH za
depresivnu budućnost Boš-
njaka muslimana na cijelom
području BiH i neke zadnje
kaotične poteze političkih
elita koje dominantno pred-
vodi i predstavlja najbrojniji
konstitutivni narod u BiH.
Indikativno je da je reisov
zamjenik dramatični istup
tempirao upravo nakon što su
bošnjački zastupnici iz SDA i
SDP-a u državnome Parla-
mentu većinski digli svoj glas
za novi Zakon o popisu pučan-
stva u BiH, u kojem je ukinut
famozni i spasonosni članak
48. koji je do tada jamčio da će
se vlasti na svim razinama
formirati na temelju rezultata
iz popisa pučanstva iz 1991.
godine, a sve dok se u cijelosti
ne završi proces povratka
prognanika u BiH: Iz usta
hafiza Ismeta ef. Spahića je
zapravo izrečena javna najri-
gidnija osuda sluganskih i
pogubnih ustupaka koje su
političkim elitama iz RS-a
darivali lideri SDP-a i SDA,
Zlatko Lagumdžija i Sulej-
man Tihić. Naravno, njihov
izgovor i pravdanja svojih
političkih stavova, pravno
dvojbeno utemeljenih na enti-
tetskim ustavima, drukčiji su
od vrha Islamske zajednice i
podvučeni su pod državni i
nacionalni interes da se poli-
tičke prilike u BiH konačno
stabiliziraju i pokrenu bloki-
rani europski procesi. S druge
strane, Islamska zajednica,
barem se tako može iščitati,
Zakon o popisu bez 48. članka
i svu pasivnost i nemoć boš-
njačke politike u BiH tretira
kao nacionalnu izdaju i pro-
daju, ponižavanje i pljuvanje
po stravični m žrtvama
posljednjeg rata i cementira-
nje Karadžićeve “genocidne
tvorevine” bez bošnjačkog
političkog i vjerskog bića.
Zamjenik poglavara Islamske
zajednice u BiH Ismet ef. Spa-
hić je jezivo konkretan i izra-
van. On naime smatra kako
se rapidno sužava prostor za
Bošnjake muslimane u BiH.
Dapače, smatra kako se svje-
sno stvara nova “Palestina”
na ovim prostorima, ali se
istodobno duboko nada kako
“međunarodna zajednica
neće dopustiti bošnjačke glu-
posti i realiziranje zlobnoga
projekta ‘fildžan državice’ na
teritoriju BiH”.
Nakon nekoliko “sušnih”
godina iskopana je ponovno
ta “izmišljotina”, odnosno
navodna “topla i prijateljska
preporuka” pokojnog pale-
stinskog lidera Jasera Arafata
koji je savjetovao Aliju Izetbe-
govića da pristane na “fildžan
državicu” jer njegovo iskustvo
mu sugerira da je nešto slično
on trebao objeručke prigrliti,
a kada je “profulao”, nije
nikad dobio niti pedlja pale-
stinske zemlje. Neki kažu da
je tada Izetbegović samo
odmahnuo rukom, ali ima i
onih koji se kunu da je Hrva-
tima nudio zapadnu Hercego-
vinu kako bi zaokružio musli-
mansku “fildžan državicu”.
Povijest i sami Bošnjaci će
suditi i Aliji i svim drugim
trgovcima.
Dugoročni potezi
S obzirom da su parla-
mentarci iz Silajdžićevog
SBiH i Radončićevog SBB-a
BiH uglavnom bili protiv
popisa pučanstva bez okon-
čanja procesa povratka, jasno
je da je otrovne strjelice ef.
Spahić torpedirao na adrese
SDP-a i SDA. Javna osuda
navodnih zagovornika uteme-
ljenja “fildžan državice” uka-
zuje da vrh Islamske zajed-
nice u BiH prepoznaje ili
apsolutno znade da neke
bošnjačke političke elite pod-
muklo grade taj pakleni pro-
jekt i to, ako je to točno, samo
na području Federacije BiH:
Jer, laicima je neupitno da
“muslimanske državice” ne
može biti niti u snovima na
“čistom” teritoriju RS-a ako
tamo nema bošnjačkih glava.
Islamskoj zajednici je tijesno
na skučenome prostoru i zato
je upalila alarm za uzbunu. Je
li to samo dnevno-politički
prezir upućen prema omraže-
nom, odmetničkom, dvojcu
Lagumdžija-Tihić ili će Rija-
set Islamske zajednice doista
biti prisiljen i planira povući
neke dugoročne poteze, teško
je u ovom trenutku dokučiti.
Poglavaru Ceriću za vra-
tom “pušu” očajni imami iz
RS-a koji jauču da su sa svo-
jim malobrojnim povratni-
cima, vjernicima, prepušteni
stihiji i sudbini, na milost i
nemilost novim političkim
gospodarima u sredinama
gdje su nekada bili dominanti,
a koje su s “ponekim musli-
manskim uhom”. Iako se svi
kunu u potrebu svebošnjač-
kog sjedanja za stol, vrh
Islamske zajednice u BiH i
neke omiljene stranke dra-
konski se i nepomirljivo uda-
ljavaju od SDP-a i SDA. Treba
imati na umu da Bošnjaci
ogromnu potporu ipak još
uvijek daju političkim projek-
tima “zeleno-crvene” koali-
cije. Očigledno se to želi raz-
biti, adut je “nabiti nekome na
nos iluzornu ‘fildžan drža-
vicu’”.
Zadnji dramatični istup zamjenika poglavara Islamske zajednice u BiH Ismeta ef.
Spahića, zapravo je potvrda da neki na tom paklenom projektu podmuklo rade. Gdje?
Tajni plan
Javna osuda navodnih
zagovornika utemeljenja
“fildžan državice” ukazuje
da vrh Islamske zajednice u
BiH prepoznaje ili apso-
lutno znade da neke
bošnjačke političke elite
podmuklo grade taj pakleni
projekt i to, ako je to točno,
samo na području FBiH
Iz usta hafiza Ismeta
ef. Spahića je zapravo
izrečena javna
najrigidnija osuda
sluganskih i pogubnih
ustupaka koje su
političkim elitama iz
Republike Srpske
darivali lideri SDP-a i
SDA, Zlatko Lagumd-
žija i Sulejman Tihić.
PoglavaruCerićuzavratom
“pušu”očajni imami iz RS-a
DraganČavić DraganParavinja
11
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
SARAJEVO - Svjedok
Tu žiteljstva BiH Suvad
Rogo, bivši pripadnik odreda
“Zulfikar”, izjavio je na suđe-
nju Zul f i karu Al išpagi,
Nihadu Bojadžiću, Mensuru
Memiću, Dževadu Salčinu,
Senadu Hakaloviću i Ned-
žadu Hodžiću, koje se tereti
za ubojstva 18 civila i četiri
pripadnika HVO-a u selu
Trusina kod Konjica 16. trav-
nja 1993., da optuženi Ališ-
pago nije bio zapovjednik
Specijalnog odreda za pos -
ebne namjene “Zulfikar” u
vrij eme kada su pripadnici
tog odreda počinili spome-
nute zločine. Svjedok je,
nadalje, ustvrdio da je optu-
ženi Ališpago postao zamje-
nik zapovjednika Operativne
grupe “Igman” u ožujku
1993. te više nije bio zapovje-
dnik odreda. Prema njego-
vim riječima, zapovjednik
odreda “Zulfikar” tada je
postao optuženi Nihad Boj-
adžić. No, prema fotokopij a-
ma ratnog dnevnika odr eda
“Zulfikar”, čije je dijelove
svjedoku predočila tužite-
ljica Vesna Budimir, vidljivo
je da je od ožujka do kolovoza
1993. zapovjednik odreda bio
upravo Ališpago, dok je
Bojadžić bio zamjenik. Na
pitanje Sudskog vijeća je li
smjena zapovjednika bitan
događaj i je li to zabilježio u
dnevnik, svjedok Rogo pot-
vrdio je kako to jest bitan
do gađaj, ali je kazao da ga
nije zabilježio, iako bi po zna-
čaju za smjenu zapovjednika
trebalo biti mjesta u dnev-
niku. Edina Rešidović, bra-
niteljica optuženog Bojad-
žića, svjedoku je pokazala
dokument Stožera Vrhovnog
zapovjedništva ABiH od 22.
travnja 1993. u kojem piše da
je Bojadžić imenovan za
pomoćnika načelnika za oba-
vještajne poslove na isture-
nom zapovjednom mjestu u
Bradini, općina Konjic, ali je
Rogo rekao da taj dokument
nije vidio te napomenuo da je
odred “Zulfikar” napustio
krajem 1993. jer optuženi
Ališpago više nije bio zapo-
vjednik.
Govoreći o zločinu u selu
Trusina, svjedok je rekao da
je za ubojstva civila i zaroblje-
nih vojnika doznao u drugoj
polovici travnja 1993. BIRN
Iskaz Suvada Roge na suđenju za zločine u Trusini
U vrijeme počinjenja zločina zapovjednik je bio Nihad Bojadžić
“DVA IGRAČA S KLUPE”
Ivo Sanader i Ivić Pašalić u
utrci za predsjednika HDZ-a?
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
ZAGREB – Poput bume-
ranga u Hrvatskoj je odje-
knula vijest kako će se bivši
predsjednik hrvatske Vlade
i HDZ-a Ivo Sanader na pred-
stojećim stranačkim izbo-
rima ponovno kandidirati za
predsjedni ka hrvatskog
HDZ-a.
Naime, hrvatski mediji,
pozivajući se na izvore iz
HDZ-a, navode kako odre-
đeni broj članova stranke
nagovara Sanadera da se
kandidira na izborima jer
jedino on može stranku
dovesti u red. S obzirom da
se već duže vrijeme priča o
povratku Pašalića u HDZ,
vrlo lako bi se mogao dogo-
diti novi obračun ovog
dvojca, slično kao i 2002.
godine, kada je s 93 glasa više
pobjedu odnio Sanader.
Upravo s tog izbornog sabora
HDZ-a i dan-danas se vuku
repovi s obzirom da je Brani-
mir Glavaš priznao kako su
se radile zakulisne igre kako
bi se omogućilo da Sanader
pobijedi tada velikog favorita
Pašalića.
Bez prepreka
Prema informacijama
koje cure iz HDZ-a, nakon
što je Pašalić prije nekoliko
dana najavio svoju namjeru
povratka u HDZ, dio prijate-
lja iz stranke odlučio je Sana-
dera pokušati uvjeriti da se i
on uključi u predstojeću
bitku za predsjednika HDZ-
a. Priča postaje zanimljivi-
jom ako znamo kako za tu
opciju ne postoje ni formalne
prepreke.
Naime, Sanader je 2010.
godine izbačen iz HDZ-a, ali
nitko ga još nije smijenio s
dužnosti počasnog predsjed-
nika, pa bi se s te pozicije
mogao uključiti i u bitku za
prvog čovjeka stranke.
Prema tim navodima, s duž-
nosti počasnog predsjednika
mogao bi se kandidirati i za
prvog čovjeka stranke jer u
članku 35a Statuta HDZ-a
doslovce stoji da je dužnost
počasnog predsjednika doži-
votna. Prepreku za kandida-
turu ne predstavljaju niti
sudski procesi protiv Sana-
dera, jer pravomoćna pre-
suda još nije donesena.
Prema hrvatskom Ustavu,
svaka osoba je nevina sve dok
se ne donese pravomoćna
presuda.
S obzirom na sve nave-
deno, za Sanadera ne postoje
formalne prepreke objaviti
svoju kandidaturu.
Bespoštedna borba
Ukoliko se zaista i obi-
stine ove najave, ionako
žestoka borba za predsjed-
nika HDZ-a postat će još
zanimljivija. Naime, ne treba
sumnjati kako Sanader unu-
tar stranke još uvijek ima
mnogo istomišljenika i osoba
koje je upravo on “uhljebio” u
stranku, a koji mu nikada
nisu okrenuli leđa.
S obzirom na to, kao i
izuzetno loše stanje u stranci,
Sanader može pomrsiti
račune najjačim kandida-
tima za stranački tron –
Jadranki Kosor, Darku Mili-
noviću i Domagoju Ivanu
Miloševiću. Što se tiče moral-
nog aspekta eventualne
Sanaderove kandidature,
njegovi istomišljenici jedno-
glasni su u ocjeni kako se
bivšem hrvatskom premijeru
u dosadašnjim suđenjima
nije uspjela prišiti niti jedna
afera, a suđenja su još uvijek
u tijeku. Isto tako, navode
kako niti Pašalić nije “čist”,
jer, iako protiv njega nije
podignuta niti jedna optuž-
nica, broj afera koje su ga
pratile kao svojedobno naj-
moćnijeg suradnika bivšeg
predsjednika Franje Tu -
đmana Hrvatskom i danas
odjekuju.
Kako god završio, ovaj
najavljeni povratak Pašalića
i eventualni povratak Sana-
dera na hrvatsku političku
scenu, sama činjenica kako
se o ovakvim opcijama uopće
razmišlja, dovoljno govori o
trenutačnom stanju u ne
tako davno najmoćnijoj
stranci u Hrvatskoj.
Prema informacijama koje cure iz HDZ-a, određeni broj članova stranke intenzivno nagovara
Sanadera da se kandidira za predsjednika jer smatraju kako jedino on može HDZ dovesti u red
Zaoštrava se borba za čelnog čovjeka najjače oporbene stranke u Hrvatskoj
Za opciju Sanaderove
kandidature ne postoje
formalne prepreke
Pašalić najavio
povratak
12
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Kolumna
Elementarna nepogoda i njezine
posljedice u užem području
Hercegovačko-neretvanske županije
UVOD
Elementarne nepogode su se uvijek
javljale kako u svijetu, tako i na našim
prostorima. To je prirodni ciklus i vrlo
je teško predvidjeti kada će to biti
ekstremno ili u blažem obliku. S time
treba računati i biti pripravan u onoj
mjeri u kojoj to opće prilike dopuštaju.
Danas je moguće pratiti kretanje masa
satelitskim snimkama i dobrim dijelom
nuditi dosta točne vremenske pro-
gnoze, ali zasigurno ne i ekstremne koje
se po pravilu javljaju barem kod nas u
relacijama od skoro jedanput u stotinu
godina.
Snježne oborine u našem užem
okruženju su prava rijetkost, a posebno
u gradu Mostaru i kompletnoj dolini
rijeke Neretve, gdje se ljudi na neki
način i vesele toj pojavi. Međutim,
ekstremne pojave donose sa sobom i
mnoge poteškoće koje treba savlada-
vati i prilagođavati se na mogući način,
izbjegavajući paniku i strah koji ništa
ne donose. To se posebno javlja u gra-
dovima u kojima komunalna kultura
nije na odgovarajućoj razini i kod poljo-
privredne proizvodnje koja je izravno
izložena tim nedaćama. Pored snježnih
oborina javljaju se redovito niske tem-
perature i mrazevi koji su za biljni svijet
i najopasniji. U takvoj situaciji nameće
se potreba da se ljudima dadnu odgo-
varajuće upute kada su u pitanju vrtovi,
nasadi voćaka i vinograda, jednogodiš-
nje kulture u povrtlarstvu, sve u
namjeri da se javno kaže o toj pojavi i
što treba realno očekivati, s tim da
ovakav populistički pristup o stručnim
problemima ne pretendira isključivost
uz puno prihvaćanje iskustava drugih
i njihove prakse.
1. SADAŠNJE STANJE
Prosječne visine snijega u užem
okruženju i prostorima u dolini Neretve
kreću se od 50 – 80 cm, računajući na
prigradska i gradska naselja kao i
glavne cestovne komunikacije u tom
okviru. U širem okruženju to su još veći
nanosi snijega udruženi s jakom burom
koja je dosezala i do 120km/min. Ono
što posebno brine jesu velike naslage
snijega i trajanje vrlo niskih tempera-
tura koje su dosezale i do -17 stupnjeva
Celzijevih. Zapravo, to jest najveći pro-
blem u biljnom svijetu svih vrsta na
kojima će ostati različiti ožiljci ili će
doći do ugibanja.
Poseban je problem kod zaštićenih
prostora u kojima se po pravilu uzgaja
rano povrće i presadnice jednogodiš-
njeg bilja. Tu su se dogodile štete pored
nasada i na objektima gdje se događalo
da su mnogi potpuno urušeni. Radi se
o plastenicima i staklenicima, posebno
u područjima općina Čapljina, Mostar,
pa i Ljubuški. Ovakva situacija namet-
nula je potrebu proglašenja izvanred-
nog stanja na ovim područjima, kao i u
gradskim naseljima u kojima snježne
oborine prelaze visinu od 50 cm.
Posljedice su ogromne i trenutačno
nesagledive, jer predstoje nakon otapa-
nja snijega pojave kiša gdje će doći do
poplava u svim nižim predjelima, zatim
objektima u naseljenim mjestima koji
se nađu na udaru tog prirodnog feno-
mena. S ovom činjenicom treba se
suočiti i učiniti sve što se može i mora,
jer će stanovništvo pasti u još veće siro-
maštvo koje inače uvijek plaća najveću
cijenu. To predstavlja ozbiljan druš-
tveno-socijalni problem i potrebno je
iskazati maksimum senzibiliteta,
odgovornosti i solidarnosti u savlađi-
vanju nastale situacije, koja će se mani-
festirati na određen način u svakom
kućanstvu. Porušeni objekti, uništena
proizvodnja, prazne tržnice zavirit će
duboko u svačiji džep jer roba neće biti
i bit će vrlo skupe.
2. KAKO DALJE
U naseljenim mjestima potrebno je
bez odlaganja čistiti ulice s nogostupa
i po mogućnosti naslage snijega odvesti
na mjesta gdje će proizvesti najmanje
štete. To posebno vrijedi za grad
Mostar koji je okovan snijegom tako da
su posebno ugroženi pješaci jer nogo-
stupi se uopće ne čiste. Ovdje se zapravo
manifestira razina komunalne kulture
koja nije položila ispit.
Kada je u pitanju biljni svijet koji je
u ovom napisu i povod za isticanje teš-
koća koje je izazivala elementarna
nepogoda velikih razmjera, ljudi su
uplašeni, a posebno poljoprivredni
proizvođači, u strahu da će morati zbra-
jati velike štete umjesto plodova.
Međutim, strahovanje nad činjenicom
koja se dogodila ne odlaže potrebu
obavljanja nekih radnji pa makar i uz
velike napore.
Prije svega, snježne nanose treba
otresti s biljaka, a posebno kod vazda-
zelenih vrsta koje na svojim granama
nose bukete lišća. To je teret koji iza-
ziva lomove i fizički ga treba ukloniti i
to odmah u hodu. Druga važna opera-
cija je rezidba ukoliko već nije obav-
ljena, čime se rasterećuje biljka i potiče
nakon snijega i mrazeva da daje nove
izboje. Nadalje treba po mogućnosti
ranjene biljke zamotavati jutom kod
kojih se primjećuje pucanje kore, koje
po pravilu izazivaju niske temperature.
Ovdje treba napomenuti da je trajanje
niskih temperatura jako važno i to je
ono što je pogubno za biljku jer prola-
zne niske temperature ne proizvode
značajnije štete.
Nasadi voćaka i vinograda će biti
najviše ugroženi i treba računati da će
u idućoj sezoni prinosi biti oskudni.
Potrebno je ukloniti sve suhe grane na
svim vrstama bilja, a potpuno uginule
treba odmah ukloniti. To posebno vri-
jedi za četinarske vrste koje, kada se
osuše, mogu proizvesti napad insekata
i drugih zaraza.
Ako su u pitanju prirodni travnjaci,
ne bi trebalo biti veće štete, jer snježni
nanosi i led čuvaju ih od izmrzavanja
kao i druge ratarske kulture, posebno
žitarice. To treba prepustiti vremenu i
postupnom topljenju snijega i leda.
Ukoliko se radi o umjetnim travnja-
cima, to se može mehaničkim putem
ukloniti. Posipanje sa solju ne treba
raditi, jer može izazvati posljedice i
dovesti do potpunog propadanja.
Ukrasne biljke i druge vrste koje se
uzgajaju u kontejnerima nakon toplje-
nja snijega i leda, te postizanja tempe-
ratura zraka iznad 15 stupnjeva Celzi-
jevih treba lagano zaliti i time pota-
knuti aktivnost žilinog sustava koji se
nalazi u isušenom supstratu i nema
mogućnosti za bilo kakve učinke. Ovdje
se susreću spoznaje fiziologije bilja i
zemljišta pa to treba pažljivo uraditi,
posebno kod sobnog bilja ili lončanica.
ZAKLJUČAK
Zatečeno stanje elementarne nepo-
gode u ovakvom opsegu i obliku sve nas
je zateklo nespremne, pa su i moguće
aktivnosti svedene na najmanju mjeru.
Ovdje je bilo riječi, prije svega, o biljnom
svijetu i njegovom stanju, kao i nekim
napomenama iz oblasti komunalne
kulture.
To se jednostavno nametnulo,
makar to traži širi i studiozniji pristup.
Vjerojatno će mnogi žitelji u ovome
prepoznati ležerniji pristup ovako veli-
koj nedaći, ali to je zapravo objektivizi-
ranje nastale situacije u kojoj pretje-
rana panika i puno priče neće puno
pomoći.
Namjera je bila da se istaknu pro-
blemi, predlože neke mjere iz oblasti
biotehnike kao i poziv povjerenstvu za
procjenu šteta da objektivno i realno
izvrši procjenu kako kapitalnih obje-
kata, tako i nasada svih vrsta i u ovakvo
teškoj situaciji to svede na što bržu i
nužnu potporu koja treba biti prihvat-
ljiva. Ovdje treba uključiti Savjeto-
davnu službu Federalnog agromedite-
ranskog zavoda Mostar (ranije Agro-
nomski institut), koji ima dobro orga-
niziranu službu i vrsne stručnjake za
takve probleme i što je puno važnije,
ovaj Zavod ima ovlast za te poslove kao
jedna od državnih ustanova za pod-
ručje Federacije BiH. Jer, prema pro-
cjenama s terena, štete su ogromne i
treba ih vrlo ozbiljno sagledati kao i
moguće posljedice za iduće razdoblje.
Gost kolumnist
Prof. dr. sc.
Jakov Pehar
Kada je u pitanju biljni svijet
koji je u ovom napisu i povod
za isticanje teškoća koje je
izazivala elementarna
nepogoda velikih razmjera,
ljudi su uplašeni, a posebno
poljoprivredni proizvođači, u
strahu da će morati zbrajati
velike štete umjesto plodova
13
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
14
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
Nakon dugog iščekivanja, Severina Vučković
rodila je prvo dijete u splitskom rodilištu
RODILA SE
NAJIŠČEKIVANIJA
BEBA REGIJE
Na svijet došao
mali Aleksandar!
Maleni Aleksandar težak je 3200 grama i dugačak je 52 centimetra. Porođaj je prošao bez p
Jedna od najpopularnijih
pjevačica na ovim prosto-
rima Severina Vučković ro -
dila je zdravog dječaka car-
skim rezom u ponedjeljak
navečer u 23.04 sati u Kli-
ničko-bolničkom centru u
Splitu. Maleni dječak dobio
je ime Aleksandar, težak je
3200 grama i dugačak je 52
centimetra. Severina je
dobila trudove u večernjim
satima te, iako je inzistirala
na prirodnom porađaju, pre-
bačena je u operacijsku dvo-
ranu te je rodila carskim
rezom. Porođaj je prošao bez
poteškoća, a majka i dijete
osjećaju se dobro, javio je
Severinin menadžer Tomi-
slav Petrović.
Ovo je prvo dijete Seve-
rini i njezinom odabraniku
srpskom poduzetniku Mil -
anu Popoviću te, iako pre-
sretni zbog rođenja djeteta,
nisu željeli davati nikakve
izjave za medije, već su izra-
zili želju da prve trenutke sa
sinom provedu u miru i pri-
vatnosti.
Komplikacije u trudnoći
Sretnu vijest o trudnoći
Severina je s javnošću podi-
jelila početkom kolovoza
prošle godine, kad je obzna-
nila da je u trećem mjesecu
trudnoće.
U splitsku bolnicu pri-
mljena je drugog siječnja,
zbog blažeg krvarenja u
uznapredovanoj fazi trud-
noće, a iako su liječnici tada
najavili da će je kroz dan -
dva pustiti na kućnu njegu, u
bolnici je ostala do porođaja.
Za vrijeme boravka u bolnici
Severina nije bila razmažena
zvijezda, tvrdi osoblje split-
skog KBC-a. Bila je smje-
štena u klasičnoj bolničkoj
sobi, jela je sve što jedu i
ostale trudnice, a vrijeme je
provodila čitajući knjige o
odgoju djece.Često su je
posjećivali majka Ana i
zaručnik Milan Popović te
menadžer Tomislav Petrović.
Otkako je objavljeno da je
Severina u bolnici na čuvanju
trudnoće, i domaći i strani
mediji nagađali su o terminu
porođaja. Srpski su mediji
čak objavili da je Severina na
pravoslavni Božić rodila
sina, što je kasnije demanti-
rano. Šuškalo se također da
će svom prvom sinu dati ime
Ivan Aleksandar, kao i to
kako je Severina izrazila
želju da rodi 7. veljače, kada
je rođen njezin pokojni otac
Sever. Međutim, malom
Aleksandru se nije žurilo.
Iako je trudnoća u
početku nije sputavala u
nastupima i pojavljivanju na
raznim događanjima, jer je
uz pjesmu “Brad Pitt” sni-
mila spot i za novu pjesmu
“Grad bez ljudi”, u posljed-
njoj fazi se pjevačica ipak
morala malo “smiriti” i uzeti
stanku od koncerata. Predah
od nastupa iskoristila je za
rad na novom albumu, koji
njezini obožavatelji željno
iščekuju, a čiji je izlazak na
tržište odgođen upravo zbog
dolaska prinove. Severina bi
se uskoro trebala vratiti i na
pozornicu - Goran Bregović
je najavio kako će biti njegova
gošća na velikom koncertu
kojeg povodom svog 62.
rođendana sprema u sarajev-
skoj Zetri 24. ožujka ove
godine.
Ljubav na prvi pogled
Podsjetimo, svog princa
na bijelom konju popularna
Severina je dočekala prije
nešto više od godinu dana,
Ovo je prvo dijete Severini i njezinom odabraniku srpskom poduzetniku Milanu Popoviću
te, iako presretni zbog rođenja djeteta, nisu željeli davati nikakve izjave za medije, već su
izrazili želju da prve trenutke sa sinom provedu u miru i privatnosti
točnije u prosincu 2010.
‘Kralj bakra’, kako ga mnogi
nazivaju, i pjevačica prvi put
su se upoznali na proslavi
njegovog rođendana, gdje je
ona pjevala i, kako je kasnije
priznala, zaljubila se u njega
na prvi pogled. “Dogodilo se
nedavno, spontano, kao što
se takve stvari događaju”,
kazala je tada Severina. Na -
kon gaže na Milanovom
rođendanu, Severina je pre-
kinula vezu sa Slavkom Šaji-
novićem s kojim je bila zaru-
čena i planirala svadbu.
Medijski iznimno popraćena
ljubavna veza Severine i
Milana od početka je bila
zanimljiva javnosti. Mnogo
se pisalo o selidbi Severine u
Vojvodinu, gdje je Milan
izgradio salaš za nju, a brojni
znatiželjnici su pratili sve
dogodovštine jednog od naj-
popularnijih parova u regiji.
Pjevačica će u splitskoj
bolnici ostati još desetak
dana da bi se oporavila,
odmorila, ali i pripremila na
majčinstvo. Zatim će se pre-
seliti na nekoliko dana kod
svoje majke Ane, koja živi u
Splitu, a koja će joj pomagati
u prvima danima majčin-
stva. S. Dedić/agencije
15
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Događaji
LJUBUŠKI – Jučer je u prostorijama
općine Ljubuški načelnik Nevenko
Barbarić primio ljubuške meštre od
karnevala. Povratak ključeva načel-
niku Barbariću “teška srca” predali
su meštri. Nakon što je u dobroj
organizaciji i još boljoj zabavi zavr-
šila vladavina Karnevalske Republi-
ke, ključevi grada vraćeni su u prave
ruke. Načelnik Barbarić ovom prili-
kom se zahvalio meštrima, ali i svim
organizatorima na trudu jer je bez
obzira na vremenske neprilike
Ljubuški karneval prošao u najbo-
ljem ugođaju. Isto tako, načelnik se
ovim putem zahvalio i svim učitelji-
cama, učiteljima i nastavnicima
koji su dali sve od sebe da se
stvori prava karnevalska povorka
koja je iz godine u godinu sve bo-
gatija. R. P.
Završila vladavina Karnevalske Republike
Nevenko Barbarić primio
ljubuške meštre od karnevala
poteškoća, a majka i dijete osjećaju se dobro, javio je Severinin menadžer Tomislav Petrović
Sretnu vijest
o trudnoći
Severina je s
javnošću
podijelila
početkom
kolovoza prošle
godine, kad je
obznanila da je u
trećem mjesecu
trudnoće
U splitsku bolnicu
primljena je
2. siječnja, zbog
blažeg krvarenja
u uznapredova-
noj fazi trudnoće,
a iako su liječnici
tada najavili da
će je kroz dan
- dva pustiti na
kućnu njegu, u
bolnici je ostala
do porođaja
SeverininamajkaAnai
zaručnikMilanPopović
Severina je dobila
trudove u večernjim

satima te, iako je
inzistirala na prirodnom

porađaju, prebačena
je u operacijsku
dvoranu te je rodila
carskim rezom
Mostar
16
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u Mostaru
prevladavati
umjereno oblačno
vrijeme
4
o
C
9
o
C
• Piše: Dalibor Drlje
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Vlada HNŽ-a
predvođena premijerom
Denisom Lasićem svečanom
je sjednicom obilježila prvih
100 dana rada.
Govoreći o radu Vlade,
premijer Lasić je još jednom
naglasio opredijeljenost za
timski rad te je istaknuo da
mu je jedna od najvažnijih
vodilja u radu politiku i politi-
kantstvo smanjiti na najma-
nju moguću mjeru, što je,
kako smatra, u dosadašnjem
dijelu uspio napraviti.
Pokrenuti gospodarstvo
Lasić je istaknuo kako je
vrijeme globalne krize te da je
potrebno pokrenuti gospo-
darstvo.
- Naš cilj je stvoriti jedan
zakonski ambijent poželjan za
ulaganja. Mi, nažalost, danas
kao županija nismo poželjni
za ulaganja, a samim time i za
otvaranja radnih mjesta.
Ni zom seta zakona koje
želimo u što skorijem roku
do n i jeti želimo otvoriti taj
prostor, a samim time dobiti
nova radna mjesta, nove ula-
gače, jer mi smo kao županija
prebogati resursi ma, a
nemamo taj zakonski ambi-
jent, rekao je Lasić.
Odgovarajući na novinar-
sko pitanje kako bi ocijenio
dosadašnji rad, rekao je da se
nadao da će biti još bolji, ali je
naveo kako su u 100 dana
dosta toga proživjeli.
- Možda nismo bili svjesni
ni situacije u kojoj smo se
našli, a još nam se dogodila i
elementarna nepogoda, koja
je usporila dodatno rad. Naj-
važnije da smo ostali na
nogama i Vlada nakon usva-
janja proračuna treba poka-
zati koliko ima snage i mora
donijeti niz zakona, naveo je
Lasić, koji je prilikom svog
izlaganja predstavio i rad
Vlade do kraja mandata.
Govoreći o stanju u resor-
nim ministarstvima, županij-
ski ministri uglavnom su se
žalili na neizmirene financij-
ske obveze koje su preuzeli
zajedno s ministarstvima, no
istaknuli su da će predanim
radom i racionalizacijom
nastojati prevladati sve te
probleme.
Kao neke od najvažnijih
zadataka kojima će se Vlada
HNŽ-a baviti u bliskoj buduć-
nosti ministri su istaknuli
borbu s nelikvidnošću, zatim
osiguravanje sredstava za
besplatno zdravstveno osigu-
ranje za sve osobe mlađe od
18 i starije od 65 godina, usva-
janje Zakona o plaćama
HNŽ-a i Zakona o javno-pri-
vatnom partnerstvu HNŽ-a
te izmjene Zakon o koncesi-
jama HNŽ-a.
Svečani ručak
Županijski ministar gos-
po darstva Amer Zagorčić
kaz ao je da će ključan doku-
ment biti strategija razvoja
malog i srednjeg poduzetniš-
tva, čija je izrada u tijeku i čije
se usvajanje očekuje tijekom
2012. U dosadašnjem razdob-
lju najviše aktivnosti se doga-
đalo u dva najveća ministar-
stva - zdravstva i obrazovanja,
što su ministri i obrazložili u
svojim izlaganjima.
Nakon izlaganja mini-
stara i predstavljanja pro-
grama rada, u mostarskom
hotelu “Ero” upriličen je i
svečani ručak na kojem su uz
medije prisustvovali pred-
stavnici zakonodavne vlasti,
mostarskih visokoškolskih
ustanova, kao i načelnici
općina u HNŽ-u.
Vlada HNŽ-a svečanom sjednicom obilježila dosadašnji rad i predstavila planove za budućnost
100 DANA RADA VLADE
DENIS LASIĆ: Stvoriti zakonski
ambijent poželjan za ulaganja
RESTORAN
)RQWDQDNRG6RþH
Liska ulica u Mostaru
RESTORAN
)RQWDQDNRG6RþH
Liska ulica u Mostaru
Švedski stol svakim
radnim danom uz
QHRJUDQLÿHQX
konzumaciju hrane
od 8 do 13 sati
Nedjeljni obiteljski
UXÿDNX]SULJRGQH
menije
četvrtkom, petkom, subotom
i nedjeljom glazba uživo
8 KM PO OSOBI
k
10 KM PO OSOBI
Mi, nažalost, danas kao županija nismo poželjni za ulaganja, a samim time i za otvaranja radnih mjesta. Nizom seta zakona
koje želimo u što skorijem roku donijeti želimo otvoriti taj prostor, a samim time dobiti nova radna mjesta, rekao je Lasić
MOSTAR - Kolegij Grad-
skog vijeća Grada Mostara je
zatražio da dnevni red iduće
sjednice Vijeća, koja će biti
održana u ponedjeljak, 27.
veljače u 10 sati u Centru za
kulturu Mostar, obvezno
sadr žava i izvješće gradona-
čelnika o proglašenju elem-
en tarne nepogode.
Nakon razmatranja ovog
izvješća i kompletiranja svih
informacija, Vijeće će odlučiti
o doda tnim mjerama u orga-
nizacijskom i tehničkom
smislu, za poboljšanje funk-
cioniranja Grada kod izvan-
rednih uv j eta. Nakon progla-
šenja prestanka stanja ele-
mentarne nepogode, Kolegij
inzistira da se u redovitom
radu kom unalnih poduzeća,
odr ede prioriteti nastavka
čišćenja snijega; tj. da se ti
poslovi koordiniraju s nadlež-
nom gradskom službom.
Kolegij Gradskog vijeća je
zatražio od komunalnih ins-
pektora da zajedno s pre ds-
tavnicima MUP-a oslobode
već očišćene pločnike od
automobila, kako bi se osigu-
ralo lakše kretanje pješaka.
Kolegij Gradskog vijeća Grada Mostara zatražio
Uklanjanje automobila s pločnika radi kretanja pješaka
Premijer HNŽ-a Denis Lasić
Županijska vlada na jučerašnjoj sjednici održanoj umostarskomhotelu‘‘Ero’’
17
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne.
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom, uključu-
jući nedjelju i blagdane i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici Stjepana
Radića također radi svakim radnim danom od 8 do 23 sata, ali i
nedjeljom i blagdanima od 20 do 23 sata. I ljekarna u Ulici maršala
Tita radi svakim radnim danom, uključujući nedjelju i blagdane.
Duboravačka bb, Tel. 036 310 050
Ul. Bariše Smoljana
88 000 Mostar
prodaja ekskluzivnih stanova kod Rondoa
Neretva Gradnja
Atraktivna ponuda !!!
Stanovi
površine
оd
47m
2
do 110m
2
N
O
V
O
!!!
Prodaje se luksuzan jednosoban stan kod Rondoa
Je
d
n
o
s
o
b
n
i s
ta
n
p
o
v

in
e

5
4
,8
5
m
2
IZUZETNO POVOLJNO!!!
GO SDA MOSTAR
Vratiti Statut
koji je postojao
prije nametnutog
MOSTAR - Povodom
odluke Ustavnog suda BiH
koja se odnosi na izmjene
Izbornog zakona BiH i Sta-
tuta grada Mostara, Gradski
odbor SDA Mostar jednogla-
sno je donio zaključak kako
se, odlukom Ustavnog suda
BiH, grad Mostar po tko zna
koji put izdvaja iz pravnog
sustava ove zemlje i pretvara
u jedinstveni grad slučaj s
obzirom da se principi koje je
Ustavni sud primijenio za
Mostar ne primjenjuju ni za
koju drugu razinu vlasti u
zemlji.
- SDA se želi pokazati kao
stranka koja ne poštuje
odluke Ustavnog suda, što
nije točno, jer ukidanjem
članova Izbornog zakona
BiH koji se odnose na grad
Mostar, Ustavni sud je doveo
visokog predstavnika u BiH
u situaciju da on mora promi-
jeniti svoj Statut za grad
Mostar kako bi omogućio
Parlamentarnoj skupštini
BiH da donese nova izborna
pravila. Smatramo da je naj-
bolje rješenje za Mostar da
visoki predstavnik za BiH
vrati na snagu raniji, važeći,
Statut umjesto postojećeg
koji je nametnuo, s obzirom
da je isti bio daytonski, usta-
van i zakonit, umjesto
nametnutog za koji je sud
utvrdio da nije u sladu s Usta-
vom ove zemlje.
- Stav Gradskog odbora
SDA Mostar je da visoki
predstavnik za BiH mora
prestati s daljnjim eksperi-
mentiranjima sa sudbinom
ovog grada jer je postojeći
Statut koji je nametnuo
visoki predstavnik za BiH
doveo do razaranja kako eko-
nomskog, tako i političkog
bića ovog grada, naveli su iz
mostarske SDA.
CCI Rezultati jednogodišnjeg monitoringa rada Vlade i Skupštine HNŽ-a za 2011.
Vlast u HNŽ-u bila među
najgorima u Federaciji
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Rekordno dug
proces konstituiranja vlasti,
čak i za HNŽ, koji, s obzirom
da još uvijek nije izabran član
Predsjedništva Skupštine iz
reda srpskog naroda, nije ni
dan danas završen, probija-
nje svih zakonskih rokova po
pitanju proračuna, rad bez
programa, apsolutna iner-
tnost Skupštine, koja do
imenovanja nove Vladu u
studenom 2011. nije uradila
ništa, obilježile su (ne)rad
županijske vlasti u prošloj
godini. S ovakvim načinom
rada, HNŽ je definitivno
jedan od najgorih u Federaciji
BiH, istaknuto je na jučeraš-
njoj konferenciji Centra civil-
nih inicijativa.
Skupština nije uradila ništa
- Borba za fotelje i stra-
načku dominaciju i ovdje je
bila ključni čimbenik zbog
čega je uspostava vlasti tra-
jala više od 400 dana, ista-
knula je glasnogovornica
CCI-ja Majda Behrem Stoja-
nov. Konzultantica za moni-
toring rada Vlade i Skupštine
HNŽ-a Vesna Milas je kazala
kako skupština HNŽ-a u
prošloj godini nije uradila
gotovo ništa.
- Skupština HNŽ-a u
prošloj godini održala je
svega 9 sjednica koje nisu
trajale ni 40 sati ukupno i
realizirala je svega 33 točke
dnevnog reda. Usporedbe
radi, isto toliko točaka Skup-
ština Sarajevske županije
realizirala je samo na jednoj
sjednici u tijeku samo jednog
dana! U godinu dana usvojili
su svega 5 zakona, istaknula
je Milas. Usporedi li se dina-
mika održavanja sjednica
sadašnjeg saziva skupštine
za prethodnim sazivom u
prvoj godini mandata, vid-
ljivo je da su rezultati nešto
drukčiji.
- Ovaj saziv je održao
nešto više sjednica s tim da
se dinamika pojačala u
zadnja dva mjeseca, tj. od
dana imenovanja “nove”
Vlade HNŽ-a, što stvara po -
malo iskrivljenu sliku stvar-
nog stanja. Uvećao se broj
sjednica, ali se potvrdila
stara praksa da učinkovitost
rada Vlade utječe izravno na
dinamiku rada Skupštine,
što još jednom ukazuje na
manjkavost procesa, a u vezi
nepostojanja programa rada
Skupštine HNŽ-a za 2011.,
istaknula je Milas. Gotovo
pola zastupnika, odnosno
njih 13, profesionaliziralo je
svoj mandat u Skupštini, a
sedam zastupnika ostvaruje
svoje pravo na razliku plaće
(mirovine) koju su ostvarili
temeljem zastupničkih duž-
nosti, ako je plaća (mirovina)
koju ostvaruju po drugom
temelju manja.
- Zbrojimo li primanja
samo profesionalno angaži-
ranih zastupnika u Skupštini
HNŽ-a, doći ćemo do
podatka da su isti za prote-
klih godinu dana građane
županije koštali 365.943,33
marke bez doprinosa. Doda
li se tome podatak da svi
zastupnici primaju redoviti
mjesečni paušal u iznosu od
700 maraka, doći ćemo do
podatka da su u 2011. godini
zastupnici u Skupštini HN -
Ž-a samo za paušale potrošili
252.000 maraka.
Nijemo promatrali
Kad je u pitanju izvršna
vlast, tijekom cijele prošle
godine Vlada u “tehničkom“
mandatu pasivno je proma-
trala probleme čekajući da se
“stranke dogovore“. Čak
“funkcionira“ u nepotpunom
sastavu, od jedanaest mini-
stara, u jednom trenutku,
dužnost je obnašalo svega
osam, tako da pojedine resore
nije imao tko voditi.
- Mada još uvijek nije kon-
stituirana u potpunosti, vlast
HNŽ-a konačno je počela
funkcionirati, nazire li se svje-
tlo na kraju tunela?, zaklju-
čeno je na konferenciji Centra
civilnih inicijativa. Pohvalili
su rad nove Vlade za koju su
naveli da je u prvim mjese-
cima svoga rada pokazala
mnogo veću osjetljivost za
po trebe javnosti da bude
redovito informirana.
Konzultantica za monitoring rada Vlade i Skupštine HNŽ-a Vesna
Milas je kazala kako Skupština HNŽ-a nije uradila gotovo ništa
U prošloj godini zastupnici su
postavili ukupno 46 zastu-
pničkih pitanja i pokrenuli 10
inicijativa.
Skupština HNŽ-a broji 30
zastupnika od kojih čak 13
nije niti jednom postavilo
zastupničko pitanje ili pokre-
nulo inicijativu.
Cijelu godinu šutjeli su Nusret
Gosto (SDA), Edin Obradović
(SDA), Valentina Aleksić (HDZ
BiH), Ivka Babić (HDZ BiH),
Nives Borovac-Rotim (HDZ
BiH), Zora Dujmović (HDZ
BiH), Tomislav Martinović
(HDZ BiH), Magdalena Pažin
(HDZ BiH), Đuro Prkačin (HDZ
BiH), Zoran Raič (HDZ BiH),
Luka Faletar (HDZ 1990),
Semiz Čilić (SDP) i Oliver
Soldo (HDZ BiH), koji je došao
na samom kraju godine.
Najaktivniji zastupnici bili su
Nermin Dizdar i Aner Žuljević
(SDP) i Safet Omerović (SBiH).
13 zastupnika čitavu godinu šutjelo
Za godinu dana Skupština imala svega 9 sjednica
ZijadHadžiomerović
Glasnogovornica CCI-ja
Majda BehremStojanov
18
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
INFORMACIJE I PRIJAVE:
telefon: 033/720-580, 720-587, faks: 033/720-581
revicon@revicon.info, www.revicon.info
Ova radionica se priznaje kao
7 bodova obavezne edukacije
certificiranih računovođa i revizora
BIHAĆ 20. 02. 2012. Hotel Park
SARAJEVO 21. 02. 2012. Hotel Holiday Inn
TUZLA 22. 02. 2012. Hotel Tuzla
MOSTAR 23. 02. 2012. Hotel Ero
ZENICA 24. 02. 2012. Hotel Zenica
početak u 9:30 sati
RADIONICA
POSLOVANJE I OBAVEZE
SAMOSTALNIH
DJELATNOSTI
NEPRILIKE Uslijed otapanja velike količine snijega prokisnuo krov Osnovne škole Zalik
KATASTROFALNI UVJETI
Nema grijanja, školske učionice
prokišnjavaju, djeca u jaknama
Bojimo se da će se djeca prehladiti pa razmišljamo da ih ne šaljemo
u školu dok se stanje ne popravi, kazala je zabrinuta majka
• Piše: Almedina Bečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Uslijed otapa-
nja velike količine snijega i
kiše koje pada već par dana,
krov Osnovne škole Zalik je
popustio te su postavljene
po sude po svim učionicama
kako bi skupljale vodu koja
curi sa stropa.
Škola je trenutačno bez
grijanja jer su morali isključiti
električnu energiju kako ne bi
došlo do neželjenih poslje-
dica jer je voda došla do
ka blova, kazali su zabrinuti
roditelji djece koja pohađaju
ovu školu obrativši se na
adresu našeg lista. U takvim
uvjetima učenici do četvrtog
razreda po hađaju nastavu.
Nehumani uvjeti
- Učionice su ne uvjetne,
posvuda su posude po učio-
nicama koje skupljaju vodu
sa stropova, nema grijanja,
djeca rade u jaknama jer se
od hladnoće ne mogu skinuti,
po dva razreda djeluju u jed-
noj učionici, svaki za sebe
izvodi nastavu u tih par kva-
drata. Navodno je nastava
počela jer su stvoreni uvjeti,
pa zar se ovo može nazvati
stvorenim uvjetima za poče-
tak nastave, priča zabrinuta
mještanka naselja Zalik čije
dijete pohađa drugi razred
Osnovne škole Zalik, a čije
ime je poznato našoj redak-
ciji.
Također tvrdi kako je u
stalnom kontaktu s ostalim
roditeljima te da ne znaju
trebaju li sutra (danas) slati
djecu u školu, iako im to nije
cilj.
- Bojimo se da će se djeca
prehladiti pa razmišljamo o
tome da ih ne šaljemo u školu
dok se stanje malo ne popravi.
Da ne pričam o tome kako su
nogostupi pretrpani snije-
gom, pa djeca na putu do
škole moraju ići kuda i vozila,
zbog čega mnogo strahu-
jemo. Nitko od roditelja ne
želi da djeca kasne s nasta-
vom, ali kada bi ih barem
premjestili u neku drugu
školu privremeno dok se sta-
nje ne po pravi, ovako nije
humano, ističe naša sugovor-
nica. Pri tome dodaje kako
nema namjeru svaljivati kriv-
nju ni na ravnateljicu škole
Enezu Čolaković niti bilo
koga jer, kako kaže ravnate-
ljica, na stoji svim silama
poboljšati stanje u ovoj školi
otkako je na funkciji, a koje je
već godinama jako loše, već
samo želi skrenuti pozornost
da ne bi djeca bila ugrožena.
Briga Grada Mostara
Po ovom pitanju smo kon-
taktirali i resornog ministra
obrazovanja, znanosti, kul-
ture i sporta HNŽ-a Zlatka
Hadžiomerovića koji tvrdi
kako su svi ravnatelji škola
imali na raspolaganju odlu-
čiti jesu li stvoreni uvjeti za
nastavak nastave ili nisu, no
nitko nije zatražio suglasnost
za odgodu nastave.
- Grad Mostar je osnivač
i to je njihova briga. Mi bismo
rado pomogli, ali nemamo
financijskih mogućnosti tre-
nutačno za to. Osnivač je taj
koji im treba pomoći, kazao
je Hadžiomerović.
Problemi s kojima se susreće
ova škola su brojni. Uz činje-
nicu da ni nakon toliko godina
nemaju svoju zgradu, čak ne
raspolažu s dovoljno prostora
za rad, što im znatno otežava
praktičnu nastavu. Spome-
nuta škola ima dva manja
objekta, u jednom nastavu
pohađaju učenici do četvrtog
razreda, a u drugoj od četvr-
tog do osmog razreda. Ni
jedan od navedenih objekata
ne zadovoljava uvjete. Iako
raspolažu s potrebnim ka -
drom, to ne može ublažiti
činjenicu da je namještaj
dotrajao i da je isti u fazi ras-
pada, kao ni to da nemaju
sportsku dvoranu te sate
tjelesnog odgoja obavljaju
vani.
Loši uvjeti
Dugo čekaju
na novu zgradu
Podsjetimo, u tijeku su
radovi na izgradnji nove
zgrade Osnovne škole Zalik
na lokaciji Sjeverni logor,
točnije sjeveroistočni dio uz
vojni poligon. Po idejnom
projektu, planirana je
zgrada na dva kata, što bi
bilo dovoljno za trajno rje-
šenje prostornog problema
ove škole, koja već godi-
nama djeluje u kontejner-
skim prostorijama. Ovim ne
samo da bi se riješilo pro-
storno pitanje, nego bi
učenici konačno dobili
osjećaj da i oni imaju nor-
malno školovanje.
F
O
T
O
:
M
i
r
o
Z
o
v
k
o
Škola je trenutačno bez
grijanja jer su morali
isključiti električnu
energiju kako ne bi
došlo do neželjenih
posljedica jer je voda
došla do kablova
Učenici ispredškole uZaliku
Učiteljica Mirsada Hotić pokazuje na krov koji propušta
MOSTAR - Današnjim danom,
Čistom srijedom, počinje ovogo-
dišnja korizma –vremensko
razdoblje od 40 dana u kojem se
kršćani molitvom i postom pri-
premaju za svoj najveći blagdan
Uskrs. Pepelnica ili Čista srijeda
i Veliki petak jedini su dani u
godini kada Crkva propisuje
strogi post i nemrs.
U korizmi vjernici se, po običaju,
za pokoru odriču nekog od tje-
lesnih užitaka, uz obvezan post
i nemrs svakoga korizmenoga
petka. Danas, na Čistu srijedu
ili Pepelnicu, liturgijski je običaj
da se spaljuju maslinove gran-
čice od prošlogodišnje Cvjetnice
i tim se pepelom vjernicima
napravi križ na čelu.
Tom prilikom izgovaraju se
riječi: “Sjeti se, čovječe, da si
prah i da ćeš se u prah pretvo-
riti.” Posipati se pepelom - i kao
izraz i kao čin - znači uozbiljiti
se, kajati se za svoje loše
postupke. Vrijeme priprave za
Uskrs završava na Veliku
subotu, točnije vazmenim bdi-
jenjem. I. Previšić
Počinje korizma - vrijeme pripreme za najveći blagdan Uskrs
d
g
s
z
Markica s likom
fra Tome Babića
MOSTAR - Hrvatska pošta Mostar 300.
obljetnicu izdavanja Gramatike fra
Tome Babića obilježila je tiskanjem
prigodne poštanske marke, žiga i
omotnice prvoga dana. Autor likovnog
rješenja je Marin Musa, tiskana je u
arku od 9 maraka u tiskari Zrinski u
Čakovcu. Nominalna vrijednost marke
je 0,70 maraka i u poštanskom
prometu koristi se od jučer.
CRKVA Danas blagdan Čista srijede
300. obljetnica
Tamburaški sastav iz Bijelog Polja 94 godine njeguje sviranje instrumenta
Djeca iz Bijelog Polja održavaju
dugu tradiciju sviranja tamburice
• Piše: Ljubica Grubišić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Tamburaški
sastav u Bijelom Polju ima
zaista dugu tradiciju i postoji
već 94 godine, a u zadnje vri-
jeme doživljava najveći usp -
jeh. O sastavu jedno vrijeme
nitko nije vodio računa, čla-
novi su se sami skupljali i vj -
ežbali, sve do prije nekoliko
godina kada doživljava novi
procvat.
Naime, don Josip Galić
došavši u župu ponovno je
pokrenuo tamburaški sas tav
u sklopu župe Srca Isusova
u Potocima. Svakodnevnim
radom i uspjehom privlače
sve veći broj djece da sviraju
ovaj instrument koji u Bije-
lom Polju ima zaista dugu
povijest.
Mnogo nastupa
Ovaj “domaći” instrume -
nt, kako ga nazivaju, počeo se
svirati i prije Prvog svjetskog
rata te je već tada zainteresi-
rao mnoge glazbeno nepi-
smene ljude da ga nauče svi-
rati. Pomalo je postajao sve
više popularan.
I tako su se okupljali te
učili svirati uz pomoć rijetkih
pismenih ljudi koji su vjero-
jatno i najzaslužniji da se ins-
trument očuvao. Takva je
sit uacija i danas, kada tam-
buraški sastav okuplja 18 čl -
anova i iz dana u dan okuplja
sve više mladih koji su zain-
teresirani naučiti svirati ta -
mburicu.
- Kada sam došao, okupili
smo djecu i došli na ideju da
vratimo taj tamburaški sa -
stav. Velik broj djece se javio
kako bi naučio svirati i kako
bi svirao tamburicu. U mog -
ućnosti smo za sada im ati
sa mo 18 članova jer ne ma mo
toliko instrumenata, kazao je
don Josip Galić. I upravo ta
ambiciozna i mlada djeca od -
uševljavaju svoje župljane, ali
i gostuju u ostalim župama
kako bi pokazali svoj talent.
Tako su, primjerice, već če -
tvrtu godinu gosti u katedrali
na blagdan Bogojavljenja
gdje održavaju svoj koncert.
Također su gostovali u
ostalim župama u Mostaru,
kao i u župi sv. Florijana u
Austriji, a Božić u Bijelom
Polju već postaje poznat i ok -
olini. Nastup su imali i u
srpnju prošle godine povo-
dom blagdana u svojoj župi
gdje su imali koncert zabavne
glazbe na kojem su svi na -
zočni ostali oduševljeni talen-
tom ovih mladih.
Voditelj sastava Davor
Kožul kazao je kako su djeca
iznimno talentirana.
Ambicioznost djece
- Ispočetka je bilo malo
teško sve organizirati jer je
svakom djetetu trebalo
posebno objasniti, a danas to
ide s lakoćom. Imamo probe
jednom na tjedan, a ako
imamo nastup, onda to poja-
čamo. Djeca su zaista ambi-
ciozna i s njima je lako raditi,
kazao je Kožul.
U župi se nadaju kako će
osigurati još instrumenata te
nastaviti ovu dugu povijest i
dalje. Sudeći prema njihovom
odzivu, tamburica će još
du go biti zaštitni znak djece
iz Bijelog Polja, ali i odraslih
koji su ovaj instrument pre-
nosili s koljena na koljeno.
Kada sam došao, okupili smo djecu i
došli na ideju da vratimo tamburaški
sastav. Velik broj djece se javio kako bi
naučio svirati, kazao je don Josip Galić
MOSTAR – U SPC-u Orca u Mostaru u petak će u Blue Baru nastupiti DJ
Marcony s domaćim DJ-om Night’som. Ovo je samo jedan u nizu nastupa jer
će svaki petak posjetitelje razveseliti novi DJ. Osim ugodne atmosfere, tu su
i atraktivne hostese i promotivne cijene pića uz iznenađenja. Organizatori
pozivaju sve zainteresirane da dođu na party koji započinje u 20 sati.
MOSTAR-CaffeLacagevečeras
će zasvoje vjerne goste uprili-
čiti večervinai meze.
Očekujevasugodnadalmatin-
ska glazbai vino popromotiv-
nimcijenama, amezajegratis
za sve goste. Stoga, ako želite
uživati u dalmatinskom stilu,
ovojepravomjestozavas.
MOSTAR – Disco club “Str -
ong” poziva sve studente
sut ra od 22.30 na student-
sku večer u klubu. Uz nas -
tup DJ-a i povoljne cij ene
pića organizatori očekuju
vrhunsku za bavu i odličnu
atmosferu uz što veći broj
posjetitelja. Svi zainteresi-
rani mogu i rezervirati sv -
oje mjesto, a ulaz je slobo-
dan za sve.
Nastup DJ-a Marcony
Studentska
večer
Večer vina
i meze
19
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
Discoclub“Strong”
CaffeLacage
BlueBar organizira
DonJosipGalić je ponovno pokrenuo tamburaški sastav
Tamburaški sastav iz Bijelog Polja
20
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
raseljenimosobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama
iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva
o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije
stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo
raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I P O Z I V III
IzbjeglicamaizBosnei Hercegovine, raseljenimosobamauBosni i
Hercegovini i povratnicimauFederacijuBosnei Hercegovine
zapodnošenjeprijavazaobnovu i rekonstrukcijustambenihjedinicaucilju
povratkanapodručjeopćinaFederacijeBosnei Hercegovine: Gračanica,
Široki Brijeg, Srebrenik, Ravno, Grude, Kladanj, Trnovo(FBiH), Doboj Istok,
Neum, Čitluk, Živinice, Posušje, Cazin, Breza, Vogošća, Tomislavgrad,
Sapna, Doboj Jug, Hadžići, Čelić, Tešanj, Kalesija, Bosanski Petrovac,
Teočak, Ljubuški, Kreševo, Visoko, Pale-Prača, Banovići, Livno, Bužim,
Gradačac, BosanskoGrahovo, Usora, VelikaKladuša, Ilidža, Centar, Novi
GradSarajevo, Stari GradSarajevo, Ilijaš, NovoSarajevo, Sanski Most,
Vitez, Fojnica, Kupres, Olovo, Kiseljak, Glamoč, Žepče, Drvar, Lukavac, Ključ
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje
se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom
građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih
jedinica po sistemu „ključ u ruke“izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim
osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH„Transfer za raseljena lica i
povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnimsporazumom.
KRITERIJI ZAODABIRKORISNIKAZAREKONSTRUKCIJUOBJEKATA
OPĆI KRITERIJI
Opći kriteriji sueliminatorni i obavezujući zasvekorisnikepomoći
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
rekonstrukcije stambenih jedinica:
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosni i Hercegovini ili
povratnik sa prebivalištemu Federaciji Bosne i Hercegovine.
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenomjedinicom
koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom
za stanovanje, u skladu sa odgovarajućimstandardima o
minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
drugu stambenujedinicukoja se smatra uvjetnomza stanovanje, a u skladusa
odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće
standarde o minimumu stambenih uvjeta.
I.1.) DokazostatusuizbjegliceizBiH, raseljeneosobeuBiHi povratnika
- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni
korisnik pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiHi povratnik je potvrda
nadležnog organa o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u
rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiHsvoj status dokazuje odgovarajućompotvrdomnadležnog
organa zemlje boravka,
b) raseljena osoba u BiHsvoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnimrješenjem
nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdomnadležnog organa o statusu
povratka uz kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu prebivališta i potvrde o
prijavi prebivališta.
I.2.) Dokazonamjeri zapovratkom
- Izjavompodnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine
povratka, dokazuje se:
a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za
stanovanje u skladu sa odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih
uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su
prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na
teritoriju BiHdrugu stambenujedinicukoja se smatra uvjetnomza stanovanje,
u skladu sa odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji
odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokazovlasništvu/stanarskompravu
- Dokumenti kojimse dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom
jedinicomkoja je predmet rekonstrukcije su:
a) ZK, zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6(šest) mjeseci.
I.4.) Dokazokretanju
- Uvjerenjemo kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje
nadležni organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan
30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet
rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
Uizuzetnimslučajevima, kada se uvjerenjemo kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava
dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.
POSEBNI KRITERIJI
Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i
jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:
1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji
su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improviziranimnaseljima, kampovima, kontejnerima i
slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenimkategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnimoblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj.
4. Broj i starosna dobčlanova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na
svoje prijeratno prebivalište.
II.1.) Dokazopovratkuuprijeratnoprebivalište
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijomlične/osobne karte, kojom
se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
II.2.) Dokazopripadnosti određenimskupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnimdokazima i to:
posljednji ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od
nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
po tomosnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetomdokazuje se rješenjemkoje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenimili stečeniminvaliditetomi
sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazomkoji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili općinskog
organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod kojeg se vodi
službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdomkoja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdomkoja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
II.3.) Dokazoboravkuukolektivnimoblicimazbrinjavanjai alternativnom
smještaju

a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnimoblicima zbrinjavanja,
alternativnomsmještaju dokazuje se potvrdomnadležnog organa na čijoj
teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj dokazuje se potvrdomnadležnog organa općine, kantona, entiteta u
kojemkorisnik privremeno boravi.
II.4.) Dokazobrojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob,
koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnomlistom, ovjerenomod strane
nadležnog općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
porodice.
Podnošenjeprijavai dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelomgrađevinskog
materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenimosobama u
Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine sa potrebnom
dokumentacijomkojomse dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija,
dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica svakim
radnimdanomod 8,00sati do 16,00sati, ili poštomna adresu: Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000Sarajevo, sa
naznakom: „ZAJAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZAOBNOVUI
REKONSTRUKCIJUSTAMBENIHJEDINICAUCILJUPOVRATKA“.
Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen
obrazac koji će biti dostupanna šalterima općina boravka i općina povratka,
resornimkantonalnimministarstvima, u prostorijama Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10i na internet stranici Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen i
tekst Javnog poziva.
Javni pozivtrajeod21.02. 2012. do22. 03. 2012. godine, (30) danai bit će
objavljenudnevnimnovinama.
Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
Žalba: Žalbe se podnose Federalnomministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina 41, 71000Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
ministarstva raseljenihosoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.
Broj: 01-36-249-1/12 MI NI STAR
Sarajevo, 20.02.2012. godine mr. Adil Osmanović
DIONIČKO DRUŠTVO « CESTE « MOSTAR
Na temelju članka 242. stavak 1. i članka 244.stavak 4.i 5.
Zakona o gospodarskim društvima ( «Sl. novine F BIH», br.
23/99, 45/00, 2/02, 29/03,68/05,91/07 i 84/08) i zahtjeva
Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija za neposredno
sazivanje Skupštine broj: 01-49-356-2/12 od 16.02.2012. godine,
objavljuje se:
OBAVIJEST
O SAZIVANJU SKUPŠTINE
Dioničkog društva « Ceste « Mostar
Skupština Dioničkog društva « Ceste « Mostar, saziva se za dan
15.03.2012. ( četvrtak ) godine s početkom u 11,00 sati u
prostorijama Društva u ul. Ante Starčevića bb/III, Mostar.
I Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine
a. predsjednika Skupštine;
b. dva ovjeritelja zapisnika
2. Donošenje odluke razrješenju članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu
dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30
dana prije datuma održavanja Skupštine.
Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja
dionica s pravom glasa, imaju pravo pismeno predložiti izmjenu
dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine i predlagati
kandidate za člana Nadzornog odbora najkasnije osam dana
od objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, uz obvezu
Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i
obavijest o sazivanju Skupštine.
Dioničar ima pravo, počevši od dana objavljivanja obavijesti
o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva u ulici Ante
Starčevića bb. Mostar, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve
druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u
dnevni red Skupštine.
Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici
dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje tri dana prije
dana određenog za održavanje Skupštine
Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe punomoćnik
može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja
u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne
osobe osnovane i registrirane radi udruživanja i zastupanja
dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši
zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara
– vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno,
poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije
dana određenog za održavanje Skupštine.
Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registrira za
učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom
da osobno glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili
opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane
dioničara – vlastodavca, s poštanskom pošiljkom, faksom ili
putem e-maila, tri dana prije dana određenog za održavanje
Skupštine.
Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registrira za
učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom
da osobno glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili
opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane
dioničara – vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu,
te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane
dioničara – vlastodavca.
Glasovanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji
sadrže ime ili tvrtku dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću
odgovora « za « ili « protiv « prijedloga odluke ili imena
kandidata pri izboru tijela Društva.
Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.
Uvid u pripremljene materijale i isprave može se izvršiti u
sjedištu Društva ul. Ante Starčevića bb. Mostar tijekom radnog
vremena.
21
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
raseljenimosobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama
iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva
o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije
stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo
raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I P O Z I V IV
IzbjeglicamaizBosnei Hercegovine, raseljenimosobamauFederaciji Bosne
i Hercegovinei povratnicimaizFederacijeBosnei Hercegovine
zapodnošenjeprijavazaobnovu i rekonstrukcijustambenihjedinicau
ciljupovratkanapodručjeopštinaRepublikeSrpske: Istočni Drvar, Istočni
Mostar, IstočnoSarajevo, Ribnik, Petrovo, Trebinje, Laktaši, Srbac, Oštra
Luka, IstočnaIlidža(Kasindo), Šekovići, Bileća, Trnovo(RS), Berkovići,
Čelinac, Kneževo, Ljubinje, Pale(RS), HanPijesak, Nevesinje, Gacko
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje
se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom
građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih
jedinica po sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim
osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i
Hercegovine.
Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH„Transfer za raseljena lica i
povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnimsporazumom.
KRITERIJI ZAODABIRKORISNIKAZAREKONSTRUKCIJUOBJEKATA
OPĆI KRITERIJI
Opći kriteriji sueliminatorni i obavezujući zasvekorisnikepomoći
Opći kriteriji zautvrđivanjepotencijalnihkorisnikaprojekatapovratkai
rekonstrukcijestambenihjedinica:
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenomjedinicom
koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom
za stanovanje, u skladu sa odgovarajućimstandardima o
minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
drugu stambenujedinicukoja se smatra uvjetnomza stanovanje, a u skladusa
odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće
standarde o minimumu stambenih uvjeta.
I.1.) DokazostatusuizbjegliceizBiH, raseljeneosobeuBiHi povratnika
- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni
korisnik pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiHi povratnik je potvrda
nadležnog organa o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u
rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiHsvoj status dokazuje odgovarajućompotvrdomnadležnog
organa zemlje boravka,
b) raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
potvrdom/pravosnažnimrješenjem nadležnog organa općine privremenog
boravka o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdomnadležnog organa o statusu
povratka uz kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o
prijavi prebivališta.
I.2.) Dokazonamjeri zapovratkom
- Izjavompodnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine
povratka, dokazuje se:
a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za
stanovanje u skladu sa odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih
uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su
prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na
teritoriju BiHdrugu stambenujedinicukoja se smatra uvjetnomza stanovanje,
u skladu sa odgovarajućimstandardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji
odgovarajući standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokazovlasništvu/stanarskompravu
- Dokumenti kojimse dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom
jedinicomkoja je predmet rekonstrukcije su:
a) ZK, zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6(šest) mjeseci.
I.4.) Dokazokretanju
- Uvjerenjemo kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje
nadležni organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan
30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet
rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
Uizuzetnimslučajevima, kada se uvjerenjemo kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava
dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.
POSEBNI KRITERIJI
Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i
jednakopravnosti pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:
1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji
su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji
privremeno borave u improviziranimnaseljima, kampovima, kontejnerima i
slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenimkategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnimoblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještajuili zadovoljavajuuvjetei ima/ostvarujepravonaalternativni smještaj.
4. Broj i starosna dobčlanova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na
svoje prijeratno prebivalište.
II.1.) Dokazopovratkuuprijeratnoprebivalište
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijomlične/osobne karte, kojom
se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
II.2.) Dokazopripadnosti određenimskupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnimdokazima i to:
posljednji ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od
nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i
dječiju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje
prihode po tomosnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetomdokazuje se rješenjemkoje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenimili stečeniminvaliditetomi
sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazomkoji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdomkoja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdomkoja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
I.3.) Dokazoboravkuukolektivnimoblicimazbrinjavanjai alternativnom
smještaju

a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnimoblicima zbrinjavanja,
alternativnomsmještaju dokazuje se potvrdomnadležnog organa na čijoj
teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj dokazuje se potvrdomnadležnog organa općine, kantona, entiteta u
kojemkorisnik privremeno boravi.
II.4.) Dokazobrojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob,
koji su se prijavili za povratak, dokazuje se kućnomlistom, ovjerenomod strane
nadležnog općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
porodice.
Podnošenjeprijavai dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelomgrađevinskog
materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenimosobama u
Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
potrebnomdokumentacijomkojomse dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
svakimradnimdanomod 8,00sati do 16,00sati, ili poštomna adresu: Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000Sarajevo, sa
naznakom:
„ZAJAVNI POZIV ZADODJELU POMOĆI ZAOBNOVUI REKONSTRUKCIJU
STAMBENIHJEDINICAUCILJUPOVRATKA“.
Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
povratka, resornimkantonalnimMinistarstvima, u prostorijama Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10i na internet
stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba,
gdje će biti objavljen i tekst Javnog poziva.
Javni pozivtrajeod21.02.2012.do22.03.2012.godine, ( 30) danai bit će
objavljenudnevnimnovinama________________
Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.

Žalba: Žalbe se podnose Federalnomministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina 41, 71000Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.
Broj:01-36-250-1/12 MINISTAR
Sarajevo, 20.02.2012. godine mr. Adil Osmanović
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj
službi u Federaciji BiH („Službene novine TK“ br. 12/10), Agencija
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine
Srebrenik, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Srebrenik
4/292
- Stručni saradnik za kulturu i turizam u Službi za društvene
djelatnosti, raseljena i izbjegla lica - 1(jedan) izvršilac
Opis poslova:
Opis poslova sadržan je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na
web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.
gov.ba.
Uslovi:
Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS/VII stepen stručne spreme - završen pravni, ekonomski ili
drugi fakultet društvenog smjera,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon
završene VSS,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika
Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije
BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na
konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na
web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon
završene visoke stručne spreme,
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može
se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici
Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom
ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i
Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita
općeg znanja.
Napomena:
U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na
pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog
službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova
konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema
obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i
stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti
će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu
Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema
obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o
ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba
dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim
novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Srebrenik – 4/292“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u
razmatranje.

DIREKTOR
Sead Maslo, dipl.iur.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ȻɈɋɇȺ ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇȺ
ɎȿȾȿɊȺɐɂȳȺ ȻɈɋɇE ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇE
Agencija za državnu službu Aɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Civil Service Agency
Crna kronika
22
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333 4
3
6 Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
Tijekom obdukcije na
tijelu nisu uočeni
nikakvi tragovi
nasilja niti ozljede
nanesene vatrenim ili
nekim drugim
oružjem, rekao je dr.
Nermin Sarajlić
SARAJEVO Obdukcijom nije utvrđen uzrok smrti
Mrtvu djevojku građanin
pronašao na ulazu u groblje
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Beživotno
tijelo A. R. (1979.) pronađeno
je jučer ujutro na ulazu u gro-
blje Kovači u sarajevskom
naselju Hrasnica, ali za sada
nije utvrđeno od čega je pre-
minula.
MUP Sarajevske županije
su građani obavijestili da se
na ulazu u groblje nalazi tijelo
ženske osobe, nakon čega su
upućene policijske ophodnje
i ekipa hitne pomoći, koja je
samo mogla konstatirati
smrt. Naknadno je utvrđen
identitet preminule, a tijelo je
prevezeno u prosekturu
gradskog groblja Bare, gdje
je sudski vještak medicinske
struke liječnik Nermin Saraj-
lić, po nalogu Županijskog
tužiteljstva, obavio obduk-
ciju. Međutim, stvarni uzrok
smrti obdukcija nije otkrila.
“Tijekom obdukcije na
tijelu nisu uočeni nikakvi
tragovi nasilja niti ozljede
nanesene vatrenim ili nekim
drugim oružjem. Također,
izuzete su iz organizma tjele-
sne tekućine i tkiva, koje će
biti upućene na mikrobio-
lošku i toksikološku analizu,
što bi trebalo otkriti uzrok
smrti”, kazao nam je liječnik
Sarajlić, koji nije želio speku-
lirati radi li se o prirodnoj
smrti ili nečem drugom. Za
sada nije poznato je li A. R.
jučer ujutro došla posjetiti
nečiji grob na groblju. U
Županijskom tužiteljstvu
navode da će se o događaju
moći očitovati tek kada
zaprime obdukcijski nalaz.
Mostarac Ivan Miličević zvani Njam-Njam
a njegov sunarodnjak Romeo Džidić dob
• Piše: N. Dedić
• ckronika@dnevni-list.ba
SPLIT – Ivan Miličević
(46) iz Mostara zvani Njam-
Njam osuđen je na dvije i pol
godine zatvora, dok je njegov
sunarodnjak Romeo Džidić
(23) dobio dvije godine
zatvora zbog krijumčarenja
marihuane.
Presuda je to vijeća Župa-
nijskog suda u Splitu kojim je
predsjedala sutkinja Ivona
Rupić. I ostali iz ove skupine
dobili su zatvorske kazne,
Melvin Čomić (46) iz Trogira
pet godina i Ervin Mlačić
(46) tri godine zatvora.
Kao glavna poveznica u
Hrvatskoj s Mostarcima
Miličevićem i Džidićem oz -
načen je Čomić koji im je na
raspolaganje dao i svoju kuću
u Rudinama, gdje bi ovi bora-
vili kada su dovozili drogu iz
naše zemlje. “Pali” su s trina-
est i pol kilograma “trave”.
Džidić i Miličević su na
posljednjem ročištu priznali
da su marihuanu donijeli u
Hrvatsku.
- Nikad do sada nisam
počinio neko kazneno djelo
pa se iskreno kajem i žalim
zbog ovoga i obećavam da se
to više neće ponoviti - kazao
je Džidić zbog čega je napo-
sljetku, a i zbog svoje mlado-
sti, dobio “samo” dvije godine
zatvora.
Zbog toga jer bi kao sta-
riji trebao, po riječima sutki-
nje, biti i pametniji i razu-
mniji, a ipak se upustio u
krijumčarenje “trave”. Pola
godine više od njega dobio je
Ivan Miličević. Na veću
kaznu zatvora utjecala je i
činjenica da je ranije osuđi-
van zbog nezakonitog posje-
dovanja oružja.
Kazna od tri godine
zatvora za Ervina Mlačića,
pak, smatra sutkinja, primje-
rena je jer je on znao što se
nalazi u torbi za koju mu je
Čomić rekao da je skloni
zbog pretrage policije, što je
on i napravio, ostavljajući je
Njam-N
osuđen
mjesec
Završen sudski proces u
SARAJEVO – Jusuf Muharemagić
(1986.) iz Sarajeva preksinoć je
zadobio teške i po život opasne
ozljede u tučnjavi koja se dogo-
dila na raskrižju sarajevskih ulica
Koševo i Sutjeska, kada su na
njega fizički nasrnule za sada
nepoznate osobe. Hirkić je nakon
fizičkog obračuna prevezen u
Kliniku urgentne medicine Klinič-
kog centra Koševo, gdje je i ope-
riran. “Kod pacijenta su konstati-
rane ozljede glave, grudnog koša
i trbuha. Odmah po prijemu
urađena je operacija na abdo-
menu, nakon čega je smješten na
Kliniku za abdomenalnu kirurgiju
i njegovo stanje je trenutačno
stabilno“, kazala je glasnogovor-
nica bolnice Koševo Biljana Jan-
drić. U policiji su kazali da podu-
zimaju mjere kako bi se otkrile
osobe koje su Muharemagiću
nanijele teške ozljede te da se
poduzimaju radnje na rasvjetlja-
vanju ovog događaja, a više
detalja bi trebalo biti poznato
nakon saslušanja ozlijeđenog.
Muharemagić je odranije poznat
sarajevskoj policiji jer je u neko-
liko navrata hapšen i osuđivan
zbog posjedovanja i dilanja
droge. Vrhovni sud FBiH ga
početkom 2008. godine pravo-
moćno osudio na godinu i pol
zatvora jer se sa supružnicima
Tanjom i Samirom Hirkićem pre-
prodavao speed i marihuanu u
Starom Gradu. H. R.
BUSOVAČA – Jedan razbojnik
preksinoć je, malo iza ponoći,
opljačkao policajca na benzinskoj
postaji u Busovači tako što mu je
zaprijetio pištoljem, no kasnije je
uhićen jer mu se automobil zagla-
vio u snijegu kada je pokušao
pobjeći s mjesta zločina. Kako
doznajemo, 39-godišnji Davor N.
iz Sarajeva ušao je oko 1.30 sati
u benzinsku “Čajkušić” u Ulici
Nikole Šubića Zrinjskog u Buso-
vači. Odmah je izvadio pištolj te
zaprijetio radniku i policajcu, koji
se slučajno tamo našao. Policajcu
je, držeći uperen pištolj, naredio
da mu preda svoje oružje i služ-
benu legitimaciju. Nakon toga je
uzeo službeni policajčev pištolj te
njegovu značku te je pobjegao iz
benzinske. Sjeo je u automobil
Golf te se odvezao niz ulicu. Nije
daleko stigao, budući da je u Ulici
Maka Dizdara zapeo u nanosu
snijega i nikako nije uspio izvući
auto. Policajci su ga tamo zatekli
kako stoji kraj vozila. Davor je
priveden u prostorije Policijske
postaje Busovača.
IS. SARAJEVO – Osmogodišnja
djevojčica zadobila je teške
ozljede nakon što ju je udarilo
vozilo na dijelu magistralne ceste
Sokolac - Podromanija. Do pro-
metne nesreće je došlo prekjučer
oko 12 sati, u Ulici Gruje Novako-
vića, kada je M.L. koji je upravljao
vozilom Polo, zbog neprilago-
đene brzine uvjetima i stanju na
cesti, udario u djevojčicu, koja je
pokušala prijeći ulicu.
Napala ga skupina
Nije imao sreće
Neprilagođena brzina
Osuđivani diler
pretučen na ulici
Opljačkao policajca
pa autom zapeo
u snijegu
Auto udario
djevojčicu dok
je prelazila cestu
Beživotno tijelo A. R. (1977.) pronađeno je na ulazu u groblje Kovači u sarajevskom naselju Hrasnica
IvanMiličević, detalj s privođenja uprosincu2005. godine zbog krijumčarenja oružja
Na veću kaznu
zatvora izrečenu
Miličeviću utjecala je
i činjenica da je
ranije osuđivan zbog
nezakonitog
posjedovanja oružja
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
TUZLA – Dvije ljekarne opljačkane su u ponedjeljak u tuzlanskom
naselju Stupine. Nepoznati razbojnici upadali su u ljekarne te su prije-
teći noževima otimali novac i mobitele. U policiji tek kažu da je oteta
određena svota novca te četiri mobitela. O razbojstvima je obaviješten
dežurni tužitelj, a istrage traju.
BANJA LUKA – Njemački ovčar koji je prije par dana napao žene i djecu u parku u
Banjoj Luci nije bio bijesan, potvrdio je Drago Nedić, direktor Veterinarskog
instituta “Dr. Vaso Butozan” u Banjoj Luci. Podsjetimo, dvije žene, 50-godišnja-
kinja i 37-godišnjakinja te jedno trogodišnje dijete, u subotu su zadobili ugrize
po tijelu kada ih je napao razjareni pas u parku.
23
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Policija pokrenula istragu
Vozač preživio strašnu nesreću u Sarajevu
AUTOMAFIJA Izjašnjenje o krivnji u Sudu BiH
Ranio prijatelja, posvađali se u krivolovu
Snijeg s krova uništio automobil
Svi negirali krivnju za pripadnost
organiziranoj kriminalnoj skupini
VELIKA KLADUŠA –
Jedan krivolovac je uhićen jer
je nakon svađe iz puške ranio
svog prijatelja dok su išli u lov
na divljač nedaleko Velike
Kladuše. Kako doznajemo,
uhićen je mladić prezimena
Begulić. On je prekjučer uju-
tro pucao u svog prijatelja
Endisa Abdića (23) zvanog
Puma nakon što su se posva-
đali tijekom lova. Inače, njih
dvojica su zajedno s još jed-
nim prijateljem prekjučer
krenuli u krivolov te su se iz
Velike Kladuše zaputili u
pogranično područje.
Prešli su i hrvatsku gra-
nicu. Putem je došlo do svađe
i pucnjave. Ranjeni mladić je
s rasprsnutom kosti dovezen
u bolnicu u Bihaću. Policija
je kod sve trojice krivolovaca
našla ilegalno oružje. Prijete
im kazne za krivolov, nedo-
pušteno držanje oružja, a još
se uvijek istražuje kako je
točno došlo do pucnjave. U
istrazi pomažu i hrvatski
policajci.
SARAJEVO - Snijeg koji
je pao s krova zgrade u Ulici
Mehmeda Spahe, u središtu
Sarajeva, potpuno je uništio
automobil Renault koji je bio
u pokretu. Samo pukom sre-
ćom vozač je preživio ovu
nesreću. Kako su za Sara-
jevo-x rekli svjedoci doga-
đaja, prizor je bio stravičan,
a vozač je preživio pukom
srećom.
“Krampama smo razva-
lili automobil kako bismo
izvukli vozača koji je u šoku”,
rekao je jedan od očevidaca
za portal sarajevo-x. On je
zajedno s kolegama iz Lutrije
BiH, ispred čije zgrade se
dogodila nesreća, pomogao
spašavanju sugrađanina koji
je ispod snijega ostao bez
kisika. On je dodao da je na
mjesto događaja stigla ekipa
Hitne pomoći i ukazala prvu
pomoć ozlijeđenom vozaču
koji je odvezen u bolnicu. Na
sreću, vozaču su konstati-
rane lakše ozljede pa će
nakon dodatnih pretraga
najvjerojatnije biti pušten na
kućno liječenje. Na mjesto
nesreće su stigli i vatrogasci
Profesionalne vatrogasne
brigade koji će ukloniti osta-
tak snijega s krova.
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Šest optu-
ženih za pripadnost organi-
ziranoj kriminalnoj skupini
koja je tijekom 2010. godine
krala skupocjene automobile
i počinila još niz kaznenih
djela, jučer je pred sucem za
prethodni postupak držav-
nog Suda Mirsadom Strikom
negiralo krivnju za djela koja
su im stavljena na teret.
Na jučerašnjem ročištu
krivnju su negirali Vedran
Škavo, Elmedin Pirić, Mer-
siha Požegić, Slobodan Sto-
janović, Krsto Jakšić i Miro-
slav Lazarević. Podsjetimo,
isto su proteklog tjedna uči-
nili ostali optuženi Šemsu-
din Hodžić zvani Švabo, Enis
Mandal zvani Pajser, Zoran i
Dejan Jokić, Murat Đuderija,
Goran Pećaranin, Mustafa
Demirović zvani Mujo, Anto-
nio Ćorluka, Nada Goveda-
rica, Alen Hasković, Edin
Kazagić, Dragan Ikić, Boži-
dar Kunderta, Josip Rašo,
Esudin Hadžić, Miroslav
Pajić, Semir Šehović, Vladi-
mir Lizdek, Slobodan Stoja-
nović, Dejan Jokić, Haris
Fukelj i Admir Kovačević.
S obzirom na to da je svih
26 optuženih negiralo kriv-
nju, njihov predmet će biti
proslijeđen vijeću Suda BiH
koje će u zakonski predviđe-
nom roku zakazati početak
suđenja. Hodžić i još 25 optu-
ženih se terete za pripadnost
kriminalnoj skupini, krađu
automobila, krivotvorenje
isprave, sprječavanje dokazi-
vanja te davanje i primanje
dara i druge oblike koristi i
prikrivanja. U optužnici stoji
da su od 2009. godine pa do
početka prošle godine djelo-
vali kao organizirana krimi-
nalna skupina po dogovore-
nim i raspodijeljenim aktiv-
nostima u vršenju nezakoni-
tih radnji te uz pomoć sofisti-
ciranih alata i uređaja, krali
automobile, a potom krivo-
tvorili dokumentaciju za
vozila, da bi nakon toga ove
ukradene automobile proda-
vali trećim osobama u BiH i
susjednim zemljama. Pri-
padnici skupine se terete za
krađu više stotina automo-
bila od kojih su identificirana
i pronađena te vraćena njiho-
vim vlasnicima ukupno 74
skupocjena auta, čija vrijed-
nost se procjenjuje na više od
1,5 milijuna maraka. Nakon
krađe vozila, optuženi su u
suradnji sa zaposlenicima
pojedinih autokuća nabav-
ljali stvarne podatke o posto-
jećim vozilima iste marke i
karakteristika kao vozila
koja su ukrali te nakon toga
krivotvorili dokumentaciju
pa u suradnji s optuženima
koji su zaposleni u okviru
špediterskih tvrtki izvozili
vozila i prodavali ih izvan
BiH. Izvoz i prodaja su neo-
metano vršeni uz pomoć
optuženog pripadnika Gra-
nične policije BiH Stojano-
vića. Inače, optuženi u ovom
predmetu uhićeni su velikoj
policijskoj akciji kodnog
naziva “Kamen”, koja je izve-
dena sredi nom siječnja
prošle godine na teritoriju
cijele BiH, a usmjerena na
razbijanje automafije. U
akciji je privedeno 40-ak
osoba, a na optuženičkoj
klupi ih se našlo 26.
Kao glavna poveznica
s Miličevićem i
Džidićem označen je
Čomić koji im je na
raspolaganje dao i
svoju kuću u
Rudinama, gdje bi
ovi boravili kada su
dovozili drogu iz
naše zemlje
S obzirom na to da je svih 26 optuženih negiralo krivnju, njihov predmet
će biti proslijeđen vijeću Suda BiH koje će zakazati početak suđenja
m odležat će 30 mjeseci zbog krijumčarenja droge,
io je dvije godine. Drogu su krijumčarili iz BiH u Hrvatsku
Njam
n na 30
ci zatvora
u Splitu protiv dvojice Mostaraca
u radionicu svog susjeda koju
je povremeno koristio. No, on
nije, prema sudu, imao
izravnu poveznicu s Džidi-
ćem i Miličevićem.
Važno je napomenuti i
kako je Čomić u noći s nedje-
lje na ponedjeljak pokušao
izvršiti samoubojstvo u ćeliji
zatvora.
Dok su njegovi cimeri
spavali, Čomić je napravio
omču od električnog kabela
te ju je zavezao za zaštitnu
mrežu neonskog svjetla na
stropu ćelije. Potom je dovu-
kao trosjed, popeo se na
njega te oko svog vrata stavio
kabelsku omču i onda nogom
odgurnuo trosjed.
Srećom, dvojicu zatvore-
nika probudio je udarac tro-
sjeda u zid, vidjeli su Čomića
kako visi. Odmah su ga podi-
gli te pozvali zatvorske
čuvare koji su hitno pozvali
liječnika te je 20-ak minuta
poslije odvezen u KBC Split.
Zbog svega ovoga, sutki-
nja Ivona Rupić, obrazlažući
presudu, Čomiću je “očitala”
posebnu lekciju.
- Ovime što radite samo
štetite sebi i svojoj obitelji.
Vrijeme je da počnete voditi
računa o njima.
Morate sačuvati život
kako biste se mogli brinuti o
sebi i o vašoj djeci. Što se tiče
kazne, vi ste glavna pove-
znica s Džidićem i Miličevi-
ćem koji su drogu dovozili iz
BiH. Vi ste im dali na raspo-
laganje kuću u Rudinama
gdje su boravili.
Osuđivani ste na godinu
i pol dana zbog pokušaja
ubojstva i isto toliko zbog
nasilja u obitelji, no nijedna
od tih kazni nije imala nika-
kav utjecaj na vas da se suz-
držite od daljnjih kaznenih
djela - kazala je sutkinja
Rupić.
Na Čomića se posebno
obrušila i tužiteljica Rene
Laura, navodeći da je činje-
nica da je Čomić branitelj
Domovinskog rata i da je
zbog toga ostvario mirovinu
(od 7400 kuna prema njego-
vim riječima - op.a.), ali isto
tako je činjenica da je vlasnik
obiteljske kuće u Rudinama,
a od MORH-a je dobio stan
od sto kvadrata u Trogiru.
- U ovakvoj se situaciji on
upušta u počinjenje kazne-
nog djela kojim se teško
ugrožava zdravlje ljudi, a
posebno ljudi mlađe životne
dobi, riječi su tužiteljice.
VedranŠkavo
SlobodanStojanović
ElmedinPirić
Krsto Jakšić
Mersiha Požegić
Miroslav Lazarević
Biznis
24
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
U organizaciji Gospodarske komore Republike Srpske i
Gospodarske komore Srbije danas će u Banjoj Luci biti održani
susreti gospodarstvenika metalskog i elektro sektora Srbije i
Srpske, čiji je cilj unaprjeđenje suradnje, proširivanje
postojećih i uspostavljanje novih poslovnih kontakata.
SARAJEVO – Kompanija “Širbe-
gović” je nedavno potpisala tri
nova ugovora o poslovanju, koja
su inače u vrijednosti od oko 20
milijuna maraka. Uspješan poče-
tak 2012. godine daje razloga za
vjeru da se tržište polako oporav-
lja te da dolaze bolji dani za gra-
đevinsku industriju u Bosnu i
Hercegovinu i regiju. Ova građe-
vinska tvrtka vršit će radove na
izgradnji centra “Moll of Split” na
Mejašima u Splitu, ugovoreno je
i izvođenje radova na Termoelek-
tranama u Sloveniji i u Srbiji,
priopćeno je iz Službe za odnose
s javnošću “Širbegović” grupe.
Krajem veljače će također prije
ugovorenog roka biti okončani
radovi na objektima Plodine -
Novigrad i Novalja.
ZAGREB - Poslovni sustav Dukata
je razdoblju od 14. do 17. veljače,
uslijed blokada prometnica u
Hrvatskoj i poslovnog sustava,
pretrpio velike poremećaje u
poslovanju, i to u sustavu otkupa
mlijeka, logistike i prodaje, čije
posljedice se još uvijek analiziraju
i kvantificiraju, navodi se u priop-
ćenju Dukata. Iz Dukata navode
da se u segmentu otkupa mlijeka
šteta odnosi na velike količine
neotkupljenog mlijeka, što već
sada ima izravnog utjecaja na
nižu proizvodnju, a time i na
ostale segmente ukupnog poslov-
nog procesa. “Ova poslovna šteta
izravno se pripisuje nelegitimnim
i nezakonitim prosvjedima dijela
proizvođača mlijeka”, kažu iz
Dukata. Hina
Završen proces raspetljavanja
lokalne petlje u Bosni i Hercegovini
U RS-u stradalo oko 100 grla
stoke tijekom nevremena
Ugovoreni poslovi
vrijedni 20 mil. KM
lokalne petlje u BiH
Zbog prosvjeda
poremećeno
poslovanje
EuroproNET
Vladimir Usorac
“Širbegović” Dukat:
SARAJEVO - Konferencija za
medije o prvom raspetljavanju
lokalne petlje na tržištu teleko-
munikacijskih usluga održat će se
u četvrtak u poslovnom centru
UNITIC u Sarajevu. Alternativni
operator europroNET završio je
proces prvog raspetljavanja
lokalne petlje u Bosni i Hercego-
vini korištenjem infrastrukture
BH Telecoma, čime je napravio
značajan korak na planu liberali-
zacije domaćeg tržišta telekomu-
nikacijskih usluga. Značaj raspet-
ljavanja lokalne petlje ogleda se
u tome da alternativni operator,
uz korištenje postojeće infra-
strukture dominantnog opera-
tora, ostvari izravnu vezu s kraj-
njim korisnikom. Time se znatno
povećava iskoristivost postojeće
pristupne mreže, odnosno ulazak
alternativnih operatora na tržište
odvija se uz znatno niže troškove,
pri čemu se omogućava brži
razvoj širokopojasnih usluga.
BANJA LUKA – Tijekom snježnog
nevremena u Republici Srpskoj je,
prema riječima predsjednika
Udruženja poljoprivrednika i
stočara RS-a Vladimira Usorca,
stradalo oko 100 grla krupne
stoke, određen broj ovaca i svi-
nja. On je naglasio da se sa pro-
blemima suočila i divljač. Obilne
snježne padavine prouzrokovale
su štete na objektima, od kojih su
neki urušeni, ali i hladnoća je
prouzrokovala zaleđivanje vode,
kao i pucanje instalacija. Usorac
je naglasio kako su zbog hlad-
noće, smrznute hrane i nemoguć-
nosti napajanja stoke, štete
nastale i u samoj proizvodnji, koja
je smanjena. Kada je riječ o usje-
vima iz jesenje sjetve, Usorac je
naglasio da su prvobitne štete
nastale uslijed golomrazice, ali da
je snježni pokrivač dobro došao
za očuvanje strnih kultura. Snijeg
će svakako dobro doći i za pro-
ljetnu sjetvu, budući da je došlo
do natapanja zemljišta vlagom,
koje nije bilo od prošle godine.
PARIZ - Francuski auto-
mobilski div Renault smanjio
je neto dobit u prošloj godini
za 39 posto, ali je prodaja
porasla i troškovi se drže pod
kontrolom, što ukazuje da
bolje posluje u teškim vreme-
nima u odnosu na svog rivala
Peugeot Citroen (PSA). Neto
profit za 2011. je pao u najve-
ćoj mjeri zbog izuzetnog
dobitka u 2010., dok je opera-
tivni profit gotovo udvostru-
čen na 1,24 milijarde eura,
prenijela je francuska novin-
ska agencija Agence France
Presse.
Prodaja Renaultu je pora-
sla za devet posto na 42,63
milijarde eura budući da su
tržišta izvan Europe nasta-
vila dobro funkcionirati.
Kompanija Renault očekuje
od prodaje izvan Eur ope
ostvariti 43 posto uku pne
prodaje.
Kažu da drže troškove
pod kontrolom, ali da više
cijene sirovih materijala ne
mogu biti u potpunosti neu-
tralizirane povećanom pro-
dajom. Ova kompanija je
također poručila da je nasta-
vila smanjivati dug i da je bila
u stanju isplatiti dividendu u
2011. od 1,16 eura po dionici.
Peugeot Cit roen istodobno je
objavio da je njegov neto pro-
fit u 201 1. smanjen 48 posto
na 588 milijuna eura i pored
rasta prodaje od sedam posto
na 59,9 milijardi eura.
Smanjena neto dobit u prošloj godini za 39 posto
Operativna dobit Renaulta gotovo udvostručena
INTERVJU Anabela Abreu, šefica U
- Nova strategija partnerstva s
BiH eksplicitno navodi da je
poboljšanje uvjeta za povećanje
konkurentnosti BiH, koja bi omo-
gućila poslovni rast i razvoj,
ključni element ekonomskog
razvoja. U tom smislu, Svjetska
banka će usko surađivati s bh.
vlastima i pružiti potporu
reformskim naporima preko
pomaganja entitetskim inspek-
toratima da usklade svoj rad s
EU standardima, u cilju omogu-
ćavanja Bosni i Hercegovini
suočiti se s izazovima i pritis-
cima koje donosi proces pridru-
živanja EU-u.
Svjetska banka će nastaviti pru-
žati potporu za investicijske
projekte. Trenutačno imamo 12
projekata u raznim stadijima
implementacije, ukupne vrijed-
nosti od oko 302 milijuna ame-
ričkih dolara, kao što su Projekt
infrastrukture i sigurnosti na
cestama, Projekt poljoprivrede
i ruralnog razvoja i Projekt
'Struja IV'. U suradnji s domaćim
partnerima u BiH trenutačno
pripremamo nove investicijske
projekte u oblasti navodnjava-
nja, zemljišne administracije i
obnove plovnosti rijeke Save.
Pored toga, Svjetska banka je
spremna podržati druge reform-
ske prioritete vlada u BiH, a
posebno mjere politike koje
mogu biti potrebne kao odgovor
na sporiji ekonomski rast u cije-
loj regiji.
Planira li Svjetska banka sudjelovati u još nekim projektima
koji će značajno ojačati bh. ekonomsku moć? Kojim?
Svjetska banka će nastaviti pružati
potporu za investicijske projekte.
Trenutačno je 12 projekata, vrijednosti
od oko 302 milijuna američkih dolara
K
u
p
o
n

z
a

o
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
mali oglasnik
Besplatni
Dnevni list Srijeda 12. 10. 2011. Broj 201. Poseban prilog na 16 strana
Vaše male oglase možete slati kuponom
na adresu Dnevnog lista ili SMS-om
POSAO ponuda 2
POSAO potražnja 2
PONUDA intelektualne usluge 3
PONUDA zanatske usluge 3
PONUDA razne usluge 3
KUĆE ponuda 4
KUĆE iznajmljivanje 4
KUĆE unajmljivanje 4
STANOVI prodaja 4
STANOVI kupnja 4
STANOVI zamjena 5
STANOVI iznajmljivanje 5
STANOVI unajmljivanje 6
ZEMLJIŠTA ponuda 6
POSL. PROSTORI prodaja 7
POSL. PROSTORI iznajmljivanje 7
AUTOMOBILI Audi 8
AUTOMOBILI BMW 8
AUTOMOBILI Fiat 9
AUTOMOBILI Ford 9
AUTOMOBILI Mercedes 10
AUTOMOBILI Opel 10
AUTOMOBILI Peugeot 10
AUTOMOBILI Renault 11
AUTOMOBILI VW 11
AUTOMOBILI razna vozila 12
AUTOMOBILI autodijelovi 12
MOTOCIKLI ponuda 13
MOBITELI ponuda 13
INF. OPREMA ponuda 14
ŽIVOTINJE ponuda potražnja 14
NAMJEŠTAJ ponuda 14
RAZNA OPREMA ponuda 15
ALATI I STROJEVI ponuda 15
GLAZBENA OPREMA ponuda 15
RAZNO ponuda 16
Sadržaj:
Adresa podružnice Sarajevo:
ul. Radnička bb
71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail:
dnevni.ba@bih.net.ba
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira
IV. 66/2, SPC Rondo,
88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web:
www.dnevni-list.ba
e-mail:
national-holdin@tel.net.ba
Svoje SMS male oglase možete slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj.
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
;

0
9
1

6
1
0

1
0
2
SMS
Subota 5. 11. 2011. Broj 207. Subota 19. 11. 2011. Broj 209. Srijeda 22. 2. 2012. Broj 233.
*Servis autobrava
*Izradaključeva(kodirani,
standardni i orginalni)
*Autobrave, dijelovi brava
*Podešavanje bravapo
ključui ključevapobravi
*Otvaranje vozila
Mob : 063 313 766
Kneza Višeslava
(stara bolnica) www.lacio-servis.com
Mob: 063 313 766
Kneza Višeslava
(stara bolnica)
www.lacio-servis.com
- Servis auto brava
- Izrada ključeva (kodirani,
standardni i originalni)
- Auto brave, dijelovi brava
- Podešavanje brava po
ključu i ključeva po bravi
Traži se ozbiljna žena da živi
sa pokretnom staricom u
stanu, ulica Hrvatske mla-
deži.
063/315-055
Tražim servisera za održa-
vanj e i nter f ona u ul azu
zgrade u Mostaru.
063/562-395
Traže se dvije ženske osobe
za prodaju više namjenskih
proizvoda na terenu plata
dobra Mostar.
062/580-058
Komercijalista s višegodišnjim
iskustvom i poznavanjem
robe, tržišta, traži posao u
Hercegovini.
036/332-525, 063/902-701
Potrebni radnici i radnice,
građevinci, metalci, elektri-
čari , vozači , ugostitelji , i
drugo, kao i pomoćno osoblje
za rad u inostranstvu! SMS
PORUKE NE ODGOVA-
RAM! 065/925-610
Tražim dvije djelatnice za
rad u kafiću.
063/240-707
Ozbiljan, stariji muškarac
vozač b-c kategorije, traži
posao vozača kombija i l i
dostavnoga vozila.
063/316-635
Hrvatica živi m na desnoj
strani tražim bilo kakav posao
osim konobarisanja, sobari-
ca ili pomoćna.
065/416-868
Mostar, čuvam starije pokret-
ne žene, čuvam djecu. Imam
iskustva. Ozbiljne ponude.
063/168-802
Žena s velikim radnim isku-
stvom čuva i pazi starije os obe
( imam preporuke).
063/107-134
Traži m bi lo kakav f izički
posao. 063/275-314
Traži m djevojku za rad u
kafiću . Radno iskustvo ob -
avezno.
063/311-263
Potreban dostavljač u pizze-
riji u Mostaru. 063/417-317
Traži se konobarica sa isku-
stvom u Mostaru.
063/315-330
Traži se trgovac sa iskustvom
u Mostaru. 063/315-330
Potrebna djelatnica za rad u
kafiću.
063/317-337
Čuvala bih djecu, imam viš -
egodišnjeg radnog iskustva,
nije problem da kod vas dođem,
a može i kod mene.
063/327-921
Dvije radnice s iskustvom
traže posao u Međugorju
sobarice i pomoćne kuharice.
063/431-293
Traži se žena za pomoć oko
starije ženske osobe.
063/325-017
Za restoran, pizzeriu i caffe
slastičarnu, u prodajnom
centru Mostar Mall, potrebni:
glavni kuhar, kuhar, pizza
kuhar, slastičarka, konobar
i šankerica. Uvjeti: iskustvo
i znanje na istim poslovima.
Zvati od 10h -16h.
063/274-033
Traže se djelatnice za rad u
kafiću. 063/767-134
Traži se djelatnica za rad u
kafiću na Balinovcu.
063/289-278
Traži se Manager Restorana
/ Business partner. SMS na
063/282-138
Tražim suradnika za proda-
ju polica životnog osiguranja,
provizija dobra.
063/535-578
Potrebna mlada atraktivna
radnica, caffe bar Jajce.
063/485-152
Traži se automehaničar za
rad u servisu, iskustvo poželj-
no. Servis top-auto-Rodoč,
Mostar
036/350-410
Tražim djelatnike za pansion
u Međugor j u, osobl je za
restoran, kuharicu i sobarice.
Za restoran potrebno pozna-
vanje talijanskog jezika.
063/739-210
Traži se pastir i rad na imanju.
063/668-843
Traži se mlađa osoba za rad
na recepciji u Međugorju,
potrebno poznavanje talijan-
skog i engleskog jezika.
063/377-471
Pekar buregdžija, traži posao
u struci
063/389-259
Mlađa žena traži posao kao
pomoćna u trgovini, restora-
nu, piceriji, grilu i sl.
063/427-092
Sve vrste molerskih radova,
brzo, povoljno i kvalitetno na
području Mostara.
063/689-640
Traži se radnica za rad u
kafiću u Vukovarskoj ulici.
063/636-956
Potrebne dvije djevojke za rad
u kafiću u Livnu, u gradu.
Plaća 900 KM u dnevnicama,
stan osiguran. Hvala.
063/332-179
Hitno potrebne dvije radnice
u kafe baru. 063/357-517
Djevojku za rad u kaf iću,
iskustvo uvjet. 063/311-263
Traži se konobarica s iskustvom
u Mostaru-Avenija.
063/315-330
Restoran Charizma traži dvije
pomoćne radnice za rad u
kuhinji u starosti od 20 do 35god
i dostavljaća s vozačkom dozvo-
lom “B” kategorije. Zvati iza 16h.
063/274-469
Traži se radnica za rad u
kafiću u Vukovarskoj ulici,
Mostar. 063/636-936
Traži m posao održavanje
ureda, poslovni prostora,
ordinacija i dr. na području
Mostara samo ozbiljne ponu-
de, hvala. 063/704-143
Traži se djelatnica za rad u
trgovini satova u T.C –Pira-
mida. 063/689-663
Čuvala bih starije osobe ili
djecu. Mostar, Čitluk i Među-
gorje. 063/850-527
Čuvam i njegujem starije i
nepokretne žene na području
Mostara. 063/643-003
Želite li zaradu do 250 KM,
sedmično, ostvarite je punje-
njem koverti. 065/536-108
Potrebna djevojka za rad u
Cafe bilijar klubu u Mostaru.
Radno vrijeme i plaća po
dogovoru. Radi se 15 dana u
mjesecu. 063/400-818
Traže se djelatnici za pako-
vanje koverti. Zarada do 250
KM tjedno. 063/701-663
Potrebne dvije radnice u
kafiću! 063/357-517
Radi l a bi h u otmjenijem
butiku ili parfumeriji, diplo-
mirani sam pravnik i imam
osi gur ano mi rovi nsko i
zdravstveno osiguranje.
063/311-732
Potrebna studentica za rad
u kafiću samo vikendom.
066/767-647
Tražim odgovornu žensku
osobu za čuvanje djeteta od
14 mjeseci radno vrijeme od
7 do 12 sati, plaća po dogovo-
ru. 063/299-122
Potreban djelatnik za rad u
autopraonici.
063/317-046
Žena srednjih godina čuvala
bi starije i nepokretne osobe
imam iskustva može inostran-
stvo i hrvatska.
066/114-628
Primaju se 3 djevojke za rad
u club. 063/345-995
Ozbiljna gospođa čuvala bi
stariju pokretnu ženu, kuha-
la i spremala na području
Mostara. 063/100-737.
Mostar potreban radnik s
iskustvom za rad u autopra-
onici. 063/312-690
Tražim dvije konobarice za
rad u kafiću u Austriji.
063/240-707
Traži se konobarica za rad u
restoranu u Mostaru.
063/853-795
Čuvala bih malu djecu u bilo
koje doba dana,dolazim k
vama ako je potrebno, a može
i kod mene. 063/210-331.
Stariji ozbi ljan muškarac
vozač b-c kategorije traži
posao vozača kombija i l i
do stavnog vozila veliko is kustvo
u poslu.
063/316-635
Tražim posao za rad u kuhi-
nji ili u grilu, imam višego-
dišnje iskustvo. hitno!
063/093-873
Dostavl j ač, potreban za
restoran u Mostaru. (samo
ozbiljne ponude).
063/311-235
Traži se konobarica za rad u
kaf i ću u Il i ći ma samo 2.
smjena. 063/623-644
Traži m žensku osobu za
čuvanje i njegu starije osobe
u Čitluku, osiguran smještaj
i hrana plaća po dogovoru.
063/423-775
Potreban djelatnik za rad u
proizvodnji cvijeća.
063/320-596
Potrebna djelatnica za rad u
kafiću na Rudniku.
063/240-945
Žena s iskustvom, čuvam i
pazim starije osobe na sate,
mala prednost Bijelo polje.
Mostar.
063/163-557
Mostar, potreban radni k
ob avezno sa iskustvom za rad
u autopraonici. 063/312-690
Gospođa iz Ljubuškog čuva-
la bi djecu u svom domu.
063/604-619
Potrebne 2 djevojke za rad u
kafiću, plata 900 KM, stan
osiguran.
063/332-179
Želite li zaradu do 250 KM
sedmično,ostvarite je punje-
njem koverti.
065/536-108
Traži se kuhar ili kuharica
za rad u pizzeriji. Potrebom
radno iskustvo na istim ili
sličnim poslovima.
063/109-139
Gospođa, 43.god.s dugogo-
dišnjim iskustvom u trgovini
traži posao u trgovini, ili u
pekari. 063/571-650
Ženasavelikimradnimiskustvom
čuvala bi starije osobe.(za
preporuku nazvati obitelj
Kolovrat na broj tel.063/997-551).
063/107-134
Potrebna djevojka za rad u
kaf iću u Vrapčići ma kod
Mostara. 061/285-128
Tražim posao za pomoćnog
kuhara na području Mostara.
063/273-580
Ozbiljna žena pazila bih st ariju
ženu, čisti la bi h stanove,
urede. 036/341-617
Žena srednji godina sa isku-
stvom čuvala bi starije osobe,
djecu i čistila stanove.
066/255-923
Bravar, monter, varioc na CO2
i argonu, dug. god. iskustvo
s inoxom, traži posao, Mostar.
063/233-759
Tražimo posao u pansionu
pomoćne radnice ili sobarice.
Dvije sestre, imamo iskustvo,
odgovorne, poštene, vrijedne.
063/187-502
063/095-782
Mostar, ozbi ljna i veoma
odgovorna žena čuvala bi
stariju pokretnu ženu – obav-
ljanje kućanski h poslova.
Unaprijed zahvalna.
063/515-918
P
o
s
a
o
.
.
.
POSAO
ponuda i potražnja...
mali oglasnik
Besplatni
Besplatni mali oglasi Dnevnog lista od danas izlaze kao
poseban prilog dva puta tjedno, srijedom i subotom!!!
Oglašavajte se
u najvećem
oglasniku u BiH
26 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
V
a
š
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

m
o
ž
e
t
e

s
l
a
t
i

S
M
S
-
o
m

n
a

b
r
o
j

t
e
l
e
f
o
n
a
0
9
1
/
6
1
0
-
1
0
2
N
a
č
i
n

s
l
a
n
j
a

p
o
r
u
k
e
:

U
k
u
c
a
j
t
e

k
l
j
u
č
n
u

r
i
j
e
č

D
L

z
a
t
i
m

n
a
p
r
a
v
i
t
e

r
a
z
m
a
k

p
a

u
k
u
c
a
j
t
e

t
e
k
s
t

p
o
r
u
k
e

i

p
o
š
a
l
j
i
t
e

n
a

p
r
e
t
h
o
d
n
i

b
r
o
j
cijena 1,20 KM +PDV
Traži se žena za rad u bu-
regdžinici za sukanje pite,
poželjno iskustvo.
061/650-428
Međugorje- tražimo djevojke
za restoran po mogućnosti
znanje talijanskog jezika,
osoblje za kuhinju i sobarice.
063/739-210
Njemački advokat (u Fran-
kf urtu) i z Bi H zastupa u
pravnim stvarima u Njemač-
koj. 061/537-739
Instrukcije iz matematike za
osnovnu školu, kao i instruk-
ci j e i z knj i govodstva za
srednju školu, 1 sat/ 5 KM.
Široki B. 063/446-869
Dajem instrukcije iz latinskog
i engleskog jezika u Mostaru.
60 min-10 km
066/301-358
Dajem instrukcije iz njemač-
kog, te prevodim na njemač-
ki i obrnuto. 063/735-961
Instrukcije iz matematike za
osnovnu školu, kao i instruk-
cije iz knjigovodstva, cijena
1 sat 5 KM, Široki B.
063/446-869
Instrukcije iz MATEMATIKE,
za sve uzraste i nivoe znanja,
uspješno i povoljno.Ul. S.Radića
60/VI. 063/952-770
Profesorica hrvatskog jezika
i književnosti, pružam povolj-
no usluge lektoriranja tek-
stova na hrvatskom jeziku.
063/411-414
Pi šem i kucam maturske
radove. Potrebno je dostavit
pravu literaturu. Cijena 30
KM. Podr učj e Mostara,
Širokog brijega, Čitluka.
066/110-658
Instrukcije iz matematike za
studente građevine, strojar-
stva i informatike. Dolazim
u stan!
061/246-472
Postavljanje termo-stiropor,
fasada na materijal i izvedbu,
10 god. garancije, 5cm – 34
KM/m2 066/815-313
Opravka i montaža PVC i Alu
rol etna, tendi po veoma
povoljnim cijenama.
066/815-313
Radimo sve vrste građevinski
poslova. Unutrašnje uređenje,
keramiku, rigips i ostalo.
063/769-118
Izrađujem sve vrste namje-
štaja, kuhinje, dječje, spava-
će sobe, američke ugradne
plakare, klizne stjenke itd.
063/885-173i
063/838-977
Kameno klesari izvodimo sve
vrste radova s kamenom
zidanje, lijepljenje i oblaganje.
063/ 447-834
Garažna vrata segmentna na
daljinsko otvaranje, ugrađu-
j em po vaši m mj er ama,
i mamo naj ni žu ci j enu u
Hercegovini, garanciju na
kvalitetu Mostar.
063/318-118
Potrebno vam je renoviranje
stana – kuće? Profesionalno,
precizno, povoljno: molerski
radovi, laminati, fasade… biti
ćete zadovoljni!
063/704-581
Postavljam keramičke ploči-
ce,10 km po kvadratu!
063/539-904
Potrebna djevojka za rad u
caffe-u kod dvorane na Bij elom
Brijegu. 066/514-371
Tražim posao elektro struke,
ili vozača B-C1 kategorije.
063/944-730
Radimo sve vrste građevinski
radova. Unutrašnja izrada
stanova. Regips, pločice ,
parket, laminat.
063/271-991
Vodoi nstalater izvodi sve
vrste radova, montaža sani-
tarije, i nstalacije, grubi h
radova, renoviranje kupatila,
sitne popravke i intervencije.
063/107-032
Traže se 2 radnice za muški
frizerski salon, extra opremljen,
stari tržni centar, Stjepana
Radića. 063/316-356
Bravar, monter, varioc na CO2
i argonu, dug. god. iskustvo
sa inoxom traži posao, Mostar.
063/233-759
Potrebna šnajderica za rad u
novotvorenommodno-krojčkom
salonu u Centru 2. Zaintere-
sirani neka se jave na broj
063/839-335
Radimo krovove, unutrašnje
renovi ranje. Postavljanje
regipsa, keramike, podova i
dr. 063/796-118
Izrađujem i montiram žičano
ogradno pletivo oko: kuća,
poslovnih prostora, nogomet-
ni h i teni ski h i gral i šta.
Povoljno. Profesionalno.
063/325-654
Izrađujem žičano valovito
pletivo (male mate) za ogra-
de-pregrade, po zahtjevu
kupca. Povoljno. (iza 16 sati).
063/325-654
Radimo sve vrste građevinski
radova, krovove, zidanje,
keramiku, laminate, rigips
itd. Povoljno.
063/769-118
Mostar, formatiranje raču-
nala (svi sustavi), (formati-
ranje, spašavanje podataka,
brisanje virusa itd.) 15 KM.
063/428-548
Obavljam prijevoz putnika
sa luksuznim automobilom
mercedes vaneo do 5 putnika
na relacijama mostar-split-
dubrovnik-zadar-sarajevo i
dalje povoljno. 063/316-635
Nemojte biti depri mi rani
nakon inplantacije tzv. “pla-
sti čnog kuka”! Pravi l na
rehabilitacija nije nemoguća
misija! Dipl. fiz.
063/ 153-311
Prodaja i proizvodnja plinskih
uredaja za ugostiteljstvo
roštilji, friteze, peći, kuhala,
ražnjevi, giros, palačinkara,
kompletno opremanje.
063/385-877
Prodaja i proizvodnja plinskih
uredaja za ugostiteljstvo
roštilji, friteze, peći, kuhala,
ražnjevi, giros, palačinkara,
kompletno opremanje.
063/385-877
Ml adi ti m graf ički h/ web
dizajnera nudi usluge izrade
logotipa, web stranica, web
aplikacija, kataloga, vizitki,
pozivnica i sl, po vrlo povolj-
noj cijeni. 062/171-912
Agencija traži više radnika
za čuvanje stariji h osoba
godine nisu bitne na broj tel
063/911-387
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja, pranja tapeciranog
namještaja i tepiha metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem bez
iznošenja iz prostora.
063/233-437
Agencija traži više radnika
za čuvanje stariji h osoba
godine nisu bitne na broj tel
063/911-387
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja, pranja tapeciranog
namještaja i tepiha metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem bez
iznošenja iz prostora.
063/233-437
Dubinsko usisavanje i pranje
tapaciranog namještaja (kut
40 KM), odlično za održava-
nje mikrofibre, gratis dub.
usisavanje madraca.
063/318-234
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tape-
ciranog namještaja,tepiha
kao i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Medicinskitehničarsiskustvom,
brinuo bi se o starim i nemoć-
nim, previjam rane, stavljam
kateter, priključujem infuzi-
je! Prednost okolina MOSTA-
RA. 063/128-872
Vršim mjerenje glukoze (šećer
u krvi) bez čekanja i nervira-
nja. 063/424-930.
Kozmetički salon organizira
edukacije za nadogradnju
noktiju, prvi grupni termin
od 3. 2. - 5. 2. 2012. god. Mo gući
dogovori i za individualnu
edukaciju. 063/125-140
Vršim usluge skraćivanja,
sužavanja, prišivanja rajfeš-
lusa, trakica na zavjese,
štepanja na šivaćem stroju
vrlo povoljno.
063/125-627
U
s
l
u
g
e
.
.
.

P
O
S
A
O

I
N
T
.

U
S
L
U
G
E

T
U
R
.

U
S
L
U
G
E

Z
A
N
A
T
S
K
E

U
S
L
U
G
E
Radimo građevinske radove,
krovove, zidanje sve unutrašnje
radove. Laminate, keramiku i
drugo. 063/769-118
Vrši m usl uge na ši vaćoj
mašini skraćivanje, štopanje,
promjena rajfešlusa, prišiva-
nje trakica na zavjese i sl.
063/125-627
Radimo sve vrste građevinskih
radova. Krovove, zidanje,
keramiku, laminate, rigips
itd. Povoljno. 063/769-118
Zidar i zvodi građevi nske
ra dove u Mostaru.
063/152-404
Traži m radnicu za muški
frizerski salom Mostar plata
po dogovoru.
063/319-632
Postavljam keramičke ploči-
ce! 063/539-904
Vodovod, kanalizacija, kera-
mi ka, letovanje, moleraj,
malterisanje, zidanje i ostali
građevinski radovi.
063/193-713
Zidar izvodi radove građevin-
ske, povoljno.
063/152-404.
Mostar, vodoi nstal ater i
ker amičar, nabava i ugradnja:
kade, kabi ne, sanitarije,
keramika.
063/ 444-872,
066/489-723
Profesionalno, a prije svega
jef ti no i zvodi mo el ektro
instalacijske radove.
063/427-151
Mostar, vodoi nstal ater i
keramičar, nabava i ugradnja:
kade, kabi ne, sanitarije,
keramika. 063/ 444-872,
066/489-723
Profesionalno, a prije svega
jef ti no i zvodi mo el ektro
instalacijske radove.
063/427-151
Bravar s iskustvom traži po sao.
063/405-134
Kuharica sa dugogodišnjim
i skustvom traži posao u
svojoj struci u Međugorju ili
Čapljini. 063/089-539
Izvodimo ugradnju laminata
i parketa. 063/382-496
Električar traži posao. Molim
samo ozbiljne ponude.
063/344-869.
Izrada termo-stiropol fasada.
Za materijal i izvedbu dajemo
garanciju 10 god. Cijena
5cm-35 KM. 063/899-128.
Radim sve vrste elektroin-
stal acija, zamjena stari h
osigurača. 063/169-008
Za materijal i izvedbu dajemo
garanciju 10 god. Cijena
5cm-35 KM 063/899-128
Knauf radimo najkvalitetni-
je, sve vrste i dekoracije.
063/486-344
Univerzalni majstor povoljno
radi popravke na kućama,
okućnicama inventaru.
063/782-783
Nudimo komplet adaptaciju
stana za 30 dana, kupaonice
za 8 dana, ključ u ruke, sve
vrste radova,štemanje,vodoi
nstalacije,elektro,zidarske,s
tolarske,parketi,bojadisersk
e,knauf,keramicar.nudimo
rješenje pvc otvora prozori te
vel i k i zbor vrata, ponuda
uključuje nabavku robe i
materijala. Izdajemo garan-
ciju 5god. 063/315-055
Instrukcije iz matematike i
mehanike za učenike srednjih
škola. Dolazim u stan!
063/949-711
Instrukcije iz matematike i
fizike za osnovnu i srednju
školu. Dolazim u stan!
061/246-472
Instrukcije iz engleskog i
njemačkog, 60 min/15 KM.
063/443-749
Pišem seminarske i diplomske
za pedagoški i f i lozofski
fakultet.
063/518-158
Usluge prevođenja i sudskog
tumača za njemački jezik.
063/348-900
Instrukcije iz matematike,
fizike i statike konstrukcija.
Uspješno. 063/311-683
Mostar, Dajem instrukcije iz
matemati ke i f i zi ke (za
osnovnu školu) i Osnove
elektrotehnike (za srednju
školu) na adresi Dubrovačka
104. 063/805-402
Dajem instrukcije iz mate-
matike za osnovnu školu.
063/436-933
Instrukcije i tečajevi iz nje-
mačkog, engleskog i talijanskog
jezika. 063/424-723
Instrukcije iz fizike za osnov-
nu školu i gimnaziju i instruk-
cije iz informatike. Cijena 15
KM 60 minuta. 063/177-331
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika i prevodim te iz hrvat-
skog jezika. 063/495-396
Dajem instrukcije iz latinskog
i engl eskog na podr učj u
Mostara. 60 min/10 km.
066/301-358
Instrukcije iz matematike za
osnovnu školu. 063/273-008
Pišem seminarske i završne
radove, Filozofski fakultet
063/185-489,
063/431-455
Dajem instrukcije iz latinskog,
f rancuskog i tal ijanskog
jezika. 063/451-489
Pišemo različite radove za
studente ekonomskog fakul-
teta i srednjoškolce na hr.
jeziku, cijena 30 str do 45 km.
063/115-855
Instrukcije iz Engleskog i
Njemačkog, 60 min-15 KM.
063/443-749
Pišemo različite radove za
studente ekonomskog fakul-
teta i srednjoškolce na hr
jeziku, cijena 30 str do 45 km.
063/115-855
Inženjer strojarstva daje in -
strukcije i z matemati ke i
fizike 063/584-542
Instrukcije iz matematike,
dva sata 15 KM.
063/182-401
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika. 063/347-255
Instrukcije iz matematike,
fizike i statike konstrukcija.
Uspješno. 063/311-683
Dajem instrukcije iz hrvatskog
jezika. 036/331-707
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika za osnovnu školu.
065/919-045.
Instrukcije iz matematike za
učenike osnovne škole po vrlo
povoljnoj cijeni (1 školski sat
7,5 KM)
063/128-600.
PONUDA
intelektualne usluge
PONUDA
zanatske usluge
PONUDA
razne usluge
Prijevoz putnika luksuznim
automobi lom na kraći m i
dužim relacijama, povoljno.
066/514-371
Obavljam prijevoz do 5 put-
ni ka s luksuzni m vozi lom
mercedes vaneo na relacijama
Mostar-Split-Dubrovnik-
Sarajevo i dalje povoljno.
063/316-635
Kompletiram svu potrebnu
dokumentaciju za našu i
stranu mirovinu, posredujem
u prikupljanju staža, posre-
dujem u gašenju obrtničkih
radnji i d.o.o. , nazvati na broj
agencije u Mostaru.
063/969-112
Agencija, sa dobro uigranim
timom pruža stručnu njegu
starijim osobama na sate 4, 6,
8, 12 i 24 zovnite i provjerite
nas na br 063/911-387
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapeci-
ranog namještaja, tepiha kao
i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Profesionalno radimo cetering
za sve prigode, vjenčanja,
kr stitke, itd.
063/318-362
Izrađujemo sve vrste sportskih
i zaštitnih mreža, mašinska
izrada. 063/402-077
Medicinska pedikura i depi-
lacija veoma povoljno.
063/337-504
Uređujemo okućnice, sijanje
travnjaka, sadnja ukrasni
drva i bilja. Održavanje po -
stojećih.
063/796-004
Novootvorena igraonica sa
boravkom djece vrši upi s
djece od 1-6 godina. Informa-
cije i rezervacije na broj
061/536-118
Tražim dipl kineziologa ili
fizioterapeuta koji ima želju
da se bavi rekreacijsko-re -
habilitacijskim vježbanjem.
Iskustvo nije uvjet, samo volja
za učenjem.
063/365-403
Vršim usluge s putničkim
kombijem svaki m radni m
danom poslije 16 sati i subo-
tom i nedjeljom.
062/000-400
Praonica vrši pranje tepiha,
odvozi i dovozi na vašu adre-
su! 2 KM po m2.
063/484-546
Vakumiram meso i mesne
proizvode i mliječne proizvo-
de. 063/348-449
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapeci-
ranog namještaja, tepiha kao
i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Vršim prijevoz putnika po
gradu Mostaru i dalje na poziv.
063/316-635
Obavljam prijevoz do 5 put-
ni ka s luksuzni m vozi lom
Mercedes Vaneo na relaciji
Mostar-Split-Dubrovnik-
Sarajevo i dalje povoljno.
063/316-635
Izrađujemo sve vrste sportskih
i zaštitnih mreža mašinska
izrada.
063/402-077
Profesionalna rezidba, voća-
ka, loze, ukrasnog drveća i
šiblja, kao i živih ograda.
063/960-584
3 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
27
Hitno prodajem kuću u Mo-
staru kod Hotela Ruža, Pri-
zemlje 100m2 + I kat 100m2
+ okućnica 150m2
063564725, 061271550
www-bih-croatia-realestate.com
Mostar - Gnojnice, proda-
jem stambeni objekat u iz-
gradnji sa vinogradom 1850
m2 cijena po dogovoru
063 564 725,
061271550
www-bih-croatia-realestate.com
Čapljina, prodajem kuću put
za Neum. Namještenu, voda,
telefon, ima okućnice 600
m2, vl. 1/1, hitno, povoljno.
063/445-104
Čitluk, blizu grada, na odlič-
noj lokaciji, prodaje se kuća s
priključcima i okućnica, vla-
sništvo 1/1. 036/348-181
Kuća na Buni 64 m2, 1000m2
okućnice, garaža, podrum,
okružena borovima, ograda,
papiri uredni. 063/354-501
Prodajem kuću Cim Kovače-
vac 3 etaže garaža, okućnica,
ogradjena100 m2 potkrovlje,
terasa 50 m2. Može zamjena
za stan auto građ. materijal
cijena po dog.
063/005-623
Ljubuški-preko puta autobu-
sne, prizemna kuća, devasti-
rana, plac 800m2 cca, prilaz
dobar, s dvije starne put, cije-
na 70 000 KM. 062/682-176
Mostar-Luka, prodaje se
kuća na kat, 90 m2 u osnovi,
mogućnost izgradnje posl.
prostora, stana, cijena 90
000KM. 062/682-176
Mostar, Blagaj – Ljubovina,
prodaje se kuća na kat uz ri-
jeku Bunu, dvosoban stan.
Cijena 160000 KM.
066/003-365
Mostar-Blagaj, prodaje se
nova kuća uz lokalni put,
Posrt, trosoban stan, 105m2,
potkrovlje 75m2, plac 500m2,
parking. Cijena 78000 EUR.
066/003-365
Mostar-Blagaj, nova kuća, pri-
zemna, 110m2, dvosoban stan,
garaža, plac, 250m2, cijena
85000KM. 062/456-590
Mostar-Sutina preko puta
TC Merkur, nova kuća, dvo-
soban stan, preko 120m2, 2
banje, 2 terase, plac 600m2,
ci jena 67000 EUR.
066/003-365
Mostar-Vrapčići, prodaje se
kuća na kat, 12x11 m, garaža,
4 stana, plac 650m2, cijena
120 000 KM. 062/682-174
Mostar-Mazoljice, uz M-17,
dvije kuće na kat, tri stana,
poslovni prostor, tri ulaza,
plac 600m2, cijena 200 000
KM. 062/682-174
Prodaje se kuća u Dobri-
ču s malo dorade, useljiva i
3200 m2 zemlje iznad ceste,
50m2+800m2 zemlje ispod
ce ste na magistr. putu Široki
– Mostar, 1/1, cijena po dogo-
voru. 063/230-075,
039/719-136
Prodaje se novo useljiva kuća
s okućnicom od 980m2, uz
magistralni pu M-17, cijena
40 000 EUR. 063/438-256
Prodajem nedovršenu kuću
na Buni, u blizini mesnice Ši-
šović.
039/832-275
Prodaje se devastirana kuća
s poslovnim prostorom u Ča-
pljini u centru grada.
063/362-979
Mostar, D. Drežnica, prodaje
se kuća, dvosoban stan, ga-
raža i podrum, blizina jezera
i rijeke. Cijena po dogovoru.
063/442-433
Čapljina- Struge, prodajem
kuću na kat, farmu koka sa
dva objekta, 2000 m2 zemlji-
šta pod kivijem. Sve na 4000
m2 zemljišta.
036/809-009
062/114-903
Bračni par srednjih godina
traži kuću ili stan na područ-
ju Mostara na čuvanje i sta-
novanje-protuusluga besplat-
no stanovanje. 063/831-394
Mostar, Žitomislići, iznajmlju-
je se kuća od 230 m2 useljiva
u Žitomi sl ići ma II (novo
naselje), vrlo povoljno.
063/862-759
Iznajmljujem namještenu,
dvokrevetnu sobu (poželjni
muškarci). 036/341-885
Traži se manja kuća ili dvo-
soban stan za unajmiti na
duži vremenski period.
063/419-513
I znaj ml j uj e se povol j no
namještena kuća u centru
Raštanima 061/969-367
Blidinje, izdaje se kuća na
Bl idi nju za novogodi šnje
blagdane i zimski raspust.
Centralno grijanje, kamin, 4
sobe, više od 7 ležaja.
063/807-869
Izdajem ili mijenjam kuću u
Livnu za stan uz nadoplatu.
Kuća ima prizemlje, 2 kata
(gradska kanalizacija, asfalt),
urađeno dvorište i centralno
grijanje. Cijena po dogovoru.
063/165-013
Mostar, iznajmljuje se kuća
u kojoj je stan od 55 m2 i
poslovni prostor od 60 m2.
062/967-641
Čapljina prodajem stan od 100
m2, novogradnja. 063/323-203
Prodajem stan u Đačkom domu
(prostorije FENA) pogodan za
prenamjenu u poslovni prostor,
posjeduje vlastito centralno
grijanje.
063/382-240
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran. 063/199-706
Mostar, prodajem stan povr-
šine 60 m2, stan se nalazi u
ulici Stjepana Radića br. 92, 5.
kat, stan i ma mogućnost
proširenja, zgrada nema lift.
061/385-823 i 063/933-746
Prodajem stan na Rondou
82m2. 063/240-707
Prodajem stan 105m2, naselje
DUM, pogled na tenis terene.
063/404-164
Prodaje se dvosoban stan 68m2,
na Starom Veležovom igralištu,
novija gradnja, cijena po
dogovoru.
036/323-212
Makarska, prodaje se stan
37m2, 1.kat u trokatnici, dobra
lokacija, kao nov, opremljen, 2
balkona, cijena 75000 EUR,
moguća zamjena za veći.
063/315-055
Stan od 65mn2, parket, elok-
sirana, novi radijatori, ugrad-
benakuhinja,parkimg,ustakljen
balkon, protuprovalna vrata.
110 000 KM.
062/688-971
Mostar-Šemovac u blizini
Starog mosta, nov trosoban
stan, 3. kat, balkon, 110m2.
Cijena 170 000 KM.
062/456-590
Mostar- Splitska kod tržnice,
dvosoban stan, 59 m2, 5. kat,
balkon. Cijena 1600 KM/m2.
036/580-892
Mostar-Zal i k, prodaje se
dvosoban stan, 2. kat, balkon,
60 m2. Cijena 1600 KM/m2.
036/580-892
Mostar-Tekija, dvosoban stan
, 67 m2, 5. kat, balkon, u dobrom
stanju, cijena 1450 KM/m2.
036/580-892
Sarajevo, prodaje se stan
površine 65 m2, adaptiran, N.
Smailagića. Cijena 110.000 KM.
062/688-971
Prodajem dvosoban stan u
TITOVOJ ulici, može i zamje-
na. 063/699-184,
063/966-661
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran.
063/199-706
KONJIC prodaje se stan na
Vardi 65m2. 063/376-567.
Prodaje se trosoban stan
Zagreb-Jarun,56.85m2+parking
mjesto NOVOGRADNJA.
063/ 312-822
ProdajemucentrugradaMostar
stan Staro Veležovo, 108 m2.
063/375-505
036/643-418
Bulevaru, istočna strana,
prodajem nov useljiv stan 62
m2.Stanjesuper.Velikipodrum,
visok skoro 3 m, može služit u
razne svrhe.C.F.130.000.
065/461-442
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran.
063/199-706
Stan- prodaje se jednosoban
stan u Mostaru od 36m2,
Centar2, zadnji 8. kat, papiri
uredni 063/461-846ili
063/827-128
Prodajem stan u Mostaru,
blizu sveučilišta, 58 m 2, 7. kat
135.000 KM.
063/382-990
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran. 063/199-706
Prodajem stan u Mostaru,
Franjevačka, 61 m2 + 2 balko-
na, 2 kat, povoljno.
065/952-421
Prodaje se dvoiposoban stan,
Sarajevo Dobrinja 5, šesti kat,
67 m2, zvati poslije 20h.
063/ 490-197.
Prodajem ili mijenjam stan od
100 m2 u Splitskoj ulici, preko
puta MUP-a za stan manji ili
manja kuću u Mostaru uz
nadoplatu. 063/911-387
Prodajem stan i garažu na
Bijelom brijegu 3, prizemlje,
dvosoban, 66 m2, južno orijen-
tiran, useljiv. Papiri 1/1. Cijena
po dogovoru. 063/433-070
Sarajevo – stan 65m2, adapti-
ran, parket, eloksirana brava-
rija, Nedžarići 110000 KM.
062/688-971
Mostar-Avenija –„Zvjezdara“,
prodaje se dvosoban stan 78m2,
cijena 52 000EUR.
062/456-590
Prodaje se dvosoban stan u
zapadnom Mostaru, ul ica
K.Višeslava. Visoko prizemlje
63m2, cijena po dogovoru.
063/938-679
Mostar, Centar 2 preko puta
SPC Orka, visoko prizemlje,
trosoban stan, površine 99 m2,
terasa cca 15 m2, cijena 90.000
eura. 062/682-174
Prodajem trosoban stan na
Cari nskom mostu zgrada
„Milka“, novogradnja.
063/240-707
Prodajem stan na Rondou 82
m2 063/240-707
Prodaje se stan u Vatikanu,
dvosoban, 86 m2 terase 90m2.
063/312-822
Prodaje se stan, ZAGREB
centar, dvosoban, komplet
namješten, 66 m2.
063/312-822
Prodaje se dvosoban stan 68m2
na Starom Veležovom, novija
gradnja, cijena po dogovoru.
036/323-212.
Prodajem stan od 68m2 u
Čapljini kod katoličke crkve.
063/312-552
Novogradnja, dvosobni stano-
vi , 65m2 i 80m2, Nova Avenija.
063/313-622
Tekija, 67 m2, dvosoban stan,
V kat, odličan, lift radi.
063/313-622
Trosoban stan, 110m2, etažni,
IV kat, Dolina sunca, Tekija.
063/313-622
Mostar, Centar II, stan 47 m2,
3.kat, 950 EUR/m2 telefon:
063/312-956
Prodajem stan 72m2, ulica
Kralja Tomislava 11 E, potpu-
no renovi ran i moder no
namješten, cijena 165 000 KM.
036/327-120i
063/045-833
Prodaje se stan u Konjicu,
kolonija do Neretve, dvosoban.
063/140-080
Prodajem dvosoban stan 66m2.
prvi kat. kod sveučilišta, sta-
dion Zrinski, renoviran, otvori,
kupatilo, struja, voda, ekstra
stanje, Omladinska 28, cijena
2000 KM m2, može zamjena za
manji 36 do 5om2 prvi kat.
036/319-661i
063/317-124.
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran.
063/199-706
Na Bulevaru prodajem nov
stan, useljiv, a ne useljavan,
62m2, blindo vrata, sve super,
veliki podrum, može služit u
razne svrhe.C.f. 130000.
065/246-819
Neum, Tiha luka, prodaje se
jednosoban stan od 38m2,
novogradnja, klima, blindo,
balkon s pogledom na more.
063/377-471
Mostar, prodaje se stan 105 m2,
naselje Dum. 063/404-164
Prodajem jednosoban stan u
centru Čapljine
063/854-473
Čapljina, prodajem stan od 100
m2, novogradnja
063/323-203
Prodajem stan u ulici Kralja
Zvonimira. 063/025-994
Prodajem dvosoban stan 66m2
prvi kat renovi ran otvori
kupatilo blindo vrata.Posjedu-
je 2 sobe blagovaonicu sa
kuhinjom dnevnu sobu balkon.
Mostar zapad u blizini sveuči-
lista, stadion Zrinski, Me -
rkator,Omladinska 28 .
036/ 319-661
063/317-124.
Prodajem dvosoban stan 72
m2, Mostar, Vrh Avenije.
Renoviran. Termo fasada, PVC
otvori, Blindo vrata, Klima,
Kablovska TV. Cijena: 140000
KM. Moguća i zamjena za manji
dvosoban stan.
063/766-845
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran.
063/199-706
Prodaje se stan 62 m2.Avenija.
Kralja Tomislava 69 b., drugi
kat, vel.parking, lift, balkona
2-mali ustakljen, blindo vrata,
klima inverter, nove instalaci-
je 65000 eura.
063/313-000
Prodajem stan u Bulevaru
62m2, drugi sprat, bl indo
vrata, loksirani otvori, veliki
podrum visok skoro 3 metra,
može služit u razne svrhe. C.
F.130.000. 065/461-442
Prodaje se stan u ul.Kneza
M.V.Humskog bivša Liska
ulica, blizu Rondoa, stan povr.
N
e
k
r
e
t
n
i
n
e
.
.
.

K
U
Ć
E

S
T
A
N
O
V
I

Z
E
M
L
J
I
Š
T
E

P
O
S
L
O
V
N
I

P
R
O
S
T
O
R
I
Mostar-Vrapčići, prodaje se
kuća useljiva, okućnice 1.800
m2, 063/345-338
Mostar-Cernica, prodaje se
kuća, komplet renovirana,
dva odvojena dvosobna sta-
na, po 60m2, dvorište, cijena
170 000 KM 062/456-590
Prodaje se kuća u Čitluku.
036/348-181
Kupujem kuću sa najma-
nje 5 duluma zemlje ,može i
devastirana,u okolini Mosta-
ra. 063/133-252
Mostar-Opine – objekt 70 m2,
plac 710 m2, potrebna adap-
tacija. 063/313-622
Prodaje se vikendica u Kru-
ševu kod Mostara, cijena po
dogovoru. 0038521467796
Prodaje se prizemlje kuće u ul.
Gojka Vukovića 44, preko puta
osnovne škole (Donja Mahala)
100 m2 stambenog dijela i 60 m2
dvorišta.Cijenapodogovoru
036/642-092;
063/321-497
KućanaBuni64m2,1000m2okuć-
nice, garaža, pod rum,okružena
borovima,ograda,papiri uredni.
063/354-501
Čapljina, prodajem kuću, p ut
za Neum, namještena, voda,
telefon, klima, okućnice 600m2,
kuća jedan kroz jedan, povoljno.
063/445-104.
Prodajem kuću, 250 m2, na Bi-
jelom b. 195.000 KM.
063/468-651
Kupujem kuću ili zemljište u
Čitluku ili Tromeđi.
063/010-841
Kupujem kuću ili građevinsko
zemljište u Čitluku ili Među-
gorju.
063/010-841
KUĆE
ponuda...
KUĆE
iznajmljivanje...
STANOVI
prodaja...
28 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodaje se stan u SPC Rondo,
Lamela V/III kat, pov. 126 m2.
063/314-056
Mostar, Raštani, prodajem
kuću na 3 sprata, sa urednim
papirima kod Stare želje-
zničke stanice Raštani, po-
godna za sve djelatnosti.
066/412-770
Metković, prodajem dvosoban
stan novogradnja, površine
68m
2
, u centru, povoljno.
095/803-3547
Mostar, prodaje se dvosoban
stan, površine 64 m2 , prize-
mlje, ul. Franjevačka 16 b.
063/794-953
Prodajemovišekućauistoćnom
Mostaru i bližem okruženju.
063564725, 061271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
Mostar, Bijelo polje, prodaje
se nedovršena kuća 10 m
od magistralnog puta M-17,
papiri 1/1. 063/454-696
Zagreb, prodaje se dvosoban
stan površi ne 56 m2 na
Trešnjevačkom placu, visoko
prizemlje (na etaži ispod
stana su stanovi). Cijena 1700
eura/m2. Namještaj i parkir-
no mjesto nisu uračunati u
cijenu i mogu se otkupiti po
dogovoru. Vl. 1/1, papi ri
uredni. 0038513831280;
0038763318340
Mostar-Jasenica, proda-
jem kuću, dva dvosobna
stana, garažu s podru-
mom, 400m2 dvorišta, pa-
piri 1/1. Cijena po dogovo-
ru. 063/844-838
Tražim garsonijeru, polovnu do
25.000 u Trebinju.
063/187-502
Kupujem stan u zapadnom
djeluMostara,dvosoban,balkon,
do trećeg kata. Dostupan sam
od 8h do 22h.
063/606-545
Kupujemmanjistanuzapadnom
dijeluMostara,cijenado85.000,00
KM.
063/443-796
Kupujem stan u Mostaru,do 80
m2, useljiv.
063/433-070
Kupujem dvosoban stan u zap.
Mostaru.
063/243-913
Kupujem stan od 30 do 55 m2 u
zapadnom dijelu Mostara.
063/349-405
Kupujem jednosoban stan, koji
nije renoviran, u zapadnom
dijelu Mostara.
065/812-318
Kupujemnovijijednosobanstan
u zapadnom Mostaru.
063/233-045
Kupujem stan do 55 m2 u
zapadnom dijelu Mostara.
063/326-128
Kupujem stan u zap. Mostaru.
063/505-554
Ljubuški, iznajmljuje se po-
lunamješten stan od 1/2012.
god., dvosoban, stan se na -
la zi u centru Ljubuškog.
063/416-448

Iznajml juje se namješten
klimatiziran stan u Mostaru,
Vukovarska br. 42, slobodan
od 1.3.2012. 063/356-059
Iznajmljuju se sobe sa zajed-
ničkom kuhinjom i kupatilom.
063/997-864
Iznajmljujem garsonijeru sa
terasom i garažom od 01 04
2012. 063/997-864
Sarajevo, Hrasno, Azi ze
Šećirbegovića iznajmljuje se
dvosoban stan 50 m2, C.G., 2
balkona,11. kat, cijena po
dogovoru. 063/360-877
Povoljno iznajmljujem dvo-
soban namješten stan u
Zagrebačkoj ulici. 063/453-261
I znaj ml j uj em dvosoban
namješten stan. Mostar,
Ilićka ulica. Kablovska TV,
internet, parking. Cijena 350
KM. 063/590-855
Široki Brijeg, izdaje se novi
stan. 063/402-766
Iznajmljujem sobu studenti-
ci s upotrebom kuhi nje i
kupatila, Dubrovačka 108,
kod Mirovinskog. 036/317-131
Iznaj ml j uj e se trosoban
namješten stan u Mostaru
063/994-620
Iznajmljuje se soba za stu-
dente pored sveuči l išta u
ulici Hrvatske mladeži.
062/730-637
Iznajmljuje se dvosoban stan
56 m2 u Rodoču kod škole,
i ma nešto stvari , kl i ma,
kabelska, slobodan polovinom
trećeg mjeseca, bez kreveta.
063/346-345
Iznajmljuje se namješten
dvosoban stan u stambenoj
zgradi na Panjevini, 400 KM.
063/425-525
Čapljina-Trebižat: iznajmlju-
je se namješten stan u kući s
dvorištem i parkingom.
063/731-069
Iznajmljujem dvosoban stan
kod hotela „Ruža“/Mostar.
061/537-739
Iznajmljujem stan kod MUP-
a, Splitska ulica, nenamješten.
061/272-521
061/385-806
Mostar, iznajmljuje se jedno-
soban namješten stan.
036/332-769;
063/089-870
Mostar, iznajmljuje se dvo-
krevetna soba u Centru II.
066/157-810
Iznajmljujem polunamješten
stan, 80 m2, 300 KM kod
katedrale.
063/534-125
Mostar, naselje Vatikan - kod
Katedrale, novi 3- soban 90
m2, kompletno opremljen i
namješten, garaža u podrumu
nove zgrade, iznajmljuje se
na duže.

064/4041020.
U naselju „Vatikan“ (privat.
kuća) iznajmljujem dvokre-
vetnu i jednokrevetnu sobu
studenticama.
062/172-964
Kupres - Iznajmljuje se apa -
rtman u centru u stambenoj
zgradi , povr ši ne 64 m2.
Renoviran je i potpuno opr -
emljen. Grijanje na drva i/ili
na struju. Moguć smještaj za
6+2 osobe. Sve informacije
na www.kupres-apartman.
com
063/317-528
Sarajevo Hrasno azize secir-
begovica iznajmljuje se dvo-
soban stan 50m2, C.G., 2
balkona,11. kat. Cijena po
dogovoru.
063/360-877
Iznajmljuje se jednosoban
stan na Balinovcu u Mostaru.
063/994-620
Iznajmljujem jednosoban stan
u Mostaru, na dnu Avenije.
063/377-823
Iznajmljuje se trokrevetna
soba uz upotrebu kuhinje i
kupatila. Franjevačka 30 a,
kod medicinske škole.
036/320-564
Izdajem jednosoban stan.
063/516-148
Iznajmljuje se garsonijera kod
franjevačke u privatnoj kući,
zaseban ulaz. 200 KM.
063/292-899
Mostar, i zdajem sobe za
studente, klima, TV, kablov-
ska, Internet, struja, uklju-
čeno u cijenu Franjevačka 7
min od kružnog toka.
062/339-340;
063/444-997
Izdaje se jednokrevetna soba
na Bijelom brijegu kod medi-
cinskog fakulteta.
063/462-888
Iznajmljujem nov namješten
stan, Vukovarska uz kolodvor
za dvije studentice
063/819-808
Hrasno azize secirbegovica,
iznajmljuje se dvosoban stan
50m2, C.G., 2 balkona, 11.
sprat. Cijena po dogovoru
063/360-877
Mostar, i zdajem sobe za
studente. Klima, TV, Kablov-
ska, Internet, struja, uklju-
čeno u cijenu Franjevačka 7
min od kružnog toka.
062/339-340;
063/444-997
STANOVI
kupovina...
STANOVI
zamjena...
STANOVI
iznajmljivanje...
Iznajmljujem sobu na Bali-
novcu u Mostaru (30 m od
hotela Bevanda). Za studen-
ticu. 063/401-236;
063/626-287
Iznajmljujem jednokrevetnu
sobu, s posebnim ulazom, s
uporabom kupatila na Bijelom
brijegu.
036/342-009i
063/462-888
Mostar, iznajmljuje se soba
sa kupatilom u privatnoj kući.
Zaseban ulaz i sat za struju.
Stan se nalazi kod željeznič-
ke stanice.
036/570-724;
061/703-624
Iznajmljuju se sobe za stu-
dente u studentskom kolek-
tivu blizu Rondoa. Zajednič-
ko korištenje, kuhinje, dn evnog
boravka, 2 WC s kablovskom
i internetom.
061/371-295
Iznajmljujem stan za studen-
te na Bijelom brijegu, stan je
potpuno namješten, plus
klima i internet.
063/382-801.
Iznajmljuje se trosoban na -
mješten stan 80 m2, komplet
renovi ran i kl i mati zi ran.
Mostar Balinovac
063/196-456
Povoljno iznajmljujem kom-
pletno namještene sobe u
novom stanu, muškim stu-
denti ma nepušači ma, u
centru -Mo-ul.K.Viseslava 19
063/452-378
Iznajmljujem stan u Mostaru,
blizu sveučilišta, 58 m2, 7. kat
135. 000 KM zvati poslije 17
h. 063/382-990
Iznajmljujem trosoban stan
u Ilićkoj ulici studentima ili
obitelji, poseban ulaz.
063/266-029
Iznajmljuje se namješten stan
za dvije osobe.
063/603-662
Iznajmljuje se namješten jed-
nosoban stan u Mostaru za
studente. 063/530-789
Mostar, izdaje se samcu ili
studentu jednosoban stan u
ul . Braće Laki ši ća br. 9.
(lijeva obala)
036/ 310-595;
063/194-958
Iznajmljujem stan za studen-
te na Bijelom brijegu, stan je
potpuno namješten plus
klima i internet.
063/382-801.
Mostar, naselje Vatikan - kod
Katedrale, novi 3-soban 90
m2, kompletno opremljen i
namješten, garaža u podrumu
nove zgrade, iznajmljuje se
na duže
064/4041020.
Iznajmljuje se jednokrevetna
soba na Bijelom brijegu kod
medicinskog fakulteta.
063/462-888
U centru Mo povoljno iznaj-
mljujem nove namještene
sobe, kuhinja, tv, intn.muškim
studentima - ul.Splitska 19.
063/452-378
Iznajmljujem dvokrevetnu
sobu s balkonom, u stanu u
centru grada, 7 minuta do
sveučilišta za 2 studentice,
TV kablovska, klima, upora-
ba sve osnovne stvari, nep ušače.
063/170-073
Mostar, izdajem dvosoban
renoviran stan kod hotela
Mostar za studente ili đake.
063/361-706
Mostar, iznajmljuju se sobe i
apartmani u blizini Rondoa,
tri sobe jednokrevetne na
katu i može apartman za
troje. Ima kablovska, Internet,
TV.
036/290-258
Iznajmljujem jednokrevetnu
sobu, s posebnim ulazom, s
uporabom kupatila na Bijelom
brijegu. 036/342-009i
063/462-888
Iznajmljujem apartmane i
sobe u blizini Rondoa, apar-
tman posjeduje kablovsku,
internet, TV itd.
061/346-619
Iznajmljuje se apartman u
Fejićevoj ulici u Mostaru.
061/158-577
Iznajmljujem jednosoban
namješten stan, Mostar, kablov-
ska TV, internet, parking. Cijena
300 KM
063/590-855
Iznajmljujem dvosoban stan
studentima u Mostaru.
063/316-587
Mijenjam dvosoban stan
(57m2) u Čapljini za odgova-
rajući u Mostaru.
063/318-085
Mijenjam dvosoban stan
Centar 2 54 m2, 4 kat za od-
govarajući u Šantićevoj, Bu-
levar ili užoj gradskoj zoni,
nadoplata za veći.
062/228-567
Mijenjam renoviran dvoso-
ban stan 64 m2 Bijeli brijeg
2, za trosoban u zapadnom
Mostaru uz nadoplatu.
063/287-935
Mijenjam stan u Mostaru,
Franjevačka, 61 m2, 2 balko-
na, 2 kat, dvostrano orijenti-
ran, lift, za sličan u Sarajevu.
062/203-999
Mijenjam dvosoban stan
u centru grada za kuću. U
obzir dolazi Cim, Vihovići,
Rudnik. 063/348-466,
063/444-918
Mijenjam dvosoban stan za
trosoban uz nadoplatu.
063/317-308,
036/314-009
Mijenjam stan u Zenici,
ul.Armije BiH, od 59 m2 za
sličan u zapadnom Mosta-
ru. 063/324-333
Mijenjam dvosoban stan u
Z.dijelu Mostara, za stan
od Makarske do Trogira.
063/810-213
Mostar centar, dvosoban
STAN, mijenjam za Banja-
luku 063/479-377
Mijenjam dvosoban stan 70
m2, treći kat, ekstra stanje,
Centar 2, Mostar, za manji
do 50 m2 063/316-356
Mijenjam, uz nadoplatu,
jednosoban stan na Bali-
novcu ili apartman u Neu-
mu, tiha luka ispod magi-
strale, za trosoban stan u
Zagrebačkoj ulici u Mosta-
ru. 063/447-341
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
29
120 m2., zvat iza 15h. Mob.
063/345-338
Prodajem stan u Splitskoj
ulici, 74 m2, cijena po dogovo-
ru. 063/318-931
Čapljina, novogradnja, jednoso-
banstan49m2,visokoprizemlje,
kod novog mosta. 063/313-622
Mostar, Tekija 67 m2, dvosoban
stan, V kat, odličan, lift radi.
063/313-622
Mostar, prodaje se u novograd-
nji dvosobni stanovi 64 m2, 68
m2, I kat, nova avenija.
063/313-622
Mostar, novogradnja, stanovi
35 m2, 60 m2, jednosoban M.
Tita. 063/313-622
Prodaje se stan u Centru III, 68
m2, renoviran, Cijena 1650/m2.
066/941-614
Prodajem luksuzno namješten
apartman na Bjelašnici, 75,19
m2. 033/563-250
Prodajem dvosoban stan u
Zaliku, 69m2. 062/600-336
Mostar, prodaje se dvosoban
stan 64 m2 u ul. Bul. Narodne
rev.br.21.Cijena99045KM(1.550
KM/ m2). 063/498-326
063/311-000
Prodajem stan kod teniskih
terena u Mostaru, površine 54
m2,novogradnja,nov,tekuseljiv,
dvosoban, južno orijentiran,
papiri čisti. Cijena po dogovoru.
063/317-940
Prodajesedvosobanstan66m2,
prvi kat, renoviran, struja, voda,
kupatilo, novi otvori, posjeduje
2 spavaće, dnevnu sobu, trpe-
zariju sa kuhinjom, hodnik,
kupatilo, balkon, podrum. Hr
mladeži 28 Mostar. Cijena 2000
km/m2. 036/319-661;
063/317-124
Mostar, izdaje se dvosoban
namješten stan, sve novo,
kablovska. Stan je na Rondou
ul. Kraljice Katarine.
063/347-872
Mostar, prodajem stan 56 m2,
dvosoban,novogradnja,useljivo.
063/433-070
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran. 063/199-706
Čapljina prodajem stan od 100
m2, novogradnja. 063/323-203
ProdajemucentrugradaMostara
stan, otvorenog pogleda, etažni,
s liftom, garaža. Zvati nakon
16h. 063/375-505;
036/643-418,
Kupujem dvosoban stan u
zapadnom dijelu Mostara!
063/865-528
Prodaje se dvosoban stan u
Splitskoj ulici (pentagon) 80m2,
3 kat. 063/689-145
Prodajem stan u Čitluku 70 m2,
drugi kat, vlasništvo 1/1. zvati
iza 15h. 063/321-805;
036/644-416
Prodajem stan u ul.Stjepana
Radića,79 m2. 065/238-468.
Mostar, stan 50 kvadrata, 4 kat,
ekstra renoviran Bijeli brijeg.
063/128-183
Ljubuški, prodaje se stan 73.5
m2, renoviran. 063/199-706
Prodaje se stan u zapadnom
Mostaru 63 m2, 4. kat, 1800 KM/
m2. 063/228-429
Prodajem stan u ul. Kneza
Višeslava, trosoban, 96 m2, ima
lift, 6 kat, NOVOGRADNJA,
useljivo, cijena po dogovoru.
063/433-070
Keram|ck|
centar
Fra D|daka Bunt|ca 144 a
88 000 Mostar
(Ba||novac)
ONIX
Sve |níormac||e
na te|eíon:
036 333 635
- Hidromasazni stub 180 kM
- 7us kada + tus kabina ( 6mm
kaIjano stakIo)
480 kM
- Duboka tus kada + tus kabina
580 kM
- Masazna kada (145x145) 1490
kM
- Sauna (radio, teI, masaze.) 2350
kM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
i masazne kade
Keramika popust do 50%
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
www.onix-keramika.com
Prodaje se plac 700 m2 (po
potrebi moguće dva). Na placu
ima voda, struja 30 m od placa.
Plac se nalazi u gornjim Vrapči-
ćima u blizini supermarketa
„Alfa“, udaljen 30 m od glavnog
puta. Do placa vodi vlastiti put.
00381216311179
Prodaje se zemljište na više
lokacija od 5000 m2, do 2000m2
u Dobriču uz magistralni put
Široki-Mostar, 1/1, cijena po
dogovoru. 063/451-667,
0038268797756
Prodaje se zemljište u Dobriču,
2300m2 – 1800m2-1300m2,
udaljeno 300-500 m od magi-
stralnog puta široki, mjesto
Dobrič, 1/1, cijena po dogovoru.
063/230-075
039/719-136
Konjic, prodaje se 3500 m2
zemljišta, vikendica, voćnjak.
Cijena 40.000 KM.
062/688-971
ProdajemzemljištenaTrnu4000
m2, cijena po dogovoru...
063/415-246
Prodaje se 13 duluma građevin-
skog zemljišta u Domanovićima
kraj benzinske pumpe uz glavni
put. 063/362-979
Buna, Petak prodaje se parcela
6,5 dunuma zemljišta. Papiri
uredni. Može parcelizacija.
070/201-238
Š. Brijeg, Dobrič-Žvatić prodaje
se kuća od 100 m2 i 2000 m2
zemljišta 200 m udaljena od
glavne ceste. Cijena po dogovo-
ru. 036/321-508
Prodajem zemljište 3000 m2, u
Dobriču, 100 m iznad magistral-
nog puta Mostar-Široki Brijeg.
Cijena po dogovoru.
065/030-171.
Mostar, prodaje se zemljište s
kućom (zapadni dio).
063/729-350;
063/563-816
Padi ne Čitluka prodajem
zemljište 1000 m2 uz glavnu
cestu. 063/347-220
Prodaje se dulum zemlje na
atraktivnoj lokaciji u Cimu.
Cijena po dogovoru.
063/817-486
Kupres-Botun. Prodajem njivu
pogodna za vikendice na dobroj
lokaciji. 0038763492087
Prodaje se parcela 962 m2 na
vreluBunice,vl.1/1,pravokutnog
oblika. 063/313-622
Prodaje se plac 1400 m s građe-
vinskom dozvolom u Crvenica-
ma-Čapljina. 063/731-069
ZEMLJIŠTA
ponuda...
Raštani, prodajem zemlju, 730
m2, blizu glavnog puta, urbani-
stička dozvola,1/1.
063/817-367
Prodaje se zemljište u Radišići-
ma, Ljubuški, odmah uz glavnu
cestu, 2800 m2. 063/750-119
Hvar-građevinsko zemljište, svi
priključci. 700 m2, prodaje se
povoljno. 00385955765999.
Blace, prodaje se građ. zemljište
uz more površine 320 m2, teren
pripremljen za gradnju, ima
priključak vode, papiri 1/1.
0038520692136;
0919134010
Prodaje se zemljište 2000m2,
Cim-Crkvine, papiri 1/1.
063/377-283
Prodaje se plac u centru Čaplji-
ne i poslovni prostor u tržnom
centru. 063/420-413
Ortiješ, gradj. zemljište cca
6600m2 uz M17. Prodajem po
dogovoru. 063/322-985
Prodaje se povoljno zemljište na
Vionici, više lokacija, inf. na
telefon 036/347-717
063/419-081
Ljubuski, kod Srednje škole,
prodajemparcelu,papiri1/1,820m2,
tel: 063/840-545
063/468-012
Blagaj -Malo Polje prodajem
4000m2zemljištauzrijekuBunu.
063/452-856
Hitno i povoljno prodajem
zemljište, 11 duluma, kraj puta
u Klepcima, čapljina, 300m od
magistrale, papiri 1/1.
0038121300907i
00381642035753
Prodaje se zemljište pored
glavnog puta u Raštanima, pov.
3000m2, papiri uredni.
063/953-029
Prodaje se parcela, zvana
„Popričica“, na Vionici kod
Čitluka, povr. 4400 m2.
036/347-717
Prodajem zemlju u Vojnu-
Raštani, može u parcelama.
0038131862181
Mostar, Kut-Livač, prodaje se
zemljište 15000 m2, moguća
parcelizacija.
063/313-622
Ortiješ kod Mostara, prodaje se
2.400 m2 građev.zemljišta, 100
m od mag. puta M 17 ili mijenjam
za dvosobni stan u Mostaru.
063/969-112
Kupujem zemlju do 600 m2 u
Tomislavgradu. 063/956-098
Prodaje se 1505m2. od tvornice
Soko prema Jasenici, 100 m uz
glavni put. s lijeve strane, vl. 1/1,.
mob 063/349-891
Prodajem 3 dunuma zemlje uz
magistralu, blizu staklenika,
Hodbina. 065/985-915
Prodajem građevinsko zemlji-
šte u atraktivnom dijelu
Čitluka 1473 m2, vlasništvo
1/1. 063/429-382
Ljubuški kod Srednje škole
prodajem parcelu 820 m2,
papiri 1/1. 063/840-545;
063/468-012
Prodaje se zemljište 1750 m2
u Dobriču, uz samu cestu Š.
Br i j e g- Mo s t a r . Pa pi r i
uredni,cijena po dogovoru.
063/106-580
Kupres- Botun prodaja pla-
ceva za vikendice, a i njive u
cjelini u naselju vikendica.
tel. 063/492-087
Student medicine traži jedno-
soban stan u Mostaru do 300
maraka, prednost Bijeli brijeg,
Smrčenjaci, Cim, Avenija,
Staro Veležovo. Hitno.
061/908-196
Dvije djevojke traže cimericu
u dvosobnom stanu, cijena
povoljna, central na zona
grada ispod hotela Ero, kod
Carinskog mosta. 063/326-123
Zapadni Mostar, traži cimeri-
cu u jednosobnom stanu.
063/501-251
Traži se cimerica, stan Bijeli
brijeg, Mostar
063/805-331
Tražim cimera ili cimericu,
stan se nalazi na Rudniku.
063/672-040
Traži se garsonjera ili jedno-
soban stan u Mostaru
063/256309
Dvoje studenata traže namje-
šten stan u zapadnom dijelu
Mostara.
063263463
Traži se cimerica, dvosoban
vel i ki stan, i ma i nternet,
centralno grijanje, cijena 150
KM, režije uključene.
063/551-873
Hitno potreban jednosoban
stan po mogućnosti da nije
namješten. 061/683-443,
063/426-539
Tražim cimericu, stan je na
lijevoj obali u Cernici, 150 KM,
veliki je prostor.
063/237-367
Tražim cimericu. Stan na
Rudniku (kablovska, in-
ternet, centralno grijanje).
Stanarina 175 KM sa režija-
ma. Hitno. 063/909-303
Student difovac traži smještaj
u Mostaru i okolici u zamjenu
za fizički rad ili održavanje
kuće/stana.
063/821-170
Tražim dvosoban stan na
zapadnom djelu Mostara.
HITNO!
063/093-873

Tražim namještenu garsoni-
jeru ili manji stan u Mostaru
za iznajmljivanje.
063/219-877

Ozbiljan, zaposlen mladić
traži na dugoročan najam stan
ili garsonijeru. Zvati poslije 16
h. 063/521-152
Ozbiljan student traži cimera
ili cimere sa stanom.
063/571-698
Mostarka srednjih godina,
neudata, traži malu garsonije-
ru na zap.centru Mostara,
povoljno. 063/194-222
Mostar, HITNO potreban
prazan stan od Veležovog do
vrha Avenije. 063/501-769
Obitelj traži manji prazan stan
na čuvanje ili za povoljnu kiriju.
063/061-310
Traži se cimer, ozbiljniji student
starijih godina. Trosoban stan,
ulica Hrvatske mladeži - blizu
studenskog doma, cijena 170
KM + režije.
063/ 246- 616
Tražim jednosoban namješten
stan od 35-40 m2 u zapad.
Mostaru za stanovanje i mogu-
ću kupnju.
063/623-594;
STANOVI
unajmljivanje...
Prodaje se 1505 m2, od tvor-
nice Soko prema Jasenici 100
m sa lijeve strane, vl.1/1.
063/349-891
Vitina, prodajem plac sa kućom
uz glavni put. Vlasništvo jedan
kroz jedan. Cijena po dogo-
voru. 063/468-395
Prodajem 700 m2 građevnog
zemlji šta u Potoci Li vač
Bijelo polje. 063/266-105.
Prodajem zemljište u Cimu
površi ne 911 m
2
+ 722 m
2

(Az inovac). Dozvoljena gra dnja.
Zvati od 17 do 20 sati.
033/ 311449
Prodajem zemljište dva puta
po 1300 m
2
na različitim lok -
acijama u Sovićima uz put ka
Gorancima.
063/335-785
Š. Brijeg, Dobrič-Žvatić pro-
daje se kuća od 100 m
2
i 2000
m2 zemljišta. 200 m udaljena
od glavne ceste. Cijena po
do govoru. 036/321-508
Raštani-tražim u najam ob -
radivo zemljište, minimalno
2000 m2 na višegodišnji najam.
063/881-612
Prodaje se zemljište u Donjoj
Jasenici površine 2600 m2.
036/322-222
Prodaje se atraktivna lokacija
sa započetim objektom u Čitlu-
ku u gradu. 063/189-373
Čapljina, prodaje se zemljište
2400 m2, pogodno za gradnju
kuće u Tasovčićima.
00381112675-232
Čapljina, proda se zemljište
3000 m2 preko puta pijace u
Tasovčićima.
00381112675-232
Blidinje, prodaje se zemljište
u blizini ski lifta, 890 m2,
cijena 25 KM.
063/329-614
Prodaje se zemljište 2300m2,
1800m2 i 1300m2 u Dobriču
udaljenu od magistralnog
puta Široki-Mostar. Cijena
po dogovoru, 1/1.
063/230-075,
039/719-136
Prodajem 3 duluma zemlje
devastirana kuća i bunar. U
Žitomisliću pored magistra-
le, hitno, cijena 30000 KM.
063/318-118
Prodaje se zemljište s kućom
u Mostaru (zap. dio).
063/729-350,
063/563-816
Prodaje se zemljište u Rašta-
nima, pored glavnog puta,
pov. 3ooo m2. 063/953-029
Kupres-Botun.Prodajem
njivu 4 dunuma, pogodna za
vikendice, a nalazi se u vikend
naselju 12 eura po metru.
063/492-087
Mostar, prodaje se zemljište
1400 m2 sa dvije devastirane
kuće na vrlo atraktivnoj
lokaciji uz Radobolju.
063/794-967
Blidinje, prodaje se zemljište u
blizini ski lifta, 890 m2, cijena
25 KM. 063/329-614
Prodajem građevinsko zemlji-
šte površine 500 m2 u Blaga-
ju-Matera. Izgrađena garaža
i priprema za daljnje radove.
Svi papiri 1/1.
063/655-556
Ljubuški-Humac,građ.ze mljište
1060 m2, cijena vrlo povoljno,
uključen blagdanski popust
. 063/323-310
Prodaje se 13 duluma građe-
vinskog zemljišta u Domano-
vićima kraj benzinske pumpe
uz glavni put.
063/362-979
Kupujem građevinsko zemlji-
šte u bližoj okolini Mostara
(Cim, Ilići, Raštani) do 15000
KM. Zvati svaki dan na broj
063/315-801.
Kupres –Botun, prodajem
njivu pogodna za vikendice,
atraktivna lokacija.
063/492-087
Prodaje se zemljište na Or tiješu,
kod picerije, površine 2800
m2 s putem. 063/315-192
Prodaje se zemljište u donjoj
Jasenici, površine 2600 kva-
dratnih metara.
036/322-222
Prodajem plac površine 588m2
Humac-Mati njevac, ispod
crkve sv. Ante, više informa-
cija na broj:
063/429-471
Prodaje se zemljište u Širokom
Brijegu na Trnu 3000 m2 kod
groblja. 063/288-918;
036/318-812
Buna, parcela Petak -proda-
jem 6500 m2 zemlje. Papiri
uredni. Može parcelizacija.
070/201-238
Mostar, prodajem zemljište
u Pologu, uz magistralni put
oko 2400 m2, papiri uredni
cijena po dogovoru.
063/907-828
Blidinje, zemljište sa započe-
tom gradnjom, vlasništvo 1/1,
prodajem povoljno.
063/832-476
Prodajem 3500 dunuma zemlje
u Čeljevu na magistralnom
putu M17, cijena oko 30000 KM.
036/822-060
Hitno prodajem komad zemlje
površi ne 1350 m2, mjesto
Sovići ka Gorancima. Cijena
3500 eura. 063/001-823
Prodajem građevinsko zemlji-
šte u Raštanima.
063/312-697
Prodajem zemlju 1500 m2 u
Mostaru iznad fabrike duha-
na.Cijena 40.000 KM
063/865-853
Prodajem 800 m2 zemljišta,
pogodno za gradnju u naselju
Potoci Livač- Bijelo polje.
063/315-625.
Prodaje se plac u Širokom na
Trnu 4000 m2 pogodan za
velika gradilišta.
063/415-246
Prodaje se zemljište, površi-
ne 2600m2 u Donjoj Jasenici,
pokraj glavne prometnice.
Cijena po dogovoru.
036/353-270
Prodajem građevinsko zemlji-
šte u atraktivnom dijelu Či tluka
1473 m2, vlasništvo 1/1.
063/429-382
Zemljištenaatraktivnojra skrsnici
nudim ozbiljnoj fi rmi, prednost
kooperaciji.
062/403-971
Čitluk – Kr. Gradac. Na lijepom
položajuprodajesegrađ. zemljište
s priključcima, vl. 1/1.
036/348-181
Prodaju se placevi, raznih
kvadrata, Blagaj – Kosor. 1/1.
063/313-622
Prodajem 2 dunuma zemlje
u bijelom polju hitno i povolj-
no. 063/975-984
30 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Opine, zemljište površine 5000
m2 (ne k ad bio vinograd ) sa
bu na rom www.bih-croatia-
realestate.com 063/564725,
061/271550
Zemlji šte površi ne 2400
metarakvadratnihuLjubuškom,
ulica Stijepana Radića (Ora-
šine). 039833325
Prodajese532m2građevinskog
zemljišta u Dubi Stonskoj
cijena 40 000 EUR tel
00385915951857
Prodajem ili mijenjam, Gra-
đevinsko zemljište 5.300 m2
u Opinama za zemljište u
zapadnom dijelu Mostara i
bliže okoline
063564725, 061271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
Iznajmljujemdvosoban,namješten
stan u centru zapadnog Mostara.

063/314-054
Iznajmljujem stan s tri jedno-
krevetne sobe povoljno
063/534-125
Iznajmljujem sobu s dva ležaja,
povoljno.
063/534-125
063/416-448
Mostar, i zdaj em povol j no
opremljenu garsonijeru 300
metara od Balinovca.
063/455-918
Mostar, izdaje se jednosoban
stan u MILKI prije carinskog
mosta namješten ili ne namje-
šten,1 kat pogodan i za urede.
Pogled na Neretvu.
063/371-041
Iznajmljuje se stan u Vatikanu,
komplet namješten, dvosoban
86 m2, terase 90m2.
063/312- 822
Iznajmljuje se trosoban stan
studenticama na Bijelom bri-
jegu.
063/316-285;
063/290-836
Iznajmljuje se studenti ma
dvokrevetni apartman u sklopu
Teniskog centra Mostar.
063/893-809
Iznajmljujem dvosoban, klima-
tiziran, nov stan u ulici Vuko-
varska 50 (i za autobusnog
kolodvora).
063/347-156
Iznajmljuje se trosoban namje-
šten stan, 80m2, extra stanje.
M. Tita.
063/313-622
I znaj ml j uj em j ednosoban
namješten stan u privatnoj kući.

063/292-938.
Iznajmljuje se namještena
garsonijera u centru Čitluka,
ulaz poseban.
063/383-853
Iznajmljujem dvokrevetnu sobu
u strogom centru zapadnog
Mostar, Splitska 5/A.
036/321-683
Iznajmljuje se stan 120m2, SPC
Rondo, pogodno za velepo-
slanstva, privatne firme, molim
samo ozbiljne ponude.
063/409-261
Mostar- iznajmljujem dvosoban
stan u Franjevačkoj ulici
039//841-595
Iznajmljuje se dvosoban stan
na Panjevini. 036/331-547
Iznajmljujem apartman 50m2,
tek izgrađen, klima, kablovska,
bežični internet, garaža, namje-
šten. Cijena po dogovoru. Mostar,
iznad željezničke stanice.
061/485-325
Mostar, naselje Vatikan - kod
Katedrale, novi 3- soban 90 m2,
kompletno opremljen i namješten,
garaža u podrumu nove zgrade,
iznajmljuje se na duže.
064/4041020.
Iznajmljuje se trosoban namješten
stan studenticama na Bijelom
brijegu. 036/343-308
Mostar - Iznajmljujem sobe za
studente, klima, TV, kablovska,
internet, struja, uključeno u
cijenu, Franjevačka, 10 min od
kružnog toka. 062/339-340i
063/444-997.
Mostar, izdaje se soba studen-
tima. 036/331-650;
063/911-361
Mostar, iznajmljuje se 3-soban
namješten, nekorišten stan u
Izdajeseposlovniprostor100m2.
Mostar , ul.Mladena Ba lorde
60. 063/319-699
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor površine 33 m2, kralja
Tomislava 25, vrlo prometno
mjesto, ima ulaz sa Avenije i iz
dvorišta, klima, telefon i zaštita
prostora. 036/315-352
Iznajmljujem poslovni prostor
na Starom Veležovom igralištu
površine 45 m2. 063/348-502
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje...
Izdajem poslovni prostor u
ulici Kralja Tomislava.
063/516-148
Metković, prodaje se skladišno-
poslovni prostor površine 400
m2 u bl i zi ni željezničkog
kolodvora. Mogućnost dograd-
nje 2 kata i potkrovlja.
00385996849727
Iznajmljuje se posl. prostor 20
m2. ul.Kralja Zvonimira 17c
Mostar, pogodan za ured i dr.
063/339-444.
Iznajmljuj se poslovni prostor
33 m2 u zgradi OHR kod
hotela Ruža 062/407-825
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor površi ne 160 m2,
pogodan za urede i druge
namjene, Blajburških žrtava
bb. 063/319-699
Iznajmljujem poslovni prostor
58 m2 u stamb. zgradi u Mosta-
ru, I. Krndelja 36. 061/143-666
Ljubuški-(Mostarska vrata) uz
gl avni put se i znajmljuje
poslovniprostorpovršine200m2,
pogodan za različite djelatno-
sti. 063/171-855
Iznajmljuje se p. prostor 70 m2,
Testera. 0038521606242
00385919272397
Iznajmljuje se p. prostor 100
m2 A Starčevića 76,
0038521606242.
Mijenjam p. prostor 70 m2 za
odgovarajući stan
0038521606242
Iznajmljuje se poslovni prostor
20m2 u Centru 2 preko puta
pumpe Centrum, struja,voda
pri ključena pogodan i za
skladište.
063/435-829
Mostar,iznajmljujeseposl.prostor
u SPC Rondo.prvi kat, površina
37m2. 063/311-853
Iznajmljuje se poslovni prostor
od 40 m2, SPC Rondo, lamela II,
I kat. Kontakt tel.
063/317-220
Iznajmljuje se poslovni prostor
40 m2 , na vrhu Avenije, papiri
uredni. 063/312-664
Iznajmljujem poslovni prostor
u Mostaru površine 570m2, plus
100m2 kancelarijskog prostora.
Mob: 063/311-198
Čapljina, iznajmljuje se posl.
prostor 52 m2 u ul. Braće
Radića preko puta Općine.
036/808-629
Mostar, izdaje se skladišno
-poslovni prostor 200 m2 u
Centru 2.
063/345-975
Ljubuški, iznajmljujem namje-
šten gril.
063/501-606
Izdajem poslovni prostor 58 m2
u stamb. zgradi u Mostaru, I.
Krndelja 36. 061/143-666
Mostar, iznajmljuju se 2 zaseb-
na poslovna prostora od 25
m2, jedan do drugog, moguće
i kao 1 od 50 m2 koji se nalaze
u ulici Kneza Mihajla Viševića
Humskog, u okviru sportsko
-poslovnog objekta Tenis
centra. Prostori su pogodni za
više vrsta uslužnih dj.
063/559-999
Iznajmljujem poslovni prostor-
potpuno opremljen frizerski
salonuDubrovačkojulici-Mostar.
Cijena po dogovoru.
063/719-502
Prodaje se poslovni prostor
100m2 ili mjenja za stan uz
nadoplatu. Mostar , ul.Mlade-
na Balorde 60 , 063/319-699
Prodaje se poslovni prostor 110
m2ucentruČapljineilimijenjam
za Mostar. 063/312-917
Prodaje se i izdaje se poslov-
ni prostor 85 m2 na prvom
katu u ulici Dubrovačka 67,
žuta zgrada preko puta tc
Piramida. Prostor je klima-
tiziran i ima telefonski pri-
ključak. 063/318-325
Iznajmljuje se posl. prostor
20 m2, ul. Kralja Zvonimira
17c Mostar, pogodan za ured,
frizerski salom, posjeduje
vodu s odgovarajućim pri-
ključkom. 063/356-111
Prodaje se ugostiteljski objekt
na veletržnici u Čapljini.
063/174-097i
036/806-744
Prodaje se poslovni prostor
110 m2 u Čapl j i ni strogi
centar, može i zamjena za
Mostar. 063/ 312-917
Prodajem poslovni prostor u
Vukovaskoj ul.u Mostaru, 32
m2, nov, dvije prostorije +mokri
čvor, ima parking, po dogo-
voru.
063/433-070
Prodajem poslovni prostor
na katu prodajnog centra
Rondo površine 22 m2 vla-
sništvo 1/1. Cijena 68000 km.
063/318-140
Mostar, prodaje se poslovni
prostor 90 m2, ul i ca S.
POSL. PROSTORI
prodaja...
Radića (preko puta Hypo
banke).
063/421-655
Prodaje se i izdaje poslovni
prostor 85 m2 na prvom katu
u ulici Dubrovačka 67, žuta
zgrada, preko puta TC Pira-
mida. Prostor je klimatiziran
i ima telefonski priključak.
063/318-325
Prodaje se posl . prostor
Centar II, Mostar, 150 m2,
luksuzno opremljen, parking.
Cijena je 1250 KM/m2.
063/315-055
Prodaje se poslovni prostor
36 m2.ul. Dubrovačka 114,
cijena po dogovoru.
063/495-839.
Mostar,prodajeseposlovniprostor
uSPCRondo.
063/319-889
Prodaje se poslovni prostor
površine 50 m2 na starom
igralištu, pogodan za trgovi-
nu kao i za druge namjene.
063/319-920
Mostar – piramida, poslovni
prostor, 20 m2, dobra pozici-
ja, frekventno mjesto, svi
priključci, klimatiziran, 1/1,
pogodno za sve namjene.
063/312-105
Prodaje se i iznajmljuje pos lovni
prostor, 85 m2, na prvom katu
u ulici Dubrovačka 67, žuta
zgrada preko puta tc Pirami-
da. Prostor je klimatiziran i
ima telefonski priključak.
063/318-325
Prodajem renoviran, dvosoban
stan, 94 m2, tri bal kona,
garaža, 21 m2, lokacija Liska
ulica.
063/439-693
Prodajem poslovni p., povr-
šine podrum 124 m2, poslov-
ni p. 124 m2, mogućnost
nadogradnje stambenog
djela, u Blagaju-Čaršija.
063/114-192
Prodajem prostor u Mostaru-
Cernica. U prizemlju pos.
zgrade, 18 m2, papi ri 1/1,
cijena po dogovoru.
061/903-760.
Prodajem objekt s 2 poslovna
prostora, garaža, parking,
okućnice500kvodČapljine7km,
put za Neum.
063/445-104
Izdajem skladišni prostor u
Cimu
063/990-749
Prodaje se ili iznajmljuje više
poslovnih prostora od 100 do
900 m2 različitih namjena, u
Mostaru, ul. N. S. Zrinskog
(Lenjinovo šetalište), novi
objekt
066/083-674.
Prodaju se dva poslovna
prostora u Mostaru, veći 57
m2, manji 13 m2, pokraj fra-
njevačke crkve.
063/167-238.
Prodaje se poslovni prostor
18 m2 u exstra stanju telefon-
ski priključak video nadzor
alarm.
063/700-359
Prodajusedvaposlovnapro stora
u Mostaru, veći 57 m2, manji
13m2, pokraj franjevačke crkve.
063/167-238
LJUBUSKI.Prodajesepo slovni
prostor 40 kvadrata u zelenoj
zgradi pored kružnog toka
papiri 1/1.
063/423-596
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor od 23 m2 u prizemlju
stambene zgrade na Balinov-
cu. Pogodan je za urede i sl.
063/411-115; 036/331-477
Metković, izdajem poslovni
prostor 44 m2 Sportska ulica
glavna šetnica, udaljena od
Osnovne i srednje, sportske
dvorane, nogometnog stadi-
ona (100 m i bliže). Pogodan
i oduvijek korišten za ugosti-
teljsku trgovačku-uslužnu i
drugu djelatnost, prostor
slobodan od 1. 9. 2011.
00385989078164
063/811-985
Iznajmljujeseposlovniprostor
u SPC Rondo, I kat, pov. 190
m2, 50 m2 i 240 m2.
063/314-056
Izdaje se poslovni prostor u
Ulici Blajburških žrtava u
Mostaru. Prostor pogodan i
namješten za skladište, s
komorom od 70 kv plus 580
kv prostora i 100 kv uredskog
namještenog prostora, te
natkriveni parking.
063/311-198

A140 A K C I J A
C300
C550 Optimus Chat novo!
GM360 Viewty-Snap
GS500 Cookie Plus
GT540 Optimus
GW300 Etna2
KM570 Cookie Gig novo!
KP500 Cookie
KS365
P350 Optimus-ME novo!
T300 A K C I J A
1616 A K C I J A
1280 A K C I J A
2220 A K C I J A
2700
2720
500 novo!
5230 smartphone
6303 i
701 8GB novo!
7230
C2-00 Dual Sim novo!
C2-01
C2-02 Touch & Type novo!
C3
C3-01 Touch & Type
C5 5MP novo!
C5-03
C6
C6-01
C7 8GB
E5
E52
E6 8GB novo!
E7 16GB
E72
N8 16GB
N9 16GB novo!
X1-01 Dual Sim novo!
X2
X3-02 Touch & Type
X7 + 8GB novo!
Wildfire S novo!
Desire HD 8GB


B3410
B5310 Corby PRO
B5722 dual-sim
B7722 dual-sim
C3050
C3300 K Champ
C3322 dual-sim
C6112 dual-sim
C6712 dual-sim
E1050
E1080
E1170
E2121
E2152 Dual Sim
E2222 Chat222 Dual Sim
E2550M Monte-Slider
F480 Tocco
i5500 Galaxy5
i5800 Galaxy3
i9023 Google Nexus S
i9100 Galaxy S2 16GB
S3350 Chat335
S5150 Diva Folder
S5230
S5260 Star2
S5570 Galaxy-Mini
S5670 Galaxy Fit
S5620 Monte
S5660 Galaxy Gio
S5830 Galaxy Ace
S7070 Diva Touch
S5230 A K C I J A
S5230 Hello Kitty
S5260 Star2
S5570 Galaxy-Mini novo!
S5670 Galaxy Fit novo!
S5620 Monte
S5830 Galaxy Ace novo!
S7070 Diva TouchJ108 Cedar
J10 Elm
U5 VIVAZ
W100 Spiro
W20 Zylo
WT13 mix Walkman novo!
Xperia ARC LT15 novo!
Xperia X10 mini
Xperia X10 mini PRO
Xperia NEO MT15 novo!
Xperia RAY ST18 novo!
Xperia Active ST17 novo!
PLAĆANJE U RATAMA:
Djelatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AMERICAN EXPRESS
iPhone 4 8GB / 16GB / 32GB
iPhone 4S 16GBNovo!
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
31
Bmw 318i 88god.cd-e mp3,
alu.15, tvorničko stanje auta,
nikad nije udaran, četvora
vrata, reg. 12./12... 2800 KM.
063/840-591
BMW 318 , 2000., E 46, reg. do
01/13., nove gume, full oprema,
metalik sivi, Š.Brijeg. Cijena
12 800 KM.
063/321-926
BMW E46- 320d extra stanje,
servisiran, god. proizvod. 2001.
registriran, ful oprema.Cijena
14500 KM. 063/103-003
BMW 5 1989g. udaren registri-
ran do 7./2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
Ljubuški-prodaje se BMW 320
D-2001. godina, euro 3, odlično
stanje, prešao 212.000 KM
063/440-458;
063/197-172
Prodaje se bmw 525 benzin E60
2003. god. u odličnu stanju,
prešao 147 000.Cijena 13 500
eura... 063/432-333

BMW 316, 84 god. reg do 5/2012.
u solidnom stanju. Cijena 600
KM. 063/848-772
BMW 320 d crni limuzina 2001
g. 201500km servisna knjiga
uvoz njemačka: klima, servo,
maglenke, daljinsko ključanje,
plaćeno sve do registracije.
Cijena po dogovoru.
063/444-369
BMW 530 d karavan, god.
proizvodnje2000.,prešao225000
km. U extra stanju, tek uvezen
i registriran. 063/345-673
BMW 316 kompakt, 99. god.,
ful oprema, registracija istekla.
Cijena 7.500 KM.
063/313-246
BMW 36, 316 i god.1996., ful
oprema. 063/828-561
BMW 320i u dobrom stanju,
novi amorti zeri , kočnice,
registriran još mjesec dana,
nove zimske gume, alu felge!
Cijena 2000 KM, hitno!
063/431-971
BMW 530 d ful oprema, crni,
godina 2000.
063/318-781
BMW kompakt 316 ful oprema
99 g., cijena po dogovoru
registracija istekla.
063/324-520
BMW 5 1989g. Udaren, regi-
striran do 7.mj. 2012. cijena 1700
KM 063/353-252
Prodaje se BMW 728i, godina
proizvodnje 1984., plaćena
carina, alu felge, Alpina. Cijena
2700 KM.
063/197-172
BMW 5 1989.g. udaren registri-
ran do 7/2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
BMW 98.g. stranac, ful oprema,
sportski, al felge 3 M, motor,
extra stanje. Cijena povoljna.
061/273-272
Prodajem Džipa BMW X5 ,
2004. g., dizel automatik, še -
stostepeni mjenjač, navigacija,
tv, ispod, usb ful oprema.
063/500-007
Prodajem vozilo BMW, serije
E36. Godina proizvodnje ‘94.!
Cijena 5800 KM.
063/363-181
BMW 5 1989g. udaren registri-
rana do 7/2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
BMW 520-24v reg. do 5. mj. u
dobrom stanju 3800.
063/601-987
BMW 525 TDS 1994. god., ful
oprema, koža, izuzetno očuvan,
euro kuka, el. retrovizori,
centralna, felge 16 al, može
zamjena za jeftinije.
063/473-048
BMW 5 1989.g. udaren regi-
striran do 7/2012 cijena 1700
KM. 063/353-252
BMW 5 1989g., udaren, regi-
striran do 7/2012. Cijena 1700
KM. 063/353-252
BMW E46 -320d god. proiz.
2001., auto je u extra stanju,
196000 km prešao, odrađen
veliki servis na 190000 km,
reg do 04/ 12, auto je bez
ikakva ulaganja. Cijena 15500
KM. 063/103-003
BMW 525 d E39, stanje odlič-
no, crom paket, plavi, koža,
abs, esp, aut. kl i ma, bez
ulaganja, vozilo prešlo 225
000 KM, 17000 KM, moguća
zamjena za manje vozilo.
063/791-345
BMW 5 1989.g. udaren regist-
riran do 7/2012, cijena 1700
KM. 063/353-252
Bmw 525i 88.god registriran
do 8/2012 stakla i retrovizori
na struju alu felge sivi meta-
l i k garaži ran u odl ičnom
stanju HITNO!
063/311-525
BMW 525i 88.god, registriran
do 8/2012. stakla i retrovizo-
ri na struju, alu felge, sivi
metalik garažiran u odličnom
stanju HITNO!
063/311-525
Bmw E34,525 24v,1990 godina,
dosta opreme, alu felge 17,
spušten. nanovo ofarban,
registri ran do 9/12, extra
stanje. Cijena 2500 eura.
063/429-338
BMW 525 i 88.god. registriran
do 8/2012. stakla i retrovizo-
ri na struju, alu felge, sivi
metalik, garažiran u odličnom
stanju HITNO!
063/311-525
BMW 325 IX 86.g. 1500 KM.
063/343-079
Prodajem auto BMW, kocku
85. g. ,u odl ičnom stanju,
urađena generalna.
063/960-584.
BMW 318 i 77 kw, 85 god, sivi,
reg 10/12 cijena 2400 KM.
063/282-690
AUTOMOBILI
bmw...
Audi100SC,2.2,Benzinac,83.god.,
istekla registracija, prodajem ili
mijenjam za manji auto ili teren-
ca. 065/880-310
Prodajem Audi 100, dizel 1200
KM. 063/969-086
Prodajem AUDI 100, u odličnom
stanju, dizel. Cijena 1000 KM.
063/426-623
Audi80,1991.godina,benzin1600
ccm. Moguća zamjena za manje
ili za frezu. 062/117-711
ProdajemAUDIA5Cabriofsi2.0
2009. g. crni met., ful oprema.
063/312-822
Audi 80, 89. godina, udaren, nije
u voznom stanju, ugrađen plin,
za dijelove prodajem.
063/897-699
Prodajem Audija 90, 89.god.,
registriran, u dobrom stanju.
Povoljno. 063/547-760.
Audi A4 reg 8/12 benz 1.8 ekstra
stanje,HRtabl,ehitno2300EUR,
hitno Ljubuški
063/657-958
Audi 100 C4,2,5 TDI,1993.god
šest brzina, registriran, Stolac-
Mostar. Cijena 6100 KM.
063/314-380
Audi 80 16 turbo dizel, god.
proizv. 1990., crna metalik
stakla, retrovizori na struju,
maglenke, registriran, cijena
4000 KM. 063/444389
Prodaje se Audi 80 jaje 1,8
benzin reg.do 03/12 1988.g.
plavi metalik, šiber. u dobrom
stanju. 2400 KM. Mostar.
063/894-870
Prodajem Audi-A6 Quatro 2,5
TDI, godina pr.1998. i VW
Golfa-Cabriolet godina proizv.
1988. 063/346-513
Audi A6 karavan, 2,5 TDI 2001
god. Registriran do 4/2012.
druga ruka, uredno održavan,
dizel, metalik crna. Cijena po
dogovoru.
063/354-824
Audi A6 2.5 TDI kraj1998. god.
registriran cijelu godinu.11000
KM. 063/311-999
Audi jaje 86.g. benzinac 18.
istekla registracija. u odličnom
stanju ili mijenjam za dizela
golf. 063/706-607
Audi 80 1,8i 86god ili mijenjam
za golfa 2 diesel-ČAPLJINA.
063/706-607
Audi 8, 1999. g o d ., benzin 2,8,
145 000 km, ful oprema. Gara-
žiran, očuvan, registriran do
10/2012. god. Cijena po dogo-
voru. 063/353-507
AudiB4cabrioRS2.9.benz.96.g.
automatic, sport getriba, koža-
drvo, al.felge, xenon farovi-
stopovi, reg. 10/12, moguća
zamjena, 4500 EUR.
063/445-267
Audi b 4, benzin, klima, abs,
zračni jastuk, allu felge, hr.
tablice reg do 7.2012. ili mijenjam
2000 EUR.
063/913-281
Audi A3, 2003. g. 1,9 TDI, 96 KW,
registriran, cijena po dogovoru.
063/165-691
Audi 80 jaje, 88. god., registra-
cija istekla. Cijena 2000 KM.
063/313-246
Prodaje se Audi 80 benzinac,
godina proizvodnje 1995., boja
silber metal., klima u dobrom
stanju, strani papiri, cijena 2950
KM. 063/830-909
Audi 100 C4 , 20, is, 1991. god.
hr. papiri, reg do 5/12. po dogo-
voru. Moguća zamjena.
063/891-167;
095/8966697
Audi All Road. god .proizvodnje
2001.2,5TDI,132KW,registriran
do 10/2012. koža, xenon svijetla.
063/355-086
Audi A4,1.6, 1998.godina,tamo
plavi, prešao 220.000 km,
urađen veliki servis.
POVOLJNO.
063/262-383
Audi jaje, 1.8 benzin, tek regi-
striran, plavi 2.500 KM ili
mijenjam za građevi nski
materijal ili radove, Mostar.
061/232-245
Audi 80 jaje 1.8 S 1988. god.,
plavi met 3.000 km mijenjam za
građevinske radove, materijal
ili auto do 1.200 KM
061/232-245
Audi A4 g 03 di zel , 25tdi
karavan, reg. punu godinu,
klimatronik, 6 brzina, alu, itd
po dogovoru.
063/469-246ili
098/873-772
AUDI A3, 2003g., 19 TDI, 95 kv,
prešao 180000 km, redovno
servisiran.
063/421-472
Audi 100 turbo dizel godina
1989., registriran do 7/2012., ima
kuku. Cijena povoljno.
063/679-414
Audi, 84. g. s papirima, neregi-
striran, cijena 2300 KM.
063/450-326
Audi A4-Quattro, 2.8 benzin,96.
god.reg do 5.mj 2012. cijena 4500
EUR. 063/383-015
Hitno! Audi 80 18B 90 god el.
prozori i ret., servo, r,saug, MP3,
metalik zelena, centralna bez
ulaganja, odl ično očuvan,
redovno servisiran.
063/428-006
Audi A 4 avant 12/2003 reg. do
9/2012 full oprema, servisiran
cijena 15900 KM.
063/312-960
AUDI A4 1.9 tdi 1997, automa-
tska klima, automatik, me talik
crvena, očuvan, ci jena 4500.
063/327-187
Prodaje se audi 80 jaje 1,8
benzin i pl in 1987.godina,
registriran do 09/2012, crvene
boje servo, radio cd,centralno
zaključavanje, 5 brzina u super
stanju 3200 km.
063/894-870
AUDI 3, s portsback, prva ruka,
knjiga servisa, prva registracija
10/ 2003, registri ran punu
godinu, bez ulaganja, stanje
extra, 8900, Mostar.
063/571-057
AUDI A4 1.9 tdi 1997, automat-
ska klima, automatik, metalik
crvena, očuvan, cijena 4500.
063/490-193
Audi 100 turbo disel,1989 god.,
registriran do 07/2012, dobro
stanje, ima kuku,cijena povolj-
na. 063/679-414
AudiSLinedizel1,9;130konjskih
snaga, godina 2004., karavan
063/402-589i
066/366-866
AUTOMOBILI
audi...

A
u
t
o
m
o
b
i
l
i
.
.
.

F
I
A
T

F
O
R
D

M
E
R
C
E
D
E
S

O
P
E
L

P
E
U
G
E
O
T

R
E
N
A
U
L
T

V
W

A
U
D
I

B
M
W
32 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodaje se Audi A8 4.2, qu-
attro, 1995. god., prešao 200
000 km, registriran do kraja
1.mj. 2012. godine, cijena 3.
500 E,
++38598716-672,
063/873-930
MALIĆ AUTO D.O.O.
SS301 vlālCl·CAlLJlNA
1LL/lAX 036 S¡4 19S
Hu8: 063 3¡3 6S0
Hu8: 063 443 330
www.malicauto.com
PRODAJA AUTOMOBILA, TRANSPORT
U MEĐUNARONDOM PROMETU I USLUGE VUCNE SLUŽBE
1. MERCEDES C220CDI 2002. GODINA AUTOMATIC CIJENA: 12600KM
2. PEUGEOT 206 1.4HDI 2002. GODINA CIJENA: 6400KM
3. CITROENPICASSO2.0HDI 2002. GODINA CIJENA: 8900KM
4. NISSANMICRA1.2 16V2003. GODINA CIJENA: 7200KM
5. PEUGEOT 206 1.4HDI 2003. GODINA CIJENA: 7200KM
6. GOLF 41,9 TDI 2002. GODINA CIJENA: 10100KM
7. GOLF 41.9 TDI 2001. GODINA CIJENA: 9900KM
8. PEUGEOT 206 1.4HDI 2004. GODINA CIJENA: 7900KM
9. MERCEDES VITO110CDI 2001. GODINADOSTAVNI CIJENA: 9400KM
10. RENAULT CLIO1.5 DCI 2004. GODINA CIJENA: 7600KM
11. FORDFOCUS 1.8 TDCI 2004. GODINA CIJENA: 8300KM
12. PEUGEOT 206 1.4B2001. GODINA CIJENA: 5900KM
13. FIAT STILO 1.9 JTD2002. GODINA CIJENA: 6900KM
14. BMW525 D 2002. GODINA CIJENA: 14100KM
15. GOLF 5 1.6 FSI 2004. GODINA CIJENA: 7600KM
16. GOLF 5 1.9 TDI 2004. GODINA CIJENA: PODOG.
PLAĆENACARINA I PDVNASVE AUTOMOBILE!
GARANCIJAZAPORIJEKLOI REGULARNOSTAUTOMOBILA

Bmw 318 sivi metalik, reg m
paket moguća zamjena, cijena
po dogovoru.
063/383-388
BMW 530 d sa ful opremom
godina 2000, cijena 17 000
km. 063/318-781
Prodaje se BMW 325, E 46,
CABRIOLET. . Cij ena po
dogovoru...
063/866-444
BMW 530 d M-Paket 2003.
god.195.000 prešao M5 plava
metalik boja, m5 felge 18 cola
sa novim gumama, ful oprema.
Auto bez packe. reg.do 10/2012.
Cijena Fixno 22.500.
063/440-805
Bmw E46 318 Facelift 2001.g.
uvoz iz Njemačke plaćene sve
obveze, prešo 202000 veliki
servis na 190000 kM, vozilo
je extra stanju 12500 km.
066/782-803
Prodaje se BMW X3 3.0 D.
Godina proizvodnje 2004.
Prešao 220.000 km. Sport
paket,metalik plavi. Registri-
ran do 10. mjeseca 2012.god.
Kontakt telefon
063/313-050
BMW 318 i ,85 god , sivi, reg
10/11 cijena 2400 nije fiksna.
063/282-690
BMW 324 godina proizvodnje
1986. u odličnom stanju lima-
rija i motor sređeni cijena 2000
KM. 063/282- 865
Prodajem Džipa BMW X5,
2004. g. dizel, automatik šesto
stepeni mjenjač, navigacija,
tv, ipod, usb, ful oprema.
063/500-007
BMW 520 I 24 V 1991.god.,
očuvan, bijele boje, strani
papiri. Cijena 900 EUR.
063/381-129
Bmw e30 318 i 88.g, u odličnom
stanju, reg. do 4/2012., Cijena
1300 EUR. 063/709-802
Prodaje se BMW e46, 316i.
limuzina, 2000.g., sivi, meta-
lik, klimatronik, alu felge i
još opreme, uvoz iz Njemačke,
ekstra stanj e, vozi l a do
registracije. 10900 KM.
063/894-870
BMW 324 di zel , metal i k
zelena boja 87.g. registriran
do 08/12 g. u dobrome stanju,
cijena 2200 KM, moguća
zamjena. 063/524-551
BMW 525 d 2004. g. 190000
km, registrirana 8/2012, full
oprema, navigacija. 28000
KM. 063/288-425
Ford focus tddi 90 ps limuzina
plavi met. 2001.g.145300 km,
stakla na struju, klima, abs,
servo plaćena carina, pdv auto
bez greške. Cijena do reg.8200
KM. Mostar. 063/444-369
Prodaje se Ford fokus TDCI,
2006. god, metalik, crni, prešao
145 000 km, redovno održavan,
registriran, nove gume, dosta
dodatne opreme. Cijena 12 500
KM. 063/468-200
Ford focus tddi 90ps, limuzina,
plavi met. 2001.g.145300 KM,
stakla na struju, klima, abs,
servo plaćena carina, pdv, auto
bez greške, cijena do reg. 8200
KM. MOSTAR
063/444-369
Prodaje se Ford Focus karavan
1.8 TDDi, godina 2002. crveni,
klima, servo, abs, dalj. ključa-
nje i još opreme, u super stanju,
do registracije 7900 KM
063/311-164
ProdajeseFordMondeoka ravan
2001. i 1.8 tddi, d-klima itd 7500.
063/405-444
Ford Fokus 1. 8 TDDI, 90
KS,2003 god., karavan, sre-
breni metalik, extra stanje,
ful oprema,uvoz iz Njemačke,
plaćenosvedoregistracije,cijena
8400 KM 063/313-823
AUTOMOBILI
ford...
Prodajem old ti mer Ford
taunus, sport, dvoja vrata
1971. god. 88 KS. garažiran
sa dosta novi i polovni dijelo-
va . Cijena po dogovoru,
Čapljina 063/708-514
Prodajem Ford Focus 1.6
i,2004 god,super stanje.full
oprema,klima,10500 KM.
063/483-047
Ford focus 1,8 tddi, 90 ks
2001.g., 4 vrata, plavi metalik,
kl ima, servo, abs, cd i još
opreme. Uvoz iz Njemačke u
odličnom stanju, do registra-
cije 8000 KM. 063/894-870
Ford Fiesta 1.2., 16V, 75 KS,
98. godina, tek registriran,
klima, servo, daljinsko zaklju-
čavanje, el. podizači stakala,
cijena: 4000 KM.
063/823-475
Ford Fokus karavan 18 ,dizel
2002.g. 063/601-987
Ford Fiesta 1, 3 benzi nac,
godina 1996., 2 vrata, hrvatskih
tablica u dobrom stanju, cijena
2900 KM. 063/830-909.
Ford Eskort karavan.tvrde
nj. table 800 EUR, 98.god.
klima 16w ful oprema. Grude
063/835-920
Ford Fijestu 18 dizel, godina
1999. bijele boje, ima servo,
abs, kl i mu, regi stri rano.
Cijena 4300 KM. 063/185-459
Ford Sierra 2.0 DOHC, meta-
l ik siva, g.p.’ 90. reg. punu
godi nu, felge 16-ske, ghia
oprema,u solidnom stanju-
hitno!! 063/819-603
Prodaje se Ford Eskort 1,8
dizel karavan godina proi-
zvodnje 1992, boja bijela u
dobrom stanj u, str ani h
tabl ica. Cijena 1900 KM.
Lju buški. 063/830-909
Fiat pandu novi model bila
udarena stavljeni novi dijelovi
bez motora ili mijenjam za
drugo vozilo. 063/316-635
Fiat Bravo 1.6 SX, reg. do
!!/ 2012. u dobrom stanju.
Povoljno prodajem.
063/484-061
Prodaje se: Fiat Brava 1.4
12v 96. god., 4 vrata, daljinsko
ključanje, servo, el. podizači
stakala x2, airbag x2, el. šiber,
podešavanje siceva i volana
po visini, urađen veliki servis,
reg. do 10.2012. Cijena 4200
KM. 063/421-556
Prodaje se Fiat tipo 16 ie . 92
godina. U dobrom stanju .
Mostar
063/156-141
Fiat bravo TD 98 god crveni
klima servo cent brava el.
podi zači , al u f el ge, tek
registriran cijena 5000 KM.
061/711-808
Fiat punto 2002. god., ekstra
stanje, ocari njen, taman,
uvezen povoljno.
063/357-935
Fiat Punto 1.2 SX, god. 2002.,
crveni ,prešao 18000 km,
servisna knjiga, abs, cyti
servo,originalmuzika,ce ntralno
kljucanje i još op reme, u super
stanju, uvoz iz njemačke,
plaćeno sve do reg., cijena 5900
KM. 063/311-164
Fiat stilo 19 jtd 2003.god.
karavan abs servo klima st akla
na struju mp3 i još opreme,
reg. cijena 4050 eura.
063/654-092
Fiat punto 1,9 jtd 4 vrata
2004g.novi model sivo plavi
metalik.Registriran do 11/2012g.
klima servo i još dosta opreme.U
ekstra dobrom stanju.7900
km.
063/894-870
Fiat dukato, kombi, dizel,
teretni, povišen, produžen 99
g. Cijena 5500 KM.
063/508-322
Prodaje se Fiat Punto 1,9 JTD
2003.god, klima, 5 vrata, extra
stanje, prešao 87000.
063/282-020
Prodajem Fiat Pandu, novi
model, bila udarena, stavlje-
ni novi dijelovi, bez motora
ili mijenjam za drugo vozilo.
063/316-635.
Fiat Punto 1.2, 2003. god.,
5 vrata, crni metalik, nove
gume, kl i ma, servo+city,
central na brava, pl aćeno
sve do registracije...cijena:
6400. 063/313-823
Fi at punto SPORTI NG.
Sonder model, maksimalna
full oprema, god 2001, žute
boje, prešao 83 000 km, motor
1.2 16v. 6.brzina. Kao nov.
063/311-310
Fiat bravo gt 1.8 16v, 98/99
godina, ful oprema klima, abs,
alarm, daljinsko, alu felge,
nove gume, urađeni svi servi-
si, reg do 05/2012 god, 4500
KM. 063/317-737
Fiat Tipo 92.god.16 benz reg.
do 5mj. Povoljno
063/688-696
Fiat punto 1.2 .2002.g., 4 vrata,
klima, plaćena carina i pdv.
063/318-255
Fiat Punto13J TD 2005.god.
kl i ma 2 aerbega el stakla
servo citi volan 2 vrata boja
me t siva ser vi sna knji ga
106590km. Cijena 8100 km tel
063/326-206
Fi at punto SPORTI NG.
Sonder model, maksimalna
full oprema, god 2001., žute
boje, prešao 83 000 km, motor
1.2 16v. 6.brzina kao nov.
063/311-310
Fi at punto 1. 2, 2000god,
registriran do 7.12; servo,airbag,
centralno, alufelge, povoljno.
tel: 063/383-827
Fi at punto SPORTI NG.
Sonder model , maksi mal-
na f ul l oprema. god 2001,
žute boje, prešao 83 000km,
motor 1.2 16v. 6.brzina. Kao
nov. 063/311-310
Prodaje se Fiat Panda 4x4,
god. 92. 063/381-933
FIAT PUNTO VAN 1.3 jtd,2005,
teretno vozi lo, 2 sjedal a,
pogodno za firme,4700.
063/327-187
Prodajem Fiat doblo 2005.1.2
benz. ili mijenjam... 062/117-980.
Fiat bravo, prešao 230 000
km. Proizvodnja 99. diesel, 74
kw. registriran do 06/2012.
Cijena 2500 eura.
063/990-946
Fiat bravo td 98. god. crveni
klima servo el. podizači, cen
crava, alu felge, nove gume,
tek registriran, cijena 5500
KM. 061/711-808
Fiat Bravo 1999. god., regi-
striran, dizel, full oprema.
063/469-386
Prodaje se Fiat Uno 1.0 benzin,
1998.god.Registrirando04./2012.
god.
063/796-087.
AUTOMOBILI
fiat...
Fiat Bravo 16-16v, 97. godina,
alu felge, centralna, alarm,
plavi metalik, MP3, reg. do
12/10, cijena 5500 KM
063/406-382
Ford Escort 1,4 i, 1989. god,
ekstra stanje 066/244-200
FORD FOCUS 1.9 TDI, AC
KLIMA, Električni prozori.,
God: 2002.Reg do 01.2012.
Cijena: 8900 KM
TEL: 063/295-785
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
33
Ford focus 1,8 tddi, 4 vrata
2001g. si vi metal i k. kl i ma
servo abs i još dosta opreme.
Uvoz iz Njemačke. U ekstra
stanju. Cijena do registracije
7900 km. 063/894-870
Ford Fiesta, 89. godina no viji
model.Istekla registracija, cijena
650 KM.
063/424-684
Ford focus tddi karavan crni
2003.g., 128600 KM, uvoz
njemačka, stakla na struju,
klima, abs, servo, dalj.klju-
canje plaćeno sve do registra-
cije cijena po dogovoru.
063/444-369
Ford Ka 2003. full oprema.
Očuvan. Cijena 6000 KM.
Mostar.
063/551-225
FordFocus,karavan,plavimet.1.8
tdci, 2002. god.151tkm prešao,
klima, alu, el.stakla...7500 KM
do registracije.
063/416-060
Ford Eskort 98. god. klima, ful
oprema, 16w tvrde nj.table 800
EUR , Grude.
063/835-920
Ford focuc 18 tdci 100 konja
2003. god., karavan, sivi, meta-
lik, al felge, el. stakla, cd 6 dis-
kova maglenke 148000 prešao
sve plaćeno do reg. Cijena 7500
km.
063/313-848
Ford eskort karavan.tvrde
nj.table 800eura, 98.god.,
klima 16 w, ful oprema. G rude
063/835-920
Ford focus 1.8 TDDI, karavan,
god. 10/2002, crveni, 152500
KM, servisa knjiga, klima,
dalj. ključanje, dva ključa i
još opreme. Uvoz iz Njemačke
do registr. 8600 KM. Mostar.
063/100-316
NOVO U PRODAJNIM CENTRIMA
Dijagonala ekrana: 32" / 80 cm
Rezolucija: 1366 x 768,
Sistem prijema:SDTV / HDTV (MPEG4, H.264)
DVB-C,DVB-T,Analog
Izlazna snaga: 2 x 6W,Zvuèni sistem: B/G, D/K, I, L/L'
HD zvuèni sistem: MPEG4 AVC / MPEG4 AAC,Multimedia:Teletekst: 1000 strana
EPG,USB: Video / Foto / Muzika,Pleyer za DivX,Prikljuèci:HDMI v1.3 x2,SCART x1,AV ulaz
Prikljuèak za slušalice,Digitalni audio optièki,VGA,USB slot,Eco funkcija
Težina sa postoljem: 12,3 kg,Garancija: 2 godine
Televizor LCD 32SH130EV SHARP
S
Izlazna sn
HD zvuèni sistem: MPEG4 AVC / M AA

Izlazn
GLAÈALO NA PARU
sa stalkom 2000W CU028
679,00
619,
PRIPREME
ZA PROLJEÆE!
Auto salon Kramar
Mostarska vrata b.b., BiH - Ljubuški 88320, Tel.: +387 39 830 000, Fax: +387 39 830 001
Mob: +387 63 941 000, E-mail: kramar@tel.net.ba, Internet: www.askramar.com
MERCEDESB180CDI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 143 378, Cijena (NETTO): 17.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 20.990,00 KM
MERCEDES C 200 2.2 CDI Avantgarde, Godina proizvodnje: 2009,
Kilometraža: 152 301, Cijena (NETTO): 29.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 34.900,00 KM
PEUGEOT 307 KAR. 1.6 HDI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 163 109, Cijena (NETTO): 10.990,00 KM
Cijena (NETTO): 12.500,00 KM
PEUGEOT 407 1.6 HDI, Godina proizvodnje: 2008,
Kilometraža: 181 345, Cijena (NETTO): 13.600,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 15.500,00 KM
AUDI A4 2.0 TDI, Godina proizvodnje: 2008,
Kilometraža: 189 260, Cijena (NETTO): 25.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 29.990,00 KM
AUDI A6 3.0 TDI Quattro, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 197 108, Cijena (NETTO): 28.900,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 32.900,00 KM
AUDI A6 2.7 TDI Tiptronik, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 156 573, Cijena (NETTO): 26.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 31.800,00 KM
BMW318 D, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 162 883, Cijena (NETTO): 21.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 25.500,00 KM
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 152 781, Cijena (NETTO): 10.950,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 12.500,00 KM
VWPASSAT 1.9 TDI, Godina proizvodnje: 2008,
Kilometraža: 195 787, Cijena (NETTO): 18.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 21.500,00 KM
VWSHARAN1.9 TDI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 142 634, Cijena (NETTO): 19.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 23.990,00 KM
VWPASSATKAR. 1.9TDI, Godinaproizvodnje: 2006,
Kilometraža: 165 996, Cijena (NETTO): 15.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 17.990,00 KM
Akcija! Uštedite od
500 KM do 2000 KM
Auto salon Kramar
AUTOMOBILI
opel...
PRODAJE se Opel Corsa 12.
Benzin H.R. table 2003. regi-
striran do 5. mjeseca (može
zamjena BiH table )
063/938-244
Opel corsa plava boja 2004. god.,
1.3 diesel, registrirana 153000
km u dobrom stanju 7600 km,
Posušje. 063/408-904
Opel Vectru 16 16V, benzin, 1999
god.Oprema:abs,klima,da ljinsko
kljucanje, el.podizači prozora,
alu.felge, mp3 muzika.Auto je
registrirano, cijelu godinu.
Cijena:6500 KM.
063/286-638
Prodaje se Opel Corsa c 1,7dti
75ks 2002.g. crna metalik, klima,
servo abs i još opreme.Uvoz iz
Njemačke u besprijekornom
stanju.Do registracije 7200 KM.
063/894-870
Prodaje se opel kadet 1983.
Cijena 1000 km. 063/447-921
Neregistrirana askona anspric
povoljno. 066/900-401
Opel kadeta limuzinu 1986.
godina dizel. Registriran.
063/781-841
Prodaje se opel kadet 1983.
Cijena 1000 km.
063/447-921
Neregistrirana askona anspric
povoljno. 066/900-401
Opel kadeta limuzinu 1986.
godina dizel. Registriran.
063/781-841
Kadet 20i, crvena boja, ekstra
stanje lima i motora, reg.do
12.12.2012.,cijena 1000EUR
063/092-067
Opel Astra, godina proiz 2008.
063/ 346-550
Prodajem Opel rekord 1900,
65. god. proizvodnje, cijena 500
EUR, pa se zamjena.
063/479-901
Prodaje se Astra benzinac,
godina 92., 4 vrata, boja siva
metalik,stranihpapiraudobrom
stanju. Cijena 1700 KM. Ljubuš-
ki. 063/830-909
Opel corsa 12 motor 85 g u
dobru stanju crvena 4 vrata.
063/500-881
Opel korsa 12. Benzin H.R.table
registriran do petog mjeseca
(može zamjena BiH table).
063/938-244
Opel Corsu 97 god.dizel 1,7
registrirana,u dobrom sta -
nju,redovno servisirana i odr-
žavana.
063/377-496
Opel vectra 2.2 benzin, auto-
matic, 12/2003, novi model,
extra stanje, istekle table, može
zamjena.škoda octavia 1 8
benzin,1998 god, ful oprema,
može zamjena.
061/777-465
Opel korsa 12 ekstra stanje
registriran cijelu godinu 3700
km. 063/323-120
Opel corsa 12 ben. 2002. god.148
tis.prešla, mijen-automatic-tip-
tronik reg 6/2012.god., cijena
7500 KM. 063/179-800.
Kupujem opel kadeta jaje, 1,3
benzin ili 1,6 dizel, s normalnom
potrošnjom goriva i urednim
papirima, auto mora biti u
ekstra stanju u svakom pogle-
du koliko je moguće cijena po
dogovoru. 063/160-840
Opel Astru 17.dtci u ekstra
stanju. 063/421-550
Opel korsa 12. Benzin H.R.table
registrovana do petog mjeseca
(može zamjena BiH table).
063/938-244
Opel Astra godina proizvodnje
2008. original servis knjiga,
3200 pređenih kilometara.
063/346-550
Prodajem Opel Vectru crne
boje , 89. god., benzi n 16i,
registriran do 1.4.2012. Cijena
1600 KM.. 063/371-599

Opel kadet 1,3i 87 g. reg. do
10/2012 u dobrom stanju 1600
km. 063/359-271
Opel corsa, 2003. god. benzin,
HR table. registriran do 5mj.,
može zamjena za BIH table.
063/938-244
Corsa, 98.god., benzin,1.4,
crvena boja, 3 vrata, elektr.
podizači, klima, mult lok,160
tis. prešla, registrirana 12/12.,
cijena po dogovoru!
063/410-703
Prodajem Opel Kadet 1,3i 87 g.
Reg. do 10. mj. 2012. u dobrom
stanju, 1600 KM,
063/359- 271
Opel Astra 1.6 benzin 2003.god.
tek registrirana, 3 vrata, alu
felge, zimske gume.
063/173-165
Opel kadet karavan 87.god HR
Table. Cijena 350 EUR.
063/420-980
Mercedes A clase, CDI, 2001.
god., full oprema, metalik,
cijena 8800 KM. 063/943-882
Prodaje se Mercedes E220,
cdi, god. 2000., prešao original
205 tisuca, auto je kao nov,
siva metalik boja.
063/205-854
Mercedes 123., u odličnom
stanju. Cijena po dogovoru.
063/591-037
Mercedes E-270 CDI, avant-
garde, linija 211, u extra stanju,
u račun uzimam malo vozilo
do 5000 KM.
063/290-546
Prodajem Mercedes 190E 2,6
87.god.Crni metalik, automa-
tik, extra stanje kao nov! Gume
nove. ABS, ASD, istekle table,
4700 KM.
063/329-776
Mercedes 508 s ceradom BH
papiri, registracija istekla.
Cijena po dogovoru.
063/355-780
Prodaje se Mercedes c klasa,
18 benzin, 95. god. crvene
boje, njemačkih tabla u extra
stanju, cijena 1200 EUR.
063/384-628
Mercedes 190 2.0 benzin.1984.
god.istekla registracija.cijena
1700 KM. 063/389-129
Mercedes C 200 cdi, 2001. g.
registriran, prešao 170000 km,
bijela boja. Cijena 7400 eura.
063/321-980
Prodaj em karambol i ran
Mercedes 190 Diesel, 1987.
go di na. Motor ispravan s
potrošnjom od 7l. Cijena po
dogovoru. Zvati od 18 do 21h.
039/670-205.
063/722-999
ProdajeseMercedes124200D,88g.
bijela boja.registriran. Ljubuš-
ki. 4800 KM. 063/675-103
Prodaje se Mercedes C180
benzin,1998godina,registriran
u super stanju, abs, centralno,
daljinsko ključanje, klima,
servo itd, cijena 9500 KM.
063/439-254
Prodajem Mercedes C klasa,
karavan, 2200 cm3, Dizel, 2001.
god. Tip 202, Ful oprema,
registriran do 11/2012. U odlič-
nom stanju. 063/412-045
Prodaje se Mercedes C270
CDI, 2001 god., prešao 100.000,
boja: srebrena metalic, full
oprema, mob: 061/687-672
Mercedes 190 2.0D, dizel, 84g,
crvena boja, istekla registra-
cija.2700 KM 063/492-404
Mercedes 124, 250D, 1987.god.
HR table, reg.do 12.mjeseca,
smeđa metalik, nove gume u
dobrom stanju, 2700 EUR.
063/412-557
Mercedes benz, 207 dizel, prešao
168000 km, dobro očuvan 1982.
god. Registracija istekla, cijena
3750 KM. 063/731-314
Prodajem Mercedes 508, 85.
god. SERVO SANDUČAR, 4
metra. 063/321-111
MERCEDES E-280 cdi.11/2006.,
modificiran, avantgard,sva
oprema, BIH table.Grude,
super cijena . 063/909-711
Mercedes E 270 cdi god. 11/2000.
reg. do 08/12, sivi u odličnu
stanju cijena po dogovoru.
063/329-581
Mercedes, 124-300 dizel, 87.g.
bijeli, motor odličan, povoljno!
063/444-748
Mercedes 124, 200 d, reg. do
kraja 7 mjeseca, teget plava,
abs, mp3, ply 4500 km, Čaplji-
na. 066/768-348
Mercedes 190 E, 20, 87.god.,
benzin, ručni mjenjač, crveni,
nove gume, el. šiber, daljinsko
ključanje, regi stri ran do
10./2012, cijena 3000 KM.
063/606-527
Mercedes 123, 200 d u super
stanju, reg. nove gume zadnje
koža smeđa u njemu, Čitluk
može i zamjena!
063/720-693
Mercedes 124, 250 D, dizel, 87.
god., registriran do rujna 2012.
ima multilock zaštitu. Cijena
5300 KM.
063/348-974;
AUTOMOBILI
mercedes...
Mercedes Vaneo (A clasa),
1.7 diesel, automatic tiptronic,
2005 god., klima, grijanje
siceva, stakla i retrovizori na
struju. Reg. do 2/2012, cijena
po dogovoru.
063/410-257
Mercedes 124 benzin 2,6,
1988., registriran do 1/2012.
Cijena 4000 KM.
063/604-757
063/423-642
34 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Mercedes benz 200c benzinac,
god 1995.Oprema:ABS, servo,
centralno zaključavanje,
klima, cijena 7300km. Info na
tel: 066/774-658
Gol f 4, TDI, 4 vrata, f ul l
oprema, 2001. god. Cijena
10.400 KM. 063/943-882
Prodaje se bus volkswagen,
furgon, model 251 D, godina
proizvodnje 1987., cijena 2300
KM. 063/297-809
Golf 3 1.9 tdi 1996. g. Cijena
po dogovoru Čapljina.
063/351-193
Prodaje se: GOLF 2. Dizel 86.
god., u dobrom stanju, cijena
1100 EUR. 063/420-980
Passat mod. 02 karavan,
srebrena met., 131ks. Reg.
Klimatronik 6 brzina itd.
063/469-246
Prodajem VW PASSAT 1.6 b
1998.god.registriran,klimatronic,
al u-f el ge, mul -t-l ock i td.
povoljno. 063/383-827
Prodaje se Golf 1.4 benzin,
godina 2001.,metalik zeleni,
klimatronic, navigacija, gri-
janje siceva i još opreme,u
super stanju, uvoz iz Njemač-
ke, do reg. 8800 km,info. Mostar
063/311-164
Prodajem Golfa 3, dizel, u
ekstra stanju 1993.g, cijena
5800, 063/359-824
Pasat limuzina 18 regis. do
12. mjes. GOD. 1988 crvena
boja povoljno 063211060
Golf 2 dizela, 85. godina, 5
brzina, izašla registracija, 850
EUR. Posušje. 063/654-444
Prodajem VW kombi t 2 1.9
dizel, bijela boja, registriran
do 5/2012. Cijena 3500 KM.
063/629-975
VW Passat TDI 2000. god.
prešao 120000 km. Dobro
očuvan, prva ruka.
063/347-743
Pasat limuzina 19 TDI 1999.
G. FUL oprema reg. istekla,
9 200 KM. 063/128-183
Golf tdi 1.9 130 ks god.2002
prva reg.25.3.2003 4vrata sa
komplet sportski izgled sre-
brena boja.Cijena s plaćenim
obavezama 11700km.Prvi vl.
ser.knjiga. 063/329-295
Prodaje se Golf 2, 1988. regist.
do 7. mjeseca, alarm, central-
na brava cijena 3 500 KM.
063/409-557
Prodaje se Golf 4 1,9 tdi 74kw
2000.g. 4 vrata, plavi metalik,
klima servo abs alu 16-ke I
jos opreme.Uvoz iz Njemačke
u besprijekornom stanju.Do
reg. 10500 km 063/894-870
AUTOMOBILI
vw...
Prodajem Golfa 3, karavan,
bijel i, 19 dizel, 96 godina,
registriran čitavu godinu,
5800 KM. Široki Brijeg.
063/990-098
Prodajem Golf 2, gtd, 1987.,
cijena 2600. Mob.063/317-293
Prodajem Golfa 2, 88. god.
registriran do 7. mj. 2012. nisu
potrebna ulaganja.3500 KM,
Mostar 063/409-557

Gol f 2, 85. god., cijena po
dogovoru. 062/523-378
Corrado G 60, 92. godište,
spojleri, alu felge, koža, pre-
rađen iz temelja registriran,
cijena po dogovoru.
062/523-378
Passata 92. god., 18 benz,
registriran do 10. mjeseca,
alu felge, 14- ke zamračena
zadnja stakla, bijela boja.
Može zamjena za 190 dizel ili
124 200d . 063/848-055
Golf 2, turbo dizel, 84. god.,
oču van, povoljno.
065/667-087
Golf 4 TDI 2000.god., 5 vrata,
automatska klima, el. podi-
zači stakala, vebasto grijanje,
grijanje sjedala, registriran
do 7. mj., naslon za ruku
naprijed i nazad, i još dosta
opreme u extra stanju, 198
900 KM prešao, cijena 10 500
KM. 063/385-384
Mostar, Gol f 2, di zel , pet
brzina, 87.g. tek registriran,
2.700 KM 063/327-363
VW PASSAT 1,9 TDI,131 PS,
karavan, 17.05.2004.god.,156000
kilometara, crni metalik, 6
brzina, klimatronik xenon
svijetla, grijanje siceva itd.,
cijena s plaćenom carinom i
PDV-om 13300 KM.
061/194-512
Golfa 2. dizel, bijela boja, 2
vrata, 1991. godina, registri-
ran cijelu godinu. Zvati od 15
do 17 sati. 063/317-829
Prodajem Golfa 3, 13 benz
1992.g. crveni, njemački tabla
cijena 600 eura 063/359-824
Prodajem Golf 2 turbo dizel.
063/607-686
Mercedes w 211 e 270 cdi,
elegance, 2004. god. odlično
stanje.
063/927-503
Golfa 2, 1.8 benzin, 88 godina,
registriran do 3/12. Cijena
2900 KM.
063/327-671
Prodajem Golf 2, dizel, meta-
lik plava, 2 vrata, cijena 1985.,
cijena 2500 KM.
063/313-579
PASAT 1.9 TDI 4 MOTION
quattro 116 ks limuzina 2000.
godina, metalik, zeleni, klima,
alu felge, 6 brzina 9300 KM.
063/312-094
Golf diz.u dobrom stanju! Zvati
od 18 do 21 sat! 036/331-917
Prodajem LAGUNU 2001. g.,
ima mnogo opreme, cijena
povoljna, MOSTAR, HITNO!
063/346-060
Čapljina-Kupujem Reanult
Kangoo putnički, u dobrom
stanju. 063/485-324
Renault Megan karavan, 2005.
met. plavi 1.5dci 105ks d-klima
itd 10500. 063/405-444
Renault Megan 2008. met. sivi
al. felge 1.5 dci 85 ks extra
stanje. 063/601-987
Renault Modus 2007. 1.5dci
85 ks reg. do 5.8.2012., cijena
10800 extra stanje
063/601-987
Renault Megane 1,9 dc i,k -
aravan,16.10.2003.god.,128.000
kilometara, bordo metalik,
klima, ABS, ESP, 6 brzina itd.,
cijena s plaćenom carinom i
PDV-om 9.900 KM.
061/194-512
Renault espace grande, 3,0 dsi,
6 sjedala(+1), crne boje, pano-
rama krov, alu felge, tiptronic,
prešao 169 000 km, 2.ruka,
2005.god, reg.do 1. 4. 2012, u
cijeni 4 ljetne gume, cijena 22
500 km 036/652-333;
063/377-440
Renault Laguna, 2006, dizel,
klima, navigacija, 113.000 km.
063/317-923
Renault klio 1.5 DCI, dizel,
god. 2004., vrata 5, siva meta-
lik boja, klima, servo ABS, 4
zračna, i još dosta opreme.
Auto je reg. do 03/ 2012. Cijena
9300 KM.
063/406-712
Renault Clio 1,2 16v, 5V, 2007.
god., prešao 107.000 km, urađen
veliki servis, prvi vlasnik, full
oprema, servisna knjiga, reg.
do 11 mj. 2012. Mob.
063/897-751
Renault Laguna 2003. god.crna
karavan, full oprema, cijena
povoljna.
063/289-278
Laguna karavan, siva met.
2002.god,1.9dci, klimatronic,
kožna sjedišta, nove gume,
urađen vel.servis, 141 000 km
prešla, servisna knjiga 8400
KM do registracije.
063/416-060
Megane limuzina,1.5dci, 2005.
god., zelena met., 4 vrata,
registrisan do 5/2012., nove
zi mske gume, urađen vel.
servis, klimatronik, el.stakla
i ogledala...13500 KM.
063/321-338
Clio, 4 vrata, sivi met.1.2 16v
benzin,12-2003.god., klima,
el.stakla...96000 km prešao,
servisna knjiga, urađen vel.
servis, nove gume, stanje kao
nov, 7800 KM do registracije
063/416-060
AUTOMOBILI
renault...
Renault megan 19DCi karavan
2006.g, crna boja, al.felge, abs,
klima, putno računalni, kišni
senzor, daljinsko ključanje, bh
table, cijena 10800 km.
063/446-716
Renault5,86.god,reg.12/12,1500
km Čitluk. 063/319-841
Renaul t l aguna 1, 9 dci
2001.g.limuzina siva metalik
klimatronik koža, navigacija,
full oprema.Uvoz iz Njemačke u
ekstra stanju. Do registracije
8900 km. 063/894-870
Renault lagunu 2001. g 120 ks
al felge digitalna klima senzo-
ri za kisu itd u dobrom stanju
HITNO cijena 8700 KM.
063/368-967
Renault Clio 1.2 2007. servisna
knjižica, kasko osiguran do
3/2012, cijena 12000 KM,
061/723-202.
Renault scenic 1.6 benzin, plus
pl i n . 2000 god. britanac,
registriran.sva oprema, perfekt
stanje, 3000 km, fix cijena.
063/159-614
Renault 19,1.7 benzin, god.
proizvodnje 1991., reg. istekla
u 11 mjesecu ove god., stakla
na struju, el.podizači stakla,
daljinsko zaključavanje, servo,
u solidnom stanju, dvoja vrata,
1600 KM, HITNO.
063/841-259
Renault Clio 2004. god. prešao
140000 registriran do travnja
2012. Cijena 7200 KM.
061/106-206
Renault clio , 1200 kubika,
benzin,god.proizvodnje12/2003.,
registriran punu godinu, servis
urađen, gume nove, plava boja,
pet vrata, klima i sva ostala
oprema, extra stanje, prešao
76913km.Cijena7600km. Mostar.
063/739- 222
Renault, 25 god. 1992., reg. ful
oprema, cijena po dogovoru.
063/892-920
Renault Clio dizel 1.5. Dci,
godina 2004, klima, dosta
opreme. Servisiran, registri-
ran do3/ 2012., cijena 9500
KM. 063/406-712
Renault 19, benzin 1991. god,
registracija istekla, povoljno.
063/330-198
Renault Clio 15 DCI 2007.god
klima, el stakla, 4 aerbega cd
muzi ka 2 vrata boja siva
metalik servisi svi cijena do
registracije 8900 km.
063/326-206
Renault Clio 15DCI 2008.god
klima, el. stakla, cd, daljinsko
komande na volanu tempomat
boja siva met svi servisi reno
126500 km, cijena do registra-
cije 9500 km. 063/098-111
MostarprodajeseRenaultMegan
1.5 DCI, 74 kw, 2005. godina,
metalik crni, 3 vrata, registriran
do 11/2012, urađen veliki servis,
extra stanje, cijena 10.500 KM.
063/372-603
AUTOMOBILI
peugeot...
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
35
Kupujem passata D, 95.-96.
god. 065/388-567
Golf 4 1,9 TDI, god. 2000,
bijele boje, registriran do
11/2012.
063/795-568
Golfa 3 tdi u dijelovima i lima-
riju i mehaniku hr tabla 97.god.
Čapljina. 063/602-005
Pasat 19 td god.93 klima abs
metalik 2 zr.jastuka auto tel.
urađen veliki servis 5600 km.
063/377-098
Passat delfin karavan 1995.g
TDI 1.9 registriran do 04/2012.
U dobrom stanju, urađen
veliki servis!. Cijena 5500 km!
063/010-841
PASAT 1.9 tdi, 85 kw. Limu-
zina, god. 2000. Plava met.,
kl i ma- t r oni k, koža, f ul
oprema. Cijena do reg.10800
KM. 063/406-712
Golf 4 1.4 16V, 2003. god. HRV
table, prva ruka, nije udaran,
prešao 230.000 km, climatro-
nic itd. Cijena:9000 KM!
063/424-052
Golf 3, 1.9 SDI, 97. god. Cije-
na 5900 KM. 063/352-688
Golf 2 turbo dizel 1988. go dina,
registriranudobromstanju.Cijena
3200 maraka. 063/245-999
Pasat 89.g. 16 benzin, bez
papira, crvena boja, karavan
1000 KM. 063/446-174
Golf 3 registriran do 4 mjese-
ca, ekstra stanje.
063/357-935
VW kombi T- 4 2,4 1991 g,
produženi,zatvoreni u odlič-
nom stanj u, prodajem i l i
mijenjam za osobno auto.
063/441-401
Pasattkaravan1.9tdi74kw2004g
registriran do 9/2012, uz dosta
opreme, prešao 180000 km,
Cijena 15500 km. 063/497-556
Pasat 1988 g reg. do 12./ 2012,
povoljno. 063/211-060
Golf 4 ,1.9 TDI, 74 KW, ED -
I TION, 11. 2000g, presao
207.000,veliki servis urađen na
180.000, svi servisi kod VW. boja
crnametalik,4vrata,2vlasnika.U
odličnom stanju,bez ikakvih
ulaganja. Uvoz iz Njemačke,
klima, 4 stak.na struju, ABS,
ESP, cen. daljin. ključanje.
063/464-989
Volkswagen Polo 1.4 benzinac,
2003. godina, 3 vrata, ful l
oprema, nove gume, srebreni
metalik, extra stanje, cijena
do registracije 8500 KM
063/313-823
Jeta, tek reg., 16 benz, u dobrom
stanju, cijena povoljna.
063/710-701.
Pasat 1. 9 TDI 4MOTION
quattro 116 ks, limuzina, 2000.
godina, metalik, zeleni, klima
alu felge 6 brzina, 9600 KM.
063/312-094
Golf 1.4 benzin, godina 2001.,
prešao 172000 km, klimatro-
nik, navigacija, dalj. ključanje,
grijanje siceva, uvoz iz Nj -
emačke,u super stanju, pla-
ćeno sve do reg. Cijena 8990
KM, Mostar 063/311-164
Pezo Expert, teretni, dizel, 99.
god., odličan 5.200 km u račun
može auto ili kedi Mostar,
HITNO 061/520-439
Peugeot 206 xs 1.4 benzin, 2000.
god,reg.8/2012.,cijena5.400KM.
063/090-444
Peugeot3061995.god.,hrv.table,
crvena boja, airbag, centralna
brava-udaren sprijeda.
063/626-660
PEUGEOT 307 1,4 benzin,2002.
god.,162000kilometara-servisna
knjiga, 5 vrata, metalik, klima
itd., cijena do registracije 7.900
KM. 061/194-512
PEUGEOT 206 1,2 benzin, 2002.
god.,190000 kilometara, 3 vrata,
bijeli, klima itd., cijena do regi-
stracije 5800 KM. 061/194-512
ProdajemPeugeot206.god.2003
HDI, ima sve osim kože.
063/485-324
Peugeot 106 benzin 1,1 godina
proizvodnje 1995, istekla regi-
stracija, cijena 2400 km.
063/451-608
Prodajem Peugeot 206 2000.
god.,klima,abs,el.stakla,airbag,
1.4 benzin, cijena 6200 KM
063/334-737
Peugeot206,1999.god.1,4benzin,
ful oprema.155000 km, registri-
ran do 11/2012.god. Cijena po
dogovoru. 063/353-507
Peugeot 309, dizel, 91. god. reg.
istekla, hrv. papiri u odličnom
stanju.Cijenapodog.063/508-302;
Peugot 405, 16B, 94. god, ABS,
reg.istekla, limarija dobra, nei-
spravan (kvar na motoru).
cijena 700KM. 063/505-218
Peugeot 206 1.4 hdi bijel i
2009.g. reg do 01/13 god.ekstra
stanje, nove gume, cijena 10500
KM 063/218-000
Prodaje se peugeot 406 br.
063/988-575
Prodaje se Peugeot 306 1.4
benzin 1996. god. dvoja vrata ,
servo. Airbag, registriran punu
godinu, u odličnom stanju.
063/894-830
Peugeot 407 HDI Automatik
2005. god. regi stri ran do
10/2012 s puno opreme cijena
14.500 KM. 063/286-710
Peugeot 307, sw 2004. god.
karavan, servisna knjiga,130000
tkm, alarm, digitalna klima, 6
airbaga, ABS, centralna brava,
podešavanje volana po dubini i
visini,urađen veliki servis itd.
Cijena 12000 km.
063/382-496.
Peugeot 307, 2003. god.1.6,
prešao180000,originalcd-player,
bordcomp,16-ke felge+nove
zimske gume, auto u extra
stanju, cijena:10000 km.
063/001-100
Prodaje se 124 mercedes dizel
u dijelovima, motor dobar.
063/353-870
Prodajem felge 16-ke original
za bmw-a s gumama dunlop sp
9000 205 55 ekstra stanje 400
km! 063/432-003
Prodajem felge 16ke original za
BMW-a s gumama dunlop sp
9000 205 55 ekstra stanje 400
KM! 063/432-003
Prodaju se alu felge od mercedes
ML, original 255/55/18 (extra
stanje). 063/546-223
ProdajemaluminijskefelgeBBS
14-ke 4-šarafa s gumama, cij ena
220 KM. 063/798-978
Prodajem magnetni razvodnik
paljenja, original Germany, od
auta Skale, Fiata, Yuga i za
ostale, ispravan, očuvan, cijena
fiksno 40 KM. Grude.
063/067-266
Prodaje semotor i mjenjač BMW
318, kocka, prednja šajba,
dvoja vrata, motor Forda Sc -
orpiona. 063/463-547
Prodaje se Tojotin motor 2.8
dizel 94.god. Cijena 1000 KM.
063/321-965
Prodaje se motor od omege 20
i u dobrom stanju 150 eura.
063/979-669
Prodajem letvu volana za BMV
e 46.god.2002 Dizel!
063/811-660
Prodaju se alu felge 17 cola za
golf IV i Audi A3. 063/197-172
Prodaju se dijelovi za Audi 80 i
Omegu, Ljubuški.
063/830-909
Prodaju se alu felge za Ford
Eskorta, Mercedesa, Audija,
BMW-a, Opela, Golfa, Pasata,
Ljubuški. 063/830-909
Prodaju se polovne gume 13
cola, 15 cola.
063/830-909
Prodaju se kuke za Mercedes,
Ford, Audi 80, Ljubuški
063/830-909
Prodajem prednje pločice EBC
si ntetičke sport greškom
poslane iz njemačke pasu za
suzuki dr 750 i 800 do 90 godi i
skoro za sve 650 i 125.
063/359-401
Prodajem kuku za mercedes
190. 063/459-888
Kupujem amortizere za gepekt
vrata od forda fieste 86 god .
Ljubuški i okolina.
063/323-606
Prodaje se lijeva štoplampa od
E klase, 2005. god, minimalno
oštećena, cijena 120 KM.
063/326-177
Prodaje se Boch pumpe za
kamion mercedes 508 ili (608,)
magirus S6L 912, ult utovarivač
160 i fap 15.
063/551-486
Prodajem nove mjenjače s
noževima, lamelom, širina
noževa 95 cm, mogućnost
ugradnje lombardini motora s
konusnim izlazom 8 ks. Cijena
1300 KM. 063/321-312
Prodajemhladnjakzamercedes-
benz 26-32, 063/434-711
AUTOMOBILI
autodijelovi...
Povoljno, dijelovi za Renault –
Laguna, benzin, 1995. god. 2.0.,
063/328-769
Kuka original za Ford tranzit.
063/822-333
Čelične felge za Ford Focus 14”,
4rupekomad,30KM,MOSTAR
063/444-369
Prodaju se dijelovi od Audija C
4 B 4 i od jajeta
063/979-669
Prodaju se dijelovi, farovi stope
i retrovizori, astra, korsa, vektra,
golf, pasat i drugih auta na
veliko. 063/408-844
Gume s felgama za Ford Focus
Kleber 185/ 65/ R14 M+S 4
šarafa gume su dobre ima dosta
sare 250 KM Mostar
063/444-369
Guma s felgom za Ford Focus
Continental 185/65/R14 M+S
potpuno novo, nikad korišteno
4 šarafa, cijena 100 KM Mostar.
063/444-369
Prodajem dijelove od f. eskorta:
sva stakla, prednji du.branik, 2
retrovizora, filter, nav za volan,
sva svjetla (farovi, stop sv.zadnja
sv.) 2 radkape, svjećice st.1 god,
akumulator (ispravan 4,5w.),
mob LG m card 100 pjesama i
staru peć na struju ispravnu sve
skupa 100 km može i odvojeno
u Čapljini.
063/160-840
Prodajem gume za džipa 4x4
GUDIYER 225/7OX 16 WRAN-
GLER 40, tjedan 2009, dva
mjeseca korišteno prošle zime,
9,5 mm šara, Made in germani.
063/882-886
Auto kuke za Ford Mondeo i
Focus karavan od 2000. godine
pa dalje, cijena 150 KM komad
Mostar.
063/444-369.
Prodajem felge sa zimskim
gumama za mercedes 195/65/15
na broj 063/863-797
Prodajem haubu, blatobrane,
prednja i zadnja vrata od Jette,
ista odgovaraju i za Golf II.
Povoljno,
063/449-296.
Kupujem ručku od svjetala za
nissan patrol GR od 92-96. god.
063/441-840
Nisan terano ii tdi 2.7 produže-
ni 6+1 1995. g., kuka reg.do
09/2012.g. 6100 eura, prodajem
hitno. 063/315-818
Prodaju se Allu felge sa zimskim
gumama original mercedes
195/65/15. 063/863-797
Hitno kupujem karburator za
Golf 2 može i od zastave 101.
063/383-273
Prodajem alu felge 4 x 100
promjer rupa brock b2 sa
gumama 195 50 r15.
063/501-998
Mostar, prodaje se prednje
staklo od forda scorpio – cijena
povoljna.
063/346-237
Kupujem karburator za Opel
Kadet 1,3. 063/311-584.
Allu felge sa zimskim gumama
za Mercedes 195/65/R15 na
063/863-797
Prodajem gume GOOD YEAR
185/65R15,pogodnezamercedes
i wolchvagen, cijena 4 gume
100km. 063/606-527
Prodaju se alu felge od Fiat
Punta original s gumama
185.60.14. 250 KM.
063/553-366
Prodajem zimske gume za 190
Mercedesa 185/65 15 4 komada.
Cijena 80 km. 063/840-795
Prodajem dvije nove gume
pogonske 215/75 17.5 skinute s
mercedesa 814 kamion.
063/178- 053.
Prodajem auto zvučnike, nove,
promjera 8 cm, cijena 3 KM po
komadu ako se uzima najmanje
50 komada. Zvati poslije 18 sati.
063/943-928
Prodajem auto-kuku za Opel
Suzu Kadet, ekstra očuvana.
036/582-034,
061/467-282
Prodaju se gume s željeznim
felgama od clija.175.65.14 u
dobrom stanju. 220 km
063/553-366
Prodaje se ispravan motor od
T2 busa turbo dizel, cijena 1000
KM. 063/487-738
Auto-dijelovi. Prodajem za
Fiata Punto, dvicu siceve
tapecirunge komplet enterijer
2000. do 2008. god.
063/326-206
Prodajem 2 nove gume za
autobus ili kamion veličina 10
=22 ipo.
063/365-746
Prodajem glavu za alfa romeo
2.4 Jtd. 063/485-542
Prodajem zimske gume za
džipa korištene dvije zime, sve
četiri skupa 4 x 4, dimenzija
225/60 16 M-S, cijena povolj-
na. 063/882-886
Prodajem auto prikolicu nje-
mačku novu jednoosovinsku
sa arnjevima cijena 850 KM.
063/384-642
Prodaju se alu felge s gumama
195/60 15 kao nove od Forda,
cijena 480 KM.
063/553-366
Prodajem kuku za Kadet jaje i
kuku za mazdu 626.
063/956-990
Prodajem novije dijelove auta,
farove, štope, retrovizore na
veliko. 063/ 408-844;
036/313-370
Prodaju se alu felge s gumama
195/60 15 kao nove od Forda,
cijena 480 KM. 063/553-366
Prodajem kuku za Kadet jaje i
kuku za mazdu 626.
063/956-990
Taunus sport 2 vrata, 1971 god
. 88 ks . garažiran sa dosta novi
i polovni dijelova, cijena po
dogovoru . Čapljina mob .
063/708-514
Audi 100 cc za dijelove 63493261
Prodajem farove i lijevi žmiga-
vac za Audi 100 C4 cijena 200
KM 063406205
Prodajem motor 1.6,benzinac,za
golf 2 i automatski mijenjač.
063/904-241
Prodajem dvi gume polovne od
mercedesovog kamiona 814,
malo presle. 063178053.
Prodajem prikolicu za auto.
066/637-353;
036/354-316
Prodajem dijelove za Reno Clio
dizel 2002god.cijena povoljna
063/410-698
Kupujem euro kuku za golf 5.
063/349- 888
4 gume sa felgama potpuno
nove195,60,R15PIRELI,GOOD
YEAR za ford focus cijena 300
KM Mostar. 063/444-369
Nisan terano 2.7 turbo dizel, 92.
god., extra stanje, šiber, alu
felge, zatamnjena stakla, pra-
govi, reg. cijelu godinu, nove
gume zimske, 10000 KM fixno.
063/497-837
Polo Classic 1.4, 2000. god., hr.
table, reg. do 07/12. 063/446-170
Prodajem ili mijenjam za manji
automobil kombi „Mazda“,
D2200, teretno, 93. god. HITNO.
065/880-310
Lada, 1300 S, limuzina, god.
1986., motor odličan, registra-
cija istekla, plave boje u voznom
stanju. S.Brijeg, 950 KM.
063/321-926
Prodajem auto. 063/375-896
Nisan teranno 2.7 turbo dizel
92. god., exstra stanje, šiber, alu
felge, zatamnjena stakla, pra-
govi, prošarani blatobrani,
registriran cijelu godinu, nove
gume zimske 10.000 KM fixno.
063/497-837
Nisan premera.93.g. reg.do 7.
mjeseca, povoljno.
063/357-551
ProdajemAlfaRomeo96.god.,16
boxer,.daljinsko kjučanje, servo,
kod ključ, centralno, daljinsko,
srs, aerbag 2, servisna knjiga,
extra stanje. 063/526-598
Prodaje se Fabija 1.2, benzin,
kraj 2006. g. ful oprema, meta-
lik boja, registrirana, ekstra
stanje 063/894-638
Prodajem felge 16ke original za
BMW-a s gumama dunlop sp
900020555,ekstrastanje400KM
063/432-003
Prodaje se kamion MB 809 god.,
proizvodnja1981.reg.do15.05.2012.g.,
cijena 3000 KM
063/383-354
SAN TERANNO 2.7 TURBO
DIESEL 92.god. extra stanje,
alu felg 8 kom, zatamnjena
stakla, pragovi, regis cijela god,
nove gume zimske 10000 KM.
FIXNO. 063/497-837
Volvo 740 karavan, 1991.g.,
benzin 2.0, 112 ks, registriran.
063/157-216
Škoda fabia combi 1.4 mpi
classic.godina proizvodnje 2002.
cijena po dogovoru.
063/407-132
Škoda fabia combi 1.9 sdi
godina proizvodnje 2006.cijena
po dogovoru. 063/407-132
Prodaje se alea romeo 147 JTD
2003. god. proizvodnje, ful
oprema. 063/311-071
Alfa 145. benzin 2000.god., ful
oprema 4000 km.
063/210-196
Terenac Hyundai Galloper 2.5
tdi, 2000.god., prešao 88000 km,
registriran do kraja godine.
Cijena 6500 eura.
063/330-061
Volvo S 80 g. 2010 crna metalik,
prešao 28.000 km, 150 KW, disel,
euro 5 full oprema, (Cijena po
dogovoru).
063/151-040
036/806-668
CHRYSLER PT CRUISER 2.2
DIZEL2002.godina,fulloprema,
koža, klima, alu felge.. itd 10500
KM, moguća zamjena za manje
vozilo. 063/312-094

Džip Cheerocke amerikanac
1997.g., prvi vlasnik, ful oprema,
5,2, bijela boja, crna koža.
063/297-762
AUTOMOBILI
razna vozila...
Prodajem kamion MAN 16, 192,
kiper s dizalicom, Hiab 080, s
grajferom, za rasuti teret.1984.
god., registriran.
063/322-295
Prodaje se seat ibiza 19 tdi,
9/2005, euro 4, prešao 164000,
klima, servis knjiga, tek urađen
servis u ovlaštenom servisu,
registriran do 6/2012, cijena po
dogovoru. 063/347-127
Mazda Premacy monuvolumen,
2001.g, 2.0 td, klima, dosta
opreme, plaćena carina i pdv
uvoz iz njemačke 9000KM može
i zamjena za manje vozilo.
063/190-730
Citroen X sara 1.6, klima,
metalik, multifunkcionalni
volan, 2001 god. Registriran još
godinu dana, cijena: 7900 KM,
Ljubuški 063/320-000
Volvo s60 d5, 2005god, paket
opreme sumum (aut.mjenjač,
koža, navigacija, telefon, park.
senzori...), redovno servisiran.
063/329-628.
SAN TERANNO 2.7 turbo
diesel 92. god. extra stanje, alu
felg 8 kom, zatamnjena stakla,
pragovi, prošireni blatobrani,
nove gume zimske, registriran
cijelu god. 10 000 KM, fixno
063/497-837
Prodaje se citroen C3 1.4 HDI
2008. god. tek registriran u
ekstra stanju.
063/894-830
Kombi LT 28, reg za osobne
potrebe, povišeni produženi,
reg do 4. mjeseca.
063/839-181
Lancia Libra..god.2003-jtd.
karavan, metalic boja, digit.
klima, alu felge,(nove gume)
servo-abs.. gepek dugme,
podizači stakala.
063/ 900- 909
Prodaje se auto-dizalica marke
AEG u dobrom stanju, cijena
750 ?. Široki Brijeg. Mob.
063/ 368-607
Kupujem bilo kakvo auto do
900 km. reg.bar 1mjesec, velika
prednost: Mostar, Š.Brijeg,
Čapljina, Jablanica, i okolica
HITNO 063/160-840
Citroen c-3 1.4 benzin, godina
2005, ful oprema, crni, 4 vrata,
prešao 70.000, uvoz njemačka,
pl aćenodoregistracije,izvanredno
stanje,cijena po dogovoru.
061/777-465
Kupujem auto bilo koje vrste u
vrijednosti do 1000 km, daje reg.
bar neko vrijeme, na područuju
Hercegovine iz Čapljine SAM-
07.01.2012.g. 063/160-840
Seat toledo 1.6 b +ugrađen plin,
93.god, registriran do 5/2012.
Cijena 3000 KM.
063/264-439
Mazda 626,2.0i benzin, 91god
bijela boja ,el.stakla i šiber,
solidno stanje, strani papiri
cijena 500 eura, može zamjena
za razno.Tomislavgrad.
063/831-396
Škodu FABIA sedan, 2002.
godina, izuzetno očuvana,
srebrna boja. Cijena 7.900 KM,
fiksno. 063/262-383
Prodajem mini moris (mini one
55 kW) potpuno nov, neregistri-
ran, Jablanica. 062/164-792
Jeep cheeroke 2.5 td, 95 god.4
vrata reg do 12/12 . U obzir
dolazi i zamjena. 063/403-305
Prodajem džip Tojota putnički
mot 2,8, 4 pogona i klima.
063/826-355
NISANA 15.DTCI.
063/421-550
Prodaje se isuzu troper 1990.
god.,u odličnom stanju, četvora
vrata, dizel, registriran do
kraja godine.cijena 5000 KM.
066/908- 363
Prodaje se fićo-zastava 750, u
vrlo dobrom stanju.
062/967-641
Škodu oktavija1,9 tdi dizel
druga ruka garažiran 2000.god.
avgust prešla 170000 km.
061/174-145
Prodaje se Škoda Octavia 1,9
TDI 2006.god., 77/105, oprema
Elegans,alufelge16?,dvozonska
klima, prešla 89000 km, regi-
strirana do kraja 4. mj.2012 g.,
garažirana u odličnu stanju,
servisirana u ovlaštenom ser-
visu s knjigom vozila, cijena
19000 KM, hitno
063/463-565.
Prodaje se Seat Ibiza 19 tdi, 9
mj. 2005. g., klima, el. paket, 164
000 prešao servis knjiga, nove
gume, ljetne i zimske, extra
stanje, cijena povoljna.
063/347-127.
Prodajem Jaguar X type, 2,5 v6,
2002. god., sa ful opremom,
registriran.
063/518-518
Volvo s 60 d 5, 2005.god., paket
opreme sumum (aut.mjenjač,
koza, navigacija, telefon, park.
senzori...), redovno servisiran.
063/329-628.
Nisan terano 2.7tdi 99.god.
stranac. 063/326-567
Prodaje se micubisi eclipse 2.4
16 valve 150 ks. god. 2003.
metalik crni, full oprema osim
koze. Registriran do 10/ 2012.
kao nov. 063/311-310
Yugo Coral 55, ‘90. god., prva
ruka, 120 000 km prešao, regi-
striran do 8. mjseseca 2012.
063/571-145
Prodaje se combi 207 D ima
papire. Cijena 1000 KM. Nije
registriran.
063/345-975
Chervolet aveo 1.4 benzin 2008.
god., ful oprema 38000 prešao,
registriran do 8/2012, ekstra
stanje, cijena 9900 KM.
063/894-638
Citroen C 4, 2008. god., 63000
km, 1.6 Hdi, metal i k siva,
tempomat, komande na volanu,
parking senzori, sport paket,
klima,dostaopreme,registriran.
16.500 KM. 063/994-021
CITROEN C4, 2008. god., 63000
km, 1.6 Hdi, metalic siva, tem-
pomat, komande na volanu,
parking senzori, sport paket,
klima,dostaopreme,registriran.
16500 KM. 063/994-021
Citroen zx volcone registriran,
god.1991. 1.9 benzin, stakla na
struju, šiber, abs, servo, central-
na brava, daljinsko kljucanje.
Cijena 2500 KM.
063/134-096
Škoda Fabia Sedan, elegance
2002. godina, prešla 73 000 km,
motor 1.4 benzin, mpi top,
oprema aluminijske felge,
metalik plava, klima, grijanje
siceva, zadnjeg stakla, retrovi-
zora, elektronski retrovizori i
prednji podi zači , stakala
zatamnjena, bočna i zadnje
staklo, maglenke naprijed i
nazad registriran do 15. 08.,
cijena 7300 KM, samo prodaja,
bez zamjene nazvati
061/891-066
Prodajem Škodu Oktaviju 11.06.
prešla 105 tisuća, prvi vlasnik,
crna metalik. 063/326-508
Prodaje se kombi mb 100-
povoljno. 063/862-705
36 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodajem zadnji diferencijal
sa haladuks spojkom za
skodu oktaviju 4x4 god 2002.
061/387-097
Prodajem Samsung gtes 3775
nov, pet dana korišten na tač,
cijena u Eronetu 250 KM, ja
dajem za150 KM.
063/275-314
Prodajem Samsung m7600 dj,
kutija, cd, punjač, slušalice,
usb kabal, mob.je odlično
očuvan i 100% ispravan. Cijena
100 KM. 063/575-579
Mobitel Samsung galaxy S3,
nov, f abr i cko pakovanj e
(nekorišten), tel.Cijena povolj-
na. 063/317-249.
Nokia 8600 luna,u odličnom
stanju, Mostar, 250 KM.
063/839-608
Prodajem mobitel Samsung
G 810, odlično očuvan, cijena
130 KM. Mosar
063/325-979
Prodajem mobitel marke
G-Tide 70, djelomični touch,
super očuvan, dual sim, 5 tv
programa, eksterni radio, G2,
usb, punjač. Cijena fiksno 100
KM. Grude. 063/766-600
Prodajem Samsung -android
GT-I5800 korišten mjesec
dana, garancija 2 godine.
063/566-093
Mobitel samsung B3410 vrlo
malo korišten, kao nov 90 km.
063/957-111
Prodajem Sony Ericsson Zylo,
korišten 6 mjeseci u odličnom
stanju, cijena po dogovoru!
063/240-838
Prodajem nov i nekorišten
Samsung I 5800 Gal axy
mobitel, sa svom dodatnom
opremom i memorijskom
karticom D 1 GB. Cijena 350
KM. 063/897-633
BlackBerry PlayBook(tablet)
32GB nov 35O EUR.
063/350-661
Prodajem mobitel xperia x 10
Mini ili mijenjam.
063/819-694
Prodaje se mobitel samsung
B3410 vrlo malo korišten, kao
nov. 063/957-111
Prodajem iphone 3gs 16gb u
dobrom stanju. Mostar
063/796-056
iPhone 3gs 32gb.Malo korišten.
Otključan. Cijena 600 KM.
062/830-953
Prodajem u potpunosti nov i
nekorišten Samsung I5800
Galaxy mobitel. Uz mobitel
ide sva dodatna oprema te
memorijska kartica od 1 GB.
Cijena 350 KM.
063/355-129
Prodajem Sony Erison c903,
u odlicnom stanju, za ostale
informacije zovite na
063109166
Mobitel Samsung wawe2, nov
s garancijom prodajem.
063/819-694
Nokia N73 muzic edition,
polovna u odličnom stanju 50
KM. 063/798-978
Mobiteli svi modeli, novo,
garancija, prodajem!
063/819-694
Kupujem mobitel Sony Erikson
k 800i u dobrom stanju.
063/299-920
Prodajem mobitel samsung,
star 2-gt-s 5260 nov!
063/820-167
MOBITELI
ponuda...

O
s
t
a
l
o
.
.
.

M
O
B
I
T
E
L
I

I
N
F
.

O
P
R
E
M
A

Ž
I
V
O
T
I
N
J
E

N
A
M
J
E
Š
T
A
J

R
A
Z
N
O
Prodajem Piaggio Hexagon 125
cc. U odličnom je stanju. Cijena
po dogovoru. 063/990-098
Prodajem motor Choper Yama-
ha Virago 535, 94.god. bisage u
super stanju. Cijena 4200 KM.
063/657-746
Prodaje se motocikl na četri
točka yamaha blaster 200 ccm,
2005. god. ekstra stanje, cijena
2000 eura. 063/327-407
Prodajem motor coper marke,
lifan 125, god. 2007., istekle table
BH,dobrostanje,cijena1200KM,
moguća zamjena za crosera.
Široki Brijeg
063/442-444
Prodajem motor honda 150 Cm3
crveni, 1998. god. extra stanje.
cijena 1100 EUR.
063/495- 152
Prodajem motor kymco 125
cub., god. proizvodnja 2009. U
super stanju, cijena 2300 KM!
Mostar. 063/287-935
Mostar, jamaha coper 750
kubika 95.6, cijena 4000 fiksno.
063/347-820
Prodajem skuter aprilia leonar-
do 150 prešao 24000 km urađen
veliki servis reg. do 6/2012 cijena,
1000 eura. Grude.
063/975-030
Prodajem dijelove za skutera
PEUGOT S- F 2, 50 kubika
povoljno. 063/428-006
Prodajem skuter Honda 250ccm
2000. god. u super stanju. 2 800
KM 063/796-212
Prodajem papire od skutera
PEUGOT 2006. god 50 kubika
povoljno još pod registracijom.
063/428-006
Prodajem motore marke
Honda,Yamaha, Suzuki, Kava-
saki. Uvoz iz Njemačke u her-
cegovinu. 063/606-527
Prodajesekymcoxciting250ccm,
2007.god. cijena 3800 KM.
063/371-562
Prodajem ili mijenjam skuter
Jamaha beluga 125 cm³.
063/408-084
Prodajem krosera kavasaki 650
kubika plaćena carina i porez
uvezen iz Slovenije cijena 4500
KM. 063/353-963
2Motor, Beverli 250 ie, kaciga
Nexo nova i jakna Spajder. 2006.
MOTOCIKLI
ponuda...
god. prešao 14.000. Nove gume,
servisiran, registriran 7.12. -5000
KM. 063/044-054
Prodaje se Honda cbr 600 f super
sport.tel. 063/710-701.
ProdajemmotorSuzukiv-strom
DL-1000,registrirando07/2012.,u
extra stanju.Cijena- 11.500,00
KM. 063/818-777.
Motor Beverly , 2005 god. 250cc
, crni , 11.000km prešao , regi-
strovan , urađen servis, nove
gume, extra očuvan , cijena
4.400km. 061/2276-086
Kawasaki gpx 600r 96.god, crni
njemački tabla 2500 KM Gru-
de. 063/346-400
Skuter IGL SPRINT, 50 kubika
trajno registrirana, godina
proizvodnje 2010, u jako dobrom
stanju cijena 1200 maraka, može
zamjena za auto .MOSTAR.
063/467-680
Cross Yamacha wr 450 elektro
starter. 063/700-777
ProdajemkawasakiKMXKROS
125 CCM 1500 KM.
063/461-670
Prodajem motor Kawasaki zx6r
‘07 god., crni, prešao 9000 KM,
registrirana na bih tablama,
bez ulaganja... Mostar, cijena
9500 KM.
063/319-238
Prodajem Apriliu RSW 1000,
2001.god., očuvana i održavana
u ekstra stanju bez ulaganja.
Cijena po dogovoru, može i
zamjena.. 063/604-600
Prodaje se skuter Peugeot 100
eliseo, sivi, 2001. g., cijena 900
EUR. 063/318-383
ProdajeseskuterCPIARAGON.,
2008. godina, 50 kubika. Prešao
je 1700 KM, u extra stanju.
Cijena 1600 KM fiksno (Mostar-
Ortijes). 063/361-577
Kawasaki gpx 600r 96.god.
njemačke table, crni, 2500 KM.
Može zamjene za auta itd. Uz
dog. Grude,
063/835-920
Prodajem Skuter Piaggio
Hexagon, 150 ccm, u odličnom
stanju cijena po dogovoru
066/429- 405

Motor KTM kros 625 lc4 2005.g.
ekstra stanje elektro starter i
kurbla nove gume 3000 eura.
063/331-678
Prodaje se skuter Kymco
agliliti.50 kubika, crveni s
koferom u super stanju 2006.g.,
reg.1250 km.
063/553-366
SUZUKI GSX 750 R cijena 2200
KM GRAB.
063/490-629
Prodajem skuter 50cc Peugeot,
08.god.Prešao 1900km,kao nov!
063/491-040
Kawasaki GPX 600R 96god crni
dovezen iz njemačke u dobrom
stanju 1200eura Grude .
063/346-400
Prodajem kawasaki zzr 600 u
odličnom stanju, 93. godina, tek
uvezen iz Švicarske.
063/187-920
Kawasaki GPX 600R 96. god.
dovezen iz njemačke odlično
stanje 1200 eura. Grude.
063/835-920
Yamaha Aerox MBK Nitro
75ccm, 1998.god. Extra stanje
ledfaroviistopkaonova!650eura
Čapljina-Gabela.
063/090-526

Prodajem motor suzuki dr-z
400 ccm 2000. god. plaćena
carina i pdv extra stanje 5200
km. 063/163-444
Prodaje se motor yamaha
virage, 535 kubika, 93 god,
strane table cijena po dogovoru.
063/606-527
Skuter matriks 150 kubika god
proizvodnje 12 mjesec 2007 para
1500 km.
063/007-678
Prodaje se motor honda cbr 600
f super sport. Cijena vrlo povolj-
na. 063/710-701
Prodajem motor yamahu
virage coper, 535 kubika, 93.god,
strane table, cijena 3900 km.
063/606-527
Prodaje se Aprilia RX50 2004.
god., težina oko 179 kg, plaćeno
sve do registracije,BiH papiri,u
odličnom stanju.
063/494-938

Prodaje se gilera rummer 125 u
extra stanju. Cijena 2200 KM
(hrvatski papiri).
063/388-604
Prodaje se Suzuki Vitara 1.6
benz. ‘89.god. 60 kW - 81 ks.
ručni mjenjač, pogon 4x4, tvrdi
krov, nove gume, prešao 190.000
km. Uredno održavan, registri-
ran do 10/2011. Cijena 5.000 KM
063/657-330
ProdajemmotociklHondacoper
150 ccm crveni god 1998 extra
očuvan BH tablice 2200 KM
mob 063/495-152
Prodajem kawasaki kle 500
ENDURO, 91.g. spreman za
sezonu 2600 KM.
063/440-835
Prodajem skuter Aprilija 250
kubika,vodeno hlađenje, motor
četverotakt, ehtra stanje
godina 2002. bez papira. Cijena
1700 KM fiksno.
063/816-215
Prodajem nov SAMSUNG
mobitel STAR II, 3.2 megapixel,
memor y car d do 16MB,
bluetooth,Wi Fi,vrlo povoljno!
063/346-223
Mobitel Iphone 4. CDMA
mreža. Kod nas ne radi tel.
f unkcija, sve ostalo radi .
Prodajem ili mijenjam.
063/819-694
Prodajem mobitel samsung
D600, s punjačem ispravan,
cijena 50 KM. 063/606-527
Kupujem NOKIU E52., novu,
ili extra očuvanu.
063/311-479
Nokia 8800 gold Arte,od 18
karatnog zlata i bijele koze.
najskuplji mob. na tržištu, nov
2970 km, f ul pakovanje u
kutiji s garancijom 950 km.
061/907-778.
MobitelIPHONE4,16GB.fabrički
otključan, korišten 4 dana...900
KM. 063/311-479
Sony Ericson U10 i AINO
polovan full u kutiji 8 mpx
kamera GPS navigacija google
maps tracker.
063/288-425
Prodajem Nokiu 6300, u dobrom
stanju, za 100 KM, Posušje
063/944-200
Prodajem Nokiu 62-20-c zvati
na 063419977
Prodajem Nokiu 2630 u odlič-
nom stanju. Cijena 50 KM.
063/710-130
Prodajem Nokiu C3-00,nova,
nekori štena, garancija 1
godina, 180 KM
063/480-555
Prodajem nokiu 8800 luna,
mobitel je od titana u extra
stanju 300 km fiksno,Grude.
063/588-323
Prodajem Samsunge D-5 -
20(30KM), L-760(60KM),
D-900(30KM),G-810(110KM),L-
170(60KM). sony erikson k-800i
(40KM),nokia 2630(30KM).
Čitluk. 063/544-395
Prodajem Nokiu 6300 u dobrom
stanju, siva boja, za 100 KM,
hitno, Posušje 063/944-200
Prodajem mobitel Samsung
SGH-E950. 063/407-647

Prodajem mobitel Samsung
SGH-E950, cijena 80 KM,
Tomislavgrad. 063/407-647

Prodajem nokiu E5, nova,
godina garancije, cijena 300
KM. 063/319-026
Prodajem mobitel Samsumg
Innov8 i 8510, 8GB mem,
camera 8 Mpix, Symbian, java,
Divx, GPS, WiFi, prikljuci i
extra baterija. U savršenom
stanju. 250 KM.
063715507
Prodajem Nokiu 6300, siva boja,
za 100 KM, hitno, Posušje.
063/944-200
Prodajem novu Samsung
klimu 3.5 kw. Cijena 400 KM.
Mob. 063428130

Htc wildfire ne korišten nov.
063/819-773
Prodajem mobitel nokia C6
nov još u prodavaonici, sve sto
dođe uz njega pa I garancija
od 1 god.
063/319-026
Prodajem mobitel nokia E 5
Ful pakovanje sa garancijom
od 1 godine od datuma preu-
zimanja. 300 km.
062/118-982
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
37
Prodaje se skuter Peugeot
Vivacty3. NOV! 50ccm, s
garancijom 2 godine.
063/313-789.
Prodajem ormar za spavaću,
regal za dnevni, mali ugao,
kuhinjski stol i mašinu za sude
062/156-724
Prodajem stare stvari, ogle-
dalo, peć, radio gramofon,
lampe, satovi, zidni kantari,
singer mašine itd.
063/316-312
Francuski ležaj-skoro nov i
krevet „Elegance“
063/315-481
Trpezarijska kutna garnitura,
puno drvo, s dvije stolice.
(190x150), 250 KM
063/408-738
Trpezarijska kutna garnitura,
puno drvo 190x150 i dvije
stolice za samo 200 KM
063/408-738
Prodaje se garnitura trosjed,
dvosjed i fotelja u odličnom
stanju. Cijena 300 KM.
063/319-172
TA peć AEG 3,5 kW očuvana,
novi grijači. Cijena 300 KM.
063/311-687
Prodaje se TA 3 kw očuvana
250 KM.
063/801-799
Prodajem televizor marke
United Sharp, sivi, ekran 70
cm, veličina 79 x 55 x 50 cm,
txt, 2 skarta, plaćen 450 KM,
ima manji kvar. Cijena 130 KM.
Grude.
063/067-266
Mostar, TA peć AEG 3,5 kW,
očuvana, novi grijači, cijena
200 KM.
063/311-687
NAMJEŠTAJ
ponuda...
Tražim mačića na poklon
063/168-170
Prodajem štenad njemačkog
ovčara, extra leglo, cijepljeni
i očišćeni stari 20 dana. Ča pljina
063/439-259
Čapljina, prodajem zečeve,
povoljno. 063/410-369
Prodajem trobojca, star 6
mjeseci, s rodovnicom, rodi-
telji vrhunski psi u radu i
eksterijeru.
063/401-054
Prodaje se jarac dvoipogo-
dišnjak za klanje.
063/463-547
Prodajem domaće koke i jap.
prepelice 063/485-152
Prodaje se pas doberman,
star 1 god, kupiran rep i uši,
nije agresivan, ekstra izgled
i temperament, zbog nemo-
gućnosti dr žanj a, nema
papire, cijena 150 KM.
063/177-619
Prodajem golubove birmin-
gene i sisačke bijele 50 KM/
par, pismonoše bijele 80 KM/
par. 063/324-487
Prodaja prepelica i ljekoviti
jaja od Japanski prepelica,
besplatna dostava na područ-
ju Mostara.
063/791-443
Prodajem tovne piliće, svih
uzrasta, može i u mesu, sa
dostavom. 063/356-000
Prodajem štence njemačkog
ovčara vrhunsko leglo, odlič-
nih roditelja, stari 3 mjeseca.
063/715-355
Prodajem ukrasne patuljaste
koke, zlatne sebrighte, cijena
40kmpokomadu.Tomislavgrad.
063/444-880
Široki Brijeg, prodaju se ljeko-
vita jaja japanske prepelice
063/323-021
Prodajem domaće janjce,
bliznad.
063/858-548
Prodajem westi terijer muško,
star 1 godinu. 063/315-446
Prodajem štenad hrvatskog
ovčara 6 mužjaka i 1 ženka
stari mjesec dana kom 100
km Čitluk.
063/324-487
Pas turski karabas (kangal)
či s t okr v ni spr ema n za
parenje. 063/359-401
Štenad šarplaninca, ženke
od krupnih ljutih roditelja, s
papirima, ocjenjeni 5, stare
40 dana, posjeduju rodovnike,
100 KM.
061/999-010
Poklanjam prekrasne zdrave
štence, mješanci veće pasmi-
ne. Cijepljeni, socijalizirani,
isključivo za ljubitelje pasa.
063/262-383
Prodajem leglo Njemačkih
ovčara. Štenci odlični.
063/186-806
Mijenjam paunove za zimsku
ŽIVOTINJE
ponuda potražnja...
opremu za skijanje ili aku
profi bušilicu.
063/895-798
Pekinezeri, prodaja štenadi,
stari mjesec i pol. Grude.
063/835-920
Hrvatska ovčarka 7.mjes. na
prodaju, exstra lijepa, dobre
linije, poslušna...
063/486-968
Prodajempurice,mladedo maće
koke, jap prepelice, hranjen
eko hranom uz kućnu dostavu.
063/485-152
Prodajem šarplaninca, star
1 god., podoban za čuvanje
objekata, poslušan.
063/904-649
Prodajem purice mlade do maće
koke, jap. Prepelice, hranje-
ni eko hranom, uz kućnu
dostavu
063/485-152
Prodajem zelene kanarince,
odlično pjevaju, prstenovani.
Mostar.
063/349-977
Prodajem štenad šarplaninca
od krupnih i ljutih roditelja, psi
u mom vlasništvu, mogućnost
testiranja kar aktera, povoljno.
061/999-010
Grude, prodaje se istrijaner-
ka, stara 3 god. Cijena 500
KM. 063/327-148
Al j aski mal amut 1 god.
rotvajler 4 god poslušan, vrlo
krupan, prodajem ili zamjena
za ženku rotvajlera, moguće
i zamjena za razno.
063/169-563
Prodajem čistokrvne štence
tornjake, vrlo l ijepi , crno
bijeli, povoljno.
063/858-548
Pr oda j em Hp pr i nt er e
1300(3komada) i 1320(jedan),
1300svakipo50km,1320100km.
Zvati na broj
063/837-797
Prodajem računalo amd athlon
1800, fotoprinter hp photosmart
7660 i fax uređaj panasonic
kx-fp-363. Cijena 200 KM. Tel.
063/282-770
Prodajem Laptop Toshiba,
NOV I auto DVD , polovan
063/179-954
Prodajem PS3 slim, star 8 mj.,
rijetko korišten, garancija i
joystick. 500 KM.
063/909-576
Prodajem pokvaren laptop
Sony Vaio PCG-K215B. Može
poslužiti za rezervne dijelove.
Cijena 100 KM.
063/278-428
Prodaje se PS3 slim, 160 GB, s
joystickom i garancijom star 8
mjeseci, cijena 450 KM
063/909-576
Prodajem: Ps 3 320GB Slim,
Nov, zapakovan, 1x dzojstik..
Cijena: 870 km!!
062/456-460
Prodajem pokvaren laptop
Sony Vaio PCG-K215B. Može
poslužiti za rezervne dijelove.
063/072-115
Prodajem računalo amd athlon
1800,fotoprinter,hpphotosmart
7660 i fax uređaj panasonic
kx-fp-363. Cijena 200 KM.
063/282-770
Prodajem korištena računala
i laptope s garancijom, dosta-
vom i servisom istih.
063/819-694
Ljubuški, prodajem monitor
15 marke ADI. Cijena po
dogovoru.
063/909-363
Prodajem PSP s 1original igrom
sa slušalicama, punjačem
memory stick 4gb, patchiran
u odličnom stanju, cijena po
dogovoru.
063/916-114
Prodajem play station 2 sa
dvije igrice,povoljno,hitno.
063/140-824
Prodajem mobitel Nokia C3-01,
nov u kutiji, touchscreem, 220,00
KM.
063/444-703
Prodajem laptope dell latitude
D820 i D830
063/819-694
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika za učenike i studente,
prevodim. 063/650-354i
036/ 330-949
3 Kompjutera brand P4 sa lcd
17”, tipkovnica, miš, zvučnici,od
250 do 350 KM. Neum-Čapljina.
063/834-577.
ProdajemračunaloAMDathlon
1800+, sa dva hdd maxtor od
120gb i 60gb, ram 768mb,
grafička geforce, dvd, cd-rw, tv
kartica sa daljinskim, win xp
sp3 inst aliran sa pratećim
softverom, povoljno.
063/282-770.
Kompjuter za igrače, pokreće
najjače igre, 4 HT 3ghz, 2gb
ram, nvidia 8800 gts 512mb.- 380
KM. 063/834-577
INF. OPREMA
ponuda...
Kompjuter nov, zapakiran, u
kompletu sa vel i ki m LCD
monitorom 19, instaliran Win
7iostaliprograminahrvatskom,
samo 580 KM.
063/923-721
Kompjuter 2 ghz, 40gb, 512
mb,win xp pro,office 2010. Svi
potrebni programi, 120 KM.
063/834-577
Prodajem racunalo procesor
AMD 4500 plus 483 Gh, grafic-
ka nvidia geforce 9500 GT 1000
MB, RAM 26B DDR2, HARD
DISK 328 segate baracuda plus
monitor, tipkovnic,mis,zvucnici
zovite na
063107144
ProdajemračunaloAMDathlon
1800+, sa dva hdd maxtor od
120gb i 60gb, ram 768mb,
graficka geforce, dvd, cd-rw, tv
kartica sa daljinskim, win xp
sp3 inst. aliran sa pratecim
softverom, povoljno
063/282-770
Pentium 4, kompletan kompju-
ter sa monitorom, potpuno
ispravan,programinahrvatskom,
samo 170 KM.
063/575-834
Kompjuter HP, P4, 2.4GHz,
40GB, 512MB, tipkovnica, mis,
LCD monitor 17”, WIN XP SP3,
MS Office, svi potrebni progra-
mi 260 KM.
063/834-577
Povoljno prodajem nfs: under-
ground, pes11, fifu11, petra
pana, nba 08 za računalo.
063/225-031
Kompjuter dell 1.7GHz, 40GB,
512MB, tipkovnica, mis, CRT
monitor 17”, WIN XP, MS
Office i svi potrebni programi,
spreman za rad 180 KM Neum-
Čapljina
063834577
Laptop Fujitsu- Siemens,
nekoristen, sa vrlo brzim duplim
procesorom Intel Core2Duo
P8400 i drugim vrhunskim
performansama za zahtjevne
korisnike, samo 890 KM
063940644
Prodajem: Skener UMAX Astra
2100 U-polovan, cijena 50 KM.
printer hp deskjet 3650-polovan,
cijena 50 KM.
063/799-808
Prodajem PC monitor Samsung
15 coli. Cijena 30 KM.
063/428-608
Pentium 4, kompletan pot-
puno ispravan kompjuter sa
monitorom, programi na
hrvatskom, samo 190 KM.
063/619-288
Pentium 4, nov, zapaki ran
kompjuter sa dupl i m pro-
cesorom DualCore E2160 i
LCD monitorom 19, programi
na hrv., samo 650 KM
063619288

Nov nekorišten laptop, dobijen
na nagradnoj igri HP 620 intel
celeron dual core T3000 1.8ghz
1GB DDR3,160GB,2.0 kam.
garancija god dana, račun od
kupovine.
063/461-039

Prodajem računalo XP Pentium
4 CPU 3.000 GHz, 512 MB ram
kao nov, cijena 200 Eura.
063/815-551
rodajem 2 memorije DDR2
2x2048 MB, rabljene, povolj-
no.
063/315-318

Pentium 4, kompletan kompju-
ter u ekstra stanju sa tankim
LCD monitorom, programi na
hrvatskom, samo 290 KM.
063/923-721
Prodaja orgi nal ni h CD-
Ključeva za igre, posjetite nas
na stranici:
www.kupiigru.net
Uzgajivačnica njemačkog
ovčara iz Mostara tijekom
cijele godine prodaje kvali-
tetnu štenad i nudi pansion
za pse. Informacije na
www.vonbodipe.net.
063/431-155;
063/389-111
38 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Posao...
Usluge...
Nekretnine...
Automobili...
Ostalo...
mali oglasnik
Besplatni
Vaše male oglase možete slati SMS-om na broj telefona
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Prodajem TV Samsung 72 cm
s daljinskim, resiver, dvd i
satalitska i kompjuter pentijum
4, sve u odličnom stanju
063/840-795
Prodajem televizor marke
United Sharp, sivi, ekran 70 cm,
veličina 79 x 55 x 50 cm, txt, 2
skarta, plaćen 450 KM, ima
manji kvar. Cijena 150 KM.
Grude. 063/067-266
Prodaje se škrinja 410 l.
063/297-809
Prodaje se tea peć.
063/297-809
Prodajem veš mašinu gorenje
u odl ičnom stanju veoma
povoljno. 063/763-058
Prodaje se televizor Philips 70
cm, ekran, stereo, daljinski, iz
Njemačke. Cijena 180KM.
Ljubuški 063/830-909
Tražim (kupujem) TA peć 2kw.
Zvati od 17 do 20 sati
036/311-449
Prodajem veš mašinu Gorenje.
063/854-264
Prodajem kompletan namještaj
za veći jednosoban stan.
063/966-652
Prodajem mikser audio 48
kanala BEHRINGER EURO-
DESK 8000 s napoj nom
jedinicom u odličnom stanju.
063/178-053.
Prodajem razglas jačine 7
kilovata, 4 basa od RCF-a i 2
satel ita PI VI, mi kser, 48
kanala EURODESK 8000 i
kablovi koji slijede, 2 pojača-
la u reku zapakovana, jedno
pojačalo jačine 3200 WATI,
drugo 1800 WATI.
063/178-053
Jukeboxi, prodaja ili iznaj-
mljivanje 063/832-476
Prodajem električnu gitaru
BC-RICH, polovna, nije dugo
koristena. Gitara je crna,nove
zice , ociscena elektronika.
063/837-797
Prodajem električnu gitaru,
pojačalo, fuz papučicu, remen
i paket žica. Sve u kompletu.
062/456-460
Prodaje se muzička oprema:
4 zvučnika 350 wati, mixeta,
DVD, 4 mikrofona, stalci za
zvučnike. cijena po dogovo-
ru 063/966-553
Prodajemharmoniku-WELTME-
ISTER u dobrom stanju, 32
basa i tri registra.Cijena 100
KM. 066/965-980
Prodajem Harmoniku HOH-
NER ATLANTIK 4 DeLUKS
s koferom. 063/368-464
Prodajem harmoniku Weltme-
ister 96 basova,crna,u dobrom
stanju...350 KM.
063/316-893
Prodajem harmoniku Weltme-
i ster 120 basova, ši roki
tregeri+jastuk. Cijena po
dogovoru.
063/460-972
Prodajem audio mikser, 48
kanal a, 6 aux- a, marke
Behringer, model Eurodesk
8000., 063/178- 053.
Prodajem akustičnu gitaru,
torba za istu i klupica za nogu.
Cijena 350 KM.
063/316-212.
Prodajem gitarsko pojačalo,
behringer 30w, kao novo,u
sebi ima ugrađen procesor s
99 efekata. uz njega dođe i
footswich original
063/794-874.
Prodajem klavijaturu Roland
G70, cijena 2800 KM.
063/319-101
Prodajem originalnu talijan-
sku harmoniku dallape 120
BAS 5000 EUR, fiksno.
063/767-166
Prodajem audio mikser 24
kanala 4 aux-a plus 2 aux-a
model eurodesk 800 Behrin-
djer ispravan u dobrom sta-
nju.
063/178-053.
Prodaje se PIANO, marke
August Forster, u dobrom
stanju. 063/317-525
Prodajem: El.gitaru SX-SEG1-
PG, Ma r s ha l l MG15CD
pojačalo,G1X Zoom papučicu,
Tuner, remen, futrolu i paket
žica SIT. Cijena: 550 km.
HITNO!
062/456-460
Prodajem dva komada audio
koncertnih satelita markePIWI,
engleska marka, jačine 1400 W
u piku ili mijenjam za auto do
3000 KM 063/178-053
GLAZB. OPREMA
ponuda...
Prodaje se traktor MT 533 sa
prikolicom, jedna osovina,
plug jednobrazni i dvobrazni
pomični. Cijena po dogovoru
063/372-080; 039/831-767
Prodajem novu kopačicu, dizel
7 ks.,cijena 2000 KM, Široki
Brijeg. 063/321-312
Kosil ica i mal i točkovi za
košenje od imt 506 u extra
stanju 063/350- 401
Traktor Tomo Vinkovic 818,
super stanje, 89. god, pali na
ključ, 4500 KM.
063/322-181
Prodajem CO2 aparat za
varenje, messer greirshmen
450 ampera, vodom hlađeni,
gorionik 063/316-312
Prodajem aparat za elektro-
l učno zavar i vanje, Rade
Končar 350 ampera
063/316-312
Bager KOMBINIRKA 95. god.
MF 860 ispravna , krokodilka
kašika. 13 000 EUR.
063/330-422
Prodaje se auto-di zal ica,
dvostubna nosi vosti 2 t.
Cijena fixno 1.000 KM.
063/368-607
Prodajem traktor TV, 18 ks,
1989.god. Tel. 061/485-372
Prskalica za tomu vinkovića.
063/406-653
Prodaje se cirkular s oblaricom
i borf uterom motor 4 kw
trofazni ručna izrada malo
korišten, cijena povoljna.
030/878-278
Profesionalni alat za obradu
drveta, kamena, željeza,
specijalna ponuda, boreri za
beton njemačkih proizvođača
po izrazito povoljnim cijena-
ma. 063/457-051
Ljubuški-prodaje se bager
rovokopač Poclain 60, u dobrom
stanju. 063/326-771
Ljubuški- prodaje se bager
rovokopač Poclain 90, u dobrom
stanju.
063/326-771
Prodajem agriju 506, prikoli-
cu, točkove jaracicu i plug,
malo korišteno, cijena po
dogovoru . Čapljina.
063/708-514
Prodaje se Traktor Zetor 5011,
prikolica, kosilica, drljača i
sijačica. 063/331-671
BAGER KOMBINIRKA MF
860 95.god. Kašika krokodil-
ka. 9800 ra.sat. 13500 EURA.
063/330-422
Povoljno nudim profesionalni
dvobrzinski frejzer sa pomič-
ni m stolom za poprečnu
obradu.
066/900-401
Freze goldoni, agria, sep i
benasi s priključcima, povolj-
no. 063/322-181
Imt kosilica i mali točkovi u
exstra stanju. 063/124-561
ALATI I STROJEVI
ponuda...
Prodajem frezu dizelku honda,
8 ks plug, kopače i vadilicu za
krumpir, malo korištena, kao
nova, cijena 850 EUR.
063/495-152
Prodajem novu frezu honda 2
brzine. 063/526-803;
036/823-044
Prodaje se traktor „Toma
Vinković“ s dva pluga i frezom.
036/572-398
Prodaje se EKSCENTAR
presa snage 16 tona, povoljno.
036/438-768
Tomo vinkovic 732 ekstra
stanje Stolac. 063/522-119
Tomo vinkovic 420 ekstra
stanje Čapljina.
063/406-653
Prodajem traktorsku pumpu
063/353-507
Prodajem traktor Goldoni
idea, 37 KS, 1999.god.
061/485-372
Prodajem novu kopačicu,
širina noževa 105 cm, dizel 10
ks. Cijena 1500 EURA.
063/321-312
Prodaje se mašina za rezanje
sve vrste platna na cik-cak.
063/348-449.
Prodajem traktor IMT 533
traktorsku prikolicu i oba
pluga. 063/326-934
Kupujem frezu dizel, polovnu,
8 ili 10 KS, gumeni točkovi,
plugovi, kosilica.
039/693-051
Za obrtni ke-poduzetni ke:
prodajem stroj za prematanje
tanke žice u mala pakovanja,
automatski, Njemački. 3500
KM. Zvati iza 16 sati.
063/325-654
Prodajem stroj za i zradu
eksera duži ne 20-70 mm,
automatski. Slovenski. 6500
KM. 063/325-654
Prodajem stroj za i zradu
valovitog žičanog pletiva (male
mate). Poluautomatski. Slo-
venski. 8500 KM.
063/325-654
Prodajem stroj za i zradu
„Univerzal“ poci nčanog i
plastificiranog pletiva, visine
do 200 cm-za okućnice, farme,
igrališta, puteve i sl. Poluau-
tomatski. Slovenski. 6500 KM.
063/325-654
Prodaje se freza bertolini 14
ks pri kol ica, prskal ica, 2
pluga i frezači, cijena na upit.
063/408-653
Prodajem mašinu za cijepanje
drva velika i jaka 250 bari.
Ljubuški, cijena 3600.
063/320-693
Imam na prodaju stolarske
mašine za proizvodnju prozo-
ra i vrata sa mnogo alata u
kompletu ili pojedinačno.
063/358-981
Prodaje se agregat 40 kw 7500
km hitno 063805385,
063009656
Glamoč traktor imt 539+rali-
ca za snijeg .plugovi i prikoli-
ca. Hitno. 063/913-391
Prodajem elektromotor tro-
fazni 5,5 kw. 063/847-178
Prodajem alternator REG.
INCORPORE 12 v 80 A Citro-
en Japan. 063/473-670
Kombinirka mf’ fermek 860
95 god. Krokodil kašika
063/330-422
Pekarska oprema, peć na drva,
pola mikser, 2 obične vitrine
po 1.20 cm, rashladni pult 2
m, 2 kolica za pecivo Mostar.
061/520-439
Prodaje se inventar za restoran
ili gril. 063/853-795
Prodajem namještaj za butik
ekstra kvaliteta.
063/313-957
Prodaje se dobro očuvan šank,
rosvajtnu viseću, radni stol.
063/783-337
Prodaje se kompletan inventar
za trgovinu od 120 kvadrata.
063/350-832
Prodaje se rashladna vitrina
sokova.U dobrom stanju,
cijena po dogovoru. 063/350-832
Pekarska oprema, peć na drva,
pola mikser, 2 obične vitrine
po 1.20 cm, rashladni pult 2
m, 2 kolica za pecivo, Mostar.
061/520-439
Prodaje se frižider za kolače u
dobrom stanju 350 EUR.
063/315-330
Prodaje se frižider za piće i ras-
hladna vitrina za salame i
suhomesnato.
066/514-371
Prodajem rashladnu komoru
+4 C, površine 15 m2, povoljno.
066/514-371
Prodaje se rashladna vitrina
sokolova u dobrom stanju.
Cijena po dogovoru.
063/350-832
Prodaje se kompletan inventar
za trgovinu od 120 m2.
063/350-832
Prodajem škrinju sa 3 ladice i
mali kamin Plamen.Veoma
povoljno! 063/634-961
Prodajem polovnu i novu
ugostiteljsku opremu.
063/975-836
Prodajem grijanje za plastenik,
antares, 70l. hitno! 063/426-643
Prodajem uredski namještaj
2 radna stola, vitrina, klub
stolić, cijena povoljna.
063/345-407
Prodajem video kameru marke
panasonic sa svom opremom,
rabljena malo, povoljno.
063/007- 796
Prodaje se namještaj za frizer-
ski salon, povoljno. 063/326-963
Prodajem opremu za ženski
frizerski salon.povoljno.
063/450-553
Prodajem pl ameni k RAY
INTERNACIONAL za cen-
tralno grijanje za ložulje s
komplet instalacijom skoro
novo malo korišteno u exsta
stanju hitno i povoljno 1700
KM! 063/720-693
Original polica za kruh za
trgovinu malo korištena od
drveta Čapljina.
063/359-422
Prodaje se rashladna Vitrina
i Vaga za Trgovinu.
063/412-035
Prodajem komplet za proi-
zvodnju kipova od poliestera.
Kalupi, vakum i veliku brusi-
licu. 063/275-087
RAZNA OPREMA
ponuda...
Hitno prodajem usisivač za
stolarske mašine, nov trofazni.
063/715-615
Prodaje se polovan namještaj
za butik, cijena 3500 KM i
antena i zujalice protiv krađe,
cijena 3300 KM.
063/940-625
Prodajem frižider-stub. vitrinu
za kolače i pice, u ispravnom
stanju, i mućkalicu za jaja i
šlag, u ispravnom stanju.
Cijena povoljna.
063/355-165
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo
roštilji, friteze, peći, kuhala,
ražnjevi, giros, palačinkara,
kompletno opremanje.
063/385-877
Mostar, prodaje se mini linija
za pravljenje svih vrsta tjeste-
ni na (makarona). Cijena
povoljna. 063/345-975
Prodaje se solari, povoljno.
063/589-119
Prodaje se kompletan vrhunski
namještaj za butik, urađen po
narudžbi od najboljeg eger
materijala u kombinaciji krem
venge boje, POVOLJNO.
063/317-737
Mostar, prodaje se kl i ma
Samsung 3,4 kW, konverterska.
063/246-760
Prodajem plinsku peć, malo
korištenu, 80 KM.
063/483-047
Prodaje se kompletan namje-
štaj za frizerski salon sivo-crna
boja u odličnom stanju, cijena
vrlo povoljna.
063/326-963
Prodajem metalne pulteve
skoro nove 200 kom.Cijena jako
povoljna. 065/384-831
Vitrine rashladne, topla vi trina,
vertikalne vitrine +- režim,
police za trgovinu.
063/092-155
Samoposlužne kafe aparate
prodajem ili postavljam.
063/832-476
Prodajem reklamnu rashlad-
nu VITRINU 2.4 m, dužine kao
nova. 063/330-868
Prodaje se zidna hauba, dobro
očuvana. Cijena 200 KM.
063/590-058
Prodajem polovnu plinsku
kiper tavu, perilicu za suđe,
vitrinu za kolače, pica peć.
063/975-836
Prodajem 3 x svjetleće reklame
2 metalne Lutke 1 nike policu
na točkovima i 400 kom. Vješa-
licuiaparatzaotkrivanjeLažnog
novca. 063/326-517
Prodajem inventar za samo-
poslugu do 150 m2 police,
frižidere komplet u odličnom
stanju, cijena po dogovoru.
063/330-868
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo, rošti-
lji, friteze, peći, kuhala, ražnje-
vi, giros, palačinkara, komplet-
no opremanje. 063/385-877
Prodajem plinski roštilj
063/353-507
Prodaje se Master elektronik
i hauba za frizerski salon, uvoz
iz Italije. 063/407-225
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo roštilji,
friteze, peći, kuhala, ražnjevi,
giros, palačinkara, kompletno
opremanje.
063/385-877
Prodajem komplet teretanu
povoljno ili kompenziram.
063/853-795
Prodajem frizerske stvari,
hauba i ostala frizerska opre-
ma. 063/616-598
Prodajem stolove i stolice za
kafiće 063/616-598
Igraona nova i kompletna i sav
inventar povoljno.
063/840-625
Prodaje se komplet oprema za
teretanu 3900 KM.
063/783-337
Prodajem presu cllas 45 u
odličnom stanju! Hitno!
063/940-572
Prodajem električnu mašinu
za rezanje mesa, sira, za trgo-
vinu, očuvana, nož tek naoštren.
Cijena 50 KM. Grude.
063/067-266
Prodajem komplet inventar za
samoposlugu za prostor od
100 do 150 m2 oprema je u super
stanju cijena po dogovoru.
063/330-868
Prodajem komplet limarsko
lakerski alat bez komore.
Cijena po dogovoru.
063/841-115
Prodaje se rashladna vitrina i
vaga za trgovinu.
063/412- 035
Prodajem ormar 130 KM, 2
kreveta 100 KM, mali stol 30
KM. 063/194-990
Prodajem grafički nož Nebio-
lo širine 1050 mm polovan
cijena po dogovoru. Zvati na
tel. od 09 h do 16h.
036/351-700
Prodaju se višenamjenske
police luksuzno urađene i
namještaj za modni studio.
Mostar.
063/347-852
Prodaju se police za trgovinu
,,Alpos,, 12m., stare godinu
dana. 063/311-853
Prodajem komplet opremu za
proizvodnju betonskih stubo-
va, flastera, ivičnjaka i kalupe
za fasadni kamen i komplet
mašine. 063/319-066.
Kupujem okrugli šank s ras-
hladom. 063/224-809
Vakumirka multivac i pogon
za kiseli kupus.
063/362-757
Bi l ijar 6 u ekstra stanju,
žetonjera na kovanice od 1 KM.
061/600-800
Prodajem nakamura highlan-
der cross, gratis torbica i
navlaka od gela za sic. Biciklo
je u izvrsnom stanju. Cijena
350km. Više informacija na
broj telefona
063/974-829
Povoljno prodajem peć za
centralno grijanje, nije kori-
štena, nova, neraspakirana
podvis nova sigma 30 kw za
loženje se koriste sve vrste
uglja, drva. 063/850-701
Prodaju se dvije fotokopir
mašine marke kanon, povoljno.
062/2299-551
Prodajem frizerski salon,star
ni tri godine, vrhunske kvali-
tete, cijela oprema, kristalna
stakla. 063/729-608.
Prodaje se šparet, na čvrsto
gorivo.alfa Vranje. 063/324-296
Prodaje se peć za centralno
grijane, Gorenje 27kw.
063/324-296
Prodajem APARAT ZA
ZAVARIVANJE MIG-MAG
350 Ampera ROTACIONI 600
Ampera i STUBNU BUŠILI-
CU. 063866423
Prodaje se agregat snage 20
kW, pokretni na kotačima,
cijena 6000 KM.
063/313-726
Prodaje se komora za meso
i zidna vitrina sa 4 vrata,
pult za trgovinu, alarm i
video nadzor
063/441-699
Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
39
Prodaje se komplet autoplin
talijanske proizvodnje. Cijena
100 eura. 063/710-701
Kupujem papire od nissan
patrola 89.god. 063/388-554
Prodajem sjeno u balama 3 KM
bala. T. Grad. 063/377-861
Akif Mesa poznati fojnički
travar, liječi opaku bolest
psorijazu,o tome svjedoci
stotine izliječenih pacijenata
061/187-302
Želite li zaradu do 250 KM
sedmično,ostvaritejepunjenjem
koverti. 065/536-108
Auto alarmi, dalj. ključanja,
centralne brave, parking sen-
zori , Xenoni , el . blokade
motora, mehaničke blokade
mjenjača. 063/890-568
Prodajem Si nger šivaću
mašinu. 063/502-010
Prodajem stari crijep 63315446
Prodajem dj. krevetić, komodu
za kupanje, kolica itd.
063/502-010
Tražim cimericu za jednosoban
stan na Starome Veležovu, kraj
fakulteta, HITNO! 063/474-647
Kupujem štednju, deviznu, jugo
i privrednu banku, isplata
odmah. 063/723-595
Prodajem polovan solarij u
ekstra stanju, cijena po dogo-
voru. 063/796-617
Prodajem renomiranu kozme-
tiku raznih svjetskih proizvo-
đača povoljno.
063/316-635
Momak 45 god. traži žensku
za druženje Mostar i okolica.
063/295-703
Lijek protiv svih bolesti jetre
izrađen od autohtonih vrsta
trava hercegovine, učinkovit
100%, možete dobiti u Počite-
lju. 063/428-332
Prodajem ovčji đubar, cijena
povoljna. 063/464-885
Automatski i nkubator za
leženje jaja kapaciteta 1155
KOM, kaveze za koke nosilice
kapaciteta 1000 KOM.
063/313-271
Muškarac, hercegovac srednjih
godina, traži gospođu za dis-
kretno druženje.
066/850-785
Ozbiljan muškarac, 40godina,
visok, zgodan, diskretan,
traži damu za opušteno dru-
ženje do 45 godina, Mostar i
okolina. Poziv SMS.
063/594-163
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, stare njemačke
marke, isplata odmah, cijela
BiH.
065/377-680
Prodajem pet konvektora za
grijanje,vrlo povoljno.
063/312-697
RAZNO
ponuda...
Tražimženskuosobuzaintimno
druženje do trideset godina.
Čapljina. 063/275-314
Zgodan, šarmantan gospodin,
70. godina, dobrog imovnog
stanja, traži damu od 55-65
godina za vezu i brak, javite se
nećete požaliti! 066/545-201
Prodajem aparat za mjerenje
šećera.100 iglica i 300 trakica.
063/146-300
Prodajem novu njemačku
prikolicu jednoosovinsku 700
eura. 063/384-642
Prskalica za voće i povrće
morava,100L,kaonova,povoljno.
063/322-181
Prodaje se garaža u Omladin-
skoj, povoljno. 063/319-040
Prodajem i iznajmljujem gra-
đevinske pulčeve. 063/461-152
Prodaje se garaža na Rondou.
Vlasništvo 1/1 Pozvati na broj:
063/315-513
Prodajemdječjakolica,bojatamno
plava, u odličnom stanju. Cijena
po dogovoru. 063/539- 234
Roto kosa 165 cm s kardanom,
1000 KM. Tomislavgrad.
063/331-120
Prodajem 3 boce za plin i 1
veliku indust. Povoljno.
063/299-910
Kupujem staru deviznu štednju
i ratnu odštetu, isplata odmah.
066/723-731
Kupujem frezu. U račun dajem
vozilo Audi 80, benzin 91. god.
062/117-711
TV SONY trinitron flat 100 Hz
slika u slici, 82 cm, manji kvar
80 KM. 063/288-425
Tražim izgubljene ovce, na
području Čitluka, u srijedu, 9
komada. 063/563-548
Razveden, bez obveza, 57
godina, živim sam u Mostaru,
sol idno situiran, ozbiljan,
kulturan, iskren, suosjećajan,
vjeran, ne pijem, tražim istu
ženu samo za suživot i brak
066/095-925
Žuticu, masnu i uvećanu jetru
uspješno liječimo poznatim
počiteljskim čajem veoma
učinkovito i sve na bazi trava.
Ljubuški. 063/970-541
Prodajem radio star 60 do 70
godina saub lorenz njemački,
ispravan. 063/316-635
Gospodin, ugodan, kulturan,
slobodan, srednjih godina
traži damu do 45 godina za
ugodno diskretno druženje iz
Mostara ili okolice. Prvi kontakt
SMS. 063/267-478
Prodajem sadnice vi šnje,
trešnje i ostale vrste voćaka.
063/923-722
Kupujem dionice firmi Mlinpek
Bugojno, Elektroprivreda itd.
063/723-595
Kupujem staru deviznu štednju
jugo i privrednu banku, ispla-
ta odmah. 065/027-864
Potreban serviser za interfon.
063/312-552
Prodaju se dvije ta peći, jedna
4 kw, druga 2.5 kw cijena
povoljna. 030/878278
Kulturan momak 33 god.
traži stariji bračni par ili damu
za intimno druženje iz Herce-
govine na duže staze, samo
ozbiljni. gey stop, poziv dame,
stan imam.
063/583-757
Momak 24 godine, traži dame
za druženje od 20-40 godina,
nudim financijsku potporu i
diskreciju, područje Mostara.
063/135-645
Poklanjam psa, 5 godina stara,
ženka, srednje veličine.
036/316-820
Prodaju se sadnice masline
oblica kom/5 KM.
063/750-119
Prodaje se profesional no
kuhalo za hot dog.
063/409-568
Prodaje se bilijar osmica.
063/409-568
Slobodnu gospođu 50, traži
situi ran i ntelektual ac za
suživot – brak, na moru.
00385958375913
Prodaje se 1000 polovnog cri-
jepa, 0.70 fen. po komadu.
063/377-283
Prodajem sjeno u balama.
MOSTAR.
065/340-334.
Prodajem regulatore za plin i
kisik, nove fiksno 150 KM.
Čapljina 063/708-514.
Prodajem boce C O 2. i argon
pu ne s papirima, povoljno,
Čapljina. 063/708-514
Prodajem vagu libela, kao nova,
vaga do 15 kg, cijena 300 KM.

063/330-868
Prodaje se kauč i dvije grobni-
ce kod sv. Ante.
036/327-956
Prodajem pvc cisternu za goriv
2000 lit kao nova 450 KM.
063/330-868
Prodajem domaću rakiju lozu
(grozda),od cijelog grozda.
Ekstra kvaliteta! 10 km/litra.
063/187-074
Prodajem sijeno u balama veća
količina.
063/429-939
Imam za prodat 100 vreća
kravljeg đubra. Ljubuški.
Cijena (sve): 350 KM. Zvati
poslije 14 h.
063/260-200
Tražim futrolu za diplomu
Mostarsko sveučilište. Cijena
nije bitna. Zvati do 16h.
064/4067789
Prodajem domaći krompir
(Goranci), 1km/kg. Dostava na
adresu! 063/187-074
Prodajem stambene kontejne-
re. 063/409-386
Prodajem profesionalnu peć
za pizzu na drva. Uvoz iz Ita-
lije. Cijena 2000 KM.
062/715-755
Prodaje se kafe aparat, dvije
grupe i mlin. 061/209-649
Pore Cleaner aparat za njegu
lica, uklanjanje pora, mitisera...
063/288-425
Prodaje se novi pvc prozor
140*100=100km
063/320-316
Prodaju se jednogodi šnje
pikirane sadnice loze: žilavka,
vranac, merlot, cabernet sau-
vignon. 063/388-451
Prodajem 1200 komada crijepa
za krov. Cijena 0,50 KM. po
komadu. 036/350-674;
063/910-330
Kupuje zlato sorvane dukate
i sve predmete od zlata.dobro
plaćam. 063/723-595
Kupujem staru deviznu štednju
ratnu odštetu isplata odmah,
cijela BiH.
063/351-572
Prodajem lijekove: zyprexa 10
mg, moditen 2.5 mg, cijena
povoljna, Mostar.
063/619-450
Prodaje se agregat 9kw, dizel.
063/320-596
Prodajem bojler gorenje 250 l
s regulatorom temperature i
trajno žareću peć na ugalj i
drva povoljno
063/879-056
Prodajem „Morava“ prskalicu,
stara tipa, bez plastike „kolica“,
40 metara crijevo, cijena po
dogovoru, Čapljina.
036/815-272
Prodajem aparate za sladoled
marke CAPRIGIANI Laba i
Pasterizator. 063/346-513
Dvoje studenata brat i sestra
traže cimera ili cimericu u
luksuznom stanu, tržni centar
Orca 150 m2 stana, cijena 200
KM, zvati na broj
063/701-918
Reminkton 7 mm s optikom
Leupold 4,5 – 14 x 50, 30 tubus.
Prodajem imaocu dozvole.
063/401-054
Prodajem dionice sarajevskog
Merkura, cijena povoljna.
065/475-986
Kupujem štednju deviznu jugo
i privrednu banku isplata
odmah. 063/723-595
Prodajem tikvu butternut.
Cijena po dogovoru (ovisi o
količini). Zvati od 16,00 do 18,00.
063/357-922
Rasprodajem 50 umjetničkih
slika, povoljno. 036/325-655;
061/839-410

Prodajem električna invalidska
kolica skoro nova, cijena 1000
KM, Čapljina.
063/969-528
Prodajem Braun mrežice i
el.aparate za brijanje.
066/878-542
Vakumirku i badnjeve od 1000
l, prodajem. 063/362-757
Garažna vrata segmentna na
daljinsko otvaranje. Ugrađujem
po vašim mjerama, imamo
najnižu cijenu, kval itetu i
garanciju. Mostar
063/318-118
Izdajem ili prodajem garažu
kod kamenog vrtića u Mosta-
ru iza Mostarke.
063/938-844
Prodajem video kameru ma rke
panasonic, malo rabljenu.
063/007-796
Akif Mesa, poznati fojnički
travar liječi opaku bolest ps -
orijazu, o tome svjedoči st otine
izliječenih pacijenata.
061/187-302
Prodaje se garaža na Rondou.
Vlasništvo 1/1. 063/315-513
Proizvodnja i prodaja betonski
kolača za loze sa prenategnutim
betonom na broj
063/165-761
Kupuj em l oml j eno zl ato
dukate i sve predmete od
zlata na jbolje plaćam isplata
i dolazak odmah.
063/215-751
Kupuje deviznu štednju ratnu
odštetu dionice firmi fondova
najbolje pl aćam i spl ata i
dolazak odmah.
063/215-751
Mostar, prodaje se garaža u ul.
Hrvatske mladeži.
063/319-040
Kupujem auto do 900 KM na
području hercegovačkog
kantona, da je u voznom stanju
i reg.barem mjesec dana,
limarija nije bitna, ni unutraš-
njost auta samo da je u voznom
stanju, može: kadet, reno5,
korsa, stojandin, fiesta, golf1,
audi, yugo, mazda, askona.
HITNO.
063/160-840
Prodajem veću količinu kvali-
tetne šminke raznih svjetskih
proizvođača.
063/316-635
Prodajem fitnes patike, nove,
broj 45, cijena 50 KM.
063/316-635
Prodajem suhe smokve cca-50
kg, cijena 2 KM /kg.
063/427-618
Žensku garderobu prodajem
na veliko-hitno je.
063/966-652
Prodajem klimu LD 3.5 KW,
300 KM. 063/323-324
Prodajem lovačku bateriju,
idealnu za noćni lov marke
Nex TORCH s nožem za pušku
i mikro prekidačem. Sve 120
KM. 063/327-363
Pronađeno 12 ključeva bunt sa
privjeskom auto prijevoz Mostar
kod Piramide. Mostar.
063/316-635
Mostar, prodajem mušku
kožnujaknuL.S.Wskapuljačom,
veličina L, moderna i topla.
Nošena vrlo malo (nova).
Kupljena 23.12.11.god.za 115
EUR. Prodajem za 80 EUR.
063/168-537
Prodajem na domaći način
obrađene pršute, prodajem 1,5
tona krumpira desiree, cijena
0,70 KM.
063/355-554
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, isplata odmah,
cijela BiH.
063/351-572
Prodajem zlatne sebrighte 40
KM po komadu. Tomislavgrad.
063/444-880
Pore Cleaner za njegu lica,
uklanjanje pora, mitisera...
063/288-425
Propolisom i ostalim pčelinjim
proizvodima uspješno liječim
unutarnje bolesti probavnog
trakta i razne kožne bolesti.
063/933-874
Prodajem sjeno u balama 200
kom. 063/407-454
Prodajem co2 aparat za varenje
messer greirshmen 450 ampe-
ra vodom hlađeni gorionik.
063/316-312
Prodajem stare stvari ogleda-
lo peć, radio gramofon, lampe,
satovi zidni, kantari, singer
mašine itd. 063/316-312
Prodaje se peć na lož ulje,
cisterna, i plamenik.
063/988-575
Prodajem aparat za elektro-
lucno zavarivanje rade končar
350 ampera ac dc. 063/316-312
Kupujem štednju deviznu jugo
i privrednu banku isplata
odmah. 063/723-595
Obuka i prodaja gelova za
nadogradnju noktiju.
063/410-135
Prodajem susler peć za grijanje.
Cijena 100.00 km. Vrapčići.
063/317-678
Ozbiljan muškarac želio bi
upoznati ozbiljnu damu ili
bračni par iz Mostara.
066/349-412
Kupujem lomljeno zl ato,
dukate sorvane i sve predme-
te od zlata, najbolje plaćam,
isplata i dolazak odmah.
062/788-739
Prodaje se tlakomjer AEG, nov,
Njemačka. Cijena 75 KM.
063/830-909.
Prodaje se satelitska antena-
novo (komplet), cijena 155 KM.
063/830-909.
Prodaje se peć na lož ulje 265
kw s rezervoarom 4000 KM,
agregat 40 kw dizel 5000 KM,
mlin za mljevenje mesa prof.
32 1000KM, cijevi za ventilaci-
ju raznih širina, jedan dužni
m 40 KM. 063/321-965
Prodajem Braun mrežice i el.
aparate za brijanje. 066/878-542
Prodajem auto plin za ugradnju-
atest i garancija priloženi uz
proizvod. 063/900-909
Prodajem-papi re od opel
omega -l i nija B. l i muzi na.
god.1994.
063/900- 909
Momak fin i kulturan kažu
zgodan, zaposlen. Tražim curu
za dopi sivanje, pa ako se
dogovorimo i večernje izlaske
u grad. 063/766-212
Prodajem original viagru od
50 i 100 mg, cijalis od 20mg,
kamagra gel i tablete. Cijena
povoljna, diskrecija zagaran-
tirana. 063/203-088
Prodajem šporet na drva, malo
korišten. 063/464-629
Hitno i jeftino prodajem gara-
žu, ulica Splitska, u dvorištu
zgrade Uglovnice.
063/426-532
Prodajem stalaže za butik i
ostale trgovine sa staklima-
jeftino. 036/319-021i
063/349-987
Kupujem deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice firmi,
fondova. Najbolje plaćam,
isplata odmah.
062/788-739
Prodajem jednodjelnu duplu
grobnicu, sv. Ante, Cim.
063/313-254
Otkupljujem rashodovane veš
mašine, frižidere, šporete,
klime, te ostale neispravne el.
aparate.
063/289-272
Otkupljujem sekundarne
sirovine: željezo, bakar, mesing,
aluminiji, olovo, inoks, akumu-
latore, stare kablove i ostalo.
063/289-272
Mostar, prodaje se nov ručni
sat marke „Junghans“ Njemač-
ki, izuzetno rijedak.
063/315-481
Kupujem štednju deviznu jugo
i privrednu banku isplata
odmah. 063/723-595
Kupujem štednju deviznu jugo
i privrednu banku isplata
odmah. 063/723-595
Prodaje se garaža u Vukovar-
skoj papiri 1/1.
063/311-960
Prodajem komplet za izlijeva-
nje kipova od poliestera (vakum,
brusilica i kalupi).
063/275-087
Zgodan muškarac 40g traži
udatu gospođu za diskretno
druženje MOSTAR.
065/166-121
Otkupljujem rashodovane
veš mašine, frižidere, špa-
rete, klime, i ostale neisprav-
ne el.uređaje.
063/289-272
Ljubuški (Grab-Gorica),
prodaju se sadnice egipatskog
šipka sladuna. Pogodna
sadnja kroz cijelu godinu. Kod
kupovine veće količine sad-
nica daje se određen popust.
063/856-024; 039/851-063
40 Besplatni mali oglasi
22. 2. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
41
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Od 51 poduzeća s područja Posavine 34 su konkurentna u
odnosu na slična poduzeća u zemljama okruženja, a
samo 22 su ostvarila konkretne rezultate na tržištu.
Analizom je utvrđeno da nema dovoljno inovativnosti u
poduzećima, ali i da okruženje nije poticajno.
Prema podacima Austrijskog prometnog kluba
o broju registriranih vozila u devet austrijskih
pokrajina za siječanj, glavni grad i pokrajina
Beč imaju najmanje automobila. U Beču na
tisuću stanovnika dolazi 394 automobila.
SEUL - Južnokorejski elektronski
gigant Samsung Electronics, naj-
veći proizvođač televizora u svi-
jetu, namjerava se preusmjeriti
na novu generaciju OLED ekrana,
najavivši odvajanje gubitaškog
dijela poslovanja s ravnim LCD
ekranima u samostalno podu-
zeće. Prognoze za TV ekrane
temeljene na tehnologiji tekućih
kristala (LCD) sve su slabije jer su
kupci na razvijenim tržištima već
zamijenili stare uređaje s gloma-
znim katodnim cijevima novim
televizorima s ravnim ekranima,
a u međuvremenu je ojačala i
konkurencija jeftinih kineskih
proizvoda.
Do 2015. godišnji svjetski prihodi
od prodaje LCD televizora smanjit
će se za osam posto na 92 mili-
jarde dolara. Hina
BEOGRAD – Prema nerevidira-
nom financijskom izvješću beo-
gradske Komercijalne banke, u
2011. je ova banka značajno
zadržala svoju učinkovitost.
Komercijalna je u prošloj godini
ostvarila neto dobitak od 3,5
milijardi dinara što je 39,4 posto
više u odnosu na godinu dana
ranije. Osnovno poslovanje ove
banke u velikoj mjeri je doprinio
rastu profitabilnosti, odnosno
dobit po osnovi kamata povećana
je za 32,5 posto na 9,9 milijardi
dinara, dok je dobit po osnovi
naknada i provizija porasla 13,6
posto na 4,4 milijarde dinara.
Prihod po osnovi kamata uvećan
je 16,2 posto i iznosio je neznatno
više od 18 milijardi dinara.
SARAJEVO - Federalno ministar-
stvo prometa i veza raspisalo je
javni oglas za raspodjelu bilate-
ralnih prijevoznih dozvola prije-
voznicima za prijevoz tereta za
drugi kvartal 2012. godine. Pravo
sudjelovanja imaju prijevoznici
registrirani za obavljanje među-
narodnog prijevoza tereta, koji
imaju sjedište na području FBiH.
Svi prijevoznici, kako naglašavaju
iz Ministarstva, uz prijavu na javni
oglas moraju dostaviti potvrdu o
izmirenju obveza po neizravnim i
izravnim porezima, doprinosima
za mirovinsko-invalidsko osigura-
nje zaključeno sa 30. studenoga
2011. godine.
Samsung se okreće
OLED tehnologiji
Komercijalna banka
poboljšala
učinkovitost
Raspodjela
bilateralnih
prijevoznih dozvola
Nova generacija
Skok od 40 posto
Poziv prijevoznicima
SARAJEVO - Sparkasse
banka i ove godine provodi
projekt “Best of South-East”
– stipendirani, jednogodišnji
studij ili praksu u Grazu u
Austriji za apsolvente i stu-
dente ekonomskih i pravnih
fakulteta iz Bosne i Hercego-
vine. Kako je kazala PR Spar-
kasse banke Elmira Omero-
vić, u suradnji s austrijskom
matičnom kućom Steier-
maerkische Sparkasse i Karl-
Franzens sveučilištem iz
Graza, želi se omogućiti stu-
dentima tijekom jednogodiš-
njeg studija ili prakse u
Austriji steći međunarodno
iskustvo i vratiti se u BiH
obogaćeni ovim znanjem.
“Neki od prijašnjih sudio-
nika u ovom programu su u
međuvremenu naše kolegice
i kolege, tako da je ovo odlična
prilika da mladi sebi otvore
poslovne mogućnosti. Osim
toga, promocija ovakvih pro-
jekata je vrlo bitna, jer se kod
mladih ljudi u BiH mora gra-
diti jača svijest o tome da
treba biti aktivniji i otvoreniji
za nove šanse”, rekla je Ome-
rović koja dodaje da se ovime
želi potaknuti i zdrav natje-
cateljski duh kroz lokalnu
selekciju TOP 3 kandidata
koji će se nominirati za sti-
pendije.
Stipendija pokriva kom-
pletne troškove boravka u
Austriji uključujući smještaj,
školarinu, zdravstveno osigu-
ranje i džeparac. Kako se
navodi u priopćenju Sparka-
sse banke, rok za prijave je 9.
ožujka 2012., a sve informa-
cije su dostupne na internet-
skoj stranici sparkasse.ba.
I ove godine se provodi projekt “Best of South-East”
Preko Sparkasse banke na stipendirani studij ili praksu u Austriju
Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR - Predstavnici
Svjetske banke informirali
su krajem siječnja menad-
žment Federalnog ministar-
stva razvoja, poduzetništva
i obrta o misiji za Projekt
poboljšanja pristupa malih
i srednjih poduzeća (MSP)
financijskim sredstvima u
iznosu od 100 milijuna dolara
i mogućnostima suradnje s
spomenutim ministarstvom.
O ovome smo razgovarali s
Anabelom Abreu, šeficom
Ureda Svjetske banke u
Bosni i Hercegovini, koja
nam je također kazala da
MSP posluju u nepovoljnom
poslovnom ambijentu te da
je potrebno poboljšati
poslovni ambijent da bi se
omogućila sveukupna kon-
kurentnost bh. ekonomije.
Kada bi se sredstva pro-
jekta poboljšanja pristupa
malih i srednjih poduzeća u
iznosu od 100 mili juna
dolara trebala odobriti?
- Svjetska banka planira
obraditi zahtjev za dodatno
f inanciranje do početka
travnja i tražiti formalno odo-
brenje do kraja svibnja 2012.
godine.
Na koji način će Svjetska
banka surađivati s Federal-
nim ministarstvom razvoja,
poduzetništva i obrta?
- Iako su glavni partneri
za Projekt olakšanja pri-
stupa financiranju za mala i
srednja poduzeća Ministar-
stva financija u BiH, projekt
će tražiti i od Ministarstva
razvoja, poduzetništva i
obrta stavove o trendovima
i politikama, koje imaju utje-
caja na poslovanje i ponaša-
nje u sektoru malih i sred-
njih poduzeća.
Koliko će Svjetska ban-
ka, u financijskom pog ledu,
pomoći razvoju malog i
srednjeg poduzetništva
koja posluju u Bosni i Her-
cegovini?
Projekt za mala i srednja
poduzeća je dizajniran da
pomogne u prevladavanju
poteškoća koje MSP imaju s
pri stupom dugoročnom
financiranju, što je identifi-
cirano kao glavna prepreka
za rast u tom sektoru. Na
početku krize procijenjeno
je da banke neće biti sklone
nikakvoj neusklađenosti
ročnosti i da će značajno
smanjiti pozajmljivanje,
posebno za MSP, koja tradi-
cionalno nude manje kolate-
rale za osiguranje zajma.
Nametao se imperativ osi-
guranja izvora srednjoroč-
nog financiranja da bi se
održao razvoj sektora podu-
zeća, posebno MSP-a, i
pomoglo ublažavanju uči-
naka ekonomske i financij-
ske krize. Svjetska banka je
osigurala kreditnu liniju od
70 milijuna američkih dolara
preko uključenih financij-
skih institucija – poslovnih
banaka, za kreditno spo-
sobna privatna poduzeća za
održive projekte iz raznih
oblasti. Očekivano smanje-
nje kreditnog tržišta u BiH,
uz konzervativne politike
ban aka u stranom vlasniš-
tvu, u smislu izloženosti u
BiH, potaknulo je vlasti u
BiH zatražiti dodatni zajam
od 120 milijuna američkih
dolara od Svjetske banke za
širenje ove kreditne linije.
Kreditna linija Svjetske
banke će pomoći MSP-ovima
doći do kredita u postojećim
uvjeti ma ograničenosti
financiranja.
Kakvo je zapravo, prema
Vašem mišl jenju, stanje
MSP-ova u BiH? Što naj-
više, osim nedostatka finan-
cijskih sredstava, koči nji-
hov razvoj?
MSP posluju u nepovolj-
nom poslovnom ambijentu.
BiH je rangirana na 125. mje-
stu u izvješću Doing Busine-
ssa 2012. Potrebno je pobolj-
šati poslovni ambijent da bi se
omogućila sveukupna konku-
rentnost bh. ekonomije. Oba
entiteta uviđaju potrebu za
tim i ulažu napore na pojed-
nostavljivanju propisa i stva-
ranju povoljnije investicijske
klime. Regulatorne reforme
mogu biti teške i zahtijevati
dosta vremena, ali je bitno
provoditi ih, osobito u vrijeme
krize. Regulatorni ambijent
za poslovanje može utjecati
na mogućnost tvrtki nositi se
s krizom i iskoristiti prilike
kada počne oporavak.
Potrebno poboljšati
poslovni ambijent
za konkurentnost
bh. ekonomije
MSP posluju u nepovoljnom poslovnom ambijentu te je potrebno poboljšati poslovni ambijent da
bi se omogućila sveukupna konkurentnost bosanskohercegovačke ekonomije, kazala je Abreu
Na početku krize procijenjeno je da banke neće biti sklone nikakvoj
neusklađenosti ročnosti i da će značajno smanjiti pozajmljivanje
Projekt za MSP je
dizajniran za
prevladavanje
poteškoća koje oni
imaju s pristupom
dugoročnom
financiranju, što
je identificirano
kao prepreka za
rast u tom sektoru
ZAGREB - Nezadovoljni smanje-
njem otkupne cijene mlijeka na
2,30 kuna hrvatski proizvođači
mlijeka nastavili su jučer s pro-
svjedima - osmi dan zaredom.
Prosvjedovali su ispred Dukata u
Zagrebu i Sirele u Bjelovaru, ali i
u drugim mjestima. Iz udruga
proizvođača mlijeka su potvrdili
da su dobili poziv na današnji
sastanak Savjeta za mlijeko, ali
napominju kako ne odustaju od
svojih zahtjeva. Ministar poljopri-
vrede Tihomir Jakovina je pono-
vio kako Ministarstvo ne može
odrediti i pregovarati o cijeni
mlijeka, naglasivši da je ono
moderator i pomaže zaštititi
primarnu proizvodnju i mljekare,
ali ne na način da se uništi prera-
đivačka industrija.
“E, pa kad me već pitaju, ja im
onda i kažem: eto, nisam za to da
Hrvatski sabor bude pokrovitelj
komemoracije Bleiburga, ako se
ona održava tamo gdje dolaze
ljudi u ustaškim uniformama. Bio
sam jednom, mislim 2001. i vidio
ih. Djelovali su prijeteće i dobaci-
vali mi. Mislio sam, ako me se ovi
dohvate, neće mi pomoći ni dragi
Bog. Ali, najgore od svega bi mi
bilo to da mi kći mora poslije
govoriti kako joj je otac stradao
na Bleiburgu”, napisao je SDP-
ovac Nenad Stazić na Facebooku
profilu.
BEOGRAD - Francuski ministar
vanjskih poslova Alain Juppe
izjavio je za “Večernje novosti”
kako je Srbija zaslužila status
kandidata za članstvo u Europ-
skoj uniji (EU) te u tom pogledu
istaknuo kako je politički neop-
hodno i od iznimna značenja
normalizirati odnose između
Srbije u Kosova. Juppe ističe kako
je EU jasno izrazila svoja očekiva-
nja te da se napredak u dijalogu
između Beograda i Prištine treba
usmjeriti na upravljanje grani-
cama i na sudjelovanje Kosova na
forumima regionalne suradnje.
Hrvatski mljekari
ne odustaju
Prijetili mi ljudi u
ustaškim uniformama
Srbija zaslužila
status kandidata
Prosvjedi u Hrvatskoj
Nenad Stazić
Alain Juppe
ZAGREB - Bivšem pred-
sjedniku uprave Hrvatska
el ektropr i vrede Ivanu
Mravku i četvorici rukovodi-
telja tog javnog poduzeća na
zagrebačkom Županijskom
sudu trebalo je početi suđe-
nje zbog zlouporabe položaja
i ovlasti.
No, kako se zbog bolesti
na sudu nisu pojavili osum-
njičenici Antun Crnić i Željko
Dorčić suđenje je odgođeno
za 14. ožujka. Mravkov brani-
telj Branko Šerić izjavio je
nakon ročišta novinarima
ispred Suda da je njegov bra-
njenik u svim predmetima
pokrenutim protiv njega
govorio istinu, da je u nekima
priznao krivnju i nagodio se
s tužiteljstvom, ali da će u
slučaju Buljubašić negirati
krivnju.
Šerić tvrdi kako je smi-
ješno pretpostaviti da pred-
sjednik uprave u tvrtki s 14
tisuća zaposlenih može kon-
trolirati svakog radnika.
Mravak je pak kazao kako od
početka govori samo istinu
te da bi volio da se na njego-
vim slučajevima pravo i
pravda potvrde. Na upit što
misli o bivšem premijeru Ivi
Sanaderu nije želio odgovo-
riti.
Kazao je da je HEP
državna tvrtka te da ako je
dobivao naloge od bivšeg
premijera, dobivao ih je od
vlasnika tvrtke. Kazao je da
se nakon takvih naloga uvi-
jek savjetovao sa stručnim
službama HEP-a koje bi mu
potvrdile da nema kršenja
zakona nakon čega bi on pot-
pisivao suglasnost na odluke.
Optuženi za zlouporabe položaja i ovlasti
Odgođeno suđenje bivšem direktoru Hrvatske elektroprivrede
Ministri financija eurozone su se, nakon skoro 12-satnih razgovora, dogovorili
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
BRUXELLES - Spas je
došao u zadnji čas. Ministri
financija eurozone odobrili
su Ateni drugi paket pomoći
u visini od 130 milijardi eura.
Od privatnih vjerovnika se
tra ž ilo da Grčkoj oproste
vi š e dugova no što je bilo pla-
n irano.
Kratko prije bankrota
Grčka je dobila očekivanih
130 milijardi eura pomoći.
Spas u zadnji čas
Ministri financija euro-
zone su se, nakon skoro
12-satnih razgovora, dogovo-
rili i o uvođenju veće kontrole
grčke politike kao i otvaranju
posebnog računa s kojeg bi
dugovi trebali biti otplaći-
vani. Ovo su potvrdili jučer
ujutro u Bruxellesu šef euro-
zone Jean Claude Juncker i
njemački ministar financija
Wolfgang Schäuble.Isto-
dobno se od privatnih vjerov-
nika, prije svega od banaka,
osiguravajućih društava i
fondova, tražilo mnogo više
angažmana.
“Nominalni oprost duga
će iznositi 53,5 posto”, kazao
je Juncker, a to znači 107 mili-
jardi eura, što je za sedam
milijardi više od do sad dogo-
vorenog. Međutim Grci će za
ovaj novi dio kredita morati
popiti gorku pilulu. Grčka
vlada će morati otvoriti karte
pred Europskom komisijom,
koja će u naredne dvije god-
ine pratiti kako se točno pri-
mjenjuje “šok terapija”. Još
prije nego što u ožujku bude
uplaćen ovaj novi kredit,
morat će se provjeriti provodi
li Grčka dodatne dogovore o
štednji, kazao je njemački
ministar financija. Berlin
ustraje na otvaranju poseb-
nog računa s kojeg će se otp-
laćivati kredit a na njemu bi
uvijek moralo biti sredstava
za otplatu za sljedeća tri mje-
seca.Međunarodni mone-
tarni fond (MMF) će tek
sljedećeg mjeseca odlučiti o
tome u kojoj će mjeri sudjelo-
vati u drugom paketu pomoći
za Grčku.
“Jedan dio novca ćemo
uplatiti tek u drugom tjednu
ožujka”, kazala je šefica
MM F -a Christine Legarde.
Ipa k, grčki premijer Lukas
Pa p ademos je bio “vrlo sre-
tan” zbog dogovora o dru-
gom paketu pomoći njegovoj
zemlji.
“Atena će pravovremeno
ispuniti sve uvijete”, kazao je
Papademos novinarima u
Bruxellesu. On je dodao da
će sve dogovoreno biti prove-
deno i nakon izbora koji se u
toj zemlji održavaju u trav-
nju.
Grčka je u zadnjoj minuti
spašena od bankrota. Do 20.
ožujka mora isplatiti 14,5
milijardi eura duga, a zemlja
taj novac nema. Ateni je 2010.
odobren jedan sličan paket
pomoći u visini 110 milijardi
eura.
Maraton je grčka riječ
Eurogrupa je ovaj put
inzistirala na većem anga-
žmanu privatnih vjerovnika
u sanaciji grčkog duga. Paket
pomoći je usko povezan s
političkim reformama koje
vlada u Ateni mora provesti.
Između ostalog, reformom
poreznog sustava, morat će
biti smanjene mirovine kao i
minimalnog osobni doho-
dak. Pregovori u Bruxellesu
su bili teški, ali na kraju je i
europski povjerenik za mon-
etarna pitanja Olli Rehn bio
zadovoljan.
“Ja sam noćas shvatio da
je 'maraton' riječ grčkog pori-
jekla. Ali na kraju smo se ipak
uspjeli dogovoriti”, kazao je
Rehn.
Ministri financija eurozone
su se, nakon skoro 12-satnih
razgovora, dogovorili i o
uvođenju veće kontrole
grčke politike kao i
otvaranju posebnog
računa s kojeg bi dugovi
trebali biti otplaćivani
Grčka je u zadnjoj minuti spašena od bankrota. Do 20. ožujka mora isplatiti 14,5
milijardi eura duga, a zemlja taj novac nema. “Oprošteno” joj je 107 milijardi eura
IZBJEGLA BANKROT
Grčkoj odobreno 130 milijardi eura
Šef eurozone Jean-Claude Juncker i
direktoricaMMF-aChristine Lagarde
Svijet
42
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Rusija neće sudjelovati na međunarodnoj konferenciji o krizi u Siriji
koja će se održati u petak, 24. veljače, u Tunisu, priopćeno je iz
ruskog Ministarstva vanjskih poslova. Prema mišljenju Moskve,
riječ je o formiranju međunarodne koalicije s ciljem podrške jednoj
strani protiv druge u konfliktu, jer su u Tunis pozvane odvojene
grupe oporbe, ali nisu pozvani predstavnici sirijskih vlasti.
KUĆNA DOSTAVA
Dnevnog lista
U SLJEDEĆIM GRADOVIMA
SARAJEVO, MOSTAR,
ČAPLJINA, LJUBUŠKI ,
ŠIROKI BRIJEG I ČITLUK
AKO STE ZAINTERESIRANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU
Molimo vas da čitko popunjenu narudžbenicu
dostavite na jednu od navedenih adresa
Kralja Petra Krešimira IV. 66/2 Mostar,
Koševo 28 Sarajevo ili Stjepana Radića b.b LJubuški
S naznakom „ZA KUĆNU DOSTAVU“
NARUDŽBENICA
IZDANJE DNEVNI LIST kom
RAZDOBLJE ZA KOJE ŽELITE PRETPLATU OD DO 2011.
IME I PREZIME
OPĆINA GRAD
ULICA
BROJ TELEFONA/MOBITELA
VLASTORUČNI POTPIS
43
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
BOSNAI HERCEGOVINA
FEDERACIJABOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJAZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUDULJUBUŠKOM
Broj: 63 0 I 008881 10 I
Ljubuški, 15.02.2012. godine
Općinski sud u Ljubuškompo stručnomsuradniku Darki Zovki postupajući u ovršnoj stvari tražitelja ovrhe Hypo Alpe Adria Bank d.d.
Mostar, Kneza Branimira 2 b, Mostar, protiv ovršenika Dalibora Dugandžića iz Ljubuškog, Ligat bb, Andreja Kraljevića iz Ljubuškog,
Studenci bb i Branke Bunoza iz Ljubuškog, Humac I, radi isplate duga, izvan ročišta i u izočnosti stranaka dana 15.02.2012. godine,
izdao je sljedeći
OGLAS
Ovršeniku Branki Bunoza iz Ljubuškog, adresa Humac I, dostavlja se rješenje o ovrsi posl. broj 63 0 I 008881 10 I od 13.09.2010.
godine koje glasi:
„Nalaže se ovršeniku da tražitelju ovrhe na temelju mjenice serijski broj AF1023544 sa klauzulomBEZ PROTESTA, koja je dospjela na
plaćanje dana 08.06.2010. godine isplati iznos od 12.244,09 KM, sa zateznomkamatompočevši od 16.06.2010. godine pa do isplate,
te da mu naknadi troškove ovršenog postupka, sve u roku od tri dana od dana prijema rješenja, a ukoliko ne postupi u ostavljenom
roku ovrha će se provesti:
- 1na novčanimsredstvima – plaći, pljenidbom½plaće do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 plaće u dijelu koji prelazi preko
iznosa od 1.000,00 KMdo izmirenja cjelokupnog duga, koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca Klinička Bolnica Mostar, ul.
Kardinala Stepinca 26.
Ako se ovrha ne bude mogla provesti na plaći, ili sredstva ne budu dovoljna za namirenje tražbine, radi ostvarenja potraživanja
tražitelja ovrhe, određuje se ovrha:
- Zapljenom, procjenomi prodajompokretnih stvari ovršenika, te namirenjemtražitelja ovrhe iz iznosa dobivenog prodajom(čl.
118. st. 1. Zakona o ovršenompostupku F BiH).
Dostava rješenja o ovrsi o određivanju ovrhe smatra se obavljenomprotekom15 dana od dana objave u dnevnimnovinama (čl. 348.
st. 4. ZPP-a F BiH).
Ovršenik se poučava da može podnijeti prigovor na rješenje o ovrsi u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o ovrsi.
Prigovor se podnosi ovomsudu u dovoljnombroju primjeraka.
Stručni suradnik
Darko Zovko
BOSNAI HERCEGOVINA
FEDERACIJABOSNE I HERCEGOVINE
ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
OPĆINSKI SUDULJUBUŠKOM
Broj: 63 0 P 009756 10 P
Ljubuški, 15.02.2012. godine
OGLAS
Pred ovimsudomu toku je parnični postupka tužitelja Ivana Majić iz Mostarskih Vrata, općina Ljubuški, zastupana po punomoćnici
odvjetnici Nada Dalipagić iz Mostara, protiv tuženog protiv tuženog Zvonimir Koroman sin Krune iz Gornjih Radišića, općina Ljubuški,
radi isplata potraživanja u iznosu od 6.525,40 KMkoji iznos je tužiteljica kao jamac platila Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar umjesto
tuženog kao korisnika kredita, pa kako sud tuženomna adresu iz tužbe, na kojoj adresi je prijavljen prema podacima iz CIPS-a, kao ni
na dvije adrese u Republici Hrvatskoj (Križevci-Lipovčica 27 i Vrbovec-Bubanj 8) nije u mogućnosti dostaviti tužbu na odgovor to sud
sukladno odredbama čl. 348. st. 3. ZPP-a tužbu na obavezni odgovor dostavlja tuženomputemdnevnih novina.
Tužitelj je predložio sudu da ukoliko tuženi u zakonskomroku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu člana 182. ZPP-a, donese
presudu uslijed propuštanja.
Sud putemDnevnog lista dostavlja navedenu tužbu tuženomZvonimir Koroman sin Krune iz Gornjih Radišića, općina Ljubuški, na
obavezni odgovor kojeg poučava kako slijedi:
Ovomprilikompozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tužbu u dva primjerka (čl. 454. st. 1. i
2., čl. 70. st. 1. u svezi s čl. 52. sta. 2. Zakona o parničnompostupku 53/003).
- Dužni ste dostaviti pismeni odgovor na tužbu u navedenomroku, koji mora biti razumljiv i mora sadržavati sve ono što je potrebno
da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istomtreba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka i njihovih punomoćnika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne možete isticati nakon dostavljanja odgovora na tužbu (npr. Prigovor mjesne nadležnosti čl. 19. st. 1.
ZPP F BiH)
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tužbeni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tužbeni zahtjev dužni ste u odgovoru na tužbu tačno navesti razloge zbog kojih osporavate tužbeni zahtjev,
činjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvrđuju te činjenice (čl. 71. ZPP BiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranomjeziku dužni ste dostaviti ovjeren prijevod (čl. 134. st. 2 ZPP F BiH).
6. Ukoliko predlažete provođenje dokaza saslušanjemsvjedoka dužni ste za svakog svjedoka navesti tačno ime, prezime, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlažete da se svjedok sasluša (čl. 137. st 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (čl. 334. st. 2. ZPP F BiH).
Ukoliko u navedenomroku ne dostavite pismeni odgovor na tužbu sud će donijeti Presudu i usvojiti tužbeni zahtjev – Presudu zbog
propuštanja (čl. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenomprotekomroka od 15 dana od dana objavljivanja (čl. 348. st. 4 F BiH).
Sutkinja
Lena Raspudić
BOSNAI HERCEGOVINA
FEDERACIJABOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJAZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUDULJUBUŠKOM
Broj: 63 0 P 008127 10 P
Ljubuški, 17.02.2012. godine
Općinski sud u Ljubuškom, po sucu Mileni Perić, u pravnoj stvari tužitelja Raiffeisen Bank d.d. BiH Glavna filijala Mostar, Kneza
Domagoja b.b., protiv tuženika Srećka Petrovića sina Ivana iz Ljubuškog, Klobuk, radi isplate duga, izvan raspravnimputemdana
17.2.2012. godine, donio je slijedeću
PRESUDU
ZBOGPROPUŠTANJA
Dužan je tuženik na ime Ugovora broj 2820405492 o dugoročnomXXL Nenamjenskomkreditu bez jamaca od 11.09.2008. godine
platiti tužitelju dospjelo novčano potraživanje u iznosu od 8.901,83 KM(glavnica kredita u iznosu od 8.173,04, kamata u iznosu od
728,79 KM) te zakonsku zateznu kamatu koja na iznos glavnice kredita od 8.173,04 KMteče od dana 28.04.2010. godine kao dana
podnošenja tužbe pa sve do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjomovrhe.
Dužan je tuženik nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 540,00 KMsa zateznomkamatomsve u roku od 30
dana od dana donošenja presude i pod prijetnjomovrhe.
Ob r a z l o ž e nj e
Tužitelj je dana 28.04.2010.godine podnio tužbu protiv tuženika, radi isplate duga.
Tužitelj je u tužbi predložio da sud donese presudu zbog propuštanja ukoliko tuženik kome je uredno dostavljena tužba, ne dostavi
pismeni odgovor na tužbu u zakonomroku.
Sud je tuženiku dostavio tužbu putemoglasa objavljenog u Dnevnomlistu od 11.10.2011. godine i oglasne ploče suda, te je istog
upozorio da će sud donijeti presudu kojomse prihvaća tužbeni zahtjev (presudu zbog propuštanja) ukoliko tuženi ne dostavi pismeni
odgovor na tužbu u zakonskomroku od 30 dana.
Tuženi nije dostavio odgovor na tužbu, tužitelj je predložio donošenje presude zbog propuštanja, a kako tužbeni zahtjev nije
očigledno neutemeljen sud je prihvatio tužbeni zahtjev i odlučio kao u izreci temeljemčl. 182. ZPP-a.
Sud je tužitelju sukladno čl. 386. ZPP-a dosudio i troškove postupka, a koji se sastoje od troškova pristojbe na tužbu u iznosu od
200,00 KM, pristojbe na odluku u iznosu od 200,00 KMi troškove objave oglasa u iznosu od 140,00 KM, što ukupno predstavlja
dosuđeni iznos troškova od 540,00 KM.
Uputa o pravnomlijeku:
Protiv presude zbog propuštanja nije dopuštena žalba, ali tuženik može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od 8
dana sukladno odredbi čl. 329 ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog propuštanja tuženiku smatra se obavljenomprotekomroka od 15 dana od dana objavljivanja (čl.
384. st. 4. ZPP-a)
Sudac
Milena Perić
Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske Zamjenik
Ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
PONIŠTAVA NATJEČAJ
za prijem u radni odnos Stručni suradnik za javne prihode
i poravnanje u Sektoru za financije i računovodstvo
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Županije Posavske
Poništava se Natječaj za prijem u radni odnos Stručni suradnik za javne prihode i poravnanje u Sektoru za
financije i računovodstvo u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske objavljen u Dnevnom listu
dana 03.02.2012. godine zbog formalnih propusta.
Broj: 1.1.-34- 245/12 Zamjenik Ravnatelja
Datum, 21.02.2012. Dr. sc. Slavko Vukić
Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske Zamjenik
Ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
PONIŠTAVA NATJEČAJ
za prijem u radni odnos Rukovoditelja Sektora za pravne, opće i
kadrovske poslove u Zavodu zdravstvenog osiguranja
Županije Posavske
Poništava se Natječaj za prijem u radni odnos Rukovoditelja Sektora za pravne, opće i kadrovske poslove
u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske objavljen u Dnevnom listu dana 03.02.2012. godine
zbog formalnih propusta.
Broj: 1.1.-34-244/12 Zamjenik Ravnatelja
Datum, 21.02.2012. Dr. sc. Slavko Vukić
U zanimljivoj utakmici
izravnih konkurenata za
Europu, Zrinjski i Borac su
u petoj provjeri priprema za
jedne i druge odigrali 2:2.
Utakmica je na trenutke bila
i pretjerano nervozna, čemu
svjedoče i tri crvena kar-
tona.
Trener Mostaraca Sla-
ven Musa na teren je poslao
poprilično sličnu momčad
onoj koja je za vikend savla-
dala Kozaru, jedina razlika
ogledala se u vidu startne
pozicije Mile Pehara, koji je
u vršku napada tako zamije-
nio Amera Bekića. U prvom
poluvremenu – izjednačena
utakmica bez previše prilika
i na jednoj strani. Ipak, onu
jednu koja mu se ukazala,
Borac je iskoristio – Hrvoje
Miličević na centru je izgu-
bio loptu, Nemanja Bilbija iz
kontre Borca istrčao sam
ispred vratara Plemića Igora
Melhera, koji brani, ali lopta
se odbija ponovno do Bilbije
kojeg Mostarci ruše. Sa bijele
točke precizan je bio Saša
Kajkut. U nastavku daleko
više akcije, na trenutke i pre-
žestoke. Tako u 70. zbog
drugog žutog kartona Perica
Ivetić dobija crveni karton,
no sudac je dozvolio treneru
Borca Stojniću da uvede
drugog igrača, pa je u igru
ušao Srđan Grahovac. To
nije bilo jedino isključenje na
susretu, budući da su zbog
koškanja u 88. minuti “pocr-
venjeli” Mario Lamešić i
Nemanja Bilbija, a viđena su
i još tri pogotka. Najprije je u
65. minuti Pero Stojkić sam
izborio jedanaesterac i zabio
za 1:1. U 85. devetnaestogo-
dišnji Filip Arežina pogot-
kom sa ruba šesnaest metara
kreira najljepši trenutak
susreta, a tri minute kasnije
nakon slobodnjaka Duška
Stajića najviši u skoku
ponovno je Kajkut. M. P.
Dnevni list
44
Španjolski mediji “skloniji” Barceloni nego Real Madridu počeli
su tražiti razloge Realovoj prednosti od 10 bodova. Razlog
tomu, pišu, mogli bi biti suci. Real, naime, ima 10 dosuđenih
jedanaesteraca u svoju korist, a Barcelona samo tri
Info…
Brazil
Zvonimir Boban
Danilo ispao
iz kombinacija
Capello bolji
izbor od Guardiole
Izbornik Brazila Mano Menezes
ostao je bez jednog od igrača
koje je smjestio na popis za uta-
kmicu s BiH, 28. veljače u St.
Gallenu. Riječ je o desnom boč-
nom Danilu, članu Porta koji se
ozlijedio u utakmici s Manchester
Cityjem. Oporavljat će se najma-
nje šest tjedana, a još nije
poznato hoće li Menezes potražiti
zamjenu za njega.
Bivši kapetan hrvatske nogo-
metne reprezentacije Zvonimir
Boban u svojem se komentaru za
Sky Sport osvrnuo i na stanje u
Interu kojeg trese velika kriza. U
talijanskim medijima se sve češće
spominje smjena trenera Claudija
Ranierija, a među glavnim se
kandidatima za njegova nasljed-
nika navode donedavni engleski
izbornik Fabio Capello, te trener
aktualnog europskog prvaka
Barcelone Pep Guardiola.
- Capello i Guardiola? Mislim da
bi Capello bio bolje rješenje, bolje
bi se snašao. Guardiola bi se
mučio, u Barceloni ima iskrojenu
momčad, dok bi je u Interu
morao graditi ispočetka, rekao je
Boban.
U prvoj pripremnoj uta-
kmici poslije mjesec dana
gabelski GOŠK je u Ulcinju
(Crna Gora) savl adao
tamošnjeg aktualnog prvaka
te najbolju momčad jesen-
skog dijel a prvenstva,
Budućnost iz Podgorice,
rezultatom 2:0. Tako je i novi
šef struke Boris Gavran
uspješno debitirao na klupi
Gabeljana, a istaknuli su se
i novaci u momčadi. Strijelci
su bili ovozimski pridošlice
Mirza Džafić (Njemačka) i
Robert Grbavac (Čapljina).
Džafić je odmah nagovijestio
da bi mogao biti rješenje u
napadu kakvo su Lavovi tra-
žili čitavu jesen, dok je mladi
Grbavac potvrdio potencijal
i najavio da će konkurirati za
prvi tim.
- Vrlo smo zadovoljni
prvom utakmicom, potpuno
je neočekivano da nakon
stanke i uvjeta u kojima smo
radili u posljednje vrijeme
savladamo jesenskog prvaka
Crne Gore. Obje momčadi su
isprobale sve igrače. U Ulci-
nju imamo odlične uvjete za
rad, slijede nam još dvije
utakmice, rekao je pomoćni
trener GOŠK-a Ni kol a
Sušak.
Za četvrtak (13 sati) je
planiran susret s crnogor-
skim drugoligašem Komom
(Podgorica), dok je za
subotu (13 sati) dogovorena
prijateljska utakmica s
posljednjeplasiranom mom-
čadi Prve lige Crne Gore,
Lovćenom iz Cetinja. Ovaj
susret će biti upriličen u
Budvi, odnosno na putu
povratka GOŠK-a u Gabelu,
a poslije šestodnevnih pri-
prema. Er. B.
Uz četiri pogotka viđena su i tri crvena kartona, od čega dva za igrače aktualnih prvaka
Džafić i Grbavac
presudili Podgoričanima
ŠIROKI BRIJEG Danas (14.30) na umjetnoj travi kampa Musa – Karačić protiv Olimpica
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Nogometaši Širokog Bri-
jega danas će odraditi i šestu
provjeru priprema. Na
umjetnoj travi kampa Musa
– Karačić na Mostarskom
blatu dočekat će sarajevski
Olimpic.
Bit će ovo prvo odmjera-
vanje snaga u duelu s nekim
premierligašem. Do sada su
savladani Brotnjo (4:0), Osi-
jek (1:0), kazahstanski
Atyrau (3:1) i hrvatski dru-
goligaš Rudeš (1:0), a bolji od
tima Branka Karačića bio je
samo ukrajinski Metalurg iz
Donjecka (2:3).
Dobro je to djelovalo do
sada. Široki je u svakom
susretu postigao najmanje
jedan pogodak, a nije ih pre-
više primio. Čitav je kadar
mijenjan, što će se naravno
u ovoj završnoj fazi priprema
malo promijeniti. Za očeki-
vati je da će strateg Karačić
ipak donekle suziti kadar na
koji računa u drugom dijelu
prvenstva, a današnja uta-
kmica s Vukovima bit će
jedno pravo mjerilo snage.
Karačić vrlo vjerojatno
neće imati na raspolaganju
čitav kadar. Brazilac Wagner
se oporavio od lakše ozljede
lista, no Mladen Jurčević
teško da će se naći u kombi-
nacijama nakon što je na
pripremama u Turskoj dobio
nezgodan udarac u području
rebara. S druge strane, u
kombinacije će se vratiti
Ivica Džidić, koji u prethod-
nom duelu s Rudešom nije
igrao jer je za kratko oprav-
dano napustio pripreme.
Što se tiče Olimpica, do
sada je momčad Nedima
Jusuf begovića savladala
Velež (1:0) i Brotnjo (3:1), a
izgubila je od Borca (1:3). Sa
Širokim su u posljednjem
kolu prvog dijela sezone
Vukovi odigrali bez golova
na svojoj Otoci, a općenito
posljednji h sezona nisu
ležali timu s Pecare – Široki
Brijeg u posljednja je četiri
duela sa Sarajlijama dva
puta poražen, a u druga dva
duela bilo je neriješeno.
Što se tiče ostatka pri-
premnog ciklusa, u planu su
još dvije provjere – treća
može, a i ne mora uskočiti.
Već sljedeće subote na
Mostarskom blatu gost je
Kozara, a sedam dana
nakon toga u Mostaru će se
odraditi generalka sa Zrinj-
skim.
U klubu planiraju razdo-
blje između Kozare i Zrinj-
skog možda provesti negdje
izvan Hercegovine, eventu-
alno u Makarskoj, no čini se
da su se mnogi toga sjetili,
pa će biti teško doći do aran-
žmana. U tom slučaju ni
umjetna trava na Mostar-
skom blatu neće biti loša
opcija.
Karačić vrlo vjerojatno neće imati na raspolaganju čitav kadar. Brazilac Wagner se
oporavio od lakše ozljede lista, no Mladen Jurčević teško da će se naći u kombinacijama
Prva provjera protiv
jednog premierligaša
Zrinjski 2
Borac 2
MEĐUGORJE SRCCicrle International
Gledatelja: 100
Sudac: DarkoObradović (Stolac)
Strijelac: 0:1–Kajkut (10, 11m), 1:1–Stojkić
(65., 11m), 2:1–Arežina(85.), 2:2–Kajkut (88.)
Crveni kartoni: Zrinjski: Lamešić 88.;
Borac: Ivetić 70., Bilbija 88.
ZRINJSKI: Melher, Popović, Markić, Aničić,
Stojkić, Krišto, Miličević (od 65. Jackson), Marja-
nović (od60. Lamešić), Ivešić (od60. Muminović),
Žuržinov (od60. Arežina), Pehar (od60. Bekić).
Trener: SlavenMusa
BORAC: Lučić, Stupar, Stakić, Raspudić, Ža-
rić, Krunić, Maksimović, Ivetić (od 70. Grahovac),
Pajić, Bilbija, Kajkut.
Trener: Velimir Stojnić
ZRINJSKI Plemići u petoj utakmici priprema sa Borcem odigrali 2:2 GOŠK Lavovi bolji od Budućnosti (2:0)
Nervozni remi izravnih
konkurenata za Europu
Foto: Miro Škobić
Po povratku s priprema u
Turskoj nogometaše Veleža
u Mostaru dočekali su teški
uvjeti. Rođene to nije sprije-
čilo nastaviti s radom, makar
i u “umjetnim uvjetima”.
Najveći problem pred-
stavlja činjenica da se glavni
teren stadiona u Vrapčićima
još ne može čistiti.
- Stroj je uklonio dio sni-
jega na pomoćnom terenu.
Glavni nismo ni dirali. Pro-
blem može nastupiti ako bi
bager ušao i počeo otklanjati
snijeg u punom opsegu, jer
onda trava više neće ni
postojati, a prvenstvo vrlo
brzo starta, rekao je sportski
direktor Admir Velagić.
Jasno, ovakve okolnosti
traže improvizaciju...
- Neke treninge obav-
ljamo u dvorani s umjetnom
podlogom u Južnom logoru.
Teško jest i igrači stvarno
rade u složenim uvjetima, ali
snalazimo se kako najbolje
možemo i u skladu s moguć-
nostima, dodao je Velagić,
koji je prošle zime i sam tre-
nirao po svakakvim tere-
nima, no ove je zime odlučio
nastaviti raditi u admini-
straciji.
Momčad je do sada odra-
dila solidan broj provjera.
Nakon poraza od Neretve
(0:2) i Olimpica (0:1) te tri-
jumfa nad Rijekom (1:0)
uslijedio je dio priprema u
turskom Beleku, gdje su odi-
grane još tri utakmice – pobi-
jeđen je ruski prvoligaš Tom
iz Tosmka (2:0), upisan
ružan poraz u duelu s
rumunjskim prvoligašem
Concordijom (0:4), a u Bursi
je od Veleža u duelu igranom
u čast Nedžada Bijedića s 2:0
bolji bio domaćin Bursaspor.
Slijedi završni dio priprema i
još tri utakmice.
- U četvrtak u 15 sati
igramo s Borcem u Među-
gorju. Mislim da ćemo igrati
na umjetnoj travi, kaže Vela-
gić, te dodaje: U nedjelju
ćemo put Jadrana, u Makar-
skoj utakmicu igramo sa
Zmajem. I na kraju, 3. ožujka
igramo u Gabeli s GOŠK-om.
Velež u nastavku sezone
ima za cilj ostati stabilan u
gornjem dijelu ljestvice, a
klub će upregnuti i velike
napore u Kup. Rođeni stoga
s nestrpljenjem iščekuju ždri-
jeb parova polufinala Kupa
BiH, na rasporedu 6. ožujka.
Prva utakmica polufinala
igra se 14. ožujka, a uzvrat je
na rasporedu 4. travnja – kao
potencijalni protivnici čekaju
Borac, Željezničar i Široki
Brijeg... S. N.
45
Iako se zbog nešto slabijih rezultata dosta govorilo o njegovom
odlasku s trenerske pozicije Al Wasla, Diego Maradona je potvrdio
kako ostaje u Dubaiju. - Svi drugi zainteresirani treneri mogu
poništiti svoje karte jer ne odlazim odavde, rekao je Mali zeleni
Nekada najbolji nogometaš svijeta, 70-godišnji Portugalac
Eusebio, primljen je u bolnicu po treći put u dva mjeseca.
Nakon upale pluća, bolova u vratu, ovaj put je hospitalizi-
ran zbog visokog krvnog tlaka
Info…
Prijateljska utakmica
Transfermarkt
HSV
Remi Kozare i
Iskre u Mostaru
Muslimović u Kini
Iličević dobiva
novu priliku
U Mostaru su jučer prijateljsku
utakmicu u okviru priprema za
nastavak sezone odigrali Kozara
i bugojanska Istra, a susret je
završio bez pobjednika (0:0).
Trenutačno četrnaestoplasirana
momčad Premier lige BiH i Prve
lige FBiH igrali su u Mostaru na
pomoćnom terenu stadiona Pod
Bijelim brijegom, a unatoč neko-
liko prilika na obje strane, napa-
dači jučer jednostavno nisu bili
raspoloženi.
Ako je vjerovati Transfermarktu,
Zlatan Muslimović napokon je
pronašao novi klub. Nakon neko-
liko mjeseci lutanja, donedavni
reprezentativac BiH kojeg je
Safet Sušić s posljednjeg popisa
izostavio upravo zbog činjenice
da nema klub, navodno je potpi-
sao ugovor s kineskim prvoliga-
šem Guizhou Renheom. Službene
potvrde još uvijek nema, a sve bi
se trebalo znati već danas.
Trener HSV-a Thorsten Fink
najavio je kako će u predstojećoj
utakmici protiv Borussije
Mönchengladbach od prve
minute pružiti priliku povreme-
nom hrvatskom reprezentativcu
Ivi Iličeviću. Od dolaska iz Kai-
serslauterna prošlo ljeto
25-godišnji je veznjak imao
dosta problema s ozljedama
zbog čega je samo u dvije uta-
kmice bio u startnoj postavi. U
osam nastupa postigao je jedan
gol kojim je HSV-u donio pobjedu
protiv Freiburga.
- Ivo je radio vrlo dobro. Jedina
stvar koja mu nedostaje je šansa
da to i pokaže, rekao je Fink za
Hamburger Morgenpost.
- Potpuno sam spreman i osje-
ćam se dobro. Sada se želim u
potpunosti posvetiti momčadi,
rekao je i Iličević.
VELEŽ Nakon idealnih priprema u Turskoj Rođeni završni dio odrađuju u Mostaru
Velagić: Teški uvjeti nisu nas obeshrabrili
Neke treninge obavljamo u dvorani s umjetnom podlogom u Južnom logoru. Teško jest i igrači
stvarno rade u složenim uvjetima, ali snalazimo se kako najbolje možemo, rekao je sportski direktor
Velež u nastavku
sezone ima za cilj ostati
stabilan u gornjem
dijelu ljestvice, a klub
će upregnuti i velike
napore u Kup. Rođeni
stoga s nestrpljenjem
iščekuju ždrijeb parova
polufinala Kupa BiH, na
rasporedu 6. ožujka
UEFA U Nyonu izgubili strpljenje s čovjekom zaduženim za reformu u NS-u BiH
Sjećate se Marcel a
Benza, čovjeka koji je bio
ključna figura u reformi NS-a
BiH, odnosno procesu svoje-
vrsne deblokade istog nakon
suspenzije? UEFA ga je, kako
je istaknuto, dužnosti direk-
tora pravnog odjela UEFA-e
razriješila zbog nedosljedno-
sti provođenja njezinih direk-
cija u NS-u BiH.
- Benz nam je prilikom
prošlog posjeta Sarajevu
(početkom veljače, op. a.)
usmeno priopćio da najvjero-
jatnije više neće raditi u
UEFA-i i da je to tada bio
njegov oproštajni boravak u
Bosni i Hercegovini u dosa-
dašnjoj funkciji, rekao nam je
generalni tajnik NS-a BiH
Jasmin Baković, te dodao:
Razloge odlaska iz UEFA-e
nije želio obrazlagati, a mi u
NS-u BiH još uvijek nemamo
službenu potvrdu iz Nyona
da ubuduće nećemo surađi-
vati s njim, kao ni informaciju
tko bi umjesto njega mogao
biti zadužen za poslove
vezane za bh. nogomet.
Razloge odlaska Benza
sa spomenute funkcije u
UEFA-i nije mogao komenti-
rati, no Baković je istaknuo
da s ovim gospodinom nije
bilo problema u međusobnoj
komunikaciji.
- Moj stav na osnovi isku-
stava u suradnji s njim je da
je Benz u odnosima s našim
Savezom iskazao visok stu-
panj profesionalizma i posve-
ćenosti poslu. Dugi niz
godina bio nam je na usluzi
za sva pravna pitanja i imali
smo vrlo korektan odnos, bez
obzira na različita pravna
stajališta u pojedinim situa-
cijama.
Kao što se da primijetiti,
nigdje se ne navode točni
razlozi zbog kojih je Benz
dobio otkaz, a nagađa se da
je i sam predsjednik UEFA-e,
Michel Platini, kritizirao nje-
gov rad u BiH, navodno ga
optuživši da se nije držao
protokola i pravila. Ono što
mi znamo jest da je Benz u
problematici bh. nogometa
već poduži niz godina, kao i
to da se proces reforme NS-a
BiH pretjerano odužio, a Pla-
tiniju se to očito nije svidjelo
– jest, stare figure iz Savezu
su maknute i Komisija za
normalizaciju je preuzela
vođenje poslova, no ni dan
danas Savez nije dobio jed-
nog predsjednika, na čemu
UEFA inzistira od 2003.! Na
njegov su račun stigle i
optužbe jednog dijela nogo-
metne BiH da nije razumio
situaciju i da se izgubio u
obilnom poslu, usput pot-
pavši pod utjecaj ljudi koji ga
nisu navodili k rješenju koje
bi bilo dobro...
Je li ovo možda i početak
nove, oštrije politike Nyona
prema našem nogometu, još
ćemo vidjeti. S. N.
Bh. nogomet koštao
Marcela Benza posla
UEFA ga je dužnosti direktora pravnog odjela UEFA-e razriješila
zbog nedosljednosti provođenja njezinih direkcija u NS-u BiH
Benz je u problematici
bh. nogometa već
poduži niz godina,
proces reforme NS-a
BiH pretjerano se
odužio, a Platiniju se
to očito nije svidjelo
Na njegov su račun
stigle i optužbe jednog
dijela nogometne
BiH da nije razumio
situaciju i da se izgubio
u obilnom poslu, usput
potpavši pod utjecaj
ljudi koji ga nisu
navodili k rješenju
koje bi bilo dobro
Prve utakmice 1/16 finala
Europske lige igrale su se 14.
i 16. veljače, dok su uzvrati na
rasporedu sutra – zapravo,
svi osim jednog.
Manchester City i Porto
će već večeras završiti svoj
“posao”, u kojem Edi n
Džeko i Građani moraju
samo privesti kraju ono što
su započeli na Dragau tje-
dan dana ranije, pobjedom
1:2 (Varela 27. / Pereira 55.-
ag., Agüero 85.).
- Nismo prošl i prije
uzvrata. Svaka utakmica
nosi opasnosti, ali u svakom
slučaju lakše je ući u uzvrat s
vodstvom 2:1. Međutim, vrlo
je važno da zaigramo kao da
je 0:0, kaže Roberto Mancini,
menadžer Cityja.
Edin Džeko u prošlom
susretu nije dobio priliku, a
hoće li večeras, teško je znati.
Postoji mogućnost da Man-
cini “miksa” budući da ih već
u subotu čeka Blackburn, ali
najave iz tabora Građana
potvrđuju kako i Europsku
ligu shvaćaju ozbiljno i da će
ići s najjačim sastavom koji
imaju na raspolaganju – a
zdravstveni bilten je čist.
- Svaku utakmicu shva-
ćam ozbiljno i naravno kako
ćemo u Europskoj ligi poku-
šati otići do kraja, kaže Man-
cini.
- Tko god večeras zaigra
u napadu morat će naporno
raditi i igrati obranu kad to
zatreba, jer inače nećemo
moći igrati s toliko napa-
dača, dodao je Talijan, čija bi
moguća ofenzivna četvorka
mogla biti Nasri, Silva,
Agüero i/ili Balotelli.
- Nije još gotovo. Porto
ima sjajne igrače i bit će jako
teško, kaže i Yaya Toure, koji
će biti u sredini terena
zaj edno s Garethom
Barryjem odluči li se Mancini
za četiri ofenzivca, ili s
Barryem i Nigelom de Jon-
gom u slučaju tri ofenzivca.
U svakom sl učaj u,
sigurno je da se ni Porto neće
doći braniti…
- Ne dolazimo s dobrim
rezultatom iz prve utakmice,
ali što nam preostaje. Idemo
odraditi ovo kako treba, jer
iako City ima sjajnu ekipu,
nije nepobjediv. Vjerujem u
nas i mislim da možemo do
osmine finala, kaže veznjak
Porta Lucho Gonzalez. T.B.
46 Sport
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
EUROPSKA LIGA, 1/16 FINALA
Manchester City –Porto
Manchester, stadion Etihad 18.00
Wesley Sneijder
Odbio sam ponudu Zenita
Nizozemski veznjak Intera
Wesley Sneijder potvrdio je da je
prošli tjedan odbio ponudu
ruskog nogometnog prvaka
Zenita iz St. Peterburga. Trener
Zenita Luciano Spelletti izjavio
je početkom mjeseca kako bi
volio imati Sneijdera u momčadi,
a da je doista i došlo do kon-
takta, sada je priznao i 27-godiš-
nji nogometaš.
- Zenit je bio spreman ići prilično
daleko kako bi me doveo. Doista
ništa nije nedostajalo ponudi, ali
mislim da ovo nije pravi trenutak
za napuštanje Intera, izjavio je
Sneijder za Voetbal Internatio-
nal. Nekadašnji veznjak Ajaxa i
Real Madrida spominjao se
posljednjih dana i kao želja još
jednog ruskog kluba, bogatog
Anžija iz Mahačkale, ali čini se da
u tom slučaju nije došlo do kon-
kretne ponude.
LIGA PRVAKA Večeras se u Marseilleu i Baselu kom
Ranieri: Imam
karakter, samo
moramo pokaza
Kad im je ždrijeb u Nyonu dodijelio Marseille, Uprava
Intera je zadovoljno trljala ruke. Danas, Nerazzurri bi
bili sretni i minimalnim porazom na Velodromeu
• Piše: Toni Boras
• sport@dnevni-list.ba
Kad je ples kuglica u
Nyonu 16. prosinca 2011. u
osmini finala Lige prvaka
spojio Marseille i Inter, Tali-
jani su mogli zadovoljno
trljati ruke.
Nisu kao Real Madrid
dobili CSKA, ili kao Bayern
Basel, ali sama činjenica da
su izbjegli momčadi poput
Milana i Lyona bila je
dovoljna za zadovoljstvo.
Deveterostruki prvak Fran-
cuske i prvak Europe iz 1993.
bio je neugodan protivnik koji
je u tom trenutku hvatao
formu, koja, “usput” rečeno,
traje i danas (neporaženi u 15
utakmica, nap. a.), al i
Nerazzurri, europski prvaci
iz 2010., izronili iz jesenskog
potopa, pod vodstvom Clau-
dija Ranierija, četvrtog tre-
nera od Josea Mourinha
(Rafael Benitez, Leonardo,
Gian Piero Gasperini) i sami
su hvatali zalet i negdje pred
kraj siječnja Inter je izgledao
probuđeno, goropadno i spre-
mno za najveće domete – s
osam uzastopnih pobjeda u
svim natjecanjima i osam
uzastopnih četvrtfinala Lige
prvaka, plavo-crni su izgle-
dali kao ogroman zalogaj za
Marseille.
Danas, točno mjesec
dana nakon posljednje
pobjede (22.1. Inter – Lazio
2:1), Claudio Ranieri je sretan
što već nije bivši, a Inter bi bio
sretan da s Velodroma u
uzvrat ode i s minimalnim
porazom – šest utakmica
Nerazzurri ne znaju za
pobjedu, a iz tih šest imaju
pet poraza i remi, uz gol
razliku 5:15.
- Do utakmice s Mar-
seilleom radit ću na zajedniš-
tvu i ponosu ovih sjajnih
igrača koji trenutačno jako
pate. Ponekad boli gledati
ovakvo nešto, svi ovi porazi
bole, kaže trener Intera,
kojem bi, u najcrnjem scena-
riju, gostovanje u Marseilleu
moglo biti i posljednje na
klupi Intera. Predsjednik
Massimo Moratti je u petak
10 minuta prije kraja susreta
s Bolognom na Giuseppe
Meazzi (0:3) bijesan odjurio s
tribina…
- Znam da možemo biti
bolji, znam da ova momčad
ima karakter, samo to
moramo pokazati, ohrabruje
se Claudio Ranieri.
I dok je Liga prvaka
Interu ostala kao jedina nada
za trofej (ispali iz Talijanskog
kupa od Napolija, u Seriji A
zaostaju 14 bodova za lide-
rom Milanom, nap.a.), Mar-
seille, i sam izišao iz pakla u
prvom dijelu sezone, u kojem
je u prvih deset kola ostvario
mizeran skor od jedne
pobjede, šest remija i tri
poraza, bori boj na tri fronte
– Ligi prvaka, Francuskom
liga kupu (u četvrtfinalu) i
Francuskom kupu (u finalu).
U prvenstvu, pak, za liderom
PSG-om zaostaju 12 bodova
uz utakmicu manje, i ta je
priča za njih najvjerojatnije
gotova, iako im nepredvidlji-
vost Ligue 1 ostavlja malu
nadu. No, prvenstveno je na
redu Inter, gdje sastav Didi-
era Deschampsa ima priliku
izboriti svoje prvo četvrtfi-
nale Lige prvaka poslije osva-
janja titule 1993. godine.
- Inter je u lošoj formi, ali
znam da na Velodromeu
nećemo vidjeti istu momčad
kakvu smo gledali proteklih
tjedana. Prvenstvo su izgu-
bili i ovo im je jedina šansa,
tako da će dati sve od sebe.
Svoje probleme neće riješiti
preko noći, ali to je talijanska
momčad i s njima nikad ne
znate, zaključio je Didier Des-
champs.
Danas je točno mjesec
dana otkako je Inter
posljednji put pobijedio.
Tada je pao Lazio s 2:1,
a od tad je sastav
Claudija Ranierija
nanizao remi i pet poraza
Marseille je u sezonu
ušao s jednom pobjedom
u prvih 10 kola Ligue 1, a
danas je neporažen u 15
uzastopnih susreta i bori
se za titule na tri fronta
Basel – Bayern
Švicarci nakon eliminacije Uniteda prijete i Bavarcima
U drugom večerašnjem susretu
osmine finala još jedan primjer
biblijske borbe Davida i Golijata.
U toj legendi div gubi od hrabrog
i snalažljivog Davida, a Golijat će
i večeras morati biti na oprezu.
Mnogo toga Bayern je imao nau-
čiti iz finala Lige prvaka 1999.
godine od Manchester Uniteda,
kad su u prvoj (Sheringham) i
trećoj minuti (Solskjaer) sudačke
nadoknade ispustili vodstvo koje
im je iz slobodnjaka u šestoj donio
Mario Basler, a time i titulu
prvaka Europe. Ovaj put učiti su
morali na pogreškama Crvenih
vragova, koje je njihov večerašnji
protivnik, Basel, izbacio iz Lige
prvaka pobijedivši ih u posljed-
njoj utakmici skupine C 2:1 i osi-
guravši sebi drugo mjesto. Danas,
Švicarci opet prijete.
- Nije nam cilj samo dobro se
suprotstaviti Bayernu, želimo u
četvrtfinale. Ali, bit će još teže
nego protiv Manchestera, kaže
trener Basela, Heiko Vogel, inače
deklarirani navijač Bayerna. Da
će biti teško, hoće! Ali, je li moglo
teže? Jest! Bayern igra u poprilič-
noj lošoj formi, već su pale i prve
optužbe unutar momčadi i Basel
ima veću šansu izboriti četvrtfi-
nale nego u što su to vjerovali.
- Moramo se što prije sabrati i
pokazati pravo lice protiv Basela,
kaže Christian Nerlinger, sportski
direktor Bavaraca koji je ljut zbog
samo dvije pobjede u pet bunde-
sligaških utakmica od Božića.
- Ali ne smijemo zaboraviti ni to
da igramo protiv momčadi koja je
izbacila Manchester United. Imaju
jako kvalitetnu mladu momčad i
fanatične navijače. Imaju i dosta
iskustva u Europi i moramo biti
oprezni, dodao je i trener Jupp
Heynckess.
LIGA PRVAKA, 1/8 fnala
Basel –Bayern 20.45
Marsille –Inter 20.45
Manchester City i Porto večeras igraju uzvrat
EUROPSKA LIGA
Građani gase
vatru Zmajeva?
Nismo prošli prije uzvrata. Svaka utakmica nosi
opasnosti, ali u svakom slučaju, lakše je ući u
uzvrat s vodstvom 2:1, kaže Roberto Mancini
47 Sport
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
mpletiraju prve utakmice osmine finala
mo
ga
ati
Duel Marseillea i Intera bit će jako zani-
mljiv, ali jako zanimljiva priča pratit će i dva
stratega ovih momčadi, Claudija Ranierija
i Didiera Deschampsa. Talijanski 60-godiš-
nji stručnjak se nada kako ga 13 godina
mlađi francuski kolega neće još jednom
koš t at i pos l a.
Naime, sudbina je
ova dva stručnjaka
prije osam godina
spojila u utakmici
koja će uvelike utje-
cati na njihove kari-
jere, ali i na nogomet
općenito. Ranierijev
Chelsea, pun mili-
juna ruskog milijar-
dera Romana Abra-
moviča koji ih je
kupio godinu ranije
(2003.), igrao je u
pol uf i nal u Li ge
pr va ka pr ot i v
Monaca. Pogađate,
na njegovoj klupi
sjedio je Didier Des-
champs koji je
poslije 16-godišnje
profesionalne kari-
jere tek prije četiri
godine bio zagazio u
trenerske vode –
Monaco mu je bio
prvi klub. U dvije
utakmice sastav iz
Kneževine, koji je u
četvrtfinalu elimini-
rao Real Madrid, izbacio je Bluese i plasirao
se u finale, gdje je čekao Mourinhov Porto
– oni su u polufinalu izbacili Deportivo.
Ranieri je nakon te utakmice dobio otkaz,
a u Chelseaju, koji će potjeru za Ligom
prvaka nastaviti i do dana današnjeg, tre-
bao ga je naslijediti trener koji pobijedi u
finalu te godine. Ostatak je povijest. Jose
Mourinho je s Portom (0:3) razbio Monaco,
nešto kasnije preuzeo i Chelsea, odveo ga
do dva naslova prvaka Engleske, FA Cupa,
dva Liga kupa i
jednog Commu-
nity Shielda, te
kasnije preko
Intera i sada
Real Madrida
izgradio sebi ime
po mnogima naj-
većeg trenera
današnjice.
Di di er Des -
champs je još
jednu godi nu
vodio Monaco,
koji je prodajom
igrača krenuo
prema provaliji
koja ga je danas
dovela na prag
i spadanj a i z
druge francuske
l ige, a nakon
toga preuzeo
Juventus odakle
je otišao zbog
nesl aganj a s
Upravom i 2009.
uzeo Marseille i
odveo ga do
titule prvaka
Francuske. A
Ranieri? Ranieri je ugled vraćao preko
Valencije (2004. - 2005.) i Parme (2007.), da
bi danas, nakon Juventusa (2007. - 2009.) i
Rome (2009. - 2011.) došao na isto mjesto
– posao mu opet ovisi o Didieru Deshampsu.
Zanimljiva priča Ranierija i Deschampsa
iz koje je pobjednik ispao – Mourinho!
Ranieri po lošem pamti Deschampsa
BARCELONA Mediji traže Guardiolinog nasljednika
Rexach: Koeman,
Laudrup ili Valverde
Guardiolina zamjena mora biti netko tko poznaje klub i rad u
njemu, rekao je Carles Rexach, bliski suradnik predsjednika Barce
Veljača se polako bliži
kraju, a najtrofejniji trener u
povijesti Barcelone, Josep
Guardiola, još uvijek nije
produžio ugovor koji ga za
katalonski klub veže do
kraja sezone.
Odavno je poznato da još
uvijek mladi trener potpi-
suje samo jednogodišnje
ugovore, no španjol ski
mediji ipak uporno podsje-
ćaju da je prošlogodišnji
potpisao upravo u veljači.
Prostor medijskim nagađa-
njima dodatno je otvoren
nakon što je Guardiola uoči
prvenstvenog ogleda s
Valencijom na Camp Nou
izrazio neodlučnost.
- Ne znam još. Ako klub
treba odgovor ovog tre-
nutka, jasno da bih morao
donijeti odluku, jer je klub
najvažniji, ali dosad mi nisu
postavili nikakav rok, izja-
vio je Guardiola.
Iako su svi uvjerenja da
će Guardiola, kojem je ovo
četvrta sezona na klupi
Barce, produžiti ugovor,
jasno da španjolski mediji
imaju pravo spekulirati nje-
govim eventualnim nasljed-
nikom. Za mišljenje su tako
upitali Carlesa Rexacha,
legendarnog igrača i trenera
Barcelone, čije je mišljenje
posebno važno jer se radi o
jednom od najbližih surad-
nika predsjednika Sandra
Rossella. On je za Marcu
naveo tri imena koja bi ušla
u uži krug kandidata.
- Guardiolina zamjena
mora biti netko tko poznaje
klub i rad u njemu. Kada i
ako Pep ode, vjerujem da će
priliku za treniranje Barce-
lone dobiti Ronald Koeman,
Michael Laudrup ili Ernesto
Valverde, izjavio je Rexach.
Koeman je aktualni tre-
ner Feyenoorda, koji je tre-
nersko iskustvo skupljao
vodeći još reprezentaciju
Nizozemske, Vitesse, Ajax,
Benficu, PSV, Valenciju i AZ,
dok je status legendarnog
igrača Barcelone zaslužio
noseći dres ovog kluba od
1989. do 1995. godine. Njego-
vim pogotkom Barcelona je
1992. u finalu Kupa prvaka
pobijedi la Sampdoriju i
osvoji l a prvi od četi ri
naslova europskog prvaka.
Zanimljivo da je Lau-
drup u Barcelonu stigao u
istom prijelaznom roku
kada i Koeman, a on se na
Nou Campu zadržao godinu
dana kraće. Iz Barcelone je
otišao 1994. i to u redove
madridskog Reala, a kao
trener Brondbyja, Getafea,
moskovskog Spartaka i
Mallorce nije imao puno
uspjeha. Bez posla je od
rujna prošle godine kada je
odstupio s klupe Mallorce.
Valverde u Barceloni nije
ostavio trag kao Koeman i
Laudrup, na Camp Nou je
proveo samo dvije sezone
(1988. - 1990.), u kojima je
osvojio Španjol ski kup
(1989.) i Kup pobjednika
kupova (1990.).
Trenersku karijeru je
započeo 2001. kao asistent u
Athletic Bilbau, kojeg je
2003. preuzeo i kao trener,
nakon što je godinu prije
vodio B momčad. Kroz
nastavak karijere još je
vodio Espanyol (2006.-
2008.), Olympiakos (2008. -
2009.) i Villarreal (2009.-
2010.), da bi se u kolovozu
2010. opet vratio za kormilo
Olympiakosa, čiji je trener i
dan-danas. Jedine trener-
ske titule su mu grčko
prvenstvo (2009. i 2011.) i
Grčki kup (2009.). Zani-
mljivo, sva tri potencijalna
nasljednika 41-godišnjeg
Pepa Guardiole su vršnjaci.
Ronald Koeman (21. 3.
1963.) i Ernesto Valverde (9.
2. 1964.) imaju po 48, a
Michael Laudrup (15. 6.
1964.) ima 47 godina. M.P.
U igri i De La Pena i Oscar Garcia
Ronald Koeman, Ernesto Val-
verde i Michael Laudrup su u
kombinacijama za novog tre-
nera ukoliko Josep Guardiola
odluči ne produžiti ugovor. No,
što ako se dogodi da trener
Barcelone ipak odluči ostati još
neko vrijeme?
- U tom slučaju, mislim kako će
Ivan de La Pena i Oscar Garcija
kroz dvije ili tri godine biti spre-
mni za taj posao, kaže Carles
Rexach.
Podsjetimo, Ivan de La Pena
(35) je bivši španjolski veznjak
koji je najveći dojam ostavio u
dresu Barcelone, u čijem omla-
dinskom pogonu je 1991. i zapo-
čeo karijeru, i s kojom je od
1995. do 1998. osvojio pet
naslova (prvenstvo, španjolski
Kup i Superkup, Kup pobjednika
kupova i Superkup Europe).
Igrao je još za Lazio, Marseille
(posudba), Barcelonu (posudba)
i Espanyol, a u dresu ovog poto-
njeg skupio je i najviše nastupa
(179). Trenutačno iskustvo steče
kao tehnički savjetnik Luisu
Garciji u taboru talijanske
Rome. Oscar Garcija (38) je
dijete Barcelone u kojoj je pro-
fesionalni dio karijere odrađi-
vao od 1992. do 1999., osvojivši
11 titula (4 prvenstva, 2 Kupa i
2 Superkupa Španjolske, 2
Superkupa Europe i Kup pobjed-
nika kupova). Igrao je još za
Albacete (posudba), Espanyol,
Valenciju i Lleidu, a sada radi
kao trener u Barceloninom
omladinskom pogonu.
Kako je Tomislavgrad
uoči drugog dijela sezone
odustao od natjecanja u
košarkaškoj ligi Herceg-
Bosne po dvije ekipe bit će
slobodne u svakom kolu, a
utakmica 11. kola između
ekipe Široki II i Kiseljaka
odgođena je za 11. ožujak.
Stoga se proteklog vikenda
igralo samo u Grudama i
Vitezu. Gruđani su se bez
problema obračunal i s
Ramom, dok je u Vitezu
igran derbi između prve i
druge momčadi prvenstva. U
vrlo nervoznom susretu, u
kojem su dva igrača gostiju
(Rezo i Mustapić) dobili teh-
ničke pogreške, domaći su
slavili 87:81 i time ostali
jedina neporažena momčad
prvenstva. Uz to, Vitez je
sada i definitivno osigurao
prvo mjesto uoči doigravanja
u kojem će do kraja imati
prednost domaćeg parketa.
U doigravanju će se igrati
polufinala i finale, a konačni
pobjednik izborit će pravo
plasmana u viši rang.
Doigravanje će se igrati
na proljeće, a tada će i Vite-
žanima biti ugodnije na svom
parketu, jer zasad u njihovoj
dvorani vl adaju pravi
“polarni” uvjeti. U dvoranu
bez grijanja došlo je oko dvje-
stotinjak najvjernijih i naj-
hrabrijih domaćih navijača
koji su vidjeli u devetu
pobjedu svoje momčadi.
Vitez je kontrolirao utakmicu
cijelo vrijeme, a konačnih
plus šest rezultat je opušta-
nja domaćih košarkaša na
kraju.
Ermin Dedić s 24 koša
(šest trica) predvodio je Vite-
žane, a standardno dobri bili
su Željko Palavra s 18 poena
te Ranko Križanović s 13
poena i 12 skokova. Kod
gostiju je Danijel Rezo posti-
gao 20, a Josip Šakota 19
poena. I. M.
48 Sport
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
1. Vitez 9 9 0 116 18
2. Posušje 9 5 4 64 14
3. Grude 8 4 4 12 12
4. Livno 8 4 4 -33 12
5. Kiseljak 8 4 4 -43 12
6. Široki II 8 3 5 -9 11
7. Rama 8 2 6 -49 10
8. Busovača 8 2 6 -58 10
Rezultati 11. kola
Vitez –Posušje 87:81
Grude –Rama 82:68
Široki II –Kiseljak 11. 3.
Slobodni Livno i Busovača
Info…
NBA
NBA
NBA
Nowitzki među
najvećima
Oden ponovno
operirao koljeno
Rondu dvije
utakmice kazne
Aktualni NBA prvaci Dallas
Mavericksi u ponedjeljak su
navečer u svojoj dvorani svla-
dali Boston Celticse sa 89:73, a
Dirk Nowitzki i Jason Kidd u
ovoj su pobjedi ostvarili zna-
čajne pojedinačne dosege.
Nowitzki je već početkom uta-
kmice pretekao legendarnog
centra Celticsa Roberta Parisha
na 20. mjestu najboljih strije-
laca lige svih vremena (Nowitzki
je sada na 23,354 koševa, dok
je Parish postigao 23,334), a u
prvoj je četvrtini ostvario i
svoju 1000. blokadu u karijeri.
Sjajni je Nijemac susret okončao
sa 26 koševa i 16 skokova.
Kidd je, pak, s tri osvojene lopte
u ovoj utakmici stigao na drugo
mjesto svih vremena u toj sta-
tističkoj kategoriji pretekavši
velikog Michaela Jordana, te je
ispred njega ostao samo još
John Stockton. Kidd sada ima
2,517 “krađa”, Jordan je stao na
2,514, a Stockton je uvjerljivo
prvi sa 3,265. Najkorisniji (MVP)
igrač prošle sezone u NBA ligi,
Derick Rose vratio se u momčad
Chicago Bullsa nakon pet uta-
kmica izbivanja zbog bolova u
leđima, a svoj je povratak pro-
slavio 90:79 domaćom pobje-
dom protiv Atlanta Hawksa.
Košarkaš koji je bio izabran
kao prvi na NBA “draftu”
2007. godine, centar Portland
Trail Blazersa Greg Oden (24)
morao se podvrgnuti novoj
operaciji lijevog koljena, svo-
joj već petoj operaciji na
nekom od koljena u posljed-
njih pet godina, te će propu-
stiti i čitavu ovu sezonu.
- Ovo nije vijest kojoj smo se
nadali. Teško je riječima opi-
sati razočaranje koje svi osje-
ćamo, a posebice Greg, rekao
je predsjednik Trail Blazersa
Larry Miller. Oden je svoju
posljednju utakmicu u NBA ligi
odigrao još krajem 2009.
godine, a zbog brojnih je
ozljeda dosada ostvario tek 82
nastupa uz prosječan učinak
od 9.4 koševa i 7.3 skokova.
Branič Boston Celticsa Rajon
Rondo kažnjen je s dvije uta-
kmice zabrane nastupa zbog
toga što je loptom pogodio suca
u prsa nakon što je bio isključen
u nedjeljnom 81:96 porazu na
gostovanj u kod Detroi t
Pistonsa, objavila je NBA lige.
Rondo je prvu utakmicu sus-
penzije “odradio” u ponedjeljak
kada nije igrao protiv prvaka
Dallas Mavericksa u utakmici
koju je Boston izgubio sa 73:89,
a neće imati pravo nastupa niti
protiv trenutačno vodeće mom-
čadi lige Oklahoma City Thun-
dera u srijedu.
LIGA HB Nakon nekompletnog 11. kola Vitez i dalje jedina neporažena momčad lige
Vitežani osigurali prednost
domaćeg parketa u play-offu
U doigravanju će se igrati polufinala i finale, a konačni
pobjednik izborit će pravo plasmana u viši rang
U Ligi mladih
odgode i nedolasci
Prošlog vikenda trebalo se
igrati 11. kolo Lige mladih
Herceg-Bosne, ali od pet
zakazanih susreta odigran je
samo jedan. U Širokom Bri-
jegu igrali su kadeti i pretka-
deti Širokog i Tomislavgrada,
a u obje utakmice uvjerljivi su
bili domaćini. Susreti Viteza i
Zrinjskog te Posušja i Buso-
vače su odgođeni, a mladi
košarkaši Livna i Ljubuškog
jednostavno se nisu pojavili u
zakazano vrijeme na uta-
kmice u Čitluku i Čapljini.
F
o
t
o
:
V
i
t
e
z
.
i
n
f
o
LIGA 13 Danas na programu sve utakmice 20. kola košarkaškog prvenstva BiH
• Piše: Igor Marinović
• sport@dnevni-list.ba
Kako bi nadoknadili izgu-
bljeno zbog odgoda izazvanih
snježni m obori nama, u
Košarkaškom savezu BiH
ubrzali su odigravanje Lige
13 pa će se danas odigrati
kompletno 20. kolo, a za
vikend 21. kolo.
Nakon izgubljenog finala
Kupa Bosne i Hercegovine
Igokea se okreće obvezama u
Ligi 13 gdje je svoj cilj davno
ispunila. Viceprvaka BiH
samo čudo može skinuti s
prvog mjesta, ali momčad
Dragana Bajića pokušat će
Ligu za prvaka dočekati sa
što više pobjeda. Večeras
gostuju u Aleksandrovcu gdje
su košarkaši Igokee igrali
prije nego je izgrađena dvo-
rana u Laktašima. Sada
tamo domaće utakmice igra
novi prvoligaš Servitium iz
čijeg tabora su posljednjih
dana stizale najave koje su
očito razljutile Bajića.
- Ekipa Servitiuma rezul-
tatima u prethodnom razdo-
blju pokazala je da je ozbiljna
momčad i ja ih izuzetno
poštujem, kao i svaku ekipu
koja želi pobijediti Igokeu.
Međutim, ne poštujem te
prijetnje koje dolaze iz njiho-
vog tabora koje su bile aktu-
alne u prethodnih par dana.
Upravo zbog toga sam uvje-
ren da će moji igrači još moti-
viranije ući u ovu utakmicu i
pokazati da smo mi u ovom
trenutku mnogo kvalitetniji
tim, poručio je Bajić.
Sve tri ekipe iz vrha lje-
stvice koje su skoro sigurne
za Ligu 6 u ovom kolu gostuju.
Drugoplasirana Čapljina u
seriji je od pet uzastopnih po -
bjeda, a do brojke šest poku-
šat će doći kod Varde, iako su
u redovima Čapljinaca svje-
sni da je Višegrad jedno od
najtežih gostovanja u ligi.
- U Višegradu je uvijek
vruća atmosfera, prava domać-
inska, a ekipa Varde je vrlo so -
lidna ekipa koja ima zapažene
rezultate. Mi smo kompletni,
nemamo ozljeda i odlazimo na
ovo gostovanje kao i na svako
drugo – s namjerom pobijediti,
iako smo svjesni da neće biti
nimalo lako, istaknuo je trener
Čapljine Toni Blažević.
Za razliku od Čapljinaca
Bosna je u negativnom ritmu.
U prošlom kolu poraženi su na
svom parketu od Mladosti, a
u polufinalu Kupa su doživjeli
pravi debakl od Igokee. Danas
(18 sati) gostuju u Mostaru
kod ekipe Zrinjskog koja im je
zadala puno problema u
prvom dijelu sezone.
- Zrinjski nam je uvijek
neugodan protivnik, iako su
sada u velikoj krizi. Čuo sam
da su se pojačali s Lalovićem
iz Hercegovca što dodatno
su gerira da neće biti lagana
ut akmica. Njima pobjeda tr -
eba za ostanak u ligi, ali i
nama je važna da malo podig-
nemo formu i atmosferu u
mo mčadi koja je malo pogor-
šana, kazao je branič Bosne
Dino Hodžić.
Sarajlije su u prošlom kolu poražene na svom parketu od
Mladosti, a u polufinalu Kupa su doživjeli pravi debakl od Igokee
Bosna se vadi u Mostaru
Lalović debitira
za Zrinjski
Porazom u Čitluku u nedjelju
Zrinjski nije pao ispod crte
ispadanja, ali i dalje je u vrlo
opasnoj zoni. Unatoč vrlo tra-
umatičnoj sezoni u mostar-
skom klubu nisu digli ruke od
svega o čemu svjedoči trojica
prinova kojima će pokušati
nadoknaditi brojne odlaske.
Edi Sinadinović već ima dvije
utakmice iza sebe, Kemal Avdić
je debitirao u Čitluku, a najno-
vije, vjerojatno i najveće poja-
čanje, Boris Lalović trebao bi
debitirati večeras protiv
Bosne.
- Sinadinović je propustio
zadnji trening zbog neugodne
ozljede, ali bi na raspolaganju
trebali imati sve igrače. Bosna
je jedna od boljih ekipa u
prvenstvu tako da nismo baš
ovu utakmicu shvatili kao neku
koja se ne smije izgubiti. Sva-
kako da bi nam pobjeda puno
značila, ali bit će teško protiv
tako jake ekipe, kaže Vedran
Filipović koji će nakon odlaska
Borisa Džidića zajedno s
Mariom Glibićem opet voditi
momčad.
Inače, danas je Zrinjski trebao
igrati utakmicu Balkanske lige
uz Makedoniji kod Fenija, ali je
s vodstvom BIBL-a napokon
pronađen dogovor i utakmica
je odgođena.
LIGA 13
Parovi 20. kola
Zrinjski –Bosna 18.00
Servitium –Igokea 19.00
Mladost –Hercegovac 19.00
Leotar –Vogošća 19.00
Varda –Čapljina 19.30
Borac –Brotnjo 20.00
Slobodan Čelik
1. Igokea 18 17 1 +354 35
2. Čapljina 18 14 4 +172 32
3. Bosna 17 13 4 +123 30
4. Leotar 18 10 8 +36 28
5. Mladost 18 10 8 +63 28
6. Varda 17 10 7 +26 27
7. Hercegovac 17 8 9 -33 25
8. Servitium 17 8 9 -28 25
9. Čelik 18 5 13 -159 23
10. Zrinjski 18 5 13 -75 23
11. Brotnjo 18 5 13 -149 23
12. Borac 17 5 12 -67 22
13. Vogošća 17 4 13 -269 21
Bosna je već gostovala u
Mostaru, ali upredsezoni.
Tada subolji bili Mostarci
49 Sport
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Info…
Formula 1
ATP Memphis
Ski skokovi
Mercedes
predstavio novi bolid
Dodig izbacio Tomića
Norvežanin Evensen
okončao karijeru
Mercedes je predstavio u utorak
na stazi Montmelo, blizu Barce-
lone, svoj novi bolid W03 s kojim
će Michael Schumacher i Nico
Rosberg pokušati približiti se
2012. trima vodećim momča-
dima Red Bullu, McLarenu i
Ferrariju. - To je bolid kojim se
ponosim i u koji vjerujem, kazao
je Brawn. Michael Schumaer,
sedmerostruki svjetski prvak u
Formuli, testirao je novi bolid. -
U svojoj sam karijeri imao dosta
predstavljanja novih bolida, ali
to je uvijek poseban trenutak.
Od prvog okreta kotača osjećaj
u W03 je bio dobar i ja sam se
dobro osjećao za volanom,
kazao je Schumacher nakon
testiranja bolida.
Nova sezona Formule 1 starta u
Melbourneu 18. ožujka.
Hrvatski tenisač Ivan Dodig
plasirao se u 2. kolo ATP turnira
u Memphisu. Međugorac je u
susretu 1. kola svladao
Australca hrvatskog podrijetla
Bernarda Tomića sa 5:7, 6:4, 7:6
(8) nakon dva sata i 54 minute
igre. Dodig je do pobjede protiv
osmog nositelja turnira stigao
nakon što je u tie-breaku trećeg
seta uspio spasiti i dvije meč
lopte. U 2. kolu Dodig će igrati
s pobjednikom susreta između
Austrijanca Jurgena Melzera i
Uzbekistanca Denisa Istomina.
Aktualni svjetski rekorder u
skijaškim letovima, Norvežanin
Johan Remen Evensen, koji je
prošle godine na letaonici u
Vikersundu doskočio na 246,5
metara, u ponedjeljak je izne-
nadno odlučio okončati karijeru
samo tri dana prije početka
Svjetskog prvenstva u letovima
koje će se održati upravo u
Vikersundu, a kao razlog je
naveo zdravstvene probleme.
- Tijelo je dalo svoje i to je uzrok
što se opraštam. Naporno sam
radio, ali rezultati nisu dolazili.
Pokušao sam doći do svoje
idealne tjelesne težine, ali
nisam uspio. Osjećam se kao
sumo-borac na skijama za ska-
kanje, izjavio je Evensen. Ove
sezone Evensen se nalazi na 38.
mjestu ukupnom redoslijeda
Svjetskog kupa sa 72 boda, dok
je prošle sezone bio 17. sa 704
boda.
BOKS Britanski boksači izrazili žaljenje zbog sramotnih događaja u Münchenu
Prvo je na službenom
vaganju ošamario svog pro-
tivnika Vitalija Klička, zatim
je neposredno uoči borbe
pljunuo u lice njegovom
bratu Vladimiru, nakon
poraza se na konferenciji za
medije potukao sa sunarod-
njakom Davidom Hayeom, a
onda je zbog toga i uhićen.
Trebala je to biti noć
života za Derecka Chisoru, a
vrlo lako bi mogla biti noć u
kojoj je zaradio doživotnu
suspenziju. Zbog toga ne
čudi što se u svom prvom
obraćanju javnosti nakon
dolaska u Veliku Britaniju
pokajao zbog svega što se
događalo prije i poslije borbe
za svjetski naslov prema
WBC verziji.
- Od srca se ispričavam
što sam sudjelovao u žalo-
snim scenama prije i nakon
najveće noći moje karijere.
Moje je ponašanje bio neo-
pravdano no mnoge su stvari
iza kulisa uzrokovale moje
frustracije. Ne mogu govoriti
o detaljima ni o sukobu mene
i Hayea u kojem sam udaren
bocom, jer provodi se istraga.
No, ključ je u tomu da sam
iznevjerio svoju obitelj, tim i,
najgore od svega, sport koji
volim. Priznajem da su moji
postupci bili posve neprofe-
sionalni, nevezano uz provo-
kacije. Sada, hladne glave
priznajem da sam duboko
posramljen. Dužnost profe-
sionalnog boksača je da se
pristojno ponaša, poglavito
stoga što je boks sport kon-
trol i rane agresi vnosti .
Mnoge sam, uključujući i
sebe, iznevjerio u subotu i
zbog toga mi je iskreno žao.
U Münchenu sam potpuno
surađivao s njemačkim vla-
stima i zbog toga sam pušten
bez optužnice. Neću više
komentirati slučaj i čekam
službeno saslušanje, stoji u
Chisorinu priopćenju.
Oglasio se i Haye, koji je
u svom priopćenju objasnio
razloge svog dolaska na kon-
ferenciju za medije, uzroke
sukoba sa Chisorom, ali i
načinu kako je “pobjegao” iz
Njemačke.
- Nisam se oglašavao dok
me Kličkov menadžer Bernd
Bonte nije spomenuo, a
potom sam želio doznati
hoće li Vitalij ostati pri svo-
jim riječima ponoviti želju da
učini ono što njegov mlađi
brat nije uspio - nokautirati
me! Osjetio sam da publika
želi čuti što više informacija
o toj potencijalnoj borbi i da
bismo obojica mogli početi
pumpati ozračje uoči borbe
kasnije ove godine. No, u tom
trenutku Chisora mi je počeo
upućivati uvrede sa stola. A
odnedavno mu je navika bla-
titi me u medijima. Nekoliko
trenutaka prije nego što je
objavio da želi doći k meni
licem u lice, Chisora je uvje-
rio okupljene novinare da će
mi opaliti dvije pljuske. Spu-
stio se s bine, skinuo ogrtač
i agresivno hodao prema
meni, okružen pratnjom. Bio
sam pribran, ali nažalost
izazvao je ozbiljnu smetnju
koja prijeti da uništi reputa-
ciju sporta koji obojica
volimo. I neki članovi njegove
pratnje doprinijeli su kaosu,
stoji u priopćenju boksača
koji je početkom srpnja
prošle godine izgubio meč od
Vladimira Klička za ujedi-
njenje teškaških titula po
IBF, WBO, IBO i WBA verzi-
jama.
- Ubrzo su nas rastavili i
krenuli smo svaki svojim
putem. Tada sam čuo Chi-
soru kako govori da me pla-
nirao “ubiti”. Odlučio sam
napustiti to mjesto i vratiti
se u hotel, u nadi da ću umi-
riti situaciju. No, Chisorin
tim odsjeo je u istom hotelu
i, u svjetlu prijetnji izrečenih
pred novinarima, činilo se
prikladno da moj menadžer
Adam Booth i ja napustimo
hotel što prije. Napustio sam
München ranijim letom u
nedjelju ujutro i otad razmi-
šljam o svemu što se dogo-
dilo. Ogorčen sam što sam
bio dio toga. Shvaćam da
nisam anđeo i ne smeta mi
malo profesionalnih provo-
kacija da se podigne zanima-
nje za boksom, ali u dvadeset
godini koliko sam u sportu
nikad nisam nazočio takvoj
gunguli. Rado ću pomoći
boksačkim vlastima u istrazi
i nadam se da će lekcija iz
ovog incidenta biti korisna.
Također se nadam da je
Dereck Chisora sposoban
naučiti iz svojih pogrešaka i
iskazati svoj boksački poten-
cijal u ringu, zaključio je
Haye. M.P.
Kličko daje Chisori novu priliku!?
Svjetski boksački prvak prema WBC verziji, ukrajinski teškaš
Vitalij Kličko, najavio je kako bi, usprkos svemu, mogao ponu-
diti uzvrat Derecku Chisori, kojeg je pobijedio u subotnjem
dvoboju u Münchenu.
- Razum mi govori da ne trebam pružati uzvrat Chisori, ali ego
mi ne dopušta pustiti tog čovjeka bez prave kazne. Želim ga
nokautirati. Još uvijek imamo otvorenih računa, kazao je
Kličko za Die Welt.
Pitanje je samo gdje će se eventualni revanš održati budući
da Chisori zbog tučnjave sa sunarodnjakom Davidom Hayeom
na konferenciji za novinare nakon meča prijeti zabrana
nastupa u Njemačkoj.
Shvaćam da nisam anđeo i ne smeta mi malo profesionalnih
provokacija da se podigne zanimanje za boksom, izjavio je David Haye
Chisora: Duboko sam posramljen
50
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
v
n
i
v
nn
i
D
n
e
v
i
tt
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
l
i
s
t
l
s
t
v
n
i
v
n
i
v
n
v
n n
i
n
i
D
n
e
v
D
n
e
v
ii
tttt
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
n
i
n
i
l
i
s
l
i
s
ll
i
s
t
i
s
t
ll
s
t
s
t
v
n
i
v
n
D
n
e
v
tt
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
ll
NOGOMET--LIGA PRVAKA
Marseille - Inter (-3+) 1 1,60
NOGOMET--LIGA PRVAKA
Basel - Bayern 2 1,60
NOGOMET--EUROPSKA LIGA
Manch.City - Porto (-3+) X2 1,60
NOGOMET-ITALIJA-1.LIGA
Siena - Catania (dg) 1 1,70
NOGOMET-FRANCUSKA-1.LIGA
Sochaux - Lille (-3+) 1 1,70
NOGOMET-ENGLESKA-4.LIGA
Crawley - Morecambe (-3+) X2 1,60
UKUPNO 2,56 UKUPNO 2,72 UKUPNO 2,72
Prijedlog listića Br. 1 Prijedlog listića Br. 2 Prijedlog listića Br. 3
Prognozira: Petar Marina
Nogomet
ITALIJA-1.LIGA
Siena – Catania
Srijeda, 18.30 sati, Siena
1 X 2
Siena živi opasno i samo
dva boda ih dijele od mjesta
koje vodi u niži rang natjeca-
nja. U zadnjem kolu su doži-
vjeli težak poraz na gostova-
nju kod Leccea (4:1) koji im je
najveća konkurencija za to
posljednje mjesto spasa. Na
domaćem terenu igraju dosta
dobro i nisu poraženi u zadnjih
5 utakmica (porazili Lazio i
Napoli). Catania je 6 bodova
iznad opasne zone i ne može
sebi priuštiti poraz ovdje.
Prognoza: oba tima daju gol kv. 1,70
Međusobni susreti:
11/09/11 1.liga Catania - Siena 0:0
18/04/10 1.liga Catania - Siena 2:2
06/12/09 1.liga Siena - Catania 3:2
08/03/09 1.liga Catania - Siena 0:3
25/10/08 1.liga Siena - Catania 1:1
Nogomet
EUROPSKA LIGA
Manch.City - Porto
Srijeda, 18.00 sati, Manchester
1 X 2
Porto je pred nemogućom
misijom. Ne mogu se pohvaliti
uspjesima protiv engleskih tim-
ova jer su do sada igrali s njima
28 puta, a slavili u tek 6 navrata
(8 remija i 14 poraza), a nikad
nisu slavili u Engleskoj. City je
veliki dio posla odradio u prvoj
utakmici, a s obzirom da nema
novih ozljeda u momčadi, Man-
cini će moći složiti sastav koji će
im osigurati prolazak. Gosti
moraju igrati otvoreno jer im
trebaju minimalno 2 gola.
Prognoza: 3 i više golova kv. 1,60
Nogomet
LIGA PRVAKA
Marseille - Inter
Srijeda, 20.45 sati, Marseille
1 X 2
Trenutačna forma obje
momčadi stavlja Marseille u
ulogu favorita kako zbog pred-
nosti domaćeg terena, tako i
zbog krize u kojoj se Inter nalazi.
Iako je Deschampsova momčad
u zadnjem kolu lige remizirala,
treba istaknuti da su slavili u 12
od posljednjih 15 utakmica, dok
je Inter izgubio 4 od zadnjih 5
(remi s Palermom). Za Marseille
neće nastupiti Loic Remy, ali
vraća se Gignac dok su u Interu
upitni Milito i Sneijder.
Prognoza: manje od 3 gola kv. 1,60
Međusobni susreti:
17/09/11 1.liga Lille - Sochaux 2:2
18/05/11 1.liga Lille - Sochaux 1:0
22/08/10 1.liga Sochaux - Lille 0:0
20/01/10 1.liga Sochaux - Lille 2:1
12/09/09 1.liga Lille - Sochaux 1:0
Nogomet
FRANCUSKA-1.LIGA
Sochaux - Lille
Srijeda, 18.30 sati, Montbéliard
1 X 2
Lille zaostaje 8 bodova za
Montpellierom i odavno nisu u
utrci za titulu, no prednost od
3 boda ispred Marseilla na
trećem mjestu prisiljava ih da
se napokon probude ako žele
osigurati posljednju poziciju
koja vodi u LP iduće sezone. Na
zadnjem gostovanju su slavili,
no i dalje imaju problema s
realizacijom tako da ne očeku-
jemo previše golova. Sochaux
je u 11 utakmica 3 puta remizi-
rao i 8 puta izgubio.
Prognoza: manje od 3 gola kv. 1,70
100,000
“Mogao sam kupiti Joea Harta za
100.000 funti, ali svi pravimo pogreške.
On je najbolji engleski vratar u posljed-
njih 20 godina”, rekao je menadžer
Manchester Uniteda Alex Ferguson pri-
znavši da je napravio pogrešku što nije
kupio sada vratara gradskog rivala Cityja
St. Etienne – Lorient pobje
Vrijeme je da S
prekine katastro
BONUS LISTIĆ
NOGOMET- PRIJATELJSKE
Paragvaj – Gvatemala 1 1,40
NOGOMET--KUP LIBERTADORES
Velez S.- Guadalajara 1 1,40
NOGOMET-ŠKOTSKA-1.LIGA
Celtic - Dunfermline (hen.0:1,5) 1 1,40
HOKEJ-RUSIJA-KHL LIGA
St.Petersburg – Novokuznetsk 1 1,45
ODBOJKA--LIGA PRVAKA (M)
Macerata – Trentino 2 1,50
Ukupna kvota 5,96
Sergio Aquero Silvestre Varela
Ukupno golova
1 gol
11-m
0
Ukupno golova
1 gol
11-m
0
André Ayew G. Pazzini
Ukupno golova
3 gola
11-m
1
Ukupno golova
2 gola
11-m
0
Pierre Aubameyang je sa 7 pogodaka unajbolji strijelac St.Etiennea ove sezone
51
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
s
t
v
n
i
v
nn
i
D
n
e
v
i
tt
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
l
i
s
t
l
s
t
v
n
i
v
n
i
v
n
v
nn
i
n
i
D
n
e
v
D
n
e
v
ii
tttt
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
n
i
n
i
l
i
s
l
i
s
ll
i
s
t
i
s
t
ll
s
t
s
t
v
n
i
v
n
D
n
e
v
tt
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
ll
NOGOMET - LIGA PRVAKA
Basel – Bayern 1X 2.05
NOGOMET - LIGA PRVAKA
Marseille – Inter (-3+) 1 1.60
NOGOMET - EUROPSKA LIGA
Manch.City - Porto (dg) 1 1.65
NOGOMET – ITALIJA - 1.LIGA
Siena - Catania (-3+) 1 1.60
NOGOMET – FRANCUSKA - 1.LIGA
St.Etienne – Lorient 1 2.05
NOGOMET – FRANCUSKA - 1.LIGA
Caen - Auxerre (-3+) 1 1.65
UKUPNO 3.28 UKUPNO 2.97 UKUPNO 3.38
Prijedlog listića Br. 1 Prijedlog listića Br. 2 Prijedlog listića Br. 3
Prognozira: Toni Boras
Nogomet
ENGLESKA-3.LIGA
Notts C.- Stevenage
Srijeda, 20.45 sati, Nottingham
1 X 2
Stevenage drži šestu pozi-
ciju na tabeli i među rijetkim su
momčadima bez poraza u
zadnja 4 kola (3 pobjede i
remi), no očekuje ih nezgodno
gostovanje kod Notts Countyja
koji je poražen jednom u
zadnjih 5 kola. Notts je izuzetno
snažna momčad kad igraju
kući i jedini poraz na Meadow
Lane stadionu u zadnjih 13
ligaških utakmica nanijela im
je momčad Leyton Orienta (7
pobjeda i 5 remija).
Prognoza: oba tima daju gol kv. 1,65
Međusobni susreti:
15/10/11 2.liga Brighton - Hull City 0:0
16/12/05 2.liga Brighton - Hull City 2:1
20/08/05 2.liga Hull City - Brighton 2:0
10/03/01 3.liga Brighton - Hull City 3:0
06/10/00 3.liga Hull City - Brighton 0:2
Nogomet
ENGLESKA-4.LIGA
Crawley - Morecambe
Srijeda, 20.45 sati, Crawley
1 X 2
Domaćinu neće nedostajati
motiva s obzirom da su u poslj-
ednjem okršaju s Morecambe-
om ispraćeni revijom golova
(6:0). No ne ide im najbolje u
posljednje vrijeme jer nakon
poraza u ligi na gostovanju kod
Swindona, eliminirani su i iz
kupa na domaćem terenu od
momčadi Stokea. Morecambe
se polako budi i u zadnja dva
kola su ostvarili pobjedu i remi,
a na posljednja 3 gostovanja su
postigli i primili gol.
Prognoza: 3 i više golova kv. 1,60
Međusobni susreti:
10/09/11 4.liga Morecambe - Crawley Town 6:0
10/03/07 Konf. Morecambe - Crawley Town 1:0
07/10/06 Konf. Crawley Town - Morecambe 4:0
28/01/06 Konf. Crawley Town - Morecambe 1:3
27/08/05 Konf. Morecambe - Crawley Town 3:0
Nogomet
ENGLESKA-2.LIGA
Hull - Brighton
Srijeda, 20.45 sati, Hull
1 X 2
U derbiju gornjeg dijela lje-
stvice remi ne odgovara ni jed-
noj momčadi. Hull ima 50 bod -
ova i samo bod ih dijeli od mj e-
sta koje vodi u doigravanje za
ulazak u Premiership, a ko liko
ozbiljno rade na tom, govori
podatak da su među rijetkim
timovima bez poraza u zadnjih
5 kola u kojima nisu bili pretje-
rano efikasni, no nisu primili ni
jedan pogodak. Brighton ne igra
loše, no debakl protiv Liverpo-
ola je bio težak udarac (6:1).
Prognoza: pobjeda domaćina kv. 1,75
Nogomet
LIGA PRVAKA
Basel - Bayern M.
Srijeda, 20.45 sati, Basel
1 X 2
Basel kao jedno od iznena-
đenja skupne faze LP-a doče-
kuje Bayern s gotovo komplet-
nim sastavom (nedostaju Degen
i Chipperfield). Na ljeto je naj -
avljen prelazak Shaqirija iz Ba -
sela u Bayern i ostaje upitna
nje gova motivacija večeras. Fi -
nale LP-a se igra na Allianz Ar-
eni što je najveći motiv Bavar-
cima, a sve oči su uprte u Gom-
eza koji je izjednačen s Messijem
po broju postignutih golova u
LP-u ove sezone (7 golova).
Prognoza: pobjeda gosta kv. 1,60
3
Veznjak engleskog Chelseaja, Brazilac Rami-
res, pristao je klubu sa Stamford Bridgea pro-
duljiti vjernost na dodatne tri godine odnosno
do 2017., prenosi The Sun
HAZARD
Marseille - Inter (-3+) 1 1,60
Basel - Bayern 2 1,60
Manch.City - Porto (-3+) X2 1,60
Siena - Catania (dg) 1 1,70
Sochaux - Lille (-3+) 1 1,70
Crawley - Morecambe (-3+) X2 1,60
Notts C.- Stevenage (dg) 1 1,65
Hull –Brighton 1 1,75
Marseille - Inter (-3+) 1 1,55
Basel - Bayern 2 1,55
Manch.City - Porto (-3+) X2 1,70
Siena - Catania (dg) 1 1,75
Sochaux - Lille (-3+) 1 1,70
Crawley - Morecambe (-3+) X2 1,60
Notts C.- Stevenage (dg) 1 1,70
Hull –Brighton 1 1,80
Marseille - Inter (-3+) 1 1,55
Basel - Bayern 2 1,50
Manch.City - Porto (-3+) X2 1,75
Siena - Catania (dg) 1 1,70
Sochaux - Lille (-3+) 1 1,70
Crawley - Morecambe (-3+) X2 1,65
Notts C.- Stevenage (dg) 1 1,65
Hull –Brighton 1 1,80
NOGOMET-FRANCUSKA-1.LIGA
St.Etienne –Lorient 1 2.05
NOGOMET-FRANCUSKA-1.LIGA
Caen- Auxerre (1p) X 2,00
NOGOMET-ŠKOTSKA-1.LIGA
Motherwell –Hibernian 1 1,70
NOGOMET-NJEMAČKA-3.LIGA
CZJena- Unterhaching(-3+) X2 1,70
NOGOMET-ENGLESKA-KONF.
York - Gateshead(-3+) 2 2,20
UKUPNAKVOTA 26,06
eda domaćina
Saint Etienne konačno
ofalni niz protiv Lorienta
Prije nešto manje od
20-ak dana, snijeg i led oko-
vali su stadion Geoffroy-
Guichard u St. Etienneu i
tako spriječili odigravanje
utakmice 22. kola Ligue 1
između St. Etiennea i Lori-
enta. Ako su neki možda
pomislili kako su domaćini
tada odahnuli – bili su u
pravu. Ne, dečke Cristophera
Galtiera nije toliko strah
padalina, koliko pada forme
kad god dođe susret s Lorien-
tom. Naime, u sedam posljed-
njih okršaja s tim protivni-
kom St. Etienne nije pobije-
dio – upisali su jedan remi i
šest poraza! Uistinu je to
previše za jednu od najvećih
francuskih momčadi svih
vremena koja posljednjih
godina polako počinje sličiti
na onu iz najboljih dana,
tamo između kasnih 1950-ih
i ranih 1980-ih, kada su osvo-
jili deset titula prvaka. Pri-
liku za osvetu Lorientu Zeleni
imaju večeras, kada se igra ta
odgođena utakmica. Pred
nju, malo toga govori u prilog
Lorienta – ali njihov skor u
susretima St. Etiennom utje-
cao je na kladionice koji su na
pobjedu domaćina ponudili
koeficijent 2.00, koji jedno-
stavno treba iskoristiti. St.
Etienne je slavio u sedam od
posljednjih 10 prvenstvenih
utakmica, a u posljednjem
kolu su na svom terenu s 4:0
razmontirali uvijek neugodni
Rennes. S druge strane, Lori-
ent je na nizu od osam prven-
stveni h utakmice bez
pobjede, što im je najduži
negativni niz od sezone
2008./2009. kad su nanizali 10
susreta bez trijumfa.
St. Etienne bi večeras
tako trebao biti sigurna
oklada, ali činjenica da je
Lorient momčad protiv koje
imaju najgori skor u Ligue 1
svakako je nešto što tjera na
razmišljanje. Međutim, Lori-
ent je na tri posljednja gosto-
vanja kod St. Etiennea upisao
tri pobjede uz gol-razliku 9:2
i vrijeme je da konačno plate
za to. St .Etienne je daleko
bolja momčad, doma je soli-
dan (6-3-2, 16:8), uz Marseille,
PSG, Bordeaux i Montpellier
trenutačno je u najboljoj for -
mi u prvenstvu, a Lorientov
loš gostujući učinak (1-4-6)
svakako bi se trebao nasta-
viti. Za one koji ne žele riski-
rati, evo jedan zanimljiv
podatak. Lorient je 82 posto
ovosezonski prvenstvenih
pogodaka (18 od 22) postigao
u drugom poluvremenu, tako
da tip “u drugom poluvre-
menu pada više golova” tako-
đer zvuči zanimljivo.
Usporedba
kvota
M
i
l
l
e
n
i
u
m
Alexander Frei Mario Gomez
Ukupno golova
5 golova
11-m
2
Ukupno golova
7 golova
11-m
0
Lee Hughes Chris Beardsley
Ukupno golova
10 golova
11-m
0
Ukupno golova
6 golova
11-m
0
St. Etienne – Lorient 2.00 3.20 3.50
Kladionica
Srijeda • 22. 2. 2012.
Dnevni
list
D
n
e
v
n
i
D
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
l
i
s
t
v
n
i
n
i
DD
n
D
n
e
v
n
i
D
n
e
l
i
s
t
l
i
l
i
s
t
l
i
s
D
n
e
v
n
i
n
i
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
D
n
e
v
n
i
n
e
v
ll
i
s
t
l
i
s
t
i
s
t
s
t
D
n
e
v
n
i
D
l
i
s
t
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
n
i
n
i D
n
e
v
n
i
n
i
n
i
l
i
s
t
i
s
t
n
i
n
i
n
i
n
i
l
i
s
t
DD
n
D
n
e
v
n
i
D
n
e
l
i
s
t
l
i
l
i
s
t
l
i
s
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
DD
n
e
v
n
i
D
n
e
v
n
i
D
n
e
t
l
i
s
t
l
i
s
l
i
s
Dnevna ponuda
Svakog dana
NOGOMET--LIGAPRVAKA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Basel-Bayern 20:45 5.10 3.65 1.60 2.05 1.11 1.20
Marseille-Inter 20:45 2.10 3.20 3.25 1.25 1.50 1.22

Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Basel-Bayern (-3+) 20:45 2.20 3.90 2.20 1.50 1.50
Marseille-Inter (-3+) 20:45 1.60 3.50 3.70 1.15 2.00

Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Basel-Bayern (1p) 20:45 4.85 2.30 2.00 1.55 1.07 1.45
Marseille-Inter (1p) 20:45 2.65 2.00 3.70 1.15 1.30 1.55
Oba tima daju gol VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Basel-Bayern (dg) 20:45 1.60 2.00
Marseille-Inter (dg) 20:45 1.70 1.90

Točan rezultat VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Marseille-Inter (2:1) 20:45 9.50
Marseille-Inter (1:2) 20:45 10.00
Marseille-Inter (1:1) 20:45 5.50
Marseille-Inter (1:0) 20:45 7.00
Marseille-Inter (0:1) 20:45 7.50
Marseille-Inter (0:0) 20:45 7.50
Marseille-Inter (ost.rez.) 20:45 1.80
Basel-Bayern (1:3) 20:45 11.00
Basel-Bayern (0:3) 20:45 11.00
Basel-Bayern (1:2) 20:45 7.00
Basel-Bayern (1:1) 20:45 7.50
Basel-Bayern (0:2) 20:45 7.00
Basel-Bayern (0:1) 20:45 7.00
Basel-Bayern (ost.rez.) 20:45 1.80

NOGOMET--EUROPSKA LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Manch.City-Porto (2:1) 18:00 1.60 3.65 5.10 1.11 2.05 1.20
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Manch.City-Porto (-3+) 18:00 2.00 3.80 2.50 1.40 1.60

Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Manch.City-Porto (1p) 18:00 2.00 2.30 4.85 1.07 1.55 1.45
Oba tima daju gol VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Manch.City-Porto (dg) 18:00 1.65 1.95

Točan rezultat VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Manch.City-Porto (2:1) 18:00 7.00
Manch.City-Porto (2:0) 18:00 6.50
Manch.City-Porto (1:1) 18:00 7.00
Manch.City-Porto (1:0) 18:00 6.00
Manch.City-Porto (0:0) 18:00 10.00
Manch.City-Porto (ost.rez.) 18:00 1.80
NOGOMET-ITALIJA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Siena-Catania 18:30 2.10 3.20 3.25 1.25 1.50 1.22
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Siena-Catania (-3+) 18:30 1.60 3.50 3.70 1.15 2.00

Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Siena-Catania (1p) 18:30 2.65 2.00 3.70 1.15 1.30 1.55

Oba tima daju gol VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Siena-Catania (dg) 18:30 1.70 1.90

NOGOMET-FRANCUSKA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Caen-Auxerre 18:30 2.10 3.20 3.25 1.25 1.50 1.22
Sochaux-Lille 18:30 4.60 3.45 1.70 1.85 1.13 1.22
St.Etienne-Lorient 18:30 2.00 3.20 3.50 1.21 1.55 1.22

Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Caen-Auxerre (-3+) 18:30 1.65 3.60 3.50 1.15 1.95
Sochaux-Lille (-3+) 18:30 1.70 3.60 3.30 1.20 1.90
St.Etienne-Lorient (-3+) 18:30 1.60 3.50 3.70 1.15 2.00

Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Caen-Auxerre (1p) 18:30 2.65 2.00 3.70 1.15 1.30 1.55
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Sochaux-Lille (1p) 18:30 4.55 2.20 2.15 1.47 1.09 1.45
St.Etienne-Lorient (1p) 18:30 2.50 2.10 3.80 1.14 1.34 1.50

Oba tima daju gol VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Caen-Auxerre (dg) 18:30 1.70 1.90
Sochaux-Lille (dg) 18:30 1.70 1.90
St.Etienne-Lorient (dg) 18:30 1.70 1.90

NOGOMET--KUPLIBERTADORES
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Univ.De Chile-Godoy Cruz 23:45 1.70 3.30 3.95 1.12 1.80 1.19
Velez S.-Guadalajara 23:55 1.40 3.90 5.70 1.03 2.30 1.13
NOGOMET- PRIJATELJSKE (REPREZENTACIJE)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Kina-Kuvajt 12:35 1.80 3.30 4.10 1.15 1.70 1.22
Paragvaj-Gvatemala 23:55 1.25 4.80 9.90 3.10 1.08

NOGOMET-BELGIJA-KUP(1/2 F)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Lierse-Lokeren (0:1) 18:30 2.35 2.90 2.62 1.30 1.39 1.25

NOGOMET-ŠKOTSKA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Celtic-Dunfermline 20:45 1.15 6.50 11.00 4.15
Motherwell-Hibernian 20:45 1.70 3.45 4.60 1.13 1.85 1.22


NOGOMET-ENGLESKA-2.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Hull-Brighton 20:45 1.75 3.30 4.35 1.13 1.75 1.22
NOGOMET-ENGLESKA-3.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Notts C.-Stevenage 20:45 2.60 2.90 2.40 1.37 1.31 1.25
NOGOMET-ENGLESKA-4.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Crawley-Morecambe 20:45 1.45 3.80 5.20 1.05 2.20 1.13
NOGOMET-ENGLESKA-KONFERENCIJA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
York-Gateshead 20:30 1.75 3.20 3.85 1.13 1.75 1.20
NOGOMET-BRAZIL-PAULISTA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Mogi Mirim-Sao Caetano 20:00 2.20 3.00 2.80 1.28 1.45 1.23
Ponte Preta-Ituano 22:30 1.45 3.80 5.20 1.05 2.20 1.13
Paulista-Botafogo 22:30 1.50 3.70 4.80 1.07 2.10 1.14
Atl.Linense-Mirassol 22:30 1.95 3.10 3.25 1.19 1.58 1.22
Santos-Comercial 22:30 1.30 4.30 7.00 2.65 1.10
Portuguesa-Corinthians 23:55 4.10 3.40 1.65 1.85 1.11 1.18
Bragantino-Sao Paulo 23:55 3.40 3.10 1.90 1.62 1.18 1.22

HOKEJ-RUSIJA-KHL LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Omsk-Kazan 13:00 2.15 4.00 2.25 1.40 1.44
Barys Astana-Spartak M. 14:00 1.60 4.40 3.25 1.17 1.90
Avtomobilist-Cerepovec 14:00 3.70 4.50 1.50 2.05 1.13
Magnitogorsk-Neftehimik 14:00 1.35 4.80 4.70 1.05 2.40
Traktor C.-Vityaz Ch. 14:00 1.15 6.30 7.60 3.45
Yugra-Ufa 14:00 2.80 4.30 1.75 1.70 1.24
St.Petersburg-Novokuznetsk 16:00 1.35 4.80 4.70 1.05 2.40
Torpedo N.-D.Minsk 16:00 1.95 4.10 2.50 1.32 1.55
Din.Moskva-CSKA Moskva 16:00 1.65 4.40 3.05 1.20 1.80
Atlant My.-Amur Kh. 16:30 1.70 4.30 2.95 1.22 1.75
Dinamo Riga-Sibir 18:30 1.60 4.40 3.25 1.17 1.90
Srijeda • 22. veljače 2012.
Ordinacijski vodič
Dnevni list
UROLOŠKA ORDINACIJA Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
CITO
Mr.sc. Boris Poljak dr. med.
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
N
O
V
O
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCR REAL TIME - DIJAGNOSTIKA VIRUSA I BAKTERIJA
METODOM IZOLACIJE DNA I RNA (HPV, HEPATITISI B I C...)
• KOMPLETNE MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka,
urinokultura, koprokultura,serološke pretrage,
brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542, velelab@bih.net.ba
test INHALATORNE ALERGIJE I ALERGIJE NA HRANU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTALMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija “MO-MED”
MR. SCI. PRIM. DR. BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg, subspecijalista za stomačne bolesti
- bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
- gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
- Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
RADNO
VRIJEME:
PONEDELJAK, SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Kontakt tel. 580 392, mob.: 061/194 552
Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar (kod katastra)
MOSTAR, 29.HUD 14,
Tel./Fax: 036 577 542,
Tel./Fax: 036 853 593
e-mail: velelab@bih.
net.ba
STOLAC, KraljaTomislava bb,
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA KVALITENO BRZO POVOLJNO
NALAZI ISTI DAN
PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
fizioterapija
ŠARAC
www.fzioterapijasarac.com
Kontakt:
Tel.: 063/544-518, e-mail: kontakt@fzioterapijasarac.com
Ul. fra Didaka Buntića 135, 88 000 Mostar
- bolovi u leđima
- bolno rame
- bolesti i ozljede koljena
- ozljede nožnog zgloba
- bolesti kuka
Hrvoje Šarac,
dipl. fzio.
dr. Raul Tovar,
spec. ortoped
53
24info
54
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
“Mala Hannah Montana”, Miley Cyrus konstantno pokušava
dokazati da je sada odrasla pa puši marihuanu te pije s
prijateljima po klubovima. Kao dokaz svoje “zrelosti” Miley
smatra i to što se smije tetovirati jer je punoljetna pa je
tako ovog vikenda stavila treću tetovažu.
TAVITJAN BROTHERS Diran Tavitjan, koji sa svojim bratom čini duo najpoznatijih makedonskih jazz glazbe
Našom glazbom b
oduševljen i Micha
• Razgovarala: Andrijana Copf
• 24info@dnevni-list.ba
Tavitjan Brothers, tj.
Diran Tavitjan na klaviru i
Garo Tavitjan na bubnje-
vima, najpoznatiji su i naj-
kvalitetniji jazz glazbenici iz
Makedonije. Njih dvojica si -
novi su bivšeg bubnjara
grupe Leb i sol – Gareta.
Garabet Tavitjan, legen-
darni majstor balkanske
ritmike i bubnjar grupe Leb
i sol, sa svojim sinovima na -
stupa kao specijalni gost i
izvodi nezaboravan bubnjar-
ski spektakl. Stil Tavitjan
Brothersa obuhvaća više
glazbenih stilova tj. Jazz,
Fusion, Elektro i elemente
makedonske tradicionalne
glazbe ukomponirane u vir-
tuoznoj instrumentalnoj
maniri. Na stupali su na broj-
nim međunarodnim festiva-
lima kao i solo koncertima, a
dobitnici su nekoliko među-
narodnih nagrada među
kojima i So nyjazz iz Engle-
ske. Diran i Garo Tavitjan su
jedini glazbenici iz Europe
koji su dio službenog jazz
projekta namijenjenog svjet-
skom tržištu “Tribute to
Michael Jackson” u organi-
zaciji Morris Pleasurea i Mi -
chaelovog benda “This is it”.
Tavitjan Brothers su i prvi
makedonski pijanist i bub-
njar koji su nastupali u legen-
darnom Blue Note jazz clubu
u New York Cityju. O jazz
sc eni na Balkanu i u svijetu,
o njihovom novom al bumu na
kojemu su počast makedon-
skoj kulturnoj ba štini odali
glazbenici iz cijele regije,
među kojima i BiH, u inter-
vjuu za Dnevni list govori
Diran Tavitjan.
Nedavno je objavljen
Vaš novi album “Makedon-
sko srce kuca 7/8 vol.2”. Ka -
kav zvuk donosi?
Ideja našeg projekta je da
najrenomiraniji vokali iz bal-
kanske regije daju svoj dopri-
nos makedonskoj tradicio-
nalnoj glazbi i time odaju
po čast našoj kulturnoj ba -
štini. Kao i vol.1, materijal je
rađen u modernoj maniri i
vrlo dosta vremena i krea-
tivne energije su potrošeni da
aranžmani i zvuk budu mo -
derni s vrhunskim estetskim
vrijednostima svojstvenim
današnjim glazbenim svjet-
skim tokovima. Prvi dio je
već dobio sve prestižne na -
grade u Makedoniji i po stao
je najprodavaniji album na
makedonskim jeziku ove
dekade i treći uvozni u Hrvat-
skoj. Drugi dio ovog albuma
je već najprodavaniji album
ove godine u Makedoniji što
nama čini posebno zadovolj-
stvo.
Glazbeni kritičari kažu
kako je svirati makedonski
etno jazz hrabar potez.
Kakva je to glazba, kako Vi
opisujete makedonski etno
jazz? Kako je sve počelo?
Budući da naša obitelj
gaji glazbenu tradiciju već
pola stoljeća, još iz najranijih
godina smo u kontaktu s
glazbenim svijetom i kvali-
tetnom glazbom tako da
izbor za jazz je proizvod viso-
kih kriterija u našoj životnoj
sredini. Budući da nas je jazz
s njegovim izraznim alatima
i improvizacijskim mogućno-
stima već osvojio, a isti je već
ustaljena forma u svijetu kao
ključni dio američke kulture,
rodila se potreba da poku-
šamo iskoristiti ove drago-
cjene alatke u razradi make-
donskog folklora. Vrlo je
logičnije da radimo na glazbi
koja je autentična i svoj-
stvena našoj kulturi i tradiciji
nego da pokušavamo loviti
prirodni osjećaj i glazbu dru-
gog naroda – u ovom slučaju
američkog bluesa i original-
nog jazza. Ono što je dobro
iskoristiti od jazza su alatke
i ideologija razrade i improvi-
ziranja u glazbi kao generalni
princip. Tu moram napome-
nuti da je glazbu današnjice
ionako beskorisno etiketi-
rati, tj. svrstavati je u pojedi-
nom stilu. Postoji kvalitetna
i nekvalitetna glazba... Sve je
drugo lijep miks raznih kul-
tura, stilova i žanrova i u
tome je ljepota današnjeg
života, jezika i glazbe.
Tko su gostujući glaz-
benici na novom albumu,
kako je došlo do suradnje?
Gosti prvog i drugog
dijela ovog projekta su
vrhunski glazbenici i vokalni
umjetnici s područja Hrvat-
ske, Srbije, Crne Gore, BiH i
Makedonije. Među njima su
Josipa Lisac, Oliver Dragoje-
vić, Željko Be bek, Massimo
Savić, Goran Bregović, Nina
Badrić, Aki Rahimovski, Te -
reza Kesovija, Željko Joksi-
mović, Hari Varešanović,
Sergej Ćetković, Je lena To -
mašević, Goran Karan i
pu no drugih. Budući da su
većina spomenutih umjet-
nika naši prijatelji, svi su s
poštovanjem i maksimalnim
profesionalizmom prihvatili
naš poziv za sudjelovanje.
Surađivali smo sa svakim
po naosob i u brojnim prego-
vorima rješavali smo izbor
pjesama, karakter aran-
žmana i vokalne interpreta-
cije. Sretni smo zbog činje-
nice da smo uspjeli okupiti
vrhunske glazbenike u jednoj
kvalitetnoj glazbenoj priči i
što su po prvi put u povijesti
baš nama dali povjerenje da
utkamo njihove vokale u na -
šim aranžmanima i produk-
ciju koja je donijela zadovolj-
stvo izvođačima kao i nama
kreatorima, a sudeći po re a -
kcijama i balkanskoj pu blici.
Jedini ste glazbenici
kao dio službenog jazz pro-
jekta “Tribute to Michael
Jackson”. Gdje je spoj Jack-
sona i jazza, odnosno Jack-
sona i vas?
Mi smo dobri prijatelji i
suradnici vrhunskog glazbe-
nika i šefa Michaelovog be -
nda “This is it” - Morrisa Pl -
e asurea, koji je radio po -
sljednju Jacksonovu turneju.
Morris Pleasure je Jacksonov
dugogodišnji suradnik, a u
svom portfoliju ima suradnju
sa svjetskim atrakcijama kao
što su Earth, wind & fire,
Marcus Millera, Janet Jack-
son itd. Imali smo čast sura-
đivati s njim u prošlosti, a on
nije skrivao njegovo odušev-
ljenje našom glazbom, tako
da je jednom prilikom ponu-
dio da uradimo obradu jedne
od Michaelovih pjesama za
službeni tribute album koji
će biti izdan na svjetskom
tržištu. Mi smo s najvećim
zadovoljstvom prihvatili ovu
čast i odabrali pjesmu “Wa -
nna be startin' something”.
Radi se o instrumentalnoj
obradi pjesme u Jazz maniru
koja se momentalno radi u
Los An gelesu. Album čeka
odobrenje obitelji Jackson
poslije čega slijedi njegov
izlazak na tržištu.
Koliko jazza ima u ovoj
regiji, regiji bivše Jugosla-
vije, u usporedbi s ostatkom
Europe?
Balkanska jazz scena je
vrlo kvalitetna i tijekom ovih
godina ima itekako bogatu
glazbenu priču i povijest.
Normalno je da europske
zemlje uživaju veću razinu,
kvalitetu i kvantitetu jazz
glazbe koji je u tijesnoj vezi s
općim životnim standardom,
veličinom zemlje, geografske
pozicije, uređenju sustava
itd. Mi moramo prvo unapri-
jediti osnovne životne stan-
darde i riješiti medijsku
politiku na način kako bi
mladi ljudi koji dolaze postali
svjesni glazbene kulture, pa
da se njima da demokratska
i fer mogućnost da “odaberu”
glazbu koju žele slušati, a ne
da na to budu prisiljeni tren-
dom i pojedinim producent-
skim kućama željnih profita.
Budući da sam jako šetao
tijekom ovih godina i iskusio
razne kulture i uređenja,
došao samo do zaključka i
smatram da nitko ne želi
svaki dan konzumirati samo
“McDonalds”. Kad-tad pože-
ljet će i nešto drugo u “jelov-
niku”..., nešto zdravije i kva-
litetnije.
Koliko prostora za jazz
ima na prostoru regije?
Možete li npr. usporediti
scenu Makedonije, Srbije,
BiH i Hrvatske?
Prostora i ma. Mogu
zaključiti da imamo vrhun-
ske glazbenike s međuna-
rodnom karijerom i sa svjet-
skim uspjehom iz Hrvatske,
Srbije, BiH i Makedonije i da
su pojedini glazbenici u kon-
taktu i da čak i surađuju
međusobno. Generalno, sc -
ena svih spomenutih zemalja
je prilično na istoj razini.
Mislim da je ključni korak u
razvoju ove kulture otvaranje
Dobri smo prijatelji šefa Michaelovog benda “This is it” - Morrisa Pleasurea, koj
i koji nam je ponudio da obradimo jednu Jacksonovu pjesmu za službeni Tribut
“Makedonsko srce kuca”: Ideja našeg projekta
je da najrenomiraniji vokali iz balkanske regije
daju svoj doprinos makedonskoj tradicionalnoj
glazbi i time odaju počast našoj kulturnoj
baštini. Prvi dio je već dobio sve prestižne
nagrade u Makedoniji i postao je
najprodavaniji album na makedonskim jeziku
ove dekade i treći uvozni u Hrvatskoj
55
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Glazbenik Elton John otkazao je koncert u Las Vegasu
tijekom ovog vikenda, a kao obrazloženje toga navodi
trovanje. Točnije, trovanje hranom u poznatom
Caesars Palaceu. “Otrovali su me! Imao želučane
tegobe od nečeg što sam tamo pojeo”, rekao je Elton.
Glazbenica Carly Simon ovogodišnja je dobitnica
nagrade za životno djelo Američkog udruženja
kompozitora, autora i izdavača - ASCAP. To su
obrazložili riječima da je Carly Simon oduvijek
ulagala svoje srce i dušu u svoje pisanje pjesama.
Valentinovo u Santa Barbari
Jennifer Lopez uživa u ljubavi
Jennifer Lopez sa svo-
jim dečkom Casperom
Valentinovo je provela u
Santa Barbari.
Fotografirana je dok je
sa širokim osmjehom na
licu ležala na dečku Cas-
peru dok se on ljuljao na
ljuljački. Ponašali su se
kao dvoje tinejdžera koji
su prvi put zaljubljeni. Ve -
lika razlika u godinama
među njima se uopće nije
primjetila jer su se oboje
ponašali podjednako dje-
tinjasto. Nakon što su se
nauživali na ljuljački otišli
su prošetati uz ocean.
Romantičan izlazak zao-
kružili su tako što su u
pijesku na plaži nacrtali
srce u koje su upisali ‘Je -
nnifer + Casper’.
Svoju ljubavnu idilu
nastavili su i putovanjem
u Brazil. U nedjelju su pri-
sustvovali karnevalu u
Riju. Par se oduševio po -
vorkom, a J. Lo je bila po -
sebno dobro raspoložena i
cijelo vrijeme je ma hala
fanovima koji su je prepo-
znali.
enika: o jazzu i Balkanu, o novom albumu i New Yorku
bio je
ael Jackson
oji je radio posljednju Jacksonovu turneju
te album koji će biti objavljen za svjetsko tržište
novih jazz škola, festivala,
kao i veća zastupljenost na
TV i radio medijima. Jazz je
koncertna glazba. Ona uvijek
ima publike i transformira se
i kombinira s raznim stilo-
vima i evoluira. Samo tre-
bamo biti više kreativniji i ne
robovati ustaljenoj “etiketi”.
Nije jazz samo swing... swing
je dio jazza. Ne zaboravimo
da je najprodavaniji album u
povijesti svjetske glazbe
“Thriller” Michaela Jack-
sona upravo radio Quincey
Jones - vrsni jazz glazbenik i
Big Band kompozitor. Uz -
mimo primjer da smo mi u
Makedoniji prvi u povijesti
uspjeli dobiti nagrade za kon-
cert godine, jazz album
godine i dobili dogovore od
kompanije kao što su Ford i
Tikveš kao zaštitna lica i
jasno pokazali da su jazz
glazbenici vrhunski brand i
ponos kulture jedne zemlje,
a to treba biti i svaki predan
umjetnik u svakom polju koji
radi uspješno i predstavlja
svoju zemlju.
Kakva je razlika u
publici? Tko čini najveći dio
Vaše publike? Može li se
uopće napraviti usporedba
takve vrste?
Apsolutno ne. Tijekom
godina, uradili smo više od
400 koncerta na Balkanu,
Europi i Americi i mogu vam
reći da je publika najrazno-
vidnija. Od mladih glazbe-
nika do starijih uživatelja
glazbe, pa do slučajnih i
radoznalih ljudi do velepo-
slanika i raznih umjetnika pa
političara svih rasa i vrsta...
Ljudi uvijek žele uživati i čuti
nešto novo i zanimljivo svaki
dan. To se da iskoristiti i
potruditi da zadržimo nji-
hovu pozornost.
Prvi ste Makedonci
nastupali u Blue Note jazz
Clubu u NYC. Kakav je bio
osjećaj?
Fantastičan. Još od rane
mladosti slušali smo albume
kao Keith Jarret live at the
Blue Note i nismo ni sanjali
da će doći dan kada ćemo i
mi biti na istom mjestu, i to
kao izvođači. Kad smo prvi
put ušli u backstage na dru-
gom katu gdje su prije nas
bili legende kao Chick Corea,
Herbie Hancock, John Scofi-
eld, shvatili smo da je svaki
san ostvarljiv ukoliko se
dovoljno potrudimo da se taj
ostvari. Blue Note je najpo-
znatiji jazz klub u svijetu i
velika je čast i zadovoljstvo
nastupati i muzicirati u toj
lokaciji.
Kako je svirati jazz na
jednom takvom mjestu i na
ovim našim prostorima?
Kad prođu prvi dojmovi
samog mjesta, osjećaj je isti.
Nastup jednog glazbenika i
kako će se on osjećati ovisi o
njemu samom kao i od pu -
blike. To je jedan interaktivni
odnos. Ako publika ima više
razumijevanja za glazbu,
utoliko bolje, ali glazbenik je
na prvom mjestu taj koji oda-
šilje energiju i koji se mora
potruditi da “izmami” plje-
sak slušateljima.
Kakav je osjećaj nastu-
pati s ocem? Koliko tu ima
zvuka grupe Leb i sol?
To je kao da svirate s gru-
pom Leb i Sol. Osnova prepo-
znatljivosti benda je uvijek
bila ritmika i gitara. Muzici-
rati s legendom Garabetom
je nama prirodna stvar, bu -
dući da smo s njim od po -
četka karijere. Moram vam
reći da koliko čovjek ide
naprijed u usavršavanju sv -
oje umjetnosti i modernim
tokovima, stari vuk uvijek
nas uspijeva iznenaditi ne -
kom majstorijom. Ljudi po -
put glazbenika iz Leb i sola
su značajni ne samo zbog
toga što predstavljaju jednu
epohu u glazbi, već zbog toga
što su pokazali kako se svira
iz duše, a ne samo preko inte-
lekta.
Surađivali ste sa svjet-
ski poznatim glazbenicima.
Tko je, ako se tako može reći,
na Vas imao najveći utjecaj?
Ostvarili smo puno sur -
adnji. Mogu vam reći da
svaki umjetnik nosi svoju
priču i na vas ostavi neki
trag. Recimo suradnja sa St -
ingovim perkusionistom koji
se zove Rhani Krija je bilo
posebno zadovoljstvo za nas
i naučili smo još jednom
koliko su veliki ljudi jedno-
stavni i otvoreni. Od takvih
ljudi shvatiš da je glazba - je -
zik. Treba poznavati odgova-
rajući jezik kako bi komuni-
cirao. Ako ga poznaješ, sve je
lako.
Ima li ikakve šanse da
Vas uskoro čujemo u BiH, u
Sarajevu ili Mostaru na pri-
mjer?
Zašto da ne?! Završili
smo s drugim dijelom “Make-
donskog srca” i počinjemo s
novim albumom “Tavitjan
Bro t hersa” na kojem će go -
stovati glazbenici iz svjetske
jazz scene. Isto tako u pri-
premi je “Makedonsko srce
vol.3”, a bit će nam posebno
drago promovirati sav taj
materijal u BiH uživo.
Drugi dio albuma “Makedonsko srce kuca”
je već najprodavaniji album ove godine u
Makedoniji, što nama čini posebno
zadovoljstvo. U pripremi je “Makedonsko srce
vol.3”, a bit će nam posebno drago promovirati
sav taj materijal u BIH uživo, kaže nam Diran
Kultura
56
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Andy Warhol
Na današnji dan prije 25 godina umro je Andy Warhol
(1928. - 1987.), američki slikar, dizajner i filmski
stvaratelj rusinskog i ukrajinskog podrijetla. U prvoj
polovici 60-ih godina postaje vodeća ličnost pop arta.
25
I
z
d
v
a
j
a
m
o
Događaji i
ljudi u fokusu
Tekstovi, eseji...
Predstavljena
knjiga “Sloboda
u rezervatu”
Knjiga novinskih tekstova, eseja
i feljtona Veselka Tenžere “Slo-
boda u rezervatu” predstav-
ljena je u zagrebačkoj knjižari
Profil megastore. O Tenžerinim
tekstovima govorili su književni
kritičari Velimir Visković,
Zdravko Zima i novinar Ivica
Đikić. Visković smatra kako je
Tenžera od literature očekivao
da ima odgovoran odnos prema
zbilji. Premda nije volio borhe-
sovce, cijenio je fantastiku
Stjepana Čuića, rekao je Visko-
vić dodavši kako je Tenžera kao
konzervativac vjerovao u novo-
tarije. Po Viskovićevim riječima
Tenžera je bio nevjerojatno
vješt pripovjedač, a feljtoni će
mu nadživjeti vrijeme, jer su po
literarnoj vrijednosti uz bok
Matoševim tekstovima.
Iako su ovi mladi umjetnici studenti iste akademije, svi imaju
različite poetike i različite govore. Spaja ih svijest o njihovom radu
i vrlo jasna ideja kojom se svaki od njih na svoj osebujan način bavi
• Piše: Ana Topić
• kultura@dnevni-list.ba
Sarajevska galerija Novi
hram je u okviru međuna-
rodnog festivala “Sarajevska
zima” ugostila studente ma -
ster studija Akademije likov-
nih umjetnosti Sarajevo.
Šest studenata ove aka-
demije Bojana Baralić, Nina
Popović, Bojana Pačavra,
Olivera Šipka, Miodrag Niko-
lić i Vladmir Klepić je izložilo
svoje radove i time se pred-
stavilo sarajevskoj publici.
Neki od njih i prvi put. Svaki
od ovih radova nosi snažan
osobni govor mladog umjet-
nika koji se kreće u rasponu
od čistog bavljenja likovnom
problematikom do eksperi-
menta i dijaloga sa suvreme-
nim okruženjem, ekonomi-
jom i potrošačkim društvom
- apolitično i s viskom dozom
duhovnog sažimanja s vlasti-
tim djelom.
Suvremena produkcija
Iako su ovi mladi umjet-
nici studenti iste akademije,
svi imaju različite poetike i
različite govore. Spaja ih svi-
jest o njihovom radu i vrlo
jasna ideja kojom se svaki od
njih na svoj osebujan način
bavi. - Iako rade suvremenu
produkciju, ne zaboravljaju
korijene suvremene umjetno-
sti, rekao je dr. Siniša Vido-
vić, povjesničar umjetnosti
autor kataloga izložbe profe-
sor na Akademiji likovnih
umjetnosti u Banjoj Luci.
Razvijajući priču na šest
paralelnih traka koje su
smještene u okviru prostora
galerije Novi hram, uspo-
stavljena je jasna poruka o
mogućoj prepoznatljivoj i
jedinstvenoj priči koja doka-
zuje kako je ono što ujedi-
njuje ove autore čistoća ideje
u vizualnom obliku.
Tako se Bojana Baralić u
svom prvom radu bavi istra-
živanjem identiteta subjekta
i fizičkog svijeta pri čemu
pokušava naznačiti meha-
nizme koji ga oblikuju. Drugi
rad koji je ova mlada umjet-
nica predstavila je perfor-
mansu dokumentiran video-
radom pod nazivom “Natu-
ralizacija plastike”. U njemu
dovodi u pitanje suvremenu
proizvodnju hrane za koju se
koriste vještački dodaci i
time problematizira odnos
čovjeka prema prirodi.
Olivera Šipka se predsta-
vila s ukupno tri rada, a kako
nam je rekla, iza sebe ima
ukupno šest samostalnih i
niz kolektivnih izložbi na
kojima je svoje radove pred-
stavila diljem Europe. Tri
izložena djela su dio ciklusa
od 13 slika velikog formata
koje su inspirirane kućom
Vuka Stefanovića Karadžića
u Tršću. –Ovaj ciklus radim
već dugo, djela koja sam izlo-
žila u galeriji Novi hram
nastala su u razdoblju od
šest mjeseci i posebno za
“Sarajevsku zimu”.
“Krećem od realizma, ali
svoju likovnu poetiku svo-
dim na znak koji provodim
kroz svoje slike”, objašnjava
nam Olivera Šipka ideje koje
stoje iza njezinih slika i
dodaje kako je “Sarajevska
zima” u Bosni i Hercegovini
najbolja prilika mladim
umjetnicima da se predstave
široj publici.
Nova slika i novi svijet
Miodrag Nikolić svojim
prikazima poza bodybuil-
dera stvara ciklus pod nazi-
vom “Nadljudi” i tako preko
crteža aktualizira probleme
odnosa prema ljudskom
tijelu dok Vladimir Klepić
ispituje način na koji mod -
erne informacijske tehnolo-
gije današnjice utječu na
prijenos informacija i to kroz
seriju radova koji proma-
trače tjeraju da se kreću i
tako otkrivaju novu sliku i
novi svijet. –Radi se o tome
da suvremeni urbani čovjek
više voli gledati virtualne
id ilične pejzaže nego boraviti
u njima, objašnjava Klepić. I
na ovaj način se granice
crteža pomjeraju, a crtež
postaje svojevrstan dina-
mički crtež.
Uz spomenute radove
nalaze se i dvije instalacije u
prostoru, Bojane Pačavre
koja svojom instalacijom
“Stol” ovaj objekt upotre-
bljava kao matricu za tiska-
nje grafičkog lista u tehnici
drvoreza i tako stvara vezu s
tradicijom ready-madea te
Nine Popović koja preispituje
crtež kao jedan od osnovnih
i najstarijih slikarskih teh-
nika i prenosi ga u suvre-
meno pretvarajući ga u insta-
laciju. “Koncept ovoga rada
je s promišljanjima i interve-
ncijama nastajao kroz za -
dnjih godinu dana”, rekla
nam je Nina Popović. Os -
novna težnja ove instalacije
jes t osuvremeniti crtež, pra-
titi kretanje linije i ovo kreta-
nje uvesti u arhitektonski
prostor.
Mjesto na likovnoj sceni
Ovih šest mladih umjet-
nika sa svojih šest različitih
priča se na čisto likovni
način bavi likovnim elemen-
tima i time svjedoče kako ne
postoje ni lokalne i globalne
granice te da je njihov jezik
lak, čitljiv i razumljiv, rekao
je dr. Siniša Vidaković i do -
dao kako se nada da će nji -
hovi kolege s Akademije lik -
ovnih umjetnosti u Sarajevu
prepoznati ovu vrstu žive
energije i shvatiti da ne po -
stoje problemi koji optere-
ćuju ideje ovih mladih umjet-
nika.
Prije ove izložbe spome-
nuti su se autori već pred-
stavljali domaćoj i svjetskoj
publici te tako stekli mjesto
na likovnoj sceni. Ovom
izložbom obuhvaćen je samo
jedan segment njihovog
umjetničkog djelovanja.
Izložba će biti otvorena do
29. veljače.
Šest različitih
priča mladih
banjolučkih
umjetnika
U sarajevskoj galeriji Novi Hram otvorena izložba stu
Razvijajući pričuna šest paralelnihtraka uspostavljena je jasna
poruka o mogućoj prepoznatljivoj i jedinstvenoj priči
57
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
U Satiričkom kazalištu Kerempuhu otvoren je 21.
Lidrano, smotra literarnoga, dramsko-scenskog i
novinarskog stvaralaštva učenika zagrebačkih osnovnih
i srednjih škola na kojem će do 24. veljače 800 učenika
iz 57 škola predstaviti književne i novinarske uratke.
U dubrovačkom kazalištu Marina Držića 2. ožujka
premijerno će biti prikazana predstava “Prasac koji
gleda u sunce” autorice i redateljice Olje Lozice,
najavljeno je na konferenciji za novinare. U predstavi
glume Zdeslav Čotić, Gracija Filipović, Mirej Stanić...
Nagrada mu uručena u Düsseldorfu
U Ateljeu Figure oduševile publiku
Bosanskohercegovački književnik
Dževad Karahasan ovogodišnji je
dobitnik najuglednije njemačke
književne nagrade “Heinrich
Heine” i ujedno prvi književnik koji
je zaslužio to priznanje, a dolazi s
područja izvan njemačkog jezič-
nog kruga, objavio je u ponedje-
ljak radio Deutsche Welle (DW).
Karahasanu je ova nagrada uru-
čena 17. veljače u Düsseldorfu, a
dodijelio mu ju je Joseph Kruse,
predsjedatelj društva “Heinrich
Heine”. Lothar Mueller, književni
kritičar i novinar lista “Sueddeu-
tsche Zeitung”, u prigodnom je
govoru na svečanosti dodjele
nagrade podsjetio na Karahasa-
novu neobičnu životnu sudbinu,
od rođenja u tadašnjem Duvnu,
preko rata u Sarajevu koje će bitno
obilježiti njegovo stvaranje kroz
“Dnevnik selidbe” i njegova bipo-
larna života između toga grada te
Graza i Berlina. “Karahasan se
uzdiže ne samo stilom i jezikom,
nego i svojom interpretacijom
vremena i prostora”, kazao je
Mueller.
Sam Karahasn je kazao kako mu
nagrada “Heinrich Heine” puno
znači kako zbog samog tog pisca,
tako i zbog onih koji su tu nagradu
dobili prije njega. “Jednostavno
ova nagrada mnogo znači svakom
piscu koji želi ozbiljno raditi na
književnosti, koji književnost piše
ne radi toga da pokazuje sebe,
nego s ambicijom da služi jeziku,
da se otvara drugim ljudima, da
traži sugovornike”, izjavio je Kara-
hasan.
U Ateljeu Figure u Sarajevu u
sklopu “Sarajevske zime” održan
je koncert ženske vokalne skupine
Corona, koja je na ovaj način pro-
slavila 20 godina postojanja. U
prepunom Ateljeu publika je
između izvedbi pjesama, od kojih
je svaka ispraćena burnim plje-
skom, imala priliku čuti i doživljaje
i iskustva članica Corone vezane
za rad u ovom vokalnom ansam-
blu.
Ove dame, na svoj šarmatan i
duhovit način, večeras su uspjele
očarati sarajevsku publiku. Ženski
vokalni ansambl Corona osnovao
je pod imenom “Sarajevske pahu-
lje” Slobodan Kovačević - Dodo,
ratne 1992. godine. Ansambl dje-
luje kao sekcija Akademskog kul-
turnog centra Sveučilišta u Sara-
jevu “SELJO”. Corona njeguje tra-
dicionalnu glazbu Bosne i Herce-
govine i regije te na svojim kon-
certima u zemlji i u inostranstvu
predstavlja našu kulturnu i
umjetničku baštinu. Tijana Vignje-
vić, diplomirana dirigentica, pre-
uzela je vođenje ansambla 1997.
godine. Uz Tijanu danas u ansam-
blu Corona nastupaju: Maša
Miskin, Anida Isanović, Vanesa
Sijerčić, Dunja Kazić, Adelita
Rizvanović, Ajla Smajlović, Esma
Sulejmanagić, Renata Kurtalić,
Darja Softić-Kadenić. A.C.
Dževadu Karahasanu
nagrada “Heinrich Heine”
Ženska skupina Corona
obilježila 20 godina rada
udenata Master studija ALU-a Banja Luka
Ovih šest mladih umjetnika
sa svojih šest različitih
priča se na čisto likovni
način bavi likovnim
elementima i time
svjedoče kako ne postoje
ni lokalne i globalne gra-
nice te da je njihov jezik
lak, čitljiv i razumljiv, rekao
je dr. Siniša Vidaković
Koncept ovoga rada je
s promišljanjima i i
ntervencijama nastajao
kroz zadnjih godinu dana,
rekla nam je Nina Popović
Prije ove izložbe spomenuti suse autori već predstavljali domaćoj i
svjetskoj publici te tako stekli mjesto na likovnoj sceni
Svaki odovihradova nosi snažanosobni govor mladog umjetnika
Stil života
58
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Fantastična proljetno-ljetna kolekcija Dolce & Gab-
bane, sva u znaku voća, povrća, cvijeća i egzotike,
osvanula je na još jednoj naslovnici Voguea. Ovaj put u
glavnoj ulozi je mlada američka manekenska zvijezda
Karlie Kloss, koja je u vrućim Gabbaninim krpicama
pozirala za ožujski cover korejskog Voguea.
• Piše: S.Dedić
• stil@dnevni-list.ba
Bečki izložbeni prostor
MUSA do 26. svibnja ove
godine predstavlja izložbu
pod nazivom “Beauty Con-
test” koja obuhvaća pozicije
austrijskih i međunarodnih
umjetnika koje su fokusirane
na ljudsku težnju za vlastitom
tjelesnom ljepotom te čežnju
za ljepotom drugih. Neki od
umjetnika čiji radovi će biti
predstavljeni u okviru izložbe
su i Irene AndessneR, Liese-
lott Beschorner, Clarina Bez-
zola, Eva Choungfux, Leslie
de Melo, Mehmet Emir, Gerda
Fassel, Sissi Farassat, Matt-
hias Herrmann, Anna Jermo-
Mladolikom izgledu pom-
ažu njega kože, prehrana,
stanje duha, sjaj u oku, ali i
izbor frizure kao i boje za
kosu. Nova boja kose mora
izgledati prirodno da bi vam
laskala i da bi učinila da se
osjećate mlađima. Pogle-
dajte nekoliko savjeta koje bi
trebale znati.
Koja je najgora pogreška
koju možete napraviti?
Pokušati održati jednaku
boju kose koju ste imali dok
ste bili mlađi. Kako starite,
ton vaše kože se mijenja, kao
i tekstura vaše kose, stoga je
važno svakih nekoliko godina
napraviti make over kose. To
ne treba biti dramatična pro-
mjena, nego više prilagodba.
Nekoliko pramenova može
učiniti čuda.
Kako sijeda kosa može
izgledati mlađe?
Trik je u tome da na kosi
napravite pramenove odgo-
varajuće boje. Helen Mirren
je odličan primjer, jer je nje-
zina boja kose savršena. Ako
među sijedu kosu dodate
svjetlije pramenove, kosa će
vam postati blještavija, a
time i glamuroznija.
Možete li vratiti svoju
prirodnu boju ako vam je 40?
Da, ali morate biti pažljivi
da izaberete nježnije nijanse.
Najbolji način za povratak
prirodne boje kose je izabrati
svoju prirodnu boju, a zatim
joj dodati pramenove svjetlije
nijanse. Međutim, ako mislite
da je to previše posla i teško
održavati, tražite nijansiranu
boju za kosu koja sama po
sebi daje učinak pramenova.
Treba li kosi drukčija nje-
ga kako starite?
Sijedu kosu najbolje ćete
njegovati bojenjem, šampo-
nima za sjaj i s puno regene-
ratora. Ali uvijek koristite
lagane proizvode koji vam
neće otežati kosu, ali će joj
dati dovoljno vlažnosti.
Jesu li boje za kućno boje-
nje kose dovoljno dobre za
prekrivanje sijedih?
Postoje zaista odlični
proizvodi za kućno bojenje,
pa bi odgovor bio da. Vrlo je
važno da kod bojenja kod
kuće ne budete previše avan-
turistički raspoloženi. Budite
praktični i jednostavni, a za
sve kompliciranije želje posje-
tite frizera.
Koja boja izgleda najmla-
dolikije?
Plava je najnježnija boja i
lijepo pristaje uz gotovo sve
tonove kože. Ali plava boja
samo je za one žene koje zai-
sta žele biti plavuše i dobro se
osjećaju s njom. Ipak, plava
ima veliki spektar izbora, pa
sigurno ima nešto i za vaš
ukus.
Kada mijenjam boju
ko se, trebam li se šišati?
Ne nužno. Možda bi bilo
dobro prvo obojiti kosu, a
zatim frizuru prilagoditi pro-
mjeni boje.
Treba li se šminka mije-
njati s bojom kose?
Ako ste promijenili okvir
oko lica, trebali biste biti
pažljivi s šminkom. Morat
ćete ponovno otkrivati koje
vam boje pristaju.
Kako instantno mogu
skinuti deset godina?
Sve je u pravoj nijansi
boje. Trik je u tome da vam
temeljna boja bude što neu-
tralnija, a zatim blistavim
pramenovima dobijete veći
sjaj. Ako vam nakon posjeta
frizeru nitko ne kaže “Sviđa
mi se tvoja frizura” ili boja, to
je siguran znak da trebate
promijeniti frizera.
Mladolikom izgledu pomažu njega kože, stanje duha, ali i izbor frizure kao i boje za kosu
Sve je u pravoj nijansi boje
Izložba ‘Beauty Contest’: ljudska težnja za vlastitom tjeles
Ljepota kao kultu
Romantična klasična britanska bajka
Burberry je odrastao i postao
romantičan. Bez previše okoliša-
nja, Christopher Bailey je s prvim
modelom odjevenim u dugi dvo-
bojni kaput uz žuti remen s maš-
nom i poštarskom kapicom poka-
zao u kojem će se smjeru ova divna
modna priča razvijati. Bailey se
vraća korijenima Burberryja,
romantično-klasičnoj britanskoj
bajci. Britanska tradicija i nei-
zbježni country komadi (koji su
Burberryjevo opće mjesto) ukusno
su začinjeni humorom i opakim
suvremenim komadima poput
sunčanih naočala. Kaputi doslovce
rasturaju, a maštovite kape, kišo-
brani, remeni i torbe najavljuju
uzbudljivu jesen. Uz ženske
modele, ovaj je mladi britanski
genij pokazao i nekoliko muških
modela. Oni su također inspirirani
početkom prošlog stoljeća, ali su
siluete prilagođene mlađoj publici.
Hlače su iznimno uske, a sakoi
imaju tek dva gumba. Veliku ulogu
i u muškoj modi za Baileyja igra
modni dodatak. Muškarca čini
dobar šal, kravata, rukavice i torba,
a Bailey svakako to podržava.
Burberry Prorsum: Jesen/zima 2012./2013.
Uskladite torbe s oblikom tijela
Baš kao i odjeća te ostali modni
dodaci, i torbe imaju svoja mala
pravila kojih se morate pridržavati
pri odabiru. Ako ste visoki, trebalo
bi izbjegavati torbe oštrih rubova i
umjesto toga odabrati one zao-
bljene, koje će napraviti kontrast u
odnosu na vašu izduženu figuru.
Za visoke – Kraći remen predstavlja
bolju opciju od dugačkog.
Za punašnije – U slučaju da imate
naglašene obline, najbolje će vam
pristajati torbe jasno definiranih
kontura. Odreknite se upadljivih
uzoraka i odaberite komade neu-
tralnih boja.
Zaniske– Niže dame bi trebale birati
torbe srednje veličine koje na njima
neće djelovati previše glomazno, a
ipak će poslužiti za nošenje svih
nužnih sitnica.
Zavitke– Vitkim ženama odgovaraju
torbe koje se nose dijagonalno
preko grudi i na taj način vizualno
ističu obline. Izbjegavajte prevelike
komade koji mogu djelovati nez-
grapno prema vašem tijelu.
Mala pravila odabira
Revija kolekcije dizajnerice Pam
Hogg na Tjednu mode u Londonu.
FOTO
Vijest
Izložba obuhvaća radove i umjetničke poglede na opsjednutost i fas
59
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Visoki kolesterol u četrdesetim godinama povećava rizik od razvoja Alzhei-
merove bolesti kasnije u životu. Razvoj Alzheimerove bolesti povezuje se i
s drugim oboljenjima krvožilnog sustava poput visokog krvnog tlaka.
Visoki krvni tlak može oštetiti krvne žile u mozgu i oslabjeti područja
mozga koja su bitna za donošenje odluka, pamćenje i verbalne vještine.
Visoki krvni tlak može i ubrzati razvoj već nastale Alzheimerove bolesti.
Supstance koje sadrži crno vino djeluju na sličan način
kako djeluju probiotici (korisne bakterije) u jogurtu. Kada
virus gripe ili prehlade uđe u vaš sustav, on se počinje
multiplicirati, a komponente sadržane u vinu sprječavaju
da se to dogodi. Ako ne pijete, sličan učinak ima grožđe ili
kikiriki čije su unutarnje ljuskice bogate resveratrolom.
snom ljepotom te čežnja za ljepotom drugih
urni fenomen
Depresija poslije gubitka
bliske osobe, dječja stidlji-
vost, ovisnosti od interneta i
mnogi oblici ponašanja koji
su dosad smatrani samo neo-
bičnim ili prolaznim sta nji-
ma, uskoro bi mogli da bu d u
klasificirani u SAD kao men-
talna oboljenja.
To su smjernice koje su
predložene za izmijenjeno
peto izdanje Dijagnostičkog
i statističkog priručnika
me ntalnih oboljenja (DSM5),
koji su SAD važi za svojevr-
snu “bibliju” u domeni men-
talnog zdravlja, ali ima veli-
kog utjecaja i na rad europ-
skih psihijatara i psihologa.
Mada izmjene o kojima je
riječ neće direktno utjecati
na ovdašnju kliničku praksu
- koja se rukovodi drugačijim
smjernicama - eksperti tvrde
da bi one u krajnjem rezul-
tatu mogle da utiču na per-
cepciju i način razmišljanja
str učne javnosti, i na taj
na čin nanesu nepopravljivu
štetu.
Milijuni ljudi, između ost-
alog i u europskim zem lj ama,
zbog njih bi mogli da dobiju
psihijatrijske dijagnoze koje
bi nepovoljno utjecale na
čitav njihov život. Stidljivost
bi, tako mogla da postane
dru š t vena fobija, povuče-
nost u sebe Aspergerov sin-
drom (autizam), tuga zbog
gubitka bliske osobe depre-
sija, i tako dalje.
Šef Instituta za psiholo-
giju Univerziteta u Liverpo-
olu Peter Kidman smatra da
bi to “patologiziralo čitav niz
problema koji nikada nisu
smatrani mentalnom bole-
šću. Mnogi koji su stidljivi, u
žalosti, ekscentrični, ili imaju
nekonvencionalan ljubavni
život, iznenada bi dobili eti-
ketu duševnih bolesnika”,
smatra on, i dodaje da to “nije
ispravno, nije točno, i nije
humano”.
Drugi stručnjaci, pak,
zamjeraju da bi nastojanje da
se svakodnevni problemi
ljudske duše strpaju u ladice
medicinskih definicija doni-
jeli više štete nego koristi i da
bi milijunu ljudi zbog njih
dobili pogrešne dijagnoze i
pogrešnu terapiju, često i
veoma jakim lijekovima.
Ovakvo mišljenje dijeli i
američki psihijatar Allen
Francis, s Univerziteta Djuk
u Sjevernoj Karolini, doda-
jući da će DSM5 “radikalno i
bezobzirno proširiti granice
psihijatrije”, dok njegov kol-
ega David Atkins, s Univerzi-
teta Peperdin u Los Angele su,
smatra, kao i mnogi drugi
članovi Američkog udruženja
psihijatara, da u osnovi novih
smjernica leži zalaganje far-
maceutske industrije, koja na
taj način želi da poveća pro-
daju svojih lijekova.
Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih oboljenja u SAD-u
Stidljivost, tuga i usamljenost
postaju mentalne bolesti
Zimsko vrijeme je vrijeme
viroza, od jednostavnijih i
kraćih prehlada do težih
višednevnih viroza s poviše-
nom temperaturom. S hlad-
nijim danima, gripe i pre-
hlade napadaju naš organi-
zam, a kako bismo dobili
bitku, moramo ojačati imuni-
tet.
S obzirom na osobito
niske temperature koje su
posljednjih dana pogodile
cijelu BiH, sve je više građana
koji traže pomoć liječnika i
farmaceuta zbog prehlade,
hunjavice i viroza. Liječnici u
Domovima zdravlja preporu-
čuju konzumiranje toplih
napitaka, svježeg voća i
povrća kako bi ojačali imuno-
loški sustav, jer osobe s jakim
imunološkim sustavom lakše
će se nositi sa zdravstvenim
problemima, od osoba čiji je
organizam preslab za borbu
s virusima i bakterijama.
S njima se slaže i dr.
Meliha Mehić, stručna surad-
nica za medicinsku podršku
u Bosnalijeku, koja ističe
kako je najčešće zimske
tegobe najbolje preventirati
jačanjem imuniteta, kako bi
spriječili rizik od težih infek-
cija, ali i mogućih komplika-
cija. No kako vrlo često hra-
nom ne uspijemo zadovoljiti
svakodnevne potrebe orga-
nizma za vitaminima, stoga
je vrlo bitno unositi vitamine
u obliku suplemenata.
S obzirom da građani pri
pojavi prvih simptoma naj-
prije pomoć potraže u obli-
žnjim ljekarnama, ono što oni
najčešće preporučuju jesu
upravo lijekovi koji se primje-
njuju u simptomatskoj tera-
piji s ciljem ublažavanja,
simptoma kao što su povi-
šena tjelesna temperatura,
kašljanje, kihanje, bol u sinu-
sima i drugi. Malo istraživa-
nje koje smo proveli po mos-
tarskim ljekarnama poka-
zalo je kako su Rhinostop
(koji istovremeno otklanja
više neugodnih simptoma
prehlade i gripe, brzo djeluje,
a dostupan je i u obliku sirupa
za djecu) te Royal Jelly (kap-
sule sa sadržajem matične
mliječi jačaju imunitet, daju
organizmu energiju i vital-
nost ) najprihvaćeniji od
građana u ovoj skupini proi-
zvoda, jer ih odlikuje doka-
zana učinkovitost i pristu-
pačna cijena. “ Kao kombini-
rani proizvod sa tri aktivna
sastojka, Rhinostop postiže
mnogo bolje rezultate i
znatno se češće primjenjuje u
poređenju sa proizvodima
koji sadrže samo jednu kom-
ponentu. Najbolje rezultate
u otklanjanju simptoma pre-
hlade i gripe postiže kada se
uzme na vrijeme, tj. na sam-
om početku javljanja simp-
toma.” ističe dr. Mehić doda-
jući kako je i matična mliječ
u Royal Jelly kapsulama
zastupljena u optimalnim
koncentracijama te u obliku
koji omogućava odličnu
apsorpciju u tkivo i najviši
stepen iskoristljivosti svih
njenih sastojaka.
Stoga, kako bi spriječili
rizik od obolijevanja od gripe
i prehlade ono što nikako ne
bi smjeli zaboraviti jest
upravo važnost jačanja imu-
niteta koji je osnovni predu-
vjet za zdravlje čovjeka. S.D.
Zbog niskih temperatura sve je više oboljelih od respiratornih infekcija
Ojačajte imunitet - obranite
se od prehlade i gripe!
Osobe s jakim imunološkim sustavom lakše će se nositi sa zdravstvenim problemima
scinaciju fizičkim izgledom u suvremenome društvu
laewa, Maria Lassnig, Ras-
haad Newsome Cindy Sher-
man i Sula Zimmerberger.
Sloboda odlučivanja
Likovna umjetnost, moda
i mediji snažno su pridonijeli
transformaciji pojma ljepote
u posljednjih nekoliko deset-
ljeća. Uz djela brojnih među-
narodnih umjetnika ova
izložba nastoji predstaviti
ljepotu kao kulturni fenomen
pod vodstvom ne samo krutih
društvenih pravila i kriterija,
već i individualnih stajališta.
Izložba obuhvaća radove i
umjetničke poglede na opsj-
ednutost i fascinaciju fizič-
kim izgledom u suvremenome
društvu. Radovi predstavljaju
ključne stavove nekih od naj-
važnijih zastarjelih pojmova
univerzalne ljepote. Ljepota
se može tumačiti kao percipi-
rani ideal, čežnja za perfekci-
jom fenomena koji nastaje u
dubini ljudskog razuma, iako
pod utjecajem kulturnih
parametara, pa tako i u stal-
nim promjenama, ali ukorije-
njenim u percepciji svakog
pojedinca. Ljepota kao takva
sa svim svojim pojavnim obli-
cima i implikacijama koje je u
povijesti zauzimala čini samo
kulturalni fond na temelju
kojeg se današnji suvremeni
umjetnici približavaju toj
temi. Jer, koliko god naša
današnja svakodnevica pod-
liježe diktaturi ljepote, čovjek
kao individua nikada do sada
nije imao veću slobodu odlu-
čivanja o vlastitoj definiciji
ljepote.
Težnja za ljepotom
Radovi koji uključuju
videoprojekcije, slike, skul-
pture, instalacije i izvedbene
umjetnosti su pregledi, per-
cepcije i definicije pojedinih
umjetnika, od kojih su mnogi
pod utjecajem ženskih avan-
gardnih umjetnika kao što
su Maria Lassnig i Cindy
Sherman.Težnja za ljepotom
je u svima nama, ali ono što
vidimo kao lijepo se razlikuje
od osobe do osobe, i to ova
izložba upravo nastoji i
pokazati.
Svake srijede i subote na 16 strana
mali oglasnik
Besplatni
k
u
p
e
n

z
a

e
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
Dnevni
list
Iskoristite mogućnost da brzo i jednostavno dođete do Vašeg
primjerka Dnevnog lista. Ako se pretplatite, mi ćemo Vam
svako jutro dostaviti najnoviji primjerak Dnevnog lista na Vašu
adresu – besplatno. Svaki dan Dnevni list piše o aktualnim
novostima iz unutarnje i vanjske politike, biznisa, kulture,
sporta, s bezbrojnim prilozima i preglednim odgovorima na sva
aktualna društvena pitanja. Uštedite Vaše vrijeme i
izaberite jednu od sljedećih mogućnosti pretplate:
• pretplata na jedan mjesec 30,00KM
• pretplata na tri mjeseca 90,00KM
• pretplata na šest mjeseci 180,00KM
• pretplata na jednu godinu 360,00KM
PRIJAVA ZA PRETPLATU
1. INFORMACIJE O PRETPLATNIKU
Naziv
ID broj ID PDV broj
Adresa - (navesti ulicu, grad i
poštanski broj)
Telefon Fax
E-mail adresa Kontakt osoba
2. INFORMACIJE O PRETPLATI
Broj primjeraka
Datum početka
pretplate
Datum završetka
pretplate
Pretplata na razdoblje (željenu opciju označiti sa X)
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
Razdoblje fakturiranja (označiti sa X)
Adresa za isporuku - (ako je različita od
sjedišta subjekta)
Popunjen obrazac poslati poštom na adrese:
Kralja Petra Krešimira IV 66/2 88 000 Mostar, Koševo 28, 71 000 Sarajevo, ili faxom na brojeve:
036 313-370, 033 719-755 ili e-mailom na adrese: marketing@dnevni-list.ba, dnevni.ba@bih.net.ba
Potpis ovlašćene osobe:
Najobuhvatniji
mali oglasnik
POSAO ponuda
POSAO potražnja
PONUDA
intelektualne
usluge
PONUDA zanatske
usluge
PONUDA razne
usluge
KUĆE ponuda
KUĆE
iznajmljivanje
KUĆE unajmljivanje
STANOVI prodaja
STANOVI kupnja
STANOVI zamjena
STANOVI
iznajmljivanje
STANOVI
unajmljivanje
ZEMLJIŠTA ponuda
POSL. PROSTORI
prodaja
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje
AUTOMOBILI
AUTOMOBILI
razna vozila
AUTOMOBILI
autodijelovi
MOTOCIKLI ponuda
MOBITELI ponuda
INF. OPREMA
ponuda
ŽIVOTINJE ponuda
potražnja
NAMJEŠTAJ
ponuda
RAZNA OPREMA
ponuda
ALATI I STROJEVI
ponuda
GLAZBENA
OPREMA
ponuda
RAZNO ponuda
Svoje SMS male oglase možete
slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Besplatna dostava na adresu!!!
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira IV. 66/2,
SPC Rondo, 88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web: www.dnevni-list.ba
e-mail: national-holdin@ tel.net.ba
Podružnice
Sarajevo: Koševo 28, 71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail: dnevni.ba@ bih.net.ba
p j p p j
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Adresa Redakcije:
na kioscima
GODINU DANA
(360 DANA) 540,00
POLA GODINE
(180 DANA) 270,00
3 MJESECA
( 90 DANA) 135,00
61
Srijeda • 22. 2. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
OBAVIJEST O SMRTI
BARTOL SUŠIĆ-BRACO pok. Mirka
Blago u Gospodinu preminuo u nedjelju, 19. veljače 2012. godine u svojoj 74. godini života.
Pokop će se obaviti u srijedu, 22. 2. 2012. u 14.30 sati na rimokatoličkom groblju Musala u Konjicu.
POČIVAO U MIRU BOŽJEM!
OŽALOŠĆENI: supruga Marica, kćerke Suzana, Olgica i Olivera, braća Branko i Zdravko, sestra Lidija, unučad Nikol, Dominik i Natali, bratići Dario, Maja, Ronald i
Tomislav, sestrići Dijana, Glorija i Gordan, zetovi Jozo, Slobodan i Dario, obitelji Sušić, Zovko, Jurić, Rašić, Šilić, Lalić, Arapović, Jovanović te ostala mnogobrojna
tugujuća rodbina, prijatelji i susjedi
Tužnim srcem i s boli u duši javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima tužnu vijest da je naš dragi
Poštovani, obavještavamo Vas
da obavijesti o smrti, sjećanja,posljednje pozdrave,
zahvale i sućuti možete
PO NOVOM CJENIKU I NAJPOVOLJNIJIM UVJETIMA
objavljivati u našoj novini preko naših suradnika u Vašem mjestu i to...
MOSTAR,
REDAKCIJA
Ulica Kralja Petra
Krešimira IV 66/2
Tel:036/313-370; 036/324-280
SARAJEVO,
REDAKCIJA
Ul. Koševo 28,
Tel.: 033/719-755
LJUBUŠKI
Dopisništvo i
marketing služba
Stjepana Radića bb
Zelena zgrada br 2
Tel/039/831-718
Pogrebne usluge doo Grubišić
039/831- 970
Fax: 039/ 833-556
Mob: 063/320-556
063/892-911
VITINA
Cvjećarna Boras, 88326 Vitina
Tel/039/841 010 Mob: 063/325-060
RADIŠIĆI
Cvjećarnica Viktorija
Tel: 039 832 303 Mob: 063 324 113
email: viktorijaradisici@net.hr
ŠIROKI BRIJEG
Cvjećarnica - Pogrebna oprema
MIŠIĆ, vl. D. Hrkač
KLANAC
063/312 -538; 039/705-376;
039/705-379
Cvjećarnica - pogrebna oprema “Mila”
Fra Didaka Buntića 7c
063/850-266, 063/355-332
039/706-207, 039/706-306
Cvjećarnica usluga
Adam Topić
Ul. Stjepana Radića 9
039/703-606
NOVOTEKS D.O.O
Žrtava
domovinskog
rata bb, Kiseljak
030/877-212
novoteks@tel.net.ba
ČAPLJINA,
Salon pogrebne opreme i cvijeća
DUGANDŽIĆ, Ante Starčevića 4
Tel: 036/805-965;
063/ 320-915; 063/447-120
ČITLUK,
Cvjećara ČAVAR,
Pogrebne usluge Ćavar
Kralja Tomislava
063/360 901, 063/424 447
Cvjećara “ORHIDEJA”,
Pogrebne usluge
Primorac - Grgić
063/856-609, 036/642-928
GRUDE
Pogrebno poduzeće
KALIĆ doo,
Grude
ul. Mate Bobana 5
Tel/ fax: 039/662 276
mob: 063/326-276
063/328 276
email: kalic@tel.net.ba
STOLAC
Cvjećarna Begonija
Hr. Branitelja bb Stolac
Dežurni telefon 00-24
063-322-209,
Radnja 063-982-171,
036-862-385,
e-mail: niko.boskovic@yahoo.com
VITEZ
Mars doo, Divjak bb,
Vitez
Tel: 030/717-591
email: marsvitez@gmail.com
TV spektar
22. 2. 2012. 62
Na današnji dan:
Kelly Osbourne, kćerka Ozzyja Osbourna i TV voditeljica u Americi, još
jedna je u nizu žena iz Hollywooda koje su sudjelovale u reklamnoj kam-
panji Mine Milka. Da stvar bude još zanimljivija, Kelly je nabacila malo
starog holivudskog glamura, pa podsjeća na legendarnu divu Marilyn
Monroe, s plavom kosom i viklerima, te crvenim satenskim ogrtačem.
‘’Mliječne brkove” nije izbjegla čak ni pjevačica Kelly Rowland.
1987. -UToulouseuuFrancuskojpoletiojeprviAirbusA320,zrako-
plovsrednjegdoletaiprviputničkizrakoplovukojijeugrađena
napredna„fly-by-wire“tehnologija.
1997.-ZnanstvenicinaInstitutuRoslinuŠkotskojobjavilisurođenje
kloniraneovcenazvaneDolly.
Kelly Osbourne je novo lice “s brkovima”
TV 1
HAYAT
PINK BHT 1 OBN FTV

Satelitski
programi
SPORT1 SPORTKLUB TV SA
07.00 Udri muški, jutarnji program
09.45 Kursadžije, zabavni program
10.55 Ljubav i mržnja, serija
12.00 Info top, info. program
12.20 Porodični obračun, kviz
13.00 Brze pare, kviz
14.00 Miris proljeća, turska serija r.
14.40 Genijalci, humoristična serija
15.00 Sestre, meksička serija
15.50 Info top, info. program
16.10 Mala nevjesta, indijska serija
17.50 Info top,centralne vijesti
18.20 City Exclusive, emisija
18.50 Mala nevjesta, indijska serija
20.00 Đekna još nije umrla, a ka’ će
ne znamo, serija
21.00 Bračni sudija, emisija
22.15 Grand parada, glazbeni show
23.30 Miris proljeća, turska serija
00.10 Californication, serija
00.40 Posljednji jecaj,američki film
02.30 City Exclusive, emisija r.
02.50 Posljednji jecaj,američki film
07.00 Najava programa
07.05 Doba ljubavi,
igrana serija, ep. 23/24
08.00 Vijesti
08.05 Oluja, igrana serija,
37. ep. (R)
09.00 Vijesti
09.05 Zakon ljubavi,
igrana serija, 177. ep. (R)
10.00 Vijesti
10.05 Junska noć, igrana serija,
ep. 59/124
11.00 Vijesti
11.10 Kapital, biznis magazin (R)
12.00 Vijesti plus
12.15 Odlazak u svemir,
dok. serijal, ep. 4/14
13.00 Vijesti
13.05 CSI: New York,
igrana serija, ep. 2/22 (R)
14.00 Vijesti
14.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 37. ep. (R)
15.00 Vijesti
15.05 Zakon ljubavi,
igrana serija, 178. ep.
16.00 Junska noć,
igrana serija, ep. 59/124 (R)
17.00 Vijesti plus
17.15 Oluja, igrana serija,
38. ep.
18.15 TV Jedna,
magazin za žene (R)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Monster High, crtani film
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 38. ep.
21.05 CSI: Las Vegas,
igrana serija, ep. 2/22
22.20 Igra, igrana serija,
ep. 48/64
22.40 Život paparaca 1,
igrani film
00.15 Ponoćne vijesti
00.30 S one strane jezera,
igrani film
01.58 Noćni program
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 89. epizoda /12/
- Dječji program:
10.00 Pop Pixie, crtani film
10.15 Anđela Anakonda, crtani film
10.25 Škola za vampire
10.40 X Man, crtani film
11.00 Sve će biti dobro, igrana
serija, 126. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Villa Maria, igrana serija,
37. i 38. epizoda
14.00 Crtana serija
14.20 Pregled LP u nogometu
14.45 Paralele,
vanjskopolitički magazin, r.
15.15 Vijesti
15.25 Cimmer Fraj, igrana serija,
14. epizoda
16.00 Sve će biti dobro, igrana
serija, 127. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 90. epizoda /12/
18.15 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, /12/
19.10 Super Loto,
prijenos izvlačenja
19.30 Dnevnik 2
20.10 CSI: Miami,
igrana serija, 19. epizoda /12/
21.00 Larin izbor,
igrana serija, 89. epizoda
22.00 Cimmer Fraj,
igrana serija, 15. epizoda
22.30 Dnevnik 3
23.00 Fenomeni, izgubljeni arhivi,
dok. program, 9. epizoda
23.50 Nogomet: Liga prvaka:
Marseille - Inter,
snimka
01.30 Villa Maria, igrana serija,
37. i 38. epizoda
03.10 Dnevnik 3
03.40 Pregled programa
za četvrtak
07.00 Dobro jutro
09.10 Moko, mladi istraživač,
animirana serija, 37/39
09.15 Brooklynski most,
igrana serija, 18/35
09.40 Nema problema
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel, igrana serija, 38/142
11.05 Retrovizor, muzički program
11.30 Sjaj Pariza, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politički magazin, r.
13.15 Među specijalcima, strani
dokumentarni program, r.
14.15 BHT vijesti
14.25 Odličan, 5+, edukativna serija
14.30 Uspon, dokumentarni film
14.45 Robot Robi,
animirana serija, 19/52
15.00 Brooklynski most,
igrana serija, 19/35
15.25 Pim i Pom,
animirana serija, 4/26
15.40 Zlatno tele,
igrana serija, 5/8, r.
16.30 Kronika regija: Hercegovina
17.00 Sjaj Pariza,
igrana serija, 73/80
17.30 Euroimpuls, magazin
18.00 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Moko, mladi istraživač,
animirana serija, 38/39
19.00 Dnevnik 1
19.40 Muzički program
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet: Liga prvaka:
Basel 1893 - Bayern M.,
prijenos
22.45 Dnevnik 2
23.15 Na dnevnom redu,
informativni program
23.45 Zlatno tele, igrana serija, 6/8
00.30 Liga prvaka u fudbalu,
pregled
00.55 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
01.40 Pregled programa
za četvrtak
07.10 Mixmaster,
crtani film
07.35 Bunny Maloney,
crtani film
08.00 Kornjača Hero,
crtani film
08.25 Dječji program
10.35 Studio Moderna
10.55 Ukleta Marijana (12),
meksička telenovela
11.50 Crime Time,
crtani film
11.55 OBN Info,
informativni program
12.15 Studio Moderna
12.35 Naša mala klinika,
domaća humoristična serija
13.20 Odmori se, zaslužio si (16),
domaća serija
14.20 Dolina vukova (16), turska
kriminalistička serija
16.00 Ukleta Marijana (12),
meksička telenovela
16.50 Naša mala klinika,
domaća humoristična serija
17.45 Prijenos utakmice, Euro Liga
Manc.City - Porto
18.40 OBN Info,
informativni program
18.55 Prijenos utakmice, Euro Liga
Manc.City-Porto
20.00 Odmori se, zasližio si (16),
domaća serija
21.00 Dolina vukova (16), turska
kriminalistička serija
22.05 Vox populi
22.10 Daleko od nje (16),
igrani film
23.50 Dolina vukova (16), turska
kriminalistička serija
00.55 OBN Info,
informativni program
01.00 OBN Sport,
sportski pregled
01.05 Vox populi
01.10 Daleko od nje (16),
igrani film
02.55 OBN Info, info. program
14.00 NBA Live
14.15 Trans World Sport
15.00 Premier League - pregled
16.00 Uskijavanje - magazin
17.15 Euroleague: CSKA
– Olympiacos IZRAVNO
19.00 SK VIJESTI
19.15 Premier League - News
19.30 Galatasaray – Efes IZRAVNO
21.15 KHL: SKA – Metallurg
06.00 Poker
14.30 Sportski kviz
17.30 LIGA total!
18.30 Aktualnosti iz Bundeslige
19.30 Rukomet live - TOYOTA HBL
21.15 PS PROFESIONALCI
– više snage iz motora
23.15 MARKUS
– trgovac automobila
23.45 TURBO specijal
18.15 Tarih,
dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix,
program za djecu (r)
20.00 Sarajevdisanje,
dok. program (r)
20.30 Sevdah,
glazbeni program
21.00 Vijesti TVSA
Američka aigrana serija, 19. epizoda, IX. sezona.
Horatio i njegov tim moraju zaštititi jednog
profesionalnog boksača od osvete njegovog
nekadašnjeg rivala koji je pobjegao iz zatvora.
Grant i Fiona Anderson u braku su četrdeset i
četiri godine. Njihov je brak uglavnom sretan i
pun ljubavi, ali idilu pokvari činjenica da Fiona
boluje od Alzheimerove bolesti...
Radnja serije i likovi će vas nasmijati, rasplakati,
pokazati sve zaplete i intrige koji se mogu naći
na putu pravoj ljubavi. A ljubav Alija i Zeynep nije
samo dobro odglumljena.
Ako želite posjetiti svaki kutak planeta, upoznati
sve njegove ljepote, saznati više o običajima i
neobičnostima stanovnika, biti bliže dostignu-
ćima, posjetiti sajmove, gledajte “Horizonte”.
20.10 22.10 17.15 19.40
Vraćamse Daleko od nje Oluja Horizonti
07.40 Speed racer, crtani film
08.00 Felix bebe, crtani film, 10. ep.
08.45 Top Shop
09.00 Bumba, crtani film
09.35 Garfield, crtani film, 35. ep.
09.50 Lijeni grad, crtani film
10.15 Bakugan, crtani film, 53. ep.
10.40 Sirene, crtani film, 8. epizoda
11.05 Winx, crtani film, 42. epizoda
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana serija
13.00 Kad lišće pada, igrana serija
14.32 Djed mraz snagator, film
16.10 Slijepa ljubav, igrana serija
17.15 Dobar dan svima
19.00 Vijesti u 7
19.40 Horizonti
20.00 Kad lišće pada, igrana serija
21.00 Žene s broja 13
22.22 Bonano, 3. dio, igrani film
00.15 Seks i grad, serijski program
Igrana serija, 73/80. Philippea osuđuju za trgo-
vinu oružjem. Antoine ponovo skuplja hrabrost
da Valerie izjavi ljubav. Hermione odlučuje
okrenuti novu stranicu u svome životu.
17.00
Sjaj Pariza CSI: Miami
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List" d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan
najnovije, najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice!...
Američki mediji raspisali su se o svađi Brada Pitta i Georgea Clooneyja,
i to zbog njihovih djevojaka. Veliko prijateljstvo ove dvije zvijezde na
kušnji je jer se Angelina i Stacy Keibler ne podnose. Sve je započelo
kada je Stacy na svoj Twitter napisala kako ne bi bilo nimalo loše
svakodnevno se družiti s Bradom Pittom.
Pitt i Clooney u svađi zbog djevojaka
MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Stvari će postati lagano čupave, pa se
čuvajte nenadanih gubitaka. Glavni
savjet dana bio bi da prestanete uporno
nastavljati svojim putem jer lupate
glavom u zid, pustite druge da naprave
prvu rupu.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Mijenjate polagano neke navike, što je
svakako dobro za vas, no kako ste
prilično spori na tom polju, malo dignite
tempo u nekim aspektima života.
Danas bi bilo dobro početi mijenjati
neke stvari na radnom mjestu.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Jasno vidite sve što se događa, stoga je
dobar dan za predstavljanje svojih ideja
i razmišljanja o stvarima koje u zadnje
vrijeme ne idu baš najbolje. Upravo bi
vaša inicijativa mogla donijeti odluču-
juću prevagu i napredak.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Morate biti iskreni u svojim odnosima
kako druga strana ne bi pomislila da
nešto krijete čak i u slučajevima kad
nemate što kriti. Vrlo je važno usposta-
viti odnose potpunog povjerenja s
kolegama kako biste ostvarili svoje
želje.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Novac praktično leži pred vama i tre-
bate ga pokupiti, a naročito u slučaju
ako vam mlađi kolega ili prijatelj ukaže
na neku dobru mogućnost. Nemojte
napraviti grešku i odbaciti ponudu zbog
neiskustva predlagatelja.
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Danas na listi prioriteta treba biti
komunikacija na svim razinama, mai-
lovi, telefoni, SMS-ovi .. Izložite svoje
ideje što većem broju ljudi, dobre su no
nitko do sada još nije čuo za njih pa još
uvijek nemaju uspjeha.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Vratit će vam se sjećanja na neke inci-
dente koje ste imali pred dugo vre-
mena, i nije vam jasno zašto. No, ako
se okrenete oko sebe i pogledate dru-
gim očima situaciju u kojoj se trenutno
nalazite, sve će vam odmah postati lako
i jednostavno.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Ako vam nešto zvuči dobro, vjerojatno
i jest. Intuitivni ste i danas će vam biti
najbolje ako odlučite raditi na osjećaj,
slijediti mali glasić u glavi koji vam
govori što treba raditi. Prepustite se
impulsima i nećete pogriješiti.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Mašta vas nosi daleko, jer vas trenutna
situacija prisiljava na rješenja koja do
sada niste mogli niti zamisliti. Stoga,
otvorite um i upijte sve ideje koje
dolaze, analizirajte i odaberite onu koja
vam se čini najkvalitetnijom, nećete
pogriješiti.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Razmišljate izuzetno brzo, shvaćate
dubinski probleme i rješenja vam
padaju sama na pamet. No, problem je
u tome što sve te informacije ljubo-
morno držite za sebe. Nemojte biti
skromni, izađite pred reflektore.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Svađe i neslaganja u kući ostala su iza
vas, vrijeme je da se posvetite novim
izazovima i bacite se u istraživanje
mogućnosti koje stoje pred vama. Oda-
berite onu koja će vam donijeti najviše
koristi na srednji rok.
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Iako vam se čini da se cijeli svijet urotio
protiv vas, stvari se mijenjaju u smjeru
u kojem želite, doduše nešto sporije
nego što biste željeli. Strpljenje je
ključna riječ, donijet će vam mirniji san
i vedriji dan.
RTL
HRT 2 NOVA
07.20 Teletubbies, animirana serija
07.45 Mala Tv
08.15 Amika, serija za djecu
i mlade (45/52)
08.27 Amika, serija za djecu
i mlade (46/52)
08.40 Neuhvatljivi praščić Rudi 2,
serija za mlade (10/13)
09.10 Školski sat:
Avantura u muzeju
10.00 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
13.20 Mali Bigfoot,
američki film (92’) (R)
14.55 Degrassi Novi naraštaj 2,
serija za mlade (19/22)
15.20 Obična klinka,
serija za mlade (30/52)
15.45 Školski sat:
Avantura u muzeju
16.30 Mala Tv
17.00 Doktor Who 2, serija (13/13)
17.50 Regionalni dnevnik
18.10 Županijska panorama
18.20 Hrvatski glazbenik za
Euroviziju, prijenos
20.00 In medias res
20.25 Nogometna Liga prvaka
- emisija
20.35 Nogometna Liga prvaka:
Basel - Bayern,
1. poluvrijeme
21.40 Nogometna Liga prvaka:
Basel - Bayern,
2. poluvrijeme
22.35 Nogometna Liga prvaka
- emisija
23.20 Zločinački umovi 5,
serija (12) (3/23)
00.05 Kath i Kim 1,
humoristična serija (8/17)
00.30 Retrovizor: strana igrana
serija (R)
01.15 Retrovizor: Nove avanture
stare Christine 4,
humoristična serija (9/22) (R)
01.40 Retrovizor: Monk 7,
serija (6/15)
HRT 1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 Lugarnica 18, serija (2/16)
09.50 Vijesti iz kulture
10.00 Vijesti
10.10 Overland 5 - Od Pekinga do
Rima: Kina/Vijetnam/Laos,
dok. serija (45’17”) (2/15)
11.10 Sve će biti dobro,
serija (45’17”) (172/180)
12.00 Dnevnik
12.30 Kad zavolim, vrijeme stane
- telenovela (109/182)
13.15 Dr: Oz, talk show (51)
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Riječ i život, religijska emisija
14.40 Alpe Dunav Jadran
15.15 Ponos Ratkajevih,
TV serija (46’31”) (47/180)
16.00 Alisa, slušaj svoje srce
- telenovela (175/240)
16.50 Hrvatska uživo
17.00 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
18.00 8. kat, talk-show
18.45 Odmori se, zaslužio si 4
- TV serija (9/15)
19.20 Loto 7/39
19.30 Dnevnik
19.53 Sport
20.02 Misija: Zajedno
20.55 Paralele
21.25 24 (8), serija (12) (6/24)
22.15 Otvoreno
23.00 Dnevnik 3
23.35 Drugi format
00.20 Putem europskih fondova
00.35 Vrijeme je za jazz: 65 godina
Jazz orkestra HRT-a,
kompozitor i dirigent Antun
Tomislav Šaban (66’)
01.40 In medias res
02.25 Zločinački umovi 5,
serija (12) (3/23)
07.20 Bumba, crtana serija
07.50 Nate Berkus Show
09.05 Kad lišće pada, serija R
10.05 Izgubljena čast, serija R
10.55 Inspektor Rex, serija R
11.55 IN magazin R
12.45 Šarlatan, igrani film
14.30 Oluja u raju, serija 45/185
15.25 Inspektor Rex, serija 111/123
16.25 Zauvijek susjedi, serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad lišće pada, serija 181/320
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena čast, serija 40/84
21.00 Larin izbor, serija 89/158
22.05 Večernje vijesti
22.25 U naručju vještice, igrani film
00.25 Šarlatan, igrani film R
02.00 Zvijer, serija (12) 10/13
07.05 PopPixie, crtani film (R)
07.35 Cobra 11, akcijska serija (R)
09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.10 Večera za 5, lifestyle emisija
11.15 Vatreno nebo, telenovela
13.25 Ruža vjetrova, dramska serija
14.20 Krv nije voda, serija (R)
15.10 Cobra 11, akcijska serija
16.55 RTL 5 do 5,
informativna emisija
17.05 Večera za 5, lifestyle emisija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas,
informativna emisija
19.05 Krv nije voda, serija (R)
20.00 Ruža vjetrova, dramska serija
20.50 Mentalist, kriminalistička
dramska serija
22.25 CSI: NY, kriminalistička serija
(dvije epizode) (12) (R)
00.00 RTL Vijesti,
informativna emisija
00.15 Hindenburg, mini serija,
drama/triler (R)
01.55 Astro show, emisija uživo (18)
18.10 Flash Prank (P) 101
18.40 Biggest!Hottest!Loudest!
19.10 3 From 1
19.20 Jukebox (P)
19.50 MTV Express (P) Svadbas
21.00 Top 20
21.50 3 From 1
22.00 The Challenge Xx
23.40 Ridiculousness 101
00.00 Alternative Nation
14.00 Najteži popravci
15.00 Nacistička krađa umjetnina
16.00 Bojište predatora
17.00 U vrtlogu 11. rujna:
Odbrojavanje do užasa
18.00 Kopneno ratovanje
19.00 Ulovljeni: Pecanje čudovišta
20.00 Apokalipsa: Drugi svjetski
rat: Velika iskrcavanja
21.00 Konvoj: Rat za Atlantik
Dida je odlučio ući u posao s čarter-izletima, jer
je njegov prijatelj Šmrkljo naslijedio stari auto-
bus. Za polaznu stanicu odredio je Bertijev kafić.
U kući Kosmičkih opet svađa.
Kath počne patiti od nesanice jer je pod priti-
skom zbog planiranja vjenčanja. Phil joj predloži
da posjeti Athenu Scooberman (gostuje Maya
Rudolph), njegovu životnu i duhovnu savjetnicu.
U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bige-
low (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu
sebe. Naivna i dobronamjerna vještica odlučna
je u namjeri da se odrekne svojih moći.
18.45 00.05 22.25
Odmori se, zaslužio si Kath i Kim U naručju vještice
Najtočniji
dnevni pregled
programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755, 719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
Tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)
Direktor: Mirjana Rašić ,
Izvršni direktor: Vlatko Menix,
Izvršni direktor: Mateo Jurčić,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Urednici: Mensur Osmović, Predrag Zvijerac,
Arijana Beus, Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Mostar: Dalibor Drlje,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Biznis: Marija Šagolj,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotograf: Miro Zovko
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se
dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja
Hercegovina, hrvatska gruda nam sveta već tisuć ljeta. Nedam te
nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve, kamen i vino
Hercegovina u srcu
Do
dij
He
nik
H
DANAS PRILOG
stihovi: Željko Kozina, glazba: Ranko Boban
Međunarodni dan materinskog jezika
Kada nestane jezik,
nestaje sjećanje
PARIZ - “Jezik naših misli
i naših emocija je naša naj-
veća vrijednost. Višejezičnost
je naš saveznik u osiguranju
kvalitete obrazovanja za sve,
u promicanju inkluzije i borbe
protiv diskriminacije“, por-
u ka je Irine Bokove, direkto-
rice UNESCO-a, u povodu 21.
veljače Međunarodnog dana
materinskog jezika, koji se u
cilju unaprjeđivanja, učenja i
razvoja materinskog jezika,
kao i njegovanja jezičke i kul-
turne različitosti i višejezično-
sti, obilježava od 2000. godine.
Inače, diljem svijeta se govori
oko 6000 jezika, ali se njihov
broj stalno smanjuje, tako da
oko četvrtinu tih jezika govori
manje od tisuću, često stari-
ji h osoba. Odlaskom
posljednjeg govornika
nestaje i njegov jezik.
U svjetlu tog pod-
atka, Deutsche Welle
nav odi kako bi se na prvi
pogled moglo pom isliti
da je situacija bezna-
dežna jer se da nas
govori oko 6000 živih
jezika koji imaju svoje
žive govornike. Drugim
riječima, radi se o jezi-
cima koji su materinski
barem jednoj osobi.
2474 jezika kojima
prijeti izumiranje
No, stvarnost je daleko
preglednija. S jedne strane,
velika većina ljudi na svijetu
naziva relativno mali broj
jezika materinskim, što se,
prvenstveno, odnosi na jezike
poput engleskog, ruskog, špa-
njolskog, mandarina ili san-
skrita. S druge strane, jezika
je sve manje: prema podacima
UNESCO-a, organizacije
UN-a za kulturu i obrazova-
nje, statistički gledano, na
svijetu svaka dva tjedna
nestaje po jedan jezik.
UNESCO-ov atlas ugro-
ženih jezika trenutačno bilježi
2474 jezika kojima prijeti izu-
miranje, uz ime svakog je
naveden i stupanj ugroženosti
te regija gdje se taj jezik kori-
sti. Atlas bilježi i 230 jezika
koji su ne s tali od 1950.,
a taj se popis aktu-
alizira tjedno.
Kako bi
upozorio
na ovaj
zabr i nj avaj ući tr end,
UNESCO je 21. veljače progla-
sio Međunarodnim danom
materinskog jezika od sloga-
nom “Svjetski dan poticanja
jezične i kulturne raznolikosti
te više- jezično-
sti“. “Jezik nije samo sustav
znakova koji služi za komuni-
ciranje u svakodnevici, već je
svaki jezik jedinstveno spre-
mište ljudskih iskustava i
spoznaja“, kaže Roland Ber-
necker, glavni tajnik nje-
mačke komisije UN E SCO-a.
On upo z orava da, kada
neki jezik nestane,
svjetska zajed-
nica izgubi
dio znanja o samoj sebi, zbog
čega očuvanje nekog jezika
uvijek znači i priznanje
posebne vrijednost regional-
nog identiteta. Razlozi zbog
kojih jezici nestaju su različiti:
nekad su to ratovi i protjeri-
vanje stanovništva s nekog
područja, nekad je u pitanju
negativna stigmatizacija,
kako jezika, tako i njegovih
govornika. Migracije i asimi-
lacije su također opasne po
očuvanje samosvoj ni h
“malih“ jezika, dok nove infor-
macijske tehnologije ubrza-
vaju širenje utjecaja tzv. veli-
kih jezika, prije svega engle-
skog.
Moć jezika kao
komunikacijskog sredstva
Povijesno, Međuna-
rodni dan materinskog
jezika je podsjetnik na 21.
veljače 1952. kada je u
tadašnjem glavnom
gradu Istočnog Paki-
stana održan prosvjed
protiv odluke vlade da
urdu bude proglašen
službenim jezikom.
Urdu je, istina, bio
materinski jezik vlada-
jući h slojeva Paki-
stana, ali ga je svega tri
posto ukupnog stanov-
ništva nazivalo svojim
materinskim jezikom jer
je za 56 posto ljudi u zem-
lji materinski jezik bio
bengali.
Neredi su bili i uvod u
devetomjesečni građanski
rat, koji je završio odvaja-
njem Istočnog od Zapadnog
Pakistana. Prema posljed-
njem javnom istraživanju
Centra za istraživanje trži-
šta (GfK) BH iz 2008., u BiH
se oko 60 posto građana
služi barem jednim stranim
jezikom.
Jezik nije samo sustav znakova koji služi za komuniciranje u svakodnevici, već je svaki jezik jedinstveno
spremište ljudskih iskustava i spoznaja, kaže Roland Bernecker, glavni tajnik njemačke komisije UNESCO-a
PARIZ - Četiri zvona, ko ja
su u ponedjeljak navečer
demontirana s pariške kate-
drale Notre Damme, bit će
zamijenjena s devet novih
zvona, koja će biti postavljena
iduće godine prilikom obilje-
žavanja 850. godišnjice posto-
janja te znamenite kated rale.
Notre Damme, kat e d rala
posvećena Bogorodici Mariji,
izgrađena je u gotičkom stilu
na rijeci Seine. Njezina izgr-
adnja počela je u Parizu 1163.,
za vrijeme biskupa Mauricia,
a dovršena je tek 1345. kao
prvo remek-djelo gotičke
umjetnosti. Zvona uklonjena
s ove impresivne bogomolje,
postavljena su 1865. te su se,
izložena zubu vremena, istro-
šila. Stoga je i zvuk koji su
zvona proizvodila bio iskva-
ren. Na mjesto četiri demon-
tirana zvona, koja su bila
teška između 767 kilograma i
1,91 tone, doći će osam novih
koja će biti napravljena u Nor-
mandiji, a svako od njih će
težiti tonu. Ona će biti u vla-
sništvu Crkve, a ne više u
državnoj svojini. Projekt
zamjene zvona na katedrali
Notre Damme košta 2 mili-
juna eura, a novac je saku-
pljen prilozima donatora.
Zamjena zvona na
katedrali Notre Damme
Uz 850. godišnjicu postojanja
MOSKVA - Na temelju
tkiva biljke pronađene u sibir-
skom ledu, stare oko 30.000
godina, ruski su znanstvenici
uspjeli oživjeti cijelu biljku,
što je pionirski opit na putu
ka oživljavanju i drugih bilj-
nih vrsta. Najstarija biljka
sil ene stenofila je regeneri-
rana, tvrde znanstvenici i
dodaju da je biljka plodna i da
proizvodi bijeli cvijet te ima
održive sjemenke. Ruski zna-
nstvenici navode kako ovaj
opit dokazuje da led služi kao
prirodno spremište za drevne
oblike života i dodaju kako je
oživljena biljka slična jednoj
biljci koja još uvijek raste u
istom području sjeveroistoč-
nog Sibira.
Regenerirana biljka
stara 30.000 godina
Znanost

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful