BAB1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

( 1 ) Zaman Prasejarah a ) Apakah Zaman Prasejarah. 1. Zaman ini manusia belum mengenali tulisan . 2. Kajian zaman ini dilakukan oleh ahli arkeologi . 3. Empat tahap zaman ini ialah Zaman Paleotik , Mesolitik , Neolitik dan Logam . 4. Zaman Logam terbahagi dua iaitu zaman gangsa dan besi . b ) Ciri ciri Zaman Paleolitik dan Mesolitik . 1. Hidup secara nomad berpindah randah . 2. Tempat tinggal tepi tasik/sungai dan dalam gua . 3. Cara hidup kelompok keluarga dan berkumpulan 4. Menyara hidup menangkap ikan , memburu binatang , memungut hasil hutan . 5. Alat alat batu lebih kasar yang mengutamakan fungsinya bukan nilai seni c ) Ciri ciri Zaman Neolitik . 1. Hidup menetap dalam kelompok besar dan ternak binatang . 2. Menyara hidup bercucuk tanam dan ternak binatang . 3. Mempunyai bahan tembikar . 4. Alat alat batu lebih halus/licin dan pelbagai fungsi. 5. Mula mewujudkan pengkhususan kerja. 6. Hasil artifak mereka lebih baik. 7. Pada akhir zaman ini, mula melebur logam. 8. Sistem barter berlaku kesan hidup menetap dan lebihan hasil makanan. d) Ciri ciri Zaman Logam. 1. Zaman ini terbahagi dua iaitu zaman Gangsa dan Besi. 2. Penggunaan besi menghasilkan ciptaan perahu dan rumah. 3. Mereka mula meneroka laut.

4. Mereka menjalankan perdagangan maritime (antarabangsa). 5. Petempatan mula membesar menjadi kota/bandar. 6. Mereka juga mula membina kota pertahanan. 7. Contoh Bandar Catal Huyuk di Turki, Jericho di Jordan. (2) Tamadun Manusia a) Apakah makna tamadun. 1. Tamadun bererti peradaban. 2. Perkataan TAMADUN daripada bahasa Arab contohnya mudun, madain dan madana. Rumusannya bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar . 3. CIVILIZATION ( dalam bahasa Inggeris) daripada perkataan Greek iaitu civitas bermaksud bandar. 4. Konsep tamadun barat ialah pembangunan lahiriah (kebendaan) seperti undang undang dan pembandaran. 5. Orang barat menolak kemajuan rohaniah. 6. Konsep Islam meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah, Islam juga mengambil kira kemajuan tatasusila dan kebudayaan yang luhur. 7. Orang barat yang menyokong kemajuan rohaniah ialah Richard Sullivan. b) Ciri ciri tamadun. 1. Pembentukan tamadun hasil kemajuan pemikiran dan rohaniah manusia. 2. Petempatan kekal corak hidupnya sistematik, bekalan makanan berterusan, kemajuan pertanian dan penternakan, menyimpan makanan dan mempunyai alatan seperti cangkul, teknologi pengairan dan lebihan makanan yang menampung pertambahan penduduk. 3. Kehidupan berorganisasi merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Hidup mereka stabil dan makmur, bermula dengan sistem keluarga kemudian menjadi kompleks kerana penduduk bertambah dan ekonomi pelbagai. Sistem sosial berbentuk piramid, bangsawan diketuai oleh raja (atas sekali) pembesar seperti ahli agama, ketua keluarga/kelompok, pentadbir,ilmuan, pakar seni(kedua), rakyat biasa seperti petani dan pedagang (ketiga) dan hamba (bawah sekali). 4. Sistem Pemerintahan untuk menjalankan pentadbiran. Ketua menggunakan unsur magis dan dianggap wakil tuhan. Perundangan dicipta untuk keamanan dan kemakmuran.

5. Pengkhususan pekerjaan berlaku kesan kestabilan politik. Barang terhasil kerana kepakaran kumpulan tertentu. Kemudian berlaku system barter, kemudian berlaku perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan hubungan dengan tamadun luar. 6. Agama dan kepercayaan manusia mula dengan kepercayaan Animisme. Mereka percaya kuasa ghaib menguasai alam sekeliling maka mereka menyembah pokok dan matahari. Kemudian mereka beragama, bermula dengan menyembah lebih dari satu tuhan (politeisme). 7. Bahasa dan tulisan bahasa terawal seperti heogrolif,cuneiform dan ideogram. Kepentingan bahasa dan tulisan ialah memperkembangkan ilmu pengetahuan, perhubungan, pentadbiran, keagamaan, idea dan pemikiran. (c) Bagaimanakah proses pembentukan tamadun berlaku. 1. Bermula dengan penyesuaian manusia dan alam sekeliling. 2. Manusia memilih lembah sungai untuk petempatan kerana tanahnya subur untuk pertanian, air dan pengangkutan. 3. Contoh tamadun di lembah sungai ialah Mesopotamia di sungai Tigris dan Euphrates, Mesir purba di sungai Nil, Indus di sungai Indus dan Hwang Ho di Sg. Hwang Ho. (3) Tamadun Mesopotamia (a) Dimanakah lokasi tamadun Mesopotamia. 1. Tamadun paling awal. 2. Mesopotamia dalam bahasa Greek bermakna tanah di antara dua sungai. 3. Terletak di sungai Tigris dan Euphrates yang mengalir dari pergunungan Turki ke lembah Iraq hingga ke Teluk Parsi. 4. Dikelilingi pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan teluk Paarsi di selatan. b) Bilakah tamadun Mesopotamia berlaku. 1. Bermula daripada zaman Neolitik. 2. Kemudian muncul kerajaan Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassities, Assyria,Chaldea dan Parsi. 3. Selepas kerajaan Parsi maka runtuhlah kerajaan orang Mesopotamia.

(b) Proses pembentukan tamadun Mesopotamia. 1. Terbahagi dua iaitu utara dan selatan Bandar Baghdad. 2. Tamadun bermula di selatan iaitu Sumer. 3. Ia dimulakan oleh masyarakat Neolitik. 4. Kemudian orang Sumeria Berhijrah ke situ membina petempatan, bertani dan membina pengairan, sehingga berlaku lebihan makanan dan pertambahan pendudukan. 5. Daripada kampung akhirnya menjadi Bandar seperti Kish, Ur dan Mari yang terletak di sepanjang sungai dan terusan. d) Ciri- ciri tamadun Mesopotamia. 1. Negara Kota :
y

Mempunyai kawasan utama pelabuhan.

iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan

y y

Kubu pertahanan lengkap dengan pelbagai pintu gerbang. Dalam kota dan lebar. ada istana, rumah kediaman, rumah ibadat, pasar dan jalan yang lurus

y y y

Pusat kota ialah rumah ibadat. Pengangkutan seperti kapal, pedati dan keldai. Hubungan luar melalui jalann laut, Bandar dan negara kota.

2. Organisasi sosial :
y y y

Terbahagi dua iaitu pemerintah dan rakyat . Pemerintah terdiri dari raja , ketua pendeta , ketua tentera , dan bangsawan . Rakyat terbahagi dua iaitu rakyat bebas ( seperti petani , artisan , pedagang ) dan hamba (tawanan perang ) .

3. Sistem pemerintahan :
y y

Berbentuk Teokrasi raja dianggap tuhan ,wakil tuhan dan pemilik negara kota . Walau bagaimanapun mereka tidak menyembah raja , kecuali raja Raja Naramsin di Akkad yang menganggap dirinya terlalu agung bergelar Raja Empat Penjuru Alam . Raja menjadi ketua pentadbir , ketua tentera , ketua pendeta .

y

Zigurat ialah pusat ibadat . Mereka berniaga hingga ke Lembah Indus . y y y 4.y Raja juga menjadi ketua agama dan beliau melantik keluarganya memegang jawatan di Zigurat . Maka ada petani bertukar kerja menjadi perniaga .dan perniagaan . Sistem Tulisan : y y y Ia bermula dalam bentuk gambar . Kod Undang undang Hammurabi : y y y Ia digubaloleh Rja Hammurabi pemerintah Babylon .dan menyimpan khazanah negara . Ia menjadi dasar perundangan tamadun Mesopotamia . kayu pertanian mereka .dari luar kerajaan ditukarkan dengan hasil y Terdapat juga pengusaha tekstil . cukai. Tulisan ini berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform . y 5. perdagangan . Maka logam . Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan . Hukuman mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat . Perdagangan penting kerana kurangnya hasil bahan mentah . tembikar dan tukang rumah kesan pertambahan penduduk . Raja turut dalam soal tanah . e) Apakah sumbangan tamadun Mesopotamia . Raja dibantu oleh bangsawan yang ada ikatan keluarga . kayan . pedagang . 1. Ia dipahat pada tembok dan tiang besar . Kemudian berbentuk simbol yang ditulis di atas tanah liat kerana tiada kertas . emas . Pengkhususan kerja : y y y y y Ia berlaku kerana wujudnya lebihan pertanian . pertanian . y y . Ada juga rakyat yang menjadi tentera mempertahankan negara kota daripada musuh .

darab . y y . Kalendar mereka berasaskan system solar (12 bulan satu tahun ). tolak . y y y 4.matahari telah memperkembangkan ilmu matematik seperti tambah . nota dan surat kredit Lahirnya epik Gilgamesh Mesopotamia . Seni bina : y y y Mereka membuat batu bata dari tanah liat . Pengangkutan : y Roda menghasilkan kereta kuda untuk perang dan ketika aman pula ia digunakan sebagai kincir air untuk pertanian dan mengawal banjir . Hasil Tulisan : y Melahirkan jurutulis yang merekodkan urusan pentadbiran dan perniagaan lengkap dengan resit .bintang . 2. Mereka mencipta arca seperti patung raja Gudes . Empayar pertama dunia : y Raja Sargon membina kerajaan Akkad (empayar pertama dunia )yang menyatukan wilayah wilayah kerajaan Sumeria . Ilmu Astronomi membantu mereka menggunakan jalan laut. Arca dan tiang batu ada pada bangunan Zigurat .y Undang undang ini mengelakkan masalah pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat dan membawa perpaduan . Kapal layar dan kenderaan roda menghubungkan mereka dengan wilayah di India dan Laut Mediterranean . Ilmu perubatan mementingkan kesihatan tentera menggunakan ubatan herba . Beliau juga membentuk masyarakat berestika . hasil sastera mengenai falsafah dan cara hidup orang y 3.dan bahagi . 6. Ramuan perubatan dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya dan cara mengubatinya telah dicatatkan . Ilmu pengetahuan : y Ilmu astronomi pencerapan pergerakan bulan . y 5.

2. Bermula daripada zaman Neolitik . ( 4 ) Tamadun Mesir Purba a) Dimanakah lokasi tamadun Mesir Purba . dan keagamaan . Di tebing sungai Nil dari utara Mesir ke Laut Mediterranean . pusat pentadbiran . 2. Heliopolis . 2. pelabuhan . 3. Kemudiannya di sekitar delta dan bahagian pertengahan Mesir wujud pula tamadun awal . Fayoum dan Abydos . Tamadun terbahagi empat zaman iaitu zaman awal . Zaman kejatuhan Mesir diperintah oleh orang asing seperti orang Libya . d) Ciri-ciri tamadun Mesir Purba 1. Akhirnya daerah daerah dicantumkan dengan salah sebuah Bandar seperti Memphis dan Thebes membentuk pusat pentadbiran Tamadun Mesir . 3. c) Proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Pusat pentadbiran Firaun : y Firaun Menes menyatukan semua daerah di bawah satu pusat pentadbiran di bandar Thinis . dan keruntuhan . empayar . 1. Sg Nil berpunca dari sg Nil Biru dari Ethiopia dan sg Nil putih dari Uganda . y y y .7. Kemudian berpindah ke Bandar Memphis . Parsi . 4. 3. 5. 1. b) Bilakah tamadun Mesir Purba berlaku. Assyria . Yunani dan Rom. Di pusat Bandar terdapat kediaman Firaun . zaman pertengahan . 4. Lembah Nil mulanya didiami oleh manusia zaman Gangsa . Alat logam membantu mereka membina parit dan pengairan . 1. Tanah Sg Nil amat subur untuk pertanian dan petempatan . Perpustakaan diraja : y Dibina oleh Ashurbanipal di Bandar Nineveh . Beberapa kampung kemudian membentuk Bandar dan seterusnya daerah . Ia membantu menyuburkan tanah pertanian dan pertempatan . Thebes .

rahib. Alat kebesaran dan keperluan yang disertakan mengikut status mayat. Antara gelaran Firaun Tuhan Horus . ketua hakim dan ketua pahlawan . Kegiatan perdagangan maju kerana banyak kapal dari Laut Mediterranean dan Laut Merah berlabuh di pelabuhan Thebes. penasihat dan gabenor wilayah yang ditakluki. melombong emas di Nubia. artisan . y . y Firaun (atas sekali ) raja berkuasa mutlak . Kemudian rakyat bebas petani. Raja Matahari . membuat tembikar. menjaga keamanan . Mereka percaya hidup selepas mati mayat disimpan rapi. (dipercayai anak tuhan matahari iaitu Amon Re ) . mengagih dan mengurus hasil makanan . Pemerintahan firaun meliputi Nubia. y y y y y 4.2. pemilik tanah. Ia juga ketua pendeta. Lubnan. diwarisi turun temurun . Sistem pemerintahan : y Diterajui oleh Firaun yang di bantu oleh bangsawan bagi menjalankan pentadbiran. hingga ke Syria. y y y 3. Hamba (bawah sekali). pedagang. kertas. Organisasi masyarakat. Ra-Atum (Tuhan Langit). lengkap dengan alat dan keperluan hidup. Eksport Mesir seperti tekstil. Kemudian Rahib yang mengawal hal keagamaan.Konsep politeisme dalam agama y Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan alam seperti Re (Tuhan Matahari). dianggap sesuci . Selepas Firaun bangsawan. Wanita pernah menjadi firaun iaitu Firaun Hatshepsut yang berjaya memajukan pertanian dan terusan. Palestin.Pengkhususan kerja : y y y Contohnya menenun. Urusan pentadbiran juga dibantu oleh jurutulis (orang awam yang dilantik untuk menulis rekod kerajaan). Bangsawan ialah pembesar seperti pegawai. Memphis. 5. tuan tanah dan jurutulis .

dan penasihat firaun ). kutipan cukai dan untuk tujuan keagamaan. Tulisan ini hasil kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. y 2. Kertas : y y Mereka mencipta kertas daripada pokok papyrus. cantik dan seni. Ilmu perubatan : y Pengamal perubatan diberi status tinggi dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat. Seni bina y Seni bina piramid hasil ilham Imhotep (saintis. Mereka memumiakan mayat kerana ia berkait dengan kepercayaan orang Mesir. Mereka mahir dalam bidang fizik. 5. Tulisan digunakan untuk mencatat rekod pertanian. Pendidikan . 3. y y y . Tujuan pendidikan melahirkan pegawai kerajaan khasnya jurutulis terlatih. y y y Untuk kanak. pengarang. ahli fizik. perubatan. Tulisannya amat halus. 1. arketik. 4. e) Apakah sumbangan tamadun Mesir Purba.bata.kanak keluarga atasan dan diberikan sejak umur rendah. Imhotep membina bangunan menggunakan batu. Dikendalikan oleh rumah ibadat dan ditadbir oleh kerajaan. Kertas digunakan untuk menyimpan khazanah bangsa (penulisan) menggantikan kepingan batu bata. kimia dan perubatan. Sistem tulisan y y y Tulisan mereka dikenali sebagai hiegroglif. Tulisan : y y Tulisan hiegrolif terpahat pada makanan dan batu.6.

1. Nil. Tamadun terawal di India terletak di Sg. Pergunungan Baluchisan . Kemudian wajud petempatan kekal kerana sumber air dan tanah yang subur di Lembah Indus. Ilmu matematik dan astronomi turut membantu orang Mesir mencipta kalendar 365 hari dan 12 bulan setahun .6. serta pelabuhan Lothal dan Sutkagen Dor. dan merosot 1800 S.M. a ) Dimanakah lokasi tamadun Indus 1. banjir . 3. Ilmu Matematik : y Ilmu geometri.M. Pengetahuan matematik dan sains berjaya menukar padang pasir menjadi kawasan pertanian hasil kemajuan pengairan . bangunan dan pyramid. Bermula di barat laut India yang didiami oleh orang nomad yang memburu dan mengumpul makanan. 3. 2. y y y ( 5 ) Tamadun Indus . Mereka menggunakan ilmu ini untuk mengawal banjir . . Tamadun ini juga di kenali sebagai tamadun Harappa . 2. Punjab dan Rajasthan ( timur ). 1. c ) Proses pembentukan tamadun Indus . Ia di kelilingi Bandaran Makran . Kemorosotannya disebabkan serangan orang Aryan . 4. Lembah Indus (barat laut India). bekalan air dari Sg. Sungai ini berpunca dari pergunungan Himalaya mengalir menuju ke laut Arab . kemarau dan gempa bumi . Muncul 2500 S. Seterusnya hasil pertanian dan penduduk bertambah menyebabkan perkembangan Bandar seperti Mohenjo Daro dan Harappa. matematik dan sains melahirkan pengurus pertanian. 2. serta Kathiawar dan Gujerat ( tengara ) . b ) Bilakah tamadun Indus berlaku .

d ) Ciri ciri tamadun Indus . Pendeta berkuasa berkaitan hal keagamaan menyebabkan golongan bawahan taat kepadanya. pertanian. membina tembok dan terusan.pertukangan . y Kemajuan Bandar ini dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan. Organisasi sosial : y y y Terbahagi dua golongan. pedagang. Perdangangan luar sehingga ke Mesopotamia. Petani menyerahkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa. tempat mandi awam. gading. Bandar di sini berasaskan blok blok segi empat yang dipisahkan antara blok oleh jalan raya lurus yang bersambung antara satu sama lain Bandar ini lengkap dengan sistem kumbahan. Bahagian kedua kawasan perumahan. Ia juga hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. y y y . bangunan pentadbiran. buktinya cap mohor masyarakat Indus ada di Mesopotamia. manik dan pertanian. Hasil dagang seperti emas. Golongan atasan ialah pendeta. Golongan bawahan ialah petani dan buruh. 2. dan tempat menyimbah kawasan pertanian . y y y y 3. Pengkhususan pekerjaan : y Kegiatan ekonomi mereka ialah perdagangan. dan pembuatan . Petani menanam barli dan kacang. Pendeta dianggap pemerintah kerana tiada bukti wujudnya raja di sini. Bandar ini dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. atasan dan bawahan. y y y 2. Buruh menjalankan kerja buruh seperti menjaga kebersihan Bandar. Bandar terancang : y Terbahagi kepada dua bahagian iaitu: 1. 1. Bahagian utama mempunyai pusat pentadbiran dan keagamaan.

4. di mana batu dibakar pada suhu tinggi. Hwang Ho yang subur (utara China Teluk Bo Hai di timur) dari tanah tinggi di barat hingga ke 2. Sistem tulisan : y Sistem tulisan mereka berbentuk piktograf tetapi ia masih misteri dan belum dapat ditafsirkan. Sifat keterbukaan : y Sikap terbuka menyebabkan mereka berhubung dengan masyarakat Mesopotamia dan Mesir Purba. e) Apakah sumbangan tamadun Indus. 1. Syria. Merancang Bandar memerlukan kemahiran ilmu geometri.y Artisan menghasilkan barang logam dan tembikar. Muncul di Sg. y 5. Perancangan Bandar : y y Kepakaran mereka ialah menentukan letakan bandar. Hubungan ini membawa kepada pertukaran teknologi yang disesuaikan dengan keadaan tempatan. matematik dan pembinaan. y (6) Tamadun Hwang Ho a) Dimanakah lokasi tamadun Hwang Ho 1. Patung ini berkaitan dengan agama Hindu. Amalan agama : y Patung proto Siva (seseorang yang duduk bersila dan ada tiga tanduk di kepala) melambangkan dewa Brahma. Palestin. kesenian. bata daripada tanah liat y 2. Bersifat setempat kerana keadaannya bergunung ganang dan padang pasir. Mereka juga percaya Tuhan ibu sebagaimana masyarakat Mesopotamia. Siva dan Vishnu. Mereka mempunyai bahan binaan bermutu. .

y y y 2. Bandar Anyang lengkap dengan tembok penghalang musuh dan dikelilingi perkampungan petani. 3. c) Proses pembentukan tamadun Hwang Ho.b) Bilakah tamadun Hwang Ho berlaku. 1. Ketika disnati Shang Hwang Ho. y y . Organisasi sosial : y y Lapisan atas raja (teraju) dan pembesar Lapisan bawah petani (luar Bandar disekelilingi kota). Kemudian zaman Neolitik bertani dan menternak. pembesar dan golongan agama tinggal di Bandar ini. berlaku perluasan wilayah dan penyebaran budaya di Lembah 6. d) Ciri ciri tamadun Hwang Ho. 5. Huan. 2. Yangtze. Mereka bertani. dan artisan (mahir teknologi gangsa seperti membuat senjata. kuil dan pusat pentadbiran. menternak dan berburu. Huan. Kesuburan Hwang Ho menyebabkan nomad menetap di sini. Negara Kota : y Perkembangan pertanian membawa kepada kemunculan Bandar seperti negara kota Anyang di Sg.meluas ke selatan Sg. Tapak Banpo berdekatan Badar Sian adalah petempatan awal penduduk Hwang Ho. Bermula pada zaman paleolitik (jumpaan Peking Men). Di sini terdapat istana. 1. 4. 4. Raja. Kemudiannya muncul bandar seperti Anyang di Sg. 2. 1. 3. Lapisan paling bawah hamba. Selepas itu Dinasti Shang dan diganti pula oleh Dinasti Chao kerana kezaliman pemerintahan. Seterusnya Dinasti Hsia (dinasti pertama/belum dipastikan). Ketika Dinasti Chao. perisai dan hiasan).

Upacara agama menggunakan muzik. Keagamaan : y y Mereka mengamalkan kepercayaan animisme. tarian dan upacara korban yang diketuai oleh bomoh. raja dibantu oleh golongan bangsawan yang mentadbir wilayah. tuhan syurga. Setiap wilayah dilantik pembesar tempatan. hamba dan binatang. bukit dan gunung. y y 6. y 4) Sistem pemerintahan Dinasti Shang : Pengganti raja ialah saudara lelaki lebih muda atau anak lelaki raja. senjata gangsa. tuhan bumi. Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan. Maka mereka menyembah roh nenek moyang. senjata dan tembikar. Mereka juga melindungi raja dan menyediakan tentera ketika perang. Sistem pemerintahan Dinasti Chao : y y y Membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah wilayah. Raja berkuasa di pusat pentadbiran. Golongan artisan mencipta tembaga (bekas minuman dan makanan). Pembesar ini berikrar taat setia kepada raja dan diberi hadiah kereta kuda. Pembesar ini juga menjadi ketua agama. Sistem ini diasimilasikan oleh Dinasti Chao. 5.Pengkhususan pekerjaan : y y y Pembesar mempunyai tentera kereta kuda dan berjalan kaki. Maka bangsawan berhak memungut cukai. mengurus pertahanan dan undang undang. Bagi wilayah diluar pusat pentadbiran. y . Hamba sebagai tentera paksaan dan buruh upacara korban dan penyembahan. sungai. Petani memenuhi keperluan golongan atasan. politeisme.3. Raja mendapat mandat daripada tuhan dan tidak perlu pengesahan politik.

7. Maharaja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat syurga. y e) Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho. Bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api hingga timbul rekahan yang boleh ditafsir olehnya. y y y 3. Tulisan digunakan di sekolah China dan berkembang ke Korea dan Jepun. y y . ia dimajukan oleh Shih Huang Ti. Sistem Tulisan : y Rekahan tulang oracle telah memberi idea tulisan di negeri China yang berbentuk ideogram (tulisan simbol) Pada mulanya tulisan ini berbentuk gambar seperti bulan. 4. Petani telah mula menggunakan batas tanaman. 2. Teknologi membajak. Kemajuan tulisan : y y Tulisan meluas dlam bidang penulisan dan pencetakan. Pemerintahan Monarki : y y y Sistem ini berterusan hingga Dinasti Ching. Kemudian alat pertanian kayu bertukar kepada besi. Kemudian berubah seperti tulisan hari ini. Beberapa perubahan berlaku seperti konsep maharaja. Kepercayaan : y Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga kini mengikut kesesuaian masa seperti korban manusia diganti dengan makanan. Kemajuan pertanian : y Terusan dibina untuk mengairi tanaman dan mengelak banjir. Konsep Yin Yang (kuasa pasif dan aktif) serta Feng Hsui (keharmonian manusia dan alam sekitar) juga masih diamalkan hingga kini. matahari dan sungai. cangkul dan sabit dicipta.y y Mereka juga percaya tulang oracle yang boleh meramal sesuatu keadaan. duit kertas dan barang perhiasan. 1.

Kalender penting untuk menentukan tarikh perkahwinan. Sistem kelendar : y y y Kalendar Shang ada 30 hari sebulan dan 360 hari setahun. pengkebumian. . Raja menetukan musim menanam dan menuai mengikut kalendar. Ia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan.5. memburu dan 6. Falsafah perang Sun Tzu : y y Karya The Art of War membicarakan hal perang bagi menangani musuh.

c) Tamadun Rom 1. 6. Peningkatan ini berkaitan dengan kemahiran menghasilkan idea baru dari aspek sosial. kubu kuil dan istana. Setiap negara kota mempunyai pemerintahan dan undang undang tersendiri serta mempunyai beberapa tuhan. Letakan di Semenanjung Greece dan pulau sekitarnya yang dikelilingi laut Mediterranean dan Aegen. Bandarnya lengkap dengan bekalan air. 2. b) Tamadun Yunani. 2. rumah mandi awam dan istana. 3. tempat forum. rumah ibadat. Masyarakat dalam negara kota sentiasa bersatu padu tetapi perang kerap berlaku antara negara kota. Letakan di Bukit Palatine berhampiran Sg. Kemudian wujud majlis perbandaran di setiap bandar yang mentadbir tanpa gangguan pentadbiran pusat di Rom. sarkas. politik dan ekonomi. 1. Ia berkembang ketika diperintah oleh Romulus. 1. Dalam kota pula terdapat pasar. sistem pemanas. 7. . Kemampuan manusia menggunakan pemikiran untuk mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam sekitar. 3. 4.BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN (1) Latar belakang tamadun a) Apakah peningkatan tamadun. 4. 5. Bermula dengan negara kota (polis) hasil gabungan beberapa bandar dan kampung. Seterusnya ia akan membawa kepada kehidupan yang lebih maju dan kompleks berbanding sebelumnya. 3. Contoh negara kota terkenal ialah Athens dan Sparta yang terletak berhampiran Laut Mediterranean. 2. Tiber di lembah Latium yang didiami oleh masyarakat latin. Setiap negara kota mempunyai sebuah kota yang dikelilingi kawasan pertanian. teater.

diktator dan akhirnya demokrasi. 5. terusan. pintu gerbang. d) Tamadun India. Merah di Vietnam. Colloseum. Pada masa ini. Di Athens mulanya mengamalkan sistem beraja. tentera dan agama. pemerintah ialah golongan raja. makhamah. 4. perpustakaan. Jajahan yang luas disatukan di bawah pentadbiran pusat. Bentuknya berubah. 2. dewan.5. 6. Kemudian konsul menjadi kuat dan raja merosot raja dipilih tetapi kuasa terhad. Agama Hindu lahir pada zaman Vedik ini. Kemudian lahir aristokrat dikalangan konsul tadi yang memiliki kuasa besar. Raja menjadi ketua hakim. e) Tamadun China. Kemuncak kegemilangan dinasti ini ketika di zaman Asoka. 2. Empayar pertama ialah Dinasti Chin. sistem ini dinamakan oligrarki. Kemudian tamadun ini berpindah ke Lembah Ganges. saliran. Chandragupta Maurya kemudiannya menyatukan kerajaan kerajaan kecil.ubah seperti monarki. Letakan di Lembah Hwang Ho hingga ke selatan China. Beberapa orang konsul memerintah. 7. maka muncullah empayar pertama di India di bawah Dinasti Maurya (menyatukan utara India). Penduduknya seramai 50 ribu orang pada tahun 80 M. (2) Pemerintahan dan pentadbiran. 1. 4. aristokrasi. 4. 3. 1. sistem ini ialah aristokrasi. 3. industri dan pengangkutan. 3. 2. Maharaja Shih Huang Ti memperluaskan empayar hingga ke Sg. 1. . Beliau dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan kaya. 6. Dua bentuk kerajaan terbentuk janapada (kerajaan kecil) dan mahajanapada (kerajaan besar). Contohnya Bandar Pompei lengkap dengan pejabat. Kedatangan orang Aryan membentuk zaman Vedik sempena kelahiran kitab kitab Veda. paip bawah tanah. a) Tamadun Yunani. oligarki.

Yunani. Maharaja Augustus membentuk empayar keamanan Rom (Pax Romana) meliputi benua Asia. . Pemerintahan bercorak empayar ketika Julius Caesar berlaku selepas perluasan kuasa ke Macedonia. maka dewan berkuasa penuh keatas ketiga tiganya. Dewan ini berhimpun 3 kali setahun. anak lelaki dilatih menjadi askar yang handal dan patriotic. 3. b) Tamadun Rom. Julius bergelar maharaja menjadi diktator dengan menguasai tentera dan Senat. Ahli Majlis. Majistret dan Juri dilantik oleh dewan. Sistem demokrasi di Athens tersapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Bermula dengan sistem raja berkuasa mutlak iaitu keturunan raja Etrucan (bukan keturunan Latin tempatan). Wilayah kecil telah disatukan di bawah pentadbiran pusat. Konsul dilantik dikalangan ahli Dewan Senat yang biasanya praeotor (pemerintah tentera). ahli boleh mencadangkan dasar kerajaan. Di bawah Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan (semua rakyat Rom).5. tetapi keputusan di kendalikan oleh Majlis. Rampasan kuasa ini ditentang oleh aristocrat maka muncullah demokrasi. 4. Semua warganegara lelaki menjadi anggota Dewan Perhimpunan selama 6 bulan hingga 1 tahun. 2. 1. 6. Afrika dan Eropah. 7. Konsul dibantu oleh Dewan Senat (bangsawan) bagi membincangkan hal pentadbiran dan perundangan. 5. Negara kota yang mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak tidak mengamalkan sistem demokrasi. Mesir hingga ke Brittania dan Jerman. Kemudian berlaku ramsapan kuasa kerana rakyat tidak puas hati maka muncul sistem ditaktor dikalangan golongan kaya atau tentera. Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. Patrician (bangsawan) mengetuai pemberontakan masyarakat Latin menjatuhkan raja Etruscan. 8. Sistem tentera di Sparta pula pertahanan amat penting. 9. Kemudian dibentuk sistem Republik dua konsul dilantik oleh Dewan Senat supaya tiada yang lebih kuasa.

Konsep raja menjadi maharaja. Hukum kanun 12 ialah undang. Sistem feudal bertukar kepada pentadbiran pusat kerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin. 1. Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perhikmatan awam berasaskan peperiksaan awam.undang. 2.c) Tamadun India. 1. Dua bentuk kerajaan kerajaan kecil ( kepuakan/tiada raja ) dan kerajaan besar ( diketuai raja seperti kerajaan Kashi. Pemerintahan empayar Raja Maurya menjadi maharaja. 2. kemudian Maharaja Justinian mengemaskini dan membukukannya. Lahir pada zaman Republik. Raja bekuasa mutlak diperkukuhkan dengan kepercayaan raja suci dan harus dihormati. Beliau akhirnya melahirkan Kod Undang undang Rom yang dikenali sebagai Undang undang Justinian. Empayar ini meliputi dari Teluk Benggala ke Pergunungan Hindu Kush.undang ynag pertama. 3. tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti. Plato dalam bukunya Republik mengatakan negara harus diperintah oleh ahli falsafah. Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han. d) Tamadun China. 3. Brahim menjadi penasihat raja dan Ksyatria menjadi pemerintah tertinggi. 1. 3. Ia dipahat pada kayu papan 12 dan diletakan di tempat awam. membentuk kedamaian menakluk melalui penyebaran agama Buddha dan membentuk birokrasi pentadbiran. Ibu negaranya ialah Pataliputra. 1. 4. kosala ). . a) Tamadun Yunani. 2. b) Tamadun Rom. 2. Katanya ahli falsafah berupaya menggubal undang undang. (3) Perundangan. Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai dikalangan rakyat. 4. Dewan Perhimpunan menggubal undang. 3. Kegemilangan Dinasti Maurya ketika pemerintahan Asoka telah menamatkan perang Kalinga.

Denda kesalahan bergantung keseriusan kesalahan. 1. Sg Rhine. 2. Alexander The Great menguasai Parsi. (4) Perluasan kuasa a) Tamadun Yunani. Undang undang tiada belas kasihan dan penguatkuasaannya perlu dipelihara. Raja memelihara kesucian undang undang. dan budaya timur yng lain) ke Itali. 3. 4. Laut Hitam. 2. Parsi. 4. d) Tamadun China. Augustus Caesar mengubah sistem republik menjadi sistem empayar yang meliputi Britain. Sepanyol. b) Tamadun Rom. Dua prinsip utama hukuman berat dan bercorak kolektif. . 3. 4. Empayar Yunani berakhir dengan kematian Alexander dan munculnya empayar Rom. 2. 1. Sg Danube. 3. Mesir. Sebaliknya ajaran Confucius menekankan raja berpekerti baik dan menjaga keharmonian. Iskandariah dan Antioch. Ketika Dinasti Maurya undang undang disampaikan sebagai titah perintah diraja yang diukir pada tiang Asoka yang berpegang kepada kesejahteraan rakyat. Turki dan Palestin.c) Tamadun India. 5. 1. Undang undang berasaskan falsafah Legalisme yang digubal dan diperkenalkan olek Han Fei Tzu yang menyatakan undang undang tegas dapat mengawal tingkahlaku manusai. Turkistan Samarkand dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Dharma Sastra ialah kitab undang undang Hindu tertua. 1. Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik (campuran budaya Yunani. Philip II menyatukan Macedonia dan Yunani. Brahmin dominan dalam hal undang undang kerana mereka mahir berkaitan hal keagamaan.

(5) Peningkatan ekonomi. 2. Beliau memerintah secara automatik ( tegas dan mutlak ). 3. Ketika Asoka seluruh India berjaya ditakluk hasil kemenangan dalam Perang Kalinga. 4. Bangsawan dihapuskan dan gabenor serta panglima tentera dilantik mentadbir wilayah. 4. Anaknya Bindusara meluaskan ke Mysore di selatan India. maka mereka mendapatkan makanan dari kawasan selatan dan Laut Hitam. kesannya ramai rakyat Yunani berpindah ke Alexandria pada zaman Gracco Rom. Kesannya perdagangan melalui jalan laut dengan wilayah luar dijalankan. Cukai yang dikenakan di sini telah menaikkan harga barang. Beliaumembina Tembok Besar China untuk menghalang serangan orang gasar. Syria.c) Tamadun India 1. a) Tamadun Yunani. Shih Huang Ti menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. Lembah Tarim. d) Tamadun China. 5. Athens dan Corinth kekurangan makanan kerana kurang tanah pertanian. Chandragupta Maurya mempunyai tentera yang besar untuk menguasai India Utara. 4. 2. Pada masa ini pengaruh China hingga ke Jepun dan Turkistan dan keamanan China diwujudkan. Semua negara kota kecuali Sparta menumpukan perdagangan kerana bumi bergunung ganang tidak sesuai untuk pertanian. Punjab dan sempadan India Barat. 2. Yang Tze. 1. Mulanya perdagangan pesisir pantai seperti dengan Mesir. Athens juga menjadi pusat pengumpulan barang dari timur. Maharaja Han Wu Ti (Dinasti Han ) meluaskan empayar ke Sinkiang. 1. 3. Kwangsi dan Kwang Tung. . Asoka lebih lembut dan menekankan agama Buddha. 3.

1. 1. 3. Timur Tengah dan Barat. Perdagangan antarabangsa dengan Macedonia. muzik. Cambay. 2. emas. Perusahaan tembikar. 3. 2. Di Sparta pendidikan untuk melahirkan tentera yang gagah dan setia kepada negara kota (kemahiran fizikal dan senjata amat dipentingkan). Asia Tenggara pelabuhan terlibat : Tamralipti. pentadbir dan raja. 1. tembikar dari China. 5. Mula mula melalui Jalan Sutera (darat). sastera. Matlamat persatuan ini.. mengawal harga.b) Tamadun India. logam. kemudian Jalan Laut (Dinasti Tang). ia turut memajukan pengangkutan di China seperti jalan raya. Di Athens pendidikan bertujuan melahirkan manusia seimbang (rohani dan jasmani) seperti aktiviti pendidikan. India. Wujud persatuan perdagangan (sresthin) di setiap Bandar seperti Persatuan Tukang Kayu. Di China muncul persatuan perdagangan yang melahirkan ramai golongan pertengahan kesan perdagangan dalam negeri. . Sri Langka. tanaman bergilir. Perdagangan dalam kerajaan Maurya seperti di Anga dan Kalinga barangannya seperti senjata. Mata wang emas digunakan ketika zaman Gupta. kualiti barang dan gaji pekerja persatuan ini dikawal oleh raja. pidato. emas. 6. sutera (zaman Dinasti Han) didagang ke alam Melayu. 2. kereta kuda dan kereta lembu. penyisir tanah . 8. tukang Logam. sukan. kain kapas. teres bukit dan terusan. (6) Pendidikan a) Tamadun Yunani. Cukai hasil perdagangan buah buahan dan pertanian dikutip untuk menyara tentera. Perusahaan utama sutera (di Bengal). c) Tamadun China. 4. 7. Zaman Gupta memperoleh rempah dari alam Melayu. gading gajah. 4. jambatan. Kemajuan pertanian menambah hasil petani seperti kolar kuda menarik tenggala untuk membuat batas. menulis.

. Peringkat tinggi menterjemah buku suci. Matlamat pendidikan untuk lulus peperiksaan awam. 7. Peperiksaan awam 3 tahap Hsiu Tai (ijazah pertama). 6. Mereka menyerap unsur Yunani pada peringkat awal. Untuk menjadi Brahmin mereka harus menghafal Veda yang menggandungi peraturan ritual. Pendidikan mementingkan aplikasi pratikal ilmu contohnya membina infrastuktur dan kemudahan awam. Keadah yang digunakan ialah menghafal kitab Veda. 4. c) Tamadun India.3. Mereka menggunakan kitab veda dalam bahasa Sanskrit. Pendidikan ini melahirkan jurutera pengairan. Kemudian lahir sistem pendidikan tinggi di kolej Brahman. 2. 4. 2. Banyak sekolah falsafah dibina seperti di Athens. tinggi. Zaman seterusnya pendidikan untuk meningkatkan ilmu sains. 8. Herodotus. mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan kerajaan. 1. menengah. 1. Pendidikan bermula pada zaman Vedik yang mementingkan agama Hindu yang mendominasi oleh kaum lelaki. 5. 1. Peringkat rendah mengenal/menghafal tulisan ideogram dan 9 buku suci. d) Tamadun China. universiti agama Buddha di Nalanda. b) Tamadun Rom. Pendidikan awal terdapat di istana dan rumah. 6. Anaxagoras. Chun Jen (sarjana) dan Chin Shih (doctor falsafah). 5. Peringkat menengah menumpukan karangan dan sastera. Thebes yang melahirkan sejarawan seperti. 4. Athens menjadi pusat cendiakawan penting ketika pericles. pemikir sains seperti Thales. 3. 3. mentera dan lagu lagu agama. bangunan. 2. 3. Tumpuan pendidikan ialah agama (persediaan selepas mati ). Tiga peringkat pendidikan ialah rendah. mempelajari karya saintifik dan falsafah.

karyanya ialah History of the Peloponnesia War?. Aristotle. 3. demokrasi. keberanian dan perikemanusiaan. Falsafah terawal di dunia direkod ialah falsafah India. kehidupan manusia. falsafah mereka bersumberkan kitab Veda seperti Rig Veda. Peluang kerjaya menjadi pegawai kerajaan dan pada tahap 3 mereka akan menjadi pendidik. Falsafah Yunani mengajar manusia berfikir secara rasional dan sikap ingin tahu. b) Tamadun Rom. 9. tahap 2 dan 3 (3 tahun I kali) (7) Falsafah a) Tamadun Yunani. karyanya ialah History of Persian War?. c) Tamadun India. Waktu peperiksaan tahap 1(3 tahun 2 kali). 8. 1. Plato. Falsafah ini mengajar kebahagian dan nasib manusia bergantung kepada alam. 1. Isu utama nilai individualisme. 2. Plato dalam buku republik menyatakan masyarakat dan negara yang baik di perintah oleh ilmuan dan ahli falsafah. 2. 7. Yajur Veda. tanggungjawab. 3. 1. Buddhisme . penekanan kepada keadilan. Upanishad. Mengambil falsafah Yunani contohnya falsafah Rom (stoisisme) diasaskan oleh Zeno (ahli Yunani). 4. Peperiksaan tahap 1 di daerah. Ahli falsafah seperti Herodotus. Aristotle (guru Alexander the Great) membincangkan cara berfikir yang teratur. 6. Falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran seperti Carvaka. Thucydides seorang pengasas sejarah saintifik. tahap 2 di ibu kota daerah dan tahap 3 di ibu kota empayar (di istana / di hadapan Maharaja).7. Herodotus ialah bapa sejarah. Socrates. 2. 5.

3. Ptolemy ahli astronomi Yunani. (8) Sains dan Teknologi. Archimedes ahli matematik dan fizik. Ilmu perubatan berkaitan dengan fisiologi (yoga). 1. 5. Falsafah China menekan hubungan manusia dengan manusia. Thales telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba. 1. 3. b) Tamadun Rom. angka Kharosti. 2. China menganggap astronomi ialah ilmu sains negara. Sumber utama Confucianisme. c) Tamadun India. Ilmu pelayaran (ciptaan perahu layar) memajukan perdagangan dengan Yunani. Ilmu perubatan berkaitan konsep Yin Yang (keseimbangan membolehkan manusia sihat).d) Tamadun China. Taoisme. Ilmu astronomi diambil daripada kitab Rig Veda. tetapi Mo Tzu (Mencius) menolak Confucianisme. Ilmu matematik India seperti konsep geometri. 2. 4. Pythagoras memperkenalkan Teorem Pythagoras dan mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon. 1. geometri. astronomi. 3. 1. angka Brahmin. 2. Boethius mendapat pengaruh matematik Yunani. Mo Tzu menekankan hubungan manusia dengan alam sekitar. a) Tamadun Yunani. 2. Falsafah Legalisme pula berasaskan fahaman hanya undang undang akan memberi nilai baik??. 6. d) Tamadun China. 1. India dan China. Mo Tzu. . Hippocrates Bapa Perubatan. Sistem angka Yunani ialah herodianic dan ionic. teorinya ialah isipadu air dan gravity. 2. beliau mengaitkan matematik dengan muzik.

Mereka turut menggunakan tanah liat. 1. parit besar. Aeropolis oleh Pericles atas tujuan keagamaan dan pusat kegiatan. d) Tamadun China. Tulisan orang Phoenecia tersebar di Yunani ( ditambah huruf vokal ). Peking. Great Bath binaanya baik dan lengkap. Stupa Besar di Sanchi tujuan keagamaan. 2. 5. Homer menghasilkan Lliad dan Odyssey. a) Tamadun Yunani. pemujaan. Menara pelbagai bentuk kon. 1. Hesiod penyair dan penulis puisi Theology dan Works and Days. 1. Colloseum pahlawan bertarung dan teater. 4. Kota Larangan istana maharaja yang banyak dewan. (10) Bahasa dan Kesusasteraan. Aqueduct bekalan air. . 1. 1. kemudian ko Rom dan Asia Tenggara (huruf rumi). 2. temapt hukuman. Kompleks kuil di Gua Ajantha dan Gua Ellora bercirikan agama Buddha/Hindu. 3. Kuil dan Pagoda temapt tinggal. pintu gerbang. Tembok Besar China kubu pertahanan sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking. 3. 2. 3. keraian) dan taman. 4. 2. menara. kubah dan pagoda. a) Tamadun Yunani. batu bata. (balai penghadapan. c) Tamadun India.(9) Seni Bina. Bandar purba tembok batu Changan. anyang. b) Tamadun Rom. ruang tamu.

Ketika Dinasti Han terpelajar perlu mampu bersajak. epik dan sajak. (11) Sistem Sosial. bukan warganegara dan hamba (tiada hak politik). 1. Sudra. 3. 2. Wujud dialek Mandarin. Di Athens terbahagi 3 kumpulan warganegara (ada hak politik). Hakka. c) Tamadun India. Di Sparta 3 kelas warganegara tulen. d) Tamadun China . Vaisya. Wu. Sistem 4 kasta utama Brahmin. Epik Mahabharata dan Ramayana mengenai tentera baik dan tentera jahat. b) Tamadun Rom. . 1. 2. Punjabi. 4. Kantonis. 4. Masyarakat Indon Arya bahasa Sanskrit yang melahirkan bahsa Hindi. Ssu ma Chien mencipta karya sastera prosa ?Shih Chi?? 3. Penulis dan penyajak patriotisme Cicero dan Virgil c) Tamadun India. bukan warganegara (penduduk taklukan) dan hamba. Li Po (semasa Dinasti Tang). Perkahwinan lelaki/wanita dan bercampur gaul kasta berbeza tidak dibenarkan. Masyarakat Dravidia bahasa Telegu. pekerja/artisan/pedagang. Ksyatria. helot (penguasaha tanah / majoriti). 2. Sastera India terbahagi 3 iaitu vedik. Urdu. 1. 1. a) Tamadun Yunani.b) Tamadun Rom. 1. 1. Malayalam. 2. Tokoh puisi Tu Fu. Terbahagi tiga warganegara (orang Rom).

2. Aqueduct. Zaman kini di India. Demokrasi rakyat terlibat secara langsung. Setiap individu boleh bertukar kelas. Teknologi matematik dan sains masih diterima pakai. 4. 4.d) Tamadun China. 4. 3. (12) Sumbangan tamadun kepada dunia hari ini a) Tamadun Yunani. Aristotle. bangsawan dan sida sida ). artisan). Kesan di Malaysia demokrasi berparlimen. 6. candi dan pagoda menjadi sumber pelancongan. terbawah(pedagang). Karya Ramayana Mahabharata masih dirujuk. Plato menjadi rujukan falsafah moden. Bahasa Sanskrit digunakan agama Hindu/Buddha. 3. c) Tamadun India. 1. 2.sistem 2 konsul. Stupa. 3. Confiucius membahagikan 4kelas teratas (sarjana/pegawai). 5. Perancis dan Afrika Selatan mempunyai unsure demokrasi memilih president. 2. 1. Socrates. Terbahagi 3 kelas utama atasan (pentadbir seperti maharaja dan keluarganya. 3. ke-3(tukang). Agama Buddha dan Hindu hingga kini. 2. Bahasa Latin digunakan agama Kristian. rakyat bawahan (petani. b) Tamadun Rom.Kumpulan dua dan tiga ialah kumpulan sokongan. . ke-2(petani). Karya Iliad masih dirujuk. Collosium menjadi sumber pelancongan. Sukan Olimpik terus diadakan 4 tahun sekali hingga kini. 1. dan hamba. 1. Republik.

4. Perkataan Hindu mulanya merujuk penduduk di Sg Sindhu (Indus). 3. sesiapa mencapai Moksya akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir ke dunia.d) Tamadun China. 6. Sistem peperiksaan awam diteruskan dan diubahsuia. Enam aliran agama ini ialah Saivisme. 3. zaman Maurya dan Asoka pula Buddha menjadi saingan Hindu. Zaman Gupta ialah zaman kegemilangan Hindu. 2. 7. Percaya tuhan 3fungsi Brahman (mencipta). Confucianisme dan Taoisme menjadi amalan hingga kini. Dikatakan muncul ketika tamadun Indus dan kian jelas pada zaman Vedik dengan adanya kitab Veda (pegangan Hindu ). 2. Kemunculan agama ini tidak dapat dikenalpasti. Vaishnavisme. Syarat mencapai Moksya perlu berbuat bsik semasa hidup. Hukum Karma berkaitan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Ganapathyam. a) Agama Hindu 1. Tujuan hidup untuk mencapai Moksya (kebebasan mutlak ). (13) Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia. 8. Hindu didominasi golongan Brahmin. Vishnu ( memelihara) dan Siva (membinasa). Tembok Besar China menjadi sumber pelancongan. 9. . 4. kelahiran ini bergantung Karma (kelakuan baik/buruk ketika hidup). 5. Mewariskan teknologi kertas dan tembikar. Kaumaram dan Saura. Saktham. 1.

Empat kebenaran dapat dicapai melalui lapan jalan. Hari Ahad dikhaskan kepada aktiviti agama. 3. Sri Lanka. 4. cara mengelak kesengsaraan dengan mengatasi nafsu. 3. Agama ini menggunakan bahasa Pali dan kitab Tripitaka. Sistem kasta yng ketat menyebabkan Gautama mencari kebenaran dengan bertapa di bawah pokok bodhi di Uruveda. Beliau mengecualikan kerja berat kepada mereka yang menjalankan aktiviti agama ini. Diasaskan oleh Jesus Crist yang berasal dari Jerusalem. 2. . kejatuhan Rom tidak meruntuhkan Kristian malah terus kukuh ketika Zaman Pertengahan. Asas ajarannya ialah empat kebenaran mulia (kesengsaraan dan kepehitan hidup adalah lumra. 7. 5. 4.b) Agama Buddha 1. kesengsaraan berpunca daripada nafsu memperoleh kekayaan. 6. cara menamatkan kesengsaraan dengan Jalan Lapan Lapis Mulia ). 2. Asia Tenggara dan China. ia menjadi agama rasmi kerajaan Maurya dan berkembang ke Tibet. Kebenaran yang di temuinya dipercayai akan melepaskan diri manusia daripada kesengsaraan. antaranya pengetahuan yang baik. Kegemilangan agama ini ketika zaman Asoka. Kristian diterima pada zaman Rom semasa pemerintahan Constantine. 5. 7. Agama ini terus berkembang dari Zaman Rom dikenali Empayar Kristian. 25 Disember tarikh lahir Jesus (Hari Natal ). c) Agama Kristian. Sebelum kedatangan Kristian orang Eropah majoritinya adalah pagan (tiada agama). Diasaskan oleh Siddharta Gautama (dikenali Buddha). 6. Pada mulanya agama ini mendapat tentagan orang Eropah termasuk pemerintah Rom. Dua kitab suci (Old Testament dan New Testament) dikenali sebagai Bible. membuat amalan suci seperti bersedekah. 1. Kemunculannya kesan penentangan golongan Ksyatria terhadap Brahmin dalam hal agama.

2. e) Confucianisme. Ajarannya menekankan prinsip moral tinggi yang didapati daripada pendidikan seperti perimanusiaan (ren). 3. Bukunya Tao Te Ching mengandungi falsafah Taoisme. maka manusia tidak boleh bertindak terhadap apa. Islam bertapak kuat bermula di sini. 1. melalui malaikat Jibril di Gua Hira. 2. 1. taat ibubapa (xiao). 3. Beliau menjadi pegawai kerajaan di Lu. Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. 3.apa yang berlaku pada alam (wu wei ). 4. 2. Ajarannya seperti konsep Tao (jalan) setiap tindakan ditentukan oleh Tao. Islam ditentang oleh kaum Quraisy Makkah dan nabi pun berhijrah ke Madinah. Dua teras agama ini ialah akidah (keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah) dan syariah (undang undang yang terkandung dalam Al-Quran dan as sunnah). jika bertindak manusia akan merosakkan dunia. f) Taoisme. tetapi meletakkan jawatan mengembara menyebar idea kepada orang China. . 4. Diasaskan oleh Confucius yang lahir di Lu. 4. kesusilaan (li). Orang Islam wajib yakin Rukun Iman dan Rukun Islam. Pengasasnya Lao Tze yang lahir di Chu.d) Agama Islam. Bekerja di Chou kemudian mengembara menyebar idea. 1. Beliau di sembah sebagai salah satu dewa orang China.a.w.

Majapahit (di Kepulauan Indonesia). Ayuthia. b) Bilakah munculnya petempatan dan kerajaan awal.Klang (Selangor). Kerajaan terawal adalah Funan (dikatakan abad ke-2 M). 9. 3. 2. a) Pembahagian kerajaan awal Asia Tenggara. Sg. 2. Sumber bertulis dan artifak arkeologi digunakan untuk menentukan jangka masa kemunculan sesuatu kerajaan. Walau bagaimanapun perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran membuat kapal layar dan perahu. Angkor. (1) Petempatan Awal Asia Tenggara. Hubungan perdagangan dengan Rom juga berlaku buktinya jumpaan manik di Kota Tinggi dan Muar (Johor). Batu Buruk (Terangganu). Kebanyakan petempatan awal ini belum boleh ditakrif sebagai kerajaan kerana masih belum menpunyai raja. 6. 1. buktinya jumpaan langgam seni arca di sini dipengaruhi langgam seni arca Amravati India. Kerajaan di Tanah Besar Asis Tenggara seperti kerajaan Funan. . 8. 10. Bijih Timah telah diproses menjadi gendang gangsa di Dongson dan menjadi pelabuhan pembekal. 7. Kerajaan di Kepulauan Asia Tenggara seperti kerajaan Kedah Tua. Langkasuka (di Tanah Melayu) dan Srivijaya. Jumpaan manik dan tembikar membuktikan perdagangan maritime berlaku sejak abad ke 5 SM tetapi kerajaan awal Asia Tenggara hanya muncul pada abad ke 2 M. Hubungan awal dengan China berbentuk diplomatik. 4. Terbahagi dua iaitu kerajaan di Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. 1.BAB3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA. 3. Hubungan awal dengan India berbentuk kebudayaan. 5. Hubungan perdagangan antarabangsa berlaku sejak zaman logam buktinya jumpaan gendang gangsa di Dongson (Vietnam).

4. Menangkap ikan di sawah. 6. 2. kerbau. Ia terletak di pesisiran pantai. lembah sungai dan kepulauan seperti Srivijaya di Sg Musi (Sumatera). 8. pisang. 11. Sistem pengairan amat penting dalam pertanian contoh Tasik Tonle Sap dan Sg Mekong di Angkor. Sarang burung diambil dari gua untuk perdagangan. lada hitam. Kura kura mendapatkan kulitnya.buahan. 5. Tanaman sampingan seperti jagung. keledek. . Kedah Tua di Sg Mudadan Merbok (Kedah). 3. penternakan. memungut hasil hutan dan laut. Terdapat juga kerajaan agraria yang berkembang menjadi kerajaan maritim contohnya Funan. damar. 4.(2) Ekonomi kerajaan awal Asia Tenggara a) Bentuk bentuk kerajaan awal Asia Tenggara. Kerajaan Agraria berasaskan pertanian. kemudian terdapat lebihan hasil dijual kepada penduduk Bandar atau kerajaan maritim. Kerajaan maritim berasaskan perdagangan. 2. 1. Hasil hutan seperti kayu gaharu. kambing. 10. sungai. b) Kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Hasil rempah seperti cengkih. buah. paya. Menternak seperti lembu. Padi huma di tanah tinggi dan bukit dibuat teres dan relung kerana kurang air. Padi sawah di lembah sungai kerana bekalan air cukup. kelautan dan perlabuhan. 3. 9. 1. 7. ayam. Tiumah di Pulau Tioman (Pahang). Bermula dengan sara diri. Kerajaan di lereng bukit dan tanah gunung berapi kerajaan Taruma (Indonesia). Kerajaan agraria ini muncul di tanah subur seperti kerajaan Dvaravati di Sg Irrawady (Myanmar).

hingga ke India dan barat. Langkasuka. hasil laut. memungut hasil laut. 4. 9. Tasik Tonle Sap juga membekalkan ikan air tawar. d) Kegiatan ekonomi kerajaan maritim. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai dan kepulauan. Raja Angkor (Indravarman 1) membina dan mengurus pengairan dan baray. timah. Tasik ini amat penting untuk bekalan air minuman. damar. 5. Srivijaya. 7. bijih timah. rotan. Tasik ini turut mengairi sawah padi. Mulanya pelabuhan ini berdagang di kawasan berhampiran kemudian berkembang. 2. Pelabuhan pembekal maju menjadi pelabuhan kerajaan seperti Kedah Tua. 1. Kemudian menjadi perkampungan nelayan. Kuala Selinsing ( Perak ). Bekalan air diterima dari Sg Mekong yang mengalir ke Tasik Tonle Sap dan menyuburkan tanah. 10. 6. 1. Ini juga mendorong kedatangan pedagang ke dua dua negara ke situ. . contohnya Langkasuka dan Champa akhirnya berdagang dengan Vietnam. hasil hutan. 2. Hasil lebihan telah didagangkan maka petempatan ini menjadi tempat dagang dan pelabuhan pembekal seperti Klang ( Selangor ). dan hasil dari kerajaan lain di sekitarnya. timah. 4. Pelabuhan entrepot muncul kerana kedudukannya yang strategik contohnya Kedah Tua dan Srivijaya yang terletak yang terletak di Selat Melaka dan Selat Sunda serta menjadi laluan perdagangan atara China dan India. Bekalan pelabuhan entrepot seperti emas. Ada yang berkembang menjadi pengeluar emas. kesannya hasil padi menampung keperluan makanan penduduk Angkor. 5.c) Kegiatan pertanian kerajaan agraria Angkor. Peringkat awal menangkap ikan. 11. 8. Emas menjadi tumpuan sehingga Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dikenali Semenanjung Emas dan Bumi Emas orang Yunani dan India telah mengetahui tentang kekayaan emas di sini sejak awal abad masihi lagi. 3. Pelabuhan ini disinggahi pedagang untuk mendapatkan barangan emas. 3. China Selatan.

Merupakan pelabuhan enterpot yang banyak dipengaruhi Srivijaya. Bekalan barang dagang dibekalkan dari kawasan pemerintahannya dan jajahan takluknya. 5. Mereka mampu belayar kerana berkemahiran membuat perahu (jarak dekat ) dan kapal layar (jarak jauh). Penduduk maritim yang terdiri daripada orang tempatan. Bujang (abad ke 11 hingga 13 menganut agama Hindu). Barang dagang juga dibawa dari luar seperti sutera. manik. 5. Kapal dagang dalam perjalanan antara China dan India singgah di sini kerana kedudukan pelabuhannya strategik di Selat Melaka. 2. 1. Orang Melayu terkenal sebagai pelaut. Terletak di Sg. Pelabuhannya mempunyai tempat menyimpan barang dagang seperti damar. orang laut dan orang dagang luar ini menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. 6. buktinya jumpaan tembikar China zaman Dinasti Tang. 4. Song dan Yuan. Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang ke sini. 15. 14. Mereka mengawal keselamatan dan perdagangan di Selat Melaka. 4.12. teh. tembikar. pedagang. Sri Lanka dan Myanmar. Menurut I Tsing Sivijaya mampu menghasilkan kapal besar. Buktinya ialah jumpaan candi berunsur Hindu/Buddha dan arca Hindu/Buddha. terdiri daripada pelbagai golongan rakyat termasuk orang laut. Memiliki tentera yang besar. Mereka juga tahu menggunakan kaedah bintang di langit. timah. 2. 3. pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah. 7. Musi dan Batang Hari. . 13. kaca. 3. f) Ciri ciri kerajaan Kedah Tua/Chieh-cha/Kataha. Kedudukan strategik di laluan Selat Melaka dan terlindung dari angin monsun memajukan pelabuhannya. Terletak di Sg. Mas (pada abad ke-5 hingga 11 menganut agama Buddha ) dan di lembah Sg. e) Ciri ciri kerajaan maritim Srivijaya. rotan. manik dari India. 1. peneroka dan mempunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan seperti di Champa dan Srivijaya.

Raja berkuasa mutlak dalam semua hal. buktinya arca bercirikan Asia Tenggara di Srivijaya ikatan tali kulit harimau hanya ada di Srivijaya. sebaliknya kerajaan agraria memerlukan kerajaan maritim untuk mendapatkan barang mewah China/India seperti tembikar. Gelaran raja bermula selepas kedatangan pengaruh sistem beraja India. Peranan Ksyatria atau tentera melalui penaklukan. 1. 3. 3. 2. Aspek Hindu/Buddha yang diambil berbeza antara seoang pemerintah di Asia tenggara dengan pemerintah Asia Tenggara yang lain di Kedah Tua(Buddha). a) Proses permulaan kedatangan pengaruh Hindu/Buddha. 2.g) Konsep saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan maritim. Walau bagaimanapun raja harus adil kepada golongan diperintah. Penduduk agraria yang ramai penduduk (seperti Sailendra) menghasilkan beras banyak untuk dibekalkan kepada kerajaan maritim. . 1. Peranan pedagang atau Vaisya. 4. 6. menentangnya dianggap derhaka. (3) pengaruh agama Hindu /Buddha dalam kerajaan awal. Peranan Brahmin atau pendeta. 5. Di bawah raja ialah kerabat diraja dan pembesar termasuk ahli agama seperti Brahmin. Penyesuaian budaya India yang menarik sahaja dengan budaya tempatan berlaku. b) Pengaruh Hindu/Buddha dalam sistem pemerintahan. Dieng di Indonesia (Hindu). perintahnya menjadi undang undang. apabila Rom menghentikan perdagangan emas ke India maka India beralih mendapat emas di Asia Tenggara. Kerajaan maritim membina kapal dengan mendapatkan kayu yang baik daripada tukang kayu agraria (seperti kayu kerajaan Pegu). Selepas itu rakyat dan hamba (bawah sekali). 4. 2. Kerajaan agraria membekalkan makanan dan hasil hutan sebagai barang pertukaran. Pulau Bangka (Hindu mazhab Vishnu). Gajah yang menjadi kenderaan raja maritim juga didapati daripada kerajaan agraria di Siam. Pengaruh Hindu/Buddha berlaku serentak dengan hubungan perdagangan. 1. tekstil. gelas dan manik.

7. 4. pratiyuvaraja. Unsure mitos dan lagenda digunakan untuk memperkuatkan kedudukan pemerintahannya. Brahmin pula berperanan dalam upacara agama. 3. 2. Pentadbiran daerah ditadbir oleh Datu (dilantik raja) dan bhupati (orang-orang kaya). 5. seterusnya pegawai lain seperti haim. 2. 5. Raja yang terpengaruh sistem Buddha/Hindu membina kompleks kota yang melambangkan alam semesta (orde kosmos). Seorang daripada mereka bakal menggantikan raja kecuali raja putra kerana beliau anak gundik. raja dan ibu kota ialah pusat alam (pusat pemerintahan). Pentadbiran pusat terdapat 4 kumpulan anak raja iaitu yuvaraja. Datu perlu bersumpah taat setia di Telaga batu Palembang. c) Pengaruh Hindu/Buddha dalam pemerintahan Angkor. 3. raja kumara dan raja putra. berdasarkan bukti jumpaan batu bersurat di situ. Negara dianggap alam semesta. 6. Angkor Wat dibina oleh Raja Suryavaram II.3. Upacara pertabalan dipimpin oleh Brahmin bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan diperintah. 5. 4. 1. Di bawah anak raja ialah ketua pentadbiran pusat (parvanda atau senapati). d) Pengaruh Hindu/Buddha dalam pemerintahan Srivijaya. Raja dibantu pentadbiran pusat dan daerah. Raja dianggap raja dewa. temenggung dan penghulu. . 1. 4. maka raja perlu mengatur kesejahteraan negara dan rakyat (alam semesta). Pengaruh yang muncul ialah agama Buddha Mahayana. Kedudukan hamba terletak paling bawah sekali. Raja dibantu pembesar atau gabenor di daerah. Raja juga dibantu oleh pembesar dikalangan pegawai tentera dan hakim. Rakyat takut derhaka maca muncul konsep dewa-raja yang mempuntai sakti.

Ia mempunyai 3 tingkat iaitu sila. arca dan patung. Durga. di Indonesia disebut candi. Ia juga mempunyai ukiran Ramayana dan Mahabrata. Patung Hindu seperti patung dewa Siva. 2. 3. Candi dan patung di Asia Tenggara hasil campuran gaya tempatan dan India. 2. Antara pengaruh India tersebut ialah patung zaman Dinasti Gupta. wat/stupa. g) Pengaruh Buddha dalam kesenian Borobudur. . 1. 1. 5. 1. Candi Buddha memiliki pelan jenis cruciform. Monumen ialah binaan/bangunan daripada batu untuk memperingati orang ternama atau peristiwa penting seperti candi/kuil. Candi Dieng dan Prambanan di Indonesia untuk agama Hindu. Candi berperanan sebagai rumah ibadat. menyimpan patung dewa utama dan lambing kehebatan raja. 1. menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. Rumah ibadat di Thailand. menara. Candi Hindu terbahagi 2 iaitu Vimana ( bahagian suci tempat arca keagamaan ) dan Mandapa ( bahagian luar). Angkor wat dan Borobudur melambangkan order kosmos. 2. setiap tingkat dwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. tetapi candi seperti Chaiya dan Yarang di Thailand untuk agama Buddha. h) Pengaruh Hindu/Buddha dalam kesenian candi Lembah Bujang. samadhi dan panna. Angkor Wat dibina di siem Reap untuk agama Hindu. Candi ini mempunyai tempat pemujaan. 3. tetapi di Burma disebut stupa. 2. 3. Candi Lembah Bujang terdapat di Bukit Batu Pahat Pendiat dan Pangkalan Bujang. tembok. Di tingkat pertama diukir cerita Gautama Buddha. 8. Kemboja. Candi di Jawa Tengah ini untuk agama Buddha Mahayana. f) Pengaruh Hindu dalam kesenian Angkor Wat.e) Pengaruh Hindu/Buddha dalam kesenian monumen. Vietnam disebut wat. 3. 7. 4. Patung Buddha seperti patung Avalokitesvara. Brahma. 6.

Tamil. 5. 5. cerita lisan dan teater seperti wayang kulit. 4. dorhaka (derhaka). raja. Bidang intelektual batu bersurat tulisan sankrit mengandungi maklumat agama. 4. Buddha. Bahasa sankrit juga terdapat dalam kitab sastera Hindu. 1. di Sg Mas Kedah Tua mengenai agama Buddha. Karya Mahabrata diadun dengan unsur tempatan seperti Hikayat Pendawa Lima. Hikayat Pendawa Jaya.i) Pengaruh bahasa Sankrit. Bahasa ini menjadi bahan ilmu dan komunikasi kerajaan awal Asia Tenggara. Contohnya di Kutei tentang keturunan raja. j) Pengaruh Hindu/Buddha dalam kesusasteraan. Bahasa sankrit telah disesuaikan dalam bahasa Melayu seperti perkataan dukkha (duka). 3. Pengaruhnya terdapat dalam epik Ramayana dan Mahabhrata serta Puranas (sastera klasik Asia Tenggara). Bahasa sankrit ini juga digunakan dalam kitab kitab keagamaan dan bahasa. pemerintahan. Karya Ramayana pula melahirkan HikayatSeri Rama. Epik disampaikan melalui kesusasteraan. 3. . 1. Sutasoma. 2. Inskripsi di Palembang memaparkan kemahiran pahat batu yang tinggi penulisnya mempunyai asas yang kukuh dalam bahasa sankrit. Pengaruh dalam puisi dan prosa Jawa seperti Nagarakertagama. 2. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful