Publicitatea subliminal este doar un mit

De-a lungul timpului au existat controverse cu privire la ideea de subliminal cap în cap i în momentul de fa ajungem la concluzia c va mai dura un timp destul de îndelungat pân la aflarea t rie a unui oarecare adev r.

i lucrurile se bat i sus inerea cu

, existând atât de multe opinii referitoare la acest subiect încât

Dac ar fi s ne raport m la explicarea conceptului de subliminal din dic ionar, acesta se refer la apari ia unei excita ii foarte slabe, aflat sub pragul senzorial i care nu provoac nicio reac ie ± care este inferior pragului con tiin ei, care nu devine con tient.Astfel, dac con tientul nu î i d seama de mesaj, el nu poate s îl critice, s -l analizeze, informa ia nemaitrecând prin filtrul care se aplic la nivelul con tient, ajungând astfel direct în incon tient. În ceea ce prive te scopul lor, mesajele subliminale urm resc punerea în ac iune a cererilor în direc ia dorit de emiten i. Ele apar ca ni te comenzi mentale iar efectele lor sunt m surate în func ie de reac ia receptorului. Ceea ce este discutabil îns la mesajul subliminal, este nu c nu exist sau c nu ar exista persoane care încearc s transmit ceva f r ca receptorul s fie con tient de acest lucru, ci sunt puse la îndoial finalitatea pe care acesta se presupune c acesta o are, precum i reu ita în atingerea scopului. Studiile din ultima perioad au sus inut c oamenii pot înregistra o imagine în mod incon tient, chiar dac nu o pot vedea, c imaginile subliminale pot atrage aten ia creierului, de i avem impresia c nu am v zut nimic. Totu i marea problem a cercet torilor este aceea c nu se poate înc sus ine cu t rie nimic referitor la efectul acestor înregistr ri incon tiente, la decizia de ac iune a persoanelor care intr în contact cu astfel de mesaje. Pornind de la unul dintre cele mai vechi exemple referitoare la publicitatea subliminal , acela al proprietarului de cinema care a sus inut c în timpul derul rii unui film a proiectat mesaje subiminale prin care îndemna spectatorii s consume Coca-Cola au crescut i trecând i floricele i c imediat vânz rile a i prin alte exemple date în sus inerea acestei idei de existen

subliminalului în publicitate( În 1978, un post de televiziune din Wichita, Kansas, a difuzat, la cererea politiei locale o serie de mesaje subliminale, care erau menite s -i ajute pe ace tia s prind un criminal deosebit de periculos. Mesajele, care au fost difuzate în timpul unor emisiuni, timp de frac iuni de secunde, constau într-o serie de imagini pe care ei le credeau relevante pentru criminal, iar sub acestea scria ³acum sun la Poli ie´.Ini iativa a dat gre , iar cazul nu a fost rezolvat decât abia în 2005.), observ m invaliditatea acestora Încercând s sus in cautat acel nod în papur i inexisten a dovezilor concrete i corecte.

i s dovedeasc existen a subliminalului în publicitate, oamenii au i au vorbit despre diferite branduri care ar folosi acest mecanism. Eu i în cazul igaretelor

consider c afirma iile lor sunt duse în extreme a a cum s-a întâmplat 1

Atât timp cât brandul ideea de fumat i elementele de identitate ale acestuia apar pe print. doctorul Hal Becker. Cele mai frecvente r spunsuri au fost Äfoame i sete³. în timpul unei transmisiuni populare. S-a mai sus inut faptul c sugerarea anumitor chestiuni i subliminalul sonor este unul foarte important în i pe 10 septembrie 1979 revista ÄTimes´ relata: Äcincizeci de magazine din Statele Unite i Canada instalaser un sistem subliminal pentru a evita furturile din raioane. În Canada. a suprapus pe muzica difuzat în magazine mesaje subliminale care sugerau s nu furi : ÄEu sunt cinstit. Dac fur. Lucrurile sunt acolo pentru cei care vor s le vad i pentru cei care au o imagina ie suficient sau prea bogat .Camel.´ Personal. care îi invita pe oameni s telefoneze. voi fi prins i trimis la închisoare. iar la terminarea emisiunii a fost realizat un sondaj pentru a se stabili ce au perceput telespectatorii. cât i în cel în care se distinge în imaginea c milei un b rbat dezbr cat care fumeaz . Creativitatea este în general apreciat 2 i ceea ce încearc cei care . Experimentul nu a avut nici un rezultat.´ Furturile s-au redus cu 37%. S-a sus inut c subminial ce acoper (prezen a afi ul de prezentare al sexului prin nudurile fimului T cerea mieilor ar con ine un mesaj femeilor ce alc tuiesc carniul prezent în fluturele gura femeii de pe afi ). Faptul c brandul Camel lucreaz cu o echip de crea ie suficient de inteligent încât s creeze printuri inteligente. consider c acesta este un experiment cu o valoare de adev r i reu it relativ întrucât nu se tie dac motivele care i-au determinat pe ho i s nu mai ac ioneze au fost legate de a a-zisul mesaj subliminal sau poate a fost un alt factor care a intervenit. deci apari ia unui mesaj subliminal care s sugereze acela i lucru este perfect inutil. care din punctul meu de vedere e doar o metod creativ de a prezenta esen a filmului. atât printul în care se distingea o c mil în fumul exhalat. economisindu-se 600 000 de dolari pe parcursul a nou luni de folosire a sistemului. de ce ar mai fi nevoie de un mesaj subliminal? Este clar c un print al Camel pune accentul pe i se adreseaz fum torilor. Äexist numeroase studii care demonstreaz c mesajele subliminale nu sunt capabile s îi determine pe oameni s î i schimbe comportamentul. a fost difuzat de 300 de ori un mesaj scurt. Inventatorul s u. Potrivit psihologului Lorenzo Montali. subtile nu înseamn c el se folose te de mesajul subliminal.

În ceea ce prive te acest print f cut pntru berea Schneider. Este subliniat ideea de importan prima oar aten ia ne este focusat asupra halbei ce are pare a avea forma unui sân. i o i în a berii de i acest caz este vorba de creativitatea folosit pentru a. nu cred c poate fi vorba de subliminal întrucât brandul folose te ideea sexul ca modalitate de amuzament precizeaz . Nu mai este vorba de ac iune la nivelul incon tientului pentru c însu i brandul aduce la nivelul con tientului observarea a ceea ce este de fapt transmis. Nu este nimic ascuns. Dac acest print nu ar fi fost înso it de sloganul "We're just as excited as you. sugestiv.i consolida imaginea brandului. Volvo. se presupune c ar folosi mesajul prin subliminal imaginea de al turi.consider c subliminalul exist peste tot este s dovedeasc ceva cu dovezi nevalide." nu s-ar i fi reg sit ideea de subtilitatea în care s-a folosit excitare produs de a 3 .

Finalitatea la un mesaj subliminal i care ar fi scopul lor? De a-i determina pe copii s se gândeasc la sex înc de sugerat de aceste mesaje subliminale ar trebui s fie una în beneficiul celor care sunt în conotativ sexual. la un moment dat.avea aceast ma in .i hainele). vorbe te cu un tigru. Întrebarea ar fi: De ce ar vrea cei de la Disney s transmit astfel de mesaje unor copii? Care ar fi aici beneficiul lor. Astfel. Desenele animate fac i ele parte din categoria celor acoperi i de mesaje subliminale. având în vedere c se presupune c subliminalul sugereaz c tre ac iune? Ce ar avea de câ tigat( s nu mai vorbim de pierderile suferite în cazul în care ar avea loc depistarea unor a a-zise mesaje subliminale) la 6-8-10 ani? Acest lucru este valabil în cazul tuturor exemplelor de aici postura de emiten i. cei de la Volvo se folosesc de o creativitate bazat pe ideea de sex. dar nu de o publicitate subliminal . 4 . În acest caz îns . unde exist o secven în care se poate vedea cum un grup de stele formeaz cuvântul Äsex³ pe cer. ori de o fars . Întrucât majoritatea exemplelor se refer i nu numai. iar pe fundal se aude o voce misterioas care spune ÄTake off your clothes³ (Scoate. poate fi vorba de transmiterea unui mesaj conotativ sexual într-o m sur aproape inexistent . personajul din filmul cu acela i nume. iar brandurile care se presupune c ar fi gândit aceste mesaje au o alt arie de dezvoltare. s-ar fi putut spune c Volvo sugereaz ideea de sex în ma in sau altceva de genul acesta. Alt exemplu pentru a a-numitul Äsex subliminal³ îl întâlnim în ÄThe Lion King³. Alladin. ori de încercarea de a. De exemplu. poate fi vorba ori de o simpl coinciden prezenta brandul într-un mod cât mai creativ .i i subtil. nu exist nicio leg tur clar care s sus in existen a unei leg turi între ele. Cred c în ceea ce prive te desenele animate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful