MONICA Sumurducan CUPRINS Capitolul 1. Clasificare 2. Legislatia romaneasca 2.1 Lege nr. 111/1996 2.2 Hotarare nr. 358 2.3 Ordonanta de urgenta nr.

195 2.4 Hotarare nr. 349 2.5 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 2.6 Ordin nr. 222 2.7 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ordin nr. 374 din 04/10/2001 2.8 Lege nr. 137 (r1) 2.9 Lege Nr. 26 2.10 CONVENTIE din 17 iunie 1994 privind securitatea nucleara 2.11 ORDIN nr.2 2.12 LEGE nr. 63 din 22 martie 2006 2.13 Ordonanta nr. 11 din 30 ianuarie 2003 12 13 17 18 18 18 Pagina 2 3 3 7 7 9 11 11 12

MONICA Sumurducan 2.14 LEGE nr. 320 din 8 iulie 2003 2.15 LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 2.16 ORDONANTA nr. 7 din 30 ianuarie 2003 2.17 LEGE nr. 105 din 16 iunie 1999 2.18 CONVENTIE COMUNA 2.19 CONVENTIE COMUNA din 5 septembrie 1997 2.20 LEGE nr. 43 din 24 mai 1995 2.21 ORDONANTA Nr. 31 din 19 iulie 2006 3. Legislatia Europeana 4. Analiza intre legislatia romaneasca si legislatia europeana 5. Sisteme de colectare a deseurilor radioactive 6. Sisteme de procesare a deseului radioactive 7. Metode de ecologizare a iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate din industria prelucrarii minereurilor uranifere 8. Bibliografie 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 23 27 36 43

Deseuri radioactive

Cod deseu: 06.04.05 1. Clasificare Prin definitie, deseu radioactiv inseamna acele materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare ulterioara si care contin sau sunt

-2-

MONICA Sumurducan contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare reglementate de autoritatea nationala de reglementare, autorizare si control a activitatilor nucleare. Prin similitudine cu clasificarea deseurilor radioactive recomandata de AIEA in documentul Safety Series No. 111-G-1-1 “Clasification of Radioactive Waste” si aplicabila activitatilor de gospodarire in vederea depozitarii definitive, utilizata si in tarile UE, se introduce urmatoarele clase (categorii, tipuri) de deseuri radioactive: - EW: Deseuri continand radionuclizi a caror concentratie a activitatii este atat de redusa, incat deseurile respective pot radioactive, conditionat sau neconditionat, de sub cerintele reglementate. - VLLW: Deseuri radioactive de viata scurta, a caror activitate specifica depaseste nivelurile de eliberare de sub cerintele de autorizare, dar al caror continut 3adioactive este inferior nivelelor stabilite de organismul de reglementare pentru definirea deseurilor de activitate joasa. Aceste deseuri radioactive sunt destinate depozitarii definitive de suprafata. - LILW-SL: Deseuri radioactive care contin deseuri radioactive, deseuri radionuclizi emitatori betagama cu durata de viata scurta (T1/2 < 30 ani), si care contin cantitati mici de radionuclizi emitatori alfa cu durata de viata lunga (T1/2 > 20 ani), a caror concentratie maxima este inferioara valorii de 4 kBq/g si a caror putere termica specifica produsa prin dezintegrare radioactive nu necesita masuri de evacuare a caldurii. Aceste deseuri radioactive sunt destinate depozitarii definitive de suprafata sau depozitarii definitive geologice de adincime. - LILW-LL: Deseuri radioactive care contin radioactive radionuclizi emitatori alfa cu durata de viata lunga (T1/2 > 20 ani), a caror concentratie maxima este superioara valorii de 4 kBq/g, si care contin cantitati mici de emitatori betagama cu durata de viata scurta (T1/2 < 30 ani) si a caror putere termica specifica produsa prin dezintegrare 3adioactive nu necesita masuri de evacuare a caldurii. Aceste deseuri radioactive sunt destinate depozitarii definitive geologice de adancime. - HLW: Deseuri radioactive care contin radioactive radionuclizi emitatori betagama cu durata de viata scurta (T1/2 < 30 ani) si care contin cantitati importante de radionuclizi emitatori alfa cu durata de viata lunga (T1/2 > 20 ani), in concentratii superioare valorii de 4 kBq/g si a caror putere termica specifica produsa prin dezintegrare 3adioactive este superioara valorii de 2 kW/m3. Aceste deseuri radioactive sunt destinate depozitarii definitive geologice de adancime. Combustibilul nuclear uzat destinat depozitarii directe, apartine acestei clase. 2. Legislatia romaneasca 2.1 Lege nr. 111/1996 (r2) din 10/10/1996, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/200, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor activitati si surse: c) producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea,

-3-

MONICA Sumurducan detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul instalatiilor radiologice, materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante; d) producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectiea radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop; Art. 5. - (1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de protectie impotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, de interventie in caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare si control, realizare a produselor si serviciilordestinate instalatiilor nucleare, precum si orice alte reglementari necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear. (2) Comisia elaboreaza strategia si politica de reglementare, autorizare si control in domeniul securitatii, protectia impotriva radiatiilor nucleare, control al neproliferarii armelor nucleare, protectia fizica a materialelor si instalatiilor nucleare, transportului materialelor radioactive si securitatii nucleare a gestionarii deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, ca parte a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear, si se aproba prin hotarare a Guvernului Art. 7. - Importul deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear ars este interzis, cu exceptia situatiilor in care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, in afara teritoriului Romaniei, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive sau combustibil nuclear ars, in baza prevederilor unor acorduri internationale sau contracte incheiate cu parteneri comerciali cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de prezenta lege.

Capitolul II Regimul de autorizare Sectiunea 1 Autorizatii si permise de exercitare a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice Art. 11. - Autorizatiile prevazute la art. 8 se suspenda sau se retrag, in parte ori in intregime, de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice ori juridice, in toate cazurile in care Comisia constata ca: d) titularul autorizatiei nu isi indeplineste obligatiile legale cu privire la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive

-4-

18. (3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare. inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear. (6) Obligatiile privind pastrarea in custodie se aplica si combustibilului nuclear ars si altor materiale nucleare. a materialelor nucleare si radioactive. de materiale nucleare si radioactive. atunci cand va inceta definitiv activitatea autorizata. 16. al produselor radioactive sau al deseurilor radioactive este permisa numai atunci cand carausul autorizat este in posesia unei autorizatiipentru mijlocul de transport respectiv. (1). Art. transportul. nu scuteste pe detinatorul de surse si materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv dupa incheierea utilizarii. precum si pentru dezafectarea instalatiei nucleare.Utilizarea mijloacelor de transport amenajate special pentru transportul combustibilului nuclear. Art. j) dispune de aranjamente materiale si financiare corespunzatoare si suficiente pentru colectarea.(1) Transportul combustibilului nuclear in afara incintei instalatiilor nucleare ori in afara locurilor in care combustibilul nuclear este tinut in custodie se efectueaza numai de catre agenti de transport sau carausi autorizati in acest scop. Sectiunea a 2-a Conditii de autorizare Art. si cu cele internationale privind transportul marfurilor periculoase. . importatorului sau furnizorului prevad obligativitatea respectarii acestei cerinte. cu exceptia deseurilor radioactive. si a achitat contributia pentru constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare. tratarea. (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si combustibilului nuclear ars. (2) Autorizatiile prevazute la alin. l) instituie si mentine un sistem conform reglementarilor specifice de protectie fizica a combustibilului nuclear. . eliberata de Comisie Capitolul III Obligatiile titularului autorizatiei si ale altor persoane fizice sau juridice -5- .MONICA Sumurducan si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare sau asigurare de raspundere civila pentru daune catre terti in caz de accident nuclear. 20. emise potrivit prevederilor art. (1) se elibereaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) combustibilul nuclear este transportat in conformitate cu reglementarile nationale privind transportul materialelor radioactive. 5. produselor si deseurilor radioactive si altor materiale nucleare sau radioactive. daca instructiunile de utilizare ale producatorului. in conformitate cu prevederile art. conditionarea si depozitarea deseurilor radioactive generate din propria activitate. de produse si deseuri radioactive. Art. Art. precum si a instalatiilor nucleare.19. al materialelor nucleare. 8 si 18. prevazuta la alin. a produselor si deseurilor radioactive. 21.

Titularul autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati nucleare care genereaza sau a generat deseuri radioactive este obligat: a) sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea proprie. pentru a constata daca acestea prezinta o concentratie de substante radioactive sau o radioactivitate care depaseste. 27. in conditiile prevazute de lege. suspendarea activitatii desfasurate si indisponibilizarea. .(1) Persoanele fizice si persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substante minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu sau substante care in fluxul tehnologic de prelucrare sunt susceptibile de a contine materiale radioactive au obligatia sa ia masuri de verificare a materialelor si a utilajelor pe intregul ciclu de productie. . 8 are obligatia si raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru: a) asigurarea si mentinerea: . . tratarii. autorizatia de detinere.evidentei stricte a materialelor nucleare si radioactive. a materialelor radioactive. al instalatiilor nucleare si radiologice. dezafectare sau transfer. prin punerea de sigiliu. 29. b) sa suporte cheltuielile aferente colectarii. transport si depozitare. (2) In urma controlului efectuat Comisia poate dispune. in prealabil. dispozitive. neautorizate sau care prezinta pericol in exploatare ori detinere. . 26.(1) Titularul autorizatiei eliberate potrivit art. daca este cazul. 30.MONICA Sumurducan Art. 8 este obligat: b) sa faca dovada achitarii contributiei legale la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare Art. planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor asociate acestora. echipamente si informatii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive. protectiei fizice.securitatii nucleare. (2) La incetarea activitatii sau la dezafectarea instalatiilor nucleare ori radiologice. protectiei impotriva radiatiilor ionizante. . a instalatiilor nucleare si radiologice. transportului. a materialelor nucleare. conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri. 16 Capitolul IV Regimul de control Art. precum si la transferul. manipulare. limitele de exceptare din reglementarile prevazute la art. la un moment dat. precum si a tuturor surselor utilizate sau produse in activitatea proprie. Art. titularul autorizatiei este obligat. manipularii. conservare. al produselor radioactive ori materialelor nucleare. sa solicite si sa obtina.Titularul autorizatiei prevazute la art. in parte sau in totalitate. a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale. Art. -6- . c) sa achite contributia legala la constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare Art. 25. dupa caz. 28.

traficul ilicit. a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive. referitor la supravegherea si raportarea evacuarilor de efluenti radioactivi in mediu. instalatiilor nucleare si radiologice. deschise. Art. potrivit legii. 1. Se va asigura astfel activitatea de supraveghere a gradului de contaminare radioactiva a acestor bunuri si produse din tara sau provenite din import.(1) Ministerul Sanatatii Publice autorizeaza: a) introducerea in circuitul economic si social.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor. 35. Art. gospodarirea combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive si interventia in caz de accident nuclear. transportul materialelor nucleare si radioactive. protectia fizica. republicata. 37. pentru diagnostic si tratament medical. a surselor inchise. se vor emite de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului. cu consultarea Comisiei si a Ministerului Sanatatii Publice. Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. -7- . pe intregul circuit alimentar. precum si a contaminarii radioactive a factorilor de mediu Art.2 Hotarare nr. pentru protectia fizica a materialelor. destinate utilizarii pe teritoriul Romaniei. In temeiul art. in vederea utilizarii sau consumului de catre populatie. inclusiv a surselor de apa potabila. cuprinse in reglementarile emise de aceasta autoritate. Partea I nr. m) constituie punct national de contact pentru garantii nucleare. conform prevederilor art. 2 "Planul national de gestionare a deseurilor" la Hotararea Guvernului nr. a produselor care au fost supuse iradierii sau care contin materiale radioactive b) introducerea in domeniul medical. precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie. pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de materiale nucleare si radioactive si pentru urgentele radiologice.(1) Ministerul Sanatatii Publice organizeaza: a) potrivit legii.Comisia exercita urmatoarele atributii principale: h) controleaza. . 5. reteaua de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare. . asigurarea calitatii in domeniul nuclear. prevazute de lege. 271 din 24/04/2007 pentru modificarea anexei nr.MONICA Sumurducan Capitolul V Atributii si raspunderi Art. 38. aplicarea prevederilor tratatelor internationale si a reglementarilor nationale in vigoare privind controlul garantiilor. completate cu criteriile de autorizare si de control specifice. 108 din Constitutia Romaniei. 358 din 11/04/2007 Publicat in Monitorul Oficial. pe baza criteriilor de autorizare si de control prevazute de lege. protectia impotriva radiatiilor. (2) Acordurile si autorizatiile de mediu. securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si radiologice. . 39. 2.

. subpunctul III.deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri. 3. . Partea I. precum si legislatiei specifice in vigoare." 2.orice substanta.3 Ordonanta de urgenta nr.La anexa nr.MONICA Sumurducan Articol unic. pe care detinatorul il arunca. la partea a III-a. 1. substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica. .Persoanele fizice si juridice care gestioneaza substante si preparate periculoase au urmatoarele obligatii: c) sa elimine.Gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta. in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase. Substanta . 28. 29.2. Art. Partea I nr. Capitolul IV Regimul deseurilor Art.5. in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu. Deseuri periculoase . paragraful 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Instalatiile de incinerare pentru deseuri periculoase se realizeaza in deplina concordanta cu prevederile legislatiei nationale si europene. 2 "Planul national de gestionare a deseurilor" la Hotararea Guvernului nr. conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor. in intelesul reglementarilor legale in vigoare. are intentia sau are obligatia de a-l arunca.element chimic si compusi ai acestuia. cu exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic: Capitolul III Regimul substantelor si preparatelor periculoase Art.Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia mediului si celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare. Deseu reciclabil .500 tone/an.deseurile incadrate generic. avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi si de cel putin 3. 1196 din 30/12/2005 Capitolul I Principii si dispozitii generale Deseu . publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 954 si 954 bis din 18 octombrie 2004.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor. 30. preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor. . nr. -8- . 195 din 22/12/2005 Publicat in Monitorul Oficial.

se realizeaza in baza reglementarilor specifice in domeniu. c) colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor. controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun in domeniul activitatilor nucleare. in scopul recuperarii. (2) Transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. c) sa aplice. (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii: a) organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii. pentru respectarea prevederilor legale privind protectia mediului.(1) Controlul activitatilor nucleare se realizeaza de autoritatea competenta in domeniul activitatilor nucleare.Persoanele fizice si juridice autorizate. 32. precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si a celor specifice din domeniul gestionarii deseurilor. in scopul eliminarii acestora. b) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi.Autoritatile administratiei publice locale. in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. prin sisteme proprii. Art. cu aprobarea Guvernului. . dupa caz. ratificat prin Legea nr. -9- . Art. Art. 47. au urmatoarele obligatii: a) sa evalueze. 31. 157/2005. . prin procese sau activitati autorizate de autoritatile publice competente. . . care desfasoara activitati in domeniul nuclear. protectia sanatatii populatiei si a mediului. sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu. (4) Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realizeaza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu. 48.(1) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura. b) supravegheaza. (2) Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor. riscul potential. care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor de radioactivitate in limitele admise. direct sau prin structuri abilitate.MONICA Sumurducan Art. si sa solicite si sa obtina acordul de mediu sau autorizatia de mediu.(1) Transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile legale specifice. 33. este interzisa. . Capitolul VII Regimul activitatilor nucleare Art. (3) Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii. programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului. care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor de radioactivitate si al riscurilor asupra populatiei si mediului.

monitorizarea. f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive. pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive. foarte inflamabile sau inflamabile. 75. 5. corozive. daca sunt realizate cerintele prezentei hotarari. Partea I nr. 1. c) deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9.4 Hotarare nr. I E si avand categoria . exploatarea. privind depozitarea deseurilor Capitolul I Dispozitii generale Art. (3) Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi.MONICA Sumurducan d) sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local.Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi: I ) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata a calitatii mediului. b) deseuri explozive. 2. 78/2000. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si a mediului Capitolul XIV Atributii si raspunderi Sectiunea 1 Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului Art. 34/2002 privind prevenirea.Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt: a) deseuri lichide. definita in anexa nr.(1) Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor. aprobata cu modificari prin Legea nr. . . atat pentru realizarea. inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor existente. coordoneaza activitatea acestuia si asigura informarea autoritatii centrale pentru sanatate privind rezultatele monitorizarii contaminarii radioactive a mediului. e) sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate. cat si pentru exploatarea. se considera realizate pentru depozitele de deseuri. in conditii de protectie a mediului si a sanatatii populatiei. 349 din 21/04/2005 Publicat in Monitorul Oficial. Art. proprietati ce sunt definite in anexa nr. 394 din 10/05/2005. 426/2001. oxidante. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. reducerea si controlul integrat al poluarii.10 - . . g) sa asigure depozitarea deseurilor radioactive. 645/2002.

ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. . Art. 1159 din 08/12/2004. prevazute in anexa *) care face parte integranta din prezentul ordin. republicata.Normele prevazute la art. Art. cu modificarile ulterioare. excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit.11 - . 3. 1. privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive . 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. 78/2000. I C la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. . 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. Partea I nr. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin: Art. Partea I. Ordin nr. . . d) toate tipurile de anvelope uzate.proceduri de autorizare In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. precum si ale art. cu modificarile ulterioare. 5 din Legea nr.Se aproba Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare. 2. 2.6 Ordin nr. ▪ Hotararii Guvernului nr. Art. Partea I. 8 din 09/01/2003. intregi sau taiate.Directia radioprotectie si deseuri radioactive din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. A pct. 222 din 02/12/2002 Publicat in Monitorul Oficial. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aprobarea Normelor privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare In conformitate cu prevederile: ▪ Legii nr. republicata. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. 86/2002. 14 din anexa nr.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I nr. e) orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. conform prevederilor anexei nr. 360 din 20/10/2004 Publicat in Monitorul Oficial. 3. 4.5 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. 2. 426/2001. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.MONICA Sumurducan prevazuta la lit. 1. .627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Partea I. Partea I. . republicata. 1 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002. .Se aproba Normele pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicand teritoriul Romaniei. Ordin nr. 2. emite urmatorul ordin: Art.12 - . 3. legea protectiei mediului (r1) Art. 32. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 5 din Legea nr. 70 din 17/02/2000. Directia supraveghere CNE Cernavoda. Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante. Directia dezvoltare si resurse si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Autoritatea competenta in domeniul nuclear elaboreaza norme tehnice. standarde si regulamente de aplicare privind: .8 Lege nr.Directia securitate nucleara. ▪ art.Se aproba Normele pentru transportul materialelor radioactive proceduri de autorizare. Art. cu modificarile ulterioare. prezentate in anexa *) care face parte din prezentul ordin. 2. Directia supraveghere reactori nucleari si ciclu combustibil.Directia politici. reglementari si supraveghere aplicatii surse cu radiatii ionizante si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. 2. in conformitate cu prevederile: ▪ Hotararii Guvernului nr. Partea I nr.MONICA Sumurducan Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin: Art. . strategii.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Directia asigurarea calitatii si autorizare operatori. privind aprobarea Normelor pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicand teritoriul Romaniei Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. 1. 530/ACI din 25 mai 2001. 4. . . 374 din 04/10/2001 Publicat in Monitorul Oficial. . . Art. 127 din 18/02/2002. ▪ Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.7 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. 3. Art. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. 1. Partea I nr.Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 4. 137 (r1) din 29/12/1995 Republicat in Monitorul Oficial. Art. Partea I. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. strategii si reglementari reactori nucleari si ciclu combustibil. cu modificarile ulterioare.Normele prevazute la art. Art. .Normele mentionate la art. Directia politici. 2. .

si sa ceara acord si autorizatie de mediu. sa efectueze bilantul de mediu pentru activitatile existente si sa ceara autorizatie de mediu. Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 91 din 20/06/2002 Articolul 1 Art. c) colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor. la intervalele stabilite. c) nivelurile si planurile de interventie care privesc si evenimentele transfrontiera. 33. d) transportul substantelor radioactive.care sa asigure ca nu vor fi incalcate conditiile prevazute in autorizatie.13 - . e) sa aplice. e) proceduri specifice de autorizare. b) protectia fizica a materialelor si a instalatiilor nucleare. j) sa verifice continuu exactitatea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive. d) sa tina evidenta stricta a surselor de radiatii ionizante si sa le asigure protectia fizica. Procedura de autorizare pentru instalatiile cu risc nuclear major se elaboreaza in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 91 din 20/06/2002 Articolul 1 Art.populatia din zona de supraveghere . b) supravegheaza. care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor si riscurilor asupra populatiei si mediului. . rezultatele inregistrarilor autoritatilor competente. i) sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate. 34. g) sa efectueze inregistrarea rezultatelor supravegherii si a dozelor estimate pentru grupurile critice. riscul potential. direct sau prin forurile autorizate. prin sisteme proprii.Controlul activitatilor nucleare se face de autoritatea centrala pentru protectia mediului si de alte autoritati competente potrivit legii. Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. f) sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive. Modificat de Ordonanta de urgenta nr. c) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi.Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul nuclear au urmatoarele obligatii: a) sa respecte normele de radioprotectie si de securitate. b) sa evalueze. controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor legale privind radioprotectia mediului. Autoritatea centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii: a) organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii. . h) sa raporteze.MONICA Sumurducan a) protectia populatiei si a mediului in zone de risc nuclear. 91 din 20/06/2002 Articolul 1 Intelesul unor termeni in sensul prezentei legi . programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului si de evaluare a expunerii grupurilor critice . de eliminari de substante radioactive si ca dozele se vor mentine in limitele admise.

inclusiv depozitarea definitiva. inflamabile. fabricata sau utilizata ca element al unei activitati care poate genera expuneri la radiatii. litera a) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins: "a) principiul utilizarii tehnicilor si tehnologiilor de gospodarire care sa asigure un nivel acceptabil de protectie la radiatii ionizante pentru sanatatea populatiei si mediului. iritante. corosive. cu urmatoarele modificari si completari: ART. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. sa construiasca. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. La articolul I punctul 7. sa produca. nocive. concentratii sau conditii aparent nepericuloase. radioactive sau altele.14 - . ART. 2. adoptata in temeiul art. sa dezafecteze si sa dispuna de orice sursa de radiatii ionizante. Partea I. s) si t) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins: " o) gospodarirea deseurilor radioactive . luandu-se in considerare si posibilele efecte transfrontaliere. introduse sau mentinute in mediu.". ▪ sursa de radiatii ionizante . inflamabile. 3. sa transfere.act tehnico-juridic prin care autoritatea competenta de reglementare autorizeaza pe titularul activitatii sa amplaseze. ▪ deseuri periculoase .13 din Legea nr. sa opereze. sa exporte. tratarea. mediu sau pentru bunurile materiale. care." 2. sa proiecteze. sa foloseasca. La articolul I punctul 6. pot dauna acestuia. I. a mediului si a proprietatii. prezinta risc semnificativ pentru om.MONICA Sumurducan ▪ autorizatie pentru activitatea nucleara . sa achizitioneze. punctul 2 al literei p) si literele r). 663 din 2 august 2006. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. a populatiei.entitate fizica. naturala. sa primeasca. 1 Se aproba Ordonanta Guvernului nr. infectioase. publicata in: MONITORUL OFICIAL NR. in conditii care sa asigure securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional. 26 din 15 ianuarie 2007 Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. pretratarea. plantelor.orice substanta sau produs care. precum si celor destinate dezafectarii lor. sa fabrice. ▪ substante periculoase . instalatii nucleare sau amenajari pentru gospodarirea deseurilor radioactive. inclusiv depozitarea definitiva. mutagene. nr. corosive. transportul.9 Lege Nr. sa transporte. pot fi explozive. 38 din 18 ianuarie 2007. fara a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare. sa importe. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.deseuri toxice. radioactive. sa posede. 31 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. . folosit in cantitati. explozive. sa localizeze. sa puna in functiune. 2 Obiectul prezentei ordonante il constituie stabilirea responsabilitatilor organismelor implicate in diferitele etape ale gospodaririi deseurilor radioactive si asigurarea resurselor financiare destinate realizarii activitatilor de gospodarire a deseurilor radioactive rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.totalitatea activitatilor administrative si operationale care sunt implicate in manipularea. 1 pct. oxidante. animalelor sau omului. prin emitere de radiatii ionizante sau eliberare de substante radioactive. litera o). toxice.

denumita in continuare ANDRAD. cu personalitate juridica. denumita in continuare CNCAN." . alineatul (5). (4) Standardele privind limitele si conditiile tehnice de depozitare definitiva a deseurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD si sunt aprobate prin ordin comun al presedintelui ANDRAD si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. La articolul I punctul 12. 6 Titularii de autorizatie au obligatia de a gospodari in siguranta deseurile radioactive rezultate prin functionarea instalatiilor nucleare si radiologice pe toata durata de exploatare utila. s) Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive . t) surse . cu urmatorul cuprins: "(5) In vederea realizarii atributiilor ce ii revin potrivit prezentei ordonante. ART. 26 si 27 din Legea nr. 2.actul normativ pe baza caruia se desfasoara activitatile de gospodarire a deseurilor radioactive. aparatul ori dispozitivul care extrage.MONICA Sumurducan conditionarea. orice uzina care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare. Partea I." 6. cu consultarea titularilor de autorizatie nucleara.generatorul de radiatie ionizanta. ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale. Termenul de gospodarire a deseurilor radioactive se refera si la gospodarirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o alta utilizare. inclusiv depozitarea lor definitiva. instalatia. fara personalitate juridica. La articolul I punctul 12. dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat. 7 (1) Activitatile de gospodarire in siguranta a deseurilor radioactive se desfasoara in baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice. r) instalatie radiologica . depozitarea intermediara si depozitarea definitiva a deseurilor rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice. 552 din 27 iunie 2006." ART. produce. judetul Arges. alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins: "(3) ANDRAD este institutie publica de interes national.15 - . reglementarea. prelucreaza sau contine materiale radioactive. cu sediul in orasul Mioveni." 7. (3) Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta. (2) Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive este componenta a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear. precum si din dezafectarea acestora. in vederea depozitarii lor definitive. in conformitate cu prevederile art. inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.".emitatorul de radiatii ionizante si orice material radioactiv. p). autorizarea si controlul activitatilor nucleare. nr. altele decat cele prevazute la lit. dupa caz. in subordinea Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Contributiile prevazute la alin." 12. si raspunde de realizarea acestuia. inclusiv dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice din proprietatea acestora. literele a). in contul ANDRAD. conditionarea si depozitarea definitiva a surselor de radiatii nucleare si a deseurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflati in faliment sau in lichidare judiciara. 17 si art. prevazute in PAA aferent Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. cel putin o data la 5 ani. alte surse legale. de la bugetul de stat ori alte surse legale. (1) lit. b) si u) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins: "a) elaboreaza si revizuieste. intocmit in baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. distinct de cel destinat gospodaririi deseurilor radioactive. denumit in continuare PAA. "(2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se asigura fondurile necesare finantarii activitatilor ANDRAD cuprinse in PAA elaborat in baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. c) recuperarea. din venituri rezultate din activitati comerciale proprii ori alte surse legale. pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice de cercetare finantate integral de la bugetul de stat." ART. Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. La articolul I punctul 18. si monitorizeaza implementarea acesteia. deseurilor istorice rezultate din practici trecute si a deseurilor rezultate din accidente si/sau incidente nucleare. conditionarea si depozitarea definitiva a surselor orfane. pentru activitatile ce intra in competenta acesteia potrivit legii. a).". La articolul I punctul 25. C. 18 (1) Resursele financiare destinate realizarii activitatilor ANDRAD. cu exceptia celor de cercetare finantate integral de la bugetul de stat.MONICA Sumurducan 9. alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins: ART. u) gestioneaza veniturile constituite conform art. pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului.16 - . 20 (1) Resursele financiare destinate dezafectarii instalatiilor nucleare si/sau radiologice se constituie dupa cum urmeaza: a) prin contributii anuale ale titularilor de autorizatie nucleara. pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice. se asigura din: b) tratarea. b) elaboreaza si transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului Planul anual de activitati in domeniul gospodaririi deseurilor radioactive. a) se acumuleaza intr-un cont bancar. b) in contul titularului de autorizatie. in cazul in care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciara sunt insuficiente. 20 alin. tratarea. (1) lit. si se stabilesc prin hotarare a .

a) sunt gestionate de ANDRAD si utilizate de titularii de autorizatii nucleare. republicata. cantitatile." ART. 31. conform prevederilor art. cu aprobarea ANDRAD si cu avizul consultativ al CNCAN.17 - . care sunt relevante pentru deseurile nucleare si combustibilul uzat generate in propriile instalatii nucleare. 17 lit.1 Importul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive in scopul depozitarii definitive este interzis si se sanctioneaza conform legii. 31 Responsabilitatile pentru respectarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive. . care se subroga in drepturile si obligatiile vechiului titular de autorizatie nucleara. a) din prezenta ordonanta. (1) lit. pe baza de studii tehnico-economice. in functie de statutul juridic. 26 si 27 din Legea nr. ART." ART. 31. depozitarea deseurilor si a combustibilului uzat prevazute la art. 21 Resursele financiare constituite conform art. a limitelor si conditiilor tehnice pentru depozitarea definitiva. adoptata la Viena la 5 septembrie 1997. vor raporta anual la ANDRAD. ART. care sunt relevante pentru propriile instalatii nucleare. cu urmatorul cuprins: "(2) Raspunderea in domeniul dezafectarii poate fi transferata de catre titularul de autorizatie catre ANDRAD dupa incheierea perioadei de exploatare. a) si art. 20 alin. inclusiv cei ce detin ori produc deseuri radioactive din minerit si exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu. precum si ale art. 111/1996.MONICA Sumurducan Guvernului. pana la data de 1 februarie. La articolul I punctul 32. alineatul (2). in vederea actualizarii bazei de date pentru inventarul deseurilor radioactive. 17 lit. tipurile si caracteristicile deseurilor radioactive generate in anul precedent si cele estimate a fi generate in anul in curs." ART. 30 In cazul reorganizarii titularului de autorizatie. 29 Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activitatilor de gospodarire in siguranta a deseurilor radioactive si de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice. 24 Titularii autorizatiei nucleare. la articolul 26 se introduce un nou alineat. revin celor implicati in diferite etape ale gestionarii combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. 105/1999. si/sau a contributiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare. (1) lit. ratificata prin Legea nr. la propunerea Ministerului Economiei si Comertului. a). 20 alin." ART. a) si la art. (1) lit. raspunderea pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare revine noului titular de autorizatie.2 Titularii de autorizatie vor fi consultati si implicati in derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. de obiectul lor de activitate." 18. de dotarile si resursele umane de care dispun. conform reglementarilor in vigoare." ART. 20 alin.

" ART. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 31. la care Romania participa." ART.10 CONVENTIE din 17 iunie 1994 privind securitatea nucleara (ix) Afirmand necesitatea elaborarii prompte a unei conventii internationale pentru securitatea gestiunii deseurilor radioactive imediat ce procesul in curs de elaborare a principiilor fundamentale de securitate a gestiunii deseurilor se va bucura de un larg acord international. cu amenda de la 2. cu modificarile si completarile ulterioare.10 Deseuri de uraniu natural.Deseuri de plutoniu si uraniu imbogatit in U 235.000 lei. b) neachitarea la termen a contributiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice. cu amenda de la 2. 180/2002. de statul pe teritoriul caruia acestea sunt generate. 34 Prevederile art.500 lei. 33 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai CNCAN. amestecuri si reziduuri radioactive continand plutoniu sau uraniu imbogatit sau compusi ai acestora.MONICA Sumurducan ART.000 lei la 20. 32 lit. vor fi gestionate.2 din 29 ianuarie 1993 Privind regimul licentelor de export si de import ANEXA 6 LISTA deseurilor radioactive interzise la import Pozitia din Denumirea marfii Tariful vamal 28.000 lei la 20. amestecuri si reziduuri radioactive continand uraniu natural sau compusi ai acestuia. 2.3 Combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive rezultate in cadrul programelor de cooperare si al parteneriatelor internationale. cu amenda de la 1. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.30 .18 - . conform prevederilor legale. in concentratii sau forme chimice nerentabile economic pentru producerea materialului radioactiv 2844. dispersii (inclusiv cermeturi). c) incalcarea dispozitiilor art. (2) Neachitarea contributiilor prevazute la art. la notificarea ANDRAD. aliaje. in cazul in care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale.20 . dispersii (inclusiv cermeturi).000 lei.11 ORDIN nr. c) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 24 si 25. 32 lit.000 lei la 2." 2. 32 Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) neachitarea la termen a contributiei directe anuale de catre titularii de autorizatie. aliaje. produse ceramice in concentratii sau forme chimice nerentabile economic pentru recuperarea materialului radioactiv 2844. produse ceramice.44 Deseuri radioactive 2844.Deseuri de . a) si b) atrage plata unor penalitati pentru fiecare zi de intarziere." ART.

19 CONVENTIE COMUNA din 5 septembrie 1997 Asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive.13 Ordonanta nr. 320 din 8 iulie 2003 Pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107 din Constitutie si al art. inclusiv depozitarea finala. V. 11 din 30 ianuarie 2003 Privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. 2844. 2. 2844. 2. produse ceramice in concentratii sau forme chimice nerentabile economic pentru recuperarea materialului radioactiv. 2844.5 din Legea nr. In temeiul art. 2844. 2. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.Republicare 2.10. 107 din Constitutie si al art.19 - . dispersii (inclusiv cermeturi).18 CONVENTIE COMUNA asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive. 2.Deseuri radioactive ai altor izotopi decat cei de la subpozitiile nr.15 LEGE nr.17 LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 Pentru modificarea si completarea Legii nr.14 LEGE nr.20. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. V. 2844. amestecuri si reziduuri radioactive continand uraniu saracit in U 235 sau toriu ori compusi ai acestora.20. 105 din 16 iunie 1999 Pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive.20 LEGE nr. aliaje. 2.40 . 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. 1 pct.30. amestecuri si reziduuri radioactive continand alti izotopi decat cei de la subpozitiile nr. . 2. 7 din 30 ianuarie 2003 Privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare .30. dispersii (inclusiv cermeturi). 43 din 24 mai 1995 Pentru ratificarea Conventiei privind securitatea nucleara.12 LEGE nr. 111/1996 privind desfãsurarea in sigurantã a activitãtilor nucleare. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. 2844. In temeiul art.5 din Legea nr.16 ORDONANTA nr. produse ceramice in concentratii sau forme chimice nerentabile economic pentru recuperarea materialului radioactiv 2844.10. adoptata la Viena la 17 iunie 1994. aliaje. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.MONICA Sumurducan uraniu saracit in U 235 si toriu. 63 din 22 martie 2006 Pentru modificarea si completarea Legii nr. adoptata la Viena la 5 septembrie 1997 2. 1 pct. inclusiv depozitarea finala. 2.

31976L0907. Regulamentul Comisiei (CE) nr.09. exportul si tranzitul de deseuri Directiva Consiliului nr. Analiza intre legislatia romaneasca si legislatia europeana Legislatia romaneasca Legea nr. In temeiul art. 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice Directiva Consiliului 67/548/CEE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea. si al art. 31970L0189. 304/2003 privind importurile si exportul produselor chimice periculoase modificat de: Regulamentul (CE) nr. nr. Directiva Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea deseurilor Directiva Consiliului nr.M.2003 (M.13 din Legea nr.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.Ordonanta de urgenta nr. 320/2003. 259/93 privind importul. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108 din Constitutia Romaniei. 61 din 1 februarie 2003.Of.09.10.21 ORDONANTA Nr. 200/09. 31973L0146. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.11. 31979L0370. 1 pct.10.Of. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.MONICA Sumurducan 2. inclusiv depozitarea definitiva. Legislatia Europeana Ordonanta Guvernului nr.2005) . . 1213/2003. 899/07. ambalarea si etichetarea substantelor periculoase Regulamentul Consiliului (CE) nr. 31975L0409. 635/05. etichetarea si Legislatia europeana Directiva Consiliului 67/548/CEE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea. inclusiv depozitarea definitiva.2000 (M.2003) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (modificata de Legea nr. 775/2004 4. 593/22. Partea I.2005 . 31971L0144. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: • • • • • • • • OUG34/2002 . 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje amendata de Directiva Consiliului nr. 263/05. 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor Regulamentul nr. nr. republicata. 360/02.2000) privind clasificarea. 3.11. 31 din 19 iulie 2006 Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. nr. ambalarea si etichetarea substantelor chimice periculoase amendata de: 31969L0081. reducerea si controlul integrat al poluarii Directiva Consiliului nr. I.Of.20 - . 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. nr. 2004/12/CE . 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea.

31993L0021.2007) . 31994L0069. 193/13.M. 31999L0033.Of.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea finalizarii transpunerii acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului . 31984L0449.12.06. privind depozitarea deseurilor Regulamentul Consiliului (CE) nr.12. Ordinul presedintelui CNCAN nr.2004 pentru aprobarea Normelor Fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive (M. 301/04.12.12.2007 (M.2003.01. nr.Of.2003 (republicata in M.Of.2006 . nr.Ordinul Presedintelui CNCAN nr. Hotararea de Guvern nr. 31992L0032.M.2006. nr. 1213/2003 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 99/31/EC. 31998L0073. 343/20.M.Legea nr.Of.2005 privind protectia mediului (M. 31997L0069.05.2004) pentru aprobarea 31979L0831. Legea nr.M.07. 31988L0490. 698/15.2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice M.Ordinul presedintelui CNCAN nr. 31996L0056.08.12.2006.Of. nr. 304/2003 privind importurile si exportul produselor chimice periculoase modificat de: Regulamentul (CE) nr.03. 549/29. 31996L0054.2006.2005.06. 31986L0431. 78/18.MONICA Sumurducan ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.02. 31991L0325. 1159/08.07. 289/02. 31992L0037. 746/31.2006) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31983L0467.2004.1998) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (modificata si completata prin Legea nr. 1196/30. 1164/08. 111/10.2007) privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice .Of.05. 31982L0232. 360/20.Directiva nr.2006 – M. 111/10.11. 859/01. 32003R0807. 31993L0105. 349/03.07.Of.2004 (M.Of.2003 .04.2006 (M.Legea nr. republicare Lege nr.Of.Of. 195/22.Of.08.05. nr. nr.2006) . nr.10. 53/2006 – M. 775/2004 Directiva Consiliului 96/29/Euratom de stabilire a normelor de baza de securitate pentru protectia sanatatii lucratorilor si a populatiei impotriva pericolelor prezentate de radiatiile ionizante Transpunere totala .1996 . 52/27.2004) .Of.Of. aprobata prin Legea nr.2004 . 32004L0073 . 31980L1189.01. 840/07.07.03.2007) privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive . 32001L0059.05. nr. 840/07.08. nr. 31981L0957. 31991L0410. nr. nr. 31993L0101.Legea nr. 416/26.12.2001 .Of. 181/05.10. 32000L0032.2001 (modificata de Ordonanta Guvernului nr. 31987L0432. rectificare in M.12. Legea nr.10. 393/04. 31988L0302. 56/25. nr. 88/31. 31991L0632. nr. 31998L0098. 586/06.M. 31990L0517.1996 (republicata M. 265/29. 31993L0072. nr.Of. 451/18. 63/22.Of. 535/07. Legea nr. nr.2007.2006) _ Ordonanta Guvernului nr.08.M.21 - . 31991L0326. nr.12. 32000L0033.Of. 11/30. nr. 349/03.

2006 ) _ Legea nr.10. republicare Lege nr.2003.2006. nr. 301/04.03.1996 . 698/15.M.10. 193/13. nr.2006. nr.2006 – M.Legea nr. 1164/08. 78/18.04.2006 .1996 .1996 . nr.1996 (republicata M.Of.2003 . nr.04.1998) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (modificata si completata prin Decizia Consiliului 87/600/Euratom privind procedura comunitara pentru schimbul rapid de informatii in caz de urgenta radiologica Transpunere totala Directiva 2003/122/EURATOM privind controlul activitatilor surselor radioactive sigilate si a surselor orfane Transpunere totala Directiva Consiliului 90/641/Euratom privind masurile de protectie operationala a lucratorilor externi expusi riscului radiatiilor ionizante in timpul desfasurarii activitatilor in zonele controlate Decizia Comisiei 93/552/Euratom de stabilire a formularului standard pentru supravegherea si controlul transporturilor .1993) privind aprobarea normelor republicane de securitate nucleara.2003 . 549/29. nr.M.Of. 549/29.M. 181/05.03. nr.Of.2006 – M. 552/27.M.2006.02.03. nr.2006) .06.02.1996 (republicata M.Of.02.1996 (republicata M.08.M. Padurilor si Protectiei Mediului nr.2006 .12.05.05.M. Legea nr.10.05. 195/13. 181/05.2004 . 111/10. Legea nr.2006.12.2004.Of.04.1998) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (modificata de Legea nr.05.1996 (republicata M. 552/27.Of. Ordinul presedintelui CNCAN nr.11.10.2006 . 1164/08.22 - . 301/04. 111/10.2003 .08.Of. 78/18.2006. 63/22. 193/13.06.MONICA Sumurducan Normelor privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati in mediu de instalatiile nucleare . 343/20.08.11.07.1993 (M.2006) .2006. privind planificarea. 549/29.05.02. nr.Of.Of. nr.10. nr.05.Of.M.Of.07. nr.2006 – M. 111/10.Of.Of.M.Legea nr. Legea nr. 193/13.2003. 63/22. 698/15.06.1998) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (modificata si completata prin Legea nr. Legea nr.08. 301/04.11. Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 78/18. nr. republicare Lege nr. 343/20.2004 .Legea nr. nr.M.04.Of.07.Of. Legea nr. 698/15.10. 181/05.M. 343/20. nr.Of. 111/10. nr.M. 63/22.1998) privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare (modificata si completata prin Legea nr. 78/18.2004.12.Of. republicare Lege nr. 111/10. nr. 1164/08.Of. 242/14.Of. 111/10.M. nr.2004 . 552/27. nr. 111/10.2003. nr.2004. Ordinul presedintelui CNCAN nr.10. pregatirea si interventia la accidente nucleare si urgente radiologice . Legea nr.Ordinul Ministrului Apelor.Of.

Of.2007 .11.2006) pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.Of.552/27.1999 (M. 26/15. 31/18.MONICA Sumurducan Legea nr. 38/18. inclusiv depozitarea finala .01. 8/09.10.2007 (M.Of. 301/04. 11/30. 549/29. nr. 105/16.01.2003) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.2002) privind aprobarea Normelor pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicand teritoriul Romaniei .06. nr.05.Of. 31/19.02.10.07.2004. 343/20.01.Of. 61/01.1999) pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive .Legea nr.Of.12.Directiva nr 2006/12/CE privind deseurile radioactive .1957 (modificat si completat de Legea nr.2003. 663/02.05.07.2003 . inclusiv depozitarea definitiva . prevazut de Directiva Consiliului 92/3/Euratom Regulamentul Consiliului (Euratom) nr.Of.2006. 283/21.Of. Ordinul presedintelui CNCAN nr. nr. 374/04. nr.12.03.2006 M.08.1994 (M. nr. inclusiv depozitarea definitiva .1164/08.2003 (M.06.2003 (M.2003 (M.Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr.M.2003) privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive de deseuri radioactive. 136/31. nr.01.2003) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.04. 193/13. nr.Of.07.11.2006 (M. 333/22. 127bis/18. nr.2002 (M.Legea nr.2004 .Of.1996 . nr.2003) pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.08. republicare Lege nr. nr. nr.M.M.Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. Legea nr. 222/02. Legea nr.23 - .2001 (M. nr. nr. 527/22. 181/05.Of.2006 – M. 111/10. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.02. 63/22.Of. 61/01. 698/15.09. 11/2003 privind gestionarea combustibililui nuclear uzat si a deseurilor radioactive.Of.2006.Legea nr.05. 1493/93 privind transportul substantelor radioactive intre statele membre Transpunere totala . 320/08.2006) .2007) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.02.07. nr.1994) pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR).06.Of.Ordonanta nr.Legea nr.05.01. 11/30. incheiat la Geneva la 30.

Dupa sortare. lichide organice (ulei. Deseurile radioactive lichide organice sunt pastrate in cladirea serviciilor. celuloza. ulei. solvent. Sisteme de colectare a deseurilor radioactive Deseurile radioactive sunt rezultatul activitatilor zilnice de intretinere.). sticla. urmand sa fie solidificate pentru eliminarea potentialelor pericole de inflamabilitate. filtre de la sistemele de ventilatie etc. solventi etc. Colectarea si sortarea lor este efectuata de personal calificat.) continutul de radionuclizi (viata scurta. deseurile radioactive sunt stocate in containere speciale de inox. lemn. lichide organice si amestecuri solide-lichide inflamabile se urmaresc diferite criterii: • • • • sursa de provenienta (cladirea serviciilor. Deseurile radioactive generate in urma acestor activitati sunt: • • • solide (plastic. lemn. dupa reguli si criterii specificate prin proceduri. amestecuri solide-lichide inflamabile.MONICA Sumurducan . cladirea reactorului) felul materialului (plastic. . filtre de purificare. medie sau lunga) debitul de doza la contact (slab active. al opririlor programate sau neprogramate ale centralei si sunt gestionate complet separat de deseurile conventionale. mediu active). reparatii. metal.24 - . Activitatea de sortare se aplica tuturor tipurilor de deseuri radioactive.proceduri de autorizare 5. lichid scintilator). Pentru fiecare tip de deseuri radioactive (solide. celuloza. Unele deseuri solide sunt compactate cu o presa hidraulica pentru reducerea volumului.

industrie. "Sunt perfect etanse. sigure. iar dupa darea in folosinta a depozitului. "Intr-o situatie asemanatoare. Pentru depozitarea de combustibil nuclear uzat in afara bazinelor reactoarelor. in prezent. Plasarea deseurilor radioactive intr-o instalatie nucleara in scopul izolarii. de 6. realizate din otel inox. protectiei mediului si controlului de catre personal. fragmentele de combustibil nuclear ars sunt stocate uscat in celulele Laboratorului de Examinare Post Iradiere de la SCN Pitesti Constructia se va intinde pe o suprafata de 24 de hectare. a declarat primarul Gabriel Tatulescu. pentru stocarea combustibilului nuclear ars tip VVR-S. a declarat ca autoritatea locala si-a dat acordul pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind construirea acestui depozit in satul Stefan cel Mare. Deseurile radioactive rezultate de la Centrala Nucleara de la Cernavoda sunt stocate. cercetare). care sa garanteze ca cel putin 300 de ani nu vor avea impact negativ asupra mediului inconjurator. in prezent. stantate. care este proiectat pentru o durata de functionare de 50 de ani. pentru construirea unui depozit de acest tip in Slovenia. a declarat Catiusa Tompos. comuna Saligny. Construirea depozitului definitiv amplasat la adancime. Macstore. Se utilizeaza. . termenul stocare intermediara in anul 2014. va permite depozitarea combustibilului nuclear uzat provenit din operarea CNE Cernavoda. cu intentia de a fi recuperate. Doua celule de stocare a combustibilului ars s-au umplut si a fost emis acord de mediu pentru amenajarea unei a treia celule.25 - . inregistrate. Depozitarea finala a acestor deseuri se va realiza numai dupa conditionarea in matrice solide.MONICA Sumurducan Stocarea deseurilor radioactive solide sau solidificate este asigurata pentru toata perioada de exploatare a centralei in conditii de securitate si pastrare optime.000 euro/anual. in Romania exista 2 depozite intermediare si anume: Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavoda. pentru depozitarea combustibilului tip CANDU. Depozitarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor de viata lunga se face. in straturi geologice.2 milioane de euro. si Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) apartinand IFIH-HH. Primarul comunei. Deseurile sunt depozitate in butoaie cu o capacitate de cite 220 de litri. cu sens echivalent. intr-un depozit intermediar de combustibil ars si de deseuri radioactive. Guvernul sloven a dat compensatii in timpul efectuarii studiului de 220. intr-un depozit de tip canadian. iar proiectul va fi finaliz Depozitare intermediara. Totodata. sef serviciu din cadrul Agentiei de Protectie a Mediului Constanta. Pe perioada constructiei depozitului s-au acordat compensatii in valoare de 2.6 milioane de euro anual". Depozitarea temporara . Gabriel Tatulescu. Depozitul intermediar de deseuri este amplasat in exteriorul celor cinci reactoare. precum si depozitarea definitiva a deseurilor de viata lunga institutionale (rezultate din aplicatii ale izotopilor radioactivi in medicina.un depozit definitiv de deseuri mediu si slab radioactive provenite de la Centrala Nuclear-electrica de la Cernavoda va fi construit in apropierea localitatii Saligny. iar locuitorii din zona asteapta compensatii de la Guvern pentru faptul ca se vor invecina cu depozitul de deseuri radioactive.

MONICA Sumurducan • • • • Depozitarea temporara trebuie realizata in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de producere. aprobate. din care 48 de ore in incinta unitatii si 24 de ore pentru transport si eliminare finala. in afara termenului de depozitare definitiva. Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore. se utilizeaza.26 - . de efluenti radioactivi in mediu. termenul dispunere finala. • Depozitare definitiva – Amplasarea si pastrarea deseurilor radioactive intr-un depozit amenajat sau o anumita locatie fara intentia de a fi recuperate. iar conditiile de depozitare vor respecta normele de igiena in vigoare. Colectarea deseurilor periculoase de la Sistemele Sanitare . cu sens echivalent. Termenul de depozitare definitiva include si eliberarile directe. Durata depozitarii temporare va fi cat mai scurta posibil. Este interzis accesul persoanelor neautorizate in incaperile destinate depozitarii temporare. Transportul Transportul deseurilor periculoase pe drumurile publice spre locul de eliminare finala se face pe rute avizate de Autoritatea de Sanatate Publica judeteana.

27 - . cum ar fi: autoclavare. Concluzii . taietoare-intepatoare. care necesita autoclavare inainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.pentru deseurile nepericuloase (deseurile asimilabile celor menajere). Deseurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colecteaza in saci din polietilena de culoare neagra.incineratoarele trebuie sa respecte normele si standardele in vigoare privind emisiile de gaze in atmosfera si pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. incapsulare. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea sectiei sau laboratorului si data).pentru deseurile periculoase (infectioase.MONICA Sumurducan • • Colectarea si separarea deseurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala. inscriptionati "Deseuri nepericuloase". inainte de a fi eliminate final prin depozitare in depozitul de deseuri Deseurile asimilabile celor menajere nu necesita tratamente speciale si se includ in ciclul de eliminare a deseurilor municipale. dezinfectie chimica. iradiere. Depozitarea in depozitul de deseuri . dezinfectie cu microunde. • In lipsa acestora se pot folosi saci din polietilena transparenti si incolori Eliminarea finala • • • Incinerarea . "Toxic" etc. datele respective se scriu cu creion tip marker rezistent la apa. "Corosiv". • In cazul in care nu exista etichete autocolante. Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". • Exceptie fac resturile alimentare provenite din spitalele de boli contagioase. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". • negru . direct pe sacul gol sau pe cutie. Daca nu se realizeaza separarea deseurilor pe categorii. chimice si farmaceutice). Ambalarea deseurilor • • • • • Codurile de culori ale ambalajelor in care se colecteaza deseurile din unitatile sanitare sunt: • galben . intreaga cantitate de deseuri se trateaza ca deseuri periculoase.la nivelul unitatii sanitare deseurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare.

autorizate sanitar. indepartarea radionuclizilor din deseuri. transport. precum si alte proceduri tehnice utilizate de instalatiile enumerate mai sus. pe rute stabilite si avizate de A. Sisteme de procesare a deseului radioactive Statia de tratare a deseurilor radioactive Tratare. corespunzator pentru manipulare. a deseurilor solide rezultate de la fabricarea combustibilului nuclear. solventi. o Instalatie pentru tratarea prin incinerare.P. si includerea acestuia intr-un supraambalaj. cu masini special dotate pentru acest tip de deseuri. Activitati: • Linii tehnologice pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive: o Instalatie pentru tratarea prin evaporare a deseurilor lichide beta-gama active. Conditionare. Magurele. schimbarea compozitiei. scintilatori organici). o Instalatie pentru conditionarea concentratului obtinut de la evaporator. apartinand SCN Pitesti.MONICA Sumurducan • • Depozitarea temporara a lor se face numai in spatii special amenajate. . o Instalatie pentru tratarea si conditionarea a rasinilor schimbatoare de ioni. cu insemnul “ pericol biologic”. Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI).28 - . Conditionarea poate include conversia deseului intr-o forma solida. Transportul se realizeaza numai de firme autorizate. din care 48 de ore in incinta unitatii. o Instalatie pentru tratarea deseurilor lichide rezultate la fabricarea combustibilului nuclear utilizat la CNE Cernavoda. 24 de ore pentru transport si eliminare finala. In anul 2006 au fost evaluate procedurile de colectare si receptie surse orfane. nu trebuie sa depaseasca 72 de ore. 6. Operatia prin care se produce coletul cu deseuri.S. includerea deseului intr-un container. Nuclearelectrica” SA. apartinand SN. In prezent in Romania exista mai multe instalatii care desfasoara activitati legate de gospodarirea deseurilor radioactive de joasa si medie activitate si anume: Instalatia de tratare a deseurilor radioactive lichide si Depozitul Intermediar de deseuri radioactive solide de la CNE Cernavoda – Unitatea 1. Statia de tratare deseuri radioactive (STDR) apartinand IFIN-HH. procedurile de recalificare a surselor inchise uzate. Statia de tratare deseuri radioactive (STDR) apartinand SCN Pitesti. a surselor radioactive uzate inchise si a deseurilor radioactive organice lichide (ulei. depozitare intermediara si/sau depozitare definitiva. Operatiile efectuate in scopul cresterii securitatii sau din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deseurilor. Obiectivele tratarii sunt: reducerea volumului. instalatia se utilizeaza si la conditionarea deseurilor solide.

Spalatorie pentru decontaminarea echipamentelor de protectie.MONICA Sumurducan Instalatie pentru decontaminarea subansamblelor. Activitatea de cercetare include: o Studii pentru elaborarea tehnologiilor pentru tratarea si conditionarea tuturor tipurilor de deseuri radioactive generate de Centrala Nuclearo – Electrica de la Cernavoda. Spectrometru de absorbtie atomica cu posibilitati de analiza in flacara si in tub de grafit pur. transportul si depozitarea finala a deseurilor radioactive. o Studii pentru intocmirea raportului preliminar de securitate pentru depozitul de deseuri slab si mediu active de la Saligny. Realizari importante: Sectiune in butoi cu deseuri conditionate . o Proiectarea si omologarea diferitelor tipuri de containere necesare pentru stocarea.29 - . Spectrofotometru UV-VIS . o o • Instalatii experimentale: • • • Lant spectrometric gama multicanal cu detector de Ge hiperpur.

cu alimentare independenta. Tehnologie de tratare a deseurilor lichide contaminate cu uraniu natural. Tehnologie pentru conditionarea surselor inchise active uzate. Aparat portabil pentru prelevarea prin barbotare a tritiului din aer. Tehnologie de tratare a deseurilor radioactive gazoase contaminate cu 14C. Aparat pentru prelevarea continua a aerosolilor. rezultate la CNE Cernavoda. Echipament pentru determinarea contaminarii alfa a combustibilului nuclear de la CNE Cernavoda. . tip CAS -1. Pompa pentru prelevarea aerosolilor. Tehnologie pentru conditionarea deseurilor rezultate la tratarea deseurilor lichide de la Centrul de decontaminare CNE Cernavoda. picioarelor si hainelor. rezultate la CNE Cernavoda.30 - . proveniti de la CNE Cernavoda. Tehnologie de tratare/conditionare a schimbatorilor de ioni contaminati cu 14C. pentru depozitarea finala. cu recuperarea uraniului pentru refolosirea acestuia in ciclul de fabricare a combustibilului nuclear la FCN -Pitesti. Tehnologie pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive organice lichide (ulei. Tehnologie de conditionare a deseurilor radioactive rezultate la tratarea deseurilor radioactive gazoase contaminate cu 14C. solventi. Aparat pentru prelevarea continua a probelor de SO2 si H2S.MONICA Sumurducan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tehnologie de tratare prin evaporare a efluentilor lichizi beta-gama activi rezultati de la reactorul TRIGA al SCN Pitesti si conditionarea concentratului rezultat. Tehnologie de tratare/conditionare a schimbatorilor de ioni uzati proveniti de la reactorul TRIGA . Tehnologie pentru tratarea deseurilor lichide provenite de la Centrul de decontaminare CNE Cernavoda. Echipament pentru determinarea contaminarii alfa si beta a mainilor. Monitor pentru determinarea contaminarii alfa si beta a pardoselelor si echipamentelor. in vederea depozitarii finale.SCN Pitesti (instalatie pilot). scintilatori lichizi) de la CNE Cernavoda. tritiului si iodului radioactiv. Tehnologie de conditionare a deseurilor solide beta-gama slab active. Metoda si aparat pentru monitorizarea continua a concentratiei de tritiu din efluentii lichizi de la o centrala nucleara.

caracteristicile geometrice ale coloanei combustibile. o Examinare metalografica pentru a pune in evidenta caracteristicile structurale ale combustibilului (forma si marimea grauntilor. migratia produsilor de fisiune volatili. o Control defectoscopic cu curenti turbionari pentru a verifica integritatea tecii elementului combustibil dupa iradiere. umflare etc. precum si volumul liber intern al elementului combustibil. Surse inchise de radiatii nucleare: o Producerea de surse inchise de 192Ir si 60Co pentru radiografie industriala. hidrurarea si duritatea tecii. dupa iradierea in Centrala Nuclearo-Electrica sau in reactorul de cercetare TRIGA de la SCN Pitesti.31 - . distributia porilor). lungimea. o Incercari mecanice prin teste de tractiune si de fluaj pe epruvete prelevate din teaca elementului combustibil si din tubul de presiune al reactorului de la CNE Cernavoda pentru a verifica proprietatile lor mecanice: efortul de intindere. volumul si compozitia lor. o Cromatografie de lichide de inalta performanta cu detectie UV-VIS pentru a determina gradul de ardere a combustibilului nuclear prin metoda 139 La. Activitati: • • • Examinarea post-iradiere nedistructiva: o Inspectie vizuala si fotografiere pentru a observa modificarile macroscopice ale tecii elementului combustibil (fisuri. omogenitatea incarcarii si gradul de ardere. rezistenta de fluaj etc. rezistenta de rupere. interfata combustibil-teaca. viteza de alungire. varful de flux. dobandite in cursul iradierii. coroziune. Caracterizarea deseurilor radioactive.MONICA Sumurducan Laboratorul de examinare post iradiere Obiective: • • • Investigarea comportarii combustibilului de la CNE Cernavoda si a materialelor de structura. o Spectrometrie de masa pe probe de combustibil dizolvat pentru a determina compozitia izotopica si gradul de ardere. Producerea si desfacerea de surse inchise de radiatii nucleare si radioizotopi cu aplicatii in industrie. inaltimea cutelor circumferentiale ale tecii. depuneri de produsi de coroziune. Examinarea post-iradiere distructiva: o Perforarea tecii elementului combustibil si eliberarea gazelor de fisiune pentru a determina presiunea. grosimea stratului de oxid. o "Gamma scanning" si tomografie pentru a determina distributia axiala si radiala a activitatii produsilor de fisiune in elementul combustibil. sageata si ovalitatea. .). deformatia diametrala si axiala a tecii. agricultura si medicina. o Masuratori dimensionale pentru a pune in evidenta modificarile elementelor combustibile in timpul iradierii: diametrul.

Instalatii experimentale: • 2 celule fierbinti alfa-gama cu pereti din beton greu cu grosimea de 1. care asigura protectie biologica pentru o activitate gama maxima de 3.1 m. care asigura protectie biologica pentru o activitate gama maxima de 37 TBq.MONICA Sumurducan • Deseuri radioactive: o Caracterizarea radionuclidica prin spectrometrie gama a deseurilor radioactive provenite din procesul de examinare post-iradiere. Celula pentru incercari mecanice cu pereti din plumb cu grosimea de 150 (100) mm. avand 2 posturi de lucru echipate cu manipulatori. Echipamente de examinare post-iradiere instalate in celulele fierbinti: o Masina de pozitionare a elementului combustibil pentru examinare vizuala si fotografiere prin periscop. care asigura protectie biologica pentru o activitate gama maxima de 37x10 3 TBq. cu pereti din otel cu grosimea de 280 mm. Celula de examen avand 7 posturi de lucru echipate cu manipulatori.7 TBq.7 TBq. cu pereti din otel cu grosimea de 200 mm. Fiecare celula este echipata cu un pod rulant de 20 kN si un manipulator greu de 100 daN: Zona de operare a celulelor fierbinti Celula de transfer. 2 celule fierbinti alfa-gama: celula de chimie si celula de metalografie. Boxe cu manusi. o o • • • • • . Celula are 2 posturi de lucru echipate cu manipulatori.32 - . Fiecare celula are un post de lucru echipat cu manipulatori. Celula microscopului optic. care asigura protectie biologica pentru o activitate gama maxima de 3.

. instalat in peretele celulei fierbinti. Masina de debitat lent echipata cu disc diamantat. Masina se utilizeaza si pentru control defectoscopic cu curenti turbionari. determinarii gradului de ardere si incercarilor mecanice. Pentru analiza compozitiei gazelor de fisiune se foloseste un spectrometru de masa. Colimator de radiatii gama cu fanta variabila instalat in peretele celulei fierbinti. Masini de polizat si slefuit probe metalografice. Echipament pentru perforarea tecii elementului combustibil si masurarea presiunii si volumului gazelor de fisiune.33 - .MONICA Sumurducan ` Post de lucru in celulele fierbinti o o o o o o o o Masina de pozitionare a elementului combustibil pentru profilometrie (masurarea diametrului). Masina de pozitionare a elementului combustibil pentru "gamma scanning". Periscop echipat cu o camera fotografica. Dispozitiv de impregnare cu rasina sub vid a probelor metalografice. Pot fi masurate diametre de 9 ÷ 17 mm cu o precizie de ±5 µm. instalat in exteriorul celulei fierbinti. Dispozitivul de masurare este constituit din 2 traductori inductivi de tip transformator diferential cu miez mobil. pentru prelevare din elementul combustibil a probelor destinate examinarii metalografice. diametral opusi.

o Masina de incercari la tractiune. Examinarea post-iradiere a elementelor combustibile TRIGA LEU (Low Enriched Uranium) pentru evaluarea comportarii si performantei lor in exploatare. Examinarea post-iradiere a elementelor combustibile CANDU experimentale testate in reactorul stationar TRIGA 14 MW si in reactorul de puls de putere TRIGA. in cadrul programului de cercetare pentru cresterea securitatii combustibilului de la CNE -Cernavoda. echipata cu cuptor pentru incalzirea probelor la temperatura de 20 °C ÷ 1000°C in atmosfera de aer. Examinarea post-iradiere a materialelor de structura pentru reactorul de la CNE Cernavoda. o • • • Realizari importante: • • • • Examinarea post-iradiere a elementelor combustibile experimentale testate in reactorul TRIGA 14 MW. . in cadrul programului de cercetare-dezvoltare pentru fabricarea in Romania a combustibilului nuclear CANDU. Echipamente de examinare post-iradiere instalate in laboratorul de radiochimie: o Spectrometru de masa cu termoionizare. o Cromatograf de lichide de inalta performanta cu detectie UV-VIS. in conditii de rampa de putere si de accident RIA (Reactivity Insertion Accident) si LOCA (Loss Of Coolant Accident). o Lant spectrometric gama de inalta rezolutie. in cadrul programului pentru conversia reactorului TRIGA. o Spectrofotometru.MONICA Sumurducan ` Masina de sudat TIG Microscop optic pentru materiale radioactive. Echipamente pentru producerea surselor inchise de radiatii nucleare instalate in celulele fierbinti: o Masina pentru sudat TIG. Lant spectrometric gama portabil pentru caracterizarea deseurilor radioactive.34 - . o Aparat pentru masurarea activitatii gama a surselor inchise de radiatii nucleare EMR – 15G. echipat cu analizor de imagine si microdurometru.

.Restrictii cu privire la utilizarea viitoare a iazurilor de steril acoperite.Solutia remedierii umede. Raportul final de securitate pentru LEPI. Analize fizico-chimice. . masinile de polizat si slefuit. . Participare la Proiectul regional RER/9/076 al AIEA intitulat “Cresterea securitatii si fiabilitatii combustibilului nuclear si materialelor in CNE”.Taluzul barajului sa permita scurgerea apelor de suprafata si prevenirea baltirilor. In urma prelucrarii minereurilor uranifere rezulta concentrate tehnice de uraniu si sterilul radioactiv care contine deseuri radioactive de joasa activitate.Solutia remedierii uscate.Evitarea contaminarii panzei de apa freatica.Stabilitatea barajului. . Conceptia si realizarea unei instalatii noi de prelevare si analiza a gazelor de fisiune din elemente combustibile CNE Cernavoda. .MONICA Sumurducan • • • • • • • • • • • • • Transportul probelor din aliaje de zirconiu si oteluri inoxidabile expuse in autoclavele din circuitul primar al reactorului de la Unitatea 1 CNE Cernavoda.Reducerea emisiei de radon pe termen lung. Participare la Programul de cercetare coordonat de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) intitulat "Examination and Documentation Methodology for Water Reactor Fuel" (ED-WARF-II).Grosimea stratului de acoperire. cromatograful de lichide de inalta performanta. Producerea si desfacerea de surse inchise de 192Ir pentru radiografie industriala. In vederea ecologizarii iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate trebuie avute invedere urmatoarele urmatoarele aspecte: . . Recuperarea surselor inchise de 60Co uzate din instalatii medicale de cobaltoterapie. . Caracterizarea deseurilor radioactive evacuate din celulele fierbinti. pentru a monitoriza comportarea lor la coroziune.35 - . prin dotarea cu noi echipamente: masina de incercari la tractiune. Modernizarea infrastructurii de examinare post-iradiere. . .Structura si natura stratului de acoperire. Conceptia si realizarea unei masini de sudura TIG pentru producerea surselor inchise de 192Ir si 60Co.Calitatea apei de infiltratii. Participare la proiectul HOTLAB din Programul Cadru 6 al Comisiei Europene intitulat: "Capacitati si necesitati de cercetare ale laboratoarelor fierbinti europene”. . care sunt in general depozitate in iazuri de decantare. Reabilitarea echipamentelor de manipulare si examinare din celulele fierbinti. lantul spectrometric gama portabil. examinari metalografice si incercari mecanice pe materiale provenite de la CNE Cernavoda pentru a investiga cauzele defectarii lor.

acestea din urma implicand riscuri deosebite pentru sanatatea omului si a mediului inconjurator.plasarea unui strat intermediar de acoperire pentru a furniza sarcina de .realizarea unui contur stabil al suprafetei pentru a asigura conditii adecvate .inundatiile pot distruge intregul depozit. Astfel se estimeaza ca riscul de aparitie a cancerului la plamani la rezidentii din apropierea sterilului radioactiv neacoperit (la un depozit de circa 80 ha) este de de doua cazuri la 100. de unde componentele periculoase devin susceptibile de dispersie in mediu. Depozitele de steril sunt supuse mai multor tipuri de eroziuni: .acoperirea suprafetei cu stratul final.pentru scurgerea apei de suprafata. de aceea aceste degajari de radon constituie un pericol pentru populatie dupa inchiderea depozitelor de steril radioactive. .36 - . Acest interval de timp este utilizat pentru dezvoltarea si implementarea tehnologiilor de depozitare definitiva a deseurilor de activitate inalta.metoda de remediere uscata care presupune drenajul solutiilor radioactive din iaz si acoperirea sterilului cu material impermeabil. .infiltratiile pot conduce la contaminarea apelor de suprafata si freatice Tehnologii de valorificare/neutralizare Eliminarea deseurilor radioactive de activitate joasa si medie prin depozitare definitiva constituie in prezent o practica industriala consacrata. atunci se va forma in depozitul de steril acid sulfuric. Daca minereul radioactiv procesat contine pirita. componentii din interiorul unui depozit de steril radioactiv se afla in dezechilibru geochimic. pot migra in mediul inconjurator. .iazurile se steril rezultate in urma prelucrarii minereurilor uranifere. Strategia de ecologizare uscata a iazurilor de decantare presupune urmatorii pasi: . cat si sarurile continand impuritati. Ra 226 se dezintegreaza incontinuu. . Practicile utilizate pentru acest tip de deseuri radioactive nu sunt adecvate pentru eliminarea deseurilor de activitate inalta.MONICA Sumurducan Pe plan mondial s-au utilizat : . Mai mult. rezultand Rn 222. iar produsii de dezintegrare a acestuia actioneaza asupra omului avand ca efect aparitia cancerului pulmonar. Exploatarea si prelucrarea minereurilor scot componentii periculosi din minereu aflati in mediul lor subteran relativ sigur si ii converteste intr-un steril (cu o granulatie fina).metoda de acoperire cu apa care are ca efect numai reducerea fluxului de radon din . In plus. ceea ce poate duce la diferite reactii periculoase pentru mediul inconjurator. deseurile de activitate inalta genereaza cantitati importante de caldura reziduala produsa prin dezintegrare radioactiva. . Astfel.eliminarea apei libere din iaz. iar in prezenta oxigenului va avea loc un proces de lesiere continua in depozit. . in zonele neacoperite de apa de la suprafata iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate.ploile pot forma canale de eroziune. atat pe plan international cat si la nivelul Uniunii Europene.consolidare si pentru a crea o platforma de lucru stabila. . fapt care obliga la depozitare intermediara in vederea dezactivarii (50-100 ani). particulele de steril.

Metode de ecologizare a iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate din industria prelucrarii minereurilor uranifere In vederea ecologizarii iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate trebuie avute in vedere urmatoarele urmatoarele aspecte: • Solutia remedierii uscate. • Restrictii cu privire la utilizarea viitoare a iazurilor de steril acoperite. • Stabilitatea barajului. • Solutia remedierii umede. • Taluzul barajului sa permita scurgerea apelor de suprafata si prevenirea baltirilor.37 - . Pe plan mondial s-au utilizat : • metoda de acoperire cu apa care are ca efect numai reducerea fluxului de radon din • iazurile se steril rezultate in urma prelucrarii minereurilor uranifere. • Evitarea contaminarii panzei de apa freatica. • Grosimea stratului de acoperire. .MONICA Sumurducan 7. • Structura si natura stratului de acoperire. • Calitatea apei de infiltratii. -plasarea unui strat intermediar de acoperire pentru a furniza sarcina de consolidare si pentru a crea o platforma de lucru stabila. -realizarea unui contur stabil al suprafetei pentru a asigura conditii adecvate pentru scurgerea apei de suprafata. • Reducerea emisiei de radon pe termen lung. Strategia de ecologizare uscata a iazurilor de decantare presupune urmatorii pasi: -eliminarea apei libere din iaz. -acoperirea suprafetei cu stratul final. • metoda de remediere uscata care presupune drenajul solutiilor radioactive din iaz si • acoperirea sterilului cu material impermeabil.

cum ar fi 230Th. cat si sarurile continand impuritati. Datorita acestui fapt sterilul are un nivel de radioactivitate foarte ridicata. in zonele neacoperite de apa de la suprafata iazurilor de deseuri radioactive de joasa activitate. 226Ra. de aprox. Mai mult.MONICA Sumurducan In functie de caracteristicile terenului pe care se amplaseaza iazurile de decantare sunt: Dupa extragerea uraniului din minereuri. particulele de steril. Exploatarea si prelucrarea minereurilor scot componentii periculosi din minereu aflati in mediul lor subteran relativ sigur si ii converteste intr-un steril (cu o granulatie fina). de unde componentele periculoase devin susceptibile de dispersie in mediu. sterilul rezultat contine toti constituentii minereurilor. • inundatiile pot distruge intregul depozit. Depozitele de steril sunt supuse mai multor tipuri de eroziuni: • ploile pot forma canale de eroziune. atunci se va forma in depozitul de steril acid sulfuric. In plus. ca As. ceea ce poate duce la diferite reactii periculoase pentru mediul inconjurator. rezultand Rn 222. Astfel. deci si elementele radioactive insotitoare. pot migra in mediul inconjurator.38 - . Daca minereul radioactiv procesat contine pirita. elemente cu timp de injumatatire foarte mare. Astfel se estimeaza ca riscul de aparitie a cancerului la plamani la rezidentii din apropierea sterilului radioactiv neacoperit (la un depozit de circa 80 ha) este de de doua cazuri la 100. cat si reactivii chimici folositi la prelucrare. de aceea aceste degajari de radon constituie un pericol pentru populatie dupa inchiderea depozitelor de steril radioactive. componentii din interiorul unui depozit de steril radioactiv se afla in dezechilibru geochimic. sterilul mai contine metale grele si alte impuritati. iar produsii de dezintegrare a acestuia actioneaza asupra omului avand ca efect aparitia cancerului pulmonar. . iar in prezenta oxigenului va avea loc un proces de lesiere continua in depozit. 85% din radioactivitatea initiala. Ra 226 se dezintegreaza incontinuu.

MONICA Sumurducan • infiltratiile pot conduce la contaminarea apelor de suprafata si freatice. De asemenea barajele depozitelor de steril radioactiv nu sunt constructii stabile. O alta problema o constituie faptul ca unele depozite de steril radioactiv au fost situate in zona cu risc seismic ridicat. care afecteaza grav siguranta lor in exploatare. in asa fel incat generatiile urmatoare sa nu fie nevoite sa intreprinda masuri suplimentare de remedieri ecologice a lucrarilor executate. Masurile care se intreprind pentru ecologizarea iazurilor de decantare trebuie sa asigure rezolvarea definitiva a ecologizarii zonei. unele fiind realizate prin sedimentarea fractiunii grosiere a sterilului. in conformitate cu principiul izolarii pe termen lung. .39 - . Factorii de risc conduc la necesitatea luarii unor masuri de eliminare a lor prin lucrari de ecologizare a amplasamentelor depozitelor de sterile radioactive.

40 - . Canada . Ontario. Moab.MONICA Sumurducan Prezentam cateva iazuri de steril radioactiv: Depozitul de steril radioactiv. SUA Depozitul de steril Elliot Lake. Utah.

Studiu de impact. Reglementari specifice de radioprotectie si de mediu. Informarea si consultarea publicului.monitorizarea mediului Managementul locatiei: -prevederi legislative privind locatia -propuneri de utilizare a zonei dupa incetarea activitatii -consultarea publicului privind locatia Prezentam in continuare cateva imagini reprezentand iazuri de decantare steril radioactive din Canada.reparatii si intretinere .MONICA Sumurducan Iazul de steril radioactiv Sillamäe. Estonia Criteriile specifice de evaluare si selectare a metodelor de refacere a mediului in cazul inchiderii si ecologizarii iazurilor de decantare care contin steril radioactiv sunt: Protectia generala a sanatatii umane si a mediului.41 - . Obiective si planuri de reabilitare. Costurile lucrarilor de ecologizare. inainte si dupa ecologizarea lor: . Cerinte pe termen lung si anume: . Eficienta ecologizarii pe termen lung si permanent.

materie prima pentru combustibilul de tip CANDU pentru C.N. Elliot Lake. C. cu doua baraje. Acest iaz este destinat depozitarii in conditii de siguranta a sterilului si este amplasat la 2 Km de uzina de prelucrare. Saskatchewan Quirke Mine.N. Elliot Lake. Cernavoda. suspensia fiind deversata in iazul de decantare Cetatuia 2. pe Valea Cetatii. prin inchiderea vaii cu acelasi nume.MONICA Sumurducan Uranium City. Ontario Denison Mine.-S.U.42 - .E. Ontario In Romania. Din fluxul tehnologic de prelucrare. rezulta ca deseu principal o suspensie solidlichida ce contine sterilul ramas dupa extragerea elementului util. cu obtinerea pulberii sinterizabile de bioxid de uraniu.A Bucuresti Sucursala Feldioara reprezinta capacitatile de prelucrare a minereurilor uranifere indigene si rafinarea concentratelor uranifere. .

iar apele rezultate se incadreaza din punct de vedere radiochimic in concentratii maxim admise de reglementarile in domeniu. care deverseaza in conducta de evacuare in emisar. format prin inchiderea vaii cu acelasi nume. Compartiment II. este situat pe un zacamant de argila si nu a necesitat lucrari de impermeabilizare. Uraniul din solutii este recuperat cu ajutorul rasinii de tip anionit AM. Valea Cetatuiei si infiltratile de ape de sub impermeabilizare sunt drenate printrun sistem de drenuri in spic. ajung in statia de tratare radiochimica. care a intrat in faza de conservare. Iazul Mittelzop. Dupa statia de tratare radiochimica. dat in exploatare in octombrie 2001. ingropata in pamant. . solutiile limpezite din acest iaz sunt dirijate: intr-un bazin de presiune constanta. amenajarea lui s-a realizat pe compartimente. din punct de vedere al impiedicarii dispersiei elementelor radioactive in panza de apa freatica.MONICA Sumurducan Deoarece amenajarea iazului. • iazul Cetatuia 2. cu o suprafata de 36. compartiment care a atins cota limita de depozitare in octombrie 2001. Analizele radiochimice ale probelor de apa rezultate din toate punctele de control evidentiaza continuturi mult inferioare limitelor prevazute de legislatia in vigoare.43 - . prin intermediul unui bac plutitor cu pompe. in vederea epurarii radiochimice. Pentru monitorizarea panzei de apa freatice s-au construit 11 foraje de unde se colecteaza probe de apa si se analizeaza din punct de vedere radiochimic.8 ha. au pus in evidenta o stabilizare a iazurilor din punct de vedere al presiunii exercitate asupra barajului.5 Km. este deversata intr-un iaz de decantare Mittelzop. Prin intermediul unui sistem de sonde inverse. implica costuri ridicate. Faza solida din sterilul radioactiv decanteaza in iazul Cetatuia 2. cu o suprafata de 16. compartiment III. cu un baraj de argila echipat cu ecran ELSE. necesitand ecologizarea lui.8 ha. de unde. determinandu-se continutul de uraniu si radiu. • iazul Cetatuia 2. Aceasta este compusa din 2 module cu coloane schimbatoare de ioni. care s-a amenajat prin impermeabilizarea lui cu geomembrana si geotextil. Acest iaz este destinat limpezirii definitive a solutiilor apoase si stocarii lor provizorii. care pot functiona independent sau in serie. In vederea urmaririi in timp a stabilitatii iazurilor de decantare s-a executat o retea de 15 foraje piezometrice. ce urmeaza a fi amenajat in vederea depozitarii in viitor a sterilului radioactiv. solutiile sunt deversate in raul Olt. prin intermediul unei conducte cu o lungime de 3. compartiment I. iar faza lichida. paralel cu iazul Cetatuia II. compartiment II. prin cadere libera. rezultand astfel: • iazul Cetatuia 2. iar masuratorile din ultimii 5 ani.

agero-stuttgart.ro/.ro/_documente/info_integrare/campanii2005/manageri/mediu/5_Man agementul ..htm 9.finmedia.mct. 5./Primul%20Tschernobyl%20a%20fost%20la %20Kychtym%20de%20Venera%20Dumitrescu.ro/conferences/arhiva/2002/prezentari/20021125 11.oron.doc 8.. www.MONICA Sumurducan BIBLIOGRAFIE 1.ro/articole515/Al-Qaeda-cu-ochii-pe-Cernavoda4.ro/eco-usv/legislatie. www.cncan. http://www.nuclear. www.44 - ..eed..doc 6.html 7.andrad.de/.zonainterzisa.php 10.andrad. http://www. http://www.ro/extern/rusia__somata_sa_si_recupereze_deseurile_radioactive _de_la_magurele___extern_66_342567.usv./img/files_up/1149159489ICPMRR%20nucleu%202005.ro/ro/docs/lg26_2007.ro/ro/docs/ord11_03. http://www.doc? PHPSESSID=3dc4973906f1aa045e61c918252f55e6 2.ro/programe/programul05.html 3.ro.mdlpl. www. www. http://www. www.

ro/ro/integrare_europeana/bicaz/Prezentare%20ASP %20bicaz. http://www.html Powered by http://www.ro/cadrullegislativ.45 - . http://mmq.ase.ro/simpozion/sec3/S3L16.ro/depozite-pentru-deseurile-radioactive/ 16.ro/Gestiune %2520deseuri/L_deseuri. www. 17.ecomagazin.MONICA Sumurducan 12.agentianucleara.andrad.php 15.ro/ cel mai tare site cu referate .doc+legislatia+europeana+privind+deseurile 13.romanialibera.apmbotosani.ro/ro/index. http://www. http://www.prefecturaneamt. http://www.htm 14.ro/a115068/elbaradei-creeaza-ceata-radioactiva. http://www.referat.PPT.php?id=10035&lang=ro 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful