Nieuwsbrief Politie 2.0 nummer 127 26 februari 2012


Gezag in de samenleving

Een
diender
die
gezag
uitoefent
op
een
legale
rationele
wijze,
zou
bijna
vanzelfsprekend
door
 de
samenleving
gezien
en
vooral
geaccepteerd
moeten
worden
als
een
betrouwbare
 gezagsdrager,
die
zichzelf
ook
heeft
onderworpen
aan
de
geldende
regels
en
normen.
 Volgens
de
Politiewet
is
deze
dienaar
van
de
wet
ondergeschikt
aan
het
bevoegd
gezag.
In
 dit
perspectief
plaatste
ik
mezelf
toen
ik
koos
voor
het
politieberoep.
Het
begrip
roeping
was
 in
mijn
beleving
ver
weg.
Jacques
betwijfelt
of
je
geroepen
wordt
om
gezag
uit
te
oefenen.
 Het
gezag
van
een
diender
vertoont
ernstige
trekken
van
een
optelsom
van
macht
en
 legitimiteit.
Lees
verder...

Controle is goed, vertrouwen is beter

De
politie
wil
de
professionele
ruimte
en
weerbaarheid
teruggeven
aan
de
dienders,
zodat
zij
 zelfstandig
en
goed
kunnen
optreden.
Henk
van
Essen,
korpschef
van
regiopolitie
 Haaglanden
en
beoogd
politiechef
bij
de
nationale
politie:
‘Jaknikkers brengen ons niet verder.’
Lees
het
complete
interview...


Brandpunt 19 februari 2012

Petje
af
voor
Ellis
en
Rick
voor
hun
verhaal
in
Brandpunt
over
PTSS
versus
de
politie
 werkgever
van
zondag
19
februari
2012.
Het
is
niet
altijd
zonder
schade
als
iemand
haar
of
 zijn
nek
uitsteekt.
Kritiek
op
de
werkgever
wordt
vaak
persoonlijk
opgepakt
door
chefs
die
 daardoor
in
hun
ego
gekrenkt
worden
waardoor
er
een
soort
persoonlijk
gevecht
ontstaat.
 Lees
verder...


Lid Politie Veteranen Platform krijgt Draaginsigne Gewonden

Op
donderdag
26
januari
2012
ontving
Maarten
Postema,
hoofdagent
bij
Politie
AmsterdamAmstelland
en
lid
van
het
eerste
uur
van
het
Politie
Veteranen
Platform,
uit
handen
van
de
 Amsterdamse
burgemeester
Eberhard
van
der
Laan,
de
Draaginsigne
Gewonden.
Lees
 verder...
 VIDEO's
Je kunt een rups niet leren vliegen

"Als
de
strategie
in
botsing
komt
met
de
cultuur
van
een
organisatie
dan
wint
de
cultuur
altijd”,
 zegt
Jan
Bommerez
op
de
Energiedag
MKB
Krachtcentrale
2010

AGENDA
28
februari
t/m
1
maart
2012
O'Reilly
Strata
Conference
Making
Data
Work
 1
maart
2012
Yamjam
Ambtenaar
2.0
Yammer

21
maart
2012
Themabijeenkomst
Procesverbetering
in
de
Strafrechtketen 25
t/m
28
maart
2012
Smile
Confence
Vancouver,
Canada 20
april
2012
Ledenvergadering
Politie
Veteranen
Platform 5
april
t/m
10
mei
2012
Opleiding
Beleidsmedewerker
Openbare
Orde
en
Veiligheid 10
mei
2012
Congres
Nationale
Politie 10
mei
2012
Opleiding
ketenregisseur
risicojeugd 10
mei
2012
The
Future
of
Cell
Phone
Forensics Weet
je
een
evenement,
dat
nog
niet
in
de
agenda
staat,
plaats
hem
er
dan
zelf
in
via
 deze
link.
 
 Politie
2.0
is
te
volgen
op
Twitter Het
videokanaal
van
Politie
2.0
is
te
vinden
op
Youtube Stuur
dit
bericht
door
aan
je
collega's
of
nodig
je
collega's
uit!
 Marga
van
Rijssel
en
Huub
Stiekema

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful