GEIS VOL. XV.

2011

FRECVENŢA ŞI INTENSITATEA INVERSIUNILOR TERMICE ÎN SUBCARPAŢII REGHINULUI‫٭‬
drd. SZILÁGYI József1
Abstract. The frequency and the intensity of the thermic inversions in the Reghin Subcarpathians. The geographical position of the Reghin Subcarpathians, on the internal side of the Oriental Carpathians, and the morphological characteristics of the relief (altitude, fragmentation) favours the appearance of temperature inversions during the whole year. The air on the limitrophe mountains, the Caliman Mountains and the Gurghiului Mountains, powerfully cooled after the radiative processes, thicker and heavier, descends on the sides of the mountains, accumulating at the bottom of the depressions, the valleys in the Muresului Valley, which it covers on variable thicknesses, determining low temperatures. Keywords: anticyclone conditions, low temperatures, vulnerability, risk.

1. Caractere generale Inversiunile termice caracterizează straturile de aer în care temperatura creşte în raport cu înălţimea, spre deosebire de condiţiile normale când temperatura scade o dată cu creşterea altitudinilor. Acest fenomen apare datorită diferenţelor de densitate între aerul cald, mai uşor şi aerul rece, mai greu, care se sedimentează în zonele mai joase (depresiuni, văi) dislocând aerul cald, aflat aici iniţial, imprimând acestuia o mişcare ascendentă. În cazul în care vântul este slab, amestecul turbulent va fi la rândul său mai slab, iar aerul aflat în contact cu suprafaţa terestră se va răci mai repede decât cel deasupra, formându-se astfel la nivelul solului aerul ceţos şi ceaţa. Elena, Mihai (1969) din analiza sinoptică a perioadelor în care se produc inversiunile termice, stabileşte că acestea se produc în timpul instalării maximelor barice deasupra ţării sau a dorsalelor din anticlonii cu centrul de formare în estul continentului centraţi în 53% din cazuri; în 39%
1

Universitatea „Babeş-Bolyai“Cluj Napoca

‫ ٭‬Szilagyi, J., (2011), Frecventa si intensitatea inversiunilor termicein Subcarpatii
Reghinului (The frequency and the intensity of the thermic inversions in the Reghin Subcarpathians.), in GEIS-referate si comunicari de geografie, vol XV. p.58-63, Editura Casei Corpului Didactic, Deva.

GEIS VOL. XV. 2011
din cazuri în timpul depresiunilor barice; şi în 6% în câmpuri de presiune uniformă cu sisteme barice neconturate. În funcţie de geneză inversiunile termice pot fi (Ciulache, 2004): • Inversiuni de radiaţie, iau naştere datorită răcirii radiative nocturne a suprafeţei terestre şi a aerului de deasupra acestuia, având cea mai mare frecvenţă şi durată în sezonul rece al anului; • Inversiuni de advecţie, apar în urma advecţiei unor mase de aer cald peste suprafeţe reci; • Inversiuni frontale, se nasc fie prin alunecarea ascendentă a aerului cald peste aerul rece (frontul cald), fie prin dislocarea spre înălţime a aerului cald, de către aerul rece care se deplasează mai rapid (frontul rece); • Inversiuni de comprimare sau de subsidentă, se dezvoltă în straturile troposferice mai înalte, deasupra părţilor centrale ale formaţiunilor anticiclonale. Mişcările descendente caracteristice determină încălzirea aerului prin comprimare adiabatică şi apariţia gradienţilor de inversiune; Analiza frecvenţei, intensităţii şi duratei inversiunilor de temperatură în Subcarpaţii Reghinului s-a realizat pe baza analizei comparative a temperaturilor medii, minime şi maxime zilnice înregistrate la Staţia Meteorologică Târgu Mureş (φ=46°32', λ=24°32‘, H=308m) şi Staţia Meteorologică Bucin (φ=46°39', λ=25°18‘, H =1282m), pentru o perioadă de 30 de ani, intervalul 1978-2008. Diferenţa de altitudine dintre cele două staţii analizate este de 974 m. 2. Frecvenţa şi intensitatea inversiunilor termice După temperaturile medii zilnice numărul mediu multianual al zilelor cu inversiuni termice este de 23,4 de zile. Cele mai numeroase cazuri cu inversiuni termice, în intervalul analizat, au fost înregistrate în anii 1985 şi 2003, când s-au produs 45 de zile respectiv 37 de zile pe an, valori ce depăşesc cu peste 150% media multianuală.

GEIS VOL. XV. 2011
100 80 60 40 20 0 1984 2006 1978 1980 1982 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2008

Nr.caz

T°med

T°max

T°min

Fig. 1. Frecvenţa anuală a inversiunilor termice Cele mai mari frecvenţe şi intensităţi a inversiunilor termice se înregistrează în sezonul rece al anului, când pe fondul unei activităţi anticiclonale, radiaţiei nocturne intense şi prezenţei startului de zăpadă, temperaturile scad mult. Primăvara şi vara, convecţia termică intensă, căldura specifică ridicată a solului şi durata redusă a nopţilor face ca atât frecvenţa cât şi intensitatea inversiunilor termice să fie redusă sau chiar să lipsească. Astfel, cea mai mare frecvenţă a inversiunilor termice se înregistrează iarna, când se produc în medie 17,1 zile cu inversiuni şi toamna cu o medie de 4,6 zile, ceea ce reprezintă o pondere de 73,1% respectiv 24,2% din numărul total de cazuri. Primăvara numărul mediu al zilelor cu inversiuni termice este de 0,5 zile iar vara 0,1 zile, ce reprezintă o pondere de 2,2% respectiv 0,5% din numărul total de cazuri..
Frecvenţa anotimpuală a inversiunilor termice (%) Tabel 1.

Din analiza frecvenţei lunare a inversiunilor termice, după temperaturile medii zilnice, se evidenţiază luna ianuarie, cu o frecvenţă de 31,1% urmată de lunile decembrie 27,6%, noiembrie 19,6% şi februarie 14,6%. Luna martie înregistrează o frecvenţă de 2,1%, cu probabilitatea maximă de producere a inversiunilor termice în prima decadă a lunii.

Frecvenţa inversiunilor de temperatură după temperaturile medii zilnice Tabel.2

Pentru a evidenţia intensitatea inversiunilor termice au fost calculate diferenţele de temperatură între cele două staţii analizate. Rezultatele obţinute au fost grupate în patru grupe de valori: 0,1-3°C – intensitate slabă; 3,1-5°C –

GEIS VOL. XV. 2011
intensitate medie; 5,1-10°C – intensitate mare; şi peste 10°C – intensitate foarte mare; Din analiza rezultatelor reiese că, intensitatea inversiunilor creşte începând din luna octombrie până în ianuarie, după care încep să scadă. Astfel, cele mai reduse valori a intensităţi inversiunilor se înregistrează în intervalul martie-octombrie cu valori cuprinse, în general, între 0,1-2,8°C, iar cele mai ridicate valori, peste 5°C, în lunile iarnă, cu maximele în lunile ianuarie, când intensitatea inversiunilor pot depăşii 10°C. Din analiza frecvenţei diferitelor grupe de valori a intensităţii inversiunilor termice, se constată că cea mai mare frecvenţă şi grad de asigurare înregistrează inversiunile cu intensitate slabă cu 64,2% din numărul total de cazuri, urmate de cele cu intensitate medie cu 18,1% şi de cele cu intensitate mare cu o frecvenţă de 15,0% din numărul total de cazuri. Cele mai reduse frecvenţe înregistrează inversiunile cu intensitate foarte mare cu 2,7% din numărul total de cazuri.
Frecvenţa intensităţii inversiunilor termice după diferite grupe de valori (%), după temperaturile medii zilnice Tabel 3.

După temperaturile maxime zilnice numărul mediu multianual al zilelor cu inversiuni de temperatură este de 22,6 de zile, frecvenţa maximă a inversiunilor fiind înregistrate în lunile de iarnă, ianuarie 33,6% (7,6 zile) şi decembrie 31,0% (7 zile).
Frecvenţa inversiunilor de temperatură după temperaturile maxime zilnice

Tabel.4 De remarcat este frecvenţa ridicată a inversiunilor cu intensitate mare şi foarte mare, ce înregistrează o frecvenţă de 22,3% respectiv 4,3% din numărul total de cazuri.
Frecvenţa intensităţii inversiunilor termice după diferite grupe de valori (%), după temperaturile maxime zilnice Tabel 5.

Cel mai mare număr de zile cu inversiuni termice se produc după temperaturile minime zilnice, în medie 42,7 zile pe an, frecvenţa maximă a inversiunilor fiind înregistrate în lunile ianuarie 21,0% (8,9 zile) şi decembrie 17,3% (7,4 zile), când se înregistrează şi cele mai mari intensităţi.

GEIS VOL. XV. 2011
Inversiunile cu intensitate mare înregistrează o frecvenţă de 18,4%, iar cele cu intensitate foarte mare 6,1% din numărul total de cazuri.
Frecvenţa inversiunilor de temperatură după temperaturile minime zilnice,

Tabel 6.
Frecvenţa intensităţii inversiunilor termice după diferite grupe de valori (%), după temperaturile minime zilnice Tabel 7.

3. Durata inversiunilor termice Numărul zilelor consecutive cu inversiuni termice este în general 23 zile în lunile decembrie şi februarie, iar în luna ianuarie numărul lor poate să ajungă până la 10 zile. Cea mai lungă perioadă cu inversiuni de temperatură, în intervalul analizat, a fost înregistrată în 1985, între 13-27 ianuarie, când pe fondul unei activităţi anticiclonale intense inversiunea a persistat 15 zile consecutiv, intensitatea maximă atingând în data de 17 ianuarie, 13,7°C (t.med: Tg. Mureş -20°C; Bucin -6,3°C;). Exceptând lunile de iarnă, când inversiunea persistă de cele mai multe ori în cea mai mare parte a zilei, inversiunile termice încep să se producă după primele ore după miezul nopţii, fiind mai numeroase în orele de dimineaţă (4-10) şi foarte rare în orele de amiază (13-16), când insolaţia puternică face să crească temperatura solului şi a aerului, astfel stratul de inversiune se distruge. Concluzii În arealul studiat cea mai mare frecvenţă şi grad de asigurare înregistrează inversiunile cu intensitate slabă (0,1-3°C) cu 64,2% din numărul total de cazuri, urmate de cele cu intensitate medie (3,1-5°C) cu 18,1% şi de cele cu intensitate mare(5,1-10°C) cu o frecvenţă de 15,0% din numărul total de cazuri. Gradienţii termici verticali, după temperaturile medii, au valori cuprinse între 0,26°C în luna ianuarie şi 0,78°C în aprilie, valoarea anuală dintre cele două staţii fiind de 0,51°C.

GEIS VOL. XV. 2011
Bibliografie 1. Cheval, S., (2003), Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie, Editura Universităţii din Oradea. 2. Ciulache, S. (2004), Meteorologie şi climatologie, Editura Universitară, Bucureşti 3. Fărcaş, I., Belozerov., V., Tilinca., Z., (1978), Inversiunile termice de pe versantul estic al munţilor Apuseni, SUBB-GG, XXII, 1, Cluj Napoca. 4. Gaceu, O., (2005), Inversiunile termice din arealul oraşului Oradea, Comunic de Geogr., Bucureşti 5. Mihai, Elena, Teodoreanu, Elena, (1969), Frecvenţa inversiunilor de temperatură în Depresiunea Braşovului, Studii de geologie, geofizică şi geografie, seria Geografie, Nr.2, tom.XVI, Editura Academică a R.S.R. 6. ***Tabele meteorologice TM-1 (1978-2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful