You are on page 1of 72

HAGIOTERAPIJSKA LJEKARNA

LELA CRNEK

'' Hagioterapija nije lijeenje, ve spoznaja tko sam ja ? Ona eli svijetu pokazati da je spas u mudrosti, a ne samo u znanju, jer mudrost oslobaa i vodi k cilju ivota. Prof.dr. Tomislav Ivani

SADRAJ

Predgovor Uvod 1. DIO DUHOVNO ZDRAVLJE I KAKO GA POSREDOVATI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Duhovno zdravlje Dobrota Duhovno zdravlje Istina Duhovno zdravlje Jedinstvo Duhovno zdravlje istoa savjesti Duhovno zdravlje Prava spoznaja intelekta Duhovno zdravlje Ljubav iskrena srca Duhovno zdravlje Povjerenje i vjera Duhovno zdravlje Vrline i kreposti Duhovno zdravlje Smisao ivota Duhovno zdravlje Kajanje i pratanje Duhovno zdravlje- Kreativnost, rad, djelovanje Duhovno zdravlje Sabranost Duhovno zdravlje Zdrava misao Duhovno zdravlje Zdrava rije Duhovno zdravlje - Moralno djelo Duhovno zdravlje - Dostojanstvo Duhovno zdravlje - Nada Duhovno zdravlje - Odricanje Duhovno zdravlje - Vjebe koje stvaraju u ovjeku dobre i moralne navike Duhovno zdravlje - Govoriti: ja mogu, ja hou, ja u uspjeti Duhovno zdravlje - Sjeati se misliti i govoriti vane reenice Duhovno zdravlje - Svjedoiti Duhovno zdravlje - Ozdraviti sliku Boga Duhovno zdravlje - Ozdraviti sliku ovjeka Duhovno zdravlje - Spoznaja duhovne dimenzije ( kognitivna, aksioloka, interpersonalna, religiozna ) 26. Duhovno zdravlje - Zahvaljivanje

2. DIO KAKO ELEMENTE HAGIOTERAPIJE UGRADITI U SVOJ IVOT, U SVOJU SVAKODNEVICU 1. 2. 3. 4. Kad ulazi u novi dan Kad si u svijetu, u drutvu, na radnom mjestu Kad si sam i obuzimaju te teke misli Kad nakon proteklog dana ide na spavanje

3. DIO POSREDOVANJE DUHOVNOG ZDRAVLJA PREMA SIMPTOMIMA DUHOVNE PATNJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Osjeaj krivnje Depresija Ponienost Besmisao Mrmljanje i samosaaljenje Agresivnost Strah Ovisnost Rastresenost Uvrijeenost Prisilne misli Grinja savjesti Devijacije Agnosticizam i ateizam Kriva religioznost Potitenost Nesigurnost i nepovjerenje, bijeg od ljudi Ovisnost o poudi Suicid Ovisnost o magiji PTSP Razvod braka Nezasitna potreba za ljubavlju Patnje silovanih osoba Ozdraviti svoju sliku Boga alovanje Postabortivne patnje Anoreksija i bulimija Traumatizirana djeca Ako netko ne eli ozdraviti Psihike bolesti Autizam Shizofrenija Simptomatske bolesti Maligne bolesti

Posveta

Ovo djelo posveujem mojoj dragoj unuici Petri kojoj sam uskratila mnoge trenutke zajednitva, odlazei raditi hagioterapiju. Dok sam ovo djelo privodila kraju, rodio se i moj dragi unuk Matej. Oboje vas neizmjerno ljubim i vjerujem da e Onaj kojemu sam rekla svoje DA za razvoj hagioterapije kao velikog dara ovjeanstvu, na svoj nain nadoknaditi naizgled izgubljeno.

Zahvala Zahvaljujem mojem dragom suprugu Zdravku, mojim kerkama i zetovima: Valentini i Daliboru, Maji i Tihomiru koji me podravaju i pomau u mom radu. Zahvaljujem mojoj dragoj suradnici dr. Drini Podobnik, spec. obiteljske medicine, koja je prepoznala vrijednost hagioterapije i koja mi je omoguila da u radu s njom i njezinim pacijentima dolazim do novih vrijednih spoznaja i otkria vanih za hagioterapiju, a time i za cijelo ovjeanstvo. Posebnu zahvalnost iskazujem prof. dr. Tomislavu Ivaniu, utemeljitelju hagioterapije iz ijeg sam predanog rada : sa studija, seminara, predavanja i velikog broja knjiga, sakupila ovo bogatstvo koje e vjerujem mnogima pomoi da pronau izlaz iz svoje patnje.

4 UVOD Dok s jedne strane ivimo u svijetu savreno razvijene tehnologije koja treba ovjeku omoguiti bolji i laki ivot, s druge strane nalazimo sasvim nezadovoljnog, nesigurnog i uplaenog ovjeka s velikim brojem somatskih i neizljeivih bolesti, ovjeka s brojnim psihikim bolestima. Unato sve razvijenijim medicinskim metodama lijeenja, unato mnotvu razvijenih psihoterapija, ostaje injenica da ima sve vie bolesnih i depresivnih ljudi, ljudi koji ne vide ni u emu smisao i koji zbog toga silno pate. Pitanje smisla, samo je ljudsko pitanje, samo ga ovjek postavlja i trai odgovore bez kojih mu nema ivota. Svaka bolest ovjeka razara , ugroava njegov ivot i zato je treba lijeiti. Nita ne boli kao duhovna bol, duhovna patnja, ono kad ovjek kae: Boli me dua ! Zato nema sumnje da je ovjeka najpotrebnije lijeiti u njegovoj duhovnoj dimenziji. Duh je uvijek cjelovit, on nema sastavnih dijelova, zato je bolest duha manjak duhovnog zdravlja, pa stoga u duhovnom podruju donosimo duhovno zdravlje, a ne lijeimo bolest. Da bi se ovjeka obuhvatilo u svoj njegovoj kompleksnosti, potrebno je istraiti ovjekovu duhovnu dimenziju, njezinu traumatiziranost, bolesti, nemoi, patnje, te iznai nain kako te patnje dijagnosticirati i kako posredovati duhovnu terapiju. Hagioterapija kao znanstveno- terapijska disciplina istrauje ovjekovu duhovnu dimenziju i time omoguuje ovjeku sasvim novi pristup razumijevanja njega samoga, pokazujui mu bezgranine mogunosti razvoja, boljeg ivota, boljeg ovjeka i boljeg svijeta. Te spoznaje daju ovjeku mogunost smislenijeg ivota, boljih meuljudskih odnosa, ispravnog pristupa prirodi, to ga svakako vodi u svjetliju budunost. S druge pak strane , kada ovjekova duhovna dua oboli, hagioterapija mu daje smjernice i putokaze za ponovno uspostavljanje duhovnog zdravlja. Hagioterapija kao takva, vraa duhovni zakon u njegovu prirodnu funkciju. Ona ovjeka budi, osvjeuje i usmjerava na pravi put. Pomae mu da shvati svoju zabludu i okrene se od zla k dobru, od mrnje k ljubavi, da gleda od bolesti u zdravlje, od smrti u ivot. Tako mijenja ovjekov mentalitet i ini ga novim. Ona pomae ovjeku da razvija sebe , da bude svoj, da iz profanosti ue u svetost, iz ropstva grijeha u puninu ivota. Za hagioterapiju svaki je ovjek neizmjerno vrijedan, zato ona prilazi svima bez razlike. Za nju nije vano da li je netko pripadnik neke religije, ateist ili agnostik, da li je netko pogazio svoju savjest i postao '' otpadnik '' drutva. Ba svaki ovjek zavreuje da ga se dovede do obraenja kako bi vjerovao u dobro, istinu, ljubav, ljepotu, okrenuo se zdravlju, vjeri u pokajanje i pratanje, u pobjedu dobrote nad zlom, svijetla nad tamom, kako bi postao moralan, poten, ovjekoljubiv, human i na taj nain bio osloboen besmisla, boli i patnje. Samo takav ovjek postaje duhovno zdrav, a duhovno zdravlje uvjet je za svako drugo njegovo zdravlje. Hagioterapija zahvaa ovjeka u cijeloj kompleksnosti njegova bia, mijenja ga i vraa u svijet obnovljenog i osposobljenog za nove vizije ivota i razvoja. Hagioterapija je s toga dar svijetu, svim ljudima i ima tendenciju nove revolucije duha za itav svijet. 5

ovjek je jedinstven i originalan. Ba takav kakvim ga je njegov Stvoritelj zamislio , elio, i iz nepostojanja pozvao u ivot. Darovao mu je ivotni dah, po kojemu je dobio formu, originalnost svoje osobe i jedino po tome, ovjek je ovjek. To je razlog da povjeruje da ivot uvijek moe biti lijep, da te tvoja bolest, tuga, nemo, tvoja patnja, nikada ne mogu do kraja zarobiti. Ti si projekt, ti uvijek moe usmjeriti svoj pogled dalje, nadii sve svoje patnje i biti nov, ispunjen hrabrou i eljom za nove ivotne izazove, za uvijek novi poetak. Nije li prekrasno biti svjestan da uvijek postoji novi poetak, da uvijek moe iza sebe ostaviti svoju teku i bolnu prolost i krenuti naprijed ? Postani danas toga svjestan, podigni glavu i odlui se za taj korak. Postani nov, hrabar i odvaan. Na tebi je samo da se ne fiksira na negativnosti,da se ne vraa u prolost, na ono to te odvlai od dobra, od postojanja. Samo ono u to gleda, o emu razmilja, kakve rijei izgovara, ono u to vjeruje, odreuje tvoj ivot. Neuspjeha nema, ako si zagledan samo u uspjeh, bolesti nema ako si zagledan samo u zdravlje, patnje nema ako vjeruje da je tvoj duh tvoja najjaa snaga koja nadilazi sve tvoje psihofizike slabosti. Samo po duhu dakle, ovjek je specifino ovjek, pa su zato i duhovne bolesti specifino ljudske bolesti. Medicinski antropolog dr. A. Jores, govori da 70% psihosomatskih bolesti ima uzrok u duhovnom podruju ovjeka i zovemo ih '' specifino ljudskim bolestima ''. U svojoj dvostrukosti psihofizike i duhovne dimenzije, ovjek je razapet izmeu neba i zemlje. On tijelom pripada zemlji, a duhom pripada nebu. S toga se u ovjeku bore dva svijeta. Jedno je njegova psihofizika dimenzija koja ne prodire u transcendentno, koja se ne pita za razloge moralnosti i ne ide do krajnjeg uzroka, nego ostaje na sekundarnom uzroku u ovjeku, na dijelu njegove due gdje se oituju samo doivljaji, iskustva, reakcije, a ovjek je prvenstveno duhovna dua i to je njegova temeljna stvarnost. Ako tu kompleksnost ovjek ne potuje, on ostaje jednostran, neznanstven, a time i nemoan. ovjek ja osoba, on ima savjest, sposoban je za duhovnu, intuitivnu spoznaju, on je kreativno bie, slobodan je u svojim odlukama, on trai karakter U koliko je njegova osoba poniavana, savjest ranjena, intuitivna spoznaja potisnuta, racionalnou, zloupotrijebljena slobodna volja, zanemarena kreativnost, u ovjeku nastaju konflikti, on postaje frustriran i duhovno bolestan. Ozdravljujui ovjekovu duhovnu dimenziju ozdravljamo ovjeka, a time mijenjamo i itav svijet, jer ovjek je upravitelj Zemlje i u njemu je mogunost spasa svega na zemlji. Temeljna funkcija i mogunost ovjeka je njegov Stvoritelj kao apsolutno bie. ovjek kao ogranieno bie, treba Njegovu pomo, ali ju svjesno ili nesvjesno odbacuje. Na taj nain pada iz transcendencije u imanenciju, robuje nagonima, uicima, eljama, gubi svoje dostojanstvo, a na taj nain i partnerstvo sa Stvoriteljem. Izgraujui tako samo vanjski svijet, ovjek sebe ne razvija, pa tako gubi smisao ivota. Razorio je transcendentale preko ijih kvaliteta jedino moe ui u bitak, a time i u slobodu, sabranost, zdravlje , kreativnost, ljepotu, istinu, ljubav, dostojanstvo. Izlazei tako iz bitka, postojanja, ovjek ugroava svoj ivot i zato je za njega najvanije da bude usklaen prema cilju i svrsi ivota, a to moe postii samo onom motivacijom koju ima njegov duh, jer duh ga upuuje samo prema bitku. Zdravlje ovjekove duhovne due je vizija, projekt koji mu hagioterapija pomae ostvariti. 6

Ova knjiga izazov je za sve one koji ne ele izgubljeni lutati ovim svijetom, za one koji smisao ivota ne vide samo u traganju za materijalnim dobrima, kratkotrajnim i prolaznim uicima, za one koji ne ele biti uokvireni u uske ovozemaljske okvire. Ova je knjiga i za one koji su u vjenoj potrazi za trajnim vrednotama, za uvijek novim spoznajama koje ih obogauju i ine vrhunskim ljudima. U svakom sluaju vjerujem da e ova knjiga biti i djelotvoran lijek za one koji su '' izgubili sebe '', smisao ivota, kojima je pogaeno njihovo dostojanstvo, koji eznu za ljubavlju, povjerenjem i sigurnou, koji jednom rijeju pate. Ova knjiga je svojevrsni prirunik, '' ljekarna duha '' za kojom bi trebalo posegnuti u trenucima kada nam je potrebna konkretna hagioterapijska pomo . ovjeku koji pati, posreduje konkretno duhovno zdravlje , te ga na taj nain ini duhovno zdravim. Iza svakog sadraja duhovnog zdravlja su vjebe koje je potrebno u sabranosti ponavljati, o njima razmiljati i duboko ih u sebe pohranjivati kako bi se itavo nae bie ispunilo tom istinom i kako bi to postao na stil ivota, naa svakodnevica, vlastiti ivotni stav. 1. DIO KAKO POSREDOVATI DUHOVNO ZDRAVLJE ? Duhovno zdravlje ovjeka temeljni je uvjet za svako drugo zdravlje, jer se tu radi o zdravlju temeljnih izvora i uzroka ovjekova bia. ovjekov duh zdrav je samo onda kada se ovjek dri zakonitosti duha, kada potuje prirodimoralni zakon koji je jedini u mogunosti ovjeka uiniti i odrati, ovjekom. Prihvatiti duhovno zdravlje koje daje hagioterapija znai upravo to, okrenuti se zakonitostima duhovne dimenzije,a to znai dovesti ovjeka do obraenja. ovjekova odluka je za njega odluujua. On sam odluuje hoe li gledati u bolest ili zdravlje, gledati u jakost ili dopustiti da ga slabost preuzme, hoe li misliti i govoriti samo negativno, vjerovati da je sve izgubljeno, ili e prihvatiti injenicu da njegov duh nadilazi njegovu psihofiziku razinu i sve njezine slabosti, te pogled usmjeriti dalje, iznad patnje. Samo ono u to si zagledan to ivi, samo ono u to vjeruje, to i ostvaruje. Iz iskustva znamo da je najtee ovjeka dovesti do toga da pone duhovni lijek prakticirati, da primjeni principe duhovne stvarnosti koje mu hagioterapija posreduje. Zato je u hagioterapiji vaan princip : misao rije djelo. Promisli, odlui, uini temeljno je pravilo na putu duhovnog zdravlja! Zdravlje koje ovjek u duhu ve vidi, potrebno je izraziti rijeima i tako unijeti u itavo svoje bie. Ono to u mislima sabere, izrazi rijeima i dopusti duhu da u tebi to ostvari. Hagioterapija posreduje duhovno zdravlje koje mora ui u tvoj ivot i itavog te obuhvatiti. Vano je u svakoj ivotnoj situaciji i na svakom mjestu gdje se nae, koristiti te principe, i prihvatiti ih kao svoj ivotni stav . Kada jednom naui primjenjivati ove principe, oni e postati tvoja svakodnevica. Tako e uvijek biti na sigurnom tlu i znati da te ni u kojoj ivotnoj situaciji nee slomiti nesigurnost, strah, beznae, oaj. 7

Kad hagioterapiju primjenjuje sam : 1. 2. 3. 4. 5. Polako itaj elemente duhovnog zdravlja koje ti je prema simptomima ponueno. Pokuaj u sebe upijati to zdravlje izgovarajui rijei koje su odluujue. Zastani malo nad izgovorenim rijeima i upijaj u sebe ponuene elemente . Pokuaj pronai sam one misli i rijei koje tebe osobito jaaju. Stvaraj u sebi viziju svoga zdravlja i nekoliko minuta ga meditativno gledaj da aktivira sve svoje stanice i pokrene svoje duhovne moi. 6. Govori: ja mogu, ja hou biti zdrav, ja znam da moj duh nadilazi moju bolest i sve moje slabosti. 7. Zahvaljuj za zdravlje koje se ve dogaa, jer ono ve ulazi u tvoje stanice, tvoje stanice se ve obnavljaju. Ti ve ozdravlja. Kada si kod hagioasistenta: Sluaj paljivo hagioasistenta. Probuditi u sebi viziju kako ve ozdravlja i poinje normalno ivjeti. Iza toga promisli hoe li to initi, i odlui: hou! Sjeti se da se bez prakticiranja, duhovnog zdravlja nita ne dogaa. Odmah poni govoriti to ti je zadano kao terapija. 5. Kod kue odmah rezerviraj 20-tak minuta za provoenje terapije i odmah zaponi s prvom terapijom. 6. Upisuj u svoje stanice duhovno zdravlje redom koji ti je odredio hagioasistent. 7. Zapisuj si u biljenicu to te najvie dotaknulo ? to ti daje povjerenje? Vidi li na sebi promjene i koje? Hagioterapija u grupi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pogledaj ljude oko sebe. Svi imate isti cilj: zdravlje! Reci onom pokraj sebe: Lijepo je to postoji, to si doao! Sjedi oputeno, dii mirno i oekuj val zdravlja koji e doi! Mirno i pozorno sluaj to govori hagioasistent. Otkrij to od toga tebe posebno pogaa i raduje. Kad hagioasistent zavri, prepusti se miru i tiini. Sada zdravlje ulazi u itavo tvoje bie, duh te preplavljuje. Ostani sabran dok god osjea da se dogaa proces ozdravljanja. Kada sve to proe, sjeti se to je bilo, to te je iznutra ozdravljalo, davalo povjerenje, zapii si to u biljenicu. Neka svatko izrekne svoje dojmove ( oslukuj druge hgpacijente) . Kad doe na red, sjeti se da svaka tvoja rije ohrabruje i druge, a time ini dobro i sebi, ti si dobar! Kad odlazi iz skupine, sjeti se da si bio meu ljudima koji su ozdravljali, da si bio s hagioasistentom koji nosi duhovno zdravlje, da si uao u podruje duha, dobrote, ljubavi, povjerenja. Uao si u zdravlje, umreen si u mreu dobrote, ljubavi, zdravlja i vjeruj da e sve biti dobro! Odlazei kui ponavljaj: Bit e dobro! 8 1. 2. 3. 4.

12.

Dobrota duhovno zdravlje br.1 Dobrota ovjeka vodi u bitak, a bitak je postojanje. Dok si god u dobru, dok misli, govori, ini dobro, ti si u postojanju, ti si cjelovit i zdrav kao osoba. Kao takav vrsto stoji na tlu, ima svoje dostojanstvo a tvoje dostojanstvo je tvoja snaga i mo vladanja itavim tvojim biem.Ona te uzdie na duhovnu razinu a tu si vjean i neunitiv. Dobrota je dakle bit samog ovjekovog postojanja. Ostati u dobroti, znai uvijek sebe gledati kao projekt, gledati u ono to moe biti u budunosti . Ti nisi ono to sada jesi, nego ono to moe biti! Svojim duhom ti nadilazi sebe samoga, a to razvija tvoju osobnost. Ako ima viziju, ideal i u to gleda, aktivira se tvoja osobnost, aktiviraju se sve tvoje duhovne snage i ti to ostvaruje. Kad si u dobroti, tvoja osobnost preivljava sve ivotne situacije, jer ona je tvoja bezgraninost. Ako si na strani dobra nikada ne moe biti poraen. Na racionalnoj razini neto moe i izgledati kao poraz, no svijest o tome da je dobro jae od zla, da dobro ima zadnju rije, dat e ti sigurnost da si na vrstom tlu. Dobro uvijek pobjeuje, jer dobro je bitak, postojanje, a zlo je samo manjak postojanja. Odlui se gledati samo u dobro, imati samo pozitivne i dobre misli, govoriti samo rijei nade, zdravlja i vjere u dobro, jer time si u bitku. Kad unato svemu misli dobro, ti si neunitiv i vjean, kad misli i govori negativno, ti sebe ubija. U svakoj tvojoj stanici je duhovna dimenzija, svaka stanica u sebi ima svijest i odluku. Biti okrenut dobru, znai upisivati to dobro u svaku svoju stanicu. Duhovna dimenzija je tvoja mona snaga koju i tvoje tijelo slua. Neuroznanosti danas govore da svaka dobra misao, rije , djelo, izgrauje stanice tvoga mozga i cijelog organizma, da ak bolesne stanice regenerira. Nasuprot tome, svaka tvoja negativna misao, rije i djelo razara tvoje itavo bie. Kad se okrene dobru, na strani si bitka, Stvoritelja, tada s Njim surauje. Kad jednom ue u dobrotu, lijei svoju osobnost koliko god ona bila poniena. Kad si u dobroti, tada si povezan sa svojim Stvoriteljem, tada ima osobu, jer On ti daje osobnost. U dobroti, tebe nitko ne moe pogaziti. To da si ovjek, to je samo znak da si izaao iz srca svoga Stvoritelja. Njegov duh je u tebi, Njegova rije, osobnost koju ti je On dao. To nitko od ljudi ne moe pogaziti. Kad god pogleda u ljude, mislit e da za njih nita ne vrijedi. Tada se samo sjeti od koga ti dolazi? Kome ti pripada, iji si ? Budi pravedan, estit budi zagledan u dobro, zagledaj se u cvijet, zvjezdano nebo, zelenu travutada si u bitku, tada je uz tebe Stvoritelj, jer On je sve postojanje. Kad ljubi dobrotu, tada si neunitiv i vjean. Dobrota, ljubav, ljepota, istina, to je tvoj Stvoritelj. On je apsolutna dobrota i ljubav zato te On nikada ne moe ne voljeti ili manje voljeti. Tu dobrotu uvijek ima, i uvijek moe u njoj uivati. Ui zato u tu dobrotu i prihvati je. Prihvati da je On bezuvjetno dobar. Nikada te ne osuuje. Njemu nisu vani tvoji grijesi, ve samo pokajanje , spoznaja da si pogrijeio , da ti je ao i odluka da to eli ispraviti. On ti se uvijek raduje i eka te rairenih ruku. K Njemu se uvijek smije vratiti . Trai zato svoj izvor. Trai tu misao koja je ba tebe osmislila. Tko je to ba tebe iz nepostojanja uveo u postojanje i darovao tvojim roditeljima ? Komu si ti toliko dragocjen i vrijedan?

Trai u sebi te odgovore! Stavi sebe ispred sebe i zagledaj se u sebe. Mora nai naina da se susretne sam sa sobom, jer u svakodnevnoj trci ovjek sebe izgubi pa postaje rastresen, nesiguran, nezadovoljan, uplaen, bolestan. Naui se u sabranosti traiti odgovore na temeljna pitanja svoga ivota i postojanja uope. Tako se uzdie na duhovnu razinu, tada su u tebi okupljene sve tvoje snage ( duhovne, tjelesne, psihike ).

Vjeba: - Dobrota je vlastitost bitka, ulazak u postojanje, u samog Stvoritelja. - On , koji je sama dobrota i ljubav, ba mene je pozvao u ivot. Ja sam Njegova misao. On je dao originalnost mojoj osobi. Ja sam Njegov original! Ja sam Njegova dragocjenost. Njemu sam neizmjerno vrijedan. - Kad sam u dobroti , tada sam jedno s Tobom, tada Ti radi za mene. - Okreem se toj dobroti koja mi daje sigurnost, duhovnu snagu koja nadilazi sve moje strahove, moje boli, sve moje patnje. - U Tebi Stvoritelju nalazim smisao i razlog svoga postojanja.Ti svako zlo moe okrenuti na dobro. Ti me opravdava i popravlja ono to je u meni razoreno mojim okretanjem od Tebe, od Tvoje dobrote. Vjerujem da je tako i elim ustrajati u tome. Ako ja i ne znam kako je to mogue, vjerujem da Ti zna i ini to za mene. - Odluujem se misliti, govoriti i initi samo dobro jer to me vodi k Tebi, to me vodi u zdravlje, to me ini ovjekom. - Ja vjerujem: bit e dobro ! U svaku moju stanicu se upisuje zdravlje, moje stanice se ve regeneriraju. Ja ve ozdravljam, jer moje tijelo i psiha sluaju moj duh, a moj duh vidi dalje , on ve vidi zdravlje.

Istina duhovno zdravlje br.2 Istina je to i postojanje, to i ivot. To je sama egzistencija osobe, a ona je ono po emu ti jesi u svijetu. Bez ivota osoba ne postoji, ona je tek mogunost ivota. Sve na tebi ovisi o tom ivotu. ivot je ono temeljno to tebe stavlja u postojanje, a osoba je ono bitno po emu si ti to to jesi. Biti duhovno bolestan, znai da si se ti promijenio, da ti vie nisi ti. Kad sebe izgubi, to je najgore. Kad svoju osobnost promijeni, kada pone imitirati druge, tada vie tebe nema. To je znak da nema svoje kreativnosti. Ljepota ivota je u tome da ti raspolae sobom, a to moe samo dok si mudar. Biti mudar, biti hrabar, znai svoju vlastitu egzistenciju ivjeti do kraja. I onda kada te u ivotu zadese neke teke situacije, kada patnja preplavi itavo tvoje bie, istina e te odrati. Ona e ti dati snagu da izdri, da podigne glavu i pogled usmjeri ispred sebe, jer ivot je uvijek ispred nas. Ne dopusti da te tuga i alost slome do kraja jer time ubija sebe, svoju osobu, razara svoje tijelo i svoju psihu, gubi svoju egzistenciju i ivi samo na psihofizikoj razini koja ti je razorena i silno pati. Izgubio si sebe, ivot prolazi pored tebe, a ti si ipak tu. 10

Shvati da si ovdje na zemlji samo u prolazu. Tek u vjenosti e ivjeti, ali ovdje si zato da se vidi kakav si. A to kakav si, pokazuje tvoj ivot, jer on je tvoja osobnost, tvoje '' ja''. ivot je tvoja duhovna vrednota, zato ovjek smru ne gubi ivot, jer njegova dua i njegov duh, ive vjeno. Zato nije najvanije podrediti sve tome da sauva ovozemaljski ivot, da to dulje ivimo. Koliko god se trudili sauvati ovaj ivot, on se sauvati ne moe. I zato se ovjek moe ovdje na zemlji svega odrei, a da upravo tada ivi. Moe izgubiti zemaljski ivot i upravo tada imati ivot vjeni. Smrt nije kraj ivota, odricanje nije gubitak uitaka, zadovoljstva i radosti. To je istina koja ovjeka uvodi u ivot, a ona se moe spoznati jedino srcem. Dok si god na racionalnoj razini, ne spoznaje istinu, jer ako je za tebe istina samo ono to vidi, onda ti ne zna to je rije, misao, svijest, jer ih ne vidi. Samo svojim duhom, svojom intuitivnom spoznajom , umom, moe dosei istinu, jer istinu ita iznutra. Istina- to je slaganje uma i stvarnosti. U ivotu se nita ne dogaa sluajno. Sigurno ima iskustva u tome da te istina oslobodila neke krivice , da te oslobodila neke zarobljenosti i izvela na pravi put. Neka to bude argument tvojoj racionalnoj spoznaji da zajedno s tvojom intuitivnom spoznajom, zadobije cjelovitu spoznaju. Tek kad um i razum zajedno prihvate spoznaju, tada si u istini, tada itavim svojim biem ivi istinu koja te oslobaa svih ovozemaljskih zabluda. Kad god si u istini, ti si vrhunski ovjek, jer te istina ini cjelovitim i zdravim, dok te la poniava, izbacuje iz postojanja , ubija ivot u tebi. U istini si samo dok se dri prirodnog- moralnog zakona koji je Stvoritelj stavio u svijet i u tebe. Kad god shvati da si pogrijeio i to poali, u istini si, ti ima ivot, jer istina te uvodi u ivot. Kad ne prihvaa istinu, ostaje mrtav, izbaen si iz postojanja, ivota, jer istina je stvarnost a la je nestvarnost. Samo zakonitost bitka, transcendentali mogu te osloboditi duhovne smrti i uvesti u dobrotu i istinu, samo tako postaje dobar, istinit, jedinstven, ovjekoljubiv. Lijepo je biti ovjek, ali ovjek si samo onda kada si na duhovnoj razini, je tada si u istini. Tek tada moe istinu iskusiti , dotaknuti je, jer iskustvo je duhovna stvarnost. Tek duh ti daje istinu, on je tvoja vrhunska sposobnost, a tu sposobnost daje ti vjera. ovjek ivi od vjere, ona je tkivo njegova ivota. Rastresenost te sputa na psihofiziku razinu a tada nisi sposoban prepoznati istinu. Istinit postaje tako da ulazi u sabranost, i da u sabranosti bira istinu. Ui u istinu. Posvijesti si da ti postoji i da si vjean! Istina je u tebi, ona ti daje ivot! Kad si u istini, onda si u bitku, u postojanju, a tada si cjelovit i zdrav! Vjeba: - Ja prihvaam svoj ivot, zahvaljujem Stvoritelju za dar ivota. - Moje srce mi govori da ovdje nisam sluajno. Netko je imao plan za moje postojanje. - Ovdje sam u prolazu, ali moj cilj je ivot vjeni. - Ja sam duhovna dua,a ona nadilazi moje male ljudske horizonte. To me uvodi u ivot. - Ja elim ivjeti istinu i paliti svjetlo te istine na svakom koraku. - Ja vjerujem da me samo okrenutost dobru, ljubavi, ljepoti, moe odrati u istini. - Prihvaam biti dobar, istinit, ovjekoljubiv, jer to me ini vrhunskim ovjekom. - Kad sam u istini , ja nadilazim svoje ljudske slabosti, zato prihvaam istinu koja je sam ivot. - Vjerujem da e me istina odrati uspravnim i dostojanstvenim i u najteim ivotnim situacijama 11

Jedinstvo duhovno zdravlje br.3 Bitak je jedan, u sebi sabran ( osoba i ivot ). Ljudski ivot ne postoji bez osobe i ne postoji osoba, bez ivota. Osoba je dobrota, a ivot je Istina. U povijesti ovjeanstva rastavljeni su osoba od ivota , ali time to ovjek nije dirnuo u drvo ivota, nego samo u drvo spoznaje dobra i zla, dakle u savjest, ostao je jo kao osoba . Jo je ostao povezan sa Stvoriteljem, iako je time u ovjeku ranjen ivot. Kad ovjek u sebi razdvoji osobu od ivota, to je smrt, jer je ovjek u sebi razdijeljen. Dok se ovjek dri dobra, on je cjelovit i dobra osoba, ali dok se dri istine, on ima ivot. ovjek ima ivot samo kad se dri zajednitva, kad je cjelovit. Kada ue u dobrotu, prihvati istinu ivota, tada si uao u jedinstvo. Kada se istina i dobrota sloe , to je jedinstvo, tada si cjelovit. Sjeti se da si ti uvijek tijelo i duhovna dua. To je uvijek jedno i neodvojivo. Ti si stoga uvijek cjelovit, pa i onda kada umre. Tvoje tijelo ide s tobom u vjenost, u grobu ostaju samo grubi ostaci materije tijela. Naui se u sabranosti okretati bitku, dobru, kako bi postao cjelovit , jer samo tako ulazi u jedinstvo i ima ivot.

Vjeba: - Dobrota i istina daju mi ivot. - Odluujem svaki dan ulaziti u dobrotu kako bi mogao prihvatiti istinu i ui u jedinstvo koje me ini cjelovitim. - elim biti cjelovit, jer tada su u meni okupljene sve moje snage, duhovne, tjelesne i psihike, tada sam neunitiv, vjean, tada imam ivot. - Samo kad sam cjelovit, kad su moja duhovna dua i tijelo u skladu, sposoban sam nadvladati svaku slabost, svaku bolest. istoa savjesti duhovno zdravlje br. 4 ovjek je pozvan ivjeti po prirodnom moralnom zakonu. Savjest je glas bitka. Zato je ranjena savjest, glas ranjene osobe, osobe pogaena dostojanstva. Kad si dobar, kad si u dobru, lijei savjest. Savjest trai da se osoba i ivot sjedine, kako bi prestala bol due koja nastaje onda kada boli savjest. Savjest uva ovjekovu egzistenciju od zla. Izvor dobrote je u ovjekovu biu, u savjesti, u njegovom drugovanju sa Stvoriteljem, i u tome je zapravo zdravlje. Tek sluajui savjest, postaje potpuno miran. Zato kad izlijei svoju osobu, koja u sebi okuplja: savjest, kreativnost, smisao, tada se oslobaa depresije , agresivnosti, krivnje, ovisnosti. 12

Savjest skuplja sve tvoje rastresene snage i ini tvoj ivot smislenim, jer je savjest i ovjekova svijest o transcendentalima. Ona ovjeka upozorava da je za njegov opstanak bitno traiti istinu, biti dobar, ljubiti sebe , svoga Stvoritelja i sve ljude. Savjest od nas trai da inimo dobro, ali isto tako trai da ispravimo zlo, koje inimo. Savjest je dakle sredite, uvarica tvoga ivota, tvoja prijateljica, koja te uva od zla i vodi prema dobru. Ona te oslobaa od zla, grijeha i rana. Tko slua savjest, taj slua Stvoritelja, ivi po prirodnom moralnom zakonu , potuje Stvoritelja i s Njim surauje. Ne sluati savjest , raditi protiv savjesti, znai savjest ranjavati i tako joj donositi najveu bol. To je najdublji krik ovjekove due. Ranjena savjest ubija ovjeka u njegovom temelju. To znai da je na duh zdrav samo dok ivimo prema moralnim vrijednostima, dok inimo dobro i traimo istinu. Naprotiv, dok radimo protivno savjesti, omalovaavamo vrednote, inimo zlo, mrzimo ljude, protivimo se sebi samima, ranjavamo svoju savjest, u konfliktu smo, na duh postaje bolestan. Tako ovjek gubi ivot i temelje svoga postojanja. Zato registriraj to se u tebi dogaa kada slua svoju savjest i ivi po njezinim upozorenjima, ili kada radi protivno ? ovjek koji ivi po savjesti zdrav je i kreativan, ivi u miru sa svim ljudima, radostan je , jer spoznaje i ivi istinu. istoa tvoje savjesti ovisi o i tvojim odlukama, zato postani svjestan da je savjest u tebi sveti prostor kojim te ona vodi kroz ivot. Nemoj od nje bjeati, jer od nje se ne moe pobjei. Moe je samo prihvatiti, vrednovati i tada e biti lijepa i ista. Naui se suraivati sa svojom savjeu. Sluaj njezin glas u sebi. Ona e te voditi pravim putem, putem mira koji e ti dati sigurnost. Samo ista savjest odrava ovjeka sigurnim, vrstim i duhovno zdravim ovjekom. Da bi se ovjek odrao duhovno zdravim, ovjek mora imati pred sobom viziju onoga to dobiva time to ulazi u slobodu od grijeha i zla.Mora biti svjestan da postaje cjelovit, stabilan, zdrav. Samo gledajui taj projekt kojim eli ostvariti to dobro u koje ulazi, ovjek moe izai iz svoje depresije, krivnje, ovisnosti, agresivnosti. Ako samo misli kako iz toga mora izai, onda si stalno na to fiksiran i ne moe iz te zarobljenosti van. Mora uvijek gledati dalje, gledati u ono dobro koje dobiva, ii za tim projektom i tada e sigurno uspjeti. Naravno da ti za to treba vrsta odluka i vjeba. Izlaz u slobodu omoguuje ti istoa savjesti, zato mora svoju savjest sluati. Kad uini neto dobro, savjest te blagoslivlja, ali ako govori negativno, mrzi, ini zlo, ona te optuuje. Razveseli svoju savjest. Kad si za neto to si uinio zlo, spreman rei :ao mi je , savjest ti kae: bravo! Kada jo uini drugome neko dobro, savjest te hvali, postaje sretan, zdrav, dragocjen. Tada se u tebi cijeli organizam pokree. Ako te savjest optuuje, odlui se pokajat.Ako nosi neke krivice, ovdje ih mora opravdati, ovdje priznati.Patnje se moe osloboditi samo ovdje , prije svoje fizike smrti, jer ti slobodu nosi vjeno u sebi, ovdje ti treba sloboda. Sve ti mogu oduzeti, ali o tebi ne odluuju fizike okolnosti, nego tvoja dua. Hoe li biti zdrav ili bolestan, to ti odluuje.Ti odluuje da li e biti radostan, poten, human, ili ne. Budi odvaan i hrabar, to e te ozdraviti i uiniti vrhunskim ovjekom! Vjeba: - Savjest je uvarica moga ivota. - Prihvaam sluati svoju savjest kako bi sauvao ivot. - elim mir koji mi moe dati samo ista savjest. 13

- Odluujem se za dobrotu, istinu , ljubav, kako bi sauvao savjest i tako drugovao sa svojim Stvoriteljem, koji je moja snaga za izlaz iz svake ivotne situacije. - elim biti duhovno zdrav i slobodan od bilo koje zarobljenosti. - Ja ve vidim pred sobom projekt, vidim ono to dobivam ako postanem slobodan, ja elim ii za tim projektom i ostvariti ga. ( Stvori pred sobom svoj projekt i odlui ga ostvariti! ) - Ja mogu biti slobodan, ja to hou i vjerujem da u to postii!

Prava spoznaja intelekta duhovno zdravlje br. 5 Intelekt je glas ivota. Istinu ne moemo spoznati razumom, nego intelektom. Intelekt vidi cjelovito, zato je istina uvijek u umu, a ne u razumu. Istina je ivot i zato ona ovjeka oslobaa. Svako suprotstavljanje temeljnoj istini, onome to je bitak i tko je ovjek, rezultira frustracijama i tako razara ovjeka, a time i njegovu pravu spoznaju. ovjek umom spoznaje i ima vizije te spoznaje, a razumom zahvaa detalje i slae ih u jednu cjelinu. Umom ovjek stvara projekte, a razumom ih ostvaruje u materijalnom svijetu. Tako se um i razum kao spoznaje upotpunjuju i tek uvaavajui i jednu i drugu spoznaju, ovjek ima cjelovitu spoznaju, a samo u cjelovitoj spoznaji vidi istinu. To su injenice koje govore da je ovjek kompleksno bie jer ima i psihofiziku i duhovnu stvarnost. Intelekt je ovjekova via spoznaja, osloboena psihofizikog dijela. Ipak, on ima cjelovitu spoznaju samo onda kada se izraava pojmovima razuma. Zato ovjek razumom pokuava ui u stvarnost duhovne spoznaje, razumjeti ju i prepoznati na ljudskoj razini. Intuitivna spoznaja je unutarnje oitavanje ovjekove stvarnosti, s toga se razum mora podvrgnuti spoznaji intuicije, kao izvornoj spoznaji. Prava spoznaja intelekta mogua je samo ovjeku iji intelekt je zdrav, a zdrav je onda kada je njegova spoznaja utemeljena na bitku, odnosno kada je ovjek povezan s bitkom kao apsolutnim duhom. Tada ovjek u potpunosti upoznaje stvarnost, istinu svoga postojanja i u mogunosti je razvijati se dalje u intelektualnoj spoznaji. ovjek se je danas sveo samo na racionalnu spoznaju koja je na psihofizikoj razini i koja ga izbacuje iz istinske stvarnosti. Samo racionalnom spoznajom ovjek ne vidi dalje, jer je zanemario svoj duh, nije u mogunosti vjerovati da sve moe biti drugaije, bolje, nije u mogunosti , nadati se, nije u mogunosti vjerovati. Postani svjestan da ima duhovnu spoznaju koja vidi dalje, jer ako se ogranii samo na racionalnu spoznaju, postat e oajnik, zapast e u depresiju i sebe e razoriti. Tvoja prava spoznaja, spoznaja intelekta, zna da dobro uvijek pobjeuje, da dobrotom nadilazi svaku patnju, jer dobrota je tvoj Stvoritelj. Kad si s Njim povezan ti si kao On, ti si svemoan. injenice dobivaju konani smisao samo kad u razumsku spoznaju ukljui i intelekt. Intelekt ti prua istinu a samo istina te moe uiniti sretnim, zato intelekt treba razvijati. Najbolje e ga razvijati razmiljanjem, itanjem mudrih, filozofskih i teolokih knjiga, itanjem znanstvenih knjiga koje obogauju ovjekovu spoznaju o njemu samome. Intelekt e razvijati time da svom razumu prezentira sve te spoznaje koje si usvojio, kako bi on dobio argumente za zajedniko funkcioniranje uma i razuma u cjelovitoj spoznaji stvarnosti. 14

Ipak , intelekt e najvie razviti ako ga povee s intelektom svoga Stvoritelja. To e te uiniti zdravim, odvanim i pozitivno prkosnim ovjekom. U tome se treba vjebati. Treba izrei razumski ono to ovjek spoznaje duhom. To e razviti tvoju duhovnu dimenziju, a time e postati mudar ovjek. Neka tvoj ideal bude upravo to: biti mudar! Mudrost te uzdie na duhovnu razinu. Jedino tada e spoznati temeljne zakonitosti svoga postojanja, biti dobar i istinit.

Vjeba: - Ja unato opipljivim , racionalnim argumentima znam da sve moe biti drugaije, da sve moe biti dobro. Iako imam razumske dokaze da nisam zdrav, ja znam da je moj duh moja najjaa snaga, i moj um to zna, ja to intuitivno spoznajem, i znam da mogu ozdraviti. - Ja elim gledati samo u zdravlje, to je projekt i ako idem za njim , ja znam da se on moe ostvariti. - Odluujem se biti samo na strani dobra jer ono uvijek pobjeuje,elim iz svake situacije izai kao pobjednik. - Ja imam nadu i znam da me ona vodi k dobru, to je injenica koju elim dati svome razumu kao istinu koja e razjasniti sve moje dileme. - Ve gledam u zdravlje, to je projekt koji moj duh ostvaruje. Ja mogu biti zdrav, ja elim zdravlje. - Vjerujem, bit e dobro!

Ljubav iskrena srca duhovno zdravlje br. 6 Srce je organ ljubavi, a ljubav je prostor istine, dobrote i jedinstva. Ljubav je sigurnost da postoji neko mjesto gdje e pobijediti sve neuspjehe, sve bolesti i sve smrti. Ljubav ostvaruje sve ovjekove enje i vizije, zato je ona ovjekova vrhunska potreba za kojom je on spreman ii. Ljubav je osoba kojoj smijem pokazati sve to je u mojoj naravi, mogu ostvariti sve to je dobro, a ne moram glumiti, mogu biti prirodan, ba onakav kakav jesam. Ljubav je netko tko uiva kad ja ostvarujem svoju originalnost, pa makar bio i potpuno drugaiji od svih. Ljubav je netko kome smijem sve rei a da se ne uvrijedi. Ljubav je netko pokraj koga ja smijem biti slab, grean, netko tko me nikada nee osuditi. Ljubav je netko kraj koga se ne moram bojati svojih sjenovitih strana ivota, due i tijela. Ljubav je netko za koga znam da e i poslije smrti biti uz mene . Netko tko je vjeito prisutan, uvijek ga mogu nazvati i sve mu rei, On je uvijek tu, On je u meni. Ljubav je netko kraj koga mogu disati punim pluima. I kad me svi osude, prezru, On e biti na mojoj strani. Ljubav, to je neto to ovjek ne moe nauiti pokraj ljudi. U ljudima ovjek ne moe pronai ljubav. ovjek ima stotinu razliitih osjeaja, interesa, ali ne i ljubavi. Dijete ezne za ljubavlju, a onda se razoara u roditeljima, brai, sestrama. ovjek se uvijek moe razoarati u ljubavi ovjeka. Ali ima jedna ljubav koja nikada ne manjka, uvijek je na mojoj strani, uvijek eka na mene. 15

Ima Netko tko me stalno zatiuje, Netko tko je uz mene i u ivotu i u smrti, u bolesti i zdravlju, u uspjehu i neuspjehu. Netko tko nadilazi sve ljude i zato u svakom ovjeku postoji samo iskra te ljubavi i elje da se ta iskra rasplamsa. U ovjeku postoji klica ljubavi, kao vjenog dobra. Ljubav je sam bitak, Stvoritelj a ovjek je odraz Njega, Njegova slika, a ljubav je samo jedna. Kada ue u tu ljubav, sve si naao. ovjek nikada ne moe biti ljubav, ve samo odraz, bljesak te vjene Ljubavi. Ljubav nisi ti, kao to ti nisi sunce , ali dopusti da te sunce obasja, dopusti da te ljubav zahvati, tada e ona preko tebe dodirivati i one pored tebe i oni e je u tebi prepoznati. Srce je organ ljubavi i zato ga treba osposobiti za prihvaanje ljubavi. ovjek koji je ranjena srca ne moe ljubiti, ali se moe osposobiti da prihvati ljubav. Ljubav je spoznaja da si ti nekome dragocjen. Ako jo do sada nisi sam sebe prihvatio kao dragocjenost, ako nisi shvatio da si ti zamisao, djelo tvoga Stvoritelja, da si ti darovan sam sebi, da ti ima jedino sebe i da si neizmjerno vaan, jer te tvoj Stvoritelj takvim uinio, onda toga sada postani svjestan. Ako to ne prihvati kao injenicu, onda e izgubiti sebe, svoju egzistenciju, a kad sebe izgubi, to ti sve drugo vrijedi? Kad prihvati sebe, onda si prihvatio i ljubav Stvoritelja kojom te On bezuvjetno ljubi. Budi kao dijete koje stalno trai ljubav. Trai je i shvatit e da je tu, da ti se daje. Ona je tvoja snaga , tvoja sigurnost, s njom nadvladava sve svoje patnje. Ako se okrene ljubavi, shvatit e da je ona sunce koje te stalno obasjava. Ta Ljubav je tvoja sigurnost u svim tvojim stanjima, u svim tvojim ivotnim situacijama. Bez spoznaje takve ljubavi, ovjek ne bi imao snagu u borbi za bolji svijet, za zdravlje, za ivot. Ljubav je spoznaja da je i tebi netko dragocjen, da u toj osobi vidi svoj ivot, ostvarenje sebe i ispunjenje svih svoji enji. Zato je ljubav ovjekova vrhunska potreba, za koju je spreman sve rtvovati. Ljubav je vrhunsko dobro, duhovna stvarnost. Ona zato nije isto to i svianje, zaljubljenost. Prava i istinska ljubav je vjena, ili je nema, jer je tada samo neki interes. ovjek je silno potreban ljubavi i zato kad je ne prima, u njemu se raaju velike patnje, besmisao, depresije. Zato je za ovjeka najvanije iskustvo da bude voljen i prihvaen. Tek kad je ovjek voljen, sposoban je i sam voljeti. ovjek treba najprije ljubiti samoga sebe, a to znai da mora postati svjestan da ima samo sebe, da je on projekt svoga Stvoritelja, da je sam sebi darovan i ako izgubi sebe, izgubio je sve. Da bi sauvao sebe , mora potraiti svoga Stvoritelja i postati svjestan Njegove bezuvjetne ljubavi koju On ima za tebe. Okupan u toj ljubavi, postat e sposoban ljubiti i druge, jer e tada shvatiti da te sa Stvoriteljem moe povezati samo ljubav prema blinjemu. Ljubav je s toga vrhunski lijek, vrhunsko zdravlje . Bez ljubavi nema ivota. Osposobi se prihvatiti ljubav , kako bi je mogao darivati drugima. Samo okrenutost dobroti, ljubavi, istini, pomoi e ti da bude ispunjen ljubavlju, da ona ispuni tvoje srce i uini te ovjekom sposobnim ljubiti drugoga, a time e sebe uvesti u radost, sigurnost, zdravlje. Vjeba: - Ja znam da postoji jedna ljubav koja je uvijek na mojoj strani, koja uvijek eka na mene. - Ja sam zatien od svih strahova, od svake nesigurnosti. - Ja vjerujem da je ta ljubav bila uz mene u svim ivotnim situacijama. I onda kad mi je bilo najtee, ta ljubav me obavijala i davala snagu da izdrim. - Ta ljubav me nikada ne naputa. Ona je sa mnom u ivotu i smrti, u bolesti i zdravlju, u uspjehu i neuspjehu. 16

- elim kao dijete stalno tu ljubav traiti, biti je potpuno svjestan i tako nai smisao svog ivota. - elim da me ta ljubav osposobi da ljubim sebe , kako bih mogao prihvaati i ljubiti druge, jer zajednitvo u ljubavi iscjeljuje i mene i one pored mene. - Preputam se toj ljubavi, osjeam sigurnost, jakost. elim da tu istinu u sebe upie svaka moja stanica.

Povjerenje i vjera duhovno zdravlje br. 7 Povjerenje osposobljava ovjekovo srce za prihvaanje ljubavi. Da bi ovjek mogao povjerovati u neto, on mora imati razumske argumente za to. Vjera i povjerenje se raaju iz uvjerljive spoznaje da je ovjek ljubljen, da od druge osobe moe oekivati ljubav. Slobodna volja i srce idu zajedno U srcu se sve odraava. Ako je srce isto, sve je isto, ali ako je ono prepuno straha, tjeskobe, grinje savjesti, muke, cijeli je ovjek zamraen. Ako je ovjekovo srce isto, ono je u stanju prihvatiti dobrotu, istinu, jedinstvo, povjerenje, ljubav, istou.. Vjera ti daje povjerenje da si nekome dragocjen, da te netko cijeni i potuje. Vjera je spoznaja duha koja povjerenje pretvara u sigurnost. Tek vjerom ovjek spoznaje to je pravo u ljudima , a spoznaje i apsolutnu dobrotu, Stvoritelja i uz Njega prianja. Vjera je svjetlo, unutarnja snaga, duhovna sigurnost ovjeka da se nee prevariti u onome u to vjeruje. ovjek je satkan od vjere i povjerenja. Svaki tren njegova ivota ispunjen je vjerom. Bez nje se ne bi mogao pomaknuti s mjesta. to god ovjek radi, kud god se uputi, potrebna mu je vjera da e uspjeti. Ona nije samo neto na to se u ivotu oslanjamo, nego je ona i snaga kojom moemo pobijediti zlo i doi do dobra. Vjera je stoga projekt. Ona je izlaz iz bolesti, iz svakog zla. U vjeri se ovjek oslanja na Stvoritelja i vjeruje mu. Vjera je tkivo tvoga bia. Ti ivi koliko vjeruje, ti si zdrav, ukoliko vjeruje u zdravlje. To znai da bez vjere ovjek uope ne postoji. Vjera, to je zapravo itav ovjek. Vjera je zato uvjerenje s argumentima. Za vjeru moram imati dobre dokaze, argumente. U prazno se ne moe vjerovati. Vjera, to su unutarnje oi kojima vidi ono to je u duhu. Vjera je zato aktivnost, koraanje za onim u to vjerujem. Bez vjere u ovjeku se raa nesigurnost, strah, nepovjerenje. ovjek s vjerom, u svakoj ivotnoj situaciji gleda dalje , gleda u dobro, u zdravlje, pa mu se dogaa samo dobro. Ako ovjek ne vjeruje u dobro, on se priklanja zlu i na neki nain oekuje zlo. Zato ovjek ivi samo ono u to vjeruje. Samo to odreuje njegov ivot. Nikad se ne fiksiraj na zlo, na negativno, na bolest. Uvijek imaj ispred sebe viziju dobra i ono e se ostvariti. Vjera je sigurnost da e se ono u to vjeruje i ostvariti. Vjera nije samo vjerski sadraj neke religije, sadraj za koji elimo da nam se ostvari, nego je vjera ovjekova duhovna funkcija. Ona je sposobnost da ovjek ide za svojim ciljevima koje mu sadraj vjere pokazuje. Ona je nutarnji in, ovjekova spoznaja da je voljen. Ona je povjerenje i predanje nekomu. Vjera je ovjekova vizija da moe biti drugaiji . 17

Vjera je unutarnja snaga koja ovjeku daje sigurnost da ide za svojim ciljevima i ostvari svoje enje. Vjebaj se u tome da tu snagu razvija. U to me e ti pomoi ako se s pouzdanjem osloni na svoga Stvoritelja i vjeruje mu. Vjerovati svome Stvoritelju, znai biti spreman svoju egzistenciju staviti potpuno u Njegovu providnost. Vjera te oslobaa i ini novim,kreativnim, radosnim, spokojnim i vjenim ovjekom. itav na ivot kree se oko vjere, jer ona je ovjekova bit, tkivo njegova bia. Nevjera je zato ovjekov najvei problem: manjak vjere u zdravlje je bolest manjak vjere u dobro jest ulazak u prostore nesigurnosti, nepovjerenja, zla manjak vjere u Stvoritelja je ispadanje iz svoga sredita, ispadanje iz bitka, pad samo na psihofiziku, ogranienu razinu svoga postojanja, a to je izlaenje iz postojanja. ovjek tada ostaje sam , bez smisla i nade. On takav, nema budunosti.

Sve zlo u svijetu dolazi samo od nevjere! ovjek uje, slae se s tim da je to tako, ali onda praktino ne provede i sve se svede samo na teoretsko vjerovanje. Vjera trai najprije: - spoznaju, zatim - odluku, i onda - ii initi Vjera je uzimanje onoga u to vjeruje, imanje onoga u to vjeruje. Kad vjeruje, ve dobiva, jer ulazi u tu stvarnost. Bolesti duha nastaju kad ovjek ne vjeruje u dobro, jer dobrota je neto to treba uzeti. Ako je Stvoritelj sama dobrota, onda ja samo sa dobrotom ulazim u Njega, onda sam ja samo sa dobrotom s Njim i onda je On ta snaga vjere, ta sigurnost, to povjerenje koje u mene ulazi. Tada sam duhovno zdrav! Zlo je manjak dobra i ako ja negativno mislim, govorim, inim, ako sam korumpiran, nemoralan, neovjean, ja se okreem zlu, gubim vjeru, jer u zlo se ne moe vjerovati i na taj nain u mene ulazi strah, nepovjerenje, nesigurnost, to rezultira duhovnom patnjom. Vjebe: - Ja znam da sam ljubljeno bie. - elim da moje srce bude isto kako bi moglo prihvatiti dobrotu, istinu, jedinstvo, povjerenje, ljubav. - Znam da postoji Netko kome sam ja dragocjen, ije sam ja djelo. - Vjerujem da mi okrenutost dobru jaa vjeru koja mi daje snagu za pobjedu dobra nad zlom. - Ja vjerujem da me ta snaga ozdravlja, da u unato svemu, funkcionirati, nositi se sa svakom ivotnom situacijom. - Vjerujem da se u mom ivotu sve moe okrenuti na dobro, ako ja ne znam kako , moj Stvoritelj zna, a ja Njemu vjerujem. - Ja postajem svjestan moje duhovne snage, moje unutarnje sposobnosti i sigurnosti. - Ja vidim ispred sebe projekt i vjerujem da u ga ostvariti. - Spokojan sam i radostan, jer se s pouzdanjem i sigurnou predajem providnosti moga Stvoritelja. 18

Vrline i kreposti duhovno zdravlje br.8 Vrline i kreposti su vrste i trajne sposobnosti, ovjekova ivljenja i djelovanja. Navike ovjeka odreuju, one su njegova sudbina. Tri do etiri puta neto uzme, uini, i to postaje tvoja navika. Dobre navike su vrline , one su suprotnost porocima, izlaz iz raznih ovisnosti, ulazak u slobodu. One su osloboenje tvoje slobode. I njih moe postii samo vjebom. Kada stekne dobre navike, to su kreposti. Zato se vjebaj initi dobro, izgovarati pozitivne rijei i postat e drugaiji, bolji, postat e zdrav. eli li imati izgraene krjeposti i vrline, a ne poroke, mora imati zdrav karakter. Karakter je tvoja snaga za dobro i plemenito, snaga za ispravno odluivanje.. Karakteran ovjek vjeran je istini i ustrajan u ljubavi. On ne moe biti ovisnik, jer je karakter mo za pobjedu nad porocima. Njemu je mogue izvui se iz depresije, jer ne vjeruje neuspjehu i negativnostima, a s druge srane on je kao takav u prijateljstvu sa Stvoriteljem. Da bi ovjek bio karakter, mora se stalno uzdizati na duhovnu razinu, a to znai staviti duh ispred sebe, ispred svoje psihofizike dimenzije koja te moe odvui u razne zarobljenosti. Sve to je na psihofizikoj razini, sve materijalno, ogranieno, prolazno, oslabljuje tvoj karakter, zato ga uvijek treba hraniti novim idejama i ciljevima, uvijek novom odlukom za dobro. Postane li ovjek zdravog karaktera, stajat e vrsto na tlu. Ljudi e ti vjerovati, potivati te i htjeti biti s tobom prijatelji. Razmisli! Mogu li se ljudi na tebe osloniti, vjerovati da su kraj tebe sigurni, da e ih uvijek razumjeti i pomoi im, da ih nee osuivati ? Da bi to postigao, da bi bio karakter, mora se u tome vjebati. Vjeba je tvoj stalni razvoj. Stalno novi ideali, novi ciljevi, bit e tvoji motivi za hod u tom smjeru. Vrlo je vano vjebati se i u odricanju. Odrei se pa makar i sitnih stvari donijet e ti silno zadovoljstvo, jer e spoznati da vlada sobom. To e te ojaati da snagom svoga duha nadjaa i svaku drugu situaciju, bolest, patnju. To je znak da gospodari svojim tijelom , da te sitni uici i zadovoljstva ne mogu zarobiti i oslabiti tvoj karakter. Smije ti naravno uivati i u tjelesnim uicima, ali to uivanje mora biti produhovljeno i obogaeno vjenim i neprolaznim vrjednotama kako bi bilo potpuno. ivot vrijedi samo onda kada ga upotrijebi za velike stvari, a velika je stvar, biti karakter. Izvrtanjem sustava vrijednosti u suvremenom drutvu, gaenjem vrjednota, eli se prikazati da je korumpiranost snalaljivost, da je dobro osmiljena prijevara dobitak, da je mudro obogatiti se na nepoten nain, na brzinu, bez trudaa sve to se negativno odraava na ovjekov karakter. Tada ovjek postaje nehuman, nepoten, nepravedan. To je bolestan karakter! ovjek bolesnog karaktera pati na duhovnoj razini. On se ne moe susresti sa sobom, bjei od sebe, trai svoju unutarnju slobodu, mir, ali je ne moe nai, jer ona nije na razini onoga emu se takav ovjek predao i emu robuje. Zato imaj hrabrosti okrenuti se onom to je vrijedno i neprolazno. Imaj hrabrosti biti ovjek, izgraenog karaktera. Vjeba: - elim donijeti odluku za dobro, vjebati se samo u dobrim stvarima i biti krepostan. - Ja znam da moj duh nadilazi sve moje psihofizike slabosti i da je on snaga koja me moe osloboditi bilo koje zarobljenosti. 19

- Moj duh je jai od svake ovisnosti i on me uvodi u slobodu. - Odluujem se hraniti moj karakter uvijek novim idejama i ciljevima, uvijek novim odlukama za dobro. - elim se vjebati u odricanju, makar u sitnim stvarima, kako bi gospodario svojim tijelom. - Kada ovladam sobom, kada budem karakteran, moi u nadvladati svaku , pa i najteu ivotnu situaciju, svaku bolest i patnju. - Ja elim'' biti'' , a ne samo '' imati '' !

Smisao ivota i osobe duhovno zdravlje br. 9 Bit duha je vizija, projekt, jer duh transcendira, nadilazi tebe i dok god misli na ono to jesi, ti si samo na razini psihe i tijela, ti stoji na mjestu, ti se ne razvija. Jer ti nisi ono to si sada, nego ono to moe biti. Smisao ivota je vizija, cilj, odluka, ostvarenje enji, vjera u uspjeh ivota, susret s Transcendentnim. ovjek je projekt, on je u realnosti ir iji smisao je postati hrast. Ti si pustinja, ali tvoj smisao je postati vrt, ti si grjean, ali tvoj smisao je postati svet, ti si bolestan, ali tvoj smisao je biti zdrav. Kad kae: Ja sam samo ovjek, to je la! To u tebi moe govoriti samo onaj ranjeni ovjek. Kad te neto boli i kad misli : kako u ? , ti si samo na razini psihe i tijela, ti sebe ubija. Izdigni se iznad te razine , usmjeri pogled dalje, imaj viziju zdravlja,viziju uspjeha, viziju ivota. Ono u to gleda, za tim ide, to ivi. Razmisli o svojim talentima. Koja je tvoja ivotna zadaa, koje su tvoje sposobnosti, koji su tvoji talenti? Ako ne razvija svoje talente, tvoj ivot nema smisla. Ti stoji na istom, stagnira. ivot je zadaa, i tko je ne izvri, frustriran je i nesretan, a kao takav postaje bolestan, depresivan, oajan. Traiti smisao, znai ii za dobrim, gledati u dobro, radovati se, jer time gleda u cilj ivota. To je snaga kojom pobjeuje sve bolesti i smrti, sve strahove i neuspjehe, sve nesree i sva suprotstavljanja. Ako ne gleda cilj ispred sebe, nisi motiviran da ide dalje . Postaje jadan, slab i nema kamo poi. Zato ne dopusti da te razore nesree, bolesti, nesuglasice, prijetnje, vlastiti grijesi, krivice, nego uvijek gledaj naprijed i znaj da je patnja samo mali fragment vremena i da iz svake patnje postoji izlaz. Zato su dugovjeni i zdravi ljudi samo oni koji su u stanju biti genijalni, puni optimizma, koji su u stanju govoriti: '' bit e dobro '', '' proi e ''. To oslanjanje na dobro i uspjeh, snaga je egzistencije , to je boanska snaga. Zato smisao ivota nalaze samo oni koji se ne boje i koji vjeruju u dobro. Vjerujui u snagu duha, ovjek postaje snaan, vjerujui u zdravlje, ozdravlja. To je osmiljen ivot, samo takav ivot ima smisla. im pomisli da nee uspjeti, im ogovara, im misli negativno, u sebi stvara prostor zla. Naui se govoriti: '' bit e dobro'', '' ja vjerujem da e biti dobro'', '' ja znam da moj duh nadilazi mene i da me moe izvui iz svake patnje''. '' Moje stanice sluaju moj duh, zato vjerujui u zdravlje, ja ve upisujem zdravlje u svoje stanice , ja ve ozdravljam''. 20

Traiti smisao znai traiti temelje, stati na te temelje, na postojanje, na bitak, na ono apsolutno, neogranieno, na ono to se niim ne moe unititi. Smisao ne moe ovjek nai u sebi jer je ogranien, jer umire. Zato je bitak, Stvoritelj, jedini put u smisao . On je temeljna funkcija svakog ovjeka. Jedino sa svojim Stvoriteljem moe razrijeiti sve svoje dileme i nedoumice, dobiti odgovore na temeljna pitanja ivota i postojanja. Samo od Stvoritelja svijeta sve moe saznati. A Njega moe spoznati samo svojim mirom, svojom duhovnom spoznajom. Smisao je dakle Stvoritelj, a ne ljudi. Tek kad ovjek pronae Stvoriteljevu misao, Njegov projekt o sebi, tada tek zna tko je. Tek smisao ovjeku govori da ide prema punini ivota. ivjeti ivot u punini, znai donositi plodove ivota. Svaki dan se od tebe neto oekuje. Po tome to ini, to iza sebe ostavlja, ljudi e te pamtiti. Ljudi koji su aktivni koji stalno neto novo rade, nemaju vremena ostarjeti, jer vrijeme od ovjeka trai rad i samo rad. Najsretniji ljudi su oni koji e iza sebe ostaviti velika djela, a ne oni koji se trude samo oko materijalnog i prolaznog. Duh nema vremena, on je iznad prostora i vremena, zato duh uiva samo kad radi. Odmarati se, ne znai nita ne raditi, nego raditi neto drugo, neto novo. Veliina ovjeka je imati snage vjerovati u svoj razvoj, a za rad i razvoj, za djelovanje, potrebna je hrabrost. Samo hrabrost, odluka za ulaganje u sebe dat e smisao tvom ivotu. Vjeba: - Ja vjerujem da moj ivot ima smisla. - elim uvijek ispred sebe imati viziju, projekt i ii za njim. ( Gledaj ispred sebe projekt) - Ja sam ir, ali elim postati hrast, pustinja sam ali elim postati vrt, tuan sam, ali elim biti radostan, bolestan sam, ali elim biti zdrav. - elim gledati u dobro, jer znam da u imati ono u to gledam i u to vjerujem. - Ja hou razvijati svoje talente, prihvaam sve svoje sposobnosti i elim ih razvijati kako bi moj ivot bio plodonosan. - elim uvijek gledati ispred sebe i ii dalje. - Odluujem se za rad , za razvoj, elim iza sebe ostaviti neto dobro po emu e me se svi sjeati. Kajanje i pratanje duhovno zdravlje br. 10 Bol, patnja, uvreda, grinja savjesti.. prijeu u pamenje , tamo se ugnijezde i stalno te podsjeaju na ta bolna stanja. Ljudi pokuavaju zaboraviti na zlo koje su poinili ili koje im je poinjeno, ali onda kada su slabi, sve se pojavi u njihovom sjeanju. Pamenje je gomilanje ili loih ili dobrih stvari, sadraja, a sjeanje je uzimanje dobrih ili loih sadraja iz tog arhiva. Zato je pamenje najvei prostor duhovnih rana. Sjeanje je najvei razlog zato ovjek govori negativno. Sve u pamenje nagomilane negativnosti kroz sjeanje izlaze i trae od ovjeka da ih izrekne. Tako ovjek postaje negativan i umnaa svoje zlo . 21

Zato se nikada bolest, zlo, ne smiju analizirati, jer se time upada u jo tee stanje. Uvijek je vano samo gledati izlaz iz tog stanja, ne vraati se unazad, ne gledati u prolost, nego se okrenuti budunosti. Gledati to dobroga sada moe uiniti da bi sebe oslobodio uvreda, boli koje te razaraju. Kajanje oslobaa ovjeka zla koje je on uinio sebi i drugome, a pratanje ga oslobaa mrnje u koju je upao onda kada je njemu netko drugi nanio zlo. Pratanjem ovjek sebe oslobaa zla koje je netko uvredom u njega ubacio. Zato za kajanje i pratanje kaemo da su duhovni antibiotici koji ubijaju mrnju, osvetoljubivost, srdbu, bijes, ogovaranje, svau, nepravdu, zlou, depresiju, agresivnost, suicid, osjeaj krivnje. Ovo duhovno zdravlje ovjek moe primjenjivati tek onda kada je uao u slobodu, dobrotu, ljubav, povjerenje, istinu, ljepotu, jedinstvo. Tek kada ovjek ovlada sobom, kada se izgradio u smjeru dobra postao slobodan od svake zarobljenosti, moe pratati, moe se kajati. Kajanje ovjeka oslobaa od njegovih krivica, a pratanje ga oslobaa od ljudi koji su njega povrijedili. To je najdublji lijek. Po njemu se ovjek vie nikoga ne boji , on vie nema neprijatelja. Ljudi krivo misle kada smatraju da opratanjem spaavaju onoga koji im je nanio zlo. Opratanjem se ovjek ne okree zloincu, nego sebi. Zlo koje mu je netko nanio, a on ga prihvaa, razara njega samoga. To je kao aktivirana bomba koju si ti prihvatio, i ona e te raznijeti. Pratanjem, ti vraa tu bombu njemu i oslobaa se zla koje je u tebi bilo prisutno i dralo te u vlasti toga zla. Pratanjem mi ne odobravamo in zla, nego ga se oslobaamo, izlazimo iz prostora zla. B.H. Lipton, dr. biologije kae da mi u stanicama imamo '' embrio stanice '' koje nadomjetaju one bolesne, mrtve stanice, koje su nepratanjem bile u nama razorene.1 Opratanjem, okretanjem dobru i vjerom u dobro, mi dakle aktiviramo '' embrio stanice '' koje tada ozdravljaju bolesne stanice i na taj nain ih regeneriraju. Svaka naa stanica ima u sebi i duhovnu dimenziju a ovjekova duhovna dimenzija stvara projekte koje prima svaka stanica. Ta duhovna stvarnost ovjeka prenosi se na njegovo tijelo i psihu i tako ovjeka ini cjelovitim. Vjeba: - Ne elim analizirati i fiksirati se na zlo, na bolest, na negativan govor, jer tako zlo umnaam. - elim imati projekt kojim gledam dalje, okreem se budunosti. - ao mi je za sve zlo koje sam u svojoj slabosti poinio i vjerujem da me to pokajanje oslobaa moje krivice - Neu se osveivati, srditi, ogovarati, jer znam da to razara moje stanice. - elim oprostiti svima koji su me povrijedili, jer tako sebe oslobaam zarobljenosti zla, to me ini sposobnim da inim dobra djela, a ona me izvlae iz svake patnje. Opratati treba u duhu. To znai da u sabranosti izgovori ime onoga kome oprata i kae: 1. - Opratam ti jer ne elim da me to zlo razor - Razumijem da si i ti moda duboko ranjen i da je to moda nain da sebe opravda, jer si slab. - Ne boj se neu ti vraati istom mjerom, jer se elim opredijeliti ta dobro, za ljubav, za ono to me ozdravlja i ini vrhunskim. 2 - Oprosti i ti meni, jer ni ja nisam uvijek bio kako treba ( nitko nije bez grijeha ) 3 - Lijepo je to postoji! 4 - Zahvaljivati za tu osobu koja ti je na neki nain dala priliku da ti postane drugaiji, bolji, da ojaa svoj duh, ovlada sobom, svojom boleu. Ba sve je za neko dobro!
1. B. H. LIPTON, Biologija vjerovanja, TELE disk, 2007.

22

Kreativnost, rad, djelovanje duhovno zdravlje br. 11 Svaki ovjek pozvan je u ivot sa svrhom i ciljem. Svatko ima svoju ivotnu zadau, svoje sposobnosti, talente koje je potrebno razvijati. Rad i kreativnost umnaaju talente, odnose besmisao, frustracije, zavisti, krivnje, ovisnosti, suicid. Suicid uvijek dolazi od besmislena ivota. Ima od ega ivjeti, ali nema za to ivjeti. To su patnje koje ranjavaju i slabe ovjekov duh. Vano je aktivirati se na podruju otkrivanja svojih talenata, imati viziju to bi mogao biti, raditi, vidjeti sebe kao projekt. Uvijek treba neto raditi, makar initi neke male korake u tome, jer im hoe raditi, tvoj mozak se aktivira, sve tvoje stanice se aktiviraju i ti se razvija. Dok se tvoje tijelo odmara kad miruje, duh se odmara kad je aktivan. Ako se zaustavi i ostane na mjestu, ne vidi dalje, tvoje stanice se ne razvijaju, postaje sam sebi beskoristan, bolestan. Zato ovjek uvijek ozdravi kad pronae svoje talente i pone ih razvijati. Kreativnost je sam ovjek, njegovo stvaralatvo, stvaranje novih oblika , vizija, jer bit ovjekova ivota je stalni razvoj. To je ovjeku mogue jer je on bezgranian u svojoj duhovnosti, on nije ono to jest, nego to moe biti i zato u svom razvoju nikada ne smije stati. ovjek je smjeten u vrijeme i prostor, to ga na neki nain ograniava. Ali ovjek stalno ulazi u nove prostore i nova vremena koji nezaustavljivo jure i ako ovjek miruje, vrijeme ga pregazi. Ako ovjek ne napreduje, ne mijenja se , ne stvara stalno neto novo, on je izgubio samoga sebe i ostaje na istom. Takav ovjek nema ideala i gubi smisao. Ako eli da ti ivot bude ispunjen, da se raduje svakom novom danu hodaj u korak s vremenom. Ali vrijeme je kao prosjak. Ono stalno od tebe neto trai. Ako stane, vrijeme e otii a ti e ostati. Ii u korak s vremenom ne znai sluati svaki dan sve mogue vijesti, itati svu tampu i komentirati dogaaje. Obzirom na ono to nam danas mediji govore, mogli bi smo slobodno rei da je to gubljenje vremena. Koliko li nam vremena oduzmu ti isprazni razgovori, koliko li negativnosti unesemo u svoje stanice, a negativne misli i rijei su razarajue. Poslije takvih razgovora ovjek osjea umor i tugu. Odlui se zato za kreativnost. U svemu trai neto novo, gledaj dalje, stvaraj nove vizije. ovjek moe biti kreativan u sebi i u svijetu. I onda kada mu je onemoguen razvoj u svijetu, on uvijek moe raditi na sebi, sebe razvijati, uvijek biti savreniji i bolji. I kada ovjeka uhvati nemo da ita u svom ivotu uini, kada ga zahvati strah, bolest, on uvijek moe raditi na sebi, prihvatiti sve situacije kao izazov za nove ideale i ciljeve. ovjek uvijek moe biti bolji, moe ljude oko sebe s ljubavlju prihvaati, moe im biti pokazatelj istinskih ivotnih vrjednota. Uvijek moe doprinositi boljitku drugih, pa i itavog ovjeanstva. ovjek se nikada ne moe umoriti od razvoja, jer njegov odmor nije u tome da miruje. ivot nije statika, nego dinamika, koja ga svestrano razvija. Svaka pa i najtea ivotna situacija, izazov je za razvoj. Tek tada potrebno je sve svoje snage uprijeti u okretanje dobru i u njega vjerovati. Nemoj se nikada zaustavljati i koncentrirati na dogaajima koji te obeshrabruju , jer e se utopiti u moru negativnih misli koje e te razarati i bacati u oaj. 23

Uvijek postoji izlaz, uvijek moe svoje duhovne snage usmjeriti na stvaranje novih projekata i vizija, uvijek moe gledati dalje. Vjebaj se u tome, usvoji to kao svoj nain ivljenja. Samo stvaralatvo je put u ivot, put koji e ojaati tvoju vjeru u stvaranju novih projekata za bolju i smisleniju budunost. Zato pronai danas svoj talent. Zato se u tvom ivotu isplati ivjeti? Pronai u ivotu neto za to se ne isplati samo ivjeti, nego ak i umrijeti. Ima li neto u tvom ivotu tako vrijedno, tako dragocjeno? Pronai to! To je tvoj talent, tvoja vrhunska sposobnost, ono za to si se ti sposoban angairati do krajnjih granica. To je ono to si zapravo ti! To su vrhunske sposobnosti u tebi, po kojima ima u sebi intelektualnu sposobnost. Po njoj ima osjetljivu savjest, srce toplo za druge, ima elju da u sebi izgrauje vrline, da bude drugaiji ovjek. Da li vjeruje da se moe unutra neizmjerno razvijati. Samo ovjek koji ima za to ivjeti, on ivi. Pronai to za to e ivjeti, jer ako ivi samo za posao, za jelo, onda si bezvrijedan. Pronai ono u emu e biti temeljit, vrhunski. Ako zna '' zato'', onda je lako podnijeti svaki '' kako''.im ima cilj, vie nita ti nije teko Vjeba : - Ja vjerujem da sam u ivot pozvan sa svrhom i ciljem. - Znam da ovdje imam svoju zadau i elim je ostvariti. - elim iskapati i razvijati svoje talente, stvarati vizije i nove projekte za svoj razvoj. Ve vidim te projekte! Svim srcem ih elim ostvariti. - Odluujem se za stvaralatvo i kreativnost, jer me to ini inteligentnim i duhovno zdravim. - Ne doputam da me bolest i bilo to drugo obeshrabre u razvoju. Moj duh se odmara kad je aktivan,doputam da me on vodi u nove izazove osobnog razvoja i razvoja u svijetu. - Ja elim svojim radom i razvojem obogaivati ovjeanstvo. - Ne elim se zaustavljati na negativnostima, na onome to me obeshrabruje i plai . elim stalo gledati ispred sebe i ii naprijed.

Sabranost duhovno zdravlje br. 12 ovjekovo sredite je njegova duhovna dua. Ona dri na okupu sve njegove sposobnosti, sve energije i sve snage. Kad ovjek nije u mogunosti sabrati se, on je rastresen, tada nije koncentriran na ono to treba raditi. Rastresen ovjek nikada nije tamo gdje jest, on ne zna to se dogaa novoga u znanosti, u prirodi. Zato to je rastresen, ovjek ne vidi oko sebe, pa tako o mnogim stvarima nita ne zna. ovjek moe biti rastresen i na duhovnoj razini. Brzo zaboravlja ono to je vano za ispravan ivot, ne uoava moralne vrjednote, zaboravlja ovjeka ispred sebe. Kad je ovjek rastresen , razaraju se stanice njegova mozga. Bit zla je razaranje ivota, a ivot je duh. ovjekov Stvoritelj je duh, pa se tako razara i njegov odnos sa Stvoriteljem. Rastresen ovjek '' ispao je iz svoga sredita '' , kau autori knjige '' SQ Duhovna inteligencija'' , Zohar i Marshall.2 24

ovjekova sudbina je initi dobro, a to moe samo onda kad je sabran. Sabrati se, znai poeti razmiljati, teiti mudrosti. Kad ovjek pone razmiljati on se rastaje od onoga to ima, i gleda dalje. Tek tada je sposoban iekivati neto novo, bolje. Na duhovnoj razini ovjek je uvijek sposoban biti nov, drugaiji, bolji. Sabrati se znai poeti razmiljati tako da se rastaje od onoga to ima i gleda dalje, gleda ono novo to dobiva. Sabrati se znai biti cjelovit, okupiti sve svoje znanje, odluke, biti u jednom. Zato biti sabran, znai imati budunost. Sabrati se, to je temelj, to je ivot. Biti sabran, znai biti osoba, a ti si ono to je tvoja osoba. Kad si sabran, prolost i budunost je u jednom, ti si novi ovjek. Tako popravlja prolost i odlazi u budunost. U sabranosti ovjek raspolae svojom memorijom, svojim arhivom. Tada je svestran, ne zaustavljaju ga i ne veu stvari. Biti sabran, znai biti ono to jesi, vrhunski, izgraivati sebe, biti u sreditu svoga bia, postojanja. Sabrati se znai sve svoje sposobnosti skupiti u sebi kako bi postao potpuno preobraen, drugaiji, inteligentniji, sposoban, pun energije, radosti, biti duhovno zdrav. Kad si sabran, uvijek si svjestan za to ivi, jer zna kamo ide. Sabranost je bit duha, bit ivota i zdravlja. Zato se je potrebno cijeli ivot vjebati se u sabranosti. Sabirati se ui vjebajui.

Vjeba: Svaki dan odvoji 20- tak minuta za vjebu sabranosti. Pronai sebe, okupi itavog sebe, tijelo i duu, da osjeti mir i oputenost. Pokuaj zatim u sabranosti upijati itavim biem istinu o sebi, rijei koje e te uiniti zdravom osobom. - Ja sam jedinstven , ja sam original moga Stvoritelja. - U meni je Njegov duh, a to je moja najjaa snaga. - Moj duh nadilazi mene i sve moje psihofizike slabosti. - Moja duhovna dua je moje sredite, ona okuplja sve moje snage, ona je moja osoba, moje '' JA''. Osjeam se cjelovito. To sam ja, itav, sa svim svojim sposobnostima. - Ja elim misliti samo dobro, imati zdrav govor, initi dobra djela jer to razvija moju osobnost. - Moje stanice se obnavljaju, postajem sabran, cjelovit, zdrav, jer sam okrenut dobroti. - Ostavljam svoju prolost i okreem se budunosti. - Odluujem se vjebati sabranost jer mi ona pomae da raspolaem svim svojim sposobnostima.

2 D. ZOHAR I MARSCHALL, SQ, Duhovna inteligencija , sutinska inteligencija, VBZ, Zagreb, 2002.

25

Zdrava misao duhovno zdravlje br.13

Sve ono to zrai dobrotom: istina, dobrota, cjelovitost, ljepota, jest zdrava misao. Moramo razlikovati: - misao uma, intelekta, kao sveobuhvatnu misao - misao s razine razuma, kao ogranienu misao U razumsku spoznaju uvijek je potrebno ukljuiti i intelekt koji vidi cjelinu. Tek tada vidi da je stvarnost drugaija, da dobro unato svemu postoji. Time ulazi u stanje sigurnosti i povjerenja te moe imati zdravu misao. Neuroznanstvenici poput dr. D. Amena kau da ovjek koji ivi u negativnosti, koji je okrenut negativnosti, koji je depresivan, jednostavno ne moe imati dobru, zdravu misao. Misao izlazi iz srca, iz due, i zato, kada si okrenut od dobra, kada si duhovno ranjen, ti si pun negativnosti, to je tvoj ivot, to si ti, tvoja misao tada ne moe biti zdrava. Tvoje misli su tada razarajue, pa zbog toga silno pati. Sjeti se da nema bezizlaznih situacija, svojom intelektualnom spoznajom uvijek vidi dalje i zato se ne zaustavljaj samo na racionalnoj spoznaji, nego te dvije spoznaje ujedini i tada e vidjeti cjelinu. Duh nema vremena, on je iznad vremena i im misli dobro, ti si vrhunski i vjean.

Vjeba: - Unato svemu , postoji dobro, ono je jae od zla i ima zadnju rije. - elim se u potpunosti osloniti na to dobro, jer me ono uvodi u sigurnost ivota. - Kada sam okrenut negativnosti, mislim i izgovaram samo negativne misli, kada sam u depresiji, jednostavno ne mogu imati zdravu misao, kau neuroznanstvenici. - elim izbjegavati negativne misli jer one me razaraju, okreem se samo na stranu dobra, koje me izgrauje i ini vrhunskim ovjekom. - Ja vjerujem da se sve moe okrenuti na dobro. Bitak je samo dobrota , ljubav, ljepota. a ja sam bie u bitku.

Zdrava rije - duhovno zdravlje br. 14 ovjekove rijei izlaze iz srca . Iz srca proizlaze temeljne sposobnosti ovjeka i zato ono uvijek mora biti isto. To je jako vano zbog rijei koje ovjek izgovara, jer one su odraz ovjekove nutrine, odraz istog i zdravog srca. I kad slua drugoga, ovjek slua srcem. Zato je ovjek spreman sluati i spoznati istinu samo istim srcem. 26

Ako je tvoje srce ispunjeno samo negativnim doivljajima, tjeskobama, strahovima, prijetnjama i nekim zlim slutnjama, onda je razoreno tvoje sredite, pa tako vrlo lako moe ui u samo saaljenje i depresiju. S druge pak strane ovjek moe fiziki i psihiki patiti, a imati mir i radost u srcu. Svako odricanje od zla i prianjanje uz dobro, jest obrat koji okree dobru, ljubavi i daje zdravlje temelju ovjekova bia. ovjek zdrav u temelju svoga bia moe izgovarati zdrave rijei, jer mu je srce napunjeno ljubavlju, dobrotom, povjerenjem, istinom. Okreni se prema dobru. Poni izgovarati zdrave rijei, govoriti i vjerovati u dobro. Kad uini obrat u tom smjeru, tvoje srce bit e zdravo, jer e njegove odluke biti usmjerene samo k dobru. Tvoje rijei su odluujue za tvoje zdravlje. Zdrav si samo onda kada izgovara dobre rijei, rijei ohrabrenja i sigurnosti, rijei vjere. Zadaj si zadatak da e se vjebati u tome da izgovara samo zdrave, dobre, pozitivne rijei. Shvatit e koliko te to oplemenjuje, jaa, postaje sasvim nov, zdrav ovjek, kojemu se dogaaju samo dobre stvari. Dobro umnaamo dobrim, a zlim umnaamo zlo. Rijei tvoje e te spasiti ili osuditi. O rijeima koje izgovara, ovisi tvoje zdravlje, tvoja snaga i tvoj mir. Vjeba: - Rijei koje izgovaram odraz su moje nutrine, one izlaze iz moga srca i zato su odluujue za moj ivot. - Ja elim biti na strani dobra, istine, ljubavi, jer to isti moje srce i hrani ga kako bi i odluke moga srca mogle biti dobre. - Unato mojim osjeajima, ja elim izgovarati samo pozitivne rijei, rijei zdravlja. - Ono to govorim prima svaka stanica moga tijela i upisuje ih u sebe, pa to postaje moja stvarnost. - Ja vjerujem u dobro, s ljubavlju prihvaam moje srce, jer ono je moje sredite. - Ja sam svjestan da moj govor ima stvaralaku snagu, zato elim izgovarati samo zdrave rijei koje donose zdravlje, mir, blagostanje. One su moj blagoslov. - Moje izgovorene rijei mogu popraviti ono to je u mom srcu zlo i nastaniti u njega ljubav, dobrotu i pozitivne misli. elim da se to u meni ostvari! - Ja sam svjestan da su izgovorene rijei odluujue za moj ivot one me oivljuju ili ubijaju. - Rijei koje izgovaram drugima ulaze i u mene. Ako su pozitivne, dobre, rijei ljubavi, one me obogauju, ozdravljaju i ine vrhunskim ovjekom. - Odluujem se izgovarati samo dobre i zdrave rijei.

Moralno djelo duhovno zdravlje br. 15 Dobro djelo brie ovjekovu krivnju, oslobaa ga od straha, frustracija, ovisnosti, depresije. Zato je jako vano znati da je izlaz iz patnje bilo koje vrste samo taj da ide initi. Nikad se ne zaustavljaj na patnji, nego gledaj preko nje, uini neko dobro djelo, bilo to dobro. To je izlaz iz patnje, jer time popunjava u sebi ono to u tvojoj ranjenoj dui nedostaje. Time se rjeava krivice koju ti namee ranjena savjest , ulazi u bitak u postojanje i postaje sretan. 27

Kad uini dobro djelo, kada si u stanju opratati ti se oslobaa zla. Najgluplja stvar koju ovjek moe uiniti je da ne oprata, jer je tada zarobljen zlom koje njega razara, jer je uveden u mrnju i zlo. Pratanje nije dobro djelo, ono te samo ini sposobnim da moe initi dobra djela. Dobra djela briu krivnju, oslobaaju te straha, ovisnosti, depresije. Kada ini dobra djela i pri tome jo iskapa svoje talente, tada ulazi u duhovnu stvarnost koja ti donosi snagu duha, uvode te u bitak, u ivot, u zdravlje. Sve to je u skladu s etikom, moralom, savjeu, je duhovni lijek. Sve te to uvodi u bitak. im ue u dobrotu, istinu , ljubav, postaje jedno u sebi, postaje cjelovit. Ako si jo u stanju i opratati, uao si u ivot i zadobio zdravlje. To je boanska, temeljna logika. Vjeba: - Dobra i moralna djela uvode me u bitak, u postojanje. - Dobra djela briu moje krivnje, oslobaaju me straha, depresije, raznih ovisnosti, ona me izvlae iz patnje. - Dobro djelo nadomjeta ono to mojoj ranjenoj dui nedostaje. - Dobro djelo znai ne fiksirati se na bolest i patnju, nego ii initi, a to znai ii dalje, razvijati se, pronalaziti smisao. - Dobro djelo uvest e me u bitak, u dobrotu, istinu, ljubav. Tada postajem cjelovit i zdrav. - Odluujem se initi dobra i moralna djela . elim biti vrhunski ovjek!

Dostojanstvo duhovno zdravlje br. 16 ovjek je prije svega osoba , i zato je najvanije njegovo osobno zdravlje, vrednota osobe, zdravlje njegove osobnosti. ovjek je zdrav samo onda kada to zdravlje proizlazi od njegove suradnje sa Stvoriteljem, kad mu On sam donosi to zdravlje. Zdravlje je odraz tvoje svijesti u kojoj ti sam Stvoritelj govori da si Njegov miljenik, jer si Njegova slika, da si Njegovo dijete po moralnosti, po tome to si stvaratelj, da si po hrabrosti u patnji, Njegov pobjednik. Stvoritelj uiva kad si takav, kad unato svemu, ostaje na nogama, kad si vrst, hrabar, odvaan. ivot je u tebi, tvoj Stvoritelj uiva , jer si mu dragocjen i zato ti samo On moe vratiti tvoje pogaeno dostojanstvo. Zato si u krivu ako misli da e svoje pogaeno dostojanstvo vratiti bogaenjem kako bi pokazao da puno ima i da si zato vrijedan. Isto tako nee vratiti svoje dostojanstvo trei samo za nekom karijerom. Ljudi e te uvijek prosuivati i osuivati, oni prosuuju iz svoje ograniene spoznaje, moda ponekad sa neke interesne pozicije, stoga se ne oslanjaj na ovjeka, ne oekuj da ti on vrati tvoje dostojanstvo, jer on stvari vidi potpuno drugaije. Ljudi e te moda nekada jako povrijediti, pogaziti u potpunosti tvoje dostojanstvo, no ovjek moe i iz svoje povrijeenosti isto tako drugima nanositi bol. Svaki ovjek koji je spreman drugoga povrijediti, on je u stvari patnik. To moe biti osveta za zlo koje je njemu netko nanio, i to moe biti samo vapaj njegove due. 28

Ako danas shvati da si izaao iz srca Svemogueg Stvoritelja, da je Njegov duh , Njegova Rije, kod tebe, da ti je On darovao tvoju osobnost, shvatit e da te ljudi ne mogu povrijediti. Kad god pogleda u ljude, mislit e da za njih nita ne vrijedi, ali tada se sjeti od koga dolazi, iji si ti? Tko ti je darovao ivot? Budi zato na Njegovoj strani, budi pravedan, dobar, estit i tada si vrhunsko bie, tada si dostojanstven i Stvoritelj je uz tebe. On je oduvijek, i ti si uz Njega, neunitiv. Postani danas toga svjestan. Ta motivacija dovest e te do unutarnje odluke da vie ne luta, da se ne rastresa. To e te promijeniti. Podsjeti se da svaka tvoja stanica ima i duhovnu dimenziju, svaka tvoja stanica ima u sebi svijest i odluku. Zato je jako vano da ta istina ue u svaku tvoju stanicu i ispuni je. Imaj hrabrosti uvijek biti dostojanstven, jer to e tvoju osobnost uiniti vrhunskom, a tvoja osobnost, to si TI! A tko si zapravo ti? Otkrij svoju vlastitu osobnost. to to znai kad kae: to sam ja! Ti nosi itavo svoje tijelo, nosi i svoje emocije, nosi svoju tugu i svoju radost. Tko si ti? Ti nosi i svoju savjest, svoju odgovornost i svoju slobodu. Otkrij samoga sebe. Ti si sredite svega to u tebi jest.Ti ima samo sebe. Nitko ne moe postati ti, niti ti moe postati netko drugi. Nitko ne moe odluiti da li e ti biti dobar ili zao, zdrav ili bolestan. Samo ti odluuje o sebi. I sa svojim Stvoriteljem si spojen samo ti. Ti si sebi jako vaan i zato pokuaj zavoljeti sebe. Vrijeme leti, prostori se mijenjaju, tvoje tijelo se mijenja, sve se u tebi mijenja, samo ti si uvijek ti. Shvati da si neizreciv i da si netko koga treba uvati. Sebi si vrijedan samo ti. Sve moe propasti, samo ti nikada ne smije propasti. Moe imati ne znam kolika materijalna dobra, ali ti si sretan samo onda kada si ti, kada sebe voli, kad je tvoja savjest ista, kad su tvoje emocije sretne. Nemoj biti ovisan o stvarima, o vremenu, o prostoru, o godinama, o ljudima, o ljudskim obzirima i miljenjima. Ti sve to nadilazi! Ti nisi ni tijelo, ni tvoj izgled, tvoje raspoloenje, tvoj posao, uspjeh i neuspjeh, ne ti si iznad svega. Kad te svi prezru i osude, ti si ti. Ti si sebi sudac , sve od tebe zavisi. Ako sebe voli, svi e te voljeti. Ako sebe voli, voljet e te i tvoj Stvoritelj, jer On te je stvorio i eli da bude vjean. Ti si slobodan, sloboda je u tebi i zato se moe sada prihvatiti ili odbaciti. Ubiti sebe fiziki, to ne znai nestati, ali sebe odbaciti, to je duhovno samoubojstvo. Tvoja sudbina je u tvojim rukama, sve je u tvojoj odluci. Sve je za vremena, samo ti si vjean. Sve ostaje: sva tvoja bogatstva . Ali tvoja ljubav, tvoje pratanje, tvoja dobra djela ostaju i to je tvoja svemonost. To ti daje dostojanstvo, to te ini vrhunskim ovjekom. Vjeba: - Ja sam stvoren na sliku svoga Stvoritelja. - Mene nitko ne moe pogaziti, jer je u meni Njegova snaga. - Ja sam Njegovo dijete, ja sam vrhunski ovjek i mogu sve. - Dostojanstvo osobe je moje '' JA ''. Ono upravlja itavim mojim biem. - Ja znam da sam vrijedan, vrijedan sam mome Stvoritelju, a to me ini dostojanstvenim - elim biti zdrav, biti svjestan da sam miljenik moga Stvoritelja, da sam Njegova slika, Njegovo dijete - Moralnost, djela stvaranja, hrabrost u patnji, uinit e me pobjednikom nad patnjom. - Unato svim kunjama, elim ''ostati na nogama''. - Svaka moja stanica ima u sebi i duhovnu dimenziju, ima u sebi svijest i odluku , zato elim da ta istina ue u svaku moju stanicu. 29

Nada duhovno zdravlje br. 17 Nada je u ovjeku vrhunski duh, motivacija, energija, snaga za ostvarenje tvojih vizija. Nada je sigurnost vjere i povjerenja da e se ostvariti ono to je dobro. Vjera je projekt , u vjeri ve sebe gleda zdravog ,a s nadom ide u ostvarenje tog projekta, u ostvarenje zdravlja. Kada si bolestan, poraen na bilo koji nain, i pristane to biti, tada si u svakom pogledu gubitnik, slab si i rijei tvoje vjere su slabe. Kada pone gledati unatrag, stalno se vraa na ono to je prolo, ivi u prolosti, ne razvija se, stagnira. Tako nastaju depresije, ovisnosti, suicid, jer razmilja i govori negativno , tada razara i ono malo dobra koje postoji. Budi svjestan da po vjeri dobiva to to trai, budi svjestan da su jako vane tvoje zdrave misli i izgovorene rijei. One te uvode u nadu, a nada je sigurnost ostvarenja svega. Izgovaraj s vjerom: Ja sam zdrav ! Ne dopusti da te racionalna razina uvjeri kako je to obmana. Budi realan , shvati da su zdrave rijei snane kao Boje. Zato ne prihvati da je On ta snaga u tebi, da po Njegovom duhu koji je u tebi izlazi iz bolesti i svake druge teke situacije. Sve u tvom ivotu postaje drugaije kada povjeruje u ono to govori. Nada se temelji na intuitivnoj spoznaji da postoji dobro i da se ono niim ne da unititi. Zato je nada odbacivanje svake negativnosti, ona je uvijek sigurnost da e uspjeti, da e ostvariti ono to eli. Temeljni zakon prirode i itavog ovjeanstva je samo dobro, a ne zlo, vjenost, a ne smrt. Samo onaj koji gleda i potuje taj temeljni zakon, uspjet e. Svijet je pun negativnosti i beznaa, i zato kad si u svijetu, uvijek postoji mogunost da te svijet odvue na drugu stranu, u negativnost, beznae. Ali u krizi si samo onda kada se nisi u stanju nadati, kada se vraa unazad, analizira teke i bolne situacije i kada se na njih fiksira. Nikad se nemoj tim negativnostima boriti na nain da ih tjera od sebe, nego ih jednostavno ignoriraj, idi dalje, naprijed, misli, gledaj i govori pozitivno, imaj nadu. Nada je ienje tvoga organizma i motivacija kako bi mogao odbaciti svaku negativnost. Nada je stoga samo jedno: Ja u uspjeti! Uspjet e ne zato to si pametniji, nego samo zato to postoji Stvoritelj, koji sve vodi. Sklopi s Njim savez i uvijek e imati hrabrosti zapoinjati neto novo. Uvijek je vrijeme za novi poetak, zato nikada nemoj imati vremena biti umoran, star, bolestan. Samo se sjeti da si stvoren za uspjeh, za vjenost. Nada je neto to ne mora negdje traiti, ona je u tebi, samo je vano kuda gleda. Zato uzgoji u sebi nadu! Kako? Pogledaj oko sebe, svu prirodu, itav svemir. Upijaj u sebe sve to dobro, tu ljepotu. Gledaj sunce, mjesec, zvijezde gledaj cijelu stvarnost i dobrotu koja je posvuda razlivena. Zagledaj se u sve to, razmiljaj. Svuda je prisutan uspjeh, zdravlje. Upij to u sebe. Promatraj zatim duhom sebe. Ima tijelo, psihu, duhovnu duu koja je neunitiva. Ona je u svakoj tvojoj stanici i daje joj ono dobro dobiveno od Stvoritelja. Kad tvoja duhovna dua vjeruje u dobro u zdravlje, kad je zdrava, to poprima i svaka tvoja stanica. Tada itavo tvoje bie radi na tome da bude cjelovit, zdrav. Misli na to da je duh u tebi svemoan i zato ga tvoja psihofizika dimenzija slua. Nee biti lako prodrijeti kroz depresiju, kroz more negativnosti, nepovjerenja i strahova koji su se u tebi nagomilali, ali probaj, vjebaj. Vjebom e se otisnuti od obale, otisnuti od onoga u to si do sada gledao i zbog ega nisi uspio izii na puinu. 30

Vjebaj, izgrauj se i govori: Ja mogu! Ja hou! Ja vjerujem da ima nade! Bit e dobro! Uini to i ako ti se uini da je to banalno. Ustraj, jer samo tako e doi do cilja. Jedino tako e uzgojiti nadu. Ne zaboravi da je ona neto to u tebi eka da je razvije. Ne idi nikuda bez nade! Stavi je u sve svoje misli, svoje rijei u itavog sebe i uivat e!

Vjeba: - Nada je sigurnost da u uspjeti, ona mi pomae da odbacim sve negativnosti koje me zarobljavaju. - U nadu me uvode samo zdrave misli i rijei. elim izgovarati samo zdrave rijei. - Temeljni zakon prirode i itavog ovjeanstva je samo dobro, a ne zlo, samo vjenost a ne smrt, zato elim potivati samo taj zakon. - Nada je moja motivacija da odbacim svaku negativnost, da budem ispunjen samo dobrotom. - Nada je u meni , ona je samo jedno: Uspjet u! - Odluujem biti ovjek nade!

Odricanje duhovno zdravlje br. 18 Ovim duhovnim lijekom oslobaamo svoju slobodu, odriemo se svega to nas uvlai u zlo. Odricanje je bit ovjekova ivota, to je ono kada moe rei: Ja sam gospodar u svome tijelu, a ne nagoni, ne glad i e, ne bolest, ja sam gospodar! Odricanje je zapravo uzimanje slobode, oslobaanje od vezanosti uz vremenito, psihofiziko dobro, koje ne da umu i duhu da se vine u nove spoznaje i moralne vrjednote. Time uzima sudbinu u svoje ruke. Post, disciplina u radu, ustajanju i lijeganju, u molitvi i uenju, daju ti slobodu da raspolae svojim sposobnostima, vraaju ti dostojanstvo. ovjek je uvijek napastovan u smislu da je odricanje teko , pa ga izbjegava. Zato se u odricanju treba vjebati. Ako nisi navikao odrei se, ako se nisi oslobodio svih navezanosti, onda ne moe ii naprijed, jer si ve mrtav. Odricanje ti pomae da te uitak ne zarobi. Nemoj biti rob bilo ega, jer time gazi sve zakone koje Stvoritelj trai da potuje, kako bi bio ovjek. U odricanju e biti izloen raznim strahovima ( ako posti, bojat e se da te ne zaboli glava, da oslabi ) Ako postane rob strahova, bit e mrtav. Kako se oslobodit strahova te vrste? Prihvati ono ega se boji, prihvati ba za inat, ne daj se zavesti, tada e strah nestati, tada e ui u slobodu. ( U logoterapiji V. E. Frankla, je to paradoksalna intencija )3 , u Evanelju pak, uvjet da bude s Isusom. Psihofizika, materijalna razina ne smije imati prvo mjesto u tvom ivotu, nego duhovna ( savjest, intelekt, slobodna volja) Tek kada izdri sve probleme oko odricanja, tada oni nestaju, tada si ih savladao. Tada si snaan, jer po odricanju dolazi neizmjerna snaga duha. Tako postaje vrhunski ovjek. Tvoja sloboda postaje slobodna !
3 V.E.FRANKL, Patnja zbog besmislena ivota, UPT, akovo,1998.

31

Vjeba: - elim se vezati samo uz vjena i neprolazna dobra, odricati se vezanosti na ovozemaljsko prolazno dobro. - Ve vidim kako ulazim u slobodu i postajem gospodar svoga tijela. Uzimam svoju sudbinu svoje ruke. - Moj duh jaa, a on je moj najvei potencijal za razvoj, za zdravlje. - Ja sam slobodan. Mogu prihvatiti svako odricanje, post, disciplinu u radu, u ustajanju i lijeganju, u uenju i molitvi. Osposobljen sam da raspolaem svim svojim sposobnostima i vraa mi dostojanstvo. - Ne elim biti rob bilo ega, jer samo tako sam ovjek! - Ne elim da me ita zavede, da se uplaim neega odrei, moj duh je iznad mene, iznad mojih slabosti, ba elim u tome ustrajati. - Vjerujem da u odricanjem zadobiti veliku duhovnu snagu!

Vjebe koje stvaraju u ovjeku dobre i moralne navike duhovno zdravlje br. 19 Stvarati dobre i moralne navike, vaan je duhovni lijek. Navike nastaju tako da ovjek jednu te istu stvar ponovi vie puta, i tako ona ve postaje odreena navika. Navike upravljaju ovjekom, jer se upisuju u njegove gene i postaju dio ljudske stvarnosti. Tako danas i istraivanja prirodnih znanosti poput biologije, genetike, a osobito medicine ( neuroznanosti), govore o vanosti ljudskih navika u procesu ostvarenja zdravlja i nadilaenja tekih ivotnih situacija. Stanini biolog Dr.B.H. Lipton svojim dugogodinjim istraivanjem vrsto stoji na stanovitu da naim ivotima ne upravljaju geni, nego naa vjerovanja. Naa pozitivna i negativna vjerovanja utjeu ne samo na nae zdravlje, nego i na svaki drugi aspekt ovjekova ivota. Taj '' uinak vjerovanja'' Lipton naziva '' placebo uinak ''.Njegova iskustva su da '' placebo'' ima zauujue rezultate u lijeenju razliitih bolesti, tako da istraivanja pokazuju da ak 60% izljeenja moemo zahvaliti '' placebo efektu ''. No, svakako treba imati na umu da istu mo ima i '' nocebo efekt''- mo negativnih vjerovanja. Naa vjerovanja kae dr. B.H. Lipton, mijenjaju nae vienje svijeta, a naa biologija se prilagoava tim vjerovanjima. Iz toga proizlazi da moramo biti svjesni toga koliko su naa vjerovanja mona za ulazak u vlastitu slobodu.4 Svijest je najvei pobjednik nad podsvjesnim i nesvjesnim reakcijama. Mi se dakle opredjeljujemo sami, hoemo li ivjeti ivot straha i tjeskobe, ili ivot ljubavi, zadovoljstva i radosti, ivot zdravlja ili ivot bolesti. Izbor je na! Dr. D. Amen, kalifornijski neuropsijatar, govori o tome da su otkrivena podruja mozga koja stimuliranjem pojaavaju duhovno iskustvo, a 1997. godine otkriveno je da u mozgu postoji '' Boji modul'' , '' ivano sredite'' koje ovjeka povezuje s Bogom i duhovnou.5 Prouavajui i snimajui mozak kod depresivnih osoba i osoba koje stalno misle, rade i govore negativno, dr. D. Amen uvia promjene na mozgu. Kod tih osoba mozak je na neki nain oteen, razoren. Kada su se te iste osobe okrenule dobru, molitvi, pozitivnom razmiljanju i govoru, ponovno im je snimao mozak i ustanovio da su se stanice mozga obnovile, regenerirale, pa je taj isti mozak, postao zdrav. 32

Medicinski antropolog dr. A. Jores naglaava da sudbina ovjeka ne ovisi jedino od njegova nasljea, nego bar u jednoj mjeri i od njegove okoline u djetinjstvu, te da sudbonosne bolesti vuku korijene iz ranog djetinjstva. Te bolesti u kojima je u ovjeku zahvaeno ono po emu je ovjek, ovjek, dr. A. Jores naziva '' specifino ljudskim bolestima '' i kae da su 70% ljudskih bolesti ba '' specifino '' ljudske bolesti. Nemaju ih ivotinje, nego samo ljudi , to znai da su uzrokovane duhovnom razinom. Dr. A. Jores je doao do spoznaje da je na podruju medicinske antropologije pitanje duhovnosti .6 Bitno za ostvarenje ovjekova zdravlja. E. Fromm, marksistiki psiholog pak govori da je humanistika savjest spoznaja samog sebe i znanje o najviem cilju. ovjek ide prema tome cilju kada je u skladu sa svojim bitkom, te kada se trudi oko kreposti i vrlina, to su ovjekove dobre navike.7 Autori knjige pod naslovom '' SQ '' duhovna inteligencija, D. Zohar i I. Marshall, definiraju duh kao ''pokretaki ili ivotni princip'' koji fizikom organizmu udahnjuje ivot. Dokaz da su ljudi duhovna bia izvode iz injenice da'' oni mogu postavljati egzistencijalna pitanja , te da trae smisao i vrijednost onoga to rade i zato ive.'' Oni smatraju da ovjek ima i duhovnu inteligenciju SQ, i da ba ona '' ovjeku daje smisao za moralno, da se nosimo s problemom dobra i zla, da sanjamo, teimo, izdignemo se iznad blata''.8 Sa stajalita vjere, oni pokazuju '' da je Bog sredite i izvorite ovjekova duha i svega postojanja''. F.Collins,jedan od najvanijih istraivaa na podruju ljudske genetike, objavio je 2000. godine da je otkrivena tajna ljudskog genoma. To otkrie ispunilo ga je strahopotovanjem, jer je otkrio'' najudesniji od svih jezika'', jezik koji je do tada znao samo Bog, '' Boji jezik ''. Collins smatra da se moral ovjeka temelji na njegovom vjerovanju, a ne na dokazu.9 Iz svega ovoga to su i prirodne znanosti otkrile postaje nam jasno da je Stvoritelj sve stvoreno podredio ovjeku i stavio ga u sredite svega. Na ovjeku je samo da se opredijeli. Moe stvarati u sebi dobre navike po kojima e uivati slobodu u kojoj je neunitiv, jer u ovjekovoj slobodi i njegovoj odluci, stoji sve, njegov spas i njegova propast, njegova veliina i njegova bijeda. Samo kao duhovan, ovjek je superioran. Njegov moral, dobre i moralne navike , ine ga ovjekom. ovjek moe biti fiziki i psihiki zdrav, ali ako je nemoralan, on vegetira, on je duhovno mrtav, a to znai cjelovito mrtav. Donesi danas odluku za dobro, za vjebe u kojima e se opredjeljivati samo za dobrotu, ljubav, ljepotu, istinu. Odlui initi dobra djela, biti moralan, poten, ovjekoljubiv, jer samo to te dri u bitku, u postojanju. Samo tako postaje duhovan, a kad se dri zakonitosti duha onda si cjelovit, istinit, dobar, odgovoran, kreativan, slobodan, zdrav.
4. B.H.LIPTON,, Biologija vjerovanja, TELEdisk, 2007. 5.D.G. AMEN, Lijeenje hargwarea due, VBZ, Zagreb, 2001. 6. A. JORES, ovjek i njegova bolest,Oko 3 u jutro,. Zagreb, 1998. 7. E. FROMM, Antomija ljudske destruktivnosti, Zagreb,1989. 8. D. ZOHHAR I MARSCHALL, SQ, Duhovna inteligencija, sutinska inteligencija, VBZ, Zagreb, 2002. 9. F. COLLINS, Boji jezik, Bioteka Indigo, 2008.

33

Vjeba: - I bioloke znanosti mi potvruju da je vano biti na strani dobrote, istine, ljubavi. - Stvorene navike se upisuju u mene i zato me samo dobre navike ine zdravim. - Ja vjerujem da se mogu nositi sa svakom boleu, da unato bolesti mogu funkcionirati, jer moj duh je moja najjaa snaga, a moje tijelo slua moj duh. - Vjerujem da je dobro jae od zla, da je zdravlje jae od bolesti. - Ja se opredjeljujem za ivot bez straha i tjeskobe, za ivot ljubavi, zadovoljstva, radosti, za ivot zdravlja, za pobjedu dobra nad zlom. elim pred sobom imati samo projekt zdravlja. - Ja se ve vidim zdravim! Govoriti: ja mogu, ja hou, ja u uspjeti! duhovno zdravlje br. 20 Jako je vano stvoriti naviku izgovaranja ovih rijei. ovjek ne smije govoriti rijei ogranienja, jer to je na tjelesnoj razini. Zato ove rijei ne izgovarati kao sugestiju, nego kao uvjerenje. Mogu, jer moj duh nema granica. Hou, dakle za to treba tvoja volja, tvoja odluka. Kad odlui, uspjet e. Kad kae : hou! tada aktivira sve svoje stanice i sve moi due, jer duh je neogranien. Uspjet u! to je projekt vjere, to je kreativnost duha ( kao '' placebo efekt'' ) im se odlui: hou! , i vjeruje da e uspjeti, jaa tvoja duhovna snaga, ulazi u '' placebo'' i sposoban si initi velika djela, sposoban si ozdraviti. Potrebna ti je samo vrsta i ustrajna vjera, da stanje postignuto '' placebo efektom'', zadri kao trajno. Izgovaraj te rijei uvijek kad si u nekoj naizgled bezizlaznoj situaciji, kada te slama bolest, kada si nemoan i obeshrabren. Izgovaraj ih s uvjerenjem da e uspjeti i shvatit e njihovu mo. Sve to izgovara ulazi u tvoje stanice, one se aktiviraju i to provode u djelo, jer u svakoj tvojoj stanici je svijest i odluka. Sjeati se, misliti i govoriti vane reenice duhovno zdravlje br. 21 Ja neizmjerno nadilazim sebe samoga Ja sam ono to mogu biti, a ne ono to sam sada Za let si duo stvorena ( T. Ujevi ) ovjee ne idi malen ispod zvijezda ( A. imi ) Ja sam projekt i elim se razvijati Ja sam ir koji se eli razviti u hrast ( T. Ivani )

Ako sve ovo zanemari, postat e frustriran, jer ako se ne razvija, ti si duhovno mrtav, jer ostaje ono to si bio juer, a juer je prolo, toga vie nema, prema tome, nema ni tebe. Ljudi koji stalno ive u prolosti, koji iz svojih arhiva pamenja vade samo one bolne i teke trenutke, njih ve nema, oni su odavno ve mrtvi. Samo ljudi koji su projekt, koji imaju vizije, koji stalno ele initi neto novo, su genijalni ljudi. U duhu stalno vidi dalje, ima stalno nove i nove spoznaje. Tko nije spreman slijediti duh, taj se spustio na psihofiziku razinu, taj samo vegetira. To su ljudi koji silno pate, jer samo kad dopusti svom duhu da se razvija, da te mijenja, postaje ono to treba biti. Postaje ovjek. 34

Svjedoiti duhovno zdravlje br. 22 Uvijek je vano svjedoiti s uvjerenjem, jer svjedoanstva potiu ljude na to da je mogue izai iz svake naizgled bezizlazne situacije. U hagioterapiji nema beznadnih sluajeva. Uvijek je mogue uiniti novi poetak, uvijek je mogue podvui crtu i krenuti iznova. Uvijek se moe opredijeliti za ono to te ini hrabrim, vrstim, sigurnim, zdravim. Uvijek svjedoi drugima kako je mogue postati drugaiji bolji. Nemoj to initi tako da se hvali kako si to uspio, nego to svjedoi s ljubavlju prema onome kojemu to govori, kako bi on shvatio da je to mogue svima koji se za to opredijele, da je to mogue i njemu. Svjedoiti ne znai o sebi govoriti, nego svoje stavove i ivotna opredjeljenja ivjeti tako da te svi o njima pitaju.

Ozdraviti sliku Boga duhovno zdravlje br. 23 Ljudi najee o Bogu imaju krivu predodbu, krivu sliku. Religijski Bog najee je neki strogi sudac koji nas stalno opominje, stalno od nas neto trai, onaj kojega se trebamo bojati. Filozofska slika Boga je prihvatljiva za svakog ovjeka. U filozofiji, Bog je bitak, a bitak je postojanje, egzistencija, neto objektivno to svi prepoznaju. Bitak je oduvijek, on je duhovan, i Bog je duh. Svaki ovjek svjestan je Boga ve od zaea, jer ga svojim intelektom intuicijski prepoznaje. Duh koji je ovjek primio od svoga Stvoritelja je transparentan, on je svijest i samosvijest i ovjek ne moe ne biti Boga svjestan. Boga zato poznaju svi ljudi bez razlike i mnogi ga tuju samo moralno-etikim ivotom. Religioznost nije uvjet za poznavanje Boga. Bog otkriven u filozofiji kao bitak je : samo jedan, dobar, istinit i lijep. Kao takav, On je ovjekovo temeljno iskustvo i svijest, On je izvor zdravlja ovjekova duha i neiscrpivi izvor nade u svim ljudskim patnjama. Kao apsolutna dobrota i ljubav, Bog nikada ne moe ovjeka manje ljubiti ili ga ne ljubiti. Njegova jedina elja za ovjeka je samo da mu on vjeruje, da se uvijek oslanja na Njega da vjeruje da je Bog jedino mjesto, jedino utoite u koje se ovjek uvijek moe vratiti. S Bogom ovjek moe preivjeti sve smrti, ispraviti sve krivnje, sve grijehe, nai mir, smisao i uvijek imati mogunost novog poetka. Bog je Stvoritelj ovjeka, On uiva u pratanju, On ovjeka ne sudi nego ga spaava, jer ga bezuvjetno ljubi. Bog je zato temeljna funkcija ovjeka, On je jamstvo da oslonjen na Njega nikad nisi ugroen. On je mogunost tvojih vizija i ostvarenja tvojih enji. Samo s Njim moe vratiti pogaeno dostojanstvo svoje osobe, sve ispraviti, vratiti izgubljeno, zadobiti pravdu, biti kreativan, ui u slobodu. 35

Samo oslonjen na Boga moe pobijediti sve svoje strahove, nepovjerenja, nesigurnosti, oslobodit se poroka, ozdraviti od najteih bolesti. ovjek je stoga sudbinski vezan za Boga, on Boga trai jer je Bog svrha i smisao ovjeka , Bog je konani smisao svega. Sv. Augustin je to izrekao ovako: '' Za sebe si nas stvorio Boe i nemirno je srce nae dok se ne smiri u tebi''. Bog prua ovjeku mogunost da bude boansko bie, da smije Boga zvati Ocem, prijateljem, da smije Bogu govorit '' TI''. Vjeba: Moj Bog bitak, je jedan ( u sebi sabran ), apsolutna dobrota, istina, ljepota, ljubav. On je moj Stvoritelj, Otac nebeski. On je izvor zdravlja moga duha i neiscrpivi izvor nade u svim mojim patnjama. On je jedino utoite u koje se uvijek mogu vratiti. Samo s Njim , ja mogu preivjeti sve smrti, ispraviti sve krivnje, sve grijehe, nai mir, smisao i uvijek imati mogunost novog poetka. Moj Stvoritelj je meni jamstvo da oslonjen na Njega mogu pobijediti sve strahove, nepovjerenja, nesigurnosti, oslobodit se poroka, ozdraviti od najteih bolesti. Samo On moe vratiti pogaeno dostojanstvo moje osobe, samo Njemu sam neizmjerno vaan i dragocjen. Stvoritelju moj, vjerujem Ti, u Tebe se uzdam. U Tebi je moj mir, moje zdravlje, moja radost!

Ozdraviti sliku ovjeka duhovno zdravlje br. 24 Iako su antropologija, medicina i druge znanosti uinile velike korake u istraivanju ovjeka, on je jo uvijek sam sebi ostao velika nepoznanica. Dok se na rezultate prirodnih znanosti veu mnoge ideologije koje ovjeka ele protumaiti samo kao prirodno bie, kao ivotinju koja je na viem biolokom stadiju ivota, Sveto pismo istodobno objavljuje da je ovjek vrhunsko dobro i da sam Bog dolazi za njega umrijeti da ga spasi. ovjek je na Boju sliku stvoren i stoga sposoban za vrhunska djela. ( Biblija otkriva pravu sliku ovjeka ) Ali ovjek je sposoban biti ovjek tek onda kada je sposoban upitati se : tko sam, od kuda sam, iji sam i kuda idem? ovjekova drama zapoinje onda kada na to pitanje nema odgovora, kada jednostavno ivi kao produkt raznih ideologija i politike, kada nema vlastitog stava u spoznaji istine o vlastitom ivotu i postojanju. Zato je ovjekovu stvarnost potrebno temeljito istraiti. ovjek je kompleksno bie. On je tijelom vezan za zemlju, a duhom pripada nebu. On nije niti isti aneo, a nije niti ivotinja. Kod stvaranja ovjeka, duh je zahvatio materiju, tako je dolo do sinteze duha i materije i nastalo neto tree, a to je ovjek kao ivo bie koje je tijelo ako ga gledamo odozdo i koje je duh, ako ga gledamo odozgo. ovjek nije samo duh i nije samo materija, tijelo. On je uvijek neto ivo, njegov duh uvijek proima tijelo. ovjek nije dua i tijelo, nego on jest dua i jest tijelo. On je spoj jednog i drugog i kao takav je kruna Stvoriteljeva stvaranja. ovjek je duhovna dua. 36

Hagioterapijska antropologija prouava ovjeka s aspekta njegove duhovne due, koja je sredite ovjeka i ishodite svega to ovjek jest. U ovjekovoj duhovnoj dui nalazi se njegova osoba, ono to on jest, njegovo JA, a ono u sebi okuplja njegovu savjest, intelekt, srce, slobodu, karakter, religioznost, spolnost, kreativnost. ovjekova osoba je u svakoj stanici ovjekova tijela i gdje god dotaknemo tijelo, svugdje osjeamo sebe u svojoj osobnosti i svime to ona u sebi okuplja. Zato je za cjelovito ovjekovo zdravlje bitna i tjelesna i duhovna komponenta. ovjekova duhovna dua moe biti izranjena a kao takva uzrokuje gotovo 70% psihofizikih bolesti, govori dr. A. Jores, medicinski antropolog. 10 Utjecaj ovjekove duhovne dimenzije na njegovo tijelo i psihu, pomae razumijevanju '' placebo efekta '' i'' nocebo efekta''. '' Placebo'' utjee na ovjekovo ozdravljenje, dok je ''nocebo efekt'' razorni utjecaj trauma i ranjenosti duhovne dimenzije na ovjekovo psihofiziko zdravlje. Tako biolog dr. B. Lipton kae da ovjek 60% biva izlijeen vjerom u zdravlje, '' placebo efektom'', ali isto toliko razoren, bolestan '' nocebo efektom'', u koliko vjeruje u bolest.'11 ovjekove misli, rijei i odluke , odluujue su za ovjekovo zdravlje, naglaava neuropsihijatar, dr. D. Amen. 12 Iz toga je vidljivo da je duhovno zdravlje ovjeka temeljni uvjet za svako drugo zdravlje. Duhovno zdravlje jest zdravlje ovjekove duhovne due. Tu se radi o zdravlju duha . Svojim duhom ovjek neizmjerno nadilazi sebe samoga, on je uvijek projekt s neizmjernim mogunostima razvoja. Zato je ovjek uvijek slobodan i duhovno zdrav onda kada je dobar, istinit, moralan i etian, poten, ovjekoljubiv, kada ivi u ljubavi s drugim ljudima, kada misli , govori i djeluje pozitivno. Zlo, mrnja , la, i negativnosti su ono to ovjeka razara, to je manjak onoga dobra koje ga izgrauje i zato je to stanje ovjekovo vlastito unitenje. Hagioterapija pomae ovjeku da uini obrat od zla prema dobru, od lai prema istini, od mrnje u ljubav , od rastresenosti u sabranost, od negativnosti u pozitivnost, a to je jedini nain da ozdravimo duhovnu duu, da se pobijedi zlo i postane duhovno, a time i cjelovito zdrav. Vjeba: - Ja sam stvoren na sliku svoga Stvoritelja, kruna Njegova stvaranja i zato sam sposoban za vrhunska djela. - Znam iji sam , od kuda dolazim i kuda tee rijeka moga ivota. - Ja sam osoba, jedinstvena i originalna, neponovljiva. - U svakoj mojoj stanici nalazi se moja osoba i njezina odluka. Zato je najvanije hou li se odluiti za dobro ili protiv njega. Ja se elim opredijeliti samo za dobro. - Moj duh nadilazi mene , ja duhom mogu biti ne ono to sam sada, nego to elim biti. - Ja sam stoga uvijek projekt s neizmjernim mogunostima razvoja. - Ja elim biti zdrav i znam da to mojom duhovnom snagom mogu ostvariti.
10 A. JORES, ovjek i njegova bolest, Oko 3 u jutro, Zagreb, 1998. 11 B.H.LIPTON, Biologija vjerovanja TELEdisk, 2007. 12 D.G.AMEN, Lijeenje hardwaera due, VBZ, Zagreb, 2001.

37

Spoznaja duhovne dimenzije i njezine zakonitosti duhovno zdravlje br. 25 Kognitivna spoznaja: ovjek mora postati svjestan da je za njegovo cjelovito zdravlje odluujua duhovna dimenzija, ona po emu je ovjek, specifino ovjek. Zato kad ovjek pati na duhovnoj razini, pati itav ovjek, jer on je oduhovljeno tijelo ili otjelovljen duh. ovjek je uvijek cjelina duha i tijela. Ranjenosti duhovne due su ovjekove patnje koje mu oduzimaju sve njegove snage, bacaju u oaj i besmisao, a one se kao takve reflektiraju i na ovjekovoj psihikoj i tjelesnoj razini. Najvee ovjekove patnje su u poniavanju njegove osobnosti, ranjavanju savjesti, razoren karakter, gubitak sredita svoga bia, oaj, besmisao, ovisnosti, krivice , odbaenost, korupcija, neovjenost, ateizam.. Hagioterapija je istinska komunikacija koja vraa ovjeka njegovim korijenima, njegovom Stvoritelju, komunikaciji s Njim, drugim ljudima i samim sobom. Na taj nain ovjek upoznaje sebe, svoje vlastito bie, postaje svoj. Hagioterapija die ovjeka na duhovnu razinu, a tada postaje sposoban ozdravljati svoju ranjenu duhovnu duu iz koje tada proizlazi: stabilnost, jakost, hrabrost, sloboda, sve ono to ga ini sretnim zadovoljnim, sigurnim, ovjekom koji ima smisao, koji je sposoban razvijati svoje talente, sve ono to ga ini vrhunskim ovjekom. Hagioterapija ini ovjeka novim, boljim. Osposobljava ga da nikada ne prianja uz zlo, uz negativno i sve ono to se protivi dobru, jer ga to razara i unitava Ona ga usmjerava na dobro, na bitak koji je apsolutno dobro, ljubav, ljepota, istina. Samo zagledan u te stvarnosti ovjek je sposoban biti ovjek sa svim onim to mu je njegov Stvoritelj namijenjeno kao dioniku boanske ljubavi. Za prihvaanje hagioterapije kao naina ozdravljanja ovjekove duhovne due, potrebna je vrsta odluka i vjera da samo potivanjem zakonitosti duha, ovjek moe izii iz svake patnje, osloboditi se svake krivice, svake bolesti duha i na taj nain postati cjelovito zdrav.

Vjeba: Za moje cjelovito zdravlje odluujua je moja duhovna dimenzija. Ranjenost i patnja moje duhovne due moe se odraziti i na mojoj psihofizikoj razini. Moj duh koji nadilazi moje psihofizike snage sposoban je ozdraviti moju ranjenu duhovnu duu i dati mi jakost, stabilnost, slobodu, uinit me sretnim, zadovoljnim, sigurnim, ovjekom koji ima smisao, koji je sposoban razvijati svoje talente i tako me uiniti vrhunskim ovjekom. Odluujem se biti na strani dobrote, ljubavi , istine, sauvati svoju duhovnu duu i tako biti cjelovito zdrav ovjek.

38

Aksioloka spoznaja Dok kognitivna spoznaja osvjeuje ovjeka kako bi mu postalo jasno da ga njegove negativnosti, njegova okrenutost od dobra, od bitka izbacuje iz postojanja , razara i ini duhovno bolesnim, aksioloka spoznaja trai od ovjeka odluku. ovjeku je mogue postati zdrav samo u koliko je spreman na obraenje. Nema drugog puta u ozdravljenje osim u okretanju dobru, vrlinama , kajanju i pratanju. Potrebno je iz mraka , gledati u svijetlo, ali ne samo gledati u dobro, ne samo gledati u svjetlo, nego biti dobrota, biti to svjetlo. Da bi ovjek na sebi mogao uiniti obrat, on mora znati kako funkcionira njegova spoznaja. ovjek najprije vidi neku viziju a onda je pretvara u ideju i plan. Vizija je poetak njegovog spoznajnog procesa. On zatim viziju izgovara ili o njoj pravi nacrt, pa tako ona postaje vidljiva. No,time jo nije ostvarena. Tek kada je ovjek spreman izraziti svoju viziju s vrstim uvjerenjem, tada pokree svoj duhovni mehanizam , i njegova duhovna dua kree u ostvarivanje tog projekta. ovjek dakle u sebi najprije ima misao koju izrie rijeima, a onda je njegov duh ostvaruje. U svemu tome veliku ulogu ima vjera u ostvarenje toga cilja, jer sve stanice sluaju ovjekov duh i po njemu ostvaruju njegove zamisli. ovjekova vjera mora biti okrenuta samo u dobro, u pozitivno, tek tada se ostvaruje zamiljeno i izreeno. Zato kaemo da je u hagioterapiji temeljni put u duhovno zdravlje: misao, rije, djelo. Tek kada ovjekova duhovna dua postane zdrava, ona je sposobna razoriti zlo i uspostaviti dobro. Iz ovoga moemo zakljuiti da za ovjekov opstanak bitna moralno etika zakonitost. Svaka nemoralna odluka i nakana, svaka negativna misao, rije i djelo, razara stanice mozga, naglaava dr.D. Amen. Nasuprot tome, svaka pozitivna misao, svako moralno djelo potena nakana, ovjekoljubivost regenerira stanice mozga kao i razorene predjele ovjekove duhovne due, i njegova tijela. Svaka stanica proeta je duhovnom dimenzijom i reagira na njegove spoznaje i odluke. Zato je duhovna dimenzija ovjeka odluujua za njegovo zdravlje , za njegovo stvaralako djelovanje kao i za njegovo normalno funkcioniranje. Vjeba: Ja elim biti okrenut dobroti, vrlinama, kajanju i pratanju, jer to me uvodi u postojanje, u ivot, ozdravlja me. Kad je moja duhovna dua zdrava, ona je sposobna razoriti zlo i uspostaviti dobro. Odluujem se biti moralan , poten, ovjekoljubiv, jer to regenerira stanice moga mozga , razorene predjele moje duhovne due i moga tijela i uspostavlja u meni dobro.

Interpersonalnost ovjek je zdrav samo u koliko je sposoban uspostaviti zdrave odnose s drugim ljudima, a to je jedino mogue onda kada ovjek moe druge razumjeti, prihvatiti, drugima opratati. Grijeh razara ovjekovu duhovnu duu, a time i njegovu psihu i tijelo, jer je ovjek uvijek cjelina. 39

Razoren ovjek je duhovno bolestan, njegov duh je okrenut od dobra, od postojanja. ovjek bolesnog duha nije u stanju uspostaviti zdrave meuljudske odnose, jer zlo jo umnaa zlo. Tek obratom na dobro, ljubav, opratanje, ovjek se okree od zla, umnaa dobro, i tada dobro pobjeuje. Samo ovjek zdravog duha u stanju je pokrenuti duh drugoga da se promijeni. Nikakvom, pa ni najboljom ljudskom namjerom, nikakvim uvjeravanjem, eljom da drugi shvati svoju zabludu i da se mijenja, ovjek nije u stanju drugoga mijenjati i tako biti u zdravim interpersonalnim odnosima s drugima. Tek kada shvati da svojim snagama nita ne moe uiniti, kada shvati da te dobrota, ljubav, istina samog bitka, ine jakim, ine te donositeljem dobrote i ljubavi koja je zapravo duhovna snaga. Ona mijenja druge, jer umnaa dobro, a dobro uvijek ima zadnju rije, dobro uvijek pobjeuje. Samo u koliko si spreman shvatiti drugoga sa aljenjem, jer je zao, samo u koliko si spreman razumjeti da je slab oduprijeti se zlu, ako si spreman opratati drugome, ti se oslobaa zla koje ti drugi nanosi, izlazi iz podruja zla i ulazi u slobodu, a kao takav postaje snaan , ohrabren, postaje duhovno zdrav. Opratati drugome nikako ne znai ugaati nekome, biti poraen. Ni tvoj Stvoritelj to ne trai zato da te porazi, nego je tako jedino mogue sebe osloboditi ropstva zla, razarajue snage zla. Opratati, znai sebe ljubiti, ne dopustiti da te zlo uniti, da razori stanice tvoga mozga i itavog tvoga bia. Ali da ovjek moe sebe ljubiti, potrebno je nauiti sebi oprostiti, jer upravo taj in daje smisao svemu, to je jedina mogunost da preivi i uspije u ivotu. ovjek je najee sobom nezadovoljan. esto ima na sebi krivicu koje se nije u stanju osloboditi, uvijek mu se ini da su drugi oko njega bolji, sposobniji. To je ovjekova duboka intima i on nikako ne eli da ju netko razotkrije, zato esto trai negativnosti na drugome, kako bi zatitio sebe. To nikako nije nain da postane estit ovjek koji e uspjeti u obitelji, u braku, na poslu, i tako ozdraviti i sauvati svoj ivot. ovjek ima samo sebe i zato je sam sebi jedina ansa i perspektiva. Zato je za ivot neophodno opratati, najprije sebi, a onda i drugima. Opratanje sebi i drugima lijei tvoju duhovnu duu, a zdravlje duha je uvjet za svako drugo zdravlje. Vjebe: Ja znam da samo duhovnom snagom mogu prihvaati druge, razumjeti ih i tako uspostavljati zdrave meuljudske odnose. Svjestan sam da me dobrota, ljubav, istina samog bitka ine jakim, ine donositeljem dobrote i ljubavi i daju duhovnu snagu kojom mogu mijenjati druge, jer umnaam dobro. elim opratati i sebi i drugima, jer tako sebe izbavljam iz ropstva zla, sebe uvodim u slobodu, a time pomaem i drugima.

40

Religioznost Religioznost je sposobnost ovjeka da trai Onoga koji je izvor svega i da eli s Njim komunicirati. Stvoritelj, Bog, je najvea ovjekova enja, jer Ga ovjek spoznaje u svojoj savjesti, svojim intelektom, i zna da samo s Njim pobjeuje svako zlo. Religioznost ovjeku pomae da u sebi to bolje uvrsti sliku Boga i trai motive koji ga k Njemu privlae. Da bi ovjek iao u pravom smjeru, da bi svojom religioznou dobio ispravnu sliku o Bogu, potrebno mu je stalno razmiljanje i istraivanje. Istraivanjem ovjekove duhovne dimenzije dolo se do spoznaje da je nemogue poznavanje duhovne razine, duha, a da se pri tome ne otkrije Bog. Jer, Bog je bitak, postojanje, On je dobrota, ljubav, a ba svaki ovjek prepoznaje postojanje, ljubav, dobrotu, ljepotu. Bitak, postojanje, egzistencija je oduvijek i ne moe prestati biti. Bitak je duhovan, i Bog je duh. Duh je ovjekova svijest i samosvijest, on je transparentan i transcendentan i zato ovjek ne moe ne biti svjestan Boga. Ta svijest, spoznaja nije teoretska, nego stvarna, objektivna, intuitivna, jasna spoznaja. Zato dijete od zaea, intuitivno spoznaje Boga kao svoga Stvoritelja. ovjek Boga spoznaje svjesno i samosvjesno. Zato je svaki svjesni ateist, podsvjesni vjernik, kae V. Frankl, kada govori o '' Bogu podsvijesti''.13 Neuroznanstvenik, D. Amen, govori da se ovjek rodi sa sposobnou poznavanja Boga, jer u mozgu postoji '' modul Bog'', ili '' toka Bog''.14 Bog je slobodno moemo rei: stvarnost koju poznaju svi ljudi bez razlike. ovjek ne mora biti religiozan da bi poznavao Boga i da bi bio s Njim. Onaj tko ide putem dobra, istine , ljubavi i ljepote , doivljava Boga kao sredite svoje egzistencije i svoje osobnosti. Bog je i funkcija ovjekove duhovne due koja otkriva neposrednost Boje blizine na duhovnoj razini. ovjek Boga poznaje i zato ga trai. Zato se tom stvarnou jedino moe ozdravljati ovjekova duhovna dua. Radi se tu o znanstvenom pristupu Bogu koji je kao bitak u svima izvor svega, bez obzira na ovjekovu pripadnost religiji. Boga poznaju svi i mogu ga tovati svojim moralno-etikim ivotom. Da Bog postoji ljudi potvruju svojim ivotnim iskustvima u susretu s Njim. Vjeba: Moja intuitivna, duhovna spoznaja, svjesna je Stvoritelja. Ja znam da jedino povezan s Njim mogu zadobiti zdravlje duha i svako drugo zdravlje.

13 V.E.FRANKL, Bog podsvijesti, Oko 3 u jutro, Zagreb, 1980. 14. D.G.AMEN, Lijeenje hardwarea due, VBZ, Zagreb, 2001.

41

Zahvaljivanje duhovno zdravlje br. 26 Zahvaljivanje svome Stvoritelju, vrlo je vano. Zahvaljivati je potrebno za sve, za sebe , kao i za druge, pa i za one koji nam ine nepravdu, za bolesti, kao i za sve teke ili lijepe ivotne situacije. Zato? ini nam se da to nije ljudska logika. I nije! To je zakonitost duha! Kada zahvaljuje za neto, onda to na neki nain prihvaa, ne buni se, ne mrmlja, a time ulazi u dobrotu, u bitak. A samo povezan s bitkom ti si sposoban nadvladati sve ivotne situacije i biti vjean. Zahvaljivati znai ne fiksirati se i misliti samo na bolest, na negativnost, na patnju, nego je prigrliti, a samo tako moe gledati preko patnje u dobro, u zdravlje. Kada za patnju zahvaljuje, to je znak da se s pouzdanjem i vjerom predaje svome Stvoritelju. Ako ti i ne zna zato ti se neto dogaa, On sigurno zna. A On je sama dobrota i ljubav i za tebe eli samo dobro. Zahvaljivanjem zapravo vjeruje da e se sve okrenuti na dobro, a ono to vjeruje, to i prima, jer ovjekom upravljaju njegova vjerovanja. Kada si sposoban za sve zahvaljivati, tada umnaa vjeru, vjera umnaa duh, a duh te ini zdravim. U tebi na taj nain nestaje ono to je mrano, to te tjera da misli na negativnosti , na ono to te razara, oduzima ti snagu, inteligenciju i ivot. Put u ivot i sretnu budunost je put zahvaljivanja. ivjet emo samo ako smo spremni za sve zahvaljivati, a ne mrmljati, prigovarati , ako smo se spremni izdignuti iznad slabosti, iznad zla koje nas zarobljava i oduzima nam slobodu. Zahvaljivanje ovjeka izvlai iz raznih ovisnosti, oslobaa ga mrnje i pomae mu da se ostvari u punini. Zahvaljivanje ovjeka die na duhovnu razinu gdje se susree sa svojim Stvoriteljem koji mu daje nadu koja nikad ne umire i koji ga osposobljava da uvijek moe iz zla prelaziti u dobro, iz bolesti u zdravlje, iz smrti u ivot. Zahvaljivati, znai sauvati sebe od zla, mrnje i samorazaranja. Zahvaljivati znai ivjeti i biti zdrav. Vjeba: Zahvaljujem mome Stvoritelju za dar ivota, za Njegovu bezuvjetnu ljubav i dobrotu. Zahvaljujem mu za sve trenutke moga ivota, i za one teke, jer oni su me potaknuli da traim Njega, da otkrivam nove spoznaje koje me usmjeravaju na pravi put ivota. Zahvaljujem za sve one koje mi je stavio na moj ivotni put, jer samo preko njih mogu sebe izgraivati. Zahvaljujem za sve moje bolesti, muke i patnje, jer one su mi sigurno dane za neko moje dobro koje u vjerujui mome Stvoritelju sigurno prepoznati. Zahvaljujem za sve moje slabosti, jer samo kad sam slab , kad se ne mogu osloniti na svoje snage, traim Njega koji mi daje nadu koja nikad ne umire. . 42

KAKO PRIHVATITI ELEMENTE HAGIOTERAPIJE KAO SVOJ IVOTNI STAV, SVOJU SVAKODNEVICU ?

Zauzeti odreeni stav, znai prihvatiti odreene smjernice. Imati ivotni stav, znai svoj ivot usmjeriti na neto to smatram najvrednijim. Uzeti elemente hagioterapije kao svoj ivotni stav, znai vjerovati da zakonitosti duhovne dimenzije imaju najvaniju ulogu u ovjekovom ivotu, da ih zato elim potivat u svakom trenutku moga ivota, da hagioterapiju elim ivjeti kako bi zakonitost duha, postala moja svakodnevica, jer duh je taj koji me ini slabim ili jakim, zdravim ili bolesnim, radosnim ili tunim.

1. Kad ulazi u novi dan! im se probudi, shvati da si uao u bitak, u dobrotu. Govori u sebi: ovaj dan e biti uspjean! Vjerujem da hoe! Dok jede, uzima hranu koja izgrauje tvoje tijelo, a dobre misli, izgovorene dobre rijei, hrane tvoju duu. Odlui izgovarati samo dobre rijei. Tada se samo sjeti: svaka tvoja stanica se time izgrauje i ozdravlja, regenerira se, postaje zdrav. Odlui biti zdrav! Dok razgovara s ljudima sjeti se da postoji bitak. Od njega zrai samo dobro. I to dobro ulazi u tebe i izgrauje tvoje stanice. Ako radi neki posao, razmiljaj: I u meni netko ini posao zdravlja, u meni oivljavaju moje stanice. Ja ozdravljam! Ako si u prirodi, u etnji, gledaj oko sebe ljepotu prirode. Dopusti da te pomiluje cvijet. Gledaj pticu u letu, gledaj stablo kako raste, i ti e izrasti, tvoj duh nema granica. Ispuni itavo svoje bie tom ljepotom. Kad se vozi automobilom, razmiljaj: Vozim se prema jednom cilju! Gdje je tvoje odredite?

43

2. Kad si u svijetu , u drutvu, na radnom mjestu! Sjeti se da je u svakom ovjeku prisutno i dobro i zlo, ali je dobro jae Iz ljudi e izlazit toliko dobra, koliko ti svojim kljuem otvori vrata dobra, koliko ti izgovori pozitivnih i dobrih rijei.. Kad drugi priaju negativne doivljaje, ti odmah u sebi suprotstavi dobre, pozitivne lijekove: - svjetlo je jae od tame - ivot je jai od smrti - pravda je jaa od korupcije Ako netko pripovijeda o strahu, ti se odmah podsjeti: - kamo god ide, s tobom je svemogui Stvoritelj, ljubav, Netko tko uiva kada si ti hrabar, odvaan, zdrav. - moe izgovarati: - dobro je jae od zla - dobro neizmjerno nadilazi svaki strah Na kraju govori: - ja vjerujem da e unato svemu biti dobro! - ba sve e biti dobro! Ponavljaj to u sebi dok ne osjeti da strah u tebi malake, a povjerenje i hrabrost raste. Odlazei iz drutva: podsjeti se da si napravio veliki posao. Ostao si uspravan, a drugome si pomogao da ne podlegne strahu. Pohvali sebe, sad si vjean! 3. Kada si sam u sobi i obuzimaju te teke misli ! Kroz prozor vidi ljude. Tako ti vidi i svoga Stvoritelja. On je tu, On je uvijek pored tebe! Uivaj u toj Njegovoj prisutnosti koja ti daje sigurnost . Ako je prozor otvoren, cijela priroda ulazi u tvoju sobu i ozdravlja tvoje misli, ozdravlja sve tvoje stanice, itavog tebe. Ti si dio te prirode, osjeti kako te ona miluje. Ako uje glasove izvana, osjea da nisi zatvoren u sebe, nego te preplavljuje ivot od ljudi koji prolaze. Ti s ljudima i prirodom ini cjelinu. Uivaj u tom zajednitvu! Kad sjedne u svoju sobu, sjeti se da je Netko ispred tebe, nisi sam On te dri u naruju kao to dri cijeli svemir. Budi u Njegovom naruju spokojan i siguran! Kad otvori radio, uje glasove ljudi kojih tu nema, a oni su ivi. Otvori tako svoju savjest i oslukuj glas bitka, ivota i zdravlja. U tebe ulazi zdravlje, ulazi ivot ! Oslukuj Nekoga tko ti govori kroz tvoje misli, osjeaje , a onda doivi kako se milijarde stanica u tebi trude da ti bude dobro. Prihvati to dobro, to zdravlje i zahvaljuj ! 44

4. Kada ide na spavanje Nai vremena za sabranost, sakupi itavog sebe , sve svoje snage. Osjeti da je tu tvoje tijelo, tvoje emocije, itav ti. Ti nisi ni tijelo, ni tvoje emocije ni duh. Ti si iznad svega toga. Uroni sada u tu stvarnost. Zahvali za protekli dan. Zahvali za svaku situaciju, i za onu teku. im pone zahvaljivati u tebi nastaje olakanje, kao da tu teku i bolnu stvarnost na neki nain prihvaa i ona se preobraava, postaje manje bolna. Time nadilazi svako teko stanje i okree se dobru. Ostavi protekli dan iza sebe, ne analiziraj dogaaje, pogotovo ne one negativne i teke, jer oni te vraaju unatrag, razaraju te i ostaje fiksiran na svoju patnju. Tebi je sada potreban odmor, sve tvoje stanice oekuju tvoju odluku. Odlui se za pozitivno razmiljanje. Dobro je bit samog postojanja. Dobro ima zadnju rije, ono je vjeno, a zlo je samo epizoda ivota. Uhvati se za to dobro, gledaj u zdravlje, ono se sada upisuje u sve tvoje stanice i one se regeneriraju.. Ni sada nisi sam, tvoj Stvoritelj je tu, pored tebe, ne boj se, prepusti se toj sigurnosti ostavi sve svoje muke, sve svoje strahove, nesigurnosti, svoje bolove. Sve u tebi se smiruje, sve moe biti dobro, sve e biti dobro. Osjeti kako te zahvaa taj mir, kako te naputaju svi strahovi, kako jenjavaju u tebi svi tvoji bolovi. Prepusti se mirno snu, sutra je novi dan!

45

VI

POSREDOVANJE DUHOVNOG ZDRAVLJA PREMA SIMPTOMIMA PATNJE 1. OSJEAJ KRIVNJE

Gotovo svaki ovjek u sebi nosu odreenu dozu krivnje. Razlozi mogu biti: osobna krivnja ( pogaena savjest ) ili bol, rane, koje nam zadaju drugi ( pogaeno dostojanstvo osobe, nedostatak ljubavi . ...). esto su to i lane krivice. I jedne i druge ovjeka obeshrabruju, ine ga ne povjerljivim, rastresenim, oajnim. Takva stanja mogu kod ovjeka uzrokovati i bezbroj psihosomatskih bolesti, pa tako ovjek moe postati i psihiki i fiziki bolestan. Zato je jako vano osloboditi se krivnje i postati slobodan. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Upoznati svoju duhovnu dimenziju: kognitivna i aksioloka spoznaja ( Duhovno zdravlje br.25 ) 2. Ui u bitak i prihvatiti njegovu zakonitost ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 3. Spoznati istinu svoga ivota i postojanja ( Duhovno zdravlje br. 2) 4. Postati svjestan svoje savjesti kao izvora dobrote u ovjekovu biu ( Duhovno zdravlje br.4 ) 5. Ui u slobodu i sigurnost svojim pokajanjem i opratanjem ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 6. Donijeti odluku za ivot sa svrhom i ciljem, razvijati svoju kreativnost i umnaati talente ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 7. Dobro djelo brie krivnju ( Duhovno zdravlje br. 15 ) 8. Bit ovjekove slobode od grijeha i ulazak u dobro, omoguuje vjeba sabranosti ( Duhovno zdravlje br. 12 )

2.

DEPRESIJA

Kada je ovjek zbog ranjenosti svoje duhovne due, zbog tekih ivotnih situacija ili neke teke bolesti okrenut samo negativnim mislima, kada vie ne vjeruje da se ita u njegovu ivotu moe pomaknuti, okrenuti na dobro, on zapada u stanje depresije. Ono u to gleda, to vjeruje, to se u tebi umnaa i to ivi. ovjek u depresiji umnaa u sebi to teko stanje, jer je fiksiran samo na njega, jer ne vidi izlaza i nema nade. U hagioterapiji nema bezizlaznih situacija, zato je ovjeku mogue izai iz svoje depresije. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. ovjek je prije svega osoba i zato je najvanije dostojanstvo njegove osobe ( Duhovno zravlje br. 16 ) 2. Kad si u dobroti, tvoja osobnost preivljava sve ivotne situacije ( Duhovno zdravlje br. 1) 3. Ljubav je sigurnost da postoji neko mjesto gdje si siguran da e pobijediti sve neuspjehe,sve bolesti i sve smrti ( Duhovno zdravlje br.6 )

46 4. Kajanje i pratanje su duhovni antibiotici koji jaaju duhovnu duu ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 5. Bit duha je vizija, projekt, stalni razvoj ( Duhovno zdravlje br.9 ) 6. ovjekov razvoj omoguuje rad i kreativnost ( Duhovno zdravlje br.11 ) 7. Sabranost je temelj ovjekova ivota ( Duhovno zdravlje br. 12 ) 8. Nada je vrhunska motivacija za ostvarenje tvojih vizija ( Duhovno zdravlje br.17 ) 9. Govoriti : ja mogu, ja hou, ja u uspjeti ( Duhovno zdravlje br.20 ) 10. Zahvaljivanjem se okreem od negativnosti ( Duhovno zdravlje br.26 )

3.

PONIENOST

Kada se u ovjeku sustavno gazi dostojanstvo njegove osobe, ovjek je ponien, uvrijeen, potiten, nesiguran i nepovjerljiv. Sve su to duboke rane u ovjekovoj duhovnoj dui , koje mu oduzimaju sve snage. Takav ovjek se povlai u sebe ili pak postaje agresivan, a sve to u njemu raa duboku patnju. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Potivanjem zakonitosti duhovne dimenzije ovjek postaje cjelovito zdrav ( Duhovno zdravlje br. 25 - kognitivna i aksioloka spoznaja, interpersonalnost ) 2. Tvoja osobnost je od Stvoritelja, ljudi te ne mogu povrijediti ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 3. Dok si u dobroti, ti si u postojanju, povezan si sa svojim Stvoriteljem ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 4. Kada si sposoban na opratanje, onda se vie nikoga ne boji, vie nema neprijatelja ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 5 Razvijaj talente kako bi tvoj ivot imao smisla ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 6 Sjeati se misliti i govoriti vane reenice ( Duhovno zdravlje br. 21 ) 7 ovjekova sudbina je initi dobro, a to moe samo kad je sabran ( Duhovno zdravlje br.12) 8 Zahvaljivanje ovjeka die na duhovnu razinu ( Duhovno zdravlje br. 26 )

4.

BESMISAO , BEZNAE

Besmisao zahvaa ovjeka kada je njegova duhovna dua toliko ranjena da vie ne vidi ni u emu smisao svoga ivota, kada mu je sve isprazno i bezvrijedno. Sam se osjea potpuno bezvrijednim i nita ga ne zanima. Besmisao ovjeka razara, oduzima sve njegove snage i ini ga bolesnim na svim razinama. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1.ovjek mora upoznati sebe, svoju duhovnu duu, kako bi naao izlaz iz svoje patnje i naao smisao. ( Duhovno zdravlje br. 25 - kognitivna i aksioloka spoznaja ) 2. Vjera ti daje povjerenje da si dragocjen i vrijedan, da te netko cijeni i potuje ( Duhovno zdravlje br.7 )

47 3. Ako si u dobroti, nikada ne moe biti poraen ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 4. Kada pronae pravi i istinsku ljubav, sve si naao ( Duhovno zdravlje br.6 ) 5. Kajanje i opratanje uvode ovjeka u slobodu i zdravlje ( Duhovno zdravlje br.10 ) 6. Traiti smisao, znai ii za dobrim, gledati u dobro ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 7. ovjek se nikada ne moe umoriti od razvoja ( Duhovno zdravlje br.11 ) 8. Stvoritelj uiva kad si dostojanstven, kad unato svemu, ostaje na nogama ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 9. Govoriti: ja mogu, ja hou, ja u uspjeti ( Duhovno zdravlje br.20 ) 10. Uvijek je vrijeme za bolji poetak, imaj nadu ( Duhovno zdravlje br.17 )

5. MRMLJANJE I SAMOSAALJENJE Mrmljanje i samosaaljenje su zapreka duhovnom zdravlju. ovjek koji stalno mrmlja okrenut je negativnosti, njegove stanice su ispunjene manjkom dobra i to ga razara. U takvom stanju on prijee u samosaaljenje a time mu potpuno slabi duhovni imunitet. Samosaaljenje ovjeka moe uvesti u stanje besmisla i depresije, jer moe izazvati i mnotvo psihosomatskih bolesti.

Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. ovjekovo sredite, mo i sposobnost duhovne due je njegova osobnost koja ima svoje dostojanstvo a ona je vrednota same osobe ( Duhovno zdravlje br. 16) 2. Vano je stvarati dobre ivotne navike, okrenuti se vjerovanju u dobro i pozitivno Duhovno zdravlje br.19) 3. Dobrota ovjeka uvodi u postojanje i jaa duhovni imunitet ( Duhovno zdravlje br 1 ) 4. Rijei koje ovjek izgovara odraz su njegove nutrine i zato je jako vano koje rijei ovjek izgovara ( Duhovno zdravlje br. 13 i br. 14 ) 5. Kajanje i pratanje uvode ovjeka u slobodu ( Duhovno zdravlje br. 10) 6. Smisao ivotu daju rad i kreativnost ( Duhovno zdravlje br.11 ) 7. Stvarati dobre i moralne navike, vaan je duhovni lijek ( Duhovno zdravlje br. 19 ) 8. Vjera je svjetlo, unutarnja snaga, duhovna sigurnost ( Duhovno zdravlje br. 7 )

6. AGRESIVNOST Agresivnost je rezultat duboko potisnute duhovne patnje koja se u odreenom vremenu javlja kao obrana ili kao upozorenje : I ja postojim! Najee nastaje zbog nedostatka ljubavi , zbog poniavanja ovjekove osobnosti, bolesnog karaktera ili nekih drugih tekih stanja. U svakom sluaju, agresivnost je vapaj za prihvaanjem, razumijevanjem, povjerenjem, za ljubavlju. Ona je bol i vapaj ovjekove ranjene due !

48

Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Spoznati istinu o sebi, o ovjeku ( Duhovno zdravlje br. 25 kognitivna i aksioloka spoznaja ) 2. Kad ue u slobodu lijei svoju osobnost koliko god bila poniena ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 3. Ljubav ostvaruje sve ovjekove enje i vizije ( Duhovno zdravlje br. 6 ) 4. Okreni se dobroti da vrati dostojanstvo svoje osobe ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 5. Kajanje i pratanje oslobaaju ovjeka od krivica ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 6. Vrline i kreposti su vrste i trajne duhovne sposobnosti ( Duhovno zdravlje br. 8 ) 7. Dobro djelo brie ovjekovu krivnju ( Duhovno zdravlje br. 15 ) 8. Tvoje misli i rijei su odluujue ( Duhovno zdravlje br. 13 i 14 ) 9. Stvaralatvo je put u ivot ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 1o. Uzgoji u sebi nadu ( Duhovno zdravlje br.17 )

7. STRAH Strahovi su znak ovjekove slabosti na svim razinama. Ponajprije je to znak velike slabosti duha, a onda slabosti psihe i tijela.U stanju straha ovjek je u rastresenosti, a rastresenost je potpuna duhovna nemo. U stanju straha ovjekovo tijelo je u gru, njegove psihike sposobnosti su oslabljene. Takvo stanje moe promijeniti cijelu ovjekovu fiziologiju. Zato je kod dugotrajnih strahova mogue zadobiti i mnoge psihofizike bolesti. ovjek moe imati strah od bilo ega, ak i od banalnih stvari, no stanja straha uvijek su teka za onoga tko ih u sebi nosi i zato je jako vano koristiti duhovne lijekove, jer jedino oni mogu takvog ovjeka uvesti u slobodu od zarobljenosti strahovima. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Samo zagledanost u Bitak oslobaa te strahova ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Ljubav te uvodi u slobodu ( Duhovno zdravlje br.6 ) Vjera i povjerenje daju sigurnost ( Duhovno zdravlje br. 7 ) Biti sabran znai vladati svim svojim sposobnostima ( Duhovno zdravlje br12 ) Odlui se govoriti samo pozitivno ( Duhovno zdravlje br.2o i 21 ) Oprosti onima koji su ti zadali strah ( Duhovno zdravlje br. 10 ) Kreativnost e te oplemeniti i dati nove vizije ( Duhovno zdravlje br. 11 ) Zahvaljuj za sve, pa i teka stanja strah, jer zahvaljivanje je vaan duhovni lijek ( Duhovno zdravlje br 26 )

49

8. OVISNOST Ovisnost je patnja koja ovjeku oduzima mo raspolaganja slobodom. Gotovo svaki ovjek je u manjoj ili veoj mjeri ovisnik, pa makar i o nekim sitnim stvarima. Ako je rije o ovisnosti o drogi, alkoholu, nikotinu, onda ta ovisnost ima veliki odraz i na ovjekovoj psihofizikoj razini, jer se spomenuti agensi ugrauju i u ovjekovo tijelo, a razaraju i njegovu psihu. Ovisnosti su patnje duhovne razine i iz njih je mogue izai primjenom duhovnih lijekova. Za to je potrebna vrsta odluka koju je potrebno vjebom unijeti u stanice svoga bia. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Ti uvijek zasluuje biti ljubljen ( Duhovno zdravlje br.6 ) 2. Ako si na strani dobra nikada ne moe biti poraen ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 3. Budi vrst, hrabar, odvaan, budi dostojanstven ( Duhovno zdravlje br.16 ) 4. Navike upravljaju tobom ( Duhovno zdravlje br. 19 ) 5. Savjest uva tvoju egzistenciju od zla ( Duhovno zdravlje br. 4 ) 6. Vjebom odricanja oslobaa svoju slobodu ( Duhovno zdravlje br. 18 ) 7. Oprosti onima koji su te ranili i zaveli na ovisnost ( Duhovno zdravlje br.1o ) 8. Traiti smisao,znai okrenuti se dobru ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 9. Uvijek postoji iz svega izlaz ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 10. Moralno djelo oslobaa te od ovisnosti ( Duhovno zdravlje br. 15 ) 11 im odlui: Hou i vjeruje u to, uspjet e ! ( Duhovno zdravlje br.20, 21 ) 12. Zahvaljuj za izlaz u slobodu ( Duhovno zdravlje br.26 )

9. RASTRESENOST Rastresenost je teka duhovna bolest ovjeka. U rastresenosti ovjek nikada nije tamo gdje jest. On stalno nekud juri, nikada se moe susresti sa samim sobom, a jedino tako ovjek spoznaje sebe, svoje sposobnosti. Jedino sabran ovjek moe razvijati sebe, svoje talente i tako nai svoj smisao. Rastresenost ovjeka ini zaboravljivim, nesigurnim, uplaenim. Suvremeni ovjek je rastresen a u toj rastresenosti zaboravio je sebe i bit svoga postojanja. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. ovjek je ovjek tek onda kada je sposoban pitati se : Tko sam to ja ?( Duhovno zdravlje br. 24) 2. Temeljna spoznaja o ovjeku uvodi ga u sabranost ( Duhovno zdravlje br. 5 ) 3. Ui u bitak, dobrotu, znai spoznati bit svoga postojanja ( Duhovno zdravlje br.1 ) 4. Sabranost je bit duha, ivota, cjelovitosti ( Duhovno zdravlje br. 12 ) 5. Dostojanstvo ti vraa zdravlje tvoje osobnosti ( Duhovno zdravlje br.16 ) 6. Vjera i povjerenje uvode te u sabranost , u zdravlje ( Duhovno zdravlje br.7 )

50

10. UVRIJEENOST ovjek je u meuljudskim odnosima svakodnevno izloen kritikama, poniavanju, prigovaranju. Ako te situacije prihvati kao uvredu, onda je prihvatio u stvari zlo koje je u toj uvredi prisutno, a to je za ovjeka razorno kao tempirana bomba. Prihvaanjem uvrede ovjek postaje rob zla. Uvreda razara samo tebe i zato nemoj nikada pristati na to. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ti si osoba , jedinstvena i originalna, ne daj se povrijediti ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Tvoje dostojanstvo je snaga i mo vladanja itavim biem ( Duhovno zdravlje br. 16 ) Pratanjem se oslobaa zarobljenosti zla ( Duhovno zdravlje br.10 ) Ne dopusti da te uvrijeenost razara, pronai svoj smisao ( Duhovno zdravlje br. 9 ) Aktiviraj se iskapajui svoje talente ( Duhovno zdravlje br. 11 ) Nikad ne gubi nadu ( Duhovno zdravlje br. 17 )

11. PRISLILNE MISLI Prisilne misli dolaze kad je ovjek rastrese, duhovno slab. One mogu biti i pozitivne i negativne, ali su za ovjeka razarajue, jer mu se nameu i odvode ga od onog ivotno vanog. Prisilne misli imaju svoju mo, zato se s njima ovjek ne moe boriti , misliti kako da ih od sebe otjera, jer se tako na njih fiksira. Potrebno je zaokupiti se neim drugim, gledati u dobro i pozitivno kako bi sile prisile oslabile i ovjek postao od njih slobodan. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Okreni se dobroti kako bi ojaao svoju osobnost ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Zahvaljuj za prisilne misli da ih tako nadvlada ( Duhovno zdravlje br.26) Ulazak u sabranost vraa ti duhovnu snagu ( Duhovno zdravlje br. 12 ) Stvaraj u sebi dobre i moralne navike ( Duhovno zdravlje br. 19 ) Okreni se pozitivnom razmiljanju i govoru ( Duhovno zdravlje br. 13, 14 ) Moralno, dobro djelo, oslobaa te zarobljenosti ( Duhovno zdravlje br.15 ) Savjest je izvor dobrote u ovjeku ( Duhovno zdravlje br. 4 )

51

12. GRINJA SAVJESTI

Grinju savjest ovjek najee osjea zbog objektivne krivice.( U nekim sluajevima to moe biti i zbog lane krivice ) ovjek ne raspolae savjeu. On je moe samo sluati ili ne sluati, ali od nje nikada ne moe pobjei. Ona ovjeka opominje ako radi protiv zakonitosti savjesti, pa tako u ovjeku nastaje konflikt, ranjenost savjesti. istou savjesti ovjek postie onda kada se okrene dobroti, ljubavi, kada uspostavi kontakt sa svojim Stvoriteljem, jer On je kao Stvoritelj savjesti, ujedno i njezin jedini lijek. Samo u tom kontaktu savjest se smiruje, lijei se duh i nestaju simptomi. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Ozdraviti sliku Boga ( Stvoritelja ) kao izvora ovjekova zdravlja ( Duhovno zdravlje br. 23 ) 2. Dobrota bitka oslobaa te svake patnje ( Duhovno zdravlje br.1 ) 3. Savjest je uvarica tvoga ivota, sluaj ju ( Duhovno zdravlje br. 4 ) 4. Vjera i povjerenje su svjetlo unutarnja snaga za izlaz iz patnje ( Duhovno zdravlje br.7 ) 5. Moralno djelo brie tvoju krivnju ( Duhovno zdravlje br.15 ) 6. Dostojanstvo te ini vrhunskim ovjekom ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 7. odricanjem vjeba vladati sobom ( Duhovno zdravlje br.18 )

13. DEVIJACIJE ( la, prijevare, ideologije ) Devijacija je odmak od sebe samoga, od savjesti i sredita svoga ivota. ovjekov intelekt zahtjeva da ovjek ivi istinu, a izbjegava la. Naa duhovna spoznaja, intelekta ne pristaje na neistinu. Ako se ovjek suprotstavi intelektu, on ubija intelekt, ubija istinu, a tako i mogunost da istinu spozna. Devijantni stavovi mogu biti etike i moralne naravi, no ovjek i u svakodnevnim ivotnim situacijama moe biti devijantan, pa tako poroke smatrati vrlinama, mrnju neim pozitivnim, krau odreenom sposobnou, rastavu braka neim dobrim, preljub sasvim normalnim, ubijanje djeteta u utrobi pravom ene, eutanaziju kao suutnu pomo . Devijantan ovjek tako sve vie upada u lai, pa i druge na to tjera. ( Tako nastaju ideoloki reimi ). Ako se ovjek podvrgne sudu intelekta i pokaje se , okrene se istini i pone je ivjeti, ozdravlja svoj intelekt te postaje duhovno zdrav.

52 Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ovjek umom spoznaje i ima vizije te spoznaje ( Duhovno zdravlje br.5 ) Istina je ivot, egzistencija ( Duhovno zdravlje br 2 ) Stvarati u sebi dobre navike, donosi duhovno zdravlje ( Duhovno zdravlje br. 19 ) Savjest je sredite tvoga ivota ( Duhovno zdravlje br. 4 ) Moralno djelo ovjeka uvodi u dobrotu ( Duhovno zdravlje br.15 ) Dostojanstvo osobe ozdravlja tvoj bolesni intelekt ( Duhovno zdravlje br.16 ) Kajanje i pratanje ozdravlja svaku duhovnu patnju ( Duhovno zdravlje br. 10 Odricanje te uvodi u slobodu bilo koje zarobljenosti ( Duhovno zdravlje br 18 ) Povjerenje i vjera jaaju te u istini ( Duhovno zdravlje br.7 ) 14. AGNOSTICIZAM I ATEIZAM Agnostik ili ateist, naprosto je nemogue biti. Ako razmotrimo filozofski pojam bitka, postojanja, egzistencije, kao apsolutno dobro, apsolutnu ljubav, ljepotu, onda moemo s pravom konstatirati da ne postoji ovjek koje ne zna za dobrotu, ljepotu, za ljubav. Ba svaki ovjek poznaje bitak to je sasvim logino jer je ovjek bie u tom bitku, u postojanju. UNICEF poruuje majkama da razgovaraju sa svojim bebama, jer bebe razumiju srcem. ovjek je svoga Stvoritelja itekako svjestan jo od zaea. Agnostici i ateisti su samo ljudi koji ne ele prihvatiti sliku Stvoritelja kao sliku Boga koju im netko namee i zato tvrde da Stvoritelja nema. Ateisti religiju poistovjeuju s Bogom. Oni u stvari ne ele biti pripadnici religije, pa tako odbacuju i Stvoritelja. Duhovnost i religioznost su dvije sasvim razliite stvari. Svaki ovjek ima duhovnu dimenziju i kad se uspne na duhovnu razinu, a to je onda kada je poten, moralan, ovjekoljubiv, on ne moe ne susresti se sa svojim Stvoriteljem koji jest upravo ta moralnost, potenje, ljubav. Agnostici i ateisti kao i svi drugi ljudi mogu biti ranjeni u duhovnom podruju, a negiranje Stvoritelja kao temeljne istine , jo vie produbljuje te rane. Zato je i njima potrebno donijeti svjetlo, u mrak njihove due, kako bi i njihova duhovna dua ozdravila. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. ovjek mora spoznati da su njegovi korijeni u Stvoritelju ( Duhovno zdravlje br. 25 kognitivna i aksioloka spoznaja ). 2. Ozdraviti sliku Stvoritelja ( Duhovno zdravlje br. 23) 3. Ozdraviti sliku ovjeka ( Duhovno zdravlje br.24 ) 4. Istina je sama egzistencija osobe ( Duhovno zdravlje br.2 ) 5. Intelekt vidi cjelovito ( Duhovno zdravlje br.5 ) 6. Vrline i kreposti su tvoje trajne sposobnosti ( Duhovno zdravlje br.8 ) 7. Kajanje i pratanje najdublji je lijek za sve patnje ( Duhovno zdravlje br.10) 8. Odricanjem uzima sudbinu u svoje ruke ( Duhovno zdravlje br. 18 ) 9. Dobra djela te uvode u duhovnu stvarnost ( Duhovno zdravlje br.15 )

53 15. KRIVA RELIGIOZNOST Religioznost i duhovnost su dvije razliite stvarnosti. Religiozan ovjek ne mora biti i duhovan. On je esto puta religiozan samo iz obiaja, iz tradicije. Slika Stvoritelja sasvim mu je kriva. On s toga u nekim tekim ivotnim situacijama postaje oajnik koji ne vidi izlaza, jer nema pravu sliku ivota, ovjeka, Stvoritelja , pa nema ni odgovore na temeljna pitanja ivota i postojanja, bez kojih ovjek gubi vlastitu egzistenciju. Traenjem svojih izvora, ovjek susree svoga Stvoritelja, i tek kad ga upozna, sposoban je biti s Njim prijatelj, postati duhovan a time i duhovno zdrav. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Ozdraviti sliku svoga Stvoritelja ( Duhovno zdravlje br. 23 ) 2. Ozdraviti sliku ovjeka ( Duhovno zdravlje br. 24 ) 3. Bitak je dobrota, dok si u dobru, u postojanju si ( Duhovno zdravlje br.1 ) 4. Vjera i povjerenje su duhovna sigurnost ( Duhovno zdravlje br.7 ) 5. ovjekov smisao je : biti projekt ( Duhovno zdravlje br.9 ) 6. Kreativnost je ovjekovo stvaralatvo ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 7. Sabranost dri na okupu sve tvoje sposobnosti ( Duhovno zdravlje br.12 ) 8. Zdrava misao i zdrava rije pomau ti uiniti u ivotu obrat ( Duhovno zdravlje br.13, 14 )

16. POTITENOST Potitenost je duhovna patnja ranjenog duhovnog srca, a duhovno srce je sredite dogaanja u ovjeku. Kada je srce izranjeno i napuni patnjom, ovjek je potiten, nesiguran, nepovjerljiv. Da bi ovjekovo srce ozdravilo,ispunilo se povjerenjem, potrebno ga je intuitivno povezati sa Stvoriteljem, kako bi od Njega upijao istinu, dobrotu, ljubav. Na taj nain , okreui se prema dobru, ovjek lijei svoje ranjeno srce i postaje duhovno zdrav. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. Ljubav lijei tvoje slomljeno srce ( Duhovno zdravlje br.6 ) Kad si u dobru lijei itavog sebe ( Duhovno zdravlje br.1 ) Dostojanstvo ozdravljuje tvoju osobnost i ranjeno srce ( Duhovno zdravlje br.16 ) Povjerenje i vjera osposobljavaju tvoje srce za prihvaanje ljubavi ( Duhovno zdravlje br 7 ) 5. Moralno djelo donosi snagu duha ( Duhovno zdravlje br. 15) 6. Nada ti daje motivaciju ( Duhovno zdravlje br 17 )

54 17. NESIGURNOST I NEPOVJERENJE, BIJEG OD LJUDI Nesigurnost i nepovjerenje su duhovne patnje koje najee imaju uzrok u nedostatku ljubavi. Iz mnogih razloga neopravdanih, i opravdanih (zbog neznanja onih koji su ljubav trebali dati), ovjek nije primio dovoljno ljubavi, to njegov duh registrira jo od zaea. Ta injenica u ovjeku stvara konflikte koji se u ovjeku manifestiraju kao nesigurnost, nepovjerenje, bijeg od ljudi, izgubljenost, osvetoljubivost, agresivnost. Spoznaja o istinskoj stvarnosti ivota mijenja ovjeka i vraa mu sigurnost i pouzdanje. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kad si u bitku, nitko te ne moe povrijediti ( Duhovno zdravlje br 1 ) Postani svjestan sebe kao osobe vrijedne potovanja ( Duhovno zdravlje br. 16 ) Ljubav iskrena srca vraa ti sigurnost i povjerenja ( Duhovno zdravlje br. 6 ) Oprosti onima koji su te povrijedili ( Duhovno zdravlje br. 10 ) Smisao ivota te osposobljava za izlaz iz patnje ( Duhovno zdravlje br.9 ) Kreativnost te razvija ( Duhovno zdravlje br. 11 ) sabranost dri na okupu sve tvoje sposobnosti ( Duhovno zdravlje br. 12 ) Nada te vue naprijed, ona je tvoja svemo ( Duhovno zdravlje br.17 ) 18. OVISNOST O POUDI ovjekova spolnost spoznaje se i na duhovnoj razini. Tek kada su erotika, seksualnost i ljubav u zajednitvu, ostvaruje se jedinstvo, neraskidiva veza mukarca i ene. Kada se erotika i seksualnost odvoje od ljubavi, dolazi do zloupotrebe seksualnosti, pri emu ovjek razara svoju spolnost, jer je dijeli od njezine iskonske namjene. Zbog toga u ljudima nastaju devijacije i perverzije koje se oituju u prostituciji, pornografiji, pedofiliji, homoseksualnosti, lezbijstvu i drugim ranjenostima spolnosti. ovjek tako postaje rob svoje ranjene spolnosti. Svi ti simptomi imaju svoju pozadinu u duhovnom podruju ovjeka ( pogaeno ljudsko dostojanstvo, manjak ljubavi, neprihvaanje, odbaenost.. ) i jedino ga duhovni lijekovi mogu osloboditi ovih zarobljenosti. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Upoznati samoga sebe, ozdravljajui sliku ovjeka ( Duhovno zdravlje br.24 ) 2. Upoznati ovjeka kao duhovno bie ( Duhovno zdravlje br. 25 kognitivna i aksioloka spoznaja ) 3. Spoznati istinu svojom intelektualnom spoznajom ( Duhovno zdravlje br. 5 ) 4. Vratiti dostojanstvo osobe ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 5. Ljubav je prostor istine, dobrote i jedinstva ( Duhovno zdravlje br 6 ) 6. Oprostiti onima koji su te povrijedili ( Duhovno zdravlje br 10 ) 7. Vrline i kreposti oslobaaju te svake zarobljenosti ( Duhovno zdravlje br.8 ) 8. Kreativnost ti otvara vidike razvoja ( Duhovno zdravlje br. 11 )

55 19 SUICID

ivot je ovjekova vrhunska vrednota i zato je suicid napad na ivot. U pozadini suicida svakako je dugotrajna ovjekova patnja koja uzrokuje besmisao. Suicid nikada za ovjeka nije rjeenje, ve samo umnoavanje muke. Kako su uzroci takvog stanja u ovjekovom duhovnom podruju, jedino ih je i mogue lijeiti na duhovnoj razini. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ti si osoba s dostojanstvom ( Duhovno zdravlje br.16 ) Ulaskom u dobrotu, ulazi u postojanje ( Duhovno zdravlje br.1 ) Moralno djelo brie krivnju ( Duhovno zdravlje br. 15 ) Oprosti onima koji su te povrijedili ( Duhovno zdravlje br. 10 ) Smisao ti vraa ivot ( Duhovno zdravlje br. 9 ) Ako ima cilj, uvijek postoji izlaz ( Duhovno zdravlje br 11 ) Nada nikad ne umire ( Duhovno zdravlje br. 17 )

20. OVISNOST O MAGIJI Magijsko okultne prakse su opasne jer odvode ovjeka od njegove istinske stvarnosti. Bavljenje ezoterijskim praksama , magijom, okultnim praksama ( aranje, vraanje, itanje sudbine iz dlana, karata, zvijezda ), nastaju devijacije i bolesti. Ljudi koji ulaze u te prakse doivljavaju poremeaj u duhovnom organizmu. Vrlo esto imaju i teke psihike poremeaje. injenica je da ljudi trae pomo za svoje patnje, ali ih ne znaju traiti na pravom mjestu. Najvanije ih je usmjeriti na pravi put ivota. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Spoznati ovjeka kao duhovno bie ( Duhovno zdravlje br. 25 kognitivna i aksioloka spoznaja ) 2. Ozdravi u sebi sliku svoga Stvoritelja ( Duhovno zdravlje br. 23 ) 3. Vjebaj dobre i moralne navike ( Duhovno zdravlje br.19 ) 4. Istina e te osloboditi ( Duhovno zdravlje br 2 ) 5. Ui u dobrotu i ljubav , tu je ivot ( Duhovno zdravlje br, 1 ) 6. Tvoje dostojanstvo je tvoja snaga ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 7. Moralno djelo oslobaa te krivice ( Duhovno zdravlje br. 15 ) 8. Oprosti onima koji su te zaveli ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 9. Smisao e te izvesti na pravi put ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 10. Kreativnost i rad ti daju nove vizije ( Duhovno zdravlje br. 11 )

56 21. PTSP Posttraumatska stresna stanja kao i mnogi drugi uzroci ugroavaju zdravlje duhovne due. Duhovna dua oboli kada ovjeka drugi vrijeaju, poniavaju, kada ovjek doivi neuspjeh, kada ga shrva bilo koja bolest, kad ga obuzme besmisao i nema povjerenja odluiti se i vjerovati u dobro. Izlaz iz ovih stanja kao i svih drugih duhovnih patnji je sagledati sebe i svoj ivotni put u jednom sasvim novom svjetlu. Okrenuti se sebi, svojoj duhovnoj snazi koja je jedino mogua izvui te iz svake patnje. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Dobrota te uvodi u postojanje ( Duhovno zdravlje br.1 ) 2. Ti uvijek moe imati svoje dostojanstvo ( Duhovno zdravlje br.16 ) 3. istoa savjesti daje ti mir ( Duhovno zdravlje br.4 ) 4. Moralno djelo oslobaa te krivnje ( Duhovno zdravlje br.15 ) 5. Opratanje te uvodi u slobodu ( Duhovno zdravlje br.10 ) 6. Vjera i povjerenje te jaaju ( Duhovno zdravlje br.7 ) 7. Kreativnost i rad te oplemenjuju ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 8. Vjebaj se u dobrim i moralnim navikama ( Duhovno zdravlje br.19 ) 9. odlui se za zdrave misli i rijei koje izgrauju ( Duhovno zdravlje br. 13, 14 ) 10. Zahvaljuj za sve svoje ivotne situacije ( Duhovno zdravlje br.26 ) 22. RAZVOD BRAKA

Razvodi brakova danas su sve uestalija pojava. Suvremena liberalna drutva smatraju to potpuno ispravnim i ak poeljnim inom. Zato bi se ljudi '' trpjeli'' kad to ne moraju ? Tako je suvremeni ovjek u stalnoj potrazi za sreom, za smislom, za ljubavlju. A ivot na zemlji nije bajka. Ni jedan ovjek nije samo dobar, ni samo lo, u svima je pomijeano dobro i zlo i nikada ne moe ni u jednom ovjeku nai samo dobro. Jer ovjeka formiraju navike, vjerovanja, okolnosti u kojima ivi, i tako se on stalno mijenja. Ako je okrenut negativnostima, mrnji, stjee loe navike, postat e zao. U koliko je okrenut dobru, istini , ljubavi bit e krepostan i dobar. Svaka zajednica bit e zdrava ako pojedinci u njoj shvate da samo mijenjajui sebe , mogu mijenjati druge. Koliko god razvod braka izgledao jednostavan i prihvatljiv, iza toga stoje velike patnje kako za djecu, tako i za suprunike. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Svaka osoba ima svoje dostojanstvo koje treba potivati ( Duhovno zdravlje br. 16 ) Dok god si u dobru, zdrav si i cjelovit ( Duhovno zdravlje br.1 ) Ljubiti je neto uzvieno, puno vie od voljeti ( Duhovno zdravlje br. 6 ) Oprostiti znai ulaziti u slobodu ( Duhovno zdravlje br.10 ) Zahvaljivati za branog druga i svaku ivotnu situaciju ( Duhovno zdravlje br.26 ) Govoriti samo zdrave i dobre rijei ( Duhovno zdravlje br. 14 ) ovjeku koji je duhovni bolesnik, ovisnik, treba pomo duha ( Duhovno zdravlje br.24

57 23. NEZASITNA POTREBA ZA LJUBAVLJU Ljubav je duhovna snaga koja za ovjeka znai spas i ivot. Ona je sigurnost koja ga osposobljava da bude zdrav, da vrsto stoji na tlu, jer ljubav mu daje pouzdanje da moe ostati uspravan. Samo ovjek koji je ljubljen ima potrebnu sigurnost, zato nema mjere do koje ovjeka treba ljubiti. Ljubav je stoga temelj na kojemu ovjek moe sebe izgraivati. Ljubav ovjeka ini cjelovitim, a time i zdravim. Kad sagledamo te injenice, onda nam je jasno to se dogaa s ovjekom koji iz bilo kojih razloga nije primio potrebnu ljubav jo od ranog djetinjstva, pa ak i od zaea. To su otvorene rane koje u ovjeku stvaraju nezasitnu potrebu za ljubavlju i njenou. Ljubav nije na razini emocija, ona je duhovna kategorija i zato ju je uzalud traiti u osjeajima ljudi jer su osjeaji njegova psihofizika razina. To nije ljubav koju ovjek moe do kraja iskusiti, jer ona je cjelina ija snaga je samo u Stvoritelju, bitku, koji je apsolutna ljubav. Zato je ovjekova najvea mudrost upravo u povezanosti s bitkom, kako bi se zaodjenuo Njegovom ljubavlju. Samo ta ljubav ovjeku moe nadoknaditi nedostatak ljubavi i ispuniti njegovo nezasitno srce za njenou. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. ovjek se uvijek moe razoarati u ljubavi ovjeka ( Duhovno zdravlje br.6 ) Dobrota ovjeka vodi u bitak ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Vano je oprostiti svima ( Duhovno zdravlje br. 10 ) Sve je za vremena samo ti i tvoje dostojanstvo su vjeni ( Duhovno zdravlje br. 16 ) U sabranosti e postati novi ovjek ( Duhovno zdravlje br. 12 ) Uvijek postoji izlaz ( Duhovno zdravlje br 11 )

24. PATNJE SILOVANIH OSOBA Silovane osobe, posebno silovana djeca, nose u sebi teke duhovne patnje. Oni su doivjeli neto to je duboko povrijedilo njihovo dostojanstvo, njihovu najdublju intimu, njihovu osobu koja je sam izvor ovjekova ivota i postojanja uope. Te patnje ovjeka ine nesposobnim za normalan ivot, za brak, za iskrenu i otvorenu komunikaciju s ljudima jer su razoreni u temelju svoga bia. Oni su nesigurni, nepovjerljivi, sami sebi bezvrijedni i eznu za tim da im netko vrati nevinost ivota. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Samo Stvoritelj moe vratiti dostojanstvo tvoje osobe ( Duhovno zdravlje br. 16 ) On ti daje osobnost ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Ima jedna ljubav koja nikada ne nedostaje ( Duhovno zdravlje br. 6 Pratanjem oslobaa sebe ( Duhovno zdravlje br. 10 ) Traiti smisao znai ii za dobrim ( Duhovno zdravlje br. 9 ) Nikada se ne zaustavljaj na tekim dogaajima ( Duhovno zdravlje br. 11 ) Uzgoji u sebi nadu ( Duhovno zdravlje br. 17 )

58

25. OZDRAVITI SVOJU SLIKU BOGA ovjek je danas suoen sa bezbrojnim spoznajama , neodluan je i nesiguran. Trai, moli ali mu molitve nisu usliane, pa ostaje razoaran. Ne zna to da ini. Gdje je Bog i kako mu prii. Mnogi se pak od Boga skrivaju jer u sebi nose sliku Boga kao strogog sudca koji samo od njih neto trai i osuuje ih za neuinjeno. Boje ga se i najradije bi Ga zanijekali. Sve to se protivi ovjekovoj dubokoj spoznaji i enji za Bogom kojega ovjek poznaje od zaea i zato je negacija Boga, ovjekova najvea muka i patnja. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bog je ovjekovo temeljno iskustvo i svijest ( Duhovno zdravlje br. 23 ) Dobrota, ljubav, ljepota, to je tvoj Bog ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Srcem spoznaj istinu ( Duhovno zdravlje br. 2 ) ista savjest ini tvoj ivot smislenim ( Duhovno zdravlje br. 4 ) Boja ljubav je tvoje vrhunsko dobro ( Duhovno zdravlje br. 6 ) Bog je jedini put u smisao ( Duhovno zdravlje br 9 )

26. ALOVANJE Gubitak svojih najbliih, mnogi prihvate kao teku ivotnu tragediju iz koje kao da vie nikada nemaju pravo izai. Prepuste se alovanju, fiksiraju se samo na to stanje tuge i za njih jednostavno ne postoji budunost. Ponekad imaju i osjeaje neke krivnje to dodatno oteava njihovu patnju. Oni koji su ostali ivjeti pored njih, u takvim situacijama se najee smatraju suvinima, odbaenima, neprihvaenima, pa tako i njihov ivot vie nema smisla. alovanje je prirodna i normalna reakcija ljudi koja nastaje nakon odreene ivotne tragedije, no za sve postoji odreeno vrijeme , pa tako i za to. Ono nikako ne moe ii u beskonanost, jer time ugroavamo ivot sebi i svima oko sebe, a tim stanjem svakako tetimo i pokojniku koji se na taj nain ne moe se smiriti. Zato je jako vano biti realan, shvatiti da se pokojnik preselio u vjenost, da se oslobodio svih ovozemaljskih patnji, da ga moramo otpustiti iz svoga srca kako bi mogao uivati spokoj i nastaviti svoj razvoj u duhovnom svijetu u koji je preao. Mi moramo nastaviti ivjeti svjesni da emo se i mi jednog dana , kada za to doe vrijeme, preseliti u vjenost, no do tada ovjek treba biti odgovoran kako za sebe, tako i za one oko sebe. ivot je dar koji treba potivati . Nitko nije ovdje sluajno. Svakoga je Stvoritelj pozvao u ivot sa svrhom i ciljem. Zato je na taj poziv potrebno dati svoj odgovor, i proivjeti ovaj ivot najbolje to moe. Okreni se ivotu, dobroti, ljubavi, zdravlju, tako e tvoj ivot unato svemu biti ispunjen i plodonosan . Kao takav pomoi e i blinjima da svoj ivot usmjere u pravom smjeru, a pokojniku e osigurati spokoj.

59 Posredovanje duhovnog zdravlja: 1. Istina e te osloboditi pretjeranog alovanja ( Duhovno zdravlje br. 2 ) 2. Kad ue u dobrotu, lijei svoje psihofizike slabosti ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 3. Kajanje i pratanje, oslobodit e te krivnje i uvesti u slobodu ( Duhovno zdravlje br. 10) 4. Moralno djelo brie svaku krivnju ( Duhovno zdravlje br 15 ) 5. ivot uvijek ima smisla ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 6. Nada je duhovna snaga za pogled u budunost ( Duhovni lijek br. 17 ) 7. Kreativnost i rad ovjeka oplemenjuju ( Duhovno zdravlje br. 11) 8. Zahvaljivati znai otpustiti zlo i gledati ivot drugim oima ( Duhovno zdravlje br.26 )

27. POSTABORTIVNE

PATNJE

Neostvareno majinstvo kod ene izaziva velike duhovne patnje, ak i onda kada pobaaj nije nasilno poinjen, ve se radi o spontanom pobaaju. Osjeaj odreene krivice gotovo je uvijek prisutan, pa zbog grinje savjesti takve osobe postaju potitene, alosne, nesigurne, gube smisao i esto zapadaju u depresiju. Takvo stanje moemo gledati kao stanje odreenog alovanja koje ovjeka razara i potrebno ga je ovjeku to prije razjasniti. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Vano je znati da Stvoritelj oprata sve ono za to se pokajemo ( Duhovno zdravlje br. 23 ) 2. Jedna Ljubav je uvijek uz tebe ( Duhovno zdravlje br.6 ) 3. Kad ue u dobrotu bitka, susrest e Stvoritelja Duhovno zdravlje br.1 ) 4. Otkrij svoju osobnost i vrati joj dostojanstvo ( Duhovno zdravlje br.16 ) 5. Kajanje te oslobaa svake krivice ( Duhovno zdravlje br.10 ) 6. Nai smisao znai gledati u dobro u radost ( Duhovno zdravlje br.9 )

60 28. ANOREKSIJA I BULIMIJA Anoreksija i bulimija su bolesti koje najee imaju uzrok u duhovnoj dui ovjeka. Najee su to posljedice stanja koje duh registrira kao nedostatak ljubavi, nedostatak potrebne zauzetosti za osobu, traenje od osobe ono to nisu njezine mogunosti . Svakako da je kod tih stanja osoba ranjena i ona pati na svim svojim razinama. Takve osobe ne mogu prihvatiti sebe takve kakve jesu, ne mogu prihvatiti ivot i situacije u koje ulaze i sve to postaje neka vrsta elje za samounitenjem. Povlae se u sebe, ne ele ni s kim komunicirati jer ih njihove primjedbe bole i uz sve to imaju jedan veliki osjeaj krivice koja razara njihovu duu. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trai misao koja je ba tebe takvu osmislila ( Duhovno zdravlje br. 1 ) Stvoritelj uiva ba u tebi takvome i vraa ti dostojanstvo ( Duhovno zdravlje br. 16 ) Ljubav je Onaj koji je uvijek na mojoj strani ( Duhovno zdravlje br. 6 ) Opratanjem se ovjek okree k sebi i sebi pomae ( Duhovno zdravlje br.10 ) Rad i kreativnost odnose svaki besmisao ( Duhovno zdravlje br.11 ) Kad si sabran ti si nov ovjek ( Duhovno zdravlje br 12 ) Postani zdrav u temelju svoga bia, misli i izgovaraj samo pozitivne rijei ( Duhovno zdravlje 13, 14 ) 8. Nada je vrhunski duh, motivacija, razvijaj u sebi nadu ( Duhovno zdravlje br.17 )

29. TRAUMATIZIRANA DJECA Djeca mogu biti traumatizirana od zaea u koliko su neeljena ili je majka proivljavala neke teke ivotne situacije. Isto tako ih mogu traumatizirati nesreeni odnosi u obitelji, neke teko proivljene situacije u vrtiima, koli, ili na nekom drugom mjestu. Takva djeca su nemirna, plaljiva, straljiva, nesigurna, agresivna, bolesna. Ako su djeca mala da ne mogu sami biti hagiopacijenti, onda je mogue da i roditelji kod kue u duhu alju djetetu poruke ljubavi i prihvaanja i tako potaknu duh djeteta da se aktivira, da upija tu dobrotu i ljubav i tako ojaa svoj duh i oslobodi se patnje. Kad dijete spava, neka roditelji stave ruku na djetetovu glavu i neka mu govore rijei vrednovanja djeteta: - Tvoji roditelji te ljube ! - Ti si ljubljeno dijete i svoga Stvoritelja! - Ne ljutimo se na tvoj pla i agresivnost! - Mi te prihvaamo i razumijemo, svjesni smo da treba nau panju i ljubav ! - Ne boj se, sve e biti dobro! - Zahvaljivati Stvoritelju za dijete i sve okolnosti Ako je dijete bolesno, ne gledati ga kao bolesnika i patnika, ve s vjerom gledati u njegovo zdravlje i govoriti:

61 Ne boj se, ti moe biti zdrav! Tvoje stanice se mogu regenerirati i uiniti te zdravim! Mi te ve vidimo zdravim i radosnim! Mi te ljubimo i tvoj Stvoritelj te ljubi! Ne boj se, sve e biti dobro! Zahvaljivati za dijete i za bolest, jer Stvoritelj moe sve okrenuti na dobro. On najbolje zna zato je neto tako kako jest. Mi ne znamo, ali On zna, zato mu s povjerenjem predajmo svoje dijete, jer ono je Njegovo dijete . On je sama dobrota i ljubav i zato je sve to se dogaa, za neko vee dobro koje mi ne moemo spoznati jer je naa spoznaja ograniena.

30.

AKO NETKO NE ELI OZDRAVITI

U nekim tekim ivotnim situacijama, kada su izgubili svoje najblie ili kada ih zahvati neka teka bolest, ljudi esto zapadaju u rezignaciju i nije im vie stalo do njih samih, do njihova zdravlja, pa esto ni do ivota. Na duhovnoj razini i njima se moe pomoi. Nema beznadnih sluajeva. Kada si ti otvoren duhu, ti si djelotvoran duh, ti si ljubav koja ga u duhu grli, ti si svjetlo koje osvjetljava njegovu tamu, ti si nada koja ga treba obuzeti i potisnuti u njemu tjeskobu i nemo! U duhu gledaj tu osobu, moe izgovoriti i njeno ime. Gledaj je s ljubavlju i suuti! Reci: Od srca ti opratam to si takav, razumijem te , znam da si slab, nepovjerljiv, nesiguran, oajan! Oprosti i ti meni to se premalo trudim! Ljubim te i alim to pati! elim da ivi, opratam ti! Lijepo je to postoji! Ne boj se bit e dobro! Zahvaljivati Stvoritelju za tu osobu ! 31. PSIHIKE BOLESTI ovjek nije ovjek po tome to ima psihu i tijelo. Njegova psihosomatska dimenzija proeta je duhom. To je ovjekova duhovna dimenzija, duhovna dua. S toga je ovjek uvijek cjelina psihosomatske i duhovne dimenzije. Zato kad se razboli na bilo kojem dijelu, uvijek pati itav ovjek. U ovjekovoj duhovnoj dimenziji nalazi se njegova osoba, a ona u sebi okuplja njegovu savjest, intelekt, karakter, slobodnu volju ovjek je dakle, prvenstveno osoba. Kad je njegova osoba na bilo koji nain poniena, odbaena, ne ljubljena, ranjena, pati ovjek, pati na onoj razini na kojoj je on specifino ovjek. Kako smo ve rekli da je ovjek uvijek cjelina psihosomatske i duhovne dimenzije, ranjenost njegove osobe zahvaa i njegovu psihofiziku dimenziju. 62

Te patnje ponajprije se odraavaju kroz psihu ovjeka jer su na njegovoj psihikoj razini njegove emocije, osjeaji, njegovi doivljaji. Tako se ranjenosti duhovne due ovjeka prvenstveno odraavaju kroz njegove teke osjeaje i ranjene emocije. S druge pak strane, ovjekova psiha ima svoju zakonitost, po kojoj ona ovjeku doputa da se ljuti, mrmlja, da osuuje, pa ak i mrzi druge , to se protivi logici ovjekove njegove naravi, suprotstavlja se Stvoritelju i zakonitosti osobe u sebi. Psiha je ovjekova nia razina, ona se vrlo lako priklanja i hvata za ovozemaljsko, prolazno dobro , a time zanemaruje ono vjeno i neprolazno, to takoer moe biti uzrok tekih psihiki stanja. Takva stanja u ovjeku mogu promijeniti i njegovu fiziologiju pa tako dolazi do tekih psihikih poremeaja. Izlaz iz svih, pa tako i psihikih bolesti je svakako jaanje ovjekove duhovne dimenzije, jer duh je pokreta svega, duh nadilazi ovjeka pa time i njegove psihike slabosti. Ojaati duh, okrenuti se njegovoj zakonitosti, znai osposobiti ovjeka da sakupi sve svoje snage, te na taj nain vlada sobom i svojim stanjima. Posredovanje duhovnog zdravlja : 1. Ulaskom u bitak i njegovu zakonitost, postaje cjelovito zdrav, vlada sobom ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 2. Zdravlje je odraz svijesti u kojoj ti Stvoritelje govori da si Njegov miljenik ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 3. Ljubav je duhovna snaga i sigurnost da e nadvladati sve patnje ( Duhovno zdravlje br. 6 ) 4. U krizi si samo onda kada se nisi u stanju nadati ( Duhovno zdravlje br. 17 ) 5. Imati smisao, gledati ivotni cilj, znai pobijediti sve bolesti ( Duhovno zdravlje br.9 ) 6. Pratanjem onome tko te povrijedio, sebe oslobaa zla ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 7. Ostvari svoju ivotnu zadau, otkrij svoje talente i to e te uiniti vrhunskim ovjekom ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 8. Zahvaljivanje za sva teka stanja pomoi e ti da ih sagleda u novom svijetlu ( Duhovno zdravlje br. 26 )

32. AUTIZAM Autizam je stanje potpunog povlaenja u sebe. Mnogi za autiste kau da su to osobe koje imaju '' prekomjerno razvijen fantastinosanjalaki unutarnji ivot''. Bez obzira da li ovjek bio otvoren prema vanjskom svijetu ili okrenut vie sebi, on ima duh, koji sve registrira, oni razumiju srcem. I ako nam se ini da nas te osobe uope ne doivljavaju, vrlo je vano biti uz njih, pokazivati im da su nam vane, vrijedne, da ih ljubimo. Potrebno im je stalno govoriti jer oni to razumiju i to se upisuje u njihove ''arhive '' iako to ne pokazuju. Od ovjeka nikad ne treba odustati, potrebno je stalno biti uz njega kako bi zadobio sigurnost i povjerenje, kako bi ljubav kao duhovna snaga, pokrenula to neto duboko skriveno i potisnuto u takvim osobama, i oslobaala ih te vrste njihove zarobljenosti. 63

Posredovanje duhovnog zdravlja: 1. Ljubav je spoznaja da si nekome dragocjen ( Duhovno zdravlje br.6 ) 2. Ulazak u dobrotu, bitak daje originalnost tvoje osobe ( Duhovno zdravlje br. 1 ) 3. Stvoritelj je dao dostojanstvo tvojoj osobi, dragocjen si ba takav ( Duhovno zdravlje br. 16 ) 4. ivot uvije ima smisla ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 5. Svaki ovjek pozvan je u ivot sa svrhom i ciljem ( Duhovno zdravlje br 11 ) 6. Nada je motivacija kojom odbacuje sve negativnosti ( Duhovno zdravlje br.17 ) 7. Duh je iznad vremena, im misli i govori dobro, ti si vjean ( Duhovno zdravlje br. 13, 14 ) 8. Zahvaljivanjem proslavljamo Stvoritelja i Njegov naum ( Duhovno zdravlje br. 26) 33. SHIZOFRENIJA I shizofrenija svakako ima svoje uzroke u duhovnom podruju ovjeka. Psihijatrija nije u mogunosti staviti shizofreniju u neke okvire i ne nalazi adekvatno izljeenje. Iz iskustva je vidljivo da ljudi u nekom periodu svoga ivota, zbog tekih ivotnih situacija , upadanja u oaj, u stanja koja ih vode u potpuni besmisao i kao takvi, potpuno rastrojeni, bez vizije odvojeni od ivotnih vrjednota , u potpunosti ugroavaju ono to ih ini ovjekom, ugroavaju svoju osobu, svoje JA. Autori djela ''SQ'' Duhovna inteligencija, Zohar i Marschall, smatraju da je shizofrenija tipina bolest koja proizlazi iz kronino niske duhovne inteligencije. Uz psiholoke komponente oni smatraju da su se te osobe otkinule od svoga sredita, odvojile od sebe , od Stvoritelja i drugih ljudi. Nadalje smatraju da je to stanje potpune rascjepkanosti osobe, dok je duhovno zdravlje cjelovitost, stanje koje ovjeka uvodi u sabranost koja mu omoguuje protok duhovne inteligencije. ovjek mora ui u sabranost , navode autori kako bi se mogao susresti sa sobom i sjetiti se tko je, od kuda je i kamo odlazi smru. Duboka osobnost je uvijek uz nas, kau autori i zato je upravo ta spoznaja poetak procesa ozdravljanja. Hagioterpijska iskustva sa osobama koje pate od shizofrenije su takva da ih je mogue odravati pod kontrolom, da je pored te duhovne patnje mogue funkcionirati i mati odreenu kvalitetu ivota. Posredovanje duhovnog zdravlja: 1. Spoznati sebe , znai spoznati duhovnu dimenziju ovjeka ( Duhovno zdravlje br. 25 kognitivna i aksioloka ) 3. ovjekova drama zapoinje onda kada nema odgovor na pitanje : tko sam ja? 4. Vano je sabrati svoje misli kako bi one aktivirale duh ( Duhovno zdravlje br. 1) 5. Istina e te uiniti cjelovitim ( Duhovno zdravlje br. 2 ) 6. Sabrati se znai poeti razmiljati, postati mudar ( Duhovno zdravlje br.12) 7. Samo osmiljen ivot ima smisla ( Duhovno zdravlje br. 9 ) 8. ovjek uvijek moe biti kreativan a to mu daje smisao ( Duhovno zdravlje br. 11 ) 9. Dobre i moralne navike osposobljavaju nas za noenje sa ivotnim problemi ( Duhovno zdravlje br. 19 ) 10. Nada je uvijek sigurnost da e uspjeti ( Duhovno zdravlje br. 17 ) 64

34. SIMPTOMATSKE BOLESTI Medicinski antropolog dr. A. Jores , smatra da su 70% bolesti specifino ljudske bolesti , a to su one koje imaju uzrok u duhovnom podruju ovjeka, a odraavaju se na tijelu i psihi. Zovemo ih simptomatskim bolestima. Mnogi lijenici danas stoje pred injenicom da ovjek silno pati, ima velike bolove, simptome raznih bolesti, a nalazi ne pokazuju takvo stanje? Uzrok takvih stanja, danas to znamo istraujui duhovnu dimenziju ovjeka, lei upravo u patologiji njegove duhovne stvarnosti.. ovjek je ovjek samo po svojoj duhovnoj dimenziji i u njoj moe imati velike ranjenosti koje zahvaaju i ovjekovu psihofiziku dimenziju, jer je ovjek uvijek cjelina duha i tijela. Tako on ne moe biti bolestan na jednoj razini a da ta bolest ne zahvati itavog ovjeka. ovjek ponekad dugo u sebi nosi svoju patnju, ne zna kako da se je oslobodi, potiskuje ju a ona ga razara. Tek kada duboko zahvati i tijelo i psihu, ovjek odlazi k lijeniku traiti pomo. injenica je da medicina ovjeka u njegovom ovjetvu, ne moe izlijeiti. Ona mu pomae raznim intervencijama na njegovim organima, daje mu razne medikamente za smanjenje bolova, za smirenje psihe, ali ovjek i dalje pati. esto puta nikakve kombinacije analgetika nisu u mogunosti smanjiti njegove bolove, a da ne govorimo o tome da medicina ovjeka uope ne moe osloboditi njegovih strahova, tjeskoba, nepovjerenja, njegova besmisla, oaja, koja stanja u svakom sluaju pogoravaju stanje svake druge psihofizike bolesti. Zdravlje je ovjekova iskonska funkcionalnost. Zdrava duhovna dua ovjeka moe donijeti zdravlje ili drati pod kontrolom i najteu psihofiziku bolest. Svaka simptomatska bolest ima sviju dublju pozadinu u duhovnom podruju i duhovni lijekovi se koriste prema simptomima duhovne patnje. Ipak ba svakom je potrebna spoznaja, svijest o njemu samome, o svrsi njegova ivota i onome to ga u ivotu moe izgraivati ili razarati, tim vie to je svaki ovjek odgovoran za svoj ivot i sukreator je svoje sudbine. Duhovno zdravlje koja e pomoi svakom ovjeku : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Upoznati temeljnu stvarnost ovjeka ( Duhovno zdravlje br.24 ) Ozdraviti u sebi sliku svoga Stvoritelja ( Duhovno zdravlje br.23 ) Okrenuti se dobroti bitka ( Duhovno zdravlje br.1 ) Stati uz bezuvjetnu ljubav ( Duhovno zdravlje br.6 ) Vratiti dostojanstvo svoje osobe ( Duhovno zdravlje br.16 ) ivjeti po svojoj savjesti ( Duhovno zdravlje br.4 ) Uvijek biti spreman na opratanje i kajanje jer to ovjeka spaava od razaranja ( Duhovno zdravlje br. 10 ) 8. Vjebati dobre i moralne navike ( Duhovno zdravlje br 19 ) 9. Oplemenjivat se radom i kreativnou ( Duhovno zdravlje br.11 ) 10. Nauiti za sve zahvaljivati ( Duhovno zdravlje br. 26 ) 65

35.

MALIGNE BOLESTI

Maligne bolesti su za ovjeka teka i bolna stvarnost. One mogu biti potpuno razarajue, pa su za ovjeka vrlo stresne. Ljudi s malignim bolestima su esto potpuno obeshrabreni i beznadni. Najee smatraju da su maligne bolesti smrtonosne, da ih ekaju teke muke , veliki bolovi, dugotrajno umiranje. Mnogi lijenici koji se bave znanstvenim istraivanjima stoje na stanovitu da maligne bolesti imaju uzrok u ovjekovom duhovnom podruju, pa je stoga razumljivo da se i u hagioterapiji bavimo takvim bolesnicima. Ako sagledamo injenicu da je ovjekova duhovna dimenzija njegova najjaa snaga, da je ona u svakoj naoj stanici, onda je razumljivo da mi moemo utjecati na svaku svoju stanicu i snagom svoga duha potaknuti svoje razorene stanice da se regeneriraju. Posredovanje duhovnog zdravlja: 1. Potivanjem zakonitosti duhovne dimenzije ozdravlja na svim razinama ( Duhovno zdravlje br. 25 ( kognitivna i aksioloka spoznaja) 2. Ozdravi u sebi sliku ovjeka ( Duhovno zdravlje br. 24 ) 3. Mrnja prema nekome je esto uzrok maligne bolesti ( Duhovno zdravlje br.10 ) 4. ovjek koji ivi po svojoj savjesti je zdrav ( Duhovno zdravlje br. 4 ) 5. Okreni se dobru i upisuj to u svaku svoju stanicu ( Duhovno zdravlje br.1 ) 6. Kreativnost ti daje nove vizije ivota ( Duhovno zdravlje br.11 ) 7. Naui se u sabranosti gledati dale, iznad bolesti ( Duhovno zdravlje br. 12 ) 8. Nada je sigurnost da e uspjeti ( Duhovno zdravlje br.17 ) 9. Vano je nauiti izgovarati dobre i pozitivne rijei ( Duhovno zdravlje br.20 ) 10. Zahvaljivati , znai prihvatiti s vjerom svaku ivotnu situaciju ( Duhovno zdravlje br. 26 ).

66

KORITENA

LITERATURA

Amen, D.G., Amen, D.G., Arias, J., Collins, F., Frankl, V., Frankl. V., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Ivani, T., Jores, A., Lipton, B.,

LIJEENJE HARDWAREA DUE, VBZ, Zagreb 2002. KAKO RADI VA MOZAK , Biblioteka 21, Zagreb, 2oo1. BOG U KOJEGA NE VJERUJEM, Betina , 2005. BOJI JEZIK , Biblioteka indigo, Zagreb, 2008. BOG PODSVIJESTI, Kranska sadanjost, Zagreb. 1985. PATNJA ZBOG BESMISLENA IVOTA, UPT, akovo 1998. I, II, III, MEUNARODNI STUDIJ HAGIOTERAPIJE , Zagreb, 2009, 2010, 2011. GOSPODINE NAUI NAS MOLITI, emisije na HKR-u DIJAGNOZA DUE I HAGIOTERAPIJA, Teovizija, Zagreb, 2006. OTKRIE DUHOVNE TERAPIJE, Teovizija, Zagreb, 1998. DUHOVNO POMOI OVJEKU, Teovizija, Zagreb, 2008. TKO JE OVJEK , Teovizija, Zagreb, 2001. TKO JE BOG, Teovizija, Zagreb, 2000. HAGIOTERAPIJA PTSP a, Teovizija, Zagreb, 2009. AKO OPROSTI, Teovizija, Zagreb, 2000. HAGIOTERAPIJSKA ANTROPOLOGIJA, Teovizija, Zagreb, 2010. OVJEK I NJEGOVA BOLEST, Oko tri u jutro, Zagreb, 1998. BIOLOGIJA VJEROVANJA, TELEdisk, 2007.

Lipton, B. i Bhaerman, S., SPONTANA EVOLUCIJA, TELEdisk, 2010.

67