You are on page 1of 2

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

10 I 2012 ======================================================================================
co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerw i komentatorw

========================================================================================== Mojesz prowadzi ydw przez pustyni przez 40 Poowy tygodnia Ogosili lat, wyglda na to, e Tusk chce i w jego lady. Poowy kolejne cuda Cigle idziemy ku dobrobytowi od 1989 r. 6 stycz- tygodnia

nia trzech magw Donald, Micha i Vincent ogosio Polakom kolejne cuda, tym razem Dugookresow Strategi Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoci. Czy wystarczy wdowich groszy? rzej Magowie w grudniu 2011 r. dobr nowin dali do konsultacji spoecznych i resortowych, jak wzorowi komunici z dowcipu: przyszli ze wschodu, gwiazda ich prowadzia i pchali si do obu. W Ewangelii mona sprawdzi, e prawdziwi mdrcy nie przyszli do obu, lecz do Tego, ktry w nim lea. Przyszli z darami, a nie po dary i zostawili zoto! Niczego nie zabrali! Przebieracy, trzech magw Donald, Micha i Vincent przyszli zabra, obiecujc baatmutnie, e w 2030 roku oddadz. Co nam chc zabra ju w 2012 roku? List Vincenta do unijnego komisarza ds. gospodarczych Olli Rehna: Polska pozostaje zdeterminowana do kontynuowania planu konsolidacji sektora finansw publicznych, dlatego podejmuje dodatkowe kroki. Jako gwne rdo dodatkowych dochodw budetu w 2012 r. Rostowski wskaza podwyk o 2 pkt proc. (do 6,5 proc.) skadki rentowej paconej przez pracodawcw, ktrej skutki bd widoczne ju od lutego br. Da to dodatkowe 6 mld z w 2012 r. i kolejne 1,6 mld z w 2013 r. 1,8 mld z w 2012 r. (2,2 mld z w 2013 r.) przyniesie wprowadzenie podatku od wydobywanej miedzi i srebra, a dywidendy 8,15 mld z. Zamroenie funduszu pac w wikszoci urzdw, ograniczenie zasiku pogrzebowego, wzrost stawek VAT, wprowadzenie kas fiskalnych u lekarzy i prawnikw. Zapowiadane przez premiera Donalda Tuska zmiany podatkowe dotyczce m.in. ulgi na dzieci, ktre zaczn obowizywa w 2013 r., oraz wyduenie wieku emerytalnego dla kobiet i mczyzn do 67. roku ycia. Wdowom magowie proponuj y sam aob po mu duej o 5 lat. Jak im si to uda, to bd kolejne cuda. W awanturze o ustaw refundacyjn emocje signy ju zenitu, ale wiedza spoeczestwa, o co w niej chodzi, jest nad wyraz nika. Partia rzdzca zachowuje si tak, jakby to bya tylko sprawa ministra zdrowia i zbuntowanych lekarzy. Kolejna awantura wybuchnie o kwotow indeksacj emerytur, te same 71 z dostanie rolnik i osoba, ktra pracowaa 40 lat pacc na ZUS, wic teraz wiadczenie ma wysze. Tak wic trzech magw za pienidze zaoszczdzone na wdowach i przedwczesnych emerytach, tudzie dzieciach obskubanych z zasikw i w droych ubrankach obiecuje nam Eldorado w 2030 r. Wdw powinno przyby, eby nasypa do budetu, bo 5 mld Biekowska ma w rozumie ale nie kasie. Szefowa resortu rozwoju regionalnego zapowiadaa , e nawet jeli Bruksela nie zgodzi si na postulowane przez Polsk zmiany, to za dwa lata polski rzd ponownie si do niej zwrci o przeniesienie niewykorzystanych funduszy UE z projektw kolejowych na drogowe. Nie bdzie nam UE rzdzi! Nie chcemy kolei, chcemy autostrady i ju, a jak nie, to nie, nie potrzebujemy tych 5 mld, mamy wdowy!

77

olejny element pakietu oszczdnociowego rzdu, zwany ustaw refundacyjn spowodowa niezrozumiae oburzenie ludzi i opozycji. Niezrozumiae, bo to wszystko dla naszego dobra. Dodatkowo bdzie mona w ten sposb zdobyte pienidze przekaza na upadajce suby zdrowia w eurolandzie. Ponadto, efektem ubocznym bdzie zmniejszenie populacji w kraju o ludzi biednych i schorowanych co da dodatkowe oszczdnoci, gdy nie trzeba bdzie wicej ich leczy. Przy okazji zmniejsz si kolejki w przychodniach, dziki czemu modzi wyksztaceni bd mieli wikszy komfort leczenia. Na kredyt oczywicie. Dla mnie niezrozumiae w caej tej historii jest to co robi PIS. Skutecznym adresatem wotum nieufnoci s Tusk z Pawlakiem, a nie podrzdny dziaacz-karierowicz. Jeszcze raz powtrz: za to wszystko odpowiadaj Tusk i Pawlak! W cieniu zdrowotnoci zdylimy zaobserwowa zmiany w MSW: usunicie komendanta policji i wiceministra z jednoczesnym wychwalaniem ich kompetencji. Niejaki Poliszynel twierdzi, e to cd. podziau ministerstwa SW (m.in. usuwanie ludzi Schetyny) i wzmacnianie Tuska (Cichocki robi tu za Arukowicza). Efektem finalnym ma by podporzdkowanie ABW. Celem jest osignicie tego co mia kiedy Kiszczak. Premier wida przewiduje, e bdzie mu to potrzebne... Kolejn spraw w cieniu zdrowotnoci jest decyzja Krajowej Rady Zaprzyjanionych Mediw o nieprzyznaniu koncesji telewizji Trwam na ostatnim multipleksie. Eliminacja teje telewizji jest z punktu widzenia wadzy zrozumiaa, wszak Tusk chce mie rwnie to co mia Jaruzelski. Poza tym przyznano koncesje swoim i po prostu nie byo ju miejsca. Efektem ubocznym jest oferta programowa: modym wyksztaconym siedzcym nad grilem z piwem w rku musi przygrywa disco polo. eby nie syszeli niczego innego... Tydzie wieczy... zdrowie. Ot jak co roku moemy obserwowa reklam salonowej hucpy charytatywnej zwanej Orkiestr, ktrej celem jest wydawanie gwnie publicznych pienidzy na publiczne zobowizania. Mare pobiera acuszek organizatorw, a wiele postaci polityki krajowej i lokalnej przyprawia sobie wawrzyny szlachetnych darczycw. C, warto raz do roku poczu si szlachetnie. Tak w cieniu zdrowotnoci... tu.rybak, 07/01/2012 http://blogmedia24.pl/node/54761

Wracajc do Eldorada, to w 2030 r.: Procesy demograficzne, ktre bd zachodziy w najbliszych dekadach, pozwol zwiksza nakady na edukacj per capita. Wynika bdzie to z tego, e o 30 proc. zmniejszy si liczba odbiorcw tych usug. Nie tylko na edukacje, a sub zdrowia te. Cz wdw nie speni pokadanych w nich nadziei i zamiast da do budetu, dostanie zmniejszony zasiek pogrzebowy. Swoj drog - tu te jest pole do oszczdnoci - jak nie bdzie ubezpieczona, to nie nabdzie praw do pochwku. Planowane jest kontynuowanie tworzenia nowych miejsc wczesnej edukacji oraz opieki a take zwikszenie nacisku na ksztacenie oglnych kompetencji spoecznych i zawodowych takich jak odpowiedzialno, rzetelno, dokadno. Polska w mniejszym stopniu ni inne kraje regionu wykorzystuje polityk podatkow jako narzdzie modernizacji zachcajce do akumulacji kapitau i pracy. Co oznacza wzrost podatkw porednich (VAT, akcyza, podatki i opaty ekologiczne). Uruchomienie do 2030 r. dwch elektrowni jdrowych o cznej mocy 6000 MW netto, rozbudowa pocze gazocigowych z systemami niemieckimi, a na osi pnoc-poudnie. Do 2030r. czas dojazdu do miasta wojewdzkiego ma wynosi maks. 60 min. Do 2015 r. podstawowym zadaniem pastwa bdzie cyfryzacja. Ufff !!! Byle tylko doy ! Maryla, 06/01/2012 http://blogmedia24.pl/node/54754

To to

nie baagan, oszczdnoci

Minister (od zdrowia) Arukowicz w TVN24: Tu jest pewne niezrozumienie i postaram si to wyjani. Tyle mia nam do powiedzenia ws. rzdowego rozwizania dotyczcego recept. I niezgody lekarzy na weryfikacj wanoci ubezpiecze.

Recepty refundowane Do napisania tej notki skoni mnie artyku Joanny Lichockiej z Gazewiadoma intryga ty Polskiej Codziennie (4.01) p.t. Tuska i Kopacz? Tusk nie Arukowicz. Autorka

oda, e chodzi wycznie o emocje, lekarze i aptekarze protestuj przedwczenie, bo jeszcze nie usiedli do dyskusji. Czy te debaty. Gdyby nie moja wrodzona elegancja, musiabym takiego ministra okreli grubym sowem.

stwierdza, e prawdziwym winowajc chaosu wywoanego nowymi zasadami refundacji lekw jest premier Donald Tusk. Ma ona, rzecz jasna, racj, ale traktuje to wszystko jako przejaw nieudolnoci i arogancji wadzy, podczas gdy ja sdz, i chodzi tu o wiadomie zaplanowan intryg. rzypomnijmy, e ustawa o refundacji lekw zostaa uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta w maju 2011 roku. Wtedy nie bya ona przedmiotem szczeglnego zainteresowania ani ze strony mediw, ani opozycji. Protestoway tylko izby lekarskie. Potem przez prawie p roku nic w tej sprawie si nie dziao, przynajmniej publicznie. 16 listopada opublikowano pierwsz wersj listy lekw refundowanych. Chwalono j pocztkowo, jako majc przynie 211 milionw zotych oszczdnoci. Arukowicz nie mg mie z ni nic wsplnego, gdy rzd Tuska powoano dopiero 18 listopada. Mona by zego zdania o Ministerstwie Zdrowia, ale nie przesadzajmy, nie pracuj tam wycznie idioci. Urzdnicy NIE mogli nie wiedzie, e brak na licie n.p. paskw do glukometrw MUSI wywoa gone protesty spoeczne. To by adunek wybuchowy z opnionym zaponem podoony przez minister Kopacz na polecenie Tuska. Po co byo to premierowi potrzebne? Odpalajc t min w drugiej poowie grudnia osign on kilka celw. Na pierwszy zwrcia uwag Joanna Lichocka piszc : Skutek jest taki, e pacjenci, lekarze i aptekarze to w tej chwili wrogo do siebie nastawione grupy spoeczne. I o to wanie chodzi mamy by podzieleni i maj w nas buzowa negatywne emocje kierowane do siebie nawzajem, nie do rzdu, a nie daj Boe, do grajcego w pik premiera.. Drugim, byo przeczoganie zbyt inteligentnego i byskotliwego Arukowicza i pokazanie mu jego miejsca w szeregu. Trzecim za i moe najwaniejszym okazao si przykrycie w mediach sprawy zamiatania pod dywan zaduenia Polski oraz podwyek cen wszystkiego z pocztkiem 2012 roku. Przeprowadzajc ten plan Tusk dal te zarobi zaprzyjanionemu biznesmenowi Ryszardowi Krauze. Dziwnym trafem kupi on akcje firmy Bioton, producenta jedynej refundowanej insuliny na dzie przed ogoszeniem listy lekw refundowanych. Pisze o tym dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. W cytowanym wyej artykule Joanna Lichocka zwrcia te uwag na dziwne postpowanie PiS. Pisze: PiS, zapowiadajc wniosek o dymisj Arukowicza, wpisa si chcc nie chcc w t taktyk, ktra moe tylko cieszy propagandystw Tuska. Znw uwaga opinii publicznej odwrcona jest od osoby, ktra faktycznie odpowiada za nieudolno i ignorancj wadzy tak jakby i opozycja stawiaa Donalda Tuska niejako ponad tym problemem. Oczywicie wniosek o odwoanie ministra bdzie zapewne tak samo nieskuteczny, jak i skadanie wotum nieufnoci wobec szefa rzdu. Niemniej jeli ju da dymisji, to szefa rzdu. Pokazaoby to opinii publicznej waciwego sprawc kopotw obywateli.. To prawda, Arukow icz peni tu niewdziczn rol koza ofiarnego, podobnie jak lekarze, i koncerny farmaceutyczne, ktrym Tusk publicznie urga, pragnc odwrci uwag od siebie. Opozycja zachowuje si tak, jakby tego nie rozumiaa. elig, 04/01/2012 http://blogmedia24.pl/node/54704

Rzdzcy (PO z Tuskiem i PSL z Pawlakiem) zdecydowali o tym grubo przed wakacjami. Wtedy mieli, zdaje si, czas na dialog. Teraz niech Tusk i Pawak podebatuj z Arukowiczem. Wadza nasza zaapelowaa o wybr takich aptekarzy, ktrzy s ludzcy, Tusk dodatkowo pogrozi lekarzom. Winni zostali wskazani: koncerny farmaceutyczne, aptekarze i lekarze. Sztandarowa reforma Tuska i Pawlaka, zapowiadana ju wczeniej przez posank Sawick (PO, apwki), podpisana przez Komorowskiego (PO, d. UD, UW, SKL, AWS, PO), a firmowana nazwiskiem Kopacz (PO, znana anatomopatoloka spod Smoleska) polega na oszczdzaniu. Zabieg z list refundacyjn ma oszczdzi okoo 1 miliarda. Weryfikacje ubezpiecze maj zatka luki w systemie, przez ktre wyciekaj pienidze. Nieuprawnieni i przestpcy wyudzaj - wedug NFZ - ok. 3 mld z. Rozumiem, e zaoszczdzone miliardy bdziemy mogli przesa potrzebujcym politykom i szefom bankw z Woch, Francji i Niemiec. W tej nerwowej atmosferze znacznie im wzrosy koszty leczenia... Krtko mwic, tu nie chodzi o adne zamieszanie czy baagan w subie zdrowia. Mamy do czynienia z prost, niezapowiadan w expos oszczdnoci. To z reguy nie dotyczy wyborcw PO, wic i opr mediw bdzie krtki. A cay baagan, to miem twierdzi dziaanie celowe, przykrywajce prawdziwe powody wprowadzonych zmian. atwiej premierowi przeprosi za pewne niedocignicia ni przyzna si do prawdziwych intencji... tu.rybak, 02/01/2012 http://blogmedia24.pl/node/54667

=========================================================== umieszczono przed wejciem do biura. Godny nastpca


Tylko Donald Tusk moe by godnym nastpc Kim Dzong Ila - przekonywali w czwartek przed siedzib PO czonkowie Polskiej Partii wirw. - Miaa tu przyby delegacja z Korei Pnocnej, niestety, nie zostali wypuszczeni z kraju mwi Piotr Montowski. - Chcielimy w ich imieniu prosi o to, by Donald Tusk zosta nastpc Kim Dzong Ila. Dziki Kimowi Koreaczycy yj w skrajnej biedzie, dziki Donaldowi Tuskowi Polacy te yj w skrajnej biedzie. Happenerzy weszli do biura i wrczyli jego pracownikom zdjcie Kim Dzong Tuska, ktre jak wyjania Montowski, pokazuje, jak wielk czci darzony jest w Korei Pnocnej Tusk. - Byo to mie i sympatyczne - podsumowano akcj w biurze. - Duo przyjemniejsze, ni chwile, gdy przychodz do nas ludzie z prawdziwymi problemami, na ktre nie moemy nic poradzi. Unicorn, 03/01/2012 http://blogmedia24.pl/node/54677

appening przed siedzib Platformy Obywatelskiej przy ul. Zwierzynieckiej zorganizowa Piotr Montowski, czonek Naszoci i prezes Polskiej Partii wirw. Uczestnicy akcji przynieli ze sob dwie kartonowe tablice z napisami: Konsulat Honorowy Korei Pnocnej i Kim Dzong Tusk. Pierwsz z nich

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.