REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 2 JUJUR (REKOD EVIDENS) NAMA GURU : NORHAYATI BINTI

MOHAMAD BIL B1D1E1 1
Mengenal pasti keperluan asas manusia

KELAS: 2 JUJUR TARIKH

MATAPELAJARAN : DUNIA SAINS INSTRUMEN

EVIDENS

B2D1E1 2
Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan

B3D1E1 3
Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia

B3D2E1 4
Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan

B4D1E1 5
Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, membantu menjaga kesihatan dan membantu proses penyembuhan

B5D1E1 6
Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia.

B6D1E1 7
Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih

B6D1E2 8
Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan

B6D1E3 9 10
Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat

B1D2E1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan

tumbuhan dan haiwan lain B4D3E1 Menjelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan B4D4E1 Menjalankan aktiviti simulasi untuk menggambarkan cara haiwan bergerak TARIKH INSTRUMEN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .BIL 11 EVIDENS B1D3E1 Mengenal pasti cara haiwan membiak B2D2E1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan B2D2E2 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya B3D2E1 Menjelaskan cara haiwan bergerak B3D3E1 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan B3D4E1 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan B3D5E1 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan B4D2E1 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia.

BIL 21 22 EVIDENS B5D2E1 Menaakul kepentingan keperluan asas kepada haiwan B5D3E1 Merekod perubahan tumbesaran haiwan B5D4E1 Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan B6D1E4 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan B1D4E1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan B5D5E1 Menjalankan penyiasatan untuk menaakul tentang kepentingan air. udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan B5D6E1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar B6D1E5 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya TARIKH INSTRUMEN 23 24 25 26 27 28 29 B1D5E1 Mengenal pasti sumber cahaya 30 B3D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk membezakan keadaan terang dan gelap .

BIL 31 EVIDENS B4D5E1 Menerangkan bagaimana bayang-bayang di B5D7E1 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia B6D1E6 Mencipta permainan baying-bayang B2D3E1 Menterjemahkan manual B2D3E1 Mengenal pasti komponen set binaan B3D7E1 Memilih komponen set binaan B4D6E1 Memasang komponen set binaan B4D6E2 Melakarkan hasil binaan B5D8E1 Menceritakan hasil binaan B6D2E1 Membuka hasil binaan mengikut urutan B6D2E2 Menyimpan komponen TARIKH INSTRUMEN 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful