You are on page 1of 46

MC LC

MC LC.................................................................................................................................................................1
T VIT TT..........................................................................................................................................................2
I. TM TT D N................................................................................................................................................3
II. NGUN LC.......................................................................................................................................................8
III. BO CO HOT NG D N T CUC HP BC LN 3 N NAY.................................................9
IV. K HOCH HOT NG D N................................................................................................................25
V. BO CO TI CHNH....................................................................................................................................33
VI. KH KHN, THCH THC V KIN NGH GII QUYT.....................................................................35
VII. PH LC........................................................................................................................................................39

T VIT TT
Ban QLDA T&XD

Ban qun l d n u t v Xy dng

Ban QLDA tnh

Ban Qun l d n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh

BC

Ban ch o

B KH&T

B K hoch v u t

BTC

C quan Pht trin B

Chi cc BVMT

Chi cc Bo v mi trng

CTR

Cht thi rn

Euro

ng tin chung ca Lin minh Chu u

GPMB

Gii phng mt bng

HSDT

H s d thu

HSMT

H s mi thu

ITA

C vn K thut Quc t

KT&TC

K thut v Ti chnh

PIM

Qun l thy li c s tham gia

S KH&T

S K hoch v u t

S TN&MT

S Ti nguyn v Mi trng

TT NS&VSMTNT

Trung tm Nc sch v V sinh mi trng nng thn

UBND

y ban nhn dn

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

I. TM TT D N
Thng tin chung
Tn D n

: Cp nc v V sinh tnh Bnh nh.

Thi gian thc hin

: 60 thng.

Mc tiu chung

: Gp phn xa i gim ngho, nng cao sc kho cng ng,


ci thin iu kin v cht lng cuc sng ca ngi dn
thuc cc a bn mc tiu.

Mc tiu c th

: Nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn cc x thuc 6


huyn ca tnh Bnh nh (Ph Ct, Ph M, Tuy Phc,
Ty Sn, An Nhn v Hoi Nhn) thng qua vic cung cp
c s h tng c hiu qu v thu li v nc sch cng nh
qun l rc thi rn, bao gm tng cng nng lc, nng cao
nhn thc v cc phng thc vn hnh & bo dng.

Ngun vn u t

: Tng vn d n theo Hip nh: 8.950.000 Euro


Trong :

Lnh vc

- Vn B:

7.500.000 Euro

- Vn i ng:

1.450.000 Euro

: Cp nc v v sinh mi trng.

Cc hp phn v hot ng d kin

Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan


Tt c cc c quan lin quan chu trch nhim v quy hoch, thit k, thc hin v
qun l cc h thng cp nc nng thn v cc h thng qun l CTR ca tnh c pht
trin nng lc thng qua cc kho o to thch hp.

Hp phn B: Nng cao nhn thc


Mt chin lc c xy dng nhm nng cao nhn thc v vic s dng nc n
ung an ton v v bo v ti nguyn nc cng nh v tm quan trng ca vic bo v mi
trng vi vic ti ch, b v x l rc thi sinh hot mt cch thch hp

Hp phn C: H thng cp nc nng thn


Cc h thng cp nc nng thn t hiu qu chi ph c thit k phc v trong
c ma kh v ma ma cho 5 x ca huyn Ph Ct v 2 x ca huyn Tuy Phc. Cn h
cha Hc Mn, p trn v h thng knh mng thy li s c ci to nng cp km theo
cc phng thc vn hnh v bo dng hiu qu, m bo vn.

Hp phn D: Cc h thng x l CTR


Trn c s cc Quy hoch qun l CTR cp huyn, cc cng trnh h tng ph hp
c u t x l CTR cho 3 hoc 4 huyn mc tiu ca d n (Hoi Nhn, Ph M, Ty
Sn v/hoc An Nhn), cng vi vic thit lp cc phng thc vn hnh v bo dng thch
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

hp bao gm vic phn b vn vn hnh v bo dng cc h thng ny trong iu kin


tt.
Tm tt kt qu thc hin k t cuc hp ban ch o ln 3
1.1 Tin trin khai cc hot ng ca d n
Sau cuc hp BC d n ln 3, Ban QLDA tnh tch cc trin khai cc hp phn ca d
n theo nh k hoch c BC ph duyt cho 6 thng u nm 2011. n nay, tt c cc
hot ng c thc hin theo k hoch. Tuy nhin, c mt s iu chnh nh v tin
thc hin ca cc cng trnh u t v cc gi thu t vn thit k chi tit nh trong bng sau:
Bng 1: Tm tt kt qu thc hin d n k t cuc hp BC ln 3
Hp phn A: Xy dng nng lc
Chin lc pht trin nng lc v K hoch hnh ng pht trin nng lc
Phng php tip cn pht
trin nng lc ca d n

Cn c chin lc c BC 3 ph duyt, Ban QLDA tnh lp


k hoch hot ng c th cho ba hp phn d n: cp nc sinh
hot, thy li v qun l CTR.

Lnh o cc c quan lin


quan v cc nhm tng cng
pht trin nng lc ca ngnh

Nhu cu o to v pht trin nng lc cho cn b cc c quan lin


quan c xc nh da trn qu trnh tham vn thng xuyn v
chin lc pht trin nng lc ca d n gia Ban QLDA tnh v lnh
o cc c quan ny.
ang chun b thnh lp cc nhm pht trin nng lc ca ngnh
thc hin nhim v pht trin nng lc cho 3 hp phn d n.
B phn pht trin nng lc ca Ban QLDA tnh son tho iu
khon tham chiu tuyn chn t vn t chc cc hot ng pht trin
nng lc cho cc nhm ny; ang xc nh cc phng thc h tr v
k hoch hot ng.

Tip tc thc hin cc hot ng pht trin nng lc ca d n:


Pht trin nng lc cho hp phn thy li: H cha nc Hc Mn
Hi tho v phn tch s
tham gia ca cc c quan
thc hin pht trin PIM

D n thc hin phn tch s tham gia ca cc c quan thc hin


pht trin PIM ti tnh Bnh nh ni chung v ti a bn th im l
huyn Ph M (vi cng trnh H cha nc Hc Mn) ni ring.
Sau khi phn tch, d n t chc hi tho v phn tch s tham gia
ca cc c quan thc hin pht trin PIM trong 2 ngy.

i hc tp kinh nghim ti
Philippines

D n t chc chuyn i hc tp kinh nghim ti Philippines cng


vi hai d n khc do BTC ti tr: d n Thy li Ph M
(VIE0302211) v d n Thy li Lanh Ra (VIE0402111). Thnh
phn chuyn i gm 12 ngi.

Pht trin nng lc cho hp phn Cp nc sinh hot: Cp nc sinh hot huyn Ph Ct
Thng k cc m hnh qun
l cng trnh cp nc sinh
hot nng thn

Theo k hoch, Ban QLDA tnh s thu mt n v t vn iu tra v


cc m hnh qun l hin ang c p dng ti Vit Nam v trn th
gii. Tuy nhin, c s iu chnh i vi k hoch ny. Theo k
hoch iu chnh, Ban QLDA tnh phi hp vi TT NS&VSMTNT
tin hnh phn tch s tham gia, nh gi nng lc t chc v th ch
ca cc bn thc hin cng tc qun l, vn hnh v bo dng h
thng cp nc sinh hot huyn Ph Ct. Sau , d n s h tr TT
NS&VSMTNT tin hnh phn tch m hnh qun l cc h thng cp
nc m TT NS&VSMTNT ang p dng, cng nh iu tra v cc
m hnh qun l khc hin ang c p dng ti Vit Nam v trn
th gii;

Chuyn i hc tp kinh
nghim ti chu u v Cc

Chuyn i hc tp kinh nghim ti chu u v Cc m hnh qun l


ti chu u dnh cho cc cng ty dch v cng dnh cho i din

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

m hnh qun l ti chu u


dnh cho cc cng ty dch v
cng

ngy 15/8/2011

UBND tnh, S KH&T, Ban QLDA tnh v TT NS&VSMTNT b


hon li, d kin s thc hin sau khi xc nh nhu cu hc tp v
chun b thng tin cho i biu tham d.
D kin s thc hin trong thng 9/2011.

Hp
tc
gia
TT Tm hon, vic s thc hin sau khi nh gi nng lc t chc v th
NS&VSMTNT vi cc c ch, lp l trnh h tr v tng cng nng lc qun l ca TT
quan, n v cp nc khc
NS&VSMTNT.
Pht trin nng lc cho cc h thng qun l CTR: lp Quy hoch qun l CTR cp huyn
Lp Quy hoch qun l CTR
cp huyn

Ban QLDA tnh tip tc h tr cng tc lp Quy hoch qun l CTR


cp huyn, n v t vn EP&T cng vi cc huyn hoch nh chin
lc qun l CTR ca huyn, xc nh cc hot ng u tin v lp
k hoch hnh ng/k hoch thc thi cho cc h thng qun l CTR
ca huyn. Hin nay lp xong Quy hoch.

Qu trnh lp quy hoch c trin khai cng vi cc hot ng h tr sau


Cc hi tho h tr

Hi tho h tr cho cng tc t vn ca EP&T: t chc 4 hi tho,


1 hi tho/giai on.

Chng trnh hng dn

Trong sut qu trnh lp Quy hoch qun l CTR cp huyn, Ban


QLDA tnh tin hnh nhiu hot ng h tr nhm cung cp cho
cc huyn v cc c quan c lin quan cc thng tin cn thit c
th hiu v ng h cc chin lc v gii php do n v t vn
xut. Cng vi vic t chc 4 hi tho trn theo hp ng vi
EP&T, Ban QLDA tnh kt hp tp hun, tho lun v nng cao
nhn thc v cc vn lin quan n qun l CTR trong khu vc d
n.

Cc hot ng th im

Ban QLDA tnh tip xc vi mt t chc phi chnh ph c nng


lc phi hp vi cc huyn, h tr vic thc hin cc h thng qun
l CTR v cc hot ng th im.
D n tin hnh th nghim/trnh din 3 m hnh cng ngh x l
cht thi hu c.

Hp phn B: Nng cao nhn thc


nh gi & iu phi

Hp ng vi TT NS&VSMTNT v thc hin chng trnh nng cao


nhn thc v nc sch v hp ng vi Chi cc BVMT v thc hin
chng trnh nng cao nhn thc v cht thi rn c bt u
trin khai thc hin t thng 12/2010. Tuy nhin, do mt s nguyn
nhn khch quan v hnh chnh nn thanh ton tm ng qu I cho cc
c quan ny b chm tr dn n vic thc hin trong giai on u
cha m bo tin . T qu II tr i, kt qu thc hin ca cc c
quan ny tt hn.

Xy dng chin lc nng


cao nhn thc

Ban QLDA tnh thu cc chuyn gia t vn thc hin cc kha tp


hun ti ch cho TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT, gip cc n
v ny nm r v thc hin ng theo cc chin lc nng cao nhn
thc ca d n.

o to

TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT t chc cc cuc tp hun


v truyn thng mi trng cho cc nhm nng cao nhn thc ca cc
x v trng hc trong giai on th im.

K hoch nng cao nhn thc

Cc nhm nng cao nhn thc x v trng hc lp k hoch


truyn thng cho x v trng hc v trnh Ban QLDA tnh thng
qua.

Cc hot ng th im

TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT thc hin chng trnh nng


cao nhn thc giai on th im.
TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT thng nht vi cc huyn,

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

x v cc t chc on th v cng tc t chc chi tit; thnh lp


cc nhm h tr d n huyn v cc nhm truyn thng mi trng.
xy dng b ti liu v cng c Thng tin Gio dc Truyn
thng.
Hp phn C: Cc h thng cp nc nng thn
Cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct
u thu xy lp, thit b v
t vn gim st thi cng xy
dng cng trnh

t chc u thu 13 gi thu xy lp, thit b (11 gi thu xy lp


v 2 gi thu thit b) v 1 gi thu t vn gim st thi cng xy dng
v lp t thit b cng trnh. Phn ln kt qu u thu ca cc gi
thu u khng nh mong i, do nh thu khng nng lc v
kinh nghim hoc do HSDT khng y ... Ti thi im cui thng
7/2011, c 7 gi thu xy lp, thit b v 1 gi thu t vn gim st
c k kt hp ng. Cc gi thu cn li t chc u thu li,
d kin s k kt hp ng trong thng 8 - 9/2011.
C 6 gi thu khi cng t 18-22/7/2011, ring i vi gi thu
01-XL, thi gian thi cng di nht (18 thng), d kin s k kt hp
ng trong thng 9/2011 v hon thnh trong thng 03/2013.

Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn


Gi thu kho st, lp bn v
thit k thi cng v d ton
cng trnh

Gi thu kho st, lp bn v thit k thi cng v d ton cng trnh


c thc hin cho 3 hng mc: cng trnh u mi, h thng knh
mng v h thng cp nc sch M Chu.
Sau khi t chc u thu rng ri trong nc, i din ch u t
(Ban QLDA T&XD huyn Ph M) k hp ng vi nh thu
trng thu (Lin danh CTC-BIHECCO). Tuy nhin, khi nhn c
bn hp ng cng k kt, BTC pht hin trong ni dung bn hp
ng ny c nhiu ni dung cha thng nht v yu cu ch u t
lm vic vi nh thu thng nht, iu chnh mt s ni dung cho
ph hp. n nay, hp ng vn cha th c k kt, mc d nh
thu t vn trin khai cng tc kho st vo thng 12/2010.
Kt qu thm tra kho st a hnh v a cht pht hin mt s khi
lng cng vic do BIHECCO thc hin khng p ng cc tiu
chun lin quan, khng m bo cc yu cu v cht lng v cam
kt trong hp ng. Hin nay, Ban QLDA tnh, ch u t v BTC
hin ang x l cc tn ti. D kin thi gian thc hin gi thu ny
t 12/2011 n 5/2012.

Hp phn D: Cc h thng x l cht thi rn


Lp cc bn Quy hoch qun l CTR cc huyn Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v Ty Sn
Cng tc t vn ca EP&T

Bn tho cui cng ca Quy hoch qun l CTR cp huyn np


cho Ban QLDA tnh vo thng 6/2011. Trc khi trnh UBND tnh
ph duyt, Ban QLDA tnh gi cc bn tho ny cho cc huyn
lin quan ly kin ng gp, sau Ban QLDA tnh tng hp
cc kin tham gia gi cho t vn EP&T. EP&T s hon thnh Quy
hoch v np li cho Ban QLDA tnh vo ngy 06/8/2011.
Quy hoch qun l CTR huyn mang tnh ton din, cho tt c cc
loi cht thi, cho 66 x/th trn ca 4 huyn. i vi CTR sinh hot,
EP&T xut phn loi ti ngun kt hp vi x l ti a phng
cho hai loi hnh cht thi ti ch v cht thi hu c (chim t l
15% v 60% tng lng CTR sinh hot pht sinh).

S tham gia ca thnh phn t nhn vo cng tc thu gom v x l CTR ca huyn
Theo H s KT&TC v tm hiu v thc trng v kh nng tham gia trong tng lai ca thnh
phn t nhn vo cng tc ti ch CTR ca huyn, Ban QLDA tnh lp k hoch iu tra th trng
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

v thc trng v tim nng x l v thng mi ha cht thi c th ti ch (nh giy, ba cac-ton, kim
loi, nha ) cng nh tim nng s dng sn phm phn compost lm t cht thi hu c. Cc hot
ng ny s c tip tc trin khai thc hin nh sau:
Cht thi c th ti ch

Quan st thc t cho thy ngnh kinh doanh cht thi ti ch hin
ang pht trin mnh. Hu ht lng cht thi c th ti ch u
c phn loi ti ngun (chim 10 - 20% tng lng cht thi pht
sinh).
Ttrong cc thng cui nm 2011, Ban QLDA tnh s khng trin khai
hot ng cho phn ny, m ch sau khi cc Quy hoch qun l CTR
cp huyn c trin khai.

Cht thi hu c

Cc hot ng th im: cc Ban qun l CTR ca huyn s chu


trch nhim thc hin cc hot ng ny.

Cc phng tin chung


Ban QLDA tnh

Qun l cc hot ng d n mt cch hiu qu.


hon thnh th tc tuyn dng nhn s thay th Chuyn gia Pht
trin nng lc v Nng cao nhn thc.

Xe t d n

hon thnh th tc giao nhn xe t v thanh l hp ng vi nh


thu Kartenex.

Ban ch o

Ban ch o 4 c t chc ngy 15/8/2011.

Kim ton c lp

Kim ton c lp ln 2 cho cc hot ng ca d n thc hin


trong thng 4/2011.

1.2 Tm tt tin gii ngn ca d n n ngy 31/7/2011.


T u nm 2011 n nay, d n gii ngn ch yu cho cc hot ng lp Quy hoch
qun l CTR cp huyn, o to, tp hun, hc tp kinh nghim, chi ph hot ng Ban
QLDA tnh, chi ph t vn ca d n, tm ng cho nh thu thi cng cng trnh Cp nc sinh
hot huyn Ph Ct. Trong chi ph t vn Thit k bn v thi cng d ton cng trnh
Cp nc sinh hot huyn Ph Ct v t vn lp Quy hoch qun l CTR cp huyn c chi
tr t Qu t vn v nghin cu Vit B.
T ngy 01/01 31/7/2011 d n gii ngn 452.149 Euro, t 24,08% so vi k
hoch gii ngn nm 2011. Trong , gii ngn t ngun vn B l 399.520 Euro (Regie:
119.062; Nat.ex: 237.299 v Qy t vn nghin cu Vit B: 43.159 Euro), t l 25,31% k
hoch nm 2011 v vn i ng Vit Nam gii ngn 52.628 Euro, t 17,57% k hoch nm.
Ly k gii ngn t u d n n ngy 31/7/2011 l 996.634 Euro, t 10,82% so vi
tng ngn sch ca d n. Trong gii ngn t ngun vn B l 835.516 Euro, t 10,82%
so vi tng ngn sch vn B v vn i ng Vit Nam gii ngn 161.117 Euro, t 10,80%
so vi tng vn i ng cho d n.
Nhn chung, tin gii ngn ca hp phn pht trin nng lc v nng cao nhn thc
m bo theo k hoch, nhng tin gii ngn vn cho cng trnh Cp nc sinh hot huyn
Ph Ct v cc gi thu chi tr t Qu t vn v nghin cu Vit B b chm. Theo k hoch
gii ngn 6 thng u nm 2011 c BC ln 3 thng qua, 815.088 euro (chim 88% k
hoch vn cho giai on ny) d kin tm ng hp ng cho cc nh thu thi cng cng trnh
cp nc sinh hot huyn Ph Ct trong 6/2011. Tuy nhin, do cng tc u thu xy lp v
thit b chm tr khong 2 thng, nn cc khon gii ngn ny iu chnh thng 7 v 8/2011.
D kin s thc hin gii ngn theo ng k hoch trong cc thng cn li ca nm 2011 v
n nay cng tc u thu hu ht cc gi thu u tng i hon tt. i vi gi thu t
vn kho st, thit k chi tit v d ton cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn do nh
hng bi mt s vn pht sinh, chm tin nn vn gii ngn t ngun vn Qu t vn
v nghin cu Vit B cha t k hoch.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

II. NGUN LC
Nhn s
1.1 Ban qun l d n tnh
Thnh phn Ban QLDA tnh c bo co ti cuc hp BC ln th 3. Hin nay, v
l do c nhn, ng Bi Ngc Cn - Chuyn gia Pht trin nng lc v Nng cao nhn thc
np n xin thi vic t thng 5/2011. Sau khi nhn n xin thi vic, Ban QLDA tnh
thc hin cng tc tuyn dng cn b mi thay th. Trong thi gian ch Chuyn gia Pht trin
nng lc v Nng cao nhn thc mi nhn bn giao cng vic vo u thng 9/2011, ng Bi
Ngc Cn vn tip tc lm vic cho d n.
1.2 C vn k thut quc t
Nhn s khng thay i so vi cuc hp BC ln 3.
1.3 C cu, t chc thc hin cc tiu d n (cng trnh)
Nhn s khng thay i so vi cuc hp BC ln 3.
1.4 Tr l tp s
Nhn s khng thay i so vi cuc hp BC ln 3.
1.5 Thng trc Ban ch o d n cp tnh
Khng thay i so vi cuc hp BC ln 3.
Ngun vn u t
Tng vn ca d n theo H s KT&TC l 8.950.000 Euro bao gm 2 ngun: vn Vit
Nam l 1.450.000 Euro, vn B l 7.500.000 Euro.
Ngoi s vn trn, chnh ph B cn chi tr khong 212.425 Euro t Qu T vn v
Nghin cu Vit B cho cc gi thu t vn kho st, thit k bn v thi cng v d ton ca
cc d n nc v t vn lp Quy hoch qun l CTR 04 huyn d n; v 9.000 euro cho Tr
l Tp s c chuyn vo ti khon Regie.
Ngoi ra, pha tnh cn b tr vn i ng chi tr cc khon chi ph khc bao gm:
chi ph xy dng vn phng lm vic; mua sm bn, gh, t cho d n; tr lng, ph cp cho
cn b Ban QLDA tnh (ngoi tr chuyn gia nng cao nhn thc v xy dng nng lc, iu
phi vin kim K s Nc & V sinh v Th k/ Phin dch), chi ph n b, GPMB v tr
thu, ph (nu c) cho tt c cc loi hng ho, thit b v dch v c mua cho d n ny.
(Chi tit xem ph lc 2 km theo)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

III. BO CO HOT NG D N T CUC HP BC LN 3 N NAY


Cn c k hoch hot ng c BC ln 3 ph duyt, Ban QLDA tnh tch cc
trin khai thc hin cc hp phn ca d n, n nay t c kt qu nh sau:
Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan
Cc yu t c bn tip tc c th ha v thc y cc phng php tip cn pht trin
nng lc c trnh by ti K hoch hnh ng pht trin nng lc giai on 2011-2012
trnh ti cuc hp BC 3 v Bo co tng pht trin nng lc v pht trin th ch (nh
km ti Ph lc ca Bo co BC 3). K hoch hot ng cho 6 thng u nm 2011 trnh ti
cuc hp BC 3 i theo nh hng ca phng php tip cn ny.
1.1 K hoch c BC 3 ph duyt:
a. Xc nh i tng cho cc hot ng pht trin nng lc, phng thc hot ng v
trin khai thc hin;
b. Thnh lp cc nhm pht trin nng lc ca ngnh, xc nh phng thc hot ng
v trin khai thc hin;
c. Tip tc cc hot ng pht trin nng lc ang thc hin ca 3 hp phn: thy li,
cp nc sinh hot v qun l CTR nh sau:
* Pht trin nng lc cho h thng thy li: H cha nc Hc Mn v h thng knh
mng
- Hi tho v ni dung Qun l thy li c s tham gia: hi tho ny c xem l mc
khi u ca qu trnh pht trin nng lc v Qun l thy li c s tham gia;
- T chc chuyn i hc tp kinh nghim ti Philippines v Qun l thy li c s tham
gia cng vi hai d n khc ca BTC l D n Thy li Ph M (VIE0302211) v D n
Thy li Lanh Ra (VIE0402111);
* Pht trin nng lc cho h thng cp nc sinh hot: H thng cp nc sinh hot
Ph Ct
- T chc iu tra cc m hnh qun l thuc lnh vc cp nc sinh hot hin ang
c p dng ti Vit Nam v trn th gii;
- T chc i hc tp kinh nghim ti chu u v Cc m hnh qun l chu u cho cc
cng ty dch v cng dnh cho cn b cp cao ca UBND tnh, S KH&T, Ban QLDA tnh
v TT NS&VSMT NT;
- Tm hiu cc c ch hp tc gia TT NS&VSMT NT vi cc c quan, t chc cp
nc khc phc v cho cng tc pht trin nng lc sau ny;
* Pht trin nng lc cho cc h thng qun l CTR: Lp cc Quy hoch qun l CTR
cp huyn
- Tip tc cng tc h tr lp Quy hoch qun l CTR cp huyn;
- T chc cc hi tho h tr cho cng tc t vn ca EP&T;
- Trin khai thc hin chng trnh hng dn trong giai on lp Quy hoch qun l
CTR cp huyn;
- Thc hin cc bc chun b cho vic phi hp vi cc t chc phi chnh ph hoc
cc t chc khc sau ny;
- Tin hnh cc hot ng th im;
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

1.2 Bo co kt qu thc hin trong 6 thng u nm 2011:


Theo k hoch trn, trong giai on t thng 2 - 7/2011, Ban QLDA tnh thc hin
c cc hot ng sau:
1.2.1
Tip tc c th ha v thc y cc phng php tip cn pht trin
nng lc ca d n:
H tr pht trin th ch l mt qu trnh lu di, i hi phi nghin cu chnh sch,
khung php l, quy nh, chin lc t chc, c cu t chc v phn tch mi quan h ca cc
bn c lin quan v.v V vy, cc phng php tip cn pht trin nng lc ca d n i vi
cc hp phn CTR, cp nc sinh hot v thy li c pht trin theo nh hng ny.
Hin nay, d n son tho xong ti liu v phng php tip cn pht trin nng lc v gi
n cc c quan c lin quan xem xt v tham gia kin.

1.2.2 Xc nh i tng ca cc hot ng pht trin nng lc:


i tng ca cc hot ng pht trin nng lc ca d n l lnh o cc c quan c
lin quan n vic thc thi cc hp phn ca d n, bao gm: qun l CTR tng hp ti cc
huyn Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v Ty Sn; cp nc sinh hot ti cc huyn Ph Ct
v Tuy Phc, v qun l thy li c s tham gia ti huyn Ph M. Nhu cu o to v pht
trin nng lc cho cc i tng ny c Ban QLDA tnh xc nh da trn cc hot ng
tham vn thc hin vi cc i tng ny.

1.2.3 Thnh lp cc nhm tng cng pht trin nng lc ca ngnh 1 v t chc cc
hot ng h tr nhm thc y hot ng cng nh tng cng nng lc ca cc nhm ny:
Qu trnh thnh lp cc nhm tng cng a th ch ca ngnh ang c thc hin
nh sau:
Qun l thy li c s tham gia 2: Hot ng phn tch cc bn c lin quan n cng
tc qun l thy li c s tham gia ti tnh Bnh nh ni chung v ti huyn Ph M (a bn
th im vi cng trnh H cha nc Hc Mn) ni ring c thc hin. thnh lp
cc nhm hnh ng qun l thy li c s tham gia, cn phi xc nh c phng php
lun ph hp. B phn pht trin nng lc ca d n son tho H s mi thu t vn pht
trin t chc v th ch PIM. Hin nay, H s mi thu ny ang c xem xt v gp bi
cc cn b lin quan ca Ban QLDA tnh.
Cp nc sinh hot: H s mi thu t vn nh gi nng lc t chc - th ch v pht
trin m hnh qun l cp nc sinh hot cho TT NS&VSMTNT cng c son tho.
Hin nay H s mi thu ny ang c xem xt v gp bi cc cn b lin quan ca Ban
QLDA tnh;
Qun l CTR: Quy hoch qun l CTR cp huyn c cp n vic thnh lp cc Ban
qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc. Cc nhm ny s c h tr bi cc chuyn
gia t vn trong qu trnh pht trin v hot ng. V vy, Ban QLDA tnh ng thng bo
mi thu t vn h tr thnh lp v hot ng ca Ban qun l CTR ca huyn v cc nhm
cng tc. Thng bo mi thu v iu khon tham chiu c gi n 30 chuyn gia t
vn v ng ti trn trang web ca trung tm VUFO-NGO Resource Centre t ngy
14/6/2011. Chuyn gia t vn c tuyn chn s thc hin cc hot ng phn tch cc bn
c lin quan, nh gi nng lc t chc v th ch ca cc c quan thc thi cc hp phn ca
1
Nhm tng cng a th ch ca ngnh l mt thut ng c s dng trong ti liu Chin lc pht
trin nng lc ca d n. Trong cc k hoch hnh ng ca d n, thut ng ny c s dng cho cc hp
phn khc nhau v c hiu nh sau: hp phn cht thi rn: Ban qun l cht thi rn ca huyn v cc nhm
cng tc; hp phn thy li: Ban ch o qun l thy li c s tham gia; hp phn cp nc sinh hot: cha xc
nh.
2
Trong khun kh d n, cng tc qun l thy li c s tham gia c thc hin cho tnh Bnh nh, th
im ti khu vc h cha nc Hc Mn.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


10

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

d n. Ngoi ra, theo xut ca Quy hoch qun l CTR cp huyn, Ban QLDA tnh cn
chun b iu khon tham chiu tuyn chn chuyn gia t vn thc hin hi tho v vic
thnh lp cc Ban qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc theo nh ni dung Quy
hoch qun l CTR cp huyn. Hin nay iu khon tham chiu ny ang c cc cn b c
lin quan ca Ban QLDA tnh xem xt v gp .
1.2.4 Tip tc cc hot ng pht trin nng lc ang thc hin:
a) Pht trin nng lc cho hp phn thy li: H cha nc Hc Mn v h thng
knh mng:
- Hi tho v Qun l thy li c s tham gia:
T ngy 01/5 - 10/6/2011, Trung tm t vn Qun l Thy nng c s tham gia ca
ngi dn (Trung tm t vn PIM) thuc Vin khoa hc Thy li Vit Nam tin hnh
iu tra phn tch s tham gia ca cc bn thc hin pht trin PIM ti tnh Bnh nh. Trung
tm t vn PIM tin hnh phng vn cc c quan c lin quan v i thc a t ngy 16 19/5/2011. Sau Trung tm t vn PIM v Ban QLDA tnh phi hp t chc hi tho
tng kt trong hai ngy 02 - 03/6/2011 ti thnh ph Quy Nhn. Tham d hi tho c 36 i
biu, gm lnh o cc x M Chu, M c, M Hip v M Lc v cc phng ban lin
quan ca UBND huyn Ph M; cc s, ban, ngnh cp tnh (S NN&PTNT, S TC, S
KH&T v Vn phng UBND tnh). Cc ch hi tho bao gm: Xc nh cc t chc
tham gia thc hin pht trin PIM, s cc t chc, tm lc cc hot ng v la chn
chin lc, quyn hn cc t chc, mi quan tm v phm vi hot ng, tc ng, phn hi,
mc tin tng, xc nh s bt li v tng cng s ch ng ca cc t chc tham gia, v
s bnh ng ca ph n.
- i hc tp kinh nghim ti Philippines v qun l thy li c s tham gia:
Ban QLDA tnh k kt hp ng vi Cng ty t vn NIACONSULT, Philippines v
vic t chc chuyn i hc tp kinh nghim ti Philippines. Chng trnh ca chyn i bao
gm ta m, hp trao i v i thc a.
Chuyn i hc tp kinh nghim din ra trong 7 ngy, t ngy 19 - 25/6/2011 vi 12
thnh vin tham gia thuc 3 d n: VIE 0402111 D n Thy li Ph M (2 ngi),
VIE0703511 D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh (7 ngi) v VIE0402111 D n
Thy li Lanh Ra tnh Ninh Thun (3 ngi). Vic la chn danh sch cc thnh vin tham
gia ca hai d n VIE 0402111 d n Thy li Ph M v VIE0703511 d n Cp nc
v V sinh tnh Bnh nh c thc hin da trn kt qu phn tch s tham gia ca cc bn
thc hin pht trin PIM cho cng trnh h cha nc Hc Mn. Thnh phn tham gia t 2 d
n ny bao gm i din Vn phng UBND tnh, S KH&T, S TC, S NN&PTNT; Huyn
y v UBND huyn Ph M; Ban QLDA tnh, C vn k thut quc t.
Cc bui ta m v hp trao i ch yu nhm gii thiu cc ni dung sau: c cu t
chc, vai tr v trch nhim ca C quan qun l thy li quc gia Philippines (NIA) - y l
c quan chu trch nhim pht trin thy li trn ton quc; chnh sch chuyn giao qun l
thy li ca NIA v kt qu thc hin chnh sch (chnh sch ny nhm mc ch chuyn giao
cng tc qun l, vn hnh v bo dng cc h thng thy li quc gia cho cc t chc dng
nc); v hot ng ca cc t chc dng nc ph trch h thng thy li quc gia v t
chc dng nc ph trch h thng thy li cng ng.
Cc chuyn i thc a bao gm i thm 2 c quan qun l vng ca NIA (Vng 3
Bulacan v Vng 4 Pila) v 3 h thng thy li (Cng trnh p v h thng knh mng
Bustos, tiu h thng thy li Aulo v h thng thy li tng hp thng lu sng Pradesh).
Qua cc chuyn thc a, thnh vin trong on c dp trao i tho lun vi cn b vng
ca NIA, thnh vin cc t chc dng nc/hp tc x ti Cabago Bustos, Palayan Aulo
v Capumaca Nueva Ecija.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
11

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

b) Pht trin nng lc cho hp phn cp nc sinh hot: Cp nc sinh hot Ph Ct


* Thng k cc m hnh qun l trong lnh vc cp nc sinh hot:
Theo k hoch trnh ti cuc hp BC 3, Ban QLDA tnh s thu mt n v t vn
iu tra v cc m hnh qun l hin ang c p dng ti Vit Nam v trn th gii. Tuy
nhin, c s iu chnh i vi k hoch ny. Theo k hoch iu chnh, Ban QLDA tnh phi
hp vi TT NS&VSMTNT tin hnh phn tch s tham gia, nh gi nng lc t chc v th
ch ca cc bn thc hin cng tc qun l, vn hnh v bo dng h thng cp nc sinh
hot huyn Ph Ct. Sau , d n s h tr TT NS&VSMTNT tin hnh phn tch m hnh
qun l cc h thng cp nc m TT NS&VSMTNT ang p dng, cng nh iu tra v cc
m hnh qun l khc hin ang c p dng ti Vit Nam (c hai hot ng ny u nm
trong iu khon tham chiu tuyn chn t vn nh gi nng lc t chc v th ch cng
nh pht trin m hnh qun l cp nc sinh hot cho TT NS&VSMTNT nh nu ti mc
1.2.3 trn).
* Chuyn i hc tp kinh nghim ti chu u:
Ti cuc hp BC 3, Ban QLDA tnh xut t chc mt chuyn i hc tp kinh
nghim ti chu u v Cc m hnh qun l ti chu u dnh cho cc cng ty dch v cng
dnh cho i din UBND tnh, S KH&T, Ban QLDA tnh v TT NS&VSMTNT. Tuy
nhin, xut ny cha c BC 3 thng qua. BTC ngh trc khi t chc chuyn i hc
tp kinh nghim ti chu u, Ban QLDA tnh phi tin hnh iu tra v t chc hi tho v
cc m hnh qun l cp nc v cht thi rn hin ang p dng ti Vit Nam v khu vc d
n. Cn c kt qu iu tra ny, Ban QLDA tnh s xc nh nhu cu pht trin nng lc v
th ch cho cc bn lin quan, sau trnh xut mi cho BTC xem xt, chp thun trc
khi t chc chuyn i hc tp kinh nghim chu u. Hin nay, Ban QLDA tnh ang thc
hin cc bc chun b chuyn i trnh BTC chp thun trc khi thc hin. D kin t
chc chuyn i hc tp ti chu u vo u thng 9/2011.
* Hp tc gia TT NS&VSMTNT vi cc c quan, n v cp nc khc:
Hot ng tm hiu cc c ch hp tc gia TT NS&VSMTNT vi cc c quan, n v
cp nc khc phc v cho cng tc pht trin nng lc sau ny hin vn cn ang trong
giai on chun b, cha trin khai hot ng c th no v Ban QLDA tnh cho rng cn tin
hnh phn tch s tham gia ca cc bn, nh gi nng lc t chc v th ch, lp l trnh h
tr v tng cng nng lc qun l ca TT NS&VSMTNT.
c) Pht trin nng lc cho cc h thng qun l CTR: lp Quy hoch qun l CTR
cp huyn
Ban QLDA tnh tip tc h tr cng tc lp Quy hoch qun l CTR cp huyn, n v
t vn EP&T cng vi cc huyn hoch nh chin lc qun l CTR ca huyn, xc nh cc
hot ng u tin v lp k hoch hnh ng/k hoch thc thi cho cc h thng qun l CTR
ca huyn.
Qu trnh lp quy hoch c trin khai cng vi cc hot ng h tr sau:
* Cc hi tho h tr:
h tr n v t vn EP&T trong qu trnh thc hin hp ng, Ban QLDA tnh
t chc 4 hi tho theo ng hp ng cam kt. Thnh phn tham d cc hi tho bao gm
cc huyn v x trong vng d n, cc s, ban, ngnh cp tnh. Ban QLDA tnh t chc cc
hi tho sau:
- Hi tho ngy 07 - 08/01/2011: y l hi tho cung cp cc thng tin c bn cho
cng tc lp quy hoch. Hi tho c t chc trong 2 ngy ti Quy Nhn vi s c mt ca
63 ngi tham d.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
12

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Hi tho ngy 22 - 23/02/2011: Hi tho ln th hai v lp quy hoch c t chc


trong 2 ngy ti Quy Nhn vi s c mt ca 64 ngi tham d. Trc hi tho, c mt ngy
chun b cc chuyn gia t vn thc hin hi tho c dp trao i tho lun vi nhau;
- Hi tho ngy 12 - 13/5/2011: Hi tho ln th ba v lp quy hoch c t chc
trong 2 ngy ti Quy Nhn vi 151 ngi tham d. Trc hi tho ln ny, cng c mt ngy
chun b cc chuyn gia t vn thc hin hi tho c dp trao i tho lun vi nhau;
- Hi tho ngy 07-10/6/2011: Hi tho ln th t v lp quy hoch c t chc ring
ti tng huyn (Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v Ty Sn). S ngi tham d hi tho ti
huyn Hoi Nhn l 9, ti huyn Ph M l 25, ti huyn An Nhn l 22, ti huyn Ty Sn
l 21.
Thnh phn tham d hai ln hi tho u tin l: cc s, ban, ngnh ca tnh nh S
Xy dng, S KH&T, S Cng thng v.v v 21 x/th trn theo nh s lng cc x/th
trn c xc nh ti H s KT&TC ca d n. Ti ln hi tho th ba, thnh phn tham d
cng tng t nh hai ln trn, tuy nhin s x/th trn c m rng ln n 66 x/th trn
ca 4 huyn, ngoi ra cn c s tham gia t i din ca cc thn. Hi tho ln th t c
thc hin ti tng huyn nn ch gm lnh o huyn v i din cc c quan c lin quan
trc tip n cng tc Qun l CTR ca huyn.
* Chng trnh hng dn
Trong sut qu trnh lp Quy hoch qun l CTR cp huyn, Ban QLDA tnh tin
hnh nhiu hot ng h tr nhm cung cp cho cc huyn v cc c quan c lin quan cc
thng tin cn thit c th hiu v ng h cc chin lc v gii php do n v t vn
xut. Cng vi vic t chc 4 hi tho trn theo hp ng vi EP&T, Ban QLDA tnh
kt hp tp hun, tho lun v nng cao nhn thc v cc vn lin quan n qun l CTR
trong khu vc d n:
- Hi tho ln th nht (giai on 1 lp Quy hoch): T chc vo ngy 07 - 08/2/2011.
Nh bo co ti BC 3, Ban QLDA tnh tin hnh nghin cu v Kh nng ti ch rc
hu c ti tnh Bnh nh. n v t vn thc hin nghin cu ny l Cng ty Somers
Livestock Solutions. Kt qu nghin cu c n v t vn kt hp trnh by ti cuc hi
tho ln ny, bao gm 4 m hnh cng ngh x l rc hu c cho d n, v thuyt minh m
hnh. Ngoi ra, ti hi tho, cn c phn trnh by ca cc chuyn gia v i biu khc v ng
dng thc tin ca 4 m hnh cng ngh ny, bao gm: i) ng Nguyn Vn Vit, Ch tch Hi
nng dn qun Bnh Tn Tp. HCM, trnh by m hnh dng rc nh bp lm thc n chn
nui (chn nui ln); ii) ng Nguyn B Hng, Gim c Cng ty Organik Lt, trnh by
cng ngh lm compost vi tm ph Toptex; iii) ng Paul Olivier, t vn t do, trnh by v
cc m hnh thng rc hu c, nui u trng rui lnh en, v cc cng ngh x l phi tp
trung khc i vi rc hu c. Sau hi tho, t 21/01 - 24/02/2011, d n tin hnh th
nghim v s tn ti t nhin ca rui lnh en trn a bn tnh v kh nng dn d rui lnh
en ca thng rc hu c. Qua cuc th nghim ny, rui lnh en c pht hin c mt
t nhin ti cc bi rc ca tnh, v rui lnh en pht trin trong 6/9 thng rc hu c d
chin c t ti 4 huyn trong vng d n v thnh ph Quy Nhn trong thi gian khong 2
thng.
- Hi tho ln th hai (giai on 2 lp Quy hoch): Bn cnh phn trnh by ca EP&T,
Ban QLDA tnh t chc tp hun v cc ni dung sau: i) Qu trnh thc hin v cng c
qun l mi trng da vo cng ng, t vn vin: ng on Vn Khi cn b thuc t
chc ENDA; ii) kh nng ca tnh v vic t chng ch CDM (C ch pht trin sch) thng
qua Cng c khung ca Lin hp quc t v Bin i kh hu (UNFCCC), t vn vin: b
Bi Th Lan Hng; iii) cch tip cn kinh t - x hi i vi cng tc qun l CTR th, t
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
13

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

vn vin: b L Th L Thy; iv) kt qu th nghim v s tn ti t nhin ca rui lnh en


trn a bn tnh, t vn vin: ng Todd Hyman, v) Chin lc quc gia v qun l CTR tng
hp n nm 2025 v tm nhn n nm 2050 do Ban QLDA tnh trnh by v vi) tp hun v
ch Qun l tng hp CTR, tp hun vin: ng Phm Hng Nht (kha tp hun ny ch
dnh cho cc c quan tham gia thc hin qun l CTR v cc x cha tng tham gia kha tp
hun no ca d n).
- Hi tho ln th ba (giai on 3 lp Quy hoch): Ti hi tho ln ny, ni dung chnh
ca quy hoch v k hoch hnh ng ca mi huyn c trnh by bi mt i din ca
huyn, thay v bi n v t vn EP&T nh cc hi tho ln 1 v 2. Vi cch tip cn mi
ny, i biu cc cp x v th trn c th hiu r hn v ni dung ca quy hoch. Ngoi ra,
Ban QLDA tnh cn p dng phng php c s tham gia trong hi tho ln ny nhm ti a
ha s tham gia ca tt c cc c quan qun l CTR thuc cc cp (cp tnh, 4 huyn v 66
x/th trn). Cc thnh vin tham d c chia thnh 4 nhm cng tc (mi huyn l mt
nhm cng tc) nhm mc ch: i) tt c i biu huyn v x u bit nhau v chia x kin
v kh nng phi hp thc hin qun l CTR trong tng lai, ii) tt c i biu huyn v x
cng lm vic vi nhau v bn Quy hoch ca huyn mnh. Ngoi ra, vi s h tr ca 8
chuyn gia t vn, Ban QLDA tnh cng t chc cc bui trao i tho lun v cc ni
dung chnh ca Quy hoch cng nh v 4 nhn t chnh trong qu trnh thc thi (Quy hoch
qun l CTR huyn v 3 cng ngh ti ch CTR hu c, nng cao nhn thc thng qua 3 cng
ngh, Trung tm ti nguyn rc, thnh lp cc ban qun l CTR ca huyn). Cc chuyn gia
t vn ng vai tr thc y, khuyn khch v hng dn tho lun cho cc nhm cng tc.
* Cc hot ng th im:
Mt trong nhng hot ng trong k hoch 6 thng u nm 2011 ca d n l thc
hin cc bc chun b cho vic phi hp vi cc t chc phi chnh ph hoc cc t chc
khc. Mc ch ca hot ng ny l nhm to iu kin thc hin cc m hnh qun l CTR
ti a phng cng nh chun b cho cc hot ng th im v m hnh x hi ha cng tc
qun l CTR ti a phng. Ban QLDA tnh tip xc vi t chc Hnh ng v th
(Action for the City) ti H Ni, thm vn phng lm vic v mt s hot ng ca t chc
ny. Hin nay, Ban QLDA tnh ang ch ph duyt Quy hoch Qun l CTR cp huyn v
thnh lp cc Ban Qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc. Cc hot ng th im sau
ny s do cc Ban ny thc hin.
* Thit lp cc thng rc hu c K hoch truyn thng:
Thng rc hu c l m hnh trng tm ca chin lc x l cht thi rn hu c nh
Quy hoch qun l CTR cp huyn xut. V vy, Ban QLDA tnh thc hin chng
trnh trnh din m hnh x l CTR hu c ti ngun bng thng rc hu c ti 16 h gia
nh ti 4 huyn. Trong , c 11 thng c t ti cc h gia nh quy m nh vi khong 2
- 3 nhn khu, 5 thng c t ti cc h gia nh c kinh doanh bun bn nh (3 h kinh
doanh qun n, 1 h kinh doanh hng nng sn v 1 h nui th). Chng trnh trnh din
c thc hin t 20/4 - 12/6/2011. Chng trnh c h tr bi mt chuyn gia v rui lnh
en, c s tham gia ca cc k thut vin huyn cng nh cc nhm truyn thng mi trng
ca tng huyn. Rc c phn loi ti ngun, khi lng v thnh phn rc pht sinh ti h
u c cn o. ng thi, rc hu c c x l ti tng h bng thng rc hu c.
Kt qu ca chng trnh trnh din rt tch cc. Theo kt qu thng k, tng s c
1.656 tn rc pht sinh ti cc h trong thi gian trnh din, trong c 1.192 tn c x l
bng thng rc hu c. Tng s rc c th ti ch l 0,094 tn, tng s rc thi b l 0,370
tn. Nh vy, lng rc c thu gom v vn chuyn n bi rc c tit gim, ch cn
khong 22% tng lng rc pht sinh.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
14

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Lng rc pht sinh trung bnh ca cc h gia nh bnh thng t khong 0,42 kg
rc/ngi/ngy, trong 76% c x l bng thng rc hu c, 11% c ti ch v 12%
b.
Lng rc pht sinh trung bnh ca cc h gia nh c kinh doanh bun bn nh t
khong 3,8 kg/h/ngy, trong 69% c x l bng thng rc hu c, 3% c ti ch
v 28% b.
Trong qu trnh trnh din, t l x l bnh qun ca thng rc hu c t 70%. Tuy
nhin t l ny khc nhau ty thuc vo tnh cht ca thng. S phn hy rc trong thng din
ra l do qu trnh phn hy a nhit cng nh do s h tr ca u trng rui lnh en (u trng
ny pht trin nhanh sau khi c cy vo thng, thc n ca n l rc hu c c b vo
thng).
Kt lun ca cc bn v chng trnh trnh din phn loi v x l rc ti ngun bng
thng rc hu c l rt tch cc. Cc bn nhn thy m hnh thng rc hu c rt ph hp
vi khu vc d n, nhng i hi phi tng cng thc hin nhiu hot ng truyn thng v
cc li ch ca vic tit gim rc chn lp, c bit l rc hu c.
Cc bi hc kinh nghim t chng trnh trnh din:
- Cc hot ng nng cao nhn thc, o to v theo di rt cn thit t c thnh
cng i vi m hnh ny. Cc k thut vin huyn s l thnh phn nng ct h tr v mt
cng ngh v hng dn cho cc h gia nh vn hnh thng;
- Mt s thng bc mi hi khi mi vn hnh, tuy nhin mi hi s bin mt sau khi
qu trnh x l sinh hc trong thng pht trin;
- Cc thng ch nn c lp t cho tng h ring bit vi iu kin h gia nh pht
sinh mt lng rc cho thng vn hnh. Nu khng, nn s dng thng chung cho hai hoc
nhiu h, hoc s dng thng cng ng.
Hp phn B: Nng cao nhn thc
Trong k bo co trc (thng 12/2010), Ban QLDA tnh k kt hai hp ng vi
cc n v thc hin hp phn Nng cao nhn thc cho d n:
- Hp ng thc hin Chng trnh nng cao nhn thc v cht thi rn: k vi Chi cc
BVMT, trc thuc S TN&MT;
- Hp ng thc hin Chng trnh nng cao nhn thc v nc sch: k vi TT
NS&VSMTNT, trc thuc S NN&PTNT.
Cc nguyn tc c bn v thc hin chng trnh nng cao nhn thc c quy nh
trong hai hp ng ny.
1.3 K hoch c BC 3 ph duyt:
K hoch cho 6 thng u nm 2011 c BC 3 ph duyt c tm tt nh sau:
- nh gi & iu phi: Trin khai thc hin cc hp ng nng cao nhn thc k vi
TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT mt cch hiu qu v hp l;
- Xy dng chin lc nng cao nhn thc: Thc hin cc kha tp hun cho TT
NS&VSMTNT v Chi cc BVMT nhm tng cng nng lc hot ng ca cc c quan ny;
- Tp hun: TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT t chc cc kha tp hun v truyn
thng mi trng cho cc nhm nng cao nhn thc trong giai on th im;
- K hoch nng cao nhn thc ca x: H tr cc x hon thin K hoch nng cao
nhn thc cho x;

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


15

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Cc hot ng th im: TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT y nhanh tin thc


hin giai on th im (v d: thng nht v cng tc t chc chi tit vi lnh o huyn v
x v cc t chc on th, thnh lp cc nhm nng cao nhn thc, xy dng cng c v ti
liu Thng tin Gio dc Truyn thng );
Nhn chung, mc d c mt s hot ng b chm tr, Ban QLDA tnh thc hin theo
ng k hoch ny.
1.4 Bo co kt qu thc hin cc hot ng nng cao nhn thc ca d n
1.4.1

nh gi & iu phi

Hp ng vi TT NS&VSMTNT v thc hin chng trnh nng cao nhn thc v


nc sch giai on th im v hp ng vi Chi cc BVMT v thc hin chng trnh nng
cao nhn thc v cht thi rn giai on th im c bt u trin khai thc hin t thng
12/2010. Tuy nhin, do mt s nguyn nhn khch quan nn thanh ton tm ng qu I cho TT
NS&VSMTNT ch mi c thc hin vo ngy 16/3/2011, cho Chi cc BVMT vo
24/01/2011, iu ny t nhiu hn ch tnh hiu qu ca cc hot ng.
D n hon thnh cng tc sp xp t chc chi tit vi cc huyn, x v cc t chc
on th; thnh lp cc nhm h tr huyn v cc nhm truyn thng mi trng ca
x/trng hc; xy dng b ti liu v cng c Thng tin Gio dc Truyn thng.

1.4.2

Xy dng chin lc nng cao nhn thc cho Chi cc BVMT v TT


NS&VSMTNT
Vic trao i thng xuyn ca Ban QLDA tnh vi TT NS&VSMTNT v Chi cc
BVMT, cng nh cc kha tp hun ti ch do Ban QLDA tnh thc hin gip cho cc n
v ny nm r v thc hin ng theo cc chin lc nng cao nhn thc v k hoch hnh
ng.
Vo cui thng 3/2011, trc khi thanh ton tm ng cho qu II, Ban QLDA tnh v cc
n v ny tin hnh nh gi kt qu thc hin v mt k thut v ti chnh trong qu
I/2011. Kt qu nh gi cho thy c hai n v ny u hiu r v chin lc nng cao nhn
thc ca d n. TT NS&VSMTNT thc hin tng i tt cng tc theo di gim st i vi
cc nhm truyn thng mi trng x v trng hc; Chi cc BVMT trin khai thc hin
hp ng nhng do mt s cn b c c i o to di ngy nn tin thc hin khng
t so vi k hoch ra, cng tc h tr cc Nhm h tr huyn v cc nhm truyn thng
mi trng v cht thi rn c cha thc hin y .
1.4.3 o to
c s h tr ca Ban QLDA tnh, TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT t chc 7
kha tp hun v truyn thng nc sch v mi trng cho cc nhm nng cao nhn thc
ca giai on th im nh sau:
- T ngy 07 - 08/3/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 24 ngi cc nhm h
tr huyn Ph Ct v huyn Tuy Phc, cc nhm truyn thng nc sch x Ct Tin v x
Phc Thng v K nng truyn thng v nc sch.
- T ngy 08 - 09/3/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 40 ngi cc nhm h
tr d n huyn Hoi Nhn, Ph M, Ty Sn v An Nhn; cc nhm truyn thng v cht
thi rn th trn Bng Sn, th trn Ph M, x Nhn Thnh v x Ty Ph v K nng
truyn thng v rc thi.
- T ngy 10 - 11/3/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 45 ngi cc nhm
truyn thng mi trng ca cc trng Tiu hc v Trung hc c s v Gio dc v k
nng truyn thng v cht thi rn.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
16

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Cng t ngy 10 - 11/3/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 21 ngi cc nhm
gio vin truyn thng nc sch ca cc trng Tiu hc v Trung hc c s x Phc
Thng v x Ct Tin v Gio dc v k nng truyn thng v nc sch.
- T ngy 17 - 18/5/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 49 ngi cc nhm h
tr d n huyn, cc nhm truyn thng mi trng ca x v trng hc thuc hai x Ct
Tin v Phc Thng v Gim st v nh gi cc hot ng truyn thng v nc sch.
- T ngy 16 - 17/5/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 41 ngi cc nhm
truyn thng mi trng ca 4 x/th trn trong khu vc d n v Gim st v nh gi cc
hot ng truyn thng v cht thi rn.
- T ngy 18 - 19/5/2011 t chc tp hun ti Quy Nhn cho 50 ngi cc nhm gio
vin mi trng trong trng hc ti 4 x/th trn trong khu vc d n v Gim st v nh
gi k hoch truyn thng v cht thi rn.
Chuyn gia t vn thc hin cc kha tp hun ny c Ban QLDA tnh tuyn chn
theo phng thc Regie v chi tr bng dng ngn sch Z_01_06 T vn.
1.4.4 Cc hot ng th im
TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT thng nht vi cc huyn, x v cc t chc
on th v thnh lp cc nhm nng cao nhn thc.
Vi s tr gip ca Tr l tp s v Nng cao nhn thc ca Ban QLDA tnh, TT
NS&VSMTNT v Chi cc BVMT xy dng b ti liu v Thng tin Gio dc Truyn
thng, ni dung bao gm sch, t ri, p phch v cp nc sch v cht thi rn.
Hp phn C: Cc h thng cp nc nng thn
Hp phn C bao gm hai hp phn ca d n: Cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph
Ct v cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn.
1.5 K hoch c BC 3 ph duyt:
1.5.1 Cng trnh Cp nc sinh hot Ph Ct:
- T chc u thu xy lp v thit b theo nh k hoch u thu c UBND tnh
ph duyt v k kt hp ng vo thng 6/2011;
- u thu t vn gim st thi cng v lp t thit b v k hp ng vo thng 5/2011;
- Trin khai thi cng cng trnh Cp nc sinh hot Ph Ct. Thi gian thi cng l 18
thng, t 6/2011 n 12/2012;
- Thanh ton tm ng cho cc nh thu.
1.5.2 Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn:
- Hon thnh bn v thit k thi cng v d ton cng trnh Nng cp h cha nc Hc
Mn (bao gm cng trnh u mi, h thng knh mng v h thng cp nc sinh hot x
M Chu);
- Thm tra v ph duyt bn v thit k thi cng v d ton sau khi BTC c kin
khng phn i.
1.6 Bo co kt qu thc hin cc h thng cp nc nng thn:
1.6.1 Cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct:
Cng tc n b gii phng mt bng:
hon thnh chi tr tin bi thng, h tr v thu hi t xy dng cng trnh n
tng h dn. Cng tc ny c s tham gia ca Hi ng bi thng huyn Tuy Phc, huyn
Ph Ct.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
17

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

u thu xy lp v thit b:

Theo Quyt nh s 35/Q-CTUBND ngy 11/01/2011 ca Ch tch UBND tnh v


vic ph duyt k hoch u thu cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct, cng trnh c
13 gi thu gm: 11 gi thu xy lp v 2 gi thit b. Sau khi hon tt cc th tc theo quy
nh, TT NS&VSMTNT tnh (ch u t) t chc u thu xy lp v mua sm hng ha,
thit b nh sau:
- Ngy 24/2/2011 m thu 05 gi thu sau: Gi thu s 01-XL: Nh my x l nc, 4
trm bm cp 1 v ng ng nc th; gi s 02-XL: Trm bm tng p; gi s 11-XL:
Tuyn truyn ti in 22kV, trm bin p, ng dy 0,4kV (Nh my x l nc, 04 ging khai thc v
trm bm tng p; gi s 02-HH: Mua sm thit b, h thng in iu khin, in chiu sng
(Nh my x l nc, 04 trm bm cp 1, trm bm tng p) v gi s 03-HH: ng h o
nc, ph kin vo h gia nh.
- Ngy 25/3/2011 m thu 08 gi thu sau: Gi thu s 03-XL: Tuyn ng truyn ti;
gi s 04-XL: H thng ng ng cp nc sch x Ct Thng, huyn Ph Ct; gi s 05XL: H thng ng ng cp nc sch x Ct Chnh, huyn Ph Ct; gi s 06-XL: H thng
ng ng cp nc sch x Ct Tin, huyn Ph Ct; gi s 07-XL: H thng ng ng
cp nc sch x Phc Ha, huyn Tuy Phc; gi s 08-XL: H thng ng ng cp nc
sch x Phc Thng, huyn Tuy Phc; gi s 09-XL: H thng ng ng cp nc sch x
Ct Nhn, huyn Ph Ct v gi s 10-XL: H thng ng ng cp nc sch Ct Hng,
huyn Ph Ct.
* Kt qu u thu:
- BTC c th khng phn i v kt qu u thu 6 gi thu: 03-XL, 04-XL, 06-XL,
08-XL, 10-XL v 11-XL. Ch u t thng tho, k kt hp ng vi nh thu trng
thu, trong 5/6 gi thu nh thu khi cng t ngy 18 - 22/7/2011. Ring gi s 06-XL
d kin bn giao mt bng cho nh thu trin khai thi cng vo gia thng 8/2011.
- i vi 6 gi thu (01-XL, 02-XL, 07-XL, 09-XL, 02-HH v 03-HH) khng c HSDT
no t yu cu v k thut. Sau khi trnh UBND tnh ph duyt iu chnh k hoch u thu
(iu chnh thi gian la chn nh thu) v chun b cc th tc theo quy nh u thu li,
ch u t m thu 4/6 gi (01-XL, 02-XL, 09-XL, 03-HH) vo ngy 20/7/2011 v ang
tin hnh nh gi HSDT.
Ring gi thu 02-HH ch u t tch thnh 2 gi thu, hin ang hon thin th tc
u thu, d kin pht hnh HSMT vo thng 8/2011. i vi gi thu s 07-XL: H thng
ng ng cp nc sch x Phc Ha, huyn Tuy Phc, UBND tnh ch o trin khai
xy dng hon chnh tuyn ng dc tuyn tnh l 640 thuc cc x Phc Ha, Phc Thng,
Ct Tin v Ct Chnh ly nc t cng trnh Phc Sn cp cho khu ti nh c Ct
Tin. c s thng nht ca BTC, ch u t trnh UBND tnh ph duyt iu chnh
ngun vn ca gi thu l 100% vn i ng v hnh thc la chn nh thu l ch nh thu.
n nay, ch u t la chn nh thu v k hp ng thi cng. Nh thu trin khai thi
cng vo ngy 18/7/2011.
- Gi thu 05-XL: gi d thu ca cc nh thu vt gi gi thu, sau khi BTC ng
ch u t cho cc nh thu cho thu li theo quy nh. H s u thu gi cho BTC
vo ngy 31/5/2011, hin nay ang ch kin khng phn i ca nh ti tr thc hin.
D kin t chc thi cng vo cui thng 8/2011.
u thu la chn nh thu t vn gim st
Gi thu s 01-TVGS: Gim st thi cng xy dng v lp t thit b cng trnh pht
hnh HSMT vo ngy 08/02/2011, c 04 nh thu mua HSMT. Tuy nhin, n thi im
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
18

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

ng thu ngy 24/02/2011, khng c nh thu no np HSDT. c s ng ca BTC,


ch u t mi cng ty HydroScience Engineers thng tho, m phn hp ng cung
cp dch v t vn h tr ch u t gim st k thut thi cng cng trnh. Tuy nhin, nh
thu t vn ngh chi ph dch v qu cao (khong trn 7,0 t ng, trong khi gi gi thu
ny l 1,4 t ng) ng thi khng chu trch nhim no v mt php l.
Ngy 20/3/2011, BTC c th ng cho ch u t t chc la chn nh thu theo
hnh thc ch nh thu trn c s so snh 3 h s xut. Sau khi UBND tnh ph duyt iu
chnh k hoch u thu (iu chnh hnh thc la chn nh thu), ch u t gi H s
yu cu cho 3 nh thu vo ngy 29/4/2011. Tuy nhin, n thi im ng thu (ngy
11/5/2011) ch c 2 nh thu np H s xut xut. c s thng nht ca i din
BTC, ch u t tin hnh m h s xut nh gi. Ngy 09/6/2011, BTC c kin
khng phn i v kt qu la chn Cng ty c phn pht trin Nc v Mi trng i Vit
l n v thc hin hp ng t vn gim st thi cng cng trnh. Sau khi k hp ng, nh
thu t vn gim st v trin khai thc hin hp ng cng vi cc gi thu xy lp ngy
18/7/2011.
Cng tc gii ngn
Do nh hng ca trt gi, phn ln gi d thu ca cc nh thu t v mt k thut
cao hn gi gi thu c ph duyt, ch u t phi x l kt qu u thu theo quy nh
nn thi gian u thu ca cng trnh ko di hn so vi d kin. V vy, cng tc gii ngn
vn cho cng trnh Cp nc sinh hot Ph Ct tp trung 6 thng cui nm 2011 (sau khi
cng trnh khi cng).
n thi im bo co, phn ln cc gi thu ca cng trnh cp nc sinh hot huyn
Ph Ct khi cng, n ngy 31/7/2011 ch u t tm ng hp ng cho cc gi thu
04-XL, 07-XL, 08-XL v 10-XL l 5,124 t ng, tng ng 222.000 Euro theo t gi
23.036VND/Euro, trong vn B: 175.942 Euro v vn i ng: 46.058 Euro. H s thanh
ton tm ng cho cc gi thu 03-XL v 11-XL hin ang c hon tt v s thc hin thanh
ton vo thng 8/2011. D kin n ngy 31/12/2011, cng trnh gii ngn khong 1.135.141
Euro t ngun vn ca B v 290.087 Euro (tng ng 6,0 t VND) vn i ng ca Vit
Nam
(Xem chi tit Ph lc 3)

1.6.2 Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn


Gi thu kho st, lp bn v thit k thi cng v d ton cng trnh c chi tr t
ngun vn B (Qy t vn v nghin cu Vit B). Cng tc u thu la chn nh thu t
vn cho gi thu ny c thc hin t thng 9/2010. Sau khi BTC c kin khng phn
i v kt qu u thu, i din ch u t (Ban QLDA T&XD huyn Ph M) k hp
ng vi nh thu trng thu (Lin danh CTC-BIHECCO) vo thng 12/2010, thi gian thc
hin hp ng t ngy 17/12/2010 n ngy 26/5/2011. V gi thu c ti tr t ngun vn
ca Chnh ph B, do theo quy nh ca nh ti tr, trc khi nh thu thc hin cng tc
t vn, hp ng ny phi c k kt gia ch u t, nh thu v nh ti tr (BTC). Tuy
nhin, khi nhn c bn hp ng cng k kt, BTC pht hin trong ni dung bn hp
ng ny c nhiu ni dung cha thng nht v yu cu ch u t lm vic vi nh thu
thng nht, iu chnh mt s ni dung cho ph hp.
Tuy nhin, n ngy 02/3/2011, BTC vn cha nhn c bn hp ng iu chnh
k kt nhng nh thu t vn (Lin danh CTC-BIHECCO) bt u trin khai thc hin hp
ng. Nhm n lc gii quyt tnh hung, theo cng vn s 68/TLN/2011 ngy 27/4/2011,
BTC xem y l mt trng hp ngoi l v chp nhn thanh ton cho phn khi lng
cng vic nh thu c thc hin sau ngy 17/12/2010, vi iu kin Ban QLDA tnh
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
19

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

tuyn chn mt n v t vn c lp thm tra ton b khi lng do n v t vn thc hin


v xc nhn rng phn khi lng cng vic ny l kt qu thc, p ng tt c cc tiu chun
c lin quan v m bo cc yu cu v cht lng, khi lng thc hin theo ng nh cam
kt trong hp ng.
Sau khi u thu v c kin khng phn i ca BTC v kt qu u thu tuyn chn
T vn thm tra kt qu kho st a hnh v a cht cng trnh Nng cp H cha nc Hc
Mn ti Vn bn s 119/VA/2011 ngy 28/6/2011, Ban QLDA tnh k kt hp ng vi
Cng ty TNHH t vn xy dng Nguyn Trc (n v trng thu) vo ngy 04/7/2011. Thi
gian thc hin hp ng l 30 ngy.
Ngy 21/7/2011, n v t vn thm tra trnh by Bo co thm tra s b trc Ban
QLDA tnh, Ban QLDA T&XD huyn Ph M v i din Cng ty BIHECCO. Kt qu
thm tra mt s khi lng cng vic do BIHECCO thc hin khng p ng cc tiu chun
lin quan, khng m bo cc yu cu v cht lng v cam kt trong hp ng. Sau khi nhn
c Bo co hon chnh ca n v t vn thm tra vo ngy 05/8/2011, Ban QLDA tnh s
t chc mt cuc hp vi ch u t, t vn thm tra v t vn kho st thit k i n kt
lun chnh thc v a ra hng gii quyt. Do , vic thm nh v ph duyt bn v thit
k thi cng v d ton cng trnh Nng cp H cha nc Hc Mn chm hn so vi k
hoch c BC ln 3 thng qua.
Hp phn D: Cc h thng x l cht thi rn
1.7 K hoch c BC 3 ph duyt
- Tip tc lp cc bn Quy hoch qun l CTR cc huyn Hoi Nhn, Ph M, An
Nhn v Ty Sn.
- Trin khai thc hin chng trnh hng dn;
- Ku gi s tham gia ca cc thnh phn t nhn vo cng tc thu gom v x l CTR
ca huyn.
1.8 Bo co kt qu thc hin cc h thng x l CTR
1.8.1 Lp cc bn Quy hoch qun l CTR cc huyn Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v
Ty Sn
a) Cng tc t vn ca EP&T
Chi ph t vn lp Quy hoch qun l CTR cc huyn Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v
Ty Sn do chnh ph B ti tr t Qy T vn v nghin cu Vit - B. Hp ng t vn lp
Quy hoch qun l CTR cho 4 huyn c k kt gia Ban QLDA tnh, EP&T v BTC vo
ngy 05/11/2010. Theo hp ng, n v t vn (Cng ty EP&T) s lp xong Quy hoch qun
l CTR cp huyn v bn giao cho Ban QLDA tnh vo cui thng 5/2011. Tuy nhin, cc
huyn c thm thi gian c v gp cho bn tho quy hoch, sau khi c kin khng phn
i ca BTC, Ban QLDA tnh v n v t vn cng thng nht hon giai on 4 li 1
thng. Do , bn tho cui cng ca Quy hoch qun l CTR cp huyn np cho Ban
QLDA tnh vo ngy 24/6/2011. Trc khi trnh UBND tnh ph duyt, Ban QLDA tnh
gi cc bn tho ny cho cc huyn lin quan ly kin ng gp, sau Ban QLDA tnh
tng hp cc kin tham gia gi cho t vn EP&T vo ngy 14/7/2011. EP&T s hon thnh
quy hoch v np li cho Ban QLDA tnh vo ngy 06/8/2011.
Cc bn Quy hoch c lp da trn s tham vn cht ch vi tt c cc bn c lin
quan cp huyn thng qua cc cuc hp, trao i, tho lun v hi tho. Quy hoch ph hp
vi cc quy nh hin hnh ca nh nc (Ngh nh s 59/2007/N-CP ngy 09/4/2007 v
qun l CTR v Quyt nh s 2149/Q-TTg ngy 17/12/2009 ca Th tng chnh ph v
ph duyt Chin lc quc gia v qun l tng hp CTR n nm 2025, tm nhn n nm
2050).
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
20

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

b) Ni dung Quy hoch:


Quy hoch qun l CTR cp huyn tng hp cc quy nh c lin quan ca nh nc v
qun l CTR. i vi mi loi cht thi, quy hoch trnh by v thc trng khi lng v
thnh phn rc pht thi. Tip , quy hoch trnh by cc yu cu v thu gom, x l v b
cht thi, vn u t c bn, chi ph ti chnh ca h thng v thu hi chi ph, cc yu cu v
tng cng th ch, pht trin nng lc v nng cao nhn thc. Cc ni dung chnh ca quy
hoch c tm tt nh sau:
Khung thi gian:
Thi gian ca quy hoch t nm 2011 n nm 2020, tm nhn n nm 2025. nh
km mi quy hoch l mt bn k hoch hnh ng 5 nm cho tng huyn. C th, Quy
hoch qun l CTR cp huyn bao gm: cng tc qun l CTR sinh hot, CTR cng nghip
v CTR y t c hi.
a bn quy hoch:
Quy hoch qun l CTR cp huyn mang tnh ton din, cho tt c cc loi cht thi,
cho 66 x/th trn ca 4 huyn.
Ban qun l cht thi rn ca huyn:
S thnh lp Ban qun l CTR ca huyn trc thuc UBND huyn. Ban qun l CTR
ca huyn s l c quan thc thi Quy hoch qun l CTR cp huyn. Di Ban qun l CTR
ca huyn l cc nhm cng tc, ph trch cc lnh vc khc nhau ca Quy hoch qun l
CTR cp huyn. Ban qun l CTR ca huyn chu trch nhim m bo y cc ngun
vn u t v vn hnh cc h thng x l CTR theo hng bn vng.
Thnh lp Trung tm ti nguyn rc:
S thnh lp Trung tm ti nguyn rc cp tnh. Trung tm ny c th trc thuc mt c
quan cp tnh, hoc l mt c quan c lp c thnh lp mi. Ngun ti chnh ca Trung
tm ti nguyn rc s c h tr bi cc n v ti tr v vn ngn sch. Trung tm chu
trch nhim h tr cung cp cc dch v qun l CTR ch yu.
T l thu gom CTR:
Quy hoch qun l CTR huyn d bo n nm 2015, t l thu gom lng cht thi cn
li sau khi phn loi ti ngun l 70% cc th trn v x c chn. i vi cc x cn li,
t l ny l 30%. Nm 2020, d bo t l thu gom ti th trn l 80% v ti x l 40%. D bo
t l thu gom ti cc x n nm 2025 t 50%.
Quy hoch xut cng tc qun l CTR nn theo th t u tin sau:
- Tit gim khi lng cht thi pht sinh v gim thiu cc tc ng tiu cc;
- Ti ch cht thi trong trng hp cht thi c th c dng to ra sn phm mi;
- Tn thu nng lng t cc loi cht thi khng th ti s dng hoc ti ch;
- Thi b cc loi cht thi khng th ti s dng, ti ch hoc tn thu nng lng, cng
nh thi b phn cht tr sau khi tn thu nng lng sao cho khng nh hng n sc khe
con ngi, khng s dng cc quy trnh hay bin php c th gy hi cho mi trng.

Phn loi v x l cht thi ti ngun:


Quy hoch qun l CTR cp huyn xut ni dung phn loi v x l cht thi ngay
ti h gia nh. Ch p dng thu gom v vn chuyn n bi chn lp hp v sinh i vi phn
cht thi khng th x l c.
c) Xem xt Quy hoch tng th qun l CTR th v khu cng nghip trn a bn
tnh Bnh nh n nm 2020:
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
21

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Theo H s KT&TC ca d n, cn phi xem xt Quy hoch tng th qun l CTR


th v khu cng nghip trn a bn tnh Bnh nh n nm 2020. Yu cu ny c a
vo iu khon hp ng vi EP&T.
Theo kt qu xem xt ca EP&T, nhn chung Quy hoch tng th qun l CTR th v
khu cng nghip trn a bn tnh Bnh nh n nm 2020, c UBND tnh Bnh nh
ph duyt ti Quyt nh s 637/Q-UBND ngy 27/8/2009, ph hp vi cc tiu chun quc
gia v theo quan im ca quy hoch ny, vic phn b hp l a im v xy dng cc khu
x l CTR trn a bn tnh sao cho mi khu x l CTR s phc v 1 a bn c bn knh ph
hp (khng khp kn theo n v hnh chnh).
Cn c quan im ca quy hoch trn, EP&T khuyn ngh ch u t xy dng 2 bi
chn lp cho 4 huyn (Ty Sn v An Nhn dng chung mt bi chn lp, Ph M v Hoi
Nhn dng chung mt bi chn lp), thay v mi huyn 1 bi chn lp. EP&T khuyn ngh
nn xa b nguyn tc mi huyn mt bi chn lp.
Nu cc huyn dng chung bi chn lp, s mang li li ch to ln v mi trng cng
nh tit kim c chi ph u t v vn hnh. D ton chi ph cho cc bi chn lp c
trnh by trong bng sau:
n v tnh: Triu VND.
Khon mc chi ph
Chi ph u t xy dng
Chi ph vn hnh v bo dng 3
Tng

4 bi chn
lp ring
147.049
93.736
240.785

2 bi chn
lp chung
111.551
59.106
170.657

Gim
35.498
34.630
70.128

T l
gim
24%
37%
29%

(Ngun: D tho Quy hoch qun l CTR cp huyn do T vn EP&T thc hin).
d) S tham gia ca thnh phn t nhn vo cng tc thu gom v x l CTR ca huyn
Theo H s KT&TC v tm hiu v thc trng v kh nng tham gia trong tng lai
ca thnh phn t nhn vo cng tc ti ch CTR ca huyn, Ban QLDA tnh lp k hoch
iu tra th trng v thc trng v tim nng x l v thng mi ha cht thi c th ti ch
(nh giy, ba cac-ton, kim loi, nha ) cng nh tim nng s dng sn phm phn
compost lm t cht thi hu c. Cc hot ng ny s c tip tc trin khai thc hin nh
sau:

Cht thi c th ti ch:


Thnh phn v t l trung bnh cht thi pht sinh ti 4 huyn theo kt qu iu tra ca
d n nh sau: cht thi c th ti ch 15%, cht thi hu c 60%, cht thi khc 25%. Cht
thi hu c chim t l ln nht. H gia nh c th x l cht thi hu c lm phn
compost hoc cc sn phm khc, cng nh phn loi cht thi c th ti ch v cht thi hu
c.
Quan st thc t cho thy ngnh kinh doanh rc ti ch hin ang pht trin mnh, hu
ht cht thi c th ti ch hin u c thu mua bi i ng thu mua ve chai lu ng, v
bn li cho cc c s ti ch. Ban QLDA tnh vn cha thc hin hot ng no i vi loi
hnh cht thi ny. Theo Quy hoch qun l CTR cp huyn, t nht 10-20% cht thi c
phn loi ti h gia nh l cc vt liu ti ch nh cac-ton, giy, chai l, lon, kim loi.
Quy hoch qun l CTR cp huyn d bo khi lng CTR c th ti ch nh sau:

Cho thi gian 15 nm.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


22

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Ti th trn: Hin nay 15% CTR sinh hot pht sinh c bn ve chai. D bo con s
ny s tng nh trong nhng nm ti, khong 18% (lng cht thi c th ti ch th trn
cao hn x).
- Ti x: Hin nay 10% CTR sinh hot pht sinh c bn ve chai. D bo con s ny
s tng nh trong nhng nm ti, khong 12%.

Cht thi hu c
H gia nh c khuyn khch phn loi thc n tha v cc loi cht thi hu c khc
lm phn compost hoc cho mc ch khc.
Quy hoch qun l CTR cp huyn d bo n nm 2025, t l cht thi hu c trn
tng lng CRT sinh hot pht sinh s c x l ti ngun ti th trn l 15% (chim tng
lng cht thi hu c pht sinh), v ti x l 30% (chim tng lng cht thi hu c pht
sinh). D nhin iu ny ch kh thi nu h gia nh tch cc hng ng vic x l ti ngun,
nu khng cht thi s b ln gia cht thi hu c vi cht thi khc. V vy, cn tng cng
cng tc nng cao nhn thc v gio dc cho ngi dn.
t c ch tiu ny, cn a vo s dng cc cng ngh x l cht thi hu c do
n v t vn Somers Livestock Solutions xut. Cc cng ngh ny bao gm:
- S dng thng rc hu c: Thng rc hu c c xy bng gch hoc b tng.
Th tch v trng lng rc hu c s tit gim nh cc qu trnh phn hy t nhin (vi khun,
nm, u trng, giun ). Thng c th c s dng cho h gia nh v cho cng ng.
- Nui u trng rui lnh en bng rc hu c: M hnh ny c vn hnh bi ngi
thu mua ve chai. u trng rui lnh en, mt sinh vt n hu ht cc loi cht thi hu c,
c nui trong thng sinh hc, mt loi thng c thit k ring cho mc ch ny.
- Sn xut phn compost quy m nh bng rc ch: Rc hu c t ch c phn loi
ti ngun v vn chuyn n mt khu vc gn y lm phn compost vi tm ph Toptex,
p dng cng ngh compost nhit cao. y l k thut compost mang tnh kinh t c
th c p dng quy m nh.
- Lm thc n chn nui (g, ln, b, c ): Vic dng rc thc phm ti lm thc n
cho ln v b c p dng rng ri trong khu vc d n. trnh nguy c ly lan cc
mm bnh, ch nn s dng rc thc phm cn ti v phi nu chn trong 1 gi ng h.
e) Cc hot ng tip theo: Cc hot ng th im, chng trnh hng dn v o
to, tip tc pht trin cc m hnh do n v t vn Somers Livestock Solutions xut
3 trong s 4 m hnh nu trn c th nghim ti khu vc d n. M hnh lm thc
n chn nui c ngi dn thc hin t lu, ch c cc m hnh thng rc hu c, sn
xut compost vi tm ph Toptex v nui u trng rui lnh en l tng i mi i vi tnh
Bnh nh. D n tin hnh cc th nghim sau:
- Hai th nghim v sn xut compost vi tm ph Toptex (thc hin ti huyn Ty
Sn);
- Hai th nghim v thng sinh hc nui u trng rui lnh en (thc hin ti huyn Ty
Sn v Tp. Quy Nhn).
- 16 th nghim v thng rc hu c ti 16 h gia nh ( c trnh by ti phn
Pht trin nng lc).
Tt c cc th nghim u thnh cng, 3 m hnh ny u c trin lm ti hi tho
ln th ba ca cng tc lp Quy hoch qun l CTR cp huyn.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


23

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Cc phng tin chung


1.9 Ban QLDA tnh
Thay i nhn s Ban QLDA tnh:
V l do c nhn, ng Bi Ngc Cn, Chuyn gia Pht trin nng lc v Nng cao nhn
thc ca d n np n xin thi vic. Sau khi ng thng bo tuyn dng, Ban QLDA
tnh chn nhn s mi, s trnh BTC v UBND tnh xem xt, quyt nh trong cui thng
8/2011. Trong thi gian ch nhn s thay th nhn bn giao cng vic, ng Cn s tip tc
lm vic cho d n, nhm m bo cc hot ng d n c thc hin lin tc, khng b gin
on.
1.10Xe t d n
- Ban QLDA tnh hon thnh th tc giao nhn xe t v thanh l hp ng vi nh
thu Kartenex.
- Hon thnh th tc lu hnh t ngy 22/3/2011.
- Hon thnh th tc thanh ton ngy 24/5/2011.
1.11nh gi gia k
H s mi thu tuyn chn t vn nh gi gia k c lp xong vo thng
6/2011. Hin nay Hi s BTC ang t chc u thu tuyn chn nh thu t vn. D kin
cng tc nh gi gia k s din ra vo thng 11 - 12/2011
1.12Kim ton c lp
- Kim ton c lp ln 2 cho cc hot ng ca d n giai on t ngy 01/7/2010 n
31/12/2010 thc hin t ngy 25 - 29/4/2011. Theo kin ca kim ton vin, cc bo co
ti chnh cho giai on kim ton phn nh trung thc v hp l s d ti sn, cng n v
ngun vn ca d n ti ngy 31/12/2010, cng nh ngun vn nhn c v chi ph ca d
n pht sinh trong k hot ng t ngy 01/7/2010 n ngy 31/12/2010, ph hp vi cc
chnh sch k ton.
- D kin t kim ton ln tip theo s din ra trong Qu IV/2011.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


24

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

IV. K HOCH HOT NG D N


iu chnh k hoch hot ng tng th ca d n n nm 2014.

- ph hp vi tnh hnh trin khai thc hin d n tnh trong thi gian n, mt s
ni dung chi tit trong K hoch hot ng tng th ca d n n 2014 c BC ln 3
thng qua cn phi c iu chnh.
- Tng thi gian thc hin d n: t thng 8/2009 7/2014 (khng thay i so vi H
s KT&TC). Tuy nhin, mt s hot ng chi tit trong k hoch chung ny t nay n thng
7/2014 c thay i cho ph hp vi tnh hnh thc t nh Ph lc 1 km theo.
K hoch hot ng chi tit 6 thng cui nm 2011.

1.1 Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan


C s ca k hoch hnh ng Pht trin nng lc ca d n chnh l ti liu Chin
lc pht trin nng lc c BC 3 ph duyt vo thng 02/2011. Theo chin lc ny,
pht trin nng lc tp trung ch yu vo cc ni dung quan trng sau:
- Pht trin t chc v th ch.
- Pht trin vai tr lnh o v qun l.
- Tng cng kin thc v k nng k thut.
D n thng nht 3 nguyn tc c bn mang tnh quyt nh nh sau:
- S tham gia ca cc bn c lin quan 4 trong qu trnh xc nh nhu cu pht trin
nng lc, ra quyt nh v thc thi;
- S cam kt v nng lc s hu ca tt c cc bn c lin quan;
- Hng dn ti ch bi chuyn gia t vn (chuyn gia t vn lp k hoch v thc thi).
D n trc ht s chun b bc Pht trin t chc v th ch cho mi lnh vc, y
s l im khi u nhm m bo c s cho hp tc a th ch v m bo tnh bn vng
cho cng tc pht trin nng lc trong tng lai. Trong 6 thng cui nm 2011, Ban QLDA
tnh s trin khai thc hin cc hot ng sau y cho tng lnh vc (qun l CTR, cp nc
sinh hot v qun l thy li:
- Xy dng ni dung v tin hnh nh gi nng lc v hnh ng ca t chc v th
ch;
- Xc nh nhu cu v chin lc tng cng nng lc v hot ng.
Cc nhm lin quan 5 s l t chc trin khai thc hin cc nhim v trn. Vi s h tr
ca d n v cc c quan lin quan, cc nhm s pht ng qu trnh lp k hoch v thc thi
cn thit. Trong qu trnh ny, Ban QLDA tnh s thu chuyn gia t vn t chc cc hot
ng nh hi tho, ta m, tp hun, i hc tp kinh nghim ...
Mc tiu chnh trong giai on ny l xy dng nhn thc v cam kt ca tt c cc c
quan. D n cng s n lc tm kim v thu mt chuyn gia c th hng dn cho cc bn c
lin quan trong qu trnh lp k hoch v thc thi.
4

Bn c lin quan thng l mt c quan, t chc, n v, hip hi, on th .... ; ch trong mt s t


trng hp, n c hiu l mt c nhn nu ph hp (v d, mt ngi thu gom rc trong th trn hoc
x).
5
Trong ti liu Chin lc pht trin nng lc, cc nhm ny c t tn l nhm pht trin nng lc
ca ngnh.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
25

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

K hoch hot ng chi tit pht trin nng lc s c trnh by chi tit ti tng lnh
vc cc phn di.

1.2 Hp phn B: Nng cao nhn thc:


C s ca k hoch hnh ng nng cao nhn thc ca d n l ti liu Chin lc
nng cao nhn thc c BC 2 ph duyt vo 22/6/2010. Mc tiu chung ca chin lc
ny l tng cng kin thc v nhn thc ca cng ng v:

1.2.1 Cht thi rn: Tc ng ca cht thi ln mi trng, tm quan trng ca vic
phn loi, thu gom, x l v ti ch cht thi. Kt qu l ngi dn a phng s nhn thc
c trch nhim ca mnh v thc hin cc hnh vi ng n i vi cht thi trong cuc
sng hng ngy.
1.2.2 S dng nc sch v bo v ti nguyn nc: Kt qu l, ngi dn a
phng s nhn thc c trch nhim ca mnh v thc hin cc hnh vi ng n i vi
cc dch v v nc sch v bo v ti nguyn nc
Cn c mc tiu chung ny, d n ang trin khai 3 chng trnh nng cao nhn thc
nh sau:
- Chng trnh nng cao nhn thc v mi trng trong cng ng
- Chng trnh nng cao nhn thc v mi trng trong trng hc.
- Chng trnh nng cao nhn thc v mi trng thng qua phng tin thng tin i
chng v ti liu Thng tin Truyn thng Gio dc.
i tng mc tiu ca chng trnh nng cao nhn thc l ngi dn nng thn v cc
trng hc khu vc nng thn.
K hoch hot ng chi tit nng cao nhn thc s c trnh by chi tit ti tng lnh
vc.

1.3 Hp phn C: H thng cp nc nng thn


1.3.1

Cp nc sinh hot huyn Ph Ct

K hoch hnh ng pht trin nng lc i vi cng trnh cp nc sinh hot nng
thn
ng thi vi cng tc thi cng xy lp cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct,
TT NS&VSMTNT ch tr, phi hp vi cc c quan lin quan nghin cu m hnh qun l,
vn hnh v bo dng cng trnh ph hp p dng sau khi cng trnh hon thnh.
Ban QLDA tnh xem xt m hnh qun l 6, phng thc vn hnh v bo dng cng
trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct do TT NS&VSMTNT xut.
K hoch ca d n bao gm 3 hot ng sau:
Ch tr, phi hp vi TT NS&VSMTNT v qu trnh phn tch nng lc qun l cng
trnh cp nc nng thn (thng 7-12/2011).
D n ang lp k hoch hot ng cho phn ny.
Phn tch t chc v th ch ngnh v nng cao nhn thc cho cc bn c lin quan
v qun l cng trnh cp nc nng thn, vn hnh v bo dng
- Lp h s mi thu, t chc u thu v la chn nh thu t vn v phn tch cc bn
c lin quan v nh gi nng lc t chc v th ch (thng 8 - 9/2011).
- Tin hnh phn tch s tham gia ca cc bn c lin quan (thng 9/2011).
6

Cc m hnh qun l bao gm: lp d ton v n gi, trch nhim k ton ni b v bn ngoi, quan h
khch hng, mc tin cy vo dch v ...
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
26

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Tin hnh nh gi nng lc t chc v th ch (thng 10 - 11/2011).


- nh hng chin lc v l trnh thc thi m hnh qun l cng trnh cp nc nng
thn (thng 12/2011 2/2012)

i hc tp kinh nghim v cc m hnh qun l cng trnh cp nc nng thn ti


Vit Nam v nc ngoi (thng 9 - 11/2011)
- Ban QLDA tnh lp iu khon tham chiu; TT NS&VSMTNT tm hiu cc m hnh
qun l Vit Nam, chun b v t chc chuyn i hc tp kinh nghim cho cc bn c lin
quan (thng 10-11/2011);
- T chc chuyn i hc tp kinh nghim Vit Nam (thng 12/2011);
- T chc chuyn i hc tp kinh nghim chu u (thng 9/2011);
- T chc hi tho tng kt (thng 12/2011).
K hoch hnh ng nng cao nhn thc v nc sch v bo v ti nguyn nc
TT NS&VSMTNT ch tr, phi hp vi cc bn c lin quan trin khai cc hot ng
nhm nng cao nhn thc ca cc bn c lin quan v ngi dn v tm quan trng ca vic
s dng nc sch v bo v ti nguyn nc. n nay, huyn Ph Ct v Tuy Phc
thnh lp Ban h tr d n huyn. Thnh vin ca Ban h tr d n huyn bao gm i din
phng NN&PTNT, huyn on, Hi Ph n huyn, phng GD&T, TT Y t huyn. Ngoi
ra, cc huyn cng thnh lp 02 Nhm truyn thng nc sch cp x v 04 Nhm truyn
thng nc sch trong trng hc. Tt c cc nhm truyn thng c tp hun nhm tng
cng nng lc thit k, thc thi v gim st cc hot ng truyn thng. Sau t tp hun, tt
c cc nhm u lp k hoch truyn thng cho nhm mnh, cc bn k hoch ny u c
Ban QLDA tnh v TT NS&MTNT thng qua.
TT NS&VSMTNT k kt hp ng vi i Pht tranh v Truyn hnh Bnh nh
ph bin cc thng ip gio dc v bo v mi trng v v cc hot ng ca d n. Hin
nay, i Pht thanh v Truyn hnh Bnh nh ang thc hin mt phim ti liu cho d n, d
kin s hon thnh vo thng 10/2011.
Cc ti liu Thng tin Gio dc Truyn thng c son tho v in n, bao gm
sch, p phch v o phng.
Trng tm ca cc hot ng trin khai l:
- Phi hp, h tr TT NS&VSMTNT thc hin chng trnh nng cao nhn thc.
- Thnh lp cc Nhm h tr d n huyn v cc nhm truyn thng nc sch.
- Trin khai giai on th im v nh gi chng trnh nng cao nhn thc ca d n.
- Xy dng ti liu Thng tin Gio dc Truyn thng v lm phim ti liu.
Giai on th im s kt thc vo thng 12/2011. Ti thi im , cn tin hnh nh
gi ni b v nh gi t bn ngoi vi s h tr v mt k thut ca Ban QLDA tnh.
Trong giai on 6 thng cui nm 2011, trng tm hot ng l kt thc giai on th
im v chun b cho giai on m rng.
* K hoch hnh ng 6 thng cui nm 2011:
- T chc chuyn i hc tp kinh nghim v cc m hnh nng cao nhn thc ti H Ni
(thng 8/2011).
- Tip tc thc hin cc hot ng theo k hoch truyn thng mi trng (t thng 8
-12/2011).
- Tip tc cng tc gim st v nh gi vic thc hin k hoch truyn thng mi
trng (t thng 8 - 12/2011).
- nh gi ni b v nh gi t bn ngoi (t thng 10 - 12/2011).
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
27

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Hi tho tng kt giai on th im (thng 12/2011).


- Bo co tng kt (thng 12/2011).
- Xem xt k hoch nng cao nhn thc v mi trng cho giai on m rng c tnh
n cc bi hc kinh nghim t giai on th im (t thng 10 - 12/2011).
- K hoch duy tr hot ng nng cao nhn thc v mi trng (sau khi giai on th
im kt thc).

K hoch hot ng lin quan quan n cng tc u t cng trnh Cp nc sinh


hot huyn Ph Ct
- Tip tc cho trin khai thi cng v gim st tin thi cng cc gi thu 03-XL, 04XL, 06-XL, 07-XL, 08-XL, 10-XL, 11-XL v gim st vic thc hin hp ng ca nh thu
t vn gim st (gi thu 01-TVGS).
- K kt hp ng thi cng gi thu 05-XL, cho trin khai thi cng v gim st qu trnh
thi cng.
- Hon thnh cng tc nh gi h s d thu v trao thu cho cc gi 01-XL, 02-XL,
09-XL v 03-HH (sau khi BTC c kin khng phn i), cho trin khai thi cng v gim st
qu trnh thi cng.
- T chc u thu li i vi gi thu s 02-HH Mua sm thit b, h thng in iu
khin, in chiu sng (Nh my x l nc, 04 trm bm cp 1, trm bm tng p), nh
gi h s d thu, cho trin khai thi cng sau khi c kin khng phn i ca BTC;
- Cng tc thi cng ca tt c cc gi thu phi hon thnh vo thng 12/2012, ngoi tr
gi 01-XL Nh my x l nc, 04 trm bm cp 1 v ng ng nc th s c hon
thnh chm nht vo thng 3/2013.
- Tm ng hp ng cho nh thu thi cng v thanh ton khi lng hon thnh cng
trnh cho nh thu.

1.3.2 Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn


K hoch hot ng pht trin nng lc i vi cng tc qun l thy li c s tham
gia ca ngi dn
Theo Bo co nh gi cui cng ca d n Thy li Ph M - VIE 0302211 vo thng
02/2011 (Chnh ph B ti tr), t vn khuyn ngh cng vi vic u t nng cp cng trnh
h tng thy li, BTC nn u t vo cng tc pht trin t chc v th ch PIM. V vy, d
n tin hnh phn tch s tham gia ca cc bn thc hin pht trin PIM vo thng 5/2011.
n v t vn h tr qu trnh phn tch l Trung tm t vn qun l thy nng c s tham gia
ca ngi dn (Trung tm t vn PIM). Ngoi ra, d n cn t chc mt chuyn i hc tp
kinh nghim ti Philippines dnh cho lnh o cc c quan c lin quan cp tnh v cp huyn
trong thng 6/2011. Tip theo sau cc hot ng ny, d n s tuyn chn mt n v t vn
h tr nhm hnh ng PIM trong vic xy dng quy trnh hnh thnh v h tr.
Mc tiu ca cc hot ng ny l nng cao nhn thc v cam kt ca cc bn c lin
quan (ti cc cp tnh, huyn v x).
Nh vy, cc hnh ng ca d n s tp trung vo cng tc nng cao nhn thc v cam
kt i vi PIM, thnh lp nhm hnh ng PIM v nh gi nng lc t chc v th ch.
K hoch hot ng bao gm:

Hon thin h s mi thu, t chc u thu v tuyn chn nh thu t vn


hng dn qu trnh pht trin t chc v th ch PIM (thng 8 - 10/2011)
- Xem xt v gp nghin cu hin trng (thng 9/2011)
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
28

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Vic trin khai thc hin PIM i hi phi c s tham gia ca nhiu s, ban, ngnh cc
cp t tnh, n huyn v x. S tham gia ca cc c quan ny c phn tch trong giai
on trc y trn 3 phng din: (1) chc nng v t cch php l; (2) ngun lc v trch
nhim; (3) mi quan h vi cc c quan t chc khc. Tuy nhin, vn cn phi tin hnh thm
mt s cc phn tch v thc trng PIM, cc m hnh t chc dng nc, c ch ti chnh v
c cu t chc.
- Hon thnh h s mi thu, t chc u thu v tuyn chn nh thu t vn hng dn
qu trnh pht trin PIM trong giai on cn li ca d n (thng 8 - 10/2011).

Thnh lp nhm hnh ng PIM (thng 10 - 11/2011)


- Thng nht v qu trnh th ch ha v pht trin PIM (thng 10/2011).
- Trin khai qu trnh tham vn, t chc hi tho xc nh vai tr v trch nhim ca
nhn hnh ng PIM (thng 10/2011).
- Thnh lp nhm hnh ng PIM (thng 11/2011).

Nhm hnh ng PIM xy dng chng trnh v trin khai thc hin cng tc
nh gi nng lc t chc v th ch (thng 11-12/2011)
- T chc hi tho xc nh mc ch v xy dng chng trnh nh gi nng lc t
chc v th ch (thng 11/2011);
- T chc cc hi tho trong qu trnh thc hin cng tc nh gi nng lc t chc v
th ch (thng 12/2011);
- Gim st hot ng ca t vn v nhm hnh ng PIM (t thng 11/2011 tr i).
K hoch hot ng nng cao nhn thc
K hoch hot ng nng cao nhn thc cho hp phn thy li ca d n c trnh
by ti phn k hoch pht trin PIM .

K hoch hot ng i vi cng tc u t cng trnh Nng cp h cha nc hc


mn

T vn kho st, lp bn v thit k thi cng v d ton

Bn v Thit k thi cng v d ton ca cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn


c lp cho c 3 hng mc: nng cp cng trnh u mi (p chnh, p ph v p trn),
h thng knh mng v h thng cp nc sinh hot x M Chu. Gi thu t vn Kho st,
bn v Thit k thi cng v d ton ca cng trnh ny c chi tr t Qu t vn v nghin
cu Vit B.
K hoch hot ng 6 thng cui nm 2011:
Trn c s Bo co kt qu thm tra ca Cng ty TNHH T vn xy dng Nguyn Trc
v kt qu kho st a hnh, a cht cng trnh, trong thng 8/2011 Ban QLDA tnh s t
chc cuc hp vi ch u t; t vn kho st, thit k; t vn thm tra v cc c quan lin
quan xc nh khi lng v cht lng cng vic kho st m Lin danh CTC
BIHECCO thc hin v bo co BTC c kin trin khai thc hin.
D kin chi ph cho cc hot ng ca hp phn C trong 5 thng cui nm 2011 t
ngun vn B l 967.206 Euro, chi tr theo phng thc QGH; vn i ng l 244.019
Euro.

1.4 Hp phn D: Cc h thng x l CTR


1.4.1 K hoch hot ng pht trin nng lc cho cng tc qun l CTR ca
huyn
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
29

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Cc hi tho, i hc tp kinh nghim c t chc trong cc giai on trc nhm


nng cao nhn thc cho cc huyn, x/th trn v cc bn c lin quan khc v qun l tng
hp CTR. Bn Quy hoch qun l CTR ca 4 huyn c lp, cc cuc hi tho t chc
v cc cuc hp ti x v huyn nhm h tr cho cng tc lp quy hoch. Mt trong nhng
ni dung ca Quy hoch qun l CTR cp huyn l thnh lp cc Ban qun l CTR ca huyn
v cc nhm cng tc. Cc hot ng pht trin nng lc ca d n trong 6 thng cui nm
2011 s tp trung vo vic h tr thnh lp v hot ng ban u ca cc Ban v nhm ny.
K hoch cho 6 thng cui nm gm 3 hot ng:

Thnh lp cc Ban qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc (thng 9


-10/2011)
Bao gm cc bc sau:
- T chc hi tho nhm xc nh vai tr v trch nhim (thng 9/2011).
- Chun b thnh lp cc Ban qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc ti tng
huyn (thng 10/2011).

Xc nh quy trnh hng dn cho cc nhm cng tc (thng 9 - 10/2011)


Bao gm cc bc sau:
- Xc nh nhu cu ca cc nhm cng tc (thng qua hi tho xc nh vai tr v trch
nhim), bc u xc nh quy trnh hng dn ( phn tch s tham gia ca cc bn c lin
quan, phn tch vn , lp k hoch ...) (thng 10/2011).
- u thu tuyn chn nh thu t vn lp quy trnh hng dn cho cc nhm cng tc
(thng 9 - 10/2011).
- Phi hp vi nh thu t vn v cc bn c lin quan hon thnh quy trnh hng dn
(thng 10/2011).

Trin khai quy trnh hng dn cho cc nhm cng tc (thng 11 - 12/2011)
Bao gm cc bc sau:
- Phi hp vi cc chuyn gia t vn v cc nhm cng tc tin hnh phn tch s
tham gia ca cc bn c lin quan v lp k hoch thc hin (thng 11 - 12/2011).
- T chc cc hot ng h tr vi s phi hp ca cc chuyn gia t vn (hi tho, i
hc tp kinh nghim ) (thng 11 - 12/2011).
- Gim st cng vic ca cc chuyn gia hng dn (thng 11 - 12/2011).
1.4.2

K hoch hot ng nng cao nhn thc v qun l CTR

T u nm n nay, Ban QLDA tnh phi hp vi Chi cc BVMT t chc nhiu hi


tho, kha tp hun nhm nng cao nhn thc cho cc h gia nh, cn b x, huyn v Chi
cc BVMT v cht thi, tc ng ca cht thi ln mi trng, tm quan trng ca vic phn
loi, thu gom, x l v ti ch cht thi.
T thng 12/2010 6/2011, thnh lp 4 nhm h tr d n huyn ti 4 huyn Hoi
Nhn, Ph M, An Nhn v Ty Sn. Thnh vin ca cc nhm ny bao gm i din phng
TN&MT, huyn on, Hi Ph n huyn, phng GD&T v TT Y t huyn.
Ngoi ra, cng thnh lp 4 nhm truyn thng mi trng (th trn Bng Sn, huyn
Hoi Nhn; th trn Ph M, huyn Ph M; x Nhn Thnh, huyn An Nhn v x Ty Ph,
huyn Ty Sn) v 8 nhm gio vin truyn thng mi trng (ca cc trng tiu hc v
THCS) ca 4 x/ th trn trn. Tt c cc nhm truyn thng mi trng u c tham gia
cc kha tp hun nhm tng cng nng lc thit k, thc thi v gim st cc hot ng
truyn thng. Sau cc kha tp hun ny, cc nhm truyn thng lp k hoch truyn thng
cho nhm mnh, cc k hoch ny c Ban QLDA tnh v Chi cc BVMT thng qua.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
30

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

- Chi cc BVMT k kt hp ng vi i Pht thanh v Truyn hnh Bnh nh,


Bo Bnh nh ph bin cc thng ip gio dc v bo v mi trng v v cc hot ng
ca d n. Hin nay, i Pht thanh v truyn hnh Bnh nh ang thc hin mt phim ti
liu cho d n, d kin s hon thnh vo thng 10/2011.
Cc ti liu Thng tin Gio dc Truyn thng cng c son tho v in n, bao
gm sch, p phch v o phng.
Ni dung trng tm ca cc hot ng trin khai nh sau:

- Ban QLDA tnh h tr Chi cc BVMT thc hin chng trnh nng cao nhn thc;
- Thnh lp cc nhm h tr d n huyn v cc nhm truyn thng v cht thi rn;
- Trin khai giai on th im v nh gi chng trnh nng cao nhn thc ca d n;
- Xy dng ti liu Thng tin Gio dc Truyn thng v lm phim ti liu.
Giai on th im s kt thc vo thng 12/2011. Ti thi im , cn tin hnh cc
cuc nh gi ni b v nh gi t bn ngoi vi s h tr v mt k thut ca Ban QLDA
tnh.
Trong giai on 6 thng cui nm 2011, trng tm hot ng l kt thc giai on th
im v chun b cho giai on m rng.
K hoch hnh ng 6 thng cui nm 2011:

- T chc chuyn i hc tp kinh nghim v cc m hnh nng cao nhn thc ti H Ni


(thng 8/2011)
- Tip tc thc hin cc hot ng theo k hoch truyn thng mi trng (thng 812/2011)
- Tip tc cng tc gim st v nh gi vic thc hin k hoch truyn thng mi
trng (thng 8 - 12/2011)
- nh gi ni b v nh gi t bn ngoi (thng 10 - 12/2011)
- Trin khai th im cc m hnh x l cht thi hu c (thng 10/2011 3/2012).
- Hi tho tng kt giai on th im (thng 12/2011)
- Bo co tng kt (thng 12/2011)
- Xem xt k hoch nng cao nhn thc v mi trng cho giai on m rng c tnh
n cc bi hc kinh nghim t giai on th im (thng 12/2011)
- K hoch duy tr hot ng nng cao nhn thc v mi trng (sau khi giai on th
im kt thc).
1.4.3

K hoch hot ng i vi cng tc u t

Bn cnh vic thnh lp cc Ban qun l CTR ca huyn v cc nhm cng tc (nh
trnh by ti mc 2.4.1 K hoch hot ng pht trin nng lc) v h tr, phi hp vi Chi
cc BVMT trong vic thc thi chng trnh nng cao nhn thc i vi mi loi hnh qun l
CTR, d n s thc hin cc hot ng sau:
- Trin khai lm phn compost ti h gia nh v ch;
- Xy dng cc bi chn lp hp v sinh;
- Thit lp h thng thu gom v vn chuyn CTR sinh hot;
- m bo ton b CTR y t c hi u c thu gom v x l;
- Tng cng cng tc qun l CTR cng nghip;
- Thnh lp Trung tm ti nguyn rc cp tnh.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
31

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Cc hot ng ny s c trin khai sau khi thnh lp Ban qun l CTR ca huyn
(hoc cc nhm cng tc trc thuc Ban), ngoi tr hot ng thnh lp Trung tm ti nguyn
rc. Ban cn c thm quyn a ra quyt nh, thit lp cc c s php l v ti chnh
cho cc hot ng ca Ban. Cc nhm cng tc s ph trch cc lnh vc khc nhau ca cc
h thng qun l CTR sinh hot, CTR y t v CTR cng nghip. Trung tm ti nguyn rc s
c thnh lp sau .
Trong 6 thng cui nm 2011, d n s thc hin cc hot ng sau:
- Trnh ph duyt quy hoch qun l CTR cp huyn.
- R sot, iu chnh D n u t cc bi chn lp (thng 10/2011 4/2012).
1.5 Cc phng tin chung
- Tip tc cng tc tuyn dng, qun l v iu hnh Ban QLDA tnh.
- Chun b cho cuc hp BC ln 5.
- Kim ton c lp ln 4, d kin din ra vo thng 10/2011.
- nh gi gia k, d kin din ra vo thng 12/2011.
D kin chi ph cho cc hot ng trong 5 thng cui nm 2011 t ngun vn B l
53.559 Euro (trong 14.917 Euro chi tr theo phng thc QGH v 38.642 Euro c chi
tr theo phng thc Trc tip). D kin chi ph hot ng cho cc hot ng trong nm 2011
t ngun vn i ng l 2.883Euro.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


32

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

V. BO CO TI CHNH
Tng quan v tin ca d n
1.1 Tng quan v tin d n:
T u nm 2011 n nay, Ban QLDA tnh tp trung trin khai thc hin cc hot
ng thuc hp phn A, hp phn B, cc hot ng t vn lin quan n CTR thuc hp phn
D (lp Quy hoch qun l CTR cp huyn v Nghin cu kh nng ti ch rc hu c trn a
bn tnh Bnh nh) v t chc u thu xy lp v thit b cng trnh Cp nc sinh hot Ph
Ct thuc hp phn C.
Nhn chung, phn ln cc hot ng ca d n m bo tin so vi k hoch ra
ti cuc hp BC ln th 3. Tuy nhin, cng tc t chc u thu xy lp v thit b cng
trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct b chm tr do b vng v th tc hnh chnh v cc
nguyn nhn khch quan, nn kt qu gii ngn cng trnh ny cha t so vi k hoch.
Ngoi ra gi thu t vn lp bn v thit k thi cng v d ton cng trnh Nng cp h cha
nc Hc Mn do vng mt s tn ti nn vn cha c gii ngn.

1.2 Tin gii ngn ca d n t ngy 01/01-31/7/2011:


Bng sau th hin tin gii ngn ca d n trong 7 thng u nm 2011, v ly k
gii ngn t u d n.
T ngy 01/01 31/7/2011 d n gii ngn 452.149 Euro, t 24,08% so vi k
hoch gii ngn nm 2011. Trong , gii ngn t ngun vn B l 399.520 Euro (Regie:
119.062; Nat.ex: 237.299 v Qy t vn nghin cu Vit B: 43.159 Euro), t l 25,31% k
hoch nm 2011 v vn i ng Vit Nam gii ngn 52.628 Euro, t 17,57% k hoch nm.
Ly k gii ngn t u d n n ngy 31/7/2011 l 996.634 Euro, t 10,82% so vi
tng ngn sch ca d n. Trong gii ngn t ngun vn B l 835.516 Euro, t 10,82%
so vi tng ngn sch vn B v vn i ng Vit Nam gii ngn 161.117 Euro, t 10,80%
so vi tng vn i ng cho d n.
Bng 2: Tin gii ngn ca d n n ngy 31/7/2011

TT

Ngun vn v phng thc


thc hin

1
I Vn B
1 Trc tip (Regie)
2 Quc gia iu hnh (Nat.ex)
3 Qy T vn nghin cu Vit - B
II Vn i ng Vit Nam
Tng

n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro


Gii ngn t ngy 01/01Ly k n 31/7/2011
31/7/2011
T l
Tng ngn
T l gii
gii ngn
sch
K hoch
Gii
ngn so vi
so vi k
Gii ngn
nm 2011
ngn
tng ngn
hoch
sch (%)
(%)
2
3
4=3/2
5
6
1.578.320

399.520

25,31

7.721.426

835.516

10,82

210.305

119.062

56,61

831.000

379.427

45,66

1.306.357

237.299

18,16

6.678.000

328.555

4,92

61.659

43.159

70,00

212.425

127.534

60,04

299.531

52.628

17,57

1.492.495

161.117

10,80

1.877.851

452.149

24,08

9.213.921

996.634

10,82

(Chi tit xem ph lc 2 km theo)


D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
33

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

K hoch ti chnh 5 thng cui nm 2011


Trong cc thng cui nm 2011, d n s tip tc trin khai cc hot ng pht trin
nng lc v nng cao nhn thc, cng nh cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct. K
hoch vn cho cc thng 8-12/2011 c trnh by trong bng sau:
Bng 3. K hoch ti chnh 5 thng cui nm 2011 ca B v i ng Vit Nam

n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro


M ngn
sch

Ngun vn

Hng mc

K hoch gii ngn 5 thng cui nm 2011


Vn B
Vit Nam
Tng
Nat.ex
Regie
Qtv
127.174
79.074
48.100
7.862
7.862
967.206
967.206
244.019

A
B
C
D

Nng cao nng lc


Nng cao nhn thc
Cc h thng cp nc nng thn
Cht thi rn

Vn B
Vn VN
nat.ex-regie
nat.ex-regie
nat.ex.
V
nat.ex.
V

Cc phng tin chung

nat.ex-regie

14.917

38.642

2.883

Z_01

Nhn s

nat.ex-regie

46.941

9.500

37.441

2.883

Z_02

Thit b vn phng

nat.ex.

5.417

5.417

Z_03

Theo di & nh gi

regie

Vn B b sung ngoi H s KT&TC


Quy hoch chi tit cht thi rn 4
huyn d n
Chng trnh tp s (tr l s cp
1&2)
TNG ( A + B + C + D + Z)

Qtv-regie

23.000

Qtv

18.500

Ghi ch:

53.559

1.202

regie

1.202
4.500

18.500
18.500

4.500
1.178.800 1.069.058

91.242

18.500

246.903

Nat.ex. : Quc gia iu hnh; Regie: Trc tip; V: Vn i ng Vit Nam; Qtv: Qy t vn v nghin cu Vit - B
T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR.

(Chi tit xem ph lc s 2 km theo)


K hoch vn ca d n cho 5 thng cui nm 2011 l 1.425.703 euro (chim 15,47%
tng vn d n), trong k hoch vn B theo phng thc Trc tip l 91.242 euro, vn B
theo phng thc QGH l 1.069.058 euro, vn i ng l 246.903 euro v Qu t vn l
18.500 euro.
- Hp phn Pht trin nng lc: trong 5 thng cui nm 2011, vn B theo phng
thc Trc tip c dng chi tr cho chi ph t vn v ITA, vn B theo phng thc QGH
c dng chi tr cho cc hot ng tp hun, hi tho v t vn.
- Hp phn Nng cao nhn thc: vn B theo phng thc QGH c dng chi
tr cho TT NS&VSMT NT v Chi cc BVMT.
- Hp phn cp nc nng thn: Vn thanh ton khi lng hon thnh cng trnh
Cp nc sinh hot huyn Ph Ct.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


34

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

VI. KH KHN, THCH THC V KIN NGH GII QUYT


Kh khn, thch thc

1.1 Do nh hng ca lm pht, chi ph xy dng tng cao v vn i ng b tr


cho d n thi gian n s gp kh khn.
Thi gian qua do nh hng ca lm pht, gi nguyn, nhin liu, vt t, chi ph nhn
cng tng cao, hin nay d ton chi ph u t xy dng cc cng trnh ca d n tng khong
hn 30% so vi thi im k Hip nh. Vic u t xy dng cc cng trnh ca d n vi
quy m nh d kin trc y s gp nhiu kh khn v vn u t. Ngoi ra, cc d n phi
thng xuyn iu chnh li d ton nn thi gian thc hin ko di.
Hin nay, Chnh ph v cc a phng tp trung thc hin 6 nhm gii php ca Ngh
quyt 11/NQ-CP ngy 24/02/2011 ca Chnh ph v nhng gii php ch yu tp trung kim
ch lm pht, n nh kinh t v m, m bo an sinh x hi, trong c chnh sch ct gim
u t cng, gim bi chi ngn sch nh nc. Do , ngun vn i ng cho d n trong
thi gian n s gp kh khn.

1.2 Thay i nhn s Ban QLDA tnh.


Ban QLDA tnh tuyn dng Chuyn gia Pht trin nng lc v Nng cao nhn thc
t thng 01/2010. Sau khi c tuyn dng, cn b ny c c tham gia cc hi tho, cc
t tham quan hc tp kinh nghim trong v ngoi nc nhm trang b thm kin thc lm
vic cho d n. Trong thi gian qua, cng tc nng cao nhn thc v pht trin nng lc ca
d n bc u c hiu qu tch cc, c bit l s chuyn bin tch cc trong nhn thc
ca cc c quan c lin quan v ngi dn i vi nc sch v v sinh mi trng. Tuy
nhin, v l do c nhn, chuyn gia ny np n xin ngh vic. Hin nay, Ban QLDA tnh
ang tuyn dng chuyn gia mi, sau khi tuyn dng Ban QLDA tnh s tn thm thi gian v
kinh ph o to cho cn b mi, lm nh hng n tin v cng vic ca d n.

1.3 S phi hp ca ch u t (huyn) vi Ban QLDA tnh, ITA v nh ti tr


trong thi gian qua cha cht ch, kp thi.
S phi hp ca Ban QLDA T&XD huyn Ph M vi Ban QLDA tnh, ITA v nh
ti tr trong thi gian qua cha cht ch v kp thi. Ban QLDA T&XD huyn Ph M
khng thng tin kp thi cho Ban QLDA tnh v vic kt qu thc hin ca cc hot ng c
lin quan, nn lm chm tin chung ca d n. i vi cng trnh Nng cp h cha
nc Hc Mn, ch u t cng vi nh thu t vn thit k chi tit k kt hp ng t
vn v trin khai thc hin hp ng trong khi cha c kin ca nh ti tr. gii quyt
tnh hung, theo kin ca BTC Ban QLDA tnh thu mt n v t vn thm tra kt qu
kho st m nh thu t vn kho st, thit k thc hin. Tuy nhin, kt qu thm tra cho
thy khi lng v cht lng kho st cha ng theo cam kt trong hp ng. Nh vy
cng trnh Nng cp H cha nc Hc Mn s b chm tr nhiu so vi k hoch.

1.4 Quan im v u t bi chn lp rc thi ca cc huyn v t vn lp Quy


hoch qun l CTR cp huyn cha thng nht vi nhau.
Trong cc cuc hp ln trc, BC thng nht vic xc nh s lng, quy m u t
v v tr xy dng cc bi chn lp c thc hin sau khi Quy hoch qun l CTR cc huyn
c ph duyt. Theo thi hn hp ng, bn quy hoch ny n v t vn s hon thnh vo
bn giao cho Ban QLDA tnh vo ngy 06/8/2011. Tuy nhin, hin nay quan im ca mt s
bn c lin quan v u t bi chn lp rc thi cn khc nhau, kh khn cho trong qu trnh
trin khai thc hin, c th:
- Bn tho Quy hoch qun l CTR cp huyn n v t vn EP&T kin ngh d n nn
u t 2 bi chn lp hp v sinh cho 4 huyn. Mi bi chn lp s c dng chung gia 2
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
35

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

huyn d n (huyn Ty Sn v huyn An Nhn dng chung 1 bi v huyn Ph M v


huyn Hoi Nhn dng chung 1 bi). Phng n ny em li li ch v mi trng, tit kim
chi ph u t v thun li cho cng tc x hi ha thu gom, x l cht thi rn.
- V quan im ca 4 huyn Ty Sn, Ph M, An Nhn v Hoi Nhn: thun li
trong cng tc qun l, tit kim c chi ph vn chuyn rc, d n nn u t mi huyn 1
bi chn lp rc thi, phc v trong phm vi a phng. Thc t trong nhng nm qua tnh
Bnh nh, vic thu gom, vn chuyn rc thi t huyn ny sang huyn khc gp tr ngi rt
ln t cn tr ca ngi dn a phng. Do , nu u t 1 bi chn lp dng chung cho 2
huyn kh thc thi.
Nu ngun vn ca d n u t cho 4 bi chn lp rc thi cn thiu, cc bi chn lp
ny c th phn k u t cho hp l, m bo cng trnh sau khi u t xy dng pht huy
hiu qu tng giai on. Ngun vn ca d n tp trung u t 2 chn lp mi bi chn
lp rc thi, a phng c trch nhim lng ghp cc ngun vn hp php khc u t
hon chnh cc bi chn lp, m bo cng trnh pht huy hiu qu.
Vn quan trng cn gii quyt bi BC

1.5 Ph duyt Bo co kt qu thc hin d n phc v cuc hp BC ln 4.


Sau cuc hp BC ln th 3, cn c bin bn cuc hp BC thng qua, Ban QLDA
tnh tch cc trin khai thc hin k hoch c ph duyt. Kt qu thc hin cc hp
phn ca d n c trnh by trong bo co ny.
Vn s 1
Ban QLDA tnh knh ngh BC xem xt, ph duyt ni dung bo co.

1.6 Ph duyt k hoch hot ng v k hoch ti chnh d n


iu chnh K hoch hot ng tng th ca d n n nm 2014 v K hoch hot
ng chi tit 7 thng cui nm 2011 c trnh by phn IV trn.
K hoch ti chnh 5 thng cui nm 2011 ca B v vn i ng Vit Nam c nu
tm tt mc 2, phn V ca bo co, chi tit cc khon chi ca k hoch ny c trnh by
trong K hoch ti chnh ca d n Ph lc 2 ca bo co.
Bng tm tt k hoch ti chnh 5 thng cui nm 2011 ca d n
Ngun vn ng Euro v ng VND
Loi tin

Vn B
Regie
Euro

Nat.Ex
Euro

Vn i ng
Vit Nam
Triu VND

Qtv
Euro

Xy dng nng lc

79.074

48.100

Nng cao nhn thc

7.862

Cp nc nng thn

967.206

244.019

14.917

38.642

2.883

Qy t vn v nghin cu Vit - B

18.500

Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)

4.500

1.069.058

91.242

18.500

Rc thi rn
Cc phng tin chung
Vn B b sung ngoi H s KT&TC

Tng tng phng thc


Tng tng ngun vn

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


36

1.178.800

246.903

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Vn s 2
Knh ngh BC xem xt, ph duyt iu chnh K hoch hot ng 5 nm (2009
2014); K hoch hot ng chi tit 6 thng cui nm 2011 v K hoch ti chnh 5 thng cui
nm 2011 ca vn B v vn i ng Vit Nam Ban QLDA tnh c c s t chc thc hin.
1.7 Trn c s ngun vn ca d n ngh BC la chn cc cng trnh u t
u tin
Thi gian qua do nh hng ca lm pht, chi ph u t xy dng tng. Vic u t
xy dng cc cng trnh ca d n vi danh mc v quy m nh d kin trc y s kh kh
thi do thiu vn u t.
Vn s 3
Cn c vo nhu cu bc thit a phng, ngun vn sn c ca d n v d ton
cng trnh trnh by Ph lc 4, Ban QLDA tnh kin ngh BC xem xt, ng trin khai
u t xy dng cc danh mc cng trnh nh sau:
- Cp nc sinh hot huyn Ph Ct (cp nc sinh hot cho 7 x);
- Nng cp h cha nc Hc Mn (cng trnh u mi, h thng knh mng);
- Xy dng 4 bi chn lp cho 4 huyn c xt n phn k u t (giai on u ch u
t xy dng mi bi 2 chn lp).

1.8 Knh ngh B Ti chnh, B K hoch v u t lm vic vi nh ti tr


xem xt, b sung vn cho d n Cp nc v v sinh tnh Bnh nh t ngun vn kt d
ca 2 d n do Chnh ph B u t huyn Ph M.
c s quan tm ca Chnh ph B v cc b, ngnh Trung ng, t nm 2005 n
nay ngoi D n Cp nc v v sinh tnh Bnh nh (VIE 0703511) ang trin khai thc
hin, Chnh ph B ti tr vn cho 2 d n khc thc hin kt thc: D n Ci thin mc
sng chung ca th trn Ph M thng qua tip cn vi nc sch (VIE 0402311) v D n
Tng nng sut nng nghip thng qua ci to h thng thy li ti huyn Ph M (VIE
0302211). Sau khi d n kt thc, hin nay s vn kt d ca 2 d n trn khong 204.946
Euro. UBND tnh c vn bn ngh Chnh ph B v B Ti chnh cho s dng s vn
kt d ny u t cho cc hot ng b sung ca 2 d n trn (D n VIE 0402311 v VIE
0302211).
Tuy nhin, ti K hp th 6 y ban hn hp v hp tc pht trin gia Chnh ph Vit
Nam v Chnh ph Vng quc B ngy 21/6/2011, hai bn thng nht chuyn s vn kt
d t Qy i ng Vit B ca cc d n s dng vin tr B kt thc sang ngn sch ca
Chng trnh hp tc nh hng Vit Nam B giai on 2011 2015 phn b cho cc
d n mi. Do , s vn kt d ny s khng c tip tc s dng cho cc hot ng b
sung ca 2 d n trn nh xut ca tnh (Vn bn s 8826/BTC-QLN ngy 06/7/2011 ca
B Ti chnh).
Vn s 4
Do nh hng ca trt gi, vn u t cho cc cng trnh b thiu ht, knh ngh B
Ti chnh, B K hoch v u t lm vic vi nh ti tr xem xt, b sung s vn kt d ca
2 d n trn cho D n Cp nc v v sinh tnh Bnh nh.

1.9 Huyn Ph Ct v Tuy Phc b tr ngn sch a phng hon tr vn


tm ng t Chng trnh MTQG Nc sch v VSMT nng thn chi tr cho cng tc bi
thng, GPMB; ng thi c k hoch b tr vn i ng kp thi trong nhng nm ti
nhm m bo tin thi cng cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
37

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

a) Theo H s KT&TC, chi ph bi thng, GPMB cng trnh Cp nc sinh hot


huyn Ph Ct do cc huyn hng li chi tr, tuy nhin nm 2010 huyn Ph Ct v huyn
Tuy Phc cha c k hoch b tr vn i ng cho cng trnh.
m bo tin thc hin d n nh cam kt vi nh ti tr, ti Vn bn s
3417/UBND-NN ngy 01/10/2010, UBND tnh cho tm ng 2,0 t ng t ngun vn
Chng trnh MTQG Nc sch & VSMTNT chi tr tin bi thng, GPMB cho cng
trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct; huyn Ph Ct v huyn Tuy Phc c trch nhim
b tr vn ngn sch huyn hon tr li trong nm 2011.
Theo Bo co kim ton Chng trnh MTQG Nc sch & VSMTNT nm 2010, kim
ton nh nc ngh a phng b tr ngn sch hon tr li cho Chng trnh MTQG
Nc sch &VSMTNT l 2,0 t ng chi tr tin bi thng, GPMB trn v chi
khng ng mc ch (vn ca chng trnh ch h tr thanh ton chi ph xy lp v thit b).
b) Hin nay, phn ln cc gi thu ca cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct
khi cng, d kin cng trnh hon thnh a vo s dng vo qu I/2013. Tng vn i ng
tham gia cng trnh ny khong 48 t ng, trong phn vn ca huyn Ph Ct v Tuy
Phc phi b tr 30%, tng ng vi 14,4 t ng (Quyt nh s 103/Q-UBND ngy
03/3/2010 ca UBND tnh v vic Quy nh t l ng gp vn i ng ca cc huyn, thnh
ph i vi cc d n ODA trn a bn tnh).
Vn s 5
Ban QLDA tnh knh ngh UBND tnh ch o huyn Ph Ct v huyn Tuy Phc
b tr vn t ngn sch a phng cho cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct hon
tr tin tm ng 2,0 t VND cho Chng trnh MTQG NS&VSMTNT, UBND tnh s b tr
vn li cho cng trnh thanh ton chi ph xy dng, thit b. ng thi, cc huyn c k
hoch b tr i ng trong nhng nm n kp thi theo tin thi cng cng trnh sm
hon thnh nghim thu, a vo khai thc s dng.

1.10 ngh nh ti tr sm c kin v kt qu u thu ch u t trin


khai thc hin:
n nay, phn ln cc gi thu ca Cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct
khi cng t thng 7/2011. i vi cc gi thu khng c HSDT t v mt k thut, ch u
t t chc u thu li, hin nay ang nh gi HSDT.
Vn s 6
trin khai thi cng ng b cng trnh, sau khi nhn c h s u thu cc gi thu
trn, knh ngh BTC sm thm tra v c kin khng phn i ch u t trin khai
thc hin.

C VN K THUT QUC T

Quy Nhn, ngy


thng 07 nm 2011
BAN QLDA CP NC V V SINH TNH
GIM C D N

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


38

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

VII. PH LC
Ph lc 1: K hoch hot ng 5 nm (2009 2014) ca d n
Thi gian thc hin cc hot ng

Nm 2011
06 07 08 09 10 11 12

Nm 2012
1

2 3

Nm 2013
9

10 11 12 1

Nm 2014
9

10 11 12 1

Pht trin nng lc


Nng cao nhn thc (2/2010-2/2012)
nh gi nng lc t chc v th ch (6/2011 - 8/2012)
Ci thin t chc v th ch (6/2012 - kt thc d n)
Nng cao nhn thc cho cht thi rn v nc sch
Giai on th im (01- 12/2011)
Son tho ti liu thng tin gio dc truyn thng (01 - 12/2011)
Giai on m rng (1/2012 - kt thc d n)
Cc h thng cp nc nng thn
Cng trnh Cp nc sinh hot Ph Ct:
o u thu la chn nh thu xy lp (02 - 9/2011)
oThi cng xy dng cng trnh (t thng 7/2011 - 3/2013)
Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn:
o Thit k bn v thi cng v d ton cng trnh (t thng 12/2011 - 6/2012)
o u thu la chn nh thu xy lp (t thng 7 - 10/2012)
oThi cng xy dng cng trnh (t thng 11/2012 - 4/2014)
Cht thi rn
oLp Quy hoch qun l cht thi rn cp huyn (12/2010 - 9/2011)
oR sot, iu chnh D n u t cc bi chn lp (t thng 10/2011 - 4/2012)
oLa chn nh thu t vn v thit k bn v thi cng v d ton cng trnh cc
bi chn lp (t thng 5/2012 - 02/2013)
ou thu xy lp cc bi chn lp (t thng 3 - 6/2013)
oThi cng xy dng cc bi chn lp (t thng 7/2013 - 6/2014)
Ghi ch:

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

K hoch c
K hoch mi

39

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 2: K hoch ti chnh ca d n VIE 0703511


M ngn
sch

Ngun vn
Vn B

A __
A _01_00
A _01_01
A _01_02
A _01_03
A _01_04
B__
B_01_01
B_01_02
B_01_03
B_01_04
B_01_05
C__
C_01_01
C_01_02
C_01_03

C_01_04
C_01_05
D__
D_01_01
D_01_02
D_01_03

D_01_04
D_01_05
Z__
Z_01_
Z_01_01a
Z_01_01b
Z_01_02a
Z_01_02b
Z_01_02c
Z_01_02d
Z_01_03a
Z_01_03b
Z_01_04
Z_01_05
Z_01_06
Z_01_07
Z_02_
Z_02_01a
Z_02_01b
Z_02_02
Z_02_03
Z_02_04
Z_02_05
Z_02_06

Z_03_
Z_03_01
Z_03_02
Z_03_03
Z_03_04

Tng vn H s KT&TC

Hng mc

Nng cao nng lc


nh gi nhu cu o to
o to
Hi tho v i thc t
Hng dn lp quy hoch tng th
H tr k thut
Nng cao nhn thc
nh gi v iu p hi
Pht trin chin lc nng cao n hn thc
o to
Cc hot ng th im
H tr k thut
Cc h thng cp n c n ng th n
Xc nh trch nhim
R sot th it k chi tit, bao gm xc nh li
a im
Cc cng trnh u t
n at.ex.
V
Thit lp cc cn g c th eo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
h n h & bo dn g
Cht thi rn
Xc nh trch nhim
Thit k chi tit v r sot
Cc cng trnh u t
n at.ex.
V
Thit lp cc cn g c th eo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
h n h & bo dn g
Cc phng tin chung
Nhn s
Gim c d n
K ho ch - Tng h p
K to n
Th q u/ vn th
Li xe
Bo v
K s xy dng
K s mi trng
Chuy n gia nng cao nhn thc v xy dng
n n g lc
iu phi vin kim K s Nc & V sinh
v Th k / phin dch
T vn
Hng dn ti chnh v hnh ch nh
Thit b v n ph ng
IT & thit b
Phng lm v ic, b n gh t
Chi ph h ot ng vn phng
i li trong n c
Thn g tin lin lc
T chc h p BC
Cc chi ph h ot ng khc
n at.ex.
V
Theo di & nh gi
nh gi gia k
Kim ton bn ng oi
H tr
nh gi cui cn g
Vn B b su ng ngoi H s KT&TC
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Cp nc s inh ho t Ph Ct
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Nng cp h cha nc H c Mn
Quy hoch ch i tit cht thi rn 4 huyn d
n
Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)
Li su t ngn hng t ti khon NatEx n
k b o co
Li su t ngn hng t ti khon NatEx n
k b o co
TNG ( A + B + C + D + Z)

Vn
VN

nat.ex-regie
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
reg ie
nat.ex-regie
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
reg ie
nat.ex
nat.ex

nat.ex

Vn B
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.056.000
10.000

Vn VN

650.000

20.000

nat.ex
nat.ex

2.981.000
2.981.000

650.000
650.000

nat.ex

25.000

nat.ex

20.000

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

Tng

575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.706.000
10.000

575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
5.978.803
10.000

20.000

20.000

3.631.000
2.981.000
650.000
25.000

5.903.803
5.903.803

V n B Vn VN

2.272.803

2.272.803

25.000

20.000

20.000
4.598.031
10.000
202.000
4.341.031
4.341.031

Tng

Vn B

Vn VN

Tng vn d n sau b sung


Tng
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.706.000
10.000

575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.056.000
10.000

20.000

20.000

3.631.000
2.981.000
650.000
25.000

2.981.000
2.981.000

122.780 122.780
35.233

28.095
3.027

27.371
7.862

27.371
7.862

27.371

167.936

1.135.141

1.135.141

167.936

48.000

nat.ex

78.000

78.000

78.000

reg ie
reg ie
nat.ex
nat.ex

130.270
14.730
157.000
12.000

130.270
14.730
157.000
12.000

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
18.000

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
18.000

130.270
14.730
409.843
12.000
18.000
24.000
54.000
24.000
25.000
252.843
18.000
234.843
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

650.000

167.936
167.936

1.135.141
1.135.141

121.505

290.078

46.058

244.019

284.475

1.135.141
1.135.141

167.936
167.936

167.936
167.936

967.206
967.206

967.206
967.206

121.505

290.078

46.058

244.019

121.505

290.078

46.058

244.019

1.845.859
1.845.859

155.126
10.000
59.966
19.305
15.000
50.854
351.016
10.000
21.905
39.111
100.000
180.000
2.205.334
10.000
20.000

284.475
284.475

42.496
16.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683

42.496
16.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683

20.000

800.000
800.000

2.130.334
1.845.859
284.475
25.000

42.496
16.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683

213.321
112.800

138.184
97.518

48.000

9.977

78.000

78.000
130.270
14.730
157.000
12.000

84.625
50.578

6.512

6.512

3.512

3.512

3.000

3.000

35.023

35.023

17.862

14.045

14.045

7.545

7.545

6.500

6.500

53.638

53.638

68.792
16.168
70.004
10.145

76.961
35.964

35.964

30.547

30.547

5.417

5.417

24.037
-1.438
81.580
1.855

24.037
-1.438
81.580
1.855

5.914
46.915
1.587
720
4.722
4.722

3.637
27.516
1.476
767
2.568
2.568

3.637
27.516
1.476
767
2.568
2.568

1.137
25.850
643
350
2.568
2.568

1.137
25.850
643
350
2.568
2.568

2.500
1.667
833
417

2.500
1.667
833
417

15.586
5.419
21.579
23.863
13.278
13.278

15.586
5.419
21.579
23.863
13.278
13.278

137.000
40.000
72.000
10.000
15.000
221.728

30.518
22.001
3.500
5.017

4.702

4.702

3.500

3.500

3.500
1.202

3.500
1.202

3.500

3.500

130.437

67.521

5.862

61.659

44.521

1.362

105.280
17.999
68.500
3.782
15.000
68.292

105.280
17.999
68.500
3.782
15.000
68.292

84.375
66.385

66.385

61.659

43.159

Qtv

66.385

66.385

66.385

66.385

Qtv

61.665

61.665

61.665

61.665

43.159

61.659

reg ie

9.000

9.000

9.000

9.000

2.903

5.862

nat.ex

303

303

303

reg ie

39

39

39

24.964
0

845
845

305.000 264.224 221.728

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
18.000

25.810
24.964
0

845

81.663
76.961

76.961

39.520

43.021
39.520

41.605
11.057

53.559 38.642
46.941 37.441

39.520

14.917
9.500

39.612
13.803
1.639
524
4.170
1.649
1.823
156
742
3.100

9.453
9.453
859
342
2.359
970
2.950
260

6.570
6.570
697
188
1.896
715
1.823
122

2.883
2.883
162
154
463
255
1.127
139

1.713

1.129

584

37.441 37.441
25.810
24.964
0

845

845

42.496 9.213.921 7.721.728 1.492.496

800.000

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
2.657.000
800.000
25.000

56.521
20.557

84.375

25.810

20.000
800.000

800.000

84.375

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

967.206

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
2.657.000

84.375

7.500.000 1.450.000 8.950.000 12.411.834 3.461.834

967.206

800.000

84.375

137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

7.862

25.000

Qtv

137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

234.843

167.936

7.862

650.000

221.728

reg ie
reg ie
reg ie
reg ie
reg ie
Qtv -regie

234.843

7.862

27.371

25.000

130.270
14.730
182.810
12.000
24.964
24.000
54.000
24.000
25.000
18.845
18.000
845
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000
221.425

234.843

48.100 48.100
7.862

27.371

20.000

25.810
24.964
0
845
845
221.728

234.843

74.680

51.488
27.586

Tng

20.000

51.488
27.586

Vn VN

155.126
10.000
59.966
19.305
15.000
50.854
351.016
10.000
21.905
39.111
100.000
180.000
1.920.859
10.000

298.120
111.260

48.000

274
114

Vn B

298.120
111.260

48.000

18.000

74.680
27.371

Qtv

388

565.000
271.000

48.000

18.000

35.233

NatEx

607.496
287.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683

nat.ex

274
114

74.680

20.000

870.000
323.157
4.500
1.700
13.000
5.400
15.500
1.600
1.057
9.400

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

51.762
27.699

Regie

25.000

565.000
271.000

252.843

75.067

20.000

565.000
271.000

252.843

T ng

25.000

Qtv

79.461

S d vn ca d n n ngy
31/12/2011

20.000

20.000
305.000
52.157
4.500
1.700
13.000
5.400
15.500
1.600
1.057
9.400

51.762
27.699

NatEx

K hoch
Gii ngn t
gii ng n 5
ngy 01/01thng cu i
31/7/2011
n m 2011

20.000

25.000

305.000
52.157
4.500
1.700
13.000
5.400
15.500
1.600
1.057
9.400

650.000

Regie

202.241 122.780

K h och
vn nm
2011

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
2.657.000

20.000

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

261.046
31.122

Tng

Vn i ng Vit Nam
K hoch g ii ngn 5 thng cui nm L y k gii
ng n t u
2 011
d n n
Tng
Regie
NatEx
Qtv
31/7/2011
127.174 48.100
79.074

20.000

20.000

nat.ex-regie
nat.ex-regie

8.546
23.110

Vn B
Gii ngn t ng y 01/0131/7/2011

K hoch v n nm 2011

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
2.657.000
800.000
25.000

25.000

884.031

Vn VN

L y k gii
ng n t u
d n n
31/7/2011
292.701

nat.ex

800.000

Vn B

nat.ex

800.000

884.031

Vn b sung ngoi H s
KT&TC

800.000

Tng

Vn cn b sung(*)

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
2.657.000
800.000
25.000

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
2.657.000

Tng d
ton

845

5.862

1.362

1.362

1.202

1.202

1.202

1.202

43.159

23.000

4.500

43.159

18.500
4.500

18.500

18.500
4.500

835.516 1.578.320 210.305 1.306.357 61.659 399.520 119.062 237.299 43.159 1.178.800 91.242 1.069.058 18.500

161.118

299.531

52.628

1.597

1.597

303

303

246.903 5.707.412 1.084.475 6.791.887

40

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 2.1: K hoch ti chnh ca d n Vn B theo phng thc Quc gia iu hnh (Nat.ex)
n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VN D/Euro
Ngn sch
M ngn
sch
A__
A_01_00
A_01_01
A_01_02
A_01_03
B__
B_01_01
B_01_02
B_01_03
B_01_04
C__
C_01_01
C_01_02
C_01_03
C_01_04
C_01_05
D__
D_01_01
D_01_02
D_01_03
D_01_04
D_01_05
Z__
Z_01_
Z_01_04
Z_01_05
Z_02_
Z_02_01a
Z_02_02
Z_02_03
Z_02_04
Z_02_05
Z_02_06

Hng mc

Nng cao nng lc


nh gi nhu cu o to
o to
Hi tho v i thc t
Hng dn lp quy hoch tng th
Nng cao nhn thc
nh gi v iu phi
Pht trin chin lc nng cao nhn thc
o to
Cc hot ng th im
Cc h thng cp nc nng thn
Xc nh trch nhim
R s ot thit k chi tit, bao gm xc nh li
a im
Cc cng trnh u t
Thit lp cc cng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cht thi rn
Xc nh trch nhim
Thit k chi tit v r s ot
Cc cng trnh u t
Thit lp cc cng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cc phng tin chung
Nhn s
Chuyn gia nng cao nhn thc v xy dng
nng lc
iu phi vin kim K s Nc & V sinh
v Th k / phin dch
Thit b vn phng
IT & thit b
Chi ph hot ng vn phng
i li trong nc
Thng tin lin lc
T chc hp BC
Cc chi ph hot ng khc
Vn B b s ung ngoi H s KT&TC
Li sut ngn hng t ti khon NatEx n
k bo co
TNG ( A + B + C + D + Z)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ngun vn
B

H s
KT&TC

Tng

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

215.000
10.000
120.000
70.000
15.000
210.000
10.000
50.000
50.000
100.000
3.056.000
10.000

215.000
10.000
120.000
70.000
15.000
210.000
10.000
50.000
50.000
100.000
3.056.000
10.000

nat.ex

20.000

20.000

nat.ex
nat.ex

2.981.000
25.000

2.981.000
25.000

B Sung

Ly k gii
ngn t u
d n n
31/7/2011

K hoch
nm 2011

31.655

79.461

8.546
23.110

51.762
27.699

31.122

35.233

28.095
3.027

27.371
7.862

167.936

1.135.141

K hoch nm 2011
T l gii ngn
7 thng s o vi
k hoch nm
2011 (%)
388
0,49
#DIV/0!
274
0,53
114
0,41
#DIV/0!
27.371
77,68
#DIV/0!
27.371
100,00
#DIV/0!
167.936
14,79
#DIV/0!

Gii ngn t
01/0131/7/2011

K hoch
S d vn
gii ngn 5
n ngy
thng cui 31/12/2011
nm 2011
79.074
104.271
10.000
51.488
59.966
27.586
19.305
15.000
7.862
171.016
10.000
21.905
7.862
39.111
100.000
967.206
1.920.859
10.000

#DIV/0!
167.936

1.135.141

167.936

14,79
#DIV/0!

20.000
967.206

1.845.859
25.000

nat.ex

20.000

20.000

#DIV/0!

20.000

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

nat.ex

20.000

20.000

#DIV/0!

20.000

nat.ex
nat.ex

283.000
126.000

283.000
126.000

97.843
27.839

56.521
20.557

41.605
11.057

73,61
53,79

14.917
9.500

170.240
88.661

nat.ex

48.000

48.000

9.977

6.512

3.512

53,93

3.000

35.023

nat.ex

78.000

78.000

17.862

14.045

7.545

53,72

6.500

53.638

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

157.000
12.000
24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
303

157.000
12.000
24.000
54.000
24.000
25.000
18.000

70.004
10.145
5.914
46.915
1.587
720
4.722

35.964

30.547

5.417

3.637
27.516
1.476
767
2.568

1.137
25.850
643
350
2.568

84,94
#DIV/0!
31,26
93,94
43,56
45,65
100,00
#DIV/0!

2.500
1.667
833
417

81.580
1.855
15.586
5.419
21.579
23.863
13.278
303

nat.ex

303

328.555 1.306.357

237.299

1.069.058

5.280.689

6.678.303

303
303
6.678.000

303

#DIV/0!
18,16

303

41

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 2.2: K hoch ti chnh ca d n Vn B theo phng thc trc tip (Regie)


n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro
Ly k gii
ngn t u
d n n
H s KT&TC B Sung
31/7/2011
Ngn sch

M ngn
sch
A__
A_01_04
B__
B_01_05
Z__
Z_01_
Z_01_06
Z_01_07
Z_03_
Z_03_01
Z_03_02
Z_03_03
Z_03_04

Hng mc

Nng cao nng lc


H tr k thut
Nng cao nhn thc
H tr k thut
Cc phng tin chung
Nhn s
T vn
Hng dn ti chnh v hnh chnh
Theo di & nh gi
nh gi gia k
Kim ton bn ngoi
H tr
nh gi cui cng
Vn B b sung ngoi H s KT&TC
Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)
TNG ( A + B + C + D + Z)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ngun vn
B
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie
regie

Tng
360.000
360.000
180.000
180.000
282.000
145.000
130.270
14.730
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000
9.000
9.000
831.000

360.000
360.000
180.000
180.000
282.000
145.000
130.270
14.730
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

822.000

9.000
9.000
9.000

K hoch
nm 2011

74.680
74.680

122.780
122.780

43.021
39.520
39.520

81.663
76.961
76.961

3.500

4.702

3.500

3.500
1.202

1.362
1.362
119.062

5.862
5.862
210.305

K hoch nm 2011
T l gii ngn K hoch
S d vn
Gii ngn t
7 thng so vi gii ngn 5
n ngy
01/01k hoch nm thng cui 31/12/2011
31/7/2011
2011 (%)
nm 2011
74.680
48.100
237.220
74.680
48.100
237.220
180.000
180.000
43.021
38.642
200.337
39.520
37.441
68.039
39.520
37.441
53.309
14.730
3.500
1.202
132.298
40.000
3.500
68.500
1.202
8.798
15.000
1.362
4.500
3.138
1.362
4.500
3.138
119.062
91.242
620.695

42

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 2.3: K hoch ti chnh ca d n Vn B t Qy T vn nghin cu Vit B (Qtv)


n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro
M ngn
sch

Hng mc

Vn B b sung ngoi H s KT&TC


Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Cp nc sinh hot Ph Ct
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Nng cp h cha nc Hc Mn
Quy hoch chi tit cht thi rn 4 huyn d
n
TNG ( A + B + C + D + Z)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ngun vn
B

Tng

K hoch nm 2011
T l gii ngn K hoch
S d vn
Gii ngn t
K hoch
7 thng so vi gii ngn 5
n ngy
01/01nm 2011
k hoch nm thng cui 31/12/2011
31/7/2011
2011 (%)
nm 2011
127.534
61.659
43.159
18.500
66.392

Ly k gii
ngn t u
d n n
H s
B Sung
31/7/2011
KT&TC

Ngn sch

Qtv

212.425

212.425

Qtv

84.375

84.375

Qtv

66.385

66.385

Qtv

61.665

61.665

43.159

61.659

43.159

18.500

212.425

212.425

127.534

61.659

43.159

18.500

66.392

84.375
66.385

43

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 2.4: K hoch ti chnh ca d n Vn i ng Vit Nam (V)


n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro
Ly k gii
ngn t u
d n n
31/7/2011

Ngn sch
M ngn
sch
C__
C_01_03
D__
D_01_03
Z__
Z_01_
Z_01_01a
Z_01_01b
Z_01_02a
Z_01_02b
Z_01_02c
Z_01_02d
Z_01_03a
Z_01_03b
Z_02_
Z_02_01b
Z_02_06

Hng mc

Cc h thng cp nc nng thn


Cc cng trnh u t
Cht thi rn
Cc cng trnh u t
Cc phng tin chung
Nhn s
Gim c d n
K hoch - Tng hp
K ton
Th qu/ vn th
Li xe
Bo v
K s xy dng
K s mi trng
Thit b vn phng
Phng lm vic, bn gh t
Cc chi ph hot ng khc
TNG ( A + B + C + D + Z)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ngun vn
Vit Nam
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Tng

H s
KT&TC

650.000
650.000
800.000
800.000
42.495
16.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683
25.809
24.964
845
1.492.495

650.000
650.000
800.000
800.000
1.450.000

B Sung
42.495
16.686
1.801
678
4.633
1.904
2.950
295
742
3.683
25.809
24.964
845
42.495

121.505
121.505
39.612
13.803
1.639
524
4.170
1.649
1.823
156
742
3.100
25.809
24.964
845
161.117

K hoch
nm 2011
290.078
290.078
9.453
9.453
859
342
2.359
970
2.950
260
1.713
299.531

K hoch nm 2011
T l gii ngn
Gii ngn t
7 thng so vi
01/01k hoch nm
31/7/2011
2011 (%)
46.058
46.058
6.570
6.570
697
188
1.896
715
1.823
122
1.129
52.628
-

K hoch
S d vn n
gii ngn 5
ngy
thng cui
31/12/2011
nm 2011
244.019
284.475
244.019
284.475
800.000
800.000
2.883
(0)
2.883
(0)
162
154
463
(0)
255
1.127
139
584
246.903
1.084.475

44

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 3: Tng hp kt qu u thu cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct


S

Hng mc

I
1

Xy lp & thit b
Xy lp
Nh my x l nc, 04 trm bm cp
01-XL
1 v ng ng nc th
02-XL Trm bm tng p

03-XL Tuyn ng truyn ti


H thng ng ng cp nc sch x
Ct Thng, huyn Ph Ct
H thng ng ng cp nc sch x
05-XL
Ct Chnh, huyn Ph Ct
04-XL

06-XL
07-XL
08-XL
09-XL
10-XL

11-XL
2
02-HH

03-HH
II

H thng ng ng cp nc sch x
Ct Tin, huyn Ph Ct
H thng ng ng cp nc sch x
Phc Ha, huyn Tuy Phc
H thng ng ng cp nc sch x
Phc Thng, huyn Tuy Phc
H thng ng ng cp nc sch x
Ct Nhn, huyn Ph Ct
H thng ng ng cp nc sch
Ct Hng, huyn Ph Ct
Tuyn truyn ti in 22kV, trm bin
p, ng dy 0,4kV (Nh my x l
nc, 04 ging khai thc v trm bm
tng p
Thit b
Mua sm thit b, h thng in iu
khin, in chiu sng (Nh my x l
nc, 04 trm bm cp 1, trm bm
tng p)
ng h o nc, ph kin vo h gia
nh
T vn

01Gim st thi cng v lp t thit b


TVGS
Tng

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Gi gi gi
thu (1.000
VND)

Gi hp ng
hoc gi gi thu
(1.000 VND)

VN B

Tn nh thu
trng thu

Ngy bn
giao mt
bng

Ngy khi
cng

Thi gian
thc hin
hp ng

85.701.690
66.114.388

87.960.441
68.373.139

59.097.742
45.386.631

15.027.703

15.027.703

10.519.392

18 thng

3.809.632

3.809.632

2.666.742

18 thng

Lin danh C ty
TN HH Thin n v
3.600.188
19/07/2011
Cty TN HH c
Thnh
Cng ty Vinaseen
4.356.936
19/07/2011
12

4.675.590

5.143.126

6.234.546

6.224.194

8.829.020

9.711.213

6.797.849

4.798.633

5.275.660

3.692.962 Tn v Cty Nguyn

20/07/2011

6 thng

20/07/2011

9 thng
12 thng

Ghi ch

u thu li, m thu


ngy 20/7/2011
u thu li, m thu
ngy 20/7/2011

ang ch kin khng


phn i ca BTC

Lin danh Cty Tin

7 thng

Hng

Cng ty TNHH
inh Pht
Cng ty c phn
Trng Nam

3.310.135

3.535.096

4.996.434

4.983.948

3.488.763

8.454.170

8.454.170

5.917.919

4.578.582

5.025.645

3.517.952

Cng ty c phn
xy dng thy li

19/07/2011

20/07/2011

6 thng

1.399.943

1.182.753

827.927

Cty TNHH Xun


Qu

19/07/2011

20/07/2011

6 thng

19.587.302

19.587.302

13.711.111

11.529.697

11.529.697

8.070.788

18 thng

Tch thnh 2 gi thu


v u thu li

8.057.605

8.057.605

5.640.324

18 thng

u thu li, m thu


ngy 20/7/2011

1.643.989

1.150.792

1.355.548
1.355.548

1.643.989

87.057.238

89.604.430

11/07/2011

18/07/2011

4 thng

19/07/2011

20/07/2011

7 thng
12 thng

Cng ty c phn
pht trin Nc v
1.150.792
Mi trng i
Vit

18/07/2011

u thu li, m thu


ngy 20/7/2011

18 thng

60.248.534

45

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 4

ngy 15/8/2011

Ph lc 4: D ton cc danh mc cng trnh u t ca d n


T gi: 29,000 VND/Euro
Ngun vn
Vn B

Vn i ng

118.200

70.499

47.701

118.200
4.076
100%

70.499
2.431
59,64%

47.701
1.645
40,36%

17.259
4.641
21.900
755
100%
140.100
4.831
3.651
-1.180

13.807
3.713
17.520
604
80%
88.019
3.035
3.001
-34

3.452
928
4.380
151
20%
52.081
1.796
650
-1.146

24.117
25.926
23.728
24.536
98.308
3.390
100%
98.308
3.390
3.659
269

19.294
20.741
18.983
19.629
78.646
2.712
80%
78.646
2.712
2.859
147

4.823
5.185
4.746
4.907
19.662
678
20%
19.662
678
800
122

238.407
8.221
7.310
-911
-26.417

166.665
5.747
5.860
113
3.275

71.742
2.474
1.450
-1.024
-29.692

Hng mc

STT

Tng
Nc sch v thy li
01 Cp nc sinh hot huyn Ph Ct

H thng cp nc sinh hot cho 7 x ca


huyn Ph Ct v Tuy Phuc
Tng cng (triu ng)

Euro (1.000 Euro)


%
02 Nng cp h cha nc Hc Mn
Cng trnh u mi
H thng knh mng
H thng cp nc sinh hot x M Chu
Tng cng (triu ng)

Euro (1.000 Euro)


%
Tng
Triu ng
1.000 Euro
Theo Hip nh
S vn thiu ht (Euro)
Cht thi rn
03 Bi chn l p
Hoi Nhn
An Nhn
Ph M
Ty Sn
Triu ng

Euro (1.000 Euro)


%
Tng
Triu ng
1.000 Euro
Theo Hip nh
S vn thiu ht (Euro)
Tng chi ph u t xy dng cng trnh (tri u ng)
Tng ng Euro (1.000 Euro)
Tng vn d n theo H s KT&TC
(1.000 Euro)
S vn thiu ht
(1.000 Euro)
S vn thiu ht
(tri u ng)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

46