You are on page 1of 1

1. Repetiţie – Asociere – Emoţie. 2. Perseverenţă. 3. Sacrificiu, muncă, luptă, spirit de învingător. 4. Ambiţie, creativitate, credinţă. 5. Gândire pozitivă. 6.

Dragoste. 7. Răbdare. 8. Rezistenţă la efort, forţă. 9. Vise, ţeluri, scopuri realizabile. 10. Disciplină. 11. Nimic nu se amână, nimic nu se lasă pe mai târziu. 12. Motivaţie. 13. Pregătire profesională temeinică. 14. Lucrul în echipă. 15. Prieteni de încredere. 16. Foarte mult curaj. 17. Consecvenţă. 18. Spirit de conducere. 19. Vorbire articulată, voce pătrunzătoare, controlată, sigură. 20. Planificarea timpului. 21. Atitudine pozitivă. 22. Planuri concrete şi clare. 23. Siguranţă în vorbire. 24. Contact vizual. 25. Entuziasm. 26. Flexibilitate. 27. Bună dispoziţie. 28. Profesionalism. 29. Intuiţie. 30. Promptitudine în răspunsuri şi replici.