You are on page 1of 5

Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( i ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro ) Bulan Minggu Hari Fasa Sesi

Bilangan Minggu Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan x Fartlek Jeda Beban Litar Tekanan Rintangan Kemahiran Teknikal Tektikal Psikologi Nota : Intensiti -----------------Isipadu -----------------Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( i ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro ) Bulan Minggu Hari Fasa Sesi Bilangan Minggu Januari 2 3 4 5 6 Persediaan Umum
PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

1
AM PM AM

2

Januari 1 3 4 5 6 Persediaan Umum
PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

7
PM

1 Minggu

x x x

R R R

R R R

x x

x x x x

R R R

R R -

1
AM PM AM

2

7
PM

1 Minggu

Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan x Fartlek Jeda Beban Litar Tekanan Rintangan Kemahiran Teknikal Tektikal Psikologi Nota : Intensiti -----------------Isipadu -----------------Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( i ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro ) Bulan Minggu Hari Fasa Sesi Bilangan Minggu Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan R R R R R R R R R R R R R R R R Januari 3 3 4 5 6 Persediaan Umum
PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

x x

x x x

R R R R

R R R R

x x

x x

x x

1
AM PM AM

2

7
PM

1 Minggu

Fartlek Jeda Beban Litar

x x

x x

x x

x x

x x

Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan

Tekanan Rintangan Kemahiran Teknikal Tektikal Psikologi Nota : Intensiti -----------------Isipadu -----------------Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( ii ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro )

Bulan Minggu Hari Fasa Sesi Bilangan Minggu Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Latihan Kemahiran60% Latihan Teknikal 25% Latihan Tektikal 10% Latihan Psikologi 5%

1
AM PM AM

Januari 4 2 3 4 5 6 Persediaan Khusus
PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

7
PM

1 Minggu

Fartlek Jeda Beban Litar Tekanan Rintangan

x x x x x

x x x x x

x x x x x

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

Nota :

Intensiti -----------------Isipadu -----------------Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( ii ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro ) Bulan Minggu Hari Fasa Sesi Bilangan Minggu Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Latihan Kemahiran60% Latihan Teknikal 25% Latihan Tektikal 10% Latihan Psikologi 5%

1
AM PM AM

Februari 5 2 3 4 5 6 Persediaan Khusus
PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

7
PM

1 Minggu

Fartlek Jeda Beban Litar Tekanan Rintangan

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

x x

x x

x x x x

x x x x

Nota : Intensiti -----------------Isipadu -----------------Jadual Latihan Persediaan Pasukan Bolasepak ( ii ) ( hypothetical enam minggu kitaran makro ) Bulan Minggu Hari Februari 6 4

1

2

3

5

6

7

Fasa Sesi Bilangan Minggu Faktor-faktor Latihan Isipadu Intensiti Prestasi 100% 80 % 60 % 40 % 20 % LSD Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan
Latihan Kemahiran60% Latihan Teknikal 25% Latihan Tektikal 10% Latihan Psikologi 5%

Persediaan
AM PM AM PM AM PM AM PM

Khusus
AM PM AM PM AM PM

1 Minggu

Fartlek Jeda Beban Litar Tekanan Rintangan

x x

R R R R R x x x x R R R R

R R R R R R R R R

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

R R R R R R R R R

R R R R R R R R R

Nota : Intensiti -----------------Isipadu ------------------