You are on page 1of 5

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE REFERAT PROCEDURA DE BREVETARE A UNEI INVENTII

Brevetul este un act oficial prin care se atesta instituirea protectiei juridice asupra unei inventii.Brevetul este un titlu de protectie a inventiei eliberat de catre stat, care confera titularului sau un numar de drepturi.Titlul se acorda, dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) care este organul de stat in materia proprietatii intelectuale. Cadrul legal in materia brevetelor de inventii este stabilit prin Legea 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificari si completari. Procedura de brevetare a inventiei presupune indeplinirea anumitor formalitati si parcurgerea unor etape in vederea aproprierii publice a inventiei. Brevetul de inventie confirma calitatea de autor al inventatorului.Pentru titularul brevetului, care nu este si inventator, titlul de protectie confera un drept exclusiv de exploatare a inventiei.In cadrul procedurii de brevetare a inventiilor o formalitate este reprezentata de depozitul national reglementar care potrivit legislatiei cuprinde cererea de brevet de inventie insotita de descrierea inventiei, revendicari precum si desene explicative, atunci cand este cazul. In toate procedurile de brevetare, se considera ca solicitantul este persoana indreptatita la eliberarea titlului de protectie.Solicitantul brevetului de inventie poate fi reprezentat, in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), printr-un mandatar autorizat, care este consilier in materie de proprietate intelectuala.Consilierul in proprietate industrială este persoana specializata in acordarea asistentei in domeniul proprietatii industriale (invenții, mărci, desene, modele etc.), care desfasoara legal această activitate. Cererea de brevet se intocmeste in scris pe hartie sau sub o alta forma.Cererea in forma imprimata va contine o lista indicand numarul total de pagini, denumirea altor documenta anexate si numarul figurii din desene. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: solicitarea explicita acordarii unui brevet de inventie, titlul inventiei, obiectul inventiei intr-o forma clara si concise, indicatiile necesare pentru stabilirea identitatii solicitantului, desemnarea inventatorului, daca solicitantul este acelasi cu inventatorul se va indica locul de munca la data realizarii inventiei.

sa para a fi o descriere. in scopul acordarii datei de depozit. in raport cu stadiul tehnicii . OSIM inscrie data depunerii sau primirii. potrivit art. In cerere.prezentarea pe scurt a fiecarei pagini din desenele explicative.indicarea modului in care inventia poate fi exploatata industrial . chiar daca ideea propusa prezinta mai multe solutii tehnice noi. indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea acestuia de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.Spre deosebire de celelalte documente care insotesc cererea de brevet.Depunerea sau primirea cererii de brevet de inventie este confirmata solicitantului de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM). considerat a fi util pentru intelegerea. in cererea de brevet de inventie poate fi . iar un exemplar al cererii completat cu precizarile necesare se returneaza de indata solicitantului. la prima vedere. o parte care.precizarea stadiului tehnicii.titlul inventiei . . au fost inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea explicita sau implicita a acordarii unui brevet de inventie. desenele explicative nu sunt obligatorii. Data depozitului national reglementar este data la care.precizarea domeniului ethnic in care poate fi aplicata inventia . In cererea de brevet de inventie se pot indica in mod exceptional urmatoarele procedure de brevetare accelerate: publicarea cererii de brevet intr-un termen mai scurt decat cel de 18 luni. .Prin descriere se pune in evidenta noutatea fata de stadiul cunoscut altehnicii mondiale.expunerea inventiei . la prima vedere. In conformitate cu revendicarile formulate se determina intinderea protectiei acordate. sa para o descriere a inventiei. Desenele explicative contribuie la intelegerea inventiei si a elementelor ei de noutate. In cazul in care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care.Aceasta cerinta se desprinde din principiul unitatii inventiei. daca exista.Descrierea inventiei va contine urmatoarele mentiuni: . intocmirea unui raport de documentare care sa fie publicat odata cu cererea.Desenele constituie materiale grafice.prezentarea avantajelor inventiei revendicate. Descrierea inventiei cuprinde o prezentare completa si corecta a obiectului inventiei.Rezumatul indica titlul inventiei si contine o prezentare pe scurt a descrierii.prezentarea problemei tehnice pe care o rezolva invantia . Revendicarile sunt suportul dreptului conferit prin brevet.prezentarea detalitata a obiectului inventiei.1 din Legea 64/1991. cercetarea documentara si examinarea inventiei revendicate. examinarea cererii de fond de eliberare a brevetului de inventie.Obiectul cererii de brevet va contine o rezolvare a unei singure probleme.15 alin. Cererea de brevet trebuie sa se refere la o singura inventie. revendicarilor si desenelor.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci intocmeste si publica raportul de documentare cu luarea in considerare a materialellor documentare accesibile din stadiul tehnicii. cu plata taxei legale. se publica de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. cererea de brevet de inventie este supusa unei analize. solicitarea examinării poate fi cerută la . În caz contrar. după caz.Aceste drepturi sunt recunoscute provizoriu de la data publicarii cererii pana cand o hotarare de acordare a brevetului de inventie a ramas definitive si irevocabila.facuta referire. data de depozit este data care rezulta din tratatele si conventiile internationale la care România este parte si această data se inscrie in Registrul national al cererilor de brevet depuse. Cererea de brevet depusa pe cale nationala pentru care s-a constituit depozitul national reglementar. cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a Legii 64/1991. nu s-a luat o hotarare de retragere sau respingere a cererii ori este considerate ca fiind retrasa.Pentru cererile de brevet de invenție care conțin informații clasificate ca secrete de stat. Data publicarii cererii este data aparitiei Buletinului Oficial de Proprietate Industriala in care a fost mentionata. iar cererea nu va fi tratataca o cerere de brevet de invenție. in limba română. ladeschiderea fazei naționale ori în termen de 30 de luni de la unadintre aceste date. De la data publicarii cererii de brevet de inventie. cu o luna inainte de data publicarii. la o cerere depusa anterior la un oficiu care inlocuiește descrierea. Constituirea depozitului national reglementar declanseaza procedura de eliberare a brevetului fiind un element constitutive de drepturi. Cererea de brevet de invenție se înscrie în Registrul național al cererilor de brevet depuse. acestea se notifica solicitantului acordandu-i-se tremen de raspuns. acestea nu sunt publice.Publicarea cererii de brevet de inventie poate fi insotita de un raport de documentare.Daca in urma examinarii depozitului cererii de brevet de inventie si documentelor anexate.depozitul cererii de brevet confera solicitantului un depozit de prioritate. Până la publicarea datelor din acest registru in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. au fost acitate taxele de publicare si. solicitantul beneficiaza de aceleasi drepturi ca si titularul brevetului. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci constata neregularitati privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de reglementat. In cazul cererii internaționale de brevet sau a cererii de brevet european.La cererea solicitantului. potrivit legii speciale. Dupa constituirea depozitului national reglementar. Examinarea cererii de brevet de invenție poatefi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau. nu se acorda data de depozit. Revendicarile și desenele privind invenția pot fi depuse si in termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet.

.data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare. unitatea inventiei. altul decat inventatorul nu a facut dovada in cadrul termanului prevazut la art. in tot sau in parte se hotaraste potrivit art.2 din Legea 64/1991 in urmatoarele conditii: . Cererea de brevet este analizata de Comisia de examinare de specialitate din cadrul Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. de publicare. adresa. in termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea. de deschidere a fazei nationale. cifre. Revocarea se poate face daca haotararile contin greseli sau pentru omisiun. conditiile de existenta a unei inventii brevetabile.25. calitatea autorului.sau daca in perioada de revocare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sunt identificate .obiectul cererii nu este brevetabil .Solicitantul. solicitantului sau titularului. Mentiunea hotararii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 60 de zile.26 din Legea 64/1991 verificarea urmatoarelor prevederi: indeplinirea cerintelor de forma.S-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie . . data prioritatii.29 alin.7 au fost considerate retrase.Nu s-a solicitat exeminarea cererii de brevet de inventie in vederea acordarii brevetelui prevazut la art. dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului.cererea de brevet de inventie nu indeplineste conditiile prevazute de lege. . Examinarea cererii de brevet de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci implica potrivit art. Respingerea cererii de brevet de inventie. acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet ori a obiectului acesteia. Comisia va hotara.2 ca este indreptatit la acordarea brevetului. precum si invocarea unor prioritati conventionale sau de expozitie.Scurgerea termenului de 12 luni de la data la care cererile prevazute de alin. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate proceda din oficiu la revocarea hotararilor sale privind cererile de brevet de inventie. de examinare ori dupa caz.neplata taxelor de inregistrare.Pe baza raportului de examinare. ori pentru erori materiale privind numele.depasirea termenului de deschidere a fazei nationale pentru cererile inregistrate international . daca sunt luate cu neindeplinirea conditiilor legale. a taxei de desemnare in cuantumul si la termenele prevazute de lege.28 alin. de depunere a revendicarilor sau a desenelor ori a partii lipsa din descriere. .

31 alin. potrivit art. Pentru brevetul european OSIM certifică validitatea brevetului în România.documente de natura a determina modificarea acestora.Hotararile pot fi revocate pana la comunicarea lor. Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.1 din Legea 64/1991.Prin limitarea duratei de valabilitate a brevetului de inventie se asigura atat protectia juridical a inventiei cat si trecerea creatiei in domeniul public.Eliberarea se produce in temeiul hotararii de acordare a titlului de protectie. conform Convenției brevetului European.Taxa legala trebuie platita in termen de 12 luni de la data pronuntarii hotararii. Brevetul de inventie are un caracter temporar.Durata brevetului de protectie a unui brevet de inventie este de 20 de ani. conform legii.Pentru brevetul european durata prevăzută la curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet.Brevetul de inventie se elibereaza dupa publicarea mentiunii privind hotararea de acordare a brevetului in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala si plata de catre titular a taxei legale pentru tiparirea si eliberarea brevetului. STUDENT CĂPRARU MARIUS-BOGDAN .