You are on page 1of 2

Panduan Penyediaan Folio RBT 3109 BAHAGIAN A : DOKUMENTASI Isi kandungan • Pengenalan • Bahan dan keperluan • Bajet, Anggaran

Kos Perbelanjaan, • Rekod Penjagaan Harian • Program Pembiakan, Rekod Induk dan Anak • Bibliografi (sekurang-kurangnya 10 dari pelbagai sumber) • Lampiran TUMPUAN Gambar sebenar perkembangan haiwan kesayangan dan ikan hiasan beserta penerangan jelas • Gambar-gambar, contoh haiwan kesayangan dan ikan hiasan dari pelbagai sumber disertakan penerangan yang jelas dan lengkajp. • Menyediakan bukti proses kerja amali serta penerangannya dengan jelas- gambar perkembangan projek, rekod kerja. • Maklumat-maklumat berkaitan dengan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Kandungan maklumat tugasan yang lengkap

BAHAGIAN B : PERANCANGAN AMALI 1. Perancangan penyediaan akuarium • Menyusun jadual kerja • Memilih dan menyenaraikan sekurangnya 3 jenis ikan hiasan bersesuaian dengan akuarium • Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh ikan hiasan • Memilih dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 aksesori yang betul dan sesuai dengan kehidupan ikan • Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 langkah keselamatan (diri, peralatan, ikan, peralatan). 2. Perancangan penjagaan harian hamster • Menyusun jadual kerja • Menyenaraikan dan membahagi tugas dengan sempurna • Memilih hamster yang menepati kehendak kursus-senaraikan gambar dan jenis hamster yang digunakan • Memilih dan menyenaraikan peralatan dan bahan yang diperlukan oleh hamster (sangkar dll)

Penyediaan Akuarium  Mempunyai pelan layout setting akuarium yang sempurna dan lengkap (label. tersusun mengikut urutan. peralatan.• Menyenaraikan sekurang-kuangnya 4 langkah keselamatan (diri.5 Tarikah hantar : 1 hari selepas/sama hari dengan tarikh ujian amali bergantung kepada kedaan semasa. spacing 1. Penjagaan Harian Hamster Langkah kerja yang kjelas Amali berdasarkan langkah kerja. === Rujuk rubrik 2. Muka depan • Logo • IPGkp • 5 PISMP RBT 1 • RBT 3109 • Teknologi Pemeliharaan Haiwan kesayangan dan Ikan Hiasan • Nama No Kp • Pensyarah • Tarikh hantar . + gambar semasa ujian amali beserta penerangan. nama)  Mempunyai langkah-langkah kerja dengan jelas. === Rujuk rubrik BAHAGIAN D Komitmen Kolaborasi Perlaksanaan :Font . hamster dan persekitaran) BAHAGIAN C : 1. Arial 12. + gambar semasa ujian amali beserta penerangan.  Amali berdasarkan pelan layout dan langkah kerja. Pertunjuk. lengkap.