You are on page 1of 12

De Schakel

Autorijschool
----------------------

WEST
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijk
en theorie
Theoriecursus za. 17 maart
Theorie examen ma. 19 maart
Tel. 06-53358672
37e jaargang no. 17
28 februari 2012
In deze krant:
Pagina 8
Praktijk verkeersdag
Pagina 6
Verbintenis en intrede
ds. T. Verbeek
in Immanüelkerk
Klaassen
Plus Klaassen voor
glutenvrij assortiment
Sinds enkele weken hebben wij
in uw supermarkt een
uitgebreid assortiment gluten-
vrije producten opgenomen.
Van koekjes tot en met bakmix
en van pasta tot en met snoep.
Mensen met een gluten allergie
zijn bij Plus dus op het juiste
adres!!
Meer service…
daar draait het om
bij Plus Klaassen….
Een bijzondere gift voor de Voedselbank
Zag ik dat nu goed? Zakken met
kattenbrokjes werden de Voedselbank
binnengedragen. Even dacht ik dat het
nu toch wel erg slecht met de cliënten
van de Voedselbank moest gaan. Maar
bij het zien van de vele gulle gaven die
er binnenkomen van diverse winkels
en grootwinkelbedrijven, begreep ik
opeens dat dit kattenbrokjes waren
bestemd voor de huisdieren van
voedselbank cliënten.
Het moet immers een hard gelach zijn, als je
door omstandigheden geen voer voor je kat
kunt kopen en hem noodgedwongen aard-
appelen of brood moet voorzetten. Nadat de
avondploeg uit het asiel was ontslagen, heb-
ben Karin en Paulina hun diensten aange-
boden aan de Tweede Kans Kledingwinkel
en de voedselbank. Men wilde graag van
hun diensten gebruik maken. Het eerste wat
ze te horen kregen was, dat er grote behoef-
te is aan kattenvoer. Daar Stichting Vrien-
denclub het Zwervertje dieren wil helpen
in de gehele regio, besloten wij eten te do-
neren aan vier voedselbanken: Rozenburg,
Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse. Als
blijkt dat in een behoefte wordt voorzien
zullen wij ons er sterk voor maken dat dit
op structurele basis wordt aangeboden. Van
het geld van de Vriendenclub laten wij, in
samenwerking met Zwerfkatten Rijnmond
zwerfdieren castreren/steriliseren en wor-
den kittens gesocialiseerd bij gastgezinnen.
Wij worden in de Voedselbank ontvangen
door Gonda Goudriaan. Zij dankt de goede
gevers voor de gift, de zakken kattenvoer
en de blikjes. Door o.a. Sjouk de Bruin bin-
nengebracht. Gonda is zeven jaar geleden
de voedselbank alleen begonnen. Later
kwam Klus en werk erbij. Sinds 1 januari
is het een Stichting, een gezicht geworden
in de gemeente. Er zijn zeven vrijwilligers
in dienst. De pakketten komen via Spijke-
nisse uit Rotterdam. Sinds drie weken rijdt
het bus van het Rode Kruis en dat is fijn
al doen ze het niet voor
niets, per krat rekenen
ze 30 eurocent. Slage-
rij Exquis is een vaste
sponsor, evenals AH en
de Plus. Gonda zegt dat
er altijd onbegrip is, en
dat dit wel zo zal blijven.
De AVR sponsorde 20
bakplaten. Tegenwoor-
dig krijgen ze zelfs plan-
ten van een plaatselijke
bloemist.
Stichting Vriendenclub
het Zwervertje heeft
donateurs in Brielle,
Spijkenisse, Hoek v.
Holland, Oostvoorne,
Rockanje, Rotterdam,
Zuidland en Rozenburg.
De voedselbank mag
zelf geen dierenvoeding
gaan ophalen. Gonda
vertelt, dat tot grote ver-
bijstering van omstan-
ders, soms ruilhandel
op straat plaatsvindt.
Dit was het geval bij
een mevrouw die nooit
aardappelen eet. Zij ruilde haar aardappe-
len voor rijst. Bij Lidl staan ze twee keer per
jaar, tussen Oud en Nieuw. Dit jaar hebben
ze voor het eerst bepaalde levensmiddelen
gevraagd: Aardappelen, kaas en worst.
Kerstpakketten die ze kregen van Den Har-
tog worden nagekeken op houdbaarheid. De
rest gaat in het magazijn. Van een bedrijf
aan de Dwarsweg kregen ze zes kerstpak-
ketten. Ze kregen ook een prachtige steek-
wagen cadeau.
In mei verhuist de Voedselbank naar de
Lekstraat. De opbrengst van de Tweede
Kans Kledingwinkel wordt gebruikt voor
gas en licht en de huur van de Voedselbank.
Alle cliënten krijgen hetzelfde pakket. Ter-
wijl wij er zijn, komt het Rode Kruis busje
aangereden. Vele kisten met groenten en
bakken met pudding worden aangeleverd.
Een van de medewerkers verzorgt een le-
vering speklapjes. Die gaan in de diepvries.
Aan jarige kinderen wordt ook gedacht,
er is iemand die taarten bakt (tot 11 jaar).
In het pand aan de lekstraat komt ook een
kinderhoek. Speelgoed dat binnenkomt,
wordt bewaard voor Sint. Puzzels worden
bewaard voor Kerst.
Cornelia Molendijk - van den Enden
Het Rode Kruisbusje brengt voedsel.
Een zee van voedselpakketten. Het magazijn van de Voedselbank.
Rozenburg,
twee jaar deelgemeente
van Rotterdam
Op 18 februari is Leefbaar Rotterdam met
6 man sterk op bezoek geweest in de deel-
gemeente Rozenburg om eens van de Ro-
zenburgers zelf te horen hoe het zo bevalt,
gelieerd te zijn aan de gemeente Rotterdam.
Op 10 juli 2008 besloot namelijk een
nipte meerderheid van de gemeenteraad
van Rozenburg om zich aan te sluiten bij
de gemeente Rotterdam. Leefbaar Rotter-
dam vindt het tot op de dag van vandaag
onbegrijpelijk dat het beloofde referendum
onder de Rozenburgers nooit heeft plaats-
gevonden. De aansluiting bij Rotterdam
werd op 18 maart 2010 geëffectueerd zo-
dat vanaf die datum de 12.500 Rozenbur-
gers zich tegen hun grote broer Rotterdam
aan konden schurken. Velen tegen heug en
meug, dat dan weer wel. Dat is nog steeds
niet vergeten. Hoe dat nou uitpakte vroeg
Leefbaar Rotterdan zich af en daarom reis-
den wij af om eens te horen. Rozenburgers
zijn zeer begaan met hun deelgemeente, dat
konden we wel merken. Er was veel op- en
aan te merken en zorgen werden met ons
gedeeld. Het ging over de openbare groen-
voorziening, het ging over de problemen
met de pont naar Maassluis waar altijd wat
mee is, het dierenasiel, de jeugdoverlast, de
politie die er niet altijd was, de weekmarkt
en vooral de lokale lasten die sinds de aan-
sluiting bij Rotterdam gigantisch verhoogd
zijn. Zeker vermeld dient te worden dat de
oudere Rozenburger zeer verguld is met het
gratis openbaar vervoer, wat hen ten deel
valt nu ze bij Rotterdam horen. En waar
Leefbaar Rotterdam zo driftig voor gefly-
erd heeft. Eens in de week gaan markten in
Rotterdam met een kopje koffie toe, is zo
toch wel een feest geworden. En dan worden
er weer tegenvallers weggestreept. Wat ons,
ook van dit bezoek, bijgebleven is, zijn de
openhartige en vriendelijke Rozenburgers,
die veel aandacht hebben voor hun omge-
ving. Dat wij daar graag ons best voor wil-
len doen, staat buiten kijf. Op korte termijn
zullen wij bij de wethouders voor een aantal
punten van kritiek aandacht en maatregelen
vragen. Heeft u ons niet persoonlijk kunnen
spreken en heeft u vragen of klachten voor
Leefbaar Rotterdam? Stuurt u gerust een
email aan ons : info@leefbaarrotterdam.nl
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE ROZENBURG
Immanuelkerk
4 maart
Bevestigingsdienst ds. T. Verbeek
10.00 uur ds. G. van Dijk, Maassluis.
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK
ADVENTSKERK
Zondag 4 maart
2e zondag Lijdenstijd
09.30 uur: Ds. W.M. den Hertog
17.00 uur: Ds. H. van Eeken (Delft)
BLANKENBURG
2 maart
19.00 uur mevr. J. Bek, Leger des Heils.
VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.
Inl.: tel. 0181-413911
b.g.g. 06-53485507.
KERK VAN DE NAZARENER
ROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240
Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur.
Zondagsschool en kinderopvang aanwezig.
Info: 010-4817847 of
rotterdam@nazarene.nl.
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
4 maart
09.30 uur: geen opgave ontvangen.
16.30 uur: geen opgave ontvangen.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Jan Tooropstraat 5
Zaterdag 3 maart (2e zondag van de
40-dagentijd)
19.00 uur H. Eucharistieviering met samen-
zang en medewerking van het kinderkoor
Il Coro.
MARANATHAKERK
Evangelische Gemeente Maranatha
G.A. Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in beweging:
ongedwongen, eigentijds, laagdrempelig en
enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis mag voe-
len en waar mensen vanuit Gods liefde hoop
en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte
welkom.
Voor de basisschoolkinderen groep 1 t/m 8
is er een eigentijds programma. Ook voor
de kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 uur Kledingwinkel
Zondag 4 maart
10.00 uur Samenkomst o.l.v. Envoy R. Ver-
meij
U bent van harte welkom.
Inl. 010/5912715
JEHOVAH’S GETUIGEN
Zondag 4 maart
10.00 Openbare lezing: “Sluit u aan bij
Gods gelukkige volk”
18.10 Wachttorenstudie: Ware christenen
hebben respect voor Gods Woord
KERK VAN DE NAZARENER
VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 010-
4748419
Zondag 4 maart
9.30 uur ds. Ed Meenderink (kinderopvang
t/m groep 8)
11.30 uur ds. Ed Meenderink
AVOND- EN WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren
is bereikbaar de huisartsenpost Ru waard,
telefoonnummer 0181-627055
Dit geldt voor alle doordeweekse dagen
vanaf 17.00 uur, de weekenden en de er-
kende feestdagen.
De huisartsenpost bevindt zich op het ter-
rein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis,
maar men wordt dringend verzocht eerst
telefonisch contact op te nemen, uiteraard
alleen bij urgente/spoedeisende zaken die
niet kunnen wachten tot de eigen huisarts
weer beschikbaar is.
WEEKDIENST APOTHEEK
Openingstijden apotheek Rozenburg:
maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur
Zaterdag 10.30-12.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten deze openingstijden kunt u voor
spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spij-
kenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Blankenburg 1, Rozenburg, tel. 0181-
276570
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten onze openingstijden kunt u voor
spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2,
Spijkenisse, tel. 0181-622188.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, tel. 0181-214646.
WEEKENDDIENST
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland,
(Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Ro-
zenburg 0181-214045.
WEEKENDIENST
TANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedingen en in-
formatie, kunt u bellen: 06-43 44 40 09
Dit is het weekenddienstnummer van de
tandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle,
Westvoorne en Rozenburg.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Sinds januari 2011 worden uw verpleegar-
tikelen gratis thuisbezorgd. Dit geldt voor
alle AWBZ hulpmiddelen, van krukken tot
hoog/laagbedden en postoelen. U belt hier-
voor naar Vitaalgroep (tel. 088 123 99 30)
in Spijkenisse. Careyn Het Baken fungeert
hiermee niet langer meer als uitleenloket.

Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke
maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van
Goyenstraat 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-
reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen
09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. U
kunt u melden bij het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-
reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Kerk- en weekenddiensten
Aglow vrouwenochtend
7 Maart a.s.
Aglow voor vrouwen van deze tijd.
Aglow is een interkerkelijke, wereldwijde
organisatie van christenvrouwen. De bood-
schap van Aglow is gebaseerd op Jesaja 61.
Op woensdag 7 maart is het weer zover, dan
hopen we weer bij elkaar te komen. Maaike
van de Molen is de spreekster van deze mor-
gen. Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust eens langs. Wij nodigen u graag
uit. Vanaf 9.15 is er koffie/thee. We begin-
nen de ochtend om 9.45 uur. Het adres is
De Leliehoeve, Zandweg 16, Rozenburg.
Voor vervoer kan eventueel gezorgd wor-
den. Voor meer informatie of vragen kunt
u contact opnemen met Jannie Mabelis tel:
0181-215924.
Bekijk ook eens de site, www.aglow.nl.
Uitnodiging
“Maak dan mijn blijdschap volkomen door
eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een
van ziel, een in streven.” Filip.:2-2
Dinsdagavond 13 maart om 20.00 uur bent
u weer van harte welkom in het Muziek-
theater De Ontmoeting, Koninginnelaan 9
te Rozenburg (zij-ingang). Deze avond zal
voor u spreken de Heer Cees Bakker uit
Vlissingen. Cees werkt samen met Dolf de
Voogd v.d. Straaten voor de Stichting Sup-
port Ministries. Hun dienstbetoon is we-
reldwijd en zijn passie is het lichaam van
Christus te zien samenkomen in eenheid.
Cees is een motiverende spreker die graag
spreekt voor groepen uit verschillende
kerken. Evenals Dolf heeft hij een profe-
tische bediening. De avond is vrij, wel is
er een collecte. Inl. Hagar Groenewegen
0640140423; Jessica ter Horst 0641996840.
Kleintje
Natuur
Wladimir de vleermuis
Mijn zoon, die met zijn vriendin een oud huis
in Rotterdam bewoont, vertelde mij over de
vleermuizen die op zomeravonden over de
binnenplaats van hun huizenblok scheren.
Vele malen
heb ik met
mijn camera
voor hun
raam ge-
staan, tever-
geefs. Mijn
zoon vertel-
de mij deze
week dit ver-
haal: Op een ochtend, het was koud vriezend
weer, riep Cisca vanuit het washok, of ik wil-
de komen kijken. Op de grond naast de was-
mand lag wasgoed dat niet meer in de mand
paste, daartussen lag een pluizig diertje on-
der een van mijn truien. Het beestje leek nog
zachtjes te ademen. Aanvankelijk dachten ze
dat het Smikey was, de wilde muis die zich
maar niet wilde laten vangen en nu blijkbaar
op apengapen lag. Bij nadere bestudering
leek dit beestje donkerder en zijn pootjes za-
gen er vreemd knokig uit, alsof ze gebroken
waren. De oortjes waren puntiger dan die
van een muis en Jos vroeg zich af waar het
staartje dan wel was. Het zou kunnen dat hij
het opgevouwen onder zijn lichaam had ver-
borgen, dus pakte hij een krant om het dier
op te tillen Toen zagen ze het leerachtige vel-
letje tussen de pootjes en beseften dat het een
vleermuis was. Waarschijnlijk verrast door
de kou en binnengekomen door het ventila-
tiegaatje dat in de muur naast de wasmachine
zit. Op Internet hebben ze opgezocht wat je
met een gevonden vleermuis moet doen. Zo
ontdekten ze dat er wel meer vleermuizen in
huizen overwinteren. Over het algemeen kun
je ze beter met rust laten, ze vliegen vanzelf
uit in de lente. Wanneer een vleermuis niet
ergens aan hangt, maar gewoon op de grond
ligt, is dat een teken dat er iets niet goed
is. Er zijn verschillende opvangcentra voor
vleermuizen. De twee jongelui besloten hem
zo niet te laten liggen. Vanuit de tijd dat ze
nog tamme muizen hielden, hebben ze een
heel arsenaal aan muizenspullen in huis. Ze
pakten een vervoersbakje, deden er wat ka-
toenpluis in als bodembedekking en legden
het beestje er met behulp van een krant, in.
Vleermuizen moet je nooit zomaar aanraken,
ze kunnen rabiës (hondsdolheid) hebben. Het
beestje leek erg verzwakt en reageerde nau-
welijks. Vleermuizen zijn eigenlijk insecten-
eters, maar bij gebrek aan dit voer besloten
ze een kiwi in zijn bakje te leggen, denkend
aan de vleermuizen in Diergaarde Blijdorp
die je altijd op fruit ziet zitten. Ze belden een
vleermuizenopvang in Dordrecht. Die wil-
den Wladimir wel opvangen, maar ze verwe-
zen ons naar de Vogelklas Karel Schot op het
Afrikaanderplein. Ze vangen daar zieke en
gewonde vogels op, maar ook egels en vleer-
muizen. We mochten de veermuis meteen
komen brengen. Wij leerden dat inheemse
vleermuizen geen kiwi ’s eten maar dat de
natte prop keukenpapier die ze bij Wladimir
hadden gelegd en de katoenen bodembedek-
king, helemaal in orde waren. Terwijl we aan
ons ontbijt zaten begon hij opeens actief te
worden. Hij begon fanatiek te drinken van
het natte keukenpapier. Hij had hele mooie
scherpe tandjes, piepkleine speldenprikje als
oogjes en een grappig, roze
tongetje. Na verloop van tijd
begon hij onhandig door het
bakje te kuieren en keek
daarbij rond, alsof hij zeg-
gen wilde: “Wie zijn jullie
nu weer?” In de metro naar
de opvang trok hun kleine
gast veel bekijks. Wladi-
mir zat zich intussen onge-
geneerd te wassen, een van
zijn vleugels wijd uitgevou-
wen om overal goed bij te
kunnen. De vondeling werd
aan een medisch onderzoek
onderworpen. Hij leek in
uitstekende gezondheid,
hooguit een beetje mager.
Het is een jongetje. Veront-
waardigd over de bezoeking
aan lijf en leden deed hij zijn
bekkie wijd open met het
doel eens flink in de hand-
schoenen van de dokter te
bijten. Fascinerend hoe klein
zo ’n dier is ten opzichte van
de uitgevouwen vleugels.
Het lichaampje is maar een
paar centimeter lang, maar
de vleugelspanwijdte is en-
kele malen de lengte van
het lichaam. Als de vleugels
opgevouwen zijn, lijken ze
bruin of zwart, uitgevouwen
zijn ze roze, ja zelfs semi
transparant. De vleermuis is
bij zijn soortgenoten neerge-
zet. Daar sterkt men hem met
voedsel aan, tot hij fit genoeg
is om in de lente uit te kun-
nen vliegen.
Cornelia Molendijk -
van den Enden
De gezelligste

SNUFFELMARKT
in de
Olympiahal
4 maart 2012
met ca.100 kramen en een koffieterras.
De grootste markt in de regio
met 2e hands goederen.
Olympiahal, Rozenlaan 2 Maassluis.
Geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
Inlichtingen:
EETCAFÉ THE OLLIES
Telefoon: 010-5915410
06-22973881 / 06-44306585
1e en 2e
Solidariteits-
maaltijd
Het lijkt ver weg maar, donderdag 1
maart a.s. starten we weer met onze so-
lidariteitsmaaltijd. De eerste maaltijd
wordt gehouden in de R.K. Kerkruimte,
Jan Tooropstraat.
U bent van harte uitgenodigd om hier
aan deel te nemen. De 2e wordt ook ge-
houden in de R.K. Kerkruimte. De eerste
avond komen Jitske en Michael vertellen
over hun project in Ghana waar de vas-
tenaktie in de R.K. kerk aan deelneemt.
De volgende bijeenkomsten zijn:
8 maart St. Jozefkerk
15 maart Immanuelkerk (de Hof)
22 maart Turkse arbeiders vereniging,
Waalstraat 2
29 maart Immanuelkerk (de Hof)
Neemt u soepkom en lepel mee voor de
heerlijke soep en brood wordt gezorgd.
U kunt misschien u gedachten laten
gaan voor het doel waarvoor wij bijeen
komen.
Voor informatie: Bep van Vliet tel:
217203; Nel Broeders tel: 214670. Tot
ziens 1 maart Bep en Nel.
Mariëlle van Dam
Zanddijk 15
3181 HV Rozenburg

tel: 06 4066 4009

Uw Medisch Pedicure voor o.a.
Diabetisch / Reumatisch /
ingroeiende nagels / kalknagels

Nu ook behandeling aan huis!

www.pedicurerozenburg.nl
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 3
Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed wanneer je iemand die je lief
hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van onze moeder, schoon-
moeder en oma
Niesje Catharina Gijssen-Loeve
Het heeft ons goed gedaan.
Kinderen en
kleinkinderen
Rozenburg, februari 2012
Een lieve moeder, zorgzaam en ook sterk.
Stond altijd klaar, verzette bergen werk.
Wat blijft is de herinnering, vol warmte,
dankbaarheid en waardering.
Vol bewondering voor de manier waarop zij het
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee voor ons
het afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u
kennis dat is overleden onze moeder, schoonmoe-
der, oma en ouwe-oma
Adriana Johanna Touw-van Eekelen
weduwe van Cornelis Meindert Touw
* 4 augustus 1926 † 21 februari 2012
Dick en Atie
Wilco en Hester
Wheslie en Linda
Atie en Piet
Mariska en Edwin
Lucas
Patricia en Tim
Daan*
Michelle
Jan en Anita
Denise en Jordy
Roy
Correspondentie-adres:
Familie Eland
Mauritsstraat 6
3181 HJ Rozenburg
De begrafenis heeft plaatsgevonden op
vrijdag 24 februari op de Algemene Begraafplaats
te Rozenburg.
Vier generaties van ‘t Veer
Met Jax erbij, vier generaties op een rij.
Staande overgrootvader Joop van ‘t Veer, rechts grootvader Ton van ‘t Veer,
links vader Remon van ‘t Veer, in zijn armen zoon Jax van ‘t Veer.
Feestelijke
HEROPENING
OPENT
Raadhuisplein 8-10, Rozenburg
IN EEN TOTAAL NIEUW EN
EIGENTIJDS INTERIEUR OP
EEN OPPERVLAKTE VAN 280 M²
Tijdens onze openingsdagen
EEN LEUK PRESENTJE

voor onze klanten. (zolang de voorraad strekt).
presenteren wij de nieuwste voorjaarscollectie
van vele modemerken op het gebied van dames- en herenkleding, jeans,
kinder- en babykleding en lingerie, zoals Persival, D-zine, Unlocked,
Akmo works, Bakkaboe, Just Small, City Life, So Soire, Cecil, Dreamstar,
Soya, s-Oliver, Cars, D-exel, Lerros, Sloggi en Triumph.
Dit alles gepresenteerd in evenzovele afdelingen.
Woensdag 29 februari, donderdag 1,
vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste ge legenheid
om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat
iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen,
houden de uitvaart verzorgers van Meenhuis rekening met al
uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die
u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Uitvaartzorg
in de
regio
Rijnmond
Kantoor H.I. Ambacht
Langeweg 5
3343 LD H.I. Ambacht
Tel. 078 – 681 96 74
Fax. 078 – 681 55 98
www.meenhuis.nl
Kantoor Rotterdam
Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73,
3078 KJ Rotterdam
Tel. 010 – 483 82 67
Fax. 010 – 479 35 25
Kantoor Rozenburg
Rouwcentrum De Uytvaert
Welgelegen 1a
3181 DV Rozenburg
Tel. 0181 – 214 424
Fax. 0181 – 219 765
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.
Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181- 635811
E-mail: charon@chello.nl
www.charonuitvaartverzorging.nl
Koop nu voordelig uw
DUBBELE BEGLAZING
vanaf € 63,- per m
2
(inclusief plaatsen)
GLAS- EN KOZIJNHANDEL +
ONDERHOUDBEDRIJF
PIET HAMERSLAG
DAG & NACHT GOEDKOOPSTE
SERVICE IN DE REGIO
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE
TEL.: 0181-640 386
AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168
Naast alle soorten glas, zoals glas
in lood en spiegels, kunt u bij ons
ook terecht voor hardhouten kozij-
nen. Oók voor schilderwerk.
Autoairco defect?
Autoairco.nl
Wij zijn u graag van dienst
Afspraak? 0181-472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
www.autoairco.nl
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoekweg
14-16, Helle voet sluis. Tel.
0181-315739.
CHRISTELIJKE BIBLIO-
THEEK het Licht. Elke 1e en
3e woensdag van de maand
19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-
kenlaan 40. Welkom!
TE KOOP: Roeiapparaat 30
euro. Tel. 212581
TE KOOP: Philips zonne-
hemel 3 lampen, inklapbaar
€100,- Telefoon 212581
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoekweg
14-16, Helle voet sluis. Tel.
0181-315739.
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht.
Aanbieding voor de winter!!
Speciale prijzen! Bel Bas
Anemaet, tel. 06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Lieve mensen,
wat is het hartverwarmend om na zo’n laffe
roofoverval zoveel lieve reacties te krijgen.
Heel veel bloemen, bonbons, kaarten etc.
Dat voelt als een warme deken en geeft moed om
door te gaan.
Dank u wel!
Ronny en Jaap Marsman
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 4
Bezoekadres
Jan van Goyenstraat 1
Postadres
Postbus 1023
3180 AA Rozenburg
t 0181 - 48 88 00
(8.30-16.30 uur)
info@rozenburg.rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/rozenburg
Openingstijden Stadswinkel
De stadswinkel is elke werkdag
open van 8.30-12.30 uur en daarnaast
op woensdag van 13.30-15.30 uur en
van 18.00-20.00 uur.
Wilt u direct geholpen worden?
Maak dan een afspraak bij
de Stadswinkel voor de middag
(behalve op woensdag).
Bel voor een afspraak naar 14010
of ga naar www.rotterdam.nl
en klik op ‘mijn loket’.
Colofon
Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.
Deelgemeenteberichten
week 9, 2012
Vervallen heffing bepaalde leges
Voor een aantal vergunningen hoeven geen leges meer te
worden betaald. Het zijn vergunningen met het tarief van
€6,80. Dit geldt vanaf 1 maart 2012. Het betreft onder an-
dere de volgende vergunningen:
- een evenementenvergunning voor een evenement met
minder dan 250 personen,
- een collectevergunning,
- een vergunning voor kledinginzameling en de loterijvergun-
ning.
Let op: u moet nog wel de vergunning aanvragen.
Politiek en bestuur
Agenda vergadering
van de deelgemeenteraad
Datum: donderdag 8 maart 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentehuis Rozenburg
De concept-agenda:
1. Opening en mededelingen deelraadvoorzitter
2. Bepalen volgorde stemmingen
3. Spreekrecht publiek
Conform art. 20 van het reglement van orde kunnen bur-
gers inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich voor
aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier.
4. Vaststelling agenda
5. Mededelingen portefeuillehouders en deelraadleden
6. Vaststellen verslagen van de besloten vergadering van
27 oktober 2011 en de openbare vergaderingen van 15
december 2011 en 26 januari 2012
7. Toezeggingenlijst deelraad
8. Lijst ingekomen stukken
9. Instellen Commissie tot stemopneming
10. Benoeming burgercommissielid
11. Vaststellen bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats
Rozenburg
12. Voorstel commissievergaderingen
13. Coalitieakkoord GBR, PvdA, IPR Goudriaan/Oosterlee en
CDA
14. Voorstel presidium en agendacommissie
15. Regeling Ambtelijke Bijstand deelgemeente Rozenburg
2012
16. Regeling werkgeverscommissie
17. Benoemen voorzitters
Wonen, verkeer en milieu
Aanvragen om omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt
bekend dat tot en met 15 februari 2012 voor de navolgende
percelen aanvragen voor omgevingsvergunning zijn ingediend
(art. 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):
Bouwen:
Blankenburg 1: omgevingsvergunning voor de bouw van een
herkenningszuil met de afmeting 1m breed bij 2,5m hoog
met verlichting en logo van het woonzorgcentrum; datum
aanvraag 21 februari dossiernummer OMV.11.12.00204
Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van
verlening, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Al-
gemene Bezwaarschriftencommissie van het College van Bur-
gemeester en Wethouders, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.
Daarnaast kunnen belanghebbenden op grond van artikel
36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van
de Algemene wet bestuursrecht, ook binnen zes weken na
datum van verlening, een verzoek om voorlopige voorziening
(o.a. schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Een kopie van de verleende vergunning kunt u aanvragen via
telefoonnummer 14010.
OV-kaart 65+ 2011 nog steeds geldig
Tot nader bericht kunnen mensen die 65 jaar of ouder zijn
hun 65+OV-kaart 2011 gewoon nog gebruiken.
De buschauffeurs zijn hiervan op de hoogte.
Wordt u 65 jaar? Dan kunt u ook deze OV-kaart krijgen bij de
Stadswinkel tot nader bericht volgt.
Openbare bekendmakingen
Wonen, verkeer en milieu

Kunst geïnspireerd
op nieuw land Maasvlakte 2
Rotterdam, dinsdag 21 februari 2012 – In sa-
menwerking met de SKVR Vrije academie
organiseert het Havenbedrijf Rotterdam de
tentoonstelling ‘Nieuwe grenzen, nieuwe
impressies’ in FutureLand. Het informatie-
centrum over de aanleg van Maasvlakte 2
toont het resultaat van een teken- en schilder
concours dat in de zomer van 2011 werd ge-
organiseerd op het nieuw aangelegde land.
Zeventig amateurkunstenaars werden uit-
gedaagd hun impressie op de grens van be-
staand en gecultiveerd landschap te verbeel-
den. De tentoonstelling ‘Nieuwe grenzen,
nieuwe impressies’ is gratis toegankelijk en
te bezoeken vanaf zondag 4 maart tot dins-
dag 29 mei.
Het landschap als inspiratiebron
De schilderijen die in FutureLand worden
geëxposeerd, hebben één overeenkomst.
Alle amateurkunstenaars en schilders lie-
ten zich inspireren door één van de grote
thema’s uit de kunstgeschiedenis; ‘Het land-
schap’. Nico Kervezee, als coördinator van-
uit SKVR verantwoordelijk voor de organi-
satie, is erg enthousiast over het resultaat:
“Het nieuwe land van Maasvlakte 2 werkt
ontzettend inspirerend. Aan de ene kant ke-
ken de kunstenaars uit over
de ongerepte natuur van de
Noordzee en aan de andere
kant het industriegebied van
de huidige Maasvlakte. Het
was een unieke ervaring
voor de amateurkunstenaars
omdat je dit gedeelte van het
nieuwe land niet zomaar mag
betreden vanwege de aanleg-
werkzaamheden.”
Praktische informatie
Tentoonstelling: ‘Nieuwe
grenzen, nieuwe impressies’.
Geopend: vanaf zondag 4
maart tot dinsdag 29 mei.
Toegang: gratis entree.
Locatie: FutureLand, infor-
matiecentrum aanleg Maas-
vlakte 2 (www.futureland.
nl).
De tentoonstelling ‘Nieuwe grenzen, nieuwe
impressies’ wordt ondersteund door Ge-
meentearchief Rotterdam en Maritiem Mu-
seum Rotterdam.
Een nieuw stukje Nederland
Sinds 1 september 2008 wordt door het
Havenbedrijf Rotterdam gebouwd aan een
nieuw stukje Nederland. De grens van de
provincie Zuid-Holland op de Noordzee is er
bij Koninklijk Besluit enkele jaren geleden
speciaal voor verlegd. Direct ten westen van
het huidige haven- en industriegebied wordt
onder de naam Maasvlakte 2 in de Noordzee
Havenbedrijf Rotterdam en SKVR organiseren tentoonstelling
‘Nieuwe grenzen, nieuwe impressies’ in FutureLand
een nieuwe Europese toplocatie voor haven-
activiteiten en industrie gecreëerd.
Over FutureLand
In informatiecentrum FutureLand beleef je
de haven van de toekomst. FutureLand staat
op de grens van de huidige Maasvlakte en
biedt een prachtig uitzicht op zee en Maas-
vlakte 2 in ontwikkeling. FutureLand is gra-
tis toegankelijk en, naast de themaweeken-
den, geopend van dinsdag tot en met vrijdag
en op zondag. In 2011 ontving FutureLand
haar 300.000ste bezoeker. Kijk voor meer
informatie en openingstijden op www.futu-
reland.nl. Adres: Europaweg 902, 3199 LC
Maasvlakte, Rotterdam Havennummer 8213.
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 5
VOETBAL OP GROOT SCHERM
ZONDAG 4 MAART:
14.30 uur: Ajax - Roda JC
14.30 uur: Feyenoord - Groningen
16.30 uur: PSV - FC Twente
Café Cafetaria ’’De Uitdaging’’
Vakantie aanbiedingen
Cito sticks
3 halen 2 betalen
Uw gebit,
onze zorg.
Praktijk gespecialiseerd in vervaardiging van kunstgebitten
Bij ons kunt u terecht voor:
• De volledige verzorging van uw prothese.
• Verzorging van implantologie (in eigen praktijk).
• Reparaties of aanpassingen aan uw prothese, klaar terwijl u
wacht.
• Alles op het gebied van het bleken van eigen tanden
• Tandheelkundige behandelingen op verwijzing
Indien noodzakelijk bieden wij u de mogelijkheid gehaald en
gebracht te worden (op afspraak).
(Vergoeding door alle zorgverzekeraars)
Emmastaat 4B, 3181 GE Rozenburg | Tel: 0181 7120 22
Celd voor de gehele zllver collecLle ook de
opru|m|ng en ZlnZl. PeL goedkoopsLe
arLlkel ls voor de halve prl[s.
U|tgezonderd beste|||ngen en ate||er werk.
8etaa| met uw oude GCUD deze week
ê 22,-]gr 14 krt koers ê 42.000,-] k||o

M o l e n w e g 6 1
3 1 8 1 A T R o z e n b u r g
T e l e f o o n 0 1 8 1 – 2 1 7 9 3 5
I
N
S
C
H
R
I
J
F
-

O
C
H
TEN
D
ZATERDAG 10 MAART 2012
VAN 10.00 - 12.00 UUR
Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99
www.lentiz.nl
In een paar jaar tijd kan veel veranderen.
Dat heeft Meriamme Janssen, fysiothera-
peut en eigenaar van sportschool Medica
Fit, moeten ervaren. Sinds 1 april 2005 is
Medica Fit aan de Juliana van Stolberglaan
niet meer weg te denken door alle sporters
die daar revalideren, hun conditie verbete-
ren etc. Met de start van het realiseren van
het WoonZorgCentrum Blankenburg, leek
er een nieuwe uitdaging te zijn. Samenwer-
ken met meerdere disciplines is veel direc-
ter als je met elkaar in één gebouw zit.
“Het is gewoon bijna niet te bevatten” ver-
zucht ze als ik tegenover haar ben gaan
zitten voor een interview. In de jaren 2006
– 2007 besloot ze mee te gaan doen als
zorgverlener in het Zorgcentrum. Uiteraard
is er vooraf contact met de bank geweest
en gesproken over de financiering voor de
overgang. Met de kennis van nu merkt ze
op dat de wereld anders is geworden in de
tussentijd. “Dit heeft niemand 5 jaar gele-
den aan zien komen. Als je het idee hebt
dat het niet te realiseren is, begin je er niet
aan”. Ze herinnert zich als de dag van gis-
teren de 1e presentatie in het gemeentehuis
en de ondertekening van het convenant. De
besprekingen met de architect, het indelen
van de ruimtes. De wensen van alle deel-
nemers moesten worden geïntegreerd. Het
Medica Fit blijft aan
Juliana van Stolberglaan
slaan van de 1e paal. In de bouwfase zijn
vele uren overleg gestopt. Terwijl de bouw
van het Zorgcentrum gestalte kreeg, werd
een bijeenkomst voor de sporters van Me-
dica Fit belegd, een presentatie. De offertes
van banken waren nog globaal, de precieze
invulling zou nog komen. De ene wel, de
andere niet. “Dan merk je, dat wat je de ene
week bij een bank kunt lenen, de volgende
week niet meer mogelijk is”.
Meriamme heeft haar plan dus moeten la-
ten varen. Wat er in de ruimte, die bestemd
was voor Medica Fit en de Fysiotherapie,
gaat komen is nog niet bekend. Meriamme
zal nu blijven zitten waar ze zit en de situ-
atie bij het oude houden. Yogalessen zou-
den in het Zorgcentrum worden gehouden,
er wordt nog naar een ruimte gezocht waar
dat mogelijk is. Alle sporters zijn blij dat de
sportschool er nog is. Hier is het mogelijk
om onder begeleiding, de eigen grenzen, na
ziekte of ongeval, weer te leren ontdekken.
Bij Medica Fit leren mensen voorzichtig
weer lopen of fietsen.
Ook de praktijk aan huis in de Clematis-
laan blijft gewoon praktiseren. Meriamme
is sinds 1980 fysiotherapeut en vanaf maart
1981 op Rozenburg gevestigd.
Cornelia Molendijk - van den Enden
TE HUUR
2 volledig gemeubileerde appartementen aan
de Wilgensingel en Laan van Nieuw Blankenburg te
Rozenburg. Resp. 1e en 2e etage. Direct te betrekken.
Huur vanaf € 795,- per maand.
(excl. energiekosten).
Bel voor info: 06-53838247
Bloeiende Violen
Keuze uit:
Grootbloemige en bosviolen,
gemengd of op kleur
Per bak à 24 stuks € 8.50
2 bakken voor € 15.00
Potgrond voorradig.
Kwekerij L.J. Herlaar
Waterweg 3
Brielle
Tel: 0181-412894

TE KOOP: 20 ansichtkaar-
ten jaren 1960-1980, Den
Haag - Delft - Scheveningen.
€30,- Tel. 0174-387197
Autosloperij De Molshoek.
Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoek-
weg 14-16, Helle voet sluis.
Tel. 0181-315739.
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 6
colofon
Rozenburgse Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in Rozenburg.
Verschijnt iedere dinsdag in Rozenburg
(Oplage: 7.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
E-mailcontact:
Advertenties:
rc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
rc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
rc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
Advertenties en nieuwsberichten tot
uiterlijk maandagmorgen 10 uur op
bovenstaand adres te Maassluis.
Agente voor Rozenburg
Chantal de Kiewit
T 06-51077741
b.g.g. voor dringende zaken:
Mevr. C. Molendijk-v.d. Enden
T + F 0181 218059
Bezorging Rozenburg:
Geen Schakel ontvangen op dinsdag-
avond 21.00 uur? U kunt dan bellen,
liefst dinsdagavond tussen 21.00
en 22.00 uur naar de heer Stout,
T 0181 216215
(De redactie behoudt zich het recht voor advertenties
en ingezonden copy te weigeren, zonder opgave van
redenen. Ook kan geen aanspraak gemaakt worden
op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve
plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.)
Rozenburgse Courant
Zondag 4 maart a.s. (2e zondag
40-dagentijd) zal de verbintenis
en intrede plaatsvinden van ds. T.
Verbeek in de Immanuëlkerk van de
Protestantse Gemeente te Rozenburg.
Aanvang: 10.00 uur.
De verbintenis zal worden verricht door de
consulent van de gemeente, ds. G. van Dijk
predikant te Maassluis. Medewerking ver-
lenen: mw. Paula Heij-Bergmann, lector,
De Cantorij van de Protestantse Gemeente
o.l.v. cantor-organist Frans Gort en Cees
Ohlsen, orgel
Vanaf januari 2010 werd de gemeente bijge-
staan door mw. ds. A..Groenendijk- Mein-
dersma uit Rijnsburg voor de zorg in het
pastoraat, gedurende twee dagen per week
en het leiden van kerkdiensten. Na het ver-
trek van ds. J.A.J. Seeleman wegens emeri-
taat, begin september 2010, werd de interim
predikant ds. G. van Meijeren te Utrecht
(Protestantse Kerk in Nederland) benoemd
voor de voorbereiding van het beroepings-
werk, de zorg voor het crisis- pastoraat en
het leiden van kerkdiensten.
Theologie studeren
Ton Verbeek werd in januari 1954 te Val-
kenburg ZH geboren, groeide op in Leiden,
waar hij de middelbare school bezocht en
HBS-B deed, dat niet direct aan theologie
deed denken. Hij is gehuwd met de ortho-
pedagoge Geke Westera. Op het Internaat
Ruimzicht te Driebergen studeerde hij
Grieks en Latijn. De theologische studie
vond plaats aan de Universiteit van Leiden
onder anderen bij dr. H. Berkhof (1914-
1995), hoofdvak Kerkgeschiedenis, Ge-
meenteopbouw en Nieuwe Testament. The-
ologie studeren is fascinerend. Het heeft te
maken met taal, geschiedenis en filosofie
maar ook met praktische ontdekkingen. Je
ontdekt de rijkdom van de Bijbel. Je wilt
ook de bijbelse boodschap uitdragen, niet
op een wetenschappelijke manier, maar met
respect voor mensen. Ik ben er ook naar
toe gegroeid..! Ds. Verbeek diende ach-
tereenvolgens de Hervormde Gemeenten
van Waal-Koog en Den Hoorn op het ei-
land Texel van 1982 -1988. Daarna tot april
1994 predikant te Hillegom. Van 1994 tot
2003 predikant te Harderwijk (Bijzondere
Wijkgemeente). Vanaf half juni 2003 was
hij predikant van de Protestantse Wijk-
gemeente (i.w.) Carnisse Haven te Baren-
drecht. Binnen de Protestantse Gemeenten
geldt de regel dat predikanten vanuit de
basis worden beroepen. De basis wordt
vertegenwoordigd door de Kerkenraad, die
een beroep uitbrengt op voordracht van de
ingestelde Beroepingscommissie.
Nieuwe uitdaging
Wat deed u besluiten het beroep naar de
Protestantse Gemeente van Rozenburg aan
te nemen.? Na ruim acht jaar in Barendrecht
te zijn geweest, is het belangrijk zowel voor
de gemeente als voor jezelf daar niet te lang
te blijven. Het loslaten van een gemeente is
altijd heel moeilijk. Vanuit de profielschets
proefde ik dat de Rozenburgse Gemeente
een moeilijke tijd achter de rug heeft. Tij-
dens de gesprekken bleek dat de gemeente
wilde gaan opbouwen en iemand zocht, die
kan verbinden. Dat betekent, er niet zijn
voor één bepaalde groep, maar voor het
geheel van de gemeente. We moeten het sa-
men doen. Het verlangen van de gemeente
aan die opbouw te gaan werken, trok mij
aan. Ondanks de moeilijke periode die de
gemeente heeft doorgemaakt, leek het mij
een nieuw uitdaging daaraan mee te wer-
ken.
Luisteren
Wanneer je als predikant voor de roe-
pende gemeente hebt gekozen, is het van
het hoogste belang eerst te gaan luisteren
naar de kerkenraad, groepen, commissies
en gemeenteleden. Zo kom je er achter wat
er leeft…! Dus
niet: Zo gaan
we het doen..!
Het gaat immers
niet (alleen) om
de visie van de
predikant. Als
geloofsgemeen-
schap moet je
met elkaar een
visie en een be-
leid ontwikkelen
dat is gebaseerd
op het Woord
van God en het
Evangelie van
Jezus Christus.
Dat is de krachtbron, waarmee je met el-
kaar bent verbonden.
Jeugd
Over de jeugd merkt ds. Verbeek op: Er
is geen vaste formule om de jeugd bij de
kerkgemeenschap te betrekken. Het lijkt
er op dat die betrokkenheid steeds minder
wordt. Is er een oorzaak voor aan te wij-
zen..? In ieder geval is het zo dat als ouders
niets meer aan het geloof doen, dat je dat
ook niet van hun kinderen en kleinkinderen
kunt verwachten. Op de leeftijd zo tussen
12 en 18 jaar zijn ze met heel veel andere
dingen bezig en van nature niet zo gericht
op de kerk. Het is wel belangrijk dat ze in
de kerk een eigen plek hebben voor ontmoe-
ting en gesprek..!
Inspireren
Hoe kijkt u aan tegen de taak van gemeen-
tepredikant in grote lijnen..? Centraal staat
daarbij de eredienst op de zondagmorgen,
waar je als vierende gemeente op verhaal
kunt komen, dat uitmondt in een rustpunt,
zodat er ruimte ontstaat voor aanbidding.
Via het gebed mogen we ons laten inspire-
ren door de Heilige Geest, waardoor de ge-
meente in kwaliteit toeneemt (gaat groeien)
en beter tot haar recht komt. Je bent als pre-
dikant dienaar van het Woord en herder en
leraar van de gemeente. Het vertalen van de
Bijbelse Boodschap naar deze tijd toe, ziet
ds. Verbeek als de kern van zijn opdracht.
Niet alleen op zondagmorgen, maar ook in
het pastoraat, in het kringwerk en in de ca-
techese. Ook de zorgen die er zijn en wat er
speelt in de gemeente komen aan de orde.
De kerkgemeenschap is niet exclusief maar
inclusief dat houdt in dat we ook naar bui-
ten gericht moeten zijn (maatschappelijke
betrokkenheid). Het betekent dat we door
de week laten zien wat het geloof waard
is…..
Vanaf deze plaats wensen we dominee en
mevrouw Verbeek een gezegende periode
in de Rozenburgse Protestantse Gemeente.
De intrededienst op 4 maart a.s. is te volgen
via: www.kerkomroep.nl.
A.C. Groeneveld
Verbintenis en intrede ds. T. Verbeek in Immanüelkerk
Openbare vergadering
van GBR
Op maandag 5 maart 2012
Elke Rozenburger is welkom bij de open-
bare vergadering, die maandag 5 maart zal
worden gehouden door Gemeentebelangen
Rozenburg. Wij bespreken dan vragen van
inwoners en aansluitend zaken die op de
agenda staan van de deelraadsvergadering
van donderdag 8 maart 2012. Het belang-
rijkste agendapunt is om in te stemmen met
het coalitieakkoord van GBR, PvdA, IPR
Goudriaan/Oosterlee en CDA.
Wilt u meepraten of een vraag aan onze
raadsleden stellen, dan bent u van harte
welkom bij GBR op maandag 5 maart a.s.
om 19.30 uur in het Deelgemeentekantoor
van Rozenburg.
Als u niet aanwezig kunt zijn, maar toch
uw vragen aan GBR wilt voorleggen, kunt
u ons bereiken op tel.nr.: 215648 (fractie-
secretaris Johan de Groot) , 213512 (frac-
tievoorzitter Marjon McElligott) of op ons
e-mailadres: info@gbrozenburg.nl.
Nog een laatste keer over kanker
Daarna ga ik maar iets leuks voor mijzelf
doen omdat ledigheid nu eenmaal des dui-
vels oorkussen is en wat mij betreft blijft tot
de dood er op volgt.
De reacties op wat ik vorige week over het
boek van dokter Hans Moolenburgh’ (U
kunt meer dan U denkt) schreef, beperkten
zich tot een enkele email over iemand die
het boek gekocht heeft en de inhoud nog
even op zich in wil laten werken.
Zelf heb ik in een optimistische bui ook een
aantal exemplaren gekocht voor het geval
het storm zou lopen bij de Bruna, maar dat
is (nog?) niet het geval.
Het boek is in eerste instantie bestemd voor
mensen die zelf kanker hebben, in welk sta-
Schrijvende Lezers
Jantje Beton Collecte 2012
In de week van 5 t/m
10 maart wordt de
jaarlijkse collecte
van Jantje Beton ge-
houden. Jeugdleden
en ouders van jeugd-
leden van Rozen-
burgse verenigingen
komen in deze week bij u langs om te col-
lecteren voor het jeugdwerk in Nederland.
De helft van de opbrengst is voor Jantje
Beton. De andere helft van de opbrengst
is voor het jeugdwerk van de collecterende
verenigingen. Met uw gift ondersteunt u
ook het jeugdwerk van deze verenigingen.
dium dan ook, en die niet bij de pakken neer
gaan zitten, maar zelf ook hun armen uit de
mouwen willen steken. Zij vertrouwen op
hun artsen, maar willen daarnaast ook zelf
zoveel mogelijk doen op het gebied van op-
timale voeding, aanvullende therapieën en
andere mogelijkheden om de kanker onder
de duim te krijgen en te houden. Daar heb ik
zelf 6 jaar ervaring mee en weet dus zeker
dat het helpt omdat ik, tegen alle verwach-
tingen van deskundigen in, nog steeds leef.
Genezen is wat lastiger want, zoals onder-
meer in het boek staat:” iedere volwassene
heeft ongeveer 150.000 kankercellen in zijn
lichaam”.
Die wachten ongeduldig op het moment
dat wij ons lichaam dermate verwaarloosd
hebben met, bovenop de decennialange
bodem-, water-, en luchtverontreiniging
bijvoorbeeld ook ondeugdelijke, verpakte
voeding van de voedingsmiddelenindustrie.
Die voeding zit, in tegenstelling tot biolo-
gische, vol giftige kleur- en smaakstoffen
en met name conserveringsmiddelen, zodat
ons immuunsysteem het vroeg of laat meer
en meer af moet laten weten.
Dat is de belangrijkste oorzaak van allerlei
chronische, vaak zeer ernstige, ziekten als
osteoporose, longemfyseem, aderverkal-
king, hartziekten, suikerziekte enzovoort,
waaronder dus ook kanker.
Dokter Moolenburgh is inmiddels met
pensioen, maar voor wezenlijk geïnteres-
seerden heb ik de adresgegevens van zijn
opvolger beschikbaar.
Kom op mensen, doe er ook zelf iets aan
in plaats van werkeloos en vol stress af te
wachten tot u na een, niet zelden lange en
uiteindelijk vergeefse, lijdensweg tot uw
verbijstering te horen krijgt dat er alleen
nog maar palliatief behandeld kan worden
en dat wil zeggen dat u dus opgegeven bent.
Maar al te vaak is gebleken dat zelfs dan
door aanvullende behandelingen nog jaren
aan het leven toegevoegd kunnen worden,
waarvan meerdere voorbeelden in het boek
zijn opgenomen.
Ook u kunt echt veel meer dan u denkt, dus
ook bidden en dat werkt !!!
Theo Muller,
Noordererf 7,
tel 215166,
doordrammer@xs4all.nl
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 7
Vorige week hebben politieagenten van
wijkteam Rozenburg een aantal fietsers
aangesproken in het winkelgebied. Het was
een bijzondere actie want dit keer werden de
agenten geholpen door tien ‘straatportiers’.
De straatportiers zijn een groep kinderen
in de leeftijd van 9 tot 12 jaar die deel uit
maken van een leefbaarheidsproject van
Ressort wonen.
De actie duurde niet lang en had vooral het
doel om fietsers erop de wijzen dat er niet
gefietst mag worden in het voetgangers- en
winkelgebied. Binnenkort gaat de politie
hier repressief tegen optreden. Een bekeu-
ring bedraagt voor een brom- en snorfietser
80 euro en voor een fietser 45 euro.
Straatportiers helpen bij actie
Vanwege het overvolle programma van de
Museumplusbus, was er in 2011 helaas geen
ruimte voor toen nog Careyn Het Baken om
mee te gaan met een arrangement.
Toch nog onverwachts kreeg Careyn Blan-
kenburg een schrijven dat degene die in
2011 niet aan de beurt waren gekomen, nu
als eerste de mogelijkheid kregen om als-
nog opstap te gaan naar een aangeboden
museum.
Careyn Blankenburg maakte hiervan graag
gebruik en koos voor het arrangement van
de Hermitage en het van Goghmuseum in
Amsterdam. Gekozen werd voor maandag
20 februari. En ja hoor toen was het zover.
Maandag 20 februari kwam de kleurrijke
bus van Museumplusbus gesponsord door
de bank giro loterij voorrijden om 8.30 uur.
En om precies 9.00 uur konden we vertrek-
ken richting Amsterdam. Alleen nog geen
kwartier van huis werden de files al aange-
kondigd op de matrixborden. Na een overleg
met de chauffeur werd er besloten om via
het Westland naar de A4 te rijden. Hierna
verliep de reis zo voorspoedig dat de chauf-
feur ons nog een hele interessante rondrit
over Schiphol gaf. Om 11.00 uur waren we
bij de Hermitage in Amsterdam en wellicht
lag het aan het mooie weer en ook aan de
voorjaarsvakantie van Zuid Nederland,
maar wij waren niet de enige bezoekers. Na
de koffie werd de groep in 3 groepen ver-
deeld en ging ieder o.l.v. een gids een rond-
leiding doen van ongeveer 1 uur. En dat was
heel interessant. Schilderijen van Anthonie
van Dijk, goede en mooie. Maar ook schil-
derijen met een “foutje” waar je als bezoe-
ker zo aan voorbij zou lopen, maar nu wer-
den wij er op gewezen en dat was toch wel
heel frappant om te zien en te horen. Ook
kregen we nog een uitleg over een schilderij
van Rubens en wat schetst dan je verbazing:
ook toen werd er al een vorm van plagiaat
toegepast. Na deze rondleiding werden we
voorzien van een heerlijk lunch met een kop
soep en broodjes. Iedereen had nog even de
tijd om een bezoek te brengen aan de muse-
umwinkel. Hierna gingen we de bus weer in
en op weg naar het Van Goghmuseum. Ook
daar was het enorm druk. Opnieuw gingen
we o.l.v. 3 gidsen op stap. We stonden oog in
oog met “de aardappeleters”. En verder kre-
gen te horen over het trieste leven van Vin-
cent. Onder de indruk van al deze werken
zowel vanochtend de barokschilderkunst
als de latere werken van Vincent van Gogh,
stapten we voldaan de bus in om 16.15 uur
en reden wij weer richting Rozenburg waar
we, na een voorspoedige reis, om 18.00 uur
aankwamen. Iedereen was voldaan en had
genoten. Bedankt Bank Giro loterij, be-
dankt Museumplusbus.
Careyn DWR maakt iedere maand een ex-
cursie, ook nu staat er weer een gepland
voor 7 maart a.s. De reis voert ons naar
Giessenburg, alwaar we een kaas-zuivel-
boerderij bezoeken. Voor de lunch rijden
we naar Ameide, hierna bezoeken we een
paling rokerij in Groot Ammers. Voor het
diner gaan we terug naar Ameide. Vertrek-
tijd 9.30 uur vanaf Blankenburg, tijd weer
terug om ong. 20.30 uur.
De kosten voor deze dag zijn € 70,00 dwr
leden niet leden betalen € 75,00. U krijgt
hiervoor: vervoer, koffie met gebak, excur-
sies 2x, lunch, diner.
U kunt u inschrijven voor de excursie tot
28 febr. a.s.
Careyn Blankenburg, Blankenburg 4,
3181 BC Rozenburg, Diny Dortmond,
0613936250.
Careyn DWR / Blankenburg maakt
gebruik van de Museumplusbus
Muziektheater De
Ontmoeting or-
ganiseert ter gele-
genheid van haar
vierde verjaardag
de tweede editie
van de Dag van de
Amateurkunst.

Wat is de
Dag van de
Amateurkunst?
Een evenement
voor alle liefhebbers en beoefenaars van
muziek, dans, theater, fotografie en beel-
dende kunst. Op deze dag krijgen alle
amateur-kunstenaars uit Rozenburg, zowel
individueel als in groeps- of verenigings-
verband, de kans om zich in Muziektheater
De Ontmoeting aan het publiek te presen-
teren.
Het publiek kan in één dag kennis maken
met verschillende vormen van kunst en
tevens kennis maken met een groot aantal
Rozenburgse amateur-kunstenaars en ver-
enigingen.
Het is wel goed om te weten dat we een
beperkt budget hebben, en dat we daarom
geen onkostenvergoeding kunnen aanbie-
den. Maar daarentegen: deelname is kos-
teloos!
Vrijdagochtend was het een gezellige druk-
te op Kinderboerderij De Beestenboel,
waar het maandelijkse peuteruurtje in het
teken van “Lena de Koe” stond. Er werden
mooie foto’s van koeien en kalfjes aan de
kinderen getoond en er werd bedacht wat
er allemaal van melk gemaakt kan worden.
Patricia liet hierbij ook echte zuivelpro-
ducten aan de kinderen zien, van yoghurt,
smeerkaas tot en met boter. Aan alles was
gedacht. Er stond ook een pakje chocola-
demelk tussen deze producten. “Maar hoe
wordt dit nu gemaakt?”. Niet specifiek door
bruine koeien en zeker niet door koeien, zo-
als Lena, veel chocolade te geven, zoals een
van de ouders grappig opmerkte! Na het sa-
men zingen van het liedje “melk drinken”,
werd er uiteraard ook door de kinderen zelf
melk gedronken. Tenslotte kon het maken
van een groepsfoto bij de stal van Lena niet
ontbreken als afsluiting van deze geslaagde
peuterochtend. Peuters zijn samen met hun
(groot)ouders of verzorgers welkom op
het volgende peuteruurtje dat op 16 maart
plaatsvindt van 10.00-11.00 uur. De kosten
hiervoor bedragen € 1,00 per kind.
Lena eet geen chocolade
PLUS Klaassen heeft, buiten de scherpe
aanbiedingen van de folder, ook regelma-
tig leuke actie op de winkelvloer waarbij
klanten fantastische prijzen kunnen win-
nen. De afgelopen weken was er een actie
met Douwe Egberts koffie waarbij de klant
1 jaar gratis koffiebonen kon winnen.
Koffie; wie is er niet mee opgegroeid zou je
haast zeggen. In Nederland weten we een
goede kop koffie wel te waarderen. Vroe-
ger werd er veel snelfiltermaling gebruikt
en in 2001 was de Senseo een regelrechte
noviteit. De laatste jaren is er een verschui-
ving richting de Nespresso en richting de
apparaten waar verse bonen in gaan. Vooral
dat laatste apparaat is heel erg in opkomst.
Voordeel is dat je altijd echt verse koffie
hebt. De kwaliteit van de koffie is dus ei-
genlijk altijd optimaal net als vroeger toen
men de bonen zelf thuis moest malen.
Douwe Egberts, één van de bekendste kof-
fiemerken van Nederland en uitvinder van
de Senseo, heeft inmiddels ook een groot
assortiment bonen en heeft dat, door mid-
del van een actie bij PLUS Klaassen onder
de aandacht gebracht. Op de foto ziet u Leo
Kerklaan, KW manager bij PLUS Klaassen
met de gelukkige winnaar van 1 jaar gratis
koffiebonen van Douwe Egberts.
Jaar gratis koffiebonen bij PLUS
Zaterdag 24 maart 2012
Dag van de Amateurkunst
Kunst op stelten!
De dag komt bol te staan van de activitei-
ten, er is ruimte voor optredens, exposities,
informatiestands en voor inspireerde work-
shops.
Wilt u deelnemen aan de
Dag van de Amateurkunst? Dat kan!
Iedere amateur-kunstenaar of vereniging
kan deelnemen aan de Dag van de Ama-
teurkunst, opgeven kan via de website van
het theater: www.muziektheaterdeontmoe-
ting.nl
Om u een beeld te schetsen van deze
dag:
• doorlopend korte optredens in de theater-
zaal
• exposities van beeldende kleinkunst en
fotografie in de achterzalen
• informatiemarkt in de achterzalen
• gelegenheid voor informele contacten
De inschrijving is gestart en sluit op 10
maart 2012!
Zorg dat u erbij bent!
Datum: zaterdag 24 maart 2012
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Zaal open: 9:30 uur
Toegang en deelname: gratis
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 8
Rond het middaguur afgelopen woensdag
was het een gezellige drukte in de hal van
het deelgemeentehuis. De aanleiding was
wel serieus. Basisschool De Rank hield een
ontruimingsoefening voor de 200 leerlin-
gen en een handjevol docenten.
Het duurde ongeveer een klein kwartiertje
maar het zag er uit als een serieuze ontrui-
ming. Ter voorbereiding op een echte ca-
lamiteit, hadden de docenten hun Bedrijfs-
hulpverlening (BHV)-vestje aan en gaven
veiligheidsinstructies aan de kinderen.
Veiligheid voor de kinderen stond voorop.
Voor de gelegenheid en op de goede afloop
deelde deelgemeentevoorzitter Paméla
Blok – van Werkhoven mandarijnen uit aan
de leerlingen.
Deelgemeentehuis biedt onderdak
aan leerlingen BS De Rank
Kinderen maakten mooie
werkstukken, voor vol-
wassenen nog plaats op 10
maart!
Het is weer eens wat an-
ders, niet dieren aaien
maar dieren schilderen
op de kinderboerderij. Af-
gelopen zaterdag waren
er 8 kinderen present om
dieren te schilderen op de
kinderboerderij.
Dit onder leiding van Mar-
jolein Klapwijk die som-
migen nog wel kennen als
vaste begeleidster van de
cliënten van IPSE. Marjo-
lein is nu full time kunste-
nares en geeft les in haar atelier Schilders-
geluk in Stellendam.
Omdat ze haar oude stekkie soms wel mist
is ze voor een keer met al haar spullen naar
de Beestenboel gekomen voor een work-
shop voor kids.
Dat was een groot succes, de kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar maakten fantasti-
sche werkstukken met houtskool en acryl-
verf op doek.
De kinderen hadden het erg naar hun zin en
dat was te zien aan de resultaten.
Voor volwassen schilderliefhebbers is er
goed nieuws want Marjolein komt op 10
maart weer terug voor nog een workshop
en er zijn nog plaatsen vrij!
- van 13.30 tot 16.00 uur
- Inschrijven kan t/m zondag 4 maart
Onder deskundige leiding wordt er een bij-
zonder werkstuk gemaakt op een verras-
sende manier geïnspireerd door Picasso.
Meer informatie Kinderboerderij de Bees-
tenboel Zandweg 13 Rozenburg, 0181-
217959.
Echte kunst op de Beestenboel
Jonge musici
presenteren
Filmmuziek
Zondagmiddag 11 maart in
Muziektheater De Ontmoeting
Een diversiteit aan instrumenten en
muzikanten, zangers en zangeressen
brengt een gevarieerd programma.
Mixed Up: solo’s, duetten, trio’s met
daarbij het enthousiasme, jonge mu-
sici eigen, dan kan het bij voorbaat al
niet meer stuk! Het thema is dit keer
“Filmmuziek”.
Zondag 11 maart 2012; aanvang
15:00 uur; zaal open 14:30 uur; toe-
gang € 7,50.
Kaartverkoop:
• Openbare Bibliotheek, Molenweg
20 te Rozenburg, tijdens de ope-
ningsuren
• Slagerij Exquis, Raadhuisplein 12 te
Rozenburg, tijdens de openingsuren
• Muziektheater De Ontmoeting, Ko-
ninginnelaan 9 te Rozenburg, maan-
dag- t/m vrijdagavond vanaf 19.00
uur
Kaarten zijn, mits beschikbaar, ook
aan de zaal verkrijgbaar.
Afgelopen donderdag 16 februari had ba-
sisschool de Rozenhorst uit Rozenburg een
praktijk verkeersdag. Onder de bezielende
leiding van Nelleke van Dijk (verkeersdo-
cent) en drie verkeerscoördinatoren, wer-
den de praktijklessen door de leerlingen
van de groepen 1 t/m 7 uitgevoerd.
Nelleke van Dijk-van der Bijl is verbonden
aan het CED (Centrum Educatieve Dienst-
verlening). Van daaruit werkt zij op ver-
schillende scholen in Drechtsteden en de
Hoekse Waard en nu dus ook bij ons.
Het verkeer is intensief en complex. Kin-
deren leren echter alleen door heel veel oe-
fenen. Daarom heeft onze school gekozen
om naast theoretische lessen verkeer ook
praktische lessen te geven. Dit gebeurde op
twee locaties rondom de school en op het
plein bij het gemeentehuis.
Al vroeg in de ochtend werden op de loca-
ties drie verschillende circuits uitgezet met
Praktijk verkeersdag
behulp van allerlei materialen, zoals zebra-
paden, wegen, stoplichten en bushaltes. In
kleine groepjes werden de oefeningen en-
thousiast uitgevoerd.
Bij de groepen 1 en 2 lag de nadruk vooral
op oversteken bij een zebrapad en met de
bus meegaan. Bij de groepen 3 en 4 werd er
geoefend met de fiets, waaronder lopen met
de fiets, opstappen, rustig rijden, noodstop
maken enzovoort. De groepen 5 en 6 heb-
ben vooral geoefend met het rijden op de
fiets en alle verkeersregels en handelingen
die daar bij horen. Het gaat om opstappen en
wegrijden, bochtjes draaien, wat doen we
bij een verkeerslicht en hoe gaan we netjes
stoppen en afstappen.
De groepen 7 hebben behendigheidsoe-
feningen op de fiets gedaan. Ook hebben
zij het naast elkaar fietsen geoefend en het
achter elkaar fietsen als er ingehaald moet
worden.
Deze dag heeft groep 8 een speciale “dode-
hoekspiegelles” gekregen in het kader van
Veilig Op Weg. Deze werd verzorgd door
Transport en Logistiek Nederland in sa-
menwerking met Veilig Verkeer Nederland.
In de klas kregen de leerlingen eerst een
theorieles. Daarna zijn ze naar buiten ge-
gaan. Daar stond een speciale lesvrachtwa-
gen voor hen klaar. De leerlingen mochten
allemaal in de cabine om te zien wat je als
chauffeur nu wel en niet kan zien. Achterin
de vrachtwagen stond een speciale ver-
keerstafel.
Het weer was ons deze dag gunstig gezind.
Het was een behoorlijke organisatie maar
door de inzet van de verkeersdocent en de
verkeerscoördinatoren en mede door de
hulp van vele ouders van de school is het
een groot succes geworden.
In mei zal de tweede verkeersdag plaatsvin-
den.
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 9
Zin in een feestje?
Zaterdag 3 maart viert
Café Come Back
het 28 jarig bestaan
met een optreden
van Angelique
en een surprise act
Aanvang 20.00 uur
Tot zaterdag!
Laan van Nieuw Blankenburg 270-272
Tel. 0181 - 216824
n n
bb
TE HUUR
Net gemeubileerd appartement
gelegen in centrum van Rozenburg.
Info: 06 45758431
1,59
Raadhuisplein 4
www.breggenbakkers.nl
Gratis
O
n
z
e

a
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

v
a
n

d
e
z
e

w
e
e
k
.
.
.
.
.
.
.
.
G
e
l
d
i
g

v
a
n

2
7

f
e
b
r
u
a
r
i

t
/
m

3

m
a
a
r
t

Roombroodjes
3+1 gratis
Plaatwit/
-bruin
1,25
Surinaamse
broodjes
5 voor 1,49
4 rozijnen
bollen
1,25
Administraties en Belastingadviezen
✓ Uw boekhoudster met persoonlijke aandacht.
✓ Algehele administratieve- en fiscale dienst-
verlening voor het midden- en kleinbedrijf.
✓ Begeleiding starters o.a. ZZP-ers, VOF, BV.
✓ Ook voor particulieren (bijv. belastingaangifte)
www.KarsAdministratie.nl
Telefoon: 0181-290305.
dministratie- en advieskantoor
PRIJSLIJST:
Verschansing 54
3181 NH
Rozenburg
Kapsalon
06-14277769
Knippen € 14,50
Kinderen tot 15 jaar € 10,00
Föhnen € 12,00
Wassen € 2,50
Masker € 10,00
Kleuren vanaf € 18,00
Permanenten all inn vanaf € 52,00
Bruidskapsel per uur € 29,00
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur. Zaterdag 8.00 - 16.00 uur.
Raadhuisplein 12, 3181 CG Rozenburg • Tel. 0181-215591 • Fax 0181-215735
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: WWW.SLAGERIJEXQUIS.NL
GECERTIFICEERD
DOOR
PRODUCERT

Limousin riblappen 500 gram 5,99
Scharrelkipfilet 500 gram 3,99
Bourgondische kipfilet 4 halen 3 betalen
Hamlappen 500 gram 3,75
MAALTIJD VAN DE WEEK:
Nasi of Bami 500 gram 3,99
Beenham 150 gram 2,99
Leverkaas 150 gram 1,49
Boerenmetworst 150 gram 1,59
Gegrilde varkensrollade 150 gram 1,99
Ei-bieslook salade 150 gram 1,49
Bij aankoop van 2 liter soep:
GRATIS soepkom
ELKE WOENSDAG = GEHAKTDAG
Na het succes van de behaalde ¼ finale in
het bekertoernooi had het technisch hart
van de F selectie wederom een uitdagende
en zeer aantrekkelijke tegenstander gevon-
den om een oefenwedstrijd tegen te spelen.
Het tevens in de 1e klasse spelende Excel-
sior Maasluis F1, waar ze op de gedeelde
1e plaats staan wilden graag de krachten
meten met de ‘’kanjers’’
Omdat Tim en Tobias, zeg maar ‘de buur-
man en buurman’ van de verdediging, op
vakantie waren gegaan werd de selectie op
sterkte gebracht met Jasper en Ian, voor
Ian Selhorst(een grote achternaam in het
Rozenburgse voetbal!) betekende dit zijn
debuut, na een aantal sterke optredens in
de F2.
En wat is er nou leuker dan op zaterdagoch-
tend om 6 uur de wekker te mogen zetten en
om 07.15 uur te verzamelen op de parkeer-
plaats van Sport Park West om daarna een
heerlijke pot voetbal te gaan spelen? Niets
dus en zo kwamen de ‘’kanjers’’ om iets
over half 8 aan op het nostalgische en be-
faamde Sport Park aan de Lavendelstraat.
De zon brak door, het veld lag er uitstekend
bij, de warming up verliep soepel, de arties-
ten die gingen spelen stonden klaar om de
voorstelling uit te gaan voeren, daar klonk
het fluitsignaal en zoals we inmiddels ge-
wend zijn van de ‘’kanjers’’ namen ze direct
het initiatief en combineerden er lustig op
los.
Na het rondspelen van de bal en de daarbij
behorende speldenprikjes scoorden Garvey
na een prachtig schot van een meter of 15 de
0-1 binnen, ik hoor Hugo Walker roepen,
komt dat schooooooot.
De ‘’kanjers’’ hadden de smaak te pakken
en weldra vloeide de ene na de andere aan-
val van voet naar voet, Dani besloot zijn ge-
luk eens te gaan beproeven en na een schit-
terende solo vloog zijn schot rakelings langs
de verkeerde kant van de paal.
Na deze actie volgde nog wat technische
hoogstandjes en mooie combinatie tussen
Jasper en Lars waarbij Jasper zijn uithaal
millimeters naast de kruising scheerde, we
Oude tijden herleven ‘Waterwegderby eindigt onbeslist’
Excelsior Maasluis F1-Rozenburg F1 2-2
waren getuigen van een dubbele hakbalpas
(ingezet door Tobias verleden week).
Dani plukte eerst de bal van de verbouwe-
reerde aanvaller van Excelsior Maasluis
om vervolgens het technische hoogstandje
in te leiden , de hakbalpas naar Sam die
dat kunststukje vervolgens herhaalde, de
tegenstander met open mond achterlatend
en hoofdschuddend aan zijn trainer om een
wissel vroeg.
Maar na een minuut of 12 was het gedaan
met de pret, kreeg Excelsior de smaak te
pakken, waren de rollen zomaar omge-
draaid en voordat we er erg in hadden stond
het 2-1 voor Excelsior, het was aan Shay te
danken dat het maar 2-1 was.
De ‘’kanjers’’ werden aan alle kanten over-
lopen en waren dan ook erg blij met het ver-
lossende rustsignaal van de scheidsrechter.
Na een bakkie siroop en de tactiek voor de
2e helft te hebben doorgenomen werd de
wedstrijd hervat en exact hetzelfde wed-
strijdbeeld kreeg het in grote getallen opge-
komen publiek voorgeschoteld.
Een getergd en excellerende ploeg uit Maas-
luis die de ‘’kanjers’ naar adem deed hap-
pen.
Maar zo’n moordend tempo kan geen en-
kele ploeg volhouden dus gaf de topschutter
van ‘’voorne putten en omstreken’’ Jeremy
het startsein om weer te gaan voetballen
en na een paar weergaloze acties, (het leek
even of Jeremy op wintersport vakantie
was) zoals hij slalomde door de defensie
van Excelsior en zijn vlijmscherpe schoten
miste op een haar na het doel.
Uiteindelijk was het Sam die de verdiende
gelijkmaker binnenschoot, waar de archi-
tect van de ‘’kanjers’ een waar patent op
heeft, direct uit een corner werd de 2-2
binnen geschoten en zo de enerverende en
vooral leerzame partij voetbal af te sluiten
met een punt.
Om zo met een goed gevoel de 2e helft van
de competitie te hervatten.
Trainer Bronder had er een golvend gevoel
aan overgehouden.
Buiten de 1e 10 minuten, die uitstekend
was, mag je spreken van het befaamde
’hotseknotsebegoniavoetbal’
Trainster Blok haalde vooral de laatste 5
minuten aan, waarin de ‘’kanjers’’ opston-
den, hun mouwen opstroopten, de ware
winnaars mentaliteit toonden en ze roemde
de spelvreugde die er vanaf spatte.
Volgende week gaan de ‘’kanjers’ het thuis
opnemen tegen het sterke Overmaas F1 en
wel om 09.45 uur.
Sport
28 FEBRUARI 2012
PAGINA 10
In Tilburg zijn de eerste voorrondes gehou-
den van het heren turnen 2e en 3e divisie.
Excelsior had 5 deelnemers in de 3e divisie.
’s Morgens begonnen de jongste deelne-
mers Ivan Haas, Yuri Hogenes en Yoeri de
Groote.
Yoeri de Groote was i.v.m. ziekte de laatste
weken niet op de training geweest en om
dan een wedstrijd te turnen valt niet mee.
Het was duidelijk merkbaar dat hij enige
weken niet had getraind. De oefeningen
liepen niet echt lekker.
Yuri Hogenes zette alles op alles om zijn
oefeningen goed uit de verf te laten komen.
Vooral bij de ringen mist hij de kracht om
zijn oefening goed te turnen. Hier was de
opdracht de schade zoveel mogelijk te be-
perken. Dit deed hij dan ook. Aan de brug
turnde hij zijn oefening zelfs beduidend be-
ter dan in de les.
Ivan turnde een uitstekende wedstrijd. Al-
leen bij de oefening aan de rekstok werden
zijn zwaaien onvoldoende hoog geturnd
waardoor hij een
minder hoog cijfer
kreeg. Daarentegen
turnde hij op vloer de
allerbeste oefening
van alle deelnemers
en kreeg een welver-
diende 18.95pnt. Ook
op voltige, brug en
ringen doet hij met
de allerbeste mee. De
meeste moeite heeft
hij met sprong, hier
waren zelfs 16 andere
turners beter.
De uitslag: Ivan 7e,
Yuri 49e, Yoeri 59e.
De beste 16 per ca-
tegorie mogen door
naar de ¼ finale. Ivan
en Yuri mogen dus door.
Later in de middag kwamen de oudere tur-
ners in actie. Jordy Noordam turnde een uit-
stekende wedstrijd
bij de junioren 2.
Mooi afgewerkte
oefeningen met
een hoge uitgangs-
waarde brachten
hem met een pun-
ten totoaal van
68.65pnt op een
uitstekende 2e
plaats. Alleen bij
sprong valt nog
winst te behalen.
Helaas werd zijn
radslag 5/4 draai
afgewaardeerd
naar radslag ¾
omdat hij niet vol-
doende doorge-
draaid was.
Bij de senioren turnde Kevin McElligott.
Hij turnt wat zwaarte betreft dezelfde oefe-
ningen als Jordy, maar bij de senioren wor-
den veel hogere eisen aan de samenstelling
van de oefeningen gesteld waardoor het een
stuk moeilijker wordt om de oefeningen op
het gewenste niveau te turnen.
De oefeningen liepen ook niet zo lekker als
bij de districtswedstrijden. Bij de ringen een
aantal grote stappen om niet te vallen, gaf
veel aftrek. Bij vloer werd zijn ½ draai in de
streksalto iets te laat ingezet, waardoor hij
niet helemaal goed tot stand kwam. Op de
rekstok werd zijn vluchtelement afgekeurd
omdat deze onvoldoende hoogte had. Al
met al nog een aantal punten die beter kun-
nen. Maar met een 25e plaats is ook hij door
naar de volgende ronde.
Op 31 maart zullen Ivan, Yuri, Jordy en
Kevin hun uiterste best gaan doen om een
plaats in de halve finale te gaan halen. Ze
moeten zich dan wel bij de beste 28 plaat-
sen.
1/8 finale Turnen Heren in Tilburg
Dartvereniging
Rozenburg organiseert
Jeugdtoernooi!
De Dartvereniging Rozenburg heeft sinds
de laatste 2 jaar zijn thuis gevonden in café
Finnegan’s. Hier organiseren wij ongeveer
24 toernooien per jaar. 9 Winteravond ran-
king (1 x per maand sept t/m mei), 14 x
Zomeravond ranking (1x per week juni t/m
aug) en 1 x Clubkampioenschappen (1ste
weekend maart).
Via deze weg wil ik dan ook alle leden uit-
nodigen voor ons jaarlijkse Clubkampioen-
schappen op 04 maart as. Aanvang 19.00
uur. Dit toernooi is alleen toegankelijk
voor leden die zich voor 18.30 uur hebben
opgegeven. Dit kan eventueel via onze site
www.dartverenigingrozenburg.nl of via
06-53882351.
Verder zijn wij blij om te melden dat wij
een jeugdtoernooi kunnen organiseren
i.c.m. Café Finnegan’s. Dit toernooi willen
wij organiseren op zondagmiddag 11-maart
a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur. Dit toernooi
is toegankelijk voor alle jeugd in de wijde
omgeving. Van Rozenburg tot Spijkenisse
en van Zuidland tot Hellevoetsluis.
De leeftijd voor dit toernooi hebben wij als
bestuur bepaald op 12 t/m 15 jaar. (16 jaar
en ouder mogen niet meer meedoen). Toer-
nooien voor deze jeugd willen wij vaker or-
ganiseren als er voldoende inschrijvingen
zijn.
Het Clubkampioenschapstoernooi is gratis
voor leden, het jeugdtoernooi kost € 3,50
inschrijfgeld incl. 1 consumptie. Afhanke-
lijk van het aantal inschrijvingen zullen er
diverse prijzen zijn voor de winnaars.
Hopelijk zien we jullie terug in Café Fin-
negan’s op zondagavond 04-maart of zon-
dagmiddag 11-maart as.
Het bestuur van Dartvereniging Rozenburg
Tom de Raaf Voorzitter
Monique Spaans Penningmeester
Marcel Hoekstra Secretaris
Het Peinemann-KTM Supermoto team uit
Rozenburg is zich nu hard aan het voorbe-
reiden op het aankomende seizoen dat over
5 weken van start gaat op het Midland cir-
cuit in Lelystad. Mark, Erwin en Jaap ten
Hoeve werken aan alle kanten om dit sei-
zoen tot een succes te gaan maken. Zo is er
een nieuwe camper aangeschaft die op dit
moment nog druk verbouwd word, zijn er
diversen nieuwe sponsoren aangetrokken,
en worden de KTM Supermoto machines
weer ready to race gemaakt.
Nieuwe Sponsoren
Uiteraard kan een race team niet optimaal
draaien als er geen sponsoren zouden zijn.
Gelukkig heeft het team een prachtige
hoofdsponsor overeenkomst gesloten met
Peinemann Lifting Solutions uit Hoogvliet.
Ook word het team dit jaar ondersteund
door Ten Hoeve Technical support uit Ou-
den hoorn. Naast deze twee sponsoren heb-
ben ze ook sportkleding fabrikant Balans
sport uit Helmond bereid gevonden om te
sponsoren dit seizoen!
Trainingen
De coureurs van het Team Mark en Erwin
ten Hoeve hebben ook niet stil gezeten deze
winter. Er zijn heel wat kilometers op de
mountainbike afgelegd en is er ook heel wat
hardgelopen. Aankomende maand zullen er
nog heel wat trainings sessies worden af-
gewerkt dit alles om zo fit mogelijk aan de
start van de eerste ONK Supermoto wed-
strijd te verschijnen.
Mark ten Hoeve 10 jaar
in de Supermoto sport
Mark ten Hoeve zal dit seizoen voor het
tiende achtereenvolgende jaar van start
gaan in de ONK Supermoto sport Mark die
is begonnen op een
70cc Supermoto in
2002 en in 2005 Ne-
derlands Kampioen
Supermoto Junioren
was heeft er heel erg
veel zin in en zal er
dit seizoen net als
alle andere jaren
weer voor de volle
100% voor gaan!
Supermoto de-
monstraties
in Rozenburg op
30 april 2012
Ook dit jaar zullen
de alom bekende
Motorsport Spec-
takel weer worden
georganiseerd in het
dorps centrum van Rozenburg. Natuurlijk
kunt u hier genieten van spectaculaire race
demonstraties en nog veel meer! Natuurlijk
zal het Peinemann-KTM Supermoto Team
ook aan de start staan en zullen de rijders
u laten genieten van geweldige supermoto
race’s!
Wilt u het Peinemann-KTM Supermoto
Team op de voet volgen houd u dan de ver-
nieuwde website www.tenhoevesupermoto.
nl goed in de gaten!
Ook kunt u daar vrienden van het Team
worden via Facebook waar het team live
tijdens de races foto’s, video’s en uitslagen
plaatst.
We houden u op de hoogte!
Peinemann – KTM Supermoto Team bereid
zich voor op het ONK Supermoto seizoen 2012
Bridgeclub Rozenburg
Donderdag was de 4e zitting van de 4e ron-
de parencompetitie. Dit was de avond van
de dames Janna en Jannie. Zij scoorden 5
volle zaaltops en haalden daardoor ruim de
1e plaats van deze avond. Prima gedaan.
Scores boven de 50%:
1 Huisman-Kosten 59.38%
2 de Kok-van Ockenburg 54.86%
3/4 Keulemans-Straaijer 54.51%
3/4 Kooren-van de Marel 54.51%
5 Heineman-de Zoete 53.47%
6 Clarijs-Klaui 52.78%
7 Ginjaar-Goudappel 52.43%
8 van de Maas-Middendorp 51.74%
9 Deijs-Griffioen 51.04%
Tussenstand 4e ronde parencompetitie
1 de Kok-vanOckenburg 223 pnt
2 Kooren-van de Marel 223 pnt
3 Heineman- de Zoete 216 pnt
Slambokaal
Deze avond zijn er 6 slams geboden en zijn
er 2 gemaakt. Het paar Deijs-Griffioen zijn
de runners up voor de bokaal.
Tussenstand
1 Oskam 16 pnt
2 Bos 14 pnt
3 Deijs-Griffioen 12 pnt
Bridge is gymnastiek voor de hersenen
Bridgeclub Rozenburg is aangesloten bij en
speelt volgens de regels van de Nederlandse
Bridgebond.
Bridgeclub Rozenburg speelt elke donder-
dag vanaf 19.15 uur in theater “de Ontmoe-
ting”. Bent u nieuwsgierig of wilt u mee-
doen? Komt gerust eens langs.
Info: 0181-216520.
11 judoka’s plaatsen zich voor het
Nederlands Kampioenschap
Afgelopen zaterdag vonden in Sporthal
Overbosch in Den Haag de Zuid-Hollandse
kampioenschappen plaats voor jongens en
meisjes onder 15 jaar.
Naast de districtstitel voor de sterkste ju-
doka’s, waren er per gewichtsklasse 4 start-
bewijzen te winnen voor het aankomende
Nationaal kampioenschap over 2 weken in
Eindhoven.
Onze Mahorokan meiden mochten in de
ochtend de spits afbijten en deden voor wat
betreft de prestaties weinig voor elkaar on-
der, want zowel Jennifer Dadgarporian (-32
kg), Margit de Voogd (-52 kg) en Petra Heij-
boer (-57 kg) wisten al hun partijen voortij-
dig te beslissen om zich na afloop te laten
kronen tot kampioenen van Zuid-Holland.
Rianne van Ree (-44 kg) leek een zelfde
kunststukje uit te gaan halen, maar moest
helaas in de finale haar meerdere erken-
nen in haar tegenstandster. Maar het zilver
binnen halen op dit toernooi is een mooie
prestatie.
De meiden waren nog maar net gehuldigd
toen de jongens hun warming up gingen
starten voor hun kampioenschap.
Ook zij lieten zeer goede dingen zien, maar
het was alleen Coen van Winden (-46 kg),
die met louter ipponzeges kampioen wist te
worden. Ruben van der Maas wist zich in
deze zelfde klasse te vechten tot een derde
plaats.
In de gewichtsklasse tot 55 kg bestond de
kans dat het een geheel Mahorokan podium
zou kunnen worden. Helaas was er één ju-
doka van een andere club deze dag de sterk-
ste en gooide het hele feest in het water.
Robin van Os wist met prima judo de twee-
de plaats voor zich op te eisen door in een
rechtstreeks gevecht zijn trainingsmaatje
Jens van der Knijff (3e plaats) te verslaan.
Max Wurth completeerde het erepodium
met een vierde plaats.
Verder wisten Mark van der Hoeven (-46
kg) en Roy Kappe (-66 kg) met respectie-
velijk een 4e en een 3e plaats het aantal me-
dailles voor Mahorokan op 11 te brengen.
Met deze medailleoogst kunnen de coaches
terugkijken op een succesvolle dag en kun-
nen zij aan de slag gaan om iedereen scherp
te krijgen voor het Nederlands kampioen-
schap over 2 weken om ook hier goed voor
de dag te kunnen komen en een gooi gaan
doen op de Nationale titels.
4 districtstitels voor judoka’s Mahorokan
Sport
28 FEBRUARI 2012
PAGINA 11
Nordic
walking
Careyn-DWR - Rozenburg organiseert
elke maandag en dinsdagmiddag recrea-
tief Nordic walking 55+!!
Vanaf 1 maart starten we weer een nieuw
seizoen. Onder deskundige leiding wordt
er van 13.30 uur tot 14.30 uur gelopen.
Maandag voor gevorderden en dinsdag
voor beginners! Er wordt het hele jaar
doorgelopen. Tussendoor worden er oe-
feningen gedaan en na afloop koffie/thee-
drinken in “Het Anker”, Laan van Nieuw
Blankenburg 13, 3181 DA te Rozenburg.
Kosten: € 25 voor 10 x(strippenkaart).
U moet zelf voor stokken zorgen! (verstel-
bare)
De startplaats is de achteringang van “het
Anker”. Aanmelden: op maandag en dins-
dag bij “Het Anker” om 13.15 uur, of tele-
fonisch op onderstaand nummer.
Inlichtingen en aanmelden bij Joke v.d.
Werf tel.nr. 0625230694.
Danielle bewees afgelopen donderdag dat
zij een echte Speijer is: in slechts 16 beurt-
jes (de kortste partij van de avond) wist zij,
ondanks toch nog 7 poedels, haar 26 te ma-
ken caramboles op het scorebord te zetten
en verdiende daarmee haar eerste 10 pun-
ten van de avond. Tegenstander Bert Grit
was helemaal uit het veld geslagen door dit
vrouwelijk geweld en kwam niet verder dan
7 caramboles. Ook Jan Bosschaart moest er
aan geloven, weliswaar in de maximaal toe-
gestane 30 beurten en met veel meer poe-
dels, maar toch, weer 10 punten in de knip.
Jan kwam uiteindelijk 9 van de 36 te maken
caramboles tekort.
De andere kanjer was Adrie Keizer. Het zag
er in zijn partij tegen Jan Degeling niet naar
uit dat daar iets schokkends over te melden
zou zijn: beiden hadden na 8 beurten 1 ca-
rambole en 7 poedels gescoord. Pas in de
18e beurt ging iedereen overeind zitten en
keek met volle aandacht naar de serie die
Adrie aan het bouwen was. Arbiter Bert
Grit kwam vingers aan beide handen tekort.
Adrie zijn hoogste serie tot dan bedroeg 13
caramboles. Maar toen hij dat aantal had
geëvenaard ging hij gewoon door: 14, 15,
16, 17, 18 om bij negentien te stoppen!! Om-
gerekend is dit 59,38% van zijn te maken
aantal caramboles, waarmee hij met stip
het klassement aanvoert. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat Adrie zijn partij, met
zo’n serie, in de 21e beurt kon afsluiten. En
Jan: hij kwam uit op 12 caramboles (20 te
weinig).
Een afgematte Bert Grit kwam daarna nog
in de ring tegen Marius de Bruijn. De laat-
ste startte met een serie van 6 waarna in
de loop van de partij nog een serie van 7
en 9 volgde. Logisch dat hij in de 21e beurt
zijn 44e en laatste carambole wist te sco-
ren. Bert doolde het voor ogen, waardoor
hij niet verder kwam dan 9 caramboles. In
zijn tweede partij moest Marius echter de
winst laten aan Adriaan Degeling die ge-
makkelijk zijn 30 te maken caramboles in
19 beurten scoorde. Marius kwam nu tot
een score van 21 caramboles (23 te weinig).
Jan Bosschaart kwam in zijn tweede par-
tij na 30 beurten 6 caramboles tekort. Te-
genstander Jan Degeling kwam nu tot 15
caramboles. Driemaal scheepsrecht ging
van Jan Degeling net niet op. In zijn derde
partij, nu tegen Huub Stuurman leek Jan op
de volle winst af te stevenen, maar in de
30e beurt liet hij 1 carambole liggen. Huub
wist in de gelijkmakende 30e beurt met een
serie van 6 zijn 61e en laatste carambole wel
te scoren. Eerder op de avond had hij in zijn
partij tegen Cor Bruin aan die 30 beurten
niet voldoende. Beiden begonnen de partij
met een aantal poedels, die de hele partij
door terug op het groene laken sprongen.
Huub kwam uiteindelijk 18 caramboles te-
kort en Cor maakte er 23 (van de 35).
De uitslagen van 23 februari:
Jan Degeling 3,75-Adrie Keizer 10,00; Bert
grit 2,80-Danielle Speijer 10,00; Danielle
Speijer 10,00-Jan Bosschaart 7,50; Bert
Grit 3,60-Marius de Bruijn 10,00; Marius
de Bruijn 4,77-Adriaan Degeling 10,00;
Huub Stuurman 7,05-Cor Bruin 6,57; Jan
Bosschaart 8,33-Jan Degeling 4,69; Jan De-
geling 9,69-Huub Stuurman 10,00.
De top-vijf per 23 februari:
1. Huub Stuurman 367,76 punten (40 par-
tijen);
2. Jan Bosschaart 346,26 punten (40 par-
tijen);
3. Marius de Bruijn 345,87 punten (40 par-
tijen);
4. Ed Speijer 333,97 punten (39 partijen);
5. Wim Mol 332,52 punten (40 partijen).
KLOSBOYS:
Danielle en Adrie kanjers!!!!!
Vier weken geleden wist men in Het Anker
nog niet eens van het bestaan van een derge-
lijk toernooi af. En nu, afgelopen zaterdag,
ontrolde zich een scenario in de biljartzaal
alsof men niet beter wist!
Even een aantal weken terug naar het be-
gin, waar in die tijd onder de leden van Het
Anker een soort rondvraag gesteld werd om
eens met ideeën te komen op het gebied van
het organiseren van evenementen, of in dit
geval biljarttoernooien. En laten er nu ei-
genlijk maar twee personen van de vijftig le-
den met een idee komen om deze uitdaging
op zich te nemen, te weten Piet Verweel en
Peet Boers. Die namen deze uitdaging aan
en tot ieders tevredenheid is dit toernooi in
een behoorlijk tempo afgewerkt.
‘s Morgens om half tien inloop met koffie
en om tien uur begonnen met librepartijen
tussen 25 deelnemers van de drie vereni-
gingen die reeds in Het Anker spelen, na-
melijk B.V. Het Anker, B.V. Rozenburg en
De Klosboys. Precies om twaalf uur was
de librereeks gespeeld en werden we aan
tafel vergast op een heerlijke lunch, geser-
veerd door Nel Verweel en Hanny Boers.
Om kwart voor een werd begonnen aan het
bandspel in wederom 20 beurten en om drie
uur was bekend wie er nog moesten strijden
om de plaatsen 1, 2 en 3.
En of het zo moest zijn was nummer 1 Mar-
tin Schermer van B.V. Rozenburg, nummer
2 Wim de Silva van B.V. Het Anker en num-
mer 3 Wim Mol van B.V. De Klosboys.
Het moet natuurlijk vermeld worden dat
door Careyn-DWR, in de persoon van Pe-
ter Zoon, alle medewerking is verleend om
alles tot een goed einde te brengen en niet
te vergeten het beschikbaar stellen van de
prijzen voor de drie beste deelnemers.
Al met al een zeer geslaagd toernooi en als
we goed geluisterd hebben naar Peter Zoon
zou dit wel eens een jaarlijks terugkerend
festijn kunnen worden.
Iedereen hartelijk bedankt!
Namens B.V. Het Anker, Wim de Silva.
Careyn-DWR-Gezelligheidstoernooi
een kraker
Na de goede wedstrijd van vorige week was
jongens B zeker van plan om ook Atomium
aan de zegekar te binden. Het was Stef die
met een mooi doelpunt vanuit de hoek de
score opende. Het begin was goed van In-
dus, na de 1-1 waren het Erik, Tom en Wes-
ley die de score naar 3- 8 voor Indus tilden.
Het spel werd er bij Indus niet beter op, er
werd onnodig balverlies geleden en in de
verdediging waren de jongens ook niet he-
lemaal bij de les.
Atomium kwam terug tot 10-13 en het kon
weer alle kanten op gaan. Door doelpun-
ten van Erik en Danny stond Indus bij rust
met 10-17 voor. We weten niet wat er in de
thee van de thuisploeg heeft gezeten maar
er stond qua inzet een heel ander Atomium
in het veld. Indus speelde nog steeds net
zo slecht als in de eerste helft en de thuis-
ploeg kwam terug tot 3 doelpunten. In de
verdediging werd er niet goed op de tegen-
stander gelet en zo konden deze wel heel
makkelijk scoren bij de toch al ongelukkig
keepende Mike. Maar iedere keer als het
echt spannend leek te worden waren het
toch onze jongens die door snelle aanvallen
het verschil weer op 5 doelpunten of meer
zetten. Bij een 21-26 stand voor Indus was
de wedstrijd met enkele minuten te spelen
wel beslist de thuisploeg scoorde nog 2x
en Wesley bepaalde de eindstand op 23-27
voor Indus. Al met al een slechte wedstrijd,
maar als je slechte wedstrijden ook wint is
de kans om kampioen te worden het grootst.
Doelpuntenmakers: Wesley 9x, Tom 8x,
Erik 5x, Jeroen 2x, Stef 2x, Danny 1x.
Jongens B speelde vorige week tegen ETC
in Hoogvliet. Bij ETC waren diverse spelers
niet aanwezig waardoor het team met een
paar spelers uit de A jeugd was aangevuld.
Het is iets wat bij de bond niet mag, maar
ongeacht de uitslag zouden de punten mee
naar Rozenburg gaan. Voor Indus dus een
geweldige uitdaging om zich van de beste
kant te laten zien. In de verdediging stonden
de jongens hun mannetje en in de aanval zag
je duidelijk de trainingsarbeid terug. Het
was ETC dat de score opende maar door
Tom en Wesley nam Indus brutaal een voor-
sprong van 1- 3. ETC nam hierna het initi-
atief en liep uit naar een 8- 5 voorsprong,
Indus was niet veel minder maar kwam op
paar puntjes net iets tekort. Tom deed er
in de aanval een schepje bovenop en zette
door goede passeerbewegingen telkens zijn
tegenstanders op het verkeerde been, waar-
door Indus terugkwam tot 10- 9. Verdedi-
gend ging het ook steeds beter bij Indus,
iedereen hield zich goed aan de afspraken
en het werd voor ETC steeds moeilijker om
de ballen langs de goed keepende Eric te
gooien. Toch aan het begin heel onverwacht
maar wel heel verdiend was het bij rust 11-
11, een stand waar Indus heel tevreden over
kon zijn. De tweede helft begon Indus heel
fel, zowel in de verdediging als in de aan-
val stonden de jongens hun mannetje en
door 2 doelpunten van Wesley werd er zelfs
een klein gaatje geslagen. Maar zo snel als
Indus de voorsprong had genomen kwam
ETC weer langszij 15-15. Tot 18-18 gaven
beide ploegen elkaar geen duimbreed toe.
Door een ongelukkige botsing van Wes ley
en zijn tegenstander moest Wesley met een
bloedneus naar de kant wat voor Indus ver-
dedigend als aanvallend een gemis is. Maar
door deze tegenslag kwam het beste van de
ploeg naar boven en door doelpunten van
Tom, Danny en Jeroen kwam Indus met 19-
23 voor. Met nog enkele minuten te spelen
was het voor ETC onmogelijk om deze wed-
strijd nog te winnen, Indus miste nog enkele
kansen en ETC wist het net nog 2x te vinden
zodat deze heel goed gespeelde wedstrijd in
een verdiende 21-23 overwinning voor In-
dus eindigde. Doelpuntenmakers: Tom 14x,
Wesley 7x, Danny 1x, Jeroen 1x.
Dames 1 van ASV Indus speelde zondag in
sporthal de Rozet tegen Roda uit Capelle
a/d IJssel. De dames beginnen een beetje
slordig aan de wedstrijd en de tegenstander
weet na 5 minuten via een “lucky bal” als
eerste te scoren. De wedstrijd gaat de eerste
helft gelijk op, maar de dames van Indus
gaan te slordig met de gecreëerde kansen
om en kijken met rust tegen een 10-12 ach-
terstand aan. In het begin van de tweede
helft blijft Indus nog een beetje achter de
feiten aanlopen en loopt Roda uit naar 12-
16.
De dames weten zich te herpakken en kun-
nen zelfs bij een stand van 15-16 op gelijke
hoogte komen. Op deze stand wordt de aan
Indus toegekende pingel echter niet benut
en met lede ogen moet Indus toezien dat met
een 15-18 overwinning de dames van Roda
de punten mee naar huis nemen. Indus had
al met al veel meer uit deze matige wed-
strijd kunnen halen!
Doelpuntenmakers: Ashley 4x, Mariska 4x,
Linda 3x, Margaretha 2x, Jessica 1x, San-
dra 1x.
Jongens B van ASV Indus
zet goede resultaten neer
De Beer haalt in
Drie wedstrijden moesten er ingehaald wor-
den door de Beer in de duo tafeltenniscom-
petitie.
Op de maandag duo 2 tegen TaVeBa. Peter
Coppejans was weer goed voor twee ge-
wonnen enkels. Zijn teammaat Fred Lalle-
man moest genoegen nemen met de dubbel,
zodat de wedstrijd met 2-3 werd gewonnen
door de Rozenburgers.
Aan de laan van nieuw Blankenburg ston-
den twee wedstrijden op het programma.
Alleen de tegenstanders van duo 3 kwa-
men niet opdagen. Het vierde duo van de
Rozenburgse tafeltennisvereniging kon wel
aan de bak en wel tegen het Centrum uit
Rotterdam.
Ruud de Heer en John van der Bol konden
de koppositie overnemen na deze wedstrijd.
Beide Beren stonden als een huis achter de
tafel en wonnen beide hun enkelpartijen.
Het enige smetje was de verloren dubbel
maar een 4-1 overwinning was zeer goed
en de koppositie was een feit.
Ook werd er afgelopen weekend een toer-
nooi gespeeld door vader en zoon Bak-
steen.In Melissant mochten de heren hun
kunsten laten zien. Frank werd na de poule
wedstrijden ingedeeld in de a klasse en Jos
in de c klasse. Jos die zijn tweede toernooi
speelde deed het zeker niet onverdienstelijk
en kwam toch wel even tot de halve finale.
Ook zijn vader kwam met goed spel tot de
halve finale.
Op 9 maart zal er bij de Beer een toernooi
zijn, het gaat hier om de Clubkampioen-
schappen.
28 FEBRUARI 2012 ROZENBURGSE COURANT 12
In 1990 zijn we begonnen aan de Burg.
Knappertlaan 94 in Schiedam. Ik nam de
praktijk over van orthodontist mevrouw
De Wilde. Intussen zijn we uitgegroeid
tot een grote praktijk en werken we met
een enthousiast team van orthodontie-
assistenten. Na al die jaren spreekt het vak
mij nog steeds aan. In 1985 ben ik afge-
studeerd als tandarts in Groningen en van
1985 tot 1989 studeerde ik Orthodontie
en Public Health in North-Carolina (USA).
Het vak orthodontie sprak mij meteen
aan. Je bent een probleemoplosser voor
mensen en je ziet al snel dat de stand van
de tanden verandert na de behandeling.
Het contact met de patiënt is het allerbe-
langrijkste en ook het leukste van het vak.
We blijven zelf up to date doordat wij met
het hele team doorlopend congressen en
workshops volgen. Het belangrijkste is
dat bij het eerste consult de patiënt op
zijn gemak wordt gesteld waarna hij of zij
goed weet wat de afwijking van het gebit
is. Daarna worden de diverse behande-
lingsmogelijkheden besproken om samen
met de patiënt tot een fraai eindresultaat
te komen.’
Kwaliteit en persoonlijke service
voorop
‘De werkwijze en benadering in een ortho-
dontiepraktijk heeft een enorme invloed
op de manier waarop een patiënt het dra-
gen van een beugel ervaart. Wij vinden
dat de behandeling patiëntvriendelijk
moet zijn waarbij het eindresultaat altijd
voorop staat. Het is een misverstand om
te denken dat een effectieve behandeling
lang moet duren. Een overzichtelijke stap-
voor-stap aanpak met zo weinig mogelijk
ongemak voor de patiënt leiden bij ons,
afhankelijk van de afwijking, gemiddeld
in 1½ tot 2 jaar naar het gewenste resul-
taat. Voor het bereiken van dit doel is een
goede samenwerking tussen ons team
en de patiënt van groot belang. Van de
patiënt verwachten wij een goede inzet
en een zo goed mogelijke mondhygiëne.
Wij staan voor goede voorlichting, een
gezellig en goed team en het gebruik van
de meest geavanceerde materialen en
methoden. Deze wisselwerking is nood-
zakelijk voor het slagen van de behande-
ling.’
Visie van orthodontist Jos Billet
Hoewel velen orthodontie alleen zien als
het rechtzetten van tanden, is het een seri-
eus specialisme dat de groei van het gebit
en de kaken beïnvloedt en op die manier
een harmonieus gebit voor de patiënt rea-
liseert. Het esthetisch aspect van het werk
is vanzelfsprekend en het meest in het
oog springende, maar de meeste patiën-
ten ondergaan om medische redenen een
orthodontische behandeling. Een slecht
gebit kan veel problemen opleveren,
zoals gaatjes, ontstekingen en problemen
met eten. Orthodontie is dus vaak geen
overbodige luxe.
Jos Billet: ‘Het is vooral zaak om er tijdig
bij te zijn. De leeftijd van 9 – 10 jaar is en
goede leeftijd om te starten met een beu-
gel, vooral als er groeiafwijkingen zijn.
Groeiafwijkingen worden behandeld met
een aktivator (blokbeugel ofwel groei-
beugel). De aktivator kan heel goed de
grote overbeet- of openbeet (vanwege
duimen) corrigeren. Groeibeugels wor-
den bijna altijd voor de wisseling van alle
blijvende elementen geplaatst. Bij voor-
keur nog op de lagere school. Vaste beu-
gels worden meestal geplaatst na de vol-
ledige wisseling. De meerderheid van de
kinderen hoor je trouwens nooit klagen
tijdens een behandeling. Zij accepteren
sneller een situatie en vinden het vaak wel
stoer een beugel te dragen.’
Techniek
Op orthodontisch gebied zijn er veel ver-
schillende beugels en technieken. Hoewel
er geen slechte beugels gemaakt worden,
hebben we toch altijd een sterke voor-
keur voor bepaalde types en merken. Die
voorkeur is gebaseerd op het feit dat we
een goed eindresultaat met de ene beu-
gel patiëntvriendelijker en sneller kun-
nen bereiken dan met een andere. Acht
jaar geleden zijn we begonnen met het
Damon systeem van Ormco. Deze beugels
zijn ‘intelligent’, veranderen de positie
van de tanden op een soepelere en meer
natuurlijke manier dan met traditionele
vaste beugels het geval is. Daarnaast is
het trekken van gezonde tanden of kie-
zen in veel gevallen overbodig. Ook zijn
er minder vaak bezoeken aan de praktijk
nodig om de beugel opnieuw te laten stel-
len. Uiteraard werken we ook met andere
technieken, maar in de praktijk merken
we dat de Damon technologie vaak het
beste werkt. Andere voordelen van de
Damon technologie zijn: het dragen van
de buitenboordbeugel is overbodig, er
hoeven bijna geen ‘gezonde’ tanden
of kiezen getrokken hoeven te worden
en dat kaakoperaties met 75% vermin-
derd zijn. Bij volwassenen worden in de
meeste gevallen de Damon clear brackets
geplaatst (onzichtbare beugel).
Behandeling
Jos Billet:’We hebben relatief veel men-
sen in dienst. Deze zijn allemaal vakkun-
dig en deskundig opgeleid waardoor we
een goede continuïteit kunnen waarbor-
gen. Persoonlijke benadering, snelheid
van behandeling, resultaatgerichtheid
zijn voor ons zaken die bij onze praktijk
hoog in het vaandel staan. Ook zijn we
ISO-gecertificeerd en hebben we onze
kwaliteit hoog te houden. De ruime ope-
ningstijden zijn ook een troef. Zo zijn
onze praktijken in Schiedam en Maassluis
ook op dinsdag- en donderavond en op
zaterdag geopend.
Buiten het feit dat wij streven naar een
perfecte kwaliteit en deskundigheid is het
bij ons ook gezellig. Patiënten worden
door ons op een persoonlijke en vriende-
lijke manier te woord gestaan en behan-
deld. Het is belangrijk dat onze klanten
precies weten wat er in hun mond gaat
gebeuren en waarom er voor een bepaald
behandelingsplan wordt gekozen. Juist
omdat het hebben van een beugel niet
altijd plezierig is, mag het bezoek aan de
orthodontiepraktijk best een beetje ont-
spannen en gezellig zijn. We zijn vooral
wars van formele toestanden en dat is
precies waar veel patiënten altijd erg
over te spreken zijn. Een informele en per-
soonlijke aanpak in combinatie met een
relatief snelle en effectieve behandeling
maakt het hebben van een beugel een
stuk minder vervelend.’
Tarieven
De tarieven voor tandartsen en orthodon-
tisten zijn per 1 januari 2012 vrij gegeven.
Heeft dit nog gevolgen voor de tarieven
voor de orthodontiepraktijk Schiedam/
Maassluis? ‘De vergoedingen van DSW
hanteren wij als richtlijn voor onze tarie-
ven. DSW is onze grootste verzekeraar
en de kosten worden, indien AV TOP ver-
zekerd tot 75% vergoed voor kinderen.
Voor volwassenen is er een wachttijd van
12 maanden indien niet AV TOP verze-
kerd.’ Aldus Jos Billet.
Voor meer informatie:
Orthodontiepraktijk Maassluis
Fenecoliuslaan 6
3143 AC Maassluis
T. 010-4265474
info@orthodontiepraktijkmaassluis.nl
www.orthodontiepraktijkmaassluis.nl
Orthodontiepraktijk Schiedam
Burg. Knappertlaan 94
3117 BC Schiedam
T. 010-4734737
info@ortho-schiedam.nl
www.ortho-schiedam.nl
Orthodontiepraktijk
Schiedam/Maassluis
al sinds 1990
een gevestigde naam
Door Marjan de Groot
Orthodontist Jos Billet is al jaren een gerenommeerd orthodontist in
Schiedam. Zijn orthodontiepraktijk in Schiedam is sinds 1990 gevestigd en
trekt al jaren patiënten uit de regio ook uit Maassluis. Sinds 1 oktober 2010
is er ook een vestiging in Maassluis ondergebracht bij tandarts Spangenberg
aan de Fenecoliuslaan. Jos Billet: ‘We merkten dat we steeds meer patiënten
ontvingen uit Maassluis en omgeving en uit service oogpunt zijn we daarom
gestart met een nieuwe praktijk.