You are on page 1of 3

Sistemul american de drept Are reguli proprii, diferite de Common Law, despre care s-a spus ca il apropie m ai mult de sistemul

romano-germanic, fara insa a-l confunda cu acesta. Deosebiri Spre deosebire de sistemul englez, sistemul american are o constitutie scrisa si coduri. Se face diferenta intre drept federal si dreptul statelor. Puterea este descentralizata, fata de Marea Britanie, unde este centralizata. Asemanari Nu a fost suprimat sistemul de Common Law. Exista o conceptie asemanatoare asupr a dreptului. Exista aceleasi ramuri de drept. Si la ei, dreptul este esentialmen te jurispruditional. Exista conceptii juridice identice: trust, damage. Relatia dintre dreptul federal si dreptul statelor Izvorul principal : Constitutia Federala a SUA, deoarece constitutiile statelor joaca un rol secundar. Competenta legislativa apartine statelor membre, dar comp etenta statului federal reprezinta exceptia. Statele au urmatorele competente: in materia dreptului civil reglementeaza materia contractelor, a succesi unilor si a familiei in materia penala crimele (echivalentul infractiunilor), delicte, stabil irea sanctiunilor Dreptul federal are competenta exceptionala : crima organizata, trafic de drogur i. Statele au legislatie diferita (de ex: pedeapsa cu moartea). Statul federal are competenta in urmatoarele materii: stabileste si percepe taxele pentru apararea comuna si binele general al societatii americane (ideea impozitelor uniforme pentru toate statele) reglementeaza relatiile comerciale intre state, precum si cu strainatate a executa amendamentele puse la Constitutie reglementeaza acordarea cetateniei reglementeaza falimentul agentilor comerciali bate moneda nationala creeaza tribunale federale sau curti De aici rezulta ca este o competenta partajata cu statele membre. Principii: 1. Cand statul federal este competent, statele nu au decat o competenta rezidual a si nu intervin decat complementar (pt a complementa o lacuna legislativa, fede rala) 2. Statul nu are dreptul de a legifera impotriva spiritului Constitutiei Federal e Americane si nici impotriva comertului interstatal (sa impuna restrictii). Curtiile din statele memebre nu se supun decat legilor statului respectiv si leg ilor federale, cu excluderea legislatiei celorlalte state membre. Intr-un litigi u invocarea legilor altui stat se poate face de catre parti, dar trebuie probate existenta si continutul lor. Ex officio, tribunalul nu poate face acest lucru. Sistemul de Common Law nu ocupa locul central ca in sistemul englez. Legile fede rale sunt cele care asigura uniformitatea legislatiei pentru ca legile statelor sunt diferite, chiar daca au acelasi obiect de reglementare. In ceea ce priveste constitutionalitatea legilor federale, fiecare Curte Federala are un procuror ( US Attorney) care are misiunea de a interveni in acest caz. Exista si un procuro

Exista posibilitatea de a avea o opinie separata. Rezulta ca desi nu exista un common law federal. Atunci cand nu ex ista un precedent aplicabil la o problema de drept pusa intr-o cauza dintr-un st at. care o aproba. ceea ce determina confuzii cu jurisdictiile de prima instanta federale. modifica. Hotararea judecatoreasca americana (opinion) Structura: starea de fapt reprezinta un rezumat in ordine cronologica cuprinde un expozeu al judecatorului cu privire la problemele de drept p use in cauza analiza motivelor. atunci cand judecatorul nu e d e acord cu fondul solutiei. Organizarea judiciara este diferit a. atunci judecatorul trebuie sa tina cont de precefentele celorlalte 49 de sta te. regula de drept concisa pe care tribunalul o invoca in replica la problema de drept solutia. Common Law si equity s-au contopit incepand cu 1938 nemaiavand o existenta separ ata. fiind numit de presedi nte cu acordul Senatului si care are misiunea de a coordona activitatea procuror ilor federali. sistemul de common law din diferite state ale federatiei este apropiat. J urisprudenta a creat urmatorul principiu: Judecatorul american este legat de propria jurisprudenta si de jurisprudenta jude catorilor ierarhic superiori . care are dreptul de autor. Izvoarele dreptului american: jurisprudenta (common law) statute law (legea scrisa) Jurisprudenta totalitatea solutiilor pronuntate prin hotararile judecatoresti. contrasemnata de c olegi. Opinion este semnata de judecator. iar pentru 1/3 din state su nt 2 grade de jurisdictie.r general.o organizare judiciara la nivelul fiecarui stat . Acest lucru se exprima pr in faptul ca judecatorii americani. pentru 2/3 din state sunt 3 grade de jurisdictie. Astfel fiecare judecator urmareste sa citeze preced entele jurisdictiilor superioare. Fuziunea a avut loc pe cale procedurala. continutul lui estompandu-se in timp. dar pentru alte motive decat cele ale majoritatii formeaza o opinie pe rsonala. considerente ale judecatorului cu referire la izvoare le de drept holding. care este membru al cabinetului presedintelui. pentru ca judecatorii Curtii Supreme si cei din Curtile Supreme ale statelor un mai sunt automat legati de propriile pre cedente pentru ca li s-a recunoscut libertatea de a-si modifica propriile decizi i sau pot limita aplicarea deciziilor lor anterioare. decizia cuprinde 3 game de solutii : confirma. Curtea Suprema a SUA (US Supreme Court) a pronuntat intr-o decizie ca nu exista un Common Law federal general valabil in toate statele membre.o organizare judiciara federala Sunt multe judecatorii (tribunale de prima instanta). Organizarea judiciara . caseaz a deciziile instantelor inferioare. De la acest principiu s-a format si o exceptie . au misi unea de a asigura evolutia principiilor de justitie si a regulilor de drept in s ocietate. care au implicit rolul de legiuitor. . Exista si opinia personala atunci cand unul din judecatori e de acord cu fondul solutiei.

Delibereaza numai in ceea ce priveste faptele lit igiilor. tribunalele de prima instanta (trials courts) 2.compus din cetateni americani electori prin tragere la sorti din li stele electorale. . Statute law este invocat de curtile federale.94 de curti federale de district din care cel putin una in fi ecare stat .este compus din 23 de cetateni.judeca in complete de 3 judeca tori cu competenta si in materie constitutionala . Apoi da verdictul. Dupa pronuntare. dar cu aprobarea pa rlamentului ( New Jersey) sau pot fi voluntari (Alaska).de drept comun . Numarul lor variaza intre 6 si 12. iar cand este in unul statal este c ompus din 7-23 de cetateni. Asista pe toata durata proc esului. denumita diferi t in 10 state: Court of Errors din Connecticut. tribunalele superioare . Ei pot fi alesi de c etatenti (ex: Michigan.judecatori numiti pe viata de Presedintele SUA cu aprobarea S enatului. Calificarea profesionala este inegala. dar numai dupa ce il asculta pe judecator care arata norma de drept apl icabila cauzei.in materie administrativa (US T ax Court) US Supreme court . Grand jury .In varful ierarhiei se afla Curtea Suprema a statului respectiv. Curtea Suprema a statului respectiv format din 5. 7 sau 9 judecatori Jurisdictia federala . dar nu pot lua notite. Are competente multiple de ordin judiciar si constitutional Juriul: a) trial jury b) grand jury Trial jury . Gradele de jurisdictie: 1. Louisiana).in 2/3 din state 3. ceea ce determina ca salariul sa fie sub cel al avocatilor. Judecatorii din statele membre se bucura de mare prestigiu.3 grade: .Curti federale de apel (US Courts of Appeals) . judecatorul aplica legea in conformitate cu verdictul factual al juriului. pot fi numiti de guvern.jurisdictii specializate (curti legislative) . Are un rol de a decide daca exista sau nu probe pent ru a-l trimite pe cel in cauza in fata unei instante. Daca verdictul nu este unanim sau nu este majoritar se va forma un nou juriu. El pronunta 2 solutii: un act de acuzare(true bill) sau unul de renuntare la oricare urmarire penala(no bi ll). alaturi de precedentele judiciare.